KABANATA I I.

Pagpapahayag ng Suliranin Ang isyung ninais naming saliksikin ay nagtataglay ng mga suliraning sadyang nakakaapekto sa bawat indibidwal na kasangkot dito gaya na lang ng mga kabataan. Ang sex education ay isa sa mga patok pag-usapan sa bawat sulok ng Pilipinas. Unang suliranin nito ay ang di-pagkakaintindihan ng mga sector ng gobyerno at ng sector ng simbahan. Dahil dito, umaabot na rin sa puntong magbangayan at magpatutsadahan ang magkabilang partido sa pamamagitan ng media. Ipinanukala ng gobyerno ang ideyang ito para makatulong sa pagsugpo ng tumataas na bilang ng populasyon at karamihan ay dahilan ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Nais nila na umpisahan ito sa pre-schoool nang sa gayo y mamulat ang mga bata sa realidad ng mundo. Sa panig naman ng simbahang Katoliko, nararapat na ipagkaloob na lang sa magulang ang pagpapaliwanag kung sakaling magtanong ang mga bata kung bakit at paano sila nagawa. Hindi daw maatim ng mga magulang at simbahan na ituro ito sa mga batang wala pang muwang sa mundo. Ang mga umaarangkadang suliranin na dulot ng laganap na pakikipagtalik dito sa ating bansa ay pinanukalaan ng gobyerno ngunit, imbes na solusyon ang magiging kalabasan, nadagdagan ulit ng problema. Sa laganap na pakikipagtalik ng mga tao lalo na ang mga menor de edad, nagdudulot ng kahirapan, kriminalidad at marami pang iba. Ang pre-marital sex ay isang uri ng sexual intercourse na kinasasangkutan ng isang tao o ng mga taong hindi pa naikakasal. Ito ay pangkalahatang katawagan na pantukoy sa mga kabataan kasama na ang mga teenagers na ikakasal din naman balang araw subalit maagang nasasangkot sa isang sexual activity bago pa man din sa tamang panahon. Ang iba t-ibang kultura sa loob at labas ng bansa ay mayroong sari-saring pananaw sa moralidad ng sex ng mga hindi pa naikakasal. Ang iba y sinasabing ang sex ay optional o depende sa tao kung pipiliing maagang masangkot sa nasabing aktibidad ngunit ang iba y mariing itinatanggi ang sex sa mga hindi pa naikakasal. Sa mga nakalipas na taon, ang moralidad sa pre-marital sex ay naging isang malaking usaping pampulitika sa United States at ang pag-uusap nila laban sa pre-marital sex ay ang pangunahing pundasyon ng abstinence-only sex education , ang programang sinuportahan ng dating pangulo ng Amerika na si George W. Bush at ng ilang konserbatibong miyembro ng Kongreso ng United States. Subalit ang alituntuning ito ay hindi pinaboran ng ibang grupo tulad ng Planned Parenthood at ng marami pamg maka-progresibong miyembro ng kongreso. At ang pagtatalo ukol sa abstinence-only neducation ang siyang nagdala sa isyu ng pre-marital sex bilang mitsa ng pagkakaroon ng away at hidwaan ng iba t-ibang kultura. 1

At ang mga ito ang nagsilbing ugat ng sex education. Ang magagawa na lamang natin ay bigyan ang mga kabataan ng sapat na kaalaman sa pagsasagawa nito upang di na makadagdag pa sa populasyon. Layunin ng Pag-aaral Ang pananaliksik na ito ay may mga layunin at ito ay ang mga sumusunod:       Bigyan ng impormasyon ang mga kasangkot sa isyung ito Ilahad ang mga epekto ng sex education sa lipunan Magbigay alam ng ideya ukol sa pakikipagtalik Mabigyang kahulugan ang mga salitang may kinalaman sa paksa Mag-analisa kung sino ang may katwiran Mabigyang-solusyon ang isyung ito. marapat na sila y hubugin ng kanilang mga magulang sa konserbatibong pamumuhay ng mas mapadali ang pag-iwas sa maselang gawain tulad ng nababanggit. 2 . Ang mga nasabing impormasyon ang nagpapatunay na mahirap ng pigilan ang premarital sex. Para naman sa mga bata. Ang sex education ang responsable dito sapagkat mapadadali nito ang maselang usapan sa sex kung ang mga magulang o ibang tao ang magtuturo sa kabataan. II.lalo na at laganap na ito hindi lamang sa ating bansa ngunit pati na rin sa buong mundo.Malaki ang naging epekto ng pre-marital sex. kasama na dito ang maagang pagbubuntis na nakadaragdag pa sa lumalalang bilang ng populasyon at kawalan ng sapat na edukasyon ng mga kabataan at ng kanilang mga magiging anak na magiging dahilan ng paglaganap ng kahirapan. maagapan ang kahirapan at masupil ang iba t-ibang sakit mula sa pakikipagtalik.

ga kabataan. masosolusyunan na din ang mga problema na kinakaharap n gating bansa gaya ng mga sakit.III. 3 . Hindi maglalaon. dapat silang tumugon sa mga opinyong alam nilang makakabuti para sa mga tao lalo na ang m. sa mga mamamayan ng pilipinas. magkakaroon ng solusyon sa mga problema. paglipana ng mga nakakahawang sakit. Batayang Konseptwal Input Output Una sa lahat. kinakailangang maayos ng pamahalaan ang gusot nila sa mga salungat sa panukalang ito ng sa gayoy maging maayos ang pagpapatupad ng ideyang ito. populasyon. at mga kahindikhindik na mga pangyayari sa bansa. Dahil sa kanilang maayos na pag-uusap ng mga taong kasangkot dito. mauunawaan ng bawat isa ang kahalagahan ng sex education. dapat suriin ng mga nagpanukala ang magiging epekto nito sa tao at bayan. kung ito man ay maipatutupad. sa grupo at sa nakakarami. krimen at marami pang iba. Para masolusyonan ito. Pangatlo. Magkakaroon na rin ng pagkakaintindihan ng mga sang-ayon at mga salungat sa mga bagay-bagay na pinagdedebatehan nila ukol sa sex education. Pangalawa. maliliwanagan ang bawat isa na makapagdesisyon kung ano ang nakakabuti sa isa. Sa huli. Baling araw. dapat ay tumulong na lang ang nakakarami sa pagresolba sa problema ng bansa at anumang solusyun ang maaaring maisip. napanukala ang ideyang ito para makontrol ang populasyon ng pilipinas.

maalam at maopinyonado sa mga bagong isyu. Teenage pregnancy. simbahan. Saklaw din nito ang mga taong kabilang at mga taong maaaring maapektuhan nito. pamilya at kumunidad lamang. dahilan. Culture shock. Base rin sa pag-aaral. 4 . Saklaw at LimitasyonngPag-aaral Napapaloob dito sa aming pananaliksik ang mga suliraning dulot ng sex education . Sexual intercourse.mga kilalang sakit sa pakikipagtalik at sanhi nito ang papalit-palit na kapareha at mga hindi kanais-nais na gawain ng mga nagtatalik. Well-opinionated. magparami .isang reaksyon ng isang indibidwal na kung saan hindi siya pamilyar sa kulturang kanyang nakita at marahil ay sa ibang lahi. Tanging ang babae at lalaki lamang ang nakakabuo ng isang nilalang.isang napakainit na isyu sa bansa dahil sa pagdami ng mga kabataang nabubuntis dahil na rin sa kapariwaraan at iba pa. Ang tanging paraan para matupad ang nag-iisang utos ng diyos na humayo kayot. Pagbibigay Kahulugan sa mga Katawagan Sex Education. gobyerno. V.in Tagalog.isang kurikulum na kung saan ituturo sa mga paaralan ang mga bagaybagay ukol sa seks. Ang isyung ito ay hanggang sa kaligiran ng paksa lamang gaya ng populasyon.IV. mga epekto. Condom. ugat at mga kinalaman nito sa realidad ng mundo.isang uri ng contraceptive na kung saan ginagamit ng kalalakihan ng sa gayoy hindi pumasok ang sinila ng lalaki sa ari ng lalaki. pakikipagtalik. 87% lang ang epektibo ng contraceptive na ito. AIDS at HIV.

hindi rin maikakaila ang resulta nito sa mga bansang aming nabanggit. Iyan ang kultura ng mga ibang lahi ukol sa sex education. KABANATA II VI. sa mga bansang nagpapatupad ng ganitong ideya. Isang pangkaraniwang senaryo sa kanila ang Makita ang isang guro. teenage pregnancy. lahat ay may kani-kaniyang opinion ditto. 5 . Isa sa apat na Pilipino edad 15-24 ang nasasangkot sa nasabing isyu.nalilito na rin ang mga mamamayang kagaya ko kung ano ba talaga. Europa at iba pa. ang mga magulang mismo ang nagpapayo a kanilang mga anak na magdala ng condom. Nagtataka na rin ang mga pilipinong nagtatrabaho doon sa ibang bansa dahil kahit ang isang batang 5 tong gulang pa lamang ay Malaya na itoong nag-aaral ng mga bagay-bagay tungkol sa pakikipagtalik. palibhasa. HIV. Ayon sa Pag-aaral sa taong ito ay sinasabing aabot sa 4 na milyong kabataan ang sangkot sa pre-marital sex na mayroon di umanong 30 porsyentong responde ang ginagawa ito sa loob ng sariling pamamahay. Kapwa ito maunlad at sibilisado at taglay nito ang mga responsableng mga mamamayan.grupo ng mga bansang mahihirap gaya ng Pilipinas Contraceptives. Karamihan ditto ay ang mga banang nasa kanluran gaya ng America. Itinuturo ng mga guro sa kanilang mga estudyante ang sex education: dahilan at bunga nito. ayon sa pag-aaral ng UP Population Institute. mahigit 60% ng mga bansa ay ginagamit ang ideyang sex education sa pagpapatupad ng sibilisado at maalam na mga indibidwal ng bansa. ang mga Pilipino ay sadyang well-opinionated . kasama ang kanyang mga estudyante. Literatura ng Pilipinas Gaya ng aming nasabi sa aming panimula . Kung dito sa Pilipinas ang pagbabasehan. Ang ibang bata a ay nagdadala na rin ng condom at ang masaklap pa nito.mga materyales na ginagamit ng mga nagtatalik para maiwasang makabuo ng bata. Sa katunayan. VI. mataas ang porsyento ng pre-marital sex.Third world country. Literatura sa Ibang Bansa Base sa mga surbeys at pag-aaral sa ibang bansa. samantalang 18 porsyento ang ginagawa naman ito sa loob ng mga motel at hotel. Binabalak nila itong ipatupad para maliwanagan na ang amg kabataan sa makamundong dala ng pakikipagtalik sa simula pa lang. nagkakaroon pa ng mahaba-habang debatehankung ipatutupad ba ang panukalang ito. na itinuturo ang mga bagay-bagay ukol sa seks gaya ng sexual intercourse. AIDS. at marami pang iba.

Inisip nila na paunlarin ang kaalaman ng kanilang mga mamamayan at kanila itong napatunayan na epektibo ito. X. Kinuha na lang naminang mga mahahalagang detalye na maaaring makapagpalinaw at makapag.VII. Pamamaraan ng Pananaliksik Ang aming ginamit na paraan a pagsasaliksik ng paksang ito ay palarawan . Ang tanging panig lang naman ng simbahan ay masyado pang maaga para ituro sa mga bata ang mga makamundong salita na maaaring gamitin ng isang guro sa pagtuturo ng kanyang leksyon. Ito ay ang skimming at scanning na sadyang nakatulong sa amin ng sa gayoy hindi kami matagalan sa pagbabasa ng patong-patong na mga libro. Pag-aanalisa ng Datos sa mga impormasyong aming nakalap. Kayat hindi maintindihan kung ano ba ang kalalabasan ng pag-aaral na ito. 6 . Pangongolekta ng Datos     Mga libro Sa pamamagitan ng internet Pagtatanong ng mga opinion sa iba Sariling pananaw at pag-aaral XII. Pag-aaral sa Ibang Bansa Ayon sa mga nagpatupad ng ideyang ito sa ibang bansa. Kabanata III IX.paunlad sa aming pananaliksik. ginamit naming ang dalawang istratehiya sa pagbabasa. kanila itong inisip ng mabuti kung ano ang maitutulong nito sa kanilang bansa. Ito ay isang napakagandang paraan nang sa gayoy mapagkalooban nila ng impormayon ang mga tao lalunglalo na ang mga kabataan. Ang tanging gusto lang naman ng mga may gusto nito ay mabigyang-kaalaman ang mga tao lalo na ang mga kabataang naliligaw ang landas. Aming inalisa at pinagtapat naming ang mga impormasyon sa libro at sa internet. Pag-aaral sa Pilipinas Sa ngayon ay pinaguusapan pa lang sa kongreso kung itutuloy ang panukalang ito sapagkat marami ang salungat at meron ding may gusto. VIII.

pero dito na pumapasok ang napakalinaw na probisyon ng konstitusyon na naghihiwalay sa simbahan at estado. kabilang na ang edad kung kailan dapat ituro ito. Sa DepEd naman. Unang-una. Noon pang pagbagsak ng pananakop ng Espanya dito nagsimulang gumuho ang awtoridad na ito. Maaari lamang nilang ipanawagan pero hindi nila pwedeng gamitin ang kapangyarihan ng simbahan para ipitin ang gubyerno. Ibig sabihin. pero hindi naman na bago ang mga balita ng mga paring nagkakaasawa. Oo. nagkakaanak. araw-araw pa nga. at iba pa. Paglalahad ng Resulta ng Pananaliksik Sa nangyayaring palitan ng mga argumento ng DepEd at simbahan tungkol sa balak na sex education o gender education o ano pa man ang gustong itawag dito. wala silang ibinibigay na ibang solusyon sa problema ng paglaganap ng dekadenteng kultura na nakukuha natin sa kapapanood ng mga palabas mula sa ibang bansa. Lumalabas na naman ang di makatwirang pagkakonserbatibo ng simbahan hinggil sa usapin.KABANATA IV XIII. nangmomolestiya ng bata. kabilang na rito ang simbahan bilang mga mamamayan din ng bansa. lahat naman ay may karapatang magpahayag ng opinyon. ang naiipit ay ang mga bata. lumalabas din ang kakulangan nila sa nilalaman at paraan ng pagtuturo ng sex education sa mga bata. Isa pa. Walang kwestyon na dapat ituro nga ito sa mga bata nang hindi inaalis ang obligasyon ng mga magulang mismo na ituro rin ito sa kanilang mga anak. nanggagahasa. laluna sa paboritong-paborito nating bansa na US. nagiging ipokrito at di praktikal ang simbahan sa pagtutol nito dito. ang pangangaral linggu-linggo. Pero ang hindi ko maintindihan ay ang labis na antagonistikong reaksyon nila sa usapin na parang nagkakasala na kaagad ang DepEd sa mismong paghahayag pa lang ng usapin. bagamat maganda sana ang layunin. hindi naman ibig sabihin nito na hindi na nila dapat gampanan ang sinasabing tungkulin nila ng pagtatanggol sa moralidad batay sa paniniwala ng simbahan. Sa tingin ko. laluna sa partikular na edad kung kailan nagkakaroon ng maraming pagbabago sa pagdaan sa pagkabinata o dalaga. kahit ang dating paraan ng simbahan. ay matagal nang napatunayang hindi sapat para makatulong sa problema. hindi na dapat ginagamit ng mga pari ang simbahan para idikta ang mga gusto o ayaw nila sa pamamalakad sa gubyerno. Mabanggit pa lang ata ang salitang sex. Dapat unawain ng mga pari na hindi na sila ang pinakamalaki o natatanging awtoridad pagdating sa paghubog ng ulo ng mga tao. Ang usapin dito ay ang mga teknikal na usapin ng mga parte ng katawan ng tao na dapat malaman ng mga bata. 7 . Pangalawa. nagpipintig na ang mga tenga ng mga pari. Ngayon. Mabuti sana kung napakabanal talaga ng mga nakaobito na walang mapupuna sa kanila.

Siksikan ang mga estudyante sa mga nabubulok nang silid-aralan. pag-usapan muna natin kung paano ba mabibigay ang napakapundamental na karapatan ng lahat. Kaya bago natin pagtalunan kung maganda ba o hindi ang sex education. Ito ay naipanukala dahil sa tumitinding pagtaas ng populasyon at mga krimeng may kinalaman sa seks gaya ng rape. Pero ang usaping ito ay hindi lang usapin kung maglalagay ba ng sex education o hindi sa kurikulum sa paaralan. dahilan at epekto nito. Nailahad ditto ang mga rason kung bakit ito ipinanukala ng mga may posisyon sa gobyerno gaya ng pagbibigayimpormasyon sa mga mamamayan lalong lalo na ang mga kabataan. Hindi rin naiwasan ng ideyang ito ang banggaan ng mga sang-ayon at salungat ditto. ito ay nakapokus sa ikabubuti ng bansa ayon sa gobyerno at ayon naman sa salungat.Gayunpaman. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng mga bagay tungkol sa seks. gaya ng simbahan. mula umaga hanggang gabi. Lagom Ang sex education ay isang isyung nanglilito sa bawat utak ng mga mamamayan ditto sa pilipinas. At kahit pumasok sa eskwela. ito ay hindi mainam na solusyon para sa problemang kinakaharap ng bansa. teenage pregnancy. Konklusyon Base sa pag-aaral n gaming grupo. hindi magandang atmospera. XVI. maraming salik ang ating puwedeng ikonsidera sa mga ganitong isyu. KABANATA V XV. Sa madaling sabi. mula pagkabata hanggang pagtanda. 8 . at marami pang ibang problema ng pamilya. ang sex education ay sadyang napakahirap pag-aralan at tukuyin ang mga bahagi. Naghahati-hati pa sa mga gula-gulanit na libro. Napakaraming bata ang hindi nakakapag-aral. Ang isyung ito ay kasalukuyang pinagdedebatehan sa kongreso kung ito ba ay itutuloy ohindi. mga sakit na nakakahawa sa pamamagitan ng pakikipagtalik at marami pang iba. ang edukasyon mismo. Dahil ang mas malaki pa ring usapin na dapat munang asikasuhin ay ang edukasyon mismo. Sinasakop rin nito ang mga bagay-bagay na sadyang dapat masoluyunan kaagad ng sa gayoy hindi na lumala ang mga problema. kaunti na lang ang natutunan ng mga bata dahil sa mababang kalidad ng edukasyong naibibigay ng mga guro.telebisyon na ang mas relihiyosong sinusunod ng maraming tao.

XVII. Dapat rin na sa bawat pamilya ay magkaroon ng paunang aral sa mga anak ng sa gayoy hindi sila mapariwara sa hinaharap. Dapat rin ay magkaroon ng disiplina ng bawat tao dahil sa disiplina nagsisimula ang lahat ng pagbabagong maaaring mangyari sa isang tao. grupo. ating makialam at alamin kung ano ang puwede natinfg gawin para masolusyunan ito lalo na tayong mga kabattaan. Sa mga may posiisyon sa gobyerno. 9 . o bansa. Rekomendasyon Bilang mga mamamayan ng pilipinas. sana ay maliwanagan sila ng sa gayoy hindi sila magsisi sa mga magiging resulta ng kanilang mga balak.

Layunin ng Pag-aaral i ii iii 1-2 2 III. Pag-aaral sa Ibang Bansa IX. Pagpapahayag ng suliranin II. Pag-aaral sa Pilipinas Kabanata III X. Pag-aanalisa ng mga Datos Kabanata IV XIV. Konklusyon 3 4 4-5 5 5 6 6 6 6 6 7-8 8 8 .Talaan ng Nilalaman Panimula Liham paghahandog Liham pasasalamat Kabanata I I. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral V. Literatura sa Ibang Bansa VII. Pamamaraan ng Pananaliksik XII. Paglalahad ng Resulta ng Pananaliksik Kabanata V XV. Literatura sa Pilipinas VIII. Batayang Konseptwal IV. Lagom XVI. Pangongolekta ng Datos XIII. Pagbibigay-Kahulugan sa mga Katawagan Kabanata II VI.

XVII. Rekomendasyon Bibliograpi 9 10 .

Lopez. Quezon City: University of the Philippines Open City. (1998) Pandalubhasang Pagbasa at Pagsulat.BIBLIOGAPI Hermosa.google.com www.com . Venerada G. Maynila: MK print. (2002) The Psychology of Reading.Wikipedia. www.com www. Nemah N. Bulacan: Jade Printing Corporation. (2003) Tulong sa mga Kabataan sa Pakikipagtalik.sexeducation. Julio F. Lachica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful