HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINCC CHO WIN 7 1- Bật chế độ message queuing: Start / control panel/ Program

and Feature/ chọn Turn Windows features on or off (bến trái)

Bạn click chọn hết những gì có trong Microsoft Message Queue (MSMQ) Server Sau đó chọn OK và đợi windows cài đặt xong.

2- Cài đặt wincc 7.0 bình thường 3- Khởi động lại và tiến hành Crack

(Note: đã test ok)

Related Interests