EFT- Tehnika Emocionalne Slobode na jednom listu

“Uzrok SVIH negativnih emocija je u poremećaju telesnog energetskog sistema.”

Misao ili sećanje
Pokrene

Poremećaj u telesnom energetskom sistemu
Što osećamo kao

Fizički, psihološki ili emocionalni bol

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

EFT – Osnove
Postavka: Identifikovanje problema i prihvatanje sebe. “Iako imam ovaj problem ja u potpunosti prihvatam sebe.” Podsetna fraza: Pomaže da se održi fokus na ono na čemu se radi. “Ovaj problem”

Krug tapkanja
• Identifikujte problem i izmerite mu intenzitet na skali 0-10 • Kreirajte postavku i podsetnu frazu koja je specifična i precizno opisuje problem • Ponovite postavku 3 puta dok tapkate karate tačku • Ponavljajte podsetnu frazu dok tapkate na svaku od sledećih tačaka 7 puta: OB, SO, IO, IN, IU,KK, IR, PL,KP, SP, MP, KT • Ponovite gornju sekvencu • Udahnite duboko, i izdahnite • Proverite nivo intenziteta • Ponovite ako je potrebno • Radite dok se ne uklane sve emotivne nelagodnosti i intenziteti OB unutrašnji ugao obrva SO sa strane oka (koštani deo) IO ispod oka (koštani deo) IN ispod nosa (izmedju nosa i gorne usne) IU ispod usne (izmedju donje usne i brade) KK ključna kost (bubrežn akupinkturna tačka) IR ispod ruke (10 cm ispod pazuha) PL palac (sa gornje strane sa strane nokta) KP kažiprst (sa gornje strane sa strane nokta) SP srednji prst (sa gornje strane sa strane nokta) MP mali prst (sa gornje strane sa strane nokta) KT karate tačka

Saveti za postizanje boljih rezultata
• Budite specifični – Opišite bol, imajte na umu specifičan događaj, određene ljude. • Izgovorite postavku i podsetnu frazu kao da to stvarno i mislite, koristite svoje reči. • Promenite podsetnu frazu tako da reflektuje promene koje ste postigli na problemu koji radite. • Kažite ono što mislite, budite pošteni prema sebi i svojim emocijama.

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com