³Oamenii se întâlnesc èi se cunosc. Apoi se despart. Se despart pentru c au f cut imprudenta de a se cunoaète. Se despart, dar nu se uit .´

³A iubi înseamn s iube ti ce e de neiubit. A ierta înseamn s ier i ce e de neiertat. A crede înseamn s crezi ce e de necrezut. A spera înseamn s speri când totul pare f r speran .´
Gilbert K. Chesterton

SECRETE SIMPLE CA S OB II FERICIREA Ziua cea mai frumoas : azi Lucrul cel mai uèor: s te înèeli Obstacolul cel mai mare: teama Cea mai mare greèeal : a abandona R d cina tuturor relelor: egoismul Distrac ia cea cea mai frumoas : munca Cei mai buni profesori: copiii Prima necesitate: comunicarea Cea mai mare fericire: a fi util celorlalìi Misterul cel mai mare: moartea Cel mai mare defect: indispoziìia

Fiinìa cea mai periculoas : mincinosul Sentimentul cel mai josnic: ranchiuna Cadoul cel mai frumos: iertarea Cel mai necesar: c minul Ruta cea mai rapid : drumul corect Senzaìia cea mai satisf c toare: pacea interioar Arma cea mai eficace: surâsul Cel mai bun remediu: optimismul Cea mai mare satisfacìie: datoria împlinit Forìa cea mai puternic : credinìa Fiinìele cele mai necesare: p rinìii Cel mai frumos dintre toate: dragostea din folclorul indian .

´ Michael Leboeuf .³Cheltuie.i aiurea banii i tot ce vei pierde va fi o parte din avere.i aiurea timpul i vei pierde o parte din via a ta. Cheltuie.

RUG MINTEA L-am rugat pe Dumnezeu S -mi dea putere. Dar El m-a micèorat Ca eu s fac fapte bune. Dar El m-a f cut slab Ca eu s înv ì simplitatea èi smerenia. L-am rugat s -mi dea bog ìia Ca eu s fiu fericit. . L-am rugat s m ajute S fac fapte mari. Dar El m-a f cut s rac Ca s devin înìelept.

L-am rugat toate lucrurile Ca s pot gusta viaìa. Împotriva voinìei mele Au fost ascultate rug minìile mele. Dar El mi-a dat viaìa Ca s pot gusta toate lucrurile. Sunt printre oameni Un om binecuvântat. Mow l na Rumi . Dar am primit tot Ce-a fost bun pentru mine. Nu am primit nimic Din tot ce-am cerut.

Ceea ce numim moarte este poarta spre via .³Ceea ce numim via este un drum c tre moarte.´ Anonim .

³Înfrânt nu e ti atunci când sângeri i nici când ochii-n lacrimi i-s.´ Radu Gyr ± Îndemn la lupt . Cele mai crâncene înfrângeri Sunt renun rile la vis.

´ William Arthur Ward .³A avea sentimente de recuno tin ia nu le exprima este ca i cum ai împacheta cu grij un cadou i nu l-ai da.

´ David Lloyd George . O pr pastie nu poate fi trecut cu pa i mici.³S nu î i fie team s faci un pas mare. dac trebuie.

³Dac plângi pentru c soarele a disp rut din via a ta. lacrimile te vor împiedica s vezi stelele.´ Rabindranath Tagore .

³Cele mai bune si mai frumoase lucruri din viata nu pot fi vazute. doar simtite in inima. nici atinse.´ Helen Keller .

Fiecare. e un simbol al regretului meu.³Cad frunze în sufletul meu. ³ Zen .

Despre Dumnezeu. 2.i înt re ti credin a în El.Despre ziua de mâine.´ .Despre p catul altuia. pân ce nu se lumineaz de ziu .ÄDespre trei lucruri nu te gr bi s vorbe ti: 1. pân ce nu-l cuno ti pe al t u i 3. pân ce nu.

´ Robin Sharma .³Nu uitaìi efectul de bumerang! Oferiìi doar ceea ce aìi dori s primiìi.

Avery . d din inima ta!´ Fernad Fouriner . d èi altora din bunurile tale. Dac ai puìin.³Dac ai mult.

Înìelegem ruinele atunci când ajungem èi noi ruine. Napoleon .

³Soarele r sare pentru sufletul florilor èi apune pentru patimile omului. Krishnamurti .´ J.

inima mea p streaz pentru tine o singur perl ca o lacrim .³Exteriorul meu este dur ca o scoic . dar sub coaja acestei durit i.´ Rabindranath Tagore .

³Femeia este lucrarea de diplom a lui Dumnezeu la examenul de estetic .´ Vasile Ghica .

când eèti nervos èi iritabil! . pân când îìi vine rândul s vorbeèti! 4. dac nu ai de spus ceva valoros! 2. Taci. Taci.Decalogul T cerii 1. atunci când ai vorbit destul! 3. atunci când eèti provocat! 5. Taci. Taci. Taci.

Taci. pentru ca Dumnezeu s -ìi poat vorbi! 7. când eèti ispitit s critici! 10. când eèti ispitit s bârfeèti! 9.6. Taci. Taci. Taci. cât s ai timp s gândeèti înainte de a vorbi! . pentru ca Duhul Sfânt s poat imprima în mintea ta lucrurile pe care le-ai auzit! 8. când pleci de la biseric . când intri în biseric . Taci.

s câètigi aprecierea criticilor oneèti èi s înduri tr darea prietenilor falèi. s câètigi respectul oamenilor inteligenìi èi afecìiunea copiiilor. s apreciezi frumuseìea. s g seèti ce e mai bun în ceilalìi.Legile succesului? S râzi des èi mult. .

s laèi în urma ta o lume mai bun . s ètii pur èi simplu c cineva a respirat mai uèor doar pentru c tu ai tr it. o gr din îngrijit sau o condiìie social emancipat . fie printr-un copil s n tos. Asta înseamn s ai succes! Ralph Waldo Emerson .

ÄFiecare dintre noi este un înger cu o singur arip . i nu putem zbura decât îmbr i ându-ne unul pe cel lalt.´ .

omul dep e te. dar piere suflete te.³Cu ajutorul mijloacelor necinstite.´ Rabindranath Tagore . ob ine ceea ce i se pare lui de dorit.

³Toate fiinìele sunt egale în faìa suferinìei´ anonim .

³Fiecare eveniment al vie ii are un scop: «s te înve e cum s râzi mai mult sau cum s nu plângi prea tare.´ .

³Femeia prin frumuse e îl robe te i pe diavol.´ A.Schopenhauer .

³ .³Ce este frumos este rar. Ce este rar este valoros.

se ating i se recunosc.³În asta const dragostea: dou singur t i ce se protejeaz .´ Rainer Maria Rilke .

nu sta pe gânduri. nu aètepta ca fapta s se întoarc . spune-i-o în aèa fel încât s nu o ia ca pe un refuz. atunci f -l când este nevoie. d mai departe. Dac primeèti ceva. 4. Dac vrei s faci un bine.Cei 10 "Dac " 1. 5. Dac dai ceva. Dac poìi s faci pe cineva fericit. Dac nu poìi s ajuìi pe cineva. . 3. 2.

Dac faci o observaìie.6. r mâi modest. nu-ìi desc rca nervii pe alìii. Dac poìi. Dac devii celebru. Chris Simion . 9. 8. 10. nu jigni. 7. Dac poìi s construieèti ceva. nu distruge. Dac eèti nervos. fii hotarât în ceea ce spui èi ceea ce faci.

pentru a nu vedea fiin a care sufer !´ anonim .³Nimeni s nu.i acopere ochii.

´ Emily Dickson . atunci nu voi fi tr it în zadar. ori voi salva o biat pas re r nit .³Dac voi putea vreodat s alin suferinìa unei inimi. Dac voi s di speranìa unei vieìi. atunci nu voi fi tr it în zadar.

³Nu exist inim mai mare pe lume.´ . decât inima care ètie s ierte.

³Viaìa e o insul de suferinì într-un ocean de indiferenì .´ Sigmund Freud .

s poìi.. pentruadev ruri èi adâncimi de vis.F -ìi timp. F -ìi timp. cu mil . s vezi durerea èi lacrima arzând F -ìi timp. s te alini oricând! F -ìi timp. s vezi pe unde treci! F -ìi timp. cu sufletul deschis! .. În trecerea gr bit prin lume c tre veci. m car o clip . F -ìi timp. pentru prieteni.

s-asculìi lâng izvor.. . cu tat l t u b trâni. de-o coaj pentru câini. stând singur s te rogi. de unul s invoci! F -ìi timp. s vezi p durea. un cocor! F -ìi timp. F -ìi timp. pe-un munte seara... frumoase amintiri. de-o vorb bun . s stai cu mama.. F -ìi timp.F -ìi timp. s-asculìi ce spune o floare.. F -ìi timp.

F -ìi timp. c ci toateacestea au inim . s guèti frumosul din tot ce e curat. F -ìi timp. cu orice tain sau adev r s stai. c eèti de multe misterenconjurat! F -ìi timp.În trecerea gr bit prin lume c tre veci. m car o clip . F -ìi timp. s vezi pe unde treci! F -ìi timp. au grai! .

n-o mai strângi! Rudyard Kipling . s-asculìi la toate. F -ìi timp. Comoara risipit a vieìii. din toate s înveìi. s dai vieìii adev ratul sens! F -ìi timp.F -ìi timp. ACUM! S ètii: zadarnic ai s plângi.

i cald tu s r mâi. S tii s crezi când al ii te în eal . S râzi. când al ii vor s-alunge.³S ai curajul s spui da S ai curajul s spui nu i-n fiecare clip grea S ai curajul s fii tu. S po i p stra. chiar dac sufletul î i plânge. ACEASTA-I ARTA DE-A ÎNVINGE!³ Rudyard Kipling 2010 . S te ridici când al ii te doboar . chiar dac-afar ninge.