P. 1
subiectul 1

subiectul 1

Ratings:
(0)
|Views: 1,294|Likes:
Published by Leuca Andreea

More info:

Published by: Leuca Andreea on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • I. 31 (Dan Botta, Cununa Ariadnei)
 • I. 32 (Emil Botta, Marea)
 • I. 33 ( Mateiu I. Caragiale, Grădinile Amăgirii)
 • I. 34 (G. Călinescu, Neoromantică)
 • I. 35 (Vasile Cârlova, Înserare)
 • I. 36 (George Coşbuc, Pastel)
 • I. 37 (Aron Cotruş, Munţii)
 • I. 38 (Nichifor Crainic, Desmărginire)
 • I. 39 (Leonid Dimov, Să fie iarnă)
 • I. 40 (Ştefan Augustin Doinaş, Iedera îndrăgostită)
 • I. 41 (Ştefan Augustin Doinaş, Balada întrebării lui Parsifal)
 • I. 42 (Geo Dumitrescu, Banală)
 • I. 43 (Mihai Eminescu, Iambul)
 • I. 44 (Mihai Eminescu, Stau în cerdacul tău…)
 • I. 45 (Mihai Eminescu, Departe sunt de tine..)
 • I. 46 (Mihai Eminescu, Din valurile vremii…)
 • I. 47 (Mihai Eminescu, Peste vârfuri)
 • I. 48 (Mihai Eminescu, La steaua)
 • I. 49 (Mihai Eminescu, Noaptea…)
 • I. 50 Mihai Eminescu, De câte ori, iubito…)
 • I. 51. (Horia Furtună, Balada lunii)
 • I. 52. (Barbu Fundoianu, Herţa)
 • I. 53. (Octavian Goga, Sonet)
 • I. 54 (Octavian Goga, Iubirea mea)
 • I. 55 (Octavian Goga, Bătrâni)
 • I. 56 (Radu Gyr, Victorii negre)
 • I. 57 (Ion Heliade Rădulescu, Zburătorul)
 • I. 58 (Şt. O. Iosif, Cântăreţul)
 • I. 59 (Emil Isac, Vânturile nopţii...)
 • I. 60 ( Alexandru Macedonski, Rondelul rozelor ce mor)
 • I. 61 (Alexandru Macedonski, Pe balta clară)
 • I. 62 (Alexandru Macedonski, Stuful de liliac)
 • I. 63 (Adrian Maniu, Furtună de toamnă)
 • I. 64 (Ion Minulescu, Acuarelă)
 • I. 65 (Ion Minulescu, Trei lacrimi reci de călătoare)
 • I. 66 (Ion Minulescu, Cântec de drum)
 • I. 67 (Ion Minulescu, Celei care pleacă)
 • I. 68 (Gellu Naum, Oglinda oarbă)
 • I. 69 (Miron Radu Paraschivescu, Pârâul şi marea)
 • I. 70 (Ştefan Petică, Fecioara în alb, IV)
 • I. 71 (Ştefan Petică, Fecioara în alb, IV)
 • I. 72 (Al. Philippide, Glasuri)
 • I. 73 (Alexandru Philippide, Secrete şi mistere)
 • I. 74 (Alexandru Philippide, Apropieri)
 • I. 78 (Ion Pillat, Străinul)
 • I. 79 (Ion Pillat, Amurg în deltă)
 • I. 80 (Ion Pillat, Timpul)
 • I. 81 (Iuliu C. Săvescu, La Polul Nord)
 • I. 82 (Marin Sorescu, Boala)
 • I. 83 (Marin Sorescu, Pleacă trenul)
 • I. 84 (Nichita Stănescu, Sărutul)
 • I. 85 (Marin Sorescu, Alchimie)
 • I. 86 (Radu Stanca; Frunzele – Elegie de toamnă)
 • I. 87. (Radu Stanca, Sonet)
 • I. 88 (Nichita Stănescu, Nedreptate)
 • I. 89 (Nichita Stănescu, Necuvintele)
 • I. 90 (Nichita Stănescu, Lauda omului)
 • I. 91 (Nichita Stănescu, Dimineaţă marină)
 • I. 92 (Nichita Stănescu, Adolescenţi pe mare)
 • I. 94 (Gheorghe Tomozei, Septemvrie)
 • I. 95 (Ion Vinea, Declin)
 • I. 96 (Vasile Voiculescu, Pe cruce)
 • I. 97 (Vasile Voiculescu, Poezie)
 • I. 98 (Vasile Voiculescu, Cartea)
 • I. 99 (Vasile Voiculescu, Autoportret romantic)
 • I. 100 (Ilarie Voronca, Ulise)

I. 1. („Gerul” – Vasile Alecsandri) 1. ger, promoroacă (ţurţuri, gheaţă) 2.

Semnele de punctuaţie: punct şi virgulă de la finalul celui de-al doilea vers desparte două fraze diferite, marcând o pauză în exprimarea unor idei similare. Poetul nu foloseşte punctul, ca în finalul strofei, deoarece acesta are rol în încheierea ideii, nelăsând loc unei continuări a acesteia. 3. „Sa ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri.” 4. Tema naturii sub stăpânirea iernii; motivul gerului. 5. pronume la persoana I şi a II-a: „eu”, „tu”; verbe la persoana a II-a: „vin’”; interjecţia. 6. „(gerul) sălbatic”  epitet personificator, extrem de sugestiv care arată forţa de nestăvilit a iernii geroase acaparând natura. 7. Substantivul „gerul”, reprezentând şi titlul poeziei, nu este pus la întâmplare la începutul fiecărei strofe, ci prin aceasta, poetul intensifică într-un mod aparte ideea centrală a poeziei, asprimea iernii, dându-i cititorului senzaţia de acaparare totală, accentuând imaginile sinestezice. 8. Gerul este prezentat de către poet ca o minune a iernii, ca un fenomen magic ce pune stăpânire asupra întregii naturi. În ultima stofă, gerul este invocat de către eul liric, prin propoziţia în vocativ: „O! tu, gerule năprasnic, vin”. Epitetul „(ger)năprasnic” întăreşte ideea de atotputernic, iar comparaţia „ca săgeata” întregeşte sentimentul de măreţie pe care gerul i-l inspiră poetului. Primele două versuri ale strofei prezintă o complexă imagine vizuală, ce subliniază grandoarea tabloului. 9. Vasile Alecsandri creează un pastel al iernii, de o impresionantă măreţie, prin folosirea unui limbaj expresiv, pe tot parcursul poeziei. Elementele care susţin expresivitatea sunt nenumăratele imagini artistice create cu ajutorul figurilor de stil. (Alexandra Gherman, 12 B; coord. prof. Elena Apostol) I. 2. („Pe coastele Calabrei” – Vasile Alecsandri) 1. mister = taină parfum = mireasmă 2. „sânu-i” – cratima desparte substantivul de persoana I în dativ posesiv, marcând pronunţarea într-o singură silabă. „stele-n” – cratima ţine locul vocalei „i” - în ambele cazuri, cratima desparte două părţi de vorbire diferite şi contribuie, prin înlocuirea unor sunete, la păstrarea măsurii versului. 3. a călca strâmb, a călca pe bătături / nervi 4. sehastru  sihastru; Calabrei  Calabriei 5. „luna, vas de aur”, „se-nalţă-un negru munte”

6. Metafora „pare ca din sânu-i azvârle stele-n cer” transpune artistic un fenomen natural: vulcanii inactivi al căror crater izbucnesc uneori în uşoare scânteieri. 7. Verbul „fosforează”, fiind un derivat al substantivului „fosfor” exprimă o imagine vizuală, prin care este sugerată dâra de lumină, pe care vaporul o lasă în urmă în drumul său prin bezna nopţii. Adjectivul „stâncie” sugerează o imagine uşor înspăimântătoare şi totodată misterioasă, a monstrului subacvatic. Acesta duce cu gândul la „stâncă”, prin forma derivată, „stâncie” 8. Ultima strofă ne introduce într-o lume feerică. Poetul reuşeşte să emoţioneze cititorul prin atmosfera de vis, pe care o creează cu ajutorul imaginilor vizuale şi a figurilor de stil. Primul vers ne prezintă o mare liniştită, sub atomosferă caldă, luminată de frumoasa Sicilie, fapt ce reiese din folosirea epitetului „(baie) azurie”. Ultimele două versuri ne indică ajungerea la destinaţie, călătorul putând simţi „din umbră”, „parfumul oriental” al portului Syracusei. Atmosfera feerică este sugerată printr-un câmp semnatic al liniştii: „dorm”, „atmosfera caldă”, „se scaldă” 9. Poezia „Pe coastele Calabrei” este un minunat pastel, în care poetul ne prezintă drumul parcurs de vapor „pe coastele Calabrei”, până în portul Syracusei. Pastelul este presărat cu figuri de stil şi imagini vizuale de o puternică expresivitate ce reuşesc să impresioneze cititorul prin creearea unei atmosfere feerice. În prezentarea peisajului, Alecsandri foloseşte ca timp predominant prezentul, unul dintre timpurile tipice decrierii, iar folosirea repetată a epitetelor („punte argintie”) a metaforelor („luna, vas de aur”) şi a imaginilor vizuale, indică în mod cert prezenţa descrierii în poezia citată. (Alexandra Gherman, 12 B; coord. prof. Elena Apostol) I. 3. („Privighetoarea şi măgarul” – Grigore Alexandrescu) 1. a se culca pe o ureche, a trage cu urechea 2. Virgula desparte vorbirea directă de cea indirectă şi separă propoziţia incidentă de restul enunţului. 3. cânta ≠ tăcere 4. Adjectivul „nenorocita” exprimă povara privighetoarei de a-şi cânta durerea. 5. „tot împrejuru-i era tăcere”  imagine auditivă „capul pleoştise, sau râdicase”  imagine vizuală 6. Comparaţia „ca un aspru judecător” arată revolta poetului la adresa îndrăznelii măgarului de a critica suava privighetoare, idee întărită prin epitetul „aspru”. 7. Titlul pune în relaţie de coordonare cele două personaje principale ale fabulei, anunţând antiteza ce urmează să ia amploare pe parcursul poeziei. 8. Ultima strofă a poeziei conţine morala. Concentrând-o în imagini vizuale şi figuri de stil, poetul ne transmite ideea demonstrată pe tot parcursul

2

poeziei, anume nevoia de a critica resimţită de cele mai multe ori în mod nejustificat şi absurd, prin raportarea la propria persoană. 9. Deşi prezintă structura unei poezii, opera nu întruneşte trăsăturile genului liric. Poetul nu pune accentul pe imagini artistice şi figuri de stil, ci pe prezentarea alegorică a unei întâmplari, modul de expunere nefiind descrierea, ci naraţiunea, trăsătură tipică a genului epic. De asemenea, observăm accentul pus pe personajele ce reprezintă timpuri umane. Fiind vorba de personaje-animale, ajungem la concluzia că poezia este o fabulă, specia literară ce aparţine genului epic. (Alexandra Gherman, 12 B; coord. prof. Elena Apostol) I. 4. („Umbra lui Mircea. La Cozia” – Grigore Alexandrescu) 1. 2. intensifică suspans. 3. 4. 5. muşchi, râul, munţi, valuri punctele de suspensie, foarte des folosite în ce-a de-a patra strofă, sentimentul de nelinişte şi totodată creează o stare de permanent

a se da de ceasul morţii, a-ţi suna ceasul Tema preamăririi strămoşilor (patriotică); motivul nopţii „glasul ei se-ntinde,creşte”  imagine auditivă „ale turnurilor umbre peste unde stau culcate”  imagine vizuală 6. Epitetul „(chipuri) negre” sugerează întunericul nopţii ce pune stăpânire pe întregul univers şi conturează o atmosferă încărcată de mister. 7. În prima parte a poeziei se poate observa cu uşurinţă predominanţa verbelor la timpul prezent, timp specific descrierii. De aceea, şi aici are rol în prezentarea peisajului, în introducerea cititorului în atmosfera misterioasă. În final poezia este dominată de imagini motorii, poetul trecând de la descrierea peisajului nocturn la prezentarea învolburată a luptei, ce învie în ochii cititorului. Astfel se explică şi folosirea verbelor la perfectul compus, timp specific prescurtării acţiunii în plină desfăşurare. 8. Ultima strofă transmite ideea permanenţei naturii în raport cu viaţa, invocând Oltul, martor al atâtor evenimente importante, prin folosirea vocativului, cu rol personificator din primele versuri. Epitetele „(virtuţi) mari”, „(fapte) cumplite” intensifică măreţia acelor timpuri, importanţa istorică şi totodată sentimentul de recunoştinţă pe care acestea le stârnesc oricărui român. Întrebarea retorică din final face referire la domnia grandioasă a marelui conducător, al cărui nume este precizat în titlu, Mircea. 9. Poezia „Umbra lui Mircea” este un imn închinat unei figuri impozante din istoria românilor. Prezenţa numeroaselor imagini artistice şi a figurilor de stil, împreună cu vocativul „Oltule” şi imperativul „Ascultaţi” ce arată implicarea afectivă a poetului, prin vocea eului liric, dovada apetenţei poeziei la lirismul subiectiv. (Alexandra Gherman, 12 B; coord. prof. Elena Apostol)

3

poetul reuşind să facă tot mai adâncă fascinaţia in faţă vieţii. (Alexandra Gherman. Ultimul vers marchează cititorul prin naturaleţea cu care este infiltrat în poezie. 5. Metafora pune în relaţie un element cosmic cu un simbol de glorie. dar cu o notă de profunzime ce nu poate trece neobservată. şi anume. „mea”. atins chiar de aparenta lor banalitate. aceste flamuri sure” dezvăluie impresia pe care norii o au asupra poetului. 12 B. motivul divinităţii. „Pentru strămoşi şi pruncii nenăscuţi” 4. având rol în păstrarea măsurii versului. „să-ţi” – cratima desparte două părţi de vorbire diferite. Elena Apostol) I. 5. 8. ideea centrală. folosind în mod obsesiv conjuncţia ce leagă toate aceste elemente. candidă = pură beteală = podoabă 2. El simte că nu îi ajunge cerul pentru a-şi exprima gratitudinea. 2. cu măiestrie. 4 . Tiltul poeziei exprimă simplu. Repetiţie anaforică. coord. De luni de zile nu am mai auzit nimic despre el. 6. recunoştinţa eului liric pentru ceea ce are cel mai de preţ de la Dumnezeu: viaţa. unde poetul îmbină atent. cratima desparte două părţi de vorbire diferite şi ţine locul vocalei „u” (nu ar avea).I. înlocuind vocala „î” în scopul menţinerii măsurii versului 3. („Mulţumire” – Ioan Alexandru) 1. de mici bucurii ale vieţii pentru care nu vom putea niciodată să mulţumim suficient de mult. forme şi culori. această strofă este ea însăşi o metaforă. 9. Eul liric îşi face simţită prezenţa în poezie prin pronumele şi verbele la persoana I şi a II-a: „să-ti mulţumesc”. etc. Metafora „nori. nearticulat are rol în generalizarea sentimentului mulţumirii. miresme şi senzaţii cu ajutorul înşiruirii. „cuvine-se” – cratima marchează o inversiune în forma verbală cu rol în păstrarea măsurii versului. 6. motivul amintirii. motivul dragostei de natură. motivul recunoştinţei. Cea de-a patra strofă continuă înşiruirea numai câtorva dintre milioanele de lucruri. prof. tema poeziei. Luni începuseră şcoala de la ora şapte. Deşi aparent destul de săracă în figuri de stil şi imagini artistice. Fiind un substantiv propriu. 7. Rolul conjuncţiei coordonatoare „şi” este de a întări dorinţa poetului de a muţumi pentru nenumăratele bucurii pe care i le oferă viaţă. („Crizanteme” – Dimitrie Anghel) 1.

/ înveşmântaţi în haine albe se clatină în faţa lunii”  imagine vizuală „pe gura scorburilor vântul plecat a deşteptat un cânt”  imagine auditivă. prof. motivul oglinzii 5. Atât epitetul personificator „oglinzile-obosite” cât şi comparaţia „evlavios ca o vestală” adâncesc sentimentele de tristeţe. a trece în nefiinţă. El pune la îndemâna cititorului elementele necesare pentru ca acesta să înţeleagă în maniera proprie semnificaţia versurilor. coord. 6. folosit cu sens metaforic pe lângă cel de-al doilea. Fata descrisă de poet prin două epitete o fac să se potrivească perfect decorului. de mâhnire. Este un tablou simbolist în care obiectele sunt descrise din perspectiva unei stări puternice. „vasele-s împodobite cu triste flori de crizanteme”. pentru cea care „n-a fost mireasă”. Elena Apostol) I. 12 B. pe care toamna le lasă în urmă. elidarea lui e. a-l trece toate apele. obsesive. Anghel în poezia sa este sugestiv. motivul toamnei. Substantivul „balul”. motivul primăverii. 4. 4. „şubredă şi pală”. „Preschimbă florile în vase. „pomi” fac ca titlul să reprezinte perfect 5 . zarzării şi prunii. („Balul pomilor” – Dimitrie Anghel) 1. înveşmântaţi. dar calde ale primăverii  epitet sinestezic specific simbolismului 7. şi casa fetei. toamna. 8. Folosirea epiterului personificator „oglinzile-obosite” adânceşte sentimentul de completă melancolie ce s-a instalat în casă odată cu sosirea toamnei. 9. a trece pragul. o paralelă între anotimpul trist şi monoton . poetul realizează cu ajutorul unor sugestive imagini artistice şi figuri de stil. 6. anotimpul în care toate florile mor. evlavios ca o vestală”: comparaţia fetei cu o vestală face din acest procedeu banal un adevărat ritual. Limbajul folosit de D. fata pentru care cititorul presupunea că iubirea tinereţelor a murit. „caişii. având rol în menţinerea măsurii versului 3. motivul lunii. şi fata singură. În prima strofă a poeziei. Putem considera că poetul sugerează pe tot parcursul poeziei o paralelă între trista toamnă. 7.3. (Alexandra Gherman. să spuie  să spună -ntăilor  -ntâilor 7. 5. zarzări. Apostroful marchează lipsa accidentală a vocalei „ă”. „o fată şubredă şi pală”. prefăcut. pruni 2. Tiltul anunţă poezia ca pe o metaforă. caişi. Epitetul metaforic „roze (gesturi)” îmbină armonios mişcarea suavă a pomilor în bătaia vântului cu culorile palide. s-au – cratima desparte două părţi de vorbire diferite.

8. 2. „vă” şi a adjectivelor pronominale la persoana I: „mea”. Elena Apostol) 6 . 7. Autorul pune toată aceasţă atmosferă feerică de noapte de primăvară doar pe seama anotimpului. Arghezi încearcă să ne transmită ideea că orice creator poate învinge timpul şi spaţiul prin creaţia pe care o lasă în urmă. „porniţi”. cu sufletul la gură. – folosirea simbolului cromatic – sinestezie „dulci orchestre” (Alexandra Gherman. poezia pregăteşte cititorul pentru furtunoasa legătură pe care procedeul creaţiei o stabileşte între opera şi creator. 8. coord. 12 B. cum ar fi: „zburaţi”. redevin „banalii pomi din faţa casei”. 8. Epitetul multiplu „(pustnicii) tineri. ce o vor păstra mereu. „epigraf”. fraţi de suflet. pomii parcă dansează. iar ce-a de-a doua separă două propoziţii / verbe la imperativ. Poetul îmbină cu măiestrie elemente surprinzătoare. care urmat de adverbul de timp „acum”. a substantivelor în vocativ: „stihuri”. a pronumelor la persoana a II-a: „-ţi”. 3. cu ajutorul cărora eul liric apare ca un comandant al armatei cuvintelor. 12 B. iar comparaţia stihurilor cu „păsările mici de catifea” stârneşte duioşie în sufletul cititorului. care îi va impresiona pe tinerii cititori. poetul empresionând prin forţa expresivităţii limbajului. Urmează abundenţa de imagini vizuale şi figuri de stil de o impresionantă forţă. Toamna se seamănă grâul. „Pătrundeţi. Ultima strofă trezeşte cititorul din visare. coord. prof. 4. trişti şi delicaţi”. persoana a II-a. balul pomilor fiind dulcea primăvară. Aceasta este dată în primul rând de întrebuinţarea numeroaselor verbe la imperativ.tema poeziei. Cele două copile seamănă ca două picături de apă. înţelese şi neînţelese” 5. Încă din primul vers al poeziei se remarcă folosirea verbului la imperativ „zburaţi”. 9. aducându-l din nou cu picioarele pe pământ. Folosirea numeroaselor verbe la imperativ. fără de veşmintele catifelate pe care acesta le pune la dispoziţie. (Alexandra Gherman. Prima virgulă desparte un substantiv în vocativ de restul propoziţiei. 9. După cum arată şi titlul. strălucind în lumina lunii. Legănându-se uşor în bătaia vântului. care transformă întrega natură în sărbătoare. intr-un suflet. Pomii. cu sens metaforic urmat de versul „Păstra-vă-vor într-un sicriu de carte” exprimă dăinuirea în timp a operei artistului. prof. Poezia are un puternic impact asupra cititorului. Elena Apostol) I. Poezia lui Tudor Arghezi este o artă poetică ce impresionează prin limbajul folosit de poet pentru a se face înţeles şi mai ales prin relaţia dintre creaţie şi eul creator. 6. („Epigrag” – Tudor Arghezi) 1. dau cititorului senzaţia că se află în mijlocul unei adevărate „furtuni” de creaţie.

O caracteristică a limbajului poeziei argheziene aste expresivitatea obţinută din utilizarea numărului însemnat de figuri de stil (metafore: „tezaurul de ceară”. mod ce prezintă o acţiune îndesfăşurare. implicarea afectivă a eului liric. observându-se totodată şi compasiunea poetului pentru starea acesteia. forme pronominale de persoana I – „-mi” Adjective posesive de persoana I – „mele” 7 . 7. 3. Elena Apostol) I. coord. În cea de-a treia strofă a textului poetul prezintă moartea albinei ca o jertfă supremă în numele muncii sale sacre (tezaurul de ceară). Se remarcă astfel prinadresarea directă al persoana a II-a. forme verbale la persoana I (iubesc). 5. („Lumină lină” – Tudor Arghezi) 1. utilizarea verbelor la gerunziu (zăcân. buze. (ceva) de vis. cuvinte. Adjectivul „lină”. „îs” – sunt . Epitetul simplu „uşoară (zburătoare)” subliniază delicateţea şi fragilitatea albinei. ca prin vis. metonimie – „aur şi parfum”. Compasiunea sa pentru munca micilor vieţuitoare. 3. fiind folosit de fapt cu sens metaforic. 5. „Le vezi? Au căzut. 4. 9. plural a pronumelui personal „-le”. subliniază mai mult „suferinţa” bietei vieţuitoare prin comparaţie cu somnul dulce din stup. voci 2. 6. („Cuvinte stricate” – Tudor Arghezi) 1. (Alexandra Gherman. etc) ce creează surprinzător imagini artistice. Virgulele utilizate marchează apariţia unui substantiv în vocativ. Cratima (semn ortografic) marchează despărţirea formei verbale de forma neaccentuată de persoana a III-a. 9. a ucide = a omorâ a ucide ≠ a învia 2. Titlul poeziei surprinde prin aparenta lipsă a legăturii cu textul cu textul acesteia. Semnnul exclamării (semn de punctuaţie) marchează o poruncă a poetului adresată cititorului.” 4.I. adjective pronominale posesive (mea). prof. lângă substantivul „lumină” creează o metaforă de o dulce muzicalitate (obţinută prin repetarea unor sunete). 12 B. 10. 8. dormind). neterminată. „deştele” – degetele. Deasemenea. prin intermediul interogaţiei retorice din ultimele versuri este evidenţiată singurătatea micii vietăţi în momentul prăbuşirii din zborul ei înalt. s-au sculat. urmat de un determinant. singular.

Am să vin când voi avea puţin timp. Motivul toamnei. Poezia „Cuvinte stricate” se încadrează în lirica subiectivă în primul rând prin prezenţa eului liric. îngroape 2. estetica urâtului „umblă prin mocirle de stele”. 8. indicată de folosirea verbelor i pronumelor la persoana I şi a II-a (mele. verbul „a fi” la perfect simplu adânceşte intensitatea trăirilor eului liric în faţa imensităţii toamnei. Elena Apostol) I. „Păsările negre suie în apus/ Ca frunza bolnavă-a carpenului sur” – comparaţie prin care zborul păsărilor călătoare către alte meleaguri este pus în relaţie cu „boala” ce cuprinde în fiecare an carpenul (desfrunzirea). Titlul poeziei se regăseşte şi la începutul primului vers. 11. 12 B. Astfel se formează un epitet metaforic surprinzător prin formasa simplă. 7. relaţia poet – material poetic. în care poetul îşi va „renega” propriile „cuvinte stricate”. În poezie. De altfel. îmbinând armonios în maniera-i caracteristică cuvintele. „Stau în ţărmu-albastru-al râului de soare”. „Palid aşternut e şesul cu mătasă”. „huleşte-le!”). huleşte-le). („Niciodată toamna” – Tudor Arghezi) 1. având rol în păstrarea măsurii şi a ritmului versului. În limba literară este timpul specific poeziei. desfrunzeşte. prin exprimarea directă a trărilor.). Încă din titlu. Perfectul simplu (sau trecutul definit) exprimă un fapt complet săvârşit într-un anume moment al trecutului. 6. 7.6. „Fâstâcite şi neroade”. dar contrariantă tocmai prin semnificaţia adejectivului-epitet. 8. imagine vizuală  „Umblă prin mocirle cu stele”. „Păsările negre suie în apus”. Substantivul toamna. cuvintele. titlul anticipează tema poeziei. 9. (Alexandra Gherman. 5. a sentimentelor eului liric (dezamăgire. Arghezi introduce procedeul esteticiiurâtului. coord. motivul trecerii timpului. 3. Imagine auditivă  „Să nu le mai cânte cumva”. 8 . precedat de adverbul de timp cu valoare absolută „niciodată” intesifică fascinaţia poetului în faţa grandioasei toamne. Poezia marchează prin abundenţa imaginilor artistice formate din îmbinări surprinzătoare ale cuvintelor prin tehnica specificargheziană. Cea de-a doua strofă a poeziei exprimă dorinţa eului liric de a crea i totodată răzvrătirea sa în faţa neputinţei de a-şi găsi cuvintele. revoltă şi uimire. a exclamaţiilor şi a întrebărilor retorice („le vezi?”. prof. Am băut o carafă de vin roşu. etc. În al doilea rând. Exclamaţia din primul vers al strofei indică prezenţa unui eu liric dezamăgit de creaţia sa „s-au stricat cuvintele mele”. Marchează pronunţarea ultimei vocale a primului cuvânt şi a primei vocale a celui de al doilea într-o singură silabă. 4.

vecinicul şi bunul. dar marchează în acelaşi timp şi un reproş la adresa Domnului.. Epitetul multiplu „recea (mea-)ncruntată (suferinţă)”. 4. Limbajul este familiar. regretul de a nu avea „semne” din partea divinităţii). „mie”. etc. Una din principalele trăsături specifice modernismului identificate în poezia lui Arghezi este subiectivismul. Folosirea verbelor la mod indicativ. îmbinat cu termeni arhaici (ghies). Motivul îngerului (ca semn al divinului). evidenţiind tocmai dorinţa eului liric de a diminua distanţa dintre el şi divinitate. evidentă prin folosirea verbului „vreau”. (Alexandra Gherman. Domnul. subliniază dorinţa arzândă a poetului de primi un semn din partea divinităţii. 5. „mie”). 6. La nivel prozodic observăm cultivarea versului liber. Se observă intelectualizarea emoţiei şi intensificarea trăirilor eului liric prin prezenţa numeroaselor imagini artistice de o deosebită valoare stilistică. 3. 2. 12 B. Elena Apostol) 9 . coord. 9. Poezia lui Arghezi transmite un puternic sentiment de tristeţe şi dezamăgire a eului liric. evident în textul dat în primul rând prin prezenţa mărcilor eului liric (verbe şi pronume la persoana I şi a II-a). Băiatul acela este slab de înger. 12. prof. rezultat al lipsei „unui semn” din partea Celui de sus „doar mie. Primul catren al poeziei este un monolog adresat divinităţii în care eul liric îşi face simţită prezenţa încă din primul vers. trăiri ale poetului (deznădejdea. ce fac evident monologul adresat lui Dumnezeu. comunicarea cu divinitatea. neputinţă = imposibilitate. („Psalm” –Tudor Arghezi) 1. (Alexandra Gherman. 7. dorinţa de concret. iar la nivel lexico-morfologic există mărci ale prezenţei acestuia („nu cer”. întăreşte motivul eului liric de a da glas reproşului.. exprimat cel mai concret în primul vers: „Nu-ţi cer un lucru prea cu neputinţă”. coord. / Nu mi-ai trimis. Elena Apostol) I. şi totodată dezamăgirea sa. de când mă rog. 12 B. „vorbeai”. „(mă) rog”.” 8. prof. Povaţă = sfat. Prezenţa eului liric este evidentă în text prin folosirea frecventă a pronumelor şi verbelor la persoana I şi a II-a: „-ţi”.9. Am cumpărat azio imensă stea de mare. Punctele suspensie adâncescregretul poetului de a nu fi auzit de divinitate. mod ce exprimă o acţiune prezentată de vorbitor ca reală. „mea”. În această poezie lirismul este de tip subiectiv deoarece sunt exprimate în mod direct stări. Este o stea în devenire. Strofa transmite o dorinţă adâncă a eului. niciunul.

Titlul poeziei. constituit dintr-o locuţiune adverbială „de-abia”. tema solitudiniii. coord. a se pleca. a verbului sugerează reproşul eului liric la adresa iubitei. adjective posesive şi pronume la persoana I: „mi-am zis”. Din cauza suferinţei a ajuns o umbră de om. a-şi pleca capul. „voiam şi să rămâi” 5. (Alexandra Gherman. („De-abia plecaseşi” – Tudor Arghezi) 1. persoana a II-a. a adeverbului abia. singurul.I.]/ De ce-ai plecat?de ce-ai mai fi rămas?”. voiam să şi rămâi/ [. „am rugat”. Pâinea coaptă pe vatra bunicilor este cea mai bună din lume. motivul plumbului. 6. „Voiam să pleci”. Indecizia din sufletul poetului este redată în special în primul şi ultimul vers „Voiam să pleci. motivul plecării. „ninge”. 9. Îmi va rămâne mereu în suflet vatra părintească. 13. Retorismul întrebării din finalul strofei adânceşte sentimentul melancoliei dată de regretul eului liric în faţa deciziei sale de a renunţa la iubire. prof. „plecaseşi”). subliniază durerea încă puternică din sufletul poetului. 2. Verbe. 2.. Ultima strofă se realizează în întregime pe baza antitezei între glasul inimii (cel neauzit) şi glasul minţii eului liric (gândul cel dintâi). cuprins în forma unui monolog adresat din poezie. Inimă de plumb. „plumb” 5. (greu)ca plumbul. lângă care plasat e un verb la mai mult ca perfect (timp specific unei acţiuni trecute şi demult încheiate). „mea”. De asemenea. a pleca urechea. Tot acel vis îngrozitor s-a dovedit a fi un semn pe care numai eu îl puteam înţelege. 4. împreună cu cea a exclamaţiilor („nu te-ai uitat o dată înapoi!”) şi a întrebărilor retorice („de ce-ai plecat?”) marchează în poezie lirismul subiectiv. motivul iernii. ajutând astfel la menţinearea măsurii şi ritmului versului. Teoria iubirii neîmplinite. 14. 3. 10 . 8. separând vorbirea directă de restul versului. 12 B. „voiam”. „gri”.. Cratima desparte două părţi de vorbire diferite şi are rolul marcării pronunţării într-o singură silabă a prepoziţiei „de” şi a primei vocale „a”. 4. „am oftat”. care o vrea înapoi pe fiinţa iubită „De ce-ai plecat?”. şi glasul orgoliului rănit „de ce-ai mai fi rămas?” 6. Prezenţa mărcilor eului liric (precum verbe şi pronume la persoana I şi a II-a „te-". („Gri” – George Bacovia) 1. Interogaţia retorică din ultima strofă transmite cititorului lupta ce se dă în sufletul poetului între glasul inimii. 3. Elena Apostol) I. Linia de pauză marchează o structură incidentă. 7.

(„Amurg de iarnă” – George Bacovia) 1. tema morţii. sumbru = întunecat. deprimare. 12 B. „plumb”. Titlul. corb). Spaţiul poetic este tensionat de imaginea repetată a mişcării corbului. Ideea este întărită şi de metafora „ninge gri” care adânceşte starea depresivă a eului. În ultima strofă a poeziei „Gri” Bacovia transmite o neagră melancolie dată de starea singurătate resimţită de artist în raport cu tot ceea ce îl înconjoară. glul. 5. Se remarcă acea concordanţă. sentimentul de vid. Astfel impresia creată este de stranie mişcare în cerc. îndeosebi vizuale („iar în zarea grea de plumb/ Ninge iar”) şi al figurilor de stil bazate în special pe cromatica monotonă a peisajului „înnegri”. 11 . în amurg. în poezie pot fi identificate o serie de elemente din câmpul său semantic „înnegri”. 2. Zborul corbului într-o direcţie nedeterminată (în prima strofă) şi întoarcerea lui în a doua strofă. Folosireacratimei marchează în ambele cazuri pronunţarea într-o singură silabă a sunetelor finale din primulcuvânt şi a celor iniţiale din cel de-al doilea (valabil şi pentru al doilea cu al treilea cuvânt). imprimând viziunii poetice un caracter ireal. Se observă repetarea acestuia şi în interiorul poeziei în sintagma „ninge gri” din finalul fiecăreia dintre cele două strofe. el crează un contrast expresiv su termenii care evocă insistent culoarea negru (sumbru. cu rol în adâncirea senzaţiei de melancolie. devenind astfel un laitmotiv. Epitetul metaforic „(zarea) grea” arată senzaţia apăsătoare pe care o resimte eul liric. Cea de-a doua strofăa poeziei continuă descrierea tabloului trist de iarnă din prima strofă. până şi zarea îngreunându-se parcă sub forţa zăpezii „de plumb”. Această stare este redată cu ajutorul imaginilor artistice. 8. De asemenea. prof. „Câmpia albă – un imens rotund – ”. 6. Metafora „zarea grea de plumb” adânceşte apăsarea uriaşă din sufletul eului liric. Se observă construcţia închisă marcată de apariţia versului „tăind orizontul. singurătate. 7. Epitetul cromatic „câmpia albă” nu are o simplă valoare ornantă. (Alexandra Gherman. anticipează tema poeziei. orizont = zare. diametral”. motivul corbului. atât în finalul acestei strofe. sugerează repetarea obsesivă a mişcării ce devine o expresie simbolică a unei stări limită. 9. întălnită şi în alte poezii bacoviene dintre monotoniadecorului exterior şi sentimentul depresiv care îl domină pe poet. 15. Elena Apostol) I.7. motiv des întâlnit în opera bacoviană. „Copacii rari şi ninşi par de cristal”. coord. construit simplu din adjectivul cromatic „gri”. „gri”. dar şi în cel al primei strofe. posomorât. sugerând tristeţe. având rol în păstrarea măsurii şi ritmului versului. „plumb”. 4. în amurgul vieţii. 3.

(Alexandra Gherman. sugerând prin conotaţia cuvântului „amurg” sentimentul de vid. tema morţii. 16. Elena Apostol) I. a sugestiei. 12 B. 6. carbonizat. Astfel. prezenţa simbolului. consecinţa fonetică fiind pronunţarea într-o singură silabă a celor două cuvinte. 2. frunză. Acesta sugerează prin repetarea obsedantă ideea morţii prezentă în toate elementele din jur. Elena Apostol) I. Poetul pare a fi supravieţuit unei experienţe de coşmar carear fi putu avea loc în vis. Se menţine măsura şi ritmul versului. a tăia frunze la câini. 8. Iubirea a murit de curând. 17. Dorinţa simboliştilor era aceea de a nu numi în mod direct stări sau sentimente. 3. în această poezie. 9. iar prin substantivul „iarna” – o lume pustie. carbonizate = arse. sentimentul vidului (Alexandra Gherman. cădere şi moarte. a umbla de funza frăsinelului. culoarea dominantă este negrul morţii. parfum = miros 2. solitudinea poetului aflat într-un spaţiu închis. arse. Motivul centralal strofei este amorul. sicrie. Cratima desparte două părţi de vorbire diferite (conjuncţia coordonatoare „şi” de pronumele „-i”). („Pastel” – George Bacovia) 1. 3. Metafora „noian de negru” semnifică o grămadă de scrum. Titlul „Amurg de iarnă” este semnificativ pentru aceste pastel simbolist. peste tot sunt semne ale distrugerii. Totuleste ars.8. ideea morţii este sugerată prin dezagregarea materiei („noian de negru”. motivul sicriului. coord. prof. tristă. („Negru” – George Bacovia) 1. marcând elidarea vocalei „î”. sunt ambele elemente ce duc la dezagregare. Flacăra aruncă scântei pe pământul ud. I se asociază „parfumul de pene arse”. agonizantă. 12 . ceea ce ar însemna că arderea nus-a produs de mult. 12 B. prezente în text. Adjectivul „negru” reprezintă un simbol des întâlnit în poezia bacoviană. 5. ci de a le sugera prin intermediul simbolului. 9. coord. tematica: moartea. Linia de pauză marchează aici tocmai sfrşitul unei etape (amorul). galbenă. „carbonizate flori”) sau prin sfârşitul iubirii. pentru că este prezent verbul „fumegă”. 7. 4. Reluarea în ultimul vers a metaforei „noian de negru” duce cu gândul al un sfârşit de lume material şi sufletesc. prof. mangal. Focul şi ploaia.

marchează grafic regretul eului liric în faţa alegerii făcute. sentimentul de vid. alături de linia de pauză. poezia bacoviană se constituie mai degrabă într-o descriere a trăirilor poetului (un decor interior) pe fundalul unei toamne agonizante. 6.4. Deşi intitulată „Pastel”. „stai”. aceea de a renunţa la iubire. care pustieşte natura. care au pus stăpânire pe sufletul poetului. Un procedeu tipic simbolist este repetarea unui vers în poezie. 12 B. Ploaia. 5. „chemam”. aceste stări sunt sugerate şi prin utilizarea liniei de pauză sau a punctelor de suspensie. ci unul al dezagregării materiei. „-mă”. De asemenea. 6. Nu mai pot merge la mare. prof. Prezenţa eului liric în poezie este sugerată prin folosirea verbelor şi pronumelor la persoanele I şi a II-a: „spune”. Utilizarea punctelor de suspensie în finalul primului vers exprimă sentimentul de deznădejde a eului liric în faţa ploii nesfârşite. 2. Punctele de suspensie. pierderea iubirii asociată imaginii dezolante a toamnei. 8. lăsându-l în urmă pe poet într-o stare de deznădejde. al tristeţii pune stăpânire pe poet. Impresia de sfârşit de lume este astfel amplificată de repetarea acestui cuvânt în versul-refren al poeziei. „pică frunza/ Şi-i galbenă ca tine”  imagine vizuală „iar eu în golul toamnei/ Cheman în aiurare. 7. motivul ploii. În luna mai vremea este cea mai frumoasă de pe tot timpul anului. tină. simbolism  tematică (pierderea iubirii)  utilizarea simbolului  repetarea unor cuvinte sau sintagme (Alexandra Gherman. cu valoare de refren („Ah. Epitetul personificator „grele (tălăngi) adormite” sugerează un sentiment de apăsare. în poezia bacoviană. („Plouă” – George Bacovia) 1. Tema poeziei este tipic bacoviană. dar şia verbelor la imperativ: „rămâi”. Aici ea cade neîncetat. „tine”. motivul talangei. 3. nu vine să purifice. „-mi”.”  imagine auditivă 5. 13 . de deznădejde a poetului ca urmare a ploii. 4. Cadrul pustiu al toamnei vine să sublinieze tristeţea. agonizantă. În cea de-a doua strofă este prezentată plecarea iubitei. 8. plouă. plânsul tălăngii când plouă!”) ce sugerează aici atmosfera apăsătoare. coord. „spune”. 18. 7. Cea de-a treia strofă completează tabloul monoton al unei naturi înecate de ploaie. nu este un simbol al fecundităţii naturii. forme verbale şi pronominale de persoana I şi a II-a : „n-am mai văzut”. Sentimentul vidului. Elena Apostol) I. 9..

dominat de obscuritate. 20. al pustiului. Această imagine dezolantă a eului liric bântuit de gândul morţii într-o piaţă solitară. astfel. „pală lumină”. (Alexandra Gherman. spaţiul închis în care agonizează poetul. Epitetele „tristele becuri” şi „pustiilor pieţe” sugerează o atmosferă monotonă. lirism subiectiv  descrierea trăsăturilor interioare ale poetului  mărcile lexico-gramaticale ce marchează prezenţa eului liric (verbe şi pronume la persoanele I şi a II-a) 7.. prof. Ultima strofă are aceeşi structură închisă. contribuie la menţinerea ritmului şi măsurii versului. 12 B. O umbră de tristeţe îi răsări pe faţă. imagine schematică. stări ale poetului (Aici agonia. Cratima desparte două părţi de vorbire diferite. devenit o umbră ce bântuie prin pieţele solitare. Structura închisă a acestui ultim catren sugerează la rându-i. 4. Elena Apostol) I. lipsit de orice speranţă de a ieşi din el. 9. – utilizarea versului cu valoare de refren – tematica: moartea. coord. Astfel se insinuează gândul obsedant al singurătăţii. „noapte deplină”. Utilizând simbolul sau repetând anumite sintagme sau versuri sunt sugerate sentimente. 12 B. O caracteristică a limbajului simbolist este sugestia. („Pălind” – George Bacovia) 1. Elena Apostol) I. dar şi la „pălirea” sufletului poetului. piaţa pustie. un spaţiu în care poetul însingurat şi dezamăgit bântuie.” – Ion Barbu) 1. marcând pronunţarea într-o singură silabă. cauzate de ploaia nesfârşită). 19. constituit dintr-un verb la gerunziu („pălind”) trimite cu gândul la un decor tipic bacovian. în care până şi lumina pare tristă. („Ţi-am împletit. Piaţa neagră din România s-a extins în ultimii ani.9. Piaţa pustie este un decor des întâlnit în poezia lui Bacovia. „tristele becuri cu pală lumină”. cu valoare de refren. deznădejdea. (Alexandra Gherman. tipic bacoviană. „pustiilor pieţe” 5. ce îl macină pe poet. 3. depresia. 8. Titlul poeziei. obţinută cu ajutorul unui număr mic de figuri de stil (epitete). prof.. 2. ca şi primele două prin repetarea în debut şi în final a aceluiaşi vers („Sunt solitarul pustiilor pieţe”). este un laitmotiv al liricii bacoviene ce trimite către o temă tipic simbolistă: moartea prezentă în toate elementele lumii înconjurătoare. cunună = coroană gravă = solemnă 14 . coord. 6.

relaţia dintre poet – creaţie sa fiind sugerată de utilizarea unor termeni su sens conotativ. 15 . „Un cântec fără moarte aş vrea să cânt”. al cărui limbaj se caracterizează prin ambiguitate. „să cânte”. 3. 9. 6. Cratima din structura „Dumnezeieşte-ntraripaţi” marchează elidarea vocalei î şi are scopul de a păstra ritmul şi măsura versului. arată atitudinea subiectivă a poetului şi marchează adresarea directă către „slăvita soră”. 7.. în vocativ. materială. Poezie modernistă. cu mâna pe inimă. melancolie = tristeţe. indicată de verbe şi pronume la persoana I şi a II-a. motivul lunii. Mesajul poetic este încifrat. din crearea unor figuri de stil. „Să te înalţi mai gravă în cadrul tău de azur” „Aşteaptă infinită şi limpede ca marea”. caracterul de artă poetică al textului barbian. 4. Poezia poate fi privită ca o artă poetică. de restul propoziţiei.” aparţine liricii subiective în primul rând prin prezenţa evidentă a eului liric. Titlul poeziei. care imprimă ideea de măreţie. Verbele la modul conjunctiv au rolul de a exprima dorinţa eului liric de a fi alături de femeia iubită şi de a-şi eterniza sentimentele de dragoste. 5. „Ţi-am împletit. astfel. coord. 2. Inversiunea „umedă [. constituit dintr-un verb la indicativ precedat de pronumele personal „ţi-”. au o valenţă eliberatore şi în acelaşi timp le insuflă vitalitate. motivul cântecului.. 5. prin intensitatea lor. Metafora „Dumnezeieşte-ntraripaţi de vânt” sugerează înfocarea eului liric şi a iubitei sale şi faptul că sentimentele acestora. Barbu foloseşte în poezia sa sugestia ca procedeu principal al limbajului poetic. 31 (Dan Botta. virgulele despart o structură (substantiv+adjectiv). 7. 12 B. Teme/motive literare: tema iubirii..] tiara” accentuează semnificaţia epitetului „umedă”. Se anticipează.2. Cununa Ariadnei) 1. prof. trăsătură specifică poeziei moderniste. 6. îi ajută să se detaşeze de zbaterile ce ţin de sfera terestră. încă din titlul. Lacul era dezmierdat de mii de unde aurii. ce simbolizează de fapt creaţia. înlănţuiţi = uniţi. inimă de piatră. Elena Apostol) I. 3. un clocot interior. Verbul „să plutim” ilustrează dorinţa eului liric de a depăşi zbuciumul lumii materiale prin intermediul sentimentelor lui înălţătoare şi eliberatoare. Exprimarea ideilor şi trăsăturilor eului liric într-un limbaj atipic. 4. 8. Nu mi-a spus unde pleacă.. (Alexandra Gherman. Mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat sunt verbele la persoana I singular: „aş vrea” şi plural: „să plutim” şi pronumele personale la persoana I singular: „mă” şi plural: „noi”. idee sugerată de verbul a cânta: „să cânt”.

îmi’. 9. creând o atmosferă melancolică. „nu vreau”. Am fost la mare. valuri. (adjectiv) 4. În partea a doua a poeziei se remarcă acumularea de negaţii pentru a sublinia necesitatea liniştii şi a uitării la care aspiră eului liric. teme/motive literare: marea. . „nici” – valoare adjectivala) ideea de singurătate şi de întoarcere către sine este foarte bine evidenţiată. iar cântecul devine asemenea unei vrăji. coord. .frunze”. 3. (Maria Solacolu. „meu”. În cea de-a doua strofă sensul simbolic al cuvântului este generalizat. Sintagma este folosită de doua ori pe 16 . aflată în contrast cu cea dinamică. prin utilizarea adverbelor negative („nu”. verbe la persoana I („nu ştiu”. prin care se face o nouă trimitere la planul ceresc. din incipitul poeziei. plan aflat în opoziţie cu cel întunecat al lumii materiale: „Pe marginea de umbră a tunicei”. Prin intermediul metaforei cu valoare de simbol marea este asociată cu imaginea pădurii. (substantiv) Parcul acela este mare. 12 L. 32 (Emil Botta. „să uit”) 6. Astfel.. Cratima folosită în construcţia . prof.. dar şi cu al metaforei „Melancolia va luci stelar”. devenit un motiv al poeziei.8. 5. referindu-se la iubirea trăită de toţi îndragostiţii. o incantaţie a iubirii: „Un cântec printre ani şi un descânt”. Marea) 1. 7.. care sugerează legătura permanentă dintre natură şi eul liric. simbolizează dragostea eului liric pentru iubita sa. stabilindu-se o analogie între sunetul produs de valurile „clocotitoare” şi foşnetul frunzelor. uitarea. înfocată..î” din forma pronominală . În ultimele două strofe eul liric îşi imaginează momentele finale ale iubirii lui. sentimentele lui înfocate pe care doreşte să le eternizeze. „mă”). pronume şi adjective pronominale la persoana I („mi”. Cuvântul cântec. spre care tinde eul liric. Sentimentul de tristeţe este ilustrat cu ajutorul epitetului „braţul rece” şi al personificării „Acelaşi pescăruş în larg va plânge”.nu-mi da” are rolul de a marca elidarea vocalei . Este utilizat motivul mitologic al reginei Berenice în cadrul unei metafore pentru a reda imaginea cerului înstelat care pare să atingă îndrăgostiţii: „peste noi va ninge rar/ O pulbere din Coada Berenicei”.valuri” 2.. Luminiţa Paraipan)) I.

33 ( Mateiu I. prof. Incipitul poeziei reprezintă trezirea din somnolenţă a unor forţe interioare care până acum parcă nu s-au manifestat. astfel fiind accentuată asemănarea şi realizându-se o simetrie a textului. la . metafora(. 8. . În primul vers. Ea se ofilise de dorul celui drag (sens figurat/ conotativ). o data la mijloc şi o data în finalul poeziei.loveau’’ şi . acest lucru fiind reliefat de atitudinea eului liric de a privi spre trecut cu 17 .. face trimitere la faptul că odată ce au ieşit din starea de latenţă forţele interioare nu mai pot fi stăvilite. Sentimentul predominant care se desprinde din poezie este tristeţea. luna.abia începea’’. 4.. Gradaţia este marcată şi de verbele folosite.creşteau”. 5.. (Corina Angheloiu. Titlul este reprezentat de un substantiv articulat hotărât – marea – care denumeşte metafora centrală a textului. precum epitetul în inversiune (. trecându-se de la . Pentru a marca gradaţia ascendentă a agitaţiei interioare sunt folosite figuri de stil. taină= secret.marea pădurii”.clocotitoare valuri’’). timp verbal care exprimă o acţiune începută în trecut fără a se preciza momentul încheierii acesteia.parcursul textului.. „valuri…loveau”. continuând să-şi facă simţită prezenţa permanent. Grădinile Amăgirii) 1. metafora amintită fiind explicitată pe parcursul textului liric. 2.. umbra. dar şi diferite tipuri de imagini artistice vizuale sau auditive („legănare de frunze”.. ursuză = posomorâtă. Imperfectul.se trezeau’’ şi . Teme/ motive prezente în poezie: timpul. coord.digul pieptului meu’’). titlul sugerează asemănarea evidentă în percepţia eului liric dintre freamătul pădurii şi clocotul mării. 3. Astfel. 9.. Luminiţa Paraipan) I. cratima leagă părţi de vorbire diferite şi este utilizată de asemenea din necesităţi prozodice (pentru menţinerea ritmului). Caragiale. Muşcata se ofilise deoarece nu o udase nimeni (sens propriu/ denotativ). „talazuri creşteau”). 12 E.

în zadar vei cere viclenei năluciri/ Să-ţi mai învie-o clipă a stinsei fericiri”).vei plânge”.mohorâte flori”. respectiv lucrurile frumoase să treacă fără să existe şansa de a le întoarce. Eul liric regretă că nu se mai poate întoarce în trecut. acesta are rolul de a arăta viziunea modificată a eului liric.amara”. inducând un sentiment de tristeţe... Câmpul semantic dominant din poezie este acela al tristeţii (. mohorât. Se creează o simetrie între natură şi starea eului liric. .tulburi”.. 6.grădinile”) şi unul abstract (.. . Eul liric simte că nu mai poate aduce clipele trecute înapoi şi încearcă un sentiment de nostalgie. a armoniei dar prin adăugarea celui de-al doilea termen (amăgire) se evidenţiază ideea că totul nu este decât o iluzie.Grădinile Amăgirii” conţine un termen concret (.. tulburi nori”. Luminiţa Paraipan) 18 .. Titlul . Inversiunea .văzduhul veşted”. figură de stil menită să arate corespondenţa dintre trăirile eului liric şi natură. . clipă în care nu mai există decât amăgirea. Spaţiul imaginat. 9. . Apare epitetul în inversiune .ursuză luna” etc. apare ideea trecerii ireversibile a timpului. Epitetul . la perioada de tinereţe pentru a simţi măcar o clipă de fericire. natura împărtăşindu-i parcă suferinţa. arătându-se starea eului liric – regretul după . nefiind mulţumit de prezent. 8.amara soartă” arată cruzimea sorţii care face ca timpul. acesta fiind lipsit de viaţă. . ... grădina. Grupurile nominale indică faptul că tristeţea este sentimentul dominant (. .. se arată existenţa unui loc aflat în conştiinţa eului liric..searbedele zori”.. În ultima strofă a sonetului predomină sentimentul de tristeţe. Astfel.. spaţiu legat de clipa prezentă.apusa tinereţe”.Grădinile Amăgirii”. lucrurile frumoase nemaiavând nicio importanţă pentru el. 7. . (Anda Marin – 12 L.. care este personificat prin scrierea cu majusculă. o imagine a efemerului.searbedele”). prof. .mohorâte”. trimite iniţial cu gândul spre o imagine a frumosului.nostalgie..Amăgirii”).veşted”. coord.). .s-a ofilit”.văzduhul veşted” are rolul de a descrie văzduhul... În poezia . Totodată.. cauzat de amintirea clipelor frumoase care ţin de trecut (.....ursuză”.

poetul. 34 (G. la neoromantism. Verb la persoana I singular – “Descoperit-am”. relevând asemănările dintre „Poetul” de acum un secol şi eul liric. motivul lacului 5. întrucât natura şi mitologia sunt teme predilecte ale romantismului pe care le va aborda şi eul liric în ipostaza de poet. „eu”. Pe coama acestui deal se cultivă pomi. 8. Ultima strofă marchează trecerea la lirismul subiectiv. figura de stil creionând atitudinea specifică poetului romantic pe care o preia şi eul liric. Coama bogată a calului demonstrează că este bine îngrijit. exprimând asemănările eului cu un poet romantic de altădată. 19 . şi motivul codrului care constituie o metaforă pentru universul liric romantic. 6. Reluarea epitetului „ţilindrul cel gigant”. Repetiţia enumeraţiei „solemn şi elegant” realizează paralelismul între prima şi ultima strofă. Se reia motivul apei. creaţia romantică accentuând relaţia dintre om şi natură. din care „ies sirene şi undine”. Neoromantică) 1. În structura „Descoperit-am” cratima marchează scrierea inversată a formei verbale la timpul perfect compus. „Funebra turlă sumbră printre molifţi şi pini” 4. preluând de la acesta atitudinea elegantă. eul identificându-se cu poetul romantic de acum un secol al cărui univers este descris în strofele anterioare. 2. 7. observându-se şi trecerea de la timpul imperfect folosit pentru descrierea “Poetului”. la timpul prezent. idee ilustrată de metafora „eu mă pierd în codri solemn şi elegant”. prezenţa sa în poezie ajutând la conturarea universului poetic romantic care constituie tema textului. a imaginii redingotei şi a turlei realizează paralelismul cu prima strofă.I. Motivul lacului este unul specific romantismului. 3. Călinescu. Astfel lacul reprezintă un element ce aparţine spaţiului exterior poetului şi care îl inspiră. pronume la persoana I – „îmi”.motivul codrului. natura.

(Sorana Vieru. „cevaşi”. sugerat de dublul epitet “solemn şi elegant”. conferind oralitate stilului. repetiţia – „încet. „mă”.9.a. 8. 12 E. „eu”. mărci ale eului liric: pronume şi verbe la persoana I: „ţiu”. luna şi stelele. 35 (Vasile Cârlova. primele trei strofe realizând portretul unui poet de acum un secol şi proiectând în exteriorul său marile teme ale creaţiei romantice. coord. În ultimele două versuri. teme/motive: natura. 3. 7. încet”. cu frunte mai blajană / Îşi 20 . O altă trăsătură romantică a versurile este comuniunea ce se stabileşte între om şi natură. apostroful marchează accidentală a vocalei „e” şi păstrează măsura şi ritmul. Din punct de vedere fonetic. cu ochii în soare. singurătatea. singurătatea naturii se confundă cu singurătatea eului liric. soare cu dinţi 2. „sgomot”. Atât tema poeziei (natura) cât şi numeroasele motive (noaptea. Expresivitatea limbajului poetic apare prin intermediul figurilor de stil (epitete – „plăcuta vreme”. acesta generând o serie de imagini vizuale(„câmpiile albind”). pentru ca apoi eul liric din prezent să creeze tot în manieră romantică deşi curentul apusese. luna. 6. Luminiţa Paraipan) I. singurătatea ş. şi reluarea motivelor literare ale acestuia. tipic unei creaţii romantice. „blajană” 4. personificarea – „luna[. Atmosfera strofei este de melancolie. care ajută la formarea imaginilor artistice extrem de sugestive. visul) justifică încadrarea textului în lirica de inspiraţie romantică. prof.. „tristă vale”.. dar într-o manieră “neoromantică”. aceasta este personificată. Înserare) 1.]îşi caută de cale adesea mulţumind”). 5. Poezia are ca temă poetul romantic şi universul său liric. Senzaţia de armonie este dată de perfecţiunea astrului selenar care domină totul („şi plină de plăcere. Motivul lunii este predominant. ceea ce explică titlul – reinventarea romantismului prin folosirea stilului specific curentului.

prof. 4. Rolul prozodic al cratimei constă în păstrarea măsurii şi a ritmului versurilor. 36 (George Coşbuc. Prin repetiţia „încet.”). Titlul „Înserare” face trimitere la motivul principal al textului. 7. I s-a întunecat faţa când m-a văzut venind spre el. 12 L. 3. Pastel) 1. deci se întunecă mai târziu. „tace” etc. „adoarme”. Vasile Cârlova realizează un tablou nocturn în care se aşterne liniştea odată cu apariţia lunii „vremelnică stăpână”. încet…se urcă”. credea că o să-l cert. În această strofă. Aceasta personificare are rolul de a crea o atmosferă în care liniştea totală îşi pune amprenta şi asupra vegetalului. E vară. Luminiţa Paraipan) I. „pădure”. linişte 6. predominante în poezie. (Ruxandra Manea. dar şi prin locuţiunea verbală „îşi caută de cale” se creează imagini vizuale care arată mişcarea de alunecare a lunii fiind abia perceptibilă. Verbele la prezent. „mac” 2. au rolul de a transmite ideea eternizării naturii surprinse în acest pastel. a unei stări de continuă detaşare în faţa tumultului vieţii („P’acea plăcută vreme. 9. Aceste verbe 21 . în astă tristă vale. motivul – înserarea 5. sugerând în plan secundar şi armonia naturii cu sentimentele de solitudine ale elui liric. Fiind un substantiv nearticulat se creează senzaţia unei repetabilităţi. cu puternice reverberaţii în sensibilitatea eului liric.. Cratimele din structura „Şi-adoarme-apoi” au fost utilizate pentru a marca rostirea legată a celor trei cuvinte./ De sgomot mai de laturi eu totd’auna viu. a elementelor care compun tabloul fascinant al înserării: „bate”. coord. tema – natura.caută de cale adesea mulţumind”). Personificarea „Din ochi clipeşte-ncet cicoarea/ Şi-adoarme-apoi şi ea” exprimă starea de linişte redată de contemplarea naturii. care sunt parcă mai accentuate odată cu lăsarea serii.

Titlul „Pastel” este sugestiv. prin imaginea vizuală: „amurgul moare…/ Dă semne nopţii din ponoare”. parcă. prof. 3) Ceea ce l-a determinat să-şi părăsească drumul ales în viaţă a fost sentimentul apăsător de vină. şi-n curând s-alină”. o magnifică panoramă surprinsă. din strofa a doua. 37 (Aron Cotruş. orice trimitere spre ideea de mişcare dispare. Astfel singura marcă a prezenţei eului liric este deicticul personal „eu”. utilizată doar în cadrul literaturii române. indicând denumirea speciei liricii peisagistice. care sugerează relaţia directă dintre om şi natură.sugerează încremenirea naturii cuprinsă de o linişte profundă. Se remarcă impersonalitatea vocii lirice. Luminiţa Paraipan) I. În a treia strofă a pastelului este prezentat un tablou static. 9. titlul are rolul de a anticipa descrierea unui colţ de natură. motivată fiind de faptul că accentul cade pe spectacolul naturii contemplate. „Din ochi clipeşte-ncet cicoarea/ Şi-adoarme-apoi şi ea”. Personificarea „Ea-mbracă haine-ntunecate”. au rolul de a crea o atmosferă plină de mister. 12 L. realizată în ambele cazuri. Munţii) 1) degeaba. precum şi epitetul personificator „tăcută”. care întregeşte starea de linişte ce a cuprins întreaga natură în momentul înserării. 8. în care poetul îşi exprimă discret sentimentele. de care nu putea să scape. (Maria Ghiţă. prin intermediul stihiilor şi al vegetalului : „Prin vişini vântul în grădină/ Cătând culcuş mai bate-abia/ Din aripi. Treptat. stare la care fac trimitere şi strofele anterioare. în toate detaliile ei. Descrierea surprinde trecerea de la crepuscul la noapte. Astfel. coord. necuprins 2) Liniile de pauză marchează o pauză în vorbire. pentru a delimita o construcţie metaforică cu valoare apoziţională. 22 .

care nu poate fi încadrată la nivel structural de constrângeri prozodice. este evidentă la nivelul textului liric prin repetarea structurii „ca voi” atât la începutul strofei. Deci. „seteami de lumină”). 7) Modalitatea în care versificaţia poeziei a fost concepută poate fi interpretată ca o încercare de a reda cât mai fidel starea interioară de nelinişte sufletească a eului liric. Strofa a doua însă. măsurii şi a rimei ar putea sugera. inversiuni („sufletu-mi ce totul râvneşte să absoarbă”) şi epitete („omorâtor”. „slut”. Lipsa armoniei ritmului. iar încercările eului liric de a atinge absolutul sunt asemănate cu procesul de formare al munţilor. în comparaţie cu năzuinţele sale. cât şi spre sfârşitul acesteia. aduce o schimbare: încercarea 23 . singurul lucru care îl motiva să-şi urmeze studiile era setea de cunoaştere. Comparaţia vieţii. să scap. Lupta vocii interioare a poetului cu propriile restrângeri este redată printr-o serie de figuri de stil : metafore („piedica-mi de humă”.Într-un moment al vieţii în care pierduse sprijinul apropriaţilor săi. cu fenomenul de ridicare a munţilor.). să fug”). 5) „În coaja lui tirană”. ideea de limitare a individului. astfel. prin atingerea absolutului. „statornic” etc. „setea-mi” 6) Metafora „piedica-mi de humă”. văzute ca o luptă continuă. munţii. astfel. lumina etc. partea fizică a fiinţei omeneşti este văzută ca un obstacol („piedică”) în calea obţinerii desăvârşirii spirituale. „sălbatic”. aşa după cum anunţa şi titlul imaginea munţilor apare în prim-plan. 9) Titlul poeziei poate contraria aşteptările cititorului. 8) Ideea poetică din ultima strofă este conturată printr-o paralelă realizată între condiţia umană şi cea a munţilor. Iniţial accentul pică pe modul de formare a munţilor văzut ca o „revoltă” împotriva ordinii naturale. este o figură de stil prin care eul liric îşi exprimă viziunea asupra relaţiei dintre trup şi suflet. 4) teme/motive literare: viaţa privită ca o luptă continuă. enumeraţii („să ies. o comparaţie („ca dintr-o strâmtă ocnă”).

„voi deslipi”). a-şi călca pe inimă. 7.munţilor de a se ridica din „coaja” pământului este comparată cu dorinţa eului liric de a-şi depăşi propriile posibilităţi. motivul stelei. 2. de a se contopi cu Divinitatea („Mă va-nvăli”. „voi sfărâma”. Verbele din poezie sunt utilizate la timpul viitor deoarece ele exprimă dorinţa eului liric de a se detaşa de latura sa materială („mă voi sui”. azur = albastru. „voi culca”. manifestat atât prin admiraţie. frumoasă lume. „m-oi topi”). coord. a pune la inimă. „meu”. Mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat sunt verbele la persoana I singular: „mă voi sui”. (Vlad Oneţiu. Luminiţa Paraipan) I. între materialitatea de care eul liric doreşte să se detaşeze şi absolutul la care el vrea să acceadă. cât şi prin invidia faţă de puterea intrinsecă a munţilor. a avea o inimă de aur. amară = dureroasă. care reprezintă un intermediar între terestru şi ceresc. Astfel. 38 (Nichifor Crainic. prof. Desmărginire) 1. de a întreprinde o ascensiune către absolut („voi sfărâma”. a-şi lua inima în dinţi. Esenţial în transmiterea mesajului poeziei este simbolul norului. 11 A. Teme/motive: tema dezmărginirii. finalul poeziei sugerează un sentiment al eului liric de tip eterogen. „-mi”. motivul arhanghelului. Astfel. de a se elibera de tiparele neschimbătoare impuse fiecărui individ în parte. 8. tristă. „voi deslipi”. 3. să-mi pari o piatră seacă” au rolul de a izola apoziţia „frumoasă lume” de restul propoziţiei. 4. Oximoronul „creştete de hău” sugerează 24 . „şalupă/Ritmată de arhangheli”. „mea”. „voi culca” şi pronumele şi adjectivele pronominale la persoana I singular: „mă”. 5. Ultima strofă a poeziei înfăţişează finalul ascensiunii eului liric şi accederea lui la absolut. 6. este cel care facilitează ascensiunea către Divinitate a eului liric. norul. „s-or lumina”) şi de a accede la esenţă. Virgulele din versul „Iar tu.

9. 5. iar metafora „m-oi topi în boare de muzică divină” ilustrează dematerializarea acestuia şi contopirea lui cu Divinitatea. 3. sugerează eliberarea de materialitate a eului liric. tărâm al minunilor în contingent. 7. sugerează intensitatea sentimentului. prof. singular („mă”. Titlul „Desmărginire”. de care aminteam. reprezentată cu ajutorul epitetului „muzică divină”. – sens figurat teme/motive: iarna. Iarna capătă conotaţiile unui moment miraculos. visul. „mi) şi prin verbul la persoana I singular („nţeleg”). conservare a acestui timpului. jale – tristeţe.imaterialitatea planului ceresc şi imposibilitatea lui de a fi raportat la lumea terestră. Metafora „O pretutindenească vibrare de lumină” simbolizează idealul pe care eul liric doreşte să-l atingă. noaptea etc. 2. firea. Modul conjunctiv cu valoare imperativă subliniază doleanţa eului liric de stagnare. Titlul poeziei nuanţează dorinţa de a fi captiv unui aceluiaşi timp. Luminiţa Paraipan) şi I. coord. 4. Să fie iarnă) 1. 25 . la Divinitate. Prezenţa eului liric în poezie se evidenţiază prin pronumele personale la persoana I. – sens propriu Ochii sunt oglinda sufletului. 39 (Leonid Dimov. 12 L. „A chipurilor în amurg plăpând” 6. element intermediar între divin şi terestru. Fata se privea într-o oglindă spartă. Valoarea imperativă. Metafora „Despovărat de zgura părerilor de rău” sugerează detaşarea de grijile regretele inerente trupescului odată cu atingerea spiritualului. desprinderea acestuia de lumea terestră şi de constrângerile temporale şi spaţiale şi accederea lui la absolut. în care nimic nu e surprinzător şi totul e posibil. care prefigurează tema poeziei. năluci – fantasme „să-nţeleg” – În această structura cratima marchează lipsa unui sunet (vocala î) despărţind două părţi de vorbire diferite şi păstrând măsura. (Maria Solacolu.

Poezia este formată din patru catrene. care vine să demonstreze din nou faptul că în acest spaţiu concretul se dizolvă în abstract. Prizonier al cotidianului. spre contopirea cu acesta într-un spaţiu metafizic. Oniricul tinde spre invadarea realului. „Cum nasc apoi năluci…”). Înaintarea în miraculos şi configurarea acestui cadru ar putea traduce o rezistenţă a eului liric la constrângerile şi la limitele realului. Astfel: „Cum roade visul firea cea aeve/ Cu fiecare noapte mai adânc” sugerează faptul că acest plan secund al existenţei este întotdeauna prezent în orice „fire”. prin care se realizează câte o comparaţie de fiecare dată parcă neterminată. („Cum roade visul…”. Personificarea visului care dirijează fiinţele miraculoase accentuează capacitatea oniricului de a face din imposibil posibil. În primele trei strofe se face descrierea unui cadru oniric prin prezenţa unor ansambluri insolite. acesta doreşte să se afunde în inconştient „pentr-un ev întreg”. Iarna ar mai putea să sugereze lumea lăuntrică a eului liric. Acest lucru este sugerat prin personificarea visului care dirijează figuri legendare. Succesiunea imaginilor ar putea fi interpretată ca o dorinţă a acestuia de a înlătura barierele şi de a explora miraculosul. eve/ Şi cavaleri” faptul că în acest spaţiu orice este realizabil. „Cum se lipesc cu toţii…”. o imagine de mişcare absurdă. Motivul oglinzii subliniază limita dintre real şi ireal „Cum se lipsesc cu toţii de oglindă/ Să treacă dincolo cât mai curând”. 26 . Un spectacol fabulos e creat prin gândurile eului liric.dorinţa puternică de a se abandona într-un timp încremenit. Expresivitatea poeziei este dată de apariţia figurilor de stil şi de elementele de versificaţie. 9. într-o lume de „preziceri şi colinde”. legendare reliefează prin intermediul enumeraţiei „zei. meandri. de asemenea. ireal. Apariţia figurilor mitologice. în sensul că nu apare termenul cu care se face comparaţia. structura simetrică a începutului celor trei strofe. în primele trei strofe configurându-se un cadru abstract. Oximoronul fantasmelor care „gonesc uşor” realizează sub forma unei asocieri paradoxale. 8. Se observă.

„coloane” 2. Hiperbola „pentr-un ev întreg” sugerează dorinţa eului poetic de a rămâne captiv unui timp abstract. 27 .absolut. motivul timpului 5.. Autorul foloseşte acest procedeu. a intra în pământ de ruşine 4. iar prezenţa eului liric se face simţită prin pronumelor personale la persoana I.. de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe” este utilizată virgula pentru a marca interjecţia „ah”. Nălucile iau parte la „circul interzis pentru cei vii”. timpul să îşi piardă esenţa. des utilizat din perioada modernistă până în prezent. În versul „Ah. a şterge de pe faţa pământului. 40 (Ştefan Augustin Doinaş. fără a marca aceasta printr-o pauză. (Aurelia Bezvolev. 3. Luminiţa Paraipan) I. Scrierea cu literă mică la începutul unor versuri se justifică prin faptul că poetul a utilizat ingambamentul care constă în continuarea unei idei poetice în versul următor. cât se poate de bine conturată. Personificarea nălucilor care se plimbă călare şi oximoronul „gonind uşor” creează o imagine paradoxală care configurează un spaţiu miraculos. Expresivitatea lirică este. ordonarea timpului după succesiunea ireversibilă a fenomenelor să se anuleze. În ultima strofă tensiunea lirică se amplifică. pe care o dezvoltă de-a lungul mai multor versuri. la spectacolul accesibil doar celor care transcend din realitate în acest cadru oniric. tema creaţiei. „mi) şi prin verbele la persoana I singular („-nţeleg”). pentru a evidenţia mai bine o idee poetică. epitet (gerunziu acordat) ce sugerează dezamăgirea provenită din imposibilitatea fuziunii dintre real şi ireal. Însa acest lucru e împiedicat de bariera reprezentată simbolic prin oglindă. coord. astfel. Iedera îndrăgostită) 1. „arhitravă” . prof. Astfel jalea creşte în „tagma suferindă”. iar el să pătrundă într-o altă formă a existenţei „pentr-un ev întreg”. singular („mă”. 12 L.

În prima parte a textului observăm apariţia imperfectului. Ultimele 7 versuri încep prin imperativul „iat-o”.6. care dinamizează atmosfera poeziei. prof. iederea. Balada întrebării lui Parsifal) 28 . Urmează o amplă personificare a sa. timidă. palidă. ademenită de cuvânt. 8. Iniţial. Limbajul poetic în poezia dată se caracterizează prin expresivitate oferită de multitudinea figurilor de stil epitete „frunză. „se alintă”. timpul prezent („muşca”. coord. Alternarea modurilor şi a timpurilor verbale face cititorul să surprindă câteva secvenţe ce amintesc de o desfăşurare epică. iar toate acţiunile ei vor fi numite de acum de verbe la indicativ. 9. însa odată ce meşterul o invita să-i fie alături. prelungi”). epitet dublu: „Iat-o: frunză palidă. (Iulia Papa. „mişcă”). iedera începe a-şi manifesta sentimentele prin mişcări lente. personificare: „Iedera-mbătată de cuvânt” 7. metafora („glezna pietrelor”) şi a imaginilor vizuale („suind cu soarele pe dungi”. După ce meşterul îi adresează chemarea prin imperativul „vino”. „linge”. palidă. aceasta este reţinută. sihastra”. prezentată metaforic. prinde curaj iar dragostea lor se va pierde în timp „şuvoaie. personificări „iederambătată de cuvânt”. Luminiţa Paraipan) I. 12 L. Textul este conturat pe baza unei fantezii ce îmbracă o poveste inedită de dragoste între meşter şi planta firavă. iedera „încerca” zadarnic să se prindă de piciorul lui. gingaşe : „se alinta”. de atunci şuvoaie-ntregi de clipe” şi prin imperativul „iat-o” ce denotă implicarea eului liric şi oferă o culoare vie atmosferei sugerate de poezie. Odată ce a gustat din fructul dragostei. începe să urce. metafore „glezna pietrelor”.ntregi de clipe”. cât şi prin interjecţia din versul: „ah.imagini vizuale: „iat-o: frunza palida. sihastră”). repetiţii „şi mereu. prin imaginile artistice folosite . construită cu ajutorul figurilor de stil: epitet multiplu („frunză. 41 (Ştefan Augustin Doinaş. în cazul cărora nu se poate preciza momentul încheierii lor: în vreme ce meşterul „înălţa”. „deschide”. mereu îşi ia avânt”. „mişca braţe gingaşe. sfioasă. sugerează surpriza eului liric în momentul apariţiei iederei. indicând acţiuni durative. sihastră”. sihastră”.

Imaginile vizuale care punctează acest lucru sunt cât se poate de elocvente prin enunţurile eliptice care le cuprind „Pădurile . 9. „apele. 7. cumplit = teribil.1. Caracterul descriptiv al secvenţei citate este dat pe de o parte de faptul că se prezintă un tablou prin detaliile sale specifice („câmpie legendară”. sleind. Cratima din versul „Durerea-l bântuia ca o fanfară”. prin diferite trimiteri se realizează personificarea castelului aflat „într-o vale legendară. formă neaccentuată). „streşinile toate-ntr-o aripă”.schelete”. Incipitul marchează o atmosferă de poveste. Boala Regelui Pescar pare să fi afectat toată fire. Natura întreagă respiră a boală. teme/motive: natura.” Comparaţia „Durerea-l bântuia ca o fanfară” accentuează ideea conform căreia castelul resimte la rândului lui. Cântecul îşi pierde menirea de a exprima frumosul şi ajunge doar să se transforme într-un vuiet care anunţă haosul creat de această stare apăsătoare. într-un mod forţat după cum arată şi comparaţia „ca un sclav”. „Văzduhul tras prin tină”). Epitetul metaforic „vântul galben”. fiind personificat. în vreme ce natura este prezentată ca într-un pastel. sugerează şi el boala grea care a contaminat tot locul. Balada desemnează specia genului epic care dezvoltă un subiect istoric. 4. 3. Fragmentul citat se încadrează în definiţia speciei. E în floarea vârstei. stagnau solemne”. „Pădurile – schelete care ţipă”. realizându-se totodată şi pronunţia legată a celor două părţi de vorbire diferite (substantiv/pronume personal. 8. „Şi apele. iar pe de altă parte de prezenţa 29 . văzduhul însuşi fiind târât prin noroi. sleind. Nicio înălţare nu mai este posibilă. stagnau solemne” 5. având şi pasaje de lirism. 2. apele 6. legendar sau mitologic. are rol de a marca elidarea vocalei î . castelul. amplifică zbuciumul naturii care vibrează la aceeaşi intensitate cu suferinţa Regelui Pescar. durerea bolii stăpânului. tânjea = zăcea. În primele patru versuri. Metafora prin care imaginea pădurilor este apropiată de cea a unor schelete.

sărutul 6) Enumeraţia „că eşti frumoasă. Şi-a imaginat povestea mea cu ochii minţii. 4) „m-am gândit că eşti frumoasă”. Cele trei puncte de suspensie „în clipa asta ţi-am simţit buzele pe gură…” au rolul de a accentua emoţiile trăite de eul liric şi implicarea afectivă a acestuia. 7) În a doua strofă. Puritatea acestei năzuinţe este subliniată de epitetul dublu „gând cuminte şi firesc”. urăsc = detest 2) Prezenţa punctelor de suspensie în versul „că aş vrea să fi întotdeauna a mea…” se justifică prin nevoia de a accentua intensitatea sentimentelor eului liric faţă de iubită. specifice unei descrieri („vechi castel”. „vântul galben”). Luminiţa Paraipan) I. coord. care nu pare a fi real. trezeşte în el dorinţa de a o avea toată viaţa alături. Prin cea de-a doua comparaţie „totul e …ca într-un refren de tangou” poetul face trimitere la pasiunea ce caracterizează povestea lor de iubire în a căror braţe se lasă purtaţi fără nicio reţinere. împlinirea fizică a dragostei pe care amândoi o simt unul faţă de celălalt printr-un sărut. 12 E. că te iubesc. „cumplit zugrav”.grupurilor nominale. 42 (Geo Dumitrescu. „cu toate că eşti frumoasă” 5) teme / motive literare : iubirea. prof. 3) Am strâns mână de la mână şi am cumpărat ceva frumos. În acea clipă tot ceea ce-i înconjoară pare că dispare. că aş vrea să fii întotdeauna a mea…” are rolul de a scoate în evidenţă sentimentele pe care eul liric le are faţă de femeia iubită. în câteva imagini vizuale ce redau intensitatea dragostei trăite. 30 . Banală) 1) firesc = natural . Sentimentele lui îi apar drept o consecinţă firească a reprezentării iubitei. Ultimul vers al strofei reprezintă apogeul pasiunii celor doi. Comparaţia „totul e roz şi plin ca în literatură” sugerează ineditul sentimentelor resimţite de îndrăgostiţi. poetul concentrează întreaga lor „poveste” de îndrăgostiţi. (Andrada Stancu. Doar gândul la frumuseţea iubitei.

format doar din adjectivul „banal”. „În clipa asta ţi-am simţit buzele pe gură”). Iambul) 1. o pauza afectivă în text. iubirea. E toamna în sufletul meu. ele concepţii. prof.. iubirea începe treptat să îşi piardă din culoare şi din farmec.”.. coord. după ce punctul culminant al pasiunii ce îi cuprinsese pe îndrăgostiţi se consumă: „În clipa asta ţi-am simţit buzele pe gură. Însă. iubirea poate conduce de multe ori la stări contradictorii. pot marca şi o stare de melancolie. vers = stih trezind = deşteptând. 9) Poezia citată este una de dragoste. Astfel se poate observa cum la început dragostea este acaparatoare. Sentiment inefabil.. Afirmaţia mea l-a lăsat cu gura căscată. 2. reflecţii asupra propriilor 31 . că aş vrea să fi întotdeauna a mea. că te iubesc. un motiv pentru a considera toata aceasta poveste de iubire ca fiind una banală. având în vedere tema acesteia (iubirea).8) Titlul poeziei. iar cei doi iubiţi să nu rămână cu nimic altceva decât cu o amintire care acum li se pare „Banală”. „ m-am gândit că eşti frumoasă”. motivul inspiraţiei poetice.”. intensă fiind prezentă în orice gând „m-am gândit că eşti frumoasă. dar şi faptul că întregul monolog liric este adresat iubitei („aş vrea să fii întotdeauna a mea”. „s-auzi în el al undei şopot” / „versul cel mai plin” 5. tema creatorului/condiţia poetului. Dacă raportăm titlul la contradicţia cuprinsă în ultima strofă („deşi faptul că te iubesc îmi apare evident”/„nu ştiu de ce te urăsc în acest moment”) apare o nouă explicaţie. pare iniţial în opoziţie cu ideile poetice ale textului. melancolia. Punctele de suspensie marchează o întrerupere a enunţului. (Diana Ionescu. 43 (Mihai Eminescu. 12 L. 3. Luminiţa Paraipan) I. 4.

menit să-l caracterizeze pe Amor.„ura”. coord. 3. Ideea poetică este redată prin substantivele aflate în relaţie de antonimie: „patima”. mişcă = freamătă. stelele. prof. a stării de melancolie şi revenirea la realitate. 12 L. senină = clară. Reluarea lui în ultimul vers are rolul de a pune în evidenţă faptul că întreaga poezie este „închinată” iambului. pe exprimarea subiectivă a trăirilor. Luminiţa Paraipan) I. 2. 4. Titlul poeziei este alcătuit dintr-un substantiv articulat hotărât „iambul”. melancolia). accentul fiind pus pe sentimente. luna. marcată grafic prin conjuncţia adversativă „dar”. Procedează cum vrei. Versul al doilea. Se păstrează totodată măsura şi ritmul versurilor. sugerând întreruperea ideii poetice. Stau în cerdacul tău…) 1. prin epitetul în inversiune: „dulce glas”. sugerând ideea de unicitate a piciorului de vers. Cratima din versul „Deasupra-mi crengi de arbori se întind” are rolul de a pune în evidenţă pronunţarea împreună a două parţi de vorbire diferite. (Ramona Mănica. „umeri de ninsoare” 5. Preferă să rămână în întuneric.6. Strofa a doua debutează cu o exclamaţie melancolică. compus din doua silabe. „mâna ta cea fină” . se subliniază rolul important al prozodiei clasice în creaţia lui Eminescu. ramuri. mai blând şi mai pudic”. 7. 9. semnul exclamării fiind însă înlocuit cu linia de pauza. decât să afle că a fost trădat de propriul frate. Teme/motive: iubirea. 44 (Mihai Eminescu. sugerează exprimarea sentimentelor în poezie. care este „cel mai plin. 32 . 8. atâta timp cât transferul nu va bate la ochi. Comparaţia „măsura/…plina e ca toamna mierea-n faguri” vine să evidenţieze şi să ridice la rang înalt elementul prozodic: măsura este asemănată cu dulceaţa şi abundenţa mierii în anotimpul precursor iernii. Poezia se încadrează în curentul romantism prin temele şi motivele specifice (tema creatorului. „trezind în suflet patimă şi ură”. De asemenea.

marmoreană. Relaţia de apropiere dintre cei doi este evidenţiată de folosirea pronumelor personale de persoana I şi a II-a: „eu”.”. „tu” şi de adevăratul ritual al privirilor celor doi. „încet te-ardici”). în mare parte dinamice („vântul mişcă arborii-n grădină”. dominat de lumina selenară „ş-alături luna bate trist în geam”) deoarece toate mişcările sunt abia resimţite. de mister. hotarul dintre cele două spaţii – exterior şi interior – despărţindu-i parcă pe cei doi îndrăgostiţi. Pe de altă parte. 8.) contribuie la alcătuirea unui spaţiu intim. 33 . feeric. fixând cadrul: „Stau în cerdacul tău. desemnând un spaţiu intermediar. spaţiu al oglindirii şi al invaziei erotice. „ în val de aur părul despletind”. redată în prima strofă. fereastra este cea care permite privirii îndrăgostitului să poată admira frumuseţea şi gingăşia celei pe care o iubeşte. Se creează o atmosferă intimă.6. Multitudinea imaginilor artistice... Metafora „flori de umbră mă cuprind” este extrem de sugestivă în redarea ideii de analogie între sentimentele eului liric şi natură.. Fereastra. un ansamblu domestic întrepătruns cu un aer familiar. cât şi figurile de stil ( epitetul „umeri de ninsoare”.”) învăluie îndrăgostitul în efectele semiobscurităţii produse de o noapte senină. „desfaci visând pieptarul de la sân”. fapt ce presupune reveria trăirii. Feminitatea nudă. reflectând razele lunii. element recurent în lirica eminesciană reprezintă. Titlul sonetului este reluat în primul vers din primul catren. Strofa a doua debutează cu conjuncţia adversativă „dar”. 7. pe de o parte. care mută atenţia cititorului de pe imaginea cadrului natural. urmată apoi de stingerea luminii („Încet te-ardici şi sufli-n lumânare. pe imaginea iubitei care este privită. personificarea „stele tremură” etc.. precum şi metafora „În val de aur părul despletind” exprimă senzualitatea celei care pierdută în gânduri se uită în lumină. Epitetul „mâna ta cea fină”. Atmosfera de intimitate este creată de acest cerdac. arborii şi florile născând umbre în lumina selenară. Observarea iubitei se face prin intermediul unei ferestre.

nelinişte. 4. Departe sunt de tine. coord. 12 L.. intrând în alcătuirea unei locuţiuni substantivale. etern = veşnic. minimalizând luciditatea şi raţiunea este un sprijinul apartenenţei acestei poezii la curentul romantic. invadând spaţiul sacru al intimităţii. de data aceasta absolută. Substantivul ... asupra căreia domină lumina selenară. dar şi prin tema naturii... lipsit de viaţă.. aspectul de pustietate.iarna” evocă ideea de singurătate. Cultivarea sensibilităţii. Luminiţa Paraipan) alt argument în I... O modalitate de evadare. Sub raport prozodic influenţează măsura şi ritmul versului. Ultimele patru versuri încep cu exclamaţia retorică . (Sabina Scîntee . aducând în prim-plan tema iubirii care mai trăieşte doar prin 34 . Sonetul „ Stau în cerdacul tău. 7. amintirea Comparaţia .bătrân” din pricina depărtării de iubită.aducerile-aminte” aflată în versul.. nemuritor. 5. visul/ reveria. Avem de-a face cu o natură copleşitoare.Vraja este atât erotică. 6. a imaginaţiei şi a fanteziei. 45 (Mihai Eminescu. prof. Împletirea acestei teme cu cea a iubirii semnifică ineditul liricii eminesciene. contaminând natura. specifică romanticilor este reflectată şi aici.bătrân ca iarna” are rolul de a evidenţia motivul îmbătrânirii spune ceva. prin motivul visului. clipa = moment. 3. cât şi exterioară. 9..Cu ochii mari în lacrimi. . evidenţiată şi în acest sonet. tristeţe. Pentru el focul inimii e mai puternic decât raţiunea.Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri” marchează grafic rostirea împreună/legată a celor două cuvinte pronunţate fără pauză..apoi suspini” iremediabile..” aparţine liricii intime şi dezvăluie o temă romantică. un motiv caracteristic curentului romantic. 2.. fiind asociată cu vârsta celui care se simte . Ochii sufletului îţi arată adevărata faţă a omului.Şi parc-ai vrea a-mi Teme/motive: viaţa lipsită de noroc.O! glasul amintirii rămâie pururi mut”. . moartea. cu mâini subţiri şi reci”. vreme. Cratima din structura .) 1.

Antitezele norocul (. având rolul de a sublinia distanţarea în timp şi în spaţiu a fiinţei iubite.. Trăsături romantice ale poeziei: imaginaţia este principiul fundamental de creaţiei. „rămâie” fără conjuncţia . Titlul .. dorinţa şi împlinirea acesteia creând la nivelul textului o expresivitate deosebită.. al melancoliei. (Ana Duţu .Departe sunt de tine. sugerează depărtarea fiinţei de realitate.. dar şi al dorinţei de uitare. pus sub semnul regretului.. coord. limita expresivă a situării între vis/iluzie şi realitate. Întreaga poezie este o confesiune lirică realizată pe baza relaţiilor antitetice: vis/reverie-realitate. Adverbul „departe” are dublă perspectivă.aducerile-aminte pe suflet cad în picuri”)-uitarea(.bătrân şi singur”. Folosirea verbelor la viitor . Trăirile eului liric sunt contradictorii. Trăirile eului liric sunt contradictorii. un final melancolic şi dramatic.sa uit pe veci”) evidenţiază trecutul ce stă sub semnul norocului de-o clipă şi prezentul visării.. Alternanţa prezent/trecut scoate în evidenţă efectele transformatoare ale iubirii. dorinţei de uitare. cultivarea emoţiei şi a sentimentului... amintirea-uitarea. epitetele . înţeleasă ca amestec între fericire şi nefericire. Amintirea e modalitatea de eternizare a iubirii.singur lângă foc”. atât locativă cât şi temporală. antitezele romantice. universul ideatic al poeziei dezvoltă o gamă variată de trăiri şi de emoţii valorificate prin imagini artistice: . generatoare de melancolie: norocul-nenorocul. odinioară/altădată-prezentul clipei.. 9... prof..glasul iubirii”.. Prezentul visării este pus sub semnul regretului. În aceste versuri apare motivul îmbătrânirii iremediabile suferite odată cu pierderea iubirii. Luminiţa Paraipan) 35 . reprezintă un final melancolic şi dramatic.glasului amintirii”. Trecutul este pus sub semnul norocului de-o clipă. Folosirea verbului la conjunctiv prezent. melancoliei. amintirea (. „vântul loveşte în fereşti”. al refuzului asumării unei realităţi banale.vei fi murit” proiectează sentimentul iubirii în eternitate.” evidenţiază tema iubirii eterne. amintireuitare.norocul ce-o clipa l-am avut”)-nenorocul (.să” indică dorinţa de respingere a . 12 L. 8. bazate pe relaţia atracţie-respingere.puterea amintirii. care trăieşte prin puterea amintirii.viata-mi lipsita de noroc”). metafora . noroc-nenoroc.

„iubite înger scump”. sinceră a propriilor sentimente. Iubita este descrisă cu ajutorul epitetelor („braţele de marmur”. care nu mai are contururi clare odată cu trecerea timpului. „faţa străvezie”. umbra. 6. dubla determinare epitetică „iubite” şi „scump”. Titlul invocă trecerea ireversibila a timpului. afectivitatea. 46 (Mihai Eminescu. De asemenea. dar şi de utilizarea verbului la persoana a II-a singular. 36 . bălai”. din care se constituie titlul. iar epitetul „scump” sugerează imaginea perfectă a femeii în ochii îndrăgostitului. Epitetul în vocativ „iubite” transfigurează iubirea. evidenţiază sentimentele puternice ale îndrăgostitului. 4. 2. ireversibilitatea timpului. tema iubirii/ motivul visului 5. pentru imposibilitatea de a trai în prezent o iubire ideală. stilul confesiv poate fi un alt argument în susţinerea acestei idei. zadarnic = inutil. iubite înger scump” desparte o apoziţie dezvoltată de restul enunţului. stelele. Metafora „Din valurile vremii…”. 8. 7. modul imperativ „răsai”. visul. melancolia eului liric. Din valurile vremii…) 1. iar apoi încep să scadă în intensitate. predilecţia pentru mărturisirea directă.I. Poezia eminesciană „Din valurile vremii…” se încadrează în estetica romantismului prin tema şi motivele pe care le dezvoltă: iubirea pierdută. felul în care amintirile vin în prezent din „valurile vremii”. 3. 9. apare şi la începutul primului şi ultimului vers. Virgula este semnul grafic care în versul „Să te ridic pe pieptu-mi. dar şi efortul său repetat de a-şi aminti peste timp imaginea iubitei. „părul lung. Ai încălzit un şarpe la sân. aduc sentimente puternice. Structura de monolog adresat a textului este conferită de sintagme precum „iubita mea”. Punctele de suspensie reprezintă nostalgia. umbra = amintirea. În metafora „iubite înger scump”. conferind textului simetrie. Gestul lui m-a impresionat până la lacrimi. Prima strofa evoca nostalgia eului liric faţă de timpul trecut.

5. Portretul este desăvârşit prin metafora „Femeie între stele şi stea între femei”. (Claudia Tonea . Epitetul „lin” redă o adiere uşoară şi tristă a codrului. 8. 2. slab de inimă. coord. 4. Luminiţa Paraipan) I. 3. teme/motive: iubirea. care marchează în prima structură pronunţia legată a două părţi de vorbire diferite („inima-mi”). din inimă Cratima este un semn de ortografie. 7. cauzat de neîmplinirea iubirii „În ochii fericirii mă uit pierdut şi plâng”. şi face trimitere spre tema textului. evidenţiind frumuseţea. în scopul formării unei armonii pentru a crea o imagine de armonie. Peste vârfuri) 1. 37 . Ea are o inimă mare. Intensitatea trăirilor eului liric. Titlul „Peste vârfuri” se regăseşte şi în primul vers al poeziei. starea de melancolie sub care se circumscrie poezia sunt redate şi prin întrebările retorice care alcătuiesc ultima strofă. natura. folosirea cratimei ajută la păstrarea măsurii şi a ritmului. Eul liric este îndurerat la gândul trecerii ireversibile a timpului. a comparaţiilor „străvezie ca faţa albei ceri”. 6. toate aceste figuri de stil conturând un portret al femeii cu trăsături specifice liricii eminesciene. în care apare ca element specific recuzitei romantice „luna”. luna. 47 (Mihai Eminescu. prof. Prima strofă este o descriere a cadrului natural. „Peste vârfuri” de Mihai Eminescu este o poezie romantică.„zâmbetul tău dulce”). De asemenea. iar în cazul celei de-a doua structuri elidarea vocalei „î”. melancolia „Peste vârfuri trece lună. 11 G. Mi-a promis câte-n lună şi în stele. În ultimele versuri apare sentimentul de tristeţe profundă./ Codru-şi bate frunza lin” Inversiunea din primul vers („Peste vârfuri trece lună”) sugerează apropierea dintre spaţiul cosmic şi cel terestru. care este pusă în legătură cu starea de melancolie resimţită de eul liric. perfecţiunea iubitei. întrucât are la baza trăsături specifice romantismului. codrul.

învăluind atmosfera într-o aură de mister. a pieri – a se pierde. noaptea 5. „Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie” 7. iubirea. „Melancolic cornul sună”) creează o expresivitate deosebită a versurilor din primul catren. marcând şi coordonarea prin juxtapunere între propoziţii. 11 G. la fel ca trecerea lunii. care redă mişcarea uşoară a frunzelor din codru. amor –iubire 4. aproape divină. cosmosul. Toate mişcările. 6. Sentimentul resimţit în faţa acestui cadru natural va fi unul de melancolie. care parcă se completează reciproc. teme/motive: steaua. 9. sunetele sunt abia perceptibile fapt sugerat de epitetul „lin”. Imaginile vizuale („Peste vârfuri trece lună/ „Codru-şi bate frunza lin”) alături de imaginea auditivă („Melancolic cornul sună”) creează un tablou dominat de armonia dată de toate elementele naturii. Poezia se încadrează în lirica romantică deoarece apar teme/motive literare specifice romantismului: noaptea. a face cale întoarsă.timpul nu ia în seamă această suferinţa. De asemenea. Virgula este folosită pentru a marca pauza ritmică din interiorul strofei. 48 (Mihai Eminescu. dar şi de epitetul personificator „melancolic”. Prima strofă a poeziei eminesciene descrie natura surprinsă în momentul nopţii.dorul. a o lua pe o cale greşită 2. La steaua) 1. conţinutul meditativ şi exprimarea gnomică reprezintă alte două argumente în acest sens. Inversiunile („trece luna”. Luminiţa Paraipan) I. 3. ci îşi continuă drumul „mai departe. prof. coord. mai departe” într-un ritm firesc. Epitetul „noapte adâncă” subliniază imaginea cosmosului întunecat. (Simona Stancu. 38 . care califică sunetul cornului. la fel ca sunetul cornului. Metafora „Icoana stelei” accentuează importanţa stelei.

la fel ca şi cosmosul. pentru a conserva măsura versurilor. prof. 5. 3.” 39 . Titlul poeziei „La steaua” prezintă elementul principal al textului. a-şi lua un foc de pe inimă 2. dar de multe ori lumina stelei este vizibilă după ce astrul deja a dispărut. noaptea. 9. respectiv substantivul şi adjectivul posesiv). este eternă. Luminiţa Paraipan) I. a se face foc şi pară. Steaua reprezintă punctul de reper al cosmosului dar şi al întregii omeniri. 12 E. Ideea fratelui tău a făcut lumina în gândurile colegilor. „ Noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin. dorul care persistă. Poetul foloseşte metafora „Lumina stinsului amor” pentru a sublinia ideea că întotdeauna omul care a fost înnobilat de acest sentiment îşi va aduce aminte de frumuseţea unei iubiri. molatic.8. Dragostea. (Luciana Manolescu. somnu-i cald..” „ Lumânarea-i stinsă-n casă. nu dispare ca senzaţie cu totul. chiar după ce sentimentul s-a consumat. Metafora „al nostru dor/ Pieri în noapte-adâncă” sugerează faptul că iubirea care se stinge. cu călătoria luminii emanată de o stea. Mihnea a fost mereu fruntea clasei. Ultimele două versuri ale strofei fac referire la faptul că în urma unei iubiri vor rămâne amintiri veşnice. dar niciodată nu-i erau recunoscute meritele. coord. 4. În ultimul catren poetul compară iubirea. 49 (Mihai Eminescu. Rolul cratimei în structura „Pe-ai mei ochi închişi ca somnul şi pe fruntea-mi în mijloc” este acela de a marca pronunţia legată a celor două părţi de vorbire diferite (prepoziţia şi articolul posesiv. Noaptea…) 1. care cândva i-a luminat sufletul.. Ea luminează vieţile oamenilor. teme/ motive : iubirea. lin.

fiind surprinse detalii sugestive prin intermediul imaginilor vizuale („arde focul în cămin”. considerat a fi mai consistent decât realul. în care exteriorul nu mai are nicio importanţă. iubirea şi meditaţia nocturnă). exploatându-se zona subconştientului şi visului. molatic. raţiunea lasă locul stării de reverie („mintea îmi adoarme” metaforă).somnul. somnul este cel care creează o lume aparte. lin”). Urmărind cu privirea jocul liniştitor al focului din cămin. „Dintr-un colţ pe-o sofa roşă”. pe lângă sugestia cromatică subliniază şi atmosfera caldă.6. Epitetul dublu „potolit şi vânăt arde focul”. molatic. Spaţiul interior descris în prima strofă a poeziei este unul intim. iubirea fiind încununată de puritatea iubitei („albă ca zăpada iernii”) într-un momentul propice visării. de visare. de desfăşurare a iubirii absolute. de cotidian. lin”). cât şi prin prezenţa numeroaselor figuri de stil cu rol de a accentua ideea iubirii absolute desfăşurată într-un cadru propice („potolit…arde focul”. se realizează în mod natural trecerea spre o stare plăcută de somnolenţă. 9. coord. aceasta născându-se din starea de contemplaţie şi de visare. De asemenea.lin”). în cadrul nocturn. Motivul central al poeziei este evidenţiat încă din titlu. Sentimentul dominant este cel de linişte şi chiar o uşoară moleşeală („somnu-i cald. pe care nimic nu pare s-o poată leza. 12 E. comparaţia „ochii mei închişi ca somnul” demonstrând delimitarea acestui spaţiu de cel real. 7. calificată de trei epitete („somnu-i cald. simbolizând spaţiul romantic de împlinire. „Lumânarea-i stinsă în casă”). molatic. prof. Luminiţa Paraipan) 40 . Viziunea romantică a acestei poezii se realizează atât prin temele şi motivele sale (visul. Tabloul iubirii este constituit în jurul atmosferei de linişte. 8. reconfortantă a odăii. al căderii într-o stare meditativă: noaptea. În această atmosferă. „somnu-i cald. (Alina Tomescu. metafora „mintea îmi adoarme” sugerând liniştea profundă şi siguranţa pe care le oferă acest cadru îndrăgostiţilor.

o pată". Momentele petrecute împreună sunt atât de departe… 4. iubito…” este reluat în incipitul poeziei pentru a accentua suferinţa provocată de rememorarea clipelor de fericire pierdute. Linia de pauză are rol stilistic. găseşte ecou în toate elementele naturii. ca ideal al eului liric. deoarece stările resimţite de eul liric odată cu pierderea iubirii. Vocativul „iubito” nu redă doar raportul relaţiei dintre cei doi. ostenite=istovite pierzându-se=dispărând 2. Titlul „De câte ori. Epitetul personificator „priviri suferitoare" are ca rol redarea stării de tristeţe ce survine odata cu pierderea iubirii. 50 Mihai Eminescu. 5. 3. Substantivul „oceanul" ilustrează distanţa ce s-a creat între cei doi îndrăgostiţi. imposibilitatea de a străbate această distanţă.I. „o pasăre pluteşte cu aripi ostenite”. El a plecat departe de casă. Metafora „Oceanul cel de gheaţă” simbolizează imposibilitatea împlinirii sentimentului de iubire. ci sugerează şi 41 . deoarece atrage atenţia şi asupra atitudinii afective a eului liric. referitoare la „luna cea galbenă". iar gheaţa. precum şi tema poeziei (iubirea pierdută) sunt două argumente care încadrează textul în estetica romantică. 8. De câte ori. În versul „Departe doară luna cea galbenă . marcând totodată intonaţia deosebită ce exprimă admiraţia. 7. o stea nu se arată”. linia de pauză se foloseşte în interiorul enunţului pentru a delimita apoziţia explicativă „o pată". Versurile poeziei fac distincţia între planul circumscris de natură şi cel al interiorităţii eului liric. Contemplarea naturii prin descrierea peisajului cu puternice reverberaţii în sensibilitatea eului liric. iubito…) 1. „pe bolta alburie. „pierzându-se-n apus”. Între cele două există o evidentă legătură. „mă-ntunec şi îngheţ” 6.

sentimentul de melancolie al eului liric, punctele de suspensie prelungind parcă, într-un timp nedefinit, acest sentiment. Structura „de câte ori” exprimă frecvenţa amintirii, neputinţa eului liric de a uita fericirea trecută şi devenită acum “ocean de gheaţă”. 9. Incipitul poeziei reia titlul, „De câte ori iubito…”, exprimând suferinţa eului liric la amintirea iubirii trecute, care are efect dezolant asupra sensibilităţii poetice, simbolizat prin metafora „oceanul cel de gheaţă” care-i chinuieşte sufletul. Revenirea iubirii, sugerată prin epitetul metaforic şi cromatic „bolta aurie”, este imposibilă, întrucât la orizont nu se arată nicio stea – simbol al deznădejdii. Luna, ca astru tutelar şi martor al fostei iubiri, este palidă de tristeţe, ipostază exprimată prin epitetul cromatic „luna cea galbenă” şi prin apoziţia explicativă „o pată”. (Ana Ionete, 12 L; prof. coord. Luminiţa Paraipan)

I. 51. (Horia Furtună, Balada lunii) 1. tăinuit = ascuns, secret; fugară = scurtă, de moment; 2. Linia de pauză din versul „Din fiecare-ndrăgostit – poet” are rolul de a sublinia prin izolare substantivul „poet”, de a evidenţia astfel efectul farmecului “blând şi liniştit” al lunii şi totodată de a păstra, prin cezură, sonoritatea poeziei. 3. a ieşi în lume, cât lumea şi pământul, gura lumii etc. 4. motivul lunii, al iubirii, al visului 5. monologul liric adresat, descrierea 6. Sinestezia „Întâiul vis sub raza ta lunară/ Îşi fâlfâie din suflete pornirea” are rolul de a îmbina imaginea vizuală cu cea auditivă pentru a personifica “întâiul vis”. Metafora-oximoron „izvorul de dureri”, explicată prin apoziţie (iubirea), constituie un clişeu poetic eminescian, care trimite la ambiguitatea sentimentului, reunind bucuria şi tristeţea. 7. Deşi Horia Furtună este un poet simbolist minor, discursul liric din Balada lunii este mai curând romantic, deoarece poetul se foloseşte de recuzita romantică atât la nivelul conţinutului (luna, noaptea, visul, iubirea) cât şi la nivelul expresiei:

42

invocaţia retorică adresată lunii, descrisă eminescian („farmecul tău blând şi liniştit”) ca obiect divin, pentru că are puterea de a transforma omul în îndrăgostit, iar îndrăgostitul în poet. Indicaţia de gen – baladă – pe care o conţine titlul poeziei constituie o altă trăsătură specifică a romantismului. 8. Cea de-a treia strofă a poeziei conturează rolul farmecului lunii, acela de a metamorfoza fiinţa umană întru frumos şi armonie, de a face „Din fiecare om – îndrăgostit / Din fiecare-ndrăgostit – poet”. Epitetele „blând” şi „liniştit” şi personificarea „alunecându-şi raza-ncet” atribuite farmecului selenar au rolul de a melancoliza omul, de a ilustra calea discretă prin care îl transformă pe om în îndrăgostit şi pe îndrăgostit în poet. 9. Titlul unui text literar reprezintă o cheie de interpretare a conţinutului textual, definind pentru cititor un anumit orizont de aşteptare. Titlul poeziei date este alcătuit din substantivul „balada”, care reprezintă specia literară: cântecul închinat lunii, iar doilea substantiv din titlu, „luna”, este laitmotivul poeziei. Acesta este semnificativ, astfel încât poetul descrie admirativ prin intermediul versurilor însuşirile lunii şi puterea acesteia de a schimba omul. (Alexandra Uşurelu, 12 I; coord. prof. dr. Anca Roman)

I. 52. (Barbu Fundoianu, Herţa) 1. „ploaie”, „toamna”,”vântul”, „iedera” 2. Virgula marcheaza în vorbire o pauză scurtă. În cazul primului vers al poeziei Herţa, virgula este folosita pentru a separa doi termeni dintr-o enumeraţie („a ploaie, a toamnă”). 3. „Îţi mai aduci aminte? Îţi mai aduci aminte?” 4. motivul toamnei, al aducerii aminte, al trecerii ireversibile a timpului, al spaţiului natal văzut ca geografie mitică. 5. Prima secvenţă din textul liric dat descrie peisajul Herţei, tabloul naturii şi al târgului cuprins de toamnă. Descrierea subiectivă este realizată încă din primul vers prin imaginea olfactivă „miroase a ploaie, a toamnă şi a fân”, care are rolul de a purta cititorul în universul satului moldovean. Urmează, apoi, numeroase imagini vizuale „vântul nisip aduce”, „fetele aşteaptă în uliţa murdară, „căruţe fugărite de ploaie” care detaliază peisajul trist şi dezolant al târgului provincial cuprins de toamnă, de ploaie şi de vânt. Se remarcă abundenţa grupului nominal (substantive şi adjective), timpul prezent al verbelor, prezenţa indicilor spaţiali şi temporali, figurile de stil variate – toate specifice textului literar descriptiv.

43

6. Metafora „zâmbet de iaz, de şes, cuminte” din a doua secvenţă a discursului liric are rolul de a surprinde tinereţea trecută a bătrânilor „de la casa cea veche” Motivul toamnei din poezia Herţa este o metaforă a vârstei, iar sintagma „zâmbet de iaz, de şes, cuminte” este ca o amintire a tinereţii care luceşte în ochii bătrânilor, împreună cu sclipirea fugară a unor elemente din spaţiul natal. Amintirea vremurilor trecute, contemplate cu naivitatea copilăriei. 7. Poezia Herţa este realizată printr-o îmbinare a stilului tradiţionalist cu cel modernist. Motivul aducerii aminte şi al trecerii timpului sunt tipic tradiţionaliste, iar descrierea unui peisaj tipic românesc, a satului/târgului provincial, aparţine ideologiei tradiţionaliste care cuprinde conservarea specificului românesc. Discursul liric este creat prin folosirea unor termeni colocviali, neaşteptaţi sau a unor imagini menite să şocheze precum „uliţe murdare”, „gâşte, cu pantofi galbeni”, „căruţe fugărite”, „grilajul de iederă coclit”, „...azi/ şi stearpă şi molâie ca o convalescenţă”, „liniştea...mucegăieşte”, toate mărci ale modernismului. Tema şi motivele textului ţin de curentul tradiţionalist, dar anumite imagini sunt create în stil modernist. 8. Ultima secvenţă este ca o concluzie a discursului liric. Ideea poetică a ultimelor cinci strofe este trecerea ireversibila a timpului şi amintirea tinereţii care a rămas doar sub forma unor poze într-un album. Trecutul este „ascuns” în pozele facute în tinereţe, prezentul fiind doar o trista imagine plina de riduri, văzută în oglindă. Mijloacele artistice concretizează ideea poetică prin metaforele „Ne-ascund atât de bine albumele cu clampă / de-alamă, tinereţea!” şi „trecutu-i lânga lampă”, prin imagini vizuale „plină e oglinda cu cute în obraz”, prin comparaţia expresivă „şi stearpă şi molâie ca o convalescenţă”. Comparaţia din ultimele doua versuri aminteşte de zilele copilăriei lipsite de griji, liniştite, de mult pierdute „e-aşa de lungă vremea”. 9. Limbajul poetic se caracterizează prin expresivitate datorită folosirii imaginilor artistice „miroase a ploaie, a toamnă şi a fân”, „auzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz”, „plină e oglinda cu cute în obraz” şi a figurilor de stil: comparaţia „şi stearpă şi molâie ca o convalescenţă”, epitete „factorul greoi şi surd”, „tăcerea lungă şi gri”, „albumele cu clampă de-alamă”, metafore „liniştea în lucruri de mult mucegăieşte”, „un zâmbet de iaz, de şes, cuminte”. (Sandra Marcovici, 12I; coord. prof. dr. Anca Roman) I. 53. (Octavian Goga, Sonet) 1. biserică, altarul. 2. În versul „Şi ele-adorm de tine alinate”, cratima este folosită pentru păstrarea măsurii medii a poeziei de 11 silabe, prin transformarea hiatului în diftong. 3. Mihai îl bate mereu pe fratele sau mai mic.

44

personificarea ei şi adresarea directă prin folosirea vocativului. a spovedi şi altar. spoveditul. prin cultul spiritului religios şi valorizarea riturilor străvechi.În partea estică a Europei bate Crivăţul. realizată cu ajutorul figurilor de stil: metafora „Biserică cu porţi neîncuiate”. 6. Anca Roman) I. fiind o marcă a tipului direct de adresare. fără a face diferenţe. O figură de stil prezentă în strofa a doua este personificarea „patimile… adorm” prin care poeziei îi este atribuită însuşirea omenească de a avea puterea alinării durerilor sufleteşti. precum mersul la biserică. Scrierea cu majusculă a substantivului Poezie evidenţiază importanţa acordată de către autor poeziei. curată Poezie”. Limbajul poetic se caracterizează prin reflexivitate. dar şi prin expresivitate. ascultând păcatele şi oprind amarul. 8. oferind substantivului o poziţie-cheie. 54 (Octavian Goga. transformat într-un ritual religios. personificarea poeziei în sine. prin cultul spiritului religios cu ajutorul poeziei devenite o „Biserică cu porţi neîncuiate” şi prin prezentarea datinilor stravechi. Poezia Sonet de Octavian Goga ilustrează caracteristicile tradiţionalismului literar. putând fi înţeleasă doar prin pătrunderea în misterele ei şi curată pentru că nu-i judecă pe ceilalţi. prin utilizarea termenilor religioşi biserică. predispoziţie spre meditaţie. de a le face uitate. alinarea şi purificarea sufletească. 9. un rol central în structura poeziei. ideea poetică (Poezia ca altar spiritual unde fiinţa umană se împărtăşeşete cu tainele universului) este subliniată prin utilizarea pronumelui personal „tu”. (Andra Maria Pricină. Poeziei îi sunt atribuite însuşiri omeneşti cu ajutorul epitetelor personificatoare „tainică. „Biserică cu porţi neîncuiate”. caracterizată drept „tainică. căreia i se atribuie însuşiri omeneşti. reliefând procesului de transformare a poeziei în hrană pentru spirit. Iubirea mea) 1. dezvăluie legătura între poezie şi religie. Poezia este de esenţă spirituală. 7. Metafora centrală a poeziei. caz afectiv. marcă a tipului de adresare directă şi a substantivului Poezie scris cu majusculă ce are rolul de a prezenta de la început importanţa deosebită acordată actului de creaţie. având porţile deschise pentru toată lumea. Poezia este un monolog liric adresat. 4. pronumele personal „tu” din primul vers având rolul de a exprima subiectivitatea. coord. În prima strofă.dr. creştetele = adâncul 45 . 12I. ea este tainică. ilustrând ideea de religiozitate prin valorificarea riturilor şi a credinţelor străvechi. prof. curată şi senină” şi mai ales. 5.

al soarelui. tema naturii. Apariţia soarelui reprezintă trezirea la viaţă a lacului. În versul „Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soarele!” cele doua puncte anunţă o explicaţie. tema iubirii. funcţia emotivă şi funcţia poetică 6. 9. misterioasă şi statornică precum apele lacului de munte. la nivel sintactic un atribut apoziţional. Titlul unui text literar reprezintă o cheie de interpretare a conţinutului textual. al apei. înfiorate permanent de atingerea razelor de soare. În esenţă. nu este chip 4. coord. „spuma albă înfiorată''. Un animism simbolic străbate tabloul: „razele sărută faţa undei”. iar strălucirea razelor dă viaţă acestuia până în adâncuri. apa şi soarele. care semnifică măreţia pură a lacului dintre munţi. Bătrâni) 46 . al pasiunii puse pe seama elementelor naturii. motivul nostalgiei. Adverbul de mod aşa are rolul de a sublinia ideea că iubirea. este profundă. este asemănătoare cu comuniunea sufletească dintre cei doi îndrăgostiţi. Sintagma conţine şi o metaforă sugestiva. în nici un chip. Termenii folosiţi aparţin câmpului semantic al sentimentelor împărtăşite. definind pentru cititor un anumit orizont de aşteptare. Poezia este structurată ca o amplă comparaţie între natură şi iubire: uniunea simbolică a elementelor firii. poetul ilustrează.2. 3. „cetăţi de unde”. 7. în fel şi chip. prin personificare. Soarele alintă cu razele lui lacul aşa cum iubirea alintă sufletul omului Pentru eul liric iubirea este cea care încălzeşte sufletul şi-i dă viaţă. Titlul poeziei Iubirea mea este format dintr-un substantiv comun şi un adjectiv posesiv şi se află în strânsă legatură cu tema iubirii prezentă în poezie. metafora curcubeului sugerează iubirea împlinită. 12I. prof. sentiment trăit de eul poetic. 5. Anca Roman) I. şi marchează totodata o pauză mai mică decât pauza indicată de punct.În penultima strofă a poeziei. asemeni acestei largi cetăţi de unde” sugerează imensitatea sentimentului dominant – iubirea. reacţia undelor lacului în momentul întâlnirii cu razele soarelui. (Mădălina Coţofană. „prelung şi pătimaş tresare”. 8. „tremur”. aşa cum soarele veghează asupra lacului şi-i trezeşte sentimente arzătoare. Comparaţia „aşa-i iubirea mea. 55 (Octavian Goga.dr. Cuvântul horă semnifică bucuria adâncului.

. 3. 5. Anca Roman) 47 . Textul poetic are o structură clasică : are cinci strofe. Trecerea ireversibila a timpului este resimţită de părinţi.. coord. reprezentând o marcă a implicării afective. văzut ca o matrice existenţială: „Să fi rămas fecior la plug. care sunt singuri şi îşi aşteaptă fiul. la parinţi şi la sat ca la un univers al credinţei. 8.” marchează elidarea vocalei î şi reducerea numărului de silabe prin evitarea hiatului. cu nuanţe stilistice. fiind dat de regretul înstrăinării. 4. 6. Specific lumii satului. prozodie clasică. definind pentru cititor un anumit orizont de aşteptare. Prezenţa eului liric se evidenţiază prin pronumele de persoana I: m. expresivitatea textului ţine de recuzita tradiţionalistă: tendinţa de epicizare a liricului.. eul liric raportându-se la trecut. Poezia Bătrâni de Octavian Goga se încadrează în lirica tradiţionalistă prin întoarcerea nostalgică spre lumea satului. alăturat substantivului „bătrâni ”. văzut ca o matrice existenţială. mărci specifice ale subiectivităţii poetice. pentru a fi un sprijin pentru părinţii săi ajunşi la bătrâneţe.Verbul la modul conjunctiv. titlul Bătrâni evidenţiază mesajul textului poetic. ” Sentimentul de tristeţe se desprinde din întregul text poetic. specific poporanismului) predomină în întregul text poetic. Titlul unui text literar reprezintă o cheie de interpretare a conţinutului textual. eu şi prin verbele la persoana I: „rătăceam”. De asemenea. Măsura este de şapte-opt silabe. coasă 2. (Diana Ivaşcu. subliniind generalitatea. dr.. rima apare doar la versurile 2 şi 4. catrene. ceea ce creează o sonoritate amplă. Substantivul din titlu este nearticulat. Melancolia trecerii timpului este subliniată prin epitetul „bieţi ”.Cratima utilizată în versul „Şi-n barbă plânge tata. mi . 7. prof. dar şi prin verbul „vă treceţi”. singura ce le-ar putea alina absenţa fiului iubit : „Şi plânge mama pe ceaslov. Metafora „un stâlp la bătrâneţe” din ultimul vers al strofei a doua evidenţiază dorinţa de a fi ramas în satul natal. figuri de stil lipsite de ambiguitate. 9. Astfel. plug. prin rostirea versurilor două câte două. urmat de puncte de suspensie. Astfel se păstreaza măsura şi ritmul poeziei. parinţii îşi pun nadejdea în credinţă. / Să fi rămas la coasă”. timpul perfect. 12 I. Regretul înstrăinării (motivul dezrădăcinării. subliniază regretul părăsirii satului. faptul că regretul înstrăinării de cei dragi poate aparţine oricui a trăit această exeperienţă.1. / Şi-n barbă plânge tata. repetat în ultimele două versuri din prima strofă. Ultima strofă începe cu un adverb de mod „Aşa…”. „să fi rămas”. al liniştii sufleteşti şi al tradiţiei.

Toate afirmaţiile din text sunt observaţii ale naturii umane în raport cu viaţa şi cu moartea. motivul sensului existenţei. pentru a păstra rima şi ritmul. motivul învingerii fiinţei de către timp (al condiţiei umane finite) 5. prin evitarea hiatului. 56 (Radu Gyr. slăbiciune. Tema trecerii timpului. care pun în evidenţă diferenţa de atitudine a omului. caracteristică oamenilor care au trăit momentul şi l-au preţuit. în loc să fie neliniştit de faptul că în ziua aceea . Acest aspect este reliefat şi de metafora miezului „viermuit”. Utilizarea pers. ne vrem granit”. căci aparenţa este 48 . ce ne dau impresia puterii. ideea poetică nefiind enunţată într-un singur vers. Ca mijloace artistice. la nivel sintactic. tumult = zbucium. de perechea propoziţie principală – circumstanţială opoziţională. căci aceştia vor putea zâmbi la urmă („în loc să izbucnim în plâns”). Ultima strofă. motivul morţii. sub negura incertitudinii şi a înfrângerii de către forţe mai mari decât noi. Cratima marcheaza elidarea vocalei ă pentru menţinerea măsurii şi a ritmului din versul respectiv. I plural sugerează ca tema poeziei este una universal valabilă: „ne credem stânci.. 3. „Ne credem stânci” : Metafora stâncii reprezintă aparenta putere şi imortalitate. fragilitate. 6. Antiteza zâmbim – izbucnim în plâns este susţinută. ideile din strofele precedente. ascunzând în interior „viermi profunzi”: frică. şi epitetul metaforic „zile vii” (amintind parcă de îndemnul „Carpe Diem”). Pe parcursul întregii poezii observăm tehnica ingambamentului. am adunat 2.. în acelaşi timp. puse în relaţie cu această ultimă idee. „în orice zi”. Este prezentă o nota de optimism. 7. mulţumit cu meschina „izbândă” asupra zilei ce a trecut. calităţi dorite de om şi pe care uneori consideră ca le are. am strâns = am cuprins. Victorii negre. definind pentru cititor un anumit orizont de aşteptare. dar care se află. „cu atât” 4. Titlul poeziei. se referă la victoriile mici.I. versurile care încep cu literă mică sugerează continuitatea ideii. pentru o mai bună identificare a cititorului cu autorul. este deschisă de o disjuncţie pentru a accentua. Titlul unui text literar reprezintă o cheie de interpretare a conţinutului textual. de fapt. Victorii negre) 1. concluzia discursului liric. a mai murit puţin. 8. 9. poetul utilizează inversiunea („în inimi dac-am strâns”).

„semănat cu stele”. Repetiţia epitetului „înaltă”.întotdeauna alta decât esenţa şi victoriile trecătoare sunt. iar rima este încrucişată. 2. o estompare a prezenţei eului liric în spaţiul poetic. al conturării unui cadru nocturn de o arhaitate primordială. propice pentru apariţia Zburatorului. Prezenţa celor doua tipuri de lirism se justifică prin stuctura baladei (introducerea mitului folcloric în poezia cultă. până la urma. înghiţite de moarte. 6. Lirismul eliadesc este totuşi mai puţin obiectiv faţă de cel coşbucian. 5. „prinz” – forma literară: prind. Lirismul subiectiv se realizează prin atitudinea poetică transmisă în mod direct şi. În poezia Zburătorul a lui Ion Heliade-Rădulescu. Prin lirismul obiectiv se produce o sublimare. întâlnirea unei fiinţe stranii are efecte răvăşitoare pentru echilibrul tinerei fete: simţurile îi sunt amplificate la 49 . prof. în multe poezii „obiectualitatea devine voce” (Wolfgang Kayser). 57 (Ion Heliade Rădulescu. motivul comuniunii omului cu natura. 4. idilicul rural ). coord. motivul tăcerii depline revine ca un laitmotiv. marcă a adresării directe. dr. Anca Roman) I. Măsura versurilor este de 13-14 silabe. N-am nicio veste de la rude. Zburătorul) 1.”(Eugen Simion) 7. 3. Eul liric rămâne un observator discret al desfăşurării tabloului de natură prin faţa cititorului. contribuie la accentuarea impresiei de solemnitate şi vrajă. Este momentul aprinderii stelelor pe cer. deci nici un locutor. Se remarcă la Heliade tendinta spre înalt. 8. al somnului etc. fiindcă „obiectul liric nu poate trăi la acest poet decât sub regimul sublimului. persoana I singular „tremur”. Locutorul devine mai abstract. N-am cumparat două veste. Rolul virgulei este acela de a izola substantivul în vocativ. motivul literar al zburătorului. cuprinde ca o mantie imensă lumea în „braţele somniei”. prin condiţia lor efemeră. „nesaţiu” – forma literară: nesaţ. ci una. (Mădălina Constantiniu. topica afectivă / cezura. prin mărcile subiectivităţii (mărci lexicogramaticale prin care se evidenţează eul liric): pronumele personal la persoana I singular „-mi”. Pastelul – sinteză remarcabilă între lamartinism şi eresurile populare – este dominat de linişte. În descrierea înnoptării se remarcă prezenţa unui lirism obiectiv. încât. motivul nopţii. 12I. încât nu mai este perceptibil nici un receptor al ei. părând ca se exprimă pe sine. noaptea e „nalta” şi veşmântul ei negru. oamenii fiind întotdeauna învinşi. la nivelul expresiei. „morele” – forma literară: morile. larg. verbele la timpul prezent. un superlativ afectiv.

„n-am nimica şi parcă am ceva”. în decorul unei lumi cufundate într-o linişte patriarhală. mamă. În poezia Zburătorul. mamă?”. În contact cu o astfel de puternică sursă de energie. Transcrierea stărilor fizice şi sufleteşti este sugerată prin intermediul construcţiilor exclamative şi al punctelor de suspensie cu valoare stilistică.. aflate în antiteză. el fiind pretutindeni şi nicăieri. „inima-mi zvâcneşte!”. înger şi demon în acelasi timp. cuprinzând întregul trup. participarea lui la un eveniment se face cu discontinuitate. într-un paradis terestru. Oniricul ce domneste asupra întregului peisaj cheamă Zburatorul şi apariţia acestuia se face cu participarea întregii naturi: „Tăcere este totul şi nemişcare plină. O. Cântăreţul) 1. Relatarea stărilor fizice şi sufleteşti pe care fata le percepe cu îngrijorare este construită gradat. ce au rolul de a accentua incapacitatea fetei de a-şi explica efectele unei „boli” misterioase. Dragostea se manifestă ca o boala. Prezenţa Zburatorului se face simţită de la distanţă. 58 (Şt. punând în evidenţă marile forţe care unesc planurile cosmic şi teluric. undeva la graniţa dintre real şi ireal. şi zboară de la mine! / [. pururea = mereu. Versurile citate se caracterizează prin expresivitate şi sugestie. „un foc s-aprinde-n mine”. a se speria (chiar şi) de umbra sa 50 . inima-mi zvâcneşte!. / Nici frunza nu se mişcă. corpul tremură. (Carmen Dumitrescu. prin simptome cu totul noi pentru tânăra în sufletul căreia sentimentul s-a ivit pe neaşteptate. „obrajii-mi se palesc”. / Încântec sau descântec pe lume s-a lasat. făcându-l să trăiască sentimentul erotic cu o frenezie rară. / Şi apele dorm duse şi morele au stat”. incapabilă de a se stăpâni. „răcori mă iau la spate”. prof. „tremur de nesaţiu”.. a face umbră pământului.. mă vezi. Versurile redau o secvenţă de timp încremenită ca în faţa unui mare miracol. de o vibraţie profunda. uite că-mi furnică prin vine.. ostenit 2. / În brate n-am nimica şi parcă am ceva”. Iosif. 3. năpădit de o exaltare extraordinară: „Ah. Punctele de suspensie din a doua strofă conferă o notă de mister asociată imaginii poetului şi marchează întreruperea şirului vorbirii..] Şi cald. coord. nici vântul nu suspină.dr. tânăra fată trece succesiv de la o stare la alta. exclamaţii şi vocative: „Vezi.maximum. încântator prin frumuseţea lui neobişnuită. trudit= obosit. un univers ce se poate întâlni în tablourile pictorilor modernişti: intruziunea straniului în real. Antiteza reliefează stările contradictorii pe care copila le trăieste „îmi cere. senzaţiile sunt de o intensitate vecină cu durerea. „îmi ard buzele”.. fără oprire. „-mi furnică prin vine”. Fata este derutată. Noaptea. ce mă doare!”. 9. 12I. de la bucurie la tristeţe şi plâns. prin interogaţii. Lumea aşteaptă înfrigurată sosirea făpturii cereşti. „Că uite. Mânată de forţe care depăşesc cu mult închipuirea. bulversată de senzaţiile contradictorii. ilustrate prin verbe şi locuţiuni verbale cu puternică forţă de sugestie: „pieptul mi se bate”. un tablou imobil.nu-ş ce-mi cere”. totdeauna. Anca Roman) I. şi rece. „ochii-mi văpăiază”. impactul fiinţei demonice cu tânăra fata produce pulsiuni erotice extraordinare. se deschid căile magice pentru întâlnirea fetei cu Zburatorul.

Opera poetică devine un bun spiritual al tuturor. (Iulia Nicolau. Această idee de detaşare este sugerată prin intermediul epitetului „streină”. Poetul este cel care „făureşte”. coord. 9. sau a celui romantic ca în poezia eminesciană. prof. Epitetul „trudit” sugerează efortul depus pentru conceperea poeziei. teamă 51 . epitetul personificator „sihastră”. Poezia este o artă poetică deoarece în ea poetul îşi exprimă ideile despre condiţia poetului („să treacă nebăgat în seamă / ca şi o umbră prin mulţime / ce nici să ştie cum îl cheamă”). Este sugerată ideea poeziei ca meşteşug. poate fi interpretat ca o metaforă ce sugerează solitudinea. Nu omul în sine. melodios. fiinţa biologică. ca artă. Ultimul catren se constituie într-o aspiraţie a poetului care îşi doreşte să se detaşeze de această dată. să elibereze. „slova de foc şi slova făurită”. Vânturile nopţii. împărţind-o celor mulţi „să-i pară-o inimă streină / că suferă şi plânge-n ele…”. să scape = să salveze.4. Poetul este un meşteşugar. ea pare să fie o îmbinare miraculoasă între. Asocierea poeziei cu cântecul şi a poetului cu un cântăreţ. un poet ce pare să aspire către anonimat. Discursul liric confirmă aşteptările generate de titlu: poezia este o confesiune lirică despre statutul poetului. sugerează caracterul orfic. frică. Strofa a doua vine să întregească dorinţa poetului de a se pierde în anonimat. spaimă = groază. Ultimele două strofe conturează condiţia artistului.) 1. dr. Metafora „făurar de rime” se referă la condiţia artistului. La început. armonios al poeziei. asociat casei. aşa cum ar spune Arghezi. iar poezia pare a se naşte. poetul pare a fi întruchiparea „poetului damnat” ca în poezia simbolistă. reală. 5. care modelează poezia. ci rodul creaţiei sale trebuie să fie cunoscut şi împărtăşit de ceilalţi. El vrea să-şi înstrăineze suferinţa. 12I. Verbele la conjunctiv exprimă o acţiune dorită. ca la Arghezi. o alinare pentru fiecare suflet. 59 (Emil Isac. desemnând atât poetul cât şi condiţia sa. Interesantă este ideea receptării propriei creaţii din perspectiva Celuilalt: suferinţa.. „pe faţa lui de chin brăzdată” 6. prin intermediul efortului creator. „să treacă nebăgat în seamă”. ele vizează o imagine ideală a poetului. ce nu vrea să fie recunoscut de nimeni „el n-ar dori să-l recunoască / pe lume nimeni niciodată”. dar şi lumea în care acesta vieţuieşte. se poate întoarce ca balsam sufletesc pentru însuşi creatorul acestuia. Anca Roman) I. odată sublimată în Text. despre procesul de creaţie şi despre rolul artistului „făuritor de rime”. este important. posibilă. Orice titlu generează un orizont de aşteptare şi induce un anumit nivel de lectură a textului poetic. De asemenea. ca în Antichitate.. muzical. pare a spune vocea poetică. Titlul poeziei se constituie dintr-un substantiv cu valoare metaforică „Cântăreţul”. viziunea despre artă. 8. dar de fapt el este reprezentarea poetului solitar. interiorizarea poetului şi a universului său. 7.

acesta se află în strânsa legatură cu conţinutul. moartea şi spaima. poezia Vânturile nopţii… este o creaţie modernă întrucât predomină excepţia şi straniul. şi oferă o cheie în dezlegarea înţelesului poeziei. Mi-a răspuns cu promptitudine la întrebare. „O. trăiri specifice poeziei moderne. Verbul la pers. „A-nceput blestemul groapa să mi-o sape” : personificarea din ultimul vers al celei de-a patra strofe (terţine) pune în evidenţă spaima şi disperarea eului liric. coord. precum şi tema răului existenţial. sentimentul dominant transmis de poezie este spaima. Metafora „tot mai noapte-i noaptea” evidenţiaza frica şi cufundarea în întuneric. încete plânsul! Sufletele doarmă!” ilustrează o uimire forţată. vocea poetică dezvăluindu-şi dorinţa de salvare prin întrebarea „Unde-i mâna albă care să mă scape?”. marchează intonaţia imperativă a versului. neliniştea. disperarea). evidente încă de la început: natura îşi dezlanţuie forţele şi blesteamă întreaga omenire la moarte: „nu e om pe lume”. pronumele personale la persoana I sg: mă. prof. transformând totul într-o noapte totală. evidenţiată de motivul nopţii. ce reliefează atmosfera încordată. (a scrie) A răspuns exigentelor noastre. ce-şi simte sfârsitul din ce în ce mai aproape. care se menţine pe tot parcursul poeziei. întrucât „vânturile” par a fi curentul ce aduce blestemul. evocată de motivul morţii şi cel al singurătăţii. a replica) m-am aşteptat să nu-mi răspundă la scrisoare. Primele două strofe marchează începutul unei stări de nelinişte. Antiteza alb negru. Vânturile nopţii…. în care întunericul se aşterne pe neaşteptate şi pune stăpânire pe tot ce găseşte în cale. 5. De asemenea. De asemenea. semnul exclamării este folosit la sfârşitul unui enunţ exclamativ. (Andreea Scarlat. vocea poetică este marcată de anormalitate. În structura „O. impusă. (a reacţiona. Titlul este alcătuit dintr-un grup nominal. interogaţiile retorice reprezintă mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii. 3. încete plânsul!” virgula izolează interjectia afectivă o de restul propoziţiei. dr. „(sufletu)-mi”. Astfel. punându-se în evidenţă o stare afectivă (tristeţea. Cea de-a doua strofă exprimă începutul disperării şi al spaimei. 9. Cele două exclamaţii din finalul primei strofe. în tenebrele propriei fiinţe. angoasă şi înstrăinare. lumină – întuneric devine astfel expresivă. 7. încercarea eului liric de a se salva de un rău existenţial profund. 6.2. poate. În poezie este prezentă tema naturii. 8. I mă cufund. (a corespunde) Nu 4. mi. nesfârşită. nenumit. Anca Roman) 52 . La nivel tematic. punctele de suspensie menţin tesiunea şi creează o atmosferă stranie. prezenţa interjecţiei afective o. 12I.

oamenii – nu pot decât să-şi plece fruntea. în întreaga poezie existând numai două substantive concrete din lumea materială: „roze" şi „grădini". este sugerată de metafora „marea noaptea care vine". Cuvintele au sens conotativ. prin evitarea hiatului. tema naturii. ce contribuie la muzicalitatea versurilor. de asemenea. Cratima leagă forma neaccentuată a pronumelui reflexiv de adjectivul duioase. Poezia lirică este o formă de poezie prin care autorul încearcă să transmită propriile sentimente şi starea de spirit. 5. nostalgia faţă de vară. S-a lovit la frunte. al tristeţii. Cadenţa ritmică impecabilă asigură o fluiditate desăvârşită. În fruntea călăreţilor se afla hatmanul însuşi. Regăsindu-se în toate cele trei strofe ale poeziei. „E vremea rozelor ce mor" se constituie într-un refren. Moartea. 8. Rondelul rozelor ce mor) 1. versul amplasat atât la începutul.I. Privesc frunţile de piatră ale munţilor. 7. fior = înfiorare. din structura emoţională: 53 . Se remarcă. bogat în figuri de stil bazate pe sugestie. principiu estetic fundamental al simboliştilor. Ultima strofă ilustrează deprimarea eului liric în faţa condiţiei efemere sugerată de „amurgu-ntristător" şi de suspinele ce se manifestă în „vălmăşaguri". 60 ( Alexandru Macedonski. ce „Duioase-şi pleacă fruntea lor". modurile de expunere fiind monologul liric şi descrierea. tremur. formulele artistice de factură ideatică. al morţii. Respectând trăsăturile specifice rondelului. amplifică tragismul stărilor sufleteşti ale fiinţei umane copleşite de tristeţe din cauza trecerii lor efemere prin lumea materială: „E vremea rozelor ce mor". freamăt. prevestită de rozele care îşi pleacă podoaba corolei. Metaforele „amurgu-ntristător” şi „marea noaptea care vine” sunt simboluri ale morţii iminente. 9. metaforă a plenitudinii fiinţei. 3. restul fiind din zona abstractului şi definind stări interioare. tema trecerii timpului. Tema efemerităţii fiinţei. Personificarea florilor. Tristeţea faţă de trecerea timpului. la păstrarea măsurii şi a rimului din vers. funcţie emotivă şi estetică. 4. „vălmăşaguri de suspine” 6. învolburări 2. rezultând un limbaj poetic expresiv. cât şi la sfârşitul poeziei se transformă în laitmotivul acesteia şi susţine tema poeziei. care va pogorî peste întreaga fire şi în faţa acestui sfârşit inevitabil fiinţele vremelnice – rozele. motivul rozelor. vălmăşaguri = valuri. ca dezintegrare cosmică. contribuind.

pe apa Sâmbetei 2. 9. conturând un peisaj lacustru. corespondenţe ale sentimentului 54 . Tema naturii. Pe balta clară) 1. . împreună cu adăugarea exclamaţiei „Oh!” accentuează starea de melancolie. (Aniko Remeny. prin inversiune. de nostalgie faţa de pierderea sufletului inocent de altădată: „curatul argint deodinioară”. crinii suavi. ne duce cu gândul la un peisaj din natură. cât şi evocării unei vârste trecute. Punctele de suspensie marchează întreruperea discursului poetic. Acest epitet constituie totodata şi o imagine cromatică. tema visului. motivul trecerii timpului. titlul poeziei Pe balta clară. dar estetica simbolistă înseamnă antimimesis. 5. Verbele la indicativ imperfect sunt specifice atât descrierii. 8. „Albeţi neprihănite curgeau din cer. 12H. „suspine". sugestia de puritate a întregului cadru. În acelaşi timp. dr. Ultimul vers al poeziei este folosit ca o concluzie a discursului liric. construcţia poate fi o metaforă a vârstei tinere şi inocente de odinioară. În textul dat apar elemente specifice liricii simboliste. „zâmbeau. pauză stilistică sugerând starea contemplativă a fiinţei. Prezenţa eului liric constituie de asemenea o trăsătură a poeziei lirice. la un pastel. expunându-şi trăirile prin prisma ideii centrale a poeziei. 3.. Epitetul din sintagma „alba dimineaţă” intensifică. coord. şi anume a sentimentului efemerităţii. 4. refuzul de a numi obiectele realităţii. 7. norii albi). a da apă la moară. de fapt. intensitatea luminii sau seninătatea. Tuşele de lumină şi culoare care sugerează un peisaj acvatic în strălucirea dimineţii sunt. apă de ploaie. Imperfectul creează iluzia duratei. 61 (Alexandru Macedonski. Culoarea albă poate sugera şi luminozitatea. Titlul pregăteşte cititorul pentru ceea ce constituie esenţa operei şi oferă o cheie de intepretare textului.. răsfrângeri argintoase”). precum folosirea simbolurilor (lumina albei dimineţi. tehnica repetiţiilor şi cromatica sugestivă. în lumina proaspătă a dimineţii („barca. reluat în incipit. Titlul oricărei opere literare induce cititorului ei un orizont de aşteptare pe care aceasta îl poate confirma sau infirma. prof. care se reflectă şi asupra sufletului. – voioase / Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase” 6.„fior". a-i lăsa gura apă. Anca Roman) I. de beatitudine melancolică a eului poetic. a inocenţei ( „visul ce şoptea”). În cazul de faţă. Dublarea sa. plutea”. punând în evidenţă starea ambiguă.. muzicalitatea textului poetic..

7. motivul iubirii. în momentul apariţiei iubitei. dar şi prin exclamaţii şi interjecţii afective: „peste noi” . 12H. 5. Adverbul ce este menit să accentueze trecerea timpului. „ vãitându-se” 2. conştiente de propriul sfârşit. Prin urmare. motivul trecerii timpului. Situaţia are însã sã se schimbe. coord. iniţial condamnat la moarte încã înainte de a înflori. a ritmului şi a rimei (prin inversiune) 3. Dintr-un element ce aparţinea strict regnului vegetal. precum şi caracterul sãu ireversibil: clipele frumoase pe care îndrãgostiţii le-au petrecut în cadrul protector al naturii fiind acum doar o amintire. prin mărcile subiectivităţii (mărci lexico- 55 . se usucã odatã cu aceasta. cât şi pe cel obiectiv. acela de a proteja iubirea celor doi îndragostiţi. cratima care leagă prepoziţia de articolul posesiv este utilizatã pentru pãstrarea măsurii. „O! Doamne” 6. 9. „stuful de liliac” descoperã un alt regn şi un alt rol al existenţei sale. Tema naturii ca spaţiu protector (martor al iubirii). Stuful de liliac) 1. 4. stuful de liliac înfloreşte magic. (Bogdan Bădescu. ambele prezente în discursul poetic. Titlul prezintã cititorului ideea centralã a poeziei: stuful de liliac. Prezenţa eului liric este evidenţiată prin pronume şi verbe la persoana I. 8. liliacul se transformã. odată cu apariţia iubitei. îşi atinge totuşi scopul fiinţei sale prin intermediul iubirii. Anca Roman) I. Moartea iminentă. creând un spaţiu protector pentru îndragostiţi. timpurie. 62 (Alexandru Macedonski. Devenind martor al iubirii dintre cei doi. la nivelul expresiei. În strofa a treia este prezentat momentul în care „destinul” stufului de lilac începe sã se schimbe. În al doilea vers. „gemea” . însã în final. cel puţin pe cele ale unui cititor neavizat. stârneşte „groaza” ramurilor plãpânde. Epitetul din sintagma „ramuri plãpânde” sugereazã fragilitatea naturii. plângându-şi soarta potrivnică. textul contrazice aşteptările cititorului. prof. „nu mai suntem doi”. înflorind. dr.nostalgic ce evocă nevinovăţia unei vârste (copilărie sau tinereţe): analogia se face prin simbolul argintului şi al oglindirii. Conceptul de poezie liricã include atât lirismul subiectiv. Astfel. condamnatã la efemeritate şi mediocritate de cãtre „soarta ce-acolo le-a sãdit”. Lirismul subiectiv se realizează prin atitudinea poetică transmisă în mod direct şi.

3. pierdut. plasată inegal.gramaticale prin care se evidenţează eul liric): pronumele personal la persoana I plural noi. Este de remarcat mai curând ca trăsătură tradiţionalistă o sugestie a unui fantastic de tip folcloric. stolul cocorilor.” 6. poezia pare a idiliza trecutul („Miros de humă şi de cremeni desfunda vechimi”). verbul „nu mai suntem” la timpul prezent. dar şi spaţiul rural („pe drumuri nămolite gemeau care aplecate”. furtuna declanşată într-o zi rece de toamnă.. deşi unul dintre întemeietorii Gândirii. Imagine vizuală – „copaci roşcaţi [. Versificaţia este clasică. topica afectivă. arzând pucioasă”). Virgula din primul vers desparte grupul nominal (substantiv + determinant) de grupul verbal (verb + determinant antepus) şi totodată marchează cezura acestuia. impunători. prin fulgurantul efect verzui care sfâşie întunecimea şi. 12 H. (Lavinia Dragomirescu. motivul morţii. prin viziunea frapantă a cristalizării norilor. 7. În textul dat. vocea lirică descrie natura. prof. de asemenea. „Treceau cocorii”. sparţi în ţăndări de fulgerele terifiante. 4. prin sugestia tumultului malefic al cerului plin de nori negri.] s-au despuiat”. „leş”. „vie”). Tema naturii. „ţipa. o estompare a prezenţei eului liric în spaţiul poetic. susţinerea confesiunii lirice. „groparii”. o viziune macabră („rece se înmormânta un leş de soare”. Imperfectul sugerează. Tradiţionalismul promovează valorile tradiţionale. 56 . Prin lirismul obiectiv se produce o sublimare. impresionant pentru privitor. 5. Verbele la imperfect folosite în text evocă un moment trecut. motivul toamnei. dar viziunea poetului. iar limbajul este modernist. expresia interjecţională „O! Doamne”.. dr. 63 (Adrian Maniu. „arături”. rememorarea. „cimitirul” 2. Imagine auditivă – „tânguind pustietate”. Furtună de toamnă) 1. „nuci mocirloşi au gâlgâit. „înmormânta”. „cimitirul cerului”. Anca Roman) I. motivul furtunii. prin evocarea vremurilor de odinioară. coord. este sobră. specificul naţional. Metafora „fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor” creează o imagine vizuală expresivă. Eul liric rămâne un observator discret al desfăşurării tabloului de natură (pastelul din primele trei strofe) în faţa cititorului şi doar imaginarul poetic sugerează personalizarea discursului liric. mai ales.

argaţii se grăbesc ca groparii pe care îi apucă ploaia. 64 (Ion Minulescu. „miros de humă şi de cremeni”. sugerată prin metafore şi comparaţii: „rece se înmormânta un leş de soare”. (Marius Molea. „nu răsună decât paşii celor care merg. În cazul poeziei de faţă. la tot pasul. sunt relevante expresivitatea şi sugestia. motivul citadin. 9. aşa cum este oraşul („Nu răsună decât paşii celor care merg. al durerii. monoton şi artficial al oraşului. „cimitirul cerului”. fiind obţinută prin reluarea versului „În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână”. a face primul pas.”. Cadenţa picăturilor de ploaie şi sunetul monoton al paşilor trecătorilor dau impresia unei lumi artificiale în care totul se repetă. de parcă ar avea loc „înmormântarea” ultimei apariţii a soarelui şi compararea grabei argaţilor cu aceea a groparilor aduc o notă funebră discursului poetic. Sonoritatea textului minulescian este remarcabilă. Epitete precum „nuci mocirloşi”. prof. coord. al sfârşitului.8. Prima strofă zugrăveşte universul citadin. pas cu pas. 7. marcat de ploaia monotonă. ce suspină”. 4. Tema universului banal. „cadenţa picăturilor de ploaie” (imagini auditive) 6. concretizate de autor prin imagini vizuale. Imaginea vizuală a cerului acoperit de nori. „[. el intră într-o imagine auditivă marcată de o tăcere stranie pentru un loc de regulă agitat. auditive şi olfactive: „treceau cocorii tânguind pustietate". în urma ei nerămânând decât umbre ale lucrurilor ce au fost cândva. motivul ploii programate. a ţine pasul etc. Oamenii „ par păpuşi automate” (comparaţie) pentru că 57 . „scorpie cleioasă” (în acelaşi timp metaforă a ploii) sau metafora „cocoaşa lumii” sună arghezian. dr. de plictiseală şi artificialitate.. Adverbul decât într-o construcţie negativă este sinonim cu doar sau numai şi introduce un circumstanţial de excepţie.. 2..”). tumultuos şi zgomotos. Pe plan stilistic. 5. Imaginarul are o notă de fabulos macabru. Acuarelă) 1. devenit refren şi laitmotiv al discursului poetic. Parii din vii sunt adunaţi pentru că toamna este anotimpul morţii. Cratima păstrează ritmul şi măsura de 16 silabe a versului-refren. prin elidarea vocalei î a prepoziţiei şi a articolului hotărât al substantivului oraşul... 3. În a doua strofă este conturat procesul de strângere a parilor din vie de catre argaţii care „grăbiră ca groparii” din cauza „sitelor de ploaie” care cerneau picături „strâmb din zare”. Motivul ploii programate conturează universul banal. 12H. Anca Roman) I.] vechile umbrele..

Totul pare automat. fluiditatea ingambamentului. La nivelul conţinutului. principiu estetic fundamental al simboliştilor. motivul ploii şi spleenul sunt elemente specifice liricii simboliste. prin sacadarea textului. Tema despărţirii îndrăgostiţilor. după cele două enunţuri afirmativ-categorice („Şi-ai să mă uiţi”. (Bogdan Barbu. sunt reduse la ritmul pur. o proiecţie a celui interior. 4. Anca Roman) I. Ritmul vieţii din acest mediu este dictat de ritmul picăturilor de ploaie. Universul exterior este o reflexie. tema universului citadin. titlul este unul foarte sugestiv. prof. Tabloul sugerat de acest text liric nu poate fi reprezentat decât în acuarelă. 9. motivul corăbiei (vaporul). Având în vedere conţinutul ideilor exprimate prin acest text liric. anularea cezurii fixe. subliniind desfăşurarea imaginară. Ea marchează. Oraşul descris nu se evidenţiază prin nimic altceva decât prin faptul că „plouă de trei ori pe săptămână”. izolează circumstanţialele cauzale. dr. Plimbarea orăşenilor. „cântăreţ”. „fu scris” 2. elementul uman este contaminat şi el de starea de monotonie şi mecanic. la fel ca în tehnica amintită. 58 . 3. alături de timpul viitor („te vei gândi”) şi de modul prezumtiv („l-o duce”). / merg ţinându-se de mână”) impune o viziune aproape absurdă: mişcările nu au conţinut sau intenţie. o atitudine afectivă. Trei lacrimi reci de călătoare) 1. Adverbul poate reprezintă un modalizator al discursului poetic. de blazare absolută. se impune muzicalitatea. bizară şi nemotivată („Orăşenii. 65 (Ion Minulescu. pe trotuare. Ploaia care tot cade pare să şteargă toate „culorile” care dau viaţă unui oraş. Muzicalitatea se impuneprin imaginile sonore (ploaia în sine. prin ritm şi refren. care domină întregul text liric. care denumeşte tehnica de a picta cu ajutorul culorilor diluate cu apă. ipotetică a scenariului de după despărţirea celor doi îndrăgostiţi. „ritmul unui vers”. motivul visului. totul pare egal cu sine. „Şi-am să te uit”). „ diluat” de apa ploii. de lipsă de orizont. până şi mişcările oamenilor. personificate). „versul”. Titlul poeziei lui Ion Minulescu este un substantiv comun. aliteraţii discrete. prin repetiţii (paralelism sintactic). Linia de pauză folosită simetric în prima strofă. cu rol explicativ. coord. prin paralelismul sintactic. motivul călătoriei. totul este estompat. 12 H. marcat de plictis şi blazare. efectele eufonice fiind obţinute prin tehnica refrenului. iar absenţa semnificaţiei devine o trăsătură modernă.populeză un spaţiu în care nimic nu se schimbă. 8. subliniind impresia de monotonie repetitivă. La nivelul formei. dar şi suspinele vechilor umbrele. de asemenea. motivul poeziei.

plecarea femeii. „eu”. Verbele la viitor. pe care poetul o va transpune în versuri. inversiuni („urmărivei”. „privi-voi vaporu-n repedele-i mers” (imagini vizuale) 6. „lăcrima-vor”). „până la tine”. „am să te uit”. plânsul cumva obligatoriu unei despărţiri. coord. „trei lacrimi reci”. topindu-se ca noru-n zare”. precum şi epitetele „palidul vis”.5. dorul şi nostalgia sublimate în versuri pe care ea le va citi cândva) declanşează o stare lirică. însoţind-o cu privirea. suferinţa transformată în poezie). 66 (Ion Minulescu. deşi discursul poetic aparţine eului poetic. „ca şi mine” etc. Mărcile subiectivităţii sunt pronumele şi verbele la persoana I şi a II-a. Estetismul înseamnă asumarea teatralităţii şi a clişeelor sentimentale într-un discurs poetic cu câteva sugestii ironice (uitarea înscrisă în scenariul erotic şi asumată de fiecare. dr. 7. asemenea mesajelor din sticlă ale marinarilor naufragiaţi. deşi putem încadra aceluiaşi curent şi motivul călătoriei. topindu-se ca noru-n zare”. bagaj. 12 H. aduce o sugestie magică. prof. Comparaţia „urmări-vei ţărmul. Cifra trei. a călători. „ţărmul. Nucleul narativ al poeziei (despărţirea îndrăgostiţilor. 9. dat fiind că textul este un monolog liric adresat: „ai să mă uiţi”. Poezia de dragoste. Muzicalitatea vine din repetiţii (paralelism sintactic). sugerează mişcarea lentă a vaporului ce se îndepărtează de ţărm. Cântec de drum) 1. călător 2. motiv frecvent la Minulescu. (Mircea Burduşa. a colinda. însă doar „trei lacrimi reci”. cuplul erotic se desparte. Liniile de pauză separă construcţia incidentă cu valoare afectivă de restul enunţului: „Dar într-o zi o fată – bat-o focul –” 59 . drum. refren („trei lacrimi reci de călătoare”) şi rimă. iar imaginea plecării sale este urmărită nostalgic de pe ţărm. „mi-eşti pierdut㔄versul meu”. Iubita pleacă. „întunecatu-mi chip” sugerează caracterul ipotetic al desfăşurării poveştii de dragoste. va ajunge poate la călătoare şi-i va reaminti chipul uitat al iubitului de altădată. „că şi uitarea e scrisă-n legile omeneşti”. Imaginea este clişeizată şi sentimentală. 8. Interesantă este perspectiva inversă a privirii care aici aparţine iubitei care pleacă şi vede ţărmul topindu-se încet. Anca Roman) I. celui care rămâne mâhnit pe ţărmul mării. Poezia lui Ion Minulescu aparţine simbolismului mai ales prin estetism şi prin muzicalitatea cantabilă.

coord. În finalul discursului liric. dar şi autoadresarea prin interogaţie retorică: „ – Unde-aş fi fost de nu m-aş fi oprit / Şi nu mi-aş fi vândut ei tot norocul?…" 7. cu iubirea care te face să te întorci din drum şi te abate de la traiectoria ta. oricum. „mea”. deoarece a renunţat la propria traiectorie în viaţa de până atunci. prof. Epitetul triplu: „drumuri lungi şi vechi. „am colindat" etc. sugerând ideea aluzivă că tot norocul vieţii lui s-a consumat atunci când a întâlnit o fată de care s-a îndrăgostit. Verbele la imperfect din prima strofă (voiam. „voiam". a cânta.. eternitate. Titlul „Cântec de drum” este specific simbolismului. motivul nopţii. i se părea obositoare. 4. (Diana Dumitrescu. care sugerează apariţia iubirii în viaţa omului. acţiunea lor neavând finalitate. 9. amintind însă de pământeana Cătălina din Luceafărul eminescian. prezentă în multe poezii erotice ale lui Minulescu. din orice epocă în căutarea iubirii. cântec. iubita fiind alintată prin sintagma „bat-o focul". Celei care pleacă) 1. Mărcile lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat sunt verbele şi pronumele la persoana I: „am pornit”. eul liric întrebându-se. în drumul său spre un ideal. Ultima strofă a poeziei reprezintă momentul întâlnirii bărbatului. bătătorite” 6. care ar fi fost soarta lui şi ce-ar fi ajuns dacă nu se îndrăgostea. Semnificaţia subtilă a iubirii este ilustrată în ultimul vers. „călăuzit de-o stea”. Simbolul cântecului exprimă bucuria şi muzica inimii îndrăgostite. refren. iar simbolul drumului semnifică existenţa umană pe pământ. expresie plină de gingăşie şi haz. 8. melodie 60 . ştiam.3. Eul poetic are un sentiment de regret. Tema iubirii. motivul drumului (al călătoriei) 5. Aceleaşi dificultăţi ale vieţii cu care s-au luptat oamenii dintotdeauna le trăieşte şi eul liric. 12 H. dr. dar şi lipsa oricăror stări optimiste. prin semantica muzicală a substantivului „Cântec" şi determinantul „de drum". „am colindat”. nu ştiam) sugerează ambiguitatea începuturilor. stările interioare ale poetului fiind proiectate în veşnicie. 67 (Ion Minulescu. ca orice om. Formula ludică a iubirii. care. autoadresarea sub forma interogaţiei retorice are nuanţă meditativă şi persiflantă totodată. bătătorite" sugerează căile dificile străbătute de orice om. Imagine vizuală: „Pe drumuri lungi şi vechi. este şi aici o viziune specifică a sentimentului. Anca Roman) I.

Epitetul personificator „albastrul răzvrătit” ilustrează cadrul în care se naşte povestea de dragoste – din albastrul apelor mării. „marginile albului fiord” etc. iubirea este pusă sub semnul ipoteticului: „noi nu vom şti-o poate niciodată”. pe un ţărm uitat. iar starea sufletească este vag nostalgică. locurile exotice) este sugerată inconsistenţa sentimentului de dragoste. 3. de exemplu. prin antiteza iubire adevărată / scurtă nebunie. Prin simbolurile călătoriei (păsările albe. „Noi nu vom şti-o. În strofa a treia există o succesiune de metafore ale iubirii trecute: „A fost un vis”. 8. 5.. Tema şi motivele 61 . Se remarcă faptul că muzica nu este doar principiu de construcţie specific simbolist. Ultima strofă a poeziei este un distih ce reia simetric. „Eu cred”. pescarii. marchează căderea accidentală a sunetului ă din cuvântul altădată. greu de explorat. Discursul poetic. dar împăcată oarecum. „păsări albe”. 6... pentru păstrarea ritmului şi a măsurii (versurile au 10-11 silabe în secvenţa poetică din care face parte cuvântul respectiv). motivul cântecului etc. niciodată”. Iubirea-melodie s-a sfârşit. 9. poate. Tema iubirii. motivul visului. tristă. incipitul: „Tu crezi c-a fost iubire-adevărată? / Eu cred c-a fost o simplă nebunie!” Schimbarea semnelor de punctuaţie (punctele de suspensie având un rol afectiv în incipit.” Pluralul evidenţiază ideea cuplului erotic. „un cântec trist”. Mărcile subiectivităţii sunt pronumele şi verbele la persoana I şi a II-a. iar adverbul modalizator poate are rolul fundamental în evidenţierea atitudinii lirice. „albastrul răzvrătit al altor mări”. sugerând nostalgia rememorării. Se fac simţite ironia şi spiritul ludic ale lui Minulescu. sunt înlocuite acum cu semnul întrebării şi cu semnul exclamnării) transformă discursul poetic într-o pereche de replici de tip întrebare – răspuns. care configurează două viziuni diferite ale îndrăgostiţilor asupra sentimentelor ce i-au unit cândva. cadru diferit de spaţiul comun al lumii obişnuite. construit pe tehnica surprizei. „un ţărm de mare”.2. ci şi temă: iubirea este (doar) un cântec sentimental rostit de pescarii şi marinarii singuratici. „refrenul unor triolete”. unde vraja iubirii se transformă în cântec adus din puncte geografice îndepartate. a fost cultivată de simbolişti ca Minulescu şi Verlaine.. 4. Specia romanţei. Apostroful. lirică şi sentimentală. contrazice sugestia nostalgică. Romanţa Celei care pleacă aparţine prin imaginarul poetic şi prin mijloacele artistice curentului simbolist. dat fiind că textul este un monolog liric adresat: „Tu crezi”. acum destrămat. prin care eul poetic defineşte experienţa erotică. motivul călătoriei. devenit chiar unul aprig. semn ortografic. elegiacă a titlului. 7. marinarii. ca orice cântec sau ca orice vis. ca un refren şi laitmotiv. „O melodie / Ce n-am cântat-o.

4. 12 H. semnificând o dorinţă puternică şi o comandă adresată celuilalt. cântecul). „să mă miroşi". fiind atât element de construcţie al poeziei. iar prin enumerarea simţurilor (olfactiv. insomnia. oglinda rămâne oarbă în continuare. „tu poţi crede". auditiv. dr. fără a-i surprinde corect reflecţia. „Golul unei uşi" poate semnifica gaura cheii. cât şi la cea a autocunoaşterii. Cultul artificialităţii. curiozitate şi stare de veghe. despărţirea cuplului erotic. „miroşi". cât şi motiv al imaginarului liric. Comparaţiile metaforice au rolul de a semnaliza starea naturala a personajului liric. 7. eul liric se referă atât la dificultatea de a se face cunoscut în mod autentic. estetismul simbolist se manifestă prin folosirea neologismului şi a denumirilor cosmopolite. Cratima care leagă forma atonă a pronumelui personal de relativul care menţine un ton informal / colocvial. În opinia mea. deşirarea. „auzi" 2. coord. Comparaţia „insomnie…ca golul unei uşi" se referă la dificultatea de a descrie o insomnie. tactil. Din punct de vedere prozodic. oglinda. 5. sporind marca oralităţii şi părând să urmărească fluxul abrupt al gândurilor eului liric. 3. În ultima strofă verbul „vreau" e repetat aproape obsesiv. Transcendenţa pare accesibilă prin această stare de veghe permanentă. Din punct de vedere ortografic. păsările albe. precum şi cultivarea simbolurilor (ţărmul de mare. fluidizează ritmul versului. Tema identităţii. vocea lirică o identifică nu prin prezenţa a ceva. prin excesul de transparenţă al versurilor. deşi lipsa punctuaţiei îngreuneaza înţelegerea operei. (Cristian Vicenţiu Dîngă. vizual) plasate în contexte subtile. Lipsa punctuaţiei este unul dintre elementele specifice frondei avangardiste. suprarealismului în cazul de faţă. „insomnia mea” 6. îi dă. Cu toate acestea. motive: iluzia simţurilor. Flacăra vieţii încă mai ardea în el.sunt specifice acestui curent artistic. pentru a sugera plecarea. În sine. Astfel. ci mai degrabă printr-o lipsă. de asemenea. marinarii. 8. 62 . prof. pescarii. prin urmare duce cu gândul la mister. pătrunderea prin uşă este simbol al trecerii de la profan la sacru şi deschide calea spre revelaţie. neaşteptate. şi o notă de autenticitate şi contribuie la atmosfera generală de confuzie în faţa contopirii spaţiului visării cu cel al realitaţii. Oglinda oarbă se remarcă prin lipsa totală a semnelor de punctuaţie. Anca Roman) I. Oglinda oarbă) 1. 68 (Gellu Naum. Muzicalitatea este importantă. fără o descifrare precisă a eului.

motivul pârâului. afirma Gellu Naum cândva. este explorat contrastul dintre aparenţă şi esenţă. (Armina Stepan-Cazazian. utilizând metaforele mării şi pârâului: „tu. Imaginarul poetic creează o poveste de iubire. adâncă”. În strofa a doua. tot mai repede fuge” 4. dr. constă în faptul ca acesta amplifică. redată iniţial prin repetiţia verbului fuge. Laitmotivul ambiguităţii persistă şi în ultima strofă. voiosul şi clarul pârâu: / El iute aleargă spre zări fără frâu” 6. pârâul. esenţele. adâncă”. Mărcile lexico-gramaticale prin care se evidenţiază subiectivitatea eului liric în poezie sunt: pronumele personale. lână. „Zglobiul. aflat în opoziţie cu „marea bătrână. sugerând o experienţă de contopire până la confuzie între corp şi sfera artificială. eul liric se regăseşte în 63 . Din punct de vedere al limbajului poetic. corelând totodată cele trei atribute adjectivale. În prima strofă. întâlnită în prima strofă a poemului. orbirea poate fi semnul unei experienţe iniţiatice: a ignora aparenţele înşelătoare ale lumii şi a cunoaşte realitatea secretă. Pârâul şi marea) 1. valuri 2. Pe de altă parte. „tu”. eul liric pare să se deşire. folosit în strofa a patra. Virgulele folosite în primul vers au rolul de a marca prezenţa enumeraţiei in text: „Vezi marea: bătrână. sugerează vivacitatea. pârâul zglobiu – iar eu. în construcţia „să vorbim de memorie" e frapantă discordanţa dintre exterioritate şi interioritate. simţurile fiind înşelătoare şi lăsând sentimentul unei angoase a lipsei de claritate. 12 H. barierele dintre cele două fiind redefinite. motivul mării. voioşia pârâului. marea”. 5. 7. accentuează intensitatea momentului. redată prin alegorie în întregul poem. dintre vis şi realitate. „eu”. întinsă. predomină caracterul ambiguu. ţărmul. 3. inumană. întinsă. de persoana I şi a II-a. Valoarea expresivă a adverbului tot. Imagini vizuale: „Vezi marea: bătrână. De asemenea. adâncă”. Astfel. tema iubirii. descompunându-se în fire de sânge. Tema naturii. „tânărul pârâu”. Ultima strofă ilustrează tema iubirii. adjectivul pronominal posesiv „mea”. 69 (Miron Radu Paraschivescu.9. Personificarea în inversiune. întinsă. marea. Anca Roman) I. tutun şi flăcari. coord. „Poetul vede în măsura în care orbeşte”. precedat de adverbul de mod repede: „El fuge voios. prof. 8.

motivul rozelor. fiind cea care dezleagă misterul asupra întregii poezii. amurg. înţeleaptă şi statornică. (Larisa Pârcălăbelu. iar metafora abstractă „un val de lină armonie” este o reprezentare a armoniei lumii pe care divinitatea. după „dulcea pocăinţă”. 3. În ultima strofă. prof. prezenţa unei interjecţii afective (o). Epitetul cromatic azurie sugerează cerul. punctul marchează grafic finalul unei propoziţii enunţiative. al purităţii. În a doua strofă. Fecioara în alb. selectarea cuvintelor din sfera religioasă. 9. Titlul poeziei citate este alcătuit din substantivele articulate „pârâul şi marea”. metaforizate şi transpuse în cadrul natural. jucăuş. prin intermediul fiinţei feminine. Titlul este un element esenţial al receptării. 2. înserare = seară. plasarea la fiecare început de strofă a unei definţii lirice a fecioarei.. Această ultimă strofă este asemenea pildei care se află la sfârşitul fiecărei fabule. motivul fecioarei în alb. imagine a purităţii sacre. 12H. 6. a binecuvântat-o. dr. IV) 1. rugăciune / Asemenea binecuvântărei / Ce din nălţimea azurie / Coboară. căruia „nu-i pasă ce ţărm va ajunge”.” reprezintă un elogiu adus fecioarei în alb. roze = trandafiri. coord. iar iubita în ipostaza unui „tânăr pârâu”. iar la nivel stilistic identifică o exclamaţie retorică. Prima virgulă izolează interjecţia afectivă o de restul frazei. înălţimea. Prezenţa vocii lirice în finalul textului afirmă dorinţa de a cunoaşte extazul purităţii. 70 (Ştefan Petică. iar următoarele două reprezintă semnul prezenţei unui atribut izolat (pierdut). purtătoare a atributelor divine pe pământ. care sunt reprezentative pentru ideea poetică regăsită în text. Subiectivitatea reprezintă maniera de personalizare a mesajului poetic şi derivă din însăşi natura textului: discurs poetic confesiv. însoţit de determinanţi. crepuscul.. metaforele şi epitetele care devin expresia unui mod de gândire. Acesta reflectă numele personajelor principale ale poveştii de iubire. Tema adoraţiei. Semnul exclamării marchează grafic intonaţia exclamativă a enunţului. Anca Roman) I. 4.. schimbarea topicii cu rol afectiv („o albă / blândă / calmă / sfântă rugăciune”. pentru că oferă un indiciu interpretativ al discursului poetic.. discursului liric. pure şi angelice. a unei viziuni personale asupra lumii. Ea se realizează la toate nivelurile limbii: intonaţia exclamativă din final. comparaţia „. rugii – forme literare actuale. Uniunea dintre cei doi este însă inevitabilă. 5. exprimarea la persoana I („aş putea”). ceea că dă un aer glumeţ. 64 . „dulcea pocăinţă” etc).ipostaza mării – bătrână.

puritatea. Tehnica sugestiei (simbolul rozelor. spiritualizată prin metafora centrală („rugăciune”). 65 .7. laitmotivul şi refrenul discursului liric.trandafiri. IV) 1) roze . „Tu eşti o calmă rugăciune”. prof. În acelaşi timp. câte o trăsătură: albă – culoare asociată purităţii. calmă – liniştea. amestec de livresc şi senzualitate. rugăciunea. flori înserare . Virgula („O. sfântă – caracterul sacru.asfinţit. Simbolul rozelor. sinesteziile („Iar vorba ta înaripată / E un parfum de anemonă / La o icoană întristată”) sunt tehnici tipic simboliste de creare a unui univers liric diafan.cu rol stilistic. „Tu eşti o blândă rugăciune”. 4) Angelitatea feminină. fecioara fiind o reprezentare a dorinţei de puritate. muzicalitatea gravă a evocării compun un discurs poetic delicat despre o prezenţă aproape imaterială. în care se schimbă numai epitetul: „Tu eşti o albă rugăciune”. versul repetat în mod simetric reprezintă un paralelism sintactic. azuriu).nälţimea” – înälţimea „rugei” — rugii 3) Virgula din al patrulea vers marchează intercalarea unui circumstanţial de mod. Semnul exclamării de la sfârşitul strofei marchează intonaţia exclamativă. „asemenea binecuvântărei”). Primul vers al fiecărei strofe conturează motivul fecioarei în alb printr-o suită de definiţii lirice sugestive. Repetiţia metaforei fecioara-rugăciune sugerează obsesiv imaterialitatea de esenţă divină a făpturii angelice. Epitetele subliniază. ideală. inocenţei. în care motivul fecioarei în alb (care structurează de fapt un întreg ciclu de poeme intitulate astfel). „Tu eşti o sfântă rugăciune”. 9. muzicalitatea. al binecuvântării divine). a ideii de divin sau o reprezentare a aspiraţiei erotice. sugestiile cromatice şi olfactive. vag. Fecioara în alb. cromatica delicată (alb. Simbolismul poeziei lui Ştefan Petică este evident în planul tematic. dr. divin. imaginea olfactivă. (Maria Constantin. fiecare. pocăinţa intră în categoria motivelor literare. sugerează manierismul arhaizant. prin epitete şi comparaţii („asemenea rozelor plăpânde”. 12H. a fecioarei în alb. 8. 71 (Ştefan Petică. Anca Roman) I. Limbajul poetic simbolist se caracterizează prin expresivitate şi sugestie. rafinat şi graţios al picturilor lui Botticelli reprezentând madone. blândă – delicateţea.. coord. al icoanei. dar şi paliditatea romantică a îngerului. vaporos. serenitatea.”) marchează pauza necesară după interjecţie. Imaginile artistice şi limbajul figurat concretizează figura angelică. apus 2) .

Abundenţa imaginilor care conturează un asemenea motiv este evidentă: .tu eşti.caldă”. din parfumul rozelor şi al anemonelor şi.rouă”. 3.binecuvântarea” pe care o poate răspândi sacrul asupra lumii terestre. Poetul reia aceeaşi imagine.privirea de madonă”. frunţi”. către sacru. ... prezent ”gramatical” în ultima strofă (persoana I singular a verbului aș putea ) și prin patetismul adresării insistente către un tu care numește persoana iubită.. ..5) Lirismul subiectiv se concretizează aici printr-un eu liric. . de rugăciune. Astfel poetul creează o poezie lirică.albă”. antonime: “jos” / ”sus”. mai ales. cu o evidentă conştiinţă a păcatului. . Universul interior este aici marcat de subiectivitate. În piaţă s-a adunat multă lume.albă rugăciune”.ceasul clar al dimineţii”. Astfel se evită hiatul si se păstrează măsura metrică.rugăciune”. Apar termeni ca .. .. Glasuri) 1. angelitate. Prin multitudinea figurilor de stil. care vorbesc despre .. alcătuită pe baza sugestiei.. Acestea au o puternică valoare expresivă şi nu necesită descrieri mai ample ca în cazul romantismului. din atitudinea celui pierdut în rugăciune. 6) Metafora . In structura “din vremi de-odinioară” cratima marchează pronunţarea într-o singura silabă a doua vocale din cuvinte diferite. 72 (Al. Prezenţa multor substantive şi adjective care au legătura directă cu ceea ce se vede..roze”. 7) Poezia simbolistă este una a universului interior. Philippide. Un aer de „morbidezza” se desprinde din repetiţia insistentã a imaginii femeii-rugăciune. 12 F.. Multe dintre ele sunt metafore sau au un sens simbolic. Comparaţia . ..blândă”. prin urmare o poezie simbolistă.. 8) Cele patru adjective.. . poetul parcă pictează atmosfera de pace. 9) Consider că textul este expresiv în special prin imaginea unui eu care aspiră către puritate... prof. (Ana-Maria Anghel.templu”. sugestie centrală a textului. . texul nu transmite o viziune categoric seninã.dulcea pocăinţă”. aparţin de fapt aceluiaşi câmp semantic.sfântă”. coord.. .. asemenea binecuvântării” sprijină sugestia sacralităţii figurii feminine. “tăceri” / ”glasuri” 2. . . de dimineaţă şi de înserare. (sens denotativ) 66 . Dumitriţa Stoica) I.albă”. ..clar”. . e un procedeu al sugestiei simboliste.val de lină armonie” intră în seria imaginilor cu aceeaşi valoare din a doua strofă.. cu atât mai mult cu cât sunt de fiecare dată epitete pentru substantivul . conturează o stare de spirit şi se confundă cu lirismul... nuanţând-o după modelul muzical al temei cu variaţiuni. Cu toate acestea.înaripată”.azurie”.

dar care pot fi percepute în plan spiritual.. de a fi purtat 'prin vămile văzduhului'. Valoarea expresivă a verbelor la timpul viitor din poezie se realizează prin includerea lor într-o invocaţie (“O. “Tu. / Mă veţi lua pe calea de apoi / Prin vămile văzduhului cu voi /Sau mă veţi părăsi. 67 . Rima încrucişată. prin intermediul armoniei. Eul îşi imaginează doua posibilităţi. sugerând drumul către cer al sufletului. Metafora “glas” are sensul de suflet. prin intermediul invocaţiei si al interogaţiei retorice arată că eul liric meditează la ce se va întâmpla atunci când n-o sa mai fie “decât un glas”. “priviri de stele”.. invocaţia 8.. sentimente. de aspiraţie către perfecţiunea spirituală. Imaginile vizuale cum ar fi :”nalte bolti senine”. Textul citat exprimă sentimentele eului liric de incertitudine. sau de a fi părăsit si uitat “în vreun străin ungher”. dar si de speranţă. 5. îmbrăţişată sau pereche conferă muzicalitate poeziei. coord.Ochii sunt ferestre către o lume interioară. Figura de stil semnifică armonia si perfecţiunea. de provenienţă supranaturală. al stelelor şi al cerului. 6. (sens conotativ) 4. Sintagma “priviri de stele” este o metaforă personificatoare care sugerează contemplaţia. Secrete şi mistere) 1. 12 F. Imaginea “cosmosului fără sus si jos” arată că acesta este infinit şi că în viaţa de apoi nu mai sunt aceleaşi repere ca în viata trecătoare de pe pământ. la fel ca multe alte suflete care au dispărut. virgula separă vocativul “tu” de restul propoziţiei. 73 (Alexandru Philippide. În prima strofă rima este monorima iar în a doua strofă rima este îmbrăţişată . uimit de însuşirile lor si de propria stare sufletească. Poezia lirică este o creaţie artistică exprimând sau sugerând emoţii. ”mâna ca un fum” sunt mijloace artistice cu rol de descriere a cadrului si de sugestie a stării sufleteşti. eul aspirând spre lumea revelată de aceste glasuri.”).molcom= încet. prof. dr.. glasuri. neproductiv 2. Glasurile invocate pot fi suflete sau îngeri care călăuzesc sufletul după moarte 9. monstru al fierbintelui Egipt” – în acest vers. uşor steril= nefertil. Epitetul multiplu “atât de limpezi şi de pline” se referă la glasurile invocate de eul liric care par a fi nişte voci ale universului. 7. (Ioana Bărboi.. de provenienţă romantică. interogaţia retorică. Ultima strofă. ritmului si imaginilor. Dumitriţa Stoica) I. Se accentuează relaţia dintre suflet si natură prin motivul. de fiinţă imaterială.

precum şi prin întrebările retorice din cuprinsul poemului : “cine ştie?”. În final. devine aici urât. întrucât “secretele” 68 .. “O să ajungem oare şi la stele. urât”. de viaţă. spune el. Răspunsul este ironic şi denotă tristeţe: “da-n stele nu ajung decât poeţii”. steril. misterioase chiar. Însă nici aici. “să ajungem”. “sărac”. mărimea galeriilor prin care se plimba împăratul roman Caligula. urât”. nu găseşte altceva decât “un plat pustiu. “Ajunşi pe lună n-am gasit decât / un plat pustiu. apare în cadre idilice. enumeraţia:“pustiu. poetul se resemnează şi încetează să mai descifreze mistere şi secrete. 3. steril. cu savanta alipire a ultimelor două din care se desprinde amarul vers concluziv) nu fac altceva decât să întărească ideea poetică. sterp şi nu mai prezintă niciun interes pentru omul avid de cunoaştere. istoric. steril. poetul se întreabă “ o să jungem oare şi la stele?”. În acelaşi fel în care Eminescu se raportează la planul terestru făcând comparaţie cu universul. “ajunşi în lună”. descifrarea misterelor lumii. cu planul cosmic.”. “Da-n stele nu ajung decât poeţii”. urat ” – în acest vers. rămânând în urmă doar pietre. şterge totul. Astrul care. Având în vedere că tema poeziei este misterul. Privind restul poeziei ca un monolog adresat. O alta temă este trecerea timpului. “cine-a cioplit acele chipuri” 4. Motivat de gândul că sar putea să găsească totusi “secretul universului şi-al vieţii”. mai precis. 6.imaginea vizuală conţine patru epitete. aşa cum reiese încă din titlu. în care nu găseste niciun răspuns. de obicei. Ultimul vers al poeziei se evidenţiază prin faptul că a fost voit izolat de poet. Alexandru Philippide schimbă planul terestru.. lipsit de secrete./ cu gândul să descoperim în ele/ secretul universului şi-al vieţii?”. Titlul poeziei este format din două substantive ce aparţin aceluiaşi câmp lexical legate prin conjuncţia “şi”. catrenele. sărac. Timpul. Aici luna ne este înfăţişată ca un plat pustiu. Prezenţa eului liric se evidenţiază în text prin verbele la persoana I plural ”să dezlegăm”. “urât” şi “steril”. steril. 7. ultimul vers pare a fi răspunsul la întrebările puse anterior.imaginea vizuală conţine un epitet şi simbolizează grandoarea.“Un plat pustiu. mijloacele artistice folosite (întrebările retorice: “o să ajungem. Tema poemului “Secrete şi mistere” este. sărac. El întelege că omului de rând nu îi este menit să descifreze misterele vieţii. este un vers conclusiv. atributele adjectivale “pustiu”. virgula desparte părţi de propoziţie de acelaşi fel. ci numai sa fie martor la manifestarea acestora. sărac. Titlul anunţă tema poemului. Prin el poetul îşi exprimă resemnarea. 9. sarac. 5. “Portice lungi”. urât”. 8.

a pierde timpul. ceea ce sugerează intensitatea cu care eul poetic trăieşte momentul descoperirii unui “lin urcuş de neagră catifea”. Primele două versuri au valoare de incipit si prezintă un cadru nocturn. motivul urcuşului. dorită. Sfinxul . Se sugerează astfel o posibilă temă a textului. fiind în legătură cu imagini importante în poezie. a oamenilor. şi doreşte o apropiere 69 . simţurile se armonizează. Ele au o topică inversă. iar eul nu mai percepe decât temporalitatea. lumea noastră. 4. dr. (Andra Dobroiu.motivul drumului 6. 7. Această imagine este un epitet-inversiune şi în acelaşi timp o metaforă a drumului spre inedit. Dumitriţa Stoica) I. şi până la urmă lumea întreagă. Structurile care conţin imagini vizuale sunt: “neagră catifea”. a fi în contratimp. Faldurile draperiilor „ ţesute parcă numai din sunet şi culoare” constituie o astfel de imagine : eul poetic regăseşte în ele coexistenţa sunetului şi a culorii. 12 F. Metafora “puntea dintre privire şi auz” exprimă o ipotetică armonie între simţuri.De asemenea. eliberându-se de spaţiu. gustând din ea şi pierzându-se în eternitate. se transmite ideea că la capătul acestei călătorii şi în prezenţa dorită a unei călăuze. Acest cuvânt. Este o metaforă care sugerează eliberarea de constrângeri. este conştient de raritatea spectacolului la care ia parte. coord. dorinţa eului liric de a se apropia de libertatea absolută. 8. cu timpul 2. prin simplitatea sa. Cratima este folosită cu scopul de a marca alipirea. „faldurile unor înalte draperii”. 5. provenit din adverb: apropieri. 74 (Alexandru Philippide. Poetul analizează posibilitatea unei conexiuni între simţuri(privire şi auz). prof.şi “misterele” la care se face referire în titlu sunt enuntaţe mai apoi în text: porticele prin care se spune că se plimba Caligula. 3. adică în timpul “scăpat de spaţiu”. În versurile următoare.El doreşte să se integreze “în senina voluptate nouă “.aceea a călătoriei iniţiatice. chipurile stranii de pe insula pierdută. are o puternică încărcătură expresivă. Poezia are un titlu format dintr-un substantiv comun la numărul plural. Epitetul cromatic „neagră catifea” întăreşte ideea de necunoscut. un simbol pentru depăşirea unor limite ale cunoaşterii.cratima ajută la formarea inversiunii. “putea-voi” fiind o formă în care auxiliarul urmează după verbul de conjugat. Modul conjunctiv exprimă o acţiune posibilă. ipotetică. Apropieri) 1.

de această dată la grad avansat . 3. şi anume .Imaginarul poetic atinge nivelul spaţio-temporal în finalul textului. a învăţa minte. i-au fost înfrânte. 12 F. dorinţa. Este vorba de o apropiere a celui care parcurge poezia de sensul adevărat al acesteia. Predicatul ar fi fost inutil. viziune modernistă de fapt a lipsei de speranţă. Dumitriţa Stoica) I. Primele strofe. singurătatea 5.dar care nu îl anulează pe acesta din urmă. bivoli. Rezonanţele simbolice sunt. Scrisă pe un fundament modernist. Odată realizată o legătură între elementele constitutive ale cadrului restrâns. 9. între timp şi spaţiu. iubirea. structurate de enumeraţie descriu un spaţiu straniu şi întunecat. poate şi profunzimea sentimentului de frică în faţa necunoscutului. Cocorul) 1. prof. de asemenea . pentru că totul constă în această înşirare de lucruri atinse de moarte. poezia susţine ambiguitatea imaginilor. să beneficieze şi în spaţiul real de acest spectacol cromatic şi auditiv.”fără călăuză” .75 (Camil Petrescu. zdravăn la minte 2. într-o „ punte”. Această metaforă este întărită de o alta: “zbor de pasăre uitată”. cu cît mai concisă. marea.se doreşte o nouă corespondenţă .Sentimentul dominant în poezie este cel de tristeţe şi de teamă de necunoscut. Al. 70 . poate chiar eterne : “cu un timp scăpat de spaţiu”. pasărea. El imaginează o conexiune o irealului în care este proiectat. de asemenea prezentate . ideea de apropiere . 4. cu realul în care se va intoarce şi unde speră la o materializare a acestor „aeriene fermecătorii” . Rima împerecheată susţine . un fund de mare în care zac peşti. prin faptul că aceasta facilitează cititorului descifrarea textului. ochiul. în acest caz. cu atât mai aproape de deznădejde.permanentă a acestor două elemente.Philippide pătrunde într-un spaţiu ireal din voluptatea căruia doreşte să preia pentru ca. „scăpat de spaţiu” . 7. sugerând o puternică încărcătură emoţională . a ţine minte . coord. oase. O existenţă simultană a acestor două coordonate implică un timp infinit. Punctele de suspensie îndeamnă la meditaţie. (Alexandra-Raluca Manga. Metafora “aripi reci” identifică faptul că aspiraţia. aripi . dr. cultivând sugestia unei lumi mai bune . măsura: 8 silabe rimă: îmbrăţişată 6.

3.“mi”. veghea. cred.unghere-colţuri.Veghe) 1. O trăsătură a poeziei lirice este faptul că autorul îşi exprimă direct deznădejdea că nu poate accede la lumea absolutului prin cocor. eul liric subiectiv (prezenţa lui fiind indentificată prin mărcile lexico-gramaticale: verbe la persoana I singular -“ vei ajunge”. orb. iar această ”călătorie” este pentru el permanentă. 12 F. somnul. Este vorba de aşa-zisul prezent etern. I) Un glas în mine prinde să mă cheme.tăcut. In preajma mea. prin somn pământul geme. (adjectivul pronominal posesiv de pers. 8. comparația dublă.pronumele la persoana I.76 (Alexandru Philippide. imaginarul vizionar al textului se opreşte la cele două limite exterioare. se zbate.se frământă 2. verbe la persoana I .tot versul 5. O altă trăsătură a poeziei lirice sunt mărcile lexico-gramaticale. către idealuri înalte care nu pot fi atinse.“creşte”. pasăre călătoare. veghea fiind. Dispariţia vocalei pronumelui reflexiv conduce la rostirea acestuia într-o silabă cu prima vocală a verbului. “să îndemn” -.8. Verbele la timpul prezent fixează o experienţă cu valoare exemplară. care încadrează un eu insomniac. prin urmare la reducerea numărului de silabe din vers şi la obţinerea unei anume măsuri. Dumitriţa Stoica) I. starea 71 . aspiraţia sa fiind identificată prin metafora “porţii călătoare” pe care autorul se întreabă dacă o va ajunge. “îmi”şi imaginile artistice create de figuri de stil. sufletul. În ultima strofă. conversiune-meu 4. Strofa a III-a este un catren alcătuit dintr-o interogaţie retorică ce sugerează aspiraţia către înălţimi. fără legătură cu un moment temporal anume. Cratima marchează rostirea într-o singură silabă a unui cuvânt şi a unei părţi de cuvânt diferite. cum poate fi la fel şi pentru cititorul care îl însoţeşte.”să am”-) nu găseşte niciun reazăm pentru raţiune. epitetul. care este simbolul zborului către înălţimi. ( pronumele personal de persoana I ) 6. cerul 7. pământul. ci cu generalitatea unei situaţii. prof. dr. 9.derivare-căpătâiul. coord. (Daniela Cristina Manole. tăcerea. “să am”. precum metafora “aripi reci” sau epitetul din construcţiile “creste lungi de os” şi “poartă călătoare”. Astfel. Eul lui Philippide ”călătoreşte” prin sine ca printr-o lume obscură şi cu ascunse dureri.

la nivel semantic. ci într-una modernă. cu bogăţiile pe care le oferă. 3) a da viată. de fructele oferite de livezile de pruni. în faţa focului din vatra. Pridvorul este un simbol al dăinuirii pe pământul românesc. cum ar spune Dante. cu stelele asemenea unor vineţi dinţi (metaforă). al ritmurilor naturale şi al belşugului. înconjurat de tăcere. de a reface comuniunea cu pământul. viaţa. 72 . an 2) Linia de pauză marchează. dr. amintim: epitete (pridvorul străbun. este orb (epitet). 6) tema: timpul. trecutul. să stau. Eul lui Philippide se defineşte. Dintre figurile de stil din această strofă. 5) imagine auditivă: Când şopteşte valea de cântecele morii .dramatică a celui care percepe continuu curgerea timpului şi insuportabila cruzime a lumii. în special.. a lua viaţa. Ctitorii) 1) vreme. dealul. (prof. cât şi pentru separarea celor două momente ale trăirii sale. cu un oarecare grad de ambiguitate. Eul liric doreşte să se bucure de roadele pomilor. prima limită. aproape arghezian. Cerul gol poate fi o imagine simbolică a divinităţii care ne-a abandonat. alb Negoiu). acelor imagini care conturează. iar Negoiu străpunge cerul cu a sa înălţime. a scindării şi alienării. să aud. Expresivitatea textului se datorează. al stabilităţii împotriva trecerii timpului. diferenţierea între prezent şi amintire. care nu-i oferă decât experienţa morţii. motive: râul. Dumitriţa Stoica) I. pe dealuri de podgorii. atât pentru intensificarea emoţiei. cu liniştea mult dorită. Dintre verbele la modul precizat. o “tăcere” a eului liric. traseul unei coborări în sine reflexive.. este spaţiul zbuciumului existenţial (vezi antiteza dragoste/ ură şi metafora un spasm. comparaţii (globul terestru ca o minge). Poetul pătrunde în această selva oscura (pădure întunecată). dar nu în esenţa lor tradiţional armonioasă. adică între două spaţii obscure. 9. amintirea. Versul neregulat susţine tensiunea lirică a unui text modernist prin vizionarism şi prin puternica impresie de înstrăinare a omului de orice sens al lumii.). Cerul. a doua limită. străbunii 7) Pacea nopţii este o metaforă a armoniei acestui spaţiu rural. 8) Strofa a treia a poeziei se referă la dorinţa omului de a se retrage la ţară. a-şi da viaţa 4) Verbele la modul conjunctiv din ultimele două strofe exprimă dorinţa eului liric de a se cufunda în amintirea trecutului. şi descoperă în ea pământul şi cerul.77 (Ion Pillat. când toamna se apropie. Labirintul sufletesc este sugerat în incipit prin metafora hrubelor adînci. enumerăm: să desluşesc. astfel. prins în capcană între două nopţi. imagine vizuală: Acolo-n pacea nopţii. Pământul.

(Irina Albăstroiu. au modelat amintirea cel va însoţi toată viaţa. În fiecare toamnă plecăm la ţară. pe care cutremurat l-ascult” conţine o imagine auditivă. Imaginile vizuale precum “te-apleci mirat”. livezi”. Ctitorii. prof.dar n-ai zărit. la nivel auditiv . coord. moşia Florica aici. “ce-ar străluci” ori metafora “rănit de-un dor târziu” accentuează ideea poetică.. Străinul) 1. care se produce instantaneu. iar pe de altă parte . „Străinul” venit la moşie pare că nu reuşeşte să descifreze peisajul şi îl vede doar ca pe un tablou: “Te-apleci mirat străine. 2. iar o a doua trăsatură este preferinţa pentru spaţiul autohton. la plural./ Că ai cuprins Florica. livezile) şi-au lăsat amprenta asupra poetului.. Floarea era vie când a primit-o.9) Titlul poeziei. “Florica e acolo. “Vrr. întorcându-se şi acum cu drag la pridvorul bătrân sau la vechea vatră. ce se referă la cei ce clădesc lucruri durabile sau care dau sens cuiva ori unui lucru. sugestia se realizează şi prin pauzele 73 . 4. este alcătuit dintr-un substantiv simplu. podgoriile.livezi”. cu casa.timpu-n zbor. ia seamă”. 3. pe-amurg ca pe-o ramă”. pe de-o parte zborul vrăbiilor. 12 F. Enumeraţia din prima strofă. la fel de repede ca o bătaie de aripi. parc .. o clipă” conţine o imagine vizuală.. Perspectiva lui este diferită de a celor familiarizaţi cu împrejurimile. 7. unde cenuşa stingea toate şoaptele. evidenţiind frumuseţea şi bogăţia locului.“Sclipeşte Râul Doamnei înspre apus. O caracteristică a traditionalismului este localizarea intr-un spaţiu rural. 5. 6. Acestea pot fi considerate ctitorii primilor paşi ai eului-copil. În structura “venit-ai” cratima marchează forma inversată a perfectului compus “ai venit”. Rolul expresiv al interjectiei “vrrr” in poezie este acela de a sugera .că tot astfel trece şi timpul .. 8.dr. 9. “cu casă. la aflarea veştii. 78 (Ion Pillat. Dumitriţa Stoica) I. De asemenea. A venit toamna în sufletul ei. exprimă vizual tot ceea ce aparţine acestei moşii. parc. Sugestia limbajului poetic este realizată prin simboluri şi corespondenţe: “Pealbastra depărtare a luncii de demult” sugerează scurgerea timpului. Relaţia dintre titlu şi poezie constă în modul în care elementele naturii din cadrul copilăriei (râurile. el nu poate să înteleagă frumuseţea locurilor: “Şi crezi. care este în continuare fermecat de tot ceea ce ţine de trecut. articulat.

cu rol chromatic. tabloul este totuşi încărcat de emoţie. Poezia lui Ion Pillat este un pastel al deltei in momentul înserării.din discursul liric. 12 F. (Ioana Alexandra Glăvan. iar metafora “aur vânăt”. la amurg. 7. Ne-a tăiat calea o pisică neagră. a vieţii in deltă.. Titlul ”Amurg in deltă” este un fel de rezumat al poeziei. coord. 12 F. o ilustrare concisă a temei acesteia. În “Amurg în deltă” acesteia i se alătură motive ca amurgul. Metafora “ ochi de apă moartă” dă poeziei o uşoară nuanţă melancolică şi poate arăta o incetinire a trecerii timpului. Din păcate. iar măsura versurilor . din perspective unui observator neutru. trist = amar. În “Amurg în deltă” caracterul liric al poeziei se face simţit prin nota de uşoară melancolie. dr. Aparent un cadru de natură. Dumitriţa Stoica) I. coord. pauze ale emoţiei. personificarea “noapte şoptitoare” creează un fundal muzical melancolic. 6.. de 11 şi 10 silabe. atât l-a tăiat capul să facă. Rima este incrucişată.dr. 3. 4. subliniază trecerea lentă a timpului care se reflectă şi asupra naturii înconjurătoare prin nuanţele soarelui la apus. ia seamă. dureros scâncind = plângând 2. Natura este o temă des întâlnită în poeziile lui Ion Pillat. 8. marcate de punctele de suspensie. Poetul descrie un tablou de amurg în zona Deltei Dunării (“sat lipovenesc”). Modalitatea în sine a descrierii în cazul căreia vizualul este dominant este specifică textului liric. 9. melancoliei și nostalgiei: ”Că ai cuprins Florica. Căderea sunetelor la sfârşit de substantive şi la început de verb reduce numărul de silabe din vers. dintre viaţă şi moarte. prof.dar n-ai zărit. Astfel.” (Raluca Ana Rădulescu.. o stagnare. 5. Amurg în deltă) 1. Cratima uneşte într-o singură silabă părţi din cuvinte diferite. Dumitriţa Stoica) 74 . Epitetul personificator ”sfâşietor de trist” sau cromatismul insistent şi contrastant (aur / vânăt ) conturează un spaţiu al disputei dintre lumină şi întuneric. In ultima strofă. caracterul tradiţionalist se resimte prin tonul elegiac.. apa şi o notă istorică (“cai tătari”). 79 (Ion Pillat. fapt necesar pentru păstrarea măsurii.prof..

nemãrginite = întinse solitari = singuri 2. „paşii”.I. Comparaţia „îngălbenind ca fila dintr-o carte” are rolul de a arăta efectele trecerii timpului asupra omului. şi anume. Omul s-a confruntat dintotdeauna cu efectele timpului. de fapt. Prima virgulă separă apoziţia-metaforă ”în ceasul cu nisip…” de restul enunţului. compunere –dintotdeauna derivare cu prefix-recheamă 4. iar în aceasta poezie eul liric îşi exprimă tristeţea şi un fel de conştiinţă a imposibilităţii de a schimba ceva în această privinţă. Timpul) 1. Percepţia acută a acestei treceri este sugerată prin imagini poetice. (Sabina Iordache. „Banul. de asemenea. 81 (Iuliu C. În prima strofă negaţiile au rolul de a întări ideea poetului că timpul nu este ceva palpabil şi că acesta reprezintă o realitate abstractă. 6. „simt”.Prin folosirea pluralului articulat „paşii”. prin verbe la persoana I („aud” . „mei”. cum ar fi „aud”. dr. aceea a trecerii timpului. 12 F: coord. În această poezie apar tema timpului şi motivul morţii. deoarece poetul îşi exprimă sentimentele pe care i le trezeşte trecerea timpului. cu scopul de a eviden ţia greutatea şi apãsarea cu care calcã „marii urşi”. se pune accent pe acest substantiv. prof. Ca de obicei. ochiul dracului” 75 . Această operă este o poezie lirică. „fără ieri şi fară azi” 2. 3. o realitate palpabilă( „pasul” timpului îi bate în inimă). totuşi. a sorbi din ochi. 9. si verbe la persoana I. Aceasta sugerează. 8. fragilitatea omului şi existenţa sa limitată. centrală fiind aceea a unui eu liric pentru care timpul ajunge. a pierde din ochi. aşa cum filele de cărţi se îngălbenesc datorită vechimii. 80 (Ion Pillat. Săvescu. La Polul Nord) 1.”Nu-i în apus şi nici în auroră” . ochi de vultur. ca prezenţă. Dumitriţa Stoica) I. Prezenţa eului liric în această poezie se face remarcată prin adjectivul posesiv la persoana I. „simt”). 5. 3. eul liric este marcat. 7. tema poeziei. iar a doua separa două propoziţii coordonate. Titlul reprezintă.

8. “câmpii nemãrginite”). culoare simbolizând stări şi atitudini poetice de izolare. prezintã câteva caracteristici specifice liricii simboliste. (Andra Achim. “La Polul Nord”. 5. 9. Prin intermediul laitmotivului. Poezia “La Polul Nord” de Iuliu C. La nivel morfologic se remarcã abundenţa verbelor la timpul prezent: “sentind”. într-un oftat adânc şi greu” 7. Sãvescu reprezintã un element definitoriu al simbolismului. Nicolae Scurtu) I. imaginarul poetic se organizeaza în jurul anotimpului iarna. dr. 82 (Marin Sorescu. Cromatica este astfel sugeratã prin culoarea alb. la fel ca şi repetiţia şi simetria unor cuvinte la începutul şi şfârşitul unei strofe ( “munţii solitari”. care dominã întreg ţinutul prin “albul dezolant” . Astfel. Gãvescu. o atmosferã prin intermediul cãrora eul liric îşi exprimã starile sufleteşti nelãmurite şi confuze prin a sugera un sentiment pe care îl creeazã elementele din naturã. chin şi frig lãuntric. “Iar din prãpãstiile adânci se-aude-o stranie vibrare” “ Şi urşii albi. întreaga naturã ajunge sã strige pustiirea eului liric. 6. “se văd”. intensificând sentimentele şi dând veridicitate întregului poem. dar mai ales prin repetiţia simetricã a unor cuvinte la începutul şi sfârşitul unei strofe (“La Polul Nord”. prin albul care dominã. Boala) 76 .“La Polul Sud”). iarna are rezonanţã în sufletul omului. coord. Un alt element definitoriu al poeziei simboliste îl constituie muzicalitatea exterioarã. pustietatea (“munţii solitari”. “adorm”. devenind singuratici. încât par desprinşi din universul terestru. ce sugereazã permanenţa stãrii de angoasã. nevrozã. şi aduce cu sine pierderea oricãrei sperante din sufletul poetului. obişnuitã numai prin ritmuri şi rime perfecte. Altã caracteristicã ce încadreazã poezia în simbolism este cadrul natural care apare ca unul trist şi dezolant.“La Polul Sud” etc. “dorm”.). prin motive precum motivul singurãtãţii. Rolul descrierii în textul dat este de a crea un decor.4. aducând monotonie. “dorm adânc”-“dorm mereu”. prin evidenţierea unei muzicalitaţi exterioare. aceştia sunt atât de înalţi. Laitmotivul în poezia lui Iuliu C. este asociatã cu izolarea. solitudine care în poezia de faţã devine apãsãtoare. “îngalbeneşte”. “se-aude” etc. în poezia “La Polul Nord”. obţinutã prin ritmuri si rime perfecte. care dominã peste câmpii si vãi. 12 G. “munţii solitari” Epitetul personificator “munţii solitari” este folosit pentru a evidenţia mareţia şi înãlţimea munţilor. Cadrul natural este unul trist şi dezolant. prof. înduioşaţi.

Astfel acestea devin “medicamentele” împotriva morţii pe care o simte încă de la începutul vieţii. adresarea directă (“Doctore”). separă elementele unui subiect multiplu. oraşe. am fost bun şi am fost frumos” – enumeraţia sugerează strădania depusă pentru a învinge „boala” fiinţei. 12 G. a se trezi cu noaptea în cap. Se vorbeşte despre moarte. 3. direct. este o metaforă sugerând moartea. “am urât şi am iubit. “am citit”. a trăi. Eul liric încearcă să evite aceste simptome.1. „Oameni.gândire. prof. se eschivează. de a simţi în fiecare moment. Se realizează ca moartea în final nu are loc. am învăţat să citesc şi chiar am citit niste cărţi. un început de detaşare de această lume. Nicolae Scurtu) I. moartea. iubirea. a gândi 2. Iubirea. prost ca noaptea 4. (Alexandra Niţă. verbe la persoana I singular: “simt”. prin substantivul în vocativ „Doctore” şi prin folosirea persoanei I singular a verbelor şi a pronumelor. încercarea de a ne face viaţa cât mai frumoasă. a fi bun. coord. pronume la persoana I singular “mă”. sugerat de epitetul “mortal”. Se observă o Moarte generală. gânditor. senzaţie = percepţie 2. dr. “cand m-am nascut”. toate înseamnă a fi viu. “ aici în regiunea fiinţei mele”. În prima strofă a poeziei se descrie sentimentul morţii. Titlul poeziei. Lumea înconjurătoare devine o povara. iar „medicamentele” (ura. cititul. 7. noapte luna şi stelele”. continente” – virgula desparte mai multe elemente ale unei enumeraţii şi. cea cu care ne naştem. de la primele simptome. din punct de vedere sintactic. viaţa fiind antidotul pentru moarte. o moarte care incepe de la inceputul vietii. 77 . am vorbit cu oameni şi m-am gândit. priveşte moartea ca pe o boala. Pleacă trenul) 1. Discursul liric este confesiv. 8. 6. ura. desi “am cheltuit pe ele o groază de ani” şi că singurul lucru ce poate fi schimbat în acest sens este trăirea intensă. “mi” 5. degeaba = zadarnic. pe care încearcă să o înfrângă. venind din interiorul ca o conştientizare a pieirii. 9. Cratima marchează căderea vocalei “î” în unirea pronumelui cu adverbul “nue” într-o singură silabă. a fi frumos. 83 (Marin Sorescu. Eul liric consideră că a-ţi face viaţa frumoasă te îndepartează de moarte. cititul) sunt încercări de a trăi intens viata. „Boala”. gând . “ziua mă doare soarele.

dar nu priveşte. niciodată „tu”. Mai este. Titlul poeziei sugerează pasivitate şi detaşare. Resemnarea vine odată cu conştientizarea că în curând va pleca şi trenul tău. 8. « Tu » doar eşti în tren. responsabilitatea nu este asumată. Revolta şi mâhnirea capătă forma finală în aceste ultime două versuri. 6. iar întrebările sunt adresate sieşi. Ideea « Toata viaţa am privit pe fereastra » exprimă neimplicare. confuz. timpul tot se scurge. de lume. limitându-se astfel la o cunoaştere superficială. marcă a eului liric şi indică autoadresarea. copacii fug. indiferent din ce parte se produce acţiunea. « Pleacă trenul » este o metaforă. Întreaga strofa este o metaforă ce sugerează viaţa omului care doreşte să vadă. Pasiv. Interogaţia « De ce ? » accentuează ideea poetica expusa în celelalte strofe. « De ce ?» este o interogaţie retorică. dar se conştientizează ruptura . dar nu cunoaşte. el nu fuge. lăsându-se purtat inert de mersul lucrurilor. 9. tristeţea omului călător care nu reuşeşte să cunoască niciodată lumea pentru că are timp numai să o vadă. ca un strigăt debusolat. iar timpul trece pe lângă noi. oraşe. cu riscuri şi frământări. el nu stă. el nu acţionează. « Tu » este un pronume personal. lipsa trăirii în mijlocul lumii şi în prezenţa ei.3. că facem alegeri. ruptura tot se produce. ca lumea. dar să nu cunoască. « Trenul » este cel care se pune în mişcare. de când lumea şi pământul. care vede. 78 . trenul face acţiunea: trenul stă sau trenul se duce. Astfel. dar îi este teamă să simtă. iar el fuge. condamnat de sine să privească. Efectul este acelaşi: fie că trenul merge sau stă. cât şi efectele ei. de vapor. că luptăm. lucru sugerat de enumeraţia « de autobuz. Astfel. care aduce în prim-plan şi ideea detaşării. trăirea. de asemenea. oameni. eul liric nu îşi asumă viaţa. Ultima strofa expune metafora dramei călătorului. 5. ce concentrează şi expune drama omului care ştie. devenind legătura sa cu tot ceea ce îl înconjoară. de fapt. fără a apuca să o şi cunoască. frica de ataşament şi de cunoaşterea necunoscutului. se încearcă o anulare a responsabilităţii acţiunilor din moment ce decizia de a sta sau a pleca nu iţi mai aparţine. când de fapt suntem victime ale pasivităţii noastre. nu să se şi apropie de ea. 7. efectul este acelaşi. Fug « copacii. a aceluia blocat în pasivitate. continente » când. el reuşeşte să privească lumea. reprezentând atât despărţirea. el este cel care nu se opreşte la ele. Din nou. un tren tot se pune în mişcare. Tema poeziei o constituie îndepărtarea. a-şi lua lumea în cap 4. confuzia si totodată resemnarea : nu se ştie cine a plecat. eul liric preferând pasivitatea şi detaşarea. expusă ideea trecerii ireversibile a timpului şi a incapacităţii de a-l trăi : avem de multe ori impresia că ne trăim viaţa. Totul stă. « privirea » fiind element cheie al acestei poezii. hurducat de căruţă ». de tren. eul liric este cel purtat. fapt sugerat de verbul la participiu « pironit » şi sintagma « m-am uitat pe fereastra ».

-prezenţa monologului liric adresat -mărci ale eului liric şi prezenţa verbelor la persoana I plural (ne sărutam. Verbele din prima strofă creează o atmosferă aproape ireală şi sugerează un timp mitic al iubirii. dr. prof. 5. Îndrăgostitul sugerează faptul că prin iubire. omul poate atinge absolutul. –a avea nevoie de ceva ca de aer . romantică.).. a da de veste. 12 G. vag 2.motivul iubirii creatoare de lumi . a da vrabia din mâna pe cioara de pe gard. de a sublinia sentimentele de duioşie ale îndrăgostitului şi de a sugera că prin dragoste omul poate accede la absolut. Alchimie) 1. Sărutul) 1. dr. Metafora steaua neagră este formată din doi termeni aproape antitetici şi rolul său este de a crea o atmosferă ireală. 3. Nicolae Scurtu) I. a da cu bâta-n baltă. prof. 79 . o încununare a emoţiilor exprimate pe parcursul poeziei. fiind un simbol al iubirii. În ultima strofă se regăseşte motivul iubirii creatoare de lumi şi motivul cuplului adamic. Prin intermediul simbolurilor.a-şi da aere . 8.a avea un aer preocupat . « de ce ? » vine ca o răbufnire. fapt sugerat de sintagmele care unesc cele două lumi (şi păsări mari se coborau pe bănci/ şi pe statui.motivul relaţiei omului cu transcendenţa . Atmosfera mitică este subliniată de versul liber şi măsura de 11 silabe.Interogaţia din final. îndrăgostitul îşi exprimă concepţia despre iubire şi consecinţele pe care aceasta le are asupra eului interior şi asupra universului. 12 G. pe cabluri. se-adumbrea= se intuneca stins= imperceptibil. 84 (Nichita Stănescu. a da ocol. coord.a rămâne în aer 4. Titlul are rolul de a-l introduce pe cititor in universul de ficţiune propus de autor şi de a oferi o cheie de lectură a textului. 7.. o conştientizare a irosirii: « Toată viaţa m-am uitat pe fereastră […] De ce am impresia că am cunoscut lumea ? » (Ioana Raluca Cristea. Nicolae Scurtu) I. 85 (Marin Sorescu. coord. nenfaşura) 9. peste iarbă. (Anca Maria Pricop. tema iubirii .motivul cuplului adamic 6. Din punct de vedere sintactic virgula coordonează circumstanţialele de loc iar din punct de vedere stilistic are rolul de a coordona termenii unei enumeraţii.

. sunt insuficiente. Nu am putut găsi la magazin calorifere cu şapte elemenţi... Opoziţia din strofa a doua dintre ideea de înţelepciune şi cea de fericire reliefează asemănarea dintre cele două noţiuni în concepţia umană dar ele au valori şi înţelesuri diferite. Poezia se încadrează în lirismul de tip subiectiv prin mărcile lexicogramaticale ale eului liric prezentate la punctul 5 şi prin adresarea directă prin invocaţie retorică care accentuează subiectivismul poeziei. „mele”). Virgula desparte în text elementele componente ale enumeraţiei. fericirea. „daţi-mi”. asemenea elementelor chimice din tabelul periodic al elementelor. 6. 9. 8. „mea”. Deci titlul simbolizează căutarea orbească a fericirii.”). El transformă toată frământarea omului de a obţine fericirea într-o pseudo-ştiinţă cum este alchimia ce are un ţel final imposibil..”) şi adresarea directă prin folosirea formelor verbale şi pronominale la persoana a II-a („Aţi greşit calculele.. Acest procedeu artistic permite exprimarea mai directă a sentimentului de dezolare şi creşte intensitatea mesajului transmis. Plutoniul.. Dar din păcate reacţia continuă la nesfârşit fară un rezultat. Mărcile gramaticale ale prezenţei eului liric în textul dat sunt formele verbale la persoana I („Ce sa fac eu. 5.. Fericirea este un scop în timp ce înţelepciunea este un mijloc de a atinge scopul.. Invocaţia este folosită în discursul liric pentru a accentua sentimentul de frustrare al eului liric cauzat de lipsa fericirii. „Vă dau jumătate. „vă dau jumătate.. 7.”.. Risipa se realizează prin consumarea timpului dat fiecăruia să-l trăiască în întreţinerea reacţiei chimice care ne promite drept produs final fericirea. Ele sunt trecute în tabloul fiinţei sale ordonat. 4. „. Titlul poeziei este un simbol ce ne arată unghiul din care trebuie să citim poezia pentru a înţelege semnificaţia urmărită de autor. 3. şi care foloseşte calcule şi formule imprecise bazate pe intuiţii eronate.”. 80 . număr fatidic.” . Cele nouăzeci şi nouă de elemente. întreg. Marin Sorescu în ultima strofă a poeziei „Alchimie” foloseşte metafora şi un registru de cuvinte tipic alchimiei pentru a arăta risipa ce se realizează în căutarea pietrei filosofale.mai arunc sub cazanul vostru. deoarece nu sunt o sută. un număr rotund. piatra filosofală. radiul şi poloniul sunt elemente chimice radioactive.2. Altă marcă gramaticală existentă în textul dat este prezenţa formei pronominale a persoanei I („eu”.

eul liric este înspăimântat. fixează motivul central al acesteia. ritmul alert al confesiunii este susţinut de folosirea modului imperativ care sugerează totodată deznădejdea şi disperarea eului liric. deznădejdea şi durerea provocate 81 . prof. este cuprins de tristeţe. Cuvântul a cărui formă nu mai este conformă cu normele limbii literare actuale este „alăturea”. dr. toamna cu frunzele moarte. a-i suna ceasul 4. cum gem” care se constituie totodată într-o imagine artistică auditivă. neputând să se împotrivească destinului.(Cezar Laurenţiu Blănaru. Titlul poeziei. 8. Este dezvăluit şi elementul central în jurul căruia gravitează întregul discurs liric. este anticipată încărcătura afectivă a poeziei. acesta doreşte cu tărie să evadeze din realitatea dezolantă. frunzele. durerea. Conştientizarea dramei umane. 6. coord. Chinuit de ideea efemerităţii fiinţei umane şi de regretul vremurilor apuse. În cadrul poeziei. poezia capătă forma unui monolog adresat. Prin referire la specia genului liric. elegia. aceea a spulberării iluziilor şi speranţelor la gândul perisabilităţii fiinţei umane. în ceasul al doisprezecelea. sentimentele dominante fiind melancolia. „Frunzele-Elegie de toamnă”. Personificarea e menită sa exprime zbuciumul interior. Tonul autoritar. Astfel. Formele de imperativ exprimă voinţa hotărâtă şi cererile arzătoare ale eului liric ce iau forma unor porunci adresate fiinţei iubite. 86 (Radu Stanca. a disperării şi tristeţii eului liric. expresivitatea este realizată prin figurile de stil existente. „Fă focul”. 7. accentuează ideea deznădejdii. inversiunea cu rol de accentuare a ideii poetice. „Fereşte-mă”. toamna. cadru necesar exprimării unor trăiri de o asemenea gravitate şi intensitate. Frunzele moarte purtate de vânt simbolizează atât efemeritatea fiinţei umane cât şi cât de nesimnificativ şi neputincios este omul în faţa naturii. Astfel. angoasă. Frunzele – Elegie de toamnă) 1. „preumblă-te” 5. titlul prefigurează ideea de ansamblu a textului. şi care. O temă prezentă în text este efemeritatea fiinţei umane. în raport cu universul. trecerea ireversibilă a timpului şi un motiv literar este cel al toamnei şi al frunzelor moarte. Astfel. Timpul trece în mod ireversibil iar omul este purtat prin viaţă precum frunzele uscate de vânt. dezolare. se remarcă personificarea „frunzele sub paşi. reluat în cadrul fiecărei strofe. Uzitarea modului imperativ al verbelor este o marcă a lirismului subiectiv şi implicit a eului liric. Nicolae Scurtu) I. personificarea. a se da de ceasul morţii. Structurile care pun în evidenţă prezenţa eului liric sunt: „Aşează-mi-te alăturea”. 9. De asemenea. precum metafora. Sinonimul contextual pentru cuvântul învăluită este „îmbrăcată” şi pentru a depăna este „a desfăşura”. regretul. încă din titlu este fixat cadrul natural metaforic. 3. a realităţii necruţătoare generează deznădejde. căutând refugiu şi alinare în iubire. Limbajul poetic se remarcă prin expresivitate. 12 G. 2. Astfel.

ceea ce reiese din verbul la modul conjunctiv „Să nu simt”. de accentuare a sentimentului de iubire (“ea. 82 . Adresarea directă a eului liric este subliniată prin pronumele de persoana a II a singular ”-ţi”. ea .dar . “înc-o “. Sonet) 1. dar şi prin adjectivul pronominal de persoana a II a singular „tale”. Amploarea suferinţei interioare şi a temerilor este evidenţiată prin inversiunea „vasta urgie”. “Iubirea. prod. nu l-am crezut. 4. nicicând n-o să dispară “. focalizând accentul asupra iubirii. Eul liric ar dori să se sustragă acestei realităţi dureroase şi să oprească timpul.“n-o să moară” 2. dr. expresivitatea la nivelul limbajului poetic se realizează prin intermediul figurilor de stil folosite în cadrul poeziei.nicicând n-o să dispară”. Prin intermediul acestei metafore este vehiculată ideea trecerii ireversibile a timpului care ia cu sine toate speranţele. (Mara Moroşeanu. “va dăinui “. 7.” “Şi dragostea .. 5. Iubirea lui nu va muri nicicând. subliniază importanţa iubirii pentru eul liric. “la nesfărşit”.. coord. Confesiunea lirică evidenţiată prin mărcile eului liric (pronumele personal de persoana I plural – “noi”). ea. implicarea afectivă a eului liric. nicicând n-o să dispară” are rolul de a izola o apoziţie (“ea”). Persona încercată de acest afect. Nicolae Scurtu) I. Ea este o slăbiciune. nicicând n-o să dispară.”n-o să dispară“. reliefează lirismul subiectiv.. de a-l proiecta într-un plan ireal şi. “n-o să piară”.. ea . Iubirea devine elementul de conexiune între cei 2 : „Iubirea. Folosirea cratimei. vezi. “dăinui-ntre”) ajută la păstrarea măsurii de 10-11 silabe.Iubirea este un sentiment ce creează o anumită vulnerabilitate. totodată posibilitatea împlinirii unui scenariu ideatic.”) şi prin inversiunile cu rol prozodic. Astfel. Cele doua virgule din versul “Iubirea.” 6. căci raţiunea nu mai are putere în faţa sentimentului intens. cum este cea din versul „Să nu simt frunzele cum zboară în vânt”. acest lucru evidenţiând totodată unitatea cuplului. Legatura afectivă dintre eul liric şi iubită e redată simbolic prin folosirea pronumelui de persoana I plural ”noi”. Apoziţia “ea”. “eu” marchează prezenţa lirismului subiectiv./şi multe. Cel de-al doilea catren nuanţează eternizarea sentimentului de iubire. Expresivitatea este realizată prin repetiţia anaforică (“şi chiar. Expresivitatea limbajului poetic este dovedită şi de uzitarea metaforei. Apar sintagme care marchează permanenţa iubirii:”înc-o seară “. Rima este încrucişată. Verbul la condiţional-optativ “ar mai trece“ şi cel la viitor “n-o să dispară “exprimă dorinţa eului liric de a conserva acest sentiment. pentru elidarea unor vocale (“dac-ar”. devine astfel subiectivă şi reuşeşte să treacă peste toate defectele celui/celei asupra căruia/careia îsi răsfrânge iubirea. 8. Pronumele de persoana I singular “-mă”. “tainice cununi”). 3.. Nici când mi-a arătat dovada. (Radu Stanca. 12 G. ea n-a murit.de drama omului a cărui speranţe s-au spulberat. 87.

figurile de stil creează ambiguitatea limbajului împinsa până la aparenţa de nonsens. 12 G. Astfel. (Cornelia Badea. prof. poezia contrariază permanent aşteptările cititorului. au drept scop înfrumuseţarea versurilor. întruna: După spectacol mă bătea la cap întruna! 3. nedreptatea firescului. Necuvintele) 1.9. Virgula. a se culca pe o ureche 2. 18 silabe 5. tristeţe. care luptă cu sine. prezenţa eului liric implicat. marchează elipsa predicatelor. 12G. “înfrigurată”. iar din punct de vedere stilistic accentuează importanţa ochilor şi a picioarelor în cadrul vieţii şi. Astfel. dar şi evidenţierea ideii poetice. o desprindere de contingent. orice poet. 9. acel laser lingvistic = acel cuvânt 83 . Titlul exprimă şi subliniază apariţia eului liric subiectiv. Nedreptate) 1. Nicolae Scurtu) I. prin folosirea verbelor la pers. Lirismul subiectiv se caracterizează prin prezenţa monologului liric adresat şi prin intermediul mărcilor eului liric (pronumle de persoana I singular şi plural): “eu”. dragoste 4. coord. a-l tăia capul 4. “nedreptate” suprimă insolitul imaginilor artistice. inclusiv prin ermetismul expresiei. a tăia elanul. 89 (Nichita Stănescu. duioşie. 3. dr. 88 (Nichita Stănescu. dar totodată. Nicolae Scurtu) I. 6. “noi”. coord. prezenţa interogaţiilor retorice 8. pusă în relaţie antitetică cu depăşirea limitelor 7. I plural. prima interogaţie retorică pune sub semnul întrebării normalul şi sugerează ieşirea din limitele banalului. de absurd. mai ales. a duioşiei în planul iubirii. speranţe. dr. ducând la confruntarea dintre creator şi gânditor. Mijloacele artistice la care apelează . a trage cu urechea. într-una: Într-una din zilele vacanţei voi merge la mare. Inserate între versurile 7-13 se regăsesc epitete personificatoare atribuite tristeţii şi dragostei: “urâtă”. „De ce să auzim şi de ce să avem urechi pentru auz?”. întotdeauna. prin răsturnarea firescului. din punct de vedere gramatical. antonimie: realitatea-visul despărţind-unind 2. prof. (Victor Niculae. a tăia frunza la câini.

a-şi bate gura degeaba. coord. Lauda omului) 1. Omul întotdeauna vrea să se autodepăşească. bătut de soartă / de Dumnezeu 4. Cuvântul „oamenii” este scris cu doi “i” pentru că primul i reprezintă desinenţa de plural a substantivului respectiv. În text se repetă verbul “a naşte” (“născând”) care are rolul de a evidenţia procesul creator. Din punctul de vedere al prozodiei poezia este lipsită de rimă. de a nuanţa naşterea unei noi lumi. adevăr reprezentat de un singur cuvânt. 8. 9. a reflexivităţii ce caracterizează fiinţele inteligente. „înlăuntru” – exterior. 3. Strofa a doua evidenţiază dorinţa autorului de a afla adevărul. Nichita Stănescu se foloseşte de o metodă a contemplării. şi a soluţiei găsite de el pentru obţinerea unei noi lumi se conturează o veritabilă artă poetică. 90 (Nichita Stănescu. prof. În acest sens titlul este semnificativ. cât şi o altfel de gândire asupra poeziei moderne. poetul foloseşte imaginea vizuală „cu aripile crescute înlăuntru. referindu-se la faptul ca omul vrea să acceadă la o condiţie superioară. 12G. Tema poeziei este creaţia ca înnoire a universului. În ultima strofă. dr. plutind. iar al doilea i este articol hotărât. Cu ajutorul limbajului. Aripile ascunse ale oamenilor sugerează superioritatea gândului. (Victor Niculae. 7.5. „adăugată” – înlăturată. 2. o creaţie a esenţei lucrurilor. planând”. 84 . iar celelalte versuri sunt alcătuite independent de poeziile clasice. “Necuvintele” reprezintă o artă poetică deoarece arată ideea autorului despre poezie şi despre lumea înconjurătoare în general. a temei. Poezia „Necuvintele” se prezintă ca o artă poetică prin faptul că poetul îşi arăt propria concepţie despre modelul de poezie. Nicolae Scurtu) I. a se bate cu morile de vânt. pentru că descrie cel mai bine atmosfera create şi anume aceea a necuvintelor. / care bat. 5. Cei doi termeni repetaţi în poezie sunt „soarele” şi „oamenii”. să atingă absolutul. cu excepţia strofei a treia în care primele două versuri se repetă. 6. a filosofării pentru aflarea acestui cuvânt ce poate fi aflat numai în vis. Nichita Stănescu este un înnoitor al poeziei prin faptul că aduce atât elemente noi.

9. adânci şi de o mare plasticitate intelectuală. din întrepătrunderea raţiunii cu sentimentul. 7. pietrele gândesc omul ca mişcare şi ca lumină. sunt cele mai originale şi mai surprinzătoare. ca pentru a purta în ele adevăruri absolute. aerul îl gândeşte ca pasăre cu aripile crescute înlăuntru. în tipare sintactice de neclintit.. „ce-o zăreşti”. vâslind în aerul gândului. dr. Poetul ne propune aici o viziune a Omului ca punct suprem şi continuu ascendent al evoluţiei materiei în Univers. ci constatarea uimită că în atâta relativitate cosmică pare probabilă ipoteza ca elementele lumii materiale. Copacii gândesc omul ca emoţie şi ca nişte „fructe plimbătoare”. precum şi prin exclamaţiile din finalul fiecărei strofe. în nişte metafore ce depăşesc analogia clasică şi exaltă diferenţierea. Nu însă simetriile dau superioritatea acestei poezii. pe parcursul celor trei strofe. vocea lirică este prezentă în text prin adresarea directă.” se referă la faptul că poezia se face prin fuziunea dintre puterea de judecată şi afect. copacii. „care e gândul“. deşi conţinutul textului nu integrează epitete elogioase sau superlative răsunătoare. Ca şi cum natura ar avea propria conştiinţă. Lirismul subiectiv reprezintă manifestarea directă a eului liric. 8. coord. complementare una alteia. prof. A imagina aripi crescute înlăuntru. chiar dacă cu valoare generalizatoare. ca şi adaosul „ascendent“ al celor două versuri supranumerare din strofa ultimă. În poezie. sporesc impresia de dinamism continuu. definitive. pentru că oferă un indiciu interpretativ al discursului poetic. Pentru aer. pietrele şi aerul.. Lauda omului. a pietrelor şi a aerului. 12 H. Anca Roman) I. (Cătălina Ivan. Omul este mai presus de orice prin emoţii şi inteligenţă. Formulările capătă o mişcare gravă şi liniştit-suitoare.6. pietrele şi aerul. toate trei cu privire la Om. mediul păsărilor. făcând apel la propria lor sferă semantică. 91 (Nichita Stănescu. un altul al pietrelor şi un al treilea al aerului. Ultimele doua imagini. este a elogia la maximum intelectul uman. în poezie sunt enumerate trei perspective metaforice cu privire la om: a copacilor. să aiba un „punct de vedere“ despre Om. în tendinţa lui perpetuă de a stăpâni legile universului. De asemenea. oamenii sunt nişte păsări extraordinare având aripile „crescute înlăuntru“ şi planând fantastic în cel mai curat aer. Astfel se poate gândi un punct de vedere al copacilor. Dimineaţă marină) 85 . Titlul poeziei. pentru că redă ceea ce gândesc pomii. Repetiţia locuţiunii substantivale „Din punctul de vedere al . Titlul este un element esenţial al receptării. Cea de-a treia strofă. trei trepte ale unui fel de silogism poetic. identifică specia lirică cu o odă. eul liric este sugerat.

3. natura se trezeşte la conştiinţă). glorificând momentul naşterii lucide. prin personificare. 7. dr. a da apă la moară. al iluminării. Imaginea vizuală a soarelui şi sinestezia „lumina-n ape o să-mpungă” conturează o lume a obiectelor şi a fiinţelor aflate într-o relaţie de întrepătrundere. „tâmplele” 2. a se îmbăta cu apă rece. 9. identificându-se cu soarele. (Ştefania Raisa Ciulacu. ţine lumea în fiinţă. dar dincolo de cuvânt se deschide o altă lume. „sprâncene”. a şti ca pe apă. Textul aparţine neomodernismului. motivul luminii. într-o viziune monumentală. „frunte”. măsura variază între 10 14 silabe (într-o rostire rapidă a primului vers al acestei strofe) 6. Virgulele desparte grupul verbal construit cu gerunziu de restul enunţului şi reliefează semnificaţia sintagmei: o personificare. „şi plopii. Eul poetic are viziunea propriei geneze ca fiinţă supremă. 5. Rima este încrucişată. 1-3 feminină şi 2-4 masculină. 8. Orice titlu induce un anumit nivel de lectură a textului poetic şi generează un orizont de aşteptare. Nicolae Manolescu vorbeşte despre substanţializarea limbajului şi poetizarea realului. moment auroral privilegiat. schimbându-i contururile. 92 (Nichita Stănescu. Adolescenţi pe mare) 86 . Discursul liric confirmă parţial şi completează înţelesurile sugerate de titlu. Titlul poeziei citate este alcătuit dintr-un substantiv comun însoţit de un adjectiv cu valoare de epitet. Titlul sugerează un tablou de natură. într-un moment al zilei. motivul somnului. în lumină. numai că dimineaţa devine o metaforă a trezirii conştiinţei: fiinţa cosmicizată se trezeşte din somnul necunoaşterii.1. motivul ascensiunii. Cuvintele au valoare în sine. universul material prinde viaţă. fiecare cuvânt. coord. reinterpretarea miturilor (geneza este aici individuală. Poezia se face pe sine ca obiect şi se construieşte cu fiecare vers. trezindu-se brusc” – personificare. omul devine centru al universului. Tema trezirii conştiinţei / a naşterii lucide. 12 H. având drept caracteristici lirsmul reflexiv şi imagismul metaforic. „umeri” . Sentimentul este generator de sens. pe apa Sîmbetei 4. „ochii”. devenind o prelungire a universului uman. Anca Roman) I. prof.

3. 12 H. ţeapănă = puternică. împlinire şi desăvârşire a fiinţei.1. tema adolescenţei. rostirea într-o singură silabă / tempo rapid. calmă. Cele două epitete. semn al puterii extraordinare a acestei vârste mitice şi al încrederii pe care adolescenţii o au în ei înşişi. 12 silabe în al treilea vers şi 15 silabe în al patrulea vers. 4. coord. 7. consecinţele elidării acestui sunet fiind păstrarea ritmului şi a măsurii versurilor. 9. prelungit şi în neomodernism. lentă = lină. fără multe figuri de stil. Adverbul „simultan” evidenţiază ideea unei alinieri ca într-o competiţie care-i ajută să se cunoască. 8. dr. „zvelţi” şi „calmi”. impulsionaţi spre descoperire. 14 silabe în al doilea vers. fără a se marca fiecare vers prin majusculă (scindare a unei unităţi lexico-sintactice prin dispunerea ei în versuri diferite). numit ingambament. Apostroful din versul: „măcar pân' la genunchi în valul diafan” marchează absenţa vocalei “ă”. ci este ea însăşi un act. Transparenţa ideii poetice este ilustrată aici de imagini artistice şi de prezenţa eului liric ca spectator. care stabileşte o opoziţie cu ideea din versurile anterioare. motivul biblic al mersului pe valuri 5. Anca Roman) I . Ploaie în luna lui Marte) 87 . tinerii au căpătat deprinderea de a „merge pe valuri”. reprezintă calităţi ale tinerilor. Scrierea cu literă mică este un procedeu prozodic specific modernismului. motivul mării. În primele patru versuri – rimă încrucişată. a-i tăia cuiva (toată) pofta. Epitetul „lenta înaintare” semnifică plutirea lină. a adolescenţilor cuprinşi de elanuri impetuoase. pentru că poezia nu se mai bazează pe reprezentare. a tăia frunză la câini etc. prof. care se defineşte prin continuarea ideii din versurile anterioare. măsură de 16 silabe în primul vers. Expresivitatea este una dintre caracteristicile stilului lui Nichita Stănescu. fapt subliniat şi prin utilizarea conjuncţiei adversative „dar”. ca Isus. firesc. Spre deosebire de aşteptarea celui care îi contemplă. cunoaştere de sine. ca un dans cosmic. pe mare. (Alecsandra Zugravu. prezentă şi în această poezie şi este datorată unui limbaj simplu. 93 (Nichita Stănescu. Ultimele două versuri reprezintă un fel de concluzie / constatare a întregii poezii. a tăia drumul / calea cuiva. 6. 2.

1. „infernal", „concretă", „mansarde” 2. Substantivul Marte este scris cu majusculă deoarece reprezintă numele zeităţii romane a războiului şi a vegetaţiei. 3. a pune suflet, a-şi da sufletul, din suflet, cu sufletul la gură 4. Tema iubirii; motivul ploii, motivul zborului, motivul Lorelei, motivul zeului Marte. 5. Rima strofei a treia este încrucişată şi feminină. Măsura strofei a treia este de 9 -11 silabe. 6. Timpul imperfect al verbelor din primele doua strofe are rolul de rememorare nostalgică a trecutului. Iubirea de altădată este proiectată în mit cu ajutorul imperfectului („ne iubeam”, „ploua”, „dansau”) 7. Personificarea „Pereţii odăii erau / neliniştiţi [...]" este folosită pentru a sublinia că în faţa iubirii celor doi, până şi lucrurile care, de obicei, sunt de neclinit, îşi pierd această calitate, sentimentele îndrăgostiţilor reflectându-se în tot ceea ce îi înconjoară. Tot prin personificare, „sufletele noastre dansau”, se exprimă bucuria existenţială intensă, căci pentru îndrăgostit lumea apare ca un miraj continuu. 8. În penultima strofă se prefigurează ruptura dintre îndrăgostiţi, lucru sugerat de primele doua versuri, care conţin o imagine vizuală: „Şi mă-nălţam. Şi nu mai ştiam unde-mi / lăsasem în lume odaia". Uitarea odăii unde ei se iubeau şi înălţarea marchează distanţarea îndrăgostitului de iubita sa. De altfel, chemarea iubitei cu numele Lorelei (în mitologia germanică, sirenă a Rinului care atrăgea corăbierii într-o zonă stâncoasă, provocându-le moartea), asociat iubirii tragice, imposibile în romantism, sugerează destrămarea cuplului erotic. Imaginea auditivă „Tu mă strigai din urmă", urmată de repetiţia „răspundemi, răspunde-mi" vin să sugereze faptul ca îndrăgostitul îşi lasă iubirea undeva departe, el îndreptându-se spre alte idealuri, iar vocea iubitei răsună ca un ecou îndepărtat. Ultimul vers poate fi interpretat ca o întrebare retorică din partea iubitei, care îl pune pe îndrăgostit să aleagă între iubirea lor („oamenii") şi alte idealuri, înalţătoare, dar care pot fi efemere („ploaia") 9. Expresivitatea este o caracteristică a limbajului poetic dată de multitudinea figurilor de stil şi a procedeelor artistice regăsite în text. În poezia Ploaie în luna lui Marte de Nichita Stanescu, întâlnim imagini vizuale ca „norii curgeau", care fluidizează ideea trecerii implacabile a timpului. De asemenea, se remarcă personificările „Pereţii odăii erau / nelinistiti [...]" şi „Sufletele noastre dansau", care sugerează fericirea îndrăgostiţilor şi rezonanţa universului înconjurător la sentimentele lor. Ploaia este o metaforă a vieţii, a instinctului, a bucuriei existenţei.

88

Metafora „mie-mi plouă zborul, cu pene" sporeşte expresivitatea textului, la fel ca şi imaginea vizuală „Şi mă-nălţam", ambele impunâd motivul zborului, al înălţării, al depăşirii limitelor banalului, prin iubire. Epitetul superlativ „ploaie de tot nebunească", din ultima strofă, este ca o ultimă aducere-aminte a dragostei pe care cei doi au trăit-o „în luna lui Marte". (Alexandra Chiriţă, 12 I, coord. prof. dr. Anca Roman) I. 94 (Gheorghe Tomozei, Septemvrie) 1. septemvrie, târzii 2. Rolul punctelor de suspensie din primul vers, „Septemvrie…” , este de a marca o pauză afectivă în rostirea poeziei , pentru a sugera nostalgia. 3. „septemvrie, „rădvanul”, „carte”, „frunze”, „iubire” sunt cuvinte din fondul vechi al limbii. 4. Tema trecerii timpului, asociindu-şi mai multe motive, precum toamna, amintirea, singurătatea, copilăria, exprimă starea de tristeţe a fiinţei. 5. Rima încrucişată (1-3 feminină, 2-4 masculină) şi măsura de 10-11 silabe. 6. Utilizarea verbelor la modul indicativ, timpul imperfect creează durată şi simultaneitate, prelungeşte durata momentului evocat şi o imobilizează într-un tablou sensibil şi melancolic. 7. Epitetul „frunze târzii” sugerează efectul venirii toamnei. Frunzele simt trecerea timpului şi , la timpul lor, cad „domol”. Acestea „ruginesc”, îmbătrânesc şi se sting, asemenea unei fiinţe umane. Metafora „rădvanul toamnei” exprimă plastic apariţia regală a toamnei, de după himericele clăi de fân ale verii, într-o continuă rotaţie calmă a anotimpurilor, ca la Virgiliu. 8. Ideea poetică este tristeţea indusă de venirea toamnei şi este evidenţiată prin epitete : „surâsul meu amar” ce exprima atât amăraciunea, cât şi falsitatea zâmbetului, deprimarea fiinţei care se identifică cu „cel mai trist şcolar”, râvnind după mângâierea doamnei învăţătoare, o alinare mult aşteptată, dar care nu va mai veni niciodată, pentru că timpul copilăriei a trecut. Strofa curentă, implicit şi poezia, se termină cu puncte de suspensie pentru a invita cititorul la reflecţie. 9. Limbajul poetic în poezia citată este caracterizat de reflexivitate, lasă cititorul în suspans. Poezia are o predispoziţie spre meditaţie, datorită punctelor de suspensie prezente atât în fiecare strofă, cât şi în ultimul vers, care te invită să gândeşti la rostul lumii şi al fiinţei aflate sub puterea timpului. (Daniela Tărăşenie, 12 I, coord. prof. dr. Anca Roman)

89

I. 95 (Ion Vinea, Declin) 1. Când îi cer explicaţii, se înroşeşte tot şi se eschivează. (cer = verb la persoana I, singular; omonim lexico-gramatical) 2. Virgula folosită în versul „Cântecul trist, cântecul cel mai trist” are rolul de a izola, parţial doar, întrucât cea de-a doua virgula cerută de situaţia gramaticală lipseşte, apoziţia dezvoltată „cântecul cel mai trist” de determinantul sau („cântecul trist”). Sintagma „cântecul cel mai trist” este, aşadar, o lămurire asupra primei sintagme, având, de asemenea, şi rol de gradare a intensităţii. 3. viaţă de câine; pe viaţă; în viaţă; de-o viaţă, a lua viaţă 4. În poezia lui Ion Vinea sunt prezente tema melancoliei şi cea a toamnei, care declanşează melancolia eului liric şi care declanşează monotonia bolnăvicioasă în planul exterior ( „arborii neajunşi la cer”, „turmele ce-şi pasc soarta”, „frunzele care se dau în vânt” ).

5. Mărci ale subiectivităţii: „în mine”, „(nu)-mi” (pronume personale, persoana I, singular)

6. Expresivitatea rezultată din repetiţia prepoziţiei „între” în ultima strofă a poeziei (anaforă) constă în sublinierea ideii că intreaga natură este cuprinsă de tristeţea toamnei. Atât lumea vegetală, prin „arborii neajunşi la cer”, cât şi lumea animală, prin „turmele ce-şi pasc soarta”, şi chiar şi elementele naturii, prin „apele ce-şi urmează albia”, sunt cuprinse de vraja morbidă a anotimpului.

7. Tristeţea eului poetic, care „întârzie” în planul său interior, este transpusă în planul exterior şi corelată cu toamna târzie. Aşa cum întreaga natură aşteaptă prima zăpadă din an pentru a se sparge monotonia existenţei, pentru a rupe şirul de zile derulate identic, una după cealaltă, la fel şi fiinţa aşteaptă „sărutul” care să îi încălzească sufletul. În aşteptarea elementului salvator (iarna, respectiv sărutul), cele două planuri au atitudini diferite. Astfel, lumea interioară, a sentimentelor pare a acumula din ce în ce mai multă melancolie, aspirând tristeţea peisajului tomnatic, astfel încât omul pare a avea un aer bolnăvios. Pe de altă parte, natura îşi urmează vechiile obiceiuri şi nu manifestă nici revoltă, nici nerăbdare, acestea fiindu-I atribuite de către privitor, ca urmare a sentimentelor proprii de nelinişte şi tristeţe. 90

Declin. demult uitată în sine ( „o tristeţe întârzie în mine” ).8. Anca Roman) I. Unele sintagme sunt totuşi destul de dure („glasul sterp”. de exemplu. coord. prof. pentru că „E toată viaţa care doare aşa / Zi cu zi pe întinderea stepelor”. „frunzele care se dau în vânt” ). imagini vizuale ( „Măslini fără de deunze dormeau). Cuvintele din poezia lui Vinea sunt. care îl determină să observe doar ceea ce este deprimant şi dureros în jurul său (“cântecul cel mai trist”.. „glasul sterp”. folosite cu sensurile lor denotative. imaginile sugerează destrămarea lentă a fiinţei. acest lucru având drept efect o exprimare coerentă. în cruce 4. 96 (Vasile Voiculescu. Limbajul poetic în textul lui Vinea este caracterizat în principal de expresivitate. pustietatea. tristeţe şi care reflectă o orientare a eului liric către visare şi izolare. se „dă în vânt”. autorul nelăsând cititorului doar indici asupra ceea ce doreşte să exprime.. sub impulsul unui pesimism continuu şi a obsesiei pentru moarte. 3. Utilizarea acestei din urmă expresii poate conduce către ideea că eul liric este interesat el însuşi de posibilitatea sinuciderii. Elegia este specia poeziei lirice care exprimă sentimente de melancolie. pentru a se salva. renunţă aşadar. ocărau = huleau 2. Puse sub semnul metaforic al titlului. Pe cruce) 1. dr. Prezenţa acestor trăsături demonstrează caracterul elegiac al poeziei. „arborii neajunşi la cer”. continuă. în cea mai mare parte. 12 I. Elementele cadrului natural sunt numite şi nu doar sugerate. oboseala existenţială. termenii îşi menţin proprietăţiile. „umilinţa tălăngilor”. vagă. „turmele ce-şi pasc soarta”). Rolul cratimei în sintagma „la picioarele-i zăcea” este acela de a realiza pronunţarea legată a celor două parţi de vorbire diferite: substantivul şi pronumele neaccentuat în cazul dativ. 91 . a-şi duce crucea. (Elena Racu. „În vale…dormea Ierusalimul”). arşiţă = dogoare. Imaginea creată de aceste versuri este aceea a unei bucăţi de lume cuprinse de melancolie şi care. „lumea cea pribeagă”). ca în poeziile simboliste. a-şi face cruce. „curata-i frunte”. concisă. imagini auditive („râdea cu hohot gloata”) şi pentru că redă dimensiunea spaţială („Pe stâncile Golgotei”. Eul liric din poezia Declin trăieşte o tristeţe anonimă. Discursul liric este descriptiv pentru că prezintă numeroase figuri de stil epitete („arşiţa grozavă”. 9. ci numindu-şi sentimentele în mod direct.

Viaţa lui Iisus redată prin metafora „pălea fruntea-i curată” se stinge din cauza sângerării şi a spinilor. reacţiile celorlalte personaje lirice. „Ierusalimul doarme”. poezia „Pe cruce” redă viziunea poetului reuşind în acelaşi timp să sensibilizeze ctitorul. Pornind de la acest vers se poate presupune că poetul prezintă momentul în care viaţa. coord. 97 (Vasile Voiculescu. Cadrul exterior se află în relaţie directă cu personajul liric. spinii. Chiar înainte ca Isus să moară. La fel şi măslinii. curat. neputinţa ucenicilor accentuează şi mai bine momentul făcând apel la conştiinţa creştină. Sintagma „Inima de mamă” înduioşează. Versul „Şi-adânc zbucnea blestemul în inima de mamă” face referire la suferinţa Mariei. În primul rând. mijloacele artistice (figuri de stil. prof. Prima propoziţie. reprezentată de elementele legate de credinţă (cruce. adaptarea naturii la suferinţele personajului liric Iisus este un element prezent şi în Biblie care apropie viziunea autorului de viziunea religioasă. Când Iisus este cuprins de somnul morţii chinul se sfârşeşte şi pentru natura. ţipatul Mariei Magdalena. viziunea poetului asupra acestei scene biblice reiese foarte expresiv din versuri. Prima strofă a poeziei prezintă apropierea morţii lui Isus. dramatismul versurilor. Invocarea pasajului biblic este o altă temă caracteristică şi anume aceea a întoarcerii spre primar. În concluzie. spre primordial. prin simplitatea ei şi prin alăturarea numelui lui Isus de verbul la imperfect „murea” accentuează tragicul şi solemnitatea momentului. sporind tragicul. tema centrală a tradiţionalismului interbelic. dezlănţuită. 6. În opinia mea. 9. Nu în ultimul rând. Apoi. Natura. Textul aparţine tradiţionalismului interbelic şi are ca temă centrală tema caracteristică a acestui curent şi anume conştiinţa religioasă ortodoxă. pus în faţa verbului „zbucnea” sugerează violenţa şi profunzimea chinurilor interioare ale mamei. Adverbul „adânc”. (Cristina Juverdeanu.5. Ea este urmată de epitetul „arşiţa grozavă” care face legătura între personajul liric şi exterior. Luminiţa Paraipan) I. chinurile şi. 7. Folosirea cuvântului „blestem” pentru a arăta nenorocirea personajului liric Isus arată imposibilitatea de a schimba ceva şi faptul că destinul trebuie împlinit. reprezentată de elemente precum sângerase. personificată se dezlănţuie şi participă la acest moment de răscruce. natura se dezlănţuie violent prin arşiţa grozavă şi prin vărsarea lavei. când suferinţa lui este maximă. căci ei sunt fără frunze. 11 G. propoziţii scurte) reuşesc să redea tragicul şi gravitatea momentului. 8. determinând şi schimbările naturii. Redarea cât mai fidelă a răstignirii lui Isus se subordonează încercării de recuperare a rădăcinilor. cerul) este învinsă de moarte. mama lui Isus. disperarea mamei. însă prin intermediul acestora se vede faptul că natura simte pierderea. în final moartea lui Iisus. Poezie) 92 .

De acum se instalează un haos.1. buzdugan. 5. cuvântul 5. speriaţi.”) În ultimele versuri apare dezamăgirea că deşi poetul şi-a pus în slujba poeziei toate darurile. (au transportat) 2. având rolul de a introduce enumeraţia realizată de următoarele trei versuri. 3. iar cuvintele se rup unele de altele („Chingile se rup. zurgălăii de rime”. 3. Creaţia este văzută ca un basm. Strofa finală începe cu îndemnul „Loc. Am trecut cu bine peste sesiune. cuvânt de cuvânt.loc!”. Cartea) 1. iar menirea poetului este aceea de a-şi folosi toate darurile în migăloasa muncă de a potrivi cuvintele. Mintea neluminată de puterea eliberatoare a cărţilor este închisă de propriile-i limite. când predomină sentimentul de tristeţe deoarece poetul nu a reuşit să creeze ce şi-a propus. a cădea pe gânduri. crăiasă 2. coord. palat. prin micşorarea numărului de silabe este realizată încadrarea în măsura versurilor de 10 silabe. dar şi la menirea poetului. Prezenţa eului liric este marcată de verbele şi pronumele la persoana I singular: „le momesc”. prof. a zbura ca gândul şi ca vântul. „m-”. poezia văzută ca un basm şi prin tonalitatea elegiacă din final. totul dispare rămânând doar urme pe paginile albe. a bate gândul 4. fapt subliniat de metafora „se destramă crăiasa de imagini”. redat prin personificarea „Amuţesc. 6. De asemenea. în rime şi versuri pentru a umple „albele pagini”. a pune pe gânduri. Luminiţa Paraipan) I. 7. Prezenţa eului liric poate fi evidenţiată prin apariţia mărcilor sale specifice cum ar fi pronumele personal de persoana a II-a „Tu” ce marchează adresarea directă sau a verbului la persoana I plural „avem”. totul se destramă. iar paginile care trebuiau umplute rămân albe. „le strunesc”. cosmos – neologism 4. Metafora „plumbul închisorii” se referă la imaginea minţii neinstruite asemănată cu o temniţă de plumb. caii răzvrătiţi. 8. (Ramona Dănac. buchi – arhaism. Cele două puncte de la sfârşitul primului vers marchează o pauză în vorbire. se pare că rimele nu mai au aceeaşi valoare. 98 (Vasile Voiculescu. „mă”. 9. (am depăşit) Călăuzele au trecut imigranţii peste graniţă. Poezia aparţine tradiţionalismului prin tematică. menirea poetului. Poezia este o artă poetică deoarece ideile poetice cuprinse în text fac referire la modul în care este realizată creaţia. menit să anunţe sosirea rădvanului dar şi destrămarea a tot ce se realizase. neputând trece 93 . teme/motive literare: creaţia. Metafora „surugiu la cuvinte” sugerează rolul poetului şi anume acela de a conduce cuvintele şi de a le potrivi cât mai bine în rime şi versuri. În sintagma „duhurile-nchise” cratima marchează elidarea vocalei „î”. 12 L.

9. a bate o carte. Cratima din structura . 99 (Vasile Voiculescu. Fenomenele mai complexe ce nu puteau fi explicate cu ajutorul mijloacelor contemporane erau aşadar plasate în sfera unui anumit plan supranatural al cărui stăpâni erau zeii. cunoştinţele generale ale omenirii erau limitate. Pe măsură ce cunoştinţele au avansat şi au început să dea un sens raţional acestor evenimente. Măsura este 10 -11 silabe.mi” de verbal auxiliar .. a bate pasul pe loc. ca modalitate de transmitere a experienţei acumulate de omenire către generaţiile următoare şi de transcendere în nemurire sub forma neuitării. Autoportret romantic) 1. 3. prof. Penultima strofă prezintă imaginea cărţii. „seminţe-ale ideii”. În viziunea autorului. bazându-se majoritatea pe pura observaţie a mediului înconjurător. (Mircea Ciobanu. 6.mi-am făurit” are rolul de a marca grafic despărţirea a doua părţi de vorbire diferite: pronumele . iar rima este îmbrăţişată. fără a fi nevoie de contactul direct cu sursa acestor informaţii. 7. 11 A. propriile convingeri despre arta literară şi despre aspectele esenţiale ale acesteia. Scrierile poetului cuprinse în cărţi au darul de a transmite cititorului peste generaţii „seminţele ideii” şi de a „spinteca bezna suferinţii”. Această lipsă de cunoştinţe atârnă greutăţi de plumb de aripile gândirii libere. Îl doare la inimă când vede atâta risipă. locuţiuni/expresii: a fi bătut în cap. îmbunătăţite în funcţie de condiţiile existente pentru a extinde limitele cunoaşterii umane. ce sunt dezvoltate şi aprofundate de fiecare generaţie în parte. 2. cratima s-a folosit şi pentru păstrarea ritmului şi măsurii poeziei. 8. care poate fi identificată la nivelul textului este tema timpului. posterităţii prin opera sa. a bate palma. în vreme.a avea”. 4..De asemenea.. pornind de la rolul cărţii de a transmite informaţii în timp şi spaţiu. ducând aşadar la „moartea” lor. cartea a reuşit să învingă efemerul prin anduranţă. În cărţi sunt cuprinse noţiuni general valabile. În Antichitate. apelând la metaforele „polenul lumii” şi „sucul nemuririi”. care ar fi putut perpetua mitul. coord.peste anumite bariere ridicate de ignoranţa personală. nevoia credinţei în zei a dispărut. 94 . Consider că uneori chipul iubirii e schimbător. Una dintre trăsăturile tradiţionalismului interbelic. Sonetul „Cartea” este o operă literară în versuri în care autorul îşi exprimă crezul liric. explicându-se în felul acesta şi dispariţia zeilor care nu au cunoscut „Magic-ul cosmos strâns în scoarţe”. Luminiţa Paraipan) I. Ultima idee prezentată este aceea conform căreia cunoaşterea prezentă prin intermediul cărţilor a luat locul supranaturalului în explicarea majorităţii elementelor vieţii. O altă interpretare s-ar putea referi la dispariţia zeilor datorită inexistenţei cărţilor. văzută ca un „stup”. rolul poetului este acela de a trece „sucul nemuririi”.

coord. trăsătura fízică. steagul sunt elemente care atestă trecerea timpului.păr alb”. poet-creaţie. Prin mijloacele artistice. precum epitetul cromatic .chip uscat”).ca faldul unui steag” evidenţiază expresiv însuşirea. dar creează şi o stare de singurătate. Textul ia forma unei confesiuni. cât şi a celor morale (meafora .Visez mereu.. singurul sprijin la bătrâneţe fiind creaţia sa (. . iar prin folosirea pronumelui „tu” se accentuează destinatarul mesajul numit şi în titlul textului. a duce grija. unui monolog. „acum strada te primeşte ca o cutie poştală”.. numindu-l pe celebrul erou grec care a participat la războiul troian. „strada e aici la picioarele tale precum un câine credincios”.pieptul liber”). Titlul poeziei . comparaţiile .bătrâneţe bravă”. punând în lumină propria stare sufletească. 12 L. sunt redate propriile idei despre lume.. Poezia nu este numai un autoportret creionat de amintirea celui ajuns la vârsta senectuţii.bântuita navă”.. timpul se scurge implacabil pentru om.. Expresivitatea se referă şi la capacitatea limbajului poetic de a exprima într-o manieră plastică idei cu maximă încărcătură afectivă şi subiectivă. prin conturarea atât a trăsăturilor fizice (epitetul cromatic . „uzată”=nefolosită. 9. 6. 7. 5.. .păr alb”. Titlul este alcătuit dintr-un substantiv propriu. dar într-o viziune romantică. (Ana Duţu . a duce dorul (cuiva) 4. metaforele ... prof.. deoarece într-o manieră nostalgică poetul îşi conturează imaginea. a duce cu vorba. în care elementul surprinzător nu poate să intervină.ca în toiag”. În prima strofa se realizează autoportretul artistului. Elementele naturii ajută şi ele la creionarea autoportretului – metafora . 6. Comparaţia „obişnuinţa e pe umerii tăi ca o cămaşă uzată” sugerează ideea de acomodare cu o existenţă absolut banală.Autoportret romantic” este sugestiv.Comparaţia . 7. metafora . Poezia este un monolog adresat. dovadă fiind motivul visului (. neatinsă. „credincios”=necredincios 2. Conţinutul textului însă contrariază 5. fiind sugerată şi ideea timpului ce se scurge ireversibil. creionând în tuşe grave propriile trăsături fizice. apăsare. .. Expresivitatea se realizează în textul poetic dat cu ajutorul figurilor de stil.inimă ratacită”.. nava. Luminiţa Paraipan) I.Autoportret romantic” este o artă poetică chiar dacă interesul este deplasat de la tehnica poetică la relaţia poet-lume.pajişte firavă’’.. ajutând la creionarea autoportretului. În sintagma „o! gazeta” este folosit semnul exclamării.. Poezia ... 3. prezentat într-o manieră avangardistă. Talazurile. 8. 95 .Mă sprijin în condei ca în toiag”). că visul mi-e trezie”). 100 (Ilarie Voronca.ca faldul unui steag”. nimeni şi nimic nu pare să-l surprindă pe acest Ulise. Anii care au trecut şi-au lăsat urmele . deoarece marchează interjecţia şi totodată intervenţia afectivă a eului liric. Ulise) 1.

Luminiţa Paraipan) 96 . Textul aparţine mişcării de avangardă. coord. Fiind scrisă în spirit avangardist. folosindu-se cuvinte sau combinaţii mai neobişnuite. poezia dezvăluie o parte ludică. eul liric doreşte să sugereze că viziunea. ingambamentul (continuarea unei idei în următorul vers cu literă mică). cum ar fi „zgomote iţi ling tâmplele arterele”. Prin metafora „arcul din pupilele tale”. este „întors” de altcineva. 12 L. deoarece eroul este introdus în banalul cotidianului. prof. schimbarea planului fiind realizată prin conjuncţia adversativă „dar”. identificându-se trăsături precum nerespectarea constrângerilor prozodice – versul liber. punctul de vedere. în platitudinea vieţii comune. adică modificat sau concretizat de o putere exterioară individului. Apare implicarea eului liric prin interjecţia „o!”. (Mădălina Niculae. În ultimele şase versuri se trece de la cadrul exterior spre cel al interiorităţii.aşteptările cititorului. iar folosirea pronumelor de persoana a II-a evidenţiază caracterul adresat al textului. 9. iar cele două substantive enumerate („tâmplele” „arterele”) nu sunt despărţite prin virgulă. utilizarea limbajul uzual. folosind puţine figuri de stil şi evidenţierea spiritului ludic. 8.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Paun Gina liked this
Ioana Daniela Mărginean liked this
Muntean Alexandru liked this
Cristina Vataman liked this
Boty Majer liked this
Vera Olteanu liked this
Aliona Botnariuc liked this
Ana Florina Deaconu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->