Cuvinte Vii

Secrete simple ca s obìii fericirea Ziua cea mai frumoas : azi Lucrul cel mai uèor: s te înèeli Obstacolul cel mai mare: teama Cea mai mare greèeal : a abandona R d cina tuturor relelor: egoismul Distragerea cea mai frumoas : munca Cei mai buni profesori: copiii Prima necesitate: comunicarea Cea mai mare fericire: a fi util celorlalìi Misterul cel mai mare: moartea Cel mai mare defect: indispoziìia Fiinìa cea mai periculoas : mincinosul Sentimentul cel mai josnic: ranchiuna Cadoul cel mai frumos: iertarea Cel mai necesar: c minul Ruta cea mai rapid : drumul corect Senzaìia cea mai satisf c toare: pacea interioar Arma cea mai eficace: surâsul Cel mai bun remediu: optimismul Cea mai mare satisfacìie: datoria împlinit Forìa cea mai puternic : credinìa Fiinìele cele mai necesare: p rinìii Cel mai frumos dintre toate: dragostea
din folclorul indian

Rug mintea L-am rugat pe Dumnezeu S -mi dea putere, Dar El m-a f cut slab Ca eu s înv ì simplitatea èi smerenia. L-am rugat s m ajute S fac fapte mari. Dar El m-a micèorat Ca eu s fac fapte bune. L-am rugat s -mi dea bog ìia Ca eu s fiu fericit, Dar El m-a f cut s rac Ca s devin înìelept. L-am rugat toate lucrurile Ca s pot gusta viaìa. Dar El mi-a dat viaìa Ca s pot gusta toate lucrurile. Nu am primit nimic Din tot ce-am cerut, Dar am primit tot Ce-a fost bun pentru mine. Împotriva voinìei mele Au fost ascultate rug minìile mele. Sunt printre oameni Un om binecuvântat.
Mow l na Rumi

.Linguèirea este plata anticipat a tr d rii care ìi se preg teète.

Fiecare.Cad frunze în sufletul meu. e un simbol al regretului meu. Zen .

Înìelegem ruinele atunci când ajungem èi noi ruine. Napoleon .

Nu uitaìi efectul de bumerang! Oferiìi doar ceea ce aìi dori s primiìi. Robin Sharma .

Zen .Cu tine ai întotdeauna doi tovar èi: tot binele pe care l-ai f cut èi tot r ul.

Se despart. Se despart pentru c au f cut imprudenta de a se cunoaète. .Oamenii se întâlnesc èi se cunosc. Apoi se despart. dar nu se uit .

Romulus Vulpescu .În fiecare zi . De p s ri. de iubire èi de mare gi nu b g m de seam c în loc. R mâne un deèert de disperare.În fiecare zi ne batem joc.

Învaì s aètepìi! proverb italian .

Ghidul Perfecìiunii Viaìa e o provocare ± întâmpin-o! Viaìa e un dar ± accept -l! Viaìa e o aventur ± îndr zneète! Viaìa e o suferinì ± înfrânge-o! Viaìa e o tragedie ± înfrunt-o! Viaìa e o datorie ± îndeplineète-o! Viaìa e un joc ± joac -l! Viaìa e un mister ± descoper -l! Viaìa e un cântec ± cânt -l! Viaìa e o ocazie favorabil ± foloseète-o! Viaìa e o c l torie ± realizeaz-o! Viaìa e o promisiune ± îndeplineète-o! Viaìa e dragoste ± descoper-o! Viaìa e adev r ± p trunde-l! Viaìa e un r zboi ± poart -l! Viaìa e o èarad ± dezleag-o! Viaìa e un scop ± realizeaz -l! Bhagavad-Gita .

pentru ca Duhul Sfânt s poat imprima în mintea ta lucrurile pe care le-ai auzit! 8. Taci. Taci. Taci. Taci. Taci. atunci când eèti provocat! 5. dac nu ai de spus ceva valoros! 2. când pleci de la biseric . pentru ca Dumnezeu s -ìi poat vorbi! 7. cât s ai timp s gândeèti înainte de a vorbi! . Taci. pân când îìi vine rândul s vorbeèti! 4. Taci. Taci. Taci. când eèti ispitit s bârfeèti! 9. când eèti ispitit s critici! 10. când intri în biseric . atunci când ai vorbit destul! 3.Decalogul T cerii 1. Taci. când eèti nervos èi iritabil! 6.

fie printr-un copil s n tos. Ralph Waldo Emerson . Asta înseamn s ai succes. o gr din îngrijit sau o condiìie social emancipat .Legile succesului? S râzi des èi mult. s apreciezi frumuseìea. s ètii pur èi simplu c cineva a respirat mai uèor doar pentru c tu ai tr it. s g seèti ce e mai bun în ceilalìi. s laèi în urma ta o lume mai bun . s câètigi aprecierea criticilor oneèti èi s înduri tr darea prietenilor falèi. s câètigi respectul oamenilor inteligenìi èi afecìiunea copiiilor.

Dac ai puìin. d din inima ta! Fernad Fouriner .Dac ai mult. d èi altora din bunurile tale.Avery .

Cele mai crâncene înfrângeri Sunt renunì rile la vis. Radu Gyr ± Îndemn la lupt .Înfrânt nu eèti atunci când sângeri gi nici când ochii-n lacrimi ìi-s.

Nimeni s nu-èi acopere ochii. pentru a nu vedea fiinìa care sufer ! anonim .

Viaìa e o insul de suferinì într-un ocean de indiferenì . Sigmund Freud .

un cocor! F -ìi timp. m car o clip . c ci toate-acestea au inim . În trecerea gr bit prin lume c tre veci. s vezi p durea. s vezi pe unde treci! F -ìi timp.F -ìi timp. s-asculìi ce spune o floare. de-o vorb bun . pe-un munte seara. Comoara risipit a vieìii. s stai cu mama... F -ìi timp. au grai! F -ìi timp. F -ìi timp. F -ìi timp. pentru-adev ruri èi adâncimi de vis. s poìi. cu mil . s vezi durerea èi lacrima arzând F -ìi timp. pentru prieteni. s-asculìi la toate. n-o mai strângi! Rudyard Kipling . s vezi pe unde treci! F -ìi timp. cu tat l t u . F -ìi timp. cu sufletul deschis! F -ìi timp. frumoase amintiri. m car o clip . cu orice tain sau adev r s stai.. ACUM! S ètii: zadarnic ai s plângi.. s-asculìi lâng izvor. c eèti de multe mistere-nconjurat! F -ìi timp... s te alini oricând! F -ìi timp. F -ìi timp. F -ìi timp. s dai vieìii adev ratul sens! F -ìi timp. F -ìi timp..b trâni. F -ìi timp.. În trecerea gr bit prin lume c tre veci. de unul s invoci! F -ìi timp. s guèti frumosul din tot ce e curat. din toate s înveìi. de-o coarj pentru câini.. stând singur s te rogi. F -ìi timp.

d mai departe. nu distruge. 3. spune-i-o în aèa fel încât s nu o ia ca pe un refuz. 10. Dac dai ceva. nu jigni. 6. 2. nu sta pe gânduri. Dac poìi s construieèti ceva. Dac faci o observaìie. Dac poìi. Dac devii celebru. Dac vrei s faci un bine. 5. Dac nu poìi s ajuìi pe cineva. nu aètepta ca fapta s se întoarc . nu-ìi desc rca nervii pe alìii. Dac poìi s faci pe cineva fericit.Cei 10 "Dac " 1. r mâi modest. 9. atunci f -l când este nevoie. din folclorul norvegian . Dac primeèti ceva. 4. 8. fii hotarât în ceea ce spui èi ceea ce faci. 7. Dac eèti nervos.

. decât inima care ètie s ierte.Nu exist inim mai mare pe lume.

atunci nu voi fi tr it în zadar. atunci nu voi fi tr it în zadar. Dac voi s di speranìa unei vieìi. ori voi salva o biat pas re r nit . Emily Dickson .Dac voi putea vreodat s alin suferinìa unei inimi.

Rainer Maria Rilke . se ating èi se recunosc.În asta const dragostea: dou singur t ìi ce se protejeaz .

N.Fericirea este un lucru greu de g sit în tine èi foarte greu de g sit în alt parte. Chamfort .

Ce este rar este valoros.Ce este frumos este rar. .

Femeia prin frumuseìe îl robeète èi pe diavol. Schopenhauer . A.

Vasile Ghica .Femeia este lucrarea de diplom a lui Dumnezeu la examenul de estetic .

Cea mai erogen zon este mintea. . Cei mai buni amanìi au minìile cele mai murdare.

dar nu poìi zbura. Lucian Blaga .Cu penele altuia te poìi împodobi.

J.Soarele r sare pentru sufletul florilor èi apune pentru patimile omului. Krishnamurti .

Toate fiinìele sunt egale în faìa suferinìei. anonim .

De-ar putea toate vieìuitoarele s fie sc pate de durere. Schopenhauer . A.

Marx . K.Cu exemple concrete poìi demonstra orice.

Iubeète animalele: Dumnezeu le-a dat gândire rudimentar èi bucurie netulburat . ele nu au p cat. Aceasta e adev rat pentru fiecare dintre noi. dar tu cu m reìia ta. Nu le deranja bucuria. nu te mândri cu superioritatea ta faì de animale. nu le h rìui. Dostoievski . pâng reèti èi P mântul prin existenìa ta èi îìi laèi urmele prostiei dup tine. nu lucra împotriva intenìiei lui Dumnezeu! Omule. nu le priva de fericirea lor.

inclusiv a stilului de vân toare din avion pentru lupi èi urèi. A candidat la funcìia de vicepreèedinte SUA. Pailin împreun cu una din fiicele sale. Sarah Louise Pailin (fost Miss Wasilla). Pailin în apartamentul ei din Anchorage (Alaska). nefiind cauzat de activitatea uman ´. laba stâng din faì a animalului ucis. Doreète s candideze din nou la preèedenìia SUA. împotriva lui Joe Biden èi Barack Obama. în alegerile din 2008. alaturi de senatorul John McCain. susìinând c : ´este o fars . Este o susìin toare èi o împ timit a vân torii èi pescuitului ca distracìie èi aventur . Nu crede în înc lzirea global . în Alaska. pentru fiecare lup vânat èi care va prezenta ca dovad . . centru: S.Funcìiile îi dezumanizeaz pe oameni. la alegerile naìionale din 2008. inclusiv femele cu pui. politician american . prezentând ceea ce a fost odat un frumos exemplar de urs grizzly èi king-crab. între anii 2006-2009. A fost consilier local èi primar al oraèului Wasilla (Alaska). în anul 2012. stânga: S. a autorizat uciderea a aproape 1300 de ursi grizzly. Ca guvernator al statului. guvernator al statului american Alaska. A oferit ca recompens vân torilor câte 150$. când au candidat pentru funcìiile de vicepresedinte èi preèedinte SUA. dreapta: S. Pailin èi John McCain. la o vân toare de caribu.

God bless you! Sfârèit . Dumnezeu s te binecuvânteze! I hope you share this messages.Sper s împ rt èeèti aceste mesaje.