SEKADAR RENUNGAN

FORMAT PENDIDIKAN ISLAM PMR 2008
USTAZ TENGKU ZAHID

FORMAT PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1 ( kod 45/1 ) KERTAS 2 ( kod 45/2 )

PENDIDIKAN ISLAM 1
( 45 / 1 )
1. Jenis Instrumen – Subjektif 2. Jenis Item – Respons Terbuka - Respons Terhad - Berstruktur 3. Bilangan soalan – Bahagian A – 2 soalan ( Jawab satu soalan saja)

4. Jumlah markah – 100 markah 5. Tempoh ujian – 2 jam 6. Wajaran konstruk - Pengetahuan: 30% - Pemahaman : 30% - Kemahiran :

7. Cakupan konteks – Mencakupi semua tajuk dalam sukatan tingkatan 1 - 3 8. Aras kesukaran - Pencapaian : 5 - Kepujian :3 - Cemerlang : 2

ITEM RESPONS TERBUKA
( Mengundang pelbagai kemungkinan jawapan daripada calon ) CONTOH 1. Senaraikan tiga kesan ke atas individu yang mengabaikan fardu ain. [PMR 2006]

ITEM RESPONS TERHAD
( Item jenis ini berkecenderungan menghadkan bentuk dan respons pelajar )

CONTOH
1. Apakah maksud kiamat? 2. Senaraikan tiga tanda kecil kiamat? ( PMR 2006 )

ITEM BERSTRUKTUR
* Mengandungi satu siri soalan
yang berkaitan antara satu sama lain, berdasarkan satu rangsangan tertentu

* Respons pelajar adalah terpandu
dan terhad

CONTOH ITEM BERSTRUKTUR
Hadis di atas menerangkan antara amalan-amalan mukmin yang cemerlang ialah solat.
 

Berdasarkan hadis di atas; (i)Nyatakan dua amalan mukmin selain solat. (ii) Jelaskan dua kelebihan solat . ( PMR 2005 )

( 2 SOALAN: WAJIB JAWAB 1
SAHAJA)
o SOALAN (a) (i) (ii) (iii) – Ayat kefahaman
1: & o SOALAN 2 ( 10 markah ) soalan a (i) versi jawi jawapan bebas ( jawi / rumi ) (b) (i) (ii) - Hadis kefahaman ( 6 markah ) (c) Menjawikan ( 4 markah )

BAHAGIAN A

TABURAN SOALAN
a. Soalan 1: Ayat Kefahaman al-Quran – 10 M - Soalan a (i) bertulisan jawi, jawapan boleh tulis rumi atau jawi. - Beri makna kalimah yang bergaris. - Soalan berkaitan ayat kefahaman. Kefahaman Hadis. -6M - Beri maksud frasa tertentu. Tulisan jawi. -4M - Jawikan perkataan bergaris dalam satu petikan.

b. c.

Soalan 2: a. Ayat kefahaman – 10 markah - Soalan a(i) jawi, jawapan boleh tulis jawi atau rumi. - Memberi maksud frasa yang tertentu dari ayat kefahaman. - Soalan berkaitan ayat kefahaman. b. Hadis – 6 markah - Memberi pengertian kalimah yang bergaris. - Kefahaman Hadis c. Tulisan jawi – 4 markah - Menjawikan dalam satu petikan ayat.

( 4 SOALAN: WAJIB JAWAB
(a) (i) (ii) – Aqidah ( 5 Markah ) • SOALAN 3 (b) (i) (ii) (iii) - Aqidah ( 9 Markah ) (c) (i) (ii) - Ayat hafazan ( 6 Markah ) (e) (i) (ii) (iii) - Ibadat ( 7 Markah ) • SOALAN 4 (f) (i) (ii) (iii) - Ibadat ( 9 Markah) (g) (i) (ii) (iii) (iv) - Ibadat ( 4 Markah )
(Hukum)

BAHAGIAN B
SEMUA)

(c)(i) (ii) – Sirah ( 6 Markah ) • SOALAN 5 (d)(i) (ii) – Sirah ( 6 Markah ) (e)(i) (ii) – Sirah ( 8 Markah ) (g)(i) (ii) – Akhlak ( 6 Markah ) • SOALAN 6 (h)(i) (ii) – Akhlak ( 8 Markah ) (i) (i) (ii) – Akhlak ( 6 Markah )

S0ALAN 3 : AQIDAH
• TING.1
i. Konsep Aqidah ii. Asas-asas aqidah Islamiah iii. Aqidah berteraskan Rukun Iman iv. Konsep Muslim dan Mukmin v. Dalil aqli tentang kewujudan Allah

• TING. 2
i. Asmaul Husna ii. Beriman dengan kitab dan Malaikat

• TING. 3
i. Beriman kepada Rasul ii. Beriman kepada Hari Akhirat iii.Beriman kepada Qada dan Qadar

SOALAN 4 : IBADAT
Soalan (a) & (b) - 16 markah Soalan (c) Nyatakan hukum bagi situasi tertentu – 4 markah - Jawapan Sah ATAU Tidak sah

• TING. 1

i. Konsep Fardu Ain dan Kifayah ii. Bersuci iii. Solat / Solat Jumaat i. Rukhsah Solat / Solat Jamak dan Qasar ii. Puasa iii.Zakat Fitrah

• TING. 2

• TING. 3
i. Solat ketika sakit ii. Solat Idil Fitri dan Idil Adha iii. Solat Hajat iv. Solat Tahajjud v. Pengurusan Jenazah vi. Zakat Harta

SOALAN 5 : SIRAH
• TING. 1
i. Masyarakat Arab Jahiliah ii. Kelahiran Rasulullah iii. Dakwah dan Hijrah Rasulullah S.A.W iv. TOKOH - Abu Bakar As-Siddiq - Saidatina Khadijah - Sumaiyah - Bilal b. Rabah

• TING. 2
i. Kepimpinan Rasulullah S.A.W di Madinah ii. Pembinaan masjid iii. Pengorbanan Muhajirin dan Ansar iv. TOKOH - Saidina Umar Al-Khattab - Saidina Uthman b Affan - Saidina Ali b. Abi Talib - Abu Hurairah - Hamzah b. Abd Mutalib - Abd.Rahman b. Auf

• TING. 3
i. Piagam Madinah ii. Perjanjian Hudaibiyah iii. Fathul Makkah iv. TOKOH - Saidatina Aisyah - Fatimah Az-Zahra’ - Khalid b. al-Walid

SOALAN 6 : ADAB DAN AKHLAK
• TING. 1
i. Adab menjaga fitrah ii. Adab dengan rakan iii. Adab dengan ibu bapa/keluarga iv. Adab dengan guru v. Adab menuntut ilmu vi. Adab membaca al-Quran

• TING. 2
i. Nikmat dan musibah ii. Adab berjiran iii. Menjaga diri dan maruah iv. Menjaga keharmonian hidup v. Adab dalam masjid dan surau vi. Adab berdoa vii. Adab terhadap al-Quran

• TING. 3
i. Adab terhadap Muslim dan bukan Muslim ii. Adab menerima dan melayan tetamu ii. Adab menjalankan tugas iii. Adab bercakap dalam majlis

KITA TENGOK CONTOH SOALAN PMR

OK TU, MANTAP SEKALI

More than one ten;} are defined

 TEKNIK MENJAWAB SOALAN
1.TIDAK MENGETAHUI TEKNIK MENJAWAB SOALAN DENGAN BETUL 2.KESILAPAN YANG KERAP DILAKUKAN 3.PETUA MENJAWAB SOALAN 4.BENTUK-BENTUK SOALAN

TIDAK MENGETAHUI TEKNIK MENJAWAB SOALAN YANG BETUL

AKIBATNYA
• TIDAK DAPAT MENGUASAI
KEMAHIRAN MENJAWAB SOALAN YANG BERKESAN

• TIDAK DAPAT MENJAWAB

MENEPATI SKEMA PEMARKAHAN PMR

BAGAIMANA

PASTIKAN JAWAPAN MENARIK !!!

TULISAN JELAS DAN KEMAS. JAWAPAN RINGKAS, PADAT DAN TEPAT TULIS NOMBOR SOALAN TULIS PEMBAYANG / TAJUK SOALAN. TULIS SEMUA JAWAPAN DALAM BENTUK POINT / ISI.

 MULAKAN SETIAP JAWAPAN SELANG BEBERAPA BARIS DARI JAWAPAN SEBELUMNYA

 MULAKAN SETIAP JAWAPAN MENGIKUT NOMBOR DI MUKA SURAT YANG BARU

 SUSUN KERTAS JAWAPAN
MENGIKUT TERTIB

 JIKA ADA SOALAN TERTINGGAL
TULIS NOTA : SOALAN 2C (1) DI MUKA SURAT AKHIR

PANDUAN TAMBAHAN

ISI JAWAPAN PERLU LEBIH DARIPADA YANG DIMINTA

JANGAN DIPADAMKAN JAWAPAN YANG RAGU-RAGU .

GUNAKAN PEN YANG BERDAKWAT TERANG

KESILAPAN YANG

KERAP
DILAKUKAN

TIDAK MENULIS NOMBOR SOALAN/ BERTUKAR NO. SOALAN IKAT KERTAS TIDAK MENGIKUT SUSUNAN
TULIS JAWAPAN MELEBIHI GARISAN YANG DIBENARKAN (KIRI DAN KANAN)

MERAYU KEPADA PEMERIKSA. CTH : Tolonglah saya tuan pemeriksa, ayah saya baru meninggal, fikiran saya buntu dan saya tak dapat membaca buku dengan betul. JAWAPAN DALAM BENTUK ESEI / TULIS BEBERAPA JAWAPAN DALAM SATU AYAT/ PERENGGAN MENULIS JAWAPAN YANG SAMA MAKSUD

KURANG CERMAT MEMBACA SOALAN CTH: Senaraikan empat perbuatan menderhaka kepada ibu bapa. PMR 2007 (Jawapan : *tak bau syurga berkat) *belajar tidak

MENJAWAB KURANG DARI LIMA SOALAN MINTA DUA JAWAB DUA SAHAJA

PETUA MENJAWAB SOALAN………

1. MEMBACA ARAHAN
• PASTIKAN
•Ia adalah kertas soalan yang
betul

•Lihat bilangan dan bahagian
yang perlu dijawab

•Masa yang diberi untuk
menjawab

2. MERANCANG MASA
• Anggarkan masa yang perlu
diluangkan untuk menjawab setiap soalan

• Anda boleh berlatih

memperuntukkan masa dengan cara banyak membuat latihan

• Berhenti 10 minit sebelum masa
tamat untuk menyemak soalan

Contoh Merancang Masa
 Kertas 1 Pendidikan Islam ( 2 jam)
– Calon Wajib jawab 5 soalan

• Kiraan
– 1 soalan - 20 minit • Jadual Masa – 8.00 – 8.10 pagi - Merangka jawapan – 8.10 – 8.30 pagi - jawab soalan pertama – 8.30 – 8.50 pagi - jawab soalan kedua – 8.50 – 9.10 pagi - jawab soalan ketiga – 9.10 – 9.30 pagi - jawab soalan keempat – 9.30 - 9.50 pagi – jawab soalan kelima – 9.50 – 10.00 pagi – Menyemak jawapan.

3. MEMILIH SOALAN
• Baca sepintas lalu semua soalan • Tetapkan soalan pilihan anda • Senaraikan fakta-fakta penting pada
bahagian tepi soalan supaya jawapan tidak terpesong

DAN GARISKAN KEHENDAK SOALAN TERSEBUT

• Contoh:

i. Senaraikan dua sebab remaja suka merosakkan kemudahan awam ii. Senaraikan tiga syarat rukhsah

5. JAWAB SOALAN YANG SENANG DAHULU DAN JANGAN MEMBUANG MASA MEMIKIRKAN SOALAN YANG SUSAH

6. GUNAKAN SEHELAI KERTAS JAWAPAN BAGI SATU SOALAN.

7. JAWAB SEMUA SOALAN YANG DIMINTA. SEBELUM MENGHANTAR KERTAS JAWAPAN, PASTIKAN SEMUA JAWAPAN SUDAH DIJAWAB

BENTUK-BENTUK SOALAN

?

TAKRIF/MAKSUD/ DEFINISI/ MAKSUD PERKATAAN/ISTILAH • Jawapan lengkap & ikut buku teks • Mempunyai 2 atau 4 point / isi • Pemarkahan: 1 isi 1 markah penuh

jika memenuhi isi yang dikehendaki • Biasanya menggunakan kata kunci
CONTOH: 1. APAKAH MAKSUD PADANG MAHSYAR?(2M) 2. NYATAKAN PENGERTIAN HARI QIAMAT?(2M)

‘apakah’/ ‘nyatakan’

PERBEZAAN /PERBANDINGAN
• •

JAWAPAN MESTI ADA BEZA PERBEZAN MESTI DALAM NILAI YANG SAMA
HENDAKLAH DI BUAT TABLE/COLUMN UNTUK MEMUDAHKAN PEMERIKSA

PERKAR A/ NILAI
HUKUM KHUTBAH MASA

SOLAT JUMAAT
WAJIB SEBELUM SOLAT WAKTU ZOHOR

SOLAT HARIRAYA
SUNAT SELEPAS SOLAT SELEPAS NAIK MATAHARI SEKADAR SEGALAH

SOALAN RINGKAS JAWAPAN PERLU PENJELASAN
Contoh • Terangkan tiga syarat wajib solat. Tiga syarat wajib solat ialah; 4. Islam – Tidak wajib bagi orang kafir 5. Berakal – Tidak wajib bagi orang gila, mabuk atau pitam 6. Baligh – Tidak wajib bagi kanakkanak yang belum baligh.

Soalan Ayat Hafazan
Menyusun semula potongan ayat al-Quran mengikut tertib
- Dua soalan ayat hafazan - Mana-mana susunan yang betul dikira markah (6 makah) - Buat 2 pilihan jawapan dikira salah

Contoh soalan
Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis potongan ayat sahaja.

Jawapan
• 4 , 3, 1, 2

atau 4 3 1 2

JAWAPAN YANG BOLEH DISELARASKAN

SIFAT PERIBADI [TOKOH]

Al Quran -Hafaz al Quran Ilmu -Rajin menuntut ilmu -Sanggup merantau -Menghormati guru/ ilmu -Berguru dengan ramai guru -Menguasai berbagai bidang ilmu. Sifat -Tabah/ berani/ berhemah -Dermawan -Tawadhuk -Bijak berhujah Ibadah -Kuat ibadah

SEBAB/FAKTOR / PUNCA/ BERLAKU/ MELAKUKAN

INDIVIDU
Iman: Lemah iman/kuat/Tidak yakin dgn Islam/Tiada matlamat hidup / Membelakangkan al-Quran Masa: Peluang tiada/ada Kesihatan:Sihat/ceria/sakit Ekonomi: Kaya/miskin/maju/mundur

Kawalan: Jagaan/Disiplin Ilmu: Cetek pengetahuan agama Nafsu: Ikut hawa nafsu Ingin kaya cepat Ingin mencuba Amalan: Kurang amalan Tekanan: Desakan hidup Pengaruh:Budaya/Persekitaran

KELUARGA
Pendidikan: Pendidikan agama tidak sempurna. Perhatian: Kurang perhatian Kurang kasih sayang Kawalan terlalu ketat Tidak ada kawalan

MASYARAKAT/ NEGARA

• Tiada penguatkuasaan
undangundang/hukuman • Kurang Memberi kesedaran/ maklumat

CARA MENGATASI/ MENGELAK/ MENJAUHI

1. INDIVIDU
Iman: -Melakukan suruhan -Meninggalkan larangan Amalan: -Melakukan perkara sunat -Membaca al Quran/ berzikir -Solat hajat/ doa/ solat sunat. Ilmu: -Tambahkan ilmu -Menghadiri majlis ilmu -Mendampingi ulamak Akhlak: -Mengamalkan sifat mahmudah
-Tingkatkan iman.

KELUARGA
 Beri didikan yang sempurna.

• Mengawasi kegiatan anakanak • Memberi kasih sayang/ perhatian secukupnya. • Menunjukkan contoh tauladan

MASYARAKAT/ NEGARA

• Menguatkuasakan

undangundang/hukuman • Memberi kesedaran/ maklumat • Memberi nasihat

AKIBAT/ KESAN BURUK/ SEBAB DILARANG

INDIVIDU
Iman - rosak iman/ akidah - dimurkai Allah - mendapat dosa/ siksa Fizikal - merosakkan kesihatan Fikiran - Hilang akal/ tidak waras Maruah - Jatuh maruah/ dipandang

KELUARGA
• Porak peranda • Keruntuhan rumahtangga/ •
perceraian Berlaku perbalahan

MASYARAKAT/ NEGARA
Ekonomi - Lemah/ mundur/ - Kadar inflasi tinggi. - Ekonomi dimonopoli glgn tertentu Politik - Tidak setabil - Pentadbiran tidak berjalan lancar Sosial - Pergaduhan/ dendam/ perpecahan - Merenggang hubungan silaturrahim - Tidak wujud kerjasama - Disisih oleh masyarakat

HIKMAT KEBAIKAN/ SEBAB DISURUH

INDIVIDU
Iman - meningkatkan keimanan - dikasihi oleh Allah - mendekatkan diri kepada Allah - menimbulkan rasa hina diri - mengakui keagungan & kebesaran Allah Ilmu - meningkatkan ilmu/ kefahaman Maruah - menjaga maruah - dihormati oleh masyarakat/ kawan Fizikal - menjaga kesihatan Akal - menjaga kewarasan akal

KELUARGA
- Merapatkan hubungan - Menjaga keharmonian rumahtangga

Masyarakat / negara
Sosial - Negara aman/ harmoni - Lahir kerjasama - Saling hormat menghormati Ekonomi - Ekonomi stabil - Negara maju/ membangun - Tidak berlaku monopoli/ penindasan. Politik - politik stabil/ dihormati/

SEKADAR RENUNGAN

 

MASIH ADA YANG SAYANG PETUA KEJAYAAN

Semoga berjaya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful