Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I.

félév
1. A szájüreg és a nyelõcsõ fertõzései

Szájfertõzések:
Stomatitis aphtosa:
Az aphtas Iekelyek a stomatitis ulcerosa leggyakoribb Iormai.
Az elvaltozasok rendszerint 1-2 mm atmeróiúek, de akar l0-szer nagyobbak is lehetnek.
lõfordulása:
Az el nem szarusodo nyalkahatyakon iönnek letre, gyakran a bucca es az aiak nyalkahartyaian.
Megjelenése:
Lapos, kerek Iekelyek kepeben ielentkeznek. Közepük sargas, Iibrines, szelüket vörös udvar veszi körül.
A Iaidalmas idószak akar 1 hetig is eltarthat. Egyszerre egy vagy több Iekely is ielen lehet, ezek recidivakra
hailamosak.
redete: nem tisztazott
Diagnozis: aphtak megtekintese
Therápia: vizes szaiöblögetes, kenócsök, nyugtato es Iaidalomcsillapitok
Prognózis:
- enyhe Iertózes 1-3 heten belül gyogyul
- sulyosabb esetben akar honapokig is megmaradhat, es heggel gyogyulnak, ekkor carcinomaval
teveszthetó össze.
erpangina:
oxackie A es B virusok okozzak 6 eves kor alatt. Hirtelen Iellepó lazhoz es nyelesi Iaidalomhoz, a
tonsilla arokban es a lagyszaipadra lokalizalodo, l-2 mm atmeróiú, szürkesIeher, holyagos es
kiIekelyesedó elvaltozasok tarsulnak, melyeket elenkpiros udvar övez.
A kéz-. láb-. és szájbetegségek:
Szinten egy-vagy több coxsackie virus okozza, es nyaron, kisgyermekeken Iordul eló.
Az aikakon es a buccalis nyalkahartyan elhelyezkedó vesicularis-ulcerativ elvaltozasok iellemzik.
A herpanginatol a tenyereken es talpakon megielenó laesiok, valamint a tarsulo atmeneti erythemas
kiütesek különitik el.
Soor oris (candidiásis. moniliáris)
A szaipenesz a candida Iaiok (az esetek több mint 90 °-ban C. albicans elszaporodasanak következmenye.
Tünetei:
- a szaiüregben barhol megielenó Ieher-sargasIeher, teiszerú Ielrakodasok iellemzik
- a környezó nyalkahartya rendszerint verbó
- a Ieher hartya letörölhetó ÷ verzó, erzekeny Ielszin túnik eló
- Iaidalom, búzös lehelet, izerzes zavar
- ritkan a laz es nyirokcsomo duzzanat
- az emberek 50 °-nak normal Ilora tag, de ha a szai bakterium Iloraianak egyensulya Ielbomlik -
tulburianzik
lõfordulása:
- a soor leggyakrabban múIogsort viseló szemelyekben lep Iel, a protezis a gomba növekedesevel
taplalek-tarolokent szolgal.
- Acut es kronikus betegeknel, valamint antibiotikus kezeles, kemotherapias szerek, cortikosteroidokkal
kezelt betegek.
kok:
A növekedeshez kedvez:
- szaiszarazsag
- nyak es Iei besugarzasat követóen
- nyalelvalasztast csökkentó gyogyszerek
- diabetes mellitus
- anaemia
- immunszupresszio
Diagnozis: Ieher szinú Ielrakodasok, biopszia - vizsgalat
Therápia: szaiöblites, gombaölószerek - azolszarmazekok
Stomatitis herpetica
Herpesvirus Iertózes:
1. primer (egy epizod
2. szekunder (visszateró elvaltozasok
Tünetek:
Enyhe, szinte panaszmentessegtól - sulyos lazas korkepig (többszöri sargasszürke intraoralis es aiakIekelyekkel,
erythemaval, oedemaval, nyaki nyirokcsomo duzzanattal es rossz közerzettel
Lefolyás:
Kb. 1 hetig a panaszok sulyosbodnak, maid amint antitestek termelódnek a panaszok Iokozatosan megszúnnek.
A sulyos Iaidalom miatt a kisgyermek nem taplalkozik es a 4-10 napos leIolyas alatt i.v. Iolyadekpotlasra szorul.
Immunszuppressziv kezelesben reszesülók Iokozottan Iogekonyak.
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Therápia: tüneti, szaiöblites, Iaidalomcsillapitok, pihenes, sz.e. acyclovir
Nyelõcsõgyulladás
· Etiologia:
Fertózeses eredet
· andidiasis
· ytomegalovirus Iertózes
· Herpes simplex virus
· Akut HIV Iertózes
Nem Iertózeses eredet
· Gastroesophagealis reIlux
· Mucositis tumor chemotherapia miatt
· Mucositis sugarkezeles miatt
· Aphtas Iekely
andida esophagitis
· C. albicans a normal Ilora tagia
· Hailamosito tenyezók: HIV, diabetes mellitus, leukemia, antibiotikum kezeles, szteroid kezeles,
csontveló vagy szerv transzplantacio
· Saiatos endoszkopos kep
· Dg: tenyesztes
MV. SV esophagitis
· Hailamosito: AIDS, immunhiany
· MV: egyedi vagy multiplex Iekelys a nyelócsó közepsó reszetól a disztalis reszeig teriedóen
· HSV: Iaidalmas nyeles, mellkasi Iaidalom, hanyinger, laz, gyomor ¹/- belverzes
ezelés
· andida esophaitis: Iluconasol, itraconasol, amphotericin B
· HSV esophagitis: acyclovir
· MV esophagitis: gancyclovir

2. A bakteriális fertõzések diagnosztikája

Vizsgálat célja:
- Az anamnezis, a klinikai tünetek es a mar elvegzett mikrobiologiai vizsgalatk alapian lehet Ielallitani a
Ieltetelezett diagnozist.
- Meg kell hatarozni a Ieltetelezhetó korokozok köret.
- Dönteni kell a mikrobiologiai diagnosztikus lepesekról.
- A kapott eredmenyek ertekelese, kezeles meghatarozasa.
Lehetséges pathogének:
- A Ieltetelezzett korokozo Iügg:
4 InIekcio szervi lokalizacioiatol
4 Beteg alapbetegsege, kora, immmunstatusza
4 Megelózó korhazi kezeles
Diagnosztikus lépések:
- Szerologiai vizsgalatok
- Korokozo dikert kimutatasa
4 Specialis Iestesek
- Gram Iestes
- iehl-Neelsen Iestes
- SchaIIer-Foulton Iestes (sporaIestes pl lostridiumoknal
- Neisser-Iestes (Babes-Ernst tartalektapanyagszemcseket mutatia ki
orynebacteriumokban
4 Antigen kimutatas: Crvptococcus neoformas. Gardia lambria
4 %oxin kimutatas: Clostridium difficile
- Mintavetel:
4 %orokvaladek, köpet, nasopharyngealis valadek es Iülvaladek bakteriologiai vizsgalata.
- altalaban normal Iloraval keveredik
- %ranszport közben a kiszaradas ellen kell vedeni
- legiobb a Iiz.sos tamponnal vett minta veres agaron 5° 2-ben tenyesztve
- titis es sinusitis gyanuia eseten anaerob tenyesztes is szükseges
- Leggyakoribb: $tr. pvogenes. Neisseriak. $t. aureus. H. influenzae. Corvnebact.
dvpht.
- köpetnel mikrobiologiai vizsgalat szükseges, hogy az also legutakbol szarmazik-e
(hamseitek
- %B gyanuia eseten Lövenstein, Sula taptalai
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 Vizelet, hugycsó- es hüvelyvaladek bakteriologiai vizsgalata.
- Lemosas utan közepsugarvizelet vagy suprapubicalis punctio.
- atéterzsákból nem.
- Laborba 2 oran belül, vagy 4 Iokon tarolva.
- &ricult rendszer szemikvantitativ es kvalitativ eredmenyt is ad.
- Leggyakrabban: . coli. Klebsiellak. nterobacter. $erratia. Proteus
4 Genny, sebvaladek, punktatum es liquor bakteriologiai vizsgalata.
- Liquorbol lumbalpunkcioval legalabb 4-5 ml.
- %rauma eseten anaerob tenyesztes is.
- Latex agglutinacios teszttel lehetóseg van gyors eredmenyre kis mennyiseg eseten is.
- Leggyakoribb liquorban: N. meningitidis. $tr. pneumoniae. H. influenzae. . coli
4 Szeklet bakteriologiai vizsgalata.
- 2-3 g szekletminta, lehetóleg a koros reszból.
- Esetleg glicerintes szeklettartosito oldatban.
- A normalIlora visszaszoritasara szelektiv taptalaiok (bizmutszulIit, brillantzöld,
dezoxikolatcitrat.
- Clostridium difficile gyanuia eseten anaerob tenyesztes 48 oran at. %oxinat
citotoxikus hatasa alapian vagy latexagglutinacioval azonositiak
4 A ver bakteriologiai vizsgalata (hemokultora keszitese es ertekelese.
- Bakteremia lehet tranziens Ioghuzaskor, de lehet sulyos inIekcio iele is.
- Bór különös Iertótlenitese a szuras helyen, es a hemokultura gumidugoianak
Iertótlenitese.
- Kell aerob es anaerob palack, lehetóleg többször ismetelten.
- Vagy naponta kell vegezni kioltast, vagy automata vegzi.
- Leggyakoribb: $t. aureus. koaggulaz-negativ $taphvlococcusok. $tr. pneumoniae. .
coli. Klebsiella
Artékelés:
- Csszevetes a klinikai keppel
- Kitenyeszett mikroorganizmus korokozo-e
- Nem kezelünk szerologiai diagnozist
ezelés megválasztása
- Empirikus - a valoszinúsithetó korokozo spektrumot leIedó bactericid szer vagy kombinacioval
- elzott a korokozo antibiotikum erzekenysege alapian

3. A közösségben szerzett pneumonia

Területen szerzett tüdõgyulladások jellegzetes kórokozói:
%ipusos bakterialis
tüdógyulladasok
$. pneumoniae
H. infl.
$. aureus
M. catarrhalis
Aspiracios pneumonia
Polimirobas, kevert Ilora

Atipusos pneumonia
M. pneumoniae
C. pneumoniae et psittaci
Coxiella burnetti
Legionellak
Virusok: inIluenza, RSV,
VV, MV, HSV
ellegzetes formái:
Tünet Típusos pneumonia Atípusos pneumonia
Kezdet
Altalanos allapot
Laz
Hidegrazas
Nehezlegzes
Pleura Iaidalom
IzomIaidalom
oniunctivitis
Herpes labialis
Köhöges iellege
Köpet
Hallgatozas
Kopogtatas
Radiologiai kep
Hidegagglutinin proba
Gyors, hirtelen
Rossz, bagyadt, elesett
Magas
Gyakran
Gyakran korai tünet
Altalaban kiIeiezett
Nem iellemzó
Nincs
Gyakori
Produktiv
Gennyes
repitatio, gyengült legzes
%ompulat lehet
Massziv inIiltratum
Negativ
Lassu
Altalaban io
Nincs vagy alacsonyabb
Nincs, illetve ritkan
Nincs vagy kesói tünet
Nincs vagy ritka
Gyakori
Gyakori
Nincs
Inproduktiv
Nincs vagy kevesebb
Elteres nincs
Elteres nincs
Attetszó, peribronchialis inIiltratum
Pozitiv
Diagnosztika:
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
I. Környezeti tenyezók
a. Legkondicionalas, utazas - legionellak
b. .Homeless people¨: $. pneumoniae. M. tuberculosis
c. art közösseg (pl. katonasag, diakotthon: C. pneumoniae. M. pneumoniae
II.Allatkontaktus
a. Haziszarnyasok, papagai, madar - C. psittaci
b. Haziallatok (pl. iuh - C. burnettii
III. Feilódó orszagok - M.tuberculosis
IV. Egeszsegügyi szemelyzet: Influenza. HIJ ÷ M. tuberculosis
V. Gazdaszervezet
a. Diabetes mellitus: S. pneumoniae, $. aureus
b. Alkoholizmus (cirrhosis hepatis: $. pneumoniae. M. tuerculosis.. K. pneumoniae
c. PD: H. inIl., S. pneumoniae, M. catarrhalis
d. %ranszplantacio (szerv! ~ 3 honap: $. pneumoniae. H. infuenzae.. legionellak. CMJ stb.
e. HIV
P. iiroveci. $. pneumoniae. H. infuenzae.. C. neoformans. M. tuberculosis. R. equii. atipusos
mvcobact.
VI. Nehany Iizikalis elteres, tünet
a. Búzös lehelet, periodontalis Iolyamat: ANAERB¹AERB
b. Bullosus myringitis: M. pneumoniae
c. avartsag, eszmeletlenseg, nyelesi zavarok ANAERB¹AERB
d. Központi idegrendszeri zavarok
Meningitis ÷ $. pneumoniae
Encephalitis, cerebellitis ÷ M. pneumoniae. legionellak
e. Erythema multiIorme: M. pneumoniae
I. Erythema nodosum: C. pneumoniae. M. tuberculosis
ezelés:
1. Ambulánsan kezelhetõ pneumóniák: 65 évnél fiatalabb beteg alapbetegség nélkül.
M. pneumoniae. $. pneumoniae C. pneumoniae. virusok, ritkan H. influenzae. K. pneumoniae, esetleg
Legionella speciesek, $. aureus vagy aerob Gram negativ palcak.
- amoxicillin vagy beta-laktamaz stabil aminopenicillinek 2 g/die adagban, masodik generacios
ceIalosporinok vagy makrolid szarmazek illetve doxycyclin.
- .Atipusos" korokozor: makrolid szarmazek vagy doxycyclin önmagaban is adhato.
2. Ambulánsan kezelhetô pneumónia 65 év felett vagy alapbetegséggel:
$ pneumoniae, ezen tul H. influenzae. polimikrobas, . pneumoniae, M. pneumoniae, Legionella speciesek,
virusok, PD-os betegeknel esetleg Klebsiella vagy nterobacter speciesek
- beta-laktamaz stabil aminopenicillinek vagy masodik generacios ceIalosporinok plusz makrolid,
vagy levoIloxacin, moxiIloxacin
3. órházban kezelendô. de intenzív ellátást nem igénylô pneumóniák: 65 évnél idõsebb vagy súlyos
alapbetegségben szenvedõ beteg.
$. pneumoniae. H. influenzae. $. aureus. polimikrobas, C. pneumoniae. M. pneumoniae. Legionella
speciesek, virusok. PD-os betegeknel a leggyakoribb a H. influenzae, de Ientieken kivül Gram negativ
belbakteriumok: coli. K. pneumoniae. Enterobacter speciesek
- beta-laktamaz stabil aminopenicillinek vagy 2-3. generacios ceIalosporinok makroliddal,
- levoIloxacin, moxiIloxacin monoterapiaban.

4. A vírusfertõzések diagnosztikája

Vírusdiagnosztika módszerei
1. Virusok illetve virus antigenek direkt kimutatasa
2. Virusizolalas es a virusszaporodas kimutatasa
3. A virussal szembeni immunvalasz vizsgalata - virusszerologia
4. Molekularis modszerek
Mintavétel szabályai
- szerologiai vizsgalatra
4 nativ ver szerum hasznalhato, levalasztasa elótt Iagyasztani tilos; tarolas 4º-on max. 1
hetig, vagy tartos tarolas -20º-on
4 szerumminta parok titeremelkedes vizsgalatahoz
- direkt viruskimutatas, virus antigen detektalas,
4 virusizolalas kritikus a mintavetel ideie
4 virusizolalas es direkt viruskimutatas minel korabbi mintavetel
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 tünetek megielenese utan (max. 4 napon belül ezt követóen a virusmennyiseg a mintaban
exponencialisan csökken (kiveve immunszupprimaltak
4 mintavetel virustranszport közegbe törtenien (kiveve testnedvek ver, liquor, vizelet es BAL,
ha a vizsgalat nem az intezmeny laboratoriumaban törtenik
- transzportközeg szerepe
- ved a kiszaradastol, gatolia a kontaminansbakteriumIlora szaporodasat, a virus elet- es
szaporodokepes marad benne
- transzportközegek rendszerint stabilizalo Ieheriet (albumin, FBS es antibiotikumokat
tartalmazo puIIeroldatok
- virusizolalas a minta 4º-on 2-3 napig stabil, -70º-on viszont korlatlan ideig tarolhato; -20º-on
tarolni tilos kristalykepzides roncsolo hatasa miatt
Vírus. virális antigének. illetve vírus által okozott elváltozások közvetlen kimutatása
- A Ieltetelezett virus a mintavetel szamara elerhetó helyen van.
- A virus partikulumok nagy mennyisegben vannak ielen.
- A virion speciIikus morIologiaia lehetive teszi a könnyó azonositast.
- Leggyakoribb alkalmazasi területek:
4 leguti virusok (inIluenza A es B, RSV, PIV, adenovirusok, coronavirusok, HSV
4 holyagos kiütest okozo virusok (HSV-1 es HSV-2, VV
4 gastroenteritis korokozoi (rota-, astro- calici- es adenovirusok
4 verben kimutathato virusok (HBV, HV, MV, HHV-6
4 szemeszeti elvaltozasokban kimutathato virusok (HSV-1 es HSV-2, VV, adeno- es
enterovirusok
4 vizeletben kimutathato virusok (MV, adenovirus, enterovirus
- biopszias, autopszias mintakban kimutathato virusok (MV, HBV, rabies
- tulaidonsagai:
4 gyorsasag a laboratoriumba erkezes utan 2-3 ora alatt eredmenyt ad
4 a szallitasi viszonyok kevesse beIolyasoliak az eredmenyt
4 preciz mintaveteli technika szükseges
4 kevesbe erzekeny
4 az ertekeles nagy tapasztalatot igenyel
4 szükseg lehet az eredmeny mas modszerrel törtenó megerósitesere
4 múszerigeny (elektronmikroszkop
ytophatiás hatás megfigyelése
- Destrukcio
- Syntitium kepzes
- %ranszIormacio
Immunfluoreszcens teszt (IFA)
- Leguti inIekciok (inIluenza, parainIluenza, mumps, morbilli, RSV, coronavirus, adenovirus
- HSV, VV
- Szövetmintakban: lenyomati keszitmeny vagy Iagyasztott metszet
Immunperoxidáz teszt (IP)
- MV leukocytakban
- Szövetmintakban: lenyomati keszitmeny vagy Iagyasztott metszet
Szilárd fázisú immunoassay. enzimjelöléses technika (IA - nzyme Immunoassay)
- Extracellularis virusantigen kimutatas: HBV, rotavirus, enteralis adenovirus, inIluenza, RSV, HIV,
HSV
- A virusspeciIikus ellenanyag szilard Iazishoz kötött, ezzel reagal a virus vagy virusantigen
Latex agglutináció (LAT)
P#
- Ha keves a nukleinsav vagy nem tenyesztheti a virus
immunelfó
koagglutináció
immunkromatográfia

5. Acne. impetigo. folliculus. furunculus

Acne:
ialakulása:
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév

Acne típusai
Acne comedonica
Acne vulgaris
Acne conglobata
Acne nodulocystica
Acne inversa
Acne Iulminans
Kesói megielenesú acne
Terápia:
Fokozott faggyútermelés csökkentése
Lokalis
4 nincs hatekony terapia!
4 szappan, detergensek
4 adstringens
4 helyi retinoidok

Szisztemas
4 ösztrogenek
antiandrogenek
ciproteron acetat
norgestimat
4 ketakonazol

Follikuláris hyperkeratosis csökkentése
Lokalis
4 helyi retinoidok
tretinoin,
isotretinoin, i
adapalen
tazaroten
4 salicylsav (0.5-2°
4 antibiotikum
indirekt hatas!
Szisztemas
4 Isotretinoin
4 antibiotikum

P. acnes kolonizáció csökkentése
Lokalis
antibiotikum
BP
BP ¹ antibiotikum
BP ¹ glycolsav
azelainsav
erythromycin ¹ n-acetat
Szisztemas
%etracyclin(250-500 mg x 2/nap
Erythromycin (500 mg x 2/nap
lindamycin (300 mg x 3/ nap
Minocyclin (50-100 mg x 2/nap
%etralysal (300 mg x 1/nap
isotretinoin (0.5-1 mg/kg/nap

Impetigo contagiosa ÷ ótvar
Streptococcus.haemolyticus es/vagy Staphylococcus.aureus okozza
Gyermekkorban gyakori, nagy a kontagiozitasa
Subcornealis vesiculak, erosio, sarga pörk
Szekunder Iertózeskor az eredeti bórbetegseget sulyosbithatia
Szövõdmények: lymphangitis, lymphadenistis, erysipelas, gocnephritis
Terápia: antiseptikus ecseteló, kenócs, Bactroban krem, sz.e. Penicillin

Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Folliculitis ÷ szõrtüszõgyulladás
Szórtüszóre lokalizalodo, Ielületes gennyes gyulladas, altalabanban Staphylococcus aureus okozza
Terápia: dezinIiciensek, szisztemas antibiotikum sulyosabb esetekben

Furunculus ÷ kelés
$taphvlococcus. aureus
Faidalmas beszóródes, közepen pustula
Altalanos tünetek is kiserhetik
Szövõdmény: carbunculus, sinus carvernosus thrombosis, lymphangitis
Terápia: parakötes

6. llati és emberi harapás

llati harapások
Noha barmelyik allat haraphat, a legtöbb allati harapasert az Egyesült Allamokban a kutyak es kisebb mertekben
a macskak Ielelósek. Mint nepszerú hazkörüli allatok, a kutyaknak tulaidonithato a harapasos balesetek
többsege, minthogy gazdaikat es saiat területüket vedik. Evente 10-20 ember, Iókent gyermekek halnak meg
kutyaharapas miatt. A macskak nem vedik a Ielsegterületüket; Ióleg akkor harapnak, amikor az ember valamiert
Iogva tartia óket, vagy közbeavatkozik a macskak verekedesebe. Haziallatok, igy a lovak, a tehenek, a disznok
ritkan harapnak, de meretük es ereiük oly mertekú, hogy sulyos serüles lehet a következmeny. A vadallatoktol
szerzett harapasok ritkak.
A kutyaharapas iellegzetes rongyolt, szakadt kinezetú. A macskaharapas mely, szurt sebbel iar, mely gyakran
beIertózódik. Az elIertózött harapas Iaidalmas, duzzadt es vörös. A veszettseget a veszettseg virusaval Iertózött
allatoktol (leggyakrabban deneverektól lehet elkapni.
órokozók:
- Pasturella multocida
- Capnocvtophaga canimorsus
- $treptobacillus monilliformis
- $pirillum minus
- eptospira interogans
- Herpes virus siminae
- rancisella tularenis
ezelés
A szokasos elsósegely utan az allatharapas elszenvedóiet azonnal orvosnak kell latnia. A tamado allatot lehetóleg
Iogia be a tulaidonosa. Amennyiben gazdatlan allatrol van szo, a megharapott szemely ne probalia megIogni.
Ertesiteni kell a rendórseget, hogy aztan a megIeleló hatosag allapitsa meg az allaton a veszettseg esetleges
ieleit.
Az orvos steril sooldattal vagy szappannal es vizzel tisztitia meg a sebet. Neha a harapas szeleról eltavolitia a
szöveteket, különösen, ha a szövetek roncsoltak vagy szakadtak. Az arcot ert harapast sebeszileg (varratokkal
zariak. A kisebb, a szurt vagy a kezIeiet ert harapasokat nem zariak le. Szaion at adott antibiotikummal elózhetó
meg az elIertózódes. A mar elIertózött harapas gyakran intravenas antibiotikum-adagolast igenyel.
Antibiotikumok:
- Amoxicillin ¹ clavulansav / ampicillin ¹ sulbactam
- eIuroxim ¹ clindamycin
- LevoIloxacin
- MoxiIloxacin

mberi harapások
Mivel az ember Iogai nem különösebben elesek, a legtöbb emberi harapas ezert csak horzsolassal, es legIeliebb
sekely, szakadt serülessel (laceracioval iar. Kivetelekról a husosabb testreszeknel lehet szo, igy a Iület, az orrot,
a peniszt ert harapasoknal, melyek le is szakadhatnak. Az ökölserüles, mas neven harci harapas akkor Iordul eló,
amikor az egyik Iel ököllel üti szaion a masikat, es igy az uiiizületeinel keletkezik seb, mely hailamos
elIertózódesre. Ez a vagas gyakran elroncsolia az uiiizület Ielett halado inat. lykor a harapo szemely ezzel
valamilyen betegseget ad at az aldozatnak, peldaul Iertózó maigyulladast. A HIV Iertózes azonban
meglehetósen ritka.
órokozók:
- $taphvlococcus aureus
- ikenella corrodens
- Haemophilus influenzae
- usobacterium nucleatum
- Prevotella
- Porhvrvmonas
- Peptococcus
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- Peptostreptococcus
Panaszok. tünetek és kórisme
A harapas Iaidalmas, es gyakran a Iogaknak megIeleló nyomot hagy a bórön. Az ökölserüles kis meretú, az
uiiizület Iölötti vagott sebbel iar. Ha elszakadt az uiiat mozgato in, egyik iranyban nehezitett lesz az uii mozgasa.
A Iertózött harapas rendkivül Iaidalmassa valik, bevörösödik, es megduzzad.
ezelés
Az emberi harapast az allati harapashoz hasonloan sooldattal vagy szappannal es vizzel tisztitiak ki. Lehetóseg
van a leszakadt reszek visszaillesztesere, a szakadt sebeket pedig, kiveve a kezIeieken levóket, sebeszileg zariak.
Mindenki, akinel a harapas megnyitotta a bórIelszint, antibiotikumot kap szaion at a Iertózes megelózese
celiabol. Az elIertózódött sebet antibiotikummal kezelik, es gyakran sebeszileg kell megnyitni, hogy a sebet
megvizsgalhassak es megtisztithassak. Amennyiben a harapast eitó szemelyról tudott vagy seithetó valamilyen
harapassal atvihetó betegseg, megelózó kezelesre lehet szükseg.
Antibiotikumok:
- Amoxicillin ¹ clavulansav / ampicillin ¹ sulbactam
- eIuroxim ¹ clindamycin
- LevoIloxacin
- MoxiIloxacin
TTANUS AS #ABIS P#FILAXIX - kiveve, ha Ieleve bizonytottan immunizaltak

7. Alsó légúti infekciók
Betegség Gyakori kórokozók avasolt kezelés Szövõdmények
Petussis Bordatella pertussis
%üneti
Erythromycin, co-trimoxazol

Bronchiolitis
RSV

%üneti
Ribavirin aerosol
Pneumonia

Bronchitits acuta
RSV
ParainIluenza
Adenovirus
InIluenza
Rhinovirusok
Mycoplasma
hlamydophila
%üneti
PD akut exacerbatioja Lasd kesóbb
Pneumonia Lasd kesóbb
ystás fibrozis Lasd kesóbb
Perussis
A korokozo, a ordatella pertussis es parapertussis. kizarolag az emberben okoz megbetegedest. A betegseg
minden eletkorban elóIordulhat. A bakterium a legutak csilloszórös hamszöveteben szaporodik. A korokozo
extracellularis produktumainak hatasara elpusztul a csilloszórös hengerham, localis hyperaemia, oedema alakul
ki es a bronchusok lumeneben gyulladasos törmelek halmozodik Iel, elzarodast, atelectasiat okozva.
A B. pertussis szamos biologiailag aktiv anyagot termel, amelyek többsege szerepet iatszik a betegseg es az
atmeneti vedettseg kialakitasaban:
- Pertussis toxin (PT). összetett biologiai hatassal rendelkezik (lymphocytosist, tovabba Iokozott histamin
erzekenyseget es inzulin szekreciot okoz.
- denvlatcvclasetoxin (CT). virulencia Iaktor, gatolia a phagocytosist.
- Trachealis cvtotoxin (TCT). karositia a legutak hamseitieit.
- ermonecroticus toxin. a simaizom kontrakcio reven localis necrosist idez eló.
Az elmult evszazad eleien a pertussis morbiditasa es mortalitasa nagy volt Europaban. A betegseg gyakran
endemias iellegú volt. MegIeleló szamu, es Iogekony populacio Ielnövese soran a megbetegedes 3-4 evenkent
iarvanyosan ielentkezett. Sem a vaccinatio, sem a lezailott betegseg nem hagy maga utan elethosszig tarto
vedettseget; a vedettseg 3-5 ev multan gyengül es 12 ev elteltevel mar merhetetlen. A contagiositasi index szoros
contactus eseten közel 90°-os. Az uiszülöttek alig rendelkeznek passiv, anyai eredetú immunitassal, igy a Iiatal
csecsemókorban elszenvedett Iertózes eletveszelyes lehet. A gyermekkorukban pertussis ellen oltott Ielnóttek, az
idóvel csökkenó vedettseg miatt, szinten megbetegedhetnek. Felnóttekben a pertussis gyakran atypusosan,
makacs bronchitis kepeben zailik le, mig idóskorban ismet a klasszikus korleIolyas a iellemzó.
A betegseg cseppIertózessel teried. A pertussisban szenvedó beteg az incubatios idó vegetól kezdve Iertóz. A
Iertózes atadasanak lehetósege a catarrhalis szakban eri el csucspontiat es az oldodas szakaban Iokozatosan
csökken.
Tünetek
A 7-14 napos lappangasi idó utan hurutos, orrIolyasos tünetek eszlelhetók, amelyekhez valtozo intenzitassal
hóemelkedes, tüsszöges es coniunctivitis tarsul. Ez a prodromalis szakasz ($tadium catarrhale, amely atlagosan
2 hetig tart. A hurutos tünetek enyhülesevel szaraz köhecseles ielentkezik, maid köhögesi rohamok lepnek Iel.
Ez a paroxismalis szakasz ($tadium convulsionem 4-6 hetig tart. Semleges külsó ingerekre (Ieny, hang, szopas,
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
etetes a beteget Iullaszto köhögesi roham Iogia el, arca elvörösödik, a nyaki venak kidagadnak, a szemek elóre
düllednek es könnyeznek, a nyelv elóesik. Az aiulas hataran a köhöges alabbhagy, maid egy hosszu, stridorral
kisert inspirium következik. A roham vaskos, viszkozus nyakdugo Ielköhögesevel er veget. A rohamot követó
hanyas minden korosztalyban iellegzetes pertussisos tünet. secsemókorban csupan a Iuldoklas tünetei utalnak a
rohamra, a köhöges es a belegzesi .huzas¨ gyakran hianyzik. A rohamokban ielentkezó kilegzesek csucspontian
apnoe lephet Iel. A rohamok elIarasztiak a szervezetet. Az evesi- es ivasi kiserletek uiabb köhögesi attakokat
provokalnak, komoly taplalasi nehezseget okozva ezzel. A köhöges eiszakankent gyakoribb es hosszabb ideig
tart, mint nappal. Extrem esetben napi 40-50 rohammal is lehet szamolni. Az oldodasi szakaszban ($tadium
decrementi a rohamok gyakorisaga es intenzitasa Iokozatosan csökken. Ez a szakasz kb. 3-6 hetig tart.
Szövõdmények
A pertusiss legIontosabb szövódmenyei az apnoe, a masodlagos infectiok es az eróltetett kòhòges
kòvetkezmenvei (pl. nyelvIekIekely. Valamennyi korcsoportban a bacterialis pneumonia (H.inIluenzae,
Str.pneumoniae, illetve a felnottkori respiratios distress a vezetó halalok. A rohamok alatt megemelkedett
intrathoracalis es intraabdominalis nyomas következteben petechiak keletkezhetnek a szemen, az arcon es a
mellkason. Pneumothorax. subcutan emphvsema. kòldòk- es agvekserv is kialakulhat. A Iiatal csecsemók
központi idegrendszeri tüneteinek hattereben a Iuldoklashoz, vagy az apnoe-hoz tarsulo hvpoxaemia, illetve
beverzes all.
Diagnozis
A laz, a rossz közerzet, az izom- es torokIaidalom hianyaban kialakulo es egyre intenzivebbe valo köhöges
hallatan, a pertussis lehetósegere is gondolni kell. A paroxysmalis szakaszban a tüneteken alapulo diagnozis
Ielallitasa viszonylag könnyú. A hurutos szakasz vegen, es a convulsiv szakban a verkep iellegzetes: relativ es
absolut lymphocytosis lathato.
A Iertózes eredetenek igazolasara szolgal a . pertussis kimutatasa az alapvetó modszer. A pertussis tüneteit
ugyanis több mas bakterium es virus is okozhatia, ezert a korokozo kimutatasa elótt helyesebb a korkepet
pertussis syndromakent megielölni. A bakterium kitenvesztesere idealis mintavetel idópontia a hurutos- es a
paroxysmalis szakasz eleie. A korokozo speciIikus genetikai marker PCR segitsegevel mutathato ki.
A korokozo ellen termelt szamos antitest kimutatasa a korai diagnozis szempontiabol nem elegseges, miutan a
hurutos szakban, illetve a paroxysmalis szak eleien meg nem ielennek meg az ellenanyagok, de epidemiologiai
szempontbol a serologiai vizsgalatok kesóbbi elvegzese elengedhetetlen.
ezelés
Pertussisban a tùneti kezeles (nyugtatok, nyugalom biztositasa, parasitas, elegendó Iolyadek- es energiabevitel,
nyakszivas, nyakoldas, szükseg eseten gepi lelegeztetes a karosodasmentes gyogyulas szempontiabol
kiemelkedó ielentósegú. A pertussisra gyanus esetekben, illetve az igazolt betegsegben mindig kell
antibiotikumot adni. A valaszthato szerek köze tartozik az ervthromvcin es egyeb makroidok, alternativ szerkent
pedig a cotrimoxazol. A catarrhalis szakban elkezdett antibiotikum kezeles csökkenti a tüneteket, leröviditi a
betegseg idótartamat es megszünteti az inIectivitast.
Megelõzés
A beteget el kell különiteni az erythromycin kezeles kezdetetól szamitott öt napig. A közeli contactoknak is
erythromycint kell szedni 14 napig. A 7 evnel Iiatalabb, nem megIeleló mertekben immunizalt, közeli contactok
soron kivüli pertussis vaccinatioiat külön rendelet szabalyozza. A csecsemókorban elkezdett, kòtelezo
immunizalas elsórendú tenyezó a io pertussis elleni küzdelemben. Ket Iaita vaccina van Iorgalomban: elölt, telies
bakteriumot tartalmazo keszitmeny es az un. acellularis oltoanyag. Magyarorszagon a telies bakteriumot
tartalmazo PT-oltoanvag. az eletkorhoz kötött, kötelezó vedóoltasok köze tartozik.

PD akut exacerbációja:
A PD acut exacerbatioi ideien a mely leguti valadekmintabol kitenyeszthetó korokozok a gyakorisag
sorrendieben: Haemophilus influenzae. $treptococcus pneumoniae es Moraxella catarrhalis.
A Pneumococcusok praevalentiaia csökken: 30 evvel ezelótt 30° volt, ma 10-15°.
A Haemophilus influenzae es parainfluenzaegyakorisaga 50°.
A M. catarrhaliselóIordulasa ma gyakoribb, mint a Pneumococcusoke.
A Pseudomonas aeruginosa es Klebsiella pneumoniaeelóIordulasa ritkabb, mint 5°.
Az acut exacerbatiok enyhe eseteinek spontan gyogyhailama io. Antibiotikus kezelés csak akkor indokolt.ha a
következó negy tünet közül legalabb kettó Iennall:
- Fokozodo mennyisegú, purulens köpet ürül
- A tüdóIunkcio romlasa, a legzesi panaszok sulyosbodasa
- A beteg lazas
- Leukocytosisa van
Antibiotikumok
o, Haemophilus influenzae elleni hatassal rendelkezó antibiotikum 7-10 napon at (ß-lactamase gatloval
kombinalt aminopenicillinek. sulphamethoxazol/ trimethoprim)oralis, masodik generacios cephalosporinok.
Pneumococcusokrais hato fluoroquinolonok.
1. Acut
tracheobronchitis
Normalis leguti Iunkcio Altalaban virusok
Nem szükseges (tetracvclin vagy
macrolid adasa merlegelendó M.
pneumoniae. C. pneumoniae?
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
2. gyszeru
chronicus bronchitis
FEV1 ~60°
Productiv köhöges
(purulens köpet
H. influenzae . M.
catarrhalis. $.
pneumoniae (vs. þ -lactam
resistentia
minopenicillin
3. Szövõdményes
chronicus bronchitis
FEV160°
Purulens köpetürites, idós
kor, evente legalabb 4
exacerbatio,
tarsbetegsegek
H. influenzae .
M.catarrhalis. $.
pneumoniae (beta-lactam
resistantia altalanos
Respiratios quinolonok. penicillin¹
beta-lactamase inhibitor. II. vagv
III. generacios cephalosporin. II.
generacios macrolid
örgtágítók
A Ienntarto kezeles modositasa szükseges, ha az obstructio Iokozodik. A legmagasabb aianlhato adag ròvid
hatasu ß
2
-agonista adagolo aerosolbol 3-400 µg

Pneumonia
A tüdó lebenyeinek, lobulusainak, az alveolaris tereknek es interstitiumanak, bronchialis es peribronchialis
reszeinek virusok, bakteriumok, gombak es protozoonok altal okozott gyulladasa.
Pathophysiologiaia
Fertózó agens invasioia a tüdóbe acut gyulladasos valasz
- Neutrophil migratio
- Gyulladasos mediatorok es oxydativ enzimek Ielszabadulasa
- Plasma kiaramlas az erpalyabol
- SurIactant csökkenese
Létrejöhet
- Inhalatio
- Micro- es macroaspiratio
- Haematogen
- Direkt rateriedes
kozhatják
- Virusok
- Bakteriumok
- Gombak
- Parazitak
- Rickettsiak
- Mycoplasma
- Mycobacteriumok
iváltó ágens akvirálása szerint lehet
- %erületen szerzett
- Korhazi
- Aspiratios
- sökkent vedekezókepessegú betegeken kialakulo
Betegség lefolyásának üteme szerint
- Acut
- Subacut
- hronicus
#öntgen infiltratum jellegzetessége alapján
- Lobaris
- Broncho-
- Interstitialis
Pneumonia kialakulását elõsegítõ tényezõk
Shunt a legutakban (intubatio, gegemetszes Iilter Iunkcio nincs
sökkent köhögesi reIlex vagy eIIectivitas pl. neurogen okbol
Aspiratio
Mucociliaris Iunkcio csökkenes inIekcio, dohanyzas, kemiai ingerek hatasara
ellularis es/vagy humoralis immundeIectus es suppressio
Leguti parenchyma valtozas anatomiai rendellenessegek
Pneumonia diagnosztikájában javasolt eljárások
Fizikalis vizsgalat
Ketiranyu mellkas rtg. Ielvetel
Laboratoriumi vizsgalatok: Ieherverseitszam, qualitativ verkep, verseitsüllyedes, reaktiv protein,
haemocultura, köpetvizsgalat, nasopharyngealis leoltas altalaban nem korrelal kivetel chronicus
tüdóbeteg (F, serologiai vizsgalatok atipusos pneumonia gyanuiakor, hidegagglutinin gyorsteszt
Típusai:
Tünet Típusos pneumonia Atípusos pneumonia
Kezdet
Altalanos allapot
Laz
Hidegrazas
Gyors, hirtelen
Rossz, bagyadt, elesett
Magas
Gyakran
Lassu
Altalaban io
Nincs vagy alacsonyabb
Nincs, illetve ritkan
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Tünet Típusos pneumonia Atípusos pneumonia
Nehezlegzes
Pleura Iaidalom
IzomIaidalom
oniunctivitis
Herpes labialis
Köhöges iellege
Köpet
Hallgatozas
Kopogtatas
Radiologiai kep
Hidegagglutinin proba
Gyakran korai tünet
Altalaban kiIeiezett
Nem iellemzó
Nincs
Gyakori
Produktiv
Gennyes
repitatio, gyengült legzes
%ompulat lehet
Massziv inIiltratum
Negativ
Nincs vagy kesói tünet
Nincs vagy ritka
Gyakori
Gyakori
Nincs
Inproduktiv
Nincs vagy kevesebb
Elteres nincs
Elteres nincs
Attetszó, peribronchialis inIiltratum
Pozitiv

Gyakoribb légúti pathogenek szezonális csúcsa
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus inIluenzae
Staphylococcus aureus
Moraxella catarrhalis
Mycoplasma pneumoniae
Legionella pneumophila
InIluenza A,B
RS virus
ParainIluenza 1,2
December 15-aprilis 30.
ktober 1-aprilis 30.
anuar 15-aprilis 30.
anuar 15-aprilis 30.
Szeptember 15-maius 15.
Maius 1-oktober 31.
anuar 1-aprilis 30.
November 1-marcius 31.
ktober 1-aprilis 15.
Antibiotikum kezelés megválasztásának szempontjai pneumoniában
- Eletkor, megelózó egeszsegi allapot
- Aktualis epidemiologiai helyzet, leguti pathogenek szezonalitasa
- Klinikai ielek
- Radiologiai kep
- Acut Iazisreakciok es mikrobiologiai eredmenyek
- Esetleges korokozo in vitro erzekenysege
- Annak ismerete, hogy gyakori a virus okozta pneumonia, de a virusok elósegitik a bacterialis
IelülIertózódest, kevert inIekcio kialakulasat
Elkerülni a Ieleslegesen vagy rosszul megvalasztott antibiotikum adasat, mert ezekkel a rezisztens bakteriumok
elteriedesenek Iokozodasa idezhetó eló:
- Felesleges adas nem bacterialis esetben
- Rossz valasztas, helytelen .költsegkimeles', elegtelen dozis, nem megIeleló idótartam

ystás fibrozis
A cisztás fibrózis (F, cisztikus Iibrozis, mukoviszcidózis egy autoszomalis recessziv öröklódesú betegseg,
mely az egyik leggyakoribb veleszületett anyagcserebetegseg. Gyakorisaga populacionkent elteró, a kaukazusi
(Ieher emberIaitak között eIóIordulasi aranya 1:3000.
A cisztas Iibrozisban a F%R gen mutacioia iön letre. A human genom egyik legnagyobb genie ez, melyben mar
több, mint 500 mutaciot leirtak. A gen hiba a csaladokban akar több generacion at is reitve maradhat, es csak
akkor ielenik meg betegseg Iormaiaban, ha mindket szüló hordozza a hibas genszakaszt (ekkor 25°-os
valoszinúseggel F-es beteg gyermek születik.
A F%R gen egy F%R (cisztas Iibrozis transzmembran konduktancia regulator Ieheriet kodol, mely a mirigyek
kivezetócsövenek hamiaban helyezkedik el. Egy 7 transzmembran regiobol allo un. G Ieherien keresztül erkezó
iel hatasara a ciklikus AMP (cAMP szintie megemelkedik, ez aktivalia a protein kinaz A Ieheriet (PKA, mely
IoszIorilalia es igy nyitott allapotba hozza a dimer F%R csatornat.
A csatornan keresztül kloridionok tavoznak a mirigy lumenebe, melyet ekvivalens mennyisegú viz es natriumion
követ. Igy a nyak elnyeri vegsó viszkozitasat.
A betegsegben viszont a ieltól megIelelóen eliut a rendszer a PKA aktivalasaig, de hianyzik a F%R Ieherie, igy
nem iut ki klorid, natriumion es viz, azaz a nyak besúrúsödik. A súrú nyak pedig megIeleló taptalait nyuit a
Iertózeseknek.
Légzõrendszeri szövõdmények
hronicus, obstructiv legzeszavar, leguti gyulladasok, Staphylococcus es Pseudomonas colonisatio, bronchitis
obstructiva recidivans, bronchopneumonia recidivans, otitis media, sinusitis chronica, vezeteses hallascsökkenes,
orrpolyposis, tüdóIibrosis, tüdótalyog, bronchopulmonalis aspergillosis.

8. Antrax

. nthracis
MorIologia:
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 8 mikrometer, nincs csillo
4 lanc alakzatban helyezkednek el, sok teglalap alaku
4 spora÷centralisan elhelyezkedó spora nem deIormalia a seitet
4 tok÷d-glutaminsavbol epül Iel
%enyesztes:
4 Igenytelen (norm. %t.
4 %ok miatt÷vaiszerúen kenhetó, lapos, szabalyos szelú telepek
4 VA÷csak a telep alatt lathato hemolysis
4 Autoklavban 121º 1 atm tulnyomas 15 perc alatt pusztul el
Patogenitas:
4 oonosist (anthraxot okoz Ióleg keródzókben
4 Az ürülekkel kerül a bakterium a talaiba
4 Emberre patogen÷allat, spora, talai
4 tok÷antiphagocyter
plazmid toxinok:
1. oedema Iaktor(A: Iailagoshatas, kalmodulin dep. adenilciklaz
2. letalis Iaktor(A: Iailagos hatas, nekrotoxin
3. protektiv Iaktor(B: ez a B alegyseg ami a masik ket Iaktor múködesehez kell enelkül nincs
virulencia
Klinikum:
Bóranthrax: sporabeiutas a bórserülesen keresztül,
.pokolvarr¨ kepzes (Pustula maligna÷közepen nekrotikus kivül gyulladt udvar
nyirokutakba, verbe iutva÷szepszis
%üdóanthrax: spora inhalacio utan hemorrhagias pneumonia alakul ki, a beteg cseppIertózessel
terieszti, igen Iertózó
Belanthrax: kontaminalt hus Iogyasztasa utan hemorrhagias hasmenes
Diagnosis:
4 megIeleló valadekbol
4 Gram identiIikalas, specialis immunIluoreszcens techinikaval
4 VA emelt
2
tenzion, csótt., zselatinIolyositas
Kezeles:
4 Penicillin, lindamycin, %etraciklin
4 .elatkozott mezók¨÷ Ielegetes, Iormaldehides permetezes

9. Az antibiotikum politika alapelvei

Antibakteriális terápia
A szervezeten belül a mikroorganizmusok elpusztitasara szolgalhatnak termeszetes, eló
organizmusok altal termelt anyagok, melyeket antibiotikumoknak nevezünk (Iermentacioval
allitiak eló, illetve szintetikus uton elóallitott kemiai szerek, melyek a kemoterápiás szerek.
Az antibiotikumok gombak, actinomycaetak es bakteriumok termeszetes termekei, melyek
elpusztitiak a mikroorganizmusokat vagy gatoliak azok szaporodasat.

Az antimikrobas szereket több szempont szerint is csoportosithatiuk:
1. milyen a hatasa (bakteriosztatikus, baktericid;
2. milyen mechanizmussal hat (seitIal szintezis, proteinszintezis, nukleinsavszintezis gatlasa,
seitmembran Iunkcioianak megzavarasa;
3. milyen a drog kemiai szerkezete.
Alapelvek:
Akkor adiunk antibiotikumot, ha Ieltetlenül szükseges, de akkor olyan adagban es annyi ideig, hogy
hatasa biztos legyen
Bakt. kitenyesztese ÷ celzott terapia adott baci ellen
÷rezisztensek szelektalodasanak megakadalyozasa
A beteg antibiotikum iranti erzekenysegenek kizarasa

10.Az antimikróbás terápia választás szempontjai

Antibakteriális terápia
A szervezeten belül a mikroorganizmusok elpusztitasara szolgalhatnak termeszetes, eló
organizmusok altal termelt anyagok, melyeket antibiotikumoknak nevezünk (Iermentacioval
allitiak eló, illetve szintetikus uton elóallitott kemiai szerek, melyek a kemoterápiás szerek.
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Az antibiotikumok gombak, actinomycaetak es bakteriumok termeszetes termekei, melyek
elpusztitiak a mikroorganizmusokat vagy gatoliak azok szaporodasat.

Az antimikrobas szereket több szempont szerint is csoportosithatiuk:
milyen a hatasa (bakteriosztatikus, baktericid;
milyen mechanizmussal hat (seitIal szintezis, proteinszintezis, nukleinsavszintezis gatlasa,
seitmembran Iunkcioianak megzavarasa;
milyen a drog kemiai szerkezete.
Alapelvek:
Akkor adiunk antibiotikumot, ha Ieltetlenül szükseges, de akkor olyan adagban es annyi ideig, hogy
hatasa biztos legyen
Bakt. kitenyesztese ÷ celzott terapia adott baci ellen
÷rezisztensek szelektalodasanak megakadalyozasa
A beteg antibiotikum iranti erzekenysegenek kizarasa
Antibiotikum-érzékenység. -rezisztencia
A celzott antibiotikumterapia alapia, hogy ismeriük a konkret korokozonak az antibiotikus-
erzekenyseget.
&gyancsak szükseges a korokozo(k kitenyesztese, ha az adott korkepet több, elteró erzekenysegú
korokozo is okozhtaia.
Az antibiogramm Ielallitasahoz a kitenyesztett mikroba 6-8 oras bouillon tenyeszetet szelesztik,
maid a lemezre különbözó antimikrobas szereket tartalmazo papirkorongokat helyeznek. A 37
o
-
on, egy eiszakan at törtenó inkubalasi idószak utan a korongok körül kialakulo gatlasi zona merete
alapian meghatarozhato az antibiogramm.
Mivel az antibiogram Ielallitasahoz idóre van szükseg (1-2 nap, gyakran az eredmeny megismerese
elótt el kell kezdeni az antimikrobas kezelest a valoszinú korokozo ellen.
Az antibiotikum megvalasztasa ekkor empirikus alapon törtenik, maid az antibiogram megismerese
utan döntünk, hogy Iolyatatiuk-e a terapiat, esetleg mas antibiotikumot valasztunk.
Altalaban elmondhatiuk, hogy 4 nap antimikrobas terapia utan, ha eredmeny egyaltalan nem
tapasztalhato, nem erdemes a valasztott szerrel Iolytatni a terapiat.
Egyes antibiotikumok eseteben elteres lehet az in vitro es in vivo eredmenyek között. Pl. az
enterococcusok in vitro erzekenyseget mutatnak a cephalosporinokkal szemben, ugyanakkor a
szervezetben rezisztensnek bizonyulnak.
A vizsgalat valoiaban a bakteriosztatikus hatasrol adnak inIormaciot, a baktericid hatas biztonsaggal
igy nem vizsgalhato.
Az antibiotikum-terapia meg az erzekenyseg ismereteben is sikertelen lehet; elóIordulhat, hogy nem
a valodi korokozo erzekenysege került vizsgalatra, vagy olyan Ilorat tartalmazott a vizsgalati anyag,
mely a keslekedes miatt elszaporodott es a valodi, esetenkent a környezeti viszonyokra erzekenyebb
korokozo elpusztult. A kezeles soran szamitani kell arra is, hogy a kezdetben erzekenyseget mutato
rezisztenssé valik.
A polirezisztenciat leggyak. R-plazmidok ill. mas rezisztenciaplazmidok hordozzak÷ az atvitel a
terapia alatt is bekövetkezhet
A polirezisztens törzsek többsege un. korhazi törzs÷ rendszeres, hatekony Iertótlenitest, sterilitasra
vonatkozo szabalyok szigoru betartasat, beteg izolalasat, helyes es szigoru antibiot.-politikat kivan
Hatekony ellenszer az antibiot-kombinacio lehet
Antibiotikumok. kemoterápiás szerek kombinációja
A kombinaciok alkalmazasanak oka, hogy a Iertózesek nemelyikeben nem egyetlen pathogen tehetó
Ielelósse a betegseg kialakulasaert, hanem több, raadasul ezen belül az antibiotikumerzekenyseg is
heterogen.
Indokolia a kombinalt kezelest az is, ha ezzel lehetóseg van a toxicitas csökkentesere, a rezisztens
törzsek kialakulasanak elkerülesere vagy idóbeli eltolasara.
Indifferens az antibiotikum-kombinacio hatasa, ha az celzottan egy-egy korokozo ellen iranyul.
Additív hatasrol beszelünk, amennyiben a komponensek hatasai összeadodnak, azaz iobb eredmenyt
kapunk, mint az egyedileg alkalmazott komponensek eseteben.
Szinergizmus all Ienn a komponensek között, ha iobb eredmenyt erünk el, mintha az pusztan az
egyedi komponensek hatasanak összeadodasabol szarmazna. Ilyen Iigyelhetó meg, ha a
kombinacioban alkalmazott drogok a metabolikus utat különbözó pontokon gatoliak (szulIonamidok
¹ trimethoprim; beta-laktam¹aminoglikozid, vagy a bakterium seitIalanak, vagy seitmembranianak
megvaltozasaval segitik a masik komponens beiutasat a seitbe (penicillin ¹ aminoglikozid.
Antagonizmusrol beszelünk, ha az egyik drog aktivitasa csökken a masik ielenleteben. Igy pl. nem
adhatok együtt olyan antibiotikumok, melyek közül az egyik gyorsan szaporodo korokozokra hat, a
masik hatasa pedig bakteriosztatikus (penicillin ¹ tetraciklin.(beta-laktamok¹ szulIonamidok
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Azokban a HIV-Iertózöttekben, akik plazmaiaban a virus RNS magas kopiaszamban van ielen,
kiIeiezetten indokolt a kombinalt kezeles. Itt többek között szempont az egyes drogok toxicitasanak
csökkentese a kronikus kezeles soran, masreszt a rezisztens mutansok kialakulasanak csökkentese, a
replikacio gatlas hatekonysaganak Iokozasa.
Különös odaIigyelessel kell alkalmazni a szeles spektrumu antibiotikumokat! Kezdetben hatasos,
maid a klinikai kep rosszabbodik, sokszor a beteg exital ÷ .antibiotikum-incidens¨
k: a normal Ilora nagy resze is elpusztul÷ kiesik antagonista múködese, es a rezisztens Iakultativ
pathogen egyedei masodlagos Iertózeseket hozhatnak letre. Ha meg toxint is termel - pl. lostridium
diIIicile a .Iloravaltas¨ halalos lehet.

11.Az infektív endocarditis megelõzése

- Rizikos betegeknek megIeleló AB adas beavatkozas elótt
4 Rheumas vitiumok: AoI, AoS, MI, MS
4 ongenitalis vitiumok: AoS, coarctatio aortae, VSD, DAP, Fallot tetralogia
4 (csak a pitvari deIektus nem hailamosit
4 MarIan sy: AoI, mitralis es tricuspidalis prolapsus
4 Múbillentyúk
- Egy napos proIilaxis

Elótte 1-2 h (kötelezó &tana 6-8 h (iavalt
Amoxycillin v.
Augmentin
3 g 1,5g
Vancomycin ¹ Brulamycin 1 g ¹ 80 mg 0,5 g ¹ 40 mg
Ampicillin ¹ Brulamycin 2 g ¹ 80 mg 1 g ¹ 40 mg

A guideline-ban a beavatkozas elótti AB azert van elóirva, mert múhibanak szamit az elmulasztasa. Az utani AB
nehezen kivitelezhetó, es elhagyasa nem is iar olyan sulyos következmenyekkel.
Antikoagulansan kezelt betegnel lehet p.o. vagy iv. adni. (im. nem!!!

12.Bacterialis vaginosis

lõzmények:
4 Mikrobiologiai korokok
4 Anaerob gram positiv es gram negativ bakteriumok okozta Iertózesek
4 Gardnerella vaginalis Iertózes
4 Egyeb prediszponalo tenyezók
4 Menarche utan
4 Eletkor 10-50 ev
4 Szexualisan aktiv korban levók
4 Aktiv nemi elet elese
4 Hianyos szemelyi hygiene
Gyakoribb panaszok. tünetek:
4 Altalanos panasz
4 Búzös Iolyas
4 Hal szagu Iolyas
4 &rogenitalis rendszerrel kapcsolatos panaszok
4 Fluor, bóseges, rendellenes valadek ürül a hüvelyból
4 Hig Ieher Iolyas a hüvelyból
4 Kellemetlen szagu Iolyas a hüvelyból
4 Vulva bóre viszket
4 Közösüles nehezitett
4 Nemi szervek egó erzese
4 Vulva Iaidalma
4 Egó Iaidalom a szemeremtesten
4 Egó erzes a hüvelyben
4 Apro sebek a nemi szerven
4 Apro sebek, hamIosztottsag a szemeremtesten
4 Bórpir a szemeremtesten
4 Fehér. darabos folyás
4 Folyás a hüvelybõl
4 abos folyás látható
4 Bõ fehér folyás
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 Fehér. túrós jellegu folyás
4 üvelyváladék jelentõsen megszaporodott. égõ. viszketõ érzést okoz
Fizikális vizsgálatok:
4 Altalanos megIigyeles
4 Búzös Iluor
4 Hal szagu Iluor
4 Kültakaro
4 Erosio a nemi szerveken
4 Erosio a vulvan
4 Fehér fluor látható
4 Fluor a hüvelybõl
4 abos fluor látható
4 Vulvaris erythema
Speciális. muszeres vizsgálatok:
4 Szüleszeti, nógyogyaszati vizsgalatok
4 üvelyi feltárás lapoccal
4 Anyagmintavetel es laborvizsgalatok
4 Mintavétel baktérium kimutatására hüvelybõl
4 Mintavetel bakterium kimutatasara cervix valadekbol
4 ervix nyak minósegi vizsgalata
4 Amin próba
4 üvelyváladék vizsgálata (kivéve mikrobiológiai tenyésztés)
4 p mérése testnedvekben
4 Gomba vizsgálata (direkt) kenetben (10º-os -val is)
4 Paraziták és protozoonok meghatározása egyéb testváladékokban
4 üvelycytológia
Gyakoribb szövõdmények:
4 Fertózó es parazitas megbetegedesek
4 Fókent szexualis uton teriedó Iertózesek
4 &rogenitalis rendszer betegsegei
4 A IerIi nemi szervek gyulladasos rendellenessegei, m.n.o.
4 ystitis acuta
4 Nem speciIikus hugycsógyulladas
4 A mehkürt es peteIeszek heveny gyulladasa
4 Pyosalpinx
4 %uboovarialis abscessus
4 A mehkürt es peteIeszek idült gyulladasa
4 A meh heveny gyulladasos betegsege
4 Endometritis acuta
4 A meh idült gyulladasos betegsege
4 A mehnyak gyulladasos betegsege
4 Endocervicitis
4 Akut parametritis es medencei cellulitis
4 Kronikus parametritis es medencei cellulitis
4 Akut pelveoperitonitis (nói
4 Douglas-abscessus
4 Nói medencei peritonealis összenövesek
4 Abscessus pelvicus (Iem.
4 A nói kismedence gonococcusos gyulladasos betegsege ((A5420¹
4 A nói kismedence hlamydia Iertózes okozta gyulladasos betegsege (A56100¹
4 A hüvely kiIekelyesedese
4 Habitualis veteles
4 Mehkürt eredetú inIertilitas
4 %erhesseg, szüles es gyermekagy
4 Idó elótti burokrepedes
4 Koraszüles
4 Kürtterhesseg (tubaris abortus
4 Inkomplett spontan veteles szövódmeny nelkül
4 Az amnionúr es a burkok Iertózese
4 Koraszüles
ezelés
A kezeles a koroktol Iügg.
A bakterialis vaginozist szaion at szedett, illetve hüvelyi krem vagy gel Iormaiaban alkalmazott
antibiotikumokkal kezelik. A bakterialis vaginozis altalaban nehany napon belül megszúnik, de gyakran
viszszater. Ez utobbi esetben elóIordul, hogy hosszu ideig antibiotikumot kell szedni.
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- metronidazol 2x500 mg per os 7 napig
- clindamycin 3x300 mg peos 7 napig
Propionsavas gel segit a hüvelyvaladekot savasabba tenni, igy gatolia a bakteriumok növekedeset.

13.Bakteriális gastroenteritisek

Infektív gastroenteritis:
hevenyen vagy perzisztaloan Iellepó hasmenes (24 ora alatt harom vagy több laza konzisztenciaiu
szeklet es az alabbi tünetek közül legalabb egy ielenlete: hasi Iaidalom, hanyinger, hanyas, laz, veres
szeklet, tenesmus es bizonyithato vagy Ieltetelezhetó a Iertózeses eredet.
eveny hasmenés: 14 napnal rövidebb hasmeneses epizod
Idült hasmenés: 30 napon tul tarto hasmenes
Utazók hasmenése:
iparilag Ieilettebb orszagokbol kevesbe Ieilett orszagokba utazoknal kialakulo acut inIektiv
gastroentertitis (TC
Nosocomialis hasmenés:
harom vagy több napos korhazi tartozkodas utan kezdódó inIektiv hasmenes (Clostridium
difficile.Norovirus, Rotavirus

A fertõzéses eredetu hasmenések etiológiájának és patomechanizmusának összefüggése
1. A hanyas a vezetó tünet, laz nem iellemzó, hasmenes kialakulhat:
- virusok (Rota-, norovirus, bakteriumok toxiniai ($.aureus, . cereus, C. perfringens
2. Nem gyulladasos eredetú GI:
- virusok (Rota-, Noro-, stro-, denovirus, parazitak (G. lambia, Crvptosporodiumok
3. Gyulladasos, invaziv GI: bakteriumok
- $higella. $almonella. IC. HC. C. ieiuni. Y. enterocolica. Jibrio parahaemolvticus).
parazitak (. histolvtica
4. Perzisztalo hasmenes: (több, mint 14 napia tart:
- parazitak- G. lambia. . histolvtica. Crvptosporodium. Cvclospora cavetanensis
5. Neurologiai tünetekkel iaro etelmergezesek:
- C. botulium, tengeri halak (iquatera ciguatoxin, Scombroid hisztamin, C. ieiuni Iertózes
utani Guillan-Barre sy.
6. Systaemas megbetegedest okozoak:
- isteria monocvtogenes. $. tvphi. paratvphi. Trichinella spiralis
A gastroenteritisek tüneti terápiája
- ralis rehidralo Iolyadek (Normolyt, Sodioral:
4 Nal: 3,5g/dl, Kl: 1,5g/l, glükoz: 20g/l, NAH
3
: 2,5g/l
4 1 pohar narancsle ¹ viz 1 literig, bele 4 kanal cukor, / kanal so, 1 kanal szodabikarbona
- Az i.v. Iolyadekbevitel indikacioia: hanyas, sulyos dehidratio
- Motilitasgatlok adasa tilos! (Reasec, Imodium, helyette belbevono szerek alkalmazasa (Smecta iavallt.
- Probiotikumok
Az antibiotikum terápia indikációi
65 ev Ieletti, 1 ev alatti beteg , immunologiailag karosodottak, malignus betegsegben szenvedók,
szivbillentyúhiba eseten , múbillentyúvel elók, er- vagy ortopediai protezissel elók, Hb-opathia, haemolyticus
anaemia eseten, sulyos septicus allapot

Salmonella gastroenteritica
Inkubációs idõ: 6-48 ora
Terjedés: toias, csirke Iogyasztasa, szennyezett vizzel valo öntözes
Pathogenesis: a Salmonellak a vekonybelben szaporodnak , az ileumban es a colon területen behatolnak a
nyalkahartyaba, a belhamseitek Ielgyúródeset okozza, bekerülnek a nyirokkeringesbe es a
veraramba.
Tünetek:
- kezdetben vizes, maid zöld szinú szeklet, ritkan veres (10 °-ban,
- lazas allapot, köldök körüli görcsös allapot, hanyinger, hanyas
- Erproteziseken Iennmarad- aneurysma
- PPI szedes elósegiti a kialakulasat
Diagnózis: szeklettenyesztes
Terápia:
- egeszseges ember kp.-en sulyos gastroenteritiset nem kell AB-mal kezelni,
- tüneti terapia, görcsoldas, lazcsillapitas, Iolyadek- es elektrolithaztartas rendezese
Alkalmazott antibiotikum: Fluorokinolonok iproIloxacin 2x 500 mg 3 napig.
Gyermeknek 3. gen. cephalosporin
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Székletfelszabaditás szükséges:
elelmiszeriparban, vendeglatasban dolgozok eseten, egeszsegügyben, ovodaban dolgozok

ampylobacteriosis
órokozó: Campvlobacter ieiuni es coli
Terjedés:
- oonosis:
4 kutya, macska, sertes, baromIi, madarak - tünetmentes hordozok , szekletükkel Iertózhetnek
- Kellóen at nem sütött csirkehus, toias, tei Iogyasztasaval teried
Patomechanizmus: a vastagbel Ialanak gennyes- veres gyulladasat okozza
Inkubációs idõ: 2-4 nap
Tünetek:
- hasmenes,
- haematochaesia,
- görcsös
- hasi Iaidalom (iobb also quadransra lokalizalodo, terminalis ileum,
- laz.
Szövõdmény:
HLA-B27 hisztokompatibilitasi antigennel rendelkezókben reaktiv arthritis, illetve Guillan-Barre sy.
ielentkezhet.
Diagnózis: kimutatas szekletból, szeklettenyesztes
Terápia:
- többnyire nehany nap alatt magatol gyogyulo korkep
- A Iolyadek- es elektrolithaztartas rendezese a cel,
- elsó valasztando terapia a makrolidok (larythromycin 2x500 mg 3 napig

Shigellosis
órokozó: $higella dvsenteriae. $. flexneri. $. bovdii, $. sonnei
Patomechanizmus:
- a colon, a sigma es a rectum Ialaba hatol be egeszen a lamina propriaig, Iekelyes acut
vastagbelgyulladast okoz
- exotoxint termel
Infektív dózis: nagyon kicsi, nehany szaz bakterium elIogyasztasa elegendó
Inkubációs idõ: 2-4 nap
Tünetek:
- tenezmus, veres, nyalkas, gennyes szeklet, laz
- .Shiga-like . toxin ÷ H&S
Szövõdmények: Reiter sy., uveitis, urethritis
Diagnózis: szeklettenyesztes
Terápia: sulyos esetben iproIloxacin

Yersiniosis
órokozó: Y. enterocolica, Y. pseudotuberculosis
#ezervoárjai:
- diszno,iuh, vadon eló es haziallatok
4 %eli szezonalitast mutat
Tünetek:
- hanyinger, hanyas, hóemelkedes, tonsillopharyngitis, terminalis ileitis,
- mesenterialis lymphadenitis (diII.dg. appendicitis !!!,
- sepsis
Szövõdmény:
- reaktiv arthritis,
- erythema nodosum,
- pharyngitis,
- septicaemia
Diagnózis: szeklettenyesztes
Terápia:
- sak sulyos, septicus esetben szükseges
- Alkalmazott AB: Iluorokinolonok, sepsisben aminoglycosidok iönnek szoba

Botulizmus
órokozó: C. botulinum , Gram¹, anaerob, sporas bakterium a spora a Iorralast orakon keresztül is tuleli
Toxinjai: A-G neurotoxin
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Pathomechanizmus:
a neuromuscularis synapsisokra hat, megakadalyozza az Ach Ielszabadulasat, igy az ingerület nem teried at az
izomzatra
Inkubációs idõ: 12-36 ora
Tünetek:
- szaiszarazsag, hanyinger, hasmenes, obstipatio, homalyos latas, ptosis, Ienymerev pupillak,
- gyengeseg a Ielsó vgt-okban, törzs izomzatban, maid az avgt-okban, legzóizom benulas (gepi
lelegeztetes, vizelet-, es szekürites zavara
- 1-2 het progresszio, 2-3 hetig allapotstabilizalodas
Terápia: polyvalens, antitoxicus losavo adasa 24 oran belül antitoxin

Clostridium difficile
Pathogenesis:
AB szedese alatt, illetve akar annak beIeiezese utan 8 hettel is Iellephet, eleg lehet egy szem AB is!
Toxinjai :
- (enterotoxin, es B- (citotoxin
- Sporas bakterium, per os leiut a vastagbelbe, mert a gyomorsav nem kepes elpusztitani a sporakat. A
lostridium megtapad a belIalon es a sporabol vegatativ alak lesz, megkezdódik a toxintermeles
- Clostridium 0127 A- es B-toxint termeló supervirulens törzs
Tünetei:
- tünetmentes ürites
- DAD (lostridium diIIicile asszocialt diarrhea
- pseudomembranosus enterocolitis
- toxicus megacolon, perIoracio
Diagnózis:
- toxin kimutatas - ELISA modszerrel,
- colonoscopia,
- kiIeiezett leukocytosis !!!
Terápia:
- az AB terapia azonnali leallitasa, metronidazol (Klion 3x2 adasa 10 -14 napig,
- alternativa: Vancomycin 2 g per os
Megelõzés: alkoholos kezIertótlenites nem pusztitia el a sporakat, utana szappanos kezmosast is kell alkalmazni

E. coli
%ipusai:
1. E1EC (enterotoxint termeló E. coli)
- a vekonybelre hatva okoz vizes hasmenest
- -altalaban magatol gyogyul par nap alatt
- -az utazok hasmeneseert 80°-ban Ielelós
2. EPEC (enteropathogen E.coli)
- vekonybelre hatva okoz vizes hasmenest, csecsemók megbetegedeset okozza, mely 8-14 napig is
eltarthat
3. EAEC (enteroaggregativ E. coli)
- 3 ev alatti gyermekek gastroenteritisenek okozoia, acut es chr. enterocolitist okozhat
4. EIEC (enteroinvaziv E. coli) 124:B17,vastagbel Ialaba hatol, veres szeküritest okoz
5. EHEC (enterohaemorrhagias E. coli 157:H7, veres szeklet
- hamburgereves az anamnaesisben
- 5-10 °-ban szövódmenykent haemolyticus uraemias sy. lep Iel, Ióleg a 3-6 ev közti korosztalyban
- %enyeszteset külön kell kerni a mikrobiologiai laboroktol

Listeriosis
órokozó:. monocvtogenes, Gram pozitiv, Iakultativ es sporat nem kepzó bakterium
lõfordulása: lagy saitok, tei, vai, huskeszitmenyek
Tünetek:
- egeszsegesekben enyhe, önmagatol gyogyulo, lazas gastroenteritis ielentkezik
- Immunkomprimalt betegekben sepsist, meningitist, endocarditist okozhat .
- Rizikotenyezók: perinatalis inIectiok, koraszüles, abortusz
Terápia: csak szövódmenyes esetben. elsó valasztando terapia: ampicillin

Typhus abdominalis
órokozó: $. tvphi, $. paratvphi A,B,
pidemiológia:
- Del- Kelet Azsia, AIrika deli resze, Latin- Amerika, Oceania,
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- 2005-ben harom behurcolt eset volt Magyarorszagon
Pathogenesis:
- A korokozo a terminalis ileumban kezd szaporodni, 24 ora mulva bacteraemia alakul ki, megtelepszik a
maiban, lepben, SV-ben, 10-14 nap mulva ielentkeznek a tipusos tünetek
Tünetek:
- lepcsózetesen emelkedó laz,
4 1 het mulva eri el a maximumot, maid 3-4 hetig continua tipusu laz,
- IeiIaias, gyengeseg, etvagytalansag, köhöges, szekrekedes, hasmenes, ködös tudat, hepatospenomegalia,
roseolak a has bóren, belverzes, perIoratio.
Szövõdmények: meningitis,osteomyelitis
Vérképeltérések: leukopenia, eosinophilia, norm. We
Diagnózis: Haemokultura, Widal serologia, szeklet-, vizelettenyesztes
Terápia: ciproIloxacin, ceItriaxon, ceIotaxim
Meglõzés:
- higenes rendszabalyok betartasa,
- endemias területre utazok vakcinalasa: TYPHRIX (poliszacharid vakcina im., 3-5 evente booster

holera
órokozó: Jibrio cholerae, Gram negativ bakterium
Antigénszerkezet: 1 es non 1
pidemiológia: 1817-1923. közt hat pandemia pusztitott a vilagban, .0¨ vercsoportuak Iogekonyabbak
Pathomechanizmus: A bakterium enterotoxinia a vekonybelre hat.
Inkubációs idõ: 2-5 nap
Tünetek:
- hyperacut kezdet, hanyas, nagy mennyisegú hig, vizes , rizsleszerú szekürites
4 (akar 20 ! l Iolyadekveszteseg !- hypovolaemias shock, metabolikus acidosis.
4 Nem kezelt esetekben a halalozas elerheti a 60 °-ot(!.
- Enyebb leIolyasu az El %or, es az 139-es varians
Terápia:
- azonnali Iolyadek-, es elektrolithaztartas rendezese, ciproIloxacin, doxycyclin, azithromycin,
norIloxacin
Megelõzés:
- &KOR per os vakcina (.elólt¨, ehgyomorra egy het különbseggel megihato oltoanyag,
4 a vedettseg a 10. nap utan alakul ki.
4 Ket ev elteltevel is közel 60 °-os vedettseget biztosit.

14.Behurcolható bakteriális fertõzések

1. Utazók hasmenése
Iparilag Ieilettebb orszagokbol kevesbe Ieilett orszagokba utazoknal kialakulo acut inIektiv
gastroentertitis (TC
E1EC (enterotoxint termeló E. coli)
- a vekonybelre hatva okoz vizes hasmenest
- altalaban magatol gyogyul par nap alatt
- az utazok hasmeneseert 80°-ban Ielelós
2. holera
órokozó: Jibrio cholerae, Gram negativ bakterium
Antigénszerkezet: 1 es non 1
pidemiológia: 1817-1923. közt hat pandemia pusztitott a vilagban, .0¨ vercsoportuak Iogekonyabbak
Pathomechanizmus: A bakterium enterotoxinia a vekonybelre hat.
Inkubációs idõ: 2-5 nap
Tünetek:
- hyperacut kezdet, hanyas, nagy mennyisegú hig, vizes , rizsleszerú szekürites
4 (akar 20 ! l Iolyadekveszteseg !- hypovolaemias shock, metabolikus acidosis.
4 Nem kezelt esetekben a halalozas elerheti a 60 °-ot(!.
- Enyebb leIolyasu az El %or, es az 139-es varians
Terápia:
- azonnali Iolyadek-, es elektrolithaztartas rendezese,
- ciproIloxacin, doxycyclin, azithromycin, norIloxacin
Megelõzés:
- &KOR per os vakcina ( elólt , ehgyomorra egy het különbseggel megihato oltoanyag, a
vedettseg a 10. nap utan alakul ki.
- Ket ev elteltevel is közel 60 °-os vedettseget biztosit.
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
3. Typhus abdominalis
órokozó: $. tvphi, $. paratvphi A,B,
pidemiológia: Del- Kelet Azsia, AIrika deli resze, Latin- Amerika, Oceania,
2005-ben harom behurcolt eset volt Magyarorszagon
Pathogenesis:
4 A korokozo a terminalis ileumban kezd szaporodni, 24 ora mulva bacteraemia alakul ki,
megtelepszik a maiban, lepben, SV-ben, 10-14 nap mulva ielentkeznek a tipusos tünetek
Tünetek:
4 lepcsózetesen emelkedó laz,
1 het mulva eri el a maximumot, maid 3-4 hetig continua tipusu laz,
4 IeiIaias, gyengeseg, etvagytalansag, köhöges, szekrekedes, hasmenes, ködös tudat,
hepatospenomegalia, roseolak a has bóren, belverzes, perIoratio.
Szövõdmények:meningitis,osteomyelitis
Vérképeltérések: leukopenia, eosinophilia, norm. We
Diagnózis: Haemokultura, Widal serologia, szeklet-, vizelettenyesztes
Terápia: ciproIloxacin, ceItriaxon, ceIotaxim
Meglõzés:
4 higenes rendszabalyok betartasa,
4 endemias területre utazok vakcinalasa: TYPHRIX (poliszacharid vakcina im., 3-5 evente
booster
4. Pestis
(XIII. szazadban ielent meg Europaban
Antigeniei:
4 phagocytosist gatlok:
nagy virulenciaiu plazmid (hólabilis tokantigen
közepes virulenciaiu plazmid (külsó membranIeh.
4 adhezio, penetracio: kis virulenciaiu plazmid
Patogenitas:
4 Ióleg vandorpatkanyokrol
4 ma Amerikaban es Azsiaban talalhato meg
Klinikai Iormai:
4 bubopestis:
patkanybolha csipes labon ÷ nyirokcsomokba 2-7 nap utan lagyeki
nyirokcsomok duzzanatam gennyes egybeolvadasa
4 pestis szepticaemias Iormaia
4 tüdóben gennyes gyulladas (tüdópestis
Diagnozis:
4 köpetból, bubovaladekbol
Kezeles:
4 elkülönites!!!
4 Streptomicin, tetracyklin, chloramphenicol kezeles 10 napig
Megelózes iarvanytan:
4 periodikus szúres, patkany es bolhairtas
4 aktiv immunizalas: attenualt, Iormalinnal elölt vakcinak
4 WH- nal beielentes

15.Behurcolható vírusok okozta fertõzõ betegségek
1. Dengue-láz:
órakozó. Flaviviridae csalad, Ilvivirus genus, Dengue virus. 1-4 szerotipus.
Forrás: ember, maiom.
Terjedés: szunyogcsipes.
Inkubáció: 5-7 (3-14 nap.
Tünetek:
Hirtelen kezdet, 3-5 napig laz, IeiIaias, myalgia.
Generalizalt erythema.
Maculo-papulosus kiütes.
Verzeses tünetek - haemorrhagias Iorma letalitasa: 50°.
Teendõk-megelõzés: be es kiielentendó, elkülónites Laszlo korhazba, 1 szobaba egyedül. Szúnyogírtás.

2. Marburg-bola haemorrhagiás láz
órakozó:
Floviridae csalad, Iilovirus genus. Marburg es Ebola virus (antigen szerkezetük elter. Egyszalu negativ
RNS nucleocapsid linearis. Fonal, peplon, atmeróie 80 nm, hossz 14 ezer.
Forrás. Fertózótt allat (maiom es ember.
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Terjedés:
allatrol-emberre ismeretlen modon.
Emberról emberr:
4 verrel, veres eszközzel (tú,
4 spermabol több hetig megmarad, igy szexualisan is teriedhet.
Inkubáció: 4-10 (2-21 nap.
Tünetek:
hirtelen kezdet, laz, IeiIaias, myalgia, coniunctivitis, bradycardia.
6 naptol maculo-papulosus kiütes, haemorrhagiak (orr, tüdó, emesztószerv, sebek abortus,
mai-veseelegtelenseg.
Letalitás:20-25°. Marburg: 50-65°. Ebola-Szudan:77-88° Ebola-Kongo.
Teendõk:
Be es kiielentendó (Iax, teleIon.
Elkülónites Szent Laszlo korhaz, 1 szoba, egyedül.
igénés rendszabályok betartása az egészségügyi intézményekben.

3. NV÷ west nil vírus. Nyugat-Nilus videken Iordul eló.ElóIordulas: Egyiptom, Eszak-Amerika, &SA is
eliut.

4. hikungunya:
Reszletes adatunk nincs. RNS virus pozitiv, 1 szalu. %oga viridae. AlIa virus alcsoportia. 1-1,5 het
lappangasi idó. Hirtelen kezdet, visszteró lazas allapot, IeiIaias, hanyinger, kiütesek a bórón.%eriedeset
tekintve szunyogcsipessel. Aedes alpopictus az atvivó.

16.Béta-laktám antibiotikumok
PEAICILLIA - NB! STAT; SZÜ; PPTID SZINTAZIS; G+
- 6-aminopenicillansav es a penicillinek nagyIoku labilitasat negyes tagbol allo 0-laktam-gyúrú okozza÷ sav,
lug, hó hatasara Ielhasad
mikroorg-k altal termelt penicillinaz is bontia
- az antibakterialis tul-t a szabad amino-csop. egyik H-ienek savmaradekra - acil- v. arilgyökre - valo csereie
bizt.
- ez a gyök a termeszetben különbözó lehet÷ több termeszetes penicillin ismert
- legelóször a G-penicillint allitottak eló: 0-laktam- es tiazolidingyúrú iell., legalkalmasabb terapias celokra a
termeszetes penicillinek közül
- merese: oxIordi egysegekben
- G-penicillinben: benzilgyök (
6
H
5
-H
2
- a savmaradek (R-- szubsztituense
- bioszintetikus uton keletkezik a penicillin V (Ienoximetil-penicillin, Vegacillin, a gyomorsavnak ellenall÷
oralis alkalmazas
- a penicillin a s.Ial bioszinteziseben a transzpeptidacios Iolyamatot gatolia, a peptidoglikan-Ionalak közötti
peptidhidak kialakulasat
az aktiv s.Ialszintezist Iolytato bakt-kra hat ÷bakteriosztatikus antibiotikumok csökkentik v.
hatastalanitiak a penicillinterapiat
- peptidoglikan racs hianya÷ elóször osztodast akadalyozza, maid a belsó ozm. nyomas miatt s.Ial Ielhasad÷
lizis
- hatas: Gram-poz.
- Gram-neg. Neisseriak
- Gram-neg-k termeszetes penicillinrez-ia köszönhetó az LPS stabilitasanak
- Rezisztencia gyak. a pen.-G-vel szemben
v oka: indukalhato penicillinaz: a negytagu 0-laktam-gyúrút hasitia

- emberek 5°-a penicillin-erzekeny ÷ allergias reakcio tünetei, leIolyasa valtozatos, hirtelen kialakulo,
eletveszelyes anaphylaxias shock iöhet letre
- Magyarazata: a tiazolidingyúrú reven a pen. Ieheriekhez kapcs.÷ ellenany.-k termelódnek ellene
- penicillinkura elótt tulerzekenysegi-vizsgalat: intracutan proba 5 E pen-nel
Hatranyai: - saverzekeny ÷G-pen. nem adhato szaion at

- szúk hatasspektrum: Gram-neg-kal szemben alt. hatastalan
- rezisztencia penicillinaz miatt
- Fermentacioval: Penicillin-V(benzilcsop. helyett Ienoxi-metil csop ÷savstabil
Egyeb 6-amino-penicillansav szarmazekok ÷ Ielszintetikus penicillinek -
Meticillin ÷penicillinazstabil
- xacillin
- Dicloxacillin ÷elózóvel savakkal szemben is ellenallok
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- ureido-penicillinek÷ enterococcusok s.Ialat es memb-iat penetraliak
v Pseudomonasok elleni erós hatas
v nem ellenallok Sta-k, Gram-neg-k 0-laktamazaival szemben
- carbapenemek: - szeles spektrumuak
ellenallok 0-laktamazokkal szemben
erós laktamaz induktorok
D-¬-amino-benzil-szarmazek:
- Ampicillin ÷szeles spektrumu, hatekony a Gram-poz. es neg. mikrobakra,
melyek penicillinazt v. penicillin-amidazt nem termelnek
v ÷savstabil÷ oralisan
- Amoxicillin: has. tul-k
- penicillin szeles alkalmazasa miatt szelektalodtak a penic. rez. törzsek

CEPHALOSPORIAOK
- Alapvaz:7 aminoceIalosporansav÷ I, II, III, IV generacios valtozatok
- I: cephalothin, cephaloridin, ceIazolin, cephalexin
Szúk spektrum, þ laktamaz labilisak
- II: ceIaclor, ceIamandol, ceIuroxim, ceIuroxim axetil, ceIoxitin
Szeles spektrum, þ laktamaznak ellenallnak
Nem hatnak: enterococcus, Pseudomonasok
- III: ceIetament
Erós hatas: Enterobacteriaceae, erótelies G- hatas
Nem hat: enterococcus
- IV: Magyarorszagon nincs Iorgalomban
o penetralo kepesseg, Iokozott laktamz rezisztencia
Fokozott hatas
- Rezisztencia mechanizmusok:
Hidrolizalas÷ þ laktam gyúrú Ielszakitasa
Komplexkepzes
Polimerizacio
ldallanc lehasitasa
Megvaltozott szerkezetú penicillinkötó proteinek kepzese (PBP
Permeabilitas|

AZ1REOAAM
- Monolaktam
- Hatasos: G- ellen, de a nosocomialisokra nem biztos
- Nem hat: anaerobokra, hugyuti/leguti Iertózódes eseten, postoperativ sepsis

IMIPEAEM + CILAS1A1IA
- Együtt kell adni, mert az Imipenem hamar elbomlik÷ eukariota seit enzimet termel ellene, amit a ilastatin
gatol
- Szeles spektrumu
- Indikacio:pancelszekreny AB volt; polimikrobas, intraabdominalis Iertózesekkor adtak

17.Bioterrorizmus

Bioterrorizmusról akkor beszélünk. amikor a terrorcselekményt betegséget okozó biológiai organizmusok
felhasználásával hajtják végre.
Variola vera:
pidemiológia:
- rendkivül ragalyos karantenbetegseg
- A WH 1977-ben eszlelt utoliara iarvanyt Szomaliaban, 1980-ben a WH a Földet Ieketehimló
mentesnek nyilvanitotta.
- A vilagon ket helyen tartanak BL-4 Iokozatu reIerencialaboratoriumban variolavirust: Koltszovoi
Viruskutato Intezetben es az Atlantai D-ben.
- Bioterrorizmus
órokozó: rthopox genus, DNS virus
Pathogén: emberre es maiomra, nagyon inIectiosus ( 100 °
Pathogenesis:
- a virus a Ielsó legutak nyalkahartyaian hatol be szervezetbe, nyirokcsomoba, onnan a veraramba.
- A SV-ben, lepben , nyirokcsomokban szaporodik
- 8. napon secunder viraemia- holyagos bórkiütes ielentkezik
- A virus kepes atiutni a placentan.
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- Közvetlen kontaktussal vagy belegzessel teried.
- Magas laz, gyengeseg, hanyinger, Iei- es vegtagi Iaidalom, iellegzetesen keresztcsonti Iaidalom
- a 8. naptol scarlatiIorm es morbiliIorm kiütesek, honalii petecchiak
- A kiütesek a homlokorol, az arcrol centriIugalisan teriednek: papula-, vesicula-, pustula, vegtagok, törzs
Iele
4 Köldökszerú behuzodas
4 24-36 ora utan lezailik, ui kiütes nem ielenik meg
4 10 - 12. napon pörkök ielentkeznek, 2-3 het alatt valnak le, heget hagynak vissza
Szövõdményei:
- oniuctivitis, keratitis, pneumonia, postinIekcios encephalitis
- Bakterialis superinIectio Staphylococcus phlegmone, pneumonia
Formái:
- Halalos Iorma a primer haemorrhagias variola sulyos bór es nyalkahartya alatti verzes, e Iorma
oltottakban is elóIordul
- Variola maligna conIluens kiteriedt haemorrhagias himlóholyagok
- Variola benigna conIluens
- Variola discreta
- Variola abortiva
- Variola sine errupcione oltottakban Iordul eló
Variola vera diagnosztikája
- Gyorsult we, leukocytosis, lymphocytosis
- Holyagbennekból vett mintakban un. Guarneri zarvanyok eszlelhetóek,
- EM: poxvirusok
- PR savobol, köpetból, pörkból, csontvelóból
- ELISA
Variola vera terápiája
- Nincs speciIikus terapia
4 iv. idoIovir (nephrotoxicus igeretesnek túnik expoziciot követó 1-2 napon belül
Megelõzés: 1980-ban WH nem kötelezó az oltas.
- A vedóoltas:
4 az expozicio utan 4-7 nappal adott vedóoltas csökkentheti a tüneteket.
- Poxvirus oIIicinale (eló, attenualt
4 a vedettseg idó mulasaval csökken
4 1 ev elteltevel 1: 1000, 1-3 ev mulva 1:200, 10 ev mulva: 1:8, 20 ev mulva: 1:2
- Variola immunglobulin kontaktus utan 7. - 9. napon belül hatasos, Magyarorszagon nem kaphato.
Letalitása: 30°.
Azonnal bejelentendõ. karanténköteles

Antrax: acillus anthracis
MorIologia:
4 8 mikrometer, nincs csillo
4 lanc alakzatban helyezkednek el, sok teglalap alaku
4 spora÷centralisan elhelyezkedó spora nem deIormalia a seitet
4 tok÷d-glutaminsavbol epül Iel
%enyesztes:
4 Igenytelen (norm. %t.
4 %ok miatt÷vaiszerúen kenhetó, lapos, szabalyos szelú telepek
4 VA÷csak a telep alatt lathato hemolysis
4 Autoklavban 121º 1 atm tulnyomas 15 perc alatt pusztul el
Patogenitas:
4 oonosist (anthraxot okoz Ióleg keródzókben
4 Az ürülekkel kerül a bakterium a talaiba
4 Emberre patogen÷allat, spora, talai
4 tok÷antiphagocyter
plazmid toxinok:
4. oedema Iaktor(A: Iailagoshatas, kalmodulin dep. Adenilciklaz
5. letalis Iaktor(A: Iailagos hatas, nekrotoxin
6. protektiv Iaktor(B: ez a B alegyseg ami a masik ket Iaktor múködesehez kell enelkül nincs
virulencia
Klinikum:
Bóranthrax: sporabeiutas a bórserülesen keresztül,
.pokolvarr¨ kepzes (Pustula maligna÷közepen nekrotikus kivül gyulladt udvar
nyirokutakba, verbe iutva÷szepszis
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
%üdóanthrax: spora inhalacio utan hemorrhagias pneumonia alakul ki a betg cseppIertózessel
terieszti, igen Iertózó
Belanthrax: kontaminalt hus Iogyasztasa utan hemorrhagias hasmenes alakul ki
Diagnosis:
4 megIeleló valadekbol
4 Gram identiIikalas, spec. ImmunIluoreszcens tech.
4 VA emelt
2
tenzion, csótt., zselatinIolyositas
Kezeles:
4 Penicillin, lindamycin, %etraciklin
4 .elatkozott mezók¨÷ Ielegetes, Iormaldehides permetezes
Pestis: Yersinia pestis(XIII. szazadban ielent meg Europaban
MorIologia, biologiai tulaidonsagok:
4 G (- coccobacillus
4 Igenytelen, VA-on barna telepeket kepez
Antigeniei:
- phagocytosist gatlok:- nagy virulenciaiu plazmid (hólabilis tokantigen
- közepes virulenciaiu plazmid (külsó membranIeh.
4 adhezio, penetracio: kis virulenciaiu plazmid
Patogenitas:
4 Ióleg vandorpatkanyokrol
4 ma Amerikaban es Azsiaban talalhato meg
Klinikai Iormai:
4 bubopestis:
4 patkanybolha csipes labon ÷ nyirokcsomokba 2-7 nap utan lagyeki nyirokcsomok
duzzanatam gennyes egybeolvadasa
4 pestis szepticaemias Iormaia
4 tüdóben gennyes gyulladas (tüdópestis
Diagnozis:
4 köpetból, bubovaladekbol
Kezeles:
4 elkülönites!!!
4 Streptomicin, tetracyklin, chloramphenicol kezeles 10 napig
Megelózes iarvanytan:
4 periodikus szúres, patkany es bolhairtas
4 aktiv immunizalas: attenualt, Iormalinnal elölt vakcinak
4 WH- nal beielentes

18.Brucellosis

órokozó: Brucella melitensis
Fertõzés forrása: Fertózött allatok, elsósorban a tehen, kecske, iuh es a sertes.
Terjedési mód:
Emberról emberre nem teried. Közvetlen erintkezes a Iertózött allatokkal, valadekaikkal, pl. ellesnel valo
segedkezes közben, vagohidon vagy a Iertózött allatok teienek es teitermekeinek Iogyasztasa
Lappangási idõ: Valtozatos, leggyakrabban 5-30 nap, esetleg hosszabb is lehet.
Tünetek:
- Lassu kezdet, continua, intermittalo vagy szabalytalan lazmenet, erós izzadas, izületi es izomIaidalmak,
lep- es maiduzzanat.
- Abortiv esetek is elóIordulnak.
- Gyakori a honapokig, esetleg evekig tarto idült leIolyas.
Fertõzõképesség tartama:
Amig a korokozo az allatok vizeletevel vagy mas valadekaival ürül. A korokozo a nyers teiben, saitban hetekig
eletkepes maradhat.
Teendõk a betegség elõfordulásakor:
Be- es kiielentesre kötelezett. Elkülönites nem szükseges.
Terápia:
- Felnóttek: doxycyclin 2*100 mg es riIampicin 6000- 900mg/nap 6 hetig
- Gyerekek: riIampicin¹trimethoprim/sulIamethoxazol vagy streptomycin 4 hetig
Megelõzés:
- A brucellosis az allatgondozok, allat-egeszsegügyi es vagohidi dolgozok Ioglalkozasi betegsege.
- A Iertózes megelózesere altalanos higienes es munka-egeszsegügyi rendszabalyokat kell Ioganatositani.
4 vedóruha - gumicsizma, gumiköteny, gumikesztyú, munkaruha, sapka
4 munkahelyek tisztasaga,
4 gyakori kezmosasra es kezIertótlenites
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- %erhes nók, 16 evesnel Iiatalabbak es olyanok, akiknek kezen nyilt seb van, beteg allatok gondozasaval
nem Ioglalkozhatnak.
- A gyanus allat teiet Iorgalomba hozni tilos.

19.APD

A APD törtenete a texasi Austinban kezdódött 1975-ben, amikor Dr. Robert Popovich-nak es Dr. ack
MoncrieI-nek egy olyan beteget kellett dializalnia, aki hemodializisre nem volt alkalmas. A szoba iöhetó
modszerek megvitatasa soran Dr. Popovich reszletes kalkulaciokat vegzett annak meghatarozasara, hogy a
dializalo oldat mennyisege es a dializis lehetseges ideie alapian milyen hatekonysaggal lehet az uremias
toxinokat eltavolitani a verból.
A kutatok megallapitottak, hogy egy ket-literes zsak napi ötszöri csereiere lesz szükseg, es a PD oldatnak
Iolyamatosan a beteg testeben kell maradnia.A rendszeres idóközönkent, de megszakitasokkal vegzett
kezelesekkel szemben ez az ui eliaras lehetóve tette az allando es Iolyamatos viz eltavolitast es verszúrest.
Infekciók:
- Peritonitis
- Kivezetó resz Iertózódese
- Alagut Iertózes
pidemiológia: 0,5 4°
órokozók:
- $taphvlococcus epidermidis
- $tahvlococcus aures
- Candida
ezelés:
- Lehetóleg celzott antibiotikum terrapia
- Empirikusan: amoxicillin ¹ clavulansav, amphotericin B / azol-szarmazek
- Kateter eltavolitasa
- Kialakulast elósegitó tenyezók eliminalasa

20.MV fertõzés

-nev: virussal Iertózött seit megnagyobodott
-erósen gazdaseit-speciIikus, human (HMV csak embert Iertóz
-genomia 240 kbp, legnagyobb emberi herpes genom
-szerkezet hasonlo HSV es VVhez
-sok törzs, erós szerologiai keresztreakcioval
Patogenezis.
Immunologiailag egeszseges emberen:
legtöbbször tünetmentes
20°-ban mononucleosis inIektiosat okoz
primer Iertózes utan evekig ürül virus
nyal, vizelet, sexualis ut, ver%x, anyatei
eletreszolo latencia: hely ? (periI ver, errendszer endothel, vesetubulus
Immunologiailag karosodott egyenek:
sokkal sulyosabb
Ióleg pneumonia alakul ki
ongen es uiszülöttkori Iorma:
uiszülöttek 1°a születik MV Iertózessel
verból, torokvaladekbol, vizeletból tenyeszthetó születeskor
10°ban alakul ki maradando karosodas (KIR
virus placentan at, vagy szülócsatornan, vagy anyatei reven iut be
esetleg Iertózött transzIuzio eseten is, ekkor lenyeges a beiutott virus: antitest arany!
etegsegek.
Egeszsegesekben:
A mononucleosis inI. 20°t okozza
!!!!: negativ a heterophil agglutinacios teszt (Paul-Bunnel
atypusos lymphocytosis, abnormalis maiIunkciok, laz, hepatosplenomegalia
spontan gyogyul
Immunologiailag karosodattakban:
Sulyos
szerv%x soran: szeropozitiv donor szeronegativ recipiens sulyos tünetek
szeropoz donor szeropoz recipiens kevesbe sulyos
Ióleg pneumonia, AIDSesekben nem iellemzó tünetek ielenhetnek meg: colitis,
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
chorioretinitis, encephalitis
ongen es uiszülött:
sulvos congen karosodas akkor alakul ki, ha anya szeronegativkent Iertózódik
terhesseg
alatt elhalhat magzat
cvtomegalias zarvanvbetegseg iell: hepatosplenomegalia, sargasag, petechiak,
microcephalia, intracranialis calciIicatio, KIRkar, süketseg, vaksag, szellemi retard.
mas esetben szüles utan nincs iel, csak 4-5 evesen idegrendszeri problemak
1000 gyerekból 1
reaktivalodhat szeropozitiv anya placenta, cervixseiteken at Iertóz, de az anyai
ellenanyag ved emellett
Immunitas.
Populacio 50-100 ° szeropozitiv
csontveló%X-alt betegekben nagy szazalekban alakul ki MV okozta komplikacio, ekkor a donor
%-killer seitieit adiuk be
ab dg..
torokmosoIolyadekbol, vizeletból, szervBxbol
iellemzó elvaltozas:
gocos, megnagyobbodott, reIratilis seitek, bennük nagy, magra lokalizalodo zarvanyok
gyorsdiagnosztika: virusag-k kimutatasa szervekból, vizeletüledekból, DNS-hibridizacioval vagy
MV-DNS kimutatasa PRrel
arvanvtan.
csak embereket Iertóz
közeli kontaktus kell: vizelet, nyal, genitalis valadek, anyatei, leukocyta, %x
AIDS: 100°ban elóIordul
Kezelni: gancyclovirral
Vakcina nincs
Esetleg magas ellenanyag-titerú emberi Ig adasa

21.chinococcosis

órokozó: chinococcus granulosus. . multilocularis
Fertõzõ forrás: kutyak, Iarkasok beleben eló Iergek pete- köztigazda: iuh, szarvasmarha, ember
Patológia: lenyelt petekból larva verkeringes belsó szervek (mai, tüdó, egyeb szervek
Diagnózis: rtg-el cysta, szerologia nem megbizhato, eltavolitott cysta mikroszkopos vizsgalata
ezelés
· Folyamatos mellkasszivas
· % vezerelt percutan drainage
· Lavage hypertonias sooldattal
· Hosszu kezeles benzimidazole-carbamates-al (Vermox: 20 mg/kg/nap, entel: 30-50 mg/kg/nap
· Kezeles tartama 6 honap

22.ncephalitisek
erpes simplex encephalitis
Betegség leírása:
Az agyallomany (leggyakrabban Ironto-temporalis területenek verzeses-elhalasos gyulladasa, amit a
Herpesvirusok csaladiaba tartozo herpes simplex virus okoz.
Betegség lefolyása:
A herpesvirusok gyakori korokozok, kiIeiezetten ember speciIikusak. A herpesvirusok csaladiaba tartozo HSV-1
(human herpesvirus-1 es HSV-2 (human herpesvirus-2 DNS-tartalmu virusok. Különbözó megbetegedeseket
hozhatnak letre.
ellemzõk SV - 1 SV - 2
kozott
megbetegedes
oropharyngitis, herpes labialis,
coniunctivitist, bórIertózes,
immunkarosodott egyenekben sulyos
verzeses tüdó gyulladas,
maigyulladas, izületi gyulladas,
sulyos verzeses agyvelógyulladas
genitalis herpes
uiszülöttek sulyos herpeses
Iertózese
Perzisztal a hati idegducokban, valamint a Ieii
idegducokban
sacralis idegducokban
Az agyvelógyulladas igen sulyos allapot herpeses Iertózes miatt. %öbbnyire a HSV-1 okozza, de -különösen
uiszülöttkorban- a HSV-2 is kivalthatia. Kialakulasat immunrendszeri deIektus elósegiti. A gyulladas
legtöbbször a temporo-Irontalis területet erinti, legtöbbször verzeses elhalasok alakulnak ki az agy ezen
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
területein, ezert is nevezik necrotizalo herpes encephalitisnek. A Iertózes miatt nemcsak az idegelemek, hanem a
veredenyek es a gliaelemek (idegrendszer tamasztoszövete is elhalnak. A virusok vagy a szagloham serülese
eseten vandorolnak Iel a Irontobazalis területre a szaglorostok menten, vagy a Gasser-duc menten erik el a
temporalis területeket. Primer es szekunder Iertózes miatt egyarant kialakulhat agyvelógyulladas.
A tünetek sulyos, gyors leIolyast mutatnak. Laz, IeiIaias kezdódik, maid az elhalt területe nagysagatol Iüggóen
hamar tudatzavar Ieilódik ki, idegrendszeri görcsök lepnek Iel, es a beteg comaba esik. A betegek
beszedközpontia is karosodik, ezert beszedük gyakran zavaros.
Az agyvizvizsgalat (liquor Iokozott nyomassal ürüló viztiszta liquort, emelkedett Ieherie es seitszamot mutat. A
seitszamszaporulat többsegben lymphocytak. Az agyvizben kimutathato a HSV DNS PR-el.
Az agyat %-vel megvizsgalva meghatarozhato az elhalt terület nagysaga. MRI meg hamarabb abrazolia a
laesiot, a karosodott területet. A versavobol a Iertózöttseg kimutathato, ellenanyag-titer is meghatarozhato. A
beteget minden esetben intenziv osztalyon kell kezelni. Azonnal a herpes virusokra hato gyogyszerrel, es az
agyvizenyót csökkentó kezelesekkel. A betegek többsege megis meghal (60-80°, amennyiben tulel a beteg
sulyos szövódmenyekkel, kell szamolni az elhalt agyterület nagysaganak megIelelóen.
Megelõzési és más fontos tanácsok:
Az idegrendszeri gyulladas megelózesere herpes simplex Iertózesben nem adhato speciIikus tanacs. %anacsos az
aktiv viraemiaban szenvedó emeber tarsasagatol tartozkodni minden olyan embernek aki immunszupressziv
kezelesben reszesül, esetleg veleszületett immundeIektusa van. %artozkodnia minen olyan allapottol, ami
esetlegesen az immunrendszer vedekezókepesseget csökkenti. ukorbetegseg renszeres gondozasa iavasolt.

özép-európai kullancsencephalitis
Betegség leírása:
Flavivirus altal okozott Iertózó betegseg, mely döntóen központi idegrendszeri tünetekkel, agyvelógyulladassal
iar.
Betegség lefolyása:
A korokozok encephalitist okozo RNS Ilavivirusok.
Elteriedesi területe: Közep-Europa, Kelet-Europa, Balkan, de elóIordult Skandinaviaban, Iberiai Ielszigeten,
Görögorszagban, %örökorszagban, Angliaban, roszorszagban.
Kullancsok teriesztik, madarak, ragcsalok a hordozok. Minden korosztaly erintett lehet, de elsósorban
kirandulok, gyermekek es kecsketartok, 20-50ev közöttiek a veszelyeztetettek. Aprilistól novemberig Iordul eló
a legtöbb megbetegedes. A Iertózes tünetmentes is lehet. 250 Iertózesre esik egy encephalitis.
Lappangás: 4-21-28 nap.
Bifázisos lefolyású betegség:
- elóször inIluenzaszerú tünetek ielentkeznek: laz, orrIolyas, rossz közerzet, IeiIaias, izomIaiasok,
hanyas-hanyinger
- a 8. nap körül uira magas laz lep Iel, Ieie Iai a betegnek es hanyingere, hanyasa ielentkezik.
Gyermekenel "asepticus"meningitis lep Iel, idósebbeknel, pedig sulyos encephalitis, myelitis, vagy a
kettó kombinacioia.
özponti idegrendszeri tünetek:
Aluszekonysag, szedüles, ataxia, tremor, reIlex-elteresek, tudatzavar, Iokalis, vagy generalizalt görcsök, vegtag-
gyengeseg, benulasok, coma alakulhatnak ki. A benulasok atmenetiek, vagy veglegesek lehetnek. Vizelet,
szeklet visszatartasi keptelenseg (incontinencia. ElóIordulhatnak az extrapiramidalis tipusu mozgaszavarok:
akaratlan, dobalo mozgasok a Ieloldali also es Ielsó vegtagban; vegtagokban es a törzsön csavaro mozgasok;
iarasi bizonytalansag illetve a Ielsó vagy/ es also vegtag gyengesege/benulasa. Agyideg-benulasok közül a
III.,VII.,IX.,X. es a XI Iordul eló, igy arcidegbenulas, nyelesi zavarok, beszedzavarok, ritkabban legzesi zavarok
lephetnek Iel.
Az encephalitis leIolyasa io, különösen gyermekeknel, korral együtt azonban a maradando tünetek gyakrabban
eszlelhetók. A halalozas megközelitóen 1°-os. Felnótteknel, idósebbeknel gyakrabban marad vissza
psychologiai rendellenesseg, amely gyakorisaga megközeliti az 5°-ot.
Virus izolalhato a verból a betegseg kezdete utan egy hettel, az idegrendszeri tünetek elótti ideig. Leokocytosis a
betegseg eleien, leukopenia a betegseg masodik szakaszaban Iigyelhetó meg. Vörösverseitsüllyedes Iokozott,
RP pozitiv. A liquorban enyhe a seitszaporulat, kevesebb, mint mas eredetú encephalitisben, atlag 100,
zömeben a seitek lymphocytakbol allnak, a betegseg 7-9 napian növekszik a szamuk. A liquor Ieherie erteke
kezdetben normalis, maid 5-6 het elteltevel megnövekszik a mennyisege.
A terápia tüneti támogató kezelés: laz-es Iaidalomcsillapitas. Megelózese a kullancsok elleni vedekezesssel es
tavaszi honapokban beadott vedóoltassal törtenhet. .

23.rysipelas
Az erysipelas a környezetétõl kiemelkedõ és attól élesen elhatárolódó olyan superficiális cellulitis. amely a
bõr mélyebb rétegeibõl csak a nyirokkeringést érinti
órokozó: Sreptococcus pyogenes ¹/- aureus, egyeb Gam negativ bakteriumok
Tünetek:
Prodroma
Lokalizacio: arc es also vegtagok
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Bórtünetek: meleg tapintat, Iaidalmas, duzzadt, csillogo Ielületú
Szövõményes formák:
erysipelas bullosum
= haemorrhagicum,
= gangrenosum,
= necrotisans,
= recidivans
ezelés:
Elsókent valasztando az amoxicillin es clavulansav kombinacio
Parenteralis kezeles: benzylpenicillin-procaine (Retardillin 2x1 ME i.m.
Penicillinallergia eseten iavasolt kezeles:
4 Per os kezeles:
clindamycin, oIloxacin, ciproIloxacin, vagy roxithromycin iosamycin.
4 Parenteralis kezeles:
ceItriaxone, clindamycin vagy quinolonok peIloxacin
Kielegitó iavulas mellett 7 napig iavasolt a kezeles.
Nagyon sulyos esetben: imipenem/cilastatin %ienam adando.
Erysipelas recidivans eseteben 6-12 honapig elhuzodo antibiotikus kezeles (penicillin vagy
sulIametoxazol¹trimethoprin szükseges a recidivak kivedesere.
iegészítõ kezelése:
Nem-szteroid gyulladasgatlo indometacin (Indometacinum.
KiIeiezett vegtag duzzanat/ödema eseten diuretikum (Iurosemide kaliumpotlassal.
Laz eseten salicylsav szarmazekok, pyrazolonok, paracetamol keszitmenyek
Kompresszio es/vagy lokalis hútóborogatas

24.rythema infectiosum

órokozó:
· Human Parvovirus B 19 (HPV - B 19, Parvovirus csaladba tartozo human Parvovirus-1980.
pidemiológia :
· cseppIertózessel teried, verkeszitmenyekkel is atadhato,
· gyermekközössegek teli- tavaszi iarvanya
Pathogenesis:
· ep immunitasuakban a csontveló seitek membrania nem ereszti at a virust, kemoterapiat kapo betegeknel
serül a memranIunkcio
- karosodik a verkepzes
linikum:
· arcon ielentkezó iellegzetes bórpir- .pillangokor¨ 14.-17. napon, maid girlandos, hideg hatasara halvanyulo,
hóre elenküló exanthema az arcon es a törzsön
· ellegtelen Ielsó leguti tünetek, laz, hóemelkedes, Iaradekonysag, etvagytalansag
· Atmenetileg gatolhatia a virus az erythropoesist ÷ aplasztikus crizis, pancytopaenia
· Myocarditis
· Arthalgia (4-6 het alatt gyogyul
· %erhesekben abortust, hydropsot okozhat!
Diagnózis:
· ELISA, RIA- Ig M , Ig G , Ig A kimutatas
· PR
Terápia:
· nincs speciIikus
· Serült immunitasuakban nagy dozisu IVIG kezeles
Megelõzés: nincsen kidolgozva vedóoltas, pedig io lenne a Iogekony terheseket oltani.

25.Atelmérgezések

. Staphvlococcus aureus:
legtöbbször az etelt keszitó kezeról (Iurunculus, körömagygyulladas Iertózódik az etel, hóstabil toxiniai
vannak (A,B,,D,E
Vezetó tünet a hanyas, par nap alatt magatol gyogyul
. acillus cereus:
1-6 ora hosszas inkubacios idó utan gyakori hanyas, altalaban 12 ora alatt gyogyul
. Clostridium perfringens :
8-16 oras inkubacios idó utan ielentkezó hanyasos tünetek, 24 ora alatt magatol gyogyul

26.Felsõ légúti infekciók
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév

90º viralis eredetu - antibiotikumot NE adiunk, kiveve otitis media
Betegség
Gyakori
kórokozók
avasolt kezelés Szövõdmények
özönséges meghulés
Rhinovirusok
RS virus
oronavirus
ParainIluenza
Enterovirusok
%üneti
titis media
Sinusitis
Pneumonia
titis externa benigna
Proteus
Ps. aeruginosa
S. aureus
Gombak
Lokalis antibiotikum
Lokalis antimycoticum
Purulens seittörmelek eltavolitasa
Nyitott dobüreg
eseten otitis media
titis externa maligna (diabetes
mellitusban, immunsupprimalt
beteg eseten, hallokeszülek
hasznalat hailamosit
Ps. aeruginosa
Systemas antibiotikum 4-6 hetig
iproIloxacin
eItazidim
arbapenem
Piperacillin¹aminoglycosid¹lokalis
kezeles
Nervus Iacialis
paresis
titis media
S. pneumoniae
H. inIluenzae
M. catarrhalis
S. pyogenes
S. aureus
RS virus
InIluenza A
ParainIluenza 3
Amoxicillin
Amoxicillin¹clavulansav
eIaclor, eIuroxim
eItriaxon
larithromycin
Azithromycin
¹tüneti
¹paracentesis
Mastoiditis
Epiduralis talyog
Sinus thrombosis
Meningitis
purulenta
Hallaskarosodas
Nervus Iacialis
paresis
Mastoiditis
asd otitis media ¹
P. aeruginosa
Anaerobok
asd otitis media ¹ iproIloxacin,
Imipenem ¹ mastoidectomia
asd otitis media
Sinusitis paranasalis
S. pneumoniae
H. inIluenzae
M. catarrhalis
Anaerobok
Rhinovirusok
InIluenza
ParainIluenza
Ampicillin,
Amoxicillin¹clavulansav
eIaclor, eIuroxim
larithromycin
Azithromycin
¹tüneti
¹Highmore punctio
¹FESS mútet
Meningitis
steomyelitis
Agytalyog
Sinus cavernosus
thrombosis
Pharyngitis. tonsillopharyngitis
Vírusok
Adenovirusok
Enterovirusok
Epstein-Barr virus
InIluenza virusok
Herpes simplex
Kanyaro virus
Rozsahimló virus
Baktériumok
S. pyogenes
N. meningitidis
N. gonorrhoeae
orynebacterium
diphteriae
Mycoplasmák
M. pneumoniae
M. hominis
%üneti
Penicillin
Erythromycin
larithromycin
larithromycin
Azithromycin
titis media
Mastoiditis
Sinusitis
paranasalis
Lymphadenitis
Meningitis
Peritonsillaris
abscessus
Endocarditis
steomyelitis
roup syndroma
ParainIluenza 3
RSV, Adenovirus
InIluenza
Mycoplasmak
%üneti
larithromycin
Azitromycin
Legzesi
elegtelenseg
piglottitis
H. inIluenzae b
S. pyogenes
S. pneumoniae
S. aureus
eIuroxim
eIotaxim
eItriaxon
¹tüneti
Legzesi
elegtelenseg
Pneumonia
%üdóoedema
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Betegség
Gyakori
kórokozók
avasolt kezelés Szövõdmények
Bacterialis tracheitis
S. aureus
S. pneumoniae
H. inIluenzae
Streptococcus A
eIuroxim
eItriaxon
Pneumonia
Tracheobronchitis
InIluenza A, B
Adeno-, rhinovirus
Mycoplasmak
(Elhuzodo esetben
%üneti
larithromycin
Azithromycin
Pneumonia

27.Gennyes meningitisek

Meingicoccus meningitis
A korokozo Neisseria meningitidis, kizarolag emberi korokozo.
%ermeszetes elóIordulasi helye, az orrgarat-nyalkahartya. A nepesseg kb 5 °-a hordozza tünetmentesen. A
Iertózes cseppIertózessel teried, iarvanyok eseten egyes közössegekben a hordozok aranya 90° is lehet,ami
többszöröse a megbetegedetteknek. A nyalkahartyan szaporodo bakteriumok, a verarammal minden szervbe
eliuthatnak,de leggyakrabban a lagy agyhartyakon telepszenek meg. Itt gennyes gyulladast ideznek eló. A
betegseg leIolyasanak sulyossaga nagyban Iügg a szervezet ellenallokepessegenek,elsósorban a complement
rendszernek az allapotatol. Splenectonian (lepirtas atesettek Iokozottan hailamosak a korkepre, óket vakcinalni
kell. Fontos a prognozis szempontiabol a bakterium tokantigenie elleni antitest szint. Ha a szervezet
ellenallokepessege valamely okbol csökkent, hamar kialakul a septikus korkep.
Ezt testszerte kialakulo maculo-papulosus exanthemak, purpurak iellemzik, nagyIoku gyengeseggel, alacsony
vernyomassal, akut mellekvesekereg-elegtelenseggel, es disszeminalt intravasalis koagulacioval. Ennek a
Iormanak a halalozasa igen magas! (70-80°
A korokozo beiutasat követóen a legtöbb esetben nem alakulnak ki tünetek, vagy csak igen enyhe helyi
gyulladasos tünetek alakulnak ki a tonsillakon vagy a garatban
A beteg enyhe Ielsó leguti tüneteket produkal: orra valadekozik, köhög, enyhe IeiIaiasrol panaszkodik.
Maskor gyomorbel tünetek allnal elóterben: emelyges, hanyinger, hanyas, hasIaias, esetleg laza szekletúrites.
Ha a bakteriumok beiutnak a verkeringesbe es megtelepszenek a meninxeken. A betegseg magas lazzal, intenziv
IeiIaiassal,hanyingerrel, hanyassal kezdódik.Ezutan egyre kiIeiezettebbe valnak a meningealis izgalmi tünetek, a
beteg kerüli a Ienyt, nyugtalan, ingerlekeny.
Uiszülöttek eseteben ezek a tünetek hianyozhatnak, ilyenkor a rohamosan romlo altalanos allapot, Ieszes kutacs
es a bórielensegek hiviak Iel a Iigyelmet a korkepre. Mivel az uiszülöttek vedekezókepessege hianyos nem
tudiak a Iertózest egyetlen szervre korlatozni, igy generalizalt megielenesre kell szamitani. Egyes esetekben
elóIordulhat laz helyett hypothermia is uiszülötteknel. Egyes Ieilódesi rendellenessegek hailamositanak a
korkepre.
Gyakran ventriculitis is tarsul a betegseghez..
A pontos diagnozist a liquorvizsgalat biztositia. Neisseria gyanuval levett mintat nem szabad húteni! Ezzel a
vizsgalattal el lehet különiteni az egyeb korokozok altal okozott betegsegektól,illetve mas központi idegrendszeri
Iolyamatoktol. A liquor vizsgalat soran Iokozott nyomassal, megtört liquor ürül. Feherverseiszam több ezer
lehet.
A megbetegedeseket be kell ielenteni, a beteget Iertózó osztalyon el kell különiteni, a beteggel kontaktusba
került eszközöket es környezetet Iolyamatosan Iertótleniteni kell.
Kezeleseben a korokozo elpusztitasara empirikusan valasztott antibiotikumot adunk:
ceItriaxon / ceIotaxim ¹ ampicillin ¹ vankomycin
A gyulladasos reakcio csökkentesere, dexamethason adhato.
Megelõzési és más fontos tanácsok:
lyan területeken, ahol nagyobb a Iertózódes veszelye, szerepe lehet a gyakrabban elóIordulo törzsek (A,
elleni oltasnak. arvanyveszely eseten kemoproIilaxis is alkalmazhato.

Pneumococcus meningitis
A Pneumococcus bakteriumok a Ielsó es also leguti Iertózesek gyakori korokozoi. A bakterium a Ielnóttkori
tüdógyulladasok es az agyhartyagyulladas leggyakoribb korokozoia. A bacterialis meningitisek 20 °-at teszi ki.
A mandulak menten, a garatban egeszseges egyenekben is megtalalhato, ugy, hogy semmilyen tünetet nem okoz
az egyennek. Ha a szervezet ellenallo kepessege csökkent, sulyos betegsegben, daganatos betegsegben,
immunrendszer múködeset csökkentó gyogyszeres kezelesek ideien a bakterium az egesz veraramot elaraszthatia
es megtelepedve az agyhartyakon azok gyulladasat is kivalthatia. Konyaserülesek alaklmaval is bekerülhet az
agyvizterbe. A Iül-orr gegeszeti megbetegedesek eseten, gennyes közepIülgyulladas, orrmelleküreggyulladas,
mandulagyulladas eseten közvetlenül is rateriedhet az agyhartyakra a Iertózes.
Ha a bakterium bekerül a veraramba vermergezest okozhat, aminek következmenyekent veralvadasi zavarok,
sulyos shock is kialakulhat, esetleg szivelegtelenseg miatt a beteg halalat okozhatia.
Az agyhartyagyulladas alatt a beteg agyviznyomasa Iokozott, hiszen tulaidonkeppen tiszta genny, vagy gennyes
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
versavo iellegú zavaros Iolyadek boritia az agyallomany Ielszinet. A tünetek közül a leggyakoribbak: IeiIaias,
hanyas, Ienykerüles, tarkoIeszüles, tudatzavar barmilyen Ioka. ElóIordul, hogy a beteg csak enyhe
Iigyelemzavarban szenved, aluszekony, maskor teliesen dezorientalt, lethargikus de elóIordulhat coma
kialakulasa is.
A laboratoriumi vizsgalat szerint a Ieherverseitszam magas, verseitsüllyedese gyorsult, akut Iazis Ieheriei
emelkedettek. A magas laz szinte sosem hianyzik. A meningealis izgalmi ielek közül a tarkokötöttseg,
tarkoIeszüles a pozitiv Kernig es Brudzsinszky kiemelendó es vizsgalando. Haemocultura, vertenyesztes lazas
tudatzavaros beteg eseten kötelezó, ahogyan az agyvizvizsgalat is amennyiben az agynyomasIokozodas
kiIeiezetten sulyos ielei, tünetei meg nem alakultak ki
Az agyviz zavaros, Iokozott nyomassal ürül, rengeteg bakteriomot es Ieherverseitet tartalmaz igen magas
szamban. A bakteriumokat mikroszkop alatt lehet vizsgalni.
A betegseg kezelese gyogyszeres:
penicillin
ceItriaxon / ceIotaxim
chloramphenicol
A betegseg azonban nem minden esetben gyogyul, sulyos maradvnytünetei maradhatnak vissza. Mentalis
karosodas, azaz az ertelmi kepessegek hanyatlasa, dementia, benulasos tünetcsoportok. Epilepszias
görcsrohamok szinte barmikor kialakulhatnak. A sepszis szövódmenyeiról mar beszeltünk. Sulyos esetben a
beteg comaba eseik, amiból ha nem ebred Iel halal is kialakulhat.
A szövódmenyek között szerepelhetnek meg egyeb talyogok, letokolodas az agyban, agykamravizgyulladas,
vizIeiúseg, kesóbb kialakulo epilepsziak, gyengeelmelyúseg, Ieilódesbeni visszamaradas amennyiben gyermek a
megbetegedett, vaksag, süketseg es persze a halal is (20-50°.
Megelõzési és más fontos tanácsok:
Az agyvizteret megnyito sebeszeti beavatkozasok alaklmaval a strilitas szabalyainak betartasa szigouan kötelezó,
valamint prophylacticus antibioitikus kezeles iavallt. Kerülni kell az indokolatlan, helytelen antibiotikumos
kezeleseket.

Meningoencephalitis listeritica
lõzmények:
émiai kórokok
4 Szisztemas szteroidok
Mikrobiológiai kórokok
4 Listeria monocytogenes Iertózes
Betegségek
4 Human immunodeIiciencia virus /HIV/ betegseg
4 Rosszindulatu daganatok
4 A nyirok- es verkepzószervek es rokon szövetek rosszindulatu daganatai
4 Kevert immunhianyok
4 Egyeb immunhianyok
4 Az immunrendszert erintó egyeb rendellenessegek, m.n.o.
4 Inzulindependens cukorbetegseg
4 Kötószöveti rendszerbetegsegek
4 Splenectomia utani allapot
4 Alkohol okozta dependencia (szindroma
4 Primer biliaris cirrhosis
4 Secundaer biliaris cirrhosis
4 sökkent immunitas immunszuppressziv kezeles következteben
4 %artos szisztemas steroid kezeles
4 %elies szerv transzplantacioianak mútetie
gyéb prediszponáló tényezõk
4 Idóskor
4 Uiszülött
Gyakoribb panaszok. tünetek:
ltalános panasz
4 ontinua laz
4 Hóemelkedes - %esthómerseklet 37 - 37,5 elsius Iok
4 Laz - %esthómerseklet 37,6 - 40 elsius Iok
4 Laz, mely hirtelen emelkedik
4 Elesettseg
4 Faradekonysag
4 Rossz közerzet
4 Szopasi nehezitettseg
4 Sulygyarapodas elmaradasa
4 %estsulyIogyas
4 Etvagytalansag
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 Laz
Fej
4 FeiIaias, Iokozodo
4 FeiIaias, lüktetó, tarkotaii
4 FeiIaias, tarkotaiekon
4 Faidalom az agykoponya területen
4 Beesett szemek
Szív és légzési panaszok
4 Gyorsan ver a szive
asi. emésztési panaszok
4 Hanyinger
4 Hanyas
4 Hanyas hanyinger nelkül
4 Hanyas hanyingerrel
4 Hanyas reggel
4 Emelyges
4 Gyakori szeklet
4 Gyakori, hig szeklet
4 Hasmenes
Mozgásszervi panaszok
4 HatIaias, hatIaidalom
Idegrendszer és izomrendszer zavarai
4 Akaratlan rangasok egy testtaion, ami Iokozatosan atteried az egyik vegtagra, maid az egesz
testIelre
4 Eszmeletvesztes utan egesz teste megIeszül, maid rangatozik
4 Feloldali rangasos görcsroham
4 Gyorsan egymast követó,alacsony amplitudoiu,egy izomcsoportra lokalizalt akaratlan,gyors
rangasok
4 %estszerte rangatozik
4 Fekvó helyzetben a tarkoiat csak kis mertekben lehet mozgatni
4 Nem talalom el azt, amiert nyulok
4 Also gyengeseg es Ielsó vegtagi gyengeseg, egyik oldalon
Mentális és viselkedészavarok
4 Aluszekonysag
4 Alvas-ebrenlet ritmusanak megIordulasa
4 sökkent eberseg
4 Fokozodo tudatzavar
4 Kabultsag
4 Aluszekony
4 Ebersege csökkent
4 %udatzavar
Fizikális vizsgálatok:
ltalános megfigyelés
4 Nyakat hatraszegi
ültakaró
4 Aggodo arckiIeiezes
4 Alaarkolt szemek
4 Bór turgora csökkent
Perifériás erek. vérnyomás. pulzus
4 Arteria radialis pulzus mindket oldalon gyengült
4 Szapora pulzus ( nyugalomban
Mellkasi szervek
4 %achycardia ( nyugalomban
Idegrendszer
4 Hypovigilitas
4 Somnolentia
4 Sopor
4 %udatzavar (nem speciIikus
4 Szimplex parcialis roham - Motoros ackson roham
4 Atipusos, epileptoid görcsroham
4 lonusos rohamok
4 Hemi-convulsios roham
4 %onusos - clonusos ( GM rohamok
4 %arkokötöttseg
4 Horizontalis nystagmus
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 %ekintesiranyu nystagmus
4 Fokozott melyreIlexek egyik oldalon
4 HasbórreIlex csökkent az egyik oldalon
4 HasbórreIlex nem valthato ki az egyik oldalon
4 Babinski-tünet pozitiv az egyik oldalon
4 Kernig-iel pozitivitas
4 Ataxia
4 elkiserletek soran bizonytalan
4 Hemiparesis

28.Gonorrhoea

órokozó: Neisseria gonorrhoea Gram negativ diplococcus
- A genitalis traktus, a rectum, az oropharynx es a szem nyalkahartyaiat betegiti meg
- Az organizmus igen erzekeny
Transzmisszió:
- A Iertózes atvitele mindig szexualis uton törtenik
- Az atvitel rizikoia egy szexualis kontaktust követóen 30-70 °
Inkubációs idõ: 3-10 nap
linikai tünetek nõknél
- A pharyngealis es a cervicalis inIekcio
gyakran aszimptomatikus
- A leggyakoribb tünet a mucopurulens
cervicitis es vaginalis valadekozas bó,
sargas Iolyas (leukorrhoea cervicalis
Szövõdmények:
- Bartholin mirigy gyulladas, Skene iarat
gyulladas
- Endometritis
- Salpingitis - peritonitis - tubo-ovarialis talyog
- Ritkan haematogen szorodassal disszeminalt
inIekcio
linikai tünetek férfiaknál
- Ascendalo Iertózes
- &rethritis gonorrhoica anterior: kenetben
extracellularisan a go.
- &rethritis gonorrhoica posterior:
intracellularisan go.
- .ketpohar proba¨
- Prostatitis
- Epididymitis

Disseminált gonorrhoea
Gyakorisága: a gonorrhoeas esetek 1-2°-a
Ideje: a primer Iertózes utan 2-3 hettel
- Nóknel a primer Iertózes gyakran aszimptomatikus- kezeletlen marad - disszeminaltta valhat
ajlamosító tényezìk:
- menstruacio
- terhesseg
- kismedencei beavatkozas
övetkezménye: Arthritis-dermatitis szindroma
xtragenitális gonorrhoea
- Proctitis - homo- es heterosexualis betegeknel Iekelyek
- Pharyngitis sepsis
- phthalmoblenorrhoea neonatorum 0,8 ° ezüstacetat (rede csepp
- Monarthritis
- Sepsis
Diagnosztika
Direkt meghatározás
- A N.gonorrhoea bab alaku Gram negativ diplococcus
- kenet metilenkek Iestesevel regen; kenet Gram Iestesevel ma
- intra- es extracellularisan a diplococcusok
Szerológia: megIeleló szerologiai teszt nincs!
Tenyésztés
- Standard modszer, megIeleló transzport taptalaion kell törtennie
- A kultura legiobban 36 -on, 2 gazdag közegben növekszik
- Enzimatikus tesztek es monoklonalis antitest koagulacios tesztek a ket legIontosabb szerologiai
- csoport meghatarozasara- protein IA (WI es protein IB (WII/WIII
gyéb diagnosztikus módszerek: DNS hibridizacio, DIF, ELISA
Gonorrhoea terápiája
- 250 mg Rocephin im. 1x; Adhato meg Spectinomycin; IerIi 1x2 g ni 1x4g

29.emorrhagiás lázak

Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
antavírus (veseszindrómával ) nephrosonenephritis
órakozó: Bunyaviridae csalad. Hantavirus genus (RNS egyszallu helikalis, peplon, coccus.
Forrás: ragcsalok (eger, pocok, patkany.
Terjedés: ragcsalok valadekaibol (vizelet, nyal, szeklet kepzódó (aerosol, por.
Inkubáció: 2-4 het (nehany nap-2 honap 1959-63 között 112 eset.
Tünetek. Lefolyás: 5 Iazisu
1. lazas (3-7 nap magas laz, rossz közerzet, etvagytalansag, hasivesetaii Iaidalom, emelyges, hanyas,
petechiak garatban, bórön.
2. Hypotensiv: lelaztalanodas (nehany ora-3 nap hypotensio (shock veszely haemorrhagia.
3. oliguria (3-7 nap vernyomas normalizalodik, sót hypertensio, hanyas, hanyinger allandosul, sulyos
verzesek, vizelet veszelyesen csökken. Halal az utobbi 2 szakaszban törtenhet.
4. Diuretikus (3-6 liter/nap a gyogyulas kezdete.
5. labadozas hetekig honapokig.
Teendõk - megelõzés: Be es kiielentendó (Iax, teleIon. Elkülönites Laszlo korhazba, 1 szoba, egyedül.
árványügyi megfigyelés. #ágcsálóírtás. élelmiszer higiéne.

antavírus (pulmonáris szindrómával):
órakozó. forrás. terjedés, mint Ient.
Inkubáció: 2 het (nehany nap- 6 het.
Tünetek:
- laz, izomIaidalom, köhöges,
- tüdóinIiltracio, pleuralis beverzes, tüdóoedema, dyspnoe,
- hypotensio, legzesi elegtelenseg, cardiogen shock.
- Letalitas: 40-50°.
Teendõk. megelõzés, mint Ient.

azánkba behurcolható:
Dengue-láz:
órakozó. Flaviviridae csalad, Ilvivirus genus, Dengue virus. 1-4 szerotipus.
Forrás: ember, maiom.
Terjedés: szunyogcsipes.
Inkubáció: 5-7 (3-14 nap.
Tünetek:
- Hrtelen kezdet, 3-5 napig laz, IeiIaias, myalgia.
- Generalizalt erythema.
- Maculo-papulosus kiütes. Verzeses tünetek - haemorrhagias Iorma letalitasa: 50°.
Teendõk-megelõzés: be es kiielentendó,Iax, teleIon. Elkülónites Laszlo korhazba, 1 szobaba egyedül.
Szúnyogírtás.

Marburg-bola haemorrhagiás láz
órakozó:
Floviridae csalad, Iilovirus genus. Marburg es Ebola virus (antigen szerkezetük elter. Egyszalu negativ RNS
nucleocapsid linearis. Fonal, peplon, atmeróie 80 nm, hossz 14 ezer.
Forrás. Fertózótt allat (maiom es ember.
Terjedés:
- allatrol-emberre ismeretlen modon.
- Emberról emberr
4 verrel, veres eszközzel (tú,
4 spermabol több hetig megmarad, igy szexualisan is teriedhet.
Inkubáció: 4-10 (2-21 nap.
Tünetek:
- hirtelen kezdet, laz, IeiIaias, myalgia, coniunctivitis, bradycardia.
- 6 naptol maculo-papulosus kiütes, haemorrhagiak (orr, tüdó, emesztószerv, sebek
- abortus, mai-veseelegtelenseg.
Letalitás: 20-25°. Marburg: 50-65°. Ebola-Szudan:77-88° Ebola-Kongo.
Teendõk: Be es kiielentendó (Iax, teleIon. Elkülónites Szent Laszlo korhaz, 1 szoba, egyedül.
igénés rendszabályok betartása az egészségügyi intézményekben.

NV÷ west nil vírus. Nyugat-Nilus videken Iordul eló.ElóIordulas: Egyiptom, Eszak-Amerika, &SA is eliut.

hikungunya:
Reszletes adatunk nincs. RNS virus pozitiv, 1 szalu. %oga viridae. AlIa virus alcsoportia. 1-1,5 het lappangasi
idó. Hirtelen kezdet, visszteró lazas allapot, IeiIaias, hanyinger, kiütesek a bórón.%eriedeset tekintve
szunyogcsipessel. Aedes alpopictus az atvivó.

Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
30.epatitis A

Magyarorszagon a hepatitis A virus (HAV okozta megbetegedes Iordul eló leggyakrabban. A Picorna virusok
csoportiaba tartozo RNS virus a betegseg korai szakaban csak rövid ideig izolalhato a szekletból, ezert a
betegseg diagnosztizalasa ellenanyag-kimutatason alapszik. Korai szakban IgM tipusu virus elleni antitestek
detektalhatok a beteg szerumaban, a kesóbb megielenó IgG tipusu antitestek ielenlete a tartos vedettseget
biztositia. Szeklettel szennyezett etel vagy viz Iogyasztasaval teried a betegseg, Ienntartasaban a szubklinikus
emberi megbetegedesek iatszanak szerepet. Gyermekkorban a HAV okozta Iertózes tünetszegenyen vagy nem
speciIikus betegseg Iormaiaban zailik, amelyet csak ritkan diagnosztizalnak. Azokban az orszagokban,
amelyekben a higienes Ieltetelek szegenyesek (tropusokon peldaul, a HAV okozta Iertózest szubklinikus
Iormaban gyermekkorban veszelik at. Felnóttkorra csaknem mindenki immunitast szerez, a HAV-Iertózesek
klinikai tüneteket okozo Iormaia ritka. Magyarorszagon a higienes helyzet kedvezóbb, a gyermekkori Iertózesek
szama az elmult evekben csökkent, viszont nagyobb a Iogekonysag a Iiatal Ielnóttek köreben, akikben
rendszerint maniIeszt klinikai tünetekkel iaro megbetegedes alakul ki. A HAV-Iertózes csak akut maigyulladast
okoz, nem iar kronikus hepatitis kialakulasaval. ElóIordulnak azonban többszörös recidivaval iaro A hepatitis
esetek is, sót ismertek un. "protrahalt" leIolyasu A hepatitises Iormak, amikor akar 1 evig is elhuzodo, HAV-
IgM-pozitivitassal iaro keppel talalkozunk. A HAV virus direkt citopatogen hatasu, bar uiabban Ieltetelezik,
hogy a maiseitnekrozisert az immunreakcio is Ielelós.
Terápia
A generalizalt virusIertózesek kapcsan Iellepó maiIunkcios elteres az alapbetegseg gyogyulasaval megszúnik.
Ritkan, immundeIiciensekben kerül sor antiviralis kezelesre.
Az akut virushepatitisnek speciIikus terapiaia nincs. Az ervenyes elóirasok szerint a betegeket korhazban kell
izolalni. Fulminans leIolyas eseten a transzplantacio a leghatekonyabb, a megIeleló donor kivalasztasaig a
betegeket plazmaIerezissel tartiak eletben.
Az antiviralis kezeles indikacioiahoz ket Ieltetel szükseges: az aktiv maigyulladas szöveti ielei, valamint a
virusreplikacio kimutatasa.
A terapia alapia az interIeron alIa. A kezeles elótt meghatarozzak a virustitert, elvegzik a szövettani vizsgalatot.
Profilaxis
A hepatitis A (HAV proIilaxisara ma mar aktiv es passziv immunizalas alkalmazhato. Az aktiv HAV-vakcina
elsósorban azoknak aianlott, akik endemias orszagokat latogatnak. A HAV-expozicionak kitett szemelyek
eseteben hatekony az immunproIilaxis (16°-os normal immunglobulin, mely azonnali vedelmet biztosit a
megbetegedettek közvetlen kontaktiainak.

31.úgyúti infekciók
Nem komplikált húgyúti infekciók
Definíció
- hugyuti Iertózes hailamosito tenyezó nelkül
- konkretan: egvebkent egeszseges. nem terhes felnott nok hugvuti fertozesei
ajlamosító tényezõk
- elsósorban anatomiai rendellenessegek
- pyelon:
4 kó
4 cystak
4 papillanecrosis
- ureter:
4 V&R
4 duplex ureter
4 strictura, dilatatio (terhessegben, tumor eseten
- holyag:
4 neurogen holyag
4 diverticulum
4 prolapsus
- hugycsó:
4 strictura: prostata-hyperplasia, tumor, hegesedes
linikai kép
- acut cystitis
4 evente a Ielnótt nók 10°-aban minimum egyszer
- recurrealo cystitis
4 van, akinel Ielevente több, mint 2 alkalom
- nem komplikalt acut pyelonephritis
Pathogenesis
- korokozok:
4 cystitisben:
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
tenyesztes nem szükseges
75-90° E. coli
5-15° Staphylococcus saprophyticus
4 nem komplikalt acut cystitisben:
90° E. coli (virulensebb törzsek
egyeb belbakteriumok
- mechanizmus:
4 97°-ban ascendalo
lepesei:
1. periurethralis colonisatio
2. beiutas a holyagba
3. holyagban elszorodas
4. V&R
5. intrarenalis reIlux
iellemzó korokozok:
G- belbakteriumok
leggyakoribb az E. coli
3°-ban haematogen
tavoli gocbol iut a korokozo a vesebe
iellemzó korokozok:
S. aureus (haemo¹urinakulturaban: gockereses!
andida
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella
épalkotó diagnosztika
- cystitisben:
4 makroszkopos haematuriaban
4 perzisztalo panaszok
4 2 heten belül recurrealo panaszok
4 elsó recurreatio eseten
- nem komplikalt pyelonehritisben:
4 elsó esetben csak ha:
korhazi Ielvetelt igenyló sulyossagu
vesecolicas, vesekógyanus
3 nap alatt nem szúnó laz
relapsus a kezeles utan
4 recurrealo esetben a V&R keresesere
- komplikalt inIekciokban:
4 minden elsó esetben
4 ismetelt esetben ha sulyos vagy valtozo kep
4 3 napon belül nincs iavulas
Steril pyuria okai
- atipusos korokozo (intracellularis, nem tenyeszik ki:
4 hlamydia
4 Mycoplasma, &reaplasma
4 Mycobacterium tuberculosis
4 gombak
- alnegativ eredmeny: antibiotikum vagy antiszeptikum a vizeletben vagy kontaminacio ezekkel
- interstitialis nephritis
- hugyuti rendellenessegek: kövek, tumorok
- vaginalis contaminatio (colpitis
Acut urethritis tünetei nõkben
- Ió korokozo a Chlamvdia trachomatis
- a tünetek mnemonikaia: STD-k
- szexualis atvitel lehetósege:
4 ui vagy több partner 3 honapon belül
4 Iiatal kor, egyedülallo
- tenyesztes vizeletból, üledek:
4 steril pyuria
4 nincs haematuria
- dysuria:
4 elhuzodo, intermittalo
4 több, mint egy hete Iennallo panaszok
- kiseró tünetek:
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 hüvelyi Iolyas, viszketes, búz
4 dyspareunia
Diagnosztikus és terápiás algoritmus nõk dysuriájában
- van anamnesztikus komplikalo tenyezó?
4 ha igen, akkor komplikalt Iertózeskent kezeliük
- van pyelonehritisre utalo tünet?
4 laz
4 derektaii Iaidalom
4 hanyinger
4 ha van, akkor nem komplikalt acut pyelonephritiskent kezeliük
- van gyanu nógyogyaszati betegsegre?
4 ha igen, es a vizelet pyuriara negativ vagy steril pyuria van, nógyogyaszati kivizsgalas
- egyebkent nem komplikalt acut cystitiskent kezeliük
4 nem szükseges tenyesztes
Nem komplikált acut cystitis további kezelése
- rövid kezeles
4 3-5 nap
4 hasznalhato szerek:
Iluorokinolon
trimethoprim/sulIamethoxazol
amoxicillin/klavulansav
cephalexin
nitroIurantoin
4 ha a tünetek perzisztalnak, vagy ket heten belül kiuiulnak, komplikalt esetkent kezeliük
- ha a tünetek ket heten tul recurrealnak:
4 ha meg nincs több, mint ket kiuiulas Iel ev alatt, kezeles nem komplikalt dysuriakent
4 ha igen, akkor recurrealo cystitiskent kezeliük:
4 ha van kapcsolata a kiuiulasnak nemi aktussal: aktus utani kezeles
4 ha nincs: Iolyamatos proIilaxis vagy intermittalo önkezeles
Nem komplikált acut pyelonephritis további kezelése
- pyuria vizsgalata, vizeletüledek es -tenyesztes
4 ha a tünet magas laz es hanyinger, korhazi, parenteralis kezeles
4 ha a tünet mersekelt laz vagy Iaidalom, per os ambulans kezeles
- törtent iavulas 3 napon belül?
4 ha nem, komplikalt Iertózeskent kezeliük
4 ha igen, akkor a kezelest per os, 7-10 napig Iolytatiuk
- van relapsus 2 heten belül?
4 ha van, akkor komplikalt Iertózeskent kezeliük

omplikált húgyúti infekciók úgyúti fertõzés komplikaló tényezõk jelenlétében
úgyúti fertõzések komplikáló tényezõi
- nem: IerIiak hugyuti Iertózesei mindig komplikaltak
- életkor: 18 es alatt es 65 ev Iölött
- metabolikus elterest okozo allapotok: terhesseg, DM
- immunsuppressio: pl. vesetransplantatio utan
- vesek es hugyutak anatomiai vagy Iunkcionalis elteresei
- urologiai beavatkozas, idegentest ielenlete
- rezisztens korokozo gyanuia Ielmerül
4 14 napon belül korhazi kezeles
4 30 napon belül antibiotikum szedese
elentõség
- acut Iertózes rosszabb gyogyulasi hailama
- gyakori szövódmenyek
- gyakori kiuiulas
soportosítás
Prognózis szerint
- a komplikalo tenyezó megszúntethetó a kezeles soran
- a komplikalo tenyezó nem szüntethetó meg a kezelessel
linikai kép szerint
- asymtomaticus bacteriuria
- komplikalt cystitis: csak dysuriat okoz
- komplikalt pyelonephritis: lehet enyhe, sulyos vagy atipusos leIolyasu
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Mikrobiológia
- mindig vegzendó vizelettenyesztes
- a korokozok spektruma szeles
4 . coli az esetek kevesebb, mint Ieleben
4 G- 30-40°
4 Enterococcus gyakori
- gyakoriak a rezisztens törzsek:
4 ESAPPM: indukalhato ceIalosporinaz a kromoszoman
nterobacter
$erratia
Citrobacter
Pseudomonas aeruginosa
Providentia
Morganella
4 ESBL: kiteriesztett spektrumu þ-laktamazt termeló törzsek
- a korokozospektrum es a rezisztencia Iügg:
4 idótól
4 korhaztol
Panaszok
- ha panaszmentes, akkor asymptomaticus bacteriuria
4 szúrest igenyló allapotok:
terhesseg 9-16. hete
V&R II-IV. stadium
hugyuti obstructio
urologiai beavatkozas
vesetransplantatio utan
- ha csak dysuria, akkor komplikalt cystitis
ivizsgálás
- vizelettenyesztes, haemocultura
- Ivs
- RP
- creatinin
- kepalkoto dg.
- komplikalo tenyezók korrekcioia lehetóseg szerint
ezelés
- empirikus kezeles megkezdese
- van iavulas 3 napon belül?
4 ha igen, akkor per os kezeles 10-14 napig
4 ha nincs, akkor antiobiogramnak megIelelóen kezeles modositasa
- urologiai vizsgalat es % mutat szövódmenyt?
4 ha igen, urologiai beavatkozas merlegelhetó:
percutan nephrostoma (PNS
ureterkateter, dupla -kateter
percutan vesepunctio es drainage
nephrectomia
Speciális megnyilvánulási formák
#enalis vagy perirenalis abscessus
- 25° haematogen uton, 65° anatomiai ok miatt iön letre
- Iormai:
4 corticalis: haematogen, Ióleg Staphylococcus aureus
4 corticomedullaris
belbakteriumok okozzak
ascendalo inIectio es obstructio hozza letre
4 perirenalis
a Ienti mechanizmusok
teriedes környezó szervról
- klinikai kep:
4 azonos a pyelonephritis kepevel, kiveve:
4 dysuria, pyuria es bacteriuria hianyozhat
4 laz es leukocytosis nem szúnik 3 nap alatt adekvat kezelesre
- diagnosztika:
4 kepalkoto diagnosztika: &H, %, gallium-scan
4 diagnosztikus punctio
4 haematogen esetben gockutatas
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- kezeles:
4 aminoglikozid es:
þ-laktamaz-stabil penicillin
cephalosporin
kinolon
4 az 5-7 naptol aminoglikozid elhagyasa
4 per os kezeles Iolytatasa 3-4 hetig
4 percuran drainage, ha:
3 cm Iölötti az atmeró
perirenalis abscessus
4 szükseg eseten nephrectomia
Papillanecrosis
- okok:
4 medulla serülekeny verellatasa
4 atherosclerosis
4 diabetes (az esetek Ieleben
4 obstructio
4 analgeticum-abusus
4 sarloseites nephropathia
- klinikai kep: valtozatos
4 sulyos inIectio es sepsis
4 elhuzodo: ismetelt colica es inIectio
4 atipusos: hasi es gerincpanaszok
4 tünetszegeny: veletlen leletkent ismerik Iel
- diagnosztika:
4 iv. urographia
4 % (a meszesedes lathato
- kezeles:
4 komplikalt pyelonepritishez hasonloan
4 kerülendó:
NSAID
diureticum
þ-blokkolo
hyperglycaemia
4 obstructio oldasa
mphysemás pyelonephritis
- kialakulas:
4 csökkent immunitas
4 gazkepzó korokozo:
E. coli
Klebsiella
andida
4 hyperglicaemia (gyorsult szaporodas, Iokozott gazkepzes
4 helyi ischaemia
- klinikai kep:
4 laz
4 hasi vagy derektaii Iaidalom
4 veseelegtelenseg az esetek 70°-aban
4 sepsis
4 leukocytosis, pyuria
4 pozitiv vizelettenyesztes es haemocultura
4 a betegek 90°-a diabeteses
4 az esetek 20°-a ketoldali
- diagnosztika:
4 gaz kimutatasa kepalkoto diagnosztika
4 1-es tipus: diIIuzan elhelyezkedó gaz
4 2-es tipus: körülirt Iolyadek es gaz obstructioval
4 talyog keresese
- kezeles:
4 antibiotikum
4 percutan drenalas
4 PNS vagy dupla--kateter, ha szükseges
4 ha persistal a sepsis vagy a gaz, nephrectomia
- prognozis:
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 1-es tipus mortalitasa 80°
4 2-es tipus mortalitasa 20°
Infekciós vesekövek
- a kövek anyaga struvit (Mg-ammonium-IoszIat
- oka:
4 ureabonto bakterium okozta inIectio
4 az ammonia emeli a pH-t, a IoszIattal együtt kicsapodik
- klinikai kep:
4 Ióleg nóket erinti
4 derekIaidalom
4 a kó lassan nó
4 korallkó (öntvenykó alakul ki
4 ez chronicus veseelegtelenseghez vezet!
- kezeles:
4 legalabb 4-6 hetes celzott antibiotikum-kezeles
4 lithotripsia (ESWL vagy lithotomia
%-n ne legyen residuum!
4 beteg szoros követese
4 szükseg eseten egyeb okok kezelese:
thiazid
allopurinol
Specális betegcsoportok fertõzései
Terhesek asymptomaticus bacteriuriája
- gyakorisag: 6-8°
4 köztük a pyelonephritis gyakorisaga 30-40°
4 egyeb hailamosito tenyezók mellett különösen gyakori
- oka az ureter es a pyelon dilatatioia
4 a iobb oldalon ielentósebb
4 oka Ióleg hormonalis
- diagnosztika:
4 9-16. heten vizelettenyesztes
4 a 7-9. honapban az üledekben sok az Ivs. inIectio nelkül is
- szövódmenyek:
4 acut pyelonephritis, ami anyai es magzati karosodast okozhat
4 gyakoribb koraszüles es alacsony magzati suly pyelonephritis nelkül
4 veseIunkcio romlasa Ieltetelezett
4 praeeclampsia Ieltetelezett
- kezeles:
4 a pyelonephritisek aranyat drasztikusan csökkenti
4 5-7 napig, antibiogram alapian
4 elsókent valasztandok az aminopenicillinek
4 kontroll tenyesztessel
ha szükseges, este 1 tbl. nitroIurantoin a terhesseg vegeig
ukorbetegek húgyúti fertõzései
- gyakoribb a bacteriuria
- a Iertózesek sulyosabbak, a szövódmenyek gyakoribbak
4 az emphysemas pyelonephritis több, mint 90°-a DM-es
4 urosepsises, abscessusos es papillanecrosisos esetek több, mint Iele DM-es
- okok:
4 neuropathia
4 cystopathia residualis vizelettel
4 Ieltehetó, hogy a glycosuria elósegiti a bakteriumok szaporodasat es adhezioiat
4 Ieltehetó a microangiopathia szerepe a kialakulo nephropathiaban es cystopathiaban
- gombas es Klebsiella-Iertózesek gyakoribbak
- kezeles: DM mellett is csak a symptomas eseteket
Dialysáltak fertõzései
- pyuria gyakori
4 ennek ielentósege kerdeses
4 nem korrelal a szigniIikans bacteriuriaia
4 emiatt a Iertózes megallapitasa tenyesztest igenyel
- pyocystitis: oligo-anuriaban genny accumulatioia
4 oka: a holyagürites hianya
4 gyakran polymicrobas
4 klinikai kep:
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
ismeretlen eredetú laz
sepsis, RP emelkedett
suprapubicus Iaidalom
búzös vizelet es hugycsóvaladek
4 diagnosztika: holyagkateterezes
4 kezeles:
helyi es parenteralis antibiotikum
holyagöblitesek
ha szükseges: cystotomia, cystectomia
Vesetranszplantáltak fertõzései
- a transplantaltak 40-80°-aban van bacteriuria
- hailamosito okok:
4 kateterezes es egyeb beavatkozasok
4 immunszuppresszio
- bakteriumok: mint egyebkent
4 orynebacterium urealyticum 10°-ban
ennek kezelese vancomycinnel törtenik
- korai inIectiok: a transplantatio utani 3-6 honapban
4 graIt-dysIunctioval iarhatnak
4 acut reiectiora hailamosit
4 kezeles:
min. 2 het
hailamosito ok eseten 4-6 het
megelózes: 3-6 honap trimethoprim-sulIamethoxazon
- kesói inIectiok:
4 hasonloan kezelendók, mint az atlagpopulacioban
4 visszateró pyelonephritisben keresendó:
obstructio
V&R
Polycystás vesebetegek fertõzései
- pyelonephritis
4 Ivs-cylinderek
4 bacteriuria
4 haemocultura negativ
4 kezelese mint nem komplikalt esetben
- cystainIectio, abscessus kialakulasa
4 nyomaserzekenyseg
4 Ivs-cylinderek nincsenek az üledekben
4 haemocultura pozitiv
4 kezeles: lipidoldekony antibiotikum
- obstructio miatti inIectio
4 diagnosztika:
colica
Se-creatinin emelkedese
iv. urographia, %
- gyakori a steril pyuria
4 egyeb okok kizarasa Iontos
llandó katéterrel rendelkezõk fertõzései
- a szigniIikans bacteriuria hatara Iolyamatosan nó
4 30 nap utan a normalis ketszerese
- pathogen beiuthat:
4 kateter behelyezesekor
4 kateter mellett: inkabb nókben
4 intraluminalisan a rendszer serülesekor: inkabb IerIiakban
- mechanizmus:
4 a bakteriumok kolonizaliak a katetert
4 bioIilmet kepeznek: poliszacharid matrixban mikrokoloniak
4 a Iilm növekedese es struvitkövek kepzódese
4 obstructio
- kezeles:
4 tünetmentes bacteriuria nem kezelendó
4 symptomas Iertózeseket mindig azonnal kezelni empirikusan, maid celzottan 2 hetig
- megelózes:
4 kateterezes csak ha kell, csak amig kell
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 intermittalo vagy condomkateter, ha a beteg együttmúködik
4 megIeleló alkalmazas, a beteg es a szemelyzet oktatasa
4 rendszeres katetercsere 4 hetente
4 tenyesztes tünetmentes esetben:
allando kateter megszüntetese elótt es utan
2-3 havonta ureaztermeló törzsek szúresere

32.uman papillomavírus okozta fertõzés és megelõzése

órokozó: Papovaviridae csalad, Papillomavirus nemzetseg, DNS- virus
pidemiológia:
- Felnóttek genitalis regioianak bór- es nyalkahartya Iertózesei, cervix carcinoma, condyloma
acuminatum
- Hangszalagok papillomatosisai (rekedtseg, köhöges, laphamseites cc. (Bowen betegseg
- Bórön: verruca vulgaris
- %erhesek HPV 19 Iertózese: terhessegmegszakadas, magzati halal, hydrops gravidarum
- %eriedes: nemi uton, .skin to skin¨
PV okozta fertõzések diagnosztikája
- Bór-, illetve nyalkahartya biopsia HPV-DNS kimutatasa
- Serologiai vizsgalatok
PV okozta bõrelváltozások terápiája
- Szalicilsavas ecseteles, imiquimodtartalmu krem, Iagyasztas
ervixcarcinoma megelõzés:
- Bivalens ( HPV 16, 18 vakcina #VA#IX vedóoltas (oltasi rend: 0.,1. 6. ho
- %etravalens (HPV 6, 11, 16, 18 vakcina SILGA#D (oltasi rend: 0.,2., 6 honap
- Szexualis eletet meg nem kezdett lanyok szeles körú oltasa
- FerIiak ? oltasa

33.Immunhiányos. vagy csökkent immunitású betegek infekciói34.Infektív endocarditis

tiológia:
1. Virusos: nincs vele sok teendó
2. Gombas: csak termialis, immunszuppressziv esetben
3. Bacterialis: esetek nagyresze (regen ezert hivtak baketrialis endocarditisnek
4 Subacut (endocarditis lenta
Kis laz, altalanos tünetek (rendszerint beteg billentyún
Strep. viridans, Strp. Ioecalis
Gram (- palcak: E. oli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterobacter
4 Acut: a Iertózes utan par het alatt tönkreteszik a billentyút
Megtamadia az ep billentyút is!
Staph. aureus, Staph. epidermidis, (Staph. albus
- Bakteriumok es thrombocytak csomot alkotnak
- A bact altal termelt enzimek ulcerosus elvaltozast okoznak a billentyún ruptura (billentyú, chorda
vitiumhoz vezet v. rontia a meglevó vitiumot
- Egyedül a staphylococcus az, ami ep szivet is meg tud tamadni
- A többi bakterium eseteben vmi rendellenesseg szükseges, pl.: turbulens aramlas
- S. viridans kevesbe agressziv
- A S. Iecalis a S. viridans es a Staphylococcus között helyezkedik el agresszivitas szempontiabol ( mar
enyhen karosodott billentyún is megtapadhat
Bacteriumok csoportjai:
1. $taphilococcus (sepsis
2. $treptococcus
3. Gram (-
4. HAEK csoport: .igenyes¨ Gram (- palcak
Hamophilus
ctinobacillus
Cardiobacterium
ikenella
Kingella
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Sepcialis inkubacios idó es taptalai ha az elsó hemokultura negativ, ilyen iranyba
lehet vizsgalatot kerni.
Pathológia:
- Vegetatio a billentyún (EH-n lathato
4 Microorganizmusok
4 Fibrin kicsapodas leszakadasa embolia ( sziv: pulm. emb., B sziv:
4 %hrombocytak AMI, agyi emb., test emb. coronaria emb./EH/
- Billentyúk es chordak sulyos serülesei
4 &lceratio
4 Billentyú ruptura Akut regurgitatio (szines Doppler echo
4 horda ruptura
- Múbillentyúkön:
4 Valvularis
4 Paravalvularis #egurgitatio
- Nehezebb eszrevenni a thrombust a múbillentyún, mert szoria az ultrahangot
- Vegetatio mashol is lerakodhat ductus Botalli persistens eseten
- a korai múbillentyú endocarditiseket szint kizarolag staphylococcus okozza
- a kesóbbi múbillentyú endocarditiseknel Iele Iele aranyban
- szines Dopplerrel detektalhato a regurgitacio
Tünetek:
- Hóemelkedes, laz ( staphylococcus, S. Iecalis magas lazzal iar
- Gyorsult süllyedes
- Sargas sapadt bór (teieskave szinú, normocyter anaemia
- Etvagytalansag Iogyas gyengeseg
- Vitium progresszio decompensatio!!
- Emboliak
4 Mikroembolizacio
Petechiak, szalkaszerú körömverzes, dobveróuii
sler csomok
Haematuria, splenomegalia
Erdemes vizsgalni a buccalis nyh-t es a szemIeneket is!!
4 Makroemboliak
Agyembolia %IA hemiplegia
oronaria szivinIarktus
Mesenterialis acut has
Vegtag emboliak
- Schetmüller trias:
4 Endocarditis
4 Splenomegalia
4 Haematuria (mikroszkopos
- Labor leletek:
4 (¹ hemokultura (SK arterias es venas minta
Legalabb 2x azonos korokozo
Hidegrazas alatt, laz ideien (laz elótt lenne idealis levenni, de ezt nehez kivitelezni
4 Gyorsult vvt- süllyedes (norm.: 5-15 mm/h
4 Ivs | (norm.: 4,5 -11 x10
9
/liter
4 Ø globulin | (norm.: 6-28 &/l, paraprotein probak (¹
4 Anaemia (norm. vvt-szam 4,1 -5,3 x 10
12
/liter
4 AS% | !!! (norm.: 9-40 &/l
- EH:
4 Kimutatia a vegetatiot (2D EH
4 Kimutatia a bill.-zavart (szines Doppler
4 Esetek 60-70°-aban %%E, maradekban %E
ajlamosító alapbetegségek:
- Rheumas vitiumok: AoI, AoS, MI, MS
- ongenitalis vitiumok: AoS, coarctatio aortae, VSD, DAP, Fallot tetralogia
- (csak a pitvari deIektus nem hailamosit
- MarIan sy: AoI, mitralis es tricuspidalis prolapsus
- Múbillentyúk
÷ Pitvari septum deIektus eseten nincs vegetacio a pitvari összehuzodas nem tul erós, az aramlas
Iolyamatos, laminaris (nincs turbulencia
iváltó tényezõk:
- Foghuzas (leggyakoribb a szaiIlora miatt, nem kap AB elókeszitest Strep.
- Gennyes bórIolyamat (Staph.
- %onsillectomia
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- Gynecoologiai beavatkozas (Gram (-
- &rologiai beavatkozas
- GI gyulladasok es beavatkozasok
- Narcomania: nem steril tú ¹ szennyezett anyag ( szivet karositia
lõsegítõ tényezõk:
- Elegtelen ideig /adagban adott AB (nem tenyeszik ki semmi min. 1 hetig az AB miatt, azalatt
tönkremehet a billentyú
Therápia alapelvei:
- Elter a szokvanyos mikrobiologiai kezelestól
- Lehetóleg celzott kezeles
- Igen nagy adagban draga
- Sokaig
4 4-6 heten keresztül
4 1-2 het laztalansag utan
- sak BA%ERIID szerek (kombinacioia hasznalhato
Therápiás stratégia:
Sterptococcus
Strep. viridans Penicillin ~15M&/die
Brulamycin 3mg/kg/die
(nephrotoxikus, csak 2 hetig!
ephalosporin
Vancomycin
30 mg/kg/die ·2g
Strep. foecalis (Enterococcus) Penicillin 20-40 M&/die
Brulamycin 3 mg/kg/die
Ampicillin 10-12 g/die
Vancomycin
Strep. haemolvticus ABG -csoport Penicillin ephalosporin
Staphvlococcus
Staph. aureus
Strep. epidermidis
(penicillináz termelõ)
Methicillin
Vagy
xacillin 8-12 g/die ¹
Ampicillin 6-8 g/die
ephalosporin

Vancomycin
30 mg/kg/die ·2 g/die
Penicillinázt nem termelõk penicillin Lincomycin
Gram (-) pálcák
nterobacter
. coli
Proteus vulgaris
Pseudomonas
lebsiella
Gentamycin 3 mg/kg/die
Brulamycin 3 mg/kg/die
Amikacin
Netilmicin 2¹100 mg
¹
ephalosporin 6-12 g/die
Ampicillin 6-12 g/die
Vagy
ephalosporin 4 g/die
arbinicillin 10-12 g/die
Kanamycin 15mg/kg/nap
Gombák (ritka: immunszuppresszió. túlzott AB -th)
- Amphotericin B 0,5-1 mg/kg/die iv. vagy
Anoctyl (Ilucystine 150 mg/die iv.
¹
Ketokonazolum (Nizoral 2x200 mg p.o.
- Kezeles megkezdese utan variunk. Par nap mulva a közerzet iavulasa, laz csökkenese io iel.
- Múbill. eseten gyakran ui billentyút kell behelyezni
- Passziv AB th-t kap mútetig

35.Intraabdominális infekciók

Primer peritonitis
Definició: A hasüreg olyan inIekcioia, melynek nincs közvetlen kapcsolata egyeb intraabdominalis
Iertózesekkel, spontan bakterialis peritonitisnek ( PBP is nevezik
órokozók:
Leanyokban a pubertas elótti idószakban ascendalo Iertózeskent S. pneumoniae okozza a PBP-t.
Felnóttekben PBP-hez tarsulo leggyakoribb betegsegek: alkoholos, vascularisan decompensalt cirrosis,AH,acut
viralis hepatitis,card. decomp.,SLE, lymphoedema, metastasis
I&D-t viseló nókön N. gonorrheae, hlamydia trachomatis okozta perihepatitis: Fitz- Hugh urtis sy.
APD-hez tarsulo S.aureus
%bc-ben M. tuberculosis okozta haematogen disseminatio reven
Tünetei:
- Gyermekben laz, diIIuz hasi nyomaserzekenyseg,hanyinger, hanyas, hasmenes; tünetei acut
appendicitishez hasonloak
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- irrhosisos betegekben eszrevetlenül kezdódnek a panaszok, laz ( 50-80°, hasi Iaidalom ( 50-60 °.
Minden decompensalt cirrhosisban megmagyarazhatatlan allapotromlas eseten diagnosztikus haspunkciot kell
vegezni !!!
Diagnózis:
Ascitespunctatum laborvizsgalata
exudatum Ieherietartalom ~2,5 g/l, Is ~ 1016, szerum albumin : ascites albumin~1,1
Ascitespunctatum mikrobiologiai vizsgalata (Gram - Iestes, citologia
Haemokultura
mpírikus terápia:
- ampicillin¹aminoglycosid
- ceIotaxim ( laIoran, eIalekol 3x2 g /die 5 napig
- APD mellett Iellepó peritonitis eseten: Vancomycin¹ aminoglycosid
Megelõzés:
- ascites mennyisegenek csökkentese diureticumokkal
- norIloxacin 400 mg /die honapokig

Secunder peritonitisek÷ sebészi peritonitisek
Definíció:
lyan inIekcio, mely az üreges hasi szervek serülesekor iön letre. (perIoralt appendicitis,
diverticulitis,cholecystitis utan
órokozók:
- nyelócsó, gyomor normal Iloraia:
1000 /ml alatti bakteriumszam, andida, szaiIlora tagiai, u-haemolizalo Streptococcusok,
Lactobacillusok duodenum, ieiunum:10 000 /ml Ieletti csiraszam, hasonlo a gyomor norm. Iloraiahoz
¹Enterobacter speciesek, Bacteriodesek
- -colon:
1011 /ml ,400- 500 species, anaerob: aerob 3000-10 000 :1, E. coli, Proteus, Klebsiella,
Enterococcus,viridans Streptococcusok, bacteriodes,prevotellak,clostridiumok, peptostreptococcus,
Pseudomonas aeruginosa
Terápia:(sebesz, intenzives, inIektologus
- Iorras megszúntetese
- bakteriumok, toxinok, necrotikus szövetek eltavolitasa
Antibiotikum terápia :
- 3. gen. cephalosporin ¹ metronidazol
- amoxicillin / clavulansav¹/- aminoglykozid
- ciproIloxacin¹ metronidazol
- 24 oran tuli perIoratio eseten P. aeruginosa szerepe:
ceItazidin¹ metronidazol ¹/-aminoglycosid vagy piperacillin / tazobactam ¹ aminoglycosid

Tercier peritonitisek
Definíció: Az inIekcio minden terapias probalkozas ellenere progredial, sepsis alakul ki.
órokozók: multirez. Staphylococcusok, Pseudomonas, andida

Diverticulitisek
45 ev Ieletti lakossag 5-10 °-ban, 85 ev Ielett 80°-ban alakul ki diverticulosis Rostban szegeny, kemenyitóben
gazdag etelek Iogyasztasa eseten
Pathogenesis:
A diverticulumokban Iokozodik a nyomas, kitagulnak, bakteriumok szaporodnak bennük, mikroperIoracio alakul
ki
Súlyossági fokozatok:
- heveny, szövódmenymentes diverticulitis
- lokalizalt gennyes Iolyamat
- diIIuz Iaecal peritonitis ( divertculum perIoracio utan ,peridiverticularis abcessus perIoracioia utan
Tünetek:
. bal oldali appendicitis .,szekrekedes, hasmenes, hóemelkedes,haematochesia

Diagnózis: Hasi %, irrigoscopia ( AVE: perIoraciokor ! hasi &H
Terápia:
- Iolyekony dieta, kesóbb korpa , rostos etelek Iogyasztasa
- ciproIloxacin¹ metronidazol 7-10 napig
- piperacillin / tazobactam, aminoglycosid,carbapenemek
- %, &H vezerelt percutan drainage, sigma resectio

Pancreatitis acuta
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Súlyossági fokozatai:
- Acut intestitialis pancreatitis 80-85 °
- Acut necrotizalo pancreatitis 15-20 °
15 ° !-os halalozas
Az acut necrotizáló pancreatitis pathogenesise:
BelIal barrierIunkcioia karosodik, direkt enteralis transudatio iön letre a mesenteralis nyirokcsomokba, pancreas
allomanyaba es a verbe. A paralyticus ileus sulyosbitia a kepet, pang a beltartalom, nó a bakterium szama
órokozók:
Enterobacteraceae csalad, staphylococusok, enterococcusok, streptococcusok, Pseudomonas aeruginosa, candida
anaerobok
Diagnózis: hasi &H, hasi % altal vezerelt aspiratum mikrobiologiai vizsgalata , P%,haemokutrura
Terápia: antibiotikum ¹/- sebeszi
arbapenemek, aminoglycosidok, 3 . gen. cephalosporin ¹ metronidazol, ciproIloxacin ¹ metronidazol,
piperacillin/ tazobactam¹aminoglycosid, amphotericin-B, Iluconazol

holecystitis acuta
Aetiológia:
- 80-85 °-a köves talaion alakul ki, calculosus cholecystitis
- 15-20 ° acalculosus cholecystitis
Pathomechanizmus:
Kó beekelódik a d. cysticusba, az epesavak es a IoszIolipazok steril gyulladast hoznak letre, Iokozodik a PG
kepzódes, Iokozodo Ioly. secretio, megnótt hidrosztatikai nyomas, romlo mikrocirkulacio, bacterialis
superinIectio
órokozók: . coli. K. pneumoniae. Proteus. . foecalis, anaerobok
Tünetek:
siros etel Iogyasztasa utan epigastrialis, iobb hypochondrium területeról indulo, iobb vallba, lapockaba sugarzo
Iaidalom, hanyinger, hanyas
Diagnózis:
- Laborvizsgalatok ( Ivs, we, RP,G%, G%, AP, GG%
- Haemokultura
- Hasi &H
Terápia::
- iv.Iolyadekbevitel es antibiotikum terapia
- 2.,3. generacios cephalosorinok, aminopenicillinek, Iluorokinolonok

holangitis acuta
órokozók:
. coli. . faecalis.K. pneumoniae. . fragilis. C. perfringens. scaris lumbricaides. P.
aeruginosa
Tünetek: harcot triasz: Laz, hasi Iaidalom, icterus
Diagnózis:
- Labor (we,Ivs, RP,Se bi,AP
- Haemokultura
- Hasi &H
- ERP
Terápia:
&gyanazok az antibiotikumok, mint cholecystitis acuta eseten
Fontos:100-120 umol/l Ieletti Se bi nel csak a ceIoperazone az epebe (eIobid valasztodik ki

36.Intravascularis eszközökkel összefüggõ fertõzések

entrális kanül eredetu fertõzések diagnosztikája
- Klinikai: a kanül Ielhelyezes 48 oraval korabban törtent (vagy regebben es a betegnek klinikailag
szepszise van
- Mikrobiologiai: egyidóben a kanülból es periIeriarol is vett hemokulturak pozitivak, azonos bakterium
azonos rezisztenciaval tenyeszik ki es a kanülból vett minta legalabb ket oraval elóbb valt pozitivva
(azonos terIogatu vert kell venni minden egyes hemokultura palackba!
anül eredetu véráram fertõzések patogenezise
- Fertózött inIuzio: bontott inIuzio (pl. heparinos beöblites
- PeriIerias intravenas kanül (branül
- entralis kanülök
4 Behelyezes körülmenyei
4 Kanülbemenetek kezelese
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 Fedó kötes
- %artos kanülök: csere csak mútettel, antibiotikum .lock therapy¨
órokozók:
- $taphvlococcus epidermidis
- $tahvlococcus aureus
- nterococcus
- nterobacter
- Klebsiella
- Pseudomonas aeruginosa
- urkholderia cepatia
- Candida albicans et paraphilosis
- Malesszssa furfur
ezelés:
- Empirikusan
4 Vankomycin ¹ aminoglikozid/ 3. gen cephalosporin/ carbapenem/ 2. gen. Ilurokinolon
- Staphylococcus epidermidis:
4 xacillin/ ceIazolin
4 Vankomycin ¹ riIampicin/ amikacin
- Staphylococcus aureus
4 xacillin/ ceeIazolin
4 Vankomycin ¹ riIampicin / gentamycin
- Enterococcus
4 Ampicillin ¹ gentamycin
4 Vankomycin ¹ gentamycin
- Enterobacter
4 arbapenem
4 cephalosporin
- Pseudomonas
4 þ laktam ¹ aminiglikozid
- andida
4 Amphotericin / Azolszarmazek


37.orhoz kötött védõoltások

ltás Aletkor Megjegyzés
BG (eló, attenualt Mycobacterium bovis 0-6 het szüleszeti intezmenyben, ill. a szülest
követó 6 heten belül
H. inIluenzae b 2 honap
DP% I/a ¹ IPV (elölt Bordetella pertussis, dipthteria
es tetanus toxoid; IPV ÷ Salk
3 honap %ER%RA"
DP% I/b ¹ PV (PV ÷ Sabin vakcina 4 honap
DP% I/c ¹ PV 5 honap
BG 6 honap akiknel a BG oltas helyen heg vagy
beszúródes nincs
MMR ¹ PV (attenualt mumpsz, morbilli es
rubeolavirus
15 honap
DP% II ¹ PV 3 ev
DP% III ¹ PV 6 ev alt. iskola 1. osztalyaban
BG 10-11 ev tuberkulin-negativokat alt. isk. 5.
osztalyban
D% 11 ev alt. is. 6. osztalyaban
MMR 11 ev revakcinacio alt. isk.6. osztalyban
Hepatitis B 14 ev alt. isk. 8. osztalyaban
BG 16-18 ev tuberkulin-negativokat
BG 18-30 ev kollektivakban eló tuberkulin-
negativokat

38.Lyme borreliosis

órokozó: orrelia burgdorferi, spirillus
Fertõzõ forrás: vadallatok, madarak, haziallatok sora
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Terjedés: kullancs- Ixodes dammini &SA, Ixodes ricinus Europa
Lyme kór megjelenési formái
· Elsó szakasz:
Erythema migrans, levertseg, Iaradekonysag, laz, nyirokcsomo megnagyobbodas, lepduzzanat
· Masodik szakasz:
Idegrendszeri karosodas, sziv vezetesi zavar
· Harmadik szakasz:
Izületek arthritises elvaltozasai
Diagnózis: klinikai kep, ellenanyag meghatarozas
ezelés: penicillin, doxycyclin, amoxycillin, ceItriaxon, macrolidok

39.Macskakarmolási betegség

Alapadatok:
FerIi: Barmely eletkorban elóIordulhat
Nó: Barmely eletkorban elóIordulhat
Betegség leírása:
Regionalis nyirokcsomoduzzanattal iaro, Bartonella henselae altal okozott megbetegedes,ami igen ritkan lesz
generalizalt. A serüles helyen( karmolaspapula, pustula alakul ki
Betegség lefolyása:
A korokozo a serülesbe iutva rövid, altalaban nehany napos (3-10nap lappangas utan a serüles helyen
papula,maid pustula kialakulasat okozza, melyek 1-3 hetig lathatok.
Ezzel együtt,de pustula nelkül is kialakul a regionalis( a serült testresz elvezetesenek megIeleló regioban
nyirokcsomoduzzanat,mely 1-7 hetig Iennallhat. Az esetek Ieleben mindössze egy nyirokcsomo duzzanat lep Iel.
Leggyakrabban a Ieien,nyakon,Ielsó vegtagoknak megIelelóen keletkeznek. A nyirokcsomok a betegek 1/6-ban
elgennyednek
Mersekelt laz,hóemelkedes a betegek 30-60°-ban több napon at merhetó. Faradekonysag, ritkan Iei,-torokIaias,
bórkiütes(5°-ban eszlelhetó. Atmeneti Ieherverseit szaporulat (leukocytosis, megnövekedett neutrophilokkal
es neha eosinophilokkal a verkepben. Neha a vörösverseitsüllyedes Iokozott.
A Iertózesre iellemzó az akutan Iellepó bacteriaemia, melynek soran testszerte gocos bór- es/vagy szervi
elvaltozasok alakulnak ki.
Atipusos Parinaud oculoglandularis szindroma eszlelhetó a betegek 11-12°-ban, amikor granulomas
coniunctivitis(kötóhartyagyulladas es praeauricularis lymphadenitis (Iül elótti nyirokcsomo duzzanat lep Iel.
Ritkan granulomatosus hepatitis(maigyulladas, splenitis(lepgyulladas, atipikus pneumonia(tüdógyulladas,
osteitis( csontgyulladas, 2-4°-ban sulyos leIolyasu encephalopathia, idegrendszeri
görcsökkel,hemiplegiaval,aphasiaval, agyidegbenulas tüneteivel ielentkezhet.Neuroretinitis is kiserheti a
macskakarmolasi betegseget.
ImmundeIiciens allapotokban(Diabetes Mellitus, daganatos betegek, haematologiai betegek,
transzplantaltak,HIV Ietózöttek gyarkan ismetlódó akut lazas allapotok Iordulnak eló melyek kronikussa is
valhatnak.
Fontos korok a F&( ismeretlen eredetú laz diIIerencialdiagnosztikaiaban.
Evek soran proliIerativ vascularisacios gocok alakulnak ki különbözó szervekben, melyeket bacillaris
peliosisnak, ha a bórön alakulnak ki, bacillaris angiomatosisnak nevezünk.Ritkan legyengült immunitasu
betegeken generalizalt szeptikus allapotot okozhat.
A diagnozisba egy rendkivül io erzekenysegú bórproba segit, de alkalmazott a szerologiai kimutatas es a
nyirokcsomokbol ,vagy sebból vett valadek kitenyesztese is.
Kezelese antibiotikus terapiaval törtenik.
Megelõzési és más fontos tanácsok:
Egeszen Iiatal gyermekek macskatol törtenó tavoltartasa, karmolas eseten gondos Iertótlenites, szakorvols
Ielkeresese.

40.Malária

Mivel ezek egyseitú organismosok, a Protozoa subregnumba, azon belül pedig a Sporozoa classisba (osztály)
tartoznak.
Nehany szoval tiszteliük meg a protozoonokat: eukariotak, magia, nucleolusa van, egyseitú. Vegetativ Iormaia÷
trophpzoita, ami taplalkozik, szaporodik.
Ha az optimalis körülmenyek eltúnnekvastag ellenallo burokkal veszi körbe magat÷cvsta. Ennek a
Iolyamatnak a neve az encvstáció.
Ha az optimalis körülmenyek megielennek, vizet vesz Ielkialakul ismet a vegetativ alak÷exsvstáció.
Szaporodasuk lehet aszexualis es szexualis is.
4 Szexuális szaporodás: a himek microgametakat kepeznek(nem tudom, hogy ha ó egyseitú, akkor ez azt
ielenti, hogy atalakul ivarseitte?;a nóstenyek pedig macrogametakat alakitanak kikopulaciozygota,
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
ami burokba zarkozik÷oocystaaz oocysta sokszoros osztodassal ui egyedeket hoz letre÷sporozo-it. A
vegsó gazdaban szaporodik szexualisan.
4 Aszexuális szaporodása ketteosztodassal törtenik. A közti gazdaban szaporodik aszexualisan.


A Malaria Plasmodium Iaiok köze tartoznak:
1) Plasmodium vivax
2) Plasmodium ovale
3) Plasmodium malariae
4) Plasmodium falciparum

VEK%R÷ nósteny Anopheles szunyogKC%I GADA÷emberVEGSO GADA÷az emlitett nósteny
szunyog. Ennek megIelelóen a szexualis eletciklus a szunyogban, az aszexualis az emberi szervezetben iatszodik
le.

ASZXULIS FLÕDAS

Megcsip a szunyog. Nyalaval a sporozoitak bekerülnek a keringesbehepatocitakba. A maiban levó Ieilódesi
szakaszt, mivel az erythrocytakon kivül törtenik; EX%RAERY%HRY%AER szakasznak nevezzük. A kis
korokozok neve a maiban: merozoitaBekerülnek a vvt-kbe, innentól veszi kezdetet az ERY%HRY%AER
szakasz. A citoplazmabangyúrú alaktrophozoitamerozoitasok-sok merozoita alkotia a shizonta alakotmost
a vvt hemolizal, a merozoitak kitapadnak a különbözó szervek ereiben.
A Iokozott haemolisis miatt splenomegalia alakul ki, amit lehet is tapintani. A kiszabadulasuk lazzal iar÷undualo
lazmenet.

SZXULIS FLÕDAS

A Iertózött vvt-k verszivaskor beiutnak a szunyog gyomraba. A merozoitak macrogametat es microgametakat
kepeznek. Az elóbbiek a peteseitnek, az utobbiak a spermiumoknak Ielelnek meg. A microgameta
megtermekenyiti a macrogametat÷diploid zigota(tulaidonkeppen mozgo oocytaookinetikaa szunyog
gyomorIalaba iutnak es oocystakka valnakaz oocystakban haploid(n sporozoitak lesznekók elvandorolnak a
szunyog nyalmirigyebea szunyog megcsipi az embert÷circulus vitiosus

Pathogenesis:
4 A parazitakban zailo hemoglobinmetabolizmus mellektermeke a Iekete pigment, ami beszinezi a
szerveket.
4 A Iertózött vvt-k aggregalodhatnak az agyi erekbenagyi ischaemia
4 Fokozott hemolisisszabad Hb mennyisege nóhemoglobinuria es renalis azotaemia.
4 P. malariae: 72 orankent van laz÷negyednapos
4 P. vivax es P. ovale: 48 orankent van laz÷harmadnapos
A sarloseites(drepanocytosis, menisocytosis anaemiaban szenvedók vedettek a malariaval szemben, mert
a sarlo alaku vvt-k keves A%P-t igenyelnek es ez nem eleg a plasmodiumoknak.( Sarloseites anaemiaban
viszont a lep kicsi,hyposplenia van, amit a HbS altal indukalt autosplenectomianak nevezünk.
pidemiológia: Iókent AIrika, Azsia, tropusi ill. szubtropusi videkeken üti Iel Ieiet.
linikum:
4 A szunyogcsipes utan 2 hettel:
4 Laz(41 °
4 Fei-, izom- es izületi Iaidalmak
4 Spleno- es hepatomegalia
4 Anaemia
4 Agy- es vesekarosodasok
Immunitas: ha a gyerkócök megIertózódnek es tulelik5 eves korukra rezisztensek lesznek a betegseggel
szembenA parazitaemia esetleg Ielnótkorra meg is szúnhet,DE ha a .beteg¨ elhagyia AIrikat es pl egy
evig tavol vanaz immunitas megszúnik( a Iolyamatos immunitashoz kell az uiraIertózódes
Labordiagnozis: Giemsaval Iestett verkenet.
Therápia: a chloroquin gatolia a merozoitak szaporodasat, de nem hat P. ovale es P. vivox-szal szemben.
Oket primaquinnel lehet megIekezni.
4 P.Ialciporum ellen kinin¹sulIadoxin es pyrimethamin
4 hemoprofilaxis: meIloquin, chloroquina kezelest a tavoli orszagba valo utazas megkezdese
elótt 2 hettel celszerú elinditani, az orszagban töltött idó alatt Iolytatni es csak 6 hettel a
hazaerkezes utan erdemes beIeiezni
Prevenció:szunyogirtas.
A mai es a lep metszlapia a malariapigmentnek köszönhetóen sötetbarna.

Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
41.Meningitis lymphocytica

Lymphocytás choriomeningitis
Alapadatok:
FerIi: Barmely eletkorban elóIordulhat
Nó: Barmely eletkorban elóIordulhat
Betegség leírása:
Arenavirus altal okozott akut Iertózó betegseg, mely inIluenzaszerú tünetek, vagy asepticus agyhartyagyulladas
kepeben ielentkezik, olykor kiütessel, izületi-, here- es Iültómirigygyulladassal kiserve.
Betegség lefolyása:
A korokozo az Arenavirus Lymphocytas choriomeningitis (LM virusa. Szerte a vilagon megtalalhato, de
leginkabb Europaban, Amerikaban. Kisebb ragcsalok teriesztik a betegseget. A legtöbben Iiatal Ielnóttek, ósszel
betegednek meg, ami a ragcsalok(egerek szaporodasaval, hideg idó beköszöntevel a Iedett epületek Iele valo
vandorlasukkal lehet kapcsolatban. Az aerosolos-virus szereti a húvös, nedves környezetet.
A betegseg lappangasi ideie : 5-10 nap,-mely utan inIluenzaszerú tünetek ielentkeznek: a laz Iokozatosan nó,
gyengeseg, izomIaidalom, szem mögötti IeiIaias, Ienykerüles, etvagytalansag, hanyinger, hanyas.
Leukopenia(Ieherverseitszam csökkenes, thombocytopenia(verlemezkeszam csökkenes.
5 nap utan 1-2 napos atmeneti iavulas következik be. Azutan uiabb relapszus következik, erósebb, tartosabb
IeiIaiassal, lazzal, maculo-papulosus kiütesekkel, nyirokcsomo duzzanattal,meningealis ielekkel
(tarkokötöttseg.
Ritkabban lep Iel Iaidalmas, duzzadt, meleg es enyhen piros szinú kisizületi gyulladas(arthritis a kez metacarpo-
phalangealis es a proximalis interphalangealis uiiain. Nehany heten belül oldodnak a panaszok
Szivizomgyulladas(myocarditis a masodik lazas akcio soran eszlelhetó, tachycardia(szapora pulzus, EKG
elvaltozasok alapian. Heregyulladas(orchitis altalaban egyoldali, Iaidalmas, 1-3 hettel lep Iel a betegseg kezdete
utan, 2 het elteltevel gyogyul. Haihullas(alopecia es Iültómirigygyulladas(parotitis nem gyakori.
A liquor(agyviz Iokozott nyomassal ürúl, Ieherie ertekek 50-300mg/dl, a több szaz seitszam lymphocyta. Az
aseptikus meningitises (agyhartyagyulladas betegek tünetmentesen gyogyulnak, agyvelógyulladassal szövódött
esetek 30°ban idegrendszeri maradvanytünet eszlelhetó.
Magat a virust a szerumbol mar koran ki lehet mutatni, a liquorban kesón, 5-7 nap utan ielenik meg. A viraemia
(virus a verben szelsó ertekei 3-20 nap. SpeciIikus IgM antitestet egy het utan lehet eszlelni. Az allatoltas
(liquor beadasa Ielnótt egeszseges patkany agyaba igen erzekeny teszt.
%erapiaia tüneti.

nterovirus okozta virus-encephalitis
Alapadatok:
FerIi: Barmely eletkorban elóIordulhat
Nó: Barmely eletkorban elóIordulhat
Betegség leírása:
Az agy (szürke- es Ieherallomanyanak, Enterovirusok altal okozott gyulladasa.
Betegség lefolyása:
Az Enterovirusok az alabbi csoportokra oszthatok: 1./ Poliovirusok, 2./ oxsackie A,B virusok, 3./ Echovirusok.
A Poliovirus ritkan okoz encephalitist, de ha megis diagnosztizalhato, akkor ebben az allapotban gyakran lep Iel
idegrendszeri görcs. Fokozott gerincvelói spasticus paralysis (benulas eseten erintett a Ielsóbb neuron is. A
serosus(asepticus meningitis ritka komplikacioiakent ielentkezik encephalitis oxsackie A9, B2 es B5,
Echobirus-6,-9 serotipusoknal.A virusok reszben az agyvizból, reszben az agyvelóból izolalhatok voltak
Klinikailag nem lehet megkülönbözni mas virus altal okozott encephalitistól.
Perinatalisan szerzett enterovirus encephalitis a generalizalt virusIertózes egyik maniIesztacioia lehet.
Agyvelógyulladaskor gyulladasos seitek arasztiak el az idegrendszer központi reszenek területeit, az agyvelót, es
gyakran a gerincvelót. A gyulladasos beszúródes miatt az idegseitek, idegrostok vizenyósen duzzadnak,
megvaltozik múködesük. Az Enterovirus 70, 71 viszonylag ritkan okozzak a virusos agyvelógyulladasokat.
Különösen, ha a szervezet ellenallo kepessege csökkent, (öregkor, uiszülöttkor, csecsemókor, daganatos
betegseg, immunrendszer veleszületett,vagy szerzett múködesenek csökkenese. Az enterovirusok vizzel,
taplalekkal iutnak a szervezetbe, piszkos kez, szeklettel Iertózött vizek, szennyvizek terieszthetik a betegseget.
Ha a virusos agyvelógyulladas enterovirusok miatt alakul ki akkor szinte mindig talalunk a tünetek között
hasmenest.Ez a betegseg kesó nyaron, kora ósszel gyakoribb..
Az altalanos tünetek viszonylag hamar kialakulnak: laz, IeiIaias, hanyinger, hanyas. A beteg szinte mindig
zavart, aluszekony, esetleg letargikus, vagy delirium, ködös, homalyos tudatallapot alakul ki. A gyulladas
gyakran rateriedhet az agybol kivezetó idegek rostiaira is, ekkor benulasos tünetcsoportok (iaraszavar,
szemidegbenulas, arcidegbenulas, kez-, lab benulasa, beszedzavar Ieilódhetnek ki. A tudatzavar szinte mindig
sulyos Ioku. Gyermekkorban a Iokalis encephalitisnel hemichoreat, acut cerebellaris ataxiat, parcialis motoros
konvulziot lehet eszlelni. A tünetek termeszetesen a betegek koratol is Iüggenek. A csecsemók encephalitise
sulyosabb leIolyasu.
Az agyviz vizsgalatakor Iokozott liquor nyomas, Ieherie es lymphocyta szaporulat eszlelhetó. A periIerias
verkenet vizsgalatakor enyhe Ieherverseitszam emelkedest tapasztalhatunk. A virusok azonositasa reszben
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
tenyesztessel, RP-vel, reszben versavovizsgalatokkal lehetseges (szerologiai vervizsgalatok.
Az agy Ielszineról elvezetett elektromos tevekenyseg regisztralasa (EEG is segitsegünkre lehet a betegseg
diagnozisanak Ielallitasaban (bilateralis lassulas, esetleg izgalmi ielek. A betegseg kezelesekor a tüneteket
kezeliük, pl. lazcsillapitas, görcsoldas, hiszen ezekre a virusokra nincs egyenileg hato gyogyszer. A betegseg
leIolyasa valtozo, ritkan vegzódik halallal. Ezalatt a betegnek intenziv megIigyelese, es kezelese szükseges, ami
csökkenti az agyvizenyót, es megakadalyozza görcsök kialakulasat. A betegseg leggyakrabban nyom nelkül
gyogyul. A gyermekeknel enyhe tanulasi rendellenessegek kialakulhatnak, esetleg a beszedIeilódes megkeshet,
ritkan pszichomotoros Ieilódesi retardacio maradhat vissza. Epilepszia, benulasos tünetcsoportok kialakulhatnak.
Megelõzési és más fontos tanácsok:
Gondot kell Iorditani a szemelyi higienere. Iontos, hogy a beteg ember orrgaratvaladekaval es szekletevel ne
erintkezzünk. Gyakori kezmosas elengedhetelen. Gyümölcsöket, zöld növenyeket mosatlanul ne Iogyasszunk.

Leptomeningitis tuberculotica
Alapadatok:
FerIi: Barmely eletkorban elóIordulhat
Nó: Barmely eletkorban elóIordulhat
Betegség leírása:
A lagy agyhartya (pia mater, arachnoidea, leptomeningx, es a lagy agyhartya alatti ter (subarachnoidealis ter
tbc-bakteriumok okzta körülirt gyulladasos beszúródese.
Betegség lefolyása:
A tuberculosis Iertózó betegseg, melyet a Mycobacterium tuberculosis,vagy ritkabban a Mycobacterium bovis
(teheneket megbetegitó tbc bakterium nevú bakteriumok okoznak.
A betegseg leggyakrabban levegóben lebegó cseppek reven teried. A bakterium iellegzetes szöveti reakciot indit
meg a szervezetben ami gümó kialakulasat eredmenyezi, innen kapta a betegseg a nevet (gümókor .
A betegseg leIolyasa lehet akut, szubakut, kronikus iellegú lehet. Sokkal hailamosabbak a legyengült
immunrendszerú hailektalanok, kronikus betegsegben szenvedók, alultaplaltak, HIV pozitiv betegek a Iertózes
kialakulasara.
A bakterium leggyakrabban a tüdóben alakit ki megbetegedest. A tüdóból a veraram segitsegevel a korokozo
barmelyik szervbe eliuthat, igy a vesebe, a csontokba, a szembe, a nemi szervekbe, az izületekbe, de az agyban
is.
A leptomeningitis tuberculotica egy ilyen gyulladasos reakcioia az agyat borito hartyanak.
A betegseg alattomosan, lassan kezdódik, eleinte csak altalanos tünetek ielentkeznek, mint a közömbösseg vagy
eppen Iokozott irritabilitas, IeiIaias, hóemelkedes, etvagytalansag, eiszakai izzadas, elvetve hanyinger, hanyas.
Fontos, hogy az agyhartyak izgalmi tünetei gyakran meg a betegseg kesei stadiumaban sem mindig ielentkeznek,
igy igen nehez lehet Ielismerni a betegseget.
Maskor a betegseg akutan lep Iel, magas lazzal rossz közerzettel, a beteg szinte taplalhatatlan. Miliaris szoras
ideien alakulhat ki az agyhartyak akut gyulladasa. Ilyenkor a betegseg leIolyasa rosszabb.
A betegseg diagnozisanak Ielallitasa addig nehez Ieladat, mig nem gondolnak ra.
A liquor(agyviz Iokozott nyomassal ürúl , viztiszta, Ieherie es seiszam emelkedett, cukor erteke csökkent. A
seitek többsege lymphocyta.
A bakteriumok Iestese napiainkban is követendó eliaras. Kitenyesztesenek ideie hosszu, 6-8 het. A PR gyors,
megbizhato, de draga laboratoriumi eliaras.
A betegseg gyogyszeres kezelest igenyel, ami több szer kombinacioiaval törtenik. A betegseg soran az
agyhartyak összenóhetnek, ami, cystak, viztartalmu üregek kialakulasast eredmenyezheti.. Ezek a kis
Iolyadektartalmu üregek, olykor nyomhatiak a szomszedos idegterületeket, az agyat, ill a gerincvelót, ha a
gyulladasa gericszakaszon helyezkedik el. Leggyakrabban a hati szakaszon okozhat ilyen cystakat.
Szövódmenykent olykor cauda equina syndroma, esetleg Iokozatosan kialakulo benulasos tünettcsoportok
alakulhatnak ki.
Megelõzési és más fontos tanácsok:
A hailektalan betegek rendszeres egeszsegügyi vizsgalataval a betegek kiszúrese, maid gondozasba vetele, a
potencialis IertózóIorrasok szanalasa segithet a Ietózesek teriedesenek megakadaslyozasaban.

42.Mononucleosis infectiosa

pidemiológia: gyermekkorban a lakossag 90°-a tünetmentesen atIertózódik , uiabban a huszonevesek
betegsege
Korokozo: Epstein- Barr virus (EBV
Pathogenesis:
seppinIectioval teried ( tünetmentes seropozitiv egyentól , a virus a szai- es garatnyalkahartya
hamseitekben szaporodik
B-seit aktivaciot indit el
Koroki szerepe igazolodott Burkitt ly.-ban, Hodgkin - korban, nasopharyngealis carcinomaban,
poszttransplantacios lymphoproliIerativ betegsegben
Lappangási idõ: 30-50 nap
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
linikum:
rossz közerzet, IeiIaias, gyengeseg, emelyges, torokIaidalom, pharyngitis, nyelesi nehezitettseg,
tonsillitis Iollicularis, összeIolyo Iibrines lepedekkel , leguti obstrukcios tünetek
Lymphadenomegalia, splenomegalia, hepatomegalia, anicterusos hepatitis, hasi Iaidalom, spontan
lepruputura
X-hez kötött öröklódesú halalos kimenetelú lymphoproliIerativ Iorma (Duncan sy.
4 EBV korlatlan lymphoproliIeratiot indit el aplasticus anaemiaval es
hypogammaglobulinaemiaval
Ampicillin adasanak kezdetetól szamitott 8. napon ampicillin rush diagnosztikus ertekú
Verkepben csökkent segmentszam, trombocytopenia - csontveló depresszio
Verben atypusos lymphoid elemek mononuclealis seitek megielenese
Diagnózis:
kamaszkoron tul pozitiv Paul- Bunnel proba- heterophil agglutinacio
ELISA
EBV speciIikus antitestek
· sak a heterophil antitest negativ esetekre kell Ienntartani a vizsgalatat
· Virus capsid antigen ellen (anti- VA
anti VA Ig M: elsókent ielenik meg es 1-2 honapig marad
anti VA Ig G: meg az aktiv betegseg alatt megielenhet, eletre szoloan pozitiv marad
· EBV nuclearis antigen ellen (anti-EBNA
4. het környeken ielenik meg, eletre szoloan pozitiv marad
· Early antigen ellen (anti-EA
Az acut betegseg alatt megielenik es kb. 1 evig pozitiv marad
Monoucleosis infectiosa terápiája
Nincs speciIikus terapia
Pihenes, tüneti kezeles
szteroidterapia indikacioia.
· sulyos, eletet veszelyeztetó Iulladas, összeeró tonsillak, nyelesi nehezitettseg granulocytopenia,
haemolyticus anaemia, trombocytopaenia myocarditis, neurologiai komplikaciok
az ampicillin rash nem igenyel szteroid terapiat- magatol gyogyul, artalmatlan
Be- és kijelentendõ

43.Morbilli

órokozó: Paramyxovirusok csaladiaba tartozo RNS -virus
Terjedés módja: cseppIertózes, igen contaginosus
WH celkitúzese a virus telies erradikacioia az oltasi kampanyoknak köszönhetóen
Pathogenesis:
a nasopharynx epithelseitiein keresztül kerül a korokozo a veraramba - primer viraemia
RES-en tovabbteriedve szervi lokalizacio Iazisa- secunder viraemia (5-7. nap
Lappangási idõ: 10-14 nap
linikum:
laz, coniuctivitis, orrIolyas, köhöges, lymhadenopathia, buccalis nyalkahartyan Koplik Ioltok,
maculopapulosus kiütesek - nyomasra elhalvanyulnak
A kiütesek a törzsön es az arcon ielennek meg elóször, ritkan beverezhetnek
A virusürites a tünetek kezdetetól a kiütesek megielenese utani 3.-4. napig tart.
A morbilli szövõdményei
%rombocytopenias purpura ( 1:10000
Hoechst I. oriasseites pneumonia
Secunder bakterialis otitis media
Encephalitis
Subacut sclerotizalo panencephalitis (SSPE- atlagosan a kanyaro utan 7 evvel ielentkezik, degenerativ,
halalos korIolyamat
%erhesben koraszüles, spontan abortusz
A morbilli diagnózisa
ELISA, EIA Ig M es Ig G meghatarozas
SpeciIikus Ig M meghatarozas diagnosztikus ertekú, Ig G titerek savoparbol megallapitott 3-4x
titeremelkedese
A morbilli terápiája
SpeciIikus antiviralis kezeles nincsen.
Human gamma globulin expoziciot követó 48-72 oran belül proIilaktikusan
Aktiv immunizacio: MMR ( eló , attenualt trivalens vakcina 15 ho, 11 ev
Magyarorszagon elóször 1969-ben oltottak monovalens morbilli vakcinaval ( Leningrad törzs
1978. bivalens vakcina : MR
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
MMR 1992-tól szerepel az oltasi naptarban
Az utobbi idóben Salzburgban eszleltek iarvanyokat, Angliaban az oltasi kedv csökkenese miatt
emelkedik a szamuk

44.M#SA

A Staphylococcus aureus mind a korhazi, mind a területi Iertózesek egyik leggyakoribb korokozoia. Az
antibiotikumok IelIedezese elótti idóben a bakterium altal okozott Iertózesek gyakran halalos kimenetelúek
voltak. A staphylococcus Iertózesekkel szemben a 40-es evek eleietól kezdve a penicillinek hatasos terapias
eszköznek bizonyultak, azonban mar 1944-ben regisztraltak a korokozo penicillinnel szembeni rezisztenciaiat. A
rezisztencia oly mertekben Iokozodott, hogy az ötvenes evek vegenek nagy korhazi iarvanyait mar penicillin
rezisztens staphylococcusok okoztak. A methicillin volt az elsó Ielszintetikus penicillin, melyet Angliaban 1960-
ban a staphylococcusok ellen bevezettek. A staphylococcusok methicillinnel szembeni rezisztenciaiat mar a
bevezetest követó evben eszleltek, maid a kesóbbi evekben az MRSA aranyainak növekedese volt megIigyelhetó
szinte az egesz vilagon.
A Methicillin/oxacillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA olyan staphylococcus törzs, amely rezisztens
methicillinre. Ez a rezisztencia együtt iar a b-laktam antibiotikumokkal szembeni rezisztenciaval, es a törzs
gyakran rezisztens macrolidekre, tetracyclinre es aminoglycosidokra is. Az MRSA altalaban erzekeny
vancomycinre (1996-ban apanban, 1999-ben az &SA-ban megielentek mar olyan MRSA-törzsek is, amelyek
mersekelt rezisztenciat mutattak: ?vancomycin intermediate S.aureus? ? VISA vagy ?glikopeptid intermediate
S.aureus? ? GISA, sót olyanok is, amelyek rezisztensek voltak vancomycinnel szemben: ?vancomycin rezisztens
S.aureus? ? VRSA. Az MRSA többnyire erzekeny teicoplaninra, mupirocinra (Bactroban riIampicinre, neha
trimethoprim/sulIamethoxazolra (Sumetrolim.
elenlegi ismereteink szerint az MRSA Iertótlenitószerekkel szembeni erzekenysege nem különbözik a többi
S.aureus törzs erzekenysegetól.
Az MRSA altal okozott Iertózesek terapias lehetósegei korlatozottak. A staphylococcus methicillin rezisztens es
erzekeny törzseinek virulenciaia hasonlo, megis pl. a methicillin erzekeny staphylococcus törzsek altal kivaltott
veraram-Iertózesek (sepsisek következteben letreiövó halalozas csak harmada a methicillin rezisztens törzsek
altal kivaltottakenak. A magasabb halalozas egyik lehetseges oka, Ieltehetóen, a korlatozott terapias
lehetósegekben kereshetó.
A nosocomialis Iertózesek etiologiaiaban az obligat pathogenek, melyek köze az MRSA is tartozik, ritkabban
szerepelnek. &gyanakkor az obligat korokozok altal elóidezett Iertózesek az egeszsegügyi intezmenyekben
gyakran zailanak iarvanyos Iormaban.
IlyenIorman a MRSA iarvanyügyi ielentósege harom tenyezóre vezethetó vissza:
- a bakterium obligat pathogen volta,
- korhazi iarvanyok kialakulasanak veszelye,
- korlatozott terapias lehetósegek.


Fertõzõ forrás:
MRSA-Iertózes legielentósebb Iorrasa es egyben rezervoaria a kolonizalt/Iertózótt beteg, valamint az MRSA-t
tünetmentesen hordozo egeszsegügyi szemelyzet. Az MRSA az elettelen környezetben is hosszu ideig (30 nap
eletkepes maradhat.
Terjedési mechanizmus:
MRSA teriedesenek leggyakoribb modia a direkt kontaktus. A leguti teriedesnek csak aeroszol kepzódes (eseten
van ielentósege. A Iertózes indirekt kontaktussal valo teriedese sem kizarhato, eppen a korokozonak a
környezetben megIigyelhetó hosszu eletkepessege miatt.
Az MRSA-Iertózes leggyakoribb megielenesi Iormai: sebIertózes, bór- es lagyreszIertózes (decubitus, veraram-
Iertózes (sepsis, pneumonia.
Az MRSA-Iertózesre hailamosito allapotok es ellatasi (kritikus területek:
- serült immunrendszer (pl. az immunrendszer múködeset beIolyasolo alapbetegsegek - allergia,
- haematologiai, onkologiai betegseg, szerv transzplantacio, múvesekezeles, HIV, iv. droghasznalat,
- eges, politrauma,
- bór Iolytonossaganak hianya (decubitus, eges,
- idós/koraszülött kor,
- alultaplaltsag,
- hosszan tarto antibiotikum kezeles, szteroid kezeles, kemoterapia,
- sebeszeti es intenziv kezeles,
- gyakori, ismetelt elózetes korhazi tartozkodas,
- kritikus ellatasi területek
a. intenziv ellatas, perinatalis intenziv centrum,
b. sebeszeti, szeptikus sebeszeti, traumatologiai osztaly,
c. egesi osztaly,
d. bórgyogyaszat,
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
e. kronikus (apolasi osztaly,
I. apolo otthon,
g. dializis centrum.
M#SA-kolonizáció/M#SA-hordozás:
az MRSA ielenlete es szaporodasa valamely testtaion. MRSA-val kolonizalt az a szemely, akinek nincsenek
Iertózesre utalo tünetei, de egy vagy több testtaiarol szarmazo minta, peribakteriologiai eredmenye pozitiv. A
hordozas lehet tranziens, intermittalo vagy kronikus.
M#SA-fertõzés:
MRSA okozta megbetegedes, amely klinikai tünetekkel iar es laboratoriumi eredmennyel bizonyitott.
Nosocomialis M#SA-eset:
egeszsegügyi ellatas soran MRSA-val kolonizalodott es/vagy Iertózódött apolt.
Az M#SA endémiás elõfordulása:
Szorvanyos MRSA-Iertózesek, ill. hordozas Iolyamatos elóIordulasa az adott korhaz valamely osztalyan, ill.
bizonyos betegeinek csoportiaban annak ellenere, hogy az intezmeny rendelkezik MRSA-Iertózesek megelózeset
szolgalo rendszabalyokkal (protokoll, es azok ervenyesüleset Iolyamatosan ellenórzi.
Nosocomialis M#SA-járvány:
Kettó vagy több (terben es idóben összeIüggó nosocomialis MRSA-eset.
M#SA-F#TÕZAS MGLÕZASA# SZLGLÓ MÓDSZ# AS INTAZDAS
Az MRSA-Iertózesek megelózesevel kapcsolatos modszerek es intezkedesek celia kettós. EgyIelól az MRSA
apoltak es szemelyzet altal törtenó akviralasanak megelózese, masIelól az MRSA szorvanyos eseteinek es
iarvanyainak megelózese.
1. Az MRSA Iolyamatos monitorozasa (surveillance
2. Pontprevalencia vizsgalat: Segitsegevel detektalhato az MRSA tenyleges elóIordulasi gyakorisaga,
rendszeres idóközönkent (1-3 havonta vagy ennel gyakrabban vegezhetó.
3. Szúróvizsgalatok: Az MRSA-Iertózesek Iorrasa es egyben rezervoaria a Iertózött/kolonizalt apolt
es/vagy egeszsegügyi dolgozo, aki orraban, torkaban, bóren, egyeb testtaian ill. valadekaban hordozza a
korokozot.
4. Izolacio/elkülönites
5. arlat
6. KezIertótlenites: A kezIertótlenites az MRSA teriedesenek megelózesere szolgalo legIontosabb
modszer!
7. Vedóeszközök
Az MRSA-val Iertózött/kolonizalt szemely apolasahoz az alabbi vedóeszközök hasznalata kötelezó:
- - Vedókesztyú:
- Vedóköpeny
- Az apolasi Ieladatokat (agyhuzas, agytalazas, mosdatas Ioliakötenyben kell vegezni.
- Maszkot csak olyan, MRSA-val Iertózött/kolonizalt beteg apolasa eseten szükseges viselni,
akinel aeroszol kepzódese varhato

M#SA-infekció kezelése
Altalanos elvek:
- Szamos antibiotikum in vitro erzekenyseget mutat az MRSA-val szemben, de in vivo hatastalan.
- A þ-lactam antibiotikumok (penicillinek, ceIalosporinok, carbapenemek ? meg akkor is, ha in vitro
erzekenyseget mutatnak az MRSA irant ? sohasem alkalmasak az MRSA-inIekcio kezelesere.
- Empirikus kezeleskent csak a glikopeptid tipusu antibiotikumok aianlhatok (vancomycin, teicoplanin.
- elzott kezeleskent ? ha az MRSA erzekeny ? szoba iöhet trimethoprim/sulIamethoxazol, clindamycin,
ciproIloxacin terapia is.
- elzott kezeleskent ? sulyos Iertózesekben, elózetes erzekenysegi vizsgalatok utan ? aminoglikozidok
vagy riIampicin adhato kombinacioban.
- A vancomycin szerumszintiet monitorozni kell (csucskoncentracio 20-40 ?g/ml, melykoncentracio 5-10
?g/ml, mert a monitorizalas mellett a mellekhatasok elóIordulasa gyakorlatilag elhanyagolhato.
- A teicoplanin adasakor nem kell szerumszinteket nezni.
- Kolonizacio eseten a glikopeptidekkel törtenó terapia hatastalan.
Vancomycin
- sak iv. adhato, lassu inIuzio Iormaiaban (500 mg minimalisan 1 ora alatt!
- Napi dozisa - Iiziologias vesemúködes eseten - 12 orankent 1 g (a napi dozist a vesemúködes Iigyelembe
vetelevel kell meghatarozni.
- Mellekhatasok: ototoxicitas, nephrotoxicitas, ?red man? szindroma (gyors beadas eseten, neutropenia,
phlebitis, allergia.
Teicoplanin
- Iv. es im. adhato. Beadasa törtenhet inIuzioban vagy bolusban.
- Kezdetben telitó dozist adnak (400 mg/nap, utana Ienntarto dozist (200 mg/nap. Napi egyszeri
alkalmazasa
M#SA-kolonizáció megszüntetése
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Lokalis terapiakent mupirocin aianlhato. Az oralis terapia bazisszere a riIampicin (600 mg/nap kombinalva
vagy ciproIloxacinnal (2x500 mg/nap vagy trimethoprim/sulIamethoxazollal (2x2 tabletta/nap. Ctnapos
oralis kezeles aianlott.

45.Nem komplikált húgyúti infekció

Nem komplikált húgyúti infekciók
Definíció
- hugyuti Iertózes hailamosito tenyezó nelkül
- konkretan: egvebkent egeszseges. nem terhes felnott nok hugvuti fertozesei
ajlamosító tényezõk
- elsósorban anatomiai rendellenessegek
- pyelon:
4 kó
4 cystak
4 papillanecrosis
- ureter:
4 V&R
4 duplex ureter
4 strictura, dilatatio (terhessegben, tumor eseten
- holyag:
4 neurogen holyag
4 diverticulum
4 prolapsus
- hugycsó:
4 strictura: prostata-hyperplasia, tumor, hegesedes
linikai kép
- acut cystitis
4 evente a Ielnótt nók 10°-aban minimum egyszer
- recurrealo cystitis
4 van, akinel Ielevente több, mint 2 alkalom
- nem komplikalt acut pyelonephritis
Pathogenesis
- korokozok:
4 cystitisben:
tenyesztes nem szükseges
75-90° E. coli
5-15° Staphylococcus saprophyticus
4 nem komplikalt acut cystitisben:
90° E. coli (virulensebb törzsek
egyeb belbakteriumok
- mechanizmus:
4 97°-ban ascendalo
lepesei:
1. periurethralis colonisatio
2. beiutas a holyagba
3. holyagban elszorodas
4. V&R
5. intrarenalis reIlux
iellemzó korokozok:
G- belbakteriumok
leggyakoribb az E. coli
3°-ban haematogen
tavoli gocbol iut a korokozo a vesebe
iellemzó korokozok:
S. aureus (haemo¹urinakulturaban: gockereses!
andida
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella
épalkotó diagnosztika
- cystitisben:
4 makroszkopos haematuriaban
4 perzisztalo panaszok
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 2 heten belül recurrealo panaszok
4 elsó recurreatio eseten
- nem komplikalt pyelonehritisben:
4 elsó esetben csak ha:
korhazi Ielvetelt igenyló sulyossagu
vesecolicas, vesekógyanus
3 nap alatt nem szúnó laz
relapsus a kezeles utan
4 recurrealo esetben a V&R keresesere
- komplikalt inIekciokban:
4 minden elsó esetben
4 ismetelt esetben ha sulyos vagy valtozo kep
4 3 napon belül nincs iavulas
Steril pyuria okai
- atipusos korokozo (intracellularis, nem tenyeszik ki:
4 hlamydia
4 Mycoplasma, &reaplasma
4 Mycobacterium tuberculosis
4 gombak
- alnegativ eredmeny: antibiotikum vagy antiszeptikum a vizeletben vagy kontaminacio ezekkel
- interstitialis nephritis
- hugyuti rendellenessegek: kövek, tumorok
- vaginalis contaminatio (colpitis
Acut urethritis tünetei nõkben
- Ió korokozo a Chlamvdia trachomatis
- a tünetek mnemonikaia: STD-k
- szexualis atvitel lehetósege:
4 ui vagy több partner 3 honapon belül
4 Iiatal kor, egyedülallo
- tenyesztes vizeletból, üledek:
4 steril pyuria
4 nincs haematuria
- dysuria:
4 elhuzodo, intermittalo
4 több, mint egy hete Iennallo panaszok
- kiseró tünetek:
4 hüvelyi Iolyas, viszketes, búz
4 dyspareunia
Diagnosztikus és terápiás algoritmus nõk dysuriájában
Dysuriás felnõtt nõ kezdeti kivizsgálása
- van anamnesztikus komplikalo tenyezó?
4 ha igen, akkor komplikalt Iertózeskent kezeliük
- van pyelonehritisre utalo tünet?
4 laz
4 derektaii Iaidalom
4 hanyinger
4 ha van, akkor nem komplikalt acut pyelonephritiskent kezeliük
- van gyanu nógyogyaszati betegsegre?
4 ha igen, es a vizelet pyuriara negativ vagy steril pyuria van, nógyogyaszati kivizsgalas
- egyebkent nem komplikalt acut cystitiskent kezeliük
4 nem szükseges tenyesztes
Nem komplikált acut cystitis további kezelése
- rövid kezeles
4 3-5 nap
4 hasznalhato szerek:
Iluorokinolon
trimethoprim/sulIamethoxazol
amoxicillin/klavulansav
cephalexin
nitroIurantoin
4 ha a tünetek perzisztalnak, vagy ket heten belül kiuiulnak, komplikalt esetkent kezeliük
- ha a tünetek ket heten tul recurrealnak:
4 ha meg nincs több, mint ket kiuiulas Iel ev alatt, kezeles nem komplikalt dysuriakent
4 ha igen, akkor recurrealo cystitiskent kezeliük:
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 ha van kapcsolata a kiuiulasnak nemi aktussal: aktus utani kezeles
4 ha nincs: Iolyamatos proIilaxis vagy intermittalo önkezeles
Nem komplikált acut pyelonephritis további kezelése
- pyuria vizsgalata, vizeletüledek es -tenyesztes
4 ha a tünet magas laz es hanyinger, korhazi, parenteralis kezeles
4 ha a tünet mersekelt laz vagy Iaidalom, per os ambulans kezeles
- törtent iavulas 3 napon belül?
4 ha nem, komplikalt Iertózeskent kezeliük
4 ha igen, akkor a kezelest per os, 7-10 napig Iolytatiuk
- van relapsus 2 heten belül?
4 ha van, akkor komplikalt Iertózeskent kezeliük

46.Nozokomiális enteritisek

Nosocomialis hasmenés: harom vagy több napos korhazi tartozkodas utan kezdódó inIektiv hasmenes
(Clostridium difficile.Norovirus, Rotavirus

lostridium difficile
Pathogenesis: AB szedese alatt (clindamycin, aminopenicillinek, Iluorokinolonok, illetve akar annak beIeiezese
utan 8 hettel is Iellephet, eleg lehet egy szem AB is!
Toxinjai : A- (enterotoxin, es B- (citotoxin
Sporas bakterium, per os leiut a vastagbelbe, mert a gyomorsav nem kepes elpusztitani a sporakat. A
lostridium megtapad a belIalon es a sporabol vegatativ alak lesz, megkezdódik a toxintermeles
Clostridium 0127 A- es B-toxint termeló supervirulens törzs
Tünetei: - tünetmentes ürites
-DAD (lostridium diIIicile asszocialt diarrhea
- pseudomembranosus enterocolitis
-toxicus megacolon, perIoracio
Diagnózis: toxin kimutatas ELISA modszerrel, colonoscopia, kiIeiezett leukocytosis !!!
Terápia: az AB terapia azonnali leallitasa, metronidazol (Klion 3x2 adasa 10 -14 napig, alternativa:
Vancomycin 2 g per os
Megelõzés: alkoholos kezIertótlenites nem pusztitia el a sporakat, utana szappanos kezmosast is kell alkalmazni

Norovírusok
órokozó: Norovirus, aliciviridae csaladiaba tartozo (regebbi neven: Norwalk-like
virus
pidemiológia: teli-tavaszi honapokban gyakoribb
Inkubációs idõ: 1-2 nap
Infektív dózis: rendkivül kicsi
A terjedés módja:
Iertózött etel, vagy viz Iogyasztasan kivül, areoszollal is (ielen lehet a hanyadekban
Tünetek:
Hig, vizes iellegú hasmenes, gyakori hanyinger, hanyas, hasi görcsök, nem tul magas laz
A virus igen ellenall a Iertótlenitószereknek, iarvanyokat kepes elóidezni zsuIolt
egeszsegügyi intezmenyekben
Terápia:
- ralis rehidralo Iolyadek (Normolyt, Sodioral
Nal: 3,5g/dl, Kl: 1,5g/l, glükoz: 20g/l, Natrium-bikarbonat: 2,5g/l
1 pohar narancsle ¹ viz 1 literig, bele 4 kanal cukor, / kanal so, 1 kanal szodabikarbona
- Az i.v. Iolyadekbevitel indikacioia: hanyas, sulyos dehidratio
- Motilitasgatlok adasa tilos! (Reasec, Imodium Helyette belbevono szerek alkalmazasa (Smecta iavallt.
- Probiotikumok

#otavírusok
órokozó: RNS-virus, Rotaviridae csaladiaba tartozik
pidemiológia:
leggyakoribb 5 eves kor alatt, nosocomialis Iertózes is elóIordulhat Ióleg teli honapokban, tavasszal Iordul eló
Terjedés módja: szeklettel Iertózött etel, viz Iogyasztasaval , aerosollal teried
Inkubációs idõ: 1-3 nap
Tünetek: hanyas gyakoribb , vizes hasmenes, rövid idó alatt ielentós exsiccosis,39 -os laz
Diagnózis: szekletból gyorsteszt
Terápia: tüneti
- ralis rehidralo Iolyadek (Normolyt, Sodioral
Nal: 3,5g/dl, Kl: 1,5g/l, glükoz: 20g/l, Natrium-bikarbonat: 2,5g/l
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
1 pohar narancsle ¹ viz 1 literig, bele 4 kanal cukor, / kanal so, 1 kanal szodabikarbona
- Az i.v. Iolyadekbevitel indikacioia: hanyas, sulyos dehidratio
- Motilitasgatlok adasa tilos! (Reasec, Imodium Helyette belbevono szerek alkalmazasa (Smecta iavallt.
- Probiotikumok
Megelõzés: vedóoltasok
- R%ARIX (trivalens
- R%A%E" (pentavalens per os vakcinak

47.Nozokomiális fertõzések

Nosocomialis fertõzés: szeles Iogalom
- A gyogyito Iolyamatban resztvevó összes szemely Iertózódese ide tartozik (beteg, apolo, orvos.
- Klinikaban, korhazban, rendelóben.
Teriedhet.
- Apoloszemelyzet÷beteg, beteg÷apoloszemelyzet
- Beteg÷beteg
- Beteg÷¨egeszseges¨ szemely, .egeszseges¨ szemely÷beteg
- Közvetitó szemellyel, vagy anelkül
- Közvetitó közeggel /targgyal/, vagy anelkül
Megbetegedes.
- arvanyos/sporadikus
Ma:szinonimak /nosocomialis magaba Ioglalia a iatrogent is/
Kezdetek:
- 325, Niceai zsinat:¨Minden szekesegyhazzal rendelkezó helyseg epitsen ispotalyt
(korhaz!¨÷zsuIoltsag, Iertózesek
- Semmelweis Ignac Fülöp: tudomanyos alapokra helyezte
4Gyermekagyi laz
4Medikusok:boncterem÷szüló nó
430°-os halalozas
4Klormeszes kezmosas
Ezeket, a fertózéseket befolvásoló ténvezók: A szervezet Iogekonysaga
A korokozok ellenallo kepessege
A szervezet Iogekonysaga:
- Ep szervezetben csak erósen virulens Iertózó agensek okoznak betegseget /S. pyogenes,
rthomyxovirus inIluenzae/
- Legtöbb korokozo PPR%&NIS%A /csak akkor Iertóznek, kolonizalnak, ha megvan a Iogekonysag ra
az egyenben /
- efolvasolo tenvezok.
4Eletkor
4Nem
4Altalanos erónleti allapotszervek, szervrendszerek anatomiai integritasa; múködesi minósege
4Anyagcsere, idegrendszer allapota es egyensulya
-a cellularis immunvalaszon keresztül beIolyasolnak
-neuro-immunoendocrin rendszer allapota alapvetóen meghatarozza a Iogekonysagot es az ellenallo kepesseget
- $okszoros fogekonvsagu az opportunista fertozesek irant:
4Koraszülött, nagyon idós
4Pathologiasan terhes nó
4Veleszületett/szerzett Ieilódesi rendellenesseggel rendelkezó egyen
4ukorbeteg
4Veseelegtelensegben szenvedó beteg
4Politraumatizalt serült
4Allando kanült/katetert viselószemely
4Primer/szekunder immundeIiciens szemely (daganatos, egett, citosztatikus kezeles alatt allo
szemely
A korokozok ellenallo kepessege:
- Normal Ilora rezisztens/tranziens tagiai
- Rendkivüli genetikai valtozekonysag, alkalmazkodo kepesseg
- Könnyen, nagy Irekvenciaval kepesek atvenni rezisztencia determinans geneket (transzIormacio,
koniugacio
- Leadnak antigenkodolo geneket (nem provokalia a cellularis es humoralis immunrendszert
- Latens Iertózest okoznak, perzisztalnak a szövetekben
- Alkalmas idóben invazioba kezdenek
- Nagy mertekú mutacios kepesseg es Irekvencia
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
eggvakoribb korokozok.
- Gram - : koagulaz staphylococcusok:s epidermidis
s.haemolyticus
s.hominis
methicillin rezisztens s.aureus (MRSA
ampicillin rezisztens enterococcusok (ARE
penicillin rezisztens str.pneumoniae (PRSP
- Gram ¹ : polirezisztens klebsiella pneumoniae
Enterobacter aerogenes
Serratia marcescens
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
B.Iragilis (penicillin rezisztens
- Gomba:.albicans
- Protozoon:%richomonas vaginalis
- Virus:Adenovirus
InIluenza virus
ParainIluenza virus
RS-virusok
Herpes virus
ytomegalovirus
Hepatitis B virus
LECCYAKORI FER1ÔZESI LEHE1ÔSECEK:
- Piszkos, zsuIolt, szellózetlen varok/rendelók/korhazak/klinikak/ambulanciak
- InIrastruktura, inhalacio teriesztette Iertózesek
- Diagnosztika: piszkos kezzel
Kontaminalt eszközökkel (kateter, endoszkop, bioszkop
- Invazív beavatkozások: saiat/korhazi Iloraval Iertózes
Dobüreg megnyitasa÷kronikus közepIülgyulladas
Sinusok mosasa ÷sinusitis
Foghuzas ÷bacteraemia
Intubaltak ÷bronchopneumonia
Belmútöttek ÷hashartyagyulladas
Spiral ÷mehgyulladas
Politraumatizaltak ÷lokalis aerob/anaerob Iertózesek
- rvosok is Iertózódhetnek a kez microserülesein at (S.aureus,Str.pyogenes,HBV,HIV
- Nem invaziv ellátás:apolo szemelyzet atviheti egyik betegról a masikra (kontaminalt kezzel
- IniekcioinIuzio, transzIuzio elótti bórIertótlenites elmaradasa ÷bórIlora bevitele az iniekcio.stb
helyere,keringesbe >lokalis talyog,bacteraemia
- Intermittalo/Iolyamatos dializisnel ugyanez
- A F#TÕZÖTT ANÜLT L LL TVLITANI!
- Fertõzött vér transzfúziója:hepatitis B,cytomegalovirus Iertózes
-az apoloszemelyzet is Iertózódhet gumikesztyú nelkül
- Mikrobiológiai laborok dolgozói:FK%% VESELY FENYEGE%I OKE%!!!
-betegek valadekai,vere,punctatumai
-szigoru szabalyok betartasa kötelezó!!!!
-sulyos Iertózest kaphatnak:%B,orbanc,meningitis,hepatitis
- Betegek és az ápoló személyzet egymás közötti fertõzése
-közvetlen kontaktussal
-rendeló,korhaz
-saiat/korhazi Iloraval (egymast apoliak a betegek
- Nem megfelelõ antibiotikum therápia is lehet oka a Iertózesnek
-antibiogram alapian celzott antimikrobialis kezelest kell alkalmazni,lehetóleg szúk spektrumu
antibiotikummal
-ennek hianyaban a rezisztensek szelektalodnak es dominansa valnak
-rezisztenciaplazmid elóIordulasat segitik az erós antibiotikumok
-növelik a dysbacteriosis különbözó Iormait
!!! 3.generacios cephalosporinok szeles körú kritikatlan hasznalata!!!
÷5-10 ev alatt megvaltozatta a nosocomialis korokozok aranyat
÷rezisztens Staphylococcusok ¹ enterococcusok dominanciaia a Gram
bacikkal szemben
A felsorolt fertõzési lehetõségek megszüntetésével minimalizálni lehet a nosocomialis fertõzéseket!

Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
48.Nozokomiális fertõzések megelõzése

LECCYAKORI FER1ÔZESI LEHE1ÔSECEK:
- Piszkos, zsuIolt, szellózetlen varok/rendelók/korhazak/klinikak/ambulanciak
- InIrastruktura, inhalacio teriesztette Iertózesek
- Diagnosztika: piszkos kezzel
Kontaminalt eszközökkel (kateter, endoszkop, bioszkop
- Invazív beavatkozások: saiat/korhazi Iloraval Iertózes
Dobüreg megnyitasa÷kronikus közepIülgyulladas
Sinusok mosasa ÷sinusitis
Foghuzas ÷bacteraemia
Intubaltak ÷bronchopneumonia
Belmútöttek ÷hashartyagyulladas
Spiral ÷mehgyulladas
Politraumatizaltak ÷lokalis aerob/anaerob Iertózesek
- rvosok is Iertózódhetnek a kez microserülesein at (S.aureus,Str.pyogenes,HBV,HIV
- Nem invaziv ellátás:apolo szemelyzet atviheti egyik betegról a masikra (kontaminalt kezzel
- IniekcioinIuzio, transzIuzio elótti bórIertótlenites elmaradasa ÷bórIlora bevitele az iniekcio.stb
helyere,keringesbe >lokalis talyog,bacteraemia
- Intermittalo/Iolyamatos dializisnel ugyanez
- A F#TÕZÖTT ANÜLT L LL TVLITANI!
- Fertõzött vér transzfúziója:hepatitis B,cytomegalovirus Iertózes
-az apoloszemelyzet is Iertózódhet gumikesztyú nelkül
- Mikrobiológiai laborok dolgozói:FK%% VESELY FENYEGE%I OKE%!!!
-betegek valadekai,vere,punctatumai
-szigoru szabalyok betartasa kötelezó!!!!
-sulyos Iertózest kaphatnak:%B,orbanc,meningitis,hepatitis
- Betegek és az ápoló személyzet egymás közötti fertõzése
-közvetlen kontaktussal
-rendeló,korhaz
-saiat/korhazi Iloraval (egymast apoliak a betegek
- Nem megfelelõ antibiotikum therápia is lehet oka a Iertózesnek
-antibiogram alapian celzott antimikrobialis kezelest kell alkalmazni,lehetóleg szúk spektrumu
antibiotikummal
-ennek hianyaban a rezisztensek szelektalodnak es dominansa valnak
-rezisztenciaplazmid elóIordulasat segitik az erós antibiotikumok
-növelik a dysbacteriosis különbözó Iormait
!!! 3.generacios cephalosporinok szeles körú kritikatlan hasznalata!!!
÷5-10 ev alatt megvaltozatta a nosocomialis korokozok aranyat
÷rezisztens Staphylococcusok ¹ enterococcusok dominanciaia a Gram
bacikkal szemben
A felsorolt fertõzési lehetõségek megszüntetésével minimalizálni lehet a nosocomialis fertõzéseket!

49.Nozokomiális kórokozók

A korokozok ellenallo kepessege:
- Normal Ilora rezisztens/tranziens tagiai
- Rendkivüli genetikai valtozekonysag, alkalmazkodo kepesseg
- Könnyen, nagy Irekvenciaval kepesek atvenni rezisztencia determinans geneket (transzIormacio,
koniugacio
- Leadnak antigenkodolo geneket (nem provokalia a cellularis es humoralis immunrendszert
- Latens Iertózest okoznak, perzisztalnak a szövetekben
- Alkalmas idóben invazioba kezdenek
- Nagy mertekú mutacios kepesseg es Irekvencia
eggvakoribb korokozok.
- Gram - : koagulaz staphylococcusok:s epidermidis
s.haemolyticus
s.hominis
methicillin rezisztens s.aureus (MRSA
ampicillin rezisztens enterococcusok (ARE
penicillin rezisztens str.pneumoniae (PRSP
- Gram ¹ : polirezisztens klebsiella pneumoniae
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Enterobacter aerogenes
Serratia marcescens
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
B.Iragilis (penicillin rezisztens
- Gomba:.albicans
- Protozoon:%richomonas vaginalis
- Virus:Adenovirus
InIluenza virus
ParainIluenza virus
RS-virusok
Herpes virus
ytomegalovirus
Hepatitis B virus

50.Nozokomiális meningitisek
51.Nyirokcsomó megnagyobbodással járó infekciók

1. Skarlát
órokozó: Streptococcus pyogenes ( A csop. B-haemolyticus
Lappangási idõ: 2-6 nap
linikum:
hidegrazas, laz, nehezitett nyeles, torokIaidalom, lagyszaipad scarlatexanthema , nyelven Ieher lepedek,
tonsillitis Iollicularis, submandibularis nyirokcsomo duzzanat, Pastia-iel
3. napon megielennek a scarlatos exanthaemak, elóször a hailatokban ( axillaris regio , ing. terület -
gombostúIeinyi kicsiny papulak, tovateried a törzsre es a vgt-ra
Az arcon perioralis pallor , vörös malnanyelv
A kiüteseket az erythrogen toxin okozza
A toxintermeló kepessegüket elveszett S. pyogenes Ielelós a gyerekkori tonsillitis Iollicularisert
3.-4. heten ( a gyogyulastol szamitott 2. heten talpon es tenyeren Iinom, lemezes hamlas indul meg
A scarlat szövõdményei
%onsillaris, paratonsillaris talyog, mediastinitis, sepsis
Ha a behatolasi kapu a bór: necrotizalo Iascitis
Immunológiai szövõdmények:
Reumas laz
Poststreptococcalis glomerulonephritis
Erythema nodosum
A scarlatina diagnosztikája
%orokvaladekbol korokozo kimutatas
AS% emelkedett (lehet norm. az acut szakban es hosszu ideig emelkedett lehet a gyogyulas utan is
A scarlatina terápiája
A S. pyogenes 100 °-ban penicillin erzekeny korokozo
A beteg penicillin erzekenysege eseten clindamycin, macrolidok iönnek szoba
A kezeles idótartama : 2 het
árványügyi intézkedések
· Be- es kiielentesre kötelezett az AN%S szamara
· elenleg elIogadott nezet, hogy nem reszesitiük a kontaktokat penicillin proIilaxisban
· Elkülönites, Iertótlenites
2. Morbilli
órokozó: Paramyxovirusok csaladiaba tartozo RNS -virus
Terjedés módja: cseppIertózes, igen contaginosus
WH celkitúzese a virus telies erradikacioia az oltasi kampanyoknak köszönhetóen
Pathogenesis:
a nasopharynx epithelseitiein keresztül kerül a korokozo a veraramba - primer viraemia
RES-en tovabbteriedve szervi lokalizacio Iazisa- secunder viraemia (5-7. nap
Lappangási idõ: 10-14 nap
linikum:
laz, coniuctivitis, orrIolyas, köhöges, lymhadenopathia, buccalis nyalkahartyan Koplik Ioltok,
maculopapulosus kiütesek - nyomasra elhalvanyulnak
A kiütesek a törzsön es az arcon ielennek meg elóször, ritkan beverezhetnek
A virusürites a tünetek kezdetetól a kiütesek megielenese utani 3.-4. napig tart.
A morbilli szövõdményei
%rombocytopenias purpura ( 1:10000
Hoechst I. oriasseites pneumonia
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Secunder bakterialis otitis media
Encephalitis
Subacut sclerotizalo panencephalitis (SSPE- atlagosan a kanyaro utan 7 evvel ielentkezik, degenerativ,
halalos korIolyamat
%erhesben koraszüles, spontan abortusz
A morbilli diagnózisa
ELISA, EIA Ig M es Ig G meghatarozas
SpeciIikus Ig M meghatarozas diagnosztikus ertekú, Ig G titerek savoparbol megallapitott 3-4x
titeremelkedese
A morbilli terápiája
SpeciIikus antiviralis kezeles nincsen.
Human gamma globulin expoziciot követó 48-72 oran belül proIilaktikusan
Aktiv immunizacio: MMR ( eló , attenualt trivalens vakcina 15 ho, 11 ev
Magyarorszagon elóször 1969-ben oltottak monovalens morbilli vakcinaval ( Leningrad törzs
1978. bivalens vakcina : MR
MMR 1992-tól szerepel az oltasi naptarban
Az utobbi idóben Salzburgban eszleltek iarvanyokat, Angliaban az oltasi kedv csökkenese miatt
emelkedik a szamuk
3. Varicella
A fertõzés formái:
primer inIectiot követóen varicella alakul ki - elszort, testszerte ielentkezó holyagos kiütes
reaktivalodasakor evtizedekkel kesóbb herpes zooster iön letre - egy-egy ideg ellatasi területenek
megIeleló bórtünet többrekeszú holyagcsoportokkal
pidemiológiája
Mersekelt egóvön gyermekkorban a leggyakoribb, tropusokon a serdülókor betegsege
1999. ota beielentendó betegseg
60 ezer eset / ev
órokozó: VV a human herpesvirus csalad tagia, DNS- virus
Lappangási idõ: 10-21 nap
Terjedés:
cseppIertózessel, a nasopharynx epihelseitein keresztül iut be es a regionalis nyirokcsomokban szaporodik
A beteg a kiütesek megielenese elótti 1-5 nappal is Iertóz. A Iertózókepesseg a pörkök megieleneseig
tart.
4-6. napon primer viraemia
10-12. napon secunder viraemia eliut a bórbe : papula, vesicula , pörk
Paravertebralis ganglionokban is eliut-, eletre szoloan perzisztal
A varicella tünetei
Egy idóben kialakulo többIele bórielenseg ( macula, papula, vesicula, pörk mint . csillag az egen .
Laz , IeiIaias, hanyinger
Herpes zooster eseten neuralgia lep Iel, amely a holyagok megielenese elótt ielentkezhet , de a
holyagok pörkösödese utan is Iennallnak
A varicella szövõdményei
A bór bakterialis IelülIertózódese (Staphylococcus aureus, S. pyogenes, H. inIluenzae cellulitis,
phlegmone, mely, necrotizalo Iascitis
AVE: A bórIelületre semmit kenni nem szabad, rendszeres zuhanyozas, a bór szarazra törlese , esetleg
mentholos hintópor a viszketes csillapitasara
A varicella szövõdményei
Atmeneti immunszuppressziot okoz pyogen Iolyamatok: otitis media, pneumonia
erebellitis- szedüles, ataxia, nystagmus, iaraskeptelenseg- 2-3 het alatt gyogyulo benignus Iorma
Ramsey-Hunt sy.: myringitis bullosa a dobhartyan¹ azonos oldali Iacialis paresis
Guillain- Barre sy.
%rombocytopaenia, leukopenia
Reye sy.- szalicilatokat 10 eves kor alatt ne adiunk !
Varicella terhességben
8.-20. heten elszenvedett gestacios varicella (VS : vegtag hypoplasia, szem- es kp. idegrendszeri
karosodasok
A terhesseg masodik Ieleben nem okoz sulyosabb karosodasokat
Anyai varicella: a betegseg a szüles elótt 5 nappal vagy utana 2 nappal kezdódik- uiszülöttben
progressziv, sulyos leIolyasu varicella alakul ki V immunglobulin, acyclovir
halalozasa 30 ° !
Sérült immunitásúak varicella fertõzése
Antiviralis kezeles nelkül 20-80° -os ! halalozas
Pneumonitis, ARDS
Hepatitis
Belverzes
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
%erapia: parenteralis acyclovir kezeles , idótartama Iügg az immunvalasz kialakulasanak ideietól (
Ivs szam , speciI. ellenanyagok megielenese
Ap immunitásúak varicella fertõzése
sak atipusos leIolyas esten szükseges acyclovir kezeles (renyhe pörkösödes, elhuzodo Iorma,
haemorrhagias Iorma
Mrtg: pneumonitis - legalabb egy hetes iv. acyclovir kezeles
Varicella megelõzése
Passziv immunizacio: V immunglobulin- 72 oran belül
Aktiv immunizacio: VA#IL#IX ( eló, attenualt virust tart. vakcina 13 eves kor alatt egy ? dozis,
13 ev Ielett 2 dozis
.attöreses varicella .-evekkel az oltas utan altalaban laz nelküli Iertózes (15°, annak van io
immunrendszere, akin nehany varicella holyag az oltottsag ellenere megielenik
4. #ubeola
órokozó: %ogaviridae csalad, Rubiviridae genus , RNS virus
lõfordulás: teli- tavaszi honapokban az egesz vilagon
Terjedés: leguti valadekok utian, a Iertózött szemely a kiüteses szak elótt es utana 5 nappal is virusüritó
A rubeola klinuma:
· Lappangási idõ: 2-3 het, nasopharyngealis epihelseitek, reg. nyirokcsomok, primer viraemia
· 1ünetek: subIebrilitas, kiütes, iellegzetes occipitalis, szimmetrikus Iúzerszerú nyirokcsomok (Theodor-
Klatsch, coniuctivitis, lagyszaipadi enanthema (orscheimer-iel , orchitis, izületi Iaidalom.
· A kiütes halvany, Ioltos, aprobb a morbillinel, arcrol teried a vegtagokra es a törzsre
· Szövódmenyek: encephalitis (1:5000 , arthritis, trombocytopaenias purpura, orchitis, neuritis
ongenitalis rubeola syndroma
· Elsó trimesterben valo Iertózódes soran alakul ki
· Magzati halal, koraszüles, sziv- es errendszeri Ieilódesi rendellenesseg, veleszületett cataracata,
hallaskarosodas
· Dg: ELISA IgM poz., IgG savoparbol igazolt titeremelkedes
· csaladtervezes
#ubeola terápiája
· Nincs speciIikus antiviralis szer
· Megelózes: MMR (eló, attenualt, trivalens vakcina - 1992., 15. ho, 11 ev
· Be-, es kiielentendó
5. umán papilloma vírus fertõzések
órokozó: Papovaviridae csalad, Papillomavirus nemzetseg, DNS- virus
pidemiológia:
- Felnóttek genitalis regioianak bór- es nyalkahartya Iertózesei, cervix carcinoma, condyloma
acuminatum
- Hangszalagok papillomatosisai (rekedtseg, köhöges, laphamseites cc. (Bowen betegseg
- Bórön: verruca vulgaris
- %erhesek HPV 19 Iertózese: terhessegmegszakadas, magzati halal, hydrops gravidarum
- %eriedes: nemi uton, .skin to skin¨
PV okozta fertõzések diagnosztikája
- Bór-, illetve nyalkahartya biopsia HPV-DNS kimutatasa
- Serologiai vizsgalatok
PV okozta bõrelváltozások terápiája
- Szalicilsavas ecseteles, imiquimodtartalmu krem, Iagyasztas
ervixcarcinoma megelõzés:
- Bivalens ( HPV 16, 18 vakcina #VA#IX vedóoltas (oltasi rend: 0.,1. 6. ho
- %etravalens (HPV 6, 11, 16, 18 vakcina SILGA#D (oltasi rend: 0.,2., 6 honap
- Szexualis eletet meg nem kezdett lanyok szeles körú oltasa
- FerIiak ? oltasa
6. rythema infectiosum
órokozó:
· Human Parvovirus B 19 (HPV - B 19 ,Parvovirus csaladba tartozo human Parvovirus-1980.
pidemiológia :
· cseppIertózessel teried, verkeszitmenyekkel is atadhato, gyermekközössegek teli- tavaszi iarvanya
Pathogenesis:
· ep immunitasuakban a csontveló seitek membrania nem ereszti at a virust, kemoterapiat kapo betegeknel
serül a memranIunkcio- karosodik a verkepzes
linikum:
· arcon ielentkezó iellegzetes bórpir- . pillangokor¨ 14.-17. napon ,maid girlandos, hideg hatasara
halvanyulo, hóre elenküló exanthema az arcon es a törzsön
· ellegtelen Ielsó leguti tünetek, laz, hóemelkedes, Iaradekonysag, etvagytalansag
· Atmenetileg gatolhatia a virus az erythropoesist aplasztikus crizis, pancytopaenia
· Myocarditis
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
· Arthalgia ( 4-6 het alatt gyogyul
· %erhesekben abortust, hydropsot okozhat !
iagnózis:
· ELISA, RIA- Ig M , Ig G , Ig A kimutatas
· PR
Terápia:
· nincs speciIikus
· Serült immunitasuakban nagy dozisu IVIG kezeles
· Megelozes: nincsen kidolgozva vedóoltas, pedig io lenne a Iogekony terheseket oltani.
7. xanthema subitum
pidemiológia:
a populacio ielentós mertekú atIertózódese, csecsemókorban , .regi-ui betegseg¨-harom napos laz
órokozó: HHV-6 1986.
Pathomechanizmus:
D4¹seiteket Iertózi , neutropizmus, a primer Iertózest követóen a macrophagokban perzisztal
Tünetek:
- ep immunitasuakban
4 iellegtelen lazas Iertózes ,
4 3-4. napon Ioltos kiütes a törzsön es a vegtagokon ,
4 trombocytopaenia,
4 szemhei körüli oedema,
4 lazas konvulziok
- Ielnóttek HHV-6 Iertózese
4 mononucleosis sy. kepet utanozhatia myelosuppresszioval es Iulminans hepatitissel
4 Sclerosis multiplex ?
- szervtranszplantalt betegekben reaktivalodas megIigyelhetó- pneumonia, encephalitis, reiectio,
csontveló depresszio, myocarditis, Iulminans hepatitis
Szövõdmények:
- mainecrosis
- encephalitis
- myocarditis
Diagnózis :
- .tekintelydiagnozis¨
- PR MN seitból vagy liquorbol
- ELISA
Terápia:
- speciIikus antiviralis szer nincsen
- Szervtranszplantaltakban ganciclovir, cidoIovir, Ioscarnet adasa iön szoba
8. Mononucleosis
pidemiológia: gyermekkorban a lakossag 90°-a tünetmentesen atIertózódik , uiabban a huszonevesek
betegsege
Korokozo: Epstein- Barr virus (EBV
Pathogenesis:
seppinIectioval teried ( tünetmentes seropozitiv egyentól , a virus a szai- es garatnyalkahartya
hamseitekben szaporodik
B-seit aktivaciot indit el
Koroki szerepe igazolodott Burkitt ly.-ban, Hodgkin - korban, nasopharyngealis carcinomaban,
poszttransplantacios lymphoproliIerativ betegsegben
Lappangási idõ: 30-50 nap
linikum:
rossz közerzet, IeiIaias, gyengeseg, emelyges, torokIaidalom, pharyngitis, nyelesi nehezitettseg,
tonsillitis Iollicularis, összeIolyo Iibrines lepedekkel , leguti obstrukcios tünetek
Lymphadenomegalia, splenomegalia, hepatomegalia, anicterusos hepatitis, hasi Iaidalom, spontan
lepruputura
X-hez kötött öröklódesú halalos kimenetelú lymphoproliIerativ Iorma (Duncan sy.
4 EBV korlatlan lymphoproliIeratiot indit el aplasticus anaemiaval es
hypogammaglobulinaemiaval
Ampicillin adasanak kezdetetól szamitott 8. napon ampicillin rush diagnosztikus ertekú
Verkepben csökkent segmentszam, trombocytopenia - csontveló depresszio
Verben atypusos lymphoid elemek mononuclealis seitek megielenese
Diagnózis:
kamaszkoron tul pozitiv Paul- Bunnel proba- heterophil agglutinacio
ELISA
EBV speciIikus antitestek
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
· sak a heterophil antitest negativ esetekre kell Ienntartani a vizsgalatat
· Virus capsid antigen ellen (anti- VA
anti VA Ig M: elsókent ielenik meg es 1-2 honapig marad
anti VA Ig G: meg az aktiv betegseg alatt megielenhet, eletre szoloan pozitiv marad
· EBV nuclearis antigen ellen (anti-EBNA
4. het környeken ielenik meg, eletre szoloan pozitiv marad
· Early antigen ellen (anti-EA
Az acut betegseg alatt megielenik es kb. 1 evig pozitiv marad
Monoucleosis infectiosa terápiája
Nincs speciIikus terapia
Pihenes, tüneti kezeles
szteroidterapia indikacioia.
· sulyos, eletet veszelyeztetó Iulladas, összeeró tonsillak, nyelesi nehezitettseg granulocytopenia,
haemolyticus anaemia, trombocytopaenia myocarditis, neurologiai komplikaciok
az ampicillin rash nem igenyel szteroid terapiat- magatol gyogyul, artalmatlan
Be- és kijelentendõ
9. MV
-nev: virussal Iertózött seit megnagyobodott
-erósen gazdaseit-speciIikus, human (HMV csak embert Iertóz
-genomia 240 kbp, legnagyobb emberi herpes genom
-szerkezet hasonlo HSV es VVhez
-sok törzs, erós szerologiai keresztreakcioval
Patogenezis.
Immunologiailag egeszseges emberen:
legtöbbször tünetmentes
20°ban mononucleosis inIektiosat okoz
primer Iertózes utan evekig ürül virus
nyal, vizelet, sexualis ut, ver%x, anyatei
eletreszolo latencia: hely ? (periI ver, errendszer endothel, vesetubulus
Immunologiailag karosodott egyenek:
sokkal sulyosabb
Ióleg pneumonia alakul ki
ongen es uiszülöttkori Iorma:
uiszülöttek 1°a születik MV Iertózessel
verból, torokvaladekbol, vizeletból tenyeszthetó születeskor
10°ban alakul ki maradando karosodas (KIR
virus placentan at, vagy szülócsatornan, vagy anyatei reven iut be
esetleg Iertózött transzIuzio eseten is, ekkor lenyeges a beiutott virus: antitest arany!
etegsegek.
Egeszsegesekben:
A mononucleosis inI. 20°t okozza
!!!!: negativ a heterophil agglutinacios teszt (Paul-Bunnel
atypusos lymphocytosis, abnormalis maiIunkciok, laz, hepatosplenomegalia
spontan gyogyul
Immunologiailag karosodattakban:
Sulyos
szerv%x soran: szeropozitiv donor szeronegativ recipiens sulyos tünetek
szeropoz donor szeropoz recipiens kevesbe sulyos
Ióleg pneumonia, AIDSesekben nem iellemzó tünetek ielenhetnek meg: colitis,
chorioretinitis, encephalitis
ongen es uiszülött:
sulvos congen karosodas akkor alakul ki, ha anya szeronegativkent Iertózódik
terhesseg
alatt elhalhat magzat
cvtomegalias zarvanvbetegseg iell: hepatosplenomegalia, sargasag, petechiak,
microcephalia, intracranialis calciIicatio, KIRkar, süketseg, vaksag, szellemi retard.
mas esetben szüles utan nincs iel, csak 4-5 evesen idegrendszeri problemak
1000 gyerekból 1
reaktivalodhat szeropozitiv anya placenta, cervixseiteken at Iertóz, de az anyai
ellenanyag ved emellett
Immunitas.
Populacio 50-100 ° szeropozitiv
csontveló%X-alt betegekben nagy szazalekban alakul ki MV okozta komplikacio, ekkor a donor
%-killer seitieit adiuk be
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
ab dg..
torokmosoIolyadekbol, vizeletból, szervBxbol
iellemzó elvaltozas:
gocos, megnagyobbodott, reIratilis seitek, bennük nagy, magra lokalizalodo zarvanyok
gyorsdiagnosztika: virusag-k kimutatasa szervekból, vizeletüledekból, DNS-hibridizacioval vagy
MV-DNS kimutatasa PRrel
arvanvtan.
csak embereket Iertóz
közeli kontaktus kell: vizelet, nyal, genitalis valadek, anyatei, leukocyta, %x
AIDS: 100°ban elóIordul
Kezelni: gancyclovirral
Vakcina nincs
Esetleg magas ellenanyag-titerú emberi Ig adasa
10. Parotis epidemica
Mumpsz - .iarvanyos Iültómirigy gyulladas¨
pidemiológia:
a praevakcinacios idószakban kisgyermekek betegsege volt, Ielnóttekben es Iiukban sulyosabb leIolyasu
1992. MMR bevezetese ota megielenese ritka- 2000-ben 223 eset, 2006-ban 36 eset / ev
órokozó: Paramyxovirus, RNS- virus
A fertõzés módja: cseppIertózes
Lappangási ideje: atlagosan 3 het - 9 napig Iertóz
Parotitis epidemica tünetei
- Rossz közerzet,
- IeiIaias,
- hóemelkedes,
- 16-18. napon parotisduzzanat,
- hanyas,
- mandibulaszöglet duzzanata,
- nyaki lymphadenomegalia, glossitis.
Szövõdmények:
- meningoencephalitis,
- epidydiomoorchitis,
- oophoritis,
- acut haemorrhagias pancreatitis,
- nephritis,
- süketseg.
- CsszeIüggesbe hoztak diabetes mellitus kialakulasaval
Parotitis epidemica terhességben
- Elsó trimeszterben necroticus villitis es vasculitis, magzati halal
- Anya reszeról aspectikus meningitis, Iatalis glomerulonephritis
Diagnózisa:
- ELISA Ig M
- Amilase emelkedett
- Norm. RP, verkep norm.
1erápia:
- spec. antiviralis szer nem all rendelkezesre, megIeleló hidralas.
- Epididimoorchitisben szigoru Iekves, a herek Ielpolcolasa , par napig adott szteroid terapia
Be-és kijelentendõ fertõzés


52.steomyelitis. actinomycosis
Az osteomyelitis lényege:
a csont es a csontveló aerob es anaerob bakteriumok, mycobacteriumok es gombak okozta
Iertózese
Az osteomyelitis fajtái:
- acut
- chronikus (mivel a csont nehezen hozzaIerhetó, ezert is uiulhat ki
3. Az osteomyelitis oka:
- a szervezet valamilyen fertõzéses gócából (gennyes Iog, orrmelleküregek gennyes
gyulladasa, stb. haematogén (veraram utian a csontvelõig és ott is gyulladás kiváltó
kórokozók. leggyakrabban a staphilococcus aureus. jutnak:
- gyermekkorban a staphilococcusok összetapadnak a kapillarisokban, ezek elakadnak es
kisebb, nagyobb tüneteket okoznak Þ talyog iön letre Þ a talyog utat tör, a csonthartyat
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
elemeli a csontrol es lagyreszeket is Iertózhet,
- az esetek többsegeben a gyulladas ielentkezese elótt ket hettel valamilyen trauma eri az adott
csontot,
- nyilt csonttöres utan,
- iatrogen (csontmútet kapcsan elszenvedett Iertózes altal.
4. Az osteomyelitis elõfordulása:
- csecsemó es gyermekkorban gyakoribb,
- leggyakrabban 4-12 eves Iiukban ielentkezik,
- az erintett csontok:
` Iemur (combcsont,
` tibia (sipcsont,
` humerus (Ielkarcsont,
` radius (orsocsont.
5. Az osteomyelitis tünetei:
- a tünetek drámai gyorsasággal jelentkeznek
- gyulladás jellegzetes tünetei:
` dolor (Iaidalom,
` rubor (vörösseg, pirossag,
` calor (melegseg,
` tumor (duzzanat,
` funkció laesio (serült, kiesett múködes.
- általában hírtelen. hidegrázással és lázzal (ontinua lazmettel kezdõdik.
- altalanos rossz közérzet.
- gyengeség. elesettség. fáradékonyság.
- etvagytalansag, testsulyIogyas,
- gyulladás helyén az érintett végtag:
` fájdalmas.
` a bõr feszessé. pirossá válik.
` a végtag megduzzad.
- ha a gyulladás az ízületbe hatol kontraktúra (÷ izületi deIormacio alakul ki
- chronikus gyulladas eseten:
` deIormitasok alakulhatnak ki,
` elóIordul a patologias (koros töres is,
` gyakran sipoly kepzódik, amelyból valadekozas ielentkezik
` a chronicus irritacio miatt Ienn all a carcinoma kialakulasanak veszelye.
6. Az osteomyelitis beteg vizsgálata:
a) általános betegvizsgálat:
- anamnézis (÷korelózmeny
- megtekintés:
` a bõr színe
` duzzanatok
- tapintás:
` bõrhõmérséklet
` szöveti feszülés
- fizikai vizsgálat
` aktív-passzív mozgásvizsgálat
`
b) laboratóriumi vizsgálat
- vérsejtsüllyedés jelentõsen gyorsul.
- fehérvérsejtszám durván megemelkedik.
- a vérkép "balra tolt".
- a RP emelkedik
-reaktív protein (A #P-t a gyulladásos betegségek nyomonkövetésére
használjuk. Szintén használjuk olyan betegségek nyomonkövetésére. ahol a
szövetek szétesnek [rák. reumatoid arthritisz. szívinfarktus].- z a fehérje
fehérje bármilyen gyulladásos folyamatnál megjelenik a vérben. gészséges
személyek vérében szinte mérhetetlen. Fõleg a májban termelõdik. Magas
szintek jelenhetnek meg a pericardiális. peritoneális. pleurális és synoviális
folyadékokban. Sérülés esetén a vérszintje nagyon gyorsan [18-24 óra]
megemelkedik. a a gyulladásos folyamat megszunik. a #P szint nagyon
gyorsan csökkenni kezd.)
- haemocultura vizsgalat (÷ segitsegevel a verból a szervezet altalanos Iertózöttseget
allapitiak meg

c) röntgen vizsgálat:
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- a csonthártya elemelkedik a csont felszínérõl (a gennyesedes miatt.
- a csont állománya felritkul (2 het utan latszik az allomanyvaltozas.
- a csont pusztulása. elhalása figyelhetõ meg
- chronikus esetben altalaban a csont megvastagszik, a gyulladas helyen meszesedest
mutat,
d) computer tomográfia és mágneses rezonancia vizsgálat:
segitsegevel korai stadiumban is Ielallithato a diagnozis
7. Az osteomyelitis kezelése:
- kórházi ellátást igényel.
- az adott végtagot nyugalomba helyezik.
- ha a beteg állapota indokolja (pl.: sepsis eseten nagy dózisú. széles spektrumú
antibiotikumot adnak. parenterális úton (÷ a tapcsatorna megkerülesevel, hogy a csontot
elerie,
- a gyulladt területról (altalaban a gennyból mintavetel (punctio, tenyesztes, a korokozo
meghatarozasa celiabol,
- celzott antibiotikumos terapia,
- altalaban gipszköteses nyugalom,
- ha a laz nem szúnik meg:
` Ieltariak es kitisztitiak a csont üreget (trepanacio
` szivo-öblitó drent helyeznek be, hogy minel kisebb legyen a csontelhalas
- a Iolyamat lezailasa utan nehany hetig antibiotikum szedese.

ctinomvces izraelii.
- Alt. iell.:
- anaerob (nem tekinthetó szigoruan annak
- spora nincs
- Gr. ¹ palca
- egyertelmúen pathogenek
- nagyon lassan szaporodik, 7-10 nap az inkubacios idó
- Klinikum:
- - szövetekben kölesnyi sargas szemcseket kepez (tóke, ami a bakt. miceliumszerú tömegeból
all
- a tóke közepsó resze HE Iestessel centrum 2 Iesteket vesz Iel periIeria csak 1-et
- Gr. Festessel a centralis resz ¹ periIerias resz Iestódesú
- Formai:
- ervicoIacialis es oralis
A korokozo a bór sebein okoz gennyes Iolyamatot,abscessust, melyek kronikus leIolyasuak,
visszateróek(recidivalnak, hegesedessel gyogyulnak. %ipusos elvaltozaskent egy központi
necrosisbol (szövetelhalas allo talyog alakul ki, melyból sipolyokon at súrú genny ürül.
- %horacalis
A korokozo leggyakrabban a nasopharynxbol,vagy oropharynxbol törtenó belegzessel kerül a
tüdóbe,vagy mellkasi mútetek soran,de elóIordul Iertózódes kismedencei ,vagy hasi Iolyamat
haematogen ( verrel törtenó szorodasanak következteben is
.A masodlagos Iertózódes( kismedenceból ,hasüregból az antibiotikumok kiteriedt alkalmazasa
miatt egyre ritkabba valt.Kialakulhat Iertózes oesophagus perIoracio utian is.( nyelócsó repedes
Fertózesre elsósoban serült immunrendszerú egyeneknel kell gondolni.( szteroid terapia,
transzplantaltak, HIV Iertózöttek, leukemiasok, tehat a szerzett immundeIicienciakra.
A klinikai kep lassan progredialo( kiIeilódó,elórehelaldo kep, amiben reszt vesz a tüdó
parenchymaia es esetenkent a pleura (mellhartya is.
- Abdominalis
Minden hasi szervet erinthet a Iertózes, akar több szervet is, kombinalva. Normalisan a szai, a
szuvas Iogak, a vastagbel, es a genitalis Ilora tagia. Gyengült immunrendszer,gennyedó Iolyamat,
trauma eseten okoz tünetekkel iaro Iertózest. pportunista korokozo.
- Pelvicus
A kismedencei actinomycosis nem iar dramai, heveny tünetekkel. Hüvelyi verzes, Iogyas, laz,
mersekelt alhasi Iaidalom, altalaban Ieloldali adnextaii beszúródes tapinthato, amely daganatra
emlekeztet. A meh megemelesre Iaidalmas lesz, a gyulladas iranyaba rögzitett. A mehszaibol
gyakran búzös gennyes valadek csorog.
- Disszeminalt Iorma
A disszeminalt Iormaban a szervezet egesze erintett lehet. Leggyakrabban a mai es a tüdó vesz
reszt a Iolyamatban.
- Pathogenezis:
- tipusos endogen Iert.
- normal Ilora tagia szai, hüvely, belIlora
- talyogot alakit ki, Ióleg a tüdóben, nyakon, de a hasüregben is elóIordulhat sipolyok
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- kismedencei gyulladasokban is izolalhato intrauterin Iogamzasgatlo eszközt hasznalok eseten
Iokozott veszely
- %h.:
- sebeszi Ieltaras
- penicillin
- szulIonamid

53.Parotitis epidemica

Mumpsz - .iarvanyos Iültómirigy gyulladas¨
pidemiológia:
a praevakcinacios idószakban kisgyermekek betegsege volt, Ielnóttekben es Iiukban sulyosabb leIolyasu
1992. MMR bevezetese ota megielenese ritka- 2000-ben 223 eset, 2006-ban 36 eset / ev
órokozó: Paramyxovirus, RNS- virus
A fertõzés módja: cseppIertózes
Lappangási ideje: atlagosan 3 het - 9 napig Iertóz
Parotitis epidemica tünetei
- Rossz közerzet,
- IeiIaias,
- hóemelkedes,
- 16-18. napon parotisduzzanat,
- hanyas,
- mandibulaszöglet duzzanata,
- nyaki lymphadenomegalia, glossitis.
Szövõdmények:
- meningoencephalitis,
- epidydiomoorchitis,
- oophoritis,
- acut haemorrhagias pancreatitis,
- nephritis,
- süketseg.
- CsszeIüggesbe hoztak diabetes mellitus kialakulasaval
Parotitis epidemica terhességben
- Elsó trimeszterben necroticus villitis es vasculitis, magzati halal
- Anya reszeról aspectikus meningitis, Iatalis glomerulonephritis
Diagnózisa:
- ELISA Ig M
- Amilase emelkedett
- Norm. RP, verkep norm.
1erápia:
- spec. antiviralis szer nem all rendelkezesre, megIeleló hidralas.
- Epididimoorchitisben szigoru Iekves, a herek Ielpolcolasa , par napig adott szteroid terapia
Be-és kijelentendõ fertõzés

54.Pestis

(XIII. szazadban ielent meg Europaban
MorIologia, biologiai tulaidonsagok:
4 G (- coccobacillus
4 Igenytelen, VA-on barna telepeket kepez
Antigeniei:
- phagocytosist gatlok:- nagy virulenciaiu plazmid (hólabilis tokantigen
- közepes virulenciaiu plazmid (külsó membranIeh.
4 adhezio, penetracio: kis virulenciaiu plazmid
Patogenitas:
4 Ióleg vandorpatkanyokrol
4 ma Amerikaban es Azsiaban talalhato meg
Klinikai Iormai:
4 bubopestis: patkanybolha csipes labon ÷ nyirokcsomokba
2-7 nap utan lagyeki nyirokcsomok duzzanatam gennyes egybeolvadasa
4 pestis szepticaemias Iormaia
4 tüdóben gennyes gyulladas (tüdópestis
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Diagnozis:
4 köpetból, bubovaladekbol
Kezeles:
4 elkülönites!!!
4 Streptomicin, tetracyklin, chloramphenicol kezeles 10 napig
Megelózes iarvanytan:
4 periodikus szúres, patkany es bolhairtas
4 aktiv immunizalas: attenualt, Iormalinnal elölt vakcinak
4 WH- nal beielentes

55.Pneumococcus vakcinák

Pneumovax`23/MSD
· Inaktivalt 23 valens polysaccharid vakcina (23-PSV, im.
· ·2 (·5 eves kor alatt nem immunogen
· % seit independens immunvalasz
· Nem boosterelhetó!
· ltandok - Kockazati csoportok -van Modszertani aianlas
~60 evesek
Kronikus betegek
Serült immunitasuak
Lephiany
Liquorcsorgas,..

Prevenar/yeth
· 7 valens polysaccharid koniugalta vakcina (7-PV, im.
· %-dependens immunvalasz
· Immunmemoria, boosterelhetó
ltandok:
· Invaziv pneumococcus betegsegre Iokozottan Iogekonyak van Modszertani aianlas (kockazati
csoportok
· ·2 evesekben (·5 evesek csak ez immunogen
· Sok orszagban az eletkorhoz kötött oltasi rendben mar szerepel

56.#abies

A veszettség (Rabies lvssa egy virus okozta zoonotikus neuroinvaziv Iertózó betegseg, ami agy- es
gerincvelógyulladast okoz emlósökben. Veszettseg ellen nem vakcinazott emberben nagyon ritka kiveteltól
eltekintve halalos kimenetelú betegseg. Az idegrendszeri tünetek kialakulasa elótt un. poszt expozicios
sorozatoltassal meggatolhato a betegseg kiIeilódese. Mindösszesen eddig 6 ismert esetben szamoltak be arrol,
hogy az idegrendszeri tünetek kialakulasa utan a paciens tulelte a Iertózest

ialakulása
A Iertózes leggyakoribb Iormaiaban a veszett allat harapas utian a serült bórIelületen keresztül a nyalaval iuttatia
be a virust a szervezetbe, nagyon ritkan Iigyeltek csak meg szaion at valo (nyalkahartyan keresztüli es leguti (pl.
barlangaszok a veszett deneverek apro valadekcseppieinek belelegzesevel Iertózódest. Szamos transzplantacios
Iertózesról is beszamoltak.
virus nyallal csak az agyveló Iertózódeset követóen ürül intermittalo (szakaszos ielleggel. A lappangasi idót
beIolyasolia a harapas helye (központi idegrendszertól valo tavolsaga es a megharapott testresz idegekkel valo
ellatottsaga, mivel a virus az idegpalyakon halad (kb. 3 mm/ora sebesseggel a központi idegrendszer Iele, illetve
az idegseitekben kepes nagymertekben elszaporodni.
A lyssavirusok eredeti gazdaallatai a deneverek. A Iertózest a deneverek 80°-a tuleli. A veszettseg
terieszteseben Iöldreszenkent mas-mas allatIaiok iatszanak döntó szerepet. Magyarorszagon az evenkenti
kötelezó vedóoltasok bevezetesevel az urbanus veszettsegi Iorma megszúnt, mig az erdei veszettseg a
repülógepról leszort taplalekba reitett oralis veszettseg vakcinak alkalmazasaval ielentósen visszaszorult.
A veszettseg korokozoia az ugynevezett szúrhetó mikroorganizmusok köze tartozik es az idegseitekben iellemzó
seitzarvanyoknak, a Negri-testeknek kepzódeset idezi eló. Veszett eb nyala mar 3-8 nappal a betegseg iellemzó
tüneteinek Iellepese elótt Iertózó lehet. Veszett allat vere csak kivetelesen Iertóz; teie tartalmazhatia a virust. Az
agyveló Iertózókepessege, ha nedves allapotban levegótól es Ienytól megoviuk, szobahómersekleten es nagy
hidegben is honapokon at megmarad, magasabb hómersekleten gyorsan megszúnik (45 °-on 24 ora alatt, 50
°-on 1 ora alatt.

Tünetek:
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Amig a maras helyen a testbe iutott virusok, illetve az idegrendszer erintettsege eleri az agyvelót, atlag 18-60 nap
telik el. Legtöbbször a 20-40. napon ielennek meg a központi idegrendszeri tünetek. A veszettsegnek az
embernel is harom szakaszat különböztetiük meg:
- A prodromalis (bevezetó szakaszban lehangoltsag vagy izgatottsag, almatlansag, rossz etvagy,
mersekelt laz nyugtalanitiak a beteget; olykor csapongo iokedv es a sebhely zsibbadasa, Iaidalmassaga
is mutatkozik. Ez az allapot 2-8 napig tarthat, de hianyozhat is ugy, hogy azonnal az izgatottsag
szakaszanak ielensegei lepnek elóterbe.
- Izgatottsagi (dühöngesi szakasz: a lelegzet gyakori elakadasa, nyelesi görcsök. Erósebb Ieny, hang
vagy a beteg arcaba Iuvas Iaidalmas lelegzesi es nyelesi görcsöket valthat ki. Kesóbb ezek önkent is es
mind súrúbben ielentkeznek, megIulladassal Ienyegetve a beteget. &gyanezen szakaszban gyakoriak az
óriöngesi rohamok, ezek csillapodasaval a tiszta öntudat visszater. E szakasz 1-3 napig tart es vege Iele
a laz Iolyton magasabb, a beteg allapota egyre ketsegbeeitóbb, remeg, sokat nyaladzik, köp.
- Benulasi szakasz: 2-18 oraig tart, az izgatottsag szúnik, a görcsök elmulnak, a nyeles iavul, de a
gyengeseg Iokozodik, a tagok benulnak, az eszmelet elvesz es a halal beall. Sokszor mar a masodik
szakaszban hal meg a beteg, Iulladas következteben.
Megelõzés
A veszettseg elleni megelózes es vedekezes az un. preexpozicios es posztexpozicios sorozatoltasokkal törtenik.
Preexpozicios sorozatoltasban potencialisan Iertózesnek kitett szemelyeket reszesitenek (altalaban vadaszokat,
allatorvosokat, veszettseg virussal dolgozo tudosokat, barlangaszokat. Posztexpozicios sorozatoltasban a veszett
allat altal megmart (Ieltehetóen lappangasi idószakban levó Iertózött szemely reszesül. A központi idegrendszeri
tünetek kialakulasa utan sorozatoltassal mar nem kezelhetó a betegseg, a betegseg kezelese tüneti kezelesre
szoritkozik a halal bealltaig. Beszamoltak azonban a központi idegrendszeri tünetek kialakulasa utan un. indukalt
koma sikeres alkalmazasarol (2005-ben, eanna Giese, egy 15 eves kislany esete, mely soran a beteget hosszabb
ideig mestersegesen komaban tartottak arra a Ieltevesre alapozva, hogy a központi idegrendszer múködesenek
ideiglenes .kikapcsolasaval¨ megelózhetó a vegleges idegrendszeri karosodas addig, amig a szervezet
termeszetes vedekezórendszere elpusztitia a szervezetból a korokozot. Mas esetben ugyanezzel a modszerrel
nem sikerült a paciens eletben tartasa.


57.#endellenes hüvelyi váladékozással járó fertõzések

Vulvovaginalis candidiasis
Betegség leírása:
4 A szemeremtest es a hüvely andida gomba okozta Iertózó megbetegedese, mely leggyakrabban
Ielnóttkorban Iordul eló.
Betegség lefolyása:
A tisztan gombas hüvelygyulladas nem gyakori betegseg. A vulvovaginitisek többnyire vegyes Iertózesek
következmenyei, amelynek elsódleges oka a hüvely vedelmet ellato Döderlein-Iele teisavbacilusok pusztulasa
vagy a helyi vedekezórendszer egyeb eredetú elegtelensege.
kok:
A andida gombak nemzetsegehez szamos Iai tartozik, melyek közül leggyakrabban a andida albicans
(.albicans okoz human megbetegedest. %ovabbi Iaiok, melyek szinten pathogenek lehetnek: . glabrata, .
krusei, . tropicalis, . pseudotropicalis, . parapsilosis, . guilliermondii, . dublinensis, . lusitaniae. Ezek a
gombak vilagszerte elóIordulnak.
A bór es a nyalkahartyak mikroserülesein keresztül iutnak be a gombak a szövetek köze. A andida Iertózesnek
kedvez az egyes teittaiak meleg, paradus mikroklimaia (rosszul szellózó, múszalas ruhazat, valamint szamos
hailamosito tenyezó is ismert. Ilyenek a diabetes mellitus, az antibiotikum terapia (nem Ieltetlenül szeles
spektrumu!, magas laz, rosszindulatu verkepzószervi betegsegek, immunrendszert gyengitó gyogyszeres
kezeles, Ieleslegesen vegzett hüvelyirrigacio, kloros strandviz, napeges, erós izzadas, a terhesseg, hormonalis
Iogamzasgatlo szedese, nói nemi hormon potlas, valamint a cellularis immunitas karosodasa.
A Iertózes Iorrasa leggyakrabban a tapcsatorna also szakasza. %ovabbi Iertózesi Iorras lehet a szexualis partner.
Csszehasonlitaskent erdemes megemliteni, hogy IerIiaknal a andida okozta balanitis eseteben a szexualis uton
valo Iertózódes a gyakoribb. A szemelyi es szexualis hygiene hianyossagai, a promiscuitas elósegitik a korkep
kialakulasat.
linikai tünetek:
A szemeremtest gyulladasa (vulvitis soran a bór egó, viszketó erzese, a bór kipirulasa, duzzanata iellemzó.
Gyakori tovabba a hüvelybemenet es a vulva bórenek szarazsaga, esetleg Iaidalmas vizeletürites ("külsó"
dysuria. A anadida okozta vulvitis mindig a hüvely gyulladasaval (vaginitis tarsul.
A vaginitis tünete a turos, Ieher hüvelyi Iolyas. ellemzó a gombatelepek hüvelyIalra törtenó Ielrakodasa,
amelyek alatt elenkvörös, gyulladasos Iolt (macula lathato a gombatelep letörlese utan. A Iertózes sohasem
teried a nyakcsatornara, igy az ovulacio elótti idószakra iellemzó bóseges, tiszta, toiasIeherieszerú nyakcsatorna-
valadekozas megmarad, ellentetben mas korokozok altal kivaltott gyulladasokkal. A hüvely vegyhatasa (pH 3,9-
4,2 szinten megmarad. Mas Iertózesekre a vegyhatas lugos iranyba törtenó eltolodasa (a pH ertek növekedese a
iellemzó.
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Diagnozis:
A diagnozis nem különösebben nehez. olposcopos vizsgalat soran a Ieher hüvelyvaladekbol vesznek mintat,
maid kenetet keszitenek. Kalium-hidroxidos elókezelest követóen Ienymikroszkop alatt a gombaIonalak
azonosithatoak. Bar a gomba kitenyeszthetó, erre ritkan kerül sor. %öbbnyire csak akkor, ha az elózó vizsgalat
nem iart eredmennyel. A andida gombak nem igenyelnek specialis gomba-taptalait a tenyeszteshez, de
Saboraud-agaron a bakterialis kontaminacio nem valoszinú. Bar többnyire andida albicans okozza a Iertózest, a
többi Iai hrom-agaron különithetó el (. glabrata, . tropicalis.
Terápia:
Szamos kivalo keszitmeny all rendelkezesünkre a nemi szervi candidiasis gyogyitasara. Ezek lehetnek
irrigaciohoz valo pezsgótablettak (povidon-iod, vizben oldhato sok (benzydamin, kenócsók, hüvelytablettak es
szaion at szedhetó gyogyszerek. Ezek többsege venyköteles. A leggyakrabban hasznalt szaion at szedhetó
gyogyszerek a Iluconazol, itraconazol, ketoconazol. Fontos tudnunk, hogy ezek nem artalmatlan gyogyszerek,
mart szamos egyeb gyogyszerrel, sót termeszetes gyogyhatasu keszitmennyel is veszelyes kölcsönhatasba
lephetnek. Hüvelytablettakent es kenócskent Iókent a myconazol, natamycin, econazol, omoconazol hasznalatos.
A kenócs csak a szemeremtest es a hüvelybemenet kezelesere alkalmas, a többi gyogyszer a hüvely egeszet
kepes gyogyitani. A kezeles ideie alatt a partnert is kezelni kell, lehetóleg szaion at szedhetó gyogyszerrel.
Megelõzési és más fontos tanácsok:
A szexualis kontaktok vizsgalata is indokolt lehet.
A postmenopausalis hormonpotlas egyik ellenerve lehet a vulvovaginalis candidiasira valo Iokozott hailam.
Szexualis uton teriedó betegsegnel mindig Iel kell, hogy merüliön a gyanu, arra nezve, hogy van-e mas szexualis
uton teriedó betegsege a paciensnek.

Bakteriális vaginozis
lõzmények:
4 Mikrobiologiai korokok
4 Anaerob gram positiv es gram negativ bakteriumok okozta Iertózesek
4 Gardnerella vaginalis Iertózes
4 Egyeb prediszponalo tenyezók
4 Menarche utan
4 Eletkor 10-50 ev
4 Szexualisan aktiv korban levók
4 Aktiv nemi elet elese
4 Hianyos szemelyi hygiene
Gyakoribb panaszok. tünetek:
4 Altalanos panasz
4 Búzös Iolyas
4 Hal szagu Iolyas
4 &rogenitalis rendszerrel kapcsolatos panaszok
4 Fluor, bóseges, rendellenes valadek ürül a hüvelyból
4 Hig Ieher Iolyas a hüvelyból
4 Kellemetlen szagu Iolyas a hüvelyból
4 Vulva bóre viszket
4 Közösüles nehezitett
4 Nemi szervek egó erzese
4 Vulva Iaidalma
4 Egó Iaidalom a szemeremtesten
4 Egó erzes a hüvelyben
4 Apro sebek a nemi szerven
4 Apro sebek, hamIosztottsag a szemeremtesten
4 Bórpir a szemeremtesten
4 Fehér. darabos folyás
4 Folyás a hüvelybõl
4 abos folyás látható
4 Bõ fehér folyás
4 Fehér. túrós jellegu folyás
4 üvelyváladék jelentõsen megszaporodott. égõ. viszketõ érzést okoz
Fizikális vizsgálatok:
4 Altalanos megIigyeles
4 Búzös Iluor
4 Hal szagu Iluor
4 Kültakaro
4 Erosio a nemi szerveken
4 Erosio a vulvan
4 Fehér fluor látható
4 Fluor a hüvelybõl
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 abos fluor látható
4 Vulvaris erythema
Speciális. muszeres vizsgálatok:
4 Szüleszeti, nógyogyaszati vizsgalatok
4 üvelyi feltárás lapoccal
4 Anyagmintavetel es laborvizsgalatok
4 Mintavétel baktérium kimutatására hüvelybõl
4 Mintavetel bakterium kimutatasara cervix valadekbol
4 ervix nyak minósegi vizsgalata
4 Amin próba
4 üvelyváladék vizsgálata (kivéve mikrobiológiai tenyésztés)
4 p mérése testnedvekben
4 Gomba vizsgálata (direkt) kenetben (10º-os -val is)
4 Paraziták és protozoonok meghatározása egyéb testváladékokban
4 üvelycytológia
Gyakoribb szövõdmények:
4 Fertózó es parazitas megbetegedesek
4 Fókent szexualis uton teriedó Iertózesek
4 &rogenitalis rendszer betegsegei
4 A IerIi nemi szervek gyulladasos rendellenessegei, m.n.o.
4 ystitis acuta
4 Nem speciIikus hugycsógyulladas
4 A mehkürt es peteIeszek heveny gyulladasa
4 Pyosalpinx
4 %uboovarialis abscessus
4 A mehkürt es peteIeszek idült gyulladasa
4 A meh heveny gyulladasos betegsege
4 Endometritis acuta
4 A meh idült gyulladasos betegsege
4 A mehnyak gyulladasos betegsege
4 Endocervicitis
4 Akut parametritis es medencei cellulitis
4 Kronikus parametritis es medencei cellulitis
4 Akut pelveoperitonitis (nói
4 Douglas-abscessus
4 Nói medencei peritonealis összenövesek
4 Abscessus pelvicus (Iem.
4 A nói kismedence gonococcusos gyulladasos betegsege ((A5420¹
4 A nói kismedence hlamydia Iertózes okozta gyulladasos betegsege (A56100¹
4 A hüvely kiIekelyesedese
4 Habitualis veteles
4 Mehkürt eredetú inIertilitas
4 %erhesseg, szüles es gyermekagy
4 Idó elótti burokrepedes
4 Koraszüles
4 Kürtterhesseg (tubaris abortus
4 Inkomplett spontan veteles szövódmeny nelkül
4 Az amnionúr es a burkok Iertózese
4 Koraszüles

Trichomoniazis:
Betegség leírása:
A hüvely nemi uton szerzett Iertózese, melynek Iorrasa a trichomoniasisban szenvedó IerIi partner. A
legritkabb hüvelyIertóes gyakran tarsul bakterialis vaginosissal, hlamydia Iertózessel es gonorrhoeaval.
Betegség lefolyása:
A IerIi urethravaaldekkal a hüvelybe kerüló korokozo megtapad a hüvelyhamon, seitszetesest,
vörösverseitek szeteseset okozza.Igen bó, kellemetlen szagu, habos, zöld szinú valadek ielenik meg. A bó
valadek irritalia a külsó nemi szerveket,ami viszketeshez, egeshez vezet.Nem minden esetben okoz ilyen
iellegzetes es kellemetlen tüneteket.
Megelõzési és más fontos tanácsok:
Fokozottbhigiene, es monogam szexualis elet. Amerikai allaspont szerint (Mandel: Principles and Practice
oI InIectious Diseases, pp.2894 trichomoniasisban szenvedo betegeket egyeb S%D, igy AIDS iranyaban is
szurni kell.
lõzmények:
4 Mikrobiologiai korokok
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 Trichomonas vaginalis fertõzés
4 Egyeb prediszponalo tenyezók
4 Aktiv nemi elet elese
4 Homosexualitas
4 Promiscuitas
4 Gyakoribb panaszok. tünetek:
4 Altalanos panasz
4 Búzös Iolyas
4 &rogenitalis rendszerrel kapcsolatos panaszok
4 Hig Ieher Iolyas a hüvelyból
4 öldes habos Iolyas a hüvelyból
4 Vulva bóre viszket
4 Vulva Iaidalma
4 Egó Iaidalom a szemeremtesten
4 Egó erzes a hüvelyben
4 Apro sebek, hamIosztottsag a szemeremtesten
4 Bórpir a gaton
4 Bórpir a szemeremtesten
4 Duzzadt nagyaikak
4 HamIosztott, apro sebek a makkon
4 öldes-sarga Iolyas
4 Bó Ieher Iolyas
4 Fizikális vizsgálatok:
4 Altalanos megIigyeles
4 Búzös Iluor
4 Kültakaro
4 Duzzadt nagyaikak
4 Erosio a glans penisen
4 Erosio a vulvan
4 Erythema a gattaiek bóren
4 Vulvaris erythema
4 öldes-sarga valadek ürül a vaginabol
4 Speciális. muszeres vizsgálatok:
4 Szüleszeti, nógyogyaszati vizsgalatok
4 Hüvelyi Ieltaras lapoccal
4 Anyagmintavetel es laborvizsgalatok
4 ervix nyak minósegi vizsgalata
4 Paraziták és protozoonok vizsgálata vizeletben
4 Paraziták és protozoonok meghatározása egyéb testváladékokban
4 Gyakoribb szövõdmények:
4 &rogenitalis rendszer betegsegei
4 Nem speciIikus hugycsógyulladas
4 Balanoposthitis
4 A hüvely heveny gyulladasa
4 Vaginitis emphysematosa
4 %erhesseg, szüles es gyermekagy
4 Koraszüles

ismedencei gyulladás:
A magyarorszagi iarvanytani helyzetról kevesbe pontosak az inIormacioink. Becsült adatok szerint evente kb.
37.000 ui esettel kell szamolnunk.
órok :
a betegseg a vaginalis Iertózes mehüregbe iutasaval kezdódik, melyre többnyire menstruacio alkalmaval kerül
sor. A korokozok leggyakrabban a következók: hlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Gardnerella
vaginalis, Mycoplasma hominis, &reaplasma urealyticum, de vegsó soron barmilyen bakterium okozhatia,
amelynek csekely az oxigenigenye es kellóen erós a Iertózókepessege. A ritkabban elóIordulo korokozok
többnyire belból szarmazo Gram-negativ, illetve anaerob patogenek.
ockázati tényezõk :
nagyobb valoszinúseggel kell szamolni PID kialakulasaval a következó esetek barmelyikevel kapcsolatban:
1. Gyakori partnercsere
2. Vedekezes hianya
3. Bizonyos peteeresi elegtelensegek, igy a tüszórepedes elmaradasa (Iolliculus persistens
4. Mehen belüli Iogamzasgatlo eszköz (I&D
5. Szüles
6. %erhessegmegszakitas, spontan veteles
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
7. ralis, analis közösüles
8. Asszisztalt reprodukcio (mesterseges megtermekenyites, illetve "lombikbebi" modszer alkalmazasa
9. Mehúri beavatkozasok (tükrözes, kontrasztanyaggal vegzett röntgenvizsgalat
Tünetek :
a beteg korai szakban tünetmentes maradhat. A tünetmentes petevezetek-elzarodas eseteinek 70°-ban mutathato
ki idült hlamydia Iertózes! Maskor az alabbi tünetek ielentkezhetnek.
-Alhasi Iaidalom, görcsök
-Kellemetlen szagu hüvelyi Iolyas
-Rendszertelen mehverzes
-Faidalmas haviverzes
-Hanyinger, hanyas
-Laz
-Elesettseg
-Faidalmas közösüles (dyspareunia
.Közösüles utani verzes ("kontakt verzes"
-Faidalmas vizeles
-A meh betapintasra, megemelesre Iaidalmas
-A peteIeszke környeken Iaidalmas szövettöbblet tapinthato.
Diagnózis :
a korelózmeny, a tünetek es a kismedence tapintasi lelete alapian a PID diagnozisanak Ielallitasa nem nehez.
Minden esetben mintat kell venni a hüvelyi Iolyasbol tenyesztesre es a korokozo genetikai azonositasara
("PR", a nyakcsatornabol mikroszkopos vizsgalatra. A bakteriumok tenyesztese soran minden esetben meg
kell hataroznunk a korokozok antibiotikum erzekenyseget.
Szükseg lehet kismedencei ultrahang-vizsgalatra az esetleges Iolyadek, illetve gennygyülemek kizarasa celiabol.
A mehnyalkahartyabol törtenó szöveti mintavetel es szövettani vizsgalat tuberkulozis gyanuia eseten Iontos. Az
eredmenyes antibiotikus kezelest követóen szükseg lehet hasúri tükrözesre is (laparoszkopia annak tisztazasara,
hogy a gyulladas hagyott-e hatra pl. petevezetek eredetú meddóseget. Laparoszkopia soran a következmenyes
kisebb hashartya-összenöveseket meg lehet szüntetni, tehat terapias eszközkent is Ielhasznalhato.
Terápia :
a kezeles celia a Iertózes megszüntetese, a Iaidalom es laz csökkentese, a hashartya-összenövesek megelózese. A
PID kezelese korhazi apolast igenyel.
Az antibiotikumokat olyan kombinacioban adiuk, mely egyarant hatekony a seitIallal rendelkezó ("tipusos" es a
seitIallal nem rendelkezó ("atipusos" korokozokkal szemben. Leginkabb a hlamydia trachomatisszal szemben
hatekony azithromycin vagy doxycyclin melle szintetikus penicillin-szarmazekokat, un. keIalosporinokat adnak.
Akut esetben a gyogyszerek inIuzio, illetve intravenas iniekcio Iormaiaban törtenó adasa iavasolt a kezeles elsó
harom napia soran.
A Iaidalom, laz csökkentesere es az összenövesek gatlasara nem szteroid gyulladasgatlo gyogyszereket
alkalmazunk (NSAID ÷non-steroid anti-inIlammatory drug.
Körülirt gennygyülem eseten Iontos a sebeszi Ieltaras es a gennygyülem levezetese (drenazs.
Fontos követelmeny termeszetesen a szexualis partner gondozasa is.
Megelõzés :
a megelózes legbiztosabb modszere a megbizhato monogam parkapcsolat, melyet szexualisan teriedó betegseg
iranyaban törtenó szúróvizsgalat elóz meg. Az ovszer hasznalata önmagaban csökkenti, de nem szünteti meg a
Iertózes veszelyet.
Szövõdmények :
a PID legIontosabb szövódmenye a petevezetek eredetú meddóseg. Ez athidalhato ma a "lombikbebi-modszer"
(IVF ÷ in vitro Iertilizacio segitsegevel. Maskor a kialakult hashartya összenövesek belmúködesi zavarokat,
esetleg belelzarodast is okozhatnak. A meh es a vegbel közötti ugynevezett Douglas-úrben talyog alakulhat ki,
mely lazzal, Iaidalmas szekelessel iar. A talyog a hatso hüvelyboltozaton nyithato meg.

Szülés utáni fertõzés
A leggyakoribb korokozok a mar emlitetteken kivül a Gram-pozitiv bakteriumok (Streptococcus,
Staphylococcus es a Gram negativ belbakteriumok (Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Proteus,
Enterococcusok, stb.. A korokozok közt vannak levegótól elzart közegben szaporodo, oxigent nem igenyló,
ugynevezett anaerob bakteriumok is (Peptococcus, Peptostreptococcus, Bacteroides.
órtan :
a Iertózes kezdetben a meh belsó Ielületen okoz gyulladast (endometritis. Innen teriedhet e mehbe myometritis,
valamint a petevezetekekre. A petevezetekekben gennyes valadek halmozodik Iel (pyosalpinx, amelynek
teriedese ellen a szervezet többszörös hashartya-összenövesek kepzesevel vedekezik. Amikor ebbe a
konglomeratumba a pyosalpinx betör, körülirt gennygyülem, tubo-ovarialis talyog alakul ki. Ennek megrepedese
eseten a genny az egesz hasüregbe szetteriedhet, diIIuz peritonitis (hashartya-gyulladas alakul ki.
Tünetek :
magas, tartos laz, elesettseg, erós spontan hasi Iaidalom. Az alhas betapintasra nagyon erzekeny, a meh
mozgatasa, megemelese erós Iaidalmat valt ki. Hashartyagyulladas soran a Iaidalom az egesz hasra kiteried, a
has izomvedekezes (deIense miatt betapinthatatlan, a belmúködes leall (paralitikus ileus, a vernyomas csökken,
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
a pulzus, a legzesszam egyre szaporabba valik, keringesi elegtelenseg (shock alakul ki. A beteg tudata
megvaltozik hol nyugtalan, deliral, hol aluszekony, soporosus.
Legfontosabb laboratóriumi jelek :
Iokozott verseitsüllyedes, RP es Ieherverseitszam emelkedes. A vizelet csökken, uraemia, verzekenyseg, DI
(disszeminalt intravascularis coagulacio lephet Iel. A korokozo a verból is kitenyeszthetó (haemokultura. A
tenyesztest a gyermekagyi Iolyasbol (lochia is el kell vegezni.
Terápia :
a kezelessel termeszetesen nem varhatunk a bakteriumtenyesztesi eredmenyek megerkezeseig, igy az
antibiotikus kezelest szeles spektrumu krizisgyogyszerek intravenas inIuzio Iormaiaban törtenó adasaval kezdiük
("empirikus kezeles". sak ennek eredmenytelensege eseten terünk ra a tenyeszesból ("antibiogrambol"
megmutatkozo bakteriumerzekenysegen alapulo celzott terapiara. Nem ritkan a meh es az adnexumok akut
múteti eltavolitasara is szükseg lehet. Intenziv shockellenes kezeles, ionhaztartas, sav-bazis rendezes, stb
Prognózis :
gyermekagyi mehúri Iertózeseknek es vermergezesnek ("szepszis", "gyermekagyi laz" meg ma is vannak
halalos aldozatai, iollehet ez evente Magyarorszagon legIeliebb 1-2 embereletet követel. Ezert is Iontos a korkep
megelózese. Ennek lenyege, a hailamosito tenyezók (pl. idó elótti burokrepedes, mehúri beavatkozas, stb.
eszlelesekor kezdett megelózó celzatu (Preventiv antibiotikus terapia. Hasonloan Iontos a hüvely Iertózeseinek
eszlelese es gyogyitasa meg a terhesgondozas szakaszaban.

58.#ubeola

órokozó: %ogaviridae csalad, Rubiviridae genus , RNS virus
lõfordulás: teli- tavaszi honapokban az egesz vilagon
Terjedés: leguti valadekok utian, a Iertózött szemely a kiüteses szak elótt es utana 5 nappal is virusüritó
A rubeola klinuma:
· Lappangási idõ: 2-3 het, nasopharyngealis epihelseitek, reg. nyirokcsomok, primer viraemia
· 1ünetek: subIebrilitas, kiütes, iellegzetes occipitalis, szimmetrikus Iúzerszerú nyirokcsomok (Theodor-
Klatsch, coniuctivitis, lagyszaipadi enanthema (orscheimer-iel , orchitis, izületi Iaidalom.
· A kiütes halvany, Ioltos, aprobb a morbillinel, arcrol teried a vegtagokra es a törzsre
· Szövódmenyek: encephalitis (1:5000 , arthritis, trombocytopaenias purpura, orchitis, neuritis
ongenitalis rubeola syndroma
· Elsó trimesterben valo Iertózódes soran alakul ki
· Magzati halal, koraszüles, sziv- es errendszeri Ieilódesi rendellenesseg, veleszületett cataracata,
hallaskarosodas
· Dg: ELISA IgM poz., IgG savoparbol igazolt titeremelkedes
· csaladtervezes
#ubeola terápiája
· Nincs speciIikus antiviralis szer
· Megelózes: MMR (eló, attenualt, trivalens vakcina - 1992., 15. ho, 11 ev
· Be-, es kiielentendó

59.Salmonella enteritis

Salmonella enteritis
Inkubációs idõ: 6-48 ora
Terjedés: toias, csirke Iogyasztasa, szennyezett vizzel valo öntözes
Pathogenesis:
Salmonellak a vekonybelben szaporodnak , az ileumban es a colon
területen behatolnak a nyalkahartyaba, a belhamseitek Ielgyúródeset okozza, bekerülnek
a nyirokkeringesbe es a veraramba.
Tünetek:
kezdetben vizes, maid zöld szinú szeklet, ritkan veres (10 °-ban, lazas allapot, köldök körüli görcsös allapot,
hanyinger, hanyas
Erproteziseken Iennmarad- aneurysma
PPI szedes elósegiti a kialakulasat
Diagnózis: szeklettenyesztes
Terápia: egeszseges ember kp.-en sulyos gastroenteritiset nem kell AB-mal kezelni, tüneti terapia, görcsoldas,
lazcsillapitas, Iolyadek- es elektrolithaztartas rendezese
Alkalmazott antibiotikum:
Fluorokinolonok iproIloxacin 2x 500 mg 3 napig.
Gyermeknek 3. gen. cephalosporin
Székletfelszabaditás szükséges: élelmiszeriparban. vendéglátásban dolgozók esetén. egészségügyben.
óvodában dolgozók

Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
60.Scarlatina

órokozó: Streptococcus pyogenes ( A csop. B-haemolyticus
Lappangási idõ: 2-6 nap
linikum:
hidegrazas, laz, nehezitett nyeles, torokIaidalom, lagyszaipad scarlatexanthema , nyelven Ieher lepedek,
tonsillitis Iollicularis, submandibularis nyirokcsomo duzzanat, Pastia-iel
3. napon megielennek a scarlatos exanthaemak, elóször a hailatokban ( axillaris regio , ing. terület -
gombostúIeinyi kicsiny papulak, tovateried a törzsre es a vgt-ra
Az arcon perioralis pallor , vörös malnanyelv
A kiüteseket az erythrogen toxin okozza
A toxintermeló kepessegüket elveszett S. pyogenes Ielelós a gyerekkori tonsillitis Iollicularisert
3.-4. heten ( a gyogyulastol szamitott 2. heten talpon es tenyeren Iinom, lemezes hamlas indul meg
A scarlat szövõdményei
%onsillaris, paratonsillaris talyog, mediastinitis, sepsis
Ha a behatolasi kapu a bór: necrotizalo Iascitis
Immunológiai szövõdmények:
Reumas laz
Poststreptococcalis glomerulonephritis
Erythema nodosum
A scarlatina diagnosztikája
%orokvaladekbol korokozo kimutatas
AS% emelkedett (lehet norm. az acut szakban es hosszu ideig emelkedett lehet a gyogyulas utan is
A scarlatina terápiája
A S. pyogenes 100 °-ban penicillin erzekeny korokozo
A beteg penicillin erzekenysege eseten clindamycin, macrolidok iönnek szoba
A kezeles idótartama : 2 het
árványügyi intézkedések
· Be- es kiielentesre kötelezett az AN%S szamara
· elenleg elIogadott nezet, hogy nem reszesitiük a kontaktokat penicillin proIilaxisban
· Elkülönites, Iertótlenites

61.Sebészi antibiotikum profilaxis

Antibiotikum profilaxis ajánlott
- Diabetes mellitus, obesitas
- Alultaplaltsag
- Lokalis keringesi zavar a múteti területen
- Sulyos maimúködesi zavar, alkoholizmus
- Veseelegtelenseg, limphoedema
- Gyogyszerabusus
- Specialis eset: Iogaszati beavatkozas rossz szaihigiene eseten
A sebészi antibiotikum profilaxis alkalmazásának opimális ideje
- A mútet soran a sebbe került bakteriumokat csak abban az esetben lehet hatasosan elpusztitani, ha az
antibiotikum a seb kontaminacioiakor hatasos dozisban van ielen a múteti területen a szövetekben.
- A mútet utan adott antibiotikum a sebzes helyen kialakult Iibrin retegen nem tud keresztül hatolni, igy
hatasat sem tudia kiIeiteni.
- A bakteriumok altal beinditott gyulladasos reakcio miatt ödema alakul ki, ami az antibiotikumnak az
adott területre valo iutasat gatolia.
- &gyanigy a hatas nem növelhetó azzal, ha az antibiotikumot hosszabb ideig adiak.
- A proIilaxis cellal alkalmazott antibiotikumot a bór metszese elótt 30-60 perccel iv. adva a
legoptimalisabb.
- Ez az anaesthesia megkezdesenek idópontiaval esik egybe.
- Ez alol kivetelek:
- sectio cesaria, amely soran az antibiotikum beadasanak optimalis idópontia a köldökzsinor
leszoritasanak ideie
- colorectalis mútetek, amelyeknel a beteg az antibiotikumot szaion at veszi be legkedvezóbben a mútet
tervezett idópontia elótt 19 oraval.
A sebészi antibiotikum profilaxis alkalmazása
- Leggyakrabban egyszeri adag iv.
- Ismetelni csak akkor kell, ha tul hosszu a mútet, nagyIoku a verzes
- Bizonyos múteteknel elIogadott a 24-48 oraig Iolytatott antibiotikum adas (nincs ra bizonyitek, hogy
valoban hatasos szivmútetek, protezis beültetesek
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Antibiotikum profilaxisra választott antibiotikum
- Hatasos legyen az adott mútet soran elóIordulo leggyakoribb sebIertózest okozo bakteriumok ellen
- nem kell, hogy minden bakteriumra hasson
- io szöveti szint elerese a múteti területen
- hosszu ideig tarto aktiv hatas
- kevesbe legyen allergizalo
- veset, maiat ne terhelie
- ne legyenek az elsósorban iv. alkalmazasnak különleges elóirasai
- minel kedvezóbb legyen az ara
Mutéti profilaxisban alkalmazott antibiotikumok
- es II. generacios ceIalosporinok: belsó üreges szerveket nem erintó mútetek
- Beta laktam/beta laktamaz gatlo: anaerob Iertózes lehetósege colorectalis, nógyogyaszati mútetek
- MRSA helyzet ismerete
- Antibiotikum tulerzekenyseg

62.Sepsis.

Betegség leírása:
A sepsis az egyik meghatarozas szerint I./ a bakterialis Iertózesnek olyan sulyos Iormaia, amikor a
korokozok/toxiniaik a veraram utian (bakteriaemia/ toxaemia a szervezetben szetszorodnak es uiabb Iertózó
gocokat hoznak letre, melynek soran a klinikai tünetek sora lep Iel es a reaktiv gyulladasnak a szisztemas tünetei
dominalnak (SIRS: Systemic InIlammatory Response Syndrome.
Masik velemeny szerint II./ a sepsis klinikai tünetei letrehozasahoz nem szükseges szisztemas bakterialis
Iertózes a./ polytraumatizalt, betegek,b./ egettek, c./ hasnyalmirigy gyulladas (pancreatitis kezdeti szakaszaban
is Iellephet a sepsisre iellegzetes tünetcsoport.
Betegség lefolyása:
Sepsis ketletkezeseben a korokozoknak nagy a szerepe.
Korhazi eredetú sepsisek között a Gram negativ korokozok vezetó helyre kerültek. Valtozatlanul elókeló helyen
all az egyre rezisztensebb Staphylococcus, de gyakoriak a Streptococcus törzsek, a gombak, polymikrobialis
Iertózes/sepsis.
Sürgóssegi betegellatas kapcsan egyre több gyermek/Ielnótt intenziv osztaly szervezódött, ahol a betegek
eletkilatasai iobbak, de egyben a kanülök, parenteralis taplalas, gepi lelegeztetes, tracheostomia, stb miatt
gyakoribb a sepsis keletkezesenek a lehetósege.
Daganatos betegek sugar/immunszuppresszios kezelesben reszesülnek az onkologiai osztalyokon, a prognozisuk
iobb, mint volt, de egyben Iennall szinten annak a lehetósege, hogy hamarabb kapnak Iertózest/sepsist, mint az
egeszsegesek.
Magas a koraszülöttek aranya, az eletkor egyre iobban kitolodik, mindket eletkorban csökkent a vedekezó
kepesseg, növekszik a szervi atültetesek es a HIV/AIDS betegek szama, gyakoribb a Iertózes/sepsis.
A sepsis a halalozasban ielentós szerepet iatszik. Minden harmadik/negyedik sepsises beteg meghal.
Sepsis osztalyozasa többIele lehet :
A./ korcsoport szerint :
a./ koraszülött,uiszülött,
b./ csecsemó,
c./ ovodas,iskolas gyermek,
d./ Ielnótt,
e./ idóskor-65ev Ielett-
B./ egyes szervek reszeról kiindulo pl. tonsillogen-,otogen-,meningitis-, osteomyelitis-,kismedencei-,hasi
szervek-,vese-,meh-, tüdó-,stb.-eredetú sepsis
./ Korokozok osztalyozasa szerint : bakterium Gram negativ/pozitiv, virus, gomba, protozoon,stb.
SIRS (Szisztemas gyulladasos valasz szindroma a szervezet akut (heveny termeszetes reakcioia a Iertózesnek,
hasnyalmirigy-gyulladasnak, egesnek, polytarumatizalt betegnek, immunkomplex reakcionak,stb, melyre
iellemzó a./ testhómerseklet valtozas ( 36 alatti, /38 Ieletti, b./ legzesszam több, mint 20/perc, puzusszam
több, mint 90/perc-uiszülöttekre magasabb ertekek vonatkoznak-,c./ Ieherverseitszam kevesebb, mint
4000/több,mint 12 000, vagy a qualitativ (minósegi verkepben 10°-ot meghaladia a Iiatal Ieherverseitek
(eretlen aranya.
Sepsis : SIRS¹Iertózes (inIekcio, tehat a Iertózesre szisztemas klinikai tünetek ielennek meg.
Sulyos sepsis eseten csökken egy/több szerv verataramlasa (hypoperIusio, drasztikusan csökken a szervek
oxigen ellatasa (hypoxia, -p2:kisebb, mint 60Hgmm, -normal ertekek : 90-100Hgmm, ill. 11,9-13,3kPa, p2
kisebb, mint 4,3kPa - normal ertekek : 4,7-5,8kPa, ill. 36-44Hgmm-,
csökken a vernyomas(hypotensio,-kisebb, mint 90Hgmm-, vagy a megszokottnal kb.40Hgmm-nel kevesebbet
lehet merni,-oliguria keletkezik, amikor a vizelet mennyisege kevesebb, mint 0,5ml/kg/ora, akut encephalopathia
es DI (disszeminalt intravascularis coagulatio lephet Iel.
Septicus shock eseten a megIeleló kezelesre (Iolyadekellatas sem rendezódik a hypotensio.
ReIrakter septicus shock : ha az elóbbi allapot egy oranal tovabb tart es hatastalan a Iolyadek/gyogyszeres
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
(pozitiv inotrop kezeles.
Multiple rgan DysIunction Syndrome (MDS, a hirtelen ielentkezó betegseg több szerveben ielentkezik
ugyan Iunkciozavar, de intenziv terapiaval helyreallithato a dysIunkcio, tehat ekkor meg sikeresen be lehet
avatkozni.
%esthómerseklet :hypo/hypertermia. Hypotermia eseten rosszabb a prognozis. Hypotensio. Egyes szervekben
csökken a verataramlas hypoperIusio, generalizalt szürkeseg(cyanosis, csökken a vizelet mennyisege (oliguria,
enhye sargasag (icterus, intrahepatikus cholestasis, hanyas, hasmenes, bórön/nyalkahartyan verzesek (orrverzes,
verhanyas, veres szeklet ,IeiIaias,stb.
Multiple rgan Failure (MF sokszervi olyan elegtelenseg, mely rendszerint mar vegallapotot ielent.
ompensatory AntiinIlammatory Response Syndrome (ARS kompenzalo gyulladas elleni valasz szindroma
akkor lep Iel, ha a nem iön letre egyensuly a pro/anti-inIlammatorikus cytokinek között,tehat a beteg nem tud
meggyogyulni, I./ ielentós szisztemas Iertózes, septicus shock iön letre, II./ vagy kiteriedt immunszuppresszio/
immunparalysis keletkezik, melynek soran a beteg nem kepes tovabbb elni.
Mixed AntiinIlammarory Respons Syndrome (MARS kevert gyulladas elleni valasz szindroma akkor lep Iel,
amikor nagyon nagy mennyisegben vegyesen keletkeznek cytokinek, sulyos sepsist ielent.
A sepsis keletkezese/leIolyasa összetett Iolyamat. A korokozok elinditiak a Iolyamatot, a betegseg leIolyasat a
valaszreakciok döntik el.
A SIRS-ben elóször korokozok/termekeik a makroIag rendszert aktivaliak, intracellularis proinIlammatorikus
cytokinek keletkeznek : %NF-alIa, IL-1-beta, IL-8, IL-6 (gyulladasos mediatorok :a./ normalis, b./ sok, c./ keves
mennyisegben. Valaszkepen gyulladas ellenes mediatorok kepzódnek hasonlo modon IL-10, IL-1-Receptor
Antagonista(Ra, solubilis-%NF-alIa- receptor-I,-II, prostaglandinok, N, egyeb termeszetú Ieheriek es lipidek.
Az IL-12 es az IL-18 (proinIlammatorikus cytokinek, többIele biologiai tulaidonsaggal rendelkeznek. Helyi
Iertózeskben vedó, generalizalt inIekcioban inkabb karos hatasuak. Fokozzak az NK-seitek keletkezeset,
cytotoxicitasat, Gamma interIeron kepzódest, stb.
A következmeny lehet : 1./ gyulladasIokozo (SIRS, 2./ gyulladas csökkentó ( ARS, 3./ kevert iellegú
(MARS, 4./ vegallapot (MF.
Ha a SIRS es a ARS egyensulyban van, akkor a beteg meggyogyul.
Abban az esetben, ha a SIRS iut tulsulyra, akkor kardiovaszkularis elegtelenseg, vernyomascsökkenes, shock,
szervelegtelenseg lep Iel.
Ha ARS Iöleny keletkezik, akkor az immunrendszer gatlas ala kerül.
Riziko tenyezók : koraszülöttseg, csecsemókor, idóskor, neutropenia, a/hypogammaglobulinaemia,
cukorbetegseg, alkoholizmus, maicirrhosis, sziv/veseelegtelenseg, lephiany, HIV/AIDS pozitiv, rosszindulatu
betegsegek, immunszuppressziv kezelesben/szervatültetesben reszesülók, cerebrovaszkularis törtenesek utan,
kanülök, gepi lelegeztetes, dializalt beteg, akut/kronikus legzesi elegtelenseg,stb.

Labor vizsgalatok
verkep, vese/mai-Iunkcio, vizelet, vercukor, vergaz, szerum elektrolitok, alvadasi Iaktorok, kepalkotok,
pulzus/legzes/ vernyomas /EKG-monitorizalas, stb.

Szövódmenyek : akut agy/vese/sziv/legzesi-elegtelenseg, DI, septicus shock, exitus
Gyogykezeles komplex.
1./ celzott antibiotikus kezelest nem mindig sikerül megvalositani. Lehetóseg szerint kombinalt antibiotikus
kezeles ivasolt,
2./ septicus shockban Dopamin, Dobutamin inIusioban., 3./ steroidok esetleg a korai szakban adhatok,
4./ neutropenia eseten GM-SF /granulocyta-macrophag colonia stimulalo Iaktor/, 5./ volumen potlas, szerum
elektrolitok,ver-gazok rendezese, 6./ kardialis tamogatas, 7./ mesterseges taplalas, 8./ DI-ben Heparin,
9./ gepi lelegeztetes, 10./ sepsis Iorrasanak a kiiktatasa (talyog, elhalt belszakasz, gennyes epeholyag, Iertózött
meh, gennyes zsakvese, tartos kateter,stb,
Megelõzési és más fontos tanácsok:
A sepsis kiindulasi gocat mindig keresni kell, bar gyakran nem sikerül megtalalni. avasolt, hogy a beteget
intenziv osztalyon kezeliek.
lõzmények:
- Mikrobiologiai korokok
4 BakteriumIertózesek
4 Enterococcus Iertózes
4 Escherichia coli Iertózes
4 Streptococcus Iertózes
4 Streptococcus pneumoniae Iertózes
4 Klebsiella spp. Iertózes
4 Pseudomonas aeruginosa (pyocyanea Iertózes
4 Staphylococcus aureus Iertózes
- Betegsegek
4 Streptococcus septicaemia
4 HIV-betegseg, k.m.n. (AIDS betegek
4 Leukaemiak
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 Diabetes mellitus
4 Heveny garatgyulladas
4 Heveny mandulagyulladas
4 MaiIibrosis es maizsugorodas
4 Kronikus veseelegtelenseg
4 sökkent immunitas immunszuppressziv kezeles következteben
4 %artos szisztemas steroid kezeles
4 %artos periIerias venakanül hasznalata
- Egyeb prediszponalo tenyezók
4 Eletkor 30-60 evig
Gyakoribb panaszok. tünetek:
- Altalanos panasz
4 Laz, mely hirtelen emelkedik
4 Elesettseg
4 Faradekonysag terhelesre Iokozodo
4 Faradekonysag, nyugalomban is Iokozodo
4 Kimerültseg
4 Rossz közerzet
4 Sulygyarapodas elmaradasa
4 %estsulyIogyas
4 Etvagytalansag
4 Fogyas
4 Eletkorhoz kepes elmaradt testsuly
4 Alacsony testhõmérséklet
4 Laz
4 Magas laz
4 &gralo laz
4 borzongás
- Kültakaro
4 Halvany körömagyak
4 Sapadt a bóre
4 Sargas bór
4 Bór könnyen csiphetó össze
4 Hideg tapintatu bór
4 Meleg, izzadt bór
- Fei
4 FeiIaias
4 Allandosulo IeiIaias
4 Halvany, elIeheredett arc
4 Halvanyabb bór a szai körül
- Szem es latas
4 Sarga mindket szeme Ieherie
- Sziv es legzesi panaszok
4 Gyorsan ver a szíve
4 Fullad
4 Gyorsan veszi a levegót
- Hasi, emesztesi panaszok
4 Hanyinger
4 Gyakori szeklet
4 Gyakori, hig szeklet
4 obb bordaiv alatti Iaidalom
4 obb bordaiv alatt nyomasra Iaidalom
4 obb bordaiv alatti duzzanat
4 Hasmenes
- Mentalis es viselkedeszavarok
4 Aluszekonysag
4 avartsag
4 Erós levertseg
4 Ingerlekenyseg
4 Izgatottsag
4 Nyugtalansag
4 Szorongas
4 Aluszekony
Fizikális vizsgálatok:
- Kültakaro
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 Aggodo arckiIeiezes
4 Sapadt arcbór
4 Sapadt bór a szai körül
4 Hegyes orr
4 Sapadt bór
4 Sapadt körömagyak
4 Sargas pigmentacio
4 Bór könnyen rancolhato
4 Bór turgora csökkent
4 Húvös tapintatu bór
4 Meleg, vereitekes bór
- Szem
4 Sarga sclera mindket oldalon
- PeriIerias erek, vernyomas, pulzus
4 FiliIormis radialis pulzus
4 Pulzus gyengen tapinthato mind a negy vegtagon
4 Szapora pulzus ( nyugalomban)
4 rõs vérnyomásesés ((systoles nyomás csökken több mint 40 gmm-t. hypertoniás
betegben))
4 ypotensio 500 ml folyadék infusioja után is
4 Szisztolés vérnyomás < 90 gmm
4 Vernyomas korosan alacsonyabb
- Mellkasi szervek
4 Belegzes megnyult
4 Dyspnoe
4 Dyspnoe, enyhe
4 Legzesi segedizmok hasznalata
4 %achypnoe
4 Megnyult belegzes
- Hasi szervek
4 Maitompulat megnagyobbodasa kopogtathato
4 Hepatosplenomegalia
4 obb bordaiv alatt nyomaserzekenyseg
4 Lep tapinthato
4 Mai lekerekitett szelú
4 Mai megnagyobbodott
4 Mai puha, rugalmas tapintatu
4 Mai sima Ielszinú
- Idegrendszer
4 Somnolentia
Gyakoribb szövõdmények:
- Ver es verkepzó szervek, nyirokrendszer, immunrendszer betegsegei
4 Disszeminalt intravascularis coagulatio |deIibrinatios syndroma|
- Idegrendszer betegsegei
4 Intracranialis talyog es granuloma
4 Epilepsia,k.m.n.
4 %oxikus encephalopathia
- Keringesi rendszer betegsegei
4 Heveny szivizomgyulladas
4 Szivelegtelenseg
4 Fertózeses szivburokgyulladas
4 Szivelegtelenseg, k.m.n.
- Legzórendszer betegsegei
4 Felnóttkori legzesi distress syndroma
4 Heveny legzesi elegtelenseg
- Emesztórendszer betegsegei
4 Maielegtelenseg, k.m.n.
4 Abscessus hepatis
- &rogenitalis rendszer betegsegei
4 Heveny veseelegtelenseg
- Mashova nem osztalyozott koros klinikai tünetek, leletek
4 Septicus shock
4 Egyeb shock
4 Shock, k.m.n.
4 Exitus lethalis
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév

63.Septikus arthritis
lõzmények:
- Kemiai korokok
4 Nyers tei, teitermek Iogyasztasa
4 Intravenas drogIogyasztas
- Mikrobiologiai korokok
4 szerocsoportu Streptococcus Iertózes
4 Streptococcus pyogenes Iertózes
4 Sporothrix schenckii Iertózes
4 Borrelia burgdorIeri Iertózes
4 Brucella suis Iertózes
4 Brucella canis Iertózes
4 Brucella abortus Iertózes
4 Brucella melitensis Iertózes
4 apnocytophaga canimorsus (DF2 csoport Iertózes
4 lostridium spp Iertózes
4 Eikenella corrodens (HB-1 Iertózes
4 Fusobacterium nucleatum Iertózes
4 Haemophilus inIluenzae Iertózes
4 Moraxella osloensis Iertózes
4 Branhamella spp Iertózes
4 Mycobacterium tuberculosis Iertózes
4 Mycoplasma hominis Iertózes
4 Neisseria meningitidis Iertózes
4 Neisseria gonorrhoeae Iertózes
4 Pasteurella multocida Iertózes
4 Peptostreptococcus spp Iertózes
4 Pseudomonas aeruginosa (pyocyanea Iertózes
4 Salmonella spp Iertózes
4 Staphylococcus aureus Iertózes
4 Staphylococcus epidermidis Iertózes
4 Streptobacillus moniliIormis Iertózes
4 Streptococcus agalactiae ( beta hemolizalo Iertózes
4 Streptococcus intermedius (alIa v. beta hemolizis Iertózes
4 &reaplasma urealyticum Iertózes
- Allatok
4 Macska harapasa
4 Kutya harapasa
4 Hazi patkany (Ratlus rattus
- Gyogyaszati segedeszközök, implantatumok
4 Izületi-protezis
- Betegsegek
4 Rosszindulatu daganatok
4 Sarloseites rendellenessegek
4 Diabetes mellitus
4 Seropositiv rheumatoid arthritis
4 Agranulocytosis
4 Granulocytopenia(neutropenia
4 Polymorphonuclearis neutrophilek Iunctionalis zavarai
4 Crökletes hypogammaglobulinaemia
4 DeIektusok a komplement rendszerben
4 sökkent immunitas hosszan tarto betegseg miatt
4 Szubakut osteomyelitis
4 sökkent immunitas immunszuppressziv kezeles következteben
4 %artos szisztemas steroid kezeles
4 Haemodialysis
- Egyeb prediszponalo tenyezók
4 secsemókor 28 - 365 napos
4 Graviditas
4 Idóskor
4 Gyermekkor
4 Uiszülött
4 Kisded
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Gyakoribb panaszok. tünetek:
- Altalanos panasz
4 Borzongas
4 Elesettseg
4 Faradekonysag
4 Rossz közerzet
4 %estsulyIogyas
4 Etvagytalansag
4 Hóemelkedes
- Mozgasszervi panaszok
4 sipóIaidalom
4 %erdIaidalom
4 %erdizületi Iaidalom terhelesre Iokozodik
4 Izületi Iaidalom
4 Dagadt az egyik csuklo
4 Megdagadt a könyöke
4 Boka duzzadt
4 Dagad a terde
4 Beszúkült vall, könyök, csuklo Iinctio
Fizikális vizsgálatok:
- Mozgasszervek
4 sukloizület duzzadt
4 Könyök duzzadt
4 Izület duzzanata a Ielsó vegtagon
4 Boka duzzadt
4 Duzzanat a terdizületnek megIelelóen
4 sökkent a nagyizületek mozgasteriedelme a Ielsó vegtagon
4 sökkent az izület mozgasteriedelme spontan mozgas soran az erintett nagyizületekben
Gyakoribb szövõdmények:
- Fertózó es parazitas megbetegedesek
4 Bacterialis sepsis
- Endocrin, taplalkozas es anyagcsere betegsegek
4 Secundaer szisztemas amyloidosis
- sont, izom es kötószövet betegsegei
4 Fertózeses arthropathiak
4 Reaktiv arthropathiak mashova osztalyozott betegsegekben
4 A kez bursitise
4 lecranon bursitis
4 Praepatellaris bursitis
4 %rochanter taii bursitis
4 Bursa talyog
4 Inaktivitasi osteoporosis pathologias töressel
4 Nem meghatarozott osteoporosis pathologias töressel, k.m.n.
4 Szubakut osteomyelitis
4 Mutilalo csontnecrosis
4 Epiphysealis block
4 steolysis
4 sontdeIormitas

64.Streptococcus toxikus shock szindróma

lõzmények:
4 Kemiai korokok
4 Rendszeres, nagy mennyisegú alkohol Iogyasztasa
4 Mikrobiologiai korokok
4 A szerocsoportu Streptococcus (GABHS Iertózes
4 Streptococcus pyogenes fertõzés
4 Allatok
4 Hangya csipes
4 Legyek csipese
4 Moszkito (Diptera csipes
4 Kullancs csipes
4 Lodarazs csipes
4 Betegsegek
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 ellulitis
4 Septicaemia Streptococcus pneumoniae miatt
4 Baranyhimló szövódmeny nelkül
4 Evek ota Iennallo cukorbetegseg
4 Felsó vegtag több regioia es also vegtag együttes Ielületes serülesei
4 Egyeb prediszponalo tenyezók
4 Idóskor
4 Eletkor 20-50 evig
4 Uiszülött
4 Expozicio ideie, modia, lappangasi idók
4 14042 Emberról emberre teriedó Iertózes
Gyakoribb panaszok. tünetek:
4 Altalanos panasz
4 ontinua laz
4 Laz, mely hirtelen emelkedik
4 Rossz közerzet
4 Felallasra ielentkezó szedüles
4 Magas láz
4 Kültakaro
4 Bõrbõl kiemelkedõ apró kiütések
4 Tenyér bõrén és talp bõrén lemezes hámlás
4 Fei
4 FeiIaias ((Homlok,Ieitetó,tarko, halantek taiek
4 Piros nyelv
4 Seb a szaiban
4 Sziv es legzesi panaszok
4 Gyorsan ver a szive
4 Szapora legvetel
4 Hasi, emesztesi panaszok
4 Hanyas az etkezestól Iüggetlenül
4 Vizes hasmenes
4 Mozgasszervi panaszok
4 IzomIaidalom nyugalomban (Valtozo, vagy nem iellemzó izomra lokalizaltan
4 Idegrendszer es izomrendszer zavarai
4 Fokozodo intenzitasu Iaidalom a bórön
4 Faidalom a bórön a serüleshez közel esó testreszeken
4 Kinzo Iaidalom lokalisan, a serült bórterületen
4 Allat(ok okozta serüles területen lokalis Iaidalom a bórön
4 Egó Iaidalom az egesz serült vegtag bóren
4 Viszketes kiütessel a bórön
4 Mentalis es viselkedeszavarok
4 avartsag
Fizikális vizsgálatok:
4 Kültakaro
4 Epernyelv
4 Fekelyek a szainyalkahartyan
4 Hyperaemias garatkepletek
4 Nyelv hyperaemiaia
4 Maculopapulosus exanthema
4 Tenyér bõrén és talp bõrén lemezes hámlás
4 Szem
4 oniunctiva hyperaemia a limbusnal
4 PeriIerias erek, vernyomas, pulzus
4 Szapora pulzus ( nyugalomban
4 Vérnyomás kórosan alacsonyabb
4 Mellkasi szervek
4 %achypnoe
Speciális. muszeres vizsgálatok:
4 Egyszerú múszeres vizsgalatok
4 Testhõmérséklet mérése
4 rr,Iül, gegeszet múszeres vizsgalatai
4 toscopia
4 Microotoscopia
4 Anyagmintavetel es laborvizsgalatok
4 Biopsia cutis ¹ subcutis
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 Mintavetel bakterium kimutatasara bórIelszinról es bórelvaltozasbol
4 Mintavetel bakterium kimutatasara verból
4 Mintavetel bakterium kimutatasara liquorbol
4 Mintavetel bakterium kimutatasara talyogbol
4 reaktiv Ieherie ( RP meghatarozasa szerumban
4 Vergaz, Astrup vizsgalat
4 Kalcium meghatarozasa
4 Bakteriumok es toxiniaik kimutatasa szerologiai modszerekkel
4 Vvt süllyedesi sebesseg meghatarozasa
4 Alvadasi idó meghatarozasa
4 Fibrin degradacios termekek kimutatasa verból
4 Minósegi verkep
4 %NF alIa es beta meghatarozasa
4 Kepalkoto eliarasok
4 Mellkas rtg-Ielvetel, rtg-atvilagitas, Iluoroscopia
Gyakoribb szövõdmények:
4 Keringesi rendszer betegsegei
4 I498 Egyeb meghatarozott ritmuszavarok
4 Szivelegtelenseg, k.m.n.
4 Legzórendszer betegsegei
4 Heveny legzesi elegtelenseg
4 &rogenitalis rendszer betegsegei
4 Heveny veseelegtelenseg
4 Vegstadiumu veseelegtelenseg
4 Egyeb kronikus veseelegtelenseg
4 Mashova nem osztalyozott koros klinikai tünetek, leletek
4 Septicus shock
4 Shock, k.m.n.
4 Exitus lethalis
Gyógyszeres terápia:
4 Streptococcus toxikus shock syndroma


65.Szexuális úton terjedõ betegségek

Szexuális úton terjedõ betegségek:
STD betegség fennállására kell gondolnunk:
- %öbb rizikotenyezi együttes elóIordulasa
- Ui genitalis tünetek megielenese partnervaltas utan
- Szexualis eriszakot követóen
- Alhasi Iaidalom vagy kismedencei gyulladasra utalo egyeb tünet
- Dyspareunia
Mikrobiológiai diagnózis
- Mintavetel tenyesztesre ( gomba, trichomonas, bakter.
- Endocervicalis es urethralis mintavetel N.gonorrhoea, .trachomatis es aerob, anaerob bakteriumok
iranyaban
- Gonorrhoea gyanuia eseten pharyngealis es rectalis mintavetel
- Nativ kenet mikroszkopos vizsgalata
- Gram szerint Iestett kenet mikroszkopos vizsgalata
- Syphilis szerologia
- HIV teszt
- pH meres

Szifilisz:
órokozó: Treponema pallidum
- csak emberben okoz betegseget
- szexualis uton teried
- a Iertózes atvitele transplacentarisan is bekövetkezhet
Szerzett syphillis: - a bakt. a nyalkahartyan, vagy a bór kis serülesein keresztül iut be
- bór alatt lokalisan szaporodik
- a behatolas területen elóször: NG-k, maid ly-k, maid ma-ok ielennek meg÷ megielenik a primer syphillis
iellegzetes Iekelye: ulcus durum (sanker
(a Iekely: kemeny alapu, Iaidalmatlan, nagyon Iertózó, de 2-6 het alatt spontan gyogyul
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- beiutnak a veraramba es szorodnak a kis erek körül szaporodnak
- a Iertózes utan 2-10 hettel: az esetek 50°-aban kialakul a szekunder syphillis
- a generalizalt Iertózes következteben: testszerte bór es nyalkahartya-kiütesek lathatok (maculopapularis
exanthemak ¹ anogenitalis condylomak Ezek is nagyon Iertózóek, de spontan gyogyulnak nehany het
alatt. (de evek mulva uira megielenhetnek a tünetek
- az esetek egy harmada meggyogyul, ketharmadaban pedig evekig latensen ielen vannak a bakt-ok. Ezeknel
kialakulhat (evtizedek mulva a tercier syphillis.
- ellegzetes szöveti elvaltozasok: gumma, vascularis karosodasok (aortitis, aortaaneurysma, idegrendszeri
tünetek (tabes dorsalis, paralysis progressiva
Veleszületett syphillis: syphillises anyarol a placentan keresztül iut a magzatba
- congenitalis Iert.: - Ietus elhalhat
- terhesseg megszakadhat
- kihordott magzat halva születhet
- praenatalisan Iertózött, elve vilagra iött uiszülötteknel: a syphillis tünetei ket ev mulva alakulnak ki
(interstitialis keratitis, Hatchinson-metszóIogak, nyeregorr, periostitis, különbözó idegrendszeri
anomaliak(pl. süketseg
- megelózhetó lenne: az anya penicillin kezelesevel
Immunitás: ketIele ellenanyag: - reagin (Wassermann-antitest
- immobilizin
- az ellenanyagok nem gatoliak a betegseg progressioiat
- a korai szakaszban gyogyultak ismet Iertózódhetnek, a kesóbbi szakaszban gyogyultak rezisztensek
Laboratóriumi diagnózis:
- elsódleges Iekelyból: sötetlatoteres mikroszkoppal ¹ immunIluoreszcens modszerrel
- szerologiailag:
I. Nem spec. szerológiai eljárások:
- a 6. hettól megielenó nem spec. ellenanyag: reagin (Wassermann-antitestek kimutatasara
- reagin reakcioba lep a normal emberi es allati szervekból keszült kivonatokkal
- kimutatasara: complementkötesi reakcio (Wassermann-reakcio
csapadekos reakcio (VDRL, RPR
- primer ¹ szekunder syphillisben is rendszerint pozitiv
- reaginszint csökken a hatasos kezeles utan
- alpozitiv reakcio lehet: terhessegben, tuberculosisban, lepraban, hepatisis-B virus Iert-ben, malariaban,
daganatos betegsegben es különbözó autoimmun betegsegekben

II.Specifikus szerológiai eljárások
- spec. antitest: immobilizin
- kimutatasa: %. pallidum immobilizacio (%PI
Nelson-teszt
Hemagglutinacios proba
Fluoreszcens %reponema antitest proba (F%A-Abs
Terápia:
- egy evnel rövidebb ideie Iennallo Iertózes eseten: benzatin-penicillin G 2,4ME (im-an
- egy evnel hosszabb ideie Iennallo, vagy latens syphillis eseten: hetente haromszor
- penicillin allergia eseten: tetraciklin vagy erythromycin
- tipikus arisch-Herxheimer-reakcio Iellephet a terapia megkezdese utan nehany oraval (ezt az elpusztult
spirohaetakbol Ielszabadulo toxikus termekek valtiak ki

Gonorrhoea
órokozó: Neisseria gonorrhoea Gram negativ diplococcus
- A genitalis traktus, a rectum, az oropharynx es a szem nyalkahartyaiat betegiti meg
- Az organizmus igen erzekeny
Transzmisszió:
- A Iertózes atvitele mindig szexualis uton törtenik
- Az atvitel rizikoia egy szexualis kontaktust követóen 30-70 °
Inkubációs idõ: 3-10 nap
linikai tünetek nõknél
- A pharyngealis es a cervicalis inIekcio
gyakran aszimptomatikus
- A leggyakoribb tünet a mucopurulens
cervicitis es vaginalis valadekozas bó,
sargas Iolyas (leukorrhoea cervicalis
Szövõdmények:
- Bartholin mirigy gyulladas, Skene iarat
gyulladas
- Endometritis
linikai tünetek férfiaknál
- Ascendalo Iertózes
- &rethritis gonorrhoica anterior: kenetben
extracellularisan a go.
- &rethritis gonorrhoica posterior:
intracellularisan go.
- .ketpohar proba¨
- Prostatitis
- Epididymitis

Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- Salpingitis - peritonitis - tubo-ovarialis talyog
- Ritkan haematogen szorodassal disszeminalt
inIekcio
Disseminált gonorrhoea
Gyakorisága: a gonorrhoeas esetek 1-2°-a
Ideje: a primer Iertózes utan 2-3 hettel
- Nóknel a primer Iertózes gyakran aszimptomatikus- kezeletlen marad - disszeminaltta valhat
ajlamosító tényezìk:
- menstruacio
- terhesseg
- kismedencei beavatkozas
övetkezménye: Arthritis-dermatitis szindroma
xtragenitális gonorrhoea
- Proctitis - homo- es heterosexualis betegeknel Iekelyek
- Pharyngitis sepsis
- phthalmoblenorrhoea neonatorum 0,8 ° ezüstacetat (rede csepp
- Monarthritis
- Sepsis
Diagnosztika
Direkt meghatározás
- A N.gonorrhoea bab alaku Gram negativ diplococcus
- kenet metilenkek Iestesevel regen; kenet Gram Iestesevel ma
- intra- es extracellularisan a diplococcusok
Szerológia: megIeleló szerologiai teszt nincs!
Tenyésztés
- Standard modszer, megIeleló transzport taptalaion kell törtennie
- A kultura legiobban 36 -on, 2 gazdag közegben növekszik
- Enzimatikus tesztek es monoklonalis antitest koagulacios tesztek a ket legIontosabb szerologiai
- csoport meghatarozasara- protein IA (WI es protein IB (WII/WIII
gyéb diagnosztikus módszerek: DNS hibridizacio, DIF, ELISA
Gonorrhoea terápiája
Korabban: 3 millio NE Penicillin ¹ 1 g Probenecid ha meg pozitiv, 2 nap mulva ismetelni
Ma: 250 mg Rocephin im. 1x; Adhato meg Spectinomycin; IerIi 1x2 g ni 1x4g

hlamydia
órokozó: Chlamvdia trachomatis obligat intracellularis bakterium
- a D es K szerotipus Ielelós a legtöbb human genitalis megbetegedesert
- Napiainkban a leggyakoribb szexualis erintkezessel teriedi betegseg
- Felnóttkorban szexualis uton
- Uiszsülötteknel neonatalis coniunctivitis
Inkubációs idõ: 7-21 nap
linikai tünetek:
- %ünetmentes (több, mint 70 °
- ervicitis, mucopurulens valadekozas, kontakt verzes (több, mint 50 ° , non go urethritis
- Lokalis szövidmeny bartholinitis
Szövõdmények:
- Endometritis intermenstrualis/ post-coitalis verzessel
- Salpingitis tuba karosodas
- Extrauterin graviditas
- Prostatitis, epididymitis
- Akut es kronikus kismedencei gyulladas
- InIertilitas
Diagnosztika
Direkt meghatározás
- Mintavetel helyei:cervix, urethra, pharynx, rectum, coniunctiva
Tenyésztés
- Mc oy seitkulturan
- SpeciIikus, szenzitivitasa 70-85 °
- Mivel idóigenyes es draga, kutatasi, törvenyszeki orvostani celokra hasznaliak
Immunfluoreszcencia
- A leggyakrabban hasznalt technika
- Elsósorban akut urethritisekben aianlott
- SpeciIicitasa es szenzitivitasa 90 ° Ieletti
P#
- &rethritis/cervicitis, extragenitalis Iertizes, kezeles utani kontroll
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- A populacio szúresere alkalmas
nzim immunoassay
- Kontroll vizsgalatokra aianlott
- Nagy a Ials pozitiv tesztek aranya
Szerológia: nincs diagnosztikus szerepe akut inIekcioban
hlamydia terápiája
Penicillinre altalaban rezisztens
2x100 mg doxycyclin 7-10 napig v. clindamycin ¹ gentamycin v. 1 g azithromycin

66.Szisztémás gomba infekciók

ellemzõ kórokozók:
occidioidosis kórokozója: occidiodes immitis
-morIologia:
Szöveti alak a sphaerula÷15-61µm , kettósen Ienytöró Ialu keplet, mely endosporakat tartalmaz
Parazitikus ciklus: a Ial repedesekor a sporak kiszabadulnak, ui sphaerulak kepzódnek
SzaproIitikus ciklus: talaiban hiIak Iragmentacioiaval arthrosporak kepzódnek
-arthrosporak belegzessel teriednek, Iertózókepesek
-pathogenesis:
Belegzett arthrosporak leguti Iertózest okoznak, 60° tünetmentes
40° akut Ielsó es also leguti gyulladas, inIluenzaszerú tünetek, gyakran erythema nodosum as
arthralgia kiseri
alt. spontan gyogyul, esetleg vekony Ialu cavernak maradnak
1° disszeminaio a szervezetben, ez gyakran halalos; az erintett szervekben szuppuralodo granulomak
disszeminaciora hailamosit: immunszupresszio, genetikai hailam, terhesseg
-primer Iertózes utan tartos immunisatio
-kronikus Iorma: exacerbaciok es remissziok
-diagnozis: mikroszkop sphaerulak lathatok, complementkötesi proba, bórtesztek: sphaerulin vagy coccidiodin,
nukleinsav-hibridizacios modszerek
-terapia: disszeminalt Iormaban iv. amphotericin-B, egyebkent oralisan ketokonazol

istoplasmosis kórokozója: istoplasma capsulatum
-a talai szaproIita gombaia
-morIologia,taxonomia,eletciklus:
Ascomycetes osztaly szaporodasi ciklus alapian : ivaros szaporodasra is kepes
DimorIizmus
Macrophagokban es 37º-on tenyesztve 2-4µm atmeróiú blastosporakat kepez
Macrophagokban sariadzo kerek seiteket a Iestett keszitmenyben nem Iestódó zona veszi körül
Sabouraud agaron szobahómersekleten tenyesztve nagy, 8-14µm ,vastagIalu macroconidiumok a hiIak
vegen ¹ a hiIak oldalan microconidiumok
Guanot tartalmazo talaiban iol szaporodnak
-pathogenesis:
A belelegzett conidiumokaz alveolaris macrophagokban sariadzanak, de alt. tünetmentes, a tüdó
granulomatosus gocai kesóbb elmeszesednek
Massziv Iertózes eseten pneumonia, ez kronikussa valhat es cavernakepzódessel iar (Ióleg Ielnótt
IerIiakban
Immunszuppresszio, gyermek-es idóskorban lehet generalizalt: egyszerre több szervben granulomak,
bennük Iocalis necrosis
Ritkan primer cutan, subcutan es mucocutan histoplasmosis
-Iertózes utan vedettseg
-diagnozis: köpet, ver, vizelet, nyirokcsomo-es csontveló-biopsia Giemsaval Iestett kenete, tenyesztes, egeroltas,
latexagglutinacio Iertózes utan 2-5 hettel pozitiv, bórproba histoplasmin 1:100 higitasaval
-terapia: primer pulmonalis Iorma spontan gyogyul, csak tüneti kezeles, disszeminalt Iorma iv. amphotericin-B,
sokszor szulIonamid hatekony
-vedóoltas kiserleti stadiumban
Blastomyces dermatidis és Paracoccidiodes brasiliensis
-mindkettó dimorI gomba
-kronikus granulomatosus betegseget okoznak, tipikus granulomas laesiok a bórben is megielennek
-pathogenesis: sporak inhalacioia utan elarasztiak a szervezetet
-enyhe es/vagy tünetmentes Iertózes ritka
-diagnozis: direkt mikroszkopos vizsgalat, tenyesztes Sabouraud agaron, szerologiai probak, bórtesztek
-morIologia:
B.dermatidis :az anyaseitból csak egy szeles alapon üló leanyseit keletkezik, Eszak-Amerika
P. brasiliensis: többszörös sariadzas, haiokormanyhoz hasonlo kep, Del-Amerika
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
-terapia:
P. brasiliensis: szulIonamidokra erzekeny!
Amphotericin-B

riptococcosis kórokozója: riptococcus neoformans
-elóIordulas: madarak ürüleke
-morIologia.
Szövetekben es liquorban kerekded vagy ovalis sariadzo gomba alak
Gombaseitek között nagy meretbeli különbseg: 4-20µm
%ok antigenszerkezete alapian 4 szerotipus: legelteriedtebb az A es a D tipus, a B es tropusokon
Egyes tipusaikon ivaros szaporodasi ciklus: ezek neve Filobasidiella neoIormans, ezek a
pseudomyceliumok nem stabilak
-patogenesis.
Fertózes blastosporak inhalacioia reven, hosszantarto expocicio reven lehet enteralis Iertózes
Altalaban tünetmentes
Massziv Iertozes vagy immunszupresszio eseten criptococcosis
Lasan kiIeilódó meningitis, ami kronikussa valik ÷~ exacerbaciok es remissziok
Ritkan mas szervekben(pl. bór, nyirokcsomok, nyelv granulomatosus laesiok
-diagnozis: liquorbol, tuIestessel tok lathato, tenyesztes 37º-on cikloheximidet nem tartalmazo taptalaion,
szerologia: liquorbol antigenkimutatas, ritkan egeroltas intravenasan vagy intracerebralisan
-terapia:
Nehezen eradikalhato, gyakran kezeles is csak remissziot okoz
Flucytosin egymagaban vagy amphotericin-B-vel
Ketokonazol hatastalan, mas azolok hatasosak lehetnek


pportunista fertõzések
Aspergillus
andida
Egyeb opportunista mycosisok

1. andida genus
-legIontosabb species a .albicans. normal Ilora tagia legutakban, GI es nói nemi szervek
-egyeb Iaiok: .krusei, .parapsilosis, .tropicalis, .pseudotropicalis, .glabrata, . stellatoidea, .lusitaniae,
.rugosa
-morIologia (.albicans
Exsudatumokbol keszitett kenetben sariadzo gombaseitek (Gram¹ , 2-3x4-6µm es pszeudohiIak
%aptalaion szobahóm.-en tenyesztve sariadzo gombaseitek, pseudohiIak es chlamydosporak is
(diagnosztika!
Szerum ielenleteben a blastosporakbol nehanyora alatt Iilamentumok nónek ki÷ csiratömló-kepzes
(elkülönites!
-klinikum: candidiasisok
2 csoport: a normal immunrendszer mellett, csak lokalisan Ielbomlik az egyensuly
a normal Ilora tagiai között, io prognozis: soor , akut es kronikus
atrophias candidiasis, kronikus hyperplastikus candidiasis,vaginalis
Iluro, interdigitalis es intertriginalis candidiasis, paronychia
b sulyos alapbetegseg eseten, rossz prognozis: generalizalt oralis
candidiasis, candidas oesophagitis,pneumonia, nephritis es
endocarditis, andida-sepsis, kronikus mucocutan candidiasis
c a 2 Ió csoport között helyezkednek el a candiduriak
soor: Ióleg gyerekeknel, uiszülötteknel, buccalis nyalkahartya apro, Ieher
Ielrakodasai(psuedomiceliumok¹ deszkvamalodott hamseitek körül gyulladasos udvar, spontan
gyogyul
vulvovaginitissel iaro Iluor: prediszponal a hüvelyi pH emelkedese, progeszteron tulsuly
interdigitalis candidiosisok: ha a kez tartosan vizben azik
intertriginalis candidiosis: elhizottakon, inIramammalis es interglutealis redók, axilla
candidas paronychia: pyogen paronychiakhoz hasonlit, Iaidalmas( dermatophytonok, a köröm
eltavolitasa szükseges
generalizalt oralis candidiasis. A buccalis nyalkahartya mellett a nyelvre is kiteried vagy ott
kezdodik, gyakran HIV-okozta immunszupresszio elsó indikatora
candidas oesophagitis: AIDS-related complex(AR-syndroma reszielensege, különösen
generalizalt oralis candidiasissal együtt ÷~ immunszupresszio elórehaladasaval candidas
pneumonia, nephritis, endocarditis, sepsis ritkan diagnosztizalhato
kronikus mucocutan candidiasis: gyermekek cellularis immundeIicienciaianak korai indikatora
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
candiduriak: also hugyutak Iertózese esten normal Ilora tagiai(vaginalis, Iaecalis, dermalis
okozzak, ha veseerintettseg is van, akkor sulyosabb
-diagnozis: Gram-Iestes, tenyesztes Sabouraud agaron, .albicans elkü,lönitesere hrom-agaron, izolalt
andida-speciesek pulzalo mezeiú elektroIorezissel vegzett kariotipus-analizise
-terapia.
MI-meghatarozas: erzekeny, merseklten erzekeny, dozisIüggóen erzekeny, rezisztens kategoriak
Eletveszelyes Iertózesek es meningitis: Ilukonazol vagy amphotericin-B
Egyeb Iertózesek: Ilukonazol(DiIlucan, itrakonazol(rungal vagy ketokonazol(Nizoral
Vulvovaginitis: lokalis borax-glicerin, clotrimazol vagy per os Ilukonazol, itrakonazol
Immunszupresszio eseten proIilaxis: Ilukonazol
.krusei primeren rezisztens Ilukoanolra


2. Aspergillus genus
-leggyakoribbak: A.Ilvus, A.Iumigatus, A.nidolans, A.niger, A.terreus, A.glaucus
-morIologia:
Szövetekben es köpetben Aspergillus Iaiok Ionalai lathatok, gyakran elagaznak
Sabouraud agaron tenyesztve szürkeszöld telepek, ,,penesztelep¨ külsó, FM: conidiophorak
-patogenesis: belsó szervek: legIontosabb a tüdóaspergillosis
,,aspergillus-kosar¨ : a gomba preIormalt üregekbe,
bronchiectasiaba vagy tuberculoticus cavernaba
telepszik, nincs szöveti invazio
immundeIiciencia esten szöveti invazio, granulomatous,
nekrotizalo pneumonitis, lehet disszeminacio, ami
meningitist okoz
atopias alkat eseten lehet allergias Iorma:
bronchospasmus, asthmas tünetek dominalnak
ritkan KIR, sziv(endocarditis, csontok
külsó aspergillosis: többnyire egesi sebek, illetve a szem(cornea, es a Iül( külsó halloiarat
traumainak IelülIertózese eseten, sinusok is erintettek lehetnek
-diagnozis: szövetbipsiabol metenamin-ezüst impregnacioval hiIak kimutatasa
-terapia: disszeminalt Iorma vagy szöveti invazio eseten iv. amphotericin-B vagy Ilucytosin, indokolt lehet a
Ienntarto üregek sebeszi megszüntetese

3.Egyeb opportunista mycosisok
- zygomycosisok/pihycomycosisok/mucormycosisok:
ygomycetes csalad gombai, legIontosabb genusok a Mucos es a Rhizopus
Diabetes mellitusban, egesi serülesekben, leukemiaban es mas immunszupresszio eseten
Az erek Ialaban megtelepszenek, thrombosisra hailamositanak
%erminalis immunszupresszioban egesz szervezetben ischaemias necrosisokat okozhatnak
Rhinocerebralis mucormycosisok: leggyakrabban DM-ben, IeiIaias, orbitalis cellulitis es
proptosis, sulyos esetben sinus cavernosus thrombosis utan koponyaüreg elarasztasa,
leggyakrabban Rizopus esunninghamella genusok
Pulmonalis mucormycosisok: komoly immunszupresszio eseten, gyakran totalis
neutropeniaban
utan elvaltozasok: primer vagy szisztemas szorodas miatt
Gastrointestinalis Iorma: extrem alultaplaltsagnal, gyomor , ileum es colon Iatalis gyulladasa
KIR: erósen leromlott allapotu betegen , ritkan nyilt Ieiserüleskor

- Penicillium genus:
Sulyos immunszupresszional, ritkan
tomycosisra(Iülgombasodas prediszponal:korabbi otitis externa vagy ekcemas Iolyamatok
Allergizalo hatas: ,,penicillinerzekenyseg¨ olyan betegnel, akit meg nem is kezeltek
Penicillinnel !!!!

67.Terhesség és antimikróbás kezelés

óckázati csoportok:
A- nincs rizikója aterhességben:
B- Nem egyértelmu rizikó:
- Penicillinek; penicillinek ¹ BLI;
- cephalosporinok;
- aztreonam,
- Meropenem, ertapenem, doripenem B
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
- lindamycin
- Daptomycin B
- FosIomycin
- Erythromycins/azithromycin
- Metronidazole
- NitroIurantoin
- Amphotericin B
- %erbinaIine B

- llatkísérletekben toxicitást mutatott
- Imipenem/cilastatin
- hloramphenicol
- iproIloxacin, oIlox, levoIlox, gatiIlox, gemiIlox, moxiIlox
- lindamycin
- olistin
- Linezolid
- larithromycin
- RiIaximin
- SulIonamides/trimethoprim
- %elavancin
- %elithromycin
- %inidazole
- Vancomycin
- AnidulaIungin
- aspoIungin
- Fluconazole,
- itraconazole,
- ketoconazole,
- Ilucytosine
- MicaIungin
- Posaconazole
- Voriconazole
- Albendazole/mebendazole
- Artemether/lumeIantrine
- Atovaquone/proguanil;
- hloroquine
- EIlornithine
- Ivermectin
- MeIloquine

D- gyértelmu veszély
- Amikacin,
- gentamicin,
- isepamicin,
- netilmicin,
- streptomycin
- tobramycin
- %etracyclines,
- tigecycline
- Magzati abnormalitás veszélye

68.Tetanus

Alapadatok:
FerIi: Barmely eletkorban elóIordulhat
Nó: Barmely eletkorban elóIordulhat
Betegség leírása:
%estszerte izomgörcsöket okozo neurotoxint,-sporakat termeló, anaerob, (oxigenmentes környezetben
szaporodo Gram pozitiv, lostridium tetani bakterium altal okozott sulyos magas halalozassal iaro
megbetegedes.
Betegség lefolyása:
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
A bakterium egyes allatok(lo,sertes, iuh,szarvasmarha belIloraiaban normalisan is megtalalhato,ezen allatok
ürülekevel kerülnek a talaiba.Maga a bakterium közepesen ellenallo a környezet behatasaival szemben,de
sporaia rendkivül ellenallo, Iorrasban levó vizben is orakig eletkepes marad.
A szervezetbe serüleseken, egesi sebeken,uiszülötteknel köldökcsonkon iuthat be a bakterium vagy annak
sporaia.Ha a seb roncsolt, elóIordulhatnak benne olyan helyek ,ahol anaerob körülmenyek között a korokozo
szaporodni tud.Sulyos Iertózest okoz abortuszon ,vagy vetelesen atesett nók mehen keresztül törtenó
Iertózódese.Korabban elóIordult mútetek utan, nem megIelelóen sterilizalt varroanyagok miatt is.
Maga a bakterium nem invaziv,a tünetekert az altala termelt toxin a tetanospazmin ( mereg a Ielelós.Lappangasi
ideie altalaban 14 nap.

A mereg gatolia a gatlo neurotranszmitterek( ingerületatvivó anyagok Ielszabadulasat,igy az also motoros
(mozgato neuronok(idegseitek Ielszabadulnak a gatlas alol,ami az izmok Iokozott tonusahoz, rigiditasahoz
(merevseg, az agonista es az antagonista izmok egyideiú összehuzodasahoz vezet..A mereg az idegek menten
iut el a gerincvelói központokba.
Elsó tünet altalaban a szaikörüli izmokat erinti (risus sardonicus ,maid szaizarat(trismus okoz,amihez a garat es
a nyaki izmok görcse tarsul,ezzel taplalhatatlanna teve a beteget A hatizmok görcse opisthotonust hoz letre, ami
szinten iellegzetes.
A spazmus(izomgörcs leIele haladva teried,elerve a legzóizmokat legzesbenulast okoz.
A ritkabb, aszcendalo tipusu tetanusban, a görcsök elóször a serüles területen ielentkeznek.Igen sulyos Iorma , a
tetanus hypertoxicus,amely magas lazzal indul,ezt gyorsan követik a heves görcsök,maid tonustalan allapot utan
hamar bekövetkezik a halal
Formái:
1. Generalizalt, a legismertebb, leggyakoribb. Az eszmeletnel levó betegnel lep Iel a trismus, risus
sardonicus,opisthotonus,hasi rigiditas. A legkülönbözóbb behatasok,ingerek kivalthatiak az
iszomösszehuzodast(spasmus,mely Iaidalommal iar.A legzóizmok spasmusa barmikor vegzetes lehet.
2. Lokalizalt enyhe leIolyasu, spontan meggyogyulhat. Izomgyengeseg, enyhe izomösszehuzodas a
iellemzó A tetanospasmin elleni enyhe vedettseg kimutathato.
3. ephalicus specialis Iorma rossz prognosisu(leIolyasu betegseg.
4. Neonatalis Iorma szinten rossz leIolyasu tetanus.
A betegseget be kell ielenteni,uiszülöttkori megbetegedes eseten ertesiteni kell a területi szülesz Ióorvost is.
A beteget intenziv osztalyra kell szallitani!
%erapiakent a Iertózött seb azonnali alapos sebeszi tisztitasa mellett, a meg meg nem kötött toxin közömbösitese
segithet (antitoxikus savo, melynek hatasa vitatott.
A bakterium ellen antibiotikumot adunk. Ezt kell kiegesziteni itzomrelaxansokkal,gepi lelegeztetessel.
A beteg ellatasa Ieltetlen intenziv terapias osztalyon kell hogy törtenien.
Megelõzési és más fontos tanácsok:
Vedóoltasok kötelezó adasa mellett kiemelt ielentósegú a serülesek azonnali szakorvosi ellatasa,
mezógazdasagban dolgozoknal vedóruhazat viselese.(csizmak..stb
Az aktiv immunizalas 10-15 evre biztosit vedelmet, serüles Iertózódesenek gyanuiakor emlekeztetóoltast kell
adni.
Az oltas elótt erzekenysegi probat kell vegezni,pozitiv esetben mas allatban termelt ellenanyagot kell adni.
Sulyosan roncsolt sebek vagy sulyosan egett beteg eseten antitoxint is kell adni.
&gyanez aianlott idós korban is.

69.Ulcus cruris

lõzmények:
4 Betegsegek
4 Az also vegtagok melyvenainak gyulladasa es thrombophlebitise
4 Az also vegtagok visszertagulatai, Iekely vagy gyulladas nelkül
4 A visszerek kompresszioia
4 Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes
4 Egyeb prediszponalo tenyezók
4 Multipara
4 Eletkor 40 ev Ielett
Gyakoribb panaszok. tünetek:
4 Kültakaro
4 Bórielensegek evekig tartanak
4 Barnás elszínezõdés a boka bõrén
4 Fekély a lábszár bõrén
4 Feszes a labszarak bóre
4 Nedvedzõ seb a belsõ boka bõrén
4 Seb a lab bóren
4 Seb körül kemeny bór
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 Váladékozó fekély a lábszár bõrén
4 Boka Ielett kemeny, duzzadt bór
4 Mozgasszervi panaszok
4 Labszar külsó oldala Iaidalmas
4 LabszarIaidalom
Fizikális vizsgálatok:
4 Barnás pigmentáció a boka bõrén
4 Erosio a lab bóren
4 Fekély a belboka bõrén
4 Induralt bór a sebzes körül a bórön
4 Labszarak bóre Ieszes
4 Ulcus a lábszár bõrén
4 Váladékozó ulcus a lábszár bõrén
4 Boka körül induralt oedema
épalkotó eljárások
4 Alsó végtagi erek U + Doppler áramlásvizsgálata
Gyakoribb szövõdmények:
4 Keringesi rendszer betegsegei
4 Az also vegtagok Ielületes venainak gyulladasa es thrombophlebitise
4 Bór es bór alatti szövetek betegsegei
4 Staphylococcusos dermolysis syndroma
4 Vegtag bórtalyog, keles, carbunculus
4 Subcutan talyog
4 A bór es a bóralatti szövetek helyi Iertózesei, k.m.n.
4 Fertózeses dermatitis
4 Mashova nem osztalyozott koros klinikai tünetek, leletek
4 Dszkösödes m.n.o.
4 Egyeb idült Iaidalom
4 Verzes, m.n.o.
Gyógyszeres terápia:
4 laktam ¹ laktamaz gatlo
4 lindamicin, ciproIloxacin, olIloxacin
4 ambapenem, tazobactam/pieracillin, vankomycin

70.Utazók hasmenése

&tazok hasmenese: iparilag Ieilettebb orszagokbol kevesbe Ieilett orszagokba utazoknal kialakulo acut inIektiv
gastroentertitis (E%E
sherichia coli
E%E (enterotoxint termeló E. coli a vekonybelre hatva okoz vizes hasmenest
-altalaban magatol gyogyul par nap alatt
-az utazok hasmeneseert 80°-ban Ielelós
Tüneti terápiája
- ralis rehidralo Iolyadek (Normolyt, Sodioral
Nal: 3,5g/dl, Kl: 1,5g/l, glükoz: 20g/l, Natrium-bikarbonat: 2,5g/l
1 pohar narancsle ¹ viz 1 literig, bele 4 kanal cukor, / kanal so, 1 kanal szodabikarbona
- Az i.v. Iolyadekbevitel indikacioia: hanyas, sulyos dehidratio
- Motilitasgatlok adasa tilos! (Reasec, Imodium Helyette belbevono szerek alkalmazasa (Smecta iavallt.
- Probiotikumok
Az antibiotikum terápia indikációi
65 ev Ieletti, 1 ev alatti beteg , immunologiailag karosodottak, malignus betegsegben szenvedók,
szivbillentyúhiba eseten , múbillentyúvel elók, er- vagy ortopediai protezissel elók, Hb-opathia, haemolyticus
anaemia eseten, sulyos septicus allapot

71.VAP

Lelegeztetessel összeIüggó tüdógyulladas (VAP egy altipusa korhazban szerzett tüdógyulladasnak (HAP,
amely gepi lelegeztetes vagy endotrachealis intubalas vagy tracheostomia keszitest követóen 48 oran belül
kialakul.
pidemiológia
VAP elóIordul akar 25°-ban azoknal a betegeknel, akik gepi lelegeztetesre szorultak. VAP kialakulhat
barmikor, de gyakrabban Iordul eló az elsó nehany napppal az intubalas utan. Az intubalas maga iarul hozza a a
VAP kialakulasahoz.
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
linikum:
Emberek, akik a gepi lelegeztetes szedaltak, es csak ritkan kepesek kommunikalni. Igy, szamos, a iellegzetes
tüdógyulladasos tünetet nem tudnak produkalni
A legIontosabb tünetek laz/ alacsony testhómerseklet , ui gennyes köpet , es hypoxaemia (
Diagnosis
VAP kell gyanakodni minden gepi lelegeztetettnel akinel emelkedettt a Ieher verseitszam es a mellkas röntgenen
ui inIiltracio lathato
A mikrobiologia igazolashoz hemokultura es leguti valadek vizsgalata hasznalhato, amelyet vedett
bronchoscopiaval vagy BAL-lal nyerünk
Mikrobiológia
A kialakulasert Ielelós mikroorganizmusok köre nagyban elter a AP-ban megismertektól. A bakteriumok
VAP-ban rezisztensek az altalanosan hasznalt antibiotikumokkal szemben.
- Pseudomonas aeruginosa a leggyakoribb VAP-ot okozo MDR Gram-negativ bakterium. %ermeszetesen
ellenallo szamos antibiotikummal szemben, a polimixin B-t .
- Klebsiella pneumoniae , termeszetesen rezisztens szamos beta-laktam antibiotikumokkal szemben. A
ceIalosporinok es aztreonam szemben Ielmerüló rezisztencia oka, indukcios a plazmid -alapu szeles
spektrumu beta-laktamaz (ESBL, vagy a plazmid-alapu amp -tipusu enzim ielenlete.
- $erratia marcescens amp gen ielenlete okozza a ceIalosporinokkal szembeni rezisztenciat.
- nterobacter es Cinetobacter csoportok is tartalmaz amp gent, illetve plazmidon kodolt rezisztencia
is kialakulhat.
- $tenotrophomonas maltophilia gyakran kolonizalia az endotrachealis ¹/- tracheostomias csövet ,
szinten okozhat tüdógyulladast is. Gyakran rezisztens antibiotikumok szeles skalaiara, de altalaban
erzekeny a co-trimoxazollal szemben.
- cinetobacter egyre elteriedtebbek, es ellenallonak karbapenem mint imipenem es meropenem
szemben.
- urkholderia cepacia Iontos cisztikus Iibrozis eseten es gyakran rezisztens több antibiotikumal
szemben
- Methicillin-rezisztens $taphvlococcus aureus
ezelés
Lehetseges empirikus kezeles kombinaciok között (de nem kizarolag:
- vankomicin / linezolid es ciproIloxacin ,
- ceIepime es gentamicin / amikacin / tobramycin
- vankomicin / linezolid es ceItazidim
- &reidopenicillin plusz þ-laktamaz inhibitor, mint a piperacillin / tazobactam vagy ticarcillin /
klavulansav
- karbapenem (pl. imipenem vagy meropenem
- ceItriaxon , ciproIloxacin , levoIloxacin , vagy ampicillin / szulbaktam .
- %obramycin es polimixin B

72.Varicella

A fertõzés formái:
primer inIectiot követóen varicella alakul ki - elszort, testszerte ielentkezó holyagos kiütes
reaktivalodasakor evtizedekkel kesóbb herpes zooster iön letre - egy-egy ideg ellatasi területenek
megIeleló bórtünet többrekeszú holyagcsoportokkal
pidemiológiája
Mersekelt egóvön gyermekkorban a leggyakoribb, tropusokon a serdülókor betegsege
1999. ota beielentendó betegseg
60 ezer eset / ev
órokozó: VV a human herpesvirus csalad tagia, DNS- virus
Lappangási idõ: 10-21 nap
Terjedés:
cseppIertózessel, a nasopharynx epihelseitein keresztül iut be es a regionalis nyirokcsomokban szaporodik
A beteg a kiütesek megielenese elótti 1-5 nappal is Iertóz. A Iertózókepesseg a pörkök megieleneseig
tart.
4-6. napon primer viraemia
10-12. napon secunder viraemia eliut a bórbe : papula, vesicula , pörk
Paravertebralis ganglionokban is eliut-, eletre szoloan perzisztal
A varicella tünetei
Egy idóben kialakulo többIele bórielenseg ( macula, papula, vesicula, pörk mint . csillag az egen .
Laz , IeiIaias, hanyinger
Herpes zooster eseten neuralgia lep Iel, amely a holyagok megielenese elótt ielentkezhet , de a
holyagok pörkösödese utan is Iennallnak
A varicella szövõdményei
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
A bór bakterialis IelülIertózódese (Staphylococcus aureus, S. pyogenes, H. inIluenzae cellulitis,
phlegmone, mely, necrotizalo Iascitis
AVE: A bórIelületre semmit kenni nem szabad, rendszeres zuhanyozas, a bór szarazra törlese , esetleg
mentholos hintópor a viszketes csillapitasara
A varicella szövõdményei
Atmeneti immunszuppressziot okoz pyogen Iolyamatok: otitis media, pneumonia
erebellitis- szedüles, ataxia, nystagmus, iaraskeptelenseg- 2-3 het alatt gyogyulo benignus Iorma
Ramsey-Hunt sy.: myringitis bullosa a dobhartyan¹ azonos oldali Iacialis paresis
Guillain- Barre sy.
%rombocytopaenia, leukopenia
Reye sy.- szalicilatokat 10 eves kor alatt ne adiunk !
Varicella terhességben
8.-20. heten elszenvedett gestacios varicella (VS : vegtag hypoplasia, szem- es kp. idegrendszeri
karosodasok
A terhesseg masodik Ieleben nem okoz sulyosabb karosodasokat
Anyai varicella: a betegseg a szüles elótt 5 nappal vagy utana 2 nappal kezdódik- uiszülöttben
progressziv, sulyos leIolyasu varicella alakul ki V immunglobulin, acyclovir
halalozasa 30 ° !
Sérült immunitásúak varicella fertõzése
Antiviralis kezeles nelkül 20-80° -os ! halalozas
Pneumonitis, ARDS
Hepatitis
Belverzes
%erapia: parenteralis acyclovir kezeles , idótartama Iügg az immunvalasz kialakulasanak ideietól (
Ivs szam , speciI. ellenanyagok megielenese
Ap immunitásúak varicella fertõzése
sak atipusos leIolyas esten szükseges acyclovir kezeles (renyhe pörkösödes, elhuzodo Iorma,
haemorrhagias Iorma
Mrtg: pneumonitis - legalabb egy hetes iv. acyclovir kezeles
Varicella megelõzése
Passziv immunizacio: V immunglobulin- 72 oran belül
Aktiv immunizacio: VA#IL#IX ( eló, attenualt virust tart. vakcina 13 eves kor alatt egy ? dozis,
13 ev Ielett 2 dozis
.attöreses varicella .-evekkel az oltas utan altalaban laz nelküli Iertózes (15°, annak van io
immunrendszere, akin nehany varicella holyag az oltottsag ellenere megielenik

73.Védõoltások

- aktiv immunizalas celia a Iertózó betegsegek megelózese
- az immunizalasra hasznalt oltoanyag a vakcina
- követelmenyek a vakcinaval szemben:
- biztonsagos legyen: elölt mikroorganizmust vagy toxoidot tartalmazo vakcina nem tartalmazhat eló
mikroorganizmust, nativ toxint; eló, attenualt mikroorganizmust tartalmazo vakcina eseten nem lehet
kontaminacio mas mikroorganizmussal
- megIeleló tipusu immunitast hozzon letre: exotoxint termeló bakt.-k es extracellularis korokozok eseten
humoralis, intracellularis korokozonal cellularis
- ne legyenek mellekhatasok (altalanos problema
- kelló mertekú immunogenitas adiuvansokkal Iokozhato szükseg eseten, pl.: Al-hidroxid, Al-IoszIat;
az adiuvansok inszolubilizaliak az antigent (idóben meghosszabbitiak a hatasat ¹ steril gyulladast
ideznek eló vonzzak a makroIagokat az antigenIeldolgozas es prezentalas eselyei iavulnak
- antigenversenges elkerülese: kombinalt oltoanyag komponensei ne rontsak egymas hatasat
- stabilitas: eló, attenualt korokozot tartalmazo vakcinanal;
- a törzs viabilitasat biztositani kell a Ielhasznalasig (alacsony hómerseklet ¹ genetikai stabilitas (ne
alakulion vissza vad törzzse
- oltoanyagok:
1. lölt mikroorganizmust tartalmazó oltóanyagok:
4 rabies ellen: human diploid tenyeszetben termelt inaktivalt virust tartalmaz
4 poliomyelitis ellen (Salk-vakcina: a polimyelitis virus 1., 2. es 3. tipusat tartalmazza elölt Iormaban
4 közep-europai kullancs-encephalitis ellen
4 inIluenzavirus ellen
4 hatekonysag elteró
2. Toxoidot tartalmazó oltóanyagok:
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
4 leghatasosabb antibakterialis vakcinak
4 exotoxin detoxikalasa Iormaldehiddel inaktivalt exotoxin ÷ toxoid; nem valtozik meg az eredeti toxin
antigen-speciIitasa adekvat antitoxikus immunitas erhetó el
4 diphtheria ellen
4 tetanus ellen
3. ivonat (alegység) vakcinák:
4 a telies elölt mikroorganizmus helyett celszerúbb csak a vedettseget kivalto antigenekkel immunizalni ¹
mellekhatasok elkerülese (pl. Gr bakt-k pyrogen hatasa
4 az antigen-preparalas soran ielentósen valtozhat az antigen konIormacioia lerontia a preparatumok
immunogenitasat seitIalbol nem lehet óket elóallitani; hatasosak viszont a tokpoliszacharidok
4 Neisseria meningitidis ellen
4 Haemophilus inIluenzae ellen
4 Streptococcus pneumoniae ellen
4 Hepatitis B ellen (HBsAg
4. Alõ. attenuált mikroorganizmust tartalmazó oltóanyagok:
4 virulenciaiuk reszben vagy egeszben elveszett a protektiv antigenek megvaltozasa nelkül
4 attenualas ÷ random modon megielenó mutansok celszerú szelektalasa (sorozatos in vitro passzalassal
4 a termeszetes Iertózesi Iolyamatot utanozzak adekvat immunvalaszt indukalnak
4 BG (Bacillus almette-Guerin vakcina: eló, attenualt Mycobacterium bovis (13 even at passzaltak
4 sargalaz ellen
4 morbilli ellen
4 mumpsz ellen
4 rubeloa ellen
4 poliomyelitis ellen: Sabin vakcina termeszetes gasztrointesztinalis Iertózest utanozva a keringesben
megielenó ea-k kepzódeset indukalia ¹ a beltraktusban lokalis szekretoros IgA-termelest valt ki
gatolia a vad poliovirus törzsek megtelepedeset (iobb, mint a Salk, de azzal kell kezdeni az
immunizalast a visszamutalas veszelye miatt
- alkalmazas ideie szerint:
1. Aletkorhoz kötött kötelezõ oltások:
2. Megbetegedési veszély esetén kötelezõ védõoltások:
- ritkabb Iertózó betegsegek eseten a Iertózött (rabies, Iertózesi veszelynek kitett (rabies, typhus
abdominalis, tetanus, a Iertózó beteg környezeteben eló szemelyek (diphtheria, typhus abdominalis,
morbilli oltasa
Betegség ltóanyag Megjegyzés
typhus abdominalis elölt vagy eló, attenualt S. typhi bakteriumgazda környezeteben
elók es veszelyeztetett
Ioglalkozasuak
diphtheria diphtheria-tetanus toxoid diphtherias beteg környezeteben 15
even aluliak
detanus tetanus toxoid Fertózesveszelynel
rabies eölt virus gyanus allattol serültek, Iertózesi
veszelynek kitettek
morbilli eló, attenualt virus kanyarossal erintkezett 15
honaposnal Iiatalabbak

3. Megbetegedési veszély elhárítása céljából adható oltások:
- különlegesen veszelyeztetett egyeneknek, akiknel rizikoIaktorkent eletkor, Ioglalkozas vagy specialis
prediszpozicio szerepel
Betegség ltóanyag
tetanus tetanus toxoid
diphtheria diphtheria toxoid
typhus abdominalis elölt S. typhi
inIluenza elölt A es B tipusu virus
kullancsencephalitis elölt virus
Hepatitis B HBs antigen
rabies elölt virus

4. ülföldi utazásokkal kapcsolatos védõoltások:
- Iertózött, endemias területre utazok
Betegség ltóanyag
kolera eló bakterium
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
sargalaz eló, attenualt virus
typhus abdominalis elölt vagy eló, attenualt S. typhi
poliomyelitis trivalens poliovakcina
iapan-B-encephalitis elölt virus
meningitis epidemica N. meningitidis A, , W135 es Y tok ag-k
- vedóoltasok kontraindikációi:
- laz
- immunszuppresszaltak nem olthatok eló mikroorganizmust tartalmazo vakcinaval
- nem szabad revakcinalni azt, akinel az oltoanyag korabban sulyos szövódmenyt okozott (pl. DP%
idegrendszeri szövódmeny
- progressziv idegrendszeri betegsegben szenvedó gyermekek nem olthatok B. pertussist tartalmazo
vakcinaval
- HIV-pozitivak alt. olthatok (betegseg sulyosabb következmennyel iarna (kiv.: BG
- terheseknel merlegelendó


74.Vírushepatitisek

epatitis a (hav)
Magyarorszagon a hepatitis A virus (HAV okozta megbetegedes Iordul eló leggyakrabban. A Picorna virusok
csoportiaba tartozo RNS virus a betegseg korai szakaban csak rövid ideig izolalhato a szekletból, ezert a
betegseg diagnosztizalasa ellenanyag-kimutatason alapszik. Korai szakban IgM tipusu virus elleni antitestek
detektalhatok a beteg szerumaban, a kesóbb megielenó IgG tipusu antitestek ielenlete a tartos vedettseget
biztositia. Szeklettel szennyezett etel vagy viz Iogyasztasaval teried a betegseg, Ienntartasaban a szubklinikus
emberi megbetegedesek iatszanak szerepet. Gyermekkorban a HAV okozta Iertózes tünetszegenyen vagy nem
speciIikus betegseg Iormaiaban zailik, amelyet csak ritkan diagnosztizalnak. Azokban az orszagokban,
amelyekben a higienes Ieltetelek szegenyesek (tropusokon peldaul, a HAV okozta Iertózest szubklinikus
Iormaban gyermekkorban veszelik at. Felnóttkorra csaknem mindenki immunitast szerez, a HAV-Iertózesek
klinikai tüneteket okozo Iormaia ritka. Magyarorszagon a higienes helyzet kedvezóbb, a gyermekkori Iertózesek
szama az elmult evekben csökkent, viszont nagyobb a Iogekonysag a Iiatal Ielnóttek köreben, akikben
rendszerint maniIeszt klinikai tünetekkel iaro megbetegedes alakul ki. A HAV-Iertózes csak akut maigyulladast
okoz, nem iar kronikus hepatitis kialakulasaval. ElóIordulnak azonban többszörös recidivaval iaro A hepatitis
esetek is, sót ismertek un. "protrahalt" leIolyasu A hepatitises Iormak, amikor akar 1 evig is elhuzodo, HAV-
IgM-pozitivitassal iaro keppel talalkozunk. A HAV virus direkt citopatogen hatasu, bar uiabban Ieltetelezik,
hogy a maiseitnekrozisert az immunreakcio is Ielelós.
epatitis b (hbv)
A virus okozhat tünetmentes hordozo allapotot, akut (ritkan Iulminans hepatitist, kronikus hepatitist, cirrozist,
valamint hepatocellularis karcinomat. A HBV a Hepadna virusok csaladiaba tartozo DNS virus, ami kettós
lipidburokkal (HBsAG, belsó nucleocapsid strukturaval (core, Ielületen a core proteinnel (HBcAG
rendelkezik. A core a HBV DNS-t, valamint a DNS polimeraz enzimet tartalmazza. Megkülönböztetünk egy
harmadik antigent, a HBeAG-t is, aminek a ielenlete a virusreplikacioval kapcsolatos.
A HBV okozta maigyulladas diagnosztizalasara ma mar nem elegendó a HBsAG izolalasa. A mindennapi
gyakorlatban is elengedhetetlen legalabb a HBcAG elleni IgM vagy IgG tipusu antitest vizsgalata. Akut szakban
IgM-core antitest (HBc-IgM antitest, kronikus Iertózes alkalmaval IgG (HBc-IgG antitest van ielen. Igy
diagnosztizalasra kerülnek azok a ritka esetek is, amikor a betegben a HBsAG mar nem mutathato ki, de az anti-
HBs sem ielent meg meg ("window" periodus. Masreszt ismeretes az un. "low level carrier" allapot, amikor a
betegben a HBsAG olyan alacsony titerben van ielen, hogy nem merhetó, igy HBsAG-negativitas mellett a core
antitest vizsgalata Iog utbaigazitani bennünket a zailo kronikus maigyulladasrol. Meghatarozhato meg a
HBeAG, valamint az ellene kepzódött ellenanyag is (HBeAB. A HBe antigen reszben az inIektivitas ielzóie,
reszben kronikus hepatitisben a betegseg aktivitasat, az interIeronkezeles hatasossagat lehet segitsegevel
nyomon követni. A HBe antitest ielenlete azt mutatia, hogy a beteg Iertózókepessege csökkent, valamint hogy a
kronikus hepatitis az un. "non replikativ" stadiumba iutott. Fontos szerepe van meg az anti-HBs antitestnek is,
aminek a ielenlete a betegseggel szembeni vedettseget igazolia. Vakcinalassal HBs-antitestkepzódest idezünk
eló.
Magyarorszag a HBV elóIordulasa szempontiabol a WH ertelmezese szerint az un. alacsony prevalenciaiu
területek köze tartozik, ami azt ielenti, hogy a HBV-hordozas 2° alatti. A hordozasnak reszben epidemiologiai
ielentósege van, hiszen a hordozok Ienntartiak a HBV cirkulacioiat generaciorol generaciora. &gyanakkor a
hordozok a kronikus maigyulladas, a maicirrozis, valamint a hepatocellularis karcinoma veszelyenek vannak
kiteve. Az akut HBV-Iertózes ritkan Iulminans leIolyasu, a betegek 5-7°-aban pedig kronikus hepatitis alakul
ki, aminek halalos kimenetelú kesói következmenyei vannak (cirrozis, hepatocellularis karcinoma.
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
A Iertózes teriedesi modiat illetóen meg szokas különböztetni a vertikalis perinatalis, valamint a horizontalis
teriedest. Ez utobbi zömeben szexualis, illetve parenteralis atvitelt ielent.
epatitis c vírus (hcv)
A Flavivirusok csoportiaba tartozo RNS virus, amelynek 6 Ió genotipusa es 12 altipusa ismert. A genotipus
egyertelmúen meghatarozza a kezelesre adott valaszt, összeIüggese a betegseg sulyossagaval, illetve a
progresszioval napiainkban vitatott. A II/1b genotipusrol tudiuk, hogy interIeronrezisztens hepatitist okoz. A
HV-nek igen nagy a mutacios rataia, a virus a replikacio Iolyaman gyors genetikai valtozasokat szenved, ami
elósegiti, hogy a virus elkerülie a szervezet immunvalaszat. Ez, valamint a genetikai heterogenitas lehet a
magyarazata annak, hogy nem Ieilódik ki vele szemben protektiv immunvalasz. Ismeretes tünetmentes HV-
hordozo allapot is. Az akut HV-inIekciok 50-80°-a idültte valik es kronikus hepatitist, cirrozist, maid
hepatocellularis karcinomat okoz. A HV-betegek 20°-aban a betegseg elsó ket evtizedeben, ritkan az elsó ket
eveben cirrozis alakul ki. A kronikus hepatitis progresszioia Iügg az alkoholIogyasztastol, a beteg eletkoratol,
a maigyulladas sulyossagatol. Szamos extrahepatikus betegseg, peldaul az esszencialis cryoglobulinaemia, a
membranoproliIerativ glomerulonephritis, a keratoconiunctivitis sicca, a lichen planus, illetve a non-Hodgkin
lymphoma kapcsan vetik Iel a HV patogenetikai szerepet.
%eriedeseben a ver- es szövetnedvvel törtenó atvitelnek van a legnagyobb szerepe - a szoros kontaktussal,
csaladon belüli atvitel lehetósege nem bizonyitott. A HV-pozitiv anya kb 10°-ban Iertózi meg uiszülöttiet,
ami lenyegesen kisebb mertekú, mint ami HBV-Iertózes kapcsan ismert (90°. Szexualis teriedes HV
eseteben igen ritka, ami megint csak ellentetes a HBV-Iertózesben tapasztaltakkal.
A virusIertózes bizonyitasara polimeraz chain reakcioval virus RNS kimutatasa szükseges. Az anti-HV
ielenlete csak a virussal törtent valamikori talalkozast ielzi.
epatitis d vírus (hdv)
"DeIektiv" RNS virus, melynek burkat a HBV HBsAG-ia kepezi, a maiseitekbe valo penetraciora csak HBsAG
ielenleteben kepes. A HDV-Iertózes 2 modia ismert, a koinIekcio, ami leggyakrabban Iulminans akut
hepatitishez vezet, valamint a szuperinIekcio, ami a kronikus HBV-hordozo egyenben alakul ki, amikor HDV-
Iertózes eri. A HDV szupprimalia a HBV-Iertózest, intracellularis replikacioiahoz nem szükseges a HBsAG,
csak a Iertózes elinditasahoz. Ma ugy gondoliak, hogy a HDV-Iertózesnek lehet egy harmadik modia is, amikor
az egeszseges egyenben latensen, nem citopatogen Iormaban ielen levó HDV akkor valik patogenne, ha HBV-
vel szuperinIekcio következik be. HDV-Iertózesben is eszlelhetók autoimmun ielensegek, leggyakrabban 3.
tipusu mai-vese mikroszomalis antitest van ielen.
A HDV-inIekcio igazolasara a mindennapokban az IgM, valamint az IgG tipusu HDV-ellenes antitestek
kimutatasa szolgal. A HDV-antigen vizsgalata költseges.
hepatitis e virus (hev
A alici virusok csoportiaba tartozo RNS virus, amely Iogyasztasa reven aquiralhato, csak akut leIolyasu
megbetegedest okoz, kronikus betegseg, hordozo allapot nem ismert vele kapcsolatosan. %erhes asszonyokban
azonban sulyos megbetegedes alakulhat ki, amely 20°-ban halalos kimenetelú, egyes vizsgalatok szerint a
terhessegek 40°-a megszakad. Ennek az az oka, hogy a virus RNS polimeraz genie leginkabb a rubeola RNS
polimeraz geniere hasonlit, igy a virus atiut a placentan, a magzati szövetben szaporodik, maid meg azelótt eri
magas viruskoncentracio az anyat, mielótt az ellenanyag termelese benne megindult volna.
F vírus
Paramyxovirus, oriasseites hepatitist okoz.
epatitis g vírus (hgv)
Flavivirus, a HV-hez hasonlit, veradokban gyakran Iellelhetó. Mas hepatitisvirusokkal gyakran koinIekciot
okoz. Kronikus hepatitist, cirrozist okozhat, patogenetikai szerepe meg vitatott.
TTV vírus
Egyszalu DNS virus 3739 nukleotiddal. A parvovirusok csoportiaba tartozik, patogenetikai szerepe nem
tisztazott.
Sen-v vírus
Ebben az evben izolaltak transzIuzios kezelesben reszesült betegekból.
A generalizalt virusinIekciok közül az Epstein-Barr (EBV, valamint a cytomegalovirus (MV altal okozott
maiIunkcios elterest kell mindenekelótt megemliteni. A klinikai kep rendszerint utbaigazit, az EBV-Iertózest a
speciIikus IgM tipusu EBV virus kapszid elleni antitestek megielenese igazolia, mig a MV-inIekciot IgM
tipusu citomegalovirus-ellenes antitestek ielenlete bizonyitia. Mindkettó a herpesvirusok köze tartozik, normal
immunrendszerú egyenekben az altaluk okozott betegseg speciIikus kezeles nelkül is lezailik. Nagy ielentósege
van azonban a terhesseg alatt aquiralt MV-Iertózesnek, a Ieilett orszagokban a congenitalis malIormaciok
vezetó oka az intrauterin MV-inIekcio.
A parvovirus B 19-Iertózes az utobbi idóben került a Iigyelem elóterebe. Altalaban az erythema inIektiosumnak
nevezett, ioindulatu gyermekbetegseget okozza, az utobbi idóben Iulminans maielegtelenseg, aplasztikus anemia
korokozoiakent is leirtak. Meg kell iegyezni, hogy a %%V virus is a parvovirusok köze tartozik.
Terápia
A generalizalt virusIertózesek kapcsan Iellepó maiIunkcios elteres az alapbetegseg gyogyulasaval megszúnik.
Ritkan, immundeIiciensekben kerül sor antiviralis kezelesre. EBV-Iertózes eseten interIeron alkalmazasaval
probalkoznak, HIV-pozitivok EBV-Iertózódese alkalmaval az acyclovir bizonyult hatekonynak. AIDS betegek
MV inIekcioia gancyclovir es immunglobulin kombinacioiaval kezelhetó. %ranszplantaltak MV
inIekcioianak megelózesere is adnak gancyclovirt, a kezelest azonban a csontveló toxicitasa miatt ritkan lehet
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
vegigvinni.
Az acyclovir elsósorban az alIa herpeszvirusok csoportiaba tartozo herpes simplex virus (HSV-1, HSV-2,
valamint a varicella zoster (HHV-3 virusok DNS-szinteziset szelektiven gatlo szer, kisebb hatasIokkal es
nagyobb koncentracioban alkalmazva EBV-inIekcioban is hatekony. A gancyclovir hasonlo modon hat, MV-
Iertózesben az acyclovirnal hatasosabbnak bizonyult.
Az akut virushepatitisnek speciIikus terapiaia nincs. Az ervenyes elóirasok szerint a betegeket korhazban kell
izolalni. Fulminans leIolyas eseten a transzplantacio a leghatekonyabb, a megIeleló donor kivalasztasaig a
betegeket plazmaIerezissel tartiak eletben.
A kronikus hepatitis eseteben mas a helyzet. Mindenekelótt a kronikus hepatitis etiologiai es szövettani
diagnozisat kell Ielallitani. A B es virus okozta hepatitis akkor is lassu progressziot mutat, ha a betegseg
tünetszegeny. A maicirrozis es a hepatocellularis karcinoma kialakulasanak veszelye indokoltta teszi a terapiat a
betegsegnek abban a stadiumaban, amikor remeny van a virusreplikacio megszüntetesere, igy a szöveti aktivitas
csökkentesere vagy megallitasara. A korabbi szövettani osztalyozas elavult (chr. perzisztalo, chr. aktiv, chr.
lobularis, ma a Iolyamat prognosztizalasat is lehetóve tevó, a gyulladas, valamint a Iibrosis merteket is kiIeiezó
histologiai aktivitasi index, az un. Knodel-index meghatarozasan alapul a terapia. Az antiviralis kezeles
indikacioiahoz ket Ieltetel szükseges: az aktiv maigyulladas szöveti ielei, valamint a virusreplikacio kimutatasa.
A terapia alapia az interIeron alIa. A kezeles elótt meghatarozzak a virustitert, elvegzik a szövettani vizsgalatot,
HV-Iertózes eseten genotipus-meghatarozas is törtenik. Kronikus hepatitis B eseten a nukleozidanalogok,
elsósorban a lamivudin, uiabban a Iamciclovir kedvezó hatasat tapasztaliak. Legtöbben interIeronnal
kombinaliak a kezelest, igy nagyobb a hatekonysaga. A megIeleló idóben elkezdett interIeronkezeles B
hepatitisben 50-70°-ban hatasos, mig a hepatitis 25-30°-os gyogyulasa erhetó el vele. A kombinacios
kezeles nukleozidanalogokkal a hatekonysagot növeli. Kronikus hepatitis eseten ribavirinnel kombinaliak az
interIeront, a kombinacios kezeles 50° Ieletti gyogyulast eredmenyez.
Profilaxis
A hepatitis A (HAV, valamint a hepatitis B (HBV proIilaxisara ma mar aktiv es passziv immunizalas
alkalmazhato. Az aktiv HAV-vakcina elsósorban azoknak aianlott, akik endemias orszagokat latogatnak. A
HAV-expozicionak kitett szemelyek eseteben hatekony az immunproIilaxis (16°-os normal immunglobulin,
mely azonnali vedelmet biztosit a megbetegedettek közvetlen kontaktiainak. HBV eseten gentechnologiai uton
elóallitott rekombinans vakcina aktiv immunizalas reven nyuit vedelmet. Passziv immunizalasra a magas anti-
HBs-tartalmu speciIikus immunglobulin adhato, ami kizarolag posztexpozicios proIilaxis celiara alkalmas. A
WH allasIoglalasa szerint aktiv HBV-vakcina az egeszsegügyi dolgozoknak, a serdülóknek, a HBV-pozitivok
kontaktiainak, valamint a HBsAG pozitiv anyak uiszülöttieinek aianlott. Az uiszülötteket egyideiú aktiv es
passziv vedóoltasban reszesitik közvetlenül születes utan. A terhes nók HBsAG-szúrese Magyarorszagon ma
mar megoldott. A HBV elleni vedelem egyben a HDV elleni vedelmet is szolgalia. %ekintettel arra, hogy a
HV-vel szemben hatekony vakcinalasi lehetósegünk nincs, a donorszúres ielenti ielenleg a legIontosabb
megelózesi modot.

75.Vírusok okozta enteritisek
Norovírusok
órokozó: Norovirus, aliciviridae csaladiaba tartozo (regebbi neven: Norwalk-like
virus
pidemiológia: teli-tavaszi honapokban gyakoribb
Inkubációs idõ: 1-2 nap
Infektív dózis: rendkivül kicsi
A terjedés módja:
Iertózött etel, vagy viz Iogyasztasan kivül, areoszollal is (ielen lehet a hanyadekban
Tünetek:
Hig, vizes iellegú hasmenes, gyakori hanyinger, hanyas, hasi görcsök, nem tul magas laz
A virus igen ellenall a Iertótlenitószereknek, iarvanyokat kepes elóidezni zsuIolt
egeszsegügyi intezmenyekben
Terápia:
- ralis rehidralo Iolyadek (Normolyt, Sodioral
Nal: 3,5g/dl, Kl: 1,5g/l, glükoz: 20g/l, Natrium-bikarbonat: 2,5g/l
1 pohar narancsle ¹ viz 1 literig, bele 4 kanal cukor, / kanal so, 1 kanal szodabikarbona
- Az i.v. Iolyadekbevitel indikacioia: hanyas, sulyos dehidratio
- Motilitasgatlok adasa tilos! (Reasec, Imodium Helyette belbevono szerek alkalmazasa (Smecta iavallt.
- Probiotikumok

#otavírusok
órokozó: RNS-virus, Rotaviridae csaladiaba tartozik
pidemiológia:
leggyakoribb 5 eves kor alatt, nosocomialis Iertózes is elóIordulhat Ióleg teli honapokban, tavasszal Iordul eló
Terjedés módja: szeklettel Iertózött etel, viz Iogyasztasaval , aerosollal teried
Inkubációs idõ: 1-3 nap
Fertõzõ betegségek vizsgatémák 2010/2011 tanév I. félév
Tünetek: hanyas gyakoribb , vizes hasmenes, rövid idó alatt ielentós exsiccosis,39 -os laz
Diagnózis: szekletból gyorsteszt
Terápia: tüneti
- ralis rehidralo Iolyadek (Normolyt, Sodioral
Nal: 3,5g/dl, Kl: 1,5g/l, glükoz: 20g/l, Natrium-bikarbonat: 2,5g/l
1 pohar narancsle ¹ viz 1 literig, bele 4 kanal cukor, / kanal so, 1 kanal szodabikarbona
- Az i.v. Iolyadekbevitel indikacioia: hanyas, sulyos dehidratio
- Motilitasgatlok adasa tilos! (Reasec, Imodium Helyette belbevono szerek alkalmazasa (Smecta iavallt.
- Probiotikumok
Megelõzés: vedóoltasok
- R%ARIX (trivalens
- R%A%E" (pentavalens per os vakcinak

gyéb vírusos gastroenteritisek
- Adenovirus
- %orovirus
- oronavirus
- Picobirnavirus
- Pestivirus
- MV - immunszupprimaltban