Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και

Νηπιαγωγείων
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

1

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

2

Α/Α

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΠΟ

ΣΕ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ

4/Θ Δ.Σ. Ν. Αβόρανης

3/Θ Δ.Σ. Ν. Αβόρανης

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ

5/Θ Δ.Σ. Κ.
Μακρυνούς

4/Θ Δ.Σ. Κ.
Μακρυνούς

3

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ

6/Θ Δ.Σ. Μύτικα

5/Θ Δ.Σ. Μύτικα

4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

10/Θ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

9/Θ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

5

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΌ 10/Θ ΣΕ 9/Θ

6

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

ΑΠΌ 6/Θ ΣΕ 4/Θ

7

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΩΛΑΚΑ

ΑΠΌ 6/Θ ΣΕ 4/Θ

8

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΠΌ 6/Θ ΣΕ 4/Θ

9

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

ΑΠΌ 7/Θ ΣΕ 6/Θ

10

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΠΛΟΥ

ΑΠΌ 6/Θ ΣΕ 5/Θ

11

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΟΥΡΙΟΥ

ΑΠΌ 3/Θ ΣΕ 2/Θ

12

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΟΞΑΣ

ΑΠΌ 3/Θ ΣΕ 2/Θ

13

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΑΔΙΑΣ

ΑΠΌ 3/Θ ΣΕ 2/Θ

14

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΥΧΕΡΟΥ

ΑΠΌ 12/Θ ΣΕ 10/Θ

ΔΡΑΜΑΣ

ΕΒΡΟΥ

15

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

16

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

17

18

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΠΌ 9/Θ ΣΕ 8/Θ

ΞΑΝΘΗΣ

11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΠΌ 7/Θ ΣΕ 6/Θ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΒΑΤΟΥ

ΑΠΌ 4/Θ ΣΕ 3/Θ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΚΑΡΧΟΥ

ΑΠΌ 3/Θ ΣΕ 2/Θ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΞΟΧΗΣ

ΑΠΌ 6/Θ ΣΕ 4/Θ

3/Θ Δ.ΣΧ.ΑΣΚΡΗΣ
6/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Πύργου
12/θέσιο Ολοήμερο
3ο Δ.Σ. Χίου
8/θέσιο Ολοήμερο 9ο
Δ.Σ. Χίου
6/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Καλλιμασιάς
12/θέσιο Ολοήμερο
5ο Δ.Σ. Χίου
7/θέσιο Ολοήμερο 1ο
Δ.Σ. Πλωμαρίου
*7/θέσιο Ολοήμερο
2ο Δ.Σ. Μυτιλήνης
7/θέσιο Ολοήμερο 4ο
Δ.Σ. Μυτιλήνης
3/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Βατούσας
4/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Βρίσας
6/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Κάτω Τρίτους
*6/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Μανταμάδου
3/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Νέων Κυδωνιών
2/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Παλαιοχωρίου
4/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Συκαμινέας
5/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Φίλιας
2/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Αφάλωνα
2/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Πηγής

2/Θ Δ.ΣΧ.ΑΣΚΡΗΣ
3/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Πύργου
10/θέσιο Ολοήμερο
3ο Δ. Σ. Χίου
7/θέσιο Ολοήμερο 9ο
Δ.Σ. Χίου
5/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Καλλιμασιάς
8/θέσιο Ολοήμερο 5ο
Δ. Σ. Χίου
6/θέσιο Ολοήμερο 1ο
Δ.Σ. Πλωμαρίου
6/θέσιο Ολοήμερο 2ο
Δ.Σ. Μυτιλήνης
6/θέσιο Ολοήμερο 4ο
Δ.Σ. Μυτιλήνης
2/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Βατούσας
3/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Βρίσας
4/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Κάτω Τρίτους
5/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Μανταμάδου
2/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Νέων Κυδωνιών
1/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Παλαιοχωρίου
3/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Συκαμινέας
4/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Φίλιας
1/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Αφάλωνα
1/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Πηγής

ΞΑΝΘΗΣ

20

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

21

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΑΜΟΥ

22

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΧΙΟΣ

23

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΧΙΟΣ

24

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΧΙΟΥ

25

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΧΙΟΥ

26

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

27

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

28

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

29

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

30

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

31

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

32

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

33

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

34

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

35

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

36

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

37

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

38

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

19

ΞΑΝΘΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

39

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2ο 12/θ ΔΣ
Τριανδρίας

2ο 10/θ ΔΣ
Τριανδρίας

40

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

53ο 12/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης

53ο 10/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης

41

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

36ο 10/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης

36ο 6/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης

42

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

51ο 10/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης

51ο 6θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης

43

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5ο 8/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης

5ο 6/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης

44

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9ο 7/θ ΔΣ
Καλαμαριάς

9ο 6/θ ΔΣ
Καλαμαριάς

45

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

10/θ ΔΣ Καρδίας

6/θ ΔΣ Καρδίας

46

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ

6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ

47

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΟΧΟΣ

6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΟΧΟΣ

48

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΡΙ

6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΡΙ

49

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

10/θ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

6/θ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

50

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

6/Θ
ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΔΡΟΣΑΤΟ
Υ
4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4/Θ
ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΔΡΟΣΑΤΟ
Υ
3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ

4/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝΑΣ

3/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Ε.

10/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ

7/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Ε.

5/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ

4/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΧΑΝΙΩΤΗΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ Π.Ε.

2/Θ ΔΣ ΔΑΣΚΙΟΥ

1/Θ ΔΣ ΔΑΣΚΙΟΥ

51
52
53
54
55

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

56

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ Π.Ε.

8/Θ 6ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

7/Θ 6ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ Π.Ε.

8/Θ 10ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

7/Θ 10ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

58

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ Π.Ε.

6/Θ ΔΣ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥΒΡΥΣΑΚΙΟΥ

5/Θ ΔΣ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥΒΡΥΣΑΚΙΟΥ

59

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ Π.Ε.

6/Θ ΔΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

5/Θ ΔΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

60

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.

61

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

6/Θ 2ο Δ.Σ.
ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ
3/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5/Θ 2ο Δ.Σ.
ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

62

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

63

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

64

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

65

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

66

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5/Θ Δ.Σ.
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

67

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

12/Θ 11o ΑΘΗΝΩΝ

68

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

10/Θ 31ο ΑΘΗΝΩΝ

69

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

9/Θ 57ο ΑΘΗΝΩΝ

70

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

9/Θ61ο ΑΘΗΝΩΝ

71

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

10/Θ 52ο ΑΘΗΝΩΝ

72

ΑΤΤΙΚΗΣ

73

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

10/Θ 73ο ΑΘΗΝΩΝ

74

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

9/Θ 77ο ΑΘΗΝΩΝ

75

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

8/Θ 146ο ΑΘΗΝΩΝ

76

ΑΤΤΙΚΗΣ

77

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

10/Θ 41ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ

78

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

11/Θ 42ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ

79

ΑΤΤΙΚΗΣ

80

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

81

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

82

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3/Θ Δ.Σ.
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
8/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
10θέσιο, 11ο ΔΣ
Αθηνών
8θέσιο, 31ο ΔΣ
Αθηνών
8θέσιο, 57ο ΔΣ
Αθηνών
8θέσιο, 61ο ΔΣ
Αθηνών
9θέσιο, 52ο ΔΣ
Αθηνών
6θέσιο, 87ο ΔΣ
Αθηνών
8θέσιο, 73ο ΔΣ
Αθηνών
7θέσιο, 77ο ΔΣ
Αθηνών
6θέσιο, 146ο ΔΣ
Αθηνών
8θέσιο, 117ο ΔΣ
Αθηνών
9θέσιο, 41ο ΔΣ
Αθηνών
9θέσιο, 42ο ΔΣ
Αθηνών
8θέσιο, 12ο ΔΣ
Αθηνών
8θέσιο, 27ο ΔΣ
Αθηνών
8θέσιο, 30ο ΔΣ
Αθηνών
6θέσιο, 6ο ΔΣ Ταύρου

57

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

12/Θ 87ο ΑΘΗΝΩΝ

10/Θ 117ο Δ.Σ.
ΑΘΗΝΩΝ

11/Θ 12ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
9/Θ 27ο Δ.Σ.
ΑΘΗΝΩΝ
10/Θ 30ο Δ.Σ.
ΑΘΗΝΩΝ
12/Θ 6ο Ταύρου

83

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

10/Θ 7ο ΔΣ
Ζωγράφου

84

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

9/Θ 8ο ΔΣ Ζωγράφου

85

ΑΤΤΙΚΗΣ

86

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

11/Θ 1ο ΔΣ ΥΜΗ

87

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

11/Θ 2ο ΔΣ ΥΜΗ

88

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

10/Θ 3ο ΔΣ ΥΜΗ

89

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

10/Θ 1ο ΔΣ ΒΥΡ

90

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

10/Θ 2ο ΔΣ ΒΥΡ

91

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

10/Θ 3ο ΔΣ ΒΥΡ

92

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

11/Θ 9ο ΔΣ ΒΥΡ

93

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

10/Θ 13ο ΔΣ ΒΥΡ

94

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

8/Θ 1ο Κηφισιάς

95

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

7/Θ 5ο Μελισσίων

96

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

10/Θ 3ο Αμαρουσίου

97

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

10/Θ 1O ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

98

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

99

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

100
101

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

102

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

103

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

9/Θ 5o Περιστερίου

104

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

7/Θ 7o Περιστερίου

105

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

106

ΑΤΤΙΚΗΣ

107

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

108

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

109

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

110

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

10/Θ 15ο ΔΣ
Ζωγράφου

11/Θ 11ο Δ. Σ.
Αιγάλεω
10/Θ 6ο
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
12/Θ 4ο Δ.Σ.ΙΛΙΟΥ
12/Θ 10ο Δ.Σ.ΙΛΙΟΥ
12/Θ 7ο Δ.Σ.
Χαϊδαρίου

12/Θ 13o
Περιστερίου
12/Θ 14o
Περιστερίου
7/Θ 19o Περιστερίου
12/Θ 26o
Περιστερίου
12/Θ 27o
Περιστερίου
8/Θ 28o Περιστερίου

9θέσιο, 7ο ΔΣ
Ζωγράφου
8θέσιο, 8ο ΔΣ
Ζωγράφου
8θέσιο, 15ο ΔΣ
Ζωγράφου
9θέσιο, 1ο ΔΣ
Υμηττού
8θέσιο, 2ο ΔΣ
Υμηττού
6θέσιο, 3ο ΔΣ
Υμηττού
8θέσιο, 1ο ΔΣ
Βύρωνα
8θέσιο, 2ο ΔΣ
Βύρωνα
8θέσιο, 3ο ΔΣ
Βύρωνα
10θέσιο, 9ο ΔΣ
Βύρωνα
8θέσιο, 13ο ΔΣ
Βύρωνα
6θέσιο, 1ο ΔΣ
Κηφισιάς
6θέσιο, 5ο ΔΣ
Κηφισιάς
9θέσιο, 3ο ΔΣ
Αμαρουσίου
8θέσιο, 1ο ΔΣ
Ηρακλείου
8θέσιο, 11ο ΔΣ
Αιγάλεω
10θέσιο, 6ο ΔΣ Αγ.
Αναργύρων
9θέσιο, 4ο ΔΣ Ιλίου
10θέσιο, 10ο ΔΣ Ιλίου
9θέσιο, 7ο ΔΣ
Χαϊδαρίου
6θέσιο, 5ο ΔΣ
Περιστερίου
6θέσιο, 7ο ΔΣ
Περιστερίου
9θέσιο, 13ο ΔΣ
Περιστερίου
8θέσιο, 14ο ΔΣ
Περιστερίου
6θέσιο, 19ο ΔΣ
Περιστερίου
8θέσιο, 26ο ΔΣ
Περιστερίου
10θέσιο, 27ο ΔΣ
Περιστερίου
6θέσιο, 28ο ΔΣ
Περιστερίου

11/Θ 29o
Περιστερίου
11/Θ 33ο
Περιστερίου

11/Θ 11o Δημ. Σχολ.
Αγ. Δημητρίου

8θέσιο, 29ο ΔΣ
Περιστερίου
9θέσιο, 33ο ΔΣ
Περιστερίου
6θέσιο, 36ο ΔΣ
Περιστερίου
6θέσιο, 47ο ΔΣ
Περιστερίου
6θέσιο, 49ο ΔΣ
Περιστερίου
10θέσιο, 11ο ΔΣ Αγ.
Δημητρίου

10/Θ 2Ο ΔΗΜ.ΣΧ.
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

8θέσιο, 2ο ΔΣ Π.
Φαλήρου

12/Θ 13Ο ΔΗΜ.ΣΧ.
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
10/Θ 38ο Δ.Σ.
ΠΕΙΡΑΙΑ
2o 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

8θέσιο, 13ο ΔΣ Π.
Φαλήρου
6θέσιο, 38ο ΔΣ
Πειραιά
2o 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

111

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

112

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

113

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

7/Θ 36ο Περιστερίου

114

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

7/Θ 47ο Περιστερίου

115

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

7/Θ 49ο Περιστερίου

116

ΑΤΤΙΚΗΣ

117

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

118

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

119

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

120

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

121

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

122

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

123

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

124

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

125

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

126

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

127

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

128

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

129

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

130

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

131

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

132

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

13
3

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

5/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

37o 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ

4/Θ ΔΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
37o 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ

1o 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑ
1o 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙ
3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΑ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ

1o 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑ
1o 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΑ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ

1o 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑ
3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ
2o 9/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ
3o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ
5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

1o 5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ
2o 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ
3o 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ
4/Θ ΔΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

13
4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

13
5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

13
6

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

13
7

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

13
8

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

13
9

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

14
0

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14
1

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14
2

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14
3

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14
4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14
5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14
6

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14
7

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14
8

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14
9

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15
0

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4/ΘΕΣΙΟ 2o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΑΓΟΡΑΣΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
8/ΘΕΣΙΟ 9o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
8/ΘΕΣΙΟ 16o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ
8/ΘΕΣΙΟ 17o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ
7/ΘΕΣΙΟ 3o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ
7/ΘΕΣΙΟ 4o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ
3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ
4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΑΒΑΣ
6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΞΥΝΕΙΑΣ
4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ
4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΙΑΛΕΙΑΣ
3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΙΝΟΣ
3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΕΝΕΣΙ
9/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΛΗΣ

3/ΘΕΣΙΟ 2o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΑΓΟΡΑΣΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
6/ΘΕΣΙΟ 9o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
6/ΘΕΣΙΟ 16o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ
6/ΘΕΣΙΟ 17o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ
6/ΘΕΣΙΟ 3o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ
6/ΘΕΣΙΟ 4o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ
2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ
3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΑΒΑΣ
4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
1/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΞΥΝΕΙΑΣ
3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ
3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΙΑΛΕΙΑΣ
2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΙΝΟΣ
2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΕΝΕΣΙ
7/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΛΗΣ

15
1

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15
2

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15
3

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15
4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15
5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

156

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

157

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ
6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΛΙΝΟΣ
8/ΘΕΣΙΟ 11o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6/θ Δ.Σ. Ξηροκάμπου
Λέρου
4/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ

2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ
4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΛΙΝΟΣ
6/ΘΕΣΙΟ 11o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4/Θ Δ.Σ. Ξηροκάμπου
Λέρου
3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ

6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

5/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΡΑΤΥΡΑΣ
2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Ανταρτικού

5/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΡΑΤΥΡΑΣ
1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Ανταρτικού

4ο 12/θ Δ.Σ.

4ο 10/θ Δ.Σ.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1ο 12/θ Δ.Σ.

1ο 10/Θ Δ.Σ.

ΜΑΝΙΑΚΩΝ

ΜΑΝΙΑΚΩΝ

158

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

159

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

160

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.

161

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

162

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

163

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

4/Θ Δ.Σ. Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΥ

2/Θ Δ.Σ. Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΥ

164

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

3/Θ Δ.Σ.
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ

2/Θ Δ.Σ.
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ

165

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ Π.Ε.

166

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ Π.Ε.

3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ
3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΩ
ΧΩΡΙΟΥ

1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ
2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΩ
ΧΩΡΙΟΥ

167

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΡΟΥ

1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΡΟΥ

168

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ Π.Ε.

169

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε.

6/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3/θ Δ.Σ
Μυριοκεφάλων

3/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2/θ Δ.Σ.
Μυριοκεφάλων

170

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε.

3/θ Δ.Σ Μελάμπων

2/θ Δ.Σ. Μελάμπων

171

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

4/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ

3/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ

172
173
174

ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

4/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ
2/Θ Δ.ΣΧ.
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ

3/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ
1/Θ ΟΛΟΗΜ. Δ.ΣΧ.
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.

2/Θ ΔΣ Κοσμά

1/Θ ΔΣ Κοσμά

ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

175

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

5ο 8/Θ Δ.ΣΧ.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

5ο 6/Θ Δ.ΣΧ.

176

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε.

12/Θ Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ

6/Θ Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/
Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΞΑΝΘΗΣ

3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ

4

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Ε.

5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

6

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

7

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

8

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

9

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

10

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Π.Ε.

11

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Π.Ε.

12

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΠΟ
ΣΕ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο
ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο ΠΑΧΝΗΣ
2/θ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2/Θ 24ο Ν/Γ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο ΦΡΑΓΚΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο ΛΑΖΑΡΙΝΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο ΛΙΒΑΔΙ
Ν/Γ
Μαραθίου
Μυκόνου
Ν/Γ Άνω
Μεράς
Μυκόνου
2/Θ
Νηπιαγωγείο
Σιταριάς

ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ

ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ

ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ

ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ

ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ

ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ

ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ
ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ
ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ
ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ

ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

13

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.

14

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Π.Ε.

15

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Π.Ε.

2/Θ
Νηπιαγωγείο
Αγίου
Παντελεήμο
να
2/Θ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ
2/Θ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΝΕΑΣ
ΤΙΡΥΝΘΑΣ

ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ

ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ

ΑΠΌ 2/Θ ΣΕ 1/Θ

Β) Συγχωνεύουμε από το σχολικό έτος 2011-2012 τις παρακάτω σχολικές μονάδες
πρωτοβάθμια εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1/Θ Δ.Σ. Ανάληψης
1/Θ Δ.Σ. Πετροχωρίου
1/Θ Δ.Σ. Δρυμώνα
12/Θ Δ.Σ. Θέρμου
1/Θ Δ.Σ. Αγ. Γεωργίου
Καλυβίων
1/Θ Δ.Σ. Πλατάνου
Καλυβίων
4/Θ Δ.Σ. Καλυβίων
2ο 1/Θ Δ.Σ. Μυρτιάς
4/Θ Δ.Σ. Παντάνασσας
1/Θ Δ.Σ. Περιστερίου
7/Θ Δ.Σ. Παραβόλας
1/Θ Δ.Σ. Περατιάς
6/Θ Δ.Σ. Πλαγιάς
1/Θ Δ.Σ. Ραΐνας
4/Θ Δ.Σ. Καμαρούλας
1/Θ Δ.Σ. Μαχαιράς
6/Θ Δ.Σ. Καραϊσκάκη
1/Θ Δ.Σ. Κρύου Νερού
2/Θ Δ.Σ Καλλιθέας
9/θ 27ο Δ.Σ. Πατρών
9/θ 12ο Δ.Σ. Πατρών
1/θ Δ.Σ. Δαφνούλας
3/θΔ.Σ. Φαρρών
2/θ Δ.Σ. Κάτω Αλισσού
4/θ Δ.Σ. Άνω Αλισσού
2/θ Δ.Σ. Κρίνου
1/θ Δ.Σ. Πέττα

ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ.Σ. Θέρμου 12/Θ

Δ.Σ. Καλυβίων 4/Θ

Δ.Σ. Παντάνασσας 5/Θ
Δ.Σ. Παραβόλας 7/Θ
Δ.Σ. Πλαγιάς 6/Θ
Δ.Σ. Καμαρούλας 4/Θ
Δ.Σ. Καραϊσκάκη 6/Θ
Δ.Σ. Καλλιθέας 2/Θ
12ο Δ.Σ. Πατρών 12/θ
Δ.Σ. Φαρρών 4/θ
Δ.Σ. Άνω Αλισσού 6/θ
Δ.Σ. Ριόλου 6/θ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

4/θΔ.Σ. Ριόλου
1/θ Δ.Σ. Φώσταινας
3/θ Δ.Σ. Άρλας
8/θ 31ο Δ.Σ. Πατρών
8/θ 26ο Δ.Σ. Πατρών
9/θ 58ο Δ.Σ.Πατρών
6/θ 56ο Δ.Σ. Πατρών
1/θ Δ.Σ. Βαλμαντούρας
6/θ Δ.Σ. Χαλανδρίτσας
1/θ 70ο Δ.Σ. Πατρών
2/θ 69ο Δ.Σ.Πατρών
6/θ 39ο Δ.Σ. Πατρών
6/θ 28ο Δ.Σ.Πατρών
9/θ 13ο Δ.Σ. Πατρών
6/θ 37ο Δ.Σ Πατρών
10/θ 6ο Δ.Σ. Πατρών
6/θ 38ο Δ.Σ. Πατρών
10/θ 19ο Δ.Σ. Πατρών
1/θ Δ.Σ. Μητόπολης
2/θ Δ.Σ. Χαϊκαλίου
5/θ Δ.Σ. Κάτω
Μαζαρακίου
2/θ Δ.Σ. Νιφορεΐκων
12/θ 2ο Δ.Σ. Κάτω
Αχαΐας
2/θ Δ.Σ. Γομοστού
5/θ Δ.Σ. Καρεΐκων
2/θ Δ.Σ. Μετοχίου
6/θ Δ.Σ. Λάππα
2/θ Δ.Σ. Καλαμακίου
5/θ Δ.Σ. Λακκόπετρας
1/θ ΒάλταςΠλατανιώτισσας
1/θ Πετσάκων
1/θ Λειβαρτζίου
2/θ Ψωφίδας
1/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΑΦΝΗΣ
1/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΑΣ
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΒΑΡΙΟΥ
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΟΙΝΟΗΣ
2/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΕΦΥΡΑΣ
1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΑΦΝΗΣ
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΠΟΡΣΙΟΥ

Δ.Σ. Άρλας 4/θ
26ο Δ.Σ. Πατρών 12/θ
56ο Δ.Σ. Πατρών 12/θ
Δ.Σ. Χαλανδρίτσας 6/θ
39ο Δ.Σ.Πατρών 7/θ
13ο Δ.Σ. Πατρών 12/θ
19ο Δ.Σ.Πατρών 12/θ
6ο Δ.Σ. Πατρών 12/θ
Δ.Σ. Κάτω Μαζαρακίου
6/θ
2ο Δ.Σ. Κάτω Αχαΐας
12/θ
Δ.Σ. Καρεΐκων 6/θ
Δ.Σ. Λάππα 6/θ
Δ.Σ. Λακκόπετρα 6/θ
Πετσάκων 2/θ
Ψωφίδας 2/θ

Δ.Σ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 6/Θ

Δ.Σ. ΧΑΒΑΡΙΟΥ 6/Θ

Δ.Σ. ΕΦΥΡΑΣ 4/Θ

Δ.Σ. ΜΠΟΡΣΙΟΥ 2/Θ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ
12/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΕΤΗΣ
3/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΩ
ΣΑΜΙΚΟΥ
5/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ
1/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ
9/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΝΤΖΟΪΟΥ
1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ
1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΡΥΦΗΣ
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ
1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΛΙΝΔΙΑ
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΜΕΡΟΥ

Δ.Σ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 12/Θ

Δ.Σ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ 3/Θ

Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 6/Θ

Δ.Σ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 10/Θ

Δ.Σ. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 6/Θ

Δ.Σ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ 6/Θ
Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΡΟΥ 4/Θ

6/θ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΡΟΦΡΑΧΤΗ

10/Θ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΩΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.

6/θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.

12/θ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.

6/θ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΑΜΙΣΟΥ

ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ –
ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ

7/Θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

12/Θ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

7/Θ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΑΜΙΣΟΥ

3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΔΡΙΑΝΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.

6/θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.

12/θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΔΡΙΑΝΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

6/Θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

12/Θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

6/θ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ Π.Ε.

ο

6/θ 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

12/Θ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

6/θ 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ Π.Ε.

10/θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

10/Θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΥΠΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ Π.Ε.

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΜΑΡΩΝ
1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΥΛΑΚΙΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΥΠΡΙΝΟΥ

1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ Π.Ε.

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ
1/θΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΒΥΛΗΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΕΡΝΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ Π.Ε.

ΕΒΡΟΥ Π.Ε.

ΕΒΡΟΥ Π.Ε.

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΩΝ
2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΤΗΣ
3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΠΤΗΣ
3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΑΒΑΡΩΝ
1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΟΡΙΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΩΝ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΠΤΗΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΑΒΑΡΩΝ

4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Ε.

ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Ε.

3/θ ΔΙΕΔΡΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ –
ΔΑΤΟΥ
10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΥΔΙΑΣ

6/Θ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
6/Θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
6/Θ 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΟΥ ΞΕΡΙΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Ε.

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ

10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

6/Θ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

6/Θ 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &

ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε.

ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ
3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΕΝΙΣΕΑΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΒΔΗΡΩΝ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΕΝΙΣΕΑΣ

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΦΕΙΚΩΝ

ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε.

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε.

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΤΣΟΥ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΗΓΑΔΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε.

ΡΟΔΟΠΗΣ Π.Ε.

ΡΟΔΟΠΗΣ Π.Ε.

ΡΟΔΟΠΗΣ Π.Ε.

6/Θ 13Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
6/Θ 19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΩΣΤΗ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΩΜΑΤΩΝ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΙΓΕΙΡΟΥ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ
3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΑΛΠΗΣ

12/Θ 13Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΩΣΤΗ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΙΓΕΙΡΟΥ

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΔΙΤΗ
ΡΟΔΟΠΗΣ Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΤΙΝΗΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΔΙΤΗ

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΡΟΔΟΠΗΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π.Ε.

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
1ο Άσπρων Σπιτιών
2ο Ασπρων Σπιτιών
1/θ Δ.Σ. Υψηλάντη
1/θ Δ.Σ. Πέτρας
12/θ 2ο ΔΣ Αλιάρτου
1/θ ΔΣ Λαφυστίου
12/θ 5ο ΔΣ Λιβαδειάς
4/θ ΔΣ Στειρίου
6/θ ΔΣ Διστόμου
2/θ ΔΣ Κοκκίνου

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
Δ.ΣΧ. Άσπρων Σπιτιών
12/θ 2ο ΔΣ Αλιάρτου
12/θ 5ο ΔΣ Λιβαδειάς
6/θ ΔΣΔιστόμου
2/θ Ν.ΔΣ Nέου Κόκκίνου

2/θ Ν.ΔΣ Nέου Κόκκίνου
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΣ Κλειδιού
6/θ ΔΣ. Αγ. Θωμά
1/θ Δ.ΣΧ.ΛΟΥΤΣΑΣ
1/θ Δ.ΣΧ. ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3/θ Δ.ΣΧ. ΚΑΘΕΝΩΝ
1/θ Δ.ΣΧ.ΠΑΛΙΟΥΡΑ
1/θ Δημ. Σχ. Άτταλης
4/θ Δημ. Σχ.
Μακρυκάπας
1/θ Δημ. Σχ. Αχλαδίου
4/θ Δημ. Σχ. Αγίας Άννας
1/θ Δ.ΣΧ. ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ
1/θ Δημ. Σχ. Σταυρού
1/θ Δημ. Σχ. Αγ. Σοφίας
1/θ Δημ. Σχ.
Κοντοδεσποτίου
6/θ 3ο Δημ. Σχ. Ψαχνών
1/θ Δημ. Σχ. Πούρνου
1/θ Δημ. Σχ. Θεολόγου
2/θ Δημ. Σχ. Πισσώνα
1/θ Δ.ΣΧ. ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ
6/θ 1ο Δ.ΣΧ.
ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ
6/θ 1ο Δ.ΣΧ.
ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ
1/Θ Δ.ΣΧ. ΕΝΟΡΙΑΣ
6/Θ 2ο Δ.ΣΧ. ΚΥΜΗΣ
1/Θ Δ.ΣΧ. ΜΗΛΕΩΝ
2/Θ Δ.ΣΧ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ
1/Θ Δ.ΣΧ.ΒΟΥΤΑ
12/Θ 2ο Δ.ΣΧ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ
1/Θ Δημ. Σχ. Καμαρίων
2/Θ Δ.ΣΧ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ
12/Θ 1ο Δ.ΣΧ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
3/Θ 17o Δ.ΣΧ. Χαλκίδας
5/Θ 23ο Δ.ΣΧ. Χαλκίδας
1/Θ Δ.ΣΧ. ΗΛΙΩΝ
12/Θ Δ.ΣΧ. ΛΟΥΤΡΩΝ
ΑΙΔΗΨΟΥ
4/Θ Δ.ΣΧ.ΒΑΤΩΝΤΑΣ
6/Θ 4ο Δ.ΣΧ. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
1/Θ Δημ. Σχ.
Αγριοβοτάνου
2/Θ Δημ. Σχ. Γουβών
1/Θ Δημ. Σχ. Δρυμώνα
4/Θ Δημ. Σχ. Ροβιών
1/Θ Δημ. Σχ. Στροφυλιάς
6/Θ Δημ. Σχ. Κηρίνθου

6/θ ΔΣ. Αγ. Θωμά

4/θ Δ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ

4/θ Δημ. Σχ.
Μακρυκάπας
4/θ Δημ. Σχ. Αγίας Άννας

6/θ 3ο Δ.ΣΧ. ΨΑΧΝΩΝ

3/θ Δημ. Σχ. Πισσώνα

12/Θ 1Ο Δ.ΣΧ.
ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

6/Θ 2ο Δ.ΣΧ. ΚΥΜΗΣ
1/Θ Δ.ΣΧ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ

12/Θ 2ο Δ.ΣΧ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ

12/Θ 1ο Δ.ΣΧ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
6/Θ 23ο Δ.ΣΧ. Χαλκίδας
12/Θ Δ.ΣΧ. ΛΟΥΤΡΩΝ
ΑΙΔΗΨΟΥ
6/Θ 4ο Δ.ΣΧ. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
2/Θ Δημ. Σχ. Γουβών
4/Θ Δημ. Σχ. Ροβιών
6/Θ Δημ. Σχ. Κηρίνθου

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ Π.Ε.

12/Θ 2ο Δημ. Σχ.
Ιστιαίας
1/Θ Δημ. Σχ.
Κουρκουλών
1/Θ Δημ. Σχ. Μουρτιά
6/Θ Δημ. Σχ. Λίμνης
1/Θ Δημ. Σχολ.
Τοπόλιανων
2/Θ Δημ. Σχολ.
Καστρακίου Βαλαώρας
1/Θ Δημ. Σχολ. Ν.
Αργυρίου
1/Θ Δημ. Σχολ.
Δαφνούλας
1/Θ Δημ. Σχολ.Κέδρων
2/Θ Δημ. Σχολ.
Ραπτόπουλου
6/Θ 8ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ
6/Θ 18ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ
1/Θ Δ. Σ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ
6/Θ 1ο Δ. Σ.
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
1/Θ Δ. Σ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ
6/Θ 19ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ
1/Θ Δ. Σ. ΜΥΛΩΝ
1/Θ Δ. Σ. ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ
6/Θ Δ. Σ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
1/Θ Δ. Σ. ΤΣΟΥΚΑΣ
1/Θ Δ. Σ. ΑΡΧΑΝΙΟΥ
12/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
1/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ
5/Θ Δ. Σ. ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ
2/Θ Δ.ΣΧ. ΑΓΙΟΥ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
6/Θ Δ.ΣΧ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
2ο 6/Θ Δ.Σ.ΙΤΕΑΣ
1ο 6/Θ Δ.Σ.ΙΤΕΑΣ
2/Θ ΔΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
6/Θ Δ.Σ.ΕΥΠΑΛΙΟΥ
1/Θ ΔΣ ΛΙΛΑΙΑΣ
5/Θ Δ.Σ.ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ

6/Θ Δημ. Σχ. Λίμνης

2/Θ Δημ. Σχολ.
Καστρακίου Βαλαώρας

1/Θ Δημ. Σχολ.
Δαφνούλας
2/Θ Δημ. Σχολ.
Ραπτόπουλου
12/Θ 8ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ
6/Θ 1ο Δ. Σ.
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
6/Θ 19ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ
6/Θ Δ. Σ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

12/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
6/Θ Δ. Σ. ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ
6/Θ Δ.ΣΧ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
Δ.ΣΧ.ΙΤΕΑΣ
6/Θ Δ.Σ.ΕΥΠΑΛΙΟΥ

5/Θ Δ.Σ.ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ

1/Θ Δ.Σ.ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ Π.Ε.

2/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
2/Θ ΔΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
1/Θ ΔΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ
2/Θ ΔΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2/Θ ΔΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ
1/Θ ΔΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ
4ο 6/Θ Δ.Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ
2/Θ ΔΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ
8/Θ Δ.Σ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

2/Θ ΔΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

4ο 6/Θ Δ.Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ
8/Θ Δ.Σ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΑΜΟΥ Π.Ε.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΑΜΟΥ Π.Ε.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΑΜΟΥ Π.Ε.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΑΜΟΥ Π.Ε.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΑΜΟΥ Π.Ε.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΧΙΟΣ Π.Ε.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε.

1/θέσιο Δ.Σ. Περδικίου
6/θέσιο 1ο Δ.Σ. Αγίου
Κηρύκου
1/θέσιο Δ.Σ.
Μονοκαμπίου
6/θέσιο Ολοήμερο 2ο
Δ.Σ. Αγίου Κηρύκου
1/θέσιο Δ.Σ. Στελίου
6/θέσιο Δ.Σ. Ευδήλου
1/θέσιο Δ.Σ. Βρακάδων
6/θέσιο Δ.Σ. Χριστού
Ραχών
1/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ.
Καστανιών
3/θέσιο Δ.Σ. Αγίου
Πολυκάρπου
1/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ.
Βαβίλων
6/θέσιο Σχ. Κέντρο
Καμποχώρων
8/θέσιο 14ο Δ.Σ.
Μυτιλήνης
8/θέσιο 6ο Δ.Σ.
Μυτιλήνης
8/θέσιο 12ο Δ.Σ.
Μυτιλήνης
8/θέσιο 3ο Δ.Σ.
Μυτιλήνης

1ο 7/Θ Δ.Σ. Αγίου
Κηρύκου
2ο 6/Θ Δ.Σ. Αγίου
Κηρύκου
7/θέσιο Δ.Σ. Ευδήλου
1ο 6/Θ Δ.Σ. Χριστού
Ραχών

2ο 3/Θ Δ.Σ. Χριστού
Ραχών

6/θέσιο Σχ. Κέντρο
Καμποχώρων

6ο 12/Θ Δ.Σ. Μυτιλήνης

3ο 12/Θ Δ.Σ. Μυτιλήνης

3/θέσιο Δ.Σ. Μεσαγρού
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε.

10/θέσιο Δ.Σ. Παπάδου
8/θέσιο Δ.Σ. Παπάδου
3/θέσιο Δ.Σ. Λισβορίου

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Ε.

11/θέσιο Δ.Σ.
Πολιχνίτου
3/θέσιο Δ.Σ. Πελόπης
5/θέσιο Δ.Σ. ΚάπηςΚλειούς
4/θέσιο Δ.Σ. Πλάκας
Παναγιάς
6/θέσιο Δ.Σ.
Κοντοπουλίου
3/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΝΩΝ
4/Θ Δ.Σ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ
1/Θ Δ.Σ.
ΣΑΝΩΝ
2/Θ Δ.Σ.
6/Θ Δ.Σ.
4/Θ Δ.Σ.
6/Θ Δ.Σ.

12/θέσιο Δ.Σ.
Πολιχνίτου
6/θέσιο Δ.Σ. ΚάπηςΚλειούς
6/θέσιο Δ.Σ.
Κοντοπουλίου
4/θ Δ.Σ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ

ΔΟΥΜΠΙΩΝΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ
ΓΟΜΑΤΙΟΥ
1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ

6/Θ Δ.Σ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

6/Θ Δ.Σ. 1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ

2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

12/Θ 1ο Δ.Σ. Ν.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
91ο 6/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης
16ο 6/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης
6/Θ 2ο Πειραματικό ΔΣ
ΠΤΔΕ
3/θ Πειραματικό ΔΣ
ΠΤΔΕ
6/Θ 1o Πειραματικό ΔΣ
ΠΤΔΕ
2/θ ΔΣ Λακκιάς
2o 6/θ ΔΣ Ν.Ραιδεστού
107ο 6/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης
14ο 6/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης
82ο 6/θ ΔΣ Θεσσλονίκης
17ο 6/θ ΔΣ Θεσ/νίκης
46ο 12/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης
45ο 6/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης
50ο 6/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης
49ο 6/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης

12/Θ Δ.Σ. 1ο Ν.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
16ο 12/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης

1o 12/θ Πειραματικό ΔΣ
ΠΤΔΕ

2o 6/θ ΔΣ Ν.Ραιδεστού

14ο 12/Θ ΔΣ Θεσσαλονίκης

82ο 12/Θ ΔΣ Θεσσαλονίκης

46ο 12/Θ ΔΣ Θεσσαλονίκης

49ο 12/θ ΔΣ Θεσσαλονίκης

90 6/θ ΔΣ Θεσσαλονίκης
90ο 12/θ ΔΣ Θεσσαλονίκης

6ο 8/θ ΔΣ Θεσσαλονίκης
57ο 12/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης
55ο 6/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης
6/Θ 9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
10/Θ 7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
6/Θ 9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

55ο 12/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης

7o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

6/Θ 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΟΥΣΑΣ
12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΑΙΟΥ
5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ

12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΦΗΤΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΦΗΤΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΑΣ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΔΙΟΥ
8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΞΥΛΟΠΟΛΗ
6/Θ 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
6/Θ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
6/Θ 9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΞΥΛΟΠΟΛΗ

1o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
5o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

6/Θ 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6/Θ 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
6/Θ 15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
6/Θ 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
6/Θ 12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
8/Θ 16o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
2/ΘΕΣΙΟ ΔΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
6/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΜΑΡΙΝΑΣΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΩΝ
1/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΣΦΗΚΙΑΣ
4/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ

4o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

13o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

16o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

6/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΜΑΡΙΝΑΣΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΩΝΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
4/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝΣΦΗΚΙΑΣ

6/θεσιο 2ο ΔΣ Νάουσας
ΗΜΑΘΙΑΣ Π.Ε.

10/θεσιο 1ο ΔΣ Νάουσας
7/θεσιο 1ο ΔΣ Νάουσας

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6/Θ 11o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε.

1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ
4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Π.ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ
1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΣΠΡΟΥ
2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΤΑΘΗ
1ο 9/Θ
ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
Σ

4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛ.
ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ

4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΣΠΡΟΥ

1ο 9/Θ ΔΗΜ.
ΣΧΟΛ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

2/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΓΡΙΒΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε.

2ο 7/Θ
ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
Σ

ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε.

1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΑΘΗΣ
3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ

2ο 7/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
6/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

5/θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΝΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.
ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

6/θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.
ΓΑΛΛΙΚΟΥ
2/θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
5/θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.
ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ
1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.
ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΥ
6/θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.
ΚΑΜΠΑΝΗ
2/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.
ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ
2ο 8/Θ
ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
Υ
1/Θ
1/Θ
1/Θ
5/Θ
1/Θ
2/Θ
1/Θ
2/Θ
1/Θ
7/Θ

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ
ΣΩΤΗΡΑ
ΠΛΕΥΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΤΡΑΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ
ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ
ΛΑΚΑΣ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΛΙΠΑΡΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

2/Θ Δ.Σ.
ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ
12/Θ 6ο Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ
1/Θ Δ.Σ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
12/Θ 13ο Δ.Σ.
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2/Θ Δ.Σ. ΧΡΑΝΗΣ
12/Θ 10ο Δ.Σ.
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2/Θ Δ.Σ ΕΛΑΦΟΥ
3/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
1/Θ Δ.Σ. ΤΟΞΟΥ
6/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ
ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Δ.Σ.
ΕΞΟΧΗΣ
1/Θ Δ.Σ.
ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ
1/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΑΔΙΟΥ
2/Θ Δ.Σ. ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ
2/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ
4/Θ Δ.Σ. ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
2/Θ Δ.Σ. Κ.ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
1/Θ Δ.Σ. ΣΕΒΑΣΤΗΣ

6/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.
ΓΑΛΛΙΚΟΥ

6/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.
ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ

6/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.
ΓΑΛΛΙΚΟΥ

2ο 8/Θ
ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
Υ
2/Θ Δ.Σ. ΣΩΤΗΡΑΣ
5/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΑΙΑΣ

6/Θ Δ.Σ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ

7/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
6ο 12/Θ Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ

13ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

10ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

6/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΠΑΛΑΙΟΥ
ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - ΕΞΟΧΗΣ

4/Θ Δ.ΣΧ.ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ

6/Θ Δ.ΣΧ.ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
12/Θ Δ.ΣΧ.ΚΟΡΙΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.
ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

12/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΟΥ
2/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΩΝ
3/Θ Δ.Σ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
1/Θ Δ.Σ. Μ. ΜΗΛΙΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΦΩΤΕΙΝΩΝ
1/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΗΛΙΑΣ
3/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΗΣ
6/Θ Δ.Σ. ΛΟΦΟΥ
3/Θ Δ.Σ. ΒΡΙΑΣ
1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
1/Θ Δ.Σ. ΡΗΤΙΝΗΣ
1/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
6/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3/Θ Δ.Σ. ΜΕΘΩΝΗΣ
6/Θ Δ.Σ. 3ο ΑΙΓΙΝΙΟΥ,
6/Θ 22ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
12/Θ 2ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
2/Θ Δ.Σ. ΠΕΠΟΝΙΑΣ
10/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
1/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ
3/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ
ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ
ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
3/Θ Δ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
4/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑ
2/Θ Δ.Σ. ΑΝΘΗΣ
7/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ
1/Θ Δ.Σ. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΒΕΡΓΗΣ
6/Θ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ
6/Θ Δ.Σ. ΙΒΗΡΩΝ
6/Θ Δ.Σ. ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
3/Θ Δ.Σ. ΧΟΡΤΕΡΟ
6/Θ 3ο Δ.Σ.
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
2/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
6/Θ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ
3/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ
5/Θ Δ.Σ.
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ
1/Θ Δ.Σ. ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΥ
2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
6/Θ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

6/Θ Δ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

7/Θ Δ.ΣΧ. ΛΟΦΟΥ
6/Θ Δ.ΣΧ. ΡΗΤΙΝΗΣ

6/Θ Δ.ΣΧ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
6/Θ 3ο Δ.ΣΧ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ
2ο 12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΣΕΡΡΩΝ
12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΚΑΤΩ
ΚΑΜΗΛΑΣ

6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΑΝΩ
ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ

6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑ
7/ΘΕΣΙΟ 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ
6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ
6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
6/ΘΕΣΙΟ 3ο Δ.Σ.
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ
6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ
2/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

6/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ
1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ
4/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ ΚΡΗΝΙΔΑΣ
1/Θ Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΑΣ
1/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΥ
6/Θ Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ
3/Θ Δ.Σ.
ΠΑΠΑ
2/Θ Δ.Σ.
2/Θ Δ.Σ.
3/Θ Δ.Σ.

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε.

6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΑΣ
6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ
ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ

4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
1/Θ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ
3/Θ Δ.Σ. ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ
5/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ
2/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ
ΤΥΡΟΛΟΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. Ν.
ΜΠΑΦΡΑΣ

2/Θ Δ.Σ.
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
4/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ
3/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΡΗΣ
5/Θ Δ.Σ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
4/Θ Δ.Σ. ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ
4/Θ Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
2/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
5/Θ Δ.Σ. ΚΟΙΜΗΣΗΣ

6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ

6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ

6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ

6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ

6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΚΟΙΜΗΣΗΣ

1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ
2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΥΣΣΟΥ

5o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

16o 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5o 10/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

17o 5/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
9o 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΑΧΟΥΛΑΣ

9o 11/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5/Θ Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ

5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ

5/Θ Δ.Σ ΚΑΛΙΦΩΝΙΟΥ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΪΜΙΟΥ
5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

5/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΤΡΟΥ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΔΡΟΥ

5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3/Θ Δ.Σ ΚΕΔΡΟΥ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

5/Θ Δ.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΝΟΝΕΡΙΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

5/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

15o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2o 8/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2o 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΩΝ

4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

5/Θ Δ.Σ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ

4/Θ Δ.Σ ΒΛΟΧΟΥ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΛΟΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΗΣ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΨΑΘΟΧΩΡΑ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ

5/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΣΚΙΝΑ

3o 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟ
3o 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΔΙΝΟΥ
7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

5/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ

4/Θ Δ.Σ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΕΛΑΝΘΗΣ

2/Θ Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

5/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΡΓΟΣ ΙΘΩΜΗΣ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ
5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ

5/Θ Δ.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

20o 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6o 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

6o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

21o 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

7ο 10/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

7o 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ

1ο 5/Θ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ

1o 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ
3o 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ

2ο 10/Θ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ

2o 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΥΚΗΣ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΟΥ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΥΛΛΟΥ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΣ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΒΡΑΣ

5/Θ ΔΣ ΑΝΑΒΡΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΥΨΕΛΗΣ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΛΑΔΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

5/Θ Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ

4/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΟΥΡΙ
2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΟΜΕΝΙΚΟ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΓΟΥΛΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΚΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΥΒΙΑ
2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΟΛΙΧΗ

5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΓΙΑΣ
9/θ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑ

2o 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑ

1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΕΡΑΚΑΡΙ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΒΡΑΣ

3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑ
1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΑΜΥΓΔΑΛΗ

5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΓΙΑΣ

1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΑ
3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΑΥΚΗΣ
1θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΙΛΕΛΛΕΡ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΑΥΚΗΣ

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΙΛΕΛΛΕΡ

1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΙΛΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΜΕΝΙΟ
1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΝΑΝΤΕΡΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.
2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

35o 8/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ
1o 10/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ
3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΝΔΡΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

1o12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ

7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΛΕΡΙΑ
3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΔΙΑ
3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ
4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΑΠΠΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΔΙΑΣ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΥ
1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΡΕΤΡΕΙΑ
3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΗΝΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΥΠΕΡΕΙΑ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΛΟΦΟΥ

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΛΟΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΡΥΣΙΑ
9/θ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ

2o 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΑΡΘΑΚΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

5ο 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

1o 10/ΘΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

1o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

28o 8/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ
2o 10/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ
4o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
6o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΛΟΥΡΙ
31o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ
1o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗ
2o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗ
1o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
7o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
1o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ
5o 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ

2o 11/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

4o 11/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ

31o 5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

1o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ

1o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

1o 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε.

4o 2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

1o 5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ

1o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε.

3o 1/θΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

2o 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

2o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε.

6o 1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
4o 2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝΑΕΡΙΝΟΥ
4o 2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣΚΕΡΑΣΙΑΣ
3o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣΚΑΝΑΛΙΩΝ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
1o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΟΚΙΟΥ
2o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
12o 1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣΓΛΑΦΥΡΩΝ

4o 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝΑΕΡΙΝΟΥ

3o 5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣΚΑΝΑΛΙΩΝ

1ο 6/Θ Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

2ο 6/Θ Δ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ

1ο 10/Θ Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ

1o 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε.

6/Θ 1o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ
5o 1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΧΛΟΗΣ
2o 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

1ο 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ

2o 5/Θ Δ.Σ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

19o 2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
17o 8/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΩΤΑΔΑ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΛΤΙΝΟΥ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΧΗΣ

17ο 8/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΙΝΟΥ

4/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΥΡΙΑΣ

6/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΗΓΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ
3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ

5/Θ Δ.Σ. ΦΗΚΗΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΗΚΗΣ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΟΜΗ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

5/Θ Δ.Σ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΑΡΚΟΥ

5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΑΡΚΟΥ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΟΚΟΤΟΥ
3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΗΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

1o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ

1o 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΥΡΑΣ

2ο 9/Θ Δ.Σ.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

12/Θ 2o 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ

5/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

1/Θ 14o 1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
15o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΓΓΟΥ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΥΤΟΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.
8/Θ 4o 8/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

14ο 5/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

6/Θ Δ.Σ. ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΑ

4/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ

4ο 7/Θ Δ.Σ.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

2ο 6/Θ Δ.Σ.ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ
2o 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

1ο 6/Θ Δ.Σ.
ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π.Ε.

3/Θ 3ο Δ.Σ. ΛευκίμμηςΚάβου Κέρκυρας
6/Θ 1ο Δ.Σ. Λευκίμμης
Κέρκυρας

1ο 6/Θ Δ.Σ. ΛευκίμμηςΜελικίων Κέρκυρας

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π.Ε.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π.Ε.

2/Θ 5ο Δ.Σ. ΛευκίμμηςΒιταλάδων Κέρκυρας
6/Θ 2ο Δ.Σ. ΚορισσίωνΠεριβολίου Κέρκυρας
9/Θ 3ο Δ.Σ Κέρκυρας
12/Θ 2ο Δ.Σ. Κέρκυρας

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ Π.Ε.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ Π.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

4/Θ Δ.Σ. Καρυάς
Λευκάδας
6/Θ Δ.Σ. Σφακιωτών
Λευκάδας
4/Θ Δ.Σ. Αγίου Πέτρου
Λευκάδας
4/Θ Δ.Σ. Βασιλικής
Λευκάδας
5ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
2ο 7/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
7ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
1ο 8/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
19ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
18ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
80ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
10ο 8/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
84ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
71ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
116ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
14ο 10/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
118ο 8/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
4ο 8/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
122ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
45ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
124ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
115ο 8/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
125ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
104ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
136ο 10/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
66ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
140ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
24ο 6/θ Δ.Σ. Αθηνών
147ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
96ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
148ο7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
113ο 8/θ Δ.Σ. Αθηνών
155ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
17ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
159ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
50ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
160ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
51ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
163ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
144ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ

2ο 6/Θ Δ.Σ. ΚορισσίωνΠεριβολίου Κερκυρας
12/Θ Σχολικό Κέντρο
Παλαιάς Πόλης
Κέρκυρας
6/Θ Δ.Σ. Σφακιωτών
Λευκάδας

6/Θ Δ.Σ. Βασιλικής
Λευκάδας
2ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
1ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
18ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
10ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
71ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
14ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
4ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
45ο 8/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
115ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
104ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
66ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
24ο 12/Θ Δ.Σ. Αθηνών
96ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
113ο 12/Θ Δ.Σ. Αθηνών
17ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
50ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
51ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
144ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

164ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
20ο 7/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9ο 6/θ Δ.Σ. Ν. Φιλ/φειας
8ο 6/θ Δ.Σ. Ν. Φιλ/φειας
6ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
1ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
8ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
2ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
14o 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
12ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
15ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
7ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
17ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
16ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
11ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
6ο 6/θΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
14ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
2ο 8/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
16ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
12ο 9/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
17ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
5ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
14ο 6/θ ΔΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
1o 10/θ ΔΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
16ο 9/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
3ο 10/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
18ο6/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
2o 11/θ ΔΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
22ο 6/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
13ο 10/θ ΔΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ο
12 8/θ ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ
4ο 9/θ ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ
5ο 8/θ ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
4ο 9/θ ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
2ο ΔΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
1ο ΔΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ο
8 8/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
4ο 10/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
15ο 6/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
3ο 9/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
17ο 6/θ ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9ο 8/θ ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
5ο 6/θ ΔΣ Πεύκης
1ο 6/θ ΔΣ Πεύκης
12ο 6/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
2ο 12/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
130ο 6/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
60ο 10/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

20ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
8ο 12/Θ Δ.Σ. Ν.
Φιλ/φειας
1ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
2ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
12ο 12/Θ Δ.Σ.
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
7ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
16ο 12/Θ Δ.Σ.
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
6ο 12/Θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
2ο 12/Θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
12ο 12/Θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
5ο 12/Θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1o 12/Θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

3ο 12/Θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
2o 12/Θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
13ο 12/Θ ΔΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4ο 12/Θ ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ
4ο 12/Θ ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
12θ - 1ο 12/Θ ΔΣ
ΨΥΧΙΚΟΥ
4ο 12/Θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
3ο 12/Θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
9ο 12/Θ ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
1ο 12/Θ ΔΣ Πεύκης
2ο 12/Θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
60ο 12/Θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

20ο 6/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
7ο 10/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
15ο 10/θ ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
7ο 12/θ ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
23ο 6/θ ΔΣ Περιστερίου
3o 6/θ ΔΣ Περιστερίου
46ο 6/θ ΔΣ Περιστερίου
18o 8/θ ΔΣ Περιστερίου
48ο 6/θ ΔΣ Περιστερίου
16o 6/θ ΔΣ Περιστερίου
9ο 6/θ ΔΣ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
3ο 7/θ ΔΣ
ΒΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
22ο7/θ Δ.Σ. Καλλιθέας
5ο 7/θ Δ.Σ. Καλλιθέας
8o 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
5o 8/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
9o 7/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
6o 8/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
10o 10/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
1o 9/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
11o 8/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
2o 8/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
14o 7/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
12o 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
15o 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
7o 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
16ο 6/θ Δ.Σ.ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8ο 12/θ Δ. Σ. ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9ο 7/θ ΔΗΜ.ΣΧ.
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
1ο 8/θ ΔΗΜ.ΣΧ.
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
4ο 7/θ ΔΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
2ο 7/θ ΔΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΣ 1/θ ΜΗΛΕΣΙΟΥ
ΔΣ4/θ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
2ο 6/θ ΔΣ Ελευσίνας

7ο 12/Θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
7ο 12/Θ ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
3o 10/Θ ΔΣ Περιστερίου
18ο 12/θ Δ.Σ.
Περιστερίου
16o 12/θ ΔΣ Περιστερίου
3ο 12/θ ΔΣ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
5ο 12/Θ Δ.Σ. Καλλιθέας
5o 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

6o 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

1o 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

2o 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

12o 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

7o 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

8ο 12/Θ Δ. Σ. ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1ο 12/Θ ΔΗΜ.ΣΧ.
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
2ο 12/θ ΔΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
6/Θ ΔΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
1ο 12/Θ ΔΣ Ελευσίνας

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

6ο 6/θ ΔΣ Ελευσίνας
1ο 6/θ ΔΣ Ελευσίνας
4ο 6/θ Δ.Σ. Νέας
Περάμου
2ο 6/θ Δ.Σ. Νέας
Περάμου
16ο 6/θ ΔΣ Πειραιά
15ο 6/θ ΔΣ Πειραιά
24ο 10/θ ΔΣ Πειραιά
22ο 10/θ ΔΣ Πειραιά
31ο 31/θ ΔΣ Πειραιά
9ο6/θ ΔΣ Πειραιά
42ο 8/θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
2o 8/θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
48ο 7/θ ΔΣ Πειραιά
32ο 7/θ ΔΣ Πειραιά
52ο 6/θ ΔΣ Πειραιά
6ο 7/θ ΔΣ Πειραιά
58ο 8/θ ΔΣ Πειραιά
26ο10/θ ΔΣ Πειραιά
28ο 6/θ Δ.ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ
17ο 9/θ Δ.ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ
2ο 7/θ Δ.Σχ Κερατσινίου
1ο 8/θ Δ.Σχ Κερατσινίου
16ο 8/θ Δ.Σχ Κερατσινίου
6ο 6/θ Δ.Σχ Κερατστνίου
17ο 6/θ Δ.Σχ Κερατσινίου
8ο 6/θ Δ.Σχ Κερατσινίου
19ο 6/θ Δ.Σχ Κερατσινίου
14ο 7/θ Δ.Σχ Κερατσινίου
7ο 6/θ Δ.Σχ Περάματος
1ο 10/θ Δ.Σχ Περάματος
19ο 6/θ Δ. Σ.
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
3ο 6/θ Δ. Σ.
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
22ο6/θ Δ. Σ.
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
11ο 6/θ Δ. Σ.
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
3/θ ΔΣ Χώρας Κυθήρων
3/θ ΔΣ Καρβουνάδων Κύθηρα

2ο 12/Θ Δ.Σ. Νέας
Περάμου
15ο 12/Θ ΔΣ Πειραιά
22ο 12/Θ ΔΣ Πειραιά
9ο 12/Θ ΔΣ Πειραιά
2o 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
32ο 12/Θ ΔΣ Πειραιά
6ο 12/Θ ΔΣ Πειραιά
26ο 12/Θ ΔΣ Πειραιά
17ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ
1ο 12/Θ Δ.Σχ
Κερατσινίου
6ο 12/Θ Δ.Σχ
Κερατστνίου
8ο 12/Θ Δ.Σχ
Κερατσινίου
14ο 12/Θ Δ.Σχ
Κερατσινίου
1ο 12/Θ Δ.Σχ Περάματος
3ο 12/Θ Δ. Σ.
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

11ο 12/Θ Δ. Σ.
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
6/Θ Δ.Σ. Χώρας Καρβουνάδων

3/Θ ΔΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.

3/Θ ΔΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
3/Θ ΔΣ ΦΟΙΝΙΚΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
2/θ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
2/Θ ΔΗΜΗΤΡΑΣ

6/Θ ΔΣ ΦΟΙΝΙΚΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ

1/Θ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ
4/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ
2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2/Θ Δ.Σ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε.

6/Θ Δ.Σ. ΚΙΒΩΤΟΥ
2/Θ
3/Θ
4/Θ
1/Θ
1/Θ

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΗ
ΚΙΒΩΤΟΥ
ΚΝΙΔΗΣ
ΙΤΕΑΣ

1/Θ
1/Θ
1/Θ
1/Θ

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ

1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ
1/Θ Δ.Σ. ΦΕΛΛΙΟΥ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

2/Θ Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ

2/Θ Δ.Σ. ΦΕΛΛΙΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε.

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΛΟΧΑΣ
12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
3ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
3ο 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ
4ο 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΑΤΗΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ

12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

3ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

4ο 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ
5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ

5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

15ο 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
5ο 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
1/Θ Δ.Σ. Αγίας
Παρασκευής
2/Θ Δ.Σ. Ακρίτα
1/Θ Δ.Σ. Κρατερού
3/Θ Δ.Σ. Πολυπλατάνου
3/θ Δ.Σ. Κάτω Κλεινών
2/Θ Δ.Σ. Κολχικής
1/Θ Δ.Σ. Δροσοπηγής
3/Θ Δ.Σ Άνω Υδρούσας
3/Θ Δ.Σ. Τροπαιούχος
2/Θ Δ.Σ. Ατραπός
1/θ Υδρούσας
3/Θ Δ.Σ. Μεσοχωρίου
3/Θ Δ.Σ. Τριποτάμου
4/Θ Δ.Σ. Παπαγιάννη
3/θ Δ.Σ. Ιτέας
2/Θ Δ.Σ. Σκοπού
2/Θ Δ.Σ. Αχλάδας
7/θ Δ.Σ. Μελίτης
3/Θ Δ.Σ. Λόφων
4/θ Δ.Σ. Βεύης
3/Θ Δ.Σ. Σίμου Ιωαννίδη
5ο 6/θ Δ.Σ. Φλώρινας
2/Θ Δ.Σ. Πεδινό
1/Θ Δ.Σ. Αναργύρων
6/θ Δ.Σ. Αετού
3/Θ Δ.Σ. Πετρών
2ο 6/θ Δ.Σ. Αμυνταίου

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.

2/Θ Δ.Σ. Αντιγόνου

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. Πελαργού

5ο 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

6/θ Δ.Σ. Κάτω Κλεινών

6/θ Δ.Σ. Υδρούσας

6/θ Δ.Σ. Ιτέας

8/θ Δ.Σ. Μελίτης
6/θ Δ.Σ. Βεύης
5ο 6/θ Φλώρινας
6/θ Δ.Σ. Αετού
2ο Δ.Σ. Αμυνταίου

Δ.Σ. Φιλώτα

6/Θ Δ.Σ.Φιλώτα
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

8ο 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1ο-8ο 8/Θ Δ.Σ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1ο 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1/θ Δ.Σ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
4/Θ Δ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ
1/θ Δ.Σ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ
12/Θ Δ.Σ.
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

4/Θ Δ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ

12/Θ Δ.Σ.
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ

2ο 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ

2ο 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

2/θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

6/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ

6/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

6/θ Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΤΣΑΚΩΝΗΣ
6/Θ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
1/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΣΟΥ
1/θ Δ.Σ. ΓΕΡΜΑ
3/Θ Δ.Σ. ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
3/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

6/Θ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ

6/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΣΟΥ

6/Θ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ

4/Θ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

2/Θ Δ.Σ. ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ
4/Θ Δ.Σ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
2/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ
ΑΡΤΑΣ
1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΥ
ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.

4/Θ Δ.Σ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

2/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ
ΑΡΤΑΣ

2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΑΡΤΑΣ

2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΑΡΤΑΣ
1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.
1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΡΤΑΣ

1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΡΤΑΣ

1/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
ΑΡΤΑΣ

6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ

6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ
1/Θ Δ.Σ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ
ΑΡΤΑΣ

6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
ΑΡΤΑΣ

6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
ΑΡΤΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. Κ.
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Δ.Σ. Ν.
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2/Θ Δ.Σ. Ν.
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
1ο 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2ο 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Δ.Σ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

9/Θ 14ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1ο 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8/Θ 8ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

17ο 6/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

2/Θ Δ.Σ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

2/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

23ο 6/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11ο 12/Θ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
15ο 6/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11ο 12/Θ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

22ο 6/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

2ο 2/Θ Δ.Σ.
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1ο 2/Θ Δ.Σ.
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/Θ Δ.Σ. ΓΟΡΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Δ.Σ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.
4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Δ.Σ. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

2/Θ Δ.Σ.
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5/Θ 3ο Δημ Σχ.
Ηρακλείου
7/Θ 1ο Δημ. Σχ.
Ηρακλείου
2/Θ Δημ. Σχ. Καλλιθέας
12/Θ 3ο Δημ. Σχ. Ν.
Αλικαρν/σου

1ο 3/Θ Δ.Σ.
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2/Θ Δ.Σ.
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1ο 7/Θ Δημ. Σχ.
Ηρακλείου
3ο 12/Θ Δημ. Σχ. Ν.
Αλικαρν/σου

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε.

1/Θ Δημ. Σχ. Πυργούς
3/Θ Δημ. Σχ.Αγίου
Μύρωνα
2/Θ Δημ. Σχολείο
Κυπαρίσσου
1/Θ Δημ. Σχ. Καλού
6/Θ Δημ. Σχ. Προφήτη
Ηλία
3/Θ Δημ. Σχ. Αυγενικής
6/Θ Δημ. Σχ. Βενεράτου
2/Θ Δημ. Σχ. Λιγόρτυνου
1/Θ Δημ. Σχ. Χαρακίου
3/Θ Δημ. Σχ. Τεφελίου
1/Θ Δημ Σχ.
Φανερωμένης
4/Θ Δημ. Σχ. Βώρων
1/Θ Δημ. Σχ. Ατσιπάδων
1/Θ Δημ. Σχ. Αποϊνίου
1/Θ Δημ. Σχ. Α. ΄Ακριων
1/Θ Δημ. Σχ. Διονυσίου
9/Θ Δημ. Σχ. Ασημίου
1/Θ Δημ. Σχ. Σταβίων
1/Θ Δημ. Σχ.
Φουρνοφάραγου
1/Θ Δημ. Σχ. Βασιλικής
3/Θ Δημ. Σχ. Βαγιονιάς
1/Θ Δημ. Σχ. Δουλίου
1/Θ Δημ. Σχ.
Πρεβελιανών
6/Θ Δημ. Σχ. Μ. Βρύσης
2/Θ Δημ Σχ. Άνω
Μουλίων
12/Θ Δημ. Σχ. Αγίας
Βαρβάρας
1/Θ Δημ. Σχ. Λαρανίου
4/Θ Δημ. Σχ. Αγίου Θωμά
1/Θ Δημ. Σχ. Πλώρας
1/Θ Δημ. Σχ. Αμπελούζου
6/Θ Δημ. Σχ.Αγίων Δέκα
1/Θ Δημ. Σχ.
Χουστουλιανών
2/Θ Δημ. Σχ.Μητρόπολης
1/Θ Δημ. Σχ. Γωνιών
Πεδιάδος
6/Θ Δημ. Σχ. Μοχού
1/Θ Δημ. Σχ. Μαχαιράς
1/Θ Δημ. Σχ. Αυλής
12/Θ 2ο Δημ.
Σχ.Αρκαλοχωρίου
1/Θ Δημ. Σχ. Γερακίου
2/Θ Δημ. Σχ. Αποστόλων
11/Θ Δημ. Σχ.Καστελλίου
2/Θ Δ.Σ Νίθαυρης

3/θ Δημ. Σχ. Αγίου
Μύρωνα

8/θ Δημ. Σχολείο
Προφήτη Ηλία

7/θ Δημ. Σχ. Βενεράτου
4/θ Δημ. Σχ. Τεφελίου

5/θ Δημ. Σχ. Βώρων

12/θ Δημ. Σχ. Ασημίου

4/θ Δημ. Σχ. Βαγιονιάς

6/θ Δημ. Σχ. Μ. Βρύσης

12/θ Δημ. Σχ. Αγ.
Βαρβάρας
4/θ Δημ. Σχ. Αγίου Θωμά
7/θ Δημ. Σχ. Αγ. Δέκα

3/θ Δημ. Σχ. Μητρόπολης

7/θ Δημ. Σχ. Μοχού

2ο 12/Θ Δημ. Σχ.
Αρκαλοχωρίου
12/θ Δημ. Σχ.
Καστελλίου
4/θ Δ.Σ Φουρφουρά

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.

ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ΑΘΗΝΑΣ

5/Θ
1/Θ
7/Θ
9/Θ

Δ.Σ Φουρφουρά
Δ.Σ Κ. Ροδάκινου
2ο Δ.Σ Πλακιά
1ο Δ.Σ Πλακιά

1ο 12/θ Δ.Σ Πλακιά

1/Θ Δ.Σ Καλονύχτι
4/Θ Δ.Σ Ρούστικων
6/Θ Δ.Σ Γωνιάς
1/Θ Δ.Σ Δαμοβόλου
6/Θ 2ο Δ.Σ Περάματος
1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ ΛΙΜΝΩΝ
1ο 6/Θ ΔΗΜ ΣΧ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1ο 6/Θ ΔΗΜ ΣΧ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ
4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ

4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ

3/θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΥΛΟΥ
6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ
4/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ
6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ
4ο 8/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΩΝ
3ο 8/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΩΝ
1/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΤΡΟΥ
2/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ
1/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΙΠΠΟΥΣ
6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΡΥΣΩΝ
1/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΕΜΠΡΩΝΑ
6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΚΙΝΕ-ΦΟΥΡΝΕ
1/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ
6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
1/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΗΔΟΝΙΑΣ
12/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
1/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ
7/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο
ΚΙΣΑΜΟΥ
1/Θ 4Ο Ν/Γ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
1/Θ 9Ο Ν/Γ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ

6/θ Δ.Σ Γωνιάς
2ο 6/θ Δ.Σ Περάματος

6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ

6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ

3ο 12/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΩΝ

3/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ
6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΡΥΣΩΝ
6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΚΙΝΕ-ΦΟΥΡΝΕ
6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
12/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
7/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο
ΚΙΣΑΜΟΥ
2/Θ 4Ο Ν/Γ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

2/Θ 1Ο Ν/Γ ΠΟΡΟΥ
1/Θ 3Ο Ν/Γ ΠΟΡΟΥ
1/Θ 1Ο Ν/Γ ΓΑΛΑΤΑ
1/Θ 2Ο Ν/Γ ΓΑΛΑΤΑ
2/θ Δ.ΣΧ.ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ
6/θ Δ.ΣΧ.ΔΡΕΠΑΝΟΥ
3/Θ Δ.ΣΧ.ΑΣΙΝΗΣ
6/Θ Δ.ΣΧ.ΤΟΛΟΥ
2/Θ Δ.ΣΧ.ΝΕΟΥ ΡΟΕΙΝΟΥ

6/Θ Δ.Σ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ

4/Θ Δ.ΣΧ.ΑΓΙΟΥ
ΑΔΡΙΑΝΟΥ
2/Θ Δ.ΣΧ.ΜΑΝΕΣΗ
2/Θ Δ.ΣΧ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ
2/Θ Δ.ΣΧ. ΠΑΝΑΡΙΤΗ
3/Θ Δ.ΣΧ.ΑΝΥΦΙ
2/Θ Δ.ΣΧ.ΤΡΑΧΕΙΑΣ
12/Θ Δ.ΣΧ.ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

4/Θ Δ.Σ. ΑΝΥΦΙ

1/Θ Δ.ΣΧ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
3/Θ Δ.ΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
2/Θ Δ.ΣΧ.ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ
2/Θ Δ.ΣΧ.ΜΑΛΑΝΤΡΕΝΙΟΥ
2/Θ Δ.ΣΧ.ΛΥΡΚΕΙΑΣ
2/Θ Δ.ΣΧ.ΣΤΑΘΕΙΚΩΝ
12/Θ Δ.ΣΧ.6ο ΑΡΓΟΥΣ
2/Θ Δ.ΣΧ.ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ
1/Θ Δ.ΣΧ.ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ
4/Θ Σ.ΣΧ.ΙΝΑΧΟΥ
1/Θ Δ.ΣΧ.ΦΟΥΡΝΩΝ
6/Θ Δ.ΣΧ.2ο ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

2/Θ 1Ο Ν/Γ ΠΟΡΟΥ
2/Θ 1Ο Ν/Γ ΓΑΛΑΤΑ

6/Θ Δ.Σ. ΤΟΛΟΥ
5/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ
ΑΔΡΙΑΝΟΥ

12/Θ ΟΛΟΗΜ.
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ
4/Θ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
6/Θ Δ.Σ. ΛΥΡΚΕΙΑΣ
6ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

1/Θ Δ.ΣΧ.ΛΟΥΚΑΙΤΙΟΥ
2/Θ Δ.ΣΧ.ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΣ Πάπαρη
5ο (12/θ) ΔΣ Τρίπολης

5ο (12/θ) ΔΣ Τρίπολης

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.

3/θ ΔΣ Αγιωργητίκων
6ο (6/θ) ΔΣ Τρίπολης

6ο ΔΣ Τρίπολης (6/θ)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΣ Αρτεμισίου
1/θ ΔΣ Λουκά
3/θ ΔΣ Νεστάνης

4/θ ΔΣ Νεστάνης

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΣ Δάρα
6/θ ΔΣ Λεβιδίου

6/θ ΔΣ Λεβιδίου

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΣ Βουρβούρων
2/θ ΔΣ Βλαχοκερασιάς

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.

2/θ ΔΣ Λεονταρίου
2ο (8/θ) ΔΣ
Μεγαλόπολης

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΣ Περδικονερίου
6/θ ΔΣ Τροπαίων

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΣ Δάφνης
2/θ ΔΣ Νεοχωρίου
3/θ ΔΣ Δολιανών

6/Θ Δ.Σ ΙΝΑΧΟΥ
6/Θ 2o ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

3/θ ΔΣ Βλαχοκερασιάς
2ο ΔΣ Μεγαλόπολης
(8/θ)
6/θ ΔΣ Τροπαίων
2/θ ΔΣ Νεοχωρίου
6/θ ΔΣ Μελιγούς

Υ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

3/θ ΔΣ Μελιγούς
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΣ Πηγαδίου
1/θ ΔΣ Πελετών
2/θ ΔΣ Πουλίθρων
12/θ ΔΣ Λεωνιδίου
6/Θ 9o ΔΣ Κορίνθου
6/Θ 6ο ΔΣ Κορίνθου
2/θ ΔΣ Αγγελόκαστρου
7/Θ ΔΣ Σοφικού
1/Θ ΔΣ Αγιονορίου
1/Θ ΔΣ Στεφανίου
3/Θ ΔΣ Κλένιας
2/Θ ΔΣ Σπαθοβουνίου
9/Θ ΔΣ Χιλιομοδίου
2/Θ ΔΣ Καλεντζίου
4/Θ ΔΣ Βοχαΐκού
1/Θ ΔΣ Καστρακίου
8/Θ 2ο ΔΣ Νεμέας
4/Θ ΔΣ Μουλκίου
3/Θ ΔΣ Αρχ Σικυώνας
1/Θ ΔΣ Παναριτίου
1/Θ ΔΣ Μάννας
2/Θ ΔΣ Πιτσών
3/Θ ΔΣ Καμαρίου
3/Θ ΔΣ Ροζενών
5/Θ ΔΣ Δερβενίου

1/θ ΔΣ Πελετών
ΔΣ Λεωνιδίου (12/θ)
6ο ΔΣ Κορίνθου 12/θεσιο
ΔΣ Σοφικού 8/θέσιο
ΔΣ Κλένιας 6/θέσιο
ΔΣ Χιλιομοδίου 12/θέσιο
ΔΣ Βοχαϊκού 6/θέσιο
2ο ΔΣ Νεμέας 12/θέσιο
Δ.Σ Αρχ.ΣικυώναςΜουλκίου
6/θέσιο
ΔΣ Μάννας 2/θεσιο
ΔΣ Καμαρίου 6/θέσιο
ΔΣ Δερβενίου 6/θέσιο

1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣΣΚΟΥΡΑΣ

6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣΣΚΟΥΡΑΣ

1/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ
2/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΚΑΡΥΩΝ

2/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΚΑΡΥΩΝ

1/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ
3/Θ Δ.Σ. ΕΛΟΥΣ
2/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΤΙΑΣ

6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ

12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ

8/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

1/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΑ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΒΕΛΛΙΩΝ
8/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
2/Θ Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ
6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΣΥΚΕΑΣΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΑΤΩΝ

12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΣΥΚΕΑΣΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΝΙΑΤΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

2/Θ Δ.Σ. ΑΠΙΔΙΑΣ
3/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΝΙΑΤΩΝ
3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΟΙΩΝ
12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
17ο 6/Θ ΔΗΜ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
9/Θ 12ο ΔΗΜ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
6/Θ 3ο ΔΗΜ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
6/Θ 2ο ΔΗΜ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

12ο 12/Θ ΔΗΜ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2ο 12/Θ ΔΗΜ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

2/Θ ΔΗΜ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

4ο 6/Θ ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
7/Θ 2ο ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
2/Θ ΔΗΜ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
12/Θ 1ο ΔΗΜ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ
2/Θ ΔΗΜ ΣΤ. ΚΑΛΟΥ
ΝΕΡΟΥ
12/Θ 1ο ΔΗΜ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
2/Θ ΔΗΜ ΨΑΡΙΟΥ
6/Θ ΔΗΜ ΔΩΡΙΟΥ
1/Θ ΔΗΜ ΑΒΡΑΜΙΟΥ
12/Θ 3ο ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1/Θ ΔΗΜ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΟΥ

2ο 12/Θ ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1ο 12/Θ ΔΗΜ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ
1ο 12/Θ ΔΗΜ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
6/Θ ΔΗΜ ΔΩΡΙΟΥ
3ο 12/Θ ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1ο 7/Θ ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

7/Θ 1ο ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1/Θ ΔΗΜ ΚΑΤΩ ΑΜΦΕΙΑΣ

7/Θ ΔΗΜ ΘΟΥΡΙΑΣ

7/Θ ΔΗΜ ΘΟΥΡΙΑΣ
1/Θ ΔΗΜ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ

1ο 9/Θ ΔΗΜ ΠΥΛΟΥ

6/Θ 1ο ΔΗΜ ΠΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

1/Θ ΔΗΜ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

2ο 6/Θ ΔΗΜ ΧΩΡΑΣ

6/Θ 2ο ΔΗΜ ΧΩΡΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

1/Θ ΔΗΜ ΝΕΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

4/Θ ΔΗΜ ΛΟΓΓΑΣ

4/Θ ΔΗΜ ΛΟΓΓΑΣ
1/Θ ΔΗΜ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.

2/Θ ΔΗΜ ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ
4/Θ ΔΗΜ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
1/Θ ΔΗΜ
ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ

5/Θ ΔΗΜ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
6/Θ ΔΗΜ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Π.Ε.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Π.Ε.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Π.Ε.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Π.Ε.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Π.Ε.

6/Θ ΔΗΜ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ
3/Θ Δ.Σ. Αιγιάλης
Αμοργού
1/Θ Δ.Σ. Θολαρίων
Αμοργού
3/Θ Δ.Σ. Στενής Τήνου
3/Θ Δ.Σ. Εξωμβούργου
Τήνου
1ο 7/θ Δ.Σ. Πόλεως
Καλύμνου
4ο 6/θ Δ.Σ. Πόλεως
Καλύμνου
8/Θ 3ο Δ.Σ. Πόλεως
Ρόδου
8/Θ 4ο Δ.Σ. Πόλεως
Ρόδου
8/Θ 5ο Δ.Σ. Πόλεως
Ρόδου
7/Θ 9ο Δ.Σ. Πόλεως
Ρόδου
1/Θ Δ.Σ. Μεσοχωρίου
Καρπάθου
1/Θ Δ.Σ. Σποών
Καρπάθου
1/Θ Δ.Σ. Πυλών
Καρπάθου
2/Θ Δ.Σ. Όθους
Καρπάθου
1/Θ Δ.Σ. Βωλάδας
Καρπάθου

4/Θ Δ.Σ. Αιγιάλης
Αμοργού
5/Θ Δ.Σ. Εξωμβούργου
Τήνου
1ο 12/θ Δ.Σ. Πόλεως
Καλύμνου

3ο 12/Θ Δ.Σ Πόλεως
Ρόδου
5ο 12/Θ Δ.Σ. Πόλεως
Ρόδου

1/Θ Δ.Σ. Μεσοχωρίου
Καρπάθου

2/Θ Δ.Σ. Όθους
Καρπάθου

2/Θ Δ.Σ. Απερίου
Καρπάθου
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Π.Ε.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Π.Ε.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε.

2/Θ Δ.Σ. Αρκάσας
Καρπάθου
2/Θ Δ.Σ. Μενετών
Καρπάθου
2/Θ Δ.Σ. Ολύμπου
Καρπάθου
1/Θ Δ.Σ. Διαφανίου
Καρπάθου
1/Θ Δ.Σ. Γαλήνης Νάξου
12/Θ 3ο Δ.Σ. Χώρας
Νάξου
1/Θ Δ.Σ. Γλινάδου Νάξου
2/Θ Δ.Σ. Αγίου Αρσενίου
3/Θ Δ.Σ.
Νάξου
2/Θ Δ.Σ.
1/Θ Δ.Σ.
Νάξου
1/Θ Δ.Σ.
1/Θ Δ.Σ.

3/Θ Δ.Σ. Αρκάσας
Καρπάθου

2/Θ Δ.Σ. Διαφανίου
Καρπάθου
3ο 12/Θ Δ.Σ. Χώρας
Νάξου
6/Θ Δ.Σ. Αγίου Αρσενίου

Δαμαριώνα
Χαλκείου Νάξου
Χειμάρρου
Σαγκρίου Νάξου
Μονής Νάξου

6/Θ Δ.Σ. Δαμαριώνα
Νάξου

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. Ημεροβιγλίου
Θήρας
12/Θ Δ.Σ. Φηρών Θήρας

12/Θ Δ.Σ. Φηρών Θήρας

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΚΑΒΑΛΑΣ
Π.Ε.

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ
1/θ Νηπιαγωγείο
Άνω Αλισσού
1/θ Νηπιαγωγείο
Κάτω Αλισσού
1/θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
1/θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ
1/θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΜΙΛΑ
1/θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΠΕΛΟΠΙΟΥ
2/Θ 13ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ
2/Θ 12ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ
1/Θ 21ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ
2/Θ 24ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΩΝ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΑΙΑΣ
1/θ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΒΥΛΗΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΟΡΦΑΝΙΟΥ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΑΛΗΨΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Νηπιαγωγείο Κάτω Αλισσού 2/θ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2/Θ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ 2/Θ

2/Θ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

2/Θ 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΟΥ

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε.

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε.

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΑΦΕΙΚΩΝ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΦΕΙΚΩΝ

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΟΥΤΣΟΥ

ΘΡΑΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΗΓΑΔΙΩΝ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΩΡΑΙΟΥ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΑΝΤΑΙΝΑΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΜΙΝΘΗΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΙΡΡΑΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΥ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε.

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΤΕΜΕΝΟΥΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΑΤΡΩΝ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΕΥΚΗΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΞΟΧΗΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΑΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ Π.Ε.

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΑΓΙΚΟΥ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΡΟΔΟΠΗΣ
Π.Ε.

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΑΛΠΗΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΡΟΔΟΠΗΣ
Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΡΟΔΟΠΗΣ
Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΡΟΔΟΠΗΣ
Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΡΟΔΟΠΗΣ
Π.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΡΟΔΟΠΗΣ
Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΟΔΙΤΗ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΙΓΕΙΡΟΥ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΜΦΙΩΝ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΡΙΣΒΗΣ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΑΠΩΝ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΑΠΩΝ
1/θΝηπ Κοκκίνου
1/θ Νηπ. Νέου
Κοκκίνου
1/θ 1ο ΝΗΠ. ΒΑΓΙΩΝ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΩΝ

2/Θ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΠΩΝ

1/θ Νηπ. Νέου Κοκκίνου
2/Θ ΝΗΠ. ΒΑΓΙΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Π.Ε.

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Π.Ε.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Π.Ε.

1/Θ 2ο ΝΗΠ. ΒΑΓΙΩΝ
1/θ 1ο ΝΗΠ. ΣΚΥΡΟΥ
1/θ 2ο ΝΗΠ. ΣΚΥΡΟΥ
1/θ ΝΗΠ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ
2/θ ΝΗΠ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
1/θ ΝΗΠ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ
2/θ 1ο ΝΗΠ.
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
1/θ Νηπ/γείο
Ν.
Πύργου
1/θ Νηπ/γείο
Ωρεών
1/θ Νηπ/γείο Ηλίων
2/θ 2ο Νηπ/γείο
Λ. Αιδηψού
1/θ Νηπ/γείο
Σινασσού
2/θ 2ο Νηπ/γείο
Ιστιαίας
1/θ Νηπ/γείο
Δάφνης
1/θ Νηπ/γείο
Κεχριών
1/θ Νηπ/γείο
Σπαθαρίου
1/θ Νηπ/γείο
Στροφυλιάς
Νηπ/γείο
Κηρίνθου
1/θ Ν/Γ ΜΕΞΙΑΤΩΝ
1/θ Ν/Γ
ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ
1/θ Ν/Γ ΛΑΔΙΚΟΥΣ
1/θ Ν/Γ Λ. ΥΠΑΤΗΣ
1/θ Ν/Γ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
1/θ Ν/Γ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
1/θ Ν/Γ ΑΧΛΑΔΙΟΥ
1/θ Ν/Γ ΡΑΧΩΝ
1/θέσιο Νηπ.
Παναγιάς
1/θέσιο Νηπ.
Πλάκας
1/θέσιο
Νηπ.Κοντοπουλίου
1/θέσιο Νηπ.
Τσιμανδρίων
1/θέσιο Νηπ.Κοντιά
1/Θ Ν/Γ ΠΛΑΝΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ
2/Θ Ν/Γ ΚΑΛΥΒΩΝ
1/Θ Ν/Γ
ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ
1/Θ Ν/Γ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΑΓ.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

2/Θ 2ο ΝΗΠ. ΣΚΥΡΟΥ
2/Θ ΝΗΠ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
2/θ 1ο ΝΗΠ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

1/θ Νηπ/γείο Ωρεών

2/θ 2ο Νηπ/γείο Λ. Αιδηψού

2/θ 2ο Νηπ/γείο Ιστιαίας

1/θ Νηπ/γείο Κεχριών

1/θ Νηπ/γείο Κηρίνθου

1/θ Ν/Γ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ
1/θ Ν/Γ Λ. ΥΠΑΤΗΣ
1/θ Ν/Γ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
2/θ Ν/Γ ΡΑΧΩΝ

1/θέσιο Νηπ.Κοντοπουλίου

1/θέσιο Νηπ.Κοντιά
1/Θ Ν/Γ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ
2/Θ Ν/Γ ΚΑΛΥΒΩΝ

1/Θ Ν/Γ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ Π.Ε.

2/Θ 1ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
1/Θ Ν/Γ ΒΑΒΔΟΥ
1/Θ 2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
2/Θ Ν/Γ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ
1/Θ Ν/Γ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ
1/Θ Ν/Γ ΦΟΥΡΚΑΣ
83ο 1/θ Ν/γείο
Θεσ/νίκης
19ο 2/θ Ν/γείο
Θεσσαλονίκης
118ο 1/θ Ν/γειο
Θεσσαλονίκης
23ο 2/θ Ν/γείο
Θεσσαλονίκης
119ο 1/θ Ν/γείο
Θεσσαλονίκης
56ο 2/θ Ν/γείο
Θεσσαλονίκης
72ο 2/θ Ν/γείο
Θεσσαλονίκης
5ο 1/θ Ν/γείο
Θεσσαλονίκης
110ο 1/θ Ν/γείο
Θεεσαλονίκης
77ο 1/θ Ν/γείο
Θεσσαλονίκης
120ο 1/θ Ν/γείο
Θεσσαλονίκης
97ο 2/θ Ν/γείο
Θεσσαλονίκης
107ο 1/θ Ν/γείο
Θεσσαλονίκης
106ο 1/θ Ν/γείο
Θεσσαλονίκης
20ο 2/θ Ν/γείο
Θεσσαλονίκης
11ο 2/θ Ν/γείο
Θεσσαλονίκης
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΣΑΙΟΥ
1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ Ν.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟ
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΤΙΒΟΥ
1/Θ 2o
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ
1/Θ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

2/Θ Ν/Γ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ

1/Θ Ν/Γ ΦΟΥΡΚΑΣ

19ο 2/θ Ν/γείο Θεσσαλονίκης

23ο 2/θ Ν/γείο Θεσσαλονίκης

56ο 2/θ Ν/γείο Θεσσαλονίκης

5ο 2/θ Ν/γείο Θεσσαλονίκης

77ο 2/θ Ν/γείο Θεσσαλονίκης

97ο 2/θ Ν/γείο Θεσσαλονίκης

106ο 2/θ Ν/γείο Θεσσαλονίκης

2/Θ 20ο Νηπιαγωγείο
Θεσσαλονίκης

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2/Θ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΙΒΟΥ

2/Θ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
1/Θ ΝΗΠ. ΑΡΩΝΑ
1/Θ ΝΗΠ. Ν.
ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
1/Θ ΝΗΠ. ΕΛΑΦΟΥ
1/Θ ΝΗΠ.ΕΞΟΧΗΣ
1/Θ ΝΗΠ. ΤΟΞΟΥ
1/Θ ΝΗΠ.
ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
1/Θ ΝΗΠ.
ΜΕΛΙΑΔΙΟΥ
1/Θ ΝΗΠ.
ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ
1/Θ ΝΗΠ.ΛΑΓΟΡΑΧΗ
1/Θ ΝΗΠ.ΡΑΧΗΣ
2/Θ ΝΗΠ.ΛΟΦΟΥ
1/Θ ΝΗΠ. ΜΕΣΑΙΑΣ
ΜΗΛΙΑΣ
1/Θ ΝΗΠ.ΚΑΤΩ
ΜΗΛΙΑΣ
1/Θ
ΝΗΠ.Κ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ
1/Θ
ΝΗΠ.Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤ
ΑΣ
1/Θ ΝΗΠ.ΚΑΤΑΧΑΣ
1/Θ ΝΗΠ.3οΑΙΓΙΝΙΟΥ
1/Θ ΝΗΠ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
1/Θ ΝΗΠ.2ο
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
1/Θ ΝΗΠ.ΜΕΘΩΝΗΣ
1/Θ
ΝΗΠ.Π.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧ
ΩΡΙ
1/Θ ΝΗΠ.ΑΛΩΝΙΩΝ
1/Θ ΝΗΠ. ΚΙΤΡΟΥΣ
1/Θ
ΝΗΠ.ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗ
Σ
1/Θ
ΝΗΠ.ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ

36o 1/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2o 2/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2o 1/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
1o 2/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ

2/Θ 3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

1/Θ ΝΗΠ.Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
1/Θ ΝΗΠ.ΕΞΟΧΗΣ
1/Θ ΝΗΠ.ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

1/Θ ΝΗΠ.ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ

2/Θ ΝΗΠ.ΛΟΦΟΥ

2/Θ ΝΗΠ.Κ.ΜΗΛΙΑΣ

1/Θ ΝΗΠ.Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

2/Θ 3ο ΝΗΠ.ΑΙΓΙΝΙΟΥ
2/Θ 2ο ΝΗΠ.ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

1/Θ ΝΗΠ. Π.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

2/Θ ΝΗΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ

1/Θ ΝΗΠ.ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ

2ο 1/Θ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2/Θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟ
ΥΛΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.

2o 2/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
1o 2/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
38o 1/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
7o 2/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
26o 2/θ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
12o 2/θ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
31o 2/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
15o 1/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
30o 1/θ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4o 2/θ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1o 1/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
2o 1/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
35o 2/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
33o 2/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3o 2/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
37o 2/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
32o 2/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
39o 2/θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1o 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ

7o 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

12o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

15o 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

4o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2o 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

33o 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

37o 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

39ο 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Π.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Π.Ε.

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΑΛΑΝΙΔΑ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΥΚΕΑ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΥΘΙΟ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΟΛΙΧΗ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΠΑΡΑΣ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Π.Ε.

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΠΕΡΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Π.Ε.

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
Π.Ε.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ
8ο 1/Θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
4ο 2/Θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1/ΘΕΣΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Κ.ΚΩΜΗΣ
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Α.ΚΩΜΗ
1/Θ ΝΗΠΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
3ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΛΙΧΗΣ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΡΑΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ

4ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α.ΚΩΜΗ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ

3ο 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
4ο ΣΕΡΒΙΩΝ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΣΣΙΑΝΗΣ
1/Θ Νηπιαγωγείο
Ακρίτα
1/Θ Νηπιαγωγείο
Πολυπλατάνου

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.

1/Θ Νηπιαγωγείο
Δροσοπηγής

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.

1/Θ Νηπιαγωγείο
Άνω Υδρούσας
1/Θ
ΝηπιαγωγείοΥδρούσ
α

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1/Θ Νηπιαγωγείο Ν.
Καυκάσου
1/θ Άνω
Καλλινίκης

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.

1/θ Νηπιαγωγείο
Τροπαιούχου
1/Θ Νηπιαγωγείο
Μεσοχωρίου
1/Θ Νηπιαγωγείο
Τριποτάμου
1/Θ Νηπιαγωγείο
Ιτέας

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.

1/θ Νηπιαγωγείο
Παπαγιάννη
1/Θ Νηπιαγωγείο
Σκοπού

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.

2ο 1/θ Νηπιαγωγείο
Μελίτης
1/Θ Νηπιαγωγείο
Αχλάδας

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Π.Ε.

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΙΑΝΗΣ

1/θ Ολοήμερο Κάτω Κλεινών

1/θ Ολοήμερο Κάτω
Κλεινών
1/Θ Νηπιαγωγείο
Νίκης

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4ο 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ

3ο 1/θ Νηπιαγωγείο
Μελίτης
1/Θ Νηπιαγωγείο
Λόφων
1/θ Νηπιαγωγείο
Βεύης
1/Θ Νηπιαγωγείο
Πεδινού
1/Θ Νηπιαγωγείο
Αναργύρων
2/θ Νηπιαγωγείο
Αετού
1/Θ 8ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2/Θ 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1/θ Άνω Καλλινίκης

1/θ Νηπιαγωγείο Τροπαιούχου

1/θ Νηπιαγωγείο Παπαγιάννη

2ο 1/θ Νηπιαγωγείο Μελίτης

3ο 1/θ Νηπιαγωγείο Μελίτης

1/θ Νηπιαγωγείο Βεύης

2/θ Νηπιαγωγείο Αετού

1ο-8ο 2/θ Νηπ/γειο Καστοριάς

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Π.Ε.

1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ
1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΟΙΝΟΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Π.Ε.

1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ
1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Π.Ε.

1/θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ
1/Θ 3ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΜΑΝΙΑΚΩΝ
1/θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΠΟΡΙΑΣ
1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
1/θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΓΕΡΜΑΣ
1/θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ

1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ

1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

3ο 1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ

1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ,
1/Θ

1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ,
1/θ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.

1/Θ Ν/Γ ΜΕΓΑΡΧΗΣ
ΑΡΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΑΡΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ
ΚΟΛΟΜΟΔΙΩΝ
ΑΡΤΑΣ

1/Θ Ν/Γ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΡΤΑΣ

1/Θ Ν/Γ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ

1/Θ Ν/Γ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.

1/Θ Ν/Γ ΣΕΛΛΑΔΩΝ
ΑΡΤΑΣ
2/Θ Ν/Γ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
ΑΡΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΣΥΚΙΩΝ
ΑΡΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ
ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ
ΑΡΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΒΙΓΛΑΣ
ΑΡΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
ΑΡΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ
ΑΡΤΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ
ΑΡΤΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ Π.Ε.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Π.Ε.

1/Θ Ν/Γ ΑΜΠΕΛΙΩΝ
ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ
1/Θ Ν/Γ
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΤΑΣ
9ο 1/Θ Ν/Γ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1ο 2/Θ Ν/Γ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2/Θ Ν/Γ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

1/Θ Ν/Γ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ

1/Θ Ν/Γ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΑΡΤΑΣ

1/Θ Ν/Γ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ ΑΡΤΑΣ

1/Θ Ν/Γ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΑΣ

1ο 2/Θ Ν/Γ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Π.Ε.

1/Θ Ν/Γ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Ε.

1/Θ Ν/Γ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΛΟΓΓΑΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Ε.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Ε.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Ε.

1/Θ Ν/Γ ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΑΝΩ
ΛΑΨΙΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΚΑΤΩ
ΛΑΨΙΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
1/Θ Ν/Γ ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2/Θ Ν/Γ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1/Θ Ν/Γ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2/Θ Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1/Θ Ν/Γ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1/Θ Ν/Γ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

1/Θ Ν/Γ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1/Θ Ν/Γ ΚΡΥΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Ε.

1/Θ Ν/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Ε.

1/Θ Ν/Γ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Ε.

1/Θ Ν/Γ ΚΟΝΤΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2/Θ Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1/Θ Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Ε.

1/Θ Ν/Γ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/Θ Ν/Γ ΚΡΥΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Π.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Π.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Π.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Π.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν/Γ
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Νηπ/γειο
Πυργούς
1/Θ Νηπ/γείο Αγ.
Μύρωνα
1/Θ Νηπ/γειο
Καρκαδιώτισσας
1/Θ Νηπ/γείο
Κυπαρίσσου
1/Θ Νηπ/γείο
Λιγορτύνου
1/Θ Νηπ/γείο
Τεφελίου

1/Θ Ν/Γ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1/Θ Ν/Γ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1/θ Νηπ/γειο Αγ. Μύρωνα

1/θ Νηπ/γειο Κυπαρίσσου

1/Θ Νηπ/γείο Τεφελίου

1/Θ Νηπ/γειο Πεζών
1/Θ Νηπ/γειο
Κουνάβων

2/θ Νηπ/γείο Κουνάβων

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Π.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Π.Ε.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Π.Ε.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.

ΧΑΝΙΩΝ

1/Θ Νηπ/γείο Άνω
Μουλίων
2/Θ 1ο Νηπ/γείο Αγ.
Βαρβάρας
1/Θ Νηπ/γείο
Μαχαιράς
1/Θ Νηπ/γείο Σκινιά
1/Θ Νηπ/γείο Αυλής
1/Θ Νηπ/γείο
Παναγιάς
2/Θ 2ο Νηπ/γείο
Αρκαλοχωρίου
1/Θ Νηπ/γείο
Αποστόλων
2/Θ Νηπ/γείο
Καστελλίου
1/Θ Νηπ/γείο
Ροδάκινου
1/Θ Νηπ/γείο
Σελλίων
1/Θ Νηπ/γείο Αγ.
Κων/νου
2/Θ Νηπ/γείο Γωνιάς
1/Θ Νηπ/γείο
Μυριοκεφάλων
1/Θ Νηπ/γείο
Αργυρούπολης
1/Θ Νηπ/γείο Αξού
2/Θ Νηπ/γείο
Γαράζου
1/Θ ΝΗΠ.
ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ
1/Θ ΝΗΠ. ΠΑΧ.
ΑΜΜΟΥ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΤΥΛΟΥ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΙΠΠΟΥΣ
2/Θ ΟΛΟΗΜ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΡΥΣΩΝ
1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΠΑΝΑΡΙΤΗ
1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΑΝΥΦΙ
1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΜΑΝΕΣΗ
1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ
1/Θ Νηπ Αρχ
Σικυώνας
1/Θ Νηπ Μουλκίου

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Π.Ε.

1/Θ Νηπ Καμαρίου

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Π.Ε.

1/Θ Νηπιαγωγείο
Γκούρας
1/Θ Νηπ Μεσσινού

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Π.Ε.

1/Θ Νηπιαγωγείο
Αγγελόκαστρου

1/Θ Νηπ Πιτσών

2/θ Νηπ/γείο Αγ. Βαρβάρας

2/θ 2ο Νηπ/γειο Αρκ/ρίου

2/θ Νηπ/γείο Καστελλίου

1/θ Νηπ/γείο Σελλίων

2/θ Νηπ/γείο Γωνιάς

1/θ Νηπ/γείο Αργυρούπολης

1/θ Νηπ/γείο Γαράζου

1/Θ ΝΗΠ. ΠΑΧ. ΑΜΜΟΥ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΟΥ

2/Θ ΟΛΟΗΜ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΡΥΣΩΝ

1/Θ Νηπιαγωγείο ΑΝΥΦΙ

1/Θ Νηπιαγωγείο ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ

Νηπ Μουλκίου 2/θεσιο

Νηπ Πιτσών 1/θέσιο
2/Θ Νηπ Μεσσινού

2/Θ Νηπ Σοφικού

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Π.Ε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Π.Ε.

1/Θ Νηπ Σοφικού
1/Θ Νηπαγωγελιο
Καλεντζίου
1/Θ Νηπ Βοχαΐκού
1/Θ Νηπιαγωγείο
Αρχαίας Νεμέας
2/Θ 1ο Νηπ
Νεμέας
1/Θ Νηπιαγωγείο
Πετρίου

2/Θ Νηπ Βοχαΐκού

2/Θ 1ο Νηπ Νεμέας

2/Θ 2ο Νηπ Νεμέας

2/Θ 2ο Νηπ
Νεμέας

1/Θ ΝΗΠ ΑΒΡΑΜΙΟΥ
2/Θ 2ο ΝΗΠ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1/Θ ΝΗΠ ΚΑΤΩ
ΑΜΦΕΙΑΣ
1/Θ ΝΗΠ ΘΟΥΡΙΑΣ

2ο 2/Θ ΝΗΠ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

1/Θ ΝΗΠ ΘΟΥΡΙΑΣ

1/Θ ΝΗΠ ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ
1/Θ ΝΗΠ
ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ

2/Θ ΝΗΠ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ

1/Θ ΝΗΠ ΧΑΤΖΗ
1/Θ ΝΗΠ.
ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ

Γ) Καταργούμε από το σχολικό έτος 2011-2012 τις παρακάτω σχολικές μονάδες
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ

3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΟΤΑΜΩΝ

4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ

5

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ

6

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ΑΘΗΝΑΣ

12ο Δημ. Σχολ.
Αμαρουσίου

8

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ΑΘΗΝΑΣ

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑIA

10

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑIA

11

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑIA

12

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΑΜΟΥ

4ο Δημ. Σχολ. Ν.
Ερυθραίας
57ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑIA
Δ.Σ. ΑΝΩ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
1/θέσιο Δ.Σ.
Αμπέλου

13

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΑΜΟΥ

14

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΑΜΟΥ

6/θέσιο Δ.Σ.
ΠαλαιοκάστρουΒλαμαρής

15

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

1/θέσιο Ολοήμερο
Νηπ. Πορτιανού

16

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

2/θέσιο 13ο Δ.Σ.
Μυτιλήνης

17

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

1/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Σαρδών

18

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΥ

2/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Κορνού

19

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΧΙΟΥ

20
21
22
23
24
25
26
27
28

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

29

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

30

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

31

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

32

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

33

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ

Π.Ε.
Π.Ε.
Π.Ε.
Π.Ε.
Π.Ε.
Π.Ε.
Π.Ε.
Π.Ε.
Π.Ε.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ
ΔΕΡΕΙΟΥ

1/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. Σκουρεϊκων

6/θέσιο Ολοήμερο
Δ.Σ. ΛαγκάδαςΣυκιάδας
3ο Οβρυάς
Ελαιοχωρίου
68ο Πατρών
Πετροχωρίου
Λεχουρίου
Λουσών
Πλανητέρου
Σκοτάνης
57ο Πατρών

ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε.

Νηπιαγωγείο
Ελαιοχωρίου

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.

7ο 1/Θ Δ.Σ.
Μεσολογγίου
1/Θ Δ.Σ.
Περιθωρίου
1/Θ Δ.Σ. Κ.
Κλεισορευμάτων
1/Θ Δ.Σ.
Προδρόμου

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ.
Πετρώνας

34

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

35

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

36

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

37

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

38

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

39

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

40

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

41

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

42

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

43

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

44

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

45

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

46

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

47

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

48

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

49

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΝΤΖΟΪΟΥ

50

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΗΜ.ΣΧ.
ΑΝΤΡΩΝΙΟΥ

51

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΗΜ. ΣΧ.
ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ

52

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

53

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.

ΔΗΜ. ΣΧ.
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΣΤΡΑ
ΔΗΜ. ΣΧ.
ΚΟΛΙΡΙΟΥ

54
55
56
57
58
59
60

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. Πτελέας
1/Θ Δ.Σ. Τρικλίνου
1/Θ Δ.Σ.
Δουνέικων
1/Θ Δ.Σ. Αγ.
Σοφίας
ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ.
ΤΡΙΑΔΑΣ
ΔΗΜ. ΣΧ.
ΑΓΝΑΝΤΩΝ
ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜ. ΣΧ.
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΩΣΤΙΟΥ
ΔΗΜ. ΣΧ.
ΒΡΕΣΤΟΥ
ΔΗΜ. ΣΧ.
ΜΥΡΩΝΙΩΝ
ΔΗΜ. ΣΧ.
ΛΕΠΡΕΟΥ
ΔΗΜ. ΣΧ.
ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ
ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΑΜΙΚΟΥ

1ο Δ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
2ο Δ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
3ο Δ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
1/Θ Δ.Σ.
ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. Μ.
ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ.
ΠΟΛΥΔΕΝΤΡΟΥ
1/Θ Δ.Σ. ΡΟΔΙΑΣ
1/Θ Δ.Σ.
ΣΠΗΛΑΙΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ.
ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ.
ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

Δ.Σ Άνω Κλεινών
Δ.Σ. Εθνικού
Δ.Σ. Λεπτοκαρυάς
Δ.Σ. Λιμνοχωρίου
Δ.Σ. Βαλτονέρων
1/θ Δ.Σ. ΜΗΛΙΤΣΑΣ
1/Θ Δ.Σ.
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
1/Θ Δ.Σ. ΑΓ.
ΠΑΝΤΩΝ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

73

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.

74

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. ΑΕΤΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

75

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ.
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

76

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. ΓΟΤΙΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

77

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ.
ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

78

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

79

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ. ΘΕΜΕΛΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

80

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

81

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

82

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

1/Θ Δ.Σ ΚΟΡΩΝΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Δ.Σ.
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Δ.Σ.
ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

83

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΛΑΝΙΔΑ
Δ.Σ. Άνω
Κορακιάνας
Κέρκυρας

84

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε.

85

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π.Ε.

86

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ Π.Ε.

Δ.Σ. Καρυάς
Λευκάδας

87

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ Π.Ε.

Δ.Σ. Αγίου Πέτρου
Λευκάδας

88

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.

106

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε.

1/Θ ΔΗΜ.ΣΧ. Κ.
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

107

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε.

127

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

128

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

129

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

130

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

131

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.

132

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε.

133

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε.

134
136

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.

1/θ ΔΗΜ.ΣΧ.
ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ
1/Θ Δημ Σχ.
Μονής
1/Θ Δημ. Σχ.
Μακρών
1/Θ Δημ. Σχ.
Πρινιά
1/Θ Δημ. Σχ.
Λούκιας
Δημ1/Θ . Σχ.
Καστρίου
Δ.Σ. Εγγαρών
Νάξου
Δ.Σ. Πιτροφού
Άνδρου
ΔΣ Αγίου Σώστη
ΔΣχ. Ψαρίου

137

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.

138
139
140
141
142

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

143

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

1/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ

144

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

1/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΠΕΛΛΑΝΑΣ

145

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

1/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΣΚΟΥΤΑΡΙΟΥ

146

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

1/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

147

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

2/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ.
ΕΛΑΙΑΣ

148

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Π.Ε.
Π.Ε.
Π.Ε.
Π.Ε.
Π.Ε.

7ο 8/θ ΔΣ
Θεσσαλονίκης

ΔΣχ. Καισαρίου Κλημεντίου
ΔΣχ. Στυμφαλίας
ΔΣχ. Λαύκας
ΔΣχ. Ρίζας
ΔΣχ. Μελισσίου
ΔΣχ. Καρυώτικων

1/Θ Δ.Σ. Αγίας
Παρασκευής

1/Θ Δ.Σ.
Ανθοχωρίου
1/Θ Δ.Σ.Θουρίου
1/Θ Δ.Σ.Μουρικίου
1/Θ
Δ.Σ.Νεοχωρίου
1/Θ Δ.Σ.Μαζίου

149

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

150
151

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

152

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

153

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

154

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ

2/Θ Δ.Σ.
ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ

155

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ

156

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ

2/Θ Δ.Σ.
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΙΩΝΑ

157

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ

1/Θ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ

3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

5

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ

6

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΩΡΙΚΟΥ

7

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

8

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ

9

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ

10

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ

11

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΞΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΘΙΟΥ
ΕΒΡΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

12

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΥ

13

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΚΑΒΑΛΑΣ

14

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΚΑΒΑΛΑΣ

15

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΑΜΟΥ

16
17
18

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ Π.Ε.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΗΣ
1/θέσιο Νηπ.
ΠαλαιοκάστρουΒλαμαρής
1/θέσιο Νηπ. Αργένου
1/θέσιο Νηπ. Κορνού
1/θέσιο Νηπ. Σαρδών
1/Θ Νηπιαγωγείο Κ.
Κλεισορευμάτων
1/Θ Νηπιαγωγείο
Λυσιμαχείας
1/Θ Νηπιαγωγείο
Σαργιάδας
1/Θ Νηπιαγωγείο
Προφήτη Ηλία
1/Θ Νηπιαγωγείο
Ανάληψης
1/Θ Νηπιαγωγείο Α.
Μακρυνούς
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΑΤΤΑ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΩΣΤΙΟΥ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΡΑΝΑ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΚΙΛΟΥΝΤΙΑ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΦΡΙΞΑΣ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.
ΘΕΟΔΩΡΩΝ

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΟΛΥΔΕΝΤΡΟΥ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΗ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΥΜΝΙΟΥ
Νηπιαγωγείο Άνω
Κλεινών
Νηπιαγωγείο Λαιμού
Νηπιαγωγείο Πελαργού
1/θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΤΣΑΚΩΝΗΣ
1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ
1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
1/θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

50

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.

1/Θ Ν/Γ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

51

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.

52

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.

53

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε.

1/Θ Ν/Γ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΤΣΑΜΑΝΤΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

54

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

55

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

56

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

57

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

58

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε.

59

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.

60

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

61

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

62

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

63

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

68
69

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Π.Ε.
ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε.
ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε.

1/Θ Ν/Γ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΚΕΡΑΣΩΝΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΘΕΜΕΛΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΚΟΡΩΝΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΛΟΥΤΣΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
Ν/γειοΚαμιναράτων
κεφαλληνιας
Ν/γείο Χαβδάτων
Κεφαλληνίας
Ν/γείο Αγκώνα
Κεφαλληνίας
Ν/γείο Καρδακάτων
Κεφαλληνίας
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ

71
72
73

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

74

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

75

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε.

81
82
83

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε.

84

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

85

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

86

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε.

87
88
89
135

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε.

90

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

91
92
93
94
95

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

70

ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε.

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
1/Θ Νηπ/γείο Λαρανίου
Ν/Γ Ποταμιάς Νάξου
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΤΡΑΧΕΙΑΣ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΜΑΛΑΝΤΡΕΝΙΟΥ
Νηπιαγωγείο Λαύκας
Νηπιαγωγείο Καισαρίου
Νηπιαγωγείο Κουταλά
1/ΘΕΣΙΟ
ΝΗΠ.ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ
1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠ. ΕΛΑΙΑΣ
1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠ.
ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ
1/Θ ΝΗΠ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
1/Θ ΝΗΠ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
1/Θ ΝΗΠ ΚΑΤΩ ΑΜΦΕΙΑΣ
Νηπ/γείο Δάρα
1/Θ Ν/Γ Αγίας
Παρασκευής
1/Θ Ν/Γ Αμπελοχωρίου
1/Θ Ν/Γ Κλειδίου

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful