http://naukari-times.blogspot.

coml

t:l ~O. 0---,-1 __.._] ------,1-------,-----,------,

Series SSR

• Plunse IIbiJek that LIlia tllJ~~lilll1il paller t:onhirn:s 8 printed page$.

• Ufldt! number giViE!1'I on tln~' righL hnnd tilde uf hel qUWtiOD p-BI1~r 'shol11d QU wrfLL!;l11 t"m tUt3

liUI! pug of 1 h lUlliW~r-bo k b.v lh andidal.

• FIe-as ohuc.k hat! tblS u~tib'n pU IEii' 100ft tnm.! 32 qU!J4iilliD1UI,

,. Pl'lllulil write down Ull!~ Iro..-hd JlUJ"IDb l' of the qu sotion befon!' ntt mpiing It.

• ;1fltT ~ iR i§i iifi III m~lf;J it ~ yti I

• m-q~ 11 ~fFI m: iift JiR ~ lf1{ ~ ~ ~I ~ ~-~ itr l~Fra ~fttdi ~

• ~. ~ ~ i#t ~ ~ 1W'i~Ifilq 32 WFt i I

• ~ m ~ Jm I1mFir ~ ifi:f.r if ~* ~ bfil ~ ~ ft;rfi I

ECO OMlCS

... _'---

~~I~~.'C'7I

~nm(' a/idUipd' : :3 11(wr' frrP.#ttf(. f!71?f : t~ '£fUi

}'f,~.l.~ilnmn Marh,~ : lOa ~;;~,' JOQ

a~ncl'(;d hI Q f'rmJli tm 9 :

I (i)Alf '1r!~!ilUJn~ in b~t/l rht! 'ftd I'm'!! u.r' ''D/upr ~rll)'.

WJ Ma.f'/~u· {ar qu.(!~M~ni ul"'j! hili/l t-ed iJRuinst It:Qt!h.

Hii} QumdioJl.'~ No, 1 - 6 "fJd 1'7 - 21 a 8' slwrl.-nMWeT qu JJbnno t'a'f'r;pi'! R 1 fr~d,rl" IJCi.d!.

Ttfey ar rl.."quiHJd to 1;(, tJtQ.!lwm'lcd ;11 tm B(m~ll{le ~,.

(TllJ QJJ.t!fltirlflJ~ Nu. ,6- 10 and 22 -26 Un" IJ/lOrl-ftJl?lwftr tJUlultln.n1# t! :rrvr:rzg 3 Iflu.rl$f>' iJQch.

AJtaa'er~ ~u them. "IUJuld nDrmuU;t flat .mrud li9' WlJrd$ wei!

'fu) QUC$tirl'flfI ,N,Q.. 11- 1.1 and ,2'l-29 tu'e o/Jro ,\liUl'l1"'W!'..'lUl'er qu~ibtJs. ~rr:iln1J 4. mrlf"ll$ ~dIJ/J. ;L'.'lwcrl:l 'A loom fjhoaJ'd ,IU:U,'lltUJ Itt'" C-~ 7>0' wanbF oocli.

(ui) Q~B./Ifi'iam No J...l-].,6 ,nl:ld SI0-3.2 ar£ lf1RfjrlUWuJ4r qllestio~u.l ttl,nying IfJ rna.rh;s ~~.r:hi A1'I.$Wir.'lF,'l lu them iJuJuld nD,rmDi~' not f!2.'f!:eeG TOO tpfWds each,

(uW An-liwen; should be brif!{.tmd l,fj tlJ" pam flaa the aliQ~e word lilrHt$ $hfJ!1ld btl arihcrn,d to tI.JI' fur CJ,'S' pO!'j~i.ble.

fNij'j04ij ~:

U) # .1lIlT.it ~ri !ff:t· 3ii~trtCtt4 g I

(t£) ~ JfFf ~ RiJrtffl 8I~- .:sa;;' wW fi:t! l'Jl! i I

(tit) Jfftf. ~1-5 ff2l( 11-21. dlf{f r1:iddr".!;Ii!i'i JJR ~ ~ ~ ~ t.· * I .~ ~~·~cmPliftt~w91

riuJ IfF{ fiJgqf 6 = 10 .mr Z2 - 86 t'fijriWi¥4i' !1R t FiJ:;rli ~ t '3 ~ t· ,1 ~ 'iiRf am- ·S1lf".~rt? 161} ~- W ~ wff ijplf' ~ I

II

P.T.O.

http://naukari-times.blogspot.coml

(v) J}7ff ~ 11 - IS 3Itr ~'1- 29 'iff' li'1'!TI' tiiliij' J1R'~ f.imif ~ ~ -'1 m f t ~ ifi1 m ftNI~ff; 79 ,Wii# it ~ ,;rii ~ ~ I

fIJi) JfR 'fkgqT J_4- -'l~ .3ifr 31-~:2 d41&Mr:lJiIl iflf( ~' JfFr~l 'ffiRif J(r$w ~'(; ~ l j ~. q;r ~ fH't(I;:;q'i(j: ,10.0 ~ it ~ ;rif ~ ~ I

(r;U:J ~ ~ i'fiIf ~ ~ ~ rMf ?J'If?!iiJij 3iW it Tf( f{{;ff ~ aifp:ffr ,rfj {?ft( ~~I

SECTIIQN

1. WllIl.L is n, til 'mand Iii 'iii duJe ?

~ ~ i.fli1 '- ?

2. D ... f1n 'prolh cL on fuuebon.

j~ ~ i(t mlfill ~

3. W[ud; is jmLl '~o~ supply' "I

l;;mmt ~ ~,ifIlf ~ ?

5. DLlf'ina "M~,ng]nal R. Itf!' or 1':rlUli'lfont.lfl ;ton", 1

'.~if!'(lil 9ii 'mtiin ~. iftl qR'qI~1 ~ I

6. Pr-i!:!! ruaflLlrlt,y uf demand for a .;aad u;. ,-J2.. Tlu~ censumer buysl!. ceriajl'l, quapLity i;lf' i!bi.e

,(food at D :pritl(J (If Rtl PilI' uujt. '\!'hen die. price £a.!J.G he huys 50 p-et'Clfflt mona q~lLJl.t.ity.

W.hnl is the mew price ? :3

~ ~ ~ iITrr iiir ~ ~ (-)2 t l ml'ffif N ~ 'iiiiT 8~. Rfrr ~ ~ rrr. ~ ~ ti:Ut:;r1, ~ I ~ ~ fiR ~ ~ fir iffi: 50 .£fQ~ ~ 11r.iT {9'fI~ril , I ~ ~

~ ~ ?

7. QiveLl:the:. -m.a.rk:-et P'ri'OO lOr ill pll~ how does :a coru:umer decide' iu;ti:J how ttlELn}' tmih;; or

that.. g,004 to buy? Explain. S

~ ~ ~ (f ~~ ~ \R~' aq~I~1 ~ ~ ~ ~ i fit ~ ~ I%n;fr ~ ~ 7 ~'1~~g I

8. What is 1he likely effeel.. IOn t:he -~Vl;V of a gtKid ir l! urri ~ i!O imlI:U:ls~d Ol'i that gOlJo '/

"ill;'!:plaht, :3

~ ~ ~ 1fl ~ ~ ~ ~ ~it m~~1F\' tif iP:ir~ ~ ~ li~

W 7 tlIfflI~~ r

5812

2

~--------------------------~-'~p~~n7n~a~umR~amri=nmes.DnrgsptnXom

I

\ I

9. E'!f.Jlhrih what. h~:ppe1'tll tD llie pr'tIfit:s in the llo,ng nno:!: lr the firms; are fie.e .1.0 ett1i1a't Lbe

~~ ~

OR

Elcp,lain what. nappeD.s I.u ]m~ mOle ll!im.C" run ir hI: fi':rm~'- aTe tree .tQ. lhl:aV~ii ~l1e , illil'Hll1;l'Y.

1lfG' wTI- r.iT W!1J if ~ ~ ~ t4~'*fl 'if it <:lEiii6k1 if ifN 1R ~ ~ ~ 'i «1i~l~lt

~

~ tnRf qIT m it ~ ~ ~ fSffi'4dt it if dlqq;ft'l -q ~ ~ ifll[ ~ G¥rr ~, ~I

In. Il1}1ple.ln ilhu iCI.lnhn1l prfJbl01Q1 of UU;I !l.hDic~ IlIr prndl,u:t.'l W b' P"Q'tIl!.~ud~

~ it ~ % ~ ijft ~ ~ ~I!il{ I

Prien O!IJLpu 'IIl:ItnJI Ro:vow u, M~H'f;.,n d R~VI:l'riu'
(RH. (UI:tIi HI I Rs.J (Rl>,'J
to 1 - -
- 2 L4 -
I
a - 1
I
- "' 1.2 -
I I· iiffItm ~~ P' ~
i("ql("l mqrer , ' .1 ~
(~) ~I
(~.) C~.~ (l.)
U) L - -
- 2 1<1 -
- 3 - 1
- 4 :12 -
. 1.2. E~l a~ 1'IproGuce:r'J3 eqm.Jibdum: :us:in;- 9' 'schedu:iLe; TIae total' ~sJ! ein7d Iro(:a ~ N1,'ellU S

- 'arp PCl'tta:ch, . _ 4

OR

Dr.5tinyuish betw~et'l fi)lb:ed oost and "maWe ~!1St ~vil1l,g ~plei8 iUulUi.J fII"Vereg:e ,oost IDIdml[!rgina>l ~iSt glving>-1I!l[J elrnMpiilil.

S8t2

3

p,T.a,

http://naukari-times.blogspot.com/

~ ~ ;ffr G~~n' ;ir ~(qr~ ifif ~ *14~1!l\{ I ~ ~ atrr ~ ~ tirn~IJ I ~~I

~

(r') ~G/lHol ~ ~ ~ mtla ait qlt:rJ4'rq ~ ~ itq ~ lii) WlI Ii!GJ~{\J1 iifI ml~r irafR:m~ alR~ ~t~ ~~ I

13. ·ttlW supply CUTIi" ~ri h Flrri!;'!!) .nsueit., of sup . Ill' Lhl[flU "hllut Qquul 'to 1) ZeTU, (ll) MO,

(Hn inl1nity IUld (iv) le!f8 tI an ne, 11

@ "iff ~ ~ ~ ~ ~ Q7, ~ ~~~(U~. (m~.

rii)) ~ tillfinh.yl (iv) ~ it ~ m I

Fo~B]b~d. Co;Rdiid.B h OJll~.r iiIIII ~ieu of {I. No. 13 ~ ';:,Imfl~ lfff~' - -I ftiIrlr. ~ lRi:n la & 1IrR ItR

T1i1:lt.il1gwil-lh belwu \ i!1w; iil lind 11 el sti liUppb,T nnd (i\). Jl di,J Uy CIMblC and

p ,t('oHy III1I~Jt sti.: !Supply. .u

i} ~ am. ~ ffl *'T( ~ ~ ~ 'ij!(f Hi) ~.fr t1rG'<f( 3T ~ ~H ~~r ir,

~~~I

I'll. 1~1(J:'Iln.tl1. with the 1~~JfI (!If numurieal cl.umples. th' 'Cl1~I:'L Orn Hilil u~pnL n~' a ,good \Vb 11

ill I btl in!lut~ ~,l.luild hn p,"fld~tlt~Dn or ~hfd g(J-Q~ H"U il1~m.:!~ (;Ij'~ l-I fmu!I.~rn~('Ufily Hl!.ld ~n U~r.I

1:I1:I"11l pr-aporUun, 6

'lilt ~ ~ i5 3&ii!01 if ~ ~' if ttiii ~ 3-j'k ~ tn ~ tt 'i[f..s; ~

~ ~ 'iR1 ~ ~ ~ g-1ilr<~ lit ~ iillffi' If'lICf. tll9tfI('LI:iifi ail;!; 'i~)rn ifil ff"1fl1fff1 ~ w~rl~ll!; 1

15. GivfjiJ fIlJ:lJ:ket equ.ilibnum Dr III .&:Dad. wAnt awe 1,J':lIil ciTeutli ef 51IDulta1'l.aQllS lncrfl'jIBilI in bOllh

demand and Illupply of th.at good on ib'll equilibrium plt']ec anrl qUBlIlLit,Y 'I 6

O'R

Ekf.liain t.ha i:ru.pficat;i,uft!Ei Qr the rQullwmr,: ;

ell The ftn.itun dilf~nt.i*d pfUdDcts~ under m.onopo.igt~c €!:' m;petition.

r:i:l) The feature -large n1!lmbru- of geUers' under p~t rompel:iUcm ..

~ ~ .~ ~ ~ ~ ~ ~ .~ I 3lI iR1I ~ BPr ~ ~ <i'4f it ~. ~ ~ ·iR ~ ~ .~ q1iil~~ .:;lR ~ tR ipH ~ iWt i

http://naukari-times.blogspot.com/

16. EXlJ10in the 8.lIt"C:~ bf fhe foUotring. om demand lUI" a 'goud :

iJ Rise in inoomt)

Iii} Rie;e in prlc.e.s uf ruiatcd. g~)II,11dB

r'i"1~fW ~ "I(i?i ~ ~ ~ V. !i\;i-"'f illii ~ fI"~~ ! w ~f{fN1

fiD ~'ff ~~ qft ~ -ij ~

n. Oive tnoanin~ uf' dL'fi, iool demHtld

iI'~ mrr ifir ~ ~ I

l8. Viha1; h; tl. C~mtrH.ltcl!lJ bQnk 1

OJTM~ ~ ~ mm J

]

U, IJ t1m~ gu errun 1 T. I udg 1;.

~~~q~~1

.2Q. Whl,il. lJj ilXQd Cl'!;C'hm1gu JlIntf! s,Yst(CIl'n 1

~ ~~) ~4 ;:y ~mrIt ~. ~ J:ff'lfSrrq ~ ?

:n. I Ofifl0 't~ggn'gat ~u~Jdy.

'~ -;ra' ~. 'qf'fl1l1ij ~

22. Whtm e~!ih~ng~ "at r rClr~iglJ mD'f,lnCY t.nUH. h deP'tand. rrhit.!s. E. plaiD, how.

'i.lf1ii tE.rejft ~ '5!fi ~ G{ ffl«fr t. m ~ lfllr ~ i II ~£r~f~t;, ~

23. Dj'.'1ti~gl1itjb .betwell'll;,l b8ilante- of tmde and bala:nl"E! OFJ ClHl'elT~ acmn;urt.,

~~am:'~~~1i~~1

3

3

.OR

EJ\platn thl".! evolutI.D.n. af mfIllllP .

. ~ ~ . ~". -~

:p:T qj kfG1lii4j W"1JT~ ~ ~ ~ ~n'il1l( I

·armu

~ ... - -.,..,I!/i ~I

~q'f ~ ~I ~ ...,m"'1~

..

25. Lliv-e me.8ning of capital u:pendi.wre aDd re'¥iC!nue. e>l:penrhtl:n"e in a ~Vf:rnm.erlli Jm.dget

and an ~plQ ~f e ab. ::I

~ , .. ~.e< ,J__",....t:

>lrt1~ ~ ~ 3Glt:'~IUT Gij Wt «("IU ~ 11· l.'<lu ~ am ~ ~ iii ~.~ ~

5

p.T.b.

http://naukari-times.blogspot.coml

ab.lakhs)
m De ]lrellii1~iol1 ciS
em Sahls 1J!1 Lb!El dtD mcsll~ llI'InrMtl ·!'50
till) Export'S Mi
(iv.} Opening If !:Itk 2(1
{V) pl.1. 'hRal:! tJr ,m " materiru um
'vll C1Q i-ng bloCK :JU t ,,11) Im'PJlt: I)r rRW mHterul.li 26

Mf4~{Yt1 ~I i.! ~ ~ VIl ~ • ~ iiiJi qF{Q;,t.rI:'1 ~ ~

(iifrf§ (1"'.)
d) 'i,1f4t:n:t
Hi
(li) !l~~if~ 2-0
(lij) ~ -0
[jvl ~1l'"qifi ~ :2
( 11, ~~~~ 150
(VI) ~~ 80
h .. ji) ~ 1ffi1 ifiT ~ 26 27. ,,:Vhfl!. i~ 11 C-[lf d' rm L ? 'What; (!U"e lb. i pl cations 1 :.:&

U'i1~~4 ~ ifl1l' i ? m iFtf i ?

2-8, If mnrgmal propWlllh.y to save is 0-2, bow mud!: T1~ in 'e ,tm I'll. is raquil'"ecl to make Lhe

natkllial ]l.'U:Oinl,f,i nse by is, aco- creres ? Cnl~tl!.. .4

~~~ ... D'2lt, W~ 8fIlJ if IOO'-1i. ~ ~ iWr %; ~ fi+;HA ~ ~lT~ a1,I~~ll'fii1T ~jlTi( "'IRq,iii"1 ~ ~

29. "Ex.p~~il1 ",he lOOOllJi'I fundiuo Dr w.mmre.rciel bnnkS. 4

OR

"Explam b;mkM"';1lI ];re gcvernmec _ function. of ,untFai. bSBk. m1liT~ ~ Iifif :wrr ~~ ~ '9q~i~1l! II

~

~,~1l ~ ~ ~ ~ ~ ~ :eq~U~ I

30. Civi n.1[ "l'e'ullIlil:S-I mtpl alR nDw"tho:! fonomBg pr-e ,:l>mBted iJi!I estintrating na tional ID."C~e :

. 2, 2, 2

{1~' 'Wbe:a1.- I«'l rm by a f~ but"' u •. ed entirely fDI' ffiUDily's DDlulUmptir;m~

(i3') Eru:nings of !.he 1l.hareho~ fro- he sale !!If !'l,b~ s,

liii~ E>l.plmtlii~l'e by government (m P~fl!g;.IiJe.eo e.~iihiieJ9.t.ioD.

http://naukari-times.blogspot.coml

7

P .. T,Q,

~ ~ ~ H4~n~1it ~ ~ ,~ em ~ ~ 'RW1' r4Afi1~\\1 iii "ffiit' ~ ~~-am;r~;

(U ~ff~~~~ ~sm~fr~~ ~irmif~'1 ~m 1m -;l~ ~ lllfoltlrMt 'fit ~ 9Jifj ~ I

(·Hi, ~ _ lR ~ ~ 'M lFJiI ~ I

In., Osllltl).d!lo~j;I jCmJi,~ Nl1tll:j ... .l~ Prl,ldlllgil. all. MtlJi'k~t 'p'n~ bli'ld 'Pers,(I'I1lW Tn !ilUf!1!3 , frdmthe

f(;J ll(l'WU')~ dnta : B, 3

(R~. O'n1'N#

(i l Oqrl'lOl'l! ti en ];~

(iil W£1~Pf:j (Iud liil;klorJll!:ji mn l'\ll1t~ uool do bt. i i'lto:rrc.'lt f iv)' Dp0I'f.I:t.i.nr:t' 8II1rp'hJ:Iil

(v) Nels; eu Lt';fflll!, l!;'f'UJ1sf!l'nI f -em obroll d

("'~) N'i.)~ .!iUl'j}O'r itit'[}n1t;) frllm uhroud

~ y11,) GO,ijH,~ m pl,'jlQ<11 ofAx'!ild Oil ~i~fi 1

( vI;~) S()~ifll I;\e~url:~w '~jl" 1.Iri bUt.illl ns by em pi f.ll',rl1\'1

35 20ll 25. 400 u;

(--) 10 20 30

~hi'l N(l'~ indili't1r;!ll tt.:.: ,10

(~) Nat. dameBi~i~ PJ'lll~h:l!lL 0" fruJ.t!.m' C1l& O~!flnm,g' to th~ mn1",·pte se!ltor 500

t Ki) (.htl'1'an.t' t ru n ~el"ft from ~Q'~e:rn mont 5:

rifFiW (i.) So: 2QQ 25 4fJ()i

~ . ..

(w) ~~~

[iii 1 $ ~ ~ fUej,,.,,

(tv) ~~

y) ~ t. ~ ~ (~ W«liij~(6~'

rvi) ffiM'if 'Rw ~ aw:IJ

(wi) ~ ~l ~ ~~ (~)

{-viii) M'1IG1i1Sr Tm 'iliLkt[l:fGiliti WJ!.' ~~·.m'i~r;J":r"l ~x)' ~ $JW~ ifii

~ ~ ~. ~ ~ ~ ~Pi" q;:: ~ bftci ~

('I<)J ~ ~ ,~l(1;iffffii,{r{iil

15~ (-) 1(}

2;fl.

aa

http://naukari-times.blogspot.com/

--- ,

IU!,. Explam (ri:"!l'slum~i;lr!l fm:~IiI)[I'I· with the. beJ:p uf a s-ci-.'llidu.re anil diagnu1'\, DR

.E~liJ Il.in ·.gaviag .Function' lv.i:U:J tb~ tle]p of ~ s¢hOO·u.le amd ~gr~ITI.

~ ~ ~ ~~@~ W. ",[tid! It ~tlillW ~ l'!~r~ct ~ 3PliI

1J,"EIi ~~ !lR ~~ * «Er~,ftT ~'~ lfiiR' iA'4=ln~li!O I

EOif Blind [)ti!j!ldhl.:iltOS o,m.lI.y ill! li,e'U IUlr Q. Nn.3:2

~ ,ml1" qft,~ it ~ ~ ~ ::12, ilk ~' 'q\

mil:.;phtln 'c(l;llawnp11'un l'lilnrll0n' with U1C h'lp or [I scfi.t!lMh.:. }\J.~'Il 'rLll.'Qn! l'U1urgi nru

p:ropow%.)' LO co~aum .. in lhc90ed;ule. 6

ii.lxplw.n 'a:a.,,'rn1!: fu 111 etlen , w~ll, th' h~Lp of u .>Ch.t!dultt. AlFtt1 r~U!(jrtf mrtlf"~nJi1.~ p'lfi'Pll.n~ity HI s,1l.!I.I(l in 1;h0'gcl'n:r,hl~il.

~ ~' 9ft QlW~tU iI .~ ~. (1iij~~ I ~ if ~ ~ VtjR:t rqr .~

~~

~

.~ ~ ~ ;Q'(Cffotfn 1I '~ ~' flH;I$I{ I ~ tf ~ ~ ·~r 'qj ~ ilftf~ ~

SBt2

8

http://naukari-times.blogspot.comJ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times