You are on page 1of 1

Dia Mundial de la Infància: El Somni. Taller de Teatre de Tarragona + cantautor Jo...

Página 1 de 1

DIA MUNDIAL DE LA INFÀNCIA: EL SOMNI. TALLER DE TEATRE DE TARRAGONA + CANTAUTOR JOSEP ROMEU
Tallers

Plaça dels Sedassos

TARRAGONA
Durant el mes de novembre, la conselleria de Joventut i Cooperació omple d’activitat els carrers de Tarragona amb un nou impuls del projecte Arts Urbans. El laboratori d’art d’acció i performance de l’Aula de Teatre de la URV és l’encarregat de realitzar les accions poètiques i de performance que serveixen per reflexionar sobre l’espai urbà. A través d’aquest projecte es vol promoure la participació ciutadana, i en concret l’expressió dels joves en totes les disciplines artístiques aplicables al carrer i pel carrer, estimulant l’ús de l’espai públic. Amb l’aprofitament de l’espai públic com espai d’interacció, es vol arribar a totes les iniciatives que sorgeixen i aconseguir un feedback entre l’administració i els col·lectius juvenils, a més del públic en general. Arts Urbans es desenvolupa dins de l’eix de “desenvolupament i expressió” del Pla local de Joventut, i es troba en continuïtat amb la línia que es va encetar amb el projecte Murs que parlen (cessió de permisos per a pintar murs i parets de la ciutat). 20 de novembre, 17h Plaça dels Sedassos Durant l’acte s’oferirà xocolata calenta, l’actuació del Taller de Teatre de Tarragona i del cantautor Josep Romeu. L’acte forma part de les activitats de commemoració del Dia Mundial de la Infància de la conselleria de Joventut i Cooperació. ELS SOMNI: Acció poètica on la poesia és el nexe d’unió entre els somnis i la realitat.

Fes-ho córrer!

Datos de mapa ©2010 -

Tarragona
Plaça dels Sedassos

http://agenda.tinet.cat/portal/sheet-show.do?id=53845&ch=4

18/11/2010