You are on page 1of 6

PANDUAN MENGISI PROFIL SEKOLAH

1. Isikan data pelajar yang terkini mengikut pendaftaran peperiksaan


(ruang calon bagi ETR PPD dan ETR Sekolah akan diisi secara automatik)

1. Isikan data pencapaian 5 tahun peperiksaan UPSR / PMR / SPM


(ruang bilangan dan ETR sahaja - peratus akan dikira secara automatik)

2. Isikan ruang ETR Sekolah dan TOV


(ruang bilangan sahaja - peratus akan dikira secara automatik)

3. OTI1, OTI2, OTI3 tidak perlu isi bilangan dan peratus - pengiraan dibuat secara automatik.

4. Cetakan menggunakan saiz kertas A4 (landscape)


JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL AKADEMIK PMR

NAMA SEKOLAH

ALAMAT SEKOLAH

KOD SEKOLAH

NO. TELEFON NO. FAKS

EMAIL

NAMA GURU BESAR/PENGETUA


JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL AKADEMIK SEKOLAH

SEKOLAH PENGETUA

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM

2011 0 0 0 0 0 0 0

TOV, ETR , OTI DAN PENCAPAIAN PMR 2011


SEMUA A PENCAPAIAN NEAR MISS
JUMLAH MSMP GSMP GDMP GTMP
BIL TAHUN CLN 9A 8A 7A 8A/7A/6A 7A/6A/5A 6A/5A/4A JUMLAH GPS JUM %
BIL BIL BIL BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 0 ### ### ### ### 0 ### #DIV/0! ### ### ### 0 #DIV/0!
2 PMR 2007 0 ### ### ### ### 0 ### #DIV/0! ### ### ### 0 #DIV/0!
3 PMR 2008 0 ### ### ### ### 0 ### #DIV/0! ### ### ### 0 #DIV/0!
4 PMR 2009 0 ### ### ### ### 0 ### #DIV/0! ### ### ### 0 #DIV/0!
5 PMR 2010 0 ### ### ### ### 0 ### #DIV/0! ### ### ### 0 #DIV/0!
6 ETR PPD 0 0 ### #DIV/0!
7 ETR SEKOLAH 0 0 ### #DIV/0!
8 TOV 2011 0 ### ### ### ### 0 ### #DIV/0! ### ### ### 0 #DIV/0!
9 OTI1 0 0 ### 0 #DIV/0! 0.00 0 ### 0 ### 0 ### 0 #DIV/0!
10 UP1 0 ### ### ### ### 0 ### #DIV/0! ### ### ### 0 #DIV/0!
11 OTI2 0 0 ### 0 #DIV/0! 0.00 0 ### 0 ### 0 ### 0 #DIV/0!
12 UP2 0 ### ### ### ### 0 ### #DIV/0! ### ### ### 0 #DIV/0!
13 OTI3 0 0 ### 0 #DIV/0! 0.00 0 ### 0 ### 0 ### 0 #DIV/0!
14 UP3 0 ### ### ### ### 0 ### #DIV/0! ### ### ### 0 #DIV/0!