Imbuhan Pinjaman

Terdapat tiga kumpulan berdasarkan bahasa asal imbuhan berkenaan. i. Imbuhan Sanskrit ii. Imbuhan Arab-Parsi iii. Imbuhan Yunani-Latin-Inggeris

Imbuhan Sanskrit

Saya dan Bahasa [http://bukharis.blogspot.com]

Imbuhan Arab-Parsi

Saya dan Bahasa [http://bukharis.blogspot.com]

Imbuhan Yunani-Latin-Inggeris

Saya dan Bahasa [http://bukharis.blogspot.com]

Related Interests