HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003

_______________________________________________________________________ _ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBPE 2203 TAJUK KURSUS /COURSE TITLE : UJIAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI SEMESTER /SEMESTER : JANUARI/JANUARY 2011 _______________________________________________________________________ _

DISEDIAKAN OLEH
EZZUAN BIN AHMAD

NO MATRIK
801217135003003

EMAIL
wanpkgksk@yahoo.com

TUTOR
EN ZAKARIA BIN ALI

PPT
INSTITUT PERGURUAN KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANU
HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003

Program pengukuran dan penilaian kecergasan fizikal di sekolah telah dirancang selaras dengan sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani. kecergasan fizikal terbahagi kepada dua iaitu kecergasan fizikal untuk kesihatan dan kecergasan fizikal untuk prestasi. kekuatan. berdaya tahan. Kecergasan fizikal boleh didefinasikan sebagai kemampuan manusia berfungsi secara efisyen dan berkesan yang akan memberi sumbangan kepada kehidupan yang berkualiti. belajar secara berkesan. sihat dan boleh menghalang penyakit hypokinetik dan boleh bertindak dalam masa kecemasan (Corbin. Guru Pendidikan jasmani harus merancang dan melaksanakan ujian kecergasan seperti yang terdapat dalam Garis Panduan Ujian Kecergasan Fizikal agar murid-murid sentiasa cergas dan bersedia untuk mengikuti mata pelajaran yang lain. Kecergasan yang optimum boleh membantu murid melaksanakan aktiviti harian tanpa rasa letih dan lesu. HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 .Menurut Falls (1980). tidak dapat dinafikan bahawa Pendidikan jasmani memainkan peranan yang penting dalam menyediakan murid-murid yang sihat dan cergas agar dapat memberi tumpuan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. berdaya kuasa. 1998). Pengenalan Semakan kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 2002– 2004 membawa sedikit perubahan dalam kandungan pengajaran dan pembelajaran keduadua mata pelajaran tersebut. kegemukan dan pelbagai penyakit otot dan tulang. kemahiran dan sebagainya. Selaras dengan itu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna dan selamat. Jadi. Kecergasan fizikal untuk kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan dan ancaman penyakit hypokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung. menikmati masa kesenggangan. Kecergasan untuk prestasi pula merujuk kepada fungsi dan keupayaan individu untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga.HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 1.

pendidik mempunyai tujuan yang sangat berbeza untuk melaksanakan ujian pemuda kecergasan. untuk (a) memberikan maklum balas kepada individu pelajar tentang tahap kecergasan mereka. (b) membuat cadangan untuk meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan. Dalam tatacara sekolah.HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 2. Pernyataan Masalah Secara umumnya tahap kecergasan fizikal murid-murid sekolah sekarang sukar hendak diukur. Kami menggambarkan paradigma tiga-tahap untuk memandu penilaian uji kesahihan. ada prinsip-prinsip asas pengukuran yang mendasari kecergasan suara ujian tanpa tujuan dan siapa yang menguruskan ujian. Oleh kerana itu. (b) menilai keberkesanan program-program latihan yang direka untuk meningkatkan kecergasan. Penyelidik perlu langkah-langkah tepat kecergasan pelajar untuk (a) menentukan hubungan antara kecergasan dan hasil kesihatan lain. (c) menentukan tersebar luasnya yang mencukupi (atau tidak mencukupi) tahap kecergasan dalam kumpulan-kumpulan penduduk tertentu. Kajian-kajian yang dilakukan oleh penyelidik sebelum ini hampir kesemuanya menguji tahap kecergasan pemain atau atlit sukan sekolah. Syed Kamaruzaman (2004). menjelaskan bagaimana HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 . dan (d) memberikan maklumat untuk membantu anda menentukan keberkesanan program pendidikan jasmani. misalnya. kita fokus pada prinsip-prinsip kebolehpercayaan dan kesahihan yang mengatur menggunakan positif ujian pemuda kecergasan. Pada artikel ini. ujian kecergasan digunakan untuk keperluan lain. (c) mendidik pelajar tentang aktiviti fizikal dankecergasan.

Kesahan adalah konsep yang paling penting dalam ujian muda kecergasan kerana meliputi tidak hanya ukuran yang tepat . ujian kecergasan dan memberikan strategi instruksional yang berkaitan dengan penghantaran dan protokol ujian kecergasan fizikal dengan cara yang dapat meningkatkan pengalaman pendidikan jasmani. Kami berharap bahawa dalam maklumat yang kami sajikan. akan ada sesuatu yang berguna bagi penyelidik. dan praktikal untuk tatacara tertentu (khususnya sekolah program pendidikan jasmani). mengikat mereka ke dalam teori-teori yang relevan motivasi dan kecekapan. Sepanjang.HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 menafsirkan bukti kehandalan dan kesahihan dalam literatur penelitian. Saiz kecergasan fizikal yang sihat dan berguna ketika mereka memiliki bukti kesahihan dan kebolehpercayaan. menyajikan contoh kebolehpercayaan dan bukti kesahan untuk satu ujian kecergasan umum digunakan dan memberikan nasihat praktikal untuk melaksanakan ujian kecergasan dan menggunakan hasil ujian kecergasan. kekuatan otot. Saya percaya bahawa ujian kecergasan boleh menjadi pengalaman positif dan menyenangkan dan alat yang berguna untuk memotivasi pelajar secara fizikal aktif jika digunakan dengan cara yang sesuai dengan tahap perkembangan sebagai salah satu aspek dari kurikulum pendidikan yang menyeluruh dan jika disampaikan dalam persekitaran yang positif . tujuan mengatasi pertimbangan psikologi yang berkaitan dengan : (a) meningkatkan prestasi anak-anak dan meningkatkan pengalaman anak-anak selama penilaian kecergasan. Tetapi juga ketepatan tafsiran skor ujian menggunakan ujian dan uji nilai untuk tujuan yang sah. Pada bahagian pertama. saya mengenalpasti faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi prestasi pelajar dalam ujian kecergasan. Bahagian kedua akan menghuraikan reaksi psikologi mungkin. HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 adalah untuk . ketahanan otot.Konstruk yang menarik untuk ujian kecergasan pemuda saat ini antara lain kecergasan aerobik. memberikan skor ditafsirkan bagi pengguna ujian. Reliabilitas merujuk pada pengulangan Cabaran bagi pemaju ujian kecergasan murid ialah meminimumkan kesalahan pengukuran. dan hasil. dan fleksibiliti. serta ketika mereka layak untuk tetapan percubaan tertentu. komposisi tubuh. Artikel ini dibagi menjadi dua bahagian utama..

kecergasan aerobik didefinisikan sebagai kemampuan jantung. saiz kriteria harus menjadi ukuran paling tepat dari membina dan sering disebut sebagai saiz "standard emas". 3. juga dikenali sebagai Uji Leger atau Bleep Test) dan jangka batu / berjalan. di mana kajian ini dirancang dan data dikumpul untuk menilai definisi membina. sebahagian besar daripada bukti ini berasal daripada kajian kesahihan kriteria berkaitan yang telah menggunakan analisis regresi untuk menilai hubungan antara skor ujian kecergasan dan nilai pada pengukuran kriteria yang membina kepentingan. untuk menilai kesahihan ujian untuk digunakan dalam kajian yang berkaitan dengan kecergasan atau untuk membangunkan dan memperbaiki ujian) dan pengamal misalnya. Test perintis. menyatakan bahawa sebuah proses validasi tiga-tahap untuk digunakan oleh penyelidik (misalnya. Ujian Kecergasan yang dianggap untuk mengukur kecergasan aerobik meliputi jangka multistage shuttle 20-m (iaitu. Tahap berikutnya adalah Tahap validasi Konfirmatori. Dengan demikian.sub. dll) dan domain operasi ditetapkan sesuai definisi ini. untuk menilai bukti-bukti kajian untuk mengenalpasti ujian untuk digunakan dalam tatacara diterapkan. dan pembuluh darah untuk menyediakan oksigen ke otot kerja dan kemampuan otot untuk menggunakan oksigen untuk terus bekerja atau berolahraga.HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 (b) pelaksanaan ujian kecergasan positif ke dalam kurikulum sekolah. Misalnya.2] max diakui sebagai ukuran kriteria kapasiti aerobik Tahap Teori-Ujian merupakan tahap tertinggi konstruk validasi dan melibatkan ujian teori tentang membina kepentingan dengan menggunakan kaedah saintifik. guru. Pemilihan saiz kriteria ini penting kerana tafsiran bergantung pada seberapa baik kecergasan skor ujian berkorelasi dengan atau estimasi saiz kriteria. pelajar. TIGA-TAHAP PARADIGMA UNTUK PENGESAHAN PENELITIAN Dalam sumber-sumber sebelumnya (Mahar & Rowe. hubungan dicadangkan berdasarkan pada kajian sebelumnya dan kemudian diuji dengan teknik statistik yang HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 . membina ditakrifkan dengan jelas cukup sehingga difahami oleh semua pemangku kepentingan (pemaju ujian. Dalam ujian pemuda kecergasan. Rowe & Mahar. paru-paru. 2006). diukur V [O. sehingga pengukuran membina difahami. Dalam kajian pengesahan yang paling muda kecergasan. Dalam Tahap Teori-Ujian. Dalam Tahap definisi kajian pengesahan. 2002.

Sebagai contoh.HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 sesuai. ujian psikomotor 2. ujian afektif 5. UJIAN PSIKOMOTOR Terdapat 4 bahagian asas dalam ujian FIZIKAL PERMAINAN PSIKOMOTOR KECERGASAN MOTOR HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 . Untuk memberikan bukti kesahan luaran beberapa kuesioner yang direka untuk mengukur komponen dari model Fizikal Pemuda Kegiatan Promosi. Rowe. yang diduga berkaitan dengan komponen model. ujian kognitif 3. 4. 1999) menggunakan analisis faktor dan analisis korelasional. Wiersma. pengukuran dan penilaian. dan Mahar (2007) menilai Pemuda Aktiviti Fizikal model Promosi (Welk. Raedeke. JENIS – JENIS UJIAN Terdapat tiga bidang utama dalam ujian.iaitu 1. penulis soal selidik ini berkorelasi dengan ukuran aktiviti fizikal dan komposisi tubuh.

kekuatan dan ketahanan otot serta kekuatan mental 10. Pemahaman iaitu kebolehan memahami (contohnya: membuat kesimpulan). Analisis iaitu kemampuan menganalisis suatu maklumat yang luas dibahagikan menjadi bahagian-bahagian kecil (contohnya: menganalisis pengertian suatu puisi). UJIAN KOGNITIF Ujian kognitif adalah untuk mengukur pengetahuan dan kepintaran pelajar. Aplikasi iaitu kemampuan penerapan (contohnya: menggunakan suatu pengetahuan yang diperolehnya untuk menyelesaikan masalah). Sintesis iaitu kemampuan menggabungkan beberapa maklumat menjadi suatu kesimpulan (contohnya: mengenalpasti jenis kategori binatang). iii. nama negara). anda akan dapati 6 peringkat cara berfikir dalam Taxonomy Cognitive Bloom iaitu: i. UJIAN MOTOR Ujian ini berkaitan dengan cara pergerakan dan pelakuan individu 8. HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 . v.UJIAN PERMAINAN Ujian ini akan memperlihatkan kemajuan di dalam ujian psikomotor 9.HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 6. UJIAN FIZIKAL Ujian ini berkaitan dengan kesemua aspek tubuh badan seperti daya tahan kardiovaskular. ii. iv. Pengetahuan iaitu kebolehan mengingat (contohnya: nama ibu kota. UJIAN FIZIKAL Ujian ini berkaitan dengan fizikal seseorang individu 7. Dalam ujian kognitif.

Berpandukan kepada kenyataan di atas. Mood 1982). Mereka lebih cenderong kepada ujian psikomotor dan kognitif.Kebanyakan guru pendidikan jasmani merasakan ujian ini tidak begitu sesuai digunakan kerana penilaiannya yang tidak jelas.HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 vi. Ujian ini dilakukan melalui pengawasan dan interaksi secara langsung dengan murid anda. Penilaian afektif dibahagi kepada ujian secara umum (menilai tingkah laku) dan penilaian afektif berbentuk akademik (peperiksaan). 2.UJIANAFEKTIF Ujian afektif pula merangkumi penilaian dari segi perasaan. HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 . sesetengah guru pendidikan jasmani merasakan yang ujian afektif ini tidak sesuai digunakan kerana: 1. Tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya bagi ujian ini. tetapi sikap dan nilai-nilai memerlukan masa yang panjang untuk berubah. tidak terdapat satu garis panduan atau kaedah yang jelas untuk menilai faktor-faktor ini. 11. ujian ini adalah berbentuk subjektif. nilai-nilai dan emosi individu. Perubahan sikap berlaku secara berperingkat-peringkat. 3. dan nilai. Hasil daripada penyelidikan yang dibuat menunjukkan guru pendidikan jasmani mempunyai masa yang terhad untuk menilai ujian fizikal. Pengetahuan dan kemahiran boleh berubah dalam masa yang singkat. Penilaian iaitu kemampuan membuat pertimbangan sifat yang baik dan sifat yang buruk. Untuk makluman anda. Sukar untuk mengenalpasti penilaian yang dibuat terhadap minat. sikap. kemahiran pengetahuan dan afektif murid secara serentak dan kerap (Philips dan Hornak 1979. Kekangan ini membataskan ketepatan penilaian yang dibuat. Secara umum.

di mana ada kawalan. Sebelumnya hasil ujian kumpulan besar sering diterbitkan sebagai jadual normatif. boleh diukur dan akhirnya dipertingkatkan. Dengan membandingkan hasil untuk pelajar berjaya dalam sukan. Namun. fisiologi hanya parameter akaun untuk sebahagian prestasi apapun. .Kali ini latihan cara yang berharga boleh digunakan lebih efisien. Asas adalah sangat penting jika anda hendak memulakan ujian yang baru Ujian HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 . adaptasi tubuh untuk latihan. LANGKAH YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENILAI PENGAJARAN KECERGASAN Prestasi dalam ujian kecergasan merupakan hasil dari banyak faktor. Memantau Kemajuan Sesi ujian awal pelajar dapat memberikan idea di mana kadar kecergasan mereka di awal program. Persaingan adalah ujian akhir dari kemampuan prestasi. faktor-faktor yang melibatkan proses fisiologi. yang meliputi jumlah latihan yang dilakukan. MANFAAT UJI KESESUAIAN Identifikasi Kelemahan dan Kekuatan Dari sekian banyak manfaat ujian kecergasan. tahap motivasi. anda boleh melihat cirri . sehingga ujian dapat dibandingkan dengan ini dan setiap perubahan dapat dicatat. sukan yang sama. sehingga peranan latihan apapun Psikolog juga sama terhad. penggunaan utama adalah untuk membina kekuatan dan kelemahan pelajar. dan program latihan dapat diubahsuai sesuai. Seperti yang saya lihat. ketika cuba untuk memaksimumkan prestasi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan keputusan ujian untuk pelajar lain dalam latihan yang sama kumpulan. maka penting untuk menentukan kemampuan atlet individu dalam aspek prestasi. Melalui ujian kecergasan. status gizi dan keadaan cuaca untuk beberapa nama. atau kumpulan penduduk yang sama.HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 12. 13.ciri yang perlu pembaikan.

Pengenalan Bakat Ujian ini terutama digunakan untuk membantu dalam merancang latihan olahraga yang paling tepat Bateri ujian khusus dapat menyediakan anda dengan idea dasar kekuatan dan kelemahan pelajar dan daripada ini. Jika guru tidak mempunyai akses seperti senarai. anda mungkin mendapati pelajar akan lebih sesuai untuk sukan lain yang membuatnya lebih baik menggunakan kekuatan mereka SET KESESUAIAN PEMILIHAN Sering ada standard set ujian yang dilakukan untuk ujian kecergasan sukan apapun. jangka masa antara ujian boleh berkisar dari dua minggu sampai enam bulan. anda boleh mendapatkan idea daripada keberkesanan program latihan. Memberikan Insentif Insentif untuk meningkatkan biasanya boleh diperolehi oleh 'tujuan' daripada skor ujian tertentu. guru boleh menggunakan maklumat yang berikut untuk merancang ujian sendiri Mengenalpasti Komponen Prestasi Langkah pertama dalam merancang sebuah ujian kecergasan adalah untuk mengenalpasti komponen kecergasan . Waktu antara ujian boleh bergantung pada persediaan waktu atau kos yang terlibat.HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 berikutnya harus dirancang untuk akhir dan awal setiap baru fasa. HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 . Dengan mengulangi ujian secara berkala. atau guru ingin mengubahsuai protokol yang sesuai dengan keperluan individu. Setiap sukan memerlukan kriteria tertentu dan bergantung pada faktor-faktor tertentu lebih daripada yang lain untuk prestasi yang berjaya.Ini mungkin bergantung pada tahap latihan atau fasa musim di mana ujian sedang dilakukan. Bergantung dari faktor tersebut. Dengan mengetahui bahawa mereka akan diuji lagi di kemudian hari. Ini biasanya memerlukan minimum 2-6 minggu untuk melihat perubahan dibuktikan dalam setiap aspek kecergasan.

Ini adalah penting kerana guru sering mencari perubahan kecil dalam skor. Guru harus boleh mendapatkan hasil yang sama atau serupa pada dua ujian berasingan. Kesahan ujian biasanya lebih baik jika ujian ini adalah khusus untuk sukan yang diuji: iaitu. ujian Beberapa kesalahan dalam pencatatan keputusan ujian mungkin timbul dari untuk jadual normatif. . Kebolehpercayaan Ujian dianggap dipercayai jika keputusan yang konsisten dari masa ke masa. Kebolehpercayaan dapat ditingkatkan dengan kawalan yang lebih besar dari pembolehubah-pembolehubah ini. Murid dan guru harus menyedari keperluan untuk mengendalikan faktorfaktor yang boleh mempengaruhi keputusan yang diperolehi.Semua peralatan digunakan harus mengikut standard dan secara teratur dikalibrasi dengan standard kilang. ujian harus dilakukan tepat sama seperti ketika kumpulan ujian awal diuji untuk melihat perbandingan yang akan protokol. Jika lebih dari satu ujian sedang dilakukan pada satu masa. Jika membandingkan hasil ujian berlaku. ujian harus menyerupai sukan yang diuji.HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 Standarisasi Protokol Protokol uji harus standard sehingga perbandingan boleh dibuat antara anda skor ujian dilakukan pada waktu yang berbeza dan perbandingan antara atlet diuji pada tempat yang berbeza. susunan ujian boleh mempengaruhi keputusan untuk masing-masing Kesahan Kesahan adalah apakah ujian benar-benar mengukur apa yang mereka berangkat untuk. variabilitas dalam keadaan persekitaran dan / atau permukaan. dan dengan menggunakan kompeten dan penguji terlatih. peralatan kesalahan. sehingga mirip tindakan dan HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 .

guru mungkin ingin menetapkan stesen ujian dengan alat uji yang berbeza dalam setiap stesen. ujian harus dijadualkan untuk sesi yang berasingan.HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 maka kelompok otot tertentu dan jenis serat otot benar-benar digunakan dalam sukan ini adalah yang digunakan. dan kemudian di teratur interval. atau dengan satu ujian mengikuti kumpulan yang sama di sekitar stesen. kerana murid tidak harus didahului oleh pemanasan (misalnya beberapa ujian fleksibiliti). Penjadualan Ujian perlu dilakukan pada awal tahap latihan.Tekanan darah dan detak jantung berehat diuji terlebih dahulu. atau sekurang-kurangnya pada akhir sesi. MELAKUKAN TEST Sequence Test rangka Ujian boleh menjejaskan prestasi dalam beberapa ujian. Organisasi Organisasi yang baik akan memastikan sesi ujian berjalan lancar. INTERPRETASI HASIL Kepentingan relatif Langkah pertama dalam tafsiran keputusan ujian mengharuskan anda untuk menentukan kepentingan komponen yang diuji.Lain ujian berdasarkan detak jantung respon (contohnya banyak ujian daya tahan submaksimal) mungkin akan terjejas oleh ujian sebelumnya dan oleh keadaan mental pelajar. Beberapa ujian perlu dijadualkan pada awal sesi. . Untuk kumpulan sekolah mungkin tepat untuk jadual uji cuba di awal dan akhir semester sekolah. anda harus membiarkan banyak masa untuk pemulihan antara ujian. Jika ada beberapa kekuatan otot dan ujian ketahanan dalamsatu sesi. Pentingnya kecergasan relatif murid biasanya HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 .

Pelaksanaan ujian ini bertujuanuntuk: • • • • meningkatkan keberkesanan pengajaran guru. kerana di sini guru memainkan peranan sebagai seorang penyelidik yang mengkaji sistem pengajarannya. HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 . meningkatkan prestasi pencapaian murid. dan begitu juga sebaiknya dilakukan oleh seorang ahli fisiologi untuk latihan yang berkualiti. Penutup Artikel yang diterbitkan ini boleh membantu guru-guru untuk menjalankan ujian kecergasan terhadap pelajar mereka.HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 memerlukan pemahaman yang baik tentang fisiologi yang terlibat. didalam artikel ini telah diberi cara dan langkahlangkah untuk memastikan ujian kecergasan yang hendak dilakukan mengikut spesifikasi. artikel juga boleh dijadikan strategi untuk memperbaiki lagi pencapaian murid yang berada pada tahap baik ke tahap cemerlang. mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran dalam membantu murid mencapai tahap cemerlang Selain bertujuan untuk menangani masalah khususnya yang berkaitan dengan pencapaian rendah di kalangan murid. Artikel ini mempunyai beberapa kepentingan kepada guru Pendidikan jasmani di sekolah.

gov/ERICWebortal/search/detailmini.jsp? _nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ757237&ERICExtSearch_SearchType_0= no&accno=EJ757237 3. Sharon R Philips 2008 HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 .jsp? _nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED131020&ERICExtSearch_SearchType_0 =no&accno=ED131020 2.HBPE 2203 UJIAN PENGUKURAN DAN PENILIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI EZZUAN BIN AHMAD 801217135003003 BIBLIOGRAFI 1.xiaofen Deng Keating.com/doc/1G1-184231148.gov/ERICWebPortal/search/detailmini. http://eric.com/p/articles/mi_6841/is_3_12/ai_n28559584/ http://www. http://eric. http://findarticles.highbeam.ed. 5. 4.html A Lasting Impression: A Pedagogical Perspective on Youth Fitness Testing Stephen silverman.ed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful