T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

ARAÇ BAKIM VE ONARIM

Lpg’li (Sıvılaştırılmış Petrol Gazlı) veya Doğal Gazlı Yakıt Sistemleri

ANKARA NİSAN 2005

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR........................................................................................................iii GİRİŞ............................................................................................................................ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1..........................................................................................2 1. LPG YAKIT SİSTEMİ PARÇALARINI SÖKMEK............................................... 2 1.1. Lpg’ li Motorun Çalışma Esasları....................................................................3 1.2. Dört Zamanlı Motorlar.......................................................................................4 1.3. Yağlama Sistemi .............................................................................................. 5 1.4. Soğutma Sistemi ............................................................................................... 6 1.5. Ateşleme Sistemi............................................................................................... 7 1.6. Karbüratörlü Motorlarda Kullanılan LPG Yakıt Sistemi ve Parçaları..............8 Tanımı, Görevleri ve Özellikleri ..........................................................................8 1.6.1. Hava Filitresi ..............................................................................................8 1.6.2. Ateşleme Kontak Anahtarı .........................................................................8 1.6.3. LPG Deposu (Tank ) .................................................................................9 1.6.4. Gaz Kesme Valfi ........................................................................................9 1.6.5. Aşırı Akış Kesme Valfi ..............................................................................9 1.6.6. Gaz Borusu ................................................................................................9 1.6.7. Beyin ( Regülatör- Buharlaştırıcı ) ............................................................ 9 1.6.8. Vakum Hortum .......................................................................................... 9 1.6.9. Buhar (Gaz) Hortumu ................................................................................ 9 1.6.10. Motor ........................................................................................................9 1.6.11. Emme Manifoldu ..................................................................................... 9 1.6.12. Mikser (Karıştırıcı LPG Karbüratörü) ..................................................... 9 1.7. Enjeksiyonlu Motorlarda Kullanılan Lpg’li Yakıt Sistemleri......................... 10 1.7.1. Besleme Devresi....................................................................................... 11 1.7.2. Elektronik Kontrol Ünitesi (Beyin).......................................................... 11 1.7.3. Enjektörler.................................................................................................12 UYGULAMA FAALİYETİ.............................................................................. 16 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME....................................................................... 17 PERFORMANS TESTİ.......................................................................................... 20 ÖĞRENME FAALİYETİ-2........................................................................................22 2. LPG YAKIT SİSTEMİ PARÇARININ BAKIM VE AYARINI YAPMAK.........22 2.1. LPG li Yakıt Sisteminin Bakımı ..................................................................... 22 2.2. LPG li Yakıt Sistemi Ayarları .........................................................................22 2.3. LPG li Yakıt Sisteminde Kaçak Kontrolü ..................................................... 22 2.4. LPG Gazının Özellikleri:................................................................................ 23 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 24 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME....................................................................... 25 PERFORMANS TESTİ.......................................................................................... 26 ÖĞRENME FAALİYETİ-3........................................................................................28 3. LPG YAKIT SİSTEMİNİN PARÇALARINI TAKMAK..................................... 28 i

3.1. LPG Yakıt Sistemli Motorun Ayarları ............................................................29 3.1.1. Supap Ayarı ............................................................................................. 29 3.1.2. Distribütör Ayarı :.....................................................................................29 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 30 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME....................................................................... 32 PERFORMANS TESTİ.......................................................................................... 33 MODÜL DEĞERLENDİRME...................................................................................35 KAYNAKLAR........................................................................................................... 36

ii

el aletleri. 40/32 Benzinli Motor Modülünü Almış Olmak Lpg’li (sivilaştirilmiş petrol gazli) yakit sistemlerinin bakımını yapmak. katalogdaki iş sırasına göre sökebileceksiniz. MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI iii .  LPG’li Yakıt sistemlerinin bakımını kataloğa göre yapabileceksiniz. bakim. Ortam: Araç bakım atelyesi Donanım: Araç bakım kataloğu.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI 525ARÇ008 Araç Bakım Onarımı İş Makinaları Bakım Ve Onarımı Lpg’li (Sıvılaştırılmış Petrol Gazlı) veya Doğal Gazlı Yakıt Sistemleri Lpg’li motorlarin yakit sistemleri. onarım ve ayarlarini yapmak için gerekli bilgileri içeren öğrenme materyalidir.  LPG’li Yakıt sistemini kataloğa göre takabileceksiniz. Amaçlar.  LPG’li Yakıt sistemlerini tanıyarak. Katalog değerlerine uygun olarak LPG’li yakıt sistemlerinin bakımını yapabileceksiniz. Genel Amaç. ölçü aletleri.

.

çiftlik araçlarında. çevre kirliliği daha az olan LPG yakıt sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada sonu olmayan bir gelişimi gerçekleştiren araç ve otomotiv teknolojisi gerçeği ile karşı karşıyayız Ancak gelişen teknoloji ekolojik dengeyi de göz önünde bulundurmak zorundadır.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. 1 . bilhassa Amerika’da otomobil. traktörlerde . Ülkemizde de daha çok mutfaklarda bunun yanı sıra ısıtma. Yeraltı kaynaklarının kullanımı dünya üzerinde pek dengeli olmadığından aynı zamanda azalan kaynak ve artan maliyetler araç ve otomobillerde alternatif yakıt kullanımını ön plana çıkarmıştır. petrol kuyularında sondaj donanımlarına güç elde etmede kullanılmaktadır.sulama pompalarında. otobüs. LPG yakıt sistemleri alternatif yakıt olarak kullanılan maliyeti yüksek miktarı gün geçtikçe azalan benzin – motorin ve mazota göre daha ucuz. bakımı ve takılması ile bilgiler verilecektir. kamyon. aydınlatma ve sanayinin çeşitli kesimlerinde kullanılan LPG (LİKİT PETROL GAZI) son yıllarda otomobillerde. Söz konusu nedenlerden dolayı bu modülde sizlere LPG yakıt sistemi kullanılan bir motorun güvenli bir şekilde sökülmesi. forkliftlerde ve değişik tür araçlarda kullanılırken dünyada ise. havalandırma cihazlarının çalıştırılmasında.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Bu öğrenme faaliyeti ile LPG’li Yakıt sistemlerini tanıyarak. edindiğiniz bilgileri rapor haline dönüştürüp grubunuza sunum yaparak paylaşınız. LPG sıvı halde iken gaz haline oranla yaklaşık 250 kat daha yoğundur. ARAŞTIRMA Çevrenizde bulunan forklift servislerinde LPG yakıt sistemlerinin çalışma prensipleri.Karbüratörlü motorlarda kullanılan LPG’li yakıt sistemleri b-Enjeksiyonlu motorlarda kullanılan LPG’li yakıt sistemleri. Bu iki karakteristik özellikleri temiz bir yanma sağlar. LPG Yakıt Sisteminin Tanımı Yakıt deposundan (tank )aldığı LPG gazı ile havayı uygun oranda karıştırarak silindirlere gönderen sistemdir.Kolay depolama ve taşıma için genellikle sıvı halde tutulurlar. Sıvılaştırılmış Petrol Gazlı Yakıt Sistemleri: a. parçaları ve parçalarının sökülmesi hakkında bilgi edininiz. Gaz yakıtlar hidrojence zengindir ve silindirlere gaz fazında girerler. katalogdaki iş sırasına göre sökebileceksiniz. 1. Basıncı düşürülüp. 2 . Diğer bir deyimle LPG taşıtlar için temiz bir enerji kaynağıdır. sıcaklığı artırılarak sıvı halden gaz haline dönüştürülür ve benzine mükemmel bir alternatif yakıt haline getirilmiş olur. basınç altında sıvı halde bulunan propan (C3H8) ve bütan’a (C4H10) verilen ticari isimdir. LPG YAKIT SİSTEMİ PARÇALARINI SÖKMEK Sıvılaştırılmış Petrol Gazı’nın (LPG) Tanımı Sıvılaştırılmış petrol gazı ( Liquid Petroleum Gas ).

Dört zaman prensibi aşağıda açıklandığı gibidir:  Emme zamanı. Buji ile Ateşlemeli Motorlarlar ve Dizel Motorları icat edildikleri zamandan beri hep aynı emme. Şekil 1.N. Buji İle Ateşlemeli Bir Motorun Parçaları. İcat edildikleri günden beri motor teknolojisinde çok büyük gelişmeler olmasına rağmen çalışma prensibi hep aynı kalmıştır. genişleme (iş) ve egzoz’dan oluşan dört zaman prensibine göre çalışmaktadır. Motorlar kullandıkları yakıt türüne göre en genel olarak benzin ve dizel motorları olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sistemler motorun emniyetli ve uygun şartlarda çalışmasını sağlamaktadır.  Egzoz zamanını kapsamaktadır. Bir piston silindir mekanizması önünde sıkıştırılmış bulunan hava-yakıt karışımının bir kıvılcım ile tutuşturularak yakılması sonucu silindir içerisinde bulunan gazın sıcaklığı ve basıncı artar. Modern motorlarda motorun çalışma sürekliliğini sağlamak amacıyla birçok yardımcı sistem de bulunmaktadır. Lpg’ li Motorun Çalışma Esasları Motorlar. sıkıştırma. 3 .1.  Sıkıştırma zamanı. ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelerdir.Şekil 1’de Buji ile ateşlemeli bir motorun parçaları görülmektedir.Ö. Çok basit anlamda motorlar bir piston silindir mekanizmasından oluşmaktadır. Yapılan bu işlem ile yakıttan elde edilen ısı enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülmüş olmaktadır.1. LPG Gazı hem benzinli motorda hem de dizel motorlarda kullanılmaktadır. Motorlar birçok şekilde sınıflandırılabilir.  İş zamanı. Bu iş motor krank milinin döndürülmesini sağlar.’ya doğru hareket etmekte ve bir iş üretilmektedir. Silindir içerisinde yanan yakıtın oluşturduğu basınç etkisi ile piston A.

egzoz gazlarının da silindirden atılma işlemi egzoz supabı yardımıyla yapılmaktadır. motor krank milinin iki devrinde (720° Krank Mili Açısı) bir iş yapılmaktadır. Dört Zamanlı Motorlar Dört zamanlı motorlarda. Bir motora ait emme ve egzoz supabı olmak üzere iki çeşit supap bulunmaktadır. Ayrıca zamanların oluşmasına supaplar da yardımcı olur. Pistonun silindir içerisinde çıktığı en üst nokta üst ölü nokta (ÜÖN). Silindire hava-yakıt karışımının alınması emme supabı vasıtasıyla.Motor içerisinde bu zamanlar pistonun silindir içerisinde yukarı ve aşağı hareketi sırasında oluşur. indiği en alt nokta ise alt ölü nokta (AÖN) olarak tanımlanır. 1.2. 4 . Teorik olarak her bir işlem krank milinin 180° dönüşünde gerçekleşmektedir. sıkıştırma.Şekil 2’de dört zamanlı buji ile ateşlemeli bir motorun çevrimi görülmektedir. iş ve egzoz işlemlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Çevrimin tamamlanması için emme. Bu aynı zamanda benzin motorunun basitçe çalışmasının açıklamasıdır.

Motor parçalarının boyları değişir ve motorda sıkışmalar başlar. Yağlama Sistemi Motorun hareketli parçaları. Sistemde yağın içindeki metal parçalarını ve diğer pisliklerin temizlenmesi için filitre kullanılır. Piston ÜÖN'ye geldiğinde egzoz işlemi tamamlanır ve egzoz supabı kapanır. Motor yağlama yağı karterde bulunur. Harcanan bu güç kaybı ve sürtünmeden dolayı parçalar ısınır. Meydana gelen vakumun tesiri ile hava-yakıt karışımı silindirin içerisine dolmaya başlar. Şekil 3’te yağlama sistemi görülmektedir. Bir çevrim bu şekilde tamamlanmış olur. Yağ pompası tarafından karterden emilen yağ ana yağ kanalına buradan krank mili yataklarına.  Sıkıştırma Zamanı Piston AÖN'den ÜÖN'ye doğru hareket ederken silindir içerisine alınan hava-yakıt karışımı sıkıştırılmaya başlanır. Motorun krank milinden iş elde edilmiş olur. Piston AÖN'ye doğru hareketine devam ederken silindir içerisindeki basınç atmosfer basıncının altına düşmekte ve vakum oluşmaktadır.  Egzoz Zamanı İş zamanı sonunda piston AÖN'da iken egzoz supabı açılır.  İş (genişleme) Zamanı Piston ÜÖN'de iken bujiden kıvılcım çakar. supaplara . hareketleri sırasında oluşan sürtünmeden dolayı motordan önemli ölçüde güç tüketirler. Piston AÖN'ye vardığında silindirin içerisi hava-yakıt karışımı ile dolar ve emme supabı kapanır.Yağlama sistemi motorun sessiz çalışmasını sağlar ve soğutma işlemine yardımcı olur. kam mili ve yatakları gibi motorun yağlanması gereken yerlerine yağ gönderilir.Şekil 2. Basıncın tesiri ile piston ÜÖN'den AÖN'ye doğru hareket etmeye başlar. Yanma odasına sıkıştırılmış hava-yakıt karışımı yanmaya başlar ve silindir içerisinde sıcaklık ve basınç artışı olur.3. 1. Filtre elamanı belirli aralıklarla değiştirilir. piston ve silindirlere. Sürtünme kayıplarını en aza indirmek ve motor parçalarının güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacı ile motorun hareketli parçaları yağlanır.  Emme Zamanı Piston ÜÖN'de iken emme supabı açılmaktadır. İş zamanı piston AÖN'ye vardığında sona ermiş olur. Sıkıştırma işlemi esnasında silindir içerisinde bulunan havayakıt karışımının basıncı ve sıcaklığı artar. 5 . Dört Zamanlı Buji İle Ateşlemeli Motor Çevrimi. Piston ÜÖN'ye geldiği zaman sıkıştırma işlemi sona erer. Piston AÖN'den ÜÖN'ye doğru hareket ederken silindir içerisinde bulunan egzoz gazlarını süpürür ve silindirden atılmalarını sağlar.

Şekil 4’de soğutma sistemi ve parçaları görülmektedir. Soğutma Sistemi Motorun çalışma sıcaklığı belirli değerler arasında tutulmalıdır. Motor sıcaklığının bu değerlerde kalabilmesi için soğutma sistemleri kullanılır. 0  Su ile soğutma sistemi  Hava ile soğutma sistemi Motorun çalışan parçaları çevresinde soğutma suyu dolaştırılır. boyları uzar. Buralardan hava geçirilerek motor dıştan soğutulur. Bu sıcaklıklar 83-120 C dir. bu yüzden motorun verimli bir şekilde çalışabilmesi için mutlaka soğutulması gerekmektedir. Havayla soğutmalı motorlarda ise silindirler çevresinde kanatçıklar vardır. çapları değişir.4. Isınan motor parçaları genleşir.Yağlama Sistemi 1.Şekil 3. 6 . Motorlarda kullanılan soğutma sistemleri şunlardır.

Soğutma Sistemi ve Parçaları 1. Soğutma kanalları. 6. 2. Radyatör sıcak su girişi. Su sıcaklık sensörü. bataryanın ( akünün ) 12 voltluk gerilimini primer devrede 200 . Ateşleme Sistemi Ateşleme sistemi. 5. 7. 3. 1.Bugünün motorlarında elde edilen sekonder devre gerilimi 40-45 bin volt civarındadır.5. 7 .Şekil 5’te klasik ateşleme sistemi ve parçaları görülmektedir. Termostat. Soğuk su çıkışı.250 voltta sekonder devrede 20 bin 25 bin volt civarına yükselterek silindir içerisinde sıkıştırılan hava-yakıt karışımını motorun ateşleme sırasına göre buji tırnak aralığından(20-25 bin volt) atlatarak karışımı tutuşturmaktır. Pervane (Vantilatör). 4.Şekil 4. Devirdaim su pompası.

sellilozik ipler ve plastik köpük) ve havanın rahatca geçebileceği süzgeç elamanı bulunur. Klasik Ateşleme Sistemi ve Parçaları 1. Filitrenin üst tarafında alev almayan bir malzemeden yapılmış ( ince metal talaşları .Batarya. 4.6. bu filitreler karbüratör hava girişine bağlanır.2. şeritler . Hava bu malzemelerin gözeneklerinden geçerken içersinde taşıdığı yabancı zerreleri bırakır. Bu toz ve kum zerreleri silindirlere gönderilecek olursa motora çok zarar verir.Şekil 5.Kontak anahtarı. 1.6. hava içinde çok miktarda toz ve kum zerreleri bulunur. Görevleri ve Özellikleri 1. 5.kondansatör . bu toz ve kum zerrelerinin motor silindirlerine girmemesi için hava filitreleri kullanılır. 6.Distribütör ( platin .1.Yüksek gerilim kabloları. Ateşleme Kontak Anahtarı Motor stop edildiğinde sisteme yakıt gitmesini önleyen bir elektro valfdir. tevzi makarası ve avans ağırlıkları ). 3-Endüksiyon bobini. 8 . 1.Bujiler. 2. Hava Filitresi Motorun çalışması için silindir içine giren havayı temizler.6. Karbüratörlü Motorlarda Kullanılan LPG Yakıt Sistemi ve Parçaları Tanımı. özel kağıt.

1. 1.7. Buhar (Gaz) Hortumu Alüminyum tel örgülü hortumlardır.buharlaştırıcı ) arasında bulunur.10. Mikser ile beyin ( Regülatör. Vakum Hortum Kauçuktan veya plastikten yapılmıştır. 1. 1. Ve sürücü mahalinde bir anahtarla ( ateşleme anahtarı) kumanda edilir.1. Emme Manifoldu Mikserde hazırlanan hava yakıt karışımını silindirlere sevk etmektir.6.4. 1.Buharlaştırıcı ) Tanktan gelen LPG’ nin basıncını düşürür.buharlaştırıcı ) arasında bulunur.12. motor suyu ile ısıtılarak yakıtı sıvı halden gaz haline dönüştürür. Gaz Borusu Dışına plastik hortum geçilmiş bakır borulardır.6.6. Valfler şiddetli taşıt yangınlarında LPG’nin genleşmesi halinde bile kontrollü miktarda gaz çıkışına müsaade eder.9.8.6. 1.5. Mikser (Karıştırıcı LPG Karbüratörü) 9 . Beyin ( Regülatör.6.6.3.giriş kilitleme ve aşırı sıcaklık kontrol valfli basınçlı dökme çelik depolardır. Dökme demir ve alüminyum alaşımlarından yapılır. Motor Yakıtın ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinedir. 1.6. 1. Gaz Kesme Valfi Yakıtlar arasındaki geçişi sağlamak ve gaz çalışmasında karbüratöre giden benzini kesmek için kullanılır.6.11. Mikser ile beyin ( Regülatör. 1. LPG Deposu (Tank ) Depo yaklaşık 70 litrelik (55 litre sıvı gaz depolanabilir) LPG çarpma tahribat deneylerinden geçmiş . Aşırı Akış Kesme Valfi Aşı gaz akışını engeller. Relanti devrini ayarlar.6.6.6.

.7. LPG li Yakıt Sistemi 1.enjeksiyon rampasına girmeden önce dedantör içerisinde buharlaştırılır. hava ile yakıtı karıştırır.Hava filitresi ile emme manifoldu arasında bulunur.Özel olarak yapılmış elektromanyetik enjektör supaplardan önce emme manifolduna gazın verilmesiniı sağlar. Depodan gelen sıvı gaz . 10 . Ş Şekil 6. Enjeksiyonlu Motorlarda Kullanılan Lpg’li Yakıt Sistemleri.Supapların ayrı ayrı açılmasına elektronik beyin kumanda eder. Bu sistem gaz halindeki LPG nin çok noktalı enjeksiyon tipidir.Prensip olarak çok noktalı benzinli enjeksiyona benzer şekilde çalışmaktadır.Resim 1’de enjeksiyonlu motorlarda kullanılan LPG sistemi görülmektedir.Karbüratörlü Motorlarda Kullanılan LPG’li Yakıt Sisteminin Parçaları şekil 6’da görülmektedir.

Filtre 3.. Beyin (ECU) Resim 1. Enjeksiyon rampası 3. Dedantör 2. Basınç sensörü (kaptör). Elektronik Kontrol Ünitesi (Beyin) 11 . basınç değişkenlerine bağlı olarak enjeksiyon zamanının düzenlenmesini sağlar.1. Basınç kaptörü 5.bunun için Dedantörün serbest hava deliği emme manifolduna bğlıdır.1. Emme manifolduna bağlantı ağzı 4. Gaz haldeki LPG çıkışı Resim 2. beynin.Enjeksiyon Sistemli Bir Motor 1. Su girişi ve çıkışı 6. Dedantör çıkışındaki 0. 1.7.2. Dedantör ve Elemanları 1.7. Sıvı LPG girişi 7. Enjektörler 4.8 bar basıncındaki gaz manifold içerisindeki hava basıncı ile düzenlenir. Ana manyetik supap 2. Besleme Devresi Dedantör Dedantör oldukça sade yapıdadır.Resim 2’de Dedantör ve elemanları görülmektedir.

Yakıt seçim rölesine kumanda eder. LPG’li Bir Motorda Enjektörler Ve Parçaları.Resim 4’de enjektörler ve elemanları görülmektedir.3. enjeksiyon anı ve zamanı hesapladıktan sonra enjektörlere kumanda eder.Resim 3’te LPG sistemlerinde kullanılan Elektronik Kontrol ünitesi (Beyin) görülmektedir.Elektromanyetik enjektörler emme manifolduna bağlanmıştır. Gazın basınç ölçümü ve sıcaklığının hesaplanması Yakıt seçim butonunun bilgisi Şamandıra ve ikaz lambalarının yönetimi Temel elektrovananın kumanda edilmesi Enjeksiyon beyni gaz debisini ve avansını hesaplar. Beyin.Her enjektörgirişindeki filtre korunmalarını sağlar.Bunlar beyin tarafından ayrı-ayrı gazı supapların yukarısındaki emme manifoldu içine sokacak şekilde kumanda edilir. 12 . 1. Elektronik Kontrol Ünitesi (Beyin). 4. Manifold Destek yatak Enjektörler Enjeksiyon rampası Gaz halindeki LPG girişi Resim 4. Enjektörler Manifold üzerine sabitlenmiş. dedantörden çıkan gazı alarak her enjektöre yönlendirir. 5. 2. 3.LPG beyni bir çok işlemi yerine getirir.7. alüminyumdan yapılmış enjeksiyon rampası. Beyinler arası bağlantıyı gerçekleştirir. 1. Resim 3.

Üçünçü rakam bölüm içindeki grubu gösterir. İlk iki rakamla birlikte okunur. Bu iki rakam hem yedek parça kataloğunda hem de servis zaman cetvelinde karşılığı olan alt gurubu belirtir. İlk iki rakam aracın bölümlerini ifade etmektedir. Kataloğun bilgilerini tanımlayan sayılar beş rakamlı olup şu anlamları ifade etmektedir.Manifolda doğru gaz çıkışı 3. Bakım Motor Kavrama Vites kutusu (şanzuman) Kardan mili (şaft) Arka köprü Frenler Süspansiyon ve tekerlekler Aksesuar Elektrik sistemi Yakıt sitemi Karasörü Ek Kataloğun Kullanılışı.Gaz girişi 2.Enjeksiyon rampası. LPG’li Bir Motorda Kullanılan Enjektör. Bunlar beyin tarafından ayrıayrı gazı supapların yukarısındaki emme manifoldu içine sokacak şekilde kumanda edilir. Son iki rakam komple bir parçayı veya parçalardan meydana gelen cıhaz ve tertibatı gösterir. Örnek : 13 . KATALOG KULLANMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Kataloğun kısımları. dedantörden çıkan gazı alarak her enjektöre yönlendirir. Her enjektör girişindeki filtre korunmalarını sağlar. Resim 5’te LPG’li bir motorda kullanılan enjektör görülmektedir. 1. Elektromanyetik enjektörler emme manifolduna bağlanmıştır.Elektrik soketi Resim 5.

Benzin ise hem parlayıcı hem de patlayıcıdır.Vakum borusun sökünüz. 5. 9. EMNİYET KURALLARI VE GÜVENLİK LPG yakıt olarak benzinden daha tehlikeli değildir.Bu yeni norm emniyet ve güvenliği mevcut duruma göre daha da sıkılaştırılmaktadır.Buhar (gaz) borusunu sökünüz.10105 Rakamı neyi ifade eder? 10. 3.Gaz kesme ( Liquid Petroum Gas ) valfini sökünüz. 6-Gaz borusunu sökünüz. 8. Piston kolları ve pistonları ifade eder. 7. 05.ABD kendi ulusal standartları olmasına rağmen en yaygın kullanılan Birleşmiş Milletlerin Avrupa ile ilgili ECE R-67 regülasyonudur. Araçların LPG dönüşümünde uyulması zorunlu olan bir takım kurallar vardır.Aşırı akış kesme valfini sökünüz. 1. Ana organlar grubunu ifade eder. 10-Mikseri (karıştırıcı LPG karbüratörü) sökünüz. 2.LPG deposu (tank ) ve aşırı akış valfini sökünüz.LPG patlayıcı olmayıp parlayıcıdır. LPG YAKIT SİSTEMİNİN PARÇALARINI SÖKMEK 1-Hava filitresini sökünüz.Beyini ( Regülatör.Kanada.Bu kuralları da uzun araştırmalar ve deneyler sonunda ortaya konulan standartlar ve normlar belirlemektedir.99 tarihinde devreye girecek)standardı üzerinde çalışmaktadırlar.Genellikle bir çok ülkenin örneğin Avustralya. 14 .buharlaştırıcı ) sökünüz. 4. Motor bölümünü ifade eder.02. Birleşmiş Milletlerin Avrupa ile ilgili regülasyon hazırlayan komisyonlarının oluşturdukları çalışma grupları 2000 yılı içerisinde devreye girmesi öngörülen yeni ECER67(13.Ateşleme kontak anahtarını sökünüz.Bu norm devreye girecek olan yeni emniyet parçalarını tanımlanmakta ve dönüşüm sisteminde kullanılacak her parça için test deney ve kriterlerini tekrar belirtmektedirler.Ayrıca bu normda kaza anında LPG tankının bağlantılarından kopup yolcu kabinine girerek yolcuların hayatlarını tehlikeye atmaması için tank bağlantılarının dayanması gereken minimum ivmeyi de tanımlamaktadır.

 Aracın ön ve arka camına LPG etiketi yapıştırılmalıdır. 15 .  LPG dönüşümü yapılan araçların dönüşümü ruhsatlarına işlenmelidirler. Özellikle araçların teknik (fenni) muayenesinde bu hususa dikkat edilmelidir. arkadan çarpmada da 8g.  Bagajda birikintileri önlemek havalandırması olmalıdır.  LPG tankı emniyet valfi ilavesi.  LPG tank bağlantılarını güvenilirliği çarpışma testi sonrasında da onaylanmıştır.  Kullanıcılar emniyet kurallarını bilmeli ve uymalıdır.) yapılmalıdır.  Kullanılan parçalar mutlaka ECE-R67 normuna uygun olmalıdır.  Dolum istasyonları ilgili standartlara uygun inşa edilmeli.  LPG dönüşümü yapılan araçlar yeraltı parklarına ve kapalı garajlara park edilmemelidir.  Standartlara uygun olarak yapılan dönüşümlerde maksimum dolumda tankın %20’si gaz %80’i sıvı olacak şekilde dolumu garantileyen valfler mevcuttur.  Dönüşüm mutlaka eğitimli insanlar tarafından yapılmalıdır.  Kaza anında tanktan motora gaz taşıyan borunun kırılması durumunda aşırı akış kontrol valfi devreye girerek akışı kesmekte ve gazın dışarıya yayılmasını önlemektedir. işletiminde genel emniyet kurallarına titizlikle uyulmalıdır.  Yine motorun herhangi bir sebeple stop etmesi durumunda elektronik kontrol ünitesi motorun stop ettiğini algılayarak tüm akış kontrol vanalarını kapamaktadır.  Kaza anında hem benzin hem de LPG akışı kesen atalet sensörüdür.Bu valf basınç değişimlerini algılayarak (25Bar) tank iç basıncının yükselmeye başladığı an gazı atmosfere tahliye etmektedir ve tankın patlamasını önlemektedir.’lik kuvvete dayanmalıdır. için tank gaz bağlantılarının aracın dışına  LPG sistemi emniyet ve güvenlik kurallarına uyulduğu takdirde tehlike arz etmemektedir.Yeni normda tank bağlantıları önden çarpmada en az 20g.  Yurt dışından kullanılmış parça getirilmesi önlenmelidir.  Dönüşüm sonrasında ilgili testler (sızdırmazlık vb. Genel olarak bakıldığında LPG dönüşüm sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki emniyet kurallarına muhakkak uyulmalıdır.  LPG tüpleri her 10 yılda bir değiştirilmelidir.  LPG tank multivalfi ayrı bir solenoid valf ilave edilmesi ve bu valfin de aracın atalet sensörüne bağlanması.

Orda belirtilen işlem basamaklarını uygulayınız.  Çalışma alanında yanğın tehlikesi oluşturacak herhangi bir cihazın çalışmadığından emin olunuz.  Gerekli takım ve avadanlıkları hazırlayınız.  LPG’li veya Doğal gazlı yakıt sistemi parçalarını sökünüz. 16 .  LPG’li veya Doğal gazlı yakıt sistemi parçalarını tanıyınız. Öneriler  Aracı gaz kaçağı olması ihtimaline karşı hava sirkilasyonu olan bir yere çekiniz.  LPG yakıt sisteminin parçaları konusunu okuyunuz.  Yangın tüpünü hazır bulundurunuz  Araç katoloğunu hazırlayınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  LPG’li veya Doğal gazlı yakıt sistemli aracı gerekli emniyet kurallarına uyarak düz zemine alınız.

Motorin Enjektörü 17 .Buji b.Deniz motorlarında 3. b.Oksijen ve bütana verilen ticari isimdir.LPG tankı b.Platin b.Propan ve Oksijene verilen ticari isimdir.Aşırı akış kesme valfi 7 – LPG’li yakıt sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir ? a. c.Ağaç kesme motorlarında c.DPA pompa d.El pompası b.Benzin tankı d.LPG yakıt sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? a.Mikser ( karıştırıcı ) d.Su motorlarında b.Propan ve bütana verilen ticari isimdir.Mazot tankı 4.Hidrojen ve Oksijene verilen ticari isimdir. d.Su tankı c.Distribütör c.Distribütör c.Karbüratörlü ve enjeksiyonlu motorlarda d. 2.LPG aşağıdaki motor tiplerinden hangisinde kullanılır ? a.LPG’ nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a.Platin 5 – LPG yakıt sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir ? a-Yakıt otomatiği b-Beyin (Regülatör-buharlaştırıcı) c-Yakıt filtresi d-Termostat 6 – LPG yakıt sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir ? a.Aşağıdakilerden hanğisi LPG yakıt sistemi parçasıdır? a.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1.

Parça aşıntısına göre c.Sökme işlem sırasına göre b.Kavrama b.LPG’li motorun yardımcı sistemi aşağıdakilerden hangisidir ? a.Siren 11– LPG’li motorun yakıt sistemi parçaları nasıl sökülür? a.Parça küçüklük sırasına göre 18 .Direksiyon sistemi 10.Parça büyüklük sırasına göre d.Kavrama sistemi b.Far c.LPG’li motorun yardımcı sistemi aşağıdakilerden hanğisidir ? a.LPG’li motorun yardımcı sistemi aşağıdakilerden hangisidir ? a.Sinyal b.Ateşleme d.Yağlama sistemi d.c.Gaz kesme Valfi d-Buji 8.Soğutma d.Fren sistemi c.Direksiyon 9.Fren c.

Beyin benzinli yakıt sistemi parçasıdır..) 2. (….... (…. Doğru ise (D) yanlış ise (Y) işareti koyunuz.) 10. Kataloklarda genel bilgi bulunmaz.) 4.) LPG basınç altında sıvı halde bulunan propan ve bütana verilen isimdir. (.) 9. (….....DOĞRU – YANLIŞ SORULARI Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. (….) 3.. (…. Platin ateşleme sistemi parçasıdır. (…. Yanmış gazlar eksoz manifoldundan çıkar... 19 .) 8.) 5.) 7. Mikser gaz ile yağı karıştırır.. LPG li motorlar fortliftlerde kullanılır. (…. 1. Yüksek gerilim kabloları ateşleme sistemi parçası degildir. LPG fortliftler kapalı alanlarda kullanılır.. (…. (…. Motorlar su ile sogutulur..) 6.

a. gözlemlemdiğiniz davranışlar için hayır seçeneğini işaretleyiniz.Sogutma sistemi parçalarını sökebildiniz mi ? f.Ateşleme sistemi parçalarını sökebildiniz mi ? g.LPG liYakıt sistemi parçalarını iş sırasına uygun olarak sökebildiniz mi? d.Gerekli takım-avadanlıkları hazırladınız mı? e. Açıklama : Kendinizde gözlemlediğiniz davranışlar için evet.Yangın tüpünü hazırladınız mı? c. KONTROL LİSTESİ Modül Adı : LPG li motor Öğretim Faaliyeti : LPG li Yakıt Sistemi Parçalarını Sökmek.Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasını sağladınız mı? b. : LPG li Yakıt Sistemi Parçaları Not: İşlem basamaklarını yaptıktan sonra kontrol listesinde işaretleme yapınız.Çalışma alanının temiz ve düzenli olmasına dikkat ettiniz mi? b-Araç katoloğunu hazırlayınız .Katalog degerleri ile karşılaştırdınız mı ? 20 .Sökülen LPG liYakıt sistemi parçaları için iş tezgahını düzenlediniz mi? 3. a.Yağlama sistemi parçalarını sökebildiniz mi ? e.Gerekli takım ve avadanlıkları hazırladınız mı ? b. GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır 1-Hazırlık işlemleri: a.LPG li Motor yardımcı sistem parçalarını sökmek.LPG liYakıt sistemi parçalarını sökerken emniyet kurallarına ve iş etiğine uydunuz mu ? c.Sökülen parçaların kontollerini yaptınız mı ? h.PERFORMANS TESTİ PERFORMANS TESTİ Yapılacak iş Kullanılacak gereç : LPG li Yakıt Sistemi Parçalarını Sökmek.Araç kataloğunu hazırladını mı? d.

21 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 c c b b d c b b b a Çoktan Seçmeli Cevap Anahtarı Doğru – Yanlış Cevap Anahtarı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D Y Y D Y D D D Y Y DEĞERLENDİRME Cevaplarınızın tamamının doğru olması beklenir. Cevaplarınızın tamamının evet olması gerekir. Cevaplarınızda hayır olan davranışları öğretmeninizin 1 a kontrolünde tekrar yapınız. Yanlış işaretlediğiniz sorular için ilgili konuları tekrarlayınız.Not: İşlem basamaklarını yaptıktan sonra kontrol listesinde işaretleme yapınız.

LPG li Yakıt Sistemi Ayarları Sistemde . ayarını ve sızdırmazlık kontrolü işlemlerini yapabileceksiniz. gaz kullanımının avantajları azalmaktadır. 2. LPG YAKIT SİSTEMİ PARÇARININ BAKIM VE AYARINI YAPMAK 2. nadiren görülen buharlaştırıcı sızıntısının kontrolü için yılda bir kez bakım gerektirir.2. Sürüş performansını iyileştirmek ve geri tepme eğilimlerini azaltmak için karışım zenginleştirildiğinde ise emisyolar ve LPG tüketimi artmakta. rölanti. 2. Bu sırada diğer hatlarda sızıntı kontrolü yapılması yararlı görülmektedir. bu bilgileri rapor haline getirip gurubunuza sunum yaparak paylaşınız. LPG li Yakıt Sisteminde Kaçak Kontrolü 22 . kısmi yük ve tam yük için ayar vidaları vardır. Bu sistemin yetersiz sürüş performansı ve karışımın fakir ayarlanması durumunda geri tepme eğilimleri bulunmaktadır. ARAŞTIRMA Çevremizde bulunan forklift servislerinde LPG yakıt sistemlerinin bakımı parça ayarları ve sızdırmazlık kontrolleri hakkında bilgi edininiz.ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-2 Bu öğrenme faliyeti ile LPG li forkliftlerin yakıt sistemlerinin parçalarının bakımını. 2.1.3. LPG li Yakıt Sisteminin Bakımı Modern LPG Sistemlerinin çoğu.

 Gaz yakıtlar hidrojence zengindir. 2.  c-Basınç altında sıvı halde bulunur.mersaptan katılmıştır. taşıtlar için temiz bir enerji kaynağıdır.  d-Propan ve bütona verilen ticari isimdir. kaçak var ise cıhaz sesle uyarı yaparak kaçağın yerinin belirlenmesine yardımcı olur.  Temiz bir yanma sağlar.  Rafineride içine koku verici etil. 23 . LPG Gazının Özellikleri:  LPG Kokusuz ve renksizdir.Gaz kaçak kontrolleri yetki belgesi olan kurumlar tarafından araç fenni muayenesi öncesi yapılarak “muayene yapıldı” belgesi verilir. Buna göre aracın fenni muayenesi onaylanır. Kaçak kontrolü şöyle yapılır: Portatif gaz kaçak dedektörü ile tanktan başlayarak sıra ile motora varana kadar dedektör gezdirilerek kaçak aranır .4.

 Parçaları takarken sökme sırasının tersi işlem yapınız  Çalışma alanında yangın tehlikesi oluşturacak herhangi bir cihaz çalışmadığından emin olunuz. 24 .  Yangın tüpünü hazır bulundurunuz  Araç katoloğunu hazırlayınız. Gerekli takım ve avadanlıkları hazırlayınız..UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler  Aracı gaz kaçağı olması ihtimaline karşı hava sirkilasyonu olan bir yere çekiniz. LPG yakıt sisteminin parçalarının ayarını yapınız. LPG yakıt sisteminin sızdırmazlık kontrolünü yapınız.  Motoru çalıştırınız. LPG yakıt sisteminin parçalarının bakımını yapınız.

Üç yılda bir 2.Doğada hazır olarak bulunur.Distribütör kontrolü yapılır.Portatif gaz kaçak dedektörü d. b.Sızıntı tehlikesini önlemek için 4.Kokusuz ve renksizdir. d.LPG li yakıt sistemi bakımının önemi aşağıdakilerden hangisidir? a. d.Motor yağ kontrolü yapılır 5.İki yılda bir d. b.Mikrometre b.Beş yılda bir b.LPG li yakıt sisteminin bakım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? a.Vakummetre 6.Sürücüyü korumak için b.Yılda bir c .Çevreyi korumak için c.Yer altında sıvı olarak bulunur. 25 .Manometre c.LPG li yakıt sisteminde gaz kaçağı kontrolü aşağıdaki aletlerden hangisi ile yapılır? a.LPG li yakıt sisteminin bakımının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a.Kokuludur ve renklidir.LPG gazının özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? a. c.Fren sistemini korumak için 3.Yangın tehlikesini önlemek için d.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A –ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1 .Sürücüyü korumak için b.Sızıntı kontrolü yapılır. c.Fren sistemini kontrolü yapılır.Parçaları korumak için c.Eksozda siyah duman olması için d.LPG li yakıt sisteminde yapılan kontrol aşağıdakilerden hangisidir? a.

LPG li yakıt sisteminde kaçak kontrolleri: a-Portatif gaz kaçak dedektörü ile sistemin gaz kaçağını aradınız mı ? 26 . gözlemlemdiğiniz davranışlar için hayır seçeneğini işaretleyiniz.Rölanti ayarı yaptınız mı ? b-Kısmi yük ayarı yaptınız mı ? c. d.Yetkisi olan kuruluşlar b.Yağlama sisteminin bakımını yaptınız mı ? b.Tam yük ayarını yaptınız mı ? 4.Sogutma sisteminin bakımını yaptınız mı ? c.LPG liYakıt sistemi parçalarının bakımını yaptınız mı? 3. b.Ateşleme sisteminin bakımını yaptınız mı ? d.7.Kullanımı kolay değildir. GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır 1-Hazırlık işlemleri: a-Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasına dikkat ettiniz mi? b-Yangın tüpünü hazırladınız mı? c-Araç kataloğunu hazırladınız mı? d-Gerekli takım-avadanlıkları hazırladınız mı? 2. d.İyi bir yanma sağlamaz.Eksoz servisleri PERFORMANS TESTİ PERFORMANS TESTİ Yapılacak iş : LPG li Yakıt Sistemi Parçalarının bakımını yapmak Kullanılacak gereç : LPG li Yakıt Sistemi Parçaları KONTROL LİSTESİ Öğretim Faaliyeti: LPG li yakıt sistemi parçalarının bakımını yapmak Açıklama: Kendinizde gözlemlediğiniz davranışlar için evet.Araç servisleri c.Çevreye tehlike yaratır. 8.LPG gazının yanma özelliği aşağıdakilerden hangisidir ? a. c.LPG gazlı taşıtların kontrolünü aşağıdakilerden hangisi yapar ? a.LPG li motor yardımcı sistem parçalarının bakımını yapmak : a.Temiz bir yanma olur.LPG li yakıt sistemi ayarları: a.Araç tamircileri .

Not: İşlem basamaklarını yaptıktan sonra kontrol listesinde işaretleme yapınız. Cevaplarınızın tamamının evet olması gerekir. Cevaplarınızda hayır olan davranışları öğretmeninizin kontrolünde tekrar yapınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c a b b a d CEVAP ANAHTARI DEĞERLENDİRME 27 .

LPG YAKIT SİSTEMİNİN PARÇALARINI TAKMAK  Hava filitresini takınız  Ateşleme kontak anahtarını takınız  LPG deposu (tank ) ve aşırı akış valfini takınız  Gaz kesme valfini takınız  Aşırı akış kesme valfini takınız  Gaz borusunu takınız  Beyini ( Regülatör. ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 AMAÇ Bu öğrenme faliyeti ile LPG veya Doğal gazlı forkliftlerin yakıt sistemlerinin motor ve araç üzerine takılması. Yanlış işaretlediğiniz sorular için ilgili konuları tekrarlayınız. ARAŞTIRMA Çevremizde bulunan forklift servislerinde LPG’li yakıt sistemleri parçalarının takılması ve ayarları hakkında bilği edininiz. ayarlarının yapılması motorun çalıştırılması işlemlerini yapabileceksiniz. edindiğiniz bilgileri rapor haline dönüştürüp grubunuza sunum yaparak paylaşınız.buharlaştırıcı ) takınız  Vakum borusun takınız 28 . 3.Cevaplarınızın tamamının doğru olması beklenir.

1. Ayarlamada ateşleme sırası Izlenerek. seyyar marş butonu kullanılmalıdır.  Özellikle I tipi motorlarda. Ek. şu ön işlemler. motor çalışırken distribütörü motorun çalışma yönünün tersine döndürerek gerekli avans verilir. ayar düzeneğinin planmasına göre değişir.  Ayarın motorun hangi konumunda yapılacağı belirlenir. supap ayarları için gerekli ana işlemlere geçmeden. bazı firmalar ayarlamada değişik metotlar önerirler. 29 . önerildiği gibi yapılmalıdır:  Supap ayar değerleri kataloktan saptanır. Motorlar ısı motoru olduğuna göre. Bu bilgi katalokta ayar değeri ile birlikte verilir.Ö.  Ayarlama sırasında.N’sine getirildikten sonra. Ancak. Genellikle piston ateşleme Ü. Sürüş performansını iyileştirmek ve geri tepme eğilimlerini azaltmak için karışım zenginleştirildiğinde ise emisyolar ve LPG tüketimi artmakta. supapların yerleştirme şekline.1.2.  Supapların motor üzerinde sıralanma sıraları saptanır. Distribütör yerine bir miktar sabitlenip marşa basılıp motor çalıştırımalı. supap ayarlarından önce. 3.Em. rölanti kısmi yük ve tam yük için ayar vidaları vardır. 3.1. özel nedeni yoksa. Em. gaz kullanımının avantajları azalmaktadır. Distribütör Ayarı : Motordan sökülmüş bir distribütörü yerine takabilmek için önce. LPG Yakıt Sistemli Motorun Ayarları Sistemde. Ek. Klasik olarak bilinen Ek. motorun iki devrinde tüm supapların ayarları yapılır. birinci silindir pistonu ateşleme üst ölü noktasına getirilmeli ve sonra distribütör yerine takılarak platin kontakları açılma başlangıcına getirilmelidir. Buhar (gaz) borusunu takınız  Mikseri (karıştırıcı LPG karbüratörü) takınız 3. Ek.  Öneriliyorsa basınçlı. Supap Ayarı Supap yerleştirme şekilleri hangi tip olursa olsun.sıkılmalıdır. motorun ısıl durumu ne olacağı. sıralanmasından değişik supap dizilişleri olacağı unutulmamalıdır. Em.  Ayarlamalar için uygun takımlar seçilir. Em. Takımlar. silindir kapak cıvatalarının sıkılıkları kontrol edilmeli ve gerekirse yeniden torkunda. o silindirin supaplarınrn ayarı yapılır. tip radyatör kapağı çıkarılır. ayarlamalar motor sıcakken ve çalışırken yapılmalıdır.1.  Supap ayarı için motorun döndürülmesinde çok büyük kolaylık sağlayacağından. Bu nedenle ayarın motorun hangi konumlarında yapılması gerektiği de kataloktan saptanmalıdır. yani ayarın motor sıcak iken mi yoksa soğuk iken mi yapılacağı saptanır. Bu sistemin yetersiz sürüş performansı ve karışımın fakir ayarlanması durumunda geri tepme eğilimleri bulunmaktadır.

 Araç katoloğunu hazırlayınız.  LPG yakıt sistemi parçalarının ayarlarını yapınız.  LPG yakıt sistemli motorun ayarlarını yapınız.  Gerekli takım ve avadanlıkları hazırlayınız  Çalışma alanında yangın tehlikesi oluşturacak herhangi bir cihaz çalışmadığından emin olunuz.  Parçaları takarken sökme sırasının tersi işlem yapınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  LPG yakıt sistemi parçalarını gerekli yerlere takınız. 30 .  Yangın tüpünü hazır bulundurunuz. Öneriler  Aracı gaz kaçağı olması ihtimaline karşı hava sirkilasyonu olan bir yere çekiniz.

31 .

Platin c.Enjektör 3 .Supap d.LPG yakıt sistemi parçalarının takılması sırasında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? a .Sentil 32 .LPG yakıt sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır ? a.Kondansatör 8.LPG li motorda yapılan esas ayar aşağıdakilerden hangisidir? a.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A –ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1 .Sekman 6.Tam yük c.Durumlarına d.Tam yük c.Platin c.Zaman ayar sistemleri 4.Küçüklüğüne b.Avans b-Ralenti d.Buji d.Konumlarına c.Tam yük c.Motor üst kapak b-Disribütör d.LPG yakıt sistemli motorda distribütör içersinde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır? a.Kısmi yük b-Kam mili d.Yakıt pompası b.Büyüklüğüne 2 .Karışım 7.LPG li yakıt sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır ? a.Bobin b.Kumpas c – Cetvel b.Mikrometre d.Aşağıdaki ayarlardan hangisi LPG li yakıt sistemde yapılır? a.Volan kapağı 5.Ateşleme siteminde yapılan ayar aşağıdakilerden hangisidir? a.Supap ayarında ölçümünde aşağıdaki aletlerden hangisi kullanılır ? a.Batarya b-Disribütör d.Supap c.

LPG li motor yardımcı sistem parçalarını takmak : a.Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasına dikkat ettiniz mi? b.Sogutma sistemi parçalarını taktınız mı ? c.LPG liyakıt sistemi parçalarını taktınız mı ? 3.Distribütör ayarını yaptınız mı ? e.Gerekli takım-avadanlıkları hazırladınız mı? 2.LPG li yakıt sistemi parçalarının ayarlarını yaptınız mı? b.Araç kataloğunu hazırladını mı? d.Motorun supap ayarını yaptınız mı ? d.Ateşleme sistemi parçalarını taktınız mı ? d. CEVAP ANAHTARI 33 .Karbüratör ayarlarını yaptınız mı ? c.LPG li motor ayarları: a.Yangın tüpünü hazırladınız mı? c. KONTROL LİSTESİ Modül Adı : LPG li motor Öğrencinin Adı Soyadı: Öğretim Faaliyeti : LPG li Yakıt Sistemi Parçalarını Takmak Açıklama : Kendinizde gözlemlediğiniz davranışlar için evet. Cevaplarınızda hayır olan davranışları öğretmeninizin kontrolünde tekrar yapınız. Cevaplarınızın tamamının evet olması gerekir. GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır 1-Hazırlık işlemleri: a. gözlemlemediğiniz davranışlar için hayır seçeneğini işaretleyiniz.PERFORMANS TESTİ PERFORMANS TESTİ Yapılacak iş : LPG li Yakıt Sistemi Parçalarını Takmak Kullanılacak gereç : LPG li Yakıt Sistemi Parçaları Not: İşlem basamaklarını yaptıktan sonra kontrol listesinde işaretleme yapınız.Motoru çalıştırdınız mı ? Not: İşlem basamaklarını yaptıktan sonra kontrol listesinde işaretleme yapınız.Yağlama parçalarını taktınız mı ? b.

MODÜL DEĞERLENDİRME 34 . Yanlış işaretlediğiniz sorular için ilgili konuları tekrarlayınız.1 2 3 4 5 6 7 8 a b d c b a c c DEĞERLENDİRME Cevaplarınızın tamamının doğru olması beklenir.

bir sonraki modüle geçip KAYNAKLAR 35 . Uygulama sonunda yapılan değerlendirme ile geçmeyeceğiniz öğretmeniniz tarafında size bildirileciktir.MODÜL DEĞERLENDİRME Modülle kazanacağınız yeterliği ölçen bir ölçme aracı öğretmeniniz tarafından hazırlanarak size uygulanacaktır.

Tiripot. Com \1  KAYA. Orhan. Motor Ayarları ve Bakımı. Selim.KAYNAKLAR  ÇETİNKAYA.  Linde Servis Traning  Megep Motorlu Taşıtlar Tanıtma Modülü 36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful