PERKHIDMATAN INTERNET

 E-meL
mel elektronik iaitu kaedah penyampaian maklumat dengan pantas antara pengguna internet.

Aplikasi Capaian Jauh – menggunakan fail atau data seperti bunyi , teks, data, imej, aturcara menggunakan aturcara seperti FTP (File Transfer Protocol) atau telnet.

Rangkaian Pengetahuan – ia membolehkan antara pengguna internet berbual secara online iaitu berkongsi maklumat atau berbincang sesuatu topik ,contohnya IRC iaitu Internet Relay Chat.

 Aplikasi Capaian Pengetahuan – menggunakan perkakasan seperti Archie dan Gopher untuk mencari maklumat tertentu dalam pangkalan data di seluruh dunia.

 Bahan komunikasi Interaktif contohnya Video Conferencing, Internet Phone dan lain-lain.  Sebagai agen pendidikan , penyelidikan dan pembangunan contohnya pelajarpelajar sekolah atau universiti boleh mencari bahan -bahan yang diperlukan untuk tesis mereka menggunakan internet.  Sebagai agen pertukaran data.

Amalkan membuat penanda (bookmark) pada laman yang berfaedah untuk rujukan kemudian hari. f. B) Memilih enjin pencari yang sesuai agar carian itu dapat dilakukan dengan lebih efisyen dan mendapat tindak balas yang lebih cepat. Cetaklah dokumen yang difikirkan akan digunakan untuk tujuan rujukan . Elakkan diri anda dari melawat laman-laman yang akan menjatuhkan maruah anda e. d. dan g.ETIKA INTERNET • INTERNET • • • • • A) Bertindaklah sebijak mungkin di dalam membuat carian (searching) dengan mengkhususkan bahan atau perkara yang diingini. Anda juga dilarang daripada melawat laman-laman yang memuatkan maklumat anti kerajaan atau subversif yang bertentangan dengan undang-undang negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful