1

Albert Hofmann

LSD
Bajkeverő csodagyerekem Egy „varázsszer” felfedezése

Fordító: Bereczky Tamás

2

Tartalomjegyzék
Előszó........................................................................................................................................................6 Előszó az 1993-as kiadáshoz 50 évvel az LSD felfedezése után..............................................................9 1. Az LSD keletkezése............................................................................................................................10 Első kémiai munkák...........................................................................................................................10 Az anyarozs........................................................................................................................................12 A lizergsav és származékai.................................................................................................................15 Az LSD pszichés hatásainak felfedezése............................................................................................18 2. Az LSD állatkísérletekben és a biológiai kutatásban..........................................................................22 Mennyire mérgező az LSD?...............................................................................................................23 3. Az LSD kémiai változatai...................................................................................................................25 4. Az LSD alkalmazása a pszichiátriában...............................................................................................27 Az első önkísérlet pszichiáterrel.........................................................................................................28 Az LSD pszichikai hatásai..................................................................................................................33 5. A gyógyszertől a kábítószerig.............................................................................................................39 Nem orvosi kísérletek.........................................................................................................................39 A Sandoz leállítja a forgalmazást.......................................................................................................43 6. A nem orvosi LSD-kísérletek veszélyei..............................................................................................45 Pszichotikus reakciók.........................................................................................................................46 Az LSD a feketepiacon.......................................................................................................................48 7. Dr. Leary esete....................................................................................................................................50 Találkozásom Timothy Learyvel........................................................................................................52 8. Utazások a lélek világűrébe.................................................................................................................54 Lelkek tánca a szélben........................................................................................................................55 Polip a mélyből...................................................................................................................................56 A gémek tánca....................................................................................................................................58 Egy festő LSD-élménye.....................................................................................................................61 A lét boldog dala................................................................................................................................66 9. Az LSD mexikói rokonai....................................................................................................................69 A teonanacatl, a szent gomba.............................................................................................................69 A pszilocibin és a pszilocin................................................................................................................76 Ahol megáll az idő..............................................................................................................................78 Az ololiuqui „varázsszulák”...............................................................................................................80 10. A Ska Maria Pastora varázsnövény nyomában.................................................................................85 Öszvérháton a mexikói felföldön át...................................................................................................85 A Salvia-ceremónia............................................................................................................................89 A gombaceremónia.............................................................................................................................92 11. Ernst Jünger sugárzása......................................................................................................................95 Első kapcsolatom Ernst Jüngerrel......................................................................................................95 Az első próba......................................................................................................................................98 A drogprobléma................................................................................................................................102 Kísérlet pszilocibinnel......................................................................................................................105 Még egy kísérlet az LSD-vel............................................................................................................109 12. Találkozás Aldous Huxley-val........................................................................................................110 13. Levelezésem Walter Vogt költő-orvossal.......................................................................................113 14. Látogatók a világ minden tájáról.....................................................................................................121 15. AZ LSD-élmény és a valóság..........................................................................................................125 A valóság eltérő érzékelése..............................................................................................................125 Misztériumok és mítosz....................................................................................................................128 3

............................................................................................133 A partikultúra...........................133 LSD a partilátogatók körében..........................................................135 LSD és pszichoterápia — a kilencvenes évek........................132 A használat elterjedtsége a normál populációban.............................................................................................................................................................................Az LSD ma..................................................................................134 Az LSD hatásmechanizmusa......................................................137 4 ........................................................136 Jegyzetek......................................................................................................................................................................................132 Bevezetés............................136 Az önmegismerés kérdése........................................................................................................................................................................................................................................................................

Sok tekintetben különleges kötetet. tudósoktól és hétköznapi emberektől egyaránt). s amelyek magyarul még nem jelentek meg. hanem a téma iránt kicsit is érdeklődők széles rétege. és az életrajzi elemek is fel-feltűnnek a műben. mint Timothy Leary. amely különböző szakterületeket ölel fel. Továbbra is hasonló szellemű. de sok leírást találunk a szubjektív élményekről is (művészektől. Aldous Huxley. mindezidáig magyarul nem jelent meg. sőt a felfedezés 50. elsősorban olyan szerzőket és olyan területeket. Olyan kötetről van tehát szó. a drog népszerűvé válását követően maga is világhírre tett szert. Ez a könyv egy induló sorozat első kötete. Szájról szájra adódik tovább az anekdota az LSD-hatás alatt bizonytalanul hazafelé bicikliző Hofmannról. amelyet a század egyik igen jelentős szerves anyagokkal foglalkozó kémikusa írt. a hippimozgalom kialakulásával párhuzamosan. hogy az érthető legyen a legszélesebb olvasóközönség számára. A kevés kémia mellett rengeteg kultúrtörténeti. évfordulójára külön Hofmann típusú LSD-bélyeget dobtak piacra az illegális laboratóriumok. Allen Ginsberg. hogy Albert Hofmann. de tette ezt oly módon. az LSD-t mutatja be. mind nyelvezetében közérthető. hatvanas évek elején teremtődtek meg az Egyesült Államokban. mert a kötet kiváló és kiemelkedően magas színvonalú tudományos munka. hogy ilyen sokat váratott magára a fordítás. A tervek széles spektrumot érintenek. addig az LSD-használók gyakran nagy tisztelettel emlékeznek meg Albert Hofmannról. Talán meglepő. hiszen olyan szerről van szó. És meglepő. Míg a heroinnal vagy az amfetaminnal kapcsolatban nem tartjuk számon a felfedező nevét. Meglepő. izgalmas és informatív kötetek megjelentetését tervezzük. Meglepő. először közel negyedszázada napvilágot látott könyve. Szintén szerény a magyar nyelven hozzáférhető alkohológiai szakirodalom. Heterogén sorozatról van tehát szó. Nevét ma nemcsak a kémikus vagy az addiktológus szakma ismeri. majd azonban hamarosan ennél is gyorsabban vált az egyik legnépszerűbb tudatállapot-módosításra használt szerré. de alig-alig jelentek meg a drogfogyasztás etiológiájával (kóroktanával) vagy terápiájával kapcsolatos művek magyarul. Az alapok e tekintetben az ötvenes évek végén. sokféle 5 . előbb terápiás szerként. botanikai. Nem kisebb nevek jelennek meg az LSD népszerűvé válásával kapcsolatosan. Jelen kötet magán hordozza mindazokat a jegyeket. Timothy Leary több kötete vár fordításra. akik. Arthur Koestler. amely mind tartalmában. mert a szerző. kulturális antropológiai ismeret kerül benne feldolgozásra. közérthető. és emellett tudományosan is megalapozott. s ily módon széles olvasóközönség érdeklődésére tarthat számot. amely nagy felfedezését. amelyek reményeink — és terveink — szerint a sorozat egészét jellemezni fogják. amely a felfedezését[1] követően villámgyorsan terjedt el a világban. Tudományos mű.Előszó a magyar kiadáshoz Új sorozat első kötetét tartja kezében az olvasó. A kötet ugyanakkor korántsem vegyészeti írás. Ken Kesey.

más fényben tűnik föl. ahol ilyen alacsony lenne a tartózkodók aránya. s ezek sokszor teljesen elfedik az objektív tényeket. Ahogy a frissen kizöldült. A sorozat célja az ismeretek bővítése. más jelentést kap. mert nem illeszkednek a hétköznapi valóságba. amiket legtöbbször puszta képzelgésként becsülünk le. rokonként. vagy félnek. Ahogy mondani szokás fokozott társadalmi érzékenység jellemző a téma vonatkozásában.témával. Bízunk benne. örömteli vagy ijesztő változáson megy át. hogy érintetté válhatnak. pszichológiai és társadalmi jelenségként értelmezik. biológiai. Sokan érintettek. Hol eltúlzott veszélyekről olvashatunk. A drogprobléma olyan terület. és kibújnak az értelem alapján történő magyarázat alól. a véleményformálásunkat. Mindeközben mindenki kialakította a véleményét. Az évre már nem emlékszem. és sok misztika lengi körül a témát. amelyek a droghasználatot. Környezetünk jól ismert képe egyszerre csak furcsa. drogfüggőséget a maga komplexitásában. a racionalitás szempontjait. hanem a bensőnkben zajló folyamatokra. hogy hol történt velem. hogy minél több információ álljon az érdeklődők rendelkezésére. Egy-egy ilyen élmény megérinthet minket fuvallatként. a Baden (Svájc) fölötti Martinsberg erdei útjának melyik pontján. hogy jelen kötet és maga a sorozat is. Sok a rémtörténet. május 21. barátként. aggódnak. Fontosnak látjuk tehát. Kisfiú koromból különösen eleven emlékem maradt egy ilyen varázspillanatról. és elfojtunk emlékezetünkben. Egy májusi reggelen történt. kipróbálóként. amikről a legtöbb ember fél beszélni. Nem a külvilág különös eseményeire gondolok. Demetrovics Zsolt sorozatszerkesztő Előszó Vannak olyan élmények. érzelmi-indulati viták helyett a jelenség vizsgálatának tudományos megközelítése. a reggeli napban ragyogó és madárdallal teli erdőben sétálgattam. kevés olyan vitaterület van. amely sokak érdeklődésére tart számot. de egész pontosan meg tudom mondani még ma is. egyszer csak mindent szokatlanul éles fényben 6 . Jelen pillanatban ugyanis tagadhatatlanul sok a droghasználattal kapcsolatos indulati megnyilvánulás. míg más vélemények szerint egyáltalán nincs is veszély. be tudja tölteni ezt a szerepet. de mély benyomást is hagyhat bennünk. 2003. A jövőbeli válogatás fő vezérelve olyan művek megjelentetése. Budapest. a gyakran parttalan ideológiai. hogy segítse a tájékozódásunkat.

A munkámmal összefüggő irodalom tanulmányozása során megismertem a látomásos jelenségek általános jelentőségét. amennyiben bizonyosságot adtak arról. Csakhogy sem egyikhez. Későbbi fiúkorom idején megéltem még néhány ilyen boldog pillanatot az erdőben és a mezőn tett kószálásaim során. hogy létezik egy a hétköznapi pillantásaink elől rejtett. E munkám során találkoztam a pszichoaktív. hogy nem találok szavakat a látottakra? Furcsának tűnt. Akkoriban gyakran foglalkoztatott az a kérdés. vajon később. Nem tudom. élettel teli valóság. Vegyész lett belőlem. a 7 . majd később a drogkultúrában is széles körben elterjedtek. Miért nem tartott tovább a boldog jelenés. ezért a gyógynövények hatóanyagainak kutatását választottam munkaterületemül. hogy ezeket az élményeket másokkal megosszam. hogy gyermekként valami ilyen csodálatosat láttam. mintha be akarna szippantani pompás bensőjébe. a biológiába és a pszichiátriába. A hallucinogének tudományos szempontból érdekes hatóanyagai miatt vonultak be az orvosi kutatásokba. melyek meghatározott körülmények között az imént leírt spontán élményekhez hasonló látomásos állapotokat tudnak okozni. hiszen soha nem hallottam. E hallucinogén anyagok közül a legfontosabb „LSD”[2] néven vált ismertté. de emlékszem az engem foglalkoztató gondolatokra. mély élményben meggyőző valóságként jelent meg? És hogyan tudnék bárkinek is beszámolni erről az élményről — amire túláradó örömöm késztetett — miközben azonnal éreztem. ezáltal úgy tűnt. vajon költőként vagy festőként meg tudom-e mutatni. ahogy ez a megvilágosodott állapot lassan eltűnt. Ezek az élmények határozták meg világképem alapvonásait. amit láttam. magamnak kell megtartanom ezeket az oly sokat jelentő élményeket. és most egyszerre a maga tényleges valójában láttam a tavaszi erdőt? Az erdő ugyanis egy sajátosan szívhez szóló. és én továbbindultam. hogy erről beszéltek volna. beszédes szépségben ragyogott föl. Ugyan váratlanul. Az odatartozás és a boldog védettség leírhatatlan örömérzete öntött el. hallucinációkat okozó anyagokkal. felfedezhetetlen.láttam. Maguk a jelenségek nemcsak a vallások és a misztika történetében foglalnak el fontos helyet. Vajon eddig soha nem figyeltem oda igazán. amire a Sandoz AG bázeli gyógyszervegyészeti laboratóriumában kínálkozott lehetőség. sem másikhoz nem éreztem magamban elhívatást. Gyerekkorom óta szoros a kapcsolatom a növényvilággal. hanem az alkotó folyamatban. de semmiképpen nem véletlenül teremtődött összefüggés életem közepén a munkám és gyermekkorom látomásos jelenései között. Ez főként az LSD-re igaz. ha már egyszer ilyen közvetlen. felnőttként képes leszek-e arra. amit a felnőttek nyilvánvalóan nem vettek észre. mivel bepillantást akartam nyerni az anyag felépítésébe és lényegébe. mennyi ideig álltam ott megigézve.

és amiben az ember egységben érzi magát az élő természettel és a teljes teremtéssel. Manapság a legkülönbözőbb módokon igyekszünk víziók révén is megismerni azt a mélyebb. hatásairól és alkalmazási lehetőségeiről. akik a teljességélményt a terápia gyógyító alapelemeként alkalmazzák. ami megfelel racionális hétköznapi tudatunknak. Az LSD eddigi története elégséges példa arra. Ha megtanulnánk azt. hogy az LSD-kísérlet ésszerű élménnyé váljon. A valóság megélésének ilyen alapvető változásához vezető minden eszköz és út tehát komoly vizsgálatot igényel. Például az LSD a pszichoanalízisben és a pszichoterápiában segédanyag lehet ahhoz. hogy a páciensekben a problémák a maguk valós jelentőségében tudatosodjanak. ha nem tartjuk tiszteletben az ilyen anyagok specifikus hatásjellemzőit. Ebben a könyvben átfogó képet szeretnék adni az LSD-ről. nevezetesen a tudatmódosító. annak keletkezéséről. átfogóbb valóságot. ha félreismerjük az anyag mély hatását. Ebbe a körbe tartoznak mindenekelőtt a vallásos vagy világi keretekben folytatott meditáció különböző módszerei. A téves és visszaélésekben megmutatkozó alkalmazás miatt vált az LSD igazi bajkeverő csodagyerekemmé. Gondos külső és belső előkészületekre van szükség ahhoz. hanem az akadémiai pszichiátria képviselői is ezt keresik. hogy hogyan lehet jobban hasznosítani az LSD azon képességét. és ha a hatóanyagot összetévesztjük az élvezeti szerrel. Úgy tűnik. amelyek az anyag — szokatlan hatásait figyelmen kívül hagyó — használatából adódnak. mint amikben nekem gyerekkoromban részem volt.művészetekben. hallucinogén pszichofarmakonok alkalmazása. tervezett előhívása nem lebecsülhető veszélyeket rejt a spontán látomásos élményekhez képest. Főként akkor igaz ez. Ugyanezt a célt tűzi maga elé egy másik. hogy a nyugati iparosodott társadalmunk minden életterületén tapasztalható szellemi válságot csak akkor tudjuk leküzdeni. A misztikus teljességélmény különösen LSD-vel és rokon hallucinogén anyagokkal történő. és szeretném felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre. hogy megfelelő körülmények között látomásos élményeket 8 . ami magában foglalja a tapasztaló ént is. az irodalomban és a tudományban is. hogy milyen katasztrofális következményei lehetnek annak. tehát azon képességét. hogy sok ember hétköznapi élete során is tapasztal látomásos élményeket. de még vitatott módszer. ha az embert és a környezetét egymástól elválasztva tartó materialista világképet a mindent átfogó valóság tudatával váltjuk fel. A meditáció célja a misztikus teljességélmény megteremtése és ezáltal az elmélyült valóságtudat elérése. Egyetértek sok kortársam azon gondolatával. hogy az ember lényének legbensőbb magját. egyáltalán nem is oly ritkák azok a misztikus élmények. de ezek értelmét és értékét többnyire nem ismerjük fel. Az újabb vizsgálatok kimutatták. a tudatát befolyásolják. Nem csupán a keleti vallásos áramlatok követői.

amit méltó lenne figyelembe venni. és hogy az LSD-t a pszichiátriában gyógyszeres kisegítő anyagként célszerűen lehet alkalmazni. Az egészségügyi hatóságok erre drákói szigorral reagáltak. Így a gyógyászati alkalmazás megrekedt. 9 .hívjon elő. és ezt az orvosi praxisban és meditációval összekapcsolva alkalmaznánk. Az elemzés azt a meglepő eredményt hozta. A tilalom más szempontból is megkérdőjelezhetőnek tűnik. Nem véletlen. ha megtanulnánk jobban használni rendkívüli pszichikai hatásait. A varázsnövények és az LSD hasonló pszichés hatása késztette a Dél-Mexikó hegyvidékein élő indiánokat kutató antropológusokat és botanikusokat arra. miután bizonyos már évezredek óta gyógyászati céllal alkalmazott mexikói varázsnövényekben az LSD-hez hasonló hatóanyagokat találtunk. olyan tilalommal. Nehezen érthető ez. mindenekelőtt az Amerikai Egyesült Államokban. Ebből az a jelentős következtetés származott. hiszen a rendelkezésre álló tapasztalatok azt mutatják. hogy az LSD-t szinte kizárólag a gyógyászatban és a biológiai kutatásban alkalmazták. mégis az anyag használata privát körökben folytatódik. Ám az LSD továbbra is bajkeverő gyermek maradt. persze az illegalitásba kényszerített fogyasztás minden veszélyével és negatív kísérőjelenségével együtt. akkor nézetem szerint ez az újfajta pszichofarmakon bajkeverő gyermekből csodagyerekké változhatna. amely az LSD-t felfedezte. a pszichiátriában és a pszichológiában is lehetetlenné tette — ez a tilalom máig életben van. a hatvanas években átkerült a kábítószerek világába. ami az LSD és a rokon anyagok használatát az orvosi gyakorlatban. hogy a növényekből izolált hatóanyagok kémiai struktúrája közeli rokonságot mutat az LSD felépítésével. hogy az egészségügyi hatóságok ismét szabadítsák fel az LSD-t gyógyászati alkalmazás céljából. Azt követően. Mind a mai napig sikertelenek maradtak a pszichiátria igyekezetei arra. Ezen anyagok esetében a tapasztalatok olyan tárháza áll rendelkezésre. és az azzal összefüggő problémák szempontjából az első számú drog volt. hogy a kémiai elemzést arra a laboratóriumra bízzák. hogy az LSD kémiai szempontból és pszichikai hatásai alapján a mexikói varázsdrogok csoportjába tartozik. és egy darabig a tömegfogyasztás. hogy a gyógyászati keretek között történő alkalmazás veszélytelen. hogy éppen az LSD hozta el ezeket a növényeket a laboratóriumomba kémiai vizsgálat céljából. hogy az LSD bajkeverő gyermekből csodagyerekké változhatna. Előszó az 1993-as kiadáshoz 50 évvel az LSD felfedezése után A tizennyolc évvel ezelőtt megírt előszavam végén azt a véleményemet fejeztem ki.

A Zürichi Egyetemen folytatott kémiai tanulmányaim lezárása után 1929 tavaszán kezdtem dolgozni a Sandoz cég bázeli gyógyszervegyészeti kutatólaboratóriumában Dr. hiszen tervezett kutatási program keretében állítottuk elő. Arthur Stoll professzor munkatársaként. és megpróbálom számba venni az összes iránymutató döntést és eseményt. rákok és egyéb alacsonyabb rendű állatok páncélja. Éppen ezért ha az LSD keletkezésének történetéről akarok beszélni. akkor valószínűleg soha nem jött volna létre az a hatóanyag. minthogy e kettő elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Azért választottam ezt a munkahelyet. szárnya és ollója felépül. vagyis pontosabban saját lelkemben tapasztaltam meg váratlan hatásait. mert ott szintetikus kémiával kellett volna foglalkoznom. vagyis azt a vázanyagot. Ha gondolatban visszatekintek szakmai karrieremre. akkor a kémiai tanulmányaim lezárása utáni munkahelyválasztásommal kell kezdeni: ha bármilyen más munkahely mellett döntöttem volna. Az éti csiga emésztőcsatornájának nedvével sikerült először enzimes úton felbontani a kitint. tehát a növényi vázanyag struktúrájához. amelyek végül erre a kutatási területre és az LSD szintetizálásával kapcsolatos tevékenységhez vezettek. hogy az LSD véletlen felfedezés eredménye.Így az LSD felfedezésének kalandja tizenöt évvel később meglepő folytatáshoz vezetett. [3] Louis Pasteur Újra és újra azt mondják és írják az emberek. aki a gyógyszerészeti részleg alapítója és vezetője volt. A lebomláskor keletkező bomlástermékből. amiből a rovarok. amelyek bemutatására ez a könyv is jelentős részeket szán. Első kémiai munkák Az állat. Az LSD keletkezése Dans les champs de l'observation le hasard ne favorise que les esprits préparés. Ez csak részben igaz. mert itt kínálkozott lehetőség arra. akkor kénytelen vagyok röviden vázolni kémikusi karrieremet is. A csupán három hónapig tartó vizsgálat ezen fontos 10 .és növényvilág vegytana iránti lelkesedésem már a Paul Karrer professzorhoz írott doktori munkám témáját is meghatározta. és a véletlen csak később jutott szerephez: az LSD már öt éve létezett. ami hasonló a cellulóz. 1. nevezetesen a varázsnövények izgalmas kutatásához. A bázeli vegyiparban ismert két másik vállalat munkaajánlatát visszautasítottam. amikor saját testemen. amit ma az egész világ „LSD” néven ismer. egyfajta nitrogén tartalmú cukorból le lehetett vezetni a kitin kémiai struktúráját. hogy természetes anyagokkal dolgozzak.

A kutatásban négy. illetve hatóanyag-tartalma széles határok között ingadozik. Ez különösen olyan gyógynövények esetében fontos. másrészt pedig a békák bőrmirigyeiben termelődő méreganyagokkal megfigyelhető közeli szerkezeti rokonság. hogy 11 . szívleállást okozó) dózisuk egymáshoz nagyon közel esik. A Sandoz-laboratóriumban folytatott munkám első éveit szinte kizárólag a tengerihagyma hatóanyagainak vizsgálatával töltöttem el. amelyek hatóanyaga gyorsan bomlik. Walter Kreis. a tengerihagyma (Scilla maritima) és az anyarozs (Secale cornutum). Kreis végezte el rendkívüli kísérleti ügyességgel. Ha azonban a hatóanyag tiszta formában áll rendelkezésre. A tengerihagyma legfontosabb aktív összetevői már rendelkezésre álltak tisztított formában. mérleggel pontosan adagolható gyógyszerészeti preparátum előállítása. hogy kíméletes módszerekkel izolálja az ismert gyógynövények ép hatóanyagait. A tengerihagyma hatóanyagai a szívglikozidok (cukortartalmú anyagok) csoportjához tartoznak. Stoll laboratóriumában olyan munkát találtam. illetve a gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata) hatóanyagainak tiszta formában történő kinyerését alapvetően Dr. a gyógyszervegyészeti részleg személyzeti állománya még igazán szerény volt. kutatóvegyészhez. hogy tisztázzam a Scilla-glikozidok alapvázának kémiai felépítését. amelyeket bomlékonyságuk és bizonytalan adagolhatóságuk miatt addig csak korlátozott körben alkalmaztak az orvoslásban.eredményeképpen kitüntetéssel minősített doktori dolgozatot írtam. értékes gyógynövényeket. Ezek izolálását. Új munkaterület után kutatva engedélyt kértem Stoll professzortól arra. ami nagyon is illett hozzám. Amikor a Sandoz cégnél kezdtem dolgozni. Stoll professzor egyik első munkatársa vezetett be. Ezeket a munkákat ideiglenesen 1935-ben zártam le. A munkába Dr. Ilyen meggondolások alapján kezdte vizsgálni Stoll az olyan régről ismert. A vizsgálataim elején a Sandoz a terápiában már meghonosított egy tengerihagymából származó glikozidokkal készült gyógyszerterméket. amiből egyrészt kiderült a digitalis-glikozidokhoz képest fennálló különbség. A tengerihagyma kutatásával kapcsolatos legfontosabb munkám az volt. akkor lehetővé válik a stabil. de ezeknek a hatóanyagoknak a kémiai szerkezete a cukorrész kivételével még teljesen ismeretlen volt. a termelésben pedig három tudományos fokozattal rendelkező vegyész dolgozott. A szívglikozidok rendkívül aktív anyagok. és így a gyűszűvirággal együtt a szívizomgyengeség kezelésére szolgálnak. és ezeket tiszta formában állítsa elő. ami lehetetlenné teszi a pontos adagolást. Stoll professzor azt tűzte ki célul. mint a gyűszűvirág (Digitalis). A terápiás (gyógyító) és toxikus (mérgező. éppen ezért különösen fontos a tisztított anyagok segítségével történő pontos adagolásuk.

az ergotamin tiszta változatának előállítása és összegképletének megállapítását követően mégis leállt az anyarozs vegyészeti kutatása a Sandoz-laboratóriumokban. könnyen bomló anyagokról van szó. megállapíttatott jövőbeli szakmai karrierem központi témája.folytathassam az anyarozs alkaloidjaival 1917-ben általa megkezdett vizsgálatokat. 12 . majd idővel az értékes gyógyító anyagok gazdag tárházává nemesedett. de a következő megjegyzést tette: „Hadd figyelmeztessem azokra a nehézségekre. Botanikai értelemben az anyarozs évelő micélium. de más gabonákon. sőt akár vad fűfajtákon is élősködik. Stoll professzor egyetértett az elképzelésemmel. hát próbálja csak ki. vízben oldódó anyarozs-alkaloidot. De ha akarja. A gombától megtámadott magvak világosbarnától lilás barnáig terjedő színű íves nyúlványokat növesztenek (szkleróciumok). amelyek stabilitása nagyon eltér azoktól a vegyületektől. Annak ellenére. Időszerűnek tűnt tehát. nehogy a Sandoz a már akkor is jelentős gyógyszerágazatban betöltött vezető szerepe veszélybe kerüljön. amikkel az anyarozs-alkaloidok feldolgozása során szembesülni fog. amelyek a normális mag helyett türemkednek elő a fellevelek közül. hogy az ergotamint hamarosan bevezették a szülések során használt vérzéscsillapítóként. amit az ergotamin gyártása során keletkező anyalúgból izoláltak. Ennek során szerepe és jelentősége épp az ellenkezőjére fordult: eleinte mérgező anyagként rettegték. Ennek során hamarosan felfedeztek egy új. ugyanis ezek során már 1918-ban sikerült izolálni az ergotamint. ahogy a felfedező szerencséjét várom. Ez öntött el az anyarozs-alkaloidok akkor még kevéssé feltárt területén tervezett vizsgálataimra gondolva. Az anyarozst egy alacsonyabb rendű gombafaj (Claviceps purpurea) okozza. Hivatalosan tehát gyógyítási célokra a rozson termő anyarozst (Secale cornutum) használjuk. és így jelentős szerepet is kapott a gyógyszerek világában. aminek ilyen lenyűgöző története lenne. Világosan emlékszem még arra az érzésre. A Stoll által felfedezett ergotamin volt az anyarozsból nyert első. Eközben a harmincas évek elején angol és amerikai laboratóriumokban megkezdték az anyarozs alkaloidjai kémiai szerkezetének kutatását. ami az anyarozsgomba áttelelő formája. ami mindenekelőtt rozson. kémiailag egységes formájú alkaloid. illetve migrének kezelésére. amelyekkel a szívglikozidok területén találkozott. hogy ismét elkezdjünk foglalkozni az anyarozs-alkaloidok kémiai vizsgálataival. Az anyarozson kívül alig találunk olyan növényt. Az anyarozs Visszatekintésül álljon itt néhány adat az anyarozsról[4].” Ezzel tehát kijelöltetett a jövőm útja. Rendkívül érzékeny.

szent láz néven említik[5]. nevezetesen vajúdást megkönnyítő szerként történő alkalmazásáról először Adam Lonitzer. H. a növényt mégis csak 1908-ban fogadta el az orvostudomány.Először a kora középkorban. amit sokáig nem hoztak összefüggésbe az anyarozzsal. ugyanis sokkal inkább mutatta az anyarozs toxikus. és az adrenalinnal antagonisztikus hatást. a Remedy for Quickening Childbirth című munkája alapján. ami méhgörcsöt okoz. Az ergotizmus gangrénás (üszkösödéses) formáját a betegségeket leíró katalógusok mal des ardents (orbánc-járvány) vagy ignis sacer. H. két jellemző formában jelent meg: anyarozsmérgezés (ergotismus grangaenosus). méghozzá John Stearns amerikai orvos Account of the Pulvis Parturiens. hogy az anyarozs tartalmú kenyér okozza az ergotizmust egyre inkább csökkent az anyarozsjárványok gyakorisága és kiterjedése. megkezdődtek a növény hatóanyagainak izolálására irányuló első vegytani munkák is. akik leginkább vállalták az ilyen betegek ápolását. hogy egy anyarozs-alkaloid bevonuljon az orvostudományba. Azt követően. illetve azt követően. Barger és F.[6] Az anyarozs gyógyászati használatáról. Az utolsó nagyobb járvány 1926-27-ben következett be Dél-Oroszország bizonyos területein. Annak ellenére. Az anyarozs szüléskönnyítő szerként történő használata azonban nem vált be. hogy a XIX. Csak az ergotamin A. A legtöbb európai országban és Oroszország bizonyos területein egészen az újkorig előfordultak járványszerű anyarozsmérgezések. A mezőgazdasági technológia javulásával. hogy — amint az ebből is kiderül — az anyarozst a bábák mindig is használták vajúdást könnyítő szerként. Dale farmakológus már az ergotoxinnal kimutatta a méhösszehúzó hatás mellett a bizonyos anyarozs-alkaloidok terápiás alkalmazása szempontjából fontos vegetatív idegrendszerre gyakorolt. a bizonytalan és könnyen eltúlozható adagolás. milyen nagy veszélyt jelent a gyermekre nézve mindenekelőtt. illetve merevgörcsök (ergotismus convulsivus) formájában. században felismerték. Stoll által történő. amit ergotoxinnak neveztek. Ezeknek a mérgezéseknek minden alkalommal több ezer ember esett áldozatul. Az anyarozsbetegek védőszentje Szent Antal és a Szent Antal-rendi szerzetesek voltak azok. Innentől kezdve az anyarozs szülés során történő használata a szülés utáni vérzés csillapítására szorítkozott. 13 . mint járványosan megjelenő tömeges mérgezések oka került az anyarozs a történelem előterébe. Először G. vagyis Lonicerus frankfurti városi orvos tesz említést 1582-ben kelt füveskönyvében. már említett izolálása vezetett ahhoz. század első felében az anyarozs bekerült a különböző gyógyszerkönyvekbe. és az egész világon elismert legyen. Carr angol kutatók izoláltak 1907-ben egy hatásos. Ugyanakkor H. semmint terápiás hatásait. hogy a XVII. Már korán felismerték. A betegség. a probléma kutatásával az első száz évben foglalkozó számtalan tudós közül egyiknek sem sikerült azonosítania a terápiás hatás tényleges hordozóját. Mindazonáltal. de — mint harmincöt évvel később kiderült — nem egységes alkaloid-preparátumot.

hogy ezt az alkaloidot szintézissel állítsam elő.” („Mikrokémiának” nevezzük a nagyon kis anyagmennyiségekkel végzett kémiai vizsgálatokat. amiből azonban egy a már említett Barger és Carr által először előállított ergotoxinnak megfelelő amorf alkaloidpreparátum származott. Craig a lizergsav és az aminoalkohol propanolamin bomlástermékeket kapták. amik arra utaltak. amit egyszerre négy egymástól független intézet. Jacobs és L. vérzéscsillapító alkotójának izolálása. 14 . Craig. köztük a Sandoz-laboratórium is publikált. Az első feladat. hogy a lizergsav kiválasztásához alkalmas legyen. A tisztítási folyamat során olyan megfigyeléseket tettem. amit ezen az új munkaterületen kitűztem magam elé. Nem engedhetem meg.5 gramm ergotamint akartam vételezni. hogy a drága ergotaminomból ilyen nagy mennyiséget pazaroljon el a kísérleteire. amit A. Mindazonáltal a gyártásból beszerzett alkaloidot tovább kellett tisztítani ahhoz. Mivel tiszta alkaloidként kizárólag az ergotamin állt rendelkezésre. Ebben az esetben egy viszonylag egyszerű felépítésű alkaloidról volt szó. Később mind kémiai. Amikor az anyarozzsal foglalkozó gyártórészlegtől 0. hanem több különböző alkaloid keveréke. a New York-i Rockefeller Intézet munkatársainak sikerült először kémiai bontással izolálni és leírni az összes anyarozs-alkaloid közös építőelemét. C. ezt akartam a kísérleteim kiinduló anyagaként használni. W. és a belső megrendelőívet ellenjegyzésre átadtam Stoll professzornak. az volt. Stoll és E. amikor is — amint már említettem — angol és amerikai laboratóriumok kezdték kutatni az anyarozs-alkaloidok kémiai struktúráját. Felindultan korholt: „Ha anyarozs-alkaloidokkal akar dolgozni. C. Ezt „lizergsavnak” (lysergic acid) nevezték el. Ezen megfigyelések mélyreható következményeiről később még szót ejtek. A mostanság már más viszonyokhoz szokott kutatókémikusok mai generációja számára ezek érdekesek lehetnek. tehát a lizergsav és a propanolamin kémiai összekapcsolásával. amit a gyógyszerészeti termelő részleg már akkor is kilós mennyiségekben gyártott. A lizergsav kinyerésére tehát ezt a kevésbé értékes alapanyagot használtam fel. aki egyszer felkeresett a laboratóriumban. méghozzá az ergobazin két építőeleme. Az ergobazin kémiai lebontása során W. Jacobs és L. A.A harmincas évek elején az anyarozskutatás új szakasza kezdődött. akkor először meg kell tanulnia a mikrokémia módszereit. Az ezekhez a kísérletekhez szükséges lizergsavat valamilyen más anyarozs-alkaloid kémiai lebontásával kellett előállítani. A. mind orvosi szempontból fontos előrelépés volt az anyarozs kifejezetten az anyaméhre ható. Burckhardt ergobazin névvel jelölt (ismert még ergometrin és ergonovin néven is). Itt szeretnék néhány megjegyzést tenni az akkoriban szokásos munkafeltételekről és munkamódszerekről. hogy az ergotoxin nem egységes alkaloid.) Az anyarozzsal foglalkozó termelési részlegben az ergotamin előállításához használt svájci eredetű anyarozs mellett portugál anyarozskivonatot is készítettek.

és vele együtt végezte el a klorofillal és a szén-dioxid asszimilációjával kapcsolatos alapvető vizsgálatokat. fáradságos módszerei álltak rendelkezésre. Egyáltalán nem létezett még a kémikusok számára ma elérhető többi fizikai-kémiai módszer. Pregl bevezette a mikroanalízist. Wiedemann a leveleket színező klorofillal. Akkoriban. Így tehát három diplomás vegyész és fejenként egy laboráns dolgozott ugyanabban a szobában három különböző területen: Dr. tehát a harmincas évek elején a vegyészek számára a szerves kémiában rendelkezésre álló munkamódszerek lényegében azonosak voltak azzal. hogy ezeket ventilátorra cseréljék ki. és nehézséget jelentett kapcsolása 15 . Az oszlopkromatográfia bevezetése. hogy a Willstätter-féle laboratóriumban is elégséges volt az ilyen szellőztetés. amely a munkát egyszerűbbé. míg korábban ugyanehhez néhány tizedgramm volt szükséges. csak későbbi vizsgálataim során vált nagy hasznomra. és amely mindenekelőtt a szerkezetkutatásban egészen új lehetőségeket nyitott. Az első alapvető anyarozzsal kapcsolatos munkáim során a ma már spektroszkópiai módszerekkel. A legfontosabb azóta elért fejlemény az volt. A Scilla-glikozidokkal kapcsolatos vizsgálatokhoz és az anyarozs területén folytatott első munkákhoz a Liebig idejéből ismeretes régi elválasztási és tisztítási módszereket használtam: frakcionált extrakció. Amikor abbéli kívánságunknak adtunk hangot. hogy egy-egy vegyület elemi összetételét akár néhány milligrammnyi anyagból kimutassuk. míg jómagam az anyarozs-alkaloidokkal foglalkoztam. amelyek gázlángos szellőztetése alacsony hatékonyságú volt. frakcionált kicsapatás. Stoll professzor az első világháború utolsó éveiben Berlinben és Münchenben dolgozott a világhírű Nobel-díjas kémikus Richard Willstätter professzor asszisztenseként. melynek során szóba ne került volna nagyra becsült tanára Willstätter.Akkoriban nagyon takarékosak voltunk. azt a főnökünk elutasította azzal az érvvel. frakcionált kristályosítás stb. Kreis szívglikozidokkal. Az önálló laboratóriumok elfogadhatatlan luxusnak számítottak. A lizergsav és származékai A lizergsav könnyen bomló anyagnak bizonyult. ez lehetővé tette. amiket Justus von Liebig száz évvel korábban alkalmazott. illetve az ő laboratóriumában végzett munka. és kristályszerkezeti elemzéssel gyorsan és elegánsan elvégezhető szerkezetazonosításhoz nekem csak a kémiai lebontás. A Sandoznál folytatott munkám első hat éve alatt a laboratóriumomat két kollegámmal osztottam meg. úgy is mint az első lépés a modern labortechnika felé. gyorsabbá és hatékonyabbá tette volna. hogy B. és kémiai származékok régi. Nem igen volt olyan tudományos vita Stoll professzorral. a Sandozhoz nem sokkal utánam belépő Dr. A laboratórium két „bűzkamrával” (elszívóval felszerelt résszel) volt ellátva.

mint az ergobazin kémiai felépítésének igazolása. Az ergobazin hatásának körülbelül 70%-át produkálta. Ezzel az egyik anyarozs-alkaloid első részleges szintézise sikerrel járt. vérzéscsillapító ergobazin csak nagyon csekély mennyiségben van jelen az anyarozsban. amivel ésszerűen lehetett előállítani propanolamint és más aminoalkoholokat. Ezzel a módszerrel nagyszámú lizergsav-származékot készítettem. hanem gyakorlati haszna is volt.) Nem csupán tudományos szempontból volt érdekes. hogy a lizergsavat bázikus gyökökhöz kössem. Peyer kollegámmal közösen kidolgoztunk egy olyan eljárást. anyagot. ami azonos volt az ergobazin néven ismert anyarozs-alkaloiddal. J.bázikus gyökökhöz. A továbbiakban a vizsgálati jelentés leírta. éppen ezért elmaradtak a további vizsgálatok. Először megpróbáltam az ergobazin farmakológiai tulajdonságait az aminoalkohol részmódosításaival javítani. a lizergsav-dietilamidot. 16 . E vegyület szintézisét azzal a szándékkal terveztem meg. Ugyanakkor az új anyag a farmakológusokban és orvosokban nem ébresztett különösebb érdeklődést. A lizergsavnak az aminoalkohol propanolaminnal történő összekapcsolása során olyan vegyület jött létre. Az anyarozs területén elért ezen első eredmény után a vizsgálataim két irányban folytak tovább. A részleges szintézis segítségével immár lehetővé vált. hiszen a specifikusan méhösszehúzó. A Sandoz cég Ernst Rothlin professzor által vezetett farmakológiai részlegén történő vizsgálatok során az LSD-25 anyaméhre gyakorolt számottevő hatását sikerült kimutatni. A továbbiakban ezt a szintézismódszert alkalmaztam arra. hanem amelyektől másfajta értékes tulajdonságok voltak várhatók a kémiai struktúrájuk alapján. Ezen szintetikus lizergsav-származékok sorában 1938-ban állítottam elő először a 25. hogy olyan újfajta lizergsav-származékokat hozzak létre. hiszen kémiai felépítése hasonlatos volt az akkor már ismert nikotinsav-dietilamid (Coramin) nevű analeptikumhoz. amit a laboratóriumi használat céljából LSD-25 néven rövidítettünk. hogy eredményeként a vérkeringésre és a légzésre ható stimulánst (analeptikumot) állítsak elő. Ezt a feljavított ergobazint az egész világon sikeresen alkalmazták Methergin márkanév alatt hatékony méhösszehúzó és vérzéscsillapító szerként. Dr. A lizergsav-dietilamidtól jogosan várhattam egy ilyen izgatószer tulajdonságait. ma pedig már vezető gyógyszernek számít a születéssegítés területén. (A részleges szintézis olyan mesterséges előállítást jelent. melynek során egy természetes eredetű anyagot — ebben az esetben a lizergsavat — is felhasználunk. Végül a Curtius-féle szintézis néven ismert módszer kínált lehetőséget arra. amelyeknél nem a méhre gyakorolt hatás állt a középpontban. Tulajdonképpen az ergobazinban található propanolaminnak az aminoalkohol butanolaminnal történő kicserélése vezetett olyan hatóanyaghoz. hogy az anyarozsban bőségesen előforduló egyéb alkaloidokat a szülésben értékes ergobazinná lehessen alakítani. hogy a kísérleti állatok narkózisban nyugtalanságot mutattak. ami a természetes alkaloidot terápiás tulajdonságaiban még felül is múlta.

Az egyiket ergokorninnak. tehát a nagyobb anyagmennyiségek klinikai vizsgálatok céljára történő előállításáig. ugyanis sikerült ezt az alkaloidkészítményt három egységes komponensre bontanom. hanem gyakorlati következménye is volt. hogy az ergokriptin két szerkezeti izomer formában fordul elő. teamekben történik. Eredményeként ugyanis értékes gyógyszer született. Az ilyen indikációk esetén a Hydergin a geriátriában alkalmazva hatásos gyógyszernek bizonyult. amit A.A következő öt évben csend volt az LSD-25 jelű anyag körül. a Hydergin és a Dihydergot nevű gyógyszerek ipari termeléséhez szolgáló első eljárások kidolgozásáig. A három kémiailag egységes ergotoxin-alkaloid közül az egyik azonosnak bizonyult egy röviddel azelőtt a termelési részlegnél izolált alkaloiddal. A szintén ezen vizsgálatok keretében előállított dihidroergotamin is bekerült a gyógyszerek körébe. az ampullák. hanem inkább különböző anyagok keveréke. tehát a dihidroergokrisztin. addig az anyarozs-alkaloidokkal én magányosan végeztem el ezeket a vizsgálatokat. A forgalom szempontjából ma (1979) vezeti a Sandoz gyógyszertermékeinek eladási listáját. A három anyagból jött létre a Hydergin nevű gyógyszerkészítmény. A másik két alkaloid új volt. a másik utoljára izoláltat. Az ergotoxin-probléma megoldása nemcsak tudományos szempontból volt érdekes. az oldatok és tabletták első galenusi formáinak fejlesztésére vonatkozó analitikai ellenőrzésével is. Az ergotoxin. Akkoriban egy laboráns. majd 17 . tehát a lizergsav kiindulóanyagának tisztítása során — ahogy már említettem — az a benyomásom támadt. Ez alatt az anyarozzsal kapcsolatos munkám más irányban folytatódott. Ugyancsak az én kezemben maradtak a fejlesztés további kémiai lépései egészen a piacra kerülő készítményig. Az ergotoxin egységességével kapcsolatos kétségeim csak megerősödtek. A vélelmezett ergotoxin-elegy kiterjedt analitikai vizsgálatai végül célra vezettek.és vérnyomás-stabilizáló orvosságként. Amíg a fontos projektekkel kapcsolatos kutatás ma szinte kizárólag munkacsoportokban. A vizsgálat során általam előállított három hidrogénezett ergotoxin-alkaloid. Stoll és E. Ugyanez volt a helyzet a három készítmény. míg az egységes ergotamin-alkaloid azonos feltételek mellett csak egyetlen hidrogénezett termékhez vezetett. amikor hidrogénezése során egyértelműen két különböző hidrogénezett termék keletkezett. Később megállapítást nyert. a dihidroergokriptin és a dihidroergokornin gyógyászati szempontból érdekes tulajdonságokat mutatott a farmakológiai részlegnél Rothlin professzor által elvégzett vizsgálatok során. hogy ez az alkaloidkészítmény talán nem egységes. ergokriptinnek neveztem el (a „kryptos” szó rejtettet jelent). illetve végezetül a Methergin. ami sokáig rejtve maradt az anyalúgban. méghozzá Dihydergot név alatt vérkeringés. ami a perifériás és cerebrális vérkeringés javítására és az agyfunkciók javítására szolgál az öregség okozta panaszok kezelésében.és β-ergokriptin néven különböztetünk meg. amiket α. Burckhardt ergokrisztin néven írt le. egy laboratóriumi segédmunkatárs.

Az LSD pszichés hatásainak felfedezése Mindazonáltal az itt röviden leírt. 1943 tavaszán tehát megismételtem az LSD-25 szintézisét. úgy most is csak néhány tizedgrammot nyertünk a vegyületből. Az a különös sejtésem volt. és intenzív. ami már a legkisebb nyomokban is hatékony. önkísérletre szántam el magam. 1943. az ergotoxin-probléma megoldásából kialakuló munka során sem feledkeztünk meg teljesen az LSD-25 jelű anyagról. A szintézis utolsó szakaszában. hogyan juthatott a szervezetembe bármennyi is ebből az anyagból. Óvatos akartam lenni. és talán az anyag kicsiny hányada a bőrömön keresztül a szervezetembe került. és ennek alapján az első szintézis után öt évvel ismét előállítottam az LSD-25-öt. hogy azt most már szélesebb körű vizsgálatra átadjam a farmakológiai részlegnek. amire rendkívül élénk fantáziálás volt jellemző. és bódulatszerű.” A figyelemreméltó szimptómák jellege és lefolyása külső. Az eset leírását itt abból a jelentésből veszem át.25 mg (mg = milligramm. rendkívül plasztikus képek. Otthon lefeküdtem. ugyanis furcsa. tehát a lizergsav-dietilamid-tartaráttal. Ez annyiban mindenképpen szokatlan volt. kaleidoszkóp-szerű színes forgatag lepett meg. Ahogy az első előállításkor. Hogy a dolog végére járjak. De talán az átkristályosítás során kevés LSD-oldat mégis az ujjbegyeimre kerülhetett. ezért a tervezett kísérletsorozatot a legcsekélyebb mennyiséggel kezdtem. könnyű szédüléssel párosuló nyugtalanság szállt meg. Körülbelül két óra múlva ez az állapot eltűnt. Az alkonyatban csukott szemmel — a napfényt zavaróan élesnek érzékeltem — szakadatlanul fantasztikus. és úgy véltem. amitől — az akkor ismert anyarozs-alkaloidok hatását alapul véve — még egyáltalán bármilyen megállapítható hatás volt várható: tehát 0. április 16-án a délután közepén félbe kellett szakítanom a laboratóriumi munkámat és haza kellett mennem. eredményes. Ha valóban ez az anyag volt az említett esemény oka. de nem kellemetlen állapotba merültem. hogy a farmakológiai szempontból egyszer már érdektelennek bizonyult vizsgálati anyagokat általában véglegesen törölték a kutatási programból. a gramm ezredrésze) lizergsav-dietilamid-tartarátot 18 . hogy ez az anyag még az első vizsgálatnál megállapított hatásokon túlmutató további tulajdonságokkal is rendelkezhet. hogy ez összefügg azzal az anyaggal. akkor vélhetően olyan anyaggal lehetett dolgunk. hiszen az anyarozsból származó anyagok közismert mérgező volta hozzászoktatott a kínosan tiszta munkához. amit akkoriban Stoll professzornak küldtem: „Múlt pénteken.később még egy laboránsnő és egy vegyésztechnikus volt az összes segítségem. amivel éppen dolgoztam. a lizergsav-dietilamid tartarát (borkősavas só) formájában történő tisztításakor és kristályosításakor szokatlan tapasztalatok zavarták meg a munkámat. Nehezen tudtam elképzelni. mérgező hatás gyanúját vetette fel.

éppen annyira voltam képes.25 mg tartarát. Bénaság. A környezetem ijesztő módon elváltozott. A következő oldalon látható kép a kísérletről készített 1943.5 ml ½ ezrelékes vizes dietilamid-tartarát oldat = 0. mint két literrel ittam meg. és le kellett feküdnöm egy szófára. hogy feltartóztassam a külvilág széthullását és énem felolvadását. (Lásd külön jelentés) Az utolsó szavakat csak nagy erőfeszítés árán tudtam leírni. Miután végül mégis egészben hazaértem. hívja fel háziorvosunkat. és kérjen a szomszédoktól tejet. Azonban a külvilág ilyen groteszk elváltozásánál sokkal rosszabbak voltak azok a változások. mintha élne. IV. a háború ideje alatt csak néhány kitüntetett személy használhatott autót) fenyegető formát öltött az állapotom. 17:00 — Kezdődő szédülés. 10 ml vízzel hígítva ízetlen. szorongásérzés. hogy kísérjen haza. aztán 19 . hogy nagyon gyorsan tekertünk. és átvette a hatalmat a testem. Az asszisztensem később arról számolt be. A szédülés és az eszméletvesztés érzése időközben annyira erőssé vált. Látászavarok. A szobában minden forogni látszott. Felugrottam és sikoltozni kezdtem. Alig ismertem meg a szomszédasszonyt. de sokkal mélyebb hatásúak voltak. Úgy éreztem. 19. belső lényemben éreztem. alattomos boszorkány színes pofával. ugyanis az érzékleti változások és a benyomások az akkorival azonosak. az érzékeim és a lelkem fölött. 16:20 — 0. és a jól ismert tárgyak és bútorok groteszk. hogy a lizergsav-dietilamid volt a megelőző pénteki különös élmény oka. megiszom. A felső rész az LSD-tartarát előállításával kapcsolatos jegyzeteket tartalmazza. hogy képtelen voltam tovább egyenesen állni. Akkora már világossá vált. Kiegészítés — Bicajjal haza. és mintha belső nyugtalanság töltené el. és arra kértem a laboráns segítőnőt — akit tájékoztattam az önkísérletről —. nevetőgörcs. 18-tól kb. többnyire fenyegető alakot öltöttek. mintha görbe tükrön át nézném. április 19-ki laboratóriumi naplójegyzetem fénymásolata. A látóteremben minden hullámzott és torz volt. amiket saját magamban. Kb. Már a kerékpárral megtett hazafelé úton (autó akkor nem állt a rendelkezésemre. Hiábavalónak tűnt az akaratom minden erőfeszítése arra.alkalmaztam. 20 óráig IV. hogy a kerékpárommal tapodtat sem mozdulok. hogy megszabaduljak tőle. hanem gonosz. aki tejet hozott — az este során több. hogy megkérjem kísérőnőmet. Csak a legnagyobb erőfeszítés árán tudtam érthetően beszélni. Minden folyamatosan mozgásban volt. asszony volt. Egy démon költözött belém. A zavarodott bódulatszerű állapotom ellenére rövid pillanatokra világosan és célszerűen voltam képes gondolkodni — ugyanis a tej egy általános méregtelenítő anyag. 21-én Legsúlyosabb válság. Már nem R.

hanem a legnagyobb körültekintéssel kísérleteztem. hogy el tudtam mesélni. például a kilincs vagy elhaladó autó hangja optikai érzékletté vált. ami gúnyosan győzedelmeskedett az akaratom fölött. Kétségbeejtő állapotom csúcspontja már elmúlt. és hogy ez az eredmény sehogyan sem volt előrelátható? A félelmemet és kétségbeesésemet tovább fokozta nemcsak az. átrendeződtek és keresztezték egymást egyetlen töretlen folyamban. élettelennek. szín-szökőkutak fakadtak. hanem az a gondolat is. és más az idő. nagy jövőt ígérő fejlődés közepén kell félbeszakítanom. és másnap reggel frissen és tiszta fejjel ébredtem. hogy pont a lizergsav-dietilamid. vérnyomásom és légzésem normális volt. Különösen érdekes volt. Innentől valójában elkezdtem élvezni a — csukott szemem mögött tovább tartó — színek és formák hallatlan játékát. hogy idő előtt elhagyjam azt. Telefonon közölték vele. Kaleidoszkópszerűen változva leptek meg tarka. ahol más volt a tér. Az anyag volt az a démon. bevitt a hálószobába és virrasztott az ágyam mellett. Minden hang egy formában és színben megfelelő. Iszonyú félelem szállt meg. habár testileg 20 . Lassan visszatértem a kényelmetlenül idegenszerű világból a megszokott hétköznapi valóságba. Késő este a feleségem hazaért Luzernből. idegennek tűnt. Itt halok meg anélkül. mivel én magam még nem voltam képes arra. hogy nem könnyelműen. Kimerülten aludtam el. Meghaltam vajon? Ez volt az átmenet? Időnként úgy éreztem. hogy kutatóvegyészi munkámat — ami nekem oly sokat jelentett — gyümölcsöző. tanácstalanul csóválta a fejét. A testem érzelemtelennek. Laboráns munkatársnőm felvilágosította őt az önkísérletemről. hogy búcsút vettem volna a családomtól — a feleségem és három gyermekünk aznap a nagyszülőkhöz utaztak Luzernbe. ugyanis semmilyen abnormális szimptómát nem tudott megállapítani a rendkívül tág pupillákon kívül. és helyét a boldogság és hála érzése foglalta el. Miután megpróbáltam felvilágosítani őt a szerintem halállal fenyegető testi állapotomról.ismét öntudatlanul hanyatlottam vissza a szófára. Addigra azonban már annyival jobban voltam. élőn változó képet produkált. Eközben keserű iróniával jutott eszembe az is. amit én hoztam a világra. hogy ifjú családom idő előtt elveszíti az apját. hogy rejtélyes rohamot szenvedtem. hogy végül elkerültem a téboly veszélyét. hogy megbolondultam. a testemen kívül vagyok. Vajon megérti-e valaha a családom. Átvette felettem a hatalmat az az anyag. ahogy az összes akusztikus észlelésem. és mint kívülálló megfigyelő teljesen világosan láttam a helyzetem egész tragikumát. kényszerít arra. fantasztikus képzetek. amivel kísérletezni akartam. mire megérkezett az orvos. Ezért aztán semmilyen gyógyszert nem írt fel. ahogy egyre inkább visszatértek a normális érzések és a gondolkodás. amelyek körökben és spirálokban nyíltak és csukódtak be újra. felelőtlenül. A gyerekeket a szüleinél hagyta. mi történt velem. Az ijedelem elpárolgott. hogy összefüggő mondatokat formáljak. A pulzusom. illetve nőtt bennem a bizonyosság. Másik világba érkeztem.

egyáltalán eszembe sem jutott. a neurológiában és főként a pszichiátriában. Mintha újonnan teremtődött volna a világ. hogy az új anyag az orvosi területen kívül kábítószerként lesz használatos. hogy az LSD-25 rendkívüli tulajdonságokkal rendelkező pszichoaktív anyag. hogy kísérlet tárgya vagyok. Egyértelmű volt a számomra. és ez az érzés megmaradt egész nap. és az emberi tudatban. amiket sokkal kisebb dózisokkal. A próba teljes ideje alatt tudatában voltam annak. A következő napon megírtam a már említett jelentésemet Stoll professzornak az LSD-25 anyaggal szerzett rendkívüli tapasztalataimról. Azt is nagyon jelentősnek éreztem. ahogy én az LSD-t a maga rémisztő démoni hatalmával az első önkísérletem során megtapasztaltam. további kísérletek után ismertem fel. Tudomásom szerint még nem volt ismeretes semmilyen olyan anyag. minden friss fényben fénylett. rendkívüli élvezet volt. Sőt.kissé fáradt voltam. ragyogott és csillogott. hogy az új LSD hatóanyag ezekkel a tulajdonságokkal egyértelműen hasznos lehet a farmakológiában. más feltételek mellett végeztem el. és rémisztőnek. ugyanakkor nem voltam képes arra. ahol a tavaszi eső után már kisütött a nap. Erre csak azt a magyarázatot találtam. és ebből egy példányt elküldtem Rothlin professzornak. és ennyire drámai változáshoz vezetne a külső és a belső világ megélésében. ami ennyire kis adagban ilyen mélyreható pszichés hatásokat okozna. éppen ellenkezőleg. és felkelti majd a szakemberek érdeklődését. Ijesztő valóságossággal teljesen reálisnak éltem meg.[7] Annak alapján. ugyanis a másik. Minden érzékem a legnagyobb érzékenység állapotában működött. a megszokott hétköznapi valóság képe tökéletesen megmaradt a tudatomban. Ezen kívül megdöbbentőnek találtam az LSD-nek azt a tulajdonságát. Az LSD-kábulatnak a spontán látomásos tapasztalatokkal való jelentős összefüggését is csak később. A reggeli pompásan ízlett. hogy a normális világkép intenzív megzavarása ellenére az emlékezőképes tudat még az LSD-tapasztalat csúcspontján sem vesztette el működését. Ez az önkísérlet bebizonyította. hogy ennyire átfogó és letaglózó kábulati állapotot okozott mindenféle másnaposság nélkül. hogy ez az anyag valaha is úgymond élvezeti szerként szerepel majd. Ugyanakkor egyáltalán nem tudtam még elképzelni. 21 . hogy a helyzetemet felismerve és minden akaratomat megfeszítve kilépjek az LSD világából. Amikor később kimentem a kertbe. az LSD kísérlet utáni napon — ahogy már leírtam — remek fizikai és lelki állapotban voltam. Elégedettség és az új élet jó érzése töltött el. a farmakológiai részleg vezetőjének. hogy az LSD-kábulatban megélt dolgok minden részletére emlékezni tudtam.

Így aztán érthető. habár az általam alkalmazott dózisnak csak egyharmadával. Messze túlmutatna e könyv keretein. Ugyanakkor biztos voltam a dolgomban. ami az ezredgramm töredékeivel akárcsak a legkisebb pszichikai hatást is gyakorolta volna. A kétségeik annyiban jogosak voltak. mert még ha ezek be is következnek. a kísérleti állat megváltozott 22 . Szinte hihetetlennek tűnt egy ilyen hatékonysággal rendelkező anyag. a jelentésem először hitetlenkedő csodálkozást váltott ki. Még így is rendkívül lenyűgözők és fantasztikusak voltak a hatások. hogy az LSD esetében csak a magasabb rendű állatoknál számíthatunk specifikus reakciókra. az állat képtelen ezeket kifejezni. hogy nem hibázott a kimérésnél? Valóban helyes a megadott dózis?” Rothlin professzor is ugyanezt a kérdést tette fel. hiszen ezek az alacsonyabb rendű állatokon szinte egyáltalán nem. hogy addig semmilyen olyan anyag nem volt ismeretes. Az alapvető állatkísérletek legnagyobb részét a Sandoz Rothlin által vezetett farmakológiai részlegénél Dr. Az LSD hatása legfőképpen a magasabb és legmagasabb lelki és szellemi funkciók területén jelentkezik. jóllehet öt évvel korábban az első állatkísérletek után kizárták a további vizsgálatok köréből. de még a magasabb rendű állatokon is csak korlátozott mértékig figyelhetők meg. akit az LSD-vel kapcsolatos farmakológiai kutatás úttörőjének tekinthetünk. Még mielőtt bármilyen új hatóanyagot módszeres klinikai vizsgálatok keretében embereken lehetne kipróbálni. Az igazgatóság azonnal felhívott. Minden kétség eloszlott a jelentésemben szereplő adatokkal kapcsolatosan. Az állatokon nem figyelhetők meg szubtilis pszichikai változások. Mindez állatkísérletekben történik.Amint arra számítani is lehetett. Az LSD állatkísérletekben és a biológiai kutatásban Rendkívüli pszichikai hatásainak felfedezése után az LSD-25 jelű anyagot ismét fölvették az orvosi vizsgálati anyagok közé. farmakológiai vizsgálatok során kell átfogó adatokat gyűjteni az anyag hatásairól és mellékhatásairól. Itt csak a legfontosabb és az orvosi szempontból laikusok számára is érthető állatkísérleti eredményeket tárgyalom. Így aztán csak a viszonylag jelentős. 2. Az állatkísérletek nem sokat árulnak el az LSD által okozott pszichikai változásokról. és Stoll professzor ezt kérdezte: „Biztos benne. akik megismételték az önkísérletemet. Aurelio Cerletti végezte el. ha tárgyalni akarnám. Maga Rothlin professzor és két munkatársa voltak az elsők. a Sandoz-laboratóriumban az LSD-vel kapcsolatos munka nyomán az egész világon elvégzett sok száz farmakológiai vizsgálat minden eredményét. hiszen a mérést és adagolást saját magam végeztem el. de mindenekelőtt a toleranciáról illetve a mérgező jellegről. a szervezetbe történő felszívódásról és kiválasztódásáról.

akkor ebből testsúly-kilogrammonként 0. Az állatok félve bámulnak a levegőbe. Mennyire mérgező az LSD? Az LSD toxicitását különböző állatfajokon vizsgálták. ami igaz az LSD-re is. Míg az egereknél csak mozgászavarok és a nyalási viselkedés megváltozása figyelhető meg. de arra azért következtethetünk belőle.5 mg-ra csökken. Az LSD tesztelésnek kitett különlegesebb állatfajok közül itt most csak az akváriumi halakat és a pókokat említem. Egerek esetében az LD50 50-60 mg/kg i.297 g LSD-t adtak.viselkedésében kifejeződő zavarok ismerhetők fel. mégis az egész ketrec felbolydul.06 milligrammos halálos adagra következtethetünk.001 milligramm között van. optimális adagolás esetén a hálók a szokásosnál még sokkal rendszeresebbek és pontosabbak. kutya vagy majom esetében is jóval meghaladják az emberre hatásos LSD dózist. hierarchikus családi rend törvényeit. amik hallucinációk jelenlétére utalnak a vegetatív szimptómák mellett. hogy a legnagyobb szárazföldi emlős viszonylag nagyon érzékenyen reagál az LSD-re. Ha azonban az állatoknál megfigyelt halálos adagot összehasonlítjuk az emberre hatásos dózissal. Az állatkísérletekben halálhoz vezető csekély dózisokból az a benyomás kelhet bennünk. akkor azt találjuk.. v. Jóllehet egy adott állaton semmilyen változás nem állapítható meg. tehát az a dózis. ami még a fejlettebb állatok. míg nyúl esetében testsúly-kilogrammonként 0. Csimpánzok ketrecközössége igen érzékenyen reagál arra. Az LSD befolyás alatt álló kutyák esetében is következtethetünk hallucinációkra a viselkedésükből. mint egy egéré. aminek 0. nagyobb adagok esetében azonban hibásak vagy csak töredékesek. tehát például macska. hogy az LSD rendkívül jól tolerálható. ami a közepes halálos adag. addig az LSD-vel kezelt macska olyan jeleket is mutat. ami testsúly-kilogrammonként 0. sőt kifejezetten retteg az egértől. Halálos LSD adag esetén a legtöbb állat légzésbénulástól pusztul el. mint a borzolt szőrzet és nyálfolyás.003 és 0. Nagyon alacsony. Mivel egyedi esetről van szó. ezt az értéket nem tekintjük összehasonlíthatónak. Ehhez olyan anyagmennyiségekre van szükség.3 mg. hogy az LSD rendkívül mérgező anyag. amelynél a vizsgált állatok ötven százaléka elpusztul. Ez általában állatfajonként erősen változik. hiszen az elefánt halálos adagja nagyjából ezerszer kisebb. ugyanis az LSD-vel kezelt csimpánz nyilvánvalóan nem pontosan tartja be a nagyon finoman összecsiszolt. míg a pókok esetében a hálószövésben figyelhetünk meg LSD okozta módosulásokat. és a szóbeszéd ellenére a macska nem egerész. Patkány esetében az LD50 testsúly-kilogrammonként 16. Ha az állat súlyát ötezer kilogrammnak becsüljük. vagyis egy kiló testsúlyra 50-60 milligramm intravénásan beadott LSD-oldat. Pár perc alatt kimúlt az az elefánt. ha valamelyik tag LSD-t kap. A halak furcsa úszási pozíciókat mutattak. Bármilyen anyag mérgező jellegének mércéje az LD50 érték. A nyúl halálos adagjához képest az embernél 23 .

de ezek olyan szerencsétlenségek vagy öngyilkosságok voltak. amelyek mellett ártalmatlan anyagok is ugyanilyen károsodásokat okoznak. Egereken radioaktívan megjelölt LSD-vel végzett kísérletekben megállapították. Bizonyos célok kivételével tehát nem szükséges az LSD-t injekcióban beadni. Ez a módszer azonban itt nem lehetséges. amiket állítólag LSD okozott. Tudomásom szerint még nem ismeretes olyan haláleset. Néhány évvel ezelőtt a tudományos irodalomban és a laikus sajtóban is megjelentek olyan beszámolók. akkor annak már régen fel kellett volna tűnnie. amelyek az érzelmek szabályozásában játszanak szerepet. Itt a köztiagy bizonyos központjaiban halmozódik fel. Az LSD kiválasztása legnagyobbrészt. az egérben megfigyelt toxicitáshoz képest pedig ötvenezerszeres vagy százezerszeres túladagolása vezetne halálhoz. ami LSD-mérgezés közvetlen következménye lenne. amelyek az LSD-kábulatban bekövetkező zavarodottságra vezethetők vissza. hogy nincs összefüggés a kromoszóma-anomáliák és az LSD fogyasztása között. Valóban lehetséges túlzott LSD dózisokkal magzati rendellenességeket okozni állatkísérletekben. Ugyanez vonatkozik a magzati fejlődési rendellenességekről szóló beszámolókra. 24 . Az egyetlen kivétel a vékonybél. hiszen jó néhány millió ember használt már LSD-t. az esetek nagy és statisztikailag bizonyításra alkalmas számát lefedő vizsgálatok azt mutatták. ugyanis az LSD emberre halálos hatású adagját nem ismerjük. ám ezek a dózisok messze meghaladják az embernél alkalmazott adagokat. hogy az intravénásan beadott LSD csekély maradványtól eltekintve igen gyorsan eltűnik a véráramból. Mindez azonban olyan feltételeket jelent. hiszen a terápiás hatásszélességet (így nevezzük a hatásos és a halálos adag közötti tartományt) ugyanazon a fajon kellene meghatározni. Az embereknél bekövetkező fejlődési rendellenességekről szóló jelentések vizsgálata azt bizonyította. Meglepő módon a legkisebb koncentrációt éppen az agyban találjuk. hanem pszichikai hatásainak idegenszerűségéből és kiszámíthatatlanságából ered. Ezek a toleranciaértékek ugyanakkor csak a nagyságrend szempontjából értelmezhetők. Az LSD veszélyessége nem annak mérgező voltából. és eloszlik az egész szervezetben. Ezeket az eredményeket azonban csak egyedi esetekből vezették le. Ha létezne ilyen összefüggés.csak az LSD háromszázszoros és hatszázszoros közötti túladagolása. Az LSD az emésztőrendszerben könnyen és maradéktalanul felszívódik. miszerint az LSD kromoszómakárosodást. ahol a koncentráció két óra alatt ér el a maximumra. Ezek az eredmények egyébként utalnak bizonyos pszichés funkciók az agyban történő elhelyezkedésére is. hogy itt sincs összefüggés az LSD-használat és az ilyen károsodások között. amely LSD bevétele után halálos kimenetelű volt. Persze számos olyan balesetről tudunk. Az LSD koncentrációja az injekció után tíz-tizenöt perccel éri el a csúcsértéket a különféle szervekben. tehát az örökítő anyag sérülését okozza. majd gyorsan esni kezd. Ezt követő.

H. amelyek a dopaminnal. Még keveset tudunk azokról a biokémiai mechanizmusokról. ami pupillatágulatot. hogy az LSD hogyan lehet eszköze a pszichikai funkciók alapjait jelentő biokémiai folyamatokkal foglalkozó agykutatásnak. és amelyek nem rendelkeznek hallucinogén tulajdonságokkal. fel kell tételezzük. neurofiziológiai és pszichikai mechanizmusokat indít el. hanem bizonyos biokémiai. míg a maradék különböző bomlástermékekből áll. vagy akár szintetikus előállítás útján — mint az LSD esetében — akkor a vegyész a molekula 25 . hogy az LSD nem önmagában a maga jelenlétével hatásos. mint a szerotonin vagy a dopamin. mint a nem módosított LSD. Azonban hamarosan kiderült. A szerotonin természetes funkcióinak zavarával magyarázták egy ideig az LSD pszichikai hatásait. Gaddum fedezett fel Angliában. és amelyek a hatóanyag hiányában is folytatódnak. míg másokat gátol. amelyeken keresztül az LSD kifejti hatását. A kiválasztott anyag egy és tíz százalék közötti hányadban tartalmaz változatlan LSD-t. kémiai kutatásban valamilyen új hatóanyagot fedez fel akár valamilyen növényi hatóanyag vagy állati eredetű anyag izolálásával. amelyekben az LSD kémiai struktúrája csekély mértékben módosított változatban van jelen. szintén természetesen előforduló hormonjellegű anyaggal függenek össze. amit J. Az LSD a legtöbb dopaminra reagáló központot aktiválja az agyban. tehát olyan vegyületek. Az LSD méhösszehúzó hatását már említettem. hormonszerű anyag.mintegy nyolcvan százalékban a májon és epén keresztül a bélben történik meg. Az LSD a szimpatikus idegrendszer központjait stimulálja a köztiagyban. Az LSD szerotonin-gátló hatása tehát nem elégséges ahhoz. egy másik. hogy az LSD származékai. hogy megmagyarázzuk hallucinogén tulajdonságait. amelyek a bódulatot okozzák. Az LSD olyan agyi faktorokkal fennálló kölcsönhatásának vizsgálata. Az LSD kémiai változatai Amikor valaki a gyógyszerészeti. Az LSD különösen érdekes farmakológiai tulajdonsága az. és bizonyos idegek ingerület-átvitelében és ezzel bizonyos pszichikai funkciók biokémiai rendszerében játszik fontos szerepet. A köztiagyban halmozódik fel. amikor a szervezetben már nem mutatható ki. Az LSD olyan neurofiziológiai funkciókat is befolyásol. éppen olyan erősen vagy akár erősebben gátolják a szerotonin hatását. a testhőmérséklet megnövekedését és megemelkedett vércukorszintet okoz. nevezetesen a szerotonin-gátló hatás. jó példa arra. Mivel az LSD pszichikai hatásai azt követően is fennmaradnak. A szerotonin minden melegvérű szervezet bizonyos szerveiben természetesen előforduló. 3.

Az LSD molekulában négy különböző lehetősége létezik az atomok térbeli elrendezésének. 1949-ben sikerült tökéletesítenünk ezt a képletet. A peptid-anyarozs-alkaloidokkal folytatott vizsgálatok ezen anyagok teljes szerkezeti képletének leírásához vezettek. Hans Ott kutatókkal együttműködve végeztünk el. amit 1951-ben publikáltunk. Még a legközelebbi rokonok is sokkal kevésbé voltak aktívak ebből a szempontból. tehát a D-izolizergsav-dietilamidot (izo-LSD). Theodor Petrzilka segítségével folytatódtak a peptid-típusú anyarozs-alkaloidok kémiai felépítésével kapcsolatos munkák. Dr. és megpróbáltuk mélyebben megismerni a lizergsav felépítését. Paul A. Frey és Dr. a másik három térbeli elrendezés szempontjából eltérő LSD-formát. Az egész világon a gyógyszervegyészeti kutatólaboratóriumokban évente előállított nagyjából húszezer új anyag viszonylag kis számú ilyen hatóanyagtípus származéka. Ritka és szerencsés eset valamilyen kémiai szerkezet és farmakológiai hatás szempontjából valóban új anyag felfedezése.különféle módosításaival további új vegyületeket igyekszik létrehozni. Franz Troxlerrel közösen az LSD egy sor kémiai változatát állítottuk elő. Az LSD ezen három eltérő térbeli szerkezetű változata semmiféle pszichikai hatást nem mutatott 0. és megadtuk az anyarozs-alkaloidok és ezzel az LSD alapvázának érvényes struktúráját. Ezeket a szaknyelvben az izo előtaggal. illetve a D és L betűkkel különböztetjük meg egymástól. esetleg más értékes hatásokat mutat fel. Albert J. Az LSD pszichikai hatásainak felfedezése után nem sokkal két munkatársat rendeltek mellém. De térjünk vissza az LSD kémiai változataihoz. amire amerikai kutatók már javasoltak egy szerkezeti képletet. amit tíz évvel később két fiatalabb munkatárssal. amelyeknek hasonló. az LSD-vel rokon számos lizergsav-származék közül egyik sem bizonyult hatásosabb hallucinogén anyagnak. Troxlerrel előállított. A peptid-anyarozs-alkaloidok lizergsav alkalmazásával történő. az L-lizergsav-dietilamidot (L-LSD) és az L-izolizergsav-dietilamidot (L-izo-LSD) is előállítottam és kipróbáltam önkísérletben. Dr. Ezzel a módszerrel ésszerű módon lehet termelni a Hydergin és a Dihydergot gyógyszerek alapanyagait. ipari méretekben megvalósítható eljárássá történő továbbfejlesztése főként Dr. Az LSD mellett. Stadler érdeme. Az 1945 óta Dr. az anyarozs-gomba speciális kultúráiból nyert tápoldatban történő előállítása gazdasági szempontból igen fontos. illetve további vizsgálatokat végezhettem az anyarozs-alkaloidok területén. mint az LSD. Ezek helyességét az ergotamin totálszintézise igazolta. ide tartoznak az ergotamin és az ergotoxin csoport alkaloidjai. Ilyen esetben az adott hatóanyag „kémiai változatairól” beszélünk. immár szélesebb bázison. A szintézis ezt követő.5 milligrammos dózisig — ami a még egyértelműen hatásos LSD adag húszszoros mennyisége. 26 . akikkel elkészíthettem az LSD származékait. amit pontosabban D-lizergsav-dietilamid néven írunk le. Dr. sőt lehetőleg jobb a hatása.

amelyek a lehető legnagyobb hatással rendelkeztek a szerotoningátlás területén. ők csak 0. Ezzel a meglepő felfedezéssel alaposabban is foglalkozom egy későbbi fejezetben.25 mg LSD-tartaráttal végeztem. viszont erősebb mértékben mutatták az LSD egyéb hatásait. Dr.13 mg közötti adagokat alkalmaztak. Az LSD egyik ilyen hatása az. Az első ilyen hatóanyag a bróm-LSD volt. mint első önkísérletem során. mint az LSD. Ezen anyag hallucinogén hatása minőségében is más: inkább a narkotikus komponens jellemző rá. amire az LSD farmakológiai tulajdonságainak tárgyalásakor már utaltam.02 és 0. Éppen ezért szisztematikusan kerestük a hallucinogén hatás nélküli LSD-származékokat. Troxler ezt követően szerotonin-antagonisták használatával még erősebb és specifikusan hatásosabb vegyületeket állított elő a vizsgálatok során. hogy olyan LSD-származékokat találtunk. míg nálam a túladagolás és a bizonytalan kimenetel miatti félelem súlyos mellékjelenségei terhelték az 27 . amelyek csak kissé vagy egyáltalán nem voltak hallucinogének. Ezek közül a leghatásosabb később Deseril (angol nyelvterületen Sansert) néven migrének intervallum-kezelésére szolgáló gyógyszerként került piacra. Eredményeit 1947-ben tette közzé a Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie című folyóiratban A lizergsav-dietilamid. 4. med. Stoll. Mivel a szerotonin az allergiás-gyulladásos folyamatokban és a migrének keletkezésében is szerepet játszik. Werner A. Arthur Stoll professzor egyik fia végezte el a zürichi egyetem pszichiátriai klinikáján. Az LA-111-gyel és az LAE-32-vel végzett összehasonlító önkísérletekben megfigyelt hatásokat a későbbi klinikai vizsgálatok is igazolták. amit 0. az ilyen specifikus szerotonin-gátló anyag előállítása nagy jelentőségű lépés volt a gyógyszerkutatásban. hogy blokkolja a szerotonin nevű neurotranszmittert. körülbelül tízszer kevésbé volt pszichoaktív. Az adagok lényegesen kisebbek voltak. Az érzések az LSD-kábulat során ez esetben főként eufórikusak voltak. egy fantasztikum az anyarozs csoportból címen. A vizsgálatot elvégezte egészséges vizsgálati alanyokon és skizofrén betegeken is. ami BOL-148 név alatt vált ismertté az orvosbiológiai kutatásokban. a lizergsav-monoetilamid (LAE-32). amelyben az LSD mindkét etilcsoportját hidrogénatomokkal helyettesítjük. mint az ololiuqui nevű mexikói varázsnövényben előforduló természetes hatóanyaggal. amelyben az LSD dietilamid gyökén az egyik etilcsoportot hidrogénatommal cseréljük ki. Még világosabban érezhető ez a hatás a lizergsav-amid esetében (LA-111). A vizsgálatok céljára szintetikusan előállított lizergsav-amiddal tizenöt évvel később ismét találkoztunk. Az LSD kémiai változatainak előállításából a gyógyszerkutatás számára az az értékes eredmény származik.Egy az LSD-vel nagyon közeli rokon anyag. Az LSD alkalmazása a pszichiátriában Az LSD első rendszerezett vizsgálatát emberen Dr.

helyénvaló ha itt — kissé lerövidítve — újra közlöm. és mivel leírja az LSD-utazás sok jellemző vonását. Valamivel jobban éreztem magam. amit egy pszichiáter végzett és publikált. Az LSD terápiás alkalmazásának kérdése itt még nyitva marad. 28 . körbeszáguldás. Minden színes volt: fényesen ragyogó piros. Ez az úttörő publikáció már tudományosan írja le az LSD-kábulat minden fontosabb jellemzőjét. amelyek nagyon gyorsan keletkeztek és tűntek el. Stoll publikációjában részletesen leírja saját LSD-vel végzett önkísérletét is. Az ataxia megnőtt. sárga és zöld volt a legjellemzőbb. vajon alkalmazható-e az LSD kutatási eszközként a pszichiátriában. Az első önkísérlet pszichiáterrel W. eső. mindaddig számomra ismeretlen tapasztalás kezdődött. nagy léptekkel jártam körbe a szobában. örvénylés. amiket a szervezetben előforduló. és bizonyos elmebetegségekért felelős nyomnyi mennyiségű anyagoknak tulajdonítunk. „Nyolc órakor bevettem 60 mikrogramm (0. Már ez az első kiadvány mérlegeli. A szerzőnek megköszönöm szíves engedélyét. mely egyre erősödött. keresztirányú mozgások és körülfonódás egyetlen gyors folyamban. A szoba elsötétítése után (sötétben végzett kísérlet) egy elképzelhetetlen intenzitású. A mozgások főként a kép közepe vagy a bal alsó sarka felől látszottak felém irányulni. Az optikai hallucinációk hihetetlen gazdagsága volt jellemző rá.élményt. könnyű ataktikus jelek. mint egy korábbi kísérletnél. hogy beszámolóját itt megismételhetem.06 mg) LSD-t. de szívesebben feküdtem. »vitorlázva«. amivel párhuzamosan objektíven kimutathatóan csökkent a vérnyomás… Ezután egyfajta eufória lépett fel. Az általános rossz közérzet szubjektíven igen kellemetlen szakasza következett. permetezés. Fellendülés. Ezzel szemben kiemeli az LSD rendkívül nagy hatásfokának jelentőségét. ami éppen erre a hallatlan hatékonyságra vezethető vissza. Ha a képmező közepén valamilyen kép jelent meg. akkor a mező többi részét egyszerre hasonló jelenségek hatalmas tömege töltötte meg. illetve engedtek teret számtalan újabb képzetnek. ami abban a tartományban mozog. Mivel ez az első olyan önkísérlet. A. és az új hatóanyagot „fantasztikumként” határozza meg. Körülbelül húsz perccel később jelentkeztek az első jelenségek: a végtagok elnehezültek. ami azonban gyengébbnek tűnt.

egyre több lett belőlük. Éreztem ugyanis. sárga és zöld fényeket láttam hullani: leírhatatlanul boldog élmény volt. ahogy azt a New York-i kikötő bejárata felől készült képekről ismerjük: egymás mögött és egymás mellett zsúfoltan álló toronyházak számtalan ablaksorral. amire a »tűzijáték« vagy a »kaleidoszkóp« szavak szegényesek és elégtelenek. örvény. ami egy előző nap látott festmény reprodukciójára (egy cirkuszi sátor belseje) emlékeztetett. Elképzelhetetlenül lágy kékségű esti ég egy spanyol város sötét háztetői fölött. ezt az elképzelhetetlen gazdagságot egyszerűen engedjem hatni magamra. Konkrétan a következő képekre emlékszem: Magasba törő gótikus ívek sora. sugárkötegek. felhők stb. sok ablak. Furcsa várakozással teltem meg. lobogó tűz. stb. A színek és formák kavalkádja. végtelen oszlopsor anélkül. hogy az alsó részt láttam volna. A hallucinációk eleinte egyszerű formák voltak: sugarak. Ezután magasabb szervezettségű jelenségek következtek: ívek. hogy a képeknek csak töredékét tudom egyáltalán megragadni. örültem. Egy kertben jártam. és kifejezetten vágytam az élményre. mindez soha nem látott pompában. E magasabb szervezettségű képzetek között folyamatosan előfordultak az eleinte uralkodó egyszerűbb képek is. esőzés. nemhogy még be is számoljak róluk! Kényszerítenem kellett magamat az elmondásukra. hanem mindig ugyanazt végtelen számban ismétlődve. ívsorok. körök. sávok. azon csak szánakozva mosolyogni tudtam. hogy elmélyüljek ebben az idegenszerű és lebilincselő világban.és szikraesővé változtak. Soha nem láttam semmit önmagában. Fontos megjegyezni. Amikor a kísérlet vezetője nagy fantáziámat és az adataim gazdagságát hangsúlyozta. Árbocok és kötelek rendszere. sok kör.Egyszer sem sikerült elidőzni semelyik képnél sem. egyre inkább azt az igényt ébresztette fel bennem. csillagos ég. sok ív. teraszok. boltívek. Az alapok megint hiányoztak. hogy minden kép ugyanazon elemek beláthatatlanul nagyszámú ismétlődéséből állt: sok szikra. Egyszerre felragyogtak a csillagok. sötét rácsozaton keresztül ragyogó vörös. 29 . permet. sivatagi tájak. majd sűrű csillag. ami felém áramlott. hogy ezt a túlzást. A város és az ég eltűnt. Felhőkarcolók alkotta táj. sok tűz.

A szoba idegen volt és távoli. törékeny kezeim lettek. beleolvadtam az isenheimi oltár színeibe. Úgy éreztem például. Ezután hirtelen azt éreztem. absztrakt képek jutottak eszembe. de nem voltam benne biztos. Később egy magas széken gubbasztottam. hogy a kísérletvezető egy takarót terített körém. A gondolatok áramlása felgyorsult. Feltűnően gyengédnek tűnt. amiket. egyszerre megértek. hogy a kísérletvezető ne tudta volna követni. Az első sötétben végzett kísérlet megszakítása után kicsit körbejárkáltam a szobában. borotválatlannak és mosdatlannak éreztem magam. gyakran éreztem sajátos testi érzeteket. Amikor megmostam őket. Nem voltam azonban túlzottan kritikus. és folyton arra gondoltam. mind a formák. úgy éreztem. E. mind a színek kombinációi. Elesettnek. A. és ismét rosszabbul éreztem magam. A szorgosan jegyzetelő kísérletvezetőt nagyon távolinak láttam. hogy ezek a saját kezeim-e. hogy hajszolom őt. Újra és újra modern művészetről beszéltem. hogy a művészi megtapasztalás csúcsain járok. bizonyos értelemben ellentétes képek merültek fel: templom helyett felhőkarcolók. Tisztán intellektuálisan persze tudtam. Élveztem az állapotomat. Sok mondatot valószínűleg csak elkezdtem… Általában kudarcot vallottam. Eleinte gyorsan eszembe jutottak a leírások. mint máskor. pontosan becsültem meg az eltelt időt. láttam Poe Maelström-jét. ugyanis ez a kérdés egyáltalán nem érdekelt. Reszkettem és hálás voltam. A mozgások egyre növekvő sebességével azonban lehetetlenné vált a gondolatok végiggondolása. de teljesen mindegy is volt. Bizonytalan. jókedvű voltam és aktívan részt vettem a megélésben. Nekem hirtelen apró. A hangulatom tudatosan eufórikus volt. A kísérletvezető hangsúlyozta. Gyakran éreztem úgy. mint madár a dróton. bizonytalanul álltam a lábamon.Egynek éreztem magam a romantikusokkal és a fantasztikus írókkal. Hoffmann jutott eszembe. amikor megpróbáltam magamat bizonyos képzetekre kényszeríteni. éreztem a művészeti élmény boldogító és megnemesítő érzését. A legrémesebb olcsó és modern lámpaernyők és kanapépárnák jutattak eszembe. Sőt. T. hogy mindez rendkívül giccses. hogy mennyire rosszul nézek ki. habár maga a leírás annak idején túlzásnak tűnt a számomra. A gyenge vöröses fény sokkal titokzatosabbnak tűnt. Nekem azonban nem tűnt olyan gyorsnak. hegy helyett tágas pusztaság. Néha kinyitottam a szememet. 30 . az valahogy tőlem távol történt valahol jobbra lent. hogy úgy ülök ott. hogy az az én testem-e. Azt hiszem. hogy a kezeim valamilyen testen nyugszanak.

puhább. eszembe jutott egy haza vezető esti lovaglóút katonakoromból. lilát és sötétzöldet láttam. hanem lágyak és megnyugtatóak voltak. hogy én magam is rendelkezem anyai képességekkel. a világos és a ragyogó színek voltak jellemzők. Ijesztően gazdag és plasztikus díszeket láttam. ahogy az első sötétben végzett kísérletben. mexikói. habár végig tudtam. majd egy régi. Az egyenletes. Nyugodt voltam. a kép közepe felé irányulnak. odaadást. viszont ez lehetetlennek bizonyult: csak sötét. A nagyobb képzetek mozgása lassúbb. egyszerre emlékszem minden lehetséges idegen kultúrára. Az eufória egyszer csak elmúlt. amelyek között érdekes módon egyszerre csak gyerekrajzszerű pálcikaemberkék jelentek meg. védve éreztem magam. indiai motívumokat láttam. és abba tudtam hagyni. addig most főként kéket. Később ez már nem volt lehetséges. de még a legegyszerűbb kezdetekig sem jutottam el. Láttam is tüzet: csakhogy ezek áldozati tüzek voltak 31 . amelyek feltartóztathatatlan áramlásban folyton változtak. Barlangokat láttam fantasztikus vízmosásokkal és cseppkövekkel. közismert gyerekkönyv jutott eszembe. A hallucinációk már nem felzaklatóak. depresszívvé váltam. még úgy is. most viszont úgy éreztem. anyai gondoskodás ölelt körül. A tempó lelassult a sötétben végzett kísérlethez képest. Kicsit később úgy éreztem. maszkokat láttam. amelyek folyamatosan köröztek és áramlottak. bálványokat. Újra és újra megpróbáltam világos és boldog képeket látni. hogy a valóság más… A közeli kaszárnya és az előtte balra álló garázs hirtelen lerombolt. hogy tőlem elfelé.A jól ismert környezetben minden módosultnak tűnt. amiket megpróbáltam leírni. Jobbra egy sor nádtetőt láttam. segíteni akarást éreztem. Teljesen elmúlt a lendület vagy a kalandvágy. és kifejezetten szentimentálisan és giccsesen kezdtem ömlengeni az orvosi etikáról. Fontos. ahol egy szívó hatású nyílás látszott megjelenni. Leomlott falakat és kiugró erkélyeket láttam. Nyugodt ívrendszerek emelkedtek. ami főként a második sötétben végzett kísérlet során vált uralkodóvá. A hallucinációk mellett egyszerre a valóságost is láttam. Míg az első sötétben végzett kísérletben a hallucinációkra a nagy gyorsaság. hogy hazafelé tartó út volt. amit nyilván az éppen az ezen a környéken tapasztalt háborús élmények emléke hívott elő. Úgy éreztem. Szerettem volna világos tüzet elképzelni. romos vidéknek tűnt. nyugodtabb volt. széles mezőn újra és újra megálló figurákat fedeztem fel. Ugyanakkor a depresszív hangulat megmaradt. kék és zöld képzetek merültek fel. Ezt azonban beláttam. Az első sötétben végzett kísérletben a mozgások többnyire felém irányultak. erkélyecskékből és lépcsőfokokból épült rácsozat között rongyokat. hogy ezeket finoman záporozó »elemi pontok« alkották.

egyszer sikerült világos. felfelé törő szikraívet megpillantanom. A második sötétben végzett kísérlet vége felé a szexuális képzetekre figyeltem. mint a szürreális képeken megfestett alakok. Egyszerű feladat esetén is nagy fáradságot okozott. El akartam képzelni egy nő képét. amit megéltem. Hálás voltam. Bizonyos riadalommal vettem észre. Az asztalnál ültem. ami teljesen mentes volt az erotikától. őszi pusztában. ám ezek tökéletesen hiányoztak. mint a kísérletvezető… Körülbelül délután háromkor már jobban éreztem magam. de csak egy modern-primitív. amelyeknek a végtagjai nincsenek kapcsolatban a testükkel. hogy ezek a gondolatok érdekesen otthonosak voltak.egy vár éjszakai ormán a széles. és elöntöttek a délelőtti élmények. hanem csak melléjük vannak festve… Depresszív voltam. de magam is képes voltam folytatni a jegyzőkönyvet. Habár fáradságosan. A második sötétben végzett kísérlet megszakításakor kábult voltam és testileg rosszul éreztem magam. Kicsinek és távolinak láttam a laboránsnőt. de az félúton sötét éjszakai pávaszemek lassan vonuló csoportjává változott. hogy a kísérletet megismételjem. A kísérlet során nagy hatással volt rám az. hogy a hallucinációk hangulata és jellege ennyire zártan és áthatolhatatlanul egybecsengett. Ugyanígy a szemgolyóra gyakorolt nyomás a látott képek módosulásához vezetett. Úgy tűnt. Semmilyen szexuális vágyat nem éreztem. ha egy depresszív ember öngyilkosságot követ el… A hazafelé tartó úton és este megint eufórikus hangulatba kerültem. mintha életem egy jelentős fejezetét zsúfoltam volna bele néhány órába. de nem tudtam koncentrálni. és amelynek formái azonnal mozgó körökké és hurkokká változtak. Sajátosan magától értetődőnek tűnt. hogy 32 . és érdekes módon az öngyilkosság lehetőségére gondoltam. egykedvű voltam… Ez a szórakozott. Mindez arra csábított. olvasni akartam. igen nehezemre esett koncentrálni. Izzadtam és levert voltam. úgyhogy a kísérletvezető visszatérhetett munkájához. Úgy éreztem magam. Váratlanul nagy benyomást tett rám. absztrakt szobor merült fel. aki az ebédet hozta nekünk. kissé álomszerű állapot délután is fennmaradt. hogy nem kellett lemennem a kantinba ebédelni. hogy a véletlen majd később a kísérletvezető által szándékosan kiváltott zajok az optikai képzetekben szinkron jellegű változásokat okoznak (szinesztéziák). ugyanolyan sajátosan törékeny volt. Másnap a gondolkodásom és a cselekvésem szórakozott volt. A második sötétben végzett kísérlet alatt megfigyeltem. majd feloldódtak.

A meszkalin a Lophophora williamsii (vagy Anhalonium lewinii) mexikói kaktusz pszichoaktív hatóanyaga.00002 és 0. ami természetesen már csak közvetetten kapcsolható az LSD-hez. ami azt jelenti. tehát célzott hatás jelenik meg az emberi pszichére. Az LSD felfedezésével új lendületet kapott a hallucinogén anyagok kutatása. 1927) című munkájában összefoglalóan beszámol. A meszkalin nevű alkaloidot 1896-ban izolálta A.akár csak kicsit is rendszerezetten reagáljak. Arra is következtethetünk. Nagy mértékig megfelelt a meszkalin. Ez volt az első tiszta anyagként rendelkezésre álló hallucinogén vagy (ahogy Lewin a hatóanyagok ezen típusát nevezte) fantasztikum. hogy az LSD a pszichikai és szellemi funkciók legmagasabb szintű irányító központjaira hat. 1924) című monográfiájában. amiről K. ahogy az az első kísérletekből kiderült.5 gramm közötti hatásos meszkalin-dózissal szemben 0. Egyre nőtt az általános fáradtságom. aminek segítségével tanulmányozni lehetett a kémiai úton előidézett érzékleti csalódások. A 0. tévképzetek (hallucinációk) és tudatmódosítások hatását. hiszen benne rendkívül specifikus. Az LSD pszichikai hatásai. hamarosan elhalt a hatóanyag iránti érdeklődés. egyre erősebb lett az az érzés. hogy az LSD nagyjából ötezerszer vagy tízezerszer hatásosabb. A húszas években állatokon és embereken is széles körű kísérleteket végeztek meszkalinnal. amiket ennyire csekély anyagmennyiség is kivált. mint a meszkalin.” Az LSD pszichikai hatásai Az LSD hatásképlete. Lewin részletesen leírja Phantastica (Berlin. és szintetikusan is előállította. hanem az anyag fontos minőségi jellemzője is. de egyértelmű depresszió a következő héten. túl 33 . majd E. hogy a meszkalint bármire lehetne alkalmazni a gyógyászatban.2 és 0. egy már a századfordulón vizsgált alkaloid hatásainak. Ezt a kaktuszt az indiánok már a Kolumbusz előtti időkben is szakrális drogként fogyasztották vallási ceremóniák során. Heffter a kaktuszból. Mivel ezekből a vizsgálatokból nem derült ki. Az LSD pszichofarmakonok között egyedülálló hatáserőssége nem csupán mennyiségi szempontból jelentős. mint a meszkalinnál. Beringer Der Meskalinrausch (Berlin. A meszkalinhoz képest az LSD újdonsága a nagy hatáserősség volt. A kísérlet utáni második napon határozatlan létezés… Könnyű. ami más nagyságrendekben mutatkozott meg. nem volt új a tudomány számára. Az aztékok által peyotlnek nevezett növényi anyag történetét L. hogy ismét visszatértem a valóságba.0001 gramm hatásos LSD dózis áll. Späth 1919-ben állapította meg kémiai szerkezetét. és ez a mai napig így maradt.

Halluzinationen. Eigenschaften Delysid erzeugt in sehr kleinen Dosen (½ bis 2 μg/kg Körpergewicht) vorübergehende Affektstörungen. oder i. Ha mindössze az agyra gyakorolt mérgező hatásról lenne szó. Ilyen módon lehetséges. Die Wirkung ist dieselbe wie bei oraler Verabreichung mit etwas kürzerer Latenzzeit. Die Ampullenlösung wird etwas rascher und zuverlässiger resorbiert als die Dragées. 34 .jelentősek és túl sokrétűek ahhoz. hanem csak pszichopatológiai jelentősége lenne. Valószínűleg az LSD esetében sokkal inkább az idegek vezetőképességének módosulásáról. akkor az LSD-tapasztalatoknak nem pszichológiai és pszichiátriai. doch können gelegentlich gewisse Nachwirkungen in Form phasischer Affektstörungen noch während einiger Tage andauern. amit kísérletek is igazoltak. A Sandoz cég használati utasítása: Delysid (LSD 25) D-Lysergsäure-diaethylamid-tartrat Dragées à 0.025 mg (25 μg) Ampullen à 1 cm3 = 0. és a neuronok kapcsolódási pontjain (szinapszisokon) tapasztalható események befolyásolásáról van szó. Depersonalisationserscheinungen.c. Dieser Zustand dauert im allgemeinen 5-12 Stunden.1 mg (100 μg) zur oralen Verabreichung Die Ampullenlösung kann auch s. injiziert werden. Bewußtwerden verdrängter Erlebnisse und leichte neurovegetative Symptome. Anwendungsweise Zur oralen Verabreichung wird der Inhalt der Delysid-Ampullen mit destilliertem Wasser. hogy pusztán az agyi funkciók toxikus módosulásával magyarázhatnánk őket. 1 %iger Weinsäure oder halogenfreiem Leitungswasser verdünnt. Valószínűleg ebben az irányban kereshetjük az LSD elemi hatásának magyarázatát. hogy befolyásoljuk a magasabb pszichikai és szellemi funkciók alapjait kínáló több milliárd agysejt között létező keresztkapcsolatok és átviteli pontok rendkívül komplex rendszerét. Die Wirkung tritt nach 30-90 Minuten ein.v.

Die Delysid-Behandlungen werden in etwa wöchentlichen Abständen wiederholt. Gewisse Psychotiker und chronische Alkoholiker reagieren erst auf höhere Dosen (2-4 μg/kg Körpergewicht). vor Licht geschützt und kühl aufbewahrt. m. Literatur steht auf Anfrage zur Verfügung. besonders bei Angst. im Kühlschrank aufbewahrt. Antidot Durch i. Bei jeder Delysid-Verabreichung ist deshalb.Uneröffnete Ampullen. Die durch Delysid bedingte psychische Labilität und die Neigung zu impulsiven Handlungen kann in Ausnahmefällen einige Tage anhalten. behalten ihre Wirksamkeit während 1-2 Tagen. Indikationen. Dosierung a) Zur seelischen Auflockerung bei analytischer Psychotherapie.und Zwangsneurosen: Anfangsdosis 25 μg (¼ Ampulle oder 1 Dragée). eine strenge fachärztliche Überwachung unerläßlich. sind unbegrenzt haltbar. nach Bedarf Erhöhung der Dosis um je 25 μg bis zur wirksamen Dosis. solange das Medikament wirkt. Bei psychisch Gesunden genügt im allgemeinen eine Dosis von 25-75 μg (durchschnittlich 1 μg/kg Körpergewicht). Injektion von 50 mg Chlorpromazin können durch Delysid hervorgerufene Rauschzustände rasch beseitigt werden. Angebrochene Ampullen oder verdünnte Lösungen. Deshalb ist das Medikament bei Psychose-gefährdeten oder suicidalen Patienten mit besonderer Vorsicht zu verwenden. b) Experimentelle Untersuchungen über das Wesen der Psychosen: Delysid vermittelt dem Arzt im Selbstversuch einen Einblick in die Ideenwelt des Geisteskranken und ermöglicht durch kurzfristige Modellpsychosen bei normalen Versuchspersonen das Studium pathogenetischer Probleme. Vorsichtsmaßnahmen Psychisch abnorme Zustände können durch Delysid verstärkt werden. 35 . die im Mittel je nach Patient zwischen 50 und 200 μg variiert.

amit „pszicholitikus terápiának” nevezünk. A pszicholitikus terápia (psycholytic therapy) kifejezést Ronald A. Az LSD-élményt ezt követő csoportmegbeszélésen és kifejezés-terápiás módszerrel. A pszichoanalízis során esetleg keresett traumatikus események hozzáférhetővé válnak a pszichoterápiás kezelés számára. ahogy ezt Jean Delay francia pszichiáter megfogalmazta. amikre már W.G. Stoll is utalt fent hivatkozott alapvető tanulmányában. Az LSD-kábulat további jelentős. Ilyen esetben nem szokásos emlékezésről van szó. jung-i módszerrel dolgozó angol terapeuta és a klinikai LSD-kutatás úttörője 36 . és így jobb kapcsolatot találjanak az orvosukkal. amelynek segítségével a kezelések hatásosabbak. hogy oldják fixációjukat és izolációjukat. Az LSD tulajdonképpen nem gyógyszer. LSD-kábulatban a hétköznapi világkép mélyreható változáson és megrázkódtatáson megy keresztül. hanem réviviscence[8].. melyek szerint az LSD hatása alatt végzett pszichoanalízisben a legkorábbi gyerekkorból származó élmények emlékei is előkerültek. Számos olyan beszámolót ismerünk. arra épül. A következő oldalon látható betegtájékoztató leírja az alkalmazási lehetőségeket. hanem inkább gyógyszer formájú segédanyag a pszichoanalitikus és pszichoterápiás kezelés számára. Ezzel kapcsolatban bekövetkezhet az én és a másik személy közötti határ fellazulása vagy akár eltűnése. hogy a páciens közepesen erős LSD adagokat kap egymást bizonyos időben követő kezelési napokon. E funkciójában két különböző módon alkalmazható: Az első. hanem valóságos ismételt megélésről. rajzolással és festéssel dolgozzák fel. és időtartamuk rövidebb lehet. BASEL (Schweiz) Az LSD hatásjellemzőiből sokoldalú orvosi-pszichiátriai alkalmazási lehetőségek származtak. akik megrekedtek valamilyen én-vonatkozású problémában. Elsősorban a következőkben leírt hatásoknak köszönhető az LSD lelki felszabadításra történő alkalmazása az analitikus pszichoterápiában. európai klinikákon kialakított módszer. amit a javaslatom alapján Delysid (D-lizergsav-dietilamid) néven jegyeztettek be. Éppen ezért a Sandoz kísérleti anyagként a kutatóintézetek és az orvostársadalom rendelkezésére bocsátotta az új hatóanyagot. hogy annak ideje alatt gyakran ismét tudatossá válnak elfelejtett vagy elfojtott élménytartalmak.SANDOZ A. Ugyanebbe az irányba hat az LSD kiváltotta nagyobb befolyásolhatóság. és felhívja a figyelmet a szükséges elővigyázatossági intézkedésekre is. A. tehát nem réminiscence. Mindkettő segít az olyan betegeknek. Sandison. pszichoterápiás szempontból értékes jellemzője az. és nyíltabbá váljanak a pszichoterápiás befolyásolásra.

addig az LSD ezeket éppen a felszínre hozza. hogy így a pszichoterápiás feldolgozásra megmaradó idő nem elégséges. hogy inkább hátrány. az inzulinkezelésre vagy a pszichosebészetre. Ennél a pszichedelikus terápiának (psychedelic therapy) nevezett módszernél az a cél. úgy hogy azok kevésbé súlyosnak vagy jelentősnek tűnnek. amit „a lelket levetkőztetőnek vagy kibontónak” fordíthatunk. Azt a véleményt képviselik. A második módszer. és következésképpen a gyógyító hatás kevésbé lesz tartós. A „psychedelic” kifejezést. Ma még vitatott szakmai körökben a pszichoanalízis és a pszichoterápia LSD segítségével történő gyógyszeres támogatásának ésszerűsége és sikere. Sok pszichiáter úgy értékeli.vezette be. Az LSD-nek a nyugtató (trankvilláns) típusú pszichofarmakonok hatásával ellentétes hatása az alapja a pszichoanalízisben és a pszichoterápiában segédanyagként történő lehetséges használatának. nem szabad. A lysis tő az emberi pszichében megtalálható feszültségek vagy konfliktusok feloldására utal. A kezelést követő pszichoterápiás folyamat során ez az élmény szolgál kiindulási pontként a páciens személyiségének újrastrukturálásához és meggyógyításához.6 mg) adnak. mint az elektrosokkra. 37 . Fontos a páciens kiválasztása is. melyek alkalmazása ráadásul az LSD használatánál sokkal nagyobb kockázatot jelent. hogy az LSD sokkhatásával misztikus-vallásos élményt váltsunk ki. és a pszichoterápiás kezelés számára jobban hozzáférhetővé válnak. megélésüket intenzívebbé teszi. Csak így lehetséges a tapasztaltak pozitív kiértékelése.3-0. Míg a trankvillánsok inkább elfedik a páciens problémáit és konfliktusait. mintha a traumatikus élmények lassan válnának tudatossá. Humphrey Osmond. Szakszerű feltételek mellett gyakorlatilag veszélytelennek mondhatjuk az LSD alkalmazását. idegenszerű élmény. ugyanis nem minden típusú pszichikai zavar reagál egyformán jól ezekre a kezelési módszerekre. ami a kezelés tartamának lerövidítéséhez vezethet. semmint előny az elfelejtett vagy elfojtott élmények LSD hatása alatt gyakran megfigyelhető. Az LSD által támogatott pszichoanalízis és pszichoterápia sikeres alkalmazása ilyen módon speciális ismereteket és tapasztalatokat feltételez. igen nagy LSD-adagot (0. de különösen a pszichedelikus terápia is a páciens alapos felkészítését igényli az LSD megtapasztalására. ami által világosabban felismerhetővé. az LSD-kutatás Angliában és az Egyesült Államokban dolgozó úttörője javasolta. Ugyanez igaz azonban a pszichiátriában alkalmazott más módszerekre is. hogy a pácienst megijessze a szokatlan. A pszicholitikus. és fokozatosan kezelnék ezeket. az Egyesült Államokban kedvelt kezelés során a páciens megfelelően intenzív szellemi felkészítése után egyszeri. gyors tudatossá válása.

majd ezt analitikusan helyesen értelmezze és ki tudja aknázni. bizonyos elmebetegségekben tapasztalható jelenséghez. Eisner. Ugyanakkor a normál pszichikai és szellemi állapottól való eltéréseket és az ezekkel kapcsolatos biokémiai és elektrofiziológiai változásokat igenis lehet tanulmányozni az LSD-modellen. K. Abramson. Frederking. Leuner Németországban. H. Osmond.Ide tartoznak a pszichiáter önkísérletei is. A módszer amerikai klinikákon tapasztalt megfigyeléseken alapul. H. korábban bemutatott Sandoz-prospektusban szereplő második javallat a pszichózisok természetével kapcsolatos kísérleti vizsgálatokban történő alkalmazásra vonatkozik. R. A. amelyek szerint bizonyos elmebetegségeket talán pszichotoxikus anyagcseretermékek okoznak. és csak ez teszi számára lehetővé. amelyek már nyomnyi mennyiségben is elmezavart okoznak. Cohen és B. Léteznek olyan elméletek. Roubíček és S. melynek hasznára és eredményeire már W. 38 . Hoffer az Egyesült Államokban. amikor azok a szokásos fájdalomcsillapító szerekre már nem reagálnak. A siker szempontjából az LSD ilyen alkalmazásakor is döntő fontosságú. Ilyen módon valószínűleg új szempontokat kapunk a pszichózisok mibenlétéről. Az LSD a pszichoanalízis és a pszichoterápia gyógyszeres segédanyagaként történő alkalmazásának úttörői elsősorban a következők: A. hogy az LSD-vel egészséges kísérleti személyekben előidézett módosult pszichikai állapotok hasonlítanak több. W. A. hogy elképzelhetők olyan abnormális anyagcseretermékek. A. hogy a testi fájdalom már nem hatol el a tudatáig. amely bár nem fordul elő az emberi szervezetben. Ezzel ismét alátámasztást nyert az az elmélet. de létezése és hatása mégis azt mutatja. Az LSD-vel olyan anyagot találtunk. Az LSD haldoklóknak történő adása az orvosi etika alapjait feszegető technika. C. ugyanis kiterjedt összehasonlító vizsgálatok igazolták. A saját élményen keresztül az orvos közvetlen bepillantást nyer az LSD-kábulat idegen világaiba. hogy bizonyos elmebetegségeket biokémiai okokra vezethetünk vissza. Stoll is utal. A Delysidhez készített. Az LSD-kutatás kezdetén többször megjelenő gondolat — miszerint az LSD-kábulat esetén egyfajta „modellpszichózissal” van dolgunk — később nem bizonyult igaznak. Alapja az. A. mert a páciens az LSD hatására pszichikailag annyira elszakad a testétől. A fájdalomérzés eltűnése sokkal inkább azért következik be. hogy lényegi különbségek vannak a pszichózisok jelenségformái és az LSD-élmény között. Sandison Angliában. Grof Csehszlovákiában. Ebben az esetben tulajdonképpen nem analgetikus (fájdalomcsillapító) hatásról van szó. Busch és W. és lendületet kaptak az ilyen irányú kutatások. Johnson. S. hogy ugyanezt a jelenséget valóban megértse a páciensénél is. H. ami szerint különösen a rákos betegek súlyos fájdalmas állapotai csökkenthetők vagy akár teljesen eltüntethetők LSD-vel. J. amelyek esetleg már minimális mennyiségben is megváltoztatják az agysejtek működését.

Observations from LSD Research (New York: The Viking Press 1975). 5. Hiszen minden kutatási tevékenység célja az új gyógyszerek létrehozása. Kézenfekvőnek tűnt. Nem orvosi kísérletek Az LSD létrehozása fölött érzett örömömbe azonban üröm vegyült. az Egyesült Államokba kivándorolt cseh pszichiáter. éppen ez a kutató munkájának értelme. Grof. Minél inkább terjedt kábítószeres használata és azzal párhuzamosan a könnyelmű. Arra azonban soha nem számítottam. a fájdalomtól eloldva jutottak megvilágosító gondolatokra az életről és a halálról. majd sorsukkal megbékélve. akár egy pszichoterapeuta segítségével. hogy az LSD. ami a maga kiszámíthatatlan. hogy az érzékekre és a külső és belső világ megélésére ilyen fantasztikus hatást gyakorló anyag az orvostudományon kívül is érdeklődésre tarthat számot. az LSD annál inkább bajkeverő gyermekünkké vált: nekem és a Sandoz cégnek. Grof és J. Ezek a szerzők és mellettük E. ijesztően mély hatásával ráadásul nem is rendelkezik egy élvezeti szer jellemzőivel. ami a nyugati világban és főként az Egyesült Államokban jelentkezett az ötvenes évek végén. valamint a lételemzés alapján: Realms of the Human Unconscious.hogy a pácienst felvilágosítsuk a rá váró élmények és változások jellegéről. P. Dutton 1977). S. aki az LSD-élmény kritikus értelmezését adja Freud és Jung nézeteinek szempontjából. Az LSD haldoklók esetében történő alkalmazásával eddig gyűjtött tapasztalatokról S. Pahnke az LSD ilyen alkalmazásának úttörői. ha a páciens gondolatait vallási kérdésekre irányították. amit az a gyógyszervegyész érezhet. félelem nélkül és békében néztek az elmúlás elébe. A gyógyszertől a kábítószerig Felfedezése utáni első években az LSD boldogságot és kielégülést hozott számomra. Halifax számol be The Human Encounter with Death című könyvében (New York: E. hogy egy általa előállított anyag értékes orvossággá fejlődjön. hogy az 39 . Az LSD elképesztő gyorsasággal csinált karriert új szerepében. akár egy pap. Cohen és W. Számos beszámolót ismerünk olyan páciensekről. Úgy képzeltem. Kast. amikor több mint tízévnyi zavartalan tudományos kutatás és orvostudományi alkalmazás után az LSD-t elsodorta az a hatalmas kábítószerhullám. A. valaha is kábítószerként terjedhet el világszerte. aki lehetőséget lát arra. Az LSD a pszichiátriában történő használatáról összefoglaló módon publikált S. vagyis kábítószerként. Emellett sok esetben áldásos volt. orvosi felügyelet nélküli használatból eredő balesetek száma. akik a halálos ágyukon LSD-eksztázisban. és egy ideig a legkedveltebb drog volt — legalábbis ami a nyilvánosságot illeti.

A képek áramlása túl hatalmas és túl gyorsan változó ahhoz. Künstler experimentieren unter LSD. művészek. melynek során a drog stimulánsként és az ihlet forrásaként játszott közre. amelyek rendkívüli esztétikai élményeket tettek lehetővé. és ugyanerre számítottam az LSD esetében is. ami „pszichedelikus művészetként” vált ismertté. ha nem egyenesen lehetetlen bármilyen alkotó tevékenység. A vallásos és misztikus tapasztalat kutatása is új impulzusokat adott az LSD-kísérleteknek. hogy minőségében az LSD-hez hasonló pszichikai hatásokkal rendelkezik — annak a hatóanyagnak a használata az orvostudományra. a laikusok nagy csoportjai azonban semmiképpen. festők és írók érdeklődhetnek az LSD iránt. Az eredményeket Malerei aus Bereichen des Unbewußten. Az LSD-kutatás ezen nem orvosi. Olyan LSD-szeánszokról hallottunk. zenészek és a szellemtudományok iránt érdeklődő személyek hajtották végre. 1974) című könyvében tette közzé. Ugyanezt igazolta egyértelműen Richard P. hanem sokkal inkább egyfajta pszichogrammként tekintendők. az élmény befolyása alatt jöttek létre. Teológusok és filozófusok vitatták meg azt a kérdést. tudatos szintre emelt. Létrejött egy különleges műfaj. 1968) című könyve. Masters és Jean Houston Psychedelic Art (Balance House. hanem azt követően. és az alkotás folyamatának lényegébe engedtek bepillantást. A pszichedelikus műalkotások nem a drog hatása alatt. amelyben harminc ismert festő vett részt. részben pedig követte azt. az első LSD-vel végzett nem orvosi önkísérleteket írók. (Köln. A századforduló környékén a meszkalinról szóló tudományos publikációk nyomán — amiről már említettem. A művészeket nem konvencionális módon befolyásolta a szer az alkotás folyamatában. mégis komoly fázisa részben párhuzamosan zajlott az orvosi munkával. amelyek LSD és más pszichedelikus drogok hatása alatt jöttek létre. Ez alatt olyan alkotásokat értünk.orvostudomány világán kívül esetleg bölcsészek. tehát egyenértékűek-e a spontán misztikus-vallásos élményekkel és jelenésekkel. L. mély lelki struktúráiba. Az LSD-mámorban létrejött alkotások éppen ezért általában töredékes jellegűek. hogy vajon az LSD-utazásokon gyakran előforduló ilyen jellegű élmények valódiak-e. Az LSD-kísérletek új. hogy rögzíteni és alakítani lehessen. bizonyos művészeti irányzatok pszichológiája és pszichopatológiája szempontjából értékes felismerésekhez vezettek. vagyis betekintést nyújtanak a művész LSD által aktivizált. A mámor állapotának idején nehézkes. és nem művészi értékük miatt érdemesek figyelemre. festők. A lenyűgöző látvány bénítja a tevékenységet. illetve művészek és írók köreiben végzett kísérletekre korlátozódott. Ezen a területen irányadó publikáció Robert E. Hartmann müncheni pszichiáter egy későbbi nagyszabású vizsgálata. Ám egyre inkább a háttérbe szorult a 40 . És valóban.

Sajnos a 41 . Riporterek jelentkeztek kísérleti nyúlnak. A drogokért lelkesedők egyenesen sorsszerű fordulatnak tartották. a munka mechanikus. a MacLean’s Canada National Magazine-ben tarka illusztrációkkal és fantáziadús részletességgel My twelve hours as a madman cím alatt. hanem nagy példányszámú magazinok és napilapok számoltak be. továbbá a vallásos. A számtalan hasonló publikáció közül. Az orvostudomány és a pszichiátria világából a kábítószeres világba történő átlépést bevezették és gyorsították a szenzációs LSD-kísérletekről szóló kiadványok. a növekvő iparosodás és egyre nagyobb mérvű urbanizáció miatti eltávolodás a természettől. hogy a mai viszonyok közepette szenvedő embereknek segítséget nyújtson. mint a materializmus. Az élményeit aztán nem egy orvosi folyóiratban hozta nyilvánosságra. ahogy azt a felületes szemlélők gyakran állítják. hogy az LSD éppen ebben az időpontban jelent meg: számukra pont jókor történt ahhoz.hatvanas évek elején. mint például Sidney Katz. A Quick című az egész világon kapható német képeslap 1954. ahogy az LSD szinte járványszerűen és igen gyorsan elterjedt az Egyesült Államokban jelentkező kábítószeres hullám során. Ez az írás valószínűleg nagyon jelentősen hozzájárult az LSD-fogyasztás elterjedéséhez. Olyan okokra. a mezőgazdaság gépesítése és az urbanizáció a legmagasabb szinten fejlett. hogy a pszichedelikus drogok fogyasztása milyen mértékben ösztönözte a hippimozgalmat és fordítva. Az Egyesült Államokban körülbelül harminc évvel ezelőtt kezdődő. viszont amikről aztán már nem szakfolyóiratok. ami 1959 szeptemberében az amerikai Look magazinban jelent meg The curious story behind the new Cary Grant cím alatt. ami az LSD-hullámmal egy időben történt. aki Kanadában a Saskatchewan kórházban neves pszichiáterek felügyelete alatt végzett LSD-kísérletet. amelyek a hippimozgalom létrejöttéhez és elterjedéséhez vezettek. A Look riporternőjének elmondta. Érdemes lenne megvizsgálni. hanem mélyen rejlő szociológiai okokra vezethető vissza. hogy egész életében a belső békét kereste. lélektelen világában. unalom és céltalanság a jóllakott jóléti társadalomban. Nem véletlen. hanem saját lapjában. a kielégülés hiánya a szakmai munkában. amiket ugyan még pszichiátriai klinikákon és egyetemeken végeztek el. illusztrált cikkről. amik hatásos laikus propagandát csináltak az LSD-nek. A híres filmszínész Cary Grant LSD-kezelésben részesült pszichoterápiás folyamata során egy nagy tekintélyű kaliforniai klinikán. A kettő egymástól nem elválasztható. március 21-i kiadása szenzációs riportot közölt Wilfried Zeller festőművész „vakmerő tudományos kísérletéről”. mint szenzációs mámorító drog minden társadalmi rétegben. aki a bécsi egyetemi pszichiátriai klinikán „pár csepp lizergsavat” vett magához. tehát abban az országban. ahol az iparosodás. hogy az LSD éppen az Egyesült Államokban került forgalomba kábítószerként. oltalmat és értelmet nyújtó filozófián alapuló életmód hiánya. Ugyanazokról a tényezőkről van itt szó. gyorsan növekvő drogfogyasztás nem az LSD felfedezésének következménye volt. essen itt szó még egy nagyformátumú.

Dr. az „LSD apostoláról” és a hippimozgalom társalapítójáról. Constance A. ami világosan kiemeli a könnyelmű használat veszélyeit. az amerikai Cambridge-ben működő Harvard Egyetem munkatársai végeztek. illetve kettőnk találkozásáról is. tehát az olyan LSD-kísérleteké. hogy milyen sok ember akarta saját maga is kipróbálni a csodaszert ilyen vallomások után. amelyek zavarodottsághoz és pánikhoz vezettek. hogy tényleg tud szeretni. hogy a legtöbb állam akkoriban érvényes drogtörvényei 42 . mély hatás ismerete nélkül és orvosi felügyelet hiányában végezték el. amelyek részletesen beszámoltak az LSD fantasztikus hatásairól. hogy ezek a könyvek nem voltak képesek megfékezni az LSD-járványt. Az LSD gyógyszerből kábítószerré történő átalakulását nagyon jelentősen ösztönözte az a munka. A nem orvosi jellegű LSD-fogyasztás gyors növekedése a hatvanas évek elején részben arra is visszavezethető volt. Signet Books. Richard Alpert. Ezek a beszámolók csak alátámasztották azt a téves véleményt. Jane Dunlap könyve (New York: Harcourt. mégis a szerzőnők a széles nyilvánossághoz szóltak az egyébként bestsellerré váló könyvekkel. A kábítószeres világban egyre növekvő arányú LSD-fogyasztással párhuzamosan nőtt a horrortrippek száma. illetve Constance A. Sidney Cohen pszichiáter kitűnő írása. 1961). és boldoggá tud tenni egy asszonyt. hogy hogyan gyógyult ki frigiditásából. mint például Dr. A. Persze tárgyilagos. és amelyeknek gyakran súlyos baleset vagy akár bűntény volt a következménye. és ez rövid időn belül az új droggal végzett önkísérletek széles elterjedéséhez vezetett. a The Beyond Within (New York: Atheneum. Newland My Self and I című munkája (New York: N. amit Dr. hogy csodálatos hatásokat és változásokat érjünk el saját magunkban. felvilágosító jellegű könyvek is megjelentek az LSD-ről és annak problematikájáról. Könnyen elképzelhető hát. hogy elég egyszerűen bevenni az LSD-t ahhoz. Úgy tűnik azonban. nem ritkán csúnya véget értek.jóga. Az Egyesült Államokban olyan könyvek is megjelentek. aki három sikertelen házasság után végre úgy érzi. Inc. 1967). Newland könyvében arról számol be intim részletességgel. Timothy Leary és kollegája. L. 1963). a hipnózis és a miszticizmus nem vezetett sikerre. Csak az LSD-kezelés volt képes belőle új. Egy későbbi fejezetben részletesebben szólok majd Learyről. saját magában megszilárdult embert faragni. Habár mindkét esetben az LSD-t pszichiátriai kezelés keretében alkalmazták. A kiadó így dicsérte a könyvet: „the intimate and completely frank record of one woman’s courageous experiment with psychiatry’s newest drug LSD-25”[9]. Mivel ezeket a kísérleteket gyakran az ijesztő és előre nem látható. Brace and World. Itt csak kettőt szeretnék megemlíteni a legfontosabbak közül: Exploring Inner Space.

Valóságos LSD-hisztéria tört ki. bűntényekről. és ismerteti a szerre vonatkozóan hozott intézkedéseket. lelki összeomlásokról. mind pedig ami az LSD hatása alatt bekövetkezett balesetekről. Ezek a gondok és nehézségek nem jelentkeztek a többi készítménynél. az LSD toleranciájáról és mérgező voltáról. szerencsétlen és nem kifizetődő munkával járt.nem vonatkoztak az LSD-re. LSD-vel való visszaélésre visszavezethető kérdések és a folytonos levelezés az egész világgal. Az LSD körül tapasztalható nyilvánosság 1964 és 1966 között érte el tetőpontját mind ami a drogfanatikusok és a hippik az LSD csodahatásairól szóló lelkes beszámolóit illeti. nincsenek extravagáns. és a helytelen használatból eredő károkkal. Mindezt tetézték a balesetekkel. Ezért a kábítószerfüggők a törvény által tiltott drogokról az akkor még legális LSD-re tértek át. amit a Sandoz ügyvezetése rosszallóan vett tudomásul. visszaélésre csábító tulajdonságaik és örvendetes módon értékes orvosságokká fejlődtek a terápiában. A cég által 1966 áprilisában kiadott sajtóközlemény szövege: „Az Észak-Amerikában működő Sandoz Inc. amivel újabb gát omlott le az illegális LSD-gyártók előtt. vajon arányban állnak-e az LSD értékes farmakológiai és pszichikai hatásai annak veszélyeivel. ha soha nem találta volna föl az LSD-t. 1963-ban lejártak az LSD gyártására vonatkozó. gyógyszerészeti részlege néhány 43 . szemrehányóan így szólt hozzám: „Jobban örülnék. Vajon az LSD áldás vagy átok lesz-e az emberiségnek? Gyakran tettem fel magamnak ezt a kérdést. Az állami kontroll-laboratóriumok és egészségügyi hatóságok adatokat kértek tőlünk a kémiai és farmakológiai tulajdonságokról. további analitikai módszerekre volt szükség az elkobzott kábítószeres minták vizsgálatához. valahányszor elgondolkodtam erről a problémás gyermekről. a Sandoz tulajdonában lévő utolsó szabadalmak is. gyilkosságokról és öngyilkosságokról szóló jelentésekre vonatkozik. a Dihydergot és a Hydergin. A mi cégünk számára hatalmas és terméketlen munkát és terhet jelentett az LSD elterjedése a kábítószeres világban. mérgezésekkel és bűntettekkel kapcsolatos. hogy egy szép napon Stoll professzor. vagy az emberi testben. A Sandoz leállítja a forgalmazást A helyzetet látva a Sandoz ügyvezetése úgy döntött. aki akkor már a cég legfelsőbb vezetője volt. mint a Methergin.” Akkoriban bennem is gyakran támadt kétely. vérben és vizeletben kimutatott minták elemzéséhez. Azokkal nincsen baj. Mindez hatalmas. hogy nyilvánosság előtt is állást foglal az LSD-problémával kapcsolatban. Így jutottunk odáig.

Az LSD és a pszilocibin az úgynevezett fantasztikumok vagy hallucinogén anyagok csoportjába tartozik. Jóllehet. hogy egyrészről a jogos kutatói érdekek kiszolgálhatók legyenek. A rendkívül szigorú önszabályozó elővigyázatossági intézkedések lehetővé tették. hanem azt a Sandoz kiterjeszti minden további országra. ugyanis már rendkívül kis mennyiségben is pszichikai hatásokat gyakorol. Döntő tény az is. hogy megakadályozzuk ezen anyagok nem hozzáértő személyek részéről történő felhasználását. hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a hallucinogén anyagok gyártásának és forgalmazásának szabályozására. A helyzet elmérgesedése nem utolsó sorban arra vezethető vissza.nappal ezelőtt közleményt juttatott el a sajtóhoz. hogy a bulvársajtóban ellenőrizhetetlen tömegben megjelenő cikkek és torzított beszámolók egészségtelen érdeklődést ébresztettek a laikus közönségben az LSD és más hallucinogén anyagok iránt. az 1943-ban a laboratóriumainkban felfedezett LSD-25-öt illetve az 1958-ban ugyancsak a Sandoz-laboratóriumban először egy mexikói gombából előállított pszilocibint soha nem hoztuk kereskedelmi forgalomba. melynek alapján leállítja a kutatási célokra felhasznált lizergsav-dietilamid. mégis az új helyzet fényében arra az elhatározásra jutottunk. Annak ellenére. másrészről viszont meg lehessen akadályozni a visszaéléseket. az intézkedésünknek alapot adó különleges körülmények további magyarázatot igényelnek. Emellett a Sandoz utolsó LSD-re vonatkozó szabadalma 1963-ban lejárt.” 44 . hogy az eddig alkalmazott rendkívül szigorú intézkedéseink következtében a Sandoz által gyártott LSD vagy pszilocibin gyakorlatilag nem jelent meg a feketepiacon. Ugyanakkor sajnálatos módon az utóbbi időkben megfigyelhető a hallucinogén drogokkal való egyre nagyobb mérvű visszaélés főként külföldi fiatalok körében. beleértve Svájc területét is. hogy világosan kimutatható. valamint a kevésbé intenzív hatású pszilocibint. hogy ezeket az anyagokat gyártsák felelőtlen és főként az ilyen anyagok csempészésében és fekete kereskedelmében érdekelt körök. hogy az utóbbi időben az LSD előállításához szükséges bizonyos kiinduló anyagok a vegyianyag-kereskedelemben általánosan hozzáférhetővé váltak. továbbá a pszilocibin nevű készítmény minden további forgalmazását. és annak biztosítására. Ez a határozat azonban nemcsak az Egyesült Államokra vonatkozik. amelyek az érzékelést befolyásolják. A hatóságok feladata. A modern pszichiátriai és pszichofarmakológiai kutatás szempontjából különösen az LSD-nek volt jelentősége. vagyis olyan készítmények. így tehát lehetővé vált. hogy nem tudjuk vállalni az ezen anyagok forgalmazásával és terjesztésével kapcsolatos további felelősséget. tehát az úgynevezett LSD-25. A Sandoz sok éven át ingyenesen az egész világon működő laboratóriumokban és klinikákon dolgozó képzett kutatók rendelkezésére bocsátotta ezt a készítményt.

Főként ez utóbbiak jelentenek ma aggodalomra okot adó szociológiai és népegészségügyi problémát. Amikor ezt követően a legtöbb ország szigorú törvényi rendelkezéseket hozott a hallucinogén anyagok birtoklásáról. pszichiátriai klinikák és kutatóintézetek ismét kaphattak LSD és pszilocibin szállítmányokat. Az Amerikai Egyesült Államokban a NIMH (National Institute of Mental Health)[10] foglalkozott azzal.Bizonyos ideig tehát a cég teljesen leállította az LSD és a pszilocibin forgalmazását. Az utóbbi évek során lecsendesült az LSD körüli nyilvánossági vihar. sőt éppen ellenkezőleg inkább megakadályozták — és a mai napig megakadályozzák — az LSD-vel folytatott kutatásokat a gyógyászati-pszichiátriai alkalmazási területeken. Ezek a veszélyek egyrészt a külső és az illegális drogfogyasztás körülményeiből erednek. hogy az anyagokat elossza az engedélyezett vizsgálati helyek között. terjesztéséről és használatáról. és hogy mindeddig még nem sikerült kimutatni a hallucinogének semmilyen 45 . hogy az ilyenfajta drogok nem okoznak függőséget. az orvosok. hogy az LSD — ami egy ideig a nyugati világ és főként az USA legfontosabb kábítószere volt — elvesztette vezető szerepét. aminek oka a kábítószeres világban történő sok visszaélés és az ezekből következő balesetek és bűntények. másrészt az LSD sajátos pszichikai hatásával függenek össze. a biológiában és neurológiában. addig a gyógyászat keretein kívül és orvosi felügyelet nélkül történő alkalmazás sok veszélyt hordoz magában. Az bizonyos. hogy sok orvos még mindig nem használja az LSD-t pszichiátriai praxisában — hiszen nevezték „az őrület szerének”. Az LSD rossz híre csak további okot szolgáltat arra. hanem talán az is. és ezáltal óvatosabbak is lettek. a kokain és az amfetamin. illetve a függőséget okozó és a fizikai egészséget is romboló drogok. 6. és csökkent az LSD kábítószerként történő fogyasztása is. Ugyanis sok kutató retteg attól a papírháborútól. hogy a kábítószer-fogyasztók idővel jobban megismerték az LSD különleges hatásait és veszélyeit. Mindezek a jogszabályi és hatósági intézkedések azonban csak csekély mértékben befolyásolták az LSD-fogyasztást a kábítószeresek köreiben. Erre az LSD fogyasztására visszavezethető balesetekről és más sajnálatos eseményekről szóló beszámolók kisebb számából is következtethetünk. illetve „a sátán művének” —. szabad használata mellett érvelők arra alapozzák álláspontjukat. Az LSD és más hallucinogén anyagok szabályozatlan. amennyiben rendelkeztek az állami egészségügyi hatóságok külön engedélyével arra. és azt más kábítószerek vették át: a hasis. A balesetszám csökkenésének oka azonban nemcsak az LSD-fogyasztás visszaesése lehet. hogy ilyen anyagokkal dolgozzanak. a heroin. ami az LSD alkalmazásának engedélyezésével kapcsolatban fenyeget. A nem orvosi LSD-kísérletek veszélyei Míg az LSD szakszerű alkalmazása alig rejt kockázatot a pszichiátriában.

mint ahogy azt a média által szenzációsra felhabosított jelentésekből gondolhatnánk. míg az ismételt bevétel toleranciához vezet. hogy semmiről nem tud. hogy tud repülni. és közvetlenül a bűncselekmény utáni letartóztatásakor kijelentette. ami LSD-mérgezés közvetlen következménye lenne. Ezzel szemben nem felel meg a valóságnak az 1966-ban az egész világon elterjesztett jelentés egy állítólag LSD befolyása alatt elkövetett gyilkosságról. mondván. Azonban bármilyen LSD-utazás sem tart tovább tizenkét óránál még a legnagyobb dózis esetén sem. amit az jellemez. sebezhetetlen. Igaz ugyan. Ez történt abban a balesetben is. de biztonsággal nem zárhatók ki. Ennek ellenére komoly figyelmeztetésnek számítanak. hogy pszichotikus reakció következik be. Ilyen állapotban következhetett be. nem volt beszámítható. A gyilkos. ilyenek még abban az esetben sem fordultak elő. úgy az LSD is egészen más módon veszélyes. akkoriban még senki nem ismerte az ilyen 46 . hogy a szer befolyása alatt álló személy zavarodottságában egy autó elé áll. hogy minden LSD-kísérletben súlyosan zavarodott állapotok léphetnek fel. amfetaminok stb. A gyilkos valószínűleg az enyhítő körülményekre számított. ami annak ideje alatt történt. az LSD tulajdonképpen viszonylag kevéssé mérgező anyag ahhoz képest. az LSD-kábulatra éppen az jellemző. addig az LSD esetében minden egyes utazásnál fennáll a potenciális veszély. vagy kiugrik az ablakon abban a hiszemben. Mindkettő igaz kijelentés. hogy nem tud róla. tehát a további adagok hatástalanok maradnak. Pszichotikus reakciók Ahogy az összes többi hallucinogén. ugyanis már három napja LSD-utazáson volt. meggyilkolta az anyósát. Az ilyen jellegű LSD-balesetek száma viszont nem olyan nagy. Ahogy azt Az LSD állatkísérletekben és a biológiai kutatásban című fejezetben részletesen leírtam. ha valakinek úgy adunk be LSD-t.egészségkárosító hatását mérsékelt fogyasztás mellett. hogy az ilyen balesetek az utazásra való gondos belső és külső felkészüléssel jól elkerülhetők. hogy pontosan emlékszünk arra. Az LSD-krízis hasonlít a mániás vagy depresszív jellegű pszichotikus rohamokra. Nem ismerünk semmilyen szervi károsodást vagy akár halálesetet. Ugyancsak nagy a veszélye annak. hisz azt gondolja. amikor valaki gyakran és hosszabb időn át élt LSD-vel. Míg a függőséget okozó drogok. A veszély abból ered. esetében a pszichikai és testi károsodások csak krónikus használatkor jelentkeznek. hogy milyen rendkívül nagy a pszichikai hatása. az opiátok. Ráadásul. A mániás. egy New York-i fiatalember. hogy az anyag megvonásakor pszichikai és gyakran súlyos testi zavarok lépnek fel. ami nem sokkal az LSD felfedezése után az új hatóanyaggal végzett egyik első kísérletben következett be a zürichi egyetemi klinikán. hiperaktív állapotban megtapasztalt mindenhatóság vagy sebezhetetlenség érzése súlyos balesetekhez vezethet. Soha nem figyeltünk meg valódi függőséget.

személyes tényezőket az angol nyelvhasználatban „set” néven. az Egyesült Államok akkori elnöke. Éppen ennyire fontos az akusztikus környezet is. A kellemes érzés boldogsággá fokozódhat. A tudattalan boldogságtartalmak vagy félelmek is hatással lehetnek. és ez jelentős mértékben befolyásolja az utazás lefolyását. akinek tudomásán kívül adtak LSD-t az ötvenes években az amerikai hadseregnél folytatott drogkísérletek során. amitől végül csak erőszakkal tudták visszatartani. míg a külső körülményeket „setting” néven ismerjük. hanem depresszív karakterű. A modern.tréfák valódi veszélyét. sőt a külső környezetnél talán még fontosabb az utazó lelkiállapota. a szép zene lelkesítő élményt kínálhat. Családja egyáltalán nem értette. Csak tizenöt évvel később tudták meg a teljes igazságot. Az LSD tendenciája. ami veszélyes lelki összeomláshoz és öngyilkossághoz vezethet. azok megjelenése és személyiségvonásai is részét alkotják az élményt meghatározó settingnek. hogy átsegítsen valamilyen depresszív szakaszon. a depresszió kétségbeeséssé mélyülhet. illetve az azzal kapcsolatos várakozásai. és fordítva. Különös figyelmet érdemel egy bizonyos Dr. ha az LSD által kiváltott zavartság nem mániás. hogy a kísérlet lelki összeroppanással végződik. Az egyik fiatal orvos. ugyanis igen nagy a valószínűsége annak. Ilyenkor az LSD-utazás horrortrippé válik. boldogtalan állapotban. hogy ez a nyugodt. vagy akár félelem közepette bevenni LSD-t. 47 . nyilvánosan tolmácsolta a nemzet bocsánatkérését a hozzátartozóknak. hogy az ember éppen uralkodó pszichikai állapotát felerősíti. amikor megnyitották a kísérletekről szóló titkos aktákat. Éppen ezért az LSD nyilván a legkevésbé sem alkalmas arra. Olson esete. A jelenlévő személyek. az adott pillanatban uralkodó hangulata. Megint más jellegűek a veszélyek akkor. és aki aztán az ablakon kiugorva öngyilkosságot követett el. Az LSD-kísérlet pozitív lefolyásának feltételei — melyek mellett a pszichotikus kisiklás valószínűsége csekély — egyfelől magában a személyben. akinek a kollegái viccből titokban LSD-t kevertek a kávéjába. kiegyensúlyozott férfi hogyan lehetett képes ilyen tettre. Gerald Ford. halálfélelem vagy a megtébolyulástól való félelem következhet be. gépekkel és berendezésekkel telezsúfolt világ számtalan helyszínt és mindenféle olyan zajt kínál. beállítottsága a kábítószeres élményhez. télen mínusz húsz fokban akarta átúszni a zürichi tavat. Veszélyes próbálkozás zavarodott. A belső. Ugyanilyen meghatározó. másfelől a kísérlet külső keretfeltételeiben rejtőznek. amelyek a fokozott érzékenység állapotában könnyen pánikot okozhatnak. Ilyen esetben rémképek. Ugyanakkor a csúnya vagy zajos környezetben folytatott LSD-utazásnál nagyobb a pszichotikus krízishez vezető negatív lefolyás veszélye. Különösen mélyen élhetjük meg egy-egy szoba vagy a természetben található helyszín szépségét az LSD-utazás során kiélesedő érzékekkel. Már az önmagukban ártalmatlan neszek is kínzóvá válhatnak.

hogy túl sok LSD-t. és sok esetben más drogokat. Az LSD-kísérlet félresikerülhet és pszichotikus reakciókhoz vezethet még egészséges felnőtteknél és minden tisztázott előkészítő és elővigyázatossági intézkedés mellett is. tehát már csak ezért is tartózkodnunk kell attól. hogy az orvosi felügyelet a nem orvosi jellegű LSD-kísérleteknél is biztosított legyen. hogy még éretlen. Ilyenkor az LSD okozta sokk maradandó lelki károsodásokat okozhat. Az érzékek frissessége és a korlátlan élményre való képesség a fiatalokban azt is jelenti. Az LSD a feketepiacon A nem orvosi jellegű LSD-fogyasztás az eddigiekhez képest egészen eltérő veszélye rejlik abban. aki szükség esetén orvosi segítséget tud hívni. hogy ők sokkal gyakrabban élnek át spontán látomásos élményeket. mind a minőséget.Semmiképpen nem tanácsos. de az is előfordul. hogy a kábítószeres világban hozzáférhető LSD általában ismeretlen eredetű. hogy az orvosi segítség gyorsan elérhető legyen. Habár az LSD-mámorra általában a saját belső világba történő elmerülés a jellemző. és felszínre hozhatja a látens pszichózist. ami ahhoz szükséges. legalábbis abban az értelemben. hogy fiatalok esetében pszichostimuláns szereket alkalmazzunk. A feketepiacról származó LSD-készítmények megbízhatatlanok. Az ilyen élmény a valóságtudat bővülése és mélyülése helyett inkább elbizonytalanodást és az elveszettség érzését okozhatja a fiatalokban. A nagyon fiatal emberek lelkivilágát is instabilnak nevezhetjük. mint ami a későbbi életkorokban jellemző. de tanácsos lenne. Ehhez hozzátartozik az egészségi állapot vizsgálata is a kísérlet előtt. Az LSD által okozott hatalmas érzékleti áradat sokkja mindenképpen veszélyezteti a még fejlődő. A fiatalokból általában még hiányzik az a fajta megszilárdult kapcsolat a valósággal. Ritkán tartalmazzák a megadott mennyiséget. akár mérgeket is árulnak LSD név alatt. érzékeny pszichoorganizmust. többnyire kevesebbet vagy semennyit. Szakmai körökben óva intenek az LSD orvosi alkalmazásától is pszichoanalitikus vagy pszichoterápiás kezelésben tizennyolc év alatti fiatalok esetében — és szerintem nagyon helyesen. Ezt a megállapítást saját 48 . Pszichológiai okokból is szükséges biztosíték egy olyan ismerős személy jelenléte. hogy LSD-kísérletet végezzen olyan ember. és hajlamos a pszichotikus reakciókra. hogy a valóság új dimenzióinak drámai erejű megélését értelmesen tudják integrálni a világképükbe. mind az adagolást illetően. Az utazás során nem szükséges orvos jelenléte. Az akut LSD-pszichózist gyorsan és megbízhatóan lehet leállítani és szabályozni klórpromazin vagy más ilyen jellegű nyugtatószer injekciós beadásával. Sürgősen ajánlatos lenne tehát. akinek személyiségstruktúrája nem stabil. mégis időnként — főként depresszív szakaszokban — mély igény ébred az emberi kapcsolat iránt.

Egy olyan fiatalembertől származott. hosszú ideig tartós készítményformulák előállításakor is figyelni kell. akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A barátja. amikor szándékos hamisításról van szó. amit az oxidációtól védő töltelékanyagokkal állítanak elő. A fekete kábítószeres kereskedelem adatainak megbízhatatlansága veszélyes túladagolásokhoz vezethet. Ugyanakkor nincs bizonyíték az állítólagos halálos LSD-mérgezésekre. hogy a balszerencsés LSD-utazások oka a túladagolás volt. 49 . és azokhoz mindenki hozzáférhet.1 mg LSD-t tartalmaznak borkősavas só formájában egy köbcentiméter vizes oldatban. Gyakran bebizonyosodott. meghalt a kísérletben. Általában néhány hét vagy pár hónap alatt lebomlanak a feketepiacon gyakran előforduló LSD-készítmények. Erre egyébként már a szintézis során. Az LSD-t csak teljesen oxigénmentes ampullában és fénytől védve lehet korlátlanul eltartani. míg fény hatására hatástalan anyaggá bomlik. Megállapításaink egybecsengenek az állami felügyeleti szervek tapasztalataival. Hamis az az állítás. hogy a feketekereskedelemben hozzáférhető LSD-készítmények általában a megadott mennyiségnél kevesebbet vagy semennyit nem tartalmaznak — kivéve persze azt az esetet. de aminek birtoklására ma már az LSD-vel azonos törvényi rendelkezések vonatkoznak. mint például a kockacukron vagy itatóspapíron árult oldat. de hosszabb ideig eltartható az LSD olyan tabletta formájában. sztrichnint tartalmazott. Az ilyen esetek pontos vizsgálata mindig más okokat állapít meg. hanem egy másik. hogy az LSD-t a reakciós oldatból tiszta. melynek során súlyos pszichikai és fizikai összeomlás következett be. éppen az anyag fent említett erős bomlékonysága miatt. A Sandoz ilyen ampullákat gyárt biológiai kutatás és orvosi alkalmazás céljából. aki ugyancsak bevette a készítményt. hogy a por nem LSD-t. és főleg az eltartható. Bár nem korlátlanul. A levegő oxigénjétől oxidációs bomlás következik be. Ezen részletes adatok alapján egy vegyész valóban elvégezheti a szintézist — feltéve.laboratóriumunk tette annak alapján. A szintézis elvei valóban nyilvánosak. kristályos formában izoláljuk. hogy az LSD-t könnyű előállítani. Az LSD rendkívül érzékeny a levegőre és a fényre. Az elemzés kimutatta. hogy rendelkezik lizergsavval. Az anyag igen nagy bomlékonysága az oka annak. és hogy arra minden kémia szakos egyetemista képes egy nagyjából berendezett laboratóriumban. Viszont különleges berendezésekre és nem könnyen beszerezhető speciális tudásra van szükség ahhoz. A feketepiacon beszerzett LSD veszélyeit jól példázza a következő eset. ami korábban szabadon kapható volt a kereskedelemben. 1970-ben Bázel város rendőrségétől LSD-nek nevezett por alakú kábítószert kaptunk vizsgálatra. Az ampullák 0. rendkívül mérgező alkaloidot. hogy nagyszámú a feketepiacról beszerzett LSD mintát elemzett.

és állatkísérletek tervezett kibővítését adták meg. Leary akkoriban az amerikai Cambridge-ben működő híres Harvard egyetem pszichológia tanszékének tanársegédjeként dolgozott. aki az egész világon „drogapostolként” vált ismertté.és pszilocibin-szállítmányokra vonatkozó megrendelés. amit élete legmélyebben vallásos élményének írt le. amit egy füvesembertől vásárolt.Az adagolás a legfontosabb kérdés egy ilyen rendkívül aktív hatóanyag esetében. A vizsgálatokban egy ideig olyan személyiségek is részt vettek. Leary 1963 januárjában részletes beszámolót küldött nekem ezekről a tanulmányokról. A gomba okozta kábulatban misztikus eksztázis állapotába került. amelyekben LSD-t és pszilocibint. illetve a kísérlet külső környezete milyen hatással van a pszichedelikus mámorállapot lefolyására és karakterére. Kollegájával. Leary esete Az illegális LSD-fogyasztás elterjedésére az Egyesült Államokban különlegesen nagy hatással volt Dr. Postafordultával megérkezett az említett LSD. Mi az anyagok leszállítását attól tettük függővé. és mellette egy 50 . Leary 1960-ban Mexikóban nyaralt. Szokatlanul igaz ebben az esetben Paracelsus mondása. Az elképesztő mennyiség magyarázatául (a megadott mennyiségek egymillió LSD és két és félmillió pszilocibin adagnak felelnek meg) a szövettani. hogy az utazásban résztvevő személy szellemi felkészülése és elvárásai. hogy ezek az anyagok hasznosak és sok lehetőséget kínálnak. Tudományos módszerességgel próbálta ki az LSD és a pszilocibin hatását az elítéltek társadalmi reintegrációjában. a kreativitás fokozására képzőművészeknél és íróknál. Ezzel egy időben a Sandoz egy Dr. vallásos-misztikus élmények generálásában teológusok és papok esetében. de ettől kezdve teljesen a pszichedelikus drogok hatásával és alkalmazási lehetőségeivel foglalkozó kutatásnak szentelte magát. hogy egy anyag orvosság-e vagy méreg. mely szerint csak az adagolás dönti el. Arthur Koestler és Allen Ginsberg. Richard Alperttel együtt különböző tanulmányi projektekbe kezdett az egyetemen. amelyben lelkes szavakkal írta le az elért pozitív eredményeket. Timothy Leary által aláírt megrendelést kapott a Harvard egyetem társadalmi kapcsolatok tanszékétől. szerv. mint Aldous Huxley. Tehát a nem orvosi jellegű LSD-kísérletek egyik legnagyobb veszélye az ismeretlen eredetű készítmények használatában rejlik. és kifejezte. A feketepiacról származó készítményeknél lehetetlen a pontos dózis meghatározása. ezek hatóanyag-tartalmát ugyanis semmi sem garantálja. tehát a mexikói szent gomba időközben általunk izolált hatóanyagát használta. 7. és megkóstolta a legendás „szent gombát”. Különös figyelmet szentelt annak a kérdésnek. mennyire hisz abban. Timothy Leary. hogy bemutatják-e az Egyesült Államok egészségügyi hatóságától származó importengedélyt. Dr. Dr. amelyben száz gramm LSD-25 és huszonöt kilogramm pszilocibin szállítását kérték. Dr.

hanem egyenesen mártírja volt a pszichedelikus mozgalomnak. hiszen erről már akkor is ellentmondásos. A mexikói kormány kiutasította Learyt és követőit. az IFIF (International Federation for Internal Freedom)[11] elnöke írta alá. ami a Harvardról kiindulva hamarosan az ország összes egyetemén elterjedt. transzcendens életmódot ösztönző Castalia alapítványnak is. Leary. akik egy fejedelmi házat bocsátottak rendelkezésére Millbrookban. Zihuatanejo leggyönyörűbb természeti környezetében. New York Államban. illetve a szexuális eksztázis LSD általi felfokozása volt. a pszichedelikus. Amikor a Harvard egyetem illetékes dékánjától beszerzett információkból kiderült. amelyek közös egyetemi bulivá változtak: az LSD volt a menetjegy a lelki és testi tapasztalás új világaiba tett kalandos utazáshoz. melynek tárgya a pszichedelikus drogok legfelsőbb szintű tervezése volt.tízezer dolláros előlegről szóló csekk — viszont hiányzott a szükséges importengedély. Az LSD-fogyasztás gyors elterjedéséhez a fiatalabb generáció köreiben döntő mértékben hozzájárult Learynek az a tanítása. hogy felfedezzük Istent és saját magunkat. részben figyelemre méltó beszámolók keringtek. Szívesen eleget tettem volna a nagyvonalú meghívásnak. 51 . hanem ráadásul az emberiség által valaha felfedezett legerősebb afrodiziákum is. Az egyetemi ifjúság köreiben az LSD-trip lett a legújabb izgalmas divat. hogy az LSD nemcsak arra jó. azonnal töröltük a megrendelést és visszaküldtük az előleget. A tesztsorozatok LSD-partikká változtak. Leary később egy interjúban elmondta a Playboy magazinnak. Egyre több hallgató tolongott önkéntes jelentkezőként a kísérletekre. aki most már nemcsak messiása. A Harvard egyetemről történő kizárása után Leary pszichológia docensből teljes mértékig a pszichedelikus mozgalom messiásává változott. A zihuatanejoi kutatóközpont nem sokáig létezett. hamarosan segítséget kapott Billy és Tommy Hitchcock New York-i milliomosoktól. Leary engem személyesen hívott meg. Röviddel ezután Learyt és Alpertet elbocsátották a Harvard egyetem tanári karából. ami egy ilyen pszichedelikus kutatóközpontban uralkodik. hanem mint az általa alapított szervezet. hogy az LSD-divat egyik legfontosabb oka a szexuális élmény intenzitása. a működést és azt az atmoszférát. Ő és az IFIF-ben dolgozó barátai pszichedelikus kutatóközpontot alapítottak Mexikóban. Ez lett Leary új otthona és főhadiszállása. hogy az egyetem hatóságai nem engedélyezték Leary és Alpert kutatási projektjeinek folytatását. A megrendelést Leary ekkor már nem a Harvard egyetem munkatársaként. hogy vegyek részt az ott 1963 augusztusában tartott tanfolyamon. ráadásul térítették volna az utazási költségeimet és ingyen tartózkodást is kínáltak. Sajnos szakmai kötelezettségeim lehetetlenné tették. Millbrook volt a központja egy másik szervezetnek. mert az eleinte akadémiai keretek között folytatott vizsgálataik elvesztették tudományos jellegüket. hogy elrepüljek Mexikóba. Dr. Saját magam szerettem volna megvizsgálni a módszereket.

a Black Panther mozgalom ott száműzetésben élő vezetőjével. Rosemaryvel a wallisi nyaralóhelyen. arcát barna. Leary fiatalokhoz intézett kiáltványa. A három parancsolat közül főként a legutolsó bírt szociális és politikai jelentősséggel. A rákövetkező évben vallási közösséget alapított League for Spiritual Discovery néven. 1971. majd végül börtönbe zárták. Villars-sur-Ollonban lakott. Leary nem próbált szembehelyezkedni a 52 . szeptember 13-áról 14-ére virradó éjjel megszökött a kaliforniai San Luis Obispo börtönéből. Legsúlyosabb szemrehányásom Leary felé mégis azzal volt kapcsolatos. nevető szemeivel inkább teniszbajnoknak tűnt. amit híres szlogenjében foglalt össze: „Turn on — tune in — drop out!”[12]. Autóval Buchillons-ba utaztunk. hogy az LSD-vel és a pszilocibinnel a Harvardon megkezdett és sokat ígérő vizsgálatok olyan módon fajultak el.Leary indiai utazását követően 1965-ben áttért a hindu vallásra. karcsú. fiatalos benyomást keltett. Szívélyesen üdvözöltük egymást. Drop out: lépj ki a polgári életből. illetve a pszichológiával és pszichiátriával foglalkozó tudományos kollegák szemében vált szörnyeteggé. hogy lehetetlenné vált azok tudományos keretek között történő folytatása. enyhén hullámos haj keretezte. és mindezt azután. és világos. hogy rács mögé juttassák a fiatalok elcsábítóját és felkavaróját. fordíts hátat a társadalomnak. Dr. rugalmas. hanem a politikai hatóságoknak is gondot okozott. melynek rövidítése megegyezik az LSD rövidítésével. hogy az általa elkövetett dolgok megbüntetése csak a homlokzata volt annak a szándéknak. mint volt harvardi docensnek. hiszen sorsszerűen összekötött minket az LSD. ahol megismerkedett Eldridge Cleaverrel. Mastronardi közvetítésével kerültünk kapcsolatba. szeptember 30-án találkoztam vele Lausanne-ban a pályaudvar büféjében. és ezek a jelentős büntetések azt mutatják. Leary-vel ügyvédje. illetve egy később megsemmisített ítéletben harminc év börtönt kapott marihuána csempészéséért. a tanulásra és a munkára. Itt politikai menedékjogot kért. ahogy az LSD-t a fiatalok körében népszerűsítette. Leary a hippi kultusz egyik alapító atyja. hányj fittyet az iskolára. Svájcba Algíron keresztül érkezett. Rendőrségi felügyelet alá került. megfigyelték. Találkozásom Timothy Learyvel Leary feleségével. hogy Leary nemcsak az egyetemek. Középtermetű. ahol az A la Grande Forêt nevű étterem kerti lugasában hal és egy üveg fehérbor mellett kezdetét vette az LSD apjának és apostolának párbeszéde. akin másként nem találtak fogást. hogy LSD-vel felpörgetted (turn on) magad — ez a felszólítás túlmutatott a pszichológiai és vallásos kereteken. szenteld magad maradéktalanul a belső univerzumnak és idegrendszered tanulmányozásának. mozgékony férfi. Leary 1970. Sajnálatomat fejeztem ki amiatt. Érthető tehát. a hippimozgalom egyik központi hitvallásává vált. Egy texasi és egy kaliforniai bíróság LSD és marihuána birtoklása miatt tíz-tíz év börtönre ítélte. kicsit már őszülő. Dr.

aki Learyt differenciálatlanul „drogapostolként” jellemzi. ha tréfálkozva is. a nemkívánatos tényeket és veszélyeket. A beszélgetés során megállapítottam. aki a pszichedelikus drogok csodálatos hatásába vetett hittől és az ebből eredő optimizmustól vezetve szinte a fellegekben jár. Leary azzal védte ezt a túlhajtott nyilvánossági munkát. meszkalin. Szórakozottnak és szétszórtnak tűnt. hogy alulbecsülje vagy akár figyelmen kívül hagyja a praktikus nehézségeket. hogy az LSD-t ismertté tegye az egész világon. úgyhogy ezúttal nem volt termékeny a beszélgetés. ugyanis az Egyesült Államokban a tinédzserek szerinte ugyanazon a szinten állnak. amelyek használatától újra és újra óva intett. amelyek jótékony hatásáról meg volt győződve. és a függőséget okozó kábítószerek. de kompromisszumokat nem ismerve képviseli. hogy Leary megváltozott. hasznos és produktív. azt. amivel Leary az LSD-vel és a pszilocibinnel végzett kísérleteit körülvette. és aki nézeteit. Ez a személyes találkozás Learyvel egy szeretetreméltó személyiség benyomását hagyta bennem. hogy az LSD megtapasztalása az ilyen. Leary ugyanilyen gondtalansággal viseltetett a személyével kapcsolatos vádakkal és veszélyekkel szemben. A könyvtár Chicagóban működik és drogirodalomra specializálódott. miszerint drogfogyasztásra csábított volna éretlen embereket. között. Ezért gondolta úgy. ahol folytattuk előző szeptemberben megkezdett beszélgetésünket. hogy az utazásokra napilapok és magazinok riportereit hívta meg. mobilizálta a rádiót és a televíziót. ami az LSD fiatalokra gyakorolt különleges veszélyeit illeti. és hajlamos arra. Úgy tűnt. Olyan személyiség. Svájci tartózkodása során 1972 februárjában még egyszer találkoztam Learyvel Bázelben egy Michael Horowitznál tett látogatás során. Learyvel. hogy az az ő sorsszerű történelmi szerepe. hogy nem igazságos az. Elmondta azonban. hogy a helytelen használatából eredő csekély károk és sajnálatos balesetek ehhez képest súlytalanok. hogy nem indokolt a szemrehányásom. Együtt hazahajtottunk. aki a Fitz Hugh Ludlow emlékkönyvtár kurátora volt. Egyelőre ez volt utolsó találkozásom Dr. ezzel egy időben viszont a túlzott jóllakottság és a szellemi stagnálás állapotát is. aki meg van győződve küldetéséről. tehát a morfin. hasis) között. amit élete további folyása is világosan mutat. amit vállalnunk kell. Határozott különbséget tett a pszichedelikus drogok (LSD. éveik számát tekintve még nagyon fiatal emberek számára is értelmes.nézeteimmel. A közönségsikert és nem a tárgyi információt emelte ki. és a külső élettapasztalatot illeti. pszilocibin. a heroin stb. és olyan kockázatot jelentenek. Szerinte az LSD annyira pozitív hatással volt főleg az amerikai társadalom fiatalabb generációjára. További beszélgetésünk során kifogásoltam azt a nagy nyilvánosságot. 53 . legalábbis ami a tájékozottságot. mint Európában a felnőttek. és a széles nyilvánosság előtt számolt be a történtekről. Szerinte ezek a fiatalok már nagyon korán elérik az érettség állapotát.

A barátaitól megtudtam. hogy tágítsák a belső és külső világ megtapasztalását. mint a külső világűr. Ráadásul mindkét utazáshoz alapos előkészítésre van szükség. Az itt következő kísérleti protokollok közül az első kettőt Rudolf Gelpke fent hivatkozott beszámolójából vettem át: 54 . hogy új kitekintést és ismereteket szerezzenek a lélek világűrében. A drogot. hogy mennyire sokfélék lehetnek az LSD által kiváltott kábulatélmények. mint kulcsot használva meg akarták nyitni „az érzékelés kapuit”[13]. miután elvált feleségétől Rosemarytől. ahol közreműködött egy a heroinról szóló felvilágosító film elkészítésében. Az amerikai titkosszolgálat ügynökei letartóztatták a kabuli repülőtéren. Rudolf Gelpke iszlámkutató az LSD-vel és pszilocibinnel végzett önkísérleteiről szóló beszámolójának. hogy milyen motiváció alapján hajtották végre a kísérleteket. majd 1975 nyarán ismét felbukkant a neve az újságokban. amelyek tanulmányozása nyilván már nem okoz nehézséget a hatóságokkal.Az év végén szerelmével. hanem vissza kell térniük a földre. a hétköznapi tudat állapotába. mert a lélek belső tere éppoly végtelen és titokzatos. felül akartak kerekedni a téren és időn. akik az LSD-t nem csupán kíváncsiságból vagy furcsa élvezeti szerként vették magukhoz. de csak 1976 tavaszán bocsátották el. valamint mert sem a külső. tehát olyan problémákat vizsgált. hogy a lehető legkevesebb veszély mellett lehessen végrehajtani őket. Sikerült kijárnia szabadlábra helyezését. Joanna Harcourt-Smith-szel elhagyta Svájcot. illetve az emberi idegrendszer kozmikus megfelelőit kutatta a csillagközi térben. vagy — hogy a Gelpke által választott hasonlatnál maradjunk —. Kaliforniába. sem a belső világűr kozmonautái nem maradhatnak e másik térben. ami az Antaios című folyóirat 1962 januári számában jelent meg. A kiválasztás során szempont volt az. hiszen keresték a lehetőségét annak. Az alább következő beszámolók bizonyítják. majd barátnőjével együtt továbbutazott Afganisztánba. Utazások a lélek világűrébe Ezt a címet adta Dr. Azért megfelelő kifejezés ez. és tényleg eredményes vállalkozások legyenek. Minden alkalommal olyan személyek beszámolóiról van szó. és visszaszállították a San Luis Obispo börtönébe. hanem kísérleteztek vele. 8. Rövid ideig Ausztriában maradt. hogy az űrutazás pszichológiai problémáival foglalkozott. és ezt a címet választhatjuk a különféle LSD-utazások alábbiakban következő leírásához is. Ezután hosszabb ideig csönd volt Leary körül.

útban voltak: zsebre tettem őket. a „korábban történtekre való visszaemlékezés” kerülőútján kellett rekonstruálnom a dolgokat. hogy az arcom teljesen kifejezéstelen. és mégis minden leírhatatlan módon megváltozott: „láthatatlan üvegfalak” vettek körül mindenütt. Megszűnt az érdeklődésem iránta — csak nem volt szabad kimutatnom. amik között zavartalanul bóklásztam az üzlet hátuljában. amikről beszéltünk (perzsa elbeszélésekről volt szó. és fáradságosan. de amihez már semmilyen érzelemszerű viszony nem fűzött.Lelkek tánca a szélben (0. himbáltam. amit muszáj magammal cipelnem és nem tudom. amiket én fordítottam) „egy másik világ” részei voltak: egy olyan világé. üres.075 mg LSD 1961. miközben a környezetem véletlenszerű részletei hirtelen nagyon erősen az előtérbe kerültek. hogy így van. de tulajdonképpen kellemetlen sem. hova rakjam. ahova végül tizenöt óra után tíz perccel értem haza. Nem voltak „látomásaim”. tovább barangoltam a városon keresztül a piactérhez. Csak azért tudtam menni és mozogni. ahol a drog egyértelműen hatni kezdett. Főként az tűnt fel. és valahogy „jelentőségteljesnek” tűntek… Már mintegy tíz perc múltán felfedezett egy ismerős házaspár. 55 . Ezt követően egyedül elmentem a Werthmüller-féle könyvesboltba (Bázelben). Miután sikerült elbúcsúznom. mintha „távol lennék”. köztük a piactérről a lakásomhoz vezető rövid utat is. annál bizonytalanabbá váltam. mint máskor. mindent úgy láttam és hallottam. ernyedt és álarcszerűen merev. hogy mit kezdjek vele. Arra is emlékszem. A dolgok. Aztán az egész testemmel kapcsolatban ugyanezt éreztem. hogy a saját kezeim valahogy. Viszont minél messzebb került ez az emlék. hogy teljesen érdektelenné vált számomra a könyvek tartalma. hogy mire való és azt sem. mintha egyre jobban elveszíteném az ellenőrzést az arcizmaim fölött — meg voltam győződve arról. amiről persze véleményt tudtam alkotni (hiszen nemrégiben még én is ebben éltem. mert emlékeztem arra. ami egyáltalán nem volt kellemes. Ezt főleg abból ismertem fel. Nem tudtam már. és kénytelen voltam beszélgetésbe elegyedni velük. mint valami zavaró tárgy. hogy „korábban” hogyan mentem és mozogtam. összefontam a hátamon… olyanok voltak. Minden megtett lépéssel egyre automatikusabbá váltam. és emlékeztem a „játékszabályokra”!). Mindenféle döntés iránti képességem teljesen eltűnt. Csak hallgattam a beszélgetést (saját magamat is). június 23-án 13:00 órakor) Az átlagosnak mondható adag bevétele után körülbelül tizennégy óráig nagyon lelkesen beszélgettem egy kollegámmal.

de el tudom képzelni. hogy „mi ez”. Pontosan tudtam. libabőrrel és fémes ízzel a számban. a képletét vagy a „varázsszót”. hogy a szobába léptem. Egészen „elmerültem” benne. teljesen elveszíti ezt a képességét is. Amit tapasztaltam. Teljesen lenyűgözött ez a színjáték. amiket a napsütés a szellőben lélegző függönyökre festett. erős belső izgatottsággal. amíg még létezik a valamikori saját egzisztencia emléke az emberek világában. Úgy ültem le. az elveszett beteg ember még (nagyjából) eligazodik önmagában. az sokkal inkább fokozatos szellemi elhalás volt. hogy kábulatban lennék. a függöny maga a titok. kézremegéssel. amit elrejt. amit a szél és a fény a gézfátylakra festett nekem. a cserepes növények árnyékával és a párkányon lévő indákkal játszott. és a kívülről jövő könnyű szél ezekkel a fátylakkal. Nincs ebben önmagában semmi ijesztő. és az én lelkem is együtt táncolt az eloldozott árnyékokkal a szél fuvolájának hangjára. Rettenetes volt? Féltem. megértettem: Ez a függöny — és éppen ő maga. a folyamatosan növekvő izgatottság 56 . meghallottam a csend zenéjét. hogy ismerem — és már eszembe is jutott: haláltánc. az utolsó. Ugyanis „mögötte”. a lelkek tánca… Ez volt tehát. hogy egy ablakra láttam rá. Röviddel azután. Tíz óra: A szoba környezete foszforeszkáló hullámokká változik. amelyek a lábam felől a testemen is keresztülhaladnak. a függöny mögött „semmi” nincs… Polip a mélyből (0. Mi értelme lenne hát szétszakítani? Aki így tesz. Igen. csak a növények árnyékának ezt a lágy és végeérhetetlen hintázását és ringatózását láttam a napfényben és a szélben. és azonnal hatása alá kerített a kép: Az ablakszárnyak szélesre voltak nyitva. 1961. viszont az átlátszó gézfüggönyök összehúzva. vajon? Talán — eleinte. amikor az emlékek elhalványodnak majd kihunynak. hogy bizonyos elmebetegségekhez vezető átmeneti szakaszban nagyon hasonló folyamat játszódik le — persze hosszabb időn át elhúzódva: Mindaddig.150 mg LSD. április 15-én 9:15-kor) A hatás már körülbelül harminc perc múlva jelentkezett. amiről tudtam.Eddig nem volt az az érzésem. eltűnt az „üveges tompaság”. azonban később. de kerestem a nevét. De aztán nagy vidámság költözött belém. A bőröm és főleg a lábujjaim mintha elektromosan fel lennének töltve. csak saját magát szakítja szét.

hogy nem volt merszem akár tükörbe. tengerré akart változni milliónyi és milliárdnyi cseppel — és minden egyes cseppen. ahogy száz polipkarral átfonja a tagjaimat — igazából mindezt elektromos érintések titokzatos ritmusában éltem meg. de az utóhatása.megakadályoz minden világos gondolatot… Tíz óra húsz perc: Nem találok szavakat a jelenlegi állapotom leírására. mintha „valaki más”. mintha egy valódi. Ez a felismerés olyan volt. úgy éreztem. tóvá. ahol kölcsönösen csak akadályoztuk egymást abban. amit egykoron elrekesztettek. Nagyon kívántam. hogy mélyen belül érzem nyersen terhes erejét és azt. a kábulatnak még nem volt vége. az egyetlen ablakon át a szoba keskenyebbik végében. A polipkarok lehullottak rólam — mintha átvágták volna őket —. akár egy másik ember arcába pillantani (amit a nap folyamán valóban többször görcsösen elkerültem). és tulajdonképpen az egész környezetem. Levert voltam. és a szürkésfehér. áradattá. a reménytelen kiszolgáltatottság érzését ébresztette bennem. Egy kicsi üres szobában üldögéltem a földön a hátamat a falnak vetve. a lelkedben lakó szörnyetegé!”. Ahogy döbbenten megbámultam. Tíz óra harminc perc körül csukott szemmel számtalan. bár láthatatlan. könyörögtem hozzá. hogy az utazásnak végre vége legyen. Az önmagamtól való fokozatos elidegenedés ijesztő folyamata a magatehetetlenség. mint egy kardcsapás. Olyan. felém ömlött. Mindenre rátelepedni látszott az ólomszürke ég. szidalmaztam. akihez én hangosan szóltam. egymásba csavarodó fonalköteget látok vörös felszínen. ami a következő két órában vonult át rajtam. hogy az énem önmagába sajtolódik össze. felhős eget bámultam velem szemben. és annyira csúnyának és gyűlöletesnek éreztem magam. és a nyitott ablak mögött az addig oly tompa és nyomasztó szürkésfehér ég hirtelen napsütötte víztükörként ragyogott. hogy tökéletesen elmerüljünk a bódulatban. Nagyon nehezemre esik írni („gátolt” vagyok vagy „gátlástalan”? — magam sem tudom!). és összezsugorodott törpének láttam magam… Röviddel tizenhárom óra előtt elmenekültem a műteremben összegyűlt társaság egyre nyomasztóbb atmoszférájából. de az teljesen hatalmába kerítette a testemet. egy idegen venné át fölöttem a hatalmat lépésről lépésre. ebben a pillanatban vigasztalanul normálisnak tűnt ez. és nyílt harcra hívtam ki… „Ez csak a benned lévő gonosz vetülete — biztosított egy másik hang —. nagyon hasonlatos 57 . Megváltó élességgel vágott belém. a cseppek mindegyikén a fény táncolt… Amikor a szoba az ablak és az ég visszatért a tudatomba (tizenhárom óra huszonöt perckor). és ami most ismét felbuzgott. de rémisztően mindenhol jelenlévő lény érintene meg. (számomra!) valóban vízzé változott: egy földalatti forrás jutott eszembe. Az volt a benyomásom.

Az árnyékok füstkékké változtak a sarkokban és a lámpa alatt. sem itt. Traum und Trance (Arbon. A pulzusom enyhén megnövekedett. aki arról szó szerinti jegyzőkönyvet vezetett. ismertem kiszámíthatatlan kitöréseimet és összeomlásaimat. Ez később elmúlt. tehát a külvilág és a saját test idegenné válása. valamint az az érzése. féltem a vele való találkozástól. Csak a hangok változtak meg. sőt hajlandó voltam kulccsal elzárni japán kardjaimat is. Később a kísérletező ezt a saját emlékezte alapján leírta és kommentálta: Mivel hittem abban. hogy egy idegen lény. gond nélkül megmásztam volna a város fölötti meredek várormot. hogy a démon szabadon is ereszti áldozatát. számtalan póruson keresztül mindenhol jelenlévő. Majd a kísérlet megkezdése után két órával hatvannégyre esett vissza. A dolgok lélegeznek. amelyek a legtöbb kísérleti protokollban megjelennek a legkülönbözőbb formákban és variációkkal az egyéb élmények mellett. A Banderherr[14] fogadó nagyterme egyszer csak itt.volt a vihar után következő szivárványhoz. Ha valahova akarattal odapillantok. Ezért az autókulcsot odaadtam a kísérőmnek. Ugyanakkor nem bíztam magamban. Már a legelső tervezett önkísérletemben is ijesztő élményként írtam le az LSD démonja általi megszállást. tehát attól a bennem lakó másiktól tartottam. magánkiadásban megjelent könyvében. már nem is test. hogy a hangok rekedtek. ott az adott tárgy hétköznapivá és osztatlanná 58 . december 2-án végezte el Rudolf Gelpke felügyelete mellett. hiszen még nem rendelkeztem azzal a tapasztalattal. A gémek tánca Erwin Jaeckle nagy jelentőségű LSD önkísérletet ír le egy csodálatos kivitelű. mint amikor havas tájban beszél az ember. Könnyebbnek. Akkor még különösen erősen kerített hatalmába a félelem és az ijedtség. Úgy tűnt. A falak közötti tér is igazán súlytalannak tűnt. Két órával a közös helyiségbe történő belépés után és egy órával a kísérlet megkezdése után növekvő ellazulásommal együtt nőtt a fáradtságom is. majd ott kezdett lélegezni. A kísérletet 1966. melynek címe Schicksalsrune in Orakel. szinte súlytalannak éreztem magam. nincs utózöngéjük. sem ott. A testem lebegő és súlytalan lett. olyan jellemzői az LSD-kábulatnak. olyanok. ártatlan természetességgel kezdtem bele a kísérletbe. egy démon veszi át az uralmat az ember felett. Cseppet sem féltem. Gelpke fent bemutatott két kísérletében szerzett élményei. 1969). hogy a varázskörön belül lakom.

Minden félelmem megbüntetett hazugságnak bizonyult. hogy nem éri meg fölemelni a kezemet. Értékeltem a tapasztalataimat. Ekkor rájöttem. Csalódott voltam. Megígértem. Neki is része volt a világakrosztichonban. Az én élményem határtalan volt. A nevetésből eredt a belátással való egyetértés. Erre felhívtam a kísérőm figyelmét. de nem hatolt. Tetten értem magam. Ez kizárja a gyűlöletet. és nem találtam okot arra.válik. A kísérlet során tapasztalt élményeket csak irodalmi nyelven tudtam megfogalmazni. hogy minden az egyetlen igazi világbölcsesség egy-egy akrosztichon-betűjét rejti. nevetve. A kísérletnek ebben a szakaszában a megfelelő szót próbáltam megtalálni. az összes költeményben jelenhet meg. és megkértem. A hátamon feküdtem. hiszen ismertem. Biztos voltam abban. Fájt is. Nem kábulat volt. A gyűlölet határokat szab. ha a definíciók nem sikerültek. Órákon keresztül az írott beszéd eszközei között mozogtam. most tehát az a dolgunk. Ez az egyetértés teljesen igénytelen volt. 59 . hogy részese a dolognak. vagyis nem éreztem. A szellem ereje a pórusokban és nem az agyban lakozott. Ezt elkötelezett. Nem feküdtem. Szélesre tárt érzékeim elárulták. de nem találtam a szavakat. Nem gondolat volt. mert tudni akartam. Próbáltam megtalálni az ő betűjét. de a helyes szó nem merült fel. hogy fekszem. amit neki kell megvalósítania. hanem a szellem erejének mindent beragyogó önigazolása. és szándéktalanul csak jelen akartam lenni. a boltívben látható nagy falikép térszerűvé vált. Sőt ellenkezőleg: a tétlenség közelebb állt a tudáshoz. Egyetértettem saját magammal. és hullámokban mozognak. hogy írja föl. hogy a jövőben is vállalom a szó végtelen keresését. mintha egyetlen lélegzetvétel fogná át mindegyiket. Ilyesmi volt a lényege annak az üzenetnek is. a kezeimmel meggyőződtem a durva szövésű takaróról. — A színek felragyogtak. amit a Kleine Schule des Redens und des Schweigens című német aforizma alapján nemrégiben latinul és akrosztichon formájában megfogalmaztam: amor maximus amor rei est[15]. Ott volt. míg a látómező peremén a tárgyak egyenként lélegeznek. Ugyanakkor az akaratnélküli ember előtt felragyog. hogy a jövőben mindig erős leszek. hogy ezt megtaláljuk. hogy a világakrosztichon majd csak a sok. teljesebbek. huncut mosollyal a sarkokban ugrálva. hanem kint rekedt: a pontatlanság banálissá vált. kiélezett érzékeimmel felfedeztem. Az egyetlen hivatkozás erotikus vonzásáról van szó. Az akarat ugyanis elhalványítja a belátást. De a keresett szó minden szándéknak ellenállt. és a világköltemény egységét felfedezzük a sok vagy összes dologban. emelkedettebbek lettek. hogy megmozduljak. szenvedélyesen újra és újra elkezdve. hogy ennek mintha ellentmondana a szavak iránti szenvedélyem. körbehaladva. Fel tudtam volna oldódni benne. még a hasi idegközpontom fájdalmát is szerettem. ismét nekifutottam. örültem a felszínének és az ujjaimmal értettem meg a tárgyat. Tudtam. Azonban semmilyen igény nem ébredt bennem. szerelmes érzésként éltem meg.

amit keresek. A felfelé tartó szakaszok élményei tükörszerűen ismétlődtek a lefelé tartó 60 . A gémekkel való egyetértés. ez a kérdés elhibázott volt. mint a hajnali pára. Halkan lebegtek. amelyek magasra emelt csőre végül összeért. Hangtalanul. A felfelé és lefelé tartó zuhanás igazán fényszerű volt. képpé lettek. Reggelinél. Tehát súlytalan voltam. amint eljutott hozzám. hogy tisztában vagyok vele. de nem szálltam ki. A bennem egyre növekvő belenyugvás érzésével a famennyezet arany árnyalata bensőségesen. Egyszerűen ott volt. Pedig megérkeztem. ezek a lények csak árnyékvalóság. és kísérőmnek megerősítettem. mégis kacérkodtam velük. hol felvillant. A teremben lévő freskóról újra és újra ragyogó színek szakadtak le. tartósan mályvaszínű maradt. A gémek virágszerű táncbeszélgetést folytattak. Az egész a megértésről szólt. majd az ég rózsaszínjéhez hasonlatos. Nekik is részük volt az áradó világritmusban. A színeknek dimenziója volt. A ragyogás földöntúli volt.Ezután jelentek meg gémek a mézarany színű kazettás mennyezeten. melynek közepe egy alattam található golyóbis. Mégis a pillantás megmaradt. rövid fellendülések tarkították. mégis földöntúli módon. Ez a fény később önmagába roskadt. hogy megvan a szó. A lecsengés végtelenül egyenletes volt. a kísérőm nyugodt és résztvevő hangjával való egyetértés. algaszerű lebegéssel vettek részt benne. Én értettem őket. De nem mondtam ki. amelynek része voltam én is. mintha egy másik valóságból érkeznének. A pulzusomban. ami szinte ellenséges és hűvös volt. Térszerűek voltak. A mennyezet tehetett mindenről. Ketten voltak. hol kialudt. a lélegzetemben lüktetett. kialudtak. Addigra az egész világ aranyos ragyogásban fürdött. majd visszatértem Stein am Rheinbe. hogy csak egy csomó a fában. lebegve hullottam alá. és ismét előtérbe került a szoba. Rájuk mosolyogtam. sőt délután. A kazettákat immár ívek határolták. ami azonban most kék volt. Mégsem a mennyezet volt az. az egész csodálatosan egységes méhkaptárrá változott. Hiszen melyek az igazi valóságok? Amennyire igénytelen voltam. Amikor ismét felragyogott a mennyezet. Csak a belenyugvásnak volt értelme. A kazettás mennyezet ívessé kezdett hajlani. Az egyikük rám nézett és figyelt engem. de nagyon is jelenlévő. Ennek ellenére. Végül. A szélek átlátszóvá váltak. Mindenféle időmértékkel szembeni ellentmondásként definiáltam. de én mégis repülésre kész maradtam. A kísérlet elején egy fehér lapra pillantottam. amikor autóval Schaffhausenbe utaztam. maga a szó sem volt mint hatalmas ritmus. a dolgok lélegzetében a látómező peremén. A súlyom megegyezett a fény súlyával. akkor tudtam. ugyanis megettem. napszerűen ragyogott fel. Így tehát megérkeztem. még akkor sem szálltam ki. mint a virágok. Figyelmesebben odanéztem és láttam.

szakaszokban, a történések könnyedsége, a lélegzés szabadsága, a hangok rekedtsége. Ugyanakkor az érzékeim salaktalanodtak. Ez megmaradt, és meg is marad. Megváltozott a világ, egységben színesebb. Kiegészült még egy dimenzióval. Plaszticitása belsőséges. Örültem annak, hogy rettegett veszélyeim alakjai nem bukkantak fel. Saját magam jó bajtársa voltam. Saját magam jó bajtársa is maradok. A kísérletből rengeteg önigazolást nyerek. Biztonságot, szabadságot és készséget ad nekem. Lefelé haladva magammal vittem magamat — vagyis inkább jobbik részemet —, megértjük egymást, rámosolygok, mert együtt voltunk ott, mert az akrosztichonnal egybefonódunk és azt magunkkal visszük. Nem a tudat zavaráról, hanem a tudat beteljesítéséről, a világegység megéléséről, egyetlen lélegzetről volt szó, amihez mindketten hozzátartozunk. Ezért voltak a zajok pontosak, érthetőek. Különös jelenlétükkel a mindenség jelenléte mellett tettek tanúságot. Ugyanez történt a színekkel. Amikor felragyogtak, akkor az őket kitöltő fényt jelentették, és nem a színt. Vagyis a színt is; a kettő egy volt és azonos. A legjelenlévőbb biztonság diadala. Ezért is voltam tudomással az idő pontos múlásáról, ami azonban újra és újra időtlen végtelenségbe csapott át. Az idő extenzív lépésekben telt és egyszerre volt intenzíven végtelen. Ezért is volt, hogy a gondolataim hol ide, hol oda ugrottak. Az ott és itt ugyanis mindig középen volt. Ez el nem múló érzés. Szerencsés dolognak tartottam, hogy az egész kísérletre jellemző volt a maradéktalan vidámság. Ritkán fordult elő velem, hogy ilyen sokat és szívből nevettem volna. Mindig akkor nevettem, amikor egységben éreztem magam a dolgokkal, amikor szavak nélkül tudtam a létezésemet. Minden nevetésben benne volt az egyetértés és a világ teljes bölcsessége. Rímelt az akrosztichonnal, mennyei mosoly volt. Erwin Jaeckle kísérleti beszámolójára az a legjellemzőbb, hogy neki íróként és költőként sikerül szavakba önteni az LSD-utazás sok olyan részletét, amit a legtöbb LSD-utazó „kimondhatatlannak” vagy „leírhatatlannak” jellemez. Személyes filozófiája átszövi az LSD képeket és azokban jelenik meg. Ez a kísérlet azt is bizonyítja, hogy a kísérletet végző személyisége milyen mértékig befolyásolja az LSD-kábulatot. Egy festő LSD-élménye Egészen más típusú LSD-tapasztalatot mutat be egy festő alábbi beszámolója. Azért keresett meg engem, mert szerette volna megtudni tőlem, hogyan is fogja fel és értelmezze az LSD hatása alatt tapasztaltakat. Attól félt, hogy talán csak látszat, szemfényvesztés személyes életének mélyreható megváltozása, ami az LSD-vel végzett kísérletének volt következménye. Végül bizalmat ébresztett benne belső változására
61

adott magyarázatom, miszerint az LSD biokémiai szerként csak kiváltotta, de nem megteremtette látomásait, és hogy ezek a látomások egészen az ő saját belső világából erednek. …Tehát Évával egy magányos völgybe utaztunk. Arra gondoltam, hogy ott fent, a természetben bizonyára különösen szép lesz Évával. Éva fiatal volt és bájos. Én húsz évvel idősebb lévén már életem derekán jártam. Annak ellenére, hogy erotikus kicsapongásaim miatt már annyi fájdalmas tapasztalatot szereztem, az összes fájdalom és azokkal kapcsolatos csalódás ellenére, amit az engem szeretőknek és bennem hívőknek okoztam, minden alkalommal ellenállhatatlan erővel vonzott ez a kaland, Éva és az ő fiatalsága. Belehabarodtam ebbe a kislányba. Viszonyunk még csak az elején tartott, de a csábító hatalmakat minden eddiginél erősebben éreztem. Tudtam, hogy már nem sokáig tudok ellenállni. Életemben másodszor megint kész voltam arra, hogy elhagyjam a családomat, hogy feladjak mindent és felégessem a hidakat. Akadálytalanul akartam belevetni magam ebbe a kéjes mámorba Évával. Ő volt az élet, a fiatalság. Csak még egyszer, kiáltotta bennem valami, csak még egyszer az utolsó cseppig kiiszom a gyönyör és az élet poharát, a halálig és a romlásig. Azután utánam az özönvíz! Istennel és az ördöggel már korábban végeztem. Csak emberi kitalálásnak tartottam őket, amit egy hitetlen, gátlástalan kisebbség arra használ, hogy elnyomja és kizsákmányolja a hívő, naiv többséget. Nem akartam, hogy bármi közöm legyen ehhez a hazug társadalmi morálhoz. Csak élvezni, gátlástalanul élvezni akartam, mondom — utánam az özönvíz. „Mit érdekel engem a nő s a gyerek, sokkal nemesebb vágy táplál; kolduljanak, ha éhesek…”[16] A házasság intézményét is társadalmi hazugságnak éreztem. Erre kellő igazolást kaptam a szüleim, illetve az ismerőseim házasságát elnézve. Azért maradtak együtt, mert így kényelmesebb volt, úgy hozzászokott mindenki és: „Persze, ha a gyerekek nem volnának…” A jó házasság álcája alatt lelkileg mindenki a kiütésekig vagy a gyomorpanaszokig kínozta magát, vagy járta a maga útját. Minden tiltakozott a bensőmben arra a gondolatra, hogy egy életen át csak ugyanazt a nőt szabad szeretnem. Kifejezetten taszítónak és természetellenesnek éreztem ezt a gondolatot. Ez volt hát a belső állapotom azon a baljóslatú nyári estén, ott a tengerszem partján. Este hét óra körül mindketten viszonylag erős, körülbelül 0,1 mg LSD-adagot

62

vettünk magunkhoz. Ezután sétára indultunk a tó partján, majd letelepedtünk. Köveket dobáltunk a vízbe, és bámultuk a hullámok gyűrűit. Könnyű, belső nyugtalanságra lettem figyelmes. Nyolc óra körül betértünk a vendégfogadóba, teát és szendvicseket rendeltünk. Volt még ott pár vendég, akik nagyokat nevetve vicceket meséltek. Odaintettek nekünk is. A szemük furcsán csillogott. Mi idegennek és távolinak éreztük magunkat, és úgy éreztük, hogy valamit észrevesznek rajtunk a többiek. Odakint lassan besötétedett. Csak nehezen szántuk rá magunkat, hogy visszatérjünk szállodai szobánkba. A tó fekete tükre mellett kivilágítatlan út vezetett a távolabb fekvő vendégházhoz. Amikor bekapcsoltam a világítást, úgy tűnt, mintha a parti úttól a házhoz vezető gránitlépcsőt fokról fokra elöntenék a lángok. Éva riadtan összecsuklott. Pokoli, futott át a fejemen, és hirtelen minden tagomat hatalmába kerítette a rettegés, és már tudtam, rosszra fordulnak a dolgok. Messziről, a falu felől hallottuk, ahogy egy óra kilencet üt. Alighogy felértünk a szobánkba, Éva az ágyra vetette magát és tágra nyílt szemmel meredt rám. Szerelemre gondolni sem tudtunk. Én az ágy peremén ültem, és a kezemben tartottam Éva mindkét kezét. Az iszonyat ezután következett: mély, leírhatatlan rettegésbe merültünk el, amit egyikünk sem értett. Nézz a szemembe, nézz rám, könyörögtem Évának, de pillantását újra és újra elfordította tőlem, hangosan sikoltozott a félelemtől és egész testében reszketett. Nem volt kiút. Odakint csak a sötét éj és a mély, fekete tó. A fogadóban eloltottak minden lámpát és az emberek mind aludni tértek. Egyébként is, mit szóltak volna hozzánk? Esetleg kihívták volna a rendőrséget, de akkor minden csak még rosszabbra fordult volna. Drogos botrány — elviselhetetlen, kínzó gondolatok. Meg se tudtunk moccanni. Ott ültünk négy fából ácsolt fal közé bezárva, amelyek között a tömítés pokolbéli lánggal ragyogott. Egyre elviselhetetlenebb volt a helyzet. Hirtelen kinyílt az ajtó, és „valami iszonyatos” lépett be. Éva vadul sikoltozni kezdett, és elbújt a takaró alatt. Ismét sikoly. A takaró alatti rettenet még rosszabb volt. „Nézz egyenesen a szemembe!” — kiáltottam rá, de csak ide-oda forgatta a szemeit, mint akinek elment az esze. Most fog megőrülni, vágott belém a felismerés. Kétségbeesésemben megragadtam a hajánál fogva úgy, hogy az arcát nem tudta elfordítani tőlem. Borzalmas félelmet láttam a szemében. Körülöttünk minden ellenséges volt és fenyegető, mintha a következő pillanatban nekünk akarna esni. Meg kell védened Évát, végig kell kísérned őt reggelig, amikor majd elmúlik a hatás — mondtam magamnak. De ezután én is újra elmerültem a néven nem nevezhető rettegésben. Többé nem volt értelem vagy idő, úgy tűnt, mintha ennek az állapotnak soha többé nem lenne vége.

63

Képzelem csak. Éva sikolyai szakítottak ki ebből a gondolatból. lelkünk vetületei? Esetlen kérdések azzal a realitással. amiket olyan izgalmasnak tartottam. megtöltötték a szobát és elképzelhetetlen ijedséggel kínoztak minket. és félelemmel szemben. pokoli fénnyel. hogy azok a tehenek jöjjenek közelebb a házhoz. gondoltam. kétségbeesett lényre a maga kínjában. immár megnyugodott. szinte alig ismertem meg. ami tiszta szeretettel párosodott. amely a testünkben rejtőzött. Hangosan hallottam. hogy Évát megtartsam. Szomjas vagyok. Évára pillantottam. mint valami láthatatlan gonosz rovar. De a víz iszamósnak tűnt. Minden erőmre szükségem volt ahhoz. hogy világosodnak az ablaktáblák rései. hogy kint az ajtó előtt ketyeg az elektromos számláló. Ez hát a pokol. amelynek gonoszul méregetett két szeme. Láttam Éva sárga-fekete csíkos cipőit. csak az árammérő fenyegető ketyegése és zümmögése vett körül minket. az Isten anyját ábrázoló medál lógott. Végre ránk virradt. mérgező volt és nem tudtuk oltani vele a szomjunkat. Verítékben úszva és reszketve fonódott rám. megsemmisítő közlést akarna tenni. Ám minden csendes maradt. Eszembe jutott néhány idézet Huxley könyvéből. és onnan rázott minket: csak a félelem volt. A nyakában finom aranyláncon Máriát. Úgy éreztem. jutott eszembe. mintha a láncból jóságos. megvetés és gonoszság áramlott. 64 . úgy kívántam én is. Nagy megkönnyebbüléssel vettem észre. Bár nyilván nincsenek ördögök. Viszont hamarosan ismét elhallgattak. Sikerült odanyújtanom neki egy pohár vizet hatalmas erőfeszítéssel és anélkül. hogy elengedtem volna a kezét. semmi más. De ezután ismét erővel tört rám a félelem. A két éjjeli lámpa furcsa ragyogásban égett. a két vízcsap. Végre magára hagyhattam Évát. lihegte. ezek most két hatalmas. mintha a végleges megsemmisüléstől rettegnék.A tárgyak a szobában minden részletükben megelevenedtek. gonosz darázs módjára másztak a padlón. Az óra tizenkettőt ütött. erre a reszkető. sem démonok — ezek mégis érezhetően bennünk voltak. Ahogy a fuldokló reménykedik egy menekvést hozó párkányban. körülöttünk minden gúnyosan vigyorgott. gonosz. jelentőségteljes zenének hallottam. mintha a kővetkező pillanatban valami fontos. és megint következett a félelem és kétségbeesés. E kín közepette tehenek nyakában lógó kolompok távoli hangját csodás. György a keresztnevem. és nagy megbánást és szánalmat éreztem. Az érzékelés kapuiból. megnyugtató áramlat indulna. és egyszerre Sárkányölő Györgynek éreztem magam. vagy nem? Hallucinációk. és belőle fonalak eredtek. akinek harcolnia kell Éváért. Valahogy idegenné vált számomra. és ez rövid időre megnyugvást hozott. Az öccsétől kapta ajándékba. A mosdókagyló fölötti vízvezeték sárkányfővé változott. Minden sarokból és résből gúny.

Leverten bámultam az éjjeli lámpa fényébe. Éva számára az egész csak rossz álom maradt. valamint hogy nem a bírvágy. bennem keletkező gondolatként érzékeltem. hanem világos. Kimondhatatlan boldogság hullámai öntötték el a testemet. Én még mindig az ágy szélén üldögéltem megrázva és mélységes szomorúsággal eltöltve. Egy hatalmas gótikus templomhajó belsejéhez hasonlított. tejszínű és tisztán átlátszó kristályoszlopok vettek körül. ami az igazi hazánk.Kimerülten lehunyta a szemét és elaludt. és én csodás. Egoizmusom elválasztott az emberektől. én pedig immár a hazafelé tartó úton járok. és belső elmagányosodáshoz vezetett. A tengerszemnél szerzett tapasztalat bizonyosságot adott nekem abban. hideggé és cinikussá váltam. hogy a múlandó anyagi világon kívül létezik egy múlhatatlan szellemi valóság is. a szoba és Éva egyszerre eltűnt. hanem kristályból voltak. hanem az önzetlen szeretet ver hidat embertársaim szívéhez. Keménnyé. Odavolt a büszkeségem és az öntudatosságom. 65 . ezért volt minden oly gúnyos és fenyegető. Ezért tűnt számomra minden idegennek és elszigeteltnek. Ez volt tehát a pokoli önzés és a szeretet hiánya. Egyszer csak úgy tűnt. hogy ez éppen ebből az olcsó lámpaernyőből áramlott felém? — A belső hang így válaszolt: Isten mindenhol jelenvaló. mint fák egy ritkás erődben. A lámpa. és a fényből csodálatos. Ezek azonban nem kőből. egy rakás szerencsétlenség maradt csak belőlem. Megtapasztaltam az Isteni kegyelmet. úgy ragyogott az összes színben. hanem csak azt az élvezetet. hogy a fény világosabb lesz. A világ csak a vágyaim kielégítésére létezett. sárgás. mintha gyémántok és drágakövek lennének. amit rút. lágy hang szólt hozzám. hogy az igazi szeretet az önzés feladását jelenti. hogy az elmúlt éjszaka rémségeiben a saját állapotomat éltem meg: az önzésemet. A csúcsok és az ívek szédítő magasságba vesztek. fantasztikus tájban találtam magam. Hogyan volt azonban lehetséges. Ezt nem a külső valódi fülemmel hallottam. Megnéztem magam a tükörben és megrettentem: tíz évet öregedtem egyetlen éjszaka alatt. amit ők nyújtottak. Felismertem. Csak saját magamat szerettem és nem a felebarátaimat. benne végtelen sok oszlop és boltív. Felszabadultan zokogva jöttem rá. Röviddel ezután elváltunk egymástól. Kékes. bennem pedig hatalmas boldogságérzés uralkodott el. Belső szemem előtt ragyogó fény jelent meg. műanyag szálakból font ernyő árnyékolt. és a műanyag szálak ragyogni és csillogni kezdtek.

szombat húsz órától másnap reggel kevéssel hét óra előttig. valóban gazdag palettával bíró mester lenne képes megfelelni a tárgynak. és fejemmel egy sláger ritmusát bólogattam. eltartott pár percig. Fogalmam sem volt. Én nem éreztem semmilyen szúrós érzést. míg a basszusnál bíbor és lila színeket láttam. mint én. Első élményemet az LSD-vel egy barátom lakásában szereztem. Korcsos és a feladathoz semmiképpen nem méltó a képességem arra. és feszültségmentes. elmagyarázni. Beszélni akartam. mert a benne szereplő eset sok LSD-kísérletben jellemző. A rémlátomásokat a legmagasabb fokú boldogság érzete követi. hogy egy szent sem tapasztalt még emelkedettebb vagy pompásabb látomásokat. Figyeltem. Meg kell elégednünk egy esetlen vázlattal. ahogy puszta szavakkal megpróbálom visszaadni életem legnagyobb benyomását keltő tapasztalatomat. de azt a választ kaptam. hogy a drog egyáltalán nem hat. de ez a 66 . ahogy mások esetlen próbálkozásait fogadtam. mégis meg vagyok győződve arról. A környezetet ismertem. Elnézést kell kérnem ezért a gyenge próbálkozásért. és a zene ritmusára egymásra rétegződtek. mára az összeesküvők cinkos mosolyává változott — a közös tapasztalatokhoz nincs szükség szavakra. Nevetnem kellett. hogy mikor kezdődött a színjáték. aki vezetőm volt az utazás során. Azt ígérték nekem. Becsuktam a szemem. Azért választottam bele az LSD-ről szóló beszámolók ezen gyűjteményébe. Aztán az egész már nem tűnt olyan fontosnak. hogy harminc perc multán jelentkeznek az első tünetek — szúrós érzés a bőrön. ami azonban nem volt ismerős. A drog hatása közel tizenegy órán át tartott.A lét boldog dala Az egy huszonöt éves hirdetési ügynöktől származó alábbi feljegyzések John Cashman LSD — Die Wunderdroge című könyvéből származnak. hogy a kijelző fénye kaleidoszkóp módjára változtatja a színét. Lenyűgözött a színek rendkívüli fényereje. amikor megpróbálták nekem elmagyarázni saját mennyei látomásaikat. de a színes hangok nem tűntek el. Ezt szóvá is tettem. Két ampulla LSD-t vettem be (200 mikrogramm) fél pohár tiszta vízzel elkeverve. Az LSD bevétele utáni első gondolatom az volt. Azt tudtam csak. fénylő színeket. és a feltámadás élményéhez hasonlatos. Egyszerre megértettem. az atmoszféra barátságos volt. mire észrevettem. hiszen csak egy igazi. hogy a színek maguk voltak a zene. a rádió kijelzőjének fényét bámultam. Persze nincs összehasonlítási lehetőségem. hogy ezt a csodát másoknak közvetítsem. vagy a transzcendencia áldottabb állapotát. Azt hiszem. Ráadásul a magasabb hangoknál fényes piros és sárga árnyalatokat. hogy most ez történik. ahogy a ragyogó színek elárasztották a helyiséget. amit látok. Mivel nem volt jobb dolgom. ami a halál. le akartam írni a vibráló. hogy nyugodtan várjam ki az eseményeket. Az a fensőbbséges mosoly.

amiket oly sokáig szentnek tartottam. és ez az idegen csúszómászó valami engem zabált fel! Sikoltoztam vagy kiabáltam — már nem emlékszem pontosan. mielőtt felfedeztem volna. A tojás — nagy. amikor a virág közepe lassan kezdte felemészteni a szirmokat. és úgy tűnt. de mégsem tettem meg. Hirtelen elvesztették a fontosságukat olyan fogalmak. ahogy körülvették a testemet. hűvösek voltak és melegek. Vagy zavaros semmivé olvadtak. hogy jöjjön! Minden rendben van. Aztán villámgyors megvilágosodással és hatalmas ijedelemmel vettem észre. de a mutatók bujkáltak a tekintetem elől. Azt tudom csak. csak egyszótagos dadogást. hogy leesik a földre és összetörik. hogy ott van. de egy szót sem tudtam kinyögni. Kiáltani akartam. folyamatosan változtak. sodródj!” Próbáltam megfogadni a tanácsot. Még soha nem láttam ilyen virágot. Az első ijesztő érzés később következett. mintha valamilyen gonosz betegség emésztené őket. Azonban még mielőtt ezt végiggondoltam volna. amit láttam és hallottam: vidám harmonikus hangok — rendkívüli arcok. A félelem és az undor minden mást háttérbe szorított. Fogalmam sincs. lassított felvételben röpködtek ide-oda. Menj vele és ne ellenkezz. A szobában hihetetlen finomságú virágszirmok nyíltak fel. Csak ne félj. tarka virág került elő. csendültek és fuvoláztak. mintha valaki addig pumpálna levegőt a szobába. Lenyűgözött a szépsége. mintha számtalan hangya háta alkotná. hogy ezek a gyönyörű virágszirmok ilyen lassan tűnnek el. A színes zenéről szerettem volna beszélni. Le voltam nyűgözve. A szoba dimenziói mozogni kezdtek. vagy kivitorláztak a világűrbe. Én voltam a virág. meddig tartott ez a bűbáj. Túlságosan lekötött az. hogy vagy hagyják abba. hogy ez a fekete dolog engem is elnyel. majd oválissá tágultak. Élveztem és hallottam ezeket a színeket. Éreztem. miközben a tudatomon sokszótagos benyomások száguldottak át fénysebességgel. először remegő rombusszá csúsztak el. lüktető. Meg akartam kérdezni. hogy a tojás volt a következő. Szerettem volna az órára pillantani. amit rendkívül érdekesnek találtam. hogy kiabálni kezdtem: „Nem megy! Az Isten szerelmére segíts!” A hang megnyugtatott és vigasztalt: „Engedd. ne állj ellen.felfedezés valahogy nem lepett meg. vagy csinálják gyorsabban. és pompázatos színeket árasztottak minden irányba. Kínos lassúsággal zabálta fel a szirmokat. A szoba közepén lebegett. Fájdalmas volt látnom. a tojás feloldódott és belőle egy hatalmas. Nehezemre esett a tárgyakra koncentrálni.” 67 . ragyogó zöld tojás — már akkor ott volt. amíg a falak szétrepedéssel fenyegetnek. de attól féltem. A virág közepe fekete volt és ragyogó. de ez az iszonytató fekete dolog olyan undort keltett bennem. Hallottam a vezetőmet: „Maradj nyugodt — sodortasd magad. hány óra.

ahogy kiröppenek a világűrbe súly és kötelékek nélkül. Láttam a végső igazságokat. hogy milyen széles skálán mozoghatnak az LSD-re adott lehetséges reakciók. az ijedtségről. azon erőlködtem. Mindez benne volt a fehér fényben. és az egység csillogó szépségét láttam meg. Mindent tudtam és megértettem mindent. Megkérdeztem: „Halott vagyok?” De ennek a kérdésnek semmi értelme nem volt. nem volt én. és ahol a kísérleti személy egész idő alatt a legrémesebb testi és szellemi rosszullét állapotában maradt. Ahogy lassan visszatértem az órák. A testem hullámokban olvadt el és egyesült a fekete dolog lényegével. Hamarosan ragyogó fényt. A lényem minden rostjával tudtam. az élettől. és az egész egyetlen tiszta és szent ijedelem volt. Csak a kozmikus harmónia létezett. és a szavaim nem tudtak lépést tartani velük. Egyetlen kristálytiszta pillanatban felismertem. hogy a tér és az idő valósága fölülkerekedjen. Halhatatlan voltam. A gondolataim szédítő sebességgel kavarogtak. amit tudni és érteni lehet. hogy megmártózzak a mennyei jelenség áldott ragyogásában. Mindent kitöltött ez a fény. és eldalolni e csodás új életet. hogy halhatatlan vagyok. a szépségről. leírhatatlan tisztaságú fehér fény. maradéktalanul átadtam magam neki. Láttam Istent és az ördögöt. megpróbáltam beszámolni az utazásomról. ahogy feloldódom a rettenetes jelenségben. Számomra már nem volt érvényes korlátos létezésünk valósága. Nem volt idő. A tudatom éles volt. és minden szenteket. A testem és a lelkem minden atomja látta és érezte Istent.Éreztem. nem volt tér. és azokat tőlem már senki nem veheti el. ami minden szeretet fölött áll. A világ melegségből és jóságból állt. hogy megtartsam és makacsul tiltakoztam az ellen. mindenről. A tüdőmből felszakadt a lét boldog dala. sőt a haláltól is. és mindent befogadó. hogy megérti. Ugrálni akartam. Valószínűleg bolond módjára beszéltem össze-vissza. hogy ez az igazság. vallásos és misztikus élményektől a durva pszichoszomatikus zavarokig. Magamba szívtam ezt a megvilágosodást. bölcsebb a bölcsességnél és olyan szeretetre képes. és a szent szeretet. Amikor halványodni kezdett. a legfinomabb szellemi. Egység és élet volt. és felismertem az igazságot. ami kitöltötte a lényemet. mégsem nyújt átfogó képet arról. A vezetőm mosolygott és azt mondta. ahol a fantázia és a látomásos tapasztalatok teljesen elmaradtak az itt közölt LSD-jegyzőkönyvekben és beszámolókban közöltekhez képest. határidőnaplók és apró bosszúságok zsarnoki birodalmába. a szellemem megszabadult az éntől. Leírtak olyan LSD-utazásokat is. Éreztem. Halott voltam és megszülettem. mindez pedig határtalanul. 68 . A „lélek világűrébe tett utazásokról” szóló beszámolók fenti válogatása bár a legkülönbözőbb élményeket fogja át. és eléggé szabad vagyok ahhoz. érzést és alakot. a megvilágosodásról.

hogy a Bázelben működő gyógyszerészeti kutatást érdekelné-e a hallucinogén mexikói gombák vegytani vizsgálata. Y. hogy a gombák a következő év elején az én közreműködésem nélkül mégis megjelentek a laboratóriumomban. hogy kész vagyok ezt a munkát a saját részlegemnél. A teonanacatl. A drogra adott reakciók ilyen sokrétűségét és ellentmondásosságát csak az LSD és a vele rokon hallucinogének esetében tapasztaljuk. amelyekben az LSD nem a várt erotikus paradicsomba. amibe — úgy tűnik — az LSD képes belépni. amelyeket vallásos ceremóniák alkalmával fogyasztanak. Heim professzor. Azonban a rövid újságcikkből hiányoztak a nevek és a hely meghatározása. az LSD tehetett arról. a szent gomba Mivel akkoriban az ugyancsak Mexikóban előforduló meszkalinkaktusz kivételével nem ismertünk más olyan drogot. amelyek kémiai vizsgálata izgalmas feladat lett volna. Mivel az LSD hatásának egyik fontos jellemzője az összes érzéklet stimulálása. szerettem volna felvenni a kapcsolatot ezekkel a kutatókkal. a Sandoz Párizsban működő leányvállalatának akkori igazgatója közvetítésével megkeresett minket R. ami az LSD-hez hasonlóan hallucinációkat okoz. hogy súlyosan beteg. és így hallucinációkkal kísért bódult állapotot érnek el. Az LSD mexikói rokonai 1956 végén az egyik napilapban megjelent jegyzet keltette fel az érdeklődésemet. a természetes eredetű anyagok kutatására szakosodott laboratóriumban elvégezni. hogy többet tudjak meg a hallucinogén gombákról. és csak halott üresség maradt. a nemi aktus érzékleti vihara váratlan felfokozottságot okozhat. Nagy örömmel jelentettem ki. amelyek a szexuális tapasztalat LSD befolyása alatti megéléséről szólnak. hanem a tisztítótűzbe vagy akár egyenesen a pokolba vezette a kísérletezőket. Így leírtak olyan eseteket is. Amint később kiderült. Ennek ellenére a gondolataimat tovább foglalkoztatták a titokzatos gombák. Így tudtunk csatlakozni a mexikói varázsgombákkal kapcsolatos izgalmas 69 . a Párizsi Természettudományi Múzeum kriptogámiai laboratóriumának vezetője. 9. Ennek magyarázata az ember mély lelki-szellemi struktúrájának komplex és változékony volta. Ugyancsak ellentmondásosak azok a beszámolók. így hát nem voltam képes további információkat szerezni. ahol mindenféle érzés ijesztően elhalt. Amerikai kutatók Mexikó déli részén az indiánok között olyan gombákat fedeztek fel. Dunant.vagy úgy érezte. és azt megtapasztalhatóvá és bemutathatóvá teszi. Megkérdezte. Dr.

amikor a sípokat is megfújták. ahogy vízbe fúl… Volt. egész éjjel csak csokoládét ittak. A kábító hatású gombák ünnepi alkalmakkor vagy vallásos ceremóniák. kétkötetes etnomikológiai alapmű. Russia and History (New York: Pantheon Books. az amerikai Valentina Pavlovna és R. majd megkövezik őket és betörik a fejük… Volt. hogy Hernan Cortez meghódította Mexikót. hogy jómódúak lettek és rabszolgákat vásárolhattak maguknak… Mások. és elmesélték egymásnak. A gombák történetéről szóló alábbi leírást a Wasson házaspár publikációjából veszem át. összegyülekeztek. illetve mágikus gyógyító eljárások keretében történő használatáról szóló első írásos beszámolókat már a tizenhatodik századi spanyol történetírók és természettudósok leírásaiban megtaláljuk. Gordon Wasson kutatópár jelentős szerepet játszott a gombák új felfedezésében. hogy miket láttak látomásaikban. gombát fogyasztottak. hogy a kereskedők hogyan ünnepelték „gombapartival” egy-egy sikeres üzleti útról való hazatérésüket: Azokon az ünnepélyes együttléteken.vizsgálatokhoz. azok hatását és használatát híres Historia General de las Cosas de Nueva España című 1529 és 1590 között született történetírásában. aki látta. A gombákat mézzel elegyítették. Egy azonos időből származó írásban Diego Durán dominikánus szerzetes arról számol be. aki látta. ahogy a háztetőről a halálba zuhan… Mindezeket a dolgokat látták. Don Jacinto de la Serna tizenhetedik századból származó krónikája egy helyütt a gombák vallásos keretben történő használatára utal: 70 . hogy házasságtörést követnek el. Leírja például. ahogy vadállatok falják fel őket… Néhányan látták. pompás kivitelű. aki több helyen megemlíti a varázsgombákat. 1957) című. Nem vettek magukhoz semmilyen más eleséget. amelyek során az etnomikológiai és botanikai jellemzőket tudományos szempontból már alaposan feltárták. Amikor elmúlt a gomba hatása. Montezuma azték császár trónra lépésekor 1502-ben rendezett ünnepségeken is kábító gombákat fogyasztottak. ugyanis ennek szerzői. az emberek táncoltak és sírtak… Néhányan látomásukban látták. Amikor a gomba hatni kezdett. ahogy meghalnak a háborúban… Néhányan látták. Ismételt felfedezésüknek történetét első kézből ábrázolja a Mushrooms. hogy a híres II. Ezek között a legfontosabb tanú Bernardino de Sahagún ferences rendi szerzetes. akik nem sokkal azután érkeztek az országba. ahogy a halálban nyugalmat talál… Megint más. A varázsgombák létezése hosszú ideig rejtély volt.

és énekeltek hozzá… Éjfél után Juan Chichitón. E. G. El Salvadorban és Mexikó környező hegyvidékein úgynevezett „gombaköveket” találtak. és bűnösen viselkedett. hanem a spanyol történetírók a meszkalin-kaktuszt keverték össze a gombával. és amik segítségével nagy ünnepélyt rendezett az Istenségnek… Az egyik házban. A legrégebbi példányokat az archeológusok az időszámításunk előtti ötödik századra datálják. Vannak utalások arra. amikor 1915-ben egy híres amerikai botanikus. aki az ünnepélyes rítus során papként szerepelt. A legtöbb ezek közül körülbelül harminc centiméter nagyságú. egész éjjel játszottak a teponasztlin (azték hangszer). hiszen az indiánok titokban mind a mai napig használják a szent teonanácatl gombát. Ez azonban csak részben volt sikeres. Figyelemre méltó módon a következő évszázadok során mindenki figyelmét elkerülték a varázsgombák használatáról a régi krónikákban szereplő beszámolók. A „szent gombák” létezésével kapcsolatos tudás végső eltűnéssel fenyegetett már akkor. ahol a szent ünneplésére gyűltek össze az emberek. Az aztékok nahuatl nyelvén a gombákat „teo-nanácatl” néven nevezik. Dr. a szentáldozáshoz hasonlóan minden jelenlévőnek gombát adott és pulquét inni… Úgyhogy mindenki elvesztette az értelmét. tehát a varázsgomba mágikus-gyógyító és vallásos-ceremoniális használata több. Wasson álláspontja — amit meggyőző érvek támasztanak alá —. Ezért minden eszközzel megpróbálták kiirtani annak használatát. Guatemalában. Safford előadást tartott a Washingtoni Botanikai Társaság előtt. 71 . Ha igaz R. mint kétezer éves hagyomány. és valóban van összefüggés a gombakövek és a teonanácatl között. melyek törzse egy-egy Isten vagy állatszerű démon arcát vagy alakját formázza. és egy tudományos publikációban is közzétette azt az elméletét.Történt pedig. hogy a gombák kultusza. hogy egy Juan Chichitón nevű indián érkezett a faluba Tenangóból… Gombákat hozott magával amiket a hegyekben gyűjtött. A gombák kábító. úgy ez azt jelenti. hogy varázsgomba egyáltalán nem létezett. Ezek kalapos gombát formázó kőplasztikák. amit „isteni gombának” lehet fordítani. W. hogy a gombák ceremoniális használata messze a Kolumbusz előtti időkre nyúlik vissza. Végső soron Safford ezen megállapítása — még ha téves is volt — ismét felhívta a tudományos világ figyelmét a titokzatos gombák rejtélyére. látomásokat és hallucinációkat okozó hatását az ördög művének tartották a keresztény misszionáriusok. valószínűleg mert ezeket többnyire egy babonás kor fantáziatermékeinek tartották.

amikor megállapították a régi indián gombakultusz továbbélését. Dr. R. Különösen értékes információkat kaptak egy akkor már évek óta ott dolgozó amerikai misszionáriusnőtől. és nagy gonddal bánt a helyi lakosokkal. ahol tizenöt évvel korábban J. Ez Huautla de Jimenezben történt. bank alelnöke New Yorkban. Johnson vezetésével fiatal amerikai antropológusok csoportja részt vehetett egy ilyen titkos éjszakai gombaszertartáson. A kutatók csak nézők voltak. akik a problémát annak etnográfiai oldaláról ismét vizsgálni kezdték. Sok ravaszságra és ügyességre volt szükség ahhoz. a Wycliffe Bible Translators közösség tagjától. nevezetesen Huautla de Jimenez mazaték faluban. ahol a Krisztus szájából származó nyál nedvesítette meg a földet. majd 1938-ban fordult elő első ízben.Dr. Wasson bankár volt. míg Johnson elesett a szövetséges hatalmak észak-afrikai partraszállásakor. a J. ahol Krisztus vére a földre hullt. így tehát maga Jézus Krisztus beszél a gombákon keresztül. így például a gombát gyakorta „Krisztus véreként” említik. a beteg vagy annak 72 . A már említett amatőr kutatóházaspár. Oaxaca tartományban. Utalásokat talált arra. A varázsgomba kutatásában ezután ismét szünet következett. A gombaceremónia konzultáció formájában zajlik. Schultes. Kiderült. hogy csak ott terem ilyen gomba. Blas Pablo Reko mexikói orvos fordult először nyíltan szembe Safford elméletével. Az indiánok azonban titokként őrizték az idegenekkel szemben. B. hogy Mexikó déli hegyvidékének távoli területein mind a mai napig használják a gombát gyógyító-vallásos ceremóniákban. Ezt összehasonlították a régi krónikákban szereplő leírásokkal. Ugyanakkor Robert J. Valentina Pavlovna és R. 1939) számolt be. Weitlaner antropológus és Dr. hogy a kutatók megszerezzék az őslakosok bizalmát és betekintést nyerjenek ebbe a titokzatos világba. és így részletesen tanulmányozni tudta a gombák modern használatát. hogy Jean B. A tanácskérő. Johnson és mások abbahagyták. hogy a „szent gombába” vetett hit azon a környéken széles körben elterjedt volt. Más elképzelések szerint ott teremnek a gombák. A gombakultusz mai formájában az ősi vallási elképzelések és szokások keverednek keresztény gondolatokkal és a keresztényi terminológiával. mondván. a mazatékok földjének fővárosában. Morgan Co. A Wasson-házaspár 1953-ban ott folytatta a munkát. Gordon Wasson voltak azok. Schultes az amerikai kormány megbízásából az Amazonas környékén kaucsukkereséssel foglalkozott. A Wasson házaspár többször tartózkodott hosszabb ideig Huautlában és környékén. a gombák élvezetét megtiltották nekik. a Harvard Egyetem botanikusa csak 1936 és 1938 között talált először valóban ilyen gombákat. P. Richard E. 1958-ban elhunyt felesége gyerekorvosként dolgozott. Johnson az itt tapasztaltakról egy svéd folyóiratban (Ethnological Studies 9. G. Kitört a második világháború. Ismerte az őslakosok nyelvét. Eunice Victoria Pike-tól. aki mindenkinél több ismerettel rendelkezett a varázsgombák jelentőségéről.

amiben kopált (tömjénhez hasonló gyantát) égetnek. hogy hitük szerint gombát csak „tiszta” személy fogyaszthat kockázat nélkül. A gyógyítót „co-ta-ci-ne” szóval illetik. sem gyógyszereik. A mazaték nyelvből úgy tűnik hiányzik a spanyol „curandero” pontos megfelelője. A „tiszta” ebben az esetben szertartásosan megtisztított személyt jelent. A bennszülöttek sok megnyilvánulásából arra lehet következtetni. nincs orvosuk. vagyis „olyan ember. A szent gomba hatására elrévült állapotba kerül. mivel szegények. mint a hívő keresztényeknek a szentáldozás. Pike misszionáriusnő utalt arra a nehézségre is. A gomba szedésekor is be kell tartani bizonyos előírásokat. A curandero monoton énekhangján keresztül a teonanacatl gomba válaszol a feltett kérdésekre. ahol magával Istennel kerülhetnek kapcsolatba. hogy rendelkezik egyfajta eszközzel — nevezetesen a szent gombával — arra. aki tudással bír”. a gomba tanúskodik arról. Ha ezeket elmulasztják. a „sabiót” vagy „sabiát”. amin egy feszületet vagy szentképet és más kultikus tárgyakat helyezett el. hogy ki volt valamelyik szomszéd gyilkosa. a gomba leplezi le. az írott szó közvetítése jelent egy olyan népnek. A gombákat elfogyasztás előtt röviden megfüstölik egy olyan tál fölött. vagy ki lopta el a lovat. és azért is. Hiszen Isten számukra közvetlenül tudja megmutatni a mennyországot. A többi jelenlévő nyugodtan fekszik a kiterített gyékényeken teljes sötétségben vagy néha egy-egy gyertya fénye mellett. A mindig éjszaka megtartott ceremónia keretében ő veszi magához a gombát. mert nem tudnak olvasni. hogy mindkét funkció igen ritka ezeken a távoli területeken. hogy a beteg személy meghal-e vagy meggyógyul. de csak 1955-re sikerült annyira feloldaniuk az időközben barátaikká vált mazaték indiánok 73 . A gombaceremónia nemcsak a tanácskérés funkcióját tölti be. hogy hitük szerint a szent gombát Isten ajándékozta nekik. Az események imák és fogadalmak között zajlanak. amit a keresztény üzenet. látható módon tudassa akaratát velük. de a curandero mindig lényegesen nagyobb mennyiséget fogyaszt. hogy a távolban élő rokonnak hogy megy a sora stb. Többi jelenlévő személy is kap a gombából. amiben a passzívan jelenlévő személyek is többé-kevésbé részt vesznek. A curandero legjobb fordítása talán a „gyógyító pap”. A curandero térdelve vagy ülve imádkozik és énekel egy oltárszerű építmény előtt. amely abban hisz. így tehát a Biblia számukra nem hozzáférhető. ugyanis egyszerre látja el az orvos és a pap feladatait. és hogy milyen gyógyfű gyógyíthatja meg. A gomba mondja meg. akit „curandero” vagy „curandera” néven is tisztelnek. Az indiánok a szent gombával szemben tanúsított tiszteletét mutatja az is. akkor előfordulhat. Eunice V. hanem sok szempontból az indiánok számára hasonló jelentőségű. hogy Isten közvetlen. hogy a gomba őrületbe vagy akár a halálba kergeti elfogyasztóját. A Wasson-házaspár 1953-ban szervezett először expedíciót a mazatékok földjére. amihez többek között legalább öt napos szexuális önmegtartóztatás is hozzátartozik a gomba fogyasztása előtt és után. viszont Isten a gombán keresztül közvetlenül tud beszélni velük.családja szerény fizetség ellenében kérdezi meg a „bölcset” vagy „javasasszonyt”. lévén.

hogy a Strophariaceae családjához tartozó lemezes gombáról van szó. részben pedig maguk gyűjtötték a Sierra Mazateca környékén. amit az ember csak a legendákból ismer. A varázsgombákkal végzett botanikai munkákkal párhuzamosan folyt a kémiai elemzés azzal a céllal. ám a legutolsó kapu mégis zárva maradt. ahol a jelentés a szokásos hétköznapi világnál mélyebb volt. hogy a gomba hogyan kerítette teljesen hatalmába. Mivel a kémiai vizsgálatok Párizsban és az Egyesült Államokban eredménytelenek maradtak. Wassontól kapták. Az amerikai laboratóriumok a gombákat részben R. Először geometrikus színes mintákat látott. Kiderült. Már korábban felvette a kapcsolatot a már említett Roger Heim gombaszakértő professzorral Párizsban annak érdekében. amelyek nagyobb részt a Psilocybe nemzetséghez tartoznak. és azt tiszta kémiai formában leírják. R. ékkövekkel kirakott. hogy a gombákat természettudományos vizsgálat alá vessék. Kline & French munkacsoportjai foglalkoztak ezzel a problémával. Ezeket a vizsgálatokat Heim professzor megbízása alapján a Párizsi Természettudományi Múzeum vegytani laboratóriumában végezték el. A mesterséges kultúrában történő tenyésztésre főként a Psilocybe mexicana fajt találta alkalmasnak. Valószínűleg ők voltak az első idegenek. Úgy tűnt számára. mintha meg akarna mutatkozni az Ős-ok. Ezt csodálatos oszlopcsarnokok. hogy számukra lehetővé tették az aktív részvételt egy gombaceremónián. olyanok. a Merck és a Smith. Ez az élmény Wasson számára végleges bizonyíték volt arra. a kimondhatatlan. és nemcsak babona. majd mesebeli ragyogású tájakat látott. Alan Richardson fényképész tehát 1955 júniusának végén kóstolhatta meg a szent gombát egy éjszakai gombaceremónián. hogy megpróbált harcolni a hatása ellen. meselények által húzott győzelmi kocsik látomásai követték. hogy a gombaszövetből kinyerjék a hallucinogén hatóanyagot. hogy a gombáknak tulajdonított varázserő valóban létezik. Russia and History második kötetében lelkes szavakkal írja le. Heim professzor a Sandoz AG-hoz fordult arra gondolva. körülbelül egy tucat különböző. az első fehér emberek. földöntúli harmóniát és pompát sugárzó paloták. és elvégezte a szent gombák botanikai meghatározását. amik aztán építészeti jelleget öltöttek. Wasson a Mushrooms. akik valaha is megkóstolhatták a teonanacatlt. míg az Egyesült Államokban két nagy gyógyszergyár. Heim professzornak sikerült néhány fajt laboratóriumban is tenyészteni. Lelke a testétől elszakadva időtlenül lebegett a magasabb valóság képeivel terhes fantáziában. G. Gordon Wasson és kísérője. tudományosan korábban nem leírt faj. annak ellenére.szemérmességet és tartózkodását. Heim elkísérte a Wasson házaspárt a mazatékok földjén szervezett további expedíciókra. hogy objektív szemlélő maradhasson. hogy az izolációs kísérletekben is hasznosak lehetnek a hatásában a varázsgombákkal rokon LSD-vel 74 .

Ezért kétségeink támadtak arról. a vizsgálatokat magam végzem el. megpróbáltam szándékosan úgy tekinteni a környezetemet. Ezt csak a gombával emberen végzett kísérlettel lehetett megállapítani. Az extrakciós és izolációs kísérletek során Hans Tscherter nevű laboránsommal dolgoztam együtt. amit Heim professzor laboratóriumban tenyésztett ki. amint az a kísérleti jegyzőkönyv alábbi részletéből is kiderül: „Fél óra múlva a külvilág idegenszerű változáson ment át.4 gramm szárított Psilocybe mexicana gombát fogyasztottam el. Wasson és Heim adatai szerint ez a mennyiség közepes adagnak felelt meg a curanderók gyakorlatában. Ő azonban nem lelkesedett túlságosan a feladatért. Mivel a sikeres munkához elengedhetetlen lelkesedést nem sikerült benne felkeltenem.gyűjtött kísérleti tapasztalataink. amiből a hallucinogén jellemző meglétére következtethettünk volna. hogy régről ismert formájukban és színeikben lássam a dolgokat. mivel tudta. Ugyanakkor a különböző kivonatok közül egyik sem mutatott semmilyen egyértelmű farmakológiai hatást sem egerekben. aki évtizedes közös munkánk során megbízható munkatárssá vált. A kémiai elemzés megkezdéséhez néhány száz grammnyi szárított Psilocybe mexicana gomba állt rendelkezésemre. és az volt a szándékom. Minden mexikói jelleget öltött. hogy a vérnyomásomat ellenőrizze. A gombáknak erős pszichés hatása volt. hogy a varázsgombákkal kapcsolatos munkát átadom az egyik kollegámnak. hogy a vállalat felső vezetése körében sem az LSD. A helyzet komolysága ellenére felvidított. ami a teonanacatlnak utat mutatott a laboratóriumaink felé. a meghatározással kapcsolatos kísérleteket a kivonatok hatása alapján kellett elvégeznünk. Mivel a keresett hatóanyag kémiai tulajdonságaival kapcsolatban semmilyen kiindulási pontunk nem volt. hogy a kutató a saját vizsgálataihoz szükséges de egyben kockázatot is rejtő önkísérletet másra testálja. sem semmi azzal összefüggő dolog nem volt kedvelt téma. összesen 2. úgy döntöttem. egyszerre azték áldozati pappá változott. Ugyanis nem illendő. vajon a Párizsban tenyésztett és kiszárított gombák egyáltalán hatásosak-e még. ha hirtelen obszidián kést vett volna elő. ahogy azt normálisan ismerem. Ahogy az LSD esetében. Mivel tökéletesen tudatában voltam annak. Ugyanakkor eredménytelen maradt az akaratom minden erőfeszítése arra. ahogy a kollegám németes arca teljesen 75 . Amikor a kísérletet felügyelő orvos fölém hajolt. Nyitott és csukott szemmel is csak indián motívumokat és színeket láttam. úgy most is magam végeztem el ezt az alapvető kísérletet. hogy a gombák mexikói eredetének ismeretében mexikói jeleneteket képzelek. és tökéletesen ismerte munkamódszeremet. és nem lepődtem volna meg. A kísérlet során harminckét darab. Így tehát az LSD volt az. sem kutyákban. Akkoriban a gyógyszervegyészeti kutatólaboratóriumok természetes anyagokkal foglalkozó részlegét vezettem.

76 . Heim professzorral és munkatársaimmal. Ezek a minták — ha volt bennük aktív anyag — csak enyhe. Brack és Dr. H. A pszilocibin és a pszilocin Mivel az emberen végzett kísérlet volt az egyetlen rendelkezésünkre álló próba a hatásos elemek megállapítására. Két új. Az álom körülbelül hat óra multán véget ért. mintha egy idegen. tehát 0. Szubjektíven nem tudtam volna megmondani.4 gramm szárított gombával elvégzett kísérlet erős. és feloldódom benne. hanem a kísérleti állatok ilyen hatóanyagokkal szemben mutatott reakcióképességének hiánya volt az oka annak. egyformán színtelen kristályos anyagot találtunk. majd a legújabb szeparációs eljárás használata mellett megtaláltuk ennek tiszta kémiai változatát is. gyorsan változó motívumú formák és színek) olyan ijesztő méretet öltött. E megbízható. mint az állatok. hogy pontosan meddig tartott ez a teljesen időtlennek megélt állapot. hogy a kivonatok egérben és kutyában látszólag hatástalanok maradtak. A tesztsorozatban önkéntes kísérleti nyúlként további munkatársak és kollegák vettek részt. A révület tetőpontján. Kobel kutatókkal közösen 1958 márciusában tettem közzé az eredményeket az Experientia című folyóiratban. a munkaképességet rövid időre befolyásoló hatást fejtettek ki. ugyanezt állapítottuk meg az LSD-vel végzett állatkísérletek során.8 grammnyi gombát használtunk. amiket „pszilocibinnek” és „pszilocinnek” neveztem el. A megszokott valóságba történő visszalépés megnyugtató visszatérés volt. miután sikerült lényegesen javítaniuk a gombák laboratóriumi kultúráját. A. minthogy a további tesztelést magunkon végezzük el. hogy attól féltem. teljesen reálisan megélt világból érkeznék megszokott otthonomba.” Ez az önkísérlet ismét igazolta. Nem a gombaanyag hatástalansága. ami azonban annyira egyértelmű volt. embereken végzett vizsgálattal sikerült izolálni és feldúsítani a hatásos anyagrészeket. Két utóbbi munkatársam jelentős mennyiségű gombaanyagot biztosított a vizsgálathoz.indiános arckifejezést vett fel. a formák és színek örvénye magával ragad. 2. ha sikeresen be akarjuk fejezni a vizsgálatokat. hogy segítségével világosan meg lehetett különböztetni egymástól az üres és a hatóanyagot tartalmazó szárítmányokat. nem maradt más választásunk. Mivel a fentiekben leírt. hogy az ember sokkal érzékenyebben reagál a pszichoaktív anyagokra. több órán át tartó reakciót okozott. a gombák bevétele után körülbelül másfél órával a belső képek özöne (többnyire absztrakt. Dr. a vizsgálandó szárítmányból most már csak a mennyiség egyharmadának megfelelő. Amint már említettem.

01 g). A foszforsav-csoportnak semmi köze a hatáshoz — hiszen a foszforsav nélküli pszilocin épp olyan hatásos. ez az első és eddig egyetlen a természetben fellelhető foszforsav-tartalmú indolvegyület. biológiai szempontból fontos indolvegyületek csoportjába tartozik. Ott. A pszilocibin a pszilocin foszforsavas észtere. de megmagyarázni nem. mint a hatóanyag kivonása gombából. Miben rejlik tehát az a felismerhető haladás. tehát azt a technikai eljárást. hiszen magát a hatást a tudomány legfeljebb leírni tudja. mint az LSD-é. H. A pszilocibin vagy a pszilocin közepesen hatásos adagja emberben 10 mg (0. A legfontosabb különbség a hatásos mennyiségben mutatkozik mind az állatkísérletekben. viszont stabilabbá teszi a molekulát. J. amely már 0. mint az LSD. amit ebben az esetben a természettudományos kutatásnak köszönhetünk? Tulajdonképpen csak abban. mint a pszilocibin —. A pszilocibin és a pszilocin kémiai felépítése a szerotonin felépítéséhez is hasonlít. hogy a gombában Isten lakik. A farmakológiai kísérletek során mindkét gombából származó anyagról kiderült. A pszilocibin és a pszilocin az LSD-hez hasonlóan az állatok és a növények világában előforduló. addig a pszilocibin stabil anyag.A vizsgálat következő szakaszában. Tisztáztuk a kémiai szerkezetét azoknak az anyagoknak. melynek során a pszilocibin és a pszilocin kémiai szerkezetét igyekeztünk megállapítani. hanem kémiai felépítésük is nagyon hasonló. A szintetikus előállítás ésszerűbb és olcsóbb. A hatóanyagok izolálásával és szintézisével kivettük a varázslatot a varázsgombából. 77 . a szerotoninnak fontos szerep jut az agyfunkciók kémiai rendszerében. Ehhez képest a gombaanyagok hatása rövidebb ideig tart. hogy az LSD-hez hasonlóan gátolja a szerotonin hatását különböző szervekben. A. Th. Míg a pszilocint a levegőben jelenlévő oxigén hamar lebontja. amelyek csodálatos hatása alapján az indiánok évezredeken át hitték. amivel ezeket az anyagokat nagyobb mennyiségben lehet mesterségesen előállítani a gomba használata nélkül. A pszilocibin és a pszilocin egyéb farmakológiai tulajdonságai is hasonlítanak az LSD-hez. Frey. Petrzilka és Dr. Troxler vett részt. Sikerült kidolgozni a pszilocibin és a pszilocin teljes szintézisét is. Dr. Dr. Ahogy azt már leírtam Az LSD állatkísérletekben és a biológiai kutatásban című fejezetben. és mint ilyen. hogy a teonanácatl csodálatos hatásának rejtélyét két kristályos anyag hatásának rejtélyévé fordítottuk át. mind az embernél.1 mg adagban erős hatású. hogy a pszilocibin és a pszilocin nemcsak a pszichikai hatás szempontjából rokon az LSD-vel. Dr. tehát mindkét anyag százszor kevésbé hatásos. illetve ennek alapján a vegyületek szintézisén dolgoztunk. A mindkét gomba-hatóanyagban és az LSD-ben közös kémiai jellemzők azt mutatták. tehát csak 4-6 órán át szemben az LSD 8-12 órás hatásával. A gomba hatóanyagának kémiai felépítése sok szempontból figyelemre méltó. majd lombikban mesterségesen elő is állítottuk ugyanezeket az anyagokat. F.

ez most mégis merő időpocsékolásnak tűnt. 10:50 erős! szédülés. és arra vártam. hogy leírjam egyetlen perc hatalmas élményanyagát. több ezer rétegben tornyosultak egymásra — ég fölött ég —. már említett kiadványban jelent meg. össze kell szednem magam. ami elborított. „a végső érzelem 78 . hallatlan — hogyan is tudnám leírni ezt az érzést? Hullámok. száz év sem lenne elég ahhoz. már nem tudok koncentrálni… 10:55 izgatottság. beszédesség. különböző ének. Úgy éreztem. 10 óra 20 perc) A hatás körülbelül húsz perc múlva jelentkezik: vidámság.A pszilocibin pszichikai hatásának hasonlóságát az LSD-vel. kimentem a szabadba és lefeküdtem a gyepre. hogy odafönt a következő pillanatban valami hatalmas. ahol Dr. színek intenzívek: minden rózsaszín és piros. könnyű. az írás mozdulatai végtelenül lassúak voltak. még soha nem volt dolog jelenik meg vagy történik — vajon meglátom Istent? —. Igaz. ami az Antaios című. Közvetlenül ezután a bejegyzés után felálltam a reggeliző asztaltól. a nyelv kifejezőeszközei elmondhatatlanul szegényesek — legalább is a belső élmény áradatához képest. hallatlan. a sejtés maradt. és felrobbanással fenyegetett. H-val és feleségeinkkel étkeztünk. de csak a várakozás. A bódulat hamar csúcspontjára érkezett. azután a napsütötte égen a felhőfecniket. hogy folyamatosan jegyzetelek majd. április 6. illetve a látomásos. amelyek folyton hangtalanul és lélegzetelállító nagysággal. 1961. Először még az optikai benyomások álltak a középpontban: döbbenettel néztem a közeli erdőben álló fasorok parttalan egymásutánját. 11:10 hasadtság érzése. hallucinogén jelleget Rudolf Gelpke itt közölt pszilocibin-kísérletről származó jegyzőkönyvével mutatom be. Ahol megáll az idő (10 mg pszilocibin. hogy szilárdan elhatároztam. 11:05 a világ az asztal közepére szűkül be. de kellemes szédülés és „élvezetesen mély légzés”. A színek nagyon intenzívek.

és említésre semmiképp nem érdemes. ott az ember az idő bálványának rabszolgája. Ezért a kép is olyan sokrétegű. minden kívánnivaló nélküli kielégültség — csukott szemeim mögött cseréppiros díszekkel teli üres teremben találtam magam. hetek és évek apró cserepeire törve.küszöbén”… Azután ismét továbbálltam — zavart a többiek közelsége —. emlékeztető a soha nem teljesült igényre. ami darabonként zabálja fel. Megértettem. miközben mindez a bealkonyult „múltból” származik. ami valahol az idő gravitációján túl fekszik. és vezették a tollamat. tipródásra és aprómunkára vagyunk ítélve. napok. és a jobb alsó sarokban fekvő alak az álmai rabja… Amikor hetekkel később kezembe került néhány a mexikói művészetről szóló kötet. és a valóságot egy pillanatra olyan helyzetből tapasztaltam meg. az emlékeim (arról. az elveszett és megígért paradicsom délibábja ebben a lázálomban. és a kert egyik sarkában leheveredtem egy naptól meleg farakásra — az ujjaim túláradó. majd 14 óra 30-kor ismét 4 milligrammot. órák. az arany idők örök pillanatát. amit a pszilocibin hatása alatt megéltem) ismét valósággá váltak. Az LSD-vel és pszilocibinnel végzett kísérletsorozatban három alkalommal Li Gelpke asszony is részt vett. Amikor ismét érezni kezdtem ezt a gravitációt. A kábulat űrutazás volt. de nem a külső. és mi a ködös „jövőbe” visszük. a másodpercek. Ezután teljesen magamba süppedtem. hanem darabokban van. a létezés Ős-okát — ami mindig is létezett és létezik majd — ott. és 11 óra 45 perckor újabb hat milligrammos adag pszilocibint vettem magamhoz. A hatás csekély volt. mindannyian tolakodásra. felszabdalva. amit „jelennek” nevezünk. Biztosan tudtam. ami egyben „a teljes szélcsend világközepe” volt. Miközben dolgoztam rajta. mindannyiunknak magunkkal kell cipelnünk a tökéletest és az abszolútot. hogy minden rendben van — a mindenség alapja és eredete jó. percek. hanem az ember belső űrutazása. az emberi lét hétköznapjaiban. mint az emlékkép. Az élményeit megörökítő tusrajzhoz a következő megjegyzéseket fűzte: „A lapon látható dolgok közül semmit nem alakítottam tudatosan. minden dolgok egyidejűségét. a hétköznapi élet rossz hangulatait és félreértéseit: olyankor az ember soha nem „egész”. Ugyanebben a pillanatban megértettem a szenvedést és az undort is. azokban viszontláttam a látomásaim motívumait — igazán ijesztő volt…” 79 . ahol ez mélyen a lélekbe fúródott kínzó tüske. abszolút csúcspont volt: elöntött a boldogság érzése. balga módon megpróbáltam kitolni a visszatérés időpontját. állatiasan érzéki gyengédséggel simogatták a fahasábokat.

hasonlóan a peyotl meszkalinkaktuszhoz és a teonanacatl gombához. melynek ololiuqui a neve. A címe: A Contribution to our Knowledge of Rivea corymbosa. chinantet. 1651 De OLOLIUQUI. Ezek a törzsek Dél-Mexikó távoli hegyei között egész a legutóbbi időkig élték elszigetelt. Az „ololiuqui” az azték neve egy bizonyos szulákféle (Convolvulaceae) magjának. varázsitalként isszák…” Az ololiuqui első leírása (Francisco Hernandez. The Narcotic Ololiuqui of the Aztecs. Az ololiuqui „varázsszulák” Azután. egy másik. Gordon Wassonnak is feltűnt. Mineralium Mexicanorum Historia”. amit már a Kolumbusz előtti időkben az aztékok és a szomszédos népek vallási ceremóniákhoz és mágikus gyógyeljárásokhoz használtak. seu planta orbicularium foliorum. Bizonyos indián törzsek. a kereszténység által csak kevéssé befolyásolt életüket. Róma. A jelenség R.A mexikói motívumok jelentkezését pszilocibin-kábulatban már én is megfigyeltem első szárított Psilocybe mexicana gombával végzett önkísérletem során. hogy viszonylag rövid idő alatt sikerült megoldani a szent teonanacatl gomba rejtélyét. például a zapoték. akik egyébként a peyotlt és a teonanacatlt is említik. A mag elkábítja és összezavarja az érzékeket. Animalium. században. amit coatl xoxouhqui (zöld kígyó) néven illetnek. vegytani szempontból még nem tisztázott mexikói varázsnövény. hogy az ősi mexikói művészetre befolyással lehettek a gombamámorban megjelenő látomásos képek. mazaték és mixték indiánok mind a mai napig használják az ololiuquit. ami olyan magot terem. A gyógynövényről szóló első feljegyzéseket spanyol történetíróknál találjuk a XVI. „Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus Seu Plantarum. Ezen megfigyelések alapján adott hangot annak a gyanújának. a Historia General de Los Cosas de Nueva España című könyvben így ír az ololiuqui csodás hatásairól: „Létezik egy növény. az ololiuqui problémája kezdett foglalkoztatni. az Egyesült Államokbeli Cambridge-ben működő Harvard Botanikai Múzeum igazgatója. Evans Schultes. Az ololiuqui történeti etnológiai és botanikai szempontjairól kitűnő tanulmányt írt 1941-ben R. 80 . Cap XIV. Az ololiuqui történetéről szóló alábbi adatok főként Schultes monográfiájából származnak. Például Bernardino de Sahagún ferences szerzetes a már idézett híres krónikájában.

amit fokozott vizuális érzékenység kísért. zöld szív alakú levelekkel…. illitumq. hogy ott 1570 és 1575 között a bennszülöttek gyógyszereit tanulmányozza. vékony. akit II. cordis figura. Animalium. ac devoratum. Dolores ex frigore ortos sedat. ebből a növényből esznek. Indorum sacrifici cum videri volebant versari cum Superis. Luem Gallicam curat. Caules teretes. Körülbelül hatvan-száz mag elfogyasztása után apátiával és ürességgel jellemezhető állapotba került. & longiusculos. capiti. & lumbis faeminarum laxis. tenuesq. középnagyok…. quam Coaxihuitl. Az ololiuqui magok hatásosságáról ellentmondásos beszámolók jelentek meg. Semen rotundum simile Coriandro. Amikor 1959-ben elhatároztam. phantasmata. Santesson farmakológus írta Stockholmban 1937-ben. Mineralium Mexicanorum Historia cím alatt megjelent monumentális munkájának Az ololiuqui-ról szóló fejezetében részletesen leírja és először illusztrálja is az ololiuqui-t. radices fibris similes. ac resposa accipere ab eis. aucto robore mirum auxiliatur in modum. veluti & planta eius. semmi más nem állt rendelkezésemre. Flores albos.. Ezt C. quod tritum. G. Seminis etiam est usus in medicina. amikor az indiánok papjai az istenekkel érintkeznek és tőlük tanácsot akarnak kérni.) Raf fajtát javasolják pontos botanikai leírásként. virides. Osmond pszichiáter önkísérleteket végzett a Turbina corymbosa magjával. amit mások coaxihuitlnek vagy kígyófűnek neveznek. Luxatis aut fractis ossibus. venerem excitat. volubilis herba est. milleq.OLOLIUQUI. További tanúságot tesz a magok létezéséről Francisco Hernandez orvos. mint egyetlen beszámoló a Turbina corymbosa magjával folytatott vegytani munkákról. & fronti. Az 1651-ben Rómában Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus Seu Plantarum. A rajzot kísérő latin szöveg kivonatának fordítása így hangzik: „Az ololiuqui. és újabban a Turbina corymbosa (L. seu herbam Serpentis alii vocant. Acri est sapore. Négy óra eltelte után ellazult és kellemes 81 . (mexikói hajnalka) magjaként történő botanikai azonosítása sok vitát okozott szakmai körökben. Pulvis refina mixtus pellit frigus. Calida quarto ordine planta est. & daemonu obversatium effigies circumspectarent. impense calida. hogy elkábuljanak. ac praeter naturam rumores discutit. cum lacte & Chilli. unde nomen. Fülöp spanyol király küldött Mexikóba. devoratum vero. Qua in re Solano maniaco Dioscoridis similis fortasse alicui videri possit. a magok kerekdedek…. Santessonnak azonban nem sikerült tiszta formában izolálnia a hatást hordozó anyagot. Flatum. ut desiperent. & temperie. hogy megkísérlem az ololiuqui aktív hatóanyagának izolálását. a virágok fehérek. ea vescebatur planta. Ilyenkor sok ezer fantáziakép és démon jelenik meg előttük…” Ezen viszonylag jó leírás ellenére az ololiuqui a Rivea corymbosa Hall f. tenuia. 1955-ben H. fertur morbis oculorum mederi. folia viridia ferens. kúszó növény.

amelyben nézetem szerint Rivea corymbosa magok vannak. felhasználják az Ipomoea violacea magját is. amelyek az ololiuqui hatóanyagaként szóba jöhettek volna az indolvegyületekhez hasonlóan. amiket Huautlában kaptam. hogy igaz lesz a feltételezésünk. Az ololiuqui 82 . akivel már a gombák hatóanyagait is izoláltuk. a csomagban két kicsi üveg van magokkal. a pszilocibin és a pszilocin tartozik: tehát indolvegyület. kerek magok a botanikai meghatározás során valóban Rivea corymbosa (vagy Turbina corymbosa) magnak bizonyultak. 1959. MacDougall is megerősítette. hosszabb ideig tartó periódus következett. és az egész világon elterjedt dísznövény. J. amiket egy Francisco Ortega nevű zapoték indián adott nekem. nagyobb tételt is küldött nekünk ez utóbbi magokból. Hipotézisünkkel szerencsénk volt. addig az Ipomoea violacea a mérsékelt égövben is megterem. Wasson közvetítésével két mintányit kaptam az ololiuqui magokból. Hans Tscherter volt segítségemre. Míg a Turbina corymbosa csak trópusi vagy szubtrópusi klímában él meg. hogy az ololiuqui mag aktív hatóanyaga esetében azonos kémiai osztályba tartozó anyagokról lehet szó. R. E megfigyelésnek ellentmondtak azok az eredmények. Voltaképpen azonos a hajnalkával. Ezt a megfigyelést T. Az ololiuqui növény kémiai vizsgálata során szorgalmas laborasszisztensem. ami tehát a Turbina corymbosa magja. augusztus 6-án kelt kísérőlevelében ezt írta nekem Mexikóvárosból: „Elküldök Önnek egy kis csomagot. ami különböző változataiban. szögletes magokat Ipomoea violacea L.állapotú. aki egy második. (mexikói ibolyaszulák) növényként azonosítottuk. és amiket ő maga gyűjtött a növényekről a San Bartolo Yautepec nevű zapoték település mellett…” Az először említett. G. illetve egy nagyobb tartály ugyancsak magokkal. amit ololiuqui néven az aztékok híres drogjaként is ismerünk. hogy milyen nagyszámú egyéb anyagcsoport létezik. Huautlából származó világosbarna. Kinross-Wright tett közzé Angliában 1958-ban. mint ahová az LSD. Az indolvegyületek jelenlétét ugyanis gyorsan és egyszerűen ki lehet mutatni színreakcióval. Mindazonáltal rendkívül csekély volt a valószínűsége annak. míg a San Bartolo Yautepecből származó fekete. különös tekintettel arra. Huautlában semilla de la Virgen a neve. Amint látni fogja. A zapotékok az eredeti ololiuqui mellett. kék vagy kék és piros csíkos virágkelyheivel majdnem minden kertben megörvendeztet minket. melyek szerint nyolc önkéntes kísérleti személy 125 mag bevétele után sem érzett semmilyen hatást. Az indolvegyületek már nyomokban is intenzív kékre színezik a megfelelő reagenssel elkészített oldatot. Tételünket könnyen kipróbálhattuk. és amit „badoh-nak” vagy „badoh negronak” neveznek. Azt a munkahipotézist állítottuk föl. amiket V.

amiket az elmúlt évtizedekben végzett vizsgálataink során részben izoláltunk az anyarozsból. A színreakció segítségével rövid idő alatt sikerült izolálni a magokban lévő indolvegyületeket. Az LSD pszichikai hatásainak felfedezése után a lizergsavamidot is kipróbáltam önkísérletben. M. és megállapítottam. míg a hallás érzékenysége megnőtt. hanem kémiai struktúrája alapján is. Ausztráliában a Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Szövetségének (IUPAC) természetes anyagokkal 83 . amidőn előadást tartottam az ololiuqui-vel végzett vizsgálatokról 1960 őszén Sydneyben. Mindezt egy nem kellemetlen testi fáradtság kísérte. Köztük volt az ergobazin nevű alkaloid is. ami végül alváshoz vezetett. H. hogy ez a lombikban előállított vegyület húsz évvel később természetesen előforduló hatóanyagként köszön vissza egy ősi mexikói varázsnövényben. majd előállítottuk ezeket kémiailag tiszta formában. Szakmabeli társaim szkeptikusan fogadták beszámolómat. Az LSD-t tehát felfoghatjuk az ololiuqui hatóanyagának apró módosításaként. amit találtunk. Az ololiuqui-ban megtalálható lizergsavamid és lizergsav-hidroxietilamid nagyon közeli rokona a lizergsav-dietilamidnak. az ololiuqui hatóanyagai tökéletesen megegyeztek azokkal az anyagokkal. Ebből az a jelentős tény következik.magokból bizonyos oldószerekkel készített kivonatok az indolvegyületekre jellemző kék elszíneződést mutatták. Smith és G. Először alig tűnt hihetőnek. részben pedig ezen anyagok kémiai variációjával előállítottunk. Solms pszichiáter által elvégzett szisztematikus vizsgálat igazolta a kísérleti anyagként LA-111 néven ismert lizergsav-amid ilyen hatásképletét. a lizergsav-hidroxietilamidot. Az ololiuqui legfontosabb hatóanyagaiként a lizergsavamidot. mint az LSD. Timmis angol vegyészek írták le először az anyarozs-alkaloidok bomlási termékeként. Csak a kísérlet megismétlése és a végrehajtott munkafázisok leggondosabb felülvizsgálata oszlatta el minden kétségünket saját eredményünk iránt: Az ősi mexikói varázsdrog. Akkoriban azonban még senki sem sejtette. Az állapotra a szellemi üresség és valótlanságérzés volt jellemző. hogy az LSD — amit kezdetben a szintetikus kémia egy termékének tartottunk — voltaképpen a szakrális mexikói drogok csoportjába tartozik. amik a laboratóriumomban már megtalálhatók voltak: nevezetesen azokkal az alkaloidokkal. amint az valószínűleg már az anyagok nevéből is kiderül a nem vegyész foglalkozásúaknak is. és azt nekem magamnak is sikerült már szintetizálnom azon vizsgálatok keretében. A lizergsavamidot S. Az azonosítás meglepő eredményt hozott. A Dr. és kémiailag ezekkel közeli rokonságot mutató alkaloidokat találtunk. a külvilág értelmetlennek tűnt. hogy ugyancsak álomszerű állapotot eredményez — habár csak tízszer vagy hússzor nagyobb adagban. amelyek az LSD-hez is vezettek. méghozzá nem csupán pszichikai hatásai. melynek szintézise az anyarozs-alkaloidokkal végzett vizsgálataim kiindulópontja volt.

foglalkozó kongresszusán. A referátumot követő vitákon az a gyanú merült föl, hogy a laboratóriumomban, ahol olyan sokat dolgozunk lizergsav-származékokkal, esetleg az ololiuqui-kivonatok véletlenül ilyen vegyületek nyomaival szennyeződtek. A fenntartások abból eredtek, hogy az eddig csak alacsonyabb rendű gombákban megtalálható anyarozs-alkaloidok magasabb rendű növényekben, tehát szulákfélékben való előfordulása ellentmond annak a tapasztalatnak, hogy bizonyos hatóanyagok az adott növénycsaládra jellemzőek, és arra is korlátozódnak. Valóban igaz, hogy ritka kivételnek minősül egy jellemző anyagcsoport előfordulása a növényvilág fejlődéstörténeti szempontból egymástól két távol eső részében — ebben az esetben az anyarozs-alkaloidokra ez vonatkozik. Az eredményeinket azonban igazolták, miután ezt követően különböző laboratóriumok ismét elvégezték az ololiuqui maggal folytatott vizsgálatainkat az Egyesült Államokban, Németországban és Hollandiában. A kétkedés olyan fokú volt, hogy azt a lehetőséget is felvetették, vajon a magokat nem fertőzte-e meg valamilyen alkaloidokat termelő gomba, amit azonban sikerült kísérleti úton kizárni. Az ololiuqui mag hatóanyagával végzett munkának váratlan utójátéka is volt, habár ez csak a szaksajtóban ismeretes. Két holland vetőmag-nagykereskedő értesített minket arról, hogy az utóbbi időkben rendkívül megnőtt az Ipomoea violacea, tehát a kékvirágú hajnalka magjának forgalma. Ráadásul szokatlan vevőkör jelentkezett a magokért. Feltételezték, hogy a nagy kereslet a laboratóriumainkban a maggal folytatott vizsgálatokkal függhet össze, és erről szerettek volna többet tudni. Kiderült, hogy az új vevőkör hippikből és más olyan emberekből állt, akik hallucinogén drogok iránt érdeklődtek. Azt gondolták, hogy az ololiuqui magja helyettesítheti az egyre nehezebben hozzáférhető LSD-t. A hajnalkamag sikere csak viszonylag rövid ideig tartott, nyilván a kevés jó tapasztalat következtében, amit a kábítószeres világ ezzel az új és egyszerre ősrégi droggal szerzett. A porrá tört és vízzel, tejjel vagy más itallal elkevert ololiuqui mag íze borzalmas, és a gyomor nehezen viseli el. Ráadásul az ololiuqui pszichikai hatásai eltérnek az LSD hatásától, ugyanis az eufórikus és hallucinogén komponens kevésbé jellemző, hanem sokkal inkább uralkodik a szellemi üresség, a félelem és a depresszió érzése. Semmilyen drog esetében nem kívánatos az itt jellemző levertség és fáradtságérzés. Mindez oka lehet annak, hogy alábbhagyott a kábítószeres világ érdeklődése a hajnalkamag iránt. Csak kevés vizsgálatot végeztek eddig arról, hogy lehet-e a gyógyászatban hasznosítani az ololiuqui hatóanyagát. Véleményem szerint mindenekelőtt tisztázni kellene, hogy a bizonyos ololiuqui-hatóanyagokra jellemző erősen szedatív, narkotikus hatás — vagy a kémiailag módosított változatok — hasznos lehet-e az orvostudomány számára.

84

Az ololiuqui-val végzett vizsgálatokkal szépen beteljesedett a hallucinogén drogok területén végzett munkám. Immár valóságos kört alkottak, mondhatjuk, „mágikus” kört: a kiindulópont a természetesen előforduló ergobazin anyarozs-alkaloid alapján előállított lizergsavamidok voltak. Ezek vezettek a lizergsav-dietilamid, vagyis az LSD szintéziséhez. Az LSD hallucinogén hatóanyaggal folytatott munkák vezettek a teonanacatl hallucinogén varázsgomba vizsgálatához, amiből a pszilocibin és a pszilocin hatóanyagokat izoláltuk. A teonanacatl mexikói varázsnövénnyel folytatott munkából következett egy második mexikói varázsnövény, az ololiuqui vizsgálata. Az ololiuqui-ban megint lizergsavamidokat találtunk hallucinogén hatóanyagként, köztük ergobazint is; ezzel tehát bezárult a bűvös kör.

10. A Ska Maria Pastora varázsnövény nyomában
Gordon Wasson, akihez a mexikói varázsgombák vizsgálata óta baráti kapcsolatok fűztek, 1962 őszén meghívott engem és a feleségemet, hogy vegyünk részt egy mexikói expedícióban. A vállalkozás célja egy további mexikói varázsnövény felkutatása volt. Wasson Mexikó déli hegyeibe tett utazásai során megtudta, hogy a mazatékok egy növény leveléből préselt levet használnak vallásos-gyógyító eljárásaikhoz, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy a teonanacatl gombákat és az ololiuqui magokat használják. Ez a növény a hojas de la Pastora vagy hojas de Maria Pastora, illetve mazatékul a Ska Pastora vagy Ska Maria Pastora (a pásztornő levele, vagy Isten anyja, Mária, a pásztornő levelei). Az volt hát a feladatunk, hogy megállapítsuk, melyik növényről származnak „Mária pásztornő levelei”, majd ezt a növényt meghatározzuk botanikailag. Emellett az is a szándékunk volt, hogy lehetőleg annyi növényi anyagot gyűjtsünk össze, amiből el lehet végezni az anyagban található hallucinogén hatóanyagok kémiai vizsgálatát. Öszvérháton a mexikói felföldön át 1962. szeptember 26-án feleségemmel Mexikóvárosba repültem az expedícióra, és itt találkoztunk Gordon Wassonnal. Ő már elvégzett minden szükséges előkészítő munkát, úgyhogy már két nap múlva továbbutazhattunk délnek. Csatlakozott hozzánk Irmgard Johnson-Weitlaner, a szövetségesek észak-afrikai partraszállásakor elesett Jean B. Johnson, a mexikói varázsgombák néprajzi kutatásában úttörő szerepet játszó tudós özvegye. Apja, Robert J. Weitlaner Ausztriából vándorolt be Mexikóba, és szintén közreműködött a gombakultusz újrafelfedezésében. Johnson asszony a Mexikóvárosban működő Néprajzi Nemzeti Múzeumnál dolgozott az indián szőttesek szakértőjeként. Két napig utaztunk egy hatalmas Land Roverrel a felföldön át, elhaladtunk a hófödte
85

Popocatapetl mellett, majd Pueblán át le az Orizaba völgyébe, ahol pompás trópusi vegetáció fogadott; ezután komppal átkeltünk a Popoloapan (Pillangó) folyón, majd a volt azték helyőrség Tuxtepec érintésével jutottunk el Jalapa de Diazba, ebbe a dombon fekvő mazaték faluba, ahonnan az expedíció indult. Az egész falu összeszaladt, amikor megérkeztünk a vadonban szélesen elterülő település központi piacterére. Idősebb és fiatalabb férfiak hagyták ott félig nyitott kunyhóikat és bódéikat, ahol guggoltak vagy álldogáltak. Bizalmatlanul, mégis kíváncsian tolongtak a Land Rover körül, legtöbben mezítláb, de mindenki sombreróban. Nőket vagy lányokat egyáltalán nem láttunk. Az egyik férfi értésünkre adta, hogy kövessük őt. Elvezetett minket a falu vezetőjéhez, egy kövér mesztichez, aki bádogtetős egyemeletes házában tartotta székhelyét. Gordon megmutatta neki igazolványainkat, amiket a civil hatóságok és Oaxaca tartomány katonai kormányzója állított ki, és amikben leírták, hogy tartózkodásunk célja tudományos kutatások végzése. A falu vezetőjét láthatóan lenyűgözték a nagyformátumú, pecsétekkel ellátott dokumentumok — valószínűleg olvasni sem tudott. Tágas pajtában biztosított nekünk szállást. Kicsit körülnéztem a faluban. A falu főterének a hegyoldal felé emelkedő oldalán egy nagy, valamikor bizonyára igen szép, a gyarmati időkből származó templom romjai emelkedtek szinte kísértetiesen. Most már nőket is láttam, akik fehér, piros szegéllyel díszített ruhában és hosszú copfba font kékesfekete hajjal bújtak elő szégyenlősen a kunyhókból, hogy megszemléljék az idegeneket. Az étkezésünkről egy idős mazatéknő gondoskodott, aki egy fiatal szakácsnőt és két cselédet dirigált. Egy tipikus mazaték kunyhóban lakott. Ezek egyszerű nyolcszögletű építmények, szalmával fedett sátortetővel, és egymás mellé sorolt farönkökből emelt falakkal, ablakuk nincsen, hanem a rönkök közötti rések biztosítanak elégséges kilátást. A kunyhó közepén a döngölt agyagos talajon szárított agyagból vagy kőből rakott, a talaj szintjéből kiemelkedő nyílt tűzhely áll. A füst a falakba vágott nagy nyílásokon át távozik a tetőorom két végén. A hálóhelyek háncsból fonott matracok az egyik sarokban vagy a falak mentén elhelyezve. A kunyhót lakói háziállatokkal osztják meg: fekete disznókkal, pulykákkal és csirkékkel. Enni sült csirkét, fekete babot és kenyér helyett tortillát, egyfajta kukoricalisztből sütött omlettet kaptunk. Hozzá sört és tequilát, vagyis agavépálinkát ittunk. Másnap kora reggel összeállt kis csapatunk, hogy öszvéren nekivágjunk a Sierra Mazatecának. A falu lótenyészetétől béreltünk öszvéreket és kíséretet is. Guadelupe, az utat ismerő mazaték indián ült a vezető állaton, és vezette a csapatot. Gordon, Irmgard, a feleségem és én középen lovagoltunk öszvéreinken. Az oszlop végén Teodosio és a mindenki által csak Chicónak nevezett Pedro, két mezítlábas fiatal fiú menetelt a csomagjainkkal megrakodott hátasok mellett.

86

aki megölte a feleségét. Donata asszony egy egész nagycsaládot vezetett. hogy egy malac röfögött az arcom fölött. A frissen szedett kávébabot egy melléképületben gyűjtötték. Doña Donata Sosa de Garcia házában kaptunk szállást. egy fiatal mesztic suhanc. részben sziklás. Este a mazaték mellett spanyolul is tudó Doña Donata gyertyafény mellett beszélt a faluban folyó életről: A látszólag oly békés és paradicsomi természeti környezetben álló kunyhók majd mindegyikében lejátszódott már valamilyen tragédia. a „La Providencia” nevű tanyát. Indián kísérőink óriási szív alakú levelekkel védekeztek a hirtelen eső ellen. széles poncsók. kúszónövényekkel benőtt fákból álló őserdő. Már esteledett. vagy meredeken lejtős szakaszokon át vezető ösvényen. a hátukon hordott kávézsákot a homlokukra erősített pánttal tartva. az út mentén virágok. amikor elértük első táborhelyünket. köztük betegeskedő férjét is. Azután viszont éppen ez bizonyult az utazás elképzelhető legeszményibb módjának. aztán banáncserjékkel vagy kávéültetvénnyel tarkított tisztások a lazán álló facsoportok között. haladtak árkon-bokron. hol meredek emelkedőkön. majd szédítő lejtőkön át a Rio Santo Domingo folyómedrében fölfelé a völgyben. a nagycsalád feje vendégszeretően és méltósággal fogadott minket. Ayautla főnöke.Eltartott egy ideig. A fekete ololiuqui magok erről a növényről származnak. Az öszvérek egyenletes lépésekben libasorban követték a vezető állatot. színes szegéllyel ékesített köpenyeikben. Reggel arra ébredtem. A most üresen álló szomszédos házban egy férfi lakott. amiket hamarjában az út szélén vágtak maguknak. Hatalmas. és féltékenységből megölték. patakokon. ahogy így eltakarva lábaltak az öszvérek mellett. Az út minden gondjától megszabadulva maradéktalanul a táj és a trópusi vegetáció szépségének szentelhettük figyelmünket. amíg hozzászoktunk a kemény fanyergekhez. míg nálunk kerti dísznövényként termesztik. Utunk fullasztó hőségben és párás levegőben haladt. heves trópusi záporban jól jöttek a viaszosvászonból készült hosszú. amikor a fiatal indián nők és lányok estefelé hazatértek a kávéültetvényekről világos színű. Gordon és én az előtető alatt. Ayautlában több napig maradtunk. Don Joaquim Garcia. amelyek fölött csodás pillangók nyüzsögtek. Ráadásul a környékbeli kávétermesztés úrnője is volt. Egy-egy rövid. amikkel Gordon szerelt fel minket. Itt vadon terem. Útközben sokszor rám köszöntek a bokrokból a varázsszulák. A lovasoknak egyáltalán nem kellett irányítaniuk őket. Újabb napi utazás után derék öszvéreink hátán értük el Ayautlát. részben süppedő talajt. Teodosio és Chico nagy zöld szöcskének tűnt. vagyis az Ipomoea violacea kék virágkelyhei. Doña Donata egyik vejének egy másik nővel volt viszonya. Szép látvány volt. Döbbenetes ügyességgel használták ki a járhatatlan. ezt a hegyoldalban elszórtan fekvő mazaték települést. Vendéglátónk. aki előtt már 87 . és most életfogytiglani börtönbüntetését tölti. a szabadban terítettük ki hálózsákjainkat.

Gordon Wasson meghívására érkezett ide. akik használják a hojas de la Pastorát.délelőtt tiszteletünket tettük.és citromfák valamint banánültetvények veszik körül. és válaszolni a hojassal kapcsolatos kérdéseinkre. Doña Herlinda rokoni kapcsolatainak segítségével sikerült először kapcsolatot találni egy gyógyítóval: ez volt Don Sabino. ugyanis ismerte a környék veszélyeit. Előtte San Miguel-Huautla faluban éjszakáztunk magasan a hegyek között. hogy ezen a tájékon mire is használják. Itt is a tipikus falukép fogadott: a centrumban piactér. a curandero. Mivel azonban hiányoztak a virágok és a gyökerek. csak két állig felfegyverzett férfi kíséretében merte megtenni a kunyhójától a bádogtetős tanácsházban berendezett „irodáig” tartó rövidke utat. Itt láttam először a szabad természetben kolibrit. hogy számos. Ugyanakkor egy egész csokornyit kaptunk a keresett növény virágzó példányaiból egy idős füvesasszonytól. Attól félt. de őt sem sikerült rábírni arra. fémes csillogású ékszert. Mivel késve érkeztünk Rio Santiagóba. hogy túl öreg a mágikus 88 . és attól félt. mivel törvénytelen adókat szedett. hogy közelebbit tudjunk meg a növény termőhelyéről vagy arról. Feladata az volt. hogy elvégezze előttünk a hojas ceremóniát. Felejthetetlen élvezet volt ez azok után a napok után. Doña Donata jó kapcsolatainak köszönhetően egy idős asszonytól kaptunk először mintát a keresett növényből: néhány levélnyi hojas de la Pastorát. két-három boltocska. hogy mazaték és spanyol tolmácsként dolgozzon. ezt a növényi anyagot nem tudtuk botanikai meghatározáshoz felhasználni. A település a trópusi vegetáció közepén fekszik. Következő állomásunk a mélyen a völgyben fekvő San José Tenango volt. hogy lelövik. amelynek pompás friss vize egy természetes sziklamedencében gyűlt össze. nagytiszteletű és gyönyörű nevű Natividad Rosa asszonytól. Ő azonban tisztázatlan okokból nem volt hajlandó fogadni minket. a környéken szétszórtan élő rokonán keresztül kapcsolatot találjunk olyan curanderókkal és curanderákkal. Azt a kifogást hozta föl. illetve segítsen nekünk abban. Rio Santiagóban csatlakozott hozzánk Doña Herlinda Martinez Cid. a feltűnően pompás mazaték köpenyben járó. hogy lezuhantunk valamelyik sziklameredélyen vagy esetleg rablótámadás áldozatai lettünk. aki még az egyik gombaexpedícióból ismerte őt. egy vegyesbolt. és esővédők a lovaknak és öszvéreknek. Újabb kétnapi lovaglás után értünk el Rio Santiagóba. ezt az aprócska kékeszöld. Doña Herlinda már aggódott értünk. amint a vastag liánok virágai között szálldosott. amikor egyáltalán nem volt lehetőségünk rendes mosakodásra. Sikertelenek maradtak a próbálkozásaink is arra. vagyis füvesemberekkel és asszonyokkal. A hegyoldalban a sűrű dzsungelben forrást fedeztünk fel. és fürdésre csábított. egy Huautla de Jimenezben dolgozó tanárnő. narancs. a gyarmati időkből származó félig leomlott templommal.

méghozzá egy curandera segítségével. aki ismerte a metate nevű kőmalom használatát. amivel az indiánok már ősidők óta kézzel őrlik a kukoricát. Látnivalóan a Salvia (zsályafélék) neméhez tartozó növényről volt szó. majd a bejáratot azonnal eltorlaszolta egy nehéz gerendával. amiért ötven peso fizetséget kért. hogy feküdjünk le a döngölt agyagpadlóra helyezett gyékénymatracokra. fehérek vesznek részt a szertartáson. A curandera gyertyát gyújtott 89 . Állítólag egy nagyon. és senki sem tudhatta meg. Félénken engedett be minket a kunyhójába. ott egy kávébabot ültetett a földbe. ahhoz a forráshoz. a száruk kékes. és egy kendővel kinyomtuk a levét. Herlinda a csak mazatékul beszélő Consuela szavait spanyolra fordította. amikorra már feladtuk a reményt is. aki késznek mutatkozott „nekünk szolgálni”. fehér sisakos virágai vannak. a sötétben idegen madarak kiáltása hallatszott. ahogy a környéken minden indián nő. mivel tudtuk. mezítláb járt. hogy valaha részt veszünk egy ceremónián. ahol a bölcs asszonyok az erejüket összegyűjtik. ahhoz a tóhoz. A munkában egy indiólány segített nekünk. és mindenhonnan kutyák ugattak minket. A faluból senki sem láthatott minket. és ahol a dolgok megkapják a nevüket. tehát valószínűleg ez tartalmazza a hatóanyagot. Natividad Rosa azt sem árulta el nekünk. Ezt alkohollal hígítottuk a tartósítás végett. hogy később Bázelben megvizsgálhassuk a laboratóriumban.utazás fáradalmaihoz. a közismert mezei zsálya rokona. A curandera. majd üvegekbe töltöttük. Nyilvánvalóan a szent szokások büntetendő megsértése volt. és ezzel mondott köszönetet az isteneknek. Consuela Garcia a negyvenes éveiben járó asszony volt. és hogy hosszú utat kell megtenni bizonyos helyekig. A kapcsolatot megteremtő. a falu fölött a hegyoldalban álló kunyhójához. és ezek alkalmasak voltak a botanikai meghatározásra. mivel két további asszony is hozott nekünk még leveleket. nagyon messze fekvő erdei völgyben nőttek. hogy a többi gyógyító megtagadta részvételünket a hojas ceremónián. hogy ahol kiásott egy növényt. Azt mesélte. Felszólított minket. Valószínűleg híre ment az üzletnek. hogy a ceremóniák során a hojas kipréselt levét isszák meg. Néhány nappal később Natividad Rosa egy egész kosárnyi hojast hozott. Ahogy fölfelé kapaszkodtunk. A növénynek kék. Herlinda rokonságába tartozó bizalmi ember a sötétség beállta után titkos ösvényen vezetett minket a curandera magányos. A Salvia-ceremónia Tervezett továbbindulásunk előtti napon. Egy mozsárban összetörtük a friss leveleket. hogy a füvesasszony fogad. azt mégis sikerült megszervezni. Ez lehetett az igazi oka annak. amelyek húsztól harminc centiméterig terjedő hosszúságú fürtben helyezkednek el. Immár tehát a birtokunkban voltak egész növények virággal és gyökérrel együtt. ahol a verebek énekelnek. hogy idegenek. hogy az ajándékba adott hojas csokrot hol szedte.

egy asztalon. hangos mennydörgés kísérte. hogy hisznek-e a szertartás igazságában és szentségében. Megerősítette. tömjénszerű gyantát gyújtott. A curandera meggyújtotta a gyertyát. hogy hiszünk-e a rítusok szentségében és Krisztus vérében. Gordon jelentkezett. hogy közülünk ki akar vele együtt inni. Consuela aggódott. Részvételünk a ceremónián az expedíció csúcspontja volt. hogy csak a patkányok rendetlenkedtek. majd finom szitán keresztül egy pohárba préselte. Herlinda fordított: Azt kérdezte. hogy senki ne lásson meg. A hojast a metate segítségével összetörte. Helyettem a feleségem vállalta a feladatot. hogy a hojas 90 . A háncsmatracokon a sötétben fekve vártuk a hatást. Consuela elfújta a gyertyát. Ezután megint éneklés következett. Azt a megnyugtató választ kapta. hogy nem fogjuk tudni még sötétben elhagyni a kunyhóját úgy. Consuela a poharak átadása előtt megkérdezte Anitát és Gordont. hogy a falu lakói nem vettek észre. Persze a kutyák mindenhol egyre csak ugattak. az „oltárasztalról” a földre állította. A sötétből felcsendült a curandera félig beszélő. és lehetőleg hang nélkül. Ám a váratlan vihar napkelte előtt elállt. a földön és a füstölőedény fölött. akit közvetlenül elutazása előtt New Yorkban idő előtt kellett kórházba szállítani. és ünnepélyesen elfogyasztották a nagyon keserű ízű italt. Anita három pár levelet kapott. aminek valószínűleg mágikus jelentősége van. Végül a teli poharakat szertartásosan megfüstölte a kopál fölött. ima és a gyertya manipulációja az „oltárasztalon”. A gombákat is mindig párokban adják. Ezt követte a voltaképpeni tanácskérés. „Creemos” (hiszünk) válaszunk után folytatódott a szertartásos cselekmény. világos peremű képzeteket lát. A curandera magának hat pár levelet készített ki. félig éneklő hangja. Consuela megkérdezte. gyakorlott mozdulatokkal dolgozni kezdett. az elemlámpa fénye mellett ereszkedtünk le a hegyoldalból bádogbarakkjainkhoz úgy. Ezután némán. Ezután körülményesen elkészítette a varázsitalt. hogy anya és lánya jól vannak. akinek alakját nem ismertük fel a gyertyafényben? Consuela láthatóan nyugtalanul kutatta át a helyiséget égő gyertyával a kezében. hogy furcsa. ugyanis kisbabát várt. A rönkfalak résein keresztül a kunyhó sötétjébe hasított a villámok fénye. Hirtelen vihar tört ránk. Ugyanennyit osztott ki Gordonnak is. Gordon is érezni kezdte a drog hatását. amin néhány szentkép állt mindenféle limlom között. nem tudtam velük tartani. majd a gyertyát ismét a szentképek közé helyezte. énekelt és imákat vagy varázsigéket mondott. Miután igennel válaszoltak. miközben hirtelenjött trópusi eső dobolt a tetőn. aminek illata hamarosan megtöltötte az egész kunyhót. Mivel én éppen súlyos gyomorpanaszoktól szenvedtem. Ezután megint csend és sötét következett. A curandera most egy tálban kopált. A ceremónia végén a curandera felszólított minket. Egyszer csak furcsa zajokat és jövésmenést lehetett hallani a szobában — vajon valaki idegen rejtőzködött a kunyhóban. Kiderült. Gordon a lánya állapota felől érdeklődött. hogy egy darabig még maradjunk a háncsmatracokon és pihenjünk. mi ügyben járunk. Consuela megkérdezte. Mintegy húsz perc múlva Anita azt suttogta. A metatét és a szitát gondosan kiöblítette vízzel.

Vezetőnk. hogy tanulmányozza és segítse megoldani a bennszülött lakosság. hogy sikerült a gombák szellemét tablettákba préselni. amely a hegyoldalban lévő főút mentén terül el. csirkék és malacok kavarogtak. Az általunk most látott új kunyhóban — ahogy valószínűleg már a régiben is — elképesztő rendetlenség uralkodott. Azt a házat felgyújtották. hogy ez a rákövetkező éjszaka Doña Herlinda házában történik majd meg. hogy a füvesasszony a teonanacatl titkát elárulta az idegeneknek. akinek ebben része lehetett. A curandera egy távolabbi hegyoldalban lakott Huautla fölött. Huautla de Jimenez központi települését. Láthatóan nagy benyomást tett rá. Guadelupe és a két legény. amiben az a történelmi találkozó történt Gordon Wassonnal. vagyis a „szent gombákat”. Az intézet vezetője nehézségekről számolt be. Huautla akkoriban létező egyetlen fogadójában elköltött ebéddel búcsúztunk el indián kísérőinktől és hűséges öszvéreinktől. Ennek az állami szervezetnek az a feladata. Másnap tiszteletünket tettük a Wasson kiadványaiból híressé vált curanderánál. termékeny tájon át. Huautla főnöke az Institute Nacional Indogenista közreműködésével megpróbálta kedvezőbbé tenni a termelő indióknak fizetett kávéárakat azzal. vagyis konzultációt tartani nekünk. hanem a tervezett kémiai elemzéshez is. Kellő mennyiségű eredeti növényi anyag is rendelkezésünkre állt nemcsak a botanikai meghatározáshoz. Ezután elkísértem Gordont. Abban maradtunk. mint a teonanacatlt. és holttestét 91 . Napközben Huautla de Jimenezben sétáltam. szokatlanul változékony és kifejező. Gordon Wasson 1955 nyarán egy éjszakai ceremónián az ő kunyhójában kóstolta meg a szent gombákat — valószínűleg ő volt az első fehér ember. tehát az indiók problémáit. Az élménygazdag éjszaka reggelén búcsút mondtunk San José Tenangónak. aki meglátogatta az Institute Nacional Indogenistát. Terveink szerint innen autóval tértünk vissza Mexikóvárosba. hogy igyekezett megszüntetni a közvetítő kereskedelmet. vagy egy irigy kollega amiatt. viszont egyértelműen hallucinogén jelleget mutatott. valószínűleg a felindult helyiek. Az idős curandera arca okos volt. majd csapatunk ismét elindult felfelé a völgyben az éjszakai vihartól most a napfényben ragyogó. A Posada Rosaurában. Hamarosan felmálháztunk és nyeregbe szálltunk. akik oly biztonsággal és kellemesen vittek keresztül minket a Sierra Mazatecán. amikor elmeséltük. Santiagón keresztül estefelé értük el utolsó állomásunkat mazaték földön. sem tartós. amelyben félmeztelen gyerekek.de la Pastorát az indiók ugyanarra a célra és ugyanolyan szertartásos keretek között használják. Teodosio és Pedro a megbeszélt időben jelent meg az öszvérekkel a barakk előtt. amelyek a kávépolitika területén merültek fel. Maria Sabinánál. Azonban tavaly júniusban meggyilkolták. A Gordon Wasson és feleségem által átélt hojas miatti kábulat nem volt mély. és azonnal késznek mutatkozott a tablettákkal „szolgálni”.

Don Aurelio. Maria Sabina időről időre egy-egy darab kopált dobott az edényben izzó szénre. Apolonia minden alkalommal a melléhez emelte gyerekét. vagyis az ajtót eltorlaszoltuk az egyetlen ággyal. oda már megérkezett Maria Sabina és hatalmas kísérete. félszemű férfi fekete-fehér mintázatú köpenybe öltözve. Ott volt két csinos lánya.megcsonkítva találták meg. A szobát lezártuk. amitől kicsivel elviselhetőbb lett a túlzsúfolt szoba nehéz levegője. Állítólag az ital különösen hatásos. nagyhatalmú. két gyakornok curandera. Sétánk során betértünk a dómba is.0 mg szintetikus pszilocibint tartalmazó tabletták voltak. Aurora egy párat kapott. Addig az egész társaság a földön lefektetett háncsmatracokon aludt. Minden előkészület és az ezt követő szertartás is nagyon hasonló volt ahhoz. Az ugyancsak curanderaként fellépő Apolonia lányának és Don Aurelionak ugyanekkora adagot osztott ki. ahogy a 92 . amint az kiabálni kezdett. Szerettem volna bepótolni az ezzel a droggal szerzett tapasztalatot.) Amikor eljött az idő. Gordon szintén. A gombaceremónia Amikor este visszatértünk Herlinda házába. Apolonia és Aurora. hogy a teonanacatl élvezete előtt chocolatl italt szokás inni. ahonnan gregorián kórus hangja hallatszott ki. A levet tartalmazó poharat ugyancsak megfüstölte és megáldotta Maria Sabina és Don Aurelio. egy körülbelül tíz éves kislány készített italt öt pár friss hojas de la Pastora levél levéből. Gordon barátja még korábbi utazások idejéből. míg feleségem és Irmgard csak egy-egy tablettát vett be. amelyben azt írják. Később megjelent az öreg curandero. Ő maga két párat vett be. ahol a szertartás zajlott. valamint egy unokahúg. hogy egy tablettában két pár gomba szelleme van bezárva. ami húsz milligramm pszilocibinnek felel meg. ha azt egy ártatlan gyermek készíti el. Csak a hátsó kertbe vezető vészkijárat maradt nyitva a sürgető szükség esetére. Már éjfél felé járt. (Egyenként 5. meghívott minket egy pohárka tequilára a sekrestyébe. vagy éberen várta az előtte álló eseményeket. A tolmácsként ismét jelenlévő Herlinda segítségével elmagyaráztam a curanderának. amikor elkezdődött a szertartás. ráadásul mindenki hozott magával néhány gyereket. amit San José Tenangóban kihagytam. majd átnyújtották nekem. Maria Sabina ünnepélyes megfüstölés után párosával kiosztotta a tablettákat a jelenlévő felnőtteknek. A sötétség beállta után mindannyian bementünk abba a szobába. Az idős Aragon atya. A verandán kakaót és édes süteményeket szolgáltak fel. Eszembe jutott az a régi krónikában szereplő beszámoló. Nekem Maria Sabina irányítása mellett az egyik gyermek.

Mire visszaért New Yorkba. amikor a gyarmati időkből származó templomokat látogattunk. hogy a fiatal nők kábulatban átélt vallásos élménye szexuális. Ugyanolyan jó hírt kapott. A feleségemre nagy benyomást tett egy bizonyos furcsa vonalmintázat. 1970) című könyvében így ír arról. A helyzetet megvitattam a mellettem fekvő Gordonnal. hogy a tablettákból hiányzik a gombák szelleme. Csakhogy mire megyünk a tudományos magyarázattal egy ilyen helyzetben? Úgy döntöttünk. A két curandera és a curandero még egy-egy pár tablettát kapott. Fél óra sem telt el. és lányai és Don Aurelio is nyugtalanná vált. Anita. hogy magyarázkodás helyett cselekszünk.kábulatban 93 . érzéki benyomásokkal párosul. Én a hojas hatására egy ideig felfokozott érzékenységet és intenzív megélést tapasztaltam. mint Consuelától. amikor a curandera valamit mormolni kezdett. ami persze nem bizonyíték arra. Számunkra egyértelmű volt. Irmgard és Gordon az idegenszerű. Körülbelül tíz perc múlva a tabletták szelleme is elkezdte éreztetni hatását. Így már összesen fejenként 30 mg pszilocibint vettek be. Ez a Mexikóvárosba vezető visszaúton történt. Sötétben vártuk a hatást a drogok kiosztása és az „oltárasztalon” álló gyertya eloltása után. hogy a közép-amerikai indián művészetet esetleg befolyásolhatták a pszilocibin-kábulat látomásai: „Az indián művészet régi és új termékeit elfogulatlanul szemlélőt már egyetlen művészettörténeti összehasonlítás is meggyőzheti… a képek.tanácskérés zajlott le Consuela Garcia curanderánál San José Tenangóban. hogy mi történik. formák és színek egyezéséről a pszilocibin#8209. Don Aurelio pedig mély basszusban válaszolt. Apolonia és Aurora hevesen izgatott lihegéséből arra következtettünk. Ezek azért különösen érdemesek a figyelemre és fontosak kultúrtörténeti szempontból. mert az építkezés során segítő indián kézművesek és művészek indián stíluselemeket csempésztek a munkába. Maria Sabina azt mondta. Megdöbbent és meghatódott. hogy a két curandera valóban jóstehetséggel bírna. Gordon ismét a lánya és az unokája sorsa felől érdeklődött. További tablettákat osztottunk ki. A szertartás közepe táján Maria Sabina megkérdezte. míg a gombák szétrágásakor már a száj nyálkahártyáin keresztül felszívódik a hatóanyag egy része. Herlinda lefordította és elmagyarázta. hogy a hatóanyag felszívódása a tablettákból lassúbb. amit azonban nem kísértek hallucinációk. milyen ügyben jöttünk. az anya és gyermeke valóban jól volt. ami aztán a hajnali pirkadatig tartott. Maria Sabina imájára és énekére a lányai áhítatosan. misztikus környezet által meghatározott eufórikus révületet élt át. amikor pontosan ugyanezt a képet látta viszont az oltár fölötti gazdag díszítésben egy régi templomban Puebla mellett. azoknak ugyanis előbb fel kell oldódniuk a gyomorban. Klaus Thomas Die künstlich gesteuerte Seele (Stuttgart.

Ezt a veszteséget csak többé-kevésbé ellensúlyozza az. További hátrányos következmény volt az. és mindennek semmi eredménye nem lenne. amit kifejeztek különböző bosszúálló cselekmények. ami teljesen tönkretette a település eredeti jellegét. nincs különbség. Búcsúajándékként kis fiolányi pszilocibin tablettát adtam Maria Sabinának. Honfitársainak egy része is így vélekedett.látottakkal. nem egy bűnöző volt közöttük. A gombakultusz profanizációja nem állt meg a tudományos feltárásnál. a curandera úgy nyilatkozott. Ezek a megállapítások és meggondolások igazak a legtöbb néprajzi kutatásra. Hogyan értékeljük a javasasszony Maria Sabina viselkedését. hogy így akkor is tud konzultációt tartani. mégis felbecsülhetetlen mennyiségű élményt és benyomást 94 .” Az általam a szárított Psilocybe mexicana gomba bevétele után látott képek mexikói karaktere és Li Gelpke pszilocibin#8209. A varázsgombákról szóló publikációk a hippik és kábítószerfüggők valóságos invázióját indította el mazaték földön. Az eredmény egy értékes hatóanyag. hogy igazi idegenforgalom alakult ki Huautla de Jimenezben. a pszilocibin lett. hogy állítólag felgyújtották a házát. Más szempontból a curandera viselkedését a szent szokások profanizációjának vagy akár elárulásának is tekinthetjük. Ha a kutatók és tudósok bárhol megtalálják és feltárják a láthatóan egyre fogyatkozó régi szokások maradékait. aki az idegen. Herlindának. Huautla de Jimenezből először nyaktörő kamionúton indultunk vissza egy helyenként részben összeomlott úton át Teotitlanba. expedíciónk kiindulópontjáig. Amikor pirkadatkor elköszöntünk Maria Sabinától és családjától. ahonnan már kényelmes autóút vezetett Mexikóvárosig. amit ezek a titkos praktikák rejtettek. Ez a legkompetensebb szempontból adott megerősítést arra nézve. úgy azonnal elvész azok eredetisége. illetve lehetővé tette a szent gombák tudományos botanikai és kémiai vizsgálatát. és megengedte a szent gomba megkóstolását? Mindenképpen nagy érdem. a fehér ember előtt megnyitotta a szent szertartást. amikor nem terem gomba. hogy a szintetikus pszilocibin azonos a természetes anyaggal. mint a gombáknak. Az örömtől ragyogva magyarázta tolmácsnőnknek. Sokan közülük rosszul viselkedtek. E segítség nélkül talán — sőt igen valószínűen — nyomtalanul eltűnt volna az egyre terjedő nyugati civilizációban az az ősi tudás és tapasztalat. hogy a tablettáknak ugyanaz az ereje.kábulatban készült rajza is utal erre az összefüggésre. hogy ezzel kaput nyitott a mexikói gombakultusz mai formájának kutatása előtt. ha a kutatás eredménye maradandó kulturális hozadékkal jár. többek között az is. A kaland során bár vesztettem néhány kilót a súlyomból.

és olyan találkozásokat mutatok be. Ez már jóval az LSD felfedezése előtt és azelőtt bekövetkezett. A következő oldalakon kissé kilépek a természettudós tartózkodó szerepéből. amelyek közvetlenül vonatkoznak saját személyes életünkre. hogy a hallucinogén drogok kapcsán személyes kapcsolatba kerültem volna a szerzővel. a véletlenről. hogy érdekes és fontos kortársaimmal hozott kapcsolatba. hogy a növény a zsályafélék neméhez tartozó. Jativa végezte el a cambridge-i Harvard Egyetem Botanikai Intézetében. amik szakmai tevékenységemmel függenek össze. amiket az általam felfedezett anyagok vetettek fel. A felszín pontos leírásában és a mélység a felszín mögötti ragyogásában mindenhol 95 . ugyanis a Mexikóból magunkkal hozott és alkohollal konzervált lé az önkísérletekben már nem mutatott hatást. nem utolsó sorban amiatt. Megragad Jünger prózájának szépsége és varázslata — a virágok és álmok. a magányos séták. a színekről és más témákról szóló gondolatok. Ebből kiderült. és persze a személyiségemre is. 11. A Ska Maria Pastora varázsnövény problémája még megoldásra vár. és segítettek leküzdeni azokat a problémákat. ami a hatóanyagok kémiai természetét illeti. hogy annak hatása volt az életemre. a szerencséről. A növény pszichikailag hatásos összetevője valószínűleg nem túl ellenálló anyag. Ezek közül már megemlítettem néhányat: Timothy Learyt. Már negyven éve újra és újra előveszem Jünger Das abenteuerliche Herz című könyvének első és második változatát. amit a szerzők Salvia divinorumnak neveztek el. Első kapcsolatom Ernst Jüngerrel A „sugárzás” szó fejezi ki legjobban azt. anyagi aspektusa. amelyek nekem személyesen nagyon sokat jelentettek. mert benne a dolgok felszíne. A hojas de la Pastora magunkkal hozott növénymintáinak botanikai elemzését Carl Epling és Carlos D. Szemléletmódján keresztül az egész világ új. ragyogó fényt kapott számomra. Ugyanakkor a munka jellegéből adódik. A varázs-zsálya préselt levének kémiai elemzése sikertelen volt a bázeli laboratóriumban. ugyanakkor mélysége és szellemi lényege egyszerre jelenik meg. ahogy Ernst Jünger irodalmi munkássága és személyisége hatott rám.szereztem. Ernst Jünger sugárzása Könyvemben eddig főként tudományos munkámmal foglalkoztam és azokkal a dolgokkal. addig le nem írt fajta. Rudolf Gelpkét vagy Gordon Wassont.

megjelenik a teremtés csodája és az egyes emberben rejtőző egyszeri és örök valóság. mert benne a zsarnok alakja és a háború. Levelezésünk során Ernst Jünger az LSD-vel kapcsolatos munkám iránt is érdeklődött. Sajnos ez az örömöm meghiúsult. röviddel a második világháború kitörése előtt jelent meg. hogy Ön valóban olyan területekre lépett. hanem azért is jelentős. 1947. Küldeménye az Egy angol ópiumevő vallomásaival[17] együtt érkezett. aminek új 96 . mézzel folyó országból. aki így felnyitotta volna a szememet. Az Auf den Marmorklippen nemcsak a német próza mesterdarabja. …térjünk át az Ön új fantasztikumáról szóló két mellékletre. március 3. amire viszont a következő választ küldte. ahol az „aranyló zümmögésről” ír… Az itt említett könyv 1939-ben. Bottmingen. aki Öntől évek óta gazdag ajándékokat kap. március 29. mivel Bernben elutasították a külföldre szállítás iránti kérelmemet. A küldeményt igazából nem üzenetnek szántam egy tejjel. Igen tisztelt Jünger Úr. amiről egy barátjától értesült. jóslatként jelenik meg. most szerettem volna Önt a mai születésnapján egy üvegnyi mézzel megajándékozni. 1948. Úgy tűnik. Nincs még egy olyan költő. Olyan emberként. Levelező kapcsolatom Ernst Jüngerrel eredetileg szintén nem a drogok kapcsán jött létre. amíg magam is érdeklődni kezdtem ez iránt a téma iránt — nevezetesen az LSD pszichikai hatásainak felfedezése után. hanem hálás olvasójaként egyszer a születésnapjára írtam neki. ahol számos titok csábít. A Das abenteuerliche Herz című mű a drogokról is szól. Sok évnek kellett eltelnie. az átbombázott éjszakák borzalma költői látomásként. hanem sokkal inkább szerettem volna utalni Auf den Marmorklippen című könyvében olvasható csodálatos mondatokra. Erre elküldtem neki az erre vonatkozó publikációkat. Kirchhorst.

amiket itt megpróbálok leírni. Ezzel szemben a földrajzi leíráshoz tiszta tudatra van szükség. hogy Heliopolis című. Ezzel szemben maga a koncepció jelentős. az az orvosnak a gyógyítás. Ami engem leginkább foglalkoztatott. amiket egy helyéről soha el nem mozduló ember tesz. amelyekből talán az érzékeink szövődnek. Az itt előforduló drogkutatóról ezt írta nekem: „…A földrajzi és metafizikus világokba tett kirándulások sorában. melyek során előbb vagy utóbb mindenki veszélyes vizekre téved. hogy szétrombolja a fény és árnyék finom hálózatát. az ezen anyagok viszonya volt az alkotás folyamatával. amit Maupassant írt az éterről. Ami a tanulmányaimat illeti. A kávénál azt veszem észre. ha néhányszor átlép a tapétán. míg a kávé energetikum — éppen ezért a tea összehasonlíthatatlanul nagyobb múzsai ranggal bír. a jövő 97 . hogy a belső glóbusz e Kolumbusza jó véget érjen — mérgezésben hal meg. Ezért számára is üdvös. hogy az ember új tájakat és szigetcsoportokat fedez fel. amit a hadseregek a vadászpilótáknak és más harcosoknak is adtak. hogy a drogokat használja közlekedési eszközként. és hogy a tudat gyengül. ami roppant kellemes. Különben lázas állapotban is úgy éreztem. hogy az alkotó munkához éber tudatra van szükség. Persze nem hagyhatom. akkor éppen írás alatt lévő regényében szerepel egy okfejtés a drogokról. a mi korunkban sokkal kisebb a hajlandóság a fantasztikumok. és csak örülhet. ha ép bőrrel megússza. amit aztán elégettem.” A rákövetkező évben megjelenő könyv alcíme Rückblick auf eine Stadt[19]. aki a bejárható tengerek szigetcsoportjain úgy jut túl. de sokszor mániás állapotokhoz. ami egy-egy mondat leírásakor felmerül. volt azokról egy kéziratom. szerepelnek olyanok is. új zenét. A szerző azt írja. és az ember olyan benyomásokat szerez. Ami a művésznek az alkotás. és belép azokra a területekre.fordítása nemrégiben jelent meg. Ezzel szemben a tea hatása alatt a gondolatok hitelesen sorakoznak elő. a termékeny kételyt. ha a drogok nyűge alatt van. hogy éppen a Das abenteuerliche Herz olvasása ihlette a fordításra. Az ember keresztülrohan a gátlásain. ami egészen egyértelmű lesz majd. Nézetem szerint a tea fantasztikum. Az volt azonban a tapasztalatom. Kivonatokat közlök a hajónaplójából. Egyébként azt hiszem. Olyan kísérletek ezek. Kirándulásaim a hasisnál értek véget. mint inkább az energetikumok iránt — ide tartozik a Pervitin. ha megjelenik a Zollstation[18]. keleties zsarnokoskodáshoz vezetett… Nem sokkal ezután Ernst Jünger egyik leveléből megtudtam. Az ilyen benyomásokhoz sorolom azt a szép tanulmányt is. amelyek egyébként nyilván nem lehetségesek. Ami engem illet. Avis au lecteur. én már rég túl vagyok a praktikus tanulmányozáson.

és ahol a démoni technokraták és a konzervatív erők között folyik a hatalomért vívott harc. T. füveskönyvek.városára pillant vissza. illetve a Menny és pokolban[20] számolt be. század nagy lázítói álltak: de Quincey. recept. Poe és Baudelaire. hogy az LSD hatásait nem orvosi keretek között. ahol a jelen technikai berendezései és fegyverei a mágikus tartományban fejlődtek tovább. Antonio Peri elsősorban „régi gyógyszerkönyvekre. 98 . De voltak régebbi nyomatok is. amik 1582-ben jelentek meg Bázelben…” Gyűjteménye egyik részében úgy tűnt. Hoffmann. hogy Aldous Huxley hasonló kérdésföltevés mellett elkezdett volna meszkalinnal kísérletezni. ahogy mások pillangót vadásznak hálóval. sőt naplót vezetett kirándulásairól. Az évek során hatalmas ismereteket szerzett. amíg a drogok hatása be nem állt… Az agya univerzumába tett felfedező utakat…” A helytartó zsoldosai által Antonio Peri elfogásakor kifosztott könyvtár középpontjában „…a XIX. Vasárnap és ünnepnapokon nem utazott a szigetekre. Aztán persze ott volt Wierus nagy fóliánsa a De Praestigiis Daemonum és Weckerus diák oly különös tanulmányai. Azt mondta. mint Albertus Magnus. E. és egy alkotó ember kapcsán vizsgáljuk meg. Bezárkózott a szobájába. Ez jóval azelőtt történt. Antonio szerette ezeket olvasgatni. és nem látogatta a kiméréseket a Pagos mentén. és az álom birodalmába kirándult. „…Álmokat fogott magának éppen úgy. Antonio Peri alakjában formázza meg Jünger az említett kábítószeres felfedezőt. vagyis 1951 februárjának elején következett el a nagy kaland: LSD-utazást tettünk Ernst Jüngerrel. és mintha folyóiratokban és évkönyvekben vadászott volna a vegyületek után. részben költők és mágusok munkáiból állt. amivel e világ termeibe és barlangjaiba belépett. Mivel akkoriban még csak pszichiátriai problémafelvetésekkel kapcsolatos LSD-kísérletekről születtek beszámolók. különösen érdekesnek találtam ezt a kísérletet. Raimundus Lullus és Agrippa ab Nettesheym. a fekete mágiáról szóló írások és démonológiák a középkorból. A drog volt az a kulcs. amiről aztán két könyvében. Az érzékelés kapuiban. A. aki Heliopolis óvárosában lakik. Olyan nevektől. mivel lehetőség támadt arra. Az első próba Két évvel később. Szobájához kicsiny könyvtár is tartozott. ami részben füveskönyvekből és orvosi tanulmányokból. Ott volt többek között egy heidelbergi pszichológus régi kötete a meszkálrügy kivonatáról és Hoffmann-Bottmingen egyik írása az anyarozs fantasztikumáról…” Még a Heliopolis megjelenésének évében személyesen is megismerkedtem a szerzővel.és orvosságos könyvekre fordította figyelmét. a tapéta anyagába van szőve minden ország és minden ismeretlen sziget.

05 milligrammot. hogy vegyen részt a kalandunkon. megszabadultak a múlttól és jövőtől és boldogan élvezték a teljes „itt és most” létet. Az izzó peremről kék csík emelkedett fel. Moltner ezt először csodálattal. Jünger orientális képek színpompáját élvezte. ami a drogbódulat mélyebb tapasztalataival foglalkozik: „…Schwarzenberg füstölőt gyújtott. ami karcsú szárként emelkedett. E tényt ismerte félre Ernst Jünger. Heribert Konzett orvos. én Észak-Afrikában utaztam berber törzsekkel. csak 0. Az utazás délelőtt tízkor kezdődött akkori házunk nappalijában Bottmingenben. nagyobb dózis LSD-vel végzett próbálkozások után felülvizsgálta ezen nézetét. majd elbűvölve nézte. Kirándulásunkra a tapasztalás közös és párhuzamos volta volt jellemző. Túl alacsony dózist választottunk. ami mély örömmel töltött el minket. az első kísérlethez az óvatosság kedvéért alacsony dózist választottunk. hogy milyen lesz a reakciója egy olyan erősen érzékeny embernek. Didergő utazókként csavartuk magunkat takarókba a leszálláshoz. Ahogy a bódulat mélyebbé vált. aki nagyobb adag meszkalinnal már mélyebb területekre is eljutott. és így nyilatkozott: „A meszkalin tigrisével összehasonlítva az Ön LSD-je házimacska. Az induló szakasz az esztétikai tapasztalás intenzívebbé válásával kezdődött. amíg mi csukott szemmel hevertünk a fotelben.és farmakológus professzort. de az nem nyílt ki előttünk. A vöröseslila rózsák soha nem látott fénnyel ragyogtak. A most Buddha-szerűen megvilágosultnak tűnő Konzett vonásai valahogy időtlennek látszottak. A füstölővel tapasztalt és fentebb leírt jelenetet Jünger feldolgozta Besuch auf Godenholm című elbeszélésében. Mozart fuvolára és hárfára írt koncertje mennyei zenének tűnt a maga földöntúli szépségében. majd finom koronává ágazott szét. Ez az erő fedte fel az illatos füst játékait. Mindhárman megközelítettük a misztikus léttapasztalás kapuját. ahol bőségesen került burgundi bor is. és jelentőségteljessé vált a csillogásuk. Közös döbbenettel bámultuk a japán füstölőből a gondolatok könnyedségével felszálló füstgomolyagokat. Olyan volt.” Későbbi. ahogy azt néha megtette a levegő megtisztítására. fantasztikus álomképek jelentek meg. mintha saját képzelete szülte volna — sápadt 99 . színes karavánokat és buja oázisokat láttam.Az esetleg szükséges orvosi segítség biztosítására megkértem barátomat. A módosult tudatállapotból történő visszatérés erős hidegérzettel párosult. A megszokott létezésbe történő visszatérést jóféle vacsorával ünnepeltük. mint Ernst Jünger. Így a kísérlet nem is vitt minket túlságosan mélyre. és a beszélgetés elnémult. mintha szemeibe új erő költözött volna. Mivel nem láthattuk előre.

A csodálatos virág sugarai és hálózatai új szintekre. Moltnerből a meglepetés kiáltása szakadt fel. hogy világosan megmutatta magát. Figyelemreméltó. a légyölő galócával és a hasissal is. Most egy fuvallat érte el a látomást. Bázel közelében vagy Bündnerlandban. Milliónyi molekula hajolt meg a harmónia előtt. és 100 . ami valaha is ilyen varázslattal érintette volna meg…” Az ilyen esztétikai tartományba tartozó élmény tipikus az LSD-utazás korai szakaszában. amik ma nem tartoznak a „narkotikumok” fogalmába. értékes monográfiáját. mennyire egyszerű és lenyűgöző volt mindez. Nincs istennő. felkavarta. az anyag oly finom és annyira súlytalan volt. aki merészebben és szabadabban tudná megmutatni magát a beavatottaknak. Arra a szakaszra jellemző ez. A tér sokfélesége lepleződött le ebben a szövetben. amelyek ijesztően nagy számban váltak fonalakká. majd csúsztak ismét szét a magasban. főként ami a drogok történetét illeti. Drogokról szóló írásokat csereberéltünk. amiket Bibra több mint száz évvel ezelőtt állapított meg. első osztályú forrás. A számok. mintha képzeletbeli érméket rakott volna egymásra oszlopszerűen. Beszélgetéseinkben és levelezésünkben központi témává váltak a drogok és a velük összefüggő problémák. ezekben az idegszálakban. Ez a könyv a drogirodalom úttörő és mértékadó munkája.vízililiomok szövete a mélyben. amelyek alig mozdulnak az ár hullámverésétől. A piramisok a maguk súlyosságával nem érhettek a megnyilatkozás nyomába. Ernst Freiherr von Bibra 1855-ben Nürnbergben kinyomtatott Die Narkotischen Genußmittel und der Mensch című ritka. ahová Ravensburgból költözött. ahogy azt itt a kék füstgomolyag megfigyelésének példája bemutatja. Ugyanígy foglalkozik a kokával. mint a kávé. méretek és súlyok kiléptek az anyagból. és az akkorihoz hasonlóan ma is aktuális néhány olyan általános megfigyelés a drogokról. Pitagoraszi ragyogás volt… Nem volt még színjáték. mint egy táncosnő. Ledobták a ruhájukat. A következő évek során alkalmanként meglátogattam Ernst Jüngert Wilflingenben. de eleinte nem szántuk el magunkat újabb gyakorlati kísérletre. A közös LSD-élmény szorosabbá tette kapcsolatunkat. hanem olyanokat is. mielőtt bekövetkezne a tudat mélyebb módosulása. ami tengelye körül ügyesen megfordult. a dohány vagy a khat. vagy Svájcban. Bibra a „narkotikus élvezeti szerek” fogalma alatt nemcsak olyan anyagokat foglal össze. gyűrűkbe csavarta. Bottmingenben találkoztunk nálam. A jelenségben az idő dolgozott — barázdálta. A törvények már nem a jelenség fátyla mögött hatottak. mint az ópium vagy a csattanómaszlag. új mezőkre lebegtek. Például Jünger átengedte a drogkönyvtáram részére Dr.

aki mértéktelen fogyasztással ásta alá egészségét. Így történt 1955 szeptemberében kelt egyik levelemben is: „…Múlt héten érkezett meg az első 200 gramm abból az új növényből. P. aki túl sok hasist fogyaszt és őrjöngve járja az utcákat. akik étkezés után mérsékelt adaggal néhány vidám és boldog órát töltenek el. nem válnak dühöngővé. azokkal szemben. és minden szembejövőt megtámad. hogy harcba indultak volna a caribe törzs ellen. ahogy arról már Alexander von Humboldt is beszámol (Reise nach den Aequinoctial-Gegenden des Neuen Kontinents. amit niopónak. akik a szer miatt a harc előtt saját magukat is megsebezvén véreztek. aminek vizsgálatával foglalkozni szeretnék. és vad tombolással rohantak a harcba. használata még ma is elterjedt. és nem tartanák vissza vagy kötöznék le őket. Gumilla. monográfiájában (El Orinoco Ilustrado. és dühöngve a fegyvereik után kaptak. Az indiánok ezt a port szippantják fel egy üreges. Ha egyszer niopo-ülést tartanánk.amikről így ír: „…Elenyésző arányt képvisel az az ember. sőt akár az éhhaláltól is megmenekülnek. huszonnegyedik fejezet). mint az otomacók. yupának. akik a koka segítségével a legnehezebb erőfeszítésekkel is meg tudnak küzdeni. semmiképpen nem szabad elküldeni az asszonyainkat otthonról. majd összekeverik égetett csigaházak lisztjével.« Kíváncsi vagyok. mert néhány iszákos képtelen célt és mértéket tartani…” Jüngert rendszeresen tájékoztattam a drogok területén előforduló aktualitásokról és szórakoztató jelenségekről. amit az Orinoco mentén élő indiánok ajzó hatású drogként használnak. Egy mimózafajta (Piptadenia peregrina Benth. ugyanis korábban vad háborúk dúltak ezen törzsek között… A szer teljesen elvette az eszüket. nopónak vagy cojobának neveznek. S. Tehát ők jóval többen vannak. hogy alkalmasint minket is lekötözhessenek…” A drog kémiai elemzése során az anyarozs-alkaloidokhoz és a pszilocibinhez hasonlóan 101 . hogy a niopo milyen hatással lenne ránk. ahogy azt a tavasz eleji álmodáskor tettük (egy 1951 februárjában tartott LSD-utazásra célzok). mint az a néhány coquero. Főleg az otomaco indiánok harcias törzse használja ezt a drogot. nyolcadik könyv. Ugyanígy hamis alakoskodás lenne átkoznunk Noé gondűző kupáját csak azért. Ha az asszonyaik nem lennének oly ügyesek.) magjairól van szó. akik szintén szívnak yupát. J. Micsoda szörnyűséges bűn… Más jóságos és szelídebb törzsek. megerjesztik. vagy azokkal szemben. akkor minden nap rettenetes pusztítást végeznének. villa alakú madárcsont segítségével. 1741) ezt olvashatjuk: »Az otomacók azelőtt szívták a port. J. A magokat megőrlik.

biológiai és pszichikai rétegeiben lejátszódik — vagy másként fogalmazva. sőt ellenkezőleg a valóság további homlokzatainak megélése és ismerete azt csak még valósabbá teszi számunkra. hogy lényünk belső magja valóban érinthetetlen-e. hogy az anyag ezen drogok formájában rendelkezik-e olyan potenciállal. december 16. fizikai-kémiai. amelyek mentén az anyag mélységei és a szellemmel való rokonsága különösen nyilvánvalóvá válik. 1961. Gondolkodásom arra a kérdésre vonatkozik. Nyilván semmi kivetnivaló nincs ezekben az anyagokban. vajon az ilyenfajta drogok használata. hogy a mágikus drogok hatása olyan határterületen következik be. amíg bármilyen eszköz vagy módszer használata mellett a tapasztalásunk csak a valóság egy további új aspektusát mutatja meg. nem jelentik-e már a határok megengedhetetlen átlépését. ami a személyiség szellemi központját. mindaddig. amiket azonban a szakirodalom már leírt. kémiai-farmakológiai feldolgozása mellett nagy kedvem lenne személyesen is mélyebben kutatni ezek mágikus drogként történő használatát más területeken… Másrészről be kell valljam. 102 . vagy pedig a szemlélő maga. hogy valami olyan változik meg. A fent leírt fantasztikus hatás úgy tűnik. így a Sandoz-laboratórium nem foglalkozott további vizsgálatokkal. Ezt Goethe ismert szavainak átfogalmazásával így fejezhetnénk ki: Ha nem volna nap-lényegű a szem. aminek véleményem szerint örökre érintetlennek kellene maradnia. csak a konkrétan felszívott por formájában történő használat esetén következik be. A drogprobléma A drogproblémák további kérdéseivel foglalkoztunk az alább idézett levélváltásban is: Bottmingen. hogy a vita tárgyát képező. amelyek ennyire mély hatással vannak. „Egyrészről a hallucinogén hatóanyagok természettudományos. Azonban felmerül a kérdés. a selbstet támadhatja. ahol az anyag és a szellem egymásba folyik — tehát ezek a mágikus anyagok maguk is törésvonalak az anyagi világ végtelen birodalmában. a lényének magja szenved-e változást. ami anyagi.az indolalkaloidok csoportjába tartozó hatóanyagok izolálására jutottunk. és valószínűleg az érintett indián törzsek pszichés karakterével is összefügg. Ez utóbbi azt jelentené. hogy nagyon foglalkoztat az az alapvető kérdés. Ez utóbbit úgy magyarázhatnánk. nagyon mély hatású drogok vajon valóban csak további ablakot nyitnak-e az érzékeink és tapasztalásunk előtt. tehát az olyan anyagok. és nem sérülhet-e azáltal.

Az olyan erősen aktív pszichotróp hatóanyagok. úgy szellemünk is befolyásolhatja és formálhatja anyagi szervezetünket. Hiszen az atomenergia használata során is az ilyen megengedhetetlen határátlépés kérdése merül fel. A szulákféléket egyébként mindig 103 . mint az LSD vagy a pszilocibin kémiai felépítésükben nagyon közeli rokonságot mutatnak azokkal a szervezetben természetesen előforduló anyagokkal. az valószínűleg éppoly kevésbé lesz valaha is eldönthető. Elképzelhető tehát. világnézetét és cselekedeteit. ahol az anyag energiává való átalakulása érhető tetten. hogy ugyanolyan mértékben. hogy gondolataink és érzéseink a szervezetünkben anyagokat keletkeztetnek vagy engednek szabadon. A hallucinogén anyagok alkalmazásában rejlő alapvető veszélyekkel kapcsolatos bizonytalanságom ellenére folytattam a mexikói varázsszulák aktív hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálataimat. mint például az adrenalint.Hogyan érnék el a nap fényei? Ha isteni erő az anyagban nincsen. amikről egyszer már röviden írtam Önnek. hogy a tyúk volt-e előbb vagy a tojás. A szulákféle magjaiban — amit a régi aztékok ololiuquinek neveztek — lizergsav-származékokat találtunk. amelyeket a központi idegrendszerben megtalálhatunk. ami megváltoztathatja és meghatározhatja a személyiség jellegét. Hogy melyik áll az első helyen. és amelyeknek fontos szerep jut a központi idegrendszer szabályozásában. Sorsunkat formálhatja egy nyomokban jelenlévő olyan anyag. A szellemet hogyan szédítheti?[21] Olyan törésvonalaknak felelne ez meg. amelyek kémiai szempontból az LSD egész közeli rokonai. Szinte hihetetlen felfedezés volt. Feltételezhetjük tehát. Ezek a biokémiai gondolatok vezethettek ahhoz a mondathoz. hogy az anyagcsere valamilyen zavara nyomán a normális neurotranszmitterek helyett az LSD-hez vagy a pszilocibinhez hasonló jellegű vegyület keletkezik. ahogy szellemi létünket befolyásolhatják és formálhatják a bennünk zajló kémiai folyamatok. melynek keletkezéséről vagy keletkezésének hiányáról akaratunkkal nem rendelkezhetünk. A legmagasabb szintű szellemi funkciók egy valamilyen anyag nyomaival történő befolyásolhatóságából következő további nyugtalanító gondolat a szabad akaratra vonatkozik. amit Gottfried Benn Provoziertes Leben című esszéjében idéz: Isten anyag. mint amit a radioaktív anyagok jelentenek az elemek periódusos rendszerében. mint az a kérdés. amelyek ismét csak meghatározzák az idegrendszer funkcióit. Isten egy drog! Fordítva viszont bizonyított.

Mindenesetre fordítok egyet a dolgon. hogy ott milyen nagy szerepet játszik a szulák a virágok szerelmesei körében. mind pedig a biológia területén olyan módszereket kezdünk kidolgozni. Ezek voltak az első növények. amikor… „A teknőmet meglepte egy hajnalka kelyhe. így hát vizet kértem. míg Japánban a szellem oldaláról. a növények. hanem egy határvonalon… Az Ön által említett kockázatot alaposan mérlegelni kell. Kék és piros kelyheik első gyerekkori emlékeim közé tartoznak. hanem olyanok is. ami evolúciós hatással van a típusokra. hol ott jelenik meg. amelyeket már nem foghatunk fel fejődésnek a szokásos értelemben. Mulandó pompája gazdag ihletforrása a japán képzeletnek. és valószínűleg az An der Zeitmauer átnézésekor fogok foglalkozni vele. A sugárzás hatásával összehasonlítva a varázsdrogok hatása hitelesebb és kevésbé 104 . aki egy reggelen a szomszéd házba ment vizet hozni. Ugyanakkor a kockázat létezésünk egész vonalán jelen van. T. hanem többek között az evolúció egyik következménye.” A szulák tehát mutatja az ember szellemi-testi létének kétirányú befolyásolhatóságát: Mexikóban vegyi úton. az atmoszféra és a bolygó felszíne mind egyszerre érintett. amiket át kell ugranunk. hogy mind a fizika. Az állatok.is különösen szerettem. A közös nevező hol itt. Suzuki egyik Zen és a japán kultúra témájú írásában olvastam. varázsnövényként hat. Nem egy szakasz pontjain lépünk túl. Suzuki többek között Chiyo költőnő (1702-1775) egy háromsorosát idézi. amiket gyerekkoromban saját kertecskémben magam is neveltem. és felvetem azt a sejtést. Ott hivatkozom arra. Az elméleteket és találmányokat eredményező tudomány tehát nem az ok. A radioaktivitás említésekor a törésvonal szót használja. a virágkelyhek szépségével ejt rabul. hogy a föld történelmében olyan új kor jött el. Átgondoltam annak központi kérdését. december 27-én így válaszolt: „…Hadd mondjak köszönetet december 16-án kelt részletes leveléért. hanem amelyek az evolúcióba avatkoznak be. az irodalomban és a képzőművészetben. ahol találhatunk valamit. Nemrégiben D. A törésvonalak nemcsak olyan helyek.” Erre Jünger 1961. és túlmutatnak a fajok fejlődésén.

a felépítés. valószínűleg azonban ez minden növényre igaz. hanem realitásról van szó. hiszen szükségképpen egy asztrológiai értelemben vett új házba történő átlépés része. amit Egyiptomból hozott magával. A legtöbbnél nem ismerjük a kulcsot. Wilflingenben. és a teogónia területéhez tartozik. Ezzel a felismeréssel eleinte megelégedhetünk. A régi krónikák leírják. az asztalon pompás tulipáncsokor. Gurdjieff[22] tudna erről mesélni. fehér cserépkályhával és stílbútorokkal berendezett. Röviddel naplemente előtt vettük be a szert — nem a gombákat.elnagyolt. Konzett tarkán hímzett mandarinruhában pompázott. Úgy tűnik. Ez a teológián is túlmutat. új isteneket és új humanitást hozott magával. A hétköznapokat a külsőségekben is le akartuk vetkőzni. Nem értek egyet Huxley gondolatával. Egyébként pedig kell. Itt pedig kevés kapcsolat is elég az utak és vezetékek kiépítéséhez. A falon régi francia metszetek lógtak. A bor már sokszor változott. Ezután sorsára hagyta a négy férfit. hanem minden tulajdonság jelentőssé válik…” Kísérlet pszilocibinnel A mágikus drogokról folytatott teoretikus értekezéseket gyakorlati kísérletek egészítették ki. sötétkék csíkos kaftánszerű köpeny volt. miszerint lehetőséget kéne biztosítani a tömegeknek a transzcendenciára. fejenként 20 mg pszilocibint. A megfelelő alkalom Jünger házában kínálkozott. hogy különleges erővel bír. Konzett és Gelpke is. hogy az aztékok a teonanacatl fogyasztása előtt csokoládét ittak. a szín. Ugyanakkor a bor úgy viszonyul az új anyagokhoz. amikor összehasonlítottuk az LSD-t a pszilocibinnel. és főként az elnevezésekkel kell óvatosnak lennünk. ha komolyan vesszük a dolgot. Hiszen nem vigasztaló fikciókról. Klasszikus módon vezet minket túl az emberi dimenzión. ez ugyanaz a növény. amit én évről évre nevelgetek a kertemben. Nem tudtam. Gelpke és én házikabátban voltunk. Nagyon köszönöm a kék hajnalkáról küldött szép képet. A gombaszimpóziumon részt vett már két említett barátom. Ezért aztán a ráhangolódás kedvéért Liselotte Jünger asszony is forró csokoládéval kínált minket. a Staufenberg kastély valamikori főerdészi lakában. Egy sötét famennyezetű. hogy legyen egy olyan centrális pont. Ez körülbelül kétharmada volt annak a 105 . Jüngeren hosszú. ahogy a klasszikus fizika a modernhez. hanem azok hatóanyagát. bő. Ezek közül egyet 1962 tavaszán rendeztünk. szolid szobában gyűltünk össze. Ezeket a dolgokat csak kis grémiumok előtt lehet kipróbálni. ahonnan kiindulva nemcsak a kémiai összetétel.

ahogy hatalmasra nőve föl-alá lépdel a szobában. hogy létezik teremtés. Konzett és Gelpke is már visszatért a földre. egy óriási. Rémülten próbáltam magam felszínen tartani. Emlékszem. Ez a teljes üresség azzal fenyegetett. miközben a társaim már elég mélyen jártak a dologban. ahogy a nagy varázsló folyamatosan. hidegek. akkor környezetem is értelmetlennek és kísértetiesnek tűnt. Végre lassan visszatértem a helyiségbe. Halálfélelem tört rám és végtelen vágy arra. konfrontáció egy halott világgal és az ürességgel. amikor a gomba anyaga végre hatni kezdett. vékony és rejtélyes. ahol én éppen csak nagy fáradsággal kezdtem talajt fogni. Annál csodálatosabb az a tény. és megkapaszkodom benne. amelyek boldog élményként maradtak meg emlékezetemben: ahogy a kora nyári szélben lágyan hullámzik a margarétamező. próbáltam éber maradni a külvilág iránt. Számomra a gomba világába történő ezen belépés vizsga volt. annál idegenebbé vált minden. Az alábbiakban 106 . Ezután Jüngert láttam. a kék liliomok a szőlőhegy fala fölött. világos csengő hangon szónokol Schopenhauerről. Élményeinkről egész reggelig folyt a beszélgetés. Mégis a semmivel való találkozás is nyereség. magas volt. az emberek világának valóságába. értelmetlenek és kihaltak voltak. Minél mélyebbre mentem a révületben. A halott fényben elnyúló városok félelmetesek. A kísérlet máshogy folyt le. hogy visszatérjek az élő teremtésbe. Visszatérésünket csodás vacsorával és Mozart zenéjével ünnepeltük. Az otthonos mezők ilyen könnyed képei helyett idegenszerű jelenetek merültek fel.nagyon erős dózisnak. de pompájuk halott. mire mindannyian a háziasszony által az emeleten megterített asztalhoz ültünk. Kantról. Abban a reményben érkeztem. Konzett a selyemfényű kabátban veszélyes kínai bohócnak tűnt. hogy a gomba hatása alatt sikerülni fog ismét életre hívni néhány pillanatképet a gyermekkoromból. amit a curandera Maria Sabina psilocybe gombák formájában általában magához vett. Ha kinyitottam a szemem és megpróbáltam a külvilágba kapaszkodni. hogy leránt az abszolút semmibe. Hegelről és Geáról. mint amire számítottam. nagyhatalmú mágus. Drogen und Rausch című könyvének Gombaszimpózium fejezetében leírja az utazással kapcsolatos élményeit. ahogy megragadom a fotelom mellett elhaladó Gelpke karját. és a környezetemre koncentráltam. Már elmúlt éjfél. Láttam. a rózsabokor a vihar utáni naplemente fényében. Gelpkét is ijesztőnek láttam. melyek egzotikusak voltak. Ernst Jünger 1970-ben megjelent Annäherungen. Egy óra multán még mindig nem éreztem semmilyen hatást. hogy ne csússzak le a sötét semmibe. kihalt városokon haladtam át. ahogy csukott szemmel bennük sétáltam. Félig bódultan süppedtem egyre mélyebbre. az ősanyácskáról. De ez csak rövid időkre sikerült. Saját magamat is idegennek éreztem. és mexikói jellegű.

Santa Lucia szajhája volt-e az. A bokákon és csuklókon lévő ezüstpántok csendülése már túl hangos. mint aki már biztos a beleegyezésemben. Ráadásul üveghangszerek zenebonája. a gyönyör és a veszély függönyei. és lendülés közben fennakadt a mellbimbókon. ragyogó csillogó függönyök — radioaktív káprázat. és tapintott még a retinám is — ott a fény változott érintéssé. Hétvége volt. csábító és izgató felszólítási: »Szép gyermekem. A fény sokszínű volt. mi folyik az istállókban. Aztán ajtók lesznek belőlük. Végigheveredtem a szófán és a fejemre húztam a takarót. a tavaszi csokor erősebben ragyogott. Újra és újra szerepet játszik az összeesküvések történetében… A gomba egyre inkább hatni kezdett. és a gyöngyökből a kiélesedett érzékek a legfinomabb hangok permetezését hallják meg. A seprű hangja fájdalmasan hasított a csendbe. lassan tekeregtek a lábtörlőkön. ez már nem volt természetes fény. csak átjött a függönyön. zörgés és kalapálás egyszerre véletlen esemény és egyben szimptomatikus is. Ki tudja. a föld alá vezető folyosók csatlakoznak. A kályhából sugárzó hőség ellenére szorongani és fázni kezdtem. milyen undok. néha egy-egy csikordulás.ebből közlök részletet: „Szokás szerint fél óra vagy egy kicsivel több telt el csendben. rámenősebben. indulj velem[23]« Hamarosan félbeszakadt. levágott lószőr és olcsó rózsaolaj szaga. Ezután következtek az első jelek: az asztalon lévő virágok ragyogni kezdtek. Salome táncolt. trágár vicc. amelyek lágyan ringatóztak ide-oda. Mindenem bőrré változott. A szél mozgatja őket. Hatalmas palota lehet ez Mauritániában. a vox humana. potyogás. gyere. fonalakká rendeződött. amiken álmában halad keresztül az ember. És mindenhol a függönyök. olyanok. odakint söpörték az utcát. Testükből törött szemüveg darabjai álltak ki. A kígyók nyálkásak. Mit meg nem tesz az ember a maga Jánosáért? — Az ördögbe is. kakukkhang. borostyánláncból szikrák fakadtak. mintha keleti bejáratok előtt lógó üveggyöngy-függönyök lennének. oki az ablakon kidugta a mellét? Akkor aztán vége volt a mókának. mintha alakot keresnének. mint valami betegséget előrejelző tünet. ahogy minden hétvégén. a csípők lendületével nyílnak és csukódnak. nem is tőlem származik. aztán újrakezdte erőszakosabban. A sarkokban árnyékok mozgolódtak. vér. Veríték. További piros és zöld szemű kígyók 107 . szinte élettelenek voltak. mint egy fátylat. dohány. A táncosnők övéről hullanak alá. nem jó hely. Ezután formák következtek — történelmi kollázsok. A táncteremhez mellékhelyiségek. Ez a kaparászás és söprés. és villámok csaptak ki belőlük.

tekeregtek elő a mennyezetből. Minden csupa ragyogás és suttogás, sziszegés és szikrázás, mint az apró sarlók a varázsló kezében. Aztán csend lett, majd elölről kezdődött halkabban, tolakodóbban. Máris a kezükben voltam. »Azonnal megértjük egymást.« A madame lépett ki a függöny mögül; dolga volt, elment mellettem anélkül, hogy rám figyelt volna. Láttam piros sarkú cipőjét. Vastag combját harisnyakötő szorította el középen, húsa rálógott. Ijesztő mellei, az Amazonas sötét deltája, papagájok, piranhák, féldrágakövek mindenütt. Most bement a konyhába — vagy van itt pince is? A csillogást és suttogást, sziszegést és ragyogást többé nem lehetett megkülönböztetni; olyan volt, mintha minden koncentrálódna, boldog ugrándozás, várakozással teli. Elviselhetetlenül melegem lett, ledobtam magamról a takarót. A szobában matt fény; a gyógyszertudós az ablaknál állt fehér mandarinkabátban, amit én nemrég még Rottweilben hordtam a karneválon. Az orientalista a cserépkályha mellett ült, lihegett, mintha rémálom gyötörné. Képben voltam: rohamom volt és mindjárt újra kezdődik. Az idő még nem telt el. Az anyácskát már máshogy is láttam. Ám a szenny is a föld része, az átváltozáshoz tartozik éppúgy, mint az arany. Ezzel meg kell békülnünk mindaddig, amíg csak a közelítés marad nekünk. Ezek földi gombák voltak. Több fény lakozik a sötét magban, ami a rozsból tör elő, és még több a pozsgások zöld levében, amelyek Mexikó izzó lejtőin teremnek… Az utazás félresiklott — talán még egyszer beszélnem kellene a gombával. Ám ekkor újra kezdődött a mormolás és suttogás, a villámlás és csillogás — a csali húzta maga után a halat. Ha egyszer már adott a motívum, akkor az megragad, mint a verkliben — az újabb löket, az újabb fordulat megismétli a dallamot. A játék nem tud túllépni a rossz események sorozatán. Nem tudom, hányszor ismétlődött mindez, és nem akarok találgatni sem. Vannak dolgok, amiket az ember szívesebben megtart magának. Akárhogy is, elmúlt éjfél… Felmentünk, az asztal már meg volt terítve. Az érzékek még élesek, nyitottak voltak: Az érzékelés kapui. A fény a kancsóban álló vörösborból áradt, a peremén rezgő habkoszorú izzott. Fuvolakoncertet hallottunk. A többiek sem voltak jobb bőrben: »Milyen jó megint emberek között lenni« — mondta Albert Hofmann…

108

Az orientalista viszont Szamarkandban járt, ahol Timur nyugszik nefrit koporsójában. Győzelmi menetben vonult végig a városokon, amelyek reggeli adománya a bevonuláskor egy szemekkel teli edény volt. Sokáig állt egy koponyákból rakott piramis előtt, ami az embereket volt hivatva elijeszteni, és a levágott fejek tömegében a sajátját is felismerni vélte. Kövekkel törték be. A gyógyszerkutató hirtelen megvilágosodott, amikor ezt hallotta: »Most már értem, miért ült a fotelben fej nélkül — csodálkoztam is; ekkorát nem tévedhetek.« Gondolkodom, nem kellene-e törölnöm ezt a részletet, hiszen ez súrolja a kísértettörténetek határát.” A gomba hatóanyaga négyünket nem könnyed magaslatokba, hanem súlyos mélységekbe repített. Úgy tűnik, hogy a pszilocibin okozta kábulat az esetek többségében sötétebb színezetű, mint amit az LSD idéz elő. A két hatóanyag befolyása egyértelműen különböző egyénről egyénre. Én személyesen azt tapasztaltam, hogy az LSD kísérletekben több fény van, mint a gombával végzett kísérletekben, ahogy azt Ernst Jünger is lejegyzi a fent idézett esetleírásban. Még egy kísérlet az LSD-vel A következő és egyben utolsó utazásunk a belső kozmoszba Ernst Jüngerrel — amit ismét az LSD-vel végeztünk — nagyon messze vezetett a hétköznapi tudattól. Az utazás során számottevően „megközelítettük” az utolsó kaput. Ernst Jünger szerint ez csak akkor nyílik meg előttünk, ha az életből a túlvilági dimenziókba távozunk. Ez az utolsó közös kísérlet 1970 februárjában történt, megint csak a főerdész lakában Wilflingenben. Ezúttal csak ketten voltunk. Jünger 0,15 milligramm LSD-t vett be, én 0,10 milligrammot. A kísérlet során vezetett „naplóját”, tehát az általa készített jegyzeteket kommentár nélkül közölte az Annäherungen című kötetben. Szűkszavú jegyzetek, és az én feljegyzéseimhez hasonlóan csak keveset mondanak el az olvasónak. A kísérlet korán, a reggeli után kezdődött és a sötétség beálltáig tartott. Mozart fuvola-hárfa versenye, ami máskor mindig nagyon megörvendeztetett, és amit az utazás kezdetekor hallgattunk, most furcsa módon olyan volt, „mintha porcelánfigurák forognának”. Ezután a kábulat szavak nélküli mélységekbe sodort minket. Amikor megpróbáltam elmesélni Jüngernek az általam megélt tudatváltozásokat, két-három szónál többet nem tudtam kinyögni, és azok nagyon hamisnak, az élményhez nagyon nem méltónak tűntek. Olyanok voltak, mintha

109

valami végtelenül távoli, idegen világból származnának, úgyhogy reményemet vesztve, mosolyogva feladtam. Szemmel láthatóan Jünger sem boldogult jobban; de nem is volt szükségünk a beszédre, egyetlen pillantás elég volt a szótlan egyetértés megteremtéséhez. Sikerült papírra vetnem néhány mondatfoszlányt. Mindjárt az elején: „Hajónk erősen hánykolódik.” Később, amikor a könyvtárban a gazdag kötésű könyveket nézegettük: „Mintha vörös arany türemkedne ki bentről — aranyfényt izzad.” Kint havazni kezdett. Az utcán jelmezes gyerekek és traktorok vonta farsangi szekerek vonultak. Ahogy az ablakon át a hófoltokkal tarkított kertbe pillantottam, a magas kerítésfalak fölött tarka maskarák jelentek meg végtelenül megnyugtató kék színbe ágyazva: „Egy breugheli kert — élj a dolgokkal és a dolgokban.” Majd később: „Ez az idő — nincs összefüggés a megélt világgal.” A vége felé pedig a vigasztaló belátás: „Eddigi utam igazolást nyert.” Az LSD ezúttal boldog megközelítéshez segített hozzá.

12. Találkozás Aldous Huxley-val
Az ötvenes évek közepén két olyan könyv is megjelent Aldous Huxley tollából, a The Doors of Perception (Az érzékelés kapui) és a Heaven and Hell (Menny és pokol), amelyekben a hallucinogén drogok okozta kábulattal foglalkozik. Mesterien ábrázolja ezekben az érzékelés és a tudat módosulásait, amiket a szerző meszkalinnal végzett önkísérletben tapasztalt. Huxley számára a meszkalin-kísérlet látomásos tapasztalat volt. Új fényben látta a dolgokat; azok felfedték előtte saját, időtlen létüket, ami a hétköznapi pillantás előtt rejtve marad. Mindkét könyv alapvető megfigyeléseket tartalmaz a látomásos megélés lényegéről és arról, hogy mi a jelentősége a világ ilyenféle felfogásának a kultúra történetében, ami a mítoszokat és a vallásokat, illetve a művészi alkotófolyamatot illeti. Huxley a hallucinogén drogok jelentőségét abban látja, hogy az egyébként a misztikusokra, szentekre és nagy művészekre jellemző spontán látomásos jelenségekre képtelen embereknek is lehetőséget adnak arra, hogy ilyen szokatlan tudatállapotokat éljenek meg. Ez Huxley szerint a vallásos vagy misztikus tartalmak mélyebb megértéséhez és a nagy műalkotások újszerű észleléséhez vezethet. Ezeket a drogokat kulcsként tekinti, amelyek talán a tapasztalás új kapuit nyitják meg, kémiai kulcsok más bevált, de fáradságosabb „ajtónyitók” mellett, mint a meditáció, az izoláció és a böjtölés, vagy bizonyos jógagyakorlatok. Már korábban is ismertem e jelentős író munkásságát. Különben már az 1932-ben megjelent Szép új világ című regényében is szerepet kap egy pszichotróp anyag, amit ő „szómának” nevez, és ami az embereket eufórikus állapotba hozza. A szerző említett két másik művében figyelemreméltó fejtegetéseket találtam a hallucinogén drogok által
110

Használata a döntő életszakaszokra korlátozódik. Pala fiataljai beavatási szertartásokon kapják. amikor egy hozzá lélekben közel álló személlyel együtt élvezi. a moksha-gyógyszer (a moksha szó megváltást. Az előadásban a látomásos tapasztalás mibenlétéről és jelentéséről beszélt. a regény hőse élete kritikus szakaszában fogyasztja egy pszichoterápiás beszélgetés keretében. mivel a „drug” szó az angolban — ahogy egyébként a „Droge” is a németben — gyanúsan hangzik. az Island (Sziget). utolsó könyve. Azzal a kísérlettel foglalkozik. gomblyukában sárga frézia. Feleségemmel együtt ebédre hívott a Sonnenberg szállodába. mert abban a teremtés teljes csodáját megpillanthatja. amikor Aldous Huxley 1961 augusztusában egy délelőtt telefonon felhívott a laboratóriumomban. amit egy héttel korábban tartott Koppenhágában. Laura Huxley Archera már kipróbálta az LSD-t és a pszilocibint is. Huxley ezt a két anyagot inkább nem akarta „drognak” nevezni. Igazi úriember. Huxley a találkozó emlékéül hangszalagon átadta Visionary Experience című előadása egy példányát. A következő évben jelent meg Aldous Huxley új. egy alkalmazott pszichológiáról szóló kongresszuson.indukált tapasztalásról. hogy az ilyen fajta hatóanyagokat nyelvi szempontból is megkülönböztessük a többi drogtól. aztán nézze egy encián virág kék kelyhét. hogy a látomásos tapasztalatokat nyújtó ágensek nagy jelentőséggel bírnak az emberi fejlődés adott szakaszában. és így új kultúrát teremtsen. Örömteli meglepetés volt tehát. Úgy vélte. Az asztal körül folyó beszélgetés főként a mágikus drogok problémája körül forgott. olyat. Pala népének életében fontos szerepet játszik egy mágikus drog. magas. A laboratóriumi körülmények között folyó kísérleteket kevéssé tartotta értelmesnek mivel — a rendkívül felfokozott érzékenység és a külső benyomásokra való fogékonyság miatt — meghatározó fontosságú a környezet. megszabadítást jelent[24]). amiben a ráció és a misztikum termékenyen egyesül. hogy a Pala nevű utópisztikus szigeten a természettudományok és a technikai civilizáció vívmányait keleti bölcsességgel vegyítse. előkelő jelenség jóságos kisugárzással — így emlékszem Aldous Huxley-ra erről az első találkozásról. Azt javasolta a feleségemnek — éppen a hegyek között meghúzódó szülőfalujáról beszéltünk hogy egy alpesi mezőn vegyen be LSD-t. Huxley és felesége. Amikor elbúcsúztunk egymástól. és mert szerinte fontos. és így mélyebben megérthettem saját LSD-kísérleteim élményeit is. hogy új regényében ismét 111 . a haldoklónak pedig megkönnyíti a földi lét elhagyását és a másik világba történő átlépést. Feleségével átutazóban volt Zürichben. Zürichi beszélgetésünk során már megtudtam Huxleytől. amit egy bizonyos gombából nyernek. és a világ szemlélésének ezen módját szükséges kiegészítésként állította szembe a valóság verbális és intellektuális megragadásával.

hogy transzcendentális tapasztalataiból a lehető legtöbbet nyerje. the original discoverer of the moksha-medicine. A megfelelő vizsgálatokat és javaslatokat a WAAS második kötetében The Population Crisis and the Use of World Resources[27] cím alatt foglalták össze. benne kézzel írt ajánlással: „To Dr. „környezetvédelem” vagy „energiaválság” fogalmai címszavakká váltak volna. hogy a „születésszabályozás”. az egész földet átfogó szempontok szerint szerveződő. azok tartalmát és lefolyásuk formáját. amely a felelős kormányok és megvalósító szervezetek rendelkezésére bocsátja az eredményeket. Huxley 1962. ahogy azt a testalkat. Albert Hofmann. hogy a világ problémáit a leginkább hozzáértő szakemberek dolgozzák fel egy olyan nemzetek fölötti. Nos. hogy ez és a hasonló munkák a látomásos tapasztalás valódi Természettudományának kialakulásához vezet majd annak minden változatosságában. Az Akadémia ülésein alapvetően az ő javaslatai és vitaindítói határozták meg a tárgyalásokat. illetve hogy ezeket hogyan lehet hasznosítani a hétköznapi életben: Azt remélem. A WAAS megalakítása azon a terven alapult. Az 1963-as konferenciát megelőző WAAS találkozó a népességrobbanással és a föld nyersanyagtartalékainak és élelemforrásainak kimerülésével foglalkozott. illetve azt.foglalkozik majd a pszichedelikus drogok problémájával. hogy a pszichedelikus drogok segíthetnek a látomásos élmények előhívásában. (Eckhart mester úgy fogalmazott. és egyben elérik az „Alkalmazott miszticizmus” technikáját — olyan technikát. from Aldous Huxley[25]”. az akarat és a 112 .) Alapvetően tehát ezt kell elérnünk — annak művészetét. kaptam is egy példányt a Szigetből. azt szeretetben add vissza”. a temperamentum és a foglalkozás különbözőségei meghatározzák. milyen reményt fűzött ahhoz. azóta megfigyelhető katasztrofális fejlemények nyilvánvalóvá teszik a felismerés. javaslatokat és gondolatokat megfelelő publikációk formájában. világnézeti és vallásos tekintetben nem elkötelezett grémium keretei között. Az említett területeken. amit a látomásainkban befogadunk. és hogy a „Másik világból” szerzett benyomásait az „Evilági” ügyeiben hasznosítsa. február 29-én kelt levele is mutatja. hogy „Amit értelmeddel befogadsz. amely lehetővé teszi az egyén számára. Mi tehát már utaltunk ezekre a világproblémákra és megoldási javaslatokat tettünk a föld döntéshozói felé egy évtizeddel azelőtt. hogy szeretetben és intelligensen adjuk vissza azt. 1963 nyarának végén Aldous Huxley-val közösen vettem részt a World Academy of Art and Science (WAAS)[26] éves találkozóján Stockholmban. amit az önmagunkra vonatkozó transzcendenciából és az Univerzummal létező szolidaritásból tapasztalunk.

a létezés felfoghatatlan csodája iránt szélesebb tudattal rendelkező emberiség valószínűleg földi létezésének biológiai és anyagi alapjait is jobban fel tudná ismerni és tisztelni tudná. a szavak és fogalmak torzítása nélkül. hogy a World Resources (globális erőforrások) téma mellett kiegészítésül és folytatásként foglalkozzunk a Human Resources (emberi erőforrások) problematikájával. hogy mire gondol. az érzelmek szintjén élje meg. Huxley asszony értette. Külső megjelenésén már látszott súlyos betegsége. Huxley a pszichedelikus drogokat is az ilyen irányú fejlődés egyik segédeszközének tartotta. hogy a valóságot közvetlenül. tehát az emberben rejtőző. Walter Vogttal ápolt barátságom is. Laura Huxley asszonytól megkaptam Julian és Juliette Huxley-nak írt levele egy másolatát. Levelezésem Walter Vogt költő-orvossal Az LSD-nek köszönhető személyes kapcsolataim körébe tartozik az író és pszichiáter Dr.cselekvőképesség közötti tragikus ellentmondást. amiben férje utolsó napjáról tudósítja sógorát és sógornőjét. Éppen ezért főként a túlfejlett racionalizmussal jellemezhető nyugati ember számára lenne evolúciós jelentőségű azon képesség fejlesztése és kibontása. Ő azonban nyugodtan és békésen távozott. A pszichedelikus szerek ésszerű alkalmazási lehetőségeiről szóló beszámolójával megtámogatta Huxley gondolatát a kongresszuson ugyancsak résztvevő Dr. Az orvosok drámai végre készítették őt fel. hogy őt orvosként sokkal kevésbé érdekelték az LSD orvosi vonatkozásai. Aldous Huxley is elhunyt. amikor már annyira gyenge volt. mivel a légzőszervek rákbetegsége (Aldous Huxley ebben szenvedett) a végső fázisban általában görcsökkel és fulladásos rohamokkal jár. amit az író talált érdekesnek. és a jelenlévő orvos fenntartásaival nem törődve saját maga adta be neki a kért injekciót — a moksha-gyógyszerrel segített rajta. egy darab papírra ezt írta föl: „LSD — try it — intra-muscular — 100 mmg”[28]. Aznap délelőtt. hanem sokkal inkább mély pszichológiai és tudatmódosító hatásai. Humphrey Osmond pszichiáter. Aldous Huxley azt javasolta a stockholmi találkozón. 113 . A stockholmi konferencia volt az utolsó alkalom. és ami levelezésünk témáját alkotta. még nem hasznosított képességek kutatásával és feltárásával. Ugyanezen év november 22-én. 13. A levelezésünkből az alábbiakban közölt részletekből kiderül. aki eredetileg bevezette a „psychedelic” („a lelket kibontó”) fogalmat. amikor Kennedy elnököt meggyilkolták. A magasabb fejlettségi szintű szellemi képességekkel. de szellemi kisugárzása töretlen maradt. ugyanazon a napon. hogy beszélni sem tudott. hogy Aldous Huxley-val találkoztam.

Egészen fehérbe volt öltözve. 1966-ban egy olyan szerző írta. kedves Hofmann Úr! Ma éjjel azt álmodtam. úgyhogy a Pápa szintén ott ült velünk az asztalkánál teázva. aki akkoriban még leheletnyi tapasztalattal sem bírt a pszichedelikus anyagok terén. a Pápa is csak olasz. V. november 22. Spiele der Macht című tévéjátékom hűvös realizmusát mindenesetre nem értem volna el e nélkül. ahol egy baráti család teára hívott meg egy cukrászdába. Ezt a különböző változatok bizonyítják. november 28. bár az is igaz. hogy az olasz fordító szent meggyőződése szerint ez a legjobb munkám.Muri/Bern. Kedves Vogt Úr! 114 . ha egyáltalán megvannak még valahol.. azt a könyvet. ami kissé apokrif maradt. Ha érdekelné egy személyes találkozás és van rá ideje. A család ismerte a Pápát is. ha egy beszélgetés erejéig felkereshetném. ami miatt én réflexion faite még csak boldogtalan sem vagyok. akkor nagyon örülnék. hogy az Ön felfedezése az én munkámban (még egy nagy szó) hiátust okoz (nem éppen Saulus fordulása Paulussá. és értetlenül figyelte az ilyen anyagokkal végzett orvosi kísérletekről szóló beszámolókat — ez egyébként nem sokat változott. Burg i. (Hát persze. csakhogy most a fejcsóválás a másik oldalról érkezik. hogy Rómában vagyok. 1970. és fehér sapkácska is volt rajta. … W. So it goes…) Talán érdekesnek találja majd a művecskét. Úgy sejtem. Tisztelt. Ott ült szépen és hallgatott. ha tetszik —. ahogy Roland Fischer mondaná…) — méghozzá amit írok. hogy elküldöm Önnek Vogel auf dem Tisch című könyvemet — névjegyként. immár reálisabb vagy legalábbis kevésbé expresszív. 1970. Ma pedig hirtelen az jutott eszembe. l.

mellékelem Önnek „testamentumom” kéziratát — amiben az Ön találmánya. hogy egyik levelemet is felveszi gyűjteményébe. Kedves Hofmann Úr! Mellékelek egy kritikát Jünger Annäherungen című munkájáról. hiszen gyakran nagyon különböző nyelven szólunk… …Mivel azonban Ön amúgy is kéziratokat gyűjt. valószínűleg érdekli Önt… Úgy érzem. Lehet. H. március 13.[29] Lassan akár könyvet is írhatnék mindazokról a jelenségekről. hogy a hallucináció. és egymást kiegészítik. hogy másoknál más a helyzet — igazán nehéz is másokkal ilyen dolgokról beszélni. Walter Vogt Új testamentuma 1969 nem akarok különleges temetést csak rengeteg drága és obszcén orchideát számtalan pici madarat.Végső soron megint csak az LSD varázslatos hatásának köszönhetem. álmodás és írás mind a hétköznapi tudatnak ellentmondó dolgok. V. mint funkciók. 1971. Természetesen csak saját nevemben beszélhetek. amik azt az 1943-as kísérletet követték. amit a Tagesanzeiger közölt. és megtisztel azzal. … A. tarka nevűt nem kell pucér tánc de pszichedelikus leplek minden sarokban álljon hangszóró és csak a legújabb beatles lemez[30] 115 . Dr. „a huszadik század egyetlen vidám eredménye” ugyancsak szerepet játszik… W. hogy az asztalomra telepedett madár végül utat talált hozzám.

Albert Hofmann-nak 1971 tavaszának elején Kedves Vogt Úr! Ismét szép levéllel és egy egész különleges kézirattal. amit megeszünk… A. Kedves Hofmann Úr! …Úgy tűnik. Hisz az LSD is olyasmi. hogy megvizsgáljam a vacsora (kémiai) összetételének összefüggését az álmok minőségével. az 1969-es testamentummal örvendeztetett meg… Az utóbbi idők furcsa álmai arra késztetnek. május 4. 1971.százezermilliószor és do what you like[31] végtelenített szalagon más semmi csak egy populáris krisztus hozzá glória színaranyból és kedves gyászoló tömeg mind savval tele[32] till they go to heaven[33] one two three four five six seven ott talán majd összefutunk Szívből ajánlom Dr. A klinikán egyfajta 116 . hogy beindul az LSD-dolog. H.

szeptember 5. Kedves Hofmann Úr! A Murtensee[34] mellett töltött hétvégén gyakran gondoltam Önre — ragyogó őszi napok — tegnap. mint valami Fellini filmben. V. szombaton nagyon vicces flashbackem volt a tablettányi aszpirintól (fejfájás vagy könnyű nátha miatt). amikor a tavon egy hippibárka úszott el. 1971. Mindenképpen a fő műveimen kéne dolgoznom. azt gyorsan lerajzoltam. V. hogy jövőre be tudok ügyeskedni a klinika és a praxis közé fél év tiszta irodalmat. hogy mit is csináltam odakint a stégen. Kedves Hofmann Úr! Gyorsan le kell még írnom. főként ismét hosszabb prózát kellene írnom. 1971. Ne próbáljuk ki egyszer valamelyiket?… W. az embereket mykofil vagy mykofób kategóriákba rendezi… Önöknél az erdőben mostanra már gyönyörű galócák teremhetnek. házi gyártmány volt. Learynél) tett látogatásunkról.„sajátélmény-csoportot” akarunk indítani ambiciózus kutatási programok nélkül. szeptember 7. aminek látom elmosódott kontúrjait… Az Ön felfedezése ebben jelentős szerepet kapna… W. majd fölé rajzoltam az Ön ballonját is… 117 . a napon az Ön ballonja alatt: Végre leírtam néhány jegyzetet a Villars-sur-Ollon-ban (Dr. mintha meszkalint vettem volna be (amit eddig pontosan csak egyszer és csak keveset próbáltam)… Nagyon vidám dolgozatot olvastam Wassontól a gombákról. amit nagyon okos dolognak tartok… Remélem.

ami tudatosítja a pszichikus károkat. miáltal a magasabb értelemben. elsősorban is a templomban. mint a drogos élmény. 1973. Gratulálok Önnek ehhez a remek darabhoz. amit a fokozott 118 . április 15. tehát a maga módján „tudattágító” hatású. amit a bevezetőben a jelenleg létező egyházi vallásosságról mond. Teljesen egyetértek azzal. Kedves Vogt Úr! Már háromszor olvastam el laikus prédikációját. az alvás). a teonanacatl vagy az ololiuqui. az alkoholos kábulat. Kedves Vogt Úr! Spiele der Macht című tévéjátéka rendkívül nagy benyomást tett rám. hogy egy olyan gyanús eseményt. tehát az antik tragédiákhoz hasonlóan terápiás hatásúnak bizonyulhat.W. amikkel az LSD kémiai struktúrája és hatása szempontjából közeli rokonságot mutat). a pszichedelikus révület két fázisának megkülönböztetése (az első fázis a trip csúcspontja. még akkor is. a sinai utazás[35] leírását és értelmezését… LSD-trip volt ez ugyebár?… Bátor tett volt. amiben minden létező egyszerre létezik. Alapjában véve a hallucinogén drogok által felvetett kérdéseknek a templomban van a helye. A három tudatállapot (a szüntelen munka és kötelességteljesítés éber állapota. A. ha laikus prédikáció volt. V. hiszen ezek szakrális drogok (a peyotl. és a második fázis. H. ahol kozmikus vonatkozásokban élünk vagy a saját testünkben süppedünk el. 1972. a prédikáció témájává tett. május 19.

H. „Krisztus az anyagban” (Teilhard de Chardin). hogy „abba a húsba öltözve. miszerint „nem létezik nem eksztatikus vallásos élmény”… Jövő hétfő este interjút készít velem a svájci televízió.) Kíváncsi vagyok. Ön is a drogos tapasztalatai alapján találta-e meg azt a felismerést. 1973. hogy „a minket alkotó húsba öltözve” kell leszállnunk — még most is rágódom rajta. Ha a prioritás megadása nélkül idézi ezt a mondatot. hogy megtapasztaltam a testi és a szellemi dimenziók feloldhatatlan egymásba szövődését. hogy LSD volt — csak nem akartam egyértelműen odaírni. hogy az LSD-nek a fiatalok számára tabunak kell maradnia (tabunak és nem tilalmasnak. valamint a hallucinogén anyagok által előidézett tudatállapot nyitottságára való utalás — ez mind olyan megfigyelés. ez fontos különbség…)… 119 . Általános figyelmet érdemel egyik megállapítása. tulajdonképpen a beszéd vagy prédikáció időpontjával magyarázható… Be kell valljam. ha egyre inkább osztom az Ön azon nézetét. hogy valóban csak az LSD révén lepett meg az a felismerés. amely alapvető jelentőségű a hallucinogén kábulat megítélése szempontjából. az urak milyen kérdéseket tesznek majd fel… A. hogy a jó Learyt — akit időközben magam is kissé dilisnek látok — ilyen koronatanúként hívom. amiből vagyunk” kell leszállnunk az új próféciákért? És most prédikációjának kritikája: A „létező legmélyebb tapasztalatot. az úgy értelmezhető. talán ténylegesen „túl későn” jöttem erre rá még akkor is. hogy »a mennyek királysága benned lakozik«” Timothy Learyvel mondatja ki. LSD-kísérleteim egyik felismerhető fő nyeresége az volt. május 24. (Az LSD-ről és a mexikói varázsnövényekről az Aus erster Hand című műsor számára.szimbólumértés fázisaként jellemezhetünk). tulajdonképpen magam sem tudom pontosan… Az. mintha nem ismernénk a kereszténység egyik vagy helyesebben legfőbb igazságát. Kedves Hofmann Úr! …Persze.

majd végül kénytelen ezeket megválaszolni. de this would make no sense. 1974. aki a legnehezebb kérdéseivel fordul Istenhez. A válaszok a teremtések könyvében foglaltatnak (amihez maga a kérdező ember is tartozik).Az Önnek tetsző mondat. 1974. hiszen Isten hallgat. amit bátorkodok elküldeni Önnek — először Learynek akartam elküldeni. A. V. H. április 13. és mégis valószínűleg Svájc legkisebb mini-maffiája vagyunk. A valódi természetkutatás = e szöveg megfejtése. május 11. Leary in jail Gelpke is dead Kur in Asylen is this your psychedelic 120 . a pap-költő Kurt Martinak sem… De hát gyakorlatilag amúgy sem vagyunk egy véleményen szinte semmiről. Kedves Vogt Úr! Tegnap este feszülten figyeltük Pilatus vor den schweigenden Christus című tévéjátékát. amennyiben időről-időre felhívjuk egymást és a kis cselekedetekre koncentrálunk… W. Nem szavakkal válaszolja meg a kérdéseket. …Az ember és Isten ősi viszonyának bemutatása: az ember. hogy „nem létezik nem eksztatikus vallásos élmény” szemmel láthatóan nem tetszett annyira másoknak — például (szinte egyetlen) irodalmár barátomnak. Kedves Hofmann Úr! …A félhomályban csináltam egy „verset”.

hogy szívesen kísérleteznének egyszer garantáltan tiszta anyaggal. amivel csak játszani szabad vagy éppen ellenkezőleg… W. akikkel főiskolákon. „the man who made the famous LSD bicycle trip”. 14. eredeti LSD-vel. Csak ritkán derült ki. vegyészek. Látogatók a világ minden tájáról Az LSD sokrétű hatása a legkülönbözőbb emberekkel és embercsoportokkal hozott kapcsolatba. V. Ez a Vogt versében szereplő kérdés — komolyan vettünk-e valamit. Az utóbbi időkben ritkábbá váltak az ilyen találkozások. Néha Prága volt a cél. vagy akikkel publikációkon keresztül találtam kapcsolatot. ahol a keleti bölcsességet vagy egy gurut kerestek. A tudományos területen kollegák. farmakológusok. Ha már Európában voltak. vagy éppen ellenkezőleg? — éppen a pszichotróp drogokkal való foglalkozás alapvető ambivalenciáját fogalmazza meg szűkszavúan és lényeglátóan. és úgymond a forrásnál akartak beszélgetni ezek értelméről vagy jelentéséről. hogy ott könnyebben jutnak drogokhoz. akik komoly ügyben jöttek. Az irodalom és a filozófia területén írókkal ismerkedtem meg. hogy lássák „az LSD apját”.revolution? Vajon komolyan vettünk-e valamit. a korábbi fejezetekben beszámoltam a számomra jelentős ilyen jellegű ismeretségeimről. Általában fiatal emberek voltak. De voltak olyan látogatóim is. ami talán azzal függ 121 . orvosok. mivel ott akkoriban könnyen lehetett jó minőségű LSD-t szerezni. hogy LSD-t szerezzenek. hogy a látogatás igazi célja az. gombaszakértők. Svájcból és más európai országokból is érkeztek különböző látogatók a legkülönfélébb ügyekben. gyakran átutazóban a Távol-Kelet felé. ki akarták használni az alkalmat. esetleg azt remélték. Be akartak számolni saját LSD-élményeikről. kongresszusokon. az erre vonatkozó kívánságot általában úgy tálalták. amivel csak játszani szabad. előadásokon találkoztam. Látogatóim közül a legtöbben az Egyesült Államokból érkeztek. amelyekről itt szeretnék röviden beszámolni. Emellett az LSD révén a személyes ismeretségek tarka forgatagát szereztem a drogok világából és a hippik köreiből.

mint amit egy torontói fiatalemberrel éltem meg. tisztán materialista beállítottságú „businessman” volt. és elmentem a megbeszélt találkozókra. ami új irányt adott az életének. Kevésbé mélyek. Megint más jellegűek voltak az olyan találkozások. hogy a jelenlétemben majd valahogy megoldódik az LSD-rejtély. tehát tulajdonképpen nagyon hétköznapian néz ki az ember. Keresni kezdte létezése mélyebb értelmét. Arra kértem. felébresztette benne a művészet. amit elmondása szerint fel is fedezett. mintha azt remélnék. Egy fiatal nő is felkeresett. aki valami olyan rémséget talált föl. Régebben száz százalékosan. amit majd saját maga állít helyre. és bizonyos idő után tényleg kaptam egy — a szó mindkét értelmében — eredeti írást Henry Miller kezéből. mint az LSD. de felszabadítóak és vidámak voltak azok az LSD-kísérletek. úgyhogy kíváncsiságból és kalandvágyból elkezdett LSD-t szedni. mintha az a kérdés foglalkoztatná. Onnan Franciaországba költözött. hogy elmesélje LSD-élményeit. magas. Egyszer például egy gátlásos fiatalember látogatott meg mopedjén. Ebédelni hívott egy exkluzív étterembe. Felületes kamaszként hajszolta az élvezeteket. hogy így. Három éven át gyakran utazott LSD-vel. ami őt magát is meglepte. és mindig megpróbáltam felvilágosító és tanácsnyújtó módon segíteni. 122 . Ezt egyfajta kötelezettségemnek éreztem. hogy volt munkaadójától szerezzen nekem egy kéziratot a gyűjteményem számára. Köszönetet mondott nekem az LSD feltalálásáért. amikor csak lehetséges volt. hogy mesterséges segédanyagok nélkül foglalkozhasson önmagával. belülről megszilárdult ember. hogy hogy lehetséges. és azt tervezte. ami az LSD történetében játszott szerepemből adódott. Beszámolóját azzal fejezte be. Kaliforniából érkezett. de az LSD az élet szellemi területeire nyitotta rá a szemét. Az volt a szándéka.össze. lévén tanult asztalos. és azt remélte. hogy az LSD háttérbe szorult a kábítószeres világban. Immár abban a helyzetben volt. Ezek az utazások olyan befelé forduláshoz vezettek. irodalom és filozófia iránti érzéket. Mindig fogadtam ezeket a látogatókat. hogy nála is hasonlóan áldásos változás következik be. hogy az LSD már nem tudja továbbsegíteni. Ekkor jött rá. karcsú üzletember. amelyekről egy fiatal dán férfi tudósított sok humorral és fantáziával. egy jelentős iparvállalat tulajdonosa Kanadában. hogy megszerez egy lepusztult parasztházat. és nehézségek vagy különösebb akarati erőfeszítés nélkül tudta letenni a szert. A látogatás célja nem volt világos előttem. ahol Henry Miller mellett volt háziszolga Big Surben. ragyogó elme. Rám bámult. és azóta intenzíven foglalkozik vallásos és metafizikai kérdésekkel. Nála is és más hasonló látogatóknál is éreztem. míg a szülei csak kevéssé törődtek vele. amik rendkívül fontosak voltak belső fejlődése szempontjából. Néha nem alakult ki igazi beszélgetés. hogy most már boldog. Imponáló jelenség. hogy most megfelelő keretek között ifjú feleségét is bevezeti az LSD élményébe.

Johnson). hogy vegyen be LSD-t. akik egyoldalúan csak azokat a károkat látják. Alig hittem a szememnek: egy nagyon szép. Egy ideig egy elegáns zürichi étteremben játszott és énekelt. Csalódottan és szomorúan hagyott ott engem. miáltal lehetségessé válna. A jól nevelt vendégeknek nyilván sejtelme sem volt arról. és ez a virággyermek bizonyosan feltűnt mindenhol. Elvittem őt egy barátomhoz Zürichben. de kitartóan kopogott az ajtómon. azért látogatott meg engem. ha előtte telefonon felszóltak. méghozzá úgy. belső és külső okok miatt. sikerült-e meggyőznöm őt a szent felbuzdulása iránt mutatott minden tisztelet mellett felhozott érveimmel. hogy gyakran ér támadás olyan személyek részéről. „I am Jane. a titkárságom zárva van. Nem tudom.Ez a fiatal nő azért mesélte el nekem saját történetét. Véleménye szerint az LSD-t mindenestül meg kellett volna tagadnom. Arra kért. A neve. szőke nő állt előttem. hogy kivezesse az országot a háborúból és a belső nehézségekből. Jane — Johanna — szerinte azt jelenti. Látogatásának közvetlen indítéka egy olyan beszélgetés volt. aki indokolttá tett volna egy ennyire szenvedélyesen elítélő véleményt. Ezek rendre nagy nyilvánosságot kaptak. amelyek felelőtlen körülmények között történő LSD-fogyasztásra. fiatal. Egy férfi szidalmazott ott engem. amit egy vonatút alkalmával véletlenül hallgatott végig. Hofmann?”[36] Némileg döbbenten kérdeztem tőle.”[37] Magasabb rendű küldetésben jár. Én személyesen soha nem találkoztam olyan LSD delíriumban lévő személlyel. hogy miféle angyal ül fekete estélyiben a zongoránál és szórakoztatja őket érzékeny játékával és érzéki. hogy segítsek. emellett pedig bárzongorista és énekesnő. hatalmas kék szemekkel. hogy terve miért ítéltetett sikertelenségre pszichológiai és technikai. mondta aztán. Azt mondta. B. mert felháborítónak találta azt. amelyeket az LSD néha a fiatalok körében okoz. puha hangjával. Valaki mégis diszkréten. hosszú hippiköpenyben. „I am an angel and can pass everywhere. A déli szünet idején történ ez. hogy hogyan jutott át két ellenőrző ponton a gyárterület főbejáratánál és a ház portásánál. A tragikus LSD-következmények példájaként maradt meg az emlékeztemben egy fiatal amerikai nő látogatása. Néhány nap múlva Jane felhívott telefonon. Attól megfelelő gondolatai támadnának. I come from New York — you are Dr. mint az ördög munkáját. ahol lakhatott. hogy segítsek neki e feladata teljesítésében és adjunk LSD-t az elnöknek. nevezetesen. és nyilvánosan el kellett volna ismernem bűnösségemet. hogy először jó útra téríti annak elnökét (akkoriban L. az Egyesült Államokat. Jane foglalkozására nézve tanárnő volt. amíg végül kinyitottam. homlokpánttal és szandálban. ha valahogy rábírjuk. Valószínűleg csak kevesen figyeltek a dalok 123 . túladagolásra vagy pszichotikus hajlamokra voltak visszavezethetők. Általában a klinikákon vagy a rendőrőrsökön végződtek azok az esetek. Ez csak úgy lehetséges. amit én szigorú bezártságban szeretek eltölteni az irodámban — nem fogadok látogatókat. hogy ő az Egyesült Államok Jeanne d'Arcja. ahogy egy újsággal folytatott beszélgetésben állást foglaltam az LSD-problémával kapcsolatban. és aki munkát szerzett neki. Meg kell mentenie hazáját. mert gyanította. mert anyagi forrásai kimerültek. hiszen látogatókat csak úgy engedtek be.

amit fiatal lányként maga is átélt. Tudatosan vagy tudattalanul gyakori állásváltoztatásokkal és változó személyes kapcsolatokkal igyekezett visszaállítani azt a boldog világképet. Belső megosztottsága miatt bizonytalan életet élt. amiben az LSD csak közvetett szerepet játszott. az Örök filozófiát ajánlottam figyelmébe. amikor megtudtam a barátomtól. A szertartás alatt mindent földöntúli ragyogásban látott. Visszavitték a szállodába. maga is attól tartott. az nem pszichopatológiás jelenség volt. és köztük sokban titokban a drogok dicséretét zengte. Abban a kegyelemben volt része. viszont a legtöbben nem ismerik föl ezek jelentőségét. 124 . hogy hangosan sírnia kellett. amit sokan pont az LSD segítségével igyekeznek elérni. S. Ez az élmény messzemenőkig meghatározta élete későbbi folyását. Megnyugtathattam látogatómat: amit régen átélt. Teára hívtam meg. mint egy idegbeteggel. és úgy bántak vele. hogy spontánul megélhette a mélyebb valóság látomásos képét.szövegére. és egyedül elhagyta a házat. másrészt vágyott arra. hogy ez az állapot megismétlődjön. S. Aldous Huxley könyvét. hirtelen addig soha nem ismert boldogságérzés öntötte el. hogy Jane hirtelen eltűnt. ami akkor is megmaradt. hogy nemcsak a misztikusok és a szentek. amikor később a kápolnában a reggeli misén találkozott a többi utassal. Kereskedelmi iskolás lány korában üzemi kiránduláson vett részt. ahelyett hogy sokat ígérő reménysugárként tekintenének rájuk. Egyrészt félt attól. kisasszony. ami egykor úgy megörvendeztette. ezért elfojtják őket. amit neki idegösszeroppanásként magyaráztak. S. Huxley azt írja. és ami a mai napig nyugtalanítja. Végezetül szeretnék még egy találkozásról beszámolni. és boldogságérzése annyira felfokozódott. nagyon korán felébredt. és mivel ezek a pillanatok nem illeszkednek a hétköznapi értelem világába. H. talán én tudnék segíteni neki abban. tehát nem idegösszeroppanás. hogy nem egészen normális. Egy hegyi szállodában éjszakáztak. Ott egy pszichiátriai klinikára szállították be. Három hónappal később levelezőlapot kaptam Izraelből. jobbára hippidalokat énekelt. Látogatását azzal magyarázta. Amikor a hegyek felragyogtak a sugarak tengerében. hanem az általunk sejtettnél sokkal több hétköznapi ember is megél ilyen áldott pillanatokat. hogy az egyik LSD-élményről szóló beszámolóban olyan állapot leírását találta. egy kórház titkárságvezetője levél útján kért tőlem személyes találkozót. H. H. hogy megértse ezt az élményt. A zürichi vendégjáték nem tartott sokáig: csak néhány hét telt el. amiben összegyűjti minden kor és kultúra megvilágosodást átélt tanúit. hogy végignézze a napfelkeltét.

bebizonyították.[38] Goethe Gyakran felteszik nekem azt a kérdést. Előtte úgy hittem. a külvilág nélkül. A valóság nem elképzelhető az azt megélő szubjektum. A „valóság” problematikája mindig is a filozófia egyik központi kérdése volt. Ha a valóságot az adó és a vevő produktumaként fogjuk fel. amely a külső és belső változásoktól érintetlenül volt képes regisztrálni ezt a másik valóságot.és tapintási ingereket sugároz. hogy ehhez a problémához racionálisan. rögzült dolog. akkor a másik valóságba az LSD hatása alatt történő belépést úgy magyarázhatjuk. vagy pedig emocionálisan.és hanghullámokat. íz. melyek együtthatására használhatjuk a kép és a hang előállításának a televíziós technikából vett metaforáját. és idegen énem egy másik. ugyanis az addig általam egyedül érvényesnek tartott hétköznapi valóság és az azt megélő én egyszerre feloldódott. hogy a valóság semmiképpen sem valamiféle abszolút. Ehhez a felismeréshez tudományos megfontolások is elvezethetnek. tehát a vevő központját biokémiai módszerrel módosítjuk. hétköznapi 125 .15. A vevő az egyes ember tudata. Emellett felmerült az arra a bizonyos felettes énre vonatkozó kérdés. A valóság e két komponens kivetülése. idegen valóságot élt meg. hogy LSD-kísérleteim során mi tette rám a legnagyobb benyomást. Als daß sich Gott-Natur ihm offenbare. hogy az agyunkat. A valóság eltérő érzékelése Az LSD-kísérletekből szerzett legfontosabb felismeréseim a valóság mibenlétére vonatkozó gondolatok. A külső anyagi világ adóként működik: fény. Alapvető különbség van azonban aközött. hogy a világnak csak egyetlen igaz képe létezik az. az én és a megélendő objektum. szag-. a filozófia gondolkodásmódjával állunk-e hozzá. valamely egzisztenciális élmény alapján döbbenünk rá. Az LSD-kábulatban szerzett tapasztalatok. amit „valóság” néven illetünk. AZ LSD-élmény és a valóság Was kann ein Mensch im Leben mehr gewinnen. Ezáltal a vevőnket a normális. mint a hétköznapi valóságot. amelyben az érzékszervek — mint antennák — által felvett impulzusok a külvilág élő képévé változnak át. Az első tervezett LSD-kísérlet ezért volt olyan mélyen megrázó és ijesztő. melyek során az idegen világokat pont olyan valóságosnak éljük meg. hanem annak képét és megélését megváltoztatja a szemlélő módosult tudatállapota. és hogy vajon ezek a tapasztalatok új felismerésekhez vezettek-e.

és ezzel képes előhívni a valóságtudat változásait. Gottfried Benn Provoziertes Leben című dolgozatában (In: Ausdruckswelt. és együttesen alkotják a mindent átfogó. 1949) „skizoid katasztrófáról. de ugyanígy démonikus. Azonban a misztikus megvilágosodást és a drogokkal kiváltott látomásos élményeket nem tekinthetjük minden további nélkül egyenlőnek. 1957) című könyvében nagyon élesen leírja. a megszokott én elvesztésével fenyegető. és a külvilág közötti határok. ahogy azt R. időtlen.valóságnak megfelelő hullámhosszokról. amiben a tudat érinthetetlen és a saját én változásait rögzítő magja is lakik. hanem komplementer viszonyban vannak. az ember szembesül a külvilággal. Így fogalmaz: „Kontinensünk déli részén kezdett el kialakulni a valóság fogalma. Ez a tudatállapot. Ezek egymást nem zárják ki kölcsönösen. Az LSD és a vele rokon hallucinogén anyagok egyetlen jelentősége abban a képességben rejlik. Ez a valóság eltérő. Ez az élmény addig az érzésig fokozódhat. C. furfang. jellemző különbség? — A tudat normális állapotában. mélyebb értelmet kapnak. Ezt megélhetjük örömet okozó. Alapvetően alakította a hellén-európai agonális elv. amit a transzcendens valóságból érkező fény ragyog át. Az én egy része a külvilágba. ez a valós kozmogóniai potenciál teszi érthetővé a hallucinogén növények szakrális drogok formájában történő kultikus tiszteletét. ami a görögöknél az areté formájában jelenik meg. transzcendentális valóság egy szeletét. tehetség és hatalom által történő küzdés. Mindkét gyakorta csak egyetlen időtlen pillanatig tartó állapotban olyan valóságot élünk meg. Mi tehát a hétköznapi valóság és az LSD-kábulatban megtapasztalható világképek közötti lényeges. ravaszság. Wiesbaden. Zaehner Mystik — religiös und profan (Stuttgart. a dolgokba áramlik át: ezek életre kelnek. és érzékenységekről más hullámhosszokra állítjuk át. ami Európa későbbi koraiban a darwinizmusban és az übermensch 126 . Mivel a teremtés végtelen sokszínűsége és sokrétűsége végtelen számú különböző hullámhossznak felel meg. rokonítható a spontán vallásos megvilágosodással. ezért a vevő beállításától függően sok különféle valóság léphet be a tudatunkba. a nyugat sorsneurózisáról” ír. LSD-kábulatban a kábulat mélységétől függően többé-kevésbé elmosódnak a megélő én. amit szerencsés körülmények között az LSD vagy a mexikói szakrális drogok csoportjába tartozó valamilyen más hallucinogén anyag idézhet elő. A boldogabbik esetben az új én bensőséges kapcsolatba kerül a külvilág dolgaival és így embertársaival is. az unio mystica jelenségével. a teljesítmény. A vevő és az adó között visszacsatolás jön létre. más. ami tárggyá változik. ijedtséget előidéző változásként is. amikor az én és a teremtés eggyé válik. hogy a vevő „ént” más hullámhosszokra tudja beállítani. a hétköznapi valóságban elválik egymástól az én és a külvilág. új képeinek megjelenítését lehetővé tevő képesség.

amely vészjóslóan nehezedett a nyugatra. emberkéz alkotta környezete megnehezíti ezt a megélést. anyagra. amihez eszközökre. és a technikai civilizáció nagyszerű teljesítményeivel a környezet katasztrofális rombolása áll szemben. Rablógazdálkodást folytatunk a föld gazdagságával. A tárgyias szellem egészen az anyag belsejéig. Végül a modern természettudomány és technika fejlődéséhez vezetett a világ tárgyként. Amikor manapság megpróbáljuk ezeket a károkat környezetvédelmi intézkedésekkel helyreállítani. darabokat szakított belőle. Olyan fogalom ez. képletekké egyszerűsítette. ami előtt a vér és a szerencse hekatombáit áldozta. Ha az ember nem választotta volna le magát a környezetről. Nagyvárosaink és iparvidékeink halott. Egy olyan társadalom. Máshogy viszonyult az anyaghoz. amelynek higiéniája és fajgondozása modern rítusként kizárólag üres biológiai statisztikákon nyugszik. hatalomra volt szüksége. és amelynek belső feszültségeit és töréseit nem sikerült természetes szemlélődés vagy a megbonthatatlan egységbe és a létezés logika előtti formáinak békéjébe vezető módszeres vizsgálat útján sem feloldani… Sokkal inkább a fogalom kataklizmatikus jellege vált egyre nyilvánvalóbbá… Egy állam. amiért aztán szüntelen háborúkat folytat. megvizsgálta és szétválogatta: fegyver. a magányosság és a fenyegetettség érzései tolulnak fel. Elemzések útján tisztázta. Feldarabolta. reménytelen fércmunka mindaddig. de formálisan közeledett hozzá. az ént és a világot egymástól elválasztó valóságtudat határozta meg döntően az európai szellemtörténet fejlődési irányát. Segítségével az ember uralma alá hajtotta a földet. amely számára csak a gazdaságilag értékesíthető élet számít életnek. eltiport. eltávolodott tőle az érzékek szintjén. A gyógyítás pedig az ént is magában foglaló mélyebb valóság egzisztenciális megélése lenne. amivel a nyugat birkózott anélkül. hogy meg tudta volna ragadni. és ezeket tovább darabolta. harcolt. Itt erősebben nehezedik ránk az én és a külvilág ellentéte. váltságdíj. az atommagig és annak további hasításáig hatolt előre. cseretárgy. minden fáradozásunk csak felszínes. amelyek a bolygón létező minden életet fenyegetnek. amíg meg nem gyógyítjuk a — Benn szóhasználatával élve — „nyugati sorsneurózisunkat”. egy olyan társadalmi szervezet. mellyel az ember szemben áll. míg metafizikai háttere mindörökre rejtve marad. olyan közmorál. Ezek határozzák meg a nyugati 127 .alakjában köszönt vissza. Előtérbe lépett az én. Az elidegenedés. amely csak a tömeg külső szempontját képes képviselni. amely nem tudja megállítani destruktív erőit. hanem az élő természet és a teremtés részeként élne. hiszen a realitás csupán nyersanyag. és amely nem ismeri el a provokált élet világát. és olyan energiákat fedezett fel. akkor nem lett volna lehetséges a felismeréssel és a tudással való ilyen visszaélés.” Ahogy Gottfried Benn ezekben a mondatokban leírja. objektumként történő megélése.

az emberrel. ami végtelenül valóságosabb. amikor a gépek és a beton halott világa majd eltűnik. olyan átfogó valóságtudat. ahogy azt Benn magyarázza. mélyebb és csodálatosabb. A természetben az idillt kereső romantikus áramlat sokkal inkább szintén az ember azon érzéséből táplálkozik. A mezőn és az erdőben és az ott rejtőző állatvilágban. A görög géniusz ezt úgy igyekezett gyógyítani. és mélyen meghatározzák a modern művészetet és irodalmat. pusztulása és újjászületése. amiket közel kétezer éven át. növekedése. hogy ilyen hasadt valóságmegélés alakuljon ki. az érzékeket gyönyörködtető. az egész természetet kéjesen átható közeledtétől támadnak életre azok a dionysosi gerjedelmek. a 128 . Misztériumok és mítosz A valóság az énnel szembeállított külvilágként meghatározott fogalma kontinensünk déli részén. ellenséges vagy megigázott természet is újra békeünnepét üli tékozló fiával. Az emberek már akkor felismerték az ilyen hasadt valóságtudattól elválaszthatatlan szenvedést. Amire ma van szükség. amiben otthonosak és egységesek vagyunk minden élő dologgal. elrozsdáll és széthull. Semmiképpen nem szentimentális természetimádatról vagy a rousseau-i „vissza a természethez” jelszóról van szó. IV. melyet a primitív emberek és népek mind himnuszokban zengnek meg. gyümölcstermése.”[39] A Dionüszosz isten tiszteletére rendezett ünnepségekkel és mulatságokkal szorosan összekapcsolódottak Eleuszisz misztériumai. amelyben a megosztottság eksztatikus kábulatban oldódik fel. és ami ölébe majd visszafogad. Ezeket Demeternek. és ami ráadásul akkor is fennmarad még. vagy a tavasz hatalmas. e. az az összes élő dolog egységének ismételt megélése. amit emberkéz alkotott. melyek fokozásával az ember szubjektivizmusa a teljes önfeledtségbe olvad át… A dionysosi igézet nemcsak az embert fűzi össze újra az emberrel: az elidegenített. hogy a szubjektum és objektum szétválasztásából eredő formákban és színekben gazdag. virágzása. az antik görög világban kezdett kialakulni. ami minket is megszült. körülbelül Kr. 1500-tól az Kr. ami spontán módon egyre kevésbé alakul ki.iparosodott társadalom hétköznapi tudatát. mint bármi. századig ünnepeltek ősszel. u. ahol a technikai civilizáció elterjed. Természetes környezetben kisebb a veszélye annak. ahogy a föld eredeti flórája és faunája kénytelen utat engedni a halott technikai környezetnek. hogy a természettől elválasztva létezik. de egyben szenvedéssel teli apollói világképet kiegészítette a dionüszoszi élmények világával. felülkerekednek mindenütt. Nietzsche A tragédia születésében így ír: „Vagy a narkotikus ital hatásától. A növények csírázása. amelynek fényét szerves vegyületek formájában kémiailag megkötött energiává tudják alakítani. öregebb. és amiből aztán a földön minden élő dolog felépül — tehát a növények lényében ugyanaz a titokzatos. kimeríthetetlen örök életerő nyilatkozik meg. tulajdonképpen már minden kertben olyan valóság mutatkozik meg. kapcsolatuk a nappal.

új élet kel ki. Perszefoné. hogy örömben éljünk. Ezt az álláspontot képviseli Kerényi Károly is. mivel a legnagyobb istenek intelme ellenére ételt fogadott el Hádésztól. Ezért büntetésből az év egy részében vissza kellett térnie az alvilágba.” Egy másik híres beavatott. Hádész és a drámában résztvevő többi isten mítosza azonban csak a történések külső keretét adta. Perszefonét ismét megtalálták. majd a földre vezető útra lép. ami az élet és a halál körforgásának szimbóluma volt egy olyan időtlen valóságban. az tompa sötétben botorkáló halott marad. akinek az eleusziszi misztériumról szóló könyvéből (Zürich. hogy Eleuszisztól milyen fény vonta be életét: „Ott nemcsak okot kaptunk arra. az alvilág istene. A beavatottaknak halálbüntetés terhe mellett tiltották meg. akinek ebben nem volt része. 1962) a fenti adatokat vettem. legszentebb kamrájában a teleszterionban (célpont) láttak és tapasztaltak. Vallástudósok és mítoszkutatók véleménye szerint a kükeon valamilyen hallucinogén drogot is tartalmazott[40].” Vajon hogyan lehetséges. ennyire felemelő élmény legyen. hogy elárulják. Például Homérosz így ír egyik himnuszában: „Boldog az a földön az emberek között. hogy egy ennyire nyilvánvaló. 129 . Erre abból következtethetünk.földművelés istennőjének ajánlották hálából. hogy a beavatás előtt állókkal az utolsó szertartás előtt egy bizonyos italt. Cicero szintén arról számol be. Eleuszisz első főpapjának nyújtott át. majd belőle új növény. ahogy arról az idézett beszámolók tanúskodnak? Tudunk arról. amit aztán az egész földön elterjesztett. Ugyanakkor Perszefoné nem maradhatott örökre az anyjánál. További hálaajándék volt az a gabonakalász. amiért lányát. amit a templom legbelső. a teremtés örök okának felvillantása. amely mindkettőt felöleli. Az éves ünnepségek csúcspontja az éjszakai beavatási ceremónia volt. amit a beavatottak a látottak értékéről és jelentőségéről mondtak. A beavatottak közé tartozott Pauzaniász. és az élet Zeusz által adott kezdetét is. Demeter. Plató. nevezetesen. Ez alatt az idő alatt tél volt a földön. mint Hadrianus vagy Marcus Aurelius és az ókor sok további híres férfija. amit a két istennő Triptomelosznak. hogy jobb reményben haljunk meg. és akivel a titokzatos ital kutatása miatt kapcsolatban is álltam[41]. Számtalanul sokakat avattak be Eleuszisz titkába. mégsem árulta el a titkot soha senki. a kükeont itatták. Ő ugyanis ismeri az élet végét. őt ugyanis elrabolta Hádész. olyan római császárok. aki láthatta! Akit nem avattak be a szent misztériumba. hanem arra is. hogy a földbe elvetett mag ott elpusztul. hogy a kükeonba árpakivonatot és mentát kevertek. Ez érthetővé tenné a Demeter-Perszefoné mítosz eksztatikus-látomásos megélését. aki ezt látta.” Pindarosz a következő szavakkal írja le az eleusziszi áldást: „Boldog az. a növények elpusztultak. A beavatás valószínűleg valamilyen megvilágosodás lehetett. Megtanították őt a gabonatermesztésre. látomásos betekintés a mélyebb valóságba. hogy aztán tavasszal új életre ébredjenek Perszefoné földi tartózkodásával együtt. Azt is tudjuk. és visszahúzódtak a földbe. a szemeink előtt évről évre lezajló történés.

és más vigasztalót bocsát néktek. hogy veletek maradjon mindörökké. A keresztény hit világában csak néhány áldott személy találkozott a spontán látomásos élményekben megtapasztalt. Angelus Silesius. Ez a hit az őskereszténységben is továbbélt. Eckhart mester. amihez az ókorban számtalan generáció elitje férhetett hozzá az eleusziszi beavatás során. Még az evangéliumok bizonyos helyein is előfordul ígéretként. akkor nemcsak a vallási központ semmisült meg. A 14. legátfogóbb valósággal. mert élek és ti is éltek. szenvedő ember misztikus teljességélményben talált gyógyulást. és nem esméri őtet. időtlen. A teremtő és teremtménye dualizmusa által meghatározott templomi kereszténység a maga természetidegen vallásosságával viszont maximálisan kitörölte az antik világ eleusziszi-dionüszoszi örökségét. u. Aligha becsülhetjük túl Eleuszisz misztériumának kultúrtörténeti jelentőségét és befolyását az európai szellemtörténetre. amiben az eleusziszi misztérium beavatottjainak volt része. hogy az igazság lelkén. tehát Jakob Böhme. szakaszban Jézus így szól a tanítványokhoz. Még egy kevés idő vagyon. fejezet 16-20. „Én pedig kérem az atyát. és ez világ nem lát engemet többé. melyet ez világ bé nem vehet. mint a zen buddhizmus. William Blake és mások írásaiban ábrázolt látomásos jelenések nyilvánvalóan rokoníthatók azzal a megvilágosodással. Hadd utaljak itt Balthasar Staehelin Zürichben dolgozó bázeli pszichiáter Haben und Sein (1969).” Ez a kinyilatkoztatás a magja saját keresztény hitemnek. Az Alarichot kísérő szerzetesekkel a kereszténység is bevonult Görögországba. mert bennetek lakik és bennetek marad. hogy az örök létezésben halhatatlan. Istennel. Urvertrauen und zweite Wirklichkeit (1973) és Der finale Mensch (1976) című könyveire. ami hitet adott neki abban. megnyugtató valósággal. mert nem látja. tudniillik az igazságnak lelkét. Ebben a misztériumban a racionális. objektivizáló szellemtől meghasadt. szellemén keresztül eljutunk a teremtés megismeréséhez. A misztikus teljességélmény a gyógyulás szempontjából alapvető jelentősége az egyoldalúan racionális-materialista világképtől szenvedő ember esetében ma már nemcsak az olyan keleti vallási áramlatok követői esetében nyer fontosságot. és ezzel annak felismeréséhez. Nem hagylak titeket árvául. és elhivatottságomnak a természettudományos kutatás mellett: nevezetesen. habár más szimbólumok mellett. hogy egyek vagyunk a legmélyebb. hogy én az én atyámban vagyok és ti énbennem. hanem az akadémiai pszichiátria vezető képviselői is erre koncentrálnak. A katolikus szentek unio mysticája és a keresztény misztika képviselői.Amikor Alarich gót király Kr. ti pedig megláttok engem. ti pedig esméritek őtet. hanem elkövetkezett az antik világ végleges bukása is. Die Welt als Du (1970). Thomas Traherne. megtérek hozzátok. amikor elbúcsúzik tőlük. Számtalan további szerző foglalkozik ugyanezzel a 130 . Az napon megtudjátok. 396-ban északról betört Görögországba és lerombolta Eleuszisz szentélyeit. én is tibennetek. a legtisztábban János evangéliumában.

hanem az átfogóbb igazságot keresi az objektív valóság felszínének és mélyének egyidejű és sztereoszkópikus szemlélésével. A meditáció tehát nem az objektív valóságtól való elfordulást jelenti. hanem éppen ellenkezőleg mélyebb. az objektív valóság és az én egymásba olvadása a cél. ami nem a különböző vallások dogmáiba vetett hiten. nem menekülés valamilyen imaginárius álomvilágba. A pszichológiában új irányzat. hanem egyre szélesebb körben mások is a dualisztikus világkép meghaladását tartják alapkövetelménynek ahhoz. Ilyen misztikus teljességélményt „évtizedes meditációval sem kényszeríthetünk ki”. megismerő elmerülést jelent. ahogy azt Balthasar Staehelin írja. az objektív valóságot megragadó és egyre inkább kibővülő tárgyi tudás nem feltétlenül profanizál. A mélyebb. és az objektum és a szubjektum.problematikával. spontán megvilágosodás formájában is valamilyen látomásos jelenés során. Ez válhatna az új vállásosság alapjává. Még fontosabb jelenség. átfogóbb valóság felismeréséhez vezető útként ma a meditáció különböző formái kerültek előtérbe. ilyen esetben a hatás különösen mély és boldogító. A transzperszonális pszichológia ezt teszi a terápiás praxis alapvető elemévé. A meditáció lényegében abban különbözik a teremtő és teremtmény dualizmusának megfelelő. az adó és a vevő. hogy a nyugati civilizáció és kultúra egészségessé váljon és szellemileg megújuljon. ami a mélyebb. hanem az „igazság lelkén” keresztül történő felismerésen alapul. tehát a teremtést. az ember testében és lelkében. Ugyanakkor megtörténhet hirtelen. olvasását és megértését. a növények magjaiban. a spirálködök makrokozmoszában. Ráadásul nem jut mindenkinek osztályrészül még akkor sem. „azt a könyvet. a csodába. A meditáció az objektív valóság azon mélységében kezdődik. hogy társadalmunkban nemcsak az orvosok. Ebből újfajta valóságtudat alakulhat ki. melynek során védett marad a mélyebb valóságot megtapasztaló ember is. Éppen ellenkezőleg: ha kellő mélységig hatol el. ha a 131 . szokásos értelmű imától. amit Isten ujja írt” (Paracelsus). ameddig a tárgyi tudás és ismeret eljutott. akkor elkerülhetetlenül beleütközik a teremtés már nem megmagyarázható Ős-okába. Értem ezalatt az első kézből származó szöveg felismerését. és ezáltal vallásos valóságtudattá történő változása a meditáció folyamatos gyakorlásával fokozatosan következhet be. A tárgyias világkép elmélyült. a misztériumba — az isteni köszön vissza az atomok mikrokozmoszában. a transzperszonális pszichológia kezdett foglalkozni az emberben lakó metafizikus szempontokkal. A természettudományok által közvetített. a dualizmust meghaladó valóság megélésében ölt testet. hogy benne átlépjük az én-te határt.

s bár a téma nem tűnt el teljesen az irodalomból[43] — sőt valószínűleg a gyakorlatból sem —. A meditáció LSD által történő segítése ugyanazokon a hatásokon alapul. hogy a misztikus megtapasztalásra irányuló meditációt az anyag oldaláról támogassuk meg. Elképzelhető lenne. A meditáció előkészület ugyanarra a célra. méghozzá előre eltervezett helyen. mint szakrális drog természetének és hatásjellemzőinek. hogy a jövőben az LSD-t nagyobb arányban használjuk a meditációt megkoronázó megvilágosodás elérésére. veszített erejéből a pszichedelikus mozgalom[42]. Erre magyarázatul szolgálhat az. Lezárult a hippikorszak. Az LSD mindazonáltal továbbra is jelen van az ifjúsági szubkultúrákban. amelyek alapján a pszichoanalízis és a pszichoterápia gyógyszeres támogatására használják. vigasztaló élményt. Az LSD ma Bevezetés Albert Hofmann könyvének megjelenése óta kis híján negyedszázad telt el.misztikus tapasztalásra való képesség hozzátartozik az ember szelleméhez. hogy valamilyen hallucinogén drogot használva farmakológiai segédanyagként. hogy egy ilyen drog segítségével és megfelelő belső és külső előkészületek után úgymond programszerűen váltsanak ki teljességélményt az Eleusziszban látott módon. Az LSD pszichoterápiás használata már korábban tiltás alá került. hogy átmenetileg fellazítja vagy akár eltünteti az én és a te közötti határokat és a külvilág tudatos elhatárolását. amit az eleusziszi misztériumokban kívántak elérni. ahogy azt — a korábban leírtak szerint — bizonyos valláskutatók feltételezik. Az LSD igazi jelentőségét abban a lehetőségben látom. A következőkben az LSD jelenlegi használatával kapcsolatos legfontosabb jellemzőket foglalom össze. Mégis Eleusziszban a szent misztériumba beavatott számtalan embernek sikerült közvetíteni a misztikus jelenést. legális keretek között érdemben[44] ma sem folytatható ilyen jellegű tevékenység. Ez a fajta alkalmazás tökéletesen megfelel az LSD. 132 . a gyógyító. tehát azon a képességén. s használatával kapcsolatosan ma is rengeteg kérdés merül föl. Talán ez a jellemző hatás tette lehetővé. Ez lehetővé teszi a valamilyen énben rögzített problémakörből való kiszakadást és a rejtőzködő valóság megtalálását. előre meghatározott időben. A hallucinogén anyagok tehát eksztatikus-emocionális élményben törlik el a tapasztaló én és a külvilág közötti határokat.

2% volt. 3. A hazai trendekre jellemző. Felnőtt (18-65 éves) populáció esetében a kipróbálók aránya hazánkban 1. Mint azt korábbi tanulmányok is jelezték az LSD esetében nem jellemző az intenzív használat. Magyarországon. A hallucinogén szerek között az LSD bizonyult a domináns szernek. mint kétszerese. Sőt. bizonyos típusú partikon (ilyen például a goa irányzat) egyértelműen dominál. A mintegy másfél-két évtizedes alacsonyabb fogyasztási arány után azonban a 90-es évek elején ismét emelkedni kezdett az LSD-t használók aránya. évfolyamon tanulók 13.A használat elterjedtsége a normál populációban A hippikorszak lezárultával. LSD a partilátogatók körében Az LSD használatának a kilencvenes évek elejére tehető fellendülése egyértelműen a partikultúra megjelenéséhez köthető. az LSD sem szorult ki ebből a fogyasztói körből. hogy használt már életében LSD-t vagy valamilyen egyéb hallucinogén szert[46]. hogy a kérdezést megelőző hónapban is használta. Ezt jelzi az elmúlt havi használat viszonylag alacsony aránya a valaha használókhoz képest. míg a partikon közel ötszörös érték.1%.8%-a próbált már ki valamilyen hallucinogén szert. A Chicagoban és Detroitban megjelenő új elektromos zenei irányzat.2% volt tapasztalható. Az emelkedés azonban nem tartott sokáig. Egy hazai felmérés szerint[50] a táncos szórakozóhelyeket látogató fiatalok[51] 25. illetve az is. de hatalmas különbségek mutatkoztak az egyes helytípusok szerint. A partikon még az elmúlt havi használat is magasan meghaladta a diszkókban megkérdezettek között mért kipróbálás mértékét.7%. Az Egyesült Államokban a 80-as évek alacsony kipróbálási értékeit követően 1991-től tapasztaltak növekedést.7%. 12. Így a diszkókban 2. az „acid house” a nevében is magában hordozta az LSD-t. hogy az elmúlt hónapban használók 46%-a úgy 133 . Bár a partikultúrában a későbbiek során lényegesen nagyobb szerepre tett szert az MDMA (ecstasy)[49]. a partikon 17% nyilatkozott úgy.1% volt. 1. 1997-ben a 12. 2002-re ezek az értékek jelentősen csökkentek: 8. Az európai átlagérték ennek valamivel több. míg az elmúlt havi használat aránya 3. s pontosan a megkérdezettek 3%-a jelezte.5% próbálta ki életében legalább egyszer ezt a szert. 19. Így a hagyományos diszkókban a kipróbálók aránya relatíve alacsony.6%-a jelezte. hogy a megkérdezést megelőző 30 napban használt valamilyen hallucinogén szert. 1999-ben a második osztályos középiskolások 4.4% volt[47]. a 70-es évek közepétől jelentősen csökkent az LSD-t kipróbálók aránya.5%-a jelezte. 1996-tól kezdődően ismét csökkenés volt tapasztalható[45]. illetve 0.6%[48]. hogy használt már valaha életében LSD-t.6%. hogy ez az érték négy évvel korábban ennek harmada. 59.

a külső ingerek fokozását. az LSD egy. Prágában. Egy hét városra kiterjedő vizsgálatban 21% és 67% között változott a hallucinogén szereket kipróbálók aránya a partikon megkérdezettek körében[52]. Fejér[54] rámutat. a diszkrimináció bármiféle megnyilvánulásának teljes elutasítása. s ma már nem is a legnépszerűbb ezen szerek közül. A parti egyszerre individuális és társas élmény. hogy mindössze egyetlen alkalommal használta az LSD-t ebben az időszakban. További 49% az elmúlt hónapra vonatkozóan heti-kétheti gyakoriságot jelzett. kitörését tartotta fontosnak. Ő. az érzések kiélését. A legalacsonyabb értéket Rómában (21%) és Bécsben (35%) mérték. A mai elektronikus zenei irányzatok közül talán a goa mutatja a legszorosabb kapcsolatot az LSD használatával. Maga a parti zenéje is táplálkozik ezekből a törzsi forrásokból. Zürichben és Amszterdamban egyaránt 40% fölött volt a kipróbálók aránya. Mint említettük. a közös táncon. s egyben jelzik is a más irányzatoktól való elkülönülésüket. A drog tudatállapot-módosító hatásánál fogva hozzájárul a partiélmény[53] kialakulásához. amely az együttléten. kifelé való megnyilvánulását. s ezek gyakran teljesen eltérő szubkulturális jellemzőket alakítanak ki. aki az első LSD használathoz kötődő partikat megrendezte. míg ennél intenzívebb használat az esetek 5%-ában fordult elő. s egyszerre feloldódás a tömegben. Hasonló értékekkel találkozunk Európa nagyvárosaiban. Az elmúlt tizenöt évben azonban a parti világa is jelentősen differenciálódott. A hatvanas években az író. Ken Kesey volt az. az LSD használata a kezdetektől szorosan kapcsolódott a partikultúra megjelenéséhez. Madridban. Az úgynevezett acid-tesztek (az acid itt megint csak az LSD-re utal) 134 . önmegismerést elősegítő megközelítésével szemben. Leary óvatos. A jelenséget jól jellemzi a house-kultúra mottója: „A house mindenkié”. a közös tánc. Egyszerre magány a tömegben. A parti tehát a bizonyos fokú elszigeteltség ellenére is jellegzetesen kollektív élmény. Bár a zene és a monoton tánc önmagában előidézheti a módosult tudatállapotot. A partikultúra Mint jeleztük fentebb. sőt a beszámolók szerint megismételhetetlen közösségi élményt eredményez. hiszen ugyanez a zene. nincs mód a beszélgetésre. az órákon át tartó közös eksztázis összeköt. a közös ritmus. Napi használatra egyáltalán nem volt példa. vagy egy népszerű szám klasszikussá vált sora: „A harmónia a kulcs testvéreim”[55]. az élményben való közös feloldódás megélésén alapul. A legkülönbözőbb irányzatok jöttek létre. sokan különböző drogokkal élnek az élmény elérése érdekében. A kezdetektől jellemző volt a partik légkörének elfogadó attitűdje.nyilatkozott. Az elmúlt havi használat gyakorisága 8% és 19% között változott. hiszen a dübörgő zene elszigetel. míg Berlinben. a belső világra koncentráló. hogy a parti sok szempontból hasonlatos a törzsi társadalmak táncos rítusaihoz.

Ez a leginkább pszichedelikusnak tekinthető irányzat szoros szálakkal kötődik az amerikai pszichedelikus mozgalom eszméihez[57]. Míg a legtöbb drog esetében — az akut hatást tekintve — pozitív élmények várhatóak. ugyanakkor növeli a közösségre való nyitottságot. érzékenységet. de a legszélesebb körben az ecstasy vált használatossá. és sok közülük hamar el is tűnik az illegális drogpiacról. utalva arra. létrehozása. hogy olyan anyagokról van szó. ezen drogok mellett is megmarad az LSD népszerűsége. Az LSD és néhány más hallucinogén szer kivételt jelent ebből a szempontból. amelyek nem hatnak az agy úgynevezett örömközpontjára. mint egy illegális listára került szer helyett egy hasonló hatású.hatalmas partik voltak. az ismételt használat szükségletének megjelenésében — ezen az örömközponton. Szokás ezeket az újabb előállítású szereket — néha tévesen a régebbieket is — a designer drug elnevezéssel illetni. Úgy tűnik különböző szerotonin-receptorok. dübörgő zenével. Ez a mechanizmus még ma sem teljesen tisztázott. Úgy tűnik azonban. A legtöbb illegális szer pozitív megerősítő hatása — amely alapvető szerepet játszik a függőség kialakításában. addig az LSD és más hallucinogén szerek esetében ez nem így van. Más irányzatokon azonban egyre inkább más szerek kezdtek dominálni. Ezek az események a mai partik egyértelmű elődjeiként tarthatóak számon. Bizonyos értelemben annak továbbéléseként is értelmezhető. foszforeszkáló színekkel. s ily módon még nem illegális szer kikísérletezése. elsőként Chicagoban és Detroitban. illetve a monotóniát. vagy gyönyörközponton keresztül valósul meg. Külön érdekesség azonban az LSD hatásmechanizmusával kapcsolatosan. Egyes — elsősorban gyorsabb — irányzatoknál jelentősebb szerephez jutott például az amfetamin használata. megjelenő acid-partik és a 60-as évek acid-tesztjei közötti hasonlóság megdöbbentő[56]. melyek a maihoz hasonlóan a dallamossággal szemben előtérbe helyezték a ritmikusságot. Az LSD hatásmechanizmusa Hofmann is jelzi könyvében. de attól eltérő kémiai szerkezetű. amelyek „megalkotásának” célja nem más. A 80-as évek végén. Különbséget elsősorban a jelenlegi zene elektronikus voltában találunk. az „utazás” iránya nagy mértékben befolyásolja. Ez a szer nem hordozza magán az LSD hallucinogén hatásait. Az amfetamin és az ecstasy mellett számos más drog is megjelenik. hogy az LSD azon kevés drog közé tartozik. A hallucinációk. Mint említettük az LSD használata a legjellemzőbben a goa nevű irányzathoz kötődik. Ez a különbség természetesen a pszichés hatások szintjén is jelentkezik. hogy az élmény végül pozitív vagy negatív 135 . folyamatos tánccal. bár a 60-as években már megjelentek olyan hangszeres zenei irányzatok. hogy az LSD hatását elsődlegesen a szerotonin-rendszeren keresztül fejti ki. az agy különböző területein más-más módon érintettek[58].

hogy az elhárítások túlzott mértéke neurotikus folyamatok kialakulásához fog vezetni. A kilencvenes évek közepén Rick Strassman az Új-Mexikói Egyetemen. hogy a képlet korántsem ilyen egyszerű. a spirituális élményre. Különösen főiskolás. a befelé fordulásra. felszabadulásában működik közre. ma is jelen van a társadalomban. LSD és pszichoterápia — a kilencvenes évek A kilencvenes évek során valamelyest elindult az LSD szerepének újraértékelése. hiszen ezekben az esetekben az egészséges működéshez szükséges dolgok is a tudattalanba száműzetnek. Az LSD az elfojtott élmények. ami azonban egy terápiás folyamatban fokozatosan történik. ezért kerül ezen tapasztalatok egy része a tudat nem hozzáférhető tartományaiba. szubkultúrák is működnek. tapasztalattal aktívan megküzdeni. miszerint az LSD hatásos utat jelent az önmegismerés felé. hogy ezzel a domináns és „hangosabb” használati formával szemben. Ilyenkor szükséges ezek felszínre hozása. traumával. érzések hozzáférhetővé válásában. Nem tudunk. Ehhez azonban az LSD egyáltalán nem nyújt segítséget. nem is lehet valamennyi minket érő eseménnyel. amelynek konklúziója a korábbi kutatások újraértékelésének és újabb vizsgálatok elindításának szükségessége volt. az önmegismerés lehetőségére hangsúlyt helyező csoportosulások. normál mértékben.színezetet ölt. sőt magát az integrációs folyamatot feltehetőleg inkább nehezíti. de alapja lehet egy pszichózis belobbanásának is. Nem szabad elfelejteni. mindig lehetővé téve a folyamatos 136 . majd értelemszerűen a pszichoterápiás alkalmazás mentén erősödött tovább. Az önmegismerés kérdése Végezetül érdemes röviden megemlékezni arról a kérdésről. Tudjuk. Az önismeret nem pusztán az elfojtott tartalmak felszínre hozását jelenti. adaptív működése a személyiségnek. míg Franz Vollenweider Svájcban kapott lehetőséget a hallucinogének támogatta pszichoterápia vizsgálatához. beszámolók jelzik. mind az Egyesült Államokban[60]. Talán a hallucinogén szerek esetében a legjelentősebb a set és a setting tényezők szerepe a hatás alakulásában[59]. hogy az LSD pszichoterápiás alkalmazása során is gondos előkészületek és tervezés mellett történt a drog alkalmazása. Ez a használati irány. ehhez szervesen kapcsolódnia kell az élmények (és itt alapvetően traumatikus élményekről van szó. hiszen ezért kerültek elfojtásra) személyiségbe történő integrálásának is. mind Európában. hogy az elhárítás. amely az LSD önmegismerést elősegítő hatásával kapcsolatosan merül fel. egyetemista körökben erős az elképzelés. Nem véletlen ugyanis. Ennek első lépéseként a Swiss Academy of Medical Sciences szervezésében sor került egy szimpózium megtartására. amely Kesey-vel szemben inkább Timothy Leary nevéhez fűződött. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azonban azt jelzik. Ez a folyamat valóban alapja lehet az önmegismerésnek. Bár a használatot látszólag a parti világa uralja. a kevésbé feltűnő.

Hofmann: Die Mutterkornalkaloide (Stuttgart. másrészt pedig egy szűkebb. habár azt sok kiadvány anyarozs tartalmú kenyérhez kapcsolta. Barger: Ergot and Ergotism (London: Gurney and Jackson. ↑ A lizergsav-dietilamidot először ugyan 1938-ban állította elő Hofmann. az intenzív (nagy dózisú) LSD hatást intenzív feldolgozás követi. 6. hogy ezek a tartalmak az integráció lehetősége nélkül szabadulhatnak rá a használóra. 1964) című monográfiáit. (a szerk. az öt évvel korábbi szintézist követően. A kábítószer kifejezés egyrészt az adott kémiai anyag kábulatot okozó hatásmegjelölése. Az LSD veszélye abban rejlik. 7. jogi szempontok alapján meghatározott kategória: ide tartoznak a nemzetközi egyezmények alapján az egyes országok törvénykezésében meghatározott illegális drogok. Ez a magyar szóhasználatban jelenthet növényből készült gyógyhatású kivonatot. Ennek — szakember vezette — hiányában azonban sajnos inkább a kockázatok. ↑ Az LSD vegyület eredeti német neve: Lysergsäure-diäthylamid. mint a jótékony hatások kerülnek előtérbe. Esprit dél-francia városban 1961-ben megfigyelt tömeges mérgezésnek nem volt köze az ergotizmushoz. annak ajánlom G. a pszichedelikus terápia során is. Demetrovics Zsolt ELTE Személyiség. amit a vetőmag fertőtlenítéséhez használtak. ↑ A szerző a könyvében az LSD és más természetes eredetű pszichoaktív anyagokra szinte kivétel nélkül a „drog” (németül „Droge”) szót használja. hogy mennyire jelentős szerről van szó. Fontos emlékeznünk arra. hiszen. a felfedezés hivatalos évszáma azonban 1943. 5. amelyek egyaránt lehetnek természetes anyagok vagy szintetikus készítmények.) ↑ A Pont-St. míg a második a vegytanra koncentrál. hogy még az LSD-t alkalmazó pszichoterápiák radikálisabb változata. de manapság nagy általánosságban — eredettől függetlenül — az összes tudatmódosító (pszichoaktív) szert is e névvel illetjük. köztük egyes orvosi receptre felírható pszichotróp gyógyszerek. azaz tiltott kémiai anyagok. Sokkal inkább egy szerves higanyvegyület általi mérgezésről volt szó. A kötetben a drog szót általános értelemben a pszichoaktív szer ekvivalenseként. ↑ Magyarul: Szent Antal tüze (a ford. ekkor került sor annak felismerésére. 3.integrációt is. Az első könyvben a drog történetének klasszikus bemutatása olvasható. 4. 1931) és A. 2.) ↑ A tudományos megfigyelésben a véletlen csak a felkészült elmének kedvez.és Egészségpszichológiai Tanszék Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Jegyzetek 1. ↑ Aki közelebbről érdeklődik az anyarozs iránt. 137 .

↑ Szanszkrit nyelven (a ford. H. második oldal 34. orvosi területen kívül történő fogyasztással kapcsolatosan használjuk.↑ Blind Faith 32.↑ Magyarul a két kötet együtt jelent meg: Aldous Huxley: Az érzékelés kapui címen. az LSD-25-tel. ahol a kísérlet lezajlott.) 21.” 10.↑ Visszatekintés egy városra 20. (Szukits Kiadó.) 30.↑ LSD — próbáld ki — intramuszkulárisan — 100 mmg (100 mmg = 0. később Aldous Huxley írt ezen a címen könyvet. 1970. ↑ réminiscence — emlékezés. (a szerk.) 14. 35.↑ Magyarul: Thomas de Quincey: Egy angol ópiumevő vallomásai. 15. ↑ „Intim és maradéktalanul őszinte beszámoló egy asszony bátor kísérletéről a pszichiátria legújabb orvosságával.↑ A népesedési válság és a világ erőforrásainak használata 28.↑ Walter Vogt: Mein Sinai-Trip.↑ Művészeti és Tudományos Világakadémia 27.↑ Az igaz szeretet az ügy szeretete. mert ő utasként magával vitt.↑ Heinrich Heine: A gránátosok (Eörsi István fordítása) 17.) (a szerk.) 25. november 14-én 138 .) 18. I. réviviscence — újra átélés 9. amit W.↑ Dr. (a lektor) 8. az egyik fejezet címe a Das abenteuerliche Herz című könyv második változatában. 2001. a moksha-gyógyszer eredeti felfedezőjének.↑ pörögj fel — rezegj rá — lépj ki 13.) 23. 2002. 1972) Az írás egy olyan laikus prédikáció szövegét tartalmazza.↑ Gurdjieffnek Magyarországon eddig egy könyve jelent meg Találkozások rendkívüli emberekkel címen. Eine Laienpredigt (Zürich.) E.↑ Azon a vasárnapon én (A. Cartaphilus Kiadó. Albert Hofmann-nak.↑ Abbey Road 31. 2002) (a szerk. (a szerk. barátom hőlégballonjával a Murtensee fölött lebegtem.↑ Tandori Dezső fordítása alapján 22.↑ sav = acid = LSD 33. 19. (a szerk. Aldous Huxley-től 26.↑ Abbey Road.↑ Goethe: A rémkirály (Képes Géza fordítása) 24.) 16.míg a kábítószer kifejezést az illegális (illetve kezdetben még legális).↑ A Haus zur schwarzen Tulpe szálloda terme Stein am Rheinben.↑ Nemzeti Elmeegészségügyi Intézet 11.1 mg) 29.↑ An der Zollstation.↑ Ezt a kifejezést először William Blake használta Menny és pokol házassága című művében.↑ Nemzetközi Szervezet a Belső Szabadságért 12.↑ Walter Vogt hivatkozott könyvének címe magyarul Madár az asztalon (a ford. (Sophiris Kiadó. V.

Rockville. D. 1978).↑ Mit nyerhet többet az ember az életben. pl. Buda B. 43.↑ A vizsgálat 1999 őszén-telén zajlott. amit a szerző és a meghívó tiszteletes utószava egészít ki. Aranyhal Könyvkiadó. 42. Budapest. 41. A kábítószerek története az ókortól napjainkig. a PCP (angyalpor). 2002. ketamin stb. 2002. Témája egy az LSD által kiváltott eksztatikus-vallásos élmény leírása és értelmezése. Drogok és fiatalok. Ilyen szerek az LSD mellett a meszkalin. Ecstasy: szakirodalmi áttekintés.↑ Mint látni fogjuk néhány kísérleti alkalmazás történt az elmúlt években. amelyek elsődleges hatása az érzékelés. Department of Health and Human Services. ha tetszik felületes analógiája a nagy mózesi utazásnak Sinaiba”. 2002. Feldmár A. A kapcsolat fontossága az entheogénekkel segített pszichoterápiában. A drogok történelme.. Mint hogy a Természet-Isten néki megmutatkozik? 39.↑ Demetrovics Zs. Inc. az észlelés és a tudatállapot módosítása. O'Malley. hogy esetleg valamilyen anyarozs-preparátumról lehetett szó. 49. U.↑ Demetrovics Zs. Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein. Budapest. 2003.↑ Angyal vagyok és bejutok mindenhova.↑ Bayer I. Ifjúsági és Sportminisztérium. 2001. 2002/2: pp. 47. ami a szerző szerint „távoli.↑ Jane vagyok. Gordon Wasson. Budapest. Bachman. P. 2000. L. 46. Kézirat. és Paksi B. A leírásokból nemcsak az „ősatya-atmoszférát” lehet kiérezni. 1977) hivatkozik erre az együttműködésre. Addictologia Hungarica. L'Harmattan Kiadó. 38.↑ A hallucinogén drogok olyan kémiai anyagok. Középiskolások droghasználata. National Results on Adolescent Drug Use. 45.↑ R. Monitoring the Future. 105-112. New Yorkból érkeztem — Ön Dr.Christoph Möhl tiszteletes meghívására tartott Liechtensteinben. 44. a mágikus gombák. Addiktológia. S. ISMertető 8. és Paksi B.. 50.↑ Johnston. Albert Hofmann és Carl A. 113-116. G. 48. M. Hofmann? 37.↑ L. Budapest. 36. ebben a publikációban azt a lehetőséget mérlegeljük. Gondolatok Feldmár András írásához. 2002. hanem inkább a szöveg sorai között rejtőző mélyebb utalások eredményezik a távoli analógiát. Vaduz protestáns templomában. A felnőtt népesség droghasználata és alkoholfogyasztása Magyarországon. összesen 1507 fő töltött ki kérdőívet 139 . Ruck: The Road to Eleusis (New York: Harcourt Brace Jovanovich.↑ Elekes Zs.↑ Elekes Zs.↑ Kerényi Eleusis című könyvének angol kiadásában (New York: Schocken Books.. 2003/1: pp. P. 84-113. 51. A prédikáció különböző írók által tartott prédikációk sorozatába illeszkedett..↑ Kertész Imre fordítása 40. alkoholfogyasztása és dohányzása az évezred végén Magyarországon. Overview of Key Findings. 2003/1: pp. J. Addiktológia.

In: Demetrovics Zs. 2-23. Rockville. N. M. H. mint más szereknél. In de Knipscheer.. Budapest. P. szubkultúrák. Set and Setting. 1997. Hartnoll. P. In: Lowinson. 230-238. Nilson. and Langrod. mintegy kétharmaduk 17 és 24 év közötti.. 1994. Ruiz. Baltimore. 52. C. (eds. a droggal kapcsolatos elvárásait. Az underground partikultúra értékvilága Magyarországon... U. milyen helyszínen. Sherval. Budapest. Tensil.. Jansen. 58. Boldt. Williams & Wilkins. Manapság kell a house. R. No 1. EMCDDA Insights Series. azaz hol.↑ Adelaars. hogy az egyes szerek esetében — ilyenek a hallucinogének — ez a befolyásoló erő kifejezettebb. J.) Substance Abuse. Alles over Ecstasy.) A szintetikus drogok világa. Glennon. milyen társaságban történik a droghasználat. New Trends in Synthetic Drugs in the European Union: Epidemiology and Demand Reduction Responses. R. Lewis. Millman.. Animula. Animula. úgy tűnik azonban. J.. R. 2000. 2000. Yale University Press. drogfogyasztók. D. 53.. M. B. The Use of Drugs within the Techno Party Scene in European Metropolitan Cities. NIDA Research Monograph 146.↑ Griffiths. 1996. 28-33. L. Vingoe.. drogfogyasztók. New Haven-London.. Hallucinogens: An Update. 1984. 54. K.. (szerk. The Basis for Controlled Intoxicant Use. 55. Lin. aktuális hangulatát. 2001/1: pp. 2001: pp. A. A setting tényező ugyanakkor a fizikai és szociális környezet jellemzőire utal.) A szintetikus drogok világa.. European Addiction Research. Luxembourg. Ungerleider. A megkérdezettek átlagéletkora 21 év volt. J. Globe Pockets 38. 60.szórakozási szokásaira vonatkozóan Budapesten. 56. Educatio. Geresdi Zs. Department of Health and Human Services. Drug.↑ Rácz J. A témáról lásd Zinberg. Diszkódrogok. 34-69. Diszkódrogok. G.↑ Koster S. A Comprehensive Textbook. A drog pszichofarmakológiai hatása mellett ezek a tényezők is jelentősen befolyásolják a kialakuló hatást. 140 .↑ Rácz J. (szerk. szubkultúrák... LSD és popkultúra.↑ Fejér B. G. P. In: Demetrovics Zs.. E. 57. S.. N. 1997. 59.↑ Tossmann. Hallucinogens. Amsterdam. 530-542. lelki állapotát. úgymint testi. korábbi tapasztalatait. R. 2001: pp. R. illetve négy vidéki nagyvárosban. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). A. Az underground partikultúra értékvilága Magyarországon. XTC. T.. S. 530-542. Educatio.↑ A set tényezőn alapvetően a droghasználó személy különböző jellemzőit értjük. Geresdi Zs.↑ Pechnick. J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful