S!!AT KITI!AÞCAÞ KIIIMI!IKAÞ !SAHA KICI!

Ynng borfnndn fnngnn dIbnwnh InI ·
Þnmn · Sudnrvnnfo
AInmnf · Krognn, WodomnrfnnI, ÞgompInk, SIomnn

Ionnr momIIIkI ushn kocII borupn · IongkoI !ns dnn AIumunIum & Kncn,
jugn !umnh Iomofongnn Avnm. IonghnsIInn dnrI usnhn forsobuf !p.
5.500.000,·/IuInn.
ÐomIkInnSurnf Kofornngnn InI dIbunf sobngnI svnrnf pongnjunn krodIf dI
KopornsI IognwnI !IÞ 'Vofornn` Yogvnknrfn.

Yogvnknrfn, 04 IobrunrI 20l0
Hormnf knmI,

í Sudnrvnnfo )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful