Perancangan Strategik 2011

MOTTO SEKOLAH Berusaha Hingga Berjaya

Visi Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir Sekolah Berdaya Saing 2015

Misi Untuk memberikan pendidikan yang holistik melalui pendekatan bersepadu bagi melahirkan modal insan melalui budaya permuafakatan bertunjangkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, PIPP dan Misi Nasional Negara.

FALSAFAH SEKOLAH Semua pelajar sekolah Tun Mutahir berpotensi untuk menjadi insan yang berilmu dan cemerlang. Guru-guru pula sentiasa berusaha menjadi pendidik yang efisyen dan berkesan. Persekitaran pula adalah manifestasi ilmu dan budaya ilmu itu sendiri.

LAGU SEKOLAH

BERUSAHA HINGGA BERJAYA
DISINI SEGALANYA BERMULA BERJUANG MENCAPAI CITA-CITA KAMI PEWARIS NEGARA BERDEDIKASI SETIAP MASA HARAPAN KAMI SANDARKAN PENCAPAIAN YANG CEMERLANG SAHSIAH DIRI YANG GEMILANG KEARAH INSAN YANG TERBILANG SMK TUN MUTAHIR NAMA MU TERMASYUR JUA KAMI JULANG COGAN KATANYA BERUSAHA HINGGA BERJAYA

MATLAMAT SEKOLAH Melahirkan insan yang berilmu, beriman dan beramal yang mencakupi perkembangan jasmani, mental dan rohani.Membentuk warganegara yang hidup bermasyarakat, berbudi pekerti mulia, hormat menghormati dan berusaha memajukan diri, keluarga, bangsa, agama dan Negara.

OBJEKTIF SEKOLAH

Meningkatkan prestasi sekolah dalam semua bidang , khususnya Kurikulum, Kokurikulum, Disiplin dan Pentadbiran Sekolah.  Kurikulum : Berusaha mencapai kelulusan 100% PMRdan 90 % SPM

 Kokurikulum : Berusaha menempah nama dan tempat terbaik dalam bidang Kokurikulum  Disiplin : Berusaha menjadikan semua pelajar SMKTMU insan yang berilmu dan berdisiplin serasi dengan kehendak masyarakat, agama dan Negara keluarga,

 Pentadbiran : Berusaha ke arah pentadbiran sekolah tanpa cacat dan menyediakan iklim persekolahan yang kondusif untuk kelangsungan proses pendidikan dengam mengutamakan pelanggan

PIAGAM PELANGGAN SMK TUN MUTAHIR MELAKA
Kami kakitangan Sekolah Menengah Kebangsaan tun Mutahir dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk : 1. Melahirkan pelajar yang berkualiti, berwibawa dan mempunyai sahsiah yang mulia 2. Mendidik dan melayani pelajar dengan penuh keikhlasan dan kemesraan 3. Memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar sentiasa terpelihara 4. Meningkatkan kecemerlangan dari segi akedemik dan kokurikulum 5. Memberi pendidikan yang berkualiti dalam merealisasikan Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan 2020

PERANCANGAN LIMA TAHUN- PANITIA PENDIDIKAN ISLAM ( 2011-2015) PERINGKAT BIDANG – PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Sasaran Strategi (2008-2009) (C/TOWS matriks) T T T T 2012 2013 2014 2015 PMR 14.5 % SPM 70.06 % PMR 12.4 % SPM 15.3 % PMR 15.5 % SPM 73.06 % PMR 13.4 % SPM 23.2 % PMR 16.5 % SPM 76.06 % PMR 14.4 % SPM 25.3 % PMR 17.5 % Strategi A 64.06 % SPM 67.06 % PMR 11.4 % SPM 19.0 SPM 79.06 % PMR 15.4 % SPM 25.3 % Strategi B Strategi C

KPI Tov 2010 %A ( PMR ) 16 12.5 % T 2011 PMR 13.5 %

Pelan Taktikal

% Lulus ( PMR )

PT 1,PT 2, PT 3 PT4,PT5,PT6 dan PT 7

% A1&A2 (SPM) % Lulus ( SPM )

12 10.4 % 49.96 %

STRATEGI Strategi A : Strategi B : Strategi C :

Meningkatkan kemahiran teknik menjawab dan memahami soalan sebenar peperiksaan melalui bahan dan bengkel teknik menjawab. Meningkatkan kemahiran penguasaan jawi dan bacaan Al-Quran Meningkatkan pencapaian P.Islam PMR dan SPM melalui program pemurnian sahsiah .

PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2011 ISU STRATEGIK Kelemahan memahami soalan Pendidikan Islam dan tahap disiplin yang serta kebolehupayaan yang rendah. MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan kefahaman pelajar tentang istilah-istilah penting Pendidikan Islam. Memurnikan sahsiah pelajar melalui program pemurnian.

• •

OBJEKTIF 1. Mencapai keputusan kelulusan 94 % dalam PMR dan berusaha mensifarkan kegagalan 2. Meningkatkan kuantiti pelajar yang mendapat A dalam PMR ( 30 orang) dan SPM (35 orang) 3. Membolehkan pelajar dapat meahami soalan peperiksaan dan menjawab dengan baik dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik dan tepat mengikut kehendak soalan. 4. Memperolehi Gred Purata yang rendah bagi peperiksaan PMR dan SPM

PELAN TAKTIKAL PANITIA PENDIDIKAN ISLAM -2011 Bil Pelan Taktikal (PT) Strategi A Latih Tubi menjawab koleksi soalan peperiksan sebenar PMR & SPM Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI Output/ Hasil 80% pelajar menguasai teknik menjawab soalan Pelan Kontigensi Sediakan modul-modul kemahiran belajar dan contoh soalan dari pelbagai negeri. Catatan/ Status

1.

Guru Pendidikan Islam

Januari -September 2011

-Tiada-

Meningkatkan kuantiti pelajar yang mendapat A dalam PMR dan SPM

2.

Program Jejak Gemilang (Penceramah Ketua Pemeriksa)

Guru Pendidikan Islam

Satu Hari Dalam bulan Jun

-PCG Kaunseling

Meningkatkan kuantiti pelajar yang mendapat A dan peratus lulus dalam PMR dan SPM

80% pelajar menguasai teknik menjawab soalan

Bimbingan guru dalam P&P Edaran contoh skema pemarkahan yang betul

Bil

Pelan Taktikal (PT) Strategi B Kelas Pemulihan dan Pengayaan ( Celik AlQuran)

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Output/ Hasil Pelajar yang mendapat markah kurang 20 % pada peperiksaan akhir tahun dapat meningkatkan kepada 30 % 40 % 85% dapat menerangkan maksud setiap istilah dengan tepat di dalam PMR dan SPM

Pelan Kontigensi Latih tubi oleh guru Pendidikan Islam di dalam kelas.

Catatan/ Status

3.

Guru Pendidikan Islam

FebuariOktober 2011 Mengikut kesesuaian masa pelajar (sepanjang tahun)

-PCG-

Meningkatkan kuantiti pelajar yang mendapat A dalam PMR dan SPM

4.

Mengedarkan lembaran mengandungi istilah penting dan nota ringkas

Guru Pendidikan Islam

Febuari – September 2011

-PCG-

Meningkatkan pencapaian peratus lulus dalam PMR dan SPM

1.Menyediakan modul power point 2.Kelas tambahan dan bimbingan

Bil

Pelan Taktikal (PT) Strategi C Program Tautan Kasih- Khemah Ibadah PMR & SPM

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Output/ Hasil 60% pelajar mengalami perubahan tingkahlaku yang positif 85% dapat meempraktikk an cara-cara amali haji dan pengurusan jenazah dengan tepat di dalam PMR dan SPM

Pelan Kontigensi Sediakan Modul motivasi dari pelbagai sumber.

Catatan/ Status

5.

Guru Pendidikan Islam

Mac & Jun 2011

-PCG& SUWA - Bantuan PIBG - Sumbangan pihak tertentu -PCG & SUWA-

Meningkatkan kuantiti pelajar yang mempunyai sahsiah yang baik Meningkatkan pemahaman sebenar pelajar mengenai amali sebenar topik PMR dan SPM

6.

Kursus Amali Haji dan Pengurusan Jenazah

Guru Pendidikan Islam

April 2011

1.Menyediakan model replika dengan kerjasama Tabung Haji 2.Mengadakan kerjasama dengan konsultan berkenaan.

7.

Program Ihyak Ramadhan Dan Majlis Khatam Al-Quran

Ogos 2011 Guru Pendidikan Islam

-SUWA Kegiatan P.Islam

Menghayati keberkatan Ramadhan melalui bacaan AlQuran

80% pelajar menyertai tadarus dan 20% menyertai Khatam AlQuran

3.

Kelas Pemulihan dan Pengayaan ( Celik Al-

Guru Pendidikan Islam

FebuariOktober 2011 Mengikut kesesuaian masa pelajar

-Tiada-

Pelajar yang mendapat markah kurang 20 % pada

Latih tubi oleh guru Pendidikan Islam di dalam

Quran)

(sepanjang tahun)

peperiksaan akhir tahun dapat meningkatkan kepada 30 % 40 %

kelas.

4.

Program Jejak Gemilang (Penceramah Ketua Pemeriksa)

Guru Pendidikan Islam

Satu Hari Dalam bulan Jun

-PCG Kaunseling

Meningkatkan kuantiti pelajar yang mendapat A dan peratus lulus dalam PMR dan SPM

80% pelajar menguasai teknik menjawab soalan

Bimbingan guru dalam P&P Edaran contoh skema pemarkahan yang betul

PELAN PELAKSANAAN STRATEGIK A. PELAN JANGKA PENDEK (PROGRAM TAHUNAN)
STRATEGI PROGRAM BIL 1 2 3 PENINGKATAN KEKUATAN SEDIA ADA PEMANTAPAN KUALITI P&P 4 5 6 7 1 2 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI KELAS PEPERIKSAAN & GERAK GEMPUR 3 4 5 6 PROGRAM PEMULIHAN 1 2 Kelas tambahan Seminar Teknik Menjawab Motivasi Individu & Klinik Jawi Solat Hajat Latih Tubi Terancang / Bersepadu Program Celik Al-Quran Program Gemilang Jawi PERINCIAN AKTIVITI Mesyuarat panitia / perjumpaan Mengemaskini fail panitia& rekod P&P Penyediaan modul bantu pelajar lulus Penyediaan koleksi soalan tahun lepas Semakan Buku Nota & Latihan Pelajar Bengkel/Kursus Dalaman Bengkel Penyediaan BBM Klasifikasi pelajar SASARAN Semua GPI Semua GPI Pelajar GALUS Calon PMR&SPM Semua pelajar Semua GPI Semua GPI Calon PMR&SPM Calon PMR&SPM Calon PMR&SPM Calon PMR&SPM Calon PMR&SPM Calon PMR&SPM Ting 1 Ting 2 TINDAKAN Ustaz Abdul Razak Semua GPI GCPI Ustazah Fazilah(SPM) Ustaz Abdul Razak(PMR) Semua GPI Pengurusan sekolah Jabatan/ unit ICT Ustazah Fazilah(SPM) Ustaz Abdul Razak(PMR) Semua GPI Ustaz Abdul Razak/Kaunselor Semua GPI Ustaz Rosle Ustazah Fazilah(SPM) Ustaz Abdul Razak(PMR) Ustazah Norazmah Ustaz Abdul Razak

MENGATASI KELEMAHAN SEDIA ADA

1 2 3 4 PEMANTAPAN SAHSIAH PELAJAR PERSIAPAN MENGHADAPI ANCAMAN & MENGURANGKAN KELEMAHAN 5

Kem Ibadat Kursus Pengurusan Jenazah Kursus Amalan Haji Program Peningkatan Kualiti Solat dan memperkasakan solat fardhu Majlis Tilawah Al-Quran & Festival Nasyid

Calon PMR& SPM Ting 3 Ting 4 Ting 2

Ustazah Nor Azlina Ustaz Abdul Razak Ustazah Norazmah Ustazah Fazilah USTZ NAH USTZ NAZ USTZ FAZ USTZ A.R Nasyid USTZ ROSLE Ustazah Fazilah Ustazah Norazmah Ustaz Abdul Razak Ustaz Abdul Razak Guru Tingkatan Kaunselor Kaunselor Tilawa h Syarah an Hafaza n Kuiz

Ting 1,2 & 4

SAMBUTAN HARI KEBESARAN ISLAM

1 2 3 4 1 2 3

PENGLIBATAN IBU BAPA

Maal Hijrah Maulidur Rasul Isra’ Mikraj Ihya’ Ramadhan Khatam AlQuran Rekod Pencapaian Pelajar Ceramah Kesedaran Majlis Izin Ilmu

Semua pelajar Semua pelajar Semua pelajar Semua pelajar Semua pelajar Semua pelajar Calon PMR&SPM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful