You are on page 1of 5

c

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS


FAKULTI SENI KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF

TAJUK TUGASAN :

RANCANGAN PENGAJARAN

Ê Ê 
 ÊÊ 
Ê 
  
 
Ê 


PENSYARAH : EN. HASSAN BIN MOHD GHAZALI

SEMESTER : 6

c
V ccc
c c


ccc 
c

 cc c cc c

 c  cc c c

V ccc c

 c ccc c

 cc c 


c

 c  cc
 c c c c

V 
cc!c ccc
"
 c # c$
%c

 
   

c c#  c# c c # cc

&c ›  'cc  c c c c c c &c


&c  cc  c
 c( c( c c$c
c %c c # c c c
c &c
&c )' 'cc  c * c
 c 
 c c c c c c &cc
c

m  
  

&c  c c 


c cc * cc c c c &c
&c  c# c
c c c 
 c " c
c* cc &c
&c  c c 
 c( c c c + c c+
c* c &c

Ô    

&c  c
"
 c* c c c c &c
&c 
c
c
c 
 c c c c &c

ccc
c c ,cc  c * c + ,c
c ' &c
Ê 

&c   c * c + c c  cc * &c
&c # c

c* c 
c c c c 
&c
&c 
#
c c

c 
c c

c* c 
c c# c c

à   
 

&c 2 c ,c
,c c
,c c
 ,# c# c c

c

 &c

c c ) + c  c c c
 c!c c ccccccc-c› 
 c  c cccccccc2 !c)c
cc c- 
c /

c
 c#  c &c c c  c ›  c
cccc$.c c%c  c *

c# c # c* c c  * c
 
 c + c* c  c c

&c c
 c c " c )c
 c( c( c &c &c  c c 0 ,c ,c
c * c+ c c # #&c
ccc"/ &c  c* c


 c c

c
 c c
# # c "
 &c

c
c
) + c c ) c c  ,c &c  c  c )2c
$ .c %c 
#
c 
 ,c #  c* c c#  ,cc
#  c #c c c c

&c #&c
# * &c c c
c &c  c * c  c
cc" c " c( ccc  c# c

c "c  c
ccc)&c * c c' c c
cc"1
c " cc  c#  c c
ccc( c &c 

&c 2,c# ( ,c
cc"› c " cc &c /

c c  c
 ,c
ccc* c
 &c #
c# c# c # #&c
c

c * c c
 &c
c
3&c /

c * c
 c# c# c


c 
c #c
'  c# &c
c
 cc ) ccc 
c c &c  c c # c )2"c
$c c%c c ,c c c

c * c

 c c c  c# 
&c
  c * &c 

&c c
Ñc 
c
c c  "c
 c
&c &c  c * c cc" 
c
Ñc › c  c# c

c cc"  c
 ( #
 c * c
 c &c c
 c 
c c c
&c  c ( c
 c* c
&c 2 c ,c
,c c
 #
" #
c# &c
Ñc 

 c c 
 ,c

c ,c
c
 c c &c ,c# &c
3&c /

c * c# c
c


c 
c #c
c
'  c# &cc
c
ccccccccccc c
ccccccccccccccccccccc
c

cccc c
c2 
c
ccc cc ) ccc  c * c &c /

c  c  c
cc$ %c
c# 
c 
 c # c
# * c " + c
 c c c c 
 c
 c "  c# c
 c
&c  c " &c " &c
c c c
c &c  c 
 c c

 c* c 2 c ,c
,c ,c
  c c

&c c
 ,c# c
c c# &c
&c  c  c c
c c
 c* c c
 c c

c
 c#
c 
&c
c
3&c /

c
c
 + c# &c
cccc

#c  c  #c c &c  c c )2"c
ccc$ c %c * c# &c #  c* c › c &c
c c c

c c
/

c c c  #c * c  c
 c 
c# 
 c &c " c # 'c
# 'c# c# &c c "V c + c
&c  "# c* c $# 
 c# '%c
  c
 c ")# c  #c
( c c c * c &c
#
 c c c
 c &c c
c c * c# &c
c
c
c
c
c