Mod Pengajian Senarai Bidang Tempoh Pengajian Pembiayaan

Syarat dan Kelayakan Asas Syarat Tambahan

Tindakan Sebelum Mengikuti Pengajian Tindakan Semasa Mengikuti Pengajian Tindakan Selepas Mengikuti Pengajian

Syarat-syarat Permohonan Kelulusan Belajar

Kelakuan & Tatatertib Penangguhan Pengajian Penarikan Diri Gagal/Diberhentikan Pelanjutan Tempoh Pengajian

.

.

Strategy Package for Higher Growth and Structural Change: Human Capital for High Income Economy .

.

Kementerian Pelajaran Malaysia (18 Ogos 2010) .Tempoh Pengajian C.A. Mod Pengajian B. Senarai Bidang Sumber Rujukan : Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Sumber Rujukan : Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia (18 Ogos 2010) .

D. Pembiayaan biasiswa ikatan perjanjian / kontrak . Kriteria Pemilihan Opsyen/Bidang Bagi Calon Guru Sekolah Menengah / Rendah q atau q atau q E.

lebih daripada 3 tahun. prestasi 3 tahun yang terkini .

.

.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .

Tindakan Semasa Mengikuti Pengajian .A. Tindakan Sebelum Mengikuti Pengajian B.

Tindakan Selepas Mengikuti Pengajian .C.

TIDAK DIBENARKAN TIDAK DIBENARKAN .

(Sumber Rujukan : Mesyuarat Peraturan Dan Urusan Bagi Mendapatkan Kelulusan Untuk Mengikuti Pengajian Melalui Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Dan Sambilan bertarikh 27 Julai 2000) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Borang-borang berkaitan : Boleh diperolehi daripada pihak : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful