KONTRAK PEMBELAJARAN Mata pelajaran Nama Tahun / Semester Matlamat : : : : Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Zafirah Binti

Ibrahim 3/1 Lulus peperiksaan akhir semester untuk mata pelajaran Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Objektif
Perkembangan Peringkat

:

Menyiapkan kerja kursus berasaskan ilmiah yang diberikan oleh pensyarah.
Bagaimana saya akan laksanakan peringkat ini Jadual waktu pelaksanaan peringkat ini satu Dari awal akhir Bagaimana penilaian bagi peringkat ini hingga Dinilai kerja pensyarah perlu pelajaran oleh mata Catatan

Apa yang saya mahu capai pada peringkat ini

Melaksanakan

Menyiapkan semua Menyiapkan

perkara yang ditulis perkara yang ada persatu secara teliti tarikh dalam plan tindakan dalam plan tindakan perkara yang perlu kursus

saya buat mengikut dihantar. plan tindakan yang telah disediakan

Tandatangan kendiri,

Tandatangan Rakan Sebaya,

Tandatangan Guru,

Nama: ZAFIRAH BINTI IBRAHIM

Nama: NURUL SAFIYYAH MOHD. MOKHTADA

Nama: SIA PONG WON