ELAUN-ELAUN DAN GAJI DISEDIAKAN OLEH

DISAMPAIKAN OLEH MOKHTAR B. IBRAHIM PENGETUA SMK BEAUFORT II

EMPAT PRINSIP PEMBERIAN ELAUN
TIDAK BIASA- MENGIKUT KESESUAIAN KESAKSAMAAN-DIBAYAR KEPADA PEGAWAI MENGIKUT KELAYAKAN SECARA ADIL TIDAK SEJAGAT-BAYARAN ELAUN KEPADA PERKHIDMATAN YANG DIWUJUDKAN SAHAJA TIDAK KEKAL-DIBAYAR MENGIKUT SITUASI

FAKTOR-FAKTOR MENENTUKAN GAJI & ELAUN
KEPAKARAN KEPENTINGAN SESUATU PERKHIDMATAN TANGGUNGJAWAB TAMBAHAN RISIKO KERJA GALAKAN

FAKTOR-FAKTOR MENENTUKAN GAJI & ELAUN
KEMAHIRAN BAYARAN BALIK PERBELANJAAN KOS SARA HIDUP KESUSAHAN KEANEHAN TUGAS ATAU PERKHIDMATAN

ELAUN-ELAUN GAJI:1. 2. 3. 4. 5. IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM IMBUHAN TETAP KERAIAN INSENTIF PERKHIDMATAN KRITIKAL BAYARAN INTENSIF WILAYAH IMBUHAN TETAP PERUMAHAN

IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM (ELAUN KHIDMAT AWAM)

DEFINASI ²

PEGAWAI KONTRAK, SAMBILAN SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN:RUJUK (SPP 9/91) & PEK. PERKHIDMATAN BIL 12/2001

IMBUHAN TETAP YANG DIBERI KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI AWAM TERMASUK SEMENTARA, SANGKUT DAN

PEGAWAI YANG LAYAK, KATEGORI III KE BAWAH PEGAWAI DIBAWAH KATEGORI III LAYAK SEKIRANYA MENDAPAT KELULUSAN JPA BERDASARKAN

IMBUHAN TETAP KERAIAN
DEFINASI ELAUN YANG DIBAYAR KEPADA PEGAWAI KERAJAAN BAGI TUJUAN MERAI TETAMU DAN ORANG KENAMAAN KERAJAAN ATAU SEBAGAI IMBUHAN TAMBAHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN:SPP 8/80, PP 9/91 KELAYAKAN: DIBAYAR TERUS KEPADA KATEGORI III BERGAJI RM3,228.00 KEATAS, PEGAWAI MEMANGKU LAYAK DIBERI & PEGAWAI DIBAWAH KATEGORI III LAYAK SEKIRANYA MENDAPAT KELULUSAN JPA BERDASARKAN SIFAT TUGAS

-

INSENTIF PERKHIDMATAN KRITIKAL
DEFINASI: ELAUN YG DIBERI KPD ANGGOTA AWAM BERASASKAN KRITERIA-KRITERIA KEPAKARAN, KEMAHIRAN, KEANEHAN TUGAS ATAU PERKHIDMATAN DAN KERANA TERGOLONG DLM PERKHIDMATAN KRITIKAL

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BERKAITAN: SPP 9 TAHUN 1991

BAGI PEGAWAI PERUBATAN :BERDASARKAN SURAT KELULUSAN BERASINGAN

KELAYAKAN: ANGGOTAN PERKHIDMATAN KERAJAAN KECUALI ANGGOTA PERKHIDMATAN PENGURUSAN TERTINGGI. ANGGOTA YG LAYAK; RUJUK SENARAI LAMPIRAN B5 SPP 9/91
KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESSIONAL KUMPULAN SOKONGAN KADAR DRP GAJI POKOK

5% 10%

ELAUN BAJU PANAS
SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BERKAITAN:SPP 8/80, SPP 6/86, SPP 2/90 & SURAT JPA

KUASA MELULUSKAN: KETUA SETIAUSAHA, PEGAWAI PENGAWAL

KELAYAKAN: PEGAWAI YANG DIKEHENDAKI BERTUGAS DI LUAR NEGERI KAWASAN BERIKLIM SEDERHANA TUNTUTAN SEKALI DALAM TEMPOH 3 TAHUN

-

BAYARAN INSENTIF WILAYAH:
DIBAYAR KEPADA PEGAWAI KERAJAAN YANG BERTUKAR WILAYAH DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI SABAH & SARAWAK

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BERKAITAN: SPP 6/87, SPP 2/90, SPP 9/91, SPP 11/2001 ²PINDAAN JPA(S)63/151/KLT.9(21) BTH 30.04.2002 LAYAK MENUNTUT:1. ELAUN PERUMAHAN WILAYAH 2. TAMBANG PERCUMA MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL SETIAP 2 TAHUN SEKALI, KALI PERTAMA SETELAH 9 BULAN PERTAMA

IMBUHAN TETAP PERUMAHAN
DEFINASI : IMBUHAN TETAP BAGI BANTUAN SEWA RUMAH. DIBAYAR KPD PEGAWAI YANG TIDAK MENDUDUKI RUMAH KERAJAAN / RUMAH DISEWA KERAJAAN

SURAT PEKELILING BERKAITAN: SPP 8/80, SPP 11/86, SPP9/91, SPP 2/96, SPP 4/96

ELAUN LEBIH MASA

TAKSIRAN: KERJA-KERJA YANG DIJALANKAN DI LUAR WAKTU PEJABAT BIASA YANG DITETAPKAN KEPADA SEORANG PEGAWAI BAGI MAKSUD UNTUK MENJALANKAN TUGAS RASMI JAWATAN HAKIKINYA ATAU TUGAS RASMI BAGI JAWATANNYA SURAT PEKELILING BERKAITAN: PERINTAH AM BAB ¶G· & PER. 40 BAB ¶C·, SPP 2/68, SPP 16/75, SPP 2/77, SPP 21/77, SPP 24/77, SPP 25/77, SPP 1/80, SURAT JPA 256/9/23 BHG 1/KLT 2 (36) 01.04.86 & 01.10.86, SPP 8/88 & SPP 3/90, SPP 9/91

KELAYAKAN:SEMUA JENIS TUGAS TERTAKLUK ATAU MEMENUHI SALAH SATU DARIPADA 4 SYARAT, PERENGGAN B24(B) LAMPIRAN D6 SPP 9/1991:I) II) KERJA-KERJA KECEMASAN KERJA MUSTAHAK DAN TIDAK BOLEH DITANGGUHKAN KEPADA HARI BERIKUTNYA OLEH SEBAB PENANGGUHAN ITU BOLEH MEMUDARATKAN PERKHIDMATAN.

III) KERJA-KERJA YANG DIKEHENDAKI DIBUAT OLEH ANGGOTA MELEBIHI DRP TUGAS BIDANGNYA IV) KERJA-KERJA YANG PERLU DIURUSKAN DALAM JANGKAMASA TERHAD.

PEGAWAI YANG TIDAK LAYAK MENDAPAT BAYARAN LEBIH MASA ‡ PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL ‡ KAKITANGAN RUMAH SPT PELAYAN ‡ ANGGOTA DALAM PERKHIDMATAN POLIS, PENJARA, BOMBA DAN TENTERA ‡ PENJAGA RUMAH KELULUSAN: KETUA JABATAN

BAYARAN INSENTIF
DEFINASI: ELAUN YG DIBERI KPD ANGGOTA AWAM BERASASKAN KRITERIA-KRITERIA KEPAKARAN, KEMAHIRAN, KEANEHAN TUGAS ATAU PERKHIDMATAN DAN KERANA TERGOLONG DLM PERKHIDMATAN KRITIKAL E.G: PEGAWAI BOMBA, BPR, ELAUN PENDALAMAN SURAT PEKELILING BERKAITAN : SPP 9/91

ELAUN ² ELAUN KHUSUS KAKITANGAN HOSPITAL
1. BAYARAN INTENSIF PENTADBIRAN HOSPITAL 2. ELAUN KERJA DILUAR WAKTU KERJA BIASA 3. ELAUN KRITIKAL 4. BAYARAN INSENTIF KESIHATAN AWAM

1. BAYARAN INSENTIF PENTADBIRAN HOSPITAL (SPP 9/91, SPP 3/94 & SURAT JPA). DIBAYAR KEPADA: PEGAWAI PERUBATAN YG MEMPUNYAI KELULUSAN LEPASAN IJAZAH DLM PENTADBIRAN HOSPITAL & MENJALANKAN TUGAS DLM BIDANG TERSEBUT. Á PEG. PERUBATAN YG TIDAK MEMPUNYAI LEPASAN IJAZAH TIDAK LAYAK KECUALI SEDANG MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PENGARAH/PENGUASA HOSPITAL, BEDASARKAN SURAT JPA BTH 4 SEPT.94 DGN KADAR RM250.00

2.

ELAUN KERJA DILUAR WAKTU BEKERJA BIASA BAGI PEGAWAI PERUBATAN KADAR & SYARAT PEMBAYARAN SPT DI : SURAT JPA(S)215/8/2-4(20)

3. -

BAYARAN ELAUN KRITIKAL KADAR: PEGAWAI PERUBATAN:RM500.00, BAGI PEGAWAI YANG SEDANG MENGIKUTI KURSUS SARJANA KEPAKARAN DIBAYAR 50% DRP ELAUN KRITIKAL. BAGI PEGAWAI DI SABAH & SARAWAK DIBAYAR 15% ATAU RM 500.00 MANA YG TERTINGGI JURURAWAT TERLATIH:15% DARIPADA GAJI POKOK

-

4.BAYARAN INSENTIF PEGAWAI KESIHATAN AWAM
(S. PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 3 TAHUN 1993)

-

DIBAYAR KPD PEGAWAI PERUBATAN YANG TELAH MEMPEROLEHI KELULUSAN LEPASAN IJAZAH DLM BIDANG DIP. KESIHATAN AWAM/SARJANA KESIHATAN AWAM DENGAN KADAR SEPERTI DI SPP 3/93. PEGAWAI PERUBATAN YANG TIDAK MEMILIKI KELULUSAN IJAZAH DALAM BIDANG KES. AWAM TETAPI DI WARTAKAN & BERTUGAS SEBAGAI PEG. KESIHATAN AWAM DIBAYAR ATAS KADAR RM250.00 HANYA LAYAK MEMILIH SALAH SATU DRP BAYARAN INSENTIF PEG. KESIHATAN ATAU BAYARAN INSENTIF PENT. HOSPITAL

-

-

Related Interests