MICHEL DESMARQUET

PROFE IA DE PE THIAOOUBA

A crede nu este suficient… Ai nevoie să ŞTII

„The Thiaoouba Prophecy” – versiunea electronică ISBN 0 9577882 3 1 Editor: Scientific Engineering Research Pty Ltd. Editată şi corectată de către Dr. Tom Chalko, Louise Ovcar şi Manninder Sekhon cu acordul lui Michel Desmarquet. Toate modificările aduse sunt documentate, cu excep ia erorilor de tipărire şi a corecturilor gramaticale. Michel Desmarquet, Dr. Tom Chalko, 2000 Toate drepturile rezervate. Relatare din călătoria efectuată în Iunie 1987 Manuscrisul completat în Ianuarie 1989 Postscriptum scris în Aprilie 1993 Mt Best, Vic 3960, Australia Prima versiune electronică 2000

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

Întrebări frecvente: http://www.thiaoouba.com/faq.htm Publicată pentru prima dată sub titlul „The Abduction to the 9th Planet” în 1993

„The Abduction to the 9th Planet” tipărită ISBN 0-646-15996-8 „The Thiaoouba Prophecy” editată ISBN 0-646-31395-9 Traducere în limba Româna – Maria Cristina Vorotneac Retipărită în 1997 (Australia) Retipărită în 1993, 1994, 1999 (Australia), 1995 (SUA).

2

PREFA Ă

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

Am scris această carte ca urmare a ordinelor primite şi cărora le-am dat ascultare. În plus, este o înşiruire de întâmplări care mi s-au petrecut personal – afirm acest lucru.

Îmi imaginez că, cu o oarecare exagerare, această poveste extraordinară va apărea unor cititori ca stiin ifico-fantastică – o poveste inventată în întregime – dar eu nu am imagina ia necesară pe care o cere fabricarea unei asemenea crea ii. Această nu este stiin ifico-fantastică. Cititorul de bună credin ă va fi capabil să recunoască Adevărul în mesajul pe care îl transmit din partea noilor mei prieteni către oamenii de pe Pământ.

Acest mesaj, în ciuda numeroaselor referiri la rase şi religii, nu reflectă nici tendin e rasiale şi nici religioase în folosul autorului. Michel Desmarquet, Ianuarie, 1989

Ei au ochi, dar nu văd – Urechi, dar nu aud… Biblia

3

Sper din tot sufletul ca. după ce ve i fi citit această carte.08. eminent om de ştiin ă. 02. remarcabilului Michel Desmarquet. Autorul mijloceşte spiritului nostru în elegerea Adevărului Divin.2004.Chalko. Citi i-o şi. Lumina Spirituală vă va învălui. Cristina Bucureşti. Mul umesc din suflet autorului. însă dacă ai păşit pe ea. Tom J. să ajunge i să o pre ui i tot atât de mult pe cât o pre uiesc eu.. Deşi traducerea nu poate înlocui textul original. 4 . nu mai ai drum de întoarcere. în ciuda imperfec iunilor inerente unei traduceri.. pentru permisiunea acordată de a vă oferi versiunea în limba română. „Profe ia de pe Thiaoouba” constituie un ghid valoros pentru Căutătorii Adevărului. Prin această Carte. a Legii Universale. cât şi Dr.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cuvantul traducătorului Calea Spirituală nu este simplă. cu siguran ă. permi ându-ne să recunoaştem desigur semnifica ia acesteia pentru Umanitate. lucrarea vine să dea răspunsuri multor întrebări pe care ni le-am pus de-a lungul timpului.

Filodendronii s-au contorsionat şi peretele casei semăna cu o hârtie ce zboară în vânt. m-am îndreptat spre uşă şi apoi către verandă. care nu avea nimic a face cu stelele. Am coborât scările exterioare şi m-am îndreptat către pandan. neştiind cât timp am dormit. Am ocolit masa pe care rămăsese tabla de şah. în Nord – Estul Australiei. neavând nici cea mai vagă idee de ce. 1 . unde locuiesc. cu pumnii strânşi.m. Noaptea părea a fi scăldată într-o lumină stranie. şi am deschis uşor uşa care dădea spre grădină. voi fi plecat pentru vreo 10 zile. cât o fi ceasul? Lina dormea lângă mine. Abia dacă am făcut câ iva paşi când. M-am ridicat şi am mers către bucătărie să verific ceasul. în plus. era oricum o linişte apăsătoare şi mă întrebam de ce. Eram complet treaz. în general destul de senine. cu Regele alb încă în şah – mat.! Era neobişnuit pentru mine să mă trezesc la o asemenea oră. care amintea de jocul de aseară. dintr-o dată. Aici. ca şi cum mâna mea ar fi avut o minte proprie. “ Draga mea. era posibil să fie deja ora 5 diminea a. la acest moment din noapte. Peretele casei deasemeni. Nu pot explica nici de ce am mers la biroul meu. Nu ai de ce să.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao CAPITOLUL 1 M-am trezit brusc. am fi avut un veritabil concert de broaşte şi greieri. gândindu-mă că poate ar fi trebuit să răsară. am încercat să-mi amintesc ce fază a lunii era. dar Lina întotdeauna doarme… Nu aveam nici cea mai mică dorin ă de a mai dormi şi. De obicei.i faci griji. Mi-am scos pijamaua şi. Numai 12:30 a. şi pandanul – toate erau scăldate într-o lumină roşiatică. m-am îmbrăcat în pantaloni şi cămaşă. al căror ârâit umplu noaptea. În acest moment. iar pământul de sub pandan parcă făcea valuri. proaspăt şi vioi – dar Doamne. Instinctiv. culoarea filodendronilor s-a schimbat. nop ile sunt. am luat o foaie de hârtie şi un pix şi m-am văzut scriind. Peluza părea a se ondula sub picioarele mele.” Lăsând biletul lângă telefon.

Crezând că nu mă sim eam bine, m-am decis să mă întorc în casă, când, exact în acel moment, m-am sim it ridicat destul de blând de la sol. M-am înăl at, mai lent la început, pe deasupra filodendronilor, apoi mai rapid, până ce am văzut casa devenind din ce în ce mai mică dedesupt. - Ce se întâmplă? am exclamat în culmea mirării, năucit. - Totul este în regulă acum, Michel. Până atunci, am crezut că visez. Înaintea mea, o fiin ă umană, de dimensiuni impresionante, îmbrăcată într-un costum dintr-o singura bucată şi purtând o cască complet transparentă pe capul “ei”, se uita la mine – zâmbind prietenos. - Nu, nu visezi, a spus, răspunzând la întrebarea din mintea mea. - Da, am replicat, dar se întâmplă aşa întotdeauna în vis şi, în final descoperi că ai căzut din pat şi ai un cucui în mijlocul frun ii! Ea zâmbi. În afară de asta, am continuat, îmi vorbeşti în Franceză, limba mea maternă, şi totuşi suntem în Australia. Vorbesc Engleza, să ştii! - Şi eu. - Trebuie să fie un vis – unul dintre acele vise stupide, desigur. Dacă mă gândesc mai bine, ce faci pe proprietatea mea? - Nu suntem pe proprietatea ta, ci deasupra ei. - A! E un coşmar. Vezi că am dreptate? O să mă ciupesc! Am asociat cuvintele cu faptele. Au! Ea a zâmbit din nou. - Acum eşti satisfăcut, Michel? - Dar, dacă nu este un vis, de ce stăm aici pe această piatră? Cine sunt oamenii de acolo, îmbrăca i după moda secolului trecut? Începeam să disting, într-o lumină lăptoasă, oameni vorbind şi, la o mică distan ă, al ii mişcându-se prin preajmă. - Şi tu, cine eşti tu? De ce nu ai dimensiuni normale? - Eu am dimensiuni normale, Michel. Pe planeta mea to i suntem de această mărime. Dar toate la timpul lor, dragul meu prieten. Sper că nu te superi că î i spun aşa, nu? Dacă nu suntem deja buni prieteni, sunt sigură că asta se va întâmpla curând. Stătea acolo în fa a mea, inteligen a se reflecta în zâmbetul de pe chipul ei şi bunătatea emana din toată fiin a sa. Nu era posibil să întâlnesc pe cineva cu care să mă pot sim i mai împăcat sufleteşte. - Fireşte că nu, po i să-mi spui cum doreşti. Şi care este numele tău? - Numele meu este Thao, dar mai întâi, aş vrea să ştii, odată pentru totdeauna, că acesta nu este un vis. Într-adevăr, este ceva cu totul diferit. Pentru anumite motive care î i vor fi explicate mai târziu, ai fost ales pentru o călătorie pe care foarte pu ini pământeni au făcut-o – mai ales în ultima vreme. Suntem, tu şi eu, în acest moment, într-un univers care este paralel cu cel de pe Pământ. Pentru a te include pe tine, ca şi pe noi (în acest univers) am folosit un fel de “dop pneumatic”. 2

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

În acest moment, timpul s-a oprit pentru tine, şi po i rămâne aici 20 sau 50 de ani pământeni şi apoi să te întorci ca şi cum nici n-ai fi plecat. Corpul tău fizic va rămâne de-a dreptul neschimbat. - Dar ce fac aceşti oameni? - Ei există după cum este de aşteptat, şi, după cum vei afla mai târziu, densitatea popula iei este foarte scăzută. Moartea poate surveni în urma unui suicid sau a unui accident. Timpul este oprit. Sunt bărba i şi femei, la fel de bine ca şi unele animale care au o vârstă de 30.000., 50.000. sau chiar mai mul i ani pământeni. - Dar de ce se află ei aici şi cum au ajuns să fie aici? Unde s-au născut? - Pe Pământ… şi to i se află aici din întâmplare. - Din întâmplare? Ce vrei să spui? -Este foarte simplu. Ai auzit de Triunghiul Bermudelor? Am dat din cap afirmativ. Deci, este foarte simplu, în acest punct şi în altele mai pu in cunoscute, acest univers paralel se întrepătrunde cu universul vostru astfel încât există între ele o poartă naturală. Oameni, animale sau chiar obiecte care se găsesc în imediata apropiere a acestei por i sunt de-a dreptul “supte”în ea. Astfel, po i avea, de exemplu, o întreagă flotă de nave care să dispară în câteva secunde. Uneori o persoană, sau mai multe persoane, pot trece înapoi în universul vostru după câteva ore, câteva zile sau câ iva ani. De cele mai multe ori, însă, nu se mai întorc niciodată. Când un om se întoarce şi povesteşte experien a sa, marea majoritate a oamenilor nu-l cred – şi dacă persistă, este declarat nebun. De cele mai multe ori, asemenea persoane nu povestesc nimic, dându-şi seama cum vor apărea în ochii celorlal i. Uneori, deasemeni, el se întoarce amnezic, şi dacă îşi recapătă par ial memoria, nu-şi va aminti ceea ce s-a întâmplat în universul paralel, şi de aceea nu va aduce lumină asupra acestui subiect. A fost – continuă Thao – un caz tipic de trecere într-un univers paralel în America de Nord, unde un tânăr, pur şi simplu s-a “evaporat” în timp ce mergea să aducă apă de la o fântână care se afla la câteva sute de metri de casa sa. După o oră, familia şi prietenii săi au ieşit să-l caute şi, cum era zăpadă proaspătă de cca. 20 cm, ar fi trebuit să fie destul de simplu – ei trebuiau doar să urmărească urmele lăsate de tânăr. Dar, chiar în mijlocul câmpului – urmele dispăreau. Nu erau copaci în jur, nici pietre pe care ar fi putut sări – nimic straniu sau neobişnuit – pur şi simplu urmele se opreau. Oamenii au crezut că a fost luat de o navă spa ială, dar nu asta s-a întâmplat, după cum vei vedea mai târziu. Bietul om a fost pur şi simplu “supt” într-un univers paralel. - Îmi amintesc, am spus, am auzit despre acest caz special, dar cum de ştii tu despre acest lucru?

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

3

- Vei afla mai târziu de unde ştiu, a replicat ea enigmatic. Am fost întrerup i de apari ia bruscă a unui grup de oameni atât de bizari încât din nou, m-am întrebat dacă nu era totul un vis. Cam o duzină de bărba i, înso i i de ceva ce părea a fi o femeie, au apărut din spatele unei grămezi de pietre, cam la 100 m de locul în care ne aflam. Priveliştea era chiar mai ciudată, cu atât mai mult cu cât aceşti oameni păreau desprinşi din paginile unor povestiri preistorice. Cu aspectul unor gorile, mânuiau bâte uriaşe pe care oamenii moderni n-ar fi în stare să le ridice de la pământ. Aceste creaturi hidoase veneau drept spre noi, urlând ca nişte fiare sălbatice. Am făcut o mişcare de retragere, dar înso itoarea mea mi-a spus că nu am de ce să mă tem şi că ar trebui să stau nemişcat. Şi-a pus mâna pe catarama de la centură şi s-a întors pentru a le putea face fa ă. Am auzit o serie de mici click-uri şi cinci dintre cei mai puternici oameni au căzut la pământ, nemişca i. Restul grupului s-a oprit dintr-o dată şi au început să mormăie. S-au închinat în fa a noastră. M-am uitat din nou la Thao. Stătea ca o statuie, cu fa a nemişcată. Ochii ei erau fixa i pe acei oameni încât credeam că încearcă să-i hipnotizeze. Am aflat mai târziu că, telepatic, dădea ordine femelei din grup. Această femeie s-a ridicat şi a început, mi s-a părut mie, să dea ordine celorlal i, cu o voce guturală. Apoi au ajutat la îndepărtarea corpurilor, purtându-le în spate către grămada de pietre despre care vorbeam mai devreme. - Ce fac? am întrebat. - Îşi vor acoperi mor ii cu pietre. - I-ai omorât? - A trebuit. - Ce vrei să spui? Chiar eram în pericol? - Bineîn eles că eram. Aceştia sunt oameni care se află aici de 10 sau 15.000. de ani – cine ştie? Nu avem timp să stabilim asta şi în plus, este lipsit de importan ă. Cu toate acestea, acest fapt ilustrează bine ceea ce î i explicam cu câteva momente în urmă. Aceşti oameni au trecut în acest univers la un moment dat, şi au trăit de atunci şi până acum în acel timp. - Este înfricoşător! - Sunt de acord. Totuşi face parte din normalitate, şi deasemeni, din Legea Universală. În plus, ei sunt periculoşi pentru că se comportă mai mult ca nişte fiare sălbatice decât ca nişte fiin e umane. Dialogul nu ar fi fost posibil între ei şi noi, la fel cum nu este posibil între ei şi cele mai multe dintre fiin ele din acest univers paralel. Pentru un singur motiv, ei nu sunt capabili să comunice; şi pentru altul, ei, mai pu in decât oricare, în eleg ce li se întâmplă; eram într-un real pericol şi, dacă pot spune asta, le-am făcut o favoare chiar acum, eliberându-i. - Eliberându-i? - Nu mă privi atât de şocat, Michel. Ştii foarte bine ce vreau să spun cu asta. 4

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

timpul s-a oprit – aceşti mor i nici măcar nu putrezesc. nu mai este nimic de făcut. am replicat. cu certitudine. Atunci. dealtfel fără durere. De obicei. po i muri în urma ei. nici moral. şi este un noroc. dar nu sunt sigură că eşti conştient de problemele enorme pe care le-ar putea crea pentru majoritatea dintre aceşti oameni. Aici.i aminte. . Ai avut dreptate în a explica aceasta ca fiind un fel de purgatoriu dar. şi astfel să-i eliberăm (1). .Ce mănâncă ei? . Michel. acest lucru este accidental. putem să returnăm mul i dintre ei în universul vostru. omul de ac iune pe care l-am cerut.Ai ridicat un punct de vedere important aici. adu.Deci.Am făcut această compara ie doar ca să. 5 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Ar putea înnebuni. Cei care trăiesc aici nu ştiu nimic din ceea ce tocmai i-am explicat.Ei nu mănâncă. Apendicele vostru nu este altceva decât un accident. . încercam doar să te necăjesc. desigur. Ea zâmbi blând la afirma ia mea. dar aceasta este realitatea.Să-i trimitem înapoi de unde au venit – dar acest lucru ar ridica mari probleme. ai oameni care se află în acest loc de mii de ani. . şi un trifoi cu patru foi poate fi considerat deasemeni un accident. în conformitate cu procesul normal. De exemplu.Dar asta este teribil! După toate acestea. . nu este o solu ie. dar fereşte-te să tragi concluzii – mai ai încă multe de văzut. Doctorii voştri încă se mai întreabă ce rost ar putea avea în organismele voastre. acest univers paralel este un blestem – un fel de iad sau purgatoriu? . dacă în eleg corect. Michel (de care aveam nevoie).Ştiu.Eşti. chiar şi aici. în natură totul are un rost precis pentru care există – de aceea mi-am permis să trec apendicele pe listă printre accidentele din natură. Oamenii care trăiesc în acest univers nu suferă nici fizic. Un albinos este un accident. De fapt. . pentru că nu simt nevoia.Au fost elibera i din corpurile lor fizice şi acum sunt capabili să-şi continue ciclul.i arăt că încerc să în eleg. Acest lucru poate părea dificil de în eles. Pentru că noi suntem capabili să folosim “poarta”. Răspunsul – nici un rost. cel mai mare serviciu pe care cineva l-ar putea face acestor oameni ar fi să-i omoare! . întrebându-mă cum şi-ar fi putut da seama dacă eram sau nu religios.Nu mi-am dat seama că eşti religios! . Ce s-ar întâmpla dacă s-ar întoarce în universul din care au plecat cu atât de mult timp în urmă? . nu vei sim i nici o durere. dar dacă lovitura este suficient de puternică. pentru că ar fi tenta i să se sinucidă – ceea ce. dacă te lovesc. acesta este unul dintre cele câteva accidente ale naturii. Aici. ca oricare altă fiin a vie. la fel cum nici nu beau. după cum am spus deja. Efectiv ar fi una dintre cele două solu ii.Care este cealaltă? .

În eleg – şi al doilea? .Nu ai absolut nimic de care să te temi. Această enormă sferă “licărea” cam la 10 metri de la sol. De altfel. eram atât de nerăbdător şi emo ionat încât am pierdut controlul gândurilor. ca într-o cursă.Văd cu ochii mei că am făcut alegerea corectă selectându-te pe tine – ai o minte ascu ită. apărea la fel de netedă ca o coajă de ou. ca atunci când cineva priveşte de la distan ă nisipul încălzit de soarele de vară. Lumina nu era continuă. Michel. m-am văzut prins. Cred că gura mea s-a deschis a mirare. . a spus Thao. cum rar este auzit printre noi pământenii. şi am avut sentimentul că s-ar putea să nu-i mai văd niciodată… . Aceasta a fost a doua oară când ea îmi citea gândurile. care emana o aură albăstruie. dar de data aceasta nu mai aveam nici o îndoială. Cu o atingere uşoară. Vei fi împreună cu familia ta foarte curând şi bine sănătos. Fără ferestre. M-am văzut povestind această aventură familiei mele. Sub nici un motiv – m-ai în eles? Am fost luat prin surprindere de acest ordin formal.Care ar fi? .Nu mă atinge sub nici un motiv. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 6 . Pe timpul cât a durat scurta apropiere de sferă. Thao măsura 290 cm. . semănând cu un film derulat rapid. Îmi amintesc acel moment foarte bine. fără scară. din două motive. Când am ajuns în imediata apropiere a sferei. Thao m-a aşezat în pozi ie opusă fa ă de a sa şi cam la 1 metru distan ă. fiind nevoită să se încline uşor în fa ă pentru aceasta. Prin aceasta vreau să spun că trebuie să mai fii instruit asupra unor anumite puncte înainte să mergem mai departe.i explic totul acum.Îşi puse mâna pe umărul meu. dar nu pot să. orice s-ar întâmpla. ci licărea intermitent. prima dată am crezut că ar putea fi o coinciden ă. Thao îmi făcu semn să o urmez şi am plecat către maşină. Cam la 100 de metri de noi se afla o sferă enormă. Îmi amintesc un sentiment de triste e trecând peste mine când m-am gândit la familia mea. . Am aflat mai târziu că măsura 70 de metri în diametru. fără uşi. fiind deosebit de înaltă pentru o fiin ă umană.În primul rând. Un şuvoi constant de imagini îmi treceau prin minte fulgerător. semănând cu o cea ă fierbinte. Am urmărit privirea sa şi am privit cu ochii mări i de surprindere. pe care o iubesc atât de mult. dar am încuviin at. Michel. nu ştiam la acel moment că. Ai încredere în mine. şi am revăzut articolele din ziare pe care le-am citit pe tema OZN –urilor. m-a întors.Al doilea motiv este că suntem aştepta i. provocându-i lui Thao un râs melodios. . Trebuie să plecăm. este prea devreme pentru asemenea explica ii.

atât de intensă încât aproape că a trebuit să-mi închid ochii pe jumătate. Ne-am “recăpătat” picioarele. păreau atât de îndepărta i. pe care a desprins-o din centura sa. ne-am ridicat simultan. lăsând la iveală o deschizătură ovală cam de 3 metri înăl ime. după un fel de aterizare înăuntrul navei. am sim it că nu am motive să mă tem. Acest lucru mi-a făcut bine. În ciuda fascina iei mele fa ă de această aventură. m-a condus către o lumini ă albastră. Ea dădu drumul “medalionului” şi cu o dexteritate care sugera că făcea acest lucru adesea. un coridor asemănător unui tunel care ne conducea către o încăpere mică. Am vorbit adesea cu prietenii despre “farfuriile zburătoare” şi am fost convins că ele există de fapt – dar atunci când eşti de fapt confruntat cu realitatea. a spus. dar am trecut prin pere i – ca fantomele! Thao râse din tot sufletul la expresia şocata de pe fa a mea. Din comportamentul lui Thao fa ă de mine. atât de multe întrebări î i încetoşează creierul încât ai impresia că va lua foc. . Deja. mul umesc.Şi-a pus mâna pe un fel de “medalion”. Nu mai văzusem niciodată o culoare asemănătoare pe Pământ. După felul în care mă conducea mentorul meu. ca aceasta mă ajuta să suport lumina. cealaltă mână fiind tot pe “medalion” şi foarte simplu. Thao şi eu. Aceasta este singura modalitate de a o descrie. şi-a pus la loc “bagheta”. deşi cu numai câteva minute mai devreme mă aflam în propria mea grădină. trecând prin peretele maşinii.Mai bine.Cum te sim i? mă întrebă. Ne putem atinge de acum.Vino. inea ceva asemănător cu o “baghetă”. ai cărei pere i erau de un galben atât de intens încât a trebuit să-mi închid ochii. peretele pe care se afla aceasta “ne-a lăsat” să trecem. alunecam la nivelul solului de-a lungul unui tunel. Totuşi. în direc ia sferei. o por iune a învelişului acesteia s-a retras asemeni unui enorm piston spre interiorul unui cilindru. Chiar când credeam că ne vom ciocni cu sfera. Cred că am văzut o undă verde ca un fulger dinspre sferă. . Thao mi-a acoperit capul cu o cască făcută dintr-un material transparent şi am aflat. încă mă mai îndoiam că îmi voi mai revedea vreodată familia. Pere ii formau o boltă – care arăta exact ca şi cum ar fi fost în interiorul unui bol răsturnat. Luându-mă de umeri. ea nu era singura: mă întrebam cum arătau ceilal i. . Apoi a îndreptat bagheta spre mine. în adâncul meu eram încântat. Când am fost foarte aproape de lumini ă. Bineîn eles. dar nu pot fi sigur. şi cu cealaltă mână. A îndreptat “bagheta” pe deasupra capetelor noastre. am observat mai târziu că era “ataşat” în partea superioară a sânului său stâng. Îmi amintesc acest râs – ca o briză răcoroasă şi liniştitoare în momentele în care nu-mi era chiar uşor. deschizând un ochi. dar această lumină – cum pute i să o suporta i? 7 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Acum. aş fi putut să jur că voi avea câteva cucuie frumoase pe frunte.

Am auzit-o vorbind într-o limbă necunoscută mie.000. Am părăsit universul paralel al Pământului şi vom părăsi planeta ta. spre o pozi ie deasupra Polului Nord. asemeni aerului condi ionat. părea să atingă marginea Pământului sau. Australia nu se putea vedea.Acestea sunt stele. Ştim că vei fi foarte interesat de această călătorie. Michel. o voce a putut fi auzită. Sunt doar vibra ii. Am vrut să mă ridic pu in. cu siguran ă.Încă nu-l putem vedea. În aceeaşi clipă. Acum te afli într-una dintre navele noastre spa iale de cursă lungă. Vom pleca în curând.De ce “actuală”? M-a i adus aici ca să-i vopsesc din nou? am glumit eu. ne-am schimbat direc ia. Secundă după secundă America se micşora. dar foarte armonioasă.. am sim it o foarte uşoară mişcare în aer şi acesta a devenit mai rece. “Revopsirea” fusese făcută… O treime din încăpere deveni brusc întunecată şi am observat lumini e minuscule strălucind ca stelele. părăsind Pământul cu o viteză incredibilă. La început. Acum conturul planetei se putea distinge. fiind aproape.Unde este Pământul? . vom merge mai departe şi încă mai departe. şi îmi amintesc că am fost chiar amuzat de aceasta – în ciuda situa iei unice în care mă aflam. Tu încă mai crezi că te afli în universul vostru pământean. . Putem privi pe ecranul din fa a ta. Michel. vorbind ceea ce părea a fi aceeaşi limbă pe care o folosise Thao câteva minute mai devreme. la aproximativ 10. pentru a te duce să vizitezi planeta noastră. capabile să călătorească cu o viteză de câteva ori mai mare decât viteza luminii. Lucrurile au început să se petreacă cu repeziciune. după cum am aflat ulterior.Nu este nici o vopsea. dacă te vei întinde în acest locaş…? Acolo. dar n-am putut. Din nou m-am întrebat dacă visez. chiar deasupra lui. fiind înlocuită de către una albastră care. America de Sud. pentru a putea să beneficiezi de ea. Era destul de asemănător cu genul de urare folosit de către companiile noastre aeriene. apărea ceea ce ar fi putut fi Soarele. Culoarea galbenă a dispărut progresiv de pe pere i. mai precis. deoarece razele soarelui nu ajunsesera la ea. Este doar culoarea actuală a pere ilor din această încăpere. . Acolo. pentru binele tău. în mijlocul camerei se aflau două cutii – semănând mai mult a sicrie fără capac. dar şi de plecarea noastră care va fi destul de lentă. . nu era mai pu in intensă. când nu mai eşti acolo.Nu este o lumină. M-am întins într-unul dintre ele şi Thao în celălalt. Vocea lui Thao se auzea clar în întuneric. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 8 . şi părea că ne mişcam în jurul globului. fiind inut de o for ă necunoscută şi invizibilă. Thao răspunse scurt şi apoi vocea mi s-a adresat în Franceză – o franceză excelentă (altfel tonul era mai melodios decât cel tipic) – urându-mi bun venit la bord. de metri altitudine… Deodată. . Pe ecran.

dar vor fi atât de multe lucruri noi şi interesante de văzut şi de aflat pentru tine încât nu vei putea ine minte atât de multe informa ii care te vor asalta. dar atât de rapid – este oare posibil să călătoreşti cu o asemenea viteză? . apoi pălind.Ce este? . apoi una de biliard până când.Ai spus “de câteva ori viteza luminii”. . creând faimoasele inele şi închizându-se între ele…Era un spectacol uimitor.A fost minunat. ce umplea din ce în ce mai mult ecranul nostru. mi-a spus. verzi. Cititorul va trebui să-mi ierte descrierea făcută. portocalii – în fiecare culoare. dragul meu prieten. o infinită gamă de nuan e amestecate.Saturn. sperând la noi explica ii. săracă în detalii. şi nu trebuie să te superi pentru faptul că anumite informa ii nu î i sunt furnizate. Nici măcar exper ii voştri n-ar putea crede asta – dar acesta este adevărul. Pe ecran apăruse un punct colorat şi creştea rapid. nu după cum şi-ar fi dorit. viziunea mea a fost umplută cu albastrul sumbru al spa iului. Am “luat-o” foarte blând.Asta n-a fost nimic. . crescând. dar trebuie în eles că încă nu mi-au revenit toate sim urile. multe lucruri î i vor fi arătate inten ionat – multe lucruri. Erau galbene.Bietul nostru Pământ deveni o minge de baschet. devenind mai puternice. . era din ce în ce mai mare pe ecran. Îmi pare rău. în final. dar Thao mi-a făcut semn că nu trebuie să fac nimic. dându-mi seama că. pentru că ştiu că te dezamăgesc şi marea ta curiozitate pentru toate lucrurile nu este satisfăcută. pe timpul acestei călătorii.Priveşte. albastre. făcând acest lucru ar fi fost nepoliticos.Cât de repede? am întrerupt eu. Dându-mi seama că nu mai eram re inut de câmpul de for ă. . dar vor fi deasemeni şi detalii la care nu vei avea acces. .A luminii? Dar de câte ori? Este incredibil! Cum rămâne cu bariera luminică? . dar de câte ori? . . . Dar acum nu ne deplasăm la viteză maximă. 9 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Unde sunt sateli ii? am întrebat. dispăru – sau aproape – de pe ecran. În schimb. am vrut să-mi scot masca pentru a vedea mai bine culorile. Am văzut atât de multe într-un timp atât de scurt. .i-a plăcut? . şi am fost oarecum “dezorientat”. Pe măsură ce ne apropiam. Viteza exactă a navei noastre este unul dintre aceste detalii. Culorile sale erau minunate – neputând fi comparate cu nimic din ceea ce văzusem vreodată pe Pământ. faimosul Saturn creştea rapid.Pot în elege foarte bine că acest lucru pare incredibil pentru tine. roşii.De câteva ori viteza luminii. Mi-am întors capul în direc ia lui Thao.Michel. Comportarea ei arăta că subiectul era închis şi nu am mai insistat. separate.

pentru a te contacta. aproape unul lângă altul. întinzându-mi-le. . de ce până acum ai purtat o cască. dar încă mai ai suficiente bacterii pentru a ne produce un rău considerabil. Noi venim de pe o planetă diferită d. Se ştie precis pe puntea de comandă.i anticipăm reac iile.Ai putea să-mi spui. m-a aşezat în locaş şi mi-a scos masca.Po i face acelaşi lucru.Când ai intrat în această cabină. Î i voi da aceste două tablete. care pentru noi. am întrebat.i da informa ii mai precise. deşi nu este cuvântul corect – dar nu poate fi tradus în nici una dintre limbile pământene.Cât de departe suntem? .Este foarte simplu. dar mi-am văzut corpul de la distan ă şi eram capabil să mă mişc prin cameră doar cu un simplu gând. ridicând baza căştii pentru a putea face asta.. Saturn dispăru brusc din partea stângă a ecranului. care era proiectată special pentru tine. trebuie să ştiu dacă video-camera noastră este programată pe zoom total sau nu.Po i vedea doi dintre ei. Cred că în acel moment m-am sim it exaltat. Le-am înghi it pe amândouă.d. Abia atunci am observat că Thao nu mai purta casca. bacteriologic de a voastră. . culoarea era prea puternică pentru tine şi i-am dat casca pe care o por i acum. Michel. despre care am presupus a fi apă. în partea dreaptă a ecranului.Trebuie să fim cam la aproximativ 6. şi în 3 ore te vei putea considera tu însu i. asemănătoare cu cea produsă de un aparat de aer condi ionat aflat în func iune. Thao m-a luat în bra e. În acest mod. dar acum nu mai eşti. 80% dintre bacteriile periculoase existente în tine au fost distruse. După cum a spus.Nu te pot urmări. în timp ce eu eram în stare să te înso esc fără să port una şi acum eu am o cască în timp ce tu nu o mai por i? . dar pentru a. . 10 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . cum nu mai fusesem până atunci. la fel de “pur” ca şi oricare dintre noi. Tu însu i reprezentai un pericol pentru mine.v. . este un veritabil mediu de cultură. Apoi…ei bine. inimaginabile pentru un cititor neavizat.p. în func ie de curs. am dezinfectat 100%. km sau poate mai mult. am fost obligată să-mi iau aceste măsuri de precau ie fireşti. aceasta a fost o altă formă de dezinfec ie prin…hai să-i spunem. . Pe timpul scurtei perioade în care cabina a fost galbenă apoi albastră. Într-adevăr. suntem capabili să.000. a scos tabletele. care se umplu din nou de “culoarea” spa iului. Am văzut asta întâmplându-se de la 2 sau 3 metri distan ă de corpul meu! Îmi imaginez că anumite lucruri din această carte pot părea de necrezut. Mă lovise faptul că eram pe cale să trăiesc o aventură extraordinară – şi de ce? Nu am cerut nimic şi nu m-am gândit niciodată (cine ar fi îndrăznit?) la o asemenea aventură. Thao se ridică. alături de o eprubetă continând un lichid. probabil ai sim it o răceală în aer. radia ii. a luat o mică sticlu ă de lângă lăcaşul său. De aceea.000. totul s-a petrecut foarte repede şi totul a fost foarte ciudat. Am ascultat şi ne-am regăsit împreună din nou în mijlocul cabinei. Apoi.

Chiar dacă pare ciudat. am găsit acest lucru complet normal – şi am urmat-o. şi cam de dimensiunile lui Thao. pentru a ne lăsa să trecem dintr-o încăpere în alta. şi observând la intrare trei oameni plasa i în fa a unor ecrane care afişau imagini tridimensionale. Era fascinant. iar altele către dreapta. Neîn elegând nici un cuvânt din ce spuneau. 11 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Michel. Ştiu că aceasta este prima dată când i se întâmplă acest lucru şi sunt oameni care intră în panică… i-am dat un medicament special pentru a. Toate păreau a avea un mare interes cu privire la raportul lui Thao.i faci griji. Discu ia se amplifică şi dezvoltă un ton de admira ie crescândă.Thao spuse: . ştiu că mă vezi şi mă auzi. O urmam la o oarecare distan ă şi de fiecare dată. în momentul în care ajungeam la el – pur şi simplu treceam prin el. glisând. Fiind invizibil. de aceea nu te pot privi când î i vorbesc. cele patru capete s-au întors către ea întrebător. acest lucru devine mult mai interesant atât timp cât fiecare persoană îşi îndeplinea îndatoririle fără a fi deranjată sau măcar distrasă. eram pe cale să descopăr că aceasta trebuie să fie cu siguran ă camera de control a navei. mai mult sau mai pu in viu colorate. timpul necesar purificării tale. aranjate în cerc. am ajuns într-o cameră circulară. am fost capabil să disting nişte puncte – unele mai mari decât altele şi unele mai luminoase. Eram din nou încântat să aud această limbă – sonoritatea era de-a dreptul nouă pentru mine şi intona ia atât de armonioasă încât cineva ar fi putut crede că ele cântă. Când ea s-a aşezat pe un loc liber. întrebările s-au pornit.i cură a corpul de toate bacteriile care pot fi periculoase pentru noi. crezând în mod corect că eu eram scopul principal al misiunii lor. care se mişcau continuu şi fără întreruperi în direc iile lor prestabilite. În această formă vei putea vizita nava noastră. fără pericolul contaminării pentru noi şi fără să pierzi timp. Nu este nici un pericol în asta – nu e nevoie să. câteva către stânga ecranului. Am presupus că discutau despre mine. în care erau cel pu in o duzină de astronau i – numai femei. Când Thao s-a oprit. de prezen a mea. Pe un ecran mai mare decât altele. În final. dacă panoul era încă închis. în sfârşit ea vorbi. Corpul tău Astral a părăsit corpul fizic. A ajuns în fa a unui panou care s-a deschis. i-a mai fost dat şi un alt drog care a provocat detaşarea Corpului tău Astral de corpul fizic – aceasta va dura 3 ore. Thao se apropie de un grup de patru care stăteau în enorme fotolii confortabile. de aproximativ 20 de metri în diametru. şi încă doi astronau i s-au alăturat grupului. Aproape că părea încântată să le lase să aştepte. dar eu nu pot să te văd.

Efectul a fost imediat. şi mai târziu. insistent. . Mentorul meu mi-a explicat că ne deplasăm cu o viteză de câteva ori mai mare decât viteza luminii…şi l-am văzut pe Saturn rămânând în urmă.Michel. Culorile lor erau adesea strălucitoare si extraordinar de frumoase. semănând într-un fel. am început să disting o masă enormă. totul era cufundat în linişte. şi care era acompaniat de multe lumini e sclipitoare (flash-uri). sta ionăm deasupra planetei Aremo X 3. N-aş putea spune cât timp le-am privit. Eram capabil să o aud pe Thao şi pe ceilal i comentând despre ceea ce vedeam. acoperind o arie uriaşă a ceea ce credeam că era peretele cabinei. Deodată. care este aproape de două ori mai mare decât Pământul. mi-am spus. dispăreau de pe el. ca lumina soarelui nostru. în acelaşi timp. şi de ce? Thao vorbi tare şi în franceză. şi după cum po i vedea pe ecran. foarte asemănătoare cu lumea voastră. Nu. Eram convins că Thao nu mă min ise şi de aceea ne-am în eles bine şi am lăsat într-adevăr Pământul în urmă. Da i-mi voie să spun doar că era rotundă ca formă şi de culoare gri-bleu. ceea ce am luat drept a fi planete şi sori – deci ne-am întors. s-au apropiat acum de postul de control şi fiecare a luat loc la postul care părea să-i fie destinat personal. Chiar în mijlocul acestor monitoare mari. trecând de la tonuri subtile de galben pal la un galben orbitor. că nu mai eram în corpul meu fizic şi că nu mă putea auzi nimeni. şi totuşi podul este diferit…chiar era un pod? Surprinderea mă determină să o întreb pe Thao. cum ar fi cele cunoscute pe Pământ.Viteza lor creştea odată cu mărimea lor pe ecran şi în final. A rămas nemişcată în centrul fiecărui ecran. Pentru a te pune pe drumul cel bun. şi eram de-a dreptul fascinat de evolu ia lor de-a lungul ecranului. n-am ajuns prea departe. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 12 . am rămas stupefiat să văd o imagine a New York-ului – nu! Acesta este Sydney. Aten ia generală era concentrată pe trei astronau i afla i la comanda unor piese de echipament de formă oblongă. dar vom face acest lucru mai târziu. Curând mi-am dat seama că acestea erau planetele şi sorii printre care navigam. cu computerele noastre. Uitasem oricum. ceea ce făcu toate capetele să se întoarcă în direc ia sa.i pot explica mai pe larg misiunea noastră deoarece mi se cere să particip la opera iune. lângă care stăteam. un sunet straniu a umplut cabina – un sunet care era delicat dar. î i voi spune că misiunea noastra priveşte radiatiile atomice. brusc. Astronau ii care discutau cu Thao. dar neîntelegând limba lor. Ochii fiecăruia erau fixa i cu aten ie pe ecran. când. greu de descris. În cameră.

Panoul cel mare proiecta o imagine a centrului oraşului. Celelalte sfere erau monitorizate urmărind aceleaşi detalii. o mica sferă evacuată. de fapt. Acum o puteam vedea doar pe cea din mijloc şi să îi urmărim coborârea pe sol foarte clar. încât ne puteam uita afară prin fereastra unei clădiri înalte. Am observat că fiecare sferă era monitorizată pe un ecran separat de către grupuri diferite de astronau i. această sferă acceleră rapid către planeta de dedesupt. după cum m-am gândit. lângă oraş. nu mi-am dat seama cât de ciudat era acest oraş… Nimic nu se mişca… Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 13 . aşa cum o văzusem în universul nostru paralel. fiecare ştia precis ce are de făcut şi când. Puteam acum să disting uşile de la clădiri sau mai bine zis “pasajele” unde ar fi trebuit să fie uşile. suspendată la câ iva metri de sol. şi apoi o a treia.To i păreau preocupa i. De îndată ce a dispărut din raza vizuală. Ne oprisem. situat printre clădirile cu apartamente. până atunci. panoul proiectă o nouă imagine. acea cameră video trebuie să aiba un “zoom” extrem de puternic. Cititorul trebuie să în eleagă că acest panou uriaş. Coborârea sferelor putea fi acum urmărită cu uşurin ă pe panoul mare. altă sferă a apărut în acelaşi mod. Aten ia mea s-a mutat către un ecran mai mic care era monitorizat de către două dintre “gazdele” mele. chiar în apropierea mijlocului navei. Distan a trebuie să le fi făcut invizibile într-un timp destul de scurt. Îmi amintesc clar că. Una era deasupra unui râu care curgea către oraş şi cealaltă plutea deasupra unui deal. Într-adevăr. În timp ce urmăream. proiectând o imagine în relief atât de reală. Pe neaşteptate. S-a oprit în centrul unui pătrat imens. nu era altceva decât un imens ecran de televizor. cu spa ii deschise. Pe acest ecran puteam vedea nava noastră. Odată ajunsă afară. am fost surprins să văd. dar au rămas la “vedere” şi am dedus că. Aceasta era oricum. ca un ou de la o găină. efectul zoom-ului era atât de puternic încât prima sferă a dispărut din dreapta panoului iar a doua din stânga.

Cititorul precis a mai văzut. la un moment dat. camera video se apropie şi foarte repede am în eles că aceste “grămezi”erau odată maşini – vehicule care semănau cu nişte bărci turtite în partea din spate. Aş fi putut să jur că se mişcase ceva… De asemeni. era un gândac oribil.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Distrugerea atomică CAPITOLUL 2 Un singur cuvânt poate exprima ceea ce se putea vedea pe panou: “Dezolare”. mormane. aceste mici insecte nesuferite pe care le putem vedea pe Pământ. Când capătul tubului atinse solul. făcându-le să pară lipsite de formă şi de nerecunoscut. situat la intrarea unei clădiri imense. Strada pe care o observam. acel “ceva” a ieşit la lumină. aş putea spune că nu păreau cu adevarat surprinse. sfera care plutea deasupra râului. Oricum. un mic norişor de praf se ridică. bucată cu bucată. cam de doi metri lungime şi 80 de cm înăl ime. Aten ia mea era acum fixată pe panou. şi am realizat că vehiculele erau acoperite cu o pătură groasă de praf. ceea ce vedeam atât de clar pe ecran. Desigur. Foarte rapid şi cu o serie de mişcări bruşte. Am fost îngrozit de ceea ce am văzut. Din fiecare sferă ieşea câte un tub lung care cobora încet către suprafa ă. Cât priveşte “gazdele” mele. 14 . Aten ia mi-a fost atrasă în special de un loc întunecos. Unele stăteau mai într-o parte în timp ce altele zăceau chiar în mijlocul intrărilor în clădiri. era plină de “grămezi”. aşezate în general una în spatele celeilalte. Imperceptibil. trăind în bufete de bucătărie şi în gunoaie. în special în zonele cu climat cald. am sim it o oarecare agita ie printre astronau i. pentru că scena era de-a dreptul fascinantă – aveam exact impresia de a fi pe stradă. În jurul meu. îşi avea tubul în apă. în afară de câteva vorbe spuse mai repede şi câteva exclama ii în care putea fi sesizată emo ia. astronau ii erau aten i la posturile lor.

creatura se grăbi. sferele şi-au reînceput opera iunile. la fel ca şi mai devreme. pe lac. încă mai avea un metru de la pământ când. la aceeaşi altitudine. dar ele nu indicau nici o problemă. Când opera iunea a fost încheiată. când de deasupra clădirii. ca şi imaginile de pe ecranele mici.Ve i fi de acord că sunt scârboşi. De fapt. sau cel pu in că au fost făcute de oameni. Fiind în Corpul Astral. că astronau ii prelevau probe de sol. am privit celelalte ecrane. Chiar atunci. Sorii iluminau planeta printr-o cea ă roşiatică. Panoul ne prezentă imagini ale unui oraş aparent intact care. desigur. o rază de lumină de un albastru intens âşni din sferă şi “mătură” grupul. apă şi aer. şi am presupus că urmărim conturul planetei. pentru a ataca lucrul care se mişcase. Am observat că to i astronau ii au o pozi ie similară în scaunele lor. Evident. s-a mutat pu in mai sus şi şi-a coborât din nou tubul. Ne-am oprit. n-am putut-o întreba pe Thao. Tubul sferei începu să se retragă. o veritabilă mul ime de creaturi au apărut. puteam vedea o zonă aparent deşertică pe deasupra căreia treceam. Am putut vedea clar o por iune de coastă şi. în fa a pupitrelor respective. părea destul de ocupată. Instantaneu. De îndată ce ne-am oprit. dincolo de nişte pietre mari. iar sfera de pe deal şi-a retras tubul. imaginile pe care le recep ionam pe panou şi pe ecrane s-au schimbat complet. dispăru şi ecranul deveni alb. Mi s-a părut că ar putea fi canale. Sfera de la râu s-a întors către noi. reducându-l instantaneu la praf carbonizat. învălmăşindu-se una peste alta. Panoul central a fost deschis şi am putut vedea un plan mai apropiat al locului. unul de dimensiunile de care tocmai vă spuneam. de-a lungul unui al doilea cilindru aflat sub sferă. Crescându-mi curiozitatea. Am în eles că vom pleca atunci când fiecare şi-a reluat locul. nava câştigase viteză în zborul pe deasupra planetei. apoi. dar cel mai mare nu va avea mai mult de 5 cm lungime. arătând cu o viteza fulgerătoare. asanată şi cu albii de râuri secate care uneori se intersectau unele cu altele la unghi drept. am putut vedea structuri de formă cubică despre care cred că erau locuin e. Sferele începură să urce către noi şi au fost foarte curând “reabsorbite” de nava noastră spa ială. înaintând spre el. câteva exclama ii s-au auzit şi imediat am încetinit. fapt care m-a intrigat. se opri din nou. în orice caz. Imagina i-vă deci. Neîncrezător. Deodată. Era de-a dreptul dezgustător. discutând cu două dintre gazde. Thao şi cei doi astronau i aminti i şi-au reluat locurile. Am ghicit. Un nor de fum negru făcu nevăzută intrarea clădirii. brusc. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 15 . Mai târziu am aflat că un câmp de for ă îi intuia exact aşa cum o centură de siguran ă ar fi inut în frâu un cascador pe Pământ. un lac sau o mare intracontinentală. Trebuia să fi plecat de acum.

în cabina în care corpul meu fizic era întins în locaş. evident că mai mult de jumătate dintre aceşti oameni erau fie deforma i. nu mi-am dat seama că era deformată. Thao intră. oricum. Instantaneu.F. Aceste structuri semănau destul de bine cu lagărele din cel de-al doilea Război Mondial. a transmis o scena de grup a unor fiin e umane… Într-adevăr. Mai mul i apărură din construc iile cubice care s-au dovedit a fi locuin ele lor. şi în acest grup. bărba ii şi femeile păreau să semene cu rasa Polineziană. dar atât timp cât corpul tău fizic te-a rechemat. Era. Michel.Am primit câteva imagini excelente realizate de către una dintre sferele care pluteau deasupra plajei şi la o înăl ime pe care am apreciat-o a fi între 40 şi 60 de metri de la sol. prin deschizături aflate pe păr ile ce se găseau în umbră… Fără avertisment. dar nu am mai putut s-o fac. totul a devenit complet întunecat. exact cum îl lăsasem. şi pe care le voi descrie pu in mai amănun it. presupun). îmi era imposibil să vin să te ajut.Îmi pare rău că te-am făcut să aştep i. Rapid am trecut prin câ iva pere i până când m-am regăsit din nou. I-am putut privi dintr-un plan apropiat. m-am sim it tras înapoi de lângă panou. Priveau spre sferă şi gesticulau. părând a fi foarte agita i. Totuşi. ei erau identici cu oamenii afla i pe Pământ. Aceste barăci erau construite cu aceeaşi orientare şi oamenii ieşeau din ele. cu urechi mari sau cam aşa ceva. Foarte clar. era complet dezbrăcată. cu părul lung şi negru. Tubul său s-a extins în direc ia ărmului. purtând un costum diferit. Numai fa a părea a fi deformată – era de tip Mongoloid. mă sim eam ca şi cum aş fi fost paralizat. Cât de bine îmi amintesc senza ia neplăcută care a urmat. Când am văzut-o. Îmi sim eam membrele ca de plumb şi când am încercat să le mişc. Avea pielea maronie. la prima vedere. am avut şi alte imagini. pur şi simplu am presupus că avem de-a face cu o rasă umană doar uşor diferită de a noastră – aşa cum scriitorii S. care păreau a se ridica la aproximativ un metru deasupra solului. obişnuiesc să-i descrie – contorsiona i. După cum am putut vedea pe un alt ecran. . Nu ştiu cât a durat până ce cabina a devenit treptat inundată cu cea mai odihnitoare lumină albastră-verzuie. la care erau adăugate hornuri foarte mari (instala ie pentru ventila ia clădirii. În mijlocul panoului apăru figura unei femei a cărei vârstă nu o puteai ghici. Nu puteam întelege ce mă împiedica să mă mişc. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 16 . Trebuie să mărturisesc că am intrat pu in în panică şi mi-am dorit din tot sufletul să pot părăsi din nou corpul fizic. fie “mânca i” de ceea ce părea a fi lepră. care îi cădea peste sâni. În sfârşit.

Ridicând mâna către perete. . m-am regăsit din nou în camera de comandă. înteleg perfect. am întrerupt-o eu. dar cred că am o problemă – nu mă pot mişca. erau foarte fumurii. fără îndoială operând un mecanism de control. Ea zâmbi şi şi-a pus mâna chiar lângă mine. Vei găsi acolo un costum pe care i-l vei pune înainte de a mă reîntâlni aici. ca şi cum ar fi putut fi distruşi de această pereche de ochelari uriaşă.Nu te scuza. dar pentru a face asta. astfel încât lumina intensă reapăru şi i-am sim it intensitatea în ciuda ochelarilor puternici. Ar fi trebuit să. Am reluat acelaşi traseu ca şi atunci când am urmat-o în Corpul Astral. paturile şi scaunele sunt echipate cu asemenea dispozitive. Acest lucru era surprinzător. Am fost din nou conştient de prezen a unui curent de aer rece. vei vedea un şifonier deschis unde î i vei putea pune hainele – de fapt tot ceea ce por i în afară de ochelari. o mie de scuze. Thao se înclină şi luându-mă de mâna. am fost obligat să-mi scot ochelarii mei. părând că aşteapta ceva. Î i voi arăta eu unde..i arăt locul unde poate fi găsită celula de control a sistemului de siguran ă. dar Thao nu s-a mişcat. mi se potrivea perfect. şi astfel. eram un pitic comparativ cu gazda mea.Încă odată.(2) Când nava ajunge într-o zonă periculoasă. în ciuda înăl imii mele de 178 cm. mi i-am pus. Pu in după aceasta. I-am înlocuit cu ai mei şi m-a rugat s-o urmez. într-un fel sau altul. . comandă închiderea câmpurilor de for ă. cele trei computere care asigură securitatea. Când pericolul a trecut. Michel. Sunt sigur că ceva în mine nu func ionează. şi sunt activate automat când locurile sunt ocupate. Luminile s-au stins. Se potriveau exact în forma orbitelor mele. dacă este cea mai mică posibilitate de pericol. un fel de mecanism. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 17 . În cameră. mai ales că. m-am dezbrăcat complet şi mi-am pus costumul care. luându-şi singure această responsabilitate. şi imediat am fost eliberat.O ultimă precau ie – spuse ea. La cererea ei. Acum te voi ruga să mergi să te schimbi. Semănând pu in cu ochelarii de motociclist. are loc automat eliberarea din câmpul de for ă. care era de fapt o pereche de ochelari uriaşi. ea deblocă. Thao mi-a înmânat ceva de forma unei bră ări. Am mers într-o cameră mică pe care mi-a indicat-o ea. Eram de-a dreptul în epenit. când m-am întors în cabină. mă ajută să mă ridic. Curentul de aer nu se mai sim ea. O voce s-a auzit şi apoi ea mi-a scos ochelarii fumurii. Toate locurile.

Eram gata să-i răspund. Oamenii de pe plajă se reîntorceau în masă către locuin ele lor şi intrau în mare grabă. când o exclama ie aproape generală ne-a făcut să ne întoarcem privirile către panou. asemănătoare cu aripile unui pescaruş. oarecum masculină.Unul dintre astronau ii mai în vârstă (am spus mai în vârstă. Imediat ce m-am aşezat. Avea o frunte înaltă. uşor proeminentă. Din nou. dar acest lucru nu-i ştirbea farmecul. bine formată. dar uşor ascu ită. Panoul reda imaginea a aproximativ 500 de oameni stând pe ărmul din apropierea barăcilor. Michel. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 18 . aveam o imagine excelentă a acestor oameni. atât timp cât mâna mea a rămas în fa a celulei. am început prin a verifica dacă pot să mă eliberez de câmpul de for ă. Păreau a păzi ceva. în timp ce o serie de bărba i erau aşeza i în linie. Bărbia. care erau complet dezbrăca i. fie diformi. Am amintit deja despre părul ei. sugera o anumită fermitate. dezvăluia o dantură perfectă – atât de perfectă. de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr. S-a alăturat repede colegelor ei şi mi-am dat seama că erau foarte ocupate. Am sim it o apăsare pe umăr şi m-am întors surprins. Cei mai puternici dintre bărba i ineau în mâini ceva ce părea a fi un fel de macetă sau o sabie. . Mişcându-mi mâna uşor. tachinau. pentru prima dată frumuse ea şi noble ea chipului ei. mi-am dat seama că am fost eliberat imediat. Ochii săi de un albastru-violet şi genele lungi şi întoarse ar fi putut fi invidiate de multe femei de pe planeta noastră. O uşoară umbră de păr deasupra buzei superioare ar fi putut afecta acest chip perfect. înarma i cu săbii sau suli e. Cât despre mine. am fost efectiv intuit pe scaunul meu – un sentiment care nu mi-a plăcut deloc. dacă nu ar fi fost blond. luând bulgări de sol sau nisip. am putut vedea că mul i dintre ei erau. era nasul bine propor ionat si uşor plat la vârf. dar nici unul nu se apropia. blond-auriu la culoare. Mi-a zâmbit şi îmi amintesc foarte clar când am apreciat. Când zâmbea. care accentua o gură senzuală. Era Thao. Sprâncenele ei curbate în sus. Sub ochii săi.Observ că deja ştii cum să te eliberezi de câmpul de for ă. fie purtau răni urâte. dar poate trebuia să spun în loc “mai serios” pentru că părea să aibă cam aceeaşi vârstă) i-a făcut semn scurt lui Thao care. se adăugau farmecului său. confruntându-se cu cel mai incredibil “lucru” pe care mi l-aş fi putut imagina vreodată. care străluceau şi uneori. care era lung şi mătăsos. Mul umită prim-planurilor datorate camerelor noastre video. m-a invitat să iau un loc în fa a panoului şi m-a rugat să stau acolo. încât ai fi putut crede că e falsă (acest lucru m-a surprins). care cădea pe umerii săi şi încadra o fa ă care avea un format perfect oval. To i gesticulau către sfere.

cu cea de înaintare a furnicilor. prima bestie atacă. de o intensitate insuportabilă lovi chiar furnicile care urmăreau oamenii. fiecare de mărimea unei vaci. Sfera s-a întors în pozi ia sa ini ială. Restul mul imii. dar singura explica ie logică a gigantismului lor neaşteptat este… Thao se opri brusc. Acest lucru m-a determinat s-o întreb pe Thao dacă ea supraveghea ca lucrul să fie dus la bun sfârşit.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un grup de furnici roşii. deasupra plajei şi scoase la iveală o unealtă specială cu care pătrunse printre carcase. Altă pereche de furnici o ajutară pe prima să-l tranşeze. Luăm mostre din aceste creaturi. nu numai cu camera video. decât furie. în special fragmente de plămâni. picioarele lor enorme contorsionându-se într-un ultim spasm. 19 . doar cu o ezitare de o secundă. Creaturile au fost lovite mortal una câte una. furnicile nu au plămâni. Am putut vedea unul dintre astronau i asezat la pupitrul său. sec ionându-l cu precizie în două. Unda îşi continuă ac iunea devastatoare printre furnici. Deja cele din urmă erau aproape – prea aproape… Oamenii le-au înfruntat cu curaj dar. O altă privire spre panou a revelat o nouă scenă – o sferă care urmărea furnicile în retragerea lor grăbită. Ini ial. anihilând insectele gigantice. câştigând rapid teren – prea rapid… Dinspre sferă.În acest moment. vrând parcă să compare viteza oamenilor care se înghesuiau spre a fi în siguran ă. Camera ne arăta imaginea oamenilor care ieşeau din nou din adăpost. . fură decimate. în vederea analizării lor. în timp ce restul se lansară în atacul lor asupra combatan ilor care alergau. se îmbulzeau de după stâncile de pe plajă. permi ându-i omului să lovească cu sabia sa. De fapt. Credem că anumite tipuri de radia ii au produs aceste creaturi mutante. ineau bra ele larg deschise şi se prosternau la pământ. Totul s-a petrecut atât de repede… Thao era încă lângă mine. Trebuie să fi ştiut instinctiv că nu se pot măsura cu aceasta for ă aproape supranaturală şi au bătut în retragere. Se mişcau mai rapid decât caii în galop. Rotocoale de fum roz provenite de la carnea arsă a animalelor erau răspândite peste tot pământul. Bărba ii înarma i inteau în continuare inamicii din spatele rocilor. o undă de un albastru – electric. Au repetat apoi gestul. instantanee si sistematică. acest tip de activitate nu a fost prevăzut în programul original. Nici măcar una nu a fost lăsată în via ă. creatura făcu o fentă. ci şi cu unda mortală. dar el lovi doar aerul. fa a ei reflectând mai curând dezgust şi triste e. vorbind la microfonul computerului. cu o precizie şi o eficien a uimitoare. da. Am putut distinge clar mandibulele – fiecare de mărimea unui bra de om. gesticulând sălbatic către sferă. pe care o estimasem eu cam la 6-700. Imediat mandibulele înconjurară talia acestuia.

cum s-a întâmplat acum câteva momente. Totuşi ei vorbesc despre noi… Probabil că am afişat o surpriză totală. Sfera se îndrepta spre nava mamă şi am primit imagini ale unei întregi sec iuni a continentului. . îi ajutăm.Da. Michel. . De fapt. provocat de o reac ie în lan . Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 20 . şi în final s-au distrus între ei. Am putut distinge o insulă care creştea rapid. Vom avea suficient timp pentru a vorbi despre asta din nou. dar pot să. Aceşti oameni sunt. Ei ne iau drept zei. . cu 150 de ani în urmă. . un grup dintre aceşti strămoşi au populat un continent de pe Pământ cu aproape 250.Ai putea să-mi spui ce se întâmplă? Cine sunt aceşti oameni? . exact ca şi pe planeta voastră.Vrei să spui – un război nuclear total? . Aici avem o civiliza ie care era foarte avansată dar.000.Oh. şi. în plus.Dar. mai ales acum când este atâta activitate pe navă. Noi venim din când în când. deasemeni ne-au luat drept zei.. Pe ecran erau imagini ale apelor unui imens ocean. . ei pot vedea satelitul nostru şi cred că lui îi adresează aceste gesturi de mul umire. descenden ii unor anumi i strămoşi ai oamenilor care încă mai există pe planeta voastră. de aceea eşti aici cu noi.Ar dura prea mult să. Cu aceasta s-a scuzat şi şi-a reluat locul în fa a unui pupitru cu monitor. de fapt. . Pe de altă parte. mai sunt prezente şi trei straturi de nori între planetă şi noi.i satisfac curiozitatea explicându.000 de metri. încât Thao mi-a aruncat o privire plină de amuzament. au ridicat enorme bariere politice între ei. Michel. Imaginile se schimbau rapid pe panou. da.Poate că ei iau sfera drept un zeu care i-a salvat de la pieire? . Unii dintre strămoşii voştri. Am zburat pe deasupra planetei la o viteză ce î i tăia răsuflarea şi mi-am permis să fiu prizonierul câmpului de for ă din scaunul meu. într-un fel. acest lucru este desigur adevărat. . Noi ne aflăm la o altitudine de 40. pentru a lua mostre pentru a studia nivelul de radia ii remanent în diferite regiuni.Nu. Uneori. de ani pământeşti în urmă.i-am spus pu in mai înainte că explica ia mea este oarecum prematură.i explic.i pe scurt. pe care am observat pe alocuri pete verzi şi maronii…Sfera şi-a reluat locul în nava mamă şi am pornit. cu ajutorul atomului.Este perfect posibil. probabil că vă iau drept Dumnezeu însuşi după ce tocmai a i făcut acum! Thao zâmbi şi clătina din cap.Ei pot vedea nava aceasta? am întrebat.

ca şi cum am fi fost zei.Desigur. am primit un ordin. Doar m-am jucat pu in şi te rog să mă ier i. replică ea în aceeaşi manieră. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 21 . gândind: “Telepatia. . Mi-am întors capul în direc ia lui Thao şi ea mi-a zâmbit.E minunat! Îmi po i spune ce temperatură este acolo jos în acest moment? Ea verifică datele de pe pupitrul său. În mod normal.i face griji. Am vrut doar să. vrând să merg să studiez celelalte ecrane care recep ionau imagini diferite. puteam vedea acum oamenii cărând una dintre lespezi în valuri. dealtfel. Am rămas stupefiat. N-am s-o mai fac. descrisă deja. Oamenii s-au urcat pe ea. Michel”.280 C.Nu. ce grozavă este. dragul meu.Parea a fi o insulă foarte joasă.Exact. M-am eliberat din câmpul de for ă. Pe panou am putut vedea o plajă pe care camera video o scana. patru sfere au părăsit nava spa ială şi au coborât spre insulă. Chiar când mă pregăteam să mă aventurez din scaunul meu. aş putea comunica cu Thao la fel de uşor ca şi cum aş vorbi normal. şi-au aruncat plasele de pescuit şi. fără să aud un sunet: “Stai unde eşti. î i citesc gândurile numai atunci când vrei să-mi pui o întrebare. Am privit-o pe Thao cu o oarecare surprindere. Michel. pentru mine problemele apărute la estimarea dimensiunilor erau foarte reale. în ciuda imaginilor în plan apropiat pe care le primeam. Când au ajuns la o distan ă bună de ărm. nu-i aşa Thao?” . M-am hotărât să încerc ceva şi m-am concentrat cât am putut de bine. Am făcut o remarcă personală şi deja ea mi-a interceptat gândurile. au apucat nişte rame mari pe care le mânuiau cu îndemânare şi “ambarca iunea” a pornit spre largul mării. Pe panou. Ea îmi oferi un zâmbet larg. că era la o altitudine mai mare. Era ca şi cum vocea ar fi fost în capul meu. Mi-am spus în sinea mea că dacă aş fi surd şi sunt. Am fost pu in bulversat de asta. aproape imediat.i demonstrez ce este posibil în acest domeniu. de data aceasta. Ne-am oprit deasupra coastei şi. Era de-a dreptul fascinant să vezi cum supravie uiau aceşti oameni şi să fim capabili să-i ajutăm. s-a repetat. în jurul cărora erau aduna i oameni goi – acelaşi tip pe care îl văzusem mai devreme. În timpul zilei. spre surprinderea mea. au scos peşti de dimensiuni respectabile. . temperatura maximă este de 380 C. Întreaga procedură. în sistemul vostru de măsură. . Pe malul apei erau aşezate nişte obiecte care arătau ca nişte lespezi sub iri. . ca şi cum ar fi fost făcută din plută. Nu păreau să fi remarcat sfera şi am presupus de această dată. Plutea.

prim-planurile erau excelente. în expedi ia anterioară. şi totuşi. Prin telepatie. Era de-a dreptul oribilă. un singur smoc de păr atârna jalnic. Acest bărbat trebuie să fie unul dintre ei. organele genitale sunt total atrofiate. păreau a fi lipite. care păreau a avea cam 20 de ani. 22 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . .Care este vârsta celui mai bătrân? Ştii cumva? . Chiar atunci. Erau bărba i printre ei. Gura ei era pozi ionată în dreapta fe ei sale şi apărea ca o mică deschizătură în mijlocul fălcii. . cred. camera arăta un bărbat de aproximativ 30 de ani poate. de ce aceşti oameni nu sunt capabili să vadă maşina. Bărba ii şi femeile aseza i în jurul focurilor luau bucă i de mâncare şi le împăr eau cu copiii. am putut vedea o sferă pe plajă. Biata creatură avea o enormă gaură în locul în care fusese ochiul său stâng.Radia ii? . Acolo. dacă vei privi ecranul. . posedând calita i fizice care demonstrau cu siguran ă posibilitatea procreerii. vei putea vedea un prim-plan cu zona genitală a acestui tânăr frumos şi atletic. iar un an pe această planetă are 295 de zile şi 27 de ore. Deja am cercetat.Este noapte. Erau alimentate cu ceva care mai curând păreau a fi pietre. înconjurată de buze care. mi-a răspuns. Oricum. Acum am în eles mai bine de ce imaginile recep ionate erau mai pu in luminoase decât la oprirea noastră precedentă.Cu camere video speciale. am întrebat-o pe Thao. cu constitu ie atletică.În prezent. foarte aproape de un grup de oameni care nu păreau s-o fi observat.Cu sâni ca aceştia ar trebui să fie tânără? am întrebat. Pe creştetul capului său. Am putut vedea mul i copii venind şi plecând în jurul unor mici focuri pe care se pregatea mâncarea. . aflând că există foarte pu ini bărba i capabili să procreeze în prezent. Acum. Este instinctul de conservare al tuturor raselor de a se reproduce cât mai repede posibil.Computerul a stabilit vârsta de 19 ani. Michel – ceva asemănător cu aparatele voastre cu raze infraroşii. Această sferă preleva probe de nisip de pe o arie de la aproximativ 10 metri fa ă de grup. dar nu puteam fi sigur. unii dintre ei arătând perfect normal. şi ar fi trebuit să fie foarte frumoşi. Totuşi.I-am întors zâmbetul şi mi-am redirec ionat aten ia către panou. . există un mare număr de copii. Puteam vedea acum sânii ei. solu ia evidentă ar fi ca masculii capabili de reproduc ie să fie “armăsarii”. nu avem înregistrări cum că ar exista cineva mai în vârstă de 38 de ani.Desigur. dacă unul dintre ei n-ar fi avut o rană purulenta într-o parte. pe panou am avut o imagine a unei fe e apar inând aparent unei femei. . După cum vei putea observa. Într-adevăr.Noapte? Dar cum este posibil ca noi să putem vedea lucrurile atât de clar? . Al i oameni au apărut. Focurile păreau a fi făcute cu lemne.

sorii planetei apărură. Dintre două colibe. Câteva momente mai târziu. Întorcându-se către Latoli. doi la număr. Cealaltă era cu un cap mai înaltă decât Thao. Am rămas în picioare lângă fotoliul meu înaintea celor trei astronau i. la fel ca mai înainte. Dă-mi voie să i-o prezint pe Latoli. după cum erau monitorizate pe ecranele pe care nu le puteam vedea cu uşurin a de pe pozi ia mea. în Franceză. fără îndoială. celei mai “în vârstă” m-am sim it chiar mai mic. În câmpul vizual al camerei video. mi-a vorbit corect. Am presupus că suntem pe cale să plecăm din nou şi deci. După un timp. Şi-a pus mâna dreaptă pe umărul meu. 23 . deşi rar.Sunt încântată să te am la bord. Biastra. Eram uimit şi nu mai puteam decât să mă întreb dacă într-adevăr priveam în jos spre altă planetă. trecu prin corpul meu. cum ar face cineva care are dificultă i cu pronun ia într-o nouă limbă. Cu un zâmbet cald. care păru destul de scurt. Pentru a o privi pe Thao eram deja obligat să-mi ridic capul. Am observat că Thao venea către mine înso ită de două dintre colegele ei mai “bătrâne”. lespezi asemănătoare cu ambarca iunile văzute mai devreme. m-am instalat confortabil pe locul meu. Era un sentiment plăcut. deoarece am observat spoturi verzi mai devreme când am zburat pe deasupra continentului. în limbajul lor. la fel cum s-a întâmplat când am părăsit Pământul. urma i de câ iva câini galbeni furioşi. Am fost complet uimit când ea. erau stocate şi asamblate în formă de adăposturi ce arătau destul de confortabil. Mâna ei rămase pe umărul meu şi o senza ie de bine. o senza ie de fluid bine definită. este numele dat navelor lor spa iale de cursă super-lungă. dar când m-a prezentat. ca şi celelalte sfere. câ iva purceluşi negri apărură. Opera iunea “reîntoarcerea la navă” a fost ini iată. eu fiind ceea ce voi a i numi Căpitanul navei Alatora1 . apoi totul rămase rapid în urmă. Michel. şi toate sferele au fost “reabsorbite” fără incidente. Totul era din ce în ce mai surprinzător… Sfera îşi începu reîntoarcerea. ea a repetat numele meu de câteva ori încet. Sper că totul este în regulă cu tine şi sper să fie aşa şi în continuare. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 1 Alatora. pentru distan e foarte mari. permi ând câmpului de for ă să mă re ină pe loc. Aceşti oameni arătau ca mine – sau mai curând ca Polinezienii – şi aici erau câini şi porci. spunând: . secundul de pe nava noastră. ea rosti câteva cuvinte în limba lor şi Latoli îşi puse şi ea mâna pe umărul meu. doar pentru a dispărea rapid în spatele aceleiaşi colibe. dacă pot spune aşa.În spatele focurilor. nu se puteau vedea copaci – poate că existau. câmpul de for ă a fost neutralizat şi am în eles că eram liber să-mi părăsesc locul. în franceză.

în elege starea ta mentală foarte bine. Uimirea mea le-a amuzat şi zâmbete persistente le fluturau pe buze. nu este ceva rar printre semenii noştri. te voi prezenta restului echipajului.i fi dat seama. . Latoli posedă un dar special. Toate vor fi la locul lor la momentul potrivit. scoase o exclama ie. . chiar în Corpul Astral. al doilea. al treilea. care apăreau pe monitoare. Încă nu mă apropiasem de aceste pupitre şi.Cum a putut în elege ce am spus? . Ea m-a condus. Apoi m-am adresat celor doi astronau i. Biastra mi se adresă: . către următorul pupitru. Am discutat adesea cu prietenii de pe Pământ.Latoli. Este de-a dreptul cea mai incredibilă aventură pentru un pământean ca mine. Te rog s-o felici i. După cum trebuie să. este un fluid care este magnetic şi benefic. inându-mă de umeri. Deşi am crezut întotdeauna în posibilitatea că alte planete ar putea fi locuite. atât de evident depăşit de aceasta. Primul. .Vă mul umesc pentru urările de bun venit. . al patrulea.Este minunat! am exclamat. în elegând perfect mirarea ta.Michel. Biastra observă uimirea mea.Este adevărat. încât toate trei au început să râdă. în cuvinte. dar erau doar vorbe şi fraze umflate. Thao. Acum. despre lucruri cum ar fi telepatia. nu am acordat nici o aten ie afişajului acestor computere. Experien a pe care tocmai ai avut-o. şi care este emanat de către ea. mi-a tradus-o imediat. dar acestea au fost faptele. Pentru moment. erau aceleaşi numere care apăreau şi pe Pământ. şi alte întâmplări inexplicabile. pe care n-am în eles-o dar. pentru tine aici este o surpriză după alta. extratereştri şi ceea ce noi numim “farfurii zburătoare”. unde trei astronau i monitorizau instrumentele.Eram. . nu-i aşa Michel. Citindu-mi gândurile. dacă eşti bun să mă urmezi. am dovada referitoare la ceea ce am bănuit de atâta vreme privind existen a universurilor paralele. încă mai am dificultă i în a mă convinge că nu este un vis fantastic. să-i prezin i complimente din partea mea. Latoli. A experimenta toate câte mi s-au întâmplat în ultimele câteva ore este atât de incitant încât mi se taie respira ia. admirându-mi monologul.Michel. dealtfel. Să nu te gândeşti că facem glume pe seama ta. dualitatea fiin elor noastre. etc.A “săpat” telepatic în mintea ta în timp ce vorbeai. . . care. Numerele din fa a ochilor mei erau numere arabe! Ştiu că cititorul va fi la fel de surprins ca şi mine. 24 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .. Michel. telepatia nu este îngrădită de bariere lingvistice. dar trebuie să mărturisesc că sunt de-a dreptul uimit de ceea ce mi se întâmplă. adăugă Biastra. pline de ignoran ă. Thao m-a liniştit. Privirea pe care le-am aruncat-o acum m-a imobilizat complet. te rog să-mi permi i să i-o prezint pe Naola.La fel ca şi mine.

o mâncare fran uzească. Aceeaşi ceremonie a fost urmată de fiecare dată când am fost prezentat. cadrul se schimbă de la prim-plan la un cadru cu unghi larg. Latoli. Ea vorbi repede. “Limbi” plate serveau drept furculi e.Primul dintre astronau i s-a ridicat şi s-a întors spre mine. dar toate aveau ochii de o culoare care tindea mai mult către luminos decât către o culoare închisă. era diferit doar ca lungime şi nuan e. intră într-un dialog cu persoana de pe ecran. numeam “manna”. plutind prin aer. Am presupus că acest gest trebuie să corespundă strângerii de mână de la noi. ca şi cum ar fi trebuit să-l memoreze pentru totdeauna. de exemplu. de pe Pământ. şi toate aveau urechi de o formă precisă. Mi-am terminat băutura şi. Michel? m-a întrebat Thao. poate. Şi-a aşezat mâna pe umărul meu. fiecare fiind în fa a unui pupitru. inând cont de consisten a acestui fel de mâncare. Ea şi-a desfăcut “sticla” şi eu am făcut la fel. După ce ne-am instalat to i confortabil. m-am sim it sătul. Tovarăşii mei folosiră “limbile” pentru a mânca amestecul din boluri. extrem de uşoară şi fără o aromă specifică. care variau de la arămiu închis la un blond-auriu deschis. cu o consisten ă similară cu cea a borangicului. Biastra şi-a mişcat mâna într-un mod anume pe lângă bra ul fotoliului său şi am văzut venind spre noi. Biastra si Thao m-au invitat să iau loc într-unul dintre fotoliile confortabile. aş putea să mă las condus de ea. Thao mi-a sugerat că. Eram de-a dreptul intrigat. dar sub formă granulată. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 25 . Fiecare purta câte un recipient cu un lichid gălbui şi un bol cu ceva albicios. de la pupitrul ei. Imperceptibil. la fel ca reporterii noştri T. fapt care m-a surprins.V. pe Pământ. Tăvi ele poposiră pe bra ele fotoliilor noastre. Eu abia am zâmbit discret. dar Biastra a pufnit în râs. semănând cu gazdele mele. Naola mi s-a adresat în limba ei apoi şi ea. Era cam de aceeaşi înăl ime cu Thao.Ai fi preferat. nici sete. Chiar atunci un semnal mi-a atras aten ia către panou. În centru şi. Asemănătoare pâinii. Era o asemănare izbitoare între ele. un plan îndepărtat. am gustat pentru prima oara ceea ce. Am mâncat numai jumătate din cantitatea din bolul meu când deja. apăru chipul unei femei. era oricum. am trăit experien a unei senza ii de bine şi nu-mi era nici foame. Naola. asemănătoare cu un amestec de apă şi miere. în prim plan. dacă aş dori să particip la această gustare. deşi nu puteam spune că am luat masa într-un stil rafinat. bine propor ionate. aşa cum făcuseră Biastra şi Latoli. Unele aveau nasuri mai lungi sau mai scurte decât altele. şi astfel am făcut cunoştin ă oficial cu to i membrii echipajului. mijindu-i un zâmbet pe buze. Tovarăşele mele s-au întors uşor în fotoliile lor pentru a fi mai atente la ceea ce spunea. Părul lor. mi-a repetat numele de trei ori. să mă las pe gustul ei. Urmând exemplul lor. . revelând o duzină de femei. găsind băutura de-a dreptul gustoasă. patru tăvi e rotunde.

am întrebat ce-au însemnat toate acestea. Michel. eu eram principalul subiect de conversa ie. era faptul că nu numai această navă. ale cărei posibilită i tehnologice erau deasupra puterii mele de în elegere. S-a aşezat pe un loc lângă mine şi li s-a adresat oamenilor de pe monitor. dar şi baza intergalactică păreau a fi conduse doar de către femei. Această bază monitorizează continuu navele noastre spa iale şi dacă suntem în pericol din motive tehnice sau umane. O echipă formată numai din femei ca aceasta ar fi un lucru de-a dreptul excep ional pe Pământ. . exact la fel cum voi o numi i pe a voastră “Pământ”.? . După toate aparen ele. instalându-mă pe un fotoliu în fa a unuia dintre ecrane. Acest lucru nu m-a surprins în mod special deoarece am realizat că negociam cu o rasă superioară. s-a adresat din nou interlocutorilor de pe ecran şi. Când mi-am revenit din surpriză. În cele din urmă. Spre marea mea surpriză. . Michel. provocă exclama ii şi numeroase comentarii de la tovarăşii ei. după un zâmbet în direc ia mea şi un “pe curând”.Bună. Întorcându-mă către Thao. Aştepta replica mea. Aceasta. este numele pe care l-am dat planetei noastre. ne-am întâlnit cu o altă navă spa ială şi ce era această Thiaba sau Thiaoula . legătura s-a întrerupt. incluzând-o şi pe Biastra. A vorbit câtva timp. dar ei sunt încânta i să audă pe cineva de pe altă planetă vorbind în limba sa maternă. în port. bun venit pe Thiaoouba. Când a terminat. cu vocea sa melodioasă. 26 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Thiaoouba. Aceste date le-a verificat dintr-o privire aruncată asupra celui mai apropiat computer. vor fi capabili să controleze reîntoarcerea noastră în siguran ă.Au în eles? am întrebat-o pe Thao. . Am spus “tăiată” pentru că ecranul nu a devenit pur şi simplu alb. întorcându-se frecvent către mine.. după cum am spus deja.Da. apărând din nou pe ecran într-o imagine cu unghi larg. rapid. Scuzându-se. Pentru cei mai mul i dintre ei. Baza noastră intergalactică ne-a contactat şi vom ajunge pe Thiaoouba în 16 ore şi 35 de minute.Thao mă luă pe după umăr şi mă ghidă până la Naola. aceasta este într-adevăr o experien ă rară. după unita ile de măsură pământeşti. Ceea ce mi-a atras aten ia. mai curând imaginea a fost înlocuită de o culoare plăcută.Înseamnă că aceşti oameni sunt tehnicieni pe planeta voastră? . în schimb. Thao. mi-am exprimat mul umirile călduroase. ochii ei s-au fixat pe mine şi a zâmbit. răspunzând în câteva propozi ii succinte. A pălit gradat după un minut sau cam aşa ceva. ceea ce am presupus era o conversa ie tehnică. pe baza noastră intergalactică. foarte frumoasă – un amestec de verde şi albastru-indigo – care producea un sentiment de fericire. . în 81% din cazuri. femeia a reapărut în prim-plan. î i urăm aterizare sigură. ca rezultat.Telepatic da. imaginea a fost tăiată.

Rasa noastră a fost întotdeauna aşa. aşa cum am făcut de când mă aflu printre voi. . altele ca nişte fotolii. din nou. Am zâmbit la această imagine. Ştii.Nici bărba i nu există aici. Doar cu câteva momente înainte. credeam că mă aflu printre Amazoane. M-a invitat să aleg unul dintre multele locuri existente în cameră. Poate.Dar. Va fi destul de dificil pentru mine să mă gândesc la tine. . ce este un hermafrodit? . voi sunte i – ce? Doar robo i? . atât timp cât ocupan ii doresc. că totul este foarte confuz. ci hermafrodi i. la voi ca la un “el”şi nu ca la o “ea”. Atunci. aş fi crezut-o mai repede. Pot în elege că i-ar place să ne defineşti ca apar inând unui sex sau altuia. noi suntem hermafrodi i. Am preferat întotdeauna compania femeilor mai curând decât pe cea a bărba ilor. era un gând atât de plăcut…! Întrebarea mea către Thao a fost directă: . erau ca nişte taburete înalte cu spătare reglabile. Într-un cuvânt. pentru că gândeşti ca un Pământean sau/şi ca un Francez. Unele arătau ca nişte paturi. ea adăugă.Michel. Ea începu să vorbească: .Sunte i de pe o planetă populată numai de femei? M-a privit cu o aparentă surprindere. am ezitat eu. .Într-adevăr. Thao mi-a explicat că nu vom fi întrerup i în acea cameră.M-am întrebat dacă Thiaoouba era populată numai de femei…un fel de Amazoane spa iale. Văzând expresia de neîncredere de pe fa a mea. Am zâmbit la această sugestie dar în continuare m-am sim it dezorientat. Michel. dragul meu.Trebuie să mărturisesc. pentru moment. . suntem ceea ce suntem: fiin e umane de pe o altă planetă. altele semănau cu nişte hamace. 27 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Nu trebuie să. Oare am spus ceva prostesc? M-a luat de umeri şi m-a rugat s-o urmez. am observat că figura ei devine din nou serioasă. în timp ce altele. dar crede-mă când î i spun că nu suntem femei. şi totuşi fe ele voastre şi comportamentul sunt mai mult feminine decât masculine.i imaginezi nimic. Odată aşezat confortabil într-un fel de fotoliu. desigur. . confuzia mea a fost absolută.Da. dreptul la intimitate absolută. nu există femei la bordul acestei nave… Dacă mi-ar fi spus că nu mă aflu pe o navă spa ială ci în deşertul Australian. Era pu in îngrijorată. cred că ai în eles greşit. fa ă în fa ă cu Thao. poate părea aşa.Nu. trăind într-o lume diferită de a voastră. ai putea folosi genul neutru din Engleză (“it”) şi să te gândeşti la noi ca atare. Am părăsit camera de control şi imediat am pătruns într-o cameră mică (numită Haalis) în care era o ambian ă foarte relaxantă. Ar fi trebuit să fiu greu de mul umit dacă nici unul dintre ele nu s-ar fi potrivit cerin elor mele. prin prezen a lor. Pur şi simplu. apoi fa a ei s-a luminat cu amuzament.

de ce planetele de pe ecran sunt colorate aşa cum sunt? .Acestea sunt cauzate de tunurile noastre cu antimaterie. .Te rog. după cum arătau a fi mai mult femei decât bărba i. Acest lucru ne permite să atingem viteza maximă. în partea dreaptă a ecranului? Acel “ceva” se apropia cu mare viteză. În jurul vasului nostru. astfel voi continua să mă gândesc că ar fi femei şi vom vedea cum merge. noi creăm un câmp magnetic propriu… . Semăna cu un enorm giuvaer. Uitându-mă la bărbia unuia dintre ei. mişcările stelelor ca la începutul călătoriei noastre. Secundă după secundă puteam să-l admirăm mai bine. şi chiar sunt explozii. vei în elege. şi m-am surprins privindu-i pe aceşti astronau i cu al i ochi. Uneori apăreau enorme şi orbitoare. noi folosim un fel de camere specifice pentru a stoca anumite forme de praf sub o presiune enormă. După cum ştii Thao. 28 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . am găsit-o a fi mult mai masculină decât mi se păruse mai devreme. Mi-am dat seama că noi îi vedem în realitate pe ceilal i aşa cum credem că sunt şi nu cum sunt ei de fapt.Sigur că putem. La viteza cu care călătorim. pe o mare distan ă înainte şi în părtile laterale ale navei. nu aşa de repede. aruncând jeturi fierbin i de particule accelerate care dezintegrează cele mai microscopice dintre corpurile rătăcitoare din spa iu. eu nu am cunoştin e ştiin ifice şi dacă tu vorbeşti despre cosmotron şi particule accelerate. după cum le-a i numi voi pe Pământ. În eleg principiul.Uneori datorită atmosferei lor şi uneori datorită gazelor care le înconjoară. am observat planete de culori stranii. Ne-am reîntors la postul de control. La momentul potrivit. I-am luat drept femei. Nava noastră poate fi considerată a fi un cosmotron. şi acesta alimentează tunurile noastre cu antimaterie. Po i să-mi spui în schimb. singura diferen ă fiind aceea că noi avem un real control asupra natalită ii – dar aceasta este o altă poveste. eşti pe cale să mă pierzi. exact cum face i şi voi pe Pământ. pe panoul central. atât de pur încât am rămas uimit.Dar cum are loc reproducerea la voi? am întrebat. Îmi amintesc una care era de un verdesmarald. Thao se apropie şi am profitat de ocazie pentru a o întreba despre o bandă de lumină care apăruse la baza ecranului. Din locul în care mă aflam. ca şi cum ar fi trecut pu in cam prea aproape – la câteva milioane de kilometri între ele. Vezi un punct multicolor cu o coadă. cel mai mic meteorit ar sfărâma în bucă i această navă dacă ne-am ciocni cu el. dar acum trebuie să ne alăturăm din nou celorlal i. mi-am creat o regulă pentru mine însumi. Astfel. care este cu siguran ă foarte interesant. dar nu sunt bun la termenii tehnici. Pentru a mă sim i mai pu in jenat printre ei.. Nasul altuia era în mod sigur masculin iar coafurile câtorva erau acum de-a dreptul masculine. Poate un hermafrodit să se reproducă? . Această lumină era compusă din ceea ce arăta ca milioane de mici explozii. Între timp. puteam urmări.

150.4. Mişcarea sa de revolu ie în jurul soarelui său durează aproximativ 55 de ani pământeni. Acesta este probabil cel mai bun moment pentru a începe “educarea” ta în mod serios în anumite materii.000.Este o cometă. Am urmat-o pe Thao. îmi traduci mie. . mai avem doar câteva ore până ce ajungem pe Thiaoouba. sau voi chiar folosi i aceste unită i de măsură? . . culorile sale fiind indescriptibil de bogate. iar curiozitatea mea era mai puternică decât oricând. Folosim numerele pe care le-ai recunoscut ca fiind arabe.Ce? Te rog explică-mi mai departe. pentru simplul motiv că acesta este sistemul nostru – unul pe care l-am dus pe Pământ. Am privit-o pe Thao. Noi măsurăm în Kato şi Taki. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 29 .Thao. . spuse ea. .Cât de departe suntem de ea? Ea aruncă o privire spre computer: . vom merge din nou în Haalis.Părea să explodeze constant şi să-şi schimbe forma. cum se face că voi folosi i numerele arabe? Şi când vorbi i de “kilometri”. km. Dacă nu te superi. unde am fost mai devreme.Michel. am spus. .Nu.

rasa Chineză. Acestea. Cele două rase au fost martore la numeroase revolu ii pe timpul petrecut pe planetă. pe planeta Bakaratini. trebuie să.Ce vrei să spui prin “aceeaşi categorie”? . şi au avut bune motive. . a fost luată o decizie de către conducătorii acestei planete. în ciuda interven iilor noastre. În final. un război nuclear a izbucnit la o scară atât de mare încât întreaga planetă a fost aruncată în întuneric şi temperaturile au scăzut la – 400 C (în sistemul vostru de măsură). 30 . a face asta acum ar fi prematur. împreună cu dezastrele naturale petrecute pe planetă. cu negrii care trăiesc acum pe Pământ.. nasuri plate şi păr cre – semănând. camera de relaxare descrisă anterior. în aceste privin e. Nu numai radia iile atomice au distrus popula ia. Aceşti oameni au locuit pe planeta Bakaratini 8.. din constela ia Centaur. din aceeaşi categorie.000. cu 1. Revenind la aceşti oameni. Thao începu un recital straniu. urmându-i numeroase conferin e şi expedi ii de recunoaştere. aceasta era ceea ce voi numi i pe Pământ.Michel. Pentru a fi mai precis. A fost un motiv simplu pentru aceasta: planeta lor se răcea în interior şi urma să devină de nelocuit cam în 500 de ani. războaiele izbucneau periodic.350. coabitând cu o rasă galbenă. de ani în urmă.000. Noi am încercat să le aducem alinare. pentru a trimite nave “locuite” către planetele Marte şi Pământ. că era preferabil să evacueze popula ia lor pe o planetă mai tânără. de ani. Ei s-au gândit.Î i voi explica mai târziu. ei aveau buze groase.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Primul om pe Pământ CAPITOLUL 3 Odată reinstala i confortabil în Haalis. au contribuit la slăbirea rândurilor ambelor rase. ci şi frigul şi lipsa hranei. .000. care au completat restul. şi au populat Bakaratini cu aproape 400 de ani înaintea negrilor. O rasă neagră. asisten ă şi îndrumare dar.i spun că aceste fiin e erau umane – foarte inteligente şi foarte evoluate.

Un alt grup. şi în final.Ce vrei să spui prin “să se ucidă între ei”? . într-adevăr. care nu erau prea contaminate. cum ar fi moluştele. Încă mai aveau apă potabilă nepoluată datorită unei instala ii foarte ingenioase care. lângă ocean. după cum te-ai fi putut aştepta. trebuiau să se omoare unii pe al ii – şi aceasta a fost cea mai rea catastrofă de pe planeta lor. izolat de adăpostul lor.000. 150 de negri şi 85 de galbeni au rămas şi apoi. Supravie uitorii. au fost mânca i. aşa deci. care a cunoscut primul canibalismul. nici plante.Lasă-mă să. le permitea să ob ină apă de la adâncimi incredibile. A existat un grup. Ei lucrau în fabrici private şi uzine guvernamentale. au fost dispuşi să rişte să iasă afară. aşa cum am spus. se crede că erau peste 800. unii din adăposturi particulare şi al ii din mari adăposturi comune. în ciuda tuturor avertismentelor pe care le-au primit. bine proteja i în adăposturi special echipate. dintr-o popula ie de 7 miliarde de negri şi 4 miliarde de oameni galbeni. Un recensământ al supravie uitorilor a fost făcut chiar înainte ca ei să înceapă să se reproducă şi când au încetat să se mai ucidă între ei. au reuşit să supravie uiască mâncând singurele fiin e vii rămase pe planetă. Aproape acelaşi curs l-au avut evenimentele şi în teritoriul galbenilor. însemnau putere iar pentru al ii. şi cea neagră şi cea galbenă. apoi. pentru a mânca. . Lucrau în medie 12 ore pe săptămână. unii peşti şi crustacei. atinseseră un nivel tehnologic foarte avansat. nemaigăsind aproape nici un copac. În primul rând. în mun i. Desigur. Negrii s-au aventurat afară primii. înainte de această decimare aproape totală. cuprinzând trei grupuri de negri şi cinci grupuri de galbeni. Toate acestea s-au întâmplat. Ar trebui spus că. ambele rase. Desigur. Din cauza lipsei de hrană. în timpul războiului. de oameni în toate. au venit. mai în elep i.i explic întreaga situa ie şi vei fi capabil să în elegi mai bine. mul i dintre aceşti oameni au murit totuşi. pentru unii. când cei mai slăbi i au murit. ca rezultat al radia iilor de pe planetă şi datorită consumării de peşti încărca i de radioactivitate. birouri – exact cum se întâmplă acum pe planeta voastră.Este men ionat faptul că doar 150 de negri şi 85 de oameni galbeni au supravie uit catastrofei. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 31 . este important de explicat că cei care au rămas nu erau. în sfârşit mor ile survenite în urma războiului au încetat şi a reînceput reproducerea. nici animale pe continentul lor. Următoarele luni au fost de izolare în întuneric şi frig intens. erau mai mult de 235 de oameni în adăposturi. însemnau bunăstare. conducătorii. Erau foarte ataşa i de bani astfel încât. Oamenii trăiau în mare confort.

prietene. este că în toate galaxiile. de negri – bărba i. Ambele păr i posedând arme foarte sofisticate. Punctul meu de vedere.Apoi. Înregistrările noastre istorice ne arată că. astfel încât nu era ceva neobişnuit pentru copii să fie născu i cu oribile malforma ii la cap sau răni supurate urâte. Ai văzut că ei trăiau într-un stadiu de semi-sălbăticie? . În acelaşi timp. . Treptat. ai privit cum noi. şi dintr-un moment în altul. S-au reprodus – nu întotdeauna cu “succes”.Ce vrei să spui? . că Universul este un atom gigantic şi totul este afectat de asta. Aceste statistici au fost înregistrate la cinci ani după aceea şi supravie uirea lor a fost atribuită canibalismului şi vietui oarelor marine. i-am ajutat pe aceşti oameni intervenind direct. Ei trebuiau să suporte toate efectele radia iilor atomice asupra fiin elor umane. dintre acei 235 care au supravie uit dezastrului. erau 190. . aceste două mari rase au început să se invidieze reciproc şi. ai văzut nava noastră oprindu-se deasupra planetei Aremo X3 şi luând mostre de sol. apa şi aer. exact cum se întâmplă acum pe Pământ. Michel. destul de uşor. .Da.Într-adevăr. femei şi copii şi 85. conducătorii vor dori s-o folosească.Pe Bakaratini săptămâna cuprindea 6 zile a câte 21 de ore fiecare. cercetătorii care descoperă acestea devin conştien i foarte repede că dezintegrarea atomică poate fi o formidabilă armă.În acest caz particular. motiva i de lăcomie sau mândrie. nu-i aşa? Am încuviin at. la 150 de ani după holocaustul nuclear. .000. revenind la planeta Bakaratini. îşi permiteau să fie prosti i şi învârti i de către o structură de politicieni şi birocra i.Chiar acum câteva ore. am dorit să-i ajutăm pe aceşti oameni. Desigur. în cele din urmă s-au urât atât de mult unii pe al ii şi atât de total încât s-a petrecut catastrofa. Ei tindeau mai curând către latura materială decât către cea spirituală a existen ei lor. într-un oarecare stadiu de evolu ie.Războiul atomic. dar ce s-a întâmplat pe această planetă? . de fiecare dată o planetă este locuită. Dar. exact ca un copil cu o cutie de chibrituri care dă foc unei grămezi de fân pentru a vedea ce se întâmplă. Întotdeauna aceeaşi eternă poveste. 150 de ani mai târziu. au reuşit să se distrugă reciproc. atomul este descoperit sau redescoperit. cum este doar un singur pas de la invidie până la ură. rezumă Thao. 32 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . am anihilat o mare masă de furnici uriaşe care atacaseră locuitorii unui sat. şase erau copii. Nu uita.000. ei “conduceau” na iuni întregi spre ruină. de galbeni. Î i vorbesc de acestă perioadă de 150 de ani pentru că aceasta a fost perioada în care ambele rase au început să se restabilească şi când noi am fost capabili să-i ajutăm material. Conducătorii înşelau masele cu cuvinte goale şi. Corpul tău este alcătuit din atomi.

poate mă voi “trezi” curând în patul meu personal? .Prima lor necesitate era hrana. . De unde puteam să ştiu? Ceea ce auzeam era atât de fantastic! Poate aveam halucina ii. În acelaşi timp. pomi fructiferi.Nu. În plus. a fost relativ uşor… . poate fusesem drogat. m-a lovit ideea că. fiind de acord cu voce tare. nu am permis ca prezen a noastră să fie sim ită şi sunt câteva motive pentru aceasta. Thao era capabilă să-mi citească mintea ca pe o carte deschisă. Era bine şi de-a dreptul instructivă această extraextraordinară aventură. Michel – mă întrerupse Thao. mi-a produs un extraordinar sentiment de bine.Deci. recurgând ocazional la canibalism pentru a-şi satisface poftele omnivore. Aş vrea să po i opri îndoielile de genul acesta. încă întrebându-mă oricum. 33 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . . Când am detectat insectele.Trebuie să fi durat ani de zile pentru asemenea lucruri! Un zâmbet larg lumină fa a lui Thao. aceste insecte. în scurt timp. Ea. cereale. Am zburat pe deasupra planetei localizând “muşuroaiele” acestor insecte. Şi acest lucru. şi mi-a dovedit-o de nenumărate ori. neavând un inamic natural.Perfect. plante şi arbori pe planetă în concordan ă cu speciile cunoscute ca fiind adaptate climatic în regiuni specifice înainte de catastrofă. Confruntându-se cu neîncrederea mea. nişte insecte. au supravie uit şi. Rămăseseră doar suficiente plante necomestibile şi tufişuri care să refacă oxigenul din atmosferă.A durat doar două zile – două zile de câte 21 de ore. ca rezultat al unor muta ii spontane cauzate de radia iile atomice. Această misiune a fost relativ uşoară mul umită tehnologiei pe care o aveam la dispozi ie încă din timpuri imemorabile. din tot sufletul încât m-am alăturat şi eu. o încurajai eu. Pot să continui? . Aveau nevoie de vegetale şi de o sursă de carne.Te rog. animale – tot ce ar fi fost comestibil dispăruse de pe planetă. Latoli. până şi în cea mai bine plănuită farsă. . Telepatia însăşi ar trebui să fie suficientă pentru a te convinge. Au crescut până la aproximativ 8 metri în înăl ime şi au devenit extrem de periculoase pentru oameni. i-am ajutat pe aceşti oameni material. ar fi fost foarte greu posibil să aduni la un loc atât de multe elemente supranaturale. Legume. sau el. s-au reprodus rapid. dacă adevărul nu fusese exagerat cumva. prin simpla atingere cu mâna pe umărul meu. Imediat ce a terminat această frază. semănând într-un fel cu călugări a. le-am exterminat. Thao izbucni în râs. spuse Thao. le-am distrus astfel încât. Trebuie să recunosc ceea ce este evident. râse atât de sincer. Încă se bazau în special pe resursele marine. Următorul pas a fost să reintroducem “stocul” viu. au evoluat la propor ii gigantice. dar de fiecare dată când am intervenit. citindu-mi gândurile.

Chiar aşa. În final. în acest fel au apărut legendele şi religiile. am repopulat planeta lor cu câteva perechi de animale şi am restabilit numeroase plante astfel încât. din fericire. dar este cu desăvârşire interzis să “servim mâncarea pe tavă”. Astfel. ar fi realizat că suntem acolo pentru a-i ajuta. după câteva secole. dar greşelile trebuie plătite. Pe vremuri. în unele locuri. altfel fiind spus. în galaxie. Al doilea motiv. scopul scuza mijloacele. ar fi acceptat pasiv să fie ajuta i şi şi-ar fi plâns de milă. dar pentru ei. astfel încât genera iile viitoare să ştie exact ce a provocat catastrofa nucleară şi care au fost consecin ele. civiliza ia era un mare succes dar. Acest fapt. Au trebuit să pornească de la început şi noi le-am ghidat progresul. atât prin vis cât şi prin telepatie. aşa cum este cea care controlează mişcările de revolu ie ale planetelor în jurul sorilor lor. au pătruns în sistemul vostru solar. Legea Universală este bine stabilită şi este strictă. din când în când. în 10 ani. După 150. oamenii şi-au învă at lec ia şi au evoluat deasemeni şi către un nivel ridicat în plan psihic şi spiritual. ca acesta. locuită. Astfel. din legende rămânând foarte clar: multe dintre ele au fost scrise. era. o făceam sub forma unei “voci venite din ceruri”. Dacă faci o greşeală. În alte zone mai pu in afectate. În final. mai întâi vizitând planeta Marte. Astfel. să oferim o mână de ajutor. de data aceasta.Trebuie să vă fi luat drept zei! . Ştiind că mai erau şi alte planete. de fapt. “vocea” venea de fapt de pe nava noastră. deşerturile fuseseră definitiv repopulate. pacea a revenit pe planetă. plăteşti “amenda” – imediat.000. negrii şi galbenii au dezvoltat rela ii trainice de prietenie. Acest lucru s-a petrecut la ambele rase şi. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 34 . oamenii ştiau că planeta lor va deveni de nelocuit cam în 500 de ani. despre care se ştia că este locuită şi care. nu numai tehnologic. Toate la fel. le-ar fi afectat nefavorabil dorin a de a supravie ui. şi. la acel moment. sau în 10 secole. Aşa cum spune i voi pe Pământ: “Dumnezeu să-l ajute pe cel ce se ajută singur”. de ani. După cum am spus mai devreme. în două zile. planeta era aproape cum fusese înainte de holocaustul nuclear. venea din “ceruri” .Primul este securitatea. au pregătit una dintre cele mai serioase expedi ii de explorare. locuite sau cu conditii proprii pentru a putea fi locuite. flora şi fauna s-au dezvoltat uşor. Al treilea şi ultimul motiv este cel mai important. ni se permite sau chiar suntem sfătui i. în final oamenii să poată creşte animale şi să cultive plante şi arbori. dar în cazuri urgente. este unul psihologic. dacă i-am fi prevenit pe aceşti oameni de prezen a noastră şi dacă.

baze noi au fost stabilite în locul unde. dar la o inspec ie mai amanun ită. În acele timpuri. pe care le po i compara cu hrişca. Mai târziu. exact unde se găseşte acum Thailanda. erau foarte evolua i spiritual. realizând curând că Marte se răcea şi ea şi cu o rată care indica faptul că nu va mai putea fi locuită mai mult de patru sau cinci mii de ani.600. în Golful Bengal. planeta nu i-a atras. de oameni negri şi galbeni. La acel moment. în colibe din piatră. Apoi. că rasa neagră a ales Australia. şi oamenii galbeni s-au stabilit în locul în care se află Burma în prezent. Bakaratinienii au explorat toată planeta Pământ înainte de a-şi stabili bazele. Bakaratinienii şi-au continuat cercetarea. câteva creaturi care semănau cu nişte iepuri mari. Prima aterizare a avut loc unde se găseşte în prezent Australia. în contrast.000. Bazele au fost puse repede pe coastă. pentru a fi mai exactă. 2 “viteze superluminice” – viteze ce depăşesc viteza luminii. trebuie explicat că Australia. cele două nave spa iale s-au îndreptat spre Pământ. Acest lucru este mărturia unei în elegeri perfecte şi a unei excelente asocieri între cele două rase hotărâte să supravie uiască pe o planetă nouă şi să coexiste în pace. au realizat că au venit în contact cu o specie de maimu e mari. câteva specii de rozătoare. dintre care una era foarte veninoasă.Fiin ele umane de pe Marte nu aveau tehnologie dar. astronau ii au ales acest inut ca fiind prima lor bază de emigrare. În afară de aceasta. Noua Guinee. Australia avea o întinsă mare intracontinentală. în care se vărsau câteva mari râuri. Era o popula ie mică. în număr egal. şi aici fiind un teren bogat în via ă sălbatică. Trebuie să spun. fiind lăsa i să se descurce singuri cu o masă de emigran i de pe Bakaratini. şi au fost absolut convinşi că nici o formă de via ă umană nu a existat înainte de venirea lor. Ei trăiau în triburi. Mai erau şi câteva păsări şi trei specii de şerpi. dar avea capul ca al unui tapir. Flora era deasemeni săracă. şi cel mai mare animal semăna cu un bizon. măsurând între 120 şi 150 cm înăl ime. au crezut că au localizat o formă de via ă umanoidă. copacii atingând nu mai mult de 4 metri înăl ime. Indonezia şi Malaezia făceau parte din acelaşi continent. Exista un fel de capră pitică. cam de 300 km lărgime. Mai aveau şi ierburi comestibile. cei în vârstă şi infirmii au rămas pe Bakaratini. se află Noua Guinee. în timp ce oamenii negri şi-au construit prima lor bază pe malurile mării intracontinentale în Australia. Flora şi fauna fiind limitate. De comun acord. în prezent. Textul original “viteze super luminice” Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 35 . şi erau de tip Mongoloid. Exista o strâmtoare. Acestea fiind luate în considera ie. Navele lor spa iale erau capabile de viteze superluminice2 şi le-a luat aproximativ 50 de ani pământeşti pentru a aduce 3. Fauna de pe Marte era săracă. pe Pământ. abia dacă era suficient de bogată pentru a-i sus ine pe cei care deja trăiau acolo. astfel încât flora şi fauna care se dezvoltau aici erau diverse şi interesante. La un moment dat.

pe care voi le-a i numit Dinornis. fie că existau într-o formă atât de primitivă încât nu puteau fi consumate. s-a întâmplat ca aceşti canguri să fie hrăni i la mână.v. nutri ional şi ecologic. animalele mureau.e. jaguari foarte mari. a fost chiar incomod. timp de câteva decade. în strădania lor de a aclimatiza plante cum ar fi floarea soarelui. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 3 “copaci de iarbă” – textul original era “băie ii negri”. foarte rezistente. pe Pământ.d. Termenul este evitat în mod curent în Australia datorită conota iilor sale rasiste. dar atmosfera Pământului s-a schimbat. tapioca şi altele. porumbul. deoarece emigran ii aveau o slăbiciune pentru ele. dar. în compania unor păsări enorme. au avut norocul de a “importa” de pe Bakaratini anumite materiale care erau foarte uşoare şi în acelaşi timp. Încă nu am explicat faptul că. cum nu existau animale care să le mănânce. dar în final s-au adaptat foarte bine. şi alte păsări care măsurau aproape 4 metri înăl ime. Era mult mai umed decât acum. a durat foarte mult până ce aceştia n-au mai avut nevoie decât de noile lor păşuni. Astfel. Aceste animale la acel moment au servit drept hrană noilor veni i. oricum. a avut succes în creşterea plantelor. Australia se afla la ecuator. în aclimatizarea lor. sorghul. unele plante “arilu” – au prins rădăcini şi. (n. Turme de zebre uriaşe trăiau în inut. grâul. la acel moment. Rasa neagră a perseverat în strădaniile sale şi în final. şi care erau cunoscute ca păsări “dodo”. Pe Pământ. Capra şi cangurul au fost aduse. Pământul se rotea pe o axa diferită – luându-i 30 de ore şi 12 minute pentru a efectua o rota ie completă. pentru cele două rase. ca să spun aşa.p. Cu mult mai târziu. această iarbă creştea mult mai înaltă şi mai groasă decât pe Bakaratini. Climatul ecuatorial nu era aşa cum îl găsi i voi acum. a căror carne se putea mânca. întâmpinând enorme dificultă i. erau crocodili de până la 15 metri în lungime şi şerpi de 25-30 de metri lungime. aşa încât ei s-au adaptat treptat la iarba de pe Pământ. Aceste plante reprezintă unele dintre rarele vestigii ale acestor timpuri îndepărtate. De fiecare dată când bakaratinienii încercau să le crească.) 36 . În anumite râuri. dar acest lucru se petrecea cel mai adesea când erau introduse specii de pe alte planete. Cea mai mare parte a florei şi faunei de pe Pământ era total diferită fa ă de cea de pe Bakaratini – ambele forme d. Au fost amenajate numeroase ferme experimentale. şi având o mişcare de revolu ie în jurul Soarelui său în 280 de asemenea zile. Erau pregăti i în special pentru creşterea cangurilor.Gravita ia de pe Pământ era mai puternică decât pe planeta lor şi ini ial. consumându-le într-un mare număr pe planeta lor. Aceste plante fie că nu existau pe Pământ. Pentru a-şi construi oraşele şi fabricile. în ceea ce priveste cangurii. fiind atacate de milioane de fungi microscopici. Ele încă mai există sub denumirea botanică de Xanthorrhoea şi sub denumirea populară de “copaci de iarbă” 3. s-au răspândit în toată Australia.

Marfa era transportată folosind navele spa iale bakaratiniene. pentru aceste nave fiind amenajate baze peste tot în ară… . coriandrul şi alte câteva. deoarece climatul la acel moment era în general mai rece decât este acum. negrii. În acelaşi fel. cu boabe de o mărime cam cât cea a boabelor de cafea. trebuie spus. erau to i Tackioni. că bakaratinienii. oamenii galbeni au avut un succes mult mai mare în cazul cultivării grâului. Thao. ei le-au dat negrilor unii dintre copaci. în care îşi practicau cultul. Cum se face atunci că eu sunt alb? . lăptuca. Acestea două din urmă au fost foarte dificil de aclimatizat. În continuare. De fapt. Interesa i în special de vegetale. .Acest lucru indică. au avut succes enorm cu aceştia. în interiorul inutului din zona Golfului Bengal. de altfel ea a fost mult îmbunătă ită de către oamenii galbeni până la a fi aşa cum este acum. nutri ional. varza. deloc. împreună cu cangurii. au adus cireşul. au rămas în special în această parte a planetei pentru o foarte lungă perioadă de timp înainte de a căuta alte zone pentru a le coloniza. to i credeau în reîncarnare. Michel. . ei au adus de pe Bakaratini. Patru varietă i de grâu au fost cultivate şi rasa galbenă nu a pierdut prea mult timp până la realizarea unui nivel ridicat al produc iei. şi. Cei mai mul i erau în Burma. să amintesc exemplele cangurului şi ale plantei Xanthorrhoea pentru ca să po i în elege mai bine toate problemele de adaptare pe care au trebuit să le depăşească aceşti oameni. Orezul este o plantă absolut pământeană. schimburile comerciale au început între cele două rase.v. dar au fost deasemeni foarte grijulii pentru a nu neglija construirea unor imense săli de întâlnire. dar am vrut mai întâi. cu spice măsurând până la 40 cm în lungime. ceva asemănător cu ceea ce fac în prezent Lamaiştii pe planeta voastră. dar pentru moment voi continua să. au avut succes. care. Rasa galbenă s-a stabilit.Aveau un cult? . Primii oameni pe Pământ au fost într-adevăr negri şi galbeni. după cum am spus. Pentru fructe. au construit oraşe şi ferme experimentale.Ei au adus şi orezul pe planetă? .p.i explic cum s-au organizat şi cum au trăit. imense silozuri au fost construite şi curând.Ceea ce spui tu. desigur. Rasa neagră exporta carne de cangur. prin faptul că se găsesc numai în Australia.Da. desigur acesta este doar un mic exemplu dintre atât de multe altele. este că primii oameni pe Pământ au fost negri şi galbeni.Nu. Mai târziu le-au domesticit.d.Nu atât de repede. Astfel. de fapt au ob inut animale domestice care erau echivalente ca gust cu carnea de cangur dar mult mai valoroasă d. bananierul şi portocalul. unde şi ei. dimpotrivă. nu atât de repede. dodo (care erau prolifice la acel moment) şi zebra. pătrunjelul. Sunt pe cale să explic acest lucru. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 37 . grâul de pe Bakaratini producea spice enorme. Material.

În momentul în care se făcea explorarea. ei deja se stabiliseră pe Pământ de trei secole. şi încă de atunci erau mai mul i ân ari în zonele ecuatoriale unde nu era iarnă pentru a le scădea numărul. Au fost în egală măsură surprinşi să descopere bananierii care. Africa s-a schimbat foarte pu in de atunci – exceptând Sahara. Oamenii galbeni erau mai mici de înăl ime. aducând acasă elefan i. În Africa. era ca o stafidă şi foarte acidă. la prima vedere. Atât timp cât aceasta este răspândită în special de ân ari. se călătorea mult între cele două ări şi chiar şi-au conjugat eforturile pentru a explora mai amănun it anumite regiuni ale Pământului. le-au fost necesari mul i ani pentru a descoperi un remediu pentru acest blestem. au numărat de patru ori mai multe vicime decât galbenii. cu toate acestea. . Această expedi ie africană cuprindea 50 de negri şi 50 de galbeni. fără ca exper ii lor în medicină să ştie cum s-a răspândit boala. Erau o rasă frumoasă. girafa şi bizonul. de curând descoperite ca fiind inamicul mortal al şerpilor. semănau cu cei pe care îi aduseseră ei. până când a devenit fructul cu care sunte i obişnui i în prezent. iar la femei de 180 cm. În sfârşit. Când a fost descoperită. Dar asta este altă poveste la care vom ajunge mai târziu. zona de Nord-Est şi Marea Roşie.Când au migrat de pe Bakaratini. s-au străduit să îmbunătă ească roşia de-a lungul timpului. în “capătul” Africii de Sud. milioane de oameni au murit. ei au mai adus cu ei fără să-şi dea seama de aceasta. şi teribilul virus care acum este numit “febra galbenă”. mărimea ei era foarte redusă. oamenii galbeni au produs un vaccin care a fost pus imediat la dispozi ia negrilor – un gest care a reîmprospătat legăturile de prietenie dintre cele două rase. Nu aveau de ce să regrete eforturile făcute totuşi. tomate şi manguste. numit acum Capul Bunei Speran e. şi un nou fruct pe care nu-l mai întâlniseră niciodată – roşia. erau cam de 230 cm înăl ime – la fel şi femeile lor.Dar spuneai că negrii din zilele noastre sunt descenden ii acestor oameni – de ce ei sunt acum cu mult mai mici? Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 38 .Era un trafic intens. Rasa galbenă de pe Bakaratini a fost întotdeauna superioară în domeniul medicinii şi patologiei. negrii din Australia au suferit cel mai mult. care. Din nefericire.i imaginezi Michel. . Să nu. la fel cum au procedat cu orezul. Un grup mixt. De fapt. media la bărba i fiind de 190 cm. că aceea era roşia pe care o cunoşti acum.Cum arătau fizic aceşti negri? . pentru că banana africană era practic necomestibilă şi plină de semin e mari. pe atunci nu exista. pe tot acest timp. sute de mii de oameni murind în chinuri cumplite. au descoperit animale noi cum ar fi elefantul. compus din negri şi galbeni au aterizat într-o zi. Oamenii galbeni căpătând o mare experien ă în asemenea activită i. În foarte scurt timp.

Vom reveni asupra acestui subiect mai târziu. .Nu.Am crezut că Antarctica nu era într-adevăr un continent? . Climatul Antarcticii era mai curând ca şi cel din sudul Rusiei de acum. . treptat au devenit mai mici de înăl ime. acest copil cere asisten ă pentru a-şi face temele. ci şi zona cunoscută în prezent sub numele de Antarctica – bineîn eles.Am fi putut să-i ajutăm. aş dori să.Ai mai spus că voi sunteti capabili să ajuta i oamenii. care au necazuri – de ce nu le-a i acordat nici o asisten ă când a fost epidemia de febră galbenă? N-a i fost nici voi în stare să găsi i un vaccin? . . Odată stabili i pe Pământ. negrii numărau 795 de milioane. Conducătorii de district alegeau un conducător al oraşului. la fel ca şi al i opt bătrâni. voi vă afla i pe planeta voastră pentru a învă a cum să trăi i. i-am spus deja. Fiind mai puternică pe Pământ decât pe Bakaratini. dar şi pentru a dezvolta spiritualitatea cât de mult pute i.Nu s-au mai întors niciodată pe Bakaratini? . Imaginează. Dincolo de un anumit punct. aleşi dintre cei mai respecta i pentru în elepciunea lor. bun sim .Gravita ia. Noua Guinee avea deasemeni o densitate mare de aşezări.Foarte simplă – alegerile (prin ridicarea mâinilor) a conducătorilor unui sat sau district. integritate şi inteligen ă. ambele rase.S-a răcit după cum prevăzuseră şi a devenit un deşert – asemănător cu Marte. el nu va învă a prea mult.i vorbesc mai mult despre aceşti oameni… Au depăşit blestemul frigurilor galbene şi şi-au răspândit rădăcinile adânc pe această nouă planetă. Î i voi da un exemplu simplu. Michel. putem să ajutăm în anumite situa ii dar numai atât cât ni se permite. atâta vreme cât Pământul se rotea pe o axă diferită. Nu numai Australia era suprapopulată.În acele vremuri. şi-au făcut reguli stricte că nici unul nu se va mai întoarce.Ce s-a întâmplat cu planeta lor? . Întorcându-se acasă seara. Dacă părin ii sunt iste i. să suferi i şi să muri i. 39 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .i un copil care merge la şcoală în fiecare zi pentru a învă a. dacă nu cumva ştiai dinainte. Dacă totuşi părin ii îi fac temele. şi nu pot să repet suficient de des. . pozi ia sa indica un climat temperat. Pentru moment.Cum era structura lor politică? .. nu-i aşa? El va trebui să repete fiecare an şi părin ii nu-i vor fi făcut nici o favoare. ei îl vor ajuta să în eleagă conceptele implicate astfel încât copilul să-şi poată completa pregătirea singur. . La sfârşitul epidemiei de febră galbenă. era ataşată la Australia şi era mult mai cald decât acum. în acea perioadă. î i vei da seama de poten ialul nostru când vei vizita planeta noastră – dar nu am intervenit pentru că nu era în programul pe care îl aveam de respectat. legea interzice strict ajutoare de orice fel. când Thaori î i vor vorbi. După cum vei vedea mai târziu.

etc. Aceasta este o practică încă în vigoare în prezent printre Arabi – o practică păstrată de-a lungul timpului. Cu privire la drumuri. totul fiind bazat doar pe reputa ia în ceea ce priveşte integritatea şi în elepciunea. Moartea ar fi fost preferabilă. mâna dreaptă era tăiată şi fruntea era marcată cu un simbol specific de neşters. utilizau vehicule foarte uşoare. erau astfel 8 delega i. Deci un ho dreptaci. dar care cultivase acest “dar” cu perseveren ă într-una dintre universită ile speciale. cu care se confruntă oricare guvern: aduc iunile de apă. În continuare. drumuri. Un ho . era însemnat cu fierul roşu pe spatele mâinii pe care el o folosea în mod normal. În spatele unei cortine. despre sistemul lor juridic. cu antrenament. via a devenea foarte dificilă. de exemplu. să revenim la sistemul politic. de a goli mintea cuiva – dar nu într-o sedin a care dura 6 ore. şi rasa galbenă şi cea neagră. cu motor cu hidrogen.Nu erau niciodată aleşi după avu ie sau familie şi to i erau între 45 şi 65 de ani. nu numai că poseda capacită i telepatice deosebite. fiecare dintre ele cuprinzând 8 oraşe sau regiuni. În Australia. prezidată de un mare în elept. şi ea era rară. În acest fel. în momente diferite. anumite sunete predeterminate se auzeau. de exemplu. obligând “subiectul” să-şi întrerupă “concentrarea”. Cei acuza i de crimă erau duşi într-o cameră specială şi erau lăsa i singuri. Vasta experien ă i-a învă at să instaureze o ordine durabilă. El intercepta gândurile presupusului criminal. ho ul era la mila şi bunăvoin a familiei sale şi a trecătorilor pentru mâncare. care necesită două ingrediente de aur: corectitudine şi disciplină. mul umită unui sistem bazat pe o for ă anti-magnetică şi anti-gravita ională. era însemnat pe mâna dreaptă. La întrunirile Consiliului de Stat. discutau probleme de zi cu zi. La o întrunire a Consiliului de Stat. era instalat un “cititor al min ii”. Consiliul celor opt alegeau (prin vot secret care presupunea ca cel pu in 7 dintre voturi să fie “pentru”) un delegat pentru a-i reprezenta la întrunirile Consiliului de Stat. pentru orice. şi acum î i voi da o idee. Conducătorul oraşului sau cel zonal (o regiune cuprindea 8 sate) avea rolul de a negocia cu cei 8 oameni. fiecare reprezentând un oraş sau o regiune diferită. când el sau ea se aşteptau mai pu in.i spun că ho ia era destul de rară. Fără mâini. ho ul devenea un exemplu viu referitor la ce i s-ar fi putut întâmpla unui infractor obişnuit. Cât priveşte crima. Acesta era un om care. Îmi vei replica acum că acest lucru este posibil. găsit într-adevăr vinovat. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 40 . spitale. iar repetarea ofensei avea ca rezultat tăierea mâinii stângi. Dar. deopotrivă. Î i voi mai vorbi şi altă dată despre organizarea lor economică şi socială. nu existau forma iuni cum ar fi “partidele”. Nu mai este nevoie să. erau 8 state. care circulau deasupra solului. după cum vei vedea. Deoarece oamenii recunoşteau simbolul după care ştiau că este ho . Dacă el sau ea continuau.

droguri şi toate tipurile de nedreptă i. Întorcându-ne la religie: am spus mai devreme că ambele rase credeau în reîncarnare. rata crimei era extrem de scăzută în rândul celor două rase. Au început să construiască sate şi oraşe. mai mult sau mai pu in. Scindarea care a avut loc printre negri a avut repercursiuni dezastruoase. Infractorul era acoperit cu miere şi îngropat până la umeri în imediata apropiere a unui muşuroi de furnici. de exemplu. din acest motiv.000. erau folosi i 6 “cititori ai min ii”. criminalul fiind aruncat de viu la crocodili. criminalitatea era aproape inexistentă. i-a scindat. În final. Nu se vorbea deloc şi.Nu i se pare acest mod excesiv de crud? . Michel. în următoarele două zile. După cum vei în elege acum. În a patra zi. către Africa – în zona în care se află în prezent Marea Roşie. care interogau şi examinau încrucişat acuzatul şi martorii. la o oarecare distan ă. dar sistemul politic pe care i l-am descris. ei erau foarte bine structura i şi. procedura era repetată. to i “cititorii min ii” îşi trimiteau însemnările pe un panou al celor trei judecători. prostitu ie. sub conducerea lor. în timp. marionete manipulate de către preo i. Din acel moment. Judecătorii aveau în fa ă toate detalile cazului. într-o altă clădire.Pedeapsa cu moartea. fapt care. pe de altă parte. Cât despre viol. . pedeapsa era mult mai crudă. Preo ii înşişi au ales membrii guvernului astfel încât aceşti conducători au devenit. şi care era corect si eficient din toate punctele de vedere. . Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 41 . dar erau varia ii vis-à-vis de credin a lor. cam 500. care era considerat mai grav decât crima. în diverse variante religioase. Moartea. Criminalul. de negri au emigrat veghea i de preo ii lor. Aceeaşi procedură era aplicată martorilor acuzării sau apărării. care a fost violată şi omorâtă. de data aceasta timp de 8 ore. Nu existau avoca i sau jura i care să fie impresiona i.Ca o măsură de precau ie. preo ii lor nu aveau nici un cuvânt de spus în afaceri. Cât despre oamenii galbeni. După cum am explicat oricum. spre a-i grupa. oamenii au fost nevoi i să se confrunte cu multe dintre problemele care vă sunt atât de familiare vouă pe Pământ în prezent: corup ie. în ciuda unor uşoare perturbări religioase. a fost abandonat. a fost conştient de consecin ele ac iunilor sale. În acele vremuri. şi doreau să fie absolut siguri de vinovă ia acuzatului. dar o moarte cumplită. survenea cam după 10-12 ore. o cruzime dintre cele mai mari? Ea nu a provocat şi nu a căutat pierderea ei dar a trebuit să sufere. Nu cumva a suferit prin pierderea copilului său. ca timp.De ce? . Marea Roşie nu exista şi pământul era african. Anumi i preo i au deturnat mase de oameni. aşa că este just ca el să fie pedepsit foarte aspru. ei neavând nevoie de închisori.Să luăm în considera ie mama unei fete de 16 ani.

în schimb. le-am oferit preo ilor o ultimă şansă. preo ii au fost capabili să-şi men ină domina ia asupra oamenilor. n-au avut permisiunea de a lua aceste arme cu ei. Legea Universală decretează că obliga ia principală a omului. Negrii care emigraseră în Africa. Pu in câte pu in s-au răspândit. Încă de la începuturile secesiunii. fiind. un grup secesionist. acum se formaseră două clase distincte: cei foarte boga i şi cei foarte săraci.În ceea ce priveşte armele. apar ineau primei clase. la schimb. prin degradarea unei întregi “na iuni” în direc ia men inerii lor în ignoran ă şi conducându-i cu minciuni. după cum se ştie. oferindu-le jertfe. prin urmare. era un inut bogat. controlul maselor era esen ial. Sistemul func iona perfect şi pacea a fost men inută timp de 3. am decis să intervenim. Aceste arme erau sub controlul unui grup special care. este aceea de a-şi dezvolta spiritualitatea. dar. au împovărat oamenii cu taxe. în acelaşi timp. asigurându-se că nu va apărea un exces de armament. la fel ca şi visele. bineîn eles. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 42 . pentru a-şi satisface dorin a de avu ie şi putere. ce fel de arme aveau? . oricum. 100 de “observatori” a căror prezen ă era permanentă în fiecare ară străină. Folosind telepatia. fiecare rasă a trimis. Aceşti observatori erau ambasadori şi diploma i pentru ările lor de origine. Oamenii există în plan fizic pentru unicul motiv al dezvoltării spirituale. Ambele rase aduseseră cu ei ceea ce am putea numi “arme laser”. Preo ii aveau temple construite şi.Au trăit în pace şi abunden ă – total diferit fa ă de secesioniştii rasei negre din Africa. În acel moment. Preo ii. Aceşti preo i. cu un climat temperat. În rândurile unui popor care nu cunoscuse niciodată sărăcia. asigurând un habitat cu o vegeta ie abundentă potrivită pentru multe animale. ulterior stabilindu-se în zona în care în prezent se află deşertul Sahara. . la fel ca şi cei care îi ajutau să exploateze săracii. Religia care s-a “dezvoltat” nu avea absolut nimic în comun cu “cultul” care inspirase ini ial separarea. înainte de a face aceasta. de ani. cum simplitatea este adesea superioară complexita ii. preo ii au făcut eforturi pentru a se asigura că popula ia este inută în ignoran ă la un nivel cât mai extins. au încălcat Legea Fundamentală. Ceea ce face i voi contravine Legii Universale”. Religia a devenit idolatrie şi oamenii venerau zei din piatră sau din lemn. cu privire la planeta pe care se întâmplă să locuiască. l-am contactat pe Marele Preot: “Sacrificiile umane trebuie să înceteze şi aceşti oameni trebuie conduşi înapoi către Calea cea Dreaptă. Nu a durat mult până când preo ii au insistat ca jertfele să fie neapărat umane. mergea grozav de bine. De comun acord.Era foarte simplu şi.550. În acele timpuri. Prin scăderea nivelului de dezvoltare intelectuală şi fizică de-a lungul timpului. era subordonat conducătorilor fiecărei ări.

povestindu-le visul său. sfera “de lucru” a distrus totul. într-o noapte pe când zburam pe deasupra ării lor la o altitudine de 10. Au format o armată şi posedau arme destul de puternice. Inspira i de o stranie “viziune” apărută pe cer. Ei nu au crezut nici un cuvânt din cele spuse de Marele Preot despre “visul” său. cu excep ia celor 12 preo i rău inten iona i. Am fi putut apărea cu nava noastră spa ială şi să vorbim direct cu preo ii. Deasemeni. to i locuitorii Oraşului Sfânt. aceasta ar fi fost o greşeală. în ziua următoare i-a convocat la o întrunire pe to i preo ii săi. pe Marele Preot şi pe cei doi acoli i care i-au urmat sfatul. oamenii ar fi trebuit să uite în curând. L-am trezit. Într-adevăr. Astfel încât s-a întâmplat. prin telepatie. Michel. al ii au sugerat senilitatea. solda ii – de fapt. Templul şi Oraşul Sfânt erau situate cam la 1 km distan ă de oraş. către un frumos parc. Rocile au fost sfărâmate şi pere ii s-au fărămi at de la o înăl ime de 1 metru. puteam să-i distrugem şi să vorbim direct poporului pentru a-i conduce înapoi spre Calea cea Dreaptă dar. a fost aranjat ca numai cei 12 preo i răi să rămână în Oraşul Sfânt. fiecare a fugit în capătul celălalt al oraşului. personaje înaripate planau în jurul unui nor incandescent care strălucea în noapte… . dar ei erau capabili să recunoască o navă spa ială venită din spa iu. pretinzând că ideal era să men ină controlul şi să promoveze credin a în aceasta şi temerea de “zeii răzbunători” ai căror reprezentan i pe Pământ erau ei. Când totul a fost gata. de metri. încât ruinele abia mai pot depune mărturie referitoare la consecin ele acestui “păcat”. Pe cer. făcându-i să plece. având şi ei asemenea nave înainte de secesiune. psihologic.Iluzie colectivă.000. aflat la 1.Cum a fost făcut acest lucru? .Marele Preot a fost teribil zguduit şi. iar câ iva l-au suspectat de halucina ii. într-un timp foarte scurt. pentru că oamenii uită uşor… Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 43 . Servitorii. Uneori pozi ia noastră este foarte delicată. Aceşti oameni au fost obişnui i să asculte de preo ii lor şi n-ar fi în eles de ce interveneam noi în afacerile interne ale ării lor – aşa încât totul ar fi fost stricat. după câteva ore de discu ii. Ne-ar fi atacat imediat – fără să pună întrebări – pentru că erau foarte suspicioşi şi pentru că se temeau să nu-şi piardă pozi ia în rândul “na iunii” lor. care urmau să fie folosite pentru a contracara eventualele revolu ii. pe jos. au rămas hotărâ i să păstreze religia aşa cum era. Astfel. într-una dintre sferele noastre “de lucru”. dacă au fost definitiv şterşi de pe fa a Pământului. i-am făcut pe gardieni să deschidă celulele şi să elibereze prizonierii. inclusiv Templul.5 km fa ă de Oraşul Sfânt. prin halucina ii colective. În final. O mică parte dintre ei l-au acuzat de trădare. Apoi. au fost evacua i. 12 dintre cei 15 preo i care formau consiliul. folosind aceleaşi tipuri de arme pe care le-ai văzut deja în ac iune. Michel.

fiecare trebuie să lupte alături de ceilal i pentru a urma noua cale. fiind în imediata vecinătate. vremurile fiind adesea dificile. oraşele au fost stabilite doar în zona în care se află în prezent Marea Roşie. şi au fost fascina i de poveştile despre “venirea zeilor într-un car de foc”. având în vedere ce li s-a întâmplat preo ilor răi şi Oraşului Sfânt. se temeau să nu înfrunte o soartă similară. Inutil să mai spun. El le-a explicat sărmanilor nenoroci i că a greşit. Cu toate acestea. desigur pe timpul secolelor care au urmat şi în final. Rasa galbenă. Oamenii au reuşit să-şi dezvolte enorm abilită ile psihice. Oraşul Sfânt şi i-a omorât pe preo ii răi. Când s-a sfârşit totul. Bineîn eles. consecin a imediată a fost că totul s-a schimbat. şi telepatia şi-a reluat semnifica ia în via a lor. Mul i erau capabili să călătorească pe distan e scurte cu ajutorul levita iei. şi că acum. devenind un lucru comun. o voce s-a auzit dinspre norul incandescent. Marele Preot a stat în fa a poporului şi le-a vorbit. că acest “eveniment” a fost considerat de to i a fi un miracol al zeilor. Toate detaliile incidentului au fost notate de scribi. Treptat. şi de-a lungul malurilor unui râu mare care curgea prin centrul Africii. În acest fel s-au referit la interven ia noastră legendele care au apărut. dar au mai fost şi distorsionate în legendele şi poveştile care s-au păstrat peste secole.Apoi. Cei boga i. cum numeau ei uneori navele spa iale încă folosite de către fra ii lor australieni. S-au restabilit rela iile amicale cu oamenii negri din Australia şi Noua Guinee. poporul a devenit din nou mul umit. aşa cum fusese în timpurile anterioare secesiunii. El a fost asistat în munca sa de către doi preo i. în câteva minute. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 44 . către Nordul Africii. Cu toate acestea. care veneau să-i viziteze cu regularitate în “care de foc”. Înclina i mai curând către via a pastorală decât către cea industrială sau urbană ei s-au răspândit prin Africa. erau ajuta i de amintirea şi de teama evenimentelor care au distrus. pentru că a fost deasemeni implicată şi eliberarea a mai mult de 200 de prizonieri care urmau să fie sacrifica i în ziua următoare. pentru edificarea poporului. acum. numărau câteva milioane. cel mai important lucru era că. prevenindu-i că mânia zeului poate fi teribilă – mult mai rău decât au văzut – şi că trebuie să-l asculte pe Marele Preot şi să urmeze noua cale pe care el le-o va arăta. au început să emigreze în număr mic. Ei erau considerabil mult mai umili şi asistau noii conducători în instigarea la schimbările cerute. Erau deasemeni exemple frecvente de îmbolnăviri fizice care erau vindecate prin “puterea mâinii” asupra locului respectiv. care înainte au dat o “mână de ajutor” în exploatarea poporului.

Michel. Climatul şi timpul. vreau să spun. Navele lor spa iale erau atunci capabile de a avea autonomie timp de 12 săptămâni de zbor. Având în fa ă posibilitatea unei coliziuni inevitabile cu asteroidul.Unde s-au dus? Pe Lună? . nu a avut loc pe niciuna dintre nave. mul i dintre politicieni s-ar îngrămădi să-şi salveze propria piele. nu a existat nici o navă spa ială. pentru că dacă o situa ie similară ar apărea astăzi pe Pământ. un nou mare trib. Te-aş ruga să ii cont. Şi astfel. îşi pierduseră capacitatea de a călători pe distan e super-lungi. În Africa. Etnologii au fost foarte interesa i în rezultatele acestei uniuni. Într-adevăr. Rasa galbenă a urmat aceeaşi procedura. Guvernele din Australia. Opt nave spa iale australiene au fost echipate şi încărcate pentru a transporta un grup de elită. Noua Guinee şi Antarctica au luat o hotărâre foarte importantă. vie. cum ai putea să le spui. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 45 . În săptămânile care au urmat a devenit chiar mai vizibil. Prima dată a fost văzut de Observatorul din Ikirito. s-au grupat şi s-au stabilit în zona care în prezent este numită Algeria – Tunisia. că în afară de conducătorul suprem al fiecărei ări. pe Bakaratini. deoarece un enorm asteroid se apropia de Pământ. aproape imperceptibil. Planul lor era să rămână pe orbită în jurul Pământului. rezulta i prin încrucişarea celor două rase.Oamenii galbeni au făcut primul pas în a se încrucişa cu rasa neagră. au sfârşit prin a se sim i mult mai bine în comunitatea lor decât printre negri sau galbeni. strălucind în cea mai sinistră. aceşti “hibrizi” după cum îi voi numi. totul mergea bine pentru locuitorii planetei Pământ.Nu. care a fost foarte curând acceptată şi de către conducătorii galbeni. în treacat. care a produs pe Pământ. fizic vorbind. – mai curând pentru a fi în serviciul comunită ii după catastrofă. gata să aterizeze cât mai repede posibil şi să acorde asisten ă acolo unde era mai necesar. pregătind 98 de nave spa iale pentru zbor. Africa de Nord. o nouă rasă a luat naştere – rasa Arabă pe care o cunoşti. de către o persoană care ştia unde să se uite. După câteva luni. pe vremea aceea Pământul nu avea Lună. nu s-au amestecat rasele pentru a se extinde aşa cum au făcut-o pe Pământ. Povestea mea doar î i dă o idee despre cum au început să se amestece rasele. care a fost ales în urma unor întruniri care au durat zi şi noapte. având mai mult sânge galben decât negru. În final. dar fără greşeală. nici unul dintre “miniştrii” săi. în afară de un singur lucru… astronomii şi oamenii de ştiin ă erau foarte îngrijora i. situat în centrul Australiei. să părăsească Pământul. odată cu trecerea secolelor. tehnicieni. De multă vreme. Astfel. au avut efectele lor. culoare roşie. Ar putea fi surprinzător. dar niciodată. Acest lucru probabil i se pare ciudat. desigur. ei au căzut de acord ca toate navele spa iale în stare de zbor. ducând la bord cât mai mul i specialişti şi exper i va fi posibil – medici. . putea fi văzut cu ochiul liber. Nu te gândi că au semănat imediat cu rasa care este acum. etc.

mult mai mare. luând în considera ie viteza estimată a asteroidului. Mun i s-au format instantaneu şi valuri uriaşe mai mari de 300 de metri înăl ime s-au abătut peste 4/5 din Australia. popula ia a fost avertizată de coliziunea iminentă. după Ora Australiei Centrale. Impacturile simultane au fost teribile. şi cea mai mare dintre cele trei. Fusese calculat că asteroidul urma să lovească în zona în care se află acum America de Sud. Atunci. creând două canioane subacvatice între Antarctica şi Australia. plecarea lor întârziată permi ându-le să rămână în spa iu toate cele 12 săptămâni pline dacă era necesar.. Un continent enorm s-a ridicat din ape în centrul Oceanului Pacific. acesta a apărut pe cer la ora 11 a. a lovit zona în care se află acum Marea Timor. Deci. în zona în care se află acum Golful Bengal. Alta.ed. Warp aici are semnifica ia de “gaură gravita ională” – o regiune cu gravita ie scăzută (n. America de Sud – într-adevăr aproape peste tot pe planetă. O uriaşă bucată din Burma s-a afundat.Totul era pregătit. asteroidul s-a spart în trei bucă i uriaşe. nu au reuşit să ajungă la acea “gaură gravita ională” până când asteroidul a lovit Pământul. Pământul îşi schimbase brusc înclinarea axei! Explozii de o incredibilă for ă s-au petrecut deoarece cele două bucă i mai mari de asteroid penetraseră scoar a Pământului. după catastrofă. neprevăzută a asteroidului. strălucind ca un soare portocaliu. Mai erau doar 48 de ore. măsurând câ iva kilometri în diametru. Cea mai mică. fie că a fost o accelerare bruscă. Navele spa iale urmau să decoleze toate odată – cu 2 ore înainte de momentul presupus al coliziunii. Curând s-a oprit şi urca încet. de teamă că popula ia va crede că a fost trădată de conducătorii săi şi că s-ar fi creat panică. aproape to i. care la acel timp se afla deasupra Europei din prezent. Când a intrat în atmosfera Pământului. pentru a minimaliza panica colectivă. şi ar fi fost posibil chiar un atac pe aeroporturi. deşi era ceva greu de crezut. era necesar să folosească o “gaură gravita ională”4(warp). Pentru a părăsi atmosfera Pământului şi a învinge rapid for a gravita ională. To i exper ii au fost de acord cu aceste calcule – sau mă rog. Ordinul de plecare a fost dat imediat şi toate navele spa iale au decolat. dar când parcursese numai jumătate din distan ă. Vulcani au erupt în Australia. Fie că a fost o eroare de calcul. a “căzut”. O altă por iune de pământ s-a afundat şi astfel s-a format Marea Roşie.m. În ciuda vitezei pe care o puteau atinge aceste nave. la prânz. Japonia. Soarele a devenit roşu-întunecat şi aluneca către orizont ca un balon în cădere. Coliziunea era acum la fel de iminentă pe cât era de teribilă. a lovit zona în care se află Marea Roşie acum. a aterizat în regiunea actualelor Insule Galapagos. Tasmania a fost separată de continentul australian şi o por iune uriaşă din Antarctica s-a scufundat în apă. Rolul navelor spa iale a fost inut secret. bazată pe explica ia autorului) 4 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 46 . la ora 12. conducătorii au simulat efectele pe care le-ar fi putut avea impactul coliziunii. Noua Guinee. totul era pregătit şi semnalul de plecare urma să fie dat în zona Z. În aceleaşi condi ii.

Ai spus că oamenii negri din Australia s-au răspândit în Noua Guinee şi Africa. Cum mişcările scoar ei au continuat.. Au prezis înclinarea Pământului pe axele sale dar nu au fost capabili să prevadă oscila iile sale. Thao. Michel. mediul înconjurător s-a schimbat total şi regimul lor alimentar a fost şi el alterat drastic. luptându-se cu toată puterea au reuşit. încât depozitele de uraniu s-au ridicat la suprafa a Pământului emanând radia ii puternice. Crevase s-au deschis înghi ind oraşe întregi. au fost mai pu ini mor i. trei cu pasageri negri şi patru cu galbeni. a milioane de negri. Mişcările de la suprafa a Pământului au continuat luni de zile. şi apoi s-au închis stergând urmele civiliza iei existente. O numărătoare făcută când calmul a fost reinstaurat indica doar 180 de oameni care supravie uiseră. În Noua Guinee. Ei au fost afecta i genetic. Cum se face că acum.A mai fost timp pentru ca navele spa iale să scape? .Te rog. aborigenii sunt atât de diferi i de negrii din lume? .Cât a durat ca să apară continentul de care aminteai în Oceanul Pacific? .Abia dacă a fost chestiune de ore. În cele trei puncte de impact ale asteroidului. Statisticile noastre indică o anihilare aproape totală a omenirii şi a animalelor din Australia. s-au format mun i. Acest lucru s-a petrecut numai în Australia. sunt diferite de ale aborigenilor. 47 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . al ii în decurs de zile. exact ca după o explozie atomică.Nu chiar.Aş fi vrut să te întreb ceva. în centrul planetei. Apoi au fost bombarda i de milioane de particule venite de la asteroid şi traşi în vârtejul său. Gaze otrăvitoare s-au răspândit peste aproape tot continentul Australian. . Gazele otrăvitoare au fost cauza acestui înfricoşător masacru. Acest continent a fost ridicat de centuri de gaze rezultate din mişcările petrecute în adâncime. Cu trecerea timpului.Excelentă întrebare. Trebuie să fi fost o imagine înfricoşătoare pentru ei să asiste la schimbarea Pământului înaintea ochilor lor. . au apărut mii de vulcani. Vezi tu. aceşti descenden i ai bakaratinienilor au fost “transforma i” în rasa Aborigenă de astăzi. . au avut loc mişcări ale scoar ei cu o amplitudine atât de mare. unde gazele au fost duse de vânt mai pu in. genele africanilor. Michel. Numai şapte nave. . cu succes să scape ororilor care se petreceau pe Pământ. Navele spa iale au fost de-a dreptul prinse(3) şi trase înapoi în “sorbul” cauzat de intrarea asteroidului în atmosfera Pământului. Se poate spune în apărarea lor că nu au putut anticipa ce urma să se întâmple într-adevăr. ca un rezultat al catastrofei. pentru că exper ii au făcut o greşeală. unii brusc. şi cei care au scăpat mor ii au fost foarte grav afecta i. Apoi. astfel încât astăzi. Istorisirea mea ar fi trebuit să includă mai multe detalii. provocând o moarte dureroasă în câteva minute.

neavând absolut nici un fel de vizibilitate asupra restului planetei. care pe alocuri efectiv au fiert pe o arie de mii de kilometri pătra i. Aşa s-a întâmplat. Au ales să aterizeze în zona pe care o cunoaştem acum ca fiind Europa. După o lună de zile. şi cu această ultimă catastrofă.După 12 săptămâni. au făcut ca aceasta să nu mai poată decola din nou. aşa că s-au organizat cât de bine au putut. care se produceau pe tot cuprinsul planetei – vânturi ciclonice cu 300-400 km/oră. a mai putut folosi doar ca adăpost. ca manifestare a divinită ii. a avut loc un “potop”. Ceilal i au fost izbi i de pământ de rafale puternice de vânt. La bord se aflau 95 de pasageri galbeni. toate oraşele stabilite în zona Mării Roşii au fost înghi ite de marea nouformată. numai una a reuşit să aterizeze. Dintre cele şapte nave. Oricum. Lan ul de catastrofe care au urmat coliziunii cu asteroidul au dispersat întreaga popula ie – în Noua Guinee. singura navă rămasă. nu a mai durat mult înainte ca foametea să se răspândească peste tot. ca oamenii (brusc disemina i şi separa i unii de al ii de noile mări formate şi rupturile nou create) au trăit pentru prima dată pe planeta Pământ. De fapt. au fost to i înghi i i pe timpul unui cutremur – deasemeni şi nava spa ială. a reuşit să aterizeze în locul numit acum Groenlanda. cei mai mul i dintre ei fiind medici şi exper i de diverse tipuri. Pe scurt.Şi navele care orbitau în spa iu? . Oricum.Mai presus de toate ororile. experien a canibalismului. Vaporii din oceane. vulcanii au aruncat simultan atât de multă cenuşă în văzduh. defec iunile pe care le-a suferit nava. Burma şi China şi în Africa. De aceea. Nori groşi s-au format apoi. dealtfel. Aveau provizii suficiente pentru a rezista încă multă vreme. toate urmele civiliza iei de pe Pământ au fost distruse. minunatele culturi din Australia şi China nu mai erau altceva decât amintiri care au devenit legende. încât cerul s-a întunecat. regiunea deşertului Sahara suferise o extindere mai mică decât în oricare altă parte. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 48 . la altitudini atât de incredibile. nici un oraş nu a mai rămas pe Pământ şi milioane de oameni şi animale au fost distruşi. s-au combinat cu norii de cenuşă. şi au generat ploi atât de toren iale cum greu i-ai putea imagina… . aşa cum planeta nu mai cunoscuse vreodată. Deci. Principala cauză a acestor vânturi o constituiau diferen ele de temperatură – acestea din urmă fiind cauzate de erup iile vulcanice bruşte. Inutil să mai spun că. Aterizând în condi ii extrem de grele. au fost obliga i să se întoarcă pe Pământ.

Am probleme în a în elege cum pute i voi amăgi mii de oameni – nu este asta cumva o şarlatanie. fiindcă eram to i arunca i în spa iu. un şoc de o violen ă extraordinară a zguduit nava. deoarece este extrem de rar în aceste zile pe planeta voastră şi. Thao m-a apucat strâns de bra şi am fost spulbera i înspre vidul sideral cu o viteză ame itoare. Thao s-a uitat la mine cu o privire îngrozită – întreaga ei figură se schimbase complet şi oricine ar fi putut citi pe ea o teroare absolută. Mi-am dat seama. . nava s-a despăr it în câteva bucă i şi am auzit ipetele astronau ilor. dar nici nu m-am gândit să întorc capul în direc ia ei – eram de-a dreptul hipnotizat de cometa. pe care Thao le-a examinat atent. Pe unul dintre pere ii camerei. Michel. “alese”? Thao zâmbi din nou. Am sim it mâna lui Thao pe bra ul meu.Thao. mai mult sau mai pu in. să găseşti un iluzionist adevărat. şi pentru noi este foarte simplu pentru că… În acel moment. exact ca atunci când un iluzionist pe scena păcăleşte mul imea cu o duzină de subiecte. doar din cauza vitezei cu care călătoream. Eram pe cale să ne ciocnim de coada sa – asta era sigur – şi deja puteam sim i căldura teribilă.i reamintesc că noi suntem exper i în toate tipurile de fenomene psihice. . Când a terminat de vorbit.Ai dreptate într-un anumit sens. Trebuie să. Cu un teribil scrâşnet. care se aprinseseră lângă scaunul ei. am spus. ai vorbit chiar acum despre halucina ii sau iluzii colective. Apoi luminile s-au stins şi imaginile au dispărut. Pielea de pe fa a mea era gata să explodeze – era sfârşitul… 49 . că eram pe cale să ni se intersecteze drumul cu cel al unei comete – exact ca aceea pe lângă care am trecut câteva ore mai devreme.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Planeta de aur CAPITOLUL 4 În timp ce Thao îşi depăna povestea. în special pe scenă. a făcut un gest. au apărut o serie de litere şi numere. aten ia mi-a fost atrasă de nişte lumini de diferite culori.

O corela ie directă se stabileşte între corpul meu astropsihic şi al tău. cu câ iva oameni. corpurile “astropsihice” de cele fizice şi de celelalte corpuri ale noastre… . Dacă se aşteaptă să vadă un elefant. . toate trebuie să cadă până la ultima.000. ac ionează în acest caz. în acelaşi fotoliu în care stătusem. În plus. Dimpotrivă. Stăteam pe locul opus ei.Care celelalte corpuri? . . ei nu vor vedea niciodată nava spa ială. se produce telepatia între ei. ca un transmi ător. subiectul sau subiec ii.Este fantastic! N-aş fi crezut niciodată că se poate întâmpla aşa ceva – şi atât de brusc. 50 .Nicidecum. Este o vorba pe planeta voastră că. o imagine valorează cât o mie de vorbe. Eliberezi corpurile astropsihice ale indivizilor şi când pui procedura în mişcare. Singura problemă a fost că.Nicidecum. trebuie să fie pregăti i să vadă ceea ce tu vrei să vadă. mul imea se va aduna în jurul tău anticipând vederea unei nave spa iale. Michel? m-a întrebat Thao cu blânde e din fotoliul său.Suntem mor i sau nebuni? am întrebat. De exemplu. Corpul tău astropsihic a fost separat de celelalte de către un sistem telepatic care operează în creierul meu şi care. . aşezate în linie – dacă o faci să cadă pe prima. nici alta. Nu ştiu ce să mai spun… Singurul lucru pe care i-l cer este să nu mă mai sperii aşa vreodată. astral şi aşa mai departe.Te sim i bine.Trebuie să fi fost mult mai uşor cu un singur subiect decât cu 10. De când ai părăsit Pământul. Astfel. un elefant alb sau Fecioara de la Fatima – un caz tipic al fenomenelor de pe Pământ. cu cuvintele potrivite şi o sugestie măiestrit controlată. aş fi putut muri de spaimă… .Toate celelalte: fiziologic. când creezi o iluzie. şi ascultam povestea ei despre primul om pe Pământ. Corpurile noastre fizice erau în fotolii şi. Tot ce am imaginat eu a fost proiectat în corpul tău astropsihic exact ca şi cum s-ar fi întâmplat.Ce vrei să spui? . . i-am replicat imediat creând o iluzie pentru tine. este important ca ei să se astepte să vadă una. Am crezut că eram pe cale să înnebunesc. Mi-am dat seama că ar fi trebuit să aleg o experien ă mai pu in înfricoşătoare.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Ei bine. psihotipic. Michel. Nu ştii ce se va întâmpla în mod logic în clipa următoare. Deci a fost un joc foarte uşor cu tine. ai rămas mai mult sau mai pu in neliniştit. neavând timp să te pregătesc pentru această experien ă a trebuit să fiu foarte prudentă.Nici una. dacă vrei ca oamenii să vadă o navă spa ială pe cer. . Totul a fost atât de real – întregul scenariu. dar subiectul este unul foarte important în acest caz. se produce o reac ie în lan . . M-ai întrebat cum suntem noi capabili să amăgim mul imi de oameni. Seamănă pu in cu faimoasele piese de domino. pur şi simplu ne-am separat…hai să le numim.

Pe scurt. copita lui loveşte o stâncă. Trebuie să te ridici mai sus cu dificultate. El este purtat de vânt şi inuturile trec pe sub tine – râuri. în aşa fel încât tu cazi – mai jos şi mai jos – într-o crevasă care pare să nu aibă capăt…şi descoperi că ai căzut din pat pe podea.Am profitat de acest caz tipic de teamă conştientă sau inconştientă care este întotdeauna prezentă când cineva călătoreşte într-o maşină zburătoare – teama de explozie sau prăbuşire. Raportează totul într-una sau mai multe căr i pe care le vei scrie când te vei întoarce pe Pământ. dacă tot ai văzut cometa pe ecran. Am observat şi observăm comportamentul oamenilor de pe planeta voastră de mii şi mii de ani. după cum î i po i da seama acum. . . Ştiu că este dificil de în eles dar în acest vis neobişnuit. dar de fiecare dată când încerci. balansându-te. care.Nu sunt surprinsă deloc. puteam să te fac să traversezi coada acesteia crezând că vei înghe a. el fuge mai departe. A venit timpul să. Pentru a în elege pe deplin. dar fără să. ai făcut mari progrese în anumite domenii şi acest lucru contează acum.Dar asta trebuie să fi durat mai mult de cinci minute…? . Visul care a început ca şi când. . pe timpul celor câteva ore pe care le-ai petrecut alături de noi. Te apropii să-l prinzi. De exemplu. dintr-un anumit punct ai derulat înapoi un film pe video şi apoi l-ai urmărit. puteai să mă aduci la nebunie! . . După cinci sau şase încercări. totul ar fi început în momentul în care i-ai pierdut echilibrul în pat. 51 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . de ce să n-o folosim şi pe ea? În loc să. Atunci.Fără îndoială că îmi vei spune că acest vis durează doar câteva minute.i prăjeşti fa a pe măsură ce te apropiai de cometă. Este de-a dreptul minunat. à propos. se petrece aproximativ în acelaşi fel.i explic motivele noastre de a te aduce pe Thiaoouba. în prezent. care iau timp bineîn eles. sau ar fi trebuit să spun un coşmar.Mărturisesc că nu în eleg. un munte apare la orizont.Nu mai mult de 10 secunde – exact ca într-un vis. Calul zboară din ce în ce mai sus – este aproape deasupra celui mai înalt pisc. Visele nu contează pentru moment. Michel. trăi şi auzi pe timpul pe care îl petreci cu noi. Apoi. Mai repede şi mai repede şi eşti intoxicat în mod fericit de viteză… Armăsarul galopează atât de repede încât nici nu mai atinge pământul. Michel.i dai seama.Nu într-un timp atât de scurt… . devenind din ce în ce mai înalt pe măsură ce te apropii. când. voi nu ave i pe nimeni capabil să vă instruiască cu privire la acest subiect. câmpii şi păduri. . dormi şi începi să visezi… Eşti pe un câmp cu un armăsar alb foarte frumos. Î i încredin ăm o misiune. se cere mai mult studiu în acest domeniu şi.Ar fi putut să dureze patru secunde. pe Pământ. Aceasta constă în a raporta tot ceea ce vei vedea. tu sari în spatele calului şi începi să galopezi.

Dar eu nu sunt scriitor! De ce nu a i ales un scriitor bun – pe cineva cunoscut.Nu voi mai comenta. eu pot doar să consimt. cu aproape 2. sau un bun jurnalist? Thao zâmbi la reac ia mea vehementă. sunt mor i – mă refer la Platon sau Victor Hugo – şi ei tot ar fi redat faptele cu prea multe ornamente stilistice. l-au crezut pe Isus că era trimis de Dumnezeu.Te-am observat şi ştim totul despre tine. pentru că altfel nu l-ar fi crucificat dacă l-ar fi crezut. care cred că este Nacaal. . de ani în urmă. Acum.Singurii scriitori care ar fi putut s-o facă. Noi vrem cea mai precisă istorisire posibilă. Thao? Şi cine a fost el de fapt? În primul rând. sau de la un ziar la altul? Pe cine crezi când unul dă numărul mor ilor unui cutremur ca fiind 75. Nu ştiam ce să spun mai mult. aşa cum trebuie făcută. . milioane de oameni ar fi dat tot ce aveau pentru a fi în locul meu. după cum ştim şi despre al i oameni de pe Pământ – şi tu ai fost selectat… . . Desigur.Ai absolută dreptate! am exclamat.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un anumit procent din această omenire se îndreaptă către un punct destul de critic al istoriei şi sim im că a venit timpul să încercăm să-i ajutăm. că jurnaliştii de pe planeta voastră sunt atât de înclina i spre senza ional.De ce nu tu? În timp.Care îl cred? Oare într-adevăr îl cred. obiec iile mele erau ridicole de vreme ce deja eram implicat în aceasta afacere şi nu mai era cale de întoarcere. Sper doar că voi fi la înăl imea aşteptărilor. ştii şi tu. astfel încât adesea ei distorsionează adevărul. este scris: “La început nu era nimic – totul era întuneric şi linişte. oricum. vei afla motivul principal aflat în spatele alegerii noastre.Atunci vă trebuie un reporter jurnalist… . vezi reportaje cu ştiri care diferă de la un canal de ştiri la altul. îi putem asigura că au ales calea cea dreaptă. A i luat în considerare că 99% dintre oameni nu vor crede nici un cuvânt din ce voi spune? Pentru cei mai mul i oameni va fi prea incredibil. de exemplu.Dar de ce tocmai eu? Nu sunt singurul de pe Pământ capabil de obiectivitate. . altul 62 şi altul 95? Chiar î i imaginezi că am avea încredere într-un jurnalist? . Thao.Aşteptam această întrebare şi este important că ai întrebat. . Dacă vor asculta.000. În ultimă instan ă. De aceea ai fost ales… . Dacă aceasta este decizia voastră. . a trebuit să admit că îmi plăcea acest voiaj spa ial din ce în ce mai mult. Pe o străveche tablă din piatră. Cât de des. cine este Dumnezeu? Există într-adevăr? . 52 .Michel.Michel. există milioane care cred ce a spus el… . aşa cum pretindea el? Sigur că nu.

Vom avea ocazia să discutăm din nou mai târziu despre acest subiect. în imagina ia Sa. Nu confunda logica cu distorsiunile ilogice ale religiilor. Totul era încă în întuneric. Corpul tău Astral le asimilează când este eliberat din corpul tău fizic. chiar şi o minte foarte evoluată. Cu acestea. unele planete se răcesc – solul se formează. După ce a mai aruncat încă o privire asupra a tot ceea ce voia să creeze. prin for a sa spirituală de exceptie. să creeze instantaneu. încercam să. Nu confunda religiile cu crea ia şi simplitatea celor arătate. oceanele se formează şi mari mase de pământ devin continente. este încă.Michel. Pe de altă parte. este “prezentul” etern. infinit de puternic (atotputernic) – puternic dincolo de capacitatea de în elegere a min ii omeneşti. dar asta este povestea lui Dumnezeu aşa cum ne înva ă Religia Creştină – sau aproape – şi eu n-am crezut niciodată în aceste lucruri lipsite de sens… . sau pare a fi – fiecare lucru în parte. Dar existau doar în imagina ia sa. desigur. La început nu era nimic în afară de întuneric şi un spirit – Spiritul Suprem (acel Spirit). bine. să declanşeze o explozie atomică cu reac ii în lan de o for ă inimaginabilă. A imaginat atomii. Întunericul a dispărut şi Universul a fost creat prin el însuşi în concordan ă cu voin a Spiritului Suprem. Dar mă depăşesc de acum – hai să ne întoarcem la începutul începuturilor. etc. planetele au mişcări revolu ie în jurul sorilor lor. şi va fi întotdeauna. La un anumit moment. dar este mai mult apropiat de nivelul nostru de în elegere să numărăm în miliarde de ani). Acel Spirit era. să în eleagă asemenea lucruri. a fost capabil. 53 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Pentru moment. tot ce este lipsit de mişcare. nu despre Religia Creştină.Bine. prin ac iunea simplei sale voin e. cele patru for e ale Universului. în centrul Universului pentru că El este Stăpânul şi Creatorul acestuia… . şi în mod sigur. este imposibil. toate lumile. Spiritul Suprem este atât de puternic încât era capabil. Spiritul Suprem a imaginat lumile – a imaginat modul în care putea să le creeze – de la cel mai mare (uriaş) la cel mai mic (minuscul).i explic Crea ia. De fapt. în anumite sisteme solare. aşa cum a i fost învă a i la şcoală. nu vorbesc despre nici o religie aşa cum există pe Pământ şi în mod special. sorii şi atomii s-au format.Spiritul – Inteligen a Superioară a hotărât să creeze lumile şi a comandat celor patru for e superioare… Este extrem de dificil pentru o minte umană. Pe timpul a miliarde de ani (pentru Creator. într-un sens. rocile se solidifică. Spiritul era astfel. am întrerupt eu. şi uneori au sateli ii lor. El a creat. te mai aşteaptă câteva surprize. Când i-a imaginat. tot ce se mişcă şi se va mişca: tot ce trăieşte şi va trăi. Spiritul Suprem se afla în centrul său şi a indus-o. De fapt. El a dirijat prima şi cea mai gigantică explozie atomică din toate timpurile – pe care anumi i oameni de pe Pământ o numesc “Big Bang”. şi este.

în loc să ină seama de motivul real. nici cel mai perfec ionat nu va fi vreodată mai mult decât o maşină vulgară în compara ie cu mecanismul uman. după cum aceste creaturi şi aceste plante au fost create de simple raze cosmice. Nu are nimic a face cu grupa sanguină. nemailăsând nici o urmă din vibra iile donatorului de sânge. Au reuşit? În ceea ce priveşte robo ii au reuşit dar. Această influen ă. Spiritul Suprem a imaginat experien a sentimentelor prin intermediul unei creaturi speciale. În acest stadiu. vibra iile “primitorului” care con ine sângele preiau conducerea. Pentru a ne întoarce la cristalinul pe care tocmai l-am amintit. care niciodată nu depăşeşte o lună. având ca finalitate formarea unor “ouă cosmice”. este la fel de unic printre indivizi la fel ca şi amprentele? Exper ii voştri şi tehnicienii de pe Pământ. După un timp. Te-ai gândit vreodată Michel. Toate acestea au fost la început. Această a doua for ă o vom numi “For a Ovocosmică”. nu se găsesc două amprente digitale identice şi de ce. ce inteligen ă ar fi necesară pentru a crea o fiin ă umană sau măcar un animal? Sângele care circulă mul umită inimii care bate de milioane de ori indiferent de voin ă … plămâni care purifică sângele prin intermediul unui sistem complex…sistemul nervos…creierul care dă ordine. care variază în concordan ă cu volumul de sânge utilizat în cadrul transfuziei. din care mai târziu au derivat sub-speciile. care este impactul vibra iilor diferite pe care le are fiecare. Te-ai întrebat vreodată de ce. şi de pe alte planete. este mai bine a fi descris ca o oarecare vibra ie particulară a sângelui fiecărui individ. El a imaginat Omul folosindu-se de cea de-a treia for ă pe care o vom numi “For a Ovoastromică”.În final. Motivele lor sunt legate de învă ături religioase şi căr i ce cuprind învă ături religioase. Putem numi prima lui for ă – “For a Atomică”. nu este niciodată periculoasă. Diverse secte de pe Pământ cred cu tărie în “dreptul” de a refuza transfuziile de sânge. au încercat şi încă mai încearcă să creeze un corp uman. ajutat de cele cinci sim uri … măduva spinării care este ultra-senzitivă şi care te face (instantaneu) să. aceste planete devin locuite de anumite forme de via ă. Dacă are loc transfuzia unei mari cantită i de sânge.i retragi mâna de lângă o sursă de căldură ca să nu te arzi – creierului îi ia o zecime de secundă pentru a da ordinul pentru a preveni arderea mâinii tale(4). pentru o anumită perioadă de timp. acest lucru poate avea o influen ă asupra “primitorului” într-un anumit grad. dintre atâtea miliarde de indivizi de pe planeta voastră. în imagina ia Spiritului Suprem. cu ajutorul celei de-a doua for e a sa. El a creat fiin ele vii primare şi cele mai multe dintre plantele primare. precum şi de interpretările lor personale ale acestor învă ături. 54 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Astfel Omul a fost creat. ceea ce noi numim “cristalin” din sânge. La începutul începuturilor. desigur.

În final. cu puncte luminoase de diferite culori luminoase traversau ecranul continuu. . fiecare dintre aceştia fiind ocupa i la pupitrele lor. pentru că deja ea se îndrepta către ieşire. Dacă ar fi fost să inventez un cuvânt. Numere şi figuri. nu-mi puteam lua ochii de la acea privelişte. Nimeni dintre cei afla i pe navă nu a mai rămas în picioare. este timpul acum să ne alăturăm din nou celorlal i. aşa cum o văzusem mai devreme. înso ite de puncte luminoase de diferite culori. făcând cu ochiul. pentru că ceea ce vedeam înaintea mea era indescriptibil de frumos. De fapt. . o persoană vorbea rar şi aproape continuu. 55 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . 25 de minute nu reprezintă sfârşitul lumii! continuă ea. Multe dintre computerele de pe pupitre erau ac ionate mai curând vocal decât manual. care era presărat cu o multitudine de insule de diferite culori. chiar în mijlocul panoului.Reducem viteza progresiv pe măsură ce ne apropiem de planeta noastră.Nu ar trebui uitat că aceste vibra ii sunt mai mult (5) o trăsătură a corpului psihologic şi fluidic decât a corpului fizic. Nu suntem departe de a ajunge pe Thiaoouba.puteam sim i asta. care se termina abrupt la un ocean. au traversat rapid ecranul.Ce se întâmplă? am întrebat. Acum fiecare operator era profund concentrat la pupitrul său. Brusc. Centrul Intergalactic fusese înlocuit de…Thiaoouba! Presupunerea mea trebuia să fie corectă . pentru a discuta cu Biastra care părea a supraveghea astronau ii. Ea s-a mutat apoi mai încolo. interferând cu simbolurile. nemailăsându-mi nici o îndoială. Suntem acum la 848 milioane de kilometri distan ă şi vom ajunge în aproximativ 25 de minute . primul cuvânt care mi-a âşnit din minte a fost “luminos” – apoi acesta a fost juxtapus cu “auriu” – dar efectul produs de această culoare era dincolo de orice descriere. Figuri. În orice caz. Michel.Putem s-o vedem acum? . iat-o. N-am îndrăznit s-o întreb pe Thao. Pe măsură ce ne apropiam şi Thiaoouba creştea pe panou. Acolo. răspunzând la vocile operatorilor. Michel. pe panou şi în plan apropiat. evident cu un umor fin. Ini ial. ci mai curând se puteau distinge contururile unui continent. Dar. poate unul care să poată fi folosit ar fi fost “luminoso – vaporoso . Thao m-a aşezat într-un scaun pe care îl ocupasem anterior şi m-a rugat să nu intervin la sistemul meu de securitate. Mi-am părăsit locul şi am urmat-o înapoi către postul de comandă.auriu”. permi ându-ne să avem o vedere generală a camerei de comandă a bazei intergalactice. observ că am deviat mult de la subiectul meu. Imaginea în plan apropiat de pe panou a fost înlocuită cu un plan dintr-un unghi larg. era acolo. cineva ar fi avut impresia plonjării într-o baie luminoasă şi aurie – aproape ca şi cum ar fi fost un praf foarte fin în atmosferă. Thao imediat mi-a transmis telepatic un răspuns afirmativ.Răbdare. ea a venit înapoi şi s-a aşezat într-un loc lângă al meu. despre natura celei de-a patra for e. Am coborât uşor spre planetă şi panoul nu ne mai arăta contururile acesteia.

încă nişte “ouă”. Acestea erau enorme. şi este posibil să cazi şi să te răneşti… . Vei fi tentat să mergi cu paşi mari. Greutatea ta ar fi cam 70 kg pe Pământ – aici va fi de 47 kg. Thiaoouba nu are aceeaşi for ă gravita ională ca aceea de pe planeta voastră. este celula în care nava noastră va fi găzduită în câteva momente. cu atât se distingeau mai bine detaliile – lentilele pentru focalizare (zoom-urile) nu erau folosite pe timpul aterizării. dar în momenul acesta. când lumina vibrează într-o bandă de frecven ă îngustă.i pierzi echilibrul în mişcările şi reflexele tale. şi altele ca atare. rişti să.i explic ceva mult mai important. dar nu era cel pe care îl cunoaştem noi. De aceea eu trebuie să mă asigur că î i iei anumite măsuri de precau ie elementare. răsturnate. Theosolakoviniki – un efect similar poate fi observat cu culori monocromatice pure. Am fost atât de uimit de această privelişte încât m-am întors din nou către Thao pentru a o întreba despre aceste “ouă”. Autorul a confirmat aceasta când i s-au arătat asemenea culori. Am recunoscut sferele ca fiind nave spa iale întocmai ca a noastră. descrierea va fi mult mai potrivită. culorile de pe această planetă nu puteau fi comparate cu nimic din cele ce există pe Pământ.Desigur. pe de altă parte.Clădiri. trebuie să.) 6 Ar fi trebuit să spun jumătate de ou.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cu cât ne apropiam. ouă6! Am putut vedea solul “presărat” cu ouă. dintr-un motiv care mi-a fost explicat mai târziu. după cum vom vedea mai târziu că. sunt Theosolakoviniki5 – care înseamnă că ele radiază culorile lor din interiorul lor (un fel de lumină interioară – v. cu ceea ce semăna a fi capătul ascu it îndreptat către cer. dar sunt două. Există un cuvânt în limbajul lui Thao care defineşte tipurile de culori de pe Pământ şi de pe planete asemănătoare cu a noastră – culorile noastre sunt Kalbilaoka – pe care l-aş traduce ca “întunecate. . Michel. . în fiecare varia ie de ton. Un roşu putea fi recunoscut a fi roşu.ed.Dar nu în eleg. dacă nu eşti atent.Şi ouăle gigantice. spuse Thao din locul ei. Altele erau aşezate în pozi ie verticală. apăru acolo o formă rotundă înconjurată de câteva sfere de mărimi diferite. Un verde închis avea efectul opus – îşi “ inea” culoarea. 5 56 . insensibile” (fără vibra ie pură) – ale lor. Planeta noastră con ine multe surprize pentru tine. Este foarte dificil de descris pentru că. Ce m-a captivat mai mult. şi forma sferică pe care o vezi. Aten ia mi-a fost atrasă foarte curând de ceea ce arăta pe ecran ca nişte ouă – da. În nava voastră. când brusc. şi. unele pe jumătate acoperite cu vegeta ie. iar altele erau aşezate pe jos. Unele păreau mai mari decât altele. Un verde luminos. aproape strălucitor – îşi radia culoarea. ce sunt ele? Thao zâmbi. Când părăseşti nava. mult mai vii. pu in mai departe. de exemplu. a fost culoarea din fa a mea – am fost năucit! Toate culorile erau. . mă simt bine. care ar putea avea efecte devastatoare pentru tine. deoarece suntem în curs de “ancorare”. Este o coinciden ă că în greacă “Theos” înseamnă “Zeu” (“Dumnezeu”)? Sunt aceste culori “pure” ca Zeii (Dumnezeu)? (n. spirituală). mai intense decât ale noastre. pe ecran.

ea a luat o cască. al aerului îmi biciuia zona de sub nas care era expusă. lucru care era foarte plăcut. de către o for ă invizibilă (câmp de for ă). camere de filmat. pentru că probabil cântări i cu aproape 60 de kg mai mult decât greutatea voastră normală. Acolo. N-am văzut pe nimeni. pe partea cu “pasarela”. Această extraordinară călătorie – eram pe cale de a păşi pe o altă planetă. În afara navei spa iale. avem satisfac ia de a te vedea mişcându-te printre noi cu uşurin ă. la aproape 800 de metri distan ă. încât aici. Pe Pământ. A scos un obiect de mărimea unui walky-talky şi imediat m-am sim it intuit pe scaun. din cauza luminozită ii şi a culorilor care te-ar putea intoxica. şi bun venit pe Thiaoouba. atât de pu in exersate. platforma s-a ridicat la câtiva metri şi a început să se deplaseze rapid către “ouă”.Să mergem. aşa încât noi nu ne sim im neconfortabil. Senza ia era foarte plăcută.Al doilea punct. consecin ele ar putea fi nefericite. O mică zguduitură ne-a indicat că am andocat. foarte uşoară. . am ajuns la o platformă rotundă. Imediat m-am sim it mai uşor. rezumă Thao. putând să mă mişc după bunul meu plac. corpurile noastre sunt mai grele. Panoul era “alb” dar astronau ii erau încă ocupa i. inând cont de înăl imea voastră. şi în acelaşi timp. 57 . care mi-a acoperit fa a de la frunte până exact sub nas. exact ca atunci când ai băut alcool. . lucru care m-a surprins.Atunci înseamnă că trebuie să vă sim i i extrem de neconfortabil. am mers de-a lungul unei “pasarele”. exact cum am fost pe navă. Culorile sunt vibra ii care ac ionează asupra anumitor puncte din corpul tău psihologic. este acela că vei fi obligat să por i o mască cel pu in pentru o vreme. Michel. bli uri fulgerând – sau ceva asemănător – poate un covor roşu! De ce nu şeful statului în persoană? Pentru Dumnezeu. aceste puncte sunt atât de slab stimulate. .Este adevărat că sub influen a acestei for e. Parfumul fin şi discret. Thao s-a aşezat pe un scaun circular din interiorul platformei (6) şi mi-a făcut semn că ar trebui să mă aşez pe locul opus locului său. Thao m-a condus către uşă şi înapoi în camera în care intrasem prima dată şi unde am stat întins 3 ore. Perspectiva pământeană m-a făcut să mă aştept să fiu întâmpinat de o mul ime de reporteri. destul de delicat şi cu un zumzet abia perceptibil.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . dar am contrabalansat acest fapt printr-o semi-levita ie. aceşti oameni doar n-or fi vizita i de un extraplanetarian în fiecare zi! Dar nimic… După ce am parcurs o scurtă distan ă. temperatura aerului fiind în jur de 260C.Am adaptat atrac ia gravita ională (artificială) pentru a corespunde celei de pe Pământ sau aproape. dealtfel într-un fel deconcertantă. . Apoi. de vreme ce de câteva ori mi-am pierdut echilibrul şi Thao a trebuit să mă sus ină. Câmpul de for ă “de siguran ă” de la scaunul meu tocmai fusese “închis” eliberându-mă din nou.

Thao m-a prezentat personal fiecăruia dintre cei 12 oameni afla i aici. Am realizat că eram în Centrul Intergalactic. Figurile îmi erau deasemeni cunoscute. Intrasem într-adevăr în “ou” şi totuşi în jurul nostru. de fiecare dată când încercam să mă grăbesc. To i au exclamat ceva şi şi-au pus mâna pe umărul meu ca un gest de bun venit. Am trecut pe sub lumină şi apoi. ea să fie obligată să se mişte mai încet pentru ca eu să nu fiu nevoit să alerg ca să in pasul – mişcările mele erau mai mult ca nişte sărituri nereuşite. în fa a unor pupitre şi ecrane pe care sclipeau lumini e colorate – asemănătoare cu cele din interiorul navei. Ne îndreptam către o lumină care strălucea pe peretele “oului” cel mic. se întindea inutul. Fe ele lor purtau expresia unei bucurii sincere şi o asemenea bunătate încât am fost adânc mişcat de căldura cu care am fost primit. to i ocupa i pe o anumită arie. Puteam vedea terenul de aterizare şi nava andocată exact ca şi cum am fi fost afară… . am ajuns. Thao mi-a scos masca. 58 . Am privit în jurul meu în toate direc iile. Thao mi-a explicat că întrebarea lor principală era: de ce este atât de trist – este bolnav? .Î i în eleg reac ia. Michel. Părea absurd. Thao mi-a făcut semn s-o urmez şi ne-am îndreptat către unul dintre “ouăle” mai mici situate lângă “presupusul perete interior” al celui mai mare. spuse Thao care ştia ce gândeam. atunci când mergeam alături. şi am intrat prin pere ii unuia dintre “ouă”. În ciuda măştii mele. . De cum am venit. Michel. Trebuie să men ionez aici că Thao şi cu mine formam un cuplu ciudat în timp ce ne mişcam prin cameră. dar “oul” dispăruse. nu vei mai avea nevoie de ea aici.Este în regulă. exacerbam problema. cât vedeai cu ochii. Nu prea departe de noi erau aduna i 20 sau 30 de oameni. am trecut prin perete într-o cameră pe care imediat am recunoscut-o ca fiind cea pe care am văzut-o pe ecran în navă.Nu sunt trist! am protestat. Marea diferen ă dintre înăl imile noastre făcea ca. Un fel de muzică se auzea foarte delicat. Eram obişnuit să-mi coordonez muşchii pentru a mişca o greutate de 70 de kg şi acum trebuia să mişc numai 47 de kg – vă pute i imagina ce efect produceam.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În doar câteva secunde. aşa cum am fi trecut printr-un nor. am fost întâmpina i cu bucurie pe oriunde am trecut. Platforma s-a oprit şi s-a aşezat uşor pe podeaua “clădirii”. Î i voi explica misterul mai târziu. Era ca şi cum ei mă considerau unul de-al lor. îmi dădeam seama foarte bine de strălucirea ei. inducându-mi o stare de euforie.

Ştiu. dar ei nu sunt obişnui i cu expresia fe ei pământenilor. păreau a fi de aceeaşi vârstă! 59 .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Arătau ca şi cum în fiecare secundă ar fi primit veşti excelente. reflectă o fericire perpetuă. Eram conştient că era ceva neobişnuit la aceşti oameni şi dintr-o dată m-a lovit: To i cei pe care îi văzusem. Figurile aici. Era adevărat. după cum po i vedea.

din nou m-am sim it euforic. i-ar plăcea să mergi la “apartamentul” tău sau vrei să aruncăm o privire în pădure mai întâi? . (acum este într-adevăr o sumă pentru tine…). Păreau să se ridice cam la 200 de metri către cer. şi au între 20 şi 30 de metri în diametru la bază. Un “kars” este o perioadă de 55 de “lorse”. Vehiculul îşi reduse mult viteza şi eram capabili să ne strecurăm printre copaci.Hai să vizităm pădurea mai întâi. câtorva dintre gazdele noastre li s-a cerut să revină la îndatoririle lor şi noi am considerat acest fapt ca fiind pentru noi un motiv de a pleca.000. care putea fi văzută în depărtare. larg. însă. un “lors” con ine 70 de “kasios”. Zburam la o înăl ime de aproximativ 5 sau 6 metri şi la o viteză pe care am estimat-o a fi 70 – 80 km/h. Am ajuns la marginea pădurii şi îmi amintesc că am fost extrem de impresionat de dimensiunile copacilor cei mai mari. la fel ca şi pe cei din camera mai mare. la înăl imi care variau de la aproape de nivelui solului până la 10 metri deasupra solului. Mi-a fost pusă din nou masca şi i-am părăsit pe acei oameni. Am revenit la vehiculul nostru şi am plecat accelerând imediat în direc ia unei păduri. într-un fel pe care nu-l mai încercasem niciodată pe Pământ. să ne oprim şi să observăm mai îndeaproape copacii.Cel mai înalt este de 240 de metri pământeni. şi un “kasio” este aproape echivalent cu o secundă de-a voastră. . de ani de-ai voştri.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Învă ând să trăiesc pe o altă planetă CAPITOLUL 5 Se părea că Thao era deasemeni foarte cunoscută aici şi a trebuit să răspundă la numeroase întrebări – întotdeauna cu zâmbetul ei natural. Unii dintre ei au o vechime de 8. Aerul era căldu şi parfumat şi. Thao. Anul nostru cuprinde 333 zile de 26 “karses”. În scurt timp. printre multe gesturi de prietenie şi urări de bine. 60 . sau într-adevăr. Michel – îmi explică Thao fără ca eu să fi întrebat.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao era capabilă să manevreze “platforma noastră zburătoare” cu o precizie şi cu o iscusin ă uimitoare. Vehiculul nostru şi maniera lui Thao de a-l conduce, mă ducea cu gândul la un covor zburător care mă purta într-un tur magic al acestei păduri magnifice. Thao se înclină către mine şi îmi scoase masca. Arboretul era luminos şi de un auriu delicat dar, le-am găsit destul de tolerabile pentru ochi. - Este un moment destul de potrivit pentru a începe să te acomodezi cu lumina şi culoarea, Michel. Priveşte! Urmărindu-i privirea, am descoperit, foarte sus printre ramuri, trei fluturi, viu colora i şi de dimensiuni enorme. Aceste lepidoptere, care trebuie să fi avut deschiderea aripilor de 1 metru, fâlfâiau sus printre frunze, iar noi eram norocoşi să-i vedem zburând din ce în ce mai aproape de noi, cu aripi de un bleu-verzui şi portocaliu. Este la fel de clar pentru mine ca şi cum s-ar fi petrecut ieri. S-au învălmăşit înspre noi cu aripile lor care erau straniu franjurate, pentru a crea cel mai frumos efect, care î i tăia respira ia. Unul dintre ei a venit să se odihnească la doar câtiva metri de noi şi am putut să-i admir corpul, cu inele argintii şi aurii şi cu antene verde-jad. Trompa sa era aurie şi vârfurile aripilor sale erau verzi, cu dungi de un albastru luminos, alternând cu forme asemănătoare diamantului, de culoare portocaliu-închis. Partea de dedesupt era albastru-închis, dar luminos, de parcă ar fi fost iluminate de deasupra de către un proiector. Pe timpul în care această insectă gigantică a rămas pe frunză, părea să emită nişte şuierături uşoare şi am fost de-a dreptul surprins de asta. Cu siguran ă că nu mai auzisem nici un lepidopter de pe Pământ sco ând vreun sunet. Bineîn eles, nu mai eram pe Pământ ci pe Thiaoouba, şi acesta era doar începutul unei lungi serii de surprize pentru mine. Pe solul din pădure, creştea o incredibilă varietate de plante, care erau una mai neobişnuită ca alta. Acoperiseră solul complet, dar am observat foarte pu ine tufişuri printre ele. Îmi imaginez că gigan ii pădurii le-au împiedicat să se dezvolte. Ca dimensiuni, aceste plante variau de la cele care acoperă solul, asemănătoare cu muşchiul, până la cele de mărimea unui tufiş mare de trandafiri. Un fel, plante cu frunze de grosimea unei palme şi de forme diferite – uneori ca o inimă sau rotunde, alteori foarte lungi şi sub iri – erau de o culoare tinzând mai mult către albastru decât verde. Flori de toate formele şi toate culorile, chiar şi cel mai pur negru, se împleteau unele cu altele. De la altitudinea noastră de câ iva metri, efectul era absolut splendid. Ne-am ridicat până când am fost deasupra celei mai înalte ramuri şi mi-am pus din nou masca la indica ia lui Thao. Am ieşit de sub boltă şi ne-am mişcat încet chiar deasupra frunzişului acelor copaci enormi.

61

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Deasupra pădurii, lumina era, din nou, incredibil de intensă şi am avut impresia de a călători printr-un peisaj de cristal pur. Păsări minunate erau aşezate pe vârfurile copacilor mai înal i, privindu-ne trecând, fără teamă. Culorile lor, variate şi bogate, erau o adevărată petrecere pentru ochii mei în ciuda efectului atenuant al măştii mele. Aici erau varieta i de macaw, cu penaj albastru, galben, roz şi roşu; şi printre ele un tip pasăre, semănând cu pasărea paradisului, mergând an oş în mijlocul unui nor de ceea ce păreau a fi colibri. Aceşti colibri erau de un roşu strălucitor, cu pete mici aurii. Penele roşii, roz şi portocalii din coada păsării paradisului, trebuie să fi măsurat cam 250 cm în lungime şi deschiderea aripilor aproape 2 metri. Când aceste “bijuterii” şi-au luat zborul, partea de dedesupt a aripilor lor a dat la iveală un roz foarte delicat şi confuz, cu doar o undă de albastru strălucitor la extremita i – atât de neaşteptat, mai ales că vârfurile aripilor lor aveau o colora ie galben-portocalie. Capetele lor purtau pene de dimensiuni impresionante, fiecare pană fiind de o altă culoare: galben, verde, portocaliu, negru, albastru, roşu, alb, crem…

Mă simt frustrat că încercările mele de a descrie culorile pe care le-am văzut pe Thiaoouba sunt atât de neadecvate – simt că mi-ar trebui un întreg nou lexicon, inând cont că limbajul meu este insuficient. Aveam impresia constantă că aceste culori veneau din interiorul obiectelor şi fiin elor pe care le priveam, şi că ele (culorile) erau mai mult decât ştiam eu că sunt. Pe Pământ, cunoaştem poate 15 nuan e de roşu, aici trebuie să fi fost peste 100… Nu numai culorile mi-au re inut aten ia. Sunetele pe care le-am auzit de când am început să zburăm pe deasupra pădurii m-au inspirat pentru a căuta o explicatie de la Thao. Era aproape un fond muzical, foarte uşor şi delicat, similar cu al unui flaut care cânta incontinuu aceeaşi arie dar de la o oarecare distan ă. Când am pornit din nou, muzica a părut să se schimbe, numai pentru a reveni la melodia ini ală. - Ceea ce aud este muzică? - Sunt vibra ii emise de mii de insecte care, când se combină cu vibra iile culorilor reflectate de razele solare pe anumite plante, cum ar fi Xinoxi, de exemplu, produc un rezultat foarte muzical precum po i auzi şi tu. Noi înşine, auzim doar dacă suntem în mod special acorda i la acestea, pentru că aceasta constituie o parte integrantă din via a noastră şi din mediul nostru înconjurător. Este odihnitor, nu-i aşa? - Absolut. - După părerea exper ilor, dacă aceste vibra ii ar înceta, am avea probleme considerabile cu ochii. De fapt, ar putea părea ciudat la prima vedere, de vreme ce aceste vibra ii sunt perceptibile mai curând pentru ureche decât pentru ochi. Totuşi, exper ii sunt exper i, Michel, şi, în orice caz, este de mică importan ă pentru noi, pentru că ei mai spun deasemeni că, şansa ca aceste vibra ii să se oprească este la fel de redusă ca şi şansa ca soarele nostru să se stingă sigur mâine. Thao întoarse vehiculul nostru şi în câteva momente, am părăsit vârfurile pădurii şi zburam peste o câmpie, care era străbătută de cursul unui râu verde-jad. Am 62

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba coborât la o altitudine de aproximativ 3 metri şi i-am urmat cursul. Acum eram capabili să urmărim mişcările unor peşti neobişnui i – peşti care semănau mai curând cu ornitorincii decât cu peştii, aşa cum îi ştiam eu că sunt. Apa era pură, ca şi cristalul, şi la această altitudine puteam distinge tot, până la cea mai mică pietricică. Uitându-mă în sus, am văzut că ne apropiam de ocean. Palmieri asemănători cu cocotierii îşi unduiau frunzele maiestuoase la înăl imi impresionante, pe marginea unei plaje cu un nisip auriu. Albastrul oceanului contrasta plăcut cu stâncile de un roşu luminos încrustate în dealuri mici, care vegheau o por iune din această plajă. Cam 100 de oameni făceau plajă pe nisip sau înotau, complet goi, în apele transparente ale oceanului. Mă sim eam un pic uimit, nu numai datorită locurilor noi şi minunate pe care le descopeream constant, ci şi datorită senza iei continue de “uşurin ă”, datorată schimbării gravita iei. Această senza ie era memento-ul meu pentru Pământ – ce cuvânt straniu, şi cât de dificil era să vizualizez Pământul acum! Vibra iile auditive şi vizuale îmi afectau deasemeni enorm sistemul nervos. De obicei o persoană destul de puternică, mă simteam complet relaxat – ca şi cum aş fi plonjat într-o baie caldă, permi ându-mi să plutesc printre baloane de săpun în timp ce se auzea o muzică delicată. Nu, chiar mai relaxat decât atât – atât de relaxat încât îmi venea să plâng. Am trecut, destul de rapid, peste apele unui imens golf, zburând la aproximativ 12 metri deasupra valurilor. La orizont, puteam distinge câteva puncte – unele mai mari decât altele, şi mi-am dat seama că acestea erau insule; fără îndoială că pe acestea le văzusem înainte de a asoliza pe Thiaoouba. Pe când ne îndreptam către cea mai mică dintre insule, am privit dedesupt şi am văzut că eram urmări i de numeroşi peşti, care se amuzau traversând încoace şi încolo umbra pe care vehiculul nostru o proiecta pe apă. - Sunt rechini? am întrebat. - Nu, sunt Dajiki – fra ii delfinilor voştri. Vezi? Se distrează jucându-se la fel ca şi delfinii voştri. - Priveşte! am întrerupt-o pe Thao. Priveşte! Thao privi către locul pe care i-l indicam şi începu să râdă. Eu eram uimit să văd un grup de oameni apropiindu-se de noi, aparent fără ajutorul vreunui vehicul. Erau la aproape 2 metri deasupra apei, într-o pozi ie verticală, şi, nu numai că pluteau în aer, dar se şi mişcau destul de rapid înspre noi.

63

7 8 Tara este un aparat purtat ca o centură atunci când doreşti să zbori. “Cochiliile” erau albe la culoare şi nu aveau nici uşi. dacă va fi timp. Într-adevăr. nici ferestre. Acest ou era aşezat pe o parte. Era aceeaşi senza ie pe care mi-o provocase Latoli şi am recunoscut prin asta un semn de întâmpinare din partea acestor “oameni zburători”. În aceeaşi clipă. Neavând nici uşi. Litiolac-ul ac ionează împreună cu Tara pentru a zbura. te-ai putea răni. Aproape imediat. Fără practică. pot fi pilotate cu precizie către locul ales. după o ultimă curbă pe drum. Se pare că fiecare clădire de pe această planetă avea forma unui ou. aparent îngropat pe jumătate în sol. Chiar şi o greutate de milioane de tone poate fi comparabilă cu o pană datorită acestui fapt. Zona era înviorată de sunete şi culori ale insectelor. ei au o Tara7 pe talie şi un Litiolac8 în mână. Pe această planetă. Era lung de aproximativ 30 de metri şi avea cam 20 de metri în diametru – destul de mic în compara ie cu cele pe care le văzusem până acum. mărginită de două rânduri de tufişuri înflorite şi foarte parfumate. aproape am ajuns. cu vârful în sus. oricine doreşte să călătorească pe anumite distan e foloseşte această metodă. . nici ferestre. fluturilor şi păsărilor.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În curând drumurile noastre s-au intersectat şi gesturi de prietenie au fost făcute de ambele păr i. Mi-am amintit că încercasem aceeaşi senza ie mai devreme. totul era atât de neobişnuit. ne apropiasem repede de o insulă şi puteam vedea clar o plajă aurie unde câ iva oameni stăteau la soare. Părăsind platforma. Apoi. De cum am făcut acest lucru. . când am trecut prin pere ii centrului spa ial. Te-am adus cu acest mijloc de transport pentru că tu nu eşti în stare să zbori cu un Litiolac. Uite. impresia generală era că încă eram în afara clădirii. această clădire era extraordinară prin ea însăşi şi odata ajuns înăuntru. . în pozi ie verticală după cum văzusem.Michel. Mai târziu. cel mai adesea “aşezat” pe o parte sau uneori. nu făcea nici un zgomot. am intrat în locuin ă. à propos.Atunci noi de ce folosim acest vehicul? am întrebat. te voi învă a cum să-l foloseşti. permi ând neutralizarea for ei gravita ionale.Nu. Acestea produc anumite vibra ii care neutralizează for a magnetică rece a planetei. dar este inut în mână. durând câteva secunde. eşti nerăbdător. am ajuns în fa a unui “ouşor” “cuibărit” printre copăcei şi vii înflorite. După cum am men ionat mai înainte. am sim it o uşoară presiune cu o for ă nu mai mare decât greutatea unui puf de ra ă. 64 . aşa cum se întâmplă acum.Cum reuşesc să facă asta? Este levita ie? . un val de fericire trecu prin mine. Thao opri vehiculul în fa a unei lumini strălucitoare aflată în centrul peretelui oului. pentru că mi-ar fi plăcut să experimentez un asemenea echipament. poate. zburam pe sub frunzele palmierilor de-a lungul unei cărări largi. care. datorită altor vibra ii asemănătoare ultrasunetelor. Vehiculul coborî încet la nivelul solului şi.

i explic. verdea a. în parte. fluturii. Aş fi putut să-l ridic cu o singură mână şi fără nici un efort. este înconjurat de o Aură şi de o for ă (câmp)9 eterică de o formă ovală. am copiat natura în crearea unui câmp de vibra ii electroeterice minerale în jurul unui nucleu. Să. Am zâmbit. şi. aşezat în mijlocul camerei.Cel de-al doilea cuprinde. Te puteai gândi că se oprise în mod miraculos în mijlocul aerului. şi nu pot fi confundate cu vibra iile Aurei. Thao indică un “ou”. Când mi-am scos masca am constatat că lumina nu era mai greu tolerabilă decât cu masca pe figură. într-o mai mare măsură.Mai întâi. cum se face că deşi pere ii voştri sunt transparen i. totuşi noi nu putem vedea din afară înăuntru? Şi cum de putem trece prin pere ii voştri aşa cum am făcut-o noi? .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Frumuse ea uimitoare a culorilor era pretutindeni. Michel? M-am uitat la Thao.i scoatem masca. inând cont de mărimea scaunului şi de faptul că ea nu-mi mai ceruse să fac nimic până atunci. hai să. oricum. la o scară mare – potrivite cu aceşti oameni la “scară mare”. . am întrebat eu. Am încercat să fiu amabil. 65 . surprins de cererea ei. Cu locuin ele noastre. . . într-un punct în spa iu – efectul era de-a dreptul extraorinar. desigur. M-am ridicat şi am încercat din nou. cu toată puterea mea…şi nu s-a întâmplat nimic. am reuşit să-l mişc cam vreo 50 de cm. nu-i aşa? Am încuviin at. Toate aceste piese de mobilier erau. 9 n. electricitate. de exemplu. Acum te rog dă-mi oul. de mărimea unui ou de stru . l-am luat cu ambele mâini şi…am căzut în genunchi! Nu m-am aşteptat să fie atât de greu şi m-am dezechilibrat. această locuin ă există datorită unui câmp magnetic care este cu totul special. Fiecare corp – uman. te rog. ramurile copacilor spintecând cerul albastru-mov de deasupra.ed. Ştiai asta. În compara ie cu ce făcusem. animal sau mineral – posedă un câmp în jurul său. Voi regla lumina interioară astfel încât să fie suportabilă pentru tine. Aceste vibra ii apar continuu pentru protec ia ta pe tot timpul vie ii tale. Singurul contrast cu exteriorul era dat de pardoseala care era acoperită cu un gen de covor pe care erau aranjate scaune confortabile şi mese pe piedestale mari. Michel.Vezi tu. spuse ea. Michel. . vibra ii.Thao. dar cu oarecare dificultate pentru că scaunul era într-adevăr greu. de data aceasta. dar pentru a nu-l scăpa. între două scaune.Vrei să împingi scaunul acesta. Am copiat for ele naturii şi crea iile naturii pentru scopurile noastre. aceasta trebuia să fie o sarcină simplă. Thao apropie un obiect de podea şi o atinse. deşi strălucirea fusese diminuată. Corpul omenesc. . pe care noi le numim Ariacostinaki. florile… îmi amintesc o pasăre care se oprise pentru a se odihni chiar pe mijlocul “acoperişului” astfel încât îi puteam vedea tălpile.Foarte bine.

păsările. un decor de-a dreptul magnific. putem regla nivelul până la care penetrează.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao mă atinse pe umăr. Întorcându-se către scaunul pe care-l găsisem atât de greu de mutat. sau a trebuit să săpa i fântâni? Din nou fa a lui Thao se lumină de zâmbetul ei amuzat. din întâmplare. nu putem vedea interiorul şi astfel nu po i şti dacă nu vei lovi vreo piesă de mobilier aflată pe partea cealaltă a peretelui.Minunat! . 66 . să curgă. nu sunt suficient de grele pentru a trece prin câmp şi dacă. Acest fapt. . Pentru apă caldă. spuse ea. Apoi a luat oul cu ambele mâini şi l-a împins şi l-a tras cu toată puterea sa până când venele i s-au umflat la gât. se afla un aparat care “inspira” aerul de afară şi îl transformă în apă de băut la cerere. Tot cu o singură mână. aşa că a trebuit să-mi ridic bra ul destul de sus.Este sudat de podea. . va începe să se afunde. îl pui aici.Sigur că putem.Ce inteligent! am spus eu. Am creat un câmp în jurul său.i arăt casa. . cu ciocul deschis…efectul era minunat. acesta este Centrul şi nu poate fi mutat. am sugerat eu. am spus. şi-a pus o mână sub el şi l-a ridicat deasupra capului său. .Şi dacă vre i apă caldă? . Ave i şi apă care este potabilă pe această insulă. Michel. . oul nu s-a mutat nici măcar o zecime de milimetru.For a electro-vibratorie.Este foarte ingenios. Vino. fără să fi pă it ceva rău. pui piciorul aici şi pentru apă fierbinte. . Sub această magnifică pasăre din piatră. Este nucleul de care i-am vorbit mai devreme. Îmi era deja familiar. dar care este semnifica ia luminii de la intrare? Nu putem trece prin pere i pe unde vrem noi? . Cât despre razele soarelui. Deasemeni. Am urmat-o şi am descoperit în spatele unui perete despăr itor. aparent fără nici un efort. l-a aşezat din nou. Îmi spuse că ar trebui să încerc şi eu. o pasăre mai grea aterizează totuşi. Doar că de afară. Cel mai bun loc pentru a intra este întotdeauna indicat de o lumină exterioară. din nou. Thao îşi puse mâna peste ciocul lebedei şi imediat apa începu să curgă peste mâinile ei şi în bazin. Era o piscină în miniatură care părea a fi din porfir verde şi. Bazinul era cam la 150 cm deasupra podelei. dar m-am descurcat şi apa a început. Îşi retrase mâna şi apa încetă să mai curgă.Nu. un bazin potrivit peste care o lebădă din porfir îşi arcuia gâtul. noi nu ne procurăm apa aşa cum face i voi pe Pământ. alături. . apărând de fiecare dată când îi spuneam ceva ce i se părea caraghios. Cu toate acestea. Michel.Urmăreşte-mă. atât de puternic încât vântul şi ploaia nu pot pătrunde prin el.Nu. hai să. produce o senza ie atât de înfricoşătoare pentru pasăre încât va zbura imediat. care vin să se odihnească deasupra. . bogat în ornamente.Noi doar exploatăm o lege a naturii.

vei constata că toate aceste alimente sunt excelente şi foarte hrănitoare. şi efectul general era minunat de relaxant. pe o tavă. Tot ce văd eu în dulapul tău este roşu. Deşi ea continuă să vorbească. este o hrană completă. maro şi nuan e ale acestor culori… .Ce crezi despre asta. Manna o gustasem deja pe nava spa ială. verde. Vezi acest dulap transparent? În interior vei găsi diverse compartimente. astfel încât am avut impresia că sunt învăluit într-o pătură groasă de cea ă pufoasă. aranjate într-un mod foarte plăcut la vedere. cerul gurii mele a fost foarte plăcut surprins.Ceea ce vezi sunt concentrate din diverse alimente – peşte. Era într-adevăr excelent. . Cum se face că pe Pământ nu există deloc? . Am mâncat pu ină şi acum şi am găsit-o ca fiind foarte potrivită împreună cu toate felurile de mâncare prezentate. Apoi Thao rosti câteva cuvinte în limba ei şi. această pâine este cunoscută drept “manna”. fiind uşor de comprimat şi extrem de nutritiv. Când vei gusta. Ea îmi indică un fel de “rogojină” groasă care se afla pe podea. vocea lui Thao s-a făcut din nou auzită. De la stânga la dreapta: peşte. albastru. ori vrei să râzi de mine. etc. . produse lactate. vibra ii muzicale se puteau auzi. Când am gustat. brânză. De fapt. crescând ca intensitate şi “cea a”s-a ridicat dispărând complet. . Este foarte practic. de cea mai bună calitate. A dispărut în spatele unei cortine ce oase. controlează func ionarea aparatului…dar acestea sunt doar detalii materiale şi nu au mare importan ă. M-am ridicat din nou şi după câteva secunde. preparate de bucătari excelen i.Ori mă tachinezi.Mi-ai spus că pe Pământ.Este un produs pe care îl transportăm întotdeauna pe navele noastre intergalactice. aveam în fa ă..Pe aici. şi aici. Michel? . scoici. legume. ouă. M-am întins şi imediat m-am sim it ca şi cum aş fi plutit la nivelul solului. câteva feluri de mâncare. dealtfel foarte diferit de tot ceea ce mâncasem în via a mea. aproape de bază “oului”. 67 . Se prepară din grâu şi ovăz şi po i trăi numai cu aceasta luni în şir.Este într-adevăr maximum de confort! am replicat entuziasmat. avem ceva ceea ce voi numi i “manna”.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Celulele pozi ionate în lateral. spuse ea zâmbind din nou şi făcănd câ iva paşi într-o altă direc ie. nu mai puteam să-i aud vocea. Po i să te întinzi aici. vegetale şi fructe. în ultimul. utilizând diverse metode speciale. ar mai fi ceva ce nu am văzut încă şi asta este bucătăria – şi ştii cât de importantă este bucătăria pentru Francezi! . un pic mai jos. care este pâinea noastră. în câteva momente. Dar. În acelaşi timp.

Cum a fost făcut acest lucru? am întrebat-o pe Thao. sim indu-se în scaunele lor mai ca acasă decât mă sim eam eu în al meu. to i vorbiră deodată. erau complet transforma i.Aceasta demonstrează una dintre multele ştiin e pe care le-a i pierdut voi pe Pământ. Thao merse la “bucătărie” şi umplu o tavă cu diverse mâncăruri. aten ia noastră a fost atrasă de apropierea unui grup de oameni care zburau la nivelul solului. le transmise răspunsul meu şi comentariile zburară rapid şi conştient. era dificil de crezut că aceştia erau aceiaşi oameni pe care îi cunoscusem şi cu care vorbisem pe nava spa ială. fără să fie nevoie s-o atingă. Thao coborî uşor în scaunul său. În final. după bunul ei plac. s-a oprit în fa a mea şi. M-am holbat la ea. care se ridică uşor în aer. Michel – exceptând câ iva indivizi care încă mai sunt capabili să o facă. în final. Tava. au intrat şi i-am recunoscut cu plăcere. Se mişcă. Locuin ele noastre nu sunt pe placul tău?” Ea “citi” raspunsul meu admirativ şi fu încântată de acesta. dar am realizat în curând că eram singurul care era fascinat de performan ele ei. dar ei erau mai interesa i de expresia uimită de pe fa a mea. cu un zâmbet radios care îi lumina fa a. începu să se ridice deasupra scaunului său şi pluti prin cameră. nefiind nici o îndoială în ceea ce priveşte intentiile lor. Michel. Într-adevăr. Ei se aşezară. stând în aer. de culori strălucitoare (mai târziu aveam să în eleg de ce culoarea fiecărei robe îl înfrumuse a atât de mult pe individul care o purta). Pentru moment. mai ales că dimensiunile mele nu corespundeau cu nimic. comportamentul lui Thao era perfect normal pentru prietenii mei. Biastra şi Latoli şi restul echipajului de pe navă. care stătea cu picioarele încrucişate. 68 . îmi spuse telepatic:”Pari cumva uimit. pe sub ramurile copacilor. toate mâinile se îndreptară în direc ia tăvii. revenind la locul său ini ial. dragul meu. de vreme ce to i ochii mă fixau. Thao. Întorcându-se către ceilal i. să ne ridicăm pe noi înşine în aer. . cu mare precau ie ca să nu cadă (lucru care i-a amuzat foarte tare pe to i) am luat un pahar cu hidromel.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Chiar atunci.De ceea ce voi a i numi “levita ie”. la un cuvânt al său. dar acest lucru nu ar fi atât de important decât pentru amuzamentul propriu. Unul după altul. făcând turul camerei. Ei s-au oprit la intrarea “oului”. Spunând acestea. Latoli se apropie de mine. oprindu-se în dreptul fiecărui oaspete. foarte simplu. . dezlegându-şi Tara-ele şi punându-le pe un bloc de marmură. . şi toate mâinile coborâră. Întrebarea mea a fost în eleasă telepatic de toată lumea şi a izbucnit un hohot de râs general. Îşi schimbaseră uniformele spa iale cu robe lungi în stil Arab. porni din nou. Mă sim eam la fel de ciudat ca un ră oi printre găini. Noi putem. Evident. Aşezându-şi mâna pe umărul meu. probabil că aveam un aer idiot. toate fiind construite pe măsura lor. Apoi.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba A fost o vreme în care era practicată de majoritatea.Această clădire este sigură? Sunt în siguran ă aici? am întrebat îngrijorat. de la suflet la suflet. ei ar apărea ca fiind cele mai rele dintre animalele sălbatice. Thao se întoarse şi trecu prin “zidul” doko-ului. acest “doko”. pentru a se alătura prietenilor săi. Noi suntem capabili să vedem la fel de bine şi ziua şi noaptea. pe această planetă. până la apusul soarelui.Pe această planetă. Te vom părăsi acum. pentru că se întunecă şi nu există iluminat artificial în cameră. pentru a te lăsa să dormi. ştii cum să procedezi şi po i să dormi în patul de relaxare. să petrec prima mea noapte pe Thiaoouba. noii mei prieteni şi cu mine comunicând telepatic. după cum numim noi locuin ele noastre. În ochii noştri. Apoi Thao îmi explică: . Aici. . va fi casa ta pe timpul scurtei tale sederi pe Thiaoouba. po i dormi pe sol în mijlocul oraşului şi vei fi mai în siguran ă decât într-o clădire cu gardieni înarma i. pe timpul nop ii. câini şi sisteme de alarmă de pe Pământ. . 69 . printre multe alte abilita i. noapte bună. şi nu avem nevoie de lumină pentru a vedea. Din nou Thao zâmbi. Am petrecut după-amiaza într-un mod plăcut. Dacă doreşti să faci o baie. nici una nu seamană cu criminalii pe care îi ave i voi pe Pământ. Trebuie să-i fi adus şi ei un “Litiolac” deoarece a zburat împreună cu grupul ei. Având în vedere toate acestea. M-am pregătit deci. avem numai fiin e evoluate şi desigur.Michel. Dar încearcă să te organizezi în următoarea jumătate de oră.

împreună. Au fost pe dată transforma i în nişte statui imense. I-am spus acest lucru lui Thao. dar visul tău a fost destul de ciudat. dar î i voi explica totul la momentul potrivit. . doar pentru a le scuipa înapoi.Oricum. Dumnezeule! am spus. îndreptându-se către mine. deschizând ochii – visam că erai o statuie din Insula Paştelui şi că m-ai prins de umăr… . pe care se află numeroase statui din piatră. Una dintre aceste statui.Doamne. CAPITOLUL 6 70 . situată la câteva mii de kilometri de ărmul statului Chile. vom proba aceste haine pe care i le-am adus. pentru că pe Insula Paştelui. mă prinse de umeri şi spuse: . este o statuie care a fost sculptată cu mult timp în urmă pentru a mă imortaliza şi căreia i-a fost dat numele meu. .Nu. ca să-l oprească înainte de a ajunge la mine. aşa cum erau încăleca i pe coada şarpelui.Sunt o statuie din Insula Paştelui şi te-am prins de umăr. fugind şi încercând să prindă şarpele.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cei şapte Maeştri şi Aura O uriaşă flacără albastră ardea. Gigan i apărură de nicăieri. 10 Insula Paştelui – este o insulă izolată în Pacific. Thao îmi înmână o robă bogat colorată care m-a încântat de-a dreptul şi. (Comentariul Editorului cu acordul cu Autorului). alte flăcări roşii. Un şarpe negru enorm se târa drept printre flăcări. care îi semăna lui Thao. Existen a lor a intrigat arheologii şi istoricii de secole. care mă aştepta cu un pahar cu lapte şi pu ină manna.Simplul adevăr. Michel. .Michel. Thao mă scutura uşor şi zâmbea cu blânde e. galbene şi portocalii ardeau în jurul său. Dar s-a întors şi a înghi it flăcările. Apoi. nu-i aşa? . m-a învăluit. Unele dintre aceste statui au o înăl ime de 50 de metri şi încă din timpuri imemoriale au fost considerate “una dintre cele 7 minuni ale lumii”. după o baie caldă şi înmiresmată. Un sentiment euforic. înspre uriaşi. ca un dragon. acum visez. care nu are copaci.Ce-mi spui tu mie acum? . Reptila a devenit o cometă şi căra statuile pe sus până în Insula Paştelui10. m-am îmbrăcat în acel veşmânt. Pentru moment. Michel…trezeşte-te. care a fost total neaşteptat. A fost nevoie de 7 dintre ei. ei mă salutau. purtând pălării ciudate.

Aş vrea atât de mult să văd Aura. Calmează-te Michel. Pe planeta voastră. de fapt foarte des.Î i voi da un exemplu. . În jurul capului deasemeni.Culorile sunt toate prezente în Aură. Po i explica acest fapt ca fiind datorat vibra iilor culorilor care sunt în neconcordan ă cu cele ale Aurei. te voi ruga să mă urmezi. dar îmi place s-o aud de la tine. Inclusiv pe a ta. dar este de-a dreptul vizibil numai în cazul celor care s-au sacrificat pentru a ajuta alte persoane. în care aproape toate culorile pe care le cunoşti sunt reprezentate. am auzit vorbindu-se despre asta. Ştiu că există oameni care pot s-o vadă… .Da. Vei putea s-o vezi.Ei bine. fără să-şi dea seama de ce. care li se potrivesc şi astfel să intensifice sentimentele de bunăstare…Mai bine ar folosi culorile decât aspirina. dar mai mult în ochii celorlal i decât în cei proprii.Da. Acum. .Ce vrei să spui exact? . Oamenii cu o stare precară a sănătă ii sau oamenii cu inten ii rele. oamenii cred numai în ceea ce pot vedea sau atinge… .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . în asemenea cazuri. aceste persoane şi-au ales hainele pur şi simplu mai pu in atent decât al ii. unii dintre artişti chiar le vedeau. aceşti oameni nu se vor sim i bine în ei înşişi. Haloul seamănă cu un nor auriu. însă. Dacă le vei sugera că aceasta se datorează culorilor pe care le poartă.Culorile robei tale au fost alese în concordan ă cu Aura ta. şi numai odată ci de mai multe ori. unele strălucesc mai tare. . deoarece avem atât de multe să. în acele timpuri. Î i aminteşti dacă vreodată ai spus cuiva: “Oh. După cum spune i voi francezii. 71 . Aura vibrează constant în culori care variază.Desigur. . aceste haine nu i se potrivesc deloc.Aura este acum colorată? . Am urmat-o pe Thao. au “zbârcit-o” sau sunt “disonan i”. El sau ea. sau le-au combinat cu mai pu in succes. care mi-a pus masca pe fa ă şi m-a condus către platforma zburătoare pe care o folosisem cu o zi înainte. ei te vor considera ciudat. Ne-am aşezat pe locurile noastre şi imediat Thao a început să piloteze maşina. Halourile au fost incluse în picturile lor deoarece. făcând manevre de evitare pe sub ramurile copacilor.i arătăm şi atât de pu in timp disponibil. de aceea te sim i atât de bine. altele sunt mai atenuate.Mul i oameni de pe Pământ puteau s-o vadă şi s-o citească de mult. dar acum sunt doar câtiva. de exemplu… . este un halou auriu. Oricum. nu au gust deloc”? . Dacă oamenii de pe Pământ ar fi capabili să vadă Aura. şi ei ar putea să-şi aleagă culorile. dar nu vor fi cu mult mai înclina i să te creadă. destul de asemănător cu cele pictate pe Pământ în cazul icoanelor de sfin i sau ale lui Cristos. În creştetul capului este un veritabil buchet de culori.

a fost aproape o catastrofă când am încercat să sar. am ajuns la Doko-ul Central şi ne-am oprit în fa a lumini ei de la intrare. lucru care nu era tipic pentru ea. accelerând. atât ca să mă amuz cât şi ca s-o prind din urmă pe Thao. Thao ghidă vehicului la nivelul apei. cuibărite printre tufişuri înflorite. cu vârfurile îndreptate ca de obicei către cer. erau întotdeauna îmbrăca i potrivit pentru asta. Thao mi-a confirmat că nu greşeam în percep iile mele. La un moment dat. situat în mijlocul lor. deoarece eram aştepta i. Pe această planetă. Nu puteam ajuta ci doar admiram dexteritarea cu care Thao pilota maşina zburătoare. în special când am ajuns pe ărmul insulei. 72 . apoi mă luă de umeri şi am trecut împreună prin zid. Apropiindu-ne de coastă. Pe plajă. Soarele abia răsărise din spatele insulei şi lumina oceanul. am fost conştient că “cea a” aurie care învăluia Thiaoouba era mult mai densă în jurul acestor doko-uri decât în oricare altă parte. În ciuda măştii mele. am putut recunoaşte nişte doko-uri enorme. deşi înotătorii şi cei care făceau plajă erau complet goi pe Thiaoouba. Nu a durat mult până ce am ajuns la capătul insulei şi. am putut vedea alte doko-uri prin frunziş. dar nu a fost capabilă mai apoi să-mi explice fenomenul. Thao ne ridică în aer şi curând zburam peste ceea ce Thao numea “Kotra quo doj Doko” – Oraşul celor nouă Doko-uri. Ea m-a condus pe sub o arcadă de verdea ă şi de-a lungul unei cărări care curgea pe lângă nişte lacuri mici. pentru a evita să cad în apă. cei care se plimbau sau se mişcau la distan e semnificative. Mi s-a părut că acesta nu era un mijloc de transport obişnuit pe insulă. Thao ne aduse la sol. am calculat greşit săritura mea şi a trebuit să mă prind de un copac. Aici se zbenguiau minunate păsări de apă şi mici cascade murmurau. Thao păru a se concentra pentru câteva secunde.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Câteva momente mai târziu. Părea preocupată într-un fel. Cum mergeam de-a lungul insulei. am putut număra un grup de nouă. În fine. Ar trebui să men ionez deasemeni că. care crescuse chiar pe malul apei. Ne-am îndreptat către o insulă mai mare care putea fi văzută la orizont. Aparent surprinşi la vederea platformei noastre zburătoare. nu există nici ipocrizie. am coborât pe plajă. înconjurând insula. între doko-uri. dar nedorind s-o rog să încetinească. mai mici şi mai pu in vizibile prin vegeta ie. Datorită diferen ei de gravita ie. au urmărit cu privirea trecerea noastră. locuitorii acestor locuin e se îmbăiau în apele transparente sau se plimbau împreună pe nisip. nici exhibitionism şi nici falsă modestie (acestea vor fi explicate mai târziu). M-am regăsit aproape alergând pentru a ine pasul cu Thao. dar insula era presărată cu multe altele. De la nivelul apei – efectul era magic. Cu îndemânare. într-un minunat parc.

73 . la acel moment. erau aranjate într-un semicerc. chiar mai puternică aici decât afară. Ne-am îndreptat direct. potrivindu-i-se fiecăruia perfect. Ocupan ii stăteau astfel încât credeai că sunt pietrifica i şi. cu spătar. dându-le un aer de oameni mai în vârstă. Ele mi-au fost mai clare mai târziu. Bineîn eles. sfătuindu-mă în acelaşi timp. dar mult mai lent. lui Thao şi mie să luăm loc pe scaunele din fa a lor. După cum am men ionat anterior. părea să-şi fi schimbat brusc comportamentul. era de-a dreptul deranjantă la început. formau un semicerc şi. această strălucire. Am amintit acestea pentru a fi mai clar faptul că nu sunt impresionat de nici o “statură”. diferite ca şi culoare. Ca aspect. tapisate. De ce? Acest doko trebuie să fi avut cam 100 metri în diametru. cu mâinile sprijinite pe genunchi. toate s-au schimbat. mai aurie decât în doko-ul meu. la început. În doko. lucru pe care l-am şi făcut. Trebuie să spun că. am fost în stare să deschid ochii normal.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Mi-a scos masca. care părea să se concentreze în halouri în jurul capetelor lor. nu conta cât de importantă era acea persoană (sau credea că este) nu mă sim eam intimidat de pozi ie. Lumina era filtrată printre pleoapele mele lăsate şi. Nu mi-am putut imagina că ar fi posibil ca asemenea fiin e radiante să existe. Ochii lor păreau a fi lumina i din interior. Pentru mine. nu-mi amintesc să mai fi sim it venera ie fa ă de o persoană. fapt care era într-un fel tulburător. Păreau că erau în flăcări pe dinăuntru şi că emiteau raze din interior. Hainele lor deasemeni. nici nu aveam vreo teamă în a-mi exprima părerea fa ă de cineva. în special de când Thao. am fost de-a dreptul îngrozit (groază + venera ie) însă cuvântul este insuficient pentru a traduce starea. Fiecare scaun era de culoare diferită – unele doar foarte pu in diferite (ca nuan ă) iar altele mult diferite de cele ale vecinilor. eram prea depăşit de evenimente pentru a lua în seamă asemenea detalii. am crezut că sunt statui. după un timp. fiecare ocupate. Când unul dintre ei a ridicat o mână. indicându-ne. având câte trei acoli i de fiecare parte. care este pozi ia sezândă a lui Buddha. Erau aşeza i pe scaune asemănătoare unor blocuri (de piatră). să-mi in ochii întredeschişi. care era de obicei foarte liberă şi neprotocolară în rela iile sale cu ceilal i. semănau cu Thao. To i erau aşeza i în ceea ce noi numim pe Pământ “Pozi ia Lotus”. unde şapte scaune. preşedintele unei na iuni este doar o persoană şi mă amuză când oamenii îi privesc drept VIP-uri. Încă de la vârsta de 15 ani. spre centru. am considerat că figura centrală trebuia să fie “şeful” lor. Ceea ce m-a şocat cel mai mult a fost cea a aurie. deşi părul lor era mai lung şi expresia fe ei lor era mai serioasă. Eram mult mai curios acum. de vreme ce erau şapte. Nu conta cât de mare era personajul.

atât de autoritară. uneori la distan ă şi am recunoscut “buchetul de culori” despre care Thao îmi vorbise mai devreme. El începu a se ridica uşor deasupra scaunului său. ca o măsură a respectului infinit pe care mi-l inspira. Culoarea principală era o masă de un roz pal care învăluia cele şapte figuri. Pe timpul cât mâinile sale se aflau pe capul meu. O căldură blândă şi delicat parfumată luă naştere în interiorul meu. Thao a fost cea care mi-a descris aceste detalii mai târziu. opus glandei pineale şi. se şi întâmpla. Ceilal i au repetat în cor. desigur. celelalte degete au fost aşezate pe creştetul capului. deoarece la acel moment. femei său bărba i. iar când “conducătorul” se întoarse încet la locul său.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Personajul central a fost acela care mi s-a adresat. am folosit instinctiv “el” în loc de “ea”. Eram capabil să văd Aurele – cine ştie pentru cât timp – şi mă minunam de ceea ce vedeam. dar mai pu in strălucitoare decât cele care înconjurau cele şapte figuri. 74 . Acest fapt nu m-a surprins chiar total de vreme ce Thao îmi demonstrase mai devreme această tehnică a levita iei. cu o voce atât de melodioasă şi. ca un ecou: . Pentru a explica acest fapt. Brusc. ca şi cum ar fi fost un nor. pot doar să sugerez că personalita ile acestor fiin e speciale erau atât de puternice şi staturile lor atât de impozante. emanând în valuri şi amestecându-se cu o muzică subtilă care abia se făcea auzită. lucru care. am constatat că nu puteam – ca şi cum aş fi fost paralizat în scaunul meu. mai ales că el mi s-a adresat într-o Franceză perfectă. Michel. Seamănă pu in cu a i-l imagina pe Matusalem în varianta feminină… În orice caz. Ve i putea observa că. încât nu puteam înregistra detaliile. în acelaşi timp. şi pluti către mine. eram învăluit de o asemenea senza ie. rămânând în pozi ia Lotus.Fie ca Spiritul să te ilumineze. Am fost uimit de aceasta. au reuşit să mă transforme. şi ea era înconjurată de culori minunate. Încercând să mă mişc. ca şi cum ar fi vrut să vadă în mine. am putut vedea culori uimitoare înconjurând figurile din fa a mea. Am vrut să mă ridic în picioare în fa a acestui personaj indubitabil de mare şi super-evoluat spiritual. Degetele lui mari îmi ajungeau din vârful capului până deasupra nasului. El se opri deasupra şi chiar în fa a mea. . care mi s-a părut interminabil. vorbind despre aceste mari personaje. Ştiam că acele culori care îi inconjurau erau Aurele lor. am putut vedea o mul ime de culori strălucitoare în jurul său. părea că trupul meu nu mai există. Unele dintre ele nu fusesem capabil să le percep mai înainte. iar mişcările lor făceau ca acel minunat roz strălucitor să ne cuprindă şi pe noi! Când mi-am regăsit sim urile suficient încât să mă pot întoarce către Thao. aşezându-şi ambele mâini pe capul meu. Am privit culorile variate ale Aurelor lor vibrând şi dansând în jurul lor. Fie ca Spiritul să te înso ească şi să te ilumineze. “Conducătorul” a revenit la locul său şi to i ochii s-au fixat pe mine.Eşti bine venit printre noi. încât am recunoscut mai mult latura masculină în ei decât pe cea feminină – nu vreau să jignesc femeile – reac ia mea fiind instinctivă. Liniştea a domnit un timp.

pentru că este doar cunoaştere în plan material şi nu în plan spiritual. la fel de bine s-o şi “citească”. . să pedepsim locuitorii planetelor aflate în paza noastră. Cel mai mare pericol. Oamenii de pe planeta voastră caută banii – pentru unii reprezintă ob inerea puterii. dar că era posibil. care nu reprezintă nimic în compara ie cu cunoaşterea adevărată. şi o împinge din ce în ce mai aproape către o catastrofă morală şi spirituală. ai fost ales de noi. nu numai că puteau vedea Aura mea. şi toate cele care decurg în urma acestora – invidie. Dintr-o dată. nu să limiteze oamenii. de fiecare dată când acest mare personaj vorbea despre materialism. îl reprezintă “materialismul”. m-am sim it complet dezgolit în fa a acestei adunări de învă a i. Thao îmi făcuse o scurtă informare despre istoria Pământului în timpul călătoriei noastre spre Thiaoouba. În alte cuvinte. erau aproape de culoarea şofranului. Aura sa şi cele ale acoli ilor săi. 75 . este o cale spre a acumula mai mult decât au vecinii. pentru a vizita planeta noastră. clar definite. tehnologia voastră. “conducătorul” rupse tăcerea: .După cum i-a explicat deja Thao. Întrebarea care mă obseda era: de ce m-au adus aici? Brusc. Sunt 14. Pentru a extinde mai mult acest subiect. s-a dezvoltat tehnologia – o dezvoltare. de parcă pentru moment s-ar fi aflat în mijlocul unor tufişuri în flăcări. gelozie.Noi. După câteva mii de ani de întuneric şi sălbăticie pe Pământ. din ce în ce mai mult.500. dar nu este aşa. . popula ia voastră este obsedată de un singur el – belşugul (bunăstarea. aşa cum se întâmplă acum pe planeta voastră. să rămână în sfera materială.500. o aşa-zisă “civiliza ie” a apărut şi inevitabil. averea). Din fericire. care a fost accelerată în ultimii 150 de ani. pentru al ii înseamnă procurarea de droguri (un alt blestem) în timp ce pentru al ii. ura pentru cei boga i şi dispre ul pentru cei săraci. poporul de pe Thiaoouba. trage în jos civiliza ia voastră. Mi s-a părut că ei. de ani de când a existat pe Pământ un nivel comparabil de dezvoltare tehnologică. Dăunătoare. reveni el. că deja cunoşti sensul expresiei “dăunător pentru specia umană”. am fost desemna i să asistăm. să îndrumăm şi uneori.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Halourile aurii. Altfel aş fi căzut de pe scaunul meu la auzul unui asemenea discurs. Tehnologia trebuie să asiste dezvoltarea spirituală. Va veni timpul când anumite fenomene trebuie să apară. pentru a transmite anumite mesaje şi pentru a oferi iluminarea cu privire la anumite probleme când vei reveni pe Pământ.Cred. care nu reprezintă nimic în compara ie cu cea care exista pe Pământ acum 14. Această tehnologie. este totuşi. suficient de avansată pentru a deveni dăunătoare pentru specia umană de pe Pământ în viitorul apropiat. Mul i oameni de pe Pământ cred că armele atomice reprezintă cel mai mare pericol. Michel. sclipeau într-un roşu “murdar” şi palid. de ani. Am observat că. Principala preocupare a vie ii lor sunt moştenirile (bunăstarea – şi toate mijloacele care aduc bunăstarea).

În acest domeniu. cu prea pu in timp alocat evolu iei spirituale. el va dori să deschidă un al doilea. va dori să-l extindă. ca şi cale de explicare: creatorul a căutat experien ele spirituale prin intermediul unei lumi materiale. tot ceea ce există în plan material. reveni la nuan a ini ială. Văd că tot mai ai dificultă i în a mă urmări – dar faci progrese. de vreme ce Thao te-a ini iat deja în aceste probleme pe timpul călătoriei. unde a avut loc “Big Bang-ul” – explozia de început la care se referă englezii. Dacă un om obişnuit de ine o casă în care poate trăi fericit împreună cu familia sa. După cum ai auzit. care stralucea ca focul. El a creat planetele. având un singur scop în minte: pentru a-şi satisface nevoile sale spirituale. până în centrul Universului. Ar trebui să fii capabil să mă urmăreşti. oricum. El a dorit să întrupeze o mică parte din Spiritul său într-o entitate fizică. de vreme ce El este Spiritul Pur. M-am sim it ruşinat. Al ii cu bani. care este nucleul pentru 9 asemenea sori. Sigur trebuie să ştii că “modelul” Universului dictează ca 9 planete să se rotească în jurul soarelui11 lor. plantele. în strădania lor de a-şi procura un paradis artificial şi aceşti oameni plătesc mult mai scump decât ceilal i. . singura diferen ă fiind că aici nu puteam trişa spunând că am în eles când nu era adevărat. Văd. Deja văd că te întrebi de ce a fost necesar să creeze aceste lucruri materiale în loc să urmărească împlinirea spirituală. Dacă el conduce un mic imperiu. la început a fost Spiritul singur şi El a creat. francezii. un om va muri şi va trebui să abandoneze tot ce a agonisit. Pentru a avea aceste experien e. numi i “cheia misterului”. împreună cu cele 9 planete ale fiecăruia dintre ei.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Dacă un om de afaceri de ine un mare magazin. El a chemat cea de-a patra For ă – for ă de care Thao încă nu i-a vorbit şi care priveşte numai spiritualitatea. prin for a sa imensă. sorii. Inutil să mai spun. Este foarte logic. el va dori o casă mai mare sau să de ină o a doua casă. odată şi pentru totdeauna. Aşa continuă. animalele. 11 soarele lor – uneori 9 planete se rotesc în jurul a doi sori mici (stele gemene) – explica ia Autorului la cererea Editorului. apoi o a treia…De ce această nebunie? Dealtfel. că merg prea repede şi nu po i să mă urmăreşti. continuă el. Î i ofer aceasta. se îndreaptă către droguri. Este deasemeni cazul în care aceşti sori se rotesc în jurul unui soare mai mare. Pentru acest lucru. dar mai târziu în timp.Acum. Ar fi putut să mă citească la fel ca pe o carte deschisă. Poate copiii săi vor risipi moştenirea lăsată şi nepo ii săi vor trăi în sărăcie? Întreaga sa via ă a fost preocupat de griji pur materiale. sistemul solar va reveni şi îşi va baza structura din nou pe numărul 9. 76 . Îmi trimise un zâmbet şi Aura sa. că anumite accidente pot apărea şi uneori. o planetă va disparea într-un sistem solar. aproape ca atunci când eşti admonestat de un profesor la şcoală. Michel. sau poate intra în el. noi te vom învă a şi î i vom arăta ceea ce voi. apoi un al treilea. se aplică deasemeni Legea Universală.

în alte cuvinte. Ceea ce se întâmplă în general în aceste corpuri. Nu trebuie să crezi că Sinele Superior din prima categorie este nesemnificativ în compara ie cu celelalte. el are o ultimă dorin ă de a nu muri – nu pentru el personal. Dacă înainte de a trece prin acest canal în lumina beatifică. persoana se va sim i foarte bine. Corpul Astral. o stare extatică. ci de dragul celor care au nevoie de el. o entitate care trimite o a 9-a parte din el în corpul omenesc. el abandonează corpul fizic. zi şi noapte şi poate interveni pentru a vă salva de la accidente. o parte infinitezimală din Spirit în corpul uman. Spiritul Superior este a 9-a parte a unui Sine aflat pe o treaptă mai înaltă de evolu ie. Procesul continuă atât de departe înapoi cât permite sursa. care la rândul său este a 9-a parte a unui spirit şi mai evoluat. care este Sinele său Superior. odată ce pacientul îşi dă permisiunea. perfect – chiar în extaz. vindecătorul competent poate asista pacientul din orice col al lumii (comentariul Autorului). copii mici de exemplu. Aceasta cuprinde ceea ce a i putea numi Corpul Astral. 12 entitatea centrală – înseamnă că fiecare dintre noi împarte un Sine Superior cu al i 8 oameni pe Pământ – explica ia Autorului la cererea Editorului. ceea ce formează a noua parte din esen ialul fiin ei umane şi constă din a noua parte a unui Sine Superior. poate deasemeni să-i perceapă şi pe cei dragi care se roagă pentru el. devenind fiin a astrală a persoanei. Sunte i într-o comunicare constantă cu Sinele vostru Superior prin intermediul canalelor voastre cerebrale. Este capabil să vindece boli13 şi chiar să resusciteze mor ii. la capătul căruia este o lumină minunată şi deasupra. 13 ceea ce este cunoscut pe Pământ ca Vindecare Spirituală.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba A patra For ă. Sinele vostru Superior vă monitorizează continuu. în mod asemănător de alte păr i (celelalte 8 din cele 9 păr i) ale aceluiaşi Sine Superior şi totuşi fiecare parte rămâne integral la entitatea centrală. extrem de puternic şi important. El func ionează la un nivel mai scăzut. Acesta nu este un schimb de “energie” ci un schimb de “ informa ie” la nivelul Sinelui Superior (comentariul Editorului). Sinele Superior al unui om este. joaca un rol foarte important: trebuie să ducă la îndeplinire tot ceea ce Spiritul a imaginat. În orice caz. sunt readuşi la via a în mâinile doctorilor care nu mai aveau nici o speran ă pentru ei. el conduce vibra ii speciale direct înspre Corpul vostru Astral şi Sinele vostru Superior. Poate percepe corpul fizic rămas şi doctorii care încearcă să-l resusciteze.12 Mai departe. poate fi atinsă cu ajutorul Sinelui Superior al vindecătorului. declara i clinic mor i. Sunt multe situa ii în care oamenii. În starea lui actuală. este faptul că Corpul Astral al persoanei respective se întâlneşte cu Sinele Superior. care uneori mai este numit şi Sine Suprem. A “inserat” astfel. Ac ionând ca un post de emisie-recep ie. 77 . dar este cu toate acestea. Această por iune a Sinelui Superior părăseşte corpul fizic în perioada “mor ii”. el va cere să se întoarcă. fără ca pacientul să fie prezent. şi permite o enorma filtrare a experien ei spirituale cerută de către spirit. sursa frecventă a multor suferin e. De obicei. În anumite cazuri i se va permite. pentru a se regăsi catapultat într-un “canal psihic”. Alte corpuri fizice sunt locuite.

de exemplu. În timp. unde va trebui să “lupte” direct cu Sinele Superior următor. Nu doar canalul cerebral poate conduce mesajele dintre Sinele Superior şi Corpul Astral. Spiritele (Sinele) Superioare au enorme probleme în a le filtra. Pentru acest motiv.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cineva. În anumite momente din timpul somnului. fie să-i comunice instruc iuni sau idei. dar această persoană este în mod miraculos capabilă să ajungă în siguran ă. a furnizat suficientă putere muşchilor săi pentru a o face capabilă să păşească. o bătrână reumatică. care sălăşluieşte în fiecare fiin ă umană în mod normal. Poate că vei în elege mai bine importan a vechii voastre zicale fran uzeşti: “Noaptea este un sfetnic bun”. încât va ajunge la stadiul următor. acesta va cere din ce în ce mai multă cunoaştere spirituală. Un alt canal există uneori în vise – sau. constată că au cedat frânele taxiului în drum spre aeroport. adrenalina devine o otravă mortală. întrupată în corpul Astral al lui Michel Desmarquet. Un claxon puternic răsună şi un scrâşnet de cauciucuri. va fi atât de avansată spiritual. asiguri Corpului tău Astral beneficii în sensul spiritual. care trebuie să prindă un avion. este esen ial ca somnul vostru să nu fie deranjat de zgomote sau de coşmaruri.(12) Corpul tău Astral. Adrenalina eliberată în sânge te poate face în stare să zbori din calea unui pericol iminent sau să ripostezi împotriva “imbatabilului” prin mânie sau teamă.000. Aceste senza ii trec printr-un imens “filtru” al unor 9 Spirite (Sine) Superioare înainte de a ajunge în “oceanul” eteric care înconjoară Spiritul. În doze prea mari. printre numeroasele experien e pe care le ai într-o via ă. nu este nimic comparativ cu complexitatea procesului de evolu ie care se produce la nivelul Corpului Astral şi al Sinelui Superior. rezultate din impresii neplăcute recep ionate pe timpul zilei. în somn. mai bine spus. fără să fie supravie uitori. Această parte a sa. Dacă. ceea ce poate varia de la 500 până la 15. de ani pământeşti. transferă către Sinele său Superior toate senza iile experimentate pe timpul vie ii într-un corp fizic. Sinele tău Superior nu va mai avea nimic de filtrat. un al doilea taxi chemat pă este acelaşi lucru – din senin…chiar aşa? Chiar po i crede într-o asemenea coinciden ă? Avionul în cauză se prăbuşeşte 30 de minute mai târziu. Cum se explică acest lucru? Nu venise încă vremea că ea să moară şi astfel Sinele său Suprem a intervenit. Corpul fizic în care exişti în acest moment este deasemeni foarte complex. refăcându-i tăria spirituală sau iluminându-l în ceea ce priveşte solu ionarea unor probleme importante. oricum. porneşte să traverseze strada. exact aşa cum filtrele de apă se încarcă mai repede dacă se filtrează apa murdară decât dacă se filtrează apă curată. Într-o sutime de secundă Sinele Suprem a declanşat o reac ie de producere a adrenalinei care. Spiritul vostru Superior este capabil să cheme Corpul vostru Astral la sine şi. ce abia este în stare să meargă. dar totuşi. voi face explica ia mea în termeni mai simpli. 78 . pentru câteva secunde. Altă persoană. Pentru a permite oamenilor obişnui i de pe planeta voastră să în eleagă cât mai uşor posibil. lucru care i-a salvat via a. sau să-l regenereze în anumite feluri. Dacă aceste senza ii se bazează în special pe materialism.

prin intermediul celei de-a patra For e. îndrumarea adul ilor (existen a unor profesori) este imperativă. 7. deoarece nu vi se va cere numai să ave i anumite cunoştin e. comparativ cu adevărata fericire. ve i merge la universitate. O planetă din a 2-a categorie va corespunde deci. Ce vrea să însemne asta? Planeta Pământ poate fi asemănată cu o grădini ă. în timp ce tu ajungi pe planetele din categoriile 6. care este în cea de a 9-a categorie. aceasta este în vârful scalei. cu atât mai mult vei beneficia. 8 şi 9. La sfârşitul stadiului 1 al procesului. de 9 elemente. Ştim că ai fost deja plăcut impresionat de ceea ce ai văzut pe planeta noastră. Este absolut esen ial să nu permi i nici unei păreri personale să intervină. În prezent.1 pentru a se alătura Sinelui Superior al celei de-a doua categorii. ci şi corpul tău fizic beneficiază de pe urma dezvoltării tale. menit să filtreze apa care trece prin el. unul dintre ele va fi complet eliminat. apoi. aşa cum î i explic eu. un “paradis”. vei putea aprecia că acesta este ceea ce voi a i numi pe Pământ. unde sunte i trata i ca nişte persoane adulte. pe o planetă superioară. punând accent pe învă area valorilor sociale de bază. Acesta este tipul de progres care se petrece cu cele 9 categorii de planete. sunt învă ate următoarele valori – în ambele şcoli. fapt care. nu numai Corpul tău Astral este înalt evoluat. A 3-a categorie va cuprinde “liceul” unde o bază de cunoştin e vă permite explorarea de dincolo. şcolii primare unde. pe care o vei atinge atunci când vei deveni un spirit pur. Apoi. are grijă de 9 categorii de planete. deoarece trebuie să raportezi cuvânt cu cuvânt. la baza scalei. Calea în care î i po i procura hrana este mult mai simplă. simplifică procesul de organizare al modului tău de via ă. ci ve i începe deasemeni să ave i responsabilită i civice. Corpul Astral va fi suficient de avansat spiritual pentru a trece pe o planetă din următoarea categorie.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Putem compara acest proces cu un filtru cu 9 trepte. eşti pe planeta Thiaoouba. de un mediu înconjurător şi un mod general de via ă care este superior. intră în scenă pentru a asista “elevul” şi. Văd că nu mă po i urmări foarte bine şi sunt îngrijorat că nu vei în elege absolut totul. întregul proces se va repeta. pentru a face această informa ie mai uşor de digerat. neschimbând nimic în cartea pe care o vei scrie. Trebuie să am grijă ca aceste explica ii să nu dureze prea mult. nu este nimic. Cu cât eşti mai avansat în plan spiritual. Natura însăşi. fac uz de o imagina ie bogată… Acest Corp Astral. Spiritul. Pe planetele superioare. consecin a fiind o dezvoltare spirituală mult mai eficientă. Bineîn eles. Pământul este o planetă din prima categorie şi de aceea. În în elepciunea Sa. şi totuşi. După ce vei vedea mai mult. în schimb. În acelaşi mod. 79 . va avea complet ciclul cu Sinele Superior al primei categorii şi se va detaşa de Sinele Superior nr. rămânând 8.

Corpul fizic abia dacă este un vehicul. noi am ajuns la un stadiu aproape de perfec iune. care au fost într-un mod complicat desemnate. ce caz se face despre poluare – atât apa cât şi aerul fiind poluate? Ce s-a făcut vreodată contra celei mai rele forme de poluare? Zgomotul. Suntem pe pozi ia de a acorda asisten ă materială deoarece d. Poate fi doar îmbogă it spiritual – nu material. de fapt. numele este potrivit. de unde provii tu. pentru că văd că “în majoritatea cazurilor” te-a derutat. dar aceasta este aşa pentru un motiv precis: s-a inten ionat crearea unui mediu pentru a învă a lucruri cu un anumit specific. chiar materială. orice. este cazul uneori. nu este important ca părintele să fie fizic mai puternic decât copilul? Anumi i adul i. amintindu-şi şi înregistrând toată cunoaşterea acumulată în decursul diferitelor vie i. încep să arate un mare respect pentru ecologie şi este un pas în direc ia bună. suntem capabili să ne regenerăm celulele corpurilor noastre cât timp dorim. Într-adevăr. părem a avea aceeaşi vârstă. .d. mai curând distrugând decât păstrând ceea ce creatorul v-a pus la dispozi ie.p. pe care. cum poate un părinte să-şi îndrume spiritual copilul dacă nu ar fi mai în vârstă. inclusiv o pietricică. aşa cum are fiecare creatură în Univers.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Nu. Deci. Aura care-l înconjura pe “Lider” străluci mult mai intens decât oricând şi am fost surprins să-l văd aproape dispărând într-o cea ă aurie.Ai în eles că Corpul Astral este un corp care sălăşluieşte în corpul tău fizic. fie să te reuneşti cu Marele Spirit în eter. Tu. nu deveni îngrijorat – Thao te va ajuta cu detalii când va veni timpul să scrii… De pe această planetă. deasemeni. vii de pe planeta Pământ. sunt absolut încăpă âna i. Dar noi avem de jucat rolurile noastre. mai educat şi mai abil în diploma ie decât copilul? Dacă copilul necesită o pedeapsă fizică. După ce au fost rostite aceste cuvinte. şi chiar o fac. Voi intra în amănunte. suntem cel mai avansat popor. să se alăture la ceea ce noi numim Marele Eter. Rolul nostru. tehnologic. Da.v. au nevoie să fie corecta i prin metode fizice. Suntem una dintre cele trei planete care sunt cele mai evoluate din galaxie. care este uneori numită “Planeta Durerii (a suferin elor)”. este de a îndruma – de a ajuta dezvoltarea spirituală şi uneori. în majoritatea cazurilor. acest lucru este rezultatul interferen ei cu ecosistemele. care refuză să asculte şi care. Anumite ări. desigur ai observat deja că cei mai mul i dintre noi. după cum din nefericire. chiar şi în această ară. are rolul său. îl abandonăm când murim. Unii dintre noi pot. Într-adevăr. pe această planetă specială. ca fiin e ale unei planete superioare. numai pentru a aparea o secundă mai târziu. este posibil fie să rămâi într-un corp fizic. Prin aceasta vreau să spun că unii dintre noi. 80 . atât în plan material cât şi în plan spiritual. dar. cum ar fi Australia. Nu este datorită faptului că via a acolo este atât de dificilă încât trebuie să interveni i – nu pute i merge uşor contra Naturii. inclusiv tot ceea ce există pe planeta noastră. Michel.

nu era nimic surprinzător. culorile pot influen a enorm comportamentul fiin elor umane şi totuşi. ele vin deasemeni şi de la culori şi este uimitor că. că uneori.” Şi exact din cauză că “s-au obişnuit cu el” acest zgomot există. Hai să luăm ca exemplu o discotecă. “Agen ii” noştri au raportat un experiment special în care era implicat un om care era capabil să ridice o anumită greutate. Prin potrivirea culorilor pere ilor tăi cu cele ale Aurei tale. care de obicei este la o intensitate de trei ori mai mare. unii dintre noi trăiesc printre oamenii voştri pe Pământ? – şi acesta este răspunsul meu la întrebarea ta. vrei să vopseşti dormitorul sau să aplici un tapet cu culori care sunt într-adevăr potrivite pentru tine. trebuie să fii avertizat referitor la culorile unor anumi i centri principali ai Aurei tale. respectiv 280 cm în înăl ime. Oamenii care se expun la muzică. Civiliza ia voastră nu acordă aten ie unor asemenea experien e. Dacă. Gura mea probabil continua să stea căscată de uimire. acel zgomot – ne-am obişnuit cu el. oameni. Chiar atunci Thaora. Pentru a continua despre importantul subiect care este zgomotul. Dacă ar putea vedea distrugerile cauzate de acest fapt. cam 30% din puterea sa. În plus. şi foarte des în aceste zile. acesta este un asemenea pericol încât. cum sunt australienii. a suferit o pierdere importantă. pentru că Thaora zâmbi. De fapt. controlul acestei influen e cere ca să se ină cont de Aura individuală. Dar vibra iile nu vin numai de la zgomot. dar prietenii pe care îi cunoscusem şi care măsurau 310 şi. aproape mi-a scăpat un ipăt de surprindere. vibra iile emanate de aceste culori sunt esen iale pentru un echilibru mental bun. pentru că. ar părăsi discoteca mai repede decât dacă ar fi un incendiu. par a nu-i mai da aten ie deloc.Po i în elege.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am spus “cel mai rău” pentru că. după ce a privit pentru un moment un ecran colorat în roz. de exemplu. pe planeta voastră experimentele conduse în acest domeniu nu au fost urmărite. exercitându-şi influen a chiar şi în timp ce dormi. lângă mine stăteau Biastra şi Latoli. făcu un gest şi m-am întors. La ei. El răspundea unei întrebări pe care o pusesem mental: “Cum poate vorbi despre procente şi poate şti atât de multe despre planeta noastră cu aşa mare precizie?” Întorcându-mă. S-a constatat că. Întreabă pe cineva dacă zgomotul traficului îl deranjează şi răspunsul te va surprinde – 85% din timp va fi: “Care zgomot? Despre ce vorbeşti? Oh. fuseseră reduşi acum la o înăl ime corespunzătoare cu a mea. dacă nu se face nimic. îşi supun creierele şi corpurile lor astrale şi psihologice la vibra ii care sunt atât de dăunătoare. 81 . catastrofa este sigură. . î i po i îmbunătă i sănătatea sau să men ii o stare de sănătate bună. cum era numită marea figură.

dar rezultatele ob inute le permit să citească doar primele două litere ale alfabetului. m-a ciupit de umăr atât de tare. dar uneori sunt folosite mijloace stranii. Ştiu că starea mea devenea din ce în ce mai euforică şi observam că Aurele celor 7 personaje se schimbau gradat. Mi s-a încredin at misiunea de a mă asigura că vei recunoaşte că totul este real. cea mai mare responsabilitate este preluată de corpul fizic. nu visezi. cu atât mai pu in ve i fi împovăra i de corpul vostru fizic şi ve i parcurge mai repede ciclul vostru de vie i.Îmi pare rău. Pentru moment. 82 . fixându-mă cu ochii săi luminoşi. Thao se întoarse şi am urmat-o. Thaorii (fiin ele Thaori) deseori dispar şi uneori apar în acest fel – şi ai putea crede că fac parte dintr-un vis. Am fi putut să. Este real. .i aducem pe planetă numai Corpul Astral. fără ca eu să spun nimic cu voce tare. Am sim it mâna lui Thao pe umărul meu. N-aş putea spune cât timp s-a scurs. în timp ce psihicul vostru. corpul vostru fizic se va uza şi va muri într-o zi. . încât mi-a lăsat o vânătaie care ar fi putut fi văzută timp de câteva săptămâni. Cea a deveni mai aurie şi roz pe măsură ce se răspândea. . Thao. să vă permită să face i alegerea corectă la răscrucea la care vă afla i. Citirea Aurei având ca scop însănătoşirea corpului fizic nu reprezintă nimic în compara ie cu ceea ce poate aduce o asemenea “citire” pentru corpul psihic sau cel psihologic. pe Pământ. va influen a aparen ele fizice în concordan ă.Nu. ca şi cum ar fi vrut să-mi demonstreze ce spusese. pentru a vă putea permite să percepe i Aura. Ea vorbi foarte tare şi. Cu aceste cuvinte. estompând gradat cele 7 figuri. în timp ce contururile deveneau neclare (ce oase).Desigur.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Mă întrebam cum ne putem aştepta să cunoaştem aceste culori semnificative din Aura noastră. Dacă psihicul vostru este sărac. Văd că deja în elegi motivul nostru. de vreme ce pe Pământ. Acest lucru ne face plăcere şi î i mul umim pentru bunăvoin a de a ne asista la lucru. Culorile deveniră mai vii în unele locuri. Dimpotrivă cu cât mintea voastră este mai cultivată. în acelaşi timp. este nemuritor. replică Thaora imediat. Michel. Michel. în schimb. fapt care. dar în loc. cele mai mari probleme.De ce ai făcut asta? N-aş fi crezut că eşti capabilă de o asemenea violen ă. Michel. mai palide în altele. Acesta este începutul. În domeniul psihic ave i voi. Thaora încetă să mai vorbească şi păru că are un lapsus. noi nu suntem capabili să percepem Aura. făcând parte din Corpul vostru Astral. dar aceasta este o greşeală serioasă. comparativ cu ceea ce suntem noi în stare să descifrăm. plecând pe acelaşi drum pe care venisem. din moment ce se află la acest nivel. acum este foarte important ca exper ii voştri să inventeze echipamentul special necesar. . dar nepăsător. te-am adus aici în forma fizică şi asta pentru un motiv important.

am făcut un tur al insulei împreună cu familia şi prietenii.Îmi pare rău.Da…este…bine. înconjurate de peluze bine între inute şi umbrite de cocotieri. de-a dreptul uimit. Ajunşi acolo. M-a luat în bra e şi m-a dus până la platforma zburătoare.Numai 20%? Este incredibil! Toate aceste culori minunate pe care le-am putut vedea – fluturii. Noul tău “voki” permite trecerea a doar 50% din vibra iile culorilor de pe planeta noastră. instinctiv am pus mâna pe locul dureros şi am făcut o grimasă. hibiscus şi exoras) – roşii. mai pu in 20%. în timp ce cel anterior estompa aproape tot. mai curând ai fost copleşit de frumuse e. dar a fost necesar. portocalii şi purpurii.Cum te sim i în noul tău “voki” Michel? Găseşti lumina tolerabilă? . Thao îmi potrivi masca pe cap – o mască ce era diferită de cea pe care o purtasem înainte. galbene. Michel. deşi cuvântul nu este tocmai potrivit. este atât de frumos şi mă simt atât de…cu asta m-am prelins la picioarele lui Thao.Ce mi s-a întâmplat? . florile. pe timpul unei călătorii pe care am făcut-o din Fran a către Noua Caledonie. ne-am oprit pe insula Tahiti. într-o maşină închiriată. Locuitorii insulei erau încântători şi alcătuiau un tablou fermecător. . . . copacii. 83 . M-am trezit în doko-ul meu. Mă durea umărul. Îmi amintesc că. oceanul… Nu e de mirare că am fost copleşit.Să spunem că ai leşinat. Era doar o umbră de remuşcare în expresia lui Thao.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Continentul Mu şi Insula Paştelui CAPITOLUL 7 Înainte de a părăsi doko-ul. cu “pălăriile” lor de paie construite pe bancurile din lagune în mijlocul atâtor plante (bougainvillea. Eram capabil acum să văd culorile care erau mult mai vii şi mai luminoase. .

trebuie să recunosc că tot ce am văzut nu înseamnă nimic în compara ie cu frumuse ea de aici. la câ iva metri deasupra apei. Astăzi î i vom arăta o parte din ara noastră şi î i vom prezenta câ iva oameni foarte interesan i. Thao îmi făcu semn indicându-mi să mă urc pe “Lativok”. dacă lui Thao îi venea ideea să-mi dea o mască ce permitea luminii să penetreze în propor ie de 70% sau mai mult? Ne-am apropiat rapid de coasta continentului. dar asta nu este important. ca şi cum s-ar fi jucat – şi nu încape îndoială că asta făceau. agitându-se pe lângă vehiculul nostru. Am petrecut toată ziua vizitând insula şi am descris-o în jurnalul meu ca fiind o întreagă zi de “be ie” pentru ochii mei. . Mi-a pus mâna pe frunte şi a spus: . 200 de metri şi am început călătoria de-a lungul continentului. Îmi întoarse zâmbetul şi îmi înmână o nouă mască. de 100 de ori mai clară decât curcubeul de pe Pământ. Thao a ascultat descrierea mea cu mult interes. negre. Michel. locuitorii păreau ferici i continuu. deşi curiozitatea mea era în continuă creştere. Am fost. se părea că încep să mă acomodez cu ea…mă întrebam cum voi putea face fa ă. O bandă de lumină şi culoare se formase. Am adormit imediat şi am dormit în pace. Latoli se apropie de mine şi îmi atinse umărul cu vârfurile degetelor. explică Biastra. în ciuda aerului lor de bunăvoin ă – au fost cei 7 Thaori14. zâmbind tot timpul. mă sim eam odihnit şi revigorat. durerea dispăru şi am sim it nişte furnicături înso ite de o senza ie de bine circulând prin tot corpul meu. Totuşi. Afară. singurii pe care i-am văzut serioşi – de fapt. exact acolo unde Thao mă învine ise. iar Latoli şi Biastra i s-au alăturat. Irizările apei. fără vise. şi totuşi. Mai târziu te vei sim i mai bine şi vei fi în stare să vii cu mine. cum era numită platforma noastră zburătoare. chiar pu in severi. Am zburat cu mare viteză. Pe această planetă. sub razele perpendiculare ale unui soare de amiază. portocalii şi aurii.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Fundalul acestor scene era asigurat de albastrul oceanului.Pentru o asemenea metamorfoză se cere pu in timp. cred că vreo 24 de ore. 14 Taori – este pluralul de la Thaora 84 . Ne-am ridicat la o altitudine de cca. acum. de pe planeta voastră. Când m-am trezit. spărgându-se de stânci. Instantaneu. Thao era acolo. deseori trebuia să închid ochii pentru a le permite să-şi revină din cauza luminii. am constatat că încă mai trebuia să privesc lumina cu ochii întredeschişi. unde valurile se spărgeau peste stânci verzi. creau un efect minunat memorabil. într-adevăr intoxicat de frumuse ea din jurul meu. Ei şi-au recăpătat dimensiunile normale şi eu am comentat ulterior asupra faptului. Ceilal i au ales să zboare independent.Odihneşte-te acum.

toate cam de aceeaşi mărime. . Thao ghidă Lativok-ul pe deasupra râului. N-am mai zăbovit mult la această altitudine joasă. Ea râse din tot sufletul. şi astfel riscau să se rănească. Vacile erau asemănătoare celor care există pe Pământ. atingând nu mai mult de 25 de metri în înăl ime. Vegeta ia de sub noi nu avea nimic din exuberan a pădurii în care fusesem după ce am ajuns aici.De ce n-am avea şi noi vaci aici. aceste dâmburi erau vulcani. altele erau patrupede. alteori mai pu in. oricum. Thao reduse viteza şi altitudinea. altele roşcate sau brune (castanii) şi chiar unele cu părul albastru. numai pentru a ateriza din nou. încât aproape atingeau vehiculul nostru. da! De fapt. Un curs larg de apă se putea vedea la orizont. ei şi-au întrerupt activită ile şi s-au apropiat calm de noi. tăind câmpia cu unduirile lui leneşe. spre amuzamentul prietenilor mei. aici copacii erau grupa i în pâlcuri mici. strânse pe lângă corp. Michel? Uită-te acolo şi vei vedea măgari şi acolo. asemănătoare maimu elor. Am fost înfiorat de această experien ă. păsări mari şi albe şi-au luat zborul cu sutele. vaci păscând alături de hipopotami. în urmă cu milioane de ani. Oh. Au format un cerc suficient de larg pentru a fi confortabil şi pentru ca to i să aibă şansa în mod egal de a vedea un “extraterestru” fa ă în fa ă. exact ca un copil entuziasmat. Tovarăşii mei răspunseră în aceeaşi limbă şi conversa ia a fost evident una plăcută. Au fost mult mai surprinse la vederea mea. girafe – de altfel ele sunt oarecum mai înalte decât cele de pe Pământ. ele adesea făceau sărituri de 10 metri. dar nu m-am putut ab ine să nu-i arăt şi lui Thao. 85 . la gradina zoologică. Câmpia pe deasupra căreia zburam era împodobită pe alocuri cu mici coline. inând cont că unele dintre femeile-cai săreau la asemenea înăl imi. dându-ne posibilitatea de a ne apropia la câ iva metri de ele. Aşa cum galopau. Am aterizat într-un mic scuar dintre două dokouri şi am fost imediat înconjura i de locuitori. aveau aripi. Pe măsură ce ne apropiam de aşezare. reducând altitudinea la nivelul apei. era vederea cailor ce purtau capetele unor femei foarte frumoase – unele blonde. Am văzut cu greu câteva doko-uri mici grupate la o cotitură a râului. în schimb. Şi-au ridicat capetele pentru a ne vedea şi au încercat să se ia la întrecere cu viteza Lativok-ului. Priveşte ce frumoşi sunt caii aceia când aleargă împreună. Ceea ce m-a lăsat într-adevăr fără cuvinte.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao ne purta deasupra unei câmpii pe care am putut vedea animale de toate felurile – unele bipede şi semănând cu nişte stru i. Biastra mi-a explicat că. Nu s-au îmbulzit şi nici nu s-au împins pentru a ajunge mai aproape de noi. pe care le foloseau din când în când – cam ca şi în cazul peştilor zburători care urmăresc sau înoată înaintea unei nave. Le-am arătat şi lor şi. Când am trecut. dar nu în mod constant– uneori mai mult. Dimpotrivă. arătând cu degetul către o cireadă mai deosebită. Am văzut deasemeni. fiindcă unele dintre aceste femei-cai au strigat către noi într-o limbă ce putea fi recunoscută drept umană. la o distan ă mai “sigură”. dar de două ori mai mari.

Era o mare asemănare între ei. care ar fi putut fi mai în vârstă. am văzut 6 sau 7 dintre ei. cu un puf fin deasupra buzei superioare şi pe bărbie. dacă aş fi fost pe Pământ m-aş fi putut întreba dacă nu cumva erau orbi. m-a izbit faptul că to i aceşti oameni păreau a fi de aceeaşi vârstă. dar mi s-a spus mai târziu că unii dintre ei dau naştere la copii. Vârsta. După părerea lui Thao. totuşi pe unii dintre ei aş fi putut să-i descriu ca fiind şarman i sau “atrăgători”. am putut aprecia calmitatea şi felul lor rezervat. aceeaşi diversitate fizică există şi printre aceşti oameni. Când vorbesc acum despre picioarele lor lungi şi coapsele rotunjite îmi amintesc de femeile alergătoare de cursă lungă. corpurile lor fiind bine propor ionate. fermi şi bine forma i. o observa ie pe care am făcut-o în acel moment. nu este oare aceeaşi primă impresie când întâlnim un grup de negri sau asiatici împreună? De fapt. Mă gândeam că femeile de pe Pământ ar fi putut fi invidioase pe sânii acestor persoane – iar bărba ii ar fi fost de-a dreptul încânta i de ei… Am făcut deja comentarii asupra frumuse ii chipului lui Thao. 86 . (Aceasta nu este. fără nici un fel de deforma ii. Aruncând o privire asupra “cercului”. şi totuşi. desigur. Şoldurile lor erau într-un fel mai largi decât te-ai fi aşteptat la un bărbat. ci una pe care am făcut-o mai târziu. la fel de bine ca şi frumuse ea fe elor lor pe care o aşteptasem cu interes crescut. un castaniu lucios. de altfel cu uşoare diferen e ca formă şi trăsături. în afară de aproximativ jumătate dintre ei. To i aveau magnifice podoabe capilare – majoritatea de culoare blond-auriu. În înăl ime. dar. De la sosirea mea pe Thiaoouba. încât. Erau deasemeni unii. cititorul va în elege greşeala mea în a crede că Thao ar fi o femeie gigant la prima întâlnire. Fiecare chip. un grup de înotători subacvatici goi). aici. şi totuşi. erau într-adevăr ochii mov şi albaştri din jurul meu. de parcă to i ar fi fost fra i şi surori. nu reducea calită ile ci. în afară de aceştia. nu avusesem încă ocazia să întâlnesc un număr atât de mare de oameni. aceşti oameni nu aveau păr absolut deloc în alte zone ale corpului. ca Thao şi Biastra. când am avut ocazia să văd mai de aproape. în orice caz. Erau încântători şi păreau a fi la un nivel potrivit pentru copii. în această aşezare şi prin mul imea care se apropia. la fel ca şi de sânii lor frumos propor iona i. Tipul lor de piele îmi amintea de femeile arabe care se protejau de soare – nu era desigur pielea palidă tipică pentru blonzi cu ochi atât de luminoşi. al ii blond-platinat sau blond-arămiu şi ocazional. ar fi trebuit să aibă cam 8-9 ani. dimpotrivă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Din nou. varia iile erau de la 280 la 300 cm. Atât de luminoşi. Am fost deasemeni surprins de absen a copiilor de pe planetă. părea a fi desenat de un artist. aşa cum există în cadrul raselor de pe Pământ. adăuga un surprinzător aer de noble e. am putut observa că şi al ii din această mul ime aveau trăsături “clasice” asemănătoare.

000. Ea îşi întinse mâna către unul dintre cei trei şi eu mi-am înclinat capul. aş putea adăuga. ultimul rege al Continentului Mu de pe Pământ. pe care majoritatea nu-l auziseră niciodată. Această perfec iune fizică nu m-a surprins. care ne conduseră într-unul dintre doko-uri. în prezen a lui Lationusi. De aceea. . Cred că am spus: . dar şi din cauza sensului vorbelor mele.Lationusi a fost.000. ca aceste minunate corpuri să îmbătrânească. nu era nici un motiv. în semn de respect. Voi dezvălui nu unul. Acest discurs declanşă un concert de exclama ii. care întâmplător era lângă mine. pe timpul călătoriei spre Thiaoouba. era calitatea inteligen ei. de ani.Nu. semeni multora dintre cei din categoria ta de pe Pământ. care dezveleau rânduri de din i albi perfec i. şi suficient de tare pentru ca toată lumea să poată auzi. ar face mai bine să-şi dedice timpul lor pre ios pentru descoperirea unor lucruri mai folositoare. nu am putut găsi nici o greşeală la aceşti oameni care se grupaseră în jurul nostru. Majoritatea oamenilor din acest oraş sunt în vacan ă – deasemeni acesta este un loc unde oamenii vin să mediteze. Scaunele noastre erau aşezate în cerc. î i voi explica unul dintre misterele care scapă multor exper i de pe planeta voastră – care. Michel. . şi în acest moment special.350. nu neapărat – a replicat ea.Nu te uita aşa. deasupra tuturor.000. deasemeni. Michel. Acum. 13. 87 .Nu vrei să în elegi. Trebuie să fi arătat încurcat. Sunte i un popor norocos şi eu însumi aş vrea să trăiesc printre voi.I-am întrerupt din activită ile lor? am întrebat-o pe Biastra.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Fiecare fusese dăruit cu un farmec al sau unic. trimi ându-ne zâmbete de bun venit.După cum am explicat deja.Nu în eleg. . de ani mai târziu s-a petrecut un cataclism teribil care a “golit” mările voastre şi a provocat apari ia unor insule şi chiar a unor continente. calitatea cea mai evidentă a chipurilor lor care se regăsea şi în manierele şi în comportamentul lor. aş vrea să i-l prezint pe Lationusi. Am vrut doar să te provoc pu in. cu aproape 14. Thao începu: . Trei dintre “vârstnici” se apropiară şi Thao mi-a cerut să mă adresez lor în franceză. de ani pământeşti în urmă. dar. nu numai inând cont de limbaj. Mă refer.Sunt foarte fericit să mă aflu printre voi şi să pot admira planeta voastră minunată. de vreme ce Thao îmi explicase capacitatea lor de a-şi regenera celulele corpurilor lor după dorin ă. Bakaratinienii au ajuns pe Pământ acum 1. la un continent enorm care s-a ridicat în mijlocul Oceanului Pacific. . Biastra îmi făcu semn că trebuie să-i urmăm pe cei trei “vârstnici” .Michel. Per total. ci câteva dintre misterele care îi obsedează. Biastra şi Latoli râseră tare. pentru că Thao. care fusese transmis telepatic. Thao stătea lângă Lationusi şi eu stăteam în fa a lor. După ce to i şapte ne-am instalat confortabil. . . .

A ieşit la suprafa ă aparent într-o singură bucată. s-a hotărât ca baza lor de retragere să fie stabilită nu pe Pământ. Cincizeci de ani au petrecut construind baze pe Lună şi după ce au terminat au fost pregăti i pentru începerea migra iei către Continentul Mu. Primul. prin prisma latitudinii la care se afla. Marte şi Mercur. care era destul de aproape şi era considerată foarte sigură. Mica colonie chineză. de un şoc seismic. Cu trecerea timpului. s-au îmbarcat şi au pornit într-o expedi ie interplanetară de explorare. continentul era aparent nelocuit şi. care au fost for a i să folosească violen a pentru a se apăra. deoarece acesta prezenta o mare atrac ie pentru ei din două motive importante. în trei continente principale. ai cărei oameni se descurcaseră mai bine cu repara iile şi se recuperaseră în timp după consecin ele dezatruoase ale cataclismului. vegeta ia s-a stabilit pe aceste continente. care ar lua mult timp pentru explica ii şi care nu ne priveşte pe noi acum. de ani mai târziu. în cazul în care ar mai întâlni alte manifestări ostile majore din partea oamenilor de pe Pământ. deoarece ei nu erau avansa i numai la nivel tehnologic. locuitori ai planetei Aremo X 3 – o planetă ce devenise neconfortabil de suprapopulată. S-au mutat. pentru a fi “fracturat” 2. unde nava lor spa ială a produs o considerabilă panică în rândul popula iei. Totul a decurs bine. ei au acostat pe coasta de Nord-Vest a Continentului Mu. unde au format o mică colonie. au aterizat pe Pământ. i-a condus la a-i ataca pe extratereştri. Astfel. locuitorii planetei Aremo X 3. ci erau un popor înalt evoluat spiritual care detesta crimele. pădurile s-au format şi gradat.000. pătrunzând în sistemul vostru solar. pe mari suprafe e care erau situate în regiunile ecuatoriale. Legendele lor se referă la “dragoni de foc” ce coboară din cer. ce exista în Nord-Vestul continentului Mu a fost distrusă în întregime câteva decenii mai târziu. Această colonie s-a dezvoltat cu greu în decursul secolelor datorită dificultă ilor avute cu expatrierea. după prima lor vizită. ci pe Lună. dar vă este mai bine cunoscut sub numele de Continentul Mu. Rasa galbenă. Acum aproape 300. După ce au cercetat planetele Saturn. Ei urau acest lucru.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Acest continent a fost numit “Lamar”. Ei au devenit extrem de aten i de când au avut confruntarea cu chinezii şi au găsit că ar fi mai în elept să-şi stabilească o tabără în care să se poată retrage. al doilea. Teama şi neîncrederea chinezilor.000. au fost primii care au construit nave şi au explorat mările. era un veritabil paradis. pe care ne-am oprit pentru a lua mostre în timpul călătoriei noastre spre Thiaoouba. Jupiter. de ani pământeşti. în China. S-au oprit pe continentul Mu. de ani pământeşti. Iarba a crescut. întregul continent a rămas numai al lor. 88 . continuând explorarea planetei. Acum circa 250. Încă nu am explicat că motivul lor pentru a explora Pământul era inten ia de a stabili câteva milioane de oameni.000. animale au migrat peste istmul foarte îngust care lega Continentul Mu de America de Nord. şi ca efect.

Unde pot fi găsi i asemenea oameni? .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Imediat a început munca . Era voin a lor să conducă şi o făceau de dragul de a-şi servi ara – aceasta evitând problema oportuniştilor care s-ar fi putut ascunde printre lideri. Ai văzut câ iva dintre ei când ne-am oprit pe Aremo X 3 şi cred că ai ghicit deja că ei sunt strămoşii Polinezienilor. dacă erau 60 de sate. şi ar fi urmat ore sau zile de dezbateri. şapte oameni integri. mi-am amintit cât de uimit am fost să văd câini şi porci pe această faimoasă planetă pe timpul recentei noastre vizite. deasemeni. alături de al i reprezentan i din satele învecinate. până când unul dintre cei şapte era convins să-şi schimbe votul.Nu poate fi spus acelaşi lucru şi despre conducătorii noştri de acum – am remarcat cu o undă de triste e. Brusc. Astfel. Ei au descoperit cu mult timp în urmă că singura cale corespunzătoare de a guverna o ară era aceea de a pune în fruntea guvernului. 89 . un om integru era ales prin referendum. care nu reprezintă nici un partid politic. canale şi drumuri. dar nu puteau să le respecte. . Părul lor era de culoare închisă (negru). 60 de oameni erau aleşi de către popor pentru integritatea lor şi nu pentru promisiunile pe care le făceau. având o înaltă calificare în acest domeniu. Aceste dezbateri erau conduse în spiritul contextului cu inteligen ă. totul era foarte clar pentru mine. nu mult deosebite de Lativok-urile noastre. Aceste înalte figuri nu primeau beneficii materiale prea mari pentru conducerea na iunii. ei au construit aşezări în lungul şi în latul continentului.În înăl ime. au adus animale cum ar fi câinele şi tatu-ul – care erau foarte pre uite pe Aremo X 3 şi. porcul. dragoste şi cu grijă pentru tot poporul. dintre care 7 erau sacre. aceşti oameni atingeau 180 cm pentru bărba i şi 160 cm pentru femei.Procedura era următoarea: într-un sat sau un district. şi acolo se organizau următoarele alegeri. Când mi-a spus despre toate aceste animale “importate”. dar care să fie angaja i sincer să facă tot ceea ce pot pentru na iunea lor. deoarece aceşti oameni erau fermieri şi păstori cu experien ă. De exemplu. Cel de-al şaptelea dintre ei era Judecătorul Suprem al cărui vot în Consiliu conta cât două. Mai apoi era trimis în cel mai apropiat oraş. De pe planeta lor. incluzând 19 oraşe mari. se aflau într-un impas. . Dacă patru dintre ei erau împotriva sa şi doi în favoarea lui în cazul unei probleme speciale.construirea de oraşe. Mijloacele lor de transport uzuale erau care zburătoare. Nimeni care ar fi avut vreun dosar pentru o conduită rea sau o tendin ă către fanatism nu putea fi ales – cel ales trebuia să-şi fi demonstrat integritatea în toate sferele. Erau deasemeni numeroase mici sate. care erau pavate cu lespezi enorme de piatră. ochii lor de un negru frumos şi pielea lor era uşor bronzată. Sistemul lor politic era modelat după cel de pe Aremo X 3.

de ani. n-a contat cu adevărat. era detronat de consiliul său de pairi. Thao zâmbi la remarca mea şi Lationusi se încruntă uşor. şi în al doilea rând în 9 cazuri din 10. Dar să ne întoarcem acum la emigran ii noştri de pe Aremo X 3… Capitala lor. Acum aproape 500. şi pentru încă multă vreme după aceea. sau dacă succesorul nu era unanim acceptat de Consiliul celor 7.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Reprezentan i ai întregii na iuni se întâlneau în capitală. ar fi fost aleşi 10 conducători de grup. împăr ind masa. ce este o Lună? 90 . cea care există acum.Da. Pentru următoarele 10 zile.Era ceva asemănător cu metoda Romană. . care se roteau în jurul Pământului. Ei urmau să fie împăr i i în grupuri de câte 6 şi fiecare grup era repartizat într-o sală de conferin e specială. Au existat două luni foarte mici cu mult înainte – cu aproximativ 6 milioane de ani în urmă. era fiul sau o rudă apropiată a regelui precedent. Deci. urmărind spectacole şi.Ce ai vrut să spui prin “a trecut prea aproape” de Pământ? De ce nu s-a ciocnit? Şi oricum. Aceasta a trecut prea aproape de planeta voastră şi a fost atrasă pe orbită.Deci. cu numele de Savanasa. Pământul a “capturat” o Lună mult mai mare. În orice caz. puteau alege un conducător al grupului. dacă acest Rege manifesta cea mai mică tendin ă către dictatură. Acest lucru se întâmplă des cu Lunile. dacă erau 60 de reprezentan i. şi eventual s-au ciocnit cu el. am spus. . în primul rând pentru că era reprezentantul Marelui Spirit pe Pământ. acesta era cel mai înalt punct de pe Continentul Mu.Iartă-mă Thao – pot să te întrerup? Când ai explicat depre cataclismul care a lovit Pământul schimbându-i axa. Platoul se afla la o înăl ime de 300 de metri şi.Regele era ales în acest mod numai dacă predecesorul său murea fără să fi numit un succesor.Nu exista Lună la momentul când negrii au populat Australia. era un Rege republican. 7 erau aleşi prin acelaşi procedeu. . atunci. deşi au urmat cataclisme teribile. Pământul nu era locuit la acel moment şi. Dintre aceşti 10.000. era situată pe un platou cu vedere la Golful Suvatu. Alte catastrofe au fost provocate însă de acest eveniment… . membrii grupului urmau să stea împreună – purtând discu ii. se eviden ia un eventual Conducător Suprem. ai spus că refugierea pe Lună nu a fost posibilă deoarece ea nu exista – şi totuşi acum. spui că bazele de siguran ă pentru aceşti emigran i au fost stabilite pe Lună … . într-adevăr. eventual. . . cu excep ia a două dealuri – unul la Sud-Vest şi unul la Sud-Est. Îi fusese dat titlul de Rege. împăr i i în 10 grupuri. iar dintre cei 7.

91 . comică. unele cântărind mai mult de 50 de tone.Într-o zi.01 metri în înăl ime şi cele patru fe e ale sale erau orientate cu precizie către cele patru puncte cardinale. toate ducând. deoarece gazdele mele râseră. Thao continuă: . Michel – dar acum. Viteza lor de parcurgere a spiralei fiind mai mare. Drumuri ca acestea au fost construite în toată ara. nu mai mare de 30 de metri deasupra nivelului mării. . acesta fiind singurul loc de pe întregul continent. Planetele mai mici parcurg această spirală mai repede decât cele mai mari. Acest lucru era realizat în carierele de la Holaton. a fost construită o piramidă enormă. deoarece for a lor (7) iner ială este mai mică. Enormele pietre au fost duse la Savanasa şi aşezate în pozi ie în conformitate cu direc iile date de “maestru” sau de arhitectul şef al proiectului. o altă cariera la Notora. atrac ia gravita ională a planetelor va fi mai puternică decât cea a soarelui. era tăiată cu o precizie de până la 1/5 mm. ca o uriaşă pânză de păianjen.000. Totul la timpul potrivit.de ani. era situată pe un vast platou deasupra câmpiilor care se ridicau la o înăl ime. Când au terminat. micile planete sunt adesea “prinse” de către planetele mai mari şi dacă trec prea aproape. către capitala Savanasa.Ar fi putut să se ciocnească într-adevăr. Fiecare piatră folosită pentru construirea acesteia. în Sud-Vestul continentului. care se găsesc acum în Insula Paştelui.Vrei să spui că frumoasa noastră Lună. trebuie să-mi termin povestea cu privire la Continentul Mu. Dacă popula ia de pe Pământ nu va fi suficient de avansată spiritual şi tehnologic în acel moment. O Lună este la origine o mică planetă care se roteşte în jurul soarelui sau într-o spirală ale cărei spire se restrâng apropiindu-se de soare. piramida măsura exact 440. . Savanasa atunci. vor fi evacua i pe o altă planetă. Planetele mici încep să orbiteze planetele mari. da…dar nu mai devreme de peste aproximativ 195. tot după o spirală. în care această rocă specială putea fi găsită. cântată în poeme şi cântece. Pietrele enorme erau transportate utilizând tehnici antigravita ionale bine cunoscute acestui popor. care mai devreme sau mai târziu va conduce la o coliziune.Se inten iona a fi palatul Regelui. Mai era oricum. În centrul acestui platou. utilizând ceea ce am putea numi “sisteme vibratorii cu ultrasunete”. dar acest lucru nu se întâmplă prea des. la 20 cm deasupra drumurilor private. se va produce un holocaust.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . care fuseseră construite utilizând acelaşi principiu ca şi în cazul piramidelor). Probabil că am părut uşurat şi teama mea într-un fel.Când acest lucru se va întâmpla – atunci când Lună se va ciocni de Pământ – acest lucru va fi sfârşitul planetei voastre. (Erau cărate pe platforme. ne va cădea într-o zi în cap? . dar dacă vor fi pregăti i. sau mormântul său? To i purtau acelaşi zâmbet indulgent care adesea apărea când li se punea câte o întrebare.

în câteva zile. Omul fiind aşa cum este. făcute dintr-un aliaj special care con inea ca şi component majoritar argintul. A doua utilizare era pentru a produce ploaie. am sim it că este interesant să exagerez asemănarea izbitoare dintre interdic ia de a mânca acest Laikoti – pentru motive legate de cunoaştere – şi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . îndoindu-se sub greutatea portocalelor. for e şi energii. . camerele erau pozi ionate în concordan ă cu un plan precis. un paradis pe întregul continent. dar fructul. Această piramidă era mult mai importantă – era un instrument. Laikoti era autorizat a fi plantat numai în grădinile Regelui16. din soiuri care în prezent nu mai există pe Pământ. Cei care au fost prinşi având în posesie acest fruct au fost aspru pedepsi i pentru că încălcaseră ordinele directe ale Regelui ării Mu. Astfel. lui Adam i s-a interzis să mănânce mărul din motive similare. Această proprietate nu-l făcea să fie chiar un drog. deşi ca dimensiuni era mult mai mică. că acesta era un popor foarte avansat. la fel ca şi al energiilor terestre.Un instrument? Te rog explică-mi – nu te mai pot urmări. (comentariul Autorului). ei erau în stare să creeze. Scriind această carte. Copacii fructiferi erau încărca i cu fructe. aceşti oameni erau capabili. în func ie de latitudine.Nu era nimic de genul acesta. Ei posedau o profundă în elegere a Legii Universale şi utilizau piramida lor ca şi “captator” al razelor cosmice.Acesta era singurul scop al piramidelor? . Michel.i-ai dat seama. ca şi centre puternice de comunica ii. . permi ând oricui care ar fi mâncat să rezolve probleme care în mod normal l-ar fi depăşit. dar totuşi un instrument. Un instrument enorm. Un asemenea fruct. servind Regelui şi altor mari ini ia i. Erau cultivate din abunden ă fructe exotice. mandarinelor sau merelor. Prin intermediul unor panouri. (telepatic) – adaugat de către Editor cu acordul Autorului. ci curgeau lin de-a lungul numeroaselor câmpii ale unui tărâm care era predominant plat. oricum.Nu chiar. făcând posibilă comunicarea (telepatică)15 cu alte planete şi alte lumi în Univers. avea o proprietate care cauza o excita ie a activită ii cerebrale. să producă acumularea unor nori deasupra ării. faptul că în Biblie. în Egipt. trebuie să recunosc. fructul a fost plantat în secret în diferite locuri de pe continent. 15 16 92 . dar oamenii de pe Mu în acele zile. În interior. La fel era şi Piramida lui Keops. aparent. şi astfel să aibă ploaie în func ie de necesită i. totuşi era prohibit de către în elep i. prin mijloace naturale şi prin exploatarea for elor cosmice. . conchise Thao. Era adevărat că aveam probleme în a o urmări pe Thao. O asemenea comunicare cu extratereştrii nu mai este posibilă pentru oamenii de pe Pământ. comunicau constant cu alte fiin e şi erau chiar capabili să exploreze universuri paralele. Râurile şi izvoarele nu secau niciodată. numit Laikoti. dar puteam sim i că unul dintre marile mistere era pe cale să mi se dezvăluie – unul care a provocat multe discu ii şi a fost subiectul atâtor scrieri pe Pământ.

i iluminezi poporul. în zona cunoscută arheologilor voştri ca Tiahuanaco17. astfel încât era posibilă trecerea dintr-un ocean în altul şi astfel. Simultan. popula ia de pe Mu era de 80 de milioane. cât şi spirituale. în egala măsură din motive atât materiale. Anzii nu existau în acea vreme. Ceea ce ne preocupă pe noi aici. La Tiahuanaco. mun ii s-au format ceva mai târziu. În acest fel.000. sunt marile evenimente care au survenit pe planeta voastră cu mult timp în urmă. ar trebui să spun că. desigur. galbeni şi deasemeni. 17 Tiahuanaco – Thiacuano – varianta (nota Editorului) 93 . Oricum. ca reprezentant al Marelui Spirit. . să colonizeze continentul Atlantida. De fapt. În acele zile America de Nord şi America de Sud erau plate şi în final. De aceea nu-mi voi mai elabora descrierea continentului care a fost căminul uneia dintre cele mai bine organizate civiliza ii dintre câte au existat pe Pământ. a sosit pe Pământ într-un număr redus într-o perioadă cuprinsă între sosirea bakaratinienilor şi cea a colonizării Continentului Mu. Ca un rezultat al acestor cercetări. a fost construit un canal pentru a lega o mare (intra)continentală. din care s-a dezvoltat un oraş imens. Michel. dar. ultimii învoluaseră către un stadiu primitiv datorită pierderii cunoştin elor lor tehnice. Pentru aceste expedi ii.Dezastre naturale care le-au distrus efectiv oraşele şi aproape tot ce le-ar fi putut permite să avanseze din punct de vedere tehnologic. de ani. asemănătoare cu cele pe care voi le numi i “farfurii zburătoare”. după cum vei vedea în curând. a fost construit un port maritim enorm. Se organizau cu regularitate expedi ii. Era cunoscut faptul că cea mai mare parte a planetei era populată de negri. locuitorii de pe Mu şi-au condus cercetările prin intermediul Piramidei din Savanasa. Această mare mai avea o “ieşire” către Oceanul Atlantic. existentă în locul în care se află acum Brazilia. ei au stabilit o bază colonială. după o perioadă de 50. Ei s-au stabilit pe un continent cunoscut vouă ca Atlantida. cu Oceanul Pacific. civiliza ia lor a eşuat complet. pentru a explora şi a cerceta aspecte ale planetei. ei credeau în reîncarnare. s-a hotărât să fie trimise patru dintre navele zburătoare şi să colonizeze Noua Guinee şi sudul regiunii Asiatice – acestea fiind toate la vest de Mu. albi deşi. Creatorul tuturor lucrurilor şi. Unul şi Singurul. Aceşti oameni credeau în Thaora – Zeul.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În chestiuni de religie şi guvernare. ei foloseau nave zburătoare. această popula ie albă. chiar de la început. Spiritul. el trebuia să aibă supunere absolută. aşezată nu prea departe de Lacul Titicaca. Regele nu era el cel venerat – pur şi simplu el reprezenta un altul. astfel încât să po i fi în stare să. au întemeiat colonii în America de Sud şi America Centrală. Trebuie să subliniez un lucru: înainte de a se porni în expedi iile de explorare a planetei. Cel mai important lucru este că.Ce vrei să spui prin “motive materiale”? .

Încrucişările inter-rasiale au creat noi rase în Africa de Nord. care s-au perpetuat în decursul a mii de ani şi pe care voi îi cunoaşte i ca Berberi. aşa cum am spus. să emigreze în regiunea din nordul Europei. au lucrat pentru a ne imortaliza. să explic că Britania nu era o insulă. Artiştii şi sculptorii ne acordau multă considera ie. dezvăluindu-ne identitatea şi. ultimele capodopere. în acea vreme. numai că erau diferite ca formă. Eram buni prieteni cu locuitorii de pe Mu şi entitatea mea astrala din acea vreme. în concordan ă cu cererea lui sau pe baza informa iilor pe care ni le-a dat. cu consim ământul său. ne-am decis să-l vizităm pe Regele Continentului Mu.Ei foloseau maşinile lor zburătoare exact aşa cum folosi i voi avioanele Michel. Ele erau. deschis şi în mod public. al credin elor şi al religiei lor. întocmai ca aceea care te-a adus pe Thiaoouba. ei au colonizat continentul Atlantida. iar Africa atingea sudul Europei. venite de pe Mu. 94 . Când am considerat momentul oportun. Noi am vizitat de multe ori Pământul în acea perioadă. rasa albă descoperise puterea aburului. Mul i oameni din Atlantida au preferat. amestecându-se cu metişii rezulta i dintre negri şi galbeni din zona. Trebuie. lucru pe care îl detestau. am dorit să vizităm noile colonii. Noi am sosit. în unele cazuri. exact ca vehiculele grele care sunt mult mai folosite pe Pământ. oamenii de pe Mu au întâmpinat uneori mari dificultă i în asimilarea civiliza iei lor cu cea deja existentă. au apărut atât de multe legende pe Pământ. trecând printr-o perioadă pe care voi a i numit-o “preistorică”. la momentul respectiv. Mul i albi din Atlantida au emigrat în nordul Africii. Dimensiunile noastre. În concordan ă cu misiunea noastră. În India. Tuaregi şi al ii. erau chiar canibali. era important să facem impresia unor zei prietenoşi în ochii coloniştilor. descriind “uriaşi” şi “care de foc” venite din ceruri. deoarece ei n-au acceptat noua formă de guvernare şi noua religie. . deasemeni. Ei au consultat Regele Continentului Mu şi. Deci. ci era alipită la nordul Europei şi nici strâmtoarea Gibraltar nu exista. Aceşti oameni s-au îmbarcat în vasele lor maritime ac ionate de aburi şi de vânt. Tocmai datorită vizitelor noastre frecvente. care au fost întotdeauna mari şi frumuse ea radiantă au făcut ca noi să trecem drept zei prietenoşi (buni) în ochii unui popor care nu era prea avansat şi. Imensele statui de la Holaton18 (Insula Paştelui) sunt dovezile unei asemenea munci. Într-adevăr. de exemplu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . în nave. ei foloseau maşini anti-gravita ionale. dar pentru încărcături foarte grele. astfel încât războiul să poată fi evitat. din această perioadă. 18 Holaton (Insula Paştelui) era situată în sud-estul Continentului Mu.Dar ai spus că aveau nave zburătoare – de ce nu le foloseau pe acestea? Dacă au săpat un canal. pentru civiliza ia acelor vremuri. reprezentări de mare artă – fiind ca formă şi mărime ceea ce voi a i descrie ca “stilizate”. sau în Noua Guinee. probabil că au inten ionat să folosească vase. exista într-un corp destul de asemănător cu cel pe care îl “port” acum. în schimbul evolu iei lor.

a fost par ial desprinsă. 95 . sub influen a sa.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Astfel s-a întâmplat ca statuia mea să fie sculptată. şi noi. Nu este necesar pentru tine să în elegi fenomenul. Thao îşi sfârşi povestirea în acel punct. Când mi-ai spus că m-ai visat sub forma unei statui din Insula Paştelui şi i-am confirmat că am fost. sunt influen ate de lacotina. Maestrul acelor timpuri a ridicat aceste statui atât în grădinile Regelui cât şi de-a lungul cărării care ducea către Piramida. Când am spus “par ial” trebuie să în elegi că acele cariere au fost de zece ori mai extinse decât sunt vestigiile rămase astăzi. Michel. oprindu-se întotdeauna în Savanasa. dar. era gata de a fi “transportată”. ea se ridică.i aminti toate acestea. Cu acestea. este un vis adevărat. făcurăm acelaşi lucru. Oricum. anumite vise. Holaton.Dacă vei avea dificultă i în a. Acest cuvânt nu are corespondent în nici o limbă de pe Pământ. Din nefericire. probabil ai crezut că folosesc o metaforă. când statuia care mă reprezenta alături de alte câteva. Vezi tu. Imaginea mea stilizată a fost astfel păstrată pe Insula Paştelui. Partea care nu a fost înghi ită în timpul cataclismului a fost zona în care stătea statuia mea. şi al tău în mod cert. te voi ajuta eu la momentul potrivit. to i ceilal i. a survenit un cataclism care a distrus Continentul Mu. arborând zâmbetul său familiar şi adăugând: . A fost terminată şi gata de a fi transportată pe una dintre enormele platforme ce deserveau ara în lung şi în lat. dar aceasta a fost doar pe jumătate adevărat.

încă de la crearea sa. (nota Editorului bazată pe explica iile Autorului). există o psihosferă sau un fel de cocon vibrator. şi că. unde cineva se putea relaxa complet şi nici un sunet din exterior nu putea pătrunde. în SUA. Era o chestiune de cercetare a psihosferei. Biastra şi Lationusi. Este bine cunoscut că.Acest elixir î i va permite accesul în psihosferă. se cere un antrenament de înaltă performan ă20. eforturile lor au fost fără succes. mai curând decât la lungimea de undă a acesteia. care se învârte cu o viteză de 7 ori mai mare decât cea a luminii. 19 20 96 . Thao explică aceasta ca fiind datorată faptului că puterile mele psihice nu erau suficient dezvoltate şi rafinate. explică ea. în adaptarea la vibra ia coconului. Eu am în eles termenul de “psihosferă” după cum urmează: În jurul fiecărei planete. Aici. dar până în vremurile noastre. Biastra şi cu mine am rămas. pe care l-am băut. absorbind (şi amintindu-şi)19 absolut orice eveniment care poate surveni pe planetă). Thao. Latoli şi doi dintre “vârstnici” ne-au părăsit. Pentru a controla accesul la informa iile din psihosferă sunt necesare cunoştin e avansate (înalte) şi practică. de ani. To i patru ne-am instalat confortabil într-un pat special.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cercetând Psihosfera CAPITOLUL 8 L-am urmat pe Lationusi care ne-a condus într-o altă parte a doko-ului – zona de relaxare. cercetătorii şi tehnicienii sunt angrena i în inventarea unei “maşini a timpului”. să extragă cunoştin ele pe care le caută din interiorul psihosferei. cuprinsă ca parte integrantă a Universului poate. Mi s-a înmânat un pocal care con inea un lichid. datorită Corpului său Astral şi dacă acesta este corect antrenat. a planetei Pământ la momentul dispari iei Continentului Mu. Bineîn eles. asta însemnând acum 14. Lationusi. Dificultatea există. adnotare făcută de Editor cu acordul Autorului. Fiin a umană. după părerea lui Thao. Con inutul acestui cocon este inaccesibil pentru noi pe Pământ – noi nu avem o cale de a “citi povestea”. . (aşa cum este.500. Michel. pentru a participa în cadrul unei experien e foarte speciale şi importante. “antrenament de înaltă performan ă” – mul i oameni au avut contacte accidentale cu psihosfera pe timpul viselor. Eu am fost aşezat în centrul unui triunghi format din Thao. voi fi obligat să iau un elixir special. Acest cocon se comportă ca o sugativă.

nu sunt potrivite. Acel moment a rămas gravat în memoria mea pentru totdeauna. cu un tavan jos. cu ciorchini de struguri care păreau transparen i. cu sculpturi fine. care dansau şi străluceau. dar de culoare argintie.Ne aflăm în camera principală a Piramidei din Savanasa. abia dacă erau utile pentru a relata cele ce se petreceau. dar. în ciuda faptului că aveam ochii închişi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Biastra şi Thao şi-au pus uşor degetele pe mâinile mele şi pe plexul meu solar. în starea în care eram în acel moment – Corpul meu Astral trecuse în Psihosferă – cuvintele “văzut”. nici nu am sim it nimic. totuşi. Vom călători în Corpul Astral şi eu voi fi sub îndrumarea lor şi deci. Mai erau şi fiin e umane cu capete de animale. am fost orbit de culori ale întregului spectru. trebuie să încerc să explic cât mai clar posibil că. O minge. era de a raporta experien ele mele. sau fructe pe care nu le-am putut recunoaşte şi deasemeni. deoarece senza iile apăreau “spontan” într-un mod foarte diferit de modul normal în care avem asemenea experien e – şi chiar de cel în care avem experien e când călătorim în Corpul Astral. sau aş putea spune. brusc. Când am străpuns această atmosferă argintie. eram foarte speriat. eram capabili să ne distingem unul de altul. n-am mai conştientizat prezen a tovarăşilor mei. Trebuie să mărturisesc oricum. translucizi. 97 . apoi. . un fulger de un alb-auriu orbitor străbătu “viziunea” mea şi pentru o perioadă din timpul care a urmat. dar în acelaşi timp. Ne-am grăbit să trecem. dând la iveală o cameră rectangulară. că eu şi cei trei tovarăşi ai mei formam o “unitate” care era o masă gazoasă şi. în culori radioase. totul i se va dezvălui în mod firesc şi vei învă a ceea ce trebuie să ştii. eu m-am grăbit să trec. Mi-au spus să mă relaxez complet şi să nu-mi fie teamă. pe atât îmi era mai pu in teamă. Satul s-a estompat uşor sub noi. nu puteam să văd decât cu mare greutate prin “cea a” care mă înconjura. nici nu am văzut. Michel. deoarece. Am avut bizara impresie că patru corzi ne legau de corpurile noastre fizice care păreau să capete propor iile mun ilor. Pere ii camerei erau din blocuri de piatră. Nu pune întrebări. animale – unele dintre ele având capete umane. la acel moment. Este imposibil să spun cât timp a durat aceasta. Era incredibil – Lationusi nu deschisese gura şi totuşi îmi vorbise în franceză! Explica ia îmi veni ca un fulger: . apăru în spa iu şi se apropie cu o viteză incredibilă. reprezentând scene din civiliza ia contemporană. “auzit” şi “sim it”. strălucitoare ca soarele. Am putut să-i văd pe cei trei tovarăşi ai mei în jurul meu. cea a s-a risipit.Este într-adevăr telepatie. că ini ial. în care doi oameni stăteau cu picioarele încrucişate pe nişte perne minunat colorate. în a scrie această carte. Brusc. Brusc. De vreme ce datoria mea. în deplină siguran ă. referitor la ceea ce se va întâmpla. în timp ce Lationusi şi-a pus indexul deasupra glandei mele pineale. spuse Lationusi. Am observat. Pe măsură ce Thao îmi vorbea încet şi rar.

special amenajate pentru confortul lor şi pentru adăpost. cu imensele sale vitralii. purtând mărturia nemăsuratei sale for e de concentrare. Unul dintre ei era un bătrân cu un păr alb lung. păreau evidente (fiecare lucru părea evident şi am aflat mai târziu. alteori cu o viteză deconcertantă. de vreme ce noi eram spectatori într-o altă dimensiune. deschizându-se în splendide grădini şi cu bazinele sale emailate în care apa fântânilor âşnea şi se revărsa formând curcubee sub razele unui soare aflat la zenit. şi uneori foarte lent. Brusc. dar nici nu puteau fi deranja i de către noi. era îmbrăcat în acelaşi fel ca şi tovarăşul său. Oameni îmbrăca i în tunici de diferite stiluri şi culori se plimbau în grupuri pe sub copaci sau în apropierea piscinelor. “scena” a dispărut. A doua figură. 98 . stătea în fa a noastră cu turnurile sale. Am fost prevenit că cele două făpturi schimbau gânduri “vizibile” cu acea stea. atingându-se doar pe vârfurile degetelor şi am putut vedea clar mici fulgere albăstrui în jurul degetelor sale. care îl acopereau în întregime. Cele două fiin e erau perfect imobile şi. Mâinile sale erau împreunate. care era de un portocaliu strălucitor. Întreaga scenă era dominată de o structură care se întrezărea în departare. adăugând pete de culoare unei aşezări care era aproape magică. pentru a fi imediat înlocuită de o alta. purta o scufi ă de culoarea şofranului. care îi cădea peste umeri. Michel – mi s-a explicat. mul umită supravegherii constante a tovarăşilor mei. Din glandele lor pineale. izvorau “firicele” care arătau ca fumul unor igări argintii care treceau prin deschizătura din tavan şi mergeau să se alăture stelei din spa iul îndepărtat. picioarele sale nu erau vizibile dar eu “ştiam” că erau încrucişate.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Evenimentele se petreceau mai curând ca într-un vis. cu portalurile sale. o stea. că aceasta era datorată stării în care mă aflam şi datorită atentei supravegheri pe care mentorii mei o exercitau asupra mea). în jurul lor. . Foarte rapid. în ciuda părului său negru strălucitor. Ulterior. Ştiu.Se află în comunicare cu alte lumi. asemănătoare cu cele purtate de rabini. I-am examinat mai atent. El era îmbrăcat într-o tunică lejeră. chiar la capătul acesteia. Un palat în formă de pagodă. cu acoperişuri poleite cu aur. Pe spatele capului său. cu mâneci lungi. Unii meditau într-un fel arcade florale. Sute de păsări zburau de colocolo printre ramurile copacilor răspândi i prin parcuri imense. am văzut o deschizătură în tavanul camerei şi. plutea o lumină aurie delicată. galben-aurie. dincolo de palat – o piramidă gigantică. Erau atât de imobili încât păreau că nici nu respiră. În afară de culoarea tunicii sale. În pozi ia în care stătea. că aceste figuri nu numai că nu ne puteau vedea. părea a fi cam de aceeaşi vârstă.

Când galopa. o serie de dale mari de piatră. asemeni unui film. Era încadrată de două rânduri de copaci umbroşi masivi. de cel pu in 40 metri lă ime. atât de precis tăiate şi pozi ionate încât îmbinarea lor era abia vizibilă. . îmi amintea de felul în care aleargă c milele. Oameni debarcau şi se îmbarcau în “maşinile zburătoare”. cu o coadă multicoloră. cum părea a fi. în toate direc iile. Imediat mi s-a înfă işat o altă scenă. M-a şocat faptul că eram martorul vie ii cotidiene a unor oameni care erau extrem de avansa i. intercala i printre uriaşe statui stilizate.Aceştia sunt Akitepayos. cu capete asemănătoare delfinilor – animale la care nu am auzit niciodată făcându-se referire: animale a căror existen ă m-a luat prin surprindere. ci de fapt. Mi s-a spus că percep iile noastre referitoare la sunet şi la intensitatea acestuia erau comparabile cu cele ale oamenilor care au participat la aceste scene înaintea noastră.F. pe care uneori o etala asemeni unui evantai. şi care muriseră acum câteva mii de ani! Îmi amintesc că am observat deasemeni că acel drum de sub picioarele noastre nu era o bucată de piatră uriaşă. se întindea platoul despre care vorbise Thao. Acest animal era de dimensiunile unui cal foarte mare. erau aliniate pe un teren aflat la marginea platoului. ducea către platou din centrul grădinilor. cu boruri largi. Maşini. corpul său era de o lungime comparabilă. Unele dintre aceste statui purtau pălării roşii sau verzi. exact ca “farfuriile zburătoare” dragi scriitorilor S. o alee. mi s-a explicat. Am trecut repede printre oamenii care se plimbau – foarte rapid. exceptând coada. 99 . fie pe animale ciudate cu patru picioare.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba “Ştiam” că abia părăsisem această piramidă şi acum admiram minunatul palat din Savanasa. umerii săi ieşind din corp asemeni carapacei rinocerilor. era acoperit cu un păr lung gri. părând a fi făcută dintr-un singur bloc de piatră. care au fost extermina i de mult. picioarele din fa ă erau mai lungi decât cele din spate.. Am sim it destul de puternic că eram condus în altă parte de către tovarăşii mei. Michel. Era foarte plăcut auzului şi părea să con ină mai multe vocale decât consoane. Am “alunecat” de-a lungul acestei străzi prin mijlocul oamenilor care călăreau fie pe cai. când o scenă este tăiată şi apare alta. Coapsele sale erau mai dezvoltate decât cele ale unui cal. care fără îndoială servea drept terminal de aeroport. asemănătoare unei cozi de păun. maşinile zburătoare emiteau un şuierat care era destul de suportabil pentru “ureche”. În spatele palatului. care îi transportau către o construc ie enormă. Întregul lui corp. Pe pista de aterizare. şi totuşi am fost capabil să-i “păcălesc” şi să înregistrez caracteristicile limbajului lor. capitala Continentului Mu.

” Cei mai mul i dintre aceşti oameni aveau o înăl ime cuprinsă între 160-170cm. aveau în schimb frumoase balcoane – deasemeni pline de flori. al ii preferau să călărească. În schimb. echipamente de încărcare ducându-şi la îndeplinire sarcinile… 21 comentariul Editorului bazat pe explica ia Autorului. unde vase de toate formele şi mărimile erau ancorate. aflată în sud-vestul continentului. Nimeni nu trişează – via a comunitară se desfăşoară într-o armonie perfectă. macroul. Apoi. semănând cu aborigenii din Australia. Ne-am îndreptat către port. Era clar că aceşti oameni iubeau florile deoarece fiecare le purta în păr sau în mâini. încadrată de case de diferite dimensiuni şi stiluri arhitecturale. Cu trecerea timpului.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba De pe marginea platoului. Curiozitatea mea atrase grupul nostru în inima pie ei. am fost surprins că nu existau magazine sau ceva asemănător. Pe stradă. Efectul era de-a dreptul încântător – parcă ne-am fi plimbat printr-o grădină. aveam o vedere panoramică a unui imens oraş şi port maritim şi. fie zburau cam la 20 cm deasupra (în pozi ie ortostatică) pe platforme zburătoare mici (circulare)21 care nu scoteau nici un sunet. direct prin corpurile oamenilor – o experien ă pe care am găsit-o foarte interesantă. ei au fost obişnui i să asculte de legi bine stabilite şi bine studiate care li se potrivesc foarte bine. cam de 2 metri înăl ime. Totuşi. oceanul. Toate întrebările mele şi-au găsit răspunsul pe măsură ce mi-au apărut în minte: “ei nu folosesc bani deoarece totul apar ine comunită ii. Predominant însă oricum erau florile care păreau să umple toată zona. în plan îndepărtat. nici altceva care i-ar fi putut înlocui. Acesta părea un mod foarte plăcut de a călători. dintre care am putut zări apărând frumoase specii de păsări. nedând nimic în schimb – nici bani. bonitos-ul şi calcanul. Majoritatea caselor aveau terase înconjurate de flori. cu o piele brun-deschisă. Întregul port fusese construit artificial. păr negru şi ochi negri – foarte asemănători cu indivizii apar inând rasei Polineziene din zilele noastre. ne-am regăsit într-o pia ă mare a oraşului. ca şi albii şi păreau a fi de câteva “tipuri” incluzând unii indivizi asemănători celor din Tamils şi al ii. Vânzătorii îi ajutau să ob ină ceea ce doreau. era o pia ă acoperită unde “standurile” etalau tot felul de bunuri pe care inima sau palatul le-ar fi putut dori. mai înal i. Casele mai modeste. fără terase. oamenii fie mergeau. oameni negri. la capătul străzii. ne aflam pe o stradă largă din oraş. erau sortimente variate de carne la fel ca şi o incredibilă diversitate de legume. 100 . Erau peşti. Printre ei se mai găseau şi câ iva oameni albi. într-un număr mai mare. instantaneu. Când. cu păr blond şi ochi albastri şi. despre care mi s-a “spus” că veneau de la cariera de la Notora. Aceştia din urmă erau înal i. Cheiul era construit din bucă i de stâncă gigantice. printre care am recunoscut tonul. Am putut vedea câteva “piese” de echipament sofisticate în ac iune – echipamente de construc ie navală.

chiar deasupra apei – şi aceasta fără să scoată nici un zgomot. Globurile erau pozi ionate pe colonade sculptate. dar tovarăşii mei mi-au explicat după cum urmează: . Marele bulevard şi grădinile palatului au fost invadate de o mul ime de oameni îmbrăca i în haine strălucitoare şi o bilă albă enormă era aşezată în vârful piramidei. Corpul Astral este eliberat. O altă scenă s-a schimbat – şi era ziuă. Cu mult zgomot. apar ineau unor oameni din inuturi îndepărtate – India. drumul care ducea către palatul din Savanasa. despre care mi se vorbise anterior. Mi s-a explicat că navele “clasice” aflate în port. după cum am mai spus. Această măsură de precau ie le asigura men inerea suprema iei pe Pământ şi le garanta securitatea. ele se deplasau. Acest lucru mă uimi. la fel ca şi pe “Calea lui Ra”. transformau energia nucleară în lumină şi aveau capacitatea de a func iona timp de mii de ani fără să se epuizeze. când erau încărcate cu o încărcătură de câteva mii de tone. dar am crezut că ar trebui să fie aşa. ac ionate cu hidrogen. Aparent. Mărturisesc că nu am în eles. Acest popor ştie acest lucru şi sărbătoreşte evenimentul. pe care l-am văzut meditând în piramidă. În decursul a trei zile. XVIII – XIX până la yahturi moderne. antimagnetice.Michel! Nu. N-am avut nici o replică şi m-am sim it ruşinat de faptul că am fost surprins de Thao că am uitat. Cu privire la acest fapt. Regele. de globuri mari. Japonia. de la vapoare cu aburi până la nave de transport ultramoderne. bila explodă şi un strigăt de bucurie se ridică din rândul oamenilor.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Vasele din port erau de diferite tipuri. iluminându-l ca şi cum ar fi fost zi. 101 . deoarece moartea. dar care nu aveau încă privilegiul de a beneficia de progresele tehnologiei. Scena a fost “tăiată” şi ne-am regăsit din nou pe pista de aterizare. că liderii de pe Mu. de-a lungul bulevardului. China – care fuseseră colonizate de Mu. admirând priveliştea oferită de oraş pe timp de noapte.i aminteşti învă ăturile pe care i le-am dat. provoacă lacrimi. ele pluteau pe apă. în ciuda responsabilită ilor deosebit de dificile şi a sarcinilor pe care le avea de îndeplinit. cu o viteză cuprinsă între 70 până la 90 de noduri. Vasele enorme care se aflau ancorate în golf erau vasele anti-gravita ionale. Corpul Astral al Regelui va părăsi Pământul pentru a se reuni cu Marele Spirit. Mi s-a explicat că aceste globuri. de altfel. de exemplu energia nucleară. pentru că acest Rege s-a comportat într-o manieră exemplară pe timpul acestei ultime vie i pe Pământ. antigravita ia şi ultrasunetele. au inut secrete multe dintre cunoştin ele ştiin ifice. Când corpul fizic moare. murise chiar înainte ca mul imea să se adune. care erau de formă sferică. Era luminat destul de uniform. de o mare diversitate – de la nave cu pânze stil sec. Fără activitate. de obicei. am aflat deasemeni de la Lationusi.

lângă noi. Ne-am regăsit în fa a scărilor frontale ale palatului. sunetul ploii care cade în lac sau al valurilor care se lovesc de ărm. În afară de un fel de flaut care scotea note de o frecven ă foarte specială. ar fi putut să atinga un asemenea nivel în ceea ce priveşte aranjamentul orchestral. în parte. cât po i vedea cu ochii. Chiar în situa ia mea astral-psihosferică. nobilii şi Regele păreau să “experimenteze” muzica în interiorul sufletelor lor. Într-o clipă am primit răspunsul de la Lationusi: “Sunt “eu”. de exemplu. aşa aranjat cum era. care număra cel pu in 200 de membri. Acesta părea a fi noul Rege al inutului Mu. trecea pe deasupra capului şi sfârşea prin a se “lovi” de scările Marii Piramide. venea către tine. cântau pe platforme zburătoare care sta ionau. Totul era măiestrit aranjat – unda sonoră izvora din grădină.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Brusc. Mi se părea cunoscut – era ca şi cum l-aş fi cunoscut de undeva dar nu-l puteam recunoaşte. de culoarea grâului şi portocaliu strălucitor. Mi-ar fi plăcut şi mie să stau. şuieratul vântului. Mii de balonase. incluzând şi o persoană îmbrăcată în cea mai fină haină ce se poate imagina. al palatului şi piramidei. Michel. şi o orchestră a început să cânte. Lationusi experimenta extraordinarul în mijlocul extraordinarului! Lationusi se putea vedea trăind într-o altă via ă (o via ă anterioară) în timp ce el există încă în via a actuală! Din mâinile unuia dintre demnitari. un grup de muzicieni cântau împreună la instrumente ciudate. Mul imea. nu contează cât de avansate. “Muzica” nu era deloc cea cu care suntem noi obişnui i. Muzicienii din “orchestră”. indescriptibile şi într-o asemenea manieră încât sunetul era distribuit ca şi cum ar fi provenit din nişte difuzoare stereo gigantice. 102 . zumzăitul albinelor în flori. într-o altă via ă. Nu mi-aş fi imaginat niciodată că fiin e umane. noul Rege a primit o cască magnifică (o podoabă pentru cap semănând cu o coroană şi. 22 comentariul Editorului bazat pe explica iile Autorului. atât erau de absorbi i. şi. decorul s-a schimbat din nou. De fapt. Pe fiecare platformă. O uriaşă masă de oameni se întindea în fa a noastră. Nu m-ai recunoscut dar ai fost sensibil la vibra ia mea astrală în acest corp”. Mi s-a “reamintit” că nu ne aflam aici pentru plăcere… Scena s-a estompat. muzica a “penetrat” şi efectul a fost învăluitor. amplasate de jur împrejurul grădinii. cu o tiară de episcop)22 pe care şi-a aşezat-o pe cap. toate instrumentele erau modulate pe sunetele naturii. se afla o adunare de demnitari. O explozie de bucurie izbucni în rândul mul imii. s-au ridicat către cer. să ascult şi iar să ascult. Era ceva la el care mi-a atras aten ia. să-mi permit să fiu impregnat cu acest cânt al naturii. cântecul păsărilor.

Regele şi “anturajul” său urcară pe o platformă zburătoare şi se îndreptară către aeroport. Un altul sus inea că aparatul era extrem de precis de vreme ce acest model a făcut dovada pe timpul primei catastrofe. Scena s-a schimbat şi deodată. deoarece ei discutau despre performan ele tehnice ale seismografului lor şi ştiu am fost capabil să în eleg totul într-o miime de secundă. Piramida se balansă pentru un moment pe marginea crevasei. ca un tunet. servitorii au fugit din palat.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Imediat. Era lună plină şi lumina grădinile palatului. el şi înso itorii săi să îmbarcară. învălmăşindu-se în toate direc iile. prezidată de către Rege şi rezumându-se la cei şase sfătuitori ai săi. eram afară. ca şi cum moartea Regelui ar fi fost un semnal am văzut cum Marea Piramidă se răsturnă dintr-o dată în crevasa. Nava Regelui. a fost înghi ită de flăcări. cu ochii lărgi i de surprindere şi de spaimă: doi dintre sfetnicii săi căzuseră de pe scaunele lor. fu cuprinsă de flăcări şi explodă. continuu. 103 . Singurul sunet care se auzea era un huruit înfundat. pentru că noi făcusem un salt în timp de 20 de ani. un zgomot asurzitor părea să vină dinspre oraş. cu o zguduitură. În acest moment. asemeni frunzelor unui copac în bătaia vântului. I-am urmat. Afară. lărgindu-se cu fiecare secundă. Regele se rdică. În jurul aeronavelor de pe pistă şi la terminale. To i cei prezen i aveau figuri grave. Pistele de aterizare se rupseră în bucă i întocmai ca o bucată de hârtie. palatul a început să trepideze. în anumite situa ii. Oamenii care alergau prin aeroport au căzut în crevasă. ce a avut loc în vestul continentului… În vreme ce vorbeau. domnea confuzia. Navele care abia decolaseră fură prinse în mijlocul flăcărilor şi explodară. s-a dovedit a fi nedemn de încredere. care se extindea de-a lungul platoului. când un sunet asurzitor se ridică din adâncurile Pământului – un sunet straniu. am fost martorul unei întâlniri extraordinare. Alte nave deja decolaseră. care venea de la marginea oraşului… Deodată. puteam urmări cursul discu iei lor ca şi cum aş fi fost unul dintre ei! Unul dintre sfetnici reclama faptul că aparatul. Câteva dintre coloanele ce sus ineau globurile care luminau bulevardul erau doborâte la pământ – sfărâmate. Ieşind rapid din palat. dar că nu erau motive serioase de îngrijorare. Mi s-a spus că motivul era foarte serios atunci când Regele se întâlnea numai cu cei şase. Unii oameni se îmbulzeau încercând să urce în nave ipând şi îmbrâncindu-se. apoi. Regele îmbătrânise semnificativ. Totul devenise din nou calm – prea calm. Platforma zburătoare a Regelui s-a mişcat repede către unul dintre vehiculele care se aflau deoparte de celelalte. care se afla încă la sol. şi o coloana de foc enormă ne învălui.

Oceanul umplu rapid imensele prăpăstii create şi dintr-o dată. care păreau a se ondula precum valurile oceanului. O briză blândă venind dinspre vest împingea vasul din spate. Ne-am apropiat de un vulcan care tocmai erupsese. Scena dispăru din nou. Pe punte erau trei catarge. Era o ambarca iune mică. puteam vedea oameni dispera i agă ându-se de ruine. Grupul nostru “se odihni” pe puntea unui vas frumos. Am zburat deasupra canalului. am văzut roci începând să se deplaseze cu mişcări regulate. încercând în van să supravie uiască. am putut vedea câteva dintre globurile sferice de pe Mu – dar doar câteva. pentru a fi urmată de alta. Ne aflam pe cheiul marelui port Thiacuano. Era înfiorător pentru mine să fiu martorul unui asemenea cataclism. acoperindu-le. într-un stil destul de modern şi de aproximativ 70 de metri lungime. Totul era liniştit. scena se schimbă. într-o zonă congestionată cu numeroase nave. o fantă de lumină pe cer vestea apropierea zorilor.de ani. ca şi cum o mâna uriaşă le-ar fi ridicat deasupra lavei care curgea şi creând un munte chiar sub ochii noştri. care îşi aveau originea. Apa se revărsa în valuri uriaşe peste câmpiile rămase. chiar dacă ştiam că aceasta se petrecuse acum 14. după cum mi s-a spus. În est. Câ iva petrecăre i zgomotoşi intrară într-o clădire pe care strălucea o mică lumini ă de noapte. Urmară explozii asurzitoare.Vom ajunge în America de Sud. Aveam în fa a ochilor priveliştea unui port maritim şi a oraşului. Ne-am întors în timp chiar în momentul dinaintea primului “tremur”. chiar sub scoar a Pământului. 104 . Aici. “Suburbii” întregi plonjară în pământ. acelaşi dezastru. ar fi putut fi capabilă de o viteză semnificativă în largul mării. întregul platou Savanasa se scufundă în apă. Clădirile începură să se prăbuşească înso ite de strigătele înspăimântate de scenele de groază care apăreau şi dispăreau printre flăcări. dar cu mult mai repede. Era noapte şi o lună plină lumina inutul. Am început un “tur” rapid al continentului. înainte ca Regele ării Mu să-şi întâlnească sfetnicii. apoi uriaşe bucă i din continent le urmară. Michel. . Acest lucru părea să se întâmple într-un timp la fel de scurt ca şi cel care fusese necesar platoului Savanasa pentru a dispărea. unde cataclismul nu a avut încă efect.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Din nou. Vom arunca o privire pe coasta aceasta şi în portul Thiacuano. Judecând după forma corpului navei. ca un enorm vapor. Vârtejuri puternice se formară şi. şi lângă acesta. în mijlocul lor.500. unde câteva nave puteau fi văzute îndreptându-se în direc ia unei insule marine (acum Brazilia). Gardienii patrulau pe chei unde erau ancorate numeroase ambarca iuni. găsind peste tot. după cum putusem vedea deja.

Aceasta este uşor de explicat. Portul. care. 105 . Va observa cataclismul de la o înăl ime foarte mare. Când am trecut prin el. oraşul şi împrejurimile – o întreagă por iune de continent – se ridica rapid. mi-am “urmat” tovarăşii înapoi pe punte.Da. asistam la o agita ie febrilă în timp ce răsunau ipete şi sirenele sunau. aşa cum nu mai sim isem niciodată. după ce a ieşit dintr-o vizuină. Pentru a putea vedea mai bine. ne-am ridicat mai sus. Michel. În acest om. s-a auzit o explozie puternică. Îmi amintea de un animal gigantic arcuindu-şi spatele şi întinzându-şi-l. îmi explică Thao. lângă coastă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un moment mai târziu. Priveşte! Pământul începu să se zguduie şi să huruie. blocând asaltul valurilor. care ar fi putut foarte bine să fi fost mahjong. într-una dintre vie ile tale anterioare. angrena i într-un joc. veneau probabil de pe Mu. am putut urmări erup ia unui vulcan care a luminat cerul spre vest pe o rază de aproape 30 de kilometri. după aparen ele lor fizice. apoi dispărând din raza vizuală. în lumina emanată de vulcan. Din ce în ce mai aproape. în depărtare. toate ocupate. Am auzit paşi alergând şi marinarii de jos se risipeau pe punte. dar va fi foarte pu in. . Am fost atras de el. te-ai reunit cu Corpul tău Astral. a cauzat un val de flux de aproximativ 40 de metri amplitudine care mătură coasta cu un zgomot infernal. aproape am sim it o stimulare electrică – şi un sentiment de iubire. . tu te afli aici că observator şi nu are nici un rost să încerci să retrăieşti acele timpuri. Nu te implica! Cu regret. Al i trei vulcani se ridicară din adâncuri spre suprafa a oceanului. pământul de sub noi a început să se ridice. Pe canal şi în port. Ei stăteau la o masă. în orice caz. Deodată. Toată lumea dormea. cerul a început să strălucească. apoi o alta mai apropiată. la fel de speriat ca şi tovarăşii săi şi am sim it un enorm val de simpatie pentru “sinele” lovit de panică. Aten ia mea a fost atrasă de către unul dintre cei doi – poate mai vârstnic decât tovaraşul său – al cărui păr lung şi negru era legat la spate într-o eşarfă roşie. La periferia oraşului. Tot în vest. ne aflam într-o mare cabină marinărească mobilată cu o duzină bună de cuşete. spre vest. am văzut o sferă luminoasă ce zbura foarte rapid sus pe cer şi. printre explozii mult mai ascu ite. În acelaşi timp. În orice caz. La bord se află 17 oameni. Acesta eşti tu. exceptând doi bărba i cam de 30 de ani. Am sim it o unitate indescriptibilă cu el şi am trecut prin el iar şi iar. Printre ei. Înainte să ajungă în oraş. care vor face tot ce vor putea pentru a ajuta supravie uitorii. invadându-mi fiin a. luându-mi tovarăşii cu mine. aceasta a fost una dintre navele noastre spa iale. doar pentru a fi înghi i i de ape la fel de repede cum au apărut. puteam vedea marinarul care “purta” Corpul meu Astral.

Am fost conştient că un nor gri-argintiu se îndepărta de noi cu o viteză ame itoare şi apoi apăru Thiaoouba. Thao şi Biastra mă ghidară afară din “camera de relaxare”.Desigur că este încă lumină. În minte mi-au venit două cuvinte pentru a descrie acel moment: “grandios” şi “apocaliptic”. mai pu in exuberant. după ce suportaseră coşmarul pe care tocmai îl lăsasem în urmă. Ochii mei astrali apreciară frumuse ea culorilor de aici. Unul dintre “eurile” mele (sine) tocmai se întorsese la sursa sa. Lationusi ne urmă. Erau înnebuni i de spaimă. şi am văzut cum marinarul pe care l-am lăsat în urmă a fost literalmente pulverizat. Michel. şi ascensiunea lor părea că nu se va opri niciodată.Chiar nu ştiu. 106 . izbucnind în râs – văzându-mi figura uluită. zâmbind. deoarece se ridicau odată cu oraşul. am privit în jur. . Am avut impresia că eram traşi înapoi de firele argintii. . mul umesc. împroşcând pământul cu lavă şi cenuşă. pentru a reveni cât mai repede în corpurile noastre fizice care păreau că ne aşteaptă – enorme ca mun ii şi micşorându-se pe măsură ce ne apropiam. 5 sau 6 ore? .Nu. Deschizând ochii. Sunt foarte surprins că afară este încă lumină. spuse Thao amuzată.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Strigătele oamenilor au ajuns la noi ca nişte ipete Danteşti. Cam cât timp crezi că am lipsit? . Apoi fiecare apucându-mă de umeri. Am sim it că mâinile care îmi atingeau corpul fizic îmi dădură drumul. Totul deveni ce os şi i-am sim it pe tovarăşii mei înconjurându-mă. Nu mai mult de 15 lorse – cam 15 minute.Foarte bine. Tovarăşii mei se ridicaseră. şi Thao mă întrebă dacă mă sim eam bine. ca şi cum s-ar fi aflat într-un lift. Părea că Pământul îşi remodela complet forma. Vasele fuseseră sfărâmate în bucă i de stânci aruncate din ocean. de pe planeta de “aur”. aruncate de către vulcani. Oraşul dispăru în norii negri groşi care se rostogoleau rapid dinspre nord.

. Michel? 107 . Mâncarea noastră aici este pregătită într-un asemenea mod încât caloriile con inute de către alimente sunt eliberate la intervale regulate pe parcursul a două zile. Am luat-o pe o rută diferită de această dată. prietene. Continuăm să fim hrăni i fără să ne supraîncărcăm stomacurile. Acest fapt deasemeni permite min ilor noastre să rămână clare şi active şi. Am trecut aproape de oameni care intrau sau părăseau imense doko-uri.Î i dai seama. în fond. îmi explică Thao. dar nu existau străzi care să facă legătura între ele. pe Pământ. Nu i-e foame? . Am în eles motiva ia acestui fapt: oamenii de aici erau capabili să se deplaseze din loc în loc “zburând” – cu sau fără un Lativok astfel încât străzile potrivite nu şi-ar fi avut rostul. Thao mă întrebă: .Acestea sunt “fabrici” în care este preparată hrana noastră.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba CAPITOLUL 9 “Aşa-numita” noastră civiliza ie După ce mi-am arătat respectul şi mi-am luat rămas bun de la Lationusi şi tovarăşii săi. au fost preparate aici. am intrat înăuntru. apoi.Nu este chiar atât de surprinzător. arătându-mi aprobarea. După un timp am ajuns la insula pe care era situat doko-ul meu. nu mi-e foame în mod special. asemănătoare ca mărime cu cele de la spa ioport. spuse Thao. şi totuşi. am părăsit satul şi ne-am îmbarcat încă odată pe platformă zburătoare pentru a reveni la doko-ul meu. Nu ne-am oprit şi am continuat să zburăm. zburând pe deasupra unor mari câmpuri cultivate.Surprinzător.Ce părere ai despre şederea ta pe Thiaoouba. . şi făcând pauze suficient de lungi pentru ca eu să pot admira lanurile de grâu care acolo creşteau cu spice foarte mari. Manna şi legumele pe care le-ai mâncat ieri în locuin a ta. de la cel mai mare la cel mai mic. min ile noastre trebuie să fie o prioritate – nu-i aşa? Am dat din cap. Ne-am servit din diferitele platouri colorate şi cu pu ină manna. Traseul nostru ne-a purtat deasemeni pe deasupra unui oraş foarte interesant – unde nu numai că toate clădirile erau “doko-uri”. în timp ce savuram un pahar cu hidromel. iau patru mese pe zi! . deasupra oraşului şi apoi deasupra oceanului. că nu ai mâncat nimic de ieri diminea ă? Vei pierde în greutate în stilul acesta. Lăsând vehiculul nostru în locul obişnuit.

nu sunt cu nimic mai buni. dar altele au fost captivante. Pot să te întreb. trebuie să fi decăzut mai jos decât orice trib de canibali. interven ia noastră a împiedicat Germania să devină prima na iune care să de ină bomba atomică. aşa cum i-a explicat Marele Thaora. deoarece am observat îndeaproape planeta Pământ. Ruşii. înainte de “aşa-numita” voastră civiliza ie. dar “disciplina” nu înseamnă dictatură. Cele mai multe dintre na iunile de pe Pământ se cred a fi destul de avansate. 108 . orice regim totalitarist semnifică un mare pas înapoi pentru civiliza ie. oameni) pentru a înlătura ambiguitatea.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Germanii nu credeau mai pu in că ar fi poporul ales. pe teritoriile care reprezentau un pericol pentru “regim”. Michel. începând cu conducătorii lor – aşa-numita clasă de elită. 23 “voin a lor” era în textul original “voin a sa”. de ce m-ai luat în această călătorie în timp? .i arăta frumuse ea planetei noastre. Creatorul însuşi nu obligă nici o creatură. evident. culturile lor sunt decadente. Mă bucur că ai întrebat. Când milioane de oameni sunt trimişi în camere de gazare doar pentru simplul fapt că sunt evrei. Şi totuşi. aşa cum ai putea spune. (comentariul Editorului bazat pe lămuririle date de către Autor). Ştim acest lucru. Pentru a ac iona în modul în care au ac ionat ei. este o mare nevoie de disciplină. Unele momente au fost. Am folosit pluralul (creaturi. cerând oamenilor să adere la “voin a lui Dumnezeu” formulată desigur de către clerici pentru a controla mul imea. Pe Pământ. Suntem capabili să studiem ceea ce se întâmplă într-o mare varietate de moduri. Voin a liberă este absolut esen ială pentru orice evolu ie spirituală. civiliza ii “adevărate”. A CUI voin ă? A creatorului sau a omului? Fraze ca aceasta au fost traduse greşit în mod repetat în textele religioase. au existat. Am dorit să. Întregul sistem este distorsionat. dureroase. în special în ultima perioadă. umană sau de orice alt tip să facă nimic împotriva voin ei23 lor. Marele Spirit.i arătăm acestea pentru că. pe Pământ. din fericire pentru voi. şi să te aducem la o distan ă de câteva milioane de kilometri doar pentru a. Nu te-am “răpit”. care au trimis mii de oameni pentru a lucra în lagăre de concentrare şi au eliminat alte mii. Nu suntem numai prezen i pe planeta voastră – suntem capabili să influen ăm comportamentul anumitor conducători ai voştri. Acest fapt făcea ca întreaga frază să aibă un dublu sens. ucigaşii lor nu se pot mândri a fi oameni civiliza i. lucru care nu este deloc adevărat. În schimb. Putem trăi printre voi atât în corpuri fizice cât şi ca prezen e astrale. To i avem o voin ă liberă (liber arbitru) şi depinde de noi să ne disciplinăm pentru a evolua spiritual.Ce părere am despre asta? Poate după experien a avută în diminea a aceasta. deoarece ar fi putut fi dezastruos pentru restul oamenilor de pe Pământ dacă Nazismul ar fi triumfat la sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial. De exemplu. Te afli aici pentru că apar ii unei civiliza ii care a luat-o pe o cale greşită. După cum vei putea aprecia.O întrebare foarte bună. mai bine m-ai întreba ce părere am despre planeta Pământ! Mi se pare că pe timpul acesta… 15 minute – ar fi trecut ani.

Presiunea radia iilor exercitate de către lumina solară (???) a fost cea care a împins minusculele ace – toate cele 400 de milioane – în afara orbitei…A mai auzit cineva vreodată ca altceva în Univers să fi fost împins de pe orbită de către “presiunea luminii solare”?? De ce folosim rachete? Pentru a în elege situa ia. noi putem “întinde o mână” dar nu ne preocupă cele mai mici detalii ale situa iei. o facem. considerând că acestea ar fi putut fi dezastruoase pentru planeta voastră.L. ca spectatori.2. fie să urmărim consecin ele. am ales răul cel mai mic dintre cele două rele. Bomba trebuia să existe – la fel ca şi pe alte planete. putea fi eventual descoperită. noi puteam. dar mai sunt şi o mul ime de nuan e de gri. Ce po i să spui despre Hiroshima şi Nagasaki – nu vă sim i i într-un fel responsabili? . Ceea ce se întâmplă acum în Africa de Sud este o crimă împotriva întregii umanită i. ar fi fost mult mai mul i mor i – de trei ori mai mul i decât a fost numărul victimelor bombelor atomice.Thao. provoacă-i să. puse din nou pe orbită. armamentul atomic pare să semene teama în inimile oamenilor de pe Pământ.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba A impune cuiva voin a altcuiva. Odată ce ea exista. Dacă intervenim. aşa cum a fost. Scientific American. 109 .i explice dispari ia miliardelor de “ace” amplasate pe orbită în jurul Pământului24. şi admit că aceasta este o sabie a lui Damocles suspendată deasupra capetelor voastre. sau se îndoiesc de cele scrise. Vezi. pag.43 (63 în editia US)) explică: 80 de grupuri de ace (au fost) eliberate în Mai 1963 ca făcând parte dintr-un experiment în domeniul telecomunica iilor al Departamentului Apărării din SUA. dar nu putem. dar de ce nu a i prevenit faptul ca orice ară să o de ină? Trebuie să admi i că. Rasismul însuşi este o crimă… . este una dintre cele mai mari crime pe care omul le poate comite. desigur priveşti asemenea lucruri într-o manieră foarte simplistă. După cum spune i voi în limbajul vostru. August 1998 (vol. vă invit să calcula i MASA a 400 de milioane de ace.i explice şi a doua dispari ie a altor câteva miliarde de “ace”. articol scris de N. Dacă anumi i conducători care citesc cartea ta nu te cred. dar nu acesta este adevăratul pericol. nu. o facem pentru a crea un avantaj “păr ii” care este mai sinceră şi mai respectuoasă fa ă de libertatea individuală. Pentru tine. (comentariul Editorului). Ai spus că voi i-a i împiedicat pe Germani să fie primii care de in bomba atomică. Din când în când. este ceva ce nu în eleg.Johnson. în punctul în care am ajuns cu armele atomice. Noi suntem responsabili pentru dispari ia acestor “ace”.Michel. 24 “acele” – 11 ani după aventura lui Michel. am întrerupt-o eu. dar la timp. acum câ iva ani. fie puteam interveni. Aşa cum i-am spus mai devreme. Dacă judecăm că este potrivit gestul de a “da o mână de ajutor”. într-un mod care privează individul de privilegiul de a-şi exercita libera voin ă. prin bombardarea şi distrugerea celor două oraşe. şi nu dorim să vă salvăm automat de la dezastru – aceasta ar contraveni Legii Universale.279. Cere-le să. stăm pe un vulcan. îi prevenim pe exper ii voştri că se “joacă cu focul” dar este important ca asisten a noastră să fie luată drept reper atunci se fac greşeli. Vor şti la ce te referi.i fie teamă. Dacă cel de-al doilea Război Mondial nu ar fi fost oprit. Sunt reguli foarte stricte ce trebuie respectate. Michel. totul este alb sau negru.Nr.

care “citise” eforturile mele. pentru că eşti prins în sistem. de exemplu. este o parte esen ială mai curând a regimurilor totalitariste decât a celor democratice. Sunte i to i în aceeaşi barcă… şi este o compara ie utilă ce poate fi făcută între o ară sau o planetă şi o barcă. În orice caz. în ultimă instan ă. 300 de Mercedes-uri şi 50 de tractoare. încercat şi ager la minte. că un căpitan ar trebui să fie ales de către echipajul său. Ne aflăm pe puntea de comandă unde 150 de membri ai echipajului s-au adunat împreună cu trei candida i la comanda unui vas.i. nu trebuie să confunzi “comunitate” cu “comunism”. aşa cum este pus în practică pe Pământ. dar pentru a o conduce bine sunt necesare anumite calită i. 50 de democra i şi 40 de conservatori. Desigur. aşa cum este de versat.Vezi. Ai observat. în al treilea rând jurnaliştii şi drogurile şi în al patrulea rând. şi înflorea. că asemenea oameni erau foarte ferici i şi foarte avansa i tehnologic şi cultural.i imaginezi o asemenea via ă. al treilea este conservator. banii sunt cel mai mare rău dintre toate relele. Este. al doilea este comunist şi. Pe planeta voastră. Din nefericire. se află 60 cu vederi comuniste. şansele sunt mari ca echipajul să dea ce este mai bun din el. spuse Thao. 110 . să presupunem că urmărim o alegere acum. inând cont mai mult de motivele sale politice decât de calită ile sale de navigator şi de sângele rece în situa ii periculoase. ai văzut că poporul ării Mu era capabil să-şi întâmpine necesită ile fără a cheltui bani. Printre membrii echipajului. se poate câştiga mult în ceea ce priveşte politicienii şi partidele politice. religiile. Pericolul nu constă în moartea corpului fizic. Dacă.i imaginezi o via a fără bani… . să. după cum cred milioane de oameni: periolul există în modul de via ă al fiecăruia. la fel de bine ca şi respectul acestora fa ă de căpitan. Orice barcă trebuie să aibă un căpitan. Civiliza ia de pe Mu orbita în jurul comunită ii – atât material cât şi spiritual. Aceste pericole nu au nici o legătură cu armele nucleare.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Pericolele reale pe Pământ. Sistemul vostru economic nu func ionează în acest mod. în ordinea “importan ei” sunt: în primul rând banii şi apoi. căpitanul este deasemeni şi corect şi cinstit. Primul este democrat.i putea imagina mai bine situa ia. astfel degradând omul. chiar acum două ore. Pe de altă parte. politicienii. Dacă Germania are nevoie de 5. Încearcă acum. Dacă oamenii de pe Pământ sunt înspăimânta i de posibilitatea unui cataclism nuclear. ştiu. Pentru a. este dificil să acorzi un ajutor constructiv pe Pământ deoarece întregul vostru sistem se bazează pe ei. Comunismul. nu poate trimite în schimb. o anumită pregătire şi un spirit de cooperare printre marinari. de aceea este foarte dificil să îmbunătă eşti sistemul. Imaginează.000. meritul intrinsec al căpitanului – indiferent de pregătirea sa politică sau învă ăturile religioase – acesta va determina eficien a opera iunii sale. nici măcar nu po i să. aşa cum există în anumite ări de pe Pământ. şi. de tone de lână din Australia. în ceea ce priveşte banii. Corpurile lor Astrale vor merge acolo unde trebuie după moarte şi ordinea naturală dintre moarte şi renaştere va fi men inută.

…lemn. aceşti atomi. Michel. desigur.Din cărămizi. Cum poate o ară să fie condusă corespunzător având un asemenea sistem. El este parte din acelaşi sat. acelaşi lucru se aplică şi celorlal i doi candida i. Din ce sunt construite casele voastre. Ce s-ar întâmpla dacă aceşti atomi s-ar respinge reciproc în loc să se combine aşa cum fac? . Dar oare va fi el în stare să-şi respecte promisiunile pe care le-a făcut? Şi. Aceasta înseamnă să alege i ca şef al statului un conducător al cărui unic scop este bunăstarea poporului – un conducător care nu este motivat de falsă mândrie sau ambi ii pecuniare personale sau ale partidului din care face parte. Desigur. Când î i respingi vecinul.Şi aşa se şi întâmplă. el este conducător al vasului.Perfect. . nu aceasta este metoda prin care un căpitan preia comanda unei nave. Când “căpitanul nostru ales” se află pe mare. duşmănia. el este în aceeaşi barcă cu voi. ura care îl înso eau şi să vă întindă mâna ca vecin – pentru a fi acceptat şi să lucra i împreună cu el. Şi asta este ceea ce se întâmplă pe Pământ din ce în ce mai mult. El trebuie să convingă cel pu in 16 oameni din celelalte partide că este în interesul lor să-l aleagă. acelaşi oraş. Michel? . î i voi arăta că această afacere nu poate fi condusă într-un mod corespunzător. el va avea întotdeauna un important risc de revoltă. el se confruntă imediat cu un “Conducător al opozi iei”. deoarece el este singurul “garantat” de 60 de voturi. după cum ştii. el va fi sistematic criticat de un partid de opozi ie. şi din ce sunt făcute toate aceste materiale? . în direc ia corespunzătoare.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Acum.Atomi. Michel? .Ai vreo solu ie? . aceeaşi planetă.Bineîn eles. Singura solu ie este să urma i exemplul de guvernare de pe Continentul Mu. trebuie să mai subliniez şi un alt aspect. În fond. Am vrut doar să ilustrez pericolele care survin în cazul alegerii conducătorilor pe considerente politice în loc să fie aleşi pentru abilită ile lor de a conduce poporul. . fiul sau fiica ta – dacă nu eşti întotdeauna gata să-i aju i chiar şi pe cei pe care nu-i agreezi. indiferent că deciziile sale sunt bune sau rele. indiferent de problemele pe care le-a i avea. desigur.Într-adevăr. altfel spus. acelaşi popor. Candidatul comunist este obligat să facă anumite promisiuni democra ilor şi conservatorilor dacă vrea să câştige. Când unul sau altul dintre aceşti căpitani se află pe mare. Chiar de la începutul mandatului său. trebuie să se conecteze foarte strâns pentru a forma o cărămidă sau orice alt material de construc ie. să lase deoparte partidele politice – şi resentimentele. cuie… . În cadrul acestui subiect. iglă. şi în consecin ă. din fericire.Dezintegrare. el va constata întotdeauna că un mare număr de membri ai echipajului său sunt total împotriva faptului că el are comanda. onest. 111 . când un conducător de partid este ales ca şef al statului. plastic. Şi deja i-a fost descrisă. Acum. tinzând către demiterea sa. prin ură şi violen ă.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Să luăm în considera ie două exemple bine cunoscute pentru to i de pe planeta voastră. Hitler. propriul său frate pentru a diminua riscul trădării. şi în special în Europa. de fapt oricine care. multe dintre legile sale încă mai există în Fran a. selectându-şi atent sursele. a pornit să cucerească Europa prin for ă şi. . ar fi făcut un pas important în direc ia corectă. ca lider na ional. Violen a nu răsplăteşte şi nici nu o va face vreodată. are o enormă responsabilitate fa ă de milioane de oameni care sunt. muzicieni şi filozofi apăru i în secolul XIX şi începutul secolului XX? . nici mai pu in. este capabil să exercite o influen ă asupra maselor de oameni. aeroplanul şi multe altele. Dar ce a devenit imperiul său. prin pozi ia sa. jurnaliştii. Sunt unii printre ei. automobilul. în iubire şi în cultivarea min ii. de vreme ce. posturile voastre de televiziune prezintă imagini (scenarii) cu tot mai multă violen ă. ei au o putere de influen ă asemănătoare în direc ii care pot fi bune sau rele. suntem sătui de comportamentul lor. care le apare sub forma insatisfac iei poporului. aşa cum a explicat Marele Thaora. pe lângă descoperirea electricită ii. îşi uită obliga iile pe care şi le-au asumat în aces scop – până cu câteva luni înainte de noile alegeri. 200 de ani mai târziu. care încearcă să-şi facă meseria de a răspândi informa ii în mod onest şi sincer. Acum. nici mai mult. Primul este Napoleon Bonaparte: folosind armele a fost în stare să cucerească toată Europa. Michel? S-a dezintegrat rapid pentru că a fost construit prin uzul armelor. în mod similar. Nu se întâmplă acelaşi lucru cu jurnaliştii. şi totuşi. care i-ar putea respinge. Reporterii voştri par a căuta şi chiar să se roage pentru scene de violen ă. dar noi suntem extrem de alarma i deoarece majoritatea lor caută numai senza ionalul. .Pentru că. tragedii şi dezastre. a fost un organizator şi legiuitor. Solu ia constă mai degrabă. peste tot în lume. Conducătorii unei ări. chiar cei care au fost aleşi în pozi iile lor prin voin a poporului. crimă. După politicieni. nu au nevoie să inspire încredere oamenilor pentru a-şi men ine pozi iile. decât semenii lor. materialismul reprezintă una dintre cele mai mari amenin ări pentru via a voastră din prezent şi din viitor. nu i-ar mai alege. dealtfel. Prea des. într-adevăr. ave i problema jurnaliştilor şi a reporterilor. care demonstrează că violen a nu este o solu ie. oamenii de pe Pământ au neglijat cultivarea spiritualită ii lor şi s-au focalizat pe lumea materială. ştii ce s-a întâmplat şi în acest caz. că ave i mult mai mul i mari scriitori. din nefericire destul de rari. cred că aşa este. Deasemeni.Ştii de ce? . Dacă cei responsabili ar fi obliga i să studieze psihologie înainte de a fi capabili să-şi asume asemenea grave responsabilită i. motorul cu combustie internă. 112 . Este unanim acceptat faptul că Napoleon a fost un geniu şi. care.Nu. şi şi-a înscăunat.Da. Ai observat vreodată.

Răul pe care îl poate provoca un asemenea reportaj iresponsabil este inimaginabil. de exemplu. reporterii şi oricine altcineva a cărui func ie este aceea de a disemina informa ii nu trebuie să dedice mai mult de 2-3 rânduri pentru asemenea crime. Dar. O asemenea persoană este. un eşec – o persoană reprimată.i risca via a salvând un copil de la înec. care vede reportajul şi ascultă comentariile reporterilor care acordă o aten ie deosebită odioasei crime. La televizor urmărim următorul reportaj: Un tânăr a luat o armă şi a ucis şapte oameni. dacă eforturile lor primesc în schimb atât de pu ină publicitate. îmbunătă esc psihicul oamenilor de pe Pământ în loc să spele creierele într-o direc ie negativă. pe lângă acestea.Deci. îl vei auzi din gura mea. 113 . inclusiv două femei şi doi copii. bine cunoscut pentru rolurile sale violente din filme. Reporterul arată petele de sânge şi corpurile. şi pot fi uneori exagerate. frustrată. şi eu ştiu că tu ştii răspunul la întrebarea ta. Ei ar putea să spună simplu: am fost informa i despre uciderea a şapte oameni de către un lunatic iresponsabil. ci şi pentru că a fost comparat cu unul dintre cei mai populari eroi ai filmelor violente moderne. Jurnaliştii. Punct. Pentru a ne întoarce la necesitatea unui asemenea înalt profil uman de a în elege şi aplica psihologia. î i voi da un bun exemplu pentru a ilustra ce am vrut să spun. crima este un eveniment regretabil într-o ară care se consideră a fi civilizată. Poate că fotografia sa va apărea pe prima pagină a tuturor ziarelor – şi atunci. Cei care îşi caută ziua sau săptămâna de glorie vor face un pas în lături de la crimă ca şi scop pe care şi l-au propus. Michel? Ai fost ales pentru că ştim cum gândeşti. El nu va mai rătăci printre muritorii de rând. care este solu ia? . o persoană ignorată. nu a i ajuns nici măcar la prima litera a cuvântului “civiliza ie”. adăugând că ucigaşul a imitat stilul unui actor. Şi rezultatul? Criminalul va fi mândru de el însuşi – nu numai pentru că a ajuns de “notorietate na ională”. De aceea. de reporterii şi jurnaliştii T. dacă insişti.Atunci. de ce nu? Apoi va apărea în fa a Cur ii de Justi ie şi poate că se va face referire la un nume ca Jack Spintecătorul sau Ştrangulatorul cu Mănuşa de Catifea. de obicei. un alt asemenea nebun.De ce pui o asemenea întrebare. ei sunt capabili să facă mult bine când alertează opinia publică referitor la pericole sau nedreptă i – şi aceasta ar trebui să fie func ia lor principală. Iresponsabilitatea şi nechibzuin a nu sunt calită i care să apară la na iunile civilizate.V. Nu eşti de acord? .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Într-adevăr. El tocmai a văzut reportajul şi ştie că toate formele de violen ă pot constitui subiectul unui reportaj. Totuşi. ce ar trebui să con ină reportajele lor? . .Sunt atât de multe lucruri care merită a fi arătate – reportaje despre evenimente care să merite. inhibată. Indiferent unde s-a petrecut. Reportaje cum ar fi despre a. va fi inspirat să caute momentul propriu pentru “glorie na ională”. care tânjeşte după recunoaştere. spun că pe Pământ. sau despre asisten a acordată săracilor pentru a-şi îmbunătă i soarta.

cu un antrenament potrivit. Se cere ca oamenii să se ridice deasupra urii. “Refacerea” Corpului Astral poate dura câteva vie i. cele mai mari pericole pentru omenire sunt. înapoi la “rădăcina răului” pe care am men ionat-o mai devreme – banii. Nu este un drog care “orbeşte” şi de aceea. mi-a i dat să iau droguri pentru a-mi elibera Corpul Astral din corpul fizic. Voi dezvolta subiectul. drogurile ar trebui evitate cu orice pret. deloc. . deoarece este de o foarte mare importan ă. trebuie în eles că ele au o influen ă care este total contra Naturii. Michel. Acesta este blestemul care subminează întreaga voastră civiliza ie. În concordan ă cu mărimea perioadei de timp în care o persoană se află sub influen a drogurilor. experimentând senza ii artificiale care distorsionează complet judecata sa. Şi iată-ne. Noi am folosit un drog care nu este halucinogen. 25 exagerare a Editorului 114 . şi ca fiecare persoană.Nu. pentru acest motiv. sunt întru totul de acord cu tine. fie împreună cu Sinele său Superior. Corpul Astral poate fi afectat doar de două lucruri: droguri şi vibra ii cauzate de anumite tipuri de zgomot. nu numai la ruina sănătă ii psihice. Revenind la problemele de pe planeta ta. geloziei şi invidiei. Când este drogat. odată cu inducerea stării de euforie sau a stării paradisiace artificiale. Michel. Este aceeaşi situa ie ca şi în cazul unui corp fizic aflat în timpul unei opera ii chirurgicale importante. nu prezintă nici un pericol pentru Corpul tău Astral şi efectele sale sunt de o foarte scurtă durată. mai exact. în acest caz particular. Deci. oferind o mâna de ajutor oricui are nevoie. Considerând numai drogurile. dar sunt sigur că circula ia ziarelor depinde de stirile senza ionale pe care le con in. Corpul Astral ar trebui să se afle fie într-un corp fizic. afectează psihicul individului – ducând. acum. în mod similar. mai curând de natură psihologică decât de natură materială. şi totuşi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Desigur. ele afectează prin atac direct şi Corpul Astral. Dacă vrei.Ceva totuşi nu în eleg. Ele “mută” Corpul Astral într-o altă sferă unde nu ar trebui să fie. în final. să-şi pună vecinul înaintea sa. am întrerupt-o eu. va deveni intoxicat cu date false. ci şi la inversarea25 procesului universal de evolu ie individuală. situa ia poate fi inversată dacă cei responsabili ar fi motiva i de schimbare. De două ori. resentimentelor. este ca o unealtă pe care o îndoim sau o spargem utilizând-o incorect sau pentru o activitate diferită de cea pentru care a fost creată. nu mi-a i făcut un deserviciu? . Nu contează pe ce planetă. indiferent că este măturător de stradă sau conducător al comunită ii. din care face parte. Drogurile. solu ia depinde de iubire – nu de bani. În acelaşi timp. pentru a asista un proces care poate surveni pe cale naturală. Corpul său Astral va ajunge spre declin sau. Corpul Astral al unui individ este ca şi cum ar fi “adormit”.

o pasăre. Ce ai spus referitor la Isus? . destul de intrigat de această întrerupere bruscă şi graba neobişnuită.Michel. în ceea ce părea a fi exact acelaşi loc ca şi mai înainte. dar fără să zâmbească deloc. de această dată. privindu-ne. aproape grosolan. . de ani – exact cum şi Lationusi a mers pe Pământ şi s-a întors. când l-am trimis la voi. în afară de mine. “Cea a” aurie din jurul capului său a devenit aproape galbenă. şi apoi peste ocean. ci pe toate planetele. contrastând puternic – ea mergând şi eu alergând în urma ei. tovarăşii mei erau aparent cufunda i în gânduri. Nu după mult timp. Isus a fost trimis pe Pământ de pe Thiaoouba acum aproape 2. apoi s-a mutat mai aproape de ei şi s-au angrenat într-o scurtă conversa ie.000. Soarele era destul de jos pe cer şi am zburat la nivelul apei care. Nimeni. Aura lui Thao şi-a schimbat rapid culoarea. ne-au tăiat calea chiar prin fa a noastră şi razele soarelui au luminat rozul strălucitor al penelor aripilor lor şi verdele strălucitor al penelor din cozile lor. Mi-am aranjat masca şi am urmat-o afară. În acelaşi timp. deasupra ramurilor copacilor. Ne-am îmbarcat la bordul platormei zburătoare şi ne-am ridicat vertical. atât fizic cât şi mental. călătorind cu o viteză mult mai mare decât o mai făcusem alte dă i. care erau mai pu in strălucitoare decât a lui Thao – o indica ie certă că nu erau atât de evolua i spiritual. Mi-am amintit clar că. ambii mai înal i decât Thao. Au rămas nemişca i. acum aproape 2. semănând cu pasărea paradisului.Un mare Thaora ne cheamă. astfel încât toată lumea ar fi putut crede că dorea să fie admirată. ci am urmat un alt drum. 115 . cu o deschidere a aripilor de aproape 4 metri. care ne-ar fi putut conduce către un alt doko. a venit şi s-a aşezat între mine şi Thao. Dintre toate câte mi s-au explicat. Aşa cum spunea Isus. străluci încoace şi încolo cu o nouă energie. aruncând scurte priviri curioase în direc ia mea. Thao se ridică. Păsările din parc s-au apropiat. de ani: “Iubi i-vă unii pe al ii” – dar desigur… . nu le-a acordat nici o aten ie.000. de prietenia aproapelui său. Trebuie să plecăm imediat. Pentru o perioadă de timp considerabilă. şi şuvoiul delicat de culori din creştetul capului său. am ajuns pe insulă şi Thao a făcut platforma să aterizeze din nou în “parcare”. era de culoare verde-smarald sau un albastru-azuriu perfect – dacă pot descrie culorile în termeni pământeni. Mi-a făcut semn că ar trebui s-o urmez. această revela ie neaşteptată a fost cea care m-a şocat cel mai mult. Am putut vedea Aurele lor. de la care am fost exclus. am aşteptat fără să ne mişcăm.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Oricine are nevoie. ne aşteptau sub lumina de la intrare. Thao a vorbit cu ei cu o voce scăzută. Curând zburam pe deasupra plajei. Păsări uriaşe. nu numai pe planeta voastră. De data aceasta nu ne-am mai îndreptat către doko-ul central. eventual de aceleaşi uriaşe dimensiuni ca şi Doko-ul Central. Doi oameni. Michel.Thao! am întrerupt-o din nou.

Ca la un semnal. am fost invita i să luăm loc. am sim it o uşoară rezisten ă. Mergând înainte. acest lucru l-am făcut destul de încet. ochii fiin elor Thaori dădeau impresia că sunt ilumina i din interior dar. Se opri înaintea mea şi uşor deasupra mea. şi încet pluti către mine. de acum familiară mie. Mi s-a spus telepatic să-mi in ochii întredeschişi şi privirea în jos şi să merg pe urmele lui Thao. pe blocuri fabricate din piatră. toate atât de plăcute ochiului. poate se aflau în spatele meu?… Ca şi data trecută. fără să-şi modifice pozi ia. Figura centrală se ridică prin levita ie. Ca şi ceilal i. Poate că ar fi trebuit să explic că detaliile privitoare la pozi ia mâinilor sale pe capul meu mi-au fost arătate mai târziu de Thao care. răspândind culori strălucitoare. Am privit în jur discret. tulburând liniştea care se instalase. telepatic.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Soarele urma să apună în curând şi îmi amintesc că priveam ultimele sale raze printre copaci. s-a întors la locul său. Foarte intrigat. mi-am sim it corpul invadat de o senza ie de bine. aprinzând scântei de purpură şi aur printre ramuri. Thao şi cu mine. Din nou. Am avansat cam 30 de paşi înainte ca Thao să se oprească şi m-a aşezat lângă ea. să închid ochii şi să o iau de mână pentru a-mi putea ghida paşii. dar de această dată aproape că am leşinat. Tot prin telepatie. am făcut ce mi-a cerut. aproape fluidă. din nou a fost lângă mine la timp pentru a înregistra aceste detalii. Un stol de păsări fâlfâiră zgomotos în văzduh. În fa a mea se aflau trei figuri care semănau în mod remarcabil cu cei pe care îi cunoscusem anterior. aşezându-şi una dintre mâini la baza cerebelului meu şi cealaltă pe partea stângă a craniului meu. când am intrat în doko. îndreptate spre spate. fiecare asemenea loc fiind de culoare complementară ocupantului. Şi totuşi. stăteau cu picioarele încrucişate. Îndepărtându-şi mâinile. de această dată am fost capabil să văd imediat Aurele lor. şi fără nici un gest. în contrast. dar nu am văzut nici o urmă a celor două persoane care ne-au întâmpinat la intrare. stăteam în picioare în fa a a două scaune asemănătoare până când. ea mi-a indicat că acum pot să deschid ochii şi să privesc în jur. îmi amintesc un gând care mi-a apărut: probabil că nu voi ajunge să văd niciodată vreuna dintre aceste figuri folosindu-şi cele două picioare cum fac to i ceilal i. 116 . Thao mi-a cerut să-mi scot masca.

I se dăduse o robă ca a mea. poate 150 cm. El a vorbit în limbajul de pe Thiaoouba şi eu am fost complet uimit să constat că în elegeam tot ce spune. pe atât era şi de “lat” – întocmai ca un pătrat. instinctiv. Aura sa. dar ceea ce era foarte izbitor la el. mi-am întors capul către stânga. “Membrele” care ieşeau de sub robă erau de aceeaşi culoare albăstrui-deschis ca şi fa a sa. fiind colorat în galben. Pentru un moment mi s-a părut că această persoană ar fi un fel de Şef al Indienilor (Pieilor roşii). Capul său era perfect rotund şi stătea direct pe umeri. Din nou. Unul dintre cei doi oamenii pe care i-am întâlnit mai devreme venea către noi din partea stângă. Sunt sigur că gura mi s-a deschis şi a rămas aşa. conducând de după umeri o persoană aparent foarte bătrână. în jurul capului său era un puternic halou auriu. care semăna mai mult cu penele decât a păr. era faptul că. ridicându-se la doar câ iva centimetri în aer. Şuvoiul de culori din vârful capului său era mult mai mic decât cel al lui Thao. Era de statură foarte mică. repetând procedura pe care o experimentasem şi eu. A fost invitat telepatic să ia loc. marea figură a început să ni se adreseze. exact ca atunci când ar fi vorbit în limba mea maternă! 117 . argintie pe alocuri. aşa cum vedem prin filme. figura centrală a levitat către noul venit şi şi-a aşezat mâinile pe capul acestuia. dar de altă culoare. Nu avea sprâncene.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un altfel de extraterestru şi vie ile mele anterioare CAPITOLUL 10 O perioadă de timp s-a scurs. în schimb avea nişte gene de patru ori mai mari decât ale mele. Voi încerca să-l descriu cât de bine pot. pe cât era de înalt. Ceea ce mi-a adus în minte la prima vedere imaginea unui Şef al Pieilor Roşii. când. a fost părul său. n-am idee cât de mult. cam la 10 paşi în stânga noastră. Ochii săi erau de-a dreptul roşii şi fa a sa era “aplatizată” aproape ca o fa ă Mogoloidă. roşu şi albastru. După ce ne-am aşezat to i. strălucea luminos şi.

cu articula ia mâinii îndreptată înainte şi cu pumnul închis. .i arătăm. ci şi cel al în elegerii tuturor limbilor – şi asta fără a recurge la telepatie. mi-am spus în sinea mea. Michel. Arki locuieşte pe o planetă din aceeaşi categorie cu Pământul. Aceste “diferen e” sunt în mod esen ial de ordin fizic şi au contrbuit. Fiecare avea câte 5 degete ca ale noastre. Am vrut deasemeni. Michel. face i cunoştin ă. inând cont de faptul că găseşti aspectul său “anormal”. Când a stat drept în picioare. că noi î i putem dărui pentru un timp. Adresându-mi-se. dar avea două degete mari – unul în aceeaşi pozi ie ca al nostru şi celălalt în locul în care este la noi degetul mic. 118 .i arătăm câteva lucruri.Deci asta era. special pentru a te cunoaşte.(8) Ne-am apropiat unul de celălalt şi el a întins mâna spre mine. În orice caz. Mi-a zâmbit. Am mai vrut să. . Vorbi i împreună. şi îi mul umim în numele Marelui Spirit şi al întregului Univers. Thao îmi transmise telepatic: “Da. lucru care te-ar putea surprinde. atinge i-vă dacă dori i – într-un cuvânt. mâinile sale aproape că atingeau podeaua. întocmai ca ai noştri dar verzi. Acum. prin această experien ă. să.Da. neştiind ce altceva să fac.Arki – spuse Thaora. şi el mi s-a adresat în limba sa – acum perfect inteligibilă pentru mine. I-am întins şi eu mâna pentru a-i întoarce gestul.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Văzându-mi agita ia. Am dorit să po i vedea cu proprii tăi ochi şi să atingi cu propriile tale mâini un extraplanetarian destul de diferit de propria ta rasă. la fel cum î i mul umim şi ie. Arki. ai un nou dar. asta era – replică Thaora. M-am ridicat în picioare şi Arki a făcut acelaşi lucru. nu numai darul de a vedea Aura. Î i urez bun venit pe Thiaoouba. Arki a venit în Agoura sa (nava sa spa ială. chiar monstruos. de pe planeta Pământ. . muta i-vă mai aproape. în decursul timpului la înfă işarea fizica a popula iei. Fie ca Marele Spirit să te ilumineze. acesta este Michel.Arki a venit să ne viziteze de pe planeta X (nu am voie să dezvălui numele acestei planete şi nici motivele pentru care mi s-a interzis s-o fac). sco ând la iveala un sirag de din i drep i. care atinge o viteză uşor mai mică decât viteza luminii) la cererea noastră. el continuă: . Michel. îi po i vedea Aura şi î i po i da seama că este foarte evoluat spiritual şi bun. Michel. dar dealtfel este foarte diferit în anumite privin e. pentru bunăvoin a de a colabora cu noi în misiunea noastră. Arki şi fiin ele asemeni lui sunt foarte evolua i atât tehnologic cât şi spiritual. i se va explica mai târziu”. amândoi. de pe planeta X.

acum 80 de ani de-ai noştri (anul nostru are 402 zile a câte 21 de ore/zi) am ini iat o reformă. crima. o sămân ă a fost sădită în min ile oamenilor. la acel moment. muncitori şi maiştri. întreaga na iune s-a oprit. predicau pacea.000. Au călătorit spre capitala ării lor şi au cerut audien ă la conducătorul statului. Totul se oprise. cei patru au predicat în fa a mul imii despre unirea întru iubire pentru a schimba regimul – până când gărzile au pus capăt “predicii” lor. autostrăzile au fost blocate. Reflectând. încetând lucrul. a rămas nemişcată. cataclisme. s-a răspândit printre oameni – săraci şi boga i. alcătuit din 3 bărba i şi o femeie. iubirea şi libertatea de expresie. nemâncând nimic şi bând doar pu ină apă. Problemele noastre sunt foarte asemănătoare cu ale voastre: avem două holocausturi nucleare pe parcursul existen ei pe planeta noastră şi am experimentat dictatura. 119 . Cererea lor a fost respinsă deoarece regimul de atunci era dictatura militară. unii dintre ei au putut realiza că. Cu toate acestea. I-am mul umit călduros şi plin de o emo ie neobişnuită. o planetă care se aseamănă cu a voastră din multe puncte de vedere.Ce vrei să spui prin “a rămas nemişcată”? am întrebat. angaja i şi angajatori. căreia în decurs de câteva ore. este o “Planetă a Durerilor”. religii. Timp de 6 zile şi 5 nopti. un sistem monetar şi toate cele asociate cu acesta.La cererea Marelui Thaora. Poli ia era neajutorată în fa a unei asemenea unită i. sistemele de transport au fost oprite. că oamenii uitaseră de duşmăniile lor. frază pe care. În orice caz.Michel. şi într-o zi. Acest grup. şase luni mai târziu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . o mul ime de 2. . înspăimânta i de gărzi. împuşcându-i pe cei patru şi amenin ând să împuşte şi al i oameni din mul ime.Centrala nucleară a fost închisă. Este de două ori mai mare decât Pământul. culturi şi alte lucruri. Perseveren a lor a atras aten ia opiniei publice şi în a şasea zi. i s-au alăturat milioane de oameni. De fapt. re elele de radio şi televiziune au încetat transmisiile. Părea. epidemiile. Vorba a făcut înconjurul ării. el nu a avut dificultă i în a o în elege! El continuă: . de oameni s-au adunat în fa a palatului. fără în elegere pe cale paşnică. sunt foarte încântat să te cunosc şi mi-ar face plăcere să te întâmpin ca oaspete pe planeta mea. are 15 miliarde de locuitori dar. Fermierii nu şi-au mai livrat produsele. sistemul de comunica ii a fost închis. absolut lipsi i de putere. cei patru au dormit în fa a por ilor. diferen ele de opinie şi se uniseră împotriva nedreptă ii şi a tiraniei. ca şi Pământul şi alte planete din prima categorie. reforma a fost pusă în mişcare de către un grup de oameni dintr-un mic sat aflat pe malurile unuia dintre marile noastre oceane. For ele de poli ie şi for ele armate sunt alcătuite din oameni şi aceşti oameni au rude şi prieteni în mul ime. am început fraza în franceză şi am terminat-o în engleză. Asta au şi făcut rapid. dealtfel. dacă nu se risipesc. Cu voci slabe. . erau lipsi i de putere. am venit pe Thiaoouba de pe planeta X.

am vizitat planeta voastră. Fiind noi înşine suprapopula i şi. dar îmi salvez “piesa” fără ipocrizie. cu siguran ă că nu va putea să schimbe planeta cu una superioară până când nu va fi suficient de evoluat. Vorbim. într-un loc din care nu mai putea face nici un rău.Ei bine. El a găsit. armata şi Dictatorul au fost for a i să capituleze. Această evolutie apare datorită corpului fizic. Poporul trecuse peste violen ă. Michel. 120 . El a murit. Natura are reguli foarte inflexibile. Noi ştim că tot ceea ce facem în această via ă este o ucenicie. având în vedere posibilitatea de a amplasa aici o colonie – o idee la care ne-am decis să renun ăm de vreme ce gradul vostru de evolu ie ne-ar fi adus mai mult rău decât bine. Revenind la Corpurile noastre Astrale. desigur. Arki zâmbi. cărarea iubirii şi a respectului pentru libertatea individuală. tehnologic sau spiritual. Sute de mii ar fi trebuit omorâ i doar pentru a “elibera” centrala nucleară. în cea de-a noua zi. eliberându-ne pentru totdeauna. ca şi pe planeta voastră. Încă mai vizităm Pământul dar doar ca observatori. În fa a determinării poporului. un Corp Astral. exemplul lor a inspirat reforma lui. a cărui putere este de a reînvia mor ii. Ai aflat deja despre cele 9 categorii de planete – ale noastre sunt la capătul de jos al scării şi planetele urcă pe scală – până la nivelul acestei planete.A fost spânzurat? – am întrebat.(9) Nouă. despre evolu ia spirituală şi nu despre cea tehnologică. pentru că acesta ar fi un pas înapoi pentru noi. Acum. Nu sunte i de invidiat – material. nu ar fi capabili să prevină sau să inverseze procesul. şi nu vom invada niciodată planeta voastră. acea na iune este cea mai plină de succes de pe planeta noastră. din nou. ni se permite să stăm aici numai 9 zile. din greşelile voastre.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Nu se mai punea problema de a ucide doar patru indivizi subversivi. El a fost în schimb deportat. în final. mai sunt încă alte na iuni aflate sub domina ia unor regimuri totalitariste violente şi noi facem tot ce ne stă în putere să-i ajutăm. corpurile noastre fizice ar muri şi nici Thao. Michel. interesa i în studierea voastră şi învă ând de la voi. El zâmbi şi continuă: . dar. Trebuie să ştii şi tu. căindu-se pentru tot ce făcuse. nu. că planetele sunt clasificate şi că este posibil pentru întreaga popula ie să migreze către o altă planetă. În concordan ă cu Legea Universală. în actualele corpuri fizice. cu “sisteme de siguran ă” foarte bine stabilite. de corpurile fizice. N-am fost foarte flatat de această reflec ie şi Aura mea trebuie să-i fi indicat foarte mult acest lucru lui Arki. nici Marele Thaora. atunci când planeta lor este în pericol.Îmi pare rău. . poli ia. de fapt. şi. având o tehnologie foarte avansată. Nu intervenim niciodată pentru că nu acesta este rolul nostru. dar nimeni nu poate face acest lucru dacă noua planetă nu este din aceeaşi categorie. oferindu-ne posibilitatea de a “absolvi” şi de a trece la o existen ă superioară şi chiar. Singurele victime care au apărut în cadrul acestui incident au fost 23 de fanatici care alcătuiau garda personală a Tiranului – solda ii au fost obliga i să-i împuşte pentru a ajunge la el .

Şi devine şi mai dificil pe măsură ce încercăm să ne apropiem de Sursă. pe tine şi pe semenii tăi – pe Pământ şi prin Univers. sau chiar pe aceasta.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . dacă nu i-ai încheiat timpul de sedere acolo. po i lua pu in fier şi pu in carbon. Dar este posibil ca atunci când vei muri pe Pământ – când va veni timpul tău – Corpul tău Astral să se reîncarneze într-un corp pe o altă planetă mai avansată…din a doua sau poate a treia categorie de planete.Nu ai în eles. dacă ar fi să mor aici. Legea Universală ar cere ca tu să te reîncarnezi pe Pământ. şi iar…atât timp cât este necesar pentru a produce un o el de primă clasă. Pentru acest motiv. Michel. . poate că Corpul meu Astral ar putea să rămână aici şi poate m-aş putea reîncarna ca şi copil pe Thiaoouba?… Eram plin de speran e.Michel. şi în câteva locuri cu succes.Dar.Pe planeta voastră. destul de brusc. pentru eventualitatea în care ne vom reuni cu Marele Spirit care. apoi trebuie să îl pui înapoi în creuzet pentru a fi procesat din nou şi iar. doreşte ca acest lucru să se petreacă pe această cale şi sunt sigur de asta. ei reuşesc să facă totul mai complicat şi de-a dreptul de neîn eles introducând ritualuri şi legi inventate de către preo i care îşi urmăresc interesele personale.Trebuie să plec acum. 26 comentariul Editorului 121 .Este posibil atunci.Spiritul. este greu de în eles pe moment. Aparent.Câ iva dintre noi au învă at s-o facă. am fost capabil să te asist. noi studiem enorm acest subiect deoarece noi ştim că acesta este cu adevărat necesar pentru evolu ia noastră. şi totuşi. numai că mult mai hotărât. În orice caz. fiind perfect El însuşi. şi am întrebat: . trebuie să admit. Michel şi voi fi pe deplin fericit s-o fac dacă. voi pute i vedea Aura şi o pute i citi? . după Aura ta. să le încălzeşti la temperatura potrivită şi să ob ii o el pur? Nu. în loc să urmeze Natura şi Legea Universală. . pe Pământ. pentru el este foarte simplu. şi mi-am dat seama că un ordin telepatic venit de la marele personaj l-a determinat să facă asta. nu poate accepta nici cea mai mică urmă de imperfec iune. de familia pe care o iubeam acolo. prin discu ia cu tine. Am zâmbit. depinde de nivelul tău prezent de evolu ie. uitând. Văd. dar în acest domeniu suntem doar cu pu in mai avansa i decât voi. de a sări peste toate categoriile şi să ne regăsim reîncarna i pe o planeta din a noua categorie? am întrebat tot plin de speran ă. pentru un moment. Se opri aici. În primul rând trebuie să elimini impurită ile din fier. . că deja realizezi o parte din aceste lucruri. . am privit Thiaoouba ca pe un veritabil paradis. inclusiv eu. dar pentru un biet creier omenesc. ele urmăresc să grupeze oamenii laolaltă şi să-i ajute să-l venereze pe Dumnezeu şi binele şi să-l în eleagă mai bine (pe Dumnezeu)26. să abolim religiile şi sectele. care a creat totul.Pare atât de complicat. trebuie să fim “re-procesa i” iar şi iar până când apărem perfec i. Acelaşi lucru se aplică şi în cazul nostru. . . pentru că era adevărat. noi am încercat.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Îmi întinse mâna iar eu i-am răspuns. În ciuda urâ eniei sale, mi-ar fi plăcut să-l sărut şi să-l strâng în bra e. Mi-aş fi dorit să pot… Am aflat mai târziu că fusese omorât, alături de al i 5 semeni de-ai săi, când nava sa a explodat, la doar o ora după ce a părăsit Thiaoouba. Am sperat că via a sa va continua pe o planetă mai ospitalieră…dar poate că el se va întoarce pe planeta sa pentru a-şi ajuta poporul…cine ştie? Am întâlnit, în Univers, un frate care, ca şi mine, exista pe o Planetă a Suferin elor – studiind la aceeaşi şcoală cum să atingi, într-o zi, fericirea eternă. Când Arki a părăsit camera, înso it de mentorul său, m-am aşezat din nou lângă Thao. Thaora, cel care îmi dăduse harul de a în elege toate limbile, mi se adresă din nou: - Michel, după cum i-a spus deja Thao, tu ai fost ales de noi pentru a vizita Thiaoouba, dar motivul principal în alegerea noastră încă nu a fost relevat. Nu este numai datorită faptului că tu ai o minte trezită şi deschisă, ci şi pentru că – şi în mod special (de fapt motivul principal) – tu eşti unul dintre rarii “soukous” care mai locuiesc pe Pământ în prezent. Un “soukous” este un Corp Astral care a trăit 81 de vie i într-un corp uman, şi a trăit toate aceste vie i (10) pe diferite planete sau diferite categorii de planete. Din diverse motive, “soukous” revine la a trăi pe o planetă inferioară, cum este Pământul, când ar putea doar la fel de bine să continue să “urce scara succesului” fără să meargă înapoi vreodată. Ştii că numărul 9 este numărul Universului. Te afli aici în Oraşul celor 9 Doko-uri, fondat după Legea Universală. Corpul tău are de 9 ori 9 vie i trăite, ceea ce te aduce la capătul unuia dintre marile cicluri. Încă odată, am fost complet făcut praf. Bănuiam că nu trăiesc prima via a, mai ales după călătoria mea pe Continentul Mu – dar 81 de vie i! N-am ştiut că cineva poate trăi atâtea… - Este posibil să trăieşti mult mai multe, Michel – spuse Thaora, întrerupându-mi gândurile. Thao este la a 216-a, dar alte entită i trăiesc mult mai pu ine. Aşa cum am spus, ai fost ales dintre pu inii “soukous” care trăiesc pe Pământ, dar, pentru ca tu să acumulezi cunoştin e profunde pe parcursul călătoriei pe planeta noastră, am plănuit o altă călătorie în timp pentru tine. Astfel, pentru a putea în elege mai bine ce este reîncarnarea şi care este scopul său, î i vom permite să “vizitezi” din nou existen ele tale anterioare. Această călătorie în timp î i va fi foarte folositoare la scrierea căr ii tale, de vreme ce vei fi în eles pe deplin scopul său. Abia terminase de vorbit, când Thao m-a luat de umeri şi m-a întors. Ea mă conduse către camera de relaxare – o încăpere, se pare, a fiecăruia şi a tuturor doko-urilor. Cei trei Thaori ne-au urmat, tot prin levita ie. Thao mi-a indicat că ar trebui să mă intind pe o structură mare care era întocmai ca un pernă de aer. “Şeful” Thaora s-a aşezat el însuşi la capul meu, ceilal i doi inându-mă fiecare de câte o mâna. Thao şi-a plasat mâinile în formă de căuş deasupra plexului solar. 122

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Conducătorul şi-a pozi ionat apoi degetele arătătoare de la ambele mâini în dreptul glandei mele pineale, ordonându-mi telepatic să-i privesc degetele. Câteva secunde mai târziu, aveam impresia că alunec înapoi cu o viteză incredibilă, printr-un tunel fără sfârşit. Apoi, brusc, am ieşit din tunel în ceea ce părea a fi o galerie a unei mine de cărbuni. Câ iva oameni, purtând mici lampi pe frun ile lor împingeau furgoane; al ii, pu in mai încolo, atacau cărbunele cu târnăcoape sau puneau cărbunii cu lope ile în vagonete. M-am deplasat până la capătul galeriei unde am putut să-l examinez mai îndeaproape pe unul dintre mineri. Mi se părea cunoscut. O voce venită din interiorul meu spuse: “Este unul dintre corpurile tale fizice, Michel”. Bărbatul era destul de înalt şi bine clădit. Era acoperit de transpira ie şi praf de cărbune şi muncea cu lopata la încărcarea cărbunelui în vagonet. Scena s-a schimbat brusc, exact ca atunci când eram în psihosferă pe Mu. Am aflat că se numea Siegfried, când, unul dintre minerii de la intrarea în mină l-a strigat în germană, pe care o în elegeam perfect – deşi eu nu vorbesc şi nu în eleg această limbă. Celalalt miner i-a cerut lui Siegfried să-l urmeze. S-a îndreptat către o baracă veche, oarecum mai mare decât toate celelalte pe această, aparent, stradă principală a satului. I-am urmat pe cei doi înăuntru, unde ardea o lampă cu petrol şi la o masă, stăteau nişte bărba i. Siegfried s-a alăturat grupului lor. Au strigat ceva unei brute ce purta un şor murdar şi, pu in după aceea, el le-a adus o sticlă şi câteva pocale cositorite. O altă scenă s-a suprapus peste aceasta. Părea că se petrecea câteva ore mai târziu. Baraca era aceeaşi, dar acum, Siegfried se clătina afară, vizibil beat. Se îndreptă către un şir de barăci mai mici, care aveau toate coşuri sco ând rotocoale de fum negricios. Brusc, el deschise uşa uneia dintre ele şi intră, cu mine inându-mă scai de el. Opt copii, de vârste diferite, de la un an în sus, fiecare la interval de 12 luni fa ă de celalălt, stăteau la masă, înfigându-şi lingurile în farfurii cu un terci deloc plăcut la vedere. To i şi-au ridicat capetele la apari ia neaşteptată a tatălui lor, privindu-l înspăimânta i. O femeie, de statură mijlocie, dar robustă, cu un păr de un blond murdar, i se adresă agresiv: - Unde ai fost şi, unde sunt banii? Ştii foarte bine că copii nu au mai avut fasole de două săptămâni, şi, totuşi, din nou eşti beat! Ea se ridică şi se apropie de Siegfried. Când ea îşi ridică mâna să-l pălmuiască, el îi prinse bra ul, şi cu pumnul stâng, o lovi atât de tare încât a zburat înapoi. Ea căzu pe podea, lovindu-se la ceafă de vatra de cărbuni şi fu omorâtă pe loc.

123

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Copiii au început să ipe şi să plângă. Siegfried se aplecă asupra so iei sale ai cărei ochi larg deschişi se holbau la el fără via ă. - Freda, Freda, haide, ridică-te – strigă el, vocea oprindu-i-se în gât. A luat-o în bra e pentru a o ajuta, dar ea nu mai putea sta în picioare. Deodată, după cum ea continua să se holbeze fix, el realiză că ea murise. Dezmeticit acum din be ie, se grăbi către uşă şi se pierdu în noapte, alergând iar şi iar, ca şi cum şi-ar fi pierdut min ile. Din nou scena se schimbă şi Siegfried apăru, bine inut între doi gardieni, dintre care unul îi punea o glugă lui Siegfried pe cap. Călăul purta, deasemeni, o glugă, ce avea găuri tăiate în dreptul ochilor. Era un bărbat uriaş, care inea în mâinile sale enorme mânerul unei securi mari şi ascu ite. Gardianul îl făcu pe Siegfried să îngenuncheze, aplecându-l înainte, astfel încât capul său să stea pe butucul de execu ie. Acum, călăul veni în fa ă şi se aşeză în pozi ie. Un preot spuse repede o rugăciune, în timp ce călăul ridică lent securea deasupra capului. Dintr-o dată, el o lăsă să cadă pe gâtul lui Siegfried. Capul victimei se rostogoli pe pământ, făcând mul imea să se retragă cu câ iva paşi. Tocmai fusesem martor la moartea violentă a unuia dintre multele mele corpuri fizice… Senza ia era atât de stranie. Până în momentul mor ii, am fost plin de o mare dragoste pentru acest om, pentru ca mai apoi, când a greşit, să simt o mare milă pentru el. În momentul mor ii sale, oricum, în timp ce capul său se rostogolea în mijlocul murmurului mul imii, am avut o copleşitoare senza ie de eliberare – a sa, la fel de bine ca şi cum ar fi fost a mea. Imediat, mi s-a prezentat o altă scenă. În fa a mea era un lac, apa sa de un albastru strălucitor reflecta razele celor doi sori care erau “agă a i” destul de aproape de linia orizontului. O mică ambarca iune, bogat, dar discret decorată cu sculpturi şi picturi, traversa lacul. Era condusă de bărba i, de mărime medie şi cu tenul roşcat, folosind prăjini lungi care plonjau în apă. Sub un gen de baldachin şi, aşezată pe un tron decorat cu ornamente, se afla o încântătoare tânără femeie cu pielea aurie. Fa a sa ovală era luminată de doi ochi migdala i şi, un păr lung şi blond îi cădea până în talie. Era relaxată şi zâmbea tinerei companii, care roia în jurul său, între inându-i bună dispozi ie. Am ştiut instantaeu că această frumoasă creatură eram eu într-o altă via ă. Ambarca iunea se îndrepta lin către un debarcader, de la care pornea o alee largă, marginită de mici tufe de arbuşti înflori i. Această alee dispărea printre copacii care înconjurau ceea ce părea a fi un palat, cu acoperişuri la diferite nivele şi de diferite culori. Cu o schimbare de scenă, am fost transportat în interiorul palatului pentru a mă regăsi într-o cameră bogat decorată.

124

Labinola. un gong sună de câteva ori şi se lăsă liniştea. foarte ordonată plină de o varietate uimitoare de culori. ea le făcu semn servitorilor care.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un perete se deschidea către o grădină – o grădină miniaturală. în vreme ce ascultam şi priveam. cât şi musafirilor. şi sunetul gongului indică sfârşitul speech-ului său. Aerul său era mândru şi avea o alură atletică. regina şi capul. Ei aveau acelaşi tip de piele aurie. Am aflat că eram în stare să intru în corpul său. la un semn al ei. atât servitorilor. toate drepturile şi privilegiile regale. la fel de bine ca şi din grădină. după mine. Cu un glas “tare şi clar”. într-un jil cu spătarul înalt. el va fi a doua putere în regat. Părul de culoare galben-arămie încadra o fa ă cu trăsături regulate. Frumoasa tânără de pe vas. şi el va avea. Acesta este el. Xinolini. erau preocupa i cu servirea celor aproape 100 de oaspe i. Scena dispăru în cea ă pentru a fi înlocuită de o alta. am hotărât aşa”. cei de fa ă. în semn de supunere. va fi succesorul meu. Într-adevăr. Tânărul se aşeză şi femeia îi dădu mâna. după mine. în ceea ce părea a fi locul de onoare. în acelaşi palat. adresându-se. aceşti oameni aveau pielea de culoarea pe care femeile blonde de pe Pământ o capătă după numeroase şedin e de expunere la soare. oaspe ii se înclinară adânc înaintea Labinolei. 125 . Labinola împăr ea dreptatea. va răspunde în fa a mea. din acest moment şi conform acceptului meu. Regina a ării acesteia. Oaspe ii se întoarseră către cuplu. având un ten auriu similar. Orice individ care nu îi ascultă ordinele sau îi va face rău în orice fel. unde familia regală stătea pe tronuri. Aceşti “oaspe i” erau de ambele sexe şi aveau veşminte bogate. pe care el o inu în mâna sa. Unul câte unul. Aici. ca şi femeia de pe vas. Un lucru extraordinar se petrecu. Eu. îmbrăca i într-un fel de fuste de culoare verde strălucitor care le încingeau şoldurile. Este destul de dificil de explicat dar. putea fi auzită şi părea a fi emanată din col ul cel mai îndepărtat al camerei. am fost Labinola. Muzica. stătea. Deodată. Servitori cu pielea roşiatică. dar într-o altă cameră. aş vrea să şti i că mi-am ales un tovaraş de via ă. Şoptindu-i ceva. Ea făcu din nou un semn. El înaintă foarte hotărât către tânăra femeie şi se înclină în fa a ei. mai întâi sărutându-i picioarele şi apoi pe ale lui Xinolini. Primul copil pe care îl port lui Xinolini. indiferent că va fi băiat sau fată. tânără femeie vorbi: “Pentru voi to i. În contrast cu tenul servitorilor. aduseră în spatele musafirului nou venit un jil similar cu al ei şi îl aşezară lângă ea. pentru o bună perioadă de timp. Tot felul de oameni se perindară prin fa a reginei şi ea îi ascultă pe to i cu aten ie. delicată şi încântătoare. Unul dintre servitori deschise o uşă mare pentru a permite să intre unui tânăr înalt – posibil să fi avut cam 190 cm în înăl ime şi.

Am fost sacagiu în India. În afară de via a în care am fost Labinola. un pescar indian pe Amazon. am fost întru totul de acord cu deciziile sale. Alte scene apareau deja. orice punct al său. Femeile. liderul mi s-a adresat cu urmatoarele cuvinte: . Thao şi cei trei Thaori îmi zâmbeau plini de bunătate. pe pat. comparându-le cu spi ele de la o roată. am putut vedea fa a ei. şi de două ori ascet în mun ii Tibetului şi pe o altă planetă. pentru a trăi o altă via ă. nici măcar odată ea nu s-a întors către Xinolini şi niciodată nu i-a cerut sfatul. pentru ca tu să po i observa varietatea. va fi în curând în partea de jos – este inevitabil. devorat de un leu. reflec ii admirative pentru în elepciunea ei. Deoarece roata este făcută pentru a se învârti. un copil negru în Ciad. de câteva ori. Labinola. revelând alte vie i pe alte planete – ca bărbat. vezi? 126 . Nu am timp să intru în detalii la toate în această via a. cei mai străluci i doctori din regat. mort la 86 de ani. şi când Labinola a pronun at judecata sa. pierduse foarte mult sânge. bijutier în Japonia. La sfârşitul “spectacolului”. plină de sudoare şi desfigurată de durerile naşterii. Teama era evidentă în ochii moaşelor şi ai doctorilor şi am ştiut că Labinola realizase că avea să moară. un şef Apache. Totul dispăru din nou şi apoi eram în cel mai luxos dormitor. aveam impresia de a mă mişca înapoi în “tunel” şi când am deschis ochii. sufocat înainte de a putea veni pe lume. Am putut auzi în murmurul mul imii. complet goală. şi de trei ori am fost marinar. ştiind că eu am fost această femeie într-o altă via ă şi am avut.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am putut în elege absolut tot ce s-a spus. Poate. în tot acest timp. Copilul se aşezase în pozi ie transversă şi. ăran fermier.i arătăm vie ile tale anterioare. Copilul murise şi el. atât pe Pământ. atât de frumoasă şi bună. cât şi pe alte planete. pentru că ar umple un volum doar ele însele. la vârsta de 8 ani. moaşele şi bărba ii. tocmai îşi eliberase Corpul său Astral – Corpul meu Astral. unde am trăit până la 95 de ani. lăsând în urmă 12 copii.Am dorit să. mort la 42 de ani. cele mai multe dintre vie ile mele au fost modeste. Când s-a stabilit că eram într-adevăr revenit în pielea mea actuală. Am văzut scene din toate cele 80 de vie i anterioare ale mele – unele dintre ele impresionându-mă foarte mult. această frumoasă creatură de 28 de ani. care se află pe partea de sus. Scena s-a mutat în timp după două ore şi Labinola tocmai îşi dăduse ultima suflare. soldat roman. S-a dovedit a fi cel al Labinolei. păreau îngrijora i. De două ori am fost cerşetor. Trei femei şi doi bărba i se învârteau prin apropiere. într-o zi o voi scrie. Labinola. Era primul ei copil şi era epuizată. Când m-am apropiat. care stătea întinsă. Am sim it cum mă invadează o mare mândrie. o uşoară senza ie de furnicătură pe care începusem s-o recunosc. Regina conducătoare a unei treimi dintr-o planetă. femeie şi copil. Pierduse prea mult sânge.

urmând Natura cât mai îndeaproape posibil. aşa cum cărăm noi. Este un proces de continuă rafinare. O minunată statuie n-ar fi putut fi creată de către un artist. am văzut dovada! A fost dovedit imediat. în afară de cea de deasupra intrării. Când ai fost ascet în mun i. Era complet întuneric şi nu strălucea nicăieri vreo lumină. Dalta unui sculptor şi ciocanul sunt nişte unelte. în vreme ce mergeam pe drum – şi într-adevăr. Am fost curios să văd o dovadă a acestui lucru – ca un pământean tipic. Ei mă priveau cu blânde e. aproape imediat. ai asistat mai mul i indivizi decât în multe dintre vie ile tale celelalte. cât şi noaptea. şi într-o clipă am fost afară. desigur. un cerşetor va învă a la fel de mult ca şi un rege şi. Cu aceasta. Aten ia mea era concentrată încă la Thaori. pe un scaun al Lativok-ului şi se aşeză lângă mine. dar şi în corpul unui rege sau al unui miner. este de dragul Sinelui tău Superior. Thaori îşi reluară locurile lor şi noi pe ale noastre. pe Pământ. De această dată. 127 . Corpul fizic nu este decât o unealtă. care poate apărea la fel de eficient şi în corpul unui cerşetor. Thao îşi puse mâna blând pe umărul meu şi mă rugă s-o urmez. . va învă a mult mai mult. soarele apusese. în orice caz. ea mă lăsă jos.Ai fi putut să te împiedici – îmi explică ea. ea părea să ştie exact unde mergea. Când Corpul tău Astral acceptă un alt corp fizic este. Mă conduse către intrarea în doko. în anumite situa ii.Trebuie să por i în minte întotdeauna acest punct principal: un Corp Astral. copiii. cu mâinile goale. Thao m-a ridicat fără efort şi m-a aşezat pe umerii săi. Ceea ce contează cel mai mult este faptul că nu contează aparen ele. în multe cazuri. Şi totuşi. trebuie să se conformeze Legii Universale şi. pe care o aveam în mână. După un timp. ci ceea ce este în spatele lor. destul de simplu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Într-o zi eşti cerşetor şi apoi po i fi o regină. dar a şi învă at foarte mult şi i-a ajutat mult pe ceilal i. pentru a învă a ceva în plus şi poate chiar mai mult decât atât… După cum i-am explicat. Pe timpul şederii mele în doko. am decolat. dar ele vor contribui la atingerea acesteia în mâinile unui artist. Nu puteam vedea la mai mult de 3 metri în fa ă şi mă întrebam cum vom reuşi să găsim platforma zburătoare. înconjura i de o cea ă aurie care devenea din ce în ce mai densă. nu vor atinge niciodată frumuse ea prin ele însele. în toate cazurile. ei nu păreau să considere necesară explica ia cu privire la ambian a luminoasă ce ne permitea să vedem la o distan ă de cel pu in 15 metri în interiorul doko-ului. Apoi mi-am amintit că Thao putea vedea la fel de bine atât ziua. în care ei dispărură – la fel cum au făcut-o la prima mea vizită. exact ca şi cum ar fi fost zi. Mi-am pus masca. pe genunchi şi. nu numai că a fost în partea de sus a ro ii. poate atinge scopul ultim pe cea mai rapidă cale. cum a fost Labinola care.

Vezi.După cum i-am spus. urându-mi o noapte bună. neavând nevoie de un vehicul de transport pentru a veni aici. Am prins viteză şi sunt sigur că am călătorit la fel de repede în întuneric aşa cum o făcusem şi la lumina zilei. şoptindu-mi la ureche. Nu în eleg deloc. . nu prea m-am sim it în largul meu zburând în “orb”. În aceeaşi clipă. Am activat câmpul de for ă – n-ai observat? N-ai mai sim it vântul. când brusc.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Trebuie să spun că. M-a condus către zona de relaxare. Ocazional. . Nori mari se formaseră după apusul soarelui şi împrejurimile noastre erau complet cufundate în întuneric.Dar cum ai putut găsi acest loc într-un asemenea întuneric? . De aceea noi nu folosim iluminatul – îmi dau seama că nu este prea comod pentru tine. tu nu mă po i vedea acum. Thao îşi mişcă mâna către un punct al maşinii şi nu am mai sim it ploaia. În diminea a următoare. din câteva sărituri. în ciuda faptului că aveam încredere în Thao. de obicei străluceau atât de puternic. deci nu ai un punct de referin ă în func ie de care să judeci. am avut o zi foarte încărcată şi cred că cel mai bine pentru tine ar fi să te odihneşti acum. Thao izbucni în râs.Luminile de la intrările doko-urilor de pe coastă. am putut vedea luminile colorate care se mişcau.Ce este? am întrebat-o pe Thao. care era deosebit de strălucitor. Am încercat să în eleg de ce doko-urile se mişcau. de fapt plouă de câtva timp. . care era aplecată asupra mea. 128 . a plecat şi eu m-am întins şi foarte curând am adormit. dar mi-a explicat că locuieşte chiar în apropiere. Am zburat printre imenşii copaci din parc şi nici măcar n-am putut zări stelele care. am avut impresia că ne oprim şi m-am întrebat ce se întâmplă.Am ajuns aici la timp. Am sim it o uşoară presiune ca atunci când cineva intră într-un doko şi apoi am sim it din plin ploaia pe fa ă. şi noaptea. dar. . Mă ridică din nou. lucru care m-a liniştit şi mi-a sugerat că explica ia misterului era pe cale să fie dezvăluită. dar am crezut că s-a oprit. Dă-mi voie să te ajut. Thao era sub lumină şi am intrat în doko.De ce? Pentru ploaie? Nu. Am întrebat-o dacă va sta cu mine. . oricum. Cu aceasta. nu-i aşa? . Ploaia toren ială era foarte puternică dar. am remarcat. . Am sim it câteva picături de ploaie atingându-mi fa a. indiferent că ne mişcăm sau nu. în orice caz. pe parcursul drumului. o lumină veni direct către noi şi se opri lângă noi. am fost trezit de sunetul vocii lui Thao. puteam vedea Aura lui Thao şi “buchetul” din creştetul capului său. prin întunericul care părea chiar mai gros. deoarece ştiam că ne aflam deasupra oceanului.Câmpul de for ă nu opreşte numai ploaia. .Am ajuns la tine – spuse Thao.Ba da. noi putem vedea la fel de bine şi ziua. Haide. Lângă mine. nimeni nu trebuie să se bazeze pe percep ii. în stânga noastră. ci şi vântul.

Nu-mi era foame. Era ataşată Europei. fără vreun sunet. la fel de bine ca şi despre Atlantida. cât şi spirituale. Mai era acolo. că această zonă de relaxare îşi merita pe deplin numele. Am privit spre Thao şi ea mi-a zâmbit. mergând prin nordul Africii unde îi întâlniseră pe Arabi (descenden i ai familiilor mixte formate din rasa galbenă şi negrii bakaratinieni) având multe cunoştin e noi – atât materiale. încă folosită de Arabi. colonizatori foarte învă a i de pe Mu. sunetul fiind extrem de atenuat aici. la o latitudine similară cu cea a insulelor Canare. Întinderea sa era pu in mai mare decât a Australiei. şi era legată de America printr-un istm şi de Africa prin alt istm. ai atât de pu in timp la dispozi ie. deasemeni. Mai sunt încă multe lucruri care trebuie să te învă . Era locuită de oameni de pe Mu. cu acum aproximativ 30. Era momentul în care mi-a spus de accidentul căruia îi căzuse victimă Arki. Era interesant să priveşti la picăturile de ploaie. aplecându-se peste mine să vorbească. M-am spălat şi. am dormit “buştean”. astfel încât semenii tăi să fie ilumina i când vei scrie cartea – cum ar fi misterul lui Cristos. Erau Mayasii. faimosul continent atât de des pomenit pe Pământ şi care. ele dispăreau pur şi simplu când atingeau câmpul de for ă al doko-ului. ca şi Continentul Mu. Mai întâi ar trebui să. cu ochi albaştri.Picăturile sunt dizlocate de câmpul de for ă. Apoi. care nu se prelingeau în jos pe pere ii doko-ului. dar nu trebuie să fim egoişti. M-am ridicat şi am urmat-o pe Thao către piscină. de ani în urmă – de fapt era o colonie a poporului Mu. am putut vedea cerul gri şi ploaia ce cădea peste doko. am savurat o masă uşoară şi am băut pu in hidromel. o rasă albă – un popor înalt şi blond. fără să mă trezesc măcar odată. În schimb. când m-am alăturat din nou lui Thao. Dar aici sunt lucruri mult mai interesante de studiat şi. Scrierea numerică.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am observat. Privind în sus.000. şi au construit aici. Michel. din păcate. o replică a piramidei din Savanasa.000. Cu 17. a constituit subiectul multor controverse. . Este vorba de fizică elementară – cel pu in pentru noi. Michel. Thao mi-a reamintit că Arki trecea către o altă existen ă şi trebuie păstrat în amintire ca un prieten care ne-a părăsit pentru a merge în altă parte. care guvernau ara. Atlantida.i vorbesc despre Egipt şi Israel. pe care l-am amintit ieri când am fost întrerup i de sosirea lui Arki. pentru că n-o auzisem pe Thao venind. văzându-mă surprins.Într-adevăr este trist. Alte aventuri şi alte bucurii i se pregătesc probabil lui Arki. de ani în urmă. aşa cum s-ar fi întâmplat în cazul unui dom din sticlă. Eram perfect odihnit. de exemplu. M-am întristat foarte tare la auzul veştii şi lacrimile mi-au âşnit din ochi. ei exploraseră Mediterana în întregime. desigur. vine din Atlantis. în mijlocul Oceanului Atlantic. aşa cum o făcusem şi prima dată. şi de pe Mu. a existat şi a fost situat în emisfera nordică. 129 . .

Nagas-ii din nordul Egiptului şi Atlan ii-Maya au început să se războiască pentru un motiv de-a dreptul ridicol. Atlan ii. şi secretele tăierii pietrei şi utilizarea – hai să le spunem “electro-ultra-sunete”. Şi ei au pus bazele unei noi colonii de succes şi au ocupat partea de sus a Egiptului. material. şi material şi spiritual. şi care. ei au construit Marea Piramidă după acelaşi model ca şi Piramida din Savanasa. la o latitudine ce corespundea Tropicului Racului. construiau o piramidă mai specială – o unealtă – după cum ai putut vedea şi tu însu i pe Mu. credeau în reîncarnarea sufletului (Corpul Astral) în ara strămoşilor săi. în Grecia. pentru că Toth şi maeştrii săi arhitec i cunoşteau secretele antigravita iei de pe Mu. tehnici noi pentru creşterea vitelor. pe nume Toth27. Acolo. fiind asimila i gradat cu coloniştii şi producând rasa Egipteană. în final. chiar înainte de a muri. . De fiecare dată când marii colonizatori considerau că noua colonie avea poten ial să devină mare. Toth a fost un mare om al Atlantidei. de ani. la fel de bine ca şi orientarea lor. India şi. a construit.A fost realizată destul de rapid – doar 9 ani. ceea ce voi numi i. Aceste piramide sunt unice şi. Legile care au fost stabilite îmbinau credin ele de pe Mu. cu un mare om. pe ărmurile Mării Roşii.Dar pe Pământ. de vreme ce ei veniseră din est. Dispăru i de mii de ani. acum 5. dar redusă la scară de trei ori.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Au mers apoi.d. noi metode de cultivare. Marea Piramidă. În final. . Michel. ei au aşezat o colonie puternică. au ajuns pe ărmurile Egiptului. Nagas-ii au înfiin at un mare oraş numit Mayou. olărit (ceramică) şi esutul pânzei.000. unde au pus bazele unei mici colonii şi alfabetul grecesc corespunde aproape exact celui de pe Mu. În orice caz. popula ia Nagas au colonizat Burma. au ajuns într-un inut pe care nativii îl numeau Aranka.v. pot să.Nu este aşa.p. a construit temple şi. voi îl cunoaşte i sub numele de Egipt. Pe de altă parte. aceasta nu este singura greşeală pe care exper ii de pe Pământ au făcut-o. Însă. dimensiunile şi specifica iile lor trebuie să fie precis calculate. El a întemeiat sate. au fost introduse peste tot. Ambele grupuri de colonişti au introdus îmbunătă iri similare. În Egipt.Ştii cât timp a durat construirea lor? . . la conducerea ei. cu excep ia faptului că ei pretindeau că sufletul se ducea înapoi în est. Desigur. extrem de învă at atât d. de unde veniseră ei. cât şi spiritual. Nativii din regiune au mers la şcolile lor. a căror religie se deosebea semnificativ de cea de pe Mu. Nagas-ii aveau o credin ă similară. cu principiile organizatorice ale Atlantidei. Uzine dezvoltate. ei pretindeau că sufletul călătorea spre vest.i confirm că Faraonul Keops a utilizat această piramidă pentru scopul pentru care fusese construită. 27 varianta Thoth (nota Editorului) 130 . exper ii cred că această piramidă a fost construită de Faraonul Keops. pentru a-şi îndeplini rolul de “instrument”. Atlan ii-Maya nu au fost singurii exploratori şi colonizatori.

A aterizat în regiunea Krasnodar. Nu mai este nevoie să spun că. După cum se întâmplă adesea în sectele religioase. locuitorii anumitor planete sunt obliga i să le părăsească. a avut serioase probleme pe timpul zborului său de recunoaştere şi a fost obligată să aterizeze pe planeta voastră. la acel moment. Fiin e umane au părăsit planeta Hebra pentru a explora (14) galaxia. consecin ele pot fi catastrofale. ei au devenit alia i şi au format Egiptul unificat. Agricultura şi creşterea vitelor au înflorit şi. atât al păr ii de sus.000. împrăştiate prin Univers. Asta s-a întâmplat acum 12. Mai trebuie spus deasemeni că înaintea războiului şi a pactului de pace care a urmat şi care a făcut ca Mena să fie ales ca Rege al Egiptului. Arki a spus că Pământul este încă vizitat de extratereştri şi. nici Rusia. în mileniul următor. de ani. Ei aveau credin a lor. popula ia. nu po i schimba planetele aşa cum po i schimba casele. Acum. la fel ca şi în alte asemenea lucruri fără rost. 28 variantă Akhenaten (nota Editorului) 131 . cât şi al păr ii de jos. planeta lor urma să devină total improprie vie ii. de vreme ce acestea sunt pe moarte. având în vedere că ambele grupuri con ineau oameni care iubeau fundamental pacea. altfel. pu in câte pu in. a pus mâna pe Faraon. cu excep ii notabile printre Faraonii care cedasera în fa a clerului. se numea Mena. el a făcut următoarea declara ie: “ Timpul pe care l-am petrecut pe acest Pământ a fost o eră în care simplitatea Adevărului nu a fost în eleasă şi a fost respinsă de mul i”.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Timp de doi ani au fost de fapt în război. şi eventual. preo ii Egipteni denaturaseră Adevărul. cât şi în cea de jos a Egiptului. aşa cum a explicat şi Arki. acolo nu exixta nici un oraş. a fost vizitat cu regularitate în trecut. Trebuie să te conformezi unui ciclu care este bine stabilit. Mena. O navă spa ială. Înainte de a muri. crezând în diavol şi în diferite fiin e divine. a fost otrăvit de către preo i. gândind că era mai simplu să aibă un control asupra poporului. datorită acestor diferen e. aproape culminând (11) în ridicarea civiliza iei. deoarece ei ştiau că. La bordul navei se aflau 8 astronau i: 3 femei şi 5 bărba i. trebuie să ne întoarcem în timp. Această situa ie a continuat peste ani. El a fost ales prin aceeaşi metodă folosită pe Mu – o metodă care nu a mai supravie uit mult în Egipt. dar nu a fost un război teribil de crud. Pământul este vizitat. O asemenea excep ie a fost Faraonul Athnaton28 care. El a fost cel care a întemeiat oraşul Memphis. nici popula ie. Uneori. datorită ridicării unui puternic cler care. aşa cum sunt multe alte planete locuite. în timpul primului Rege al Egiptului. un oraş în vestul Rusiei. în acest punct. Acum. ar trebui să dezvolt subiectul. Primul rege al Egiptului Unit. după cum ştii. formată din Atlan i-Maya şi Nagaşi în propor ii egale. ara era prosperă. în căutarea unei noi planete din aceeaşi categorie cu a lor. capabilă de foarte mari viteze. a întemeiat o civiliza ie sofisticată atât în partea de sus. Dar.

Timp de câteva luni. Vremea a devenit mult mai blândă. Aceşti oameni s-au întristat foarte tare că au fost nevoi i să recurgă la asemenea măsuri. Rabion. şi de aceea. Dacă mergi înapoi. născu un fiu. a devenit un adevărat “Drum al Calvarului”. nu au fost răni i. aşteptându-se ca repara iile să dureze câtva timp. Ceilal i 3. dealtfel. Nomazii. Accidentul nu a mai reprezentat o mare surpriză. un bărbat. stabilindu-şi acolo tabăra permanentă şi asta pentru că Dina era însărcinată în câteva luni. După un timp. Robanan încă mai avea arma sa şi. care era şi ea însărcinată. 132 . nici înainte. atât timp cât ei atinseseră latitudini joase. Michel. s-a produs un accident. deoarece era sezonul cald. şi au văzut în aceasta deja un alt semn că se aflau pe o planetă care le era interzisă de Legea Universală… . vei muri. piele albă şi un păr lung şi castaniu (închis la culoare). fiind la o oarecare distan ă. ei nu apar ineau Pământului. în număr de 10. îndreptându-se în direc ia în care se află astăzi Israelul. să fie extrem de dificil pentru ei. Au trecut pe lângă Marea Neagră. Dacă vrei.Nu în eleg. ne inând cont de Legea Universală. î i pot da o analogie sub forma unei compara ii copilăreşti. Acesta a fost primul lor contact cu pământenii. Ei se numeau Robanan. Ei aveau câteva arme şi erau în stare să-şi procure vânat – por iile lor de manna şi roustian fuseseră distruse în explozie. aşa încât. Aceşti oameni de pe Hebra s-au aclimatizat în acest loc care era bogat în vânat. Apoi veni frigul şi s-au decis să se mute mai departe către sud. am întrerupt-o. cei trei au rămas pe loc. Au descoperit că for a gravita ională era mai puternică decât cea de pe planeta lor şi ini ial. au găsit femeile lui Robanan pe placul lor şi au vrut să-l omoare şi să-i ia tot ce avea. şi Levia şi Dina. Călătoria a durat luni. au avut câteva dificultă i în mişcare. producând o explozie teribilă care a distrus jumătate din navă şi a ucis 5 dintre cosmonau i. şi Levia. te expui la condi ii de via ă mai rele deoarece spiritualitatea ta avansată nu poate exista într-un mediu înconjurător materialist. Au ridicat o tabără lângă nava lor. dar că este posibil să mergi către planetele inferioare. Am crezut că nu este posibil să sari peste categorii pentru a avansa. şi chiar caldă. ceilal i fugind din fa a unei asemenea puteri. călătoria lor către sud. La termen. Ei ştiau foarte bine ce li se pregătise. unde ei de fapt erau prizonieri. . ea dădu naştere unui fiu pe care îl numi Ranan. în timpul lucrului.Nu. For a gravita ională a făcut ca mergând pe o asemenea distan ă. Venind de pe o planetă dintr-o categorie superioară. ei anticipaseră că acest ghinion îi va ajuta să decadă. nici înapoi. inclusiv femeile. un pacifist. A trecut ceva timp până când au făcut cunoştin ă cu câ iva nomazi care treceau prin zonă. uimitor. Într-o zi. miere şi plante comestibile – şi aici şi-au fondat linia lor. Au făcut o aterizare reuşită şi au început să-şi repare nava. Dacă mergi înainte. către un climat mai cald. cu ochi negri. cele două femei.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Aceşti oameni erau cam de 170 cm înăl ime. dar ei erau tineri şi. S-au oprit lângă un râu. au reuşit. a fost obligat s-o folosească şi a ucis patru dintre atacatorii săi.

Michel. A fost mult adevăr în ea. dar altele au supravie uit şi pot fi uşor explicate. 29 133 .Aceasta este. ci două. Oamenii din aceste două oraşe reprezentau un exemplu rău pentru ceilal i şi se comportau periculos pentru oamenii care veneau în contact cu ei. De aceea am spus ieri. Noi nu putem prezice viitorul pentru mai mult de 100 de ani înainte. denaturând-o. atavism – aici – urmăreşte să reconstruiască caracteristicile originale. Am crezut. strămoşii evreilor din zilele noastre. cu pantofi lustruiti. cu noroi de 30 cm. În orice caz. ar fi fost absorbi i de celelalte popula ii şi ar fi devenit “impuri”. după cum ştii. A trebuit să fim necru atori. ei s-au sim it superiori – şi într-adevăr ei erau. La scurt timp după sosirea evreilor pe Pământ. Am crezut că acest lucru va surveni într-un secol – dar nu a fost un asemenea caz. Trebuie deasemeni să te iluminez şi asupra altor puncte din Biblie. devenind astfel. Rasa evreilor s-a dezvoltat din aceşti trei oameni. prin intermediul consiliilor religioase. dar a fost o piedică. De fiecare dată când citeşti în Biblie: “Şi Dumnezeu a spus una şi alta” ar trebui să citeşti “şi locuitorii de pe Thiaoouba au spus…” . Prima genera ie de oameni descrisă în Biblie a trăit până la 900 de ani. Spun “a fost” pentru că în numeroase şedin e de consiliu ale Bisericii Romano-Catolice. ci el s-a numit Robanan şi el nu a avut o so ie pe nume Eva. la momentul acela. Obligă acest om să meargă prin curtea unei ferme. distrugerea Sodomei şi a Gomorei a fost cauzată de către una dintre navele noastre spa iale. dacă ar face-o. Biblia a fost scrisă mai târziu de scribi care.000. fără să se amestece cu alte rase pentru că. este posibil să nu supravie uiască şi. pentru motive care sunt clare: pentru a servi nevoilor Creştinită ii.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Imaginează. (nota Editorului). datorită atavismelor29. I-am şi pedepsit deasemeni. cel din Biblie. că fiind un grup atât de mic. astfel încât legenda s-a amestecat cu realitatea. au reconstituit istoria acestui popor. grupul nostru de extratereştri şi-au fondat linia lor. care se numeau Levia şi Dina. i-am ajutat cu câteva ocazii. insistă ca acest om să pună noroiul într-o roabă cu mâinile sale. ei s-ar amesteca cu celelalte rase şi astfel. Pot afirma pentru tine că Adam. În continuare. Nu este nevoie să întrebi în ce stare va fi el când va termina. Biblia a fost mult revizuită. şosete albe şi costum călcat. Chiar şi acum.i un om îmbrăcat. După cum i-am spus.De ce nu au fost salva i de la început şi nu au fost duşi înapoi pe planeta lor sau pe o alta din aceeaşi categorie? . rasa este încă aproape la fel de pură cum era acum 12. preo ii au şters sau au schimbat multe lucruri în Biblie. o întrebare rezonabilă. imaculat. departe de a fi. trebuie să te asigur că (originalul)30 Bibliei nu este rodul imagina iei scribilor – nici nu este înfrumuse ată. De exemplu. 30 comentariul Editorului cu acordul Autorului. nu numai că nu a fost primul om pe Pământ. că religiile sunt unul dintre blestemele pământenilor. Cu toate acestea. de ani. Am încercat diferite mijloace în strădania noastră de a-i aduce înapoi pe drumul drept. desigur. dar a fost în zadar.

şi era înso it de doi al i “bărba i” – scribul nu vorbeşte de “îngeri”. de vreme ce Creatorul. “Bărba ii au ajuns. de la cel mai mic până la cel mai mare. 31 “Dumnezeu nu a vorbit niciodată” – în cea mai veche versiune ebraică a Bibliei disponibilă. Abraham s-a conversat cu Domnul Dumnezeu aşa cum ar fi făcut-o cu un înalt demnitar de pe Pământ şi Domnul Dumnezeu i-a răspuns. (3) Şi el a spus: “Doamne şi Stăpâne. fa ă de cele pe care tocmai le-am amintit. El nu a putut face asta. a privit în sus şi a văzut trei bărba i stând în apropiere. şi (deodată) în versetul (5) “Ei l-au chemat pe Lot şi i-au spus : Unde sunt bărba ii care au intrat în casa ta?”. (2) El. fiind un Spirit Pur. în versetul (10). apărând în forma să umană. verset (1): “cei doi îngeri ajunseră în Sodoma. nu de îngeri. înso it. Mai departe. Acum scribul se referă la ei ca “bărba i”. Din inorma iile con inute în această carte este clar că Dumnezeu este Dumnezeu (Marele Spirit) şi Yehova = Thiaoouba. aici. Scribul se referă la ei ca bărba i cu un minut înainte şi totuşi. este deasemeni de-a dreptul amuzant: capitolul 19. a fugit către ei şi a căzut la pământ înaintea lor. În contextul acestui singur detaliu – întreaga Biblie are mai mult în eles (sens) şi lectura sa devine fascinantă. El le vorbeşte de fiecare dată. Abraham îi invită pe cei trei oameni să stea. Într-un fel au dreptate. scribul se referă la apari ia noastră în acele timpuri spunând: “Domnul Dumnezeu apăru el însuşi în fa a lui printre stejarii din Mamre pe când el stătea la intrarea în cortul său în arşita zilei”. l-au făcut pe Lot să între înăuntru şi au închis uşa”. pentru că vă vor spune că nimeni nu-şi poate imagina fa a lui Dumnezeu – pentru că acela va fi orbit de ea. (Editorul) 134 . Acum. Abraham. făcând “miracole” şi nu Dumnezeu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În capitolul 18. s-a ridicat să plece şi a sărutat pământul din înaintea lor” – apoi a tratat cu ei să meargă la casa lui. preo ii apar inând Bisericii Romano-Catolice găsesc aceasta în contradic ie ca formă cu vederile lor. este uşor pentru cineva de bună credin ă să vadă că Dumnezeu nu a vorbit niciunei fiin e omeneşti31. Yehova este unul din numeroasele sinonime pentru “Dumnezeu”. nu-i aşa? Un pasaj din Biblie. versetul (1). Nu este ciudat că Dumnezeu coboară pe Pământ sub forma unui bărbat. dacă am găsit gra ie în ochii tăi. aşa încât a fost inutil pentru ei să găsească uşa. nu are fa ă! După cele relatate de scrib. el este cel pe care ni-l pezintă ca fiind “Domnul Dumnezeu” care dă replica. şi Lot era aşezat la por ile Sodomei. te implor nu te îndepărta de servitorul tău”. Asta ar fi ca un râu care curge invers – n-ai văzut niciodată un râu curgând dinspre mare către vârful muntelui. două pagini mai încolo. Când Lot i-a văzut. şi în multe alte locuri în Biblie. Scribul vorbeşte despre Abraham în acest capitol. Când i-a văzut. Toate celelalte traduceri le amestecă complet – înlocuind numele exact cu “Tatăl” sau “Dumnezeu”. cum procedează şi multe alte religii. unul dintre ei este numit “Domnul Dumnezeu”. Din versiunea ebraică este clar că Yehova a fost cel care a vorbit oamenilor. de vreme ce Corpurile Astrale sunt cele care aspiră către El şi nu Dumnezeu se apleacă spre ele. (11) Şi ei au lăsat orbi pe oricine la intrarea în casă. ci de bărba i? De fapt.

Conform Bibliei. este un alt exemplu bun de confuzie din scrierile pământeşti. După cum ştii. Ephese în AD 431 şi Calcedoine în AD 451. Adesea. numai pentru a pune capăt urii egiptenilor fa ă de ei şi întotdeauna pentru acelaşi motiv nemen ionat – inteligen a lor. fiul lui Iacob în Egipt. unde am aflat că descenden ii cosmonau ilor au devenit poporul Evreu (numele derivă de la planeta lor.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Este uşor de observat lipsa de precizie în acest pasaj. dragul meu. la Egipt. adăugiri ale scriitorilor. Cum deasemeni ştii. Constantinopole în AD 381. Ca un rezultat. pentru că ar fi fost ruşinos să lăsăm o rasă atât de evoluată spiritual să se afunde înapoi în ignoran ă şi sălbăticie numai pentru că au făcut accidental greşeala de a veni pe o planetă care nu era potrivită pentru ei. în timp. a fost de către Biserica Romană pe timpul consiliilor de la Nicen AD 325. pentru tine şi pentru ceilal i. Singura perioadă în care această denaturare a fost făcută inten ionat. Să ne întoarcem. ei au o religie care este total diferită. Din cauza inexorabilei Legi a Universului. solidaritatea lor în fa a adversită ii. unde au stabilit o linie. Corpurile lor Astrale au fost eliberate şi de aceea capabile să se îndrepte către planete mult mai înalt evoluate unde le era locul. un asemenea “miracol” cere cel pu in un înger! Aici. Evreii sunt foarte inteligen i în compara ie cu alte rase. I-am ajutat în secolele care au urmat şi acest lucru au încercat să-l explice scribii prin scrierile care au contribuit la alcătuirea Bibliei. Au mai fost şi altele dar de mai mică importan ă. Încă de la sosirea lor accidentală pe planeta voastră. Biblia nu este “Cartea lui Dumnezeu”. Astfel i-am îndrumat şi i-am ajutat pe Evrei. deci. apoi vorbeşte de doi bărba i. şi nu se amestecă cu alte rase. De exemplu. 135 . oamenii noştri de pe Thiaoouba. ei au denaturat faptele. Hebra). aşa cum am spus. să ne întoarcem în Egipt şi la perioada Exodului. Voi reface adevărul cu privire la acest subiect. şi în particular. Căsătoriile sunt aproape întotdeauna între semeni de-ai lor. această rasă a încercat mari dificultă i – le-au încercat atunci şi încă le mai încearcă şi acum. înainte de a trece mai departe. care interesează oamenii de pe Pământ. multe dintre ele survenind în timpuri mai recente. Era nevoie de ac iune. unde scribul începe vorbind de doi îngeri. un grup de Evrei au călătorit cu Iosif. ei erau de bună credin ă. “Bărba ii” erau pur şi simplu. aşa cum cred mul i oameni de pe Pământ. de altfel nu inten ionat. mult modificat şi plin de înfrumuse ări. şi pentru motive foarte specifice. ei au suferit întotdeauna persecu ii. este un simplu document al istoriei străvechi. diferite de scrierile originale ale scribilor. apoi descrie doi bărba i care lovesc oamenii cu orbirea.

deoarece ei nu mai puteau evolua ca popor liber atât timp cât se aflau sub domina ia malefică a Egiptenilor. ca în schimb. S-a hotărât să fie trimis un om. un bărbat pe nume Xioxtin tocmai murise. în Grecia. s-a născut în Egipt din părin i egipteni. Îmi promi i că vei relata numai ceea ce este Adevărat? 136 . Tatăl său a fost militar. am decis să schimbăm cursul pe care istoria îl luase. Corpul său Astral aştepta să se reîncarneze pe Thiaoouba. Moise. Rela iile sexuale cu animalele nu mai erau un lucru rar – ceva care era absolut contrar Naturii şi Legii Universale. Misiunea noastră fiind aceea de a ajuta atunci când era neapărat necesar. Moise nu s-a născut evreu – aceasta este încă o eroare din Biblie. Pe planeta Naxiti. În Egipt. era un fapt comun în înalta societate să iei droguri. A trebuit să scoatem Evreii din Egipt. capabil şi drept.Ce ruşine! Întotdeauna mi-a plăcut această poveste. având grad echivalent unui sublocotenent de armată. o planetă din a 8-a categorie. când i s-a propus. . apoi. Michel. la pu in timp după sosirea lor pe Pământ. Este de-a dreptul încântătoare – ca o poveste cu zâne! . asta însemnând. pentru a-i conduce pe evrei din Egipt şi înapoi către inutul pe care ei îl ocupaseră anterior. intervenind în acest punct. El a acceptat acest lucru şi a mers pe Pământ sub numele de Moise. dar ceea ce trebuie să te preocupe este Adevărul – nu fantezia. Povestea unui bebeluş evreu pus într-un coşule pe apă şi salvat de o prin esă este foarte romantică. dar incorectă. la fel.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cine a fost Cristos CAPITOLUL 11 Aceasta s-a petrecut pe timpul Faraonului Seti I. să fie eliberatorul evreilor. Era o perioadă în care oamenii de pe Pământ deveniseră cu to ii materialişti.Poveştile cu zâne sunt într-adevăr foarte frumoase.

toate detaliile acesteia i-au fost şterse din memorie. era acolo – o colibă de paie singuratică sub un copac de mango. Desigur. în câteva ocazii în cursul vie ii lor spun “Am mai văzut asta înainte” sau “Am mai auzit asta înainte” şi ei ştiu care este următoarea mutare sau următorul cuvânt. care este. servindu-l cu dulciuri. Eram în armată şi făceam manevre la aproape 600 de kilometri de bază. împreună cu al i solda i stăteam în spatele unui transportor blindat. am fost sigur şi de faptul că în zona cotiturii voi vedea o mică colibă de paie. Un copil frumos şi sociabil. Ne apropiam de grani a cu Ciad-ul şi eu. ei i-au câştigat inima şi el a ajuns să-şi iubească prietenii evrei ca pe nişte fra i. Până la vârsta de 10 ani. Cea mai ciudată experien ă de acest gen pe care am trăit-o a fost când am mers în Africa Ecuatorială Franceză. Moise se juca adesea cu copiii evrei. dar trebuie să î i dai seama că. i-ai pierdut so ia şi cei 2 copii încântători într-un accident de maşină şi tu însu i. că Moise a fost adus pe lume într-o familie militară egipteană. Numele tatălui său a fost Lathotes. tu i-ai amintit că . aşa cum am vorbit. În realitate. de fapt. care îl răsplăteau.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Am “recunoscut” drumul.i dea o idee despre ceea ce încerc să. după ce-şi văzuse via a ca fiind Moise. în jurul vârstei de 40 de ani. umbrită de un arbore de mango. trecând prin fa a sa. . În Engleză. Deci. şi după ce acceptase să trăiască această via ă. cu fa a la drum. Nu te teme. în felul în care ştergi o casetă înregistrată. analogiile mele sunt imaginare când vorbesc de “filme” şi “înregistrări de casete”. în eleg foarte bine ceea ce spui. am “recunoscut” drumul ca şi cum aş fi fost acolo chiar cu două săptămâni înainte. De aceea se reîncarnase. “filmul” este şters. Dacă.Î i explicam atunci. de exemplu. procesul implică electro-fotonica. El a trecut prin ceea ce anumi i Nagaşi au numit “Râul Uitării” – acest lucru se întâmplă indiferent dacă cineva acceptă sau respinge o posibilă reîncarnare. este un motiv pentru aceasta. cunoaşterea te-ar putea tenta să. oamenii numesc acest sentiment “dejà vu”. Deodată. . desigur. dar sper ca ele să. 137 . oricum.i iei via a mai curând decât să faci fa ă necazurilor tale. Thao – instruc iunile tale vor fi urmate la literă. el era popular printre mamele evreice. încă. sau te-ar putea conduce către un comportament negativ în alte sfere. Aceasta. Am fost ca şi hipnotizat de această întindere a drumului care se termina cu o cotitură în unghi drept. Şi apoi s-a sfârşit – n-am mai “recunoscut” nimic. În schimb. ai fost intuit într-un scaun cu rotile. din întâmplare maşina nu şterge totul şi tu po i auzi scurte por iuni din ceea ce ar fi trebuit şters! Desigur. Eram din ce în ce mai convins că aşa va fi şi. când camionul luă curba.Da. no iune care nu înseamnă nimic. ceea ce majoritatea oamenilor. pentru oamenii de pe Pământ.Desigur. apare cel mai adesea în “filmele” în care Sinele Superior se arată unui Corp Astral. M-am albit la fa ă.i explic. doar ea singură. Ocazional.

evreii au intrat în panică şi s-au grăbit să răspândeacsă zvonul că Moise a ucis soldatul. cum ar fi acesta. la fel cum este şi relatarea căsătoriei lui cu fiica unui preot din Madian. Oricum. El a avut un mare succes în timpul studiilor sale şi a câştigat admiterea într-o şcoală de ştiin ă mult mai avansată. 138 . a fost martorul unui incident care a avut o mare semnifica ie în via a lui. Moise n-a ştiut ce să facă. în cazuri rare. reprezentau un pericol pentru psihicul lor. în acea zi. care căzu pe pământ. Crezând că îi va denun a. unde evreii lucrau sub paza solda ilor egipteni. el a fost obligat să “uite” care va fi cursul vie ii sale. Răspunsul său a fost: “Trebuie să fi venit aici când erai copil”. Răspunsul lor a fost: “Nu. în ciuda recomandărilor imperative ale tatălui său de a nu o mai face. el mergea în vecinătatea unei clădiri în construc ie. Aproape îşi terminase studiile. el mergea adesea cu ei. şi tatăl său l-a sfătuit pe Moise să nu se mai amestece cu această rasă. Atunci. Ştiam că părin ii mei n-au pus niciodată piciorul în Africa dar. Cu toate acestea. Egiptenii încă mai aveau şcoli înalte care erau accesibile pentru elită. în deşert. totuşi le-am scris. de vreme ce el alesese să intre în acea lume prin mijloacele normale – ca un copil nou-născut. Încă sim ind o mare prietenie pentru evrei. şi nu ai plecat niciodată de lângă noi pentru a face vreo asemenea călătorie când ai fost copil”. când. Un segment destul de lung din “filmul” tău nu a fost şters şi mă bucur pentru asta. condusă de preo i şi exper i Egipteni. Michel. şi apoi l-au îngropat rapid în funda ia care era făcută pentru a ine o enormă coloană. De departe. pentru că ilustrează foarte bine ceea ce î i explicam referitor la Moise. Corpul Astral este atât de “încărcat” cu învă ătură şi experien ă din vie ile anterioare. Ce crezi despre asta? .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Comandantul meu care se afla alături m-a întrebat dacă mă simt bine. mai rău. acolo predându-se unele dintre învă ăturile lui Toth. încât nu are probleme în a se adapta la ceea ce trebuie să înve e în noul său corp fizic. Moise a fost avantajat şi prin faptul că a fost trimis să înve e la o şcoală bună cu numeroase facilită i. şi asta pentru un număr limitat. În acel timp. Am vrut să salvăm acest popor din sclavia în care căzuse şi. deoarece el credea în reîncarnare. Când a ajuns acasă.Este exact ceea ce tocmai i-am explicat. el văzu un soldat lovind un evreu. El dorea să-i ajute pe evrei dar. tatăl său îl aştepta şi l-a sfătuit să plece imediat. aduse din Atlantida cu mult timp înainte. un grup de evrei s-a aruncat asupra soldatului şi l-au omorât. şi i-am explicat ce s-a întâmplat. Nu voi mai insista asupra detaliilor. atât de tare m-a afectat această experien ă. din ghearele preo ilor haini care. Povestea din Biblie că el a mers către ara Madian este adevărată. prietenul meu mi-a sugerat că aş fi putut merge acolo în timpul unei existen e anterioare. Evreii deveniseră din ce în ce mai dispre ui i de către Egipteni. Înainte de a putea interveni. dar a fost văzut de către un cuplu de evrei când s-a mişcat.

Evreii. erau acum mai bine organiza i. Faraonul. de oameni şi. şi cei care au luat mai mult. şi nu la Marea Roşie (Red Sea). deoarece pentru acest popor era mai simplu să creadă în Dumnezeu. Am permis apoi apelor să se închidă din nou. evreii numărau 375. care era succesorul lui Seti I-ul. acesta era singurul popor care urma direc ia cea dreaptă.i explic că manna nu este numai foarte hrănitoare. după cum ştii. multe nave spa iale o transportă la bordul lor. venea de pe navele noastre. care de fapt eram noi. el deja venise. Ei au pus bazele unei civiliza ii notabile având mari legiuitori în rândul regilor cum au fost Solomon şi David. Haide să facem o săritură în timp. dar este şi foarte uşor compactibilă. a fost practic în aceeaşi loca ie. ci numai 3 ani şi jumătate. noi am salvat un alt grup din mâinile altor preo i periculoşi. nu şi-a retras promisiunea şi i-a lăsat pe evrei să plece. mai târziu. dar nici măcar un singur soldat egiptean nu s-a înecat – pur şi simplu pentru că ei nu-i urmaseră pe evrei în apă. în ciuda enormelor presiuni din partea preo ilor. ajunşi înapoi în inuturile în care se stabiliseră ini ial. au aflat curând că au făcut o greşeală şi că ar fi trebuit să urmeze sfatul “Domnului Dumnezeu”. Evreilor nu le-au trebuit 40 de ani pentru a ajunge în Canaan.000. Am aterizat pe munte astfel încât să nu putem fi văzu i de oameni. 139 . Printre ei. Deci. prin intermediul câmpurilor noastre de for ă. povestea cu Muntele Sinai este aproape adevărată. Trebuie să. devine moale şi se degradează în decurs de 18 ore. Vezi cum istoria este doar o reluare perpetuă? Moise i-a condus pe evrei din Egipt în mare măsură aşa cum este descris în Biblie – dar înainte de a începe. care erau de-a dreptul foarte pu in adânci. Ei n-ar fi trebuit să spună poporului acest lucru. Oricum. pentru a numi numai doi dintre ei.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cu mai mult de un milion de ani mai înainte. De aceea le-am recomandat evreilor să ia numai atât cât au nevoie pentru fiecare zi. dar n-am terminat. de vreme ce ştim că mul i oameni de pe Pământ sunt foarte interesa i cu privire la acest faimos Exod. de fapt. printre marii lor preo i. interesant. distribuită în fiecare zi. au deschis apele. Michel. Era de preferat la acel moment. Manna. aceasta este explica ia pentru poporul evreu. De atunci. o parte din conversa ia avută de noi cu Moise pe Muntele Sinai. în număr de trei. dacă î i aminteşti şi. când ei au ajuns la Marea de Trestie (Sea of Reeds). Înainte de toate. au fost câ iva care au murmurat că un Messia urma să vină şi să-i salveze. dacă laşi manna să fie expusă la aer un timp prea îndelungat. şi. Faraonul în acele vremuri era Ramses al II-lea. În ochii noştri. trebuie să rectific anumite erori. navele noastre spa iale. În sfârşit. pentru că ei relatau. evreii au aşteptat sosirea lui Messia – şi totuşi. Apoi. decât în extratereştri care îi supraveghează şi îi ajută. şi din această cauză. care este direc ia spiritualită ii.

ea nu mai era acolo – dispăruse complet. Am sărit. gândindu-ne că evreii erau foarte inteligen i. În final. Embrionul a fost implantat în pântecele ei pe timpul cât era sub hipnoză. am văzut silueta lui Thao. putea fi recunoscută dar ochii ei păreau să trimită în afară mici raze de fiecare dată când vorbea. În loc să o facem într-un tărâm steril spiritual cum era Roma. uşor îngrijorat. dar intense. am hotărât să dăm o mare “mâna de ajutor”. m-am frecat la ochi. În timp ce o priveam. Poporul evreu a fost ales în unanimitate de Marii Thaori. care era într-adevăr virgină. cu flăcări scurte. da – dar mă vei vedea din nou. ce i s-a întâmplat? La câteva picioare (U.) în fa a mea. instinctiv. erau avansa i tehnologic pentru timpul lor – vorbind relativ. aşa cum o ştii. chiar aproape de urechea mea.Dar eşti complet invizibilă! . unde eşti? .Aici. Romanii i-au urmat. Pe Pământ s-au făcut referiri la ei sub numele de “Poporul Ales” şi numele nici nu putea fi mai potrivit – pentru că ei fuseseră într-adevăr – “aleşi”. Thao se opri din vorbit şi păru să se concentreze. Alexandru cel Mare a invadat Egiptul dar. insuficient pentru a conduce poporul către Adevărul Universal. Apari ia unui înger al Bunei Vestiri este corectă în cel mai mic amănunt. Michel. nu a făcut nimic constructiv pentru omenire. desigur. Desigur.Dumnezeule. este chiar adevărată. având strămoşi care fuseseră foarte avansa i spiritual. în final. . cum au fost romanii. Nu uita faptul că noi de inem Cunoaşterea – încă nu ai văzut decât a zecea parte din ceea ce putem face noi. am făcut-o în Israel. Marile popoare. 140 . bineîn eles. .M. Cât priveşte fa a ei. I-am considerat adecva i pentru a propaga Adevărul Universal. Planul nostru era de a prinde imagina ia publicului prin trimiterea unui mesager al păcii. am strigat-o. şi. complet aurie încă radiind. pentru că vocea venea ca o şoaptă. şi de fapt. spunându-i că va rămâne însărcinată. construind un imens imperiu care era orientat mai mult către materialism decât către spiritualitate. Michel. fa a ei deveni ce oasă şi. Noi am trimis o navă spa ială şi unul dintre noi a apărut în fa a Fecioarei.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am observat că acest popor. Dar au adus cu ei o spoială de zei şi de credin e – suficient cât să producă o confuzie spirituală. Povestea naşterii lui Isus. Priveşte! . Priveşte cu aten ie şi î i voi da câteva exemple care te vor ajuta să în elegi cele ce i le voi spune. ea a devenit tot mai transparentă până când am putut vedea chiar prin ea.Thao. se îndreptase către anarhie şi îşi permiteau să fie influen a i de preo i răi. după moartea lui Solomon. De această dată. având ca mamă pe Fecioara Maria.Acum. asta nu m-a ajutat. văd că ai dificultă i enorme în a crede cele ce i-am spus. ca şi cum în interiorul său ardea un foc.

cu o viteza de câteva ori mai mare decât cea a luminii şi mă aflam la câteva milioane de kilometri depărtare de casa mea. noi putem crea orice tip de fiin ă vie. Michel. nu despre un copil ci.M. Gazdele mele puteau crea o fiin ă umană vie în 24 de ore! Thao mă privea. am călătorit în Corpul Astral.Deci. Părea că ar fi fost făcută dintr-un fel de cea ă strălucitoare – putea fi recunoscută ca fiind Thao şi totuşi. . putem vindeca surzii şi orbii. Eu vorbesc. etc. pentru scurt timp. Un om de 20 sau 30 de ani poate fi creat de Thaori în aproximativ 24 de ore pământeşti. . Am privit în jur. citindu-mă ca pe o carte deschisă. cel astral. atât de repede încât aveam dificultă i în a o privi. ci în Natură. încă destul de transparentă. inclusiv omul. Noi suntem maeştri nu ai Naturii. el ar putea fi cel mult un robot. Aşa cum oricine se poate aştepta. În următoarea clipă ea dispăru. de către un pământean despre aceşti oameni şi capacită ile lor. De aceea se cere cunoaşterea perfectă pentru asumarea unei asemenea sarcini. iat-o. Am crezut că ştiam tot ce era de ştiut. Michel.Nu mai căuta. dar ea se evaporase complet. am fost complet uimit de această dezvăluire. Acum – părea că ceea ce mi s-a spus. mul umită explica iilor care mi-au fost date. a denaturat-o pu in.Cum faci asta? . Noi putem învia mor ii. îi putem face să meargă pe cei paraliza i. Într-adevăr. Universul paralel al Pământului. în carne şi oase din nou. m-am întors. stând pe scaunul său. mi s-a prezentat ca un aperitiv. noi avem Cunoaşterea. Chiar am vizitat.Acum. şi putem face lucrul cel mai dificil dintre toate – putem crea via ă în mod spontan. noi putem vindeca orice boală pe care tu o po i numi. Am călătorit cu o navă spa ială. 141 . .Aşa cum i-am explicat. fără să-şi fi mişcat nici un muşchi al “corpului” său. Michel. . .Deloc. cu o infinită grijă. demult. aşa cum ai fost informat – cel psihologic. în acest caz. am călătorit în timp pentru a fi martorul unor scene care s-au petrecut cu mii de ani în urmă. dar aceasta este făcută numai de către Marii Thaori. Puteam vedea acum Aurele şi în elege limbi pe care nu le mai auzisem niciodată. apoi începu să facă înconjurul camerei. despre o fiin ă umană adultă. dacă nu.) deasupra solului. Am cunoscut extratereştri. că intuieşti în elesul vorbelor mele. Noi putem crea un corp omenesc. Gândeşti exact ca un pământean. deoarece corpul omenesc trebuie să fie “locuit” de câteva corpuri.Nu prea ai priceput ce i-am spus.Vrei să spui că voi a i pus la punct tehnica ob inerii “copiilor în eprubetă”? . cât timp vă este necesar pentru a crea un copil? . În afară de eliberarea razelor cosmice.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ea începu să se ridice la câteva picioare (U. Michel. voi termina povestea care îi va interesa pe mul i dintre semenii tăi. pe care Biblia.

Efectul optic astfel creat. Pentru a transmite mesajul nostru. Acest fapt nu mai era uşor de acceptat de vreme ce civiliza ia pe Pământ devenise din ce în ce mai degradată după dispari ia Atlantidei. Având în vedere fenomenele petrecute. Când ei i-au relatat aceste evenimente remarcabile. prin reîncarnarea Corpului Astral. La naşterea copilului. am sperat să atragem aten ia oamenilor şi să exagerăm venirea lui Isus ca fiind într-adevăr un eveniment remarcabil. Iosif şi pruncul Isus. oamenii ar striga: OZN! Preo ii şi cei cărora preo ii le spuneau “profe i”. atunci când doreşti să explici ceva ce nu este un fapt material. a făcut-o. luându-i pe nava noastră şi. În timpul în care aceste crime aveau loc. dar ele sunt lipsite de acurata e din lipsă de informa ii. sub hipnoză pe Maria. când un copil se naşte. via a omului valora extrem de pu in pentru conducătorii poporului. s-a aflat însărcinată. profe ii au anun at popula iei. aveam nevoie de cineva care să se comporte ca o fiin ă extraordinară – ca o persoană venită din “ceruri”.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Deci “îngerul” nostru a implantat embrionul.i explic. etc. au aflat despre această naştere. noi am evacuat. şi totuşi el a fost o mare personalitate. la fel de bine ca şi cei doi asini. Deci. el a găsit totul foarte dificil de în eles şi a intrat în panică. Lasă-mă să. apari ia stelei şi a “îngerilor”. de fapt. mai sunt şi alte detalii care au fost relatate conştiincios. Vezi cum au fost denaturate faptele? Acum. naşterea lui Messia. depunându-i mai apoi într-un loc destul de aproape de Egipt. născut în Bethleem. astfel că Maria. avea oricum spioni în toate cartierele. chiar şi prietenilor celor mai apropia i. O astfel de persoană ar fi fost crezută şi învă ăturile sale ar fi fost ascultate. Procedând în acest fel. o fecioară. Acesta a fost şi cazul lui Moise. noi i-am ghidat pe păstori şi grupul de oameni către locul în care s-a născut Isus. Ştii că. el a atras imagina ia poporului dar. referindu-se la el ca fiind Rege al Evreilor. s-a dovedit. Corpul său Astral nu poate “şti totul” cu privire la cunoştin ele sale anterioare. În zilele noastre. a fi de-a dreptul special şi a fost. într-adevăr să semene cu o stea deasupra Bethleemului. În orice caz. Acest fapt a fost completat prin trimiterea de raze de către una dintre sferele noastre şi făcând-o luminoasă. Regele Irod. Noi nu am trimis cei trei faimoşi “în elep i” – ei fac parte din legenda care a fost grefată pe evenimentul real. noi am apărut în fa a păstorilor în acelaşi mod pe care i l-am demonstrat acum câteva momente. te confrun i cu scepticismul lor. 142 . În acele timpuri. aşa cum au cei mai mul i conducători. Messia. prin miracolele care s-au petrecut la naşterea sa. Oamenii caută dovezi materiale şi. şi Irod nu a avut nici o mustrare de conştiin ă în a ordona omorârea a 2606 nou-născu i din regiune. dacă am face un asemenea lucru. Pruncul Isus. ale cărei ac iuni ar fi putut trece drept “miracole”. Noi aveam nevoie un mesager care ar fi putut fi capabil să convingă omenirea că mai era o altă via ă în afară de aceasta. ei nu vor crede. dacă nu le văd cu ochii lor.

Ca şi cei foarte tineri dintre oamenii de pe Pământul de acum. care sunt numi i genii pentru că ei par a avea calculatoare în capetele lor. oferindu-se voluntar pentru a-şi schimba corpul fizic. să aibă o mărturie a acestui fapt. înso it de fratele său Ouriki. Aceia dintre semenii tăi care doresc să se convingă despre acest lucru.A mai fost o altă problemă. El a fost înmormântat în Shinogo. el a fost o fiin ă superioară. pot merge la Shinogo. când Isus a dispărut pur şi simplu. el şi-a abandonat corpul său hermafrodit. el trebuia să semene cu o fiin ă omenească de pe Pământ în toate privintele. Şi totuşi. pe Pământ există oameni care cred că de la vârsta de 12 ani. În orice caz. El a călătorit spre Burma. Isus a fost o fiin ă umană locuită de către un Corp Astral înalt evoluat spiritual. Isus a studiat în mănăstirile din India şi Tibet. În final. El a părăsit casa părintească la vârsta de 14 ani. Făcând astfel el şi-a men inut în totalitate.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba După cum ştii. China şi Japonia. Michel. trece prin “Râul Uitării” şi cunoştin ele sale materiale timpurii sunt şterse. unde s-a căsătorit şi a avut trei fiice. . în prezent cunoscut sub numele de Herai. India. chiar dacă a studiat în şcoli foarte avansate pe Pământ. Isus avea 15 ani când a ajuns în Japonia. con inând o cutie mică în care se află şuvi a din părul lui Ouriki. de noi. Acest fapt a fost dovedit. în fa a mea? N-ar fi putut sta suficient timp într-un corp “restrâns”? . în care a trăit un timp considerabil pe Thiaoouba şi a luat corpul lui Cristos. Fratele său l-a înso it pe Isus peste tot. el nu explica ia fascinantei dovezi de la Aomori este destul de lungă şi a fost publicată online pe http://www. de vreme ce noi suntem hermafrodi i.thiaoouba. Ştiu că. cum au făcut Latoli şi Biastra. în deşertul Iudeii. până când s-a reîntors în Iudea. Astfel. creat pentru el de către maeştrii noştri Thaori. în vârstă de 12 ani. “Cristosul” care a murit pe cruce în Ierusalim. el nu ar fi atins niciodată ştiin a de a reînvia mor ii sau de a vindeca bolnavii. ca şi Moise. se numea Harioc. din Bethleem. Dar. deoarece îşi iubise fratele foarte mult. De aceea.De ce nu a putut pur şi simplu să rămână în corpul său şi doar să-şi reducă dimensiunile. printre Nagaşi. El a fost adus. un Corp Astral reîncarnat ca nou-născut. şi lângă mormântul său de află un altul. cunoştin ele pe care le acumulase pe Thiaoouba. unde a trăit timp de 45 de ani. care se află pe insula principală a Japoniei – Honshu. să ne întoarcem la misiunea noastră precisă în această privin ă… Singurul mesager pe care l-am fi putut trimite pe Pământ trebuia să fie unul dintre noi. în districtul Aomori32. Astfel ei încearcă să explice golul care există în Biblie. până când Ouriki a fost ucis accidental în China.htm (nota Editorului) 32 143 . şi. a murit într-un sat japonez pe nume Shinogo. Isus a luat o şuvi ă din părul lui Ouriki pentru a o păstra asupra sa. prin modul în care a uimit doctorii din templu la vârsta de 12 ani.com/tomb. copilul născut în Bethleem n-ar fi fost în stare să facă “minuni” chiar dacă ar fi trăit până la vârsta de 100 de ani. de exemplu.

Isus. o bucată de metal care nu există pe Pământ.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba putea risca faptul ca evreii să observe că trimisul lui Dumnezeu este pe jumătate femeie. care ar fi insistat să demonstreze că metalul a fost creat de către un alchimist istet. deoarece îndoiala există încă în min ile lor. a fost dus de noi în deşert. pentru că el îşi “pre-vizionase” via a împreună cu noi. el avea puterea de a învia mor ii. ar fi foarte nerăbdători să afle rezultatele cercetării exper ilor. l-am luat repede pe nava noastră care era aşezată în apropiere şi. dar deja i-am dezvăluit destul de mult pentru a şti că suntem capabili de a stăpâni majoritatea fenomenelor naturale. î i repet. ci mai degrabă. Credin a nu este niciodată perfectă dar cunoaşterea este. Astfel. 144 . care a acumulat învă ăturile sale prin studiu propriu. ar fi existat întotdeauna măcar unul. aşa cum fac semenii voştri “Eu cred”. El ştia totul. Buddha. şi de aceea tu ai văzut atât de pu ini copii pe Thiaoouba. oamenii caută dovezi din ce în ce mai multe. tu ştii răspunsul la această întrebare. toate minunile sale au fost făcute pentru a demonstra că ceea ce predica el era adevărat? . Îmi dau seama că lucrurile pe care i le spun sunt dificil de asimilat şi de crezut pentru tine. acolo. El ştia că va trece peste multe dificultă i şi că urma să fie crucificat. religii creştine. arătând că într-adevăr există via ă după moarte. noi am fost acolo pentru a-l lua şi a-l reînvia. La momentul potrivit. “Eu ştiu”. primul lucru care i se va cere va fi dovada. dar a făcut-o ca un Corp Astral într-un corp fizic. de exemplu. Când te vei întoarce pe Pământ şi vei spune povestea ta. dacă Giulgiul a acoperit sau nu corpul lui Isus după “moartea” sa. Bineîn eles. şi putem să-i reducem dimensiunile. văzute de Corpurile Astrale în corpuri fizice nu sunt şterse în acelaşi fel în care se întâmplă cu aceste viziuni văzute de către Corpul Astral atunci când se află alături de Sinele Superior. milioane de oameni care cred în venirea lui Isus şi practică. pentru că evreii şi Romanii nu l-ar fi crezut niciodată dacă nu ar fi dovedit el însuşi. Michel. el a apărut din nou. şi redând speran a printre oameni că ceea ce ei au făcut apar ine Creatorului şi că fiecare dintre noi posedă o scânteie din Divinitatea lui. de a vindeca orbii şi surzii. Acum. dintre exper ii. Oricum. când a fost crucificat şi a murit. Dacă i-am fi dat. aşa cum tocmai i-am explicat. de data aceasta demonstrând nemurirea sa.Deci. nu a spus. El şi-a amintit. Acesta a fost un foarte bun exemplu al puterii scepticismului existent printre oamenii de pe Pământ cu privire la Giulgiul din Torino. mai mult sau mai pu in. Viziunile. şi ştii ce a urmat. Noi am rostogolit piatra de pe mormânt. care l-ar fi analizat.Da. l-am înviat. Noi putem regenera un corp cât dorim. el a ştiut totul şi a ştiut exact ce trebuia să facă. care venea de pe Thiaoouba. exact aşa cum î i vei aminti şi tu şi î i vei aminti întotdeauna călătoria ta pe Mu şi scurtele priviri asupra vie ilor tale anterioare. una dintre cunoştin ele tale sau cam aşa ceva. De altfel. ca pământean. Noi putem deasemeni crea un corp. Nu mă privi aşa. şi. .

145 . Când a răsturnat mesele comercian ilor din templu. au comis chiar crime în numele lui Dumnezeu. invizibilitatea – magică. ar fi ştiut asta. Este bine cunoscuta poveste a lui Toma Necredinciosul care a vrut să atingă rănile lui Cristos. şi totuşi. aruncându-se la picioarele unor şarlatani care se pretind a fi Guru şi Mari Maeştri. El bănuia a fi un fel de truc magic. Deci. desigur. când le-a atins. el a făcut o manifesta ie împotriva banilor. cu trup şi suflet.Îmi vei da ceva ca şi dovadă? . Cristos a fost trimis pe Pământ că să predice iubirea şi spiritualitatea. toata lumea spune că este magic. El a trebuit să vină în contact cu oameni care nu erau prea evolua i spiritual. şi cum am demonstrat. Acest lucru. Creştinii. exact pentru motivul pe care tocmai l-am subliniat – ar fi inutil. Credin a nu reprezintă nimic în compara ie cu cunoaşterea. toate acestea în numele lui Dumnezeu şi al lui Cristos.vorbitul şi colectarea unor sume de bani fabuloase. şi totuşi noi aplicăm doar legile naturale. există una excelentă pentru a le-o da: Legea Universală interzice suicidul – dacă acest “maestru” ar fi fost autentic. deoarece. Este înfiorător să vezi tineri. De vreme ce pe Pământ ei încă mai pre uiesc “dovada”. a existat cel pu in un lider care le-a cerut adep ilor săi să se sinucidă. el încă se îndoia. Nu şti i nimic despre Natură pe planeta voastră. înfuriat pentru prima şi singura dată. ele se bazează pe control prin spălarea creierului. şi ei l-au ascultat. Cerându-le acest sacrificiu. de-a lungul timpului. nu mă dezamagi. Nu vei avea nici o dovadă materială. Misiunea sa a fost să răspândească un mesaj de iubire şi bunătate – “iubi i-vă unii pe ceilal i” şi deasemeni să ilumineze oamenii referitor la reîncarnarea corpurilor Astrale şi la imortalitate. ar trebui să spune i. le dă putere şi enorma mândrie de a se vedea dominând o întreagă mul ime de oameni care aderă la ei. el a prezentat marea dovadă a ignoran ei lui. levita ie – ştiin ă şi invizibilitate – ştiin ă. Inchizi ia a fost un bun exemplu. Religiile sunt un adevărat blestem pe planeta voastră – aşa cum am mai spus. sănătoşi la trup şi spirit.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Totul a fost denaturat de către preo i în perioada care a urmat şi numeroasele neîn elegeri au condus la apari ia mai multor secte care pretindeau că urmează învă ăturile lui Cristos. Michel. Cât priveşte noile secte care răsar şi înfloresc peste tot în lume. şi.Michel. În loc de asta. să le vorbească în parabole. Levita ia – magică. Nu demult. când ei sunt cel mult maeştri a două lucruri: . imediat ce se întâmplă ceva care este pu in peste puterea voastră de în elegere. numai faptul că le văzuse cu ochii săi nu reuşise să-l convingă suficient. şi catolicii spanioli în Mexic s-au purtat chiar mai rău decât cele mai sălbatice triburi. Buddha “ştia” şi când te vei întoarce pe Pământ şi tu vei fi capabil să spui “Eu ştiu”.

pentru că ei spun că Biserica este cea care este bogată. Ei nu trebuie să aştepte ca ajutorul să vină spre ei din altă parte. şi realizează. Este ca şi cum fiul unui multimilionar pretinde că el nu este bogat – numai tatăl său este bogat. prin concentrare. Acesta este într-adevăr un joc de cuvinte. se ridică pe planeta voastră. adevărul despre multe dintre lucrurile despre care am vorbit.000. (şi totuşi ei cred în condamnare). mai bine ar putea spune “unul dintre maeştri”. dealtfel apărând destul de des confuzii între cele două. vor fi capabili să dea sfaturi. v-a i întors la un punct care este mai rău decât acum 2. pe Pământ. Ei au ajuns într-un punct de cotitură – evenimentele i-au condus către aceasta şi ştiu că ei se simt singuri. mai mult decât oricare alte genera ii tinere care au existat înaintea lor. despre care tocmai am vorbit. Biserica nu a denaturat pasajul din Biblie referitor la avere. Vaticanul este cu siguran ă cea mai bogată biserică de pe planeta voastră. Dar anumi i oameni au nevoie să comunice cu alte fiin e umane.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Sectele şi religiile sunt un blestem pe Pământ şi când vezi că Papa aruncă milioane de franci sau dolari pentru călatoriile lui. pentru că cel mai mare şi mai frumos templu al omului este în el însuşi. lucru care este diferit. Nu este nevoie să mergi într-un loc special. Ei nu au teamă că vor fi condamna i. Oricum. şi ei se pot întâlni împreună pentru acest scop. de vreme ce ei au făcut Biserica. După aceea a fost denaturat şi acum. Nu prin intermediul aderării la secte sau grupări religioase vor fi elibera i de singurătatea lor. Există un pasaj în Biblia voastră care spune: “Este mai uşor pentru o c milă să treacă prin urechile unui ac decât pentru un om bogat să intre în Paradis”. timp de 300 de ani pământeşti. Aici.i “elevezi” spiritul este să meditezi şi apoi să te concentrezi. de ani – sau. pentru că vor fi dezamăgi i. Tânără genera ie. când ar putea să o facă cu mult mai pu in. pu in câte pu in. asemeni lor. Cei (13) care sunt mai experimenta i.de ani. dar nimeni n-ar trebui să adopte niciodată pozi ia de Maestru. nu mă po i convinge că este cuvântul lui Cristos. poate cere Sinelui său Superior să-l ajute să-şi surmonteze problemele sale materiale pământeşti. şi să folosească aceşti bani disponibili pentru a ajuta ări care suferă de foame. dar oamenii l-au răstignit.000. mesajul pe care l-a adus cu el a fost urmat. şi totuşi preo ii au făcut jurăminte de căin a şi pauperitate. L-au folosit în avantajul lor. pentru că nu cumva este preferabil ca boga ii să sărăcească contribuind la profitul Bisericii? Tinerele genera ii de pe Pământ se află într-un proces de examinare proprie. Primul lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei să. Dar ei trebuie să înve e să privească în interiorul lor pentru a găsi răspunsurile de care au nevoie. nu ei. el poate comunica cu Sinele său Suprem. cel care direc ionează aceste ac iuni. Maestrul a venit acum 2. 146 .

Apoi. a aşezat un Litiolac. uriaşi. Dulcele cântec al păsărilor. în orice caz. fiecare zburând cu câte o Tara proprie. dându-le tente de roz şi bleu. Afară. Acest moment a fost cel mai minunat dintre cele pe care le-am trăit. Întorcându-ne. trebuie să spun. toată lumea era din nou gata de plecare. Încă din prima zi de când am aterizat pe această planetă şi am văzut oameni zburând cu aceste mijloace. Am fost destul de emo ionat la gândul că voi fi capabil să zbor ca o pasăre. cu zâmbete largi care le luminau fe ele. mii de curcubee dansau în picăturile de apă. 147 .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Călătorie extraordinară întâlnind “oameni” extraordinari CAPITOLUL 12 Când Thao termină de vorbit. şi. care se agă au de frunzele lor. amestecat cu sunetul muzical delicat al insectelor şi cu lumina. cei care nu-mi puteau în elege cuvintele. Acest fapt nu părea să conteze prea mult de vreme ce eu aveam pu ine de spus. Niciunul dintre noi nu sim ea nevoia să vorbească şi am permis sufletelor noastre să se îmbete de frumuse ea din jurul nostru. i-am văzut pe Biastra. soarele strălucea peste norii albi. ploaia se oprise. nu mă aşteptam să am oportunitatea de a mă ridica în aer şi de a zbura. Sunetul râsetelor şi al vocilor fericite a fost cel care ne-a scos din starea noastră de pace. în mâna mea dreaptă. ale căror ramuri se unduiau într-o briza blândă. am putut vedea clar că Aura sa devenise mată – lipsită de strălucire. dacă vorbeam în franceză. Au aterizat chiar în fa a doko-urilor şi au intrat fără a face zgomot. Copacii. am visat să fac acelaşi lucru. arătau reîmprospăta i şi. Latoli şi Lationusi apropiindu-se. unde Latoli s-a apropiat de mine şi mi-a ataşat o Tara în jurul taliei. dar. atât de multe s-au întâmplat atât de repede încât. Mi-am pus masca şi i-am urmat afară. întâmpina revenirea soarelui. Ne-am ridicat pentru a-i întâmpina şi a avut loc un schimb de urări în limba de pe Thiaoouba. Odată revigora i de băuturile cu hidromel. îmi întelegeau mesajul telepatic.

este alcătuit din materie. Deasemeni. introducem vibra ii de frecven e diferite. pentru a ne putea mişca şi direc iona mişcarea noastră. Te voi învă a cum. pentru a preveni alunecarea degetelor. dar. dar este un mijloc de transport slab. Aceasta însemna că dacă dau drumul Litiolacului. Thao i-a vorbit deja despre aceasta. Era inut cu baza în sus.Levita ia cere o mare concentrare şi un consum destul de mare de energie. po i călători cu o viteză în jur de 300 km/h şi la orice altitudine î i alegi.Cu acestea de aici. Este aceeaşi for ă pe care voi o numi i “gravita ie” şi care men ine toate corpurile pe sol. cineva trebuie să tragă destul de ferm de un buton mare. Omul. Am inut strâns în mână Litiolac-ul. am întrebat. de ce folosi i voi Tara şi Litiolac-ul pentru a zbura. el va rămâne cu mine.Desigur. dar Latioli a venit la mine şi a pus un bra pe talia mea. . Michel. dar este timpul să mergem – ceilal i ne aşteaptă. Levita ia este folosită pe timpul anumitor exerci ii psihice. şi tu trebuie să acorzi o mare aten ie când porneşti. Apoi. noi devenim “fără greutate”.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . . prin ridicarea anumitor vibra ii de înaltă frecven ă. Gâtul îmi era uscat. dar acum vei experimenta tu însu i efectul antigravita iei. ci doar că Litiolac-ul trebuie inut bine în mână. 148 .Latoli. oricum Lationusi era cel care părea cel mai amuzat de anxietatea mea. Toata lumea mă privea. Aceste aparate au la bază acelaşi principiu ca şi levita ia atât timp cât ele neutralizează ceea ce am putea numi “for a magnetică rece” a planetei.Crezi că voi fi în stare să-l folosesc corespunzător? . Litiolac-ul semănă că formă mai degrabă cu o pară. “Para” trebuia apucată în jurul “gulerului” său. când aproape to i sunte i capabili de a levita? . şi m-a asigurat că nu-mi va da drumul înainte de a mă fi familiarizat cu aparatul. şi ne permite să călătorim cu doar 7 km/h. nu mă sim eam prea încrezător. prin neutralizarea for ei magnetice reci. cureaua de siguran ă fiind ataşată de antebratul meu. Acelaşi principiu a fost folosit de către constructorii piramidelor de pe Mu. chiar şi pentru noi. În primul rând. Trebuie să spun. După cum po i vedea. ca şi o bucată de piatră. care face ca aparatul să fie utilizabil – acest lucru seamănă pu in cu răsucirea cheii în contactul unei maşini. şi vârful său se termina cu o “pălărie” în formă de ciupercă. O lumini ă mică apăru indicând că aparatul este gata de pornire.Ce viteză poate fi atinsă cu aceste aparate? . aparatul care îl înso eşte pe acesta este destul de simplu pentru noi. Po i avea un accident serios dacă nu-mi urmezi instruc iunile ad literam. Atlantida şi Egipt. ea mi-a explicat că nu am nevoie să-mi fac griji cu privire la Tara ataşată de talia mea.

Latoli rămânând lângă mine. la 200 de metri. vei merge către dreapta. Dacă îi pui un aparat în mână. Slăbind încă presiunea. Ceilal i se aflau în jurul nostru. te vei ridica vertical. po i presa baza cu mâna stângă. şi era prima dată când îl vedeam făcând asta. A prins ideea. Cred că putem merge de acum pe drumul nostru. mult mai tare cu degetul mare “înghe at”. Era uşor moale. Am făcut un salt de 3 metri buni. aplicând o presiune generală. şi umplută cu apă. Michel este un om de ac iune. Presiunea degetelor regla înăl imea şi direc ia.Relaxează. Dacă vrei să mergi în jos. am strâns Litiolac-ul atât de tare încât Latoli abia a avut timp să mă prindă strâns înainte de a ne ridica în aer. Ceilal i ni s-au alăturat venind la întâlnirea noastră la nivel înalt. Apăsând cu palma. Ei se mişcară încet. am slăbit strânsoarea asupra Litiolac-ului şi am încetat urcarea. fie. doar reglând această presiune asupra Litiolac-ului. rămânând pe aproape şi la aceeaşi înăl ime. pentru că apăsasem necorespunzător. îi spuse Thao lui Latoli. relaxează. Instruc iunile fiind date. pentru că până şi Lationusi izbucni în râs. am avansat uşor şi am constatat destul de curând că eram în stare să accelerez după voie.Ai grijă. Trebuie că purtam pe fa ă o expresie ciudată. . la 200 de metri altitudine. am auzit vocea lui Thao. apoi am început să cobor.Bine făcut.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Latoli mi-a explicat că acest Litiolac fusese confec ionat special pentru mine. . Michel. îl va folosi imediat.i mâna. reasigurat. dacă degetul tău mare va exercita o presiune mai mare. Michel.i mâna – strigă Latoli care. Dacă presiunea este uşor mai mare în degetele tale. într-o clipa a fost lângă mine. Mi-ar fi plăcut să-şi fi inut gândurile pentru ea. pentru a coborî mai repede. Latoli exersă cu mine mişcările şi am urcat la o înăl ime de aproape 50 de metri când. . am apăsat chiar în jurul “gulerului” şi am âşnit în sus ca o săgeată – atât de departe. Uşor. Acest aparat este foarte sensibil la apăsare. vei merge către stânga. oricum. 149 . sta ionând în aer la o înăl ime de aproximativ 2 metri de la sol şi to i au izbucnit în râs spre surprinderea lui Latoli. încât degetele mi-au înghe at şi am continuat să urc. Michel. . Ar trebui să-l laşi singur acum. Î i vom arăta drumul.Uşor. deasupra oceanului. Nu împărtăşeam deloc părerea ei şi mă sim eam mult mai încrezător sub “aripa” protectoare a lui Latoli – şi nu mă joc cu cuvintele! Ea mi-a dat drumul. fie eliberezi strânsoarea. este important ca mărimea “perei” să se potrivească exact mâinii care o ine. Am men inut aceeaşi altitudine. În plus. Latoli. Oh! M-am oprit – sau aproape. de vreme ce mâinile mele erau cam la jumătate fa ă de mâinile lor şi nu eram în stare să folosesc unul de mărime standard.Dacă apeşi Litiolac-ul aşa cum tocmai ai făcut-o. . de parcă ar fi fost din cauciuc. După ce vorbi.

aveam o perspectivă asemeni unei păsări asupra întregii insule. După un timp. nu era nici senza ia de a fi adus pe aripi. Acest lucru l-am făcut de câteva ori. Michel”. Valurile care se sfărâmau la baza enormelor mase. cuceritori ai gravita iei. Eram atât de însufle it – nu mi-aş fi putut imagina niciodată o astfel de senza ie. Am vrut să-mi testez controlul şi. În exaltarea mea. vedeam doar linia orizontului. enormele roci negre limitând accesul dinspre ocean. făcându-mă lipsit de greutate. am început să stăpânesc maşina – cel pu in suficient pentru a zbura cu succes pe deasupra oceanului.). Atunci. Aveam impresia de a fi parte integrantă a mediului înconjurator. frunzişul lor fiind straniu colorat în albăstrui-închis şi auriu. înştiin ând-o de inten ia mea de a zbura la nivelul apei. care se afundau în apele albastre-verzui ale oceanului. Apoi. creşteau păduri de arbori gigantici. nu exista vreo senza ie de a fi suspendat. Crescându-ne altitudinea. Aceşti copaci acopereau râpe abrupte. pe care l-am apreciat cam de jumătate de oră. Ea a fost de acord şi întregul grup m-a urmat la nivelul apei. Indiferent în ce direc ie îmi întorceam capul. astfel am coborât pu in. Nu se vedea nici o plajă. În final. deodată Thao îmi transmise telepatic: “Priveşte acolo. deasupra oceanului care se întindea sub noi. înclinate către marginea unui lac verde-smarald. În trecere ei mi-au aruncat o privire. Fără obstacole pe care să fim nevoi i să le evităm. suprafa a lacului era umbrită de por iuni de cea ă aurie. de culoare negru-albăstrui. numai pentru a urca din nou. am prins treptat viteză şi chiar am fost capabil să zbor în forma ie alături de tovarăşii mei fără să mă îndepărtez prea des. dar părea că voiajul nostru a durat cam 3 karses (U. Datorită faptului că echipamentul crease un fel de câmp de for ă în jurul meu. 150 . Departe. aşa cum se întâmplă într-un balon. fiind complet înconjurat de câmpul de for ă. reflectând culori strălucitoare care contrastau cu negrul uniform al bazaltului. erau irizate sub razele soarelui.M. Din când în când. nu puteam să simt nici măcar vântul biciuindu-mi fa a. în special când aten ia mi-a fost distrasă de trei personaje importante care ne-au taiat calea. şi pe măsură ce exersam controlul asupra aparatului. nu mai ineam cont de timp. alegând să câştig sau să pierd altitudine fa ă de ceilal i. A fost absolut fantastic să pot zbura deasupra crestelor valurilor la o viteză de aproximativ 100 km/h. scânteieri argintii indicau că zburam pe deasupra unor bancuri de peşti. La jumătatea distan ei fa ă de “străjerii” care formau fa ada insulei. evident destul de uimi i de vederea mea. am fost în stare să zăresc o pată care creştea rapid şi care s-a dovedit a fi o insulă muntoasă de o mărime rezonabilă. ca şi cum am fi fost to i zei puternici. pe suprafa a apei. trunchiurile lor erau de un roşu-sângeriu. cât vedeai cu ochii. În scurt timp am putut distinge roci enorme. m-am mutat lângă Thao şi i-am comunicat telepatic euforia mea. ob ineam mai multă plăcere de la acest nou mijloc de locomo ie. Pe alocuri.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Totuşi am avut câteva mişcări laterale neaşteptate.

Am aflat mai târziu că diametrul său era de aproximativ 560 de metri. pluteau cam 200 de corpuri. Era complet uimitor. Am zburat lent. culoarea şi mărimea sa îl făceau maiestuos. părea a fi făcut din aur pur. al cărui vârf se înăl a spre cer. Eu şi Latoli te vom ghida. în ciuda formei sale obişnuite de ou. am putut zări un doko enorm. nu vei fi capabil să. fiecare prinzându-mă de câte un bra . Toate doko-urile pe care le-am văzut pe Thiaoouba erau de o culoare albicioasă – chiar şi cele din Oraşul celor 9 Doko-uri. deoarece în interiorul doko-ului nu exista podea. Î i atârnă de bra .Ce fac ei? Meditează? i-am soptit lui Thao care se afla lângă mine. Fiecare dintre ei m-au prins de câte un bra şi am început să hoinărim printre corpuri. ca şi cum nu ar exista nimic între tine şi lumea exterioară.Sunt mor i. Era acolo. Încă ceva m-a mai surprins foarte mult: nu era nici o reflec ie a doko-ului în lac. aşa cum v-a i fi aşteptat. ca şi cum ar fi plutit pe apă. Acesta. în mirarea mea. spre deosebire de alte dă i când mirarea mea îi făcuse să râdă. în stadiul actual al surprinderii tale. Am ascultat. era chiar mai impresionant. Eram realmente uimit de ceea ce vedeam. Acestea sunt doar corpuri.Unii dintre ei sunt aici de mii de ani şi cel mai recent. Deci. Aşa cum am explicat deja.Mor i? De când? Au murit to i împreună? A fost un accident? . Cred că. Spre deosebire de celelalte doko-uri. în acest caz. şi ea mi-a răspuns apoi la întrebare. pentru că. oricum. 151 . Tovarăşii mei mă priveau în linişte şi. la nivelul apei şi. . Cel mai apropiat de noi plutea cam la vreo 6 metri deasupra apei. din această perspectivă. aveam o privelişte panoramică a lacului. odată intrat în doko po i vedea afară. I-am urmat pe Thao şi Latoli care au dispărut curând în interior.Ia. Tovarăşii mei m-au condus către domul doko-ului de aur. Privind mai îndeaproape corpurile. am început să observ că erau în general mai scunzi decât gazdele mele şi unii aveau forme de-a dreptul extraordinare – şi uneori monstruoase. . a dealurilor şi a pădurii ca fundal şi. . lângă mine în mijlocul acestui “peisaj”. astfel încât să nu cad în apă. a fost adus aici de 60 de ani. dădusem drumul Litiolac-ului. Mărimea sa de excep ie nu era singura sa ciudă enie. Corpurile păreau a fi adormite sau într-o medita ie profundă. acesta nu avea nici un punct de referin ă care să indice intrarea. . Partea de jos a “oului” era de fapt în apă.i Litiolac-ul. cred. ei erau complet goi. Ceilal i doi erau lângă mine.i foloseşti corespunzător Litiolac-ul. Fără excep ie. culoarea sa era o alta. strălucind în soare şi. Michel.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În mijlocul lacului. au rămas serioşi. Iată ce am descoperit în interiorul doko-ului: Am putut vedea cam vreo 200 de oameni plutind în aer fără ajutorul vreunui aparat.

Coapsele sale erau înguste şi musculoase şi gambele erau destul de scurte. . . fie întinşi pe spate cu mâinile pe lângă corp. uneori mişcându-ne. cuiele bătute în articula iile umane sunt prinse între oase şi conferă un suport mult mai rezistent.Cineva ar putea spune că el vine de pe Pământ – am spus. Michel. am văzut un bărbat stând în pozi ie lotus. Fa a sa era netedă. ai cărei ochi erau fixa i pe mine. Mâinile şi picioarele sale erau ca şi ale mele. El avea un păr castaniu strălucitor.(nota Editorului). telepatic. Acesta este corpul lui Cristos.De pe diferite planete. M-am întors către Thao.Ce i s-a întâmplat? . Pielea ei era de culoare portocalie iar părul ei scurt şi cre era verde. Pu in mai încolo stătea o femeie. care era lung şi cârlion at. în floarea vârstei “vie ii sale”. Îl cunoşti bine. Intrigat.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Printre ceilal i. . la fel ca şi o tăietură adâncă. sub coasta sa. Separate unul de celălalt la o distan ă de 10 centimetri. esuturile moi dintre oasele mâinii nu sunt suficient de puternice pentru a suporta greutatea corpului pe o cruce. Thao şi Latoli mă aduseră mai aproape de corp şi am putut vedea clar cicatricile de pe picioarele sale şi de la articula iile mâinilor33. la fel ca şi coasta sa. Avea pielea aurie şi trăsăturile sale erau deosebit de fine pentru un bărbat – şi era. a cărei piele era striată ca a unui şarpe sau ca şi coaja unui copac. În înăl ime. dar fiecare dintre ei avea câte două sfârcuri. dealtfel aspectul ei straniu făcea dificil de ghicit vârsta pe care o avea. oricum. până când. aşa cum ar face cineva printre figurile de ceară dintr-un muzeu.Într-un fel el a venit. cel despre care am vorbit în diminea a aceasta. dar mâinile sale erau exact ca ale noastre. Conform anatomiei umane.A fost crucificat. Thao mi-a spus: . pentru că ai auzit vorbindu-se despre el.De unde vin ei? am soptit. Pe fiecare picior erau trei degete mari enorme. cu trăsături nobile şi avea o mică gropi ă pe bărbie. Ea părea a fi tânără. În contrast. el ar fi putut avea în jur de 180 cm. Părul său era lung şi de o culoare blond-roşcat. Am trecut de la unul la altul. Avea 180 cm înăl ime. am examinat fa a mai îndeaproape. . într-adevăr mai curând bărbat. Ochii şi gurile tuturor acestor oameni erau închise. lungă de aproximativ 20 de centimetri. Ar fi putut avea cam 2 metri înăl ime dacă ar fi stat în picioare. . Pielea sa era de o complexitate familiară – ca şi cea a unui om de pe Pământ. uneori oprindu-ne. Erau destul de mari. Am petrecut ceva timp în fa a corpului unui bărbat. Cuiele ar putea pur şi simplu să alunece printre degete. şi to i stăteau într-una dintre cele două pozi ii – fie stăteau în pozi ie lotus. 33 152 .Priveşte-i mâinile şi picioarele. Mult mai surprinzători erau sânii ei. dar în altul nu. decât hermafrodit. picturile religioase şi sculpturile prezintă crucificarea ca fiind făcută în palmele mâinilor pe cruce.

Vezi.Acestea sunt de fapt corpurile pe care ei le-au avut pe timpul vie ilor lor? .Î i aminteşti când i-am spus. nu po i atinge aceste trupuri – nimeni nu poate. după cum le vezi. dar am fost oprit s-o fac de către tovarăşii mei. în afara unuia dintre cei 7 Thaori. M-am sim it îngrozitor de ruşinat pentru că ini iasem gestul. când te-am luat de pe planeta ta. . Ştiam că ar fi inutil să cer mai mult.000. şi numai ei.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Din fericire gazdele mi-au anticipat reac iile şi m-au sus inut de bra e. confirmi exact ceea ce î i spuneam azi diminea ă – cau i dovezi. Întrebarea pe care tocmai ai pus-o nu poate primi răspuns exact pentru acest motiv. î i pot spune că în acest doko se află 147 de trupuri.Numele tău nu este Toma.Ei vin de pe diverse planete unde fiecare a avut un rol foarte important de jucat. care m-au îndepărtat de el.Cine sunt to i ceilal i? . .Dar cum sunt ele păstrate? Câ i dintre ei sunt aici şi de ce? . Am putut vedea pleoapa închisă cu câteva despăr ituri. Unul dintre corpuri mi-l amintesc perfect. .De pe planeta voastră nu avem decât corpul lui Cristos. dar cum ne învârteam printre corpuri. Am încercat să mă apropii şi să-i ating corpul. Thaori sunt cei care au “instalat” aceste corpuri într-un stadiu de conservare şi de levita ie. în afară de faptul că era de culoare galben închis şi nu avea ochi. În orice caz. În schimb.Aveti şi corpul lui Moise? Şi de ce to i se află în levita ie în acest doko fără o podea solidă? . 153 . În orice caz. Am întrebat cum putea el să vadă şi mi s-a spus că la capătul protuberan ei se aflau doi ochi. şi Thao în elese regretul meu. pe care l-au adorat şi despre care au vorbit atât de mul i oameni pe Pământ – omul care a fost subiectul atâtor controverse şi atât de mult cercetat în ultimii 2.i vom da nici un răspuns? i-am explicat mai apoi. avea un fel de corn în mijlocul frun ii. pentru că sunt convins că nu mai eram în stare să-mi manevrez Litiolac-ul. şi proprietă ile speciale ale apelor lacului contribuie la această conservare. Era cam de 50 de centimetri înăl ime şi avea forma exact ca a pământenilor. multifa eta i ca ochii unei muşte. de ani. că vor fi şi întrebări pe care le vei pune şi noi nu. . am pus o altă întrebare arzătoare: . Michel că a fost un gest instinctiv şi în eleg asta. De ce trebuie să-l atingi? Mai există vreo îndoială în mintea ta? spuse Thao. De fapt. că vei învă a alături de noi tot ce e nevoie să ştii. sunt capabili să facă asta. Eram acolo – priveam intă la corpul lui Cristos. dar că anumite lucruri vor rămâne un “mister” pentru că tu nu trebuie să men ionezi în documente anumite puncte. Ei levitează pentru a se putea păstra în perfectă stare.Ştiu.Desigur. .

risipindu-mi vagile îndoieli: . fără nor. venea de pe Pământ. păreau să con ină enorme cantită i de plancton. N-am ştiut de ce. Thao. . După un timp nedeterminat în acest extraordinar şi fascinant loc. după o asemenea vizită. Aşa cum spusese Thao. în ciuda faptului că fusese extrem de interesantă.Eşti gata. în anumite momente. Ce privelişte era: cerul era albastru-verzui. dar nu erau.Aşa cum am spus.Dacă nu apeşi pe Litiolac-ul tău. am putut. purtând parfumul pădurii ne mângâie şi îmi făcu foarte bine. Am văzut al ii ca negrii africani. vei sfârşi prin a face o baie. am văzut corpuri semănând cu Indienii Roşii din America de Nord – dar nu erau. marea era portocalie. şi condi iile în care au trebuie să trăiască sunt cele care au determinat detaliile corpurilor fizice ale locuitorilor. desigur. şi totul era învăluit în lumina aurie care. m-am ridicat în aer împreună cu ceilal i. în acest moment al zilei. uneori. Soarele era destul de jos şi cerul era complet clar. O briză uşor parfumată. Am strâns Litiolac-ul meu şi am âşnit ca o săgeată alăturându-mă lui Thao şi celorlal i care erau sus pe cer. telepatic. din nou. corpul lui Cristos era singurul care. Întrebând despre aceasta. . vine de pe o planetă diferită. Thao era la post şi interveni cu un ordin scurt şi precis care mi-a răsunat telepatic în cap ca un pocnet de bici. 154 .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Acesta ar putea fi un mic inconvenient pentru tine. Îmi amintesc ce îmi apărea din nou în minte. Aceste cuvinte.Şi nici nu vei vedea. îşi dădu seama cât de mult şi spuse. dacă cineva poate spune aşa. că poate totul era un vis sau o iluzie. mintea mea o luase razna? Ca de obicei. ghizii mei m-au condus afară. Aceste ape. fiecare corp pe care îl vezi aici. Nu mi-aş fi imaginat niciodată că apa ar putea căpăta asemenea nuan e. dar am “sim it” că n-ar trebui să mai urmăresc acest subiect. mi s-a explicat că. Am zburat pe deasupra pădurii gigantice care urca râpele muntelui stâncos. coborâsem şi aproape că atingeam valurile.Natura este foarte ciudată – am murmurat. ne va prinde noaptea. Urmând unei după-amieze macabre. Michel? Mergem acasă.Nu văd pe nimeni care să semene cu Arki. poate. nu crezi? Într-adevăr pierdut în gânduri. petece de plancton de culoare portocalie se ridică la suprafa ă. şi dacă nu ne grăbim. Pe vârful său. Mă sim eam complet secătuit. să admirăm oceanul care se întindea cât vezi cu ochii. sau că. Oceanul căpătase o culoare portocalie. În cursul acestei vizite macabre. şi în contrast cu aceasta. am găsit această planetă chiar mult mai frumoasă. . spuse inten ionat în franceză şi cu o intona ie distinct “pământeană”. aşa cum nici corpul unui japonez pe care l-am văzut plutind în aer nu era al unuia veritabil. care era surprinzătoare. părea să vină de niciunde şi de peste tot. cu o voce vioaie: . pe această planeta. Prinzându-mi Litiolac-ul. m-au înviorat cel pu in la fel de mult ca şi briza de seară.

ceva m-a uimit foarte tare. Privind deasupra mea. ştiam că ar putea avea motivele ei pentru a mă “ignora”. ridicând vocea aşa cum am făcut-o. uneori contrastând cu cele ale oceanului şi uneori fiind perfect complementare cu acestea. Cunoscând-o pe Thao. .Închide. efectul culorilor de pe cer. care se schimbau pe măsură ce soarele depăşea linia orizontului. mi-am dat seama că ea a urmărit gândurile mele – şi mi s-a părut că păsările au apărut chiar la momentul oportun – chiar când tocmai pusesem întrebarea.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Destul de brusc. am văzut că Thao şi ceilal i nu-şi schimbaseră altitudinea. de metri deasupra mării şi acceleram în direc ia dinspre care venisem – cred că spre nord – cu aproape 300 km/h.Este Nuroaka. începutul “be iei” care îmi provocase anterior un leşin. în franceză. Ele au trecut razant pe lângă mine la o viteză incredibilă – dar oare ele erau cele care călătoreau atât de repede. scurt şi clar: .Vom merge să-l vizităm? Thao nu mi-a răspuns. 155 . Este la fel de mare cât întreaga Asie. unul dintre continente. Umbrele pastelate care erau aruncate pe cer. am putut zări o fâşie de culoare neagră pe suprafa a apei. întotdeauna schimbându-le. Întorcându-mi capul. Era prima dată când ea ignora întrebarea mea. şi am lăsat-o “baltă”. tovarăşii mei câştigară altitudine şi eu i-am urmat.i ochii imediat. am pus din nou întrebarea. Cât de incredibil era faptul că Natura putea coordona o asemenea varietate de culori. care erau pe cale să ne taie calea. să profit de această oportunitate de a zbura fără aripi şi m-am lăsat să fiu intoxicat de culorile din jurul meu. erau de o măre ie de-a dreptul indescriptibilă pentru stiloul meu. şi am primit ordinul. am văzut un adevărat nor de păsări de toate culorile. Credeam că fusesem deja martorul tuturor simfoniilor de culori de pe această planetă şi totuşi mă înşelasem. deci. De la altitudinea noastră. fapt care chiar m-a surprins. Am crezut că poate puterile mele telepatice nu erau suficiente şi. Temându-mă de o coliziune cu ele. am coborât câteva sute de metri. era spectaculos.000. Cum se face că ei nu s-au ciocnit cu acest escadron înaripat? Aruncând o privire către Thao. Privind în direc ia soarelui care apunea. N-a trebuit să întreb despre ea – răspunsul mi-a venit rapid. . în schimb. Michel.Priveşte acolo – spuse ea. sau noi? Am gândit că poate viteza noastră combinată a fost cea care le-a făcut să dispară atât de repede dar. Eram la aproape 1. întotdeauna minunat… am sim it din nou. Am hotărât. . chiar atunci.

dar acele culori! am bolborosit. Nu-mi era foarte foame. Mi-am scos masca şi am început să mă simt din nou mai în largul meu. în timp ce eu abia puteam să-i disting pe fiecare dintre ei. pe nisipul umed al ărmului. nereuşită şi mi-am regăsit înăuntrul doko-ului călare pe spătarul unui scaun. am mai făcut câteva mişcări în stânga. sus şi jos. ca un giuvaer pe o fa ă de masă colorată.Unde este Pământul? Ca şi cum pur şi simplu. Minut după minut. Urmează-ne. nu după mult timp. insula pe care se afla situat doko-ul meu. To i ne-am aşezat pe scaune şi ne-am servit cu hidromel şi din platourile cu mâncare roşie şi verde. Îmi amintesc că mă mira faptul că.i lua ochii de la el şi urmăreşte-i aripile. Ne-am apropiat rapid în mijlocul unei fantastice revărsări de culori pe măsură ce soarele se cufunda în valuri. . Aterizarea mea. Am găsit deopotrivă firesc faptul că Lationusi să-şi fi pierdut acum aripile. stăteam în linişte. 156 . Deodata. produsă de frumuse ea culorilor amenin a să mă copleşească din nou. dreapta. grupul aştepta această întrebare. aşa cum se întâmpla pe Thiaoouba şi am rămas pe întuneric. nu este uşor să pilotezi un Litiolac şi să rămâi în forma ie cu ochii închişi – în special pentru cineva care este novice în domeniu. unde am putut zări. Privind în sus. Pe Thiaoouba. În mod ciudat. Era atât de neobişnuit pentru ei încât am fost de-a dreptul zguduit de aceasta. strălucind colorat ca şi cum ar fi fost un foc de artificii ce fusese “înghe at” pe cer. am traversat plaja în frunzişul care înconjura doko-ul meu. datorită faptului că propor iile gazelor din atmosferă diferă de ale noastre. stelele apar a fi colorate şi deasemeni mult mai mari decât ne apar nouă pe Pământ. întrebându-mă dacă mă simt bine. Am deschis ochii pentru a-l vedea pe Lationusi în fa a mea. nu m-a surprins deloc faptul că el avea înmugurite aripi negre şi mi-am fixat întreaga concentrare asupra lor.Aproape am ajuns. În orice caz. Ceilal i au preluat conducerea şi am urmat o cărare largă care ne conducea către plajă. Ea a apăsat pe butonul Litiolac-ului meu. am rupt tăcerea întrebând. trebuia să mă grăbesc să ajung la doko-ul meu. s-au ridicat to i deodată. ei mă puteau vedea la fel de uşor ca şi cum ar fi fost zi. Inevitabil.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am ascultat.Urmăreşte spatele lui Lationusi. Michel. Nimeni nu a râs de micul meu accident şi to i păreau pu in întrista i. Latoli m-a lăsat jos. am putut vedea stelele aparând una câte una. Acolo. “Be ia”. de astă dată mai pu in urgent: . destul de firesc: . Am urmat grupul în jos către ocean. Latoli a fost imediat lângă mine. Zburam acum la nivelul mării şi. şi senza ia de be ie a dispărut. Un alt ordin mi s-a dat. Nu. Michel. Thao se apropie de mine. Noaptea căzu repede. După un timp. spunând în franceză: . Nimeni nu vorbea. Latoli m-a luat în bra e ca pe un copil şi am mers afară. a fost oricum. firmamentul era iluminat de mai multe stele ca şi cum o mână gigantică aprindea un candelabru. şi am fost obligat să-mi închid ochii par ial.Da.

oricum. Michel.Vezi acele 4 stele. Ce eram noi. unde este Pământul? . .Cea mică albă este Soarele care luminează planeta Pământ. Po i vedea o stea minusculă albă? Abia este vizibilă. mi s-a spus că apar ineam aceleiaşi galaxii. . din partea dreaptă este verde şi mai strălucitoare decât celelalte.Rămâi cu privirea pe cea din dreapta şi mergi foarte pu in mai sus. Acea stea minusculă. şi că Universul cuprinde mii de galaxii. formează un pătrat – cea verde. încălzea poate chiar în acel moment familia mea şi casa mea. privind intă la minuscula stea care părea atât de nesemnificativă pe un cer plin de giuvaeruri mari. chiar deasupra orizontului? Aproape că formează un pătrat. cred că asta e – da. aşa este. . Am rămas acolo. în special când nici măcar Pământul nu era vizibil cu ochiul liber. .Nu este vizibil de aici. .Cred că da…da.Deci. colorate. . da.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao se apropie de mine şi aproape şoptind cu o voce tristă. . 157 . una pe care cu greu am putut-o recunoaşte ca fiind a ei: . Cea de sus.Da. Ne aflăm prea departe. Michel.Da.Acum mergi spre dreapta pătratului şi uşor mai sus. făcând plantele să germineze şi să crească… “Familia mea” – cuvintele păreau atât de ciudate. Şi totuşi. . . Vei vedea două stele roşii destul de apropiate între ele. “Australia’ – din această perspectivă am avut dificultă i în a mi-o imagina ca fiind cea mai mare insulă de pe planeta mea.Da. pu in mai sus este una mică galbenă.Şi la stânga ei. biete corpuri umane? Cu pu in mai mult decât un atom.

Vă rog. din nou. până şi pe verandă. Am privit încântătorul joc al luminii şi umbrei în grădină şi am auzit cântecul păsărilor în vreme ce se urmăreau una pe alta. literalmente! 158 . totul mi-a revenit în minte. uneori mai mult. Misiunea n-a fost întotdeauna uşoară. . Tocmai am pus punctul final la sfârşitul celor 12 capitole ale acestei căr i pe care mi s-a cerut s-o scriu. Pentru o perioadă de aproape 3 ore.Nu. un sunet.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Revenind “acasă” CAPITOLUL 13 Bucă ile de fier galvanizat scâr âiră sub razele arzătoare ale soarelui. la momentul la care eram total exasperat. Ea stătea în fa a mea. nu-i aşa – vorbeşti cu tine însu i. şi în special lucrurile pe care ea a dorit ca eu să le scriu. ca şi cum o voce mi-ar fi dictat cuvintele peste umăr. fiecare detaliu. imaginile mi se înghesuiau în cap. În timp ce scriam cartea. so ia mea a venit în fugă. Este vreunul dintre voi? Thao? Biastra? Latoli? Lationusi? Vă implor să-mi da i un semn. Thao? am întrebat. cu cuvinte care se învălmăşeau unele peste altele în mintea mea. privindu-mă cu aten ie. răspunde i! . . căldura era aproape insuportabilă. strania senza ie era prezentă.Faci asta periodic.M-ai chemat? Am vorbit tare şi. traversând un cer bleu-pal – şi. Voi fi foarte bucuroasă când această carte va fi terminată şi vei “reveni pe Pământ”. alteori mai pu in. îmi doream adesea să fi ştiut stenodactilografia – şi acum. Apoi. Adesea mi-au scăpat detalii şi am petrecut ore întregi încercând să-mi reamintesc anumite lucruri pe care mi le-a spus Thao. şi am scris atât de mult încât am făcut crampe la mână. neprimind niciodată vreun răspuns. . sunt trist.Eşti acolo.

. Am întrebat-o dacă n-a găsit biletul meu. . că ceva. a spus ea. într-adevăr serios mi se întâmplase. Mi-a apărut atunci. Trei ore mai târziu. neavând oricum inten ia de a explica “totul”. Nu va mai trebui să crezi – vei şti. De când te cunosc nu ai dormit atât de mult timp fără să te mişti măcar odată – şi totuşi visai şi strigai prin somn.Po i să. Michel.Da.Ai dovezi? m-a întrebat Lina.Nu. dar am fost luat de către extratereştri şi m-au dus pe planeta lor.Bine. când a ajuns la asemenea chestiuni.i imaginezi cum ar fi să le spun prietenilor mei: “So ul meu tocmai s-a întors de pe planeta Thiaoouba”? 159 . şi întotdeauna mai multe dovezi”. ceea ce mii de so i şi so ii vor să spună prin aceeaşi propozi ie.Cum te sim i? m-a întrebat ea. care este membrul cel mai pu in credul al familiei. altor motive? Tonul ei era dulce-amar şi am putut sim i îngrijorarea ei.Î i voi spune totul. Mi-am amintit cuvintele lui Thao – “Ei caută dovezi. cu aerul îngrijorat al unei asistente care supraveghea pe cineva grav bolnav. te ascult. . Cum trebuie să fi fost pentru ea? Ea se trezi într-o diminea ă pentru a mă găsi întins pe sofa. Biata Lina.Ba da. . prin anumite expresii şi anumite intona ii din vocea mea. . Am fost pu in dezamăgit de întrebarea venită de la propria mea so ie. palid ca un mort. dar acum. Mă voi duce în pat acum – m-am întins aici afară pentru a nu te trezi. Cine este acel “Arki” sau “Aki” pe care l-ai amintit? Şi Thao? Îmi vei spune? I-am zâmbit şi am sărutat-o. Mai aveam pu in şi chemam un doctor. pentru că ceea ce am de spus este serios – foarte serios. având dificultă i de respira ie şi dorind cu disperare să dorm. . Dar nu vreau să spun aceeaşi poveste de două ori. Î i voi spune totul. . Cheamă-l pe fiul nostru înăuntru. Mi-aş fi dorit să fi spus ceva mai pu in vulgar şi comun.Oboseala ta nu se datorează cumva. dar când vei citi cartea pe care trebuie să o scriu. sper. M-am trezit pentru a o găsi pe Lina aplecându-se peste mine. a detectat. ea m-a lăsat să dorm şi au fost mai bine de 36 de ore înainte să deschid vreun ochi. terminasem pe larg povestirea mea despre extraordinara aventură pe care o avusesem. te rog lasă-mă să dorm cât mai mult posibil. dar unde ai fost? . În orice caz. În mod sigur nu a avut o perioadă uşoară. . şi trebuie să ascul i cu aten ie. niciuna. . pentru ca să v-o pot spune la amândoi. Când cineva trăieşte 27 de ani cu o persoană. Lina.Ştiu că î i va veni foarte greu să crezi asta. vei şti să spun adevărul. în aceste ultime luni.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ea plecă. anumite lucruri nu pot fi în elese greşit – NU.

. într-o misiune specifică. pe o planetă din apropiere. în orice caz. Tovarăşii mei şi cu mine ne-am ataşat foarte mult de tine şi. şi compania noastră. privind-o pe furiş. Brusc. presupunând că mă voi reîntoarce în câteva ore – sau poate în ziua următoare. Decolarea noastră a decurs în conformitate cu procedurile normale şi a fost lipsită de incidente. . acelaşi care mă face acum să transpir. dar numai pentru un timp limitat. dacă suntem trişti. este pentru că. Culorile erau mult mai atenuate şi stăteau aproape lipite de corpurile lor. dar n-am spus nimic. Am luat apoi platformă zburătoare şi ne-am îndreptat către baza spa ială – rapid şi fără a spune vreun cuvânt. am observat în întuneric. Trecuseră câteva ore când. ştiu că ai observat triste ea noastră. în timp ce ceea ce este scris rămâne. va trebui să plecăm. Te ducem înapoi pe planeta ta. Thao m-a asigurat că ar putea fi câteva probleme. Thao mi-a arătat minuscula stea care este Soarele. Tot ce mai rămânea de făcut era s-o public. Acesta a fost răspunsul la o întrebare pe care am pus-o în nava spa ială la întoarcerea noastră pe Pământ. că Aurele tovarăşilor mei nu mai străluceau atât de tare ca de obicei. Am sim it că era mai bine aşa. pentru că sunt anumite plecări mai triste decât altele. Ea părea chiar mai tristă şi ceva îi lipsea. Am stat împreună în linişte pentru câtva timp.Michel. Pe timpul scurtei călătorii spre bază. pentru a.i servi drept unelte în cadrul procesului tău de învă are. am presupus că urma să mergem într-o călătorie. Zile şi luni au trecut şi acum cartea este gata. Thao nu-mi spusese nimic. Am procedat aşa pentru a. Thao mi se adresă din nou.Thao.i risipi regretele pe care cineva le are întotdeauna când părăseşte un loc drag – şi ştiu că îndrăgeşti mult planeta noastră. pregătită pentru a decola imediat. Din nou. în sfârşit. . O navă spa ială.Sper că nu ne vei purta pică pentru că am plecat atât de repede. Am privit cum planeta aurie devenea rapid mai mică. Michel. Este foarte reală. 160 . Când ne-am îmbarcat la bordul navei. “Nava spa ială” – câte lucruri îmi aduc în minte aceste cuvinte… În ultima seară. ca şi când plămânii şi organele se îngreunaseră. pe faleză. Mă sim eam greu.Este normal. Mi-am întors capul către Thao. ne aştepta. ci în primul rând să scriu. . am sim it o durere bruscă în stomac. pentru că vorbele se pot pierde în briză. Marii Thaori i-au dat două daruri – abilitatea de a vedea Aurele şi de a în elege limbajele. Asupra acestui subiect. Acest lucru m-a surprins. de vreme ce ordinele primite de mine erau nu să vorbesc. ce se întâmplă cu mine? Nu. Este greu să nu gândeşti “aceasta este ultima mea noapte sau aceasta este ultima dată când voi vedea aceasta sau cealaltă”. Am privit în jos şi n-am spus absolut nimic.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba I-am cerut să nu vorbească despre asta cu nimeni. la sfârşitul acestei călătorii.i mai pot vedea Aura. am ştiut – era Aura ei.

şi care este numită de către yoghinii voştri Sacrum. încât Aurele lor sunt de-a dreptul opace. dacă vrei. uneori creându-le. Deodată. genele sale – toate erau perfecte. Dar. într-un corp fizic. cei mai mul i oameni nu au Aura strălucitoare – departe de a o avea. ai fi dezamăgit. trebuie deasemeni să fie superioare. cum ar fi cel Astral – într-adevăr împreună sunt 9. Deasupra acestei Chakre. Diferitele noastre corpuri. întrebarea care îmi fierbea în subconştient de prea multă vreme âşni în minte aproape involuntar. acestea sunt daruri pe care nu le-ai avut când ni te-ai alăturat pentru prima dată. Am privit-o îndeaproape. Pe planeta voastră. Gândurile şi preocupările a milioane de pământeni sunt atât de strâns legate de probleme materiale. de găseşte o Chakra foarte importantă. . care este plasată mult mai în spate. Nu este asta mai important decât în elegerea limbajelor sau a fi capabil să vezi Aurele când tu nu eşti în stare să le citeşti? Citirea Aurelor este cea care contează – în definitiv – nu perceperea lor. Cele care ne interesează pe noi în acest moment. . în creierul tău fizic dar la exact acelaşi nivel. Vezi tu. dar eram oricum dezamăgit. În corpul fluidic. sunt corpul fluidic şi cel psihologic. pentru că mă acomodasem atât de repede cu aureola din jurul acestor oameni. Am acceptat ra ionamentul ei. dar nu te întrista din această cauză. fa a sa frumoasă era plăcută şi fără nici un rid. nasul său. 161 . la capătul de jos al corpului fluidic şi chiar sub organele sexuale. tot ce avem în plan material. tu ai 6 puncte principale pe care noi le numim Karolas şi pe care yoghinii de pe planeta voastră le numesc Chakre.5 cm deasupra nasului. Michel. şi întâlnind coloana spinală (canalul spinal). Este “creierul” corpului tău fluidic. pe care noi o numim Muladhara.i pară rău. este aşa numita Palantius. prevenindu-le moartea. noi am progresat cât de mult a fost posibil. Michel. citindu-mi gândurile. În ciuda dimensiunilor sale mari. şi în acest domeniu. în fond.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Acest timp tocmai s-a scurs. în schimb. inclusiv cel fizic. Am fost surprins că n-ai pus această întrebare mai devreme. este deasemeni superior. Punând un deget pe această Chakra unul dintre Thaori a fost capabil să elibereze în tine capacitatea de a în elege limbajele. spuse Thao. se mai află şi alte corpuri. Ne putem regenera corpurile.Da. era atât de bine propor ionată. este un motiv pentru care voi to i sunte i hermafrodi i? . Corpul fluidic influen ează corpul psihologic care. de vreme ce noi existăm pe o planetă superioară. Prima Chakra este cea situată între ochii tăi. şi este important. la doar 1. el corespunde glandei pineale. resuscitându-le şi chiar.Thao. aşa cum ai văzut tu însu i.Să nu. influen ează corpul fizic. Ceea ce duci tu înapoi este cunoaşterea de care tu şi milioane de semeni de-ai tăi pot profita. foarte conştient de faptul că în curând nu o voi mai vedea. Acum.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Este de forma unei spirale care îşi are originea în osul sacrum şi se ridică pe canalul spinal iar atunci când este relaxată atinge numai baza coloanei vertebrale. Pentru a deveni relaxată, se cere împlinirea actului sexual dintre doi parteneri care trebuie nu numai să se iubească unul pe celălalt, ci să aibă şi o afinitate spirituală între ei. Numai în acel moment şi în aceste condi ii Palantius-ul se va extinde pe canalul spinal, transferând o energie şi nişte daruri speciale corpului psihologic care apoi influen ează corpul fizic. Persoana preocupată de acest lucru va descoperi că fericirea în timpul contactului sexual este mult mai mare decât în mod normal. Când, pe planeta voastră, auzi asemenea expresii printre oameni foarte îndrăgosti i, cum ar fi: “am fost în al 7-lea cer”, “am sim it lumina”, “pluteam în aer”, po i fi sigur că acele cuplurile erau în acord fizic şi spiritual şi “făcu i unul pentru celălalt” – cel pu in pentru o vreme. Anumi i practican i de Tantra Yoga de pe Pământ au atins acest punct, dar nu este un lucru obişnuit printre ei, pentru că Religiile lor, cu ritualurile şi interdic iile lor ridicole, crează încă un real obstacol pentru atingerea acestui scop. Când privesc pădurea, ei nu văd copacii. Să ne întoarcem la cuplurile noastre îndrăgostite. Bărbatul a încercat o mare plăcere transformată într-o vibra ie benefică pentru Palantius, gra ie unei iubiri veritabile, şi a unei compatibilită i absolute. Toate aceste senza ii de fericire sunt eliberate de împlinirea actului sexual. Senza iile de fericire nu sunt aceleaşi la femeie, dar procesul este acelaşi şi la ea. Acum, să- i răspund la întrebare. Pe planeta noastră, având corpuri care sunt deopotrivă şi bărba i şi femei, noi putem atinge, după dorin ă, senza iile, atât masculine, cât şi feminine. Desigur, aceasta ne aduce o mai mare gamă de plăceri sexuale decât dacă am fi fost monosexuali. Mai departe, corpul nostru fluidic poate fi la parametrii cei mai buni. Aspectul nostru exterior este, inutil s-o mai spun, mai mult feminin decât masculin – cel pu in în ceea ce priveşte fa a şi sânii noştri. Nu eşti de acord, Michel, că, în general, o femeie are o fa ă mai frumoasă decât a unui bărbat? Ei bine, noi preferăm să avem fe e frumoase, în locul unora neatrăgătoare. - Ce crezi despre homosexualitate? - Homosexualul, femeie la fel ca şi bărbat, este un nevrotic (când nu este o chestiune de hormoni) şi nevroticii nu pot fi condamna i dar, ca to i nevroticii, ar trebui să urmeze un tratament. În toate lucrurile, Michel, ia în considera ie ceea ce Natura a hotărât şi vei avea răspunsuri la întrebările tale. Natura a dat fiecărei fiin e vii posibilitatea de a se reproduce, astfel încât diverse specii să poată continua să existe. În conformitate cu voin a Creatorului, păr i masculine şi feminine au fost create în toate speciile. La fiin ele omeneşti, oricum, şi pentru motive pe care deja i le-am explicat, el a adăugat trăsături ce nu au fost date şi altor specii. De exemplu, o femeie poate înflori în împlinirea sexuală, atingând o mare intensitate a senza iilor sexuale care pot elibera Palantius-ul şi îi pot aduce vaste îmbunătă iri corpului său fizic pe calea corpului Fluidic. 162

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Aceasta se poate întâmpla în numeroase zile dintr-o lună fără ca ea să rămână însărcinată. O vacă, pe de altă parte, va accepta taurul numai pe timpul câtorva ore dintr-o lună şi, atunci, este motivată doar de necesitatea de a procrea. Când ea este gestantă nu mai este receptivă la “avansurile” taurului. Aici ai o compara ie între două dintre creaturile Naturii. Prima este o fiin ă de-a dreptul specială, posedând 9 corpuri, în timp ce ce-a de-a doua posedă numai 3 corpuri. Este evident că, Creatorul a avut o grijă deosebită de a pune, în ceea ce ne priveşte, mai mult decât un corp fizic. Uneori, pe planeta voastră, aceste lucruri speciale, sunt men ionate ca “scântei divine” – şi este o compara ie potrivită. - Ce crezi despre avortul deliberat? - Este un act natural? - Nu, sigur că nu. - Atunci, de ce întrebi – deja ştii răspunsul. Îmi amintesc că Thao a rămas cufundată în gânduri pentru câtva timp – privindu-mă fără să vorbească, apoi ea conchise: - De aproximativ 140 de ani pe planeta voastră, omul a accelerat distrugerea Naturii şi poluarea mediului înconjurător. Aceasta s-a întâmplat încă de la descoperirea puterii aburului şi a motorului cu combustie. Mai ave i doar câ iva ani rămaşi în care trebuie să stopa i poluarea înainte ca situa ia să devină ireversibilă. Unul dintre principalii poluan i de pe Pământ este motorul cu benzină sau deriva i de petrol şi acesta poate fi înlocuit imediat cu un motor pe hidrogen care nu produce nici un fel de poluare, ca să spunem aşa. Pe anumite planete, acesta este numit “motorul curat”. Prototipuri pentru astfel de motoare au fost construite de diferi i ingineri pe planeta voastră dar ele trebuie produse industrial pentru a înlocui motoarele cu petrol. Nu numai că această metodă reprezintă o reducere cu 70% a nivelului curent al poluării prin pierderile de la combustie, dar va fi deasemeni şi mult mai economic pentru consumatori. Marile companii petroliere au fost terifiate de ideea că acest motor, odată popularizat, ar fi însemnat pierderi în vânzarea petrolului lor şi ruina financiară ar fi urmat imediat. Guvernele, care au impus taxe enorme pe aceste produse petroliere, ar fi suferit în mod egal. Vezi, Michel, întotdeauna se revine la bani. Din această cauză, ave i un întreg context financiar şi economic care se opune unei schimbări radicale în interesul întregii vie i omeneşti de pe Pământ. Oamenii de pe Pământ îşi permit să fie trata i ca nişte nimicuri, brusca i, exploata i şi conduşi către abatoare de către carteluri politice şi financiare care uneori, sunt chiar asociate cu bine-cunoscute secte şi religii. Când aceste carteluri eşuează în a câştiga oamenii prin campanii publicitare inteligente, inten ionând să spele creierele, ei se străduiesc să reuşească prin intermediul canalelor politice, şi mai apoi prin religie sau printr-un amestec inteligent al tuturor celor amintite. Marii oameni care au vrut să facă ceva pentru omenire au fost pur şi simplu înlătura i. Martin Luther King este un exemplu; Gandhi este un altul. 163

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Dar oamenii de pe Pământ nu mai pot permite să fie trata i ca proşti şi conduşi către abatoare ca turmele de oi de către lideri pe care, ei înşişi i-au ales în mod democratic. Oamenii formează marea majoritate. Într-o na iune de 100 de milioane de locuitori este absurd ca un grup de finan işti cuprinzând poate 1.000. de indivizi să poată decide soarta celorlal i precum măcelarul în abator. Un asemenea grup a muşamalizat într-adevăr, şi a făcut-o destul de bine, afacerea cu motorul cu hidrogen aşa încât să nu mai fie niciodată men ionată. Acestor oameni nu le poate păsa mai pu in de ceea ce s-ar putea întâmpla cu planeta voastră în anii care vor veni. Egoişti, ei caută doar câştigurile lor, aşteptându-se să fie mor i înainte de “indiferent de ce se va întâmpla” se întâmplă. Dacă Pământul dispare, ca rezultat al unor teribile cataclisme, ei presupun că vor fi deja mor i. Aici, ei fac o mare greşeală, pentru că sursa comună a dezastrelor ce vor veni este poluarea care creşte zilnic pe planeta voastră, şi consecin ele sale se vor face sim ite foarte curând34 – mult mai curând decât vă imagina i. Oamenii de pe Pământ nu trebuie să facă precum copilul căruia i s-a interzis să se joace cu focul; copilul este fără experien ă şi, în ciuda interdic iei, el nu ascultă şi se arde. Odata ars, el “ştie” că adul ii au avut dreptate, el nu se va mai juca a doua oară cu focul, dar va plăti pentru neascultarea sa prin suferin ă timp de câteva zile după aceea. Din nefericire, în cazul care ne preocupă, consecin ele sunt mult mai serioase decât arsurile unui copil. Este vorba de distrugerea întregii voastre planete care este riscată – fără o a doua şansă dacă nu vă pune i încrederea în cei care vor să vă ajute. Ne interesează să vedem că recent stabilitele mişcări ecologice câştigă avânt şi putere; şi că tinerii de pe Pământ “poartă” printre ei al i oameni sensibili în lupta lor contra poluării. Există numai o singură solu ie, aşa cum i-a spus Arki – gruparea indivizilor. Un grup este pe atât de puternic pe cât este de mare. Cei pe care voi îi numi i conservatori devin din ce în ce mai puternici şi vor continua să facă asta. Dar este vital ca oamenii să uite de mânia lor, de resentimentele lor, şi în special de diferen ele lor politice şi rasiale. Acest grup trebuie să fie unit la nivel interna ional – şi să nu-mi spui că asta e atât de dificil – pentru că deja pe Pământ există o foarte mare organiza ie interna ională non-violentă – Crucea Roşie Interna ională, care func ionează de câtva timp. Este esen ial ca acest grup conservator să includă în programele sale nu numai protejarea mediului înconjurător de la distrugerea directă, ci şi de la distrugerea indirectă la fel de bine, cum ar fi produşii rezulta i din fum: exhaustarea gazelor vehiculelor, fum provenit de la fabrici şi aşa mai departe.

34

pericolul nu vine de la schimbările lente de climă ci de la SUPRAÎNCĂLZIREA INTERIORULUI planetei. Nucleul Pământului poate exploda şi atunci nu va mai fi o a doua şansă într-adevăr. Pentru informa ii despre ultimele descoperiri accesa i pagina www.sci-e-research.com/geophysics.html

164

Nujournal. prin intermediul acestor electroni.000.000. care se potrivesc exact formei tale fizice. Văd că mă priveşti fix cu ochii larg deschişi. . zgomotul este unul dintre cei mai nocivi poluan i deoarece “deranjează” electronii voştri şi vă dezechilibrează comportamentul fizic. deşi oamenii s-ar putea deja să-l fi uitat.000. N-am men ionat încă nimic despre aceşti electroni şi observ că nu mă po i urmări foarte bine.000.000. Anumi i fizicieni de pe Pământ sunt acum conştien i de acest fapt37 dar publicul larg nu a fost încă informat. Un Corp Astral uman normal con ine aproximativ 4 miliarde. Fiecare dintre aceşti electroni are o “memorie” şi fiecare este capabil să re ină informa ie tot la atât cât şi cea con inută în toate căr ile care umplu rafturile unei biblioteci orăşeneşti de nivel mediu. există o credin ă că spiritul este făcut din nimic. trilioane de ani pământeşti36. ca un microfilm ce con ine toate planurile unei instala ii industriale pe care un spion ar fi capabil să o ascundă într-un buton (de manşetă) numai că mult mai miniaturizat.Ştiu. Acelaşi lucru a apărut şi în Nordul Europei datorită poluării din Fran a (de la fabricile din Fran a şi din Germania. Fumul din SUA a făcut deja ca mai mult de 40 de lacuri din Canada să devină sterile datorită ploilor acide pe care le-a provocat. Pe Pământ. electroni (nota Editorului) 1022 = 10.000. Acum ajungem la un alt tip de poluare care nu ne preocupă mai pu in.000. 4.000.000 ani (nota Editorului) 37 accesa i site-ul www. este ordinea firească a lucrurilor ca Sinele tău Superior să primească informa ii de la Corpul tău Astral. Această informa ie este codificată. dar este aşa cum i-am spus.Nu prea te pot urmări.000.000. din Bazinul Ruhr). Corpul Astral este compus din milioane de electroni.net/choice. Informa ia este transmisă fără ca tu să fii conştient de asta.0 x 1021 = 4. şi de la Sinele tău Superior.000. dar inten ionez să te ajut să în elegi.000. şi 81% se reunesc cu Sinele tău Superior. Pe timpul orelor tale de veghe este . care sunt tratate chimic. 35 36 165 . Corpul Astral – unealtă a Sinelui Superior – este o unealtă destul de delicată. Corpul tău Astral transmite şi primeşte mesaje. 19% dintre ei se reunesc cu electronii din Univers până când Natura cere formarea unui corp nou sau a unui nou copac sau animal.html pentru mai multe informa ii despre descoperirile recente (2001) despre Fizica Conştiin ei (nota Editorului). Ei au fost crea i la momentul genezei. trilioane de electroni35. . Aşa cum i-a spus Marele Thaora. când mori. Aceşti electroni au o durată de via ă de aproximativ 10 miliarde. De vreme ce Sinele Suprem este cel care a trimis Corpul Astral în corpul tău fizic. Ca toate lucrurile electronice.000. Un Corp Astral nu este chiar ceea ce tu ai numi un spirit pur.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Apele menajere din marile oraşe şi fabrici. Acest lucru este fals. către. sunt deasemeni dăunătoare şi sunt deversate în sistemul de râuri şi oceane. mul umită unui curent electric slab de la creierul tău în armonie cu electronii tăi. Corpul tău Astral îi con ine şi. prin canalul creierului tău. am întrerupt eu.

trezindu-se diminea a. ne-am obişnuit. zgomotul î i afectează Corpul Astral. poate. Corpul tău Astral părăseşte corpul fizic pentru a se reuni cu Sinele Superior. acesta este un indiciu că un mic “parazit” se află la treabă. În timp ce fumul î i afectează gâtul şi plămânii. aveau adesea solu ii la problemele lor. Corpurile lor Astrale. legând corpul fizic de Corpul Astral. nu vei fi prevenit de aceasta în acelaşi fel cum se întâmplă în cazul ecranului unui televizor. pian sau fluier. oamenii de pe Pământ consideră că poluarea fonică (zgomotul) este de o importan ă neglijabilă. alteori nu. În decursul anilor. Suferin a timpanelor tale nu va fi la fel de mare ca disconfortul pe care îl vei sim i în interior. prin exerci ii foarte avansate şi foarte speciale. pe ecranul tău vor aparea parazi i atât de mari încât imaginea va fi complet distorsionată. bleuargintiu. Dacă “solu ia” va fi profitabilă pentru Sinele Superior po i fi sigur că î i va fi prezentată – dacă nu. fie la a primi ordine sau informa ii. deasemeni. Uneori este aşa. desigur. acei oameni care. este cu mult mai rău. fie trecând la a cere informa ii. dar zgomotul evii de eşapament al unei motociclete este de 3 până la 4 ori mai rău decât fumul toxic pe care îl elimină. de vreme ce zgomotul î i distruge electronii. Sunt aceiaşi electroni care formează Corpul tău Astral şi care crează efectul vizibil al firului. oamenii au observat că. dar nu şi Corpul Astral. te va irita. Dacă priveşti un ecran de televizor şi observi câteva puncte albe. În mod similar. şi. Deci. Acelaşi lucru apare şi în cazul Corpului tău Astral. Cei mai mul i dintre semenii tăi. dar din nefericire. Lasă-mă să termin de explicat pericolul zgomotului. Creierul tău “se tensionează”. Zgomotul atacă direct electronii Corpului tău Astral creând parazi i.V.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba capabil de a trimite mesaje de extremă urgen ă către Sinele Superior dar Sinele Superior caută mult mai mult decât atât. un parazit îi invadează electronii – fapt care. În orice caz. pentru a folosi un termen potrivit pentru radio şi T. ca să spun aşa şi psihicul tău ini iază mecanisme de auto-apărare. sunt vizibile pe timpul cât durează această separare. Văd că acum po i urmări ceea ce î i spun şi că ai prins ideea. nimeni n-a fost vreodată capabil să fotografieze Corpul său Astral şi. aşa cum ai văzut şi tu însu i. Încearcă un experiment: ia o piesa interpretată la vioară. Această zicală a răsărit din experien a populară. de aceea. pe timpul somnului. Voi ave i o zicală veche în franceză: “noaptea aduce sfaturi”. Acum. O anumită piesă muzicală te poate “înăl a” într-o stare de euforie. în timp ce o altă piesă. nu va avea nici un efect asupra ta sau. are repercursiuni dezastruoase asupra Sinelui tău Superior. Şi totuşi oamenii încă mai spun: oh. oamenii nu-şi fac probleme în această privin ă! 166 . vor fi capabili să vadă un fir sub ire. dacă cineva lucrează cu un aparat electric în vecinătatea casei tale. Sunetele care î i ajung la urechi sunt în mod clar foarte importante. vei aştepta în van. sunt capabili să detaşeze Corpul lor Astral de corpurile fizice. care î i place şi ascult-o cât de tare po i. de altfel foarte drăgu ă.

dar am fost capabil. înainte de a fi reutiliza i de Natură. prezicătorul poate fi un şarlatan.i ştii viitorul şi cei cărora li s-a prezis viitorul comit o dublă eroare. să le dăm aceasta: există oameni pe Pământ care sunt sinceri şi care pretind că au văzut stafii – nu mă refer la şarlatani. .Mul i oameni cred în influen a stelelor. ei sunt “vacan i”.Îmi po i vedea viitorul? Sigur că po i. ea mi-a răspuns afirmativ. 167 . Ceea ce au văzut ei reprezintă de fapt acel 19% din electroni care nu sunt con inu i de către Corpul Astral. ca un rezultat al anumitor efecte ale electricită ii statice.Ai dreptate. pentru că altfel. aceşti electroni pot fi văzu i ca având aceeaşi formă ca şi corpul fizic. Thao nu mi-a răspuns dar a zâmbit… Întreaga călătorie de la întoarcere a fost la fel ca şi prima. şi atunci de ce mai întrebi? Este foarte rău să. Uneori. cometele. de vreme ce eşti în stare să faci lucruri mult mai dificile. Aceşti electroni se detaşează de corpul fizic la trei zile după moartea acestuia.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba De vreme ce semenii tăi pământeni îşi doresc dovezi. Nu ne-am oprit. dar şi ei. Am întrebat de ce şi ea mi-a explicat că era cea mai bună cale de vreme ce asta înseamnă că ei nu vor trebui să se confrunte cu reac iile martorilor. Când am întrebat-o pe Thao dacă voi fi dus înapoi din nou pe calea care trece prin Universul Paralel. încă odată. Prima. .Ştii foarte bine că acest lucru nu i-l pot spune. au amintiri şi se întorc să “bântuie” locuri pe care le cunosc – locuri pe care le-au iubit sau le-au urât. . Am fost depus din nou în grădina mea exact după 9 zile după ce o părăsisem şi. este împotriva Naturii să ştii ceea ce viitorul î i rezervă. şi a doua. în mijlocul nop ii.Sau le-au urât? . Ce crezi despre asta? La aceasta.Când voi muri? . dar ai avea nevoie să scrii nu numai una ci două căr i. să admir sorii. planetele şi culorile. cunoaşterea n-ar mai fi ştearsă în “Râul Uitării”. şi urmează semnele Zodiacului.Da. . . Într-adevăr. Noi am “prevăzut” întreaga ta via ă – până la momentul mor ii în actualui tău corp fizic. dacă am fi preocupa i de acest subiect. din nou.

lui Thao i-au luat numai două luni pentru a aduce cartea mea în aten ia celui mai potrivit editor. to i cei care au citit manuscrisul. dar nu a fost nici un mesaj. nici fizic. Ei – Thao şi poporul ei – au inten ionat să fie aşa. ştiu că ei sunt capabili să schimbe evenimentele chiar şi în ultima secundă. pe când acum. Cunoscându-i aşa cum îi cunosc eu. probabil că ai avut o serie de vise”. am încercat fără succes să îl public. contrar aşteptărilor mele. este. în afară de o stranie apari ie într-o zi la Cairns. N-am avut nici un contact. au fost fascina i de con inutul său. de vreme ce. A fost o perioadă dificilă pentru mine. Pe timpul acestor trei ani. am permis câtorva prieteni şi cunoştin e să citească manuscrisul şi asta s-a întâmplat când am în eles pe deplin ce doreau ei să scriu în această carte şi de ce ei m-au transportat “fizic” pe planeta lor. “trebuie că ai visat. El a scris acest postscriprum în mod special pentru a-şi expune punctul de vedere. care fără nici o îndoială inten iona să-mi demonstreze că încă mai eram supravegheat. Abia acum îmi dau seama că întârzierea apărută la publicarea căr ii a fost premeditată. Thao nu mi-a lăsat nici un semn. care a avut curajul să publice o asemenea poveste extraordinară şi unică. Autorului nu i-a fost permis să-şi exprime propria părere. dar nu mie. Oricare ar fi reac ia lor. printr-un lan natural de evenimente. deoarece. Pe parcursul acestor trei ani. Insist pe cuvântul “fizic” pentru că cel mai frecvent răspuns este. dacă ei cred că va avea un impact mai bun câteva secunde mai târziu. nici telepatic. până când am întâlnit Arafura Publishing. Acest lucru poate părea ciudat la prima vedere. De aceea.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Adaug acest Postscriptum manuscrisului meu în completarea celor scrise de mine acum trei ani. (Explica ia editorului cu acordul Autorului) 38 POSTSCRIPTUM38 168 . Sunt trei tipuri de cititori: În această carte. acum trei ani lumea nu era pregătită să primească mesajul.

că nu contează dacă într-adevăr s-a întâmplat sau nu. Al doilea tip de cititori. caz în care nu. obiectiv şi pozitiv. Ai fost prevenit în prefa ă. Aparent. este deja din start mult mai evoluat. (de trei ori acelaşi rând) sunt convinşi că povestea mea este faptică. O altă “remarcă” de-a sa a fost aceea că în carte ar trebui să apară mai multe bătălii între navă şi/sau planete. în particular creştin. sunt obligat să dau cititorului un sfat. cititorule. şi ai fost şocat de “rectificările Bibliei”. pentru banii pe care i-ai cheltuit. să o reciteşti într-un alt cadru al min ii. îmi pare rău. În acest caz. dar admit că au fost mişca i de carte. În orice caz.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 1.F. a spus el. “Asta este ceea ce place oamenilor”. Dimpotrivă. te aşteptai să fii ridicat în picioare de bătălii spa iale. nu este singurul. ea o citise de trei ori. fiecare are ceva pertinent de spus şi m-au chestionat în legătură cu asta. şi că acestea nu sunt observa iile mele personale. care formează majoritatea. de exemplu. citind cartea. în orice caz trebuie să subliniez că această carte nu a fost scrisă cu inten ia de a critica nici o religie. au spus. vei primi cea mai mare recompensă din via a ta – răsplata mai degrabă spirituală decât materială – nu este acesta cel mai important lucru? De la oamenii care mi-au citit deja manuscrisul. îmi pare rău. O prietenă de-a mea este profesor de psihologie la o Universitate Franceză. Dintre cei 15 sau aproape 15 oameni care au citit-o. şi în particular Creştinismul. Fac apel la tine. M-a întrebat. cu proiectile şi arme mortale. ci mai curând. planete explodând şi scuipând monştri. I-am recomandat cu tărie să recitească manuscrisul. care este. sunt aşa-zişii sceptici care. şi aceşti cititori au dreptate. nu cred că prietenul meu este într-adevăr capabil să în eleagă această carte. şi. şi ştie de la început că aceasta este o poveste adevărată. Această carte trebuie citită şi recitită de cel pu in trei ori. dar din nefericire. Al treilea tip. cu detaliile “dictate” mie de către Thao. Mă pot lega de acest fapt! Oricum. i-ai pierdut timpul şi banii. şi o inea pe noptieră de lângă patul său. În orice caz. oricare ar fi ea.F. 2. A trebuit să-i reamintesc că aceasta nu era o nuvelă S. 169 . dacă nava spa ială era asamblată cu bol uri sau nituri şi dacă pe Thiaoouba existau stâlpi de telegraf.F. deci ar face mai bine să citească altceva. sex şi violen ă. care m-a supărat. sânge.. Dacă tu. 3.i vei fi pierdut timpul. mai bine ai fi cumpărat în loc o nuvelă S. ceea ce contează este mesajul puternic dintre rânduri. Primul tip. Mă simt obligat să răspund asupra acestei teme. acum că ştii că nu este o poveste S. am avut un mare număr de feed back-uri privind religia. el nu este încă pregătit pentru asta. am avut o reac ie (din fericire a fost singura) din partea unui prieten. Dacă eşti religios. au spus că ei tot nu cred că am fost pe altă planetă. cuvintele Maestrului Thaori. în special în pasajul referitor la adevărata identitate a lui Cristos care a murit pe cruce.

deoarece suntem încă departe de a le în elege. Am învă at lucruri care sunt mult mai incredibile decât cele revelate în acest volum.d. aceste Fiin e ne sunt superioare în evolu ia lor. şi sunt mul i aşa.m. “Ar trebui să pui bazele unei noi religii”. în numele lui Dumnezeu şi al religiei. care nu era mai bună de vreme ce ei sacrificau oameni zeilor lor cu miile. Crede i-mă. el a murit pe cruce. pentru ca prin aceasta să-şi men ină puterea şi bogă ia. Am auzit deja câteva remarci referitoare la această carte care nu m-au impresionat deloc: “El crede că este noul Cristos”. de fapt. ş. El doreşte să fie admirat. “vorbele zboară. asinul s-a transformat într-un Rolls-Royce…Vaticanul este una dintre cele mai bogate puteri de pe această planetă. dar înscrisurile rămân”. aşa cum au făcut. Orice religie este ca şi politica – cu arogan a liderilor lor şi setea de putere. Aztecii aveau propria lor religie. au violat şi au jefuit pe Azteci (a căror civiliza ie era foarte avansată pentru acele vremuri) pentru că Aztecii nu practicau catolicismul.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ei mi-au recomandat să înregistrez cu precizie lucrurile pe care ei mi le explicau. acum un milion de ani. De ce oamenii sunt atât de nerăbdatori să audă despre ceva atât de important ca Dumnezeu şi Crearea Universului. îşi face reclamă exagerat. politicianul nesincer. în toate privin ele. dar nu mi s-a permis să discut despre ele. De ce vor ei să formeze o nouă sectă sau religie cu con inutul acestei căr i? Sutele de religii pe care le avem deja pe această planetă n-au făcut prea mult bine. De fapt. “Este un mare Guru. Trebuie să avertizez cititorul asupra unor puncte foarte importante. când ei ar putea să citească în linişte despre acestea. Ar trebui să-i urmăm doctrina” sau “Ar trebui să construieşti un Ashram. o religie a luat naştere. nu au citit cartea… Nu pot să exagerez suficient de mult că ar trebui citită de câteva ori. nu-i aşa? Musulmanii au luptat împotriva Romano-Catolicilor pe timpul cruciadelor. Am urmat instruc iunile lor. voi profita de oportunitatea acestui postscriptum pentru a da glas opiniei mele personale. În politică. dacă va aminti i bakaratinienii pe timpul secesiunii în Africa de Nord. Cristos a călătorit pe un asin. şi de aceea eu nu am schimbat nimic. Am mai avut multe alte conversa ii cu Thao care nu apar în această carte. Tine i minte. Aceste religii au fost studiate cu grijă de către preo i care au dorit să ină oamenii sub conducerea lor. 170 . Ei. prin prisma bogă iei sale şi a puterii. cu mândrie. Trebuie să spun în apărarea lor că mul i dintre aceşti oameni numai au auzit despre aventura mea.a. Catolicii spanioli i-au prădat. ar merge bine” sau încă. Oricum. departe de congrega iile zgomotoase. şi asta numai pentru satisfac ia sa personală.

Thao şi poporul ei sunt foarte preocupa i de căile în care permitem să fim conduşi de o mână de politicieni putrezi. Lor le este oricum teamă de masele populare pentru că aşa cum a demonstrat Arki (cap. Aminti i-vă că omenirea a fost creată cu libertatea de a alege (Liberul Arbitru). urmând exploziei. dând “semnalul” de început. noi nu suntem mai liberi decât o turmă de oi. Toate regimurile totalitariste neagă acest lucru. KGB-ul a fost o organiza ie puternică şi vicioasă. 2 până la 4 zile după eveniment) apar întotdeauna o serie de cutremure de mare intensitate undeva pe planetă. ei sunt satisfăcu i…? Thao mi-a spus că această carte nu este menită numai să ilumineze locuitorii planetei. dacă enumerăm cu aten ie datele exploziilor subacvatice de la Mururoa. Am ştiut asta de multă vreme. cu abilitate ne fac să credem că suntem liberi şi democra i. Să sperăm că nu se va întâmpla acelaşi lucru şi cu rechinul alb. odată ce ajung la putere.10). dar asta este o iluzie. glorie şi bani. Poate că uneori. şi ei ar fi putut întârzia deliberat publicarea căr ii acesteia pentru ca eu să pot include şi acest P. ci şi să le deschidă ochii – să-i trezească la ceea ce se întâmplă în jurul lor. care se găseşte în apele noastre! Mai departe. raportat la Legea Universală. şi ele vor cădea într-o zi. care a fost supus radia iilor atomice din zona din jurul Mururoa. Majoritatea politicienilor au trei bunuri: putere. când. şi lumea stie. ve i observa că în următoarele ore (dar cel mai adesea. pentru că sfârşim în fabricile de carne fără măcar să ne dăm seama. fac exact ce le place. ocazional ne mai abatem de la cărare şi credem că suntem liberi. Un exemplu tipic este guvernul francez. dar trebuie să admit. în special peştele-papagal. grupuri de oameni care într-adevăr o duc bine pot avea exact ceea ce îşi doresc. Vă sfătuiesc să vă întoarce i aten ia către China… Liderii multor ări. comit atunci o crimă la scară planetară de câteva decenii. desigur… Politicienii francezi. numită ocean. prietenii noştri au evitat o uriaşă vărsare de sânge. Acest peşte a crescut de trei ori fa ă de mărimea sa naturală.S. care încă mai efectuează experimente nucleare în Pacific şi poluează cu radia ii ultima mare resursă care ne-a mai rămas. Chiar şi Partidul Comunist din Rusia a căzut acum. care. Politicienii folosesc cuvântul “democra ie” ca pe un ecran de fum.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cum rămâne cu miile sau milioanele de oameni înşela i de el. Îmi pare rău şi mi-e ruşine că m-am născut francez… 171 . care au fost aleşi într-un mod aşa-zis democratic. Ştiu deja dintr-o sursă de încredere că oamenii de ştiin ă francezi în Mururoa sunt foarte preocupa i de “gigantismul” care afectează anumite specii de peşti.

ei ar trebui să-l schimbe”. deoarece. de voi. şi acestea comit o crimă la nivel planetar. guvernele care distrug sistematic jungla amazoniană şi propriile lor genera ii viitoare. În vederea schimbării sistemului. Când nu există altă solu ie. până se ajunge la nivelul salariului unui director de bancă suburbană şi ve i descoperi că sunt foarte pu ini cei care rămân. mai bine şi-ar face datoria decât să-şi petreacă 80% din timp certându-se între ei asupra politicii interne a partidelor.N. Voi sunte i poporul care a votat pentru aceşti politicieni şi cei mai mul i dintre voi s-au săturat – ei n-au făcut ceva ce aştepta i voi ca ei să facă pentru ara voastră. Politicienii sunt în general prea indolen i pentru a lua această sarcină pe cont propriu. Nu era deosebit de sistemul Aztec. Oamenii care spun că sistemul trebuie schimbat nu fac nimic pentru asta. Nu este suficient să spunem “sistemul este rău. va veni timpul când cetă enii trebuie să-i for eze să-şi facă treaba. care era excelent datorită eficien ei sale. majorită ii care i-a ales. doar de disciplină. face i ceva în direc ia aceasta! Va aminti i sistemul penal al bakaratinienilor. nu de un regim totalitarist. sistemul ineficient. dacă vre i să alege i politicieni buni. legile trebuie să fie schimbate.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Sadam Hussein a comis deasemeni o crimă împotriva planetei când a dat foc la sute de pu uri de petrol. Dacă promisiunile sunt încălcate. Aceşti eminen i politicieni. Toată lumea bombăne despre ce sistem penal rău avem. Deci. depinde de voi să ac iona i pentru că este inadmisibil ca politicienii să dezamăgească milioane de oameni când ei sunt la putere şi să păcălească oamenii până la următoarele alegeri. Oamenii vă vor spune: “Ce putem face noi? Noi nu putem face nimic”. şi exact aici ei greşesc! 172 . El ar trebui judecat deasemeni şi pentru atrocitătile pe care le-a comis în Kuwait. începe i prin a le tăia din salarii. Într-o zi. Fiecare lege presupune foarte multă muncă şi responsabilitate. Voi trebuie să-i for a i pe politicienii care vă reprezintă pentru a schimba legile ineficiente. legile par să fie făcute în favoarea şarlatanilor. Ave i grijă – noi nu vorbim aici de anarhie. Ei – pe cine numim noi “Ei”? Parlamentarii. şi ar însemna să le cerem prea mult. Într-o ară este nevoie de disciplină. Ce face U. şefii statelor. să îndeplinească promisiunile pe care le-au făcut înainte de alegeri. aşa cum am spus cei mai mul i dintre ei sunt acolo pentru prestigiu şi un salariu mare. odată pentru totdeauna. ci de o democra ie în care promisiunile sunt inute. Sigur că este rău. cetă enii de rând pot for a politicienii să-şi facă datoria – trebuie. to i cei aleşi de popor. dar aceia vor fi fiin e umane sincere şi într-adevăr vor să facă ceva pentru popor. în legătură cu aceasta? În Brazilia. Accidental. împreună cu conducătorii lor.

nu-i aşa? Cu puterea iner iei. n-au mâncat. au fost 10. Cristos a spus: “Cine omoară cu sabia. O scrisoare fusese deja trimisă către guvern. fără nici un motiv. Milioane de oameni au fost martorii acestei întâmplări la T. Efectul a urmat rapid. au fost cutremura i de sacrificiul de sine al unui om nevinovat. Contingentul de poli ie ştia că a fost făcută inten ionat.000. Cetă eanul”… După cum a spus Arki. a reuşit de unul singur. Numele persoanei care a trimis scrisoarea a fost “Dl. de sabie va muri”… În Beijing. Gandhi. Nu aveau bannere. care se afundase din ce în ce mai adânc în minciunile şi în fă ărnicia sa.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Oamenii simpli pot şi trebuie să for eze guvernul ales de popor şi de referendum. una dintre cele mai mari arme pe care omenirea o posedă – mul umită inteligen ei sale – este puterea iner iei.V. când 10. că ar fi mai mult decât ferici i să elibereze drumul – dar cum ar fi putut. au început să între în panică deoarece ei urmau să piardă milioane de dolari pe pia ă. poli ia nu poate să arunce gaze lacrimogene. Este o for ă non-violentă şi este cea mai bună. pe cont propiu şi neînarmat a fost în stare să oprească un tanc doar prin simpla lui prezen ă. “Bancherii graşi”. Cum a reuşit el să facă asta? Pentru că solda ii din tanc nu au ÎNDRĂZNIT să treacă peste el. oamenii au aranjat să-i lase să treacă dincolo. înfruntând for ele de ordine. de oameni se întind pe jos. a prevenit un masacru prin mijloace non-violente. Aşa cum a spus Arki (Cap. să prevină un teribil masacru. pentru că violen a cere mai multă violen ă. Lordul Mountbatten însuşi şi-a dat seama că dacă ar fi trimis 50. “vreau să merg acasă. n-au strigat. te rog du-mă acasă. Ei aşteptau să le audă din partea adversarului lor. 10). Odată. Oamenii simpli posedă o enormă putere. doar o sfidare tăcută. nu era nici un strigăt sau urlet. te implor. Au făcut-o în linişte. împingându-şi vehiculele în afara drumului. într-o mul ime de oameni bolnavi. creşterea şi căderea pre urilor aurului) şi care erau în cohortă cu politicienii corup i. ei ar fi fost masacra i şi totuşi. care fusese bine avertizat cu privire la cererile lor şi ştia de ce se afla acolo. care au de inut un mare control financiar în lumea afacerilor (pia a de mărfuri en gros s-a prăbuşit. Când brigada de pompieri sau o ambulan ă au trebuit să treacă. nici sloganuri. ei au blocat drumurile cu aşa-zise vehicule “defecte”. Evident.000. să-şi ducă la îndeplinire sarcinile pentru care ei au fost aleşi. de solda i la Calcutta. fără utilaje… ? ara era paralizată. pe planeta lui Arki. dar nu au putut face nimic în această privin ă. un singur om. Apoi le-au împins înapoi. China.000. du-mă acasă”. unde să aflau ini ial. pe asfalt. popula ia a adus întreaga na iune la o stare de nemişcare. Gandhi. ei au spus. Aceasta este puterea iner iei: Ei nu s-au mişcat. sunt bolnav. un singur om. pe o linie ferată sau pe străzi şi spun poli iei. 173 . Singur. fără violen ă.

Sunte i fiin e omeneşti. Am făcut asta deliberat ca să vă prind. ei nu mai gândesc cu min ile lor. Deci sunte i din ce în ce mai pu in aten i la cât de mult cheltui i şi. şi ei greşesc pentru că. aşa cum fac alte mii de oameni că el. afară de cazul în care parcurgi lista care i se dă? Dar asta este o muncă stăruitoare. vă afla i printre cei care s-au oprit când au citit paragraful pentru a verifica suma. Sunte i fiin e umane. atunci înseamnă că nu sunte i uşor de păcălit. Mi-a vândut două articole la 1$ şi 38 de cen i fiecare. Imperceptibil. pentru simplul fapt că îşi pierduse îndemânarea de a face o simplă adunare. nu robo i. con inând un fragment Divin. Cunosc un fermecător mic proprietar de magazin care a avut o problemă cu casa de marcat. ei pierdeau sute de mii. Pu in câte pu in. El a avut încredere în maşină. ei lasă finan iştii să adune pentru ei. ce s-ar întâmpla dacă s-ar întrerupe curentul într-un supermarket prevăzut cu noile sisteme de plată (case de marcat) şi cu noul sistem de bare de înregistrare a pre urilor? Asisten ii care le verifică nici măcar nu ar fi în stare să adune bunurile – codurile celor mai multe articole ar face aceasta o sarcină imposibilă. n-ai fost tu vânzătorul. doar vă dau un exemplu. Haide i să facem un mic experiment împreună. şi înceta i să vă mai comporta i ca oile. Frumos? Da. a celor care nu verifică. şi că vânzătorul mi-a înmânat 2$ 34 cen i ca rest de la 5$. TREZI I-VĂ ACUM! V-a i întrebat vreodată. Deci. consumatorii de la a şti pre ul unei conserve de fasole gătită.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Pentru fiecare monedă pe care o pierdeau oamenii de pe stradă pentru că nu munceau. trebuiau să facă ceva – şi poporul a câştigat. şi ve i vedea despre ce vorbesc. murături sau un pahar cu bere. Am ajuns în timpul în care se făcea repara ia. sunte i condi iona i. pentru că ai fi pierdut 10 cen i. în numele banilor lor “sacri”. merge i înainte! 174 . Sunte i gata? Chiar cu câteva rânduri mai sus. am făcut o adunare pentru voi şi am explicat că am cumpărat bunuri în valoare de 2$ 76 cen i. Dacă face i parte din cea de-a doua categorie. acest lucru este frumos prin el însuşi. Din fericire. De acest fapt sunt îngrijora i prietenii noştri extra-tereştrii. finan iştii preiau controlul asupra propriilor voştri bani. pentru că arată că sunte i interesa i în mai mult decât friptură şi cartofi prăji i. Deci. V-a trecut vreodată prin minte că această codificare vă opreşte pe voi. în orice caz. imperceptibil. ei nu mai de in “controlul”. mai bine v-a i schimba atitudinea acum. Dacă. imperceptibil. A i citit deja această carte până la sfârşit. I-a luat aproape 3 minute să calculeze totalul pe o foaie de hârtie şi a sfârşit prin a-mi da 2$ 34 cen i rest la 5$ pe care îi înmânasem. Oamenii îşi pun încrederea în căr i de credit şi computere. hamburgeri. chiar pe hârtie. fi i mândri de asta.

De ce ave i nevoie pentru a supravie ui? Aer. Pute i chiar să înfiin a i un “district” cu propriile voastre reguli şi disciplină internă. drogurile vă perturbă Corpul Astral care este Sinele vostru real. Aici. va trebui să actiona i responsabil pentru că toate compromisurile făcute vor fi gata să vă lovească. Ve i descoperi. tânăra genera ie. Vă pute i procura toate aceste lucruri voi înşivă. Ave i o uriaşă misiune în fa ă. ci şi să vă reorganiza i vie ile pe noul drum. plictisi i sau închişi în oraşe. Desigur. este o chestiune de a trăi bine. lucrurile fundamentale pot fi indiscutabil aplicate în toate ările. Mesajul maeştrilor Thaori nu cumva vi se adresează? De acum înainte. desigur. crede i-mă). şi fără să folosi i produse chimice din nou. la ară ca şi în oraş. bucurii nespuse. Fără droguri. apă. Încă nu se pune problema să-i depăşi i pe al ii. un mare număr dintre voi şi-au pierdut speran a. ar putea fi disponibiliza i bani pentru o cauză mare). Eu personal. să şti i! Propriile voastre biblioteci. mai curată şi mai spirituală. Dragi prieteni. ve i construi o lume mai bună. O discotecă este tot la fel de distractivă în spa iu deschis. sunte i multi-culturali. în orice caz. şi nu ave i nevoie de ele deloc.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ceea ce ar trebui să spun în continuare se adresează direct milioanelor de tineri din întreaga lume. tot ce tocmai am adăugat. Sunt convins că un guvern bun v-ar da bucuros un “impuls în direc ia cea bună”. vorbesc despre Australia în particular. unii sunt şomeri. nu numai să vă ajuta i confra ii. organiza i-vă şi cere i guvernului să vă cesioneze trenurile arabile cu un contract pe 99 de ani (există asemenea terenuri disponibile. deoarece nu ştiu exact ce fel de resurse au alte ări. voi ve i face o “reîntoarcere la Natură” şi ve i fi primii care s-o facă serios. Aduna i-vă. în timp ce încă le respecta i pe cele ale ării în care trăi i. Voi pute i func iona chiar mai bine pentru că în Australia. vor găsi o ieşire cu ajutorul vostru – dacă şi ei vor. am încredere deplină în voi. şi cu respect de sine. se aplică în mod egal şi tinerilor. “Kibbutz”-ul israelian func ionează perfect. pâine şi carne. vă pute i organiza să merge i pe o cărare complet diferită. că face i chiar mai bine decât o na iune. voi trebuie să dovedi i că sunte i responsabili şi să vă crea i propriile reguli. Ve i avea satisfac ia şi mândria de a demonstra celor din jur că nu sunte i “ciomăgari”. În acest fel pute i crea ferme comunale care vă vor satisface nevoile personale. Cei ai căror prieteni au căzut în această capcană. şi. Tot ce mi-a cerut Thao să scriu. propriile voastre teatre unde ve i fi capabili să crea i şi să juca i propriile voastre piese. dar aş vrea să adaug un mesaj special pentru ei. Dintr-o perspectivă materială. pentru început. pentru că după cum şti i. încât odată măcar. (Se irosesc atât de mul i bani oricum. de vreme ce ei sunt convinşi că voi sunte i “cei fără speran ă”. de ce nu vă schimba i radical modul de via ă? În loc să stagna i într-un mediu nesănătos. încredere că voi. 175 . de aceea.

176 . dacă inten iona i să-mi asalta i editorul cu scrisori. care vor fi aleşi într-adevăr democratic. Alege i din rândul grupului vostru câ iva oameni responsabili. ci oameni responsabili. biliard. pescuit. catedrale. Nu-mi vorbi i despre construirea de temple. 30 de minute de Yoga în fiecare diminea ă şi seară ar fi perfect. în care vre i să-mi răspunde i. sau să creez o nouă religie. şi în special asupra respira iei prin chakre. folosind medita ia şi concentrarea prin intermediul Sinelui său Superior”. tenis de masă. tenis de câmp. pentru că atunci când începe i să munci i în ferma voastră comunală. mult mai multe decât po i face într-un col de stradă. sfătuitori. tir cu arcul. mai gîndi i-vă odată. Bunăstarea voastră fizică şi spirituală va beneficia mult în urma practicării Yoga. vă mul umesc! Thao v-a spus (Cap. al ii artele mar iale. popice. şi nu ve i ajunge nicăieri. în special vouă înşivă că voi pute i pune în practică ceea ce voi predica i. regate.9) că religiile şi politica sunt două dintre cele mai rele plăgi ale societă ii. pentru simplul fapt că El este cel care a pus toate aceastea acolo. şi. De aceea. Thao v-a spus “Cel mai mare templu al omului este în interiorul său. şi lista poate continua… Unii poate preferă dansul clasic. ve i fi în stare să face i chiar mai mult pentru a păstra mediul înconjurător. în orice oraş. Aş vrea să insist asupra acestei discipline. Ve i evita jocurile violente care dau naştere la prea multe animozită i. Pute i vedea că există nenumărate lucruri pe care le pute i face în natură. Sunt convins că ve i fi în stare să arăta i întregii lumi că voi pute i face o treabă mai bună decât na iunile conduse de politicieni obscuri. sau cu sugestia că am devenit un guru al vostru. în numele UNIVERSULUI. ve i fi chiar în stare să crea i păduri. pentru o cauză bună. Pur şi simplu ve i merge împotriva voin ei mele la fel de bine ca şi împotriva voin ei lui Thao şi a Maeştrilor Thaori. ashram-uri sau orice altceva. şi nu împotriva ei! Mul i dintre idio ii care merg împotriva Naturii vă vor critica atunci când ve i demonstra. Voi sunte i noua genera ie şi mul i dintre voi a i în eles că trebuie să merge i împreună cu Natura şi mediul înconjurător. călărie. nu “boss”-ii sau maeştrii. surfing. păstrarea copacilor. fotbal. Demonstra i întregii lumi şi. biserici. Vă numesc peiorativ “verdea ă” sau “hipio i”. acolo este locul unde poate comunica în orice moment cu Creatorul său.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ar mai fi şah. Privi i în interiorul vostru şi ve i constata că poseda i tot ce ave i nevoie pentru a comunica cu El.

nici măcar aceasta. IMUABIL este legea CREATORULUI. aş dori să închei spunând acestea: ca umil servitor al lui Thao şi al Maeştrilor Thaori. LEGEA UNIVERSALĂ. 177 . nu vor afecta adevărul şi ordinea stabilite de către El în Univers. aceea pe care El a dorit-o la începuturi. o sectă sau miliarde de oameni cred contrariul. chiar dacă o religie. pentru ultima oară. nici o credin ă şi nici o carte. care au cerut ca eu să scriu această lucrare. aceasta nu va schimba în nici un fel ceea ce a fost stabilit de către marele SPIRIT.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În sfârşit. DUMNEZEU CREATORUL – Îi pute i spune cum dori i. LEGEA LUI. aş vrea să vă reamintesc. şi absolut NIMENI nu va fi vreodată în stare să schimbe acest lucru. Singurul ADEVĂR. că orice religie ar fi şi indiferent ce crede i. Nici o religie. una sau alta. Râurile vor curge întotdeauna de la izvoare către ocean.

dar al cincilea includea două degete mari – unul în aceeaşi pozi ie ca şi ale noastre şi celălalt în locul unde se află degetele noastre mici” – frază clarificată de către editor cu acordul autorului. Michel n-a ştiut aceasta şi de aceea n-a putut verifica traducerea în engleză. 1. „eliberat” – în textul original „livrat”. „şi planetele urcă pe scară – până la nivelul acestei planete” – în textul original „care urcă până când progresează la fel de mult ca şi această planetă”. 7. 4.„când sunt ocupate. 10. edi ia 2000 178 . 2. „simplul” – în textul original „cel mai simplu” 12. „care a trăit aceste vie i” – în textul original „şi care” – modificare adusă de către editor bazată pe explica iile autorului. imediat ce există cea mai mică posibilitate de pericol”. 3. „atunci” – text scos de către editor pentru a spori claritatea – cu acordul autorului 5. „explorând” – în textul original „vizitând” – corectura editorului. dacă este cea mai mică posibilitate de pericol” – în textul original „dacă sunt ocupate. „Thao era aşezată pe un scaun circular în interiorul platformei” – în textul original „Thao era aşezată pe unul dintre scaunele circulare” modificare adusă de către editor cu acordul autorului. „cei” – în textul original „celor dintre” – corectura editorului. „pentru că a lor” – modificat din „ale cărui” de către autor la cererea editorului.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 0. la fel ca ale noastre. 8. În textul original „consacrare”. 13. În textul original „Fiecare avea câte cinci degete. (modificare adusă de către editor cu acordul autorului). „în gaura anti-gravita ională” – text scos de către editor pentru a spori claritatea. Modificări editoriale în versiunea electronică. cu acordul autorului. 9. Titlul original al acestui capitol a fost „Răpirea”. „creierului îi ia o zecime de secundă pentru a da ordinul pentru a preveni arderea mâinii tale” – în textul original „o zecime de secundă i-ar fi necesară creierului tău pentru a da ordinul pentru a împiedica arderea mâinii tale”. Modificarea a fost autorizată de către autor pentru toate versiunile traduse ale acestei căr i. Cuvântul „consacrare” există în franceză şi în engleză dar are în elesuri diferite în fiecare limbă. 6. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful