P. 1
TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA UJIAN

TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA UJIAN

|Views: 6,194|Likes:
Published by Bong Siaw Kian

More info:

Published by: Bong Siaw Kian on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

Sections

 • Keperluan Pengukuran dalam Proses Penilaian
 • PRINSIP-PRINSIP UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PENILAIAN
 • iv. Sebagai Alat untuk Mengukur Keberkesanan Program
 • vi. Memenuhi Objektif dan Keperluan
 • Menentukan Kaedah Penilaian
 • KRITERIA PEMILIHAN UJIAN DALAM PENILAIAN
 • Persediaan Pra-ujian
 • Pelaksanaan Ujian
 • Penilaian dan Pelaporan
 • Kepentingan Penggredan
 • Prinsip-prinsip Penggredan dalam Pendidikan Jasmani
 • PENENTUAN GRED DALAM PENDIDIKAN JASMANI
 • Faktor Psikomotor
 • i. JENIS-JENIS GRED
 • PENGGREDAN MUTLAK
 • ii. PENGUKURAN KARDIOVASKULAR
 • Konsep, Matlamat dan Objektif Ujian dan Pengukuran Kardiovaskular
 • Fungsi Ujian dan Pengukuran Kardiovaskular
 • Bateri dan Prosedur Ujian dan Pengukuran Kardiovascular
 • PENGUKURAN IMBANGAN
 • Fungsi Ujian dan Pengukuran Keseimbangan
 • PENGUKURAN KETANGKASAN
 • Fungsi Ujian dan Pengukuran Ketangkasanan
 • Bateri dan Prosedur Ujian dan Pengukuran Ketangkasan
 • DEFINISI UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan definisi dan konsep ujian, pengukuran dan penilaian; 2. Menghuraikan sejarah pendidikan jasmani di Malaysia; 3. Menyatakan sejarah ujian, pengukuran dan penilaian; 4. Menjelaskan tiga bidang utama ujian, pengukuran dan penilaian; 5. Menjelaskan kepentingan ujian, pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani; 6. Merumuskan keperluan pengukuran dalam proses penilaian; dan 7. Mengenal pasti prinsip-prinsip ujian dan pengukuran dalam penilaian.

PENGENALAN
Cikgu Borhan sedang menjalankan ujian daya tenaga asas (UDTA) di sekolah beliau bagi menguji tahap kecergasan murid Tahun 6. Bagi menjalankan penilaian ini, beliau menggunakan beberapa ujian untuk mengukur tahap kelembutan, daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular dan kepantasan muridmurid beliau. Untuk membolehkan Cikgu Borhan menjalankan ujian di atas, beliau perlulah mempunyai pengetahuan khusus di dalam bidang ujian, pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani. Mengapakah beliau memerlukan pengetahuan tentang ujian, pengukuran dan penilaian ini? Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut berhubung situasi ini, terlebih dahulu kita perlulah jelas akan maksud ujian, pengenalan dan penilaian dalam pendidikan jasmani.

Ujian, pengukuran dan penilaian dalam Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Rajah 1.1 memberi gambaran pendidikan jasmani di sekolah kepada kita. Pengajaran dalam pendidikan jasmani perlu dinilai untuk menentukan tahap kejayaannya. Ini bukan saja dapat menberi maklum balas terhadap pembelajaran murid tetapi ia juga dapat menentukan keberkesanan pengajaran guru pendidikan jasmani. Di dalam topik ini, perbincangan kita akan merangkumi tentang konsep asas kepada ujian, pengukuran dan penilaian dengan melihat pelbagai definisi yang dikemukakan. Selanjutnya, kita akan memberi tumpuan kepada latar belakang ujian, pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani di Malaysia. Kita juga akan melihat sejarah dalam ujian, pengukuran dan penilaian dan menjelaskan bagaimana ia mempengaruhi perkembangan pendidikan jasmani di negara kita.

Bidang–bidang Ujian, Pengukuran dan Penilaian
Sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, terdapat tiga bidang utama dalam ujian, pengukuran dan penilaian. Penilaian dalam Pendidikan Jasmani digambarkan dalam Rajah 1.4 di bawah.

Rajah 1.4: Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Penerangan untuk ujian psikomotor, kognitif dan afektif dijelaskan seperti berikut:
a. Ujian Psikomotor

Untuk ujian psikomotor, anda dikehendaki untuk menilai kebolehan dan kecekapan fizikal murid anda yang melibatkan kemahiran otot-otot kecil (bermain piano) dan otot-otot besar (lompat jauh). Jansma (1988) menerangkan dalam penyelidikan beliau, terdapat empat bahagian asas dalam ujian psikomotor. Ini digambarkan dalam Rajah 1.5.

Rajah 1.5: Bahagian asas ujian psikomotor b. Penerangan empat bahagian asas dalam ujian psikomotor adalah seperti berikut:

Terdapat pelbagai ujian untuk mengukur komponen dalam psikomotor. Jadual 1.2 menunjukkan komponen kecergasan fizikal yang boleh digunakan berpandukan kepada senarai ujian yang disediakan oleh pusat perkembangan kurikulum 1999.
c. Jadual 1.2: Penilaian kecergasan fizikal yang di sediakan

oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999 d. Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan

Komponen kecergasan 1. Daya tahan kardiovaskular 2. Kekuatan otot 3. Daya tahan otot Cooper

Ujian

Kumpulan sasaran Tahun 1 hingga Tingkatan 5

(Larian/berjalan 12 minit) Bangkit tubi berperingkat a. Mendagu (lelaki) b. Mendagu dalam kedudukan condong (prempuan) Tingkatan 3 hingga 5 Tahun 4 hingga Tingkatan 5

4. Kelenturan 5. Komposisi tubuh badan

Duduk jangkau Ukuran lilitan badan

Tahun 1 hingga Tingkatan 5 Tahun 1 – Tingkatan 5

Kecergasan Fizikal Berasaskan Perlakuan Motor 6. Kelajuan a. Lari pecut 30 meter b. Lari pecut 50 meter Dirian bangau (Strok Stand) a. Lompat kuadron b. Illinois a. Lompat jauh berdiri b. Lontaran bolabaling/keranjang aras dada 10 . 11 . Masa tindak balas Nelson Choice-ResponseMovement a. Mengelecek bola dengan tangan b. Mengelecek bola dengan kaki e. Tahun 1 hingga Tingkat 5 Tahun 1 hingga Tingkat 5 Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Tahun 3 hingga 6 Tingkatan 1 hingga 5 Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Tahun 1 hingga Tingkatan 5 Tahun 1 hingga Tingkatan 5 Tahun 1 hingga Tingkatan 5 Tahun 1 hingga Tingkatan 5

7. Imbangan 8. Ketangkasan

9. Kuasa

Kordinasi

Ujian Afektif Ujian afektif pula merangkumi penilaian dari segi perasaan. Berpandukan kepada kenyataan di atas. vi. nama negara). nilai-nilai dan emosi individu. Aplikasi iaitu kemampuan penerapan (contohnya: menggunakan suatu pengetahuan yang diperolehnya untuk menyelesaikan masalah). Tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya bagi ujian ini. Untuk makluman anda. Kebanyakan guru pendidikan jasmani merasakan ujian ini tidak begitu sesuai digunakan kerana penilaiannya yang tidak jelas. ujian ini adalah berbentuk subjektif. Ujian Kognitif Seperti yang boleh anda lihat dalam jadual di atas.f. v. iii. Analisis iaitu kemampuan menganalisis suatu maklumat yang luas dibahagikan menjadi bahagian-bahagian kecil (contohnya: menganalisis pengertian suatu puisi). Sintesis iaitu kemampuan menggabungkan beberapa maklumat menjadi suatu kesimpulan (contohnya: mengenalpasti jenis kategori binatang). iv. anda akan dapati 6 peringkat cara berfikir dalam Taxonomy Cognitive Bloom iaitu: i. ii. Dalam ujian kognitif. Penilaian afektif dibahagi kepada ujian secara umum (menilai tingkah laku) dan penilaian afektif berbentuk akademik (peperiksaan). Mereka lebih cenderong kepada ujian psikomotor dan kognitif. Pengetahuan iaitu kebolehan mengingat (contohnya: nama ibu kota. ujian kognitif adalah untuk mengukur pengetahuan dan kepintaran pelajar. sesetengah guru pendidikan jasmani merasakan yang ujian afektif ini tidak sesuai digunakan kerana: . Penilaian iaitu kemampuan membuat pertimbangan sifat yang baik dan sifat yang buruk. g. Ujian ini dilakukan melalui pengawasan dan interaksi secara langsung dengan murid anda. Pemahaman iaitu kebolehan memahami (contohnya: membuat kesimpulan).

seterusnya kita akan melihat keperluan pengukuran dalam proses penilaian. Sukar untuk mengenalpasti penilaian yang dibuat terhadap minat. Rajah 1. sikap. Mood 1982). Perubahan sikap berlaku secara berperingkat-peringkat. Kekangan ini membataskan ketepatan penilaian yang dibuat.6: Keperluan pengukuran dalam proses penilaian . iii. pengukuran dan penilaian. tetapi sikap dan nilai-nilai memerlukan masa yang panjang untuk berubah. Di antara aspek-aspek tersebut adalah seperti yang dinyatakan dalam Rajah 1. dan nilai. ii.6 berikut. Secara umum. Keperluan pengukuran ini adalah pelbagai dan meliputi beberapa aspek. kemahiran pengetahuan dan afektif murid secara serentak dan kerap (Philips dan Hornak 1979. Pengetahuan dan kemahiran boleh berubah dalam masa yang singkat. Hasil daripada penyelidikan yang dibuat menunjukkan guru pendidikan jasmani mempunyai masa yang terhad untuk menilai ujian fizikal. tidak terdapat satu garis panduan atau kaedah yang jelas untuk menilai faktor-faktor ini.i. Keperluan Pengukuran dalam Proses Penilaian Setelah kita membincangkan definisi dan sejarah ujian.

d. essei. Ia mestilah berdasarkan pelbagai jenis prosedur (soalan pilihan objektif. Jika didapati ia tidak berkesan. g. teknik pemerhatian dan teknik laporan kendiri). dan untuk menentukan kaedah penilaian. iv.Di bawah adalah penerangan lanjut tentang aspek-aspek keperluan pengukuran dalam proses penilaian: Klik pada aspek-aspek berikut untuk melihat keterangan lanjut. Apabila prinsip-prinsip ujian dan pengukuran digunakan dalam penilaian. penggubahsuaian terpaksa dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sesuatu program. ii. Memenuhi Objektif dan Keperluan . sebagai alat untuk mengukur keberkesanan program. a. f. iii. soalan subjektif. sama ada ianya berjaya atau tidak. Motivasi Papar Diagnosis (pengenalpastian) Papar Klasifikasi Papar Pencapaian Papar Penilaian pengajaran dan program Papar Ramalan Papar Penyelidikan Papar PRINSIP-PRINSIP UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PENILAIAN Terdapat tiga prinsip ujian dan pergerakan dalam penilaian. vi. Sesebuah program yang didapati berkesan akan terus digunakan untuk masa hadapan sebagai bahan rujukan. c. untuk memenuhi objektif dan keperluan. iaitu: i. b. ia boleh mengenalpasti keberkesanan sesuatu program. projek. e. Sebagai Alat untuk Mengukur Keberkesanan Program v.

Menentukan Kaedah Penilaian i. Penilaian ini memberi maklum balas sama ada program tertentu berkesan. objektif. kebolehpercayaan dan objektiviti hendaklah diambil kira apabila memilih atau membentuk ujian. Ia juga mestilah berdasarkan persekitaran dan keluasan pembelajaran dan pembangunan seseorang pelajar. Segala prosedur penilaian mestilah sesuai dengan prestasi yang akan diukur (prosedur yang betul. Ini memberi peluang kepada pihak tertentu untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang dirangkakan tercapai. Sila rujuk Rajah 3. Jika dua ujian bersamaan dengan kesahan. . kriteria di bawah boleh menolong anda mengenalpasti ujian mana yang boleh dipilih. Keperluan sesetengah pihak juga harus dipertimbangkan bagi menjayakan sesuatu program. ketepatan dan menyakinkan). KRITERIA PEMILIHAN UJIAN DALAM PENILAIAN Kriteria-kritera pemilihan ujian dalam penilaian kesahan.Penilaian boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif dan keperluan program pendidikan jasmani. kebolehpercayaan dan objektiviti.3. Ia juga dapat mengelakkan dari berlakunya bias. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan pelbagai kaedah dan cara.

Ia termasuklah beberapa tugasan iaitu memahami ujian tersebut. a. d. e. Ini dijelaskan dengan terperinci di bawah: .Rajah 3.3: Kriteria pemilihan ujian dalam penilaian Penerangan bagi kriteria-kriteria tersebut: Klik pada kriteria-kriteria berikut untuk melihat keterangan lanjut. pra-perancangan terhadap individu yang hendak dilakukan ujian. b. menganggarkan masa ujian yang diperlukan. c. membuat kertas permarkahan. memajukan prosedur ujian. dan memberi ujian. merancangkan ujian percubaan dan pemanasan. menyediakan peralatan dan kemudahan untuk ujian tersebut. Persediaan pra-ujian adalah merangkumi kesemua persediaan yang wujud sebelum pentadbiran ujian tersebut. memajukan arahan. Mudah ditadbir Papar Kos pentadbiran ujian Papar Sumber manusia dan peralatan Papar Memenuhi objektif Papar Mencabar dan bermakna Papar Persediaan Pra-ujian Anda merancang sebelum memberi ujian untuk memastikan persediaan yang anda lakukan adalah memadai dan pentadbiran tersebut akan berjalan dengan lancar.

Kemudian. mulakan dengan memajukan prosedur untuk pentadbiran tersebut. Memajukan prosedur ujian Apabila anda dah mahir dengan ujian yang dilakukan. dimensi dan bentuk ujian tersebut. masa dalam minit atau saat atau kedua-duanya sekali? Untuk memastikan markah boleh dianalisa dengan cepat dalam matematiknya. dengan keadaan bahu rapat dengan lantai dan lutut lurus. Memahami ujian Apabila anda melakukan perancangan dalam pentadbiran ujian untuk pertama kali. anda hendaklah menggunakan salah satu unit pengukuran dan selalunya dalam ukuran kecil. anda hendaklah memilih unit dalam pengukuran bagaimana anda hendak masukkan markah. seperti marathon atau ujian kesungguhan yang maksimum. Sebagai contoh. Langkah yang seterusnya adalah mengenal pasti keperluan markah dan unit pengukur. balik kepada keadaan permulaan.a. maka kepenatan mereka akan membataskan. apabila diperlukan. Juga. Ini termasuklah pemilihan prosedur penilaian yang berkesan. Sebagai contoh. Ini adalah cara untuk menghindarkan terlepas pandang segelintir prosedur . . Semua dikira satu jika ia dilakukan dengan betul. adakah anda hendak mengira jarak dalam kaki atau inci atau kedua-duanya sekali. Di sini juga. Jika anda merancang untuk mentadbir beberapa ujian dalam hari yang sama. dengan lengan bersilang dan tangan diletakkan dalam keadaan bertentangan untuk bangkit sampai kedua-dua siku menyentuh peha. jangan rancang untuk mentadbir acara yang memenatkan. b. dan akhir sekali. fikirkan tentang ujian yang kamu baca. dalam ujian “curl-up”. anda mungkin memerlukan individu tersebut memulakan dalam keadaan telentang. memutuskan sama ada untuk melakukan ujian secara serentak terhadap semua individu atau dalam berkumpulan dan memastikan sama ada seorang sahaja melakukan ujian tersebut atau secara berpasangan melakukan ujian sesama sendiri. Jangan beri ujian yang melibatkan kumpulan otot yang sama. baca arahan atau manual ujian beberapa kali.

Menyediakan pelajar atau prosedur program Memberitahu ujian yang akan dilakukan. Ia bertepatan penerimaan untuk membaca arahan kepada kumpulan sebelum melakukan ujian tersebut terhadap mereka. maka mereka boleh berlatih. Selalulah rancang untuk menggunakan tindakan yang segera dalam ujian di mana individu boleh mendapat kecederaan atau semasa melakukan ujian kepada individu yang berumur. anda perlulah pastikan ia dilakukan terhadap semua individu. anda hendaklah memajukan tujuan. Ini termasuklah teknik-teknik untuk meningkatkan markah ujian. tetapi juga untuk melatih pentadbiran secara peribadi. cubalah satu atau dua percubaan pentadbiran sebelum ujian yang sebenar. Ini adalah ujian yang terbaik. Arahan terhadap persembahan. bukan sahaja dalam perubahan dan penambahan dalam prosedur yang hendak dilakukan. Bila kelas atau kumpulan tersebut tidak biasa dengan ujian yang diberikan. Ia akan meningkatkan markah mereka. anda haruslah memutuskan apa yang hendak dilakukan sekiranya individu tersebut melakukan kesilapan semasa ujian dilakukan. Jika anda tidak pernah melakukan ujianujian yang tertentu sebelum ini.Di tahap ini juga. c. Akhir sekali. dan memerhati latihan pra ujian tersebut. . memberi amaran dan terus mengira ujian tersebut. atau memberi potongan markah. sehari sebelum ujian tersebut dilakukan. lebihkan masa kepada mereka untuk menerangkan. Arahan tersebut hendaklah mudah untuk difahami dan mestilah diikuti dengan perkara-perkara berikut: • • • • Prosedur pentadbiran. d. Sama ada anda mengabaikan kesalahan tersebut. Memajukan arahan Selepas anda mengenal pasti prosedur. Prosedur permarkahan dan polisi terhadap persembahan yang salah. prosedur keselamatan amat penting. dan Isyarat terhadap teknik untuk meningkatkan markah.

f. g. menanda tempat yang betul apabila para pengambil ujian sampai pada waktunya dan menghindarkan masalah yang akan timbul apabila para pengambil ujian menunggu giliran mereka. . Apabila seseorang melakukan ujian sambil merekodkan permarkahan untuk setiap kumpulan. e. Terdapat banyak kelebihan menggunakan kertas permarkahan. Ini membolehkan mereka bersedia daripada segi fizikal dan minda. anda mempelajari bahawa kebolehpercayaan meningkatkan pemanasan pra ujian. mereka juga memerlukan masa untuk mengingati teknik-teknik yang diperlukan. Dengan tanggapan beberapa pengkaji keadaan. Masukkan kesemua nama peserta dalam kertas atau kad permarkahan sebelum ujian dilakukan. Mempunyai kesemua peralatan yang diperlukan. Kad permarkahan membolehkan peserta untuk bergilir ketika melakukan ujian di stesen-stesen dan memudahkan mengisi markah dengan cepat selepas melakukan ujian tersebut. individu tersebut haruslah di beritahu ujian apa yang akan dilakukan dan apa yang terlibat. Merancangkan ujian percubaan dan pemanasan Sebelum ini. membuat garisan halangan. Membuat kertas permarkahan Menyediakan kertas permarkahan sebelum ujian untuk kesemua ahli kumpulan atau individu kad permarkahan.Walaupun seseorang itu telah didedahkan terhadap ujian tersebut. masa boleh dijimatkan. Sifat terhadap pemanasan hendaklah dirancang. Pemanasan hendaklah dilakukan secara terperinci terhadap kemahiran yang hendak dilakukan. Menyediakan peralatan dan kemudahan untuk ujian Anda hendaklah mempunyai semua peralatan yang diperlukan dan persediaan kemudahan tempat sehari sebelum ujian dilakukan.

penilaian yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. motivasi dan keselamatan.4 yang berikut. Persediaan Papar b. Keselamatan Papar Penilaian dan Pelaporan .h. anda haruslah merancangkan beberapa aktiviti untuk mengisi masa yang terluang. perancangan yang sama diperlukan.4: Pelaksanaan ujian Sila baca penerangan berikut untuk memahami perlaksanaan ujian dengan lebih jelas: Klik pada pelaksanaan ujian berikut untuk melihat keterangan lanjut. a. Ini dapat kita lihat dalam Rajah 3. Walaupun anda mengambil berat sewaktu hari ujian itu dilaksanakan. anda juga haruslah lengkap dengan persediaan para pengambil ujian. Motivasi Papar c. Menganggarkan masa yang diperlukan dalam mentadbir ujian boleh minimumkan kekeliruan dan maksimumkan penggunaan masa yang ada. Rajah 3. Jika ujian program kecergasan dilakukan terhadap agensi atau syarikat. Pelaksanaan Ujian Jika anda merancang dengan teliti. Menganggarkan masa ujian yang diperlukan Apabila ujian tidak mengambil keseluruhan kelas atau waktu program atau apabila setengah kumpulan sedang mengambil ujian dalam hari tertentu.

Keputusan ujian hendaklah dipulangkan kepada para peserta kerana ia akan lebih bermakna untuk mereka dalam proses penilaian. iii. Maklumat yang dibuat boleh memberikan perbezaan di antara kelas dan kumpulan di antara tahun. Pelaporan keputusan ujian kepada peserta adalah cara motivasi yang berkesan. menyimpan rekod. Kepentingan Penggredan .Rasionalnya melakukan penilaian adalah untuk mengumpul maklumat para peserta dan hal yang berkaitan dengan program pengajaran. di mana mengikuti perkembangan para pelajar daripada satu tahap ke satu tahap dan para peserta dari tahun ke tahun. di mana anda boleh mengenalpasti peningkatan dari masa ke semasa. Ini memerlukan memasukkan data dalam komputer untuk dinilai. Menilai markah ujian Selepas ujian dilakukan. selalunya berdasarkan keputusan ujain dan analisis anda. Menyimpan dan melaporkan keputusan ujian Menyimpan keputusan ujian selalunya digunakan untuk menempatkan kertas permarkahan dan menganalisis mereka dalam fail yang tertentu. Untuk pengetahuan bahawa kumpulan atau taraf kelas. dan pembangunan norma-norma. Ia melalui kad yang disimpan. selalunya dalam situasi di mana rekod kad yang tetap untuk setiap pelajar atau pengambil ujian itu disimpan. Menilai markah ujian dan menyimpan serta melaporkan keputusan ujian diterangkan seperti berikut: ii. Penilaian dan pelaporan termasuk dalam prosedur selepas ujian. Sesetengah individu tertarik dengan markah mereka sendiri. program penilaian setiap tahun. Analisis adalah untuk mendedahkan ciri-ciri yang boleh mempengaruhi proses pengajaran atau melaksanakan program dan memberi maklumat terhadap kumpulan pengambil ujian dan menyediakan data untuk permarkahan atau tujuan yang lain. Walaupun tidak penting untuk mengenalpasti markah. markah ujian perlulah dinilai menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Informasi ini hanya boleh digunakan selepas ujian itu dilakukan. dan/atau penerimaan data.

pentadbir dan ibubapa. Penggredan boleh digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan memberi maklumat tentang pencapaian seseorang pelajar kepada ibubapa. guru. pentadbir dan pelajar itu sendiri. . setiap orang pelajar adalah unik. Penggredan juga digunakan untuk menentukan status semasa murid.i. guru. Hasil penggredan ini dapat memberi maklumat dengan lebih lanjut tentang kelebihan dan kelemahan seseorang murid. Ia dikenali sebagai satu proses penilaian yang mudah difahami oleh semua orang. Dalam bidang perguruan. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memberi laporan tentang gred yang dicapai oleh pelajar. penentuan status semasa murid ini merangkumi pemberian gred dan memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi. Gred adalah penilaian berterusan di mana ia boleh dijadikan sebagai panduan pendidik untuk menunjukkan pencapaian pelajar. Mari kita lihat dengan lebih lanjut kegunaan gred kepada kumpulan yang disebutkan berikut: Prinsip-prinsip Penggredan dalam Pendidikan Jasmani Prinsip-prinsip penggredan dalam Pendidikan Jasmani adalah seperti berikut: ii. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memberi laporan tentang gred yang dicapai oleh pelajar. Ini memberi infomasi kepada beberapa kumpulan seperti pelajar. Ini memberi infomasi kepada beberapa kumpulan seperti pelajar. iii. guru. Mari kita lihat dengan lebih lanjut kegunaan gred kepada kumpulan yang disebutkan berikut: Kepentingan Penggredan i. pentadbir dan ibubapa. Grubel dan Johnson (1987). Seperti yang kita maklum. Seperti yang diperkatakan oleh Kirkendal. Dalam bidang perguruan.

gred dapat menunjukkan sama ada pelajar dapat bersaing dengan lebih baik dan proses pemilihan dapat dilaksanakan dengan lebih saksama tanpa unsur biasa. v. Melalui gred juga. Dengan menggunakan gred. Jenis penilaian ini boleh menyebabkan diskriminasi di antara murid dan peluang untuk menentukan gred sewajarnya. Menjadi kelaziman untuk ukuran/kriteria rujukan kepada ujian. yang mana gred menentukan prestasi secara tepat dan khusus. vi. PENENTUAN GRED DALAM PENDIDIKAN JASMANI Guru Pendidikan Jasmani seharusnya dapat menentukan cara yang hendak digunakan untuk menentukan gred di dalam Pendidikan Jasmani. Di bawah adalah senarai asas penggredan .iv. para guru boleh menggunakan maklumat bagi memilih pelajar yang terbaik untuk mewakili sekolah. Dengan menggunakan gred kritikan ini. ia dapat ditepis dan telah berjaya menyakinkan orang ramai. Dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Seorang murid lebih suka menunjukkan skil dan kecekapan daripada memilih satu jawapan daripada beberapa soalan dalam ujian bertulis. bahasa dan ujian yang dijalankan. Sejarah menunjukkan bahawa Pendidikan Jasmani telah dikritik kerana tidak menghiraukan cara. kurang matlamat dan tiada piawaian yang diperlukan untuk mencari ketepatan dalam pengukuran. matapelajaran Pendidikan Jasmani akan dapat mengekalkan status quo di dalam persekitaran sekolah. Dengan menggunakan gred secara berterusan. ia menjadi penyebut kepada pecahan untuk semua kelas. Ujian yang digunakan sering kali tidak tepat. vii.

Lihat Rajah 4. Gred terbahagi kepada tiga jenis. Mari kita lihat Jadual 4. Ia melibatkan kemahiran otot-otot kecil dan otot-otot besar. iaitu sistem gred tradisional.1: Faktor dalam pemilihan gred Pendidikan Jasmani Faktor Psikomotor Faktor psikomotor banyak digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani bagi menilai kebolehan dan kecekapan fizikal murid. Ia selalunya berdasarkan tiga domain. Antara aktiviti yang digunakan untuk penggredan ialah kemahiran dalam aktiviti. Menjadi tanggungjawab guru untuk mereka bentuk teknik ujian yang bersesuaian bagi menentukan perkembangan murid dalam psikomotor. kecergasan dan prestasi dalam permainan. Rajah 4. JENIS-JENIS GRED ii. Gred mestilah berdasarkan faktor pengukuran yang dapat menunjukkan pencapaian murid dalam tiga domain pembelajaran.1.1: Penggunaan gred dalam menilai aktiviti i. Banyak faktor digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani dalam pemilihan gred. kognitif dan afektif domain. faktor kognitif dan faktor afektif seperti yang diterangkan seterusnya. Jadual 4.dalam Pendidikan Jasmani.1 untuk mengetahui bagaimana gred digunakan untuk menilai aktiviti. sistem lulus–gagal dan sistem pemerian atau gambaran. Ketiga-tiga sistem gred ini digunakan secara meluas . iaitu faktor psikomotor.

di mana-mana sistem pendidikan di dunia. iv. sebelum menilai murid. Teknik untuk menentukan gred juga tidak harus dirahsiakan dikalangan murid dan ibubapa dan tidak terlalu sukar sehingga kurang difahami oleh mereka. Pemberat (peratusan jumlah gred) yang menentukan gred terakhir mestilah difahami oleh murid dan ibubapa. Jika gred adalah rujukan norma atau rujukan kriteria. gred tidak boleh digunakan. Mari kita lihat jenis gred yang digunakan dengan lebih lanjut. Sistem gred yang digunakan hendaklah konsisten dan harus menunjukkan faktor pencapaian yang telah murid lakukan. Pelajar yang beraksi dengan tahap yang lebih tinggi mestilah mendapat gred yang terbaik daripada pelajar yang beraksi pada tahap yang buruk.2. vi. Rajah 4. . v. Gred mestilah mempunyai kesahan.2: Jenis-jenis gred Kriteria pemilihan gred mestilah berdasarkan beberapa faktor. Sila rujuk Rajah 4. kebolehpercayaan dan objektiviti. Gred mestilah berkait rapat dengan objektif pembelajaran. guru haruslah mendiskriminasi antara pelajar yang baik dan pelajar yang lemah. Barrow dan McGee (1979) telah menyenaraikan beberapa faktor kriteria untuk pemilihan gred bagi mendapat gred yang adil dan saksama di kalangan pelajar. Mari kita lihat kriteriakriteria yang disenaraikan: iii. Jika faktor ini tidak dimasukkan dalam objektif pengajaran.

psikomotor. PENGGREDAN MUTLAK i. Rujukan norma ialah satu cara untuk membentuk kriteria. Berjaya atau tidak pendekatan ini bergantung kepada kebolehan guru untuk menyediakan piawaian yang bersesuaian. Ada satu pendekatan yang berhubung antara satu sama lain. Gred mestilah ditadbir secara ekonomi. Ia banyak digunakan sebagai min bagi penilaian dan pengukuran. di mana guru dapat mengasingkan kelas kepada beberapa kumpulan berdasarkan kemampuan mereka. ia juga boleh dirujuk sebagai gred penguasaan. penggunaan komputer dilihat lebih berkesan dan memberi guru lebih masa untuk persediaan di dalam kelas. Sistem yang digunakan hendaklah dilaksanakan secara berkesan. terutama yang melibatkan masa. kos dan personal. percubaaan yang berjaya dilengkapkan dan percubaan yang berjaya dan tidak berjaya. Kelebihan rujukan kriteria ialah gred tidak dipengaruhi oleh tahap kemahiran murid. Dalam subtopik ini kita akan melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan pengukuran kardiovaskular termasuklah latar belakangnya. sama ada ia tinggi atau rendah.vii. tahap kecergasan kesihatan. ii. Kaedah ini sesuai untuk guru yang baru mula mengajar dan guru yang masih kurang pengalaman dalam kaedah rujukan kriteria bagi menilai skil. Dalam era ini. Kadang–kala. tingkah laku atau kognitif. . Pendekatan ini digunakan sebagai penilaian kepada pengukuran yang dibandingkan dengan piawaian yang ditetapkan sebagai contoh markah. PENGUKURAN KARDIOVASKULAR iii. fungsi dan prosedur ujian yang digunakan. afektif dan kognitif. Rujukan kriteria boleh digunakan untuk menilai prestasi atau tingkah laku dalam kesihatan yang berkaitan dengan kecergasan fizikal.

1998). berenang dan sebagainya (Nieman. Pate (1991) melaporkan terdapat hubungan yang konsisten antara pengukuran dalam aktiviti fizikal. . Ia juga boleh dijadikan motivasi untuk peningkatan prestasi. Matlamat dan Objektif Ujian dan Pengukuran Kardiovaskular Carrol (1994) menyatakan bahawa kecergasan kardiovaskular adalah merupakan keupayaan seseorang untuk melakukan tugas berat secara berterusan bagi satu jangkamasa yang panjang. darah tinggi dan jenis-jenis kanser yang tertentu. 1999) menjelaskan bahawa VO2 max adalah merupakan penunjuk yang paling baik untuk menentukan tahap kecergasan kardiovaskular seseorang. dan juga sebagai langkah awal untuk pengesanan penyakit. Ke arah kecergasan seumur hidup.Konsep. Mari kita lihat objektif ujian dan pengukuran kardiovaskular. atau meneruskan gaya hidup sihat. 2003). iaitu keupayaan sistem peredaran dan respiratori untuk penyesuaian dan pemulihan kesan daripada aktiviti fizikal seperti berlari. Menurut Franks dan Howley (1998). American College of Sports Medicine (ACSM. kita boleh mengenalpasti tahap kecergasan kardiovaskular seseorang dan mencadangkan latihan yang sesuai bagi mereka. Matlamat ujian dan pengukuran kardiovaskular ialah seseorang itu boleh meningkatkan tahap kecergasan kardiovaskular dan juga dapat mengurangkan risiko penyakit berkaitan jantung. berbasikal. Ia juga dikenali sebagai kecergasan aerobik. berjalan laju. semakin tinggilah tahap kecergasan kardiovaskular seseorang itu. Pengambilan isipadu maksima oksigen ialah jumlah isipadu maksima gas oksigen yang digunakan oleh seseorang sewaktu melakukan aktiviti yang meletihkan. Melalui ujian dan pengukuran. diabetes. a. pengukuran secara terus terhadap pengambilan maksima isipadu oksigen adalah merupakan pengukuran yang mempunyai kesahan yang paling tinggi dalam mengukur keupayaan sistem kardiovaskular (Heyward. Semakin tinggi nilai VO2 max. kecergasan kardiovaskular dikaitkan dengan keupayaan pengambilan isipadu maksima oksigen (VO2 max). kecergasan fizikal dan penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular. Bagi ahli fisiologi senam.

Melahirkan minat terhadap kecergasan diri yang optima. f. Dapat membantu di dalam pengurusan stres dan kemurungan. Mengurangkan risiko penyakit coroneri arteri dan stroke. e. Menurunkan kadar obesiti dan masalah yang berkaitan dengan obesiti. c. Memahami cara-cara mengukur komponen kecergasan diri. Dapat memberi persediaan daripada segi fizikal dan mental. dan c. Mengurangkan risiko menghidap diebetes. Bateri dan Prosedur Ujian dan Pengukuran Kardiovascular . b. Menaikkan kapasiti fizikal untuk berkerja pada semua peringkat umur.b. d. Fungsi Ujian dan Pengukuran Kardiovaskular Fungsi ujian dan pengukuran kardiovaskular diberikan di bawah: a.

Dalam sesetengah kedudukan. Berikut adalah konsep. dan Objektif Ujian dan Pengukuran Imbangan i. Klik pada konsep. deria kinestetik di otot dan sendi (“rasa” terhadap aktiviti). Imbangan adalah kebolehan untuk mengekalkan equalibrium menentang daya graviti. d. Konsep. tetapi sistem kardiovaskular yang lemah terpaksa bekerja lebih keras membekalkan jumlah darah dan oksigen yang diperlukan. Matlamat.Skor kecergasan kardiovaskular menggambarkan betapa cekap atau tidaknya jantung dan paru-paru anda bekerja untuk menghantar oksigen ke tisu-tisu dan organ-organ dalam badan bagi menjalankan fungsi masing-masing. fungsinya dan prosedur yang digunakan.5 batu Papar 12 minit dan 9 minit larian (AAHPERD 1980) Papar 3 batu berjalan kaki (tanpa larian) (Cooper 1982) Papar 12 minit ujian berenang (Cooper 1982) Papar PENGUKURAN IMBANGAN Sekarang kita akan melihat pula latar belakang pengukuran imbangan. Pusat imbangan (saluran semicircular) terdapat dalam bahagian dalam telinga. imbangan juga . Ujian Larian 1 batu dan 1. dan gambaran tanggapan terhadap imbangan. Sistem kardiovaskular yang sihat dapat membekalkan darah dan oksigen yang diperlukan dengan mudah. a. matlamat dan objektif berikut untuk melihat keterangan lanjut. c. matlamat dan objektif ujian dan pengukuran imbangan. Klik pada ujian larian berikut untuk melihat keterangan lanjut. ii. b.

berjalan. Bagi sesetengah individu. peningkatan yang tertumpu dalam imbangan tidak boleh digunakan dalam menilai gred pelajar. melakukan aktiviti dengan peralatan gimnastik. Jika imbangan adalah komponen yang penting dalam aktiviti fizikal. Berlari. Apabila tidak bergerak. ia memerlukan pusat tengah seseorang melebihi asas penampungan. bahagian badan. Imbangan statik adalah kebolehan untuk mengekalkan equilibrium. kebolehan untuk memulihkan keseimbangan juga diperlukan dalam kebanyakan aktiviti. Namun. Individu yang mempunyai keseimbangan yang teruk adalah kerana kurang melakukan aktiviti fizikal dengan berkesan. memukul bola golf dan bowling adalah contoh keseimbangan dinamik. Juga. melakukan senaman lantai gimnastik dan bergusti adalah contoh salah satu aktiviti tersebut. Contohnya. Untuk mengekalkan keseimbangan statik. Sebagai fakta. Jika penahan otot tidak boleh menampung berat badan. atau berat kepadatan dalam kedudukan luaran. menganggap dalam kedudukan untuk menembak. Keseimbangan amat diperlukan. melihat melalui mikroskop dan membuat gaya ketika bergambar adalah keseimbangan statik.mempengaruhi kekuatan. meloncat. menyepak. terdapat dua jenis imbangan: statik dan dinamik. Sebagai cadangan jika mengajar Pendidikan Jasmani. Menari. imbangan adalah terhad. Faktor baka atau keturunan juga mempengaruhi kebolehan untuk mengekalkan keseimbangan tetapi keseimbangan boleh ditingkatkan melalui latihan aktiviti fizikal yang sesuai. peningkatan kekuatan disebabkan imbanganya meningkat. Secara asasnya. Keseimbangan dinamik dan statik diperlukan untuk melakukan persembahan dalam aktiviti fizikal. persembahan pelajar dalam aktiviti tersebut akan mempengaruhi tahap imbangan tersebut. semua pergerakan manusia terjadi disebabkan gangguan dalam keseimbangan badan. . Keseimbangan dinamik adalah kebolehan untuk mengekalkan equilibrium sementara dalam gerakan atau menggerakkan badan atau bahagian badan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. individu tersebut akan mudah untuk jatuh dan cedera semasa melakukan aktiviti fizikal. bukan sahaja dalam sukan dan berkaitan dengan aktiviti fizikal tetapi juga dalam kita melakukan aktiviti seharian. ia selalunya dianggap sebagai kestabilan. iii.

Koefisien kebolehpercayaan dan objektiviti tidak didapati dalam kesemua ujian dan yang dikesalkan. penerbitan norma-norma hanyalah untuk individu dalam umur kolej.Fungsi Ujian dan Pengukuran Keseimbangan Ujian keseimbangan diklasifikasikan dalam statik atau dinamik. Ia dicadangkan bahawa norma-norma ujian keseimbangan . Ia amat diperlukan dalam meningkatkan norma-norma bagi penduduk dengan setiap pekerjaan yang anda lakukan. tidak mahal untuk dilakukan dan memuaskan keduadua jenis jantina yang melakukannya. Rumusan ujian tersebut adalah praktikal.

Jadi pengambil ujian akan lebih biasa dengan ujian tersebut dan membenarkan mereka lakukan latihan sebelum ujian. keletihan mungkin mempengaruhi persembahan terhadap sesetengah individu. Bateri dan Prosedur Ujian dan Pengukuran Imbangan . ia akan lebih bagus jika tidak melakukan ujian keseimbangan setelah melakukan aktiviti yang berat. Walaupun tidak kesemua faktor dalam ujian keseimbangan. Bagi tujuan ini.digunakan dalam bentuk yang sama sebagai norma-norma ketangkasan untuk meningkatkan tahap berkaitan normanorma. Latihan membolehkan ramai individu mendapat markah yang lebih baik.

daripada tiga percubaan adalah markah yang dikira. Pasangan pengambil ujian akan merekodkan bilangan saat pengambil ujian selama mana pengambil ujian boleh melakukan keseimbangan. Ujian Imbangan Statik (Johnson dan Nelson 1986) Objektif ujian: Untuk mengukur keseimbangan yang tidak bergerak sambil berat badan ditampung atas tapak kaki yang dominan. Pengambil ujian akan berdiri di atas tapak kaki dominan. Pentadbir ujian haruslah mengira dengan kuat dalam saat.99. Oleh kerana tiada masa yang ditetapkan.a. Kebolehpercayaan: Koefisien di antara . Pentadbiran dan arahan: Individu mungkin akan dinilai dengan pasangan. Permarkahan: Masa terbaik dalam saat. Peralatan: Jam randik. Percubaan sebanyak tiga kali dilakukan. mungkin anda memilih untuk memberhentikan ujian tersebut. apabila kaki dominan bergerak dari keadaan asal atau apabila tumit menyentuh lantai.87 telah dilaporkan menggunakan kaedah ujian semula.3. letakkan kaki yang sebelah lagi ke dalam di mana lutut menampung dan letakkan tangan di pinggang seperti dalam Rajah 7. Kesahan: Kesahan paras. Objektiviti: Johnson dan Nelson (1986) melaporkan daripada pembelajaran yang dijumpai adalah koefisien objektif . Pengambil ujian akan mengangkat tumit kaki dominan dari lantai dan cuba untuk mengekalkan imbangan selama yang boleh. . Had umur: 10 tahun hingga umur kolej.85 dan . Ujian tersebut akan tamat setelah tangan bergerak dari pinggang. di mana melebihi norma yang purata. dan sesetengah individu mungkin boleh untuk melakukan keseimbangan dalam masa yang lama.

c. 1939) Objektif ujian: Untuk mengukur keseimbangan apabila berat badan ditampung di atas kaki. Peralatan: Kayu 1” x 1” x 12”. angkat sedikit tumit kaki dominan dari kayu dan cuba menahan kedudukan ini maksimum 60 saat (lihat Rajah 7. Had umur: 10 tahun hingga umur kolej. Pengambil ujian hendaklah meletakkan kaki berpanjangan di atas kayu (kaki dan tumit hendaklah bersentuhan dengan kayu). Individu mungkin akan diukur secara berpasangan. Pentadbir ujian akan mengira dengan kuat dalam saat sementara . Kesahan: Paras kesahan diterima. Pengambil ujian akan mengangkat kaki yang berlainan dari lantai. Kebolehpercayaan: .4). jam randik dan pita pelekat. Ujian Kayu Bass (Kaedah Kepanjangan) (Bass.90 Pentadbiran dan arahan: Semua kayu hendaklah dilekatkan di atas lantai.Rajah 7.3: Ujian Imbangan Statik (Johnson dan Nelson 1986) b.

f. Tiga percubaan akan dilakukan bagi setiap kaki. Ujian Keseimbangan Dinamik Objektif ujian: Untuk mengukur kebolehan mengekalkan keseimbangan semasa .4: Ujian Kayu Bass (kaedah kepanjangan). Permarkahan: Markah adalah jumlah masa dalam saat untuk semua enam percubaan. percubaan tersebut tidak dikira. tangan dan lengan adalah contoh ujian yang diberikan. Rajah 7. Jika pengambil ujian hilang keseimbangan di antara tiga saat terawal. Imbangan kepala. Ujian akan berakhir apabila mana-mana bahagian kaki bersentuhan lantai. Anda akan dapati ujian keseimbangan statik berhubung-kait dengan persembahan gimnastik dalam pengukuran buku teks. e. (Bass 1939) d. tiga bagi setiap kaki. Ujian Kayu Bass (Kaedah Silang) (Bass 1939) Ujian kaedah kayu silangan adalah sama dengan ujian kaedah kepanjangan kecuali kaki yang menampung berat diletakkan bersilang atas kayu.pasangan pengambil ujian akan merekodkan bilangan dalam saat pengambil ujian mengekalkan imbangan.

. Pentadbir ujian hendaklah mengira dalam saat setiap imbangan. pita pengukur dan pita lantai. mendarat menggunakan kaki kanan dan cuba bertahan selama lima saat. Satu markah (melebihi lima saat) untuk setiap saat bertahan dalam kedudukan stabil di atas penanda pita. kaki berlainan dan cuba bertahan selama lima saat dengan stabil.5. Pengambil ujian akan didenda lima markah bagi setiap kesalahan di bawah: • Gagal berhenti ketika mendarat.pergerakan dan semasa mendarat dari lompatan. Peralatan: Jam randik. Kaki yang mendarat haruslah menutup kesemua pita. • Maksimum 10 markah diberikan bagi setiap penanda pita dan 100 markah untuk keseluruhan ujian ini. Kebolehpercayaan: . Permarkahan: Markah diberikan seperti berikut: • Lima markah bagi setiap pendaratan yang berjaya di atas penanda pita (pita ditutup sepenuhnya). Had umur: Sekolah menengah hingga kolej. . Kesahan: Kesahan paras. Objektiviti: . mendarat dengan kaki kiri dan cuba untuk bertahan selama lima saat. (3) lompat ke penanda pita kedua.97 Pentadbiran dan arahan: Sebelas keping pita (1” x ”) diletakkan seperti dalam Rajah 7. dan (4) sambung ke penanda yang berkutnya. (2) lompat ke penanda pita pertama.75 menggunakan ujian semula.46 apabila berkait dengan ujian Bass terhadap imbangan dinamik. Pengambil ujian (1) berdiri dengan kaki kanan diletakkan di penanda permulaan.

fungsi ujian dan prosedur yang digunakan. Gagal untuk menutup penanda pita dengan keseluruhan kaki. b. Berikut adalah konsep.• Bahagian badan yang lain menyentuh lantai selain kaki yang digunakan untuk mendarat. merujuk kepada kebolehan ‘manoeuvre’ badan. PENGUKURAN KETANGKASAN Subtopik ini pula akan membincangkan latar belakang pengukuran ketangkasan. Bakat atau baka adalah faktor . a. adalah kebolehan untuk kerapkali bertukar kedudukan dan arah badan atau bahagian badan. Jika pengambil ujian mendarat dengan betul di atas penanda pita tetapi melakukan salah satu kesalahan sebelum melengkapkan bilangan lima saat. Matlamat dan Objektif Ujian dan Pengukuran Ketangkasan i. matlamat dan objektif ujian dan pengukuran ketangkasan. Gagal untuk menahan kaki mendarat dengan stabil dalam keadaan stabil. Konsep. Salah satu bahagian badan menyentuh lantai selain kaki yang digunakan untuk mendarat. denda satu markah akan ditolak: a. Konsep Tutup Ketangkasan. • Jika pengambil ujian membuat pendaratan yang salah dan kedudukan imbangan yang betul dengan menganggap dan melakukan maksimum lima saat.

Ramai individu boleh meningkatkan ketangkasan melalui meningkatkan ketangkasan dengan pelbagai cara. iii. Koefisien objektiviti dan norma-norma tidak dilaporkan bagi kesemua ujian. Larian menukar arah. “squat thrust”(menukar kedudukan badan) dan ujian yang memerlukan menukar kedudukan tangan atau kaki (menukar arah bahagian badan). kerap menukar arah. iaitu: i. Ujian ketangkasan yang sah disediakan untuk mengenalpasti individu yang mempunyai ketangkasan yang kurang bagus. Ujian ketangkasan selalunya ada tiga jenis.utama bagi tahap ketangkasan sesetengah individu. Anda mungkin tidak menjangkakannya. tetapi ketangkasan juga bergantung kepada kekuatan. Ketangkasan amat penting dalam semua aktiviti dan sukan. Individu dengan ketangkasan yang bagus mempunyai peluang untuk berjaya dalam aktiviti fizikal daripada individu yang mempunyai ketangkasan yang kurang bagus. Ketangkasan mungkin hanya bertumpu kepada aktiviti dan sukan. Ujian ketangkasan hanya memerlukan pergerakan tangan atau kaki yang selalu digunakan dalam pendidikan jasmani. dan cepat menyesuaikan badan dan bahagian badan. ii. Norma-norma boleh ditingkatkan untuk mencapai keperluan anda . dan membuat latihan ketangkasan. Individu dan sukan berpasukan melibatkan permulaan dan berhenti yang pantas. Contoh bagi tiga jenis ujian ini adalah larian berhalangan (larian menukar arah) dan menepis. setiap individu melakukan dalam bentuk yang sama dan bagus dalam semua ujian ketangkasan. latihan. tidak mahal untuk dilakukan dan memuaskan untuk kedua-dua jantina yang melakukan ujian tersebut. dan Menukar arah bahagian badan. Menukar kedudukan badan. kelajuan. koordinasi dan imbangan dinamik. gerak kaki yang berkesan. Kerana itu. Ujian penilaian dibuat untuk ulasan praktikal. Fungsi Ujian dan Pengukuran Ketangkasanan i. Ketangkasan juga boleh ditingkatkan melalui tunjukan secara langsung.

Sebagai tambahan.93 untuk perempuan dan .87 telah dilaporkan untuk pelajar sekolah menengah. ujian ketangkasan hendaklah dilakukan di atas permukaan yang tidak licin dan kesemua individu hendaklah memakai kasut yang sesuai.92 bagi lelaki. Had umur: 10 tahun hingga peringkat kolej. Peralatan: Jam randik. setiap individu haruslah melakukan latihan ujian ketangkasan dan haruslah bersesuaian dengan kehendak persembahan tersebut. Sama dengan enam belas benda dalam bateri. Kesahan: Dengan jumlah markah-T bagi lima belas benda dalam bateri ketangkasan sebagai kriteria ujian.72 telah dilaporkan bagi perempuan.yang lebih spesifik. Untuk memperolehi keputusan yang konsisten dan tidak berbeza-beza. kerusi atau objek yang sesuai untuk pusat tengah dan empat penanda kon untuk penanda luar. Larian Boomerang Kekanan atau ‘Right-Boomerang Run’(Gates dan Sheffield 1940) Objektif ujian: Untuk mengukur ketangkasan berlari. koefisien kesahan adalah . Tujuan dasar anda dalam membangunkan norma-norma haruslah kukuh dengan tahap berkaitan kriteria untuk ujian yang anda pilih.78 hingga . pita pengukur. Kebolehpercayaan: . jarak koefisien adalah di antara . Pentadbiran dan arahan: Kerusi diletakkan 17 kaki dari garisan . Anda mungkin hendak meningkatkan norma-norma tempatan untuk ujian di mana norma-norma tersebut dilaporkan. Bateri dan Prosedur Ujian dan Pengukuran Ketangkasan a.

Permarkahan: Markah dalam ujian ini adalah masa yang paling hampir 1/10 dari saat untuk menyempurnakan kursus ini. dan penanda kon diletakkan 15 kaki setiap tepi dari pusat tengah. Pelajar hendaklah diarahkan berlari sepantas yang boleh melalui kursus ini dan bukan menyentuh kerusi atau kon. Pelajar akan berlari ke pusat tengah dan kembali ke tengah. buat suku pusingan.1: Litar Larian Boomerang Kekanan atau Right–Boomerang Run .permulaan. Denda dari 1/10 akan ditolak daripada markah bagi setiap masa di mana kerusi atau penanda kon disentuh.1. dan selesaikan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7. Rajah 7.

Kebolehpercayaan: Tidak dilaporkan. Klik butang 'play' untuk menonton video (Masa: 3:01) Sumber: http://www. Kesahan: Paras kesahan. ketahanan dan kelajuan terhadap pergerakan bahagian sisi.Video berikut memaparkan contoh bagaimana permainan boomerang dimainkan. pita pengukur dan pita penanda. Pentadbiran dan arahan: Dua garisan selari diletakkan di atas lantai 12 kaki yang terpisah sebagai pengukuran dari dalam garisan. Peralatan: Jam randik.com/watch?v=LQ5dW5pHPYk b.youtube. Langkah Kesisi atau ‘Sidestepping’ (North Carolina Motor fitness Battery 1971) Objektif ujian: Untuk mengukur ketangkasan. Pengambil . Had umur: 9 hingga 17 tahun.

80 Objektiviti: . Kesahan: . Peralatan: Jam randik dan lima tahap yang digunakan untuk lompat jauh. dan (3) bergerak ke garisan berikutnya dengan pergerakan yang sama. Larian Zigzag Barrow (Barrow dan McGee 1979) Objektif ujian: Untuk mengukur ketangkasan semasa berlari dan mengubah arah. Pengambil ujian berlari sepantas yang boleh dan ujian ini berbentuk 8 untuk 3 pusingan lengkap. c. bola tampar atau badminton. Kesahan: . Pengambil ujian (1) bergerak ke arah sisi dengan pergerakan bahagian sisi.ujian menganggap bahagian permulaan di dalam garisan. Permarkahan: Satu markah dikira bagi setiap kaki menyentuh atau mencapai garisan sisi. tidak boleh melintasi kaki dan haruslah melompat. Markah akhir adalah bilangan masa garisan disentuh dalam 30 saat. mendahului dengan kaki yang berhampiran garisan untuk perhatian.2. pelajar dikehendaki berlari semula. . Jika kesalahan dilakukan atau pelajar tidak melakukan larian dengan betul. (2) ulangi pergerakan bahagian sisi sehingga kaki menyentuh atau hilang melewati garisan. Kon juga digunakan.99 Pentadbiran dan arahan: Akiviti ini dilakukan seperti dalam Rajah 7. dengan sebelah kaki menyentuh garisan.74 dengan jumlah markah untuk 29 benda ujian diukur bagi lapan faktor. Pengambil ujian haruslah menghadap pada arah yang sama setiap masa. Had umur: Umur pelajar sekolah menengah rendah hingga peringkat kolej.

buat suku pusingan. pita pengukur.78 hingga .72 telah dilaporkan bagi perempuan. . dan selesaikan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7. Larian Boomerang Kekanan atau ‘Right-Boomerang Run’(Gates dan Sheffield 1940) Objektif ujian: Untuk mengukur ketangkasan berlari.(kesahan dan kebolehpercayaan ujian tersebut akan dipengaruhi jika anda meminta pelajar berlari dua pusingan). koefisien kesahan adalah . Kebolehpercayaan: . Permarkahan: Markah diberikan dengan masa yang hampir 1/10 saat diperlukan untuk larian yang lengkap tiga pusingan. dan penanda kon diletakkan 15 kaki setiap tepi dari pusat tengah. Sama dengan enam belas benda dalam bateri. Bateri dan Prosedur Ujian dan Pengukuran Ketangkasan a.93 untuk perempuan dan .92 bagi lelaki. Kesahan: Dengan jumlah markah-T bagi lima belas benda dalam bateri ketangkasan sebagai kriteria ujian. Peralatan: Jam randik. Pelajar akan berlari ke pusat tengah dan kembali ke tengah.87 telah dilaporkan untuk pelajar sekolah menengah. jarak koefisien adalah di antara .1. Pelajar hendaklah diarahkan berlari sepantas yang boleh melalui kursus ini dan bukan menyentuh kerusi atau kon. kerusi atau objek yang sesuai untuk pusat tengah dan empat penanda kon untuk penanda luar. Pentadbiran dan arahan: Kerusi diletakkan 17 kaki dari garisan permulaan. Had umur: 10 tahun hingga peringkat kolej.

Denda dari 1/10 akan ditolak daripada markah bagi setiap masa di mana kerusi atau penanda kon disentuh.1: Litar Larian Boomerang Kekanan atau Right–Boomerang Run Video berikut memaparkan contoh bagaimana permainan boomerang dimainkan. . Rajah 7.Permarkahan: Markah dalam ujian ini adalah masa yang paling hampir 1/10 dari saat untuk menyempurnakan kursus ini.

Had umur: 9 hingga 17 tahun. Kebolehpercayaan: Tidak dilaporkan. dengan sebelah kaki menyentuh garisan. Pengambil ujian menganggap bahagian permulaan di dalam garisan. Kesahan: Paras kesahan.youtube. Pentadbiran dan arahan: Dua garisan selari diletakkan di atas lantai 12 kaki yang terpisah sebagai pengukuran dari dalam garisan.Klik butang 'play' untuk menonton video (Masa: 3:01) Sumber: http://www. ketahanan dan kelajuan terhadap pergerakan bahagian sisi. mendahului dengan kaki yang berhampiran . Langkah Kesisi atau ‘Sidestepping’ (North Carolina Motor fitness Battery 1971) Objektif ujian: Untuk mengukur ketangkasan. Peralatan: Jam randik.com/watch?v=LQ5dW5pHPYk b. Pengambil ujian (1) bergerak ke arah sisi dengan pergerakan bahagian sisi. pita pengukur dan pita penanda.

Kesahan: . Peralatan: Jam randik dan lima tahap yang digunakan untuk lompat jauh.99 Pentadbiran dan arahan: Akiviti ini dilakukan seperti dalam Rajah 7. (kesahan dan kebolehpercayaan ujian tersebut akan dipengaruhi jika anda meminta pelajar berlari dua pusingan). c. dan (3) bergerak ke garisan berikutnya dengan pergerakan yang sama. (2) ulangi pergerakan bahagian sisi sehingga kaki menyentuh atau hilang melewati garisan. Pengambil ujian haruslah menghadap pada arah yang sama setiap masa. Pengambil ujian berlari sepantas yang boleh dan ujian ini berbentuk 8 untuk 3 pusingan lengkap.2. bola tampar atau badminton. Markah akhir adalah bilangan masa garisan disentuh dalam 30 saat.74 dengan jumlah markah untuk 29 benda ujian diukur bagi lapan faktor. . Had umur: Umur pelajar sekolah menengah rendah hingga peringkat kolej. Jika kesalahan dilakukan atau pelajar tidak melakukan larian dengan betul.garisan untuk perhatian. Larian Zigzag Barrow (Barrow dan McGee 1979) Objektif ujian: Untuk mengukur ketangkasan semasa berlari dan mengubah arah. Permarkahan: Satu markah dikira bagi setiap kaki menyentuh atau mencapai garisan sisi.80 Objektiviti: . Kon juga digunakan. tidak boleh melintasi kaki dan haruslah melompat. Kesahan: . pelajar dikehendaki berlari semula.

ii.Permarkahan: Markah diberikan dengan masa yang hampir 1/10 saat diperlukan untuk larian yang lengkap tiga pusingan. .

.

.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN Rajah 1. kebolehan. kemahiran atau emosi pelajar. Manakala penilaian pula boleh anda definisikan sebagai suatu proses untuk mengumpul. bateri prestasi tahap fizikal. mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. penilaian adalah proses mengesan perkembangan. menganalisis dan mentafsir data yang dikumpul. pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotel.2. Kaedah ini meliputi ujian dan pengukuran. Penilaian .DEFINISI UJIAN. Pengukuran juga boleh ditakrif sebagai membina. kemajuan dan pencapaian murid.2: Ujian di peringkat sekolah Kita boleh mendefinisikan ujian sebagai satu instrumen atau alat yang digunakan untuk mendapat maklumat murid sebelum. Ini adalah satu proses mengutip maklumat berangka tahap ciri-ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang. semasa dan selepas pengajaran. Pengukuran pula boleh kita definisikan sebagai menentukan bilangan pemarkahan keputusan ujian atau lain-lain kaedah penilaian berdasarkan peraturan tertentu. Ujian di peringkat sekolah dapat kita lihat dalam Rajah 1. ia adalah proses di mana pendidik menggunakan timbal balas pelajar sebagai stimuli yang terjadi secara semulajadi untuk membuat kesimpulan tentang pengetahuan. Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan. Dalam erti kata lain. Dalam pendidikan.

penulisan dan lisan. ibu bapa dan guru lain. Penilaian boleh dibuat secara pemerhatian. Instrumen penilaian dibina dan ditadbir oleh guru. Penilaian mata pelajaran ini dirancang dan dikendalikan oleh guru di peringkat sekolah. Pelaporan perlu dibuat di peringkat sekolah bagi memberi maklum balas kepada murid.merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Hasil penilaian akan digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid dan memperbaiki pengajaran guru. Tujuan penilaian ialah untuk: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->