Curriculum vitae

COZU. Suceava Mobil: 0747510801 / 0756833742 Experienţa 3 ani profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate SC.44.12. finante.Ap. BL.Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex adrian_nastasiuc@yahoo.6.Rulmentului. matematica Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Colegieul Economic Dimitrie Cantemir Suceava Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) romana Înţelegere Ascultare engleza franceza Citire engleza franceza Vorbire Participare la conversaţie engleza ucraineana Discurs oral engleza ucraineana Scriere Exprimare scrisă engleza Limba Limba .4 Suceava 2003-2007 Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava 2007-? In curs Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Suceava (profil administrarea afacerilor ultimul an) Tehnician in administratie publica Contabilitate. nr.1988 masculin NASTASIUC ADRIAN -GHEORGHE Str.SRL ALIMENTATIE PUBLICA 2006-2009 Barman. sef sala restaurant Educaţie şi formare Perioada 1995-2003 Scoala Generala Nr. Sc.2.D.com romana 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful