KESAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN DI MALAYSIA

‡Reggie Wan Syed Muhammad Fadlan Nooradinan Sophi

‡ Interaksi antara tamadun di Malaysia wujud kerana masyarakat Malaysia terdiri daripada tiga bangsa dominan yang berasal dari kelompok Tamadun Asia ‡ Peribumi Melayu mewakili pembina Tamadun Melayu. etnik Cina mewarisi Tamadun Cina dari Tanah Besar Cina dan etnik India mewakili Tamadun India dari Benua Kecil India ‡ Kepelbagaian bangsa yang mendiami Malaysia pasti memberi pelbagai kesan dalam hidup bermasyarakat ‡ . Kesan ini dikategorikan kepada kesan positif mahupun negatif .

KESAN POSITIF .

Di bawah merupakan sebahagian contoh kosa kata bahasa Melayu yang wujud hasil interaksi .1)Pertambahan bahasa dan kosa kata Melayu dalam pelbagai aspek ‡ Kosa kata dalam Bahasa Melayu telah bertambah sehari ke sehari sejak berlakunya interaksi antara bangsa.

lo cuan. tocang. cincau. tokong. kueh. kanar. koyan. gincu. culai. Pakaian dan barang dagangan . kuaci. cuak. samsing. lancau. taugeh. ampau. bepang. kuntau. lancong.Apek. taukeh. kucai. . lu. cempiang. tekong. gimpai. Manusia dan ehwalnya .Cukin. kicak. toa pekong. kongsi.(i)Makanan dan buahan -Bakmi. tauhu (ii). nyonya. suwe. kekwa (bunga) koyok. cinggeh. taijin. me. sengse. d ( 1/10 tahil ) (iii). mesua. cat. cincau. gua. tahil. loki. angki (pisang kaki). banci.

2)Kebudayaan ‡ Hasil interaksi antara bangsa turut melahirkan budaya campuran yang diamalkan oleh satu komuniti masyarakat di Malaysia. Antara komuniti tersebut adalah seperti berikut: .

Bahasa yang digunakan mereka adalah bahasa dialek Melayu Baba yang diasaskan atas ragam bahasa Melayu pasar.(i)Budaya Baba-Nyonya -Pada awal kurun ke 17 sekitar tahun 1613 M. Masyarakat Baba dan Nyonya dikenali kerana mereka memperkenalkan diri mereka sebagai Baba atau Peranakan. Justeru itu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam urusan perniagaan tetapi dalam institusi keluarga. Setiap kawasan mempunyai ragam yang dipengaruhi dialek Melayu tempatan yang berbeza-beza. -Selain itu. . mereka bertutur dalam bahasa Melayu gaya mereka yang kemudiannya dikenali sebagai bahasa Melayu Baba. Bahasa ini berbeza dengan Bahasa Melayu baku.Lahirlah satu budaya kacukan yang dipanggil Baba dan Nyonya. komuniti China telah menetap di Melaka. Oleh kerana tiada pendatang Cina dari kalangan wanita mereka berkahwin dengan wanita tempatan.

Paling ketara ialah penggunaan dialek Kelantan yang fasih dan fesyen pakaian . Pertama. Cina Peranakan Kelantan yang dikatakan bermula hasil wujudnya hubungan diplomatik negara Cina dengan negeri di Pantai Timur yang berlaku sejak sebelum zaman Srivijaya lagi.(ii)Budaya China Peranakan .Terdapat dua komuniti Cina Peranakan di Malaysia. Komuniti ini terdapat di tebing sungai Kelantan dan Kuala Kerai di hulu sehingga ke muara Tumpat .Antara kesan interaksi yang berlaku antara mereka dengan penduduk tempatan ialah penyerapan ciri-ciri budaya Melayu di kalangan mereka. .

walaupun masih terdapat ciri budaya Cina lama. Masyarakat Cina Peranakan dua tempat ini menggunakan bahasa Melayu dan cara hidup Melayu. .. Mereka juga mengamalkan adat resam yang mirip adat resam orang Melayu. Mereka turut percaya kepada makhluk halus atau ghaib dan roh seperti masyarakat Melayu.Komuniti kedua ialah Cina Peranakan Melaka dan Pulang Pinang.Kehidupan mereka begitu dekat dengan orang Melayu. namun mereka tidak beragama Islam .

Unsur seni bina Cina diserap dalam pembinaan masjid. Antara ciri khusus serapan ialah pada reka bentuk bumbung masjid yang menyerupai seni bina Pagoda .Hasil interaksi antara Tamadun Melayu dan Tamadun Cina di Tanah Melayu pada zaman awal amat ketara pada aspek seni bina .3)Kesenian .

Semua dasar-dasar ini berperanan memupuk perpaduan dan bagi memastikan pengasingan yang wujud dalam sistem pendidikan sebelum ini dimansuhkan dan digantikan dengan sistem yang lebih seragam dan menyeluruh . Pernyata Razak dan Penyata Rahman Talib .4)Dasar Pendidikan Negara -Dasar pendidikan di Malaysia digubal setelah mengambilkira aspek masyarakat majmuk yang telah berinteraksi sekian lama secara harmoni. Antara dasar pelajaran tersebut ialah Penyata Barnes. Undang-undang Pelajaran 1952. Penyata Fenn-Wu.

kepercayaan dan penempatan . -Sehubungan ini.5) Dasar Integrasi Nasional -Malaysia telah berusaha membentuk perpaduan antara masyarakat majmuk dan integrasi yang lebih mantap antara penduduk Semenanjung dengan Sarawak dan Sabah. Dasar Integrasi Nasional digubal untuk melaksanakan proses kewujudan identiti nasional di kalangan kaum yang berbeza kebudayaan.

Untuk mengukuhkan lagi peranan bahasa Melayu dalam masyarakat majmuk kerajaan telah membentuk Akta Bahasa Kebangsaan pada tahun 1963. Perlembagaan Persekutuan. bahasa-bahasa lain boleh digunakan. .6) Bahasa Melayu sebagai alat perpaduan .Namun.Interaksi antara bangsa di Malaysia dipadukan melalui penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi seperti yang tercatat pada Perkara 152. .

KESAN NEGATIF .

sedangkan masyarakat imigran di kawasan bandar terutamanya Cina terus sibuk dan maju dengan kegiatan ekonomi eksport dan import - . Jurang ini berlaku kerana sikap penjajah yang berat sebelah dan tidak mengambil berat aspek kebajikan dan masalah rakyat tempatan Para petani yang sebahagian besar terdiri dari masyarakat Melayu sentiasa dilindungi oleh kerajaan British melalui dasar utamanya yang bertujuan menempatkan orang Melayu di kawasan luar bandar dan terus menjadikan mereka pembekal makanan kepada masyarakat bandar Dalam hal ini.1)Jurang ekonomi . orang Melayu digalakkan mengusahakan tanaman sara diri sahaja.Jurang perbezaan ekonomi yang besar antara kaum di Malaysia.

Cina di sektor perdagangan dan perlombongan. akibat dasar pecah dan perintah Inggeris berlaku perbezaan tumpuan sektor ekonomi.Ini memberi kesan kepada ketidakseimbangan antara kawasan antara desa dan bandar.Ini menyebabkan kawasan Pantai Barat Semenanjung lebih cepat mendapat kemajuan dari kawasan Pantai Timur. Kesan ini berlanjutan hingga zaman pasca-penjajah. . pembangunan kawasan banyak ditumpukan di kawasan yang bersedia menerima perubahan .-Sehubungan itu. sementara India di ladang . Perbandaran yang dicirikan penjajah memberi penumpuan kepada penduduk kaum imigran terutama kaum Cina .Ringkasnya. Melayu sebagai petani sara diri dan nelayan.

2) Jurang Sosial .Jurang ekonomi memberi kesan kepada jurang sosial.Secara tidak langsung. Lantaran itu wujud kelompok masyarakat kaya yang banyak terbina dari kalangan masyarakat bandar dan masyarakat miskin yang wujud di kalangan masyarakat luar bandar . keadaan ini telah mengubah struktur masyarakat Melayu dan peribumi kepada masyarakat yang kompleks dan berkelas .

Kelas atasan terdiri sari golongan bangsawan Melayu. Ini memberi kesan seolah-olah wujud susun lapis dan kelas masyarakat berdasarkan lunas perkauman - .Kelas bawahan merupakan majoriti masyarakat Melayu dan peribumi. . sebilangan kecil individu Melayu dan lainlain kaum bumiputera .Kelas pertengahan adalah masyarakat etnik Cina dan sedikit dari golongan India. pengurus dan pengusaha yang terdiri daripada orang asing dan Cina. saudagar.

. etnik Sabah dan Sarawak tidak diberikan pendidikan. Masyarakat Melayu dengan pendidikan Melayu.Pencapaian yang tidak seimbang juga berlaku dalam aspek penting khususnya pendidikan . .Pengasingan sistem pendidikan mula berlaku antara etnik.3) Pencapaian Tidak Seimbang . etnik India dengan pendidikan berteras bahasa Tamil dan etnik Cina dengan teras bahasa Mandarin.Sementara komuniti peribumi yang terdiri dari Orang Asli.Sistem pendidikan penjajah mewujudkan sekolah mengikut kaum dan logistik etnik di Malaysia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful