KEW.PA-6 NO.

RUJUKAN :

DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
Jenis Jenama dan Model No. Siri Pembuatan No. Siri Pendaftaran Tarikh Bil Nama Peminjam Dikeluarka n Jangka dipulangka n Tandatangan Peminjam Tandatanga n

Pegawai Pengeluar Ketika Dikeluarkan Tarikh Ketika Dipulangkan Tandatanga n Tarikh Catatan