Valoració

Conceptes Actitud
Molt Bona Bona Ha de millorar

Matemàtiques Divisions i problemes Temes 7, 8 i 9 NOM: ____________________________

DATA: __________________________

1. Un nen guarda 3 monedes a la seva guardiola cada dia. Quan la té plena, troba 792 monedes. Quants dies va trigar a omplir-la?

2. Una fotocopiadora fa 28 còpies cada minut. Quant costaran totes les fotocòpies que es poden fer durant 12 hores, si cada una val 5 cèntims?

3. Han arribat 51 pomes verdes i vermelles a la fruiteria i les hem de repartir per bosses en dues cistelles. En una cistella s’han de col·locar totes verdes i en una altra cistella, les vermelles. Un cop que les hem repartit, veiem que a la cistella de les pomes verdes ens han quedat 3 bosses plenes de pomes i a la cistella de les pomes vermelles, han quedat 5 bosses. Si dins de cada bossa de pomes vermelles hi ha 6. Quantes pomes verdes hi ha a cada bossa?

4. En una biblioteca hi ha 3.400 llibres. La meitat es col·loquen en un armari amb 4 prestatges. La resta, en un altre armari que té 5 prestatges. Calcula els llibres que hi haurà a cada prestatge de cada armari.

5. Una noia, el dia del seu aniversari té 240 mesos. Quants anys té?

6. Un col·leccionista té 10500 segells. Els vol enganxar en 7 àlbums, cada un dels quals té 25 fulls. . Quants segells col·locarà a cada àlbum?

. Quants segells col·locarà a cada full?

7. Dos obrers han realitzat una obra per la qual han cobrat en total 450 euros. Si diàriament cada un cobra 54 euros, quants dies han trigat a acabar-la?

8. Una camioneta transporta 1.500 Kg. Si transporta 12 caixes. Quants quilograms pesa cada caixa?

9. Resol aquestes divisions d’una xifra: 234568 : 2 = 987654 : 8 = 382948 : 7 =

10. Resol aquestes divisions de dues xifres i fes la prova per comprovar que són correctes: 987365 : 29 = 234987 : 68 =

Related Interests