Občianska konzervatívna strana | Panenská 26 | 811 03 Bratislava | oks@oks.sk | www.oks.

sk

OKS nepodporí návrhy, pri ktorých sa reformy dejú na úkor ľudí, ale štát ostáva nedotknuteľný

OKS nepodporí zvyšovanie daní a odvodov pre živnostníkov a dohodárov. Navrhovaná reforma daní a odvodov má byť podľa OKS fiškálne neutrálna vo vzťahu k celkovým verejným výdavkom, čo znamená, že znižovanie daní a odvodov má byť kompenzované predovšetkým úsporami iných verejných výdavkov. OKS preto pripravilo v rámci svojej Iniciatívy „5+1“ pre ozdravenie verených financií, podporu hospodárskeho rozvoja a znižovanie nezamestnanosti SR Katalóg návrhov, z ktorého bude vychádzať pri rokovaniach s koaličnými partnermi pri presadzovaní úsporných opatrení. OKS považuje malé a stredné podnikanie za svoju prioritu a preto pripravila Iniciatívu pre podporu malého a stredného podnikania, ktorú predstaví ešte tento mesiac. Poslanci OKS budú pre svoje iniciatívy využívať všetky koaličné nástroje, stretnutia s predsedníčkou vlády, účasť v expertných komisiách vlády, rokovania s rezortnými ministrami a koaličnými stranami, ako aj komunikáciu s Koaličnou radou.

Peter Zajac predseda OKS

V Bratislave dňa 10. marca 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful