You are on page 1of 14

BĂILE BALVANYOS ȘI MUNTELE PUTUROSU

FACTORI BALNEARI
Tg. Secuiesc
În Valea Iadului se ajunge urmărind traseul marcat cu bandă

Cetatea Bálványos

Băile Bálványos

Turia
galbenă. Traseul pornește de la Grand Hotel Balvanyos, trece prin
creasta munților Bodoc și după 9 km ajunge la Torjahágó (Șeaua-

Izv. Transilvania
Burda). De aici o potecă de aprox. 2,5 km coboară spre est, în
valea pârâului Iaidon unde este situată aria protejată de 1 hectar.

Izv. Ibolya
ányos
pr. Bálv
Pe firul pârâului Ars se află două bazine mari cu apă minerală.

Pensiunea Cetate
În bazinul de jos, apa este tulbure, gri. Bazinul de sus este

H
frumos amenajat, apa este gălbuie. După acest bazin se află o
zonă mlăștinoasă cu numeroase izvoare minerale, iar în pădure
Baia Apor (Timsós)
Tinovul Buffogó

se află o cabană. În spatele cabanei, pe o arie destul de întinsă
Grota cu alaun

Băile Cisar
su
solul este impregnat cu gaze sulfuroase, și izbucnesc multe
io
izvoare cu sulf și alaun. Unul dintre aceste izvoare este foarte
ar
uc
Cis
Peștera Gyilkos

.P
pr.
pr

special. Apa izvorului este albă ca laptele, datorită particule-
Păsărilor
Cimitirul

Grota sulfuroasă

Grand Hotel Bálványos

lor fine de sulf și alaun. Revenind la punctul de întâlnire ale
pârâurilor Iaidon și Ars găsim o mofetă amenajată.
H

Câmpul

Urmărind în continuare firul pârâului Iaidon până la pârâul
Sărat

Valea Iadului
Halas sunt cunoscute încă șase izvoare minerale. Două sunt
sărate, restul izvoarelor sunt potabile, au gust plăcut.
Baia Hammas

Cură balneară, ștrand cu apă minerală
Baia Bükki

Din direcția Turia se poate ajunge urmărind traseul marcat cu
punct albastru.
Emanații de gaze, mofete
Potecă turistică marcată
Baia Vallató

Drum forestier
Drum asfaltat

Izvor mineral
pr. Jombor

Peșteră
Lacul Sf. Ana

LEGENDĂ
Valea Iaidon Muntele Puturosu
Factori balneari
Valea Iadului din Alungeni Izvoarele minerale și mofetele reprezintă principalii factori
La 10 km de comuna Turia, în valea pârâului Iaidon se află naturali de cură ai Muntelui Puturosu.
rezervația naturală bogată în ape minerale Torjahágó, cunoscut și
sub numele de Valea Iadului din Alungeni. Prezența acestora este consecința activității vulcanice.
Efectul terapeutic al numeroaselor izvoare minerale de
Zona este bogată în izvoare minerale și emanații de dioxid de compoziții diferite și a emanațiilor de gaze este binecunoscută.
carbon. Aceste ape și mofete sunt folosite de secole de localnici
pentru cure de băi. Aerul curat, ozonat, peisajul incomparabil - ca factori
complementari - oferă condiții ideale pentru odihnă, invitând la
În zona emanațiilor puternice lipsește vegetația. plimbări revigorante în natură.

Apele minerale și mofetele sunt utilizate cu succes în
tratamentul multor afecțiuni: afecțiuni cardiovasculare (hiper-
tensiune arterială, insuficiență mitrală și aortică compensată,
arteriopatii periferice prin ateroscleroze, boala varicoasă a
membrelor inferioare), afecțiuni asociate (nevroză astenică,
afecțiuni reumatismale degenerative, afecțiuni reumatismale
abarticulare, diabetul zaharat, obezitate, stări dupa stresuri
cotidiene diferite, ateroscleroză cu diferite localizări centrale și
periferice).

Apele minerale carbogazoase, sărate, feruginoase folosite la băi
încălzite au efecte benefice asupra bolilor reumatice, pe când
băile reci cu ape minerale au efecte benefice asupra bolilor
cardiovasculare.

Se folosesc ca și cură internă având efecte terapeutice asupra
stomacului, intestinelor, tractului și vezicii biliare.
Muntele Puturosu Izvorul Transilvania
Muntele Puturosu (Puciosu) (1143 m), parte a masivului Ciomad- Izvorul se află la doar 500 m de Pensiunea Cetate. Are un
Puturosu reprezintă partea cea mai sudică a lanțului vulcanic al conținut ridicat de fier, de aceea este recomandat în cură
Carpaților Orientali. internă împotriva anemiei, dar stimulează și funcția renală.

Muntele Puturosu este alcătuit în cea mai mare parte din Debitul izvorului este de 0,13 l/s. Apa este carbonată, ușor
sedimente cretacice carpatice prin care lava vulcanică radiactivă, bicarbonatată, clorurată, sodică, calcică, feruginoasă,
andezitică a dezvoltat intruziuni, efuziuni. Mişcarea ascensională bromurată și sulfuroasă cu o mineralizare totală de 3848 mg/l.
din pliocen a lavelor a antrenat soluţii şi materiale şi din Volumul de CO2 liber este de 2500 mg/l.
cretacic, astfel pe teritoriul Muntelui Puturosu întâlnim o mare
varietate de ape minerale, urme ale alterărilor hidrotermale.

Sub influenţa vaporilor postvulcanici andezitele cu biotit-
amfiboli au suferit alterări masive (prezenţa caolinului se poate
vedea într-un abrupt de lângă Peştera Puturosu).
Izvorul Imola (Szejke) Activități post-vulcanice
Activitățile post-vulcanice sunt prezente și prin scurgerile de
Izvorul se află la 2 km de Băile Balvanyos. Este o apă bicarbonatată,
abur și gaz care marchează sfârșitul activităților vulcanice. Putem
sodică, calcică, magneziană, iodurată.
diferenția trei categorii: mofetă, fumarolă, solfatară.
Are un gust plăcut. Mineralizarea apei este destul de ridicată:
Mofeta uscată înseamnă mai ales eliberarea de CO2 la temperaturi
9000-10000 mg/l. Izvorul prezintă radioactivitatea cea mai
scăzute, dar pe lângă acesta mai pot fi prezente și alte gaze. Deci
ridicată dintre toate izvoarele de la Balvanyos: 894,2 pCi/l. Este o
pe lângă CO2 care predomină în procent de 97-98%, mai putem
apă alcalină cu pH de 6,6.
găsi H2S, N2, CO, H2 și CH4 și gaze rare precum He, Rn, Ar în urme
foarte mici. Prezența mofetei este indicată prin plante moarte
Este recomandat în tratamentul ulcerelor și a arsurilor gastrice,
și prin mirosul de ouă stricate care provine de la hidrogenul
dar și pentru ameliorarea afecțiunilor biliare și ale ficatului.
sulfurat. Localnicii au dat numele de bufnitoare, șuierătoare
acestor scurgeri de gaze uscate.

Solfatara este rezultatul erupțiilor de aburi și de sulf. Prezența
materialelor sulfuroase în gazele emanate dă specificitatea de
solfatară. Temperatura acestora poate ajunge până la 200 oC.
Denumirea fenomenului provine de la craterul vulcanic
“Solfatar” de lângă Napoli (Italia) unde ultima erupție a avut loc
în anul 1198, și de atunci izbucnesc la suprafață vapori de apă și
hidrogen sulfurat la o temperatură de 130-165 oC.

Fumarola este o emanație de gaze mixte care se manifestă
între sau după activitățile vulcanice. Emanația este compusă
din vapori de apă, dioxid de carbon, dioxid de sulf și hidrogen
sulfurat cu temperatură între 100-200 oC. Erupțiile cu acid
bromic aparțin și ele acestei categorii.
Muntele Puturosu Izvorul Ibolya
Arii naturale protejate Izvorul se găsește pe traseul marcat cu dungă albastră care
În toată regiunea Ciomad-Puturosu cele mai puternice emanații duce la Cetatea Balvanyos. Are un debit mic de 0,02 l/s.
de gaze sulfuroase se găsesc pe Muntele Puturosu. Aici se Este izvorul cu gustul cel mai plăcut dintre toate izvoarele din
găsesc câteva peșteri de dimensiuni mici, dintre care cea mai Băile Balvanyos.
cunoscută, Grota sulfuroasă este amenajată ca mofetă. Este o apă carbogazoasă, bicarbonatată, magneziană, sodică,
bromurată, feruginoasă, ușor radiactivă. Volumul total de CO2
Urmărind traseul marcat cu punct albastru care face înconjurul liber este 2500 mg/l.
Muntelui Puturosu ajungem la Cimitirul Păsărilor, galeria unei
foste mine de sulf care s-a surpat şi unde s-a acumulat dioxidul Apa alcalină este recomandată pentru tratamentul ulcerelor
de carbon. gastrice și duodenale dar și pentru tratarea arsurilor gastrice.
La doar câțiva metri de Cimitirul Păsărilor se află Grota Ucigașă
care a funcționat odinioară ca mină de sulf. E numită ucigașă
datorită lipsei depunerilor de sulf de pe pereți, ceea ce înseamnă
că nu există niciun avertisment cu privire la gazul cu care este
umplută. Este cea mai mare peșteră de pe Muntele Puturosu. De
aici poteca devine îngustă și coboară până la tinovul Buffogo.
Tinovul se află pe partea stângă a pârâului Balvanyos și
are o suprafață de 1 ha. Este o rezervație botanică: sunt
caracteristice grupurile de plante din muguri de calin şi
muşchi de turbă; stratul de turbă, alcătuită din muşchi şi alte
plante uscate poate să atingă o grosime de 2-2,5 m.

Valorile geologice cele mai prețuite ale Muntelui Puturosu sunt
peșterile în majoritatea cărora emanațiile intense de gaze
mofetice ce conțin dioxid de sulf, ajungând la suprafață
generează depuneri de sulf pe pereții cavernelor. Se remarcă și
prezența în ape sau gaze a alaunului (sulfatul dublu de aluminiu
și potasiu - KAl(SO4)2 ·12H2O).
Izvoarele
Băilor Transilvania
Izvoarele Băilor Transilvania sunt cunoscute încă de pe vremea
grofului Apor, și reprezintă și astăzi importanți factori naturali
de cură ai stațiunii. Aceste izvoare apar pe partea stângă a
pârâurilor Balvanyos și Turia.

Mofeta
La mofetă ajungem urmărind poteca ce urcă pe firul pârâului Baia Apor
Balvanyos.

Se găsește aproape de prima curbă a drumului care duce spre
Băile Balvanyos de la Grand Hotel Balvanyos, pe traseul marcat cu
triunghi roșu.

Pe teritoriul foarte mic al băilor găsim 8 feluri de izvoare cu diferite
parametri fizico-chimici care pe lângă alaun conțin și o cantitate
mică de acid sulfuric (vitriol). Sunt doar câteva asemenea ape în
lume, dintre acestea menționăm zona geotermală Kamojang pe
insula Java și râul Rio Grande în Columbia.

Această zonă în care izvoarele mici, cenușii clocotesc peste tot,
este rezervație geologică.
Baia Hammaș
În bazinul Hammaș se găsește apă minerală îmbogățită cu sulf
coloidal.

Este folosită ca remediu împotriva varicelor, de asemenea
prezintă rezultate și în tratamentul eczemelor.

Bazinul mic (2*2 m) cu apă opac-albicioasă al Băii Hammas se află
în apropierea Apelor de ochi.

Izvoarele tămăduitoare
Izvoarele tămăduitoare se află pe traseul marcat cu triunghi
roșu, aproape de drumul care duce de la Grand Hotel Balvanyos
la Băile Balvanyos.

Sunt amenajate 4 bazine mici care își trădează prezența prin
lipsa vegetației și prin mirosul puternic de ouă stricate care
provine de la hidrogenul sulfurat.

Băile reci în aceste ape minerale au efecte benefice asupra
bolilor cardiovasculare.
Baia cu ciocolată
Baia și-a primit numele de la culoarea roșu-maroniu a apei. Este
situată la cea mai mare atitudine dintre toate bazinele Băii Cisar.

Bazinul (7*5m) este frumos amenajat și este dotat cu cabine
pentru vestiare. Apa bazinului conține sulf, acid carbonic și alaun.

Datorită efectului calmant este utilizată în tratarea afecțiunilor
sistemului nervos.

Grota cu alaun
Urmând marcajul punct albastru de la Grota Sulfuroasă spre
sud-est ajungem la alte câteva mici caverne, foste mine de sulf,
printre care una este mai specială datorită depunerilor de alaun
pe pereţii grotei.

Grota are o lățime de 2,7 m, înălțimea la intrare este de 1,5 m.
Are o deschidere mai mică decât grota sulfuroasă, dar e mult
mai adâncă și coboară aproape vertical, ceea ce înseamnă că e
plină cu gaz otrăvitor.
Grota sulfuroasă Izvoarele Ape de ochi
•• Cea mai puternică mofetă de hidrogen sulfurat din Europa, Izvoarele se află aproape de Baia Hammaș, la distanță de aprox.
debitul depășind 3000 m3 gaz emanat zilnic. 60 m de izvorul Aluniș. Nu sunt captate.
Au debit mic, dar au conținut ridicat de fier și sulf coloidal.
•• Grota se poate vizita pornind de la Grand Hotel Balvanyos În jurul izvoarelor emanațiile de hidrogen sulfurat sunt puternice.
urmărind marcajul punct albastru sau punct roșu. Traseul marcat
cu punct albastru ajunge și la Grota cu alaun, Cimitirul Păsărilor Sunt folosite pentru trata-
și Peștera Ucigașă, aflate la același nivel cu Grota Sulfuroasă. mentul conjunctivitei sub
formă de spălături sau prin
•• Grota de lungime de 14 m nu s-a format natural, este galeria aplicarea unor comprese sau
unei foste mine de sulf. Partea amenajată pentru tratament are o cataplasme pe ochi.
lungime de 7 m.
Apa acestor izvoare
•• Grota celebră este acoperită de gaze tot timpul, depunerea de este ușor carbogazoasă,
sulf galben pe pereți marchează clar nivelul superior al gazului bicarbonatată, calcică,
toxic. sulfuroasă, feruginoasă cu
•• Considerând concentrația ionilor negativi (2,8*104 ion/ml) un pH de 6,05.
si cea a ionilor pozitivi (3,3*103 ion/ml), umiditatea aerului din
grotă (95%) și debitul gazului (3000 m3/24 h), Grota sulfuroasă Are o mineralizare scăzută:
este cel mai remarcabil factor curativ al Muntelui Puturosu. 1340 mg/l.

•• Terapia sulfuroasă are efecte benefice asupra organismului,
dovedite în lupta împotriva bolilor precum: bolile reumatice,
Izvorul Aluniș
cele cardiovasculare, arteriale, psihosomatice, boli alergene, Izvorăște aproape de marginea pădurii. Debitul izvorului este de
dermatologice, etc. 0,01-0,02 l/s. Conținutul de CO2 variază între 1200-1800 mg/l. Are
o mineralizare totală de 3474 mg/l.
•• Solfatara de pe Muntele Puturosu este o baie gazoasă călduță,
Izvorul este ușor radioactiv: 205,4 pCi/l.
plăcută, care pe lângă efectul de întinerire și efectul revigorant
Izvorul are efecte terapeutice asemănătoare cu cele ale Izvorului
întărește mintea și condiția fizică.
Iordan, de asemenea este recomandat și împotriva anemiei și a
producției insuficiente de acid gastric.
Izvorul Iordan

Izvorul Iordan se află pe malul drept al pârâului Cisar.
Debitul izvorului este 0,01-0,06 l/s, mineralizarea totală este
2409 mg/l. Conținutul de CO2: 1600-2100 mg/l.
Apa izvorului este folosită în cură internă pentru tratamentul
afecțiunilor biliare și ale ficatului.

Izvorul Sofia

Gazul mofetic conține hidrogen sulfurat, respectiv dioxid de sulf,
care la contactul cu condițiile atmosferice precipită sulf pur pe
pereții grotei.

Compoziția gazului a fost analizată într-o fază inițială de către
Ilosvay Lajos în 1884, conform căreia compoziția arată astfel:
95,82% dioxid de carbon, 0,38% hidrogen sulfurat, 0,14% oxigen
și 2,66% azot.
Izvorul se află pe partea stângă a traseului, deasupra izvorului
Iordan. Debitul izvorului este 0,01-0,03 l/s, volumul de CO2 liber
variază între 1800-2300 mg/l.
Mineralizare totală: 1500-2440 mg/l.
Băile Mikes Ștrand
Bazinul Ștrand e cel mai mare (15*8 m) dintre toate bazinele Băii
Cisar.
La Băile Mikes se poate ajunge urmărind traseul marcat cu cruce roșie careApa are culoare
pornește de lagalbenă, este bogată
Grand Hotel în acid
Balvanyos. carbonic,
Traseul de 2 clor
km
coboară spre vest până la valea pârâului Zsombor. și fier. Se folosește mai ales în tratarea reumatismului.

Baia Vallato
Traseul, urmărind firul pârâului pe partea stângă ajunge la baia Hammas și la construcțiile vechii băi calde. Spre stânga în pădure se află
baia Bukki. În apropiere sunt două izvoare.

Urmărind în continuare traseul, după Baia Vallato se află lângă bazinul Ștrand. Apa are culoare galben-
câteva sute de metri ajungem la verzui și este foarte rece, de aici provine și numele băii (”vallato”
baia Vallato. Aceste bazine au fost însemnând interogator)
construite de contele Mikes Benedek Apa bicarbonată, clorurată, sodică este recomandată în
între 1860-1880, dar au fost neglijate în tratamentul bolilor sistemului nervos, al afecțiunilor ginecologice
ultimii 60 ani. și în tratamentul reumatismului.

Avansând pe traseu de-a lungul
pârâului Zsombor trecem pe lângă Baia Timșoș
câteva izvoare minerale și ajungem la
cabana din Bixad. Deasupra cabanei,
înainte să trecem pârâul ajungem la un
izvor captat, cu un gust plăcut, numit
izvorul Utaszhazi.

Izvorul acoperit se află pe malul stâng al pârâului Zsombor. În partea opusă a pârâului, pe malul abrupt se află un
popas acoperit pentru turiști. La doar câteva metri deasupra izvorului observăm șoseaua spre Băile Balvanyos. Traseul
descris mai sus este o scurtătură pentru turiști, pe care se poate scurta drumul între Balvanyos și cabană cu aproape 5 km.

Familia Roy Chowdhury-Mikes a început lucrările de reabilitare a băilorApa celor cu
în urmă două
treibazine Roy Chowdhury-
ani. Timsos este opacă, conține și acid sulfuric.
Izvoarele Băilor Cisar
Pe teritoriul stațiunii Balvanyos cele mai multe izvoare se găsesc
La Băile Mikes
la vechile se poate ajunge urmărind traseul marcat cu cruce roșie care pornește de la Grand Hotel Balvanyos. Traseul de 2 km
băi Cisar.
coboară spre vest
Aceste izvoare până
sunt la valea pârâului
adevărate comori Zsombor.
ale Băilor Bálványos și
alături de Grota sulfuroasă, contribuie la renumele stațiunii.
Traseul,
Cele maiurmărind firul pârâului
importante pe partea
trei izvoare, stângă
folosite ajunge
pentru curălainternă
baia Hammas și la construcțiile vechii băi calde. Spre stânga în pădure se află
baia Bukki.
se află pe În apropiere
partea dreaptăsuntadouă izvoare.
pârâului Cisar. Aceste izvoare au
debit mic și sunt
Visszatérve ușor carbogazoase,
az útra, néhány száz feruginoase, sulfuroase și
radioactive.
méterrel arrább a Vallató medencéjét
În afară Ezek
találjuk. de izvoarele folosite învirág-
voltak a századvég cură internă, la Băile Cisar se
găsesc mai multe bazine
zó Zsombor-pataki mici cu apă minerală și un bazin mai
fürdőtelepének
mare, numit Ștrand.
legszámottevőbb értékei, a Mikes
grófok birtokán.
La Băile Cisar se ajunge urmând traseul cruce albastră, care
pornește
Tovább de la Pensiunea
haladva Cetate.
az ösvényen a
bükszádi erdész- és utászházhoz
érkezünk, de útközben a Zsombor
patak mentén még jónéhány
borvízkutat magunk után hagyunk. Az
erdészház fölött, mielőtt átkelünk a
patakon, az Utászházi borvíz néven
ismert, higiénikusan foglalt, nagyon
finom vízű borvízkúthoz érkezünk.
Izvorul acoperit se află pe malul stâng al pârâului Zsombor. În partea opusă a pârâului, pe malul abrupt se află un
popas acoperit pentru turiști. La doar câteva metri deasupra izvorului observăm șoseaua spre Băile Balvanyos. Traseul
descris mai sus este o scurtătură pentru turiști, pe care se poate scurta drumul între Balvanyos și cabană cu aproape 5 km.

Familia Roy Chowdhury-Mikes a început lucrările de reabilitare a băilor în urmă cu trei ani. Roy Chowdhury-
Băile Balvanyos Toate izvoarele minerale conțin și fier, concentrația maximă fiind
48 mg/l. Pe lângă componenții principali un rol important revine și
-factori balneari- microelementelor ca bromul (0,05-15 mg/l), iodul (0,04-6,38mg/l)
și fluorul (0,3-3,19 mg/l). Conținutul de dioxid de carbon are valori
între 500-3000 mg/l, iar în unele izvoare sunt prezente și urme de
Cel mai important rol dintre factorii curativi naturali ai stațiunii le gaz metan și propan.
revine apelor minerale. Sunt ape carbonate, cunoscute în ținutul
secuiesc ca ”borvize”. O categorie specială o reprezintă izvoarele care conțin acid
sulfuric, la care conținutul de acid sulfuric variază între 0,0960-
Nicăieri în zona Ciomad-Puturosu nu se găsesc atâtea izvoare 1,3941 mg/l. Duritatea apelor de la Balvanyos prezintă valori
ca pe teritoriul de 1,5 km2 a microdepresiunii Balvanyos unde cuprinse între 20-30 grade germane. Unele izvoare sunt ușor
cercetătorii au înregistrat 57 izvoare. Majoritatea au mineraliza- radioactive (radioactivitate între 205,3-894,2 pCi/l, ceea ce le
rea totală între 400-500 mg/l. Șase dintre izvoare sunt deosebit mărește puterea curativă).
de bogate în săruri, mineralizarea totală având valori între 5000-
13400 mg/l. pH-ul, adică aciditatea apelor este destul de variată. 10% din
totalul izvoarelor prezintă aciditate ridicată (pH 2,5-5,0), 60% au
În urma forajelor executate între 250 și 1200 m s-au descoperit ape pH între 5-6, iar 30% au pH între 6-6,9. Marea varietate de izvoare
cu mineralizare totală între 28370-34710 mg/l, ceea ce se explică minerale prezente în regiune se datorează varietății geologice.
prin faptul că în straturile mai adânci curgerea apelor minerale
este mai lentă, iar prin interacțiunea îndelungată între roci și apă Grand Hotel Balvanyos 2 km

se dizolvă mai multe minerale din roci, mărind concentrația apei.
În contrast cu aceste ape, izvoarele cu mineralizare scăzută sunt
alimentate de ape subterane, care se diluează prin scurgerea Pensiunea Cetate
precipitațiilor. Băile Transilvania
es
rep
se
.C
pr
r
isa

pr.
.C

Scena

Tur
pr

ia
Izv. Iordan
Izv. Ape de ochi
Izv. Transilvania
Ștrand
Baia Hammaș
Izv. Sofia
(Pensiunea Őz) (Restaurant Gorgán )
Băile Balvanyos
Izv. Aluniș (Pensiunea Szarvas)
Baia Timșoș Turia 12 km
Băile Cisar Tg. Secuiesc 20
Baia de Ciocolată