PENGENALAN MASYARAKAT MALAYSIA

‡ Sebagai sebuah tumpuan pengembaraan, pelayaran dan pusat perdagangan Tanah Melayu tentunya pernah menjadi tempat persinggahan dan penempatan bagi orang-orang daripada pelbagai kebudayaan dan asal usul. Justeru konsep percampuran populasi bukanlah merupakan satu fenomena baru dan asing di sini (Malaysia). ‡ Kebanyakan ahli sejarah dan anthropologi sosial bersetuju bahawa struktur susunan ras etnik dan corak penempatan penduduk masa kini telah ditentukan pada zaman perkembangan kolonial dan eksploitasi orang British di Semenanjung Malaysia. Lim (1973) menyatakan bahawa tahun 1786 hingga 1914 merupakan zaman paling penting dalam menentukan pola-pola etnik, ekonomi dan politik masa kini di Semenanjung Malaysia.

Definisi Masyarakat

‡ Masyarakat (Society) bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial dimana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir dari individuindividu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat adalah komuniti yang saling bergantung dan perlu memerlukan antara satu sama lain. ‡ Umumnya istilah masyarakat pada asasnya adalah merujuk kepada sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu dalam satu komuniti yang teratur.

Masyarakat Majmuk

‡ Masyarakat majmuk (Plural society) yang bermaksud masyarakat pelbagai kaum (Multi-racial society) adalah merujuk kepada suasana kepelbagaian bangsa yang sama-sama atau berkongsi hidup dan tinggal dalam sebuah negara sama. ‡ Masyarakat majmuk dalam sesebuah negara seperti Malaysia pada kebiasaannya terdiri daripada beberapa kelompok majoriti (1-3), disusuli oleh subsub etnik (kelompok minoriti) lain yang lebih kecil dan kurang berpengaruh.

Kategori Masyarakat: Pengkelasan Baru

‡

‡

Ada kalangan para pengkaji bidang anthroplogi dan sosiologi moden yang cuba untuk mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan cara hidup mereka. Justeru lahir istilah seperti : 1. masyarakat petani. 2. masyarakat industri. 3. Masyarakat pasca-industri. 4. masyarakat maklumat.

tetapi terpisah dalam unit politik yang sama. Sistem pembahagian buruh dalam bidang ekonomi pula adalah berasaskan ras di mana setiap ras dalam masyarakat itu mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan.Konsep Masyarakat Majmuk ‡ Menurut Furnivall (1939) sebuah masyarakat majmuk merupakan satu masyarakat yang muncul akibat daripada dasar-dasar kolonial di mana penghijrahan penduduk mengikut kehendak-kehendak sistem ekonominya. idea-idea dan cara-cara kehidupan sendiri. Ini telah mewujudkan kelompokkelompok yang berbagai ragam dalam satu unit politik. . Komunitikomuniti dalam masyarakat majmuk itu hidup secara berdekatan. bahasa. kebudayaan. Setiap kelompok memegang kuat kepada agama. Furnivall menambah bahawa kelompok-kelompok berbagai ragam dalam sebuah masyarakat majmuk itu bercampur tetapi tidak bergabung .

etnik) seperti Eropah. Dalam sektor pekerjaan terdapat pembahagian tenaga buruh yang ketara mengikut kaum. 5.S. 2. Hidup berdekatan tapi terpisah dalam sistem unit politik yang sama. India dan penduduk asli (bumiputera). Terdapat pelbagai jenis manusia (bangsa. 3. idea dan kaedah sendiri. kebudayaan. ras. Mereka bercampur tetapi tidak bercantum atau bersatu. . Furnival (1956) dalam bukunya Colonial Policy and Practice : A Comparative Study of Burma & Netherlands India menggariskan ciri-ciri masyarakat majmuk sebagai berikut : 1. 4. bahasa. Bertemu di pasar ketika membeli belah dan kemudian balik ke tempat masing-masing. Cina.Ciri-ciri Masyarakat Majmuk ‡ J. 6. Setiap kumpulan bangsa berpegang kepada agama.

Ciri Masyarakat Majmuk (samb) ‡ Harry Eckstein (1966) dalam ³Division and Cohesion in Democracy´ menulis bahawa masyarakat majmuk adalah masyarakat yang terpisah kerana segmensegmen yang berasingan yang meliputi ± Ras/Kumpulan etnik ± Budaya ± Bahasa ± Kepercayaan agama ± Ideologi .

3. Banjir dan Gempa Bumi 2. Penolak (negara Asal) ± ± ± Tiada pekerjaan dan peluang ekonomi ± kebuluran dan kemiskinan Masalah politik seperti revolusi dsb. 4. Masalah alam semulajadi seperti Kemarau. ± ± ± ± Penarik (Destinasi penghijrahan) Peluang ekonomi Dasar kerajaan Inggeris di TM Keamanan Masyarakat Malaysia yang dianggap baik. Perkahwinan politik cth: Sultan Melaka + Hang Li Po Faktor Umum seperti mengembara.Faktor Penghijrahan/ Kewujudan Masyarakat Majmuk Push and Pull factor 1. hanyut dan sesat .

semangat dan usaha manusia dalam sesuatu kelompok. Perkara ini dapat dilihat melalui etimologi perkataan "budaya" yang bermaksud "budi+daya". akal.Definisi Budaya ‡ Istilah Budaya (culture) secara amnya memberi maksud cara hidup manusia. Maka pada kesimpulannya. peradaban dan kemajuan . Budaya juga dilihat sebagai satu proses perkembangan sahsiah. ‡ Budaya bermaksud cara hidup sesebuah masyarakat. budaya boleh difahamkan sebagai segala penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. Budaya juga memberi maksud tamadun. yakni budi sebagai aspek dalaman manusia yang meliputi akal dan nilai. manakala daya sebagai aspek lahiriah manusia yang meliputi usaha dan hasilan.

Taylor pula menerangkan budaya sebagai satu himpunan ± ± ± ± Ilmu pengetahuan Kesenian Adat resam Kemahiran yang dimiliki dan diamalkan oleh manusia dalam sesuatu masyarakat. kepercayaan. undang-undang dll) ‡ Edward B. .Definisi Budaya (samb) ‡ Modern Dictionary of Sociology mentafsirkan budaya sebagai cara hidup manusia yang hidup berkelompok sama ada yang berbentuk material (ciptaan manusia) dan bukan material (adat resam.

bahasa. peneimaan dan kepercayaan oleh sesuatu masyarakat yang dipraktikkan secara berterusan atau diulangi oleh generasi yang seterusnya. ‡ A.L Kroebor & Clyde Kluckdan juga turut menyenaraikan elemen-elemen penting yang membentuk budaya iaitu kelengkapan hidup.L Kroebor & Clyde Kluckdan mendefinisikan budaya sebagai segala amalan.Definisi Budaya (samb) ‡ A. keagamaan. kesenian dan ilmu pengetahuan . sistem ekonomi.

. India 13% dan lain-lain 2%) Kadar pertambahan penduduk Malaysia berada pada kadar 2. Cina 30%. Hakikatnya ini bukan gambaran sebenar yang dapat menerangkan struktur masyarakat kerana terdapat lebih 40 etnik berbeza di Sabah dan Sarawak.4% setahun.Di Sabah. Cina dan India di samping kaum-kaum minoriti yang lain. Dusun dan Bajau. Bidayuh. Kelabir dan juga Penan. Melanau. Di Sarawak kelompok terbesar ialah Iban. (Melayu 54%.Struktur & Komposisi Masyarakat Malaysia ‡ Masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk ± terdiri daripada pelbagai etnik/kaum/bangsa. jumlah penduduk Malaysia adalah seramai 25 juta orang. etnik terbesar ialah Kadazan. ‡ Rumpun bangsa utama yang membentuk masyarakat Malaysia ialah Melayu (termasuk Bumiputera). ‡ Mengikut statistik 2004.

Penduduk Malaysia 2005 .

Penduduk Malaysia 2005 Mengikut Umur .

Melayu. Cina. India 2005 .

Lain-lain. Bukan Warganegara 2005 .Bumiputera.

Banjar. Jawa. dan adat istiadat yang masing-masing diikuti dan dipraktikkan oleh rumpun masing-masing. Minang.Melayu ‡ Perlembagaan Malaysia (Perkara 160) mendefinisikan Melayu sebagai penduduk pribumi yang bertutur dalam bahasa Melayu. keturunan syed termasuklah masyarakat bumiputra. bahasa. dan yang mengamalkan adat-istiadat Melayu. . Melayu itu merangkumi seluruh penduduk pribumi di Dunia Melayu (Nusantara). ‡ Subetnik Melayu adalah terdiri daripada Melayu Bugis (Sulawesi). beragama Islam. Melayu Kampar. ‡ Tetapi dari segi definisi budaya (cultural definition). iaitu penduduk serumpun tanpa mengira agama. Mendeling.

Cina ‡ Kebanyakan masyarakat Cina di Malaysia berasal dari sebelah selatan cina. pekerja ladang. ‡ Keturunan Hokkien yang berasal dari wilayah Fujian. Hailam termasuk masyarakat Baba dan Nyonya. pekerja lombong. Teochew. ‡ Berhijrah sekitar abad ke 15 dan 19. . Hakka dan Kantonis yang berasal dari Kwangtung. ‡ Kategori pengijrah terdiri daripada petani. pelarian yang menuntut suaka politik dan ahli kongsi gelap.

golongan profesional. askar. pekerja ladang dan landasan keretapi. .India ‡ Kebanyakan masyarakat India yang datang ke Tanah Melayu adalah berasal dari sebelah pantai Timur India. ‡ Berhijrah sekitar abad ke 18 dan 19 ‡ Golongan imigran terdiri dari keturunan Tamil (Tamil Naidu) Malayali (Kerala/Pantai Malabar) Telegu (Andhra Pradesh) Sikh (Punjab) Tamil Chettiar (Tamil Naidu) Gujrati (India Utara) ‡ Kategori pengijrah terdiri daripada golongan pemodal (chetty).

Dikenali sebagai anak mami) ‡ Serani .Kepelbagaian Etnik sebagai kesan asimilasi budaya ‡ Melayu-Arab ‡ Peranakan Cina ‡ India Muslim (masyarakat india yang datang dari India dan berkahwin dengan wanita tempatan. ‡ Peranakan Jawi (Hasil perkahwinan campur antara golongan India±Muslim dengan wanita Melayu Pulau Pinang. Dikesan seawal zaman Kesultanan Melayu Melaka.

buluh dan sebahagiannya mengusahakan tanaman getah. Bateq di Kuala Lipis. Semai di Kuala Lipis. Kintak dan Lanoh di Hulu Perak. Orang Kanaq. Negrito (Kensui di Baling. . Besut dan Kuala Krai) 2. Batu Pahat dan Pontian) ‡ Mereka terlibat dalam penjualan rotan. Orang Asli (Jakun di Johor dan Pahang.Masyarakat Bumiputera dan Orang Asli ‡ Terdiri daripada 3 kelompok utama iaitu 1. Senoi (Temiar di Kuala Kangsar. Raub. Sepang dan Klang) 3. Orang Kuala dan Orang Selatar di sekitar Kota Tinggi. Semaq Beri di Jerantut dan Hulu Trengganu. Hulu Selangor. Hulu Perak dan Gua Musang. Mehmeri di Kuala Langat.

Perlembagaan Perundangan Dasar Kerajaan Tolak ansur budaya Penyelarasan sistem pendidikan Toleransi politik . 5. 6.Perubahan Masyarakat Majmuk ‡ Perubahan boleh berlaku dalam konteks masyarakat majmuk jika berlaku perubahan dalam 1. 4. 3. Perubahan Sistem Pentabiran dan Kepimpinan dalam negara seperti pada peristiwa Malayan Union. 7. 2.

Kesan Perubahan Masyarakat Majmuk ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Percampuran budaya Perubahan hak (Pertambahan/Pengurangan) Perubahan status sesuatu masyarakat atau bangsa. Satu bangsa satu negara Kehilangan budaya asal sesuatu kaum .

Kebudayaan Malaysia ‡ Kebudayaan Masyarakat Melayu ‡ Kebudayaan Cina ‡ Kebudayaan India ‡ Kebudayaan Masyarakat Bumiputera dan Orang Asli ‡ Kebudayaan Masyarakat Sabah & Sarawak ‡ Kebudayaan kelompok minoriti yang lain ± Sikh ± Serani ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Keagamaan Perayaan Pakaian Makanan Seni bela diri Tarian Adat Pertunangan Adat Perkahwinan Adat Menyambut Kelahiran ‡ Upacara Kematian ‡ Perubatan .

‡ Contoh peristiwa : 13 Mei 1969. sistem kepercayaan dan kebudayaan Penggunaan akhbar berbeza-beza Sistem persekolahan yang beraneka ragam Sikap prasangka . Perbezaan agama. Bagaimanapun adakalanya hubungan antara kaum dan etnik boleh menjadi tegang. ‡ Faktor penyumbang kepada masalah integrasi atau faktor mempengaruhi hubungan etnik di Malaysia ± ± ± ± ± ± ± Dasar Pecah dan Perintah Politik Perkauman (Communalism) Perbezaan fahaman dan orientasi politik. Taman Medan 2000.Hubungan Etnik di Malaysia ‡ Pada asasnya hubungan antara kaum adalah baik.

(Campur) ‡ Proses penyatuan pelbagai kumpulan etnik & latarbelang sosial serta budaya yang berlainan ke dalam satu entiti fizikal yang dilaksanakan melalui struktur dan peraturan yang diperkenalkan supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan sayangkan tanah air.Konsep Perpaduan dan Integrasi ‡ Perpaduan dan Integrasi secara umum adalah merujuk kepada proses menggabungkan bahagian-bahagian menjadi satu unit. . ± Perpaduan ± Merujuk kepada hubungan luaran. nilai dan kepentingan yang seragam. ± Integrasi ± berlaku dalam konteks yang lebih luas dan dan lebih kukuh kerana ia adalah hasil daripada hubungan dalaman (Gaul) ‡ Proses penyatuan kumpulan yang pelbagai latarbelakang ke dalam satu entiti yang diikuti norma. Elemen terpenting dalam integrasi adalah perasaan sense of belonging yang dimiliki oleh setiap individu yang akhirnya akan mewujudkan ikatan dalaman yang lebih kukuh.

4. Tinggal Bersama (Stage of co-existance) Kekerapan kontak luaran (Stage of frequent external contact) ± sekerap mana mereka bertemu untuk suatu keperluan dan kepentingan tertentu seperti berniaga dan mendapatkan barang keperluan asas bagi kehidupan seharian Tahap Kompromi (Stage of Compromise) Tahap Perpaduan (Stage of Unity) Tahap Integrasi (Stage of Integration) 3. 5. .Tahap Hubungan Antara Kaum Secara Umum 1. 2.

Tinggi Low Level of Integration High Level of Integration (1) Segregation Acculturation (3) (4) Ab+B+C=Ab+Bb+Cb Assimilation Amalgamation Asimilasi Budaya A+B+C=D (2) A+B+C=A Accomodation Ai+B+C=Ai+Bi+Ci A+B+C=A+B+C Asimilasi Struktur (Pluralisme) .Teori & Tahap Hubungan Kaum Proses Integrasi Mengikut Peringkat Rendah .

‡ Di peringkat awal hubungan antara etnik pada kebiasaannya bermula dengan satu bentuk hubungan yang berasingan dan terpisah (segregasi) sehinggalah kepada satu tahap hubungan yang berbentuk kukuh dan sebati (Amalgamasi) di peringkat akhir. .Hubungan Antara Etnik ‡ Hubungan etnik boleh dilihat dan diukur dari segi tahap kedekatan atau darjah kehampiran.

antaranya dari segi kawasan tempat tinggal. Pemisahan berlaku dlm beberapa keadaan. . pengangkutan & kemudahan awam. Segregasi wujud sama ada didasari oleh undang-undang atau sebaliknya (seperti dasar aparthied di Afrika). sistem persekolahan.Tahap Segregasi ‡ Segregasi adalah merujuk kepada proses atau suasana pengasingan dan juga pemisahan antara satu kumpulan etnik dgn kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara.

Akomodasi ‡ Akomodasi adalah merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma & nilai kumpulan etnik yang lain tetapi pada masa yang sama tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing (Pluralisme) ‡ Formula: A+B+C=A+B+C ‡ dimana A. B & C adalah merujuk kepada budaya .

. ‡ Diamalkan secara meluas di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka dlm keadaan harmoni (penggunaan pelbagai bahasa.Akomodasi (samb) ‡ Proses Akomodasi berlaku apabila apabila kelompokkelompok yang berkonflik bersetuju untuk menghentikan atau mengelakkan konflik dengan mengadakan interaksi secara aman dan damai sama ada untuk sementara atau kekal. Kejayaan atau berkesannya µpenyesuaian¶ sebagai satu dasar amat bergantung kepada sikap golongan pemerintah dan kelompok-kelompok etnik berkenaan. pengamalan pelbagai agama & kepercayaan secara bebas bagi tiap-tiap kelompok etnik). Suasana kompromi ini seterusnya membolehkan kelompok-kelompok yang terlibat meneruskan identiti serta sikap mereka yang berasingan. ‡ Penyesuaian amat penting sebagai satu dasar untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan etnik.

Bertentangan dengan konsep asimilasi & amalgamasi Berasaskan teori kepelbagaian punca kekuatan Percantuman pelbagai etnik akan mengayakan lagi warisan sesebuah masyarakat 2 jenis : Pluralisme Kebudayaan & Pluralisme Ubahsuaian .Pluralisme ‡ Formula : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ A + B + C= A + B + C ABC kekalkan ciri kelompok dan budaya masing-masing Konsep ini mempertahankan kepelbagaian kumpulan etnik dalam masyarakat.

Akhirnya kepelbagaian jadi pemangkin untuk kukuhkan negara Antara faedahnya adalah kepelbagaian budaya menyebabkan Malaysia jadi tumpuan pelancong . Lebih-lebih lagi perbezaan & kepelbagaian budaya dalam masyarakat adalah sesuatu yang lazim & susah dielak.Pluralisme Kebudayaan ‡ Formula: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ab + Bb + Cb= Ab + Bb + CAb Masih kekalkan kepelbagaian kump etnik tetapi serba sedikit terpengaruh dengan budaya etnik lain hasil dari interaksi setempat Pengubahsuaian berlaku bila etnik yang mempertahankan kepelbagaian menerima sedikit budaya etnik lain Proses integrasi yang menekankan pengekalan kebudayaan pelbagai etnik termasuk etnik minoriti Integrasi masih boleh dicapai walaupun setiap etnik cenderunguntuk mengekalkan identiti kehidupan masing-masing Andaian asas: setiap etnik punyai hak kekalkan warisan psikologi masing-masing.

Orang India dapat menerima Yong Tau Fu.Pluralisme Ubahsuaian ‡ Berdasarkan Formula : A + B + C = A1 + B1+C1 ‡ A1. Cina dan India dalam soalan pilihan makanan. manakala Orang Cina dapat menerima nasi lemak .B1 & C1 merupakan etnik asal yang sudah mengubah amalan budaya asal kesan interaksi sosial dengan masyarakat setempat ‡ Proses kepelbagaian cara hidup dimana sesuatu kumpulan etnik terpengaruh dengan budaya lain ‡ Proses integrasi yang paling banyak dan meluas di Msia ‡ Contoh dapat dilihat melalui pertukaran budaya antara bangsa Melyu. Orang Melayu menerima roti canai.

‡ Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan & identiti . berperasaan secara berlainan. B & C mewakili kumpulan etnik minoriti.Asimilasi ‡ Proses Asimilasi adalah merupakan satu proses percantuman dan penyatuan antara kelompok atau individu yang datang dari etnik dan kebudayaan yang berlainan supaya menjadi satu dengan etnik yang dominan. ‡ Formula: A+B+C=A ‡ A mewakili golongan dominan. akhirnya bersatu dlm kesatuan sosial serta budaya yang sama. ‡ Satu proses yang berlaku apabila mana-mana kelompok yang berfikir.

± Proses asimilasi juga berkait rapat dengan saiz kumpulan minoriti.Asimilasi (samb) ‡ Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaks yang erat antara ahli kumpulan etnik yg berbeza budaya bagi suatu tempoh yg lama. tingkat perbezaan di antara golongan minoriti dengan majoriti dan juga kadar imigrasi. ± Kesanggupan golongan majoriti untuk menerima golongan lain. . ± Terdapat banyak persamaan budaya antara kumpulan etnik. ‡ Kejayaan proses asimilasi bergantung kepada beberapa faktor penting: ± Kesanggupan golongan minoriti untuk menghilangkan identiti mereka.

cara hidup (kecuali agama) disatukan dgn amalan & cara hidup org Thai. ‡ Minoriti yg mempunyai kebudayaan dan tradisi yg jauh berbeza daripada golongan majoriti sukar diasimilasikan. org Melayu mengalami proses asimilasi yg menyebabkan nama. ± Cth.Asimilasi (samb) ‡ Umumnya .kumpulan minoriti yg bilangan anggotanya lebih kecil mudah diasimilasikan berbanding kumpulan minoriti yg bilangan anggotanya besar. Di Thailand. bahasa. ‡ Asimilasi terbahagi 2= Budaya & Struktur .

± µb¶ mewakili budaya ‡ Kelompok minoriti hanya pelajari & amal aspek budaya shj dr kelompok majoriti. perubahan-perubahan yg bakal terjadi terhadap individu atau kelompok adalah seperti perubahan fizikal. sosial dan psikologikal.Asimilasi Budaya ‡ Satu proses penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada suatu budaya kepada budaya yang lain. biologikal. ‡ Akulturasi lebih mudah dicapai dlm budaya yg bersifat kebendaan . ‡ Formula : Ab + B + C = Ab + Bb+ Cb ± µA¶ mewakili kelompok etnik majoriti . Perubahan budaya terjadi hasil daripada hubungan yg berkesinambungan antara dua budaya berbeza dalam satu jangka masa yg berterusan dan perubahan tersebut berlaku sama ada dalam satu atau kedua-dua budaya tersebut. Cth adat resam. ± µB + C¶ mewakili kelompok etnik minoriti. budaya. ilmu pengetahuan & bahasa ‡ Hasil daripada akulturasi ini.

DEB.Asimilasi Struktur ‡ Formula : Ai + B + C= Ai + Bi + Ci ± µA¶ mewakili kelompok majoriti ± µB + C¶ mewakili kelompok etnik minoriti ± µi¶ mewakili institusi ‡ Kelompok minoriti menyertai institusi utama. BN . sosial. sekolah kebangsaan. ‡ Kumpulan minoriti tidak kehilangan identiti asal cuma mengalami perubahan dengan menyertai struktur majoriti . Contohnya penyertaan dalam institusi politik. ekonomi dan pendidikan.

± D mewakili kumpulan baharu yang terhasil daripada penyatuan A. Dalam proses ini. ‡ Syarat: Kumpulan dominan membenarkan proses ini berlaku dan kumpulan minoriti sudi atau dipaksa berbuat demikian.Amalgamasi ‡ Satu proses penyatuan pelbagai kumpulan etnik dari segi biologi. semua entiti kebudayaan pelbagai kumpulan dicampuradukkan melalui perkahwinan campur dan akhirnya mewujudkan satu bangsa yang baharu. . Majoriti sanggup melepaskan hak istimewa mereka (jarang berlaku). Proses ini memakan masa yang lama dan biasanya melalui beberapa generasi. B dan C.B dan C mewakili kumpulan etnik yg berlainan. ‡ Formula: A+B+C=D ± A.

Arah Pergerakan Dalam Hubungan Kaum .

Sorotan Sejarah dalam hubungan Kaum di Malaysia antara 1500-2000 .

fahaman dan orientasi politik. Sifat Prasangka 2.Halangan Integrasi Nasional 1. 3. pendidikan. Ethnosentrisme . agama. budaya. Fahaman perkauman ± Perbezaan bangsa. bahasa.

5. 3. 2. Mewujudkan Perpaduan Kehilangan budaya dan identiti kaum Cabaran mewujudkan identitit nasional Kekuatan dan jati diri. Agihan kekayaan secara adil .Cabaran pembinaan negara bangsa 1. 4.

Kaedah Menyatupadukan Masyarakat Malaysia 1. . Strategi Politik ± Politik perikatan ± Rukunegara 3. Strategi Perundangan ± Peruntukan Perlembagaan ± Penguatkuasaan undang-undang yang berperanan mencegah seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. 2. Akta Hasutan. Strategi Ekonomi ± Agihan kekayaan secara adil dan penghapusan jurang kemiskinan relatif. Cth: DEB.

Kaedah Menyatupadukan Masyarakat Malaysia (samb) 4. Strategi Sosial ± Satu bahasa ± Satu akhbar ± Sistem persekolahan dan kandungan silibus yang seragam ± Pengenalan matapelajaran wajib LAN ± Garis panduan penyiaran yang seragam .

.Penutup ‡ Perbincangan berkenaan soal perpaduan dan integrasi diikuti dengan pemahaman yang mendalam betapa perlunya keamanan negara dipelihara dan dikekalkan adalah amat penting kerana secara umumnya tidak akan ada kemajuan tanpa keamanan.

London : Cambridge University Press. Mohd Jali.Rujukan Asnarulkhadi Abu Samah & Jayum A. Nazaruddin Hj.al (2003). et. Serdang : Penerbit UPM. . (1948) Colonial Policy and Practices. Edisi ke-1 Petaling Jaya: Pearson Prentice Hall. J.S. Furnivall. Kenegaraan Malaysia. Jawan(1997). Malaysian Studies : Nationhood and Citizenship.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful