ZADACI

Prilog pripremi ispita za slijedeće kolegije • Analitička kemija • Analitička kemija I • Analitička kemija II

1. Izračunajte volumen kloridne kiseline (ρ = 1,19 g/mL, w(HCl) = 37,0 %) potreban za pripravu 100,00 mL kloridne kiseline, c(HCl) = 3,0 mol/L. 2. Koja je pH-vrijednost otopine NaOH kojoj je gustoća ρ = 1,002 g/mL i maseni udio w(NaOH) = 0,2 %? 3. Koji volumen otopine kloridne kiseline (ρ = 1,197 g/mL, w(HCl) = 37,0 %) je potreban za neutralizaciju 500,00 mL otopine NaOH koncentracije 0,1000 mol/L. 4. Koji volumen otopine nitratne kiseline (w(HNO3) = 68,0 %, ρ = 1,405 g/mL) je potreban za pripravu 800,00 mL otopine HNO3 koncentracije 0,0400 mol/L? 5. Koju masu MgSO4×7H2O treba uzeti da se pripravi 100,00 mL otopine koncentracije c(Mg2+) = 0,1000 mol/L. 6. Nañite masu potrebnu za pripravu 200,00 mL otopine koncentracije 0,1800 mol/L, za sljedeće supstancije: a) Na2SO4 b) BaCl2×2H2O c) ½H2SO4 7. Nañite volumen otopine H2SO4, c(H2SO4) = 0,7000 mol/L, koji se može pripremiti od 18,00 mL otopine H2SO4 (ρ = 1,705 g/mL, w(H2SO4) = 78,06 %). 8. Nañite volumen koncentrirane HCl (ρ = 1,19 g/mL, w(HCl) = 37 %) potreban za pripravu 100 mL otopine HCl koncentracije c(HCl) = 3 mol/L. 9. Otopina nitratne kiseline ima gustoću ρ = 1,42 g/mL i maseni udio w(HNO3) = 70 %. Nañite masu HNO3 koja se nalazi u 100 mL otopine nitratne kiseline. 10. Izračunajte pH i pOH sljedećih otopina: a) kloridne kiseline, c(HCl) = 0,0500 mol/L b) amonijaka, c(NH4OH) = 0,0500 mol/L 11. Koji je pH otopine koja se dobije miješanjem 400 mL otopine natrijeva hidroksida koncentracije c(NaOH) = 0,1750 mol/L i 300 mL otopine acetatne kiseline koncentracije c(HAc) = 0,4667 mol/L.

12. c(HCl) = 0.1000 mol/L s 20. c(HCl) = 0.0 mol/L. Izračunajte pH otopine koncentracije: a) c(HCl) = 0. Izmiješa se 10. Amonijev hidroksid koncentracije c(NH4OH) = 0. Izračunajte pH u otopini kalijeva cijanida koncentracije c(KCN) = 0. 14. izračunajte pH otopine.200 mol/L b) c(NH4OH) = 0.0 mol/L s 30. s 25.2000 mol/L.2000 mol/L 21.1000 mol/L c) natrijeve lužine. c(NH4OH) = 0.00 mL otopine acetatne kiseline koncentracije c(HAc) = 0. 19.2300 g natrijeva acetata. c(NaOH) = 0. nañite pH otopine.300 mol/L i 20.050 mol/L.2500 mol/L 24. a da bi konačna otopina imala pH vrijednost 4? 18. Izračunajte masu NaAc koju je potrebno dodati u 200.0 mL otopine kloridne kiseline koncentracije c(HCl) = 0.00 mL natrijeva hidroksida koncentracije c(NaOH) = 0. 23.0 % i gustoće ρ = 1. 2 .00 mL otopine Ca(OH)2 koncentracije c(Ca(OH)2) = 0. b) Ako se u 100 mL otopine pod a) doda 2. c(NaOH) = 0. Odredite koncentraciju H+ u otopini koja se dobiva miješanjem 25.0500 mol/L i c(NH4Cl) = 0.1500 mol/L disocira 1.132 mol/L 20.1000 mol/L i 40. Izračunajte pH vrijednost otopine u kojoj su koncentracije amonijeva hidroksida i amonijeva klorida c(NH4OH) = 0. c(HAc) = 0. a) Izračunajte konstantu disocijacije amonijeva hidroksida .200 mol/L. Acetana kiselina disocira 1.00 mL otopine HCl.1400 g amonijeva klorida. a) Izračunajte pH i konstantu disocijacije acetane kiseline (K(HAc)) b) Ako se u 50 mL otopine pod a) doda 1.00 mL: a) destilirane vode b) otopine NaOH.0200 mol/L.405 g/mL.200 mol/L 22.K(NH4OH). Izračunajte pH otopine koja se dobije miješanjem 40. Izračunajte pH otopine koja se dobije miješanjem 50.00 mL otopine NaOH koncentracije c(NaOH) = 1. Odredite pH dobivene otopine.1100 mol/L.1500 mol/L. Izračunajte vrijednosti pH sljedećih otopina: a) kloridne kiseline. masenog udjela 68. Koji volumen nitratne (dušične) kiseline.0500 mol/L b) octene kiseline.00 mL: a) vode b) otopine NH4Cl. 15. 17.0400 mol/L? 13.00 mL kloridne kiseline koncentracije c(HCl) = 0.00 mL otopine HAc koncentracije c(HAc) = 1.00 mL otopine NH4OH koncentracije c(NH4OH) = 0.0 mL otopine amonijaka koncentracije c(NH4OH) = 0.200 mol/L. 16.0800 mol/L d) amonijaka.05 % u otopini koncentracije c(HAc) = 0. Izračunajte pH otopine koja nastaje miješanjem 20. c(NH4Cl) = 0.10 %. je potreban za neutralizaciju 500.

U otopini HAc koncentracije c(HAc) = 0.00 mL otopine NaCl koncentracije c(NaCl) = 0. U otopini NH4OH koncentracije c(NH4OH) = 0.iona u otopini K2Cu(CN)3 koncentracije c(K2Cu(CN)3) = 0.2030 g natrijeva acetata u 1 L otopine octene kiseline koncentracije c(HAc) = 0. 34.0300 mol/L da bi otopina imala pH 9? 27.00 mL otopine NH4OH koncentracije c(NH4OH) = 1. a volumen otopine je 500 mL.4 g natrijeva acetata.00 mL otopine kloridne kiseline koncentracije 0. Ako se 50 mg AgCl doda u otopinu sa suviškom amonijaka tako da je koncentracija NH3 u dobivenoj otopini 0. Koje molekule i ioni su prisutni u otopini nakon miješanja? Izračunajte njihove koncentracije! 30. 28. U 50.000 mol/L i 30. U 400. Utvrdite utjecaj (efekt) dodatka 8.100 mol/L.0500 mol/L.00 mL otopine HCl koncentracije c(HCl) = 1. Koji efekt na disocijaciju NH4OH ima dodatak 26. Iz podataka za topljivost izračunati vrijednosti konstanti produkta topljivosti za sljedeće teško topljive spojeve: Spoj Topljivost (mg/100 mL) a) AgBr 0.0×10-28. Odredite pH otopine koja se dobije miješanjem 25.013 b) CaF2 1. 36. Ako se 20.6000 mol/L pomiješa s 40.00 mL otopine NaOH koncentracije c(NaOH) = 0.25.1000 mol/L na stupanj disocijacije kiseline.50 mol/L. Odredite pH otopine acetatne kiseline koncentracije c(HAc) = 0.10000 mol/L doda se 50.2000 mol/L.0500 mol/L izračunajte: a) pH vrijednost b) stupanj disocijacije NH4OH 33.100 mol/L. Koliko grama NH4Cl je potrebno dodati u 500.00 mL otopine NH4OH koncentracije c(NH4OH) = 0.0100 mol/L.100 mol/L doda se 100.70 c) Fe(OH)3 3.00 mL otopine natrijeva hidroksida koncentracije 0. 26.400 mol/L.8 × 10-6 35. 29. koji su ioni prisutni u konačnoj otopini i koje su njihove koncentracije? 37. kolika je koncentracija Ag+ u otopini? 3 .1000 mol/L i c(KCN) = 0. Izračunajte pH konačne otopine! 31.00 mL otopine HAc koncentracije c(HAc) = 0.75 g amonijeva klorida u litru otopine amonijaka koncentracije c(NH4OH) = 0. Izračunajte koncentraciju Cu+ iona u otopini u kojoj su koncentracije c(Cu(CN)32-) = 0. Izračunajte koncentraciju Cu+ i CN. Koji je pH kada se u litru te otopine doda 16.00 mL otopine AgNO3 koncentracije c(AgNO3) = 0.000 mol/L.1000 mol/L ako je konstanta nestabilnosti kompleksa Knest(Cu(CN)32) = 5.0400 mol/L izračunajte: a) pH vrijednost b) stupanj disocijacije HAc 32.

Otopina volumena 100.5000 mol/L. Konstanta produkta topljivosti za Co(OH)2 je 2.00 mL otopine NH3 koncentracije c(NH3) = 0.0×10-16. nañite: a) koncentraciju pojedinog iona u otopini b) masu taloga 4 . doda se 5. koji anion će se prvi taložiti.00 mL otopine IO3. Kolika je koncentracija hidroksidnog iona potrebna da iz otopine CoSO4 koncentracije 8.000 mol/L. Koliko grama Ag2S će se otopiti u 500.01 mol Na2SO4 i 0.01 mol/L. Koju je masu AgCl potrebno otopiti u 500. Ako se u 500.00 mL otopine AgIO3 pri 25 °C doda 0.00 mol/L. 41.00 mL otopine NH3 koncentracije 2. Ako se BaCl2 polako dodaje. Na čisti i suhi AgCl. 48. 43.00 mL otopine NH3 koncentracije c(NH3) = 10.i 5 mmol Cl-. Kpt(Pb(OH)2).0500 mol/L i 50. Izračunajte koncentraciju NH3 potrebnu da spriječi taloženje AgBr iz otopine u kojoj je c(AgNO3) = 0.00 mL vode da se dobije zasićena otopina? 47. mase 1. 40.0005 mola srebrovog nitrata.38.0000 g. Ako se pomiješaju jednaki volumeni otopina AgNO3 i NaCl koncentracija 0.001 mol/L i c(NaBr) = 0. Izračunajte masu AgI koja će se otopiti u 100.koncentracije c(IO3) = 0.00 mL sadrži 0.2×10-6 mol/L.1000 mol/L. Izračunajte vrijednost konstante produkta topljivosti. Topljivost srebrovog jodata u vodi je 1. 44. 45. Volumen otopine u tom trenutku iznosi 100. hoće li se istaložiti talog AgCl? 39. Izračunajte koncentraciju Ce3+ u otopini koja se dobije miješanjem 50.4×10-4 mol/L započne taloženje Co(OH)2. 49.00 mL.2000 mol/L? 46. 42. ako je topljivost s(Pb(OH)2) = 4.42×10-4 mol/L pri 25 °C.u otopini kada počne taloženje AgCl.010 mol/L s obzirom na NaCl. Izračunajte koncentraciju NH3 koja je potrebna da spriječi taloženje AgCl iz 0. Koliko će aniona koji se prvi taloži ostati u otopini u trenutku kada se drugi anion upravo počinje taložiti? 51. 50.00 mL otopine Ce3+ koncentracije c(Ce3+) = 0.00 mL otopine NaCN koncentracije c(NaCN) = 0. Otopina AgNO3 dodaje se kap po kap u otopinu koja sadrži 5 mmol Br.1000 mol/L da bi otopina bila zasićena. Koliko grama Ba(IO3)2×2H2O treba dodati u 600. Nañite masu AgCl koja će se otopiti. Izračunajte količinu Br.010 mol/L otopine AgNO3 koja je 0.02 mola NaF.

Izračunajte: a) masu CaSO4 koja će se istaložiti b) koncentraciju Ca2+ iona zaostalih u otopini 55. Sastav smjese izrazite masenim udjelima! 59.00 mL ove otopine u čašu i željezo istaloži amonijevim hidroksidom. koncentracija S2. 62. Masa dobivana žarenjem (CaO + SrO) iznosi 0. Analizira se tehnički željezov(III) klorid: Masa od 2. 57. 54. U otopinu koja sadrži klorid i kromat koncentracija c(CrO42-) = 0. Izračunajte količinu Pb2+ i Zn2+ koji su ostali neistaloženi u 1 mL otopine. Analizom pirita.1000 mol/L volumena 50. mase 0.010 mol/L i c(CrO42-) = 0.010 mol/L dodaje se postupno (kap po kap) otopina AgNO3. od čega je utvrñeno da se 0.9380 g smjese i podvrgne žarenju.0500 mol/L. a zatim je u otopinu dodan kalijev jodid u suvišku. U otopinu CaCl2 koncentracije c(CaCl2) = 0. 53. 5 . nakon otapanja je istaložen barij dodatkom kalijeva jodata koncentracije 0.0812 g.1000 mol/L. Izračunajte: a) koncentraciju klorida u završnoj točki b) pogrešku titracije 58.33×10-3 mol/L. Nañite maseni udio Al2O3 u uzorku. Koji od mogućih taloga će se prvi početi taložiti.100 mol/L AgNO3.5980 g. 61. Izračunajte maseni udio (%) silicija u uzorku.1020 g tehničkog željezovog(III) klorida se otopi i nadopuni do 500. Iz uzorka silikatnog materijala mase 2.00 mL. Za analizu se odvaže 0. Pb2+ i (NH4)2S.0000 g.50 % maseni udio BaCl2×2H2O u uzorku.5620 g. Izračunajte maseni udio (%) FeCl3 u uzorku tehničkog Fe(III)-klorida.0 mol/L dodan je kruti AgCl u suvišku.0968 g. AgCl ili Ag2CrO4.0746 g SiO2. Izračunajte konstantu nestabilnosti kompleksa Ag(NH3)2+. Koji talog će se prvi početi taložiti. 56.0000 g uzorka limonita nañeno je da masa oksida Fe2O3 + Al2O3 iznosi 0. Analizom 2. Talog je otfiltriran i otopljen. Pipetom se prebaci 50. 63.0 mL 0.1 mol/L (u višku). Analizira se smjesa čistih supstancija CaCO3 i SrCO3. U volumenu od 1 L otopine amonijaka koncentracije c(NH3) = 1. U otopini Zn2+.00 mL doda se 50. Za titraciju klorida u 100 mL vode uz kromat kao indikator utrošeno je 1. Nakon filtriranja i žarenja masa dobivenog Fe2O3 iznosila je 0. U otopini u kojoj su koncentracije c(Cl-) = 0.52.5486 g nakon odgovarajućeg postupka dobiveno je 0. dobilo se 1. 60.00 mL otopine H2SO4 koncentracije c(H2SO4) = 0. Nañite maseni udio sumpora u piritu.0400 mol/L će se utrošiti za titraciju osloboñenog joda ako je 28. Koji volumen standardne otopine Na2S2O3 koncentracije 0.0100 mol/L postupno se dodaje otopina AgNO3.je c(S2-) = 0.0100 mol/L i c(Cl) = 0. Volumetrijskom metodom utvrñeno je da je maseni udio FeO u uzorku 1. Iz uzorka mase 2.7040 g BaSO4.04 mola AgCl otopilo.5 %. U završnoj točki titracije koncentracija kromata iznosi 1.

65. Nañite maseni udio Al2O3 u uzorku. U uzorku rudače mase 0.0195 mol/L pri čemu se utroši 37. 67.4002 g svo željezo se prevede u željezo(II) oblik i titrira sa standardnom otopinom KMnO4 koncentracije c(KMnO4) = 0.0000 g uzorka limonita nañeno je da masa oksida Fe2O3 + Al2O3 iznosi 0. Uzorak kuhinjske soli mase 0. treba za neutralizaciju 25 mL HCl otopine koja sadrži 0. u uzorku rudače 71. ioni IO4-(IO65-) su odreñeni u talogu dodatkom kalijeva jodida i titracijom nastalog joda s natrijevim tiosulfatom.1233 mol/L.0111 g KOH po mL. Analizom 2. Na2CO3 i SiO2 u supstanciji koja je smjesa ova tri sastojka.32 %. koja sadrži 0. Izračunajte masene udjele (%) K2CO3. Izračunaj sadržaj Hg2+ u otopini na temelju sljedećih podataka: Hg2+ je istaložena djelovanjem KIO4 u obliku Hg5(IO6)2. U ovoj smjesi je odreñen Cl.2294 g. 75.2500 g odreñuje se Cu tako da se iz kisele otopine dodatkom KI u suvišku oslobodi I2 za koji se titracijom potroši 16. 72. gustoće ρ = 1. Fe3O4.6900 g/mL. Koliko mililitara otopine KOH. Izračunajte volumen otopine AgNO3 potreban za potpuno taloženje klorida. Ako se analizom utvrdi da je maseni udio Ca u uzroku 20.98 mL standardne otopine.2280 g u kojem je 99.50 mL otopine Na2S2O3 koncentracije c(Na2S2O3) = 0. Izrazite rezultat analize kao maseni udio: a) željeza u uzorku rudače b) magnetita. Titracijom je potrošeno 19. Uzorak mase 0. 68. Izračunajte volumen fosfatne kiseline (ρ = 1. Uzorak se sastoji samo od CaCO3 i MgCO3.1280 g smjese KCl i NaCl. U uzorku mase 0. Izračunajte maseni udio Cu2S u uzorku! 70.0 %.1000 mol/L.0078 g HCl/mL. U otopini barijeva klorida istaložen je barijev sulfat. Izračunajte masu barija u početnoj otopini.0900 g. Volumetrijskom metodom utvrñeno je da je maseni udio FeO u uzorku 2. 6 .1003 mol/L pri čemu je utrošeno 19. 74.0 %) koji treba uzeti za analizu a da dobivena masa Mg2P2O7 ne bude veća od 0. koristeći slijedeće podatke: 0.64.9000 g.1937 g koji sadrži Pb nakon otapanja i taloženja olova s H2SO4 daje talog PbSO4 mase 0.50 mL otopine natrijeva tiosulfata koncentracije 0. Koji je volumen otopine NaOH koncentracije c(NaOH) = 0. w(H3PO4) = 85.21 % maseni udio natrijeva klorida.1250 g ovog uzorka je obrañeno kloridnom kiselinom. Analizira se fosfatna kiselina. SiO2 je uklonjen uparavanjem i dobiveno je 0.70 mL.titracijom s otopinom AgNO3 koncentracije c(AgNO3) = 0.19 kg/L i masenog udjela w(HCl) = 38.2618 g. Nañite maseni udjel PbO u uzorku! 73.1300 mol/L.1250 mol/L potreban za neutralizaciju 3.50 mL otopine klorovodične kiseline. Nakon žarenja masa taloga iznosila je 0. otopi se u vodi i kloridi talože dodatkom AgNO3 koncentracije c(AgNO3) = 0. 66. 69.0 % odredite maseni udio Mg u uzorku.

50. do 100.istaloženo u obliku BaSO4. Ako se za titraciju klorida. Analizom otopine aluminijeva sulfata. u otopinu niklova (II)-iona dobije se talog: Ni2+ + 2 H2C4H6O2N2 2H+ + Ni(HC4H6O2N2)2(s) Niklov dimetilglioksimat je voluminozan talog koji je nezgodan za rukovanje ako je količina veća od 175 mg. nakon otapanja uzorka.2000 g supstancije u kojoj je maseni udio CaO 70.0 % c) amonijaka razvijenog iz 0.3×10-14 4.5×10-8 4.76.00 mL standardne otopine AgNO3 koncentracije 0.4000 g supstancije u kojoj je maseni udio dušika 6. Količina nikla u odreñenoj rudači varira izmeñu 24 % i 35 %.00 mL otopine je uzeto i SO42.0205 mol/L.69×10-11 7. odredite maseni udio NaCl u uzorku. Masa BaSO4 iznosi 0.01×10-14 K2 K3 6.00 mL tako razrijeñene otopine titracijom potroši 24. Dodatkom dimetilglioksima. pripremljenoj otapanjem 1. je odreñen taloženjem s 25. KONSTANTE DISOCIJACIJE Spoj Amonijak Cijanovodik Fluoridna kiselina Fosforna kiselina Mravlja kiselina Octena (acetatna) kiselina Oksalna kiselina Sumporasta kiselina Sumporvodik Ugljična kiselina Voda Formula NH4OH HCN HF H3PO4 HCOOH CH3COOH H2C2O4 H2SO3 H2S H2CO3 H2O K1 1.1200 mol/L je potreban za neutralizaciju: a) 0.00 mL otopine H2C2O4.32×10-8 5.6×10-8 1.00 mL otopine H2C2O4 razrijedi četverostruko (tj.23×10-2 9.00 mL) a zatim se za 25.8×10-4 7. utroši 25. Nañite maseni udio CaO u analiziranoj supstanciji! 79.00 mL otopine KMnO4 koncentracije c(KMnO4) = 0.10 mL otopine KMnO4. Nañite masu koju sadrži 1 L otopine: a) SO42b) Al2(SO4)3×18H2O 77. Koji volumen otopine HCl koncentracije 0.80×10-4 1.1×10-13 7 .2000 g kemijski čistog Na2CO3 b) 0.5 %? 80. 78.75×10-5 5. H2C4H6O2N2.u jednoj četvrtini filtrata potrošeno je 5.45×10-7 1.11×10-3 1. Koncentracija otopine H2C2O4 je odreñena tako da se 25. Uzorak mase 0.82×10-5 6.1250 mol/L.0480 g supstancije. Izračunajte masu uzorka koju ne bi trebalo prijeći kada se u rudači odreñuje sadržaj nikla.60×10-2 1.2500 g sastoji se od čistog natrijeva klorida i inertnog materijala. Za titriranje viška C2O42.42×10-5 6.2640 g.2×10-10 6. Kalcij u otopini.

77×10-10 8.17×10-10 1.35×10-13 1.29×1017 1.82×10-6 5.20×10-10 2×10-25 3.00×1030 5.KONSTANTE PRODUKTA TOPLJIVOSTI Spoj Aluminijev hidroksid Barijev kromat Barijev fluorid Barijev sulfat Cinkov hidroksid Cerijev jodat Cinkov sulfid Kalcijev karbonat Kalcijev fluorid Kalcijev oksalat monohidrat Kalcijev fosfat Kalcijev sulfat Magnezijev karbonat Magnezijev hidroksid Magnezijev fosfat Srebrov(I) kromat Srebrov(I) bromid Srebrov(I) klorid Srebrov(I) jodid Srebrov(I) sulfid Željezov(II) hidroksid Željezov(II) sulfid Željezov(III) hidroksid Živin(I) klorid Živin(II) sulfid Formula Al(OH)3 BaCrO4 BaF2 BaSO4 Zn(OH)2 Ce(IO3)3 ZnS CaCO3 CaF2 CaC2O4×H2O Ca3(PO4)2 CaSO4 MgCO3 Mg(OH)2 Mg3(PO4)2 Ag2CrO4 AgBr AgCl AgI Ag2S Fe(OH)2 FeS Fe(OH)3 Hg2Cl2 HgS Ksp 3×10-34 1.07×10-33 4.43×10-18 2×10-53 KONSTANTE STABILNOSTI KOMPLEKSA Kompleks Ag(CN)2Ag(NH3)2+ Cd(NH3)42+ Cd(CN)42Cu(NH3)42+ Cn(CN)42Zn(NH3)42+ Zn(CN)42Kstab.87×10-17 8×10-19 2.04×10-24 1.75×1016 8 .08×1019 1.32×10-9 2.45×10-11 2.79×10-39 1.63×106 1.08×10-10 3×10-17 3.61×10-12 1.36×10-9 3.07×1012 2. 7.84×10-7 1.01×108 5.93×10-5 6.52×10-17 8×10-51 4.12×10-12 5.07×107 3.