MODEL DISIPLIN ARSERTIF CANTER

NURADILAH BINTI ABD KALIL 199707 MAZLINI BINTI CHE AZIZ 199708

Lee & Marlene Canter ´Assertive Disciplineµ

.BIBLIOGRAPHI Lee Canter : Membangunkan Assertive Discipline and Classroom Management for Academic Success Mencipta program latihan yang canggih untuk pendidik. Seorang penuntut di California State University dan mendapatkan Master dalam kerja sosial di University of Southern California.

. Menyedari bahawa jika guru dilatih untuk menguruskan tingkahlaku pelajar. ia akan memberi kesan positif kepada kehidupan pelajar. Hasrat Lee untuk membantu kanak-kanak berjaya di dalam kelas menyebabkan dia membuat kajian iaitu program´Assertive Discipline .

pada bulan Mei 2006 untuk kepimpinannya oleh Los Angeles Business . Berpengalaman selama 30 tahun sebagai coCEO di sebuah syarikat latihan guru. Bermula dengan kerjaya dibidang pendidikan sebagai guru pendidikan khas.Marlene : Mendapat nama´Woman Executive of the Yearµ Journal.

. Lee bercita-cita menjadi guru. manakala Marlene ingin menjadi pekerja sosial yang mengkhususkan diri dengan kanak-kanak. Lee dan Marlene berkahwin pada tahun 1970 dan menumpukan pada harapan untuk membuat perbezaan dalam kehidupan kanak-kanak. Mereka bertemu pada tahun 1968 apabila menghadiri kuliah.

ia akan mengelakkan TL yang tidak diingini. . ‡ Sistem disiplin asertif menganggap bahawa apabila murid diberitahu tentang peraturan dan hukuman diberi kepada mereka yang melanggarnya. ‡ Mendapati bahawa disiplin yang tegas akan membantu guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.PENGENALAN ‡ Model Displin Asertif diperkenalkan oleh Lee and Marlene Canter pada 1976. ‡ Hasil daripada pemantauan dalam jangka masa panjang yang dibuat terhadap guru yang efektif.

sistem disiplin yang tegas membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan lebih berkesan. ‡ Falsafah disiplin Asertif adalah berlandaskan kepentingan kepatuhan murid terhadap guru untuk membentuk persekitaran yang kondusif serta berkesan untuk pembelajaran.‡ Canter percaya. ‡ Model ini menekankan latihan kepada murid agar dapat menerima kesan daripada tindakan mereka. .

v. Tingkahlaku yang wajar hendaklah diberi pengukuhan Tanggungjawab adalah nadi disiplin arsetif Guru perlu bersikap tegas jika ingin mengawal bilik darjah. Kegagalan untuk mengajar adalah akibat daripada pengawalan kelas yang lemah. vi.‡ Model ini berpegang kepada prinsip seperti : i. iii. Guru mempunyai hak untuk mengajar dan pelajar mempunyai hak untuk belajar di dalam kelas. ii. iv. Guru mestilah menyatakan jangkaan terhadap pelajar dengan jelas dan konsisten dengan setiap kata-katanya .

. Guru melaksanakan rancangan yang membuatkan pelajar bertangungjawab terhadap tingkah laku mereka sendiri dan kesan yang terhasil daripada tingkah laku tersebut.CANTER KEY IDEAS Model Canter menekankan hak guru dan murid di dalam bilik darjah Beliau mencadangkan bagaimana guru sepatutnya berurusan dengan tingkah laku pelajar pada masa ia berlaku.

 Guru seharusnya bertindak secara tegas (asertif) secara serta merta bagi mengawal kelakuan pelajar dan peneguhan yang sesuai diberi pada tingkah laku pelajar yang diingini Guru mempunyai hak untuk menentukan apa yang terbaik bagi kelas mereka dan melaksanakan program yang sesuai dalam memenuhi matlamat yang diingini. .

pelajar sebenarnye mahukan guru mengawal tingkah laku mereka. . Guru mempunyai hak untuk membuat permintaan dan meminta kerjasama daripada ibu bapa. pihak pentadbiran dan masyarakat. Masyarakat berpendapat bahawa. setiap individu mestilah berkelakuan baik dan bersesuaian dalam apa jua keadaan. Secara tersirat.

. Bentuk respon yang diberikan oleh guru juga akan mempengaruhi tahap keyakinan diri pelajar dan kemampuan pelajar untuk berjaya di dalam kelas.GAYA RESPON Canter percaya bahawa gaya respon yang diberikan oleh guru mempengaruhi suasana di dalam sesebuah kelas.

Menurut Canter terdapat tiga bentuk respon yang diberikan oleh guru iaitu: Guru tidak asertif Guru agresif Guru asertif .

Tidak konsisten dalam memberi respon terhadap kelakuan pelajar.BENTUK RESPON ‡ Guru tidak asertif .Guru bertindak pasif dalam memberi respon terhadap tingkahlaku pelajar. . . . .Gagal untuk menetapkan standard kepada tingkah laku pelajar. .Merasakan salah untuk menjangkakan sesuatu daripada pelajar.Jangkaan guru tidak sampai kepada pelajar.

.Sering menjerit dan berpendapat bahawa mereka harus bersikap keras dan memerintah untuk mengawal keadaan.Menggunakan disiplin yang kuat dalam mengawal pelajar berbanding memberi dan mengajar mereka bagaimana untuk mempunyai tingkah laku yang sepatutnya. . . . walaubagaimanapun.Menggunakan teknik sarkasme dan ugutan. ia merendahkan lagi tahap keyakinan diri pelajar di dalam kelas.‡ Guru agresif .Guru mendapat tingkah laku yang dimahukan daripada pelajar. melukai perasaan pelajar dan membuatkan pelajar tidak hormat kepada mereka.

yakin dan tegas dalam menetapkan peraturan tetapi dalam masa yang sama mengambil berat dan adil kepada semua murid. .Guru menjelaskan kepada pelajar tingkah laku yang bagaimana boleh diterima dan tidak boleh diterima. .Jelas dengan matlamat pengurusan.Guru mengenalpasti apa yang ingin dijangkakan daripada pelajar dengan jelas dan berpegang dengan jangkaan itu secara konsisten.‡ Guru Asertif . .

.Guru memberi pengiktirafan kepada murid untuk menggalakan tingkah laku yang diingini manakala pembetulan dikenakan kepada pelajar yang menganggu hak pelajar lain belajar dengan selesa . .Kesan dan akibat yang terhasil daripada pelbagai tingkah laku diterangkan dengan jelas kepada pelajar.

tingkahlaku murid-murid dipilih oleh mereka sendiri dan guru harus menyediakan persekitaran pembelajaran untuk membantu murid memilih tingah laku yang sesuai dan bermanfaat.Menurut Canter. .Untuk bilik darjah yang kondusif.Boleh dilakukan dengan menetapkan peraturan bilik darjah di dalam kelas bersama murid-murid. keperluan guru dan murid perlu dipenuhi dengan pengurusan bilik darjah yang asertif. .APLIKASI MODEL CANTER ‡ Menetapkan peraturan . .

Apabila murid-murid mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.Namun. .‡ Peneguhan .Merupakan salah satu cara disiplin asertif. guru memberikan peneguhan seperti penghargaan. guru mengenakan peneguhan negatif yang berstruktur dan murid akan sedaya upaya mematuhi peraturan. . . pujian atau ganjaran. apabila murid melanggar peraturan.Berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini dan penerimaan murid terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan. .

perasaan mereka terhadap tingkah laku murid dan menyokong tindakantindakan mereka dengan perlakuan yang boleh diterima oleh murid. . .Guru yang mengamalkan pendekatan asertif tahu apa yang diingin oleh daripada murid-muridnya. .‡ Pendekatan Asertif .Menyatakan dengan jelas kemahuan mereka terhadap tingkah laku murid yang diingini.Guru yang asertif membantu muridnya untuk memahami bentuk tingkah laku yang dapat membawa kejayaan kegagalan.

.Untuk memberikan keadilan kepada semua murid dan bukan bertujuan untuk mendera murid secara fizikal atau psikologi.Dikenakan kepada murid-murid yang mengganggu hak murid-murid lain untuk belajar dengan selesa. .‡ Tindakan Pembetulan .

Ia perlu dilaksanakan secara konsisten. maka tindakan pembetulan itu perlu dilaksanakan. . murid tersebut perlu diberitahu bahawa disebabkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh mereka bercanggah dengan peraturan yang telah ditetapkan.. .Apabila tindakan pembetulan hendak dikenakan kepada murid.

‡ Membantu guru dalam membina hubungan yang baik dengan pelajar. ‡ Membangunkan pengawalan kelas yang baik. ‡ Apa yang dimahukan oleh pelajar dinyatakan dengan jelas.KEBAIKAN ‡ Akan memberi motivasi kepada pelajar untuk berkelakuan baik dan sepatutnya. ‡ Mengurangkan masalah yang timbul daripada sikap pelajar. ‡ Meningkatkan keyakinan diri pelajar. . ‡ Batasan dan peraturan akan dinyatakan dengan jelas.

model ini tidak akan berjaya dilaksanakan.KEBURUKAN ‡ Tidak mengajar murid untuk memberi pendapat apabila mereka tidak mematuhi peraturan. ‡ Akan berhenti pada perilaku jangka pendek dan tidak diaplikasikan pada situasi dan pada tempat yang berbeza ‡ Tiada usaha untuk dapatkan sebab setiap kesalahan. ‡ Gaya pengajaran guru mungkin tidak sama dengan keperluan semua pelajar. ‡ Tanpa rasa hormat di dalam diri guru dan pelajar. .

‡ Guru harus tegas dengan berpegang dengan kata-kata mereka untuk meningkatkan kredebiliti mereka dalam kalangan pelajar. . situasi yang berlainan memerlukan kaedah penguatkuasaan yang berlainan.KESIMPULAN ‡ Walaupun setiap peraturan yang dilanggar oleh pelajar perlu diambil tindakan. tetapi faktorfaktor lain juga penting dalam memantapkan tugas sebagai guru. ‡ Pengajaran bukan sahaja menyampaikan ilmu. tidak semua situasi tersebut adalah sama. Oleh yang demikian.

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful