TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan definisi dan konsep ujian, pengukuran dan penilaian; 2. Menghuraikan sejarah pendidikan jasmani di Malaysia; 3. Menyatakan sejarah ujian, pengukuran dan penilaian; 4. Menjelaskan tiga bidang utama ujian, pengukuran dan penilaian; 5. Menjelaskan kepentingan ujian, pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani; 6. Merumuskan keperluan pengukuran dalam proses penilaian; dan 7. Mengenal pasti prinsip-prinsip ujian dan pengukuran dalam penilaian.

PENGENALAN
Cikgu Borhan sedang menjalankan ujian daya tenaga asas (UDTA) di sekolah beliau bagi menguji tahap kecergasan murid Tahun 6. Bagi menjalankan penilaian ini, beliau menggunakan beberapa ujian untuk mengukur tahap kelembutan, daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular dan kepantasan muridmurid beliau. Untuk membolehkan Cikgu Borhan menjalankan ujian di atas, beliau perlulah mempunyai pengetahuan khusus di dalam bidang ujian, pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani. Mengapakah beliau memerlukan pengetahuan tentang ujian, pengukuran dan penilaian ini? Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut berhubung situasi ini, terlebih dahulu kita perlulah jelas akan maksud ujian, pengenalan dan penilaian dalam pendidikan jasmani.

Ujian, pengukuran dan penilaian dalam Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Rajah 1.1 memberi gambaran pendidikan jasmani di sekolah kepada kita. Pengajaran dalam pendidikan jasmani perlu dinilai untuk menentukan tahap kejayaannya. Ini bukan saja dapat menberi maklum balas terhadap pembelajaran murid tetapi ia juga dapat menentukan keberkesanan pengajaran guru pendidikan jasmani. Di dalam topik ini, perbincangan kita akan merangkumi tentang konsep asas kepada ujian, pengukuran dan penilaian dengan melihat pelbagai definisi yang dikemukakan. Selanjutnya, kita akan memberi tumpuan kepada latar belakang ujian, pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani di Malaysia. Kita juga akan melihat sejarah dalam ujian, pengukuran dan penilaian dan menjelaskan bagaimana ia mempengaruhi perkembangan pendidikan jasmani di negara kita.

Bidang–bidang Ujian, Pengukuran dan Penilaian
Sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, terdapat tiga bidang utama dalam ujian, pengukuran dan penilaian. Penilaian dalam Pendidikan Jasmani digambarkan dalam Rajah 1.4 di bawah.

Rajah 1.4: Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Penerangan untuk ujian psikomotor, kognitif dan afektif dijelaskan seperti berikut:
a. Ujian Psikomotor

Untuk ujian psikomotor, anda dikehendaki untuk menilai kebolehan dan kecekapan fizikal murid anda yang melibatkan kemahiran otot-otot kecil (bermain piano) dan otot-otot besar (lompat jauh). Jansma (1988) menerangkan dalam penyelidikan beliau, terdapat empat bahagian asas dalam ujian psikomotor. Ini digambarkan dalam Rajah 1.5.

Rajah 1.5: Bahagian asas ujian psikomotor b. Penerangan empat bahagian asas dalam ujian psikomotor adalah seperti berikut:

Terdapat pelbagai ujian untuk mengukur komponen dalam psikomotor. Jadual 1.2 menunjukkan komponen kecergasan fizikal yang boleh digunakan berpandukan kepada senarai ujian yang disediakan oleh pusat perkembangan kurikulum 1999.
c. Jadual 1.2: Penilaian kecergasan fizikal yang di sediakan

oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999 d. Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan

Komponen kecergasan 1. Daya tahan kardiovaskular 2. Kekuatan otot 3. Daya tahan otot Cooper

Ujian

Kumpulan sasaran Tahun 1 hingga Tingkatan 5

(Larian/berjalan 12 minit) Bangkit tubi berperingkat a. Mendagu (lelaki) b. Mendagu dalam kedudukan condong (prempuan) Tingkatan 3 hingga 5 Tahun 4 hingga Tingkatan 5

4. Kelenturan 5. Komposisi tubuh badan

Duduk jangkau Ukuran lilitan badan

Tahun 1 hingga Tingkatan 5 Tahun 1 – Tingkatan 5

Kecergasan Fizikal Berasaskan Perlakuan Motor 6. Kelajuan a. Lari pecut 30 meter b. Lari pecut 50 meter Dirian bangau (Strok Stand) a. Lompat kuadron b. Illinois a. Lompat jauh berdiri b. Lontaran bolabaling/keranjang aras dada 10 . 11 . Masa tindak balas Nelson Choice-ResponseMovement a. Mengelecek bola dengan tangan b. Mengelecek bola dengan kaki e. Tahun 1 hingga Tingkat 5 Tahun 1 hingga Tingkat 5 Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Tahun 3 hingga 6 Tingkatan 1 hingga 5 Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Tahun 1 hingga Tingkatan 5 Tahun 1 hingga Tingkatan 5 Tahun 1 hingga Tingkatan 5 Tahun 1 hingga Tingkatan 5

7. Imbangan 8. Ketangkasan

9. Kuasa

Kordinasi

ujian kognitif adalah untuk mengukur pengetahuan dan kepintaran pelajar. Pengetahuan iaitu kebolehan mengingat (contohnya: nama ibu kota. Tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya bagi ujian ini. Aplikasi iaitu kemampuan penerapan (contohnya: menggunakan suatu pengetahuan yang diperolehnya untuk menyelesaikan masalah). Analisis iaitu kemampuan menganalisis suatu maklumat yang luas dibahagikan menjadi bahagian-bahagian kecil (contohnya: menganalisis pengertian suatu puisi). Ujian ini dilakukan melalui pengawasan dan interaksi secara langsung dengan murid anda. sesetengah guru pendidikan jasmani merasakan yang ujian afektif ini tidak sesuai digunakan kerana: . ujian ini adalah berbentuk subjektif. v. Ujian Kognitif Seperti yang boleh anda lihat dalam jadual di atas. iii. nilai-nilai dan emosi individu. anda akan dapati 6 peringkat cara berfikir dalam Taxonomy Cognitive Bloom iaitu: i. Kebanyakan guru pendidikan jasmani merasakan ujian ini tidak begitu sesuai digunakan kerana penilaiannya yang tidak jelas. Berpandukan kepada kenyataan di atas. Ujian Afektif Ujian afektif pula merangkumi penilaian dari segi perasaan. g. vi. nama negara). ii. Mereka lebih cenderong kepada ujian psikomotor dan kognitif. Pemahaman iaitu kebolehan memahami (contohnya: membuat kesimpulan). iv. Penilaian afektif dibahagi kepada ujian secara umum (menilai tingkah laku) dan penilaian afektif berbentuk akademik (peperiksaan). Dalam ujian kognitif.f. Untuk makluman anda. Penilaian iaitu kemampuan membuat pertimbangan sifat yang baik dan sifat yang buruk. Sintesis iaitu kemampuan menggabungkan beberapa maklumat menjadi suatu kesimpulan (contohnya: mengenalpasti jenis kategori binatang).

Hasil daripada penyelidikan yang dibuat menunjukkan guru pendidikan jasmani mempunyai masa yang terhad untuk menilai ujian fizikal. dan nilai.6 berikut. Rajah 1. tetapi sikap dan nilai-nilai memerlukan masa yang panjang untuk berubah. pengukuran dan penilaian. Mood 1982). tidak terdapat satu garis panduan atau kaedah yang jelas untuk menilai faktor-faktor ini.6: Keperluan pengukuran dalam proses penilaian . Secara umum. sikap. Keperluan Pengukuran dalam Proses Penilaian Setelah kita membincangkan definisi dan sejarah ujian. Perubahan sikap berlaku secara berperingkat-peringkat. Kekangan ini membataskan ketepatan penilaian yang dibuat. iii. Pengetahuan dan kemahiran boleh berubah dalam masa yang singkat. Di antara aspek-aspek tersebut adalah seperti yang dinyatakan dalam Rajah 1. Sukar untuk mengenalpasti penilaian yang dibuat terhadap minat.i. seterusnya kita akan melihat keperluan pengukuran dalam proses penilaian. kemahiran pengetahuan dan afektif murid secara serentak dan kerap (Philips dan Hornak 1979. Keperluan pengukuran ini adalah pelbagai dan meliputi beberapa aspek. ii.

sama ada ianya berjaya atau tidak. f. penggubahsuaian terpaksa dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sesuatu program. iaitu: i. Ia mestilah berdasarkan pelbagai jenis prosedur (soalan pilihan objektif. Apabila prinsip-prinsip ujian dan pengukuran digunakan dalam penilaian. e. essei. d.Di bawah adalah penerangan lanjut tentang aspek-aspek keperluan pengukuran dalam proses penilaian: Klik pada aspek-aspek berikut untuk melihat keterangan lanjut. sebagai alat untuk mengukur keberkesanan program. iv. ii. Jika didapati ia tidak berkesan. b. projek. ia boleh mengenalpasti keberkesanan sesuatu program. g. soalan subjektif. iii. teknik pemerhatian dan teknik laporan kendiri). Sebagai Alat untuk Mengukur Keberkesanan Program v. Memenuhi Objektif dan Keperluan . Motivasi Papar Diagnosis (pengenalpastian) Papar Klasifikasi Papar Pencapaian Papar Penilaian pengajaran dan program Papar Ramalan Papar Penyelidikan Papar PRINSIP-PRINSIP UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PENILAIAN Terdapat tiga prinsip ujian dan pergerakan dalam penilaian. c. a. dan untuk menentukan kaedah penilaian. untuk memenuhi objektif dan keperluan. Sesebuah program yang didapati berkesan akan terus digunakan untuk masa hadapan sebagai bahan rujukan. vi.

Ia juga mestilah berdasarkan persekitaran dan keluasan pembelajaran dan pembangunan seseorang pelajar. Segala prosedur penilaian mestilah sesuai dengan prestasi yang akan diukur (prosedur yang betul. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan pelbagai kaedah dan cara. ketepatan dan menyakinkan). Penilaian ini memberi maklum balas sama ada program tertentu berkesan. objektif. Ini memberi peluang kepada pihak tertentu untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang dirangkakan tercapai. Menentukan Kaedah Penilaian i.3. Sila rujuk Rajah 3. kriteria di bawah boleh menolong anda mengenalpasti ujian mana yang boleh dipilih. Keperluan sesetengah pihak juga harus dipertimbangkan bagi menjayakan sesuatu program. Ia juga dapat mengelakkan dari berlakunya bias. kebolehpercayaan dan objektiviti hendaklah diambil kira apabila memilih atau membentuk ujian.Penilaian boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif dan keperluan program pendidikan jasmani. . Jika dua ujian bersamaan dengan kesahan. kebolehpercayaan dan objektiviti. KRITERIA PEMILIHAN UJIAN DALAM PENILAIAN Kriteria-kritera pemilihan ujian dalam penilaian kesahan.

b.3: Kriteria pemilihan ujian dalam penilaian Penerangan bagi kriteria-kriteria tersebut: Klik pada kriteria-kriteria berikut untuk melihat keterangan lanjut.Rajah 3. pra-perancangan terhadap individu yang hendak dilakukan ujian. a. d. Ia termasuklah beberapa tugasan iaitu memahami ujian tersebut. Persediaan pra-ujian adalah merangkumi kesemua persediaan yang wujud sebelum pentadbiran ujian tersebut. menganggarkan masa ujian yang diperlukan. memajukan arahan. merancangkan ujian percubaan dan pemanasan. Mudah ditadbir Papar Kos pentadbiran ujian Papar Sumber manusia dan peralatan Papar Memenuhi objektif Papar Mencabar dan bermakna Papar Persediaan Pra-ujian Anda merancang sebelum memberi ujian untuk memastikan persediaan yang anda lakukan adalah memadai dan pentadbiran tersebut akan berjalan dengan lancar. Ini dijelaskan dengan terperinci di bawah: . membuat kertas permarkahan. dan memberi ujian. c. e. menyediakan peralatan dan kemudahan untuk ujian tersebut. memajukan prosedur ujian.

Di sini juga. dimensi dan bentuk ujian tersebut. anda mungkin memerlukan individu tersebut memulakan dalam keadaan telentang. Langkah yang seterusnya adalah mengenal pasti keperluan markah dan unit pengukur. apabila diperlukan. masa dalam minit atau saat atau kedua-duanya sekali? Untuk memastikan markah boleh dianalisa dengan cepat dalam matematiknya. Juga. balik kepada keadaan permulaan. anda hendaklah menggunakan salah satu unit pengukuran dan selalunya dalam ukuran kecil. seperti marathon atau ujian kesungguhan yang maksimum. Memajukan prosedur ujian Apabila anda dah mahir dengan ujian yang dilakukan. maka kepenatan mereka akan membataskan. Ini adalah cara untuk menghindarkan terlepas pandang segelintir prosedur . fikirkan tentang ujian yang kamu baca.a. anda hendaklah memilih unit dalam pengukuran bagaimana anda hendak masukkan markah. Jangan beri ujian yang melibatkan kumpulan otot yang sama. dalam ujian “curl-up”. Semua dikira satu jika ia dilakukan dengan betul. Kemudian. dengan keadaan bahu rapat dengan lantai dan lutut lurus. adakah anda hendak mengira jarak dalam kaki atau inci atau kedua-duanya sekali. Sebagai contoh. memutuskan sama ada untuk melakukan ujian secara serentak terhadap semua individu atau dalam berkumpulan dan memastikan sama ada seorang sahaja melakukan ujian tersebut atau secara berpasangan melakukan ujian sesama sendiri. Sebagai contoh. mulakan dengan memajukan prosedur untuk pentadbiran tersebut. . Memahami ujian Apabila anda melakukan perancangan dalam pentadbiran ujian untuk pertama kali. Ini termasuklah pemilihan prosedur penilaian yang berkesan. b. dan akhir sekali. jangan rancang untuk mentadbir acara yang memenatkan. baca arahan atau manual ujian beberapa kali. dengan lengan bersilang dan tangan diletakkan dalam keadaan bertentangan untuk bangkit sampai kedua-dua siku menyentuh peha. Jika anda merancang untuk mentadbir beberapa ujian dalam hari yang sama.

memberi amaran dan terus mengira ujian tersebut. Ini adalah ujian yang terbaik. lebihkan masa kepada mereka untuk menerangkan. Selalulah rancang untuk menggunakan tindakan yang segera dalam ujian di mana individu boleh mendapat kecederaan atau semasa melakukan ujian kepada individu yang berumur. dan Isyarat terhadap teknik untuk meningkatkan markah. Bila kelas atau kumpulan tersebut tidak biasa dengan ujian yang diberikan. Prosedur permarkahan dan polisi terhadap persembahan yang salah. Memajukan arahan Selepas anda mengenal pasti prosedur. Akhir sekali.Di tahap ini juga. bukan sahaja dalam perubahan dan penambahan dalam prosedur yang hendak dilakukan. sehari sebelum ujian tersebut dilakukan. Ia bertepatan penerimaan untuk membaca arahan kepada kumpulan sebelum melakukan ujian tersebut terhadap mereka. Ia akan meningkatkan markah mereka. dan memerhati latihan pra ujian tersebut. Sama ada anda mengabaikan kesalahan tersebut. Arahan tersebut hendaklah mudah untuk difahami dan mestilah diikuti dengan perkara-perkara berikut: • • • • Prosedur pentadbiran. anda perlulah pastikan ia dilakukan terhadap semua individu. atau memberi potongan markah. . d. anda hendaklah memajukan tujuan. Arahan terhadap persembahan. Ini termasuklah teknik-teknik untuk meningkatkan markah ujian. tetapi juga untuk melatih pentadbiran secara peribadi. anda haruslah memutuskan apa yang hendak dilakukan sekiranya individu tersebut melakukan kesilapan semasa ujian dilakukan. Menyediakan pelajar atau prosedur program Memberitahu ujian yang akan dilakukan. c. maka mereka boleh berlatih. Jika anda tidak pernah melakukan ujianujian yang tertentu sebelum ini. cubalah satu atau dua percubaan pentadbiran sebelum ujian yang sebenar. prosedur keselamatan amat penting.

e. Sifat terhadap pemanasan hendaklah dirancang. Merancangkan ujian percubaan dan pemanasan Sebelum ini. membuat garisan halangan. anda mempelajari bahawa kebolehpercayaan meningkatkan pemanasan pra ujian. masa boleh dijimatkan. Dengan tanggapan beberapa pengkaji keadaan. Membuat kertas permarkahan Menyediakan kertas permarkahan sebelum ujian untuk kesemua ahli kumpulan atau individu kad permarkahan. Kad permarkahan membolehkan peserta untuk bergilir ketika melakukan ujian di stesen-stesen dan memudahkan mengisi markah dengan cepat selepas melakukan ujian tersebut. Apabila seseorang melakukan ujian sambil merekodkan permarkahan untuk setiap kumpulan. menanda tempat yang betul apabila para pengambil ujian sampai pada waktunya dan menghindarkan masalah yang akan timbul apabila para pengambil ujian menunggu giliran mereka. f. g. Terdapat banyak kelebihan menggunakan kertas permarkahan. mereka juga memerlukan masa untuk mengingati teknik-teknik yang diperlukan. Mempunyai kesemua peralatan yang diperlukan. Pemanasan hendaklah dilakukan secara terperinci terhadap kemahiran yang hendak dilakukan. Ini membolehkan mereka bersedia daripada segi fizikal dan minda. individu tersebut haruslah di beritahu ujian apa yang akan dilakukan dan apa yang terlibat. Menyediakan peralatan dan kemudahan untuk ujian Anda hendaklah mempunyai semua peralatan yang diperlukan dan persediaan kemudahan tempat sehari sebelum ujian dilakukan. .Walaupun seseorang itu telah didedahkan terhadap ujian tersebut. Masukkan kesemua nama peserta dalam kertas atau kad permarkahan sebelum ujian dilakukan.

anda haruslah merancangkan beberapa aktiviti untuk mengisi masa yang terluang. Walaupun anda mengambil berat sewaktu hari ujian itu dilaksanakan. Motivasi Papar c.4 yang berikut. penilaian yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. a. Rajah 3. Jika ujian program kecergasan dilakukan terhadap agensi atau syarikat.4: Pelaksanaan ujian Sila baca penerangan berikut untuk memahami perlaksanaan ujian dengan lebih jelas: Klik pada pelaksanaan ujian berikut untuk melihat keterangan lanjut. Ini dapat kita lihat dalam Rajah 3. Keselamatan Papar Penilaian dan Pelaporan . motivasi dan keselamatan. anda juga haruslah lengkap dengan persediaan para pengambil ujian.h. Menganggarkan masa yang diperlukan dalam mentadbir ujian boleh minimumkan kekeliruan dan maksimumkan penggunaan masa yang ada. perancangan yang sama diperlukan. Menganggarkan masa ujian yang diperlukan Apabila ujian tidak mengambil keseluruhan kelas atau waktu program atau apabila setengah kumpulan sedang mengambil ujian dalam hari tertentu. Pelaksanaan Ujian Jika anda merancang dengan teliti. Persediaan Papar b.

Menyimpan dan melaporkan keputusan ujian Menyimpan keputusan ujian selalunya digunakan untuk menempatkan kertas permarkahan dan menganalisis mereka dalam fail yang tertentu. Sesetengah individu tertarik dengan markah mereka sendiri. markah ujian perlulah dinilai menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Menilai markah ujian Selepas ujian dilakukan. Untuk pengetahuan bahawa kumpulan atau taraf kelas. dan pembangunan norma-norma. di mana anda boleh mengenalpasti peningkatan dari masa ke semasa. iii. dan/atau penerimaan data. selalunya berdasarkan keputusan ujain dan analisis anda. Maklumat yang dibuat boleh memberikan perbezaan di antara kelas dan kumpulan di antara tahun.Rasionalnya melakukan penilaian adalah untuk mengumpul maklumat para peserta dan hal yang berkaitan dengan program pengajaran. Pelaporan keputusan ujian kepada peserta adalah cara motivasi yang berkesan. Informasi ini hanya boleh digunakan selepas ujian itu dilakukan. menyimpan rekod. Penilaian dan pelaporan termasuk dalam prosedur selepas ujian. di mana mengikuti perkembangan para pelajar daripada satu tahap ke satu tahap dan para peserta dari tahun ke tahun. Analisis adalah untuk mendedahkan ciri-ciri yang boleh mempengaruhi proses pengajaran atau melaksanakan program dan memberi maklumat terhadap kumpulan pengambil ujian dan menyediakan data untuk permarkahan atau tujuan yang lain. Keputusan ujian hendaklah dipulangkan kepada para peserta kerana ia akan lebih bermakna untuk mereka dalam proses penilaian. Ini memerlukan memasukkan data dalam komputer untuk dinilai. Ia melalui kad yang disimpan. selalunya dalam situasi di mana rekod kad yang tetap untuk setiap pelajar atau pengambil ujian itu disimpan. Kepentingan Penggredan . program penilaian setiap tahun. Walaupun tidak penting untuk mengenalpasti markah. Menilai markah ujian dan menyimpan serta melaporkan keputusan ujian diterangkan seperti berikut: ii.

penentuan status semasa murid ini merangkumi pemberian gred dan memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi. Seperti yang diperkatakan oleh Kirkendal. Ia dikenali sebagai satu proses penilaian yang mudah difahami oleh semua orang. guru. pentadbir dan ibubapa. iii. guru. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memberi laporan tentang gred yang dicapai oleh pelajar. Ini memberi infomasi kepada beberapa kumpulan seperti pelajar. Hasil penggredan ini dapat memberi maklumat dengan lebih lanjut tentang kelebihan dan kelemahan seseorang murid. setiap orang pelajar adalah unik. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memberi laporan tentang gred yang dicapai oleh pelajar. Ini memberi infomasi kepada beberapa kumpulan seperti pelajar. Seperti yang kita maklum. . guru. Mari kita lihat dengan lebih lanjut kegunaan gred kepada kumpulan yang disebutkan berikut: Prinsip-prinsip Penggredan dalam Pendidikan Jasmani Prinsip-prinsip penggredan dalam Pendidikan Jasmani adalah seperti berikut: ii. Dalam bidang perguruan. pentadbir dan pelajar itu sendiri. Penggredan juga digunakan untuk menentukan status semasa murid. pentadbir dan ibubapa. Gred adalah penilaian berterusan di mana ia boleh dijadikan sebagai panduan pendidik untuk menunjukkan pencapaian pelajar. Grubel dan Johnson (1987). Mari kita lihat dengan lebih lanjut kegunaan gred kepada kumpulan yang disebutkan berikut: Kepentingan Penggredan i. Dalam bidang perguruan.i. Penggredan boleh digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan memberi maklumat tentang pencapaian seseorang pelajar kepada ibubapa.

Menjadi kelaziman untuk ukuran/kriteria rujukan kepada ujian. v. Jenis penilaian ini boleh menyebabkan diskriminasi di antara murid dan peluang untuk menentukan gred sewajarnya. PENENTUAN GRED DALAM PENDIDIKAN JASMANI Guru Pendidikan Jasmani seharusnya dapat menentukan cara yang hendak digunakan untuk menentukan gred di dalam Pendidikan Jasmani. matapelajaran Pendidikan Jasmani akan dapat mengekalkan status quo di dalam persekitaran sekolah. Ujian yang digunakan sering kali tidak tepat. kurang matlamat dan tiada piawaian yang diperlukan untuk mencari ketepatan dalam pengukuran. Di bawah adalah senarai asas penggredan . vii. Dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Seorang murid lebih suka menunjukkan skil dan kecekapan daripada memilih satu jawapan daripada beberapa soalan dalam ujian bertulis. vi. Melalui gred juga. Dengan menggunakan gred. yang mana gred menentukan prestasi secara tepat dan khusus. bahasa dan ujian yang dijalankan. Dengan menggunakan gred secara berterusan. Sejarah menunjukkan bahawa Pendidikan Jasmani telah dikritik kerana tidak menghiraukan cara. Dengan menggunakan gred kritikan ini. gred dapat menunjukkan sama ada pelajar dapat bersaing dengan lebih baik dan proses pemilihan dapat dilaksanakan dengan lebih saksama tanpa unsur biasa. ia menjadi penyebut kepada pecahan untuk semua kelas. ia dapat ditepis dan telah berjaya menyakinkan orang ramai.iv. para guru boleh menggunakan maklumat bagi memilih pelajar yang terbaik untuk mewakili sekolah.

iaitu faktor psikomotor. kognitif dan afektif domain. Gred terbahagi kepada tiga jenis. Rajah 4. Ia melibatkan kemahiran otot-otot kecil dan otot-otot besar.1: Faktor dalam pemilihan gred Pendidikan Jasmani Faktor Psikomotor Faktor psikomotor banyak digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani bagi menilai kebolehan dan kecekapan fizikal murid. faktor kognitif dan faktor afektif seperti yang diterangkan seterusnya.dalam Pendidikan Jasmani. kecergasan dan prestasi dalam permainan. JENIS-JENIS GRED ii. Ia selalunya berdasarkan tiga domain.1 untuk mengetahui bagaimana gred digunakan untuk menilai aktiviti. Gred mestilah berdasarkan faktor pengukuran yang dapat menunjukkan pencapaian murid dalam tiga domain pembelajaran. Menjadi tanggungjawab guru untuk mereka bentuk teknik ujian yang bersesuaian bagi menentukan perkembangan murid dalam psikomotor. iaitu sistem gred tradisional. Ketiga-tiga sistem gred ini digunakan secara meluas . Lihat Rajah 4. Jadual 4. Antara aktiviti yang digunakan untuk penggredan ialah kemahiran dalam aktiviti.1. Mari kita lihat Jadual 4.1: Penggunaan gred dalam menilai aktiviti i. Banyak faktor digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani dalam pemilihan gred. sistem lulus–gagal dan sistem pemerian atau gambaran.

Pelajar yang beraksi dengan tahap yang lebih tinggi mestilah mendapat gred yang terbaik daripada pelajar yang beraksi pada tahap yang buruk. sebelum menilai murid.di mana-mana sistem pendidikan di dunia. vi. Sistem gred yang digunakan hendaklah konsisten dan harus menunjukkan faktor pencapaian yang telah murid lakukan. Mari kita lihat kriteriakriteria yang disenaraikan: iii. kebolehpercayaan dan objektiviti. guru haruslah mendiskriminasi antara pelajar yang baik dan pelajar yang lemah. Pemberat (peratusan jumlah gred) yang menentukan gred terakhir mestilah difahami oleh murid dan ibubapa. Rajah 4. v. Gred mestilah berkait rapat dengan objektif pembelajaran.2. Jika faktor ini tidak dimasukkan dalam objektif pengajaran. Mari kita lihat jenis gred yang digunakan dengan lebih lanjut. . gred tidak boleh digunakan.2: Jenis-jenis gred Kriteria pemilihan gred mestilah berdasarkan beberapa faktor. iv. Gred mestilah mempunyai kesahan. Barrow dan McGee (1979) telah menyenaraikan beberapa faktor kriteria untuk pemilihan gred bagi mendapat gred yang adil dan saksama di kalangan pelajar. Jika gred adalah rujukan norma atau rujukan kriteria. Sila rujuk Rajah 4. Teknik untuk menentukan gred juga tidak harus dirahsiakan dikalangan murid dan ibubapa dan tidak terlalu sukar sehingga kurang difahami oleh mereka.

Berjaya atau tidak pendekatan ini bergantung kepada kebolehan guru untuk menyediakan piawaian yang bersesuaian. PENGGREDAN MUTLAK i. Sistem yang digunakan hendaklah dilaksanakan secara berkesan. ii. . PENGUKURAN KARDIOVASKULAR iii. percubaaan yang berjaya dilengkapkan dan percubaan yang berjaya dan tidak berjaya. afektif dan kognitif.vii. tahap kecergasan kesihatan. penggunaan komputer dilihat lebih berkesan dan memberi guru lebih masa untuk persediaan di dalam kelas. kos dan personal. Dalam subtopik ini kita akan melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan pengukuran kardiovaskular termasuklah latar belakangnya. Ada satu pendekatan yang berhubung antara satu sama lain. Kadang–kala. ia juga boleh dirujuk sebagai gred penguasaan. terutama yang melibatkan masa. Kaedah ini sesuai untuk guru yang baru mula mengajar dan guru yang masih kurang pengalaman dalam kaedah rujukan kriteria bagi menilai skil. Gred mestilah ditadbir secara ekonomi. Dalam era ini. tingkah laku atau kognitif. fungsi dan prosedur ujian yang digunakan. Rujukan kriteria boleh digunakan untuk menilai prestasi atau tingkah laku dalam kesihatan yang berkaitan dengan kecergasan fizikal. Ia banyak digunakan sebagai min bagi penilaian dan pengukuran. sama ada ia tinggi atau rendah. Pendekatan ini digunakan sebagai penilaian kepada pengukuran yang dibandingkan dengan piawaian yang ditetapkan sebagai contoh markah. di mana guru dapat mengasingkan kelas kepada beberapa kumpulan berdasarkan kemampuan mereka. psikomotor. Kelebihan rujukan kriteria ialah gred tidak dipengaruhi oleh tahap kemahiran murid. Rujukan norma ialah satu cara untuk membentuk kriteria.

Ia juga dikenali sebagai kecergasan aerobik. berenang dan sebagainya (Nieman. Mari kita lihat objektif ujian dan pengukuran kardiovaskular. dan juga sebagai langkah awal untuk pengesanan penyakit. 2003). a. pengukuran secara terus terhadap pengambilan maksima isipadu oksigen adalah merupakan pengukuran yang mempunyai kesahan yang paling tinggi dalam mengukur keupayaan sistem kardiovaskular (Heyward. 1998). Semakin tinggi nilai VO2 max. iaitu keupayaan sistem peredaran dan respiratori untuk penyesuaian dan pemulihan kesan daripada aktiviti fizikal seperti berlari. diabetes. berbasikal. American College of Sports Medicine (ACSM. Bagi ahli fisiologi senam. Pate (1991) melaporkan terdapat hubungan yang konsisten antara pengukuran dalam aktiviti fizikal. atau meneruskan gaya hidup sihat. 1999) menjelaskan bahawa VO2 max adalah merupakan penunjuk yang paling baik untuk menentukan tahap kecergasan kardiovaskular seseorang. Ia juga boleh dijadikan motivasi untuk peningkatan prestasi. . Ke arah kecergasan seumur hidup. kecergasan kardiovaskular dikaitkan dengan keupayaan pengambilan isipadu maksima oksigen (VO2 max). berjalan laju. semakin tinggilah tahap kecergasan kardiovaskular seseorang itu. Matlamat dan Objektif Ujian dan Pengukuran Kardiovaskular Carrol (1994) menyatakan bahawa kecergasan kardiovaskular adalah merupakan keupayaan seseorang untuk melakukan tugas berat secara berterusan bagi satu jangkamasa yang panjang.Konsep. kecergasan fizikal dan penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular. Pengambilan isipadu maksima oksigen ialah jumlah isipadu maksima gas oksigen yang digunakan oleh seseorang sewaktu melakukan aktiviti yang meletihkan. Melalui ujian dan pengukuran. Menurut Franks dan Howley (1998). kita boleh mengenalpasti tahap kecergasan kardiovaskular seseorang dan mencadangkan latihan yang sesuai bagi mereka. darah tinggi dan jenis-jenis kanser yang tertentu. Matlamat ujian dan pengukuran kardiovaskular ialah seseorang itu boleh meningkatkan tahap kecergasan kardiovaskular dan juga dapat mengurangkan risiko penyakit berkaitan jantung.

b. Dapat memberi persediaan daripada segi fizikal dan mental. Menurunkan kadar obesiti dan masalah yang berkaitan dengan obesiti. Mengurangkan risiko penyakit coroneri arteri dan stroke. c. Memahami cara-cara mengukur komponen kecergasan diri. d. Menaikkan kapasiti fizikal untuk berkerja pada semua peringkat umur. dan c. Dapat membantu di dalam pengurusan stres dan kemurungan. Fungsi Ujian dan Pengukuran Kardiovaskular Fungsi ujian dan pengukuran kardiovaskular diberikan di bawah: a. Melahirkan minat terhadap kecergasan diri yang optima. e. f. b. Bateri dan Prosedur Ujian dan Pengukuran Kardiovascular . Mengurangkan risiko menghidap diebetes.

c. Berikut adalah konsep.Skor kecergasan kardiovaskular menggambarkan betapa cekap atau tidaknya jantung dan paru-paru anda bekerja untuk menghantar oksigen ke tisu-tisu dan organ-organ dalam badan bagi menjalankan fungsi masing-masing. d. Imbangan adalah kebolehan untuk mengekalkan equalibrium menentang daya graviti. imbangan juga . dan gambaran tanggapan terhadap imbangan. Pusat imbangan (saluran semicircular) terdapat dalam bahagian dalam telinga.5 batu Papar 12 minit dan 9 minit larian (AAHPERD 1980) Papar 3 batu berjalan kaki (tanpa larian) (Cooper 1982) Papar 12 minit ujian berenang (Cooper 1982) Papar PENGUKURAN IMBANGAN Sekarang kita akan melihat pula latar belakang pengukuran imbangan. matlamat dan objektif berikut untuk melihat keterangan lanjut. Matlamat. Klik pada ujian larian berikut untuk melihat keterangan lanjut. Konsep. dan Objektif Ujian dan Pengukuran Imbangan i. tetapi sistem kardiovaskular yang lemah terpaksa bekerja lebih keras membekalkan jumlah darah dan oksigen yang diperlukan. fungsinya dan prosedur yang digunakan. b. matlamat dan objektif ujian dan pengukuran imbangan. Dalam sesetengah kedudukan. deria kinestetik di otot dan sendi (“rasa” terhadap aktiviti). ii. Klik pada konsep. Sistem kardiovaskular yang sihat dapat membekalkan darah dan oksigen yang diperlukan dengan mudah. Ujian Larian 1 batu dan 1. a.

Faktor baka atau keturunan juga mempengaruhi kebolehan untuk mengekalkan keseimbangan tetapi keseimbangan boleh ditingkatkan melalui latihan aktiviti fizikal yang sesuai. atau berat kepadatan dalam kedudukan luaran. peningkatan yang tertumpu dalam imbangan tidak boleh digunakan dalam menilai gred pelajar. berjalan. Bagi sesetengah individu. Jika penahan otot tidak boleh menampung berat badan. bahagian badan. ia memerlukan pusat tengah seseorang melebihi asas penampungan. menyepak. Keseimbangan dinamik dan statik diperlukan untuk melakukan persembahan dalam aktiviti fizikal. individu tersebut akan mudah untuk jatuh dan cedera semasa melakukan aktiviti fizikal. Untuk mengekalkan keseimbangan statik. kebolehan untuk memulihkan keseimbangan juga diperlukan dalam kebanyakan aktiviti. persembahan pelajar dalam aktiviti tersebut akan mempengaruhi tahap imbangan tersebut. meloncat. Namun. imbangan adalah terhad. ia selalunya dianggap sebagai kestabilan. melakukan senaman lantai gimnastik dan bergusti adalah contoh salah satu aktiviti tersebut. memukul bola golf dan bowling adalah contoh keseimbangan dinamik. Keseimbangan dinamik adalah kebolehan untuk mengekalkan equilibrium sementara dalam gerakan atau menggerakkan badan atau bahagian badan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Apabila tidak bergerak. Menari. Sebagai cadangan jika mengajar Pendidikan Jasmani. bukan sahaja dalam sukan dan berkaitan dengan aktiviti fizikal tetapi juga dalam kita melakukan aktiviti seharian. Keseimbangan amat diperlukan. Juga.mempengaruhi kekuatan. Imbangan statik adalah kebolehan untuk mengekalkan equilibrium. Sebagai fakta. . menganggap dalam kedudukan untuk menembak. melihat melalui mikroskop dan membuat gaya ketika bergambar adalah keseimbangan statik. Contohnya. Secara asasnya. terdapat dua jenis imbangan: statik dan dinamik. Individu yang mempunyai keseimbangan yang teruk adalah kerana kurang melakukan aktiviti fizikal dengan berkesan. melakukan aktiviti dengan peralatan gimnastik. Berlari. Jika imbangan adalah komponen yang penting dalam aktiviti fizikal. peningkatan kekuatan disebabkan imbanganya meningkat. iii. semua pergerakan manusia terjadi disebabkan gangguan dalam keseimbangan badan.

Ia dicadangkan bahawa norma-norma ujian keseimbangan . Ia amat diperlukan dalam meningkatkan norma-norma bagi penduduk dengan setiap pekerjaan yang anda lakukan. Koefisien kebolehpercayaan dan objektiviti tidak didapati dalam kesemua ujian dan yang dikesalkan. Rumusan ujian tersebut adalah praktikal. tidak mahal untuk dilakukan dan memuaskan keduadua jenis jantina yang melakukannya.Fungsi Ujian dan Pengukuran Keseimbangan Ujian keseimbangan diklasifikasikan dalam statik atau dinamik. penerbitan norma-norma hanyalah untuk individu dalam umur kolej.

Bateri dan Prosedur Ujian dan Pengukuran Imbangan . Bagi tujuan ini. Walaupun tidak kesemua faktor dalam ujian keseimbangan. Latihan membolehkan ramai individu mendapat markah yang lebih baik. Jadi pengambil ujian akan lebih biasa dengan ujian tersebut dan membenarkan mereka lakukan latihan sebelum ujian. keletihan mungkin mempengaruhi persembahan terhadap sesetengah individu. ia akan lebih bagus jika tidak melakukan ujian keseimbangan setelah melakukan aktiviti yang berat.digunakan dalam bentuk yang sama sebagai norma-norma ketangkasan untuk meningkatkan tahap berkaitan normanorma.

Pentadbiran dan arahan: Individu mungkin akan dinilai dengan pasangan. mungkin anda memilih untuk memberhentikan ujian tersebut. dan sesetengah individu mungkin boleh untuk melakukan keseimbangan dalam masa yang lama. apabila kaki dominan bergerak dari keadaan asal atau apabila tumit menyentuh lantai. Kebolehpercayaan: Koefisien di antara . Kesahan: Kesahan paras. Pasangan pengambil ujian akan merekodkan bilangan saat pengambil ujian selama mana pengambil ujian boleh melakukan keseimbangan. Ujian Imbangan Statik (Johnson dan Nelson 1986) Objektif ujian: Untuk mengukur keseimbangan yang tidak bergerak sambil berat badan ditampung atas tapak kaki yang dominan.85 dan . Peralatan: Jam randik. . letakkan kaki yang sebelah lagi ke dalam di mana lutut menampung dan letakkan tangan di pinggang seperti dalam Rajah 7. Oleh kerana tiada masa yang ditetapkan. Pentadbir ujian haruslah mengira dengan kuat dalam saat.87 telah dilaporkan menggunakan kaedah ujian semula.3. Objektiviti: Johnson dan Nelson (1986) melaporkan daripada pembelajaran yang dijumpai adalah koefisien objektif .a. Had umur: 10 tahun hingga umur kolej. daripada tiga percubaan adalah markah yang dikira. Percubaan sebanyak tiga kali dilakukan.99. Pengambil ujian akan mengangkat tumit kaki dominan dari lantai dan cuba untuk mengekalkan imbangan selama yang boleh. di mana melebihi norma yang purata. Pengambil ujian akan berdiri di atas tapak kaki dominan. Permarkahan: Masa terbaik dalam saat. Ujian tersebut akan tamat setelah tangan bergerak dari pinggang.

Pengambil ujian hendaklah meletakkan kaki berpanjangan di atas kayu (kaki dan tumit hendaklah bersentuhan dengan kayu). angkat sedikit tumit kaki dominan dari kayu dan cuba menahan kedudukan ini maksimum 60 saat (lihat Rajah 7. Pentadbir ujian akan mengira dengan kuat dalam saat sementara . Ujian Kayu Bass (Kaedah Kepanjangan) (Bass.Rajah 7. Peralatan: Kayu 1” x 1” x 12”.90 Pentadbiran dan arahan: Semua kayu hendaklah dilekatkan di atas lantai. 1939) Objektif ujian: Untuk mengukur keseimbangan apabila berat badan ditampung di atas kaki. Individu mungkin akan diukur secara berpasangan. Had umur: 10 tahun hingga umur kolej. Kesahan: Paras kesahan diterima.4). Kebolehpercayaan: . c.3: Ujian Imbangan Statik (Johnson dan Nelson 1986) b. Pengambil ujian akan mengangkat kaki yang berlainan dari lantai. jam randik dan pita pelekat.

Ujian akan berakhir apabila mana-mana bahagian kaki bersentuhan lantai. tiga bagi setiap kaki. Ujian Keseimbangan Dinamik Objektif ujian: Untuk mengukur kebolehan mengekalkan keseimbangan semasa .pasangan pengambil ujian akan merekodkan bilangan dalam saat pengambil ujian mengekalkan imbangan. f. Jika pengambil ujian hilang keseimbangan di antara tiga saat terawal. Tiga percubaan akan dilakukan bagi setiap kaki. Rajah 7. e.4: Ujian Kayu Bass (kaedah kepanjangan). (Bass 1939) d. Anda akan dapati ujian keseimbangan statik berhubung-kait dengan persembahan gimnastik dalam pengukuran buku teks. Permarkahan: Markah adalah jumlah masa dalam saat untuk semua enam percubaan. Imbangan kepala. tangan dan lengan adalah contoh ujian yang diberikan. Ujian Kayu Bass (Kaedah Silang) (Bass 1939) Ujian kaedah kayu silangan adalah sama dengan ujian kaedah kepanjangan kecuali kaki yang menampung berat diletakkan bersilang atas kayu. percubaan tersebut tidak dikira.

Pentadbir ujian hendaklah mengira dalam saat setiap imbangan. Kesahan: Kesahan paras. Kaki yang mendarat haruslah menutup kesemua pita. Permarkahan: Markah diberikan seperti berikut: • Lima markah bagi setiap pendaratan yang berjaya di atas penanda pita (pita ditutup sepenuhnya). (2) lompat ke penanda pita pertama. Objektiviti: .97 Pentadbiran dan arahan: Sebelas keping pita (1” x ”) diletakkan seperti dalam Rajah 7.pergerakan dan semasa mendarat dari lompatan. . Pengambil ujian akan didenda lima markah bagi setiap kesalahan di bawah: • Gagal berhenti ketika mendarat. Had umur: Sekolah menengah hingga kolej. Peralatan: Jam randik. Pengambil ujian (1) berdiri dengan kaki kanan diletakkan di penanda permulaan. kaki berlainan dan cuba bertahan selama lima saat dengan stabil. Satu markah (melebihi lima saat) untuk setiap saat bertahan dalam kedudukan stabil di atas penanda pita. (3) lompat ke penanda pita kedua. • Maksimum 10 markah diberikan bagi setiap penanda pita dan 100 markah untuk keseluruhan ujian ini.46 apabila berkait dengan ujian Bass terhadap imbangan dinamik. dan (4) sambung ke penanda yang berkutnya. . pita pengukur dan pita lantai.5. mendarat dengan kaki kiri dan cuba untuk bertahan selama lima saat.75 menggunakan ujian semula. Kebolehpercayaan: . mendarat menggunakan kaki kanan dan cuba bertahan selama lima saat.

b. denda satu markah akan ditolak: a. Salah satu bahagian badan menyentuh lantai selain kaki yang digunakan untuk mendarat. a.• Bahagian badan yang lain menyentuh lantai selain kaki yang digunakan untuk mendarat. Jika pengambil ujian mendarat dengan betul di atas penanda pita tetapi melakukan salah satu kesalahan sebelum melengkapkan bilangan lima saat. Konsep. Matlamat dan Objektif Ujian dan Pengukuran Ketangkasan i. Bakat atau baka adalah faktor . Gagal untuk menutup penanda pita dengan keseluruhan kaki. adalah kebolehan untuk kerapkali bertukar kedudukan dan arah badan atau bahagian badan. fungsi ujian dan prosedur yang digunakan. matlamat dan objektif ujian dan pengukuran ketangkasan. PENGUKURAN KETANGKASAN Subtopik ini pula akan membincangkan latar belakang pengukuran ketangkasan. Konsep Tutup Ketangkasan. merujuk kepada kebolehan ‘manoeuvre’ badan. Berikut adalah konsep. • Jika pengambil ujian membuat pendaratan yang salah dan kedudukan imbangan yang betul dengan menganggap dan melakukan maksimum lima saat. Gagal untuk menahan kaki mendarat dengan stabil dalam keadaan stabil.

Menukar kedudukan badan. kerap menukar arah. Ujian penilaian dibuat untuk ulasan praktikal. Larian menukar arah. gerak kaki yang berkesan. Ujian ketangkasan hanya memerlukan pergerakan tangan atau kaki yang selalu digunakan dalam pendidikan jasmani. dan Menukar arah bahagian badan. koordinasi dan imbangan dinamik. tetapi ketangkasan juga bergantung kepada kekuatan. “squat thrust”(menukar kedudukan badan) dan ujian yang memerlukan menukar kedudukan tangan atau kaki (menukar arah bahagian badan). Ketangkasan mungkin hanya bertumpu kepada aktiviti dan sukan. dan membuat latihan ketangkasan. Contoh bagi tiga jenis ujian ini adalah larian berhalangan (larian menukar arah) dan menepis. Fungsi Ujian dan Pengukuran Ketangkasanan i. Individu dengan ketangkasan yang bagus mempunyai peluang untuk berjaya dalam aktiviti fizikal daripada individu yang mempunyai ketangkasan yang kurang bagus. Individu dan sukan berpasukan melibatkan permulaan dan berhenti yang pantas. Ketangkasan amat penting dalam semua aktiviti dan sukan. Ujian ketangkasan selalunya ada tiga jenis. Ketangkasan juga boleh ditingkatkan melalui tunjukan secara langsung. latihan. ii. setiap individu melakukan dalam bentuk yang sama dan bagus dalam semua ujian ketangkasan. iii. Norma-norma boleh ditingkatkan untuk mencapai keperluan anda . dan cepat menyesuaikan badan dan bahagian badan. Ujian ketangkasan yang sah disediakan untuk mengenalpasti individu yang mempunyai ketangkasan yang kurang bagus. tidak mahal untuk dilakukan dan memuaskan untuk kedua-dua jantina yang melakukan ujian tersebut. iaitu: i. Ramai individu boleh meningkatkan ketangkasan melalui meningkatkan ketangkasan dengan pelbagai cara.utama bagi tahap ketangkasan sesetengah individu. Anda mungkin tidak menjangkakannya. kelajuan. Kerana itu. Koefisien objektiviti dan norma-norma tidak dilaporkan bagi kesemua ujian.

Had umur: 10 tahun hingga peringkat kolej.87 telah dilaporkan untuk pelajar sekolah menengah. Sama dengan enam belas benda dalam bateri. pita pengukur. koefisien kesahan adalah .72 telah dilaporkan bagi perempuan. Kebolehpercayaan: . kerusi atau objek yang sesuai untuk pusat tengah dan empat penanda kon untuk penanda luar. Peralatan: Jam randik.78 hingga . Kesahan: Dengan jumlah markah-T bagi lima belas benda dalam bateri ketangkasan sebagai kriteria ujian.92 bagi lelaki. ujian ketangkasan hendaklah dilakukan di atas permukaan yang tidak licin dan kesemua individu hendaklah memakai kasut yang sesuai.93 untuk perempuan dan . Tujuan dasar anda dalam membangunkan norma-norma haruslah kukuh dengan tahap berkaitan kriteria untuk ujian yang anda pilih. Untuk memperolehi keputusan yang konsisten dan tidak berbeza-beza. Larian Boomerang Kekanan atau ‘Right-Boomerang Run’(Gates dan Sheffield 1940) Objektif ujian: Untuk mengukur ketangkasan berlari. Anda mungkin hendak meningkatkan norma-norma tempatan untuk ujian di mana norma-norma tersebut dilaporkan. jarak koefisien adalah di antara . setiap individu haruslah melakukan latihan ujian ketangkasan dan haruslah bersesuaian dengan kehendak persembahan tersebut.yang lebih spesifik. Pentadbiran dan arahan: Kerusi diletakkan 17 kaki dari garisan . Bateri dan Prosedur Ujian dan Pengukuran Ketangkasan a. Sebagai tambahan.

dan selesaikan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.permulaan. Rajah 7. Pelajar akan berlari ke pusat tengah dan kembali ke tengah. Pelajar hendaklah diarahkan berlari sepantas yang boleh melalui kursus ini dan bukan menyentuh kerusi atau kon.1: Litar Larian Boomerang Kekanan atau Right–Boomerang Run . dan penanda kon diletakkan 15 kaki setiap tepi dari pusat tengah. Permarkahan: Markah dalam ujian ini adalah masa yang paling hampir 1/10 dari saat untuk menyempurnakan kursus ini.1. Denda dari 1/10 akan ditolak daripada markah bagi setiap masa di mana kerusi atau penanda kon disentuh. buat suku pusingan.

ketahanan dan kelajuan terhadap pergerakan bahagian sisi. Kebolehpercayaan: Tidak dilaporkan. Had umur: 9 hingga 17 tahun. Pentadbiran dan arahan: Dua garisan selari diletakkan di atas lantai 12 kaki yang terpisah sebagai pengukuran dari dalam garisan. pita pengukur dan pita penanda.youtube. Peralatan: Jam randik. Kesahan: Paras kesahan. Langkah Kesisi atau ‘Sidestepping’ (North Carolina Motor fitness Battery 1971) Objektif ujian: Untuk mengukur ketangkasan. Klik butang 'play' untuk menonton video (Masa: 3:01) Sumber: http://www. Pengambil .com/watch?v=LQ5dW5pHPYk b.Video berikut memaparkan contoh bagaimana permainan boomerang dimainkan.

dengan sebelah kaki menyentuh garisan. tidak boleh melintasi kaki dan haruslah melompat. Kesahan: . bola tampar atau badminton.74 dengan jumlah markah untuk 29 benda ujian diukur bagi lapan faktor.2. Pengambil ujian haruslah menghadap pada arah yang sama setiap masa. c. Jika kesalahan dilakukan atau pelajar tidak melakukan larian dengan betul. . Had umur: Umur pelajar sekolah menengah rendah hingga peringkat kolej. Larian Zigzag Barrow (Barrow dan McGee 1979) Objektif ujian: Untuk mengukur ketangkasan semasa berlari dan mengubah arah. mendahului dengan kaki yang berhampiran garisan untuk perhatian. dan (3) bergerak ke garisan berikutnya dengan pergerakan yang sama.80 Objektiviti: . Pengambil ujian berlari sepantas yang boleh dan ujian ini berbentuk 8 untuk 3 pusingan lengkap. Kesahan: . Peralatan: Jam randik dan lima tahap yang digunakan untuk lompat jauh. Pengambil ujian (1) bergerak ke arah sisi dengan pergerakan bahagian sisi. pelajar dikehendaki berlari semula. (2) ulangi pergerakan bahagian sisi sehingga kaki menyentuh atau hilang melewati garisan. Permarkahan: Satu markah dikira bagi setiap kaki menyentuh atau mencapai garisan sisi. Markah akhir adalah bilangan masa garisan disentuh dalam 30 saat. Kon juga digunakan.99 Pentadbiran dan arahan: Akiviti ini dilakukan seperti dalam Rajah 7.ujian menganggap bahagian permulaan di dalam garisan.

dan penanda kon diletakkan 15 kaki setiap tepi dari pusat tengah. Pentadbiran dan arahan: Kerusi diletakkan 17 kaki dari garisan permulaan.78 hingga .87 telah dilaporkan untuk pelajar sekolah menengah. kerusi atau objek yang sesuai untuk pusat tengah dan empat penanda kon untuk penanda luar. Bateri dan Prosedur Ujian dan Pengukuran Ketangkasan a.92 bagi lelaki. Permarkahan: Markah diberikan dengan masa yang hampir 1/10 saat diperlukan untuk larian yang lengkap tiga pusingan. buat suku pusingan. Kesahan: Dengan jumlah markah-T bagi lima belas benda dalam bateri ketangkasan sebagai kriteria ujian. pita pengukur. Sama dengan enam belas benda dalam bateri. . dan selesaikan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.(kesahan dan kebolehpercayaan ujian tersebut akan dipengaruhi jika anda meminta pelajar berlari dua pusingan). Pelajar akan berlari ke pusat tengah dan kembali ke tengah. jarak koefisien adalah di antara . Kebolehpercayaan: . Pelajar hendaklah diarahkan berlari sepantas yang boleh melalui kursus ini dan bukan menyentuh kerusi atau kon. Had umur: 10 tahun hingga peringkat kolej.93 untuk perempuan dan .72 telah dilaporkan bagi perempuan. Peralatan: Jam randik.1. Larian Boomerang Kekanan atau ‘Right-Boomerang Run’(Gates dan Sheffield 1940) Objektif ujian: Untuk mengukur ketangkasan berlari. koefisien kesahan adalah .

.1: Litar Larian Boomerang Kekanan atau Right–Boomerang Run Video berikut memaparkan contoh bagaimana permainan boomerang dimainkan. Rajah 7.Permarkahan: Markah dalam ujian ini adalah masa yang paling hampir 1/10 dari saat untuk menyempurnakan kursus ini. Denda dari 1/10 akan ditolak daripada markah bagi setiap masa di mana kerusi atau penanda kon disentuh.

Pengambil ujian (1) bergerak ke arah sisi dengan pergerakan bahagian sisi. Peralatan: Jam randik. Langkah Kesisi atau ‘Sidestepping’ (North Carolina Motor fitness Battery 1971) Objektif ujian: Untuk mengukur ketangkasan. pita pengukur dan pita penanda. Pengambil ujian menganggap bahagian permulaan di dalam garisan. Kebolehpercayaan: Tidak dilaporkan.youtube. Kesahan: Paras kesahan. Had umur: 9 hingga 17 tahun. Pentadbiran dan arahan: Dua garisan selari diletakkan di atas lantai 12 kaki yang terpisah sebagai pengukuran dari dalam garisan. dengan sebelah kaki menyentuh garisan. mendahului dengan kaki yang berhampiran .Klik butang 'play' untuk menonton video (Masa: 3:01) Sumber: http://www.com/watch?v=LQ5dW5pHPYk b. ketahanan dan kelajuan terhadap pergerakan bahagian sisi.

Larian Zigzag Barrow (Barrow dan McGee 1979) Objektif ujian: Untuk mengukur ketangkasan semasa berlari dan mengubah arah. (kesahan dan kebolehpercayaan ujian tersebut akan dipengaruhi jika anda meminta pelajar berlari dua pusingan). Kesahan: . . Markah akhir adalah bilangan masa garisan disentuh dalam 30 saat. pelajar dikehendaki berlari semula. Had umur: Umur pelajar sekolah menengah rendah hingga peringkat kolej.2. Pengambil ujian haruslah menghadap pada arah yang sama setiap masa.80 Objektiviti: .garisan untuk perhatian. (2) ulangi pergerakan bahagian sisi sehingga kaki menyentuh atau hilang melewati garisan. Kesahan: . c. Peralatan: Jam randik dan lima tahap yang digunakan untuk lompat jauh. Permarkahan: Satu markah dikira bagi setiap kaki menyentuh atau mencapai garisan sisi. Jika kesalahan dilakukan atau pelajar tidak melakukan larian dengan betul. Kon juga digunakan. dan (3) bergerak ke garisan berikutnya dengan pergerakan yang sama. tidak boleh melintasi kaki dan haruslah melompat.74 dengan jumlah markah untuk 29 benda ujian diukur bagi lapan faktor. bola tampar atau badminton.99 Pentadbiran dan arahan: Akiviti ini dilakukan seperti dalam Rajah 7. Pengambil ujian berlari sepantas yang boleh dan ujian ini berbentuk 8 untuk 3 pusingan lengkap.

.Permarkahan: Markah diberikan dengan masa yang hampir 1/10 saat diperlukan untuk larian yang lengkap tiga pusingan. ii.

.

.

kemahiran atau emosi pelajar. Manakala penilaian pula boleh anda definisikan sebagai suatu proses untuk mengumpul. ia adalah proses di mana pendidik menggunakan timbal balas pelajar sebagai stimuli yang terjadi secara semulajadi untuk membuat kesimpulan tentang pengetahuan. Penilaian . Kaedah ini meliputi ujian dan pengukuran. Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan. Ujian di peringkat sekolah dapat kita lihat dalam Rajah 1. Dalam pendidikan. Dalam erti kata lain. Pengukuran juga boleh ditakrif sebagai membina. pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotel.2: Ujian di peringkat sekolah Kita boleh mendefinisikan ujian sebagai satu instrumen atau alat yang digunakan untuk mendapat maklumat murid sebelum. Pengukuran pula boleh kita definisikan sebagai menentukan bilangan pemarkahan keputusan ujian atau lain-lain kaedah penilaian berdasarkan peraturan tertentu. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Rajah 1. menganalisis dan mentafsir data yang dikumpul. Ini adalah satu proses mengutip maklumat berangka tahap ciri-ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang. kebolehan. mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. semasa dan selepas pengajaran.DEFINISI UJIAN.2. kemajuan dan pencapaian murid. penilaian adalah proses mengesan perkembangan. bateri prestasi tahap fizikal.

Pelaporan perlu dibuat di peringkat sekolah bagi memberi maklum balas kepada murid. Instrumen penilaian dibina dan ditadbir oleh guru. Penilaian boleh dibuat secara pemerhatian. ibu bapa dan guru lain. Tujuan penilaian ialah untuk: . penulisan dan lisan. Hasil penilaian akan digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid dan memperbaiki pengajaran guru.merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Penilaian mata pelajaran ini dirancang dan dikendalikan oleh guru di peringkat sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful