REVIEW OF SYSTEMS

General

The client’s daughter stated, “Hirap siyang gumalaw at magsalita dala ng kanyang karamdaman” The client’s daughter stated, “Bumigat ang timbang niya at nakakaramdam ng panghihina.”

Skin

The client’s daughter stated, “Wala naman siyang manas pati bed sores pero meron siyang skin lesion sa kanang kamay.”

Head, Eyes, Ears, Nose, Throat Head: The client shook her head, implying “Hindi” when she (HEENT) was asked if she was experiencing headache. Eyes: The client shook her head, implying “Hindi” when she was asked if she has blurring of vision and if her eyes are painful. Ears: The client shook her head, implying “Hindi” when she was asked if there is painful sensation in her ears. The client’s daughter stated, “maayos naman ang pandinig niya at naiintindihan ang sinasabe sa kanya, yun nga lang hirap siya magsalita pautal-utal.” Nose: The client’s daughter stated, “Wala naman siyang sipon at saka hindi dumudugo ang ilong niya, pero nakakaramdam siya ng pangangati sa kaliwang butas ng ilong dahil sa NGT na nakapasok.” Throat: The client’s daughter stated, “Oo nakakaramdam siya ng pangangati ng lalamunan dahil sa kanyang ubo.” Respiratory The client’s moved her head up and down, implying “Oo” when she was asked if she had cough, and difficulty in breathing. There is wheezing sound heard due to her cough. Cardiovascular The client’s moved her head up and down, implying “Oo” when she was asked if she experiencing chest pain.

“Namamanhid ang kaniyang kanang bahagi ng katawan kaya madalas ineexercise ko ang kaniyang kanang paa at kamay at pinapaupo din namin siya.” The client’s daughter stated. Hematologic .” Musculoskeletal Neurologic The client’s daughter stated. Tinutulungan naming maalala niya kame at lagi naming sinasabi sa kanya ang oras at araw. “Ngayon sa ilong na lang pinapadaan ang nagiling na pagkain dahil hindi pa niya kayang gamitin ang kanayang bibig. “Wala namang halong dugo ang pag-ihi at pati ang pagdumi niya.” The client’s daughter stated. nakakaintindi naman siya.” The client shook her head. gums). “Maayos naman din siyang nakakaihi at napupuno ang urine bag na kulay darked yellow ang ihi. implying “Hindi” when she was asked if her body joints are painful and when she was moving. implying “Hindi” when she was asked if she experiencing any bleeding (nose. “Mataas ang presyon ng dugo niya at naramdaman niya na namamanhid ang kanyang paa at kamay kaya dinala namen siya ditto. “Minsan hindi niya kami maalala at hindi na siya aware sa paligid niya kung anong oras at araw na.” Genitourinary The client’s daughter stated. “Maayos naman siyang nakakadumi.” Gastrointestinal The client’s daughter stated.The client’s daughter stated. “Mahilig siyang kumain ng barbecue at mahilig sa ulam na baboy dati.” The client’s daughter stated.” The client shook her head.” The client’s daughter stated.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.