TEGASAN TERUS

C 2007 / UNIT 6 / 1

TEGASAN DAN TERIKAN

OBJEKTIF AM : Mempelajari dan memahami konsep tegasan dan terikan terus.

OBJEKTIF KHUSUS: Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat: Menghuraikan kesan daya paksi ke atas tegasan dan terikan. Mentakrifkan tegasan terus dan terikan terus. Mengira luas keratan, tegasan, terikan, daya dan perubahan panjang bahan untuk bar prismatik dan bar keratan rencam.

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 2

TEGASAN DAN TERIKAN
INPUT 6A

6.0

PENGENALAN Pernahkah anda melihat pertandingan tarik tali?

Rajah 6.1 : Pertandingan tarik tali

Di dalam pertandingan ini terdapat dua pihak yang menarik tali pada arah yang bertentangan. Fokuskan pemikiran anda pada tali tersebut. Persoalannya...... Kenapa tali tersebut tidak putus? Ada kemungkinankah tali tersebut akan putus? Adakah tali tersebut memanjang semasa ditarik? Adakah berlaku pengurangan saiz keratan tali semasa ditarik? Adakah tali tersebut kembali ke panjang asal selepas selesai pertandingan? Ringkasnya, tegasan dikaitkan dengan daya yang wujud pada sepanjang bahagian keratan bahan tali tersebut untuk menentang daya tarikan yang dikenakan pada kedua-dua arah. Terikan pula berkait dengan perubahan saiz yang berlaku pada tali tersebut akibat dari daya tarikan yang dikenakan. Konsep tegasan dan terikan merupakan asas kepada teori struktur. Struktur terdiri dari gabungan beberapa anggota, dengan itu beban dipindahkan dari satu anggota struktur kepada satu anggota struktur yang lain. Konsep tegasan dan terikan merupakan analisis terhadap kelakuan struktur tanggung beban tersebut. Sekiranya terdapat anggota struktur yang gagal maka ia boleh mengakibatkan bahaya kepada struktur keseluruhannya.

UNIT INI MEMPEKENALKAN TEGASAN DAN TERIKAN TERUS SAHAJA

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 3

6.1

KESAN DAYA PAKSI TERHADAP TEGASAN DAN TERIKAN TERUS Daya paksi telah dibincangkan dalam Unit 1. Daya yang dikenakan pada rod LS merupakan daya paksi kerana ia bertindak selari dengan paksi memanjang (rajah 6.2).
Paksi memanjang P L S P

Rajah 6.2: Daya paksi

Magnitud dan arah tindakan daya paksi akan memberi kesan yang berbeza terhadap tegasan dan terikan. Ia boleh mengakibatkan rod tersebut mengalami perubahan dari saiz asal dan seterusnya gagal (putus). Kegagalan rod juga bergantung pada saiz keratan rentas rod tersebut. Sekiranya keratan rentas bahan adalah besar, nilai daya, P untuk memutuskan bahan tersebut lebih besar dibandingkan dengan bahan sama yang mempunyai keratan rentas yang kecil. Amnya kesan daya paksi boleh dibahagikan kepada dua iaitu:a. Tegasan Terus b. Terikan Terus

6.2

TEGASAN TERUS Takrifan: Tegasan ditakrifkan sebagai keamatan beban terhadap sesuatu luas keratan. Apabila sesuatu jasad dikenakan beban luaran, ia cenderung mengalami ubahbentuk (i.e. perubahan dari segi bentuk atau dimensi). Semasa proses ubahbentuk, terdapat rintangan dalaman pada bahan jasad tersebut yang menentang ubahbentuk. Sekiranya daya dalaman dapat mengatasi bebanan yang dikenakan, jasad tersebut berada dalam keadaan stabil. Ringkasnya tegasan merupakan daya dalaman yang berbentuk tindakbalas bahan kepada beban luar yang dikenakan. Daya dalaman ini bertindak bertentangan dengan daya yang dikenakan ke atas jasad berkenaan. Unit untuk tegasan adalah N/mm2 ; kN/mm2; N/m2; kN/m2 (bergantung kepada unit daya dan luas).

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 4

Pertimbangkan suatu bar prismatik yang dikenakan beban tegangan, P. Daya P menyebabkan bar mengalami pemanjangan. Seterusnya, anggapkan bar tersebut dikerat pada satah xx.(Rajah 6.3 a)
x

P

P

x
Rajah 6.3(a): Keratan Bar Prismatik

P

P

P

Rajah 6.3 (b) : Tegasan di bahagian keratan

Untuk berada dalam keadaan seimbang, maka bahagian keratan rod tersebut menghasilkan satu daya yang sama nilai dengan daya P yang bertindak pada arah bertentangan dengan arah daya luaran, P. (Rajah 6.3 b) Daya dalaman ini disebut sebagai tegasan dan merupakan tindakbalas bahan bar kepada daya luaran P yang dikenakan. Ianya dianggap bertindak teragih seragam keseluruhan keratan rentas bar.

Oleh itu, Tegasan , W =
Daya Luas

W =

P A

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 5

6.3

TERIKAN TERUS Takrifan : Terikan ditakrifkan sebagai ubah bentuk sesuatu bahan per unit panjang. Apabila sesuatu anggota struktur dikenakan beban, anggota tersebut akan mengalami ubahbentuk walaupun hanya sedikit. Ini seterusnya menyebabkan pertukaran dimensi bar tersebut. Apabila daya tegangan P dikenakan, bar tersebut akan bertambah panjang mengikut arah beban dan diikuti dengan pengurangan saiz keratan bar (Rajah 6.4 a). Sebaliknya, apabila daya mampatan P dikenakan, bar tersebut akan menjadi lebih pendek mengikut arah beban dan diikuti dengan pertambahan saiz keratan bar (Rajah 6.4 b)

P

l

Hl

Rajah 6.4(a) : Pemanjangan dari l ke ( l + H l )
H l = perubahan panjang

l = Panjang asal

P Hl l
Rajah 6.4 (b) : Pemendekan dari l ke ( l - H l )

Oleh itu,
Perubahan dimensi

Terikan, I =
Dimensi asal

Hl I= l

Nota: Terikan adalah nisbah dimensi, oleh itu terikan tidak mempunyai unit.

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 6

6.4

MODULUS KEANJALAN Takrifan : Modulus keanjalan ialah nisbah antara tegasan dengan terikan. Sebagaimana yang telah dihuraikan terdahulu, apabila sesuatu jasad dikenakan beban ia akan mengalami ubahbentuk. Sekiranya beban dibuang, jasad akan kembali ke panjang asal. Sifat ini dikenali sebagai keanjalan. Teori berkaitan modulus keanjalan akan dihuraikan dengan lebih lanjut dalam Unit 7. Simbolnya E dan unitnya N/m2

E=

Tegasan Terikan

=

W I
P A

Dimana W =

dan

– =H l l

@

E=

l Hl

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 7

6.5

TEGASAN DAN TERIKAN BAR PRISMATIK

PENYELESAIAN MASALAH 6 a

Menentukan tegasan

Sebatang bar berkeratan rentas 20 cm dan 40 cm ditegangkan dengan menarik dikedua-dua hujungnya dengan daya 20 kN. Tentukan tegasan yang dialami oleh bar tersebut.

20cm

20kN
40cm

20 kN

Penyelesaian Penentuan Luas Keratan A = 20 x 40 = 800cm2

Tegasan tegangan, W =

P A

=

20 800

= 0.025 kN/cm2#

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 8

PENYELESAIAN MASALAH 6 b

Menentukan tegasan

Satu rod keluli mempunyai luas keratan rentas 175mm2 dan mengalami daya mampatan 370 N. Kirakan tegasan dalam rod tersebut. Penyelesaian Tegasan, W =
P A

=

370 175

= 2.114 N/mm2 #

PENYELESAIAN MASALAH 6 c

Menentukan keterikan

Pemanjangan yang berlaku pada satu bar 3m panjang ialah 0.5mm. Kirakan keterikan yang berlaku. Penyelesaian Keterikan ,I =

Hl l
0.5 3000
Tips«. Terikan adalah nisbah dimensi, dengan itu unit dimensi perlulah sama.

=

= 1.67 x 10-4 #

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 9

PENYELESAIAN MASALAH 6 d

Menentukan tegasan dan terikan

Satu blok konkrit seperti rajah di bawah menanggung beban mampatan 90 kN. Blok tersebut mengalami pemendekan sebanyak 0.03mm. Dapatkan :
a.

Tegasan Mampatan b. Keterikan
J10mm

90kN

40mm

Penyelesaian Penentuan Luas A = Td2 / 4 A = 3.14 x 102 / 4 A = 78.54 mm2
Tips: Blok konkrit tersebut mempunyai keratan rentas bulat

Tegasan,W = =

P A 90 78.54

Keterikan ,I =

H l l
0.03 40

=

= 1.146 kN/m2 #

= 7.5 x 10-4 #
Masalah 6a, 6b, 6c dan 6d merupakan penyelesaian mudah bagi tegasan dan terikan. Sekiranya anda ingin mencuba sesuatu yang lebih mencabar, sila beralih ke masalah yang seterusnya.

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 10

PENYELESAIAN MASALAH 6 e

Tegasan dan terikan bagi rod berongga

Sebatang rod berongga sepanjang 600mm mempunyai diameter luar dan dalam masing-masing 30mm dan 20mm. Ia dikenakan beban sebanyak 50kN dan didapati memanjang sebanyak 0.2mm. Tentukan tegasan terus dan keterikan bagi rod tersebut.

Penyelesaian Diberi; dd = 20mm ; dl = 30mm ; W ? – ?

l = 600mm P = 50kN

; ;

Hl = 0.2 mm

@Luas keratan rentas, A = Luas keratan padu = ( T dl 2/ 4 ) - ( T dd2/ 4 ) = ( T 30 2/ 4 ) - ( T 202/ 4 ) = 706.86 ± 314.16 = 392.7 mm2 W= =
P A

Tips« (i) Luas bahagian berongga tidak dikira kerana ia tidak padu. (ii) Penyelesaian ini boleh dilakukan terus di dalam formula tegasan.

50 392.7 = 0.127 kN/mm2 = 127.32 N/mm2 # I= H l l

0.2 = 600 = 3.33 x 10-4 #

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 11

PENYELESAIAN MASALAH 6 f

Menentukan diameter tiang

Sebuah tiang besi tuang mempunyai diameter dalaman 200mm. Berapakah diameter luaran minimum bagi tiang tersebut supaya ia dapat menanggung beban 1.6 MN dengan tegasan tidak melebihi 90 N/mm2. Penyelesaian Diberi; dd = 200mm dL = ? ; ; P = 1.6 MN @ 1.6 x 106 N W = 90 N/mm2

Tips: Tiang ini berongga di bahagian tengah. Bagi menentukan diameter luaran, jadikan luas, A sebagai tajuk persamaan.

A T dL2 [ 4

= = =

P W
1.6 x 106 90 17.78 x 103 [ ( 17.78 x 103 ) ( 4 ) ] + T dD2 T (200)2

]

-

T dD2 [ 4

]

T dL2 dL2

= =

[ ( 17.78 x 103 ) ( 4 ) ] + T

= = =

71120 12566371 . T
62638 .2 250.28 mm #

@

dL

Marilah beralih ke masalah yang melibatkan modulus keanjalan.

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 12

PENYELESAIAN MASALAH 6 g

Menentukan tegasan, terikan dan modulus keanjalan

Satu rod 2.5m panjang dengan luas keratan rentasnya 1290mm2 mengalami pemanjangan 1.5mm apabila dikenakan daya tegangan 142 kN. Kirakan:(a) (b) (c) Tegasan tegangan di dalam rod Keterikan Modulus Keanjalan

Penyelesaian Diberi; l = 2.5 m @ 2500mm A = 1290mm2 H l = 1.5mm P = 142 kN (a)
P A 142 x10 3 = 1290 = 110.08 N/mm2 #

Tips«.. Anda digalakkan menukar maklumat yang diberi dalam bentuk ayat ke bentuk simbol Untuk mengelakkan kesilapan, cuba seragamkan unit yang akan digunakan pada peringkat awal.

W=

(b)

–=

H N N 1. 5 = 2500

= 6 x 10-4 #

(c)

E =

W I
110 .08 6 x10 4

=

= 1.83 x 105 N/mm2 #

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 13

PENYELESAIAN MASALAH 6 h

Menentukan luas keratan, tegasan dan keterikan

PENYELESAIAN MASALAH 6 i

Menentukan luas keratan, tegasan dan keterikan

Sebatang rod keluli, panjang 3m membawa beban 20kN. Jika pemanjangan tidak boleh melebihi 0.2mm, kirakan; (a) Luas keratan rentas minimum rod (b) Tegasan tegangan rod (c) Keterikan E = 206 kN/m2 Penyelesaian

Sebatang bar keluli 50cm x 7.5cm x 2.5 cm dikenakan beban sebanyak 18 kN. Dapatkan tegasan dan keterikan di dalam bar jika diberi Modulus Young 215 GN/m2.
18kN
18kN

50 cm

Penyelesaian (a) E=

Pl Hl Pl EHl
(20 x 103) 3 ( 206 x 10 ) ( 0.2 x 10 )
3 -3

Semua ukuran luas ditukar ke unit m2 supaya setara dengan unit E.

@ A= =

(a)

W=

P A

=

18 x10 3 (0.075 x0.025)

= 1456.31 m2 # (b) W=
P A 20 x10 3 = 1456.31

= 9.6 x 106 N/m2#

(b)

E=

W I
W E
9.6 x10 6 215 x10 9

= 13.73 N/m2 # (c) –=
H N N 0. 2 = 3000

–=

=

= 4.47 x 10-5 #

= 6.67 x 10-5 #
Nota: 215 GN/m2 = 215 x 109 N/m2

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 14

6.4.1 Tegasan dan Terikan Dalam Bar Keratan Rentas Berubah
B A P A1 A2 A3 P C D

l1

l2

l3

Rajah 6.5 : Bar Keratan Rentas Berubah
Nota : Setiap bahagian mengalami tindakan daya yang sama

Terdapat bar yang mempunyai luas keratan rentas berbeza pada panjang tertentu ( Rajah 6.5 ). Dalam kes sedemikian; tegasan, terikan dan perubahan panjang bagi setiap bahagian bar bertindak secara berasingan. Jumlah perubahan panjang adalah hasil campur bagi perubahan panjang pada setiap bahagian keratan. Dengan mempertimbangkan rajah 6.5:P = Daya E = Modulus Keanjalan l = Panjang bahagian 1 A1 = Luas keratan rentas bahagian 1 l2, A2 = Urutan nilai untuk bahagian 2 dan seterusnya Oleh itu; P WAB = A1 Oleh itu; Pl1 HlAB = A1 E Dengan itu; 7 Hl = HlAB + HlBC + HlCD Pl1 Pl 2 + + = A1 E A2 E 7 Hl =
P « L1 L2 L3 » ¬ E ­ A1 A2 A3 ¼ ½
Formula ini hanya diterimapakai sekiranya bahan bagi keseluruhan bar adalah sama i.e Modulus keanjalan sama

;

WBC =

P A2

;

WCD =

P A3

;

HlBC =

Pl 2 A2 E

;

HlCD =

Pl 3 A3 E

Pl 3 A3 E

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 15

PENYELESAIAN MASALAH 6 j

Menentukan jumlah pemanjangan bar keratan berubah

Satu rod keluli mempunyai dua bahagian keratan rentas yang berbeza dikenakan beban mampatan 25N. Kirakan : (a) Tegasan pada setiap bahagian. (b) Jumlah pemendekan yang berlaku . Diberi E =210 GN/m2
25N
1 2

Tips« Memandangkan diameter dan jarak adalah dalam unit mm maka unit E juga perlu ditukar:E = 210 x 109 N
m
3
2

x
2

1 2 1000 2

= 210 x 10 N/mm

25 N

(b) 7 Hl = Hl1 + Hl2
l2 » P « l1 ¬ ¼ E ­ A1 A2 ½
« 25 150 200 3 ¬ 2 2 210 x10 ­ T 12 z 4 T 17 z 4 » ¼ ½

J12mm 150mm

J17mm 200mm

Penyelesaian Diberi;
P = 25 N E = 210 GN/m2 @ 210 x 109 N/m2 J1 = 12 mm @ l1 = 150mm J2 = 17 mm @ l2 = 200mm ? W1
;

= =

?

A ?

A

? W2

;

?7Hl

200 » « 150 = 1.19 x 10-4 ¬ ¼ ­113 .09 226 .98 ½

(a)

W1 =
=

P A1 25 2 12 T z4

= 1.19 x 10-4 ( 1.326 + 0.881 ) = 2.627 x 10-4 N/mm2#

= 0.22 N/mm2 #

W2 =

P A2 25 2 T 17

= 0.11 N/mm2 #

 

=

4

PENYELESAIAN MASALAH 6 k

Menentukan jumlah pemanjangan

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 16

Satu bar keluli 4m panjang dikenakan daya tegangan 5 N. Kirakan pemanjangan bar sekiranya E = 2.0 x 106 N/cm2.
A B C J3.2cm J 2.8cm J 2.5cm D

5N

5N

Satu bar tembaga mempunyai keratan rentas segiempat sama dikenakan daya tegangan 30 kN. Bahagian AB dan BC masing-masing mempunyai luas keratan rentas 900cm2 dan 400cm2. Kirakan tegasan dan pemanjangan di dalam setiap bahagian bar. (Etembaga = 110 GPa) Berikan jawapan dalam unit N dan m.
A B 1 C 30kN

1m

1m

2m 30kN

Penyelesaian Diberi; L = 4 m @ 400 cm P=5N E = 2.0 x 106 N/cm2 ? 7 Hl 7 Hl = HlAB + HlBC + HlCD
P « L AB L BC LCD »  = ¬ E ­ A AB ABC ACD ¼ ½

200cm

75cm

Penyelesaian
Tips«.. Anda perlu seragamkan unit yang akan digunakan. y y y E P L 110 GPa = 110 x 109 N/m2 30kN = 30 x 103 N 1 cm = 1cm x

y

A

1 cm2 = 1cm2 x

1m2 2 100 cm2

=

» 5 « 100 100 200 ¬  ¼ 2.0x106 ¬T 3.2 2 T 2.8 2 T 2.5 2 ½ ­ 4 4 4

(a)

Wab =

P Aab 30 x10 3 900 x10 3

= 2.5 x 10-6 ( 12.43 + 16.24 + 40.74 ) = 1.735 x 10-4 cm # =

= 33.33 x 103 N/m2 # Hlab = = = Pl ab Aab E

900

30
x 10

x 10 
3

60000 99 x10 9

= 6.06 x 10-7 m # sambungan.....
PENYELESAIAN MASALAH 6 l
Menentukan tegasan dan jumlah pemanjangan

¡

1 100 c

¡

2 110 x 10
3 9

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 17

b)

Wbc =

P Abc 30 x10 3 400 x10 3

=

= 75 x 103 N/m2 # Hlbc = = Pl bc Abc E
x 10 3 0 . 75 3 400 x 10 110 x 10

30

9

=

22500 44 x10 9

= 5.11 x 10-7 m #

SEKIRANYA TELAH BERSEDIA, ANDA BOLEH MENCUBA SOALAN-SOALAN AKTIVITI YANG DISEDIAKAN BERIKUTNYA.

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 18

AKTIVITI 6A 

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA UJI KEFAHAMAN ANDA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA. 6.1 Padankan lajur 1 dan lajur 2 di bawah.
Lajur 2 A. Terikan B. Tegasan C. Ubahbentuk D. Modulus Keanjalan E. Beban F. Tegasan tegangan

Lajur 1

( ««) (i) Apabila daya ditindakkan pada sesuatu
jasad, ia cenderung mengalami _______.

( ««) (ii) Daya per unit luas. ( ««) (iii) Tegasan yang dihasilkan oleh daya tegangan. ( ««) (iv) Ubahbentuk per unit panjang. ( ««) (v) Nisbah di antara tegasan dan terikan.

6.2

Satu unit bar yang mempunyai keratan rentas 50 mm x 30 mm dikenakan daya mampatan 500 kN. Kirakan tegasan dalam bar tersebut. Suatu bar mempunyai luas keratan rentas 20mm2 dan mengalami tegasan sebanyak 31 N/mm2. Tentukan beban yang dikenakan pada bar tersebut. Satu bar 300mm panjang, dikenakan daya tegangan. Tentukan keterikan sekiranya bar mengalami pemanjangan 0.02mm. Tentukan modulus keanjalan bagi suatu bahan logam 200mm panjang, yang mengalami tegasan 15 N/mm2 dan pemanjangan 0.15mm. Satu rod 100cm panjang dengan keratan rentas 2cm x 2cm dikenakan daya tegangan 1000kg. Sekiranya modulus keanjalan bahan adalah 2.0 x 106 kg/cm2, tentukan pemanjangan rod.

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Beban 5 kN dikenakan pada dawai keluli. Tentukan diameter minimum bagi dawai sekiranya tegasan tidak boleh melebihi 100 MN/m2.

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 19

6.8

Satu bahan panjang 10m yang berkeratan rentas bulat dengan garispusat 20 mm dikenakan satu daya tegangan seberat 100 kN.
100 kN 10 m 100 kN

a. Dapatkan tegasan bahan tersebut. b. Terikan sekiranya pemanjangan berlaku 0.01 m c. Modulus kekenyalan 6.9 Sebatang rod keluli 65 cm x 5.5 cm x 2.0 cm dikenakan beban sebanyak 19N. Dapatkan tegasan dan keterikan di dalam bar jika di beri Modulus Young 215 GN/m2 .
19 N 19 N

65 cm

6.10 Bar keluli di bawah dikenakan beban mampatan 17kN. Tentukan tegasan pada setiap bahagian keratan bar.
17 kN
A1=50mm2 A2= 90mm2 A3=20mm2

17 kN

200mm

180mm

150mm

6.11 Tentukan tegasan dalam bahagian 1 dan 2 suatu bar keratan berubah apabila dikenakan daya tegangan 20 kN. Bahagian 1 mempunyai keratan rentas bulat 20mm manakala bahagian 2 mempunyai keratan rentas segiempat sama 30mm. Kirakan juga jumlah pemanjangan yang berlaku. Diberi E = 210GN/m2 .

20 kN

20mm

30mm

20 kN

300mm

100mm

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 20

MAKLUMBALAS AKTIVITI 6A

6.1

(i) Ubahbentuk (iii) Tegasan tegangan (v) Modulus keanjalan 333.33 MN/m2 620 N

(ii) Tegasan (iv) Terikan

6.2 6.3

6.4 6.67 x 10-5 6.5 6.6 6.7 6.8 20 x 103 N/mm2 0.0125 cm 8.0mm a. 318.3 N/mm2 b. 0.001 c. 318.3 x 103 N/mm2 W = 17.27 kN/m2 – = 8.03 x 10-8

6.9

6.10 W1 = 0.34 kN/mm2 W2 = 0.19 kN/mm2 W3 = 0.57 kN/mm2 6.11 W1 = 63.66 MN/m2 W2 = 22.22 MN/m2 Hl = 0.102 mm

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 21

TEGASAN DAN TERIKAN
INPUT 6B

6.6

TEGASAN DAN TERIKAN BAR KERATAN RENCAM

A P

B

C

D P

l1

l2

l3

Rajah 6.6 : Bar Keratan Rencam
Nota : Setiap bahagian mengalami tindakan daya yang sama

Takrifan : Bar keratan rencam adalah bar yang diperbuat dari dua bahan atau lebih dengan kedua-duanya dipasang tegar supaya bebanan yang dikenakan dikongsi bersama dan seterusnya mengalami pemanjangan dan pemendekan yang sama. Terdapat bar yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza dari segi luas keratan rentas dan bahan pada setiap bahagian keratan (Rajah 6.6). Dengan itu; tegasan, terikan dan perubahan panjang bagi setiap bahagian bar bertindak secara berasingan. Jumlah perubahan panjang adalah hasil campur bagi perubahan panjang pada setiap bahagian keratan. Disebabkan bar rencam mempunyai sekurang-kurangnya dua bahan yang berbeza, dengan itu ia melibatkan nilai modulus keanjalan yang berbeza. Dengan mempertimbangkan rajah 6.6:P = Daya E1 = Modulus Keanjalan bahagian 1 l1 = Panjang bahagian 1 A1 = Luas keratan rentas bahagian 1 l2, A2, E2 = Urutan nilai untuk bahagian 2 dan seterusnya

Oleh itu;

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 22

WAB =

P A1

;

WBC =

P A2

;

WCD =

P A3

Oleh itu; HlAB = Pl1 A1 E1 ; HlBC = Pl 2 A2 E2 ; HlCD = Pl 3 A3 E3

Dengan itu; 7 Hl = HlAB + HlBC + HlCD Pl1 Pl 2 = + + A1 E1 A2 E2
Formula ini sesuai diterimapakai sekiranya bahan bagi setiap bahagian bar adalah berbeza i.e Modulus keanjalan berbeza

Pl 3 A3 E3

« L L » L 7 Hl = P ¬ 1 2 3 ¼ ­ A1 E1 A2 E 2 A3 E 3 ½

PERHATIAN!!! Bar rencam mengalami pemanjangan dan pemendekan yang sama dengan itu terikan juga adalah sama.

Sekiranya anda telah bersedia, silalah ikuti penyelesaian masalah yang seterusnya.

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 23

PENYELESAIAN MASALAH 6 m

Pemanjangan bar rencam

Satu rod keratan rencam 350mm panjang terdiri dari rod kuprum sepanjang 250mm dan bergarispusat 15mm disambung secara tegar pada sebatang rod tembaga sepanjang 100mm dengan garispusat 12mm. Sekiranya dikenakan tegangan sebanyak 15kN, tentukan jumlah pemanjangan bagi rod tersebut.
[ Etembaga = 150 GN/m2 & Ekuprum = 110 GN/m2]

15kN

15kN

250mm

100mm

Penyelesaian Diberi;
P = 15kN @ 15 x 103 N E1 = 110 GN/m2 @ 110 x 109 N/m2 @ 150 x 109 N/m2 E2 = 150 GN/m2 l1 = 250mm @ 0.25m ; J1 = 15mm @ 0.015m l2 = 100mm @ 0.1m ; J1 = 12mm @ 0.012m

@A1 =

Td 2 4 2 T 0.015 = 4 = 1.767 x 10-4 m2

Tips«. Anda bebas untuk memilih pertukaran unit samada dari mm ke m atau sebaliknya Anda juga boleh menyelesaikan masalah ini dengan mengira pemanjangan untuk setiap bahagian secara berasingan dan kemudian dicampur.

@A2 =

Td 2 4 2 T 0.012 = 4 = 1.131 x 10-4 m2

7 Hl =
« L » L P¬ 1 2 ¼ ­ A1 E 2 A2 E 2 ½
0.25 0.1 4 9 1.131x104 150x109 ­ 1.767x10 110x10

= 15 x 103 « ¬

» ¼ ½

» 0.1 « 0.25 = 15 x 103 ¬ 6 6 ¼ 16.97 x10 ½ ­19.44 x10

= 15 x 103 ( 1.875 x 10-8 ) = 2.813 x 10-4 m @ 0.281 mm #

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 24

PENYELESAIAN MASALAH 6 n

Satu bar keluli diikat kukuh dengan bar aluminium dengan panjang masing-masing 700mm dan 200mm. Luas keratan rentas bar keluli adalah 230mm2 dan luas keratan rentas bar aluminium adalah 150mm2. Dapatkan jumlah pemendekan yang dialami oleh bar tersebut apabila ia dikenakan beban mampatan 25kN. ? Ek = 207 GPa dan Eal = 70GPaA 25kN 25kN

700mm Penyelesaian Diberi; Lk = 700mm ; Ak = 230mm2 La = 200mm ; Aa = 150mm2 Penukaran unit N/m2
Ek = 207 Gpa = 207 x 109 N/m2 12 m 2 = 207 x 109 x = 2.07 x 10 N/mm @ Ea = 70 Gpa = 70 x 109 x 10-6 = 7 x 104 N/mm2
5

200mm

N/mm2

1000

2

2

mm

2

7 Hl =
« L » L P¬ 1 2 ¼ ­ A1 E 2 A2 E 2 ½
700 200 5 150 7x104 ­ 230 2.07x10

= 25 x 103 « ¬

» ¼ ½

= 25 x 103 ( 1.47 x 10-5 + 1.90 x 10-5 ) = 0.844 mm #

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 25

PENYELESAIAN MASALAH 6 o

Menentukan tegasan dan agihan beban dalam bar rencam

Terdapat 3 bar tembaga, zink dan aluminium dengan panjang yang sama, disambung secara tegar dihujungnya. Luas keratan bagi bar tersebut masing-masing adalah 250mm2, 375mm2 dan 500mm2. Sekiranya anggota bar rencam dikenakan daya tarikan 125kN, tentukan agihan beban dan tegasan bagi setiap bar. ? Etb= 130 GN/m2 ; Ezn = 100 GN/m2 ; Eal = 80 GN/m2A
tembaga zink

125 kN
aluminium

125 kN

Penyelesaian Beban 125 kN diagihkan kepada bar tembaga, zink dan aluminium. Dimana; Ptb + Pzn + Pal = 125 kN -----( i ) Memandangkan semua bar disambung secara tegar, maka ubahbentuk adalah sama; P L P L P L @ H l = tb = zn = al Atb Etb Aal E al Azn E zn Pilih persamaan ubahbentuk tembaga dan zink; Ptb L = Atb Etb Ptb = Pzn L Azn E zn Atb Etb . Pzn Azn E zn

« 250 x10 6 130 x10 9 » x Ptb = ¬ ¼ Pzn 6 100 x10 9 ½ ­ 375 x10 32500 Pzn 37500 15 = Pzn --------- ( ii ) 13

=

Pilih persamaan ubahbentuk tembaga dan zink; Pal L Ptb L = Aal E al Atb Etb Ptb = Atb Etb . Pal Aal E al

« 250 x10 6 130 x10 9 » x Ptb = ¬ ¼ Pal 6 80 x10 9 ½ ­ 500 x10

=

32500 Pal 40000 13 Pal -------( iii ) 16

=

sambungan ««

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 26

Agihan daya dalam setiap bar: Masukkan nilai Pal dan Pzn dalam (i):Ptb +
15 16 Ptb Ptb = 125 kN 13 13 44 Ptb = 125 13

Tegasan dalam setiap bar :

Wtb =

Ptb Atb
36.93 250

=

Ptb =

125x13 44

= 0.148 kN/mm2 #

Wzn = = 36.93 kN # Maka; Pzn =
15 (36.93) 13

Pzn Azn
42.61 375

=

= 0.114 kN/mm2 #

= 42.61 kN # Pal =
16 (36.93) 13

Wal =

Pal Aal
45.45 500

= 45.45 kN #

=

= 0.09 kN/mm2 #

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 27

PENYELESAIAN MASALAH 6 p

Menentukan tegasan dalam bar rencam

Sebatang tiang konkrit tetulang 50cm x 50cm mempunyai empat bar tetulang bergarispusat 2.5 cm di setiap penjurunya. Tiang tersebut membawa beban paksian 200kN. Tentukan tegasan di dalam konkrit dan tetulang tersebut. [ Ekonkrit = 0.14 x 106 kN/cm2 ; Ekeluli = 2.1 x 106 kN/cm2 ]
200kN

50cm

50cm

Penyelesaian Luas tiang, Atiang = 50 x 50 = 2500 cm2
¸ ¹ ¹ º
Dengan itu terikan konkrit bersamaan dengan terikan tiang;

¨ T .d 2 Luas tetulang, Atetulang = 4 © © 4 ª

Terikank, –k = Terikant, –t

= T (2.5)2 = 19.63 cm2 Luas konkrit, Akonkrit = Atiang - Atetulang = 2500 ± 19.63 = 2480.37 cm2

Wk Wt = )k )t Ek .W t Wk = )t
= 0.14 x 10 6 .W t 2.1 x 10 6

Tips«« Terikan konkrit adalah sama dengan terikan tetulang i.e –k = –t Di mana;

= 0.067 Wt ------- ( i )
Diketahui;

Terikan, – =

W )

P = WA 200 = WkAk + WtAt ----------- ( ii )

¢

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 28

Masukkan ( i) dalam (ii);

200 = (0.067 Wt) Ak + WtAt
= (0.067 Wt) 2480.37 + Wt ( 19.63)

= 166.18 Wt + 19.63Wt = 185.81 Wt @ Wt =
200 185 .81

= 1.076 kN/cm2 = 1076 N/cm2 #
Dari pers. ( i ):

Wk = 0.067 Wt = 0.067 (1076) = 72.12 N/cm2 #

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 29

AKTIVITI 6B 

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA UJI KEFAHAMAN ANDA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA. 6.12

Benar ± Palsu [ Tandakan pada kotak yang berkenaan ]

(a) Bar yang mempunyai keratan rentas berbeza dikategorikan sebagai bar rencam. Benar Palsu

(b) Bar rencam merupakan gabungan sekurang-kurangnya dua bahan yang masingmasingnya mempunyai ciri-ciri berbeza. Benar (c) Palsu

Daya yang dikenakan pada bar rencam dikongsi bersama antara komponen bar kerana ia disambung tegar. Benar Palsu

(d)

Terikan yang dialami oleh komponen bar rencam adalah sama kerana mengalami ubahbentuk yang sama. Benar Palsu

6.13

Satu bar rencam 3m panjang diperbuat daripada tembaga dan keluli. Panjang dan luas keratan rentas bahagian tembaga masing-masing ialah 1m dan 350 mm2. Panjang dan luas keratan rentas bahagian keluli masing-masing ialah 2m dan 600mm2. Dapatkan jumlah pemendekan apabila ia dikenakan beban mampatan 15 kN. [ Ekeluli = 207 GPa dan Etembaga= 110 GPa]
15 kN 15 kN

2m

1m

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 30

6.14

Satu bar rencam terdiri daripada bar keluli yang diapit dengan bar kuprum ditarik dengan daya 27 kN. Bahagian keluli mempunyai luas keratan 250mm2 manakala bahagian kuprum mempunyai luas keratan 350mm2. Tentukan jumlah pemanjangan bagi bar rencam tersebut. [ Ekuprum = 90 kN/mm2 dan Ekeluli = 200 kN/mm2]
27 kN 27 kN

150mm

100mm

150mm

6.15

Satu bar rencam dikenakan mampatan 25 kN. Bar tersebut terdiri daripada 3 komponen bahan iaitu aluminium, kuprum dan keluli dan masing-masing mempunyai garispusat 10mm, 15mm dan 20mm. Tentukan jumlah pemendekan bar tersebut. [ Ealuminium = 70 kN/mm2 ; Ekuprum = 90 kN/mm2 ; Ekeluli = 200 kN/mm2]

25kN

25kN

80mm

100mm

70mm

6.16

Satu bar rencam terdiri daripada tiga komponen bahan, dikenakan tegangan sebanyak 30 N. Bahagian pertama adalah bar tembaga yang mempunyai keratan rentas segiempat sama 20mm x 20mm. Bahagian kedua adalah bar keluli yang mempunyai keratan rentas bergarispusat 17mm. Bahagian ketiga adalah bar aluminium yang mempunyai keratan rentas segiempat tepat 30mm x 40mm. Tentukan jumlah pemanjangan bar rencam tersebut. [ Etembaga = 110 kN/mm2 ; Ekeluli = 210 kN/mm2 ; Ealuminium = 90 kN/mm2]
3 1 30 N 2 30 N

300mm

280mm

200mm

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 31

MAKLUMBALAS AKTIVITI 6B

6.12

(a) Palsu (c) Benar

(b) Benar (d) Benar

6.13 6.14 6.15 6.16

0.64mm 0.31mm 0.678mm 2.87 x 10-4mm

______________________________________________________________________________________

SEKIRANYA ANDA TELAH YAKIN , ANDA BOLEH MENCUBA PENILAIAN KENDIRI BERIKUTNYA. ANDA DIGALAKKAN MEMBUAT RUJUKAN TAMBAHAN

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 32

PENILAIAN KENDIRI

1. Satu rod 2.5 m panjang dan luas keratan rentasnya 1290 mm2 mengalami pemanjangan 1.5 mm apabila dikenakan daya tegangan 142 kN. Kirakan a. Tegasan tegangan di dalam rod b. Keterikan c. Modulus Young

2. Sebatang dawai kuprum berdiameter 4 cm dikenakan beban sebanyak 8000kg. Ini menyebabkan diameternya menyusut sebanyak 0.000775 cm. Di beri Modulus Young dawai tersebut ialah 0.4 x 106 kg/cm2. Kirakan : a. Keterikan dawai b. Pemanjangan

3. Sebatang rod keluli yang panjangnya 4 m membawa beban sebanyak 40kN, Jika pemanjangan rod tersebut tidak boleh melebihi 2 mm, kirakan a. Luas keratan minimum rod tersebut. b. Tegasan tegangan rod tersebut. Diberi E = 210 GNm-2

4. Sebatang rod keluli tegak panjangnya 3 m membawa beban 20 kN. Jika pemanjangan tidak boleh melebihi 0.2 mm, kirakan a. Luas keratan rentas minimum rod . b. Tegasan tegangan rod c. Keterikan Diberi E = 206 kN/m2

5. Satu tiang besi tuang mempunyai diameter dalaman 200mm. Berapakah nilai diameter luaran supaya tiang tersebut dapat menanggung beban 1.6 MN, tanpa tegasannya melebihi 90 N/mm2.

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 33

6. Satu bar mempunyai bahagian hujung segi empat sama 60mm x 60mm. Sekiranya bahagian tengah bar tersebut juga berkeratan rentas segiempat sama, tentukan saiz dan panjang bahagian tengah bar tersebut. Diberi, tegasan bahagian tengah bar adalah 140 MN/m2 dan jumlah pemanjangan adalah 0.14 mm. [E = 200 GN/m2]
87.5kN 60mm 60mm 87.5kN

3m

7. Sebatang bar komposit mempunyai panjang 90 cm terdiri daripada rod keluli sepanjang 30 cm dan 30mm diameter disambung tegar pada sebatang rod kuprum sepanjang 60 cm. Daya paksi sebanyak 50 kN menyebabkan pemanjangan kuprum dua kali ganda pemanjangan yang berlaku pada keluli . Kirakan a. Diameter kuprum b. Tegasan dalam keluli c. Tegasan dalam kuprum Diberi Ekeluli = 200 GN/mm2 Ekuprum = 107 GN/mm2

8. Sebatang tiang konkrit keratan rentasnya 500mm x 500mm diperkuatkan dengan 4 bar keluli bergarispusat 25mm. Tiang itu membawa daya paksian 500kN. Kirakan tegasan mampatan dalam konkrit dan keluli. Ekeluli = 200 GN/m2 ; Ekonkrit = 20 MN/m2

500mm

500mm

- SELAMAT MENCUBA -

TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 34

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

Anda digalakkan membuat rujukan tambahan dan menyemak jawapan dengan pensyarah.

______________________________________________________________________________________

SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB DENGAN BETUL, MARILAH BERALIH KE UNIT 7