Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
8Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xem phong thủy

Xem phong thủy

Ratings:
(0)
|Views: 2,783|Likes:
Published by Xuân Đạt Trần
phong thủy
phong thủy

More info:

Published by: Xuân Đạt Trần on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

 
Thu
t phong th
y x
ư 
a nay Tài li
u s
ư 
u t
mQu
c Phong_
Đ
HBK TpHCM 05.07.2007
1
Phong th
y và Nhà c
ử 
a
 
Th
ờ 
i x
ư
a, nh
ng gia
đ
 ình có h
c, có ti
n, ho
c làquan ch
c, khi làm nhà c
n xem phong th
y r
t c
nth
n. V
trí 
đặ
t ngôi nhà th
ườ 
ng ch
n n
ơ 
i có dòngn
ướ 
c u
n quanh,
đằ
ng sau xa xa có
đồ
i ho
c là núith
p án gi
. Ngôi nhà g
n li
n v
ớ 
i thiên nhiên, cómàu xanh cây lá, có dòng n
ướ 
c mát d
u, nhà tônc
nh, c
nh làm n
i b
t nhà.
Đị
a th
ế
làm nhà nh
ư
 v
y là
để
nh
n khí thiêng sông núi, tinh hoa c
a m
ttr
ờ 
i, m
t tr
ă
ng. Không gian khoáng
đạ
t thu
n l
ợ 
icho vi
c di d
ưỡ 
ng tinh th
n, rèn luy
n ý chí. Nh
ng chuy
n nh
ư
th
ế
, ngày nay tìm
đ
âu rav
ớ 
i c
nh
đấ
t ch
t, ng
ườ 
i
đ
ông ?!V
trí làm nhà ngày x
ư
a ch
n n
ơ 
i: "Núi C
u Hoa, chùa
n trong mây, sông Thanh Quac
u v
ờ 
n nhành li
u". Thôn xóm n
m g
n trong vòng ôm c
a hàng li
u, có dòng n
ướ 
c u
nl
ượ 
n, phía B
c xa xa có núi xanh nh
ư
bình phong ch
n ng
.
Độ
ng và t
 ĩ 
nh hài hòa làmcho con ng
ườ 
i sinh s
ng
ở 
trong môi tr
ườ 
ng th
t là d
ch
u.Phong th
y có c
m
t kho lí thuy
ế
t dài dòng
để
ch
d
n cách tìm
đấ
t làm nhà. Nhà làmtrên vùng núi thì xem th
ế
núi, lu
n long m
ch
để
xác
đị
nh
đ
úng v
th
ế
nhà. Vùng gò
đồ
i
ở 
 n
ơ 
i r
ng thoáng thì b
n phía ph
i nh
ư
quy ch
u. Không
đượ 
c quá tr
ng tr
i, không cóv
c ho
c th
ế
 
đấ
t tr
t, tr
ượ 
t. Vùng
đồ
ng b
ng ph
i có long m
ch, có
đườ 
ng quanh bênph
i, có ngòi n
ướ 
c bên trái, tr
ướ 
c nhà có sân và v
ườ 
n r
ng, xa n
a là h
, là ao. Sau nhà
đấ
t t
o th
ế
nh
ư
mây
đ
ùn, khói t
a.M
t cách khái quát thì lu
n v
nhà c
a c
ũ
ng c
n d
a vào lí thuy
ế
t c
ơ 
b
n c
a phong th
ylà Khí và lí khí (T
p chí Xây d
ng s
4/1999). Thuy
ế
t khí v
nhà
ở 
ch
y
ế
u là thuy
ế
t n
pkhí và thuy
ế
t s
c khí. N
p khí g
m
đị
a khí và môn khí.
Đị
a khí là khí trong
đấ
t t
i n
ơ 
ilàm nhà. Môn khí là khí t
c
ng
đư
a vào, t
c
a vào nhà. S
c khí là màu s
c c
m nh
n
đượ 
c qua ngôi nhà. C
n nói rõ cho khách quan là chúng ta ch
ư
a phân tích
đ
úng sai mà ch
 m
ớ 
i
đư
a ra nh
ng lu
n
đ
i
m c
ơ 
b
n c
a phong th
y s
d
ng khi làm nhà.
Để
lu
n ra
đị
a khí trong thôn
p hay ph
xá là
đ
i
u m
ơ 
h
. Khi làm nhà không th
b
quaph
ươ 
ng v
.
Đị
a khí lu
n
đượ 
c t
ph
ươ 
ng v
d
n khí. Ch
ng h
n nh
ư
M
c tinh, Kim tinh,Th
tinh, làm nhà
ở 
 
đ
ây thì con cháu làm nên,
ă
n ra. H
a tinh là long th
n c
n bác hoán(di d
ch, hoán c
i), n
ế
u không,
ở 
ch
ng ra gì. Th
y tinh c
n t
h
i thì c
a c
i
đế
n nhà.Minh
đườ 
ng (tr
ướ 
c nhà) c
n r
ng và b
ng ph
ng.T
ph
ươ 
ng v
(v
trí theo h
ướ 
ng), t
lu
n v
thanh long (m
ch n
ướ 
c), b
ch h
(
đườ 
ng cáic
nh nhà), minh
đườ 
ng, chu t
ướ 
c (
đấ
t
đ
ai, h
n
ướ 
c tr
ướ 
c nhà), huy
n v
ũ
(
đấ
t sau nhà),phong th
y có nh
ng
đ
i
u l
ư
u ý quan tr
ng nh
ư
: L
i ra vào c
a s
ườ 
n núi ho
c thungl
ũ
ng, tránh làm nhà.
Đ
i
u này d
hi
u vì nh
ng l
i này th
ườ 
ng b
h
n ch
ế
v
kích th
ướ 
cchi
u r
ng. Gió th
i qua nh
ng l
i này có v
n t
c l
ớ 
n h
ơ 
n nh
ng ch
khác nên tuy
đượ 
ccái mát m
nh
ờ 
gió l
ư
u thông t
c
độ
cao nh
ư
ng c
ũ
ng d
vì th
ế
mà c
ơ 
th
con ng
ườ 
i trong
 
Thu
t phong th
y x
ư 
a nay Tài li
u s
ư 
u t
mQu
c Phong_
Đ
HBK TpHCM 05.07.2007
2nhà d
b
nhi
m l
nh. Gió lu
n lách vào nhà t
o ra lu
ng gió lùa, y h
c c
truy
n
đ
ã nh
n
đị
nh, nh
ư
v
y, d
t
o ra c
m m
o phong hàn.Tr
ướ 
c nhà ph
i có minh
đườ 
ng r
ng, thoáng.
Đ
i
u này có th
hi
u là tr
ướ 
c nhà có khônggian r
ng
để
 
đ
ón n
ng, làm r
ng t
m m
t cho con ng
ườ 
i tho
i mái, Huy
n v
ũ
không
đượ 
cquá cao, sau nhà không b
ch
n c
n làm cho khi m
ư
a, n
ướ 
c không
đ
e d
a x
i xu
ng saunhà, th
m chí 
đấ
t có th
s
p úp kín ngôi nhà ta
ở 
. Tuy th
ế
, sau nhà c
ũ
ng không
đượ 
c cóh
sâu. Có h
sâu sau nhà, phong th
y r
t kiêng k
. Bên trái nhà có dòng n
ướ 
c quanh co,n
ướ 
c không b
tù túng mà c
ũ
ng không
đượ 
c ch
y xi
ế
t. Bên ph
i nhà có
đườ 
ng
đ
i
đủ
r
ngnh
ư
ng c
ũ
ng không ph
i là l
i
đ
i t
p n
p,
n ào, náo nhi
t. Nhà không làm trên n
n gi
ế
ngl
p. Nhà làm trên gi
ế
ng l
p s
ợ 
 
đấ
t l
p ch
ư
a hoàn th
s
lún s
t trong nhà ho
c ít ra t
ovùng
m th
p do
đấ
t x
p ch
a n
ướ 
c nhi
u h
ơ 
n ch
 
đấ
t nguyên.Nhà tránh
ở 
ngã ba
đườ 
ng cái mà có l
i x
c th
ng
đ
âm vào m
t ti
n. Nhà không làm n
ơ 
ingõ c
t, th
ườ 
ng nh
ng n
ơ 
i này hay có lu
ng gió qu
n,
đư
a b
i b
n vào nhà. Không ch
nv
trí nhà g
n
đề
n chùa, mi
ế
u m
o... Phong th
y có th
gi
i thích theo quan
đ
i
m c
amình nh
ng
đ
i
u c
n tránh v
a nêu. Ch
ng h
n nhà làm n
ơ 
i c
a núi, c
a thung l
ũ
ng thìgió
độ
c vào nhà, gia
đ
 ình li tán. Nhà làm trên n
n gi
ế
ng c
ũ
thì gia ch
 
m
đ
au. Nhà làmtrong ngõ c
t gia ch
 
đơ 
n côi. Nhà làm g
n
đề
n mi
ế
u gia ch
tâm th
n b
t
đị
nh. Hàngngày con ng
ườ 
i c
n lao
độ
ng
để
t
n t
i mà luôn luôn ti
ế
p xúc v
ớ 
i không khí th
n thánh,sao mà
n
đị
nh tâm lí 
đượ 
c. Nhà làm mà phía sau có núi cao ch
nhà cu
ng ch
...Kích th
ướ 
c c
a ngôi nhà, c
a các b
ph
n nhà c
a theo phong th
y c
ũ
ng có quy t
c khách
t ch
.
Để
 
đ
o chi
u dài, ng
ườ 
i x
ư
a s
d
ng "b
" thay cho "th
ướ 
c" (xích). Chín th
ướ 
c làhai b
. M
i th
ướ 
c x
p x
40cm ngày nay. S
l
ượ 
ng 'b
"
đị
nh cho t
ng b
ph
n nhà ho
ctoàn nhà c
ũ
ng có phép t
c. M
t "b
" g
i là ki
ế
n, hai "b
" là mãn, b
n "b
" là bình, n
ă
m"b
" là
đị
nh, sáu "b
" là ch
p, b
y "b
" là phá, tám "b
" là nguy, chín "b
" là thành,m
ườ 
i "b
" là thu, m
ườ 
i m
t "b
" là khai, m
ườ 
i hai "b
" là b
ế
.
Đế
n "b
" th
m
ườ 
i ba thìl
p l
i chu k
trên.Ki
ế
n là kích th
ướ 
c c
ơ 
b
n, tr
là b
b
ớ 
t, mãn là
đầ
y
đủ
, bình là v
a ph
i,
đị
nh là khôngcó thay
đổ
i, ch
p là nên n
m l
y, phá là tan v
ỡ 
, nguy là không
n
đị
nh, thành là
đạ
t
đượ 
c
đ
i
u hay, thu là nh
n l
y, khai là m
ở 
m
ớ 
i, b
ế
là d
ng là t
c. Theo nh
ư
th
ế
mà ch
n l
y
đ
i
u mong mu
n khi
đị
nh kích th
ướ 
c nhà và các b
ph
n nhà. Kích th
ướ 
c l
i
đượ 
c lu
n
đ
oán theo lành d
r
t khiên c
ưỡ 
ng. Ch
ng h
n nh
ư
ki
ế
n là nguyên cát (g
c c
a
đ
i
ulành), tr
là sáng s
a, mãn là thiên hình, bình là quy
n thi
t (u
n l
ưỡ 
i),
đị
nh là kim qu
 (th
ướ 
c vàng), ch
p là thiên
đứ
c, phá là xung sát, nguy là ng
c
đườ 
ng, thành là tam h
ợ 
p,thu là t
c ki
ế
p (c
ướ 
p gi
t), khai là sinh khí, b
ế
là tai h
a.Nên ch
n kích th
ướ 
c theo ki
ế
n, mãn, bình, thu. Kích th
ướ 
c ch
p nh
n
đượ 
c là tr
, nguy,
đị
nh, ch
p. Thành, khai dùng t
t. H
ế
t s
c tránh các kích th
ướ 
c trong b
b
ế
, phá. Chi
ur
ng nhà không ch
n mãn, bình, thu, b
ế
. Chi
u dài nhà l
y theo tr
,
đị
nh, ch
p, khai. S
 "b
" c
a nhà h
ợ 
p v
ớ 
i quy t
c tr
,
đị
nh, ch
p, nguy, khai, ki
ế
n thì
ở 
trong nhà
y s
ớ 
m sinhquý t
. Nhà có s
"b
" h
ợ 
p v
ớ 
i quy t
c tr
,
đị
nh, nguy, khai, ch
p, ki
ế
n thì ng
ườ 
i trongnhà mau th
ă
ng quan ti
ế
n ch
c.
 
Thu
t phong th
y x
ư 
a nay Tài li
u s
ư 
u t
mQu
c Phong_
Đ
HBK TpHCM 05.07.2007
3Thu
t phong th
y h
ế
t s
c coi tr
ng s
m
ở 
c
a c
a nhà. C
a, c
ng,
đ
ón
đư
a môn khí mành
ư
lí khí lu
n thì môn khí cùng v
ớ 
i
đị
a khí là hai tiêu chí quan tr
ng nh
t c
a ngôi nhà.C
a có th
ti
ế
p nhiên khí n
ế
u h
ướ 
ng lên trên, h
ướ 
ng xu
ng d
ướ 
i thì ti
ế
p
đị
a khí,
đ
ónlành, tránh d
.
Để
quy
ế
t
đị
nh c
a c
a ngôi nhà, c
n cân nh
c ph
ươ 
ng v
c
a c
a, xemc
a nên m
ở 
ra không gian nào. Chi
u cao, b
r
ng c
a c
a, v
t
đố
i di
n v
ớ 
i c
a
đề
u h
ế
t s
cquan tr
ng. C
a nhìn ra không gian thoáng
đ
ãng,
để
có th
khi ng
ướ 
c lên ng
m tr
ă
ngnhìn mây, coi ngang t
m m
t thì ng
m cây, nhìn hoa,
đẹ
p bi
ế
t m
y.S
c
n thi
ế
t trong nhà c
ũ
ng có nh
ng quy t
c theo phong th
y. N
ơ 
i
đặ
t bài v
th
ờ 
cúngtránh
đố
i di
n v
ớ 
i ph
ươ 
ng Thái Tu
ế
.
Đặ
t bài v
vào các n
ă
m Tí, S
u, D
n, H
ợ 
i kiêngquay m
t h
ướ 
ng B
c.
Đặ
t bài v
vào các n
ă
m Mão, Thìn ph
i kiêng quay m
t v
h
ướ 
ng
Đ
ông, Các n
ă
m T
������
g
, Mùi, kiêng quay m
t h
ướ 
ng Nam. Các n
ă
m Thân,D
u, Tu
t kiêng quay m
t h
ướ 
ng Tây. Nh
ư
th
ế
, theo phong th
y, m
i n
ă
m ph
i
đặ
t l
i bàiv
m
t l
n. X
ư
a nay, nhi
u nhà ch
 
đặ
t h
ướ 
ng bài v
m
t l
n
đ
âu
đ
ó ph
i h
làm
ă
n sa sút.Còn t
ch
c không gian trong ki
ế
n trúc m
t b
ng c
n theo nh
ng quy
đị
nh c
ũ
ng khá ch
tch
nh
ư
c
n
đả
m b
o các quy t
c
đố
i x
ng, ngay ng
n, r
ng h
p. Cây c
i trong ki
ế
n trúcsân v
ườ 
n c
a khuôn viên nhà
ở 
c
ũ
ng c
n c
n th
n. Tr
ng cây dâu tr
ướ 
c nhà là
đ
i
u kiêngk
đ
i
u
đ
ó
đồ
ng ngh
 ĩ 
a v
ớ 
i tang môn th
n.
Đ
ó ch
ng qua vì ti
ế
ng Tàu, tang là dâu,
đồ
ngâm v
ớ 
i tang là nhà có
đ
ám nên kiêng mà thôi. Sau nhà l
i không nên tr
ng cây hòe màph
i tr
ng
ở 
n
ơ 
i
đ
ón khách.
Đ
ó là vì mu
n trình ra cái chí tam công nguy
n
ướ 
c. Truy
nx
ư
a k
V
ươ 
ng D
th
ờ 
i T
ng tr
ng ba cây hòe
ở 
sân tr
ướ 
c và nói: "H
u th
ế
c
a ta s
ng
ườ 
i làm
đế
n tam công (t
ư
mã, t
ư
 
đồ
, t
ư
không) th
t là th
a chí c
a ta". Sau
đ
ó nhà nàycó ng
ườ 
i làm
đế
n ch
c tam công th
t.Phong th
y b
t
đầ
u phát sinh t
Tiên T
n bên T
u, dai d
ng kéo dài,
đế
n bây gi
ờ 
cònnhi
u ng
ườ 
i b
 
nh h
ưở 
ng.Thu
t phong th
y, trên thì xem thiên v
ă
n, d
ướ 
i xét
đị
a lý. Lí thuy
ế
t c
ơ 
b
n t
h
c thuy
ế
tthái c
c, âm d
ươ 
ng, ng
ũ
hành, tinh t
ượ 
ng c
c kì bí hi
m. Thày phong th
y thêu d
tchuy
n li k
, gán ghép nhi
u s
ki
n l
ch s
, th
i ph
ng s
trùng h
ợ 
p ng
u nhiên tô chophong th
y màu s
c kì
o, làm cho dân chúng c
m th
y th
n bí.Hãy h
i có vua chúa nào xây cung,
đặ
t m
mà không m
ờ 
i thày phong th
y tham m
ư
uchính cho mình. Nh
ư
ng có
đờ 
i vua chúa nào t
n t
i v
 ĩ 
nh h
ng ?! Khi thu
n th
ờ 
i, nhà xâycho thuê khen
đượ 
c thày
đặ
t
đấ
t, coi h
ướ 
ng làm nhà. Khi
ế
 
m khách thuê nh
ư
m
y n
ă
mg
n
đ
ây, gia ch
ai n
ỡ 
trách t
i thày phong th
y. Thi
ế
t k
ế
ki
ế
n trúc gi
i quy
ế
t t
t côngn
ă
ng, k
ế
t c
u b
n v
ng,
đườ 
ng dáng hài hòa, gia ch
ph
n kh
ở 
i làm nên
ă
n ra.
Đ
ó là cáiphong th
y t
t nh
t cho ng
ườ 
i s
p làm nhà v
y !

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
XI Shan BU Bai liked this
Phuong Maitanlien liked this
Tam Dan liked this
Liem Bui liked this
tranthevut liked this
nguoichucphuc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->