PENGURUSAN KEWANGAN

PTK 4 / 2004 Bagi Pegawai Latihan Vokasional
Zaihan Shukri

OBJEKTIF
1. Pengenalan pengurusan kewangan kepada PLV. 2. Aspek-aspek kewangan yang terlibat secara langsung dengan tanggungjawab PLV. 3. Menguruskan perbelanjaan. 4. Menguruskan terimaan bayaran. 5. Isu-isu semasa dalam menguruskan kewangan organisasi. 6. Kesimpulan yang dapat dipelajari.

PENGENALAN
‡ Semua urusan terimaan hasil, pinjaman, pembelian, perolehan serta perbelanjaan kerajaan tertakluk kepada undang-undang. 1. Perlembagaan Malaysia 2. Akta Acara Kewangan 1957 3. Arahan Perbendaharaan 4. Pekeliling Perbendaharaan 5. Surat Pekeliling Perbendaharaan 6. Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia

ASPEK-ASPEK KEWANGAN YANG TERLIBAT DENGAN PLV
‡ ‡ ‡ ‡ Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan Kementerian Belia dan Sukan

PERBELANJAAN
‡ Anggaran Belanjawan Mengurus (B46) - MBS (Belanjawan Yang Diubah-suai) - Proses penyediaan belanjawan tahunan ‡ Anggaran Belanjawan Pembangunan (P46) - Ringkasan Projek Pembangunan - Proses penyediaan ringkasan projek ‡ Kaedah perolehan

TERIMAAN
‡ Kumpulan Wang Yang Disatukan (KWDS) - Hasil - Amanah - Deposit / Cagaran - Pinjaman ‡ dll

ISU-ISU DALAM PENGURUSAN KEWANGAN INSTITUT
‡ ISU AM - kawalan dalaman - bilangan kakitangan - tahap pengetahuan - Fail meja, senarai tugas dan manual prosedur kerja

ISU-ISU DALAM PENGURUSAN KEWANGAN INSTITUT
‡ ISU AM (sambungan) - kemudahan latihan - kerjasama di kalangan kakitangan - perhubungan dengan JANM peringkat negeri - mesyuarat Pengurusan Kewangan dan Aset

ISU-ISU DALAM PENGURUSAN KEWANGAN INSTITUT
‡ ISU PERBELANJAAN - kawalan dalaman - pengetahuan dalam kaedah perolehan - pemantauan perbelanjaan - pembahagian peruntukan

ISU-ISU DALAM PENGURUSAN KEWANGAN INSTITUT
‡ ISU TERIMAAN / HASIL - kawalan dalaman - pengetahuan dalam tatacara terimaan/hasil - ABT (Akaun Belum Terima) - Laporan penyesuaian

CIRI-CIRI PENGURUSAN KEWANGAN YANG BERKESAN
1. 2. 3. 4. 5. Bersih, Cekap dan Amanah Kepimpinan Melalui Tauladan Latihan dan Latihan Semula Ketelusan ± ³Transparency´ Penggunaan Teknologi

Selamat menempuh ujian dan pancaroba

Sekian, terima kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful