J

1

G2 ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

Ré -jou - is - toi, par

I 2 ˇˇ

ˇˇ

G2 ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

la

I 2 ˇˇ

G2

ˇˇ

ˇ

de

ˇˇ

˘

ˇ

ˇ

ˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ 4˘˘

˘
˘˘

sa chu - te ;

ˇˇ

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘˘

˘˘

J

ˇˇ

4

˘˘

ˇˇ
ˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇ

ˇˇ

ˇ

ˇ

ˇ
ˇˇ

˘

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ
ˇ

ˇ

ˇ

ˇˇ
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

˘˘
ˇˇ

ˇˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇˇ

ˇˇ

˘˘ Č ˜ ˇˇ ˇˇ
ˇˇ

ˇˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇˇ

sè - ches les lar -

ˇ

ˇˇ

Ré - jou - is - toi, qui re - lève A - dam

ˇˇ
ˇ

ˇ

ˇˇ

Ré -jou - is - toi, qui

ˇ

ˇˇ

ˇˇ
ˇˇ

ré - jou - is - toi par qui

˘˘

J

ˇˇ

˘

ˇˇ

˘

3

ˇˇ
ˇˇ

4ˇˇ

˘˘

la joie ra - yon - ne ;

qui

˘˘
ˇˇ

˘˘

ma - lé - dic -tion dis - pa - raît ;

ˇˇ

I2 4ˇˇ

ˇˇ

˘˘
ˇˇ

ˇˇ

J

2

ˇ

ˇ

˘`

˘˘

˘˘

˘˘

mes d’È - ve.

ˇ

ˇ

˘˘

˘˘

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful