1

Albert Hofmann

LSD
Bajkeverő csodagyerekem Egy „varázsszer” felfedezése

Fordító: Bereczky Tamás

2

Tartalomjegyzék
Előszó........................................................................................................................................................6 Előszó az 1993-as kiadáshoz 50 évvel az LSD felfedezése után..............................................................9 1. Az LSD keletkezése............................................................................................................................10 Első kémiai munkák...........................................................................................................................10 Az anyarozs........................................................................................................................................12 A lizergsav és származékai.................................................................................................................15 Az LSD pszichés hatásainak felfedezése............................................................................................18 2. Az LSD állatkísérletekben és a biológiai kutatásban..........................................................................22 Mennyire mérgező az LSD?...............................................................................................................23 3. Az LSD kémiai változatai...................................................................................................................25 4. Az LSD alkalmazása a pszichiátriában...............................................................................................27 Az első önkísérlet pszichiáterrel.........................................................................................................28 Az LSD pszichikai hatásai..................................................................................................................33 5. A gyógyszertől a kábítószerig.............................................................................................................39 Nem orvosi kísérletek.........................................................................................................................39 A Sandoz leállítja a forgalmazást.......................................................................................................43 6. A nem orvosi LSD-kísérletek veszélyei..............................................................................................45 Pszichotikus reakciók.........................................................................................................................46 Az LSD a feketepiacon.......................................................................................................................48 7. Dr. Leary esete....................................................................................................................................50 Találkozásom Timothy Learyvel........................................................................................................52 8. Utazások a lélek világűrébe.................................................................................................................54 Lelkek tánca a szélben........................................................................................................................55 Polip a mélyből...................................................................................................................................56 A gémek tánca....................................................................................................................................58 Egy festő LSD-élménye.....................................................................................................................61 A lét boldog dala................................................................................................................................66 9. Az LSD mexikói rokonai....................................................................................................................69 A teonanacatl, a szent gomba.............................................................................................................69 A pszilocibin és a pszilocin................................................................................................................76 Ahol megáll az idő..............................................................................................................................78 Az ololiuqui „varázsszulák”...............................................................................................................80 10. A Ska Maria Pastora varázsnövény nyomában.................................................................................85 Öszvérháton a mexikói felföldön át...................................................................................................85 A Salvia-ceremónia............................................................................................................................89 A gombaceremónia.............................................................................................................................92 11. Ernst Jünger sugárzása......................................................................................................................95 Első kapcsolatom Ernst Jüngerrel......................................................................................................95 Az első próba......................................................................................................................................98 A drogprobléma................................................................................................................................102 Kísérlet pszilocibinnel......................................................................................................................105 Még egy kísérlet az LSD-vel............................................................................................................109 12. Találkozás Aldous Huxley-val........................................................................................................110 13. Levelezésem Walter Vogt költő-orvossal.......................................................................................113 14. Látogatók a világ minden tájáról.....................................................................................................121 15. AZ LSD-élmény és a valóság..........................................................................................................125 A valóság eltérő érzékelése..............................................................................................................125 Misztériumok és mítosz....................................................................................................................128 3

.....136 Az önmegismerés kérdése...................................................................................................................................................................................................................................................................136 Jegyzetek..........................................................................Az LSD ma....................................................................................................................132 A használat elterjedtsége a normál populációban.........................................................................................................................................................................................................................................................................................132 Bevezetés....................................137 4 ...................................133 A partikultúra.........................................................................135 LSD és pszichoterápia — a kilencvenes évek.........134 Az LSD hatásmechanizmusa.................................133 LSD a partilátogatók körében.......................................................................................................................

hogy Albert Hofmann. elsősorban olyan szerzőket és olyan területeket. kulturális antropológiai ismeret kerül benne feldolgozásra. Az alapok e tekintetben az ötvenes évek végén. akik. Nevét ma nemcsak a kémikus vagy az addiktológus szakma ismeri. és az életrajzi elemek is fel-feltűnnek a műben. Szintén szerény a magyar nyelven hozzáférhető alkohológiai szakirodalom. sokféle 5 . a hippimozgalom kialakulásával párhuzamosan. Sok tekintetben különleges kötetet. hogy az érthető legyen a legszélesebb olvasóközönség számára. majd azonban hamarosan ennél is gyorsabban vált az egyik legnépszerűbb tudatállapot-módosításra használt szerré. addig az LSD-használók gyakran nagy tisztelettel emlékeznek meg Albert Hofmannról. Timothy Leary több kötete vár fordításra. amelyek reményeink — és terveink — szerint a sorozat egészét jellemezni fogják.Előszó a magyar kiadáshoz Új sorozat első kötetét tartja kezében az olvasó. Allen Ginsberg. mert a kötet kiváló és kiemelkedően magas színvonalú tudományos munka. és emellett tudományosan is megalapozott. Olyan kötetről van tehát szó. A kevés kémia mellett rengeteg kultúrtörténeti. Heterogén sorozatról van tehát szó. A tervek széles spektrumot érintenek. s ily módon széles olvasóközönség érdeklődésére tarthat számot. hanem a téma iránt kicsit is érdeklődők széles rétege. mind nyelvezetében közérthető. izgalmas és informatív kötetek megjelentetését tervezzük. Arthur Koestler. amely különböző szakterületeket ölel fel. Szájról szájra adódik tovább az anekdota az LSD-hatás alatt bizonytalanul hazafelé bicikliző Hofmannról. Meglepő. közérthető. Nem kisebb nevek jelennek meg az LSD népszerűvé válásával kapcsolatosan. hatvanas évek elején teremtődtek meg az Egyesült Államokban. sőt a felfedezés 50. amely a felfedezését[1] követően villámgyorsan terjedt el a világban. És meglepő. először közel negyedszázada napvilágot látott könyve. tudósoktól és hétköznapi emberektől egyaránt). botanikai. évfordulójára külön Hofmann típusú LSD-bélyeget dobtak piacra az illegális laboratóriumok. Míg a heroinnal vagy az amfetaminnal kapcsolatban nem tartjuk számon a felfedező nevét. hiszen olyan szerről van szó. Talán meglepő. előbb terápiás szerként. mert a szerző. az LSD-t mutatja be. mint Timothy Leary. de tette ezt oly módon. a drog népszerűvé válását követően maga is világhírre tett szert. A kötet ugyanakkor korántsem vegyészeti írás. Ez a könyv egy induló sorozat első kötete. amely mind tartalmában. amelyet a század egyik igen jelentős szerves anyagokkal foglalkozó kémikusa írt. Meglepő. Továbbra is hasonló szellemű. Tudományos mű. mindezidáig magyarul nem jelent meg. de sok leírást találunk a szubjektív élményekről is (művészektől. de alig-alig jelentek meg a drogfogyasztás etiológiájával (kóroktanával) vagy terápiájával kapcsolatos művek magyarul. hogy ilyen sokat váratott magára a fordítás. amely nagy felfedezését. Ken Kesey. Aldous Huxley. s amelyek magyarul még nem jelentek meg. Jelen kötet magán hordozza mindazokat a jegyeket.

és kibújnak az értelem alapján történő magyarázat alól. Bízunk benne. A jövőbeli válogatás fő vezérelve olyan művek megjelentetése. míg más vélemények szerint egyáltalán nincs is veszély. drogfüggőséget a maga komplexitásában. Fontosnak látjuk tehát. de mély benyomást is hagyhat bennünk. amelyek a droghasználatot. Sokan érintettek. érzelmi-indulati viták helyett a jelenség vizsgálatának tudományos megközelítése. Ahogy mondani szokás fokozott társadalmi érzékenység jellemző a téma vonatkozásában. A sorozat célja az ismeretek bővítése. A drogprobléma olyan terület. a véleményformálásunkat. mert nem illeszkednek a hétköznapi valóságba. a racionalitás szempontjait. más fényben tűnik föl. Az évre már nem emlékszem. hogy érintetté válhatnak. kipróbálóként. hogy jelen kötet és maga a sorozat is. vagy félnek. amely sokak érdeklődésére tart számot. május 21. rokonként. hanem a bensőnkben zajló folyamatokra. Kisfiú koromból különösen eleven emlékem maradt egy ilyen varázspillanatról. Demetrovics Zsolt sorozatszerkesztő Előszó Vannak olyan élmények. de egész pontosan meg tudom mondani még ma is. Hol eltúlzott veszélyekről olvashatunk. hogy hol történt velem. a Baden (Svájc) fölötti Martinsberg erdei útjának melyik pontján. Sok a rémtörténet. és sok misztika lengi körül a témát. Ahogy a frissen kizöldült. amiket legtöbbször puszta képzelgésként becsülünk le. örömteli vagy ijesztő változáson megy át. Nem a külvilág különös eseményeire gondolok.témával. Budapest. Jelen pillanatban ugyanis tagadhatatlanul sok a droghasználattal kapcsolatos indulati megnyilvánulás. más jelentést kap. a reggeli napban ragyogó és madárdallal teli erdőben sétálgattam. Egy májusi reggelen történt. amikről a legtöbb ember fél beszélni. ahol ilyen alacsony lenne a tartózkodók aránya. és elfojtunk emlékezetünkben. 2003. Egy-egy ilyen élmény megérinthet minket fuvallatként. pszichológiai és társadalmi jelenségként értelmezik. hogy segítse a tájékozódásunkat. hogy minél több információ álljon az érdeklődők rendelkezésére. s ezek sokszor teljesen elfedik az objektív tényeket. Mindeközben mindenki kialakította a véleményét. biológiai. egyszer csak mindent szokatlanul éles fényben 6 . aggódnak. be tudja tölteni ezt a szerepet. kevés olyan vitaterület van. barátként. a gyakran parttalan ideológiai. Környezetünk jól ismert képe egyszerre csak furcsa.

élettel teli valóság. vajon később. hallucinációkat okozó anyagokkal. Nem tudom. hiszen soha nem hallottam. Csakhogy sem egyikhez. Ugyan váratlanul. majd később a drogkultúrában is széles körben elterjedtek. ezáltal úgy tűnt. Vajon eddig soha nem figyeltem oda igazán. ezért a gyógynövények hatóanyagainak kutatását választottam munkaterületemül. hogy gyermekként valami ilyen csodálatosat láttam. Ez főként az LSD-re igaz. Miért nem tartott tovább a boldog jelenés. magamnak kell megtartanom ezeket az oly sokat jelentő élményeket. de emlékszem az engem foglalkoztató gondolatokra. amit láttam. sem másikhoz nem éreztem magamban elhívatást. a 7 . és én továbbindultam. hogy nem találok szavakat a látottakra? Furcsának tűnt. ha már egyszer ilyen közvetlen. A munkámmal összefüggő irodalom tanulmányozása során megismertem a látomásos jelenségek általános jelentőségét. mély élményben meggyőző valóságként jelent meg? És hogyan tudnék bárkinek is beszámolni erről az élményről — amire túláradó örömöm késztetett — miközben azonnal éreztem. de semmiképpen nem véletlenül teremtődött összefüggés életem közepén a munkám és gyermekkorom látomásos jelenései között. Ezek az élmények határozták meg világképem alapvonásait. felfedezhetetlen. Gyerekkorom óta szoros a kapcsolatom a növényvilággal. A hallucinogének tudományos szempontból érdekes hatóanyagai miatt vonultak be az orvosi kutatásokba. amennyiben bizonyosságot adtak arról. hanem az alkotó folyamatban. a biológiába és a pszichiátriába. amire a Sandoz AG bázeli gyógyszervegyészeti laboratóriumában kínálkozott lehetőség. Maguk a jelenségek nemcsak a vallások és a misztika történetében foglalnak el fontos helyet. felnőttként képes leszek-e arra. hogy létezik egy a hétköznapi pillantásaink elől rejtett. Vegyész lett belőlem. amit a felnőttek nyilvánvalóan nem vettek észre. ahogy ez a megvilágosodott állapot lassan eltűnt. mintha be akarna szippantani pompás bensőjébe. hogy ezeket az élményeket másokkal megosszam. E munkám során találkoztam a pszichoaktív. Az odatartozás és a boldog védettség leírhatatlan örömérzete öntött el. hogy erről beszéltek volna. Akkoriban gyakran foglalkoztatott az a kérdés.láttam. vajon költőként vagy festőként meg tudom-e mutatni. mennyi ideig álltam ott megigézve. E hallucinogén anyagok közül a legfontosabb „LSD”[2] néven vált ismertté. melyek meghatározott körülmények között az imént leírt spontán élményekhez hasonló látomásos állapotokat tudnak okozni. beszédes szépségben ragyogott föl. Későbbi fiúkorom idején megéltem még néhány ilyen boldog pillanatot az erdőben és a mezőn tett kószálásaim során. és most egyszerre a maga tényleges valójában láttam a tavaszi erdőt? Az erdő ugyanis egy sajátosan szívhez szóló. mivel bepillantást akartam nyerni az anyag felépítésébe és lényegébe.

A misztikus teljességélmény különösen LSD-vel és rokon hallucinogén anyagokkal történő. ami magában foglalja a tapasztaló ént is. a tudatát befolyásolják. az irodalomban és a tudományban is. Ha megtanulnánk azt. Manapság a legkülönbözőbb módokon igyekszünk víziók révén is megismerni azt a mélyebb. átfogóbb valóságot. egyáltalán nem is oly ritkák azok a misztikus élmények. hogy hogyan lehet jobban hasznosítani az LSD azon képességét. Gondos külső és belső előkészületekre van szükség ahhoz. Ebben a könyvben átfogó képet szeretnék adni az LSD-ről. és amiben az ember egységben érzi magát az élő természettel és a teljes teremtéssel. A meditáció célja a misztikus teljességélmény megteremtése és ezáltal az elmélyült valóságtudat elérése. ha félreismerjük az anyag mély hatását. hallucinogén pszichofarmakonok alkalmazása. de ezek értelmét és értékét többnyire nem ismerjük fel. tervezett előhívása nem lebecsülhető veszélyeket rejt a spontán látomásos élményekhez képest. mint amikben nekem gyerekkoromban részem volt. A valóság megélésének ilyen alapvető változásához vezető minden eszköz és út tehát komoly vizsgálatot igényel. tehát azon képességét. hogy az ember lényének legbensőbb magját. Az LSD eddigi története elégséges példa arra. hanem az akadémiai pszichiátria képviselői is ezt keresik. ami megfelel racionális hétköznapi tudatunknak. Az újabb vizsgálatok kimutatták. Úgy tűnik. ha az embert és a környezetét egymástól elválasztva tartó materialista világképet a mindent átfogó valóság tudatával váltjuk fel. annak keletkezéséről. Nem csupán a keleti vallásos áramlatok követői. Főként akkor igaz ez. ha nem tartjuk tiszteletben az ilyen anyagok specifikus hatásjellemzőit.művészetekben. hogy a páciensekben a problémák a maguk valós jelentőségében tudatosodjanak. Egyetértek sok kortársam azon gondolatával. hogy sok ember hétköznapi élete során is tapasztal látomásos élményeket. hogy a nyugati iparosodott társadalmunk minden életterületén tapasztalható szellemi válságot csak akkor tudjuk leküzdeni. Például az LSD a pszichoanalízisben és a pszichoterápiában segédanyag lehet ahhoz. akik a teljességélményt a terápia gyógyító alapelemeként alkalmazzák. Ebbe a körbe tartoznak mindenekelőtt a vallásos vagy világi keretekben folytatott meditáció különböző módszerei. hatásairól és alkalmazási lehetőségeiről. és ha a hatóanyagot összetévesztjük az élvezeti szerrel. amelyek az anyag — szokatlan hatásait figyelmen kívül hagyó — használatából adódnak. hogy az LSD-kísérlet ésszerű élménnyé váljon. hogy megfelelő körülmények között látomásos élményeket 8 . Ugyanezt a célt tűzi maga elé egy másik. nevezetesen a tudatmódosító. és szeretném felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre. hogy milyen katasztrofális következményei lehetnek annak. de még vitatott módszer. A téves és visszaélésekben megmutatkozó alkalmazás miatt vált az LSD igazi bajkeverő csodagyerekemmé.

amit méltó lenne figyelembe venni. hogy a kémiai elemzést arra a laboratóriumra bízzák. akkor nézetem szerint ez az újfajta pszichofarmakon bajkeverő gyermekből csodagyerekké változhatna. Ezen anyagok esetében a tapasztalatok olyan tárháza áll rendelkezésre. Azt követően. a pszichiátriában és a pszichológiában is lehetetlenné tette — ez a tilalom máig életben van. Nehezen érthető ez. hogy az LSD bajkeverő gyermekből csodagyerekké változhatna. Ám az LSD továbbra is bajkeverő gyermek maradt. A varázsnövények és az LSD hasonló pszichés hatása késztette a Dél-Mexikó hegyvidékein élő indiánokat kutató antropológusokat és botanikusokat arra. olyan tilalommal. Mind a mai napig sikertelenek maradtak a pszichiátria igyekezetei arra. A tilalom más szempontból is megkérdőjelezhetőnek tűnik. és hogy az LSD-t a pszichiátriában gyógyszeres kisegítő anyagként célszerűen lehet alkalmazni. mégis az anyag használata privát körökben folytatódik. hogy a növényekből izolált hatóanyagok kémiai struktúrája közeli rokonságot mutat az LSD felépítésével. miután bizonyos már évezredek óta gyógyászati céllal alkalmazott mexikói varázsnövényekben az LSD-hez hasonló hatóanyagokat találtunk. hiszen a rendelkezésre álló tapasztalatok azt mutatják. Nem véletlen. Így a gyógyászati alkalmazás megrekedt. mindenekelőtt az Amerikai Egyesült Államokban. Ebből az a jelentős következtetés származott. Az elemzés azt a meglepő eredményt hozta. Az egészségügyi hatóságok erre drákói szigorral reagáltak. hogy az egészségügyi hatóságok ismét szabadítsák fel az LSD-t gyógyászati alkalmazás céljából. a hatvanas években átkerült a kábítószerek világába. és egy darabig a tömegfogyasztás. ha megtanulnánk jobban használni rendkívüli pszichikai hatásait.hívjon elő. persze az illegalitásba kényszerített fogyasztás minden veszélyével és negatív kísérőjelenségével együtt. hogy a gyógyászati keretek között történő alkalmazás veszélytelen. 9 . és ezt az orvosi praxisban és meditációval összekapcsolva alkalmaznánk. és az azzal összefüggő problémák szempontjából az első számú drog volt. hogy éppen az LSD hozta el ezeket a növényeket a laboratóriumomba kémiai vizsgálat céljából. ami az LSD és a rokon anyagok használatát az orvosi gyakorlatban. hogy az LSD-t szinte kizárólag a gyógyászatban és a biológiai kutatásban alkalmazták. amely az LSD-t felfedezte. Előszó az 1993-as kiadáshoz 50 évvel az LSD felfedezése után A tizennyolc évvel ezelőtt megírt előszavam végén azt a véleményemet fejeztem ki. hogy az LSD kémiai szempontból és pszichikai hatásai alapján a mexikói varázsdrogok csoportjába tartozik.

[3] Louis Pasteur Újra és újra azt mondják és írják az emberek. mert ott szintetikus kémiával kellett volna foglalkoznom. amelyek végül erre a kutatási területre és az LSD szintetizálásával kapcsolatos tevékenységhez vezettek. Első kémiai munkák Az állat. Ez csak részben igaz. amit ma az egész világ „LSD” néven ismer. amelyek bemutatására ez a könyv is jelentős részeket szán. ami hasonló a cellulóz. rákok és egyéb alacsonyabb rendű állatok páncélja. A bázeli vegyiparban ismert két másik vállalat munkaajánlatát visszautasítottam. hiszen tervezett kutatási program keretében állítottuk elő. hogy az LSD véletlen felfedezés eredménye. Azért választottam ezt a munkahelyet. minthogy e kettő elválaszthatatlanul összekapcsolódik. és megpróbálom számba venni az összes iránymutató döntést és eseményt. amikor saját testemen. Éppen ezért ha az LSD keletkezésének történetéről akarok beszélni. 1.Így az LSD felfedezésének kalandja tizenöt évvel később meglepő folytatáshoz vezetett. vagyis azt a vázanyagot. mert itt kínálkozott lehetőség arra. aki a gyógyszerészeti részleg alapítója és vezetője volt. amiből a rovarok. és a véletlen csak később jutott szerephez: az LSD már öt éve létezett. Arthur Stoll professzor munkatársaként. akkor valószínűleg soha nem jött volna létre az a hatóanyag. A Zürichi Egyetemen folytatott kémiai tanulmányaim lezárása után 1929 tavaszán kezdtem dolgozni a Sandoz cég bázeli gyógyszervegyészeti kutatólaboratóriumában Dr. Az éti csiga emésztőcsatornájának nedvével sikerült először enzimes úton felbontani a kitint.és növényvilág vegytana iránti lelkesedésem már a Paul Karrer professzorhoz írott doktori munkám témáját is meghatározta. tehát a növényi vázanyag struktúrájához. A csupán három hónapig tartó vizsgálat ezen fontos 10 . Az LSD keletkezése Dans les champs de l'observation le hasard ne favorise que les esprits préparés. Ha gondolatban visszatekintek szakmai karrieremre. vagyis pontosabban saját lelkemben tapasztaltam meg váratlan hatásait. A lebomláskor keletkező bomlástermékből. akkor kénytelen vagyok röviden vázolni kémikusi karrieremet is. szárnya és ollója felépül. nevezetesen a varázsnövények izgalmas kutatásához. egyfajta nitrogén tartalmú cukorból le lehetett vezetni a kitin kémiai struktúráját. hogy természetes anyagokkal dolgozzak. akkor a kémiai tanulmányaim lezárása utáni munkahelyválasztásommal kell kezdeni: ha bármilyen más munkahely mellett döntöttem volna.

eredményeképpen kitüntetéssel minősített doktori dolgozatot írtam. A tengerihagyma kutatásával kapcsolatos legfontosabb munkám az volt. és ezeket tiszta formában állítsa elő. illetve hatóanyag-tartalma széles határok között ingadozik. ami lehetetlenné teszi a pontos adagolást. Ez különösen olyan gyógynövények esetében fontos. A kutatásban négy. ami nagyon is illett hozzám. Ha azonban a hatóanyag tiszta formában áll rendelkezésre. amelyeket bomlékonyságuk és bizonytalan adagolhatóságuk miatt addig csak korlátozott körben alkalmaztak az orvoslásban. Új munkaterület után kutatva engedélyt kértem Stoll professzortól arra. A vizsgálataim elején a Sandoz a terápiában már meghonosított egy tengerihagymából származó glikozidokkal készült gyógyszerterméket. mint a gyűszűvirág (Digitalis). A tengerihagyma legfontosabb aktív összetevői már rendelkezésre álltak tisztított formában. Amikor a Sandoz cégnél kezdtem dolgozni. Stoll professzor azt tűzte ki célul. éppen ezért különösen fontos a tisztított anyagok segítségével történő pontos adagolásuk. Kreis végezte el rendkívüli kísérleti ügyességgel. mérleggel pontosan adagolható gyógyszerészeti preparátum előállítása. Ilyen meggondolások alapján kezdte vizsgálni Stoll az olyan régről ismert. A Sandoz-laboratóriumban folytatott munkám első éveit szinte kizárólag a tengerihagyma hatóanyagainak vizsgálatával töltöttem el. Ezeket a munkákat ideiglenesen 1935-ben zártam le. és így a gyűszűvirággal együtt a szívizomgyengeség kezelésére szolgálnak. a tengerihagyma (Scilla maritima) és az anyarozs (Secale cornutum). A terápiás (gyógyító) és toxikus (mérgező. hogy tisztázzam a Scilla-glikozidok alapvázának kémiai felépítését. a termelésben pedig három tudományos fokozattal rendelkező vegyész dolgozott. de ezeknek a hatóanyagoknak a kémiai szerkezete a cukorrész kivételével még teljesen ismeretlen volt. illetve a gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata) hatóanyagainak tiszta formában történő kinyerését alapvetően Dr. A szívglikozidok rendkívül aktív anyagok. Stoll professzor egyik első munkatársa vezetett be. akkor lehetővé válik a stabil. amiből egyrészt kiderült a digitalis-glikozidokhoz képest fennálló különbség. Stoll laboratóriumában olyan munkát találtam. A munkába Dr. hogy 11 . Ezek izolálását. szívleállást okozó) dózisuk egymáshoz nagyon közel esik. Walter Kreis. A tengerihagyma hatóanyagai a szívglikozidok (cukortartalmú anyagok) csoportjához tartoznak. amelyek hatóanyaga gyorsan bomlik. a gyógyszervegyészeti részleg személyzeti állománya még igazán szerény volt. másrészt pedig a békák bőrmirigyeiben termelődő méreganyagokkal megfigyelhető közeli szerkezeti rokonság. hogy kíméletes módszerekkel izolálja az ismert gyógynövények ép hatóanyagait. értékes gyógynövényeket. kutatóvegyészhez.

illetve migrének kezelésére. Hivatalosan tehát gyógyítási célokra a rozson termő anyarozst (Secale cornutum) használjuk. Az anyarozst egy alacsonyabb rendű gombafaj (Claviceps purpurea) okozza. Rendkívül érzékeny. Ennek során hamarosan felfedeztek egy új. Világosan emlékszem még arra az érzésre. aminek ilyen lenyűgöző története lenne. Időszerűnek tűnt tehát. megállapíttatott jövőbeli szakmai karrierem központi témája. 12 . A Stoll által felfedezett ergotamin volt az anyarozsból nyert első. majd idővel az értékes gyógyító anyagok gazdag tárházává nemesedett. De ha akarja. amelyekkel a szívglikozidok területén találkozott. hogy ismét elkezdjünk foglalkozni az anyarozs-alkaloidok kémiai vizsgálataival. amelyek a normális mag helyett türemkednek elő a fellevelek közül. Az anyarozson kívül alig találunk olyan növényt. és így jelentős szerepet is kapott a gyógyszerek világában. Stoll professzor egyetértett az elképzelésemmel. Ez öntött el az anyarozs-alkaloidok akkor még kevéssé feltárt területén tervezett vizsgálataimra gondolva. Eközben a harmincas évek elején angol és amerikai laboratóriumokban megkezdték az anyarozs alkaloidjai kémiai szerkezetének kutatását. Ennek során szerepe és jelentősége épp az ellenkezőjére fordult: eleinte mérgező anyagként rettegték. ami az anyarozsgomba áttelelő formája. A gombától megtámadott magvak világosbarnától lilás barnáig terjedő színű íves nyúlványokat növesztenek (szkleróciumok). amit az ergotamin gyártása során keletkező anyalúgból izoláltak. ami mindenekelőtt rozson. amelyek stabilitása nagyon eltér azoktól a vegyületektől. Az anyarozs Visszatekintésül álljon itt néhány adat az anyarozsról[4]. az ergotamin tiszta változatának előállítása és összegképletének megállapítását követően mégis leállt az anyarozs vegyészeti kutatása a Sandoz-laboratóriumokban. kémiailag egységes formájú alkaloid. ahogy a felfedező szerencséjét várom. vízben oldódó anyarozs-alkaloidot. ugyanis ezek során már 1918-ban sikerült izolálni az ergotamint. Annak ellenére. Botanikai értelemben az anyarozs évelő micélium.” Ezzel tehát kijelöltetett a jövőm útja. könnyen bomló anyagokról van szó. hogy az ergotamint hamarosan bevezették a szülések során használt vérzéscsillapítóként. de a következő megjegyzést tette: „Hadd figyelmeztessem azokra a nehézségekre. sőt akár vad fűfajtákon is élősködik. de más gabonákon.folytathassam az anyarozs alkaloidjaival 1917-ben általa megkezdett vizsgálatokat. amikkel az anyarozs-alkaloidok feldolgozása során szembesülni fog. hát próbálja csak ki. nehogy a Sandoz a már akkor is jelentős gyógyszerágazatban betöltött vezető szerepe veszélybe kerüljön.

század első felében az anyarozs bekerült a különböző gyógyszerkönyvekbe. Mindazonáltal. Először G. hogy — amint az ebből is kiderül — az anyarozst a bábák mindig is használták vajúdást könnyítő szerként. megkezdődtek a növény hatóanyagainak izolálására irányuló első vegytani munkák is.Először a kora középkorban. 13 . semmint terápiás hatásait. A legtöbb európai országban és Oroszország bizonyos területein egészen az újkorig előfordultak járványszerű anyarozsmérgezések. a növényt mégis csak 1908-ban fogadta el az orvostudomány. és az egész világon elismert legyen. hogy az anyarozs tartalmú kenyér okozza az ergotizmust egyre inkább csökkent az anyarozsjárványok gyakorisága és kiterjedése. Csak az ergotamin A. a Remedy for Quickening Childbirth című munkája alapján.[6] Az anyarozs gyógyászati használatáról. a probléma kutatásával az első száz évben foglalkozó számtalan tudós közül egyiknek sem sikerült azonosítania a terápiás hatás tényleges hordozóját. már említett izolálása vezetett ahhoz. H. Az utolsó nagyobb járvány 1926-27-ben következett be Dél-Oroszország bizonyos területein. Dale farmakológus már az ergotoxinnal kimutatta a méhösszehúzó hatás mellett a bizonyos anyarozs-alkaloidok terápiás alkalmazása szempontjából fontos vegetatív idegrendszerre gyakorolt. Annak ellenére. H. Már korán felismerték. hogy egy anyarozs-alkaloid bevonuljon az orvostudományba. méghozzá John Stearns amerikai orvos Account of the Pulvis Parturiens. Ezeknek a mérgezéseknek minden alkalommal több ezer ember esett áldozatul. Az anyarozsbetegek védőszentje Szent Antal és a Szent Antal-rendi szerzetesek voltak azok. két jellemző formában jelent meg: anyarozsmérgezés (ergotismus grangaenosus). Azt követően. században felismerték. Az ergotizmus gangrénás (üszkösödéses) formáját a betegségeket leíró katalógusok mal des ardents (orbánc-járvány) vagy ignis sacer. Ugyanakkor H. illetve azt követően. de — mint harmincöt évvel később kiderült — nem egységes alkaloid-preparátumot. és az adrenalinnal antagonisztikus hatást. Barger és F. Az anyarozs szüléskönnyítő szerként történő használata azonban nem vált be. Stoll által történő. hogy a XVII. hogy a XIX. amit sokáig nem hoztak összefüggésbe az anyarozzsal. amit ergotoxinnak neveztek. illetve merevgörcsök (ergotismus convulsivus) formájában. szent láz néven említik[5]. ugyanis sokkal inkább mutatta az anyarozs toxikus. milyen nagy veszélyt jelent a gyermekre nézve mindenekelőtt. ami méhgörcsöt okoz. Innentől kezdve az anyarozs szülés során történő használata a szülés utáni vérzés csillapítására szorítkozott. mint járványosan megjelenő tömeges mérgezések oka került az anyarozs a történelem előterébe. a bizonytalan és könnyen eltúlozható adagolás. A mezőgazdasági technológia javulásával. A betegség. akik leginkább vállalták az ilyen betegek ápolását. nevezetesen vajúdást megkönnyítő szerként történő alkalmazásáról először Adam Lonitzer. vagyis Lonicerus frankfurti városi orvos tesz említést 1582-ben kelt füveskönyvében. Carr angol kutatók izoláltak 1907-ben egy hatásos.

az volt. Craig a lizergsav és az aminoalkohol propanolamin bomlástermékeket kapták. Nem engedhetem meg.” („Mikrokémiának” nevezzük a nagyon kis anyagmennyiségekkel végzett kémiai vizsgálatokat. Ebben az esetben egy viszonylag egyszerű felépítésű alkaloidról volt szó. Burckhardt ergobazin névvel jelölt (ismert még ergometrin és ergonovin néven is). hogy a lizergsav kiválasztásához alkalmas legyen. és a belső megrendelőívet ellenjegyzésre átadtam Stoll professzornak. akkor először meg kell tanulnia a mikrokémia módszereit.A harmincas évek elején az anyarozskutatás új szakasza kezdődött. Felindultan korholt: „Ha anyarozs-alkaloidokkal akar dolgozni. köztük a Sandoz-laboratórium is publikált. A. méghozzá az ergobazin két építőeleme. mind orvosi szempontból fontos előrelépés volt az anyarozs kifejezetten az anyaméhre ható. a New York-i Rockefeller Intézet munkatársainak sikerült először kémiai bontással izolálni és leírni az összes anyarozs-alkaloid közös építőelemét. C. W. A. amiből azonban egy a már említett Barger és Carr által először előállított ergotoxinnak megfelelő amorf alkaloidpreparátum származott. amit A. Később mind kémiai.) Az anyarozzsal foglalkozó termelési részlegben az ergotamin előállításához használt svájci eredetű anyarozs mellett portugál anyarozskivonatot is készítettek. A tisztítási folyamat során olyan megfigyeléseket tettem. Itt szeretnék néhány megjegyzést tenni az akkoriban szokásos munkafeltételekről és munkamódszerekről. ezt akartam a kísérleteim kiinduló anyagaként használni. vérzéscsillapító alkotójának izolálása. Amikor az anyarozzsal foglalkozó gyártórészlegtől 0. Jacobs és L. Craig. amik arra utaltak. Az ergobazin kémiai lebontása során W.5 gramm ergotamint akartam vételezni. Ezt „lizergsavnak” (lysergic acid) nevezték el. Mivel tiszta alkaloidként kizárólag az ergotamin állt rendelkezésre. A mostanság már más viszonyokhoz szokott kutatókémikusok mai generációja számára ezek érdekesek lehetnek. Stoll és E. Ezen megfigyelések mélyreható következményeiről később még szót ejtek. hogy a drága ergotaminomból ilyen nagy mennyiséget pazaroljon el a kísérleteire. amikor is — amint már említettem — angol és amerikai laboratóriumok kezdték kutatni az anyarozs-alkaloidok kémiai struktúráját. Jacobs és L. Az ezekhez a kísérletekhez szükséges lizergsavat valamilyen más anyarozs-alkaloid kémiai lebontásával kellett előállítani. aki egyszer felkeresett a laboratóriumban. A lizergsav kinyerésére tehát ezt a kevésbé értékes alapanyagot használtam fel. hanem több különböző alkaloid keveréke. tehát a lizergsav és a propanolamin kémiai összekapcsolásával. 14 . amit a gyógyszerészeti termelő részleg már akkor is kilós mennyiségekben gyártott. amit ezen az új munkaterületen kitűztem magam elé. hogy az ergotoxin nem egységes alkaloid. amit egyszerre négy egymástól független intézet. Az első feladat. C. Mindazonáltal a gyártásból beszerzett alkaloidot tovább kellett tisztítani ahhoz. hogy ezt az alkaloidot szintézissel állítsam elő.

míg jómagam az anyarozs-alkaloidokkal foglalkoztam. hogy a Willstätter-féle laboratóriumban is elégséges volt az ilyen szellőztetés.Akkoriban nagyon takarékosak voltunk. és kristályszerkezeti elemzéssel gyorsan és elegánsan elvégezhető szerkezetazonosításhoz nekem csak a kémiai lebontás. Kreis szívglikozidokkal. csak későbbi vizsgálataim során vált nagy hasznomra. Amikor abbéli kívánságunknak adtunk hangot. és nehézséget jelentett kapcsolása 15 . hogy B. A Sandoznál folytatott munkám első hat éve alatt a laboratóriumomat két kollegámmal osztottam meg. hogy egy-egy vegyület elemi összetételét akár néhány milligrammnyi anyagból kimutassuk. A legfontosabb azóta elért fejlemény az volt. A Scilla-glikozidokkal kapcsolatos vizsgálatokhoz és az anyarozs területén folytatott első munkákhoz a Liebig idejéből ismeretes régi elválasztási és tisztítási módszereket használtam: frakcionált extrakció. illetve az ő laboratóriumában végzett munka. és vele együtt végezte el a klorofillal és a szén-dioxid asszimilációjával kapcsolatos alapvető vizsgálatokat. Wiedemann a leveleket színező klorofillal. Nem igen volt olyan tudományos vita Stoll professzorral. amelyek gázlángos szellőztetése alacsony hatékonyságú volt. Pregl bevezette a mikroanalízist. Az első alapvető anyarozzsal kapcsolatos munkáim során a ma már spektroszkópiai módszerekkel. frakcionált kicsapatás. frakcionált kristályosítás stb. azt a főnökünk elutasította azzal az érvvel. és amely mindenekelőtt a szerkezetkutatásban egészen új lehetőségeket nyitott. Stoll professzor az első világháború utolsó éveiben Berlinben és Münchenben dolgozott a világhírű Nobel-díjas kémikus Richard Willstätter professzor asszisztenseként. A laboratórium két „bűzkamrával” (elszívóval felszerelt résszel) volt ellátva. melynek során szóba ne került volna nagyra becsült tanára Willstätter. A lizergsav és származékai A lizergsav könnyen bomló anyagnak bizonyult. gyorsabbá és hatékonyabbá tette volna. úgy is mint az első lépés a modern labortechnika felé. Az oszlopkromatográfia bevezetése. míg korábban ugyanehhez néhány tizedgramm volt szükséges. amiket Justus von Liebig száz évvel korábban alkalmazott. Egyáltalán nem létezett még a kémikusok számára ma elérhető többi fizikai-kémiai módszer. a Sandozhoz nem sokkal utánam belépő Dr. Az önálló laboratóriumok elfogadhatatlan luxusnak számítottak. tehát a harmincas évek elején a vegyészek számára a szerves kémiában rendelkezésre álló munkamódszerek lényegében azonosak voltak azzal. Így tehát három diplomás vegyész és fejenként egy laboráns dolgozott ugyanabban a szobában három különböző területen: Dr. fáradságos módszerei álltak rendelkezésre. Akkoriban. ez lehetővé tette. amely a munkát egyszerűbbé. hogy ezeket ventilátorra cseréljék ki. és kémiai származékok régi.

hogy az anyarozsban bőségesen előforduló egyéb alkaloidokat a szülésben értékes ergobazinná lehessen alakítani. A lizergsavnak az aminoalkohol propanolaminnal történő összekapcsolása során olyan vegyület jött létre. J. anyagot. Az ergobazin hatásának körülbelül 70%-át produkálta. ami azonos volt az ergobazin néven ismert anyarozs-alkaloiddal. amit a laboratóriumi használat céljából LSD-25 néven rövidítettünk. a lizergsav-dietilamidot. A Sandoz cég Ernst Rothlin professzor által vezetett farmakológiai részlegén történő vizsgálatok során az LSD-25 anyaméhre gyakorolt számottevő hatását sikerült kimutatni. Ugyanakkor az új anyag a farmakológusokban és orvosokban nem ébresztett különösebb érdeklődést. melynek során egy természetes eredetű anyagot — ebben az esetben a lizergsavat — is felhasználunk. 16 . hanem amelyektől másfajta értékes tulajdonságok voltak várhatók a kémiai struktúrájuk alapján. amivel ésszerűen lehetett előállítani propanolamint és más aminoalkoholokat. vérzéscsillapító ergobazin csak nagyon csekély mennyiségben van jelen az anyarozsban. (A részleges szintézis olyan mesterséges előállítást jelent. hogy olyan újfajta lizergsav-származékokat hozzak létre. Ezen szintetikus lizergsav-származékok sorában 1938-ban állítottam elő először a 25. E vegyület szintézisét azzal a szándékkal terveztem meg. Ezzel a módszerrel nagyszámú lizergsav-származékot készítettem. Ezzel az egyik anyarozs-alkaloid első részleges szintézise sikerrel járt. ma pedig már vezető gyógyszernek számít a születéssegítés területén. A továbbiakban ezt a szintézismódszert alkalmaztam arra. hiszen a specifikusan méhösszehúzó. Peyer kollegámmal közösen kidolgoztunk egy olyan eljárást. ami a természetes alkaloidot terápiás tulajdonságaiban még felül is múlta. mint az ergobazin kémiai felépítésének igazolása.bázikus gyökökhöz. Dr. amelyeknél nem a méhre gyakorolt hatás állt a középpontban. Tulajdonképpen az ergobazinban található propanolaminnak az aminoalkohol butanolaminnal történő kicserélése vezetett olyan hatóanyaghoz. Ezt a feljavított ergobazint az egész világon sikeresen alkalmazták Methergin márkanév alatt hatékony méhösszehúzó és vérzéscsillapító szerként. hogy a kísérleti állatok narkózisban nyugtalanságot mutattak. Először megpróbáltam az ergobazin farmakológiai tulajdonságait az aminoalkohol részmódosításaival javítani. A továbbiakban a vizsgálati jelentés leírta. A részleges szintézis segítségével immár lehetővé vált. Az anyarozs területén elért ezen első eredmény után a vizsgálataim két irányban folytak tovább. A lizergsav-dietilamidtól jogosan várhattam egy ilyen izgatószer tulajdonságait. éppen ezért elmaradtak a további vizsgálatok. hiszen kémiai felépítése hasonlatos volt az akkor már ismert nikotinsav-dietilamid (Coramin) nevű analeptikumhoz. hogy eredményeként a vérkeringésre és a légzésre ható stimulánst (analeptikumot) állítsak elő. hogy a lizergsavat bázikus gyökökhöz kössem. hanem gyakorlati haszna is volt.) Nem csupán tudományos szempontból volt érdekes. Végül a Curtius-féle szintézis néven ismert módszer kínált lehetőséget arra.

egy laboratóriumi segédmunkatárs. ugyanis sikerült ezt az alkaloidkészítményt három egységes komponensre bontanom. A forgalom szempontjából ma (1979) vezeti a Sandoz gyógyszertermékeinek eladási listáját. ami a perifériás és cerebrális vérkeringés javítására és az agyfunkciók javítására szolgál az öregség okozta panaszok kezelésében. A másik két alkaloid új volt. amikor hidrogénezése során egyértelműen két különböző hidrogénezett termék keletkezett. majd 17 . míg az egységes ergotamin-alkaloid azonos feltételek mellett csak egyetlen hidrogénezett termékhez vezetett. hanem gyakorlati következménye is volt. Akkoriban egy laboráns. A három kémiailag egységes ergotoxin-alkaloid közül az egyik azonosnak bizonyult egy röviddel azelőtt a termelési részlegnél izolált alkaloiddal. Később megállapítást nyert. Az ilyen indikációk esetén a Hydergin a geriátriában alkalmazva hatásos gyógyszernek bizonyult. Eredményeként ugyanis értékes gyógyszer született. illetve végezetül a Methergin. Az egyiket ergokorninnak. hogy az ergokriptin két szerkezeti izomer formában fordul elő.és β-ergokriptin néven különböztetünk meg. hanem inkább különböző anyagok keveréke. amiket α. Ugyancsak az én kezemben maradtak a fejlesztés további kémiai lépései egészen a piacra kerülő készítményig. tehát a dihidroergokrisztin. tehát a nagyobb anyagmennyiségek klinikai vizsgálatok céljára történő előállításáig. az ampullák. Burckhardt ergokrisztin néven írt le. A vizsgálat során általam előállított három hidrogénezett ergotoxin-alkaloid. A három anyagból jött létre a Hydergin nevű gyógyszerkészítmény. Az ergotoxin-probléma megoldása nemcsak tudományos szempontból volt érdekes. a Hydergin és a Dihydergot nevű gyógyszerek ipari termeléséhez szolgáló első eljárások kidolgozásáig. Amíg a fontos projektekkel kapcsolatos kutatás ma szinte kizárólag munkacsoportokban. az oldatok és tabletták első galenusi formáinak fejlesztésére vonatkozó analitikai ellenőrzésével is. Ez alatt az anyarozzsal kapcsolatos munkám más irányban folytatódott.A következő öt évben csend volt az LSD-25 jelű anyag körül. teamekben történik. ami sokáig rejtve maradt az anyalúgban. Ugyanez volt a helyzet a három készítmény. a másik utoljára izoláltat. amit A. Az ergotoxin egységességével kapcsolatos kétségeim csak megerősödtek. hogy ez az alkaloidkészítmény talán nem egységes. Az ergotoxin. Stoll és E.és vérnyomás-stabilizáló orvosságként. A szintén ezen vizsgálatok keretében előállított dihidroergotamin is bekerült a gyógyszerek körébe. méghozzá Dihydergot név alatt vérkeringés. A vélelmezett ergotoxin-elegy kiterjedt analitikai vizsgálatai végül célra vezettek. addig az anyarozs-alkaloidokkal én magányosan végeztem el ezeket a vizsgálatokat. tehát a lizergsav kiindulóanyagának tisztítása során — ahogy már említettem — az a benyomásom támadt. ergokriptinnek neveztem el (a „kryptos” szó rejtettet jelent). a dihidroergokriptin és a dihidroergokornin gyógyászati szempontból érdekes tulajdonságokat mutatott a farmakológiai részlegnél Rothlin professzor által elvégzett vizsgálatok során.

1943. hogy a farmakológiai szempontból egyszer már érdektelennek bizonyult vizsgálati anyagokat általában véglegesen törölték a kutatási programból. Ez annyiban mindenképpen szokatlan volt. Óvatos akartam lenni. önkísérletre szántam el magam. hogy ez összefügg azzal az anyaggal. ezért a tervezett kísérletsorozatot a legcsekélyebb mennyiséggel kezdtem. és talán az anyag kicsiny hányada a bőrömön keresztül a szervezetembe került. Az alkonyatban csukott szemmel — a napfényt zavaróan élesnek érzékeltem — szakadatlanul fantasztikus. 1943 tavaszán tehát megismételtem az LSD-25 szintézisét. amitől — az akkor ismert anyarozs-alkaloidok hatását alapul véve — még egyáltalán bármilyen megállapítható hatás volt várható: tehát 0. eredményes. és intenzív.25 mg (mg = milligramm.” A figyelemreméltó szimptómák jellege és lefolyása külső. április 16-án a délután közepén félbe kellett szakítanom a laboratóriumi munkámat és haza kellett mennem. Körülbelül két óra múlva ez az állapot eltűnt. tehát a lizergsav-dietilamid-tartaráttal. kaleidoszkóp-szerű színes forgatag lepett meg. mérgező hatás gyanúját vetette fel. a gramm ezredrésze) lizergsav-dietilamid-tartarátot 18 . de nem kellemetlen állapotba merültem. Otthon lefeküdtem. amit akkoriban Stoll professzornak küldtem: „Múlt pénteken. amivel éppen dolgoztam. Az a különös sejtésem volt. Az eset leírását itt abból a jelentésből veszem át. ugyanis furcsa. Ahogy az első előállításkor. A szintézis utolsó szakaszában. úgy most is csak néhány tizedgrammot nyertünk a vegyületből. hogy ez az anyag még az első vizsgálatnál megállapított hatásokon túlmutató további tulajdonságokkal is rendelkezhet. és úgy véltem. Nehezen tudtam elképzelni. az ergotoxin-probléma megoldásából kialakuló munka során sem feledkeztünk meg teljesen az LSD-25 jelű anyagról. és bódulatszerű. hogyan juthatott a szervezetembe bármennyi is ebből az anyagból.később még egy laboránsnő és egy vegyésztechnikus volt az összes segítségem. akkor vélhetően olyan anyaggal lehetett dolgunk. ami már a legkisebb nyomokban is hatékony. könnyű szédüléssel párosuló nyugtalanság szállt meg. hiszen az anyarozsból származó anyagok közismert mérgező volta hozzászoktatott a kínosan tiszta munkához. Hogy a dolog végére járjak. Ha valóban ez az anyag volt az említett esemény oka. és ennek alapján az első szintézis után öt évvel ismét előállítottam az LSD-25-öt. a lizergsav-dietilamid tartarát (borkősavas só) formájában történő tisztításakor és kristályosításakor szokatlan tapasztalatok zavarták meg a munkámat. hogy azt most már szélesebb körű vizsgálatra átadjam a farmakológiai részlegnek. De talán az átkristályosítás során kevés LSD-oldat mégis az ujjbegyeimre kerülhetett. rendkívül plasztikus képek. Az LSD pszichés hatásainak felfedezése Mindazonáltal az itt röviden leírt. amire rendkívül élénk fantáziálás volt jellemző.

17:00 — Kezdődő szédülés. hanem gonosz. A zavarodott bódulatszerű állapotom ellenére rövid pillanatokra világosan és célszerűen voltam képes gondolkodni — ugyanis a tej egy általános méregtelenítő anyag. az érzékeim és a lelkem fölött. amiket saját magamban. Kb. éppen annyira voltam képes. IV. Az asszisztensem később arról számolt be. mint két literrel ittam meg. hogy a lizergsav-dietilamid volt a megelőző pénteki különös élmény oka. hogy a kerékpárommal tapodtat sem mozdulok.5 ml ½ ezrelékes vizes dietilamid-tartarát oldat = 0. és átvette a hatalmat a testem. de sokkal mélyebb hatásúak voltak. Hiábavalónak tűnt az akaratom minden erőfeszítése arra. Felugrottam és sikoltozni kezdtem. 16:20 — 0. hogy feltartóztassam a külvilág széthullását és énem felolvadását. aztán 19 . Azonban a külvilág ilyen groteszk elváltozásánál sokkal rosszabbak voltak azok a változások. többnyire fenyegető alakot öltöttek. hogy nagyon gyorsan tekertünk. Már nem R. A következő oldalon látható kép a kísérletről készített 1943.alkalmaztam. Már a kerékpárral megtett hazafelé úton (autó akkor nem állt a rendelkezésemre. mintha görbe tükrön át nézném. nevetőgörcs. hívja fel háziorvosunkat. alattomos boszorkány színes pofával.25 mg tartarát. mintha élne. A szobában minden forogni látszott. Egy démon költözött belém. A felső rész az LSD-tartarát előállításával kapcsolatos jegyzeteket tartalmazza. Bénaság. szorongásérzés. hogy képtelen voltam tovább egyenesen állni. A szédülés és az eszméletvesztés érzése időközben annyira erőssé vált. Minden folyamatosan mozgásban volt. A környezetem ijesztő módon elváltozott. Akkora már világossá vált. (Lásd külön jelentés) Az utolsó szavakat csak nagy erőfeszítés árán tudtam leírni. és kérjen a szomszédoktól tejet. hogy kísérjen haza. belső lényemben éreztem. Úgy éreztem. hogy megszabaduljak tőle. Miután végül mégis egészben hazaértem. és le kellett feküdnöm egy szófára. és mintha belső nyugtalanság töltené el. április 19-ki laboratóriumi naplójegyzetem fénymásolata. 20 óráig IV. Alig ismertem meg a szomszédasszonyt. 19. 18-tól kb. hogy megkérjem kísérőnőmet. Csak a legnagyobb erőfeszítés árán tudtam érthetően beszélni. Látászavarok. Kiegészítés — Bicajjal haza. és a jól ismert tárgyak és bútorok groteszk. ugyanis az érzékleti változások és a benyomások az akkorival azonosak. a háború ideje alatt csak néhány kitüntetett személy használhatott autót) fenyegető formát öltött az állapotom. 21-én Legsúlyosabb válság. megiszom. és arra kértem a laboráns segítőnőt — akit tájékoztattam az önkísérletről —. aki tejet hozott — az este során több. asszony volt. A látóteremben minden hullámzott és torz volt. 10 ml vízzel hígítva ízetlen.

hogy ifjú családom idő előtt elveszíti az apját. Eközben keserű iróniával jutott eszembe az is. például a kilincs vagy elhaladó autó hangja optikai érzékletté vált. ami gúnyosan győzedelmeskedett az akaratom fölött. Vajon megérti-e valaha a családom. A pulzusom. A testem érzelemtelennek. hanem a legnagyobb körültekintéssel kísérleteztem. Kimerülten aludtam el. Miután megpróbáltam felvilágosítani őt a szerintem halállal fenyegető testi állapotomról. mire megérkezett az orvos. hogy el tudtam mesélni. szín-szökőkutak fakadtak. élőn változó képet produkált. ahogy az összes akusztikus észlelésem. habár testileg 20 . nagy jövőt ígérő fejlődés közepén kell félbeszakítanom. élettelennek. idegennek tűnt. Ezért aztán semmilyen gyógyszert nem írt fel. Késő este a feleségem hazaért Luzernből. fantasztikus képzetek. Az anyag volt az a démon. és mint kívülálló megfigyelő teljesen világosan láttam a helyzetem egész tragikumát. hogy végül elkerültem a téboly veszélyét. vérnyomásom és légzésem normális volt. Innentől valójában elkezdtem élvezni a — csukott szemem mögött tovább tartó — színek és formák hallatlan játékát. Lassan visszatértem a kényelmetlenül idegenszerű világból a megszokott hétköznapi valóságba. Telefonon közölték vele. a testemen kívül vagyok. kényszerít arra. Az ijedelem elpárolgott. Iszonyú félelem szállt meg. hogy megbolondultam. illetve nőtt bennem a bizonyosság. Itt halok meg anélkül. ahol más volt a tér. és másnap reggel frissen és tiszta fejjel ébredtem. mivel én magam még nem voltam képes arra. és helyét a boldogság és hála érzése foglalta el. Addigra azonban már annyival jobban voltam. bevitt a hálószobába és virrasztott az ágyam mellett. Meghaltam vajon? Ez volt az átmenet? Időnként úgy éreztem. hogy kutatóvegyészi munkámat — ami nekem oly sokat jelentett — gyümölcsöző. hogy rejtélyes rohamot szenvedtem. hanem az a gondolat is. Különösen érdekes volt. tanácstalanul csóválta a fejét. Átvette felettem a hatalmat az az anyag. hogy búcsút vettem volna a családomtól — a feleségem és három gyermekünk aznap a nagyszülőkhöz utaztak Luzernbe. felelőtlenül. Másik világba érkeztem. Minden hang egy formában és színben megfelelő. hogy nem könnyelműen. amelyek körökben és spirálokban nyíltak és csukódtak be újra. átrendeződtek és keresztezték egymást egyetlen töretlen folyamban. hogy idő előtt elhagyjam azt. és más az idő. Kaleidoszkópszerűen változva leptek meg tarka. hogy összefüggő mondatokat formáljak. mi történt velem. amit én hoztam a világra.ismét öntudatlanul hanyatlottam vissza a szófára. és hogy ez az eredmény sehogyan sem volt előrelátható? A félelmemet és kétségbeesésemet tovább fokozta nemcsak az. Laboráns munkatársnőm felvilágosította őt az önkísérletemről. hogy pont a lizergsav-dietilamid. amivel kísérletezni akartam. A gyerekeket a szüleinél hagyta. ugyanis semmilyen abnormális szimptómát nem tudott megállapítani a rendkívül tág pupillákon kívül. Kétségbeejtő állapotom csúcspontja már elmúlt. ahogy egyre inkább visszatértek a normális érzések és a gondolkodás.

ami ennyire kis adagban ilyen mélyreható pszichés hatásokat okozna. Sőt. Egyértelmű volt a számomra. az LSD kísérlet utáni napon — ahogy már leírtam — remek fizikai és lelki állapotban voltam. a megszokott hétköznapi valóság képe tökéletesen megmaradt a tudatomban. és felkelti majd a szakemberek érdeklődését. és az emberi tudatban. hogy a normális világkép intenzív megzavarása ellenére az emlékezőképes tudat még az LSD-tapasztalat csúcspontján sem vesztette el működését. ugyanakkor nem voltam képes arra. minden friss fényben fénylett. más feltételek mellett végeztem el. Mintha újonnan teremtődött volna a világ. hogy az új anyag az orvosi területen kívül kábítószerként lesz használatos. Amikor később kimentem a kertbe. Elégedettség és az új élet jó érzése töltött el. további kísérletek után ismertem fel. hogy a helyzetemet felismerve és minden akaratomat megfeszítve kilépjek az LSD világából. a neurológiában és főként a pszichiátriában. hogy az új LSD hatóanyag ezekkel a tulajdonságokkal egyértelműen hasznos lehet a farmakológiában. és ebből egy példányt elküldtem Rothlin professzornak. hogy ennyire átfogó és letaglózó kábulati állapotot okozott mindenféle másnaposság nélkül. és ez az érzés megmaradt egész nap.kissé fáradt voltam. A reggeli pompásan ízlett. ahol a tavaszi eső után már kisütött a nap. Tudomásom szerint még nem volt ismeretes semmilyen olyan anyag.[7] Annak alapján. rendkívüli élvezet volt. a farmakológiai részleg vezetőjének. és rémisztőnek. A következő napon megírtam a már említett jelentésemet Stoll professzornak az LSD-25 anyaggal szerzett rendkívüli tapasztalataimról. hogy ez az anyag valaha is úgymond élvezeti szerként szerepel majd. A próba teljes ideje alatt tudatában voltam annak. Az LSD-kábulatnak a spontán látomásos tapasztalatokkal való jelentős összefüggését is csak később. ahogy én az LSD-t a maga rémisztő démoni hatalmával az első önkísérletem során megtapasztaltam. hogy az LSD-kábulatban megélt dolgok minden részletére emlékezni tudtam. és ennyire drámai változáshoz vezetne a külső és a belső világ megélésében. Ugyanakkor egyáltalán nem tudtam még elképzelni. Ez az önkísérlet bebizonyította. Minden érzékem a legnagyobb érzékenység állapotában működött. ragyogott és csillogott. Ijesztő valóságossággal teljesen reálisnak éltem meg. 21 . éppen ellenkezőleg. amiket sokkal kisebb dózisokkal. hogy kísérlet tárgya vagyok. egyáltalán eszembe sem jutott. Azt is nagyon jelentősnek éreztem. Erre csak azt a magyarázatot találtam. Ezen kívül megdöbbentőnek találtam az LSD-nek azt a tulajdonságát. ugyanis a másik. hogy az LSD-25 rendkívüli tulajdonságokkal rendelkező pszichoaktív anyag.

hiszen a mérést és adagolást saját magam végeztem el. farmakológiai vizsgálatok során kell átfogó adatokat gyűjteni az anyag hatásairól és mellékhatásairól. Az LSD hatása legfőképpen a magasabb és legmagasabb lelki és szellemi funkciók területén jelentkezik. Az igazgatóság azonnal felhívott. Az állatkísérletek nem sokat árulnak el az LSD által okozott pszichikai változásokról. Még így is rendkívül lenyűgözők és fantasztikusak voltak a hatások.Amint arra számítani is lehetett. hogy nem hibázott a kimérésnél? Valóban helyes a megadott dózis?” Rothlin professzor is ugyanezt a kérdést tette fel. Így aztán csak a viszonylag jelentős. a kísérleti állat megváltozott 22 . Ugyanakkor biztos voltam a dolgomban. de még a magasabb rendű állatokon is csak korlátozott mértékig figyelhetők meg. és Stoll professzor ezt kérdezte: „Biztos benne. Mindez állatkísérletekben történik. a Sandoz-laboratóriumban az LSD-vel kapcsolatos munka nyomán az egész világon elvégzett sok száz farmakológiai vizsgálat minden eredményét. hiszen ezek az alacsonyabb rendű állatokon szinte egyáltalán nem. hogy addig semmilyen olyan anyag nem volt ismeretes. akik megismételték az önkísérletemet. az állat képtelen ezeket kifejezni. Itt csak a legfontosabb és az orvosi szempontból laikusok számára is érthető állatkísérleti eredményeket tárgyalom. de mindenekelőtt a toleranciáról illetve a mérgező jellegről. jóllehet öt évvel korábban az első állatkísérletek után kizárták a további vizsgálatok köréből. akit az LSD-vel kapcsolatos farmakológiai kutatás úttörőjének tekinthetünk. A kétségeik annyiban jogosak voltak. Az alapvető állatkísérletek legnagyobb részét a Sandoz Rothlin által vezetett farmakológiai részlegénél Dr. hogy az LSD esetében csak a magasabb rendű állatoknál számíthatunk specifikus reakciókra. 2. Még mielőtt bármilyen új hatóanyagot módszeres klinikai vizsgálatok keretében embereken lehetne kipróbálni. Szinte hihetetlennek tűnt egy ilyen hatékonysággal rendelkező anyag. Aurelio Cerletti végezte el. ami az ezredgramm töredékeivel akárcsak a legkisebb pszichikai hatást is gyakorolta volna. Messze túlmutatna e könyv keretein. ha tárgyalni akarnám. Az állatokon nem figyelhetők meg szubtilis pszichikai változások. Maga Rothlin professzor és két munkatársa voltak az elsők. mert még ha ezek be is következnek. Így aztán érthető. habár az általam alkalmazott dózisnak csak egyharmadával. Az LSD állatkísérletekben és a biológiai kutatásban Rendkívüli pszichikai hatásainak felfedezése után az LSD-25 jelű anyagot ismét fölvették az orvosi vizsgálati anyagok közé. a jelentésem először hitetlenkedő csodálkozást váltott ki. Minden kétség eloszlott a jelentésemben szereplő adatokkal kapcsolatosan. a szervezetbe történő felszívódásról és kiválasztódásáról.

Ha azonban az állatoknál megfigyelt halálos adagot összehasonlítjuk az emberre hatásos dózissal. Egerek esetében az LD50 50-60 mg/kg i.06 milligrammos halálos adagra következtethetünk. optimális adagolás esetén a hálók a szokásosnál még sokkal rendszeresebbek és pontosabbak. Az LSD befolyás alatt álló kutyák esetében is következtethetünk hallucinációkra a viselkedésükből. nagyobb adagok esetében azonban hibásak vagy csak töredékesek. A halak furcsa úszási pozíciókat mutattak. vagyis egy kiló testsúlyra 50-60 milligramm intravénásan beadott LSD-oldat.viselkedésében kifejeződő zavarok ismerhetők fel. míg a pókok esetében a hálószövésben figyelhetünk meg LSD okozta módosulásokat.001 milligramm között van.297 g LSD-t adtak. Halálos LSD adag esetén a legtöbb állat légzésbénulástól pusztul el. kutya vagy majom esetében is jóval meghaladják az emberre hatásos LSD dózist. Patkány esetében az LD50 testsúly-kilogrammonként 16. míg nyúl esetében testsúly-kilogrammonként 0. Míg az egereknél csak mozgászavarok és a nyalási viselkedés megváltozása figyelhető meg. de arra azért következtethetünk belőle. akkor ebből testsúly-kilogrammonként 0. aminek 0.5 mg-ra csökken. hiszen az elefánt halálos adagja nagyjából ezerszer kisebb. ami igaz az LSD-re is. Pár perc alatt kimúlt az az elefánt. Mivel egyedi esetről van szó. Jóllehet egy adott állaton semmilyen változás nem állapítható meg. addig az LSD-vel kezelt macska olyan jeleket is mutat. Nagyon alacsony. Ez általában állatfajonként erősen változik. mint egy egéré. Bármilyen anyag mérgező jellegének mércéje az LD50 érték. v. és a szóbeszéd ellenére a macska nem egerész. ha valamelyik tag LSD-t kap. amik hallucinációk jelenlétére utalnak a vegetatív szimptómák mellett. sőt kifejezetten retteg az egértől. amelynél a vizsgált állatok ötven százaléka elpusztul. Ehhez olyan anyagmennyiségekre van szükség. mégis az egész ketrec felbolydul. Az állatkísérletekben halálhoz vezető csekély dózisokból az a benyomás kelhet bennünk. ugyanis az LSD-vel kezelt csimpánz nyilvánvalóan nem pontosan tartja be a nagyon finoman összecsiszolt.3 mg. Az állatok félve bámulnak a levegőbe. A nyúl halálos adagjához képest az embernél 23 . ami testsúly-kilogrammonként 0. mint a borzolt szőrzet és nyálfolyás. ami a közepes halálos adag. Csimpánzok ketrecközössége igen érzékenyen reagál arra. hogy a legnagyobb szárazföldi emlős viszonylag nagyon érzékenyen reagál az LSD-re. tehát például macska. hogy az LSD rendkívül mérgező anyag. akkor azt találjuk. ezt az értéket nem tekintjük összehasonlíthatónak. Mennyire mérgező az LSD? Az LSD toxicitását különböző állatfajokon vizsgálták. hogy az LSD rendkívül jól tolerálható.003 és 0. Az LSD tesztelésnek kitett különlegesebb állatfajok közül itt most csak az akváriumi halakat és a pókokat említem. Ha az állat súlyát ötezer kilogrammnak becsüljük.. ami még a fejlettebb állatok. hierarchikus családi rend törvényeit. tehát az a dózis.

Bizonyos célok kivételével tehát nem szükséges az LSD-t injekcióban beadni. Ha létezne ilyen összefüggés. Az LSD koncentrációja az injekció után tíz-tizenöt perccel éri el a csúcsértéket a különféle szervekben. ám ezek a dózisok messze meghaladják az embernél alkalmazott adagokat. akkor annak már régen fel kellett volna tűnnie. amelyek mellett ártalmatlan anyagok is ugyanilyen károsodásokat okoznak. Ugyanez vonatkozik a magzati fejlődési rendellenességekről szóló beszámolókra. Az LSD veszélyessége nem annak mérgező voltából. Ezeket az eredményeket azonban csak egyedi esetekből vezették le. hanem pszichikai hatásainak idegenszerűségéből és kiszámíthatatlanságából ered. Ezek a toleranciaértékek ugyanakkor csak a nagyságrend szempontjából értelmezhetők. hogy nincs összefüggés a kromoszóma-anomáliák és az LSD fogyasztása között. Ez a módszer azonban itt nem lehetséges. ugyanis az LSD emberre halálos hatású adagját nem ismerjük. Mindez azonban olyan feltételeket jelent. Valóban lehetséges túlzott LSD dózisokkal magzati rendellenességeket okozni állatkísérletekben. miszerint az LSD kromoszómakárosodást. Itt a köztiagy bizonyos központjaiban halmozódik fel. 24 . Persze számos olyan balesetről tudunk. Néhány évvel ezelőtt a tudományos irodalomban és a laikus sajtóban is megjelentek olyan beszámolók. Meglepő módon a legkisebb koncentrációt éppen az agyban találjuk. amiket állítólag LSD okozott.csak az LSD háromszázszoros és hatszázszoros közötti túladagolása. ami LSD-mérgezés közvetlen következménye lenne. és eloszlik az egész szervezetben. Az LSD kiválasztása legnagyobbrészt. Az embereknél bekövetkező fejlődési rendellenességekről szóló jelentések vizsgálata azt bizonyította. hogy itt sincs összefüggés az LSD-használat és az ilyen károsodások között. Az LSD az emésztőrendszerben könnyen és maradéktalanul felszívódik. az egérben megfigyelt toxicitáshoz képest pedig ötvenezerszeres vagy százezerszeres túladagolása vezetne halálhoz. Az egyetlen kivétel a vékonybél. majd gyorsan esni kezd. amelyek az LSD-kábulatban bekövetkező zavarodottságra vezethetők vissza. Tudomásom szerint még nem ismeretes olyan haláleset. amelyek az érzelmek szabályozásában játszanak szerepet. hiszen a terápiás hatásszélességet (így nevezzük a hatásos és a halálos adag közötti tartományt) ugyanazon a fajon kellene meghatározni. ahol a koncentráció két óra alatt ér el a maximumra. de ezek olyan szerencsétlenségek vagy öngyilkosságok voltak. amely LSD bevétele után halálos kimenetelű volt. az esetek nagy és statisztikailag bizonyításra alkalmas számát lefedő vizsgálatok azt mutatták. Egereken radioaktívan megjelölt LSD-vel végzett kísérletekben megállapították. hiszen jó néhány millió ember használt már LSD-t. tehát az örökítő anyag sérülését okozza. hogy az intravénásan beadott LSD csekély maradványtól eltekintve igen gyorsan eltűnik a véráramból. Ezek az eredmények egyébként utalnak bizonyos pszichés funkciók az agyban történő elhelyezkedésére is. Ezt követő.

hogy az LSD hogyan lehet eszköze a pszichikai funkciók alapjait jelentő biokémiai folyamatokkal foglalkozó agykutatásnak. a testhőmérséklet megnövekedését és megemelkedett vércukorszintet okoz. Azonban hamarosan kiderült. nevezetesen a szerotonin-gátló hatás. Az LSD a legtöbb dopaminra reagáló központot aktiválja az agyban. fel kell tételezzük. Még keveset tudunk azokról a biokémiai mechanizmusokról. és amelyek nem rendelkeznek hallucinogén tulajdonságokkal. Az LSD különösen érdekes farmakológiai tulajdonsága az. amelyek a dopaminnal. amelyek a bódulatot okozzák. vagy akár szintetikus előállítás útján — mint az LSD esetében — akkor a vegyész a molekula 25 . mint a nem módosított LSD. hanem bizonyos biokémiai.mintegy nyolcvan százalékban a májon és epén keresztül a bélben történik meg. egy másik. hogy az LSD származékai. amelyeken keresztül az LSD kifejti hatását. Az LSD szerotonin-gátló hatása tehát nem elégséges ahhoz. ami pupillatágulatot. Az LSD olyan neurofiziológiai funkciókat is befolyásol. Az LSD méhösszehúzó hatását már említettem. mint a szerotonin vagy a dopamin. Az LSD kémiai változatai Amikor valaki a gyógyszerészeti. hormonszerű anyag. neurofiziológiai és pszichikai mechanizmusokat indít el. kémiai kutatásban valamilyen új hatóanyagot fedez fel akár valamilyen növényi hatóanyag vagy állati eredetű anyag izolálásával. Gaddum fedezett fel Angliában. tehát olyan vegyületek. Az LSD olyan agyi faktorokkal fennálló kölcsönhatásának vizsgálata. amikor a szervezetben már nem mutatható ki. A szerotonin minden melegvérű szervezet bizonyos szerveiben természetesen előforduló. A köztiagyban halmozódik fel. amelyekben az LSD kémiai struktúrája csekély mértékben módosított változatban van jelen. jó példa arra. és bizonyos idegek ingerület-átvitelében és ezzel bizonyos pszichikai funkciók biokémiai rendszerében játszik fontos szerepet. hogy az LSD nem önmagában a maga jelenlétével hatásos. hogy megmagyarázzuk hallucinogén tulajdonságait. Az LSD a szimpatikus idegrendszer központjait stimulálja a köztiagyban. A szerotonin természetes funkcióinak zavarával magyarázták egy ideig az LSD pszichikai hatásait. A kiválasztott anyag egy és tíz százalék közötti hányadban tartalmaz változatlan LSD-t. míg másokat gátol. és amelyek a hatóanyag hiányában is folytatódnak. éppen olyan erősen vagy akár erősebben gátolják a szerotonin hatását. 3. H. míg a maradék különböző bomlástermékekből áll. szintén természetesen előforduló hormonjellegű anyaggal függenek össze. Mivel az LSD pszichikai hatásai azt követően is fennmaradnak. amit J.

Az 1945 óta Dr. ide tartoznak az ergotamin és az ergotoxin csoport alkaloidjai. Franz Troxlerrel közösen az LSD egy sor kémiai változatát állítottuk elő. az anyarozs-gomba speciális kultúráiból nyert tápoldatban történő előállítása gazdasági szempontból igen fontos. A szintézis ezt követő. Ritka és szerencsés eset valamilyen kémiai szerkezet és farmakológiai hatás szempontjából valóban új anyag felfedezése. amit pontosabban D-lizergsav-dietilamid néven írunk le. Ilyen esetben az adott hatóanyag „kémiai változatairól” beszélünk. A peptid-anyarozs-alkaloidok lizergsav alkalmazásával történő. Dr. 26 . amelyeknek hasonló. Dr. Albert J. mint az LSD. Dr. ipari méretekben megvalósítható eljárássá történő továbbfejlesztése főként Dr. akikkel elkészíthettem az LSD származékait. és megpróbáltuk mélyebben megismerni a lizergsav felépítését. Az LSD mellett. illetve további vizsgálatokat végezhettem az anyarozs-alkaloidok területén. illetve a D és L betűkkel különböztetjük meg egymástól. Hans Ott kutatókkal együttműködve végeztünk el. esetleg más értékes hatásokat mutat fel. sőt lehetőleg jobb a hatása.különféle módosításaival további új vegyületeket igyekszik létrehozni. amit 1951-ben publikáltunk. De térjünk vissza az LSD kémiai változataihoz. Paul A. a másik három térbeli elrendezés szempontjából eltérő LSD-formát. Ezek helyességét az ergotamin totálszintézise igazolta. Az LSD pszichikai hatásainak felfedezése után nem sokkal két munkatársat rendeltek mellém. Az egész világon a gyógyszervegyészeti kutatólaboratóriumokban évente előállított nagyjából húszezer új anyag viszonylag kis számú ilyen hatóanyagtípus származéka. amit tíz évvel később két fiatalabb munkatárssal. A peptid-anyarozs-alkaloidokkal folytatott vizsgálatok ezen anyagok teljes szerkezeti képletének leírásához vezettek. az L-lizergsav-dietilamidot (L-LSD) és az L-izolizergsav-dietilamidot (L-izo-LSD) is előállítottam és kipróbáltam önkísérletben. Theodor Petrzilka segítségével folytatódtak a peptid-típusú anyarozs-alkaloidok kémiai felépítésével kapcsolatos munkák. Az LSD molekulában négy különböző lehetősége létezik az atomok térbeli elrendezésének.5 milligrammos dózisig — ami a még egyértelműen hatásos LSD adag húszszoros mennyisége. amire amerikai kutatók már javasoltak egy szerkezeti képletet. és megadtuk az anyarozs-alkaloidok és ezzel az LSD alapvázának érvényes struktúráját. Frey és Dr. 1949-ben sikerült tökéletesítenünk ezt a képletet. Még a legközelebbi rokonok is sokkal kevésbé voltak aktívak ebből a szempontból. Ezeket a szaknyelvben az izo előtaggal. az LSD-vel rokon számos lizergsav-származék közül egyik sem bizonyult hatásosabb hallucinogén anyagnak. Az LSD ezen három eltérő térbeli szerkezetű változata semmiféle pszichikai hatást nem mutatott 0. tehát a D-izolizergsav-dietilamidot (izo-LSD). Ezzel a módszerrel ésszerű módon lehet termelni a Hydergin és a Dihydergot gyógyszerek alapanyagait. Troxlerrel előállított. Stadler érdeme. immár szélesebb bázison.

Ezek közül a leghatásosabb később Deseril (angol nyelvterületen Sansert) néven migrének intervallum-kezelésére szolgáló gyógyszerként került piacra. Ezzel a meglepő felfedezéssel alaposabban is foglalkozom egy későbbi fejezetben. mint első önkísérletem során. A vizsgálatok céljára szintetikusan előállított lizergsav-amiddal tizenöt évvel később ismét találkoztunk. Troxler ezt követően szerotonin-antagonisták használatával még erősebb és specifikusan hatásosabb vegyületeket állított elő a vizsgálatok során. Az LA-111-gyel és az LAE-32-vel végzett összehasonlító önkísérletekben megfigyelt hatásokat a későbbi klinikai vizsgálatok is igazolták. Arthur Stoll professzor egyik fia végezte el a zürichi egyetem pszichiátriai klinikáján. Az LSD kémiai változatainak előállításából a gyógyszerkutatás számára az az értékes eredmény származik. ami BOL-148 név alatt vált ismertté az orvosbiológiai kutatásokban. Eredményeit 1947-ben tette közzé a Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie című folyóiratban A lizergsav-dietilamid. hogy blokkolja a szerotonin nevű neurotranszmittert. Stoll. amelyben az LSD dietilamid gyökén az egyik etilcsoportot hidrogénatommal cseréljük ki. Werner A. Az érzések az LSD-kábulat során ez esetben főként eufórikusak voltak. Éppen ezért szisztematikusan kerestük a hallucinogén hatás nélküli LSD-származékokat. Az LSD alkalmazása a pszichiátriában Az LSD első rendszerezett vizsgálatát emberen Dr. Az adagok lényegesen kisebbek voltak. mint az ololiuqui nevű mexikói varázsnövényben előforduló természetes hatóanyaggal. mint az LSD. amire az LSD farmakológiai tulajdonságainak tárgyalásakor már utaltam. Az első ilyen hatóanyag a bróm-LSD volt. med. hogy olyan LSD-származékokat találtunk. Mivel a szerotonin az allergiás-gyulladásos folyamatokban és a migrének keletkezésében is szerepet játszik. ők csak 0. körülbelül tízszer kevésbé volt pszichoaktív. az ilyen specifikus szerotonin-gátló anyag előállítása nagy jelentőségű lépés volt a gyógyszerkutatásban. 4. viszont erősebb mértékben mutatták az LSD egyéb hatásait. egy fantasztikum az anyarozs csoportból címen. A vizsgálatot elvégezte egészséges vizsgálati alanyokon és skizofrén betegeken is.13 mg közötti adagokat alkalmaztak. amit 0. Még világosabban érezhető ez a hatás a lizergsav-amid esetében (LA-111). amelyek a lehető legnagyobb hatással rendelkeztek a szerotoningátlás területén. amelyben az LSD mindkét etilcsoportját hidrogénatomokkal helyettesítjük. Ezen anyag hallucinogén hatása minőségében is más: inkább a narkotikus komponens jellemző rá. amelyek csak kissé vagy egyáltalán nem voltak hallucinogének. míg nálam a túladagolás és a bizonytalan kimenetel miatti félelem súlyos mellékjelenségei terhelték az 27 .02 és 0.Egy az LSD-vel nagyon közeli rokon anyag. Az LSD egyik ilyen hatása az.25 mg LSD-tartaráttal végeztem. Dr. a lizergsav-monoetilamid (LAE-32).

Mivel ez az első olyan önkísérlet. A szoba elsötétítése után (sötétben végzett kísérlet) egy elképzelhetetlen intenzitású. Fellendülés. ami azonban gyengébbnek tűnt. nagy léptekkel jártam körbe a szobában.06 mg) LSD-t. Valamivel jobban éreztem magam. A mozgások főként a kép közepe vagy a bal alsó sarka felől látszottak felém irányulni. eső. A. permetezés. mely egyre erősödött. akkor a mező többi részét egyszerre hasonló jelenségek hatalmas tömege töltötte meg. és mivel leírja az LSD-utazás sok jellemző vonását. körbeszáguldás. könnyű ataktikus jelek. helyénvaló ha itt — kissé lerövidítve — újra közlöm. mint egy korábbi kísérletnél. ami abban a tartományban mozog.élményt. vajon alkalmazható-e az LSD kutatási eszközként a pszichiátriában. ami éppen erre a hallatlan hatékonyságra vezethető vissza. amelyek nagyon gyorsan keletkeztek és tűntek el. »vitorlázva«. mindaddig számomra ismeretlen tapasztalás kezdődött. örvénylés. de szívesebben feküdtem. Az általános rossz közérzet szubjektíven igen kellemetlen szakasza következett. Az ataxia megnőtt. Ha a képmező közepén valamilyen kép jelent meg. Körülbelül húsz perccel később jelentkeztek az első jelenségek: a végtagok elnehezültek. A szerzőnek megköszönöm szíves engedélyét. amit egy pszichiáter végzett és publikált. Ez az úttörő publikáció már tudományosan írja le az LSD-kábulat minden fontosabb jellemzőjét. Ezzel szemben kiemeli az LSD rendkívül nagy hatásfokának jelentőségét. keresztirányú mozgások és körülfonódás egyetlen gyors folyamban. hogy beszámolóját itt megismételhetem. Stoll publikációjában részletesen leírja saját LSD-vel végzett önkísérletét is. Minden színes volt: fényesen ragyogó piros. és bizonyos elmebetegségekért felelős nyomnyi mennyiségű anyagoknak tulajdonítunk. „Nyolc órakor bevettem 60 mikrogramm (0. és az új hatóanyagot „fantasztikumként” határozza meg. Az első önkísérlet pszichiáterrel W. amivel párhuzamosan objektíven kimutathatóan csökkent a vérnyomás… Ezután egyfajta eufória lépett fel. Az LSD terápiás alkalmazásának kérdése itt még nyitva marad. Már ez az első kiadvány mérlegeli. 28 . Az optikai hallucinációk hihetetlen gazdagsága volt jellemző rá. illetve engedtek teret számtalan újabb képzetnek. sárga és zöld volt a legjellemzőbb. amiket a szervezetben előforduló.

sárga és zöld fényeket láttam hullani: leírhatatlanul boldog élmény volt. esőzés. Egy kertben jártam. hogy minden kép ugyanazon elemek beláthatatlanul nagyszámú ismétlődéséből állt: sok szikra. egyre több lett belőlük. A hallucinációk eleinte egyszerű formák voltak: sugarak. hogy az alsó részt láttam volna. Felhőkarcolók alkotta táj. ami egy előző nap látott festmény reprodukciójára (egy cirkuszi sátor belseje) emlékeztetett. teraszok. ezt az elképzelhetetlen gazdagságot egyszerűen engedjem hatni magamra. sok tűz. hogy elmélyüljek ebben az idegenszerű és lebilincselő világban. A város és az ég eltűnt. Soha nem láttam semmit önmagában. E magasabb szervezettségű képzetek között folyamatosan előfordultak az eleinte uralkodó egyszerűbb képek is. és kifejezetten vágytam az élményre. végtelen oszlopsor anélkül. boltívek. sávok. sok ív. lobogó tűz. amire a »tűzijáték« vagy a »kaleidoszkóp« szavak szegényesek és elégtelenek. azon csak szánakozva mosolyogni tudtam. Ezután magasabb szervezettségű jelenségek következtek: ívek. egyre inkább azt az igényt ébresztette fel bennem. Éreztem ugyanis. Konkrétan a következő képekre emlékszem: Magasba törő gótikus ívek sora. örvény. ahogy azt a New York-i kikötő bejárata felől készült képekről ismerjük: egymás mögött és egymás mellett zsúfoltan álló toronyházak számtalan ablaksorral. ami felém áramlott. mindez soha nem látott pompában. majd sűrű csillag. Egyszerre felragyogtak a csillagok. sivatagi tájak. hogy ezt a túlzást. sötét rácsozaton keresztül ragyogó vörös. Az alapok megint hiányoztak. nemhogy még be is számoljak róluk! Kényszerítenem kellett magamat az elmondásukra. sok kör. felhők stb.Egyszer sem sikerült elidőzni semelyik képnél sem. Fontos megjegyezni. örültem.és szikraesővé változtak. csillagos ég. Árbocok és kötelek rendszere. ívsorok. permet. sok ablak. körök. 29 . hogy a képeknek csak töredékét tudom egyáltalán megragadni. hanem mindig ugyanazt végtelen számban ismétlődve. sugárkötegek. Amikor a kísérlet vezetője nagy fantáziámat és az adataim gazdagságát hangsúlyozta. A színek és formák kavalkádja. Elképzelhetetlenül lágy kékségű esti ég egy spanyol város sötét háztetői fölött. stb. Furcsa várakozással teltem meg.

hogy mindez rendkívül giccses. Nem voltam azonban túlzottan kritikus. Nekem hirtelen apró. Néha kinyitottam a szememet. bizonyos értelemben ellentétes képek merültek fel: templom helyett felhőkarcolók. Sőt. de nem voltam benne biztos. jókedvű voltam és aktívan részt vettem a megélésben. absztrakt képek jutottak eszembe.Egynek éreztem magam a romantikusokkal és a fantasztikus írókkal. de teljesen mindegy is volt. amiket. és ismét rosszabbul éreztem magam. Reszkettem és hálás voltam. A gyenge vöröses fény sokkal titokzatosabbnak tűnt. A. mint madár a dróton. hogy az az én testem-e. amikor megpróbáltam magamat bizonyos képzetekre kényszeríteni. Ezután hirtelen azt éreztem. gyakran éreztem sajátos testi érzeteket. bizonytalanul álltam a lábamon. Nekem azonban nem tűnt olyan gyorsnak. hogy hajszolom őt. A legrémesebb olcsó és modern lámpaernyők és kanapépárnák jutattak eszembe. hogy úgy ülök ott. E. Úgy éreztem például. egyszerre megértek. hogy a kezeim valamilyen testen nyugszanak. úgy éreztem. beleolvadtam az isenheimi oltár színeibe. hogy a kísérletvezető egy takarót terített körém. az valahogy tőlem távol történt valahol jobbra lent. hogy mennyire rosszul nézek ki. Hoffmann jutott eszembe. A hangulatom tudatosan eufórikus volt. A szoba idegen volt és távoli. borotválatlannak és mosdatlannak éreztem magam. T. hogy ezek a saját kezeim-e. Feltűnően gyengédnek tűnt. mind a formák. Az első sötétben végzett kísérlet megszakítása után kicsit körbejárkáltam a szobában. Bizonytalan. Sok mondatot valószínűleg csak elkezdtem… Általában kudarcot vallottam. Amikor megmostam őket. hegy helyett tágas pusztaság. habár maga a leírás annak idején túlzásnak tűnt a számomra. hogy a kísérletvezető ne tudta volna követni. ugyanis ez a kérdés egyáltalán nem érdekelt. Tisztán intellektuálisan persze tudtam. Eleinte gyorsan eszembe jutottak a leírások. Élveztem az állapotomat. Elesettnek. A mozgások egyre növekvő sebességével azonban lehetetlenné vált a gondolatok végiggondolása. Újra és újra modern művészetről beszéltem. A kísérletvezető hangsúlyozta. A szorgosan jegyzetelő kísérletvezetőt nagyon távolinak láttam. és folyton arra gondoltam. Azt hiszem. Gyakran éreztem úgy. pontosan becsültem meg az eltelt időt. láttam Poe Maelström-jét. Később egy magas széken gubbasztottam. mint máskor. 30 . A gondolatok áramlása felgyorsult. hogy a művészi megtapasztalás csúcsain járok. mind a színek kombinációi. éreztem a művészeti élmény boldogító és megnemesítő érzését. törékeny kezeim lettek.

kék és zöld képzetek merültek fel. puhább. Később ez már nem volt lehetséges. A tempó lelassult a sötétben végzett kísérlethez képest. védve éreztem magam. romos vidéknek tűnt. most viszont úgy éreztem. Újra és újra megpróbáltam világos és boldog képeket látni. A nagyobb képzetek mozgása lassúbb. ahol egy szívó hatású nyílás látszott megjelenni. majd egy régi. maszkokat láttam. és kifejezetten szentimentálisan és giccsesen kezdtem ömlengeni az orvosi etikáról. Ijesztően gazdag és plasztikus díszeket láttam. Jobbra egy sor nádtetőt láttam. habár végig tudtam. bálványokat.A jól ismert környezetben minden módosultnak tűnt. Az első sötétben végzett kísérletben a mozgások többnyire felém irányultak. amelyek folyamatosan köröztek és áramlottak. Az eufória egyszer csak elmúlt. Ugyanakkor a depresszív hangulat megmaradt. ami főként a második sötétben végzett kísérlet során vált uralkodóvá. Barlangokat láttam fantasztikus vízmosásokkal és cseppkövekkel. Az egyenletes. hogy a valóság más… A közeli kaszárnya és az előtte balra álló garázs hirtelen lerombolt. amelyek feltartóztathatatlan áramlásban folyton változtak. még úgy is. Teljesen elmúlt a lendület vagy a kalandvágy. odaadást. addig most főként kéket. Fontos. ahogy az első sötétben végzett kísérletben. Ezt azonban beláttam. és abba tudtam hagyni. hogy ezeket finoman záporozó »elemi pontok« alkották. Míg az első sötétben végzett kísérletben a hallucinációkra a nagy gyorsaság. hogy én magam is rendelkezem anyai képességekkel. amiket megpróbáltam leírni. nyugodtabb volt. Kicsit később úgy éreztem. hogy hazafelé tartó út volt. a kép közepe felé irányulnak. amit nyilván az éppen az ezen a környéken tapasztalt háborús élmények emléke hívott elő. segíteni akarást éreztem. egyszerre emlékszem minden lehetséges idegen kultúrára. erkélyecskékből és lépcsőfokokból épült rácsozat között rongyokat. lilát és sötétzöldet láttam. eszembe jutott egy haza vezető esti lovaglóút katonakoromból. Úgy éreztem. mexikói. széles mezőn újra és újra megálló figurákat fedeztem fel. anyai gondoskodás ölelt körül. Nyugodt ívrendszerek emelkedtek. hanem lágyak és megnyugtatóak voltak. depresszívvé váltam. hogy tőlem elfelé. Leomlott falakat és kiugró erkélyeket láttam. A hallucinációk mellett egyszerre a valóságost is láttam. A hallucinációk már nem felzaklatóak. a világos és a ragyogó színek voltak jellemzők. viszont ez lehetetlennek bizonyult: csak sötét. Láttam is tüzet: csakhogy ezek áldozati tüzek voltak 31 . Nyugodt voltam. amelyek között érdekes módon egyszerre csak gyerekrajzszerű pálcikaemberkék jelentek meg. közismert gyerekkönyv jutott eszembe. Szerettem volna világos tüzet elképzelni. indiai motívumokat láttam. de még a legegyszerűbb kezdetekig sem jutottam el.

A második sötétben végzett kísérlet megszakításakor kábult voltam és testileg rosszul éreztem magam. mint a kísérletvezető… Körülbelül délután háromkor már jobban éreztem magam. Váratlanul nagy benyomást tett rám. Másnap a gondolkodásom és a cselekvésem szórakozott volt. de csak egy modern-primitív. Úgy éreztem magam. őszi pusztában. hanem csak melléjük vannak festve… Depresszív voltam. és elöntöttek a délelőtti élmények. hogy a hallucinációk hangulata és jellege ennyire zártan és áthatolhatatlanul egybecsengett. egykedvű voltam… Ez a szórakozott. A második sötétben végzett kísérlet vége felé a szexuális képzetekre figyeltem. ha egy depresszív ember öngyilkosságot követ el… A hazafelé tartó úton és este megint eufórikus hangulatba kerültem. Sajátosan magától értetődőnek tűnt. ugyanolyan sajátosan törékeny volt. de az félúton sötét éjszakai pávaszemek lassan vonuló csoportjává változott. Bizonyos riadalommal vettem észre. de magam is képes voltam folytatni a jegyzőkönyvet. Semmilyen szexuális vágyat nem éreztem. úgyhogy a kísérletvezető visszatérhetett munkájához. aki az ebédet hozta nekünk. Habár fáradságosan. ami teljesen mentes volt az erotikától. igen nehezemre esett koncentrálni. mint a szürreális képeken megfestett alakok. de nem tudtam koncentrálni. Kicsinek és távolinak láttam a laboránsnőt. Úgy tűnt. El akartam képzelni egy nő képét. Hálás voltam. amelyeknek a végtagjai nincsenek kapcsolatban a testükkel. Mindez arra csábított. mintha életem egy jelentős fejezetét zsúfoltam volna bele néhány órába. absztrakt szobor merült fel. hogy nem kellett lemennem a kantinba ebédelni. ám ezek tökéletesen hiányoztak. Izzadtam és levert voltam. kissé álomszerű állapot délután is fennmaradt. amit megéltem. és érdekes módon az öngyilkosság lehetőségére gondoltam. hogy a kísérletet megismételjem. A kísérlet során nagy hatással volt rám az. hogy ezek a gondolatok érdekesen otthonosak voltak.egy vár éjszakai ormán a széles. Az asztalnál ültem. A második sötétben végzett kísérlet alatt megfigyeltem. és amelynek formái azonnal mozgó körökké és hurkokká változtak. hogy a véletlen majd később a kísérletvezető által szándékosan kiváltott zajok az optikai képzetekben szinkron jellegű változásokat okoznak (szinesztéziák). olvasni akartam. Ugyanígy a szemgolyóra gyakorolt nyomás a látott képek módosulásához vezetett. felfelé törő szikraívet megpillantanom. egyszer sikerült világos. hogy 32 . Egyszerű feladat esetén is nagy fáradságot okozott. majd feloldódtak.

Heffter a kaktuszból. A kísérlet utáni második napon határozatlan létezés… Könnyű. hamarosan elhalt a hatóanyag iránti érdeklődés. Ezt a kaktuszt az indiánok már a Kolumbusz előtti időkben is szakrális drogként fogyasztották vallási ceremóniák során. ami azt jelenti. nem volt új a tudomány számára. Arra is következtethetünk.0001 gramm hatásos LSD dózis áll. Egyre nőtt az általános fáradtságom. ami más nagyságrendekben mutatkozott meg. egyre erősebb lett az az érzés. és ez a mai napig így maradt. túl 33 . hogy ismét visszatértem a valóságba.2 és 0. hogy az LSD a pszichikai és szellemi funkciók legmagasabb szintű irányító központjaira hat. tehát célzott hatás jelenik meg az emberi pszichére.” Az LSD pszichikai hatásai Az LSD hatásképlete. mint a meszkalin. hanem az anyag fontos minőségi jellemzője is. mint a meszkalinnál. majd E. Späth 1919-ben állapította meg kémiai szerkezetét. Az aztékok által peyotlnek nevezett növényi anyag történetét L. egy már a századfordulón vizsgált alkaloid hatásainak. Lewin részletesen leírja Phantastica (Berlin. Beringer Der Meskalinrausch (Berlin.00002 és 0. tévképzetek (hallucinációk) és tudatmódosítások hatását. 1924) című monográfiájában.akár csak kicsit is rendszerezetten reagáljak. A húszas években állatokon és embereken is széles körű kísérleteket végeztek meszkalinnal. amiről K. de egyértelmű depresszió a következő héten. Az LSD pszichikai hatásai. ami természetesen már csak közvetetten kapcsolható az LSD-hez. 1927) című munkájában összefoglalóan beszámol. A 0. Mivel ezekből a vizsgálatokból nem derült ki. A meszkalin a Lophophora williamsii (vagy Anhalonium lewinii) mexikói kaktusz pszichoaktív hatóanyaga. hiszen benne rendkívül specifikus. A meszkalin nevű alkaloidot 1896-ban izolálta A. és szintetikusan is előállította. A meszkalinhoz képest az LSD újdonsága a nagy hatáserősség volt.5 gramm közötti hatásos meszkalin-dózissal szemben 0. amiket ennyire csekély anyagmennyiség is kivált. Nagy mértékig megfelelt a meszkalin. aminek segítségével tanulmányozni lehetett a kémiai úton előidézett érzékleti csalódások. Ez volt az első tiszta anyagként rendelkezésre álló hallucinogén vagy (ahogy Lewin a hatóanyagok ezen típusát nevezte) fantasztikum. Az LSD felfedezésével új lendületet kapott a hallucinogén anyagok kutatása. hogy az LSD nagyjából ötezerszer vagy tízezerszer hatásosabb. hogy a meszkalint bármire lehetne alkalmazni a gyógyászatban. Az LSD pszichofarmakonok között egyedülálló hatáserőssége nem csupán mennyiségi szempontból jelentős. ahogy az az első kísérletekből kiderült.

Depersonalisationserscheinungen. Valószínűleg az LSD esetében sokkal inkább az idegek vezetőképességének módosulásáról. Ilyen módon lehetséges. Bewußtwerden verdrängter Erlebnisse und leichte neurovegetative Symptome.025 mg (25 μg) Ampullen à 1 cm3 = 0. Anwendungsweise Zur oralen Verabreichung wird der Inhalt der Delysid-Ampullen mit destilliertem Wasser. és a neuronok kapcsolódási pontjain (szinapszisokon) tapasztalható események befolyásolásáról van szó. doch können gelegentlich gewisse Nachwirkungen in Form phasischer Affektstörungen noch während einiger Tage andauern. amit kísérletek is igazoltak.v. injiziert werden. Eigenschaften Delysid erzeugt in sehr kleinen Dosen (½ bis 2 μg/kg Körpergewicht) vorübergehende Affektstörungen. akkor az LSD-tapasztalatoknak nem pszichológiai és pszichiátriai. Die Wirkung tritt nach 30-90 Minuten ein. Die Wirkung ist dieselbe wie bei oraler Verabreichung mit etwas kürzerer Latenzzeit. hogy pusztán az agyi funkciók toxikus módosulásával magyarázhatnánk őket. Ha mindössze az agyra gyakorolt mérgező hatásról lenne szó. oder i. 1 %iger Weinsäure oder halogenfreiem Leitungswasser verdünnt. Halluzinationen. Die Ampullenlösung wird etwas rascher und zuverlässiger resorbiert als die Dragées. A Sandoz cég használati utasítása: Delysid (LSD 25) D-Lysergsäure-diaethylamid-tartrat Dragées à 0.1 mg (100 μg) zur oralen Verabreichung Die Ampullenlösung kann auch s. hanem csak pszichopatológiai jelentősége lenne.jelentősek és túl sokrétűek ahhoz. hogy befolyásoljuk a magasabb pszichikai és szellemi funkciók alapjait kínáló több milliárd agysejt között létező keresztkapcsolatok és átviteli pontok rendkívül komplex rendszerét. 34 . Dieser Zustand dauert im allgemeinen 5-12 Stunden. Valószínűleg ebben az irányban kereshetjük az LSD elemi hatásának magyarázatát.c.

Uneröffnete Ampullen. Dosierung a) Zur seelischen Auflockerung bei analytischer Psychotherapie. eine strenge fachärztliche Überwachung unerläßlich. b) Experimentelle Untersuchungen über das Wesen der Psychosen: Delysid vermittelt dem Arzt im Selbstversuch einen Einblick in die Ideenwelt des Geisteskranken und ermöglicht durch kurzfristige Modellpsychosen bei normalen Versuchspersonen das Studium pathogenetischer Probleme. Bei psychisch Gesunden genügt im allgemeinen eine Dosis von 25-75 μg (durchschnittlich 1 μg/kg Körpergewicht). Indikationen. Angebrochene Ampullen oder verdünnte Lösungen. Literatur steht auf Anfrage zur Verfügung. Die Delysid-Behandlungen werden in etwa wöchentlichen Abständen wiederholt. vor Licht geschützt und kühl aufbewahrt. die im Mittel je nach Patient zwischen 50 und 200 μg variiert. behalten ihre Wirksamkeit während 1-2 Tagen. Bei jeder Delysid-Verabreichung ist deshalb. solange das Medikament wirkt. besonders bei Angst. Antidot Durch i. im Kühlschrank aufbewahrt. 35 . Vorsichtsmaßnahmen Psychisch abnorme Zustände können durch Delysid verstärkt werden. sind unbegrenzt haltbar. Deshalb ist das Medikament bei Psychose-gefährdeten oder suicidalen Patienten mit besonderer Vorsicht zu verwenden.und Zwangsneurosen: Anfangsdosis 25 μg (¼ Ampulle oder 1 Dragée). Gewisse Psychotiker und chronische Alkoholiker reagieren erst auf höhere Dosen (2-4 μg/kg Körpergewicht). Die durch Delysid bedingte psychische Labilität und die Neigung zu impulsiven Handlungen kann in Ausnahmefällen einige Tage anhalten. nach Bedarf Erhöhung der Dosis um je 25 μg bis zur wirksamen Dosis. m. Injektion von 50 mg Chlorpromazin können durch Delysid hervorgerufene Rauschzustände rasch beseitigt werden.

pszichoterápiás szempontból értékes jellemzője az. Számos olyan beszámolót ismerünk. E funkciójában két különböző módon alkalmazható: Az első. LSD-kábulatban a hétköznapi világkép mélyreható változáson és megrázkódtatáson megy keresztül. hogy oldják fixációjukat és izolációjukat. Stoll is utalt fent hivatkozott alapvető tanulmányában. és felhívja a figyelmet a szükséges elővigyázatossági intézkedésekre is. A. Éppen ezért a Sandoz kísérleti anyagként a kutatóintézetek és az orvostársadalom rendelkezésére bocsátotta az új hatóanyagot. amit a javaslatom alapján Delysid (D-lizergsav-dietilamid) néven jegyeztettek be. Az LSD-kábulat további jelentős. amikre már W. A pszicholitikus terápia (psycholytic therapy) kifejezést Ronald A. amit „pszicholitikus terápiának” nevezünk. Elsősorban a következőkben leírt hatásoknak köszönhető az LSD lelki felszabadításra történő alkalmazása az analitikus pszichoterápiában. A pszichoanalízis során esetleg keresett traumatikus események hozzáférhetővé válnak a pszichoterápiás kezelés számára. ahogy ezt Jean Delay francia pszichiáter megfogalmazta. és nyíltabbá váljanak a pszichoterápiás befolyásolásra.SANDOZ A. rajzolással és festéssel dolgozzák fel. Ugyanebbe az irányba hat az LSD kiváltotta nagyobb befolyásolhatóság. akik megrekedtek valamilyen én-vonatkozású problémában. Az LSD-élményt ezt követő csoportmegbeszélésen és kifejezés-terápiás módszerrel. Sandison. és időtartamuk rövidebb lehet.G. A következő oldalon látható betegtájékoztató leírja az alkalmazási lehetőségeket. Ilyen esetben nem szokásos emlékezésről van szó. hogy annak ideje alatt gyakran ismét tudatossá válnak elfelejtett vagy elfojtott élménytartalmak. arra épül. hanem valóságos ismételt megélésről. európai klinikákon kialakított módszer. amelynek segítségével a kezelések hatásosabbak. Mindkettő segít az olyan betegeknek.. hanem réviviscence[8]. Az LSD tulajdonképpen nem gyógyszer. és így jobb kapcsolatot találjanak az orvosukkal. BASEL (Schweiz) Az LSD hatásjellemzőiből sokoldalú orvosi-pszichiátriai alkalmazási lehetőségek származtak. Ezzel kapcsolatban bekövetkezhet az én és a másik személy közötti határ fellazulása vagy akár eltűnése. hanem inkább gyógyszer formájú segédanyag a pszichoanalitikus és pszichoterápiás kezelés számára. tehát nem réminiscence. melyek szerint az LSD hatása alatt végzett pszichoanalízisben a legkorábbi gyerekkorból származó élmények emlékei is előkerültek. hogy a páciens közepesen erős LSD adagokat kap egymást bizonyos időben követő kezelési napokon. jung-i módszerrel dolgozó angol terapeuta és a klinikai LSD-kutatás úttörője 36 .

de különösen a pszichedelikus terápia is a páciens alapos felkészítését igényli az LSD megtapasztalására. és fokozatosan kezelnék ezeket. mint az elektrosokkra. Fontos a páciens kiválasztása is. A pszicholitikus. Ma még vitatott szakmai körökben a pszichoanalízis és a pszichoterápia LSD segítségével történő gyógyszeres támogatásának ésszerűsége és sikere. amit „a lelket levetkőztetőnek vagy kibontónak” fordíthatunk.vezette be.3-0. idegenszerű élmény. Az LSD-nek a nyugtató (trankvilláns) típusú pszichofarmakonok hatásával ellentétes hatása az alapja a pszichoanalízisben és a pszichoterápiában segédanyagként történő lehetséges használatának. A kezelést követő pszichoterápiás folyamat során ez az élmény szolgál kiindulási pontként a páciens személyiségének újrastrukturálásához és meggyógyításához. megélésüket intenzívebbé teszi. Azt a véleményt képviselik. Sok pszichiáter úgy értékeli. nem szabad. Szakszerű feltételek mellett gyakorlatilag veszélytelennek mondhatjuk az LSD alkalmazását. gyors tudatossá válása. az inzulinkezelésre vagy a pszichosebészetre. A lysis tő az emberi pszichében megtalálható feszültségek vagy konfliktusok feloldására utal.6 mg) adnak. addig az LSD ezeket éppen a felszínre hozza. Ugyanez igaz azonban a pszichiátriában alkalmazott más módszerekre is. az LSD-kutatás Angliában és az Egyesült Államokban dolgozó úttörője javasolta. ami által világosabban felismerhetővé. hogy inkább hátrány. és a pszichoterápiás kezelés számára jobban hozzáférhetővé válnak. A „psychedelic” kifejezést. Míg a trankvillánsok inkább elfedik a páciens problémáit és konfliktusait. ugyanis nem minden típusú pszichikai zavar reagál egyformán jól ezekre a kezelési módszerekre. Humphrey Osmond. úgy hogy azok kevésbé súlyosnak vagy jelentősnek tűnnek. igen nagy LSD-adagot (0. Az LSD által támogatott pszichoanalízis és pszichoterápia sikeres alkalmazása ilyen módon speciális ismereteket és tapasztalatokat feltételez. mintha a traumatikus élmények lassan válnának tudatossá. ami a kezelés tartamának lerövidítéséhez vezethet. és következésképpen a gyógyító hatás kevésbé lesz tartós. hogy az LSD sokkhatásával misztikus-vallásos élményt váltsunk ki. melyek alkalmazása ráadásul az LSD használatánál sokkal nagyobb kockázatot jelent. 37 . hogy így a pszichoterápiás feldolgozásra megmaradó idő nem elégséges. A második módszer. hogy a pácienst megijessze a szokatlan. Csak így lehetséges a tapasztaltak pozitív kiértékelése. semmint előny az elfelejtett vagy elfojtott élmények LSD hatása alatt gyakran megfigyelhető. Ennél a pszichedelikus terápiának (psychedelic therapy) nevezett módszernél az a cél. az Egyesült Államokban kedvelt kezelés során a páciens megfelelően intenzív szellemi felkészítése után egyszeri.

R. hogy elképzelhetők olyan abnormális anyagcseretermékek. amikor azok a szokásos fájdalomcsillapító szerekre már nem reagálnak. amelyek már nyomnyi mennyiségben is elmezavart okoznak. J. A módszer amerikai klinikákon tapasztalt megfigyeléseken alapul. A. Abramson. Frederking. H. Ugyanakkor a normál pszichikai és szellemi állapottól való eltéréseket és az ezekkel kapcsolatos biokémiai és elektrofiziológiai változásokat igenis lehet tanulmányozni az LSD-modellen. S. hogy az LSD-vel egészséges kísérleti személyekben előidézett módosult pszichikai állapotok hasonlítanak több. H. Roubíček és S. hogy a testi fájdalom már nem hatol el a tudatáig. Osmond. mert a páciens az LSD hatására pszichikailag annyira elszakad a testétől. de létezése és hatása mégis azt mutatja. amelyek szerint bizonyos elmebetegségeket talán pszichotoxikus anyagcseretermékek okoznak. és lendületet kaptak az ilyen irányú kutatások. és csak ez teszi számára lehetővé. A. Johnson. hogy ugyanezt a jelenséget valóban megértse a páciensénél is. hogy lényegi különbségek vannak a pszichózisok jelenségformái és az LSD-élmény között. melynek hasznára és eredményeire már W.Ide tartoznak a pszichiáter önkísérletei is. Az LSD haldoklóknak történő adása az orvosi etika alapjait feszegető technika. bizonyos elmebetegségekben tapasztalható jelenséghez. Busch és W. Grof Csehszlovákiában. hogy bizonyos elmebetegségeket biokémiai okokra vezethetünk vissza. A. Ebben az esetben tulajdonképpen nem analgetikus (fájdalomcsillapító) hatásról van szó. majd ezt analitikusan helyesen értelmezze és ki tudja aknázni. W. Az LSD-kutatás kezdetén többször megjelenő gondolat — miszerint az LSD-kábulat esetén egyfajta „modellpszichózissal” van dolgunk — később nem bizonyult igaznak. Cohen és B. A siker szempontjából az LSD ilyen alkalmazásakor is döntő fontosságú. A saját élményen keresztül az orvos közvetlen bepillantást nyer az LSD-kábulat idegen világaiba. 38 . Az LSD a pszichoanalízis és a pszichoterápia gyógyszeres segédanyagaként történő alkalmazásának úttörői elsősorban a következők: A. Ilyen módon valószínűleg új szempontokat kapunk a pszichózisok mibenlétéről. Sandison Angliában. Eisner. A Delysidhez készített. korábban bemutatott Sandoz-prospektusban szereplő második javallat a pszichózisok természetével kapcsolatos kísérleti vizsgálatokban történő alkalmazásra vonatkozik. Léteznek olyan elméletek. Leuner Németországban. A. ami szerint különösen a rákos betegek súlyos fájdalmas állapotai csökkenthetők vagy akár teljesen eltüntethetők LSD-vel. Az LSD-vel olyan anyagot találtunk. amelyek esetleg már minimális mennyiségben is megváltoztatják az agysejtek működését. A fájdalomérzés eltűnése sokkal inkább azért következik be. K. C. Alapja az. H. Ezzel ismét alátámasztást nyert az az elmélet. amely bár nem fordul elő az emberi szervezetben. ugyanis kiterjedt összehasonlító vizsgálatok igazolták. Hoffer az Egyesült Államokban. Stoll is utal.

Az LSD elképesztő gyorsasággal csinált karriert új szerepében. az LSD annál inkább bajkeverő gyermekünkké vált: nekem és a Sandoz cégnek. Számos beszámolót ismerünk olyan páciensekről. hogy az 39 . 5. Grof. valamint a lételemzés alapján: Realms of the Human Unconscious. Úgy képzeltem. Cohen és W. félelem nélkül és békében néztek az elmúlás elébe. Az LSD haldoklók esetében történő alkalmazásával eddig gyűjtött tapasztalatokról S. amikor több mint tízévnyi zavartalan tudományos kutatás és orvostudományi alkalmazás után az LSD-t elsodorta az a hatalmas kábítószerhullám. hogy az LSD. Halifax számol be The Human Encounter with Death című könyvében (New York: E. Nem orvosi kísérletek Az LSD létrehozása fölött érzett örömömbe azonban üröm vegyült. Grof és J. az Egyesült Államokba kivándorolt cseh pszichiáter. majd sorsukkal megbékélve. éppen ez a kutató munkájának értelme. vagyis kábítószerként. a fájdalomtól eloldva jutottak megvilágosító gondolatokra az életről és a halálról. amit az a gyógyszervegyész érezhet. ijesztően mély hatásával ráadásul nem is rendelkezik egy élvezeti szer jellemzőivel. Kézenfekvőnek tűnt. Observations from LSD Research (New York: The Viking Press 1975). P. Arra azonban soha nem számítottam. Dutton 1977). A. orvosi felügyelet nélküli használatból eredő balesetek száma. aki az LSD-élmény kritikus értelmezését adja Freud és Jung nézeteinek szempontjából. Ezek a szerzők és mellettük E. hogy egy általa előállított anyag értékes orvossággá fejlődjön. és egy ideig a legkedveltebb drog volt — legalábbis ami a nyilvánosságot illeti. A gyógyszertől a kábítószerig Felfedezése utáni első években az LSD boldogságot és kielégülést hozott számomra. Az LSD a pszichiátriában történő használatáról összefoglaló módon publikált S. ami a nyugati világban és főként az Egyesült Államokban jelentkezett az ötvenes évek végén. Hiszen minden kutatási tevékenység célja az új gyógyszerek létrehozása. akik a halálos ágyukon LSD-eksztázisban. akár egy pszichoterapeuta segítségével. Kast. Pahnke az LSD ilyen alkalmazásának úttörői. ha a páciens gondolatait vallási kérdésekre irányították. Minél inkább terjedt kábítószeres használata és azzal párhuzamosan a könnyelmű. ami a maga kiszámíthatatlan. Emellett sok esetben áldásos volt. hogy az érzékekre és a külső és belső világ megélésére ilyen fantasztikus hatást gyakorló anyag az orvostudományon kívül is érdeklődésre tarthat számot.hogy a pácienst felvilágosítsuk a rá váró élmények és változások jellegéről. akár egy pap. valaha is kábítószerként terjedhet el világszerte. aki lehetőséget lát arra. S.

A képek áramlása túl hatalmas és túl gyorsan változó ahhoz. Ám egyre inkább a háttérbe szorult a 40 . Az LSD-kísérletek új. A mámor állapotának idején nehézkes. Hartmann müncheni pszichiáter egy későbbi nagyszabású vizsgálata. És valóban. A pszichedelikus műalkotások nem a drog hatása alatt. művészek. A művészeket nem konvencionális módon befolyásolta a szer az alkotás folyamatában. hogy vajon az LSD-utazásokon gyakran előforduló ilyen jellegű élmények valódiak-e. 1974) című könyvében tette közzé. amelyek rendkívüli esztétikai élményeket tettek lehetővé. A lenyűgöző látvány bénítja a tevékenységet. bizonyos művészeti irányzatok pszichológiája és pszichopatológiája szempontjából értékes felismerésekhez vezettek. tudatos szintre emelt. és az alkotás folyamatának lényegébe engedtek bepillantást. hanem sokkal inkább egyfajta pszichogrammként tekintendők. és nem művészi értékük miatt érdemesek figyelemre. hogy minőségében az LSD-hez hasonló pszichikai hatásokkal rendelkezik — annak a hatóanyagnak a használata az orvostudományra. Künstler experimentieren unter LSD. melynek során a drog stimulánsként és az ihlet forrásaként játszott közre. Ez alatt olyan alkotásokat értünk. L. részben pedig követte azt. Létrejött egy különleges műfaj. zenészek és a szellemtudományok iránt érdeklődő személyek hajtották végre. Az LSD-mámorban létrejött alkotások éppen ezért általában töredékes jellegűek. festők. Teológusok és filozófusok vitatták meg azt a kérdést. Ezen a területen irányadó publikáció Robert E. (Köln. a laikusok nagy csoportjai azonban semmiképpen. Masters és Jean Houston Psychedelic Art (Balance House. A századforduló környékén a meszkalinról szóló tudományos publikációk nyomán — amiről már említettem. Ugyanezt igazolta egyértelműen Richard P. és ugyanerre számítottam az LSD esetében is. tehát egyenértékűek-e a spontán misztikus-vallásos élményekkel és jelenésekkel. hanem azt követően. amelyek LSD és más pszichedelikus drogok hatása alatt jöttek létre. Az eredményeket Malerei aus Bereichen des Unbewußten. az élmény befolyása alatt jöttek létre. ha nem egyenesen lehetetlen bármilyen alkotó tevékenység. A vallásos és misztikus tapasztalat kutatása is új impulzusokat adott az LSD-kísérleteknek. festők és írók érdeklődhetnek az LSD iránt. hogy rögzíteni és alakítani lehessen. vagyis betekintést nyújtanak a művész LSD által aktivizált. illetve művészek és írók köreiben végzett kísérletekre korlátozódott. Az LSD-kutatás ezen nem orvosi.orvostudomány világán kívül esetleg bölcsészek. ami „pszichedelikus művészetként” vált ismertté. az első LSD-vel végzett nem orvosi önkísérleteket írók. mégis komoly fázisa részben párhuzamosan zajlott az orvosi munkával. amelyben harminc ismert festő vett részt. 1968) című könyve. Olyan LSD-szeánszokról hallottunk. mély lelki struktúráiba.

március 21-i kiadása szenzációs riportot közölt Wilfried Zeller festőművész „vakmerő tudományos kísérletéről”. Ugyanazokról a tényezőkről van itt szó. essen itt szó még egy nagyformátumú. illusztrált cikkről. ahogy az LSD szinte járványszerűen és igen gyorsan elterjedt az Egyesült Államokban jelentkező kábítószeres hullám során. ahogy azt a felületes szemlélők gyakran állítják. mint szenzációs mámorító drog minden társadalmi rétegben. továbbá a vallásos. Az orvostudomány és a pszichiátria világából a kábítószeres világba történő átlépést bevezették és gyorsították a szenzációs LSD-kísérletekről szóló kiadványok. amiket ugyan még pszichiátriai klinikákon és egyetemeken végeztek el. A kettő egymástól nem elválasztható. a munka mechanikus. Érdemes lenne megvizsgálni. hogy az LSD éppen ebben az időpontban jelent meg: számukra pont jókor történt ahhoz. Riporterek jelentkeztek kísérleti nyúlnak. A számtalan hasonló publikáció közül. ami 1959 szeptemberében az amerikai Look magazinban jelent meg The curious story behind the new Cary Grant cím alatt. aki a bécsi egyetemi pszichiátriai klinikán „pár csepp lizergsavat” vett magához. Az élményeit aztán nem egy orvosi folyóiratban hozta nyilvánosságra. hogy az LSD éppen az Egyesült Államokban került forgalomba kábítószerként. ami az LSD-hullámmal egy időben történt. a növekvő iparosodás és egyre nagyobb mérvű urbanizáció miatti eltávolodás a természettől. hanem mélyen rejlő szociológiai okokra vezethető vissza. Nem véletlen. hogy egész életében a belső békét kereste. Olyan okokra. unalom és céltalanság a jóllakott jóléti társadalomban. Ez az írás valószínűleg nagyon jelentősen hozzájárult az LSD-fogyasztás elterjedéséhez. lélektelen világában. aki Kanadában a Saskatchewan kórházban neves pszichiáterek felügyelete alatt végzett LSD-kísérletet. a MacLean’s Canada National Magazine-ben tarka illusztrációkkal és fantáziadús részletességgel My twelve hours as a madman cím alatt. mint például Sidney Katz. oltalmat és értelmet nyújtó filozófián alapuló életmód hiánya. hanem saját lapjában. Az Egyesült Államokban körülbelül harminc évvel ezelőtt kezdődő. hogy a mai viszonyok közepette szenvedő embereknek segítséget nyújtson. hanem nagy példányszámú magazinok és napilapok számoltak be. A drogokért lelkesedők egyenesen sorsszerű fordulatnak tartották. Sajnos a 41 . tehát abban az országban. hogy a pszichedelikus drogok fogyasztása milyen mértékben ösztönözte a hippimozgalmat és fordítva. a kielégülés hiánya a szakmai munkában. amik hatásos laikus propagandát csináltak az LSD-nek. amelyek a hippimozgalom létrejöttéhez és elterjedéséhez vezettek. A híres filmszínész Cary Grant LSD-kezelésben részesült pszichoterápiás folyamata során egy nagy tekintélyű kaliforniai klinikán. a mezőgazdaság gépesítése és az urbanizáció a legmagasabb szinten fejlett. A Look riporternőjének elmondta. ahol az iparosodás. A Quick című az egész világon kapható német képeslap 1954. gyorsan növekvő drogfogyasztás nem az LSD felfedezésének következménye volt. mint a materializmus.hatvanas évek elején. viszont amikről aztán már nem szakfolyóiratok.

tehát az olyan LSD-kísérleteké. Az LSD gyógyszerből kábítószerré történő átalakulását nagyon jelentősen ösztönözte az a munka. hogy hogyan gyógyult ki frigiditásából. Úgy tűnik azonban. mint például Dr. ami világosan kiemeli a könnyelmű használat veszélyeit.jóga. hogy ezek a könyvek nem voltak képesek megfékezni az LSD-járványt. Sidney Cohen pszichiáter kitűnő írása. Jane Dunlap könyve (New York: Harcourt. Habár mindkét esetben az LSD-t pszichiátriai kezelés keretében alkalmazták. az „LSD apostoláról” és a hippimozgalom társalapítójáról. hogy tényleg tud szeretni. Inc. illetve kettőnk találkozásáról is. Newland könyvében arról számol be intim részletességgel. saját magában megszilárdult embert faragni. Mivel ezeket a kísérleteket gyakran az ijesztő és előre nem látható. hogy csodálatos hatásokat és változásokat érjünk el saját magunkban. Constance A. A kábítószeres világban egyre növekvő arányú LSD-fogyasztással párhuzamosan nőtt a horrortrippek száma. a hipnózis és a miszticizmus nem vezetett sikerre. Persze tárgyilagos. Könnyen elképzelhető hát. amit Dr. Richard Alpert. Newland My Self and I című munkája (New York: N. 1963). nem ritkán csúnya véget értek. Egy későbbi fejezetben részletesebben szólok majd Learyről. a The Beyond Within (New York: Atheneum. A. 1961). felvilágosító jellegű könyvek is megjelentek az LSD-ről és annak problematikájáról. Csak az LSD-kezelés volt képes belőle új. és amelyeknek gyakran súlyos baleset vagy akár bűntény volt a következménye. aki három sikertelen házasság után végre úgy érzi. Dr. és boldoggá tud tenni egy asszonyt. 1967). Signet Books. mély hatás ismerete nélkül és orvosi felügyelet hiányában végezték el. hogy elég egyszerűen bevenni az LSD-t ahhoz. Timothy Leary és kollegája. L. Itt csak kettőt szeretnék megemlíteni a legfontosabbak közül: Exploring Inner Space. A nem orvosi jellegű LSD-fogyasztás gyors növekedése a hatvanas évek elején részben arra is visszavezethető volt. az amerikai Cambridge-ben működő Harvard Egyetem munkatársai végeztek. mégis a szerzőnők a széles nyilvánossághoz szóltak az egyébként bestsellerré váló könyvekkel. Brace and World. hogy a legtöbb állam akkoriban érvényes drogtörvényei 42 . amelyek részletesen beszámoltak az LSD fantasztikus hatásairól. hogy milyen sok ember akarta saját maga is kipróbálni a csodaszert ilyen vallomások után. és ez rövid időn belül az új droggal végzett önkísérletek széles elterjedéséhez vezetett. amelyek zavarodottsághoz és pánikhoz vezettek. Az Egyesült Államokban olyan könyvek is megjelentek. A kiadó így dicsérte a könyvet: „the intimate and completely frank record of one woman’s courageous experiment with psychiatry’s newest drug LSD-25”[9]. illetve Constance A. Ezek a beszámolók csak alátámasztották azt a téves véleményt.

Ezek a gondok és nehézségek nem jelentkeztek a többi készítménynél. Az állami kontroll-laboratóriumok és egészségügyi hatóságok adatokat kértek tőlünk a kémiai és farmakológiai tulajdonságokról. A mi cégünk számára hatalmas és terméketlen munkát és terhet jelentett az LSD elterjedése a kábítószeres világban.nem vonatkoztak az LSD-re. Vajon az LSD áldás vagy átok lesz-e az emberiségnek? Gyakran tettem fel magamnak ezt a kérdést. a Sandoz tulajdonában lévő utolsó szabadalmak is. szemrehányóan így szólt hozzám: „Jobban örülnék. vagy az emberi testben. LSD-vel való visszaélésre visszavezethető kérdések és a folytonos levelezés az egész világgal. vajon arányban állnak-e az LSD értékes farmakológiai és pszichikai hatásai annak veszélyeivel. nincsenek extravagáns. amit a Sandoz ügyvezetése rosszallóan vett tudomásul. Mindez hatalmas. mint a Methergin. ha soha nem találta volna föl az LSD-t. a Dihydergot és a Hydergin. szerencsétlen és nem kifizetődő munkával járt. Az LSD körül tapasztalható nyilvánosság 1964 és 1966 között érte el tetőpontját mind ami a drogfanatikusok és a hippik az LSD csodahatásairól szóló lelkes beszámolóit illeti. és ismerteti a szerre vonatkozóan hozott intézkedéseket. mérgezésekkel és bűntettekkel kapcsolatos. 1963-ban lejártak az LSD gyártására vonatkozó. bűntényekről.” Akkoriban bennem is gyakran támadt kétely. lelki összeomlásokról. hogy nyilvánosság előtt is állást foglal az LSD-problémával kapcsolatban. A cég által 1966 áprilisában kiadott sajtóközlemény szövege: „Az Észak-Amerikában működő Sandoz Inc. gyilkosságokról és öngyilkosságokról szóló jelentésekre vonatkozik. hogy egy szép napon Stoll professzor. Ezért a kábítószerfüggők a törvény által tiltott drogokról az akkor még legális LSD-re tértek át. Valóságos LSD-hisztéria tört ki. valahányszor elgondolkodtam erről a problémás gyermekről. A Sandoz leállítja a forgalmazást A helyzetet látva a Sandoz ügyvezetése úgy döntött. amivel újabb gát omlott le az illegális LSD-gyártók előtt. Mindezt tetézték a balesetekkel. visszaélésre csábító tulajdonságaik és örvendetes módon értékes orvosságokká fejlődtek a terápiában. és a helytelen használatból eredő károkkal. Azokkal nincsen baj. mind pedig ami az LSD hatása alatt bekövetkezett balesetekről. aki akkor már a cég legfelsőbb vezetője volt. vérben és vizeletben kimutatott minták elemzéséhez. az LSD toleranciájáról és mérgező voltáról. gyógyszerészeti részlege néhány 43 . további analitikai módszerekre volt szükség az elkobzott kábítószeres minták vizsgálatához. Így jutottunk odáig.

hogy ezeket az anyagokat gyártsák felelőtlen és főként az ilyen anyagok csempészésében és fekete kereskedelmében érdekelt körök. hanem azt a Sandoz kiterjeszti minden további országra.nappal ezelőtt közleményt juttatott el a sajtóhoz. hogy nem tudjuk vállalni az ezen anyagok forgalmazásával és terjesztésével kapcsolatos további felelősséget. így tehát lehetővé vált. hogy az eddig alkalmazott rendkívül szigorú intézkedéseink következtében a Sandoz által gyártott LSD vagy pszilocibin gyakorlatilag nem jelent meg a feketepiacon. Ez a határozat azonban nemcsak az Egyesült Államokra vonatkozik. amelyek az érzékelést befolyásolják. Emellett a Sandoz utolsó LSD-re vonatkozó szabadalma 1963-ban lejárt. továbbá a pszilocibin nevű készítmény minden további forgalmazását. hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a hallucinogén anyagok gyártásának és forgalmazásának szabályozására. valamint a kevésbé intenzív hatású pszilocibint. tehát az úgynevezett LSD-25. Jóllehet. hogy a bulvársajtóban ellenőrizhetetlen tömegben megjelenő cikkek és torzított beszámolók egészségtelen érdeklődést ébresztettek a laikus közönségben az LSD és más hallucinogén anyagok iránt. Ugyanakkor sajnálatos módon az utóbbi időkben megfigyelhető a hallucinogén drogokkal való egyre nagyobb mérvű visszaélés főként külföldi fiatalok körében. melynek alapján leállítja a kutatási célokra felhasznált lizergsav-dietilamid. és annak biztosítására.” 44 . az intézkedésünknek alapot adó különleges körülmények további magyarázatot igényelnek. A modern pszichiátriai és pszichofarmakológiai kutatás szempontjából különösen az LSD-nek volt jelentősége. Az LSD és a pszilocibin az úgynevezett fantasztikumok vagy hallucinogén anyagok csoportjába tartozik. Döntő tény az is. vagyis olyan készítmények. mégis az új helyzet fényében arra az elhatározásra jutottunk. A rendkívül szigorú önszabályozó elővigyázatossági intézkedések lehetővé tették. Annak ellenére. A Sandoz sok éven át ingyenesen az egész világon működő laboratóriumokban és klinikákon dolgozó képzett kutatók rendelkezésére bocsátotta ezt a készítményt. A hatóságok feladata. hogy megakadályozzuk ezen anyagok nem hozzáértő személyek részéről történő felhasználását. hogy az utóbbi időben az LSD előállításához szükséges bizonyos kiinduló anyagok a vegyianyag-kereskedelemben általánosan hozzáférhetővé váltak. A helyzet elmérgesedése nem utolsó sorban arra vezethető vissza. hogy egyrészről a jogos kutatói érdekek kiszolgálhatók legyenek. ugyanis már rendkívül kis mennyiségben is pszichikai hatásokat gyakorol. az 1943-ban a laboratóriumainkban felfedezett LSD-25-öt illetve az 1958-ban ugyancsak a Sandoz-laboratóriumban először egy mexikói gombából előállított pszilocibint soha nem hoztuk kereskedelmi forgalomba. beleértve Svájc területét is. hogy világosan kimutatható. másrészről viszont meg lehessen akadályozni a visszaéléseket.

Amikor ezt követően a legtöbb ország szigorú törvényi rendelkezéseket hozott a hallucinogén anyagok birtoklásáról. Mindezek a jogszabályi és hatósági intézkedések azonban csak csekély mértékben befolyásolták az LSD-fogyasztást a kábítószeresek köreiben.Bizonyos ideig tehát a cég teljesen leállította az LSD és a pszilocibin forgalmazását. sőt éppen ellenkezőleg inkább megakadályozták — és a mai napig megakadályozzák — az LSD-vel folytatott kutatásokat a gyógyászati-pszichiátriai alkalmazási területeken. A balesetszám csökkenésének oka azonban nemcsak az LSD-fogyasztás visszaesése lehet. és azt más kábítószerek vették át: a hasis. és hogy mindeddig még nem sikerült kimutatni a hallucinogének semmilyen 45 . Az LSD rossz híre csak további okot szolgáltat arra. terjesztéséről és használatáról. Az Amerikai Egyesült Államokban a NIMH (National Institute of Mental Health)[10] foglalkozott azzal. szabad használata mellett érvelők arra alapozzák álláspontjukat. addig a gyógyászat keretein kívül és orvosi felügyelet nélkül történő alkalmazás sok veszélyt hordoz magában. hanem talán az is. 6. Erre az LSD fogyasztására visszavezethető balesetekről és más sajnálatos eseményekről szóló beszámolók kisebb számából is következtethetünk. ami az LSD alkalmazásának engedélyezésével kapcsolatban fenyeget. Ugyanis sok kutató retteg attól a papírháborútól. az orvosok. hogy az LSD — ami egy ideig a nyugati világ és főként az USA legfontosabb kábítószere volt — elvesztette vezető szerepét. a heroin. Az bizonyos. és ezáltal óvatosabbak is lettek. Főként ez utóbbiak jelentenek ma aggodalomra okot adó szociológiai és népegészségügyi problémát. A nem orvosi LSD-kísérletek veszélyei Míg az LSD szakszerű alkalmazása alig rejt kockázatot a pszichiátriában. Az utóbbi évek során lecsendesült az LSD körüli nyilvánossági vihar. illetve „a sátán művének” —. hogy az ilyenfajta drogok nem okoznak függőséget. Az LSD és más hallucinogén anyagok szabályozatlan. másrészt az LSD sajátos pszichikai hatásával függenek össze. hogy a kábítószer-fogyasztók idővel jobban megismerték az LSD különleges hatásait és veszélyeit. hogy ilyen anyagokkal dolgozzanak. pszichiátriai klinikák és kutatóintézetek ismét kaphattak LSD és pszilocibin szállítmányokat. hogy sok orvos még mindig nem használja az LSD-t pszichiátriai praxisában — hiszen nevezték „az őrület szerének”. a kokain és az amfetamin. a biológiában és neurológiában. illetve a függőséget okozó és a fizikai egészséget is romboló drogok. hogy az anyagokat elossza az engedélyezett vizsgálati helyek között. amennyiben rendelkeztek az állami egészségügyi hatóságok külön engedélyével arra. és csökkent az LSD kábítószerként történő fogyasztása is. Ezek a veszélyek egyrészt a külső és az illegális drogfogyasztás körülményeiből erednek. aminek oka a kábítószeres világban történő sok visszaélés és az ezekből következő balesetek és bűntények.

hogy minden LSD-kísérletben súlyosan zavarodott állapotok léphetnek fel. míg az ismételt bevétel toleranciához vezet. hogy az ilyen balesetek az utazásra való gondos belső és külső felkészüléssel jól elkerülhetők. tehát a további adagok hatástalanok maradnak. Ezzel szemben nem felel meg a valóságnak az 1966-ban az egész világon elterjesztett jelentés egy állítólag LSD befolyása alatt elkövetett gyilkosságról. Soha nem figyeltünk meg valódi függőséget. Míg a függőséget okozó drogok. Ilyen állapotban következhetett be. Nem ismerünk semmilyen szervi károsodást vagy akár halálesetet. A gyilkos. ha valakinek úgy adunk be LSD-t. vagy kiugrik az ablakon abban a hiszemben. de biztonsággal nem zárhatók ki. Ennek ellenére komoly figyelmeztetésnek számítanak. Mindkettő igaz kijelentés. hogy a szer befolyása alatt álló személy zavarodottságában egy autó elé áll. Ahogy azt Az LSD állatkísérletekben és a biológiai kutatásban című fejezetben részletesen leírtam. hogy pszichotikus reakció következik be. Az LSD-krízis hasonlít a mániás vagy depresszív jellegű pszichotikus rohamokra. Ráadásul. mondván. meggyilkolta az anyósát. amfetaminok stb. amikor valaki gyakran és hosszabb időn át élt LSD-vel.egészségkárosító hatását mérsékelt fogyasztás mellett. hogy milyen rendkívül nagy a pszichikai hatása. akkoriban még senki nem ismerte az ilyen 46 . Pszichotikus reakciók Ahogy az összes többi hallucinogén. sebezhetetlen. hogy az anyag megvonásakor pszichikai és gyakran súlyos testi zavarok lépnek fel. Igaz ugyan. ugyanis már három napja LSD-utazáson volt. esetében a pszichikai és testi károsodások csak krónikus használatkor jelentkeznek. ilyenek még abban az esetben sem fordultak elő. addig az LSD esetében minden egyes utazásnál fennáll a potenciális veszély. Ugyancsak nagy a veszélye annak. Ez történt abban a balesetben is. nem volt beszámítható. hogy tud repülni. az LSD-kábulatra éppen az jellemző. hogy nem tud róla. Az ilyen jellegű LSD-balesetek száma viszont nem olyan nagy. az opiátok. amit az jellemez. ami nem sokkal az LSD felfedezése után az új hatóanyaggal végzett egyik első kísérletben következett be a zürichi egyetemi klinikán. ami LSD-mérgezés közvetlen következménye lenne. hogy semmiről nem tud. A veszély abból ered. az LSD tulajdonképpen viszonylag kevéssé mérgező anyag ahhoz képest. és közvetlenül a bűncselekmény utáni letartóztatásakor kijelentette. hisz azt gondolja. hiperaktív állapotban megtapasztalt mindenhatóság vagy sebezhetetlenség érzése súlyos balesetekhez vezethet. ami annak ideje alatt történt. A mániás. A gyilkos valószínűleg az enyhítő körülményekre számított. mint ahogy azt a média által szenzációsra felhabosított jelentésekből gondolhatnánk. Azonban bármilyen LSD-utazás sem tart tovább tizenkét óránál még a legnagyobb dózis esetén sem. úgy az LSD is egészen más módon veszélyes. egy New York-i fiatalember. hogy pontosan emlékszünk arra.

Csak tizenöt évvel később tudták meg a teljes igazságot. az adott pillanatban uralkodó hangulata. személyes tényezőket az angol nyelvhasználatban „set” néven. gépekkel és berendezésekkel telezsúfolt világ számtalan helyszínt és mindenféle olyan zajt kínál. ha az LSD által kiváltott zavartság nem mániás. Különösen mélyen élhetjük meg egy-egy szoba vagy a természetben található helyszín szépségét az LSD-utazás során kiélesedő érzékekkel. Éppen ennyire fontos az akusztikus környezet is. Éppen ezért az LSD nyilván a legkevésbé sem alkalmas arra. és aki aztán az ablakon kiugorva öngyilkosságot követett el. az Egyesült Államok akkori elnöke. boldogtalan állapotban. Különös figyelmet érdemel egy bizonyos Dr. hogy a kísérlet lelki összeroppanással végződik. Az LSD tendenciája. illetve az azzal kapcsolatos várakozásai. Az LSD-kísérlet pozitív lefolyásának feltételei — melyek mellett a pszichotikus kisiklás valószínűsége csekély — egyfelől magában a személyben. Megint más jellegűek a veszélyek akkor. télen mínusz húsz fokban akarta átúszni a zürichi tavat. a depresszió kétségbeeséssé mélyülhet. Már az önmagukban ártalmatlan neszek is kínzóvá válhatnak. hogy ez a nyugodt. hogy az ember éppen uralkodó pszichikai állapotát felerősíti. halálfélelem vagy a megtébolyulástól való félelem következhet be.tréfák valódi veszélyét. A jelenlévő személyek. és fordítva. amitől végül csak erőszakkal tudták visszatartani. Családja egyáltalán nem értette. Ilyenkor az LSD-utazás horrortrippé válik. akinek a kollegái viccből titokban LSD-t kevertek a kávéjába. Olson esete. vagy akár félelem közepette bevenni LSD-t. akinek tudomásán kívül adtak LSD-t az ötvenes években az amerikai hadseregnél folytatott drogkísérletek során. Ilyen esetben rémképek. 47 . míg a külső körülményeket „setting” néven ismerjük. Az egyik fiatal orvos. amelyek a fokozott érzékenység állapotában könnyen pánikot okozhatnak. másfelől a kísérlet külső keretfeltételeiben rejtőznek. Gerald Ford. A modern. Veszélyes próbálkozás zavarodott. A tudattalan boldogságtartalmak vagy félelmek is hatással lehetnek. kiegyensúlyozott férfi hogyan lehetett képes ilyen tettre. A belső. sőt a külső környezetnél talán még fontosabb az utazó lelkiállapota. és ez jelentős mértékben befolyásolja az utazás lefolyását. hogy átsegítsen valamilyen depresszív szakaszon. hanem depresszív karakterű. A kellemes érzés boldogsággá fokozódhat. ami veszélyes lelki összeomláshoz és öngyilkossághoz vezethet. amikor megnyitották a kísérletekről szóló titkos aktákat. ugyanis igen nagy a valószínűsége annak. azok megjelenése és személyiségvonásai is részét alkotják az élményt meghatározó settingnek. beállítottsága a kábítószeres élményhez. a szép zene lelkesítő élményt kínálhat. nyilvánosan tolmácsolta a nemzet bocsánatkérését a hozzátartozóknak. Ugyanakkor a csúnya vagy zajos környezetben folytatott LSD-utazásnál nagyobb a pszichotikus krízishez vezető negatív lefolyás veszélye. Ugyanilyen meghatározó.

legalábbis abban az értelemben. Sürgősen ajánlatos lenne tehát.Semmiképpen nem tanácsos. Ritkán tartalmazzák a megadott mennyiséget. mint ami a későbbi életkorokban jellemző. Habár az LSD-mámorra általában a saját belső világba történő elmerülés a jellemző. többnyire kevesebbet vagy semennyit. Ilyenkor az LSD okozta sokk maradandó lelki károsodásokat okozhat. Ehhez hozzátartozik az egészségi állapot vizsgálata is a kísérlet előtt. A nagyon fiatal emberek lelkivilágát is instabilnak nevezhetjük. Az LSD a feketepiacon A nem orvosi jellegű LSD-fogyasztás az eddigiekhez képest egészen eltérő veszélye rejlik abban. Az érzékek frissessége és a korlátlan élményre való képesség a fiatalokban azt is jelenti. és hajlamos a pszichotikus reakciókra. Az akut LSD-pszichózist gyorsan és megbízhatóan lehet leállítani és szabályozni klórpromazin vagy más ilyen jellegű nyugtatószer injekciós beadásával. A fiatalokból általában még hiányzik az a fajta megszilárdult kapcsolat a valósággal. hogy ők sokkal gyakrabban élnek át spontán látomásos élményeket. Az utazás során nem szükséges orvos jelenléte. Az LSD-kísérlet félresikerülhet és pszichotikus reakciókhoz vezethet még egészséges felnőtteknél és minden tisztázott előkészítő és elővigyázatossági intézkedés mellett is. hogy túl sok LSD-t. mind a minőséget. mind az adagolást illetően. hogy az orvosi felügyelet a nem orvosi jellegű LSD-kísérleteknél is biztosított legyen. A feketepiacról származó LSD-készítmények megbízhatatlanok. hogy LSD-kísérletet végezzen olyan ember. Pszichológiai okokból is szükséges biztosíték egy olyan ismerős személy jelenléte. mégis időnként — főként depresszív szakaszokban — mély igény ébred az emberi kapcsolat iránt. hogy még éretlen. Az LSD által okozott hatalmas érzékleti áradat sokkja mindenképpen veszélyezteti a még fejlődő. de tanácsos lenne. akinek személyiségstruktúrája nem stabil. akár mérgeket is árulnak LSD név alatt. Szakmai körökben óva intenek az LSD orvosi alkalmazásától is pszichoanalitikus vagy pszichoterápiás kezelésben tizennyolc év alatti fiatalok esetében — és szerintem nagyon helyesen. Ezt a megállapítást saját 48 . ami ahhoz szükséges. tehát már csak ezért is tartózkodnunk kell attól. de az is előfordul. és felszínre hozhatja a látens pszichózist. aki szükség esetén orvosi segítséget tud hívni. hogy a valóság új dimenzióinak drámai erejű megélését értelmesen tudják integrálni a világképükbe. hogy az orvosi segítség gyorsan elérhető legyen. és sok esetben más drogokat. hogy fiatalok esetében pszichostimuláns szereket alkalmazzunk. Az ilyen élmény a valóságtudat bővülése és mélyülése helyett inkább elbizonytalanodást és az elveszettség érzését okozhatja a fiatalokban. hogy a kábítószeres világban hozzáférhető LSD általában ismeretlen eredetű. érzékeny pszichoorganizmust.

A Sandoz ilyen ampullákat gyárt biológiai kutatás és orvosi alkalmazás céljából. Ugyanakkor nincs bizonyíték az állítólagos halálos LSD-mérgezésekre. Gyakran bebizonyosodott.1 mg LSD-t tartalmaznak borkősavas só formájában egy köbcentiméter vizes oldatban. hogy nagyszámú a feketepiacról beszerzett LSD mintát elemzett.laboratóriumunk tette annak alapján. Bár nem korlátlanul. hogy rendelkezik lizergsavval. és hogy arra minden kémia szakos egyetemista képes egy nagyjából berendezett laboratóriumban. Az LSD-t csak teljesen oxigénmentes ampullában és fénytől védve lehet korlátlanul eltartani. amit az oxidációtól védő töltelékanyagokkal állítanak elő. Az ampullák 0. Egy olyan fiatalembertől származott. hogy a por nem LSD-t. hosszú ideig tartós készítményformulák előállításakor is figyelni kell. aki ugyancsak bevette a készítményt. Az ilyen esetek pontos vizsgálata mindig más okokat állapít meg. A feketepiacon beszerzett LSD veszélyeit jól példázza a következő eset. A levegő oxigénjétől oxidációs bomlás következik be. Ezen részletes adatok alapján egy vegyész valóban elvégezheti a szintézist — feltéve. mint például a kockacukron vagy itatóspapíron árult oldat. A szintézis elvei valóban nyilvánosak. és azokhoz mindenki hozzáférhet. de hosszabb ideig eltartható az LSD olyan tabletta formájában. Az anyag igen nagy bomlékonysága az oka annak. hogy a feketekereskedelemben hozzáférhető LSD-készítmények általában a megadott mennyiségnél kevesebbet vagy semennyit nem tartalmaznak — kivéve persze azt az esetet. Az elemzés kimutatta. A fekete kábítószeres kereskedelem adatainak megbízhatatlansága veszélyes túladagolásokhoz vezethet. de aminek birtoklására ma már az LSD-vel azonos törvényi rendelkezések vonatkoznak. amikor szándékos hamisításról van szó. A barátja. hogy az LSD-t könnyű előállítani. éppen az anyag fent említett erős bomlékonysága miatt. hanem egy másik. Viszont különleges berendezésekre és nem könnyen beszerezhető speciális tudásra van szükség ahhoz. Hamis az az állítás. melynek során súlyos pszichikai és fizikai összeomlás következett be. kristályos formában izoláljuk. akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. és főleg az eltartható. Az LSD rendkívül érzékeny a levegőre és a fényre. sztrichnint tartalmazott. 49 . Általában néhány hét vagy pár hónap alatt lebomlanak a feketepiacon gyakran előforduló LSD-készítmények. ami korábban szabadon kapható volt a kereskedelemben. Erre egyébként már a szintézis során. Megállapításaink egybecsengenek az állami felügyeleti szervek tapasztalataival. míg fény hatására hatástalan anyaggá bomlik. hogy az LSD-t a reakciós oldatból tiszta. rendkívül mérgező alkaloidot. hogy a balszerencsés LSD-utazások oka a túladagolás volt. meghalt a kísérletben. 1970-ben Bázel város rendőrségétől LSD-nek nevezett por alakú kábítószert kaptunk vizsgálatra.

amelyben száz gramm LSD-25 és huszonöt kilogramm pszilocibin szállítását kérték. Richard Alperttel együtt különböző tanulmányi projektekbe kezdett az egyetemen.és állatkísérletek tervezett kibővítését adták meg. Arthur Koestler és Allen Ginsberg. Kollegájával. a kreativitás fokozására képzőművészeknél és íróknál. 7. hogy egy anyag orvosság-e vagy méreg. Szokatlanul igaz ebben az esetben Paracelsus mondása. Dr. Az elképesztő mennyiség magyarázatául (a megadott mennyiségek egymillió LSD és két és félmillió pszilocibin adagnak felelnek meg) a szövettani. hogy bemutatják-e az Egyesült Államok egészségügyi hatóságától származó importengedélyt.Az adagolás a legfontosabb kérdés egy ilyen rendkívül aktív hatóanyag esetében. Timothy Leary által aláírt megrendelést kapott a Harvard egyetem társadalmi kapcsolatok tanszékétől. tehát a mexikói szent gomba időközben általunk izolált hatóanyagát használta. Timothy Leary. és mellette egy 50 . ezek hatóanyag-tartalmát ugyanis semmi sem garantálja. Tehát a nem orvosi jellegű LSD-kísérletek egyik legnagyobb veszélye az ismeretlen eredetű készítmények használatában rejlik. A feketepiacról származó készítményeknél lehetetlen a pontos dózis meghatározása. illetve a kísérlet külső környezete milyen hatással van a pszichedelikus mámorállapot lefolyására és karakterére. Dr. amit élete legmélyebben vallásos élményének írt le. és megkóstolta a legendás „szent gombát”. hogy ezek az anyagok hasznosak és sok lehetőséget kínálnak. Leary esete Az illegális LSD-fogyasztás elterjedésére az Egyesült Államokban különlegesen nagy hatással volt Dr. Leary akkoriban az amerikai Cambridge-ben működő híres Harvard egyetem pszichológia tanszékének tanársegédjeként dolgozott. A gomba okozta kábulatban misztikus eksztázis állapotába került. Postafordultával megérkezett az említett LSD. Ezzel egy időben a Sandoz egy Dr. vallásos-misztikus élmények generálásában teológusok és papok esetében. Dr. amelyekben LSD-t és pszilocibint. aki az egész világon „drogapostolként” vált ismertté. mennyire hisz abban. szerv. Leary 1963 januárjában részletes beszámolót küldött nekem ezekről a tanulmányokról. amit egy füvesembertől vásárolt. mely szerint csak az adagolás dönti el. A vizsgálatokban egy ideig olyan személyiségek is részt vettek. amelyben lelkes szavakkal írta le az elért pozitív eredményeket. hogy az utazásban résztvevő személy szellemi felkészülése és elvárásai. Különös figyelmet szentelt annak a kérdésnek. és kifejezte.és pszilocibin-szállítmányokra vonatkozó megrendelés. mint Aldous Huxley. Mi az anyagok leszállítását attól tettük függővé. Leary 1960-ban Mexikóban nyaralt. Tudományos módszerességgel próbálta ki az LSD és a pszilocibin hatását az elítéltek társadalmi reintegrációjában. de ettől kezdve teljesen a pszichedelikus drogok hatásával és alkalmazási lehetőségeivel foglalkozó kutatásnak szentelte magát.

Leary engem személyesen hívott meg. Zihuatanejo leggyönyörűbb természeti környezetében. hogy elrepüljek Mexikóba.tízezer dolláros előlegről szóló csekk — viszont hiányzott a szükséges importengedély. aki most már nemcsak messiása. Millbrook volt a központja egy másik szervezetnek. Ő és az IFIF-ben dolgozó barátai pszichedelikus kutatóközpontot alapítottak Mexikóban. hogy az LSD nemcsak arra jó. mert az eleinte akadémiai keretek között folytatott vizsgálataik elvesztették tudományos jellegüket. illetve a szexuális eksztázis LSD általi felfokozása volt. hamarosan segítséget kapott Billy és Tommy Hitchcock New York-i milliomosoktól. melynek tárgya a pszichedelikus drogok legfelsőbb szintű tervezése volt. New York Államban. A tesztsorozatok LSD-partikká változtak. Az LSD-fogyasztás gyors elterjedéséhez a fiatalabb generáció köreiben döntő mértékben hozzájárult Learynek az a tanítása. hiszen erről már akkor is ellentmondásos. hogy az LSD-divat egyik legfontosabb oka a szexuális élmény intenzitása. hogy az egyetem hatóságai nem engedélyezték Leary és Alpert kutatási projektjeinek folytatását. A mexikói kormány kiutasította Learyt és követőit. Ez lett Leary új otthona és főhadiszállása. akik egy fejedelmi házat bocsátottak rendelkezésére Millbrookban. Egyre több hallgató tolongott önkéntes jelentkezőként a kísérletekre. hanem mint az általa alapított szervezet. részben figyelemre méltó beszámolók keringtek. az IFIF (International Federation for Internal Freedom)[11] elnöke írta alá. hanem egyenesen mártírja volt a pszichedelikus mozgalomnak. hogy vegyek részt az ott 1963 augusztusában tartott tanfolyamon. transzcendens életmódot ösztönző Castalia alapítványnak is. a pszichedelikus. hogy felfedezzük Istent és saját magunkat. amelyek közös egyetemi bulivá változtak: az LSD volt a menetjegy a lelki és testi tapasztalás új világaiba tett kalandos utazáshoz. a működést és azt az atmoszférát. ami egy ilyen pszichedelikus kutatóközpontban uralkodik. Sajnos szakmai kötelezettségeim lehetetlenné tették. Szívesen eleget tettem volna a nagyvonalú meghívásnak. Dr. Leary. 51 . Az egyetemi ifjúság köreiben az LSD-trip lett a legújabb izgalmas divat. ráadásul térítették volna az utazási költségeimet és ingyen tartózkodást is kínáltak. hanem ráadásul az emberiség által valaha felfedezett legerősebb afrodiziákum is. ami a Harvardról kiindulva hamarosan az ország összes egyetemén elterjedt. Leary később egy interjúban elmondta a Playboy magazinnak. Röviddel ezután Learyt és Alpertet elbocsátották a Harvard egyetem tanári karából. A megrendelést Leary ekkor már nem a Harvard egyetem munkatársaként. Amikor a Harvard egyetem illetékes dékánjától beszerzett információkból kiderült. A zihuatanejoi kutatóközpont nem sokáig létezett. Saját magam szerettem volna megvizsgálni a módszereket. azonnal töröltük a megrendelést és visszaküldtük az előleget. A Harvard egyetemről történő kizárása után Leary pszichológia docensből teljes mértékig a pszichedelikus mozgalom messiásává változott.

Svájcba Algíron keresztül érkezett. Drop out: lépj ki a polgári életből. Leary a hippi kultusz egyik alapító atyja. mint volt harvardi docensnek. 1971. A három parancsolat közül főként a legutolsó bírt szociális és politikai jelentősséggel. karcsú. hanem a politikai hatóságoknak is gondot okozott. A rákövetkező évben vallási közösséget alapított League for Spiritual Discovery néven. Rendőrségi felügyelet alá került. hogy rács mögé juttassák a fiatalok elcsábítóját és felkavaróját. Dr. Egy texasi és egy kaliforniai bíróság LSD és marihuána birtoklása miatt tíz-tíz év börtönre ítélte. a hippimozgalom egyik központi hitvallásává vált. Mastronardi közvetítésével kerültünk kapcsolatba. melynek rövidítése megegyezik az LSD rövidítésével. hogy az LSD-vel és a pszilocibinnel a Harvardon megkezdett és sokat ígérő vizsgálatok olyan módon fajultak el. a Black Panther mozgalom ott száműzetésben élő vezetőjével. illetve egy később megsemmisített ítéletben harminc év börtönt kapott marihuána csempészéséért. illetve a pszichológiával és pszichiátriával foglalkozó tudományos kollegák szemében vált szörnyeteggé. Itt politikai menedékjogot kért. és mindezt azután. Autóval Buchillons-ba utaztunk. a tanulásra és a munkára. Leary fiatalokhoz intézett kiáltványa. hiszen sorsszerűen összekötött minket az LSD. szeptember 30-án találkoztam vele Lausanne-ban a pályaudvar büféjében. hogy LSD-vel felpörgetted (turn on) magad — ez a felszólítás túlmutatott a pszichológiai és vallásos kereteken. és világos. szeptember 13-áról 14-ére virradó éjjel megszökött a kaliforniai San Luis Obispo börtönéből. megfigyelték. Villars-sur-Ollonban lakott. rugalmas. Leary 1970. mozgékony férfi. fiatalos benyomást keltett. nevető szemeivel inkább teniszbajnoknak tűnt. Sajnálatomat fejeztem ki amiatt. Szívélyesen üdvözöltük egymást. arcát barna. Rosemaryvel a wallisi nyaralóhelyen. Leary nem próbált szembehelyezkedni a 52 . akin másként nem találtak fogást. Találkozásom Timothy Learyvel Leary feleségével. ahol az A la Grande Forêt nevű étterem kerti lugasában hal és egy üveg fehérbor mellett kezdetét vette az LSD apjának és apostolának párbeszéde.Leary indiai utazását követően 1965-ben áttért a hindu vallásra. Dr. kicsit már őszülő. hogy az általa elkövetett dolgok megbüntetése csak a homlokzata volt annak a szándéknak. szenteld magad maradéktalanul a belső univerzumnak és idegrendszered tanulmányozásának. Legsúlyosabb szemrehányásom Leary felé mégis azzal volt kapcsolatos. hogy Leary nemcsak az egyetemek. fordíts hátat a társadalomnak. és ezek a jelentős büntetések azt mutatják. majd végül börtönbe zárták. amit híres szlogenjében foglalt össze: „Turn on — tune in — drop out!”[12]. hogy lehetetlenné vált azok tudományos keretek között történő folytatása. enyhén hullámos haj keretezte. Érthető tehát. ahol megismerkedett Eldridge Cleaverrel. hányj fittyet az iskolára. Középtermetű. ahogy az LSD-t a fiatalok körében népszerűsítette. Leary-vel ügyvédje.

Szórakozottnak és szétszórtnak tűnt. amit élete további folyása is világosan mutat. Egyelőre ez volt utolsó találkozásom Dr. Leary ugyanilyen gondtalansággal viseltetett a személyével kapcsolatos vádakkal és veszélyekkel szemben. A beszélgetés során megállapítottam. hasis) között. hogy az utazásokra napilapok és magazinok riportereit hívta meg. azt. Szerinte ezek a fiatalok már nagyon korán elérik az érettség állapotát. hogy nem indokolt a szemrehányásom. pszilocibin. és a széles nyilvánosság előtt számolt be a történtekről. hogy az az ő sorsszerű történelmi szerepe. Leary azzal védte ezt a túlhajtott nyilvánossági munkát. amivel Leary az LSD-vel és a pszilocibinnel végzett kísérleteit körülvette. és hajlamos arra. További beszélgetésünk során kifogásoltam azt a nagy nyilvánosságot. A közönségsikert és nem a tárgyi információt emelte ki. ahol folytattuk előző szeptemberben megkezdett beszélgetésünket. Együtt hazahajtottunk. aki a pszichedelikus drogok csodálatos hatásába vetett hittől és az ebből eredő optimizmustól vezetve szinte a fellegekben jár. hogy alulbecsülje vagy akár figyelmen kívül hagyja a praktikus nehézségeket. aki Learyt differenciálatlanul „drogapostolként” jellemzi. ami az LSD fiatalokra gyakorolt különleges veszélyeit illeti. ezzel egy időben viszont a túlzott jóllakottság és a szellemi stagnálás állapotát is. Olyan személyiség.nézeteimmel. mobilizálta a rádiót és a televíziót. között. a nemkívánatos tényeket és veszélyeket. A könyvtár Chicagóban működik és drogirodalomra specializálódott. 53 . úgyhogy ezúttal nem volt termékeny a beszélgetés. amelyek jótékony hatásáról meg volt győződve. Határozott különbséget tett a pszichedelikus drogok (LSD. Szerinte az LSD annyira pozitív hatással volt főleg az amerikai társadalom fiatalabb generációjára. a heroin stb. amelyek használatától újra és újra óva intett. hogy az LSD-t ismertté tegye az egész világon. hogy nem igazságos az. Úgy tűnt. hogy a helytelen használatából eredő csekély károk és sajnálatos balesetek ehhez képest súlytalanok. tehát a morfin. hasznos és produktív. mint Európában a felnőttek. aki a Fitz Hugh Ludlow emlékkönyvtár kurátora volt. miszerint drogfogyasztásra csábított volna éretlen embereket. ha tréfálkozva is. aki meg van győződve küldetéséről. Elmondta azonban. éveik számát tekintve még nagyon fiatal emberek számára is értelmes. meszkalin. és a függőséget okozó kábítószerek. és a külső élettapasztalatot illeti. Ezért gondolta úgy. de kompromisszumokat nem ismerve képviseli. és olyan kockázatot jelentenek. ugyanis az Egyesült Államokban a tinédzserek szerinte ugyanazon a szinten állnak. hogy Leary megváltozott. Ez a személyes találkozás Learyvel egy szeretetreméltó személyiség benyomását hagyta bennem. hogy az LSD megtapasztalása az ilyen. Svájci tartózkodása során 1972 februárjában még egyszer találkoztam Learyvel Bázelben egy Michael Horowitznál tett látogatás során. Learyvel. és aki nézeteit. legalábbis ami a tájékozottságot. amit vállalnunk kell.

mert a lélek belső tere éppoly végtelen és titokzatos. amelyek tanulmányozása nyilván már nem okoz nehézséget a hatóságokkal. hanem vissza kell térniük a földre. Azért megfelelő kifejezés ez. Utazások a lélek világűrébe Ezt a címet adta Dr. majd 1975 nyarán ismét felbukkant a neve az újságokban. Az amerikai titkosszolgálat ügynökei letartóztatták a kabuli repülőtéren. Az itt következő kísérleti protokollok közül az első kettőt Rudolf Gelpke fent hivatkozott beszámolójából vettem át: 54 . Rövid ideig Ausztriában maradt. A kiválasztás során szempont volt az. hanem kísérleteztek vele. ahol közreműködött egy a heroinról szóló felvilágosító film elkészítésében. a hétköznapi tudat állapotába. 8. Joanna Harcourt-Smith-szel elhagyta Svájcot. majd barátnőjével együtt továbbutazott Afganisztánba. de csak 1976 tavaszán bocsátották el. illetve az emberi idegrendszer kozmikus megfelelőit kutatta a csillagközi térben. tehát olyan problémákat vizsgált. A barátaitól megtudtam. hogy tágítsák a belső és külső világ megtapasztalását. valamint mert sem a külső. vagy — hogy a Gelpke által választott hasonlatnál maradjunk —. sem a belső világűr kozmonautái nem maradhatnak e másik térben. hogy a lehető legkevesebb veszély mellett lehessen végrehajtani őket. hogy mennyire sokfélék lehetnek az LSD által kiváltott kábulatélmények. Az alább következő beszámolók bizonyítják. A drogot. mint a külső világűr. miután elvált feleségétől Rosemarytől. Ráadásul mindkét utazáshoz alapos előkészítésre van szükség. és visszaszállították a San Luis Obispo börtönébe. és tényleg eredményes vállalkozások legyenek. és ezt a címet választhatjuk a különféle LSD-utazások alábbiakban következő leírásához is. hogy milyen motiváció alapján hajtották végre a kísérleteket. akik az LSD-t nem csupán kíváncsiságból vagy furcsa élvezeti szerként vették magukhoz. hogy új kitekintést és ismereteket szerezzenek a lélek világűrében. Kaliforniába. Sikerült kijárnia szabadlábra helyezését. hiszen keresték a lehetőségét annak. Ezután hosszabb ideig csönd volt Leary körül.Az év végén szerelmével. mint kulcsot használva meg akarták nyitni „az érzékelés kapuit”[13]. hogy az űrutazás pszichológiai problémáival foglalkozott. Rudolf Gelpke iszlámkutató az LSD-vel és pszilocibinnel végzett önkísérleteiről szóló beszámolójának. ami az Antaios című folyóirat 1962 januári számában jelent meg. felül akartak kerekedni a téren és időn. Minden alkalommal olyan személyek beszámolóiról van szó.

Viszont minél messzebb került ez az emlék. de amihez már semmilyen érzelemszerű viszony nem fűzött. a „korábban történtekre való visszaemlékezés” kerülőútján kellett rekonstruálnom a dolgokat. Mindenféle döntés iránti képességem teljesen eltűnt. amik között zavartalanul bóklásztam az üzlet hátuljában. június 23-án 13:00 órakor) Az átlagosnak mondható adag bevétele után körülbelül tizennégy óráig nagyon lelkesen beszélgettem egy kollegámmal. Megszűnt az érdeklődésem iránta — csak nem volt szabad kimutatnom. köztük a piactérről a lakásomhoz vezető rövid utat is. mint máskor. himbáltam. hova rakjam. 55 . és valahogy „jelentőségteljesnek” tűntek… Már mintegy tíz perc múltán felfedezett egy ismerős házaspár. ernyedt és álarcszerűen merev.Lelkek tánca a szélben (0. összefontam a hátamon… olyanok voltak. A dolgok. üres. és kénytelen voltam beszélgetésbe elegyedni velük. hogy a saját kezeim valahogy. de tulajdonképpen kellemetlen sem. és fáradságosan. mindent úgy láttam és hallottam. amikről beszéltünk (perzsa elbeszélésekről volt szó. hogy „korábban” hogyan mentem és mozogtam. hogy így van. Ezt főleg abból ismertem fel. mintha „távol lennék”. és emlékeztem a „játékszabályokra”!). hogy teljesen érdektelenné vált számomra a könyvek tartalma. ahol a drog egyértelműen hatni kezdett. amit muszáj magammal cipelnem és nem tudom. Nem voltak „látomásaim”. miközben a környezetem véletlenszerű részletei hirtelen nagyon erősen az előtérbe kerültek. Főként az tűnt fel. ahova végül tizenöt óra után tíz perccel értem haza. hogy mit kezdjek vele. Minden megtett lépéssel egyre automatikusabbá váltam. annál bizonytalanabbá váltam. hogy az arcom teljesen kifejezéstelen. mert emlékeztem arra. amiről persze véleményt tudtam alkotni (hiszen nemrégiben még én is ebben éltem. ami egyáltalán nem volt kellemes. mintha egyre jobban elveszíteném az ellenőrzést az arcizmaim fölött — meg voltam győződve arról. Csak azért tudtam menni és mozogni. Miután sikerült elbúcsúznom. Csak hallgattam a beszélgetést (saját magamat is). Ezt követően egyedül elmentem a Werthmüller-féle könyvesboltba (Bázelben). hogy mire való és azt sem. Aztán az egész testemmel kapcsolatban ugyanezt éreztem. mint valami zavaró tárgy.075 mg LSD 1961. útban voltak: zsebre tettem őket. tovább barangoltam a városon keresztül a piactérhez. amiket én fordítottam) „egy másik világ” részei voltak: egy olyan világé. Arra is emlékszem. és mégis minden leírhatatlan módon megváltozott: „láthatatlan üvegfalak” vettek körül mindenütt. Nem tudtam már.

Pontosan tudtam. és a kívülről jövő könnyű szél ezekkel a fátylakkal. a lelkek tánca… Ez volt tehát. a cserepes növények árnyékával és a párkányon lévő indákkal játszott. hogy „mi ez”. csak saját magát szakítja szét. Úgy ültem le. amíg még létezik a valamikori saját egzisztencia emléke az emberek világában. hogy kábulatban lennék. csak a növények árnyékának ezt a lágy és végeérhetetlen hintázását és ringatózását láttam a napfényben és a szélben. Amit tapasztaltam. és az én lelkem is együtt táncolt az eloldozott árnyékokkal a szél fuvolájának hangjára. vajon? Talán — eleinte. hogy ismerem — és már eszembe is jutott: haláltánc. libabőrrel és fémes ízzel a számban. amiket a napsütés a szellőben lélegző függönyökre festett. az utolsó. a folyamatosan növekvő izgatottság 56 . 1961. az elveszett beteg ember még (nagyjából) eligazodik önmagában. a képletét vagy a „varázsszót”. Nincs ebben önmagában semmi ijesztő. meghallottam a csend zenéjét. amikor az emlékek elhalványodnak majd kihunynak. amelyek a lábam felől a testemen is keresztülhaladnak. Rettenetes volt? Féltem. Igen. a függöny maga a titok. az sokkal inkább fokozatos szellemi elhalás volt. teljesen elveszíti ezt a képességét is. amiről tudtam. de el tudom képzelni. De aztán nagy vidámság költözött belém. és azonnal hatása alá kerített a kép: Az ablakszárnyak szélesre voltak nyitva. kézremegéssel. megértettem: Ez a függöny — és éppen ő maga. hogy bizonyos elmebetegségekhez vezető átmeneti szakaszban nagyon hasonló folyamat játszódik le — persze hosszabb időn át elhúzódva: Mindaddig. hogy a szobába léptem. azonban később. A bőröm és főleg a lábujjaim mintha elektromosan fel lennének töltve. Mi értelme lenne hát szétszakítani? Aki így tesz. Ugyanis „mögötte”. hogy egy ablakra láttam rá. eltűnt az „üveges tompaság”. április 15-én 9:15-kor) A hatás már körülbelül harminc perc múlva jelentkezett. Röviddel azután. Tíz óra: A szoba környezete foszforeszkáló hullámokká változik. erős belső izgatottsággal.Eddig nem volt az az érzésem. amit elrejt. Egészen „elmerültem” benne. amit a szél és a fény a gézfátylakra festett nekem. Teljesen lenyűgözött ez a színjáték. de kerestem a nevét. a függöny mögött „semmi” nincs… Polip a mélyből (0.150 mg LSD. viszont az átlátszó gézfüggönyök összehúzva.

bár láthatatlan. és annyira csúnyának és gyűlöletesnek éreztem magam. Tíz óra harminc perc körül csukott szemmel számtalan. Nagyon nehezemre esik írni („gátolt” vagyok vagy „gátlástalan”? — magam sem tudom!). de az utóhatása. a reménytelen kiszolgáltatottság érzését ébresztette bennem. hogy az énem önmagába sajtolódik össze. (számomra!) valóban vízzé változott: egy földalatti forrás jutott eszembe. mintha egy valódi. egy idegen venné át fölöttem a hatalmat lépésről lépésre. a cseppek mindegyikén a fény táncolt… Amikor a szoba az ablak és az ég visszatért a tudatomba (tizenhárom óra huszonöt perckor). a kábulatnak még nem volt vége. és összezsugorodott törpének láttam magam… Röviddel tizenhárom óra előtt elmenekültem a műteremben összegyűlt társaság egyre nyomasztóbb atmoszférájából. ami a következő két órában vonult át rajtam. könyörögtem hozzá. Egy kicsi üres szobában üldögéltem a földön a hátamat a falnak vetve. és nyílt harcra hívtam ki… „Ez csak a benned lévő gonosz vetülete — biztosított egy másik hang —. szidalmaztam. tengerré akart változni milliónyi és milliárdnyi cseppel — és minden egyes cseppen. és a nyitott ablak mögött az addig oly tompa és nyomasztó szürkésfehér ég hirtelen napsütötte víztükörként ragyogott. Az volt a benyomásom. tóvá. hogy nem volt merszem akár tükörbe. felém ömlött. és ami most ismét felbuzgott. ahogy száz polipkarral átfonja a tagjaimat — igazából mindezt elektromos érintések titokzatos ritmusában éltem meg. Ez a felismerés olyan volt. akihez én hangosan szóltam. Olyan. és tulajdonképpen az egész környezetem. egymásba csavarodó fonalköteget látok vörös felszínen. hogy az utazásnak végre vége legyen. áradattá. és a szürkésfehér. Ahogy döbbenten megbámultam. hogy mélyen belül érzem nyersen terhes erejét és azt. felhős eget bámultam velem szemben. Levert voltam. Nagyon kívántam. Megváltó élességgel vágott belém. ahol kölcsönösen csak akadályoztuk egymást abban. Az önmagamtól való fokozatos elidegenedés ijesztő folyamata a magatehetetlenség. az egyetlen ablakon át a szoba keskenyebbik végében. A polipkarok lehullottak rólam — mintha átvágták volna őket —. úgy éreztem. nagyon hasonlatos 57 . mintha „valaki más”. amit egykoron elrekesztettek. Mindenre rátelepedni látszott az ólomszürke ég. hogy tökéletesen elmerüljünk a bódulatban. mint egy kardcsapás. a lelkedben lakó szörnyetegé!”. akár egy másik ember arcába pillantani (amit a nap folyamán valóban többször görcsösen elkerültem). de rémisztően mindenhol jelenlévő lény érintene meg.megakadályoz minden világos gondolatot… Tíz óra húsz perc: Nem találok szavakat a jelenlegi állapotom leírására. de az teljesen hatalmába kerítette a testemet. ebben a pillanatban vigasztalanul normálisnak tűnt ez.

hiszen még nem rendelkeztem azzal a tapasztalattal. Úgy tűnt. hogy a hangok rekedtek. már nem is test. Két órával a közös helyiségbe történő belépés után és egy órával a kísérlet megkezdése után növekvő ellazulásommal együtt nőtt a fáradtságom is. A falak közötti tér is igazán súlytalannak tűnt. A testem lebegő és súlytalan lett. Akkor még különösen erősen kerített hatalmába a félelem és az ijedtség. Ezért az autókulcsot odaadtam a kísérőmnek. Majd a kísérlet megkezdése után két órával hatvannégyre esett vissza. Ha valahova akarattal odapillantok. Az árnyékok füstkékké változtak a sarkokban és a lámpa alatt. hogy a varázskörön belül lakom. ismertem kiszámíthatatlan kitöréseimet és összeomlásaimat. olyanok. sem ott. ártatlan természetességgel kezdtem bele a kísérletbe. Már a legelső tervezett önkísérletemben is ijesztő élményként írtam le az LSD démonja általi megszállást. egy démon veszi át az uralmat az ember felett. Ez később elmúlt. A dolgok lélegeznek. ott az adott tárgy hétköznapivá és osztatlanná 58 . Később a kísérletező ezt a saját emlékezte alapján leírta és kommentálta: Mivel hittem abban. Csak a hangok változtak meg. olyan jellemzői az LSD-kábulatnak.volt a vihar után következő szivárványhoz. A Banderherr[14] fogadó nagyterme egyszer csak itt. számtalan póruson keresztül mindenhol jelenlévő. 1969). szinte súlytalannak éreztem magam. Gelpke fent bemutatott két kísérletében szerzett élményei. gond nélkül megmásztam volna a város fölötti meredek várormot. aki arról szó szerinti jegyzőkönyvet vezetett. Cseppet sem féltem. féltem a vele való találkozástól. nincs utózöngéjük. Traum und Trance (Arbon. tehát a külvilág és a saját test idegenné válása. tehát attól a bennem lakó másiktól tartottam. sem itt. amelyek a legtöbb kísérleti protokollban megjelennek a legkülönbözőbb formákban és variációkkal az egyéb élmények mellett. mint amikor havas tájban beszél az ember. A pulzusom enyhén megnövekedett. A kísérletet 1966. valamint az az érzése. majd ott kezdett lélegezni. sőt hajlandó voltam kulccsal elzárni japán kardjaimat is. hogy a démon szabadon is ereszti áldozatát. hogy egy idegen lény. melynek címe Schicksalsrune in Orakel. A gémek tánca Erwin Jaeckle nagy jelentőségű LSD önkísérletet ír le egy csodálatos kivitelű. Könnyebbnek. Ugyanakkor nem bíztam magamban. december 2-án végezte el Rudolf Gelpke felügyelete mellett. magánkiadásban megjelent könyvében.

Próbáltam megtalálni az ő betűjét. ha a definíciók nem sikerültek. emelkedettebbek lettek. de nem hatolt. Egyetértettem saját magammal. hanem kint rekedt: a pontatlanság banálissá vált. Azonban semmilyen igény nem ébredt bennem. míg a látómező peremén a tárgyak egyenként lélegeznek. A nevetésből eredt a belátással való egyetértés. De a keresett szó minden szándéknak ellenállt. és szándéktalanul csak jelen akartam lenni. és megkértem. Fájt is. Az én élményem határtalan volt. amit neki kell megvalósítania. hogy megmozduljak. Sőt ellenkezőleg: a tétlenség közelebb állt a tudáshoz. hogy ennek mintha ellentmondana a szavak iránti szenvedélyem. szenvedélyesen újra és újra elkezdve. szerelmes érzésként éltem meg. körbehaladva. Nem gondolat volt. most tehát az a dolgunk. hogy a világakrosztichon majd csak a sok. a boltívben látható nagy falikép térszerűvé vált. A hátamon feküdtem. amit a Kleine Schule des Redens und des Schweigens című német aforizma alapján nemrégiben latinul és akrosztichon formájában megfogalmaztam: amor maximus amor rei est[15]. kiélezett érzékeimmel felfedeztem. Erre felhívtam a kísérőm figyelmét. Tetten értem magam. nevetve. hanem a szellem erejének mindent beragyogó önigazolása. ismét nekifutottam. A kísérletnek ebben a szakaszában a megfelelő szót próbáltam megtalálni. Fel tudtam volna oldódni benne. de a helyes szó nem merült fel. A gyűlölet határokat szab. Az egyetlen hivatkozás erotikus vonzásáról van szó. A szellem ereje a pórusokban és nem az agyban lakozott. Értékeltem a tapasztalataimat. hogy fekszem. Nem kábulat volt. még a hasi idegközpontom fájdalmát is szerettem. hogy nem éri meg fölemelni a kezemet. hogy a jövőben is vállalom a szó végtelen keresését. és nem találtam okot arra. Ez kizárja a gyűlöletet. hogy minden az egyetlen igazi világbölcsesség egy-egy akrosztichon-betűjét rejti. Ugyanakkor az akaratnélküli ember előtt felragyog. Minden félelmem megbüntetett hazugságnak bizonyult.válik. Neki is része volt a világakrosztichonban. örültem a felszínének és az ujjaimmal értettem meg a tárgyat. hogy ezt megtaláljuk. A kísérlet során tapasztalt élményeket csak irodalmi nyelven tudtam megfogalmazni. 59 . hogy a jövőben mindig erős leszek. és a világköltemény egységét felfedezzük a sok vagy összes dologban. hogy részese a dolognak. Megígértem. az összes költeményben jelenhet meg. Tudtam. de nem találtam a szavakat. Ilyesmi volt a lényege annak az üzenetnek is. teljesebbek. Nem feküdtem. Az akarat ugyanis elhalványítja a belátást. a kezeimmel meggyőződtem a durva szövésű takaróról. és hullámokban mozognak. huncut mosollyal a sarkokban ugrálva. hiszen ismertem. Órákon keresztül az írott beszéd eszközei között mozogtam. mintha egyetlen lélegzetvétel fogná át mindegyiket. Csalódott voltam. Ott volt. Biztos voltam abban. — A színek felragyogtak. mert tudni akartam. vagyis nem éreztem. hogy írja föl. Ekkor rájöttem. Ezt elkötelezett. Ez az egyetértés teljesen igénytelen volt. Szélesre tárt érzékeim elárulták.

amit keresek. A lecsengés végtelenül egyenletes volt. még akkor sem szálltam ki. Addigra az egész világ aranyos ragyogásban fürdött. tartósan mályvaszínű maradt. Halkan lebegtek. de én mégis repülésre kész maradtam. algaszerű lebegéssel vettek részt benne. A gémekkel való egyetértés. és ismét előtérbe került a szoba. mégis kacérkodtam velük. lebegve hullottam alá. kialudtak. A felfelé és lefelé tartó zuhanás igazán fényszerű volt. az egész csodálatosan egységes méhkaptárrá változott. A színeknek dimenziója volt. Térszerűek voltak. A kísérlet elején egy fehér lapra pillantottam. Csak a belenyugvásnak volt értelme. Mindenféle időmértékkel szembeni ellentmondásként definiáltam. és kísérőmnek megerősítettem. Rájuk mosolyogtam. hol kialudt. De nem mondtam ki. Figyelmesebben odanéztem és láttam. a lélegzetemben lüktetett. ez a kérdés elhibázott volt. A ragyogás földöntúli volt. hogy megvan a szó. Pedig megérkeztem. amelyek magasra emelt csőre végül összeért. maga a szó sem volt mint hatalmas ritmus. ami szinte ellenséges és hűvös volt. mint a hajnali pára. Amikor ismét felragyogott a mennyezet. de nem szálltam ki. A pulzusomban. akkor tudtam. hogy tisztában vagyok vele. melynek közepe egy alattam található golyóbis. hol felvillant. Hangtalanul. Mégis a pillantás megmaradt. A teremben lévő freskóról újra és újra ragyogó színek szakadtak le. Reggelinél. A mennyezet tehetett mindenről. rövid fellendülések tarkították. Ennek ellenére. A kazettás mennyezet ívessé kezdett hajlani. A kazettákat immár ívek határolták. hogy csak egy csomó a fában. ami azonban most kék volt. amikor autóval Schaffhausenbe utaztam. napszerűen ragyogott fel. a dolgok lélegzetében a látómező peremén. mégis földöntúli módon. A bennem egyre növekvő belenyugvás érzésével a famennyezet arany árnyalata bensőségesen. a kísérőm nyugodt és résztvevő hangjával való egyetértés. A felfelé tartó szakaszok élményei tükörszerűen ismétlődtek a lefelé tartó 60 . Tehát súlytalan voltam. mint a virágok. Ez a fény később önmagába roskadt. Hiszen melyek az igazi valóságok? Amennyire igénytelen voltam. Az egész a megértésről szólt. Nekik is részük volt az áradó világritmusban. Én értettem őket. sőt délután.Ezután jelentek meg gémek a mézarany színű kazettás mennyezeten. mintha egy másik valóságból érkeznének. de nagyon is jelenlévő. A súlyom megegyezett a fény súlyával. ugyanis megettem. Így tehát megérkeztem. A szélek átlátszóvá váltak. majd visszatértem Stein am Rheinbe. A gémek virágszerű táncbeszélgetést folytattak. Egyszerűen ott volt. Végül. képpé lettek. Mégsem a mennyezet volt az. amint eljutott hozzám. majd az ég rózsaszínjéhez hasonlatos. Ketten voltak. amelynek része voltam én is. ezek a lények csak árnyékvalóság. Az egyikük rám nézett és figyelt engem.

szakaszokban, a történések könnyedsége, a lélegzés szabadsága, a hangok rekedtsége. Ugyanakkor az érzékeim salaktalanodtak. Ez megmaradt, és meg is marad. Megváltozott a világ, egységben színesebb. Kiegészült még egy dimenzióval. Plaszticitása belsőséges. Örültem annak, hogy rettegett veszélyeim alakjai nem bukkantak fel. Saját magam jó bajtársa voltam. Saját magam jó bajtársa is maradok. A kísérletből rengeteg önigazolást nyerek. Biztonságot, szabadságot és készséget ad nekem. Lefelé haladva magammal vittem magamat — vagyis inkább jobbik részemet —, megértjük egymást, rámosolygok, mert együtt voltunk ott, mert az akrosztichonnal egybefonódunk és azt magunkkal visszük. Nem a tudat zavaráról, hanem a tudat beteljesítéséről, a világegység megéléséről, egyetlen lélegzetről volt szó, amihez mindketten hozzátartozunk. Ezért voltak a zajok pontosak, érthetőek. Különös jelenlétükkel a mindenség jelenléte mellett tettek tanúságot. Ugyanez történt a színekkel. Amikor felragyogtak, akkor az őket kitöltő fényt jelentették, és nem a színt. Vagyis a színt is; a kettő egy volt és azonos. A legjelenlévőbb biztonság diadala. Ezért is voltam tudomással az idő pontos múlásáról, ami azonban újra és újra időtlen végtelenségbe csapott át. Az idő extenzív lépésekben telt és egyszerre volt intenzíven végtelen. Ezért is volt, hogy a gondolataim hol ide, hol oda ugrottak. Az ott és itt ugyanis mindig középen volt. Ez el nem múló érzés. Szerencsés dolognak tartottam, hogy az egész kísérletre jellemző volt a maradéktalan vidámság. Ritkán fordult elő velem, hogy ilyen sokat és szívből nevettem volna. Mindig akkor nevettem, amikor egységben éreztem magam a dolgokkal, amikor szavak nélkül tudtam a létezésemet. Minden nevetésben benne volt az egyetértés és a világ teljes bölcsessége. Rímelt az akrosztichonnal, mennyei mosoly volt. Erwin Jaeckle kísérleti beszámolójára az a legjellemzőbb, hogy neki íróként és költőként sikerül szavakba önteni az LSD-utazás sok olyan részletét, amit a legtöbb LSD-utazó „kimondhatatlannak” vagy „leírhatatlannak” jellemez. Személyes filozófiája átszövi az LSD képeket és azokban jelenik meg. Ez a kísérlet azt is bizonyítja, hogy a kísérletet végző személyisége milyen mértékig befolyásolja az LSD-kábulatot. Egy festő LSD-élménye Egészen más típusú LSD-tapasztalatot mutat be egy festő alábbi beszámolója. Azért keresett meg engem, mert szerette volna megtudni tőlem, hogyan is fogja fel és értelmezze az LSD hatása alatt tapasztaltakat. Attól félt, hogy talán csak látszat, szemfényvesztés személyes életének mélyreható megváltozása, ami az LSD-vel végzett kísérletének volt következménye. Végül bizalmat ébresztett benne belső változására
61

adott magyarázatom, miszerint az LSD biokémiai szerként csak kiváltotta, de nem megteremtette látomásait, és hogy ezek a látomások egészen az ő saját belső világából erednek. …Tehát Évával egy magányos völgybe utaztunk. Arra gondoltam, hogy ott fent, a természetben bizonyára különösen szép lesz Évával. Éva fiatal volt és bájos. Én húsz évvel idősebb lévén már életem derekán jártam. Annak ellenére, hogy erotikus kicsapongásaim miatt már annyi fájdalmas tapasztalatot szereztem, az összes fájdalom és azokkal kapcsolatos csalódás ellenére, amit az engem szeretőknek és bennem hívőknek okoztam, minden alkalommal ellenállhatatlan erővel vonzott ez a kaland, Éva és az ő fiatalsága. Belehabarodtam ebbe a kislányba. Viszonyunk még csak az elején tartott, de a csábító hatalmakat minden eddiginél erősebben éreztem. Tudtam, hogy már nem sokáig tudok ellenállni. Életemben másodszor megint kész voltam arra, hogy elhagyjam a családomat, hogy feladjak mindent és felégessem a hidakat. Akadálytalanul akartam belevetni magam ebbe a kéjes mámorba Évával. Ő volt az élet, a fiatalság. Csak még egyszer, kiáltotta bennem valami, csak még egyszer az utolsó cseppig kiiszom a gyönyör és az élet poharát, a halálig és a romlásig. Azután utánam az özönvíz! Istennel és az ördöggel már korábban végeztem. Csak emberi kitalálásnak tartottam őket, amit egy hitetlen, gátlástalan kisebbség arra használ, hogy elnyomja és kizsákmányolja a hívő, naiv többséget. Nem akartam, hogy bármi közöm legyen ehhez a hazug társadalmi morálhoz. Csak élvezni, gátlástalanul élvezni akartam, mondom — utánam az özönvíz. „Mit érdekel engem a nő s a gyerek, sokkal nemesebb vágy táplál; kolduljanak, ha éhesek…”[16] A házasság intézményét is társadalmi hazugságnak éreztem. Erre kellő igazolást kaptam a szüleim, illetve az ismerőseim házasságát elnézve. Azért maradtak együtt, mert így kényelmesebb volt, úgy hozzászokott mindenki és: „Persze, ha a gyerekek nem volnának…” A jó házasság álcája alatt lelkileg mindenki a kiütésekig vagy a gyomorpanaszokig kínozta magát, vagy járta a maga útját. Minden tiltakozott a bensőmben arra a gondolatra, hogy egy életen át csak ugyanazt a nőt szabad szeretnem. Kifejezetten taszítónak és természetellenesnek éreztem ezt a gondolatot. Ez volt hát a belső állapotom azon a baljóslatú nyári estén, ott a tengerszem partján. Este hét óra körül mindketten viszonylag erős, körülbelül 0,1 mg LSD-adagot

62

vettünk magunkhoz. Ezután sétára indultunk a tó partján, majd letelepedtünk. Köveket dobáltunk a vízbe, és bámultuk a hullámok gyűrűit. Könnyű, belső nyugtalanságra lettem figyelmes. Nyolc óra körül betértünk a vendégfogadóba, teát és szendvicseket rendeltünk. Volt még ott pár vendég, akik nagyokat nevetve vicceket meséltek. Odaintettek nekünk is. A szemük furcsán csillogott. Mi idegennek és távolinak éreztük magunkat, és úgy éreztük, hogy valamit észrevesznek rajtunk a többiek. Odakint lassan besötétedett. Csak nehezen szántuk rá magunkat, hogy visszatérjünk szállodai szobánkba. A tó fekete tükre mellett kivilágítatlan út vezetett a távolabb fekvő vendégházhoz. Amikor bekapcsoltam a világítást, úgy tűnt, mintha a parti úttól a házhoz vezető gránitlépcsőt fokról fokra elöntenék a lángok. Éva riadtan összecsuklott. Pokoli, futott át a fejemen, és hirtelen minden tagomat hatalmába kerítette a rettegés, és már tudtam, rosszra fordulnak a dolgok. Messziről, a falu felől hallottuk, ahogy egy óra kilencet üt. Alighogy felértünk a szobánkba, Éva az ágyra vetette magát és tágra nyílt szemmel meredt rám. Szerelemre gondolni sem tudtunk. Én az ágy peremén ültem, és a kezemben tartottam Éva mindkét kezét. Az iszonyat ezután következett: mély, leírhatatlan rettegésbe merültünk el, amit egyikünk sem értett. Nézz a szemembe, nézz rám, könyörögtem Évának, de pillantását újra és újra elfordította tőlem, hangosan sikoltozott a félelemtől és egész testében reszketett. Nem volt kiút. Odakint csak a sötét éj és a mély, fekete tó. A fogadóban eloltottak minden lámpát és az emberek mind aludni tértek. Egyébként is, mit szóltak volna hozzánk? Esetleg kihívták volna a rendőrséget, de akkor minden csak még rosszabbra fordult volna. Drogos botrány — elviselhetetlen, kínzó gondolatok. Meg se tudtunk moccanni. Ott ültünk négy fából ácsolt fal közé bezárva, amelyek között a tömítés pokolbéli lánggal ragyogott. Egyre elviselhetetlenebb volt a helyzet. Hirtelen kinyílt az ajtó, és „valami iszonyatos” lépett be. Éva vadul sikoltozni kezdett, és elbújt a takaró alatt. Ismét sikoly. A takaró alatti rettenet még rosszabb volt. „Nézz egyenesen a szemembe!” — kiáltottam rá, de csak ide-oda forgatta a szemeit, mint akinek elment az esze. Most fog megőrülni, vágott belém a felismerés. Kétségbeesésemben megragadtam a hajánál fogva úgy, hogy az arcát nem tudta elfordítani tőlem. Borzalmas félelmet láttam a szemében. Körülöttünk minden ellenséges volt és fenyegető, mintha a következő pillanatban nekünk akarna esni. Meg kell védened Évát, végig kell kísérned őt reggelig, amikor majd elmúlik a hatás — mondtam magamnak. De ezután én is újra elmerültem a néven nem nevezhető rettegésben. Többé nem volt értelem vagy idő, úgy tűnt, mintha ennek az állapotnak soha többé nem lenne vége.

63

megtöltötték a szobát és elképzelhetetlen ijedséggel kínoztak minket. sem démonok — ezek mégis érezhetően bennünk voltak. semmi más. kétségbeesett lényre a maga kínjában. Úgy éreztem. Képzelem csak. gondoltam. György a keresztnevem. De a víz iszamósnak tűnt. megsemmisítő közlést akarna tenni. megvetés és gonoszság áramlott. Szomjas vagyok. hogy azok a tehenek jöjjenek közelebb a házhoz. akinek harcolnia kell Éváért. csak az árammérő fenyegető ketyegése és zümmögése vett körül minket. jutott eszembe. megnyugtató áramlat indulna. és belőle fonalak eredtek. Valahogy idegenné vált számomra. Éva sikolyai szakítottak ki ebből a gondolatból. jelentőségteljes zenének hallottam. az Isten anyját ábrázoló medál lógott. a két vízcsap. mintha a láncból jóságos. Láttam Éva sárga-fekete csíkos cipőit. Az öccsétől kapta ajándékba. szinte alig ismertem meg. vagy nem? Hallucinációk. hogy kint az ajtó előtt ketyeg az elektromos számláló. erre a reszkető. Ez hát a pokol. 64 . E kín közepette tehenek nyakában lógó kolompok távoli hangját csodás. A két éjjeli lámpa furcsa ragyogásban égett.A tárgyak a szobában minden részletükben megelevenedtek. mérgező volt és nem tudtuk oltani vele a szomjunkat. és megint következett a félelem és kétségbeesés. mint valami láthatatlan gonosz rovar. Bár nyilván nincsenek ördögök. Minden sarokból és résből gúny. Hangosan hallottam. pokoli fénnyel. úgy kívántam én is. lihegte. lelkünk vetületei? Esetlen kérdések azzal a realitással. Az óra tizenkettőt ütött. és ez rövid időre megnyugvást hozott. Évára pillantottam. és onnan rázott minket: csak a félelem volt. Az érzékelés kapuiból. hogy elengedtem volna a kezét. gonosz. és nagy megbánást és szánalmat éreztem. amelynek gonoszul méregetett két szeme. ami tiszta szeretettel párosodott. amiket olyan izgalmasnak tartottam. A nyakában finom aranyláncon Máriát. A mosdókagyló fölötti vízvezeték sárkányfővé változott. Ám minden csendes maradt. Végre ránk virradt. Eszembe jutott néhány idézet Huxley könyvéből. Viszont hamarosan ismét elhallgattak. mintha a végleges megsemmisüléstől rettegnék. immár megnyugodott. körülöttünk minden gúnyosan vigyorgott. Minden erőmre szükségem volt ahhoz. és félelemmel szemben. mintha a kővetkező pillanatban valami fontos. hogy világosodnak az ablaktáblák rései. Végre magára hagyhattam Évát. gonosz darázs módjára másztak a padlón. Verítékben úszva és reszketve fonódott rám. ezek most két hatalmas. Nagy megkönnyebbüléssel vettem észre. és egyszerre Sárkányölő Györgynek éreztem magam. hogy Évát megtartsam. De ezután ismét erővel tört rám a félelem. amely a testünkben rejtőzött. Ahogy a fuldokló reménykedik egy menekvést hozó párkányban. Sikerült odanyújtanom neki egy pohár vizet hatalmas erőfeszítéssel és anélkül.

én pedig immár a hazafelé tartó úton járok. Hogyan volt azonban lehetséges. Kimondhatatlan boldogság hullámai öntötték el a testemet. Kékes. Röviddel ezután elváltunk egymástól. Keménnyé. hogy az igazi szeretet az önzés feladását jelenti. hanem világos. amit ők nyújtottak. valamint hogy nem a bírvágy. hanem az önzetlen szeretet ver hidat embertársaim szívéhez. és én csodás. hanem kristályból voltak. mint fák egy ritkás erődben. bennem pedig hatalmas boldogságérzés uralkodott el. Csak saját magamat szerettem és nem a felebarátaimat. Én még mindig az ágy szélén üldögéltem megrázva és mélységes szomorúsággal eltöltve. Ez volt tehát a pokoli önzés és a szeretet hiánya. sárgás. hogy a fény világosabb lesz.Kimerülten lehunyta a szemét és elaludt. ami az igazi hazánk. és a fényből csodálatos. Egy hatalmas gótikus templomhajó belsejéhez hasonlított. fantasztikus tájban találtam magam. A tengerszemnél szerzett tapasztalat bizonyosságot adott nekem abban. Megnéztem magam a tükörben és megrettentem: tíz évet öregedtem egyetlen éjszaka alatt. ezért volt minden oly gúnyos és fenyegető. úgy ragyogott az összes színben. hanem csak azt az élvezetet. mintha gyémántok és drágakövek lennének. műanyag szálakból font ernyő árnyékolt. lágy hang szólt hozzám. hogy ez éppen ebből az olcsó lámpaernyőből áramlott felém? — A belső hang így válaszolt: Isten mindenhol jelenvaló. Éva számára az egész csak rossz álom maradt. Ezek azonban nem kőből. Ezt nem a külső valódi fülemmel hallottam. a szoba és Éva egyszerre eltűnt. Felismertem. hideggé és cinikussá váltam. hogy az elmúlt éjszaka rémségeiben a saját állapotomat éltem meg: az önzésemet. Belső szemem előtt ragyogó fény jelent meg. 65 . és belső elmagányosodáshoz vezetett. Egyszer csak úgy tűnt. tejszínű és tisztán átlátszó kristályoszlopok vettek körül. benne végtelen sok oszlop és boltív. Odavolt a büszkeségem és az öntudatosságom. egy rakás szerencsétlenség maradt csak belőlem. hogy a múlandó anyagi világon kívül létezik egy múlhatatlan szellemi valóság is. A lámpa. amit rút. Megtapasztaltam az Isteni kegyelmet. Leverten bámultam az éjjeli lámpa fényébe. A világ csak a vágyaim kielégítésére létezett. Ezért tűnt számomra minden idegennek és elszigeteltnek. Egoizmusom elválasztott az emberektől. bennem keletkező gondolatként érzékeltem. és a műanyag szálak ragyogni és csillogni kezdtek. Felszabadultan zokogva jöttem rá. A csúcsok és az ívek szédítő magasságba vesztek.

ami a halál. az atmoszféra barátságos volt. mert a benne szereplő eset sok LSD-kísérletben jellemző. amikor megpróbálták nekem elmagyarázni saját mennyei látomásaikat. és a zene ritmusára egymásra rétegződtek. Azt tudtam csak. eltartott pár percig. ahogy a ragyogó színek elárasztották a helyiséget. hogy a színek maguk voltak a zene. Két ampulla LSD-t vettem be (200 mikrogramm) fél pohár tiszta vízzel elkeverve. de ez a 66 . amit látok. Ráadásul a magasabb hangoknál fényes piros és sárga árnyalatokat. hogy harminc perc multán jelentkeznek az első tünetek — szúrós érzés a bőrön. hogy nyugodtan várjam ki az eseményeket. hogy a kijelző fénye kaleidoszkóp módjára változtatja a színét. A környezetet ismertem. Az LSD bevétele utáni első gondolatom az volt. a rádió kijelzőjének fényét bámultam. ahogy mások esetlen próbálkozásait fogadtam. Ezt szóvá is tettem. és fejemmel egy sláger ritmusát bólogattam. Az a fensőbbséges mosoly. hogy a drog egyáltalán nem hat. Első élményemet az LSD-vel egy barátom lakásában szereztem. Egyszerre megértettem. mire észrevettem. aki vezetőm volt az utazás során. Lenyűgözött a színek rendkívüli fényereje. Figyeltem. hogy egy szent sem tapasztalt még emelkedettebb vagy pompásabb látomásokat. hiszen csak egy igazi. Nevetnem kellett. mára az összeesküvők cinkos mosolyává változott — a közös tapasztalatokhoz nincs szükség szavakra. A rémlátomásokat a legmagasabb fokú boldogság érzete követi. de azt a választ kaptam. mint én. A drog hatása közel tizenegy órán át tartott. Beszélni akartam. hogy most ez történik. hogy mikor kezdődött a színjáték. Elnézést kell kérnem ezért a gyenge próbálkozásért. valóban gazdag palettával bíró mester lenne képes megfelelni a tárgynak. Azt ígérték nekem. hogy ezt a csodát másoknak közvetítsem. ami azonban nem volt ismerős. és a feltámadás élményéhez hasonlatos. Azt hiszem. Fogalmam sem volt. Mivel nem volt jobb dolgom. fénylő színeket. Azért választottam bele az LSD-ről szóló beszámolók ezen gyűjteményébe. Én nem éreztem semmilyen szúrós érzést. de a színes hangok nem tűntek el. Persze nincs összehasonlítási lehetőségem.A lét boldog dala Az egy huszonöt éves hirdetési ügynöktől származó alábbi feljegyzések John Cashman LSD — Die Wunderdroge című könyvéből származnak. szombat húsz órától másnap reggel kevéssel hét óra előttig. ahogy puszta szavakkal megpróbálom visszaadni életem legnagyobb benyomását keltő tapasztalatomat. és feszültségmentes. le akartam írni a vibráló. Korcsos és a feladathoz semmiképpen nem méltó a képességem arra. Aztán az egész már nem tűnt olyan fontosnak. vagy a transzcendencia áldottabb állapotát. Meg kell elégednünk egy esetlen vázlattal. elmagyarázni. mégis meg vagyok győződve arról. míg a basszusnál bíbor és lila színeket láttam. Becsuktam a szemem.

sodródj!” Próbáltam megfogadni a tanácsot. Élveztem és hallottam ezeket a színeket. Le voltam nyűgözve. Azonban még mielőtt ezt végiggondoltam volna. Kínos lassúsággal zabálta fel a szirmokat. majd oválissá tágultak. Hirtelen elvesztették a fontosságukat olyan fogalmak. Aztán villámgyors megvilágosodással és hatalmas ijedelemmel vettem észre. hogy kiabálni kezdtem: „Nem megy! Az Isten szerelmére segíts!” A hang megnyugtatott és vigasztalt: „Engedd. hogy leesik a földre és összetörik. és ez az idegen csúszómászó valami engem zabált fel! Sikoltoztam vagy kiabáltam — már nem emlékszem pontosan. amikor a virág közepe lassan kezdte felemészteni a szirmokat. A tojás — nagy. Kiáltani akartam. hogy ez a fekete dolog engem is elnyel. Éreztem. Azt tudom csak.” 67 .felfedezés valahogy nem lepett meg. Lenyűgözött a szépsége. amit láttam és hallottam: vidám harmonikus hangok — rendkívüli arcok. Nehezemre esett a tárgyakra koncentrálni. Fogalmam sincs. ahogy körülvették a testemet. A színes zenéről szerettem volna beszélni. a tojás feloldódott és belőle egy hatalmas. amíg a falak szétrepedéssel fenyegetnek. mintha valamilyen gonosz betegség emésztené őket. ne állj ellen. Túlságosan lekötött az. és úgy tűnt. hogy jöjjön! Minden rendben van. A virág közepe fekete volt és ragyogó. mintha valaki addig pumpálna levegőt a szobába. hogy ott van. de attól féltem. Még soha nem láttam ilyen virágot. amiket oly sokáig szentnek tartottam. meddig tartott ez a bűbáj. A szobában hihetetlen finomságú virágszirmok nyíltak fel. de a mutatók bujkáltak a tekintetem elől. hogy ezek a gyönyörű virágszirmok ilyen lassan tűnnek el. hogy a tojás volt a következő. hogy vagy hagyják abba. A félelem és az undor minden mást háttérbe szorított. Szerettem volna az órára pillantani. hűvösek voltak és melegek. Csak ne félj. mielőtt felfedeztem volna. lüktető. de ez az iszonytató fekete dolog olyan undort keltett bennem. lassított felvételben röpködtek ide-oda. mintha számtalan hangya háta alkotná. A szoba dimenziói mozogni kezdtek. Az első ijesztő érzés később következett. és pompázatos színeket árasztottak minden irányba. A szoba közepén lebegett. vagy csinálják gyorsabban. de egy szót sem tudtam kinyögni. folyamatosan változtak. csak egyszótagos dadogást. Hallottam a vezetőmet: „Maradj nyugodt — sodortasd magad. Fájdalmas volt látnom. vagy kivitorláztak a világűrbe. csendültek és fuvoláztak. Meg akartam kérdezni. tarka virág került elő. ragyogó zöld tojás — már akkor ott volt. Vagy zavaros semmivé olvadtak. de mégsem tettem meg. amit rendkívül érdekesnek találtam. Menj vele és ne ellenkezz. hány óra. miközben a tudatomon sokszótagos benyomások száguldottak át fénysebességgel. Én voltam a virág. először remegő rombusszá csúsztak el.

és az egység csillogó szépségét láttam meg. Valószínűleg bolond módjára beszéltem össze-vissza. amit tudni és érteni lehet. mindez pedig határtalanul. Láttam a végső igazságokat. Ahogy lassan visszatértem az órák. hogy a tér és az idő valósága fölülkerekedjen. nem volt én. sőt a haláltól is. határidőnaplók és apró bosszúságok zsarnoki birodalmába. és mindent befogadó. mégsem nyújt átfogó képet arról. az élettől. ami minden szeretet fölött áll. ahol a fantázia és a látomásos tapasztalatok teljesen elmaradtak az itt közölt LSD-jegyzőkönyvekben és beszámolókban közöltekhez képest. A tudatom éles volt. mindenről. Halott voltam és megszülettem. Nem volt idő. és felismertem az igazságot. azon erőlködtem. a legfinomabb szellemi. Magamba szívtam ezt a megvilágosodást. hogy megtartsam és makacsul tiltakoztam az ellen. Mindent tudtam és megértettem mindent. hogy milyen széles skálán mozoghatnak az LSD-re adott lehetséges reakciók. Láttam Istent és az ördögöt. és eldalolni e csodás új életet. Ugrálni akartam. érzést és alakot. maradéktalanul átadtam magam neki. Megkérdeztem: „Halott vagyok?” De ennek a kérdésnek semmi értelme nem volt. az ijedtségről. A „lélek világűrébe tett utazásokról” szóló beszámolók fenti válogatása bár a legkülönbözőbb élményeket fogja át. és eléggé szabad vagyok ahhoz. és azokat tőlem már senki nem veheti el. 68 . hogy ez az igazság. a szellemem megszabadult az éntől. hogy megmártózzak a mennyei jelenség áldott ragyogásában. hogy megérti. A világ melegségből és jóságból állt. a megvilágosodásról. ahogy kiröppenek a világűrbe súly és kötelékek nélkül. vallásos és misztikus élményektől a durva pszichoszomatikus zavarokig. és a szavaim nem tudtak lépést tartani velük. Leírtak olyan LSD-utazásokat is. Amikor halványodni kezdett.Éreztem. Csak a kozmikus harmónia létezett. Számomra már nem volt érvényes korlátos létezésünk valósága. megpróbáltam beszámolni az utazásomról. és ahol a kísérleti személy egész idő alatt a legrémesebb testi és szellemi rosszullét állapotában maradt. nem volt tér. és az egész egyetlen tiszta és szent ijedelem volt. Éreztem. és minden szenteket. A gondolataim szédítő sebességgel kavarogtak. hogy halhatatlan vagyok. ahogy feloldódom a rettenetes jelenségben. A testem hullámokban olvadt el és egyesült a fekete dolog lényegével. a szépségről. bölcsebb a bölcsességnél és olyan szeretetre képes. Egyetlen kristálytiszta pillanatban felismertem. ami kitöltötte a lényemet. A vezetőm mosolygott és azt mondta. A testem és a lelkem minden atomja látta és érezte Istent. Mindent kitöltött ez a fény. és a szent szeretet. Egység és élet volt. A tüdőmből felszakadt a lét boldog dala. Mindez benne volt a fehér fényben. Halhatatlan voltam. leírhatatlan tisztaságú fehér fény. A lényem minden rostjával tudtam. Hamarosan ragyogó fényt.

ami az LSD-hez hasonlóan hallucinációkat okoz. hogy a Bázelben működő gyógyszerészeti kutatást érdekelné-e a hallucinogén mexikói gombák vegytani vizsgálata. Ugyancsak ellentmondásosak azok a beszámolók. Megkérdezte. amelyeket vallásos ceremóniák alkalmával fogyasztanak. hanem a tisztítótűzbe vagy akár egyenesen a pokolba vezette a kísérletezőket. és így hallucinációkkal kísért bódult állapotot érnek el. Amint később kiderült. és csak halott üresség maradt. hogy a gombák a következő év elején az én közreműködésem nélkül mégis megjelentek a laboratóriumomban. Dr. a szent gomba Mivel akkoriban az ugyancsak Mexikóban előforduló meszkalinkaktusz kivételével nem ismertünk más olyan drogot. Heim professzor. ahol mindenféle érzés ijesztően elhalt. Azonban a rövid újságcikkből hiányoztak a nevek és a hely meghatározása. Y. a Párizsi Természettudományi Múzeum kriptogámiai laboratóriumának vezetője. Amerikai kutatók Mexikó déli részén az indiánok között olyan gombákat fedeztek fel. Nagy örömmel jelentettem ki. amibe — úgy tűnik — az LSD képes belépni. így hát nem voltam képes további információkat szerezni. a természetes eredetű anyagok kutatására szakosodott laboratóriumban elvégezni. Így leírtak olyan eseteket is. szerettem volna felvenni a kapcsolatot ezekkel a kutatókkal. a Sandoz Párizsban működő leányvállalatának akkori igazgatója közvetítésével megkeresett minket R. hogy kész vagyok ezt a munkát a saját részlegemnél. amelyek a szexuális tapasztalat LSD befolyása alatti megéléséről szólnak. A teonanacatl. és azt megtapasztalhatóvá és bemutathatóvá teszi. amelyek kémiai vizsgálata izgalmas feladat lett volna. A drogra adott reakciók ilyen sokrétűségét és ellentmondásosságát csak az LSD és a vele rokon hallucinogének esetében tapasztaljuk. 9. a nemi aktus érzékleti vihara váratlan felfokozottságot okozhat. Mivel az LSD hatásának egyik fontos jellemzője az összes érzéklet stimulálása. Dunant. hogy súlyosan beteg. amelyekben az LSD nem a várt erotikus paradicsomba. az LSD tehetett arról.vagy úgy érezte. Ennek ellenére a gondolataimat tovább foglalkoztatták a titokzatos gombák. Így tudtunk csatlakozni a mexikói varázsgombákkal kapcsolatos izgalmas 69 . hogy többet tudjak meg a hallucinogén gombákról. Ennek magyarázata az ember mély lelki-szellemi struktúrájának komplex és változékony volta. Az LSD mexikói rokonai 1956 végén az egyik napilapban megjelent jegyzet keltette fel az érdeklődésemet.

az amerikai Valentina Pavlovna és R. hogy jómódúak lettek és rabszolgákat vásárolhattak maguknak… Mások. 1957) című. aki látta. Montezuma azték császár trónra lépésekor 1502-ben rendezett ünnepségeken is kábító gombákat fogyasztottak. hogy a híres II. Don Jacinto de la Serna tizenhetedik századból származó krónikája egy helyütt a gombák vallásos keretben történő használatára utal: 70 . ahogy vízbe fúl… Volt. Ezek között a legfontosabb tanú Bernardino de Sahagún ferences rendi szerzetes. ahogy meghalnak a háborúban… Néhányan látták. majd megkövezik őket és betörik a fejük… Volt. egész éjjel csak csokoládét ittak. A varázsgombák létezése hosszú ideig rejtély volt. akik nem sokkal azután érkeztek az országba. ugyanis ennek szerzői. aki látta. összegyülekeztek. Egy azonos időből származó írásban Diego Durán dominikánus szerzetes arról számol be. Ismételt felfedezésüknek történetét első kézből ábrázolja a Mushrooms. A kábító hatású gombák ünnepi alkalmakkor vagy vallásos ceremóniák. ahogy a halálban nyugalmat talál… Megint más. Amikor a gomba hatni kezdett. és elmesélték egymásnak. A gombák történetéről szóló alábbi leírást a Wasson házaspár publikációjából veszem át. illetve mágikus gyógyító eljárások keretében történő használatáról szóló első írásos beszámolókat már a tizenhatodik századi spanyol történetírók és természettudósok leírásaiban megtaláljuk. amikor a sípokat is megfújták.vizsgálatokhoz. ahogy vadállatok falják fel őket… Néhányan látták. Amikor elmúlt a gomba hatása. Gordon Wasson kutatópár jelentős szerepet játszott a gombák új felfedezésében. az emberek táncoltak és sírtak… Néhányan látomásukban látták. hogy a kereskedők hogyan ünnepelték „gombapartival” egy-egy sikeres üzleti útról való hazatérésüket: Azokon az ünnepélyes együttléteken. gombát fogyasztottak. pompás kivitelű. Leírja például. hogy miket láttak látomásaikban. hogy házasságtörést követnek el. aki több helyen megemlíti a varázsgombákat. kétkötetes etnomikológiai alapmű. amelyek során az etnomikológiai és botanikai jellemzőket tudományos szempontból már alaposan feltárták. hogy Hernan Cortez meghódította Mexikót. Russia and History (New York: Pantheon Books. A gombákat mézzel elegyítették. Nem vettek magukhoz semmilyen más eleséget. azok hatását és használatát híres Historia General de las Cosas de Nueva España című 1529 és 1590 között született történetírásában. ahogy a háztetőről a halálba zuhan… Mindezeket a dolgokat látták.

Figyelemre méltó módon a következő évszázadok során mindenki figyelmét elkerülték a varázsgombák használatáról a régi krónikákban szereplő beszámolók. hanem a spanyol történetírók a meszkalin-kaktuszt keverték össze a gombával. melyek törzse egy-egy Isten vagy állatszerű démon arcát vagy alakját formázza. Ez azonban csak részben volt sikeres. Az aztékok nahuatl nyelvén a gombákat „teo-nanácatl” néven nevezik. Dr. hogy a gombák kultusza. W. amit „isteni gombának” lehet fordítani. Wasson álláspontja — amit meggyőző érvek támasztanak alá —. és énekeltek hozzá… Éjfél után Juan Chichitón. Vannak utalások arra. ahol a szent ünneplésére gyűltek össze az emberek. egész éjjel játszottak a teponasztlin (azték hangszer). A „szent gombák” létezésével kapcsolatos tudás végső eltűnéssel fenyegetett már akkor. A legrégebbi példányokat az archeológusok az időszámításunk előtti ötödik századra datálják. amikor 1915-ben egy híres amerikai botanikus. és amik segítségével nagy ünnepélyt rendezett az Istenségnek… Az egyik házban. A gombák kábító. és egy tudományos publikációban is közzétette azt az elméletét.Történt pedig. valószínűleg mert ezeket többnyire egy babonás kor fantáziatermékeinek tartották. Ezek kalapos gombát formázó kőplasztikák. G. Guatemalában. hogy varázsgomba egyáltalán nem létezett. tehát a varázsgomba mágikus-gyógyító és vallásos-ceremoniális használata több. hogy a gombák ceremoniális használata messze a Kolumbusz előtti időkre nyúlik vissza. Safford előadást tartott a Washingtoni Botanikai Társaság előtt. 71 . és valóban van összefüggés a gombakövek és a teonanácatl között. látomásokat és hallucinációkat okozó hatását az ördög művének tartották a keresztény misszionáriusok. aki az ünnepélyes rítus során papként szerepelt. Végső soron Safford ezen megállapítása — még ha téves is volt — ismét felhívta a tudományos világ figyelmét a titokzatos gombák rejtélyére. E. A legtöbb ezek közül körülbelül harminc centiméter nagyságú. a szentáldozáshoz hasonlóan minden jelenlévőnek gombát adott és pulquét inni… Úgyhogy mindenki elvesztette az értelmét. Ha igaz R. hiszen az indiánok titokban mind a mai napig használják a szent teonanácatl gombát. úgy ez azt jelenti. mint kétezer éves hagyomány. hogy egy Juan Chichitón nevű indián érkezett a faluba Tenangóból… Gombákat hozott magával amiket a hegyekben gyűjtött. Ezért minden eszközzel megpróbálták kiirtani annak használatát. El Salvadorban és Mexikó környező hegyvidékein úgynevezett „gombaköveket” találtak. és bűnösen viselkedett.

Sok ravaszságra és ügyességre volt szükség ahhoz. Richard E. majd 1938-ban fordult elő első ízben. Kitört a második világháború. hogy Jean B. P. Gordon Wasson voltak azok. Schultes az amerikai kormány megbízásából az Amazonas környékén kaucsukkereséssel foglalkozott. 1958-ban elhunyt felesége gyerekorvosként dolgozott. ahol tizenöt évvel korábban J. a J. amikor megállapították a régi indián gombakultusz továbbélését. míg Johnson elesett a szövetséges hatalmak észak-afrikai partraszállásakor. A kutatók csak nézők voltak. Ugyanakkor Robert J. hogy a „szent gombába” vetett hit azon a környéken széles körben elterjedt volt. Oaxaca tartományban. A varázsgomba kutatásában ezután ismét szünet következett. akik a problémát annak etnográfiai oldaláról ismét vizsgálni kezdték. Johnson és mások abbahagyták. Weitlaner antropológus és Dr. Wasson bankár volt. a Wycliffe Bible Translators közösség tagjától. B. aki mindenkinél több ismerettel rendelkezett a varázsgombák jelentőségéről. Különösen értékes információkat kaptak egy akkor már évek óta ott dolgozó amerikai misszionáriusnőtől. ahol Krisztus vére a földre hullt. nevezetesen Huautla de Jimenez mazaték faluban. és nagy gonddal bánt a helyi lakosokkal. Blas Pablo Reko mexikói orvos fordult először nyíltan szembe Safford elméletével. G. Más elképzelések szerint ott teremnek a gombák. Az indiánok azonban titokként őrizték az idegenekkel szemben. A Wasson házaspár többször tartózkodott hosszabb ideig Huautlában és környékén. Johnson vezetésével fiatal amerikai antropológusok csoportja részt vehetett egy ilyen titkos éjszakai gombaszertartáson. A gombakultusz mai formájában az ősi vallási elképzelések és szokások keverednek keresztény gondolatokkal és a keresztényi terminológiával. A tanácskérő. Valentina Pavlovna és R. A Wasson-házaspár 1953-ban ott folytatta a munkát. Ismerte az őslakosok nyelvét. bank alelnöke New Yorkban. ahol a Krisztus szájából származó nyál nedvesítette meg a földet. hogy a kutatók megszerezzék az őslakosok bizalmát és betekintést nyerjenek ebbe a titokzatos világba. Dr. Morgan Co. Eunice Victoria Pike-tól. A már említett amatőr kutatóházaspár. Ez Huautla de Jimenezben történt. 1939) számolt be. a beteg vagy annak 72 . hogy Mexikó déli hegyvidékének távoli területein mind a mai napig használják a gombát gyógyító-vallásos ceremóniákban. a Harvard Egyetem botanikusa csak 1936 és 1938 között talált először valóban ilyen gombákat. így tehát maga Jézus Krisztus beszél a gombákon keresztül. Utalásokat talált arra. és így részletesen tanulmányozni tudta a gombák modern használatát. Kiderült. a gombák élvezetét megtiltották nekik. hogy csak ott terem ilyen gomba. Schultes. Ezt összehasonlították a régi krónikákban szereplő leírásokkal. R. így például a gombát gyakorta „Krisztus véreként” említik. mondván. Johnson az itt tapasztaltakról egy svéd folyóiratban (Ethnological Studies 9.Dr. a mazatékok földjének fővárosában. A gombaceremónia konzultáció formájában zajlik.

amit a keresztény üzenet. A curandero legjobb fordítása talán a „gyógyító pap”. hogy a gomba őrületbe vagy akár a halálba kergeti elfogyasztóját. sem gyógyszereik. ahol magával Istennel kerülhetnek kapcsolatba. amiben kopált (tömjénhez hasonló gyantát) égetnek. hogy rendelkezik egyfajta eszközzel — nevezetesen a szent gombával — arra. A mindig éjszaka megtartott ceremónia keretében ő veszi magához a gombát. hogy ki volt valamelyik szomszéd gyilkosa. és azért is. A gomba mondja meg. hogy hitük szerint gombát csak „tiszta” személy fogyaszthat kockázat nélkül. A mazaték nyelvből úgy tűnik hiányzik a spanyol „curandero” pontos megfelelője. A gyógyítót „co-ta-ci-ne” szóval illetik. mivel szegények. A „tiszta” ebben az esetben szertartásosan megtisztított személyt jelent. amely abban hisz. A bennszülöttek sok megnyilvánulásából arra lehet következtetni. nincs orvosuk. Pike misszionáriusnő utalt arra a nehézségre is. vagy ki lopta el a lovat. hogy mindkét funkció igen ritka ezeken a távoli területeken. A gombákat elfogyasztás előtt röviden megfüstölik egy olyan tál fölött. viszont Isten a gombán keresztül közvetlenül tud beszélni velük. lévén. hogy hitük szerint a szent gombát Isten ajándékozta nekik. A curandero térdelve vagy ülve imádkozik és énekel egy oltárszerű építmény előtt. A szent gomba hatására elrévült állapotba kerül. amiben a passzívan jelenlévő személyek is többé-kevésbé részt vesznek. és hogy milyen gyógyfű gyógyíthatja meg. de a curandero mindig lényegesen nagyobb mennyiséget fogyaszt. a gomba tanúskodik arról. A gomba szedésekor is be kell tartani bizonyos előírásokat. Az indiánok a szent gombával szemben tanúsított tiszteletét mutatja az is. mint a hívő keresztényeknek a szentáldozás. akit „curandero” vagy „curandera” néven is tisztelnek. mert nem tudnak olvasni. az írott szó közvetítése jelent egy olyan népnek. Ha ezeket elmulasztják. a „sabiót” vagy „sabiát”. akkor előfordulhat. hanem sok szempontból az indiánok számára hasonló jelentőségű. hogy a beteg személy meghal-e vagy meggyógyul. A többi jelenlévő nyugodtan fekszik a kiterített gyékényeken teljes sötétségben vagy néha egy-egy gyertya fénye mellett. hogy a távolban élő rokonnak hogy megy a sora stb. Hiszen Isten számukra közvetlenül tudja megmutatni a mennyországot. hogy Isten közvetlen. Az események imák és fogadalmak között zajlanak.családja szerény fizetség ellenében kérdezi meg a „bölcset” vagy „javasasszonyt”. Többi jelenlévő személy is kap a gombából. amihez többek között legalább öt napos szexuális önmegtartóztatás is hozzátartozik a gomba fogyasztása előtt és után. de csak 1955-re sikerült annyira feloldaniuk az időközben barátaikká vált mazaték indiánok 73 . Eunice V. A Wasson-házaspár 1953-ban szervezett először expedíciót a mazatékok földjére. amin egy feszületet vagy szentképet és más kultikus tárgyakat helyezett el. A gombaceremónia nemcsak a tanácskérés funkcióját tölti be. ugyanis egyszerre látja el az orvos és a pap feladatait. A curandero monoton énekhangján keresztül a teonanacatl gomba válaszol a feltett kérdésekre. vagyis „olyan ember. így tehát a Biblia számukra nem hozzáférhető. aki tudással bír”. a gomba leplezi le. látható módon tudassa akaratát velük.

a Merck és a Smith. hogy a gombaszövetből kinyerjék a hallucinogén hatóanyagot. hogy az izolációs kísérletekben is hasznosak lehetnek a hatásában a varázsgombákkal rokon LSD-vel 74 . Ezeket a vizsgálatokat Heim professzor megbízása alapján a Párizsi Természettudományi Múzeum vegytani laboratóriumában végezték el. Lelke a testétől elszakadva időtlenül lebegett a magasabb valóság képeivel terhes fantáziában. G. mintha meg akarna mutatkozni az Ős-ok. olyanok. amik aztán építészeti jelleget öltöttek. meselények által húzott győzelmi kocsik látomásai követték. és nemcsak babona. Ezt csodálatos oszlopcsarnokok. A mesterséges kultúrában történő tenyésztésre főként a Psilocybe mexicana fajt találta alkalmasnak. ékkövekkel kirakott. A varázsgombákkal végzett botanikai munkákkal párhuzamosan folyt a kémiai elemzés azzal a céllal. amelyek nagyobb részt a Psilocybe nemzetséghez tartoznak. R. részben pedig maguk gyűjtötték a Sierra Mazateca környékén. amit az ember csak a legendákból ismer. hogy a Strophariaceae családjához tartozó lemezes gombáról van szó. Heim elkísérte a Wasson házaspárt a mazatékok földjén szervezett további expedíciókra. földöntúli harmóniát és pompát sugárzó paloták. az első fehér emberek. Úgy tűnt számára. Mivel a kémiai vizsgálatok Párizsban és az Egyesült Államokban eredménytelenek maradtak. tudományosan korábban nem leírt faj. annak ellenére. Wasson a Mushrooms. míg az Egyesült Államokban két nagy gyógyszergyár. Heim professzor a Sandoz AG-hoz fordult arra gondolva. Kline & French munkacsoportjai foglalkoztak ezzel a problémával. és elvégezte a szent gombák botanikai meghatározását. Valószínűleg ők voltak az első idegenek. Kiderült. ám a legutolsó kapu mégis zárva maradt. Az amerikai laboratóriumok a gombákat részben R. körülbelül egy tucat különböző. Heim professzornak sikerült néhány fajt laboratóriumban is tenyészteni. akik valaha is megkóstolhatták a teonanacatlt. hogy a gomba hogyan kerítette teljesen hatalmába. Már korábban felvette a kapcsolatot a már említett Roger Heim gombaszakértő professzorral Párizsban annak érdekében. hogy a gombáknak tulajdonított varázserő valóban létezik. hogy objektív szemlélő maradhasson. és azt tiszta kémiai formában leírják. hogy számukra lehetővé tették az aktív részvételt egy gombaceremónián. Ez az élmény Wasson számára végleges bizonyíték volt arra. hogy megpróbált harcolni a hatása ellen. hogy a gombákat természettudományos vizsgálat alá vessék. Gordon Wasson és kísérője. Először geometrikus színes mintákat látott. Wassontól kapták.szemérmességet és tartózkodását. Alan Richardson fényképész tehát 1955 júniusának végén kóstolhatta meg a szent gombát egy éjszakai gombaceremónián. a kimondhatatlan. Russia and History második kötetében lelkes szavakkal írja le. ahol a jelentés a szokásos hétköznapi világnál mélyebb volt. majd mesebeli ragyogású tájakat látott.

és az volt a szándékom. amit Heim professzor laboratóriumban tenyésztett ki. hogy régről ismert formájukban és színeikben lássam a dolgokat. A gombáknak erős pszichés hatása volt. A kísérlet során harminckét darab. amiből a hallucinogén jellemző meglétére következtethettünk volna. összesen 2. vajon a Párizsban tenyésztett és kiszárított gombák egyáltalán hatásosak-e még. hogy a vérnyomásomat ellenőrizze. Amikor a kísérletet felügyelő orvos fölém hajolt. ami a teonanacatlnak utat mutatott a laboratóriumaink felé. ha hirtelen obszidián kést vett volna elő. Ezt csak a gombával emberen végzett kísérlettel lehetett megállapítani. Wasson és Heim adatai szerint ez a mennyiség közepes adagnak felelt meg a curanderók gyakorlatában. Ő azonban nem lelkesedett túlságosan a feladatért. Ugyanakkor eredménytelen maradt az akaratom minden erőfeszítése arra.4 gramm szárított Psilocybe mexicana gombát fogyasztottam el. hogy a kutató a saját vizsgálataihoz szükséges de egyben kockázatot is rejtő önkísérletet másra testálja. ahogy azt normálisan ismerem. Mivel tökéletesen tudatában voltam annak. Nyitott és csukott szemmel is csak indián motívumokat és színeket láttam. A kémiai elemzés megkezdéséhez néhány száz grammnyi szárított Psilocybe mexicana gomba állt rendelkezésemre. amint az a kísérleti jegyzőkönyv alábbi részletéből is kiderül: „Fél óra múlva a külvilág idegenszerű változáson ment át. Ezért kétségeink támadtak arról. Akkoriban a gyógyszervegyészeti kutatólaboratóriumok természetes anyagokkal foglalkozó részlegét vezettem. A helyzet komolysága ellenére felvidított. ahogy a kollegám németes arca teljesen 75 . Ugyanis nem illendő. sem semmi azzal összefüggő dolog nem volt kedvelt téma. hogy a varázsgombákkal kapcsolatos munkát átadom az egyik kollegámnak. Ugyanakkor a különböző kivonatok közül egyik sem mutatott semmilyen egyértelmű farmakológiai hatást sem egerekben. Az extrakciós és izolációs kísérletek során Hans Tscherter nevű laboránsommal dolgoztam együtt. mivel tudta. és tökéletesen ismerte munkamódszeremet. úgy most is magam végeztem el ezt az alapvető kísérletet. Minden mexikói jelleget öltött. megpróbáltam szándékosan úgy tekinteni a környezetemet. egyszerre azték áldozati pappá változott. Mivel a keresett hatóanyag kémiai tulajdonságaival kapcsolatban semmilyen kiindulási pontunk nem volt. Mivel a sikeres munkához elengedhetetlen lelkesedést nem sikerült benne felkeltenem. a vizsgálatokat magam végzem el. Ahogy az LSD esetében. hogy a vállalat felső vezetése körében sem az LSD. és nem lepődtem volna meg. sem kutyákban. a meghatározással kapcsolatos kísérleteket a kivonatok hatása alapján kellett elvégeznünk. úgy döntöttem.gyűjtött kísérleti tapasztalataink. aki évtizedes közös munkánk során megbízható munkatárssá vált. Így tehát az LSD volt az. hogy a gombák mexikói eredetének ismeretében mexikói jeleneteket képzelek.

hanem a kísérleti állatok ilyen hatóanyagokkal szemben mutatott reakcióképességének hiánya volt az oka annak. A tesztsorozatban önkéntes kísérleti nyúlként további munkatársak és kollegák vettek részt. Mivel a fentiekben leírt. ha sikeresen be akarjuk fejezni a vizsgálatokat. majd a legújabb szeparációs eljárás használata mellett megtaláltuk ennek tiszta kémiai változatát is. hogy segítségével világosan meg lehetett különböztetni egymástól az üres és a hatóanyagot tartalmazó szárítmányokat. 76 . ami azonban annyira egyértelmű volt. a formák és színek örvénye magával ragad. Nem a gombaanyag hatástalansága. hogy az ember sokkal érzékenyebben reagál a pszichoaktív anyagokra. hogy attól féltem. mint az állatok. több órán át tartó reakciót okozott. tehát 0. A megszokott valóságba történő visszalépés megnyugtató visszatérés volt.” Ez az önkísérlet ismét igazolta. minthogy a további tesztelést magunkon végezzük el. teljesen reálisan megélt világból érkeznék megszokott otthonomba. A pszilocibin és a pszilocin Mivel az emberen végzett kísérlet volt az egyetlen rendelkezésünkre álló próba a hatásos elemek megállapítására.indiános arckifejezést vett fel. Amint már említettem. Brack és Dr. amiket „pszilocibinnek” és „pszilocinnek” neveztem el. a vizsgálandó szárítmányból most már csak a mennyiség egyharmadának megfelelő. egyformán színtelen kristályos anyagot találtunk. mintha egy idegen. ugyanezt állapítottuk meg az LSD-vel végzett állatkísérletek során. hogy a kivonatok egérben és kutyában látszólag hatástalanok maradtak. A.4 gramm szárított gombával elvégzett kísérlet erős. gyorsan változó motívumú formák és színek) olyan ijesztő méretet öltött. Szubjektíven nem tudtam volna megmondani.8 grammnyi gombát használtunk. miután sikerült lényegesen javítaniuk a gombák laboratóriumi kultúráját. A révület tetőpontján. Két új. embereken végzett vizsgálattal sikerült izolálni és feldúsítani a hatásos anyagrészeket. Két utóbbi munkatársam jelentős mennyiségű gombaanyagot biztosított a vizsgálathoz. a gombák bevétele után körülbelül másfél órával a belső képek özöne (többnyire absztrakt. és feloldódom benne. Ezek a minták — ha volt bennük aktív anyag — csak enyhe. a munkaképességet rövid időre befolyásoló hatást fejtettek ki. E megbízható. Heim professzorral és munkatársaimmal. Dr. Az álom körülbelül hat óra multán véget ért. H. 2. hogy pontosan meddig tartott ez a teljesen időtlennek megélt állapot. Kobel kutatókkal közösen 1958 márciusában tettem közzé az eredményeket az Experientia című folyóiratban. nem maradt más választásunk.

A mindkét gomba-hatóanyagban és az LSD-ben közös kémiai jellemzők azt mutatták. tehát azt a technikai eljárást.01 g). viszont stabilabbá teszi a molekulát. A pszilocibin a pszilocin foszforsavas észtere. F. tehát mindkét anyag százszor kevésbé hatásos. Dr. Dr. majd lombikban mesterségesen elő is állítottuk ugyanezeket az anyagokat. a szerotoninnak fontos szerep jut az agyfunkciók kémiai rendszerében. hogy a pszilocibin és a pszilocin nemcsak a pszichikai hatás szempontjából rokon az LSD-vel. mint az LSD-é. Ott. hogy a gombában Isten lakik. Ehhez képest a gombaanyagok hatása rövidebb ideig tart. Tisztáztuk a kémiai szerkezetét azoknak az anyagoknak. A pszilocibin és a pszilocin az LSD-hez hasonlóan az állatok és a növények világában előforduló. mint az LSD. A hatóanyagok izolálásával és szintézisével kivettük a varázslatot a varázsgombából. A legfontosabb különbség a hatásos mennyiségben mutatkozik mind az állatkísérletekben. amely már 0. A pszilocibin és a pszilocin kémiai felépítése a szerotonin felépítéséhez is hasonlít. amelyek csodálatos hatása alapján az indiánok évezredeken át hitték. A. addig a pszilocibin stabil anyag. Miben rejlik tehát az a felismerhető haladás.1 mg adagban erős hatású. A pszilocibin és a pszilocin egyéb farmakológiai tulajdonságai is hasonlítanak az LSD-hez. illetve ennek alapján a vegyületek szintézisén dolgoztunk. ez az első és eddig egyetlen a természetben fellelhető foszforsav-tartalmú indolvegyület. A farmakológiai kísérletek során mindkét gombából származó anyagról kiderült. mint a pszilocibin —. mind az embernél. de megmagyarázni nem. amit ebben az esetben a természettudományos kutatásnak köszönhetünk? Tulajdonképpen csak abban. mint a hatóanyag kivonása gombából. Dr. és mint ilyen. biológiai szempontból fontos indolvegyületek csoportjába tartozik. Sikerült kidolgozni a pszilocibin és a pszilocin teljes szintézisét is. hiszen magát a hatást a tudomány legfeljebb leírni tudja. Ahogy azt már leírtam Az LSD állatkísérletekben és a biológiai kutatásban című fejezetben.A vizsgálat következő szakaszában. hanem kémiai felépítésük is nagyon hasonló. A szintetikus előállítás ésszerűbb és olcsóbb. Troxler vett részt. H. 77 . hogy az LSD-hez hasonlóan gátolja a szerotonin hatását különböző szervekben. Petrzilka és Dr. tehát csak 4-6 órán át szemben az LSD 8-12 órás hatásával. A pszilocibin vagy a pszilocin közepesen hatásos adagja emberben 10 mg (0. hogy a teonanácatl csodálatos hatásának rejtélyét két kristályos anyag hatásának rejtélyévé fordítottuk át. Míg a pszilocint a levegőben jelenlévő oxigén hamar lebontja. melynek során a pszilocibin és a pszilocin kémiai szerkezetét igyekeztünk megállapítani. Frey. amivel ezeket az anyagokat nagyobb mennyiségben lehet mesterségesen előállítani a gomba használata nélkül. A foszforsav-csoportnak semmi köze a hatáshoz — hiszen a foszforsav nélküli pszilocin épp olyan hatásos. A gomba hatóanyagának kémiai felépítése sok szempontból figyelemre méltó. Th. J.

hogy folyamatosan jegyzetelek majd. azután a napsütötte égen a felhőfecniket. az írás mozdulatai végtelenül lassúak voltak. még soha nem volt dolog jelenik meg vagy történik — vajon meglátom Istent? —. 11:10 hasadtság érzése. Ahol megáll az idő (10 mg pszilocibin. már említett kiadványban jelent meg. 11:05 a világ az asztal közepére szűkül be. több ezer rétegben tornyosultak egymásra — ég fölött ég —. illetve a látomásos. a sejtés maradt. A bódulat hamar csúcspontjára érkezett. A színek nagyon intenzívek. „a végső érzelem 78 . Közvetlenül ezután a bejegyzés után felálltam a reggeliző asztaltól. beszédesség. Úgy éreztem. ez most mégis merő időpocsékolásnak tűnt. hallucinogén jelleget Rudolf Gelpke itt közölt pszilocibin-kísérletről származó jegyzőkönyvével mutatom be. Először még az optikai benyomások álltak a középpontban: döbbenettel néztem a közeli erdőben álló fasorok parttalan egymásutánját. össze kell szednem magam.A pszilocibin pszichikai hatásának hasonlóságát az LSD-vel. már nem tudok koncentrálni… 10:55 izgatottság. ahol Dr. könnyű. 10:50 erős! szédülés. Igaz. amelyek folyton hangtalanul és lélegzetelállító nagysággal. és felrobbanással fenyegetett. száz év sem lenne elég ahhoz. de kellemes szédülés és „élvezetesen mély légzés”. hallatlan — hogyan is tudnám leírni ezt az érzést? Hullámok. de csak a várakozás. ami elborított. H-val és feleségeinkkel étkeztünk. ami az Antaios című. és arra vártam. kimentem a szabadba és lefeküdtem a gyepre. színek intenzívek: minden rózsaszín és piros. hogy odafönt a következő pillanatban valami hatalmas. 10 óra 20 perc) A hatás körülbelül húsz perc múlva jelentkezik: vidámság. hallatlan. április 6. 1961. hogy szilárdan elhatároztam. hogy leírjam egyetlen perc hatalmas élményanyagát. különböző ének. a nyelv kifejezőeszközei elmondhatatlanul szegényesek — legalább is a belső élmény áradatához képest.

Az LSD-vel és pszilocibinnel végzett kísérletsorozatban három alkalommal Li Gelpke asszony is részt vett. hanem az ember belső űrutazása. mindannyiunknak magunkkal kell cipelnünk a tökéletest és az abszolútot. majd 14 óra 30-kor ismét 4 milligrammot. ami egyben „a teljes szélcsend világközepe” volt. ami valahol az idő gravitációján túl fekszik. a létezés Ős-okát — ami mindig is létezett és létezik majd — ott. Miközben dolgoztam rajta. Ezért a kép is olyan sokrétegű. azokban viszontláttam a látomásaim motívumait — igazán ijesztő volt…” 79 . és 11 óra 45 perckor újabb hat milligrammos adag pszilocibint vettem magamhoz. hogy minden rendben van — a mindenség alapja és eredete jó. de nem a külső. az elveszett és megígért paradicsom délibábja ebben a lázálomban. a hétköznapi élet rossz hangulatait és félreértéseit: olyankor az ember soha nem „egész”. órák. A kábulat űrutazás volt. ott az ember az idő bálványának rabszolgája. mindannyian tolakodásra. ahol ez mélyen a lélekbe fúródott kínzó tüske. és a jobb alsó sarokban fekvő alak az álmai rabja… Amikor hetekkel később kezembe került néhány a mexikói művészetről szóló kötet. Ezután teljesen magamba süppedtem. az emberi lét hétköznapjaiban. amit „jelennek” nevezünk. Megértettem. tipródásra és aprómunkára vagyunk ítélve. Az élményeit megörökítő tusrajzhoz a következő megjegyzéseket fűzte: „A lapon látható dolgok közül semmit nem alakítottam tudatosan. Ugyanebben a pillanatban megértettem a szenvedést és az undort is. hanem darabokban van. a másodpercek. amit a pszilocibin hatása alatt megéltem) ismét valósággá váltak. hetek és évek apró cserepeire törve. és a valóságot egy pillanatra olyan helyzetből tapasztaltam meg. A hatás csekély volt. ami darabonként zabálja fel. balga módon megpróbáltam kitolni a visszatérés időpontját. percek. állatiasan érzéki gyengédséggel simogatták a fahasábokat. abszolút csúcspont volt: elöntött a boldogság érzése. és a kert egyik sarkában leheveredtem egy naptól meleg farakásra — az ujjaim túláradó. az emlékeim (arról. felszabdalva. napok.küszöbén”… Azután ismét továbbálltam — zavart a többiek közelsége —. és mi a ködös „jövőbe” visszük. mint az emlékkép. miközben mindez a bealkonyult „múltból” származik. és vezették a tollamat. emlékeztető a soha nem teljesült igényre. minden dolgok egyidejűségét. Amikor ismét érezni kezdtem ezt a gravitációt. és említésre semmiképp nem érdemes. az arany idők örök pillanatát. Biztosan tudtam. minden kívánnivaló nélküli kielégültség — csukott szemeim mögött cseréppiros díszekkel teli üres teremben találtam magam.

A mexikói motívumok jelentkezését pszilocibin-kábulatban már én is megfigyeltem első szárított Psilocybe mexicana gombával végzett önkísérletem során. vegytani szempontból még nem tisztázott mexikói varázsnövény. az Egyesült Államokbeli Cambridge-ben működő Harvard Botanikai Múzeum igazgatója. Az ololiuqui történeti etnológiai és botanikai szempontjairól kitűnő tanulmányt írt 1941-ben R. „Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus Seu Plantarum. 1651 De OLOLIUQUI. seu planta orbicularium foliorum. Cap XIV. Bizonyos indián törzsek. az ololiuqui problémája kezdett foglalkoztatni. Az ololiuqui „varázsszulák” Azután. akik egyébként a peyotlt és a teonanacatlt is említik. Ezen megfigyelések alapján adott hangot annak a gyanújának. Gordon Wassonnak is feltűnt. a Historia General de Los Cosas de Nueva España című könyvben így ír az ololiuqui csodás hatásairól: „Létezik egy növény. Az „ololiuqui” az azték neve egy bizonyos szulákféle (Convolvulaceae) magjának. A címe: A Contribution to our Knowledge of Rivea corymbosa. A mag elkábítja és összezavarja az érzékeket. A jelenség R. században. Animalium. The Narcotic Ololiuqui of the Aztecs. ami olyan magot terem. hogy az ősi mexikói művészetre befolyással lehettek a gombamámorban megjelenő látomásos képek. Ezek a törzsek Dél-Mexikó távoli hegyei között egész a legutóbbi időkig élték elszigetelt. Például Bernardino de Sahagún ferences szerzetes a már idézett híres krónikájában. A gyógynövényről szóló első feljegyzéseket spanyol történetíróknál találjuk a XVI. amit coatl xoxouhqui (zöld kígyó) néven illetnek. hogy viszonylag rövid idő alatt sikerült megoldani a szent teonanacatl gomba rejtélyét. melynek ololiuqui a neve. hasonlóan a peyotl meszkalinkaktuszhoz és a teonanacatl gombához. varázsitalként isszák…” Az ololiuqui első leírása (Francisco Hernandez. például a zapoték. egy másik. Róma. Mineralium Mexicanorum Historia”. chinantet. Az ololiuqui történetéről szóló alábbi adatok főként Schultes monográfiájából származnak. a kereszténység által csak kevéssé befolyásolt életüket. amit már a Kolumbusz előtti időkben az aztékok és a szomszédos népek vallási ceremóniákhoz és mágikus gyógyeljárásokhoz használtak. 80 . Evans Schultes. mazaték és mixték indiánok mind a mai napig használják az ololiuquit.

cordis figura. Flatum. Qua in re Solano maniaco Dioscoridis similis fortasse alicui videri possit. Animalium. Flores albos. Santessonnak azonban nem sikerült tiszta formában izolálnia a hatást hordozó anyagot. amikor az indiánok papjai az istenekkel érintkeznek és tőlük tanácsot akarnak kérni. Calida quarto ordine planta est. virides. G. ebből a növényből esznek. További tanúságot tesz a magok létezéséről Francisco Hernandez orvos. mint egyetlen beszámoló a Turbina corymbosa magjával folytatott vegytani munkákról. amit fokozott vizuális érzékenység kísért. unde nomen. & fronti. illitumq. hogy ott 1570 és 1575 között a bennszülöttek gyógyszereit tanulmányozza. Osmond pszichiáter önkísérleteket végzett a Turbina corymbosa magjával. capiti. phantasmata.. zöld szív alakú levelekkel…. Semen rotundum simile Coriandro. quam Coaxihuitl. Ilyenkor sok ezer fantáziakép és démon jelenik meg előttük…” Ezen viszonylag jó leírás ellenére az ololiuqui a Rivea corymbosa Hall f. Négy óra eltelte után ellazult és kellemes 81 . venerem excitat. A rajzot kísérő latin szöveg kivonatának fordítása így hangzik: „Az ololiuqui. Dolores ex frigore ortos sedat. fertur morbis oculorum mederi. quod tritum. & temperie. amit mások coaxihuitlnek vagy kígyófűnek neveznek. ac resposa accipere ab eis. (mexikói hajnalka) magjaként történő botanikai azonosítása sok vitát okozott szakmai körökben. Santesson farmakológus írta Stockholmban 1937-ben. Ezt C. aucto robore mirum auxiliatur in modum. kúszó növény. Luxatis aut fractis ossibus. Az 1651-ben Rómában Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus Seu Plantarum. hogy elkábuljanak. Seminis etiam est usus in medicina. vékony.) Raf fajtát javasolják pontos botanikai leírásként. Acri est sapore. Indorum sacrifici cum videri volebant versari cum Superis. & lumbis faeminarum laxis. középnagyok…. tenuia. Luem Gallicam curat. akit II. folia viridia ferens. devoratum vero. radices fibris similes. ea vescebatur planta. tenuesq. impense calida. ac praeter naturam rumores discutit. Amikor 1959-ben elhatároztam. hogy megkísérlem az ololiuqui aktív hatóanyagának izolálását. Pulvis refina mixtus pellit frigus. veluti & planta eius. Caules teretes. Az ololiuqui magok hatásosságáról ellentmondásos beszámolók jelentek meg. & daemonu obversatium effigies circumspectarent. Fülöp spanyol király küldött Mexikóba. 1955-ben H. a magok kerekdedek…. a virágok fehérek. és újabban a Turbina corymbosa (L.OLOLIUQUI. Mineralium Mexicanorum Historia cím alatt megjelent monumentális munkájának Az ololiuqui-ról szóló fejezetében részletesen leírja és először illusztrálja is az ololiuqui-t. milleq. & longiusculos. cum lacte & Chilli. volubilis herba est. Körülbelül hatvan-száz mag elfogyasztása után apátiával és ürességgel jellemezhető állapotba került. ac devoratum. ut desiperent. semmi más nem állt rendelkezésemre. seu herbam Serpentis alii vocant.

kék vagy kék és piros csíkos virágkelyheivel majdnem minden kertben megörvendeztet minket. kerek magok a botanikai meghatározás során valóban Rivea corymbosa (vagy Turbina corymbosa) magnak bizonyultak. 1959. Huautlában semilla de la Virgen a neve. Az ololiuqui 82 . szögletes magokat Ipomoea violacea L. MacDougall is megerősítette. Voltaképpen azonos a hajnalkával. A zapotékok az eredeti ololiuqui mellett. Az indolvegyületek jelenlétét ugyanis gyorsan és egyszerűen ki lehet mutatni színreakcióval. amiket V. ami különböző változataiban. a csomagban két kicsi üveg van magokkal. és az egész világon elterjedt dísznövény. Mindazonáltal rendkívül csekély volt a valószínűsége annak. amiket Huautlában kaptam. Huautlából származó világosbarna. illetve egy nagyobb tartály ugyancsak magokkal. Kinross-Wright tett közzé Angliában 1958-ban. (mexikói ibolyaszulák) növényként azonosítottuk. amit ololiuqui néven az aztékok híres drogjaként is ismerünk. E megfigyelésnek ellentmondtak azok az eredmények. J. amelyben nézetem szerint Rivea corymbosa magok vannak. addig az Ipomoea violacea a mérsékelt égövben is megterem. akivel már a gombák hatóanyagait is izoláltuk. hogy igaz lesz a feltételezésünk. ami tehát a Turbina corymbosa magja. a pszilocibin és a pszilocin tartozik: tehát indolvegyület. nagyobb tételt is küldött nekünk ez utóbbi magokból. míg a San Bartolo Yautepecből származó fekete. különös tekintettel arra. Hipotézisünkkel szerencsénk volt. Míg a Turbina corymbosa csak trópusi vagy szubtrópusi klímában él meg. Az indolvegyületek már nyomokban is intenzív kékre színezik a megfelelő reagenssel elkészített oldatot. Ezt a megfigyelést T. hogy az ololiuqui mag aktív hatóanyaga esetében azonos kémiai osztályba tartozó anyagokról lehet szó.állapotú. Az ololiuqui növény kémiai vizsgálata során szorgalmas laborasszisztensem. felhasználják az Ipomoea violacea magját is. aki egy második. Hans Tscherter volt segítségemre. mint ahová az LSD. amiket egy Francisco Ortega nevű zapoték indián adott nekem. R. melyek szerint nyolc önkéntes kísérleti személy 125 mag bevétele után sem érzett semmilyen hatást. és amiket ő maga gyűjtött a növényekről a San Bartolo Yautepec nevű zapoték település mellett…” Az először említett. hosszabb ideig tartó periódus következett. és amit „badoh-nak” vagy „badoh negronak” neveznek. hogy milyen nagyszámú egyéb anyagcsoport létezik. augusztus 6-án kelt kísérőlevelében ezt írta nekem Mexikóvárosból: „Elküldök Önnek egy kis csomagot. G. Amint látni fogja. Tételünket könnyen kipróbálhattuk. Wasson közvetítésével két mintányit kaptam az ololiuqui magokból. amelyek az ololiuqui hatóanyagaként szóba jöhettek volna az indolvegyületekhez hasonlóan. Azt a munkahipotézist állítottuk föl.

Az ololiuqui legfontosabb hatóanyagaiként a lizergsavamidot. Akkoriban azonban még senki sem sejtette. és kémiailag ezekkel közeli rokonságot mutató alkaloidokat találtunk. A Dr. H. melynek szintézise az anyarozs-alkaloidokkal végzett vizsgálataim kiindulópontja volt. Timmis angol vegyészek írták le először az anyarozs-alkaloidok bomlási termékeként. amik a laboratóriumomban már megtalálhatók voltak: nevezetesen azokkal az alkaloidokkal. Szakmabeli társaim szkeptikusan fogadták beszámolómat. ami végül alváshoz vezetett. amint az valószínűleg már az anyagok nevéből is kiderül a nem vegyész foglalkozásúaknak is. az ololiuqui hatóanyagai tökéletesen megegyeztek azokkal az anyagokkal. Solms pszichiáter által elvégzett szisztematikus vizsgálat igazolta a kísérleti anyagként LA-111 néven ismert lizergsav-amid ilyen hatásképletét. részben pedig ezen anyagok kémiai variációjával előállítottunk. amelyek az LSD-hez is vezettek. és azt nekem magamnak is sikerült már szintetizálnom azon vizsgálatok keretében. méghozzá nem csupán pszichikai hatásai. a külvilág értelmetlennek tűnt. A színreakció segítségével rövid idő alatt sikerült izolálni a magokban lévő indolvegyületeket. Az azonosítás meglepő eredményt hozott. Az ololiuqui-ban megtalálható lizergsavamid és lizergsav-hidroxietilamid nagyon közeli rokona a lizergsav-dietilamidnak. Csak a kísérlet megismétlése és a végrehajtott munkafázisok leggondosabb felülvizsgálata oszlatta el minden kétségünket saját eredményünk iránt: Az ősi mexikói varázsdrog. hogy ugyancsak álomszerű állapotot eredményez — habár csak tízszer vagy hússzor nagyobb adagban. hogy az LSD — amit kezdetben a szintetikus kémia egy termékének tartottunk — voltaképpen a szakrális mexikói drogok csoportjába tartozik. hanem kémiai struktúrája alapján is. a lizergsav-hidroxietilamidot. Smith és G. és megállapítottam. Az LSD-t tehát felfoghatjuk az ololiuqui hatóanyagának apró módosításaként. amidőn előadást tartottam az ololiuqui-vel végzett vizsgálatokról 1960 őszén Sydneyben. Az LSD pszichikai hatásainak felfedezése után a lizergsavamidot is kipróbáltam önkísérletben. majd előállítottuk ezeket kémiailag tiszta formában. Ebből az a jelentős tény következik. amit találtunk. A lizergsavamidot S. Ausztráliában a Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Szövetségének (IUPAC) természetes anyagokkal 83 . amiket az elmúlt évtizedekben végzett vizsgálataink során részben izoláltunk az anyarozsból. míg a hallás érzékenysége megnőtt. Mindezt egy nem kellemetlen testi fáradtság kísérte. Az állapotra a szellemi üresség és valótlanságérzés volt jellemző. M. hogy ez a lombikban előállított vegyület húsz évvel később természetesen előforduló hatóanyagként köszön vissza egy ősi mexikói varázsnövényben. Először alig tűnt hihetőnek.magokból bizonyos oldószerekkel készített kivonatok az indolvegyületekre jellemző kék elszíneződést mutatták. mint az LSD. Köztük volt az ergobazin nevű alkaloid is.

foglalkozó kongresszusán. A referátumot követő vitákon az a gyanú merült föl, hogy a laboratóriumomban, ahol olyan sokat dolgozunk lizergsav-származékokkal, esetleg az ololiuqui-kivonatok véletlenül ilyen vegyületek nyomaival szennyeződtek. A fenntartások abból eredtek, hogy az eddig csak alacsonyabb rendű gombákban megtalálható anyarozs-alkaloidok magasabb rendű növényekben, tehát szulákfélékben való előfordulása ellentmond annak a tapasztalatnak, hogy bizonyos hatóanyagok az adott növénycsaládra jellemzőek, és arra is korlátozódnak. Valóban igaz, hogy ritka kivételnek minősül egy jellemző anyagcsoport előfordulása a növényvilág fejlődéstörténeti szempontból egymástól két távol eső részében — ebben az esetben az anyarozs-alkaloidokra ez vonatkozik. Az eredményeinket azonban igazolták, miután ezt követően különböző laboratóriumok ismét elvégezték az ololiuqui maggal folytatott vizsgálatainkat az Egyesült Államokban, Németországban és Hollandiában. A kétkedés olyan fokú volt, hogy azt a lehetőséget is felvetették, vajon a magokat nem fertőzte-e meg valamilyen alkaloidokat termelő gomba, amit azonban sikerült kísérleti úton kizárni. Az ololiuqui mag hatóanyagával végzett munkának váratlan utójátéka is volt, habár ez csak a szaksajtóban ismeretes. Két holland vetőmag-nagykereskedő értesített minket arról, hogy az utóbbi időkben rendkívül megnőtt az Ipomoea violacea, tehát a kékvirágú hajnalka magjának forgalma. Ráadásul szokatlan vevőkör jelentkezett a magokért. Feltételezték, hogy a nagy kereslet a laboratóriumainkban a maggal folytatott vizsgálatokkal függhet össze, és erről szerettek volna többet tudni. Kiderült, hogy az új vevőkör hippikből és más olyan emberekből állt, akik hallucinogén drogok iránt érdeklődtek. Azt gondolták, hogy az ololiuqui magja helyettesítheti az egyre nehezebben hozzáférhető LSD-t. A hajnalkamag sikere csak viszonylag rövid ideig tartott, nyilván a kevés jó tapasztalat következtében, amit a kábítószeres világ ezzel az új és egyszerre ősrégi droggal szerzett. A porrá tört és vízzel, tejjel vagy más itallal elkevert ololiuqui mag íze borzalmas, és a gyomor nehezen viseli el. Ráadásul az ololiuqui pszichikai hatásai eltérnek az LSD hatásától, ugyanis az eufórikus és hallucinogén komponens kevésbé jellemző, hanem sokkal inkább uralkodik a szellemi üresség, a félelem és a depresszió érzése. Semmilyen drog esetében nem kívánatos az itt jellemző levertség és fáradtságérzés. Mindez oka lehet annak, hogy alábbhagyott a kábítószeres világ érdeklődése a hajnalkamag iránt. Csak kevés vizsgálatot végeztek eddig arról, hogy lehet-e a gyógyászatban hasznosítani az ololiuqui hatóanyagát. Véleményem szerint mindenekelőtt tisztázni kellene, hogy a bizonyos ololiuqui-hatóanyagokra jellemző erősen szedatív, narkotikus hatás — vagy a kémiailag módosított változatok — hasznos lehet-e az orvostudomány számára.

84

Az ololiuqui-val végzett vizsgálatokkal szépen beteljesedett a hallucinogén drogok területén végzett munkám. Immár valóságos kört alkottak, mondhatjuk, „mágikus” kört: a kiindulópont a természetesen előforduló ergobazin anyarozs-alkaloid alapján előállított lizergsavamidok voltak. Ezek vezettek a lizergsav-dietilamid, vagyis az LSD szintéziséhez. Az LSD hallucinogén hatóanyaggal folytatott munkák vezettek a teonanacatl hallucinogén varázsgomba vizsgálatához, amiből a pszilocibin és a pszilocin hatóanyagokat izoláltuk. A teonanacatl mexikói varázsnövénnyel folytatott munkából következett egy második mexikói varázsnövény, az ololiuqui vizsgálata. Az ololiuqui-ban megint lizergsavamidokat találtunk hallucinogén hatóanyagként, köztük ergobazint is; ezzel tehát bezárult a bűvös kör.

10. A Ska Maria Pastora varázsnövény nyomában
Gordon Wasson, akihez a mexikói varázsgombák vizsgálata óta baráti kapcsolatok fűztek, 1962 őszén meghívott engem és a feleségemet, hogy vegyünk részt egy mexikói expedícióban. A vállalkozás célja egy további mexikói varázsnövény felkutatása volt. Wasson Mexikó déli hegyeibe tett utazásai során megtudta, hogy a mazatékok egy növény leveléből préselt levet használnak vallásos-gyógyító eljárásaikhoz, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy a teonanacatl gombákat és az ololiuqui magokat használják. Ez a növény a hojas de la Pastora vagy hojas de Maria Pastora, illetve mazatékul a Ska Pastora vagy Ska Maria Pastora (a pásztornő levele, vagy Isten anyja, Mária, a pásztornő levelei). Az volt hát a feladatunk, hogy megállapítsuk, melyik növényről származnak „Mária pásztornő levelei”, majd ezt a növényt meghatározzuk botanikailag. Emellett az is a szándékunk volt, hogy lehetőleg annyi növényi anyagot gyűjtsünk össze, amiből el lehet végezni az anyagban található hallucinogén hatóanyagok kémiai vizsgálatát. Öszvérháton a mexikói felföldön át 1962. szeptember 26-án feleségemmel Mexikóvárosba repültem az expedícióra, és itt találkoztunk Gordon Wassonnal. Ő már elvégzett minden szükséges előkészítő munkát, úgyhogy már két nap múlva továbbutazhattunk délnek. Csatlakozott hozzánk Irmgard Johnson-Weitlaner, a szövetségesek észak-afrikai partraszállásakor elesett Jean B. Johnson, a mexikói varázsgombák néprajzi kutatásában úttörő szerepet játszó tudós özvegye. Apja, Robert J. Weitlaner Ausztriából vándorolt be Mexikóba, és szintén közreműködött a gombakultusz újrafelfedezésében. Johnson asszony a Mexikóvárosban működő Néprajzi Nemzeti Múzeumnál dolgozott az indián szőttesek szakértőjeként. Két napig utaztunk egy hatalmas Land Roverrel a felföldön át, elhaladtunk a hófödte
85

Popocatapetl mellett, majd Pueblán át le az Orizaba völgyébe, ahol pompás trópusi vegetáció fogadott; ezután komppal átkeltünk a Popoloapan (Pillangó) folyón, majd a volt azték helyőrség Tuxtepec érintésével jutottunk el Jalapa de Diazba, ebbe a dombon fekvő mazaték faluba, ahonnan az expedíció indult. Az egész falu összeszaladt, amikor megérkeztünk a vadonban szélesen elterülő település központi piacterére. Idősebb és fiatalabb férfiak hagyták ott félig nyitott kunyhóikat és bódéikat, ahol guggoltak vagy álldogáltak. Bizalmatlanul, mégis kíváncsian tolongtak a Land Rover körül, legtöbben mezítláb, de mindenki sombreróban. Nőket vagy lányokat egyáltalán nem láttunk. Az egyik férfi értésünkre adta, hogy kövessük őt. Elvezetett minket a falu vezetőjéhez, egy kövér mesztichez, aki bádogtetős egyemeletes házában tartotta székhelyét. Gordon megmutatta neki igazolványainkat, amiket a civil hatóságok és Oaxaca tartomány katonai kormányzója állított ki, és amikben leírták, hogy tartózkodásunk célja tudományos kutatások végzése. A falu vezetőjét láthatóan lenyűgözték a nagyformátumú, pecsétekkel ellátott dokumentumok — valószínűleg olvasni sem tudott. Tágas pajtában biztosított nekünk szállást. Kicsit körülnéztem a faluban. A falu főterének a hegyoldal felé emelkedő oldalán egy nagy, valamikor bizonyára igen szép, a gyarmati időkből származó templom romjai emelkedtek szinte kísértetiesen. Most már nőket is láttam, akik fehér, piros szegéllyel díszített ruhában és hosszú copfba font kékesfekete hajjal bújtak elő szégyenlősen a kunyhókból, hogy megszemléljék az idegeneket. Az étkezésünkről egy idős mazatéknő gondoskodott, aki egy fiatal szakácsnőt és két cselédet dirigált. Egy tipikus mazaték kunyhóban lakott. Ezek egyszerű nyolcszögletű építmények, szalmával fedett sátortetővel, és egymás mellé sorolt farönkökből emelt falakkal, ablakuk nincsen, hanem a rönkök közötti rések biztosítanak elégséges kilátást. A kunyhó közepén a döngölt agyagos talajon szárított agyagból vagy kőből rakott, a talaj szintjéből kiemelkedő nyílt tűzhely áll. A füst a falakba vágott nagy nyílásokon át távozik a tetőorom két végén. A hálóhelyek háncsból fonott matracok az egyik sarokban vagy a falak mentén elhelyezve. A kunyhót lakói háziállatokkal osztják meg: fekete disznókkal, pulykákkal és csirkékkel. Enni sült csirkét, fekete babot és kenyér helyett tortillát, egyfajta kukoricalisztből sütött omlettet kaptunk. Hozzá sört és tequilát, vagyis agavépálinkát ittunk. Másnap kora reggel összeállt kis csapatunk, hogy öszvéren nekivágjunk a Sierra Mazatecának. A falu lótenyészetétől béreltünk öszvéreket és kíséretet is. Guadelupe, az utat ismerő mazaték indián ült a vezető állaton, és vezette a csapatot. Gordon, Irmgard, a feleségem és én középen lovagoltunk öszvéreinken. Az oszlop végén Teodosio és a mindenki által csak Chicónak nevezett Pedro, két mezítlábas fiatal fiú menetelt a csomagjainkkal megrakodott hátasok mellett.

86

Gordon és én az előtető alatt. a „La Providencia” nevű tanyát. részben sziklás. Egy-egy rövid. és most életfogytiglani börtönbüntetését tölti. A frissen szedett kávébabot egy melléképületben gyűjtötték. Azután viszont éppen ez bizonyult az utazás elképzelhető legeszményibb módjának.Eltartott egy ideig. Indián kísérőink óriási szív alakú levelekkel védekeztek a hirtelen eső ellen. Reggel arra ébredtem. míg nálunk kerti dísznövényként termesztik. Döbbenetes ügyességgel használták ki a járhatatlan. amikkel Gordon szerelt fel minket. színes szegéllyel ékesített köpenyeikben. köztük betegeskedő férjét is. Vendéglátónk. aki megölte a feleségét. aki előtt már 87 . amelyek fölött csodás pillangók nyüzsögtek. Utunk fullasztó hőségben és párás levegőben haladt. heves trópusi záporban jól jöttek a viaszosvászonból készült hosszú. vagyis az Ipomoea violacea kék virágkelyhei. aztán banáncserjékkel vagy kávéültetvénnyel tarkított tisztások a lazán álló facsoportok között. haladtak árkon-bokron. hogy egy malac röfögött az arcom fölött. a hátukon hordott kávézsákot a homlokukra erősített pánttal tartva. ahogy így eltakarva lábaltak az öszvérek mellett. Már esteledett. Donata asszony egy egész nagycsaládot vezetett. Szép látvány volt. Útközben sokszor rám köszöntek a bokrokból a varázsszulák. vagy meredeken lejtős szakaszokon át vezető ösvényen. majd szédítő lejtőkön át a Rio Santo Domingo folyómedrében fölfelé a völgyben. Don Joaquim Garcia. Ráadásul a környékbeli kávétermesztés úrnője is volt. részben süppedő talajt. Doña Donata Sosa de Garcia házában kaptunk szállást. Teodosio és Chico nagy zöld szöcskének tűnt. az út mentén virágok. és féltékenységből megölték. A lovasoknak egyáltalán nem kellett irányítaniuk őket. kúszónövényekkel benőtt fákból álló őserdő. Ayautlában több napig maradtunk. Az út minden gondjától megszabadulva maradéktalanul a táj és a trópusi vegetáció szépségének szentelhettük figyelmünket. egy fiatal mesztic suhanc. patakokon. a szabadban terítettük ki hálózsákjainkat. A fekete ololiuqui magok erről a növényről származnak. ezt a hegyoldalban elszórtan fekvő mazaték települést. a nagycsalád feje vendégszeretően és méltósággal fogadott minket. Doña Donata egyik vejének egy másik nővel volt viszonya. széles poncsók. amikor elértük első táborhelyünket. Este a mazaték mellett spanyolul is tudó Doña Donata gyertyafény mellett beszélt a faluban folyó életről: A látszólag oly békés és paradicsomi természeti környezetben álló kunyhók majd mindegyikében lejátszódott már valamilyen tragédia. Itt vadon terem. amiket hamarjában az út szélén vágtak maguknak. amikor a fiatal indián nők és lányok estefelé hazatértek a kávéültetvényekről világos színű. hol meredek emelkedőkön. amíg hozzászoktunk a kemény fanyergekhez. Hatalmas. Ayautla főnöke. Az öszvérek egyenletes lépésekben libasorban követték a vezető állatot. A most üresen álló szomszédos házban egy férfi lakott. Újabb napi utazás után derék öszvéreink hátán értük el Ayautlát.

hogy ezen a tájékon mire is használják. és fürdésre csábított. Újabb kétnapi lovaglás után értünk el Rio Santiagóba. hogy számos. A hegyoldalban a sűrű dzsungelben forrást fedeztünk fel. a környéken szétszórtan élő rokonán keresztül kapcsolatot találjunk olyan curanderókkal és curanderákkal. két-három boltocska. Azt a kifogást hozta föl. vagyis füvesemberekkel és asszonyokkal. aki még az egyik gombaexpedícióból ismerte őt. fémes csillogású ékszert. A település a trópusi vegetáció közepén fekszik. a curandero. hogy mazaték és spanyol tolmácsként dolgozzon. Ő azonban tisztázatlan okokból nem volt hajlandó fogadni minket. Mivel késve érkeztünk Rio Santiagóba. a feltűnően pompás mazaték köpenyben járó. és attól félt. Ugyanakkor egy egész csokornyit kaptunk a keresett növény virágzó példányaiból egy idős füvesasszonytól. Sikertelenek maradtak a próbálkozásaink is arra. hogy lezuhantunk valamelyik sziklameredélyen vagy esetleg rablótámadás áldozatai lettünk. és válaszolni a hojassal kapcsolatos kérdéseinkre. Itt is a tipikus falukép fogadott: a centrumban piactér. amikor egyáltalán nem volt lehetőségünk rendes mosakodásra. Doña Donata jó kapcsolatainak köszönhetően egy idős asszonytól kaptunk először mintát a keresett növényből: néhány levélnyi hojas de la Pastorát. a gyarmati időkből származó félig leomlott templommal. egy Huautla de Jimenezben dolgozó tanárnő. Doña Herlinda már aggódott értünk. illetve segítsen nekünk abban. nagytiszteletű és gyönyörű nevű Natividad Rosa asszonytól. mivel törvénytelen adókat szedett.és citromfák valamint banánültetvények veszik körül. hogy elvégezze előttünk a hojas ceremóniát. egy vegyesbolt. Feladata az volt. és esővédők a lovaknak és öszvéreknek. ezt az aprócska kékeszöld. hogy túl öreg a mágikus 88 . Előtte San Miguel-Huautla faluban éjszakáztunk magasan a hegyek között. akik használják a hojas de la Pastorát. de őt sem sikerült rábírni arra. Mivel azonban hiányoztak a virágok és a gyökerek.délelőtt tiszteletünket tettük. amelynek pompás friss vize egy természetes sziklamedencében gyűlt össze. ugyanis ismerte a környék veszélyeit. Gordon Wasson meghívására érkezett ide. hogy közelebbit tudjunk meg a növény termőhelyéről vagy arról. narancs. Attól félt. Itt láttam először a szabad természetben kolibrit. Felejthetetlen élvezet volt ez azok után a napok után. csak két állig felfegyverzett férfi kíséretében merte megtenni a kunyhójától a bádogtetős tanácsházban berendezett „irodáig” tartó rövidke utat. Következő állomásunk a mélyen a völgyben fekvő San José Tenango volt. Rio Santiagóban csatlakozott hozzánk Doña Herlinda Martinez Cid. amint a vastag liánok virágai között szálldosott. hogy lelövik. ezt a növényi anyagot nem tudtuk botanikai meghatározáshoz felhasználni. Doña Herlinda rokoni kapcsolatainak segítségével sikerült először kapcsolatot találni egy gyógyítóval: ez volt Don Sabino.

a száruk kékes. méghozzá egy curandera segítségével. hogy feküdjünk le a döngölt agyagpadlóra helyezett gyékénymatracokra. amikorra már feladtuk a reményt is. hogy később Bázelben megvizsgálhassuk a laboratóriumban. Herlinda rokonságába tartozó bizalmi ember a sötétség beállta után titkos ösvényen vezetett minket a curandera magányos. Immár tehát a birtokunkban voltak egész növények virággal és gyökérrel együtt. A curandera gyertyát gyújtott 89 . fehér sisakos virágai vannak. majd üvegekbe töltöttük. A növénynek kék. Állítólag egy nagyon. és senki sem tudhatta meg. A kapcsolatot megteremtő. amivel az indiánok már ősidők óta kézzel őrlik a kukoricát. és ezek alkalmasak voltak a botanikai meghatározásra. ahol a verebek énekelnek. ahogy a környéken minden indián nő.utazás fáradalmaihoz. és egy kendővel kinyomtuk a levét. és ezzel mondott köszönetet az isteneknek. Egy mozsárban összetörtük a friss leveleket. ahol a bölcs asszonyok az erejüket összegyűjtik. A faluból senki sem láthatott minket. fehérek vesznek részt a szertartáson. Consuela Garcia a negyvenes éveiben járó asszony volt. Herlinda a csak mazatékul beszélő Consuela szavait spanyolra fordította. aki késznek mutatkozott „nekünk szolgálni”. Nyilvánvalóan a szent szokások büntetendő megsértése volt. hogy a többi gyógyító megtagadta részvételünket a hojas ceremónián. ahhoz a tóhoz. mezítláb járt. A munkában egy indiólány segített nekünk. ott egy kávébabot ültetett a földbe. A Salvia-ceremónia Tervezett továbbindulásunk előtti napon. amiért ötven peso fizetséget kért. és ahol a dolgok megkapják a nevüket. a sötétben idegen madarak kiáltása hallatszott. hogy idegenek. és mindenhonnan kutyák ugattak minket. hogy ahol kiásott egy növényt. Ahogy fölfelé kapaszkodtunk. nagyon messze fekvő erdei völgyben nőttek. Valószínűleg híre ment az üzletnek. Azt mesélte. A curandera. azt mégis sikerült megszervezni. aki ismerte a metate nevű kőmalom használatát. hogy a ceremóniák során a hojas kipréselt levét isszák meg. Natividad Rosa azt sem árulta el nekünk. Látnivalóan a Salvia (zsályafélék) neméhez tartozó növényről volt szó. Ez lehetett az igazi oka annak. a falu fölött a hegyoldalban álló kunyhójához. amelyek húsztól harminc centiméterig terjedő hosszúságú fürtben helyezkednek el. mivel tudtuk. Félénken engedett be minket a kunyhójába. tehát valószínűleg ez tartalmazza a hatóanyagot. Felszólított minket. mivel két további asszony is hozott nekünk még leveleket. Néhány nappal később Natividad Rosa egy egész kosárnyi hojast hozott. majd a bejáratot azonnal eltorlaszolta egy nehéz gerendával. hogy a füvesasszony fogad. hogy valaha részt veszünk egy ceremónián. Ezt alkohollal hígítottuk a tartósítás végett. ahhoz a forráshoz. a közismert mezei zsálya rokona. hogy az ajándékba adott hojas csokrot hol szedte. és hogy hosszú utat kell megtenni bizonyos helyekig.

tömjénszerű gyantát gyújtott. hogy furcsa. miközben hirtelenjött trópusi eső dobolt a tetőn. A hojast a metate segítségével összetörte. Anita három pár levelet kapott. Consuela megkérdezte. Végül a teli poharakat szertartásosan megfüstölte a kopál fölött. félig éneklő hangja. hogy anya és lánya jól vannak. A metatét és a szitát gondosan kiöblítette vízzel. A curandera magának hat pár levelet készített ki. Ezután megint csend és sötét következett. hogy egy darabig még maradjunk a háncsmatracokon és pihenjünk. Consuela aggódott. hogy hisznek-e a szertartás igazságában és szentségében. A sötétből felcsendült a curandera félig beszélő. akit közvetlenül elutazása előtt New Yorkban idő előtt kellett kórházba szállítani. Kiderült. hogy nem fogjuk tudni még sötétben elhagyni a kunyhóját úgy. Egyszer csak furcsa zajokat és jövésmenést lehetett hallani a szobában — vajon valaki idegen rejtőzködött a kunyhóban. Azt a megnyugtató választ kapta. hangos mennydörgés kísérte. hogy csak a patkányok rendetlenkedtek. amin néhány szentkép állt mindenféle limlom között. Persze a kutyák mindenhol egyre csak ugattak. Megerősítette. hogy hiszünk-e a rítusok szentségében és Krisztus vérében. és ünnepélyesen elfogyasztották a nagyon keserű ízű italt. Helyettem a feleségem vállalta a feladatot.egy asztalon. A curandera most egy tálban kopált. nem tudtam velük tartani. gyakorlott mozdulatokkal dolgozni kezdett. mi ügyben járunk. Consuela megkérdezte. A háncsmatracokon a sötétben fekve vártuk a hatást. hogy a falu lakói nem vettek észre. Ugyanennyit osztott ki Gordonnak is. a földön és a füstölőedény fölött. A rönkfalak résein keresztül a kunyhó sötétjébe hasított a villámok fénye. hogy senki ne lásson meg. ima és a gyertya manipulációja az „oltárasztalon”. Mivel én éppen súlyos gyomorpanaszoktól szenvedtem. világos peremű képzeteket lát. Gordon a lánya állapota felől érdeklődött. Ezt követte a voltaképpeni tanácskérés. A ceremónia végén a curandera felszólított minket. Mintegy húsz perc múlva Anita azt suttogta. majd finom szitán keresztül egy pohárba préselte. Consuela elfújta a gyertyát. Miután igennel válaszoltak. az „oltárasztalról” a földre állította. aminek illata hamarosan megtöltötte az egész kunyhót. akinek alakját nem ismertük fel a gyertyafényben? Consuela láthatóan nyugtalanul kutatta át a helyiséget égő gyertyával a kezében. majd a gyertyát ismét a szentképek közé helyezte. Ezután megint éneklés következett. hogy a hojas 90 . énekelt és imákat vagy varázsigéket mondott. Részvételünk a ceremónián az expedíció csúcspontja volt. Herlinda fordított: Azt kérdezte. Ezután körülményesen elkészítette a varázsitalt. és lehetőleg hang nélkül. Gordon jelentkezett. az elemlámpa fénye mellett ereszkedtünk le a hegyoldalból bádogbarakkjainkhoz úgy. A gombákat is mindig párokban adják. „Creemos” (hiszünk) válaszunk után folytatódott a szertartásos cselekmény. Hirtelen vihar tört ránk. Consuela a poharak átadása előtt megkérdezte Anitát és Gordont. Gordon is érezni kezdte a drog hatását. hogy közülünk ki akar vele együtt inni. Ezután némán. aminek valószínűleg mágikus jelentősége van. A curandera meggyújtotta a gyertyát. ugyanis kisbabát várt. Ám a váratlan vihar napkelte előtt elállt.

Az élménygazdag éjszaka reggelén búcsút mondtunk San José Tenangónak. amely a hegyoldalban lévő főút mentén terül el. és azonnal késznek mutatkozott a tablettákkal „szolgálni”. Maria Sabinánál. Az intézet vezetője nehézségekről számolt be. Ennek az állami szervezetnek az a feladata. Guadelupe és a két legény. akik oly biztonsággal és kellemesen vittek keresztül minket a Sierra Mazatecán. termékeny tájon át. hogy a füvesasszony a teonanacatl titkát elárulta az idegeneknek. szokatlanul változékony és kifejező. hogy tanulmányozza és segítse megoldani a bennszülött lakosság. Huautla főnöke az Institute Nacional Indogenista közreműködésével megpróbálta kedvezőbbé tenni a termelő indióknak fizetett kávéárakat azzal. vagyis a „szent gombákat”. vagyis konzultációt tartani nekünk. mint a teonanacatlt. Azt a házat felgyújtották. Abban maradtunk. majd csapatunk ismét elindult felfelé a völgyben az éjszakai vihartól most a napfényben ragyogó. Láthatóan nagy benyomást tett rá. Terveink szerint innen autóval tértünk vissza Mexikóvárosba. amelyek a kávépolitika területén merültek fel. Az idős curandera arca okos volt. csirkék és malacok kavarogtak. A Posada Rosaurában. amiben az a történelmi találkozó történt Gordon Wassonnal. hogy igyekezett megszüntetni a közvetítő kereskedelmet. Napközben Huautla de Jimenezben sétáltam. tehát az indiók problémáit. és holttestét 91 . Hamarosan felmálháztunk és nyeregbe szálltunk. amelyben félmeztelen gyerekek. Ezután elkísértem Gordont. Gordon Wasson 1955 nyarán egy éjszakai ceremónián az ő kunyhójában kóstolta meg a szent gombákat — valószínűleg ő volt az első fehér ember. hanem a tervezett kémiai elemzéshez is. vagy egy irigy kollega amiatt. Vezetőnk. viszont egyértelműen hallucinogén jelleget mutatott. akinek ebben része lehetett. Huautla de Jimenez központi települését. Huautla akkoriban létező egyetlen fogadójában elköltött ebéddel búcsúztunk el indián kísérőinktől és hűséges öszvéreinktől. A curandera egy távolabbi hegyoldalban lakott Huautla fölött. valószínűleg a felindult helyiek. Kellő mennyiségű eredeti növényi anyag is rendelkezésünkre állt nemcsak a botanikai meghatározáshoz. Teodosio és Pedro a megbeszélt időben jelent meg az öszvérekkel a barakk előtt. Másnap tiszteletünket tettük a Wasson kiadványaiból híressé vált curanderánál.de la Pastorát az indiók ugyanarra a célra és ugyanolyan szertartásos keretek között használják. amikor elmeséltük. Az általunk most látott új kunyhóban — ahogy valószínűleg már a régiben is — elképesztő rendetlenség uralkodott. Azonban tavaly júniusban meggyilkolták. sem tartós. A Gordon Wasson és feleségem által átélt hojas miatti kábulat nem volt mély. hogy ez a rákövetkező éjszaka Doña Herlinda házában történik majd meg. hogy sikerült a gombák szellemét tablettákba préselni. aki meglátogatta az Institute Nacional Indogenistát. Santiagón keresztül estefelé értük el utolsó állomásunkat mazaték földön.

Ő maga két párat vett be. Nekem Maria Sabina irányítása mellett az egyik gyermek. vagy éberen várta az előtte álló eseményeket. A tolmácsként ismét jelenlévő Herlinda segítségével elmagyaráztam a curanderának. Don Aurelio. Már éjfél felé járt. Az idős Aragon atya. Később megjelent az öreg curandero. ahol a szertartás zajlott. A levet tartalmazó poharat ugyancsak megfüstölte és megáldotta Maria Sabina és Don Aurelio.megcsonkítva találták meg. Az ugyancsak curanderaként fellépő Apolonia lányának és Don Aurelionak ugyanekkora adagot osztott ki. Addig az egész társaság a földön lefektetett háncsmatracokon aludt. Apolonia és Aurora. ahogy a 92 . A verandán kakaót és édes süteményeket szolgáltak fel. Sétánk során betértünk a dómba is. amit San José Tenangóban kihagytam. amint az kiabálni kezdett. amikor elkezdődött a szertartás. hogy a teonanacatl élvezete előtt chocolatl italt szokás inni. Csak a hátsó kertbe vezető vészkijárat maradt nyitva a sürgető szükség esetére. meghívott minket egy pohárka tequilára a sekrestyébe. Állítólag az ital különösen hatásos. Minden előkészület és az ezt követő szertartás is nagyon hasonló volt ahhoz. Szerettem volna bepótolni az ezzel a droggal szerzett tapasztalatot.) Amikor eljött az idő. majd átnyújtották nekem. (Egyenként 5. Ott volt két csinos lánya. vagyis az ajtót eltorlaszoltuk az egyetlen ággyal. egy körülbelül tíz éves kislány készített italt öt pár friss hojas de la Pastora levél levéből. amitől kicsivel elviselhetőbb lett a túlzsúfolt szoba nehéz levegője. nagyhatalmú. Gordon szintén. Maria Sabina ünnepélyes megfüstölés után párosával kiosztotta a tablettákat a jelenlévő felnőtteknek. ahonnan gregorián kórus hangja hallatszott ki. hogy egy tablettában két pár gomba szelleme van bezárva. A sötétség beállta után mindannyian bementünk abba a szobába. Maria Sabina időről időre egy-egy darab kopált dobott az edényben izzó szénre.0 mg szintetikus pszilocibint tartalmazó tabletták voltak. oda már megérkezett Maria Sabina és hatalmas kísérete. félszemű férfi fekete-fehér mintázatú köpenybe öltözve. A szobát lezártuk. ha azt egy ártatlan gyermek készíti el. míg feleségem és Irmgard csak egy-egy tablettát vett be. Apolonia minden alkalommal a melléhez emelte gyerekét. ami húsz milligramm pszilocibinnek felel meg. két gyakornok curandera. valamint egy unokahúg. ráadásul mindenki hozott magával néhány gyereket. A gombaceremónia Amikor este visszatértünk Herlinda házába. amelyben azt írják. Eszembe jutott az a régi krónikában szereplő beszámoló. Aurora egy párat kapott. Gordon barátja még korábbi utazások idejéből.

tanácskérés zajlott le Consuela Garcia curanderánál San José Tenangóban. míg a gombák szétrágásakor már a száj nyálkahártyáin keresztül felszívódik a hatóanyag egy része. azoknak ugyanis előbb fel kell oldódniuk a gyomorban. hogy magyarázkodás helyett cselekszünk. A helyzetet megvitattam a mellettem fekvő Gordonnal. Csakhogy mire megyünk a tudományos magyarázattal egy ilyen helyzetben? Úgy döntöttünk. formák és színek egyezéséről a pszilocibin#8209. hogy a fiatal nők kábulatban átélt vallásos élménye szexuális. hogy a két curandera valóban jóstehetséggel bírna. ami aztán a hajnali pirkadatig tartott. amikor a curandera valamit mormolni kezdett. amit azonban nem kísértek hallucinációk. Mire visszaért New Yorkba. amikor a gyarmati időkből származó templomokat látogattunk. 1970) című könyvében így ír arról. Én a hojas hatására egy ideig felfokozott érzékenységet és intenzív megélést tapasztaltam. Maria Sabina imájára és énekére a lányai áhítatosan. Klaus Thomas Die künstlich gesteuerte Seele (Stuttgart. az anya és gyermeke valóban jól volt. Körülbelül tíz perc múlva a tabletták szelleme is elkezdte éreztetni hatását. mint Consuelától. misztikus környezet által meghatározott eufórikus révületet élt át. A feleségemre nagy benyomást tett egy bizonyos furcsa vonalmintázat. Ezek azért különösen érdemesek a figyelemre és fontosak kultúrtörténeti szempontból. További tablettákat osztottunk ki. Gordon ismét a lánya és az unokája sorsa felől érdeklődött. milyen ügyben jöttünk. Ugyanolyan jó hírt kapott. mert az építkezés során segítő indián kézművesek és művészek indián stíluselemeket csempésztek a munkába. Így már összesen fejenként 30 mg pszilocibint vettek be. A szertartás közepe táján Maria Sabina megkérdezte. Anita. érzéki benyomásokkal párosul. amikor pontosan ugyanezt a képet látta viszont az oltár fölötti gazdag díszítésben egy régi templomban Puebla mellett. hogy a közép-amerikai indián művészetet esetleg befolyásolhatták a pszilocibin-kábulat látomásai: „Az indián művészet régi és új termékeit elfogulatlanul szemlélőt már egyetlen művészettörténeti összehasonlítás is meggyőzheti… a képek. Megdöbbent és meghatódott. Sötétben vártuk a hatást a drogok kiosztása és az „oltárasztalon” álló gyertya eloltása után. Számunkra egyértelmű volt. Fél óra sem telt el. Don Aurelio pedig mély basszusban válaszolt. hogy a hatóanyag felszívódása a tablettákból lassúbb. A két curandera és a curandero még egy-egy pár tablettát kapott. Maria Sabina azt mondta. és lányai és Don Aurelio is nyugtalanná vált. hogy a tablettákból hiányzik a gombák szelleme. hogy mi történik.kábulatban 93 . Apolonia és Aurora hevesen izgatott lihegéséből arra következtettünk. Irmgard és Gordon az idegenszerű. Herlinda lefordította és elmagyarázta. ami persze nem bizonyíték arra. Ez a Mexikóvárosba vezető visszaúton történt.

nincs különbség. Más szempontból a curandera viselkedését a szent szokások profanizációjának vagy akár elárulásának is tekinthetjük. ami teljesen tönkretette a település eredeti jellegét. Ezt a veszteséget csak többé-kevésbé ellensúlyozza az. illetve lehetővé tette a szent gombák tudományos botanikai és kémiai vizsgálatát. nem egy bűnöző volt közöttük. További hátrányos következmény volt az. a pszilocibin lett.” Az általam a szárított Psilocybe mexicana gomba bevétele után látott képek mexikói karaktere és Li Gelpke pszilocibin#8209. aki az idegen. amikor nem terem gomba. A varázsgombákról szóló publikációk a hippik és kábítószerfüggők valóságos invázióját indította el mazaték földön. a fehér ember előtt megnyitotta a szent szertartást. Ha a kutatók és tudósok bárhol megtalálják és feltárják a láthatóan egyre fogyatkozó régi szokások maradékait. Amikor pirkadatkor elköszöntünk Maria Sabinától és családjától. Hogyan értékeljük a javasasszony Maria Sabina viselkedését. A kaland során bár vesztettem néhány kilót a súlyomból. többek között az is. Az örömtől ragyogva magyarázta tolmácsnőnknek. Herlindának. a curandera úgy nyilatkozott. Sokan közülük rosszul viselkedtek. Huautla de Jimenezből először nyaktörő kamionúton indultunk vissza egy helyenként részben összeomlott úton át Teotitlanba. Ez a legkompetensebb szempontból adott megerősítést arra nézve. Az eredmény egy értékes hatóanyag. mégis felbecsülhetetlen mennyiségű élményt és benyomást 94 . úgy azonnal elvész azok eredetisége. hogy igazi idegenforgalom alakult ki Huautla de Jimenezben. Honfitársainak egy része is így vélekedett. hogy állítólag felgyújtották a házát. ahonnan már kényelmes autóút vezetett Mexikóvárosig. mint a gombáknak. Ezek a megállapítások és meggondolások igazak a legtöbb néprajzi kutatásra. és mindennek semmi eredménye nem lenne. expedíciónk kiindulópontjáig. amit ezek a titkos praktikák rejtettek. amit kifejeztek különböző bosszúálló cselekmények. hogy a tablettáknak ugyanaz az ereje. hogy ezzel kaput nyitott a mexikói gombakultusz mai formájának kutatása előtt.látottakkal. ha a kutatás eredménye maradandó kulturális hozadékkal jár. hogy így akkor is tud konzultációt tartani. és megengedte a szent gomba megkóstolását? Mindenképpen nagy érdem. E segítség nélkül talán — sőt igen valószínűen — nyomtalanul eltűnt volna az egyre terjedő nyugati civilizációban az az ősi tudás és tapasztalat. Búcsúajándékként kis fiolányi pszilocibin tablettát adtam Maria Sabinának.kábulatban készült rajza is utal erre az összefüggésre. A gombakultusz profanizációja nem állt meg a tudományos feltárásnál. hogy a szintetikus pszilocibin azonos a természetes anyaggal.

hogy a növény a zsályafélék neméhez tartozó. A Ska Maria Pastora varázsnövény problémája még megoldásra vár. amelyek nekem személyesen nagyon sokat jelentettek. hogy annak hatása volt az életemre. 11. Megragad Jünger prózájának szépsége és varázslata — a virágok és álmok. a szerencséről. Első kapcsolatom Ernst Jüngerrel A „sugárzás” szó fejezi ki legjobban azt. Rudolf Gelpkét vagy Gordon Wassont. a színekről és más témákról szóló gondolatok. Ugyanakkor a munka jellegéből adódik. addig le nem írt fajta. és segítettek leküzdeni azokat a problémákat. amelyek közvetlenül vonatkoznak saját személyes életünkre. Jativa végezte el a cambridge-i Harvard Egyetem Botanikai Intézetében. hogy a hallucinogén drogok kapcsán személyes kapcsolatba kerültem volna a szerzővel. a magányos séták. Ebből kiderült. ami a hatóanyagok kémiai természetét illeti. ugyanakkor mélysége és szellemi lényege egyszerre jelenik meg. a véletlenről. ugyanis a Mexikóból magunkkal hozott és alkohollal konzervált lé az önkísérletekben már nem mutatott hatást. A növény pszichikailag hatásos összetevője valószínűleg nem túl ellenálló anyag. hogy érdekes és fontos kortársaimmal hozott kapcsolatba. anyagi aspektusa. Már negyven éve újra és újra előveszem Jünger Das abenteuerliche Herz című könyvének első és második változatát. A hojas de la Pastora magunkkal hozott növénymintáinak botanikai elemzését Carl Epling és Carlos D. amit a szerzők Salvia divinorumnak neveztek el. mert benne a dolgok felszíne.szereztem. amiket az általam felfedezett anyagok vetettek fel. és olyan találkozásokat mutatok be. A varázs-zsálya préselt levének kémiai elemzése sikertelen volt a bázeli laboratóriumban. Ez már jóval az LSD felfedezése előtt és azelőtt bekövetkezett. Szemléletmódján keresztül az egész világ új. ragyogó fényt kapott számomra. Ezek közül már megemlítettem néhányat: Timothy Learyt. Ernst Jünger sugárzása Könyvemben eddig főként tudományos munkámmal foglalkoztam és azokkal a dolgokkal. A következő oldalakon kissé kilépek a természettudós tartózkodó szerepéből. és persze a személyiségemre is. amik szakmai tevékenységemmel függenek össze. A felszín pontos leírásában és a mélység a felszín mögötti ragyogásában mindenhol 95 . ahogy Ernst Jünger irodalmi munkássága és személyisége hatott rám. nem utolsó sorban amiatt.

ahol számos titok csábít. Az Auf den Marmorklippen nemcsak a német próza mesterdarabja. Olyan emberként. Úgy tűnik. 1947. amire viszont a következő választ küldte. Levelező kapcsolatom Ernst Jüngerrel eredetileg szintén nem a drogok kapcsán jött létre. Bottmingen. Igen tisztelt Jünger Úr. Kirchhorst. Erre elküldtem neki az erre vonatkozó publikációkat. Levelezésünk során Ernst Jünger az LSD-vel kapcsolatos munkám iránt is érdeklődött. amiről egy barátjától értesült. aki így felnyitotta volna a szememet. 1948. A Das abenteuerliche Herz című mű a drogokról is szól. az átbombázott éjszakák borzalma költői látomásként. Küldeménye az Egy angol ópiumevő vallomásaival[17] együtt érkezett. Sajnos ez az örömöm meghiúsult. hanem hálás olvasójaként egyszer a születésnapjára írtam neki. mézzel folyó országból. …térjünk át az Ön új fantasztikumáról szóló két mellékletre. aki Öntől évek óta gazdag ajándékokat kap. ahol az „aranyló zümmögésről” ír… Az itt említett könyv 1939-ben. március 29. mivel Bernben elutasították a külföldre szállítás iránti kérelmemet. hanem sokkal inkább szerettem volna utalni Auf den Marmorklippen című könyvében olvasható csodálatos mondatokra. mert benne a zsarnok alakja és a háború. amíg magam is érdeklődni kezdtem ez iránt a téma iránt — nevezetesen az LSD pszichikai hatásainak felfedezése után. hogy Ön valóban olyan területekre lépett. március 3. jóslatként jelenik meg. röviddel a második világháború kitörése előtt jelent meg. A küldeményt igazából nem üzenetnek szántam egy tejjel. most szerettem volna Önt a mai születésnapján egy üvegnyi mézzel megajándékozni.megjelenik a teremtés csodája és az egyes emberben rejtőző egyszeri és örök valóság. aminek új 96 . Sok évnek kellett eltelnie. hanem azért is jelentős. Nincs még egy olyan költő.

és az ember olyan benyomásokat szerez. keleties zsarnokoskodáshoz vezetett… Nem sokkal ezután Ernst Jünger egyik leveléből megtudtam. én már rég túl vagyok a praktikus tanulmányozáson. Különben lázas állapotban is úgy éreztem. hogy éppen a Das abenteuerliche Herz olvasása ihlette a fordításra.” A rákövetkező évben megjelenő könyv alcíme Rückblick auf eine Stadt[19]. Ami a művésznek az alkotás. Ami engem leginkább foglalkoztatott. és hogy a tudat gyengül. Ezzel szemben a tea hatása alatt a gondolatok hitelesen sorakoznak elő. Ezzel szemben maga a koncepció jelentős. ha a drogok nyűge alatt van. melyek során előbb vagy utóbb mindenki veszélyes vizekre téved. Ezzel szemben a földrajzi leíráshoz tiszta tudatra van szükség. Az ilyen benyomásokhoz sorolom azt a szép tanulmányt is.fordítása nemrégiben jelent meg. ami roppant kellemes. új zenét. Avis au lecteur. ami egy-egy mondat leírásakor felmerül. Kirándulásaim a hasisnál értek véget. amelyekből talán az érzékeink szövődnek. az az orvosnak a gyógyítás. aki a bejárható tengerek szigetcsoportjain úgy jut túl. ha néhányszor átlép a tapétán. míg a kávé energetikum — éppen ezért a tea összehasonlíthatatlanul nagyobb múzsai ranggal bír. amit a hadseregek a vadászpilótáknak és más harcosoknak is adtak. volt azokról egy kéziratom. Az itt előforduló drogkutatóról ezt írta nekem: „…A földrajzi és metafizikus világokba tett kirándulások sorában. Az ember keresztülrohan a gátlásain. hogy az ember új tájakat és szigetcsoportokat fedez fel. hogy a belső glóbusz e Kolumbusza jó véget érjen — mérgezésben hal meg. A kávénál azt veszem észre. Az volt azonban a tapasztalatom. Nézetem szerint a tea fantasztikum. A szerző azt írja. hogy Heliopolis című. hogy a drogokat használja közlekedési eszközként. amit aztán elégettem. ha ép bőrrel megússza. amit Maupassant írt az éterről. szerepelnek olyanok is. amiket egy helyéről soha el nem mozduló ember tesz. Ezért számára is üdvös. ha megjelenik a Zollstation[18]. az ezen anyagok viszonya volt az alkotás folyamatával. Egyébként azt hiszem. amelyek egyébként nyilván nem lehetségesek. hogy az alkotó munkához éber tudatra van szükség. amiket itt megpróbálok leírni. és csak örülhet. Persze nem hagyhatom. akkor éppen írás alatt lévő regényében szerepel egy okfejtés a drogokról. ami egészen egyértelmű lesz majd. de sokszor mániás állapotokhoz. a termékeny kételyt. és belép azokra a területekre. hogy szétrombolja a fény és árnyék finom hálózatát. Ami engem illet. mint inkább az energetikumok iránt — ide tartozik a Pervitin. Olyan kísérletek ezek. a mi korunkban sokkal kisebb a hajlandóság a fantasztikumok. Kivonatokat közlök a hajónaplójából. a jövő 97 . Ami a tanulmányaimat illeti.

városára pillant vissza. amíg a drogok hatása be nem állt… Az agya univerzumába tett felfedező utakat…” A helytartó zsoldosai által Antonio Peri elfogásakor kifosztott könyvtár középpontjában „…a XIX. Antonio Peri elsősorban „régi gyógyszerkönyvekre. Antonio Peri alakjában formázza meg Jünger az említett kábítószeres felfedezőt. amik 1582-ben jelentek meg Bázelben…” Gyűjteménye egyik részében úgy tűnt. amiről aztán két könyvében. ahol a jelen technikai berendezései és fegyverei a mágikus tartományban fejlődtek tovább. Poe és Baudelaire. Az első próba Két évvel később. sőt naplót vezetett kirándulásairól. ami részben füveskönyvekből és orvosi tanulmányokból. mint Albertus Magnus. Ez jóval azelőtt történt. hogy az LSD hatásait nem orvosi keretek között. Hoffmann. különösen érdekesnek találtam ezt a kísérletet. Olyan nevektől. és nem látogatta a kiméréseket a Pagos mentén. részben költők és mágusok munkáiból állt. Antonio szerette ezeket olvasgatni. Mivel akkoriban még csak pszichiátriai problémafelvetésekkel kapcsolatos LSD-kísérletekről születtek beszámolók. Azt mondta. és egy alkotó ember kapcsán vizsgáljuk meg. a fekete mágiáról szóló írások és démonológiák a középkorból. T. a tapéta anyagába van szőve minden ország és minden ismeretlen sziget. illetve a Menny és pokolban[20] számolt be. hogy Aldous Huxley hasonló kérdésföltevés mellett elkezdett volna meszkalinnal kísérletezni. E. Az évek során hatalmas ismereteket szerzett. amivel e világ termeibe és barlangjaiba belépett. „…Álmokat fogott magának éppen úgy. recept. ahogy mások pillangót vadásznak hálóval. De voltak régebbi nyomatok is. és mintha folyóiratokban és évkönyvekben vadászott volna a vegyületek után. 98 . aki Heliopolis óvárosában lakik. Az érzékelés kapuiban. Raimundus Lullus és Agrippa ab Nettesheym. Ott volt többek között egy heidelbergi pszichológus régi kötete a meszkálrügy kivonatáról és Hoffmann-Bottmingen egyik írása az anyarozs fantasztikumáról…” Még a Heliopolis megjelenésének évében személyesen is megismerkedtem a szerzővel.és orvosságos könyvekre fordította figyelmét. és ahol a démoni technokraták és a konzervatív erők között folyik a hatalomért vívott harc. Aztán persze ott volt Wierus nagy fóliánsa a De Praestigiis Daemonum és Weckerus diák oly különös tanulmányai. mivel lehetőség támadt arra. század nagy lázítói álltak: de Quincey. vagyis 1951 februárjának elején következett el a nagy kaland: LSD-utazást tettünk Ernst Jüngerrel. A drog volt az a kulcs. és az álom birodalmába kirándult. Vasárnap és ünnepnapokon nem utazott a szigetekre. füveskönyvek. Bezárkózott a szobájába. Szobájához kicsiny könyvtár is tartozott. A.

és farmakológus professzort. megszabadultak a múlttól és jövőtől és boldogan élvezték a teljes „itt és most” létet. ami mély örömmel töltött el minket. nagyobb dózis LSD-vel végzett próbálkozások után felülvizsgálta ezen nézetét. Moltner ezt először csodálattal. aki nagyobb adag meszkalinnal már mélyebb területekre is eljutott.05 milligrammot. hogy milyen lesz a reakciója egy olyan erősen érzékeny embernek. fantasztikus álomképek jelentek meg.” Későbbi. Mindhárman megközelítettük a misztikus léttapasztalás kapuját. és így nyilatkozott: „A meszkalin tigrisével összehasonlítva az Ön LSD-je házimacska. A most Buddha-szerűen megvilágosultnak tűnő Konzett vonásai valahogy időtlennek látszottak. majd finom koronává ágazott szét. ami karcsú szárként emelkedett. Mozart fuvolára és hárfára írt koncertje mennyei zenének tűnt a maga földöntúli szépségében. Heribert Konzett orvos. A módosult tudatállapotból történő visszatérés erős hidegérzettel párosult. és jelentőségteljessé vált a csillogásuk.Az esetleg szükséges orvosi segítség biztosítására megkértem barátomat. de az nem nyílt ki előttünk. Mivel nem láthattuk előre. és a beszélgetés elnémult. az első kísérlethez az óvatosság kedvéért alacsony dózist választottunk. csak 0. hogy vegyen részt a kalandunkon. Az izzó peremről kék csík emelkedett fel. Didergő utazókként csavartuk magunkat takarókba a leszálláshoz. mintha szemeibe új erő költözött volna. Olyan volt. Így a kísérlet nem is vitt minket túlságosan mélyre. Közös döbbenettel bámultuk a japán füstölőből a gondolatok könnyedségével felszálló füstgomolyagokat. ahogy azt néha megtette a levegő megtisztítására. ami a drogbódulat mélyebb tapasztalataival foglalkozik: „…Schwarzenberg füstölőt gyújtott. E tényt ismerte félre Ernst Jünger. mint Ernst Jünger. színes karavánokat és buja oázisokat láttam. én Észak-Afrikában utaztam berber törzsekkel. Ez az erő fedte fel az illatos füst játékait. A füstölővel tapasztalt és fentebb leírt jelenetet Jünger feldolgozta Besuch auf Godenholm című elbeszélésében. mintha saját képzelete szülte volna — sápadt 99 . majd elbűvölve nézte. Jünger orientális képek színpompáját élvezte. Az induló szakasz az esztétikai tapasztalás intenzívebbé válásával kezdődött. Ahogy a bódulat mélyebbé vált. amíg mi csukott szemmel hevertünk a fotelben. Túl alacsony dózist választottunk. Kirándulásunkra a tapasztalás közös és párhuzamos volta volt jellemző. ahol bőségesen került burgundi bor is. A vöröseslila rózsák soha nem látott fénnyel ragyogtak. A megszokott létezésbe történő visszatérést jóféle vacsorával ünnepeltük. Az utazás délelőtt tízkor kezdődött akkori házunk nappalijában Bottmingenben.

mintha képzeletbeli érméket rakott volna egymásra oszlopszerűen. Most egy fuvallat érte el a látomást. Ez a könyv a drogirodalom úttörő és mértékadó munkája. mint egy táncosnő. gyűrűkbe csavarta. Ernst Freiherr von Bibra 1855-ben Nürnbergben kinyomtatott Die Narkotischen Genußmittel und der Mensch című ritka. az anyag oly finom és annyira súlytalan volt. értékes monográfiáját. Figyelemreméltó. A jelenségben az idő dolgozott — barázdálta. vagy Svájcban. Bottmingenben találkoztunk nálam. mielőtt bekövetkezne a tudat mélyebb módosulása. Nincs istennő. mennyire egyszerű és lenyűgöző volt mindez. A törvények már nem a jelenség fátyla mögött hatottak. első osztályú forrás. Ledobták a ruhájukat. Beszélgetéseinkben és levelezésünkben központi témává váltak a drogok és a velük összefüggő problémák. amelyek alig mozdulnak az ár hullámverésétől. mint a kávé. Milliónyi molekula hajolt meg a harmónia előtt. Ugyanígy foglalkozik a kokával. méretek és súlyok kiléptek az anyagból. Bibra a „narkotikus élvezeti szerek” fogalma alatt nemcsak olyan anyagokat foglal össze. a légyölő galócával és a hasissal is. Moltnerből a meglepetés kiáltása szakadt fel. a dohány vagy a khat. főként ami a drogok történetét illeti. amelyek ijesztően nagy számban váltak fonalakká. ezekben az idegszálakban. A csodálatos virág sugarai és hálózatai új szintekre. A számok. A közös LSD-élmény szorosabbá tette kapcsolatunkat. Arra a szakaszra jellemző ez. felkavarta. és 100 . amik ma nem tartoznak a „narkotikumok” fogalmába. Például Jünger átengedte a drogkönyvtáram részére Dr. A tér sokfélesége lepleződött le ebben a szövetben. Bázel közelében vagy Bündnerlandban. ahogy azt itt a kék füstgomolyag megfigyelésének példája bemutatja. A piramisok a maguk súlyosságával nem érhettek a megnyilatkozás nyomába. A következő évek során alkalmanként meglátogattam Ernst Jüngert Wilflingenben. ahová Ravensburgból költözött. amiket Bibra több mint száz évvel ezelőtt állapított meg. majd csúsztak ismét szét a magasban. ami valaha is ilyen varázslattal érintette volna meg…” Az ilyen esztétikai tartományba tartozó élmény tipikus az LSD-utazás korai szakaszában. Pitagoraszi ragyogás volt… Nem volt még színjáték. aki merészebben és szabadabban tudná megmutatni magát a beavatottaknak. új mezőkre lebegtek. Drogokról szóló írásokat csereberéltünk. ami tengelye körül ügyesen megfordult. de eleinte nem szántuk el magunkat újabb gyakorlati kísérletre. mint az ópium vagy a csattanómaszlag.vízililiomok szövete a mélyben. hanem olyanokat is. és az akkorihoz hasonlóan ma is aktuális néhány olyan általános megfigyelés a drogokról. hogy világosan megmutatta magát.

Ha egyszer niopo-ülést tartanánk. aminek vizsgálatával foglalkozni szeretnék. A magokat megőrlik. aki mértéktelen fogyasztással ásta alá egészségét. Ugyanígy hamis alakoskodás lenne átkoznunk Noé gondűző kupáját csak azért. akik szintén szívnak yupát. Így történt 1955 szeptemberében kelt egyik levelemben is: „…Múlt héten érkezett meg az első 200 gramm abból az új növényből. és dühöngve a fegyvereik után kaptak. és minden szembejövőt megtámad. J. hogy a niopo milyen hatással lenne ránk. Gumilla. akkor minden nap rettenetes pusztítást végeznének. ugyanis korábban vad háborúk dúltak ezen törzsek között… A szer teljesen elvette az eszüket. huszonnegyedik fejezet). nyolcadik könyv. hogy alkalmasint minket is lekötözhessenek…” A drog kémiai elemzése során az anyarozs-alkaloidokhoz és a pszilocibinhez hasonlóan 101 . mint az a néhány coquero. sőt akár az éhhaláltól is megmenekülnek. amit az Orinoco mentén élő indiánok ajzó hatású drogként használnak. Tehát ők jóval többen vannak. és nem tartanák vissza vagy kötöznék le őket.« Kíváncsi vagyok. azokkal szemben. aki túl sok hasist fogyaszt és őrjöngve járja az utcákat. majd összekeverik égetett csigaházak lisztjével. Micsoda szörnyűséges bűn… Más jóságos és szelídebb törzsek. ahogy arról már Alexander von Humboldt is beszámol (Reise nach den Aequinoctial-Gegenden des Neuen Kontinents. és vad tombolással rohantak a harcba. használata még ma is elterjedt. akik a szer miatt a harc előtt saját magukat is megsebezvén véreztek. megerjesztik.) magjairól van szó.amikről így ír: „…Elenyésző arányt képvisel az az ember. nopónak vagy cojobának neveznek. J. P. 1741) ezt olvashatjuk: »Az otomacók azelőtt szívták a port. monográfiájában (El Orinoco Ilustrado. villa alakú madárcsont segítségével. amit niopónak. mert néhány iszákos képtelen célt és mértéket tartani…” Jüngert rendszeresen tájékoztattam a drogok területén előforduló aktualitásokról és szórakoztató jelenségekről. S. Főleg az otomaco indiánok harcias törzse használja ezt a drogot. mint az otomacók. Ha az asszonyaik nem lennének oly ügyesek. vagy azokkal szemben. yupának. semmiképpen nem szabad elküldeni az asszonyainkat otthonról. akik a koka segítségével a legnehezebb erőfeszítésekkel is meg tudnak küzdeni. ahogy azt a tavasz eleji álmodáskor tettük (egy 1951 februárjában tartott LSD-utazásra célzok). hogy harcba indultak volna a caribe törzs ellen. Az indiánok ezt a port szippantják fel egy üreges. Egy mimózafajta (Piptadenia peregrina Benth. nem válnak dühöngővé. akik étkezés után mérsékelt adaggal néhány vidám és boldog órát töltenek el.

hogy az anyag ezen drogok formájában rendelkezik-e olyan potenciállal. nem jelentik-e már a határok megengedhetetlen átlépését. Azonban felmerül a kérdés. hogy lényünk belső magja valóban érinthetetlen-e. vajon az ilyenfajta drogok használata. Ezt Goethe ismert szavainak átfogalmazásával így fejezhetnénk ki: Ha nem volna nap-lényegű a szem. nagyon mély hatású drogok vajon valóban csak további ablakot nyitnak-e az érzékeink és tapasztalásunk előtt. csak a konkrétan felszívott por formájában történő használat esetén következik be. sőt ellenkezőleg a valóság további homlokzatainak megélése és ismerete azt csak még valósabbá teszi számunkra. hogy nagyon foglalkoztat az az alapvető kérdés. 102 . A fent leírt fantasztikus hatás úgy tűnik. tehát az olyan anyagok. Nyilván semmi kivetnivaló nincs ezekben az anyagokban. hogy valami olyan változik meg. biológiai és pszichikai rétegeiben lejátszódik — vagy másként fogalmazva. ahol az anyag és a szellem egymásba folyik — tehát ezek a mágikus anyagok maguk is törésvonalak az anyagi világ végtelen birodalmában. hogy a vita tárgyát képező. 1961. ami anyagi.az indolalkaloidok csoportjába tartozó hatóanyagok izolálására jutottunk. a selbstet támadhatja. amíg bármilyen eszköz vagy módszer használata mellett a tapasztalásunk csak a valóság egy további új aspektusát mutatja meg. december 16. amelyek ennyire mély hatással vannak. fizikai-kémiai. amiket azonban a szakirodalom már leírt. és valószínűleg az érintett indián törzsek pszichés karakterével is összefügg. „Egyrészről a hallucinogén hatóanyagok természettudományos. A drogprobléma A drogproblémák további kérdéseivel foglalkoztunk az alább idézett levélváltásban is: Bottmingen. kémiai-farmakológiai feldolgozása mellett nagy kedvem lenne személyesen is mélyebben kutatni ezek mágikus drogként történő használatát más területeken… Másrészről be kell valljam. hogy a mágikus drogok hatása olyan határterületen következik be. ami a személyiség szellemi központját. Ez utóbbit úgy magyarázhatnánk. Gondolkodásom arra a kérdésre vonatkozik. amelyek mentén az anyag mélységei és a szellemmel való rokonsága különösen nyilvánvalóvá válik. a lényének magja szenved-e változást. mindaddig. és nem sérülhet-e azáltal. Ez utóbbi azt jelentené. aminek véleményem szerint örökre érintetlennek kellene maradnia. így a Sandoz-laboratórium nem foglalkozott további vizsgálatokkal. vagy pedig a szemlélő maga.

Isten egy drog! Fordítva viszont bizonyított. mint az LSD vagy a pszilocibin kémiai felépítésükben nagyon közeli rokonságot mutatnak azokkal a szervezetben természetesen előforduló anyagokkal. hogy a tyúk volt-e előbb vagy a tojás. amit Gottfried Benn Provoziertes Leben című esszéjében idéz: Isten anyag. amelyeket a központi idegrendszerben megtalálhatunk. ami megváltoztathatja és meghatározhatja a személyiség jellegét. hogy gondolataink és érzéseink a szervezetünkben anyagokat keletkeztetnek vagy engednek szabadon. A szulákféle magjaiban — amit a régi aztékok ololiuquinek neveztek — lizergsav-származékokat találtunk. amelyek kémiai szempontból az LSD egész közeli rokonai. világnézetét és cselekedeteit. A szulákféléket egyébként mindig 103 . Az olyan erősen aktív pszichotróp hatóanyagok. Hiszen az atomenergia használata során is az ilyen megengedhetetlen határátlépés kérdése merül fel. úgy szellemünk is befolyásolhatja és formálhatja anyagi szervezetünket. és amelyeknek fontos szerep jut a központi idegrendszer szabályozásában. Elképzelhető tehát. hogy ugyanolyan mértékben. mint például az adrenalint. melynek keletkezéséről vagy keletkezésének hiányáról akaratunkkal nem rendelkezhetünk. A szellemet hogyan szédítheti?[21] Olyan törésvonalaknak felelne ez meg. mint az a kérdés. Szinte hihetetlen felfedezés volt. mint amit a radioaktív anyagok jelentenek az elemek periódusos rendszerében. Feltételezhetjük tehát. A hallucinogén anyagok alkalmazásában rejlő alapvető veszélyekkel kapcsolatos bizonytalanságom ellenére folytattam a mexikói varázsszulák aktív hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálataimat. ahogy szellemi létünket befolyásolhatják és formálhatják a bennünk zajló kémiai folyamatok. Hogy melyik áll az első helyen.Hogyan érnék el a nap fényei? Ha isteni erő az anyagban nincsen. hogy az anyagcsere valamilyen zavara nyomán a normális neurotranszmitterek helyett az LSD-hez vagy a pszilocibinhez hasonló jellegű vegyület keletkezik. A legmagasabb szintű szellemi funkciók egy valamilyen anyag nyomaival történő befolyásolhatóságából következő további nyugtalanító gondolat a szabad akaratra vonatkozik. Sorsunkat formálhatja egy nyomokban jelenlévő olyan anyag. Ezek a biokémiai gondolatok vezethettek ahhoz a mondathoz. amikről egyszer már röviden írtam Önnek. amelyek ismét csak meghatározzák az idegrendszer funkcióit. ahol az anyag energiává való átalakulása érhető tetten. az valószínűleg éppoly kevésbé lesz valaha is eldönthető.

amikor… „A teknőmet meglepte egy hajnalka kelyhe. és felvetem azt a sejtést. december 27-én így válaszolt: „…Hadd mondjak köszönetet december 16-án kelt részletes leveléért. T. hogy mind a fizika. Suzuki egyik Zen és a japán kultúra témájú írásában olvastam.” A szulák tehát mutatja az ember szellemi-testi létének kétirányú befolyásolhatóságát: Mexikóban vegyi úton.” Erre Jünger 1961. Ott hivatkozom arra. hanem egy határvonalon… Az Ön által említett kockázatot alaposan mérlegelni kell. míg Japánban a szellem oldaláról. Az állatok. amiket át kell ugranunk. hanem amelyek az evolúcióba avatkoznak be. A radioaktivitás említésekor a törésvonal szót használja. a növények. Suzuki többek között Chiyo költőnő (1702-1775) egy háromsorosát idézi. Kék és piros kelyheik első gyerekkori emlékeim közé tartoznak. hanem olyanok is. hanem többek között az evolúció egyik következménye. Átgondoltam annak központi kérdését. A közös nevező hol itt. ahol találhatunk valamit. az irodalomban és a képzőművészetben. a virágkelyhek szépségével ejt rabul. A törésvonalak nemcsak olyan helyek. ami evolúciós hatással van a típusokra. Mulandó pompája gazdag ihletforrása a japán képzeletnek. varázsnövényként hat. és valószínűleg az An der Zeitmauer átnézésekor fogok foglalkozni vele.is különösen szerettem. Az elméleteket és találmányokat eredményező tudomány tehát nem az ok. A sugárzás hatásával összehasonlítva a varázsdrogok hatása hitelesebb és kevésbé 104 . aki egy reggelen a szomszéd házba ment vizet hozni. Nemrégiben D. Nem egy szakasz pontjain lépünk túl. és túlmutatnak a fajok fejlődésén. Ezek voltak az első növények. hol ott jelenik meg. így hát vizet kértem. Ugyanakkor a kockázat létezésünk egész vonalán jelen van. az atmoszféra és a bolygó felszíne mind egyszerre érintett. amelyeket már nem foghatunk fel fejődésnek a szokásos értelemben. amiket gyerekkoromban saját kertecskémben magam is neveltem. Mindenesetre fordítok egyet a dolgon. mind pedig a biológia területén olyan módszereket kezdünk kidolgozni. hogy ott milyen nagy szerepet játszik a szulák a virágok szerelmesei körében. hogy a föld történelmében olyan új kor jött el.

elnagyolt. Jüngeren hosszú. szolid szobában gyűltünk össze. Ezzel a felismeréssel eleinte megelégedhetünk. hanem realitásról van szó. A régi krónikák leírják. bő. hogy legyen egy olyan centrális pont. Ez a teológián is túlmutat. Ugyanakkor a bor úgy viszonyul az új anyagokhoz. valószínűleg azonban ez minden növényre igaz. amit én évről évre nevelgetek a kertemben. Ezért aztán a ráhangolódás kedvéért Liselotte Jünger asszony is forró csokoládéval kínált minket. Ez körülbelül kétharmada volt annak a 105 . az asztalon pompás tulipáncsokor. sötétkék csíkos kaftánszerű köpeny volt. és a teogónia területéhez tartozik. Hiszen nem vigasztaló fikciókról. Gelpke és én házikabátban voltunk. és főként az elnevezésekkel kell óvatosnak lennünk. A megfelelő alkalom Jünger házában kínálkozott. hogy az aztékok a teonanacatl fogyasztása előtt csokoládét ittak. A falon régi francia metszetek lógtak. a Staufenberg kastély valamikori főerdészi lakában. Egy sötét famennyezetű. Wilflingenben. Röviddel naplemente előtt vettük be a szert — nem a gombákat. hiszen szükségképpen egy asztrológiai értelemben vett új házba történő átlépés része. amit Egyiptomból hozott magával. ez ugyanaz a növény. A legtöbbnél nem ismerjük a kulcsot. Konzett tarkán hímzett mandarinruhában pompázott. hogy különleges erővel bír. Klasszikus módon vezet minket túl az emberi dimenzión. A gombaszimpóziumon részt vett már két említett barátom. Úgy tűnik. fejenként 20 mg pszilocibint. Gurdjieff[22] tudna erről mesélni. Nem tudtam. a szín. hanem azok hatóanyagát. A bor már sokszor változott. Itt pedig kevés kapcsolat is elég az utak és vezetékek kiépítéséhez. Ezek közül egyet 1962 tavaszán rendeztünk. A hétköznapokat a külsőségekben is le akartuk vetkőzni. hanem minden tulajdonság jelentőssé válik…” Kísérlet pszilocibinnel A mágikus drogokról folytatott teoretikus értekezéseket gyakorlati kísérletek egészítették ki. ahogy a klasszikus fizika a modernhez. Konzett és Gelpke is. Ezután sorsára hagyta a négy férfit. fehér cserépkályhával és stílbútorokkal berendezett. amikor összehasonlítottuk az LSD-t a pszilocibinnel. ha komolyan vesszük a dolgot. a felépítés. új isteneket és új humanitást hozott magával. miszerint lehetőséget kéne biztosítani a tömegeknek a transzcendenciára. ahonnan kiindulva nemcsak a kémiai összetétel. Egyébként pedig kell. Ezeket a dolgokat csak kis grémiumok előtt lehet kipróbálni. Nagyon köszönöm a kék hajnalkáról küldött szép képet. Nem értek egyet Huxley gondolatával.

hogy ne csússzak le a sötét semmibe. Ez a teljes üresség azzal fenyegetett. és a környezetemre koncentráltam. ahogy csukott szemmel bennük sétáltam. Egy óra multán még mindig nem éreztem semmilyen hatást. nagyhatalmú mágus. mint amire számítottam. Ha kinyitottam a szemem és megpróbáltam a külvilágba kapaszkodni. hogy létezik teremtés. kihalt városokon haladtam át. magas volt. Ezután Jüngert láttam. Abban a reményben érkeztem. próbáltam éber maradni a külvilág iránt. hidegek. a kék liliomok a szőlőhegy fala fölött. értelmetlenek és kihaltak voltak. Halálfélelem tört rám és végtelen vágy arra. ahogy megragadom a fotelom mellett elhaladó Gelpke karját. Mégis a semmivel való találkozás is nyereség. az ősanyácskáról. Végre lassan visszatértem a helyiségbe. Konzett és Gelpke is már visszatért a földre. hogy leránt az abszolút semmibe. Hegelről és Geáról. Minél mélyebbre mentem a révületben. vékony és rejtélyes. melyek egzotikusak voltak. Konzett a selyemfényű kabátban veszélyes kínai bohócnak tűnt. A kísérlet máshogy folyt le. A halott fényben elnyúló városok félelmetesek. Az otthonos mezők ilyen könnyed képei helyett idegenszerű jelenetek merültek fel. konfrontáció egy halott világgal és az ürességgel. Emlékszem. Visszatérésünket csodás vacsorával és Mozart zenéjével ünnepeltük. Kantról. Gelpkét is ijesztőnek láttam. amikor a gomba anyaga végre hatni kezdett. amelyek boldog élményként maradtak meg emlékezetemben: ahogy a kora nyári szélben lágyan hullámzik a margarétamező. De ez csak rövid időkre sikerült. annál idegenebbé vált minden. egy óriási. miközben a társaim már elég mélyen jártak a dologban. világos csengő hangon szónokol Schopenhauerről. Annál csodálatosabb az a tény. és mexikói jellegű.nagyon erős dózisnak. ahol én éppen csak nagy fáradsággal kezdtem talajt fogni. de pompájuk halott. Saját magamat is idegennek éreztem. Az alábbiakban 106 . Drogen und Rausch című könyvének Gombaszimpózium fejezetében leírja az utazással kapcsolatos élményeit. Félig bódultan süppedtem egyre mélyebbre. Láttam. mire mindannyian a háziasszony által az emeleten megterített asztalhoz ültünk. Rémülten próbáltam magam felszínen tartani. és megkapaszkodom benne. amit a curandera Maria Sabina psilocybe gombák formájában általában magához vett. Élményeinkről egész reggelig folyt a beszélgetés. hogy a gomba hatása alatt sikerülni fog ismét életre hívni néhány pillanatképet a gyermekkoromból. hogy visszatérjek az élő teremtésbe. ahogy a nagy varázsló folyamatosan. az emberek világának valóságába. ahogy hatalmasra nőve föl-alá lépdel a szobában. Már elmúlt éjfél. Ernst Jünger 1970-ben megjelent Annäherungen. a rózsabokor a vihar utáni naplemente fényében. akkor környezetem is értelmetlennek és kísértetiesnek tűnt. Számomra a gomba világába történő ezen belépés vizsga volt.

amiken álmában halad keresztül az ember. borostyánláncból szikrák fakadtak. vér. mint valami betegséget előrejelző tünet. ahogy minden hétvégén. Újra és újra szerepet játszik az összeesküvések történetében… A gomba egyre inkább hatni kezdett. Mindenem bőrré változott. Ez a kaparászás és söprés. Salome táncolt. olyanok. A bokákon és csuklókon lévő ezüstpántok csendülése már túl hangos. nem jó hely. dohány. Testükből törött szemüveg darabjai álltak ki. ez már nem volt természetes fény. oki az ablakon kidugta a mellét? Akkor aztán vége volt a mókának. Hétvége volt. A seprű hangja fájdalmasan hasított a csendbe. a vox humana. Hatalmas palota lehet ez Mauritániában. a tavaszi csokor erősebben ragyogott. A sarkokban árnyékok mozgolódtak. Ráadásul üveghangszerek zenebonája. a gyönyör és a veszély függönyei. mint egy fátylat. és lendülés közben fennakadt a mellbimbókon. és villámok csaptak ki belőlük. zörgés és kalapálás egyszerre véletlen esemény és egyben szimptomatikus is. rámenősebben. További piros és zöld szemű kígyók 107 . Végigheveredtem a szófán és a fejemre húztam a takarót. lassan tekeregtek a lábtörlőkön. mint aki már biztos a beleegyezésemben. A táncosnők övéről hullanak alá. és a gyöngyökből a kiélesedett érzékek a legfinomabb hangok permetezését hallják meg. fonalakká rendeződött. amelyek lágyan ringatóztak ide-oda. aztán újrakezdte erőszakosabban. trágár vicc. És mindenhol a függönyök. kakukkhang. néha egy-egy csikordulás. Veríték. csábító és izgató felszólítási: »Szép gyermekem. A táncteremhez mellékhelyiségek. Mit meg nem tesz az ember a maga Jánosáért? — Az ördögbe is. mintha alakot keresnének. Aztán ajtók lesznek belőlük. és tapintott még a retinám is — ott a fény változott érintéssé. indulj velem[23]« Hamarosan félbeszakadt. Ki tudja. mi folyik az istállókban. A kígyók nyálkásak. milyen undok. A szél mozgatja őket. ragyogó csillogó függönyök — radioaktív káprázat. gyere. A fény sokszínű volt. csak átjött a függönyön. Ezután formák következtek — történelmi kollázsok. A kályhából sugárzó hőség ellenére szorongani és fázni kezdtem. a csípők lendületével nyílnak és csukódnak. szinte élettelenek voltak. odakint söpörték az utcát.ebből közlök részletet: „Szokás szerint fél óra vagy egy kicsivel több telt el csendben. mintha keleti bejáratok előtt lógó üveggyöngy-függönyök lennének. Santa Lucia szajhája volt-e az. levágott lószőr és olcsó rózsaolaj szaga. a föld alá vezető folyosók csatlakoznak. nem is tőlem származik. potyogás. Ezután következtek az első jelek: az asztalon lévő virágok ragyogni kezdtek.

tekeregtek elő a mennyezetből. Minden csupa ragyogás és suttogás, sziszegés és szikrázás, mint az apró sarlók a varázsló kezében. Aztán csend lett, majd elölről kezdődött halkabban, tolakodóbban. Máris a kezükben voltam. »Azonnal megértjük egymást.« A madame lépett ki a függöny mögül; dolga volt, elment mellettem anélkül, hogy rám figyelt volna. Láttam piros sarkú cipőjét. Vastag combját harisnyakötő szorította el középen, húsa rálógott. Ijesztő mellei, az Amazonas sötét deltája, papagájok, piranhák, féldrágakövek mindenütt. Most bement a konyhába — vagy van itt pince is? A csillogást és suttogást, sziszegést és ragyogást többé nem lehetett megkülönböztetni; olyan volt, mintha minden koncentrálódna, boldog ugrándozás, várakozással teli. Elviselhetetlenül melegem lett, ledobtam magamról a takarót. A szobában matt fény; a gyógyszertudós az ablaknál állt fehér mandarinkabátban, amit én nemrég még Rottweilben hordtam a karneválon. Az orientalista a cserépkályha mellett ült, lihegett, mintha rémálom gyötörné. Képben voltam: rohamom volt és mindjárt újra kezdődik. Az idő még nem telt el. Az anyácskát már máshogy is láttam. Ám a szenny is a föld része, az átváltozáshoz tartozik éppúgy, mint az arany. Ezzel meg kell békülnünk mindaddig, amíg csak a közelítés marad nekünk. Ezek földi gombák voltak. Több fény lakozik a sötét magban, ami a rozsból tör elő, és még több a pozsgások zöld levében, amelyek Mexikó izzó lejtőin teremnek… Az utazás félresiklott — talán még egyszer beszélnem kellene a gombával. Ám ekkor újra kezdődött a mormolás és suttogás, a villámlás és csillogás — a csali húzta maga után a halat. Ha egyszer már adott a motívum, akkor az megragad, mint a verkliben — az újabb löket, az újabb fordulat megismétli a dallamot. A játék nem tud túllépni a rossz események sorozatán. Nem tudom, hányszor ismétlődött mindez, és nem akarok találgatni sem. Vannak dolgok, amiket az ember szívesebben megtart magának. Akárhogy is, elmúlt éjfél… Felmentünk, az asztal már meg volt terítve. Az érzékek még élesek, nyitottak voltak: Az érzékelés kapui. A fény a kancsóban álló vörösborból áradt, a peremén rezgő habkoszorú izzott. Fuvolakoncertet hallottunk. A többiek sem voltak jobb bőrben: »Milyen jó megint emberek között lenni« — mondta Albert Hofmann…

108

Az orientalista viszont Szamarkandban járt, ahol Timur nyugszik nefrit koporsójában. Győzelmi menetben vonult végig a városokon, amelyek reggeli adománya a bevonuláskor egy szemekkel teli edény volt. Sokáig állt egy koponyákból rakott piramis előtt, ami az embereket volt hivatva elijeszteni, és a levágott fejek tömegében a sajátját is felismerni vélte. Kövekkel törték be. A gyógyszerkutató hirtelen megvilágosodott, amikor ezt hallotta: »Most már értem, miért ült a fotelben fej nélkül — csodálkoztam is; ekkorát nem tévedhetek.« Gondolkodom, nem kellene-e törölnöm ezt a részletet, hiszen ez súrolja a kísértettörténetek határát.” A gomba hatóanyaga négyünket nem könnyed magaslatokba, hanem súlyos mélységekbe repített. Úgy tűnik, hogy a pszilocibin okozta kábulat az esetek többségében sötétebb színezetű, mint amit az LSD idéz elő. A két hatóanyag befolyása egyértelműen különböző egyénről egyénre. Én személyesen azt tapasztaltam, hogy az LSD kísérletekben több fény van, mint a gombával végzett kísérletekben, ahogy azt Ernst Jünger is lejegyzi a fent idézett esetleírásban. Még egy kísérlet az LSD-vel A következő és egyben utolsó utazásunk a belső kozmoszba Ernst Jüngerrel — amit ismét az LSD-vel végeztünk — nagyon messze vezetett a hétköznapi tudattól. Az utazás során számottevően „megközelítettük” az utolsó kaput. Ernst Jünger szerint ez csak akkor nyílik meg előttünk, ha az életből a túlvilági dimenziókba távozunk. Ez az utolsó közös kísérlet 1970 februárjában történt, megint csak a főerdész lakában Wilflingenben. Ezúttal csak ketten voltunk. Jünger 0,15 milligramm LSD-t vett be, én 0,10 milligrammot. A kísérlet során vezetett „naplóját”, tehát az általa készített jegyzeteket kommentár nélkül közölte az Annäherungen című kötetben. Szűkszavú jegyzetek, és az én feljegyzéseimhez hasonlóan csak keveset mondanak el az olvasónak. A kísérlet korán, a reggeli után kezdődött és a sötétség beálltáig tartott. Mozart fuvola-hárfa versenye, ami máskor mindig nagyon megörvendeztetett, és amit az utazás kezdetekor hallgattunk, most furcsa módon olyan volt, „mintha porcelánfigurák forognának”. Ezután a kábulat szavak nélküli mélységekbe sodort minket. Amikor megpróbáltam elmesélni Jüngernek az általam megélt tudatváltozásokat, két-három szónál többet nem tudtam kinyögni, és azok nagyon hamisnak, az élményhez nagyon nem méltónak tűntek. Olyanok voltak, mintha

109

valami végtelenül távoli, idegen világból származnának, úgyhogy reményemet vesztve, mosolyogva feladtam. Szemmel láthatóan Jünger sem boldogult jobban; de nem is volt szükségünk a beszédre, egyetlen pillantás elég volt a szótlan egyetértés megteremtéséhez. Sikerült papírra vetnem néhány mondatfoszlányt. Mindjárt az elején: „Hajónk erősen hánykolódik.” Később, amikor a könyvtárban a gazdag kötésű könyveket nézegettük: „Mintha vörös arany türemkedne ki bentről — aranyfényt izzad.” Kint havazni kezdett. Az utcán jelmezes gyerekek és traktorok vonta farsangi szekerek vonultak. Ahogy az ablakon át a hófoltokkal tarkított kertbe pillantottam, a magas kerítésfalak fölött tarka maskarák jelentek meg végtelenül megnyugtató kék színbe ágyazva: „Egy breugheli kert — élj a dolgokkal és a dolgokban.” Majd később: „Ez az idő — nincs összefüggés a megélt világgal.” A vége felé pedig a vigasztaló belátás: „Eddigi utam igazolást nyert.” Az LSD ezúttal boldog megközelítéshez segített hozzá.

12. Találkozás Aldous Huxley-val
Az ötvenes évek közepén két olyan könyv is megjelent Aldous Huxley tollából, a The Doors of Perception (Az érzékelés kapui) és a Heaven and Hell (Menny és pokol), amelyekben a hallucinogén drogok okozta kábulattal foglalkozik. Mesterien ábrázolja ezekben az érzékelés és a tudat módosulásait, amiket a szerző meszkalinnal végzett önkísérletben tapasztalt. Huxley számára a meszkalin-kísérlet látomásos tapasztalat volt. Új fényben látta a dolgokat; azok felfedték előtte saját, időtlen létüket, ami a hétköznapi pillantás előtt rejtve marad. Mindkét könyv alapvető megfigyeléseket tartalmaz a látomásos megélés lényegéről és arról, hogy mi a jelentősége a világ ilyenféle felfogásának a kultúra történetében, ami a mítoszokat és a vallásokat, illetve a művészi alkotófolyamatot illeti. Huxley a hallucinogén drogok jelentőségét abban látja, hogy az egyébként a misztikusokra, szentekre és nagy művészekre jellemző spontán látomásos jelenségekre képtelen embereknek is lehetőséget adnak arra, hogy ilyen szokatlan tudatállapotokat éljenek meg. Ez Huxley szerint a vallásos vagy misztikus tartalmak mélyebb megértéséhez és a nagy műalkotások újszerű észleléséhez vezethet. Ezeket a drogokat kulcsként tekinti, amelyek talán a tapasztalás új kapuit nyitják meg, kémiai kulcsok más bevált, de fáradságosabb „ajtónyitók” mellett, mint a meditáció, az izoláció és a böjtölés, vagy bizonyos jógagyakorlatok. Már korábban is ismertem e jelentős író munkásságát. Különben már az 1932-ben megjelent Szép új világ című regényében is szerepet kap egy pszichotróp anyag, amit ő „szómának” nevez, és ami az embereket eufórikus állapotba hozza. A szerző említett két másik művében figyelemreméltó fejtegetéseket találtam a hallucinogén drogok által
110

Azt javasolta a feleségemnek — éppen a hegyek között meghúzódó szülőfalujáról beszéltünk hogy egy alpesi mezőn vegyen be LSD-t. hogy az ilyen fajta hatóanyagokat nyelvi szempontból is megkülönböztessük a többi drogtól.indukált tapasztalásról. utolsó könyve. és a világ szemlélésének ezen módját szükséges kiegészítésként állította szembe a valóság verbális és intellektuális megragadásával. Igazi úriember. Azzal a kísérlettel foglalkozik. Úgy vélte. amikor egy hozzá lélekben közel álló személlyel együtt élvezi. Huxley ezt a két anyagot inkább nem akarta „drognak” nevezni. Zürichi beszélgetésünk során már megtudtam Huxleytől. Feleségével átutazóban volt Zürichben. amit egy bizonyos gombából nyernek. Használata a döntő életszakaszokra korlátozódik. Pala népének életében fontos szerepet játszik egy mágikus drog. egy alkalmazott pszichológiáról szóló kongresszuson. amiben a ráció és a misztikum termékenyen egyesül. Az asztal körül folyó beszélgetés főként a mágikus drogok problémája körül forgott. olyat. Amikor elbúcsúztunk egymástól. Huxley a találkozó emlékéül hangszalagon átadta Visionary Experience című előadása egy példányát. mert abban a teremtés teljes csodáját megpillanthatja. megszabadítást jelent[24]). A laboratóriumi körülmények között folyó kísérleteket kevéssé tartotta értelmesnek mivel — a rendkívül felfokozott érzékenység és a külső benyomásokra való fogékonyság miatt — meghatározó fontosságú a környezet. amikor Aldous Huxley 1961 augusztusában egy délelőtt telefonon felhívott a laboratóriumomban. Laura Huxley Archera már kipróbálta az LSD-t és a pszilocibint is. hogy a látomásos tapasztalatokat nyújtó ágensek nagy jelentőséggel bírnak az emberi fejlődés adott szakaszában. és így mélyebben megérthettem saját LSD-kísérleteim élményeit is. hogy a Pala nevű utópisztikus szigeten a természettudományok és a technikai civilizáció vívmányait keleti bölcsességgel vegyítse. és így új kultúrát teremtsen. a regény hőse élete kritikus szakaszában fogyasztja egy pszichoterápiás beszélgetés keretében. a haldoklónak pedig megkönnyíti a földi lét elhagyását és a másik világba történő átlépést. mivel a „drug” szó az angolban — ahogy egyébként a „Droge” is a németben — gyanúsan hangzik. amit egy héttel korábban tartott Koppenhágában. hogy új regényében ismét 111 . Huxley és felesége. aztán nézze egy encián virág kék kelyhét. Pala fiataljai beavatási szertartásokon kapják. és mert szerinte fontos. Feleségemmel együtt ebédre hívott a Sonnenberg szállodába. magas. a moksha-gyógyszer (a moksha szó megváltást. előkelő jelenség jóságos kisugárzással — így emlékszem Aldous Huxley-ra erről az első találkozásról. az Island (Sziget). Az előadásban a látomásos tapasztalás mibenlétéről és jelentéséről beszélt. gomblyukában sárga frézia. Örömteli meglepetés volt tehát. A következő évben jelent meg Aldous Huxley új.

) Alapvetően tehát ezt kell elérnünk — annak művészetét. Nos. Az említett területeken. from Aldous Huxley[25]”. hogy a pszichedelikus drogok segíthetnek a látomásos élmények előhívásában. illetve hogy ezeket hogyan lehet hasznosítani a hétköznapi életben: Azt remélem. a temperamentum és a foglalkozás különbözőségei meghatározzák. illetve azt. „környezetvédelem” vagy „energiaválság” fogalmai címszavakká váltak volna. hogy „Amit értelmeddel befogadsz. the original discoverer of the moksha-medicine. benne kézzel írt ajánlással: „To Dr. Az 1963-as konferenciát megelőző WAAS találkozó a népességrobbanással és a föld nyersanyagtartalékainak és élelemforrásainak kimerülésével foglalkozott. és egyben elérik az „Alkalmazott miszticizmus” technikáját — olyan technikát. amely lehetővé teszi az egyén számára. azóta megfigyelhető katasztrofális fejlemények nyilvánvalóvá teszik a felismerés. és hogy a „Másik világból” szerzett benyomásait az „Evilági” ügyeiben hasznosítsa.foglalkozik majd a pszichedelikus drogok problémájával. A megfelelő vizsgálatokat és javaslatokat a WAAS második kötetében The Population Crisis and the Use of World Resources[27] cím alatt foglalták össze. hogy a „születésszabályozás”. javaslatokat és gondolatokat megfelelő publikációk formájában. azt szeretetben add vissza”. világnézeti és vallásos tekintetben nem elkötelezett grémium keretei között. hogy a világ problémáit a leginkább hozzáértő szakemberek dolgozzák fel egy olyan nemzetek fölötti. Huxley 1962. hogy szeretetben és intelligensen adjuk vissza azt. hogy ez és a hasonló munkák a látomásos tapasztalás valódi Természettudományának kialakulásához vezet majd annak minden változatosságában. Mi tehát már utaltunk ezekre a világproblémákra és megoldási javaslatokat tettünk a föld döntéshozói felé egy évtizeddel azelőtt. amit az önmagunkra vonatkozó transzcendenciából és az Univerzummal létező szolidaritásból tapasztalunk. amit a látomásainkban befogadunk. amely a felelős kormányok és megvalósító szervezetek rendelkezésére bocsátja az eredményeket. 1963 nyarának végén Aldous Huxley-val közösen vettem részt a World Academy of Art and Science (WAAS)[26] éves találkozóján Stockholmban. Az Akadémia ülésein alapvetően az ő javaslatai és vitaindítói határozták meg a tárgyalásokat. február 29-én kelt levele is mutatja. kaptam is egy példányt a Szigetből. az akarat és a 112 . milyen reményt fűzött ahhoz. (Eckhart mester úgy fogalmazott. A WAAS megalakítása azon a terven alapult. az egész földet átfogó szempontok szerint szerveződő. hogy transzcendentális tapasztalataiból a lehető legtöbbet nyerje. ahogy azt a testalkat. Albert Hofmann. azok tartalmát és lefolyásuk formáját.

Huxley asszony értette. A stockholmi konferencia volt az utolsó alkalom. Éppen ezért főként a túlfejlett racionalizmussal jellemezhető nyugati ember számára lenne evolúciós jelentőségű azon képesség fejlesztése és kibontása. A pszichedelikus szerek ésszerű alkalmazási lehetőségeiről szóló beszámolójával megtámogatta Huxley gondolatát a kongresszuson ugyancsak résztvevő Dr. A levelezésünkből az alábbiakban közölt részletekből kiderül. Aznap délelőtt. Ő azonban nyugodtan és békésen távozott. amit az író talált érdekesnek. Huxley a pszichedelikus drogokat is az ilyen irányú fejlődés egyik segédeszközének tartotta. és ami levelezésünk témáját alkotta. aki eredetileg bevezette a „psychedelic” („a lelket kibontó”) fogalmat. Aldous Huxley azt javasolta a stockholmi találkozón. az érzelmek szintjén élje meg. Aldous Huxley is elhunyt. hogy beszélni sem tudott. hanem sokkal inkább mély pszichológiai és tudatmódosító hatásai. de szellemi kisugárzása töretlen maradt. a szavak és fogalmak torzítása nélkül. egy darab papírra ezt írta föl: „LSD — try it — intra-muscular — 100 mmg”[28]. hogy Aldous Huxley-val találkoztam. amikor Kennedy elnököt meggyilkolták. Laura Huxley asszonytól megkaptam Julian és Juliette Huxley-nak írt levele egy másolatát. hogy a valóságot közvetlenül. amikor már annyira gyenge volt. A magasabb fejlettségi szintű szellemi képességekkel.cselekvőképesség közötti tragikus ellentmondást. és a jelenlévő orvos fenntartásaival nem törődve saját maga adta be neki a kért injekciót — a moksha-gyógyszerrel segített rajta. ugyanazon a napon. a létezés felfoghatatlan csodája iránt szélesebb tudattal rendelkező emberiség valószínűleg földi létezésének biológiai és anyagi alapjait is jobban fel tudná ismerni és tisztelni tudná. mivel a légzőszervek rákbetegsége (Aldous Huxley ebben szenvedett) a végső fázisban általában görcsökkel és fulladásos rohamokkal jár. hogy mire gondol. 113 . Külső megjelenésén már látszott súlyos betegsége. hogy a World Resources (globális erőforrások) téma mellett kiegészítésül és folytatásként foglalkozzunk a Human Resources (emberi erőforrások) problematikájával. Walter Vogttal ápolt barátságom is. hogy őt orvosként sokkal kevésbé érdekelték az LSD orvosi vonatkozásai. tehát az emberben rejtőző. Az orvosok drámai végre készítették őt fel. amiben férje utolsó napjáról tudósítja sógorát és sógornőjét. még nem hasznosított képességek kutatásával és feltárásával. Ugyanezen év november 22-én. Humphrey Osmond pszichiáter. Levelezésem Walter Vogt költő-orvossal Az LSD-nek köszönhető személyes kapcsolataim körébe tartozik az író és pszichiáter Dr. 13.

ami miatt én réflexion faite még csak boldogtalan sem vagyok. ha egy beszélgetés erejéig felkereshetném. Kedves Vogt Úr! 114 . Ezt a különböző változatok bizonyítják. (Hát persze. november 22. So it goes…) Talán érdekesnek találja majd a művecskét. Spiele der Macht című tévéjátékom hűvös realizmusát mindenesetre nem értem volna el e nélkül. ami kissé apokrif maradt. Úgy sejtem. úgyhogy a Pápa szintén ott ült velünk az asztalkánál teázva. … W. ahogy Roland Fischer mondaná…) — méghozzá amit írok. bár az is igaz. november 28. hogy az olasz fordító szent meggyőződése szerint ez a legjobb munkám. akkor nagyon örülnék. hogy az Ön felfedezése az én munkámban (még egy nagy szó) hiátust okoz (nem éppen Saulus fordulása Paulussá. csakhogy most a fejcsóválás a másik oldalról érkezik. aki akkoriban még leheletnyi tapasztalattal sem bírt a pszichedelikus anyagok terén. hogy Rómában vagyok. 1970. 1970.. ha egyáltalán megvannak még valahol. l. Ott ült szépen és hallgatott. 1966-ban egy olyan szerző írta. Egészen fehérbe volt öltözve. Burg i. Tisztelt. a Pápa is csak olasz. azt a könyvet. immár reálisabb vagy legalábbis kevésbé expresszív. kedves Hofmann Úr! Ma éjjel azt álmodtam.Muri/Bern. Ha érdekelné egy személyes találkozás és van rá ideje. ha tetszik —. hogy elküldöm Önnek Vogel auf dem Tisch című könyvemet — névjegyként. ahol egy baráti család teára hívott meg egy cukrászdába. A család ismerte a Pápát is. és fehér sapkácska is volt rajta. V. Ma pedig hirtelen az jutott eszembe. és értetlenül figyelte az ilyen anyagokkal végzett orvosi kísérletekről szóló beszámolókat — ez egyébként nem sokat változott.

Dr. Természetesen csak saját nevemben beszélhetek. V. hogy az asztalomra telepedett madár végül utat talált hozzám. H. mint funkciók. 1971. hiszen gyakran nagyon különböző nyelven szólunk… …Mivel azonban Ön amúgy is kéziratokat gyűjt. tarka nevűt nem kell pucér tánc de pszichedelikus leplek minden sarokban álljon hangszóró és csak a legújabb beatles lemez[30] 115 . és egymást kiegészítik. „a huszadik század egyetlen vidám eredménye” ugyancsak szerepet játszik… W. Lehet. Walter Vogt Új testamentuma 1969 nem akarok különleges temetést csak rengeteg drága és obszcén orchideát számtalan pici madarat. amik azt az 1943-as kísérletet követték. mellékelem Önnek „testamentumom” kéziratát — amiben az Ön találmánya. hogy egyik levelemet is felveszi gyűjteményébe.[29] Lassan akár könyvet is írhatnék mindazokról a jelenségekről. valószínűleg érdekli Önt… Úgy érzem. és megtisztel azzal. március 13. amit a Tagesanzeiger közölt. hogy a hallucináció. álmodás és írás mind a hétköznapi tudatnak ellentmondó dolgok.Végső soron megint csak az LSD varázslatos hatásának köszönhetem. hogy másoknál más a helyzet — igazán nehéz is másokkal ilyen dolgokról beszélni. Kedves Hofmann Úr! Mellékelek egy kritikát Jünger Annäherungen című munkájáról. … A.

amit megeszünk… A. hogy beindul az LSD-dolog. Albert Hofmann-nak 1971 tavaszának elején Kedves Vogt Úr! Ismét szép levéllel és egy egész különleges kézirattal. Kedves Hofmann Úr! …Úgy tűnik. az 1969-es testamentummal örvendeztetett meg… Az utóbbi idők furcsa álmai arra késztetnek. A klinikán egyfajta 116 . május 4.százezermilliószor és do what you like[31] végtelenített szalagon más semmi csak egy populáris krisztus hozzá glória színaranyból és kedves gyászoló tömeg mind savval tele[32] till they go to heaven[33] one two three four five six seven ott talán majd összefutunk Szívből ajánlom Dr. hogy megvizsgáljam a vacsora (kémiai) összetételének összefüggését az álmok minőségével. Hisz az LSD is olyasmi. 1971. H.

majd fölé rajzoltam az Ön ballonját is… 117 . amit nagyon okos dolognak tartok… Remélem. 1971. Mindenképpen a fő műveimen kéne dolgoznom. V. házi gyártmány volt. Kedves Hofmann Úr! Gyorsan le kell még írnom. szeptember 5. a napon az Ön ballonja alatt: Végre leírtam néhány jegyzetet a Villars-sur-Ollon-ban (Dr. az embereket mykofil vagy mykofób kategóriákba rendezi… Önöknél az erdőben mostanra már gyönyörű galócák teremhetnek. szeptember 7. azt gyorsan lerajzoltam. főként ismét hosszabb prózát kellene írnom. amikor a tavon egy hippibárka úszott el.„sajátélmény-csoportot” akarunk indítani ambiciózus kutatási programok nélkül. V. Learynél) tett látogatásunkról. mintha meszkalint vettem volna be (amit eddig pontosan csak egyszer és csak keveset próbáltam)… Nagyon vidám dolgozatot olvastam Wassontól a gombákról. Kedves Hofmann Úr! A Murtensee[34] mellett töltött hétvégén gyakran gondoltam Önre — ragyogó őszi napok — tegnap. mint valami Fellini filmben. 1971. szombaton nagyon vicces flashbackem volt a tablettányi aszpirintól (fejfájás vagy könnyű nátha miatt). aminek látom elmosódott kontúrjait… Az Ön felfedezése ebben jelentős szerepet kapna… W. Ne próbáljuk ki egyszer valamelyiket?… W. hogy mit is csináltam odakint a stégen. hogy jövőre be tudok ügyeskedni a klinika és a praxis közé fél év tiszta irodalmat.

még akkor is. V. az alkoholos kábulat. A három tudatállapot (a szüntelen munka és kötelességteljesítés éber állapota. a prédikáció témájává tett.W. a teonanacatl vagy az ololiuqui. amit a bevezetőben a jelenleg létező egyházi vallásosságról mond. a sinai utazás[35] leírását és értelmezését… LSD-trip volt ez ugyebár?… Bátor tett volt. ahol kozmikus vonatkozásokban élünk vagy a saját testünkben süppedünk el. hiszen ezek szakrális drogok (a peyotl. ami tudatosítja a pszichikus károkat. a pszichedelikus révület két fázisának megkülönböztetése (az első fázis a trip csúcspontja. április 15. amikkel az LSD kémiai struktúrája és hatása szempontjából közeli rokonságot mutat). miáltal a magasabb értelemben. ha laikus prédikáció volt. H. 1972. A. amit a fokozott 118 . Kedves Vogt Úr! Spiele der Macht című tévéjátéka rendkívül nagy benyomást tett rám. elsősorban is a templomban. tehát az antik tragédiákhoz hasonlóan terápiás hatásúnak bizonyulhat. május 19. Gratulálok Önnek ehhez a remek darabhoz. és a második fázis. 1973. Teljesen egyetértek azzal. amiben minden létező egyszerre létezik. mint a drogos élmény. az alvás). hogy egy olyan gyanús eseményt. Kedves Vogt Úr! Már háromszor olvastam el laikus prédikációját. Alapjában véve a hallucinogén drogok által felvetett kérdéseknek a templomban van a helye. tehát a maga módján „tudattágító” hatású.

hogy megtapasztaltam a testi és a szellemi dimenziók feloldhatatlan egymásba szövődését. hogy a jó Learyt — akit időközben magam is kissé dilisnek látok — ilyen koronatanúként hívom. az urak milyen kérdéseket tesznek majd fel… A. az úgy értelmezhető. miszerint „nem létezik nem eksztatikus vallásos élmény”… Jövő hétfő este interjút készít velem a svájci televízió. ez fontos különbség…)… 119 . 1973. hogy „abba a húsba öltözve. hogy „a minket alkotó húsba öltözve” kell leszállnunk — még most is rágódom rajta. amely alapvető jelentőségű a hallucinogén kábulat megítélése szempontjából. H.) Kíváncsi vagyok. (Az LSD-ről és a mexikói varázsnövényekről az Aus erster Hand című műsor számára. valamint a hallucinogén anyagok által előidézett tudatállapot nyitottságára való utalás — ez mind olyan megfigyelés. talán ténylegesen „túl későn” jöttem erre rá még akkor is. amiből vagyunk” kell leszállnunk az új próféciákért? És most prédikációjának kritikája: A „létező legmélyebb tapasztalatot. Általános figyelmet érdemel egyik megállapítása.szimbólumértés fázisaként jellemezhetünk). hogy valóban csak az LSD révén lepett meg az a felismerés. hogy »a mennyek királysága benned lakozik«” Timothy Learyvel mondatja ki. május 24. „Krisztus az anyagban” (Teilhard de Chardin). LSD-kísérleteim egyik felismerhető fő nyeresége az volt. mintha nem ismernénk a kereszténység egyik vagy helyesebben legfőbb igazságát. Ha a prioritás megadása nélkül idézi ezt a mondatot. ha egyre inkább osztom az Ön azon nézetét. Ön is a drogos tapasztalatai alapján találta-e meg azt a felismerést. Kedves Hofmann Úr! …Persze. tulajdonképpen a beszéd vagy prédikáció időpontjával magyarázható… Be kell valljam. hogy LSD volt — csak nem akartam egyértelműen odaírni. hogy az LSD-nek a fiatalok számára tabunak kell maradnia (tabunak és nem tilalmasnak. tulajdonképpen magam sem tudom pontosan… Az.

1974. Nem szavakkal válaszolja meg a kérdéseket. hogy „nem létezik nem eksztatikus vallásos élmény” szemmel láthatóan nem tetszett annyira másoknak — például (szinte egyetlen) irodalmár barátomnak. amennyiben időről-időre felhívjuk egymást és a kis cselekedetekre koncentrálunk… W. amit bátorkodok elküldeni Önnek — először Learynek akartam elküldeni. 1974. aki a legnehezebb kérdéseivel fordul Istenhez. A. április 13. hiszen Isten hallgat. majd végül kénytelen ezeket megválaszolni. május 11. Kedves Vogt Úr! Tegnap este feszülten figyeltük Pilatus vor den schweigenden Christus című tévéjátékát. A válaszok a teremtések könyvében foglaltatnak (amihez maga a kérdező ember is tartozik).Az Önnek tetsző mondat. Kedves Hofmann Úr! …A félhomályban csináltam egy „verset”. H. V. Leary in jail Gelpke is dead Kur in Asylen is this your psychedelic 120 . …Az ember és Isten ősi viszonyának bemutatása: az ember. és mégis valószínűleg Svájc legkisebb mini-maffiája vagyunk. de this would make no sense. a pap-költő Kurt Martinak sem… De hát gyakorlatilag amúgy sem vagyunk egy véleményen szinte semmiről. A valódi természetkutatás = e szöveg megfejtése.

gyakran átutazóban a Távol-Kelet felé. a korábbi fejezetekben beszámoltam a számomra jelentős ilyen jellegű ismeretségeimről. kongresszusokon. amivel csak játszani szabad vagy éppen ellenkezőleg… W. akik komoly ügyben jöttek. 14.revolution? Vajon komolyan vettünk-e valamit. eredeti LSD-vel. De voltak olyan látogatóim is. Be akartak számolni saját LSD-élményeikről. V. A tudományos területen kollegák. hogy a látogatás igazi célja az. Az irodalom és a filozófia területén írókkal ismerkedtem meg. Általában fiatal emberek voltak. Ha már Európában voltak. ki akarták használni az alkalmat. ahol a keleti bölcsességet vagy egy gurut kerestek. hogy ott könnyebben jutnak drogokhoz. vagy akikkel publikációkon keresztül találtam kapcsolatot. ami talán azzal függ 121 . gombaszakértők. Látogatóim közül a legtöbben az Egyesült Államokból érkeztek. amelyekről itt szeretnék röviden beszámolni. Ez a Vogt versében szereplő kérdés — komolyan vettünk-e valamit. vagy éppen ellenkezőleg? — éppen a pszichotróp drogokkal való foglalkozás alapvető ambivalenciáját fogalmazza meg szűkszavúan és lényeglátóan. akikkel főiskolákon. amivel csak játszani szabad. Látogatók a világ minden tájáról Az LSD sokrétű hatása a legkülönbözőbb emberekkel és embercsoportokkal hozott kapcsolatba. esetleg azt remélték. hogy LSD-t szerezzenek. Emellett az LSD révén a személyes ismeretségek tarka forgatagát szereztem a drogok világából és a hippik köreiből. vegyészek. Néha Prága volt a cél. hogy szívesen kísérleteznének egyszer garantáltan tiszta anyaggal. hogy lássák „az LSD apját”. „the man who made the famous LSD bicycle trip”. Svájcból és más európai országokból is érkeztek különböző látogatók a legkülönfélébb ügyekben. farmakológusok. Csak ritkán derült ki. mivel ott akkoriban könnyen lehetett jó minőségű LSD-t szerezni. orvosok. és úgymond a forrásnál akartak beszélgetni ezek értelméről vagy jelentéséről. előadásokon találkoztam. az erre vonatkozó kívánságot általában úgy tálalták. Az utóbbi időkben ritkábbá váltak az ilyen találkozások.

Keresni kezdte létezése mélyebb értelmét. és azóta intenzíven foglalkozik vallásos és metafizikai kérdésekkel. hogy a jelenlétemben majd valahogy megoldódik az LSD-rejtély. hogy így. és nehézségek vagy különösebb akarati erőfeszítés nélkül tudta letenni a szert. de felszabadítóak és vidámak voltak azok az LSD-kísérletek. úgyhogy kíváncsiságból és kalandvágyból elkezdett LSD-t szedni.össze. Ebédelni hívott egy exkluzív étterembe. mintha azt remélnék. Arra kértem. Az volt a szándéka. de az LSD az élet szellemi területeire nyitotta rá a szemét. hogy az LSD már nem tudja továbbsegíteni. magas. hogy most már boldog. Egy fiatal nő is felkeresett. Egyszer például egy gátlásos fiatalember látogatott meg mopedjén. hogy hogy lehetséges. karcsú üzletember. 122 . tehát tulajdonképpen nagyon hétköznapian néz ki az ember. Régebben száz százalékosan. Nála is és más hasonló látogatóknál is éreztem. és azt remélte. Megint más jellegűek voltak az olyan találkozások. amit majd saját maga állít helyre. ami az LSD történetében játszott szerepemből adódott. Köszönetet mondott nekem az LSD feltalálásáért. amik rendkívül fontosak voltak belső fejlődése szempontjából. Ezt egyfajta kötelezettségemnek éreztem. hogy mesterséges segédanyagok nélkül foglalkozhasson önmagával. hogy nála is hasonlóan áldásos változás következik be. és elmentem a megbeszélt találkozókra. tisztán materialista beállítottságú „businessman” volt. Felületes kamaszként hajszolta az élvezeteket. Rám bámult. mintha az a kérdés foglalkoztatná. Ekkor jött rá. mint amit egy torontói fiatalemberrel éltem meg. és azt tervezte. Imponáló jelenség. amit elmondása szerint fel is fedezett. belülről megszilárdult ember. és mindig megpróbáltam felvilágosító és tanácsnyújtó módon segíteni. Ezek az utazások olyan befelé forduláshoz vezettek. mint az LSD. Kaliforniából érkezett. irodalom és filozófia iránti érzéket. hogy megszerez egy lepusztult parasztházat. felébresztette benne a művészet. amikor csak lehetséges volt. míg a szülei csak kevéssé törődtek vele. lévén tanult asztalos. Immár abban a helyzetben volt. hogy volt munkaadójától szerezzen nekem egy kéziratot a gyűjteményem számára. amelyekről egy fiatal dán férfi tudósított sok humorral és fantáziával. Néha nem alakult ki igazi beszélgetés. Onnan Franciaországba költözött. Kevésbé mélyek. aki valami olyan rémséget talált föl. és bizonyos idő után tényleg kaptam egy — a szó mindkét értelmében — eredeti írást Henry Miller kezéből. hogy elmesélje LSD-élményeit. ami őt magát is meglepte. hogy az LSD háttérbe szorult a kábítószeres világban. A látogatás célja nem volt világos előttem. egy jelentős iparvállalat tulajdonosa Kanadában. ahol Henry Miller mellett volt háziszolga Big Surben. ami új irányt adott az életének. Három éven át gyakran utazott LSD-vel. ragyogó elme. hogy most megfelelő keretek között ifjú feleségét is bevezeti az LSD élményébe. Mindig fogadtam ezeket a látogatókat. Beszámolóját azzal fejezte be.

hogy miféle angyal ül fekete estélyiben a zongoránál és szórakoztatja őket érzékeny játékával és érzéki. belső és külső okok miatt. amíg végül kinyitottam. hogy gyakran ér támadás olyan személyek részéről. szőke nő állt előttem. miáltal lehetségessé válna. az Egyesült Államokat. Néhány nap múlva Jane felhívott telefonon. és ez a virággyermek bizonyosan feltűnt mindenhol. mint az ördög munkáját. hiszen látogatókat csak úgy engedtek be. Egy ideig egy elegáns zürichi étteremben játszott és énekelt. ha előtte telefonon felszóltak.”[37] Magasabb rendű küldetésben jár. A jól nevelt vendégeknek nyilván sejtelme sem volt arról. hogy segítsek neki e feladata teljesítésében és adjunk LSD-t az elnöknek. Nem tudom. amelyeket az LSD néha a fiatalok körében okoz. hogy hogyan jutott át két ellenőrző ponton a gyárterület főbejáratánál és a ház portásánál. hatalmas kék szemekkel. ahogy egy újsággal folytatott beszélgetésben állást foglaltam az LSD-problémával kapcsolatban. Johnson). túladagolásra vagy pszichotikus hajlamokra voltak visszavezethetők. azért látogatott meg engem. puha hangjával. hogy először jó útra téríti annak elnökét (akkoriban L. Véleménye szerint az LSD-t mindenestül meg kellett volna tagadnom. amit egy vonatút alkalmával véletlenül hallgatott végig. A déli szünet idején történ ez. Meg kell mentenie hazáját. Általában a klinikákon vagy a rendőrőrsökön végződtek azok az esetek. fiatal. és nyilvánosan el kellett volna ismernem bűnösségemet. a titkárságom zárva van. Látogatásának közvetlen indítéka egy olyan beszélgetés volt. mondta aztán. sikerült-e meggyőznöm őt a szent felbuzdulása iránt mutatott minden tisztelet mellett felhozott érveimmel. ha valahogy rábírjuk. Ezek rendre nagy nyilvánosságot kaptak. Attól megfelelő gondolatai támadnának. de kitartóan kopogott az ajtómon. mert anyagi forrásai kimerültek. mert felháborítónak találta azt. hogy kivezesse az országot a háborúból és a belső nehézségekből. mert gyanította. aki indokolttá tett volna egy ennyire szenvedélyesen elítélő véleményt. és aki munkát szerzett neki. homlokpánttal és szandálban. Azt mondta. amit én szigorú bezártságban szeretek eltölteni az irodámban — nem fogadok látogatókat. A tragikus LSD-következmények példájaként maradt meg az emlékeztemben egy fiatal amerikai nő látogatása. hosszú hippiköpenyben. Alig hittem a szememnek: egy nagyon szép. A neve. Valószínűleg csak kevesen figyeltek a dalok 123 . Elvittem őt egy barátomhoz Zürichben. „I am Jane. hogy ő az Egyesült Államok Jeanne d'Arcja. Ez csak úgy lehetséges. ahol lakhatott. B. Arra kért. Jane — Johanna — szerinte azt jelenti. emellett pedig bárzongorista és énekesnő. Csalódottan és szomorúan hagyott ott engem. hogy terve miért ítéltetett sikertelenségre pszichológiai és technikai. nevezetesen. hogy vegyen be LSD-t. amelyek felelőtlen körülmények között történő LSD-fogyasztásra. Valaki mégis diszkréten.Ez a fiatal nő azért mesélte el nekem saját történetét. I come from New York — you are Dr. „I am an angel and can pass everywhere. Jane foglalkozására nézve tanárnő volt. Hofmann?”[36] Némileg döbbenten kérdeztem tőle. akik egyoldalúan csak azokat a károkat látják. hogy segítsek. Én személyesen soha nem találkoztam olyan LSD delíriumban lévő személlyel. méghozzá úgy. Egy férfi szidalmazott ott engem.

és köztük sokban titokban a drogok dicséretét zengte. hogy Jane hirtelen eltűnt. és úgy bántak vele. Látogatását azzal magyarázta. nagyon korán felébredt. Megnyugtathattam látogatómat: amit régen átélt. hirtelen addig soha nem ismert boldogságérzés öntötte el. Amikor a hegyek felragyogtak a sugarak tengerében. Egyrészt félt attól. hogy hangosan sírnia kellett. az nem pszichopatológiás jelenség volt. és boldogságérzése annyira felfokozódott. kisasszony. amit fiatal lányként maga is átélt. A zürichi vendégjáték nem tartott sokáig: csak néhány hét telt el. másrészt vágyott arra. hogy megértse ezt az élményt. Három hónappal később levelezőlapot kaptam Izraelből. amiben összegyűjti minden kor és kultúra megvilágosodást átélt tanúit. Végezetül szeretnék még egy találkozásról beszámolni. Ez az élmény messzemenőkig meghatározta élete későbbi folyását. Ott egy pszichiátriai klinikára szállították be. hanem az általunk sejtettnél sokkal több hétköznapi ember is megél ilyen áldott pillanatokat. viszont a legtöbben nem ismerik föl ezek jelentőségét. 124 . jobbára hippidalokat énekelt. ami akkor is megmaradt. Kereskedelmi iskolás lány korában üzemi kiránduláson vett részt. H. amit sokan pont az LSD segítségével igyekeznek elérni. ezért elfojtják őket. Tudatosan vagy tudattalanul gyakori állásváltoztatásokkal és változó személyes kapcsolatokkal igyekezett visszaállítani azt a boldog világképet. tehát nem idegösszeroppanás. hogy az egyik LSD-élményről szóló beszámolóban olyan állapot leírását találta. hogy spontánul megélhette a mélyebb valóság látomásos képét.szövegére. Huxley azt írja. ami egykor úgy megörvendeztette. H. Belső megosztottsága miatt bizonytalan életet élt. talán én tudnék segíteni neki abban. A szertartás alatt mindent földöntúli ragyogásban látott. amikor megtudtam a barátomtól. amit neki idegösszeroppanásként magyaráztak. hogy végignézze a napfelkeltét. mint egy idegbeteggel. amikor később a kápolnában a reggeli misén találkozott a többi utassal. egy kórház titkárságvezetője levél útján kért tőlem személyes találkozót. Aldous Huxley könyvét. Visszavitték a szállodába. és ami a mai napig nyugtalanítja. hogy nemcsak a misztikusok és a szentek. és egyedül elhagyta a házat. Abban a kegyelemben volt része. Teára hívtam meg. S. S. hogy nem egészen normális. az Örök filozófiát ajánlottam figyelmébe. és mivel ezek a pillanatok nem illeszkednek a hétköznapi értelem világába. hogy ez az állapot megismétlődjön. amiben az LSD csak közvetett szerepet játszott. maga is attól tartott. H. ahelyett hogy sokat ígérő reménysugárként tekintenének rájuk. S. Egy hegyi szállodában éjszakáztak.

akkor a másik valóságba az LSD hatása alatt történő belépést úgy magyarázhatjuk.[38] Goethe Gyakran felteszik nekem azt a kérdést. Az LSD-kábulatban szerzett tapasztalatok.és hanghullámokat. vagy pedig emocionálisan. Előtte úgy hittem. amit „valóság” néven illetünk. hétköznapi 125 . hogy LSD-kísérleteim során mi tette rám a legnagyobb benyomást. A vevő az egyes ember tudata. a külvilág nélkül. hogy a világnak csak egyetlen igaz képe létezik az. Ha a valóságot az adó és a vevő produktumaként fogjuk fel. a filozófia gondolkodásmódjával állunk-e hozzá. szag-. Az első tervezett LSD-kísérlet ezért volt olyan mélyen megrázó és ijesztő. Ehhez a felismeréshez tudományos megfontolások is elvezethetnek. A valóság eltérő érzékelése Az LSD-kísérletekből szerzett legfontosabb felismeréseim a valóság mibenlétére vonatkozó gondolatok. amely a külső és belső változásoktól érintetlenül volt képes regisztrálni ezt a másik valóságot. Als daß sich Gott-Natur ihm offenbare. ugyanis az addig általam egyedül érvényesnek tartott hétköznapi valóság és az azt megélő én egyszerre feloldódott. Alapvető különbség van azonban aközött. Ezáltal a vevőnket a normális.15. A valóság e két komponens kivetülése.és tapintási ingereket sugároz. Emellett felmerült az arra a bizonyos felettes énre vonatkozó kérdés. hogy ehhez a problémához racionálisan. AZ LSD-élmény és a valóság Was kann ein Mensch im Leben mehr gewinnen. bebizonyították. és idegen énem egy másik. az én és a megélendő objektum. rögzült dolog. idegen valóságot élt meg. melyek együtthatására használhatjuk a kép és a hang előállításának a televíziós technikából vett metaforáját. melyek során az idegen világokat pont olyan valóságosnak éljük meg. A külső anyagi világ adóként működik: fény. és hogy vajon ezek a tapasztalatok új felismerésekhez vezettek-e. mint a hétköznapi valóságot. A „valóság” problematikája mindig is a filozófia egyik központi kérdése volt. A valóság nem elképzelhető az azt megélő szubjektum. hogy a valóság semmiképpen sem valamiféle abszolút. hogy az agyunkat. valamely egzisztenciális élmény alapján döbbenünk rá. íz. amelyben az érzékszervek — mint antennák — által felvett impulzusok a külvilág élő képévé változnak át. hanem annak képét és megélését megváltoztatja a szemlélő módosult tudatállapota. tehát a vevő központját biokémiai módszerrel módosítjuk.

Ez a tudatállapot. A vevő és az adó között visszacsatolás jön létre. Mindkét gyakorta csak egyetlen időtlen pillanatig tartó állapotban olyan valóságot élünk meg. a dolgokba áramlik át: ezek életre kelnek. C. ravaszság. jellemző különbség? — A tudat normális állapotában. transzcendentális valóság egy szeletét. az unio mystica jelenségével. Mivel a teremtés végtelen sokszínűsége és sokrétűsége végtelen számú különböző hullámhossznak felel meg. amit szerencsés körülmények között az LSD vagy a mexikói szakrális drogok csoportjába tartozó valamilyen más hallucinogén anyag idézhet elő. amit a transzcendens valóságból érkező fény ragyog át. hogy a vevő „ént” más hullámhosszokra tudja beállítani. ami a görögöknél az areté formájában jelenik meg. és ezzel képes előhívni a valóságtudat változásait. Ezek egymást nem zárják ki kölcsönösen. ez a valós kozmogóniai potenciál teszi érthetővé a hallucinogén növények szakrális drogok formájában történő kultikus tiszteletét. új képeinek megjelenítését lehetővé tevő képesség. a teljesítmény. időtlen. LSD-kábulatban a kábulat mélységétől függően többé-kevésbé elmosódnak a megélő én. Az én egy része a külvilágba. amikor az én és a teremtés eggyé válik. ijedtséget előidéző változásként is. A boldogabbik esetben az új én bensőséges kapcsolatba kerül a külvilág dolgaival és így embertársaival is. Azonban a misztikus megvilágosodást és a drogokkal kiváltott látomásos élményeket nem tekinthetjük minden további nélkül egyenlőnek. az ember szembesül a külvilággal. ami tárggyá változik. Wiesbaden. Az LSD és a vele rokon hallucinogén anyagok egyetlen jelentősége abban a képességben rejlik. más. Gottfried Benn Provoziertes Leben című dolgozatában (In: Ausdruckswelt. 1949) „skizoid katasztrófáról. tehetség és hatalom által történő küzdés. Így fogalmaz: „Kontinensünk déli részén kezdett el kialakulni a valóság fogalma. Ez a valóság eltérő. hanem komplementer viszonyban vannak. ahogy azt R. 1957) című könyvében nagyon élesen leírja. és érzékenységekről más hullámhosszokra állítjuk át. a megszokott én elvesztésével fenyegető. Zaehner Mystik — religiös und profan (Stuttgart. Mi tehát a hétköznapi valóság és az LSD-kábulatban megtapasztalható világképek közötti lényeges. mélyebb értelmet kapnak. és a külvilág közötti határok. a nyugat sorsneurózisáról” ír. amiben a tudat érinthetetlen és a saját én változásait rögzítő magja is lakik. Ez az élmény addig az érzésig fokozódhat. Ezt megélhetjük örömet okozó. a hétköznapi valóságban elválik egymástól az én és a külvilág. és együttesen alkotják a mindent átfogó. de ugyanígy démonikus. ami Európa későbbi koraiban a darwinizmusban és az übermensch 126 . rokonítható a spontán vallásos megvilágosodással.valóságnak megfelelő hullámhosszokról. Alapvetően alakította a hellén-európai agonális elv. furfang. ezért a vevő beállításától függően sok különféle valóság léphet be a tudatunkba.

míg metafizikai háttere mindörökre rejtve marad. Olyan fogalom ez. amelynek higiéniája és fajgondozása modern rítusként kizárólag üres biológiai statisztikákon nyugszik. harcolt. mellyel az ember szemben áll. minden fáradozásunk csak felszínes. Ezek határozzák meg a nyugati 127 . Ha az ember nem választotta volna le magát a környezetről. egy olyan társadalmi szervezet. akkor nem lett volna lehetséges a felismeréssel és a tudással való ilyen visszaélés. és a technikai civilizáció nagyszerű teljesítményeivel a környezet katasztrofális rombolása áll szemben. amely számára csak a gazdaságilag értékesíthető élet számít életnek. amihez eszközökre. képletekké egyszerűsítette. ami előtt a vér és a szerencse hekatombáit áldozta. Itt erősebben nehezedik ránk az én és a külvilág ellentéte. Előtérbe lépett az én.” Ahogy Gottfried Benn ezekben a mondatokban leírja. emberkéz alkotta környezete megnehezíti ezt a megélést. a magányosság és a fenyegetettség érzései tolulnak fel. Egy olyan társadalom. az atommagig és annak további hasításáig hatolt előre. megvizsgálta és szétválogatta: fegyver. hanem az élő természet és a teremtés részeként élne. hogy meg tudta volna ragadni. A gyógyítás pedig az ént is magában foglaló mélyebb valóság egzisztenciális megélése lenne. reménytelen fércmunka mindaddig. váltságdíj. amelyek a bolygón létező minden életet fenyegetnek. eltávolodott tőle az érzékek szintjén. és amely nem ismeri el a provokált élet világát. és ezeket tovább darabolta. darabokat szakított belőle. amiért aztán szüntelen háborúkat folytat. Segítségével az ember uralma alá hajtotta a földet. amely nem tudja megállítani destruktív erőit. Elemzések útján tisztázta.alakjában köszönt vissza. eltiport. olyan közmorál. hatalomra volt szüksége. hiszen a realitás csupán nyersanyag. Máshogy viszonyult az anyaghoz. és amelynek belső feszültségeit és töréseit nem sikerült természetes szemlélődés vagy a megbonthatatlan egységbe és a létezés logika előtti formáinak békéjébe vezető módszeres vizsgálat útján sem feloldani… Sokkal inkább a fogalom kataklizmatikus jellege vált egyre nyilvánvalóbbá… Egy állam. de formálisan közeledett hozzá. Feldarabolta. az ént és a világot egymástól elválasztó valóságtudat határozta meg döntően az európai szellemtörténet fejlődési irányát. amíg meg nem gyógyítjuk a — Benn szóhasználatával élve — „nyugati sorsneurózisunkat”. anyagra. A tárgyias szellem egészen az anyag belsejéig. Amikor manapság megpróbáljuk ezeket a károkat környezetvédelmi intézkedésekkel helyreállítani. Rablógazdálkodást folytatunk a föld gazdagságával. Az elidegenedés. Végül a modern természettudomány és technika fejlődéséhez vezetett a világ tárgyként. objektumként történő megélése. Nagyvárosaink és iparvidékeink halott. amely csak a tömeg külső szempontját képes képviselni. cseretárgy. amivel a nyugat birkózott anélkül. amely vészjóslóan nehezedett a nyugatra. és olyan energiákat fedezett fel.

Természetes környezetben kisebb a veszélye annak. tulajdonképpen már minden kertben olyan valóság mutatkozik meg. olyan átfogó valóságtudat. melyek fokozásával az ember szubjektivizmusa a teljes önfeledtségbe olvad át… A dionysosi igézet nemcsak az embert fűzi össze újra az emberrel: az elidegenített. amiben otthonosak és egységesek vagyunk minden élő dologgal. öregebb. mint bármi. Az emberek már akkor felismerték az ilyen hasadt valóságtudattól elválaszthatatlan szenvedést. az egész természetet kéjesen átható közeledtétől támadnak életre azok a dionysosi gerjedelmek. az antik görög világban kezdett kialakulni. a 128 . és ami ráadásul akkor is fennmarad még. hogy a szubjektum és objektum szétválasztásából eredő formákban és színekben gazdag.iparosodott társadalom hétköznapi tudatát. körülbelül Kr. kimeríthetetlen örök életerő nyilatkozik meg. és amiből aztán a földön minden élő dolog felépül — tehát a növények lényében ugyanaz a titokzatos. amelyben a megosztottság eksztatikus kábulatban oldódik fel. u. felülkerekednek mindenütt. virágzása. e. ellenséges vagy megigázott természet is újra békeünnepét üli tékozló fiával. századig ünnepeltek ősszel. amelynek fényét szerves vegyületek formájában kémiailag megkötött energiává tudják alakítani. ahol a technikai civilizáció elterjed. ahogy a föld eredeti flórája és faunája kénytelen utat engedni a halott technikai környezetnek. ami végtelenül valóságosabb. növekedése. kapcsolatuk a nappal. az emberrel. ami spontán módon egyre kevésbé alakul ki. és ami ölébe majd visszafogad. melyet a primitív emberek és népek mind himnuszokban zengnek meg. 1500-tól az Kr. amiket közel kétezer éven át. amikor a gépek és a beton halott világa majd eltűnik. gyümölcstermése. amit emberkéz alkotott. hogy a természettől elválasztva létezik. elrozsdáll és széthull. az érzékeket gyönyörködtető. Nietzsche A tragédia születésében így ír: „Vagy a narkotikus ital hatásától. A mezőn és az erdőben és az ott rejtőző állatvilágban. ami minket is megszült. vagy a tavasz hatalmas. mélyebb és csodálatosabb. Semmiképpen nem szentimentális természetimádatról vagy a rousseau-i „vissza a természethez” jelszóról van szó. A görög géniusz ezt úgy igyekezett gyógyítani. hogy ilyen hasadt valóságmegélés alakuljon ki.”[39] A Dionüszosz isten tiszteletére rendezett ünnepségekkel és mulatságokkal szorosan összekapcsolódottak Eleuszisz misztériumai. IV. de egyben szenvedéssel teli apollói világképet kiegészítette a dionüszoszi élmények világával. pusztulása és újjászületése. A természetben az idillt kereső romantikus áramlat sokkal inkább szintén az ember azon érzéséből táplálkozik. Amire ma van szükség. Misztériumok és mítosz A valóság az énnel szembeállított külvilágként meghatározott fogalma kontinensünk déli részén. az az összes élő dolog egységének ismételt megélése. A növények csírázása. Ezeket Demeternek. és mélyen meghatározzák a modern művészetet és irodalmat. ahogy azt Benn magyarázza.

mégsem árulta el a titkot soha senki. a kükeont itatták. akinek ebben nem volt része. Perszefonét ismét megtalálták. új élet kel ki. További hálaajándék volt az a gabonakalász. Ezt az álláspontot képviseli Kerényi Károly is. Erre abból következtethetünk. Hádész és a drámában résztvevő többi isten mítosza azonban csak a történések külső keretét adta. Plató.földművelés istennőjének ajánlották hálából. Megtanították őt a gabonatermesztésre. Demeter. mivel a legnagyobb istenek intelme ellenére ételt fogadott el Hádésztól. Például Homérosz így ír egyik himnuszában: „Boldog az a földön az emberek között. aki ezt látta. és visszahúzódtak a földbe. amit aztán az egész földön elterjesztett. olyan római császárok. Ez alatt az idő alatt tél volt a földön. és az élet Zeusz által adott kezdetét is. amit a két istennő Triptomelosznak.” Egy másik híres beavatott. Eleuszisz első főpapjának nyújtott át. ennyire felemelő élmény legyen. Ezért büntetésből az év egy részében vissza kellett térnie az alvilágba. hogy a kükeonba árpakivonatot és mentát kevertek. hanem arra is.” Pindarosz a következő szavakkal írja le az eleusziszi áldást: „Boldog az. legszentebb kamrájában a teleszterionban (célpont) láttak és tapasztaltak. látomásos betekintés a mélyebb valóságba. Az éves ünnepségek csúcspontja az éjszakai beavatási ceremónia volt. a teremtés örök okának felvillantása. Ez érthetővé tenné a Demeter-Perszefoné mítosz eksztatikus-látomásos megélését. Vallástudósok és mítoszkutatók véleménye szerint a kükeon valamilyen hallucinogén drogot is tartalmazott[40]. Számtalanul sokakat avattak be Eleuszisz titkába. mint Hadrianus vagy Marcus Aurelius és az ókor sok további híres férfija.” Vajon hogyan lehetséges. Azt is tudjuk. Ugyanakkor Perszefoné nem maradhatott örökre az anyjánál. ami az élet és a halál körforgásának szimbóluma volt egy olyan időtlen valóságban. amiért lányát. amely mindkettőt felöleli. hogy a földbe elvetett mag ott elpusztul. A beavatás valószínűleg valamilyen megvilágosodás lehetett. aki láthatta! Akit nem avattak be a szent misztériumba. hogy jobb reményben haljunk meg. majd a földre vezető útra lép. hogy örömben éljünk. majd belőle új növény. Cicero szintén arról számol be. A beavatottaknak halálbüntetés terhe mellett tiltották meg. őt ugyanis elrabolta Hádész. amit a templom legbelső. hogy a beavatás előtt állókkal az utolsó szertartás előtt egy bizonyos italt. A beavatottak közé tartozott Pauzaniász. hogy elárulják. az alvilág istene. 129 . akinek az eleusziszi misztériumról szóló könyvéből (Zürich. Perszefoné. 1962) a fenti adatokat vettem. hogy egy ennyire nyilvánvaló. hogy Eleuszisztól milyen fény vonta be életét: „Ott nemcsak okot kaptunk arra. a növények elpusztultak. ahogy arról az idézett beszámolók tanúskodnak? Tudunk arról. nevezetesen. a szemeink előtt évről évre lezajló történés. hogy aztán tavasszal új életre ébredjenek Perszefoné földi tartózkodásával együtt. Ő ugyanis ismeri az élet végét. az tompa sötétben botorkáló halott marad. amit a beavatottak a látottak értékéről és jelentőségéről mondtak. és akivel a titokzatos ital kutatása miatt kapcsolatban is álltam[41].

hogy egyek vagyunk a legmélyebb. és nem esméri őtet. mert bennetek lakik és bennetek marad. William Blake és mások írásaiban ábrázolt látomásos jelenések nyilvánvalóan rokoníthatók azzal a megvilágosodással. melyet ez világ bé nem vehet. Számtalan további szerző foglalkozik ugyanezzel a 130 . ami hitet adott neki abban. hogy az örök létezésben halhatatlan. Istennel. Még az evangéliumok bizonyos helyein is előfordul ígéretként. Az Alarichot kísérő szerzetesekkel a kereszténység is bevonult Görögországba. „Én pedig kérem az atyát. hanem az akadémiai pszichiátria vezető képviselői is erre koncentrálnak. Eckhart mester. és ez világ nem lát engemet többé. mert nem látja. mint a zen buddhizmus. A teremtő és teremtménye dualizmusa által meghatározott templomi kereszténység a maga természetidegen vallásosságával viszont maximálisan kitörölte az antik világ eleusziszi-dionüszoszi örökségét. szellemén keresztül eljutunk a teremtés megismeréséhez. amiben az eleusziszi misztérium beavatottjainak volt része. Az napon megtudjátok. időtlen. A keresztény hit világában csak néhány áldott személy találkozott a spontán látomásos élményekben megtapasztalt. Hadd utaljak itt Balthasar Staehelin Zürichben dolgozó bázeli pszichiáter Haben und Sein (1969).Amikor Alarich gót király Kr. és más vigasztalót bocsát néktek. tehát Jakob Böhme. habár más szimbólumok mellett. Ebben a misztériumban a racionális. fejezet 16-20. Aligha becsülhetjük túl Eleuszisz misztériumának kultúrtörténeti jelentőségét és befolyását az európai szellemtörténetre. ti pedig esméritek őtet. hogy az igazság lelkén. Ez a hit az őskereszténységben is továbbélt. legátfogóbb valósággal. megtérek hozzátok. Thomas Traherne. A misztikus teljességélmény a gyógyulás szempontjából alapvető jelentősége az egyoldalúan racionális-materialista világképtől szenvedő ember esetében ma már nemcsak az olyan keleti vallási áramlatok követői esetében nyer fontosságot. hogy én az én atyámban vagyok és ti énbennem. ti pedig megláttok engem. objektivizáló szellemtől meghasadt. Még egy kevés idő vagyon. 396-ban északról betört Görögországba és lerombolta Eleuszisz szentélyeit. tudniillik az igazságnak lelkét. és elhivatottságomnak a természettudományos kutatás mellett: nevezetesen. Angelus Silesius. A katolikus szentek unio mysticája és a keresztény misztika képviselői. akkor nemcsak a vallási központ semmisült meg. szakaszban Jézus így szól a tanítványokhoz. a legtisztábban János evangéliumában. A 14. hogy veletek maradjon mindörökké.” Ez a kinyilatkoztatás a magja saját keresztény hitemnek. én is tibennetek. és ezzel annak felismeréséhez. mert élek és ti is éltek. u. amikor elbúcsúzik tőlük. szenvedő ember misztikus teljességélményben talált gyógyulást. amihez az ókorban számtalan generáció elitje férhetett hozzá az eleusziszi beavatás során. Die Welt als Du (1970). megnyugtató valósággal. hanem elkövetkezett az antik világ végleges bukása is. Nem hagylak titeket árvául. Urvertrauen und zweite Wirklichkeit (1973) és Der finale Mensch (1976) című könyveire.

A transzperszonális pszichológia ezt teszi a terápiás praxis alapvető elemévé. ha a 131 . spontán megvilágosodás formájában is valamilyen látomásos jelenés során. hanem az átfogóbb igazságot keresi az objektív valóság felszínének és mélyének egyidejű és sztereoszkópikus szemlélésével. hogy a nyugati civilizáció és kultúra egészségessé váljon és szellemileg megújuljon. Ugyanakkor megtörténhet hirtelen. Értem ezalatt az első kézből származó szöveg felismerését. a transzperszonális pszichológia kezdett foglalkozni az emberben lakó metafizikus szempontokkal. ahogy azt Balthasar Staehelin írja. hogy társadalmunkban nemcsak az orvosok. A természettudományok által közvetített. Ráadásul nem jut mindenkinek osztályrészül még akkor sem. akkor elkerülhetetlenül beleütközik a teremtés már nem megmagyarázható Ős-okába. hanem éppen ellenkezőleg mélyebb. A mélyebb. A meditáció tehát nem az objektív valóságtól való elfordulást jelenti. szokásos értelmű imától. melynek során védett marad a mélyebb valóságot megtapasztaló ember is. az adó és a vevő. A tárgyias világkép elmélyült. a dualizmust meghaladó valóság megélésében ölt testet. hanem egyre szélesebb körben mások is a dualisztikus világkép meghaladását tartják alapkövetelménynek ahhoz. ami a mélyebb. az ember testében és lelkében. „azt a könyvet. Ez válhatna az új vállásosság alapjává. Még fontosabb jelenség. tehát a teremtést. átfogóbb valóság felismeréséhez vezető útként ma a meditáció különböző formái kerültek előtérbe. ami nem a különböző vallások dogmáiba vetett hiten. olvasását és megértését. az objektív valóságot megragadó és egyre inkább kibővülő tárgyi tudás nem feltétlenül profanizál. a misztériumba — az isteni köszön vissza az atomok mikrokozmoszában. és az objektum és a szubjektum. megismerő elmerülést jelent. ilyen esetben a hatás különösen mély és boldogító. Ebből újfajta valóságtudat alakulhat ki. A pszichológiában új irányzat. a csodába. az objektív valóság és az én egymásba olvadása a cél. A meditáció az objektív valóság azon mélységében kezdődik. a spirálködök makrokozmoszában. a növények magjaiban. nem menekülés valamilyen imaginárius álomvilágba. és ezáltal vallásos valóságtudattá történő változása a meditáció folyamatos gyakorlásával fokozatosan következhet be. ameddig a tárgyi tudás és ismeret eljutott. hogy benne átlépjük az én-te határt. Éppen ellenkezőleg: ha kellő mélységig hatol el.problematikával. A meditáció lényegében abban különbözik a teremtő és teremtmény dualizmusának megfelelő. hanem az „igazság lelkén” keresztül történő felismerésen alapul. amit Isten ujja írt” (Paracelsus). Ilyen misztikus teljességélményt „évtizedes meditációval sem kényszeríthetünk ki”.

Ez lehetővé teszi a valamilyen énben rögzített problémakörből való kiszakadást és a rejtőzködő valóság megtalálását.misztikus tapasztalásra való képesség hozzátartozik az ember szelleméhez. Az LSD igazi jelentőségét abban a lehetőségben látom. veszített erejéből a pszichedelikus mozgalom[42]. Az LSD pszichoterápiás használata már korábban tiltás alá került. Ez a fajta alkalmazás tökéletesen megfelel az LSD. Mégis Eleusziszban a szent misztériumba beavatott számtalan embernek sikerült közvetíteni a misztikus jelenést. hogy a misztikus megtapasztalásra irányuló meditációt az anyag oldaláról támogassuk meg. Elképzelhető lenne. hogy egy ilyen drog segítségével és megfelelő belső és külső előkészületek után úgymond programszerűen váltsanak ki teljességélményt az Eleusziszban látott módon. hogy valamilyen hallucinogén drogot használva farmakológiai segédanyagként. s használatával kapcsolatosan ma is rengeteg kérdés merül föl. amelyek alapján a pszichoanalízis és a pszichoterápia gyógyszeres támogatására használják. ahogy azt — a korábban leírtak szerint — bizonyos valláskutatók feltételezik. A meditáció előkészület ugyanarra a célra. Az LSD ma Bevezetés Albert Hofmann könyvének megjelenése óta kis híján negyedszázad telt el. 132 . A következőkben az LSD jelenlegi használatával kapcsolatos legfontosabb jellemzőket foglalom össze. legális keretek között érdemben[44] ma sem folytatható ilyen jellegű tevékenység. a gyógyító. tehát azon a képességén. méghozzá előre eltervezett helyen. A hallucinogén anyagok tehát eksztatikus-emocionális élményben törlik el a tapasztaló én és a külvilág közötti határokat. A meditáció LSD által történő segítése ugyanazokon a hatásokon alapul. vigasztaló élményt. amit az eleusziszi misztériumokban kívántak elérni. Erre magyarázatul szolgálhat az. hogy a jövőben az LSD-t nagyobb arányban használjuk a meditációt megkoronázó megvilágosodás elérésére. Talán ez a jellemző hatás tette lehetővé. hogy átmenetileg fellazítja vagy akár eltünteti az én és a te közötti határokat és a külvilág tudatos elhatárolását. előre meghatározott időben. s bár a téma nem tűnt el teljesen az irodalomból[43] — sőt valószínűleg a gyakorlatból sem —. Lezárult a hippikorszak. mint szakrális drog természetének és hatásjellemzőinek. Az LSD mindazonáltal továbbra is jelen van az ifjúsági szubkultúrákban.

7%. Az Egyesült Államokban a 80-as évek alacsony kipróbálási értékeit követően 1991-től tapasztaltak növekedést. Egy hazai felmérés szerint[50] a táncos szórakozóhelyeket látogató fiatalok[51] 25. 1999-ben a második osztályos középiskolások 4. az „acid house” a nevében is magában hordozta az LSD-t. Így a diszkókban 2. LSD a partilátogatók körében Az LSD használatának a kilencvenes évek elejére tehető fellendülése egyértelműen a partikultúra megjelenéséhez köthető. hogy használt már valaha életében LSD-t. Bár a partikultúrában a későbbiek során lényegesen nagyobb szerepre tett szert az MDMA (ecstasy)[49]. hogy ez az érték négy évvel korábban ennek harmada.6%. 3. A hallucinogén szerek között az LSD bizonyult a domináns szernek. illetve 0. hogy használt már életében LSD-t vagy valamilyen egyéb hallucinogén szert[46].5%-a jelezte. Magyarországon.2% volt tapasztalható. A Chicagoban és Detroitban megjelenő új elektromos zenei irányzat.1% volt. 12. míg az elmúlt havi használat aránya 3.2% volt.7%. A hazai trendekre jellemző.A használat elterjedtsége a normál populációban A hippikorszak lezárultával. Így a hagyományos diszkókban a kipróbálók aránya relatíve alacsony. illetve az is. Ezt jelzi az elmúlt havi használat viszonylag alacsony aránya a valaha használókhoz képest. bizonyos típusú partikon (ilyen például a goa irányzat) egyértelműen dominál. s pontosan a megkérdezettek 3%-a jelezte. 19. 59.8%-a próbált már ki valamilyen hallucinogén szert. A partikon még az elmúlt havi használat is magasan meghaladta a diszkókban megkérdezettek között mért kipróbálás mértékét. Sőt.4% volt[47]. Felnőtt (18-65 éves) populáció esetében a kipróbálók aránya hazánkban 1. évfolyamon tanulók 13. de hatalmas különbségek mutatkoztak az egyes helytípusok szerint.1%. a partikon 17% nyilatkozott úgy. hogy az elmúlt hónapban használók 46%-a úgy 133 . 2002-re ezek az értékek jelentősen csökkentek: 8. hogy a megkérdezést megelőző 30 napban használt valamilyen hallucinogén szert. a 70-es évek közepétől jelentősen csökkent az LSD-t kipróbálók aránya. 1996-tól kezdődően ismét csökkenés volt tapasztalható[45].6%[48].5% próbálta ki életében legalább egyszer ezt a szert. Az európai átlagérték ennek valamivel több. hogy a kérdezést megelőző hónapban is használta. az LSD sem szorult ki ebből a fogyasztói körből. 1. Mint azt korábbi tanulmányok is jelezték az LSD esetében nem jellemző az intenzív használat. míg a partikon közel ötszörös érték.6%-a jelezte. mint kétszerese. Az emelkedés azonban nem tartott sokáig. A mintegy másfél-két évtizedes alacsonyabb fogyasztási arány után azonban a 90-es évek elején ismét emelkedni kezdett az LSD-t használók aránya. 1997-ben a 12.

a közös tánc. sokan különböző drogokkal élnek az élmény elérése érdekében. a közös táncon. hogy mindössze egyetlen alkalommal használta az LSD-t ebben az időszakban. vagy egy népszerű szám klasszikussá vált sora: „A harmónia a kulcs testvéreim”[55]. A jelenséget jól jellemzi a house-kultúra mottója: „A house mindenkié”. az LSD használata a kezdetektől szorosan kapcsolódott a partikultúra megjelenéséhez. az érzések kiélését. A mai elektronikus zenei irányzatok közül talán a goa mutatja a legszorosabb kapcsolatot az LSD használatával. Egy hét városra kiterjedő vizsgálatban 21% és 67% között változott a hallucinogén szereket kipróbálók aránya a partikon megkérdezettek körében[52]. A hatvanas években az író. Fejér[54] rámutat. kifelé való megnyilvánulását. aki az első LSD használathoz kötődő partikat megrendezte. A parti egyszerre individuális és társas élmény. az LSD egy. A parti tehát a bizonyos fokú elszigeteltség ellenére is jellegzetesen kollektív élmény. s ezek gyakran teljesen eltérő szubkulturális jellemzőket alakítanak ki. az órákon át tartó közös eksztázis összeköt. Mint említettük. sőt a beszámolók szerint megismételhetetlen közösségi élményt eredményez. A legalacsonyabb értéket Rómában (21%) és Bécsben (35%) mérték. A drog tudatállapot-módosító hatásánál fogva hozzájárul a partiélmény[53] kialakulásához. A legkülönbözőbb irányzatok jöttek létre. önmegismerést elősegítő megközelítésével szemben. s egyben jelzik is a más irányzatoktól való elkülönülésüket.nyilatkozott. s ma már nem is a legnépszerűbb ezen szerek közül. Prágában. a belső világra koncentráló. a közös ritmus. Az elmúlt tizenöt évben azonban a parti világa is jelentősen differenciálódott. Maga a parti zenéje is táplálkozik ezekből a törzsi forrásokból. hogy a parti sok szempontból hasonlatos a törzsi társadalmak táncos rítusaihoz. Az úgynevezett acid-tesztek (az acid itt megint csak az LSD-re utal) 134 . További 49% az elmúlt hónapra vonatkozóan heti-kétheti gyakoriságot jelzett. A kezdetektől jellemző volt a partik légkörének elfogadó attitűdje. míg ennél intenzívebb használat az esetek 5%-ában fordult elő. Hasonló értékekkel találkozunk Európa nagyvárosaiban. Egyszerre magány a tömegben. Leary óvatos. nincs mód a beszélgetésre. s egyszerre feloldódás a tömegben. Napi használatra egyáltalán nem volt példa. hiszen ugyanez a zene. míg Berlinben. Madridban. hiszen a dübörgő zene elszigetel. a külső ingerek fokozását. az élményben való közös feloldódás megélésén alapul. a diszkrimináció bármiféle megnyilvánulásának teljes elutasítása. Az elmúlt havi használat gyakorisága 8% és 19% között változott. kitörését tartotta fontosnak. A partikultúra Mint jeleztük fentebb. Zürichben és Amszterdamban egyaránt 40% fölött volt a kipróbálók aránya. Ő. Ken Kesey volt az. amely az együttléten. Bár a zene és a monoton tánc önmagában előidézheti a módosult tudatállapotot.

A hallucinációk. melyek a maihoz hasonlóan a dallamossággal szemben előtérbe helyezték a ritmikusságot. de a legszélesebb körben az ecstasy vált használatossá. Külön érdekesség azonban az LSD hatásmechanizmusával kapcsolatosan. Úgy tűnik azonban. létrehozása. elsőként Chicagoban és Detroitban. mint egy illegális listára került szer helyett egy hasonló hatású. illetve a monotóniát. amelyek „megalkotásának” célja nem más. érzékenységet. s ily módon még nem illegális szer kikísérletezése. foszforeszkáló színekkel. Más irányzatokon azonban egyre inkább más szerek kezdtek dominálni. Az LSD és néhány más hallucinogén szer kivételt jelent ebből a szempontból. Az LSD hatásmechanizmusa Hofmann is jelzi könyvében. Bizonyos értelemben annak továbbéléseként is értelmezhető. Ez a leginkább pszichedelikusnak tekinthető irányzat szoros szálakkal kötődik az amerikai pszichedelikus mozgalom eszméihez[57]. A legtöbb illegális szer pozitív megerősítő hatása — amely alapvető szerepet játszik a függőség kialakításában. hogy olyan anyagokról van szó. amelyek nem hatnak az agy úgynevezett örömközpontjára. A 80-as évek végén. Ezek az események a mai partik egyértelmű elődjeiként tarthatóak számon. addig az LSD és más hallucinogén szerek esetében ez nem így van. Ez a különbség természetesen a pszichés hatások szintjén is jelentkezik. utalva arra. Különbséget elsősorban a jelenlegi zene elektronikus voltában találunk. ezen drogok mellett is megmarad az LSD népszerűsége. hogy az LSD azon kevés drog közé tartozik. bár a 60-as években már megjelentek olyan hangszeres zenei irányzatok. Ez a szer nem hordozza magán az LSD hallucinogén hatásait. az ismételt használat szükségletének megjelenésében — ezen az örömközponton. Úgy tűnik különböző szerotonin-receptorok.hatalmas partik voltak. ugyanakkor növeli a közösségre való nyitottságot. Szokás ezeket az újabb előállítású szereket — néha tévesen a régebbieket is — a designer drug elnevezéssel illetni. megjelenő acid-partik és a 60-as évek acid-tesztjei közötti hasonlóság megdöbbentő[56]. vagy gyönyörközponton keresztül valósul meg. Egyes — elsősorban gyorsabb — irányzatoknál jelentősebb szerephez jutott például az amfetamin használata. de attól eltérő kémiai szerkezetű. Az amfetamin és az ecstasy mellett számos más drog is megjelenik. hogy az élmény végül pozitív vagy negatív 135 . folyamatos tánccal. hogy az LSD hatását elsődlegesen a szerotonin-rendszeren keresztül fejti ki. Míg a legtöbb drog esetében — az akut hatást tekintve — pozitív élmények várhatóak. Mint említettük az LSD használata a legjellemzőbben a goa nevű irányzathoz kötődik. Ez a mechanizmus még ma sem teljesen tisztázott. dübörgő zenével. az „utazás” iránya nagy mértékben befolyásolja. és sok közülük hamar el is tűnik az illegális drogpiacról. az agy különböző területein más-más módon érintettek[58].

sőt magát az integrációs folyamatot feltehetőleg inkább nehezíti. Ehhez azonban az LSD egyáltalán nem nyújt segítséget. Ez a folyamat valóban alapja lehet az önmegismerésnek. beszámolók jelzik. hogy az elhárítás. traumával. miszerint az LSD hatásos utat jelent az önmegismerés felé. adaptív működése a személyiségnek. felszabadulásában működik közre. Nem tudunk. LSD és pszichoterápia — a kilencvenes évek A kilencvenes évek során valamelyest elindult az LSD szerepének újraértékelése. érzések hozzáférhetővé válásában. Ennek első lépéseként a Swiss Academy of Medical Sciences szervezésében sor került egy szimpózium megtartására. hogy a képlet korántsem ilyen egyszerű. hiszen ezekben az esetekben az egészséges működéshez szükséges dolgok is a tudattalanba száműzetnek. A kilencvenes évek közepén Rick Strassman az Új-Mexikói Egyetemen. majd értelemszerűen a pszichoterápiás alkalmazás mentén erősödött tovább. Az önmegismerés kérdése Végezetül érdemes röviden megemlékezni arról a kérdésről. a befelé fordulásra. ma is jelen van a társadalomban. ami azonban egy terápiás folyamatban fokozatosan történik.színezetet ölt. amely Kesey-vel szemben inkább Timothy Leary nevéhez fűződött. Ez a használati irány. hiszen ezért kerültek elfojtásra) személyiségbe történő integrálásának is. normál mértékben. ezért kerül ezen tapasztalatok egy része a tudat nem hozzáférhető tartományaiba. tapasztalattal aktívan megküzdeni. szubkultúrák is működnek. amelynek konklúziója a korábbi kutatások újraértékelésének és újabb vizsgálatok elindításának szükségessége volt. Bár a használatot látszólag a parti világa uralja. a spirituális élményre. míg Franz Vollenweider Svájcban kapott lehetőséget a hallucinogének támogatta pszichoterápia vizsgálatához. egyetemista körökben erős az elképzelés. Talán a hallucinogén szerek esetében a legjelentősebb a set és a setting tényezők szerepe a hatás alakulásában[59]. de alapja lehet egy pszichózis belobbanásának is. hogy ezzel a domináns és „hangosabb” használati formával szemben. ehhez szervesen kapcsolódnia kell az élmények (és itt alapvetően traumatikus élményekről van szó. Nem szabad elfelejteni. mindig lehetővé téve a folyamatos 136 . mind az Egyesült Államokban[60]. nem is lehet valamennyi minket érő eseménnyel. Tudjuk. Ilyenkor szükséges ezek felszínre hozása. Nem véletlen ugyanis. hogy az LSD pszichoterápiás alkalmazása során is gondos előkészületek és tervezés mellett történt a drog alkalmazása. mind Európában. Különösen főiskolás. Az LSD az elfojtott élmények. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azonban azt jelzik. amely az LSD önmegismerést elősegítő hatásával kapcsolatosan merül fel. a kevésbé feltűnő. hogy az elhárítások túlzott mértéke neurotikus folyamatok kialakulásához fog vezetni. az önmegismerés lehetőségére hangsúlyt helyező csoportosulások. Az önismeret nem pusztán az elfojtott tartalmak felszínre hozását jelenti.

↑ Magyarul: Szent Antal tüze (a ford. ekkor került sor annak felismerésére.) ↑ A Pont-St. az öt évvel korábbi szintézist követően. amelyek egyaránt lehetnek természetes anyagok vagy szintetikus készítmények. 7. ↑ Aki közelebbről érdeklődik az anyarozs iránt. 3. hiszen.integrációt is. annak ajánlom G. (a szerk. másrészt pedig egy szűkebb. 1931) és A. de manapság nagy általánosságban — eredettől függetlenül — az összes tudatmódosító (pszichoaktív) szert is e névvel illetjük. 2. Az első könyvben a drog történetének klasszikus bemutatása olvasható. Esprit dél-francia városban 1961-ben megfigyelt tömeges mérgezésnek nem volt köze az ergotizmushoz. 6. Hofmann: Die Mutterkornalkaloide (Stuttgart.és Egészségpszichológiai Tanszék Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Jegyzetek 1. hogy még az LSD-t alkalmazó pszichoterápiák radikálisabb változata. ↑ A lizergsav-dietilamidot először ugyan 1938-ban állította elő Hofmann. jogi szempontok alapján meghatározott kategória: ide tartoznak a nemzetközi egyezmények alapján az egyes országok törvénykezésében meghatározott illegális drogok. Sokkal inkább egy szerves higanyvegyület általi mérgezésről volt szó. Ez a magyar szóhasználatban jelenthet növényből készült gyógyhatású kivonatot. Fontos emlékeznünk arra. amit a vetőmag fertőtlenítéséhez használtak. köztük egyes orvosi receptre felírható pszichotróp gyógyszerek. mint a jótékony hatások kerülnek előtérbe. hogy mennyire jelentős szerről van szó. Barger: Ergot and Ergotism (London: Gurney and Jackson. az intenzív (nagy dózisú) LSD hatást intenzív feldolgozás követi. Az LSD veszélye abban rejlik. ↑ A szerző a könyvében az LSD és más természetes eredetű pszichoaktív anyagokra szinte kivétel nélkül a „drog” (németül „Droge”) szót használja. A kötetben a drog szót általános értelemben a pszichoaktív szer ekvivalenseként.) ↑ A tudományos megfigyelésben a véletlen csak a felkészült elmének kedvez. 4. Demetrovics Zsolt ELTE Személyiség. azaz tiltott kémiai anyagok. a pszichedelikus terápia során is. ↑ Az LSD vegyület eredeti német neve: Lysergsäure-diäthylamid. A kábítószer kifejezés egyrészt az adott kémiai anyag kábulatot okozó hatásmegjelölése. hogy ezek a tartalmak az integráció lehetősége nélkül szabadulhatnak rá a használóra. 5. 1964) című monográfiáit. Ennek — szakember vezette — hiányában azonban sajnos inkább a kockázatok. habár azt sok kiadvány anyarozs tartalmú kenyérhez kapcsolta. 137 . a felfedezés hivatalos évszáma azonban 1943. míg a második a vegytanra koncentrál.

↑ Nemzetközi Szervezet a Belső Szabadságért 12. ↑ réminiscence — emlékezés.) E. 2001.↑ Walter Vogt hivatkozott könyvének címe magyarul Madár az asztalon (a ford. 15. Eine Laienpredigt (Zürich. a moksha-gyógyszer eredeti felfedezőjének.↑ Abbey Road 31. ahol a kísérlet lezajlott. 1972) Az írás egy olyan laikus prédikáció szövegét tartalmazza.↑ A Haus zur schwarzen Tulpe szálloda terme Stein am Rheinben.↑ Walter Vogt: Mein Sinai-Trip.↑ Dr. orvosi területen kívül történő fogyasztással kapcsolatosan használjuk. később Aldous Huxley írt ezen a címen könyvet. Albert Hofmann-nak. 19.↑ Nemzeti Elmeegészségügyi Intézet 11.) 23.↑ Szanszkrit nyelven (a ford. V. barátom hőlégballonjával a Murtensee fölött lebegtem.↑ pörögj fel — rezegj rá — lépj ki 13. réviviscence — újra átélés 9.↑ Magyarul: Thomas de Quincey: Egy angol ópiumevő vallomásai. ↑ „Intim és maradéktalanul őszinte beszámoló egy asszony bátor kísérletéről a pszichiátria legújabb orvosságával.↑ Visszatekintés egy városra 20.↑ Magyarul a két kötet együtt jelent meg: Aldous Huxley: Az érzékelés kapui címen. (Sophiris Kiadó.↑ Tandori Dezső fordítása alapján 22. (a szerk.↑ Goethe: A rémkirály (Képes Géza fordítása) 24. 2002.” 10. I.) (a szerk.↑ Művészeti és Tudományos Világakadémia 27. az egyik fejezet címe a Das abenteuerliche Herz című könyv második változatában.↑ Azon a vasárnapon én (A.) 25.↑ An der Zollstation.) 30.↑ sav = acid = LSD 33.) 14.) 21.1 mg) 29. (a szerk.) 18.↑ Ezt a kifejezést először William Blake használta Menny és pokol házassága című művében.↑ LSD — próbáld ki — intramuszkulárisan — 100 mmg (100 mmg = 0.↑ Az igaz szeretet az ügy szeretete.↑ Heinrich Heine: A gránátosok (Eörsi István fordítása) 17.míg a kábítószer kifejezést az illegális (illetve kezdetben még legális). Cartaphilus Kiadó. második oldal 34. november 14-én 138 .↑ Blind Faith 32. mert ő utasként magával vitt.) 16. amit W. 2002) (a szerk. 35. az LSD-25-tel. 1970.↑ Abbey Road. (a szerk. Aldous Huxley-től 26. (a lektor) 8. (Szukits Kiadó. H.↑ A népesedési válság és a világ erőforrásainak használata 28.↑ Gurdjieffnek Magyarországon eddig egy könyve jelent meg Találkozások rendkívüli emberekkel címen.

↑ Angyal vagyok és bejutok mindenhova. National Results on Adolescent Drug Use. Gordon Wasson..↑ Johnston. hanem inkább a szöveg sorai között rejtőző mélyebb utalások eredményezik a távoli analógiát. U. Budapest. 42. 2003/1: pp. P.. az észlelés és a tudatállapot módosítása. ISMertető 8. Aranyhal Könyvkiadó. 2000. 41. Gondolatok Feldmár András írásához. L'Harmattan Kiadó. Albert Hofmann és Carl A. amelyek elsődleges hatása az érzékelés. O'Malley. Középiskolások droghasználata. 49. amit a szerző és a meghívó tiszteletes utószava egészít ki. Mint hogy a Természet-Isten néki megmutatkozik? 39.↑ Demetrovics Zs. Budapest. Inc. 45. Bachman. 2002.↑ Kerényi Eleusis című könyvének angol kiadásában (New York: Schocken Books. A drogok történelme. 105-112. Ilyen szerek az LSD mellett a meszkalin. 2001.Christoph Möhl tiszteletes meghívására tartott Liechtensteinben. A felnőtt népesség droghasználata és alkoholfogyasztása Magyarországon. 2003/1: pp. S. Monitoring the Future. 51. 84-113. Budapest. 43. 1978). A leírásokból nemcsak az „ősatya-atmoszférát” lehet kiérezni. 44.↑ Mit nyerhet többet az ember az életben. Vaduz protestáns templomában. L. 50. 2002. Kézirat. Addiktológia. Ifjúsági és Sportminisztérium.↑ Elekes Zs.. Témája egy az LSD által kiváltott eksztatikus-vallásos élmény leírása és értelmezése. ami a szerző szerint „távoli. ketamin stb. összesen 1507 fő töltött ki kérdőívet 139 . Feldmár A. G.↑ Demetrovics Zs. Department of Health and Human Services. 2002/2: pp. A kapcsolat fontossága az entheogénekkel segített pszichoterápiában.↑ A hallucinogén drogok olyan kémiai anyagok.↑ L. 2002.↑ A vizsgálat 1999 őszén-telén zajlott. és Paksi B. Addictologia Hungarica. M.↑ Kertész Imre fordítása 40. alkoholfogyasztása és dohányzása az évezred végén Magyarországon. a PCP (angyalpor). D. 2002. 2003. Rockville. J.. hogy esetleg valamilyen anyarozs-preparátumról lehetett szó. Overview of Key Findings. 46. Addiktológia.↑ Mint látni fogjuk néhány kísérleti alkalmazás történt az elmúlt években. Buda B. New Yorkból érkeztem — Ön Dr. 1977) hivatkozik erre az együttműködésre. Ruck: The Road to Eleusis (New York: Harcourt Brace Jovanovich. 113-116. a mágikus gombák. P. 38.↑ R. Ecstasy: szakirodalmi áttekintés.↑ Jane vagyok. Drogok és fiatalok. ha tetszik felületes analógiája a nagy mózesi utazásnak Sinaiba”. Hofmann? 37. ebben a publikációban azt a lehetőséget mérlegeljük. 36. A kábítószerek története az ókortól napjainkig. pl. Budapest.↑ Bayer I.↑ Elekes Zs. 48. és Paksi B. 47. Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein. A prédikáció különböző írók által tartott prédikációk sorozatába illeszkedett.

Az underground partikultúra értékvilága Magyarországon. R. A drog pszichofarmakológiai hatása mellett ezek a tényezők is jelentősen befolyásolják a kialakuló hatást.) A szintetikus drogok világa. a droggal kapcsolatos elvárásait. Educatio. korábbi tapasztalatait. 1997.) Substance Abuse. EMCDDA Insights Series. szubkultúrák. 34-69. U. Lewis. N. R. The Use of Drugs within the Techno Party Scene in European Metropolitan Cities. Animula. Hallucinogens. European Addiction Research. Luxembourg. T. and Langrod. Department of Health and Human Services.. Hartnoll.. C. The Basis for Controlled Intoxicant Use. Millman. úgy tűnik azonban.. R. (szerk. aktuális hangulatát. A témáról lásd Zinberg. L. úgymint testi. G. szubkultúrák. Animula. Sherval.. B. Amsterdam. 1997. XTC. M. D.↑ A set tényezőn alapvetően a droghasználó személy különböző jellemzőit értjük. Rockville. J.. A.↑ Fejér B. Jansen. 53. J. Alles over Ecstasy. 59. LSD és popkultúra. Diszkódrogok. Az underground partikultúra értékvilága Magyarországon. 2-23. 2001/1: pp. Boldt.↑ Griffiths. Nilson. Tensil. 57. Williams & Wilkins. R.↑ Pechnick. J.. Budapest.↑ Rácz J. 28-33. 530-542. 530-542.↑ Adelaars. K. 2000. In: Lowinson. Manapság kell a house. milyen társaságban történik a droghasználat. J. drogfogyasztók. S. 1994.. Lin. Globe Pockets 38.↑ Koster S. 230-238. drogfogyasztók. illetve négy vidéki nagyvárosban. H. mint más szereknél.) A szintetikus drogok világa. S. New Haven-London. milyen helyszínen. Ruiz. Educatio.. 1996. M. azaz hol. 54. P. 58. NIDA Research Monograph 146. In de Knipscheer. A. lelki állapotát. hogy az egyes szerek esetében — ilyenek a hallucinogének — ez a befolyásoló erő kifejezettebb.. mintegy kétharmaduk 17 és 24 év közötti. Glennon. (szerk.. A setting tényező ugyanakkor a fizikai és szociális környezet jellemzőire utal. P. No 1. A Comprehensive Textbook. (eds.↑ Tossmann. 2000. Set and Setting. 52. 1984. Geresdi Zs. G.↑ Rácz J. Geresdi Zs. E. Drug.. Diszkódrogok. 55. A megkérdezettek átlagéletkora 21 év volt. Ungerleider. 2001: pp. P. R... Yale University Press. Vingoe.. Hallucinogens: An Update. 60.. Budapest.szórakozási szokásaira vonatkozóan Budapesten. Baltimore. N. New Trends in Synthetic Drugs in the European Union: Epidemiology and Demand Reduction Responses. In: Demetrovics Zs. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)... In: Demetrovics Zs. 2001: pp. 140 . 56.