AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ANRE

ORDIN nr.28 din 21.10.2010 pentru aprobarea Avizelor tehnice de racordare - conţinut cadru

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (8) şi (9), al art. 11 alin. (1), alin. (2), lit. a) şi h) din Legea energiei electrice nr. 13/ 2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/ 2008, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1428/ 2009, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul:

ORDIN

Art. 1 - Se aprobă Avizele tehnice de racordare - conţinut cadru prevăzute în anexele nr.1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2 - Operatorii de reţea emit avize tehnice de racordare cu respectarea prevederilor prezentului ordin. Art. 3 - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod: 020995, telefon: 021/311.22.44, fax: 021/312.43.65, mail: anre@anre.ro pagină de internet: www.anre.ro

37/ 2005 pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare – conţinut-cadru. Art. 4 .Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I. 5 . Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei–ANRE Iulius Dan PLAVETI .Art.La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 821 din 12 septembrie 2005. Partea I. nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful