Hans Manzano 1E

Pagtitiis
-ang pag kontrol sa sarili Kasingkahulugan: - pagpipigil Pangungusap: Kayang-kaya ni Nina ang pagtitiis na hindi kakain sa Lent.

Himala
Isang kahanga na nangyari Kasingkahulugan: - Bigla / Nabigla Pangungusap: Himala, nag-aaral si Jenny.

Pagkalugmok
Pagiging bigo sa gawain Kasingkahulugan: - Bigo / Nabigo Pangungusap: Ang pagkalugmok ni Jose sa paghahanap kay James hindi niya matanggap.

Makinang
Pangibabawan Kasingkahulugan: - matalino Pangungusap: Makunang niyang sinagot ang mga sagot sa Pagsusulit.

Kapanayamin
Pakikipanayan Kasingkahulugan: - panayam

Nagniningas
Nasusunog Kasingkahulugan: - nasusunog Pangungusap: Magniningas siya dahil sa pagsabog ng LPG.

Naghihingalo
Nawawala ng buhay Kasingkahulugan: - Agaw-Buhay Pangungusap: Naghihingalo siya ng Diyos dahil sa mga masasamang gawain niya.

Hinawi

Nagpugay
sumasabog Kasingkahulugan: - sabog / sumabog Pangungusap: Nagpugay ang LPG sa kanyang mukha.

Piging
pangyayari na may kinakainan Kasingkahulugan: - Salo-Salo Pangungusap: Nakipag-piging kami kay Brad dahil aalis siya ng bansa.