SOALAN TUGASAN Sebagai seorang guru Pendidikan Kesihatan anda dikehendaki: a.

Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dengan
menggunakan aplikasi MSWords.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

b. Menyediakan papan cerita (story board) bagi menghasilkan kit
pembelajaran.Papan ceritan hendaklah dihasilkan dalam aplikasi MSWords.Untuk a dan b jadikan sebagai booklet (kertas A4 dilipat dua) agar mudah dimuatkan sebagai kit pengajaran dan pembelajaran.

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesihatan Tarikh : 23 Jun 2010 Hari : Rabu Masa : 4.50 petang ± 5.20 petang (30 minit) Tahun : 2 Inovatif Bilangan Murid : 35 orang Tunjang : Gaya Hidup Sihat Tajuk : Pemakanan Kemahiran : 1.3 Makanan berkhasiat , bersih dan selamat. Objektif Pengajaran : Pada akhir pelajaran murid dapat:

c. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi MS PowerPoint dan muatkan ke dalam CD. d. Bina kotak untuk dijadikan kit pengajaran berdasarkan kreativiti anda untuk memuatkan Manual Pengguna, RPH, Papan Cerita dan CD.

1. (Menjana idea) *Murid ± murid menamakan gambar makanan yang ditunjuk oleh guru. LCD Komputer Langkah 1 ( 15 minit ) slide show mengenai jenis ± jenis makanan . Pengetahuan sedia ada : Murid pernah mengenali makanan berkhasiat hasil didikan dan pendedahan awal keluarga.telur. Gambar makanan berkhasiat. Memilih makanan yang berkhasiat dan seimbang. Mengetahui dan menamakan tiga jenis makanan yang berkhasiat mengikut kumpulannya. Penggabungjalinan : Sains.(gambar roti. sayur dan lain ± lain) Perkembangan *Guru menayang *Murid ± murid menonton slide show dan menyebut nama Tayangan slide show. *Guru bersoal jawab tentang gambar makanan tersebut.ikan. 2. Lembaran kerja PERKARA ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN Set Induksi ( 5 minit ) *Guru menunjukkan gambar makanan kepada murid. Pendidikan Seni Visual dan Muzik Penerapan Nilai : Kebersihan Fizikal dan Mental & Kesyukuran Alat Bantu Mengajar : CD (Persembahan Powerpoint ). *Murid melihat gambar yang dipamerkan oleh guru.

karbohidrat. *Murid ± murid juga menyatakan semula nama kumpulan Penutup ( 5 minit ) *Guru membuat rumusan tentang isi gambar nasi ± karbohidrat.Beberapa oleh guru.yang berkhasiat. murid akan ditanya berkaitan kefahaman terhadap isi pelajaran. Contohnya : Namakan 5 jenis makanan yang berkhasiat. makanan yang ditayangkan.vitamin. Langkah 2 ( 5 minit ) *Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid *Murid melukis gambar makanan yang berkhasiat dan menulis nama kumpulan Lembaran kerja Refleksi : (Memurnikan idea) makanan tersebut. dan kumpulan ± kumpulan makanan. lemak dan mineral. *Murid menjawab soalan ± soalan yang dikemukakan (Mengembangkan idea) makanan yang ditayangkan.contohnya . pelajaran. Contohnya protein.

Seri Kembangan.Selangor.Selangor.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam PendidikanJilid 7.Meteor Doc. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 2 . Seri Kembangan.Widad Osman. Bhd. Sdn Bhd.2010. Sdn.HBHE1203Pedagogi Pendidikan Kesihatan Jilid 6.Shaifol Bahary Sulaiman. Omar Zakaria.Hassan Ahmad.RUJUKAN: Mansor Fadzil.Meteor Doc.2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful