UNIVERSITATEA BABEŞ- BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

MANAGEMENT HOTELIER

Conf. Univ. Dr. ROXANA STEGEREAN

CLUJ-NAPOCA

2009 Cuprins:
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator ....................................................................................... Informaţii despre curs................................................................... Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite......................................... Descrierea cursului....................................................................... Organizarea temelor în cadrul cursului........................................ Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs........................... Materiale bibliografice obligatorii............................................... Materiale şi instrumente necesare pentru curs............................. Calendar al cursului..................................................................... Politica de evaluare şi notare...................................................... Elemente de deontologie academică........................................... Studenţi cu dizabilităţi................................................................. Strategii de studiu recomandate..................................................

4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7

Suportul de curs Modul 1: Concepte de bazǎ ale organizǎrii firmelor în turism Scopul şi obiectivele modulului.................................................... Schema logică a modulului............................................................ 2.1.3. Conţinutul informaţional detaliat....................................... 2.1.3.1. Unitatea prestatoare de servicii – veriga organizatorică de bază în turism.................................................................. 2.1.3.2. Clasificarea unităţilor din turism şi alimentaţie publică..... 2.1.3.3. Rentabilitatea în turism...................................................... 2.1.4. Sumar ............................................................................................ 2.1.5. Sarcini şi teme ce vor fi notate....................................................... 2.1.6. Bibliografie modul..........................................................................

8 8 9 9 12 13 16 16 16

2.2. Modul 2: Turismul 2.2.1. Scopul şi obiectivele modulului....................................................... 17 2.2.2. Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior.................... 17

2

2.2.3. Schema logică a modulului............................................................. 17 2.2.4. Conţinutul informaţional detaliat 2.2.4.1. Definirea conceptelor de: turism, industria ospitalităţii şi industrie hotelieră............................................................................. 18 2.2.4.2. Tipuri de unităţi de cazare şi clasificarea lor....................... 21 2.2.4.3. Licenţa şi brevetul de turism............................................... 26 2.2.4.4 Principalele activităţi din cadrul structurii de primire turistică ............................................................................................ 29 2.2.4.5. Dimensionarea activităţii în cadrul unei structuri de primire turistică ........................................................................................... 37 2.2.4.6. Managementul cererii şi capacităţii .................................. 39 2.2.4.7. Yield Management ........................................................... 43 2.2.4.8. Calitatea serviciilor hoteliere ............................................. 47 2.2.4.9. Eficienţa economică şi socială din cadrul structurilor de primire turistică ............................................................................... 59 2.2.5. Sumar .............................................................................................. 64 2.2.6. Bibliografie modul............................................................................ 64 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. Modul 3: Alimentaţia publică (AP) Scopul şi obiectivele modulului...................................................... 65 Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior................... 65 Schema logică a modulului............................................................ 65 Conţinutul informaţional detaliat .................................................. 66 2.3.4.1. Caracteristici generale şi tipuri de unităţi.......................... 66 2.3.4.2. Cateringul. Industrializarea activităţilor din AP................. 68 2.3.4.3. Organizarea şi eficienţa economică în cadrul AP............ 70 2.3.5. Sumar ............................................................................................ 74 2.3.6. Sarcini şi teme ce vor fi notate...................................................... 74 2.3.7. Bibliografie modul............................................................................. 74 3. 3.1. 3.2. 3.3. Anexe Bibliografia completă a cursului.........................................................76 Glosar ................................................................................................76 Scurtă biografie a titularului de curs..................................................77

3

Univ. respectiv Managementul Serviciilor.ubbcluj.2. Roxana Stegerean Birou 251 sediul Fac. Informaţii generale despre curs.1. în condiţiile în care mediul competiţional este din ce în ce mai dur.stegerean@econ. de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.marin@econ. int.econ. lucrare practică sau laborator 1. sporesc considerabil abilităţile studenţilor la acest curs.ro Tutori: Asist.ro Consultaţii: Conform cu orarul afişat la sala 251 Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului: Management Hotelier Codul cursului: Anul: 2. drd. Teodor Mihali 58-60 Telefon: 0264-418652. Dr. dar şi dinamismul schimbării tot mai pronunţat.ubbcluj. Descrierea cursului Cursul vizează abordarea principalelor aspecte privind organizarea şi conducerea unităţilor cu profil turistic (cu accent pe cele hoteliere). Informaţii despre curs: Date de contact ale titularului de curs: Nume: Conf. str. Semestrul: 2 Tipul cursului:obligatoriu Pagina web a cursului-www. Cu toate acestea.1. 1. cunoştinţele dobândite prin aprofundarea disciplinelor Management General Management în comerţ şi turism. 4 . Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite Înscrierea la acest curs nu este condiţionată de parcurgerea altor discipline. Anamaria Marin Adresa e-mail tutori: anamaria.3. 5847 Fax: 0264-412570 E-mail: roxana.ro 1.ubbcluj. În urma parcurgerii acestui curs studenţii vor dobândi competenţe cu privire la analiza managementului specific unităţilor hoteliere. seminar.

Studentul are libertatea de a-şi gestiona singur. Marketing Management. cum ar fi: unitate de turism.. Materiale bibliografice obligatorii: 1. oferind informaţii legate de cadrul general de organizare şi conducere a activităţilor din acest sector. implementation & control. În ceea ce priveşte activitatea cursanţilor. proiecte de cercetare. Alimentaţia publică Obiectivul primului modul este familiarizarea studenţilor cu principalele concepte ce vor fi utilizate în cadrul cursului. Bucureşti. implicarea în activităţi de grup. răspunsuri directe la întrebările studenţilor. explicaţia abordărilor conceptuale. în ordinea indicată şi rezolvarea sarcinilor sugerate la finalul fiecărui modul. fără constrângeri. se va încuraja participarea activă a studenţilor prin problematizarea informaţiilor prezentate. editia a VII-a. ediţia a II-a. editura All Beck. Managementul operaţiunilor de turism.1. 1. Organizarea temelor în cadrul cursului Disciplina este structurată în trei module de învăţare: 1. planning. studii de caz. prezentarea de explicaţii alternative. Concepte de bază ale organizării firmelor în turism 2. Turismul 3.5. Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs Parcurgerea acestei discipline va presupune atât întâlniri faţă în faţă. Stănciulescu Gabriela. industria ospitalităţii. 1. 2. joc de roluri. Inc. Astfel. 1991. realizarea analizei unor situaţii concrete din domeniu pe baza discuţiilor libere de grup a studenţilor. P. prin mijloace auditive şi vizuale. modalitatea şi timpul de parcurgere a cursului. Al doilea modul tratează problematica unităţilor de turism din punct de vedere al organizării şi conducerii acestora Ultimul modul are ca obiectiv alimentaţia publică. Analysis. Kotler.. 5 . metodele utilizate pe parcursul predării cursului sunt: expunerea teoretică.4. licenţă şi brevet de turism. Este însă recomandată parcurgerea succesivă a modulelor prezentate în cadrul suportului de curs. soluţii alternative. cât şi muncă individuală. industria hotelieră. Prentice Hall.6. 2003.

Stegerean Roxana. Materiale şi instrumente necesare pentru curs În vederea participării la un nivel optim la activităţile cursului. este recomandat ca masteranzii să aibă acces la următoarele resurse: 1 calculator conectat la internet (pentru a putea accesa conţinutul cursului şi pentru a putea participa interactiv pe parcursul derulării acestuia). De asemenea. anterior întâlnirilor programate. 3 acces la resursele bibliografice (abonament la Biblioteca Centrală Universitară). Politica de evaluare şi notare Evaluarea studenţilor se va efectua conform detalierii de mai jos: 1 Examen scris în sesiunea de examene – 70 % din nota finală. 1. 4 acces la echipamente de fotocopiere. Stegerean Roxana. iar în cea de-a doua întâlnire se vor parcurge informaţiile corespunzătoare celei de a doua jumătăţi a suportului de curs (modulul III). iar ulterior întâlnirii. se va facilita orientarea cursului asupra aspectelor de fineţe din conţinutul disciplinei şi se va permite concentrarea pe modalităţile de aplicare la nivel practic a informaţiilor deja parcurse. 1.8. 6 . 2006. 1. a studiilor de caz). În acest mod. În cadrul primei întâlniri se va parcurge prima jumătate a conţinutului suportului de curs (modulele I-II). 2 Teste pe parcursul semestrului – 30% din nota finală. este indicată rezolvarea sarcinilor şi exerciţiilor aferente fiecărui modul parcurs. 4. Editura Roprint. Management în comerţ şi turism. 2 imprimantă (pentru printarea materialelor suport. studenţilor li se recomandă să parcurgă capitolele corespunzatoare temelor abordate la fiecare întâlnire din cel puţin una din sursele bibliografice indicate. pentru fiecare din acestea.9.3. 2002. se recomandă parcurgerea de către student a suportului de curs pus la dispoziţie încă de la începutul semestrului. În vederea eficientizării acestor întâlniri faţă în faţă. a temelor redactate. Sisteme moderne de conducere a producţiei. ClujNapoca. Cluj-Napoca. Editura Dacia.7. Calendar al cursului Pe parcursul semestrului sunt programate 2 întâlniri faţă în faţă cu toţi studenţii.

7 . Elemente de deontologie academică Se vor avea în vedere următoarele detalii de natură organizatorică: . examen on line) în funcţie de tipul dizabilităţii cursantului.12. Strategii de studiu recomandate: Se recomandă parcurgerea sistematică a modulelor cuprinse în cadrul cursului.10.Orice tentativă de fraudă sau fraudă depistată va fi sancţionată prin acordrea notei minime sau.Rezultatele finale vor fi puse la dispoziţia studentilor prin afisaj electronic. 1.Contestaţiile se vor soluţiona în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor. . in anumite conditii prin exmatriculare. conţinutul şi metodele de transmitere a informaţiilor. . .Orice material elaborat de catre studenti pe parcursul activităţilor va face dovada originalităţii.11. 1. precum şi modalităţile de evaluare (examen oral.1. Se recomandă cursanţilor alocarea unui număr de cel puţin 48 de ore pentru parcurgerea şi însuşirea cunoştinţelor necesare promovării cu succes a acestei discipline. Studenţi cu dizabilităţi: Titularul cursului şi tutorii îşi afirmă disponibilitatea. în limita posibilităţilor. Sunt necesare de asemenea aproximativ 24 de ore în vederea documentării şi elaborării eseurilor şi proiectelor ce vor fi susţinute de către fiecare student. de a adapta la cerere. Studentii ale căror lucrări se dovedesc a fi plagiate nu vor fi acceptati la examinarea finala. Vom urmări facilitarea accesului egal al tuturor cursanţilor la activităţile didactice. punânduse accent pe pregatirea individuală continuă a studenţilor şi pe evaluările formative pe parcursul semestrului.

5 Exemplificarea calculului pragului de rentabilitate în diferite situaţii concrete. Modulul I: CONCEPTE DE BAZǍ ALE ORGANIZǍRII FIRMELOR ÎN TURISM 2. Structura modulului 1 8 . 2 Evidenţierea rolului economic şi social al unei unităţi de turism 3 Delimitarea diferitelor criterii de clasificare a unităţilor şi înţelegerea principalelor diferenţe. licenţă de turism. 2. brevet de turism etc. Suportul de curs 2. se vor atinge următoarele: 1 Definirea şi delimitarea conceptelor menţionate mai sus. 4 Inţelegerea noţiunii de rentabilitate şi prag de rentabilitate.2. 6 Interpretarea rezultatelor obţinute şi luarea unor decizii corecte ale managementului.1. industria ospitalităţii.2.1. Ca obiective.1. Al treilea subcapitol are ca scop înţelegerea noţiunii de rentabilitate. exemplificarea calcului pragului de rentabilitate în diferite situaţii concrete şi interpretarea rezultatelor obţinute. afacerea hotelieră. rentabilitatea unităţilor de turism. Scopul şi obiectivele modulului Scopul acestui modul este familiarizarea cursantului cu conceptele de bază ce vor utilizate: unitate de turism.1. Conceptul de unitate prestatoare de servicii Clasificarea unităţilor din turism şi alimentaţie publică Rentabilitatea în turism Fig. Schema logică a modulului Acest modul este compus din trei subcapitole: primul subcapitol are ca scop evidenţierea conceptului de unitate economică ca şi entitate organizatorică de bază a comerţului turismului.2. Al doilea subcapitol are ca scop identificarea şi clasificarea unităţilor din turism.1.

2. implicit. în diferite forme. ci include şi alte elemente legate de latura socială – manifestată faţă de clienţi.1. Între aceştia amintim Rolul social se manifestă atât în interiorul unităţii. Conţinutul informaţional detaliat 2. Rolul economic s-a manifestat şi se manifestă în continuare ca prioritar pentru orice agent economic prin mai multe elemente.1. cum ar fi: 1 Atragerea şi combinarea factorilor de producţie. spre diferite categorii de beneficiari. 2 Finalitatea constă în prestarea unor servicii. precum şi diferite aspecte legate de dezvoltarea regională sau mediul înconjurător. dar şi în mediul extern. 3 Deşi maximizarea profitului rămâne scopul oricărei unităţi. care prin vânzarea lor aduc resursele financiare necesare reînceperii activităţii 3 Distribuirea valorii adăugate spre factorii de producţie utilizaţi.3. Pe baza acestor completări putem spune că “o unitate cu profil turistic este forma organizatorică de bază care are ca obiect principal de activitate prestarea de servicii turistice. cu scopul satisfacerii clienţilor şi. activitatea de producţie-preparare a preparatelor culinare în cadrul alimentaţiei publice 2 Finalitatea activităţii nu se măsoară doar sub aspecte legate de rentabilitate sau eficienţă economică. iar managerilor le revine responsabilitatea de a realiza acest lucru cât de bine posibil. cea economică şi cea socială.1. în scopul realizării unui profit de pe urma prestării acelei activităţi“ putem face următoarele precizări legate de acele unităţi care îşi desfăşoară activitatea în turism: 1 Prestarea de servicii turistice este obiectul de activitate central al unei firme cu profil turistic în timp ce producerea de bunuri se poate regăsi conjunctural – de exemplu. obiectivele pe termen lung legate de competitivitate trebuie să fie prioritare. faţă de salariaţi. Unitatea prestatoare de servicii – veriga organizatorică de bază în turism Pornind de la definiţia dată unei întreprinderi în general ca fiind “o formă de organizare a activităţii unui agent economic ce are ca funcţie economică principală producerea de bunuri sau prestarea de servicii destinate satisfacerii cererii pieţei. de realizare a unui profit“. Unitatea prestatoare de servicii are în contextul vieţii economice un rol dublu care se referă la două laturi ale responsabilităţii ei. 9 .3.

tăiat. unitatea trebuie să îşi asume responsabilităti faţă de clienţi – să le ofere acestora produsele şi serviciile pe care aceştia le solicită. etc. feliat. etc. Concretizarea intrărilor din turism sau alimentaţie publică sunt redate în Tabelul 2. umane. mediu natural.1.1 Tabelul 2.1 Intrări în sisteme cu diverse prestări servicii Tipul de sistem Intrări Mobilier pentru dotarea camerelor: paturi. managementul şi acţionarii au responsabilitate faţă de salariaţi în sensul de a le asigura salarii decente precum şi condiţii corespunzătoare de muncă. şoferi. maşini de curăţat. ospătar. realizează anumite performanţe. etc. etc. etc. financiare. alte obiecte de igienă. Orice unitate economică are trei elemente de bază corespunzătoare oricărui tip de sistem. femei de servici. fotolii. barman. ajutor de bucătar. Echipamente sanitare Obiecte de inventar: perne. Faţă de mediul extern. cameriste. măcinat. Din acest punct de vedere. astfel: Intrările se concretizează în totalitatea resurselor materiale. Sisteme informatice de evidenţă ale intrărilor/ieşirilor Materii prime produse agricole şi industriale Semipreparate Utilaje necesare în activitatea de preparare la bucătărie: cuptoare. Unitatea. Acest element generează fluxul de cheltuieli al unităţii (C). ea este un ansamblu de elemente interdependente şi în interconexiune permanentă care. trebuie privită ca un sistem economic. Mijloace de transport Turism Alimentaţie publică 10 . pahare. Salariaţi la recepţie. Forţă de muncă calificată: bucătar. Pe plan intern. sub acţiunea unor stimuli interni sau externi. informaţionale.) şi alte servicii oferite turiştilor – ghizi. etc. 2. etc. Mobilier în sala de servire Obiecte de inventar: veselă. etc. etc. dulapuri. la calitatea şi în momentul în care sunt cerute dar şi faţă de societate. ceaşafuri. în cantitatea. echipamente. indiferent de sfera de prestare a serviciilor (turistice sau de alimentaţie publică). întreţinere camere (recepţioneri.

adică veniturile realizate din vânzarea bunurilor şi a serviciilor să fie mai mari decât cheltuielile realizate pentru ca unitatea să obţină un anumit profit. V > C. Altfel spus. este faptul că randamentul lor trebuie să fie supraunitar pentru ca ele să fie eficiente. În cazul sistemelor tehnice întotdeauna ieşirile sunt mai mici decât intrările pentru că există pierderi de materie. materiale. concretizate în produse şi servicii. întreţinerea spaţiilor de cazare prin intermediul cameristelor. Ceea ce este specific acestor sisteme economice. pentru multe servicii există două tipuri de procese: 2 Un proces vizibil. în cadrul procesului tehnic/tehnologic. comparativ cu cele tehnice.Procesul de transformare (P) are rolul de a transforma intrările din sistem în ieşiri. 3 Un proces invizibil. Ieşiri. care prin vânzarea lor generează veniturile unităţii (V).3 Particularizarea elementelor componente ale sistemului în cazul unei unităţi cu profil turistic 11 . energie. Figura 2. salariaţii din acest proces nu sunt puşi neapărat faţă în faţă cu clientul iar activităţile desfăşurate de ei aparţin celor de back office: de exemplu. etc. În opoziţie cu producţia de bunuri în prestarea de servicii se întâlneşte o situaţie diferită în sensul că. un recepţioner la hotel. care aduce în prim plan salariaţii care intră în contact direct cu clientul şi a căror prestaţie se răsfrânge direct asupra satisfacţiei acestuia: de exemplu. care nu este derulat în faţa clientului. dar care are un rol hotărâtor asupra gradului de satisfacţie al acestuia în final.

3. sunt de dimensiuni mici . dar pe de altă parte. care sunt în proprietate unică şi. b) Gradul de mărime: 1 Unităţi de mărime mică şi mijlocie.2. care sunt caracterizate prin proprietatea divizată la mai mulţi asociaţi/ acţionari . etc. În momentul actual ponderea acestora în turism a scăzut drastic prin privatizările masive. care doreşte astfel să îşi poată exercita anumite roluri în domenii pe care le consideră prioritare.1. grad ridicat de specializare. românesc. putere de adaptare. 3 Unităţi publice. care se pot constitui prin intermediul proprietăţii directe sau a francizei 3 Unităţi cu capital mixt d) Modul de desfăşurare a activităţii: 1 Unităţi cu activitate pe tot parcursul anului 2 Unităţi cu activitate sezonieră. în turism. de regulă. caracterizate prin dinamism. în marile aglomerări urbane. c) Provenienţa capitalului investit: 1 Unităţi cu capital integral românesc 2 Unităţi integral străine.pensiuni agroturistice 2 Unităţi private societare. capacitate financiară mică. cu fluctuaţii mari ceea ce îi aduce un dezavantaj în lupta cu unităţile mari. 2 Unităţi de mărime mare. pizzerii. care. fie şi numai în sezon sau eventual. dobrogean. 12 . Clasificarea unităţilor din turism şi alimentaţie publică Unităţile economice din turism se pot clasifica în funcţie de mai multe criterii cum ar fi: a) Forma de proprietate: 1 Unităţi private individuale.unităţi de cazare de un anumit tip – reţele hoteliere. ardelenescc 2 Unităţi cu meniuri diversificate b) După conţinutul mărfurilor comercializate 1 Unităţi cu servirea mesei: restaurante. personal de calificare medie. Unităţile din cadrul alimentaţiei publice pot fi încadrate pe criterii astfel: a) După diversitatea preparatelor şi a băuturilor 1 Unităţi specializate: restaurant chinezesc. pentru unităţi turistice care sunt deschise pe perioada unui sezon. aflate în proprietatea statului. fastfooduri. se dezvoltă în zone cu circulaţie turistică intensă – staţiuni turistice care au capacitatea de a absorbi un număr mare de turişti.2.

caracterizate prin prezenţa cu precădere a băuturilor: baruri. Acesta se exprimă cantitativ sau valoric.3. la un volum constant de cheltuieli sau un acelaşi profit se obţine cu un nivel mai scăzut al cheltuielilor. în care volumul de activitate realizat determină venituri care exced cheltuielile. el împarte activitatea în două arii distincte. în funcţie de specificul produselor şi serviciilor care fac obiectul calculului. astfel: 1 Zona 1. etc. În acest sens se poate utiliza ca şi indicator de apreciere a stării de eficienţă a unităţii pragul de rentabilitate. Acest punct corespunde volumului critic de 13 .2 Unităţi fără servirea mesei. respectiv unitatea obţine un anumit profit şi îşi poate continua activitatea fără a risca falimentul (V>C). situaţie ce duce la faliment. 2 Zona 2. bodegi. Această situaţie este nedezirabilă pentru unitate deoarece nu se obţine profit. altfel spus cu cât valoarea absolută a profitului este mai mare. Rentabilitatea în turism Capacitatea unei unităţi de a-şi acoperi cheltuielile realizate pentru a obţine produse sau servicii din vânzarea lor se identifică cu rentabilitatea acelui sistem economic. 2.4 Reprezentarea grafică a pragului de rentabilitate Cele două zone au un punct comun – intersecţia celor două drepte Venituri şi Cheltuieli.1. birturi.4.3. Figura 2. Indiferent de modul de exprimare. Gradul de rentabilitate creşte cu cât veniturile realizate (V) depăşesc mai mult cheltuielile (C). conform graficului prezentat în Figura 1. în care prin volumul de activitate desfăşurat unitatea realizează venituri care nu pot acoperi volumul cheltuielilor necesare pentru realizarea lor ( V < C).

formulele de determinare a pragului iau în considerare aceleaşi cheltuieli totale. Astfel. Determinarea pragului de rentabilitate pentru activitatea de vânzare a mărfurilor în cadrul alimentaţiei publice În cadrul alimentaţiei publice problema se abordează diferit datorită specificului ei. respectiv pragul de rentabilitate. dar nici nu se realizează depăşirea nivelului cheltuielilor de veniturile obţinute. sau un eventual tarif mediu care în cazul alimentaţiei publice devine încasare medie pe client. exprimat în unităţi fizice produs / serviciu. fie prin determinarea acelui volum de încasări care să exceadă nivelul cheltuielilor înregistrate. În concluzie. Pentru a determina pragul de rentabilitate.activitate în care nu se obţine profit. Pentru a putea determina mai exact acest volum de activitate vom porni de la situaţia în care: V=C Dacă dezvoltăm prin conţinut economic cei doi termeni ai egalităţii vom ajunge la: pv x Q = CF + cv x Q. trebuie să reconsiderăm raţionamentul prin care ajungem la un anumit nivel al profitului. In acest punct profitul este egal cu 0. În cadrul alimentaţiei publice pragul de rentabilitate se va putea exprima fie prin numărul de clienţi care trebuie serviţi într-o anumită perioadă de timp în cadrul localului. În cele ce urmează vom încerca să particularizăm pentru diferitele tipuri de activităţi întâlnite în turism. 14 . o unitate de alimentaţie publică are un proces de obţinere a profitului care se apropie mai degrabă de un proces de prestare de servicii în care punctul de plecare este tariful prestat pentru diferite tipuri de servicii. pe baza unor încasări medii realizate în perioadele precedente. A. împărţite în fixe şi variabile iar în locul adaosului comercial apare încasarea medie pe client. unde 1 pv – preţul de vânzare ( RON/ bucată ) 2 Q – cantitatea de produse/servicii care se vinde (bucăţi ) 3 CF – volumul cheltuielilor fixe la nivelul întregului volum de activitate realizat ( RON ) 4 cv – cheltuiala variabilă unitară pentru fiecare unitate din Q ( RON/ bucată ) Din această relaţie putem determina: Q = CF / (pv – cv).

nu întotdeauna corectă. fixe şi variabile. între care: 1 Delimitarea între cele două grupe de cheltuieli. pentru îmbunătăţirea rezultatelor. În concluzie. Orice altă modificare este posibilă şi ea nu este luată în calcul. prin orice pârgie disponibilă. Determinarea pragului de rentabilitate pentru activitatea de vânzare a mărfurilor în cadrul unităţilor de turism Pentru unităţile de turism adaosul comercial corespunzător unităţilor din comerţ. a cheltuielilor variabile pe diferite grupe de mărfuri/ servicii ceea ce poate denatura valoarea mediilor statistice care intervin în calcul. Dacă serviciile nu sunt omogene pragul se exprimă ca şi în celelalte situaţii similare prin volumul valoric al activităţii. el rămâne un indicator orientativ din mai multe considerente.B. Totuşi. 3 Repartizarea. exprimat în RON încasări. corespunzător unei activităţi tipic industriale se transformă în tarif de prestare a serviciului tps iar formula de bază devine: Q0 = CF / (tps . exprimat în număr de servicii prestate. 4 Calculul pragului se realizează static la un anumit moment. în sensul în care managementul poate şi trebuie să acţioneze continuu. 2 Repartizarea greoaie a cheltuielilor fixe totale pe diferite grupe de mărfuri/ servicii pentru care dorim calculul pragului de rentabilitate. 5 Caracterul static al pragului este în contradicţie cu cel dinamic al pieţei dar şi cu cel al cadrului organizatoric intern al unităţii. respectiv: Vt0 = CF / (1 – Ncvmediu). preţuri de vânzare/cumpărare a mărfurilor sau tarife de prestare a serviciilor. În ciuda acestor minusuri. faţă de care se pot schimba anumite elemente.cv). putem aprecia că indicatorul pragului de rentabilitate este ca un barometru pentru managementul unităţii din punct de vedere a caracterizării stării privind rentabilitatea diferitelor activităţi din cadrul ei. este dificilă în multe situaţii concrete. determinarea şi cunoaşterea valorii acestui indicator este importantă pentru că: 1 Oferă managementului de pe diferite nivele ierarhice informaţii orientative 15 . respectiv preţul de vânzare. ca de exemplu.

Management în comerţ şi turism. în sensul în care doreşte să facă acest lucru. Managementul operaţiunilor de turism. Editura Dacia. dar şi detaliat pe diferite raioane. îi conferă posibilitatea de a interveni prin diferite măsuri şi de a eficientiza o anumită activitate care este considerată a fi nesatisfăcătoare din punct de vedere a eficienţei economice. precum şi calculul pragului de rentabilitat. Stănciulescu Gabriela. insistând pe componenta externă.1.5. 2003. grupe de mărfuri Managementul poate interveni să modifice anumite elemente care influenţează pragul de rentabilitate. Editura Roprint. Stegerean Roxana. dar. Determinaţi pragul de rentabilitate a unei unităţi de alimentaţie publică ce îşi desfăşoară actvitatea în cadrul unui hotel. Cluj-Napoca. mai ales. o componentă importantă deoarece acest indicator oferă posibilitatea managerului de a evalua o anumită situaţie de fapt. 2.4. pag. cursanţii trebuie să realizeze următoarele sarcini individuale: 1. Cluj-Napoca. Patriche Dumitru. ediţia a II-a.6. pentru facilitarea învăţării. Stegerean Roxana. pag.1.2 3 Se poate calcula la nivel de ansamblu al unităţii. Bucureşti. pag. 1-39 4. Sarcini şi teme ce vor fi notate În vederea eficientizării activităţii studenţilor la această disciplină. 3-47 16 . Editura Economică. Prezentaţi eficienţa socială a unui hotel. 2.1. 2006. 1-23 3. Bibliografie modul 1. editura All Beck. 2. Sumar În cadrul acestui modul s-a realizat o prezentare generală a unităţilor prestatoare de servicii din industria turismului. Bucureşti. 2002. Sisteme moderne de conducere a producţiei. 3-45. 60-90 2. pag. 2. coordonator. 1999. Bazele comerţului.

4. Cunoaşterea principalelor elemente care dau dimensiunea activităţii din unităţile de turism. îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate. Schema logică a modului Definirea 2.4. conform normelor legale în vigoare din România.2. Al doilea modul cuprinde detalii referitoare la conducerea unităţilor hoteliere şi la unele modalităţi de obţinere a unor avantaje competitive prin: utilizare unor sisteme eficiente de rezervare. pe baza cunoştiinţelor acumulate în cadrul acestui modul. Scopul şi obiectivele modulului În cadrul modulului intitulat .2. din punct de vedere al organizării şi conducerii acestora. studenţii îşi vor dezvolta abilităţile şi competenţele necesare pentru a organiza şi conduce o activitate din cadrul unei unităţi de turism la nivele de performanţă aşteptate. Elemente cu privire la încadrarea pe categorii de clasificare.. Ca obiective. de: conceptelor T turism.2. îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor printr-o pregătire corespunzătoare. Datorită potenţialului mare de dezvoltare a turismului considerăm că.2.2. 3. Înţelegerea cadrului general de dezvoltare a turismului. Modulul II: TURISMUL 2. se vor atinge următoarele: 1. 5. 2. industria ospitalităţii Tipuri de unităţi de cazare şi clasificarea lor Licenţa şi brevetul de turism Principalele activităţi din cadrul structurii de primire turistică şi dimensionarea lor Yield Manage ment 17 . Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior În cadrul primului modul s-au prezentat unităţile de turism precum şi exemplificarea calculului pragului de rentabilitate. 2.2.2.1. Cunoaşterea sistemului de indicatori prin care se apreciază eficienţa economică şi socială a unei unităţi cu profil turistic. 2.3.Turismul” se doreşte o incursiune în problematica unităţilor de turism. în speţă a noţiunilor de bază cu care operează unitatea de turism. Cunoaşterea principalelor tipuri de unităţi din cadrul structurilor de primire turistică şi înţelegerea aspectelor care le diferenţiază între ele.2.

ce reuneşte un ansamblu de bunuri şi servicii oferite spre consum persoanelor care călătoresc în afara mediului lor obişnuit pe o perioadă mai mică de un an şi al căror motiv este altul decăt acela al exercitării unei activităţi remunerate la locul vizitat”. ofertă turistică .componente ale mediului natural şi antropic. organizare şi protecţie turistică.element al resursei turistice.2. staţiune turistică . f. industria ospitalităţii şi industrie hotelieră Turismul este o “ramură a economiei naţionale cu funcţii complexe.aşezare urbană sau rurală cu funcţii turistice dezvoltate pe baza resurselor specifice de care dispune. pe baza Ordonanţei 58/ august 1998.resursele turistice şi structurile realizate în scopul valorificării lor prin activităţi de turism.teritoriu caracterizat printr-o concentrare de resurse turistice. agrementului. d. transportului special destinat turiştilor. g. în care activităţile economice susţin exclusiv realizarea produsului turistic. patrimoniu turistic . servirii mesei pentru turişti. k. putem defini următoarele elemente ce caracterizează prestarea unui serviciu turistic: a. tratamentului balnear pentru turişti. obiectiv turistic .4. h. Conţinutul informaţional detaliat 2. funcţia turistică .1. c. b. punct turistic . localitate turistică . sunt recunoscute. zonă turistică . zonă de recreere periurbană . resurse turistice . în măsura în care nu sunt supuse unui regim de protecţie integrală. 18 . cazării turiştilor.2. e. care. individualizat şi introdus în circuitul turistic. volumul şi calităţile resurselor. structură de primire turistică . j. i.4. împreună cu serviciile aferente.localitate sau parte a unei localităţi cu funcţii turistice specifice.orice construcţie şi amenajare destinată.obiectiv turistic şi amenajările aferente necesare activităţii de primire turistică. prin utilizarea de personal specializat. prin calităţile şi specificul lor.areal situat în teritoriul preorăşenesc. Definirea conceptelor de: turism. care poate fi delimitat distinct ca ofertă. prin proiectare şi execuţie.totalitatea serviciilor prin care este pus în valoare patrimoniul turistic. Pe lângă acest concept. înscrise şi valorificate prin turism.expresia calitativă şi cantitativă a resurselor turistice şi este determinată de structura.2.

alături de ramura transportului. Un prim punct de plecare în procesul de definire a conceptului de hotel este oferit de definiţia dată de Organizaţia Mondială a Turismului (WTO) şi anume: „Hotelurile sau unităţile asemănătoare se caracterizează prin amenajarea lor pe camere. agrement Într-o definiţie dată de către Organizaţia Mondială a Turismului (WTO). pachet de servicii . având o echipă managerială unică şi furnizând servicii bine definite care includ serviciul de cameră. Locul şi rolul industriei hoteliere este. au ca obiectiv satisfacerea nevoilor călătorilor. începând cu anii ’50. locală. Activitatea hotelieră a devenit.” În al doilea rând. un loc aparte îl ocupă activitatea hotelieră. hotelul mai este definit ca o organizaţie a cărei principală afacere este de a furniza facilităţi de cazare pentru publicul larg şi care poate de asemenea să pună la dispoziţia clienţilor unul sau mai multe din următoarele servicii: alimentaţie. Ţinând cont de faptul că industria hotelieră oferă cu precădere servicii de cazare. transport. nivelul de dezvoltare a zonei. Multitudinea şi diversitatea de organizaţii care activează în această industrie impune. curăţenia camerei.complex de bunuri materiale şi de servicii. produs turistic . la rândul lor. rolul acesteia este de a asigura infrastructura dezvoltării turismului. prin termenul de industrie a ospitalităţii sunt definite totalitatea organizaţiilor. în acelaşi timp. respectând o limită minimă de camere. cât şi pentru populaţia din zona respectivă. pentru o mai precisă înţelegere a afacerii. alimentaţie. influenţată de dezvoltarea economică dintr-o anumită regiune.combinaţie prestabilită a cel puţin două din elementele următoare: cazare. pe de o parte. Infrastructura de cazare se exprimă prin totalitatea organizaţiilor sau unităţilor de cazare. beneficiarii acestor servicii fiind în principal oamenii de afaceri. firmelor şi instituţiilor care oferă ca prim serviciu cazare şi alimentaţie. care. influenţează. m. tratament balnear.l. atât pentru turişti. fiind şi cea care asigură şi condiţionează în cel mai înalt grad volumul activităţilor turistice. concentrate într-o activitate specifică şi oferite pachet consumului turistic. 19 . În industria largă a ospitalităţii. deşi anumite categorii de vizitatori (clienţi) nu recurg întotdeauna la serviciile unităţilor de cazare. menţinerea curăţeniei. spălătorie sau utilizarea unor dotări specifice. un element important al creşterii economico-sociale şi este. definirea termenului de hotel. influenţat de dezvoltarea economică a zonelor în care îşi desfăşoară activitatea şi. prin capacităţile de care dispun. facilităţile sanitare etc. pe de altă parte. servicii de primire.

cazare. precum şi să se hrănească şi să se distreze. Amplasarea unităţii de cazare – joacă un rol important în asigurarea gradului de ocupare profitabil. Industria hotelieră este o mare consumatoare de capital necesar pentru clădire şi echipamentul sau facilităţile necesare. În concluzie. transportul bagajelor.. managementul organizaţiei trebuie să ia în considerare următoarele caracteristici ale serviciilor pe care le furnizează: • • • • • Perisabilitatea serviciilor – locul neocupat.Un alt punct de vedere prezintă hotelul ca un stabiliment în care. În general. la care se adaugă o diversitate de servicii: schimbul valutar. spălatul şi călcatul lenjeriei clientului. În vederea organizării şi derulării afacerii hoteliere. Oferta limitată de servicii – capacitatea de cazare nu se poate modifica în funcţie de tendinţele din piaţă pe termen scurt. care formează activităţile hoteliere complementare. Se apreciază în acest sens că schimbările în profilul economic al zonei acţionează ca factor de influenţă asupra pieţei hoteliere după numai 3-6 luni. Investiţiile angajate în industria hotelieră sunt uriaşe. Costurile de operare mari – conduc la acumularea unor costuri fixe mari care impun un anumit nivel de ocupare pentru a atinge punctul critic. 20 . informare. cu rol de a îmbunătăţi gradul de confort în unitatea de cazare. investitorii din industria hotelieră speră într-o recuperare rapidă a capitalului investit. mare consumatoare de capital şi puternic concurenţială. Sezonalitatea cererii – impune strategii manageriale pe termen lung pentru asigurarea unor variaţii cât mai reduse. care definesc activitatea hotelieră: primirea clienţilor. factorul care determină această ciclicitate este cel economic al zonei în care este amplasată unitatea hotelieră. dotarea camerelor cu inventar suplimentar etc. voiajorii pot să se cazeze. Astfel. fiecare afacere hotelieră va fi afectată diferit şi va avea propriul său ciclu de business în funcţie de planurile şi strategiile echipei manageriale. iar ciclicitatea afacerii se apreciază la 10 ani. Însă aceste caracteristici prezintă industria hotelieră ca o afacere ciclică. organizaţia hotelieră va asigura o serie de servicii de bază. Însă. parcarea automobilelor. se fac investiţii pe termen lung în imobilizări corporale care servesc unei afaceri hoteliere cu un ciclu de viaţă relativ scurt. alimentaţie. cu condiţia plăţii. păstrarea obiectelor de valoare. divertisment. curăţirea hainelor şi a încălţămintei. respectiv nevândut nu poate fi stocat şi oferit spre vânzare într-o altă perioadă de timp. În general. La nivel mondial ciclul de viaţă a unui hotel nu este mai mare de 30-40 de ani.

În acest caz. De regulă. întrucât barierele la intrare sunt înalte şi îi protejează pe cei activi din cadrul pieţei. 1 stele -este structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri. La aceasta se mai adaugă şi piaţa extrem de concurenţială. în 21 . 3 moteluri de 3. 2. 4. dobânzi. 5 hosteluri de 3. 4 hoteluri pentru tineret de 3. garsoniere sau apartamente dotate corespunzător. Oricum perioada de timp până vor fi profitabile este destul de îndelungată. 2 stele -hotelurile compuse din apartamente sau garsoniere. vor ieşi din piaţă. sunt considerate hoteluriapartament. 2. faţă de speranţa lor de viaţă. pe baza unor regulamente de organizare interioară specifice. deci. dar dacă nu produc profituri imediat nu se supără. staţiuni şi în alte zone turistice frecventate de tineret. care pune la dispoziţie turiştilor camere. cu dotări simple. Tipuri de unităţi de cazare şi clasificarea lor În România pot funcţiona următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare. dotată şi amenajată atât pentru asigurarea serviciilor de cazare şi de masă pentru turişti. 3. chirii. clasificate astfel: 1 hoteluri de 5. precum şi servirea mesei în incinta acestora. 1 stele . 2. astfel dotate încât să asigure păstrarea şi prepararea alimentelor. agrement. care asigură servicii de cazare. 2 hoteluri-apartament de 5. în imediata apropiere a arterelor intens circulate. precum şi pentru parcare în siguranţă a mijloacelor de transport. de regulă. 2. unele dintre organizaţiile. conform Ordinului 510 / iunie 2002. 4.Toate acestea alături de uzură. că industria este atractivă pentru cei care au posibilitatea de a intra în această industrie. 3. adaptate cerinţelor caracteristice tineretului. în afara localităţilor. în special cele care nu s-au adaptat la schimbări.2. Se poate considera.4. asigură prestări de servicii specifice şi dispune de recepţie şi de spaţii de alimentaţie în incintă. Însă toate aceste noi unităţi sunt susţinute financiar de firme care activează în alte domenii. 1 stele .sunt structuri de primire turistice. 2.2. sunt amplasate în centre urbane universitare. masă. Investitorii speră că vor atrage din clienţii marilor lanţuri hoteliere. Cât de profitabile vor fi aceste hoteluri rămâne de văzut.ereprezintă unitatea hotelieră situată. 1 stele sunt structuri de primire turistice cu o capacitate minimă de 3 camere sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri. asigurări se transformă în costuri fixe. la sfârşitul fiecărui ciclu economic. Piaţa românească este una în creştere aflată în faza de avânt economic.

1 stele 13 pensiuni turistice urbane de 5. 4 şi 5 stele şi de minimum 190 cm în cazul hotelurilor de 1 şi 2 stele. 1 stele 16 structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe nave fluviale şi maritime de 5. 3. reprezentând spaţiul compus din: dormitor pentru două persoane. 2. 2. Lungimea patului va fi de minimum 200 cm în cazul hotelurilor de 3.garsonieră. Lăţimea patului dublu este de minimum 160 cm . 1 stele 9 sate de vacanţă de 3. reprezentând spaţiul destinat folosirii de către două persoane . 1 stele 14 pensiuni turistice rurale de 5.cameră cu pat individual. de regulă. cabane de pescuit de 3. 4. reprezentând spaţiul destinat folosirii de către una sau două persoane. 1 stele 11 spaţii de campare organizate în gospodăriile populaţiei de 3. 1 stele 7 bungalouri de 3. 2. Priciul reprezintă o platformă din lemn sau din alte materiale pe care se asigură un spaţiu de 100 cm lăţime pentru fiecare turist. . 2.cameră cu priciuri. salon.cameră cu pat dublu. 1 stele 8 cabane turistice. 22 . 2. reprezentând spaţiul destinat utilizării de către mai multe persoane.spaţii amenajate. 2. 3.camere comune .cameră cu două paturi individuale. reprezentând spaţiul destinat folosirii de către două persoane. în clădiri cu altă destinaţie iniţială decât cea de cazare turistică. 4. 2.cameră cu patru paturi individuale . 1 stele În cadrul tipurilor sus-menţionate poate exista următoarea structură a spaţiilor de cazare: . cabane de vânătoare. . 3. 4. 3. vestibul şi grup sanitar propriu. Lăţimea paturilor individuale este de minimum 90 cm . 6 vile de 5. 4. 2. Lăţimea patului matrimonial va fi de minimum 140 cm . 2 stele 10 campinguri de 4.cameră cu trei paturi individuale . reprezentând spaţiul destinat folosirii de către o singură persoană. 2. 1 stele 12 popasuri turistice de 2. 3. 1 flori (margarete) 15 apartamente sau camere de închiriat în locuinţe familiale ori în clădiri cu altă destinaţie de 3.cameră cu pat matrimonial.cu mai mult de patru paturi individuale.

iar la categoria 4 stele. În toate structurile de primire turistice este obligatorie: • afişarea la loc vizibil pentru turişti a numerelor de telefon ale conducerii agentului economic proprietar şi/sau administrator al structurii în cauză. diferenţiat în funcţie de condiţiile de desfăşurare a activităţii. curăţeniei şi respectarea cu stricteţe a normelor sanitare şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor asigurarea de personal calificat şi cu conduită ireproşabilă. moralităţii.3 stele a certificatelor de atestare a tarifelor de cazare maximale. cuprinse în tariful de cazare sau cu plată separat. Categoria de clasificare a structurii de primire turistice este dată de cea la care a fost încadrată majoritatea spaţiilor de cazare din incinta acesteia. Însemnele privind categoria de clasificare a unităţii se înscriu pe o plachetă montată în exteriorul unităţii. iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activităţii. cu echipare sanitară proprie. La categoria 5 stele va exista un grup sanitar pentru fiecare două locuri.5 stele şi în camere din structurile de 1 . minimum un grup sanitar la 4 locuri. sufragerie. reprezentând spaţiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare). Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta îmbrăcăminte specifică. precum şi ale Ministerului Turismului şi Autorităţii pentru Protecţia Consumatorului pentru a se da posibilitatea turiştilor să semnaleze eventualele nemulţumiri cu privire la serviciile oferite afişarea la recepţiile structurilor de 1 . şi ecuson cuprinzând numele şi prenumele. vestibul. emise de Ministerul Turismului potrivit Hotărârii Guvernului nr. stabilită de agentul economic în cauză. la loc vizibil pentru turişti. precum şi pe autocolante aplicate în punctele de acces al turiştilor. 805/2001 privind unele măsuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare în structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică la turismul neorganizat păstrarea ordinii.Dormitorul poate fi despărţit de salon şi printr-un glasvand sau alte soluţii care permit o delimitare estetică. exprimate în euro. liniştii publice. astfel: • • • • 23 . .apartament. precum şi la restul categoriilor. conform specificaţiilor cuprinse în documente legale O 510 / iunie 2002 oferirea unei game diversificate de servicii suplimentare.

după caz .5 mp 24 .hărţi cu localizarea structurii de primire turistice în cadrul zonei sau al localităţii.cel puţin 18 servicii . cu indicarea modalităţilor de solicitare a serviciului în cameră . sală de mese. aer condiţionat. diferite valori.tarifele interne şi internaţionale pentru convorbiri telefonice .la unităţile de 4 şi 5 stele . pentru unităţile de 3. 4 Suprafaţa minimă a camerelor (fără grup sanitar şi vestibul): între 9 –22 m2 5 Suprafaţa minimă a camerei de baie . surse de iluminat. dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă. firmă luminoasă.lista room-service .la unităţile de 1 stea . administraţie. constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii.cel puţin 10 servicii . cuprinzând informaţii utile pentru turişti cu privire la . acces persoane handicapate 2 Organizarea spaţiilor şi a serviciilor aferente: număr minim de camere. hol de primire pe camere şi la recepţie.cel puţin 5 servicii • • lista orientativă cuprinzând serviciile suplimentare oferite existenţa în toate spaţiile de cazare a unor materiale scrise.instrucţiuni de folosire a telefonului . etc. bagaje şi personal..programul TV pentru săptămâna în curs. materiale sportive.între 3-4. după caz . parcare proprie cu pază sau fără. 3 Instalaţii: sistem de climatizare. Clasificarea hotelurilor are ca scop prioritar protecţia turiştilor.la unităţile de 3 stele .lista cuprinzând preţurile produselor din minibar. potrivit criteriilor cuprinse în Ordinul 510/iunie 2002. spaţii pentru bagaje. 4 şi 5 stele Hotelurile se clasifică pe stele în funcţie de caracteristicile constructive. realizate estetic şi tipărite în limba română şi în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională.lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite şi tarifele pentru cele cu plată. etc.cel puţin 15 servicii . Criterii obligatorii legate de dotarea hotelurilor. ascensoare pentru turişti..la unităţile de 2 stele . oficii pentru cameriste. motelurilor şi a apartamentelor garsoniere 1 Starea generală a clădirii:aspect.informaţii turistice privind zona sau localitatea . intrări separate pe fluxuri turişti/ personal. încălzire centrală.

spaţiu pentru prepararea şi servirea micului dejun. 10 Seif / posibilităţi de depozitare a valorilor 11 Telefax la recepţie 12 Încasarea contravalorii serviciilor şi pe bază de cărţi de plată (carduri) în faţa clientului 13 Spaţiu pentru alimentaţie: restaurant. curăţătorie. Servicii de poştă. congrese. Internet. de întreţinere. cadă de baie. recepţii 16 Alte servicii cu plată sau gratuite. telecomunicaţii şi publicitate. bucătărie complet echipată în apartament. telefon. grădiniţă copii. o structură de primire turistică poate să îndeplinească. etc. spălătorie. geamantane.40 m (casa scării va fi separată de culoare) 8 Echiparea sanitară: duş. îmbrăcăminte. etc. o structură de primire turistică poate să îndeplinească. încălţăminte. care îi aduc puncte. rezervări la alte structuri de cazare. autoturisme. comerţ cu amănuntul la unele 6 7 25 .Înălţimea spaţiilor de cazare – de la o valoare minimă Culoarele şi scările vor avea lăţimea minimă de 1. chiuvetă. cum ar fi room service. Serviciile suplimentare care se pot presta în structurile de primire turistică sunt grupate astfel: • • • • • • • Servicii de reparaţii privind obiectele de uz personal. Servicii personale cum ar fi cele de înfrumuseţare. avion. transport. procurări bilete tren. tratamente medicale. oferite turiştilor Pentru încadrarea într-o anumită categorie de clasificare. bufet-bar 14 Bar de zi 15 Dotări pentru organizare de întâlniri de afaceri.alte articole de baie 9 Dotare cu mobilier. poştă. pe lângă criteriile obligatorii şi anumite criterii facultative. presă. legate de prestarea unor servicii suplimentare. serviciu de multiplicare. Pentru încadrarea într-o anumită categorie de clasificare. legate de prestarea unor servicii suplimentare. lavoir. pe lângă criteriile obligatorii şi anumite criterii facultative. secretariat. Închirieri de diverse bunuri complementare serviciilor turistice de bază Servicii de educaţie fizică şi sport Servicii de cultură şi artă Diverse alte servicii. lenjerie şi cu alte obiecte în camere. umbrele. care îi aduc puncte.

sub forma unor informaţii diverse sau transmitere de mesaje. b) brevetul de turism este documentul prin care se atestă capacitatea profesională în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigură conducerea agenţiilor de turism sau a structurilor de primire turistice. a unei filiale a acesteia din altă localitate sau a unei structuri de primire turistică va deţine brevet de turism.3.4. 238 din 8 februarie 2001. cu consultarea asociaţiilor profesionale din domeniul turismului. a) licenţa de turism este documentul prin care se atestă capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti şi posibilitatea de a înfiinţa o agenţie de turism. comercializare şi vânzare a serviciilor şi a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României numai în baza licenţei de turism emise de organismul reprezentativ al Guvernului în domeniul turismului. adrese. va efectua verificările necesare şi va elibera licenţa şi. respectiv. Agenţiile de turism îşi pot desfăşura activitatea de oferire. accesul liber la ziare. etc. etc. reviste. la cererea agentului economic şi. Persoana care asigură conducerea operativă a unei agenţii de turism. • Servicii gratuite. 1 HOTĂRÂRE Nr.2. 2. care reglementează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un agent economic sau o persoană fizică ce doreşte să îşi desfăşoare activitatea în sectorul turistic. a persoanelor fizice care solicită obţinerea brevetului de turism. În termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic. Ministerul Turismului. schimb valutar. Licenţa şi brevetul de turism Cadrul legislativ al celor două documente este HG 238/ februarie 20011. comenzi pentru taximetre. prin care se atestă pregătirea profesională în domeniul turismului.mărfuri de bază sau reprezentative din punct de vedere al interesului turistic. respectiv. Licenţele şi brevetele de turism se eliberează de Ministerul Turismului. respectiv a persoanei fizice. privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism 26 . brevetul de turism. materiale informative şi de promovare a unor activităţi diverse.

a copiei brevetului de turism a persoanei care conduce agenţia şi a altor acte doveditoare legate de prestaţia la zi a agenţiei. Licenţele de turism vor fi vizate de Ministerul Turismului din 3 în 3 ani. cu echipamente de comunicaţie să aibă personal specializat. în una dintre următoarele situaţii: a) comercializarea pachetelor de servicii turistice se realizează fără respectarea reglementărilor legale în vigoare b) neasigurarea de ghizi atestaţi pentru derularea în bune condiţii a programelor turistice. Pe documentele emise de agenţiile de turism şi filialele acestora este obligatoriu să se înscrie numărul licenţei de turism. pentru a da posibilitatea turiştilor să cunoască dacă agenţia în cauză funcţionează legal. conform reglementărilor în vigoare c) utilizarea de autocare neclasificate d) asigurarea de servicii de cazare şi alimentaţie în structuri de primire turistice care nu deţin certificate de clasificare 27 . pe baza unei cereri. Agentul economic va solicita vizarea licenţei de turism cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acesteia sau de la ultima viză. amplasat în anumite condiţii în clădirile mari suprafaţa comercială să fie destinată exclusiv serviciilor turistice Suspendarea licenţei de turism Licenţa de turism se suspendă pentru o perioadă de până la un an de către Ministerul Turismului. a depunerii licenţei în original.Licenţa şi brevetul de turism sunt netransmisibile şi se afişează în copie autentificată la loc vizibil în incinta agenţiei de turism şi a filialelor acesteia. cu cursuri recunoscute în domeniu – agenţi de turism şi atestat pentru ghizi să aibă un sediu accesibil ca suprafaţă. opţional acesta va fi înscris şi pe firma agenţiei şi a filialelor. Principalele criterii care se referă la eliberarea licenţei de turism pentru un agent economic sunt: • • • • • • • să fie înregistrat la Registrul comerţului să aibă ca obiect de activitate prestarea de servicii turistice persoana care conduce agenţia să aibă brevet de turism să aibă un mobilier corespunzător.

fie funcţia de director de agenţie de turism detailistă 28 . a cabanei şi a unităţii de alimentaţie pentru turism de categoria I şi "Lux". Brevetul de turism se poate elibera pentru următoarele funcţii: • • • • • • manager în activitatea de turism director de agenţie de turism touroperatoare director de agenţie de turism detailistă director de hotel director de restaurant cabanier Posesorul brevetului de turism poate ocupa şi alte funcţii decât cele înscrise pe acesta. astfel: a) managerul în activitatea de turism poate ocupa oricare dintre celelalte funcţii b) directorul de agenţie de turism touroperatoare poate ocupa fie funcţia înscrisă în brevet. se asigură de persoane care deţin brevet de turism. a satului de vacanţă. Licenţa de turism este suspendată pe perioada în care agentul economic nu mai are achitată poliţa de asigurare. cu o capacitate mai mare de 50 de locuri la mese. renunţarea la desfăşurarea activităţii de turism b) când licenţa de turism este transmisă în scopul utilizării de către alt agent economic care nu a obţinut licenţa c) când agentul economic nu mai îndeplineşte criteriile care au stat la baza eliberării licenţei. a campingului (cu o capacitate de peste 100 de locuri de cazare).e) funcţionarea agenţiei de turism sau a filialei acesteia din altă localitate decât cea în care este situat sediul agenţiei fără ca persoana care asigură conducerea să deţină brevet de turism f) prestarea de servicii turistice prin filiale ale agenţiei turistice care nu au obţinut licenţa de turism. Retragerea licenţei de turism Licenţa de turism se retrage de către Ministerul Turismului în următoarele situaţii: a) când agentul economic comunică Ministerului Turismului. a motelului. a filialei acesteia din alte localităţi. din proprie iniţiativă. a hotelului. Conducerea operativă a agenţiei de turism.

4. între care cea mai importantă este activitatea de Front Office. s-a anulat licenţa de turism sau. efectuat după data de 1 ianuarie 1990. de tipul sau apartenenţa/nonapartenenţa la o reţea de hotelărie au ponderi diferite. din motive imputabile titularului brevetului de turism. b) când. următoarele: • • • • • Recepţie Întreţinerea spaţiilor de cazare Alimentaţie publică Compartimentul comercial. Acestea sunt. Principalele criterii care se au în vedere la acordarea brevetului în turism sunt legate de : • • cetăţenie română. sau în cele de execuţie. cu o durată de cel puţin 6 luni. respectiv. să aibă atestat de limbă străină sau în unele situaţii chiar un minim de experienţă în funcţii de conducere. care. director de hotel. fie conducerea operativă a activităţilor unui alt tip de unitate de cazare. director de restaurant pot fi ocupate numai după absolvirea unui curs de formare managerială specific funcţiei. Aici sunt diferenţieri importante în funcţie de ce fel de brevet se urmăreşte a fi obţinut. în principal. Principalele activităţi din cadrul structurii de primire turistică În cadrul structurii organizatorice a unei unităţi de cazare trebuie incluse mai multe tipuri de activităţi.4. producţie. Aceasta este primul contact pe care îl are turistul cu personalul unităţii de cazare şi de acest impact depinde revenirea lui în acelaşi 29 . în funcţie de mărimea structurii turistice. aprovizionare Compartimentul financiar contabil Recepţia cuprinde la rândul ei mai multe grupe de activităţi. 2. Funcţiile de director de agenţie de turism touroperatoare sau detailistă. Brevetul de turism se eliberează pe o perioadă nelimitată. organizat de instituţii autorizate.2. Brevetul de turism se retrage de Ministerul Turismului în una dintre următoarele situaţii: a) când nu mai sunt îndeplinite criteriile care au stat la baza eliberării acestuia.c) directorul de hotel poate asigura fie funcţia înscrisă în brevet. certificatul de clasificare a structurii de primire turistice pe care acesta o conduce. sau să aibă domiciliu stabil şi drept de muncă recunosctut în ţara noastră pentru cei care nu îndeplinesc condiţia legată de cetăţenie să fie absolvent al unei facultăţi acreditate cu profil turistic.

cash sau cu card. iar ieşirea se face până în ora amiezei. Acestea realizează prelucrarea informaţiilor şi oferă rapoarte în formă vizuală sau scrisă. astfel că activitatea acestuia are un impact direct asupra aprecierii calităţii serviciilor turistice oferite. incluse în preţ Trecerea în evidenţele unităţii a datelor din check-in completate de turist. între care: • Completarea de către client a fişei de check-in. respectiv ora 12. Activitatea de Front Office cuprinde mai multe activităţi obligatorii. respectiv fişa de check-out. Aceste transferuri se pot face manual sau informatizat. locul de muncă.loc cu un alt prilej. De asemenea orice informaţii pe care acesta le doreşte. maxim ora 18. Dacă unitatea dispune de o reţea informatizată este suficientă introducerea acestor date de către recepţioner şi ele vor fi preluate de întreg sistemul. orele de ocupare / eliberare. prin care unitatea intră în posesia datelor de identificare a clientului: nume. cum ar fi de exemplu condiţionarea eliberării/ocupării camerei funcţie de orarul companiilor de transport. prânzului. Aceste ore pot fi adaptate unor situaţii speciale. o dată cu prezentarea principalelor servicii care sunt incluse în tariful de cazare: de exemplu. intrarea în unitate se face după ora amiezei. rezidenţa. prin intermediul unei terţe persoane care a făcut rezervarea Înmânarea cheii camerei sau a cardului magnetic de acces. moteluri. prenume. scopul deplasării. telefoanele organismelor de control. cinei. Pentru o mai bună desfăşurare a acestei activităţi de front office se pot utiliza diferite sisteme informatice Front Office. În situaţiile clasice transmiterea se poate face şi verbal sau prin consultarea documentelor de la Recepţie în care au fost operate modificările La plecarea turistului din unitatea de cazare se face un document similar. • • • • • În spaţiul destinat recepţiei trebuie afişate toate informaţiile impuse a fi prezentate turiştilor legate de tarifele practicate. double sau apartament. ore de servire a micului dejun. Definitivarea aspectelor legate de plată. Aceasta are rolul de a evidenţia în acte eliberarea spaţiului de cazare în paralel cu dovada predării în condiţiile iniţiale a camerei. • 30 . sau alte servicii solicitate de către turist. de dimensiune medie şi mare (hoteluri. condiţiile de cazare – single. se pot afla prin acelaşi birou. În mod normal. etc. Ele sunt utilizate cu precădere în managementul activităţilor de cazare turistică. etc. etc.

Bucureşti. Bineînţeles aceste sisteme prezintă anumite neajunsuri..– Sisteme informatice. statutul (liber/ocupat. dar are un rol din ce în ce mai important pentru multe unităţi de cazare. Există pe piaţă un număr foarte mare de sisteme informatice de acest gen. care oferă informaţii privind nivelul de ocupare camerelor. precum şi în cadrul agenţiilor de turism touroperatoare şi detailiste. preluarea mesajelor.a). etc. forme de plată etc. fax sau internet. Editura ASE. este de dorit să fie puse la dispoziţia clientului toate informaţiile 2 Onete B. numărul şi diversitatea prestaţiilor turistice gestionate. Există situaţii în care personalul de la Front Office se ocupă şi de rezervări.  sisteme pentru comercializarea diferitelor produselor turistice oferite. un exemplu fiind închirierea de autoturisme. Este recomandabil să se realizeze în cel mai scurt timp posibil confirmarea sau infirmarea rezervării. precum şi diverse informaţii statistice. Modalitatea de rezervare poate fi prin telefon. Aceste sisteme pot fi:  sisteme pentru înregistrarea turiştilor prin care se preiau datele personale ale turiştilor. unele dintre ele fiind oferite în mod gratuit. structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare de dimensiuni mari apelând la sisteme mult mai complexe. ce necesită investiţii financiare semnificative.pensiuni. dar şi vase de croazieră).  sisteme pentru gestiunea camerelor. pentru ca potenţialul client să fie sigur de locul de cazare solicitat. curăţenia ş. fiind utilizate cu succes de majoritatea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare. dar pentru acele unităţi la care sistemul rezervărilor este dezvoltat se recomandă o grupare distinctă a acestei activităţi şi atribuirea unui personal desemnat special în acest sens.  sisteme pentru evidenţa încasărilor. care asigură procesarea tranzacţiilor şi oferă informaţii despre debitele şi creditele în relaţie cu clienţii2. 2001 31 . situaţia financiară. Compartimentul Rezervări face parte tot din recepţie. În momentul de faţă există sisteme ce combină câteva din funcţiile prezentate mai sus. În cazul rezervărilor online pe site-ul unităţii sau a celor efectuate fără a intra în contact cu personalul hotelului. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea unor astfel de aplicaţii a realizat progrese legate de dimensiunea unităţilor deservite (număr de camere).

Caseria poate fi integrată în cadrul compartimentului Front Office. prin intermediul angajaţilor acestui departament. diferite informaţii pe care acesta le solicită legate de anumite servicii prestate fie de către hotel.legate de tarife. cum ar fi Intercontinental. room service etc. umplerea minibarului Preluarea unor comenzi pentru alte servicii din cadrul unitătii cum ar fi curăţătorie. din Bucureşti. Întreţinerea spaţiilor de cazare cuprinde procesele operative care asigură întreţinerea camerelor unităţii de cazare prin intermediul cameristelor. halate. spălătorie sau călcătorie • 32 .obiecte de inventar. o gamă diversificată de servicii: cazare. fie de alţi prestatori de servicii. La unităţile mici sau cu servicii puţine nu se justifică o organizare separată. sau poate funcţiona distinct. sală de întreţinere. verificarea din spaţiile de baie . astfel ca acesta să ofere camera clientului atunci când el soseşte la hotel. Plata serviciilor suplimentare trebuie să fie o condiţie pentru checkout. etc. În cazul hotelurilor încadrate pe treptele superioare de clasificare care au. acces în unitate. Compartimentul Concierge este prezent în majoritatea hotelurilor din lume. condiţii de cazare. Rolul principal al acestuia este de a oferi turiştilor.. astfel ca acesta să fie în deplină cunoştiinţă de cauză relativ la condiţiile oferite. salon de înfrumuseţare. personalul de la rezervări trebuie să pună la dispoziţie situaţia privind rezervările personalului de la front office în avans de ziua rezervării. la cerere. se recomandă organizarea separată a acestui compartiment pentru a evita supraîncărcarea personalului de la recepţie cu evidenţa acestor activităţi. Este o sursă importantă de creare a unui avantaj competitiv dacă avem în vedere contribuţia sa potenţială la evaluarea calitativă a serviciilor turistice prestate de către unitatea de cazare. în general. dar în ţara noastră se întâlneşte doar la unele hoteluri de renume. etc. Acestea au atribuţii legate de: • • • Verificarea evidenţelor privind ocuparea camerelor pentru a verifica stadiul individual al fiecărui spaţiu Asigurarea curăţeniei în camere Intrarea în camere pentru a realiza operaţiile de rutină cum sunt schimbarea/ aranjarea aşternuturilor. telefon. prosoape. De asemenea. rent a car.

pe fiecare etaj se recomandă să existe un utilaj frigorific care să aprovizioneze camerele iar dacă stocurile scad sub un anumit nivel. Din acest punct de vedere trebuie să existe comunicare între cameristă şi sectorul de alimentaţie publică. camerista trebuie să semnaleze aspectul. de la surse comerciale en gros. astfel ca să se realizeze reaprovizionarea în caz de nevoie. fie sectorului de alimentaţie publică. acesta trebuie corelat cu prezenţa continuă a personalului în bucătăria restaurantului sau cu asigurarea unor stocuri de semipreparate. săli de conferinţă. camerele pot fi dotate cu minibar sau frigider. De regulă. fie celui de aprovizionare. Se pot constitui depozite/spaţii distincte pentru depozitarea mărfurilor alimentare. Ea trebuie să comunice fie prin documente scrise. fie prin sistem informatizat consumul de diferite preparate. mai ales pentru mărfurile care nu necesită condiţii speciale de aprovizionare / livrare / recepţie. sau altor activităţi necesare întreţinerii şi curăţeniei camerelor precum şi alte materiale necesare activităţii administrative a unităţii. În plus. 33 . în curs de curăţenie. Departamentul Comercial Aprovizionare Producţie este cel care are responsabilitatea încheierii contractelor prin care se asigură derularea zilnică a tuturor serviciilor hoteliere. şampon. pentru consumabilele necesare în camere: săpun. dar şi a altor spaţii aflate în subordinea lor: sală de fitness.• Elaborarea documentaţiei care atestă stadiul în care se află fiecare spaţiu: liber. room service-ul se asigură prin intermediul celor de la Front Office sau a celor de la Concierge. necesare sectorului de alimentaţie publică. etc. ceea ce determină câteva probleme specifice privind organizarea activităţii. odorizante. Alimentaţia publică poate cuprinde un restaurant cu o sală de mese a cărui organizare se realizează similar cu orice unitate de alimentaţie publică ce nu este integrată în structura de primire turistică. etc. De multe ori aprovizionarea se realizează prin intermediul unor mijloace de transport proprii. De regulă. băuturi. bar. şi transmiterea informaţiilor către compartimentul Recepţie Coordonarea activităţilor cameristelor se realizează de către persoane de supraveghere. care au rol de organizare a activităţilor pentru întreţinerea spaţiilor de cazare. ocupat. Dacă există şi serviciu de room service.

Compartimentul financiar contabil asigură supervizarea decontărilor intre unitatea de cazare şi furnizorii ei. o verificare atentă a certificatelor de calitate. Printr-un astfel de sistem se creează premise şi pentru organizarea mai bună a activităţilor. remarcăm că în cadrul organizării şi a conducerii activităţilor din cadrul unei structuri de primire turistică există. procese specifice. Nivelul actual de dezvoltare a informaticii şi a mijloacelor ei. Evidenţele informatizate şi integrarea activităţilor într-un sistem informatizat complex oferă premisele pentru circulaţia rapidă şi operativă a informaţiei. creează oportunităţi de dezvoltare diferită pentru structurile de primire turistică ce se decid să le implementeze şi să le utilizeze. pe de o parte. având evidenţe legate de partea financiară a contractelor. Asemeni unui proces de producţie industrial. Particularităţi pot apare datorită caracterului alimentar. Partea de producţie se referă la partea de producţie-preparare din cadrul sectorului Alimentaţie publică şi presupune derularea proceselor de producţie preparare în condiţii de eficienţă si productivitate. dar şi cu sectoarelede Recepţie care pot transmite solicitările din partea turiştilor şi astfel o planificare mai bună a activităţii la bucătărie. pe de cealaltă. procese operative care sunt caracteristice şi altor activităţi. O etapă superioară dezvoltării sistemului informatic de gestiune al activităţii este utilizarea cardurilor magnetice de acces în unitate/ cameră în locul cheii tradiţionale. pentru transmiterea instantanee a unor modificări de stare prin simpla introducere a datelor în sistem. pentru transparenţa informaţiilor ceea ce duce în final la creşterea performanţelor economice ale respectivei unităţi. dar nu numai. a avizurilor sanitar veterinare. de exemplu. în speţă Internetul. ceea ce impune o atenţie deosebită asupra furnizorilor. 34 . materiile prime şi semipreparatele sunt procesate în bucătărie şi transformate în diferite preparate cuprinse în lista de meniuri. Legăturile cele mai strânse se stabilesc cu Aprovizionarea.Evidenţele care se ţin în aceste compartimente sunt similare oricărei activităţi de aprovizionare şi necesită personal de aceleaşi calificări. În concluzie. care au un impact direct asupra clienţilor şi. a căror organizare şi desfăşurare se realizează în tiparele clasice cunoscute. În cadrul acestui compartiment poate fi integrată o casă de schimb valutar care să deservească clienţii unităţii. etc.

din punct de vedere al unităţii se restricţionează accesul persoanelor „vizitatoare” iar pentru client există o siguranţă şi un grad de confort sporite. Flexibilitate în utilizare. copii pot primi un astfel de card cu care să nu poată intra în bar sau la piscină. comparativ cu înlocuirea unui sistem clasic. sau de pierderea ei şi utilizarea ei de către o altă persoană. Utilizarea simplă a cardurilor. Primii care vor aprecia acest nou tip de „cheie” vor fi chiar clienţii.Prin acest mijloc. Managerul activităţii de întreţinere spaţii de cazare poate verifica. simple de utilizat. De exemplu. pe un nivel diferit de acces. unitatea mai realizează un pas înainte înspre eficienţă şi transparenţă. personalul de întreţinere a camerelor va putea şti cu siguranţă dacă turistul este în cameră şi va amâna momentul de verificare/curăţenie pentru mai târziu. de exemplu. fie la terminarea bateriei cititorului. se referă la: • Creşterea gradului de securitate. ea poate fi utilizată într-un sistem închis ca un mijloc de colectare a unor puncte corespunzătoare diferitelor servicii solicitate de client pe toată durata de şedere ca şi turist în acea unitate iar la sfârşit se va plăti global o singură factură. De asemenea. Programarea acestor cititoare se face prin meniuri. introducând în sistem şi clientul. Utilizarea unor carduri generale de către personalul angajat. O cameristă va avea o astfel de cartelă cu care va putea deschide toate camerele din subordinea ei. care poate fi „monitorizat” pas cu pas din punct de vedere al serviciilor de care el beneficiază în cadrul unităţii. astfel că o cameristă şefă va putea avea acces corespunzător cu sectorul de care ea răspunde. Cartelele pot fi programate cu diferite grade de acces. O astfel de cartelă nu poate fi copiată dar poate fi înlocuită instantaneu dacă se constată dispariţia ei. cu cheie. care vor fi scutiţi de griji suplimentare legate de lăsarea cheii la recepţie. prin simpla introducere într-un cititor precum şi posibilitatea facilă de înlocuire în situaţii deosebite. În momentul în • • • 35 . Avantajele utilizării unui asemenea sistem de acces sunt multiple şi. pentru unitate. la solicitarea expresă a părinţilor. dar nu va avea acces în camerele aflate în responsabilitatea unei colege de muncă. orice angajat sau cameră din unitatea de cazare. prin restricţionarea accesului în anumite situaţii. cu efort minim din partea unităţii. Motivele pentru care sistemul nu funcţionează se referă fie la demagnetizarea cardului.

scări. Spaţii destinate altor servicii care se prestează în interiorul unităţii: coafură. holuri de acces. Spaţii administrative. dar şi spaţii complementare în care îşi desfăşoară parte din activitate personalul de la întreţinere spaţii de cazare Spaţii necesare pentru servicii de alimentaţie publică. Cartelele se personalizează şi sunt imposibil de reutilizat. o singură sumă. cartela se poate anula. angajat sau client. în cadrul unităţii prin integrarea acestor carduri în reţeaua informatizată complexă de gestiune a activităţilor şi emiterea unei singure facturi către acesta în momentul părăsirii unităţii. de exemplu. coridoare. astfel: • Spaţii de cazare. În plus. salon de înfrumuseţare.etc. decât după contactul nemijlocit cu personalul de la Front Office. prin perioada de valabilitate nu mai permite accesul/ ieşirea unui client. în situaţii excepţionale. • • • • 36 . săli de recepţie/ conferinţe. • Furnizează informaţii precise cu privire la frecvenţa utilizării cardului. în care includem camerele propriu-zise. Spaţii tehnice. la sfârşit. instalaţie de climatizare. Banda magnetică se poate şterge şi ea va fi reutilizată cu o altă combinaţie de acces. • • Pornind de la totalitatea proceselor operative prezentate putem aprecia că în cadrul unei structuri de primire turistică există mai multe categorii de spaţii. în afara acestei perioade. care furnizează diferite utilităţi necesare apă caldă. Înregistrarea pe suport magnetic a tuturor serviciilor prestate către un client. destinate activităţilor din spatele prestării de servicii turistice: aprovizionare. momentul în care acesta a fost folosit precum şi sensul deplasării turistului. Acest aspect este unul binevenit mai ales pentru cetăţenii străini care nu dispun întotdeauna de sumele necesare prestării diferitelor servicii în RON şi plătesc. etc. sau de sortare / tranşare a cărnii.care persoana nu mai are în atribuţii anumite sarcini de muncă. financiar-contabil. Aceste elemente sunt importante pentru securizarea sistemului şi posibilitatea de a controla pe oricine. sală de fitness. în care includem şi cele pentru bucătărie sau alte spaţii de producţie/preparare. etc.

unde Nlc este numărul locurilor de cazare disponibile din unitate Zf reprezintă numărul de zile în care unitatea este deschisă într-un an de zile. dacă este o activitate sezonieră sau se execută reparaţii. Punctul de plecare în stabilirea volumului de activitate este capacitatea de cazare (Cc).2.5. renovări. de structura acesteia pe diferite categorii de clasificare precum şi din punct de vedere al varietăţii de servicii solicitate. respectiv: Kuci = Nlcui / Nlci În final. de gradul de sezonalitate al unor zone sau de scopul prioritar al circulaţiei turistice.Nlci reprezintă numărul locurilor de cazare aferente categoriei i . În rest. Îc = Σ Îci b. Planificarea volumului de activitate al unei structuri de primire turistică se face pe baza unor factori legaţi de cererea turistică.2. pentru activitatea de alimentaţie publică - 37 . pe cele trei grupe de activităţi cazare. alimentaţie publică şi prestări servicii. Zf = 365 zile/an Pe baza capacităţilor disponibile se poate determina nivelul potenţial al încasărilor.4. încasările totale ale activităţii de cazare vor rezulta din însumarea încasărilor ce corespund categoriilor de clasificare. El se calculează ca un raport între locurile de cazare utilizate (Nlcui) şi cele disponibile (Nlci). Dimensionarea activităţii în cadrul unei structuri de primire turistică Orice unitate turistică trebuie să fie preocupată de realizarea unui volum maxim de activitate care să îi aducă rezultate bune din punct de vedere al eficienţei şi performanţelor. pentru activitatea de cazare: Îci = Nlci x Tci x Zf x kuci. La nivel de an acest indicator se calculează prin: Cc = Nlc x Zf. exprimată prin numărul de locuri de cazare disponibile.Îci sunt încasările din cazare ce corespund categoriei i de clasificare . unde .Tci este tariful de cazare corespunzător categoriei i pe un loc de cazare . Volumul efectiv al încasărilor va fi dat de relaţiile: a. pe baza nivelului veniturilor şi a exigenţelor clienţilor.Kuci este coeficientul de utilizare al capacităţii de cazare pentru categoria de clasificare i.

criterii privind alegerea destinaţiei respective. Acesta se calculează ca un raport între numărul total de clienţi într-o zi (Ncz) şi numărul de clienţi ce poate fi servit zilnic pe un loc de masă (Nc/ls). unde . pentru prestări servicii vom utiliza o formulă generică de calcul. De multe ori în funcţie de serviciu numărul de zile poate fi diferit.Tpsi este tariful unui serviciu de tipul i [RON/serviciu] . funcţie şi de perioada de timp.Îs sunt încasările din activitatea de servire a mesei [RON] . putem spune că diferitele tipuri de activităţi sunt prezente cu ponderi diferite în cadrul volumului încasărilor.Zfi numărul de zile în care se prestează serviciul de tipul i.îc este încasarea medie pe client [ RON / client] c. volumul total al încasărilor se obţine prin însumarea încasărilor corespunzătoare tuturor tipurilor de servicii prestate de tipul i. valabilă indiferent de tipul de serviciu prestat. Îpsi = Npsi x Tpsi x Zf.Npsi este numărul mediu zilnic de servicii prestate de tipul i . dar şi de particularităţile legate de dimensiunea unităţii. dacă ţinem cont că unele activităţi sunt suspendate în zilele de weekend [zile] Şi pentru servicii. astfel: Ît = Îc + Îs + Îps [RON] În concluzie. etc. respectiv un număr mediu de clienţi care sunt serviţi zilnic pe un loc de masă. astfel: Îps = Σ Îpsi Încasările totale ale unităţii vor rezulta prin cumularea celor trei încasări parţiale ce corespund celor trei activităţi.Nls reprezintă numărul locurilor disponibile pentru servirea mesei . tipul de turism practicat. 38 .Îpsi este volumul încasărilor din prestarea serviciilor de tipul i [RON] .Îs = Nls x Fc x Zf x îc.Fc este fluxul de clienţi. unde . Acesta este un raport între durata zilnică de funcţionare a localului (Tzf) şi durata medie de servire a unui client (tsc): Nc/ls = Tzf / tsc [ clienţi potenţiali/loc de masă] şi Fc = Ncz / Nc/ls [ clienţi/loc de masă] .

6.3 A. serviciile sunt experienţe personale intangibile care nu se pot transfera de la o persoană la alta. Altfel spus. cercetătorii au cules informaţiile cu privire la numărul pacienţilor fără programare inregistrat în fiecare zi a săptămînii respective a anului trecut. pierde pentru totdeauna oportunitatea de a obţine venitul rezultat în cazul în care ar caza turişti la capacitate maximă. Managementul cererii şi capacităţii Acest capitol se concentrează asupra provocărilor zilnice la care trebuie să răspundă managerii privind corelarea capacităţii serviciilor turistice prestate cu cererea pentru aceste servicii.352 4 Studiu realizat la o clinică privată în anul 1989 de către J. programările pentru astfel de serviciu sunt. gradul de utilizare al capacităţii de servire este direct legat de prezenţa şi solicitarea momentană a clientului. veneau la consultaţii lunea (în restul zilelor din săptămână numărul pacienţilor era mult mai mic). putem spune că firma prestatoare de servicii este fără ocupaţie. Această problemă poate fi soluţionată prin utilizarea diferitelor strategii de ajustare a cererii. 2006. Capacitatea serviciului este „perisabilă” în sensul că. Pentru a înţelege modul în care această strategie asigură o mai bună corelare a cererii de servicii cu oferta vom utiliza următorul exemplu: Analiza cererii unei clinici private a evidenţiat faptul că marea majoritate a pacienţilor fără programare. McGraw-Hill Irwin. Spre deosebire de produse.2. Acestea sunt produse şi consumate simultan. Baron şi B. Strategii de piaţă Hotelurile nu ar trebui să abordeze problema fluctuaţiilor în cererea serviciilor ca fiind inevitabilă.2. R. Rising. pag. care pot fi depozitate în vederea consumării lor ulterioare. Prin scăderea numărului zilnic de pacienţi fără programare din capacitatea de consultanţă a medicului 3 Fitzmmons. In cazul în care capacitatea unei firme de a oferi servicii depăşeşte cererea pentru aceste servicii. J. Averill 39 . Service management: Operations. Strategiile de ajustare a cererii de servicii pot fi grupate în următoarele categorii: • Segmentarea cererii Cererea pentru un serviciu rareori rezultă dintr-o sursă omogenă. Strategy. şi Fitzmmons.4 În timp ce cererea pentru servicii medicale a pacienţilor fără programare nu este controlabilă. În vederea creşterii gradului de utilizare al capacităţii printr-o mai bună corelare a capacităţii şi cererii s-au dezvoltat o serie de strategii. Aceste strategii se împart în două categorii: strategii de piaţă care vizează cererea pentru serviciile turistice şi strategii de capacitate care vizează oferta de servicii turistice. Din acest motiv. un hotel care nu este în totalitate plin.4. M. Ionformation technology.

• Sistemele de rezervări şi suprarezervarea Rezervarea presupune vânzarea cu anticipaţie a unui serviciu potenţial. cu avionul) cât mai aproape de momentul plecării. bazată pe informaţie. comunicaţie şi electronică – a devenit viitorul industriei turismului. Informaţiile trebuie să poată circula rapid şi sigur între client.De exemplu: preţuri de cazare la hotel mai mici în afara sezonului. Aceasta presupune dezvoltarea şi validarea unor noi fluxuri de informaţii care să circule între furnizorii. • Stimularea cererii prin preţ Această strategie de corelare a cererii de servicii cu oferta presupune aplicarea unui preţ diferenţiat pentru diferite perioade de timp. Schimbul de informaţii este foarte important în fiecare stadiu al ciclului de vânzare a produsului turistic. • Introducerea serviciilor complementare Această strategie asigură o mai bună corelare a cererii cu oferta prin intermediul unor servicii complementare oferite clienţilor care să-i ţină ocupaţi în timpul perioadei de aşteptare. Această metodă de corelare a cererii cu oferta poate avea şi dezavantaje pentru firma prestatoare de servicii în cazul în care clienţii nu îşi onorează rezervările făcute anterior. intermediari şi fiecare din furnizorii de turism implicaţi în satisfacerea nevoilor clienţilor. Acest comportament este în special caracteristic oamenilor de afaceri care. 40 .se obţine numărul de programări necesare pentru ajustarea cererii. Această metodă are drept rezultat o mai bună corelare a cererii de servicii cu oferta. promovarea imaginii unui hotel în afara sezonului ca un loc ideal pentru întâlnirile oamenilor de afaceri sau dezvoltarea unor servicii complementare de tip balnear pentru atragerea unor clienţi. un bar în cadrul unui restaurant reprezintă un loc unde clientul poate aştepta până la eliberarea unei mese. Rezervările avantajează clientul prin reducerea timpului de aşteptare pentru un anumit serviciu şi prin garantarea disponibilităţii serviciului respectiv. neştiind exact momentul plecării. De exemplu. • Promovarea cererii în afara sezonului Această strategie se foloseşte cu preponderenţă în turism şi presupune identificarea modalităţilor de creştere a cererii în afara sezonului pentru o mai bună corelare a cererii cu oferta. Ca rezultat. îşi făceau mai multe rezervări pentru a avea siguranţa unui transport (de ex. Industria turismului are nevoie să-şi dezvolte noi metode de lucru în societatea actuală. tehnologia informaţiei (IT) – amestec de computere. De exemplu. De obicei clienţii nu sunt taxaţi pentru neonorarea rezervărilor. vânzătorii şi clienţii "lanţului turistic".

rezervat. permiţând o alegere optimă şi a preţului cel mai bun. Astăzi însă. de când a fost inventată industria" (Traveldailynews. rezervare şi vânzare propriu-zisă. cu amplasamentele hotelurilor 41 . având în vedere complexitatea şi fragmentarea "lanţului turistic". Pe lângă sistemele clasice de rezervări. Importanţa Internetului în turism a fost evidenţiată de Inkpen în 1998. 22. apariţia marketingului online şi a exploziei de informaţii pe Internet revoluţionează intermedierea turistică. Astfel de sisteme au în vedere sosirile neprevăzute ale clienţilor într-un oraş. ca "posibil una dintre cele mai mari dezvoltări în aria călătoriei şi a turismului. Ele pot fi conectate la un GDS (global distribution system) care este folosit de agenţii de turism pentru a afla informaţii despre toate companiile aeriene şi prestatorii de servicii despre care există informaţii în sistem. dar nu numai). Mulţi ani turiştii au avut acces la informaţii turistice computerizate şi la sisteme de rezervare numai prin intermediul agenţiilor de turism. care funcţionează ca bănci de date accesibile prin sisteme de transmisie – Minitel – în vederea consultării. organizate ca sisteme de rezervare computerizată (CRS). afectând modul în care turismul va fi distribuit. centru) se amplasează câte un panou cuprinzând planul oraşului. sistemele de rezervare şi informare sunt de trei tipuri: 11. dar mai pregnant evidente pe cele de transport aerian. astăzi există tot mai multe sisteme de rezervări care utilizează Internetul (mai utilizate de companiile care execută operaţiuni transnaţionale. Ele asigură accesul rapid la informaţii şi acurateţea acestora. Clientul poate solicita şi primi informaţii scrise mai detaliate. În sens larg. În locurile strategice (aeroport. sunt caracterizate prin faptul că reunesc serviciile de informare. Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii de rezervare se pot utiliza diferite sisteme informatice de rezervare. vândut. din ce în ce mai mulţi turişti îşi procură informaţiile direct prin Internet.com). Acestea pot opera atât cu turiştii individuali cât şi cu agenţiile de turism sau comisionari. Noile sisteme de rezervare utilizate generează strategii care la rândul lor pun în evidenţă globalizarea şi deregularizarea pieţelor turistice. Sistemele de disponibilitate oferă informaţii cu privire la starea de liber sau de complet ocupat a unui hotel la un moment dat. sisteme centrale de rezervare ale marilor grupuri/lanţuri hoteliere (CRO) sau sisteme globale de distribuţie (GDS).Intermedierea joacă un rol cheie. Sisteme de informare. într-un mod mult mai eficient. Fiecare companie are propriul ei CRS (computer reservation system). gară. Dezvoltarea tehnologiilor.

clientul poate efectua o rezervare. 3. 3-4 din Ordonanţa Guvernului nr. în deplină cunoştinţă de cauză. 365/2002). Pentru fiecare hotel în parte. 42 . fie prin acţionarea unei taste care îl pune în legătură cu hotelul dorit. 365/2002 şi art. există o multitudine de variante disponibile hotelierului în ceea ce priveşte distribuţia electronică şi după cum se preconizează numărul opţiunilor va creşte şi mai mult după cum.aderente la sistem şi caracteristicile lor (categorie. cât şi furnizorii profită de oportunităţile oferite de Internet.obligativitatea informării utilizatorilor de servicii turistice cu privire la modalităţile de rezervare şi încheiere a contractului electronic referitor la serviciul rezervat (art. atât intermediarii. Sistemele de rezervare computerizată pot fi asimilate cu sistemele de gestiune a stocurilor. B. Astăzi. Serviciile de rezervări on line se înscriu în reglementările menţionate în privinţa protecţiei consumatorilor sub următoarele aspecte: .exigenţa respectării regimului juridic al prelucrării datelor cu caracter personal. cu privire la statutul juridic al furnizorilor de servicii (art. fie telefonic. adică a capacităţii de servire a firmei prestatoare de servicii. 130/2000. tarife practicate). pe panou este indicată situaţia de camere disponibile (lumina verde) sau ocuparea la capacitate (lumina roşie). După consultarea panoului. Vizualizarea pe panou a situaţiei în fiecare moment este telecomandată chiar de la hotelul respectiv. În concluzie putem afirma că CRS hotelier s-a dezvoltat rapid de la simpla procesare a datelor sistemelor. 5 din Legea nr. 8 din Legea nr. transmise de destinatarii serviciilor cu ocazia efectuării rezervărilor electronice. .necesitatea oferirii informaţiilor generale pentru destinatarii serviciilor de rezervări on line. Aceste strategii se pot grupa în următoarele categorii: • Programarea zilnică a orelor de lucru. într-o unealtă esenţială pentru marketing şi distribuţie. Fiecare hotel aderent la un astfel de sistem plăteşte o redevenţă anuală. Strategii de capacitate În cazul serviciilor a căror cerere nu poate fi ajustată eficient astfel încât să se asigure o bună corelare a cererii cu oferta sunt necesare utilizarea unor strategii orientate spre ajustarea ofertei. . fiind vorba despre situaţia camerelor sau locurilor disponibile şi a celor deja închiriate (rezervate).

care urmăreşte să asigure ca obiectiv maximizarea veniturilor. De asemenea ambele industrii vând produse unor segmente de piaţă cu nevoi diferite. • Împărţirea capacităţii Deseori. De asemenea. Yield management este un mix între legătura cost-preţ şi sistemul de distribuţie utilizat. Yield Management Yield management este un instrument de planificare aplicat pentru a obţine un maxim de venit pe cameră şi cei mai profitabili clienţi la nivel de hotel. înregistrează perioade de timp care sunt mai favorabile şi oferă o gamă variată de tarife din care clientul poate alege. Sistemul de 43 . liniile aeriene au stabilit pentru anumite perioade de timp un tarif standard.4. Un dezavantaj al aceste metode este imposibilitatea managerului de a controla în totalitate calitatea serviciului. Legătura dintre activitatea liniilor aeriene şi industria ospitalităţii s-a realizat prin caracteristicile lor şi anume: număr fix de produse şi perisabilitatea acestora. În cazul în care aptitudinile necesare sunt minime. Astfel. relaţiei cost-preţ. putând fi reprezentată de studenţi sau alte persoane care doresc să îşi suplimenteze venitul primar. • Creşterea gradului de participare al clientului Principalul avantaj al acestei strategii este faptul că. Din acest motiv este indicată găsirea altor întrebuinţări pentru această capacitate în timpul perioadelor de subutilizare. 2.Prin programarea zilnică a orelor de lucu. clientul este o sursă de forţă de muncă exact la momentul oportun. sistemele de livrare a serviciilor necesită investiţii mari în echipament şi facilităţi. multe companii aeriene îşi închiriază avioanele în extra-sezon. Instrumentul necesită o privire de ansamblu asupra activităţii de cazare. în afara perioadei s-a introdus o structură diversificată de preţuri care să ia în considerare şi caracteristicile clienţilor. se poate realiza un profil al capacităţii serviciului care să aproximeze cererea.7.2. Doar dacă rezervarea se realiza în cadrul acelei perioade se putea obţine preţul respectiv. oferta de forţă de muncă este vastă. • Folosirea angajaţilor cu jumătate de normă Acestă metodă presupune angajarea unor lucrători cu jumătate de normă pentru a ajuta angajaţii permanenţi în perioadele aglomerate. nivelului de cost variabil şi stabilirii unor valori diferite ale mix-ului de vânzare a serviciilor. Acest instrument a fost aplicat pentru prima dată la nivelul industriei de transport aerian la sfârşitul anilor 1970. De exemplu. în calitate de coproducător.

– Când costurile marginale ale vânzărilor şi costurile de producţie sunt scăzute. Una dintre principalele diferenţe în utilizarea yield management între hotel şi liniile aeriene este că pentru hotel clienţii vor crea venituri şi prin cumpărarea altor servicii pe perioada de cazare. iar costurile modificării capacităţii sunt ridicate Elementele care influenţează veniturile hotelului şi care au reprezentat factorii de aplicabilitate a yield managementului sunt următorii: a) Gradul de ocupare În general. Pentru unii hotelieri acest rezultat este acceptabil mai ales atunci când au ca obiectiv supravieţuirea. Datorită acestei caracteristici hotelierii trebuie să ia în considerare potenţialul financiar al unui client potenţial faţă de altul în determinarea politicii de rezervare. Când gradul de ocupare scade sub 50% se impune adoptarea unui set de decizii legate de caracteristica financiară a vânzărilor.rezervare reprezintă elementul cheie care permite managerilor din industria hotelieră utilizarea instrumentului yield management. – Când cererea poate fi segmentată. a ratei de profitabilitate. Astfel. Prin utilizarea unei baze de date cu oferta de produse şi sistemele de rezervare. – Serviciul este perisabil. yield managementul reprezintă un proces de alocare a celei mai potrivite cazări pentru client la preţul potrivit şi având ca rezultat îmbunătăţirea veniturilor. pe când în cazul transportului aerian nu există o astfel de posibilitate. – Când serviciul este vândut în avans. Condiţii necesare pentru aplicarea principiilor de yield management: – Când o firmă operează cu o capacitate relativ restrânsă. 44 . – Când cererea fluctuează substanţial. prin indicatorul grad de ocupare se măsoară eficacitatea echipei manageriale şi a celei de vânzări în crearea unei atractivităţi a hotelului. Astfel. s-a observat că un grad de ocupare de 55-60% determină obţinerea de venituri marginal la nivelul hotelului. fiecare hotel are capacitatea de a previziona vânzările pe o perioadă de 45-90 de zile şi să îşi fixeze tarifele standard şi politica de rezervare. deci se poate răspunde la întrebări de tipul: Cât de eficiente au fost campaniile de promovare? Cât de eficient a fost biroul de rezervare? Care au fost agenţiile sau tour-operator-ii cu care s-a lucrat mai bine? Etc. prin sistem de rezervare.

în scopul asigurării unei utilizări cât mai eficiente a capacităţii disponibile.50 = 50 x 89 = 4450 x 52 (săpt.fie la nivelul camerei: Goc = N co ×100 . dacă presupunem că hotelul are următoarea variaţie a gradului de ocupare la nivelul unei săptămâni. care previzionează un grad de ocupare de 65% şi înregistrează în medie 89 Euro venit. Analiza acestui indicator va oferi răspuns la întrebări de genul: . un hotel cu 100 de camere.Gradul de ocupare se calculează astfel: .A fost sau nu eficient efortul biroului de marketing în realizarea unui pachet atractiv pentru week-end. Astfel. b) Tariful mediu real Acesta reprezintă un instrument de măsurarea a efortului personalului de a vinde la tarifele practicate de hotel. De asemenea.1 milioane Euro.fie la nivelul locurilor: Gol = Ni ×100 N ld Unde: Nî – număr de înnoptări. Ncd – număr de camere disponibile . pe cameră. putem realiza următoarea previziune a vânzărilor: • • • • Luni – Miercuri – Goc = 65% 100 x 0.) = 231400 Venituri anuale totale luând în considerare fluctuaţia gradului de ocupare se previzionează la valoare de 1689220 Euro. de 80 Euro camera? 45 .Care a fost componenţa mixului de camere vândute diferenţiat ca preţ? . N cd Unde: Nco – număr de camere ocupate.65 = 65 x 89 = 5785 x 52(săpt.40 = 40 x 89 = 3560 x 52 (săpt. De exemplu.Care au fost camerele cele mai bine vândute în funcţie de tariful practicat? . Nld – număr de locuri disponibile Investitorii folosesc gradul de ocupare pentru a determina venitul brut potenţial. va avea un venit potenţial anual de 2. El este un foarte important indicator statistic pentru toate unităţile care aplică tarife diferenţiate de tariful afişat. managerii trebuie să înţeleagă că acest nivel potenţial de 65% nu reprezintă un standard de atins pentru fiecare noapte.) x 3 (zile) = 902460 Joi – Sâmbătă – Goc = 40% 100 x 0.) x 3 (zile) = 555360 Duminică – Goc = 50% 100 x 0.

Ncd – număr de camere disponibile De exemplu. Este important să existe ambele obiective. cât şi de a maximiza profitul obţinut pentru serviciile hotelului. ca şi preţul de la restaurant. Fiecare parte se află în strânsă corelaţie cu celelalte şi sprijină obiectivul de maximizare a profitului. în condiţii avantajoase a cifrei de afaceri. prin analiza lui se va putea răspunde la întrebarea: Cât venit produce în general o cameră de hotel la nivelul gradului de ocupare obţinut. deoarece doar prin urmărirea creşterii vânzărilor s-ar putea să nu fie atraşi la hotel cei mai profitabili clienţi. CA – cifra de afaceri Tariful hotelier.Indicatorul se calculează după următoarea formulă: Tm = CA N co Unde: Tm – tariful mediu real. De aceea. Instrumentul presupune un algoritm simplu prin utilizarea unei combinaţii de preţuri şi metode de control a gestiunii. Pentru a înţelege conceptul este important să se cunoască toate părţile componente. Indicatorul va juca un rol important la nivelul analizei pragului de rentabilitate al cazării. reprezentând în acelaşi timp o fundamentare pentru aplicarea instrumentului yield management. c) Venitul pe cameră disponibilă Acest indicator permite înţelegerea unui factor financiar determinant pentru hotel. hotelul poate dezvolta o paletă largă de tarife adaptate în funcţie de clienţi şi condiţiile pe care le solicită aceştia. ci este un mijloc financiar de realizare. intrarea pe un segment de piaţă etc. În general. Indicatorul se calculează astfel: Vc = CA N cd Unde: Vc – venitul pe cameră disponibilă. Folosind aceşti indicatori managerii pot analiza situaţia cazării din punct de vedere financiar. Tariful este un element al strategiei care se adoptă pentru a realiza obiectivele propuse: creşterea cifrei de afaceri. la nivelul exemplului anterior venitul obţinut este de 49 Euro (102345/2100). nu este un scop în sine. Componentele conceptului sunt explicate cu ajutorul exemplelor următoare: 46 . Scopul instrumentului este dublu: atât de a maximiza profitul din vânzarea camerelor de hotel. promovarea serviciilor.

Calitatea serviciilor hoteliere În trecut. McGraw-Hill Irwin. – Identificarea de noi segmente de piaţă. şi Fitzmmons. pag. Venitul potenţial – este venitul ce poate fi primit dacă toate camerele vor fi vândute la tariful etalon Prin calcularea yield-ului se vor putea analiza soluţiile şi efortul necesar pentru atingerea unui venit maxim. M. J. Venit realizat Y= Venit potenţial Unde: Venitul realizat – este suma venitului realizat (nr. Principalele avantaje ale aplicării metodei în industria ospitalităţii sunt: – Îmbunătăţirea prognozei. Yield-ul este procentul de venit care poate fi asigurat dacă 100% din camerele disponibile au fost vândute la tariful etalon (maxim). presupune prestarea unor servicii corecte şi constante: livrarea corespondenţei zilnic la aceeaşi oră 2. Din perspectiva acestuia din urmă. În zilele noastre acest aspect este insuficient pentru acelaşi scop. 129 47 . Service management: Operations. respectiv5: 1. Strategy. calitatea serviciului prestat are cinci dimensiuni. camere ocupate x tariful practicat).4. serviciul prestat „cu un zâmbet” era considerat suficient pentru a satisface clientul. 2006. – Stabilirea unei structuri de tarifare bazate pe valoare 2.Ajungem la definiţia conceptului de yield management.2. Garantarea unui serviciu de calitate presupune o abordare mai complexă. – Intensificarea coordonării dintre front-office şi diviziile de vânzare. care include aspecte legate de calitate din faza de proiectare a serviciului şi până în cea de livrare către client. – Îmbunătăţirea tarifării sezoniere şi a deciziilor de stoc. Increderea în serviciu. Viteza de reacţie a prestatorului constă în capacitatea lui de a livra un serviciu în cel mai scurt timp: evitarea timpilor de aşteptare 5 Fitzmmons.8. – Îmbunătăţirea dezvoltării planului de afaceri. – Identificarea cererii segmentelor de piaţă. – Determinarea activităţii de discount. Ionformation technology.

• • • 48 . Managementul trebuie să identifice exact aşteptările clienţilor. Managementul trebuie să determine exact nivelul calitativ al serviciului care va satisface clientul şi să transmită exact percepţiile acestuia. Prestarea serviciului. Acest decalaj se poate reduce prin încercarea managementului de a realiza procese repetitive. conforme cu standardele stabilite anterior şi prin încercarea de a promova munca în echipă. Siguranţa şi asigurarea serviciului.3. pregătirea continuă a acestuia şi proictarea corespunzătoare a posturilor. astfel: • Intelegerea clientului. de decalajul care se formează între serviciul aşteptat şi cel primit efectiv prin procesul de prestare. Empatia prestatorului. Soluţia de reducere a acestui decalaj este proiectarea serviciului. Elementele tangibile: facilităţile şi bunurile care ajută la prestarea serviciului: asigurarea curăţeniei Nivelul calitativ al serviciului este determinat. Aici pot interveni decalaje legate de reclame anterioare prestării care nu sunt conforme cu realitatea sau lipsa informaţiilor oferite de personalul de contact. pe feedbackul proceselor precedente sau pe reducerea barierelor de comunicare între client şi firmă. Soluţia de reducere a acestui decalaj este conformanţa cu standardele. respectiv de satisfacţia consumatorului. Soluţia de reducere a acestui decalaj este comunicarea. Soluţia de reducere a acestui decalaj este cercetarea pieţei. Livrarea serviciului. în ultimă instanţă. a ştii să îl asculte 5. scop în care se pune accent pe cercetarea pieţei. Acest decalaj are mai multe componente.Accentul trebuie pus pe stabilirea obiectivelor şi pe standardizarea pe cât posibil a livrării serviciului. Proiectarea serviciului. constă în capacitatea prestatorului de a induce încredere clientului: să fie politicos şi să îi arate respect 4. angajarea personalului corespunzător. care constă în capacitatea prestatorului de a fi apropiat de client: de exemplu.

Acestea se referă la conţinut. J.5. Procesul are în vedere parcurgerea diferitelor faze ale unui proces de prestare în succesiunea logică. dar pot exista şi indicatori specifici cum ar fi într-un spital numărul de infecţii la 1000 de intervenţii chirurgicale. Un instrument important pentru prestator este numărul de reclamaţii din partea clienţilor. reguli de prestare a serviciilor. precedenţă sau paralelism astfel încât să se poată minimiza durata de prestare a serviciului. conform unor norme legale sau impuse de anumite standarde chiar şi calitative (familia ISO) – de exemplu. Percepţia clientului asupra calităţii serviciului Scopul calităţii serviciilor se poate evidenţia din cinci perspective. cu implicaţii mai vaste. structură. extracţia unui dinte într-un cabinet stomatologic sau aplicarea unei tehnici de infrumuseţare într-un cabinet cosmetic. Structura se referă la concordanţa care trebuie să existe între proiectarea serviciului şi facilităţile şi bunurile care concură la prestarea lui – de exemplu calitatea actului medical este direct legată de calitatea personalului angajat dar şi de echipamentele medicale disponibile sau de cea a medicamentelor administrate pacientului. proces. ci o acţiune mai largă. şi Fitzmmons. Aici se pot încadra 6 Fitzmmons. 135-136 49 . rezultat final şi impact6. respectiv a gradului de satisfacţie a clientului.Figura 2. 2006. Impactul este perspectiva care nu are legătură imediată în timp sau în spaţiu cu prestarea unui serviciu. Conţinutul are în vedere respectarea unor proceduri. M. pag. Service management: Operations. McGraw-Hill Irwin. cu respectarea activităţilor şi a relaţiilor lor de succesiune. Ionformation technology. Cea din urmă măsură a calităţii unui serviciu rezidă din analiza rezultatului final. Strategy.

Astfel trebuie să se acorde atenţie celor patru componente ale serviciului prezentate în Modulul 1. Harvard Business Review. În cazul serviciilor acest aspect se poate traduce prin uşurinţa utilizării anumitor echipamente sau prin standardizarea care creează premise favorabile pentru un proces repetitiv în condiţii similare de calitate. de asemenea. ale poliţiei la care efectele se răsfrâng în timp şi spaţiu asupra unor comunităţi mai largi de oameni prin creşterea gradului de educaţie. January. respectiv eliminarea greşelilor care ţin fie de prestator. Genichi. Metoda Poka-Yoke8 este o metodă promovată de Shigeo Shingo prin care atenţia se concentreză spre ceea ce nu ar trebui să se întâmple într-un proces de prestare a unui serviciu. fie de client. instalarea aerului condiţionat în diferite locuri şi utilizarea lui doar unde este necesar. 65-75 Fitzmmons. 138-139 50 . February. care prin pregătiri standard sunt capabili să ofere cu promptitudinea aşteptată informaţiile cerute de client. Erorile prestatorului se referă la sarcinile de lucru. la reacţia faţă de client şi la elementele 7 8 • Taguchi. cum ar fi într-o cameră de hotel sau un cabinet medical. M. Metoda Taguchi are la bază „o proiectare solidă şi robustă a produselor care determină o funcţionare corespunzătoare a produsului chiar şi în condiţii considerate dificile”7. Serviciile explicite presupun implementarea unor proceduri de lucru care trebuie respectate de fiecare angajat: de exemplu. “Robust Quality”. 2006. McGraw-Hill Irwin. Service management: Operations. Strategy. şi Fitzmmons. • • Serviciile implicite presupun utilizarea angajaţilor plăcuţi şi comunicativi ca persoane de contact cu clientul. pag. ridicarea speranţei de viaţă sau creşterea siguranţei de deplasare pe străzi. pag. educaţionale. utilizarea paharelor de plastic de unică folosinţă în locul celor de sticlă în situaţii care permit acest lucru. astfel: • Clădirile şi echipamentele trebuie proiectate pentru a putea fi întreţinute uşor iar acolo unde este posibil să se implementeze sisteme descentralizate de funcţionare pentru a putea optimiza diferite cheltuieli: de exemplu. Ionformation technology. Realizarea unor servicii de calitate prin proiectare Încorporarea calităţii în elementele serviciului are în vedere proiectarea acestora astfel încât să se realizeze performanţe maxime la costuri optime. 1990.serviciile medicale. uşurinţă în utilizare: de exemplu. curăţenia într-o cameră de hotel are aceeaşi paşi indiferent de locul în care este amplasată în incinta unităţii de cazare. Bunurile materiale să fie utilizate astfel încât să genereze cheltuieli minime cu întreţinerea şi. J.

cele ale clientului sunt legate de nivelul de pregătire şi implicare în prestarea serviciului. Prin această matrice se oferă un cadru care transferă satisfacţia consumatorului în elemente identificabile şi măsurabile ale proiectării respectivului produs/serviciu. M.tangibile ale serviciului.7. Figura 2. această metodă este una prin care rezultatele finale cu privire la calitate pot fi cele aşteptate. Pe de cealaltă parte. 2006. pag. Strategy. McGraw-Hill Irwin. 150 51 . Având în vedere particularităţile serviciilor legate de imposibilitatea de a utiliza un sistem de evaluare a calităţii ca cel din producţia de bunuri. şi Fitzmmons. In acest scop includem ca elemente de benchmarking nu doar statistici comparative dar şi vizite sau discuţii cu managementul firmelor respective sau constituirea unor echipe complexe de observaţie şi analiză. Service management: Operations. Benchmarkingul constă în măsurarea performanţelor firmei prestatoare de servicii turistice din punct de vedere calitativ prin compararea cu acele firme care sunt considerate cele mai bune pe piaţă. QFD (Quality Function Deployment) este un proces descoperit în Japonia şi utilizat iniţial de compania Toyota şi furnizorii ei prin care se creează o matrice „Casa calităţii” care face legătura între atributele produsului/serviciului şi caracteristicile proiectării lui. de modul de recepţionare a efectelor şi mesajelor venite pe parcurs. J. Realizarea unor servicii de calitate prin procesul de prestare a serviciului Costurile calităţii sunt elemente care sunt luate serios în considerare în ultimi 20-30 de ani. de exemplu inspecţia. Ionformation technology. Controlul procesului de prestare Adaptare după: Fitzmmons.

148-156. minime şi maxime.Există două tipuri de risc ce trebuie avute în vedere în controlul statistic al calităţii: riscul prestatorului de servicii. atunci când există abateri care se încadrează în cele două limite şi riscul clientului atunci când abaterea este în afara celor două limite.2. la un serviciu aceşti parametri nu sunt la fel de evidenţi. Procesele de control statistice pot fi instrumente importante în unele domenii ale serviciilor în care evaluarea performanţelor se poate realiza prin determinarea unor indicatori cheie. Earl. Bunăvoinţa.000 $ economii în primele două categorii. Acestea sunt costuri interne datorate eşecurilor..În acest spirit Joseph Juran a identificat patru categorii de costuri care se adresează calităţii şi problemelor ei. Totuşi. fără nici o excepţie 2. el spunea că 1 $ cheltuit cu prevenirea aduce 100 $ economie în costurile de detectare şi 10. sursa cu cel mai mare potenţial de reducere o are a patra categorie. Cristopher. Uşurinţa în a comunica şi a te face înţeles în raport cu clientul: de exemplu. Cristopher Hart spune că un serviciu poate fi garantat prin cinci trăsături. Derularea unui asemenea proces se face conform figurii 4. costuri cu detectarea problemelor . The profitable art of service recovery. costuri externe datorate eşecurilor. pag. Necondiţionarea satisfacţiei clientului. o comandă neonorată la un restaurant în 15 minute. de exemplu. o livrare la Pizza Hut care depăşeşte 30 de minute aduce clientului o reducere de 3$. sau rezultatele sesiunii de examene într-o facultate. 1994. în care outputul se compară cu un nivel de referinţă/standard. privită din punct de vedere financiar dar şi al serviciului în sine: de exemplu. oferă o gustare gratuită acelui client 3. ceea ce este mai dezirabil decât o altă comandă cu o extra pizza. 9 Hart. Garanţia unui serviciu de calitate este un aspect imposibil de realizat la prima vedere.inspecţia şi costurile de prevenire. cum ar fi de exemplu rata criminalităţii sau a accidentelor într-o secţie de poliţie. Orice deviere se comunică prin input şi se realizează adaptarea procesului astfel ca ieşirile să se reaşeze în limitele admise. Studiile făcute de Juran au arătat că deşi între 50 şi 80 % sunt costurile corespunzătoare primelor două categorii.jr. Sasser. 52 . In aceste situaţii se iau măsuri doar atunci când performanţele procesului ies din cele două limite admise. Dacă pentru un produs putem avea parametrii stabiliţi care să ateste funcţionalitatea lui. julyaugust. Harvard Business Review. respectiv9: 1. Controlul procesului de prestare este ca un sistem feedback de control. un termen de valabilitate sau o perioadă garantată de funcţionare.

implicit la posibilitatea de a avea profituri suplimentare Fixarea unor obiective precise.4. Pentru ca firma prestatoare să nu piardă acel client ea trebuie să se concentreze asupra procesului de redresare. este cea care revine salariaţilor din front office care iau contact direct cu clientul şi care trebuie să abordeze problema cu calm şi discreţie. In realitate beneficiile lui se transpun şi asupra eficienţei firmei prestatoare de servicii contribuind astfel la creşterea performanţelor organizaţionale: • • • • • Focalizarea asupra clienţilor duce la creşterea veniturilor şi. Duce la promovarea unui sistem eficient de livrare a serviciului prin identificarea unor puncte critice în cadrul procesului înainte de a promite o anumită garanţie Sporeşte loialitatea clienţilor pentru că prin intermediul garanţiilor oferite reduce migrarea clienţilor nemulţumiţi către firmele concurente Pornind de la particularitatea serviciului de a se consuma pe loc şi în prezenţa clientului trebuie acordată o atenţie sporită abilităţii firmelor prestatoare de a „repara din mers” o anumită insatisfacţie a unui client în cazul în care el primeşte un serviciu neconcordant cu aşteptările sale. Uşurinţa în a beneficia de anumite avantaje: de exemplu. Sunt trei faze care se pot identifica într-un astfel de proces. un simplu telefon dat de un client de la Cititravel unui agent pentru a-i demonstra că biletul de avion achiziţionat nu a fost la cel mai mic preţ atrage imediat înapoierea diferenţei de bani către acesta 5. de refacere a acelui serviciu. chiar standarde de performanţă implică transpunerea acestor standarde în interiorul organizaţiei. în care sunt prezentate aşteptările clientului şi garanţiile serviciului eşuat Faza 2. La prima vedere garantarea serviciului are un caracter exclusiv de marketing. la nivelul fiecărui salariat Feedbackul garanţiilor oferă prin invocarea acestora de către clienţi o sursă valoroasă de informaţii pentru analiza si evaluarea calităţii procesului de prestare. respectiv: • • Faza 1. ilustrată prin exemplele de mai sus în care efectul asupra satisfacţiei clientului este vizibil şi imediat. este cea în care clientul trebuie încurajat să revină în firmă pentru un nou serviciu • 53 . să aibă abilităţi de comunicare şi un training corespunzător Faza 3. In aceste situaţii un rol important îl au angajaţii din front office care pot cel puţin atenua impactul negativ iniţial al insatisfacţiei. Uşurinţa în a colecta garanţii.

completarea unor chestionare de către clienţi asupra caracteristicilor unui serviciu. mai ales asupra punctelor slabe identificate. Firmele care au o poziţie bună pe piaţă sunt preocupate de îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate către clienţii lor şi acţionează pentru integrarea acestui mod de gândire în cultura organizaţională a firmei. care dă rezultate inegale în funcţie de fiecare client în parte. astfel10: • Abordarea caz cu caz. standarde de calitate şi. şi Fitzmmons. Strategy. fă. înainte ca acestea să afecteze clientul – de exemplu. do. Service management: Operations. la un hotel fără locuri disponibile de cazare recepţionerul îndrumă clientul spre un alt hotel. M. premii naţionale de calitate. pag. Reuşita lui a contrazis părerea predecesorilor lui care considerau că nu se poate atinge o calitate 10 Fitzmmons. act) – “planifică. mai recent. Din acest ciclu de bază s-au dezvoltat în timp programe de asigurare a calităţii cum ar fi zero defecte. este o abordare ieftină. • • • Îmbunătăţirea calităţii în servicii În cadrul acestui paragraf accentul se pune pe îmbunătăţirea continuă a firmelor prestatoare de servicii prin iniţiative legate de productivitatea sau calitatea serviciilor prestate. astfel cei mai agresivi verbal sau insistenţi pot primi răspunsuri satisfăcătoare comparativ cu alţii mai puţin insistenţi – de exemplu. Filosofia îmbunătăţirii continue este inclusă în ciclul PDCA (plan. Abordarea intervenţiei timpurii are rolul de a putea interveni şi rezolva anumite aspecte cel puţin.Există patru modalităţi de abordarea a unui proces de redresare a unui serviciu. anularea unui zbor şi explicaţiile date fiecărui pasager implicat de către salariatul de la check-in. conceptul six sigma. McGraw-Hill Irwin. anunţarea unui client de o defecţiune a unui mijloc de transport şi oportunitatea ca acesta să îşi aleagă o altă alternativă Oferirea de informaţii despre un serviciu care să îl înlocuiască pe cel eşuat – de exemplu. care poate fi chiar concurentul celui dintâi. check. Edward Deming a pus bazele îmbunătăţirii continue printr-o strategie aplicată industriei japoneze de a exporta bunuri de calitate superioară la preţuri rezonabile. dacă aceste date sunt actualizate continuu rezultatele lor pot fi o bază serioasă de plecare pentru redresarea viitoare a serviciilor -de exemplu. verifică şi acţionează” propus de Edward Deming. J. Abordarea cu reacţie sistematică presupune realizarea prealabilă a unui protocol în care sunt incluse diferite puncte sau probleme critice ale serviciului. Ionformation technology. 157 54 . 2006.

Se dezvoltă un plan de acţiune. după o anumită perioadă se analizează frecvenţa apariţiei problemelor şi rezolvarea lor începând cu cea care are cea mai mare rată de bifări. Abordarea lui Deming PDCA accentuează ideea că inspecţia sau controlul calităţii sunt doar un stadiu iniţial al procesului de îmbunătăţire iar cele patru componente sunt abordate continuu. pe baza unor date statistice colectate. Pentru analiza şi rezolvarea problemelor se pot folosi mai multe metode. Este stadiul în care anumite probleme care apar din partea clienţilor sunt luate în considerare. pe nivele tot mai ridicate ale nivelului calităţii. Fiecare salariat care are o problemă la un moment dat bifează manifestarea acesteia într-un tabel şi. Sunt trei principii care au pus bazele filosofiei lui Deming. Fă. procesul decizional trebuie să se bazeze pe o bază de date complexă. Pentru a încuraja gândirea ştiinţifică a managementului. respectaţi şi motivaţi cu scopul de a da cele mai bune performanţe la locul lor de muncă. Evidenţa problemelor se poate realiza tabelar. Se insuşeşte experienţa ciclului şi dacă aceasta a avut succesul scontat se trece la standardizarea şi la comunicarea lui către toţi salariaţii implicaţi. Salariaţii trebuie sprijiniţi. Acţionează. Se analizează posibilele cauze şi se cade de acord asupra cauzelor de fond. ciclicitate. Are în vedere revizuirea şi evaluarea rezultatelor schimbării propuse prin plan. descreştere. Ciclul Deming se reia cu o nouă problemă. măsurile de performanţă şi fazele de implementare. Planifică. inclusiv către clienţi sau furnizori dacă este necesar.superioară decât prin creşteri ale costurilor. Diagrama de tendinţă se foloseşte pentru a evidenţia în timp trendul de manifestare a unei probleme-creştere. Se verifică dacă se obţine rezultatul estimat şi se notează orice abatere neprevăzută. tehnici sau instrumente. Astfel de grafice se utilizează pentru a compara o situaţie anterioară rezolvării unei probleme cu cea care se manifestă după rezolvarea ei. • Respect faţă de oameni. exactă şi obiectivă iar acestea să fie analizate statistic de echipe ale imbunătăţirii continue. Se referă la implementarea planului propus legat de modificarea procesului iniţial care a generat problema. Managementul prin fapte. 55 . astfel: • • Satisfacţia clientului. Verifică. Fiecare salariat trebuie să aibă în vedere acest principiu şi să îl considere prioritar în munca lui.

cum. Italianul Pareto spunea că există o regula de 80/20 care arată faptul că în multe situaţii doar 20 % din factori/probleme. materiale.Histograma este un mod grafic de a prezenta frecvenţa distribuţiei unor date şi de a vizualiza asimetriile sau momentele în care o anumită problemă se manifestă cu o frecvenţă mai mare decât altele sau decât ea însăşi în alte perioade. când. explorarea şi prezentarea grafică a cauzelor posibile generatoare a unei anumite probleme cu scopul de a descoperi cauza primară. proceduri. indiferent de locul unde solicită serviciul. categoriile de cauze legate de informatii. In această categorie intră lanţurile hoteliere sau reţelele fast food iar atitudinea faţă de salariaţi este foarte importantă. Diagrama cauză-efect oferă o abordare structurată pentru identificarea. ce. respectiv salariaţii firmei. Detalierea lor prin tehnica Brainstorming duce la identificarea cauzelor prin clasicele întrebări cine. consideră 56 . de exemplu zborurile amânate şi apoi continuă cu principalele categorii de cauze detaliate ulterior. Programe organizaţionale de îmbunătăţire a calităţii Utilizarea metodelor statistice menţionate până acum în cadrul capitolului. pe asumarea responsabilităţii salariaţilor pentru calitate şi pentru dezvoltarea unei atitudini a acestora în care calitatea trebuie realizată cu certitudine la un anumit nivel. Graficul începe cu enunţarea problemei. scot la suprafaţă problemele dar rezolvarea lor. Pentru servicii. personal sau echipamente sunt deseori întâlnite. unde sau de ce. Programele de personal pentru asigurarea calităţii sunt o necesitate mai ales pentru firmele prestatoare de servicii care au locaţii multiple şi faţă de care un acelaşi client are aceleaşi cerinţe. clienţi. Programele organizaţionale de îmbunătăţire a calităţii pun accentul pe prevenirea unei calităţi slabe. in succesiunea logică şi cronologică a activităţilor componente. nu determină automat creşterea calităţii serviciilor. în situaţia noastră determină 80 % din totalul cazurilor întâmplate. Compania Marriot este una de succes în domeniul hotelier iar succesul ei este datorat în mare parte politicii de resurse umane dezvoltate de-a lungul timpului. Diagrama fluxului procesului este o reprezentare vizuală a procesului de prestare a serviciului. Diagrama Pareto este o histogramă care ordonează problemele descrescător în ordinea frecvenţei lor de manifestare. Pentru a avea efectele aşteptate rolul cel mai important îl are organizaţia.

un proces coordonat şi sistematizat. standardele de performanţă. Traininguri pentru manageri. M. Angajarea şi implicarea managementului. organizate periodic pentru diferite nivele de conducere. cu beneficii pentru aceasta dar şi pentru salariat. Tratament egal pentru fiecare salariat. 4. astfel: 1. Programele de îmbunătăţire a calităţii Zero defecte au fost dezvoltate de americanul Crosby şi au fost implementate în cadrul multor firme prestatoare de servicii. dezvoltarea carierei în companie şi sistemul de recompense. Dezvoltarea carierei. Marriot are în vedere patru elemente esenţiale accentul pe training. 8. 5. 2. prin utilizarea unor manuale cu instrucţiuni care trebuiau parcurse dacă salariatul ajungea să fie asistant manager. luarea măsurilor corective acolo unde situaţia o impune 4. Impărţirea profiturilor. cu discutarea deschisă a rezultatelor şi încercarea de a rezolva aspectele negative scoase la suprafaţă din chestionare.americanul G. prezentate sub forma unor ghiduri practice cu diferite topici legate de diversele activităţi din cadrul unui hotel. Dezvoltarea individuală. 6. Un astfel de program are 14 paşi. Hostage într-una din lucrările sale. Standarde de performanţă. Echipe de îmbunătăţire a calităţii formate interdepartamental prin cooptarea membrilor din toate compartimentele firmei 3. ca o premisă necesară pentru cooperarea întregii firme 2. 3. 7. implicit. Chestionare de opinie asupra salariaţilor. Grija pentru calitate prin reliefarea aspectelor de non sau slabă calitate 6. Evaluarea costului calităţii pentru identificarea situaţiilor care impun luarea măsurilor corective 5. Urmatoarele opt programe au fost considerate ca fiind eficiente din perspectiva elementelor menţionate mai sus: 1. în raport cu gradul de participare al fiecăruia la obţinerea rezultatului final. în interiorul firmei. Acţiuni corective luate în cel mai scurt timp pentru a evita propagarea consecinţelor negative 57 . Planificarea resurselor umane. Măsurarea calităţii şi.

focalizarea pe îmbunătăţire. prevenire şi nu pe inspecţie 4. prin prisma îmbunătăţirii continue a gradului lui de satisfacţie. dărâmarea barierelor care nu permit angajarea cu ora a fortei de muncă 13. eliminarea normelor cantitative şi accentul pe calitate 12. dezvoltarea unor metode moderne de supraveghere 8. 58 . Stabilirea unui program zero defecte concretizat în ideea că fiecare trebuie să facă ceea ce este corect de prima dată şi comunicarea ei către fiecare salariat 8.7. eliminarea reţinerilor sau a fricii prin comunicare 9. crearea unui program de educare şi training 14. Repetă acţiunile de îmbunătăţire continuu. Cele 14 puncte se referă la: 1. Ziua zero defecte este cea în care salariaţii au înţeles să aplice din acel moment programul Zero defecte 10. Programul Deming în 14 puncte readuce în atenţie importanţa clientului. adoptarea noii filosofii 3. Consiliile de calitate pentru dezbaterea problemelor legate de calitate 14. echipamente nu trebuie luată exclusiv pe bază de preţ 5. Recunoaşterea prin stimularea salariaţilor care obţin îmbunătăţiri în calitatea muncii lor de la o perioadă la alta 13. eliminarea obiectivelor cantitative pentru salariaţi 11. Indepărtarea cauzelor erorilor prin prezentarea lor celor implicaţi in cel mai scurt timp 12. Pregătirea managerilor de către nivelul superior astfel ca ceea ce se transmite să fie eficient 9. dezvoltarea unor metode moderne de training a salariaţilor 7. decizia de achiziţie a unor mărfuri. dărâmarea barierelor între diferite compartimente 10. Fixarea obiectivelor constă în încurajarea salariaţilor de a stabili lor sau grupului lor obiective îmbunătăţite în raport cu o situaţie precedentă 11. îmbunătătirea continuă a procesului de prestare a serviciului 6. crearea unei constanţe în îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor 2. crearea unei structuri a top managementului care să promoveze şi să urmărească zilnic cele 13 puncte anterioare Standardele de calitate ISO 9000 sunt standarde voluntare care s-au impus rapid şi au devenit pentru multe firme modul de a face afaceri în ultimii ani.

dar mai ales ca una de perspectivă. analizează. Eficienţa economică şi socială din cadrul structurilor de primire turistică În prezent. care utilizează date statistice pentru măsurarea şi îmbunătăţirea performanţelor unei firme prin identificarea şi eliminarea defectelor care limitează satisfacţia clientului. de oferta din ce în ce mai diversificată care atrage diferite forme de turişti. îmbunătăţeşte şi controlează.9 % din pachete se traduce în limbaj Six sigma în 1000 de erori/1. de internaţionalizarea structurilor de primire turistică. pentru a le putea lega de cele ale organizaţiei dar şi pentru a le prezenta ca dovezi obiective ale performanţei sistemului de calitate. dar şi calitativ. mai ales în domeniul serviciilor unde competiţia este intensă şi calitatea este o sursă principală a avantajului competitiv. De asemenea un astfel de standard asigură documentaţia procesului. managementul calităţii este o problemă prioritară a managementului contemporan. care sunt determinate de creşterea circulaţiei turistice. Programele de îmbunătăţire continuă ale calităţii trebuie implementate în firmele prestatoare de servicii ca o soluţie actuală.4/1.2. Între acestea amintim: • schimbarea percepţiei despre turism dinspre obiectivul principal de odihnă spre alte obiective care îl implică în viaţa destinaţiei turistice 59 . ceea ce arată rezervele acestei firme pentru îmbunătăţire şi creşterea calităţii serviciilor.9. analyze. În concluzie. etc.000 de clienţi serviţi.000. Metoda Six sigma este o metodologie riguroasă. ceea ce presupune ca activităţile care afectează calitatea să fie evidenţiate şi trecute în documentaţie pentru a putea înţelege calitatea şi obiectivele ei.4. măsoară.000 pachete livrate. cu respectarea unor paşi. improve and control) – defineşte. dinamica internaţională a turismului cunoaşte evoluţii nemaiîntâlnite. measure. obiectivul FedEx de a livra peste noapte 99. metode şi proceduri de lucru. De exemplu. metoda Six sigma utilizează un ciclu de îmbunătăţire asemănător de tipul DMAIC (define. Mutaţiile care se petrec în domeniul turismului nu sunt numai de ordin cantitativ.Certificarea ISO atestă că respectiva firmă are implementat un sistem de management al calităţii care asigură un anumit nivel constant în livrarea serviciilor.000. Asemeni ciclului Deming. Intr-o firmă care implementează Six sigma putem spune că îmbunătăţirea continuă a devenit o pasiune a acelei organizaţiidacă ne gândim că obiectivul este de a avea o rată de erori de 3. 2.

geografice. etc. pentru asigurarea utilităţilor. cum ar fi cele pentru întreţinerea spaţiilor respective. o eficienţă economică superioară a unităţilor cu specific turistic. religioase tendinţa turiştilor de a părăsi locuinţa mai frecvent în timpul unui an. pentru prima categorie avem componente legate de: • Cheltuieli din activitatea de cazare. prin efectele lor cumulate. etc Cheltuieli din activitatea de alimentaţie publică. materii prime. cheltuielile diferitelor utilităţi care asigură funcţionarea corespunzătoare a activităţii de cazare. Înainte de a trece la prezentarea indicatorilor de eficienţă economică vom particulariza principalele elemente de cheltuieli/venituri care sunt caracteristice unei structuri de primire turistică. Cele două oportunităţi determină.• • • • • • • • există scopuri turistice mult diversificate comparativ cu perioadele anterioare. prin răspândirea Internetului Pe baza acestor premise. utilităţile. este evident. salarii. cheltuielile cu materialele care se consumă în timpul prestaţiei turistice. sportive. cel de reducere a cheltuielilor prin modernizarea şi eficientizarea activităţilor. aprovizionare precum şi cele corespunzătoare sălii de servire a mesei: salariile ospătarilor. potenţialul de creştere a veniturilor în turism iar. istorice. în speţă cele medicale dezvoltarea turismului de afaceri. unde se includ toate cheltuielile care provin din bucătărie. chelnerilor. de diferite tipuri: culturale. amortizările. costurile de aprovizionare şi transport aferente acestor necesităţi. Astfel. Cheltuieli necesare prestării altor servicii din cadrul unităţii. cu durate mai scurte a sejururilor orientarea turiştilor spre atracţii noi determină dezvoltarea unor zone turistice noi dezvoltarea turismului social prin oferte avantajoase diferitelor categorii de turişti dezvoltarea turismului balnear. pentru plata • • 60 . cheltuielile de întreţinere curentă a spaţiilor de cazare. semipreparate. amortizări. pe de o parte. utilităţi. prin includerea a tot mai multe destinaţii în această categorie promovarea turismului ecologic şi atracţia crescândă spre acesta informatizarea pe scară largă în domeniul turismului. prin diversificarea serviciilor oferite. naturale. în care principalele elemente sunt salariile persoanelor implicate. pe de cealaltă.

I este volumul total al investiţiei. respectiv: ksdi = (Sdi / St) x 100 [%] .salariilor aferente.St este suprafaţa totală a unităţii. Investiţia specifică. etc. coeficientul de structură pe destinaţii a suprafeţelor din cadrul unităţii. De asemenea. Pentru aprecierea eficienţei economice a structurii de primire turistică se pot utiliza indicatori cu caracter general. veniturile se obţin din diferitele surse corespunzătoare activităţilor desfăşurate. • 61 .Nlc este numărul locurilor de cazare disponibile. alimentaţie publică sau alte servicii prestate turiştilor. este de dorit ca managementul unităţii să intervină prin măsuri de îmbunătăţire continuă a activităţilor care să contribuie la creşterea performanţelor de ansamblu ale unităţii. exprimat în RON . is. conform unor indicatori specifici ai activităţii lor. respectiv cazare. neintegrată într-o structură de primire turistică. Cheltuielile generale ale structurii de primire turistică. Celelalte servicii sunt evaluate în funcţie de particularităţile pe care le au. care se poate calcula pe total locuri de cazare dar şi diferenţiat pe diferite grade de confort. Pentru componenta de alimentaţie publică se urmăresc aceeaşi indicatori ca pentru o unitate de profil similar de sine stătătoare. respectiv cel care aborda dimensionarea activităţilor în cadrul structurii de primire turistică. Detalierea veniturilor a fost prezentată în cadrul paragrafului precedent. întreţinere sau înfrumuseţare corporală. Important este ca sistemul de indicatori să fie cât de detaliat astfel încât imaginea pe care o oferă să fie fidelă realităţii. alimentaţie publică sau alte destinaţii . între aceste servicii putem include servicii de transport. rata rentabilităţii sau productivitatea muncii precum şi indicatori specifici care vor caracteriza activitatea de cazare. unde se includ elemente de cheltuieli cu caracter general.rata profitului sub diferite forme. Indicatorii specifici de apreciere ai activităţii de cazare se referă la: 1. etc.Sdi este suprafaţa corespunzătoare unei destinaţii cazare. 2. precum şi cele de transport care nu pot fi defalcate pe componentele de mai sus. inclusiv cele de publicitate sau reclamă sau aferente managerilor. astfel: Is = I / Nlc [RON/loc de cazare] . Prin analogie cu structura cheltuielilor.

ca şi mijloc de manifestare al angajaţilor. salarii. întreţinere spaţii. .Pn este profitul net din activitatea de cazare.Nlu este numărul de locuri utilizate în cadrul unităţii . Exemple de companii cu astfel de culturi organizaţionale pot 62 . 6.C este volumul total al cheltuielilor implicate în activitatea de cazare: amortizări. Din acestă perspectivă. ca element determinant în evaluarea satisfacţiei clienţilor. Între acestea un rol important îl are cultura organizaţională creată în cadrul companiei. încasări pe un loc de cazare. respectiv: îc = Ît / (Nlc x Zf) [RON/loc şi zi] .Zf este numărul de zile în care unitatea este deschisă.sau %] . cheltuielile pe un loc de cazare: cc = C / (Nlc x Zf) [RON/loc şi zi] . dar şi la celelalte servicii oferite. De obicei 365. coeficientul de structură pe grade de confort: Ksci = (Nlci / Nlc) x 100 [%] .3. respectiv externe. dar şi prin alte mijloace. managementul structurii de primire turistică trebuie să depună eforturi pentru asigurarea condiţiilor optime de activitate. Abordarea internă aduce în prim plan salariaţii unităţii. 4. exprimat în RON 7. Salariaţii trebuie motivaţi material. exprimat în RON .Pb este profitul brut din activitatea de cazare.Nlci este numărul de locuri disponibile corespunzătoare categoriei I de clasificare. exprimat în RON Eficienţa socială trebuie abordată prin prisma laturii interne.Ît reprezintă volumul total al încasărilor corespunzător clienţilor care apelează la serviciile de cazare. mai puţin eventualele zile în care se fac operaţii de renovare sau reamenajare. 5. profit brut/net pe un loc de cazare: p(b/n) = (Pb/Pn) / (Nlc x Zf) [RON/loc şi zi] . etc. coeficientul de utilizare a capacităţii de cazare: kuc = (Nlu x Zf) / (Nlc x 365) [.

de exemplu. dar şi extern. 2. Service Management. la un nivel ridicat ceea ce atrage o eficienţă socială ridicată nu doar din punct de vedere intern. Gradul de satisfacţie al clienţilor se poate aprecia prin utilizarea unor chestionare care să includă întrebări închise sau deschise cu privire la prestarea serviciilor turistice. naturale. între care cel mai important este clientul şi gradul său de satisfacţie. Un salariat la Marriot nu are doar un salariu atractiv. obiectivele economice ale unităţii cu profil turistic sunt contradictorii cu cele sociale legate de finanţarea unor campanii de protejare a mediului înconjurător. ceea ce face notă discordantă cu enervarea acestuia când trebuie să stea la coadă.5.7. Şi pentru serviciile turistice ca şi pentru celelalte categorii de servicii clienţii acordă importanţă ultimelor două caracteristici. Irwin McGraw Hill. Marriot. 322-520. Aceştia evaluează calitatea serviciilor pe baza a trei tipuri de caracteristici. Cu asemenea angajaţi. participă indirect la astfel de programe care în mod idrect sunt în responsabilitatea statului. James. Astfel. satisfacţia clienţilor. Bibliografie modul Fitzmmons. mai ales în cadrul reţelelor de lanţuri hoteliere. Contradicţia dintre calitate şi productivitate se manifestă în domeniul serviciilor. Abordarea externă se referă la câteva aspecte. Managementul argumentează aceste poziţii prin faptul că. aşteptând ca un alt client să fie servit. 63 . pag. are politici bine fundamentate de angajare a personalului asistate de cele privind consolidarea relaţiilor umane în cadrul companiei. O altă componentă a eficienţei sociale externe se identifică cu contradicţia dintre caracterul comercial al oricărei afaceri cu caracter turistic şi restricţiile ecologice cu privire la conservarea mediului natural sau a altor valori de patrimoniu istorice.fi nenumărate. prin impozite şi taxe. respectiv cele căutate. precum şi posibilităţi de recomandări venite din partea turiştilor. unitatea trebuie să realizeze un compromis între cele două componente. Fitzimmons. pentru a menţine cel puţin. USA. Internaţionale. Operations. Strategy. culturale. Calitatea se traduce prin încercarea de a satisface fiecare client în parte şi de a avea răbdare cu toate nelămuririle sale. cele experimentate şi cele credibile. dar este şi mândru că face parte din marea familie a companiei. în speţă a celor turistice. în consecinţă. Din această perspectivă. prin faptul că cele două elemente se găsesc în “opoziţie“ în raport cu clientul. 2006. Information Technology. satisfacţia clienţilor este. Mona. etc.

2006. 155-187 Stănciulescu. 1990. 2003.. . January. privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România ***HOT. 65-75 ORDONANŢA Nr. Editura G. Harvard Business Review. I. Bariţiu. privind clasificarea structurilor de primire turistice http://www. 58 din 21 august 1998. editura All Beck. Managementul unităţilor din turism şi comerţ. privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism ***ORDIN Nr. pag.coordonator. Scopul şi obiectivele modului 64 . Modola. Genichi.Naghi. Cluj-Napoca. Stegerean. Modulul III: ALIMENTAŢIA PUBLICĂ (AP) 2. Management în comerţ şi turism. ediţia a II-a.org 2. 510 din 28 iunie 2002. “Robust Quality”. R. February.3. vol. R. 2001..3. 1999. pag. G. ediţia a II-a. 147-160 Stegerean. 843 din 14 oct. editura Risoprint. Cluj-Napoca. 161-191 Taguchi. M. privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice HOTĂRÂRE Nr. 238 din 8 februarie 2001..world-tourism. Nr.1. pag. R. pag.. Bucureşti. Managementul operaţiunilor de turism.

Scopul acestui modul este prezentarea principalelor concepte din cadrul alemntaţiei publice deoparece AP este un sector care a cunoscut o dezvoltare puternică în ultimii ani şi care dispune în continuare de un potenţial mare de extindere în ţara noastră. Identificarea proceselor operative ce au loc în unităţile de AP şi a factorilor care influenţează buna desfăşurare a acestora.3. 2. Industrializarea activităţilor din AP Organizarea şi eficienţa economică în cadrul AP Fig.3.4. 2. Inţelegerea corelaţiilor care trebuie avute în vedere între diferitele activităţi din AP.4. 2. Ca obiective. Caracteristici generale şi tipuri de unităţi 65 . 2. Schema logică a modului Caracteristici generale şi tipuri de unităţi Cateringul. Precizarea sistemului de indicatori care apreciază eficienţa economică şi socială din cadrul AP. Pornind de la acest aspect este necesar ca organizarea şi managementul unei unităţi de AP să se realizeze la un anumit nivel de performanţă pentru ca unitatea să poată să se menţină pe piaţă.2.8. 3. Conţinutul informaţional detaliat 2.3. Definirea conceptului de catering şi a diferenţierilor pe care acesta le aduce în organizarea şi eficienţa activităţilor din cadrul AP 4. 6. Al doilea modul cuprinde detalii referitoare la conducerea unităţilor hoteliere. Schemă logică modul 3 2. Înţelegerea conceptelor de bază din cadrul AP.3. se vor atinge următoarele: 1. Identificarea principalelor tipuri de unităţi şi a aspectelor care le diferenţiază între ele. Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior În cadrul primului modul s-au prezentat unităţile de turism precum şi exemplificarea calculului pragului de rentabilitate.1.3. 5.

conform Ordinului 510/2002. altfel decât cele independente. orice unitate de AP are în componenţa sa următoarele tipuri de activităţi: 1 Activitatea de servire a mesei 2 Activitatea de producţie-preparare 3 Activitatea comercială tipică 4 Alte prestări de servicii care vin să completeze activitatea de bază Dacă ne referim la cererea pieţei unităţilor de alimentaţie publică putem scoate în evidenţă câteva particularităţi. Astfel. unitatea de alimentaţie publică reprezintă “localul public în care se servesc preparate culinare. Deşi în esenţă tipurile de unităţi sunt aceleaşi. produse de cofetărie-patiserie. între care: 1 Complexitatea cererii din ce în ce mai mare în AP 2 Nu mai există acea delimitare clară a cererii anumitor preparate între anumite intervale orare 3 Gradul mai mare de diversificare al ofertei 4 Concentrarea clienţilor la diferite ore în unitate 5 Internaţionalizarea clienţilor 6 Tendinţa de a oferi meniuri diversificate prin componente standardizate 7 Ponderea tot mai mare a clienţilor care preferă variante de servire fastfood Ca regulă generală. precum şi crearea unei ambianţe de destindere şi bună dispoziţie în unităţile destinate acestor scopuri”.Activitatea de alimentaţie publică (AP) este “îmbinarea într-un ansamblu armonios a operaţiunilor de pregătire şi de prezentare a serviciilor specifice determinate de desfacerea şi consumul acestora. O categorie aparte a unităţilor de alimentaţie publică o constituie cele care funcţionează alături de structurile de primire turistice. Astfel. Deşi activitatea de alimentaţie publică este în esenţă specifică CA. ele sunt împărţite. ea are anumite particularităţi faţă de acesta precum şi un grad mai mare de complexitate prin întrepătrunderea diferitelor activităţi specifice altor sectoare. există cinci tipuri de unităţi. băuturi. respectiv: 1 Restaurantul 2 Barul 3 Fast-fooduri 4 Cofetăria 66 . însoţită de servicii specifice care asigură consumul acestora pe loc”. caracterizându-se prin aceea că în cadrul lui se îmbină activitatea de pregătire/preparare cu activitatea de comercializare.

în special la comandă. dulciuri de bucătărie şi băuturi. Cadrul 67 . "dobrogean". salate. orez. un sortiment restrâns de produse culinare. în tot timpul zilei. din punct de vedere a distribuţiei în spaţiu este restaurantul.) care formează obiectul specializării. carne de pasăre sau de vacă.han. Restaurantul specializat reprezintă o unitate de alimentaţie publică în care consumatorilor li se oferă. dietetic . Băuturile cuprinse în meniu sunt limitate la sortimentele de răcoritoare şi ape minerale. pregătite la grătar şi alese de consumatori din vitrinele de expunere sau de pe platou. tuslama. tochitură.unitate de alimentaţie publică care oferă mai multe variante de meniuri complete cu baremuri fixe.5 Patiseria Cea mai importantă formă de manifestare a unităţii de alimentaţie publică din zilele noastre. salate din legume.unitate de alimentaţie publică în care se servesc. în principal. paste făinoase. ţinuta lucrătorilor şi preparatele culinare oferite corespunde unui specific local. borşuri. Restaurant-zahana . ouă. inclusiv alcoolice. pescăresc etc. Pentru crearea unei atmosfere recreative se pot oferi programe artistice sau alte mijloace de distracţie. Personalul de producţie şi de servire are o calificare de profil. naţional (restaurant "românesc". aflat în permanenţă în lista-meniu a unităţii.) sau reprezintă unităţi tradiţionale . care se poate întâlni sub diferite forme de organizare. în condiţiile unor amenajări şi dotări clasice sau adecvate structurii sortimentale (vânătoresc. Restaurant-pensiune . o dată cu luarea comenzii. Restaurantul cu specific este o unitate de alimentaţie publică care prin amenajări. Sortimentul oferit mai poate cuprinde: ciorbe. altele decât cele cuprinse în cadrul meniurilor zilnice. În aceste unităţi se pot oferi suplimentar diferite sortimente de preparate şi băuturi. dotări. îngheţată şi băuturi nealcoolice. "moldovenesc".unitate de alimentaţie publică în care se desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de lapte şi derivate din lapte. Restaurant lacto-vegetarian. Restaurantul clasic este unitatea de alimentaţie publică în care consumatorii sunt serviţi cu un variat sortiment de preparate culinare de cofetărie-patiserie. precum şi dulciuri de bucătărie. produse şi subproduse din carne neporţionate (organe). băuturi etc. cramă. şură etc. "bănăţean" etc. Barul este o unitate de alimentaţie publică cu program de zi sau de noapte în care se desfac băuturi alcoolice şi nealcoolice. Poate funcţiona şi pe bază de abonament. regional. un sortiment specializat de preparate culinare şi băuturi. colibă. cafea.

indiferent de locul de amplasare al unităţii de alimentaţie publică cererea este repartizată inegal de-a lungul unei zile sau în diferite zile ale săptămânii. Este cunoscut faptul că. ceea ce duce. În acest context. Cateringul.2. în special datorită prelungirii timpului de servire a mesei atât datorită lipsei temporare de locuri cât şi a timpului necesar executării comenzii. dintre care menţionăm: 1 un necesar de forţă de muncă greu de acoperit (în mod deosebit la bucătari. Industrializarea activităţilor din AP Turismul şi tendinţa de servire a mesei în afara domiciliului. mai ales a celor angajaţi pe litoral. fructe. Astfel. cantitativ dar şi structural. precum şi diferite sortimente de băuturi fine pentru consum la domiciliu. jocuri electronice şi video.ambiental este completat cu program artistic. ceai. patiserie Sunt unităţi de alimentaţie publică care oferă consumatorilor preparate de cofetăriepatiserie produse în laboratoarele proprii sau în laboratoarele altor unităţi de profil.4. sistemul de organizare cu producţie-preparare proprie prezintă o serie de dezavantaje. pe total întreprindere 6 utilizarea neraţională a utilajului tehnologic.3. 2. la pierderi datorate atât lipsei unor produse cât şi excesului din altele 5 investiţii foarte mari pentru bucătării. fluxul turistic determină o permanentă fluctuaţie a intensităţii cererii de produse culinare creând. audiţii muzicale. în anumite ore ale zilei o aglomeraţie în care satisfacerea exigenţelor clienţilor devine o problemă greu de soluţionat. Unităţi tip cofetărie. datorită sezonalităţii cererii sau în cazurile cu cerere inegală pe diferite intervale de timp 3 greutăţi în satisfacerea cererilor în perioadele de vârf 4 lipsa utilizării unor metode ştiinţifice pentru determinarea numărului de porţii sau meniuri. cantine şi alte unităţi de alimentaţie publică au contribuit la creşterea permanentă a cererii de produse culinare. cafea. biscuiţi şi produse zaharoase ale producătorilor specializaţi. bufete de incintă. cofetari şi patiseri) 2 utilizarea neraţională a oamenilor muncii cu înaltă calificare. produse specifice micului dejun. în restaurante cu autoservire. la creşterea ponderii producţiei proprii pentru a satisface o cerere din ce în ce mai variată. de multe ori. 68 . băuturi nealcoolice.

în stare de consum. sunt aduse imediat sau la nevoie. respectiv furnizarea preparatelor culinare spre beneficiari externi care nu sunt clienţi individuali. între care: 1 Uniformizarea ofertei.În aceste condiţii. datorată păstrării preparatelor în stoc 6 se asigură îmbunătăţirea serviciului oferit de unităţile operative atât pe seama reducerii timpului de servire cât şi pe seama introducerii unor forme mai rapide de servire 7 determină o utilizare mai judicioasă a spaţiului construit al unităţilor de alimentaţie publică datorită reducerii cu până la 40 . prelucrarea primară centralizată a legumelor şi cărnii – soluţie practicată în ţara noastră. cu caracter repetitiv 69 . atât din punct de vedere al cantităţii dar şi din cel al diversităţii ei. De altfel. a tehnologiei de fabricaţie 5 se reduc pierderile. respectiv: 1 reducerea necesarului de personal şi a sezonalităţii utilizării lui 2 lărgirea gamei de preparate culinare oferite şi scăderea dependenţei de sezonalitatea unor materii prime 3 satisfacerea la un înalt nivel a cerinţelor clienţilor. în bucătăria acestora. Sistemul catering s-a extins în practica internaţională datorită posibilităţilor sporite pe care le oferă unităţilor de alimentaţie publică de a-şi adapta oferta de preparate culinare la cererea chiar şi a celor mai exigenţi clienţi. asistăm la o modificare a cererii. prin stocurile de produse culinare “gata de consum” acumulate prin catering 4 preparatele culinare au o calitate constantă şi superioară prin controlul mai eficient al respectării reţetelor.60% a spaţiilor pe care trebuie să le ocupe bucătăriile Pe lângă aceste avantaje cateringul are şi dezavantaje. s-a extins producţia centralizată şi industrializată a preparatelor culinare – cateringul – în care unităţile de alimentaţie publică sunt aprovizionate cu preparate culinare care. Acest aspect face tot mai dificilă adaptarea unităţii de AP la cererea clientului şi impune apariţia unei nevoi de separare în timp şi în spaţiu a producţiei şi consumului. În ultimul timp. Sistemul are drept obiectiv nu numai producţia unor preparate finite (gata de consum) cele mai solicitate de altfel – ci şi a unor semipreparate (tip gospodina) sau. prin caracterul unei producţii de serie. în special în perioadele de aglomeraţie. aplicarea în turism oferă o serie de avantaje. şi mai simplu.

de la materie primă la produs finit Costuri suplimentare asupra produselor finale datorită unor factori cum ar fi consumurile de energie. Este similar cu cumpărarea unui produs de serie sau a unuia unicat.3. De asemenea se ridică şi cheltuielile de transport Percepţia nefavorabilă asupra unor clienţi exigenţi care nu consideră industrializarea sectorului de AP o sursă de preparate superioare din punct de vedere calitativ. trebuie să se urmărească mai multe cerinţe. Eficienţa economică în cadrul AP Având în vedere complexitatea activităţilor din cadrul unităţilor de AP putem extinde această caracteristică şi asupra proceselor operative din cadrul ei. prin transformarea caracterului de producţie la comandă în cel de serie sau posibilităţi de stocare ce generează costuri Realizarea unui sistem de depozitare – conservare a diferitelor preparate în diferite stadii de pregătire. între care: 1 Aprovizionarea ritmică cu materii prime sau semipreparate. Unele produse se pot ambala în diferite materiale.3. calitatea materiilor prime şi a semipreparatelor 70 . de un nivel calitativ minim admis 2 Dotarea bucătăriei cu utilaje specifice. inclusiv de menţinere a temperaturii pentru un interval de timp 2. principalele procese se referă la: 1 Aprovizionare şi transport 2 Depozitare 3 Producţie preparare 4 Servirea mesei 5 Alte activităţi Pentru ca acest proces să se desfăşoare în condiţii de eficienţă.unii clienţi pot solicita ambalaje individuale. Ambalarea preparatelor este o problemă complexă şi diversă pentru că livrările se pot face diferenţiat. altele necesită condiţii speciale. de un randament superior care să conserve cel puţin.2 3 4 5 6 Producţie zilnică de porţii care trebuie absorbită de piaţă. frig sau ambalarea preparatelor pentru livrare. Astfel. în condiţiile în care amândouă au segmentele lor de clienţi. Astfel .4. alţii în funcţie de comandă.

ore în care fluxul de clienţi este redus. capacitatea de servire (Cs) este un indicator care se determină în funcţie de numărul locurilor disponibile la mese. 3 Capacitatea de adaptare a ofertei la cerere. care să servească clienţii prompt şi cu amabilitate 5 Realizarea unei ambianţe potrivite care să fie concordanţă cu alte elemente de organizare: cadru intim. Cs = Nlm x Ws x Zf si Ws = (Tf x 60) / ds 5 Nlm este numărul locurilor disponibile la masă 3 71 . şi în consecinţă. Dacă raportăm cele două elemente venituri / cheltuieli rezultă că există rezerve de creştere a eficienţei economice.Achiziţionarea unor utilaje cu nivel tehnologic ridicat. orice semnal din partea acestora se înregistrează în acest cadru. calificat. Principalele premise care trebuie asigurate se referă la: 1 Asigurarea unui număr de locuri în concordanţă cu aşteptările pieţei 2 Capacitatea de a satisface cererea în timp util în anumite intervale critice. relaxant. Pe de o parte există ore de vârf în care trebuie intensificate toate activităţile iar pe de cealaltă. în condiţiile în care managementul unităţii se preocupă de optimizarea proceselor operative. respectiv flexibilitatea în raport cu cererea 4 Angajarea unui personal corespunzător. de productivitatea procesului de servire şi de timpul disponibil la nivel de an. Elementele care dau dimensiunea unei unităţi de AP se referă la: 1. de productivităţi superioare pentru unităţile cu profil de catering 4 Angajarea de personal cu calificări adecvate care să poată oferi clienţilor preparatele dorite 5 Realizarea unei corelaţii între activitatea de producţie-preparare şi cea din sala de servire a mesei Servirea mesei este componenta cea mai importantă pentru că ea asigură interfaţa cu clienţii. Pentru ca activitatea întregii unităţi să fie eficientă trebuie ca aceasta să fie asigurată în primul rând la nivelul sălii de servire. etc. Aici intervine corelaţia cu activitatea precedentă.

Ws este productivitatea de servire.zile 8 Tf este durata zilnică de funcţionare a unităţii . is. respectiv numărul de clienţi care pot fi serviţi într-o zi pe un loc disponibil – clienţi/zi şi loc 7 Zf este numărul de zile de funcţionare a localului într-un an . între care: 1 Proiectarea şi arhitectura corespunzătoare a spaţiului 2 Corelaţia între spaţiul de servire şi cel de la producţie – preparare 3 Sala de servire trebuie să ocupe spaţiul cel mai bun din perspectiva peisajului. Funcţionalitatea şi eficienţa unităţii de AP este influenţată de mai multe elemente.minute 2. kuc se calculează ca un raport între locurile ocupate Nlo şi cele disponibile Nlm. astfel: kuc = Nlo / Nlm 6 72 . se calculează ca un raport între volumul investiţiei I şi numărul locurilor disponibile Nlm.ore 9 ds este durata medie de servire a unui client . luminozităţii sau accesului 4 Existenţa unui spaţiu de primire 5 Amplasarea grupată a diferitelor surse 6 Amenajarea distinctă a spaţiilor pentru fumători şi nefumători 7 Amplasarea barului în apropierea sălii de servire a mesei 8 Asigurarea unei circulaţii eficiente care să evite pe cât posibil încrucişările 9 Caracterul flexibil al spaţiilor pentru a putea fi adaptate unor cerinţe specifice Sistemul de indicatori care pot aprecia eficienţa unităţii cu profil de AP sunt: 1. trebuie să menţionăm că dimensionarea se va face pe baza unui nivel mediu al activităţii. să se programeze anumite activităţi în orele care preced momentul critic pentru a evita aglomerările. coeficientul de utilizare a capacităţii sălii de servire. investiţia specifică pe un loc de masă. Cel mai important aspect este cel legat de dimensionarea utilajelor şi a echipamentelor necesare în bucătărie astfel ca aceasta să facă faţă activităţii de servire la orele de vârf. În acest context. astfel: is = I / Nlm (RON/ loc de masă) 2. activitatea de servire trebuie corelată aşa cum arătam în paragraful anterior cu activitatea de la bucătărie. urmând ca în orele de vârf să fie luate măsuri speciale sau. corespunzătoare unei aceleaşi perioade de timp.

3. valoarea desfacerilor pe un loc de masă, dlm se calculează ca un raport între volumul desfacerilor realizate D şi numărul locurilor la mese Nlm, respectiv: dlm = D / Nlm (RON/loc de masă) 4. afluxul clienţilor Ac, este un raport între numărul total al clienţilor serviţi Ncs şi numărulul locurilor la mese Nlm, respectiv: Ac = Ncs / Nlm (clienţi serviţi/loc de masă) 5. încasări medii pe client, se calculează ca un raport între încasările totale Î şi numărul de clienţi serviţi Ncs, respectiv: îc = Î / Ncs (RON/client) 6. profitul pe loc de masă, pb (pn), este un raport între profitul realizat brut sau net Pb sau Pn şi Nlm, astfel: pb (pn) = Pb (Pn) / Nlm (RON/loc de masă) 7. rata profitului în raport cu diferiţi indicatori, respectiv: rata profitului brut (Pb) sau net (Pn) în raport cu capitalul social (Cs): RPb = (Pb / Cs) x 100 (%) RPn = (Pn / Cs) x 100 (%) 1 rata profitului brut sau net în raport cu volumul încasărilor (Î): RPb = (Pb / Î) x 100 (%) RPn = (Pn / Î) x 100 (%) 8. rata rentabilităţii brute sau nete: Rrb = (Pb / C) x 100 (%) Rrn = (Pn / C) x 100 (%) unde C reprezintă totalitatea cheltuielilor din cadrul unităţii de AP, de la amortizarea clădirii, chirii, salarii până la cheltuielile curente de întreţinere. 9. productivitatea muncii W = Î / Ns (RON/salariat) sau W = Î / S (RON/m2) 5 Ns este numărul de salariaţi 6 S este suprafaţa unităţii, sau cea a sălii de servire (m2). Din punct de vedere social, eficienţa se va putea cuantifica în interior, prin luarea în considerare a aspectelor cantitative şi calitative legate de salariaţi şi condiţiile lor de muncă iar în exterior, prin evaluarea satisfacţiei clienţilor.

73

Evaluarea satisfacţiei se poate realiza prin intermediul chestionarelor, a evidenţei reclamaţiilor, etc. Conţinutul acestora trebuie structurat ştiinţific iar ca şi puncte de plecare se pot folosi grupele de indicatori prezentate în cadrul capitolului al treilea, respectiv cel dedicat CA. În urma aprecierii eficienţei sociale este foarte important ca rezultatele legate de aceasta să fie transmise ca feedback managementului unităţii iar acesta să ia toate măsurile pe care le are la dispoziţie pentru a remedia anumite situaţii nedorite. De regulă, disponibilitatea managementului este redusă în acest sens pentru că acesta nu are un grad de receptivitate la fel de mare ca şi în cazul măsurilor de ordin economic, datorită implicaţiilor mai puţin directe asupra performanţelor de ansamblu. 2.3.5. Sumar Modulul a oferit studenţilor cadrul general de organizare şi conducere a activităţilor din AP şi familiarizarea cu particularităţile specifice domeniului. Cateringul este abordat distinct pe un capitol ca şi principală tendinţă a momentului, cu expunerea avantajelor şi a dezavantajelor sale, în raport cu activităţile tradiţionale de AP. Modulul asigură cunoştiinţele necesare organizării şi conducerii pe principii de performanţă o componentă sau o unitate din cadrul AP. 2.3.6. Sarcini şi teme ce vor fi notate În vederea eficientizării activităţii studenţilor la această disciplină, pentru facilitarea învăţării, cursanţii trebuie să realizeze următoarele sarcini individuale: 1. Enumeraţi elementele care impun necesitatea unităţilor de catering în ţara noastră; 2. Caracterizaţi şi prezentaţi indicatorii de apreciere a eficienţei economice în cadrul unităţilor din AP; 2.3.7. Bibliografie modul Naghi, M. - coordonator, Stegerean, R., Modola, R., Managementul unităţilor din turism şi comerţ, vol. I, ediţia a II-a, Editura G. Bariţiu, Cluj-Napoca, 2001, pag. 155-187 Stănciulescu, G., Managementul operaţiunilor de turism, ediţia a II-a, editura All Beck, Bucureşti, 2003, pag. 147-160

74

Stegerean, R., Management în comerţ şi turism, editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006, pag. 161-191 ***ORDIN Nr. 510 din 28 iunie 2002, privind clasificarea structurilor de primire turistice ***HOT. Nr. 843 din 14 oct. 1999, privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistică

3. Anexe

75

2006. Managementul operaţiunilor de turism. coordonator. vol. Editura Economică. 76 . jocuri electronice şi video. 3. R.3. R. Stănciulescu Gabriela. P. Editura Dacia. Stănescu. ***ORDIN Nr.. un sortiment restrâns de produse culinare. Bucureşti. 1998. Analysis. planning.. Patriche. garsoniere sau apartamente dotate corespunzător. 510 din 28 iunie 2002. 2002. Sisteme moderne de conducere a producţiei. N. I.îmbinarea într-un ansamblu armonios a operaţiunilor de pregătire şi de prezentare a serviciilor specifice determinate de desfacerea şi consumul acestora. Management în comerţ şi turism.. 2.structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri. 5.. Cluj-Napoca. editia a VII-a. Editura Economică. Bibliografia completă a cursului 1.unitate de alimentaţie publică cu program de zi sau de noapte în care se desfac băuturi alcoolice şi nealcoolice... 7.coordonator. Bazele comerţului. Enică. 843 din 14 oct. privind clasificarea structurilor de primire turistice ***HOT. editura All Beck. 1991. Patriche Dumitru. ediţia a II-a.. ediţia a II-a. coordonator. ClujNapoca. Prentice Hall. Bucureşti. Stegerean. 3. Naghi. Hotelul . Inc. Cadrul ambiental este completat cu program artistic. precum şi crearea unei ambianţe de destindere şi bună dispoziţie în unităţile destinate acestor scopuri. Emilian. 1999. Barul . Editura G. Cluj-Napoca. implementation & control. Stegerean Roxana. 1999. M. Economie comercială. M.. Nr.1. audiţii muzicale. R. Managementul unităţilor din turism şi comerţ. 2003. I. Modola. Marketing Management. Stegerean Roxana. 6. Bariţiu. Bucureşti.. . 2001.2. 4. D. Kotler. Grigorescu. Glosar Activitatea de alimentaţie publică (AP) . care pune la dispoziţie turiştilor camere. Editura Roprint. privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistic.

cafea. management hotelier. Universitatea Babeş-Bolyai. în principal. Competenţele de cercetare ştiinţifică sunt demonstrate prin publicarea a 5 cărţi. adaptate cerinţelor caracteristice tineretului.3. băuturi etc.ramură a economiei naţionale cu funcţii complexe. pe baza unor regulamente de organizare interioară specifice. regional. 77 . specializarea Management în cadrul Facultăţii de Stiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. A urmat cursuri de specializare la universităţi cu renume din Statele Unite ale Americii cum ar fi: Northwestern University of Chicago şi Harvard Business School. masă. managementul serviciilor. naţional sau reprezintă unităţi tradiţionale . şură etc. Roxana Stegerean a absolvit Facultatea de Stiinţe Economice. dotări. ţinuta lucrătorilor şi preparatele culinare oferite corespunde unui specific local. Scurtă biografie a titularului de curs Conf. pescăresc etc. managementul proiectelor. Hotelurile pentru tineret . în condiţiile unor amenajări şi dotări clasice sau adecvate structurii sortimentale (vânătoresc. Domenii de competenţă: management în comerţ şi turism. Dr. ce reuneşte un ansamblu de bunuri şi servicii oferite spre consum persoanelor care călătoresc în afara mediului lor obişnuit pe o perioadă mai mică de un an şi al căror motiv este altul decăt acela al exercitării unei activităţi remunerate la locul vizitat 3.asigură prestări de servicii specifice şi dispune de recepţie şi de spaţii de alimentaţie în incintă. In noiembrie 2001 a obţinut titul de Doctor în Economie.structuri de primire turistice. cu dotări simple.unitate de alimentaţie publică în care consumatorilor li se oferă. De regulă.han. cramă. a peste 24 de lucrări ştiinţifice în publicaţii recunoscute şi participarea la peste 36 de comunicări ştiinţifice în cadrul unor sesiuni din ţară şi străinătate. colibă. Univ.) care formează obiectul specializării. Restaurantul clasic .unitate de alimentaţie publică care prin amenajări. Restaurantul specializat . staţiuni şi în alte zone turistice frecventate de tineret.unitatea de alimentaţie publică în care consumatorii sunt serviţi cu un variat sortiment de preparate culinare de cofetărie-patiserie. Universitatea Babeş-Balyai în anul 1990. un sortiment specializat de preparate culinare şi băuturi. Turismul . care asigură servicii de cazare. sunt amplasate în centre urbane universitare. Restaurantul cu specific . agrement. aflat în permanenţă în lista-meniu a unităţii.

ŞEF CATEDRĂ TITULAR DE DISCIPLINĂ 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful