1991 Augustana College Inside Belly Series 1

91

... Augustana

)

WingT

·1

. ---./

./

_( .. s (0 C:_. _-

D~)'L x •

D-C -- r

. SCi( / EC:;

-----------------

/

H

s

c

L

s

, -

M

s

H

B

0000000

o 0

o

H

s ,S

c

c

srA-c K 8 COe:f.

s

H

c

M

0000000 o

o

o

\ e 1" T" RE;S futJ.:; 1$ Lt FG K. .#= l -+ '# -;L

SChctVlE5- CRD~~ BLoCK SlACK

D 6 \J. B l ( TN ~ I DC;' '( L ,J "\ 06 uBu::- GUTS I p~ ~hCY_)

C;; 'j__ A R D f U L L

SW \\c tt R~GUU\K FOc_(J

\'1. Kf[P ..L'S :rC>E"NlICftL To -rHfS

'PLAi ON L Y Q {3 . Kf"Er.s

s

·H

B 8

II T E B

010000

J I

. I

I f I I I I I I I

H-

B B .

J~I'\\

J; ¥\\T E

o xoo 0

----------------------------.------

I I I I I

J J I I t I I I

f

Do L\ 6 LEo u 15 ( D ~ IS\..,0 l '\" c_ (i

-. -------------------------------- -

e .5

t ~ \ E

oxooc

Guf\l\D PUce c RDS5 Bcc.c t<-

----------------------------------

00><00 o

\

s

c

t:\ iA

l 8) )~~

. E /~l./ I'-..I! / .....L.

.' / '-::'i 1 c \1

OOOOp

I

/

@ ..

s

c

s

s

I

0000000

o 0

o

o

s

H

c

s

c

.-.

_ .. .-

:' C

s

d

s

B

0000000

o 0

o

c

E+ T AESPONS[BLt FeR -¥. t +~:2-

5C \"-\E1i\:ES cA-css 8 L6(_ K 5ThC~

o.CIJ.BL t DJ >/V{; ( D 0

() G U 8 LEO U 15 I tJ E'" \£l A C Gu1\RJ) PU_Ll

5\>J \ -rc G

f\ ("G UlAK rOLD

1\ KEIT IS -L-DcNT{c Al ID Itt ~S

?Lh'l OlD'Ll 0.'8 gEF"f5

/

I I I I

I

o c u 6 (~ 'I fU S ( c r:; l.c (:; u_ S l ~ -=-rJ 5 I V ~

----------------------------------

I I I I I J

I I ,

I I I I I I I I I

{J 0 U de [' c; U.-\ S { 0 E . 5 w t TC. \1

----------------------------------

Q

·ooxoo o

r-:- s> r 0-

-:

C (~--- I (~--

I J\ l 5 I vt

. &ELL .5ER (C S

I .'--

/
S S
H c
c ~ c
v
'1 :6 ~ 6 \ M 8 ~8 \ ~ 8
~~~~~ T~ \ \(~/ lOTO~
s<: 0 .~
SrA C 1':'" s

M

s

p

0000000

o 0

o

o

Trc <{ HOLt: ON OE2.L'I 3<{ cA-rJ BE flL6ctZE.D TH-F 5ITfolt; IfS Tt1c <6 HoLE" uN -8 aL,/ iet

CKG~S; SLOC. K .

STACK

D 0 L{ 8 Ce ::CrUS' [ Or::- /" .r c: u 1S

r: :;;cc~

.[Jou8Lt OUT510c: _____

GUf\~O fLtlL

~w \.\c_t+

R~GUlr\K FDLO

/' .... __.. - ...... - of

----+-

s

H

I

\'L

s

S'WITCtf

0000000

o 0

o

o

o

I I I I I t I 1 I I t ,

J I J I I I I 1 I (

sp,~tAD

---------------------

.' . ;~.'.' ~i ·~r~.

Ie' 1

J

J ,

,

I. I

J

I I 1

I

. ! ,

00><00 o

,,~ ' __ _:.... ~~ _:"c=--::.c

cio><oo o

------------

00><00 o .

l J

• 1

. ~~ . ~. ,'i'_'

I.: .j ." :)~ • -".

";-:::

.',. :

t, \

;;.

,j :,0'. ,-1. " '::

" .

s

H

s

\

)

~

c

H

IttC ~ ~'l';":

Bf" BLOCK~'.'::::"

. .

-( .! E" d- t\<::> ce;': '"

rr . '. , "" , ,",' '" -:,c,y:·''':''~

C K tJ S s' B La (. ~': r,' :\;'

S"Th-C~ ,

DouBcf INSi

P () u B u: o':·\i.:~: ".'

. -~~ .' '. ' . . . ' " "

6~nf\'O(2.' SWlTCrt ~6LO

/

) 0000000

o

o

o

r>

t

c

s

H

s

H

o

o

.~ R E'G ulA " ... , ... ' . :2) 5L~ l T'c:tf:,"

~) BLOC~:":.i'

1-f ') (R f\c K ~ n'~.:::':

0000000

o 0

, .

c


I
I
I
,
I
, , -r. .~
'(
I
J
f
I
I
, ----------------------

00><00 o

I I ,

J I I I f I I I ,

I ,

J

-_. -----._ .. -"-----,. ----- .. ------

. . -.. ':,~' ~--,

. - . ," . '. ~~- .'

--------------------------. ---.

,00><00 o

oo>coo o

a J I I I I I I I I S I I I I

I I I I 1 I I I I I I I

I I

... ~.~ -

·rf~~f;pl~:t;;l~;k~!

s

H'

c

S

H

/

c'

B

I

)

0000000

o 0

o

o

~f,ffA,,,~~-·

. , ._. -", :;.: -:~ :",'.'

+ 0 fi':JlTr

:TN .5fR? -. flfX

/"
5'
c. \leB.
~A,)~lJ~ to:
=s=:
6 F 6 P.. rA ft It 0 rrJ

• I ,-.

--------------------------

~f ": ... :,;:._ ,:y ,',' . ". ",,,··,,,,,~c·,,

00><00 o

I I I I J f { J

J .

I I I

I I J f I I I J J J J

\ I

f I I

I .' '.

- .. ----.-------------------.---------~

00><00 o

J f

J I i I I

---------------------------.

00><00 o

I I J J I I J I I I I J J I t

) "'. c

,1, ~~.

u

/

.' "

s

M

s

H

)

0000000

o 0

o

o

, i

. .:

J I

. J

(

r ,

,

I

J I I i.' t .

".:"

.,'

.. ;.;

---------------~-.-~.~~~~

ooxoo a

I I ,

J I I' I I I

I

S I

I I :

-.--------'------------.-_--

00><00 o

ooxoo o

I I I I I I I I I I ]

I I I I

" " .',.

QO?'<9·Q

.0 '.,",

I I f I I I I I J I I )

I I f

',! ' .-

;i:

~- _ ..

f fi P .

S E(~ !E5

s

s S
)C B~ \S, \ H ~ ~ H
~vL B EJrWc E
E )T/~{ ~ B
000 00 00 '00 \
~ r,-
I 0\ 0 0
I
0 ';;J
@ /

0000000

o 0

o

o

\ i\. 1 .... ._ --

/ -

s

s

- _ _._j

0000000

o 0

o

s

c

c

8 B 8 l' 6/,

E J I E

V{ ~

s

H

H

t\.,uE eFtA] Rll~ TH(S" fLf\'( W\\r\

" }JGKf'{\1\l ::l t\OLE' BL.oCf(lJG RUlE

t< \''J6" ci\:,J p..t._':; 0 bl JE Itt t: 8A( C...

TO THE r-B -(3G-';\J- (1If\~ 8(C(K: l.

* ;-AkE 3, - 2:2. IS fJ (0 c l-<f:iJ 3"4S T' LI-Kt SaL'! :l:).()rU Trf(,(LA"(5(

_\: c F\N BE" RQl\J C) u r Of ~ UJ I iJG :5 E-

s

H

s

H

. \

I B ~ B\E 00000

M

0000000

o 0

o

o

M

s

s

B

I vJ E c h N R. u f.J T H t S P LA i '\.\J \ \" t\ , NoR N\ A (_ 't) H 0 cf" .8 La c K r rJ G R LI. Lc ~

i\ wE: cf>.;0- AL$CJ G'~f -rKe BAle Tc tHe FB (3L/ -!fer] - mAN BLocKI~G

j( c P'JJ 8 e: ~ uN' 6 LA '\ 0 t- ARE G, '5 E ~

s

H

s

c

c

8 B 8 8 E T T E 0000000

o 0

o

o

s

H

c

B

B" B

E T T E 0000000

o 0

o

o

s

H

H

B

B

. \

BET T E B 0000000

o 0

o

o

0000000

o

o

o

s

s

c

(

o

s

M

o

s

0000000

o 0

o

o

s S
·H c
c
c
e~1: 8/\ M 8 tWa~~
- -) I - 6 ~'- E
t I ~.(lU Jr
000'000
~ .... r"j'\o
d "'"
5TAC.¥-
S
H
c yj-r"
B~_P , B /'v1
E/ T/M~ E
000 \0


" SWtTCt1

S

H H

-:f B B '

B E!(J(~:1 ~ 6

oO~~O

=r>. e~

B lO c K Ttfc:- eN P

)

0000000

o 0

o

o

-k cAI'J uSE ~N'( Or -rrtE .1+'1 KOl[

G~l/OtJ RULES aN THE DE

$ LA N'I Kt(FASE - Rf:G U!-A R 5w\\ct-t

BLO Ct< THt" E~JD \, .v >

.r. D(),-oFIN'N~-

t ( p, ~j Al__S 0 .B E II UN.!

* A L50 C p\ A C"K CUI (9 F F L t;< C I :sff\ETtD -ro f<Mi\T(otV.

/

J I J I I I I J I ,

ooxoo o

----------------------------------

00><00 o

I f I I r I I I I I I I I I I

00><00 ·0

<, _-------, ------------------------

00><00 o

I I t I I I I J I I

00><00 o

/ I I I I I 1

00><00 o

ooxoo o

· .

/

s

H

C 1\

1 I 8 B1/~

E~ N J(~\E

000 OD 00

M

s

c

~~

B (lBt\'ji"B . B E,)T T\ E doQ;6 00

I~J

I

s

H

)1 E f/~~x~\

Woo;oooo

~ ~ ,-;Do., ~

/ / r:0 ~ r-.'-'-J

~ ~ 0

'" I

M-

s\)..) l-re ti

S

H H

8 £_ ~~- V;. \ E ~

o dO;iJb 00

,"'~ e

B LOcK Tete eN P

0000000

o 0

o.

*: cl\i-J US"E ANY (JF· -rH~ 1~9 fiO(t

o PT(DrJ Ru. LE5 oN THE DE \) -: L ~ N\ R t (_ EA 5 t - R s:; U l A K

)) S \)j \TC f1r

3) SLocK THE: END

* cAM ALSO :Dc-RuN OuT of K~G 5~-

I

~ ftl)o CKMet<'- 6U_1"" of 5PLlT 0 R

:;rRtAD F6RrnAI/o rJ

I I I I I

J J I I

J

J

,.-CC'lr-\1 ",.,- 0"-- <.;),.(....- L""7"'\· I .

\._ I,\.\._ " ·u '-" \ r ~ J '- I

----------------------------------

ooxoo o

---

00:><00 CJ

J I I I I I 1

ooxoo o

---------' ---.-----------_. -----------

r i

00><00 C)

ooxoo o

-----~----------------------------

00><00 o

I I I I I I I I I

. I I I I !

00><00 o

1 _ ... _

;..:;_,

PoweR

H

c

M

)c

s

H

0000000

o 0

C)

s

c

L

s

H

8

~ B o

¢

1( fuillf"R- :B Ac ~S LEA 0 o,j LB _

Al vJ ~ '15 A . .(JO u,5 LF Te A /

-

AT. (rtf" HD Lt

1:R u. N T r-\ ~ Sou T r3 ~ W \ S t1 B 6 /\) .. [

~ 5TAk"l 6u..T DouB UNG- Ti0S lOr ~ Ru0 f6Wtk KE"'Er5 oFF iHIS.

/
S S
--~~ H
\ C C
c .\7 \8\~ 8 ( 8\\8
.;. ~ F
E J1 /\i'j T E
00/0000 00 00
~rt 0

o ~ s

H

" C

)

M

s

o

0000000

'0 0

o

o

~fOWtR- BAcKS (_~AD o~ LBr,'.,

~ lW ~'f5 f:t Dell. elf TEri" f '\ F

THt" riDct,

k RUN TH I s bUT 'CF !}JIst-tBotJ£

N\0.C 1-\ (:) F TH-f" \) r<1E . .

:k AL l-uAY -; STPJ\\ a 0_\ b 0 \l B LJ rJ G'"INS!DE

s

H

M

s

_.j 0000000

o 0

o

o

s

c

c

B

9

o

s

~ PDw ER - 8 Ae KS L.E7llJ ij rtf LB

",; L wAY 5 ft- 00 rJ. a L { TC"A M

AT TH t '[tOLt:""

R R\lN T h(S Oyl Gr tNlS;.+SCN-E -sTARt uLt-r- -DouBL(NG- INS/Ur-

i- f\u·tJ fb~tA '-KcPPS orf -rH15

s

H

c

s

M-

0000000 0/0

o

o

s

c

c

s

8

* fc'VkR - 8Ac~<; l-cA{J 6 N -LB

hLW f\ IS f'r DC'J.BL~ TE?r(f

p·tr Tn E" H 6(_ f

* RUN TMtS 6uT 0\ \J-l\C:;H 8 ():Jf" );- STA KT 0 o r {) c:. u e L IfJe rrJ ~) U.::

f _

* cAN _K u..~ -PowER. -KfFPS

s

s

H

0000000

o 0

o

o

M

M

s

c

s

~ PDuJE"F- BA-c 1<-5 lE"AD eN LB . !\LwA'{S 1\ D6LL8Le TS

t\\Tl-\f tllOlC

K.~j,J TtHS "u_-c u"f IJ,h5HBoNf

1 s--rP.\R\"' OuT .pCu_8 LIMe TID51/J~

, c ~N R\j, D Pb0JSe_. KEeFS

I

.r-

W)r\JG

\N I MG..I ....

. 33·

22· 21s 46c 24c ... 95.

_~SIP c ":"'=1_L~

~ 3.§

~48 34-22

.": fk34-22 48-19Keep 34-22Keep

i, ~'.-.

\it: SHOULD 8t:: A8LE TO nun l\LL Of ~'11IS OUT Of RT

t:

(playaction p~s~insl

(38) (32) (J8-1s.c) (:3~""~$c) (46count) (48)Jootleg) (fkJ6-22poo~) (fk44-1~8q9~) (st d n p a s s ) (~p d~aril. ':' n + 9 p a s s ) O.l.9htn4-O(;j)

(2 + 4 shuttle p~ss) .

2" Lf.-J .t I

35

. ; ~

._ ..

0000000

o 0 0

o

00<2>000 o 0

o

o

o

o

~cp ~tZL£ K\ G-H-i -f,o(JC TAcKLE

T~C~L£ ll..N 8f\LA-I\lcE'

oooo®oo o 0

s

H

c

M

s

H

c

o

0000000

o 0

o

/

c

. \. \ .

.tt :.

~---,..t---" -

s

H

c

c

0000000 o

o

o

... - ~

/

s

.r-r-, -,

H

c

s

H

H

B

0000000

o 0

o

WILL A L 5)0 P q cZ·T:·'.,'· . '5 (1) t 'G Lt A R 0 A\' if

t' .

,

,_ ..

-" ~

.' I :, .: l L

'If~>~'-l .. ~ ",

. >:,,?' '::;

/

s

H

c

s

0000000

o 0

o

o

c

s

H

c

0000000

,0 0

f

li,H, .

. ~ ~~:

" i

8

.-' .,'

~ : ,::._ '.·~':<-'~';-'.,;_:i;'·;·'·f,.'·:·"'-'" .",,"_,.,:~"~._"" ';"

* TR n r \ s r mA;f0;f'i\.~· rrH r": s:~

k (AtJ S'E ~u~ Ci~T ofi· Rf'G. se

\lj vr rt' ~ ~ A!$ .•. ~:f~~t[j; .' t ... ~. ., ••

,-k ALso riA J( f utJ 71_q~7i~~'Jl '('3

t .• .: "

1* ErJi'J TAKE" ~ SCM~fYl,.t.). ot-J"

1* TiDFLUENCC SCtlf(1iE"· (~r,d

} " .'

I

I

1

:

I I . I

I J I I I , :

I

-,-t] 1\ I .'

tN;{) t I\~E L~ 1',.

___ ._ - - ---- - - - - - - - ~ ~~"~:'.,

_---~--~~----------~7

(_

OOXOO o

, . }.

J' t I

I l. ,

~ I

I I I I 1

,

': .

, I

1 I l I I I I I I

-------------------------

. ~ .. .

OOXOO o

1 1 1 I 1 I I I 1

8'1~f~Wf

;~

::~ !

..... '

--

S
H c
C
-1\
f M
\E
0
0 s

H

0000000

o 0

I I ,

I I I I

• I.

I I I I

I ",' >c": , , 'Ii,:

. . ,r ; > .

, - . ': ~}/ \~ i; {!:,

W ( rUG S ~-r I': .. 'i·:, f:;i

- - - - -.- - - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - --- _,_--_ - - --

- I - '.. '- . .,' -. . Ii .

I '

l~

j .1 !

t

I I . I

I I J I I I I I

ErJ 0 TA \-z.E' L 8 I .'

-----------------------------

T;~\Cfi f I ;-

. ',\ ~ ;. ~

~ i'

;t: ~~

'. t.:~'· ·il T

~ .

"

c_

s

00><00 a

ooxo·o Q.

-------------------------------,. -:-:-~

oo>~oo o

ooxoo o

l +---

) U·· P

o,;;;;.:-c' .

,e:

1

)

o o

o ~E9

J

.\_, 0

II~O

,

-

/

.....

'\ .

- -

~ \

7-J
\ I
11
r
?
~
r>
~
:Y
-,
-0
0
u1
---~ ------------ --------

- -

- - --

r - •

- _ . ...._

-- --

x-~
1)
(5 \
~ -{
-
.J::) -.
r L
I"- ,.
~-'.
r1\
"< r-

------------

0\ ~O --\
-o co '0"\
z;
'CD -_
OH --------

--------

r> \-
!C-
'11
r
z:»
,-{.
-k:--
c.__/
;0
:::?
0 --------- ----------~-

0-\
0 tv
@c_
0
0-\
\ rn
\
\
- - -\ -
\
\ ~\

/

,~

f ~ .•

- -~ -- - - - - - ~-

L_ . y leT! U JU

, .- ,.l

- . .

- - - --

l

c

( \

~

( l

-

"

V

_\.

G' C

./

. ,

- - - --

\./1,

(

_E.. __ "-"- _

,/

------------ _---------_

a

- - --

--------

- - --

/

- - - -

/

I

/

- - - --

- -- ~---

I

J

"'

(

r

- .

- --

I

J

/

o

---

-----

--;:...._ -- -- -- ---

~ ; .

- --

/

- --

,-- --

, .

\

\

(l --

o

_t

- ~- _" - - - - --

(

( /

/l

_..----------

r .- ..

- - ..:..._

i

\ "-_.

_________ 1

~ --

( (

,

- ---

--.---~

- --

- - - - - ~- --~

)

I I I.

- - =--

( /

- ,

c

~

(

---- -- ---

,

. .

- - - - - - - - -,_

-----------

~ 0-1

.~w

o CD . ()~ Orl

. o,rr-\

t \

[

(

- - --

----~----::....._

/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful