,
,
,
,
Allegro
Amanecer Ancashino
DR Arreglo Coral: César Cieza Santillán
Copyright © Cieza2005
SOPRANO 1
ALTO


/
¸
Vi
Tus

,
.
,
va
ma
- mi
ña -
tie
ni
,
,
,
-
rra
tas
,
-
-
an
pri

,
,
ca
ma
-
-
shi
ve
-
-
na
ral
,
,
.
-
-
Ba
Co

,
.
,
.jo
lor
-
-
tu
ro
cie
sa
,
,
,
-
lo
do
Propiedad de Guitarra Peruana
http://guitarraperuana.50g.com
correo: cesarcieza@gmail.com
Copyright©César Cieza S.- 2007
,
-
-
don
rus

,
,
de
co
- na
li -

nas
,
,
.
-
-
/
¸

,
.
,
,
,
, ,

,
,
,
, .

,
.
,
,
,
, ,

,
,
,
, .
5


/
¸
Co
Or

,
.
mo
gu
,
.
,
-
-
ex
llo_es_el -
tra
ne
,
.
,
- ño
va
,
-
-
tu
do -
pa
Huas
,
.
,
jo
ca
-
-
nal
rán
,
.
.
-
-
Tus
Tu

,
.
lin
bri
,
.
,
dos
sa
-
-
va
per
,
.
,
lles
fu
,
-
-
en
me
,
-
mi
de_a
ni
le -
ñez

, ,
.
-
-
/
¸

,
.
,
.
,
,
.
, , ,
.
, ,
.
.

,
.
,
.
, ,
.
, , ,
, ,
.
,
,
,
,
9
,
,
,
,


/
¸
.
A

,
.
,
ma - ne - cer
, , ,
- an ca - shi

,
.
,
,
.
- no
.
-
.
/
¸
.

,
.
, , , ,

,
.
,
,
.
. .
13


/
¸
Ma

,
.
,
ña - ni - tas
, , ,
- pro vin - cia

,
.
,
,
.
- nas
.
-
.


Lin dos
res
,
.
,
- pa
muy
ja
her
- ri
mo
,
,
-
-
los
sas
-
-
, ,

vue
llo
,
.
-
/
¸

,
.
, , , ,

,
.
,
,
.
. .


,
.
,
,
,
, ,

,
.
17
1.


/
¸
lan
ran
,
por
su
el
ro
a_i


,
.
,
,
-
re
o
-
-
, ,
a
ya
nun
,
.
,
-
-
cian - do_al - mun
,
,
do -
, , ,
.

Tu_a

,
.
ma
,
,
,
- ne
Propiedad de Guitarra Peruana
http://guitarraperuana.50g.com
correo: cesarcieza@gmail.com
Copyright©César Cieza S.- 2007
- cer
,
.
,

- Flo-
dán
,
.
,
do - le - gra
,
,
cias -
, ,

a
,
.
/
¸
,

,
.
,
,
, ,

,
.
,
,
,
, , ,
.

,
.
,
.
,
,
.
,

,
.
,
,
,
, ,

,
.
21
,
,
,
,
Moderato q=96


/
¸
su crea
,
.
,
dor -
,
.
. .
So
So

,
.
mos
mos
-
-
an
an
, ,
,
ca
ca
shi
shi
-
-
nos
nos
,
,
,
,
-
-
que
siem
vi
pre -
va
a
-
,
,
,
-
/
¸
,
.
,
,
.
. .

,
.
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
25


/
¸
que
dor
vi
na
-
-
va
dos
-
-
mi
de
,
,
,
tie
lin
rra_an
dos
-
-
,
,
,
ca
pai
shi
sa
-
-
na
jes

,
.
,
,
,
,
-
-
Her
Her

,
.
mo
mo
-
-
so
sas
-
-
sue
cum
, , ,
lo
bres
-
-
,
,
/
¸
,
,
,
,
, ,

,
.
,
,
,
,

,
.
, , ,
,
,
28


/
¸
don
y
de
sus
- yo_he
cor
,
,
,
na
di -
ci
lle
-
-
do
ras
,
,
,
.
-
-
/
¸
,
,
, ,
,
,
.
2

mos an ca .mos an So .sa .nun-cian-do_al mun.com correo: cesarcieza@gmail.nos         25       tie .shi .2007                      21 su crea .2 17  1.nos ca .dos          28 que .mo .na .pre a -              So .lo Her .jes    Her .rra_an lin .dos de                         ca .na pai .                                         lan por el a_i-re a .bres       de sus  yo_he cor  -   don y na di    ci lle - do ras          ..mo .cí .50g.com Copyright©César Cieza S.va siem.dor                    Moderato q=96      que vi .shi .shi .o ya - Tu_a-ma .do ran su ro .ne-cer Flo                  dán-do -le gra-cias a Propiedad de Guitarra Peruana http://guitarraperuana.vi .so sue .va mi dor .sas cum .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful