CARACTERISTICA PSIHOLOGICĂ a elevului __________________________________ clasa ____________, şcoala ____________________ Elaborată de studenta (ul) _____________, grupa___ Facultatea __________________________________

În caracteristica psihologică a elevului vor fi reflectate următoarele aspecte: 1. Date generale despre elev (vârsta, starea sănătăţii).

2. Caracteristica condiţiilor de educare în familia elevului (condiţii locative, particularităţile relaţiilor în familie, atitudinea familiei faţă de elev, preocuparea pentru educaţie). 3. Poziţia elevului în grupul (clasa) din care face parte (este un lider, favorit, izolat), relaţiile interpersonale, simpatiile şi antipatiile, etc. Atitudinea elevului faţă de colectiv (necesitatea de a fi membru al colectivului, de a-l lua în considerare, autoritatea elevului în colectivul de copii, comunicabilitatea şi înţelegerea altor persoane, atitudinea faţă de fenomenele social - psihologice negative din colectiv (plagierea, şoptirea, invidia). 4. Orientarea personalităţii (individuală sau socială) elevului, caracteristica motivelor (motivaţie pozitivă/negativă, cognitivă/afectivă, intrinsecă/extrinsecă), profunzimea intereselor. 5. Nivelul aspiraţiilor (ridicat, adecvat, scăzut); nivelul autoaprecierii; cerinţele faţă de sine; atitudinea faţă de observaţiile critice ale profesorului şi colegilor; atitudinea elevului faţă de autoeducaţie. 6. Elevul în diferite tipuri de activitate (atitudinea elevului faţă de învăţare; dacă îndeplineşte activitatea conştiincios/neconştiincios; dacă învaţă cu/fără interes; reuşita şcolară şi disciplina; gradul de dezvoltare a deprinderilor de muncă intelectuală (citirea, scrierea, luarea notiţelor, lectura ştiinţifică); atitudinea faţă de muncă (munca îndeplinită în clasă, acasă); corelaţia dintre activitatea de joc, învăţare şi muncă. 7. Caracteristica proceselor de cunoaştere a elevului (particularităţile percepţiei, observarea; particularităţile memoriei, tipul memoriei, caracteristicile atenţiei stabilitatea, distribuirea, distragerea şi alte; corelaţia dintre imaginaţia creativă şi productivă; gradul de dezvoltarea a gândirii intuitive, nivelul dezvoltării gândirii logice: consecutivitatea dovezilor în relatarea gândurilor, capacitatea de a judeca şi de a scoate concluzii; independenţa în judecată şi concluzii; gradul de dezvoltare a limbajului scris şi oral; volumul vocabularului). 8. Particularităţile sferei emoţional volitive (dezvoltarea sentimentelor morale, intelectuale, estetice; dispoziţia dominantă a elevului; gradul de excitaţie emoţională a elevului; tempoul manifestării trăirilor emoţionale; manifestarea exterioară a trăirilor emoţionale; stabilitatea emoţională în situaţii tensionate în caz de insucces; capacitatea de reţinere a trăirilor emoţionale

independenţa. Caracteristica unor elevi aparte ca membri ai colectivului. Psihologia relaţiilor elevilor din microgrupele clasei. cuplurile de prieteni. 12. capacităţi volitive: insistenţa. Influenţa şcolii asupra clasei. Starea disciplinei în clasă. autocontrolul. 10. Caracteristica psihologică a grupului şcolar 1.). rigiditatea ş. Analiza factorilor concreţi cu caracter educativ ai colectivului şi influenţa lor asupra elevului. mobilitatea. Legătura şcolii cu societatea. 2. valorice. Particularităţile psihologice şi de vârstă a clasei. străduinţă.şi capacitatea de a le schimba. 4. Aptitudini (generale şi speciale. 6. de asemenea influenţa unor elevi asupra colectivului. Componenţa clasei. organizatorice). 9. bunătatea. Evidenţierea unor particularităţi ale temperamentului: sensibilitatea. disciplinei. matematice. 9. Analiza prestigiului rolurilor sociale ale elevilor (elev sportiv. sugestibilitatea. Caracteristica şcolii ca colectiv. reuşitei. educaţia morală a voinţei). iniţiativa. . Caracterul (trăsături de caracter ca activismul. Participarea colectivului clasei în lucrul social obştesc. Temperamentul (unele manifestări ale tipului de sistem nervos superior: puterea. normele de comportament a elevilor în clasă. aptitudini deosebite: muzicale. 7. acurateţea. Data __________________ 2. Caracteristică scurtă a elevilor ce se bucură de simpatia colectivului. modestie. Scopurile sociale. timiditate. muzicant). Nivelul educării. elevului).a. echilibrul. tehnice. conştiinciozitatea. De a indica direcţiile posibile de lucru educativ cu elevul dat (din partea profesorilor. 5. comunicarea. părinţilor. Unitatea membrilor colectivului. hotărârea. colectivului. Concluziile psihologice. Opinia publică a clasei. necesităţile elevilor. Structura oficială a colectivului clasei. 3. 8. Caracteristica generală a organizării activităţii de învăţare a grupului de copii. 11. De indicat ce manifestări psihologice aţi referit la particularităţi de vârstă. mândrie). Caracteristica calitativă şi cantitativă a relaţiilor interpersonale. activul clasei. deprinderile de comportament social. impulsivitatea. extrointroversiunea.

observărilor efectuate pe parcursul practicii. sociometriei. Influenţa mediului social. profesorii. a părinţilor şi societăţii asupra colectivului. 12. dirigintele. pentru părinţi. studierii climatului psihologic din grup. Propunerile studentului faţă de conţinutul şi organizarea lucrului educativ cu clasa dată (pentru profesori. 11. Trăsăturile specifice a colectivului dat. . pentru organizaţiile şcolare).10. Datele sunt colectate în baza: · · · · convorbirilor duse cu copii. care pot fi evidenţiate pe baza analizei şi generalizării materialului învăţat.