Disusun oleh

Shuhaimi bin Sulaiman

sszma@hotmail.com/www.cikgumiebm.blogspot.com Unit Bahasa Melayu Jabatan Bahasa MAKTAB RENDAH SAINS MARA TRANSKRIAN NIBONG TEBAL, PULAU PINANG

com . Kepentingan tidur dari segi saintifik dan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur Kesan pemanasan global dan sebabsebab masyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini KATA YANG SESUAI UNTUK PENDAHULUAN peranan/ sumbangan/ tugas sumbangan/ kepentingan/ fungsi/ tugas usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/ pendekatan/ teknik-teknik/ strategi/tindakan usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/ pendekatan/ strategi/tindakan faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan kekangan/ kesulitan/ kerumitan/ hambatan manfaat/ kebaikan/ kelebihan/ kepentingan langkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usahausaha/ pendekatan/ strategi manfaat/kepentingan/ kelebihan/kebaikan faedah/ manfaat/kepentingan/ kebaikan/ keberkesanan langkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usahausaha/ pendekatan/ strategi faedah-faedah/manfaat/kelebihan/kebaikan usaha-usaha/ cara-cara/ kaedahkaedah/langkah-langkah/ pendekatan/ teknikteknik/ strategi manfaat/ kepentingan/ kebaikan/ kelebihan NOV 2008 manfaat/ kepentingan/ kebaikan/ kelebihan faktor-faktor /sebab-sebab faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan implikasi/impak/akibat/keburukan/natijah JUN 2009 NOV 2009 JUN 2010 Shuhaimi bin Sulaiman sszma@hotmail. Cara-cara mengurus tekanan dan kepentingan pengurusan tekanan kepada individu Faedah-faedah hidup berjiran dan caracara memupuk semangat kejiranan Kelebihan kerja berpasukan dan caracara pemimpin membentuk kerja berpasukan. Kepentingan pelabelan makanan Masalah yang dihadapi oleh sektor perubatan awam di Malaysia. Faedah membaca dan cara-cara menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat..ANALISIS SOALAN 1 : MERUMUSKAN KARANGAN KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM (NOV 2001-JUN 2010) SPM NOV 2001 JUN 2002 NOV 2002 JUN 2003 NOV 2003 JUN 2004 NOV 2004 JUN 2005 NOV 2005 JUN 2006 NOV 2006 JUN 2007 NOV 2007 JUN 2008 SKOP SOALAN Tanggungjawab penulis Peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pembangunan ekonomi negara Langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan kakitangan kerajaan Langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran moral masyarakat.blogspot.cikgumiebm. Cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat Kepentingan terumbu karang di Malaysia dan kaedah pemuliharaannya Tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara. Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas dan cara-cara untuk menarik minat masyarakat terhadap bidang penerokaan angkasa lepas Punca-punca keracunan makanan dan kesan-kesan keracunan makanan.com/www. Faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik dan sebabsebab penubuhannya.

com/www.AKU.TRAGEDI 2 nilai kemanusiaan (Kerusi) 2 nilai kemanusiaan JUN 2002 Cerpen .KRIS DAN KRISTAL 1 nilai kemanusiaan (Kerusi) 2 nilai kemanusiaan NOV 2004 Cerpen .SYAIR DANDAN SETIA DAN INTAN TERPILIH (Anak Laut) Sajak .cikgumiebm.MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN (Anak Laut) Pantun .BUDI YANG TAK TERBELI 1 perwatakan (Anak Laut) 2 perwatakan JUN 2005 Drama .SYAIR JONG PECAH (Kerusi) Gurindam .GURINDAM MEMELIHARA ANGGOTA DAN HATI .MENATAP WAJAHNYA 1 pengajaran (Anak Laut) 3 pengajaran JUN 2004 Cerpen .JANGAN BUNUH RAMA-RAMA 1 nilai kemanusiaan (Kerusi) 1 nilai kemanusiaan NOV 2006 Cerpen .TITIK-TITIK PERJUANGAN 1 sikap watak (Anak Laut) 3 sikap watak NOV 2003 Cerpen .SYAIR PEMBUNUHAN ANGRENI (Anak Laut) Sajak .SEBUTIR PASIR DI KAKI 2 sifat watak (Kerusi) 2 sifat watak NOV 2002 Drama .AKU MENJADI LEBIH BERANI (Anak Laut) Syair .PUTERI LI PO 2 pengajaran (Kerusi) 2 pengajaran JUN 2006 Drama .SEJARAH (Kerusi) Sajak .com .KERANA MANISNYA EPAL 1 pengajaran (Anak Laut) 2 pengajaran JUN 2007 Cerpen .DI KOTA KECILKU (Kerusi) Gurindam .(Kerusi) Sajak ..PUSARAN 1 latar masyarakat (Anak Laut) 1 latar masyarakat NOV 2008 Cerpen .PANTUN LAPAN KERAT (Kerusi) Pantun .MARIAH 2 pengajaran (Kerusi) 2 pengajaran NOV 2007 Drama .TITIK-TITIK PERJUANGAN 1 pengajaran (Anak Laut) 1 pengajaran JUN 2008 Cerpen ..DERITA PERTAMA (Anak Laut) Aspek Komsas Persoalan-persoalan Pengajaran-pengajaran Mesej Tema Sifat-sifat watak Pengajaran Tema & Persoalan Watak Persoalan Pengajaran Nilai murni Persoalan Pengajaran Tema Nilai Kemanusiaan Pengajaran Pengajaran Persoalan Cerpen .GURINDAM BARIS HADAPAN (Anak Laut) Sajak .KEINDAHAN YANG HILANG (Kerusi) Sajak .SELOKA PANDAI PAK PANDIR (Kerusi) Syair .DI SISI RINDA 1 persoalan (Kerusi) 2 persoalan JUN 2009 Drama .blogspot.SERI NARA 1 perwatakan (Anak Laut) 2 perwatakan NOV 2005 Drama .JUN 2010) Soalan 2b Aspek Komsas Soalan 2d (petikan) (cerpen) (petikan) (cerpen) (petikan) (drama) (petikan) (drama) (petikan) (cerpen) (petikan) (cerpen) (petikan) (cerpen) (petikan) (drama) (petikan) (drama) (petikan) (drama) (petikan) (cerpen) (petikan) (cerpen) (petikan) (drama) (petikan) (cerpen) (petikan) (cerpen) (petikan) (drama) (petikan) (cerpen) (petikan) (drama) Sajak .PANTUN KIASAN (Anak Laut) Sajak.KERUSI 1 persoalan (Kerusi) 1 persoalan NOV 2009 Cerpen – VIRUS ZEL UNTUK ABAH 1 latar tempat (Kerusi) 1 latar tempat JUN 2010 Drama– SERUNAI MALAM 2 pengajaran (Anak Laut) 2 pengajaran Shuhaimi bin Sulaiman sszma@hotmail.TUKANG GUNTING (Kerusi) Pantun .SPM NOV 2001 ANALISIS SOALAN 2 : PEMAHAMAN TEKS KOMSAS KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM (NOV 2001.PEMBELI MASA SUDAH (Anak Laut) Syair .ANAK LAUT (Anak Laut) Sajak.PANTUN MENGENANG NASIB (Anak Laut) Seloka .SERI NARA 2 nilai murni (Anak Laut) 2 nilai murni JUN 2003 Drama .

JUN 2010) KEKERAPAN TEKS BERDASARKAN TINGKATAN GENRE TING JUM JUM JUMLAH KALI KESELURUHAN CERPEN 4 4 10 5 6 DRAMA 4 5 18 8 5 3 PROSA KLASIK 4 9 9 5 9 9 18 PUISI TRADISIONAL SAJAK 4 5 4 5 5 4 5 4 9 9 18 Shuhaimi bin Sulaiman sszma@hotmail.com .cikgumiebm.blogspot.BIL 1 2 3 4 5 ANALISIS SOALAN 2 : PEMAHAMAN TEKS KOMSAS KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM (NOV 2001.com/www.

com/www.cikgumiebm.blogspot.JUN 2010) SPM NOV 2001 JUN 2002 NOV 2002 JUN 2003 NOV 2003 JUN 2004 NOV 2004 JUN 2005 NOV 2005 JUN 2006 NOV 2006 JUN 2007 NOV 2007 JUN 2008 NOV 2008 JUN 2009 NOV 2009 JUN 2010 2a/3a Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat Bina ayat 2b/3b Penggunaan kata/istilah tidak sesuai Penggunaan kata/istilah tidak sesuai Penggunaan kata/istilah tidak sesuai Penggunaan kata/istilah tidak sesuai Penggunaan kata/istilah tidak sesuai Penggunaan kata/istilah tidak sesuai Tukar karangan kepada Cakap Ajuk Ayat Songsang kepada Ayat Biasa Ayat Pasif kepada Ayat Aktif Mencerakinkan ayat Mencerakinkan ayat Bina ayat perintah Ayat Aktif kepada Ayat Pasif Ayat Biasa kepada Ayat Songsang Pola Ayat Gabung Dua Ayat Tunggal Subjek & Predikat Tukar Dialog kepada Cakap Pindah 2c/3c Kesalahan tatabahasa Kesalahan tatabahasa Kesalahan tatabahasa Kesalahan tatabahasa Kesalahan tatabahasa Kesalahan tatabahasa Kesalahan ejaan dan imbuhan Kesalahan ejaan dan imbuhan Kesalahan ejaan dan imbuhan Kesalahan ejaan dan imbuhan Kesalahan ejaan dan imbuhan Kesalahan ejaan dan imbuhan Kesalahan ejaan dan imbuhan Kesalahan ejaan dan imbuhan Kesalahan ejaan dan imbuhan Kesalahan ejaan dan imbuhan Kesalahan ejaan dan imbuhan Kesalahan ejaan dan imbuhan 2d/3d Tukar karangan kepada cakap ajuk Imbuhan pada kata dasar Menggabungkan ayat Mencerakinkan ayat Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif Jenis-jenis ayat Kesalahan kata dan tatabahasa Kesalahan kata dan tatabahasa Kesalahan kata dan tatabahasa Kesalahan kata dan tatabahasa Kesalahan kata dan tatabahasa Kesalahan kata dan tatabahasa Kesalahan kata dan tatabahasa Kesalahan kata dan tatabahasa Kesalahan kata dan tatabahasa Kesalahan kata dan tatabahasa Kesalahan kata dan tatabahasa Kesalahan kata dan tatabahasa 3e Peribahasa (situasi) Peribahasa (bina ayat) Peribahasa (situasi ayat) Peribahasa (isi tempat kosong) Peribahasa (isi tempat kosong) Peribahasa (situasi ayat) Peribahasa (beri maksud) Peribahasa (situasi ayat) Peribahasa (bina ayat) Peribahasa (beri maksud) Peribahasa (isi tempat kosong) Peribahasa (beri maksud) Shuhaimi bin Sulaiman sszma@hotmail.ANALISIS SOALAN 3: PENGETAHUAN BAHASA DAN KEMAHIRANTATABAHASA KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM (NOV 2001.com .

pernyataanhan Kata akhiran (i) negarawan (ii) usahawan (iii) cendekiawan (iv) budayawan Kata berimbuhan (i) melayarkan (ii) melayurkan (iii) mengehadkan (iv) mengehakkan Kata majmuk: (i) garis panduan (ii) baik pulih (iii) hapus kira (iv) urus niaga (v) usaha sama (vi) hak cipta Kata awalan pinjaman: (i) tatasusila (ii) tatacara (iii) prasyarat (iv) prasejarah (v) dwibahasa (vi) dwitahunan 2001 2002 2003 2004 Kata banyak makna: (i) kemas (ii) kental (iii) kosong (iv) kacau Kata dan kata berimbuhan: (i) hari (ii) sehari (iii) harian (iv) berhari (v) berhari-hari (vi) sehari-harian Kata pinjaman: (i) kuota (ii) konvoi (iii) kontras (iv) kontena (v) komplot (vi) komisen Kata banyak makna: (i) diam (ii) tanggal (iii) tawar 2005 2006 Kata berpasangan: (i) sabut – serabut (ii) tunjuk – telunjuk (iii) guruh – gemuruh 2007 Kata dan kata berimbuhan: (i) muka (ii) terkemuka (iii) bersemuka (iv) permukaan (v) mengemukakan (vi) bermuka-muka .ANALISIS SOALAN 2a/3a: Membina Ayat (NOV 2001.pemasyhuran (ii) kenyataan .bertentang Kata berpasangan (i) kemasyhuran.menggalah (ii) bertatang .JUN 2010) SPM JUN NOV Kata dan kata berimbuhan (i) didik (ii) pendidik (iii) didikan (iv) pendidikan Kata berpasangan (i) mengalah .

2008 Kata dan kata ganda: (i) bila .blogspot.cikgumiebm.rata-rata Frasa: (i) nilai murni (ii) budi bicara (iii) pelbagai etnik (iv) masalah sosial (v) semangat patriotik (vi) masyarakat penyayang Kata pinjaman: (i) atlet (ii) baucar (iii) ilustrasi (iv) katalog (v) kontrak (vi) pakej Frasa: (i) suka duka (ii) baik buruk (iii) penat lelah (iv) melayari laman web (v) pembangunan mesra alam (vi) semangat setia kawan Kata ganda berirama (i) hiruk-pikuk (ii) selok-belok (iii) lambat.com/www.bila-bila (ii) banyak .laun (iv) senang-lenang (v) lintang-pukang (vi) kenduri-kendara 2009 2010 Shuhaimi bin Sulaiman sszma@hotmail.banyak-banyak (iii) rata .com .

Mariam menyokong rancangan Sakinah itu. (iii)Siswazah yang berpandangan jauh tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja. (i) Tugas mengisi kemerdekaan negara akan kita pikul bersama-sama. Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal. (iii) Sebuah gelanggang badminton telah dibina oleh mereka secara gotong-royong pada minggu lepas. (i) Kanak-kanak berumur lima tahun itu sungguh petah bercakap. (ii) Semenjak program kitar semula dilancarkan oleh kerajaan. Bina satu ayat bagi setiap ayat perintah berikut:. (i) Diwajibkan mengikuti Program Latihan Khidmat Negara remaja yang berusia 18 tahun. Tukar ayat bersusunan songsang di bawah kepada ayat bersusunan biasa tanpamengubah maksud asalnya. . Mariam menyatakan bahawa Sakinah akan dapat menimba pengetahuan melalui kursus itu. (ii) Pendebat itu petah berhujah dan bijak mematahkan hujah lawan. 2007 2008 Tukar ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya.ANALISIS SOALAN 3b: Aspek Sintaksis (NOV 2004. Sakinah mengucapkan terima kasih kepada Mariam. (ii) Ayat Silaan. (i) Adakah Encik Amran hendak ke Muzium Negara atau ke Putrajaya ?. (i) Ayat Suruhan. Langkah itu termasuklah penggunaan biji benih dan baka ternakan yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut. (iii) Pelatih Program Latihan Khidmat Negara menjalani latihan intensif selama tiga bulan Nyatakan pola bagi ayat-ayat di bawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama+Frasa Nama (FN + FN).Mariam menyatakan keyakinannya bahawa Sakinah mampu untuk mencapai cita-citanya dan mendoakan kejayaannya. (i) Saya telah menghasilkan beberapa buah buku masakan tradisional antara tahun 2000 hingga 2006.Sakinah melahirkan hasratnya untuk menjadi usahawan yang terkenal pada suatu hari nanti. Anda dikehendaki mengekalkan susunan isi dalam petikan ini. Seterusnya. tahap kebersihan di kawasan kediaman semakin meningkat. Tukar ayat pasif di bawah kepada ayat aktif tanpa mengubah maksud asalnya. (ii) Akan diikuti kursus peningkatan prestasi kerja oleh pegawai-pegawai di jabatan itu.JUN 2010) SPM JUN NOV Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk cakap ajuk.. Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. 2006 Kerajaan menyarankan pengaplikasian teknologi mutakhir oleh golongan petani dan penternak. (ii) Masyarakat kita terkenal dengan sikap peramah dan berbudi bahasa. Frasa Nama+Frasa Adjektif (FN + FA)atau Frasa Nama+ Frasa Sendi Nama (FN + FS) (i) Baju sutera ini untuk ibu. Sakinah memberitahu Mariam bahawa dia bercadang untuk mengikuti kursus usahawan muda yang dianjurkan oleh kerajaan. (ii) Setiap petang kamu mesti menyiram sayur-sayuran di belakang rumah.Frasa Nama+Frasa Kerja (FN + FK). (iii) Masih teguh bangunan bersejarah itu walaupun berusia ratusan tahun. 2004 2005 Cerakinkan ayat majmuk dalam perenggan di bawah kepada enam ayat tunggal tanpa mengubah maksud asalnya. (iii)Ayat Permintaan. (ii) Kuda putih itu berlari pantas.

Shimah : Yalah. (iii) Ayah membeli komputer riba. Rumah Encik Cheng berbentuk moden Tukar dialog di bawah dalam bentuk cakap pindah.. kali terakhir kita berjumpa ketika hari akhir persekolahan. 2009 2010 Shuhaimi bin Sulaiman sszma@hotmail. ini alamat e-mel saya. Mat Kilau pejuang kemerdekaan. kami sekeluarga ke perpustakaan.com . (vi)Demi membiayai kos pelajaran anak-anak. Shimah! Sudah lama kita tak jumpa. Dia rajin mengulang kaji pelajaran. (iv) Dia mencapai kejayaan cemerlang. Puan Jamaliah kerani. (ii) Dia memandang kami. (vi) Encik Ramli guru mata pelajaran Bahasa Melayu di SMK Seri Murni. (iii)Pada setiap petang Sabtu. Dia melambai-lambaikan tangannya. Shimah : Saya pun masih belajar dalam bidang yang sama. (iv) Tun Abdul Razak Bapa Pembangunan Malaysia..cikgumiebm. Shimah : Bagus juga tu. (vi) Rumah Pak Ali berbentuk tradisional.blogspot. (v) Penduduk kampung akan bergotong-royong pada hujung minggu ini. (v) Murid yang pintar itu bercita-cita untuk menjadi angkasawan.(iii) Sektor hartanah mencatatkan perkembangan positif setelah mendapat galakan daripada kerajaan (iii) Sekolah baharu itu sangat cantik landskapnya. Awak masih belajar atau sudah bekerja? Aman : Saya masih belajar di sebuah kolej di Kuala Lumpur dalam jurusan perakaunan. Aman : Hai. (i) Puan Jamaliah bukan guru. Gabungkan dua ayat tunggal di bawah supaya menjadi satu ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai tanpa mengubah maksud asalnya. (iv)Taman Tasik Perdana terkenal oleh landskapnya yang menarik. Anda dikehendaki supaya mengekalkan susunan isi dalam dialog tersebut. Aman : Kalau begitu bolehlah kita bertukar-tukar nota melalui e-mel. Kenal pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi setiap ayat seperti berikut: Subjek: _________________________ Predikat: ________________________ ) (i) Kami dilayan dengan mesra oleh pekerja restoran tersebut. (v) Dato Bahaman pejuang kemerdekaan.com/www. (ii) Ketinggian Guning Kinabalu 4104 meter. Komputer riba itu sangat ringan. ibu bapa sanggup bergolok-bergadai.

JUN 2010) SPM NOV 2004 EJAAN Salah menanggongnya pelancung progrem gantirugi ketrampilan aturcara eko-pelancongan profesyen semalaysia pra-sekolah Disamping Dianalisa Wakil Rakyat e-mail anti-dadah penguatkuasa gulungan sendiket mendokong di pantau prodaknya sekaligus naskah kaligerafi perihatin di landa tersiksa sinario Ada kalanya pro-aktif kafetaria losyen eletronik songkit otomatik tulin pelancong program ganti rugi keterampilan atur cara ekopelancongan profesion se-Malaysia prasekolah Di samping Dianalisis Wakil rakyat e-mel antidadah penguat kuasa golongan sindiket mendukung dipantau produknya sekali gus naskhah kaligrafi prihatin dilanda terseksa senario Adakalanya proaktif kafeteria losen elektronik songket automatik tulen Betul menanggungnya menasihati pesisiran dipereratkan menyiapkan perkukuhkan dimuat mengayakan keterangan mengenengahkan dedahan mempastikan perincian mensyorkan menyampai dilancar melulus kenaikkan penyerbuan kemasyarakatan melupuskan mensasarkan Pengguna bertulisan disertakan menyintai menghulur mengembleng bercakap dicampuradukan menjejas persediaan melembuti pelajaran dikenal Pemerosesan hasilan Salah IMBUHAN Betul menasihatkan persisiran dipererat /dieratkan disiapkan diperkukuh/dikukuhkan dimuatkan kekayaan penerangan mengetengahkan pendedahan memastikan terperinci mengesyorkan menyampaikan dilancarkan meluluskan kenaikan serbuan pemasyarakatan memasyarakatkan pelupusan menyasarkan Penggunaan bertulis disertai mencintai menghulurkan Menggembleng percakapan dicampuradukkan menjejaskan penyediaan/menyediakan melembutkan pembelajaran/pemelajaran terkenal Pemprosesan penghasilan/menghaslkan JUN 2005 NOV 2005 JUN 2006 NOV 2006 JUN 2007 NOV 2007 JUN 2008 NOV 2008 JUN 2009 NOV 2009 JUN 2010 Shuhaimi bin Sulaiman sszma@hotmail.blogspot.cikgumiebm.com/www.com berdasarkan bahan nota hj samat buang .ANALISIS SOALAN 3c: Kesalahan Ejaan Dan Imbuhan (NOV 2004.

cikgumiebm.JUN 2010) KATA/ISTILAH Salah Pusat baki pemidato pemulihara telefon tangan (Yang) Berusaha mengisytiharkan wasiat kelawar-kelawar menayangkan lintang-pukang pertukaran perlawanan layan sendiri menambahkan JUN 2007 kecelaruan pentas legar amalan Atur susun membajak pindaan menghabiskan melahirkan berjalan dimansuhkan berhemah menganggarkan seutas mana kertas kerja-kertas kerja besar lengkap silap laku kekacauan penyatuan mengeluarkan Betul tapak kesan penceramah pencinta telefon bimbit Berhormat merasmikan pesan /nasihat kelawar mempamerkan kelam-kabut anjakan persaingan layan diri meningkatkan kesesakan /kesibukan ruang legar urusan Susun atur menuai /memotong/ membanting rombakan membelanjakan membentuk /mewujudkan berfungsi dibatalkan /ditangguhkan /ditunda berhemat meramalkan serawan mana-mana kertas-kertas kerja serius/kritikal seimbang salah laku keruntuhan perpaduan melahirkan Salah di atas menggegarkan Semua peserta-peserta Dari Bersama Aluan Berbanyak ini.com/www. Di Untuk paling penting sekali Kepada selain daripada Stesen minyak-stesen minyak di dalam Oleh kerana Antara peserta-peserta Pada Dari Keseluruhan pendudukpenduduk Setengah berbagai demi untuk penghawa dingin supaya diperoleh oleh saya di lain-lain kawasan Selain daripada kebolehan konvokesyen di dalam supaya pada sejak daripada berbilang-bilang Di antara SPM NOV 2004 JUN 2005 NOV 2005 JUN 2006 TATABAHASA Betul atas menggemparkan Semua peserta daripada bersama-sama aluan-aluan berbanyak-banyak ini! pada supaya paling penting / penting sekali pada selain Stesen-stesen minyak dalam Oleh sebab Antara peserta kepada Daripada Keseluruhan penduduk/ Pendudukpenduduk Sesetengah berbagai-bagai demi / untuk pendingin hawa untuk saya peroleh di kawasan-kawasan lain Selain keputusan/kelulusan Konvensyen dalam bagi/ untuk kepada/terhadap sejak berbilang Antara NOV 2006 NOV 2007 JUN 2008 NOV 2008 JUN 2009 NOV 2009 JUN 2010 Shuhaimi bin Sulaiman sszma@hotmail.blogspot.com .ANALISIS SOALAN 3c: Kesalahan Kata/Istilah Dan Tatabahasa (NOV 2004.

JUN 2007 Menyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat. SENARAI PERIBAHASA YANG DIUJI (i) Berat sama dipikul. luas pemandangan. NOV 2007 JUN 2008 NOV 2008 JUN 2009 NOV 2009 JUN 2009 Memberikan maksud peribahasa. Memberi maksud peribahasa Mengisi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai Memberi maksud peribahasa . bersenang-senang kemudian (i) Bahasa Jiwa Bangsa (ii) Bagai dakwat dengan kertas (iii) Seperti air dalam kolam (i) Durian runtuh /dapat terpijak /duit terpijak (ii) Berani kerana benar.ANALISIS SOALAN 3e: Peribahasa (NOV 2004. NOV 2006 Mengemukakan peribahasa /kata-kata hikmat berdasarkan petikan dialog. ringan sama dijinjing / Muafakat membawa berkat (ii) Bagai tanduk diberkas / Bagai enau dalam belukar. Menulis ayat berdasarkan peribahasa /cogan kata. (iii) Kalau jadi abu. berat lagi bahu memikul (ii) Seperti burung dalam sangkar. pemudi tiang negara (iii) Jauh perjalanan.JUN 2010) SPM NOV 2004 JUN 2005 BENTUK SOALAN Mengemukakan tiga peribahasa berdasarkan petikan. NOV 2005 Menyatakan peribahasa berdasarkan situasi ayat yang berbeza. JUN 2006 Mengisi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. takut kerana salah (iii) Sesat di hujung jalan balik ke pangkal jalan (i) Bagai menatang minyak yang penuh (ii) Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau (iii) Hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah (i) Tiada rotan akar pun berguna (ii) Menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri (iii) Kerbau dipegang talinya. tidak akan berbau. Menyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat. (i) Masuk kandang kambing mengembek. berenang-renang ke tepian. (i) Bagai lebah menghimpunkan madu (ii) Seperti si buta baru celik (iii) Kemenyan sebesar lutut. jika tidak dibakar. Menulis ayat berdasarkan peribahasa /cogan kata. di situ langit dijunjung (ii) Pemuda harapan bangsa. lama-lama menjadi kain (i) Berat mata memandang.. mata terlepas badan terkurung (iii) Ukur baju di badan sendiri (i) Seperti ular kena palu (ii) Air ditetak /dicincang tidak akan putus /Biduk lalu kiambang bertaut / Carik-carik bulu ayam dilurut bercantum juga (iii) Hendak seribu daya tidak hendak seribu dalih (i) Bahasa menunjukkan bangsa/ Bahasa Jiwa Bangsa (ii) Hendak seribu daya tidak hendak seribu dalih (iii) Mata pena lebih tajam daripada mata pedang (i) Bagai kacang lupakan kulit (ii) Ke bukit sama di daki. manusia dipegang janjinya.. ke lurah sama dituruni /Berat sama dipikul.. bersakitsakit dahulu. menang jadi arang (i) Seperti ikan pulang ke lubuk (ii) Muafakat membawa berkat (iii) Sehari selembar benang. ringan sama dijinjing (iii) Berakit-rakit ke hulu. masuk kandang kerbau menguak/Di mana bumi dipijak.

Shuhaimi bin Sulaiman sszma@hotmail.cikgumiebm.com .com/www.blogspot.

Menghuraikan latar masyarakat Menghuraikan empat latar tempat Menghuraikan watak utama Menghuraikan empat pengajaran Menjelaskan cara watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi Menjelaskan tiga peristiwa yang boleh diteladani Membandingkan satu latar tempat berdasarkan dua novel Menjelaskan dua nilai kemasyarakatan daripada setiap novel (berdasarkan dua buah novel) Menjelaskan satu persoalan daripada setiap novel (berdasarkan dua buah novel) Menghuraikan tema bagi setiap novel (berdasarkan dua buah novel) .7 markah Mengulas kewajaran pengarang mengakhiri cerita Menulis sinopsis novel Menjelaskan tema novel Menjelaskan klimaks novel & peristiwa-peristiwa yang membawa kepada kesudahan cerita Membuktikan kegigihan sebagai salah satu persoalan dalam novel Menghuraikan cabaran-cabaran yang dihadapi watak utama Menghuraikan tiga nilai kasih sayang Menghuraikan perwatakan satu watak sampingan Menghuraikan dua peristiwa paling menarik dan menyatakan sebabnya.8 markah Menghuraikan empat persoalan Menghuraikan empat nilai murni.ANALISIS SOALAN 4 : NOVEL KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM (NOV 2001-JUN 2010) SPM NOV 2001 JUN 2002 NOV 2002 JUN 2003 NOV 2003 JUN 2004 NOV 2004 JUN 2005 NOV 2005 JUN 2006 NOV 2006 JUN 2007 Soalan 4a . Menghuraikan dua peristiwa yang menunjukkan pertentangan antara watak dalam sebuah novel Menghuraikan pengajaran novel Menghuraikan dua nilai setia kawan Soalan 4b .

iaitu dari segi persamaan dan perbezaan. (berdasarkan dua buah novel) JUN 2008 NOV 2008 JUN 2009 NOV 2009 JUN 2010 Shuhaimi bin Sulaiman sszma@hotmail.cikgumiebm. Menjelaskan dua sebab bahagian permulaan novel itu menarik minat Menjelaskan dua peristiwa yang meninggalkan kesan terhadap perasaan pembaca Menghuraikankan dua contoh yang dapat membuktikan bahawa ketabahan watak utama dalam sesebuah novel membolehkannya memperoleh kejayaan Menjelaskan dua peristiwa yang menunjukkan kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. (berdasarkan dua buah novel) Membandingkan. (berdasarkan dua buah novel) Menghuraikan satu latar masyarakat dalam setiap novel. Menghuraikan satu latar masa dalam setiap novel.NOV 2007 Menjelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan maruah. Menghuraikan cara watak utama setiap novel menyelesaikan satu konflik yang dihadapinya (berdasarkan dua buah novel) Memberikan tiga pengajaran yang terdapat dalam setiap novel. Membuktikan bahawa pemilihan tajuk sesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel. satu latar masyarakat dalam dua buah novel yang dipelajari.com/www. (berdasarkan dua buah novel) Menjelaskan satu contoh nilai kasih sayang dalam setiap novel.blogspot.com .

com ..ANALISIS TEKS KOMSAS YANG DIPILIH UNTUK SOALAN 2: PEMAHAMAN KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM (NOV 2001-JUN 2010) SPM NOV 2001 JUN 2002 NOV 2002 JUN 2003 NOV 2003 JUN 2004 NOV 2004 JUN 2005 NOV 2005 JUN 2006 NOV 2006 JUN 2007 NOV 2007 JUN 2008 NOV 2008 JUN 2009 NOV 2009 JUN 2010 Cerpen/ Drama Tragedi Sebutir Pasir Di Kaki Seri Nara (D) Titik-Titik Perjuangan (D) Menatap Wajahnya Aku..cikgumiebm. Kris Dan Kristal Budi Yang Tak Terbeli Seri Nara (D) Puteri Li Po (D) Jangan Bunuh Rama-Rama (D) Kerana Manisnya Epal Mariah Titik-Titik Perjuangan (D) Pusaran Di Sisi Rinda Kerusi (D) Virus Zel Untuk Abah Serunai Malam (D) Prosa Tradisional Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Pertarungan Tuah Dengan Jebat Kezaliman Membawa Padah Sikap Terburu-Buru Akan Membawa Padah Asal-Usul Raja Kecil Kisah Kepahlawanan Tun Beraim Bapa Sikap Terburu-Buru Akan Membawa Padah Kezaliman Membawa Padah Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Sikap Terburu-Buru Akan Membawa Padah Kisah Kepahlawanan Tun Beraim Bapa Pertarungan Tuah Dengan Jebat Asal-Usul Raja Kecil Kezaliman Membawa Padah Peminangan Puteri Gunung Ledang Sikap Terburu-Buru Akan Membawa Padah Kisah Kepahlawanan Tun Beraim Bapa Asal-Usul Raja Kecil Puisi Tradisional/Sajak Aku Menjadi Lebih Berani Syair Jong Pecah Gurindam Baris Hadapan Keindahan Yang Hilang Tukang Gunting Pantun Mengenang Nasib Seloka Pandai Pak Pandir Syair Dandan Setia Dan Intan Terpilih Sejarah Pembeli Masa Sudah Syair Pembunuhan Angereni Di Kota Kecilku Gurindam Memelihara Anggota . Manusia Dan Kesejahteraan Pantun Lapan Kerat Pantun Kiasan Anak Laut Derita Pertama Shuhaimi bin Sulaiman sszma@hotmail.com/www.blogspot.

ANALISIS TEKS KOMSAS YANG BELUM DISOAL Cerpen Annyys Sophillea Lambaian Malar Hijau Drama Prosa Tradisional Sabor Puisi Tradisional Seloka Pak Kaduk Pantun Enam Kerat Syair Kelebihan Ilmu Sajak Jalan-Jalan Raya Kotaku Di Ruang Gemanya Duhai Pentafsir Shuhaimi bin Sulaiman sszma@hotmail.cikgumiebm.com/www.blogspot.com .