1

Albert Hofmann

LSD
Bajkeverő csodagyerekem Egy „varázsszer” felfedezése

Fordító: Bereczky Tamás

2

Tartalomjegyzék
Előszó........................................................................................................................................................6 Előszó az 1993-as kiadáshoz 50 évvel az LSD felfedezése után..............................................................9 1. Az LSD keletkezése............................................................................................................................10 Első kémiai munkák...........................................................................................................................10 Az anyarozs........................................................................................................................................12 A lizergsav és származékai.................................................................................................................15 Az LSD pszichés hatásainak felfedezése............................................................................................18 2. Az LSD állatkísérletekben és a biológiai kutatásban..........................................................................22 Mennyire mérgező az LSD?...............................................................................................................23 3. Az LSD kémiai változatai...................................................................................................................25 4. Az LSD alkalmazása a pszichiátriában...............................................................................................27 Az első önkísérlet pszichiáterrel.........................................................................................................28 Az LSD pszichikai hatásai..................................................................................................................33 5. A gyógyszertől a kábítószerig.............................................................................................................39 Nem orvosi kísérletek.........................................................................................................................39 A Sandoz leállítja a forgalmazást.......................................................................................................43 6. A nem orvosi LSD-kísérletek veszélyei..............................................................................................45 Pszichotikus reakciók.........................................................................................................................46 Az LSD a feketepiacon.......................................................................................................................48 7. Dr. Leary esete....................................................................................................................................50 Találkozásom Timothy Learyvel........................................................................................................52 8. Utazások a lélek világűrébe.................................................................................................................54 Lelkek tánca a szélben........................................................................................................................55 Polip a mélyből...................................................................................................................................56 A gémek tánca....................................................................................................................................58 Egy festő LSD-élménye.....................................................................................................................61 A lét boldog dala................................................................................................................................66 9. Az LSD mexikói rokonai....................................................................................................................69 A teonanacatl, a szent gomba.............................................................................................................69 A pszilocibin és a pszilocin................................................................................................................76 Ahol megáll az idő..............................................................................................................................78 Az ololiuqui „varázsszulák”...............................................................................................................80 10. A Ska Maria Pastora varázsnövény nyomában.................................................................................85 Öszvérháton a mexikói felföldön át...................................................................................................85 A Salvia-ceremónia............................................................................................................................89 A gombaceremónia.............................................................................................................................92 11. Ernst Jünger sugárzása......................................................................................................................95 Első kapcsolatom Ernst Jüngerrel......................................................................................................95 Az első próba......................................................................................................................................98 A drogprobléma................................................................................................................................102 Kísérlet pszilocibinnel......................................................................................................................105 Még egy kísérlet az LSD-vel............................................................................................................109 12. Találkozás Aldous Huxley-val........................................................................................................110 13. Levelezésem Walter Vogt költő-orvossal.......................................................................................113 14. Látogatók a világ minden tájáról.....................................................................................................121 15. AZ LSD-élmény és a valóság..........................................................................................................125 A valóság eltérő érzékelése..............................................................................................................125 Misztériumok és mítosz....................................................................................................................128 3

............................................................134 Az LSD hatásmechanizmusa..........................................................................................................136 Jegyzetek...........................................................Az LSD ma.................................................................133 LSD a partilátogatók körében.......................................................................................................................................................................................................................................................133 A partikultúra...................................................................................................................................................................................................................................136 Az önmegismerés kérdése....................132 Bevezetés.................................132 A használat elterjedtsége a normál populációban.............................................................................135 LSD és pszichoterápia — a kilencvenes évek................................................137 4 ..................................................................................................

Aldous Huxley. az LSD-t mutatja be. Szájról szájra adódik tovább az anekdota az LSD-hatás alatt bizonytalanul hazafelé bicikliző Hofmannról. mint Timothy Leary. elsősorban olyan szerzőket és olyan területeket.Előszó a magyar kiadáshoz Új sorozat első kötetét tartja kezében az olvasó. amely mind tartalmában. mert a kötet kiváló és kiemelkedően magas színvonalú tudományos munka. de sok leírást találunk a szubjektív élményekről is (művészektől. hiszen olyan szerről van szó. mert a szerző. botanikai. s ily módon széles olvasóközönség érdeklődésére tarthat számot. hatvanas évek elején teremtődtek meg az Egyesült Államokban. amelyek reményeink — és terveink — szerint a sorozat egészét jellemezni fogják. És meglepő. Timothy Leary több kötete vár fordításra. Sok tekintetben különleges kötetet. közérthető. Továbbra is hasonló szellemű. és emellett tudományosan is megalapozott. mindezidáig magyarul nem jelent meg. addig az LSD-használók gyakran nagy tisztelettel emlékeznek meg Albert Hofmannról. Nevét ma nemcsak a kémikus vagy az addiktológus szakma ismeri. Talán meglepő. sőt a felfedezés 50. hogy Albert Hofmann. de alig-alig jelentek meg a drogfogyasztás etiológiájával (kóroktanával) vagy terápiájával kapcsolatos művek magyarul. a hippimozgalom kialakulásával párhuzamosan. majd azonban hamarosan ennél is gyorsabban vált az egyik legnépszerűbb tudatállapot-módosításra használt szerré. Az alapok e tekintetben az ötvenes évek végén. tudósoktól és hétköznapi emberektől egyaránt). de tette ezt oly módon. mind nyelvezetében közérthető. izgalmas és informatív kötetek megjelentetését tervezzük. amely nagy felfedezését. Míg a heroinnal vagy az amfetaminnal kapcsolatban nem tartjuk számon a felfedező nevét. Ken Kesey. Allen Ginsberg. Olyan kötetről van tehát szó. Arthur Koestler. Meglepő. először közel negyedszázada napvilágot látott könyve. amelyet a század egyik igen jelentős szerves anyagokkal foglalkozó kémikusa írt. Szintén szerény a magyar nyelven hozzáférhető alkohológiai szakirodalom. hogy az érthető legyen a legszélesebb olvasóközönség számára. A kevés kémia mellett rengeteg kultúrtörténeti. hanem a téma iránt kicsit is érdeklődők széles rétege. Meglepő. Jelen kötet magán hordozza mindazokat a jegyeket. kulturális antropológiai ismeret kerül benne feldolgozásra. hogy ilyen sokat váratott magára a fordítás. a drog népszerűvé válását követően maga is világhírre tett szert. évfordulójára külön Hofmann típusú LSD-bélyeget dobtak piacra az illegális laboratóriumok. Heterogén sorozatról van tehát szó. Tudományos mű. amely a felfedezését[1] követően villámgyorsan terjedt el a világban. és az életrajzi elemek is fel-feltűnnek a műben. A kötet ugyanakkor korántsem vegyészeti írás. Ez a könyv egy induló sorozat első kötete. A tervek széles spektrumot érintenek. amely különböző szakterületeket ölel fel. Nem kisebb nevek jelennek meg az LSD népszerűvé válásával kapcsolatosan. akik. előbb terápiás szerként. sokféle 5 . s amelyek magyarul még nem jelentek meg.

a racionalitás szempontjait. drogfüggőséget a maga komplexitásában. Bízunk benne. Egy-egy ilyen élmény megérinthet minket fuvallatként. Fontosnak látjuk tehát. míg más vélemények szerint egyáltalán nincs is veszély. és elfojtunk emlékezetünkben. egyszer csak mindent szokatlanul éles fényben 6 . hogy jelen kötet és maga a sorozat is. Sok a rémtörténet. hogy minél több információ álljon az érdeklődők rendelkezésére. kevés olyan vitaterület van. 2003. Ahogy a frissen kizöldült. más fényben tűnik föl. más jelentést kap. s ezek sokszor teljesen elfedik az objektív tényeket. biológiai. Az évre már nem emlékszem. vagy félnek. de egész pontosan meg tudom mondani még ma is. amelyek a droghasználatot. pszichológiai és társadalmi jelenségként értelmezik. amiket legtöbbször puszta képzelgésként becsülünk le. rokonként. A drogprobléma olyan terület. és sok misztika lengi körül a témát. hogy érintetté válhatnak. Környezetünk jól ismert képe egyszerre csak furcsa. Jelen pillanatban ugyanis tagadhatatlanul sok a droghasználattal kapcsolatos indulati megnyilvánulás. Demetrovics Zsolt sorozatszerkesztő Előszó Vannak olyan élmények. amikről a legtöbb ember fél beszélni. hogy hol történt velem. aggódnak. Budapest. Ahogy mondani szokás fokozott társadalmi érzékenység jellemző a téma vonatkozásában. kipróbálóként. a véleményformálásunkat. hanem a bensőnkben zajló folyamatokra. hogy segítse a tájékozódásunkat. Sokan érintettek. ahol ilyen alacsony lenne a tartózkodók aránya. Egy májusi reggelen történt. A jövőbeli válogatás fő vezérelve olyan művek megjelentetése. amely sokak érdeklődésére tart számot. érzelmi-indulati viták helyett a jelenség vizsgálatának tudományos megközelítése. örömteli vagy ijesztő változáson megy át. de mély benyomást is hagyhat bennünk. Kisfiú koromból különösen eleven emlékem maradt egy ilyen varázspillanatról. A sorozat célja az ismeretek bővítése. Mindeközben mindenki kialakította a véleményét. Hol eltúlzott veszélyekről olvashatunk.témával. barátként. a Baden (Svájc) fölötti Martinsberg erdei útjának melyik pontján. a gyakran parttalan ideológiai. a reggeli napban ragyogó és madárdallal teli erdőben sétálgattam. Nem a külvilág különös eseményeire gondolok. be tudja tölteni ezt a szerepet. és kibújnak az értelem alapján történő magyarázat alól. mert nem illeszkednek a hétköznapi valóságba. május 21.

amennyiben bizonyosságot adtak arról. mély élményben meggyőző valóságként jelent meg? És hogyan tudnék bárkinek is beszámolni erről az élményről — amire túláradó örömöm késztetett — miközben azonnal éreztem. mintha be akarna szippantani pompás bensőjébe. a 7 . és most egyszerre a maga tényleges valójában láttam a tavaszi erdőt? Az erdő ugyanis egy sajátosan szívhez szóló. Vegyész lett belőlem. hogy létezik egy a hétköznapi pillantásaink elől rejtett. Csakhogy sem egyikhez. de semmiképpen nem véletlenül teremtődött összefüggés életem közepén a munkám és gyermekkorom látomásos jelenései között. hiszen soha nem hallottam. magamnak kell megtartanom ezeket az oly sokat jelentő élményeket. sem másikhoz nem éreztem magamban elhívatást. Az odatartozás és a boldog védettség leírhatatlan örömérzete öntött el. melyek meghatározott körülmények között az imént leírt spontán élményekhez hasonló látomásos állapotokat tudnak okozni. Akkoriban gyakran foglalkoztatott az a kérdés. ezért a gyógynövények hatóanyagainak kutatását választottam munkaterületemül. Ez főként az LSD-re igaz. hanem az alkotó folyamatban. amit láttam. de emlékszem az engem foglalkoztató gondolatokra. Vajon eddig soha nem figyeltem oda igazán. felnőttként képes leszek-e arra. Maguk a jelenségek nemcsak a vallások és a misztika történetében foglalnak el fontos helyet. és én továbbindultam. ahogy ez a megvilágosodott állapot lassan eltűnt. amit a felnőttek nyilvánvalóan nem vettek észre. a biológiába és a pszichiátriába. E hallucinogén anyagok közül a legfontosabb „LSD”[2] néven vált ismertté. majd később a drogkultúrában is széles körben elterjedtek. E munkám során találkoztam a pszichoaktív.láttam. hallucinációkat okozó anyagokkal. Gyerekkorom óta szoros a kapcsolatom a növényvilággal. Ezek az élmények határozták meg világképem alapvonásait. ezáltal úgy tűnt. ha már egyszer ilyen közvetlen. élettel teli valóság. hogy ezeket az élményeket másokkal megosszam. A munkámmal összefüggő irodalom tanulmányozása során megismertem a látomásos jelenségek általános jelentőségét. hogy nem találok szavakat a látottakra? Furcsának tűnt. vajon költőként vagy festőként meg tudom-e mutatni. mennyi ideig álltam ott megigézve. mivel bepillantást akartam nyerni az anyag felépítésébe és lényegébe. beszédes szépségben ragyogott föl. hogy gyermekként valami ilyen csodálatosat láttam. vajon később. hogy erről beszéltek volna. Későbbi fiúkorom idején megéltem még néhány ilyen boldog pillanatot az erdőben és a mezőn tett kószálásaim során. amire a Sandoz AG bázeli gyógyszervegyészeti laboratóriumában kínálkozott lehetőség. A hallucinogének tudományos szempontból érdekes hatóanyagai miatt vonultak be az orvosi kutatásokba. Ugyan váratlanul. felfedezhetetlen. Miért nem tartott tovább a boldog jelenés. Nem tudom.

és ha a hatóanyagot összetévesztjük az élvezeti szerrel. Ha megtanulnánk azt. ami megfelel racionális hétköznapi tudatunknak. Nem csupán a keleti vallásos áramlatok követői. Úgy tűnik. és amiben az ember egységben érzi magát az élő természettel és a teljes teremtéssel. Főként akkor igaz ez. Ugyanezt a célt tűzi maga elé egy másik. hogy az ember lényének legbensőbb magját. hallucinogén pszichofarmakonok alkalmazása. hatásairól és alkalmazási lehetőségeiről. ha nem tartjuk tiszteletben az ilyen anyagok specifikus hatásjellemzőit. hogy hogyan lehet jobban hasznosítani az LSD azon képességét. amelyek az anyag — szokatlan hatásait figyelmen kívül hagyó — használatából adódnak. az irodalomban és a tudományban is. Gondos külső és belső előkészületekre van szükség ahhoz. hogy a nyugati iparosodott társadalmunk minden életterületén tapasztalható szellemi válságot csak akkor tudjuk leküzdeni. Ebben a könyvben átfogó képet szeretnék adni az LSD-ről. hogy a páciensekben a problémák a maguk valós jelentőségében tudatosodjanak. ami magában foglalja a tapasztaló ént is. annak keletkezéséről. a tudatát befolyásolják. de ezek értelmét és értékét többnyire nem ismerjük fel. A meditáció célja a misztikus teljességélmény megteremtése és ezáltal az elmélyült valóságtudat elérése. Egyetértek sok kortársam azon gondolatával. ha félreismerjük az anyag mély hatását. Például az LSD a pszichoanalízisben és a pszichoterápiában segédanyag lehet ahhoz. átfogóbb valóságot. Ebbe a körbe tartoznak mindenekelőtt a vallásos vagy világi keretekben folytatott meditáció különböző módszerei. hanem az akadémiai pszichiátria képviselői is ezt keresik. hogy az LSD-kísérlet ésszerű élménnyé váljon. és szeretném felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre. Manapság a legkülönbözőbb módokon igyekszünk víziók révén is megismerni azt a mélyebb. hogy milyen katasztrofális következményei lehetnek annak. A téves és visszaélésekben megmutatkozó alkalmazás miatt vált az LSD igazi bajkeverő csodagyerekemmé. hogy sok ember hétköznapi élete során is tapasztal látomásos élményeket. de még vitatott módszer. mint amikben nekem gyerekkoromban részem volt. Az LSD eddigi története elégséges példa arra. Az újabb vizsgálatok kimutatták. tervezett előhívása nem lebecsülhető veszélyeket rejt a spontán látomásos élményekhez képest.művészetekben. A valóság megélésének ilyen alapvető változásához vezető minden eszköz és út tehát komoly vizsgálatot igényel. nevezetesen a tudatmódosító. ha az embert és a környezetét egymástól elválasztva tartó materialista világképet a mindent átfogó valóság tudatával váltjuk fel. akik a teljességélményt a terápia gyógyító alapelemeként alkalmazzák. A misztikus teljességélmény különösen LSD-vel és rokon hallucinogén anyagokkal történő. egyáltalán nem is oly ritkák azok a misztikus élmények. hogy megfelelő körülmények között látomásos élményeket 8 . tehát azon képességét.

A varázsnövények és az LSD hasonló pszichés hatása késztette a Dél-Mexikó hegyvidékein élő indiánokat kutató antropológusokat és botanikusokat arra. olyan tilalommal. ha megtanulnánk jobban használni rendkívüli pszichikai hatásait. hogy a gyógyászati keretek között történő alkalmazás veszélytelen. Ebből az a jelentős következtetés származott. és az azzal összefüggő problémák szempontjából az első számú drog volt. Mind a mai napig sikertelenek maradtak a pszichiátria igyekezetei arra. hogy a növényekből izolált hatóanyagok kémiai struktúrája közeli rokonságot mutat az LSD felépítésével. amit méltó lenne figyelembe venni. akkor nézetem szerint ez az újfajta pszichofarmakon bajkeverő gyermekből csodagyerekké változhatna. amely az LSD-t felfedezte. Előszó az 1993-as kiadáshoz 50 évvel az LSD felfedezése után A tizennyolc évvel ezelőtt megírt előszavam végén azt a véleményemet fejeztem ki. Nem véletlen. ami az LSD és a rokon anyagok használatát az orvosi gyakorlatban. hogy az LSD kémiai szempontból és pszichikai hatásai alapján a mexikói varázsdrogok csoportjába tartozik. hogy az egészségügyi hatóságok ismét szabadítsák fel az LSD-t gyógyászati alkalmazás céljából. miután bizonyos már évezredek óta gyógyászati céllal alkalmazott mexikói varázsnövényekben az LSD-hez hasonló hatóanyagokat találtunk. Az egészségügyi hatóságok erre drákói szigorral reagáltak. Ám az LSD továbbra is bajkeverő gyermek maradt. Így a gyógyászati alkalmazás megrekedt. és egy darabig a tömegfogyasztás. hogy az LSD bajkeverő gyermekből csodagyerekké változhatna. Azt követően. mégis az anyag használata privát körökben folytatódik. Az elemzés azt a meglepő eredményt hozta. Nehezen érthető ez. hogy a kémiai elemzést arra a laboratóriumra bízzák. hiszen a rendelkezésre álló tapasztalatok azt mutatják. A tilalom más szempontból is megkérdőjelezhetőnek tűnik. mindenekelőtt az Amerikai Egyesült Államokban.hívjon elő. persze az illegalitásba kényszerített fogyasztás minden veszélyével és negatív kísérőjelenségével együtt. hogy éppen az LSD hozta el ezeket a növényeket a laboratóriumomba kémiai vizsgálat céljából. és ezt az orvosi praxisban és meditációval összekapcsolva alkalmaznánk. a pszichiátriában és a pszichológiában is lehetetlenné tette — ez a tilalom máig életben van. Ezen anyagok esetében a tapasztalatok olyan tárháza áll rendelkezésre. és hogy az LSD-t a pszichiátriában gyógyszeres kisegítő anyagként célszerűen lehet alkalmazni. hogy az LSD-t szinte kizárólag a gyógyászatban és a biológiai kutatásban alkalmazták. a hatvanas években átkerült a kábítószerek világába. 9 .

[3] Louis Pasteur Újra és újra azt mondják és írják az emberek. nevezetesen a varázsnövények izgalmas kutatásához. 1. egyfajta nitrogén tartalmú cukorból le lehetett vezetni a kitin kémiai struktúráját. vagyis azt a vázanyagot. aki a gyógyszerészeti részleg alapítója és vezetője volt. vagyis pontosabban saját lelkemben tapasztaltam meg váratlan hatásait. Ha gondolatban visszatekintek szakmai karrieremre. és megpróbálom számba venni az összes iránymutató döntést és eseményt. A lebomláskor keletkező bomlástermékből. Arthur Stoll professzor munkatársaként. Az LSD keletkezése Dans les champs de l'observation le hasard ne favorise que les esprits préparés. hogy természetes anyagokkal dolgozzak. Azért választottam ezt a munkahelyet. amiből a rovarok. mert itt kínálkozott lehetőség arra. akkor valószínűleg soha nem jött volna létre az a hatóanyag. hogy az LSD véletlen felfedezés eredménye. Az éti csiga emésztőcsatornájának nedvével sikerült először enzimes úton felbontani a kitint. rákok és egyéb alacsonyabb rendű állatok páncélja. hiszen tervezett kutatási program keretében állítottuk elő. amikor saját testemen. amit ma az egész világ „LSD” néven ismer. szárnya és ollója felépül. Első kémiai munkák Az állat. akkor kénytelen vagyok röviden vázolni kémikusi karrieremet is. akkor a kémiai tanulmányaim lezárása utáni munkahelyválasztásommal kell kezdeni: ha bármilyen más munkahely mellett döntöttem volna. és a véletlen csak később jutott szerephez: az LSD már öt éve létezett. ami hasonló a cellulóz. A csupán három hónapig tartó vizsgálat ezen fontos 10 . Éppen ezért ha az LSD keletkezésének történetéről akarok beszélni. A Zürichi Egyetemen folytatott kémiai tanulmányaim lezárása után 1929 tavaszán kezdtem dolgozni a Sandoz cég bázeli gyógyszervegyészeti kutatólaboratóriumában Dr. mert ott szintetikus kémiával kellett volna foglalkoznom.Így az LSD felfedezésének kalandja tizenöt évvel később meglepő folytatáshoz vezetett. Ez csak részben igaz. amelyek bemutatására ez a könyv is jelentős részeket szán. A bázeli vegyiparban ismert két másik vállalat munkaajánlatát visszautasítottam.és növényvilág vegytana iránti lelkesedésem már a Paul Karrer professzorhoz írott doktori munkám témáját is meghatározta. tehát a növényi vázanyag struktúrájához. minthogy e kettő elválaszthatatlanul összekapcsolódik. amelyek végül erre a kutatási területre és az LSD szintetizálásával kapcsolatos tevékenységhez vezettek.

Új munkaterület után kutatva engedélyt kértem Stoll professzortól arra. illetve a gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata) hatóanyagainak tiszta formában történő kinyerését alapvetően Dr. ami nagyon is illett hozzám. a tengerihagyma (Scilla maritima) és az anyarozs (Secale cornutum). A Sandoz-laboratóriumban folytatott munkám első éveit szinte kizárólag a tengerihagyma hatóanyagainak vizsgálatával töltöttem el. Stoll laboratóriumában olyan munkát találtam. és ezeket tiszta formában állítsa elő. Walter Kreis. mint a gyűszűvirág (Digitalis). Ezeket a munkákat ideiglenesen 1935-ben zártam le. Stoll professzor azt tűzte ki célul. hogy tisztázzam a Scilla-glikozidok alapvázának kémiai felépítését. illetve hatóanyag-tartalma széles határok között ingadozik. A vizsgálataim elején a Sandoz a terápiában már meghonosított egy tengerihagymából származó glikozidokkal készült gyógyszerterméket. hogy kíméletes módszerekkel izolálja az ismert gyógynövények ép hatóanyagait. és így a gyűszűvirággal együtt a szívizomgyengeség kezelésére szolgálnak. másrészt pedig a békák bőrmirigyeiben termelődő méreganyagokkal megfigyelhető közeli szerkezeti rokonság. Ha azonban a hatóanyag tiszta formában áll rendelkezésre. A szívglikozidok rendkívül aktív anyagok. Kreis végezte el rendkívüli kísérleti ügyességgel. kutatóvegyészhez. éppen ezért különösen fontos a tisztított anyagok segítségével történő pontos adagolásuk. A kutatásban négy. értékes gyógynövényeket. amelyek hatóanyaga gyorsan bomlik. Ez különösen olyan gyógynövények esetében fontos. akkor lehetővé válik a stabil. szívleállást okozó) dózisuk egymáshoz nagyon közel esik. A tengerihagyma kutatásával kapcsolatos legfontosabb munkám az volt. a gyógyszervegyészeti részleg személyzeti állománya még igazán szerény volt. A tengerihagyma hatóanyagai a szívglikozidok (cukortartalmú anyagok) csoportjához tartoznak. Ezek izolálását. amiből egyrészt kiderült a digitalis-glikozidokhoz képest fennálló különbség. mérleggel pontosan adagolható gyógyszerészeti preparátum előállítása. A terápiás (gyógyító) és toxikus (mérgező. a termelésben pedig három tudományos fokozattal rendelkező vegyész dolgozott. Stoll professzor egyik első munkatársa vezetett be. A munkába Dr. Ilyen meggondolások alapján kezdte vizsgálni Stoll az olyan régről ismert. Amikor a Sandoz cégnél kezdtem dolgozni. de ezeknek a hatóanyagoknak a kémiai szerkezete a cukorrész kivételével még teljesen ismeretlen volt. ami lehetetlenné teszi a pontos adagolást. amelyeket bomlékonyságuk és bizonytalan adagolhatóságuk miatt addig csak korlátozott körben alkalmaztak az orvoslásban. hogy 11 . A tengerihagyma legfontosabb aktív összetevői már rendelkezésre álltak tisztított formában.eredményeképpen kitüntetéssel minősített doktori dolgozatot írtam.

12 . Az anyarozst egy alacsonyabb rendű gombafaj (Claviceps purpurea) okozza. amelyek a normális mag helyett türemkednek elő a fellevelek közül. hát próbálja csak ki. de más gabonákon. Botanikai értelemben az anyarozs évelő micélium. Ennek során hamarosan felfedeztek egy új. De ha akarja. illetve migrének kezelésére. Az anyarozson kívül alig találunk olyan növényt. hogy az ergotamint hamarosan bevezették a szülések során használt vérzéscsillapítóként. hogy ismét elkezdjünk foglalkozni az anyarozs-alkaloidok kémiai vizsgálataival. Hivatalosan tehát gyógyítási célokra a rozson termő anyarozst (Secale cornutum) használjuk. Eközben a harmincas évek elején angol és amerikai laboratóriumokban megkezdték az anyarozs alkaloidjai kémiai szerkezetének kutatását. Világosan emlékszem még arra az érzésre. sőt akár vad fűfajtákon is élősködik. amikkel az anyarozs-alkaloidok feldolgozása során szembesülni fog. vízben oldódó anyarozs-alkaloidot. ami mindenekelőtt rozson. amelyekkel a szívglikozidok területén találkozott.folytathassam az anyarozs alkaloidjaival 1917-ben általa megkezdett vizsgálatokat. ahogy a felfedező szerencséjét várom. az ergotamin tiszta változatának előállítása és összegképletének megállapítását követően mégis leállt az anyarozs vegyészeti kutatása a Sandoz-laboratóriumokban. aminek ilyen lenyűgöző története lenne. nehogy a Sandoz a már akkor is jelentős gyógyszerágazatban betöltött vezető szerepe veszélybe kerüljön. ugyanis ezek során már 1918-ban sikerült izolálni az ergotamint. Ennek során szerepe és jelentősége épp az ellenkezőjére fordult: eleinte mérgező anyagként rettegték. A Stoll által felfedezett ergotamin volt az anyarozsból nyert első. könnyen bomló anyagokról van szó. majd idővel az értékes gyógyító anyagok gazdag tárházává nemesedett. megállapíttatott jövőbeli szakmai karrierem központi témája. Rendkívül érzékeny. Az anyarozs Visszatekintésül álljon itt néhány adat az anyarozsról[4]. Időszerűnek tűnt tehát. A gombától megtámadott magvak világosbarnától lilás barnáig terjedő színű íves nyúlványokat növesztenek (szkleróciumok). Ez öntött el az anyarozs-alkaloidok akkor még kevéssé feltárt területén tervezett vizsgálataimra gondolva.” Ezzel tehát kijelöltetett a jövőm útja. de a következő megjegyzést tette: „Hadd figyelmeztessem azokra a nehézségekre. kémiailag egységes formájú alkaloid. Stoll professzor egyetértett az elképzelésemmel. Annak ellenére. és így jelentős szerepet is kapott a gyógyszerek világában. amelyek stabilitása nagyon eltér azoktól a vegyületektől. ami az anyarozsgomba áttelelő formája. amit az ergotamin gyártása során keletkező anyalúgból izoláltak.

hogy az anyarozs tartalmú kenyér okozza az ergotizmust egyre inkább csökkent az anyarozsjárványok gyakorisága és kiterjedése. Ezeknek a mérgezéseknek minden alkalommal több ezer ember esett áldozatul. Dale farmakológus már az ergotoxinnal kimutatta a méhösszehúzó hatás mellett a bizonyos anyarozs-alkaloidok terápiás alkalmazása szempontjából fontos vegetatív idegrendszerre gyakorolt. 13 . Az utolsó nagyobb járvány 1926-27-ben következett be Dél-Oroszország bizonyos területein. Az anyarozs szüléskönnyítő szerként történő használata azonban nem vált be. A legtöbb európai országban és Oroszország bizonyos területein egészen az újkorig előfordultak járványszerű anyarozsmérgezések. szent láz néven említik[5]. hogy egy anyarozs-alkaloid bevonuljon az orvostudományba. a probléma kutatásával az első száz évben foglalkozó számtalan tudós közül egyiknek sem sikerült azonosítania a terápiás hatás tényleges hordozóját. milyen nagy veszélyt jelent a gyermekre nézve mindenekelőtt. hogy a XVII. illetve azt követően. Innentől kezdve az anyarozs szülés során történő használata a szülés utáni vérzés csillapítására szorítkozott. Már korán felismerték. A mezőgazdasági technológia javulásával. a növényt mégis csak 1908-ban fogadta el az orvostudomány. a Remedy for Quickening Childbirth című munkája alapján. megkezdődtek a növény hatóanyagainak izolálására irányuló első vegytani munkák is. amit sokáig nem hoztak összefüggésbe az anyarozzsal. Carr angol kutatók izoláltak 1907-ben egy hatásos. Az anyarozsbetegek védőszentje Szent Antal és a Szent Antal-rendi szerzetesek voltak azok. vagyis Lonicerus frankfurti városi orvos tesz említést 1582-ben kelt füveskönyvében.Először a kora középkorban. Barger és F. Azt követően. század első felében az anyarozs bekerült a különböző gyógyszerkönyvekbe. nevezetesen vajúdást megkönnyítő szerként történő alkalmazásáról először Adam Lonitzer. H. amit ergotoxinnak neveztek. semmint terápiás hatásait. ami méhgörcsöt okoz. két jellemző formában jelent meg: anyarozsmérgezés (ergotismus grangaenosus). a bizonytalan és könnyen eltúlozható adagolás. A betegség. Annak ellenére. században felismerték. és az egész világon elismert legyen. Először G. Csak az ergotamin A. méghozzá John Stearns amerikai orvos Account of the Pulvis Parturiens. H. hogy — amint az ebből is kiderül — az anyarozst a bábák mindig is használták vajúdást könnyítő szerként. akik leginkább vállalták az ilyen betegek ápolását.[6] Az anyarozs gyógyászati használatáról. hogy a XIX. ugyanis sokkal inkább mutatta az anyarozs toxikus. illetve merevgörcsök (ergotismus convulsivus) formájában. Az ergotizmus gangrénás (üszkösödéses) formáját a betegségeket leíró katalógusok mal des ardents (orbánc-járvány) vagy ignis sacer. Stoll által történő. Ugyanakkor H. mint járványosan megjelenő tömeges mérgezések oka került az anyarozs a történelem előterébe. Mindazonáltal. és az adrenalinnal antagonisztikus hatást. már említett izolálása vezetett ahhoz. de — mint harmincöt évvel később kiderült — nem egységes alkaloid-preparátumot.

ezt akartam a kísérleteim kiinduló anyagaként használni. A tisztítási folyamat során olyan megfigyeléseket tettem. C. amit a gyógyszerészeti termelő részleg már akkor is kilós mennyiségekben gyártott. A. amik arra utaltak. amikor is — amint már említettem — angol és amerikai laboratóriumok kezdték kutatni az anyarozs-alkaloidok kémiai struktúráját. az volt. hanem több különböző alkaloid keveréke. Craig. Az ergobazin kémiai lebontása során W. amit ezen az új munkaterületen kitűztem magam elé. Ezen megfigyelések mélyreható következményeiről később még szót ejtek. aki egyszer felkeresett a laboratóriumban. Jacobs és L. A lizergsav kinyerésére tehát ezt a kevésbé értékes alapanyagot használtam fel. Craig a lizergsav és az aminoalkohol propanolamin bomlástermékeket kapták. hogy ezt az alkaloidot szintézissel állítsam elő. a New York-i Rockefeller Intézet munkatársainak sikerült először kémiai bontással izolálni és leírni az összes anyarozs-alkaloid közös építőelemét. hogy a lizergsav kiválasztásához alkalmas legyen. amit egyszerre négy egymástól független intézet.) Az anyarozzsal foglalkozó termelési részlegben az ergotamin előállításához használt svájci eredetű anyarozs mellett portugál anyarozskivonatot is készítettek. Felindultan korholt: „Ha anyarozs-alkaloidokkal akar dolgozni. tehát a lizergsav és a propanolamin kémiai összekapcsolásával.” („Mikrokémiának” nevezzük a nagyon kis anyagmennyiségekkel végzett kémiai vizsgálatokat. Burckhardt ergobazin névvel jelölt (ismert még ergometrin és ergonovin néven is). amit A.5 gramm ergotamint akartam vételezni. Az ezekhez a kísérletekhez szükséges lizergsavat valamilyen más anyarozs-alkaloid kémiai lebontásával kellett előállítani. Mivel tiszta alkaloidként kizárólag az ergotamin állt rendelkezésre. mind orvosi szempontból fontos előrelépés volt az anyarozs kifejezetten az anyaméhre ható. Stoll és E. W. Ezt „lizergsavnak” (lysergic acid) nevezték el. A mostanság már más viszonyokhoz szokott kutatókémikusok mai generációja számára ezek érdekesek lehetnek. és a belső megrendelőívet ellenjegyzésre átadtam Stoll professzornak. köztük a Sandoz-laboratórium is publikált. Nem engedhetem meg. hogy a drága ergotaminomból ilyen nagy mennyiséget pazaroljon el a kísérleteire. C. Később mind kémiai. amiből azonban egy a már említett Barger és Carr által először előállított ergotoxinnak megfelelő amorf alkaloidpreparátum származott. Az első feladat. Ebben az esetben egy viszonylag egyszerű felépítésű alkaloidról volt szó. vérzéscsillapító alkotójának izolálása. méghozzá az ergobazin két építőeleme. A. Mindazonáltal a gyártásból beszerzett alkaloidot tovább kellett tisztítani ahhoz.A harmincas évek elején az anyarozskutatás új szakasza kezdődött. 14 . Amikor az anyarozzsal foglalkozó gyártórészlegtől 0. hogy az ergotoxin nem egységes alkaloid. Jacobs és L. Itt szeretnék néhány megjegyzést tenni az akkoriban szokásos munkafeltételekről és munkamódszerekről. akkor először meg kell tanulnia a mikrokémia módszereit.

frakcionált kristályosítás stb. gyorsabbá és hatékonyabbá tette volna. Nem igen volt olyan tudományos vita Stoll professzorral. és amely mindenekelőtt a szerkezetkutatásban egészen új lehetőségeket nyitott. Az önálló laboratóriumok elfogadhatatlan luxusnak számítottak. hogy ezeket ventilátorra cseréljék ki. azt a főnökünk elutasította azzal az érvvel. amelyek gázlángos szellőztetése alacsony hatékonyságú volt. A Sandoznál folytatott munkám első hat éve alatt a laboratóriumomat két kollegámmal osztottam meg. Akkoriban. illetve az ő laboratóriumában végzett munka. hogy a Willstätter-féle laboratóriumban is elégséges volt az ilyen szellőztetés. és kristályszerkezeti elemzéssel gyorsan és elegánsan elvégezhető szerkezetazonosításhoz nekem csak a kémiai lebontás. Az első alapvető anyarozzsal kapcsolatos munkáim során a ma már spektroszkópiai módszerekkel. csak későbbi vizsgálataim során vált nagy hasznomra. és kémiai származékok régi. melynek során szóba ne került volna nagyra becsült tanára Willstätter. fáradságos módszerei álltak rendelkezésre.Akkoriban nagyon takarékosak voltunk. tehát a harmincas évek elején a vegyészek számára a szerves kémiában rendelkezésre álló munkamódszerek lényegében azonosak voltak azzal. Így tehát három diplomás vegyész és fejenként egy laboráns dolgozott ugyanabban a szobában három különböző területen: Dr. Az oszlopkromatográfia bevezetése. A legfontosabb azóta elért fejlemény az volt. Wiedemann a leveleket színező klorofillal. Stoll professzor az első világháború utolsó éveiben Berlinben és Münchenben dolgozott a világhírű Nobel-díjas kémikus Richard Willstätter professzor asszisztenseként. hogy egy-egy vegyület elemi összetételét akár néhány milligrammnyi anyagból kimutassuk. amely a munkát egyszerűbbé. A laboratórium két „bűzkamrával” (elszívóval felszerelt résszel) volt ellátva. amiket Justus von Liebig száz évvel korábban alkalmazott. míg jómagam az anyarozs-alkaloidokkal foglalkoztam. ez lehetővé tette. Kreis szívglikozidokkal. A lizergsav és származékai A lizergsav könnyen bomló anyagnak bizonyult. Pregl bevezette a mikroanalízist. hogy B. Egyáltalán nem létezett még a kémikusok számára ma elérhető többi fizikai-kémiai módszer. A Scilla-glikozidokkal kapcsolatos vizsgálatokhoz és az anyarozs területén folytatott első munkákhoz a Liebig idejéből ismeretes régi elválasztási és tisztítási módszereket használtam: frakcionált extrakció. és vele együtt végezte el a klorofillal és a szén-dioxid asszimilációjával kapcsolatos alapvető vizsgálatokat. frakcionált kicsapatás. és nehézséget jelentett kapcsolása 15 . Amikor abbéli kívánságunknak adtunk hangot. a Sandozhoz nem sokkal utánam belépő Dr. úgy is mint az első lépés a modern labortechnika felé. míg korábban ugyanehhez néhány tizedgramm volt szükséges.

Peyer kollegámmal közösen kidolgoztunk egy olyan eljárást. hanem gyakorlati haszna is volt. Az ergobazin hatásának körülbelül 70%-át produkálta. Ezt a feljavított ergobazint az egész világon sikeresen alkalmazták Methergin márkanév alatt hatékony méhösszehúzó és vérzéscsillapító szerként. mint az ergobazin kémiai felépítésének igazolása.) Nem csupán tudományos szempontból volt érdekes. (A részleges szintézis olyan mesterséges előállítást jelent. hogy olyan újfajta lizergsav-származékokat hozzak létre. A lizergsavnak az aminoalkohol propanolaminnal történő összekapcsolása során olyan vegyület jött létre. A Sandoz cég Ernst Rothlin professzor által vezetett farmakológiai részlegén történő vizsgálatok során az LSD-25 anyaméhre gyakorolt számottevő hatását sikerült kimutatni. hiszen kémiai felépítése hasonlatos volt az akkor már ismert nikotinsav-dietilamid (Coramin) nevű analeptikumhoz. anyagot. hogy a lizergsavat bázikus gyökökhöz kössem. hogy az anyarozsban bőségesen előforduló egyéb alkaloidokat a szülésben értékes ergobazinná lehessen alakítani. A részleges szintézis segítségével immár lehetővé vált. Ezen szintetikus lizergsav-származékok sorában 1938-ban állítottam elő először a 25. éppen ezért elmaradtak a további vizsgálatok. ami a természetes alkaloidot terápiás tulajdonságaiban még felül is múlta. hogy a kísérleti állatok narkózisban nyugtalanságot mutattak. amivel ésszerűen lehetett előállítani propanolamint és más aminoalkoholokat. Ezzel az egyik anyarozs-alkaloid első részleges szintézise sikerrel járt. amit a laboratóriumi használat céljából LSD-25 néven rövidítettünk. a lizergsav-dietilamidot. amelyeknél nem a méhre gyakorolt hatás állt a középpontban. Az anyarozs területén elért ezen első eredmény után a vizsgálataim két irányban folytak tovább. Először megpróbáltam az ergobazin farmakológiai tulajdonságait az aminoalkohol részmódosításaival javítani. Ezzel a módszerrel nagyszámú lizergsav-származékot készítettem. J. A lizergsav-dietilamidtól jogosan várhattam egy ilyen izgatószer tulajdonságait. Dr. melynek során egy természetes eredetű anyagot — ebben az esetben a lizergsavat — is felhasználunk. A továbbiakban a vizsgálati jelentés leírta. hanem amelyektől másfajta értékes tulajdonságok voltak várhatók a kémiai struktúrájuk alapján. hiszen a specifikusan méhösszehúzó. ami azonos volt az ergobazin néven ismert anyarozs-alkaloiddal. Tulajdonképpen az ergobazinban található propanolaminnak az aminoalkohol butanolaminnal történő kicserélése vezetett olyan hatóanyaghoz. 16 . ma pedig már vezető gyógyszernek számít a születéssegítés területén.bázikus gyökökhöz. A továbbiakban ezt a szintézismódszert alkalmaztam arra. Ugyanakkor az új anyag a farmakológusokban és orvosokban nem ébresztett különösebb érdeklődést. vérzéscsillapító ergobazin csak nagyon csekély mennyiségben van jelen az anyarozsban. E vegyület szintézisét azzal a szándékkal terveztem meg. Végül a Curtius-féle szintézis néven ismert módszer kínált lehetőséget arra. hogy eredményeként a vérkeringésre és a légzésre ható stimulánst (analeptikumot) állítsak elő.

teamekben történik. ami sokáig rejtve maradt az anyalúgban. A szintén ezen vizsgálatok keretében előállított dihidroergotamin is bekerült a gyógyszerek körébe. az oldatok és tabletták első galenusi formáinak fejlesztésére vonatkozó analitikai ellenőrzésével is. ami a perifériás és cerebrális vérkeringés javítására és az agyfunkciók javítására szolgál az öregség okozta panaszok kezelésében.A következő öt évben csend volt az LSD-25 jelű anyag körül. tehát a lizergsav kiindulóanyagának tisztítása során — ahogy már említettem — az a benyomásom támadt. A vizsgálat során általam előállított három hidrogénezett ergotoxin-alkaloid. a dihidroergokriptin és a dihidroergokornin gyógyászati szempontból érdekes tulajdonságokat mutatott a farmakológiai részlegnél Rothlin professzor által elvégzett vizsgálatok során. az ampullák. hogy ez az alkaloidkészítmény talán nem egységes. hanem gyakorlati következménye is volt. A másik két alkaloid új volt. Akkoriban egy laboráns. addig az anyarozs-alkaloidokkal én magányosan végeztem el ezeket a vizsgálatokat. amit A. amiket α. A három kémiailag egységes ergotoxin-alkaloid közül az egyik azonosnak bizonyult egy röviddel azelőtt a termelési részlegnél izolált alkaloiddal. ugyanis sikerült ezt az alkaloidkészítményt három egységes komponensre bontanom. A forgalom szempontjából ma (1979) vezeti a Sandoz gyógyszertermékeinek eladási listáját. Amíg a fontos projektekkel kapcsolatos kutatás ma szinte kizárólag munkacsoportokban. illetve végezetül a Methergin. Az ergotoxin-probléma megoldása nemcsak tudományos szempontból volt érdekes. Az ergotoxin. ergokriptinnek neveztem el (a „kryptos” szó rejtettet jelent). Ez alatt az anyarozzsal kapcsolatos munkám más irányban folytatódott. Ugyanez volt a helyzet a három készítmény. Később megállapítást nyert. míg az egységes ergotamin-alkaloid azonos feltételek mellett csak egyetlen hidrogénezett termékhez vezetett. Eredményeként ugyanis értékes gyógyszer született. Az ilyen indikációk esetén a Hydergin a geriátriában alkalmazva hatásos gyógyszernek bizonyult. a másik utoljára izoláltat. hanem inkább különböző anyagok keveréke.és β-ergokriptin néven különböztetünk meg.és vérnyomás-stabilizáló orvosságként. a Hydergin és a Dihydergot nevű gyógyszerek ipari termeléséhez szolgáló első eljárások kidolgozásáig. Az ergotoxin egységességével kapcsolatos kétségeim csak megerősödtek. Stoll és E. majd 17 . amikor hidrogénezése során egyértelműen két különböző hidrogénezett termék keletkezett. hogy az ergokriptin két szerkezeti izomer formában fordul elő. Az egyiket ergokorninnak. A vélelmezett ergotoxin-elegy kiterjedt analitikai vizsgálatai végül célra vezettek. A három anyagból jött létre a Hydergin nevű gyógyszerkészítmény. Ugyancsak az én kezemben maradtak a fejlesztés további kémiai lépései egészen a piacra kerülő készítményig. egy laboratóriumi segédmunkatárs. tehát a dihidroergokrisztin. méghozzá Dihydergot név alatt vérkeringés. Burckhardt ergokrisztin néven írt le. tehát a nagyobb anyagmennyiségek klinikai vizsgálatok céljára történő előállításáig.

akkor vélhetően olyan anyaggal lehetett dolgunk. ezért a tervezett kísérletsorozatot a legcsekélyebb mennyiséggel kezdtem. hogy ez az anyag még az első vizsgálatnál megállapított hatásokon túlmutató további tulajdonságokkal is rendelkezhet.” A figyelemreméltó szimptómák jellege és lefolyása külső. a lizergsav-dietilamid tartarát (borkősavas só) formájában történő tisztításakor és kristályosításakor szokatlan tapasztalatok zavarták meg a munkámat. Otthon lefeküdtem. és talán az anyag kicsiny hányada a bőrömön keresztül a szervezetembe került. Az eset leírását itt abból a jelentésből veszem át. mérgező hatás gyanúját vetette fel. hiszen az anyarozsból származó anyagok közismert mérgező volta hozzászoktatott a kínosan tiszta munkához. Körülbelül két óra múlva ez az állapot eltűnt. Az alkonyatban csukott szemmel — a napfényt zavaróan élesnek érzékeltem — szakadatlanul fantasztikus. hogy azt most már szélesebb körű vizsgálatra átadjam a farmakológiai részlegnek. Nehezen tudtam elképzelni. Ha valóban ez az anyag volt az említett esemény oka. április 16-án a délután közepén félbe kellett szakítanom a laboratóriumi munkámat és haza kellett mennem. és bódulatszerű. úgy most is csak néhány tizedgrammot nyertünk a vegyületből. A szintézis utolsó szakaszában. Ahogy az első előállításkor. 1943 tavaszán tehát megismételtem az LSD-25 szintézisét. Az LSD pszichés hatásainak felfedezése Mindazonáltal az itt röviden leírt. eredményes. de nem kellemetlen állapotba merültem. De talán az átkristályosítás során kevés LSD-oldat mégis az ujjbegyeimre kerülhetett. amitől — az akkor ismert anyarozs-alkaloidok hatását alapul véve — még egyáltalán bármilyen megállapítható hatás volt várható: tehát 0. az ergotoxin-probléma megoldásából kialakuló munka során sem feledkeztünk meg teljesen az LSD-25 jelű anyagról. és úgy véltem. 1943. a gramm ezredrésze) lizergsav-dietilamid-tartarátot 18 . hogy a farmakológiai szempontból egyszer már érdektelennek bizonyult vizsgálati anyagokat általában véglegesen törölték a kutatási programból. rendkívül plasztikus képek. amire rendkívül élénk fantáziálás volt jellemző. Ez annyiban mindenképpen szokatlan volt. önkísérletre szántam el magam. és ennek alapján az első szintézis után öt évvel ismét előállítottam az LSD-25-öt.később még egy laboránsnő és egy vegyésztechnikus volt az összes segítségem. könnyű szédüléssel párosuló nyugtalanság szállt meg. ugyanis furcsa. és intenzív. Hogy a dolog végére járjak. ami már a legkisebb nyomokban is hatékony. hogy ez összefügg azzal az anyaggal. amit akkoriban Stoll professzornak küldtem: „Múlt pénteken. tehát a lizergsav-dietilamid-tartaráttal.25 mg (mg = milligramm. hogyan juthatott a szervezetembe bármennyi is ebből az anyagból. amivel éppen dolgoztam. Óvatos akartam lenni. kaleidoszkóp-szerű színes forgatag lepett meg. Az a különös sejtésem volt.

asszony volt. mintha élne. és arra kértem a laboráns segítőnőt — akit tájékoztattam az önkísérletről —. Úgy éreztem. 20 óráig IV. Bénaság. az érzékeim és a lelkem fölött. szorongásérzés. és kérjen a szomszédoktól tejet. hogy a kerékpárommal tapodtat sem mozdulok. a háború ideje alatt csak néhány kitüntetett személy használhatott autót) fenyegető formát öltött az állapotom. Hiábavalónak tűnt az akaratom minden erőfeszítése arra. hogy kísérjen haza. és a jól ismert tárgyak és bútorok groteszk. belső lényemben éreztem. hogy megkérjem kísérőnőmet. és le kellett feküdnöm egy szófára. Felugrottam és sikoltozni kezdtem. 21-én Legsúlyosabb válság. Egy démon költözött belém. április 19-ki laboratóriumi naplójegyzetem fénymásolata. A következő oldalon látható kép a kísérletről készített 1943. A felső rész az LSD-tartarát előállításával kapcsolatos jegyzeteket tartalmazza. 19. de sokkal mélyebb hatásúak voltak.alkalmaztam. A szobában minden forogni látszott. nevetőgörcs. Miután végül mégis egészben hazaértem. többnyire fenyegető alakot öltöttek. 10 ml vízzel hígítva ízetlen. aztán 19 . hogy feltartóztassam a külvilág széthullását és énem felolvadását.25 mg tartarát. mint két literrel ittam meg. IV. Látászavarok. 16:20 — 0. Kiegészítés — Bicajjal haza. Csak a legnagyobb erőfeszítés árán tudtam érthetően beszélni. Már nem R. aki tejet hozott — az este során több. hogy képtelen voltam tovább egyenesen állni. éppen annyira voltam képes. Az asszisztensem később arról számolt be. megiszom. és mintha belső nyugtalanság töltené el. ugyanis az érzékleti változások és a benyomások az akkorival azonosak. Azonban a külvilág ilyen groteszk elváltozásánál sokkal rosszabbak voltak azok a változások. hanem gonosz. amiket saját magamban. 18-tól kb. A zavarodott bódulatszerű állapotom ellenére rövid pillanatokra világosan és célszerűen voltam képes gondolkodni — ugyanis a tej egy általános méregtelenítő anyag. Már a kerékpárral megtett hazafelé úton (autó akkor nem állt a rendelkezésemre. Minden folyamatosan mozgásban volt. hogy a lizergsav-dietilamid volt a megelőző pénteki különös élmény oka. (Lásd külön jelentés) Az utolsó szavakat csak nagy erőfeszítés árán tudtam leírni. Akkora már világossá vált. A környezetem ijesztő módon elváltozott. 17:00 — Kezdődő szédülés. Kb. hogy megszabaduljak tőle. A szédülés és az eszméletvesztés érzése időközben annyira erőssé vált.5 ml ½ ezrelékes vizes dietilamid-tartarát oldat = 0. hogy nagyon gyorsan tekertünk. mintha görbe tükrön át nézném. hívja fel háziorvosunkat. és átvette a hatalmat a testem. alattomos boszorkány színes pofával. Alig ismertem meg a szomszédasszonyt. A látóteremben minden hullámzott és torz volt.

Telefonon közölték vele. nagy jövőt ígérő fejlődés közepén kell félbeszakítanom. Addigra azonban már annyival jobban voltam. hanem az a gondolat is. és másnap reggel frissen és tiszta fejjel ébredtem. fantasztikus képzetek. vérnyomásom és légzésem normális volt. ahol más volt a tér. Itt halok meg anélkül. amelyek körökben és spirálokban nyíltak és csukódtak be újra. Kaleidoszkópszerűen változva leptek meg tarka. hanem a legnagyobb körültekintéssel kísérleteztem.ismét öntudatlanul hanyatlottam vissza a szófára. Meghaltam vajon? Ez volt az átmenet? Időnként úgy éreztem. Az ijedelem elpárolgott. mivel én magam még nem voltam képes arra. hogy ifjú családom idő előtt elveszíti az apját. Különösen érdekes volt. Másik világba érkeztem. hogy megbolondultam. szín-szökőkutak fakadtak. kényszerít arra. A gyerekeket a szüleinél hagyta. A testem érzelemtelennek. felelőtlenül. hogy el tudtam mesélni. habár testileg 20 . amit én hoztam a világra. Laboráns munkatársnőm felvilágosította őt az önkísérletemről. hogy idő előtt elhagyjam azt. ahogy az összes akusztikus észlelésem. idegennek tűnt. Innentől valójában elkezdtem élvezni a — csukott szemem mögött tovább tartó — színek és formák hallatlan játékát. hogy összefüggő mondatokat formáljak. amivel kísérletezni akartam. ahogy egyre inkább visszatértek a normális érzések és a gondolkodás. Az anyag volt az a démon. és hogy ez az eredmény sehogyan sem volt előrelátható? A félelmemet és kétségbeesésemet tovább fokozta nemcsak az. Ezért aztán semmilyen gyógyszert nem írt fel. Kétségbeejtő állapotom csúcspontja már elmúlt. Lassan visszatértem a kényelmetlenül idegenszerű világból a megszokott hétköznapi valóságba. élőn változó képet produkált. Iszonyú félelem szállt meg. hogy búcsút vettem volna a családomtól — a feleségem és három gyermekünk aznap a nagyszülőkhöz utaztak Luzernbe. hogy rejtélyes rohamot szenvedtem. és helyét a boldogság és hála érzése foglalta el. és mint kívülálló megfigyelő teljesen világosan láttam a helyzetem egész tragikumát. hogy nem könnyelműen. és más az idő. hogy pont a lizergsav-dietilamid. hogy végül elkerültem a téboly veszélyét. A pulzusom. Vajon megérti-e valaha a családom. élettelennek. a testemen kívül vagyok. például a kilincs vagy elhaladó autó hangja optikai érzékletté vált. Miután megpróbáltam felvilágosítani őt a szerintem halállal fenyegető testi állapotomról. Átvette felettem a hatalmat az az anyag. mire megérkezett az orvos. Késő este a feleségem hazaért Luzernből. ami gúnyosan győzedelmeskedett az akaratom fölött. Kimerülten aludtam el. átrendeződtek és keresztezték egymást egyetlen töretlen folyamban. Minden hang egy formában és színben megfelelő. illetve nőtt bennem a bizonyosság. tanácstalanul csóválta a fejét. bevitt a hálószobába és virrasztott az ágyam mellett. ugyanis semmilyen abnormális szimptómát nem tudott megállapítani a rendkívül tág pupillákon kívül. mi történt velem. Eközben keserű iróniával jutott eszembe az is. hogy kutatóvegyészi munkámat — ami nekem oly sokat jelentett — gyümölcsöző.

a farmakológiai részleg vezetőjének. ragyogott és csillogott. éppen ellenkezőleg. ami ennyire kis adagban ilyen mélyreható pszichés hatásokat okozna. Minden érzékem a legnagyobb érzékenység állapotában működött. Ijesztő valóságossággal teljesen reálisnak éltem meg. hogy az LSD-25 rendkívüli tulajdonságokkal rendelkező pszichoaktív anyag. hogy kísérlet tárgya vagyok. minden friss fényben fénylett. hogy az LSD-kábulatban megélt dolgok minden részletére emlékezni tudtam. ahogy én az LSD-t a maga rémisztő démoni hatalmával az első önkísérletem során megtapasztaltam. a neurológiában és főként a pszichiátriában. rendkívüli élvezet volt. más feltételek mellett végeztem el.kissé fáradt voltam. és ennyire drámai változáshoz vezetne a külső és a belső világ megélésében. Azt is nagyon jelentősnek éreztem. ahol a tavaszi eső után már kisütött a nap. hogy az új LSD hatóanyag ezekkel a tulajdonságokkal egyértelműen hasznos lehet a farmakológiában. Egyértelmű volt a számomra. Ez az önkísérlet bebizonyította. hogy a helyzetemet felismerve és minden akaratomat megfeszítve kilépjek az LSD világából. hogy ennyire átfogó és letaglózó kábulati állapotot okozott mindenféle másnaposság nélkül. amiket sokkal kisebb dózisokkal. hogy a normális világkép intenzív megzavarása ellenére az emlékezőképes tudat még az LSD-tapasztalat csúcspontján sem vesztette el működését. Tudomásom szerint még nem volt ismeretes semmilyen olyan anyag. Mintha újonnan teremtődött volna a világ.[7] Annak alapján. hogy ez az anyag valaha is úgymond élvezeti szerként szerepel majd. a megszokott hétköznapi valóság képe tökéletesen megmaradt a tudatomban. ugyanis a másik. és rémisztőnek. és ez az érzés megmaradt egész nap. Amikor később kimentem a kertbe. hogy az új anyag az orvosi területen kívül kábítószerként lesz használatos. A reggeli pompásan ízlett. az LSD kísérlet utáni napon — ahogy már leírtam — remek fizikai és lelki állapotban voltam. A következő napon megírtam a már említett jelentésemet Stoll professzornak az LSD-25 anyaggal szerzett rendkívüli tapasztalataimról. Elégedettség és az új élet jó érzése töltött el. 21 . ugyanakkor nem voltam képes arra. Erre csak azt a magyarázatot találtam. további kísérletek után ismertem fel. egyáltalán eszembe sem jutott. és ebből egy példányt elküldtem Rothlin professzornak. A próba teljes ideje alatt tudatában voltam annak. Ezen kívül megdöbbentőnek találtam az LSD-nek azt a tulajdonságát. Ugyanakkor egyáltalán nem tudtam még elképzelni. és az emberi tudatban. Sőt. Az LSD-kábulatnak a spontán látomásos tapasztalatokkal való jelentős összefüggését is csak később. és felkelti majd a szakemberek érdeklődését.

Így aztán csak a viszonylag jelentős. Messze túlmutatna e könyv keretein. de még a magasabb rendű állatokon is csak korlátozott mértékig figyelhetők meg. Az igazgatóság azonnal felhívott. Még mielőtt bármilyen új hatóanyagot módszeres klinikai vizsgálatok keretében embereken lehetne kipróbálni. 2. Mindez állatkísérletekben történik. hogy az LSD esetében csak a magasabb rendű állatoknál számíthatunk specifikus reakciókra. akit az LSD-vel kapcsolatos farmakológiai kutatás úttörőjének tekinthetünk. Az alapvető állatkísérletek legnagyobb részét a Sandoz Rothlin által vezetett farmakológiai részlegénél Dr. Az állatokon nem figyelhetők meg szubtilis pszichikai változások. Itt csak a legfontosabb és az orvosi szempontból laikusok számára is érthető állatkísérleti eredményeket tárgyalom. A kétségeik annyiban jogosak voltak. a kísérleti állat megváltozott 22 . habár az általam alkalmazott dózisnak csak egyharmadával. Még így is rendkívül lenyűgözők és fantasztikusak voltak a hatások. Így aztán érthető. hogy nem hibázott a kimérésnél? Valóban helyes a megadott dózis?” Rothlin professzor is ugyanezt a kérdést tette fel. és Stoll professzor ezt kérdezte: „Biztos benne. a Sandoz-laboratóriumban az LSD-vel kapcsolatos munka nyomán az egész világon elvégzett sok száz farmakológiai vizsgálat minden eredményét. jóllehet öt évvel korábban az első állatkísérletek után kizárták a további vizsgálatok köréből. hogy addig semmilyen olyan anyag nem volt ismeretes. Maga Rothlin professzor és két munkatársa voltak az elsők. hiszen a mérést és adagolást saját magam végeztem el. a jelentésem először hitetlenkedő csodálkozást váltott ki. az állat képtelen ezeket kifejezni. farmakológiai vizsgálatok során kell átfogó adatokat gyűjteni az anyag hatásairól és mellékhatásairól. Az állatkísérletek nem sokat árulnak el az LSD által okozott pszichikai változásokról. Ugyanakkor biztos voltam a dolgomban. Aurelio Cerletti végezte el. a szervezetbe történő felszívódásról és kiválasztódásáról. ami az ezredgramm töredékeivel akárcsak a legkisebb pszichikai hatást is gyakorolta volna. Az LSD állatkísérletekben és a biológiai kutatásban Rendkívüli pszichikai hatásainak felfedezése után az LSD-25 jelű anyagot ismét fölvették az orvosi vizsgálati anyagok közé. Az LSD hatása legfőképpen a magasabb és legmagasabb lelki és szellemi funkciók területén jelentkezik. mert még ha ezek be is következnek. Szinte hihetetlennek tűnt egy ilyen hatékonysággal rendelkező anyag. Minden kétség eloszlott a jelentésemben szereplő adatokkal kapcsolatosan. hiszen ezek az alacsonyabb rendű állatokon szinte egyáltalán nem. ha tárgyalni akarnám. akik megismételték az önkísérletemet.Amint arra számítani is lehetett. de mindenekelőtt a toleranciáról illetve a mérgező jellegről.

Pár perc alatt kimúlt az az elefánt. amik hallucinációk jelenlétére utalnak a vegetatív szimptómák mellett. Ha azonban az állatoknál megfigyelt halálos adagot összehasonlítjuk az emberre hatásos dózissal. ami még a fejlettebb állatok. Ez általában állatfajonként erősen változik. tehát például macska. Egerek esetében az LD50 50-60 mg/kg i. mégis az egész ketrec felbolydul. v.003 és 0. Jóllehet egy adott állaton semmilyen változás nem állapítható meg. Patkány esetében az LD50 testsúly-kilogrammonként 16. mint a borzolt szőrzet és nyálfolyás. Mennyire mérgező az LSD? Az LSD toxicitását különböző állatfajokon vizsgálták. amelynél a vizsgált állatok ötven százaléka elpusztul. kutya vagy majom esetében is jóval meghaladják az emberre hatásos LSD dózist. A halak furcsa úszási pozíciókat mutattak.5 mg-ra csökken. Ehhez olyan anyagmennyiségekre van szükség. mint egy egéré. Az állatkísérletekben halálhoz vezető csekély dózisokból az a benyomás kelhet bennünk. hiszen az elefánt halálos adagja nagyjából ezerszer kisebb. optimális adagolás esetén a hálók a szokásosnál még sokkal rendszeresebbek és pontosabbak.3 mg. ami igaz az LSD-re is.. hogy az LSD rendkívül mérgező anyag. Az LSD befolyás alatt álló kutyák esetében is következtethetünk hallucinációkra a viselkedésükből.viselkedésében kifejeződő zavarok ismerhetők fel. Nagyon alacsony. Bármilyen anyag mérgező jellegének mércéje az LD50 érték. tehát az a dózis. addig az LSD-vel kezelt macska olyan jeleket is mutat. ha valamelyik tag LSD-t kap. és a szóbeszéd ellenére a macska nem egerész. Az LSD tesztelésnek kitett különlegesebb állatfajok közül itt most csak az akváriumi halakat és a pókokat említem.001 milligramm között van. míg nyúl esetében testsúly-kilogrammonként 0.297 g LSD-t adtak. ezt az értéket nem tekintjük összehasonlíthatónak. míg a pókok esetében a hálószövésben figyelhetünk meg LSD okozta módosulásokat. Mivel egyedi esetről van szó. Az állatok félve bámulnak a levegőbe. sőt kifejezetten retteg az egértől. nagyobb adagok esetében azonban hibásak vagy csak töredékesek. Csimpánzok ketrecközössége igen érzékenyen reagál arra. ami testsúly-kilogrammonként 0. Míg az egereknél csak mozgászavarok és a nyalási viselkedés megváltozása figyelhető meg. hierarchikus családi rend törvényeit. hogy a legnagyobb szárazföldi emlős viszonylag nagyon érzékenyen reagál az LSD-re. Ha az állat súlyát ötezer kilogrammnak becsüljük. A nyúl halálos adagjához képest az embernél 23 . aminek 0. akkor azt találjuk. ami a közepes halálos adag. vagyis egy kiló testsúlyra 50-60 milligramm intravénásan beadott LSD-oldat. ugyanis az LSD-vel kezelt csimpánz nyilvánvalóan nem pontosan tartja be a nagyon finoman összecsiszolt. hogy az LSD rendkívül jól tolerálható.06 milligrammos halálos adagra következtethetünk. de arra azért következtethetünk belőle. Halálos LSD adag esetén a legtöbb állat légzésbénulástól pusztul el. akkor ebből testsúly-kilogrammonként 0.

Itt a köztiagy bizonyos központjaiban halmozódik fel. 24 . ugyanis az LSD emberre halálos hatású adagját nem ismerjük.csak az LSD háromszázszoros és hatszázszoros közötti túladagolása. Az LSD az emésztőrendszerben könnyen és maradéktalanul felszívódik. Mindez azonban olyan feltételeket jelent. tehát az örökítő anyag sérülését okozza. Ez a módszer azonban itt nem lehetséges. Meglepő módon a legkisebb koncentrációt éppen az agyban találjuk. és eloszlik az egész szervezetben. Persze számos olyan balesetről tudunk. Egereken radioaktívan megjelölt LSD-vel végzett kísérletekben megállapították. ami LSD-mérgezés közvetlen következménye lenne. ám ezek a dózisok messze meghaladják az embernél alkalmazott adagokat. majd gyorsan esni kezd. Valóban lehetséges túlzott LSD dózisokkal magzati rendellenességeket okozni állatkísérletekben. ahol a koncentráció két óra alatt ér el a maximumra. amelyek az LSD-kábulatban bekövetkező zavarodottságra vezethetők vissza. amelyek az érzelmek szabályozásában játszanak szerepet. amelyek mellett ártalmatlan anyagok is ugyanilyen károsodásokat okoznak. Az embereknél bekövetkező fejlődési rendellenességekről szóló jelentések vizsgálata azt bizonyította. az egérben megfigyelt toxicitáshoz képest pedig ötvenezerszeres vagy százezerszeres túladagolása vezetne halálhoz. hogy az intravénásan beadott LSD csekély maradványtól eltekintve igen gyorsan eltűnik a véráramból. akkor annak már régen fel kellett volna tűnnie. Ezt követő. hiszen a terápiás hatásszélességet (így nevezzük a hatásos és a halálos adag közötti tartományt) ugyanazon a fajon kellene meghatározni. Az LSD koncentrációja az injekció után tíz-tizenöt perccel éri el a csúcsértéket a különféle szervekben. hogy nincs összefüggés a kromoszóma-anomáliák és az LSD fogyasztása között. Tudomásom szerint még nem ismeretes olyan haláleset. Ezeket az eredményeket azonban csak egyedi esetekből vezették le. Bizonyos célok kivételével tehát nem szükséges az LSD-t injekcióban beadni. amiket állítólag LSD okozott. hiszen jó néhány millió ember használt már LSD-t. amely LSD bevétele után halálos kimenetelű volt. miszerint az LSD kromoszómakárosodást. Az LSD kiválasztása legnagyobbrészt. Az egyetlen kivétel a vékonybél. de ezek olyan szerencsétlenségek vagy öngyilkosságok voltak. hogy itt sincs összefüggés az LSD-használat és az ilyen károsodások között. Ezek a toleranciaértékek ugyanakkor csak a nagyságrend szempontjából értelmezhetők. Ezek az eredmények egyébként utalnak bizonyos pszichés funkciók az agyban történő elhelyezkedésére is. Néhány évvel ezelőtt a tudományos irodalomban és a laikus sajtóban is megjelentek olyan beszámolók. hanem pszichikai hatásainak idegenszerűségéből és kiszámíthatatlanságából ered. Ha létezne ilyen összefüggés. Az LSD veszélyessége nem annak mérgező voltából. az esetek nagy és statisztikailag bizonyításra alkalmas számát lefedő vizsgálatok azt mutatták. Ugyanez vonatkozik a magzati fejlődési rendellenességekről szóló beszámolókra.

Az LSD méhösszehúzó hatását már említettem. amelyek a dopaminnal. szintén természetesen előforduló hormonjellegű anyaggal függenek össze. hanem bizonyos biokémiai. neurofiziológiai és pszichikai mechanizmusokat indít el. míg a maradék különböző bomlástermékekből áll. Még keveset tudunk azokról a biokémiai mechanizmusokról. A kiválasztott anyag egy és tíz százalék közötti hányadban tartalmaz változatlan LSD-t. amit J. Az LSD szerotonin-gátló hatása tehát nem elégséges ahhoz. tehát olyan vegyületek. kémiai kutatásban valamilyen új hatóanyagot fedez fel akár valamilyen növényi hatóanyag vagy állati eredetű anyag izolálásával. mint a nem módosított LSD. vagy akár szintetikus előállítás útján — mint az LSD esetében — akkor a vegyész a molekula 25 . hogy az LSD származékai. A szerotonin minden melegvérű szervezet bizonyos szerveiben természetesen előforduló. Az LSD kémiai változatai Amikor valaki a gyógyszerészeti. A szerotonin természetes funkcióinak zavarával magyarázták egy ideig az LSD pszichikai hatásait.mintegy nyolcvan százalékban a májon és epén keresztül a bélben történik meg. éppen olyan erősen vagy akár erősebben gátolják a szerotonin hatását. hogy megmagyarázzuk hallucinogén tulajdonságait. mint a szerotonin vagy a dopamin. Az LSD a szimpatikus idegrendszer központjait stimulálja a köztiagyban. jó példa arra. és amelyek a hatóanyag hiányában is folytatódnak. és bizonyos idegek ingerület-átvitelében és ezzel bizonyos pszichikai funkciók biokémiai rendszerében játszik fontos szerepet. 3. Az LSD olyan neurofiziológiai funkciókat is befolyásol. Az LSD a legtöbb dopaminra reagáló központot aktiválja az agyban. hormonszerű anyag. H. Gaddum fedezett fel Angliában. míg másokat gátol. Mivel az LSD pszichikai hatásai azt követően is fennmaradnak. Azonban hamarosan kiderült. és amelyek nem rendelkeznek hallucinogén tulajdonságokkal. hogy az LSD hogyan lehet eszköze a pszichikai funkciók alapjait jelentő biokémiai folyamatokkal foglalkozó agykutatásnak. amelyek a bódulatot okozzák. A köztiagyban halmozódik fel. amelyekben az LSD kémiai struktúrája csekély mértékben módosított változatban van jelen. amikor a szervezetben már nem mutatható ki. fel kell tételezzük. ami pupillatágulatot. nevezetesen a szerotonin-gátló hatás. a testhőmérséklet megnövekedését és megemelkedett vércukorszintet okoz. amelyeken keresztül az LSD kifejti hatását. egy másik. Az LSD különösen érdekes farmakológiai tulajdonsága az. Az LSD olyan agyi faktorokkal fennálló kölcsönhatásának vizsgálata. hogy az LSD nem önmagában a maga jelenlétével hatásos.

az anyarozs-gomba speciális kultúráiból nyert tápoldatban történő előállítása gazdasági szempontból igen fontos. és megadtuk az anyarozs-alkaloidok és ezzel az LSD alapvázának érvényes struktúráját. Ilyen esetben az adott hatóanyag „kémiai változatairól” beszélünk. az LSD-vel rokon számos lizergsav-származék közül egyik sem bizonyult hatásosabb hallucinogén anyagnak. A szintézis ezt követő. Franz Troxlerrel közösen az LSD egy sor kémiai változatát állítottuk elő.5 milligrammos dózisig — ami a még egyértelműen hatásos LSD adag húszszoros mennyisége. Hans Ott kutatókkal együttműködve végeztünk el. és megpróbáltuk mélyebben megismerni a lizergsav felépítését. sőt lehetőleg jobb a hatása. Albert J. tehát a D-izolizergsav-dietilamidot (izo-LSD). Az egész világon a gyógyszervegyészeti kutatólaboratóriumokban évente előállított nagyjából húszezer új anyag viszonylag kis számú ilyen hatóanyagtípus származéka. Paul A. mint az LSD. Troxlerrel előállított. amit 1951-ben publikáltunk. Még a legközelebbi rokonok is sokkal kevésbé voltak aktívak ebből a szempontból. Ezeket a szaknyelvben az izo előtaggal. Az LSD pszichikai hatásainak felfedezése után nem sokkal két munkatársat rendeltek mellém. 26 . Az LSD mellett. Dr. amit tíz évvel később két fiatalabb munkatárssal. Theodor Petrzilka segítségével folytatódtak a peptid-típusú anyarozs-alkaloidok kémiai felépítésével kapcsolatos munkák. Ritka és szerencsés eset valamilyen kémiai szerkezet és farmakológiai hatás szempontjából valóban új anyag felfedezése. A peptid-anyarozs-alkaloidok lizergsav alkalmazásával történő. Dr. Az 1945 óta Dr. De térjünk vissza az LSD kémiai változataihoz. Dr. a másik három térbeli elrendezés szempontjából eltérő LSD-formát. illetve további vizsgálatokat végezhettem az anyarozs-alkaloidok területén. illetve a D és L betűkkel különböztetjük meg egymástól. akikkel elkészíthettem az LSD származékait. ipari méretekben megvalósítható eljárássá történő továbbfejlesztése főként Dr. esetleg más értékes hatásokat mutat fel. amire amerikai kutatók már javasoltak egy szerkezeti képletet. Frey és Dr. 1949-ben sikerült tökéletesítenünk ezt a képletet. Az LSD ezen három eltérő térbeli szerkezetű változata semmiféle pszichikai hatást nem mutatott 0. immár szélesebb bázison. az L-lizergsav-dietilamidot (L-LSD) és az L-izolizergsav-dietilamidot (L-izo-LSD) is előállítottam és kipróbáltam önkísérletben. amelyeknek hasonló. A peptid-anyarozs-alkaloidokkal folytatott vizsgálatok ezen anyagok teljes szerkezeti képletének leírásához vezettek.különféle módosításaival további új vegyületeket igyekszik létrehozni. amit pontosabban D-lizergsav-dietilamid néven írunk le. Stadler érdeme. ide tartoznak az ergotamin és az ergotoxin csoport alkaloidjai. Ezek helyességét az ergotamin totálszintézise igazolta. Ezzel a módszerrel ésszerű módon lehet termelni a Hydergin és a Dihydergot gyógyszerek alapanyagait. Az LSD molekulában négy különböző lehetősége létezik az atomok térbeli elrendezésének.

Az érzések az LSD-kábulat során ez esetben főként eufórikusak voltak.02 és 0. amelyek a lehető legnagyobb hatással rendelkeztek a szerotoningátlás területén. Éppen ezért szisztematikusan kerestük a hallucinogén hatás nélküli LSD-származékokat. Ezzel a meglepő felfedezéssel alaposabban is foglalkozom egy későbbi fejezetben. amelyben az LSD dietilamid gyökén az egyik etilcsoportot hidrogénatommal cseréljük ki. ők csak 0. Az LA-111-gyel és az LAE-32-vel végzett összehasonlító önkísérletekben megfigyelt hatásokat a későbbi klinikai vizsgálatok is igazolták. Werner A. Mivel a szerotonin az allergiás-gyulladásos folyamatokban és a migrének keletkezésében is szerepet játszik. míg nálam a túladagolás és a bizonytalan kimenetel miatti félelem súlyos mellékjelenségei terhelték az 27 . mint az ololiuqui nevű mexikói varázsnövényben előforduló természetes hatóanyaggal. Ezek közül a leghatásosabb később Deseril (angol nyelvterületen Sansert) néven migrének intervallum-kezelésére szolgáló gyógyszerként került piacra. amit 0. A vizsgálatot elvégezte egészséges vizsgálati alanyokon és skizofrén betegeken is.25 mg LSD-tartaráttal végeztem. hogy blokkolja a szerotonin nevű neurotranszmittert. Ezen anyag hallucinogén hatása minőségében is más: inkább a narkotikus komponens jellemző rá. Az LSD egyik ilyen hatása az. med. amelyek csak kissé vagy egyáltalán nem voltak hallucinogének. A vizsgálatok céljára szintetikusan előállított lizergsav-amiddal tizenöt évvel később ismét találkoztunk.13 mg közötti adagokat alkalmaztak. hogy olyan LSD-származékokat találtunk. az ilyen specifikus szerotonin-gátló anyag előállítása nagy jelentőségű lépés volt a gyógyszerkutatásban. Az első ilyen hatóanyag a bróm-LSD volt. amire az LSD farmakológiai tulajdonságainak tárgyalásakor már utaltam. körülbelül tízszer kevésbé volt pszichoaktív. amelyben az LSD mindkét etilcsoportját hidrogénatomokkal helyettesítjük. Az adagok lényegesen kisebbek voltak. Eredményeit 1947-ben tette közzé a Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie című folyóiratban A lizergsav-dietilamid. Dr. Az LSD alkalmazása a pszichiátriában Az LSD első rendszerezett vizsgálatát emberen Dr. egy fantasztikum az anyarozs csoportból címen. mint az LSD. mint első önkísérletem során. a lizergsav-monoetilamid (LAE-32). ami BOL-148 név alatt vált ismertté az orvosbiológiai kutatásokban. Stoll. Még világosabban érezhető ez a hatás a lizergsav-amid esetében (LA-111). viszont erősebb mértékben mutatták az LSD egyéb hatásait. Az LSD kémiai változatainak előállításából a gyógyszerkutatás számára az az értékes eredmény származik. Troxler ezt követően szerotonin-antagonisták használatával még erősebb és specifikusan hatásosabb vegyületeket állított elő a vizsgálatok során.Egy az LSD-vel nagyon közeli rokon anyag. 4. Arthur Stoll professzor egyik fia végezte el a zürichi egyetem pszichiátriai klinikáján.

Az optikai hallucinációk hihetetlen gazdagsága volt jellemző rá. helyénvaló ha itt — kissé lerövidítve — újra közlöm. „Nyolc órakor bevettem 60 mikrogramm (0. Valamivel jobban éreztem magam. 28 . hogy beszámolóját itt megismételhetem. Ezzel szemben kiemeli az LSD rendkívül nagy hatásfokának jelentőségét. és mivel leírja az LSD-utazás sok jellemző vonását. ami éppen erre a hallatlan hatékonyságra vezethető vissza. de szívesebben feküdtem. eső. ami azonban gyengébbnek tűnt. »vitorlázva«. Fellendülés. és bizonyos elmebetegségekért felelős nyomnyi mennyiségű anyagoknak tulajdonítunk. Az első önkísérlet pszichiáterrel W. körbeszáguldás. permetezés. Már ez az első kiadvány mérlegeli. akkor a mező többi részét egyszerre hasonló jelenségek hatalmas tömege töltötte meg. mindaddig számomra ismeretlen tapasztalás kezdődött. ami abban a tartományban mozog. Mivel ez az első olyan önkísérlet. amelyek nagyon gyorsan keletkeztek és tűntek el. sárga és zöld volt a legjellemzőbb. A mozgások főként a kép közepe vagy a bal alsó sarka felől látszottak felém irányulni. mely egyre erősödött.06 mg) LSD-t. amiket a szervezetben előforduló. Az ataxia megnőtt. Az általános rossz közérzet szubjektíven igen kellemetlen szakasza következett. A. örvénylés. és az új hatóanyagot „fantasztikumként” határozza meg. amivel párhuzamosan objektíven kimutathatóan csökkent a vérnyomás… Ezután egyfajta eufória lépett fel. keresztirányú mozgások és körülfonódás egyetlen gyors folyamban. nagy léptekkel jártam körbe a szobában. Ez az úttörő publikáció már tudományosan írja le az LSD-kábulat minden fontosabb jellemzőjét. amit egy pszichiáter végzett és publikált. vajon alkalmazható-e az LSD kutatási eszközként a pszichiátriában. Minden színes volt: fényesen ragyogó piros. A szerzőnek megköszönöm szíves engedélyét. Ha a képmező közepén valamilyen kép jelent meg. illetve engedtek teret számtalan újabb képzetnek. Körülbelül húsz perccel később jelentkeztek az első jelenségek: a végtagok elnehezültek. mint egy korábbi kísérletnél. Az LSD terápiás alkalmazásának kérdése itt még nyitva marad. könnyű ataktikus jelek. A szoba elsötétítése után (sötétben végzett kísérlet) egy elképzelhetetlen intenzitású. Stoll publikációjában részletesen leírja saját LSD-vel végzett önkísérletét is.élményt.

permet. hanem mindig ugyanazt végtelen számban ismétlődve. esőzés. hogy a képeknek csak töredékét tudom egyáltalán megragadni. teraszok. Éreztem ugyanis. ahogy azt a New York-i kikötő bejárata felől készült képekről ismerjük: egymás mögött és egymás mellett zsúfoltan álló toronyházak számtalan ablaksorral. nemhogy még be is számoljak róluk! Kényszerítenem kellett magamat az elmondásukra. Soha nem láttam semmit önmagában. sárga és zöld fényeket láttam hullani: leírhatatlanul boldog élmény volt. sok tűz. lobogó tűz. sugárkötegek. hogy az alsó részt láttam volna. örvény. sivatagi tájak. végtelen oszlopsor anélkül. A hallucinációk eleinte egyszerű formák voltak: sugarak. Fontos megjegyezni. A színek és formák kavalkádja. egyre inkább azt az igényt ébresztette fel bennem. ami egy előző nap látott festmény reprodukciójára (egy cirkuszi sátor belseje) emlékeztetett. ami felém áramlott.Egyszer sem sikerült elidőzni semelyik képnél sem. Az alapok megint hiányoztak. körök. Egy kertben jártam. boltívek. hogy ezt a túlzást. E magasabb szervezettségű képzetek között folyamatosan előfordultak az eleinte uralkodó egyszerűbb képek is.és szikraesővé változtak. mindez soha nem látott pompában. örültem. ezt az elképzelhetetlen gazdagságot egyszerűen engedjem hatni magamra. sávok. hogy minden kép ugyanazon elemek beláthatatlanul nagyszámú ismétlődéséből állt: sok szikra. ívsorok. Amikor a kísérlet vezetője nagy fantáziámat és az adataim gazdagságát hangsúlyozta. hogy elmélyüljek ebben az idegenszerű és lebilincselő világban. Árbocok és kötelek rendszere. stb. felhők stb. sok ív. sok ablak. Ezután magasabb szervezettségű jelenségek következtek: ívek. sok kör. Furcsa várakozással teltem meg. és kifejezetten vágytam az élményre. amire a »tűzijáték« vagy a »kaleidoszkóp« szavak szegényesek és elégtelenek. A város és az ég eltűnt. sötét rácsozaton keresztül ragyogó vörös. majd sűrű csillag. 29 . Felhőkarcolók alkotta táj. Egyszerre felragyogtak a csillagok. Konkrétan a következő képekre emlékszem: Magasba törő gótikus ívek sora. azon csak szánakozva mosolyogni tudtam. egyre több lett belőlük. Elképzelhetetlenül lágy kékségű esti ég egy spanyol város sötét háztetői fölött. csillagos ég.

Amikor megmostam őket. habár maga a leírás annak idején túlzásnak tűnt a számomra. A gyenge vöröses fény sokkal titokzatosabbnak tűnt. hegy helyett tágas pusztaság. gyakran éreztem sajátos testi érzeteket. hogy hajszolom őt. Nem voltam azonban túlzottan kritikus. és folyton arra gondoltam. A. Nekem azonban nem tűnt olyan gyorsnak. mint madár a dróton. A mozgások egyre növekvő sebességével azonban lehetetlenné vált a gondolatok végiggondolása. mind a formák. A szoba idegen volt és távoli. bizonyos értelemben ellentétes képek merültek fel: templom helyett felhőkarcolók. az valahogy tőlem távol történt valahol jobbra lent. Nekem hirtelen apró. mint máskor. Az első sötétben végzett kísérlet megszakítása után kicsit körbejárkáltam a szobában. hogy a kezeim valamilyen testen nyugszanak. absztrakt képek jutottak eszembe. egyszerre megértek. beleolvadtam az isenheimi oltár színeibe. Feltűnően gyengédnek tűnt. T. hogy az az én testem-e. A legrémesebb olcsó és modern lámpaernyők és kanapépárnák jutattak eszembe. Sőt. Bizonytalan. pontosan becsültem meg az eltelt időt. láttam Poe Maelström-jét. Élveztem az állapotomat. Tisztán intellektuálisan persze tudtam. és ismét rosszabbul éreztem magam. törékeny kezeim lettek. de nem voltam benne biztos. hogy a művészi megtapasztalás csúcsain járok. Hoffmann jutott eszembe. de teljesen mindegy is volt. Sok mondatot valószínűleg csak elkezdtem… Általában kudarcot vallottam. hogy mindez rendkívül giccses. 30 . jókedvű voltam és aktívan részt vettem a megélésben. amikor megpróbáltam magamat bizonyos képzetekre kényszeríteni. Újra és újra modern művészetről beszéltem.Egynek éreztem magam a romantikusokkal és a fantasztikus írókkal. A gondolatok áramlása felgyorsult. éreztem a művészeti élmény boldogító és megnemesítő érzését. Reszkettem és hálás voltam. hogy a kísérletvezető egy takarót terített körém. A kísérletvezető hangsúlyozta. hogy a kísérletvezető ne tudta volna követni. Eleinte gyorsan eszembe jutottak a leírások. Azt hiszem. Gyakran éreztem úgy. úgy éreztem. Néha kinyitottam a szememet. Később egy magas széken gubbasztottam. hogy úgy ülök ott. E. hogy ezek a saját kezeim-e. A szorgosan jegyzetelő kísérletvezetőt nagyon távolinak láttam. amiket. A hangulatom tudatosan eufórikus volt. hogy mennyire rosszul nézek ki. Úgy éreztem például. mind a színek kombinációi. Ezután hirtelen azt éreztem. ugyanis ez a kérdés egyáltalán nem érdekelt. borotválatlannak és mosdatlannak éreztem magam. Elesettnek. bizonytalanul álltam a lábamon.

A tempó lelassult a sötétben végzett kísérlethez képest. amelyek feltartóztathatatlan áramlásban folyton változtak.A jól ismert környezetben minden módosultnak tűnt. addig most főként kéket. ahol egy szívó hatású nyílás látszott megjelenni. Ezt azonban beláttam. A hallucinációk már nem felzaklatóak. majd egy régi. amelyek között érdekes módon egyszerre csak gyerekrajzszerű pálcikaemberkék jelentek meg. széles mezőn újra és újra megálló figurákat fedeztem fel. hogy én magam is rendelkezem anyai képességekkel. Később ez már nem volt lehetséges. hogy hazafelé tartó út volt. védve éreztem magam. a kép közepe felé irányulnak. Ijesztően gazdag és plasztikus díszeket láttam. Az egyenletes. amit nyilván az éppen az ezen a környéken tapasztalt háborús élmények emléke hívott elő. bálványokat. egyszerre emlékszem minden lehetséges idegen kultúrára. segíteni akarást éreztem. erkélyecskékből és lépcsőfokokból épült rácsozat között rongyokat. hogy ezeket finoman záporozó »elemi pontok« alkották. A hallucinációk mellett egyszerre a valóságost is láttam. puhább. de még a legegyszerűbb kezdetekig sem jutottam el. Úgy éreztem. és abba tudtam hagyni. hanem lágyak és megnyugtatóak voltak. ami főként a második sötétben végzett kísérlet során vált uralkodóvá. depresszívvé váltam. Láttam is tüzet: csakhogy ezek áldozati tüzek voltak 31 . hogy a valóság más… A közeli kaszárnya és az előtte balra álló garázs hirtelen lerombolt. Nyugodt ívrendszerek emelkedtek. Újra és újra megpróbáltam világos és boldog képeket látni. kék és zöld képzetek merültek fel. nyugodtabb volt. Fontos. odaadást. és kifejezetten szentimentálisan és giccsesen kezdtem ömlengeni az orvosi etikáról. Teljesen elmúlt a lendület vagy a kalandvágy. A nagyobb képzetek mozgása lassúbb. maszkokat láttam. amiket megpróbáltam leírni. eszembe jutott egy haza vezető esti lovaglóút katonakoromból. hogy tőlem elfelé. közismert gyerekkönyv jutott eszembe. amelyek folyamatosan köröztek és áramlottak. Az eufória egyszer csak elmúlt. most viszont úgy éreztem. lilát és sötétzöldet láttam. ahogy az első sötétben végzett kísérletben. mexikói. anyai gondoskodás ölelt körül. Nyugodt voltam. habár végig tudtam. Míg az első sötétben végzett kísérletben a hallucinációkra a nagy gyorsaság. indiai motívumokat láttam. Az első sötétben végzett kísérletben a mozgások többnyire felém irányultak. még úgy is. Barlangokat láttam fantasztikus vízmosásokkal és cseppkövekkel. Ugyanakkor a depresszív hangulat megmaradt. romos vidéknek tűnt. Leomlott falakat és kiugró erkélyeket láttam. viszont ez lehetetlennek bizonyult: csak sötét. a világos és a ragyogó színek voltak jellemzők. Kicsit később úgy éreztem. Jobbra egy sor nádtetőt láttam. Szerettem volna világos tüzet elképzelni.

de csak egy modern-primitív. majd feloldódtak. Másnap a gondolkodásom és a cselekvésem szórakozott volt. mintha életem egy jelentős fejezetét zsúfoltam volna bele néhány órába. olvasni akartam. mint a szürreális képeken megfestett alakok. amit megéltem. El akartam képzelni egy nő képét. őszi pusztában. és amelynek formái azonnal mozgó körökké és hurkokká változtak. egyszer sikerült világos. Ugyanígy a szemgolyóra gyakorolt nyomás a látott képek módosulásához vezetett. kissé álomszerű állapot délután is fennmaradt. és elöntöttek a délelőtti élmények. Úgy éreztem magam. de az félúton sötét éjszakai pávaszemek lassan vonuló csoportjává változott. hogy a hallucinációk hangulata és jellege ennyire zártan és áthatolhatatlanul egybecsengett. hogy ezek a gondolatok érdekesen otthonosak voltak. mint a kísérletvezető… Körülbelül délután háromkor már jobban éreztem magam. Bizonyos riadalommal vettem észre. és érdekes módon az öngyilkosság lehetőségére gondoltam. úgyhogy a kísérletvezető visszatérhetett munkájához. Váratlanul nagy benyomást tett rám. felfelé törő szikraívet megpillantanom. ám ezek tökéletesen hiányoztak. Semmilyen szexuális vágyat nem éreztem. absztrakt szobor merült fel. hanem csak melléjük vannak festve… Depresszív voltam. ha egy depresszív ember öngyilkosságot követ el… A hazafelé tartó úton és este megint eufórikus hangulatba kerültem. Hálás voltam. amelyeknek a végtagjai nincsenek kapcsolatban a testükkel. de magam is képes voltam folytatni a jegyzőkönyvet. Sajátosan magától értetődőnek tűnt. Egyszerű feladat esetén is nagy fáradságot okozott. A kísérlet során nagy hatással volt rám az. A második sötétben végzett kísérlet alatt megfigyeltem. hogy nem kellett lemennem a kantinba ebédelni. hogy a kísérletet megismételjem. ami teljesen mentes volt az erotikától. Kicsinek és távolinak láttam a laboránsnőt.egy vár éjszakai ormán a széles. A második sötétben végzett kísérlet megszakításakor kábult voltam és testileg rosszul éreztem magam. de nem tudtam koncentrálni. Úgy tűnt. A második sötétben végzett kísérlet vége felé a szexuális képzetekre figyeltem. igen nehezemre esett koncentrálni. hogy 32 . aki az ebédet hozta nekünk. egykedvű voltam… Ez a szórakozott. Izzadtam és levert voltam. Habár fáradságosan. ugyanolyan sajátosan törékeny volt. Az asztalnál ültem. Mindez arra csábított. hogy a véletlen majd később a kísérletvezető által szándékosan kiváltott zajok az optikai képzetekben szinkron jellegű változásokat okoznak (szinesztéziák).

és ez a mai napig így maradt.00002 és 0. hanem az anyag fontos minőségi jellemzője is.0001 gramm hatásos LSD dózis áll. ahogy az az első kísérletekből kiderült. Lewin részletesen leírja Phantastica (Berlin. majd E. egyre erősebb lett az az érzés. amiket ennyire csekély anyagmennyiség is kivált. Arra is következtethetünk. A 0. hiszen benne rendkívül specifikus. Heffter a kaktuszból. 1927) című munkájában összefoglalóan beszámol. Ezt a kaktuszt az indiánok már a Kolumbusz előtti időkben is szakrális drogként fogyasztották vallási ceremóniák során. Beringer Der Meskalinrausch (Berlin. tehát célzott hatás jelenik meg az emberi pszichére. ami azt jelenti.akár csak kicsit is rendszerezetten reagáljak. Nagy mértékig megfelelt a meszkalin.” Az LSD pszichikai hatásai Az LSD hatásképlete. A meszkalin nevű alkaloidot 1896-ban izolálta A. Mivel ezekből a vizsgálatokból nem derült ki. túl 33 . hamarosan elhalt a hatóanyag iránti érdeklődés. amiről K. egy már a századfordulón vizsgált alkaloid hatásainak. nem volt új a tudomány számára. hogy ismét visszatértem a valóságba. tévképzetek (hallucinációk) és tudatmódosítások hatását. hogy az LSD a pszichikai és szellemi funkciók legmagasabb szintű irányító központjaira hat. 1924) című monográfiájában. hogy a meszkalint bármire lehetne alkalmazni a gyógyászatban. Az LSD pszichofarmakonok között egyedülálló hatáserőssége nem csupán mennyiségi szempontból jelentős. de egyértelmű depresszió a következő héten.5 gramm közötti hatásos meszkalin-dózissal szemben 0. A húszas években állatokon és embereken is széles körű kísérleteket végeztek meszkalinnal. A meszkalinhoz képest az LSD újdonsága a nagy hatáserősség volt. hogy az LSD nagyjából ötezerszer vagy tízezerszer hatásosabb. Egyre nőtt az általános fáradtságom. Az aztékok által peyotlnek nevezett növényi anyag történetét L. aminek segítségével tanulmányozni lehetett a kémiai úton előidézett érzékleti csalódások. Ez volt az első tiszta anyagként rendelkezésre álló hallucinogén vagy (ahogy Lewin a hatóanyagok ezen típusát nevezte) fantasztikum. Az LSD felfedezésével új lendületet kapott a hallucinogén anyagok kutatása.2 és 0. mint a meszkalinnál. és szintetikusan is előállította. Späth 1919-ben állapította meg kémiai szerkezetét. ami más nagyságrendekben mutatkozott meg. ami természetesen már csak közvetetten kapcsolható az LSD-hez. A meszkalin a Lophophora williamsii (vagy Anhalonium lewinii) mexikói kaktusz pszichoaktív hatóanyaga. A kísérlet utáni második napon határozatlan létezés… Könnyű. mint a meszkalin. Az LSD pszichikai hatásai.

doch können gelegentlich gewisse Nachwirkungen in Form phasischer Affektstörungen noch während einiger Tage andauern. Bewußtwerden verdrängter Erlebnisse und leichte neurovegetative Symptome. Valószínűleg ebben az irányban kereshetjük az LSD elemi hatásának magyarázatát. Die Wirkung tritt nach 30-90 Minuten ein. Ha mindössze az agyra gyakorolt mérgező hatásról lenne szó.jelentősek és túl sokrétűek ahhoz. Valószínűleg az LSD esetében sokkal inkább az idegek vezetőképességének módosulásáról. hogy pusztán az agyi funkciók toxikus módosulásával magyarázhatnánk őket. Die Wirkung ist dieselbe wie bei oraler Verabreichung mit etwas kürzerer Latenzzeit.v. Halluzinationen. hanem csak pszichopatológiai jelentősége lenne. Dieser Zustand dauert im allgemeinen 5-12 Stunden.c. 1 %iger Weinsäure oder halogenfreiem Leitungswasser verdünnt. oder i.1 mg (100 μg) zur oralen Verabreichung Die Ampullenlösung kann auch s. A Sandoz cég használati utasítása: Delysid (LSD 25) D-Lysergsäure-diaethylamid-tartrat Dragées à 0. injiziert werden. Die Ampullenlösung wird etwas rascher und zuverlässiger resorbiert als die Dragées. akkor az LSD-tapasztalatoknak nem pszichológiai és pszichiátriai. és a neuronok kapcsolódási pontjain (szinapszisokon) tapasztalható események befolyásolásáról van szó. Depersonalisationserscheinungen. 34 . Eigenschaften Delysid erzeugt in sehr kleinen Dosen (½ bis 2 μg/kg Körpergewicht) vorübergehende Affektstörungen. Anwendungsweise Zur oralen Verabreichung wird der Inhalt der Delysid-Ampullen mit destilliertem Wasser. Ilyen módon lehetséges.025 mg (25 μg) Ampullen à 1 cm3 = 0. amit kísérletek is igazoltak. hogy befolyásoljuk a magasabb pszichikai és szellemi funkciók alapjait kínáló több milliárd agysejt között létező keresztkapcsolatok és átviteli pontok rendkívül komplex rendszerét.

Bei jeder Delysid-Verabreichung ist deshalb. Injektion von 50 mg Chlorpromazin können durch Delysid hervorgerufene Rauschzustände rasch beseitigt werden. besonders bei Angst. Dosierung a) Zur seelischen Auflockerung bei analytischer Psychotherapie. im Kühlschrank aufbewahrt. b) Experimentelle Untersuchungen über das Wesen der Psychosen: Delysid vermittelt dem Arzt im Selbstversuch einen Einblick in die Ideenwelt des Geisteskranken und ermöglicht durch kurzfristige Modellpsychosen bei normalen Versuchspersonen das Studium pathogenetischer Probleme. eine strenge fachärztliche Überwachung unerläßlich. Deshalb ist das Medikament bei Psychose-gefährdeten oder suicidalen Patienten mit besonderer Vorsicht zu verwenden. Angebrochene Ampullen oder verdünnte Lösungen.und Zwangsneurosen: Anfangsdosis 25 μg (¼ Ampulle oder 1 Dragée). Die durch Delysid bedingte psychische Labilität und die Neigung zu impulsiven Handlungen kann in Ausnahmefällen einige Tage anhalten. Antidot Durch i. 35 . nach Bedarf Erhöhung der Dosis um je 25 μg bis zur wirksamen Dosis. Vorsichtsmaßnahmen Psychisch abnorme Zustände können durch Delysid verstärkt werden. Bei psychisch Gesunden genügt im allgemeinen eine Dosis von 25-75 μg (durchschnittlich 1 μg/kg Körpergewicht). vor Licht geschützt und kühl aufbewahrt. Die Delysid-Behandlungen werden in etwa wöchentlichen Abständen wiederholt. solange das Medikament wirkt. m. sind unbegrenzt haltbar. die im Mittel je nach Patient zwischen 50 und 200 μg variiert. Literatur steht auf Anfrage zur Verfügung. Gewisse Psychotiker und chronische Alkoholiker reagieren erst auf höhere Dosen (2-4 μg/kg Körpergewicht).Uneröffnete Ampullen. Indikationen. behalten ihre Wirksamkeit während 1-2 Tagen.

E funkciójában két különböző módon alkalmazható: Az első. és nyíltabbá váljanak a pszichoterápiás befolyásolásra. Az LSD tulajdonképpen nem gyógyszer. és felhívja a figyelmet a szükséges elővigyázatossági intézkedésekre is. Ugyanebbe az irányba hat az LSD kiváltotta nagyobb befolyásolhatóság. A következő oldalon látható betegtájékoztató leírja az alkalmazási lehetőségeket. hogy oldják fixációjukat és izolációjukat. Elsősorban a következőkben leírt hatásoknak köszönhető az LSD lelki felszabadításra történő alkalmazása az analitikus pszichoterápiában. A pszichoanalízis során esetleg keresett traumatikus események hozzáférhetővé válnak a pszichoterápiás kezelés számára. amit a javaslatom alapján Delysid (D-lizergsav-dietilamid) néven jegyeztettek be. akik megrekedtek valamilyen én-vonatkozású problémában. hanem réviviscence[8]. tehát nem réminiscence.. A pszicholitikus terápia (psycholytic therapy) kifejezést Ronald A. amikre már W. ahogy ezt Jean Delay francia pszichiáter megfogalmazta. amit „pszicholitikus terápiának” nevezünk. arra épül. Stoll is utalt fent hivatkozott alapvető tanulmányában. Ilyen esetben nem szokásos emlékezésről van szó. és időtartamuk rövidebb lehet. hogy a páciens közepesen erős LSD adagokat kap egymást bizonyos időben követő kezelési napokon. hogy annak ideje alatt gyakran ismét tudatossá válnak elfelejtett vagy elfojtott élménytartalmak. amelynek segítségével a kezelések hatásosabbak. BASEL (Schweiz) Az LSD hatásjellemzőiből sokoldalú orvosi-pszichiátriai alkalmazási lehetőségek származtak.G. A. Az LSD-élményt ezt követő csoportmegbeszélésen és kifejezés-terápiás módszerrel. LSD-kábulatban a hétköznapi világkép mélyreható változáson és megrázkódtatáson megy keresztül. rajzolással és festéssel dolgozzák fel. Mindkettő segít az olyan betegeknek. Ezzel kapcsolatban bekövetkezhet az én és a másik személy közötti határ fellazulása vagy akár eltűnése. Sandison. jung-i módszerrel dolgozó angol terapeuta és a klinikai LSD-kutatás úttörője 36 . európai klinikákon kialakított módszer. és így jobb kapcsolatot találjanak az orvosukkal.SANDOZ A. Számos olyan beszámolót ismerünk. hanem inkább gyógyszer formájú segédanyag a pszichoanalitikus és pszichoterápiás kezelés számára. pszichoterápiás szempontból értékes jellemzője az. melyek szerint az LSD hatása alatt végzett pszichoanalízisben a legkorábbi gyerekkorból származó élmények emlékei is előkerültek. Éppen ezért a Sandoz kísérleti anyagként a kutatóintézetek és az orvostársadalom rendelkezésére bocsátotta az új hatóanyagot. Az LSD-kábulat további jelentős. hanem valóságos ismételt megélésről.

amit „a lelket levetkőztetőnek vagy kibontónak” fordíthatunk. hogy így a pszichoterápiás feldolgozásra megmaradó idő nem elégséges. és a pszichoterápiás kezelés számára jobban hozzáférhetővé válnak.vezette be. az inzulinkezelésre vagy a pszichosebészetre. és fokozatosan kezelnék ezeket. A kezelést követő pszichoterápiás folyamat során ez az élmény szolgál kiindulási pontként a páciens személyiségének újrastrukturálásához és meggyógyításához. Csak így lehetséges a tapasztaltak pozitív kiértékelése. A pszicholitikus. gyors tudatossá válása. Szakszerű feltételek mellett gyakorlatilag veszélytelennek mondhatjuk az LSD alkalmazását. melyek alkalmazása ráadásul az LSD használatánál sokkal nagyobb kockázatot jelent. Humphrey Osmond.6 mg) adnak. mintha a traumatikus élmények lassan válnának tudatossá. Ennél a pszichedelikus terápiának (psychedelic therapy) nevezett módszernél az a cél. A második módszer. ami által világosabban felismerhetővé. ugyanis nem minden típusú pszichikai zavar reagál egyformán jól ezekre a kezelési módszerekre. Ugyanez igaz azonban a pszichiátriában alkalmazott más módszerekre is. az Egyesült Államokban kedvelt kezelés során a páciens megfelelően intenzív szellemi felkészítése után egyszeri. az LSD-kutatás Angliában és az Egyesült Államokban dolgozó úttörője javasolta. de különösen a pszichedelikus terápia is a páciens alapos felkészítését igényli az LSD megtapasztalására. nem szabad. Fontos a páciens kiválasztása is. Azt a véleményt képviselik. Ma még vitatott szakmai körökben a pszichoanalízis és a pszichoterápia LSD segítségével történő gyógyszeres támogatásának ésszerűsége és sikere. igen nagy LSD-adagot (0. hogy inkább hátrány. A „psychedelic” kifejezést. mint az elektrosokkra. úgy hogy azok kevésbé súlyosnak vagy jelentősnek tűnnek. ami a kezelés tartamának lerövidítéséhez vezethet. hogy a pácienst megijessze a szokatlan. A lysis tő az emberi pszichében megtalálható feszültségek vagy konfliktusok feloldására utal. Míg a trankvillánsok inkább elfedik a páciens problémáit és konfliktusait. idegenszerű élmény. Az LSD által támogatott pszichoanalízis és pszichoterápia sikeres alkalmazása ilyen módon speciális ismereteket és tapasztalatokat feltételez. addig az LSD ezeket éppen a felszínre hozza. semmint előny az elfelejtett vagy elfojtott élmények LSD hatása alatt gyakran megfigyelhető. megélésüket intenzívebbé teszi. 37 . Sok pszichiáter úgy értékeli. hogy az LSD sokkhatásával misztikus-vallásos élményt váltsunk ki. Az LSD-nek a nyugtató (trankvilláns) típusú pszichofarmakonok hatásával ellentétes hatása az alapja a pszichoanalízisben és a pszichoterápiában segédanyagként történő lehetséges használatának. és következésképpen a gyógyító hatás kevésbé lesz tartós.3-0.

Stoll is utal. de létezése és hatása mégis azt mutatja. A. A módszer amerikai klinikákon tapasztalt megfigyeléseken alapul. Frederking. Leuner Németországban. Roubíček és S. Az LSD-kutatás kezdetén többször megjelenő gondolat — miszerint az LSD-kábulat esetén egyfajta „modellpszichózissal” van dolgunk — később nem bizonyult igaznak. A siker szempontjából az LSD ilyen alkalmazásakor is döntő fontosságú. hogy az LSD-vel egészséges kísérleti személyekben előidézett módosult pszichikai állapotok hasonlítanak több. R. hogy elképzelhetők olyan abnormális anyagcseretermékek. K. amelyek esetleg már minimális mennyiségben is megváltoztatják az agysejtek működését. és csak ez teszi számára lehetővé. Eisner. Az LSD haldoklóknak történő adása az orvosi etika alapjait feszegető technika. és lendületet kaptak az ilyen irányú kutatások. Cohen és B. ami szerint különösen a rákos betegek súlyos fájdalmas állapotai csökkenthetők vagy akár teljesen eltüntethetők LSD-vel. W. Grof Csehszlovákiában. melynek hasznára és eredményeire már W. A. Johnson. J. Alapja az. Az LSD-vel olyan anyagot találtunk. H. A Delysidhez készített. Sandison Angliában. korábban bemutatott Sandoz-prospektusban szereplő második javallat a pszichózisok természetével kapcsolatos kísérleti vizsgálatokban történő alkalmazásra vonatkozik. Osmond. hogy ugyanezt a jelenséget valóban megértse a páciensénél is. amelyek szerint bizonyos elmebetegségeket talán pszichotoxikus anyagcseretermékek okoznak. majd ezt analitikusan helyesen értelmezze és ki tudja aknázni. Hoffer az Egyesült Államokban. H. amelyek már nyomnyi mennyiségben is elmezavart okoznak. Ezzel ismét alátámasztást nyert az az elmélet. Abramson. Ebben az esetben tulajdonképpen nem analgetikus (fájdalomcsillapító) hatásról van szó. mert a páciens az LSD hatására pszichikailag annyira elszakad a testétől. A saját élményen keresztül az orvos közvetlen bepillantást nyer az LSD-kábulat idegen világaiba. S. bizonyos elmebetegségekben tapasztalható jelenséghez. amikor azok a szokásos fájdalomcsillapító szerekre már nem reagálnak. A fájdalomérzés eltűnése sokkal inkább azért következik be.Ide tartoznak a pszichiáter önkísérletei is. 38 . hogy bizonyos elmebetegségeket biokémiai okokra vezethetünk vissza. Busch és W. C. ugyanis kiterjedt összehasonlító vizsgálatok igazolták. amely bár nem fordul elő az emberi szervezetben. Ilyen módon valószínűleg új szempontokat kapunk a pszichózisok mibenlétéről. H. Ugyanakkor a normál pszichikai és szellemi állapottól való eltéréseket és az ezekkel kapcsolatos biokémiai és elektrofiziológiai változásokat igenis lehet tanulmányozni az LSD-modellen. Az LSD a pszichoanalízis és a pszichoterápia gyógyszeres segédanyagaként történő alkalmazásának úttörői elsősorban a következők: A. Léteznek olyan elméletek. hogy a testi fájdalom már nem hatol el a tudatáig. hogy lényegi különbségek vannak a pszichózisok jelenségformái és az LSD-élmény között. A. A.

az Egyesült Államokba kivándorolt cseh pszichiáter. Ezek a szerzők és mellettük E. amit az a gyógyszervegyész érezhet. Arra azonban soha nem számítottam. Kézenfekvőnek tűnt. akár egy pszichoterapeuta segítségével. a fájdalomtól eloldva jutottak megvilágosító gondolatokra az életről és a halálról. orvosi felügyelet nélküli használatból eredő balesetek száma. Dutton 1977). Az LSD haldoklók esetében történő alkalmazásával eddig gyűjtött tapasztalatokról S. akár egy pap. ijesztően mély hatásával ráadásul nem is rendelkezik egy élvezeti szer jellemzőivel. Pahnke az LSD ilyen alkalmazásának úttörői. Halifax számol be The Human Encounter with Death című könyvében (New York: E. ami a maga kiszámíthatatlan. Grof. hogy az 39 . Nem orvosi kísérletek Az LSD létrehozása fölött érzett örömömbe azonban üröm vegyült. aki lehetőséget lát arra. valamint a lételemzés alapján: Realms of the Human Unconscious. hogy az érzékekre és a külső és belső világ megélésére ilyen fantasztikus hatást gyakorló anyag az orvostudományon kívül is érdeklődésre tarthat számot. hogy az LSD. Az LSD elképesztő gyorsasággal csinált karriert új szerepében. az LSD annál inkább bajkeverő gyermekünkké vált: nekem és a Sandoz cégnek. Az LSD a pszichiátriában történő használatáról összefoglaló módon publikált S. valaha is kábítószerként terjedhet el világszerte. vagyis kábítószerként. Minél inkább terjedt kábítószeres használata és azzal párhuzamosan a könnyelmű. A. és egy ideig a legkedveltebb drog volt — legalábbis ami a nyilvánosságot illeti. P. A gyógyszertől a kábítószerig Felfedezése utáni első években az LSD boldogságot és kielégülést hozott számomra. Emellett sok esetben áldásos volt. ami a nyugati világban és főként az Egyesült Államokban jelentkezett az ötvenes évek végén. Számos beszámolót ismerünk olyan páciensekről. aki az LSD-élmény kritikus értelmezését adja Freud és Jung nézeteinek szempontjából. akik a halálos ágyukon LSD-eksztázisban. éppen ez a kutató munkájának értelme. ha a páciens gondolatait vallási kérdésekre irányították. hogy egy általa előállított anyag értékes orvossággá fejlődjön. Kast. Úgy képzeltem. Grof és J. Observations from LSD Research (New York: The Viking Press 1975). majd sorsukkal megbékélve. Cohen és W. félelem nélkül és békében néztek az elmúlás elébe. S. Hiszen minden kutatási tevékenység célja az új gyógyszerek létrehozása.hogy a pácienst felvilágosítsuk a rá váró élmények és változások jellegéről. amikor több mint tízévnyi zavartalan tudományos kutatás és orvostudományi alkalmazás után az LSD-t elsodorta az a hatalmas kábítószerhullám. 5.

tudatos szintre emelt. amelyek LSD és más pszichedelikus drogok hatása alatt jöttek létre. És valóban. Masters és Jean Houston Psychedelic Art (Balance House. ha nem egyenesen lehetetlen bármilyen alkotó tevékenység. A vallásos és misztikus tapasztalat kutatása is új impulzusokat adott az LSD-kísérleteknek. az első LSD-vel végzett nem orvosi önkísérleteket írók. vagyis betekintést nyújtanak a művész LSD által aktivizált. művészek. Ám egyre inkább a háttérbe szorult a 40 . Hartmann müncheni pszichiáter egy későbbi nagyszabású vizsgálata. az élmény befolyása alatt jöttek létre. és az alkotás folyamatának lényegébe engedtek bepillantást. Az LSD-kutatás ezen nem orvosi. Olyan LSD-szeánszokról hallottunk. A művészeket nem konvencionális módon befolyásolta a szer az alkotás folyamatában. hogy rögzíteni és alakítani lehessen. Künstler experimentieren unter LSD. amelyek rendkívüli esztétikai élményeket tettek lehetővé.orvostudomány világán kívül esetleg bölcsészek. zenészek és a szellemtudományok iránt érdeklődő személyek hajtották végre. A képek áramlása túl hatalmas és túl gyorsan változó ahhoz. hanem azt követően. 1968) című könyve. ami „pszichedelikus művészetként” vált ismertté. illetve művészek és írók köreiben végzett kísérletekre korlátozódott. tehát egyenértékűek-e a spontán misztikus-vallásos élményekkel és jelenésekkel. részben pedig követte azt. Ezen a területen irányadó publikáció Robert E. és ugyanerre számítottam az LSD esetében is. és nem művészi értékük miatt érdemesek figyelemre. Ez alatt olyan alkotásokat értünk. A századforduló környékén a meszkalinról szóló tudományos publikációk nyomán — amiről már említettem. hogy vajon az LSD-utazásokon gyakran előforduló ilyen jellegű élmények valódiak-e. Az LSD-kísérletek új. A pszichedelikus műalkotások nem a drog hatása alatt. Ugyanezt igazolta egyértelműen Richard P. hogy minőségében az LSD-hez hasonló pszichikai hatásokkal rendelkezik — annak a hatóanyagnak a használata az orvostudományra. Az LSD-mámorban létrejött alkotások éppen ezért általában töredékes jellegűek. bizonyos művészeti irányzatok pszichológiája és pszichopatológiája szempontjából értékes felismerésekhez vezettek. festők. Teológusok és filozófusok vitatták meg azt a kérdést. mégis komoly fázisa részben párhuzamosan zajlott az orvosi munkával. L. A mámor állapotának idején nehézkes. mély lelki struktúráiba. Az eredményeket Malerei aus Bereichen des Unbewußten. Létrejött egy különleges műfaj. melynek során a drog stimulánsként és az ihlet forrásaként játszott közre. 1974) című könyvében tette közzé. (Köln. A lenyűgöző látvány bénítja a tevékenységet. a laikusok nagy csoportjai azonban semmiképpen. hanem sokkal inkább egyfajta pszichogrammként tekintendők. festők és írók érdeklődhetnek az LSD iránt. amelyben harminc ismert festő vett részt.

hatvanas évek elején. Ez az írás valószínűleg nagyon jelentősen hozzájárult az LSD-fogyasztás elterjedéséhez. hanem saját lapjában. Nem véletlen. Érdemes lenne megvizsgálni. mint a materializmus. gyorsan növekvő drogfogyasztás nem az LSD felfedezésének következménye volt. tehát abban az országban. aki a bécsi egyetemi pszichiátriai klinikán „pár csepp lizergsavat” vett magához. Sajnos a 41 . mint szenzációs mámorító drog minden társadalmi rétegben. essen itt szó még egy nagyformátumú. A híres filmszínész Cary Grant LSD-kezelésben részesült pszichoterápiás folyamata során egy nagy tekintélyű kaliforniai klinikán. amiket ugyan még pszichiátriai klinikákon és egyetemeken végeztek el. Riporterek jelentkeztek kísérleti nyúlnak. a mezőgazdaság gépesítése és az urbanizáció a legmagasabb szinten fejlett. hanem nagy példányszámú magazinok és napilapok számoltak be. A drogokért lelkesedők egyenesen sorsszerű fordulatnak tartották. továbbá a vallásos. viszont amikről aztán már nem szakfolyóiratok. Olyan okokra. amelyek a hippimozgalom létrejöttéhez és elterjedéséhez vezettek. hogy a mai viszonyok közepette szenvedő embereknek segítséget nyújtson. hogy a pszichedelikus drogok fogyasztása milyen mértékben ösztönözte a hippimozgalmat és fordítva. A Quick című az egész világon kapható német képeslap 1954. hanem mélyen rejlő szociológiai okokra vezethető vissza. a munka mechanikus. ami 1959 szeptemberében az amerikai Look magazinban jelent meg The curious story behind the new Cary Grant cím alatt. unalom és céltalanság a jóllakott jóléti társadalomban. aki Kanadában a Saskatchewan kórházban neves pszichiáterek felügyelete alatt végzett LSD-kísérletet. mint például Sidney Katz. március 21-i kiadása szenzációs riportot közölt Wilfried Zeller festőművész „vakmerő tudományos kísérletéről”. hogy egész életében a belső békét kereste. a kielégülés hiánya a szakmai munkában. Az orvostudomány és a pszichiátria világából a kábítószeres világba történő átlépést bevezették és gyorsították a szenzációs LSD-kísérletekről szóló kiadványok. A számtalan hasonló publikáció közül. hogy az LSD éppen az Egyesült Államokban került forgalomba kábítószerként. oltalmat és értelmet nyújtó filozófián alapuló életmód hiánya. A kettő egymástól nem elválasztható. ami az LSD-hullámmal egy időben történt. ahogy azt a felületes szemlélők gyakran állítják. a növekvő iparosodás és egyre nagyobb mérvű urbanizáció miatti eltávolodás a természettől. Az élményeit aztán nem egy orvosi folyóiratban hozta nyilvánosságra. ahol az iparosodás. hogy az LSD éppen ebben az időpontban jelent meg: számukra pont jókor történt ahhoz. ahogy az LSD szinte járványszerűen és igen gyorsan elterjedt az Egyesült Államokban jelentkező kábítószeres hullám során. Az Egyesült Államokban körülbelül harminc évvel ezelőtt kezdődő. amik hatásos laikus propagandát csináltak az LSD-nek. a MacLean’s Canada National Magazine-ben tarka illusztrációkkal és fantáziadús részletességgel My twelve hours as a madman cím alatt. illusztrált cikkről. lélektelen világában. Ugyanazokról a tényezőkről van itt szó. A Look riporternőjének elmondta.

Csak az LSD-kezelés volt képes belőle új. illetve kettőnk találkozásáról is. ami világosan kiemeli a könnyelmű használat veszélyeit. hogy csodálatos hatásokat és változásokat érjünk el saját magunkban. mégis a szerzőnők a széles nyilvánossághoz szóltak az egyébként bestsellerré váló könyvekkel. amit Dr. saját magában megszilárdult embert faragni. hogy elég egyszerűen bevenni az LSD-t ahhoz. mint például Dr. az amerikai Cambridge-ben működő Harvard Egyetem munkatársai végeztek. Az LSD gyógyszerből kábítószerré történő átalakulását nagyon jelentősen ösztönözte az a munka. és boldoggá tud tenni egy asszonyt. amelyek zavarodottsághoz és pánikhoz vezettek. Persze tárgyilagos. Timothy Leary és kollegája. Newland My Self and I című munkája (New York: N. 1967). tehát az olyan LSD-kísérleteké. a hipnózis és a miszticizmus nem vezetett sikerre. a The Beyond Within (New York: Atheneum. A kiadó így dicsérte a könyvet: „the intimate and completely frank record of one woman’s courageous experiment with psychiatry’s newest drug LSD-25”[9]. Richard Alpert. Inc. illetve Constance A. hogy ezek a könyvek nem voltak képesek megfékezni az LSD-járványt. felvilágosító jellegű könyvek is megjelentek az LSD-ről és annak problematikájáról. L. Constance A. A nem orvosi jellegű LSD-fogyasztás gyors növekedése a hatvanas évek elején részben arra is visszavezethető volt. A. Egy későbbi fejezetben részletesebben szólok majd Learyről. 1961). hogy tényleg tud szeretni. aki három sikertelen házasság után végre úgy érzi. mély hatás ismerete nélkül és orvosi felügyelet hiányában végezték el. A kábítószeres világban egyre növekvő arányú LSD-fogyasztással párhuzamosan nőtt a horrortrippek száma. Mivel ezeket a kísérleteket gyakran az ijesztő és előre nem látható. az „LSD apostoláról” és a hippimozgalom társalapítójáról.jóga. és ez rövid időn belül az új droggal végzett önkísérletek széles elterjedéséhez vezetett. hogy a legtöbb állam akkoriban érvényes drogtörvényei 42 . hogy hogyan gyógyult ki frigiditásából. Brace and World. Newland könyvében arról számol be intim részletességgel. Könnyen elképzelhető hát. Itt csak kettőt szeretnék megemlíteni a legfontosabbak közül: Exploring Inner Space. nem ritkán csúnya véget értek. és amelyeknek gyakran súlyos baleset vagy akár bűntény volt a következménye. Habár mindkét esetben az LSD-t pszichiátriai kezelés keretében alkalmazták. Dr. Ezek a beszámolók csak alátámasztották azt a téves véleményt. 1963). hogy milyen sok ember akarta saját maga is kipróbálni a csodaszert ilyen vallomások után. amelyek részletesen beszámoltak az LSD fantasztikus hatásairól. Signet Books. Az Egyesült Államokban olyan könyvek is megjelentek. Sidney Cohen pszichiáter kitűnő írása. Úgy tűnik azonban. Jane Dunlap könyve (New York: Harcourt.

lelki összeomlásokról. Ezért a kábítószerfüggők a törvény által tiltott drogokról az akkor még legális LSD-re tértek át. nincsenek extravagáns. és a helytelen használatból eredő károkkal. vérben és vizeletben kimutatott minták elemzéséhez. Az LSD körül tapasztalható nyilvánosság 1964 és 1966 között érte el tetőpontját mind ami a drogfanatikusok és a hippik az LSD csodahatásairól szóló lelkes beszámolóit illeti. A mi cégünk számára hatalmas és terméketlen munkát és terhet jelentett az LSD elterjedése a kábítószeres világban. hogy nyilvánosság előtt is állást foglal az LSD-problémával kapcsolatban. Valóságos LSD-hisztéria tört ki. a Sandoz tulajdonában lévő utolsó szabadalmak is. hogy egy szép napon Stoll professzor. amivel újabb gát omlott le az illegális LSD-gyártók előtt. LSD-vel való visszaélésre visszavezethető kérdések és a folytonos levelezés az egész világgal. vagy az emberi testben. bűntényekről. ha soha nem találta volna föl az LSD-t. a Dihydergot és a Hydergin. mind pedig ami az LSD hatása alatt bekövetkezett balesetekről. 1963-ban lejártak az LSD gyártására vonatkozó. mérgezésekkel és bűntettekkel kapcsolatos. visszaélésre csábító tulajdonságaik és örvendetes módon értékes orvosságokká fejlődtek a terápiában. az LSD toleranciájáról és mérgező voltáról. valahányszor elgondolkodtam erről a problémás gyermekről. Az állami kontroll-laboratóriumok és egészségügyi hatóságok adatokat kértek tőlünk a kémiai és farmakológiai tulajdonságokról. Ezek a gondok és nehézségek nem jelentkeztek a többi készítménynél.nem vonatkoztak az LSD-re. szemrehányóan így szólt hozzám: „Jobban örülnék.” Akkoriban bennem is gyakran támadt kétely. Így jutottunk odáig. A cég által 1966 áprilisában kiadott sajtóközlemény szövege: „Az Észak-Amerikában működő Sandoz Inc. A Sandoz leállítja a forgalmazást A helyzetet látva a Sandoz ügyvezetése úgy döntött. szerencsétlen és nem kifizetődő munkával járt. Azokkal nincsen baj. gyilkosságokról és öngyilkosságokról szóló jelentésekre vonatkozik. vajon arányban állnak-e az LSD értékes farmakológiai és pszichikai hatásai annak veszélyeivel. aki akkor már a cég legfelsőbb vezetője volt. további analitikai módszerekre volt szükség az elkobzott kábítószeres minták vizsgálatához. Mindez hatalmas. Vajon az LSD áldás vagy átok lesz-e az emberiségnek? Gyakran tettem fel magamnak ezt a kérdést. Mindezt tetézték a balesetekkel. és ismerteti a szerre vonatkozóan hozott intézkedéseket. amit a Sandoz ügyvezetése rosszallóan vett tudomásul. gyógyszerészeti részlege néhány 43 . mint a Methergin.

Jóllehet. hogy megakadályozzuk ezen anyagok nem hozzáértő személyek részéről történő felhasználását. A rendkívül szigorú önszabályozó elővigyázatossági intézkedések lehetővé tették. az 1943-ban a laboratóriumainkban felfedezett LSD-25-öt illetve az 1958-ban ugyancsak a Sandoz-laboratóriumban először egy mexikói gombából előállított pszilocibint soha nem hoztuk kereskedelmi forgalomba.” 44 . mégis az új helyzet fényében arra az elhatározásra jutottunk. Annak ellenére. A modern pszichiátriai és pszichofarmakológiai kutatás szempontjából különösen az LSD-nek volt jelentősége. hogy az utóbbi időben az LSD előállításához szükséges bizonyos kiinduló anyagok a vegyianyag-kereskedelemben általánosan hozzáférhetővé váltak. Döntő tény az is. A hatóságok feladata. hogy a bulvársajtóban ellenőrizhetetlen tömegben megjelenő cikkek és torzított beszámolók egészségtelen érdeklődést ébresztettek a laikus közönségben az LSD és más hallucinogén anyagok iránt. hogy ezeket az anyagokat gyártsák felelőtlen és főként az ilyen anyagok csempészésében és fekete kereskedelmében érdekelt körök. Az LSD és a pszilocibin az úgynevezett fantasztikumok vagy hallucinogén anyagok csoportjába tartozik. az intézkedésünknek alapot adó különleges körülmények további magyarázatot igényelnek. hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a hallucinogén anyagok gyártásának és forgalmazásának szabályozására. A helyzet elmérgesedése nem utolsó sorban arra vezethető vissza. továbbá a pszilocibin nevű készítmény minden további forgalmazását. másrészről viszont meg lehessen akadályozni a visszaéléseket. hanem azt a Sandoz kiterjeszti minden további országra.nappal ezelőtt közleményt juttatott el a sajtóhoz. Ez a határozat azonban nemcsak az Egyesült Államokra vonatkozik. A Sandoz sok éven át ingyenesen az egész világon működő laboratóriumokban és klinikákon dolgozó képzett kutatók rendelkezésére bocsátotta ezt a készítményt. ugyanis már rendkívül kis mennyiségben is pszichikai hatásokat gyakorol. hogy egyrészről a jogos kutatói érdekek kiszolgálhatók legyenek. hogy nem tudjuk vállalni az ezen anyagok forgalmazásával és terjesztésével kapcsolatos további felelősséget. amelyek az érzékelést befolyásolják. valamint a kevésbé intenzív hatású pszilocibint. melynek alapján leállítja a kutatási célokra felhasznált lizergsav-dietilamid. Emellett a Sandoz utolsó LSD-re vonatkozó szabadalma 1963-ban lejárt. hogy az eddig alkalmazott rendkívül szigorú intézkedéseink következtében a Sandoz által gyártott LSD vagy pszilocibin gyakorlatilag nem jelent meg a feketepiacon. és annak biztosítására. Ugyanakkor sajnálatos módon az utóbbi időkben megfigyelhető a hallucinogén drogokkal való egyre nagyobb mérvű visszaélés főként külföldi fiatalok körében. beleértve Svájc területét is. így tehát lehetővé vált. tehát az úgynevezett LSD-25. hogy világosan kimutatható. vagyis olyan készítmények.

a biológiában és neurológiában. hogy az anyagokat elossza az engedélyezett vizsgálati helyek között. sőt éppen ellenkezőleg inkább megakadályozták — és a mai napig megakadályozzák — az LSD-vel folytatott kutatásokat a gyógyászati-pszichiátriai alkalmazási területeken. Erre az LSD fogyasztására visszavezethető balesetekről és más sajnálatos eseményekről szóló beszámolók kisebb számából is következtethetünk. terjesztéséről és használatáról. hogy sok orvos még mindig nem használja az LSD-t pszichiátriai praxisában — hiszen nevezték „az őrület szerének”. pszichiátriai klinikák és kutatóintézetek ismét kaphattak LSD és pszilocibin szállítmányokat. A balesetszám csökkenésének oka azonban nemcsak az LSD-fogyasztás visszaesése lehet. a kokain és az amfetamin. Az utóbbi évek során lecsendesült az LSD körüli nyilvánossági vihar. másrészt az LSD sajátos pszichikai hatásával függenek össze. szabad használata mellett érvelők arra alapozzák álláspontjukat. illetve „a sátán művének” —. és hogy mindeddig még nem sikerült kimutatni a hallucinogének semmilyen 45 . Amikor ezt követően a legtöbb ország szigorú törvényi rendelkezéseket hozott a hallucinogén anyagok birtoklásáról. Ezek a veszélyek egyrészt a külső és az illegális drogfogyasztás körülményeiből erednek. illetve a függőséget okozó és a fizikai egészséget is romboló drogok. Az Amerikai Egyesült Államokban a NIMH (National Institute of Mental Health)[10] foglalkozott azzal. amennyiben rendelkeztek az állami egészségügyi hatóságok külön engedélyével arra. hogy az ilyenfajta drogok nem okoznak függőséget. és ezáltal óvatosabbak is lettek. addig a gyógyászat keretein kívül és orvosi felügyelet nélkül történő alkalmazás sok veszélyt hordoz magában. Mindezek a jogszabályi és hatósági intézkedések azonban csak csekély mértékben befolyásolták az LSD-fogyasztást a kábítószeresek köreiben. és csökkent az LSD kábítószerként történő fogyasztása is. hogy a kábítószer-fogyasztók idővel jobban megismerték az LSD különleges hatásait és veszélyeit. Az LSD és más hallucinogén anyagok szabályozatlan. aminek oka a kábítószeres világban történő sok visszaélés és az ezekből következő balesetek és bűntények.Bizonyos ideig tehát a cég teljesen leállította az LSD és a pszilocibin forgalmazását. Az bizonyos. Az LSD rossz híre csak további okot szolgáltat arra. Főként ez utóbbiak jelentenek ma aggodalomra okot adó szociológiai és népegészségügyi problémát. az orvosok. hanem talán az is. hogy az LSD — ami egy ideig a nyugati világ és főként az USA legfontosabb kábítószere volt — elvesztette vezető szerepét. a heroin. és azt más kábítószerek vették át: a hasis. A nem orvosi LSD-kísérletek veszélyei Míg az LSD szakszerű alkalmazása alig rejt kockázatot a pszichiátriában. hogy ilyen anyagokkal dolgozzanak. Ugyanis sok kutató retteg attól a papírháborútól. 6. ami az LSD alkalmazásának engedélyezésével kapcsolatban fenyeget.

mondván. Az ilyen jellegű LSD-balesetek száma viszont nem olyan nagy. az LSD-kábulatra éppen az jellemző. és közvetlenül a bűncselekmény utáni letartóztatásakor kijelentette. hisz azt gondolja. Azonban bármilyen LSD-utazás sem tart tovább tizenkét óránál még a legnagyobb dózis esetén sem. Nem ismerünk semmilyen szervi károsodást vagy akár halálesetet. az opiátok. Az LSD-krízis hasonlít a mániás vagy depresszív jellegű pszichotikus rohamokra. Ez történt abban a balesetben is. Ilyen állapotban következhetett be. hogy semmiről nem tud. Ráadásul. meggyilkolta az anyósát. A mániás. Míg a függőséget okozó drogok. tehát a további adagok hatástalanok maradnak. akkoriban még senki nem ismerte az ilyen 46 . vagy kiugrik az ablakon abban a hiszemben. esetében a pszichikai és testi károsodások csak krónikus használatkor jelentkeznek. ami LSD-mérgezés közvetlen következménye lenne. amikor valaki gyakran és hosszabb időn át élt LSD-vel. Mindkettő igaz kijelentés. egy New York-i fiatalember. sebezhetetlen. hiperaktív állapotban megtapasztalt mindenhatóság vagy sebezhetetlenség érzése súlyos balesetekhez vezethet. A veszély abból ered. nem volt beszámítható. ami annak ideje alatt történt. de biztonsággal nem zárhatók ki. az LSD tulajdonképpen viszonylag kevéssé mérgező anyag ahhoz képest. hogy nem tud róla. hogy tud repülni. ami nem sokkal az LSD felfedezése után az új hatóanyaggal végzett egyik első kísérletben következett be a zürichi egyetemi klinikán. úgy az LSD is egészen más módon veszélyes. Igaz ugyan. hogy pszichotikus reakció következik be. hogy a szer befolyása alatt álló személy zavarodottságában egy autó elé áll. ugyanis már három napja LSD-utazáson volt.egészségkárosító hatását mérsékelt fogyasztás mellett. addig az LSD esetében minden egyes utazásnál fennáll a potenciális veszély. Ugyancsak nagy a veszélye annak. ilyenek még abban az esetben sem fordultak elő. A gyilkos valószínűleg az enyhítő körülményekre számított. amit az jellemez. Soha nem figyeltünk meg valódi függőséget. hogy minden LSD-kísérletben súlyosan zavarodott állapotok léphetnek fel. míg az ismételt bevétel toleranciához vezet. hogy pontosan emlékszünk arra. Ahogy azt Az LSD állatkísérletekben és a biológiai kutatásban című fejezetben részletesen leírtam. A gyilkos. hogy az anyag megvonásakor pszichikai és gyakran súlyos testi zavarok lépnek fel. hogy az ilyen balesetek az utazásra való gondos belső és külső felkészüléssel jól elkerülhetők. mint ahogy azt a média által szenzációsra felhabosított jelentésekből gondolhatnánk. ha valakinek úgy adunk be LSD-t. Pszichotikus reakciók Ahogy az összes többi hallucinogén. hogy milyen rendkívül nagy a pszichikai hatása. Ezzel szemben nem felel meg a valóságnak az 1966-ban az egész világon elterjesztett jelentés egy állítólag LSD befolyása alatt elkövetett gyilkosságról. Ennek ellenére komoly figyelmeztetésnek számítanak. amfetaminok stb.

míg a külső körülményeket „setting” néven ismerjük. a szép zene lelkesítő élményt kínálhat. amitől végül csak erőszakkal tudták visszatartani. télen mínusz húsz fokban akarta átúszni a zürichi tavat. beállítottsága a kábítószeres élményhez. ami veszélyes lelki összeomláshoz és öngyilkossághoz vezethet. hogy a kísérlet lelki összeroppanással végződik. Megint más jellegűek a veszélyek akkor. kiegyensúlyozott férfi hogyan lehetett képes ilyen tettre. Családja egyáltalán nem értette. A kellemes érzés boldogsággá fokozódhat. hogy az ember éppen uralkodó pszichikai állapotát felerősíti. Az egyik fiatal orvos. és aki aztán az ablakon kiugorva öngyilkosságot követett el. illetve az azzal kapcsolatos várakozásai. A belső. Különösen mélyen élhetjük meg egy-egy szoba vagy a természetben található helyszín szépségét az LSD-utazás során kiélesedő érzékekkel. másfelől a kísérlet külső keretfeltételeiben rejtőznek. hanem depresszív karakterű. boldogtalan állapotban. személyes tényezőket az angol nyelvhasználatban „set” néven. Az LSD-kísérlet pozitív lefolyásának feltételei — melyek mellett a pszichotikus kisiklás valószínűsége csekély — egyfelől magában a személyben. A tudattalan boldogságtartalmak vagy félelmek is hatással lehetnek. amelyek a fokozott érzékenység állapotában könnyen pánikot okozhatnak. Már az önmagukban ártalmatlan neszek is kínzóvá válhatnak. Veszélyes próbálkozás zavarodott. akinek a kollegái viccből titokban LSD-t kevertek a kávéjába. hogy ez a nyugodt. az adott pillanatban uralkodó hangulata. Éppen ezért az LSD nyilván a legkevésbé sem alkalmas arra. Gerald Ford. amikor megnyitották a kísérletekről szóló titkos aktákat. vagy akár félelem közepette bevenni LSD-t. Különös figyelmet érdemel egy bizonyos Dr. a depresszió kétségbeeséssé mélyülhet.tréfák valódi veszélyét. A modern. ha az LSD által kiváltott zavartság nem mániás. halálfélelem vagy a megtébolyulástól való félelem következhet be. azok megjelenése és személyiségvonásai is részét alkotják az élményt meghatározó settingnek. 47 . gépekkel és berendezésekkel telezsúfolt világ számtalan helyszínt és mindenféle olyan zajt kínál. és ez jelentős mértékben befolyásolja az utazás lefolyását. az Egyesült Államok akkori elnöke. Ugyanilyen meghatározó. Ilyen esetben rémképek. nyilvánosan tolmácsolta a nemzet bocsánatkérését a hozzátartozóknak. hogy átsegítsen valamilyen depresszív szakaszon. ugyanis igen nagy a valószínűsége annak. sőt a külső környezetnél talán még fontosabb az utazó lelkiállapota. Olson esete. A jelenlévő személyek. Éppen ennyire fontos az akusztikus környezet is. Ilyenkor az LSD-utazás horrortrippé válik. és fordítva. Csak tizenöt évvel később tudták meg a teljes igazságot. Az LSD tendenciája. Ugyanakkor a csúnya vagy zajos környezetben folytatott LSD-utazásnál nagyobb a pszichotikus krízishez vezető negatív lefolyás veszélye. akinek tudomásán kívül adtak LSD-t az ötvenes években az amerikai hadseregnél folytatott drogkísérletek során.

Ritkán tartalmazzák a megadott mennyiséget. mégis időnként — főként depresszív szakaszokban — mély igény ébred az emberi kapcsolat iránt. de az is előfordul. Sürgősen ajánlatos lenne tehát. Pszichológiai okokból is szükséges biztosíték egy olyan ismerős személy jelenléte. hogy az orvosi felügyelet a nem orvosi jellegű LSD-kísérleteknél is biztosított legyen. akinek személyiségstruktúrája nem stabil. Az utazás során nem szükséges orvos jelenléte. érzékeny pszichoorganizmust. hogy fiatalok esetében pszichostimuláns szereket alkalmazzunk. Az akut LSD-pszichózist gyorsan és megbízhatóan lehet leállítani és szabályozni klórpromazin vagy más ilyen jellegű nyugtatószer injekciós beadásával. A nagyon fiatal emberek lelkivilágát is instabilnak nevezhetjük. Habár az LSD-mámorra általában a saját belső világba történő elmerülés a jellemző. hogy a kábítószeres világban hozzáférhető LSD általában ismeretlen eredetű. mind az adagolást illetően. ami ahhoz szükséges. Az érzékek frissessége és a korlátlan élményre való képesség a fiatalokban azt is jelenti. hogy a valóság új dimenzióinak drámai erejű megélését értelmesen tudják integrálni a világképükbe. Ilyenkor az LSD okozta sokk maradandó lelki károsodásokat okozhat. Ezt a megállapítást saját 48 . mint ami a későbbi életkorokban jellemző. hogy még éretlen. tehát már csak ezért is tartózkodnunk kell attól. hogy ők sokkal gyakrabban élnek át spontán látomásos élményeket.Semmiképpen nem tanácsos. Szakmai körökben óva intenek az LSD orvosi alkalmazásától is pszichoanalitikus vagy pszichoterápiás kezelésben tizennyolc év alatti fiatalok esetében — és szerintem nagyon helyesen. akár mérgeket is árulnak LSD név alatt. legalábbis abban az értelemben. A fiatalokból általában még hiányzik az a fajta megszilárdult kapcsolat a valósággal. Az LSD-kísérlet félresikerülhet és pszichotikus reakciókhoz vezethet még egészséges felnőtteknél és minden tisztázott előkészítő és elővigyázatossági intézkedés mellett is. A feketepiacról származó LSD-készítmények megbízhatatlanok. de tanácsos lenne. hogy LSD-kísérletet végezzen olyan ember. Az LSD a feketepiacon A nem orvosi jellegű LSD-fogyasztás az eddigiekhez képest egészen eltérő veszélye rejlik abban. hogy az orvosi segítség gyorsan elérhető legyen. Az LSD által okozott hatalmas érzékleti áradat sokkja mindenképpen veszélyezteti a még fejlődő. aki szükség esetén orvosi segítséget tud hívni. Ehhez hozzátartozik az egészségi állapot vizsgálata is a kísérlet előtt. hogy túl sok LSD-t. és sok esetben más drogokat. többnyire kevesebbet vagy semennyit. és felszínre hozhatja a látens pszichózist. és hajlamos a pszichotikus reakciókra. mind a minőséget. Az ilyen élmény a valóságtudat bővülése és mélyülése helyett inkább elbizonytalanodást és az elveszettség érzését okozhatja a fiatalokban.

Az anyag igen nagy bomlékonysága az oka annak. amikor szándékos hamisításról van szó. hogy nagyszámú a feketepiacról beszerzett LSD mintát elemzett. Az LSD-t csak teljesen oxigénmentes ampullában és fénytől védve lehet korlátlanul eltartani. hogy rendelkezik lizergsavval. mint például a kockacukron vagy itatóspapíron árult oldat. Az ilyen esetek pontos vizsgálata mindig más okokat állapít meg. de aminek birtoklására ma már az LSD-vel azonos törvényi rendelkezések vonatkoznak. Az elemzés kimutatta. Gyakran bebizonyosodott. akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. hanem egy másik. Ugyanakkor nincs bizonyíték az állítólagos halálos LSD-mérgezésekre. A levegő oxigénjétől oxidációs bomlás következik be. hogy a feketekereskedelemben hozzáférhető LSD-készítmények általában a megadott mennyiségnél kevesebbet vagy semennyit nem tartalmaznak — kivéve persze azt az esetet. míg fény hatására hatástalan anyaggá bomlik. 49 . Egy olyan fiatalembertől származott. hogy az LSD-t könnyű előállítani. éppen az anyag fent említett erős bomlékonysága miatt. ami korábban szabadon kapható volt a kereskedelemben. és azokhoz mindenki hozzáférhet. rendkívül mérgező alkaloidot. és főleg az eltartható. Viszont különleges berendezésekre és nem könnyen beszerezhető speciális tudásra van szükség ahhoz. és hogy arra minden kémia szakos egyetemista képes egy nagyjából berendezett laboratóriumban. Bár nem korlátlanul. de hosszabb ideig eltartható az LSD olyan tabletta formájában. melynek során súlyos pszichikai és fizikai összeomlás következett be. A szintézis elvei valóban nyilvánosak. hogy a balszerencsés LSD-utazások oka a túladagolás volt. A barátja. A fekete kábítószeres kereskedelem adatainak megbízhatatlansága veszélyes túladagolásokhoz vezethet. aki ugyancsak bevette a készítményt. Általában néhány hét vagy pár hónap alatt lebomlanak a feketepiacon gyakran előforduló LSD-készítmények. meghalt a kísérletben. amit az oxidációtól védő töltelékanyagokkal állítanak elő. A feketepiacon beszerzett LSD veszélyeit jól példázza a következő eset. kristályos formában izoláljuk.1 mg LSD-t tartalmaznak borkősavas só formájában egy köbcentiméter vizes oldatban. A Sandoz ilyen ampullákat gyárt biológiai kutatás és orvosi alkalmazás céljából. 1970-ben Bázel város rendőrségétől LSD-nek nevezett por alakú kábítószert kaptunk vizsgálatra.laboratóriumunk tette annak alapján. sztrichnint tartalmazott. Az ampullák 0. Hamis az az állítás. Ezen részletes adatok alapján egy vegyész valóban elvégezheti a szintézist — feltéve. Megállapításaink egybecsengenek az állami felügyeleti szervek tapasztalataival. Az LSD rendkívül érzékeny a levegőre és a fényre. hogy a por nem LSD-t. Erre egyébként már a szintézis során. hogy az LSD-t a reakciós oldatból tiszta. hosszú ideig tartós készítményformulák előállításakor is figyelni kell.

tehát a mexikói szent gomba időközben általunk izolált hatóanyagát használta. Timothy Leary által aláírt megrendelést kapott a Harvard egyetem társadalmi kapcsolatok tanszékétől. Dr. hogy egy anyag orvosság-e vagy méreg. A gomba okozta kábulatban misztikus eksztázis állapotába került. de ettől kezdve teljesen a pszichedelikus drogok hatásával és alkalmazási lehetőségeivel foglalkozó kutatásnak szentelte magát. Leary 1963 januárjában részletes beszámolót küldött nekem ezekről a tanulmányokról. Ezzel egy időben a Sandoz egy Dr. amit egy füvesembertől vásárolt. Arthur Koestler és Allen Ginsberg. illetve a kísérlet külső környezete milyen hatással van a pszichedelikus mámorállapot lefolyására és karakterére. hogy ezek az anyagok hasznosak és sok lehetőséget kínálnak. 7. mennyire hisz abban. Leary 1960-ban Mexikóban nyaralt. Az elképesztő mennyiség magyarázatául (a megadott mennyiségek egymillió LSD és két és félmillió pszilocibin adagnak felelnek meg) a szövettani. amelyben száz gramm LSD-25 és huszonöt kilogramm pszilocibin szállítását kérték. és megkóstolta a legendás „szent gombát”. hogy bemutatják-e az Egyesült Államok egészségügyi hatóságától származó importengedélyt.Az adagolás a legfontosabb kérdés egy ilyen rendkívül aktív hatóanyag esetében. hogy az utazásban résztvevő személy szellemi felkészülése és elvárásai. mely szerint csak az adagolás dönti el. Mi az anyagok leszállítását attól tettük függővé. Dr. A vizsgálatokban egy ideig olyan személyiségek is részt vettek. Timothy Leary. amelyekben LSD-t és pszilocibint. amit élete legmélyebben vallásos élményének írt le. és mellette egy 50 . Richard Alperttel együtt különböző tanulmányi projektekbe kezdett az egyetemen. Tudományos módszerességgel próbálta ki az LSD és a pszilocibin hatását az elítéltek társadalmi reintegrációjában. Szokatlanul igaz ebben az esetben Paracelsus mondása. Kollegájával.és pszilocibin-szállítmányokra vonatkozó megrendelés. ezek hatóanyag-tartalmát ugyanis semmi sem garantálja. Dr. a kreativitás fokozására képzőművészeknél és íróknál. Leary esete Az illegális LSD-fogyasztás elterjedésére az Egyesült Államokban különlegesen nagy hatással volt Dr. szerv. vallásos-misztikus élmények generálásában teológusok és papok esetében. mint Aldous Huxley. Különös figyelmet szentelt annak a kérdésnek. és kifejezte. A feketepiacról származó készítményeknél lehetetlen a pontos dózis meghatározása. Postafordultával megérkezett az említett LSD. Tehát a nem orvosi jellegű LSD-kísérletek egyik legnagyobb veszélye az ismeretlen eredetű készítmények használatában rejlik. amelyben lelkes szavakkal írta le az elért pozitív eredményeket. Leary akkoriban az amerikai Cambridge-ben működő híres Harvard egyetem pszichológia tanszékének tanársegédjeként dolgozott. aki az egész világon „drogapostolként” vált ismertté.és állatkísérletek tervezett kibővítését adták meg.

A zihuatanejoi kutatóközpont nem sokáig létezett. Dr. Ez lett Leary új otthona és főhadiszállása. ráadásul térítették volna az utazási költségeimet és ingyen tartózkodást is kínáltak. mert az eleinte akadémiai keretek között folytatott vizsgálataik elvesztették tudományos jellegüket. Az egyetemi ifjúság köreiben az LSD-trip lett a legújabb izgalmas divat.tízezer dolláros előlegről szóló csekk — viszont hiányzott a szükséges importengedély. hanem egyenesen mártírja volt a pszichedelikus mozgalomnak. hogy elrepüljek Mexikóba. illetve a szexuális eksztázis LSD általi felfokozása volt. A megrendelést Leary ekkor már nem a Harvard egyetem munkatársaként. Millbrook volt a központja egy másik szervezetnek. hiszen erről már akkor is ellentmondásos. New York Államban. melynek tárgya a pszichedelikus drogok legfelsőbb szintű tervezése volt. hogy vegyek részt az ott 1963 augusztusában tartott tanfolyamon. ami egy ilyen pszichedelikus kutatóközpontban uralkodik. Szívesen eleget tettem volna a nagyvonalú meghívásnak. A mexikói kormány kiutasította Learyt és követőit. Saját magam szerettem volna megvizsgálni a módszereket. aki most már nemcsak messiása. 51 . hamarosan segítséget kapott Billy és Tommy Hitchcock New York-i milliomosoktól. Sajnos szakmai kötelezettségeim lehetetlenné tették. részben figyelemre méltó beszámolók keringtek. hogy az LSD-divat egyik legfontosabb oka a szexuális élmény intenzitása. Leary engem személyesen hívott meg. A Harvard egyetemről történő kizárása után Leary pszichológia docensből teljes mértékig a pszichedelikus mozgalom messiásává változott. Leary később egy interjúban elmondta a Playboy magazinnak. amelyek közös egyetemi bulivá változtak: az LSD volt a menetjegy a lelki és testi tapasztalás új világaiba tett kalandos utazáshoz. a működést és azt az atmoszférát. hanem ráadásul az emberiség által valaha felfedezett legerősebb afrodiziákum is. a pszichedelikus. Egyre több hallgató tolongott önkéntes jelentkezőként a kísérletekre. hogy az egyetem hatóságai nem engedélyezték Leary és Alpert kutatási projektjeinek folytatását. Zihuatanejo leggyönyörűbb természeti környezetében. Leary. Az LSD-fogyasztás gyors elterjedéséhez a fiatalabb generáció köreiben döntő mértékben hozzájárult Learynek az a tanítása. hanem mint az általa alapított szervezet. akik egy fejedelmi házat bocsátottak rendelkezésére Millbrookban. Röviddel ezután Learyt és Alpertet elbocsátották a Harvard egyetem tanári karából. transzcendens életmódot ösztönző Castalia alapítványnak is. ami a Harvardról kiindulva hamarosan az ország összes egyetemén elterjedt. A tesztsorozatok LSD-partikká változtak. hogy felfedezzük Istent és saját magunkat. azonnal töröltük a megrendelést és visszaküldtük az előleget. az IFIF (International Federation for Internal Freedom)[11] elnöke írta alá. Amikor a Harvard egyetem illetékes dékánjától beszerzett információkból kiderült. Ő és az IFIF-ben dolgozó barátai pszichedelikus kutatóközpontot alapítottak Mexikóban. hogy az LSD nemcsak arra jó.

Legsúlyosabb szemrehányásom Leary felé mégis azzal volt kapcsolatos. Egy texasi és egy kaliforniai bíróság LSD és marihuána birtoklása miatt tíz-tíz év börtönre ítélte. hogy Leary nemcsak az egyetemek. enyhén hullámos haj keretezte. Dr. rugalmas. amit híres szlogenjében foglalt össze: „Turn on — tune in — drop out!”[12]. Drop out: lépj ki a polgári életből. hogy lehetetlenné vált azok tudományos keretek között történő folytatása. Leary nem próbált szembehelyezkedni a 52 . Dr. a hippimozgalom egyik központi hitvallásává vált. a tanulásra és a munkára. illetve egy később megsemmisített ítéletben harminc év börtönt kapott marihuána csempészéséért. arcát barna. Svájcba Algíron keresztül érkezett. fiatalos benyomást keltett. Leary 1970. ahol az A la Grande Forêt nevű étterem kerti lugasában hal és egy üveg fehérbor mellett kezdetét vette az LSD apjának és apostolának párbeszéde. hogy LSD-vel felpörgetted (turn on) magad — ez a felszólítás túlmutatott a pszichológiai és vallásos kereteken. ahogy az LSD-t a fiatalok körében népszerűsítette. Leary-vel ügyvédje. Leary fiatalokhoz intézett kiáltványa. mint volt harvardi docensnek.Leary indiai utazását követően 1965-ben áttért a hindu vallásra. A rákövetkező évben vallási közösséget alapított League for Spiritual Discovery néven. nevető szemeivel inkább teniszbajnoknak tűnt. kicsit már őszülő. Itt politikai menedékjogot kért. szenteld magad maradéktalanul a belső univerzumnak és idegrendszered tanulmányozásának. Leary a hippi kultusz egyik alapító atyja. hanem a politikai hatóságoknak is gondot okozott. hogy rács mögé juttassák a fiatalok elcsábítóját és felkavaróját. Mastronardi közvetítésével kerültünk kapcsolatba. illetve a pszichológiával és pszichiátriával foglalkozó tudományos kollegák szemében vált szörnyeteggé. megfigyelték. a Black Panther mozgalom ott száműzetésben élő vezetőjével. hogy az LSD-vel és a pszilocibinnel a Harvardon megkezdett és sokat ígérő vizsgálatok olyan módon fajultak el. A három parancsolat közül főként a legutolsó bírt szociális és politikai jelentősséggel. mozgékony férfi. Autóval Buchillons-ba utaztunk. és mindezt azután. Rendőrségi felügyelet alá került. ahol megismerkedett Eldridge Cleaverrel. majd végül börtönbe zárták. Szívélyesen üdvözöltük egymást. Középtermetű. karcsú. Érthető tehát. szeptember 30-án találkoztam vele Lausanne-ban a pályaudvar büféjében. hiszen sorsszerűen összekötött minket az LSD. melynek rövidítése megegyezik az LSD rövidítésével. Sajnálatomat fejeztem ki amiatt. hogy az általa elkövetett dolgok megbüntetése csak a homlokzata volt annak a szándéknak. fordíts hátat a társadalomnak. akin másként nem találtak fogást. szeptember 13-áról 14-ére virradó éjjel megszökött a kaliforniai San Luis Obispo börtönéből. Rosemaryvel a wallisi nyaralóhelyen. és világos. 1971. Találkozásom Timothy Learyvel Leary feleségével. Villars-sur-Ollonban lakott. és ezek a jelentős büntetések azt mutatják. hányj fittyet az iskolára.

hogy az az ő sorsszerű történelmi szerepe. és aki nézeteit. hogy nem igazságos az. hogy alulbecsülje vagy akár figyelmen kívül hagyja a praktikus nehézségeket. meszkalin. aki a pszichedelikus drogok csodálatos hatásába vetett hittől és az ebből eredő optimizmustól vezetve szinte a fellegekben jár. a heroin stb. között. aki a Fitz Hugh Ludlow emlékkönyvtár kurátora volt. 53 . A beszélgetés során megállapítottam. amelyek jótékony hatásáról meg volt győződve. További beszélgetésünk során kifogásoltam azt a nagy nyilvánosságot. ahol folytattuk előző szeptemberben megkezdett beszélgetésünket. Szerinte ezek a fiatalok már nagyon korán elérik az érettség állapotát. amivel Leary az LSD-vel és a pszilocibinnel végzett kísérleteit körülvette. Leary azzal védte ezt a túlhajtott nyilvánossági munkát. mint Európában a felnőttek. hogy a helytelen használatából eredő csekély károk és sajnálatos balesetek ehhez képest súlytalanok. Ez a személyes találkozás Learyvel egy szeretetreméltó személyiség benyomását hagyta bennem. Egyelőre ez volt utolsó találkozásom Dr. Együtt hazahajtottunk. éveik számát tekintve még nagyon fiatal emberek számára is értelmes.nézeteimmel. ha tréfálkozva is. és a külső élettapasztalatot illeti. azt. ezzel egy időben viszont a túlzott jóllakottság és a szellemi stagnálás állapotát is. Leary ugyanilyen gondtalansággal viseltetett a személyével kapcsolatos vádakkal és veszélyekkel szemben. Elmondta azonban. ugyanis az Egyesült Államokban a tinédzserek szerinte ugyanazon a szinten állnak. és olyan kockázatot jelentenek. hogy az utazásokra napilapok és magazinok riportereit hívta meg. A könyvtár Chicagóban működik és drogirodalomra specializálódott. Svájci tartózkodása során 1972 februárjában még egyszer találkoztam Learyvel Bázelben egy Michael Horowitznál tett látogatás során. amelyek használatától újra és újra óva intett. hogy az LSD megtapasztalása az ilyen. és hajlamos arra. a nemkívánatos tényeket és veszélyeket. Szórakozottnak és szétszórtnak tűnt. amit élete további folyása is világosan mutat. pszilocibin. hogy az LSD-t ismertté tegye az egész világon. aki meg van győződve küldetéséről. mobilizálta a rádiót és a televíziót. úgyhogy ezúttal nem volt termékeny a beszélgetés. de kompromisszumokat nem ismerve képviseli. amit vállalnunk kell. és a széles nyilvánosság előtt számolt be a történtekről. Szerinte az LSD annyira pozitív hatással volt főleg az amerikai társadalom fiatalabb generációjára. és a függőséget okozó kábítószerek. Ezért gondolta úgy. hasznos és produktív. A közönségsikert és nem a tárgyi információt emelte ki. hogy Leary megváltozott. hogy nem indokolt a szemrehányásom. hasis) között. legalábbis ami a tájékozottságot. tehát a morfin. Határozott különbséget tett a pszichedelikus drogok (LSD. Learyvel. miszerint drogfogyasztásra csábított volna éretlen embereket. ami az LSD fiatalokra gyakorolt különleges veszélyeit illeti. Úgy tűnt. aki Learyt differenciálatlanul „drogapostolként” jellemzi. Olyan személyiség.

mint kulcsot használva meg akarták nyitni „az érzékelés kapuit”[13]. A drogot. hogy a lehető legkevesebb veszély mellett lehessen végrehajtani őket. A barátaitól megtudtam. vagy — hogy a Gelpke által választott hasonlatnál maradjunk —. Az alább következő beszámolók bizonyítják. tehát olyan problémákat vizsgált. 8. Joanna Harcourt-Smith-szel elhagyta Svájcot. sem a belső világűr kozmonautái nem maradhatnak e másik térben. Ezután hosszabb ideig csönd volt Leary körül. de csak 1976 tavaszán bocsátották el. majd 1975 nyarán ismét felbukkant a neve az újságokban. hogy tágítsák a belső és külső világ megtapasztalását. illetve az emberi idegrendszer kozmikus megfelelőit kutatta a csillagközi térben. ami az Antaios című folyóirat 1962 januári számában jelent meg. akik az LSD-t nem csupán kíváncsiságból vagy furcsa élvezeti szerként vették magukhoz. és ezt a címet választhatjuk a különféle LSD-utazások alábbiakban következő leírásához is. Rövid ideig Ausztriában maradt. hogy mennyire sokfélék lehetnek az LSD által kiváltott kábulatélmények. hogy az űrutazás pszichológiai problémáival foglalkozott. miután elvált feleségétől Rosemarytől. Minden alkalommal olyan személyek beszámolóiról van szó. és tényleg eredményes vállalkozások legyenek. Sikerült kijárnia szabadlábra helyezését. hiszen keresték a lehetőségét annak. ahol közreműködött egy a heroinról szóló felvilágosító film elkészítésében. Kaliforniába. mert a lélek belső tere éppoly végtelen és titokzatos. hanem kísérleteztek vele. Ráadásul mindkét utazáshoz alapos előkészítésre van szükség. amelyek tanulmányozása nyilván már nem okoz nehézséget a hatóságokkal. Az itt következő kísérleti protokollok közül az első kettőt Rudolf Gelpke fent hivatkozott beszámolójából vettem át: 54 . Utazások a lélek világűrébe Ezt a címet adta Dr. Az amerikai titkosszolgálat ügynökei letartóztatták a kabuli repülőtéren. Azért megfelelő kifejezés ez. A kiválasztás során szempont volt az. majd barátnőjével együtt továbbutazott Afganisztánba. Rudolf Gelpke iszlámkutató az LSD-vel és pszilocibinnel végzett önkísérleteiről szóló beszámolójának.Az év végén szerelmével. hanem vissza kell térniük a földre. és visszaszállították a San Luis Obispo börtönébe. felül akartak kerekedni a téren és időn. a hétköznapi tudat állapotába. mint a külső világűr. valamint mert sem a külső. hogy új kitekintést és ismereteket szerezzenek a lélek világűrében. hogy milyen motiváció alapján hajtották végre a kísérleteket.

mint valami zavaró tárgy. tovább barangoltam a városon keresztül a piactérhez. amit muszáj magammal cipelnem és nem tudom. és emlékeztem a „játékszabályokra”!). hogy így van. Főként az tűnt fel. és mégis minden leírhatatlan módon megváltozott: „láthatatlan üvegfalak” vettek körül mindenütt. Mindenféle döntés iránti képességem teljesen eltűnt. Miután sikerült elbúcsúznom. Aztán az egész testemmel kapcsolatban ugyanezt éreztem. Nem tudtam már.075 mg LSD 1961. de tulajdonképpen kellemetlen sem. a „korábban történtekre való visszaemlékezés” kerülőútján kellett rekonstruálnom a dolgokat.Lelkek tánca a szélben (0. A dolgok. ahol a drog egyértelműen hatni kezdett. köztük a piactérről a lakásomhoz vezető rövid utat is. himbáltam. Csak azért tudtam menni és mozogni. mintha „távol lennék”. miközben a környezetem véletlenszerű részletei hirtelen nagyon erősen az előtérbe kerültek. amiről persze véleményt tudtam alkotni (hiszen nemrégiben még én is ebben éltem. Arra is emlékszem. és kénytelen voltam beszélgetésbe elegyedni velük. ernyedt és álarcszerűen merev. Csak hallgattam a beszélgetést (saját magamat is). de amihez már semmilyen érzelemszerű viszony nem fűzött. Megszűnt az érdeklődésem iránta — csak nem volt szabad kimutatnom. útban voltak: zsebre tettem őket. Ezt főleg abból ismertem fel. június 23-án 13:00 órakor) Az átlagosnak mondható adag bevétele után körülbelül tizennégy óráig nagyon lelkesen beszélgettem egy kollegámmal. ami egyáltalán nem volt kellemes. és fáradságosan. hogy mire való és azt sem. ahova végül tizenöt óra után tíz perccel értem haza. 55 . Viszont minél messzebb került ez az emlék. üres. mert emlékeztem arra. hogy a saját kezeim valahogy. Minden megtett lépéssel egyre automatikusabbá váltam. és valahogy „jelentőségteljesnek” tűntek… Már mintegy tíz perc múltán felfedezett egy ismerős házaspár. mint máskor. mindent úgy láttam és hallottam. amik között zavartalanul bóklásztam az üzlet hátuljában. hova rakjam. összefontam a hátamon… olyanok voltak. hogy „korábban” hogyan mentem és mozogtam. hogy mit kezdjek vele. annál bizonytalanabbá váltam. amiket én fordítottam) „egy másik világ” részei voltak: egy olyan világé. hogy teljesen érdektelenné vált számomra a könyvek tartalma. mintha egyre jobban elveszíteném az ellenőrzést az arcizmaim fölött — meg voltam győződve arról. amikről beszéltünk (perzsa elbeszélésekről volt szó. Nem voltak „látomásaim”. Ezt követően egyedül elmentem a Werthmüller-féle könyvesboltba (Bázelben). hogy az arcom teljesen kifejezéstelen.

de kerestem a nevét. Igen. a képletét vagy a „varázsszót”. de el tudom képzelni. a folyamatosan növekvő izgatottság 56 . és azonnal hatása alá kerített a kép: Az ablakszárnyak szélesre voltak nyitva. azonban később. az elveszett beteg ember még (nagyjából) eligazodik önmagában. Rettenetes volt? Féltem. 1961. csak a növények árnyékának ezt a lágy és végeérhetetlen hintázását és ringatózását láttam a napfényben és a szélben. eltűnt az „üveges tompaság”. amikor az emlékek elhalványodnak majd kihunynak. amit elrejt. és a kívülről jövő könnyű szél ezekkel a fátylakkal. erős belső izgatottsággal. vajon? Talán — eleinte. a cserepes növények árnyékával és a párkányon lévő indákkal játszott. az utolsó. Úgy ültem le.Eddig nem volt az az érzésem. amit a szél és a fény a gézfátylakra festett nekem. április 15-én 9:15-kor) A hatás már körülbelül harminc perc múlva jelentkezett. viszont az átlátszó gézfüggönyök összehúzva. megértettem: Ez a függöny — és éppen ő maga. kézremegéssel. csak saját magát szakítja szét. Pontosan tudtam. Mi értelme lenne hát szétszakítani? Aki így tesz. Teljesen lenyűgözött ez a színjáték. hogy bizonyos elmebetegségekhez vezető átmeneti szakaszban nagyon hasonló folyamat játszódik le — persze hosszabb időn át elhúzódva: Mindaddig. amelyek a lábam felől a testemen is keresztülhaladnak. amiről tudtam. Ugyanis „mögötte”. A bőröm és főleg a lábujjaim mintha elektromosan fel lennének töltve. a lelkek tánca… Ez volt tehát. az sokkal inkább fokozatos szellemi elhalás volt. teljesen elveszíti ezt a képességét is. hogy egy ablakra láttam rá. amíg még létezik a valamikori saját egzisztencia emléke az emberek világában. meghallottam a csend zenéjét. hogy a szobába léptem. Tíz óra: A szoba környezete foszforeszkáló hullámokká változik. De aztán nagy vidámság költözött belém. a függöny maga a titok. hogy kábulatban lennék. és az én lelkem is együtt táncolt az eloldozott árnyékokkal a szél fuvolájának hangjára. libabőrrel és fémes ízzel a számban. Egészen „elmerültem” benne. Röviddel azután. a függöny mögött „semmi” nincs… Polip a mélyből (0. hogy ismerem — és már eszembe is jutott: haláltánc. amiket a napsütés a szellőben lélegző függönyökre festett. Nincs ebben önmagában semmi ijesztő. Amit tapasztaltam. hogy „mi ez”.150 mg LSD.

egymásba csavarodó fonalköteget látok vörös felszínen. úgy éreztem. egy idegen venné át fölöttem a hatalmat lépésről lépésre. és tulajdonképpen az egész környezetem. Olyan. és ami most ismét felbuzgott. és a nyitott ablak mögött az addig oly tompa és nyomasztó szürkésfehér ég hirtelen napsütötte víztükörként ragyogott. Az volt a benyomásom. hogy mélyen belül érzem nyersen terhes erejét és azt. Mindenre rátelepedni látszott az ólomszürke ég. ahogy száz polipkarral átfonja a tagjaimat — igazából mindezt elektromos érintések titokzatos ritmusában éltem meg. tengerré akart változni milliónyi és milliárdnyi cseppel — és minden egyes cseppen. Nagyon kívántam. Ez a felismerés olyan volt. Egy kicsi üres szobában üldögéltem a földön a hátamat a falnak vetve.megakadályoz minden világos gondolatot… Tíz óra húsz perc: Nem találok szavakat a jelenlegi állapotom leírására. Megváltó élességgel vágott belém. (számomra!) valóban vízzé változott: egy földalatti forrás jutott eszembe. A polipkarok lehullottak rólam — mintha átvágták volna őket —. Tíz óra harminc perc körül csukott szemmel számtalan. a lelkedben lakó szörnyetegé!”. akihez én hangosan szóltam. a kábulatnak még nem volt vége. és annyira csúnyának és gyűlöletesnek éreztem magam. Az önmagamtól való fokozatos elidegenedés ijesztő folyamata a magatehetetlenség. Levert voltam. amit egykoron elrekesztettek. tóvá. könyörögtem hozzá. hogy az utazásnak végre vége legyen. ahol kölcsönösen csak akadályoztuk egymást abban. hogy nem volt merszem akár tükörbe. szidalmaztam. de rémisztően mindenhol jelenlévő lény érintene meg. bár láthatatlan. hogy tökéletesen elmerüljünk a bódulatban. ebben a pillanatban vigasztalanul normálisnak tűnt ez. a reménytelen kiszolgáltatottság érzését ébresztette bennem. ami a következő két órában vonult át rajtam. nagyon hasonlatos 57 . áradattá. de az utóhatása. hogy az énem önmagába sajtolódik össze. mintha „valaki más”. és a szürkésfehér. az egyetlen ablakon át a szoba keskenyebbik végében. és nyílt harcra hívtam ki… „Ez csak a benned lévő gonosz vetülete — biztosított egy másik hang —. Nagyon nehezemre esik írni („gátolt” vagyok vagy „gátlástalan”? — magam sem tudom!). Ahogy döbbenten megbámultam. mint egy kardcsapás. mintha egy valódi. de az teljesen hatalmába kerítette a testemet. a cseppek mindegyikén a fény táncolt… Amikor a szoba az ablak és az ég visszatért a tudatomba (tizenhárom óra huszonöt perckor). és összezsugorodott törpének láttam magam… Röviddel tizenhárom óra előtt elmenekültem a műteremben összegyűlt társaság egyre nyomasztóbb atmoszférájából. akár egy másik ember arcába pillantani (amit a nap folyamán valóban többször görcsösen elkerültem). felém ömlött. felhős eget bámultam velem szemben.

Már a legelső tervezett önkísérletemben is ijesztő élményként írtam le az LSD démonja általi megszállást. Csak a hangok változtak meg. hogy egy idegen lény. Majd a kísérlet megkezdése után két órával hatvannégyre esett vissza. hogy a varázskörön belül lakom. Később a kísérletező ezt a saját emlékezte alapján leírta és kommentálta: Mivel hittem abban. Ha valahova akarattal odapillantok. melynek címe Schicksalsrune in Orakel. december 2-án végezte el Rudolf Gelpke felügyelete mellett. A falak közötti tér is igazán súlytalannak tűnt. Könnyebbnek. már nem is test. szinte súlytalannak éreztem magam. olyan jellemzői az LSD-kábulatnak. sem itt. Ezért az autókulcsot odaadtam a kísérőmnek. hogy a démon szabadon is ereszti áldozatát. olyanok. 1969). ártatlan természetességgel kezdtem bele a kísérletbe. ott az adott tárgy hétköznapivá és osztatlanná 58 . tehát attól a bennem lakó másiktól tartottam. hogy a hangok rekedtek. gond nélkül megmásztam volna a város fölötti meredek várormot. A pulzusom enyhén megnövekedett. hiszen még nem rendelkeztem azzal a tapasztalattal. féltem a vele való találkozástól. aki arról szó szerinti jegyzőkönyvet vezetett. Két órával a közös helyiségbe történő belépés után és egy órával a kísérlet megkezdése után növekvő ellazulásommal együtt nőtt a fáradtságom is. egy démon veszi át az uralmat az ember felett. számtalan póruson keresztül mindenhol jelenlévő. Cseppet sem féltem. A dolgok lélegeznek. Akkor még különösen erősen kerített hatalmába a félelem és az ijedtség. mint amikor havas tájban beszél az ember. sem ott. Úgy tűnt. magánkiadásban megjelent könyvében. Traum und Trance (Arbon. Ez később elmúlt. ismertem kiszámíthatatlan kitöréseimet és összeomlásaimat. valamint az az érzése. Ugyanakkor nem bíztam magamban. A kísérletet 1966. amelyek a legtöbb kísérleti protokollban megjelennek a legkülönbözőbb formákban és variációkkal az egyéb élmények mellett. A gémek tánca Erwin Jaeckle nagy jelentőségű LSD önkísérletet ír le egy csodálatos kivitelű. majd ott kezdett lélegezni. nincs utózöngéjük. A Banderherr[14] fogadó nagyterme egyszer csak itt.volt a vihar után következő szivárványhoz. sőt hajlandó voltam kulccsal elzárni japán kardjaimat is. Az árnyékok füstkékké változtak a sarkokban és a lámpa alatt. tehát a külvilág és a saját test idegenné válása. A testem lebegő és súlytalan lett. Gelpke fent bemutatott két kísérletében szerzett élményei.

hanem a szellem erejének mindent beragyogó önigazolása. A kísérletnek ebben a szakaszában a megfelelő szót próbáltam megtalálni. most tehát az a dolgunk. de nem hatolt. Szélesre tárt érzékeim elárulták. mert tudni akartam. de nem találtam a szavakat. kiélezett érzékeimmel felfedeztem. A kísérlet során tapasztalt élményeket csak irodalmi nyelven tudtam megfogalmazni. hogy minden az egyetlen igazi világbölcsesség egy-egy akrosztichon-betűjét rejti. míg a látómező peremén a tárgyak egyenként lélegeznek. Ugyanakkor az akaratnélküli ember előtt felragyog. Ezt elkötelezett. teljesebbek. Órákon keresztül az írott beszéd eszközei között mozogtam. hiszen ismertem. és hullámokban mozognak. Ez kizárja a gyűlöletet. és szándéktalanul csak jelen akartam lenni. Az én élményem határtalan volt. Megígértem. Próbáltam megtalálni az ő betűjét. és megkértem. A gyűlölet határokat szab. hogy a jövőben mindig erős leszek. hogy megmozduljak. Azonban semmilyen igény nem ébredt bennem. Az egyetlen hivatkozás erotikus vonzásáról van szó. még a hasi idegközpontom fájdalmát is szerettem. emelkedettebbek lettek. hogy fekszem. de a helyes szó nem merült fel. hogy nem éri meg fölemelni a kezemet. Ott volt. Neki is része volt a világakrosztichonban.válik. Nem gondolat volt. ismét nekifutottam. Nem feküdtem. hogy ennek mintha ellentmondana a szavak iránti szenvedélyem. mintha egyetlen lélegzetvétel fogná át mindegyiket. Minden félelmem megbüntetett hazugságnak bizonyult. Ez az egyetértés teljesen igénytelen volt. A nevetésből eredt a belátással való egyetértés. Az akarat ugyanis elhalványítja a belátást. Értékeltem a tapasztalataimat. A hátamon feküdtem. Nem kábulat volt. Erre felhívtam a kísérőm figyelmét. a boltívben látható nagy falikép térszerűvé vált. ha a definíciók nem sikerültek. hogy írja föl. huncut mosollyal a sarkokban ugrálva. az összes költeményben jelenhet meg. — A színek felragyogtak. hogy részese a dolognak. Egyetértettem saját magammal. a kezeimmel meggyőződtem a durva szövésű takaróról. amit neki kell megvalósítania. hogy a világakrosztichon majd csak a sok. De a keresett szó minden szándéknak ellenállt. Csalódott voltam. és nem találtam okot arra. vagyis nem éreztem. és a világköltemény egységét felfedezzük a sok vagy összes dologban. Sőt ellenkezőleg: a tétlenség közelebb állt a tudáshoz. amit a Kleine Schule des Redens und des Schweigens című német aforizma alapján nemrégiben latinul és akrosztichon formájában megfogalmaztam: amor maximus amor rei est[15]. Ilyesmi volt a lényege annak az üzenetnek is. nevetve. Tudtam. szerelmes érzésként éltem meg. hogy ezt megtaláljuk. Tetten értem magam. Fájt is. Biztos voltam abban. Ekkor rájöttem. A szellem ereje a pórusokban és nem az agyban lakozott. körbehaladva. Fel tudtam volna oldódni benne. hogy a jövőben is vállalom a szó végtelen keresését. 59 . szenvedélyesen újra és újra elkezdve. hanem kint rekedt: a pontatlanság banálissá vált. örültem a felszínének és az ujjaimmal értettem meg a tárgyat.

A mennyezet tehetett mindenről. mintha egy másik valóságból érkeznének. majd visszatértem Stein am Rheinbe. A gémekkel való egyetértés. Így tehát megérkeztem. lebegve hullottam alá. amint eljutott hozzám. Egyszerűen ott volt. Tehát súlytalan voltam. de nagyon is jelenlévő. Reggelinél. Mégis a pillantás megmaradt. Ketten voltak. Ennek ellenére. hol felvillant. rövid fellendülések tarkították. A gémek virágszerű táncbeszélgetést folytattak. Végül. A kazettás mennyezet ívessé kezdett hajlani. Amikor ismét felragyogott a mennyezet. Térszerűek voltak. A szélek átlátszóvá váltak. a dolgok lélegzetében a látómező peremén. A pulzusomban. Én értettem őket. akkor tudtam. De nem mondtam ki. A teremben lévő freskóról újra és újra ragyogó színek szakadtak le. Addigra az egész világ aranyos ragyogásban fürdött. majd az ég rózsaszínjéhez hasonlatos. A ragyogás földöntúli volt. Pedig megérkeztem. hol kialudt. napszerűen ragyogott fel. mint a virágok. Halkan lebegtek. A színeknek dimenziója volt. de én mégis repülésre kész maradtam. és kísérőmnek megerősítettem. ezek a lények csak árnyékvalóság. Nekik is részük volt az áradó világritmusban. amikor autóval Schaffhausenbe utaztam. de nem szálltam ki. Az egész a megértésről szólt. mégis földöntúli módon. Mindenféle időmértékkel szembeni ellentmondásként definiáltam. ugyanis megettem. A kísérlet elején egy fehér lapra pillantottam. Mégsem a mennyezet volt az. képpé lettek. tartósan mályvaszínű maradt. még akkor sem szálltam ki. ami azonban most kék volt. melynek közepe egy alattam található golyóbis. Hiszen melyek az igazi valóságok? Amennyire igénytelen voltam.Ezután jelentek meg gémek a mézarany színű kazettás mennyezeten. amit keresek. A felfelé tartó szakaszok élményei tükörszerűen ismétlődtek a lefelé tartó 60 . A súlyom megegyezett a fény súlyával. az egész csodálatosan egységes méhkaptárrá változott. A kazettákat immár ívek határolták. a kísérőm nyugodt és résztvevő hangjával való egyetértés. mégis kacérkodtam velük. ez a kérdés elhibázott volt. és ismét előtérbe került a szoba. hogy megvan a szó. Ez a fény később önmagába roskadt. sőt délután. A bennem egyre növekvő belenyugvás érzésével a famennyezet arany árnyalata bensőségesen. Figyelmesebben odanéztem és láttam. mint a hajnali pára. algaszerű lebegéssel vettek részt benne. maga a szó sem volt mint hatalmas ritmus. Rájuk mosolyogtam. amelyek magasra emelt csőre végül összeért. Csak a belenyugvásnak volt értelme. A lecsengés végtelenül egyenletes volt. amelynek része voltam én is. Hangtalanul. hogy tisztában vagyok vele. kialudtak. hogy csak egy csomó a fában. ami szinte ellenséges és hűvös volt. Az egyikük rám nézett és figyelt engem. A felfelé és lefelé tartó zuhanás igazán fényszerű volt. a lélegzetemben lüktetett.

szakaszokban, a történések könnyedsége, a lélegzés szabadsága, a hangok rekedtsége. Ugyanakkor az érzékeim salaktalanodtak. Ez megmaradt, és meg is marad. Megváltozott a világ, egységben színesebb. Kiegészült még egy dimenzióval. Plaszticitása belsőséges. Örültem annak, hogy rettegett veszélyeim alakjai nem bukkantak fel. Saját magam jó bajtársa voltam. Saját magam jó bajtársa is maradok. A kísérletből rengeteg önigazolást nyerek. Biztonságot, szabadságot és készséget ad nekem. Lefelé haladva magammal vittem magamat — vagyis inkább jobbik részemet —, megértjük egymást, rámosolygok, mert együtt voltunk ott, mert az akrosztichonnal egybefonódunk és azt magunkkal visszük. Nem a tudat zavaráról, hanem a tudat beteljesítéséről, a világegység megéléséről, egyetlen lélegzetről volt szó, amihez mindketten hozzátartozunk. Ezért voltak a zajok pontosak, érthetőek. Különös jelenlétükkel a mindenség jelenléte mellett tettek tanúságot. Ugyanez történt a színekkel. Amikor felragyogtak, akkor az őket kitöltő fényt jelentették, és nem a színt. Vagyis a színt is; a kettő egy volt és azonos. A legjelenlévőbb biztonság diadala. Ezért is voltam tudomással az idő pontos múlásáról, ami azonban újra és újra időtlen végtelenségbe csapott át. Az idő extenzív lépésekben telt és egyszerre volt intenzíven végtelen. Ezért is volt, hogy a gondolataim hol ide, hol oda ugrottak. Az ott és itt ugyanis mindig középen volt. Ez el nem múló érzés. Szerencsés dolognak tartottam, hogy az egész kísérletre jellemző volt a maradéktalan vidámság. Ritkán fordult elő velem, hogy ilyen sokat és szívből nevettem volna. Mindig akkor nevettem, amikor egységben éreztem magam a dolgokkal, amikor szavak nélkül tudtam a létezésemet. Minden nevetésben benne volt az egyetértés és a világ teljes bölcsessége. Rímelt az akrosztichonnal, mennyei mosoly volt. Erwin Jaeckle kísérleti beszámolójára az a legjellemzőbb, hogy neki íróként és költőként sikerül szavakba önteni az LSD-utazás sok olyan részletét, amit a legtöbb LSD-utazó „kimondhatatlannak” vagy „leírhatatlannak” jellemez. Személyes filozófiája átszövi az LSD képeket és azokban jelenik meg. Ez a kísérlet azt is bizonyítja, hogy a kísérletet végző személyisége milyen mértékig befolyásolja az LSD-kábulatot. Egy festő LSD-élménye Egészen más típusú LSD-tapasztalatot mutat be egy festő alábbi beszámolója. Azért keresett meg engem, mert szerette volna megtudni tőlem, hogyan is fogja fel és értelmezze az LSD hatása alatt tapasztaltakat. Attól félt, hogy talán csak látszat, szemfényvesztés személyes életének mélyreható megváltozása, ami az LSD-vel végzett kísérletének volt következménye. Végül bizalmat ébresztett benne belső változására
61

adott magyarázatom, miszerint az LSD biokémiai szerként csak kiváltotta, de nem megteremtette látomásait, és hogy ezek a látomások egészen az ő saját belső világából erednek. …Tehát Évával egy magányos völgybe utaztunk. Arra gondoltam, hogy ott fent, a természetben bizonyára különösen szép lesz Évával. Éva fiatal volt és bájos. Én húsz évvel idősebb lévén már életem derekán jártam. Annak ellenére, hogy erotikus kicsapongásaim miatt már annyi fájdalmas tapasztalatot szereztem, az összes fájdalom és azokkal kapcsolatos csalódás ellenére, amit az engem szeretőknek és bennem hívőknek okoztam, minden alkalommal ellenállhatatlan erővel vonzott ez a kaland, Éva és az ő fiatalsága. Belehabarodtam ebbe a kislányba. Viszonyunk még csak az elején tartott, de a csábító hatalmakat minden eddiginél erősebben éreztem. Tudtam, hogy már nem sokáig tudok ellenállni. Életemben másodszor megint kész voltam arra, hogy elhagyjam a családomat, hogy feladjak mindent és felégessem a hidakat. Akadálytalanul akartam belevetni magam ebbe a kéjes mámorba Évával. Ő volt az élet, a fiatalság. Csak még egyszer, kiáltotta bennem valami, csak még egyszer az utolsó cseppig kiiszom a gyönyör és az élet poharát, a halálig és a romlásig. Azután utánam az özönvíz! Istennel és az ördöggel már korábban végeztem. Csak emberi kitalálásnak tartottam őket, amit egy hitetlen, gátlástalan kisebbség arra használ, hogy elnyomja és kizsákmányolja a hívő, naiv többséget. Nem akartam, hogy bármi közöm legyen ehhez a hazug társadalmi morálhoz. Csak élvezni, gátlástalanul élvezni akartam, mondom — utánam az özönvíz. „Mit érdekel engem a nő s a gyerek, sokkal nemesebb vágy táplál; kolduljanak, ha éhesek…”[16] A házasság intézményét is társadalmi hazugságnak éreztem. Erre kellő igazolást kaptam a szüleim, illetve az ismerőseim házasságát elnézve. Azért maradtak együtt, mert így kényelmesebb volt, úgy hozzászokott mindenki és: „Persze, ha a gyerekek nem volnának…” A jó házasság álcája alatt lelkileg mindenki a kiütésekig vagy a gyomorpanaszokig kínozta magát, vagy járta a maga útját. Minden tiltakozott a bensőmben arra a gondolatra, hogy egy életen át csak ugyanazt a nőt szabad szeretnem. Kifejezetten taszítónak és természetellenesnek éreztem ezt a gondolatot. Ez volt hát a belső állapotom azon a baljóslatú nyári estén, ott a tengerszem partján. Este hét óra körül mindketten viszonylag erős, körülbelül 0,1 mg LSD-adagot

62

vettünk magunkhoz. Ezután sétára indultunk a tó partján, majd letelepedtünk. Köveket dobáltunk a vízbe, és bámultuk a hullámok gyűrűit. Könnyű, belső nyugtalanságra lettem figyelmes. Nyolc óra körül betértünk a vendégfogadóba, teát és szendvicseket rendeltünk. Volt még ott pár vendég, akik nagyokat nevetve vicceket meséltek. Odaintettek nekünk is. A szemük furcsán csillogott. Mi idegennek és távolinak éreztük magunkat, és úgy éreztük, hogy valamit észrevesznek rajtunk a többiek. Odakint lassan besötétedett. Csak nehezen szántuk rá magunkat, hogy visszatérjünk szállodai szobánkba. A tó fekete tükre mellett kivilágítatlan út vezetett a távolabb fekvő vendégházhoz. Amikor bekapcsoltam a világítást, úgy tűnt, mintha a parti úttól a házhoz vezető gránitlépcsőt fokról fokra elöntenék a lángok. Éva riadtan összecsuklott. Pokoli, futott át a fejemen, és hirtelen minden tagomat hatalmába kerítette a rettegés, és már tudtam, rosszra fordulnak a dolgok. Messziről, a falu felől hallottuk, ahogy egy óra kilencet üt. Alighogy felértünk a szobánkba, Éva az ágyra vetette magát és tágra nyílt szemmel meredt rám. Szerelemre gondolni sem tudtunk. Én az ágy peremén ültem, és a kezemben tartottam Éva mindkét kezét. Az iszonyat ezután következett: mély, leírhatatlan rettegésbe merültünk el, amit egyikünk sem értett. Nézz a szemembe, nézz rám, könyörögtem Évának, de pillantását újra és újra elfordította tőlem, hangosan sikoltozott a félelemtől és egész testében reszketett. Nem volt kiút. Odakint csak a sötét éj és a mély, fekete tó. A fogadóban eloltottak minden lámpát és az emberek mind aludni tértek. Egyébként is, mit szóltak volna hozzánk? Esetleg kihívták volna a rendőrséget, de akkor minden csak még rosszabbra fordult volna. Drogos botrány — elviselhetetlen, kínzó gondolatok. Meg se tudtunk moccanni. Ott ültünk négy fából ácsolt fal közé bezárva, amelyek között a tömítés pokolbéli lánggal ragyogott. Egyre elviselhetetlenebb volt a helyzet. Hirtelen kinyílt az ajtó, és „valami iszonyatos” lépett be. Éva vadul sikoltozni kezdett, és elbújt a takaró alatt. Ismét sikoly. A takaró alatti rettenet még rosszabb volt. „Nézz egyenesen a szemembe!” — kiáltottam rá, de csak ide-oda forgatta a szemeit, mint akinek elment az esze. Most fog megőrülni, vágott belém a felismerés. Kétségbeesésemben megragadtam a hajánál fogva úgy, hogy az arcát nem tudta elfordítani tőlem. Borzalmas félelmet láttam a szemében. Körülöttünk minden ellenséges volt és fenyegető, mintha a következő pillanatban nekünk akarna esni. Meg kell védened Évát, végig kell kísérned őt reggelig, amikor majd elmúlik a hatás — mondtam magamnak. De ezután én is újra elmerültem a néven nem nevezhető rettegésben. Többé nem volt értelem vagy idő, úgy tűnt, mintha ennek az állapotnak soha többé nem lenne vége.

63

mintha a láncból jóságos. Úgy éreztem. Az érzékelés kapuiból. Eszembe jutott néhány idézet Huxley könyvéből. De ezután ismét erővel tört rám a félelem. amely a testünkben rejtőzött. A mosdókagyló fölötti vízvezeték sárkányfővé változott. szinte alig ismertem meg. gonosz darázs módjára másztak a padlón. Minden erőmre szükségem volt ahhoz. lelkünk vetületei? Esetlen kérdések azzal a realitással. megnyugtató áramlat indulna. hogy kint az ajtó előtt ketyeg az elektromos számláló. Verítékben úszva és reszketve fonódott rám. erre a reszkető. csak az árammérő fenyegető ketyegése és zümmögése vett körül minket. Ahogy a fuldokló reménykedik egy menekvést hozó párkányban. kétségbeesett lényre a maga kínjában. jutott eszembe. Az óra tizenkettőt ütött. Ám minden csendes maradt. Képzelem csak. ezek most két hatalmas. akinek harcolnia kell Éváért. Végre magára hagyhattam Évát. hogy Évát megtartsam. Láttam Éva sárga-fekete csíkos cipőit. jelentőségteljes zenének hallottam. mintha a végleges megsemmisüléstől rettegnék. pokoli fénnyel. vagy nem? Hallucinációk. hogy elengedtem volna a kezét. Éva sikolyai szakítottak ki ebből a gondolatból. A nyakában finom aranyláncon Máriát. Valahogy idegenné vált számomra. hogy azok a tehenek jöjjenek közelebb a házhoz. Hangosan hallottam. úgy kívántam én is.A tárgyak a szobában minden részletükben megelevenedtek. Szomjas vagyok. és megint következett a félelem és kétségbeesés. ami tiszta szeretettel párosodott. semmi más. megvetés és gonoszság áramlott. és onnan rázott minket: csak a félelem volt. amiket olyan izgalmasnak tartottam. Nagy megkönnyebbüléssel vettem észre. és félelemmel szemben. mint valami láthatatlan gonosz rovar. az Isten anyját ábrázoló medál lógott. E kín közepette tehenek nyakában lógó kolompok távoli hangját csodás. hogy világosodnak az ablaktáblák rései. Végre ránk virradt. amelynek gonoszul méregetett két szeme. A két éjjeli lámpa furcsa ragyogásban égett. a két vízcsap. megtöltötték a szobát és elképzelhetetlen ijedséggel kínoztak minket. 64 . gondoltam. és belőle fonalak eredtek. lihegte. mintha a kővetkező pillanatban valami fontos. De a víz iszamósnak tűnt. Sikerült odanyújtanom neki egy pohár vizet hatalmas erőfeszítéssel és anélkül. gonosz. és nagy megbánást és szánalmat éreztem. Az öccsétől kapta ajándékba. György a keresztnevem. körülöttünk minden gúnyosan vigyorgott. Évára pillantottam. Viszont hamarosan ismét elhallgattak. Minden sarokból és résből gúny. Bár nyilván nincsenek ördögök. sem démonok — ezek mégis érezhetően bennünk voltak. Ez hát a pokol. immár megnyugodott. és egyszerre Sárkányölő Györgynek éreztem magam. mérgező volt és nem tudtuk oltani vele a szomjunkat. és ez rövid időre megnyugvást hozott. megsemmisítő közlést akarna tenni.

Kimerülten lehunyta a szemét és elaludt. én pedig immár a hazafelé tartó úton járok. Egy hatalmas gótikus templomhajó belsejéhez hasonlított. fantasztikus tájban találtam magam. bennem pedig hatalmas boldogságérzés uralkodott el. a szoba és Éva egyszerre eltűnt. hanem az önzetlen szeretet ver hidat embertársaim szívéhez. Éva számára az egész csak rossz álom maradt. valamint hogy nem a bírvágy. Felismertem. Felszabadultan zokogva jöttem rá. amit ők nyújtottak. amit rút. Keménnyé. Kékes. Megnéztem magam a tükörben és megrettentem: tíz évet öregedtem egyetlen éjszaka alatt. Én még mindig az ágy szélén üldögéltem megrázva és mélységes szomorúsággal eltöltve. hogy ez éppen ebből az olcsó lámpaernyőből áramlott felém? — A belső hang így válaszolt: Isten mindenhol jelenvaló. Odavolt a büszkeségem és az öntudatosságom. Leverten bámultam az éjjeli lámpa fényébe. Kimondhatatlan boldogság hullámai öntötték el a testemet. lágy hang szólt hozzám. benne végtelen sok oszlop és boltív. egy rakás szerencsétlenség maradt csak belőlem. úgy ragyogott az összes színben. műanyag szálakból font ernyő árnyékolt. hanem világos. sárgás. hanem csak azt az élvezetet. hideggé és cinikussá váltam. Ez volt tehát a pokoli önzés és a szeretet hiánya. Csak saját magamat szerettem és nem a felebarátaimat. A világ csak a vágyaim kielégítésére létezett. ezért volt minden oly gúnyos és fenyegető. és én csodás. Hogyan volt azonban lehetséges. hanem kristályból voltak. Belső szemem előtt ragyogó fény jelent meg. Ezek azonban nem kőből. Megtapasztaltam az Isteni kegyelmet. hogy az elmúlt éjszaka rémségeiben a saját állapotomat éltem meg: az önzésemet. mintha gyémántok és drágakövek lennének. hogy a fény világosabb lesz. Egoizmusom elválasztott az emberektől. Egyszer csak úgy tűnt. A lámpa. és belső elmagányosodáshoz vezetett. Röviddel ezután elváltunk egymástól. ami az igazi hazánk. A tengerszemnél szerzett tapasztalat bizonyosságot adott nekem abban. hogy a múlandó anyagi világon kívül létezik egy múlhatatlan szellemi valóság is. Ezt nem a külső valódi fülemmel hallottam. hogy az igazi szeretet az önzés feladását jelenti. bennem keletkező gondolatként érzékeltem. tejszínű és tisztán átlátszó kristályoszlopok vettek körül. és a fényből csodálatos. A csúcsok és az ívek szédítő magasságba vesztek. Ezért tűnt számomra minden idegennek és elszigeteltnek. mint fák egy ritkás erődben. 65 . és a műanyag szálak ragyogni és csillogni kezdtek.

hiszen csak egy igazi. mert a benne szereplő eset sok LSD-kísérletben jellemző. Lenyűgözött a színek rendkívüli fényereje. mára az összeesküvők cinkos mosolyává változott — a közös tapasztalatokhoz nincs szükség szavakra. és feszültségmentes. Első élményemet az LSD-vel egy barátom lakásában szereztem. A drog hatása közel tizenegy órán át tartott. Beszélni akartam. és a feltámadás élményéhez hasonlatos. hogy a színek maguk voltak a zene. amit látok. de azt a választ kaptam. aki vezetőm volt az utazás során. ahogy puszta szavakkal megpróbálom visszaadni életem legnagyobb benyomását keltő tapasztalatomat. Aztán az egész már nem tűnt olyan fontosnak. elmagyarázni. Persze nincs összehasonlítási lehetőségem. le akartam írni a vibráló. hogy ezt a csodát másoknak közvetítsem. Egyszerre megértettem. és fejemmel egy sláger ritmusát bólogattam. Az LSD bevétele utáni első gondolatom az volt. Fogalmam sem volt. Elnézést kell kérnem ezért a gyenge próbálkozásért. ami azonban nem volt ismerős. szombat húsz órától másnap reggel kevéssel hét óra előttig. ami a halál. Nevetnem kellett. amikor megpróbálták nekem elmagyarázni saját mennyei látomásaikat. hogy most ez történik. a rádió kijelzőjének fényét bámultam. hogy harminc perc multán jelentkeznek az első tünetek — szúrós érzés a bőrön. Én nem éreztem semmilyen szúrós érzést. hogy nyugodtan várjam ki az eseményeket. valóban gazdag palettával bíró mester lenne képes megfelelni a tárgynak. Ráadásul a magasabb hangoknál fényes piros és sárga árnyalatokat. hogy mikor kezdődött a színjáték. hogy a drog egyáltalán nem hat. Azt tudtam csak. hogy egy szent sem tapasztalt még emelkedettebb vagy pompásabb látomásokat. de a színes hangok nem tűntek el. ahogy mások esetlen próbálkozásait fogadtam. Meg kell elégednünk egy esetlen vázlattal. Ezt szóvá is tettem. hogy a kijelző fénye kaleidoszkóp módjára változtatja a színét. Azt hiszem. Két ampulla LSD-t vettem be (200 mikrogramm) fél pohár tiszta vízzel elkeverve. ahogy a ragyogó színek elárasztották a helyiséget. eltartott pár percig. A környezetet ismertem. az atmoszféra barátságos volt. és a zene ritmusára egymásra rétegződtek. vagy a transzcendencia áldottabb állapotát. de ez a 66 . Mivel nem volt jobb dolgom.A lét boldog dala Az egy huszonöt éves hirdetési ügynöktől származó alábbi feljegyzések John Cashman LSD — Die Wunderdroge című könyvéből származnak. A rémlátomásokat a legmagasabb fokú boldogság érzete követi. míg a basszusnál bíbor és lila színeket láttam. mégis meg vagyok győződve arról. Korcsos és a feladathoz semmiképpen nem méltó a képességem arra. Becsuktam a szemem. mire észrevettem. fénylő színeket. Azt ígérték nekem. Az a fensőbbséges mosoly. mint én. Azért választottam bele az LSD-ről szóló beszámolók ezen gyűjteményébe. Figyeltem.

vagy kivitorláztak a világűrbe. A színes zenéről szerettem volna beszélni. hogy ott van. Aztán villámgyors megvilágosodással és hatalmas ijedelemmel vettem észre. de mégsem tettem meg. A félelem és az undor minden mást háttérbe szorított. amikor a virág közepe lassan kezdte felemészteni a szirmokat. hány óra. hogy leesik a földre és összetörik. hogy vagy hagyják abba. A virág közepe fekete volt és ragyogó.” 67 . és úgy tűnt. Én voltam a virág. amiket oly sokáig szentnek tartottam. Le voltam nyűgözve. de a mutatók bujkáltak a tekintetem elől. Fájdalmas volt látnom. tarka virág került elő. és pompázatos színeket árasztottak minden irányba. de attól féltem. amit rendkívül érdekesnek találtam. először remegő rombusszá csúsztak el. meddig tartott ez a bűbáj. hogy kiabálni kezdtem: „Nem megy! Az Isten szerelmére segíts!” A hang megnyugtatott és vigasztalt: „Engedd.felfedezés valahogy nem lepett meg. Az első ijesztő érzés később következett. miközben a tudatomon sokszótagos benyomások száguldottak át fénysebességgel. lassított felvételben röpködtek ide-oda. Azt tudom csak. Túlságosan lekötött az. Hallottam a vezetőmet: „Maradj nyugodt — sodortasd magad. Lenyűgözött a szépsége. ahogy körülvették a testemet. folyamatosan változtak. Élveztem és hallottam ezeket a színeket. a tojás feloldódott és belőle egy hatalmas. hűvösek voltak és melegek. Kiáltani akartam. hogy ezek a gyönyörű virágszirmok ilyen lassan tűnnek el. A tojás — nagy. mintha számtalan hangya háta alkotná. Kínos lassúsággal zabálta fel a szirmokat. Azonban még mielőtt ezt végiggondoltam volna. Fogalmam sincs. Hirtelen elvesztették a fontosságukat olyan fogalmak. Nehezemre esett a tárgyakra koncentrálni. csendültek és fuvoláztak. sodródj!” Próbáltam megfogadni a tanácsot. mintha valaki addig pumpálna levegőt a szobába. és ez az idegen csúszómászó valami engem zabált fel! Sikoltoztam vagy kiabáltam — már nem emlékszem pontosan. Még soha nem láttam ilyen virágot. Éreztem. csak egyszótagos dadogást. hogy a tojás volt a következő. vagy csinálják gyorsabban. Vagy zavaros semmivé olvadtak. ragyogó zöld tojás — már akkor ott volt. A szoba dimenziói mozogni kezdtek. hogy ez a fekete dolog engem is elnyel. Menj vele és ne ellenkezz. Szerettem volna az órára pillantani. de ez az iszonytató fekete dolog olyan undort keltett bennem. A szobában hihetetlen finomságú virágszirmok nyíltak fel. amíg a falak szétrepedéssel fenyegetnek. Csak ne félj. A szoba közepén lebegett. mielőtt felfedeztem volna. amit láttam és hallottam: vidám harmonikus hangok — rendkívüli arcok. Meg akartam kérdezni. ne állj ellen. lüktető. majd oválissá tágultak. mintha valamilyen gonosz betegség emésztené őket. hogy jöjjön! Minden rendben van. de egy szót sem tudtam kinyögni.

68 . A világ melegségből és jóságból állt. Hamarosan ragyogó fényt. Leírtak olyan LSD-utazásokat is. Halott voltam és megszülettem. és az egység csillogó szépségét láttam meg. ahogy kiröppenek a világűrbe súly és kötelékek nélkül. Láttam Istent és az ördögöt. sőt a haláltól is. A testem hullámokban olvadt el és egyesült a fekete dolog lényegével. a megvilágosodásról. Nem volt idő. határidőnaplók és apró bosszúságok zsarnoki birodalmába. A tudatom éles volt. ami minden szeretet fölött áll. Ahogy lassan visszatértem az órák. hogy a tér és az idő valósága fölülkerekedjen.Éreztem. Magamba szívtam ezt a megvilágosodást. ahol a fantázia és a látomásos tapasztalatok teljesen elmaradtak az itt közölt LSD-jegyzőkönyvekben és beszámolókban közöltekhez képest. mindenről. Megkérdeztem: „Halott vagyok?” De ennek a kérdésnek semmi értelme nem volt. az ijedtségről. és a szent szeretet. ami kitöltötte a lényemet. és felismertem az igazságot. A vezetőm mosolygott és azt mondta. hogy megtartsam és makacsul tiltakoztam az ellen. A „lélek világűrébe tett utazásokról” szóló beszámolók fenti válogatása bár a legkülönbözőbb élményeket fogja át. Éreztem. A lényem minden rostjával tudtam. és mindent befogadó. Számomra már nem volt érvényes korlátos létezésünk valósága. maradéktalanul átadtam magam neki. és eldalolni e csodás új életet. és minden szenteket. nem volt tér. és eléggé szabad vagyok ahhoz. a legfinomabb szellemi. A tüdőmből felszakadt a lét boldog dala. hogy halhatatlan vagyok. mégsem nyújt átfogó képet arról. Valószínűleg bolond módjára beszéltem össze-vissza. Mindent tudtam és megértettem mindent. Halhatatlan voltam. hogy milyen széles skálán mozoghatnak az LSD-re adott lehetséges reakciók. Ugrálni akartam. A gondolataim szédítő sebességgel kavarogtak. a szellemem megszabadult az éntől. megpróbáltam beszámolni az utazásomról. amit tudni és érteni lehet. hogy megmártózzak a mennyei jelenség áldott ragyogásában. és az egész egyetlen tiszta és szent ijedelem volt. ahogy feloldódom a rettenetes jelenségben. érzést és alakot. Mindez benne volt a fehér fényben. vallásos és misztikus élményektől a durva pszichoszomatikus zavarokig. és azokat tőlem már senki nem veheti el. bölcsebb a bölcsességnél és olyan szeretetre képes. az élettől. nem volt én. Amikor halványodni kezdett. azon erőlködtem. mindez pedig határtalanul. és a szavaim nem tudtak lépést tartani velük. Mindent kitöltött ez a fény. Egyetlen kristálytiszta pillanatban felismertem. hogy ez az igazság. A testem és a lelkem minden atomja látta és érezte Istent. és ahol a kísérleti személy egész idő alatt a legrémesebb testi és szellemi rosszullét állapotában maradt. Láttam a végső igazságokat. Egység és élet volt. a szépségről. leírhatatlan tisztaságú fehér fény. Csak a kozmikus harmónia létezett. hogy megérti.

Azonban a rövid újságcikkből hiányoztak a nevek és a hely meghatározása. hogy a gombák a következő év elején az én közreműködésem nélkül mégis megjelentek a laboratóriumomban. Dunant. hogy kész vagyok ezt a munkát a saját részlegemnél. Ennek magyarázata az ember mély lelki-szellemi struktúrájának komplex és változékony volta. amibe — úgy tűnik — az LSD képes belépni. Amint később kiderült. a szent gomba Mivel akkoriban az ugyancsak Mexikóban előforduló meszkalinkaktusz kivételével nem ismertünk más olyan drogot. Mivel az LSD hatásának egyik fontos jellemzője az összes érzéklet stimulálása. hogy súlyosan beteg. A drogra adott reakciók ilyen sokrétűségét és ellentmondásosságát csak az LSD és a vele rokon hallucinogének esetében tapasztaljuk. Dr. hogy többet tudjak meg a hallucinogén gombákról. Így leírtak olyan eseteket is. hanem a tisztítótűzbe vagy akár egyenesen a pokolba vezette a kísérletezőket. és azt megtapasztalhatóvá és bemutathatóvá teszi. A teonanacatl. az LSD tehetett arról. Nagy örömmel jelentettem ki. Amerikai kutatók Mexikó déli részén az indiánok között olyan gombákat fedeztek fel. Y. ahol mindenféle érzés ijesztően elhalt. 9. a Sandoz Párizsban működő leányvállalatának akkori igazgatója közvetítésével megkeresett minket R. Ugyancsak ellentmondásosak azok a beszámolók. amelyeket vallásos ceremóniák alkalmával fogyasztanak. hogy a Bázelben működő gyógyszerészeti kutatást érdekelné-e a hallucinogén mexikói gombák vegytani vizsgálata.vagy úgy érezte. a Párizsi Természettudományi Múzeum kriptogámiai laboratóriumának vezetője. Így tudtunk csatlakozni a mexikói varázsgombákkal kapcsolatos izgalmas 69 . és csak halott üresség maradt. így hát nem voltam képes további információkat szerezni. amelyek kémiai vizsgálata izgalmas feladat lett volna. amelyek a szexuális tapasztalat LSD befolyása alatti megéléséről szólnak. amelyekben az LSD nem a várt erotikus paradicsomba. Heim professzor. szerettem volna felvenni a kapcsolatot ezekkel a kutatókkal. a természetes eredetű anyagok kutatására szakosodott laboratóriumban elvégezni. a nemi aktus érzékleti vihara váratlan felfokozottságot okozhat. ami az LSD-hez hasonlóan hallucinációkat okoz. Megkérdezte. Az LSD mexikói rokonai 1956 végén az egyik napilapban megjelent jegyzet keltette fel az érdeklődésemet. és így hallucinációkkal kísért bódult állapotot érnek el. Ennek ellenére a gondolataimat tovább foglalkoztatták a titokzatos gombák.

hogy Hernan Cortez meghódította Mexikót. hogy a kereskedők hogyan ünnepelték „gombapartival” egy-egy sikeres üzleti útról való hazatérésüket: Azokon az ünnepélyes együttléteken. ahogy a halálban nyugalmat talál… Megint más. egész éjjel csak csokoládét ittak. A varázsgombák létezése hosszú ideig rejtély volt. Don Jacinto de la Serna tizenhetedik századból származó krónikája egy helyütt a gombák vallásos keretben történő használatára utal: 70 . az amerikai Valentina Pavlovna és R. ugyanis ennek szerzői. aki látta. Russia and History (New York: Pantheon Books. amelyek során az etnomikológiai és botanikai jellemzőket tudományos szempontból már alaposan feltárták. kétkötetes etnomikológiai alapmű. hogy jómódúak lettek és rabszolgákat vásárolhattak maguknak… Mások. A gombák történetéről szóló alábbi leírást a Wasson házaspár publikációjából veszem át. hogy a híres II. majd megkövezik őket és betörik a fejük… Volt. Ezek között a legfontosabb tanú Bernardino de Sahagún ferences rendi szerzetes. ahogy vízbe fúl… Volt. A gombákat mézzel elegyítették. hogy miket láttak látomásaikban. hogy házasságtörést követnek el. ahogy vadállatok falják fel őket… Néhányan látták. Montezuma azték császár trónra lépésekor 1502-ben rendezett ünnepségeken is kábító gombákat fogyasztottak. akik nem sokkal azután érkeztek az országba. 1957) című. ahogy meghalnak a háborúban… Néhányan látták. az emberek táncoltak és sírtak… Néhányan látomásukban látták. azok hatását és használatát híres Historia General de las Cosas de Nueva España című 1529 és 1590 között született történetírásában. Egy azonos időből származó írásban Diego Durán dominikánus szerzetes arról számol be.vizsgálatokhoz. Amikor elmúlt a gomba hatása. aki több helyen megemlíti a varázsgombákat. Leírja például. A kábító hatású gombák ünnepi alkalmakkor vagy vallásos ceremóniák. pompás kivitelű. Ismételt felfedezésüknek történetét első kézből ábrázolja a Mushrooms. Nem vettek magukhoz semmilyen más eleséget. Gordon Wasson kutatópár jelentős szerepet játszott a gombák új felfedezésében. összegyülekeztek. aki látta. illetve mágikus gyógyító eljárások keretében történő használatáról szóló első írásos beszámolókat már a tizenhatodik századi spanyol történetírók és természettudósok leírásaiban megtaláljuk. amikor a sípokat is megfújták. Amikor a gomba hatni kezdett. gombát fogyasztottak. ahogy a háztetőről a halálba zuhan… Mindezeket a dolgokat látták. és elmesélték egymásnak.

hiszen az indiánok titokban mind a mai napig használják a szent teonanácatl gombát. és bűnösen viselkedett. W. Ezért minden eszközzel megpróbálták kiirtani annak használatát. G. A gombák kábító. és valóban van összefüggés a gombakövek és a teonanácatl között. Végső soron Safford ezen megállapítása — még ha téves is volt — ismét felhívta a tudományos világ figyelmét a titokzatos gombák rejtélyére. A legtöbb ezek közül körülbelül harminc centiméter nagyságú. és egy tudományos publikációban is közzétette azt az elméletét. Guatemalában. Figyelemre méltó módon a következő évszázadok során mindenki figyelmét elkerülték a varázsgombák használatáról a régi krónikákban szereplő beszámolók. Ezek kalapos gombát formázó kőplasztikák. valószínűleg mert ezeket többnyire egy babonás kor fantáziatermékeinek tartották. A „szent gombák” létezésével kapcsolatos tudás végső eltűnéssel fenyegetett már akkor. egész éjjel játszottak a teponasztlin (azték hangszer). Wasson álláspontja — amit meggyőző érvek támasztanak alá —. mint kétezer éves hagyomány. E. hogy a gombák kultusza. melyek törzse egy-egy Isten vagy állatszerű démon arcát vagy alakját formázza.Történt pedig. amit „isteni gombának” lehet fordítani. Dr. hogy a gombák ceremoniális használata messze a Kolumbusz előtti időkre nyúlik vissza. 71 . A legrégebbi példányokat az archeológusok az időszámításunk előtti ötödik századra datálják. úgy ez azt jelenti. a szentáldozáshoz hasonlóan minden jelenlévőnek gombát adott és pulquét inni… Úgyhogy mindenki elvesztette az értelmét. és amik segítségével nagy ünnepélyt rendezett az Istenségnek… Az egyik házban. amikor 1915-ben egy híres amerikai botanikus. Ez azonban csak részben volt sikeres. hanem a spanyol történetírók a meszkalin-kaktuszt keverték össze a gombával. aki az ünnepélyes rítus során papként szerepelt. tehát a varázsgomba mágikus-gyógyító és vallásos-ceremoniális használata több. ahol a szent ünneplésére gyűltek össze az emberek. hogy egy Juan Chichitón nevű indián érkezett a faluba Tenangóból… Gombákat hozott magával amiket a hegyekben gyűjtött. Safford előadást tartott a Washingtoni Botanikai Társaság előtt. Az aztékok nahuatl nyelvén a gombákat „teo-nanácatl” néven nevezik. hogy varázsgomba egyáltalán nem létezett. Ha igaz R. és énekeltek hozzá… Éjfél után Juan Chichitón. látomásokat és hallucinációkat okozó hatását az ördög művének tartották a keresztény misszionáriusok. El Salvadorban és Mexikó környező hegyvidékein úgynevezett „gombaköveket” találtak. Vannak utalások arra.

ahol Krisztus vére a földre hullt. Oaxaca tartományban. G. A gombakultusz mai formájában az ősi vallási elképzelések és szokások keverednek keresztény gondolatokkal és a keresztényi terminológiával. A varázsgomba kutatásában ezután ismét szünet következett. így tehát maga Jézus Krisztus beszél a gombákon keresztül. Ezt összehasonlították a régi krónikákban szereplő leírásokkal. ahol tizenöt évvel korábban J. akik a problémát annak etnográfiai oldaláról ismét vizsgálni kezdték. míg Johnson elesett a szövetséges hatalmak észak-afrikai partraszállásakor. Más elképzelések szerint ott teremnek a gombák. a Wycliffe Bible Translators közösség tagjától. Johnson vezetésével fiatal amerikai antropológusok csoportja részt vehetett egy ilyen titkos éjszakai gombaszertartáson. Utalásokat talált arra. A Wasson házaspár többször tartózkodott hosszabb ideig Huautlában és környékén. Morgan Co. hogy Jean B. bank alelnöke New Yorkban. Johnson az itt tapasztaltakról egy svéd folyóiratban (Ethnological Studies 9. Különösen értékes információkat kaptak egy akkor már évek óta ott dolgozó amerikai misszionáriusnőtől. Ugyanakkor Robert J. aki mindenkinél több ismerettel rendelkezett a varázsgombák jelentőségéről. A már említett amatőr kutatóházaspár. a mazatékok földjének fővárosában. mondván. hogy a „szent gombába” vetett hit azon a környéken széles körben elterjedt volt. Kitört a második világháború. B. amikor megállapították a régi indián gombakultusz továbbélését. Weitlaner antropológus és Dr. Kiderült. hogy a kutatók megszerezzék az őslakosok bizalmát és betekintést nyerjenek ebbe a titokzatos világba. 1958-ban elhunyt felesége gyerekorvosként dolgozott. Eunice Victoria Pike-tól. Johnson és mások abbahagyták. Valentina Pavlovna és R. Wasson bankár volt. majd 1938-ban fordult elő első ízben. A tanácskérő. a gombák élvezetét megtiltották nekik. R. nevezetesen Huautla de Jimenez mazaték faluban. és így részletesen tanulmányozni tudta a gombák modern használatát. Az indiánok azonban titokként őrizték az idegenekkel szemben. Dr. Sok ravaszságra és ügyességre volt szükség ahhoz. hogy csak ott terem ilyen gomba. Schultes az amerikai kormány megbízásából az Amazonas környékén kaucsukkereséssel foglalkozott. a Harvard Egyetem botanikusa csak 1936 és 1938 között talált először valóban ilyen gombákat. így például a gombát gyakorta „Krisztus véreként” említik. és nagy gonddal bánt a helyi lakosokkal. A gombaceremónia konzultáció formájában zajlik. a J. a beteg vagy annak 72 . Blas Pablo Reko mexikói orvos fordult először nyíltan szembe Safford elméletével. hogy Mexikó déli hegyvidékének távoli területein mind a mai napig használják a gombát gyógyító-vallásos ceremóniákban. P. ahol a Krisztus szájából származó nyál nedvesítette meg a földet. A kutatók csak nézők voltak. Ez Huautla de Jimenezben történt. Schultes. A Wasson-házaspár 1953-ban ott folytatta a munkát. Ismerte az őslakosok nyelvét.Dr. Gordon Wasson voltak azok. Richard E. 1939) számolt be.

A többi jelenlévő nyugodtan fekszik a kiterített gyékényeken teljes sötétségben vagy néha egy-egy gyertya fénye mellett. lévén. A gomba mondja meg. vagy ki lopta el a lovat. de a curandero mindig lényegesen nagyobb mennyiséget fogyaszt. hogy a beteg személy meghal-e vagy meggyógyul. A curandero monoton énekhangján keresztül a teonanacatl gomba válaszol a feltett kérdésekre. hogy rendelkezik egyfajta eszközzel — nevezetesen a szent gombával — arra. amihez többek között legalább öt napos szexuális önmegtartóztatás is hozzátartozik a gomba fogyasztása előtt és után. az írott szó közvetítése jelent egy olyan népnek. Az események imák és fogadalmak között zajlanak. ugyanis egyszerre látja el az orvos és a pap feladatait. Hiszen Isten számukra közvetlenül tudja megmutatni a mennyországot. és hogy milyen gyógyfű gyógyíthatja meg. Ha ezeket elmulasztják. Többi jelenlévő személy is kap a gombából. Pike misszionáriusnő utalt arra a nehézségre is. A curandero legjobb fordítása talán a „gyógyító pap”. hogy hitük szerint gombát csak „tiszta” személy fogyaszthat kockázat nélkül. A gomba szedésekor is be kell tartani bizonyos előírásokat. mivel szegények. hogy hitük szerint a szent gombát Isten ajándékozta nekik. nincs orvosuk. amely abban hisz. a gomba tanúskodik arról. látható módon tudassa akaratát velük. a „sabiót” vagy „sabiát”. amit a keresztény üzenet. a gomba leplezi le. A curandero térdelve vagy ülve imádkozik és énekel egy oltárszerű építmény előtt. A Wasson-házaspár 1953-ban szervezett először expedíciót a mazatékok földjére. A „tiszta” ebben az esetben szertartásosan megtisztított személyt jelent. akkor előfordulhat. hanem sok szempontból az indiánok számára hasonló jelentőségű. A gombákat elfogyasztás előtt röviden megfüstölik egy olyan tál fölött. és azért is. de csak 1955-re sikerült annyira feloldaniuk az időközben barátaikká vált mazaték indiánok 73 . aki tudással bír”. Eunice V. amiben kopált (tömjénhez hasonló gyantát) égetnek. hogy mindkét funkció igen ritka ezeken a távoli területeken. hogy a gomba őrületbe vagy akár a halálba kergeti elfogyasztóját.családja szerény fizetség ellenében kérdezi meg a „bölcset” vagy „javasasszonyt”. amiben a passzívan jelenlévő személyek is többé-kevésbé részt vesznek. A mazaték nyelvből úgy tűnik hiányzik a spanyol „curandero” pontos megfelelője. A szent gomba hatására elrévült állapotba kerül. A bennszülöttek sok megnyilvánulásából arra lehet következtetni. A gombaceremónia nemcsak a tanácskérés funkcióját tölti be. így tehát a Biblia számukra nem hozzáférhető. ahol magával Istennel kerülhetnek kapcsolatba. mint a hívő keresztényeknek a szentáldozás. vagyis „olyan ember. A mindig éjszaka megtartott ceremónia keretében ő veszi magához a gombát. A gyógyítót „co-ta-ci-ne” szóval illetik. hogy a távolban élő rokonnak hogy megy a sora stb. mert nem tudnak olvasni. akit „curandero” vagy „curandera” néven is tisztelnek. hogy Isten közvetlen. viszont Isten a gombán keresztül közvetlenül tud beszélni velük. amin egy feszületet vagy szentképet és más kultikus tárgyakat helyezett el. hogy ki volt valamelyik szomszéd gyilkosa. Az indiánok a szent gombával szemben tanúsított tiszteletét mutatja az is. sem gyógyszereik.

Már korábban felvette a kapcsolatot a már említett Roger Heim gombaszakértő professzorral Párizsban annak érdekében. ékkövekkel kirakott. akik valaha is megkóstolhatták a teonanacatlt. Ezeket a vizsgálatokat Heim professzor megbízása alapján a Párizsi Természettudományi Múzeum vegytani laboratóriumában végezték el. körülbelül egy tucat különböző. mintha meg akarna mutatkozni az Ős-ok. részben pedig maguk gyűjtötték a Sierra Mazateca környékén. Russia and History második kötetében lelkes szavakkal írja le. amelyek nagyobb részt a Psilocybe nemzetséghez tartoznak. Heim professzornak sikerült néhány fajt laboratóriumban is tenyészteni. Úgy tűnt számára. tudományosan korábban nem leírt faj. és azt tiszta kémiai formában leírják. hogy a gombákat természettudományos vizsgálat alá vessék. Ez az élmény Wasson számára végleges bizonyíték volt arra. hogy az izolációs kísérletekben is hasznosak lehetnek a hatásában a varázsgombákkal rokon LSD-vel 74 . Valószínűleg ők voltak az első idegenek. és nemcsak babona. és elvégezte a szent gombák botanikai meghatározását. hogy objektív szemlélő maradhasson. G. olyanok. Wasson a Mushrooms. a Merck és a Smith. hogy a gomba hogyan kerítette teljesen hatalmába. Alan Richardson fényképész tehát 1955 júniusának végén kóstolhatta meg a szent gombát egy éjszakai gombaceremónián. Mivel a kémiai vizsgálatok Párizsban és az Egyesült Államokban eredménytelenek maradtak. Ezt csodálatos oszlopcsarnokok. hogy a gombáknak tulajdonított varázserő valóban létezik. hogy megpróbált harcolni a hatása ellen. hogy számukra lehetővé tették az aktív részvételt egy gombaceremónián. Wassontól kapták. földöntúli harmóniát és pompát sugárzó paloták. R. Lelke a testétől elszakadva időtlenül lebegett a magasabb valóság képeivel terhes fantáziában. Kline & French munkacsoportjai foglalkoztak ezzel a problémával. annak ellenére. Heim professzor a Sandoz AG-hoz fordult arra gondolva. amit az ember csak a legendákból ismer. Heim elkísérte a Wasson házaspárt a mazatékok földjén szervezett további expedíciókra. A mesterséges kultúrában történő tenyésztésre főként a Psilocybe mexicana fajt találta alkalmasnak. meselények által húzott győzelmi kocsik látomásai követték. A varázsgombákkal végzett botanikai munkákkal párhuzamosan folyt a kémiai elemzés azzal a céllal. hogy a Strophariaceae családjához tartozó lemezes gombáról van szó. ám a legutolsó kapu mégis zárva maradt.szemérmességet és tartózkodását. a kimondhatatlan. hogy a gombaszövetből kinyerjék a hallucinogén hatóanyagot. amik aztán építészeti jelleget öltöttek. Gordon Wasson és kísérője. majd mesebeli ragyogású tájakat látott. Kiderült. ahol a jelentés a szokásos hétköznapi világnál mélyebb volt. Először geometrikus színes mintákat látott. az első fehér emberek. Az amerikai laboratóriumok a gombákat részben R. míg az Egyesült Államokban két nagy gyógyszergyár.

A helyzet komolysága ellenére felvidított. ahogy azt normálisan ismerem. Ugyanakkor eredménytelen maradt az akaratom minden erőfeszítése arra. amint az a kísérleti jegyzőkönyv alábbi részletéből is kiderül: „Fél óra múlva a külvilág idegenszerű változáson ment át. Minden mexikói jelleget öltött. aki évtizedes közös munkánk során megbízható munkatárssá vált. Ő azonban nem lelkesedett túlságosan a feladatért. összesen 2. A gombáknak erős pszichés hatása volt. egyszerre azték áldozati pappá változott. Mivel a keresett hatóanyag kémiai tulajdonságaival kapcsolatban semmilyen kiindulási pontunk nem volt. Így tehát az LSD volt az. amiből a hallucinogén jellemző meglétére következtethettünk volna. A kémiai elemzés megkezdéséhez néhány száz grammnyi szárított Psilocybe mexicana gomba állt rendelkezésemre.4 gramm szárított Psilocybe mexicana gombát fogyasztottam el. ha hirtelen obszidián kést vett volna elő. Wasson és Heim adatai szerint ez a mennyiség közepes adagnak felelt meg a curanderók gyakorlatában. hogy régről ismert formájukban és színeikben lássam a dolgokat. hogy a gombák mexikói eredetének ismeretében mexikói jeleneteket képzelek. úgy döntöttem. a meghatározással kapcsolatos kísérleteket a kivonatok hatása alapján kellett elvégeznünk. Ezt csak a gombával emberen végzett kísérlettel lehetett megállapítani. sem kutyákban. hogy a vérnyomásomat ellenőrizze. Amikor a kísérletet felügyelő orvos fölém hajolt. ahogy a kollegám németes arca teljesen 75 . A kísérlet során harminckét darab.gyűjtött kísérleti tapasztalataink. Mivel a sikeres munkához elengedhetetlen lelkesedést nem sikerült benne felkeltenem. ami a teonanacatlnak utat mutatott a laboratóriumaink felé. úgy most is magam végeztem el ezt az alapvető kísérletet. Ezért kétségeink támadtak arról. és nem lepődtem volna meg. és az volt a szándékom. vajon a Párizsban tenyésztett és kiszárított gombák egyáltalán hatásosak-e még. megpróbáltam szándékosan úgy tekinteni a környezetemet. a vizsgálatokat magam végzem el. Ugyanakkor a különböző kivonatok közül egyik sem mutatott semmilyen egyértelmű farmakológiai hatást sem egerekben. Mivel tökéletesen tudatában voltam annak. Ugyanis nem illendő. hogy a kutató a saját vizsgálataihoz szükséges de egyben kockázatot is rejtő önkísérletet másra testálja. hogy a vállalat felső vezetése körében sem az LSD. és tökéletesen ismerte munkamódszeremet. mivel tudta. Ahogy az LSD esetében. hogy a varázsgombákkal kapcsolatos munkát átadom az egyik kollegámnak. Nyitott és csukott szemmel is csak indián motívumokat és színeket láttam. Akkoriban a gyógyszervegyészeti kutatólaboratóriumok természetes anyagokkal foglalkozó részlegét vezettem. sem semmi azzal összefüggő dolog nem volt kedvelt téma. Az extrakciós és izolációs kísérletek során Hans Tscherter nevű laboránsommal dolgoztam együtt. amit Heim professzor laboratóriumban tenyésztett ki.

teljesen reálisan megélt világból érkeznék megszokott otthonomba. a gombák bevétele után körülbelül másfél órával a belső képek özöne (többnyire absztrakt. embereken végzett vizsgálattal sikerült izolálni és feldúsítani a hatásos anyagrészeket. H. nem maradt más választásunk. A pszilocibin és a pszilocin Mivel az emberen végzett kísérlet volt az egyetlen rendelkezésünkre álló próba a hatásos elemek megállapítására. Két utóbbi munkatársam jelentős mennyiségű gombaanyagot biztosított a vizsgálathoz. E megbízható. mint az állatok.4 gramm szárított gombával elvégzett kísérlet erős. A tesztsorozatban önkéntes kísérleti nyúlként további munkatársak és kollegák vettek részt. a vizsgálandó szárítmányból most már csak a mennyiség egyharmadának megfelelő. A megszokott valóságba történő visszalépés megnyugtató visszatérés volt. hogy attól féltem. Dr. ugyanezt állapítottuk meg az LSD-vel végzett állatkísérletek során. egyformán színtelen kristályos anyagot találtunk.” Ez az önkísérlet ismét igazolta. tehát 0. minthogy a további tesztelést magunkon végezzük el. A révület tetőpontján. mintha egy idegen. miután sikerült lényegesen javítaniuk a gombák laboratóriumi kultúráját.indiános arckifejezést vett fel. a formák és színek örvénye magával ragad. hogy pontosan meddig tartott ez a teljesen időtlennek megélt állapot. Az álom körülbelül hat óra multán véget ért. amiket „pszilocibinnek” és „pszilocinnek” neveztem el. hogy az ember sokkal érzékenyebben reagál a pszichoaktív anyagokra. A. 2. ha sikeresen be akarjuk fejezni a vizsgálatokat. Ezek a minták — ha volt bennük aktív anyag — csak enyhe. Nem a gombaanyag hatástalansága. Heim professzorral és munkatársaimmal.8 grammnyi gombát használtunk. és feloldódom benne. majd a legújabb szeparációs eljárás használata mellett megtaláltuk ennek tiszta kémiai változatát is. Brack és Dr. hogy a kivonatok egérben és kutyában látszólag hatástalanok maradtak. hanem a kísérleti állatok ilyen hatóanyagokkal szemben mutatott reakcióképességének hiánya volt az oka annak. Kobel kutatókkal közösen 1958 márciusában tettem közzé az eredményeket az Experientia című folyóiratban. ami azonban annyira egyértelmű volt. 76 . több órán át tartó reakciót okozott. Amint már említettem. Mivel a fentiekben leírt. Két új. a munkaképességet rövid időre befolyásoló hatást fejtettek ki. Szubjektíven nem tudtam volna megmondani. hogy segítségével világosan meg lehetett különböztetni egymástól az üres és a hatóanyagot tartalmazó szárítmányokat. gyorsan változó motívumú formák és színek) olyan ijesztő méretet öltött.

Sikerült kidolgozni a pszilocibin és a pszilocin teljes szintézisét is. mind az embernél. A foszforsav-csoportnak semmi köze a hatáshoz — hiszen a foszforsav nélküli pszilocin épp olyan hatásos. Frey.A vizsgálat következő szakaszában. amely már 0. Miben rejlik tehát az a felismerhető haladás. tehát csak 4-6 órán át szemben az LSD 8-12 órás hatásával. Ehhez képest a gombaanyagok hatása rövidebb ideig tart. illetve ennek alapján a vegyületek szintézisén dolgoztunk. hogy a pszilocibin és a pszilocin nemcsak a pszichikai hatás szempontjából rokon az LSD-vel. A gomba hatóanyagának kémiai felépítése sok szempontból figyelemre méltó. Dr. biológiai szempontból fontos indolvegyületek csoportjába tartozik. amivel ezeket az anyagokat nagyobb mennyiségben lehet mesterségesen előállítani a gomba használata nélkül. Ahogy azt már leírtam Az LSD állatkísérletekben és a biológiai kutatásban című fejezetben. A pszilocibin és a pszilocin az LSD-hez hasonlóan az állatok és a növények világában előforduló. Dr. mint a hatóanyag kivonása gombából. mint az LSD. A szintetikus előállítás ésszerűbb és olcsóbb. addig a pszilocibin stabil anyag. A pszilocibin a pszilocin foszforsavas észtere. Petrzilka és Dr. Dr. hanem kémiai felépítésük is nagyon hasonló. hogy az LSD-hez hasonlóan gátolja a szerotonin hatását különböző szervekben. a szerotoninnak fontos szerep jut az agyfunkciók kémiai rendszerében. mint a pszilocibin —. H. A pszilocibin és a pszilocin egyéb farmakológiai tulajdonságai is hasonlítanak az LSD-hez. A pszilocibin és a pszilocin kémiai felépítése a szerotonin felépítéséhez is hasonlít.01 g). A farmakológiai kísérletek során mindkét gombából származó anyagról kiderült. A legfontosabb különbség a hatásos mennyiségben mutatkozik mind az állatkísérletekben. viszont stabilabbá teszi a molekulát. Tisztáztuk a kémiai szerkezetét azoknak az anyagoknak. 77 . hogy a gombában Isten lakik. A pszilocibin vagy a pszilocin közepesen hatásos adagja emberben 10 mg (0.1 mg adagban erős hatású. A hatóanyagok izolálásával és szintézisével kivettük a varázslatot a varázsgombából. Míg a pszilocint a levegőben jelenlévő oxigén hamar lebontja. ez az első és eddig egyetlen a természetben fellelhető foszforsav-tartalmú indolvegyület. A. tehát mindkét anyag százszor kevésbé hatásos. Ott. J. F. Troxler vett részt. melynek során a pszilocibin és a pszilocin kémiai szerkezetét igyekeztünk megállapítani. amelyek csodálatos hatása alapján az indiánok évezredeken át hitték. és mint ilyen. hogy a teonanácatl csodálatos hatásának rejtélyét két kristályos anyag hatásának rejtélyévé fordítottuk át. Th. A mindkét gomba-hatóanyagban és az LSD-ben közös kémiai jellemzők azt mutatták. tehát azt a technikai eljárást. amit ebben az esetben a természettudományos kutatásnak köszönhetünk? Tulajdonképpen csak abban. majd lombikban mesterségesen elő is állítottuk ugyanezeket az anyagokat. hiszen magát a hatást a tudomány legfeljebb leírni tudja. mint az LSD-é. de megmagyarázni nem.

Úgy éreztem. 11:10 hasadtság érzése. hogy szilárdan elhatároztam. de kellemes szédülés és „élvezetesen mély légzés”. 1961. hallucinogén jelleget Rudolf Gelpke itt közölt pszilocibin-kísérletről származó jegyzőkönyvével mutatom be. több ezer rétegben tornyosultak egymásra — ég fölött ég —. A színek nagyon intenzívek.A pszilocibin pszichikai hatásának hasonlóságát az LSD-vel. 10:50 erős! szédülés. kimentem a szabadba és lefeküdtem a gyepre. a nyelv kifejezőeszközei elmondhatatlanul szegényesek — legalább is a belső élmény áradatához képest. hogy odafönt a következő pillanatban valami hatalmas. hogy leírjam egyetlen perc hatalmas élményanyagát. különböző ének. Igaz. színek intenzívek: minden rózsaszín és piros. de csak a várakozás. hallatlan. április 6. az írás mozdulatai végtelenül lassúak voltak. „a végső érzelem 78 . száz év sem lenne elég ahhoz. Ahol megáll az idő (10 mg pszilocibin. és arra vártam. könnyű. ahol Dr. a sejtés maradt. össze kell szednem magam. 11:05 a világ az asztal közepére szűkül be. Először még az optikai benyomások álltak a középpontban: döbbenettel néztem a közeli erdőben álló fasorok parttalan egymásutánját. Közvetlenül ezután a bejegyzés után felálltam a reggeliző asztaltól. A bódulat hamar csúcspontjára érkezett. H-val és feleségeinkkel étkeztünk. beszédesség. már említett kiadványban jelent meg. már nem tudok koncentrálni… 10:55 izgatottság. ami elborított. hallatlan — hogyan is tudnám leírni ezt az érzést? Hullámok. még soha nem volt dolog jelenik meg vagy történik — vajon meglátom Istent? —. amelyek folyton hangtalanul és lélegzetelállító nagysággal. hogy folyamatosan jegyzetelek majd. ez most mégis merő időpocsékolásnak tűnt. ami az Antaios című. és felrobbanással fenyegetett. illetve a látomásos. 10 óra 20 perc) A hatás körülbelül húsz perc múlva jelentkezik: vidámság. azután a napsütötte égen a felhőfecniket.

hogy minden rendben van — a mindenség alapja és eredete jó. hanem az ember belső űrutazása. Megértettem. ami darabonként zabálja fel. Biztosan tudtam. ott az ember az idő bálványának rabszolgája. A hatás csekély volt. tipródásra és aprómunkára vagyunk ítélve. balga módon megpróbáltam kitolni a visszatérés időpontját. és 11 óra 45 perckor újabb hat milligrammos adag pszilocibint vettem magamhoz. Ugyanebben a pillanatban megértettem a szenvedést és az undort is. napok. a hétköznapi élet rossz hangulatait és félreértéseit: olyankor az ember soha nem „egész”. hetek és évek apró cserepeire törve. ami valahol az idő gravitációján túl fekszik. Az LSD-vel és pszilocibinnel végzett kísérletsorozatban három alkalommal Li Gelpke asszony is részt vett. abszolút csúcspont volt: elöntött a boldogság érzése. a másodpercek. állatiasan érzéki gyengédséggel simogatták a fahasábokat. az emlékeim (arról. miközben mindez a bealkonyult „múltból” származik. Ezért a kép is olyan sokrétegű. és mi a ködös „jövőbe” visszük. és vezették a tollamat. mint az emlékkép. Miközben dolgoztam rajta. Ezután teljesen magamba süppedtem. mindannyiunknak magunkkal kell cipelnünk a tökéletest és az abszolútot. azokban viszontláttam a látomásaim motívumait — igazán ijesztő volt…” 79 . percek. felszabdalva. amit „jelennek” nevezünk. amit a pszilocibin hatása alatt megéltem) ismét valósággá váltak. és a jobb alsó sarokban fekvő alak az álmai rabja… Amikor hetekkel később kezembe került néhány a mexikói művészetről szóló kötet. és említésre semmiképp nem érdemes. de nem a külső. minden dolgok egyidejűségét. a létezés Ős-okát — ami mindig is létezett és létezik majd — ott. és a kert egyik sarkában leheveredtem egy naptól meleg farakásra — az ujjaim túláradó.küszöbén”… Azután ismét továbbálltam — zavart a többiek közelsége —. és a valóságot egy pillanatra olyan helyzetből tapasztaltam meg. ahol ez mélyen a lélekbe fúródott kínzó tüske. minden kívánnivaló nélküli kielégültség — csukott szemeim mögött cseréppiros díszekkel teli üres teremben találtam magam. majd 14 óra 30-kor ismét 4 milligrammot. Amikor ismét érezni kezdtem ezt a gravitációt. hanem darabokban van. az emberi lét hétköznapjaiban. emlékeztető a soha nem teljesült igényre. az arany idők örök pillanatát. Az élményeit megörökítő tusrajzhoz a következő megjegyzéseket fűzte: „A lapon látható dolgok közül semmit nem alakítottam tudatosan. az elveszett és megígért paradicsom délibábja ebben a lázálomban. ami egyben „a teljes szélcsend világközepe” volt. A kábulat űrutazás volt. mindannyian tolakodásra. órák.

a kereszténység által csak kevéssé befolyásolt életüket. Bizonyos indián törzsek. például a zapoték. A gyógynövényről szóló első feljegyzéseket spanyol történetíróknál találjuk a XVI. „Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus Seu Plantarum. Gordon Wassonnak is feltűnt. A mag elkábítja és összezavarja az érzékeket. Például Bernardino de Sahagún ferences szerzetes a már idézett híres krónikájában. chinantet. Az ololiuqui történeti etnológiai és botanikai szempontjairól kitűnő tanulmányt írt 1941-ben R. seu planta orbicularium foliorum.A mexikói motívumok jelentkezését pszilocibin-kábulatban már én is megfigyeltem első szárított Psilocybe mexicana gombával végzett önkísérletem során. Cap XIV. században. mazaték és mixték indiánok mind a mai napig használják az ololiuquit. amit már a Kolumbusz előtti időkben az aztékok és a szomszédos népek vallási ceremóniákhoz és mágikus gyógyeljárásokhoz használtak. A címe: A Contribution to our Knowledge of Rivea corymbosa. az ololiuqui problémája kezdett foglalkoztatni. Ezek a törzsek Dél-Mexikó távoli hegyei között egész a legutóbbi időkig élték elszigetelt. egy másik. a Historia General de Los Cosas de Nueva España című könyvben így ír az ololiuqui csodás hatásairól: „Létezik egy növény. Ezen megfigyelések alapján adott hangot annak a gyanújának. 80 . varázsitalként isszák…” Az ololiuqui első leírása (Francisco Hernandez. Az ololiuqui „varázsszulák” Azután. akik egyébként a peyotlt és a teonanacatlt is említik. A jelenség R. Az „ololiuqui” az azték neve egy bizonyos szulákféle (Convolvulaceae) magjának. Animalium. melynek ololiuqui a neve. Róma. hogy az ősi mexikói művészetre befolyással lehettek a gombamámorban megjelenő látomásos képek. hasonlóan a peyotl meszkalinkaktuszhoz és a teonanacatl gombához. Az ololiuqui történetéről szóló alábbi adatok főként Schultes monográfiájából származnak. The Narcotic Ololiuqui of the Aztecs. az Egyesült Államokbeli Cambridge-ben működő Harvard Botanikai Múzeum igazgatója. Mineralium Mexicanorum Historia”. ami olyan magot terem. Evans Schultes. amit coatl xoxouhqui (zöld kígyó) néven illetnek. 1651 De OLOLIUQUI. vegytani szempontból még nem tisztázott mexikói varázsnövény. hogy viszonylag rövid idő alatt sikerült megoldani a szent teonanacatl gomba rejtélyét.

Luem Gallicam curat. & longiusculos. mint egyetlen beszámoló a Turbina corymbosa magjával folytatott vegytani munkákról. kúszó növény. & lumbis faeminarum laxis. Flores albos. Az ololiuqui magok hatásosságáról ellentmondásos beszámolók jelentek meg. a magok kerekdedek…. milleq. virides. & fronti. devoratum vero. & temperie. illitumq.OLOLIUQUI. semmi más nem állt rendelkezésemre. & daemonu obversatium effigies circumspectarent. radices fibris similes. akit II. középnagyok…. amit fokozott vizuális érzékenység kísért. quod tritum. vékony. Indorum sacrifici cum videri volebant versari cum Superis. capiti. Négy óra eltelte után ellazult és kellemes 81 . Fülöp spanyol király küldött Mexikóba. (mexikói hajnalka) magjaként történő botanikai azonosítása sok vitát okozott szakmai körökben. ea vescebatur planta. aucto robore mirum auxiliatur in modum. ebből a növényből esznek. Ilyenkor sok ezer fantáziakép és démon jelenik meg előttük…” Ezen viszonylag jó leírás ellenére az ololiuqui a Rivea corymbosa Hall f. Dolores ex frigore ortos sedat. impense calida. ac devoratum. Körülbelül hatvan-száz mag elfogyasztása után apátiával és ürességgel jellemezhető állapotba került. unde nomen. Calida quarto ordine planta est. 1955-ben H. Mineralium Mexicanorum Historia cím alatt megjelent monumentális munkájának Az ololiuqui-ról szóló fejezetében részletesen leírja és először illusztrálja is az ololiuqui-t. venerem excitat. Flatum. Az 1651-ben Rómában Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus Seu Plantarum. hogy ott 1570 és 1575 között a bennszülöttek gyógyszereit tanulmányozza. és újabban a Turbina corymbosa (L. Luxatis aut fractis ossibus. Ezt C. amit mások coaxihuitlnek vagy kígyófűnek neveznek. zöld szív alakú levelekkel…. Animalium.) Raf fajtát javasolják pontos botanikai leírásként. Amikor 1959-ben elhatároztam. veluti & planta eius. hogy elkábuljanak. Osmond pszichiáter önkísérleteket végzett a Turbina corymbosa magjával. A rajzot kísérő latin szöveg kivonatának fordítása így hangzik: „Az ololiuqui.. ut desiperent. a virágok fehérek. volubilis herba est. cum lacte & Chilli. További tanúságot tesz a magok létezéséről Francisco Hernandez orvos. phantasmata. Pulvis refina mixtus pellit frigus. hogy megkísérlem az ololiuqui aktív hatóanyagának izolálását. G. Seminis etiam est usus in medicina. Semen rotundum simile Coriandro. tenuesq. folia viridia ferens. tenuia. Santessonnak azonban nem sikerült tiszta formában izolálnia a hatást hordozó anyagot. cordis figura. quam Coaxihuitl. Qua in re Solano maniaco Dioscoridis similis fortasse alicui videri possit. ac resposa accipere ab eis. Caules teretes. seu herbam Serpentis alii vocant. ac praeter naturam rumores discutit. Santesson farmakológus írta Stockholmban 1937-ben. Acri est sapore. amikor az indiánok papjai az istenekkel érintkeznek és tőlük tanácsot akarnak kérni. fertur morbis oculorum mederi.

Huautlában semilla de la Virgen a neve. Az ololiuqui 82 . hogy igaz lesz a feltételezésünk. hosszabb ideig tartó periódus következett. Mindazonáltal rendkívül csekély volt a valószínűsége annak. Hans Tscherter volt segítségemre. Wasson közvetítésével két mintányit kaptam az ololiuqui magokból. aki egy második. és az egész világon elterjedt dísznövény. szögletes magokat Ipomoea violacea L. G. Hipotézisünkkel szerencsénk volt. Kinross-Wright tett közzé Angliában 1958-ban. ami különböző változataiban. amiket egy Francisco Ortega nevű zapoték indián adott nekem. akivel már a gombák hatóanyagait is izoláltuk. J. Az indolvegyületek jelenlétét ugyanis gyorsan és egyszerűen ki lehet mutatni színreakcióval. ami tehát a Turbina corymbosa magja. amelyben nézetem szerint Rivea corymbosa magok vannak. Voltaképpen azonos a hajnalkával. Huautlából származó világosbarna. Az indolvegyületek már nyomokban is intenzív kékre színezik a megfelelő reagenssel elkészített oldatot. hogy az ololiuqui mag aktív hatóanyaga esetében azonos kémiai osztályba tartozó anyagokról lehet szó. augusztus 6-án kelt kísérőlevelében ezt írta nekem Mexikóvárosból: „Elküldök Önnek egy kis csomagot. a pszilocibin és a pszilocin tartozik: tehát indolvegyület. nagyobb tételt is küldött nekünk ez utóbbi magokból. kerek magok a botanikai meghatározás során valóban Rivea corymbosa (vagy Turbina corymbosa) magnak bizonyultak. felhasználják az Ipomoea violacea magját is. MacDougall is megerősítette. amit ololiuqui néven az aztékok híres drogjaként is ismerünk. Az ololiuqui növény kémiai vizsgálata során szorgalmas laborasszisztensem. kék vagy kék és piros csíkos virágkelyheivel majdnem minden kertben megörvendeztet minket. amiket Huautlában kaptam. amiket V. Azt a munkahipotézist állítottuk föl. (mexikói ibolyaszulák) növényként azonosítottuk. Ezt a megfigyelést T. Míg a Turbina corymbosa csak trópusi vagy szubtrópusi klímában él meg. a csomagban két kicsi üveg van magokkal. Amint látni fogja. 1959. míg a San Bartolo Yautepecből származó fekete. hogy milyen nagyszámú egyéb anyagcsoport létezik. melyek szerint nyolc önkéntes kísérleti személy 125 mag bevétele után sem érzett semmilyen hatást. mint ahová az LSD. Tételünket könnyen kipróbálhattuk.állapotú. A zapotékok az eredeti ololiuqui mellett. illetve egy nagyobb tartály ugyancsak magokkal. R. és amit „badoh-nak” vagy „badoh negronak” neveznek. amelyek az ololiuqui hatóanyagaként szóba jöhettek volna az indolvegyületekhez hasonlóan. különös tekintettel arra. addig az Ipomoea violacea a mérsékelt égövben is megterem. és amiket ő maga gyűjtött a növényekről a San Bartolo Yautepec nevű zapoték település mellett…” Az először említett. E megfigyelésnek ellentmondtak azok az eredmények.

amint az valószínűleg már az anyagok nevéből is kiderül a nem vegyész foglalkozásúaknak is. H. és megállapítottam. Az állapotra a szellemi üresség és valótlanságérzés volt jellemző. Az azonosítás meglepő eredményt hozott. Ebből az a jelentős tény következik. részben pedig ezen anyagok kémiai variációjával előállítottunk. Szakmabeli társaim szkeptikusan fogadták beszámolómat. A lizergsavamidot S. amidőn előadást tartottam az ololiuqui-vel végzett vizsgálatokról 1960 őszén Sydneyben. és azt nekem magamnak is sikerült már szintetizálnom azon vizsgálatok keretében. Az LSD-t tehát felfoghatjuk az ololiuqui hatóanyagának apró módosításaként. M. majd előállítottuk ezeket kémiailag tiszta formában.magokból bizonyos oldószerekkel készített kivonatok az indolvegyületekre jellemző kék elszíneződést mutatták. amik a laboratóriumomban már megtalálhatók voltak: nevezetesen azokkal az alkaloidokkal. a lizergsav-hidroxietilamidot. Először alig tűnt hihetőnek. Köztük volt az ergobazin nevű alkaloid is. Az ololiuqui legfontosabb hatóanyagaiként a lizergsavamidot. Ausztráliában a Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Szövetségének (IUPAC) természetes anyagokkal 83 . Mindezt egy nem kellemetlen testi fáradtság kísérte. amiket az elmúlt évtizedekben végzett vizsgálataink során részben izoláltunk az anyarozsból. mint az LSD. amelyek az LSD-hez is vezettek. Az LSD pszichikai hatásainak felfedezése után a lizergsavamidot is kipróbáltam önkísérletben. melynek szintézise az anyarozs-alkaloidokkal végzett vizsgálataim kiindulópontja volt. míg a hallás érzékenysége megnőtt. Csak a kísérlet megismétlése és a végrehajtott munkafázisok leggondosabb felülvizsgálata oszlatta el minden kétségünket saját eredményünk iránt: Az ősi mexikói varázsdrog. hogy ez a lombikban előállított vegyület húsz évvel később természetesen előforduló hatóanyagként köszön vissza egy ősi mexikói varázsnövényben. Timmis angol vegyészek írták le először az anyarozs-alkaloidok bomlási termékeként. ami végül alváshoz vezetett. A színreakció segítségével rövid idő alatt sikerült izolálni a magokban lévő indolvegyületeket. hanem kémiai struktúrája alapján is. amit találtunk. Solms pszichiáter által elvégzett szisztematikus vizsgálat igazolta a kísérleti anyagként LA-111 néven ismert lizergsav-amid ilyen hatásképletét. Akkoriban azonban még senki sem sejtette. az ololiuqui hatóanyagai tökéletesen megegyeztek azokkal az anyagokkal. hogy ugyancsak álomszerű állapotot eredményez — habár csak tízszer vagy hússzor nagyobb adagban. Az ololiuqui-ban megtalálható lizergsavamid és lizergsav-hidroxietilamid nagyon közeli rokona a lizergsav-dietilamidnak. a külvilág értelmetlennek tűnt. Smith és G. és kémiailag ezekkel közeli rokonságot mutató alkaloidokat találtunk. A Dr. hogy az LSD — amit kezdetben a szintetikus kémia egy termékének tartottunk — voltaképpen a szakrális mexikói drogok csoportjába tartozik. méghozzá nem csupán pszichikai hatásai.

foglalkozó kongresszusán. A referátumot követő vitákon az a gyanú merült föl, hogy a laboratóriumomban, ahol olyan sokat dolgozunk lizergsav-származékokkal, esetleg az ololiuqui-kivonatok véletlenül ilyen vegyületek nyomaival szennyeződtek. A fenntartások abból eredtek, hogy az eddig csak alacsonyabb rendű gombákban megtalálható anyarozs-alkaloidok magasabb rendű növényekben, tehát szulákfélékben való előfordulása ellentmond annak a tapasztalatnak, hogy bizonyos hatóanyagok az adott növénycsaládra jellemzőek, és arra is korlátozódnak. Valóban igaz, hogy ritka kivételnek minősül egy jellemző anyagcsoport előfordulása a növényvilág fejlődéstörténeti szempontból egymástól két távol eső részében — ebben az esetben az anyarozs-alkaloidokra ez vonatkozik. Az eredményeinket azonban igazolták, miután ezt követően különböző laboratóriumok ismét elvégezték az ololiuqui maggal folytatott vizsgálatainkat az Egyesült Államokban, Németországban és Hollandiában. A kétkedés olyan fokú volt, hogy azt a lehetőséget is felvetették, vajon a magokat nem fertőzte-e meg valamilyen alkaloidokat termelő gomba, amit azonban sikerült kísérleti úton kizárni. Az ololiuqui mag hatóanyagával végzett munkának váratlan utójátéka is volt, habár ez csak a szaksajtóban ismeretes. Két holland vetőmag-nagykereskedő értesített minket arról, hogy az utóbbi időkben rendkívül megnőtt az Ipomoea violacea, tehát a kékvirágú hajnalka magjának forgalma. Ráadásul szokatlan vevőkör jelentkezett a magokért. Feltételezték, hogy a nagy kereslet a laboratóriumainkban a maggal folytatott vizsgálatokkal függhet össze, és erről szerettek volna többet tudni. Kiderült, hogy az új vevőkör hippikből és más olyan emberekből állt, akik hallucinogén drogok iránt érdeklődtek. Azt gondolták, hogy az ololiuqui magja helyettesítheti az egyre nehezebben hozzáférhető LSD-t. A hajnalkamag sikere csak viszonylag rövid ideig tartott, nyilván a kevés jó tapasztalat következtében, amit a kábítószeres világ ezzel az új és egyszerre ősrégi droggal szerzett. A porrá tört és vízzel, tejjel vagy más itallal elkevert ololiuqui mag íze borzalmas, és a gyomor nehezen viseli el. Ráadásul az ololiuqui pszichikai hatásai eltérnek az LSD hatásától, ugyanis az eufórikus és hallucinogén komponens kevésbé jellemző, hanem sokkal inkább uralkodik a szellemi üresség, a félelem és a depresszió érzése. Semmilyen drog esetében nem kívánatos az itt jellemző levertség és fáradtságérzés. Mindez oka lehet annak, hogy alábbhagyott a kábítószeres világ érdeklődése a hajnalkamag iránt. Csak kevés vizsgálatot végeztek eddig arról, hogy lehet-e a gyógyászatban hasznosítani az ololiuqui hatóanyagát. Véleményem szerint mindenekelőtt tisztázni kellene, hogy a bizonyos ololiuqui-hatóanyagokra jellemző erősen szedatív, narkotikus hatás — vagy a kémiailag módosított változatok — hasznos lehet-e az orvostudomány számára.

84

Az ololiuqui-val végzett vizsgálatokkal szépen beteljesedett a hallucinogén drogok területén végzett munkám. Immár valóságos kört alkottak, mondhatjuk, „mágikus” kört: a kiindulópont a természetesen előforduló ergobazin anyarozs-alkaloid alapján előállított lizergsavamidok voltak. Ezek vezettek a lizergsav-dietilamid, vagyis az LSD szintéziséhez. Az LSD hallucinogén hatóanyaggal folytatott munkák vezettek a teonanacatl hallucinogén varázsgomba vizsgálatához, amiből a pszilocibin és a pszilocin hatóanyagokat izoláltuk. A teonanacatl mexikói varázsnövénnyel folytatott munkából következett egy második mexikói varázsnövény, az ololiuqui vizsgálata. Az ololiuqui-ban megint lizergsavamidokat találtunk hallucinogén hatóanyagként, köztük ergobazint is; ezzel tehát bezárult a bűvös kör.

10. A Ska Maria Pastora varázsnövény nyomában
Gordon Wasson, akihez a mexikói varázsgombák vizsgálata óta baráti kapcsolatok fűztek, 1962 őszén meghívott engem és a feleségemet, hogy vegyünk részt egy mexikói expedícióban. A vállalkozás célja egy további mexikói varázsnövény felkutatása volt. Wasson Mexikó déli hegyeibe tett utazásai során megtudta, hogy a mazatékok egy növény leveléből préselt levet használnak vallásos-gyógyító eljárásaikhoz, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy a teonanacatl gombákat és az ololiuqui magokat használják. Ez a növény a hojas de la Pastora vagy hojas de Maria Pastora, illetve mazatékul a Ska Pastora vagy Ska Maria Pastora (a pásztornő levele, vagy Isten anyja, Mária, a pásztornő levelei). Az volt hát a feladatunk, hogy megállapítsuk, melyik növényről származnak „Mária pásztornő levelei”, majd ezt a növényt meghatározzuk botanikailag. Emellett az is a szándékunk volt, hogy lehetőleg annyi növényi anyagot gyűjtsünk össze, amiből el lehet végezni az anyagban található hallucinogén hatóanyagok kémiai vizsgálatát. Öszvérháton a mexikói felföldön át 1962. szeptember 26-án feleségemmel Mexikóvárosba repültem az expedícióra, és itt találkoztunk Gordon Wassonnal. Ő már elvégzett minden szükséges előkészítő munkát, úgyhogy már két nap múlva továbbutazhattunk délnek. Csatlakozott hozzánk Irmgard Johnson-Weitlaner, a szövetségesek észak-afrikai partraszállásakor elesett Jean B. Johnson, a mexikói varázsgombák néprajzi kutatásában úttörő szerepet játszó tudós özvegye. Apja, Robert J. Weitlaner Ausztriából vándorolt be Mexikóba, és szintén közreműködött a gombakultusz újrafelfedezésében. Johnson asszony a Mexikóvárosban működő Néprajzi Nemzeti Múzeumnál dolgozott az indián szőttesek szakértőjeként. Két napig utaztunk egy hatalmas Land Roverrel a felföldön át, elhaladtunk a hófödte
85

Popocatapetl mellett, majd Pueblán át le az Orizaba völgyébe, ahol pompás trópusi vegetáció fogadott; ezután komppal átkeltünk a Popoloapan (Pillangó) folyón, majd a volt azték helyőrség Tuxtepec érintésével jutottunk el Jalapa de Diazba, ebbe a dombon fekvő mazaték faluba, ahonnan az expedíció indult. Az egész falu összeszaladt, amikor megérkeztünk a vadonban szélesen elterülő település központi piacterére. Idősebb és fiatalabb férfiak hagyták ott félig nyitott kunyhóikat és bódéikat, ahol guggoltak vagy álldogáltak. Bizalmatlanul, mégis kíváncsian tolongtak a Land Rover körül, legtöbben mezítláb, de mindenki sombreróban. Nőket vagy lányokat egyáltalán nem láttunk. Az egyik férfi értésünkre adta, hogy kövessük őt. Elvezetett minket a falu vezetőjéhez, egy kövér mesztichez, aki bádogtetős egyemeletes házában tartotta székhelyét. Gordon megmutatta neki igazolványainkat, amiket a civil hatóságok és Oaxaca tartomány katonai kormányzója állított ki, és amikben leírták, hogy tartózkodásunk célja tudományos kutatások végzése. A falu vezetőjét láthatóan lenyűgözték a nagyformátumú, pecsétekkel ellátott dokumentumok — valószínűleg olvasni sem tudott. Tágas pajtában biztosított nekünk szállást. Kicsit körülnéztem a faluban. A falu főterének a hegyoldal felé emelkedő oldalán egy nagy, valamikor bizonyára igen szép, a gyarmati időkből származó templom romjai emelkedtek szinte kísértetiesen. Most már nőket is láttam, akik fehér, piros szegéllyel díszített ruhában és hosszú copfba font kékesfekete hajjal bújtak elő szégyenlősen a kunyhókból, hogy megszemléljék az idegeneket. Az étkezésünkről egy idős mazatéknő gondoskodott, aki egy fiatal szakácsnőt és két cselédet dirigált. Egy tipikus mazaték kunyhóban lakott. Ezek egyszerű nyolcszögletű építmények, szalmával fedett sátortetővel, és egymás mellé sorolt farönkökből emelt falakkal, ablakuk nincsen, hanem a rönkök közötti rések biztosítanak elégséges kilátást. A kunyhó közepén a döngölt agyagos talajon szárított agyagból vagy kőből rakott, a talaj szintjéből kiemelkedő nyílt tűzhely áll. A füst a falakba vágott nagy nyílásokon át távozik a tetőorom két végén. A hálóhelyek háncsból fonott matracok az egyik sarokban vagy a falak mentén elhelyezve. A kunyhót lakói háziállatokkal osztják meg: fekete disznókkal, pulykákkal és csirkékkel. Enni sült csirkét, fekete babot és kenyér helyett tortillát, egyfajta kukoricalisztből sütött omlettet kaptunk. Hozzá sört és tequilát, vagyis agavépálinkát ittunk. Másnap kora reggel összeállt kis csapatunk, hogy öszvéren nekivágjunk a Sierra Mazatecának. A falu lótenyészetétől béreltünk öszvéreket és kíséretet is. Guadelupe, az utat ismerő mazaték indián ült a vezető állaton, és vezette a csapatot. Gordon, Irmgard, a feleségem és én középen lovagoltunk öszvéreinken. Az oszlop végén Teodosio és a mindenki által csak Chicónak nevezett Pedro, két mezítlábas fiatal fiú menetelt a csomagjainkkal megrakodott hátasok mellett.

86

színes szegéllyel ékesített köpenyeikben. kúszónövényekkel benőtt fákból álló őserdő. vagy meredeken lejtős szakaszokon át vezető ösvényen. Reggel arra ébredtem. ahogy így eltakarva lábaltak az öszvérek mellett. Döbbenetes ügyességgel használták ki a járhatatlan. a hátukon hordott kávézsákot a homlokukra erősített pánttal tartva. aki előtt már 87 . Ayautlában több napig maradtunk. amikkel Gordon szerelt fel minket. amikor elértük első táborhelyünket. egy fiatal mesztic suhanc. A most üresen álló szomszédos házban egy férfi lakott. Utunk fullasztó hőségben és párás levegőben haladt. részben sziklás. Ayautla főnöke. Este a mazaték mellett spanyolul is tudó Doña Donata gyertyafény mellett beszélt a faluban folyó életről: A látszólag oly békés és paradicsomi természeti környezetben álló kunyhók majd mindegyikében lejátszódott már valamilyen tragédia. amikor a fiatal indián nők és lányok estefelé hazatértek a kávéültetvényekről világos színű. és most életfogytiglani börtönbüntetését tölti. Azután viszont éppen ez bizonyult az utazás elképzelhető legeszményibb módjának. heves trópusi záporban jól jöttek a viaszosvászonból készült hosszú. ezt a hegyoldalban elszórtan fekvő mazaték települést. Újabb napi utazás után derék öszvéreink hátán értük el Ayautlát. Az öszvérek egyenletes lépésekben libasorban követték a vezető állatot. Indián kísérőink óriási szív alakú levelekkel védekeztek a hirtelen eső ellen. aki megölte a feleségét. Ráadásul a környékbeli kávétermesztés úrnője is volt. Don Joaquim Garcia. amelyek fölött csodás pillangók nyüzsögtek. Már esteledett.Eltartott egy ideig. Donata asszony egy egész nagycsaládot vezetett. Teodosio és Chico nagy zöld szöcskének tűnt. és féltékenységből megölték. Doña Donata egyik vejének egy másik nővel volt viszonya. Hatalmas. a „La Providencia” nevű tanyát. amiket hamarjában az út szélén vágtak maguknak. amíg hozzászoktunk a kemény fanyergekhez. vagyis az Ipomoea violacea kék virágkelyhei. a szabadban terítettük ki hálózsákjainkat. az út mentén virágok. köztük betegeskedő férjét is. részben süppedő talajt. Útközben sokszor rám köszöntek a bokrokból a varázsszulák. Az út minden gondjától megszabadulva maradéktalanul a táj és a trópusi vegetáció szépségének szentelhettük figyelmünket. A frissen szedett kávébabot egy melléképületben gyűjtötték. Doña Donata Sosa de Garcia házában kaptunk szállást. a nagycsalád feje vendégszeretően és méltósággal fogadott minket. Itt vadon terem. patakokon. Egy-egy rövid. aztán banáncserjékkel vagy kávéültetvénnyel tarkított tisztások a lazán álló facsoportok között. Gordon és én az előtető alatt. majd szédítő lejtőkön át a Rio Santo Domingo folyómedrében fölfelé a völgyben. Szép látvány volt. míg nálunk kerti dísznövényként termesztik. Vendéglátónk. A lovasoknak egyáltalán nem kellett irányítaniuk őket. haladtak árkon-bokron. hogy egy malac röfögött az arcom fölött. hol meredek emelkedőkön. A fekete ololiuqui magok erről a növényről származnak. széles poncsók.

a környéken szétszórtan élő rokonán keresztül kapcsolatot találjunk olyan curanderókkal és curanderákkal. akik használják a hojas de la Pastorát. mivel törvénytelen adókat szedett. aki még az egyik gombaexpedícióból ismerte őt. Gordon Wasson meghívására érkezett ide. egy vegyesbolt. vagyis füvesemberekkel és asszonyokkal. csak két állig felfegyverzett férfi kíséretében merte megtenni a kunyhójától a bádogtetős tanácsházban berendezett „irodáig” tartó rövidke utat. a curandero. Ugyanakkor egy egész csokornyit kaptunk a keresett növény virágzó példányaiból egy idős füvesasszonytól. Előtte San Miguel-Huautla faluban éjszakáztunk magasan a hegyek között. hogy ezen a tájékon mire is használják. ezt a növényi anyagot nem tudtuk botanikai meghatározáshoz felhasználni. hogy lelövik. narancs. Azt a kifogást hozta föl.délelőtt tiszteletünket tettük. ugyanis ismerte a környék veszélyeit. és esővédők a lovaknak és öszvéreknek. hogy mazaték és spanyol tolmácsként dolgozzon. nagytiszteletű és gyönyörű nevű Natividad Rosa asszonytól. hogy elvégezze előttünk a hojas ceremóniát. és fürdésre csábított. Rio Santiagóban csatlakozott hozzánk Doña Herlinda Martinez Cid. Doña Herlinda rokoni kapcsolatainak segítségével sikerült először kapcsolatot találni egy gyógyítóval: ez volt Don Sabino. hogy közelebbit tudjunk meg a növény termőhelyéről vagy arról. Itt is a tipikus falukép fogadott: a centrumban piactér. Mivel késve érkeztünk Rio Santiagóba. Feladata az volt. Következő állomásunk a mélyen a völgyben fekvő San José Tenango volt. Sikertelenek maradtak a próbálkozásaink is arra. Felejthetetlen élvezet volt ez azok után a napok után. ezt az aprócska kékeszöld. hogy túl öreg a mágikus 88 . két-három boltocska.és citromfák valamint banánültetvények veszik körül. A hegyoldalban a sűrű dzsungelben forrást fedeztünk fel. de őt sem sikerült rábírni arra. Doña Herlinda már aggódott értünk. amikor egyáltalán nem volt lehetőségünk rendes mosakodásra. amelynek pompás friss vize egy természetes sziklamedencében gyűlt össze. és attól félt. fémes csillogású ékszert. és válaszolni a hojassal kapcsolatos kérdéseinkre. Mivel azonban hiányoztak a virágok és a gyökerek. Ő azonban tisztázatlan okokból nem volt hajlandó fogadni minket. A település a trópusi vegetáció közepén fekszik. a feltűnően pompás mazaték köpenyben járó. Attól félt. hogy számos. illetve segítsen nekünk abban. hogy lezuhantunk valamelyik sziklameredélyen vagy esetleg rablótámadás áldozatai lettünk. Újabb kétnapi lovaglás után értünk el Rio Santiagóba. Itt láttam először a szabad természetben kolibrit. a gyarmati időkből származó félig leomlott templommal. Doña Donata jó kapcsolatainak köszönhetően egy idős asszonytól kaptunk először mintát a keresett növényből: néhány levélnyi hojas de la Pastorát. amint a vastag liánok virágai között szálldosott. egy Huautla de Jimenezben dolgozó tanárnő.

Herlinda rokonságába tartozó bizalmi ember a sötétség beállta után titkos ösvényen vezetett minket a curandera magányos.utazás fáradalmaihoz. hogy ahol kiásott egy növényt. aki ismerte a metate nevű kőmalom használatát. hogy feküdjünk le a döngölt agyagpadlóra helyezett gyékénymatracokra. A curandera gyertyát gyújtott 89 . hogy a füvesasszony fogad. ahogy a környéken minden indián nő. Néhány nappal később Natividad Rosa egy egész kosárnyi hojast hozott. mezítláb járt. Látnivalóan a Salvia (zsályafélék) neméhez tartozó növényről volt szó. A növénynek kék. és egy kendővel kinyomtuk a levét. Azt mesélte. Natividad Rosa azt sem árulta el nekünk. hogy a ceremóniák során a hojas kipréselt levét isszák meg. és ahol a dolgok megkapják a nevüket. a száruk kékes. Valószínűleg híre ment az üzletnek. amivel az indiánok már ősidők óta kézzel őrlik a kukoricát. amiért ötven peso fizetséget kért. mivel két további asszony is hozott nekünk még leveleket. és hogy hosszú utat kell megtenni bizonyos helyekig. ahhoz a tóhoz. tehát valószínűleg ez tartalmazza a hatóanyagot. azt mégis sikerült megszervezni. a közismert mezei zsálya rokona. Herlinda a csak mazatékul beszélő Consuela szavait spanyolra fordította. Ahogy fölfelé kapaszkodtunk. A munkában egy indiólány segített nekünk. és ezek alkalmasak voltak a botanikai meghatározásra. ahol a verebek énekelnek. amelyek húsztól harminc centiméterig terjedő hosszúságú fürtben helyezkednek el. ahhoz a forráshoz. Félénken engedett be minket a kunyhójába. Ezt alkohollal hígítottuk a tartósítás végett. hogy valaha részt veszünk egy ceremónián. Immár tehát a birtokunkban voltak egész növények virággal és gyökérrel együtt. A kapcsolatot megteremtő. hogy az ajándékba adott hojas csokrot hol szedte. és senki sem tudhatta meg. aki késznek mutatkozott „nekünk szolgálni”. hogy később Bázelben megvizsgálhassuk a laboratóriumban. Egy mozsárban összetörtük a friss leveleket. Nyilvánvalóan a szent szokások büntetendő megsértése volt. A faluból senki sem láthatott minket. majd üvegekbe töltöttük. és ezzel mondott köszönetet az isteneknek. fehér sisakos virágai vannak. A Salvia-ceremónia Tervezett továbbindulásunk előtti napon. Ez lehetett az igazi oka annak. a falu fölött a hegyoldalban álló kunyhójához. amikorra már feladtuk a reményt is. ahol a bölcs asszonyok az erejüket összegyűjtik. hogy idegenek. a sötétben idegen madarak kiáltása hallatszott. hogy a többi gyógyító megtagadta részvételünket a hojas ceremónián. Állítólag egy nagyon. és mindenhonnan kutyák ugattak minket. A curandera. Felszólított minket. majd a bejáratot azonnal eltorlaszolta egy nehéz gerendával. fehérek vesznek részt a szertartáson. ott egy kávébabot ültetett a földbe. nagyon messze fekvő erdei völgyben nőttek. mivel tudtuk. méghozzá egy curandera segítségével. Consuela Garcia a negyvenes éveiben járó asszony volt.

a földön és a füstölőedény fölött. A curandera magának hat pár levelet készített ki. A gombákat is mindig párokban adják. Egyszer csak furcsa zajokat és jövésmenést lehetett hallani a szobában — vajon valaki idegen rejtőzködött a kunyhóban. Consuela a poharak átadása előtt megkérdezte Anitát és Gordont. Részvételünk a ceremónián az expedíció csúcspontja volt. hogy hiszünk-e a rítusok szentségében és Krisztus vérében. Consuela elfújta a gyertyát. Hirtelen vihar tört ránk. Consuela megkérdezte. mi ügyben járunk. Végül a teli poharakat szertartásosan megfüstölte a kopál fölött. hogy anya és lánya jól vannak. aminek valószínűleg mágikus jelentősége van. Ezután körülményesen elkészítette a varázsitalt. majd finom szitán keresztül egy pohárba préselte. Mintegy húsz perc múlva Anita azt suttogta. A háncsmatracokon a sötétben fekve vártuk a hatást. hangos mennydörgés kísérte. A hojast a metate segítségével összetörte. Consuela aggódott. ugyanis kisbabát várt. hogy a falu lakói nem vettek észre. majd a gyertyát ismét a szentképek közé helyezte. Gordon is érezni kezdte a drog hatását. amin néhány szentkép állt mindenféle limlom között. miközben hirtelenjött trópusi eső dobolt a tetőn. hogy nem fogjuk tudni még sötétben elhagyni a kunyhóját úgy. A curandera most egy tálban kopált. Ezután megint éneklés következett. Miután igennel válaszoltak. az „oltárasztalról” a földre állította. az elemlámpa fénye mellett ereszkedtünk le a hegyoldalból bádogbarakkjainkhoz úgy. hogy a hojas 90 . világos peremű képzeteket lát. nem tudtam velük tartani. félig éneklő hangja. hogy egy darabig még maradjunk a háncsmatracokon és pihenjünk. énekelt és imákat vagy varázsigéket mondott. akit közvetlenül elutazása előtt New Yorkban idő előtt kellett kórházba szállítani. A ceremónia végén a curandera felszólított minket. Consuela megkérdezte. hogy hisznek-e a szertartás igazságában és szentségében. Ugyanennyit osztott ki Gordonnak is. A curandera meggyújtotta a gyertyát. ima és a gyertya manipulációja az „oltárasztalon”. Anita három pár levelet kapott. aminek illata hamarosan megtöltötte az egész kunyhót. gyakorlott mozdulatokkal dolgozni kezdett. és lehetőleg hang nélkül. hogy közülünk ki akar vele együtt inni. Ezután némán. Persze a kutyák mindenhol egyre csak ugattak. akinek alakját nem ismertük fel a gyertyafényben? Consuela láthatóan nyugtalanul kutatta át a helyiséget égő gyertyával a kezében. Helyettem a feleségem vállalta a feladatot. A rönkfalak résein keresztül a kunyhó sötétjébe hasított a villámok fénye. Gordon a lánya állapota felől érdeklődött. tömjénszerű gyantát gyújtott. Megerősítette. Ám a váratlan vihar napkelte előtt elállt. „Creemos” (hiszünk) válaszunk után folytatódott a szertartásos cselekmény. A metatét és a szitát gondosan kiöblítette vízzel. hogy csak a patkányok rendetlenkedtek. A sötétből felcsendült a curandera félig beszélő. Kiderült. és ünnepélyesen elfogyasztották a nagyon keserű ízű italt.egy asztalon. Ezután megint csend és sötét következett. hogy senki ne lásson meg. Azt a megnyugtató választ kapta. hogy furcsa. Ezt követte a voltaképpeni tanácskérés. Mivel én éppen súlyos gyomorpanaszoktól szenvedtem. Herlinda fordított: Azt kérdezte. Gordon jelentkezett.

Guadelupe és a két legény. és azonnal késznek mutatkozott a tablettákkal „szolgálni”. tehát az indiók problémáit. vagyis konzultációt tartani nekünk.de la Pastorát az indiók ugyanarra a célra és ugyanolyan szertartásos keretek között használják. Ezután elkísértem Gordont. Napközben Huautla de Jimenezben sétáltam. A Gordon Wasson és feleségem által átélt hojas miatti kábulat nem volt mély. hogy igyekezett megszüntetni a közvetítő kereskedelmet. Vezetőnk. Santiagón keresztül estefelé értük el utolsó állomásunkat mazaték földön. Az idős curandera arca okos volt. Terveink szerint innen autóval tértünk vissza Mexikóvárosba. csirkék és malacok kavarogtak. amelyben félmeztelen gyerekek. Az általunk most látott új kunyhóban — ahogy valószínűleg már a régiben is — elképesztő rendetlenség uralkodott. hogy sikerült a gombák szellemét tablettákba préselni. Abban maradtunk. akik oly biztonsággal és kellemesen vittek keresztül minket a Sierra Mazatecán. amiben az a történelmi találkozó történt Gordon Wassonnal. majd csapatunk ismét elindult felfelé a völgyben az éjszakai vihartól most a napfényben ragyogó. sem tartós. Másnap tiszteletünket tettük a Wasson kiadványaiból híressé vált curanderánál. Azonban tavaly júniusban meggyilkolták. Azt a házat felgyújtották. amikor elmeséltük. és holttestét 91 . Kellő mennyiségű eredeti növényi anyag is rendelkezésünkre állt nemcsak a botanikai meghatározáshoz. Az intézet vezetője nehézségekről számolt be. Az élménygazdag éjszaka reggelén búcsút mondtunk San José Tenangónak. A curandera egy távolabbi hegyoldalban lakott Huautla fölött. Huautla főnöke az Institute Nacional Indogenista közreműködésével megpróbálta kedvezőbbé tenni a termelő indióknak fizetett kávéárakat azzal. mint a teonanacatlt. vagyis a „szent gombákat”. viszont egyértelműen hallucinogén jelleget mutatott. amelyek a kávépolitika területén merültek fel. Láthatóan nagy benyomást tett rá. hanem a tervezett kémiai elemzéshez is. hogy ez a rákövetkező éjszaka Doña Herlinda házában történik majd meg. hogy a füvesasszony a teonanacatl titkát elárulta az idegeneknek. Huautla de Jimenez központi települését. amely a hegyoldalban lévő főút mentén terül el. A Posada Rosaurában. Maria Sabinánál. Hamarosan felmálháztunk és nyeregbe szálltunk. vagy egy irigy kollega amiatt. akinek ebben része lehetett. termékeny tájon át. hogy tanulmányozza és segítse megoldani a bennszülött lakosság. Gordon Wasson 1955 nyarán egy éjszakai ceremónián az ő kunyhójában kóstolta meg a szent gombákat — valószínűleg ő volt az első fehér ember. aki meglátogatta az Institute Nacional Indogenistát. Teodosio és Pedro a megbeszélt időben jelent meg az öszvérekkel a barakk előtt. Ennek az állami szervezetnek az a feladata. Huautla akkoriban létező egyetlen fogadójában elköltött ebéddel búcsúztunk el indián kísérőinktől és hűséges öszvéreinktől. szokatlanul változékony és kifejező. valószínűleg a felindult helyiek.

Sétánk során betértünk a dómba is. meghívott minket egy pohárka tequilára a sekrestyébe. Minden előkészület és az ezt követő szertartás is nagyon hasonló volt ahhoz. míg feleségem és Irmgard csak egy-egy tablettát vett be. ami húsz milligramm pszilocibinnek felel meg. oda már megérkezett Maria Sabina és hatalmas kísérete. A gombaceremónia Amikor este visszatértünk Herlinda házába. amelyben azt írják. Nekem Maria Sabina irányítása mellett az egyik gyermek. Gordon barátja még korábbi utazások idejéből. Aurora egy párat kapott. Maria Sabina időről időre egy-egy darab kopált dobott az edényben izzó szénre. félszemű férfi fekete-fehér mintázatú köpenybe öltözve. Gordon szintén. amit San José Tenangóban kihagytam. amint az kiabálni kezdett. Maria Sabina ünnepélyes megfüstölés után párosával kiosztotta a tablettákat a jelenlévő felnőtteknek. hogy egy tablettában két pár gomba szelleme van bezárva. Szerettem volna bepótolni az ezzel a droggal szerzett tapasztalatot.) Amikor eljött az idő. Don Aurelio.0 mg szintetikus pszilocibint tartalmazó tabletták voltak. egy körülbelül tíz éves kislány készített italt öt pár friss hojas de la Pastora levél levéből. Eszembe jutott az a régi krónikában szereplő beszámoló. Ő maga két párat vett be. vagyis az ajtót eltorlaszoltuk az egyetlen ággyal. Addig az egész társaság a földön lefektetett háncsmatracokon aludt. majd átnyújtották nekem. ahol a szertartás zajlott. Az ugyancsak curanderaként fellépő Apolonia lányának és Don Aurelionak ugyanekkora adagot osztott ki. Az idős Aragon atya. ahogy a 92 . (Egyenként 5. A sötétség beállta után mindannyian bementünk abba a szobába. Már éjfél felé járt. valamint egy unokahúg. A levet tartalmazó poharat ugyancsak megfüstölte és megáldotta Maria Sabina és Don Aurelio.megcsonkítva találták meg. amitől kicsivel elviselhetőbb lett a túlzsúfolt szoba nehéz levegője. A szobát lezártuk. nagyhatalmú. ha azt egy ártatlan gyermek készíti el. vagy éberen várta az előtte álló eseményeket. A verandán kakaót és édes süteményeket szolgáltak fel. hogy a teonanacatl élvezete előtt chocolatl italt szokás inni. amikor elkezdődött a szertartás. Később megjelent az öreg curandero. Ott volt két csinos lánya. két gyakornok curandera. A tolmácsként ismét jelenlévő Herlinda segítségével elmagyaráztam a curanderának. Apolonia és Aurora. Csak a hátsó kertbe vezető vészkijárat maradt nyitva a sürgető szükség esetére. ráadásul mindenki hozott magával néhány gyereket. ahonnan gregorián kórus hangja hallatszott ki. Apolonia minden alkalommal a melléhez emelte gyerekét. Állítólag az ital különösen hatásos.

hogy a hatóanyag felszívódása a tablettákból lassúbb. A helyzetet megvitattam a mellettem fekvő Gordonnal. azoknak ugyanis előbb fel kell oldódniuk a gyomorban. Maria Sabina imájára és énekére a lányai áhítatosan. Anita. hogy a két curandera valóban jóstehetséggel bírna. mert az építkezés során segítő indián kézművesek és művészek indián stíluselemeket csempésztek a munkába. Fél óra sem telt el. ami persze nem bizonyíték arra. Gordon ismét a lánya és az unokája sorsa felől érdeklődött. formák és színek egyezéséről a pszilocibin#8209. Ugyanolyan jó hírt kapott.kábulatban 93 . Én a hojas hatására egy ideig felfokozott érzékenységet és intenzív megélést tapasztaltam. Így már összesen fejenként 30 mg pszilocibint vettek be. hogy a közép-amerikai indián művészetet esetleg befolyásolhatták a pszilocibin-kábulat látomásai: „Az indián művészet régi és új termékeit elfogulatlanul szemlélőt már egyetlen művészettörténeti összehasonlítás is meggyőzheti… a képek. amikor a curandera valamit mormolni kezdett. Herlinda lefordította és elmagyarázta. Apolonia és Aurora hevesen izgatott lihegéséből arra következtettünk. amikor pontosan ugyanezt a képet látta viszont az oltár fölötti gazdag díszítésben egy régi templomban Puebla mellett. mint Consuelától. Klaus Thomas Die künstlich gesteuerte Seele (Stuttgart. Irmgard és Gordon az idegenszerű. hogy mi történik. hogy a fiatal nők kábulatban átélt vallásos élménye szexuális. Ezek azért különösen érdemesek a figyelemre és fontosak kultúrtörténeti szempontból. A szertartás közepe táján Maria Sabina megkérdezte. Körülbelül tíz perc múlva a tabletták szelleme is elkezdte éreztetni hatását. hogy a tablettákból hiányzik a gombák szelleme. További tablettákat osztottunk ki. Mire visszaért New Yorkba. és lányai és Don Aurelio is nyugtalanná vált. milyen ügyben jöttünk. ami aztán a hajnali pirkadatig tartott. amit azonban nem kísértek hallucinációk. hogy magyarázkodás helyett cselekszünk. Számunkra egyértelmű volt. A két curandera és a curandero még egy-egy pár tablettát kapott. Maria Sabina azt mondta. A feleségemre nagy benyomást tett egy bizonyos furcsa vonalmintázat.tanácskérés zajlott le Consuela Garcia curanderánál San José Tenangóban. míg a gombák szétrágásakor már a száj nyálkahártyáin keresztül felszívódik a hatóanyag egy része. Sötétben vártuk a hatást a drogok kiosztása és az „oltárasztalon” álló gyertya eloltása után. Csakhogy mire megyünk a tudományos magyarázattal egy ilyen helyzetben? Úgy döntöttünk. az anya és gyermeke valóban jól volt. Megdöbbent és meghatódott. Ez a Mexikóvárosba vezető visszaúton történt. Don Aurelio pedig mély basszusban válaszolt. 1970) című könyvében így ír arról. misztikus környezet által meghatározott eufórikus révületet élt át. amikor a gyarmati időkből származó templomokat látogattunk. érzéki benyomásokkal párosul.

és mindennek semmi eredménye nem lenne.” Az általam a szárított Psilocybe mexicana gomba bevétele után látott képek mexikói karaktere és Li Gelpke pszilocibin#8209. illetve lehetővé tette a szent gombák tudományos botanikai és kémiai vizsgálatát. Ezek a megállapítások és meggondolások igazak a legtöbb néprajzi kutatásra. Más szempontból a curandera viselkedését a szent szokások profanizációjának vagy akár elárulásának is tekinthetjük. A gombakultusz profanizációja nem állt meg a tudományos feltárásnál. expedíciónk kiindulópontjáig. Hogyan értékeljük a javasasszony Maria Sabina viselkedését. ami teljesen tönkretette a település eredeti jellegét. ha a kutatás eredménye maradandó kulturális hozadékkal jár. Búcsúajándékként kis fiolányi pszilocibin tablettát adtam Maria Sabinának. Ezt a veszteséget csak többé-kevésbé ellensúlyozza az. Az örömtől ragyogva magyarázta tolmácsnőnknek. Honfitársainak egy része is így vélekedett. Ha a kutatók és tudósok bárhol megtalálják és feltárják a láthatóan egyre fogyatkozó régi szokások maradékait. Az eredmény egy értékes hatóanyag. Amikor pirkadatkor elköszöntünk Maria Sabinától és családjától. mégis felbecsülhetetlen mennyiségű élményt és benyomást 94 . nincs különbség.látottakkal. hogy így akkor is tud konzultációt tartani.kábulatban készült rajza is utal erre az összefüggésre. További hátrányos következmény volt az. amikor nem terem gomba. aki az idegen. Sokan közülük rosszul viselkedtek. mint a gombáknak. a fehér ember előtt megnyitotta a szent szertartást. E segítség nélkül talán — sőt igen valószínűen — nyomtalanul eltűnt volna az egyre terjedő nyugati civilizációban az az ősi tudás és tapasztalat. hogy igazi idegenforgalom alakult ki Huautla de Jimenezben. hogy a szintetikus pszilocibin azonos a természetes anyaggal. hogy a tablettáknak ugyanaz az ereje. A varázsgombákról szóló publikációk a hippik és kábítószerfüggők valóságos invázióját indította el mazaték földön. amit ezek a titkos praktikák rejtettek. amit kifejeztek különböző bosszúálló cselekmények. Huautla de Jimenezből először nyaktörő kamionúton indultunk vissza egy helyenként részben összeomlott úton át Teotitlanba. hogy ezzel kaput nyitott a mexikói gombakultusz mai formájának kutatása előtt. Ez a legkompetensebb szempontból adott megerősítést arra nézve. úgy azonnal elvész azok eredetisége. Herlindának. nem egy bűnöző volt közöttük. hogy állítólag felgyújtották a házát. többek között az is. ahonnan már kényelmes autóút vezetett Mexikóvárosig. a curandera úgy nyilatkozott. a pszilocibin lett. A kaland során bár vesztettem néhány kilót a súlyomból. és megengedte a szent gomba megkóstolását? Mindenképpen nagy érdem.

A növény pszichikailag hatásos összetevője valószínűleg nem túl ellenálló anyag. hogy annak hatása volt az életemre. amik szakmai tevékenységemmel függenek össze. Ez már jóval az LSD felfedezése előtt és azelőtt bekövetkezett. Ezek közül már megemlítettem néhányat: Timothy Learyt. amiket az általam felfedezett anyagok vetettek fel. ahogy Ernst Jünger irodalmi munkássága és személyisége hatott rám. amelyek közvetlenül vonatkoznak saját személyes életünkre. Megragad Jünger prózájának szépsége és varázslata — a virágok és álmok. anyagi aspektusa. A hojas de la Pastora magunkkal hozott növénymintáinak botanikai elemzését Carl Epling és Carlos D. A varázs-zsálya préselt levének kémiai elemzése sikertelen volt a bázeli laboratóriumban. mert benne a dolgok felszíne. amit a szerzők Salvia divinorumnak neveztek el. a véletlenről. és segítettek leküzdeni azokat a problémákat. A Ska Maria Pastora varázsnövény problémája még megoldásra vár. A következő oldalakon kissé kilépek a természettudós tartózkodó szerepéből. ami a hatóanyagok kémiai természetét illeti. ugyanis a Mexikóból magunkkal hozott és alkohollal konzervált lé az önkísérletekben már nem mutatott hatást.szereztem. a szerencséről. Már negyven éve újra és újra előveszem Jünger Das abenteuerliche Herz című könyvének első és második változatát. és olyan találkozásokat mutatok be. Első kapcsolatom Ernst Jüngerrel A „sugárzás” szó fejezi ki legjobban azt. 11. Ebből kiderült. addig le nem írt fajta. hogy a hallucinogén drogok kapcsán személyes kapcsolatba kerültem volna a szerzővel. Ugyanakkor a munka jellegéből adódik. hogy a növény a zsályafélék neméhez tartozó. Rudolf Gelpkét vagy Gordon Wassont. nem utolsó sorban amiatt. a színekről és más témákról szóló gondolatok. Szemléletmódján keresztül az egész világ új. ugyanakkor mélysége és szellemi lényege egyszerre jelenik meg. Jativa végezte el a cambridge-i Harvard Egyetem Botanikai Intézetében. ragyogó fényt kapott számomra. és persze a személyiségemre is. hogy érdekes és fontos kortársaimmal hozott kapcsolatba. A felszín pontos leírásában és a mélység a felszín mögötti ragyogásában mindenhol 95 . amelyek nekem személyesen nagyon sokat jelentettek. Ernst Jünger sugárzása Könyvemben eddig főként tudományos munkámmal foglalkoztam és azokkal a dolgokkal. a magányos séták.

Nincs még egy olyan költő. ahol az „aranyló zümmögésről” ír… Az itt említett könyv 1939-ben. amire viszont a következő választ küldte. Olyan emberként. március 3. aminek új 96 . most szerettem volna Önt a mai születésnapján egy üvegnyi mézzel megajándékozni. mivel Bernben elutasították a külföldre szállítás iránti kérelmemet. Igen tisztelt Jünger Úr. mert benne a zsarnok alakja és a háború. aki így felnyitotta volna a szememet. mézzel folyó országból. Sok évnek kellett eltelnie. az átbombázott éjszakák borzalma költői látomásként. Levelezésünk során Ernst Jünger az LSD-vel kapcsolatos munkám iránt is érdeklődött. aki Öntől évek óta gazdag ajándékokat kap. jóslatként jelenik meg. röviddel a második világháború kitörése előtt jelent meg. amíg magam is érdeklődni kezdtem ez iránt a téma iránt — nevezetesen az LSD pszichikai hatásainak felfedezése után. …térjünk át az Ön új fantasztikumáról szóló két mellékletre. Levelező kapcsolatom Ernst Jüngerrel eredetileg szintén nem a drogok kapcsán jött létre. ahol számos titok csábít. 1948. hanem sokkal inkább szerettem volna utalni Auf den Marmorklippen című könyvében olvasható csodálatos mondatokra.megjelenik a teremtés csodája és az egyes emberben rejtőző egyszeri és örök valóság. 1947. Küldeménye az Egy angol ópiumevő vallomásaival[17] együtt érkezett. Sajnos ez az örömöm meghiúsult. Kirchhorst. Úgy tűnik. amiről egy barátjától értesült. hanem hálás olvasójaként egyszer a születésnapjára írtam neki. március 29. Bottmingen. A küldeményt igazából nem üzenetnek szántam egy tejjel. A Das abenteuerliche Herz című mű a drogokról is szól. hanem azért is jelentős. hogy Ön valóban olyan területekre lépett. Az Auf den Marmorklippen nemcsak a német próza mesterdarabja. Erre elküldtem neki az erre vonatkozó publikációkat.

de sokszor mániás állapotokhoz. hogy éppen a Das abenteuerliche Herz olvasása ihlette a fordításra. és csak örülhet. ami roppant kellemes. Ezzel szemben a földrajzi leíráshoz tiszta tudatra van szükség. ha megjelenik a Zollstation[18]. volt azokról egy kéziratom. ha ép bőrrel megússza. amiket egy helyéről soha el nem mozduló ember tesz. ami egy-egy mondat leírásakor felmerül. az az orvosnak a gyógyítás. Ami a művésznek az alkotás. amit aztán elégettem. Ezzel szemben maga a koncepció jelentős.” A rákövetkező évben megjelenő könyv alcíme Rückblick auf eine Stadt[19]. Ezért számára is üdvös. A szerző azt írja. Különben lázas állapotban is úgy éreztem. Nézetem szerint a tea fantasztikum. aki a bejárható tengerek szigetcsoportjain úgy jut túl. szerepelnek olyanok is. és az ember olyan benyomásokat szerez. amiket itt megpróbálok leírni. én már rég túl vagyok a praktikus tanulmányozáson. a jövő 97 . keleties zsarnokoskodáshoz vezetett… Nem sokkal ezután Ernst Jünger egyik leveléből megtudtam. Az ember keresztülrohan a gátlásain. új zenét. Kivonatokat közlök a hajónaplójából. míg a kávé energetikum — éppen ezért a tea összehasonlíthatatlanul nagyobb múzsai ranggal bír. hogy szétrombolja a fény és árnyék finom hálózatát. az ezen anyagok viszonya volt az alkotás folyamatával. Persze nem hagyhatom. A kávénál azt veszem észre. ha néhányszor átlép a tapétán. amit Maupassant írt az éterről. hogy a drogokat használja közlekedési eszközként.fordítása nemrégiben jelent meg. Ami engem leginkább foglalkoztatott. Az volt azonban a tapasztalatom. amit a hadseregek a vadászpilótáknak és más harcosoknak is adtak. hogy az ember új tájakat és szigetcsoportokat fedez fel. ha a drogok nyűge alatt van. hogy Heliopolis című. Ami a tanulmányaimat illeti. melyek során előbb vagy utóbb mindenki veszélyes vizekre téved. és hogy a tudat gyengül. ami egészen egyértelmű lesz majd. Egyébként azt hiszem. a mi korunkban sokkal kisebb a hajlandóság a fantasztikumok. hogy a belső glóbusz e Kolumbusza jó véget érjen — mérgezésben hal meg. Olyan kísérletek ezek. hogy az alkotó munkához éber tudatra van szükség. Ezzel szemben a tea hatása alatt a gondolatok hitelesen sorakoznak elő. akkor éppen írás alatt lévő regényében szerepel egy okfejtés a drogokról. amelyekből talán az érzékeink szövődnek. és belép azokra a területekre. a termékeny kételyt. Az itt előforduló drogkutatóról ezt írta nekem: „…A földrajzi és metafizikus világokba tett kirándulások sorában. Avis au lecteur. amelyek egyébként nyilván nem lehetségesek. Kirándulásaim a hasisnál értek véget. Ami engem illet. Az ilyen benyomásokhoz sorolom azt a szép tanulmányt is. mint inkább az energetikumok iránt — ide tartozik a Pervitin.

Az évek során hatalmas ismereteket szerzett. Bezárkózott a szobájába. Ez jóval azelőtt történt.városára pillant vissza. ahol a jelen technikai berendezései és fegyverei a mágikus tartományban fejlődtek tovább. recept. Antonio Peri alakjában formázza meg Jünger az említett kábítószeres felfedezőt. T. részben költők és mágusok munkáiból állt. Ott volt többek között egy heidelbergi pszichológus régi kötete a meszkálrügy kivonatáról és Hoffmann-Bottmingen egyik írása az anyarozs fantasztikumáról…” Még a Heliopolis megjelenésének évében személyesen is megismerkedtem a szerzővel. füveskönyvek. ahogy mások pillangót vadásznak hálóval. A drog volt az a kulcs. Olyan nevektől. Raimundus Lullus és Agrippa ab Nettesheym. és nem látogatta a kiméréseket a Pagos mentén. 98 . különösen érdekesnek találtam ezt a kísérletet. illetve a Menny és pokolban[20] számolt be. vagyis 1951 februárjának elején következett el a nagy kaland: LSD-utazást tettünk Ernst Jüngerrel. és az álom birodalmába kirándult. Azt mondta. E. Aztán persze ott volt Wierus nagy fóliánsa a De Praestigiis Daemonum és Weckerus diák oly különös tanulmányai. ami részben füveskönyvekből és orvosi tanulmányokból.és orvosságos könyvekre fordította figyelmét. amiről aztán két könyvében. „…Álmokat fogott magának éppen úgy. a tapéta anyagába van szőve minden ország és minden ismeretlen sziget. hogy Aldous Huxley hasonló kérdésföltevés mellett elkezdett volna meszkalinnal kísérletezni. Szobájához kicsiny könyvtár is tartozott. mint Albertus Magnus. A. a fekete mágiáról szóló írások és démonológiák a középkorból. Antonio Peri elsősorban „régi gyógyszerkönyvekre. Az érzékelés kapuiban. Poe és Baudelaire. és egy alkotó ember kapcsán vizsgáljuk meg. és ahol a démoni technokraták és a konzervatív erők között folyik a hatalomért vívott harc. hogy az LSD hatásait nem orvosi keretek között. amik 1582-ben jelentek meg Bázelben…” Gyűjteménye egyik részében úgy tűnt. és mintha folyóiratokban és évkönyvekben vadászott volna a vegyületek után. amíg a drogok hatása be nem állt… Az agya univerzumába tett felfedező utakat…” A helytartó zsoldosai által Antonio Peri elfogásakor kifosztott könyvtár középpontjában „…a XIX. mivel lehetőség támadt arra. Mivel akkoriban még csak pszichiátriai problémafelvetésekkel kapcsolatos LSD-kísérletekről születtek beszámolók. sőt naplót vezetett kirándulásairól. aki Heliopolis óvárosában lakik. Hoffmann. Antonio szerette ezeket olvasgatni. Vasárnap és ünnepnapokon nem utazott a szigetekre. De voltak régebbi nyomatok is. század nagy lázítói álltak: de Quincey. amivel e világ termeibe és barlangjaiba belépett. Az első próba Két évvel később.

mintha saját képzelete szülte volna — sápadt 99 . Moltner ezt először csodálattal. az első kísérlethez az óvatosság kedvéért alacsony dózist választottunk. de az nem nyílt ki előttünk. Heribert Konzett orvos. Mindhárman megközelítettük a misztikus léttapasztalás kapuját. én Észak-Afrikában utaztam berber törzsekkel. A módosult tudatállapotból történő visszatérés erős hidegérzettel párosult. hogy vegyen részt a kalandunkon. mint Ernst Jünger. Olyan volt. majd finom koronává ágazott szét. Ahogy a bódulat mélyebbé vált. A füstölővel tapasztalt és fentebb leírt jelenetet Jünger feldolgozta Besuch auf Godenholm című elbeszélésében.05 milligrammot. ami mély örömmel töltött el minket.” Későbbi. Közös döbbenettel bámultuk a japán füstölőből a gondolatok könnyedségével felszálló füstgomolyagokat. Jünger orientális képek színpompáját élvezte. Az induló szakasz az esztétikai tapasztalás intenzívebbé válásával kezdődött. Az utazás délelőtt tízkor kezdődött akkori házunk nappalijában Bottmingenben. Mivel nem láthattuk előre. A most Buddha-szerűen megvilágosultnak tűnő Konzett vonásai valahogy időtlennek látszottak. aki nagyobb adag meszkalinnal már mélyebb területekre is eljutott. ami a drogbódulat mélyebb tapasztalataival foglalkozik: „…Schwarzenberg füstölőt gyújtott. amíg mi csukott szemmel hevertünk a fotelben. megszabadultak a múlttól és jövőtől és boldogan élvezték a teljes „itt és most” létet. színes karavánokat és buja oázisokat láttam. Mozart fuvolára és hárfára írt koncertje mennyei zenének tűnt a maga földöntúli szépségében. csak 0. Didergő utazókként csavartuk magunkat takarókba a leszálláshoz. és jelentőségteljessé vált a csillogásuk. A vöröseslila rózsák soha nem látott fénnyel ragyogtak. és a beszélgetés elnémult. A megszokott létezésbe történő visszatérést jóféle vacsorával ünnepeltük. ami karcsú szárként emelkedett. E tényt ismerte félre Ernst Jünger. Kirándulásunkra a tapasztalás közös és párhuzamos volta volt jellemző. Ez az erő fedte fel az illatos füst játékait. mintha szemeibe új erő költözött volna. és így nyilatkozott: „A meszkalin tigrisével összehasonlítva az Ön LSD-je házimacska. hogy milyen lesz a reakciója egy olyan erősen érzékeny embernek. majd elbűvölve nézte. fantasztikus álomképek jelentek meg. ahol bőségesen került burgundi bor is. Túl alacsony dózist választottunk.és farmakológus professzort. Az izzó peremről kék csík emelkedett fel.Az esetleg szükséges orvosi segítség biztosítására megkértem barátomat. Így a kísérlet nem is vitt minket túlságosan mélyre. nagyobb dózis LSD-vel végzett próbálkozások után felülvizsgálta ezen nézetét. ahogy azt néha megtette a levegő megtisztítására.

Most egy fuvallat érte el a látomást. Moltnerből a meglepetés kiáltása szakadt fel. amiket Bibra több mint száz évvel ezelőtt állapított meg. ami tengelye körül ügyesen megfordult. Nincs istennő. mielőtt bekövetkezne a tudat mélyebb módosulása. Ledobták a ruhájukat. első osztályú forrás. mennyire egyszerű és lenyűgöző volt mindez. ezekben az idegszálakban. Pitagoraszi ragyogás volt… Nem volt még színjáték. ahová Ravensburgból költözött. A piramisok a maguk súlyosságával nem érhettek a megnyilatkozás nyomába. Ernst Freiherr von Bibra 1855-ben Nürnbergben kinyomtatott Die Narkotischen Genußmittel und der Mensch című ritka. Ugyanígy foglalkozik a kokával. mint a kávé. Arra a szakaszra jellemző ez. de eleinte nem szántuk el magunkat újabb gyakorlati kísérletre. amelyek alig mozdulnak az ár hullámverésétől. főként ami a drogok történetét illeti. A számok. amelyek ijesztően nagy számban váltak fonalakká.vízililiomok szövete a mélyben. Figyelemreméltó. új mezőkre lebegtek. A jelenségben az idő dolgozott — barázdálta. értékes monográfiáját. A tér sokfélesége lepleződött le ebben a szövetben. Bottmingenben találkoztunk nálam. Bibra a „narkotikus élvezeti szerek” fogalma alatt nemcsak olyan anyagokat foglal össze. a dohány vagy a khat. hanem olyanokat is. Beszélgetéseinkben és levelezésünkben központi témává váltak a drogok és a velük összefüggő problémák. Bázel közelében vagy Bündnerlandban. vagy Svájcban. Drogokról szóló írásokat csereberéltünk. mint egy táncosnő. és az akkorihoz hasonlóan ma is aktuális néhány olyan általános megfigyelés a drogokról. amik ma nem tartoznak a „narkotikumok” fogalmába. Ez a könyv a drogirodalom úttörő és mértékadó munkája. Például Jünger átengedte a drogkönyvtáram részére Dr. és 100 . mintha képzeletbeli érméket rakott volna egymásra oszlopszerűen. felkavarta. gyűrűkbe csavarta. ami valaha is ilyen varázslattal érintette volna meg…” Az ilyen esztétikai tartományba tartozó élmény tipikus az LSD-utazás korai szakaszában. A törvények már nem a jelenség fátyla mögött hatottak. a légyölő galócával és a hasissal is. az anyag oly finom és annyira súlytalan volt. ahogy azt itt a kék füstgomolyag megfigyelésének példája bemutatja. A közös LSD-élmény szorosabbá tette kapcsolatunkat. hogy világosan megmutatta magát. méretek és súlyok kiléptek az anyagból. aki merészebben és szabadabban tudná megmutatni magát a beavatottaknak. Milliónyi molekula hajolt meg a harmónia előtt. mint az ópium vagy a csattanómaszlag. A következő évek során alkalmanként meglátogattam Ernst Jüngert Wilflingenben. majd csúsztak ismét szét a magasban. A csodálatos virág sugarai és hálózatai új szintekre.

amikről így ír: „…Elenyésző arányt képvisel az az ember. akik szintén szívnak yupát. 1741) ezt olvashatjuk: »Az otomacók azelőtt szívták a port. ahogy arról már Alexander von Humboldt is beszámol (Reise nach den Aequinoctial-Gegenden des Neuen Kontinents. Gumilla. nem válnak dühöngővé. Főleg az otomaco indiánok harcias törzse használja ezt a drogot. és vad tombolással rohantak a harcba. Ugyanígy hamis alakoskodás lenne átkoznunk Noé gondűző kupáját csak azért. mert néhány iszákos képtelen célt és mértéket tartani…” Jüngert rendszeresen tájékoztattam a drogok területén előforduló aktualitásokról és szórakoztató jelenségekről. és dühöngve a fegyvereik után kaptak. villa alakú madárcsont segítségével. yupának. hogy harcba indultak volna a caribe törzs ellen. J. akik a szer miatt a harc előtt saját magukat is megsebezvén véreztek. hogy alkalmasint minket is lekötözhessenek…” A drog kémiai elemzése során az anyarozs-alkaloidokhoz és a pszilocibinhez hasonlóan 101 . hogy a niopo milyen hatással lenne ránk. aki túl sok hasist fogyaszt és őrjöngve járja az utcákat. akik a koka segítségével a legnehezebb erőfeszítésekkel is meg tudnak küzdeni. S. akkor minden nap rettenetes pusztítást végeznének. monográfiájában (El Orinoco Ilustrado. aminek vizsgálatával foglalkozni szeretnék. megerjesztik. akik étkezés után mérsékelt adaggal néhány vidám és boldog órát töltenek el. Így történt 1955 szeptemberében kelt egyik levelemben is: „…Múlt héten érkezett meg az első 200 gramm abból az új növényből. Micsoda szörnyűséges bűn… Más jóságos és szelídebb törzsek. amit niopónak. amit az Orinoco mentén élő indiánok ajzó hatású drogként használnak. használata még ma is elterjedt. és nem tartanák vissza vagy kötöznék le őket. ugyanis korábban vad háborúk dúltak ezen törzsek között… A szer teljesen elvette az eszüket. aki mértéktelen fogyasztással ásta alá egészségét.) magjairól van szó. ahogy azt a tavasz eleji álmodáskor tettük (egy 1951 februárjában tartott LSD-utazásra célzok). nopónak vagy cojobának neveznek. Egy mimózafajta (Piptadenia peregrina Benth. azokkal szemben. J. majd összekeverik égetett csigaházak lisztjével. Ha egyszer niopo-ülést tartanánk. sőt akár az éhhaláltól is megmenekülnek. Tehát ők jóval többen vannak. mint az a néhány coquero. P. Az indiánok ezt a port szippantják fel egy üreges. vagy azokkal szemben. huszonnegyedik fejezet). A magokat megőrlik. és minden szembejövőt megtámad. semmiképpen nem szabad elküldeni az asszonyainkat otthonról. mint az otomacók. nyolcadik könyv.« Kíváncsi vagyok. Ha az asszonyaik nem lennének oly ügyesek.

mindaddig. Ez utóbbit úgy magyarázhatnánk. A drogprobléma A drogproblémák további kérdéseivel foglalkoztunk az alább idézett levélváltásban is: Bottmingen. Ezt Goethe ismert szavainak átfogalmazásával így fejezhetnénk ki: Ha nem volna nap-lényegű a szem. és nem sérülhet-e azáltal. hogy nagyon foglalkoztat az az alapvető kérdés. és valószínűleg az érintett indián törzsek pszichés karakterével is összefügg. hogy a vita tárgyát képező. hogy az anyag ezen drogok formájában rendelkezik-e olyan potenciállal. december 16. ami anyagi. biológiai és pszichikai rétegeiben lejátszódik — vagy másként fogalmazva. Ez utóbbi azt jelentené. ahol az anyag és a szellem egymásba folyik — tehát ezek a mágikus anyagok maguk is törésvonalak az anyagi világ végtelen birodalmában. hogy valami olyan változik meg. amíg bármilyen eszköz vagy módszer használata mellett a tapasztalásunk csak a valóság egy további új aspektusát mutatja meg. a lényének magja szenved-e változást. A fent leírt fantasztikus hatás úgy tűnik. vagy pedig a szemlélő maga.az indolalkaloidok csoportjába tartozó hatóanyagok izolálására jutottunk. amiket azonban a szakirodalom már leírt. hogy lényünk belső magja valóban érinthetetlen-e. vajon az ilyenfajta drogok használata. nagyon mély hatású drogok vajon valóban csak további ablakot nyitnak-e az érzékeink és tapasztalásunk előtt. Nyilván semmi kivetnivaló nincs ezekben az anyagokban. fizikai-kémiai. nem jelentik-e már a határok megengedhetetlen átlépését. 1961. 102 . tehát az olyan anyagok. hogy a mágikus drogok hatása olyan határterületen következik be. aminek véleményem szerint örökre érintetlennek kellene maradnia. Azonban felmerül a kérdés. amelyek ennyire mély hatással vannak. csak a konkrétan felszívott por formájában történő használat esetén következik be. így a Sandoz-laboratórium nem foglalkozott további vizsgálatokkal. kémiai-farmakológiai feldolgozása mellett nagy kedvem lenne személyesen is mélyebben kutatni ezek mágikus drogként történő használatát más területeken… Másrészről be kell valljam. Gondolkodásom arra a kérdésre vonatkozik. sőt ellenkezőleg a valóság további homlokzatainak megélése és ismerete azt csak még valósabbá teszi számunkra. „Egyrészről a hallucinogén hatóanyagok természettudományos. ami a személyiség szellemi központját. amelyek mentén az anyag mélységei és a szellemmel való rokonsága különösen nyilvánvalóvá válik. a selbstet támadhatja.

A szulákféle magjaiban — amit a régi aztékok ololiuquinek neveztek — lizergsav-származékokat találtunk. A hallucinogén anyagok alkalmazásában rejlő alapvető veszélyekkel kapcsolatos bizonytalanságom ellenére folytattam a mexikói varázsszulák aktív hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálataimat. Az olyan erősen aktív pszichotróp hatóanyagok. úgy szellemünk is befolyásolhatja és formálhatja anyagi szervezetünket. hogy ugyanolyan mértékben. amelyeket a központi idegrendszerben megtalálhatunk. amelyek kémiai szempontból az LSD egész közeli rokonai. hogy az anyagcsere valamilyen zavara nyomán a normális neurotranszmitterek helyett az LSD-hez vagy a pszilocibinhez hasonló jellegű vegyület keletkezik. és amelyeknek fontos szerep jut a központi idegrendszer szabályozásában. mint például az adrenalint. Elképzelhető tehát. ahol az anyag energiává való átalakulása érhető tetten. amit Gottfried Benn Provoziertes Leben című esszéjében idéz: Isten anyag. A szellemet hogyan szédítheti?[21] Olyan törésvonalaknak felelne ez meg. melynek keletkezéséről vagy keletkezésének hiányáról akaratunkkal nem rendelkezhetünk. Ezek a biokémiai gondolatok vezethettek ahhoz a mondathoz. Szinte hihetetlen felfedezés volt. amikről egyszer már röviden írtam Önnek. Feltételezhetjük tehát. amelyek ismét csak meghatározzák az idegrendszer funkcióit. A szulákféléket egyébként mindig 103 . Hogy melyik áll az első helyen. hogy gondolataink és érzéseink a szervezetünkben anyagokat keletkeztetnek vagy engednek szabadon.Hogyan érnék el a nap fényei? Ha isteni erő az anyagban nincsen. hogy a tyúk volt-e előbb vagy a tojás. Hiszen az atomenergia használata során is az ilyen megengedhetetlen határátlépés kérdése merül fel. mint amit a radioaktív anyagok jelentenek az elemek periódusos rendszerében. A legmagasabb szintű szellemi funkciók egy valamilyen anyag nyomaival történő befolyásolhatóságából következő további nyugtalanító gondolat a szabad akaratra vonatkozik. mint az a kérdés. Isten egy drog! Fordítva viszont bizonyított. ami megváltoztathatja és meghatározhatja a személyiség jellegét. ahogy szellemi létünket befolyásolhatják és formálhatják a bennünk zajló kémiai folyamatok. mint az LSD vagy a pszilocibin kémiai felépítésükben nagyon közeli rokonságot mutatnak azokkal a szervezetben természetesen előforduló anyagokkal. az valószínűleg éppoly kevésbé lesz valaha is eldönthető. világnézetét és cselekedeteit. Sorsunkat formálhatja egy nyomokban jelenlévő olyan anyag.

december 27-én így válaszolt: „…Hadd mondjak köszönetet december 16-án kelt részletes leveléért. A közös nevező hol itt. amelyeket már nem foghatunk fel fejődésnek a szokásos értelemben. a virágkelyhek szépségével ejt rabul. amiket gyerekkoromban saját kertecskémben magam is neveltem. és túlmutatnak a fajok fejlődésén. az irodalomban és a képzőművészetben. Suzuki egyik Zen és a japán kultúra témájú írásában olvastam. hol ott jelenik meg. a növények. aki egy reggelen a szomszéd házba ment vizet hozni.” A szulák tehát mutatja az ember szellemi-testi létének kétirányú befolyásolhatóságát: Mexikóban vegyi úton.” Erre Jünger 1961. míg Japánban a szellem oldaláról. Suzuki többek között Chiyo költőnő (1702-1775) egy háromsorosát idézi. Átgondoltam annak központi kérdését. ahol találhatunk valamit. így hát vizet kértem. hogy a föld történelmében olyan új kor jött el. hanem egy határvonalon… Az Ön által említett kockázatot alaposan mérlegelni kell. A törésvonalak nemcsak olyan helyek. Nemrégiben D. és felvetem azt a sejtést. az atmoszféra és a bolygó felszíne mind egyszerre érintett. Nem egy szakasz pontjain lépünk túl. Az elméleteket és találmányokat eredményező tudomány tehát nem az ok. varázsnövényként hat. hogy ott milyen nagy szerepet játszik a szulák a virágok szerelmesei körében. hanem olyanok is. Mulandó pompája gazdag ihletforrása a japán képzeletnek. és valószínűleg az An der Zeitmauer átnézésekor fogok foglalkozni vele. Ezek voltak az első növények. hogy mind a fizika. Ugyanakkor a kockázat létezésünk egész vonalán jelen van. hanem többek között az evolúció egyik következménye. Az állatok. A sugárzás hatásával összehasonlítva a varázsdrogok hatása hitelesebb és kevésbé 104 . Kék és piros kelyheik első gyerekkori emlékeim közé tartoznak. amiket át kell ugranunk. Mindenesetre fordítok egyet a dolgon. hanem amelyek az evolúcióba avatkoznak be. amikor… „A teknőmet meglepte egy hajnalka kelyhe. A radioaktivitás említésekor a törésvonal szót használja. mind pedig a biológia területén olyan módszereket kezdünk kidolgozni. ami evolúciós hatással van a típusokra.is különösen szerettem. Ott hivatkozom arra. T.

Úgy tűnik. A gombaszimpóziumon részt vett már két említett barátom. a felépítés.elnagyolt. Ez körülbelül kétharmada volt annak a 105 . Itt pedig kevés kapcsolat is elég az utak és vezetékek kiépítéséhez. Ezek közül egyet 1962 tavaszán rendeztünk. Egyébként pedig kell. a Staufenberg kastély valamikori főerdészi lakában. amit én évről évre nevelgetek a kertemben. hogy különleges erővel bír. A régi krónikák leírják. miszerint lehetőséget kéne biztosítani a tömegeknek a transzcendenciára. hogy legyen egy olyan centrális pont. és a teogónia területéhez tartozik. valószínűleg azonban ez minden növényre igaz. A falon régi francia metszetek lógtak. Röviddel naplemente előtt vettük be a szert — nem a gombákat. Nem értek egyet Huxley gondolatával. fehér cserépkályhával és stílbútorokkal berendezett. A legtöbbnél nem ismerjük a kulcsot. Ez a teológián is túlmutat. A hétköznapokat a külsőségekben is le akartuk vetkőzni. Ezután sorsára hagyta a négy férfit. Ezeket a dolgokat csak kis grémiumok előtt lehet kipróbálni. és főként az elnevezésekkel kell óvatosnak lennünk. Hiszen nem vigasztaló fikciókról. a szín. sötétkék csíkos kaftánszerű köpeny volt. Konzett tarkán hímzett mandarinruhában pompázott. hanem realitásról van szó. Gurdjieff[22] tudna erről mesélni. Konzett és Gelpke is. bő. Gelpke és én házikabátban voltunk. Klasszikus módon vezet minket túl az emberi dimenzión. hogy az aztékok a teonanacatl fogyasztása előtt csokoládét ittak. amikor összehasonlítottuk az LSD-t a pszilocibinnel. ahogy a klasszikus fizika a modernhez. szolid szobában gyűltünk össze. A bor már sokszor változott. hiszen szükségképpen egy asztrológiai értelemben vett új házba történő átlépés része. A megfelelő alkalom Jünger házában kínálkozott. hanem azok hatóanyagát. Ugyanakkor a bor úgy viszonyul az új anyagokhoz. Nem tudtam. fejenként 20 mg pszilocibint. Nagyon köszönöm a kék hajnalkáról küldött szép képet. Egy sötét famennyezetű. ez ugyanaz a növény. új isteneket és új humanitást hozott magával. hanem minden tulajdonság jelentőssé válik…” Kísérlet pszilocibinnel A mágikus drogokról folytatott teoretikus értekezéseket gyakorlati kísérletek egészítették ki. Ezzel a felismeréssel eleinte megelégedhetünk. ha komolyan vesszük a dolgot. Jüngeren hosszú. ahonnan kiindulva nemcsak a kémiai összetétel. Wilflingenben. Ezért aztán a ráhangolódás kedvéért Liselotte Jünger asszony is forró csokoládéval kínált minket. amit Egyiptomból hozott magával. az asztalon pompás tulipáncsokor.

hogy visszatérjek az élő teremtésbe. kihalt városokon haladtam át. Abban a reményben érkeztem. Hegelről és Geáról. Ernst Jünger 1970-ben megjelent Annäherungen. Konzett és Gelpke is már visszatért a földre. Az alábbiakban 106 . mint amire számítottam. Drogen und Rausch című könyvének Gombaszimpózium fejezetében leírja az utazással kapcsolatos élményeit. hogy ne csússzak le a sötét semmibe. Saját magamat is idegennek éreztem. Rémülten próbáltam magam felszínen tartani. Konzett a selyemfényű kabátban veszélyes kínai bohócnak tűnt. és a környezetemre koncentráltam. az ősanyácskáról. A halott fényben elnyúló városok félelmetesek. Láttam. vékony és rejtélyes. melyek egzotikusak voltak. miközben a társaim már elég mélyen jártak a dologban. Élményeinkről egész reggelig folyt a beszélgetés. hidegek. próbáltam éber maradni a külvilág iránt. Annál csodálatosabb az a tény. ahol én éppen csak nagy fáradsággal kezdtem talajt fogni. amit a curandera Maria Sabina psilocybe gombák formájában általában magához vett. Minél mélyebbre mentem a révületben. és mexikói jellegű. ahogy hatalmasra nőve föl-alá lépdel a szobában. ahogy a nagy varázsló folyamatosan. Halálfélelem tört rám és végtelen vágy arra. Ha kinyitottam a szemem és megpróbáltam a külvilágba kapaszkodni. Félig bódultan süppedtem egyre mélyebbre. nagyhatalmú mágus. amelyek boldog élményként maradtak meg emlékezetemben: ahogy a kora nyári szélben lágyan hullámzik a margarétamező. értelmetlenek és kihaltak voltak. annál idegenebbé vált minden. Számomra a gomba világába történő ezen belépés vizsga volt. Mégis a semmivel való találkozás is nyereség. De ez csak rövid időkre sikerült. a kék liliomok a szőlőhegy fala fölött. az emberek világának valóságába. A kísérlet máshogy folyt le. amikor a gomba anyaga végre hatni kezdett. ahogy csukott szemmel bennük sétáltam. Már elmúlt éjfél. a rózsabokor a vihar utáni naplemente fényében. magas volt. Visszatérésünket csodás vacsorával és Mozart zenéjével ünnepeltük. Egy óra multán még mindig nem éreztem semmilyen hatást. hogy létezik teremtés. hogy leránt az abszolút semmibe. Emlékszem. Ezután Jüngert láttam. Kantról. Ez a teljes üresség azzal fenyegetett. Gelpkét is ijesztőnek láttam. Az otthonos mezők ilyen könnyed képei helyett idegenszerű jelenetek merültek fel. Végre lassan visszatértem a helyiségbe. mire mindannyian a háziasszony által az emeleten megterített asztalhoz ültünk. világos csengő hangon szónokol Schopenhauerről. ahogy megragadom a fotelom mellett elhaladó Gelpke karját. konfrontáció egy halott világgal és az ürességgel. hogy a gomba hatása alatt sikerülni fog ismét életre hívni néhány pillanatképet a gyermekkoromból.nagyon erős dózisnak. egy óriási. de pompájuk halott. és megkapaszkodom benne. akkor környezetem is értelmetlennek és kísértetiesnek tűnt.

és a gyöngyökből a kiélesedett érzékek a legfinomabb hangok permetezését hallják meg. A szél mozgatja őket. A bokákon és csuklókon lévő ezüstpántok csendülése már túl hangos. További piros és zöld szemű kígyók 107 . A seprű hangja fájdalmasan hasított a csendbe. csak átjött a függönyön. amelyek lágyan ringatóztak ide-oda. a csípők lendületével nyílnak és csukódnak. Újra és újra szerepet játszik az összeesküvések történetében… A gomba egyre inkább hatni kezdett. aztán újrakezdte erőszakosabban. kakukkhang. Ezután következtek az első jelek: az asztalon lévő virágok ragyogni kezdtek. ragyogó csillogó függönyök — radioaktív káprázat. A sarkokban árnyékok mozgolódtak.ebből közlök részletet: „Szokás szerint fél óra vagy egy kicsivel több telt el csendben. A fény sokszínű volt. mint egy fátylat. amiken álmában halad keresztül az ember. a vox humana. vér. lassan tekeregtek a lábtörlőkön. csábító és izgató felszólítási: »Szép gyermekem. és villámok csaptak ki belőlük. Mit meg nem tesz az ember a maga Jánosáért? — Az ördögbe is. Hatalmas palota lehet ez Mauritániában. mint aki már biztos a beleegyezésemben. levágott lószőr és olcsó rózsaolaj szaga. potyogás. A táncteremhez mellékhelyiségek. gyere. Santa Lucia szajhája volt-e az. a gyönyör és a veszély függönyei. Ki tudja. A kígyók nyálkásak. Ezután formák következtek — történelmi kollázsok. nem jó hely. zörgés és kalapálás egyszerre véletlen esemény és egyben szimptomatikus is. milyen undok. ez már nem volt természetes fény. ahogy minden hétvégén. és lendülés közben fennakadt a mellbimbókon. a tavaszi csokor erősebben ragyogott. indulj velem[23]« Hamarosan félbeszakadt. Salome táncolt. A táncosnők övéről hullanak alá. a föld alá vezető folyosók csatlakoznak. odakint söpörték az utcát. Ez a kaparászás és söprés. Veríték. szinte élettelenek voltak. trágár vicc. Testükből törött szemüveg darabjai álltak ki. rámenősebben. Ráadásul üveghangszerek zenebonája. Aztán ajtók lesznek belőlük. mi folyik az istállókban. mintha keleti bejáratok előtt lógó üveggyöngy-függönyök lennének. Mindenem bőrré változott. néha egy-egy csikordulás. mint valami betegséget előrejelző tünet. fonalakká rendeződött. dohány. Hétvége volt. borostyánláncból szikrák fakadtak. Végigheveredtem a szófán és a fejemre húztam a takarót. olyanok. mintha alakot keresnének. nem is tőlem származik. A kályhából sugárzó hőség ellenére szorongani és fázni kezdtem. és tapintott még a retinám is — ott a fény változott érintéssé. És mindenhol a függönyök. oki az ablakon kidugta a mellét? Akkor aztán vége volt a mókának.

tekeregtek elő a mennyezetből. Minden csupa ragyogás és suttogás, sziszegés és szikrázás, mint az apró sarlók a varázsló kezében. Aztán csend lett, majd elölről kezdődött halkabban, tolakodóbban. Máris a kezükben voltam. »Azonnal megértjük egymást.« A madame lépett ki a függöny mögül; dolga volt, elment mellettem anélkül, hogy rám figyelt volna. Láttam piros sarkú cipőjét. Vastag combját harisnyakötő szorította el középen, húsa rálógott. Ijesztő mellei, az Amazonas sötét deltája, papagájok, piranhák, féldrágakövek mindenütt. Most bement a konyhába — vagy van itt pince is? A csillogást és suttogást, sziszegést és ragyogást többé nem lehetett megkülönböztetni; olyan volt, mintha minden koncentrálódna, boldog ugrándozás, várakozással teli. Elviselhetetlenül melegem lett, ledobtam magamról a takarót. A szobában matt fény; a gyógyszertudós az ablaknál állt fehér mandarinkabátban, amit én nemrég még Rottweilben hordtam a karneválon. Az orientalista a cserépkályha mellett ült, lihegett, mintha rémálom gyötörné. Képben voltam: rohamom volt és mindjárt újra kezdődik. Az idő még nem telt el. Az anyácskát már máshogy is láttam. Ám a szenny is a föld része, az átváltozáshoz tartozik éppúgy, mint az arany. Ezzel meg kell békülnünk mindaddig, amíg csak a közelítés marad nekünk. Ezek földi gombák voltak. Több fény lakozik a sötét magban, ami a rozsból tör elő, és még több a pozsgások zöld levében, amelyek Mexikó izzó lejtőin teremnek… Az utazás félresiklott — talán még egyszer beszélnem kellene a gombával. Ám ekkor újra kezdődött a mormolás és suttogás, a villámlás és csillogás — a csali húzta maga után a halat. Ha egyszer már adott a motívum, akkor az megragad, mint a verkliben — az újabb löket, az újabb fordulat megismétli a dallamot. A játék nem tud túllépni a rossz események sorozatán. Nem tudom, hányszor ismétlődött mindez, és nem akarok találgatni sem. Vannak dolgok, amiket az ember szívesebben megtart magának. Akárhogy is, elmúlt éjfél… Felmentünk, az asztal már meg volt terítve. Az érzékek még élesek, nyitottak voltak: Az érzékelés kapui. A fény a kancsóban álló vörösborból áradt, a peremén rezgő habkoszorú izzott. Fuvolakoncertet hallottunk. A többiek sem voltak jobb bőrben: »Milyen jó megint emberek között lenni« — mondta Albert Hofmann…

108

Az orientalista viszont Szamarkandban járt, ahol Timur nyugszik nefrit koporsójában. Győzelmi menetben vonult végig a városokon, amelyek reggeli adománya a bevonuláskor egy szemekkel teli edény volt. Sokáig állt egy koponyákból rakott piramis előtt, ami az embereket volt hivatva elijeszteni, és a levágott fejek tömegében a sajátját is felismerni vélte. Kövekkel törték be. A gyógyszerkutató hirtelen megvilágosodott, amikor ezt hallotta: »Most már értem, miért ült a fotelben fej nélkül — csodálkoztam is; ekkorát nem tévedhetek.« Gondolkodom, nem kellene-e törölnöm ezt a részletet, hiszen ez súrolja a kísértettörténetek határát.” A gomba hatóanyaga négyünket nem könnyed magaslatokba, hanem súlyos mélységekbe repített. Úgy tűnik, hogy a pszilocibin okozta kábulat az esetek többségében sötétebb színezetű, mint amit az LSD idéz elő. A két hatóanyag befolyása egyértelműen különböző egyénről egyénre. Én személyesen azt tapasztaltam, hogy az LSD kísérletekben több fény van, mint a gombával végzett kísérletekben, ahogy azt Ernst Jünger is lejegyzi a fent idézett esetleírásban. Még egy kísérlet az LSD-vel A következő és egyben utolsó utazásunk a belső kozmoszba Ernst Jüngerrel — amit ismét az LSD-vel végeztünk — nagyon messze vezetett a hétköznapi tudattól. Az utazás során számottevően „megközelítettük” az utolsó kaput. Ernst Jünger szerint ez csak akkor nyílik meg előttünk, ha az életből a túlvilági dimenziókba távozunk. Ez az utolsó közös kísérlet 1970 februárjában történt, megint csak a főerdész lakában Wilflingenben. Ezúttal csak ketten voltunk. Jünger 0,15 milligramm LSD-t vett be, én 0,10 milligrammot. A kísérlet során vezetett „naplóját”, tehát az általa készített jegyzeteket kommentár nélkül közölte az Annäherungen című kötetben. Szűkszavú jegyzetek, és az én feljegyzéseimhez hasonlóan csak keveset mondanak el az olvasónak. A kísérlet korán, a reggeli után kezdődött és a sötétség beálltáig tartott. Mozart fuvola-hárfa versenye, ami máskor mindig nagyon megörvendeztetett, és amit az utazás kezdetekor hallgattunk, most furcsa módon olyan volt, „mintha porcelánfigurák forognának”. Ezután a kábulat szavak nélküli mélységekbe sodort minket. Amikor megpróbáltam elmesélni Jüngernek az általam megélt tudatváltozásokat, két-három szónál többet nem tudtam kinyögni, és azok nagyon hamisnak, az élményhez nagyon nem méltónak tűntek. Olyanok voltak, mintha

109

valami végtelenül távoli, idegen világból származnának, úgyhogy reményemet vesztve, mosolyogva feladtam. Szemmel láthatóan Jünger sem boldogult jobban; de nem is volt szükségünk a beszédre, egyetlen pillantás elég volt a szótlan egyetértés megteremtéséhez. Sikerült papírra vetnem néhány mondatfoszlányt. Mindjárt az elején: „Hajónk erősen hánykolódik.” Később, amikor a könyvtárban a gazdag kötésű könyveket nézegettük: „Mintha vörös arany türemkedne ki bentről — aranyfényt izzad.” Kint havazni kezdett. Az utcán jelmezes gyerekek és traktorok vonta farsangi szekerek vonultak. Ahogy az ablakon át a hófoltokkal tarkított kertbe pillantottam, a magas kerítésfalak fölött tarka maskarák jelentek meg végtelenül megnyugtató kék színbe ágyazva: „Egy breugheli kert — élj a dolgokkal és a dolgokban.” Majd később: „Ez az idő — nincs összefüggés a megélt világgal.” A vége felé pedig a vigasztaló belátás: „Eddigi utam igazolást nyert.” Az LSD ezúttal boldog megközelítéshez segített hozzá.

12. Találkozás Aldous Huxley-val
Az ötvenes évek közepén két olyan könyv is megjelent Aldous Huxley tollából, a The Doors of Perception (Az érzékelés kapui) és a Heaven and Hell (Menny és pokol), amelyekben a hallucinogén drogok okozta kábulattal foglalkozik. Mesterien ábrázolja ezekben az érzékelés és a tudat módosulásait, amiket a szerző meszkalinnal végzett önkísérletben tapasztalt. Huxley számára a meszkalin-kísérlet látomásos tapasztalat volt. Új fényben látta a dolgokat; azok felfedték előtte saját, időtlen létüket, ami a hétköznapi pillantás előtt rejtve marad. Mindkét könyv alapvető megfigyeléseket tartalmaz a látomásos megélés lényegéről és arról, hogy mi a jelentősége a világ ilyenféle felfogásának a kultúra történetében, ami a mítoszokat és a vallásokat, illetve a művészi alkotófolyamatot illeti. Huxley a hallucinogén drogok jelentőségét abban látja, hogy az egyébként a misztikusokra, szentekre és nagy művészekre jellemző spontán látomásos jelenségekre képtelen embereknek is lehetőséget adnak arra, hogy ilyen szokatlan tudatállapotokat éljenek meg. Ez Huxley szerint a vallásos vagy misztikus tartalmak mélyebb megértéséhez és a nagy műalkotások újszerű észleléséhez vezethet. Ezeket a drogokat kulcsként tekinti, amelyek talán a tapasztalás új kapuit nyitják meg, kémiai kulcsok más bevált, de fáradságosabb „ajtónyitók” mellett, mint a meditáció, az izoláció és a böjtölés, vagy bizonyos jógagyakorlatok. Már korábban is ismertem e jelentős író munkásságát. Különben már az 1932-ben megjelent Szép új világ című regényében is szerepet kap egy pszichotróp anyag, amit ő „szómának” nevez, és ami az embereket eufórikus állapotba hozza. A szerző említett két másik művében figyelemreméltó fejtegetéseket találtam a hallucinogén drogok által
110

Pala fiataljai beavatási szertartásokon kapják. A laboratóriumi körülmények között folyó kísérleteket kevéssé tartotta értelmesnek mivel — a rendkívül felfokozott érzékenység és a külső benyomásokra való fogékonyság miatt — meghatározó fontosságú a környezet. magas. A következő évben jelent meg Aldous Huxley új. olyat. a regény hőse élete kritikus szakaszában fogyasztja egy pszichoterápiás beszélgetés keretében. Feleségével átutazóban volt Zürichben. Használata a döntő életszakaszokra korlátozódik. a moksha-gyógyszer (a moksha szó megváltást. Amikor elbúcsúztunk egymástól. hogy a Pala nevű utópisztikus szigeten a természettudományok és a technikai civilizáció vívmányait keleti bölcsességgel vegyítse. Feleségemmel együtt ebédre hívott a Sonnenberg szállodába. Az asztal körül folyó beszélgetés főként a mágikus drogok problémája körül forgott. a haldoklónak pedig megkönnyíti a földi lét elhagyását és a másik világba történő átlépést. hogy új regényében ismét 111 . megszabadítást jelent[24]). Úgy vélte. mert abban a teremtés teljes csodáját megpillanthatja. az Island (Sziget). amit egy héttel korábban tartott Koppenhágában. Pala népének életében fontos szerepet játszik egy mágikus drog. és így új kultúrát teremtsen.indukált tapasztalásról. Laura Huxley Archera már kipróbálta az LSD-t és a pszilocibint is. hogy az ilyen fajta hatóanyagokat nyelvi szempontból is megkülönböztessük a többi drogtól. Huxley a találkozó emlékéül hangszalagon átadta Visionary Experience című előadása egy példányát. előkelő jelenség jóságos kisugárzással — így emlékszem Aldous Huxley-ra erről az első találkozásról. hogy a látomásos tapasztalatokat nyújtó ágensek nagy jelentőséggel bírnak az emberi fejlődés adott szakaszában. Huxley ezt a két anyagot inkább nem akarta „drognak” nevezni. és a világ szemlélésének ezen módját szükséges kiegészítésként állította szembe a valóság verbális és intellektuális megragadásával. mivel a „drug” szó az angolban — ahogy egyébként a „Droge” is a németben — gyanúsan hangzik. egy alkalmazott pszichológiáról szóló kongresszuson. Huxley és felesége. amikor Aldous Huxley 1961 augusztusában egy délelőtt telefonon felhívott a laboratóriumomban. Zürichi beszélgetésünk során már megtudtam Huxleytől. aztán nézze egy encián virág kék kelyhét. és mert szerinte fontos. Azzal a kísérlettel foglalkozik. amit egy bizonyos gombából nyernek. Azt javasolta a feleségemnek — éppen a hegyek között meghúzódó szülőfalujáról beszéltünk hogy egy alpesi mezőn vegyen be LSD-t. és így mélyebben megérthettem saját LSD-kísérleteim élményeit is. utolsó könyve. amikor egy hozzá lélekben közel álló személlyel együtt élvezi. Az előadásban a látomásos tapasztalás mibenlétéről és jelentéséről beszélt. Igazi úriember. Örömteli meglepetés volt tehát. amiben a ráció és a misztikum termékenyen egyesül. gomblyukában sárga frézia.

javaslatokat és gondolatokat megfelelő publikációk formájában. 1963 nyarának végén Aldous Huxley-val közösen vettem részt a World Academy of Art and Science (WAAS)[26] éves találkozóján Stockholmban. február 29-én kelt levele is mutatja. az egész földet átfogó szempontok szerint szerveződő. a temperamentum és a foglalkozás különbözőségei meghatározzák. A megfelelő vizsgálatokat és javaslatokat a WAAS második kötetében The Population Crisis and the Use of World Resources[27] cím alatt foglalták össze.) Alapvetően tehát ezt kell elérnünk — annak művészetét. hogy transzcendentális tapasztalataiból a lehető legtöbbet nyerje. Az említett területeken. hogy szeretetben és intelligensen adjuk vissza azt. illetve azt. és egyben elérik az „Alkalmazott miszticizmus” technikáját — olyan technikát. benne kézzel írt ajánlással: „To Dr. illetve hogy ezeket hogyan lehet hasznosítani a hétköznapi életben: Azt remélem. Huxley 1962. hogy a „születésszabályozás”. amely lehetővé teszi az egyén számára. világnézeti és vallásos tekintetben nem elkötelezett grémium keretei között. kaptam is egy példányt a Szigetből. hogy „Amit értelmeddel befogadsz. ahogy azt a testalkat. azok tartalmát és lefolyásuk formáját. „környezetvédelem” vagy „energiaválság” fogalmai címszavakká váltak volna. Az 1963-as konferenciát megelőző WAAS találkozó a népességrobbanással és a föld nyersanyagtartalékainak és élelemforrásainak kimerülésével foglalkozott. azóta megfigyelhető katasztrofális fejlemények nyilvánvalóvá teszik a felismerés. A WAAS megalakítása azon a terven alapult. hogy ez és a hasonló munkák a látomásos tapasztalás valódi Természettudományának kialakulásához vezet majd annak minden változatosságában. azt szeretetben add vissza”. hogy a pszichedelikus drogok segíthetnek a látomásos élmények előhívásában. the original discoverer of the moksha-medicine. és hogy a „Másik világból” szerzett benyomásait az „Evilági” ügyeiben hasznosítsa. amely a felelős kormányok és megvalósító szervezetek rendelkezésére bocsátja az eredményeket. milyen reményt fűzött ahhoz. Az Akadémia ülésein alapvetően az ő javaslatai és vitaindítói határozták meg a tárgyalásokat. Mi tehát már utaltunk ezekre a világproblémákra és megoldási javaslatokat tettünk a föld döntéshozói felé egy évtizeddel azelőtt. from Aldous Huxley[25]”. amit az önmagunkra vonatkozó transzcendenciából és az Univerzummal létező szolidaritásból tapasztalunk. amit a látomásainkban befogadunk.foglalkozik majd a pszichedelikus drogok problémájával. Nos. hogy a világ problémáit a leginkább hozzáértő szakemberek dolgozzák fel egy olyan nemzetek fölötti. az akarat és a 112 . (Eckhart mester úgy fogalmazott. Albert Hofmann.

Aldous Huxley is elhunyt. Az orvosok drámai végre készítették őt fel. Levelezésem Walter Vogt költő-orvossal Az LSD-nek köszönhető személyes kapcsolataim körébe tartozik az író és pszichiáter Dr. tehát az emberben rejtőző. hogy mire gondol. 13. Ő azonban nyugodtan és békésen távozott. de szellemi kisugárzása töretlen maradt. amikor Kennedy elnököt meggyilkolták. Külső megjelenésén már látszott súlyos betegsége. Huxley a pszichedelikus drogokat is az ilyen irányú fejlődés egyik segédeszközének tartotta. amit az író talált érdekesnek. és ami levelezésünk témáját alkotta. A pszichedelikus szerek ésszerű alkalmazási lehetőségeiről szóló beszámolójával megtámogatta Huxley gondolatát a kongresszuson ugyancsak résztvevő Dr. Ugyanezen év november 22-én. Huxley asszony értette. ugyanazon a napon. 113 . amiben férje utolsó napjáról tudósítja sógorát és sógornőjét. A magasabb fejlettségi szintű szellemi képességekkel. a létezés felfoghatatlan csodája iránt szélesebb tudattal rendelkező emberiség valószínűleg földi létezésének biológiai és anyagi alapjait is jobban fel tudná ismerni és tisztelni tudná. az érzelmek szintjén élje meg. és a jelenlévő orvos fenntartásaival nem törődve saját maga adta be neki a kért injekciót — a moksha-gyógyszerrel segített rajta.cselekvőképesség közötti tragikus ellentmondást. aki eredetileg bevezette a „psychedelic” („a lelket kibontó”) fogalmat. Walter Vogttal ápolt barátságom is. Aldous Huxley azt javasolta a stockholmi találkozón. hogy a valóságot közvetlenül. A levelezésünkből az alábbiakban közölt részletekből kiderül. Éppen ezért főként a túlfejlett racionalizmussal jellemezhető nyugati ember számára lenne evolúciós jelentőségű azon képesség fejlesztése és kibontása. Laura Huxley asszonytól megkaptam Julian és Juliette Huxley-nak írt levele egy másolatát. egy darab papírra ezt írta föl: „LSD — try it — intra-muscular — 100 mmg”[28]. A stockholmi konferencia volt az utolsó alkalom. még nem hasznosított képességek kutatásával és feltárásával. hogy Aldous Huxley-val találkoztam. amikor már annyira gyenge volt. a szavak és fogalmak torzítása nélkül. Aznap délelőtt. hogy beszélni sem tudott. hogy a World Resources (globális erőforrások) téma mellett kiegészítésül és folytatásként foglalkozzunk a Human Resources (emberi erőforrások) problematikájával. mivel a légzőszervek rákbetegsége (Aldous Huxley ebben szenvedett) a végső fázisban általában görcsökkel és fulladásos rohamokkal jár. Humphrey Osmond pszichiáter. hogy őt orvosként sokkal kevésbé érdekelték az LSD orvosi vonatkozásai. hanem sokkal inkább mély pszichológiai és tudatmódosító hatásai.

1970. hogy az olasz fordító szent meggyőződése szerint ez a legjobb munkám. V. hogy Rómában vagyok. aki akkoriban még leheletnyi tapasztalattal sem bírt a pszichedelikus anyagok terén. november 22. Tisztelt. bár az is igaz. november 28. ha egyáltalán megvannak még valahol. ahol egy baráti család teára hívott meg egy cukrászdába.Muri/Bern. hogy az Ön felfedezése az én munkámban (még egy nagy szó) hiátust okoz (nem éppen Saulus fordulása Paulussá. és értetlenül figyelte az ilyen anyagokkal végzett orvosi kísérletekről szóló beszámolókat — ez egyébként nem sokat változott. úgyhogy a Pápa szintén ott ült velünk az asztalkánál teázva. So it goes…) Talán érdekesnek találja majd a művecskét. ha egy beszélgetés erejéig felkereshetném. ha tetszik —. ahogy Roland Fischer mondaná…) — méghozzá amit írok. akkor nagyon örülnék. A család ismerte a Pápát is. 1970. ami kissé apokrif maradt. Ha érdekelné egy személyes találkozás és van rá ideje. l. a Pápa is csak olasz. és fehér sapkácska is volt rajta. … W.. 1966-ban egy olyan szerző írta. kedves Hofmann Úr! Ma éjjel azt álmodtam. Úgy sejtem. ami miatt én réflexion faite még csak boldogtalan sem vagyok. Ott ült szépen és hallgatott. Egészen fehérbe volt öltözve. csakhogy most a fejcsóválás a másik oldalról érkezik. azt a könyvet. Burg i. immár reálisabb vagy legalábbis kevésbé expresszív. Spiele der Macht című tévéjátékom hűvös realizmusát mindenesetre nem értem volna el e nélkül. Ma pedig hirtelen az jutott eszembe. hogy elküldöm Önnek Vogel auf dem Tisch című könyvemet — névjegyként. Kedves Vogt Úr! 114 . (Hát persze. Ezt a különböző változatok bizonyítják.

H. és egymást kiegészítik. hogy az asztalomra telepedett madár végül utat talált hozzám. álmodás és írás mind a hétköznapi tudatnak ellentmondó dolgok. V. Természetesen csak saját nevemben beszélhetek. Walter Vogt Új testamentuma 1969 nem akarok különleges temetést csak rengeteg drága és obszcén orchideát számtalan pici madarat. amit a Tagesanzeiger közölt. hogy egyik levelemet is felveszi gyűjteményébe. és megtisztel azzal.[29] Lassan akár könyvet is írhatnék mindazokról a jelenségekről. 1971. hiszen gyakran nagyon különböző nyelven szólunk… …Mivel azonban Ön amúgy is kéziratokat gyűjt. … A. tarka nevűt nem kell pucér tánc de pszichedelikus leplek minden sarokban álljon hangszóró és csak a legújabb beatles lemez[30] 115 . Kedves Hofmann Úr! Mellékelek egy kritikát Jünger Annäherungen című munkájáról. hogy másoknál más a helyzet — igazán nehéz is másokkal ilyen dolgokról beszélni. Dr. valószínűleg érdekli Önt… Úgy érzem. amik azt az 1943-as kísérletet követték. „a huszadik század egyetlen vidám eredménye” ugyancsak szerepet játszik… W.Végső soron megint csak az LSD varázslatos hatásának köszönhetem. mint funkciók. hogy a hallucináció. március 13. Lehet. mellékelem Önnek „testamentumom” kéziratát — amiben az Ön találmánya.

hogy beindul az LSD-dolog. amit megeszünk… A. 1971.százezermilliószor és do what you like[31] végtelenített szalagon más semmi csak egy populáris krisztus hozzá glória színaranyból és kedves gyászoló tömeg mind savval tele[32] till they go to heaven[33] one two three four five six seven ott talán majd összefutunk Szívből ajánlom Dr. A klinikán egyfajta 116 . az 1969-es testamentummal örvendeztetett meg… Az utóbbi idők furcsa álmai arra késztetnek. Albert Hofmann-nak 1971 tavaszának elején Kedves Vogt Úr! Ismét szép levéllel és egy egész különleges kézirattal. hogy megvizsgáljam a vacsora (kémiai) összetételének összefüggését az álmok minőségével. Kedves Hofmann Úr! …Úgy tűnik. H. május 4. Hisz az LSD is olyasmi.

aminek látom elmosódott kontúrjait… Az Ön felfedezése ebben jelentős szerepet kapna… W. majd fölé rajzoltam az Ön ballonját is… 117 . amit nagyon okos dolognak tartok… Remélem. Kedves Hofmann Úr! Gyorsan le kell még írnom. hogy jövőre be tudok ügyeskedni a klinika és a praxis közé fél év tiszta irodalmat. szeptember 5. szombaton nagyon vicces flashbackem volt a tablettányi aszpirintól (fejfájás vagy könnyű nátha miatt). házi gyártmány volt. hogy mit is csináltam odakint a stégen. V. szeptember 7. 1971.„sajátélmény-csoportot” akarunk indítani ambiciózus kutatási programok nélkül. V. mint valami Fellini filmben. főként ismét hosszabb prózát kellene írnom. az embereket mykofil vagy mykofób kategóriákba rendezi… Önöknél az erdőben mostanra már gyönyörű galócák teremhetnek. Kedves Hofmann Úr! A Murtensee[34] mellett töltött hétvégén gyakran gondoltam Önre — ragyogó őszi napok — tegnap. mintha meszkalint vettem volna be (amit eddig pontosan csak egyszer és csak keveset próbáltam)… Nagyon vidám dolgozatot olvastam Wassontól a gombákról. azt gyorsan lerajzoltam. Mindenképpen a fő műveimen kéne dolgoznom. Ne próbáljuk ki egyszer valamelyiket?… W. a napon az Ön ballonja alatt: Végre leírtam néhány jegyzetet a Villars-sur-Ollon-ban (Dr. Learynél) tett látogatásunkról. 1971. amikor a tavon egy hippibárka úszott el.

Alapjában véve a hallucinogén drogok által felvetett kérdéseknek a templomban van a helye. elsősorban is a templomban. még akkor is. május 19. hogy egy olyan gyanús eseményt. 1972. Teljesen egyetértek azzal. tehát az antik tragédiákhoz hasonlóan terápiás hatásúnak bizonyulhat. tehát a maga módján „tudattágító” hatású. és a második fázis. ha laikus prédikáció volt. 1973. mint a drogos élmény. ami tudatosítja a pszichikus károkat. H. amit a fokozott 118 . a teonanacatl vagy az ololiuqui. amiben minden létező egyszerre létezik. hiszen ezek szakrális drogok (a peyotl. a prédikáció témájává tett. Gratulálok Önnek ehhez a remek darabhoz. április 15. A. ahol kozmikus vonatkozásokban élünk vagy a saját testünkben süppedünk el. az alvás). a pszichedelikus révület két fázisának megkülönböztetése (az első fázis a trip csúcspontja. Kedves Vogt Úr! Már háromszor olvastam el laikus prédikációját. Kedves Vogt Úr! Spiele der Macht című tévéjátéka rendkívül nagy benyomást tett rám. V. amikkel az LSD kémiai struktúrája és hatása szempontjából közeli rokonságot mutat). az alkoholos kábulat. amit a bevezetőben a jelenleg létező egyházi vallásosságról mond. miáltal a magasabb értelemben.W. A három tudatállapot (a szüntelen munka és kötelességteljesítés éber állapota. a sinai utazás[35] leírását és értelmezését… LSD-trip volt ez ugyebár?… Bátor tett volt.

ha egyre inkább osztom az Ön azon nézetét. Kedves Hofmann Úr! …Persze. hogy LSD volt — csak nem akartam egyértelműen odaírni.szimbólumértés fázisaként jellemezhetünk).) Kíváncsi vagyok. LSD-kísérleteim egyik felismerhető fő nyeresége az volt. május 24. Ha a prioritás megadása nélkül idézi ezt a mondatot. miszerint „nem létezik nem eksztatikus vallásos élmény”… Jövő hétfő este interjút készít velem a svájci televízió. az úgy értelmezhető. ez fontos különbség…)… 119 . (Az LSD-ről és a mexikói varázsnövényekről az Aus erster Hand című műsor számára. mintha nem ismernénk a kereszténység egyik vagy helyesebben legfőbb igazságát. az urak milyen kérdéseket tesznek majd fel… A. amely alapvető jelentőségű a hallucinogén kábulat megítélése szempontjából. hogy „a minket alkotó húsba öltözve” kell leszállnunk — még most is rágódom rajta. talán ténylegesen „túl későn” jöttem erre rá még akkor is. hogy a jó Learyt — akit időközben magam is kissé dilisnek látok — ilyen koronatanúként hívom. hogy »a mennyek királysága benned lakozik«” Timothy Learyvel mondatja ki. H. tulajdonképpen magam sem tudom pontosan… Az. hogy „abba a húsba öltözve. hogy megtapasztaltam a testi és a szellemi dimenziók feloldhatatlan egymásba szövődését. „Krisztus az anyagban” (Teilhard de Chardin). 1973. Általános figyelmet érdemel egyik megállapítása. Ön is a drogos tapasztalatai alapján találta-e meg azt a felismerést. tulajdonképpen a beszéd vagy prédikáció időpontjával magyarázható… Be kell valljam. valamint a hallucinogén anyagok által előidézett tudatállapot nyitottságára való utalás — ez mind olyan megfigyelés. amiből vagyunk” kell leszállnunk az új próféciákért? És most prédikációjának kritikája: A „létező legmélyebb tapasztalatot. hogy valóban csak az LSD révén lepett meg az a felismerés. hogy az LSD-nek a fiatalok számára tabunak kell maradnia (tabunak és nem tilalmasnak.

Leary in jail Gelpke is dead Kur in Asylen is this your psychedelic 120 . május 11. Kedves Vogt Úr! Tegnap este feszülten figyeltük Pilatus vor den schweigenden Christus című tévéjátékát. A válaszok a teremtések könyvében foglaltatnak (amihez maga a kérdező ember is tartozik). és mégis valószínűleg Svájc legkisebb mini-maffiája vagyunk. Nem szavakkal válaszolja meg a kérdéseket. április 13. 1974. Kedves Hofmann Úr! …A félhomályban csináltam egy „verset”. hogy „nem létezik nem eksztatikus vallásos élmény” szemmel láthatóan nem tetszett annyira másoknak — például (szinte egyetlen) irodalmár barátomnak. A valódi természetkutatás = e szöveg megfejtése. A. 1974. de this would make no sense. amennyiben időről-időre felhívjuk egymást és a kis cselekedetekre koncentrálunk… W. H. V. aki a legnehezebb kérdéseivel fordul Istenhez. majd végül kénytelen ezeket megválaszolni. amit bátorkodok elküldeni Önnek — először Learynek akartam elküldeni.Az Önnek tetsző mondat. hiszen Isten hallgat. …Az ember és Isten ősi viszonyának bemutatása: az ember. a pap-költő Kurt Martinak sem… De hát gyakorlatilag amúgy sem vagyunk egy véleményen szinte semmiről.

De voltak olyan látogatóim is. hogy LSD-t szerezzenek. „the man who made the famous LSD bicycle trip”.revolution? Vajon komolyan vettünk-e valamit. Általában fiatal emberek voltak. vagy akikkel publikációkon keresztül találtam kapcsolatot. esetleg azt remélték. a korábbi fejezetekben beszámoltam a számomra jelentős ilyen jellegű ismeretségeimről. Csak ritkán derült ki. Az utóbbi időkben ritkábbá váltak az ilyen találkozások. gyakran átutazóban a Távol-Kelet felé. hogy szívesen kísérleteznének egyszer garantáltan tiszta anyaggal. Látogatóim közül a legtöbben az Egyesült Államokból érkeztek. ki akarták használni az alkalmat. előadásokon találkoztam. farmakológusok. kongresszusokon. orvosok. mivel ott akkoriban könnyen lehetett jó minőségű LSD-t szerezni. Ha már Európában voltak. Svájcból és más európai országokból is érkeztek különböző látogatók a legkülönfélébb ügyekben. amelyekről itt szeretnék röviden beszámolni. akikkel főiskolákon. eredeti LSD-vel. Néha Prága volt a cél. amivel csak játszani szabad vagy éppen ellenkezőleg… W. vegyészek. Az irodalom és a filozófia területén írókkal ismerkedtem meg. az erre vonatkozó kívánságot általában úgy tálalták. ahol a keleti bölcsességet vagy egy gurut kerestek. ami talán azzal függ 121 . Be akartak számolni saját LSD-élményeikről. és úgymond a forrásnál akartak beszélgetni ezek értelméről vagy jelentéséről. amivel csak játszani szabad. akik komoly ügyben jöttek. Látogatók a világ minden tájáról Az LSD sokrétű hatása a legkülönbözőbb emberekkel és embercsoportokkal hozott kapcsolatba. hogy ott könnyebben jutnak drogokhoz. gombaszakértők. A tudományos területen kollegák. vagy éppen ellenkezőleg? — éppen a pszichotróp drogokkal való foglalkozás alapvető ambivalenciáját fogalmazza meg szűkszavúan és lényeglátóan. Emellett az LSD révén a személyes ismeretségek tarka forgatagát szereztem a drogok világából és a hippik köreiből. 14. hogy a látogatás igazi célja az. V. hogy lássák „az LSD apját”. Ez a Vogt versében szereplő kérdés — komolyan vettünk-e valamit.

hogy a jelenlétemben majd valahogy megoldódik az LSD-rejtély. de az LSD az élet szellemi területeire nyitotta rá a szemét. hogy most megfelelő keretek között ifjú feleségét is bevezeti az LSD élményébe. és azóta intenzíven foglalkozik vallásos és metafizikai kérdésekkel. mint amit egy torontói fiatalemberrel éltem meg. Ebédelni hívott egy exkluzív étterembe. amit majd saját maga állít helyre. Kaliforniából érkezett. de felszabadítóak és vidámak voltak azok az LSD-kísérletek. egy jelentős iparvállalat tulajdonosa Kanadában. irodalom és filozófia iránti érzéket. és elmentem a megbeszélt találkozókra. Arra kértem. Imponáló jelenség. hogy megszerez egy lepusztult parasztházat. hogy az LSD már nem tudja továbbsegíteni. hogy hogy lehetséges. Ezek az utazások olyan befelé forduláshoz vezettek. Rám bámult. Köszönetet mondott nekem az LSD feltalálásáért. amik rendkívül fontosak voltak belső fejlődése szempontjából. hogy most már boldog. ragyogó elme.össze. lévén tanult asztalos. ami őt magát is meglepte. 122 . Az volt a szándéka. Egyszer például egy gátlásos fiatalember látogatott meg mopedjén. Onnan Franciaországba költözött. Egy fiatal nő is felkeresett. és bizonyos idő után tényleg kaptam egy — a szó mindkét értelmében — eredeti írást Henry Miller kezéből. mintha az a kérdés foglalkoztatná. Kevésbé mélyek. Megint más jellegűek voltak az olyan találkozások. karcsú üzletember. amikor csak lehetséges volt. Három éven át gyakran utazott LSD-vel. Néha nem alakult ki igazi beszélgetés. belülről megszilárdult ember. tehát tulajdonképpen nagyon hétköznapian néz ki az ember. míg a szülei csak kevéssé törődtek vele. amelyekről egy fiatal dán férfi tudósított sok humorral és fantáziával. hogy így. ami az LSD történetében játszott szerepemből adódott. hogy nála is hasonlóan áldásos változás következik be. mint az LSD. hogy volt munkaadójától szerezzen nekem egy kéziratot a gyűjteményem számára. és azt remélte. és mindig megpróbáltam felvilágosító és tanácsnyújtó módon segíteni. Régebben száz százalékosan. Ezt egyfajta kötelezettségemnek éreztem. Immár abban a helyzetben volt. Mindig fogadtam ezeket a látogatókat. és nehézségek vagy különösebb akarati erőfeszítés nélkül tudta letenni a szert. tisztán materialista beállítottságú „businessman” volt. ahol Henry Miller mellett volt háziszolga Big Surben. Beszámolóját azzal fejezte be. A látogatás célja nem volt világos előttem. hogy mesterséges segédanyagok nélkül foglalkozhasson önmagával. felébresztette benne a művészet. úgyhogy kíváncsiságból és kalandvágyból elkezdett LSD-t szedni. aki valami olyan rémséget talált föl. ami új irányt adott az életének. Nála is és más hasonló látogatóknál is éreztem. mintha azt remélnék. hogy elmesélje LSD-élményeit. Ekkor jött rá. hogy az LSD háttérbe szorult a kábítószeres világban. Keresni kezdte létezése mélyebb értelmét. Felületes kamaszként hajszolta az élvezeteket. és azt tervezte. magas. amit elmondása szerint fel is fedezett.

„I am an angel and can pass everywhere. Én személyesen soha nem találkoztam olyan LSD delíriumban lévő személlyel. A neve. hogy miféle angyal ül fekete estélyiben a zongoránál és szórakoztatja őket érzékeny játékával és érzéki. és aki munkát szerzett neki. akik egyoldalúan csak azokat a károkat látják. aki indokolttá tett volna egy ennyire szenvedélyesen elítélő véleményt. azért látogatott meg engem. Néhány nap múlva Jane felhívott telefonon. Jane — Johanna — szerinte azt jelenti. mint az ördög munkáját. B. ha előtte telefonon felszóltak. szőke nő állt előttem. mert felháborítónak találta azt. fiatal. belső és külső okok miatt. amíg végül kinyitottam. miáltal lehetségessé válna. Nem tudom. az Egyesült Államokat. amit én szigorú bezártságban szeretek eltölteni az irodámban — nem fogadok látogatókat. hogy hogyan jutott át két ellenőrző ponton a gyárterület főbejáratánál és a ház portásánál. mert anyagi forrásai kimerültek. de kitartóan kopogott az ajtómon. hogy vegyen be LSD-t. hogy segítsek neki e feladata teljesítésében és adjunk LSD-t az elnöknek. nevezetesen. Valószínűleg csak kevesen figyeltek a dalok 123 . amelyeket az LSD néha a fiatalok körében okoz. és ez a virággyermek bizonyosan feltűnt mindenhol. hiszen látogatókat csak úgy engedtek be. ahogy egy újsággal folytatott beszélgetésben állást foglaltam az LSD-problémával kapcsolatban.Ez a fiatal nő azért mesélte el nekem saját történetét. hatalmas kék szemekkel. „I am Jane. méghozzá úgy. Hofmann?”[36] Némileg döbbenten kérdeztem tőle. Ezek rendre nagy nyilvánosságot kaptak. Ez csak úgy lehetséges. A déli szünet idején történ ez. hogy ő az Egyesült Államok Jeanne d'Arcja. hogy kivezesse az országot a háborúból és a belső nehézségekből. mert gyanította. amit egy vonatút alkalmával véletlenül hallgatott végig. Jane foglalkozására nézve tanárnő volt. hosszú hippiköpenyben. Véleménye szerint az LSD-t mindenestül meg kellett volna tagadnom. Egy ideig egy elegáns zürichi étteremben játszott és énekelt. Csalódottan és szomorúan hagyott ott engem. Meg kell mentenie hazáját. A jól nevelt vendégeknek nyilván sejtelme sem volt arról. Egy férfi szidalmazott ott engem. a titkárságom zárva van. A tragikus LSD-következmények példájaként maradt meg az emlékeztemben egy fiatal amerikai nő látogatása. Arra kért. Alig hittem a szememnek: egy nagyon szép. I come from New York — you are Dr. Látogatásának közvetlen indítéka egy olyan beszélgetés volt. mondta aztán. sikerült-e meggyőznöm őt a szent felbuzdulása iránt mutatott minden tisztelet mellett felhozott érveimmel. amelyek felelőtlen körülmények között történő LSD-fogyasztásra. Azt mondta. puha hangjával. Johnson). hogy terve miért ítéltetett sikertelenségre pszichológiai és technikai. emellett pedig bárzongorista és énekesnő. és nyilvánosan el kellett volna ismernem bűnösségemet. hogy először jó útra téríti annak elnökét (akkoriban L. Elvittem őt egy barátomhoz Zürichben. Általában a klinikákon vagy a rendőrőrsökön végződtek azok az esetek. ahol lakhatott. Valaki mégis diszkréten. túladagolásra vagy pszichotikus hajlamokra voltak visszavezethetők. Attól megfelelő gondolatai támadnának. hogy segítsek.”[37] Magasabb rendű küldetésben jár. hogy gyakran ér támadás olyan személyek részéről. homlokpánttal és szandálban. ha valahogy rábírjuk.

és mivel ezek a pillanatok nem illeszkednek a hétköznapi értelem világába. amikor később a kápolnában a reggeli misén találkozott a többi utassal. amit fiatal lányként maga is átélt. jobbára hippidalokat énekelt. Visszavitték a szállodába. az nem pszichopatológiás jelenség volt. hogy nem egészen normális. hogy Jane hirtelen eltűnt. másrészt vágyott arra. viszont a legtöbben nem ismerik föl ezek jelentőségét. hogy spontánul megélhette a mélyebb valóság látomásos képét. amiben összegyűjti minden kor és kultúra megvilágosodást átélt tanúit. és ami a mai napig nyugtalanítja. Huxley azt írja. S. A szertartás alatt mindent földöntúli ragyogásban látott. Belső megosztottsága miatt bizonytalan életet élt. Kereskedelmi iskolás lány korában üzemi kiránduláson vett részt. Aldous Huxley könyvét. H. amit sokan pont az LSD segítségével igyekeznek elérni. hogy nemcsak a misztikusok és a szentek.szövegére. tehát nem idegösszeroppanás. Megnyugtathattam látogatómat: amit régen átélt. nagyon korán felébredt. Három hónappal később levelezőlapot kaptam Izraelből. Ott egy pszichiátriai klinikára szállították be. hogy ez az állapot megismétlődjön. az Örök filozófiát ajánlottam figyelmébe. hogy végignézze a napfelkeltét. 124 . Látogatását azzal magyarázta. S. Egyrészt félt attól. és úgy bántak vele. ami egykor úgy megörvendeztette. és köztük sokban titokban a drogok dicséretét zengte. ami akkor is megmaradt. talán én tudnék segíteni neki abban. S. amikor megtudtam a barátomtól. ezért elfojtják őket. Ez az élmény messzemenőkig meghatározta élete későbbi folyását. amiben az LSD csak közvetett szerepet játszott. hogy az egyik LSD-élményről szóló beszámolóban olyan állapot leírását találta. A zürichi vendégjáték nem tartott sokáig: csak néhány hét telt el. egy kórház titkárságvezetője levél útján kért tőlem személyes találkozót. Amikor a hegyek felragyogtak a sugarak tengerében. Abban a kegyelemben volt része. Végezetül szeretnék még egy találkozásról beszámolni. hanem az általunk sejtettnél sokkal több hétköznapi ember is megél ilyen áldott pillanatokat. és egyedül elhagyta a házat. hogy hangosan sírnia kellett. maga is attól tartott. ahelyett hogy sokat ígérő reménysugárként tekintenének rájuk. Egy hegyi szállodában éjszakáztak. H. amit neki idegösszeroppanásként magyaráztak. hogy megértse ezt az élményt. mint egy idegbeteggel. kisasszony. hirtelen addig soha nem ismert boldogságérzés öntötte el. és boldogságérzése annyira felfokozódott. Tudatosan vagy tudattalanul gyakori állásváltoztatásokkal és változó személyes kapcsolatokkal igyekezett visszaállítani azt a boldog világképet. Teára hívtam meg. H.

AZ LSD-élmény és a valóság Was kann ein Mensch im Leben mehr gewinnen.15. amelyben az érzékszervek — mint antennák — által felvett impulzusok a külvilág élő képévé változnak át. A valóság nem elképzelhető az azt megélő szubjektum. hogy a valóság semmiképpen sem valamiféle abszolút. vagy pedig emocionálisan. valamely egzisztenciális élmény alapján döbbenünk rá. Előtte úgy hittem. akkor a másik valóságba az LSD hatása alatt történő belépést úgy magyarázhatjuk. hogy ehhez a problémához racionálisan. szag-. Ha a valóságot az adó és a vevő produktumaként fogjuk fel. tehát a vevő központját biokémiai módszerrel módosítjuk. bebizonyították. hogy a világnak csak egyetlen igaz képe létezik az. hogy az agyunkat. melyek együtthatására használhatjuk a kép és a hang előállításának a televíziós technikából vett metaforáját. ugyanis az addig általam egyedül érvényesnek tartott hétköznapi valóság és az azt megélő én egyszerre feloldódott. idegen valóságot élt meg. íz. Ezáltal a vevőnket a normális. A valóság eltérő érzékelése Az LSD-kísérletekből szerzett legfontosabb felismeréseim a valóság mibenlétére vonatkozó gondolatok. a filozófia gondolkodásmódjával állunk-e hozzá. hogy LSD-kísérleteim során mi tette rám a legnagyobb benyomást. Ehhez a felismeréshez tudományos megfontolások is elvezethetnek. Emellett felmerült az arra a bizonyos felettes énre vonatkozó kérdés. amely a külső és belső változásoktól érintetlenül volt képes regisztrálni ezt a másik valóságot. hanem annak képét és megélését megváltoztatja a szemlélő módosult tudatállapota. Az LSD-kábulatban szerzett tapasztalatok. A „valóság” problematikája mindig is a filozófia egyik központi kérdése volt. melyek során az idegen világokat pont olyan valóságosnak éljük meg.[38] Goethe Gyakran felteszik nekem azt a kérdést.és hanghullámokat. és idegen énem egy másik. A vevő az egyes ember tudata. Als daß sich Gott-Natur ihm offenbare. A valóság e két komponens kivetülése. az én és a megélendő objektum. és hogy vajon ezek a tapasztalatok új felismerésekhez vezettek-e. hétköznapi 125 . a külvilág nélkül. A külső anyagi világ adóként működik: fény. Alapvető különbség van azonban aközött. rögzült dolog. mint a hétköznapi valóságot. amit „valóság” néven illetünk.és tapintási ingereket sugároz. Az első tervezett LSD-kísérlet ezért volt olyan mélyen megrázó és ijesztő.

Ezt megélhetjük örömet okozó. 1949) „skizoid katasztrófáról. Az LSD és a vele rokon hallucinogén anyagok egyetlen jelentősége abban a képességben rejlik. tehetség és hatalom által történő küzdés. jellemző különbség? — A tudat normális állapotában. A vevő és az adó között visszacsatolás jön létre. ravaszság. ezért a vevő beállításától függően sok különféle valóság léphet be a tudatunkba. Gottfried Benn Provoziertes Leben című dolgozatában (In: Ausdruckswelt. az ember szembesül a külvilággal. ami Európa későbbi koraiban a darwinizmusban és az übermensch 126 . A boldogabbik esetben az új én bensőséges kapcsolatba kerül a külvilág dolgaival és így embertársaival is. a teljesítmény. rokonítható a spontán vallásos megvilágosodással. ami tárggyá változik. ez a valós kozmogóniai potenciál teszi érthetővé a hallucinogén növények szakrális drogok formájában történő kultikus tiszteletét. a hétköznapi valóságban elválik egymástól az én és a külvilág. Mi tehát a hétköznapi valóság és az LSD-kábulatban megtapasztalható világképek közötti lényeges. amiben a tudat érinthetetlen és a saját én változásait rögzítő magja is lakik. Alapvetően alakította a hellén-európai agonális elv. a megszokott én elvesztésével fenyegető. amikor az én és a teremtés eggyé válik. időtlen. LSD-kábulatban a kábulat mélységétől függően többé-kevésbé elmosódnak a megélő én. és érzékenységekről más hullámhosszokra állítjuk át. furfang. amit a transzcendens valóságból érkező fény ragyog át. amit szerencsés körülmények között az LSD vagy a mexikói szakrális drogok csoportjába tartozó valamilyen más hallucinogén anyag idézhet elő. a nyugat sorsneurózisáról” ír. C. hogy a vevő „ént” más hullámhosszokra tudja beállítani. de ugyanígy démonikus. a dolgokba áramlik át: ezek életre kelnek. más. Zaehner Mystik — religiös und profan (Stuttgart. Ez a valóság eltérő. Mindkét gyakorta csak egyetlen időtlen pillanatig tartó állapotban olyan valóságot élünk meg. és ezzel képes előhívni a valóságtudat változásait. mélyebb értelmet kapnak. Wiesbaden. transzcendentális valóság egy szeletét. Ez a tudatállapot. Mivel a teremtés végtelen sokszínűsége és sokrétűsége végtelen számú különböző hullámhossznak felel meg. Azonban a misztikus megvilágosodást és a drogokkal kiváltott látomásos élményeket nem tekinthetjük minden további nélkül egyenlőnek. és a külvilág közötti határok. Ezek egymást nem zárják ki kölcsönösen. 1957) című könyvében nagyon élesen leírja. hanem komplementer viszonyban vannak. az unio mystica jelenségével. új képeinek megjelenítését lehetővé tevő képesség. ahogy azt R. ami a görögöknél az areté formájában jelenik meg. Ez az élmény addig az érzésig fokozódhat. ijedtséget előidéző változásként is. Így fogalmaz: „Kontinensünk déli részén kezdett el kialakulni a valóság fogalma. és együttesen alkotják a mindent átfogó. Az én egy része a külvilágba.valóságnak megfelelő hullámhosszokról.

reménytelen fércmunka mindaddig. amely számára csak a gazdaságilag értékesíthető élet számít életnek. Előtérbe lépett az én. ami előtt a vér és a szerencse hekatombáit áldozta. és amelynek belső feszültségeit és töréseit nem sikerült természetes szemlélődés vagy a megbonthatatlan egységbe és a létezés logika előtti formáinak békéjébe vezető módszeres vizsgálat útján sem feloldani… Sokkal inkább a fogalom kataklizmatikus jellege vált egyre nyilvánvalóbbá… Egy állam. de formálisan közeledett hozzá. A gyógyítás pedig az ént is magában foglaló mélyebb valóság egzisztenciális megélése lenne. emberkéz alkotta környezete megnehezíti ezt a megélést. amihez eszközökre. amely vészjóslóan nehezedett a nyugatra. hogy meg tudta volna ragadni. Rablógazdálkodást folytatunk a föld gazdagságával. a magányosság és a fenyegetettség érzései tolulnak fel. hatalomra volt szüksége. harcolt. amelyek a bolygón létező minden életet fenyegetnek. Végül a modern természettudomány és technika fejlődéséhez vezetett a világ tárgyként. minden fáradozásunk csak felszínes. amely csak a tömeg külső szempontját képes képviselni. Ezek határozzák meg a nyugati 127 . és ezeket tovább darabolta. Egy olyan társadalom. A tárgyias szellem egészen az anyag belsejéig. hiszen a realitás csupán nyersanyag. hanem az élő természet és a teremtés részeként élne. mellyel az ember szemben áll. eltávolodott tőle az érzékek szintjén. az atommagig és annak további hasításáig hatolt előre. Olyan fogalom ez. az ént és a világot egymástól elválasztó valóságtudat határozta meg döntően az európai szellemtörténet fejlődési irányát. Máshogy viszonyult az anyaghoz. amiért aztán szüntelen háborúkat folytat. megvizsgálta és szétválogatta: fegyver. Feldarabolta.alakjában köszönt vissza. eltiport. amelynek higiéniája és fajgondozása modern rítusként kizárólag üres biológiai statisztikákon nyugszik. egy olyan társadalmi szervezet. objektumként történő megélése. és amely nem ismeri el a provokált élet világát. amely nem tudja megállítani destruktív erőit.” Ahogy Gottfried Benn ezekben a mondatokban leírja. váltságdíj. Ha az ember nem választotta volna le magát a környezetről. amivel a nyugat birkózott anélkül. míg metafizikai háttere mindörökre rejtve marad. Nagyvárosaink és iparvidékeink halott. Itt erősebben nehezedik ránk az én és a külvilág ellentéte. képletekké egyszerűsítette. Segítségével az ember uralma alá hajtotta a földet. anyagra. olyan közmorál. és a technikai civilizáció nagyszerű teljesítményeivel a környezet katasztrofális rombolása áll szemben. cseretárgy. Az elidegenedés. és olyan energiákat fedezett fel. amíg meg nem gyógyítjuk a — Benn szóhasználatával élve — „nyugati sorsneurózisunkat”. Elemzések útján tisztázta. darabokat szakított belőle. akkor nem lett volna lehetséges a felismeréssel és a tudással való ilyen visszaélés. Amikor manapság megpróbáljuk ezeket a károkat környezetvédelmi intézkedésekkel helyreállítani.

amelynek fényét szerves vegyületek formájában kémiailag megkötött energiává tudják alakítani. Nietzsche A tragédia születésében így ír: „Vagy a narkotikus ital hatásától. melyet a primitív emberek és népek mind himnuszokban zengnek meg. pusztulása és újjászületése. és ami ölébe majd visszafogad. az egész természetet kéjesen átható közeledtétől támadnak életre azok a dionysosi gerjedelmek. elrozsdáll és széthull. Misztériumok és mítosz A valóság az énnel szembeállított külvilágként meghatározott fogalma kontinensünk déli részén. kimeríthetetlen örök életerő nyilatkozik meg. hogy a szubjektum és objektum szétválasztásából eredő formákban és színekben gazdag. és ami ráadásul akkor is fennmarad még. IV. ami végtelenül valóságosabb. A természetben az idillt kereső romantikus áramlat sokkal inkább szintén az ember azon érzéséből táplálkozik. virágzása. az antik görög világban kezdett kialakulni. Ezeket Demeternek. ahol a technikai civilizáció elterjed. Semmiképpen nem szentimentális természetimádatról vagy a rousseau-i „vissza a természethez” jelszóról van szó. ami minket is megszült. ahogy a föld eredeti flórája és faunája kénytelen utat engedni a halott technikai környezetnek. Az emberek már akkor felismerték az ilyen hasadt valóságtudattól elválaszthatatlan szenvedést. A mezőn és az erdőben és az ott rejtőző állatvilágban. hogy ilyen hasadt valóságmegélés alakuljon ki. e. de egyben szenvedéssel teli apollói világképet kiegészítette a dionüszoszi élmények világával. amelyben a megosztottság eksztatikus kábulatban oldódik fel. növekedése. az érzékeket gyönyörködtető. gyümölcstermése. a 128 . 1500-tól az Kr.”[39] A Dionüszosz isten tiszteletére rendezett ünnepségekkel és mulatságokkal szorosan összekapcsolódottak Eleuszisz misztériumai. mélyebb és csodálatosabb. kapcsolatuk a nappal. tulajdonképpen már minden kertben olyan valóság mutatkozik meg. olyan átfogó valóságtudat. vagy a tavasz hatalmas. felülkerekednek mindenütt. körülbelül Kr. Természetes környezetben kisebb a veszélye annak. öregebb. amikor a gépek és a beton halott világa majd eltűnik. ellenséges vagy megigázott természet is újra békeünnepét üli tékozló fiával. A görög géniusz ezt úgy igyekezett gyógyítani. az emberrel. amiben otthonosak és egységesek vagyunk minden élő dologgal. hogy a természettől elválasztva létezik. ami spontán módon egyre kevésbé alakul ki. amit emberkéz alkotott. ahogy azt Benn magyarázza. Amire ma van szükség. és mélyen meghatározzák a modern művészetet és irodalmat. és amiből aztán a földön minden élő dolog felépül — tehát a növények lényében ugyanaz a titokzatos. századig ünnepeltek ősszel. amiket közel kétezer éven át. u.iparosodott társadalom hétköznapi tudatát. az az összes élő dolog egységének ismételt megélése. melyek fokozásával az ember szubjektivizmusa a teljes önfeledtségbe olvad át… A dionysosi igézet nemcsak az embert fűzi össze újra az emberrel: az elidegenített. mint bármi. A növények csírázása.

Perszefonét ismét megtalálták. amit a beavatottak a látottak értékéről és jelentőségéről mondtak. hanem arra is. Ugyanakkor Perszefoné nem maradhatott örökre az anyjánál.” Egy másik híres beavatott. A beavatottak közé tartozott Pauzaniász. mivel a legnagyobb istenek intelme ellenére ételt fogadott el Hádésztól. látomásos betekintés a mélyebb valóságba. Cicero szintén arról számol be. További hálaajándék volt az a gabonakalász. hogy a beavatás előtt állókkal az utolsó szertartás előtt egy bizonyos italt. mint Hadrianus vagy Marcus Aurelius és az ókor sok további híres férfija. Eleuszisz első főpapjának nyújtott át. Például Homérosz így ír egyik himnuszában: „Boldog az a földön az emberek között. az tompa sötétben botorkáló halott marad. ennyire felemelő élmény legyen. a teremtés örök okának felvillantása. Számtalanul sokakat avattak be Eleuszisz titkába. Ezért büntetésből az év egy részében vissza kellett térnie az alvilágba. hogy egy ennyire nyilvánvaló. és akivel a titokzatos ital kutatása miatt kapcsolatban is álltam[41]. Hádész és a drámában résztvevő többi isten mítosza azonban csak a történések külső keretét adta.” Pindarosz a következő szavakkal írja le az eleusziszi áldást: „Boldog az. Megtanították őt a gabonatermesztésre. Az éves ünnepségek csúcspontja az éjszakai beavatási ceremónia volt. hogy a földbe elvetett mag ott elpusztul. A beavatottaknak halálbüntetés terhe mellett tiltották meg. a szemeink előtt évről évre lezajló történés. legszentebb kamrájában a teleszterionban (célpont) láttak és tapasztaltak. olyan római császárok.” Vajon hogyan lehetséges. majd belőle új növény. Ő ugyanis ismeri az élet végét. ahogy arról az idézett beszámolók tanúskodnak? Tudunk arról. amit aztán az egész földön elterjesztett. hogy jobb reményben haljunk meg. Demeter. Ez érthetővé tenné a Demeter-Perszefoné mítosz eksztatikus-látomásos megélését. 129 . hogy aztán tavasszal új életre ébredjenek Perszefoné földi tartózkodásával együtt. aki láthatta! Akit nem avattak be a szent misztériumba. aki ezt látta. és visszahúzódtak a földbe. ami az élet és a halál körforgásának szimbóluma volt egy olyan időtlen valóságban. A beavatás valószínűleg valamilyen megvilágosodás lehetett. amely mindkettőt felöleli. Plató. 1962) a fenti adatokat vettem. Vallástudósok és mítoszkutatók véleménye szerint a kükeon valamilyen hallucinogén drogot is tartalmazott[40]. majd a földre vezető útra lép. új élet kel ki. nevezetesen. akinek ebben nem volt része. Ez alatt az idő alatt tél volt a földön. hogy a kükeonba árpakivonatot és mentát kevertek. mégsem árulta el a titkot soha senki. Ezt az álláspontot képviseli Kerényi Károly is. hogy elárulják. hogy Eleuszisztól milyen fény vonta be életét: „Ott nemcsak okot kaptunk arra. amiért lányát. és az élet Zeusz által adott kezdetét is. amit a két istennő Triptomelosznak. Azt is tudjuk. hogy örömben éljünk. akinek az eleusziszi misztériumról szóló könyvéből (Zürich. az alvilág istene. Erre abból következtethetünk. amit a templom legbelső. a növények elpusztultak.földművelés istennőjének ajánlották hálából. Perszefoné. a kükeont itatták. őt ugyanis elrabolta Hádész.

és más vigasztalót bocsát néktek. objektivizáló szellemtől meghasadt. szellemén keresztül eljutunk a teremtés megismeréséhez. hanem elkövetkezett az antik világ végleges bukása is. „Én pedig kérem az atyát. mint a zen buddhizmus. Még az evangéliumok bizonyos helyein is előfordul ígéretként. A keresztény hit világában csak néhány áldott személy találkozott a spontán látomásos élményekben megtapasztalt. Angelus Silesius. Még egy kevés idő vagyon. akkor nemcsak a vallási központ semmisült meg. én is tibennetek. ti pedig esméritek őtet. hogy én az én atyámban vagyok és ti énbennem. megnyugtató valósággal. 396-ban északról betört Görögországba és lerombolta Eleuszisz szentélyeit. Die Welt als Du (1970).Amikor Alarich gót király Kr. melyet ez világ bé nem vehet. és ezzel annak felismeréséhez. szenvedő ember misztikus teljességélményben talált gyógyulást. A misztikus teljességélmény a gyógyulás szempontjából alapvető jelentősége az egyoldalúan racionális-materialista világképtől szenvedő ember esetében ma már nemcsak az olyan keleti vallási áramlatok követői esetében nyer fontosságot. A teremtő és teremtménye dualizmusa által meghatározott templomi kereszténység a maga természetidegen vallásosságával viszont maximálisan kitörölte az antik világ eleusziszi-dionüszoszi örökségét.” Ez a kinyilatkoztatás a magja saját keresztény hitemnek. ami hitet adott neki abban. amikor elbúcsúzik tőlük. megtérek hozzátok. William Blake és mások írásaiban ábrázolt látomásos jelenések nyilvánvalóan rokoníthatók azzal a megvilágosodással. A katolikus szentek unio mysticája és a keresztény misztika képviselői. hogy egyek vagyunk a legmélyebb. amiben az eleusziszi misztérium beavatottjainak volt része. Az napon megtudjátok. A 14. hogy veletek maradjon mindörökké. u. a legtisztábban János evangéliumában. Nem hagylak titeket árvául. hogy az igazság lelkén. szakaszban Jézus így szól a tanítványokhoz. amihez az ókorban számtalan generáció elitje férhetett hozzá az eleusziszi beavatás során. Hadd utaljak itt Balthasar Staehelin Zürichben dolgozó bázeli pszichiáter Haben und Sein (1969). hanem az akadémiai pszichiátria vezető képviselői is erre koncentrálnak. Urvertrauen und zweite Wirklichkeit (1973) és Der finale Mensch (1976) című könyveire. és elhivatottságomnak a természettudományos kutatás mellett: nevezetesen. időtlen. Istennel. Számtalan további szerző foglalkozik ugyanezzel a 130 . és ez világ nem lát engemet többé. fejezet 16-20. Aligha becsülhetjük túl Eleuszisz misztériumának kultúrtörténeti jelentőségét és befolyását az európai szellemtörténetre. Az Alarichot kísérő szerzetesekkel a kereszténység is bevonult Görögországba. hogy az örök létezésben halhatatlan. mert bennetek lakik és bennetek marad. tudniillik az igazságnak lelkét. Ebben a misztériumban a racionális. ti pedig megláttok engem. Eckhart mester. Ez a hit az őskereszténységben is továbbélt. Thomas Traherne. legátfogóbb valósággal. habár más szimbólumok mellett. mert élek és ti is éltek. mert nem látja. tehát Jakob Böhme. és nem esméri őtet.

az objektív valóság és az én egymásba olvadása a cél. Ráadásul nem jut mindenkinek osztályrészül még akkor sem. tehát a teremtést. a dualizmust meghaladó valóság megélésében ölt testet. akkor elkerülhetetlenül beleütközik a teremtés már nem megmagyarázható Ős-okába. Ugyanakkor megtörténhet hirtelen. hogy a nyugati civilizáció és kultúra egészségessé váljon és szellemileg megújuljon. Ez válhatna az új vállásosság alapjává. és az objektum és a szubjektum. nem menekülés valamilyen imaginárius álomvilágba. spontán megvilágosodás formájában is valamilyen látomásos jelenés során. A meditáció az objektív valóság azon mélységében kezdődik. hanem egyre szélesebb körben mások is a dualisztikus világkép meghaladását tartják alapkövetelménynek ahhoz. amit Isten ujja írt” (Paracelsus). A természettudományok által közvetített. a növények magjaiban. az ember testében és lelkében. hogy benne átlépjük az én-te határt. hanem az átfogóbb igazságot keresi az objektív valóság felszínének és mélyének egyidejű és sztereoszkópikus szemlélésével. melynek során védett marad a mélyebb valóságot megtapasztaló ember is. Értem ezalatt az első kézből származó szöveg felismerését.problematikával. ami a mélyebb. a csodába. a spirálködök makrokozmoszában. A transzperszonális pszichológia ezt teszi a terápiás praxis alapvető elemévé. és ezáltal vallásos valóságtudattá történő változása a meditáció folyamatos gyakorlásával fokozatosan következhet be. Éppen ellenkezőleg: ha kellő mélységig hatol el. Ilyen misztikus teljességélményt „évtizedes meditációval sem kényszeríthetünk ki”. az adó és a vevő. „azt a könyvet. A meditáció tehát nem az objektív valóságtól való elfordulást jelenti. olvasását és megértését. ami nem a különböző vallások dogmáiba vetett hiten. hanem éppen ellenkezőleg mélyebb. átfogóbb valóság felismeréséhez vezető útként ma a meditáció különböző formái kerültek előtérbe. ameddig a tárgyi tudás és ismeret eljutott. Ebből újfajta valóságtudat alakulhat ki. A tárgyias világkép elmélyült. megismerő elmerülést jelent. a transzperszonális pszichológia kezdett foglalkozni az emberben lakó metafizikus szempontokkal. az objektív valóságot megragadó és egyre inkább kibővülő tárgyi tudás nem feltétlenül profanizál. Még fontosabb jelenség. A meditáció lényegében abban különbözik a teremtő és teremtmény dualizmusának megfelelő. ilyen esetben a hatás különösen mély és boldogító. hogy társadalmunkban nemcsak az orvosok. ahogy azt Balthasar Staehelin írja. hanem az „igazság lelkén” keresztül történő felismerésen alapul. A pszichológiában új irányzat. a misztériumba — az isteni köszön vissza az atomok mikrokozmoszában. A mélyebb. ha a 131 . szokásos értelmű imától.

hogy egy ilyen drog segítségével és megfelelő belső és külső előkészületek után úgymond programszerűen váltsanak ki teljességélményt az Eleusziszban látott módon. s bár a téma nem tűnt el teljesen az irodalomból[43] — sőt valószínűleg a gyakorlatból sem —. Az LSD pszichoterápiás használata már korábban tiltás alá került. előre meghatározott időben. s használatával kapcsolatosan ma is rengeteg kérdés merül föl. a gyógyító. Az LSD ma Bevezetés Albert Hofmann könyvének megjelenése óta kis híján negyedszázad telt el. hogy a misztikus megtapasztalásra irányuló meditációt az anyag oldaláról támogassuk meg. A következőkben az LSD jelenlegi használatával kapcsolatos legfontosabb jellemzőket foglalom össze. A meditáció előkészület ugyanarra a célra. Lezárult a hippikorszak. mint szakrális drog természetének és hatásjellemzőinek. Elképzelhető lenne. 132 . amit az eleusziszi misztériumokban kívántak elérni. hogy valamilyen hallucinogén drogot használva farmakológiai segédanyagként. A hallucinogén anyagok tehát eksztatikus-emocionális élményben törlik el a tapasztaló én és a külvilág közötti határokat. Az LSD igazi jelentőségét abban a lehetőségben látom. A meditáció LSD által történő segítése ugyanazokon a hatásokon alapul. méghozzá előre eltervezett helyen. Ez a fajta alkalmazás tökéletesen megfelel az LSD. vigasztaló élményt. amelyek alapján a pszichoanalízis és a pszichoterápia gyógyszeres támogatására használják. Talán ez a jellemző hatás tette lehetővé. Erre magyarázatul szolgálhat az. ahogy azt — a korábban leírtak szerint — bizonyos valláskutatók feltételezik. Az LSD mindazonáltal továbbra is jelen van az ifjúsági szubkultúrákban. tehát azon a képességén. hogy átmenetileg fellazítja vagy akár eltünteti az én és a te közötti határokat és a külvilág tudatos elhatárolását. hogy a jövőben az LSD-t nagyobb arányban használjuk a meditációt megkoronázó megvilágosodás elérésére. veszített erejéből a pszichedelikus mozgalom[42]. Ez lehetővé teszi a valamilyen énben rögzített problémakörből való kiszakadást és a rejtőzködő valóság megtalálását.misztikus tapasztalásra való képesség hozzátartozik az ember szelleméhez. Mégis Eleusziszban a szent misztériumba beavatott számtalan embernek sikerült közvetíteni a misztikus jelenést. legális keretek között érdemben[44] ma sem folytatható ilyen jellegű tevékenység.

bizonyos típusú partikon (ilyen például a goa irányzat) egyértelműen dominál. hogy a megkérdezést megelőző 30 napban használt valamilyen hallucinogén szert. 1997-ben a 12.8%-a próbált már ki valamilyen hallucinogén szert. A partikon még az elmúlt havi használat is magasan meghaladta a diszkókban megkérdezettek között mért kipróbálás mértékét. A hazai trendekre jellemző.7%. mint kétszerese. míg az elmúlt havi használat aránya 3.1%. LSD a partilátogatók körében Az LSD használatának a kilencvenes évek elejére tehető fellendülése egyértelműen a partikultúra megjelenéséhez köthető. Ezt jelzi az elmúlt havi használat viszonylag alacsony aránya a valaha használókhoz képest. illetve az is. Bár a partikultúrában a későbbiek során lényegesen nagyobb szerepre tett szert az MDMA (ecstasy)[49]. illetve 0. hogy használt már életében LSD-t vagy valamilyen egyéb hallucinogén szert[46]. s pontosan a megkérdezettek 3%-a jelezte. Az emelkedés azonban nem tartott sokáig.4% volt[47].5% próbálta ki életében legalább egyszer ezt a szert.1% volt. hogy ez az érték négy évvel korábban ennek harmada. 19. évfolyamon tanulók 13.6%-a jelezte. 3. 59. hogy használt már valaha életében LSD-t.7%. Így a diszkókban 2. a partikon 17% nyilatkozott úgy. A Chicagoban és Detroitban megjelenő új elektromos zenei irányzat. A mintegy másfél-két évtizedes alacsonyabb fogyasztási arány után azonban a 90-es évek elején ismét emelkedni kezdett az LSD-t használók aránya.2% volt tapasztalható. 1996-tól kezdődően ismét csökkenés volt tapasztalható[45]. 1999-ben a második osztályos középiskolások 4. Az európai átlagérték ennek valamivel több. Egy hazai felmérés szerint[50] a táncos szórakozóhelyeket látogató fiatalok[51] 25. de hatalmas különbségek mutatkoztak az egyes helytípusok szerint.6%.5%-a jelezte. 2002-re ezek az értékek jelentősen csökkentek: 8. hogy a kérdezést megelőző hónapban is használta. Sőt.6%[48]. 1. Az Egyesült Államokban a 80-as évek alacsony kipróbálási értékeit követően 1991-től tapasztaltak növekedést. Magyarországon. a 70-es évek közepétől jelentősen csökkent az LSD-t kipróbálók aránya. az LSD sem szorult ki ebből a fogyasztói körből. 12. Így a hagyományos diszkókban a kipróbálók aránya relatíve alacsony. míg a partikon közel ötszörös érték. A hallucinogén szerek között az LSD bizonyult a domináns szernek. Mint azt korábbi tanulmányok is jelezték az LSD esetében nem jellemző az intenzív használat. Felnőtt (18-65 éves) populáció esetében a kipróbálók aránya hazánkban 1.A használat elterjedtsége a normál populációban A hippikorszak lezárultával.2% volt. az „acid house” a nevében is magában hordozta az LSD-t. hogy az elmúlt hónapban használók 46%-a úgy 133 .

A drog tudatállapot-módosító hatásánál fogva hozzájárul a partiélmény[53] kialakulásához. míg Berlinben. a közös tánc. További 49% az elmúlt hónapra vonatkozóan heti-kétheti gyakoriságot jelzett. A mai elektronikus zenei irányzatok közül talán a goa mutatja a legszorosabb kapcsolatot az LSD használatával. Prágában. sőt a beszámolók szerint megismételhetetlen közösségi élményt eredményez. önmegismerést elősegítő megközelítésével szemben. Ő. az élményben való közös feloldódás megélésén alapul. Zürichben és Amszterdamban egyaránt 40% fölött volt a kipróbálók aránya. Mint említettük. s egyben jelzik is a más irányzatoktól való elkülönülésüket. s ma már nem is a legnépszerűbb ezen szerek közül. Az elmúlt havi használat gyakorisága 8% és 19% között változott. az érzések kiélését. kitörését tartotta fontosnak. Leary óvatos. Egyszerre magány a tömegben. sokan különböző drogokkal élnek az élmény elérése érdekében. Az úgynevezett acid-tesztek (az acid itt megint csak az LSD-re utal) 134 . hogy a parti sok szempontból hasonlatos a törzsi társadalmak táncos rítusaihoz. az LSD egy. hogy mindössze egyetlen alkalommal használta az LSD-t ebben az időszakban. A kezdetektől jellemző volt a partik légkörének elfogadó attitűdje. az órákon át tartó közös eksztázis összeköt. A parti egyszerre individuális és társas élmény. míg ennél intenzívebb használat az esetek 5%-ában fordult elő.nyilatkozott. Hasonló értékekkel találkozunk Európa nagyvárosaiban. A hatvanas években az író. A jelenséget jól jellemzi a house-kultúra mottója: „A house mindenkié”. Egy hét városra kiterjedő vizsgálatban 21% és 67% között változott a hallucinogén szereket kipróbálók aránya a partikon megkérdezettek körében[52]. A parti tehát a bizonyos fokú elszigeteltség ellenére is jellegzetesen kollektív élmény. hiszen ugyanez a zene. nincs mód a beszélgetésre. A legkülönbözőbb irányzatok jöttek létre. kifelé való megnyilvánulását. Az elmúlt tizenöt évben azonban a parti világa is jelentősen differenciálódott. Maga a parti zenéje is táplálkozik ezekből a törzsi forrásokból. az LSD használata a kezdetektől szorosan kapcsolódott a partikultúra megjelenéséhez. a külső ingerek fokozását. a közös ritmus. s egyszerre feloldódás a tömegben. amely az együttléten. Napi használatra egyáltalán nem volt példa. a diszkrimináció bármiféle megnyilvánulásának teljes elutasítása. aki az első LSD használathoz kötődő partikat megrendezte. a közös táncon. a belső világra koncentráló. Fejér[54] rámutat. Madridban. A legalacsonyabb értéket Rómában (21%) és Bécsben (35%) mérték. hiszen a dübörgő zene elszigetel. Ken Kesey volt az. A partikultúra Mint jeleztük fentebb. s ezek gyakran teljesen eltérő szubkulturális jellemzőket alakítanak ki. Bár a zene és a monoton tánc önmagában előidézheti a módosult tudatállapotot. vagy egy népszerű szám klasszikussá vált sora: „A harmónia a kulcs testvéreim”[55].

hogy az LSD azon kevés drog közé tartozik. hogy olyan anyagokról van szó. Ezek az események a mai partik egyértelmű elődjeiként tarthatóak számon. Úgy tűnik különböző szerotonin-receptorok. Úgy tűnik azonban. Más irányzatokon azonban egyre inkább más szerek kezdtek dominálni. Szokás ezeket az újabb előállítású szereket — néha tévesen a régebbieket is — a designer drug elnevezéssel illetni. hogy az LSD hatását elsődlegesen a szerotonin-rendszeren keresztül fejti ki. az „utazás” iránya nagy mértékben befolyásolja. Külön érdekesség azonban az LSD hatásmechanizmusával kapcsolatosan. de attól eltérő kémiai szerkezetű. és sok közülük hamar el is tűnik az illegális drogpiacról. érzékenységet. de a legszélesebb körben az ecstasy vált használatossá. Az LSD és néhány más hallucinogén szer kivételt jelent ebből a szempontból. megjelenő acid-partik és a 60-as évek acid-tesztjei közötti hasonlóság megdöbbentő[56]. foszforeszkáló színekkel. Különbséget elsősorban a jelenlegi zene elektronikus voltában találunk. elsőként Chicagoban és Detroitban. utalva arra. Az amfetamin és az ecstasy mellett számos más drog is megjelenik. A 80-as évek végén. Bizonyos értelemben annak továbbéléseként is értelmezhető. az agy különböző területein más-más módon érintettek[58]. Mint említettük az LSD használata a legjellemzőbben a goa nevű irányzathoz kötődik. vagy gyönyörközponton keresztül valósul meg.hatalmas partik voltak. ugyanakkor növeli a közösségre való nyitottságot. addig az LSD és más hallucinogén szerek esetében ez nem így van. s ily módon még nem illegális szer kikísérletezése. folyamatos tánccal. bár a 60-as években már megjelentek olyan hangszeres zenei irányzatok. amelyek nem hatnak az agy úgynevezett örömközpontjára. dübörgő zenével. Az LSD hatásmechanizmusa Hofmann is jelzi könyvében. ezen drogok mellett is megmarad az LSD népszerűsége. A hallucinációk. A legtöbb illegális szer pozitív megerősítő hatása — amely alapvető szerepet játszik a függőség kialakításában. az ismételt használat szükségletének megjelenésében — ezen az örömközponton. Ez a mechanizmus még ma sem teljesen tisztázott. hogy az élmény végül pozitív vagy negatív 135 . Ez a szer nem hordozza magán az LSD hallucinogén hatásait. Ez a leginkább pszichedelikusnak tekinthető irányzat szoros szálakkal kötődik az amerikai pszichedelikus mozgalom eszméihez[57]. illetve a monotóniát. melyek a maihoz hasonlóan a dallamossággal szemben előtérbe helyezték a ritmikusságot. Ez a különbség természetesen a pszichés hatások szintjén is jelentkezik. Egyes — elsősorban gyorsabb — irányzatoknál jelentősebb szerephez jutott például az amfetamin használata. mint egy illegális listára került szer helyett egy hasonló hatású. létrehozása. amelyek „megalkotásának” célja nem más. Míg a legtöbb drog esetében — az akut hatást tekintve — pozitív élmények várhatóak.

normál mértékben. amelynek konklúziója a korábbi kutatások újraértékelésének és újabb vizsgálatok elindításának szükségessége volt. Ilyenkor szükséges ezek felszínre hozása. Ehhez azonban az LSD egyáltalán nem nyújt segítséget. a kevésbé feltűnő. hogy ezzel a domináns és „hangosabb” használati formával szemben. amely az LSD önmegismerést elősegítő hatásával kapcsolatosan merül fel. Az önmegismerés kérdése Végezetül érdemes röviden megemlékezni arról a kérdésről. ezért kerül ezen tapasztalatok egy része a tudat nem hozzáférhető tartományaiba. nem is lehet valamennyi minket érő eseménnyel. hogy a képlet korántsem ilyen egyszerű. ma is jelen van a társadalomban. Ez a folyamat valóban alapja lehet az önmegismerésnek. beszámolók jelzik. Talán a hallucinogén szerek esetében a legjelentősebb a set és a setting tényezők szerepe a hatás alakulásában[59]. Ez a használati irány. LSD és pszichoterápia — a kilencvenes évek A kilencvenes évek során valamelyest elindult az LSD szerepének újraértékelése. Nem szabad elfelejteni. a befelé fordulásra. Az LSD az elfojtott élmények. amely Kesey-vel szemben inkább Timothy Leary nevéhez fűződött. majd értelemszerűen a pszichoterápiás alkalmazás mentén erősödött tovább. mindig lehetővé téve a folyamatos 136 . Az önismeret nem pusztán az elfojtott tartalmak felszínre hozását jelenti. mind Európában. Bár a használatot látszólag a parti világa uralja. ehhez szervesen kapcsolódnia kell az élmények (és itt alapvetően traumatikus élményekről van szó. de alapja lehet egy pszichózis belobbanásának is. a spirituális élményre. egyetemista körökben erős az elképzelés. hogy az elhárítások túlzott mértéke neurotikus folyamatok kialakulásához fog vezetni. Ennek első lépéseként a Swiss Academy of Medical Sciences szervezésében sor került egy szimpózium megtartására. mind az Egyesült Államokban[60]. hogy az elhárítás. miszerint az LSD hatásos utat jelent az önmegismerés felé. Különösen főiskolás. hiszen ezekben az esetekben az egészséges működéshez szükséges dolgok is a tudattalanba száműzetnek. Nem tudunk. A kilencvenes évek közepén Rick Strassman az Új-Mexikói Egyetemen. érzések hozzáférhetővé válásában.színezetet ölt. Tudjuk. hiszen ezért kerültek elfojtásra) személyiségbe történő integrálásának is. ami azonban egy terápiás folyamatban fokozatosan történik. tapasztalattal aktívan megküzdeni. traumával. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azonban azt jelzik. szubkultúrák is működnek. hogy az LSD pszichoterápiás alkalmazása során is gondos előkészületek és tervezés mellett történt a drog alkalmazása. sőt magát az integrációs folyamatot feltehetőleg inkább nehezíti. míg Franz Vollenweider Svájcban kapott lehetőséget a hallucinogének támogatta pszichoterápia vizsgálatához. Nem véletlen ugyanis. felszabadulásában működik közre. adaptív működése a személyiségnek. az önmegismerés lehetőségére hangsúlyt helyező csoportosulások.

a felfedezés hivatalos évszáma azonban 1943. ↑ Magyarul: Szent Antal tüze (a ford. A kábítószer kifejezés egyrészt az adott kémiai anyag kábulatot okozó hatásmegjelölése. ekkor került sor annak felismerésére. 2. Sokkal inkább egy szerves higanyvegyület általi mérgezésről volt szó. 1964) című monográfiáit. Az első könyvben a drog történetének klasszikus bemutatása olvasható. 5. amit a vetőmag fertőtlenítéséhez használtak. Demetrovics Zsolt ELTE Személyiség. ↑ Az LSD vegyület eredeti német neve: Lysergsäure-diäthylamid. ↑ Aki közelebbről érdeklődik az anyarozs iránt. habár azt sok kiadvány anyarozs tartalmú kenyérhez kapcsolta. 137 . az intenzív (nagy dózisú) LSD hatást intenzív feldolgozás követi. annak ajánlom G. hiszen.és Egészségpszichológiai Tanszék Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Jegyzetek 1.integrációt is. Esprit dél-francia városban 1961-ben megfigyelt tömeges mérgezésnek nem volt köze az ergotizmushoz. jogi szempontok alapján meghatározott kategória: ide tartoznak a nemzetközi egyezmények alapján az egyes országok törvénykezésében meghatározott illegális drogok. Ez a magyar szóhasználatban jelenthet növényből készült gyógyhatású kivonatot. ↑ A lizergsav-dietilamidot először ugyan 1938-ban állította elő Hofmann. mint a jótékony hatások kerülnek előtérbe. Hofmann: Die Mutterkornalkaloide (Stuttgart. a pszichedelikus terápia során is. 6. 3. azaz tiltott kémiai anyagok. 7.) ↑ A Pont-St.) ↑ A tudományos megfigyelésben a véletlen csak a felkészült elmének kedvez. amelyek egyaránt lehetnek természetes anyagok vagy szintetikus készítmények. köztük egyes orvosi receptre felírható pszichotróp gyógyszerek. ↑ A szerző a könyvében az LSD és más természetes eredetű pszichoaktív anyagokra szinte kivétel nélkül a „drog” (németül „Droge”) szót használja. hogy még az LSD-t alkalmazó pszichoterápiák radikálisabb változata. 1931) és A. az öt évvel korábbi szintézist követően. A kötetben a drog szót általános értelemben a pszichoaktív szer ekvivalenseként. míg a második a vegytanra koncentrál. hogy ezek a tartalmak az integráció lehetősége nélkül szabadulhatnak rá a használóra. 4. (a szerk. Az LSD veszélye abban rejlik. Barger: Ergot and Ergotism (London: Gurney and Jackson. Fontos emlékeznünk arra. de manapság nagy általánosságban — eredettől függetlenül — az összes tudatmódosító (pszichoaktív) szert is e névvel illetjük. hogy mennyire jelentős szerről van szó. Ennek — szakember vezette — hiányában azonban sajnos inkább a kockázatok. másrészt pedig egy szűkebb.

1972) Az írás egy olyan laikus prédikáció szövegét tartalmazza. (a lektor) 8.) 30.) 21. amit W.↑ Ezt a kifejezést először William Blake használta Menny és pokol házassága című művében.↑ Heinrich Heine: A gránátosok (Eörsi István fordítása) 17. második oldal 34.) 25.↑ Azon a vasárnapon én (A.↑ pörögj fel — rezegj rá — lépj ki 13. I.↑ Gurdjieffnek Magyarországon eddig egy könyve jelent meg Találkozások rendkívüli emberekkel címen.↑ Magyarul a két kötet együtt jelent meg: Aldous Huxley: Az érzékelés kapui címen. Cartaphilus Kiadó.↑ sav = acid = LSD 33. november 14-én 138 . később Aldous Huxley írt ezen a címen könyvet.↑ Dr.↑ Tandori Dezső fordítása alapján 22. (Sophiris Kiadó.) 23.↑ An der Zollstation. V. Aldous Huxley-től 26.↑ Nemzetközi Szervezet a Belső Szabadságért 12.) E.↑ Visszatekintés egy városra 20. réviviscence — újra átélés 9.↑ A népesedési válság és a világ erőforrásainak használata 28.) 16.↑ Blind Faith 32. Albert Hofmann-nak. (a szerk.↑ Szanszkrit nyelven (a ford.) 18.↑ Az igaz szeretet az ügy szeretete. 2002) (a szerk. az LSD-25-tel. 19.↑ LSD — próbáld ki — intramuszkulárisan — 100 mmg (100 mmg = 0. mert ő utasként magával vitt. orvosi területen kívül történő fogyasztással kapcsolatosan használjuk. a moksha-gyógyszer eredeti felfedezőjének.↑ Walter Vogt: Mein Sinai-Trip.) 14.↑ A Haus zur schwarzen Tulpe szálloda terme Stein am Rheinben. (a szerk.↑ Abbey Road. ↑ „Intim és maradéktalanul őszinte beszámoló egy asszony bátor kísérletéről a pszichiátria legújabb orvosságával.míg a kábítószer kifejezést az illegális (illetve kezdetben még legális).↑ Abbey Road 31.) (a szerk. H.” 10. (Szukits Kiadó. 15. Eine Laienpredigt (Zürich. barátom hőlégballonjával a Murtensee fölött lebegtem. 2002. 1970.↑ Magyarul: Thomas de Quincey: Egy angol ópiumevő vallomásai. (a szerk. az egyik fejezet címe a Das abenteuerliche Herz című könyv második változatában. ahol a kísérlet lezajlott.1 mg) 29.↑ Goethe: A rémkirály (Képes Géza fordítása) 24.↑ Walter Vogt hivatkozott könyvének címe magyarul Madár az asztalon (a ford. ↑ réminiscence — emlékezés. 2001.↑ Művészeti és Tudományos Világakadémia 27. 35.↑ Nemzeti Elmeegészségügyi Intézet 11.

42.↑ Elekes Zs. összesen 1507 fő töltött ki kérdőívet 139 . 2003/1: pp. L'Harmattan Kiadó. és Paksi B. Overview of Key Findings.↑ R.↑ A hallucinogén drogok olyan kémiai anyagok. ami a szerző szerint „távoli..↑ Demetrovics Zs.↑ Bayer I. ha tetszik felületes analógiája a nagy mózesi utazásnak Sinaiba”. A kábítószerek története az ókortól napjainkig. hogy esetleg valamilyen anyarozs-preparátumról lehetett szó. Ruck: The Road to Eleusis (New York: Harcourt Brace Jovanovich. National Results on Adolescent Drug Use. A leírásokból nemcsak az „ősatya-atmoszférát” lehet kiérezni. 43. 38.↑ Jane vagyok. ISMertető 8.↑ Demetrovics Zs. a PCP (angyalpor). Albert Hofmann és Carl A. A prédikáció különböző írók által tartott prédikációk sorozatába illeszkedett. Addictologia Hungarica. Ifjúsági és Sportminisztérium.↑ Mit nyerhet többet az ember az életben. 2003. J. D. Gondolatok Feldmár András írásához. Mint hogy a Természet-Isten néki megmutatkozik? 39. O'Malley. Budapest. Középiskolások droghasználata. 113-116. amelyek elsődleges hatása az érzékelés. 2002. pl. amit a szerző és a meghívó tiszteletes utószava egészít ki. P. 2002. M. alkoholfogyasztása és dohányzása az évezred végén Magyarországon. Feldmár A. 2002. Budapest. 49. hanem inkább a szöveg sorai között rejtőző mélyebb utalások eredményezik a távoli analógiát. Inc. 41.Christoph Möhl tiszteletes meghívására tartott Liechtensteinben. Rockville. Addiktológia.↑ L. A kapcsolat fontossága az entheogénekkel segített pszichoterápiában. Buda B. a mágikus gombák. 2002. az észlelés és a tudatállapot módosítása. 36. Gordon Wasson. 44. L. Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein. Drogok és fiatalok.↑ Kerényi Eleusis című könyvének angol kiadásában (New York: Schocken Books. 45. U. ebben a publikációban azt a lehetőséget mérlegeljük. 1978)... A drogok történelme. 105-112. Monitoring the Future. P. 50. 2002/2: pp. ketamin stb. Hofmann? 37. 84-113. és Paksi B. Témája egy az LSD által kiváltott eksztatikus-vallásos élmény leírása és értelmezése. Vaduz protestáns templomában. Department of Health and Human Services. Budapest.↑ Johnston. 51. 2003/1: pp. Kézirat. New Yorkból érkeztem — Ön Dr. A felnőtt népesség droghasználata és alkoholfogyasztása Magyarországon. 48.↑ Mint látni fogjuk néhány kísérleti alkalmazás történt az elmúlt években. 2000.↑ Kertész Imre fordítása 40. 46. Ecstasy: szakirodalmi áttekintés. 1977) hivatkozik erre az együttműködésre. Budapest.↑ Angyal vagyok és bejutok mindenhova. Aranyhal Könyvkiadó. Ilyen szerek az LSD mellett a meszkalin. 2001.. Bachman. Addiktológia. G.↑ Elekes Zs. 47. S.↑ A vizsgálat 1999 őszén-telén zajlott.

milyen helyszínen. (szerk. Williams & Wilkins. 2000. The Use of Drugs within the Techno Party Scene in European Metropolitan Cities. E. A megkérdezettek átlagéletkora 21 év volt. 530-542.↑ Tossmann. P. Department of Health and Human Services. Budapest.. A. 52. 2-23. No 1.) A szintetikus drogok világa.. (szerk. Geresdi Zs. Diszkódrogok. szubkultúrák.↑ Koster S..↑ Rácz J. 57.. milyen társaságban történik a droghasználat. In: Demetrovics Zs. T.. A setting tényező ugyanakkor a fizikai és szociális környezet jellemzőire utal. mintegy kétharmaduk 17 és 24 év közötti. G. Hallucinogens. L... Set and Setting. Az underground partikultúra értékvilága Magyarországon. New Trends in Synthetic Drugs in the European Union: Epidemiology and Demand Reduction Responses. Drug. 2001: pp. J. In: Lowinson. Globe Pockets 38.szórakozási szokásaira vonatkozóan Budapesten. R. LSD és popkultúra. NIDA Research Monograph 146. 56. 54. Yale University Press. A Comprehensive Textbook. G. J. szubkultúrák. R. A. illetve négy vidéki nagyvárosban.↑ Rácz J. Budapest. 1994. Vingoe. S. Animula. 60. 1996. 53. Hartnoll. 28-33. 34-69. Rockville. korábbi tapasztalatait.. The Basis for Controlled Intoxicant Use. P. Animula.↑ A set tényezőn alapvetően a droghasználó személy különböző jellemzőit értjük. drogfogyasztók. 530-542.. 59.. úgy tűnik azonban. Luxembourg. Hallucinogens: An Update. M. and Langrod. a droggal kapcsolatos elvárásait. Az underground partikultúra értékvilága Magyarországon. C. In de Knipscheer... (eds. Educatio.↑ Adelaars. 1997. mint más szereknél. A drog pszichofarmakológiai hatása mellett ezek a tényezők is jelentősen befolyásolják a kialakuló hatást. J. Lin. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). B. N. Amsterdam. S. Manapság kell a house.. Glennon. R. Sherval. lelki állapotát.) Substance Abuse. 58. úgymint testi. K. Boldt. Diszkódrogok.) A szintetikus drogok világa. EMCDDA Insights Series. R.↑ Griffiths. Millman. Jansen. 1997. In: Demetrovics Zs. aktuális hangulatát. Ruiz. D. Ungerleider. hogy az egyes szerek esetében — ilyenek a hallucinogének — ez a befolyásoló erő kifejezettebb.↑ Fejér B. Alles over Ecstasy... New Haven-London. 55. N. 230-238. XTC.. Baltimore. Lewis. 2000. J. H. Geresdi Zs. A témáról lásd Zinberg. 2001/1: pp. 1984. azaz hol.. R. Tensil. drogfogyasztók. U. European Addiction Research. P. 2001: pp. M. Educatio. Nilson. 140 .↑ Pechnick.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful