PENGURUSAN PANITIA

LAMPIRAN3

MINIT CURAI
Kepada:
Pengetua SMK
Daripada:
Perkara:
MESYUARAT PENATARAN PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS3
Tarikh : 21HB – 23HB FEBUARI 2011
Masa : 8.30 PAGI - 10.30 MALAM
Tempat : GRAND CONTINENTAL HOTEL, Kuala Terengganu
LATAR BELAKANG MESYUARAT
(Keterangan mengenai pemanggil mesyuarat, Pengerusi mesyuarat
dan pihak-pihak yang menghadiri mesyuarat)
……………………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………
……
(Nyatakan tujuan utama mesyuarat diadakan)
……………………………………………………………………………………………
…...
……………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………
…….
……………………………………………………………………………………………
……
2.ISU ATAU MAKLUMAT PENTING
2.1 (Nyatakan isu atau maklumat penting mesyuarat)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2.2 (Nyatakan keputusan penting mesyuarat)
(a)
(b)
(c)
3.MAKLUMAN/TINDAKAN PENGURUSAN SMK

(Nyatakan kaitan atau implikasi isu atau maklumat penting itu kepada BTP serta tindakan susulan yang diperlukan.berikan cadangan bagimembantu tindakan yang akan diambil) ………………………….sekiranya ada dan sekiranya perlu. Tandatangan Tarikh: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful