Capitolul 3

MASINA ASINCRONA


Masina asincrona este cea mai raspândita masina electrica. Ea se întâlneste pe scara larga în
actionarile electrice din toate sectoarele industriale si sociale, îndeosebi în regimul de motor trifazat,
pentru actionarea masinilor unelte, a pompelor, a compresoarelor, a morilor cu bile, a macaralelor
electrice, a podurilor rulante, a aparaturii medicale, a aparaturii electrocasnice etc.
Motoarele asincrone se construiesc pentru o gama foarte larga de puteri (de la ordinul
unitatilor de W pâna la ordinul zecilor de MW), pentru tensiuni joase (sub 500V) si tensiuni medii
(3 kV, 6 kV sau 10 kV) si având turatia sincrona la frecventa Hz 50 f · egala în mod uzual cu n =
500, 600, 750, 1000, 1500 sau 3000 rot/min, în functie de numarul de perechi de poli.
Principalele

avantaje

ale motoarelor asincrone fata de alte tipuri de motoare electrice sunt:
Ø simplitate constructiva;
Ø pret de cost redus;
Ø siguranta mare în exploatare;
Ø performante tehnice ridicate (cuplu mare de pornire, randament ridicat);
Ø stabilitate în functionare, exploatare, manevrare si întretinere simpla;
Ø alimentare direct de la reteaua trifazata de c.a.;
Dintre principalele dezavantaje putem enumera:
Ø soc mare de curent la pornire;
Ø factor de putere relativ scazut;
Ø caracteristica mecanica dura;
Regimul de generator al masinii asincrone este mai rar folosit datorita puterii reactive (de
magnetizare) relativ mare pe care masina trebuie s-o ia de la retea.
În actionarile electrice, în cazuri speciale, masina asincrona poate functiona pentru scurta
durata si în regimul de frâna electrica.
Masina asincrona

80

3.1 Elemente constructive ale masinii asincrone

Masinile asincrone se executa în doua forme constructive:
Ø masina asincrona cu rotorul bobinat (cu inele);
Ø masina asincrona cu rotorul în scurtcircuit (în colivie).
Statoarele în ambele cazuri sunt identice.


3.1.1 Statorul masinii asincrone

Statorul masinii asincrone joaca rolul de inductor. În stator se obtine un câmp magnetic
învârtitor, pe cale electrica, cu ajutorul unei înfasurari trifazate parcurse de curenti alternativi
trifazati, înfasurare asezata în crestaturi.
Din punct de vedere constructiv, statorul are forma unui cilindru gol realizat din tole de otel
electrotehnic de 0,5 mm grosime, izolate între ele cu lac izolant sau oxizi ceramici.
Crestaturile se obtin prin stantarea tolelor înainte de împachetarea miezului si pot fi
semiînchise sau deschise. Crestaturile semiînchise (figura 3.1, a) prezinta avantajul unui flux de
dispersie mai redus, dar înfasurarea trebuie realizata din conductor rotund si introdusa fir cu fir,
neputând fi realizata afara pe sablon. Crestaturile semiînchise se utilizeaza la masini de puteri mici.
Crestaturile deschise (figura 3.1, b) permit realizarea înfasurarii afara pe sablon dar prezinta un flux
de dispersie mai mare. Se utilizeaza la masini de puteri mari.


Figura 3.1 Figura 3.2

Înfasurarea statorului se realizeaza de cele mai multe ori în doua straturi si cu pas scurtat.
Înfasurarile într-un singur strat se utilizeaza numai la masinile de putere mica.

Masina asincrona

81

3.1.2 Rotorul masinii asincrone

Rotorul masinii asincrone joaca rolul de indus având forma unui cilindru plin realizat din
tole din otel electrotehnic de 0,5 mm, izolate sau neizolate. La periferia rotorului se afla crestaturi
realizate tot prin stantare, în care se introduce înfasurarea rotorica.
Daca masina asincrona este cu rotorul bobinat, atunci înfasurarea rotorica este de tipul
înfasurarilor de c.a. trifazate, cu pas diametral, într-un strat sau în doua straturi. Crestaturile în acest
caz sunt semiînchise având de obicei forma de para (figura 3.2).
Daca masina este cu rotorul în scurtcircuit, atunci înfasurarea rotorica este de tipul colivie
realizata prin turnare din bare de Cu sau Al scurtcircuitate la capete de doua inele din acelasi
material (figura 3.4). Turnarea coliviei se face prin injectie direct în crestaturile rotorice, acestea
fiind de data aceasta închise sau semiînchise (figura 3.5, a). La masini de puteri mai mari pentru
reducerea curentului de pornire se folosesc colivii cu bare înalte (figura 3.5, b) sau duble colivii
(figura 3.5, c). Colivia superioara S are sectiunea mai mica si deci rezistenta ohmica mai mare dar
reactanta este mai mica. Ea joaca rolul de înfasurare de pornire limitând curentul de pornire care
având frecventa relativ mare nu permite fluxului magnetic inductor sa patrunda în adâncimea
rotorului pâna la colivia inferioara. Odata masina pornita frecventa curentului rotoric scade
( )
1 2
f s f ⋅ · fluxul inductor patrunde mai adânc în rotor îmbratisând colivia I care având sectiunea
mai mare va avea rezistenta ohmica mai mica, reactanta relativ mare iar curentul va circula
preponderent prin ea. Din acest motiv se mai numeste si colivie de lucru.


a) b) c)

Figura 3.4 Figura 3.5

În cazul masinii cu rotorul bobinat, capetele înfasurarii rotorice sunt scoase în exterior cu
ajutorul unor contacte alunecatoare compuse din trei inele de bronz solidare cu rotorul pe care
aluneca perii din bronz grafitat fixate si izolate fata de carcasa masinii (figura 3.3).
Ventilatia înfasurarii statorice se realizeaza de obicei la puteri mici si medii cu ajutorul
ventilatorului axial montat pe axul masinii (figura 3.3), iar ventilatia înfasurarii rotorice se
realizeaza cu ajutorul aripioarelor de pe inelele de scurtcircuitare care se toarna odata cu colivia.
Masina asincrona

82Figura 3.3


Masina asincrona

83

3.1.3 Carcasa masinii asincrone

Carcasa se executa din aluminiu sau fonta prin turnare. Carcasa poarta talpile de fixare ale
masinii, inelul de ridicare, cutia de borne, placuta indicatoare si scuturile frontale. În scuturi se
monteaza lagarele (rulmentii) pe care se sprijina axul masinii (figura 3.3).
La masina asincrona cu inele, unul din scuturile frontale sustine portperiile, împreuna cu
periile de contact si dispozitivul de ridicare a periilor si scurtcircuitare a inelelor (daca exista).
Carcasa sustine miezul statorului împreuna cu înfasurarea sa si asigura posibilitatea de
centrare fata de rotor.


3.1.4 Întrefierul masinii asincrone

Întrefierul este spatiul liber ramas între miezul feromagnetic al rotorului si miezul statoric.
Latimea întrefierului la masina asincrona se considera constanta (se neglijeaza deschiderea
crestaturilor) si are o valoare foarte mica (0,1…2mm) în vederea obtinerii unui curent de
magnetizare cât mai redus, respectiv a unui factor de putere ridicat.
În figura 3.3 s-a reprezentat o sectiune longit udinala printr-o masina asincrona cu rotorul
bobinat, pe care se pot evidentia cele mai multe din elementele constructive ale masinii asincrone
prezentate mai sus.


3.2 Motorul asincron trifazat

Masina asincrona poate functiona stabil în trei regimuri:
Ø regimul de motor;
Ø regimul de generator;
Ø regimul de frâna electrica.
În practica, însa, masina asincrona este utilizata aproape în totalitatea cazurilor în regimul de
motor, regim care va constitui obiectul studiului nostru în continuare. De multe ori regimul de
functionare al masinii de lucru antrenate de motorul asincron impune acestuia functionarea în regim
de generator sau de frâna electromagnetica.


Masina asincrona

84

3.2.1 Principiul de functionare al motorului asincron

Motorul asincron trifazat primeste energie electrica de la reteaua de c.a. prin conectarea
statorului la aceasta, energie pe care o converteste în energie mecanica furnizata la axul rotorului.
Sistemul de curenti trifazati simetrici absorbiti de stator de la retea produce un câmp magnetic
învârtitor care pentru armonica fundamentala are forma:
( ). t p cos B B
1 m 1 1
⋅ ω − α ⋅ ⋅ · (3.1)
Acest câmp produce în raport cu înfasurarea rotorica (care în momentul pornirii este fixa) un
flux magnetic de forma:
t cos
1 m 2 2
⋅ ω ⋅ Ψ · Ψ (3.2)
pentru una din fazele înfasurarii conform (2.41).
La rândul sau acest flux induce în faza respectiva a înfasurarii rotorice o t.e.m. de aceeasi
pulsatie. Cum înfasurarea rotorica este închisa (în scurtcircuit sau pe un consumator echilibrat)
t.e.m. va da nastere unui curent prin faza rotorica respectiva. Sistemul trifazat simetric de curenti
din înfasurarea rotorica trifazata interactioneaza cu sistemul trifazat de fluxuri
2
Ψ dând nastere unui
cuplu rezultant de forte care va pune în miscare rotorul. Rotorul capata astfel viteza si în final se
stabileste la valoarea
1 2
Ω < Ω (
1
Ω fiind viteza unghiulara de sincronism a câmpului învârtitor
inductor).
Acum fluxul magnetic creat de câmpul inductor va avea fata de înfasurarea rotorica în
miscare expresia:
( ) [ ] t s p cos t p cos
1 m 2 2 1 m 2 s 2
⋅ Ω ⋅ ⋅ ⋅ Ψ · ⋅ Ω − Ω ⋅ ⋅ Ψ · Ψ (3.3)
unde s-a notat:
-
( )
1
2 1
s

Ω − Ω
· - alunecarea dintre câmpul inductor si rotor conform (2.47) si (2.53).
Evident când ,
2 1
Ω · Ω fluxul
s 2
Ψ devine invariabil în timp si, prin urmare, nu se mai induc
t.e.m. în rotor, cuplul electromagnetic al motorului devenind nul. Deci, rotorul are tendinta de a se
apropia de viteza de sincronism dar pe care nu o poate atinge.
Astfel câmpul magnetic învârtitor inductor si rotorul nu pot fi niciodata în sincronism. De
aici si denumirea de masina asincrona.

Considerând ca rotorul se învârte în regim stationar cu viteza unghiulara
2

corespunzatoare alunecarii s, atunci frecventa fluxului
2
Ψ , a t.e.m. induse în rotor si a curentilor
rotorici va fi:
( ) . f s f ; s s p p
1 2 1 1 2 1 2
⋅ · ω ⋅ · Ω ⋅ ⋅ · Ω − Ω ⋅ · ω (3.4)
Masina asincrona

85
Alunecarea s a motorului asincron se mai poate scrie si în procente:
% 100
n
n n
s
1
2 1

· (3.5)
unde [ ] [ ] min / rot
2
60
n ; min / rot
2
60
n
2 2 1 1
Ω ⋅
π ⋅
· Ω ⋅
π ⋅
· sunt turatiile câmpului învârtitor, respectiv
rotorului în rot/min.
Motoarele asincrone de constructie normala au în mod uzual alunecari nominale cuprinse
între ( )%. 5 1÷ Acest lucru arata ca la frecventa statorica industriala , Hz 50 f
1
· frecventa curentilor
rotorici va fi conform relatiei (3.4):
( ) ( ) , Hz 5 , 2 5 , 0 50 05 , 0 01 , 0 f
2
− · ⋅ − ·
deci, o frecventa foarte joasa, ceea ce ne permite sa consideram pierderile în fier din rotor practic
nule. De asemenea valoarea efectiva a t.e.m. indusa în rotor depinde de alunecare. Astfel la pornire
( ) 1 s · ea are expresia:

m 2 N 2 2
f k N 44 , 4 E
2
Ψ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ · (3.6)
iar în regim stationar corespunzator alunecarii s:

2 m 1 N 2 s 2
sE sf k N 44 , 4 E
2
· Ψ · (3.7)
De exemplu daca o masina asincrona are la pornire o t.e.m. indusa rotorica
( ), 1 s V 100 E
2
· · atunci la o valoare uzuala a alunecarii nominale cum ar fi %, 2 s · ea va avea
valoarea:
. V 2 100 02 , 0 E
s 2
· ⋅ ·


3.2.2 Ecuatiile masinii asincrone trifazate

Se considera o masina asincrona trifazata simetrica, alimentata la o sursa trifazata simetrica
de frecventa
1
f si valoarea efectiva a tensiunii . U
1
Se presupune ca masina functioneaza într- un
regim electromagnetic stationar, nu are pierderi în miezul feromagnetic, circuitul magnetic este
liniar, iar înfasurarile sunt dispuse sinusoidal, astfel încât curba câmpului magnetic din întrefier este
o unda sinusoidala. Circuitul rotoric se considera scurtcircuitat sau închis pe un reostat simetric
(figura 3.6) unde s-au facut notatiile:
-
2 1
R , R – rezistentele pe faza ale înfasurarii primare (stator), respectiv, secundare (rotor)
(
2
R include si rezistenta de faza a reostatului);
Masina asincrona

86
-
2 2 1 1
d 1 d d 1 d
L f 2 X ; L f 2 X ⋅ ⋅ π ⋅ · ⋅ ⋅ π ⋅ · − reactantele de dispersie ale circuitelor primar
respectiv secundar considerate la frecventa
1
f a curentilor din primar, inductivitatile de dispersie
fiind presupuse constante;
-
2 1
i , i – curentul de faza din înfasurarea primara, respectiv secundara;
- t sin 2 U u
1 1 1
⋅ ω ⋅ ⋅ · − tensiunea la bornele unei faze primare;
- Ψ −fluxul fascicular produs de câmpul magnetic rezultant din întrefier (valoare efectiva);

Figura 3.6

Câmpul magnetic învârtitor rezultant reprezinta un câmp magnetic util în masina asincrona
în sensul ca el este rezultatul suprapunerii câmpurilor inductor (de excitatie) si de reactie a
indusului, ale caror linii strabat atât înfasurarea statorica cât si pe cea rotorica, definind cuplajul
magnetic al celor doua înfasurari (întocmai ca la transformator).
Câmpul magnetic rezultant din întrefier va produce prin masina un flux magnetic rezultant
(util) având amplitudinea:
τ ⋅ ⋅ ⋅
π
· Ψ L B
2
m m 2
(3.8)
unde:
L - lungimea miezului rotoric;
τ - pasul polar.
Acest flux util matura periferia interioara a statorului si va induce t.e.m. în cele trei faze
statorice cu valoarea efectiva:
Masina asincrona

87
. k N f
2
2
E
m N 1 1 1
1
Ψ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
π ⋅
· (3.9)
Fazorial expresia t.e.m. utile statorice se va scrie:

m m m N 1 1 1
I X j k N j E
1
⋅ ⋅ − · Ψ ⋅ ⋅ ⋅ ω ⋅ − · (3.10)
unde: - reactanta
m
X a fost denumita reactanta de magnetizare, iar curentul
m
I curent de
magnetizare.
Acest flux magnetic util va matura si periferia rotorica si va induce t.e.m. în fazele rotorice
având valoarea efectiva:
. k N f
2
2
E
m N 2 2 s 2
2
Ψ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
π ⋅
· (3.11)
Valoarea efectiva a t.e.m. utile rezultanta rotorice este prin urmare proportionala cu
frecventa , f s f
1 2
⋅ · deci cu alunecarea s, ceea ce ne permite sa scriem:

m N 2 1 2 2 s 2
2
k N f
2
2
E ; E s E Ψ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
π ⋅
· ⋅ · (3.12)
unde marimea
2
E astfel definita este chiar t.e.m. rotorica indusa de câmpul magnetic învârtitor
rezultant
m
B daca rotorul ar sta pe loc ( ). 1 s ·
Expresia t.e.m. rotorice efective se poate scrie fazorial:
⋅ Ψ ⋅ ⋅ ⋅ ω ⋅ − · ⋅ ·
m N 2 1 2 s 2
2
k N j E s E (3.13)
Câmpul magnetic de dispersie statoric
1
d
Ψ este acel câmp ale carui linii de câmp se înlantuie
numai cu spirele proprii, fara sa se înlantuie cu spirele rotorice. Aceste linii se închid fie prin
întrefierul masinii fie prin aer în jurul capetelor frontale ale bobinelor statorice. Fluxul de dispersie
corespunzator acestui câmp va induce în fazele statorice t.e.m. de valoare efectiva complexa:
. I X j E I L j E
1 d d 1 d 1 d
1 1 1 1
⋅ ⋅ − · ⇒ ⋅ ⋅ ω ⋅ − · (3.14)
Cu totul analog se defineste fluxul magnetic de dispersie al rotorului în raport cu statorul
2
d
Ψ care va induce în fazele rotorice t.e.m. de valori efective:

2 d 2 d 1 2 d 2 d
I X s I L s I L E
2 2 2 2
⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ω ⋅ · ⋅ ⋅ ω · (3.15)
sau fazorial:

2 d d
I X s j E
2 2
⋅ ⋅ ⋅ − · (3.16)
fazorii implicati fiind de frecventa . f
2

Pe baza celor stabilite mai sus rezulta ca ecuatiile fazoriale de tensiuni pentru stator si rotor
vor fi:

2 2 d 2 2
1 1 d 1 1 1
E s I X s j I R 0
E I X j I R U
2
1
⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ·
− ⋅ ⋅ + ⋅ ·
(3.17)
Masina asincrona

88
conform teoremei lui Kirchhoff pentru tensiuni aplicata pe o faza statorica respectiv rotorica.
Împartind ecuatia tensiunilor rotorice la s obtinem:
. E I X j I
s
R
0
2 2 d 2
2
2
− ⋅ ⋅ + ⋅ · (3.18)
Sa remarcam faptul ca motorul asincron echivalent definit ca având rotorul imobil este
identic cu un transformator trifazat, înfasurarea statorica reprezentând primarul, iar înfasurarea
rotorica secundarul. Prin urmare acestui motor asincron echivalent i se pot aplica ecuatiile
transformatorului. Pentru stator (primar) este în continuare valabila ecuatia de tensiuni (3.17), iar
pentru secundar (rotor) ecuatia (3.18), fazorii fiind toti de frecventa . f
1

Întocmai ca la transformator vom raporta marimile rotorice (secundare) la stator (primar) în
scopul de a ajunge la o schema echivalenta si la o diagrama de fazori statorici si rotorici
comparabili ca marime.
Daca înmultim toti termenii ecuatiei (3.18) cu ,
k N
k N
2
1
N 2
N 1


atunci se obtine în locul lui
2
E
chiar
1
E conform (3.11), termen care se regaseste si în ecuatia statorica (3.17). În felul acesta cele
doua ecuatii au un termen comun
1
E , ceea ce sugereaza o schema echivalenta cu doua ochiuri
independente, dar cu o latura comuna.
Utilizând notatiile proprii raportarii:
;
k N
k N
X X ;
k N
k N
R R
2
N 2
N 1
d d
2
N 2
N 1
2 2
2
1
2 2
2
1 ' '

,
`

.
|


⋅ ·

,
`

.
|


⋅ ·
(3.19)
m 1
N 2
N 1
2 2
N 1
N 2
2 2
E E
k N
k N
E E ;
k N
k N
I I
2
1
1
2
' '
· ·


⋅ ·


⋅ ·
se obtine urmatorul sistem de ecuatii ce caracterizeaza motorul asincron în regim stationar, cu
neglijarea pierderilor în fier:
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
⋅ ⋅ − ·
· +
− ⋅ ⋅ + ⋅ ·
− ⋅ ⋅ + ⋅ ·
. I X j E
; I I I
; E I X j I
s
R
0
; E I X j I R U
m m m
m 2 1
m 2 d 2
2
m 1 d 1 1 1
'
' ' '
'
2
1
(3.20)
Ecuatia a 3-a, respectiv, a curentilor, s-a obtinut din ecuatia solenatiilor corespunzatoare
compunerii câmpurilor magnetice inductor si de reactie în câmpul magnetic rezultant util:

m N 1 2 N 2 1 N 1
I k N I k N I k N
1 2 1
⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ (3.21)
Masina asincrona

89
prin împartirea ecuatiei cu
1
N 1
k N ⋅

si folosind notatiile (3.19).
În sfârsit, vom introduce si o corectie referitoare la pierderile în miezul feromagnetic al
statorului,
1
Fe
P , folosind aceeasi notificare ca în teoria transformatorului (vezi subcap. 1.2.4);
aceasta corectie conduce la modificarea ultimilor doua ecuatii din sistemul (3.20), acestea devenind:

a a m m m
a m 0 2 1
I R I X j E
I I I I I
'
⋅ − · ⋅ ⋅ − ·
+ · · +
(3.20’)
în care
a
R este rezistenta corespunzatoare pierderilor active în fier,
a
2
m 2
a a Fe
R
E
3 I R 3 P
1
⋅ · ⋅ ⋅ · ,
a
I


fiind curentul corespunzator pierderilor
Fe
P . Reamintim ca pierderile în fier rotorice
2
Fe
P pot fi
neglijate în regimul de motor datorita frecventei foarte joase a curentilor rotorici.
Se pot construi acum schema echivalenta si diagrama de fazori:


Figura 3.7 Figura 3.8

În figura 3.8 s-a reprezentat schema echivalenta a masinii asincrone în regim stationar. În
aceasta schema s-a împartit rezistenta echivalenta
s
R
'
2
a rotorului în rezistenta
'
2
R , în care se
dezvolta pierderile Joule
2 j
P si rezistenta ,
s
) s 1 (
R
'
2

⋅ care ar avea semnificatia unei rezistente de
sarcina (pentru a întari analogia cu schema echivalenta a transformatorului). Se poate arata ca,
puterea pierduta în aceasta rezistenta reprezinta chiar puterea transformata în putere mecanica totala
. P
MMasina asincrona

90
Daca se folosesc notatiile:
m a
m a
0 d
2
2 d 1 1
X j R
X j R
Z ; X j
s
R
Z ; X j R Z
'
'
'
2 1
⋅ +
⋅ ⋅
· ⋅ + · ⋅ + ·
atunci schema echivalenta capata forma din figura 3.9.Figura 3.9

Rezolvând schema echivalenta din figura 3.9 se obtin pentru curentii I
1
si I
2

urmatoarele
expresii:
'
' '
'
'
2 0
0 2 2 1 0 1
1
2 0
2 0
1 1 1
Z Z
Z Z Z Z Z Z
I
Z Z
Z Z
Z I U
+
⋅ + ⋅ + ⋅
⋅ ·

,
`

.
|
+

+ ⋅ ·

0 2 2 1 0 1
2 0
1 1
Z Z Z Z Z Z
Z Z
U I
' '
'
⋅ + ⋅ + ⋅
+
⋅ · (3.22)
.
Z Z Z Z Z Z
Z
U
Z Z
Z
I I
0 2 2 1 0 1
0
1
2 0
0
1 2
' ' '
'
⋅ + ⋅ + ⋅
⋅ − ·
+
⋅ − · (3.23)
Pentru a simplifica calculele, in expresia curentului
1
I vom împarti atât numaratorul cât si
numitorul cu
0
Z si vom obtine:

,
`

.
|
⋅ + ⋅
+
⋅ ·

,
`

.
|
+ ⋅ +
+
⋅ ·
'
'
'
'
2 1 0
2 0
1
0
1
2 1
0
2
1 1
Z c Z Z
Z Z
U
Z
Z
1 Z Z
Z
Z
1
U I (3.24)

'
'
2 1
1 2
Z c Z
1
U I
⋅ +
⋅ − · (3.25)
unde s-a notat cu c e c
Z
Z
1 c
j
0
1
≈ ⋅ · + ·
α ⋅
- un coeficient complex cu modulul c, ceva mai mare ca 1
(
0
Z având modulul mult mai mare decât
1
Z ) si cu argumentul α foarte apropiat de zero. În mod
uzual acest coeficient are valoarea: . 05 , 1 02 , 1 c ÷ ·
Masina asincrona

91

Observatii:
• Ca si la transformator, caderea de tensiune în rezistenta
1
R a înfasurarii statorice este foarte
mica în comparatie cu tensiunea la borne
1
U pentru toate regimurile de functionare ale motorului
asincron. Pe de alta parte si caderea inductiva de tensiune pe reactanta de dispersie
1
d
X reprezinta în
mod uzual doar câteva procente din t.e.m. utila . E
m
Prin urmare din prima ecuatie a sistemului
(3.20) se deduce:
. k N f
2
2
E U
E U
m N 1 1 m 1
m 1
1
Ψ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
π ⋅
· ≈
− ≈

Cu alte cuvinte, daca tensiunea de faza aplicata statorului este constanta ca marime
efectiva, iar frecventa sa de asemenea constanta, atunci amplitudinea fluxului rezultant este practic
constanta, independenta de sarcina motorului. De asemenea si curentul de mers în gol I
0
ca si
componentele sale
m
I si
a
I vor fi constante.
• Curentul de magnetizare
m
I ca si curentul de mers în gol au valori mult mai ridicate la
motorul asincron în comparatie cu marimile corespunzatoare la transformator, ele atingând uzual
valori de (30 ÷ 50)% din curentul nominal statoric. Explicatia consta în faptul ca la acelasi flux,
motorul asincron ofera o reluctanta mult mai mare din cauza existentei întrefierului foarte putin
permeabil care solicita o solenatie de magnetizare mult sporita.
• Dat fiind faptul ca în regimurile normale alunecarea s este foarte redusa
( ), 05 , 0 01 , 0 s ÷ · rezulta , X
s
R
2
'
'
d
2
>> ceea ce înseamna ca factorul de putere rotoric:

2
d
2
2
2
2
'
'
'
2
X
s
R
s
R
cos

,
`

.
|
+

,
`

.
|
· ϕ (3.26)
este foarte apropiat de unitate, adica defazajul dintre t.e.m. utila rotorica
'
2
E si curentul rotoric
'
2
I este foarte mic, practic nul dupa cum se poate observa pe diagrama de fazori.

Masina asincrona

92

3.2.1 Bilantul puterilor si randamentul motorului asincron

Pentru a pune în evidenta cât mai sugestiv bilantul puterilor se poate trasa grafic o diagrama
care ne arata cum evolueaza puterile în motorul asincron. Aceasta diagrama s-a reprezentat în figura
3.10 unde s-au facut notatiile:

Figura 3.10


1
P - puterea activa electrica absorbita de motor de la reteaua de alimentare;

1
Cu
P - pierderile active în cuprul statorului (prin efect Joule pe rezistenta
statorului):
2
1 1 1 Cu
I R m P
1
⋅ ⋅ · ,
1
m fiind numarul de faze al înfasurarii statorice;

1 Fe
P - puterile active în fierul statorului:
H T Fe
P P P
1
+ · ,
T
P fiind pierderile datorate
curentilor turbionari; -
H
P -

pierderile datorate histerezisului magnetic;
− P - puterea electromagnetica a masinii care se transmite din stator în rotor la
nivelul întrefierului prin câmpul magnetic învârtitor rezultant ; P P P P
1 1
Fe Cu 1
− − ·

2
Cu
P - pierderile active din cuprul rotorului , I R m P
2
2 2 2 Cu
' '
2

,
`

.
|
⋅ ⋅ ·
2
m fiind numarul
de faze al înfasurarii rotorice;

m
P - pierderile mecanice (prin frecari în lagare si prin frecarea rotorului si a
ventilatorului de pe ax cu aerul);

M
P - puterea mecanica totala dezvoltata de motor
2
Cu M
P P P − · ;

2
P - puterea mecanica utila la axul motorului.
Bilantul puterilor active la motorul asincron se va putea astfel scrie:
. P P P P P P
1 2 1
Fe Cu Cu m 2 1
+ + + + · (3.28)
Puterea mecanica totala ca si puterea electromagnetica a motorului se mai pot exprima si în
marimi mecanice, astfel:
Masina asincrona

93
M
60
n 2
M P
2
2 M

⋅ π ⋅
· Ω ⋅ · (3.29)
M
60
n 2
M P
1
1

⋅ π ⋅
· Ω ⋅ · (3.30)
unde:
− M – cuplul electromagnetic al masinii;

1
Ω – viteza unghiulara a câmpului magnetic învârtitor statoric;

1
n – turatia câmpului magnetic învârtitor statoric [rot/min];

2
Ω – viteza unghiulara a rotorului;

2
n – turatia rotorului [rot/min].
Înlocuind aceste relatii în expresiile pierderilor în cuprul statoric si în expresia puterii
mecanice totale se obtine:
( ) P s M s M P P P
1 2 1 M Cu
2
⋅ · ⋅ Ω ⋅ · Ω − Ω ⋅ · − · (3.31)
( ) ( ) . P s 1 s 1 M P P P
1 Cu M
2
⋅ − · − ⋅ Ω ⋅ · − · (3.32)
Adica pierderile în cuprul înfasurarilor rotorice reprezinta fractiunea s din puterea magnetica
P transmisa de stator rotorului în timp ce puterea mecanica totala reprezinta fractiunea ( ) s 1− din
puterea P. Altfel spus relatia (3.31) ne arata ca valoarea alunecarii unui motor asincron se stabileste
în functie de valoarea pierderilor în cuprul rotoric. La pierderi
2
Cu
P mari vom avea alunecari mari. În
scopul obtinerii unui randament sporit masina se proiecteaza pentru alunecari nominale mici
( ). 05 , 0 01 , 0 s ÷ · La asemenea alunecari mici pierderile în fierul rotoric se pot neglija (vezi
subcapitolul 3.2.1), motiv pentru care aceste pierderi
2
Fe
P nu figureaza în acest bilant al puterilor
active.
Din punct de vedere al bilantului de puteri reactive motorul asincron este un receptor ohmic-
inductiv. Motorul preia puterea reactiva relativ importanta de la retea necesara magnetizarii
miezului feromagnetic, deci crearii câmpului magnetic din masina. Factorul de putere al motorului
asincron,
1
cosϕ , este totdeauna inductiv. Motorul asincron este excitat de la aceeasi retea care îi
furnizeaza si puterea activa.
Randamentul motorului asincron va avea expresia:
.
P P P P P
P
P P
P
P
P
1 2 1
Fe Cu Cu m 2
2
2
2
1
2
+ + + +
·
+
· · η

(3.33)
Puterea mecanica la ax
2 2
M P Ω ⋅ · se calculeaza masurând cuplul dezvoltat la ax
2
M si
turatia rotorului
π ⋅
Ω ⋅
·
2
60
n
2
2
sau prin separarea pierderilor din puterea absorbita . P
1
Randamentul
Masina asincrona

94
nominal al masinilor asincrone are valori mari ( )%, 95 75
n
÷ · η valorile mici pentru puteri mici, iar
valorile mari pentru puteri mari (>10kW).


3.2.4 Expresia cuplului electromagnetic

Ca urmare a interactiunii dintre fluxul inductor fata de rotor si curentii indusi de acesta în
înfasurarea rotorica, apar forte electromagnetice care vor produce un cuplu rezultant de forte
electromagnetice. Aplicat asupra rotorului acest cuplu produce miscarea de rotatie de la masina
asincrona.
Expresia cuplului electromagnetic al motorului asincron trifazat în regim stationar de
functionare se poate face explicit pornind de la expresia generala a cuplului electromagnetic la
masinile de curent alternativ (vezi subcapitolul 2.4 relatia (2.68)):

( )
.
E , I cos I E 3
M
2 1
2 2 2 2
Ω − Ω
⋅ ⋅ ⋅
· (3.34)
Expresia de la numarator are o semnificatie bine precizata. Ea reprezinta puterea activa
consumata în înfasurarea rotorica adica chiar pierderile din cuprul rotoric. Deci:
.
s
I R 3
s
P P
M
1
2
2 2
1
Cu
2 1
Cu
' '
2 2
Ω ⋅

,
`

.
|
⋅ ⋅
·
Ω ⋅
·
Ω − Ω
· (3.35)
Expresia curentului rotoric a fost determinata cu ajutorul schemei echivalente (vezi
subcapitolul 3.2.2 relatia (3.25)):

,
`

.
|
⋅ + ⋅ +

,
`

.
|
⋅ +
− ·
⋅ +
− ·
'
' '
'
2 1
d d
2
1
1
2 1
1
2
X c X j
s
R
c R
U
Z c Z
U
I (3.36)
sau în valoare efectiva:
2
d d
2
2
1
1
2
'
'
'
2 1
X c X
s
R
c R
U
I

,
`

.
|
⋅ + +

,
`

.
|
⋅ +
· (3.37)
Înlocuind în relatia (3.35) expresia cuplului devine:
]
]
]
]
]

,
`

.
|
⋅ + +

,
`

.
|
⋅ + ⋅ Ω ⋅
⋅ ⋅
·
2
d d
2
2
1
2
1 2
'
'
'
2 1
X c X
s
R
c R s
U R 3
M (3.38)
Masina asincrona

95
Cuplul electromagnetic dezvoltat de motorul asincron este, deci, functie de alunecarea s
pentru un motor dat si pentru o tensiune
1
U si frecventa
1
f date ale retelei de alimentare.
Pentru a determina valorile s ale alunecarii pentru care cuplul electromagnetic atinge valori
extreme, se calculeaza derivata
ds
dM
si se rezolva ecuatia:
. 0
ds
dM
·
Efectuând calculul se gaseste ecuatia:
0
s
R
c
s
R
c R s 2 X c X
s
R
c R
' '
'
'
2 2
1 d d
2
1
2 1
· ⋅ ⋅

,
`

.
|
⋅ + ⋅ ⋅ −

,
`

.
|
⋅ + +

,
`

.
|
⋅ + (3.39)
de unde rezulta:
.
X s X R
R c
s
2
d d
2
1
2
m
'
'
2 1
2 , 1

,
`

.
|
⋅ + +

t · (3.40)
Alunecarea pozitiva
m
s corespunzatoare regimului de motor va genera un maxim al cuplului
m
M iar alunecarea negativa s
m
corespunzatoare regimului de generator va genera un minim
m
M al
curbei ( ). s f M · Cele doua valori extreme
2 , 1
m
M se determina introducând valorile
2 , 1
m
s în expresia
cuplului (3.38) obtinându-se:
.
X c X R R c 2
U 3
M
'
2 1
2 , 1
d d
2
1 1 1
2
1
m
]
]
]

,
`

.
|
⋅ + + + Ω ⋅ ⋅
⋅ t
· (3.41)
Alunecarea
m
s din regimul de motor careia îi corespunde cuplul maxim electromagnetic
, M
1
m
posibil a fi dezvoltat de motor la
1
U dat, se numeste alunecare critica, si dupa cum se observa
din relatia (3.40) este direct proportionala cu rezistenta rotorica de faza.
Cuplul electromagnetic maxim dat de relatia (3.41) se mai numeste si cuplu critic, si dupa
cum se observa este direct proportional cu patratul tensiunii de alimentare , U
1
este invers
proportional cu frecventa tensiunii de alimentare ,
p
f 2
1
1

,
`

.
| ⋅ π ⋅
· Ω si nu depinde de rezistenta
rotorica de faza . R
'
2
Masina asincrona

96

3.2.5 Caracteristica cuplu-alunecare

Aprecierea posibilitatilor de utilizare a motorului asincron în actionari electrice se poate face
si utilizând caracteristica mecanica ( ), M f n
2
· care reprezinta dependenta dintre turatia motorului
si cuplul electromagnetic dezvoltat de acesta, considerând restul marimilor din expresia cuplului
(3.38) constante.
Caracteristica mecanica ( ), M f n
2
· rezulta din caracteristica cuplu-alunecare ( ), s f M ·
tinând seama de relatia liniara dintre turatia
2
n si alunecarea s (obtinuta din definitia alunecarii):
( ), s 1 n n
1 2
− ⋅ · (3.42)
În mod exact caracteristica cuplu-alunecare ( ) s f M · se obtine pe cale experimentala.
Deducerea pe cale experimentala la bancul de încercari nu se poate face decât într-un domeniu
restrâns. Forma caracteristicii ( ) s f M · în tot domeniul de variatie a lui s ( ) [ ] +∞ ∞ − ∈ ; s se poate
deduce pe cale analitica exprimând relatia (3.38) într-o forma aproximativa, simplificata. Pentru
aceasta vom exprima mai întâi raportul :
M
M
1
m


'
'
'
' '
2 1
m
2
2
2
2
d d
2
1
d d
2
1 1 2
m
R R c 2
s
R c
X c X R s
X c X R R R c 2
M
M
1
2 1
2 1
1
⋅ ⋅ ⋅ +

,
`

.
|

+
]
]
]

,
`

.
|
⋅ + + ⋅
]
]
]

,
`

.
|
⋅ + + + ⋅ ⋅
· (3.43)
Daca înmultim si numaratorul si numitorul cu:

X c X R
1
R c
s
2
d d
2
1
2
m
'
'
2 1
1

,
`

.
|
⋅ + +
·

(3.44)
se ajunge, dupa calcule simple, la expresia:

( )
λ ⋅ + +
λ + ⋅
·
2
s
s
s
s
1 2
M
M
1
1
1
m
m
m
(3.45)
în care s-a notat: .
X c X R
R
2
d d
2
1
1
'
2 1

,
`

.
|
⋅ + +
· λ (3.46)
În mod uzual , 1 << λ îndeosebi la masinile de putere mai mare si prin urmare coeficientul se
poate neglija si expresia (3.45) se poate scrie:
Masina asincrona

97

s
s
s
s
M 2
M
1
1
m
m
m
+

· (3.47)
cunoscuta sub numele de formula lui Kloss.
Cu ajutorul acestei formule se poate explica usor forma caracteristicii ( ) s f M ·
reprezentata în figura 3.11. Astfel, pentru alunecari mici , s s
1
m
< se poate neglija termenul
1
m
s
s

în
comparatie cu
s
s
1
m
si expresia (3.47) devine:
[ ]
1
1
1
m
m
m
s s 0 ; s
s
M 2
M < < ⋅

· (3.48)
adica cuplul M este proportional cu alunecarea s variind dupa o dreapta ce trece prin origine. Pentru
alunecari mari , s s
1
m
> se poate neglija termenul
s
s
1
m
în comparatie cu
1
m
s
s
expresia (3.47)
devenind:
1
1 1
m
m m
s s ;
s
s M 2
M >
⋅ ⋅
· (3.49)
adica dependenta dintre cuplu si alunecare se face dupa o hiperbola echilatera (3.11).

Figura 3.11

În figura 3.11 s-a reprezentat forma de variatie a cuplului functie de alunecare s pentru tot
domeniul ( ), ; s +∞ ∞ − ∈ rationamentul de mai sus repetându-se analog pentru alunecarile negative.
În domeniul ( ] 1 , 0 s ∈ masina functioneaza în regim de motor ( ); 0 n , 0 M > > în domeniul
( ) ∞ ∈ , 1 s masina functioneaza în regim de frâna electrica ( ); 0 n , 0 M < > în domeniul ( ) 0 , s ∞ − ∈
masina functioneaza în regim de generator electric ( ). n n , 0 M
1
> <
Masina asincrona

98
Revenind la regimul de motor electric ( ] 1 , 0 s ∈ (figura 3.11), zona OA a caracteristicii este
o zona stabila de functionare, pe aceasta portiune aflându-se si punctul nominal de functionare (în
mod uzual ( )
N m
M 3 5 , 1 M ⋅ ÷ · ). Într-adevar, pe aceasta portiune la o crestere a cuplului rezistent la
axul masinii, care va antrena o scadere a turatiei deci o crestere a alunecarii ( ) ( ), s 1 n n
1 2
− ⋅ · cuplul
electromagnetic dezvoltat de masina va creste deci va putea prelua cresterea cuplului rezistent si
functionarea se va stabili în alt punct. Deplasarea punctului de functionare se poate face însa stabil
doar pâna în punctul A care reprezinta un punct critic de functionare al masinii (motiv pentru care
cuplul
1
m
M si alunecarea
1
m
s corespunzatoare se numesc critice).
Portiunea AB a caracteristicii ( ) s f M · este o portiune instabila de functionare a motorului
asincron deoarece orice crestere a cuplului rezistent la axul masinii va duce la cresterea alunecarii si
la scaderea cuplului electromagnetic dezvoltat.
Rezumând cele aratate mai sus putem afirma ca motorul asincron functioneaza stabil si cu
randament superior în domeniul . s s 0
1
m
< <
Comportarea masinii la socuri de sarcina este caracterizat de factorul de suprasarcina:
n
m
m
M
M
k
1
·
care în mod uzual ia valoarea , 3 5 , 1 k
m
÷ · valorile mai mici întâlnindu-se la motoarele asincrone cu
rotorul în colivie.
Caracteristica mecanica ( ) M f n
2
· se poate deduce din caracteristica ( ) s f M · facând
schimbarea de variabila: ( ). s 1 n n
1 2
− ⋅ ·

Figura 3.12

Masina asincrona

99
În figura 3.12 s-a reprezentat caracteristica mecanica astfel obtinuta. Ordonata la origine
( ) 0 s , 0 M · · corespunde sincronismului ( ). n n , 0 M
1
· · Taietura absciselor ( ) 0 n , M M
p
· ·
corespunde cuplului de pornire ( ). 1 s , M M
p
· ·
Examinând expresia cuplului electromagnetic functie de alunecare (3.38):
]
]
]
]
]

,
`

.
|
⋅ + +

,
`

.
|
⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ π ⋅
⋅ ⋅ ⋅
·
2
d d
2
2
1
2
1 2
'
'
'
2 1
X c X
s
R
c R f s 2
U R p 3
M (3.50)
în care s-a înlocuit ;
p
f 2
p
1 1
1
⋅ π ⋅
·

· ω se observa ca se poate schimba aliura caracteristicii ( ) s f M ·
prin modificarea parametrilor:

1
U

- valoarea efectiva a tensiunii de alimentare;

1
f - frecventa tensiunii de alimentare;

'
2
R - rezistenta rotorica raportata la stator (la masinile cu rotorul bobinat prin
înserierea unor rezistente suplimentare exterioare).
Daca toate marimile din expresia (3.50) se mentin constante si se regleaza una dintre cele
trei marimi mentionate mai sus se obtin trei familii de caracteristici ( ), s f M · familii care ne dau
informatii pretioase privind functionarea motorului asincron la , U
1 1
f sau
'
2
R variabile.
Pentru trasarea cu usurinta a acestor familii de caracteristici s-a întocmit tabelul 3.1 care ne
arata dependenta cuplului critic
cm
M si alunecarii critice
cm
s de aceste trei marimi.
Tabelul 3.1

1
U
1
f
'
2
R
m
M
2
1
U ~
1
f
1
~
m
s
1
f
1
~
'
2
R ~

Masina asincrona

100
Fig
ura 3.13 Figura 3.14 Figura 3.15

Din examinarea celor trei familii de caracteristici reprezentate în figurile 3.13, 3.14, 3.15
rezulta urmatoarele observatii:
o la scaderea tensiunii de alimentare, cuplul maxim deci si factorul de suprasarcina scad rapid
( )
2
1
U cu existând pericolul ca la o anumita valoare a tensiunii
c 1 1
U U · factorul de
suprasarcina sa devina subunitar 1 k
m
< masina nemaiputând functiona stabil la ; M
n

o pe masura scaderii tensiunii scade si duritatea caracteristicii, ea devenind moale (mai putin
abrupta). Astfel, variatia tensiunii de alimentare poate constitui o metoda de variatie a
turatiei motorului asincron, în limite restrânse însa (vezi subcap. 3.3.2);
o la scaderea frecventei
1
f cuplul critic
m
M si alunecarea critica cresc, iar la cresterea
frecventei scad existând din nou pericolul ca la o anumita frecventa
c 1 1
f f · sa se obtina
. 1 k
m
< În practica se combina reglarea frecventei cu reglarea tensiunii prin mentinerea
raportului ., ct
f
U
1
1
· mentinându-se astfel si .; ct M
m
·
o odata cu variatia frecventei se modifica turatia de sincronism a masinii obtinându-se astfel
un reglaj de turatie;
o la introducerea de rezistente suplimentare în rotor cuplul maxim deci si
m
k nu se modifica.
Alunecarea critica creste însa proportional cu rezistenta ; R
'
2

o la un cuplu constant la ax, odata cu cresterea rezistentei rotorice creste si alunecarea deci
turatia scade. Se obtine astfel înca o metoda de reglare a turatiei, metoda care prezinta însa
dezavantajul unor pierderi suplimentare mari în rezistentele suplimentare exterioare (prin
efect Joule);
o caracteristica ( ) s f M · devine mai moale cu cresterea . R
'
2

Si pentru caracteristica mecanica ( ) M f n
2
· se pot trasa cele trei familii de caracteristici
obtinute prin variatia marimilor: , R , f , U
'
2 1 1
redate în figurile 3.16, 3.17 si 3.18.
Masina asincrona

101

Figura 3.16 Figura 3.17 Figura 3.18


3.3 Regimurile dinamice ale motorului asincron trifazat

Regimurile dinamice sunt legate de variatia energiei la axul motorului, motorul fiind supus
unei viteze variabile în timp, deci unei acceleratii. Dintre regimurile dinamice importante amintim:
Ø pornirea;
Ø reglarea turatiei;
Ø frânarea;
Ø schimbarea sensului de rotatie.
Variatia energiei în timpul regimurilor dinamice antreneaza variatia unor marimi electrice si
neelectrice ale motorului asincron, variatii ce trebuiesc cunoscute datorita implicatiilor ce le pot
avea asupra functionarii motorului.
În acest capitol se vor prezenta aceste regimuri dinamice la nivel calitativ, urmând ca în
capitolul 5 sa se prezinte modelul matematic al masinii în regim dinamic adecvat conducerii
sistemelor de actionare cu motoare asincrone.


3.3.1 Pornirea motorului asincron

Acest regim dinamic începe în momentul când se conecteaza statorul la retea (turatia
motorului fiind nula) si se termina când motorul ajunge în regim stationar (când turatia motorului se
stabilizeaza). Curentul absorbit de la retea în momentul pornirii depaseste de 6 ÷ 8 ori curentul
nominal , ) I 8 6 I (
n p
1 1
÷ · dupa care scade exponential la valoarea stabilizata de regim stationar.
Valoarea mare a curentului de pornire rezulta din schema echivalenta (fig. 3.7), în care se
remarca faptul ca la , 1 s · rezistenta echivalenta rotorica
s
R
'
2
ia cea mai mica valoare, ceea ce face
Masina asincrona

102
ca impedanta rotorica
'
2
Z sa aiba cel mai mic modul posibil, atragând dupa sine un curent rotoric
mare si, corespunzator, un curent statoric mare.
Acest supracurent de pornire poate avea efecte nefaste asupra aparatelor montate în circuitul
statoric (aparate de masura, contoare, relee, etc.) si poate produce caderi însemnate de tensiune pe
retea, daca puterea retelei de alimentare este comparabila cu cea a actionarii. De asemenea între
capetele frontale ale bobinelor statorice se produc eforturi electrodinamice importante.
Din motivele prezentate mai sus se impune a se gasi metode de limitare a curentului de
pornire la valori acceptabile.
În cazul motoarelor cu rotorul în colivie, limitarea curentului de pornire nu se poate face
decât actionând asupra statorului, si anume asupra tensiunii de alimentare , U
1
reducându-se aceasta
în momentul conectarii statorului la retea. În fig. 3.19a, b, c, se reprezinta trei scheme de pornire a
motorului asincron cu rotorul în colivie.


a) b) c)
Figura 3.19

În figura 3.19, a în serie cu fazele statorului s-au conectat trei bobine cu miez de fier care vor
produce o însemnata limitare a curentului de pornire. Dupa terminarea procesului de pornire se
închide întrerupatorul
2
I care va sunta aceste inductivitati.
În figura 3.19, b în locul inductivitatilor fixe L se utilizeaza inductivitati reglabile
(autotransformator) care permite ca la sfârsitul pornirii prin cursoarele C sa se sunteze
autotransformatorul (pozitia 1).
Masina asincrona

103
În figura 3.19, c se utilizeaza un comutator stea-triunghi. La pornire înfasurarea statorica se
conecteaza în stea, astfel ca intensitatea curentului fata de conexiunea triunghi va fi de trei ori mai
mica .
3
I
I
p
pY

· Dupa ce se ajunge în regim stationar se conecteaza înfasurarea statorica în triunghi.
În acest fel tensiunea de faza aplicata statorului va creste de 3 ori , U 3 U
Y
⋅ ·

deci cuplul
electromagnetic va creste de trei ori (cuplul fiind proportional cu patratul tensiunii de alimentare -
relatia 3.38).
La comutarea în triunghi au loc salturi de curent si de cuplu, motorul trecând pe o alta
caracteristica de functionare (figura 3.20). Pornirea stea-triunghi se poate face numai în gol sau cu
un cuplu static rezistent redus, excluzându-se pornirile în plina sarcina.
În cazul motoarelor asincrone cu rotorul în colivie de puteri mici (pâna la 5kW) pornirea se
face si direct prin conectarea statorului la tensiunea nominala. În cazul motoarelor de putere mare se
poate aplica pornirea directa numai în cazul în care puterea nominala a celui mai mare motor
asincron nu depaseste 20% din puterea nominala a transformatorului care alimenteaza reteaua.
În cazul motoarelor asincrone cu rotorul bobinat, limitarea curentului de pornire se poate
face mai usor actionând asupra rotorului, marind rezistenta acestuia prin conectarea în serie a unor
rezistente exterioare. De obicei aceste rezistente sunt reglabile în trepte care se scurtcircuiteaza
succesiv pe parcursul procesului de pornire (fig. 3.21). Valoarea
2
s
R se alege astfel încât la pornire
motorul sa dezvolte un cuplu cât mai aproape de cuplul maxim ( ). 1 s ≈

Figura 3.20 Figura 3.21
Introducerea rezistentei suplimentare
'
s
R în circuitul rotoric face ca valoarea rezistentei pe
faza a rotorului raportata la stator sa fie
' '
s 2
R R + ceea ce conduce pe de-o parte la scaderea
curentului rotoric conform relatiei (3.37) pentru , 1 s · iar pe de alta parte la cresterea (dilatarea)
alunecarii critice
m
s conform relatiei (3.40), cuplul maxim
m
M nefiind afectat (3.41).
Masina asincrona

104
Întrucât rezistentele de pornire ramân în circuit un timp relativ mic ( )
p
t pierderile Joule în
acestea sunt relativ mici.


3.3.2 Reglarea turatiei motorului asincron

Procedeele de reglare a turatiei motoarelor asincrone rezulta din expresia turatiei:
( ) ( ) s 1
p
f 60
s 1 n n
1
1 2
− ⋅

· − ⋅ · (3.51)
si constau în:
− variatia frecventei f
1
a tensiunii de alimentare;
− modificarea numarului de perechi de poli, p;
− modificarea alunecarii, s, prin modificarea rezistentei rotorice.
Reglarea turatiei prin modificarea frecventei si tensiunii de alimentare prin mentinerea
raportului .. ct
f
U
1
1
·
Asa dupa cum s-a vazut în subcapitolul 3.2.5 la reglajul în frecventa pentru a mentine
factorul de supraîncarcare
m
k constant si pentru a evita saturarea masinii la frecvente joase se
mentine fluxul inductor constant variind si tensiunea de alimentare în acelasi raport cu frecventa
. . ct
f
U
1
1

,
`

.
|
· Aceasta conditie este realizata cu ajutorul convertizoarelor statice de frecventa cu
tiristoare.
Familia de caracteristici mecanice obtinuta pentru diverse frecvente are un aspect foarte
favorabil mentinând capacitatea de suprasarcina indiferent de viteza (fig. 3.22).

Figura 3.22 Figura 3.23

Masina asincrona

105
La frecvente supranominale
n 1 1
f f > conditia
n 1
1
U
U
nu se mai poate realiza (s-ar periclita
izolatia masinii pentru
n 1 1
U U > ) si se mentine , U U
n 1 1
· fluxul inductor statoric scazând pe masura
cresterii frecventei (fig.3.23).
Aceasta metoda asigura o gama larga de turatii, o reglare fina fara pierderi de energie.
Desi tehnica convertizoarelor de frecventa este astazi bine pusa la punct totusi aceste
instalatii sunt relativ scumpe (în comparatie cu costul motorului) si deformeaza reteaua introducând
armonici superioare si marind astfel pierderile suplimentare ale motorului.


Reglarea turatiei prin modificarea rezistentei rotorice

Aceasta metoda de reglare se poate aplica numai motoarelor cu rotorul bobinat (cu inele).
Introducerea simetrica de rezistente în serie cu înfasurarile de faza rotorice modifica crescator
alunecarile critice asa cum am vazut la pornirea motoarelor cu rotorul bobinat (fig. 3.21). Dupa cum
se poate observa din aceasta familie de caracteristici mecanice la cuplu constant ( )
n
M M ·
alunecarea creste odata cu marimea rezistentei înseriate. Reostatele de reglare cu rezistente în trepte
sunt asemanatoare cu cele de pornire, dar destinate pentru o functionare de lunga durata (deci mai
voluminoase).
Prin introducerea în rotor a rezistentelor suplimentare putem regla viteza în jos fata de cea
sincrona în limite largi, cu scaderea rigiditatii caracteristicii. Finetea reglajului depinde de numarul
treptelor reostatului de reglare.
Dezavantajele metodei constau în:
• eficienta economica slaba datorita pierderilor mari prin efect termic pe rezistentele
exterioare;
• necesitatea dimensionarii speciale a reostatului de reglare pentru stabilirea regimului termic,
fapt ce îi mareste costul considerabil;
• limitarea plajei de reglaj functie de marimea cuplului de sarcina. La cupluri de sarcina mici
plaja de reglaj este considerabil redusa.
Cu toate aceste dezavantaje reglarea turatiei motoarelor asincrone cu ajutorul reostatelor
rotorice este larg utilizata în practica datorita în special simplitatii ei si mai ales la actionarea
mecanismelor de ridicat (macarale, poduri rulante) care nu necesita un reglaj continuu de turatie si
care functioneaza în regim intermitent.


Masina asincrona

106

Reglarea turatiei prin modificarea numarului de perechi de poli p

Modificând numarul de perechi de poli p, se modifica în trepte viteza de sincronism
(conform relatiei 3.51) si deci viteza de rotatie a motorului asincron. Modificarea numarului de
perechi de poli se poate face pe doua cai:
o prin introducerea în crestaturile statorului a doua înfasurari distincte cu numar diferit de poli,
obtinându-se în acest fel doua turatii de sincronism diferite. Evident în acest caz, sectiunea
crestaturilor va fi mai mare ducând la cresterea curentului de mers în gol si a reactantei
magnetice de dispersie statorice. Ca urmare se obtin un factor de put ere si un randament
scazute.
o prin realizarea înfasurarii statorice pe fiecare faza din doua sectiuni identice care printr- un
comutator special pot fi conectate în serie sau în paralel, determinând astfel configuratii cu
2 p · , respectiv 1 p · (figura 3.24).


Figura 3.24

Daca motorul are rotorul bobinat, este necesara si modificarea numarului de perechi de poli
ai înfasurarii rotorice, ambele înfasurari trebuind sa aiba acelasi numar de perechi de poli. Din
aceasta cauza motoarele cu numar variabil de poli se construiesc de regula cu rotorul în colivie,
acesta adaptându-se în mod natural la numarul de perechi de poli ai înfasurarii statorice.


Masina asincrona

107

3.3.3 Frânarea motoarelor asincrone trifazate

Masina asincrona intra în regim de frânare atunci când cuplul electromagnetic dezvoltat este
de sens opus sensului sau de rotatie. În acest caz alunecarea devine supraunitara:
1
n
n n
s
1
2 1
>
+
· (3.52)
si masina primeste energie mecanica pe la arbore si energie electrica din retea pe care le transforma
în caldura prin efect Joule îndeosebi în circuitul rotoric.
Frânarea electrica este superioara din toate punctele de vedere frânarii mecanice (prin
frecarile unor saboti pe un tambur) si se realizeaza prin metodele:
• frânarea propriu-zisa (prin înserierea de rezistente în circuitul rotoric si prin inversarea
sensului succesiunii fazelor);
• frânarea în regim de generator cu recuperarea energiei;
• frânarea în regim de generator fara recuperarea energiei (dinamica).

Frânarea propriu-zisa

În actionarile electrice, regimul de frâna propriu- zisa se utilizeaza în doua variante, pornind
de la regimul de baza de motor:
− prin variatia unor rezistente înseriate în circuitul rotoric trecerea la regimul de frâna
facându-se prin inversarea sensului de rotatie la aceeasi succesiune a fazelor
statorice;
− prin inversarea sensului succesiunii fazelor statorului si înserierea în circuitul rotoric
a unei rezistente convenabile.
Frânarea propriu-zisa prin înserierea de rezistente în circuitul rotoric are caracteristic
faptul ca masina îsi pastreaza sensul de rotatie al câmpului învârtitor dar îsi schimba sensul de
rotatie a rotorului. Din acest punct de vedere se mai numeste si frânare contracurent.
Schimbarea sensului de rotatie a rotorului poate fi facuta fortat de catre masina de lucru cu
care este cuplat motorul (ca în cazul mecanismului de ridicare la macarale când la ridicarea unei
sarcini prea mari se poate inversa sensul de rotatie al rotorului, sarcina începând sa coboare), sau
lucrând pe o caracteristica mecanica artificiala corespunzatoare rezistentei suplimentare înseriate în
rotor (figura 3.25).
Masina asincrona

108

Figura 3.25 Figura 3.26

În punctul N (figura 3.25) masina functioneaza ca motor, turatia si cuplul având acelasi sens
(pozitiv). Pentru oprirea motorului se introduce în rotor o rezistenta exterioara
4 s
R în asa fel încât
caracteristica mecanica sa treaca prin punctul .
' '
N Punctul de functionare trece în primul moment
din N în
'
N si apoi se stabileste rapid în
' '
N corespunzator aceluiasi cuplu rezistent dar la turatia
. 0 n
2
· Pentru inversarea sensului de rotatie se introduce o alta rezistenta , R R
4 s 5 s
> punctul de
functionare deplasându-se în
' ' '
N corespunzator turatiilor negative. Masina va functiona astfel în
regim de frâna propriu- zisa, primind energie mecanica pe la arbore pe baza scaderii energiei
potentiale a greutatii din cârligul macaralei care coboara în câmpul gravitational al Pamântului.
Simultan masina absoarbe si energie electrica de la retea, energia totala absorbita fiind transformata
în caldura prin efect Joule în cea mai mare parte în rezistenta suplimentara exterioara.
Având în vedere caracterul neeconomic al metodei precum si instabilitatea functionarii în
regim de frâna aceasta metoda se aplica în regimuri de scurta durata.
Frânarea propriu-zisa prin inversarea sensului de succesiune a fazelor se foloseste în
actionarile electrice pentru frânarea rapida a mecanismului antrenat. În acest scop se inverseaza
doua faze de la reteaua de alimentare (pentru inversarea sensului câmpului învârtitor) si, simultan,
se introduc în rotor rezistente suplimentare convenabile limitarii curentului rotoric.
Initial masina functiona în regim de motor, corespunzator punctului N (figura 3.26).
Inversând doua faze si înseriind rezistenta R
s
în rotor punctul de functionare va sari brusc din N în
'
N corespunzator noii caracteristici mecanice. În acest punct de functionare masina lucreaza în
Masina asincrona

109
regim de frâna propriu- zisa, cuplul electromagnetic dezvoltat fiind de sens invers si actionând în
sens invers cuplului de inertie al maselor în miscare ale instalatiei.
În scurt timp punctul de functionare va ajunge în
' '
N corespunzator turatiei 0 n
2
· si cuplului
. M M
r s
'
− · Daca în acest punct se scurtcircuiteaza rezistenta suplimentara , R
s
punctul de
functionare se va deplasa rapid în
' ' '
N corespunzator turatiei
2 2
n n
'
− · si cuplului
r s
M M
'
− · , adica
corespunzator regimului de motor sens stânga (considerând regimul initial motor sens dreapta).
Aceasta metoda se mai numeste si frânare prin contraconectare si are o larga aplicatie atât
pentru inversarea sensului de rotatie al motorului cât si pentru oprirea sa completa.


Frânarea în regim de generator cu recuperarea energiei

La acest mod de frânare masina trece din regim de motor în regim de generator. Astfel
cuplul electromagnetic devine negativ (de frânare), iar turatia la ax devine suprasincrona
(alunecarea 0
n
n n
s
1
2 1
<

· devenind negativa pentru
1 2
n n > ). Pentru a trece în acest regim se
impune ca masina sa primeasca energie mecanica la ax, energie care se transforma în energie
electrica si care prin stator este recuperata în retea.
Acest mod de frânare este reprezentat în figura 3.27 pe caracteristica mecanica naturala.
Punctul de functionare N sub actiunea unui cuplu de sarcina de acelasi sens cu cuplul
electromagnetic dezvoltat va trece în domeniul turatiilor suprasincrone, cuplul electromagnetic
dezvoltat schimbându-si sensul ) N (
'
devenind astfel un cuplu de frânare.
Asemenea mod de frânare îl întâlnim frecvent în tractiunea electrica când vehiculul coboara
o panta, componenta tangentiala a greutatii sale antrenând rotorul motorului la viteze suprasincrone,
sau la macarale când se coboara sarcina.

Figura 3.27

Masina asincrona

110

Frânarea în regim de generator fara recuperarea energiei

Acest tip de frânare numit si frânare dinamica se obtine prin trecerea motorului în regim de
generator asincron pe retea proprie.
Acest lucru se realizeaza prin deconectarea statorului de la reteaua de curent alternativ si
prin alimentarea sa de la o retea de curent continuu (prin deschiderea întrerupatorului
1
K si
închiderea întrerupatorului
2
K din figura 3.30). Curentul continuu parcurgând fazele statorului,
produce la periferia interioara a statorului un câmp magnetic fix, alternativ în spatiu si constant în
timp. Pentru rotorul masinii care continua sa se roteasca, acest câmp reprezinta un câmp învârtitor,
având viteza relativa fata de acesta.
În fazele rotorului se vor induce t.e.m. care vor produce la rândul sau curenti alternativi. În
rezistentele fazelor rotorice se va consuma în scurt timp prin efect Joule întreaga energie cinetica
acumulata în masele în miscare ale instalatiei care se va frâna pâna se va opri.


Figura 3.28 Figura 2.30Figura 3.29

Alimentarea statorului de la puntea redresoare PR se poate face dupa una din schemele
prezentate în figura 3.28 - 3.30.
Trecerea

masinii

din

regim de motor (punctul de functionare N) în regim de generator fara
recuperarea energiei ) N (
'
si frânarea dinamica pâna la oprire (0) s-a reprezentat în figura 3.28.
Datorita rapiditatii procesului frânarea dinamica este folosita prin excelenta ca frânare de
avarie.
Masina asincrona

111


3.4 Motorul asincron monofazat

Motorul asincron monofazat este asemanator din punct de vedere constructiv cu motorul
asincron trifazat cu deosebirea ca statorul sau este echipat cu o înfasurare de c.a. monofazata,
conectata la o retea monofazata de c.a. Înfasurarea rotorica este de obicei în colivie (figura 3.31).
Curentul
1
i absorbit de stator produce un câmp sinusoidal în timp si spatiu care se poate
descompune în doua câmpuri învârtitoare care se rotesc în sensuri opuse, cu aceeasi viteza si cu
amplitudini egale cu jumatate din amplitudinea câmpului sinusoidal:

( ) ( ) ( )
( ) ( ). p t cos B p t cos B
p t cos B
2
1
p t cos B
2
1
p cos t cos B t , B
1 Bm 1 1 Am 1
1 m 1 1 m 1 1 m 1 1
α ⋅ + ⋅ ω + α ⋅ − ⋅ ω ⋅ ·
· α ⋅ + ⋅ ω ⋅ + α ⋅ − ⋅ ω ⋅ ⋅ · α ⋅ ⋅ ⋅ ω ⋅ · αFigura 3.31 Figura 3.32

Cele doua câmpuri învârtitoare
A 1
B si
B 1
B vor interactiona cu curentul rotoric si vor produce
asupra rotorului cuplurile electromagnetice egale si de sens contrar
A 2
M si . M
B 2
Cuplul rezultant
asupra rotorului va fi evident nul si rotorul nu se poate pune în miscare. Daca, însa, dam un impuls
rotorului într- un anumit sens, de exemplu în sensul câmpului învârtitor B
1A
si rotorul se învârteste
cu o viteza unghiulara
2
Ω , atunci câmpul învârtitor
A 1
B are o viteza relativa fata de rotor
2 1
Ω − Ω si
frecventa curentilor indusi în înfasurarea rotorica de acest câmp va fi:
( )
. f s
2
p
2
p
f
1
1
1
2 1 2 1
2
⋅ ·
π ⋅
Ω ⋅


Ω − Ω
·
π ⋅
Ω − Ω ⋅
· (3.53)
Câmpul învârtitor
B 1
B va avea fata de rotor o viteza relativa
2 1
Ω + Ω , iar frecventa
curentilor indusi de acesta va fi:
Masina asincrona

112
( )
( ) . f s 2
2
p
2
2
p
f
1
1
1
2 1 2 1
2
⋅ − ·
π ⋅
Ω ⋅

,
`

.
|

Ω − Ω
− ·
π ⋅
Ω + Ω ⋅
· (3.54)
Deci daca în raport cu câmpul învârtitor
A 1
B rotorul are alunecarea s, atunci în raport cu
câmpul învârtitor
B 1
B rotorul va avea alunecarea . s 2 −
În figura 3.32 s-a reprezentat cuplul electromagnetic
A 2
M în functie de alunecarea s si cuplul
electromagnetic
B 2
M în functie de alunecarea s 2 − care evident va avea sens contrar.
Cuplul rezultant
B 2 A 2
M M M + · pentru 1 s · este nul. Deci motorul asincron monofazat are
cuplu de pornire nul. Pentru a putea porni se impune a se imprima din exterior un impuls în sensul
lui
A 2
M sau în sensul lui
B 2
M , motorul dezvolta un cuplu în respectivul sens, se accelereaza pâna
ajunge la o viteza apropiata de viteza de sincronism, când poate fi încarcat cu o sarcina.
Aceasta metoda de pornire nu este însa comoda (mai ales pentru puteri mai mari) si de aceea
pentru ca acest motor sa dezvolte cuplu de pornire, se aseaza în stator o înfasurare auxiliara decalata
spatial la periferia statorului cu
2
π
fata de înfasurarea monofazata de baza, având acelasi numar de
spire si fiind parcursa de un curent cu aceeasi valoare efectiva dar defazat în timp cu
2
π
fata de
curentul . i
1
Acest curent se obtine înseriind înfasurarea auxiliara cu un condensator (figura 3.33).
Cele doua câmpuri magnetice date de cele doua înfasurari sunt:
( ) ( ) t p cos
2
B
t p cos
2
B
t cos p cos B B
1
m
1
m
1 m 1
⋅ ω + α ⋅ ⋅ + ⋅ ω − α ⋅ ⋅ · ⋅ ω ⋅ α ⋅ ⋅ · (3.55)
( ) ( ). t p cos
2
B
t p cos
2
B
2
t cos
2
p cos B B
1
m
1
m
1 m 2
π − ⋅ ω − α ⋅ ⋅ + ⋅ ω − α ⋅ ⋅ ·
,
`

.
| π
− ⋅ ω ⋅
,
`

.
| π
− α ⋅ ⋅ ·Figura 3.33

Câmpul rezultant va fi dat de suma:
( ) t p cos B B B B
1 m 2 1
⋅ ω − α ⋅ ⋅ · + · (3.56)
Masina asincrona

113
care este expresia unui câmp rotitor ce va produce asupra rotorului un cuplu de pornire. În practica
înfasurarea auxiliara ocupa o treime din crestaturile statorului si se scoate din circuit dupa pornire.
Motoarele asincrone monofazate se construiesc la puteri mici (sub 1kW) si au o larga
raspândire în actionarile electrocasnice, electromedicale si industriale (pompe, ventilatoare,
polizoare).


3.5 Cuplaje electromagnetice cu alunecare

Cuplajul dintre doi arbori mecanici se poate face pe cale electromagnetica, fara contacte
mecanice, cu ajutorul cuplelor electromagnetice de alunecare, care functioneaza ca un motor
asincron.
În principiu aceasta cupla are doua parti:
• partea conducatoare fixata pe arborele conducator (1);
• partea condusa fixata pe arborele condus (2) (figura 3.34).


Figura 3.34 Figura 3.35

Partea conducatoare este construita ca o armatura cu poli aparenti pe care se afla o
înfasurare monofazata de excitatie alimentata în curent continuu. Aceasta armatura se roteste odata
cu arborele conducator cu viteza unghiulara
1
Ω si va produce un câmp învârtitor (pe cale mecanica)
care va juca rolul de câmp inductor.
Partea condusa este un rotor de motor asincron în colivie care sub actiunea câmpului
inductor va dezvolta cuplu electromagnetic si se va roti cu viteza unghiulara .
2

În figura 3.35 s-a reprezentat caracteristica cuplu-alunecare (ca la motorul asincron)
( ) s f M · pentru diversi curenti de excitatie (asemanator reglajului în tensiune al motorului
asincron).
Masina asincrona

114
Din aceasta familie de caracteristici se observa ca:
− cupla permite reglarea turatiei arborelui condus prin reglarea curentului de excitatie
(la un cuplu de sarcina constant);
− cupla prezinta siguranta la supraîncarcarea arborelui condus, iesind din functiune
daca se depaseste cuplul critic . M
m

Cuplele electromagnetice se folosesc la cuplajul arborelui port-elice si arborele motorului
principal de pe nave, în special la spargatoare de gheata unde elicea se poate bloca în gheata caz în
care cupla declanseaza, protejând motorul de suprasarcini.


3.6 Transmisii sincrone cu masini asincrone

Pentru transmiterea sincrona a vitezei de rotatie sau a unghiurilor la distanta se pot folosi
conexiuni electrice între doua sau mai multe masini asincrone trifazate sau monofazate. Astfel
cuplajul sincron între doua sau mai multe masini asincrone trifazate în vederea transmisiei sincrone
a vitezei de rotatie poarta numele de arbore electric, iar cuplajul sincron între doua sau mai multe
masini asincrone monofazate pentru transmiterea unghiurilor la distanta poarta denumirea de
selsine.

Arborele electric

În figura 3.36 s-au reprezentat doua masini asincrone identice cu rotorul bobinat conectate
pentru a se roti sincron. Conexiunea celor doua rotoare s-a facut în opozitie în timp ce la conexiunea
statoarelor la retea s-a facut în aceeasi ordine a succesiunii fazelor.

Figura 3.36 Figura 3.37
Masina asincrona

115
Daca pozitia spatiala a celor doua rotoare fata de statoarele lor este identica, atunci t.e.m.
induse în rotoare de câmpurile inductoare sunt identice ca modul si faza (figura 3.37). T.e.m.
rezultanta pe circuitul unei faze rotorice va fi nula, curentii statorici vor fi nuli si în consecinta
rotoarele vor ramâne în repaus desi statoarele sunt conectate la reteaua de alimentare.
Este de ajuns sa rotim din afara rotorul masinii I (de exemplu) cu un unghi oarecare α ca
rotorul

masinii II

sa

se

roteasca

în

acelasi

sens si cu acelasi unghi. Aceasta se explica prin aceea ca
rotind

cu

unghiul α rotorul masinii I, directia t.e.m.
I 2
E se va defaza cu acelasi unghi (figura 3.37)
ceea ce va conduce la aparitia unei t.e.m. rezultante nenule
2
E ∆ în circuitul celor doua rotoare care
va produce curenti rotorici si deci cuplu electromagnetic.
Cuplul electromagnetic care se exercita asupra masinii I va fi un cuplu negativ (se opune
miscarii date din afara) deci masina I va lucra în regim de generator, iar asupra masinii II va fi un
cuplu pozitiv masina functionând în regim de motor în sensul reducerii defazajului α dintre cele
doua rotoare. Procesul dureaza pâna când cele doua rotoare vor avea aceeasi pozitie relativa la
statoarele lor când curentii rotorici se anuleaza disparând cuplul electromagnetic de sincronizare.
Daca rotorul masinii I este rotit din afara cu o turatie oarecare n, atunci cu aceeasi turatie se
va roti si rotorul masinii II obtinându-se astfel un sistem de rotatie sincrona sau un arbore electric.
Arborele electric este utilizat în cazul rotirii sincrone a doua masini de lucru aflate la
distante mari, distante care nu permit utilizarea arborelui mecanic (macarale portal cu ecartament
mare, actionarea vanelor de la ecluze etc.).
Exista doua variante de arbori electrici: pasivi si activi. În figura 3.38 s-a reprezentat schema
unui arbore pasiv în care: ML
I
si ML
II
sunt masinile de lucru care trebuie sa se roteasca sincron, M
I

si M
II
sunt motoarele electrice (de c.c. sau c.a.) de actionare a masinilor de lucru, iar A
I
si A
II
sunt
motoare asincrone cu rotorul bobinat având rolul de sincronizare a turatiei celor doua masini de
lucru prin transmiterea de energie din partea mai încarcata în partea mai descarcata. Daca se scot
motoarele M
I
si M
II
atunci motoarele A
I
si A
II
pe lânga rolul de sincronizare vor folosi si la
antrenarea masinilor de lucru arborele electric devenind un arbore electric activ.


Figura 3.38
Masina asincrona

116
Selsinul
Selsinul, din punct de vedere constructiv este un motor asincron cu statorul trifazat si rotorul
bobinat monofazat prevazut cu doua perii si inele pentru alimentarea de la reteaua de c.a.
monofazata. Un asemenea motor este destinat a se cupla cu un altul identic dupa schema din figura
3.39. Se obtine astfel un cuplaj sincron functionând pe acelasi principiu ca si arborele electric cu
deosebirea ca este static si transmite la distanta un unghi (α) si nu turatii.


Figura 3.39

În practica mai des întâlnite sunt:
• cuplaje cu selsin transformator (figura 3.40) la care rotorul selsinului receptor nu mai este
cuplat la retea, la bornele lui obtinându-se o tensiune proportionala cu unghiul cu care s-a
rotit rotorul selsinului generator: ; sin U u
m
α ⋅ ·
• cuplaje cu selsin diferential (figura 3.41) care pe lânga cele doua selsine obisnuite cu rotorul
bobinat monofazat mai au un selsin diferential cu rotorul trifazat conectat ca în figura. Daca
cele doua selsine obisnuite se rotesc în sensuri contrare cu unghiurile
1
α ,

respectiv ,
2
α
atunci rotorul selsinului diferential se va roti cu unghiul α egal cu diferenta celor doua
unghiuri .
2 1
α − α · α

Figura 3.40 Figura 3.41
Masina asincrona

117
Selsinul transformator este utilizat ca traductor de unghi, iar selsinul diferential este utilizat
în sistemele de comanda numite “de urmarire” cum ar fi comanda cârmei la nave.


3.7 Aplicatii

1. Un motor asincron trifazat are urmatoarele date: V 220 U
n 1
· (tensiune pe faza);
A 10 I
n 1
· (curent de faza); ; 85 , 0
n
· η ; 9 , 0 cos
n 1
· ϕ ; Hz 50 f
1
· ; W 200 P
1
Fe
· P
m
=200W (pierderi
mecanice); . 2 p 2 ; 8 , 0 R
1
· ⋅ Ω ·
Sa se determine urmatoarele marimi: puterea utila , P
2
puterea mecanica totala dezvoltata
, P
M
pierderile Joule în stator si în rotor, alunecarea nominala , s
n
cuplul electromagnetic si turatia
nominala . n
n 2


REZOLVARE:
Puterea utila nominala
n 2
P rezulta din puterea activa
n 1
P absorbita de motor de la retea.
W 5940 9 , 0 10 220 3 cos I U 3 P
n 1 n 1 n 1 n 1
· ⋅ ⋅ ⋅ · ϕ ⋅ ⋅ ⋅ ·
si din cunoasterea randamentului nominal , 85 l , 0
n
· η
. W 5049 5940 85 , 0 P P
n 1 n n 2
· ⋅ · ⋅ η ·
Aceasta putere utila este de natura mecanica. Daca adaugam la aceasta putere
pierderile mecanice , P
m
se obtine puterea totala mecanica
M
P dezvoltata de motor:
. W 5249 200 5049 P P P
m n 2 M
· + · + ·
Pierderile Joule în stator vor fi:
. W 240 10 8 , 0 3 I R 3 P
2 2
n 1 1 J
1
· ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ·
În ceea ce priveste pierderile Joule în rotor, acestea se pot deduce din puterea
electromagnetica nominala
n
P , întrucât puterea mecanica totala dezvoltata este cunoscuta. Puterea
electromagnetica
n
P provine din puterea activa absorbita
n 1
P , dupa ce s-au scazut pierderile Joule
statorice
1
J
P si pierderile în fier în stator
1
Fe
P :
W 5500 200 240 5940 P P P P
1 1
Fe J n 1 n
· − − · − − ·
în consecinta, pierderile Joule rotorice vor fi:
. W 251 5240 5500 P P P
M n J
2
· − · − ·
Alunecarea nominala
n
s se obtine din raportul pierderilor Joule rotorice si puterea
electromagnetica (vezi relatia 3.31).
Masina asincrona

118
. 0456 , 0
5500
251
P
P
s
n
J
n
2
· · ·
Masina având 2 p 2 · ⋅ poli si functionând la frecventa , Hz 50 f
1
· are o turatie de sincronism
. min / rot 3000 n
1
· La alunecarea de mai sus turatia rotorului va fi:
( ) ( ) . min / rot 2862 0456 , 0 1 3000 s 1 n n
N 1 n 2
· − ⋅ · − ⋅ ·
Cuplul electromagnetic nominal dezvoltat la arbore rezulta din puterea electromagnetica:
m N 5 , 17
50 14 , 3 2
5500 P
M
1
n
n
⋅ ·
⋅ ⋅
·

·
sau din puterea mecanica totala P
M
:
. m N 5 , 17
2862 14 , 3 2
60 5249 P
M
2
M
n
⋅ ·
⋅ ⋅

·

·
Cuplul util la arbore rezulta însa din puterea mecanica utila : P
n 2

m N 85 , 16
2862 14 , 3 2
60 5049 P
M
2
n 2
s
⋅ ·
⋅ ⋅

·

·
diferenta fata de cuplul electromagnetic constând în cuplul de frecari mecanice ale arborelui în
lagarele de sustinere si de frecari cu aerul.

2. Se da un motor asincron trifazat cu conexiune stea cu urmatoarele date:
. 05 , 0 s ; 3 X ; 1 R ; 27 X ; 22 , 2 X ; 78 , 0 R
n d 2 2 m d 1 1
'
· Ω · Ω · Ω · Ω · Ω ·
a) Sa se determine valoarea efectiva a curentului statoric absorbit la tensiune de linie a
retelei de 380V.
b) Care este puterea activa absorbita si factorul de putere?
c) Care este puterea mecanica dezvoltata si cuplul electromagnetic, daca
3 p , Hz 50 f
1
· · perechi de poli?
Toate întrebarile se refera la regimul nominal. Se vor neglija pierderile în fier.

REZOLVARE:
a) Se apeleaza la schema echivalenta din figura 3.8.
Curentul statoric absorbit la tensiunea de faza V 220 U
1
· (tensiunea de linie a retelei este
380V, iar conexiunea înfasurarilor statorului este stea) va fi:
.
X X j
s
R
X j
s
R
X j
X j R
U
I
'
'
'
'
2
2
1
d m
n
2
d
n
2
m
d 1
1
1

,
`

.
|
+ ⋅ +

,
`

.
|
⋅ + ⋅ ⋅
+ ⋅ +
·
Masina asincrona

119
Numeric, cu datele din enunt si , 20
05 , 0
1
s
R
n
2
'
Ω · · expresia de mai sus devine (tensiunea
1
U este luata ca marime de referinta pentru faza:
( )
( ) ( ) ( )
. 16 , 9 j 87 , 8
3 j 20 27 j 30 j 20 22 , 2 j 78 , 0
30 j 20 220
I
1
⋅ − ·
⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ +
⋅ + ⋅
·
. I j I sin I j cos I I
m 1 s 1 1 1 1
⋅ + · ϕ ⋅ ⋅ + ϕ ⋅ ·
Valoarea efectiva a curentului statoric este deci:
. A 75 , 12 16 , 9 87 , 8 I
2 2
1
· + ·
b) Puterea activa absorbita rezulta din cunoasterea componentei active a curentului statoric
si a tensiunii de faza:
. W 2 , 5854 87 , 8 220 33 cos I U 3 P
1 1 1
· ⋅ ⋅ · ϕ ⋅ ⋅ ⋅ ·
Factorul de putere al motorului în regimul studiat va fi:
696 , 0
75 , 12
87 , 8
I
I
cos
1
s 1
· · · ϕ
un factor de putere destul de slab (valoarea uzuala însa pentru motoare asincrone cu viteza de
sincronism de pâna la 1000 rot/min si putere relativ mica).
c) Pentru a determina puterea mecanica dezvoltata
M
P trebuie mai întâi calculata puterea
electromagnetica P cu ajutorul relatiei:
2
1 1 1 j 1
I R 3 P P P P
1
⋅ ⋅ − · − ·
pierderile în miezul fieromagnetic statoric, fiind neglijate. Asadar,
. W 8 , 5473 75 , 12 78 , 0 3 2 , 5824 P
2
· ⋅ ⋅ − ·
Conform celor stabilite în aplicatia A.1
( ) ( ) , W 1 , 5200 8 , 5473 05 , 0 1 P s 1 P
M
· ⋅ − · ⋅ − ·
iar pierderile Joule în rotor vor fi:
. W 7 , 273 8 , 5473 05 , 0 P s P
n J
2
· ⋅ · ⋅ ·
Cuplul electromagnetic se calculeaza usor, odata cunoscute puterea electromagnetica si
turatia sincrona,
. m N 27 , 52
1000 14 , 3 2
60 8 , 5473
n 2
60 P P
M
1 1
⋅ ·
⋅ ⋅

·
⋅ π ⋅

·

·

3. Un motor asincron trifazat are urmatoarele date: conexiunea stea,
; 60 , 0 X X ; 23 , 0 R ; 25 , 0 R min; / rot 1425 n ; Hz 50 f
' '
2 1
d d 2 1 n 2 1
Ω · · Ω · Ω · · · curentul de mers în gol
Masina asincrona

120
; A 1 , 7 I
0
· pierderile în fier ; W 250 P
1
Fe
· raportul numerelor de spire . 67 , 1
k N
k N
2
1
N 2
N 1
·


Inertia
motorului si a sarcinii este , m f kg 8 , 0 D G
2 2
⋅ ⋅ · ⋅ iar cuplul rezistent total este
m f kg 5 , 6 M
s
⋅ ⋅ · independent de viteza.
a) Rotorul fiind scurtcircuitat si aplicându-se tensiunea nominala V 220 U
n 1
· (tensiunea de
faza), sa se determine cuplul electromagnetic de pornire.
b) Sarcina fiind cuplata, sa se determine acceleratia unghiulara initiala a motorului la
pornire.
c) Care este cuplul electromagnetic maxim al motorului?
d) Ce valoare are rezistenta ce trebuie inclusa pe fiecare faza a rotorului, pentru ca la pornire
motorul sa dezvolte cuplul electromagnetic maxim?

REZOLVARE:
a) Expresia cuplului de pornire
p
M rezulta din formula (3.38) în care facem : 1 s ·
( )
.
X c X R c R
U R 3
M
1
2
d d
2
2 1
2
n 1 2
p
' '
'
2 1
Ω ⋅
]
]
]

,
`

.
|
⋅ + +

,
`

.
|
⋅ +
⋅ ⋅
·
Pentru a putea aplica aceasta formula trebuie cunoscute marimile
1
Ω si c. Daca turatia
nominala este min / rot 1425 n
n 2
· si frecventa statorica , Hz 50 f
1
· atunci turatia de sincronism este
min, / rot 1500 n
1
· iar motorul are 4 p 2 · ⋅ poli, astfel încât:
[ ]. s / rad 1 , 157
60
1500 14 , 3 2
60
n 2
1
1
·
⋅ ⋅
·
⋅ π ⋅
· Ω
Pentru calculul marimii c utilizam expresia:
,
Z
Z
1 c
0
1
+ ·
în care , X j R Z
1
d 1 1
⋅ + · iar ,
X j R
X j R
Z
m a
m a
0
⋅ +
⋅ ⋅
·
a
R fiind rezistenta corespunzatoare pierderilor în fier,
iar
m
X – reactanta de magnetizare. Acesti ultimi parametri pot fi calculati din datele enuntului
problemei, presupunând . V 220 U E
1 1
· ≈
Ω ·

·

· 8 , 580
250
220 3
R
E 3
R
2
Fe
2
1
a
1

curentul corespunzator pierderilor în fier fiind:
A 379 , 0
8 , 580
220
R
E
I
a
1
a
· · ·
Masina asincrona

121
iar curentul de magnetizare:
A 09 , 7 379 , 0 1 , 7 I I I
2 2 2
a
2
0 m
· − · − ·
reactanta de magnetizare:
Ω · · · 03 , 31
09 , 7
220
I
E
X
m
1
m

. 94 , 30 j 65 , 1
03 , 31 j 8 , 580
03 , 31 j 8 , 580
X j R
X j R
Z
m a
m a
a
⋅ + ·
⋅ +
⋅ ⋅
·
⋅ +
⋅ ⋅
·
Prin urmare
02 , 1
94 , 30 j 65 , 1
54 , 31 j 90 , 1
94 , 30 j 65 , 1
60 , 0 j 25 , 0
1
Z
Z
1 c
0
1
·
⋅ +
⋅ +
·
⋅ +
⋅ +
+ · + ·
cuplul de pornire fiind:
( ) [ ]
. m N 8 , 124
212 , 1 485 , 0 1 , 157 02 , 1 2
220 23 , 0 3
X c X R c R
U R 3
M
2 2
2
2
d d
2
2 1 1
2
n 1 2
p
' '
'
2 1
⋅ ·
+ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅
·
]
]
]

,
`

.
|
⋅ + +

,
`

.
|
⋅ + ⋅ Ω
⋅ ⋅
·
b) Ecuatia de miscare fiind:
]
]
]


⋅ · −
dt
d
J M M
2
s

acceleratia initiala la pornire cu sarcina m N 76 , 63 81 , 9 5 , 6 m f kg 5 , 6 M
s
⋅ · ⋅ · ⋅ ⋅ · si momentul total
de inertie:
2
2
m kg 2 , 0
81 , 9 4
81 , 9 8 , 0
g 4
D G
J ⋅ ·


·


·
. s / rad 2 , 305
2 , 0
76 , 63 8 , 124
J
M M
dt
d
s
2 s p
p
2
p
·

·

·
]
]
]


·
c) Cuplul electromagnetic maxim se calculeaza cu ajutorul formulei 3.41:
. m N 55 , 309
) 212 , 1 25 , 0 25 , 0 ( 1 , 157 02 , 1 2
220 3
X c X R R c 2
U 3
M
2 2
2
2
d d
2
1 1 1
2
n 1
m
'
2 2
⋅ ·
·
+ + ⋅ ⋅ ⋅

·
]
]
]
]

,
`

.
|
⋅ + + + ⋅ Ω ⋅ ⋅

·

d) Alunecarea critica s
m
trebuie sa fie egala cu unitatea, daca se cere ca la pornire cuplul
dezvoltat sa fie cel maxim posibil. Alunecarea critica naturala în cazul motorului studiat este:
( )
. 19 , 0
6 , 0 02 , 1 6 , 0 25 , 0
23 , 0 02 , 1
X c X R
R c
s
2 2 2
d d
2
1
2
m
'
'
2 1
·
⋅ + +

·

,
`

.
|
⋅ + +

·
Masina asincrona

122
Pentru a deveni egala cu unitatea trebuie trebuie intercalata în fiecare faza a rotorului o
rezistenta suplimentara raportata la stator
'
2
R dedusa din raportul:
'
' '
2
s 2
m
R
R R
s
1 +
·
adica
. 98 , 0 1
19 , 0
1
23 , 0 1
s
1
R R
m
2 s
' '
Ω ·
]
]
]

− ⋅ ·
]
]
]

− ⋅ ·

80

Masina asincrona

3.1 Elemente constructive ale masinii asincrone
Masinile asincrone se executa în doua forme constructive: Ø masina asincrona cu rotorul bobinat (cu inele); Ø masina asincrona cu rotorul în scurtcircuit (în colivie). Statoarele în ambele cazuri sunt identice.

3.1.1 Statorul masinii asincrone

Statorul masinii asincrone joaca rolul de inductor. În stator se obtine un câmp magnetic învârtitor, pe cale electrica, cu ajutorul unei înfasurari trifazate parcurse de curenti alternativi trifazati, înfasurare asezata în crestaturi. Din punct de vedere constructiv, statorul are forma unui cilindru gol realizat din tole de otel electrotehnic de 0,5 mm grosime, izolate între ele cu lac izolant sau oxizi ceramici. Crestaturile se obtin prin stantarea tolelor înainte de împachetarea miezului si pot fi semiînchise sau deschise. Crestaturile semiînchise (figura 3.1, a) prezinta avantajul unui flux de dispersie mai redus, dar înfasurarea trebuie realizata din conductor rotund si introdusa fir cu fir, neputând fi realizata afara pe sablon. Crestaturile semiînchise se utilizeaza la masini de puteri mici. Crestaturile deschise (figura 3.1, b) permit realizarea înfasurarii afara pe sablon dar prezinta un flux de dispersie mai mare. Se utilizeaza la masini de puteri mari.

Figura 3.1

Figura 3.2

Înfasurarea statorului se realizeaza de cele mai multe ori în doua straturi si cu pas scurtat. Înfasurarile într-un singur strat se utilizeaza numai la masinile de putere mica.

Masina asincrona

81

3.1.2 Rotorul masinii asincrone Rotorul masinii asincrone joaca rolul de indus având forma unui cilindru plin realizat din tole din otel electrotehnic de 0,5 mm, izolate sau neizolate. La periferia rotorului se afla crestaturi realizate tot prin stantare, în care se introduce înfasurarea rotorica. Daca masina asincrona este cu rotorul bobinat, atunci înfasurarea rotorica este de tipul înfasurarilor de c.a. trifazate, cu pas diametral, într-un strat sau în doua straturi. Crestaturile în acest caz sunt semiînchise având de obicei forma de para (figura 3.2). Daca masina este cu rotorul în scurtcircuit, atunci înfasurarea rotorica este de tipul colivie realizata prin turnare din bare de Cu sau Al scurtcircuitate la capete de doua inele din acelasi material (figura 3.4). Turnarea coliviei se face prin injectie direct în crestaturile rotorice, acestea fiind de data aceasta închise sau semiînchise (figura 3.5, a). La masini de puteri mai mari pentru reducerea curentului de pornire se folosesc colivii cu bare înalte (figura 3.5, b) sau duble colivii (figura 3.5, c). Colivia superioara S are sectiunea mai mica si deci rezistenta ohmica mai mare dar reactanta este mai mica. Ea joaca rolul de înfasurare de pornire limitând curentul de pornire care având frecventa relativ mare nu permite fluxului magnetic inductor sa patrunda în adâncimea rotorului pâna la colivia inferioara. Odata masina pornita frecventa curentului rotoric scade

(f2 = s ⋅ f1 )

fluxul inductor patrunde mai adânc în rotor îmbratisând colivia I care având sectiunea

mai mare va avea rezistenta ohmica mai mica, reactanta relativ mare iar curentul va circula preponderent prin ea. Din acest motiv se mai numeste si colivie de lucru.

a) Figura 3.4

b) Figura 3.5

c)

În cazul masinii cu rotorul bobinat, capetele înfasurarii rotorice sunt scoase în exterior cu ajutorul unor contacte alunecatoare compuse din trei inele de bronz solidare cu rotorul pe care aluneca perii din bronz grafitat fixate si izolate fata de carcasa masinii (figura 3.3). Ventilatia înfasurarii statorice se realizeaza de obicei la puteri mici si medii cu ajutorul ventilatorului axial montat pe axul masinii (figura 3.3), iar ventilatia înfasurarii rotorice se realizeaza cu ajutorul aripioarelor de pe inelele de scurtcircuitare care se toarna odata cu colivia.

82

Masina asincrona

Figura 3.3

3 s-a reprezentat o sectiune longit udinala printr-o masina asincrona cu rotorul bobinat. De multe ori regimul de functionare al masinii de lucru antrenate de motorul asincron impune acestuia functionarea în regim de generator sau de frâna electromagnetica. 3.Masina asincrona 83 3. masina asincrona este utilizata aproape în totalitatea cazurilor în regimul de motor. Latimea întrefierului la masina asincrona se considera constanta (se neglijeaza deschiderea crestaturilor) si are o valoare foarte mica (0. unul din scuturile frontale sustine portperiile.3). . La masina asincrona cu inele.4 Întrefierul masinii asincrone Întrefierul este spatiul liber ramas între miezul feromagnetic al rotorului si miezul statoric. respectiv a unui factor de putere ridicat.1…2mm) în vederea obtinerii unui curent de magnetizare cât mai redus. Ø regimul de generator. însa. În figura 3.2 Motorul asincron trifazat Masina asincrona poate functiona stabil în trei regimuri: Ø regimul de motor.1. inelul de ridicare. pe care se pot evidentia cele mai multe din elementele constructive ale masinii asincrone prezentate mai sus.1. placuta indicatoare si scuturile frontale. Carcasa poarta talpile de fixare ale masinii. regim care va constitui obiectul studiului nostru în continuare. 3. cutia de borne. În scuturi se monteaza lagarele (rulmentii) pe care se sprijina axul masinii (figura 3. Ø regimul de frâna electrica. împreuna cu periile de contact si dispozitivul de ridicare a periilor si scurtcircuitare a inelelor (daca exista). Carcasa sustine miezul statorului împreuna cu înfasurarea sa si asigura posibilitatea de centrare fata de rotor.3 Carcasa masinii asincrone Carcasa se executa din aluminiu sau fonta prin turnare. În practica.

84 Masina asincrona 3.e. Astfel câmpul magnetic învârtitor inductor si rotorul nu pot fi niciodata în sincronism. Acum fluxul magnetic creat de câmpul inductor va avea fata de înfasurarea rotorica în miscare expresia: Ψ2s = Ψ2m ⋅ cos [p ⋅ (Ω1 − Ω 2 ) ⋅ t ] = Ψ2m ⋅ cos p ⋅ s ⋅ Ω1 ⋅ t unde s-a notat: . energie pe care o converteste în energie mecanica furnizata la axul rotorului. f 2 = s ⋅ f 1. (3.a. Rotorul capata astfel viteza si în final se stabileste la valoarea Ω 2 < Ω1 ( Ω1 fiind viteza unghiulara de sincronism a câmpului învârtitor inductor). va da nastere unui curent prin faza rotorica respectiva.2. fluxul Ψ2s devine invariabil în timp si. prin conectarea statorului la aceasta.m.e. Deci.2) La rândul sau acest flux induce în faza respectiva a înfasurarii rotorice o t. Cum înfasurarea rotorica este închisa (în scurtcircuit sau pe un consumator echilibrat) t. Evident când Ω1 = Ω2 . atunci frecventa fluxului Ψ2 . rotorul are tendinta de a se apropia de viteza de sincronism dar pe care nu o poate atinge.m. nu se mai induc t.47) si (2.alunecarea dintre câmpul inductor si rotor conform (2.41).e. în rotor. prin urmare. cuplul electromagnetic al motorului devenind nul.1) Acest câmp produce în raport cu înfasurarea rotorica (care în momentul pornirii este fixa) un flux magnetic de forma: Ψ2 = Ψ2m ⋅ cos ω1 ⋅ t pentru una din fazele înfasurarii conform (2. de aceeasi pulsatie.4) . a t. Considerând ca rotorul se învârte în regim stationar cu viteza unghiulara Ω 2 corespunzatoare alunecarii s.m. (3.m.3) (Ω1 − Ω 2 ) Ω1 . Sistemul trifazat simetric de curenti din înfasurarea rotorica trifazata interactioneaza cu sistemul trifazat de fluxuri Ψ2 dând nastere unui cuplu rezultant de forte care va pune în miscare rotorul. Sistemul de curenti trifazati simetrici absorbiti de stator de la retea produce un câmp magnetic învârtitor care pentru armonica fundamentala are forma: B1 = B1m ⋅ cos (p ⋅ α − ω1 ⋅ t).e.53).s= (3. induse în rotor si a curentilor rotorici va fi: ω2 = p ⋅ (Ω1 − Ω 2 ) = p ⋅ s ⋅ Ω1 = s ⋅ ω1. De aici si denumirea de masina asincrona.1 Principiul de functionare al motorului asincron Motorul asincron trifazat primeste energie electrica de la reteaua de c. (3.

3. 44 ⋅ N 2 ⋅ k N2 ⋅ f 2 ⋅ Ψm (3. circuitul magnetic este liniar. atunci la o valoare uzuala a alunecarii nominale cum ar fi s = 2%.44 N 2 k N2 sf1Ψm = sE 2 (3. Motoarele asincrone de constructie normala au în mod uzual alunecari nominale cuprinse între (1 ÷ 5) %.m.m.un regim electromagnetic stationar.01 − 0. ceea ce ne permite sa consideram pierderile în fier din rotor practic nule.6) unde s-au facut notatiile: . iar înfasurarile sunt dispuse sinusoidal. o frecventa foarte joasa. De asemenea valoarea efectiva a t.7) De exemplu daca o masina asincrona are la pornire o t.e. nu are pierderi în miezul feromagnetic. 2⋅ π n2 = 60 ⋅ Ω 2 [rot / min ] sunt turatiile câmpului învârtitor.R 1.e. alimentata la o sursa trifazata simetrica de frecventa f 1 si valoarea efectiva a tensiunii U1. ea va avea valoarea: E 2s = 0. .5) unde n 1 = 60 ⋅ Ω1 [rot / min ].Masina asincrona 85 Alunecarea s a motorului asincron se mai poate scrie si în procente: s= n1 − n2 100 % n1 (3. deci. indusa în rotor depinde de alunecare. Se presupune ca masina functioneaza într.5) Hz . Circuitul rotoric se considera scurtcircuitat sau închis pe un reostat simetric (figura 3. R 2 – rezistentele pe faza ale înfasurarii primare (stator). respectiv 2⋅π rotorului în rot/min.02 ⋅100 = 2 V. Astfel la pornire (s = 1) ea are expresia: E 2 = 4.6) iar în regim stationar corespunzator alunecarii s: E 2s = 4.2 Ecuatiile masinii asincrone trifazate Se considera o masina asincrona trifazata simetrica. astfel încât curba câmpului magnetic din întrefier este o unda sinusoidala.4): f 2 = (0. secundare (rotor) ( R 2 include si rezistenta de faza a reostatului). respectiv. Acest lucru arata ca la frecventa statorica industriala f1 = 50Hz .2. indusa rotorica E 2 = 100V (s = 1). frecventa curentilor rotorici va fi conform relatiei (3.5 − 2.05) ⋅ 50 = (0.

. definind cuplajul magnetic al celor doua înfasurari (întocmai ca la transformator). Figura 3. ale caror linii strabat atât înfasurarea statorica cât si pe cea rotoric a. Acest flux util matura periferia interioara a statorului si va induce t. .pasul polar.i1. i 2 – curentul de faza din înfasurarea primara.e.u 1 = U1 ⋅ 2 ⋅ sin ω1 ⋅ t − tensiunea la bornele unei faze primare. respectiv secundara. .8) unde: L . X d2 = 2 ⋅ π ⋅ f1 ⋅ Ld2 − reactantele de dispersie ale circuitelor primar respectiv secundar considerate la frecventa f 1 a curentilor din primar.X d1 = 2 ⋅ π ⋅ f1 ⋅ Ld1 .6 Câmpul magnetic învârtitor rezultant reprezinta un câmp magnetic util în masina asincrona în sensul ca el este rezultatul suprapunerii câmpurilor inductor (de excitatie) si de reactie a indusului. τ .lungimea miezului rotoric. Câmpul magnetic rezultant din întrefier va produce prin masina un flux magnetic rezultant (util) având amplitudinea: Ψ2m = 2 ⋅ Bm ⋅ L ⋅ τ π (3. inductivitatile de dispersie fiind presupuse constante.Ψ −fluxul fascicular produs de câmpul magnetic rezultant din întrefier (valoare efectiva).86 Masina asincrona . în cele trei faze statorice cu valoarea efectiva: .m.

utile statorice se va scrie: E1 = − j ⋅ ω1 ⋅ N1 ⋅ k N1 ⋅ Ψ m = − j ⋅ X m ⋅ I m (3.reactanta X m a fost denumita reactanta de magnetizare.16) fazorii implicati fiind de frecventa f 2 . 2 (3. iar curentul I m curent de magnetizare. Pe baza celor stabilite mai sus rezulta ca ecuatiile fazoriale de tensiuni pentru stator si rotor vor fi: U1 = R1 ⋅ I1 + j ⋅ X d 1 ⋅ I1 − E1 0 = R 2 ⋅ I2 + j ⋅ s ⋅ X d 2 ⋅ I2 − s ⋅ E 2 (3.e.e.e. utile rezultanta rotorice este prin urmare proportionala cu frecventa f 2 = s ⋅ f1. Acest flux magnetic util va matura si periferia rotorica si va induce t.e.e. rotorica indusa de câmpul magnetic învârtitor rezultant Bm daca rotorul ar sta pe loc (s = 1).m.m. Aceste linii se închid fie prin întrefierul masinii fie prin aer în jurul capetelor frontale ale bobinelor statorice.17) .m. Ψd2 care va induce în fazele rotorice t. ceea ce ne permite sa scriem: E 2 s = s ⋅ E2 . E2 = 2⋅π ⋅ f1 ⋅ N2 ⋅ k N2 ⋅ Ψm 2 (3. rotorice efective se poate scrie fazorial: E 2s = s ⋅ E2 = − j ⋅ ω1 ⋅ N 2 ⋅ k N2 ⋅ Ψ m ⋅ (3.15) sau fazorial: E d2 = − j ⋅ s ⋅ X d2 ⋅ I 2 (3.12) unde marimea E 2 astfel definita este chiar t.10) unde: .Masina asincrona 87 E1 = 2⋅π ⋅ f 1 ⋅ N1 ⋅ k N1 ⋅ Ψm .m.m.m.13) Câmpul magnetic de dispersie statoric Ψd1 este acel câmp ale carui linii de câmp se înlantuie numai cu spirele proprii.14) Cu totul analog se defineste fluxul magnetic de dispersie al rotorului în raport cu statorul (3.11) Valoarea efectiva a t. în fazele rotorice având valoarea efectiva: E 2s = 2⋅π ⋅ f 2 ⋅ N2 ⋅ k N2 ⋅ Ψm . 2 (3. Fluxul de dispersie corespunzator acestui câmp va induce în fazele statorice t.m. de valoare efectiva complexa : E d1 = − j ⋅ ω1 ⋅ L d1 ⋅ I1 ⇒ Ed1 = − j ⋅ X d1 ⋅ I1.e. Expresia t.e. deci cu alunecarea s.9) Fazorial expresia t. de valori efective: E d2 = ω2 ⋅ Ld 2 ⋅ I 2 = s ⋅ ω1 ⋅ Ld2 ⋅ I 2 = s ⋅ X d 2 ⋅ I 2 (3. fara sa se înlantuie cu spirele rotorice.

Prin urmare acestui motor asincron echivalent i se pot aplica ecuatiile transformatorului.19) 2 I' = I2 ⋅ 2 N 2 ⋅ k N2 N1 ⋅ k N1 . s (3. respectiv. E'2 = E 2 ⋅ N1 ⋅ k N1 N 2 ⋅ k N2 = E1 = Em se obtine urmatorul sistem de ecuatii ce caracterizeaza motorul asincron în regim stationar. fazorii fiind toti de frecventa f 1. X' = Xd d   1 2  N 2 ⋅ k N2  2  N ⋅k ⋅  1 N1 2   N 2 ⋅ k N2  . înfasurarea statorica reprezentând primarul. Pentru stator (primar) este în continuare valabila ecuatia de tensiuni (3. Împartind ecuatia tensiunilor rotorice la s obtinem: 0= R2 ⋅ I 2 + j ⋅ X d2 ⋅ I 2 − E 2 . dar cu o latura comuna. m  m m (3. ceea ce sugereaza o schema echivalenta cu doua ochiuri independente.17).   R' 0 = 2 ⋅ I ' + j ⋅ X ' 2 ⋅ I ' − Em . s-a obtinut din ecuatia solenatiilor corespunzatoare compunerii câmpurilor magnetice inductor si de reactie în câmpul magnetic rezultant util: N1 ⋅ k N1 ⋅ I1 + N 2 ⋅ k N2 ⋅ I 2 = N 1 ⋅ k N1 ⋅ I m (3.17). E = − j ⋅ X ⋅ I .88 Masina asincrona conform teoremei lui Kirchhoff pentru tensiuni aplicata pe o faza statorica respectiv rotorica. iar înfasurarea rotorica secundarul. atunci se obtine în locul lui E 2 chiar E1 conform (3. termen care se regaseste si în ecuatia statorica (3. cu neglijarea pierderilor în fier:  U1 = R1 ⋅ I1 + j ⋅ X d1 ⋅ I1 − E m .  2 2 d s   '  I1 + I 2 = I m .21) . iar pentru secundar (rotor) ecuatia (3. Utilizând notatiile proprii raportarii:  N ⋅k  R '2 = R 2 ⋅  1 N  .11). În felul acesta cele doua ecuatii au un termen comun E1 . Întocmai ca la transformator vom raporta marimile rotorice (secundare) la stator (primar) în scopul de a ajunge la o schema echivalenta si la o diagrama de fazori statorici si rotorici comparabili ca marime.20) Ecuatia a 3-a. Daca înmultim toti termenii ecuatiei (3.18) Sa remarcam faptul ca motorul asincron echivalent definit ca având rotorul imobil este identic cu un transformator trifazat.   (3. a curentilor.18).18) cu N1 ⋅ k N1 N 2 ⋅ k N2 .

20). vom introduce si o corectie referitoare la pierderile în miezul feromagnetic al statorului. aceasta corectie conduce la modificarea ultimilor doua ecuatii din sistemul (3. PFe1 . Se pot construi acum schema echivalenta si diagrama de fazori: Figura 3. acestea devenind: I1 + I ' = I 0 = I m + I a 2 E m = − j ⋅ Xm ⋅ I m = − R a ⋅ I a în care R a este rezistenta corespunzatoare pierderilor active în fier.19). care ar avea semnificatia unei rezistente de s sarcina (pentru a întari analogia cu schema echivalenta a transformatorului). PFe = 3 ⋅ R a ⋅ I = 3 ⋅ 2 a (3.20’) E2 1 m Ra .4). folosind aceeasi notificare ca în teoria transformatorului (vezi subcap. în care se s (1 − s ) . Reamintim ca pierderile în fier rotorice PFe 2 pot fi neglijate în regimul de motor datorita frecventei foarte joase a curentilor rotorici.Masina asincrona 89 prin împartirea ecuatiei cu N 1 ⋅ k N1 si folosind notatiile (3.7 Figura 3. puterea pierduta în aceasta rezistenta reprezinta chiar puterea transformata în putere mecanica totala PM .8 În figura 3.8 s-a reprezentat schema echivalenta a masinii asincrone în regim stationar. În aceasta schema s-a împartit rezistenta echivalenta dezvolta pierderile Joule Pj2 si rezistenta R '2 ⋅ R' 2 a rotorului în rezistenta R '2 . Se poate arata ca. 1. În sfârsit.2. . Ia fiind curentul corespunzator pierderilor PFe .

22) Z0 I ' = −I1 ⋅ 2 Z0 Z0 + Z' 2 = −U 1 ⋅ Z1 ⋅ Z0 + Z1 ⋅ Z' + Z'2 ⋅ Z0 2 .25) Z1 = c ⋅ e j⋅α ≈ c . În mod uzual acest coeficient are valoarea: c = 1.24) I ' = −U 1 ⋅ 2 unde s-a notat cu c = 1 + 1 Z1 + c ⋅ Z'2 (3. in expresia curentului I1 vom împarti atât numaratorul cât si numitorul cu Z0 si vom obtine: Z 1+ 2 ' Z 0 + Z2 Z0 I1 = U 1 ⋅ = U1 ⋅  ' ' ⋅ 1 + Z1  Z 0 ⋅  Z1 + c ⋅ Z2  Z1 + Z 2   Z      0  ' (3. . Z'2 = R '2 + j ⋅ X' 2 .9.02 ÷1. ceva mai mare ca 1 Z0 ( Z0 având modulul mult mai mare decât Z1 ) si cu argumentul α foarte apropiat de zero.9 se obtin pentru curentii I1 si I2 ’ urmatoarele expresii:  Z ⋅ Z'  Z ⋅ Z + Z1 ⋅ Z'2 + Z'2 ⋅ Z0 U1 = I1 ⋅  Z1 + 0 2  = I1 ⋅ 1 0    Z0 + Z'  Z0 + Z' 2  2  I1 = U 1 ⋅ Z0 + Z2 Z1 ⋅ Z0 + Z1 ⋅ Z2 + Z 2 ⋅ Z0 ' ' ' (3. (3. Figura 3.un coeficient complex cu modulul c.05.23) Pentru a simplifica calculele.9 Rezolvând schema echivalenta din figura 3.90 Masina asincrona Daca se folosesc notatiile: Z1 = R 1 + j ⋅ Xd1 . d s Z0 = R a ⋅ j⋅ X m R a + j ⋅ Xm atunci schema echivalenta capata forma din figura 3.

caderea de tensiune în rezistenta R 1 a înfasurarii statorice este foarte mica în comparatie cu tensiunea la borne U1 pentru toate regimurile de functionare ale motorului asincron.m. motorul asincron ofera o reluctanta mult mai mare din cauza existentei întrefierului foarte putin permeabil care solicita o solenatie de magnetizare mult sporita. Prin urmare din prima ecuatie a sistemului (3. practic nul dupa cum se poate observa pe diagrama de fazori. Explicatia consta în faptul ca la acelasi flux. Pe de alta parte si caderea inductiva de tensiune pe reactanta de dispersie X d 1 reprezinta în mod uzual doar câteva procente din t. 2 Cu alte cuvinte.Masina asincrona 91 Observatii: • Ca si la transformator. independenta de sarcina motorului. ceea ce înseamna ca factorul de putere rotoric: s R '2 s 2  R'   2  +  X'   s   d2      2 cos ϕ2 = (3. utila E m .e.e. daca tensiunea de faza aplicata statorului este constanta ca marime efectiva.01 ÷ 0. • Dat fiind faptul ca în regimurile normale alunecarea s este foarte redusa R' (s = 0. rezulta 2 >> X'd 2 . ele atingând uzual valori de (30 ÷ 50)% din curentul nominal statoric.05). 2 .26) este foarte apropiat de unitate. atunci amplitudinea fluxului rezultant este practic constanta. adica defazajul dintre t. De asemenea si curentul de mers în gol I0 ca si componentele sale I m si I a vor fi constante. • Curentul de magnetizare I m ca si curentul de mers în gol au valori mult mai ridicate la motorul asincron în comparatie cu marimile corespunzatoare la transformator.20) se deduce: U1 ≈ −E m U1 ≈ E m = 2⋅π ⋅ f 1 ⋅ N1 ⋅ k N1 ⋅ Ψm . iar frecventa sa de asemenea constanta. utila rotorica E ' si curentul rotoric 2 I ' este foarte mic.m.

m 2 fiind numarul 2  2   2 de faze al înfasurarii rotorice. − PFe1 .10 − − P1 PCu 1 . m1 fiind numarul de faze al înfasurarii statorice.28) Puterea mecanica totala ca si puterea electromagnetica a motorului se mai pot exprima si în marimi mecanice.puterea electromagnetica a masinii care se transmite din stator în rotor la nivelul întrefierului prin câmpul magnetic învârtitor rezultant P = P − PCu1 − PFe1 .2. .pierderile active în cuprul statorului (prin efect Joule pe rezistenta 2 statorului): PCu 1 = m1 ⋅ R1 ⋅ I1 . . (3.puterea mecanica totala dezvoltata de motor PM = P − PCu 2 .92 Masina asincrona 3.PH . − Pm . − − PM P2 .puterea mecanica utila la axul motorului.10 unde s-au facut notatiile: Figura 3. Bilantul puterilor active la motorul asincron se va putea astfel scrie: P1 = P2 + Pm + PCu 1 + PCu 2 + PFe1 . PT fiind pierderile datorate curentilor turbionari.puterile active în fierul statorului: PFe 1 = PT + PH . 1 − PCu 2 . astfel: .pierderile active din cuprul rotorului PCu 2 = m2 ⋅ R ' ⋅  I '  .pierderile mecanice (prin frecari în lagare si prin frecarea rotorului si a ventilatorului de pe ax cu aerul).1 Bilantul puterilor si randamentul motorului asincron Pentru a pune în evidenta cât mai sugestiv bilantul puterilor se poate trasa grafic o diagrama care ne arata cum evolueaza puterile în motorul asincron. − P .puterea activa electrica absorbita de motor de la reteaua de alimentare. .pierderile datorate histerezisului magnetic. Aceasta diagrama s-a reprezentat în figura 3.

Masina asincrona 93 PM = M ⋅ Ω 2 = P = M ⋅ Ω1 = 2 ⋅ π⋅ n 2 ⋅M 60 2 ⋅ π⋅ n1 ⋅M 60 (3. cos ϕ1 .32) Adica pierderile în cuprul înfasurarilor rotorice reprezinta fractiunea s din puterea magnetica P transmisa de stator rotorului în timp ce puterea mecanica totala reprezinta fractiunea (1 − s ) din puterea P. (3. Ω 2 – viteza unghiulara a rotorului.1). este totdeauna inductiv. n 2 – turatia rotorului [rot/min]. La asemenea alunecari mici pierderile în fierul rotoric se pot neglija (vezi subcapitolul 3.2. Factorul de putere al motorului asincron.31) (3. La pierderi PCu 2 mari vom avea alunecari mari. Înlocuind aceste relatii în expresiile pierderilor în cuprul statoric si în expresia puterii mecanice totale se obtine: PCu 2 = P − PM = M ⋅ (Ω1 − Ω 2 ) = s ⋅ Ω1 ⋅ M = s ⋅ P PM = P − PCu 2 = M ⋅ Ω1 ⋅ (1 − s ) = (1 − s ) ⋅ P. active. În scopul obtinerii unui randament sporit masina se proiecteaza pentru alunecari nominale mici (s = 0.01 ÷ 0. Randamentul motorului asincron va avea expresia: η= P2 P2 P2 = = .30) unde: − M – cuplul electromagnetic al masinii. Randamentul 2⋅ π . n1 – turatia câmpului magnetic învârtitor statoric [rot/min]. Motorul asincron este excitat de la aceeasi retea care îi furnizeaza si puterea activa.29) (3. Altfel spus relatia (3.33) Puterea mecanica la ax P2 = M ⋅ Ω 2 se calculeaza masurând cuplul dezvoltat la ax M 2 si turatia rotorului n 2 = 60 ⋅ Ω 2 sau prin separarea pierderilor din puterea absorbita P1.05). Motorul preia puterea reactiva relativ importanta de la retea necesara magnetizarii miezului feromagnetic. deci crearii câmpului magnetic din masina. − − − − Ω1 – viteza unghiulara a câmpului magnetic învârtitor statoric. P1 P2 + ∑ P P2 + Pm + PCu 1 + PCu 2 + PFe1 (3.31) ne arata ca valoarea alunecarii unui motor asincron se stabileste în functie de valoarea pierderilor în cuprul rotoric. motiv pentru care aceste pierderi PFe 2 nu figureaza în acest bilant al puterilor Din punct de vedere al bilantului de puteri reactive motorul asincron este un receptor ohmicinductiv.

4 relatia (2. 3.35) expresia cuplului devine: M= 2 3 ⋅ R ' ⋅ U1 2 2  2 R'    R + c ⋅ 2  + X + c ⋅ X '   s ⋅ Ω1 ⋅  d d2   s   1        (3. valorile mici pentru puteri mici.37) Înlocuind în relatia (3.36) sau în valoare efectiva: I' = 2 U1 2  '  R + c ⋅ R 2  +  X + c ⋅ X'   d d2   1 s   1    2 (3. Expresia cuplului electromagnetic al motorului asincron trifazat în regim stationar de functionare se poate face explicit pornind de la expresia generala a cuplului electromagnetic la masinile de curent alternativ (vezi subcapitolul 2. M= = = Ω1 − Ω 2 s ⋅ Ω1 s ⋅ Ω1 2 (3. E 2 ) . iar valorile mari pentru puteri mari (>10kW).25)): I' = − 2 Z1 U1 + c ⋅ Z' 2 =− U1  '  R + c ⋅ R 2  + j ⋅  X + c ⋅ X'   d1 d2   1 s      (3.2 relatia (3. Ea reprezinta puterea activa consumata în înfasurarea rotorica adica chiar pierderile din cuprul rotoric.94 Masina asincrona nominal al masinilor asincrone are valori mari ηn = (75 ÷ 95)%. Ω1 − Ω 2 (3.4 Expresia cuplului electromagnetic Ca urmare a interactiunii dintre fluxul inductor fata de rotor si curentii indusi de acesta în înfasurarea rotorica.38) .2.35) Expresia curentului rotoric a fost determinata cu ajutorul schemei echivalente (vezi subcapitolul 3. Deci: 3 ⋅ R '2 ⋅  I '   2 PCu 2 PCu 2   .2.68)): M= 3 ⋅ E 2 ⋅ I 2 ⋅ cos (I 2 . apar forte electromagnetice c vor produce un cuplu rezultant de forte are electromagnetice. Aplicat asupra rotorului acest cuplu produce miscarea de rotatie de la masina asincrona.34) Expresia de la numarator are o semnificatie bine precizata.

si dupa cum se observa din relatia (3. si dupa cum se observa este direct proportional cu patratul tensiunii de alimentare U1 . posibil a fi dezvoltat de motor la U1 dat. si nu depinde de rezistenta  p    rotorica de faza R '2 .39) . se numeste alunecare critica. se calculeaza derivata dM si se rezolva ecuatia: ds dM = 0.41) se mai numeste si cuplu critic. (3. 2 = 2 ± 3 ⋅ U1   2 2 ⋅ c ⋅ Ω1  R1 + R1 +  Xd 1 + c ⋅ X' 2    d     .Masina asincrona 95 Cuplul electromagnetic dezvoltat de motorul asincron este. 2 în expresia cuplului (3. functie de alunecarea s pentru un motor dat si pentru o tensiune U1 si frecventa f 1 date ale retelei de alimentare.40) este direct proportionala cu rezistenta rotorica de faza. ds Efectuând calculul se gaseste ecuatia:  '  ' '  R + c ⋅ R 2  +  X + c ⋅ X'  − 2 ⋅ s ⋅  R + c ⋅ R 2  ⋅ c ⋅ R 2 = 0  d1  d2  1  1 s   s  s      de unde rezulta: s m1. (3. este invers  2 ⋅ π ⋅ f1  proportional cu frecventa tensiunii de alimentare  Ω1 = . 2 = ± c ⋅ R '2 R +  X d1 + s ⋅ X'd2      2 1 2 (3. Cuplul electromagnetic maxim dat de relatia (3. deci. .2 se determina introducând valorile s m1.41) Alunecarea s m din regimul de motor careia îi corespunde cuplul maxim electromagnetic M m 1 .38) obtinându-se: M m1. Cele doua valori extreme M m1 .40) Alunecarea pozitiva s m corespunzatoare regimului de motor va genera un maxim al cuplului M m iar alunecarea negativa sm corespunzatoare regimului de generator va genera un minim M m al curbei M = f (s ). Pentru a determina valorile s ale alunecarii pentru care cuplul electromagnetic atinge valori extreme.

Deducerea pe cale experimentala la bancul de încercari nu se poate face decât într-un domeniu restrâns.38) într-o forma aproximativa.45) în care s-a notat: λ= R1 2 R1 +  Xd1 + c ⋅ X'd2      2 .+∞)] se poate deduce pe cale analitica exprimând relatia (3.46) În mod uzual λ << 1.42) În mod exact caracteristica cuplu-alunecare M = f (s ) se obtine pe cale experimentala. care reprezinta dependenta dintre turatia motorului si cuplul electromagnetic dezvoltat de acesta. Forma caracteristicii M = f (s ) în tot domeniul de variatie a lui s [s ∈ (− ∞. (3.96 Masina asincrona 3.38) constante. la expresia: M 2 ⋅ (1 + λ ) = sm s Mm 1 + 1 + 2⋅ λ sm 1 s (3. considerând restul marimilor din expresia cuplului (3. îndeosebi la masinile de putere mai mare si prin urmare coeficientul se poate neglija si expresia (3. dupa calcule simple. Pentru aceasta vom exprima mai întâi raportul M : Mm 1   2 2 ⋅ c ⋅ R '  R1 + R1 +  X d 1 + c ⋅ X ' 2    2 d    M  = 2 Mm 1 c 2 ⋅  R '2  2    2    + 2 ⋅ c ⋅ R ⋅ R' s ⋅  R1 +  X d 1 + c ⋅ X ' 2   +   d 1 2 sm 1     Daca înmultim si numaratorul si numitorul cu: sm 1 (3. rezulta din caracteristica cuplu-alunecare M = f (s ). tinând seama de relatia liniara dintre turatia n 2 si alunecarea s (obtinuta din definitia alunecarii): n 2 = n1 ⋅ (1 − s ).43) ' c⋅R = 1 2 R1 +  X d 1 + c ⋅ X ' 2   d    2 (3.2.5 Caracteristica cuplu-alunecare Aprecierea posibilitatilor de utilizare a motorului asincron în actionari electrice se poate face si utilizând caracteristica mecanica n 2 = f (M ).44) 2 se ajunge.45) se poate scrie: . (3. Caracteristica mecanica n 2 = f (M ). simplificata.

Astfel. [0 < s < s ] m1 (3. se poate neglija termenul sm 1 s s sm 1 în comparatie cu si expresia (3.47) cunoscuta sub numele de formula lui Kloss.48) adica cuplul M este proportional cu alunecarea s variind dupa o dreapta ce trece prin origine.1] masina functioneaza în regim de motor . În domeniul s ∈ (0.0 ) masina functioneaza în regim de generator electric (M < 0.Masina asincrona 97 M= 2 ⋅ Mm s s m1 + s m1 s (3. n < 0 ). în domeniul s ∈ (1. Figura 3.47) devine: M= 2⋅ M m 1 sm 1 ⋅ s. ∞) masina functioneaza în regim de frâna electrica (M > 0.11 În figura 3.11. n > 0) . n > n1 ). în domeniul s ∈ (− ∞. Cu ajutorul acestei formule se poate explica usor forma caracteristicii M = f (s ) reprezentata în figura 3. s > s m1 s (3. pentru alunecari mici s < s m 1 . rationamentul de mai sus repetându-se analog pentru alunecarile negative.11 s-a reprezentat forma de variatie a cuplului functie de alunecare s pentru tot domeniul s ∈ (− ∞.11).49) sm 1 s în comparatie cu s sm 1 expresia (3. Pentru alunecari mari s > s m 1 . se poate neglija termenul devenind: M= 2 ⋅ M m1 ⋅ s m1 .47) adica dependenta dintre cuplu si alunecare se face dupa o hiperbola echilatera (3.+∞). (M > 0.

pe aceasta portiune la o crestere a cuplului rezistent la axul masinii. Portiunea AB a caracteristicii M = f (s ) este o portiune instabila de functionare a motorului asincron deoarece orice crestere a cuplului rezistent la axul masinii va duce la cresterea alunecarii si la scaderea cuplului electromagne tic dezvoltat. Deplasarea punctului de functionare se poate face însa stabil doar pâna în punctul A care reprezinta un punct critic de functionare al masinii (motiv pentru care cuplul M m 1 si alunecarea s m 1 corespunzatoare se numesc critice). Figura 3.5 ÷ 3. Rezumând cele aratate mai sus putem afirma ca motorul asincron functioneaza stabil si cu randament superior în domeniul 0 < s < s m 1 . pe aceasta portiune aflându-se si punctul nominal de functionare (în mod uzual M m = (1. care va antrena o scadere a turatiei deci o crestere a alunecarii (n 2 = n1 ⋅ (1 − s )). Într-adevar. zona OA a caracteristicii este o zona stabila de functionare.98 Masina asincrona Revenind la regimul de motor electric s ∈ (0.11).1] (figura 3.5 ÷ 3) ⋅ M N ). cuplul electromagnetic dezvoltat de masina va creste deci va putea prelua cresterea cuplului rezistent si functionarea se va stabili în alt punct.12 . Caracteristica mecanica n 2 = f (M ) se poate deduce din caracteristica M = f (s ) facând schimbarea de variabila: n 2 = n1 ⋅ (1 − s ). valorile mai mici întâlnindu-se la motoarele asincrone cu km = rotorul în colivie. Comportarea masinii la socuri de sarcina este caracterizat de factorul de suprasarcina: Mm 1 Mn care în mod uzual ia valoarea k m = 1.

frecventa tensiunii de alimentare.rezistenta rotorica raportata la stator (la masinile cu rotorul bobinat prin înserierea unor rezistente suplimentare exterioare). f 1 sau R '2 variabile. Ordonata la origine (M = 0.1 care ne arata dependenta cuplului critic M cm si alunecarii critice s cm de aceste trei marimi. Pentru trasarea cu usurinta a acestor familii de caracteristici s-a întocmit tabelul 3. Examinând expresia cuplului electromagnetic functie de alunecare (3.50) în care s-a înlocuit ω 1= Ω1 2 ⋅ π ⋅ f 1 = .1 U1 Mm sm 2 ~ U1 f1 ~ 1 f1 1 f1 R' 2 ~ ~ R'2 . s = 1). familii care ne dau informatii pretioase privind functionarea motorului asincron la U1 . n = n1 ).12 s-a reprezentat caracteristica mecanica astfel obtinuta. . n = 0) corespunde cuplului de pornire (M = M p . se observa ca se poate schimba aliura caracteristicii M = f (s ) p p prin modificarea parametrilor: − − − U1 f1 R '2 .50) se mentin constante si se regleaza una dintre cele trei marimi mentionate mai sus se obtin trei familii de caracteristici M = f (s ). Tabelul 3.valoarea efectiva a tensiunii de alimentare. s = 0 ) corespunde sincronismului (M = 0. Daca toate marimile din expresia (3. Taietura absciselor (M = M p .38): M= 2 3 ⋅ p ⋅ R ' ⋅ U1 2 2  2 R'    R + c ⋅ 2  + X + c ⋅ X '   2 ⋅ π ⋅ s ⋅ f1 ⋅  d d2   s   1        (3.Masina asincrona 99 În figura 3. .

3. 3. R ' . o la un cuplu constant la ax. f1 o odata cu variatia frecventei se modifica turatia de sincronism a masinii obtinându-se astfel un reglaj de turatie. Si pentru caracteristica mecanica n 2 = f (M ) se pot trasa cele trei familii de caracteristici obtinute prin variatia marimilor: U1 .16.2).14 Figura 3. o pe masura scaderii tensiunii scade si duritatea caracteristicii. mentinându-se astfel si M m = ct . odata cu cresterea rezistentei rotorice creste si alunecarea deci turatia scade.13. în limite restrânse însa (vezi subcap. cuplul maxim deci si factorul de suprasarcina scad rapid (cu U ) 2 1 existând pericolul ca la o anumita valoare a tensiunii U1 = U1c factorul de suprasarcina sa devina subunitar k m < 1 masina nemaiputând functiona stabil la M n . 3. redate în figurile 3. Se obtine astfel înca o metoda de reglare a turatiei. iar la cresterea frecventei scad existând din nou pericolul ca la o anumita frecventa f 1 = f1c sa se obtina k m < 1.17 si 3.15 rezulta urmatoarele observatii: o la scaderea tensiunii de alimentare. f 1. În practica se combina reglarea frecventei cu reglarea tensiunii prin mentinerea raportului U1 = ct. Astfel.13 Figura 3.14. 3. ea devenind moale (mai putin abrupta). metoda care prezinta însa dezavantajul unor pierderi suplimentare mari în rezistentele suplimentare exterioare (prin efect Joule). o caracteristica M = f (s ) devine mai moale cu cresterea R '2 .18. o la introducerea de rezistente suplimentare în rotor cuplul maxim deci si k m nu se modifica. Alunecarea critica creste însa proportional cu rezistenta R '2 .15 Din examinarea celor trei familii de caracteristici reprezentate în figurile 3. o la scaderea frecventei f 1 cuplul critic M m si alunecarea critica cresc. 3.100 Masina asincrona Fig ura 3. 2 . variatia tensiunii de alimentare poate constitui o metoda de variatie a turatiei motorului asincron...

1 Pornirea motorului asincron Acest regim dinamic începe în momentul când se conecteaza statorul la retea (turatia motorului fiind nula) si se termina când motorul ajunge în regim stationar (când turatia motorului se stabilizeaza). Ø reglarea turatiei. în care se R' remarca faptul ca la s = 1. variatii ce trebuiesc cunoscute datorita implicatiilor ce le pot avea asupra functionarii motorului.7). ceea ce face s . Valoarea mare a curentului de pornire rezulta din schema echivalenta (fig. 3.16 Figura 3. Ø schimbarea sensului de rotatie. rezistenta echivalenta rotorica 2 ia cea mai mica valoare.3 Regimurile dinamice ale motorului asincron trifazat Regimurile dinamice sunt legate de variatia energiei la axul motorului. 3. urmând ca în capitolul 5 sa se prezinte modelul matematic al masinii în regim dinamic adecvat conducerii sistemelor de actionare cu motoare asincrone. deci unei acceleratii.18 3.17 Figura 3. Dintre regimurile dinamice importante amintim: Ø pornirea.Masina asincrona 101 Figura 3. Ø frânarea.3. În acest capitol se vor prezenta aceste regimuri dinamice la nivel calitativ. Curentul absorbit de la retea în momentul pornirii depaseste de 6 ÷ 8 ori curentul nominal ( I1p = 6 ÷ 8I1n ) . motorul fiind supus unei viteze variabile în timp. dupa care scade exponential la valoarea stabilizata de regim stationar. Variatia energiei în timpul regimurilor dinamice antreneaza variatia unor marimi electrice si neelectrice ale motorului asincron.

b.19. De asemenea între capetele frontale ale bobinelor statorice se produc eforturi electrodinamice importante. b în locul inductivitatilor fixe L se utilizeaza inductivitati reglabile (autotransformator) care permite ca la sfârsitul pornirii prin cursoarele C sa se sunteze autotransformatorul (pozitia 1). În cazul motoarelor cu rotorul în colivie. În fig. un curent statoric mare. a în serie cu fazele statorului s-au conectat trei bobine cu miez de fier care vor produce o însemnata limitare a curentului de pornire. relee. corespunzator. În figura 3. reducându-se aceasta în momentul conectarii statorului la retea. se reprezinta trei scheme de pornire a motorului asincron cu rotorul în colivie. atragând dupa sine un curent rotoric mare si.19. daca puterea retelei de alimentare este comparabila cu cea a actionarii.) si poate produce caderi însemnate de tensiune pe retea.102 Masina asincrona ca impedanta rotorica Z'2 sa aiba cel mai mic modul posibil. Dupa terminarea procesului de pornire se închide întrerupatorul I 2 care va sunta aceste inductivitati. c. si anume asupra tensiunii de alimentare U1 .19 c) În figura 3. a) b) Figura 3. etc. contoare. Din motivele prezentate mai sus se impune a se gasi metode de limitare a curentului de pornire la valori acceptabile. .19a. limitarea curentului de pornire nu se poate face decât actionând asupra statorului. 3. Acest supracurent de pornire poate avea efecte nefaste asupra aparatelor montate în circuitul statoric (aparate de masura.

19. Figura 3. c se utilizeaza un comutator stea-triunghi. deci cuplul În acest fel tensiunea de faza aplicata statorului va creste de electromagnetic va creste de trei ori (cuplul fiind proportional cu patratul tensiunii de alimentare relatia 3. limitarea curentului de pornire se poate face mai usor actionând asupra rotorului.40).21 Introducerea rezistentei suplimentare R ' în circuitul rotoric face ca valoarea rezistentei pe s faza a rotorului raportata la stator sa fie R '2 + R ' ceea ce conduce pe de-o parte la scaderea s curentului rotoric conform relatiei (3. De obicei aceste rezistente sunt reglabile în trepte care se scurtcircuiteaza succesiv pe parcursul procesului de pornire (fig. Pornirea stea-triunghi se poate face numai în gol sau cu un cuplu static rezistent redus.20 Figura 3. 3. În cazul motoarelor asincrone cu rotorul bobinat. 3 3 ori U∆ = 3 ⋅ UY .37) pentru s = 1. Dupa ce se ajunge în regim stationar se conecteaza înfasurarea statorica în triunghi.Masina asincrona 103 În figura 3.20). La pornire înfasurarea statorica se conecteaza în stea. astfel ca intensitatea curentului fata de conexiunea triunghi va fi de trei ori mai mica I pY = I p∆ . La comutarea în triunghi au loc salturi de curent si de cuplu. . iar pe de alta parte la cresterea (dilatarea) alunecarii critice s m conform relatiei (3. În cazul motoarelor asincrone cu rotorul în colivie de puteri mici (pâna la 5kW) pornirea se face si direct prin conectarea statorului la tensiunea nominala.38). motorul trecând pe o alta caracteristica de functionare (figura 3. În cazul motoarelor de putere mare se poate aplica pornirea directa numai în cazul în care puterea nominala a celui mai mare motor asincron nu depaseste 20% din puterea nominala a transformatorului care alimenteaza reteaua.21). cuplul maxim M m nefiind afectat (3.41). marind rezistenta acestuia prin conectarea în serie a unor rezistente exterioare. Valoarea R s2 se alege astfel încât la pornire motorul sa dezvolte un cuplu cât mai aproape de cuplul maxim (s ≈ 1). excluzându-se pornirile în plina sarcina.

104 Masina asincrona Întrucât rezistentele de pornire ramân în circuit un timp relativ mic (t p ) pierderile Joule în acestea sunt relativ mici.3. f1 60 ⋅ f1 ⋅ (1 − s ) p (3. 3. − modificarea numarului de perechi de poli.22 Figura 3. − modificarea alunecarii. Aceasta conditie este realizata cu ajutorul convertizoarelor statice de frecventa cu f   1  tiristoare.. s.5 la reglajul în frecventa pentru a mentine factorul de supraîncarcare k m constant si pentru a evita saturarea masinii la frecvente joase se mentine fluxul inductor constant variind si tensiunea de alimentare în acelasi raport cu frecventa  U1   = ct.  .2 Reglarea turatiei motorului asincron Procedeele de reglare a turatiei motoarelor asincrone rezulta din expresia turatiei: n 2 = n1 ⋅ (1 − s ) = si constau în: − variatia frecventei f1 a tensiunii de alimentare. Reglarea turatiei prin modificarea frecventei si tensiunii de alimentare prin mentinerea raportului U1 = ct . prin modificarea rezistentei rotorice.2. Familia de caracteristici mecanice obtinuta pentru diverse frecvente are un aspect foarte favorabil mentinând capacitatea de suprasarcina indiferent de viteza (fig. p.23 . Figura 3. 3.22).51) Asa dupa cum s-a vazut în subcapitolul 3.

Dezavantajele metodei constau în: • • • eficienta economica slaba datorita pierderilor mari prin efect termic pe rezistentele exterioare. Finetea reglajului depinde de numarul treptelor reostatului de reglare. Cu toate aceste dezavantaje reglarea turatiei motoarelor asincrone cu ajutorul reostatelor rotorice este larg utilizata în practica datorita în special simplitatii ei si mai ales la actionarea mecanismelor de ridicat (macarale. Introducerea simetrica de rezistente în serie cu înfasurarile de faza rotorice modifica crescator alunecarile critice asa cum am vazut la pornirea motoarelor cu rotorul bobinat (fig. Prin introducerea în rotor a rezistentelor suplimentare putem regla viteza în jos fata de cea sincrona în limite largi.3.Masina asincrona 105 La frecvente supranominale f1 > f1n conditia U1 nu se mai poate realiza (s-ar periclita U 1n izolatia masinii pentru U1 > U1n ) si se mentine U1 = U1n . necesitatea dimensionarii speciale a reostatului de reglare pentru stabilirea regimului termic. Reostatele de reglare cu rezistente în trepte sunt asemanatoare cu cele de pornire. Aceasta metoda asigura o gama larga de turatii. poduri rulante) care nu necesita un reglaj continuu de turatie si care functioneaza în regim intermitent. La cupluri de sarcina mici plaja de reglaj este considerabil redusa. limitarea plajei de reglaj functie de marimea cuplului de sarcina. Reglarea turatiei prin modificarea rezistentei rotorice Aceasta metoda de reglare se poate aplica numai motoarelor cu rotorul bobinat (cu inele). 3. o reglare fina fara pierderi de energie. Dupa cum se poate observa din aceasta familie de caracteristici mecanice la cuplu constant (M = Mn ) alunecarea creste odata cu marimea rezistentei înseriate. Desi t hnica convertizoarelor de frecventa este astazi bine pusa la punct totusi aceste e instalatii sunt relativ scumpe (în comparatie cu costul motorului) si deformeaza reteaua introducând armonici superioare si marind astfel pierderile suplimentare ale motorului. fluxul inductor statoric scazând pe masura cresterii frecventei (fig.23). cu scaderea rigiditatii caracteristicii. fapt ce îi mareste costul considerabil.21). . dar destinate pentru o functionare de lunga durata (deci mai voluminoase).

obtinându-se în acest fel doua turatii de sincronism diferite. . Modificarea numarului de perechi de poli se poate face pe doua cai: o prin introducerea în crestaturile statorului a doua înfasurari distincte cu numar diferit de poli. respectiv p = 1 (figura 3.51) si deci viteza de rotatie a motorului asincron. o prin realizarea înfasurarii statorice pe fiecare faza din doua sectiuni identice care printr.24 Daca motorul are rotorul bobinat. determinând astfel configuratii cu p = 2 . este necesara si modificarea numarului de perechi de poli ai înfasurarii rotorice. Ca urmare se obtin un factor de put ere si un randament scazute.106 Masina asincrona Reglarea turatiei prin modificarea numarului de perechi de poli p Modificând numarul de perechi de poli p. sectiunea crestaturilor va fi mai mare ducând la cresterea curentului de mers în gol si a reactantei magnetice de dispersie statorice. Evident în acest caz.24). Din aceasta cauza motoarele cu numar variabil de poli se construiesc de regula cu rotorul în colivie.un comutator special pot fi conectate în serie sau în paralel. Figura 3. ambele înfasurari trebuind sa aiba acelasi numar de perechi de poli. acesta adaptându-se în mod natural la numarul de perechi de poli ai înfasurarii statorice. se modifica în trepte viteza de sincronism (conform relatiei 3.

Masina asincrona 107 3. În acest caz alunecarea devine supraunitara: s= n1 + n 2 >1 n1 (3. frânarea în regim de generator fara recuperarea energiei (dinamica). Frânarea propriu-zisa În actionarile electrice. sarcina începând sa coboare).52) si masina primeste energie mecanica pe la arbore si energie electrica din retea pe care le transforma în caldura prin efect Joule îndeosebi în circuitul rotoric.zisa se utilizeaza în doua variante. sau lucrând pe o caracteristica mecanica artificiala corespunzatoare rezistentei suplimentare înseriate în rotor (figura 3. . − prin inversarea sensului succesiunii fazelor statorului si înserierea în circuitul rotoric a unei rezistente convenabile.3. frânarea în regim de generator cu recuperarea energiei. regimul de frâna propriu.25).3 Frânarea motoarelor asincrone trifazate Masina asincrona intra în regim de frânare atunci când cuplul electromagnetic dezvoltat este de sens opus sensului sau de rotatie. Frânarea propriu-zisa prin înserierea de rezistente în circuitul rotoric are caracteristic faptul ca masina îsi pastreaza sensul de rotatie al câmpului învârtitor dar îsi schimba sensul de rotatie a rotorului. pornind de la regimul de baza de motor: − prin variatia unor rezistente înseriate în circuitul rotoric trecerea la regimul de frâna facându-se prin inversarea sensului de rotatie la aceeasi succesiune a fazelor statorice. Schimbarea sensului de rotatie a rotorului poate fi facuta fortat de catre masina de lucru cu care este cuplat motorul (ca în cazul mecanismului de ridicare la macarale când la ridicarea unei sarcini prea mari se poate inversa sensul de rotatie al rotorului. Frânarea electrica este superioara din toate punctele de vedere frânarii mecanice (prin frecarile unor saboti pe un tambur) si se realizeaza prin metodele: • • • frânarea propriu-zisa (prin înserierea de rezistente în circuitul rotoric si prin inversarea sensului succesiunii fazelor). Din acest punct de vedere se mai numeste si frânare contracurent.

Initial masina functiona în regim de motor.108 Masina asincrona Figura 3. energia totala absorbita fiind transformata în caldura prin efect Joule în cea mai mare parte în rezistenta suplimentara exterioara. primind energie mecanica pe la arbore pe baza scaderii energiei potentiale a greutatii din cârligul macaralei care coboara în câmpul gravitational al Pamântului. punctul de functionare deplasându-se în N''' corespunzator turatiilor negative. Pentru inversarea sensului de rotatie se introduce o alta rezistenta R s5 > R s 4 . În acest scop se inverseaza doua faze de la reteaua de alimentare (pentru inversarea sensului câmpului învârtitor) si. Frânarea propriu-zisa prin inversarea sensului de succesiune a fazelor se foloseste în actionarile electrice pentru frânarea rapida a mecanismului antrenat. Masina va functiona astfel în regim de frâna propriu. Punctul de functionare trece în primul moment din N în N' si apoi se stabileste rapid în N'' corespunzator aceluiasi cuplu rezistent dar la turatia n 2 = 0. simultan. Pentru oprirea motorului se introduce în rotor o rezistenta exterioara R s4 în asa fel încât caracteristica mecanica sa treaca prin punctul N''. se introduc în rotor rezistente suplimentare convenabile limitarii curentului rotoric. Având în vedere caracterul neeconomic al metodei precum si instabilitatea functionarii în regim de frâna aceasta metoda se aplica în regimuri de scurta durata. În acest punct de functionare masina lucreaza în .26). Inversând doua faze si înseriind rezistenta Rs în rotor punctul de functionare va sari brusc din N în N' corespunzator noii caracteristici mecanice.25) masina functioneaza ca motor.25 Figura 3. turatia si cuplul având acelasi sens (pozitiv). corespunzator punctului N (figura 3. Simultan masina absoarbe si energie electrica de la retea.26 În punctul N (figura 3.zisa.

componenta tangentiala a greutatii sale antrenând rotorul motorului la viteze suprasincrone. Astfel cuplul electromagnetic devine negativ (de frânare). sau la macarale când se coboara sarcina.27 . Frânarea în regim de generator cu recuperarea energiei La acest mod de frânare masina trece din regim de motor în regim de generator. Aceasta metoda se mai numeste si frânare prin contraconectare si are o larga aplicatie atât pentru inversarea sensului de rotatie al motorului cât si pentru oprirea sa completa.27 pe caracteristica mecanica naturala. punctul de functionare se va deplasa rapid în N''' corespunzator turatiei n '2 = −n 2 si cuplului M ' = −M r . energie care se transforma în energie electrica si care prin stator este recuperata în retea. cuplul electromagnetic dezvoltat schimbându-si sensul ( N' ) devenind astfel un cuplu de frânare. În scurt timp punctul de functionare va ajunge în N'' corespunzator turatiei n 2 = 0 si cuplului M 's = −M r .zisa. Acest mod de frânare este reprezentat în figura 3. cuplul electromagnetic dezvoltat fiind de sens invers si actionând în sens invers cuplului de inertie al maselor în miscare ale instalatie i. Daca în acest punct se scurtcircuiteaza rezistenta suplimentara R s . iar turatia la ax devine suprasincrona (alunecarea s = n1 − n 2 < 0 devenind negativa pentru n 2 > n 1 ). Punctul de functionare N sub actiunea unui cuplu de sarcina de acelasi sens cu cuplul electromagnetic dezvoltat va trece în domeniul turatiilor suprasincrone. Pentru a trece în acest regim se n1 impune ca masina sa primeasca energie mecanica la ax. Figura 3. Asemenea mod de frânare îl întâlnim frecvent în tractiunea electrica când vehiculul coboara o panta. adica s corespunzator regimului de motor sens stânga (considerând regimul initial motor sens dreapta).Masina asincrona 109 regim de frâna propriu.

28 Figura 2. Acest lucru se realizeaza prin deconectarea statorului de la reteaua de curent alternativ si prin alimentarea sa de la o retea de curent continuu (prin deschiderea întrerupatorului K1 si închiderea întrerupatorului K 2 din figura 3.28 . Trecerea masinii din regim de motor (punctul de functionare N) în regim de generator fara recuperarea energiei ( N' ) si frânarea dinamica pâna la oprire (0) s-a reprezentat în figura 3.30. alternativ în spatiu si constant în timp. acest câmp reprezinta un câmp învârtitor.28.29 Alimentarea statorului de la puntea redresoare PR se poate face dupa una din schemele prezentate în figura 3. având viteza relativa fata de acesta. Curentul continuu parcurgând fazele statorului. Pentru rotorul masinii care continua sa se roteasca. În fazele rotorului se vor induce t.30 Figura 3. produce la periferia interioara a statorului un câmp magnetic fix.30). În rezistentele fazelor rotorice se va consuma în scurt timp prin efect Joule întreaga energie cinetica acumulata în masele în miscare ale instalatiei care se va frâna pâna se va opri.3.e. care vor produce la rândul sau curenti alternativi.m. . Figura 3.110 Masina asincrona Frânarea în regim de generator fara recuperarea energiei Acest tip de frânare numit si frânare dinamica se obtine prin trecerea motorului în regim de generator asincron pe retea proprie. Datorita rapiditatii procesului frânarea dinamica este folosita prin excelenta ca frânare de avarie.

t ) = B1m ⋅ cos ω1 ⋅ t ⋅ cos p ⋅ α = 1 1 ⋅ B1m ⋅ cos (ω1 ⋅ t − p ⋅ α ) + ⋅ B1m cos(ω1 ⋅ t + p ⋅ α ) = 2 2 = B1Am ⋅ cos (ω1 ⋅ t − p ⋅ α ) + B1Bm cos (ω1 ⋅ t + p ⋅ α ).4 Motorul asincron monofazat Motorul asincron monofazat este asemanator din punct de vedere constructiv cu motorul asincron trifazat cu deosebirea ca statorul sau este echipat cu o înfasurare de c.a. Daca.53) Câmpul învârtitor B1B va avea fata de rotor o viteza relativa Ω1 + Ω 2 . Curentul i1 absorbit de stator produce un câmp sinusoidal în timp si spatiu care se poate descompune în doua câmpuri învârtitoare care se rotesc în sensuri opuse.a.31 Figura 3. Figura 3. atunci câmpul învârtitor B1A are o viteza relativa fata de rotor Ω1 − Ω 2 si frecventa curentilor indusi în înfasurarea rotorica de acest câmp va fi: f2 = p ⋅ (Ω1 − Ω 2 ) Ω1 − Ω 2 p ⋅ Ω1 = ⋅ = s ⋅ f1. Cuplul rezultant asupra rotorului va fi evident nul si rotorul nu se poate pune în miscare. cu aceeasi viteza si cu amplitudini egale cu jumatate din amplitudinea câmpului sinusoidal: B1 (α. conectata la o retea monofazata de c.31). de exemplu în sensul câmpului învârtitor B1A si rotorul se învârteste cu o viteza unghiulara Ω 2 . însa. monofazata.Masina asincrona 111 3. Înfasurarea rotorica este de obicei în colivie (figura 3. dam un impuls rotorului într. 2⋅π Ω1 2⋅π (3.32 Cele doua câmpuri învârtitoare B1A si B1B vor interactiona cu curentul rotoric si vor produce asupra rotorului cuplurile electromagnetice egale si de sens contrar M 2A si M 2B .un anumit sens. iar frecventa curentilor indusi de acesta va fi: .

când poate fi încarcat cu o sarcina.112 Masina asincrona f2 = p ⋅ (Ω1 + Ω 2 )  Ω − Ω 2  p ⋅ Ω1  = 2 − 1 = (2 − s )⋅ f1. motorul dezvolta un cuplu în respectivul sens. având acelasi numar de 2 π fata de 2 spire si fiind parcursa de un curent cu aceeasi valoare efectiva dar defazat în timp cu curentul i1.56) .  2⋅π Ω1  2 ⋅ π   (3. Cuplul rezultant M = M 2A + M 2B pentru s = 1 este nul. Aceasta metoda de pornire nu este însa comoda (mai ales pentru puteri mai mari) si de aceea pentru ca acest motor sa dezvolte cuplu de pornire. se aseaza în stator o înfasurare auxiliara decalata spatial la periferia statorului cu π fata de înfasurarea monofazata de baza. 2 2 2 2   Figura 3. se accelereaza pâna ajunge la o viteza apropiata de viteza de sincronism.32 s-a reprezentat cuplul electromagnetic M 2A în functie de alunecarea s si cuplul electromagnetic M 2B în functie de alunecarea 2 − s care evident va avea sens contrar.33).54) Deci daca în raport cu câmpul învârtitor B1A rotorul are alunecarea s. atunci în raport cu câmpul învârtitor B1B rotorul va avea alunecarea 2 − s.33 Câmpul rezultant va fi dat de suma: B = B1 + B2 = Bm ⋅ cos(p ⋅ α − ω1 ⋅ t ) (3.55) π π B B   B2 = Bm ⋅ cos  p ⋅ α −  ⋅ cos  ω1 ⋅ t −  = m ⋅ cos (p ⋅ α − ω1 ⋅ t ) + m ⋅ cos (p ⋅ α − ω1 ⋅ t − π). În figura 3. Deci motorul asincron monofazat are cuplu de pornire nul. Acest curent se obtine înseriind înfasurarea auxiliara cu un condensator (figura 3. Cele doua câmpuri magnetice date de cele doua înfasurari sunt: B1 = Bm ⋅ cos p ⋅ α ⋅ cos ω1 ⋅ t = Bm B ⋅ cos (p ⋅ α − ω1 ⋅ t ) + m ⋅ cos (p ⋅ α + ω1 ⋅ t ) 2 2 (3. Pentru a putea porni se impune a se imprima din exterior un impuls în sensul lui M 2A sau în sensul lui M 2B .

partea condusa fixata pe arborele condus (2) (figura 3. cu ajutorul cuplelor electromagnetice de alunecare.5 Cuplaje electromagnetice cu alunecare Cuplajul dintre doi arbori mecanici se poate face pe cale electromagnetica. electromedicale si industriale (pompe. 3. Motoarele asincrone monofazate se construiesc la puteri mici (sub 1kW) si au o larga raspândire în actionarile electrocasnice.Masina asincrona 113 care este expresia unui câmp rotitor ce va produce asupra rotorului un cuplu de pornire.35 Partea conducatoare este construita ca o armatura cu poli aparenti pe care se afla o înfasurare monofazata de excitatie alimentata în curent continuu. Aceasta armatura se roteste odata cu arborele conducator cu viteza unghiulara Ω1 si va produce un câmp învârtitor (pe cale mecanica) care va juca rolul de câmp inductor. .34 Figura 3. fara contacte mecanice. În figura 3.35 s-a reprezentat caracteristica cuplu-alunecare (ca la motorul asincron) M = f (s ) pentru diversi curenti de excitatie (asemanator reglajului în tensiune al motorului asincron). În principiu aceasta cupla are doua parti: • • partea conducatoare fixata pe arborele conducator (1). Figura 3.34). polizoare). care functioneaza ca un motor asincron. ventilatoare. Partea condusa este un rotor de motor asincron în colivie care sub actiunea câmpului inductor va dezvolta cuplu electromagnetic si se va roti cu viteza unghiulara Ω 2 . În practica înfasurarea auxiliara ocupa o treime din crestaturile statorului si se scoate din circuit dupa pornire.

37 . Figura 3. iar cuplajul sincron între doua sau mai multe masini asincrone monofazate pentru transmiterea unghiurilor la distanta poarta denumirea de selsine. 3. Cuplele electromagnetice se folosesc la cuplajul arborelui port-elice si arborele motorului principal de pe nave.36 s-au reprezentat doua masini asincrone identice cu rotorul bobinat conectate pentru a se roti sincron. Arborele electric În figura 3. Conexiunea celor doua rotoare s-a facut în opozitie în timp ce la conexiunea statoarelor la retea s-a facut în aceeasi ordine a succesiunii fazelor. Astfel cuplajul sincron între doua sau mai multe masini asincrone trifazate în vederea transmisiei sincrone a vitezei de rotatie poarta numele de arbore electric. − cupla prezinta siguranta la supraîncarcarea arborelui condus. iesind din functiune daca se depaseste cuplul critic M m .36 Figura 3.6 Transmisii sincrone cu masini asincrone Pentru transmiterea sincrona a vitezei de rotatie sau a unghiurilor la distanta se pot folosi conexiuni electrice între doua sau mai multe masini asincrone trifazate sau monofazate. în special la spargatoare de gheata unde elicea se poate bloca în gheata caz în care cupla declanseaza.114 Masina asincrona Din aceasta familie de caracteristici se observa ca: − cupla permite reglarea turatiei arborelui condus prin reglarea curentului de excitatie (la un cuplu de sarcina constant). protejând motorul de suprasarcini.

m.38 s-a reprezentat schema unui arbore pasiv în care: MLI si MLII sunt masinile de lucru care trebuie sa se roteasca sincron.e.e.e.). atunci cu aceeasi turatie se va roti si rotorul masinii II obtinându-se astfel un sistem de rotatie sincrona sau un arbore electric. În figura 3. curentii statorici vor fi nuli si în consecinta rotoarele vor ramâne în repaus desi statoarele sunt conectate la reteaua de alimentare. atunci t. Procesul dureaza pâna când cele doua rotoare vor avea aceeasi pozitie relativa la statoarele lor când curentii rotorici se anuleaza disparând cuplul electromagnetic de sincronizare.38 . Cuplul electromagnetic care se exercita asupra masinii I va fi un cuplu negativ (se opune miscarii date din afara) deci masina I va lucra în regim de generator. Arborele electric este utilizat în cazul rotirii sincrone a doua masini de lucru aflate la distante mari.m. Exista doua variante de arbori electrici: pasivi si activi. directia t. rezultanta pe circuitul unei faze rotorice va fi nula. rezultante nenule ∆ E 2 în circuitul celor doua rotoare care va produce curenti rotorici si deci cuplu electromagnetic. induse în rotoare de câmpurile inductoare sunt identice ca modul si faza (figura 3. iar asupra masinii II va fi un cuplu pozitiv masina functionând în regim de motor în sensul reducerii defazajului α dintre cele doua rotoare.e.Masina asincrona 115 Daca pozitia spatiala a celor doua rotoare fata de statoarele lor este identica.a.37).37) ceea ce va conduce la aparitia unei t. T.m.c.) de actionare a masinilor de lucru. Daca rotorul masinii I este rotit din afara cu o turatie oarecare n. Este de ajuns sa rotim din afara rotorul masinii I (de exemplu) cu un unghi oarecare α ca rotorul masinii II sa se roteasca în acelasi sens si cu acelasi unghi. E 2 I se va defaza cu acelasi unghi (figura 3. Aceasta se explica prin aceea ca rotind cu unghiul α rotorul masinii I. actionarea vanelor de la ecluze etc. distante care nu permit utilizarea arborelui mecanic (macarale portal cu ecartament mare. Figura 3. MI si MII sunt motoarele electrice (de c.m. iar AI si AII sunt motoare asincrone cu rotorul bobinat având rolul de sincronizare a turatiei celor doua masini de lucru prin transmiterea de energie din partea mai încarcata în partea mai descarcata. sau c. Daca se scot motoarele M si MII atunci motoarele AI si AII pe lânga rolul de sincronizare vor folosi si la I antrenarea masinilor de lucru arborele electric devenind un arbore electric activ.

• cuplaje cu selsin diferential (figura 3.39 În practica mai des întâlnite sunt: • cuplaje cu selsin transformator (figura 3.40 Figura 3. Un asemenea motor este destinat a se cupla cu un altul identic dupa schema din figura 3. Daca cele doua selsine obisnuite se rotesc în sensuri contrare cu unghiurile α1 . monofazata. Figura 3.a. Se obtine astfel un cuplaj sincron functionând pe acelasi principiu ca si arborele electric cu deosebirea ca este static si transmite la distanta un unghi (α) si nu turatii.39.116 Masina asincrona Selsinul Selsinul.41 . la bornele lui obtinându-se o tensiune proportionala cu unghiul cu care s-a rotit rotorul selsinului generator: u = U m ⋅ sin α. atunci rotorul selsinului diferential se va roti cu unghiul α egal cu diferenta celor doua unghiuri α = α1 − α 2. Figura 3.41) care pe lânga cele doua selsine obisnuite cu rotorul bobinat monofazat mai au un selsin diferential cu rotorul trifazat conectat ca în figura. din punct de vedere constructiv este un motor asincron cu statorul trifazat si rotorul bobinat monofazat prevazut cu doua perii si inele pentru alimentarea de la reteaua de c.40) la care rotorul selsinului receptor nu mai este cuplat la retea. respectiv α 2 .

f1 = 50Hz . 3. acestea se pot deduce din puterea electromagnetica nominala Pn . În ceea ce priveste pierderile Joule în rotor. Alunecarea nominala s n se obtine din raportul pierderilor Joule rotorice si puterea electromagnetica (vezi relatia 3. Sa se determine urmatoarele marimi: puterea utila P2 . I1n = 10A (curent de faza). iar selsinul diferential este utilizat în sistemele de comanda numite “de urmarire” cum ar fi comanda cârmei la nave. se obtine puterea totala mecanica PM dezvoltata de motor: PM = P2 n + Pm = 5049 + 200 = 5249W.85. R 1 = 0. Puterea electromagnetica Pn provine din puterea activa absorbita P1n .8Ω. PFe1 = 200 W. Un motor asincron trifazat are urmatoarele date: U1n = 220V (tensiune pe faza). l85. .85 ⋅ 5940 = 5049 W. cos ϕ1n = 0.8 ⋅10 2 = 240 W. alunecarea nominala s n . 2 ⋅ p = 2. pierderile Joule în stator si în rotor. dupa ce s-au scazut pierderile Joule statorice PJ1 si pierderile în fier în stator PFe1 : Pn = P1n − PJ 1 − PFe 1 = 5940 − 240 − 200 = 5500 W în consecinta. cuplul electromagnetic si turatia nominala n 2n .Masina asincrona 117 Selsinul transformator este utilizat ca traductor de unghi. Pierderile Joule în stator vor fi: 2 PJ1 = 3 ⋅ R1 ⋅ I1n = 3 ⋅ 0. Aceasta putere utila este de natura mecanica. întrucât puterea mecanica totala dezvoltata este cunoscuta.9 = 5940W si din cunoasterea randamentului nominal ηn = 0. P1n = 3 ⋅ U1n ⋅ I1n ⋅ cos ϕ1n = 3 ⋅ 220 ⋅10 ⋅ 0.31). Pm=200W (pierderi mecanice).9. Daca adaugam la aceasta putere pierderile mecanice Pm . REZOLVARE: Puterea utila nominala P2 n rezulta din puterea activa P1n absorbita de motor de la retea. ηn = 0. pierderile Joule rotorice vor fi: PJ2 = Pn − PM = 5500 − 5240 = 251W.7 Aplicatii 1. puterea mecanica totala dezvoltata PM . P2 n = ηn ⋅ P1n = 0.

Ω 2 2 ⋅ 3. R ' = 1Ω.5 N ⋅ m Ω1 2 ⋅ 3. s n = 0.0456) = 2862 rot / min . X1d = 2. are o turatie de sincronism n 1 = 3000rot / min .14 ⋅ 2862 diferenta fata de cuplul electromagnetic constând în cuplul de frecari mecanice ale arborelui în lagarele de sustinere si de frecari cu aerul.22Ω. 2.85 N ⋅ m Ω 2 2 ⋅ 3.05.78Ω.0456. b) Care este puterea activa absorbita si factorul de putere? c) Care este puterea mecanica dezvoltata si cuplul electromagnetic.5 N ⋅ m. daca f1 = 50 Hz.14 ⋅ 50 sau din puterea mecanica totala PM : Mn = PM 5249 ⋅ 60 = = 17. .118 Masina asincrona sn = PJ2 251 = = 0. p = 3 perechi de poli? Toate întrebarile se refera la regimul nominal. REZOLVARE: a) Se apeleaza la schema echivalenta din figura 3. Cuplul electromagnetic nominal dezvoltat la arbore rezulta din puterea electromagnetica: Mn = Pn 5500 = = 17. iar conexiunea înfasurarilor statorului este stea) va fi: I1 = U1  R'  j ⋅ Xm ⋅  2 + j ⋅ X'd2  s   n  R 1 + j ⋅ Xd1 + R'  '  2 + j⋅  X m + Xd 2  sn   . X m = 27Ω.8. X2d = 3Ω. 2 a) Sa se determine valoarea efectiva a curentului statoric absorbit la tensiune de linie a retelei de 380V. Se da un motor asincron trifazat cu conexiune stea cu urmatoarele date: R 1 = 0. Se vor neglija pierderile în fier. La alunecarea de mai sus turatia rotorului va fi: n 2n = n1 ⋅ (1 − s N ) = 3000 ⋅ (1 − 0. Pn 5500 Masina având 2 ⋅ p = 2 poli si functionând la frecventa f1 = 50Hz . Curentul statoric absorbit la tensiunea de faza U1 = 220V (tensiunea de linie a retelei este 380V.14 ⋅ 2862 Cuplul util la arbore rezulta însa din puterea mecanica utila P2 n : Ms = P2n 5049 ⋅ 60 = = 16.

7 W.8 ⋅ 60 = = = 52. Ω1 2 ⋅ π ⋅ n1 2 ⋅ 3.8W. n 2n = 1425rot / min. M= P P ⋅ 60 5473.23Ω.75A. Un motor asincron trifazat are urmatoarele date: conexiunea stea.8 = 5200.05 ⋅ 5473. cu datele din enunt si R' 1 2 = = 20Ω.162 = 12.696 I1 12. P = 5824.60Ω. Conform celor stabilite în aplicatia A.78 + j ⋅ 2. Factorul de putere al motorului în regimul studiat va fi: cos ϕ = I1s 8.16.75 un factor de putere destul de slab (valoarea uzuala însa pentru motoare asincrone cu viteza de sincronism de pâna la 1000 rot/min si putere relativ mica).Masina asincrona 119 Numeric.8 = 273. R ' = 0. Cuplul electromagnetic se calculeaza usor.2 W. expresia de mai sus devine (tensiunea sn 0.1 PM = (1 − s ) ⋅ P = (1 − 0.87 = = 0. Valoarea efectiva a curentului statoric este deci: I1 = 8. f1 = 50Hz. b) Puterea activa absorbita rezulta din cunoasterea componentei active a curentului statoric si a tensiunii de faza: P1 = 3 ⋅ U1 ⋅ I1 ⋅ cos ϕ = 33 ⋅ 220 ⋅ 8. c) Pentru a determina puterea mecanica dezvoltata PM trebuie mai întâi calculata puterea electromagnetica P cu ajutorul relatiei: 2 P = P1 − Pj1 = P1 − 3 ⋅ R1 ⋅ I1 pierderile în miezul fieromagnetic statoric.2 − 3 ⋅ 0. fiind neglijate.22) ⋅ (20 + j⋅ 30 ) + j⋅ 27 ⋅ (20 + j⋅ 3) I1 = I1 ⋅ cos ϕ + j ⋅ I1 ⋅ sin ϕ = I1s + j ⋅ I1m . R1 = 0.05 U1 este luata ca marime de referinta pentru faza: I1 = 220 ⋅ (20 + j ⋅ 30) = 8.25Ω. Asadar.752 = 5473.87 2 + 9. iar pierderile Joule în rotor vor fi: PJ2 = s n ⋅ P = 0.78 ⋅12.87 = 5854. X d1 = X ' 2 = 0. odata cunoscute puterea electromagnetica si turatia sincrona. 27 N ⋅ m. (0. curentul de mers în gol 2 d .87 − j ⋅ 9.05) ⋅ 5473.1W .14 ⋅1000 3.

R a fiind rezistenta corespunzatoare pierderilor în fier. Pentru a putea aplica aceasta formula trebuie cunoscute marimile Ω1 si c. raportul numerelor de spire motorului si a sarcinii este G ⋅ D 2 = 0. presupunând E1 ≈ U1 = 220 V. R a + j ⋅ Xm iar X m – reactanta de magnetizare. a) Rotorul fiind scurtcircuitat si aplicându-se tensiunea nominala U1n = 220 V (tensiunea de faza). Daca turatia nominala este n 2n = 1425rot / min si frecventa statorica f1 = 50Hz . Ra = 2 3 ⋅ E1 3 ⋅ 2202 = = 580. pentru ca la pornire motorul sa dezvolte cuplul electromagnetic maxim? REZOLVARE: a) Expresia cuplului de pornire M p rezulta din formula (3.14 ⋅1500 = = 157.1[rad / s ]. sa se determine cuplul electromagnetic de pornire.38) în care facem s = 1 : Mp = 2 3 ⋅ R '2 ⋅ U 1n 2 2  '  +  X + c ⋅ X'   ⋅ Ω  R1 + c ⋅ R 2   d1 d2   1      ( ) . atunci turatia de sincronism este n 1 = 1500rot / min. Acesti ultimi parametri pot fi calculati din datele enuntului problemei. sa se determine acceleratia unghiulara initiala a motorului la pornire. Inertia total este rezistent M s = 6. iar Z0 = Z1 .1A.8kg ⋅ f ⋅ m 2 . c) Care este cuplul electromagnetic maxim al motorului? d) Ce valoare are rezistenta ce trebuie inclusa pe fiecare faza a rotorului. 60 60 Pentru calculul marimii c utilizam expresia: c = 1+ în care Z1 = R1 + j ⋅ X d1 . Z0 Ra ⋅ j⋅ Xm .8Ω R Fe 1 250 curentul corespunzator pierderilor în fier fiind: Ia = E1 220 = = 0. iar motorul are 2 ⋅ p = 4 poli.379A R a 580. iar cuplul N1 ⋅ k N1 N 2 ⋅ k N2 = 1.8 . pierderile în fier PFe1 = 250 W.67.5kg ⋅ f ⋅ m independent de viteza. astfel încât: Ω1 = 2 ⋅ π ⋅ n1 2 ⋅ 3. b) Sarcina fiind cuplata.120 Masina asincrona I 0 = 7.

65 + j ⋅ 30.81 = = 0.76  dΩ  sp =  2  = = = 305.2 kg ⋅ m2 4⋅ g 4 ⋅ 9.09 R a ⋅ j⋅ X m 580.60 1.65 + j ⋅ 30.02 ⋅ 0.1 ⋅ 0.03Ω I m 7.379 2 = 7. 485 + 1. = 3 ⋅ 2202 2 ⋅1.Masina asincrona 121 iar curentul de magnetizare: I m = I 2 − I 2 = 7.2 rad / s 2 .25 + (0.12 − 0.1 ⋅ ( 0. 2122 ) = d) Alunecarea critica sm trebuie sa fie egala cu unitatea.23 = 0.54 = 1+ = = 1.19.8 + j ⋅ 31.8 ⋅ 9.25 + 0.5kg ⋅ f ⋅ m = 6.8N ⋅ m.94 [ ( )] b) Ecuatia de miscare fiind:  dΩ  M − Ms = J ⋅  2   dt  acceleratia initiala la pornire cu sarcina M s = 6.8 ⋅ j ⋅ 31.03 Prin urmare c = 1+ cuplul de pornire fiind: 3 ⋅ 0. daca se cere ca la pornire cuplul dezvoltat sa fie cel maxim posibil.02 ⋅ 0.02 ⋅ 157. 212 Ω1 ⋅  R1 + c ⋅ R 2   d1 d2        2 3 ⋅ R '2 ⋅ U 1n Z1 0. .5 ⋅ 9.41: Mm = 2 3 ⋅ U1n 2  2  X + c ⋅ X'   2 ⋅ c ⋅ Ω1 ⋅  R1 + R1 +  d2 d2         = 309.94. Alunecarea critica naturala în cazul motorului studiat este: sm = c ⋅ R '2 R +  X d1 + c ⋅ X ' 2   d    2 1 2 = 0.02 ⋅ 157.81 = 63.81 M p − M s 124.02 Z0 1.03 = = 1.25 + j ⋅ 0.2  dt  p c) Cuplul electromagnetic maxim se calculeaza cu ajutorul formulei 3.6 + 1. R a + j ⋅ X m 580.55N ⋅ m.09A 0 a reactanta de magnetizare: Xm = Za = E1 220 = = 31.6 )2 2 1.90 + j ⋅ 31. 252 + 1. 2 2 2 2  '  +  X + c ⋅ X'   2 ⋅1.94 1. J 0 .8 − 63.76N ⋅ m si momentul total de inertie: J= G ⋅ D2 0.23 ⋅ 2202 Mp = = = 124.65 + j ⋅ 30.

23 ⋅  − 1 = 0.122 Masina asincrona Pentru a deveni egala cu unitatea trebuie trebuie intercalata în fiecare faza a rotorului o rezistenta suplimentara raportata la stator R '2 dedusa din raportul: 1 R' + R' s = 2 ' sm R2 adica 1   1  R ' = R ' ⋅  − 1 = 0. s 2  0.19  sm  .98 Ω.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful