,Aoo-I.

iI~, ,t'he: Authcur'

J~ Th~mag, is :;W, i!.',jr.:t~lnlin~U'Y a,r&t;::h~ 1~1.r',.l.ti$hl1)' craL~OO l~ ca,ptUr.<'e" '!.Ite· sl~bent' :f~.t';_Im\! of c.!!m;~, 'but ~ls~ Itlg~jjr :m;0!0cl, ailed ,-srdw'I,Q,~ 'Ihm~ :rt'C~i,,~-d, uht'!, finit 'p'l~c(1' 'pri_u £~ portHilt 'painlit1g hm 'llie' Am~, ,s;ocJ~t}1' of P'@!':!r'a(~~: MIs~ in 199fi H~ '~fO£k' Jus ~'p~jlr.OO in, Ar,~~~~ ArWt ~Nove-~tll1ler 19%). ''l!1~ An~'S M$~1i~ ~ril ].991), ,bIiMitlu~~a! ,A,11i~: ~[arn!Uary 19'9!)). and :~t Ih-e,

'L 'II. "iiI'..._:1]( -.,,r 111 ....... ·_"·· n,." -, ~, i'li'ij;, i"'~'_ .... 'L._ i' i ... 'h

;!J'OO!!'i. ,,I;!!jt! .urn Lb' ,i,u-~,IiiI,LIJ_~~: ;!I!'!!,ntmg I,!!.:J:.'-D;, ~,:"'IlJllI,.!:I. !!-J!w'!:

:Botlb).l:n 'tIle ~.t ~ ,d.eG!d:es~ heu. ''WOrk: hEis '~n ,~~.

'1' .. -;1 ";.,, '",,""1,.,0".,.',...,,'" ·",,,,,,..ll ."..u",,,;;.,.,· _U oI"VI ......... 'L"" ~'l'Ill"t_~ ,~ ......... ~" Lt..~, .111_~ , • .IWWi.iJ-~!i.LI.IiJUJ ULL-U ~!i:ii"'~l filii ~1If''':-.'.Il l.EI..:;, Ib!, L-"1d, [i]I~li::a!11

H ... ....:i...-.- ._ ""'"""""., ~' ... - i'i''h

, Ifl'w~ne rn 'I,It'1W1oY..:po:i U .IJ)t'b~J.2II'.Wm 1!l,,,,_o:nJas,

'rh.!i,M,~IIiDrIird,CiriwlilJ;. ~'O ~1111~'1I~ ~ iin~ AD ~il~_~ ~1;i'~iJiF~,W:~~~'~lm,Oirw'-m!l!~~i!!'[!I",;;i~~ ~llII.GiI~:IIiel_-ru: ~Inl!i ~ ~~oM'!!!I~!~!!r!_i;!,~~~'~lm!'I: ~ !!Iui-..liii "'1ii£J-~liL!iD iii!!! ~1f1i,~~, ~ f.;z;.~~ \\1.-.0 ~~i~.wL,," ~:IJ1J~~ Ii!! ~ I~ J'idlflJ.:l~ bJ.' ~J11111i U!ill !IkKik!"tin liI!;.jEntorlT~W ~l:;. ~ ~(j!OOt~S! !I;]~l~~ ~'Cli'<@1r!i!i!i.'O:hin. i!I:O:~(., 1[!JoIqI ZRsi_iL ~~ 1;'l;l.1~JR"

Pi'di; flii,~iDiJi (priNIlRl§i pa~ Ogroj;: I 0!'1 'b:JridI flil ~r

'~LilI'Q W'~ t1ht~ P~R5'1 ~l"CJlli on,f)j1 Fii~ilQ Itcrn~ ~

N~ (Cji::pas:i'tI!'~E~ C.~~~Il'!;!!i1 ~ .w.wif!:!l: liliilXlr-

~rfmr:' ~ illi,;irl':~klr:,1II1." lliI.l1.!l'i:~I.r: i'imRl'l"IILlr~ ~ :ll!tRl,~'.!I!IIR'lIrr ~L irtim (I~ i"!!'!!llill!VI;

DRmllfl,V'fWl i/N:CML,i;D,lI, ~ f~J\l'! ilIl. vli'!iD '~I)jj,Am~~

~\U.!ij .. Clll~~, b'"C5~,

Tri. l~) B1~·I'U

1C15T!!:ll!iIT'O'" ~j"fli;rir. U',IIli, ,,\~;g; EtUI!'l.t.J!'F.: Ii¥' !liAiJ4DI~'~'I:JIi;!I:~, IIlIl._l'll~ -~~~ ~j'll'QU:iIIl?'!J..frPn.d

it-t: ~;4i!1f 111':46 ;i~, ~ ~o4!:Il 'I~ jU:l!~\I1 I5I'~J~'ii1li!iiI~Ii_.Ji.~Itl!'j#'l.~.

rnmi:illUTID iJl'o; AlltSliMU\II.IB,1f CAP,lI;lo:»l~ 'lJNK IF' ,0... ~1JM,:s.. 'WlIIitIM· NS,,~,mll jljU.;it.iil1ll

ThI: '1.(I'l',! ~i',:u'~~

~1~J!:lj~!;~,Mlli.W,m [ir.ii. I'I~,~

'i1~ _ I,i;lp}ili~ ~~,l.t!Uf'j~!D.-1:"IIt£..:i.

i1-;ffi1 ~1'Irl\JdH; ~_

~ ~ E! r..'-! J\;;Q [i:"l, !!8~jti).7 i ~ ,,' US H r.J.1 ~ ~ Jilll80--'i'll.(l

'L !!;nrtrilil: (l(~Wmqw.. Ii. ~

!:IIC7i'1.1:,j;'1 ~ ;;ril,;.'!·~it

~]In! ~ 'V.ir~I.~)IIU!I1II

~m.! ~ ~-'ffii!!~ Iti~~,_ itL!l !i 1iL~, 1P~"~,~i1l?'j'~ ~l~

1I1n;:!!Loti:loo ~!iOO1lnli!!ii.! 1i)r!:t!~,~.Ef.i

Ctn:t~, '!O !,;. ........ OIl; ,;_F!ft,;; ,1"1,,.;' .. !o;;; .... ,I,,'., A:i...QJ

lilii:tIs •••• "';" ••••••• Mm'r.1; u ••••• """",, •• J[I~9

U~ ••••• '.' ••• e ••• -~t, ' •••• -.,,'. , .•• ' s e 'L .\11

Sq. ~1'!diH; •• "" • .sq. emt1m&Hi ••••• ,"" Li5;ii~ S~ rQ:~~ ". "'~~ ~ ",." .••• , ; ~ jl:~'1i!

SIi.I~ .••••• "". ", . .sq. Mf~1'l> , .••••••• " '" JIl.~

~'!IoM~~ ,-,.,_ .;,.~~ ... _ •• _,,_,;,;.,.~!:Lll

S\},~'s - - - - .,_ ."".,,-Sq. iitil~~ ,. - - _ ••• ~",,,,, - pi

Sq.IM!$m-5 •••• ,'" ""JM:ji· ''tirJsi •• ,.",,, •. ,. " , • r .2

fionlii, ••••• , '" " ",JiiIQ,HTiI~ " •••••••. , '" JIloiiS

~ .,.,mm.,. j~~ •• .'~-,_,.-L~

~j !o~ ••••• [I .. ,1 !l.Ciriil.ffl5i 1, ••••••••• I 'll.~

fw

.. -

-_.

. .... .. ... . ... ... . . .. .

i n tr o d u c tio n

,At some 'point. :illml!S~ §'£~ne ~m tried, tE1dLI[' hand atpmr .. lrrl~t. ~ng, 'Rrst a1rem:pls !lit: lS'I1cll, a formld:alble cballen~' ,Dire 'lI.Ul{tJ.!mI1~' less than OOJ11.~F1f'iI:ni;JIJ! and ~e !f:Iltire .I1ooun i1!l! hIn~

I,,. ~'-~'":b ~~~'

ial~~l" ,alm~_d_o_n.ed" :~!Uf the .aetemllillea. fN!, thE p~B, (if G1,ptw.irtg ,3, UkRi!L~S :is 50 f.1!5dn:ltin.c n:lil;.[ :IIJ:l ~rU.e:n$e :~~iotl

1:' ;'.l', - iii ~

'lor 'pO'~t, Y;j~' ,. ~J.op6.

\',,,,lI.,, ~-~;j. 'f .. " _1.~. - "- ~ -'Ii - t'~ __ . .,.I. Jj'

'~~~i a Im)~"O ,gtUUiiI,_l'1Ge:aillD:iIi iIJeW" iliu :mpplle£'. ,al'nyone

~~hb naliw ttl~nt and. ~~a1ID:n an. devel(iJp,' t1iJ~ ~kiill1, 'set n.oce55a[}f to' ~11g ~ fuJ.e '~' ~lhlI,~ in ~e ~ trnm·

- ~'" 'I!., • ~ --, - - ~ ~,,,,,:,'L. h ""t, d-

ti~", _:t. SlmjJii '~a_!I':elS; oon~ 'resli:lib['!~[I. s;":""'j' i1)U ,:p:r:m·

:tioo m~~~ fo:ml!a1 elgmetiitiS ,af m::sucll as Un-e_·. Nht€;!, 's~pe~

;,,~....... .:rn~ ,,,,,,,...l ...... '''''1'1!l''I!<'I·i~''''''' JjUIj.lllliil-tl! !IJ~~ ........ 1rI1L.!iI, ~'t.II\.LJj~_Jj"-"''' !lJlJi.illiI,.1_1

TIlh: 'lOOokW~!Ji wiiitre-n ;acs: a 'POD'lm' £0'(' ::1'nfCIne, rmmg 'or O~di ~'~[:i real ,iIliberest i~ ~dil: ;mdJ fi,~ '~f,;1Mliig~ U·

ii:;;;,·==;J,:i""_ " 'jI.C':'iii"iiftl'i;' "',f 41=i!R.lr;iI!I' ,,,,,,,;;~,,"1= 'i~'''''=i!1i''''''' ,,,,,,~l:J' .' ~!!~~'!io!!'~ !fo!il '1I!!!!!h!lJ!1lp'~,1 ~ ~!if !'-'UI~ ,1.~lli!.ol~ALlLl:)ll! ~~llJiIliLIII~,Y.-~1 .IUll.~. ,

ods and ,~tlJl~,f. ~nd '~n p~,,..gd~ ~ ~_k m~, the h.i\5'trn:Ji '0.£ 'PlJru~ituire wilh m1m,p'~ ~f~ite:p~~ from tlie' put ~t

includes: umeml ruf~~iDn ':II'bOl).lit Iilil~ ~~jj ~~, ~ 'tt\1_:re draM'nfl_, ~~~, ~··"'rUnO' md w(r~M_i'ia \Vi~

""'""'~5" , , '~~. ~~ ~ , -- [, • ...,. __ I. ,

,mooelg, Mt '!eamerfS aDd ~di!nIS, Yi"illJ ,~~ 'Ilh~· ~j~ ,mdt~ ,af .c(iIMpo$llfli;n, atrnd ~,!!i or.~~t.'~_t are ~'~anxred. all1d rnl4S~tOO. dil~:nJ 'wildl, ~'e:~ s~,lf"ll'f-,st~ 'por[ra)it_,demo-mati:{IolU.

F!::ir':I]loSiii: oifmy·lif.€,.I: ~e' :OOetl 'Ot.li a q,~' itO bOO!UDf!::iI, 'beH.eJ' ,;:I_;_rnn H'l'!la.S: tlihn ;(1I.'e[ ~ty ~ m ,:lOC1lmuhioo the.

'f'--":'c...' 'L- __ ".~~ ... ", ;'1 I' 'I - - ;lb.~~ '1.~~11.;e;' 'I' I~ .r;,:gWW,I"!oiI,Ej~' i...-lID!~. '_"~ ,!s __ Iflg.rn I!!!;tD 1IA.iii.;I,~, .:.m-ce' ,

couMJ [ti)! pos&1iMj" w.d:ud~ ~~~,-d:1.~~:i.!: ~,~ ~b$~. ,po:maiJ;ilJre~ J: d.edi~ ttJ; l~lll~th 'on ~e b:ljfb~wn, tmt. ~ p~. [Q be' 'the n"1~t ]ire<ha~_n,~ mu me.

] \l'iS~ ,E.lDtl'lOOllf!: had! ,~En ttl"ill ,a: ~tmlfmh~~ ~ '~j~:e. 'Iih'fls 'Wh-en l was fir.st ,:lite'mpRfin,s to dfaw 1)'J~~. It. W'Ouid 'lia\\il1' ~lyltmst:el1m. ~Y"~ef1t: and ~¥ed. me from. :m,ai'llY"~s ,of iH,m<m.WlIiiItig tD"i3: wJiecl..;J'

Go finm' uDursdt:aM tes-~ tJw de~tru' if! 'which 'OOiur if';: ~ me" I~J; ·its .-: cc un:;e: unu 'wii

- - .. of - -- ," [- - -. - . - . - - -,1""" - .. - . - - - - - - ,t""- - -., ..... -- . ,l,t, l.sa I., J"'" .

fiM 'Ute a~r' 'W the Q'ue5tton whether lJfIU must Icre.ate:, ,tlCceut it- J~ust a'S iE ~nds

'_ " . - ." - . _., - "- -. - - ,t .... · . - ,., if'. . ~ '<1', .• ,...., ,. ". "-,\I'

Dfi'thout iHnuiti~· inw :it, Pttnal],5 :i.t win t~'m ,out 't~at 'll-(JU are ai!kd'to be ,an ar-tist·

- - ~., _.",!!,,!!I"!'Q - •. -----r- -- _. _. ! i'\ __ .... _ I .. _. 11:" .. _ ... -.-_- ... l __ . '.' _,- __ '_ .. !l

. . . . . . .

. - -- - - --- - _.-- -- - --- _ ... - -_._----_._-----------

SOOn, 1r.iJ ~lwre.', ~Jnll~~ ~~(~~I. eh.:dks ;~OO pili!;b~'L5 ;dm~g with gra:~h~!~' ptl1clls, OOt1~ htnde;us. w:ti~en ~~hj~ ~ ,iflJ ~,~u:r,rly duri~ d:l~ ,N_~~~eQ~~k w.~~. Nk61~Ja~,ue!>, 'O;J,n" reo cre:nerlJ a (ra)~1lJ tll:ill is stia]. :l\mQ!M'1 by ,his. '~m~, '1~.f~ G~~~~' mJl)ti~ ~ ~:Y a, V:JJti~1y 'of cllalk. Th~' ~di~ tbo:ill.3l 'Oof:!~~ 'oo.l.on; are :se,pia. 's3n~ure. w~1i1e !!IJld,!bl~

~~"",,'It_ .......... ~._.Cll ...... ';,.1 •• IniP, ..... 'n=fi< ..... ".,.,'t r~lu.;:.LS Ii3.lL,-=' rWll-1="- '"If.I!ILI!.I:l ~, .. _ll.'!=: ,r~-t!,Ii~U(;;;;l.uJ .

and are !'I;{l!ted :[Of 'ntJetrlm1lliarli!t blue aad y.a]~.e ratugf:!'_.J\. JIQS~,eI, gh'Lli1l, Jeai\~es m.uch iOfllll'e' 1I¥>o'Vu'J.d, l~s@I and 1ll:ti1l' iJ!iIs't:€l maTh 'nJiily ,~ppea:r gr-arin,y ,aM

L. .""'~ 'tTiIi'...... ...1;, u ~.::I

Sl'";.oEli:JiV., w nen 'lIIie SU,P,Pth:L lS <O'W.~.

'M,th, 'mn1)'" layers of piglTIe:rnJl" :its called, ill, Jl'dsre1 :piillintDng 'rather ttiJa.tll .. d~awing.

Sulbtra.dlW@: 'Foo!is:

iL",,,, l~.":"'''i . .t"uo- ..I\.,-.;Hl'flf.llil' ' ...... ,~!l!'L..t ,~ 1i:.l~~rIM!I!i~~~' ~~d;.(in; --1:1. [,".u-IDl~ '~IUllil

'like';,:!J f3flC-~ ~fUiI. fur't'ras'in,g. but ~f.s ,~e~U~' aooulllUling 'Nt.l~'~ g~~, ro~ a:dtj, Hnc.~ or ereate b:~f8hli~]ns-

,Retr,act;~"bie" erasers ::Jir.~e' '~hliB' :aJld Gin be Si1'il<illJl€rJffi to a :point. This ''!\'or:~ 'well. :fm: ,~d8es" IiI1~J.1j].ghUtlihns and details"

KneLtiled.'ernseJr8::are incrediblyuse. fu1 for: e~ing.lj[fi~,~, and. t,ed]t~lri;bul: .. :ing tone" Sin1rn' they can be siretm;OO, and iillar~. kneaded '!aG,Ser;s,:are ;~-:c,~. 'lena. ror. ;!ru'~~~, ~l'k. 'Btlr,1.:s-ofl. erasers ,am great fw Mmg' ~.nd, ~Ml~ ins' ~a~' ~~~ ~fdt!iiP'

cooJ ~1th'Q;1X~

S,,~~,Todi~;

'Th~· ~oob ~b~ ~liJ.I;lud~,i3, :l!!il.al;l!abl~ ~:!~ ooad'OO eraS€l,; '!1LirtlJ er,ase'; e~Jac·soI'i, efastF. ~rn,~0t6gcd rMOf ~ ~r'id ~~~ie. brJJ.!if.l •

~.b:~~l:lg 'ruhe ~~r:, S'inil~ ['.rJO:f ~lad.es, can scr:aktlJ.:lhreugh mk.

'1i'oJ1nlli.on~it St~mlPs and

"'"h- -,,," - - - - '=~ ~.I.....JJb:.. '"' JgilnO;IIQ' 'II;,;,"~,"'!U

Th~JIi~ru; ~f.e' m~.d~ 'orrol~ed p~ fell ~nd, are :pj[n,ted 00 one end;, l~eltldin:R

$:tuIT!~:. wh~ih,~ poin!OO '~n

'b¢1Ilh, ~ ~~. ~ 'ma~' Qf paper feh mn an l)e ,~b~~ or. ,~ru1~ £Or *~d~ a;md ,m9:en,in,~ l~~~. Th~!re' t-cds OI!r", ~eilleIlJ~: fbI" tQnill~.

~entic ciwIl'ois, clo!llJ 'availiiib1e ,atauro SiUpp4y If:tore~) ;[g '~: fortQnin_g :and! silJhmtQ\'e ifi.!Drk.

Chalks) I~~":!!!!'l!d' SWiii'iPS,

F'tat!JrOO !hNe <!!re' three ,'-~ Ii: ,~ ~d!. 5Jit'\~l,JII"'Ie.(!t!lll

w!;jl~~; ,ij ~Itea.trd !l!r.asl!J; ,~ ~5, ,til tmii.dlom ,13;J[d 'l!n'o !bl@ooing $!j.\!lR'\P~;

••• _ ••• •••• • •• : • - •• _.. - _ - •••• - "I _: •• _ : .. __ " •• : •• •

--------- ------ ----------------- - ---- -- ------ -----_-

------ - -

.. '.' .

- --------------_-_--- ----_- _-_-----------_- -------- -.----_- -_- - -' _... .. . . .

Seeli':ng 'Out Y,OUf' Subjects

or WW'BEi, 'irs, MEld to \m 'wad:JJ :pmJjes'~ :!iklim Il]OO:e.b m'J'iJ ,8, ~,ud:i_dl ~Ui~ but It's

~~_~ ,~'~_,,~I..'"_, .:Ii~~ • , __ ,{" .1

~ ~uiLil.JuW.i\g'~ w,U,w 1In,!U1tL:e5" on i.lK':

~'~ ;;:ill: ,r~ 'm, ;,t", erts.at 'b ' s

_____________ " ~u:pci " _ IJ.!_

s;ops:_ U!IJ 'line 'ru~ ~~: it};)e' ~i:'k and ,i3rirY

~~ ... -

.".. -

, ,

other pl;ro:e wh~l'e' people Qff!' ~!heted.

/,i;£ the sa;lrig gQe£" .. "r.::tdj_(~ ~ perl"etl" !" $i,'} 'iris :Hn:i,p!»:'lti.nt to, make ~ ha!b~i ofdr.ming, foo~n [le, l1:~S of lhe~,g.

\

,Ii. 'iF'lff:.iIII!5um iI1~ ,O'fSU~

MU!i..~lS i'i'1Ji~ e!laillertn Fi'~~ I~ skiM,;:n~ fIll ~dl'!;!OC&i vith ~lwd'ic:!; ~f)Wf l<il,tt;lriijlZ: 1P~~I~ in!i'!s" cbl;:hin~s, 4J~ ~tr~s, !Be '51,;1~ ~(I! inelucle n.otff ~OOlJl, th~ ,artist. m(o.tiil,JI'lIi.Ifiii,JS$LlIIiI'I ~ ti'l~ d~U!l:, ,j{~~ Lil't ~ d'rWwll1l!:; ~!,!;!!ltfm mi3mtil'i' pi~;!i" ~I <1;31'11 cBi~ .. ~'$ S~elid11h,: ,~i~ "i!lIMr~,

IU1l1EP' 'f,OUR, lACS 'AC~ED

l<_ - --i#',ooIii.~:', 'd:ctd~ ~ NUl 7O!!I11iC!!Ii I!!!'-!!!!I !Il,~~ t"""-'-'

~'~!Ii,~I~I .... ~;,:'nIhin

~l!i:~~~~:~'.~1if

... ,,'~ a-1.o.--....i. ~ ~ "'I-~ ~~~ ~".,_! ...... ". ..... !!!'!'!~_Iii"' ., •• '

~'~~.i,.ItB'~. ~'ilIlifI'II-S. _ t~ da!i;fti!lb~.''_'!iid)!'

oiin,pIII ., _giIic llllimmtito hi ~i.~,~I~!'Ilpm~. ~,~.h,:t;Ibs'i:o:I!~'S'N EId:!~i''''!Mlli!.~,

,~,jdj!i'1.Iii ~,~lI'~_ liKI,_,af'

'.r'ihlmp'~Ib.If~I!!~ n!~~,lIth'~~-=of~ riIMI'~ m~ NttII: h:iM'1h* ~ "'~,if,li:ii;,.IiIiiD~ llliimi ''''''~bJ~!II'~.-dI:~

WQOO~1\1!: frotn llfe d~o.p$ :[~)fire· th3:tiI. i~ dro1Wi!~3 ~stil~.lt ~~~, ~!f!j intti1l1-l~ '~~th. ~nd a knowlerlge ofillue' t.l'lfJdd. ahM .. i£ ~!!Tf;IPQSsibLe to ~t~h.ie\':e from 'Yo'Ormg frotH pim~phs mfuiJIe'. .EieIJJ if~~u iP1M1. ·~o complete ttiJ.e [pO;r~ tr~i~ fr{lim pho:~~,. yo'iJ. ~uJd :aU:e,mpl ,iI study' or two .fr>O:tlJJ ~ife' bEliF!e begiiruiliig, the .final. pieee, D(: :re!ltliL't' v.\iillI. be HInd] i;rnprm"ed. for }wr 'efforts.

My iIl1o,llb~-in~law hss seven chil· deon and :r,O'ts 'Qf p~ildr.en, :~'1;;~n'i;;' tll lhe' li!lIi1~;[l~' c:db: her 'Gfijj~d· :nn'O'tI~-·f; S:he ~f!,iJ!. !tn_y b!~ f~JlI~il-:~~l·bi.w ~i~. ,~:f(!lfilii1y 011 Ih@~r. ~maU .Ki:n'tulcky f~,T.lin" 'Where she ,coo~ed 'with :nres~l Yeg'ti!:i.bl!;s :tloom. ]lC!r ~r~. and eJ!Ljoyed ;~lting: [Q,,,-cl.jf 'bbles '[..or 'fu~, ~,th.mt1lgs" Sine 'm~de 'i'llillif 'Rallltifiil q1,;~i~l$, 'e~i~ bel" pereljjru~ and] ~ klndh~1ed! kJ;,3, .raub.

A stmJ(~',~n ~rs: :ag)) l\eII bn a bit debilibl'ed-; Sl4! :ii!iae mwed iIJtQ a~ ,_1st·,

ed l1vHlJJg :1a.ciU~' in :!j, ,n~rooriilg, m\YH.

- - ~- . sh . -rill' '-b • 'J] d-

" ., ·1' , ... ,.. ., ... Iil - ...

,,At c· lty.,rnrn.e!, _ e ,IS S ,. ~' t ,a~lL .

fri~n~~ ,<ilrld £lmrp.lY '~~~ ¥i~U~'. ~D I tr;I to '~'is.it: h~t ~ty' wook o[ ro~ (:ti:1 3

.. • '1' ~'11 - ·'..ll_..li ... - L' - ~~l -

remmh "llBh" ~, y.oct'!.!.!al,.!!, ~O uRl1ili ~ilJn.l~

m- -.]1 ""'~~""l!' ~;r.")..t-,......, .. ,l.. r:f"lir~iLI!..e-:~ l_' .a . . .:!'IlIl!!,CI I~~~!! .~ _'I!!!_' _ _j~~"IIJ!LI!~ _'Ii

s~t'lI ~;~~~ p'J~~, ~te.1.l 1 res_ked 'to draw neT' portr.iIit

n ,900(1] ~me i1iP~~~'l!hiit ,s]~e ,dnd:rrt 'have tEn!! ,ililtfll'L'ttiOIl1, ~p.atiJ ~ ljold ~ pJ$~' lon~r '~hm1: a :nrU.HlI!IJ\'e CIT Nr(!. She WU ,aIoo d:et:EmlIlltOO, to ~p i1 (o1lV€::r' ~~tiom goirli.g, 'ifJ~uir1inl~ :!IOOtl'~: tl!ne e;Jadir. dlN!n •. 's:lurl1J~ pemana], obs!WIaJi1cms aNd :feml!oiscing. :5.hc' ~"e:tw noorled off to :steep ,iii: '[m.~~

'~ had to 5lbwmy :paCt:l', '~~'~dm.~' f(li[' het ,~, ~tri~ ~ p¢~ ~~:i1O'iH and thefi. Sbe k~ turning :h~,r hf;l~d" ,to :~t:brik ~t me, I~~~ mn ,of me' ~~dlow:,,:5'D ] ,aibtm®ned. '~Jie' :fi~l.d~,wing MJd ·r:e;posiilkined. :myrelf: 00 Jdile 'OO1iJld

~. i- - be ;,,'k • ,'i 'I I' 1100';: ,~!t llA!llLi. M!lJfiJ J~ :tllow.m'!!.i~'6,

We ~1!XJ!k t~, or Dr.~W so sire' muM S:Ee 'hhe dralol1ng. She 'was; delngli.tfu..Uy be~:f:I~1. At om pD'unt" sh '" WQt1d~oo il1o~d, '-!wb~re a:ttists eeme rmlfif' ,altdJ Wb,y. roc'i!ie pttrp~ ~;_~m, 'Y~l~ti~ IlHiit '~,)~'"

As d\:iy ~U])~ hno f";.'eml1~. 'I' rl!-:t~ isbtd m~ 'Iittl~ p=f~d] :5wdy and ~'k aJ few· pblh_ii$ bcl'~~ headl~~g, hom~. Th~ photus «ho, '~e S;II1J~ ~'~ IDe 5.lketcliJ.ei5~ ~onm: V!1:i,tlln slmi. to:~ ,iind bil,~md inltlmlilbion.. Am1i~d. ~~l 00 m.ucll reJ~rtt'nc~ tl;ljil~:eria]. '~'m, '00k·, i~, fOlW~. ~D p,ahlting a ilnish.oo ~dro1Jit WJ:11~1ime.

'WCirMllg ,rroJU U~, 1~ im~lJ1~nlj 'uf ~Dt 'itt,; d~,gp drawIt~g skil~ to ~. Oil' otlIes dlil~r_ I~U'!2fJl~ both the 3mt' ~r.!d ~uhJcd reel ]!l.e lhe~ EQH~ irl!t:ctt.;-ij, U) Qne ~f1J[Jlther. 0111 Sill~ b'el,. ar~d dt~l ~S!Jf(! ~h~ ~ri;e~'lUl: as: <Ii. diltdd~~y hirifn;Llli::lit 'm(;im~n~: if!. hir lJ~es.l'r.s l'i,fOr.lh it

fJ~. GlIndmo1Mt Cirillfidmoi'l'iel' ~ ffi,pro:l!!~ ~ ~~ 1ji~i ! '~fl[~ '1(;; drn .... 1 hi!i". ~'Iud iii haldl 'I.imt: hddljjj~ a p.D5ie far if! fl:;ilI pgfIiJdL Her i'leBm to :shirt erlCDLlfilp Wit !~I ~\I' d~ ,~1'Id ~I"\!t! (ar'fri;l~1- ~Ii;-Iilg ret' het· co $1.~' a PQi;11!! 'fq~ me lei! be pa'iXfH af!d ::I ti" i1 tn.-e..

--- - -- ----_ .. _. - . - ._._----_._._.__._-.-_._. __ .-

•• • • • •• • • •• - - •• •••••••• • ••••• p. •

-------------_.. .. _.... . ... .... .

'._

~.~ "

• 'L • ::- ~ ts, ,I .

l '_

O.nc· of'Lhe 'l!h:sw!lti:mC: Similes:

I ~eii~:le H~t:S p:ooe-I!S 1')(;0; a ,tl;hw··sL~,PPfr;.l)jlt F'1iiI ilt'J1ja~~ ',gOl i£ll1]l~hir1!: 001 a~ 1iI'~ d~, !·SfI.3Ippctl: i£i ~ phi¥QS; oftr,iilnc~er: LOil'lbinedl 'With ~he st!t1~ 'of dr~ ~ ~ ~ittlJe 5ht;;Ii~ I dN;! ~!Oi,i~.h. ij;jJ~. ~.n~ dll)1! ,i ~"ild Ir. ,aN!! '1.'0 ~i1~:11 firit!l&i!5d pOi'tlait lii~r OrL Twm: I1l'bt.~il d ral.'inp, lUi II mean ,B~ mum 'Iii) m~ oM me' i\l1~ ~r1F.1!l~ U1~ !L!l'lihlded as she 'W<Illdlei

'GnInd~

~;ifJJ'L~' 0111 bond paper

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful